LG | 47LX6500 | Owner's Manual | LG 47LX6500 Manualul proprietarului

LG 47LX6500 Manualul proprietarului
ROMANESTE
MANUALUL UTILIZATORULUI
Televizor LCD Televizor /
LCD cu LED-uri /
TELEVIZOR CU PLASMĂ
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a folosi
aparatul.
Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.
www.lg.com
Achiziţionat separat
Suport montare perete
LSW200B sau
LSW200BG
LSW100B sau
LSW100BG
(32LE4***, 32LE5***,
32LE7***, 32LD4***,
32LD6***, 32LD7***,
32LD8***, 32LV5***)
LSW400B sau
LSW400BG sau
DSW400B sau
DSW400BG
(37/42LE4***,
37/42/47LE5***,
37/42/47LE7***, 42/47LE8***,
37/42LD4***, 37/42/47LD6***,
42/47LD7***, 37/42LD8***,
42/47LX6***, 37/42/47LV5***)
LSW200BX sau
LSW200BXG
(47LX9***)
(55LE5***,
55LE7***,
55LE8***,
55LD6***,
55LX9***,
55LV5***)
PSW400B sau PSW400BG sau
DSW400BG
PSW600B sau PSW600BG
(50PK5**, 50PK7***, 50PK9***, 50PX9***)
(60PK5**, 60PK7***, 60PK9***, 60PX9***)
Accesoriile opţionale pot fi schimbate sau modificate în vederea îmbunătăţirii calităţii, fără nicio notificare.
Contactaţi furnizorul pentru a cumpăra aceste articole.
Acest dispozitiv funcţionează numai cu televizoare compatibile LG LCD cu LED-uri, televizoare
LCD sau televizoare cu plasmă.
Receptor media fără fir
(AN-WL100E,
AN-WL100ET)
AV1
AV2
COM
RGB
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
WIRELESS
CONTROL
HDMI 4
Lan fără fir pentru
bandă largă/adaptor DLNA
(AN-WF100)
WIRELESS
OUT
(Cu excepţia
(Cu excepţia 50/60PK950,
32/37/42LD4***) 50/60PK950N, 50/60PK980,
50/60PK990, 50/60PX950N,
50/60PX980, 50/60PX990)
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
CUPRINS
Modele de televizoare cu LED LCD :
32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***,
32/37/42/47/55LE75**, 32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***,
42/47LX6***, 32/37/42/47/55LV5*** ................ A-1
Modele de televizoare cu LCD : 32/37/42LD4***,
32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***,
32/37/42LD8***.............................................. A-15
Modele de televizoare LCD LED : 47/55LX9*** ... A-27
Modele de televizoare cu LED LCD :
42/47LE73** .................................................. A-36
Modele de televizoare cu plasmă : 50/60PK5**,
50/60PK7***, 50/60PK9*** , 50/60PX9*** .... A-45
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT
EXTERN
CONECTAREA ANTENEI ...................................1
La conectarea cu un cablu component...............2
Conectarea cu un cablu HDMI............................3
La conectarea cu un cablu HDMI către DVI .......4
La conectarea cu un cablu SCART ....................5
INSTALAREA INTRĂRII USB .............................6
Când faceţi conexiunea cu un cablu RF.............6
La conectarea cu un cablu RCA .........................7
La conectarea cu un cablu D-sub cu 15 pini ......8
INSERAREA MODULULUI CI ............................9
CONFIGURAREA CĂŞTILOR ............................9
SETARE IEŞIRE DIGITALĂ AUDIO .................10
CONECTARE FĂRĂ FIR LA UN ECHIPAMENT
EXTERN ...........................................................11
Rezoluţie de afişare suportată ..........................12
Configurarea ecranului pentru modul PC .........15
Setarea reţelei ...................................................19
VIZIONAREA TV / CONTROLUL
PROGRAMELOR
PORNIREA TELEVIZORULUI ..........................29
Iniţializare configurare .......................................29
SELECTAREA PROGRAMULUI .......................29
REGLAREA VOLUMULUI.................................29
QUICK MENU (MENIUL RAPID) ......................30
SELECTAREA ŞI REGLAREA MENIURILOR
AFIŞATE PE ECRAN ........................................31
SETAREA AUTOMATĂ A PROGRAMELOR ....33
SETARE CABLU DTV.......................................38
SETAREA MANUALĂ A PROGRAMELOR ......39
EDITAREA PROGRAMELOR ...........................43
AMPLIFICATORUL ...........................................47
INFORMAŢII CI (COMMON INTERFACE –
INTERFAŢĂ OBIŞNUITĂ).................................48
ACTUALIZARE SOFTWARE ............................49
TEST IMAGINE/SUNET....................................51
Test semnal .......................................................52
INFORMAŢII PRODUS/SERVICII ....................53
TEST DE REŢEA ..............................................53
MANUAL SIMPLU .............................................54
AFIŞAREA LISTEI DE PROGRAME ................55
LISTĂ INTRĂRI .................................................57
ETICHETA INTRARE ........................................58
SERVICIU DE DATE .........................................59
Service MHP .....................................................60
SIMPLINK..........................................................62
MODUL AV ........................................................66
Iniţializare (Resetarea valorilor originale din
fabrică) ..............................................................67
CUPRINS
PREGĂTIREA
NETCAST
Notă juridică ......................................................68
Meniul Netcast ..................................................70
YOUTUBE .........................................................71
AccuWeather .....................................................73
picasa ................................................................74
PENTRU A UTILIZA BLUETOOTH
Bluetooth? ........................................................76
SETAREA BLUETOOTH ...................................77
CĂŞTILE BLUETOOTH ....................................78
Scoaterea dispozitivului bluetooth ....................82
INFORMAŢIILE MELE BLUETOOTH ...............83
PRIMIREA FOTOGRAFIILOR DE PE UN
DISPOZITIV BLUETOOTH EXTERN ...............84
ASCULTAREA MUZICII DE PE UN DISPOZITIV
BLUETOOTH EXTERN.....................................85
IMAGINE 3D
TEHNOLOGIE 3D .............................................86
Vizualizarea imaginilor 3D.................................86
La utilizarea ochelarilor 3D ...............................87
DistanŢa de vizualizare a imaginilor 3D ...........87
Vizionarea imaginilor 3D ...................................88
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV
USB SAU PC
La conectarea dispozitivului USB .....................90
DLNA .................................................................92
Listă filme ..........................................................96
LISTĂ FOTO ...................................................107
LISTA MUZICĂ ................................................117
Cod înregistrare DivX .....................................126
Dezactivarea ...................................................127
I
CUPRINS
JOCURILE
CUPRINS
Jocurile ............................................................128
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU
POSTURI) (ÎN MOD DIGITAL)
Pornire / oprire EPG........................................130
Selectarea unui post .......................................130
Funcţiile butoanelor în modul de ghidare ACUM /
URMĂTORUL..................................................130
Funcţie Butoane în Modul Ghid pentru 8 Zile .131
Funcţie Butoane în Modul Schimbare Dată ....132
Funcţie Butoane în Caseta de Descriere Detaliată..132
Funcţie Butoane în Mod Înregistrare / Amintire
Setare ..............................................................133
Funcţia butoanelor în modul Lista program. ...134
CONTROLUL IMAGINILOR
CONTROLUL DIMENSIUNII IMAGINII ..........135
(FORMATULUI IMAGINII) ...............................135
Expert Imagine ................................................137
ECONOMISIRE ENERGIE .............................138
PRECONFIGURAREA SETĂRILOR DE
IMAGINE .........................................................139
REGLAREA MANUALĂ A IMAGINII ...............141
TEHNOLOGIA DE ÎMBUNĂTĂfiIRE A IMAGINII ...143
Control avansat al imaginii ..............................144
RESETARE IMAGINE .....................................147
Trumotion ........................................................148
ÎNTUNECARE LOCALĂ LED .........................149
INDICATOR ALIMENTARE .............................150
METODA DE MINIMIZARE A REMANENŢEI
IMAGINILOR (ISM) .........................................151
Setare mod ......................................................152
Mod demonstrativ............................................153
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
NIVEL VOLUM AUTOMAT ..............................154
VOCE CLARĂ II ..............................................155
CONFIGURĂRILE SUNETULUI PRESETAT MOD SUNET...................................................156
REGLAREA SETĂRILOR SUNETULUI - MOD
UTILIZATOR ....................................................157
Infinite Sound(SUNET INFINIT) ......................157
BalanS .............................................................158
ACTIVAREA / DEZACTIVAREA DIFUZOARELOR
TV ....................................................................159
DTV Audio setting (Setare audio DTV) (DOAR îN
MOD DIGITAL) ................................................160
II
SELECTARE IEŞIRE AUDIO DIGITAL ...........161
REINIŢIALIZARE AUDIO ................................162
DESCRIERE AUDIO (DOAR îN MOD DIGITAL) ..163
I/II
Recepţia stereo / duală (Doar în mod analog)164
Recepţia de tip NICAM (Doar în mod analog) 165
Selectarea ieşirii de sunet ...............................165
Selectare ţară / Limbă pentru meniul afişat pe
ecran ...............................................................166
SELECTARE LIMBĂ .......................................167
CONFIGURAREA OREI
SETAREA CEASULUI .....................................169
DEZACTIVAREA / ACTIVAREA
TEMPORIZATORULUI AUTOMAT .................170
CONFIGURAREA TEMPORIZATORULUI SOMN ..171
CONTROL / RESTRICŢIE PARENTALĂ
SETARE PAROLĂ ŞI SISTEMUL DE BLOCARE ..172
BLOCARE PROGRAM ...................................173
CONTROL DE CĂTRE PĂRINŢI (DOAR ÎN MOD
DIGITAL) .........................................................174
BLOCARE INTRARE EXTERNĂ ....................175
BLOCARE TASTA ...........................................176
TELETEXTUL
ACTIVAREA / DEZACTIVAREA TELETEXTULUI ....177
SISTEMUL SIMPLE ........................................177
SISTEMUL TOP ..............................................178
SISTEMUL FASTEXT .....................................178
FUNCŢII TELETEXT SPECIALE ....................179
TELETEXT DIGITAL
TELETEXT ÎN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL.....180
TELETEXT ÎN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL.....180
ANEXĂ
DEPANAREA...................................................181
ÎNTREŢINERE ................................................183
SPECIFICAfiII DE PRODUS ...........................184
CODURI IR .....................................................201
SETAREA DISPOZITIVULUI DE COMANDĂ
EXTERNĂ; RS-232C ......................................202
Notificare software open source .....................209
PREGĂTIREA
Asiguraţi-vă că aţi primit următoarele accesorii împreună cu televizorul. Dacă lipseşte oricare dintre
accesorii, contactaţi furnizorul de la care aţi cumpărat produsul.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
x2
PREGĂTIREA
MODELE DE TELEVIZOARE CU LED LCD : 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***,
32/37/42/47/55LE75**, 32/37/42/47/55LE78**, 32/37/42/47/55LE79**,
42/47/55LE8***, 42/47LX6***, 32/37/42/47/55LV5***
ACCESORII
EN
ER
GY
AV
MO
DE
SAVI
NG
Cablu component de mufă,
cablu AV de mufă
hi
ef
l
6m
8 tu
no
v
9 wxy
0
z
[
MA
NU
3d
5 jk
LIS
T
ME
TV
RA /
D
c
rs
RK
CH FAV
AR
RA /NUM
DE TIO
MU LETE
TE
P
HT
T
2 ab
4g
7pq
LIG
INPU
1.,;@
Q.V
IEW
P
A
G
E
CD Nero
MediaHome 4
Essentials
Cârpă de curăţare
Q.M
EN
U
OK
BA
CK
GU
ID
E
EX
IT
IN
FO
AD
AP
Manualul utilizatorului
Baterii
(AAA)
P/*
Telecomandă
Acest element nu este disponibil pentru toate modele.
* Ştergeţi uşor pata de
murdărie de pe exterior numai
cu cârpe de curăţit destinate
exteriorului produsului dacă
există murdărie sau urme
amprente pe suprafaţa
Nu ştergeţi aspru de
externă.
când îndepărtaţi
Vă rugăm să reţineţi că praful
petele.
în exces poate cauza zgârieturi
sau decolorare.
Ochelari 3D
(AG-S100)
(Doar 42/47LX6***)
lavete (mănuşă) de curăţat
(Doar 32/37/42/47/55LE75**,
32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**)
Dacă există vreo pată sau vreo amprentă pe exterior, ştergeţi
uşor zona murdară numai cu lavete (mănuşi) de curăţat.
Pentru curăţarea părţii frontale a cadrului, curăţaţi cu grijă într-o
singură direcţie după ce aţi stropit cu apă de 1-2 ori pe laveta de
curăţat. Îndepărtaţi umezeala excesivă după curăţare. Umezeala
excesivă poate provoca pete după evaporarea apei de pe cadru.
(Doar 32/37/42/47LE5***,
(Doar 55LE5***, 55LE75**,
(Doar
32/37/42/47LE75**,
55LE78**, 55LE79**)
42/47/55LE8***)
32/37/42/47LE78**,
32/37/42/47LE79**,
42/47LX6***)
x8
(M4 x 16)
x8
x4
1-şurub
(Doar 32LE4***,
32LE5***, 32LV5***)
x4
(M4 x 20) (M4 x 24) (M4 x 16)
(Doar 32LE4***, (Doar 37/42LE4***,
(Doar
(Doar 32/37/42LE4***,
32LV5***)
37/42LV5***)
47/55LV5***) 32/37/42/47/55LV5***)
x4
(M4 x 22)
x4
x4
x4
(M4 x 24) (M4 x 26) (M4x16)
bolţuri pentru
asamblarea suportului
Utilizarea miezului de ferită (Această funcţie nu este disponibilă pentru
toate modelele.)
Miezul de ferită poate fi utilizat pentru a
reduce undele electromagnetice când
conectaţi cablul de alimentare.
Cu cât miezul de ferită este mai aproape
de priza de alimentare, cu atât este mai
bine.
Instalaţi priza de alimentare
cât mai aproape.
Miez de ferită
(Acest element nu este
disponibil pentru toate
modele.)
A-1
PREGĂTIREA
COMENZILE PANOULUI FRONTAL
OBSERVAŢIE
PREGĂTIREA
►Televizorul poate fi trecut în modul de aşteptare pentru a se reduce consumul de energie. Dacă
nu este utilizat pentru mai mult timp, televizorul trebuie oprit de la comutatorul de alimentare de
pe acesta, astfel reducându-se consumul de energie.
Energia consumată în timpul utilizării poate fi redusă semnificativ dacă se diminuează nivelul de luminozitate a imaginii, ceea ce va reduce cheltuielile de funcţionare per total.
ATENŢIE
► Nu călcaţi pe suportul de sticlă şi nu îl supuneţi impacturilor. Acesta se poate rupe, fragmentele de sticlă
putând cauza rănirea, sau TV poate cădea.
► Nu deplasaţi TV trăgând de acesta. Puteţi deteriora podeaua sau produsul.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
Doar 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE75**, 32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**, 42/47LX6***, 32/37/42/47/55LV5***
Senzor inteligent
Reglează imaginea în funcţie
de condiţiile ambiante.
Comutator de alimentare
principal
Senzorul pentru telecomandă
DIFUZOR
Emiţător (Doar 42/47LX6***)
Aceasta este partea echipată cu
emiţător, care schimbă semnale cu
ochelarii 3D.
Aveţi grijă să nu blocaţi ecranul cu
obiecte sau persoane în timpul
vizionării clipurilor video 3D.
Senzor acţionat prin atingere
Puteţi utiliza funcţia corespunzătoare butonului dorit prin atingere.
OK
A-2
PROGRAMME VOLUME
INPUT
MENU
indicator pus în funcţiune/standby
(Poate fi reglat utilizând Indicatorul de
nivel putere din meniul OPŢIUNI.)
POWER
Doar 42/47/55LE8***
PREGĂTIREA
Senzor inteligent
Reglează imaginea în funcţie
de condiţiile ambiante.
Comutator de alimentare
principal
Senzorul pentru telecomandă
DIFUZOR
Senzor acţionat prin atingere
Puteţi utiliza funcţia corespunzătoare butonului dorit prin atingere.
VOLUME
PROGRAMME
MENU
OK
POWER
INPUT
indicator pus în funcţiune/standby
(Poate fi reglat utilizând Indicatorul de nivel
putere din meniul OPŢIUNI.)
Doar 32/37/42LE4***
indicator pus în funcţiune/standby
(Poate fi reglat utilizând Indicatorul
de nivel putere din meniul OPŢIUNI.)
PROGRAMME
VOLUME
OK
DIFUZOR
Senzor inteligent
Reglează imaginea în funcţie
de condiţiile ambiante.
Comutator de alimentare
principal
Senzorul pentru telecomandă
MENU
INPUT
POWER
A-3
PREGĂTIREA
INFORMAŢII PRIVIND PANOUL POSTERIOR
PREGĂTIREA
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
Doar 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***,
32/37/42/47/55LE75**,
32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**,
42/47/55LE8***,
32/37/42/47/55LV5***
Doar 42/47LX6***
13
13
14
14
1
2
3
4
5
6
6
6
11
15
11
7
7
7
1
2
3
A-4
ATENfifiIE
8 9
10
11
► Pentru conectarea optimă
la cablul HDMI (numai
HDMI IN 4) / dispozitivul
USB, utilizaţi un produs
cu următoarea grosime.
*A 10 mm
12
Mufă cablu de alimentare
Acest televizor funcţionează cu energie electrică în
curent alternativ. Tensiunea este indicată pe pagina
cu Specificaţii. (► p.184 - 200) Nu încercaţi
niciodată să alimentaţi televizorul cu energie
electrică în curent continuu.
LAN
Conectare la reţea pentru AccuWeather, Picasa,
YouTube etc.
Utilizat şi pentru fişiere video, foto şi de muzică pe o
reţea locală.
IEŞIRE OPTICĂ AUDIO DIGITAL
Conectaţi semnalul audio digital la diferite tipuri de
echipament.
Conectaţi la o Componentă Audio Digitală.
Utilizaţi un cablu audio optic.
8
Intrare RGB IN
Conectaţi ieşirea de la un PC.
9
PORT DE INTRARE RS-232C- (CONTROL /
SERVICE)
Conectaţi portul serial al dispozitivelor de control la
jacul RS-232C. Acest port este utilizat pentru mod
Service sau Hotel.
10
Control FĂRĂ FIR
Conectaţi la TV cheia electronică de pregătire pentru
transmisie fără fir pentru a comanda dispozitivele de
intrare externă conectate fără fir la receptorul media
fără fir.
11
Intrare Audio/Video
Conectaţi ieşirea audio/video de la un dispozitiv
extern la aceste jacuri.
4
Intrare audio RGB / DVI
Conectaţi ieşirea audio de la un PC sau DTV.
12
Intrare antenă
Conectaţi antena sau cablul la această mufă.
5
Mufă Euro Sca (AV1)
Conectaţi intrarea sau ieşirea mufei scart de la un
dispozitiv extern la aceste jacuri.
13
Intrare USB
Conectaţi dispozitivul de stocare USB la această
mufă.
6
Intrare Component
Conectaţi un dispozitiv component video / audio la
aceste jacuri.
14
7
Intrare HDMI / DVI IN
Conectaţi un semnal HDMI la HDMI IN.
Sau un semnal DVI (VIDEO) la portul HDMI / DVI cu
DVI cu un cablu HDMI.
Slot card PCMCIA (Asociaţia Internaţională pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator
Personal) Introduceţi Modulul CI în FANTA
PENTRU CARD PCMCIA.
(Această funcţie nu este disponibilă în toate ţările..)
15
Cască
Conectaţi casca la intrarea pentru cască.
INSTALAREA SUPORTULUI
1
Aşezaţi cu atenţie ecranul TV pe o
suprafaţă moale pentru a proteja ecranul
de eventuale deteriorări.
4
Asamblaţi părţile Capacului din spate al
suportului cu televizorul.
PREGĂTIREA
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
Când asamblaţi suportul pentru birou, asiguraţi-vă că şurubul este prins ferm. (Dacă nu este strâns
complet, după instalarea produsului există riscul înclinării spre faţă a acestuia.) Dacă strângeţi şurubul
cu prea multă forţă, există riscul devierii acestuia în zona de prindere.
Capac spate
suport
2
Asamblaţi piesele copului suportului cu
baza suportului televizorului.
Concomitent, strângeţi şuruburile care
fixează corpul suport.
M4 X 16
(Doar
(Doar 32/37/42/47LE5***,
42/47/55LE8***)
32/37/42/47LE75**,
32/37/42/47LE78**,
32/37/42/47LE79**,
42/47LX6***)
Fixaţi ferm cele 4 şuruburi în găurile din
spatele televizorului.
M4 X 16
M4 X 22
M4 X 20
5
(Doar 32LE4***,
32LV5***)
M4 X 20
(Doar
(Doar 42/47/55LE8***)
32/37/42/47/55LE5***,
32/37/42/47/55LE75**,
32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**,
42/47LX6***)
M4 X 24
M4 X 24
(Doar
55LE5***,
55LE75**,
55LE78**,
55LE79**)
(Doar
37/42LE4***,
37/42LV5***)
(Doar
32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LV5***)
Corp suport
Bază suport
3
M4 X 16
M4 X 26
(Doar
47/55LV5***)
Asamblaţi televizorul conform ilustraţiei.
A-5
PREGĂTIREA
ATAŞARE TV LA UN BIROU
(Doar 32LE4***, 32LE5***, 32LV5***)
PREGĂTIREA
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
TV trebuie ataşat la un birou pentru a nu putea fi
mişcat înainte/înapoi, provocând astfel rănirea
sau deteriorarea produsului. Utilizaţi doar un
şurub ataşat.
CAPACUL POSTERIOR PENTRU
ARANJAREA CABLURILOR
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă
de televizorul dumneavoastră.
1
Fixaţi cablul de alimentare cu suportul
pentru cablu pe carcasa din spate a televizorului.
Astfel veţi împiedica desprinderea
accidentală a cablului de alimentare.
SUPORTUL DE CABLU
1-şurub (furnizat ca parte a produsului)
2
După ce se conectează cablurile necesare, instalaţi SUPORTUL DE CABLU
conform figurii şi legaţi cablurile.
Stand
Birou
AVERTISMENT
►Pentru ca televizorul să nu cadă, trebuie bine
fixat pe podea / perete conform instrucţiunilor
de instalare. înclinarea, agitarea sau
clătinarea aparatului poate cauza răniri.
Suportul De Cablu
SUPORT PIVOTANT
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
După instalarea televizorului, puteţi regla televizorul manual spre stânga sau spre dreapta cu 20
grade, pentru a fi în concordanţă cu poziţia de
vizionare.
A-6
SISTEMUL KENSINGTON
SECURITY
■ Această funcţie nu este disponibilă pentru toate
■ Trebuie să achiziţionaţi componentele necesare de
pe piaţă pentru a fixa TV în siguranţă pe perete.
■ Poziţionaţi televizorul aproape de perete pentru a
evita posibilitatea ca acesta să cată atunci când
este împins.
■ Instrucţiunile prezentate mai jos definesc o cale
sigură de instalare a televizorului, fixarea acestuia
pe perete, evitând posibilitatea ca acesta să cadă
în faţă dacă este tras. Aceasta va împiedica televizorul să cadă în faţă, provocând accidentări. Va
preîntâmpina de asemenea deteriorarea televizorului. Asiguraţi-vă că nu se vor urca sau agăţa copii
de televizor.
► Sistemul Kensington Security este un accesoriu
opţional.
► Dacă televizorul pare a fi rece la atingere, este
posibil să apară o mică "sclipire” pe ecran când
acesta este pornit. Acest fenomen este normal
şi televizorul nu este defect.
► Mici defecţiuni punctiforme pot fi vizibile pe
ecran, apărând sub formă de pete roşii, verzi
sau albastre. Totuşi, acestea nu au efecte negative asupra performanţei monitorului.
► Evitaţi atingerea ecranului LCD sau apăsarea
îndelungată a acestuia cu degetul(etele). În
acest caz, se pot produce unele efecte de distorsiune temporară pe monitor.
1
1
2
2
OBSERVAŢIE
PREGĂTIREA
modelele.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
Televizorul este prevăzut cu un port pentru sistemul
Kensington Security pe panoul din spate. Conectaţi
cablul pentru sistemul Kensington Security aşa
cum este ilustrat mai jos.
Pentru instalarea detaliată şi utilizarea sistemului
Kensington Security, consultaţi ghidul utilizatorului
livrat cu sistemul Kensington Security.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi http://www.
kensington.com, pagina de Internet a companiei
Kensington. Kensington comercializează sisteme
de securitate pentru echipamente electronice costisitoare, cum ar fi computere portabile şi proiectoare LCD.
INSTRUCŢIUNE PENTRU
INSTALAREA ÎN SIGURANŢĂ
1
Utilizaţi şuruburile cu ochi sau bolţurile / colţarii TV
pentru a fixa produsul de perete după cum se
arată în imagine.
(Dacă televizorul dumneavoastră are şuruburi în
şuruburile cu ureche, atunci slăbiţi şuruburile.)
* Introduceţi şuruburile cu ochi sau bolţurile /
colţarii TV şi strângeţi-le bine în orificiile
superioare.
2
Fixaţi colţarii cu bolţuri pe perete. Potriviţi înălţimea
colţarului montat pe perete.
3
3
Utilizaţi o funie solidă pentru a lega acest produs pentru a-l alinia. Se recomandă să legaţi
funia astfel încât să fie în poziţie orizontală
între perete şi produs.
OBSERVAŢIE
► Când mutaţi produsul într-o nouă locaţie desfaceţi
mai întâi funia.
► Utilizaţi un suport sau un dulap suficient de mare şi
rezistent pentru mărimea şi greutatea produsului.
► Pentru o utilizare în condiţii de siguranţă a produsului asiguraţi-vă că înălţimea colţarului montat pe perete este aceeaşi cu cea a produsului.
A-7
PREGĂTIREA
■ Televizorul poate fi instalat în mai multe moduri, cum
ar fi pe un perete sau pe o suprafaţă de lucru etc.
■ Televizorul este conceput pentru montare pe
orizontală.
ÎMPĂMÂNTAREA
PREGĂTIREA
Aveţi grijă să conectaţi conductorul de legare la
pământ pentru a preveni eventualele
electrocutări. Dacă nu sunt posibile metode de
împământare, chemaţi un electrician calificat să
instaleze un disjunctor separat. Nu încercaţi să
legaţi la pământ unitatea conectând-o la firele de
la telefon, paratrăsnete sau conducte de gaz.
Alimentare cu
energie electrică
Întrerupător
de scurtcircuit
OBSERVAŢIE
►Suportul de perete trebuie instalat pe un perete solid perpendicular cu podeaua.
►Trebuie utilizat un suport special de perete,
dacă doriţi să îl instalaţi pe un tavan sau un
perete înclinat.
►Suprafaţa pe care se va monta suportul de
perete trebuie să fie suficient de rezistentă
pentru a suporta greutatea TV; de ex:beton,
piatră naturală, cărămidă şi cărămida goală.
►Instalarea tipului şi lungimii şuruburilor
depinde de peretele de montare utilizat.
Pentru informaţii suplimentare, faceţi referire
la instrucţiunile incluse cu suportul.
►LG nu este răspunzătoare pentru niciun
accident sau deteriorarea proprietăţii sau TV
din cauza unei instalări incorecte:
- Când se utilizează un suport de perete
necompatibil cu VESA
- Strângerea necorespunzătoare a
şuruburilor pe suprafaţă, care poate duce
la căderea TV şi la rănirea persoanelor.
- Când nu se respectă Metoda de instalare
recomandată.
INSTALAREA PE PIEDESTAL
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pentru o ventilare adecvată, lăsaţi un spaţiu de
10 cm în jurul televizorului.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
VESA Standard Cantitate
(A * B) Screw
32LE4***
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
37/42LE4***
4
200 * 100 M4
32LE5***
4
200 * 200 M6
37/42/47LE5***
4
400
*
400
M6
4
55LE5***
32LE75**, 32LE78**,32LE79** 200 * 100 M4
4
37/42/47LE75**, 37/42/47LE78**, 200 * 200 M6
4
37/42/47LE79**
55LE7***
400 * 400 M6
4
42/47LE8***
4
200 * 200 M6
55LE8***
4
400 * 400 M6
42/47LX6***
M6
4
200 * 200
4
200 * 100 M4
32LV5***
M6
4
200 * 200
37/42/47LV5***
4
400 * 400 M6
55LV5***
Model
MONTAREA PE PERETE.
INSTALAREA PE ORIZONTALĂ
■ Vă recomandăm să utilizaţi un suport de perete al
Firmei LG când montaţi TV pe perete.
■ Vă recomandăm să achiziţionaţi un suport de perete care acceptă standardul VESA.
■ LG recomandă ca montarea pe perete să fie
realizată de instalatori calificaţi profesionişti.
A-8
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
FUNCŢIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMANDĂ
(Doar 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE75**, 32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***, 32/37/42/47/55LV5***)
Când utilizaţi telecomanda, îndreptaţi-o spre senzorul de telecomandă de la televizor.
LIGHT Puteţi aprinde sau stinge lumina butonului telecomen(LUMINA) zii.
ENERGY Ajustează modul Economisire energie al TV. (►
SAVING p.138)
PREGĂTIREA
(POWER) Comută televizorul în şi din starea de standby.
AV MODE Afişează informaţiile despre ecranul curent.(► p.66)
INPUT Rotire mod extern de intrare în secvenţă regulată.
(► p.57)
TV/RAD Selectează canalul Radio, TV şi DTV.
MENU Selectează un meniu.
Şterge toate informaţiile de pe ecran şi revine la
vizionarea programelor TV din orice meniu. (► p.31)
NetCast Selectaţi sursa de meniu dorită NetCast. (► p.68)
(AccuWeather, Picasa, YouTube etc.)
Sursa de meniu NetCast poate fi diferită de la ţară la ţară.
Q. MENU Selectaţi sursa dorită pentru meniul rapid.
(Format imagine, Voce clară II , Mod imagine, Mod
sunet, Audio(sau Limba audio), Temporizator oprire,
Skip on/off , Dispozitiv USB).(► p.30)
THUMBSTICK Vă permite să navigaţi prin meniurile afişate pe
(Sus/Jos/Stânga ecran şi să reglaţi setările sistemului în funcţie de
Dreapta) preferinţele dumneavoastră.
OK Acceptă selecţia efectuată de dumneavoastră sau
afişează modul curent.
BACK Permite utilizatorului să revină cu un pas în cadrul
aplicaţiei interactive, al EPG sau al altei funcţii interactive.
EXIT Şterge tot ce este afişat pe ecran şi revine la modul
de vizionare TV din orice meniu.
GUIDE Afişează ghidul de programe. (► p.129)
INFO i Afişează informaţiile despre ecranul curent.
AD Activează sau dezactivează Descrierea audio.
APP/* Selectaţi sursa de meniu dorită MHP TV. (numai în Italia)
(Doar 32/37/42LE48**, 32/37/42/47/55LE58**,
32/37/42/47/55LE78**, 42/47/55LE88**,
32/37/42/47/55LV5380)
A-9
PREGĂTIREA
PREGĂTIREA
Butoane numerice Selectează un program.
de la 0 la 9 Selectează o opţiune numerotată dintr-un meniu.
]
(Spaţiu) Deschide un spaţiu liber pe tastatura ecranului.
LIST Afişarea listei de programe. (► p.55)
Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.
BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar
COLORATE la modelele cu TELETEXT) sau pentru Editarea
programului.
Consultaţi lista dispozitivelor AV conectate la TV.
Când comutaţi acest buton, pe ecran se afişează
meniul Simplink. (► p.62)
1
@ Acces direct la portalul dvs. de Internet pentru servicii de divertisment şi de ştiri dezvoltat de Orange.
(numai în Franţa)
1
1
Butoane Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.
TELETEXT Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
„Teletext”. (► p.177)
SUBTITLE Restaurează subtitrarea dumneavoastră favorită în mod digital.
A-10
MARK Selectaţi intrarea pentru a aplica setările Picture
Wizard (Expert imagine).
Bifaţi şi debifaţi programele din meniul USB.
PREGĂTIREA
Volum sus/jos Reglează volumul.
FAV Afişează programul favorit selectat.
CHAR/NUM Tastă de schimbare caractere sau numere pentru
(CARACTERE/ meniul NetCast.
NUMERE)
RATIO Selectează Format imagine dorit pentru imagine.
(► p.135)
DELETE Şterge caracterul introdus, când se introduce un
(ŞTERGERE) caracter pe tastatura ecranului.
MUTE Activează sau dezactivează redarea sunetului.
Program sus/jos Selectează un program.
PAGE sus/jos Treceţi de la un set complet de informaţii de ecran
la următorul.
Butoanele de Controlează meniul SIMPLINK sau MY MEDIA
comandă din meniul (Listă de fotografii, Listă muzică şi Listă filme).
SIMPLINK / MY
MEDIA
INSTALAREA BATERIILOR
■ Deschideţi capacul compartimentul de baterii de pe partea din
spate.
■ Introduceţi două baterii de tip AAA 1,5 V. Nu amestecaţi baterii vechi sau folosite cu baterii noi.
■ Închideţi capacul.
■ Pentru a scoate bateriile, efectuaţi acţiunile de instalare în
ordine inversă.
A-11
PREGĂTIREA
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
FUNCŢIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMANDĂ
(Doar 42/47LX6***)
Când utilizaţi telecomanda, îndreptaţi-o spre senzorul de telecomandă de la televizor.
PREGĂTIREA
(POWER) Comută televizorul în şi din starea de standby.
LIGHT Puteţi aprinde sau stinge lumina butonului telecomen(LUMINA) zii.
ENERGY Ajustează modul Economisire energie al TV. (►
SAVING p.138)
AV MODE Afişează informaţiile despre ecranul curent.(► p.66)
INPUT Rotire mod extern de intrare în secvenţă regulată.
(► p.57)
TV/RAD Selectează canalul Radio, TV şi DTV.
MENU Selectează un meniu.
Şterge toate informaţiile de pe ecran şi revine la
vizionarea programelor TV din orice meniu. (► p.31)
NetCast Selectaţi sursa de meniu dorită NetCast. (► p.68)
(AccuWeather, Picasa, YouTube etc.)
Sursa de meniu NetCast poate fi diferită de la ţară la ţară.
Q. MENU Selectaţi sursa dorită pentru meniul rapid.
(Format imagine, Voce clară II , Mod imagine, Mod
sunet, Audio(sau Limba audio), Temporizator oprire,
Skip on/off , Dispozitiv USB).(► p.30)
THUMBSTICK Vă permite să navigaţi prin meniurile afişate pe
(Sus/Jos/Stânga ecran şi să reglaţi setările sistemului în funcţie de
Dreapta) preferinţele dumneavoastră.
OK Acceptă selecţia efectuată de dumneavoastră sau
afişează modul curent.
BACK Permite utilizatorului să revină cu un pas în cadrul
aplicaţiei interactive, al EPG sau al altei funcţii interactive.
EXIT Şterge tot ce este afişat pe ecran şi revine la modul
de vizionare TV din orice meniu.
GUIDE Afişează ghidul de programe. (► p.129)
INFO i Afişează informaţiile despre ecranul curent.
AD Activează sau dezactivează Descrierea audio.
APP/* Selectaţi sursa de meniu dorită MHP TV. (numai în Italia)
(Doar 42/47LX68**)
A-12
PREGĂTIREA
Butoane numerice Selectează un program.
de la 0 la 9 Selectează o opţiune numerotată dintr-un meniu.
]
(Spaţiu) Deschide un spaţiu liber pe tastatura ecranului.
LIST Afişarea listei de programe. (► p.55)
Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.
BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar
COLORATE la modelele cu TELETEXT) sau pentru Editarea
programului.
SELECŢIE Utilizaţi această opţiune pentru a viziona conţinut
S/D video 3D. (► p.89)
Consultaţi lista dispozitivelor AV conectate la TV.
Când comutaţi acest buton, pe ecran se afişează
meniul Simplink. (► p.62)
1
@ Acces direct la portalul dvs. de Internet pentru servicii de divertisment şi de ştiri dezvoltat de Orange.
(numai în Franţa)
1
1
Butoane Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.
TELETEXT Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
„Teletext”. (► p.177)
SUBTITLE Restaurează subtitrarea dumneavoastră favorită în mod digital.
A-13
PREGĂTIREA
PREGĂTIREA
Volum sus/jos Reglează volumul.
MARK Selectaţi intrarea pentru a aplica setările Picture
Wizard (Expert imagine).
Bifaţi şi debifaţi programele din meniul USB.
FAV Afişează programul favorit selectat.
CHAR/NUM Tastă de schimbare caractere sau numere pentru
(CARACTERE/ meniul NetCast.
NUMERE)
3D Utilizaţi această opţiune pentru a viziona conţinut
video 3D. (► p.88)
DELETE Şterge caracterul introdus, când se introduce un
(ŞTERGERE) caracter pe tastatura ecranului.
MUTE Activează sau dezactivează redarea sunetului.
Program sus/jos Selectează un program.
PAGE sus/jos Treceţi de la un set complet de informaţii de ecran
la următorul.
Butoanele de Controlează meniul SIMPLINK sau MY MEDIA
comandă din meniul (Listă de fotografii, Listă muzică şi Listă filme).
SIMPLINK / MY
MEDIA
INSTALAREA BATERIILOR
A-14
■ Deschideţi capacul compartimentul de baterii de pe partea din
spate.
■ Introduceţi două baterii de tip AAA 1,5 V. Nu amestecaţi baterii vechi sau folosite cu baterii noi.
■ Închideţi capacul.
■ Pentru a scoate bateriile, efectuaţi acţiunile de instalare în
ordine inversă.
MODELE DE TELEVIZOARE CU LCD : 32/37/42LD4***,
32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***
Asiguraţi-vă că aţi primit următoarele accesorii împreună cu televizorul. Dacă lipseşte oricare dintre
accesorii, contactaţi furnizorul de la care aţi cumpărat produsul.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
EN
ER
GY
PREGĂTIREA
ACCESORII
AV
MO
SAVI
NG
DE
INPU
1.,;@
T
2 ab
4g
hi
7pq
ef
l
6m
8 tu
LIS
T
no
v
9 wxy
0
z
[
MA
NU
3d
5 jk
rs
ME
TV
RA /
D
c
RK
CH FAV
AR
RA /NUM
DE TIO
MU LETE
TE
P
Q.V
IEW
P
A
G
E
Q.M
EN
U
OK
BA
CK
GU
ID
E
EX
IT
IN
FO
AD
AP
Manualul utilizatorului
Baterii
(AAA)
Miez de ferită
(Acest element nu este
disponibil pentru toate
modele.)
CD Nero
MediaHome 4
Essentials
P/*
Telecomandă
Acest element nu este disponibil pentru toate modele.
Cablu de alimentare
Vă rugăm să reţineţi că praful
în exces poate cauza zgârieturi
sau decolorare.
sau
x8
(M4x20)
bolţuri pentru
asamblarea suportului
Nu ştergeţi aspru
când îndepărtaţi
petele.
* Ştergeţi uşor pata de
murdărie de pe exterior numai
cu cârpe de curăţit destinate
exteriorului produsului dacă
există murdărie sau urme
de amprente pe suprafaţa
externă.
1-şurub
(Doar 32/37/42LD4***,
32/37/42LD6***,
32/42LD7***,
32/37/42LD8***)
Capac protecţie
Utilizarea miezului de ferită
(Această funcţie nu este disponibilă pentru toate modelele.)
Miezul de ferită poate fi utilizat pentru a reduce undele
electromagnetice când conectaţi cablul de alimentare.
Cu cât miezul de ferită este mai aproape de priza de
alimentare, cu atât este mai bine.
Instalaţi priza de alimentare cât
mai aproape.
A-15
PREGĂTIREA
COMENZILE PANOULUI FRONTAL
OBSERVAŢIE
PREGĂTIREA
►Televizorul poate fi trecut în modul de aşteptare pentru a se reduce consumul de energie. Dacă
nu este utilizat pentru mai mult timp, televizorul trebuie oprit de la comutatorul de alimentare de
pe acesta, astfel reducându-se consumul de energie.
Energia consumată în timpul utilizării poate fi redusă semnificativ dacă se diminuează nivelul de luminozitate a imaginii, ceea ce va reduce cheltuielile de funcţionare per total.
ATENŢIE
► Nu călcaţi pe suportul de sticlă şi nu îl supuneţi impacturilor. Acesta se poate rupe, fragmentele de sticlă
putând cauza rănirea, sau TV poate cădea.
► Nu deplasaţi TV trăgând de acesta. Puteţi deteriora podeaua sau produsul.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
Doar 32/37/42/47/55LD6***
PROGRAMME
VOLUME
OK
MENU
INPUT
POWER
DIFUZOR
indicator pus în funcţiune / standby
Senzorul pentru
telecomandă
(Poate fi reglat utilizând
Indicatorul de nivel putere din
meniul OPŢIUNI.)
Senzor inteligent
Reglează imaginea în funcţie de
condiţiile ambiante.
Comutator de alimentare principal
A-16
Doar 32/42/47LD7***
PREGĂTIREA
PROGRAMME
VOLUME
OK
MENU
INPUT
POWER
DIFUZOR
Senzor inteligent
Reglează imaginea în funcţie
de condiţiile ambiante.
Comutator de alimentare principal
Senzorul pentru telecomandă
indicator pus în funcţiune / standby
(Poate fi reglat utilizând Indicatorul
de nivel putere din meniul
OPŢIUNI.)
A-17
PREGĂTIREA
Doar 32/37/42LD8***
P PROGRAMME
PREGĂTIREA
VOLUME
OK
MENU
INPUT
POWER
DIFUZOR
Senzorul pentru telecomandă
Senzor inteligent
Reglează imaginea în funcţie de
condiţiile ambiante.
Comutator de alimentare principal
indicator pus în funcţiune / standby
(Poate fi reglat utilizând Indicatorul de
nivel putere din meniul OPŢIUNI.)
Doar 32/37/42LD4***
PROGRAMME
VOLUME
OK
MENU
INPUT
POWER
DIFUZOR
Senzorul pentru telecomandă
A-18
indicator pus în funcţiune / standby
(Poate fi reglat utilizând Indicatorul de nivel
putere din meniul OPŢIUNI.)
INFORMAŢII PRIVIND PANOUL POSTERIOR
Doar
32/37/42LD4***
12
1
2
7
8
3
9
12
4
5
PREGĂTIREA
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
Cu excepţia
32/37/42LD4***
6
10
13
13
7
7
14
14
15
15
11
(Doar
10
32/37/42LD4***)
1
2
3
Mufă cablu de alimentare
Acest televizor funcţionează cu energie electrică în
curent alternativ. Tensiunea este indicată pe pagina
cu Specificaţii. (► p.184 - 200) Nu încercaţi
niciodată să alimentaţi televizorul cu energie
electrică în curent continuu.
LAN
Conectare la reţea pentru AccuWeather, Picasa,
YouTube etc.
Utilizat şi pentru fişiere video, foto şi de muzică pe o
reţea locală.
IEŞIRE OPTICĂ AUDIO DIGITAL
Conectaţi semnalul audio digital la diferite tipuri de
echipament.
Conectaţi la o Componentă Audio Digitală.
Utilizaţi un cablu audio optic.
4
Intrare audio RGB / DVI
Conectaţi ieşirea audio de la un PC sau DTV.
5
Mufă Euro Sca (AV1)
Conectaţi intrarea sau ieşirea mufei scart de la un
dispozitiv extern la aceste jacuri.
6
Intrare Component
Conectaţi un dispozitiv component video / audio la
aceste jacuri.
7
Intrare HDMI / DVI IN
Conectaţi un semnal HDMI la HDMI IN.
Sau un semnal DVI (VIDEO) la portul HDMI / DVI cu
DVI cu un cablu HDMI.
8
Intrare RGB IN
Conectaţi ieşirea de la un PC.
9
Control FĂRĂ FIR(Cu excepţia 32/37/42LD4***)
Conectaţi la TV cheia electronică de pregătire pentru
transmisie fără fir pentru a comanda dispozitivele de
intrare externă conectate fără fir la receptorul media
fără fir.
10
PORT DE INTRARE RS-232C- (CONTROL /
SERVICE)
Conectaţi portul serial al dispozitivelor de control la
jacul RS-232C. Acest port este utilizat pentru mod
Service sau Hotel.
11
Intrare antenă
Conectaţi antena sau cablul la această mufă.
12
Intrare USB
Conectaţi dispozitivul de stocare USB la această
mufă.
13
Slot card PCMCIA (Asociaţia Internaţională pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator
Personal) Introduceţi Modulul CI în FANTA
PENTRU CARD PCMCIA.
(Această funcţie nu este disponibilă în toate ţările..)
14
Cască
Conectaţi casca la intrarea pentru cască.
15
Intrare Audio/Video
Conectaţi ieşirea audio/video de la un dispozitiv
extern la aceste jacuri.
A-19
PREGĂTIREA
INSTALAREA SUPORTULUI CAPACUL POSTERIOR PENTRU
PREGĂTIREA
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
Când asamblaţi suportul pentru birou, asiguraţi-vă
că şurubul este prins ferm. (Dacă nu este strâns
complet, după instalarea produsului există riscul
înclinării spre faţă a acestuia.) Dacă strângeţi
şurubul cu prea multă forţă, există riscul devierii
acestuia în zona de prindere.
1
2
ARANJAREA CABLURILOR
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
1
Conectaţi cablurile după cum este necesar.
Pentru a conecta dispozitive suplimentare,
consultaţi secţiunea de Configurare a
echipamentului extern.
2
Deschideţi DISPOZITIVUL DE
GESTIONARE A CABLURILOR conform
indicaţiilor.
Aşezaţi cu atenţie ecranul TV pe o
suprafaţă moale pentru a proteja ecranul
de eventuale deteriorări.
Asamblaţi piesele copului suportului cu
baza suportului televizorului.
Corp suport
Bază suport
3
Asamblaţi televizorul conform ilustraţiei.
Dispozitiv gestionare cablu
3
4
Instalaţi DISPOZITIVUL GESTIONARE
CABLU conform ilustraţiei.
Fixaţi ferm cele 4 şuruburi în găurile din
spatele televizorului.
OBSERVAŢIE
5
Asamblaţi părţile Capacului din spate al
suportului cu televizorul. (Doar
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***)
Capac spate
suport
A-20
►Nu utilizaţi DISPOZITIVUL DE GESTIONARE
A CABLULUI pentru a ridica televizorul.
- Dacă scăpaţi produsul, puteţi fi rănit sau produsul poate fi avariat.
SUPORT PIVOTANT
ATAŞARE TV LA UN BIROU
(Doar 32/37/42LD4***, 32/37/42LD6***,
32/42LD7***, 32/37/42LD8***)
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
TV trebuie ataşat la un birou pentru a nu putea fi
mişcat înainte/înapoi, provocând astfel rănirea
sau deteriorarea produsului. Utilizaţi doar un
şurub ataşat.
PREGĂTIREA
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
După instalarea televizorului, puteţi regla televizorul manual spre stânga sau spre dreapta cu 20
grade, pentru a fi în concordanţă cu poziţia de
vizionare.
1-şurub (furnizat ca parte a produsului)
FĂRĂ A UTILIZA
STANDUL TIP BIROU
Stand
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră. La instalarea
unităţii montate pe perete, utilizaţi capacul de
protecţie.Introduceţi CAPACUL DE
PROTECŢIE în televizor până veţi auzi un clic.
Birou
AVERTISMENT
►Pentru ca televizorul să nu cadă, trebuie bine
fixat pe podea / perete conform instrucţiunilor
de instalare. înclinarea, agitarea sau
clătinarea aparatului poate cauza răniri.
Capac protecţie
A-21
PREGĂTIREA
SISTEMUL KENSINGTON
SECURITY
PREGĂTIREA
■ Această funcţie nu este disponibilă pentru toate
modelele
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
Televizorul este prevăzut cu un port pentru sistemul
Kensington Security pe panoul din spate. Conectaţi
cablul pentru sistemul Kensington Security aşa
cum este ilustrat mai jos.
Pentru instalarea detaliată şi utilizarea sistemului
Kensington Security, consultaţi ghidul utilizatorului
livrat cu sistemul Kensington Security.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi http://www.
kensington.com, pagina de Internet a companiei
Kensington. Kensington comercializează sisteme
de securitate pentru echipamente electronice costisitoare, cum ar fi computere portabile şi proiectoare LCD.
INSTRUCŢIUNE PENTRU
INSTALAREA ÎN SIGURANŢĂ
■ Trebuie să achiziţionaţi componentele necesare de
pe piaţă pentru a fixa TV în siguranţă pe perete.
■ Poziţionaţi televizorul aproape de perete pentru a
evita posibilitatea ca acesta să cată atunci când
este împins.
■ Instrucţiunile prezentate mai jos definesc o cale
sigură de instalare a televizorului, fixarea acestuia
pe perete, evitând posibilitatea ca acesta să cadă
în faţă dacă este tras. Aceasta va împiedica televizorul să cadă în faţă, provocând accidentări. Va
preîntâmpina de asemenea deteriorarea televizorului. Asiguraţi-vă că nu se vor urca sau agăţa copii
de televizor.
2
2
OBSERVAŢIE
► Sistemul Kensington Security este un accesoriu
opţional.
► Dacă televizorul pare a fi rece la atingere, este
posibil să apară o mică "sclipire” pe ecran când
acesta este pornit. Acest fenomen este normal
şi televizorul nu este defect.
► Mici defecţiuni punctiforme pot fi vizibile pe
ecran, apărând sub formă de pete roşii, verzi
sau albastre. Totuşi, acestea nu au efecte negative asupra performanţei monitorului.
► Evitaţi atingerea ecranului LCD sau apăsarea
îndelungată a acestuia cu degetul(etele). În
acest caz, se pot produce unele efecte de distorsiune temporară pe monitor.
1
1
1
Utilizaţi şuruburile cu ochi sau bolţurile / colţarii TV
pentru a fixa produsul de perete după cum se
arată în imagine.
(Dacă televizorul dumneavoastră are şuruburi în
şuruburile cu ureche, atunci slăbiţi şuruburile.)
* Introduceţi şuruburile cu ochi sau bolţurile /
colţarii TV şi strângeţi-le bine în orificiile
superioare.
2
Fixaţi colţarii cu bolţuri pe perete. Potriviţi înălţimea
colţarului montat pe perete.
3
3
Utilizaţi o funie solidă pentru a lega acest produs
pentru a-l alinia. Se recomandă să legaţi funia
astfel încât să fie în poziţie orizontală între perete
şi produs.
OBSERVAŢIE
► Când mutaţi produsul într-o nouă locaţie desfaceţi
mai întâi funia.
► Utilizaţi un suport sau un dulap suficient de mare şi
rezistent pentru mărimea şi greutatea produsului.
► Pentru o utilizare în condiţii de siguranţă a produsului asiguraţi-vă că înălţimea colţarului montat pe perete este aceeaşi cu cea a produsului.
A-22
■ Televizorul poate fi instalat în mai multe moduri, cum
ar fi pe un perete sau pe o suprafaţă de lucru etc.
■ Televizorul este conceput pentru montare pe
orizontală.
Aveţi grijă să conectaţi conductorul de legare la
pământ pentru a preveni eventualele
electrocutări. Dacă nu sunt posibile metode de
împământare, chemaţi un electrician calificat să
instaleze un disjunctor separat. Nu încercaţi să
legaţi la pământ unitatea conectând-o la firele de
la telefon, paratrăsnete sau conducte de gaz.
Alimentare cu
energie electrică
Întrerupător
de scurtcircuit
INSTALAREA PE PIEDESTAL
►Suportul de perete trebuie instalat pe un perete solid perpendicular cu podeaua.
►Trebuie utilizat un suport special de perete,
dacă doriţi să îl instalaţi pe un tavan sau un
perete înclinat.
►Suprafaţa pe care se va monta suportul de
perete trebuie să fie suficient de rezistentă
pentru a suporta greutatea TV; de ex:beton,
piatră naturală, cărămidă şi cărămida goală.
►Instalarea tipului şi lungimii şuruburilor
depinde de peretele de montare utilizat.
Pentru informaţii suplimentare, faceţi referire
la instrucţiunile incluse cu suportul.
►LG nu este răspunzătoare pentru niciun
accident sau deteriorarea proprietăţii sau TV
din cauza unei instalări incorecte:
- Când se utilizează un suport de perete
necompatibil cu VESA
- Strângerea necorespunzătoare a
şuruburilor pe suprafaţă, care poate duce
la căderea TV şi la rănirea persoanelor.
- Când nu se respectă Metoda de instalare
recomandată.
10 cm
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
Pentru o ventilare adecvată, lăsaţi un spaţiu de
10 cm în jurul televizorului.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
PREGĂTIREA
ÎMPĂMÂNTAREA
OBSERVAŢIE
10 cm
10 cm
MONTAREA PE PERETE.
INSTALAREA PE ORIZONTALĂ
■ Vă recomandăm să utilizaţi un suport de perete al
Firmei LG când montaţi TV pe perete.
■ Vă recomandăm să achiziţionaţi un suport de perete care acceptă standardul VESA.
■ LG recomandă ca montarea pe perete să fie
realizată de instalatori calificaţi profesionişti.
Model
32LD4***
37/42LD4***
32LD6***
37/42/47LD6***
55LD6***
32LD7***
42/47LD7***
32LD8***
37/42LD8***
VESA Standard Cantitate
(A * B) Screw
4
200 * 100 M4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
400 * 400 M6
4
4
200 * 100 M4
200 * 200 M6
4
4
200 * 100 M4
200 * 200 M6
4
A-23
PREGĂTIREA
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
FUNCŢIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMANDĂ
Când utilizaţi telecomanda, îndreptaţi-o spre senzorul de telecomandă de la televizor.
PREGĂTIREA
(POWER) Switches the TV on from standby or off to standby.
ENERGY Ajustează modul Economisire energie al TV. (►
SAVING p.138)
AV MODE Afişează informaţiile despre ecranul curent.(► p.66)
INPUT Rotire mod extern de intrare în secvenţă regulată.
(► p.57)
TV/RAD Selectează canalul Radio, TV şi DTV.
MENU Selectează un meniu.
Şterge toate informaţiile de pe ecran şi revine la
vizionarea programelor TV din orice meniu. (► p.31)
NetCast Selectaţi sursa de meniu dorită NetCast. (► p.68)
(AccuWeather, Picasa, YouTube etc.)
Sursa de meniu NetCast poate fi diferită de la ţară la ţară.
Q. MENU Selectaţi sursa dorită pentru meniul rapid.
(Format imagine, Voce clară II , Mod imagine, Mod
sunet, Audio(sau Limba audio), Temporizator oprire,
Skip on/off , Dispozitiv USB).(► p.30)
THUMBSTICK Vă permite să navigaţi prin meniurile afişate pe
(Sus/Jos/Stânga ecran şi să reglaţi setările sistemului în funcţie de
Dreapta) preferinţele dumneavoastră.
OK Acceptă selecţia efectuată de dumneavoastră sau
afişează modul curent.
BACK Permite utilizatorului să revină cu un pas în cadrul
aplicaţiei interactive, al EPG sau al altei funcţii interactive.
EXIT Şterge tot ce este afişat pe ecran şi revine la modul
de vizionare TV din orice meniu.
GUIDE Afişează ghidul de programe. (► p.129)
INFO i Afişează informaţiile despre ecranul curent.
AD Activează sau dezactivează Descrierea audio.
APP/* Selectaţi sursa de meniu dorită MHP TV. (numai în Italia)
(Doar 32/37/42LD48**, 32/37/42/47/55LD68**,
32/42/47LD78**, 32/37/42LD88**)
A-24
]
(Spaţiu) Deschide un spaţiu liber pe tastatura ecranului.
PREGĂTIREA
Butoane numerice Selectează un program.
de la 0 la 9 Selectează o opţiune numerotată dintr-un meniu.
LIST Afişarea listei de programe. (► p.55)
Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.
BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar
COLORATE la modelele cu TELETEXT) sau pentru Editarea
programului.
Consultaţi lista dispozitivelor AV conectate la TV.
Când comutaţi acest buton, pe ecran se afişează
meniul Simplink. (► p.62)
1
@ Acces direct la portalul dvs. de Internet pentru servicii de divertisment şi de ştiri dezvoltat de Orange.
(numai în Franţa)
1
1
Butoane Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.
TELETEXT Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
„Teletext”. (► p.177)
SUBTITLE Restaurează subtitrarea dumneavoastră favorită în mod digital.
A-25
PREGĂTIREA
Volum sus/jos Reglează volumul.
PREGĂTIREA
MARK Selectaţi intrarea pentru a aplica setările Picture
Wizard (Expert imagine).
Bifaţi şi debifaţi programele din meniul USB.
FAV Afişează programul favorit selectat.
CHAR/NUM Tastă de schimbare caractere sau numere pentru
(CARACTERE/ meniul NetCast.
NUMERE)
RATIO Selectează Format imagine dorit pentru imagine.
(► p.135)
DELETE Şterge caracterul introdus, când se introduce un
(ŞTERGERE) caracter pe tastatura ecranului.
MUTE Activează sau dezactivează redarea sunetului.
Program sus/jos Selectează un program.
PAGE sus/jos Treceţi de la un set complet de informaţii de ecran
la următorul.
Butoanele de Controlează meniul SIMPLINK sau MY MEDIA
comandă din meniul (Listă de fotografii, Listă muzică şi Listă filme).
SIMPLINK / MY
MEDIA
INSTALAREA BATERIILOR
■ Deschideţi capacul compartimentul de baterii de pe partea din
spate.
■ Introduceţi două baterii de tip AAA 1,5 V. Nu amestecaţi baterii vechi sau folosite cu baterii noi.
■ Închideţi capacul.
■ Pentru a scoate bateriile, efectuaţi acţiunile de instalare în
ordine inversă.
A-26
MODELE DE TELEVIZOARE LCD LED : 47/55LX9***
ACCESORII
PREGĂTIREA
Asiguraţi-vă că aţi primit următoarele accesorii împreună cu televizorul. Dacă lipseşte oricare dintre
accesorii, contactaţi furnizorul de la care aţi cumpărat produsul.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
x2
Baterii
(AAA)
Manualul utilizatorului
Ochelari 3D
(AG-S100)
Telecomandă
Acest element nu este disponibil pentru toate modele.
* Ştergeţi uşor orice pete sau
amprente de pe suprafaţa televizorului cu cârpa de lustruit.
Nu aplicaţi o forţă excesivă.
Cârpă de curăţare Riscaţi să îl zgâriaţi sau să îl
Cârpă de lustruit decoloraţi.
pentru utilizarea
pe ecran.
x4
M4x12
Miez de ferită
(Acest element nu este
disponibil pentru toate
modele.)
CD Nero
MediaHome 4
Essentials
x4
x2
M4x22
Şuruburi pentru asamblarea stativului
Suport cablu
Cablu component de mufă,
cablu AV de mufă
Capac spate
suport
Utilizaţi miez de ferită (Această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate modelele.)
Miezul de ferită poate fi utilizat pentru a reduce undele
electromagnetice când conectaţi cablul electric.
Cu cât este mai apropiată locaţia miezului de ferită de
fişa electrică, cu atât este mai bine.
Instalaţi fişa electrică aproape.
A-27
PREGĂTIREA
COMENZILE PANOULUI FRONTAL
OBSERVAŢIE
PREGĂTIREA
►Televizorul poate fi plasat în modul de aşteptare pentru a reduce consumul de energie.
Televizorul trebuie oprit de la butonul pentru alimentare de pe el în cazul în care nu va fi folosit
mai mult timp, acest lucru având menirea de a reduce consumul de energie.
Energia consumată în timpul utilizării poate fi redusă semnificativ dacă este
redus nivelul de luminozitate a imagini şi acest lucru va reduce costurile totale
de exploatare.
ATENŢIE
► Nu călcaţi şi nu loviţi stativul din sticlă. Acesta se poate sparge, provocând vătămări prin fragmentele de
sticlă, iar televizorul poate cădea.
► Nu târâţi televizorul. riscaţi să deterioraţi podeaua sau televizorul.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
VOLUM
PROGRAM
OK
MENU
INPUT
DIFUZOR
POWER
Emiţător
Aceasta este partea echipată cu
emiţător, care schimbă semnale cu
ochelarii 3D.
Aveţi grijă să nu blocaţi ecranul cu
obiecte sau persoane în timpul
vizionării clipurilor video 3D.
Senzor inteligent
Reglează imaginea în funcţie de
condiţiile ambiante.
Senzor telecomandă
Indicator de alimentare/aşteptare
(Poate fi reglat utilizând funcţia Indicator de alimentare din meniul OPŢIUNI.)
A-28
INFORMAŢII REFERITOARE LA PANOUL POSTERIOR
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
ATENŢIE
1
14
2
3
4
5
6
6
11
7
7
1
2
3
4
5
8 9
10
11
PREGĂTIREA
13
► Pentru conectarea optimă la
cablul HDMI (numai HDMI IN
4) / dispozitivul USB, utilizaţi un
produs cu următoarea grosime.
*A 10 mm
12
Mufă pentru cablu electric
Acest televizor funcţionează la curent alternativ. Tensiunea este specificată în pagina
Specificaţii. (► p.184 - 200) Nu încercaţi
niciodată să puneţi televizorul în funcţiune la
curent continuu.
LAN
Conectare la reţea pentru AccuWeather,
Picasa, YouTube etc.
Utilizat şi pentru fişiere video, foto şi de
muzică pe o reţea locală.
IEŞIRE AUDIO DIGITALĂ OPTICĂ
Conectaţi sunetul digital la diverse tipuri de
echipamente.
Conectaţi la o componentă audio digitală.
Utilizaţi un cablu audio optic.
Intrare audio RGB/DVI
Conectaţi sunetul de la un PC sau DTV.
Mufă Euro Scart (AV1)
Conectaţi mufa Scart de intrare sau ieşire a
unui dispozitiv extern la aceste mufe.
6
Intrare Component
Conectaţi o componentă video/audio la
aceste mufe.
7
Intrare HDMI/DVI IN
Conectaţi un semnal HDMI la portul HDMI
IN. Sau un semnal DVI (VIDEO) la portul
HDMI/DVI cu un cablu DVI - HDMI.
8
Intrare RGB IN
Conectaţi ieşirea de la un PC.
9
RS-232C ÎN PORTUL (SERVICE ŞI
CONTROL)
Conectaţi la portul RS-232C de pe un PC.
Acest port este utilizat pentru modul Service
sau Hotel.
10
Control FĂRĂ FIR
Conectaţi la TV cheia electronică de
pregătire pentru transmisie fără fir pentru a
comanda dispozitivele de intrare externă
conectate fără fir la receptorul media fără fir.
11
Intrare audio/video
Conectaţi ieşirea audio/video a unui dispozitiv extern la aceste mufe.
12
Intrare antenă
Conectaţi antena sau cablul la această mufă.
13
Intrare USB
Conectaţi dispozitivul de stocare USB la
această mufă.
14
Slot pentru card PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association)
Inseraţi modulul CI în SLOTUL PENTRU
CARD PCMCIA.
(Această funcţie nu este disponibilă în toate
ţările.)
A-29
PREGĂTIREA
INSTALAREA STATIVULUI
PREGĂTIREA
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
La asamblarea stativului de masă, verificaţi dacă
şurubul este strâns complet. (Dacă nu este strâns
complet, există riscul ca produsul să se încline în
faţă după instalare.) Dacă strângeţi şurubul cu o
forţă excesivă, acesta poate devia prin uzarea
componentei de strângere a şurubului.
1
Aşezaţi cu grijă televizorul cu ecranul în
jos pe o suprafaţă moale pentru a proteja
ecranul.
CAPACUL POSTERIOR PENTRU
GESTIONAREA CABLURILOR
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
Fixaţi cablul de alimentare cu suportul
pentru cablu pe carcasa din spate a televizorului.
Astfel veţi împiedica desprinderea
accidentală a cablului de alimentare.
1
Suport cablu
2
După conectarea cablurilor necesare,
instalaţi suportul pentru cablu ca în imagine şi strângeţi cablurile.
Asamblaţi piesele corpului suport cu baza
stativului televizorului.
Concomitent, strângeţi şuruburile care
fixează corpul suport.
2
Corp suport
M4 X 22
Suport cablu
Bază suport
3
Fixaţi bine cele 4 şuruburi utilizând orificiile
din partea posterioară a televizorului.
M4 X 12
4
Asamblaţi componentele capacului posterior al suportului pe televizor.
Capac spate
suport
A-30
SUPORT PIVOTANT
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
După instalarea televizorului, puteţi ajusta manual televizorul spre stânga sau spre dreapta cu 20
de grade, pentru a corespunde poziţiei dvs. de
vizionare.
SISTEM DE SECURITATE
KENSINGTON
■ Trebuie să achiziţionaţi de pe piaţă toate componentele necesare pentru fixarea în siguranţă
a televizorului pe perete.
■ Poziţionaţi televizorul aproape de perete pentru a evita posibilitatea de a cădea dacă este
împins.
■ Instrucţiunile de mai jos descriu un mod mai
sigur de instalare a televizorului, fixându-l pe
perete, evitându-se astfel posibilitatea de a
cădea în faţă dacă este tras. Acest lucru va
împiedica televizorul să cadă în faţă şi să provoace vătămări. De asemenea, acest lucru va
împiedica deteriorarea televizorului. Verificaţi
copiii să nu se caţere pe sau să se agaţe de
televizor.
PREGĂTIREA
■ Această funcţie nu este disponibilă pentru
toate modelele.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
Televizorul este echipat cu un conector de
sistem de securitate Kensington pe panoul posterior. Conectaţi cablul sistemului de securitate
Kensington, ca în imaginea de mai jos.
Pentru descrierea detaliată a instalării şi utilizarea sistemului de securitate Kensington,
consultaţi ghidul de utilizare furnizat împreună cu
sistemul de securitate Kensington.
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi http://
www.kensington.com, pagina principală de
Internet a companiei
Kensington. Kensington comercializează sisteme
de securitate pentru echipamente electronice
scumpe, precum notebookuri şi proiectoare LCD.
SFAT PENTRU INSTALARE CU GRIJĂ
1
1
2
2
OBSERVAŢIE
► Sistemul de securitate Kensington este un
accesoriu opţional.
► Dacă televizorul pare rece la atingere, pot
apărea mici scintilaţii la pornire.
Acest lucru este normal, nu este nimic în
neregulă cu televizorul.
► Pe ecran pot apărea mici defecte punctuale,
sub formă de pete minuscule roşii, verzi sau
albastre. Acestea nu au niciun efect advers asupra performanţelor monitorului
► Evitaţi atingerea ecranului LCD sau ţinerea
degetelor pe el perioade îndelungate.
Acest lucru poate provoca distorsiuni temporare
pe ecran.
1
Utilizaţi şuruburile cu ureche sau suporturile/
şuruburile televizorului pentru a fixa produsul pe
perete, ca în imagine.
(Dacă televizorul dvs. are şuruburi în orificiile
pentru şuruburi cu ureche, desfaceţi şuruburile.)
* Introduceţi şuruburile cu ureche sau suporturile/şuruburile televizorului şi fixaţi-le în orificiile
superioare.
2
Fixaţi suportul pe perete cu şuruburi. Poziţionaţi
suportul care este montat pe perete la aceeaşi
înălţime.
3
3
Utilizaţi o frânghie solidă pentru a lega produsul
pentru aliniere. Este mai sigur să legaţi frânghia
astfel încât aceasta să fie în poziţie orizontală
între perete şi produs.
OBSERVAŢIE
► La mutarea televizorului, desfaceţi întâi cablul.
► Utilizaţi o platformă sau o carcasă suficient de
puternică şi de mare pentru a susţine dimensiunea şi greutatea televizorului.
► Pentru a utiliza televizorul în siguranţă, asiguraţivă că înălţimea suportului de pe perete şi cea a
televizorului sunt corespund.
A-31
PREGĂTIREA
■ Televizorul poate fi instalat în mai multe moduri,
cum ar fi pe un perete sau pe o suprafaţă de
lucru etc.
■ Televizorul este conceput pentru montare pe
orizontală.
PREGĂTIREA
ÎMPĂMÂNTAREA
Aveţi grijă să conectaţi conductorul de legare la
pământ pentru a preveni eventualele
electrocutări. Dacă nu sunt posibile metode de
împământare, chemaţi un electrician calificat să
instaleze un disjunctor separat.
Nu încercaţi să legaţi la pământ unitatea conectând-o la firele de la telefon, paratrăsnete sau
conducte de gaz.
Sursă de
alimentare
Separator
INSTALAREA STATIVULUI
DE MASĂ
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
OBSERVAŢIE
►Suportul de perete trebuie instalat pe un perete solid perpendicular cu podeaua.
►Trebuie utilizat un suport special de perete,
dacă doriţi să îl instalaţi pe un tavan sau un
perete înclinat.
►Suprafaţa pe care se va monta suportul de
perete trebuie să fie suficient de rezistentă
pentru a suporta greutatea TV; de ex:beton,
piatră naturală, cărămidă şi cărămida goală.
►Instalarea tipului şi lungimii şuruburilor
depinde de peretele de montare utilizat.
Pentru informaţii suplimentare, faceţi referire
la instrucţiunile incluse cu suportul.
►LG nu este răspunzătoare pentru niciun
accident sau deteriorarea proprietăţii sau TV
din cauza unei instalări incorecte:
- Când se utilizează un suport de perete
necompatibil cu VESA
- Strângerea necorespunzătoare a
şuruburilor pe suprafaţă, care poate duce
la căderea TV şi la rănirea persoanelor.
- Când nu se respectă Metoda de instalare
recomandată.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pentru o ventilaţie corespunzătoare lăsaţi un
spaţiu liber de 10 cm în jurul televizorului.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
MONTARE PE PERETE:
INSTALARE ORIZONTALĂ
■ Recomandăm utilizarea unui suport de montare
pe perete LG pentru montarea televizorului pe
perete.
■ vă recomandăm să cumpăraţi un suport de montare pe perete care acceptă standardul VESA.
■ LG recomandă efectuarea montării pe perete de
către un instalator profesionist, calificat.
A-32
Model
47LX9***
55LX9***
VESA Standard Cantitate
(A * B) Screw
200 * 200 M6
4
4
400 * 400 M6
FUNCŢIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMANDĂ
Când utilizaţi telecomanda, îndreptaţi-o spre senzorul de telecomandă de la televizor.
LIGHT Puteţi aprinde sau stinge lumina butonului telecomenzii.
ENERGY Ajustează modul Economisire energie al TV. (►
SAVING p.138)
PREGĂTIREA
(POWER) Comută televizorul în şi din starea de standby.
AV MODE Acesta vă ajută să selectaţi şi să setaţi imagini şi
sunete la conectarea unor dispozitive AV.(► p.66)
INPUT Rotire mod extern de intrare în secvenţă regulată.
(► p.57)
TV/RAD Selectează canalul Radio, TV şi DTV.
MENU Selectează un meniu.
Şterge toate informaţiile de pe ecran şi revine la
vizionarea programelor TV din orice meniu. (► p.31)
NetCast Selectaţi sursa de meniu dorită NetCast. (► p.68)
(AccuWeather, Picasa, YouTube şi altele)
Sursa de meniu NetCast poate fi diferită de la ţară
la ţară.
Q. MENU Selectaţi sursa dorită pentru meniul rapid. (Format
imagine, Voce clară II , Mod imagine, Mod sunet,
Audio(sau Limba audio), Temporizator oprire,
Omitere oprită/pornită, Dispozitiv USB).(► p.30)
THUMBSTICK Vă permite să navigaţi prin meniurile afişate pe ecran
(Sus/Jos/Stânga şi să reglaţi setările sistemului în funcţie de
Dreapta) preferinţele dumneavoastră.
OK Acceptă selecţia efectuată de dumneavoastră sau
afişează modul curent.
BACK Permite utilizatorului să revină cu un pas în cadrul
aplicaţiei interactive, al EPG sau al altei funcţii interactive.
EXIT Şterge tot ce este afişat pe ecran şi revine la modul
de vizionare TV din orice meniu.
GUIDE Afişează ghidul de programe. (► p.129)
INFO i Afişează informaţiile despre ecranul curent.
AD Activează sau dezactivează Descrierea audio.
APP/* Selectaţi sursa de meniu dorită MHP TV. (Numai
Italia) (Numai 47/55LX98**)
A-33
PREGĂTIREA
PREGĂTIREA
Butoane Selectează un program.
numerice de la Selectează elementele numerotate dintr-un meniu.
0 la 9
]
(Spaţiu) Deschide un spaţiu liber pe tastatura ecranului.
LIST Afişează tabelul de programe. (► p.55)
Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.
Butoane Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext (numai
colorate la modelele cu TELETEXT), Editare program.
SELECŢIE Utilizaţi această opţiune pentru a viziona conţinut
S/D video 3D. (► p.89)
Vizualizaţi o listă de dispozitive AV conectate la
televizor.
Când comutaţi acest buton, meniul Simplink apare
pe ecran.(► p.62)
1
@ Acces direct la portalul dvs. de Internet pentru servicii de divertisment şi de ştiri dezvoltat de Orange.
(Numai Franţa)
1
1
BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.
TELETEXT Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
‘Teletext’.
(► p.177)
SUBTITLE Readuce subtitrarea preferată în modul digital.
A-34
MARK Selectaţi intrare pentru aplicarea setărilor
Expertului
pentru imagine.
Bifaţi şi debifaţi programe în meniul USB.
FAV Afişează programul favorit selectat.
PREGĂTIREA
VOLUM MAI Reglează volumul.
PUTERNIC
/MAI SLAB
CARACTERE/ Tastă de schimbare caractere sau numere pentru
NUMERE meniul NetCast.
3D Utilizaţi această opţiune pentru a viziona conţinut
video 3D. (► p.88)
ŞTERGERE Şterge caracterul introdus, când se introduce un
caracter pe tastatura ecranului.
MUT Activează sau dezactivează volumul.
La Program Selectează un program.
SUS/JOS
PAGINĂ ÎN Deplasaţi-vă de la un set complet de informaţii
SUS/ÎN JOS. ecran la următorul.
Meniul Butoane de control pentru meniul SIMPLINK sau
SIMPLINK / MY MEDIA (Listă foto, Listă muzicală şi Listă filme).
MY MEDIA
butoane de
control
Instalarea bateriilor
■ Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii din partea
posterioară şi instalaţi bateriile respectând polaritatea (+la +, - la -).
■ Instalaţi două baterii AAA de 1,5 V. Nu combinaţi baterii vechi şi
uzate cu unele noi.
■ Închideţi capacul.
■ Pentru a scoate bateriile, efectuaţi acţiunile de instalare în ordine
inversă.
A-35
PREGĂTIREA
MODELE DE TELEVIZOARE CU LED LCD : 42/47LE73**
ACCESORII
PREGĂTIREA
Asiguraţi-vă că aţi primit următoarele accesorii împreună cu televizorul. Dacă lipseşte oricare dintre
accesorii, contactaţi furnizorul de la care aţi cumpărat produsul.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
EN
ER
GY
AV
MO
DE
SAVI
NG
hi
ef
l
6m
8 tu
no
v
9 wxy
0
NU
3d
5 jk
rs
ME
TV
RA /
D
c
7pq
z
[
MA
RK
CH FAV
AR
RA /NUM
DE TIO
MU LETE
TE
P
Q.V
IEW
P
A
G
E
Q.M
HT
T
2 ab
4g
LIS
T
LIG
INPU
1.,;@
CD Nero
MediaHome 4
Essentials
Cârpă de
curăţare
EN
U
OK
BA
CK
GU
ID
E
EX
IT
IN
FO
AD
AP
Baterii
(AAA)
Manualul utilizatorului
P/*
Telecomandă
Acest element nu este disponibil pentru toate modele.
* Ştergeţi uşor pata de
murdărie de pe exterior numai
cu cârpe de curăţit destinate
exteriorului produsului dacă
există murdărie sau urme
amprente pe suprafaţa
Nu ştergeţi aspru de
externă.
când îndepărtaţi
Vă rugăm să reţineţi că praful
petele.
Dispozitiv
gestionare cablu
x2
Cablu component de mufă,
cablu AV de mufă
în exces poate cauza zgârieturi
sau decolorare.
x3
x4
(M4 x 20) (M4 x 12)
bolţuri pentru
asamblarea suportului
Utilizarea miezului de ferită (Această funcţie nu este
disponibilă pentru toate modelele.)
Miezul de ferită poate fi utilizat pentru a
reduce undele electromagnetice când
conectaţi cablul de alimentare.
Cu cât miezul de ferită este mai aproape
de priza de alimentare, cu atât este mai
bine.
A-36
Miez de ferită
Instalaţi priza de alimentare cât mai (Acest element nu este
disponibil pentru toate
aproape.
modele.)
COMENZILE PANOULUI FRONTAL
OBSERVAŢIE
PREGĂTIREA
►Televizorul poate fi trecut în modul de aşteptare pentru a se reduce consumul de energie. Dacă
nu este utilizat pentru mai mult timp, televizorul trebuie oprit de la comutatorul de alimentare de
pe acesta, astfel reducându-se consumul de energie.
Energia consumată în timpul utilizării poate fi redusă semnificativ dacă se diminuează nivelul de luminozitate a imaginii, ceea ce va reduce cheltuielile de funcţionare per total.
ATENŢIE
► Nu călcaţi pe suportul de sticlă şi nu îl supuneţi impacturilor. Acesta se poate rupe, fragmentele de sticlă
putând cauza rănirea, sau TV poate cădea.
► Nu deplasaţi TV trăgând de acesta. Puteţi deteriora podeaua sau produsul.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
PROGRAMME
VOLUME
OK
MENU
INPUT
POWER
Senzorul pentru
telecomandă
Senzor inteligent
Reglează imaginea în funcţie de
condiţiile ambiante.
Comutator de alimentare principal
indicator pus în funcţiune/standby
(Poate fi reglat utilizând Indicatorul de nivel
putere din meniul OPŢIUNI.)
A-37
PREGĂTIREA
INFORMAŢII PRIVIND PANOUL POSTERIOR
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
PREGĂTIREA
13
CAUTION
1
14
2
3
4
5
6
6
11
15
7
7
1
2
3
A-38
8 9
10
11
► Pentru conectarea
optimă la cablul HDMI
(numai HDMI IN 4) / dispozitivul USB, utilizaţi un
produs cu următoarea
grosime.
*A 10 mm
12
Mufă cablu de alimentare
Acest televizor funcţionează cu energie electrică în
curent alternativ. Tensiunea este indicată pe pagina
cu Specificaţii. (► p.184 - 200) Nu încercaţi
niciodată să alimentaţi televizorul cu energie
electrică în curent continuu.
LAN
Conectare la reţea pentru AccuWeather, Picasa,
YouTube etc.
Utilizat şi pentru fişiere video, foto şi de muzică pe o
reţea locală.
IEŞIRE OPTICĂ AUDIO DIGITAL
Conectaţi semnalul audio digital la diferite tipuri de
echipament.
Conectaţi la o Componentă Audio Digitală.
Utilizaţi un cablu audio optic.
8
Intrare RGB IN
Conectaţi ieşirea de la un PC.
9
PORT DE INTRARE RS-232C- (CONTROL /
SERVICE)
Conectaţi portul serial al dispozitivelor de control la
jacul RS-232C. Acest port este utilizat pentru mod
Service sau Hotel.
10
Control FĂRĂ FIR
Conectaţi la TV cheia electronică de pregătire pentru
transmisie fără fir pentru a comanda dispozitivele de
intrare externă conectate fără fir la receptorul media
fără fir.
11
Intrare Audio/Video
Conectaţi ieşirea audio/video de la un dispozitiv
extern la aceste jacuri.
4
Intrare audio RGB / DVI
Conectaţi ieşirea audio de la un PC sau DTV.
12
Intrare antenă
Conectaţi antena sau cablul la această mufă.
5
Mufă Euro Sca (AV1)
Conectaţi intrarea sau ieşirea mufei scart de la un
dispozitiv extern la aceste jacuri.
13
Intrare USB
Conectaţi dispozitivul de stocare USB la această
mufă.
6
Intrare Component
Conectaţi un dispozitiv component video / audio la
aceste jacuri.
14
7
Intrare HDMI / DVI IN
Conectaţi un semnal HDMI la HDMI IN.
Sau un semnal DVI (VIDEO) la portul HDMI / DVI cu
DVI cu un cablu HDMI.
Slot card PCMCIA (Asociaţia Internaţională pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator
Personal) Introduceţi Modulul CI în FANTA
PENTRU CARD PCMCIA.
(Această funcţie nu este disponibilă în toate ţările..)
15
Cască
Conectaţi casca la intrarea pentru cască.
INSTALAREA SUPORTULUI CAPACUL POSTERIOR PENTRU
ARANJAREA CABLURILOR
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă
de televizorul dumneavoastră.
PENTRU SUPORT DE TIP BIROU
1
Instalaţi Clema de gestionare cablu
după cum este indicat.
1
PREGĂTIREA
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
Când asamblaţi suportul pentru birou, asiguraţi-vă
că şurubul este prins ferm. (Dacă nu este strâns
complet, după instalarea produsului există riscul
înclinării spre faţă a acestuia.) Dacă strângeţi
şurubul cu prea multă forţă, există riscul devierii
acestuia în zona de prindere.
Aşezaţi cu atenţie ecranul TV pe o
suprafaţă moale pentru a proteja ecranul
de eventuale deteriorări.
Clema de gestionare cablu
2
Asamblaţi piesele copului suportului cu
baza suportului televizorului.
Concomitent, strângeţi şuruburile care
fixează corpul suport.
2
Conectaţi cablurile după cum este necesar.
Pentru a conecta dispozitive suplimentare,
consultaţi secţiunea de Configurare a echipamentului extern.
Corp suport
M4 X 20
Bază suport
3
Asamblaţi televizorul conform ilustraţiei.
4
PENTRU SUPORT MONTARE
PERETE
1
După ce se conectează cablurile necesare, instalaţi SUPORTUL DE CABLU
conform figurii şi legaţi cablurile. Pentru a
conecta dispozitive suplimentare,
consultaţi secţiunea de Configurare a
echipamentului extern.
Fixaţi ferm cele 4 şuruburi în găurile din
spatele televizorului.
Suportul De Cablu
M4 X 12
OBSERVAŢIE
►Nu utilizaţi DISPOZITIVUL DE
GESTIONARE A CABLULUI pentru a ridica televizorul.
- Dacă scăpaţi produsul, puteţi fi rănit sau
produsul poate fi avariat.
A-39
PREGĂTIREA
SISTEMUL KENSINGTON
SECURITY
■ Această funcţie nu este disponibilă pentru toate
PREGĂTIREA
modelele.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
Televizorul este prevăzut cu un port pentru sistemul
Kensington Security pe panoul din spate. Conectaţi
cablul pentru sistemul Kensington Security aşa
cum este ilustrat mai jos.
Pentru instalarea detaliată şi utilizarea sistemului
Kensington Security, consultaţi ghidul utilizatorului
livrat cu sistemul Kensington Security.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi http://www.
kensington.com, pagina de Internet a companiei
Kensington. Kensington comercializează sisteme
de securitate pentru echipamente electronice costisitoare, cum ar fi computere portabile şi proiectoare LCD.
INSTRUCŢIUNE PENTRU
INSTALAREA ÎN SIGURANŢĂ
■ Trebuie să achiziţionaţi componentele necesare de
pe piaţă pentru a fixa TV în siguranţă pe perete.
■ Poziţionaţi televizorul aproape de perete pentru a
evita posibilitatea ca acesta să cată atunci când
este împins.
■ Instrucţiunile prezentate mai jos definesc o cale
sigură de instalare a televizorului, fixarea acestuia
pe perete, evitând posibilitatea ca acesta să cadă
în faţă dacă este tras. Aceasta va împiedica televizorul să cadă în faţă, provocând accidentări. Va
preîntâmpina de asemenea deteriorarea televizorului. Asiguraţi-vă că nu se vor urca sau agăţa copii
de televizor.
2
2
OBSERVAŢIE
► Sistemul Kensington Security este un accesoriu
opţional.
► Dacă televizorul pare a fi rece la atingere, este
posibil să apară o mică "sclipire” pe ecran când
acesta este pornit. Acest fenomen este normal
şi televizorul nu este defect.
► Mici defecţiuni punctiforme pot fi vizibile pe
ecran, apărând sub formă de pete roşii, verzi
sau albastre. Totuşi, acestea nu au efecte negative asupra performanţei monitorului.
► Evitaţi atingerea ecranului LCD sau apăsarea
îndelungată a acestuia cu degetul(etele). În
acest caz, se pot produce unele efecte de distorsiune temporară pe monitor.
1
1
1
Utilizaţi şuruburile cu ochi sau bolţurile / colţarii TV
pentru a fixa produsul de perete după cum se
arată în imagine.
(Dacă televizorul dumneavoastră are şuruburi în
şuruburile cu ureche, atunci slăbiţi şuruburile.)
* Introduceţi şuruburile cu ochi sau bolţurile /
colţarii TV şi strângeţi-le bine în orificiile
superioare.
2
Fixaţi colţarii cu bolţuri pe perete. Potriviţi înălţimea
colţarului montat pe perete.
3
3
Utilizaţi o funie solidă pentru a lega acest produs pentru a-l alinia. Se recomandă să legaţi
funia astfel încât să fie în poziţie orizontală
între perete şi produs.
OBSERVAŢIE
► Când mutaţi produsul într-o nouă locaţie desfaceţi
mai întâi funia.
► Utilizaţi un suport sau un dulap suficient de mare şi
rezistent pentru mărimea şi greutatea produsului.
► Pentru o utilizare în condiţii de siguranţă a produsului asiguraţi-vă că înălţimea colţarului montat pe perete este aceeaşi cu cea a produsului.
A-40
■ Televizorul poate fi instalat în mai multe moduri, cum
ar fi pe un perete sau pe o suprafaţă de lucru etc.
■ Televizorul este conceput pentru montare pe
orizontală.
ÎMPĂMÂNTAREA
Alimentare cu
energie electrică
Întrerupător
de scurtcircuit
►Suportul de perete trebuie instalat pe un perete solid perpendicular cu podeaua.
►Trebuie utilizat un suport special de perete,
dacă doriţi să îl instalaţi pe un tavan sau un
perete înclinat.
►Suprafaţa pe care se va monta suportul de
perete trebuie să fie suficient de rezistentă
pentru a suporta greutatea TV; de ex:beton,
piatră naturală, cărămidă şi cărămida goală.
►Instalarea tipului şi lungimii şuruburilor
depinde de peretele de montare utilizat.
Pentru informaţii suplimentare, faceţi referire
la instrucţiunile incluse cu suportul.
►LG nu este răspunzătoare pentru niciun
accident sau deteriorarea proprietăţii sau TV
din cauza unei instalări incorecte:
- Când se utilizează un suport de perete
necompatibil cu VESA
- Strângerea necorespunzătoare a
şuruburilor pe suprafaţă, care poate duce
la căderea TV şi la rănirea persoanelor.
- Când nu se respectă Metoda de instalare
recomandată.
INSTALAREA PE PIEDESTAL
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
PREGĂTIREA
Aveţi grijă să conectaţi conductorul de legare la
pământ pentru a preveni eventualele
electrocutări. Dacă nu sunt posibile metode de
împământare, chemaţi un electrician calificat să
instaleze un disjunctor separat. Nu încercaţi să
legaţi la pământ unitatea conectând-o la firele de
la telefon, paratrăsnete sau conducte de gaz.
OBSERVAŢIE
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pentru o ventilare adecvată, lăsaţi un spaţiu de
10 cm în jurul televizorului.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Model
MONTAREA PE PERETE.
INSTALAREA PE ORIZONTALĂ
■ Vă recomandăm să utilizaţi un suport de perete al
Firmei LG când montaţi TV pe perete.
■ Vă recomandăm să achiziţionaţi un suport de perete care acceptă standardul VESA.
■ LG recomandă ca montarea pe perete să fie
realizată de instalatori calificaţi profesionişti.
42/47LE73**
VESA Standard Cantitate
(A * B) Screw
200 * 200 M6
4
SUPORT PIVOTANT
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
După instalarea televizorului, puteţi regla televizorul manual spre stânga sau spre dreapta cu 20
grade, pentru a fi în concordanţă cu poziţia de
vizionare.
A-41
PREGĂTIREA
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
FUNCŢIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMANDĂ
PREGĂTIREA
Când utilizaţi telecomanda, îndreptaţi-o spre senzorul de telecomandă de la televizor.
(POWER) Comută televizorul în şi din starea de standby.
LIGHT Puteţi aprinde sau stinge lumina butonului telecomen(LUMINA) zii.
ENERGY Ajustează modul Economisire energie al TV. (►
SAVING p.138)
AV MODE Afişează informaţiile despre ecranul curent.(► p.66)
INPUT Rotire mod extern de intrare în secvenţă regulată.
(► p.57)
TV/RAD Selectează canalul Radio, TV şi DTV.
MENU Selectează un meniu.
Şterge toate informaţiile de pe ecran şi revine la
vizionarea programelor TV din orice meniu. (► p.31)
NetCast Selectaţi sursa de meniu dorită NetCast. (► p.68)
(AccuWeather, Picasa, YouTube etc.)
Sursa de meniu NetCast poate fi diferită de la ţară la ţară.
Q. MENU Selectaţi sursa dorită pentru meniul rapid.
(Format imagine, Voce clară II , Mod imagine, Mod
sunet, Audio(sau Limba audio), Temporizator oprire,
Skip on/off , Dispozitiv USB).(► p.30)
THUMBSTICK Vă permite să navigaţi prin meniurile afişate pe
(Sus/Jos/Stânga ecran şi să reglaţi setările sistemului în funcţie de
Dreapta) preferinţele dumneavoastră.
OK Acceptă selecţia efectuată de dumneavoastră sau
afişează modul curent.
BACK Permite utilizatorului să revină cu un pas în cadrul
aplicaţiei interactive, al EPG sau al altei funcţii interactive.
EXIT Şterge tot ce este afişat pe ecran şi revine la modul
de vizionare TV din orice meniu.
GUIDE Afişează ghidul de programe. (► p.129)
INFO i Afişează informaţiile despre ecranul curent.
AD Activează sau dezactivează Descrierea audio.
APP/* Selectaţi sursa de meniu dorită MHP TV. (numai în Italia)
(Doar 42/47LE7380)
A-42
PREGĂTIREA
Butoane numerice Selectează un program.
de la 0 la 9 Selectează o opţiune numerotată dintr-un meniu.
]
(Spaţiu) Deschide un spaţiu liber pe tastatura ecranului.
LIST Afişarea listei de programe. (► p.55)
Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.
BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar
COLORATE la modelele cu TELETEXT) sau pentru Editarea
programului.
Consultaţi lista dispozitivelor AV conectate la TV.
Când comutaţi acest buton, pe ecran se afişează
meniul Simplink. (► p.62)
1
@ Acces direct la portalul dvs. de Internet pentru servicii de divertisment şi de ştiri dezvoltat de Orange.
(numai în Franţa)
1
1
Butoane Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.
TELETEXT Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
„Teletext”. (► p.177)
SUBTITLE Restaurează subtitrarea dumneavoastră favorită în mod digital.
A-43
PREGĂTIREA
Volum sus/jos Reglează volumul.
PREGĂTIREA
MARK Selectaţi intrarea pentru a aplica setările Picture
Wizard (Expert imagine).
Bifaţi şi debifaţi programele din meniul USB.
FAV Afişează programul favorit selectat.
CHAR/NUM Tastă de schimbare caractere sau numere pentru
(CARACTERE/ meniul NetCast.
NUMERE)
RATIO Selectează Format imagine dorit pentru imagine.
(► p.135)
DELETE Şterge caracterul introdus, când se introduce un
(ŞTERGERE) caracter pe tastatura ecranului.
MUTE Activează sau dezactivează redarea sunetului.
Program sus/jos Selectează un program.
PAGE sus/jos Treceţi de la un set complet de informaţii de ecran
la următorul.
Butoanele de Controlează meniul SIMPLINK sau MY MEDIA
comandă din meniul (Listă de fotografii, Listă muzică şi Listă filme).
SIMPLINK / MY
MEDIA
INSTALAREA BATERIILOR
■ Deschideţi capacul compartimentul de baterii de pe partea din
spate.
■ Introduceţi două baterii de tip AAA 1,5 V. Nu amestecaţi baterii vechi sau folosite cu baterii noi.
■ Închideţi capacul.
■ Pentru a scoate bateriile, efectuaţi acţiunile de instalare în
ordine inversă.
A-44
MODELE DE TELEVIZOARE CU PLASMĂ : 50/60PK5**,
50/60PK7***, 50/60PK9*** , 50/60PX9***
ACCESORII
LIGHT
ENERGY
AV MODE
LIGHT
INPUT
ENERGY
AV MODE
INPUT
TV/
RAD
TV/
RAD
SAVING
SAVING
1.,;@ 2 abc 3 def
1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
4 ghi 5 jkl 6 mno
0
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
LIST
Q.VIEW
MARK
CHAR/NUM
RATIO
DELETE
MENU
x2
Lan fără fir pentru
bandă largă
/adaptor DLNA
(AN-WF100)
(Doar 50/60PK950,
50/60PK950N, 50/60PK980,
50/60PK990, 50/60PX950N,
50/60PX980, 50/60PX990)
AD
APP/*
(Doar 50/60PK9***,
50/60PX9***)
Telecomandă
Baterii (AAA)
Dispozitiv
gestionare cablu
(Doar 50/60PK7***,
50/60PK9***,
50/60PX9***)
Cârpă de curăţare
Cablu de
alimentare
FREEZE
INFO
APP/*
(Cu excepţia 50/60PK9***,
50/60PX9***)
x2
CD Nero
MediaHome 4
Essentials
BACK GUIDE EXIT
FREEZE
AD
P
A
G
E
Q.MENU
OK
BACK GUIDE EXIT
INFO
P
DELETE
MUTE
Q.MENU
OK
Manualul utilizatorului
Q.VIEW
FAV
P
P
A
G
E
MUTE
MENU
0
MARK
FAV
CHAR/NUM
RATIO
[
LIST
[
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
PREGĂTIREA
Asiguraţi-vă că aţi primit următoarele accesorii împreună cu televizorul. Dacă lipseşte oricare dintre
accesorii, contactaţi furnizorul de la care aţi cumpărat produsul.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
Curăţaţi
ecranul cu
cârpa.
Ochelari 3D
(AG-S100)
(Doar 50/60PX9***)
lavete (mănuşă) de curăţat
(Doar 50/60PX9***)
Acest element nu este disponibil pentru toate modele.
x4
x3
M5x14
M4x28
(Doar 50PK5**)
x4
* Ştergeţi uşor pata de
murdărie de pe exterior numai
cu cârpe de curăţit destinate
exteriorului produsului dacă
există murdărie sau urme de
amprente pe suprafaţa externă.
x4
M4x14
M4x28
(Doar 50PK7***, 50PK9***,
50PX9***)
bolţuri pentru asamblarea suportului
Miezul de ferită poate fi utilizat pentru a reduce undele
electromagnetice când
introduceţi ştecherul în priză.
Miez de ferită Cu cât miezul de ferită este
(Acest element mai aproape de priza de alinu este dismentare, cu atât este mai
ponibil pentru bine.
toate modele.)
Instalaţi priza de
alimentare cât
mai aproape.
Nu ştergeţi aspru
când îndepărtaţi Vă rugăm să reţineţi că praful
petele.
în exces poate cauza zgârieturi
sau decolorare.
Miez de ferită
(Acest element
nu este disponibil pentru
toate modele.)
Miezul de ferită poate fi utilizat
pentru a reduce undele electromagnetice când conectaţi cablul
LAN.
Plasaţi miezul de ferită departe
de televizor şi înfăşuraţi cablul
LAN în miezul de ferită o dată.
A-45
PREGĂTIREA
COMENZILE PANOULUI FRONTAL
OBSERVAŢIE
PREGĂTIREA
►Televizorul poate fi trecut în modul de aşteptare pentru a se reduce consumul de energie. Dacă
nu este utilizat pentru mai mult timp, televizorul trebuie oprit de la comutatorul de alimentare de
pe acesta, astfel reducându-se consumul de energie.
Energia consumată în timpul utilizării poate fi redusă semnificativ dacă se diminuează nivelul de luminozitate a imaginii, ceea ce va reduce cheltuielile de funcţionare per total.
ATENŢIE
► Nu călcaţi pe suportul de sticlă şi nu îl supuneţi impacturilor. Acesta se poate rupe, fragmentele de sticlă
putând cauza rănirea, sau TV poate cădea.
► Nu deplasaţi TV trăgând de acesta. Puteţi deteriora podeaua sau produsul.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
Doar 50/60PK5**
Senzorul pentru telecomandă
Senzor inteligent
Reglează imaginea în
funcţie de condiţiile
ambiante.
Comutator de alimentare principal
indicator pus în funcţiune/standby
• Lumină roşie pentru modul standby.
• Lumina este stinsă în timp ce televizorul este pornit.
DIFUZOR
Senzor acţionat prin atingere
Puteţi utiliza funcţia corespunzătoare butonului dorit prin atingere.
POWER
A-46
INPUT
MENU
OK
VOLUME
PROGRAMME
Doar 50/60PK7***, 50/60PK9***, 50/60PX9***
PREGĂTIREA
Senzor inteligent
Reglează imaginea în funcţie de
condiţiile ambiante.
Comutator de alimentare principal
Senzorul pentru
telecomandă
DIFUZOR
indicator pus în funcţiune/standby
• Lumină roşie pentru modul standby.
Emiţător (Doar 50/60PX9***)
Aceasta este partea echipată cu
emiţător, care schimbă semnale
cu ochelarii 3D.
Aveţi grijă să nu blocaţi ecranul
cu obiecte sau persoane în timpul
vizionării clipurilor video 3D.
• Lumina este stinsă în timp ce televizorul este pornit.
Senzor acţionat prin atingere
Puteţi utiliza funcţia corespunzătoare butonului dorit prin atingere.
POWER
INPUT
MENU
OK
VOLUME
PROGRAMME
A-47
PREGĂTIREA
INFORMAŢII PRIVIND PANOUL POSTERIOR
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
PREGĂTIREA
12
1
2
3
4
5
6
7
13
8
14
8
10
11
1
Mufă cablu de alimentare
Acest televizor funcţionează cu energie electrică în
curent alternativ. Nu încercaţi niciodată să alimentaţi
televizorul cu energie electrică în curent continuu.
8
Intrare HDMI / DVI IN
Conectaţi un semnal HDMI la HDMI IN.
Sau un semnal DVI (VIDEO) la portul HDMI / DVI cu
DVI cu un cablu HDMI.
2
LAN
Conectare la reţea pentru AccuWeather, Picasa,
YouTube etc.
Utilizat şi pentru fişiere video, foto şi de muzică pe o
reţea locală.
9
Intrare RGB IN
Conectaţi ieşirea de la un PC.
10
PORT DE INTRARE RS-232C- (CONTROL /
SERVICE)
Conectaţi portul serial al dispozitivelor de control la
jacul RS-232C. Acest port este utilizat pentru mod
Service sau Hotel.
11
Intrare antenă
Conectaţi antena sau cablul la această mufă.
12
Intrare USB
Conectaţi dispozitivul de stocare USB la această
mufă.
13
Slot card PCMCIA (Asociaţia Internaţională pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator
Personal) Introduceţi Modulul CI în FANTA
PENTRU CARD PCMCIA.
(Această funcţie nu este disponibilă în toate ţările..)
14
Intrare Audio/Video
Conectaţi ieşirea audio/video de la un dispozitiv
extern la aceste jacuri.
3
Control FĂRĂ FIR
Conectaţi la TV cheia electronică de pregătire pentru
transmisie fără fir pentru a comanda dispozitivele de
intrare externă conectate fără fir la receptorul media
fără fir.
4
Intrare audio RGB / DVI
Conectaţi ieşirea audio de la un PC sau DTV.
5
IEŞIRE OPTICĂ AUDIO DIGITAL
Conectaţi semnalul audio digital la diferite tipuri de
echipament.
Conectaţi la o Componentă Audio Digitală.
Utilizaţi un cablu audio optic.
6
7
A-48
9
Mufă Euro Sca (AV1)
Conectaţi intrarea sau ieşirea mufei scart de la un
dispozitiv extern la aceste jacuri.
Intrare Component
Conectaţi un dispozitiv component video / audio la
aceste jacuri.
INSTALAREA SUPORTULUI
Doar 50PK5**
Doar 50PK7***, 50PK9***, 50PX9***
1
Aşezaţi cu atenţie ecranul TV pe o
suprafaţă moale pentru a proteja ecranul
de eventuale deteriorări.
1
Aşezaţi cu atenţie ecranul TV pe o
suprafaţă moale pentru a proteja ecranul
de eventuale deteriorări.
2
Instalaţi baza suportului pe o podea
dreaptă.
Asamblaţi piesele copului suportului cu
baza
suportului televizorului.
2
Instalaţi baza suportului pe o podea
dreaptă.
Asamblaţi piesele copului suportului cu
baza suportului televizorului.
PREGĂTIREA
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
Când asamblaţi suportul pentru birou, asiguraţi-vă că şurubul este prins ferm. (Dacă nu este strâns
complet, după instalarea produsului există riscul înclinării spre faţă a acestuia.) Dacă strângeţi şurubul
cu prea multă forţă, există riscul devierii acestuia în zona de prindere.
Corp suport
Corp suport
M5x14
M4x14
Bază suport
3
Bază suport
Asamblaţi televizorul conform ilustraţiei.
3
Asamblaţi componentele clemei de gestionare a cablului cu corpul suportului.
Dispozitiv
gestionare
cablu
4
Corp suport
4
Asamblaţi televizorul conform ilustraţiei.
5
Fixaţi ferm cele 4 şuruburi în găurile din
spatele televizorului.
Fixaţi ferm cele 4 şuruburi în găurile din
spatele televizorului.
M4x28
Când asamblaţi suportul,
asiguraţi-vă că aţi identificat
şi asamblat corect partea din
faţă şi din spate a suportuFaţă lui.
M4x28
A-49
PREGĂTIREA
CAPACUL POSTERIOR PENTRU SCOATEREA CLEMEI DE
ARANJAREA CABLURILOR
GESTIONARE A
PREGĂTIREA
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
După ce se conectează cablurile necesare,
instalaţi SUPORTUL DE CABLU conform figurii şi legaţi cablurile.
În cazul cablului LAN, instalaţi după cum este
indicat pentru a reduce undele electromagnetice.
CABLULUI
Doar 50/60PK7***, 50/60PK9***,
50/60PX9***
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
Ţineţi clema de gestionare a cablului cu
ambele mâini şi trageţi-o înapoi, aşa cum se
arată în figură.
Suportul De Cablu
Doar 50/60PK7***, 50/60PK9***,
50/60PX9***
1
Conectaţi cablurile după cum este necesar. Pentru a conecta dispozitive suplimentare, consultaţi secţiunea de
Configurare a echipamentului extern.
2
Împingeţi clema de gestionare a cablului în TV până se aude un clic.
OBSERVAŢIE
A-50
►Nu utilizaţi DISPOZITIVUL DE
GESTIONARE A CABLULUI pentru a ridica
televizorul.
- Dacă scăpaţi produsul, puteţi fi rănit sau produsul poate fi avariat.
FĂRĂ A UTILIZA STANDUL INSTRUCŢIUNE PENTRU
INSTALAREA ÎN SIGURANŢĂ
TIP BIROU
Introduceţi CAPACUL DE
PROTECŢIE în televizor
până veţi auzi un clic.
este împins.
■ Instrucţiunile prezentate mai jos definesc o cale
sigură de instalare a televizorului, fixarea acestuia
pe perete, evitând posibilitatea ca acesta să cadă
în faţă dacă este tras. Aceasta va împiedica televizorul să cadă în faţă, provocând accidentări. Va
preîntâmpina de asemenea deteriorarea televizorului. Asiguraţi-vă că nu se vor urca sau agăţa copii
de televizor.
1
1
Capac protecţie
(Fixaţi un ghidaj pe părţile
laterale.)
SUPORT PIVOTANT
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
După instalarea televizorului, puteţi regla televizorul manual spre stânga sau spre dreapta cu 20
grade, pentru a fi în concordanţă cu poziţia de
vizionare.
PREGĂTIREA
■ Trebuie să achiziţionaţi componentele necesare de
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
pe piaţă pentru a fixa TV în siguranţă pe perete.
televizorul dumneavoastră. La instalarea unităţii ■ Poziţionaţi televizorul aproape de perete pentru a
evita posibilitatea ca acesta să cată atunci când
montate pe perete, utilizaţi capacul de protecţie.
2
2
1
Utilizaţi şuruburile cu ochi sau bolţurile / colţarii TV
pentru a fixa produsul de perete după cum se
arată în imagine.
(Dacă televizorul dumneavoastră are şuruburi în
şuruburile cu ureche, atunci slăbiţi şuruburile.)
* Introduceţi şuruburile cu ochi sau bolţurile /
colţarii TV şi strângeţi-le bine în orificiile
superioare.
2
Fixaţi colţarii cu bolţuri pe perete. Potriviţi înălţimea
colţarului montat pe perete.
3
3
Utilizaţi o funie solidă pentru a lega acest produs
pentru a-l alinia. Se recomandă să legaţi funia
astfel încât să fie în poziţie orizontală între perete
şi produs.
OBSERVAŢIE
► Când mutaţi produsul într-o nouă locaţie desfaceţi
mai întâi funia.
► Utilizaţi un suport sau un dulap suficient de mare şi
rezistent pentru mărimea şi greutatea produsului.
► Pentru o utilizare în condiţii de siguranţă a produsului asiguraţi-vă că înălţimea colţarului montat pe perete este aceeaşi cu cea a produsului.
A-51
PREGĂTIREA
■ Televizorul poate fi instalat în mai multe moduri, cum
ar fi pe un perete sau pe o suprafaţă de lucru etc.
■ Televizorul este conceput pentru montare pe
orizontală.
PREGĂTIREA
ÎMPĂMÂNTAREA
Aveţi grijă să conectaţi conductorul de legare la
pământ pentru a preveni eventualele
electrocutări. Dacă nu sunt posibile metode de
împământare, chemaţi un electrician calificat să
instaleze un disjunctor separat. Nu încercaţi să
legaţi la pământ unitatea conectând-o la firele de
la telefon, paratrăsnete sau conducte de gaz.
Alimentare cu
energie electrică
Întrerupător de
scurtcircuit
INSTALAREA PE PIEDESTAL
OBSERVAŢIE
►Suportul de perete trebuie instalat pe un perete solid perpendicular cu podeaua.
►Trebuie utilizat un suport special de perete,
dacă doriţi să îl instalaţi pe un tavan sau un
perete înclinat.
►Suprafaţa pe care se va monta suportul de
perete trebuie să fie suficient de rezistentă
pentru a suporta greutatea TV; de ex:beton,
piatră naturală, cărămidă şi cărămida goală.
►Instalarea tipului şi lungimii şuruburilor
depinde de peretele de montare utilizat.
Pentru informaţii suplimentare, faceţi referire
la instrucţiunile incluse cu suportul.
►LG nu este răspunzătoare pentru niciun
accident sau deteriorarea proprietăţii sau TV
din cauza unei instalări incorecte:
- Când se utilizează un suport de perete
necompatibil cu VESA
- Strângerea necorespunzătoare a
şuruburilor pe suprafaţă, care poate duce
la căderea TV şi la rănirea persoanelor.
- Când nu se respectă Metoda de instalare
recomandată.
10 cm
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
Pentru o ventilare adecvată, lăsaţi un spaţiu de
10 cm în jurul televizorului.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
MONTAREA PE PERETE.
INSTALAREA PE ORIZONTALĂ
■ Vă recomandăm să utilizaţi un suport de perete al
Firmei LG când montaţi TV pe perete.
■ Vă recomandăm să achiziţionaţi un suport de perete care acceptă standardul VESA.
■ LG recomandă ca montarea pe perete să fie
realizată de instalatori calificaţi profesionişti.
A-52
Model
50PK5**
60PK5**
50PK7***
60PK7***
50PK9***
60PK9***
50PX9***
60PX9***
VESA Standard Cantitate
(A * B) Screw
4
400 * 400 M6
4
600 * 400 M8
4
400 * 400 M6
4
600 * 400 M8
4
400 * 400 M6
4
600 * 400 M8
4
400 * 400 M6
4
600 * 400 M8
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
FUNCŢIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMANDĂ
(Doar 50/60PK5**, 50/60PK7***, 50/60PK9***)
Când utilizaţi telecomanda, îndreptaţi-o spre senzorul de telecomandă de la televizor.
LIGHT Puteţi aprinde sau stinge lumina butonului telecomen(LUMINA) zii.
ENERGY Ajustează modul Economisire energie al TV. (►
SAVING p.138)
PREGĂTIREA
(POWER) Comută televizorul în şi din starea de standby.
AV MODE Afişează informaţiile despre ecranul curent.(► p.66)
INPUT Rotire mod extern de intrare în secvenţă regulată.
(► p.57)
TV/RAD Selectează canalul Radio, TV şi DTV.
MENU Selectează un meniu.
Şterge toate informaţiile de pe ecran şi revine la
vizionarea programelor TV din orice meniu. (► p.31)
NetCast Selectaţi sursa de meniu dorită NetCast. (► p.68)
(AccuWeather, Picasa, YouTube etc.)
Sursa de meniu NetCast poate fi diferită de la ţară la ţară.
Q. MENU Selectaţi sursa dorită pentru meniul rapid.
(Format imagine, Voce clară II , Mod imagine, Mod
sunet, Audio(sau Limba audio), Temporizator oprire,
Skip on/off , Dispozitiv USB).(► p.30)
THUMBSTICK Vă permite să navigaţi prin meniurile afişate pe
(Sus/Jos/Stânga ecran şi să reglaţi setările sistemului în funcţie de
Dreapta) preferinţele dumneavoastră.
OK Acceptă selecţia efectuată de dumneavoastră sau
afişează modul curent.
BACK Permite utilizatorului să revină cu un pas în cadrul
aplicaţiei interactive, al EPG sau al altei funcţii interactive.
EXIT Şterge tot ce este afişat pe ecran şi revine la modul
de vizionare TV din orice meniu.
GUIDE Afişează ghidul de programe. (► p.129)
INFO i Afişează informaţiile despre ecranul curent.
AD Activează sau dezactivează Descrierea audio
APP/* Selectaţi sursa de meniu dorită MHP TV. (numai în Italia)
(Doar 50/60PK78**, 50/60PK98**)
A-53
PREGĂTIREA
PREGĂTIREA
Butoane numerice Selectează un program.
de la 0 la 9 Selectează o opţiune numerotată dintr-un meniu.
]
(Spaţiu) Deschide un spaţiu liber pe tastatura ecranului.
LIST Afişarea listei de programe. (► p.55)
Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.
BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar
COLORATE la modelele cu TELETEXT) sau pentru Editarea
programului.
FREEZE Opri˛i imaginea prezent„ pe ecran. (Nu
(OENGHEAfi√) funcţionează în modul USB şi Simplink.)
Televizorul revine automat la vizualizarea normală
dacă nu este primit niciun semnal sau dacă nu
este efectuată nicio operaţie timp de 5 minute.
Dacă menţineţi ecranul pe Freeze (Îngheţare),
poate exista o imagine reziduală.
Consultaţi lista dispozitivelor AV conectate la TV.
Când comutaţi acest buton, pe ecran se afişează
meniul Simplink. (► p.62)
1
@ Acces direct la portalul dvs. de Internet pentru servicii de divertisment şi de ştiri dezvoltat de Orange.
(numai în Franţa)
1
1
Butoane Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.
TELETEXT Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
„Teletext”. (► p.177)
SUBTITLE Restaurează subtitrarea dumneavoastră favorită în mod digital.
A-54
MARK Selectaţi intrarea pentru a aplica setările Picture
Wizard (Expert imagine).
Bifaţi şi debifaţi programele din meniul USB.
FAV Afişează programul favorit selectat.
PREGĂTIREA
Volum sus/jos Reglează volumul.
CHAR/NUM Tastă de schimbare caractere sau numere pentru
(CARACTERE/ meniul NetCast.
NUMERE)
RATIO Selectează Format imagine dorit pentru imagine.
(► p.135)
DELETE Şterge caracterul introdus, când se introduce un
(ŞTERGERE) caracter pe tastatura ecranului.
MUTE Activează sau dezactivează redarea sunetului.
Program sus/jos Selectează un program.
PAGE sus/jos Treceţi de la un set complet de informaţii de ecran
la următorul.
Butoanele de Controlează meniul SIMPLINK sau MY MEDIA
comandă din meniul (Listă de fotografii, Listă muzică şi Listă filme).
SIMPLINK / MY
MEDIA
INSTALAREA BATERIILOR
■ Deschideţi capacul compartimentul de baterii de pe partea din
spate.
■ Introduceţi două baterii de tip AAA 1,5 V. Nu amestecaţi baterii vechi sau folosite cu baterii noi.
■ Închideţi capacul.
■ Pentru a scoate bateriile, efectuaţi acţiunile de instalare în
ordine inversă.
A-55
PREGĂTIREA
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
FUNCŢIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMANDĂ
(Doar 50/60PX9***)
Când utilizaţi telecomanda, îndreptaţi-o spre senzorul de telecomandă de la televizor.
PREGĂTIREA
(POWER) Comută televizorul în şi din starea de standby.
LIGHT Puteţi aprinde sau stinge lumina butonului telecomen(LUMINA) zii.
ENERGY Ajustează modul Economisire energie al TV. (►
SAVING p.138)
AV MODE Afişează informaţiile despre ecranul curent.(► p.66)
INPUT Rotire mod extern de intrare în secvenţă regulată.
(► p.57)
TV/RAD Selectează canalul Radio, TV şi DTV.
MENU Selectează un meniu.
Şterge toate informaţiile de pe ecran şi revine la
vizionarea programelor TV din orice meniu. (► p.31)
NetCast Selectaţi sursa de meniu dorită NetCast. (► p.68)
(AccuWeather, Picasa, YouTube etc.)
Sursa de meniu NetCast poate fi diferită de la ţară la ţară.
Q. MENU Selectaţi sursa dorită pentru meniul rapid.
(Format imagine, Voce clară II , Mod imagine, Mod
sunet, Audio(sau Limba audio), Temporizator oprire,
Skip on/off , Dispozitiv USB).(► p.30)
THUMBSTICK Vă permite să navigaţi prin meniurile afişate pe
(Sus/Jos/Stânga ecran şi să reglaţi setările sistemului în funcţie de
Dreapta) preferinţele dumneavoastră.
OK Acceptă selecţia efectuată de dumneavoastră sau
afişează modul curent.
BACK Permite utilizatorului să revină cu un pas în cadrul
aplicaţiei interactive, al EPG sau al altei funcţii interactive.
EXIT Şterge tot ce este afişat pe ecran şi revine la modul
de vizionare TV din orice meniu.
GUIDE Afişează ghidul de programe. (► p.129)
INFO i Afişează informaţiile despre ecranul curent.
AD Activează sau dezactivează Descrierea audio.
A-56
APP/* Selectaţi sursa de meniu dorită MHP TV. (numai în Italia)
(Doar 50/60PX98**)
PREGĂTIREA
Butoane numerice Selectează un program.
de la 0 la 9 Selectează o opţiune numerotată dintr-un meniu.
]
(Spaţiu) Deschide un spaţiu liber pe tastatura ecranului.
LIST Afişarea listei de programe. (► p.55)
Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.
BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar
COLORATE la modelele cu TELETEXT) sau pentru Editarea
programului.
SELECŢIE Utilizaţi această opţiune pentru a viziona conţinut
S/D video 3D. (► p.89)
FREEZE Opri˛i imaginea prezent„ pe ecran. (Nu
(OENGHEAfi√) funcţionează în modul USB şi Simplink.)
Televizorul revine automat la vizualizarea normală
dacă nu este primit niciun semnal sau dacă nu
este efectuată nicio operaţie timp de 5 minute.
Dacă menţineţi ecranul pe Freeze (Îngheţare),
poate exista o imagine reziduală.
1
Consultaţi lista dispozitivelor AV conectate la TV.
Când comutaţi acest buton, pe ecran se afişează
meniul Simplink. (► p.62)
@ Acces direct la portalul dvs. de Internet pentru servicii de divertisment şi de ştiri dezvoltat de Orange.
(numai în Franţa)
1
1
Butoane Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.
TELETEXT Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
„Teletext”. (► p.177)
SUBTITLE Restaurează subtitrarea dumneavoastră favorită în mod digital.
A-57
PREGĂTIREA
Volum sus/jos Reglează volumul.
PREGĂTIREA
MARK Selectaţi intrarea pentru a aplica setările Picture
Wizard (Expert imagine).
Bifaţi şi debifaţi programele din meniul USB.
FAV Afişează programul favorit selectat.
CHAR/NUM Tastă de schimbare caractere sau numere pentru
(CARACTERE/ meniul NetCast.
NUMERE)
3D Utilizaţi această opţiune pentru a viziona conţinut
video 3D. (► p.88)
DELETE Şterge caracterul introdus, când se introduce un
(ŞTERGERE) caracter pe tastatura ecranului.
MUTE Activează sau dezactivează redarea sunetului.
Program sus/ Selectează un program.
jos
Treceţi de la un set complet de informaţii de ecran
PAGE sus/jos la următorul.
Butoanele de Controlează meniul SIMPLINK sau MY MEDIA
comandă din meniul (Listă de fotografii, Listă muzică şi Listă filme).
SIMPLINK / MY
MEDIA
INSTALAREA BATERIILOR
■ Deschideţi capacul compartimentul de baterii de pe partea din
spate.
■ Introduceţi două baterii de tip AAA 1,5 V. Nu amestecaţi baterii vechi sau folosite cu baterii noi.
■ Închideţi capacul.
■ Pentru a scoate bateriile, efectuaţi acţiunile de instalare în
ordine inversă.
A-58
Telecomandă simplă (Doar 50/60PK9***, 50/60PX9***)
TV/INPUT (TV/ Rotire mod extern de intrare în secvenţă regulată.(►
INTRARE) p.57)
PREGĂTIREA
(POWER) Comută televizorul în şi din starea de standby.
Volum sus/jos Reglează volumul.
MUTE Activează sau dezactivează redarea sunetului.
Program sus/ Selectează un program.
jos
Butoane numerice Selectează un program.
de la 0 la 9 Selectează o opţiune numerotată dintr-un meniu.
OK Acceptă selecţia efectuată de dumneavoastră sau
afişează modul curent.
Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.
INSTALAREA BATERIILOR
■ Deschideţi capacul compartimentul de
baterii de pe partea din spate.
■ Introduceţi două baterii de tip AAA 1,5
V. Nu amestecaţi baterii vechi sau
folosite cu baterii noi.
■ Închideţi capacul.
■ Pentru a scoate bateriile, efectuaţi
acţiunile de instalare în ordine
inversă.
A-59
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
■ Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conectaţi nici un cablu de alimentare înainte de
conectarea tuturor echipamentelor.
CONECTAREA ANTENEI
■ Pentru calitate optimă a imaginii, reglaţi direcţia antenei.
■ Cablul de antenă şi convertorul nu sunt incluse.
Antenă de
exterior
(VHF, UHF)
Locuinţe / Apartamente multi-familiale
(Conectaţi la mufa de perete pentru antenă)
Cablu coaxial RF (75 Ω)
Locuinţe / Apartamente uni-familiale
(Conectaţi la mufa de perete pentru antena
exterioară)
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Mufă de
perete
pentru
antenă
UHF
Antenă
Amplificator
de semnal
VHF
■ În zonele cu semnal slab, pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii, instalaţi un amplificator de
semnal la antenă, aşa cum se prezintă în imaginea din dreapta.
■ Dacă este necesar să împărţiţi semnalul pentru două televizoare, utilizaţi un splitter de semnal pentru antenă pentru a realiza conexiunea.
1
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
■ Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conectaţi nici un cablu de alimentare înainte de
conectarea tuturor echipamentelor.
■ Această secţiune a CONFIGURĂRII ECHIPAMENTULUI EXTERN utilizează în principal imagini
pentru modelele 32/37/42/47/55LE7*** .
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
LA CONECTAREA CU UN CABLU COMPONENT
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Acest televizor poate recepţiona semnale digitale RF / cablu fără un integrator digital extern. Cu toate
acestea, dacă recepţionaţi semnale digitale de la un integrator digital sau de la un alt dispozitiv extern
digital, consultaţi figura de mai jos.
1
Conectaţi ieşirile video (Y, PB, PR) ale echipamentului extern (integrator digital, DVD etc.) la
mufele COMPONENT IN VIDEO (INTRARE
COMPONENTĂ VIDEO) de pe televizor.
2
Conectaţi ieşirea audio a echipamentului extern
(integrator digital, DVD etc.) la mufele
COMPONENT IN AUDIO (INTRARE
COMPONENTĂ AUDIO) de pe televizor.
1
2
3
Porniţi echipamentul extern.
(Consultaţi manualul echipamentului extern pentru instrucţiuni de funcţionare.)
4
Selectaţi sursa de intrare Component1 utilizând
butonul INPUT (INTRARE) de pe telecomandă.
Dacă este conectat la COMPONENT IN 2,
selectaţi Component2 ca sursă de intrare.
sau
► Format HDMI Audio acceptat: Dolby Digital, PCM Formatul
audio DTS nu este acceptat.
Semnal
Component
HDMI
480i/576i
480p/576p
720p/1080i
O
O
O
O
X
O
O
O
(Doar 50 Hz / 60 Hz)
(24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)
1080p
1
2
Porturi de intrare Component
Pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii, conectaţi aparatul DVD la porturile de intrare component, aşa cum se arată mai jos.
2
Porturi component pe televizor
Y
PB
PR
Porturi de ieşire video pe aparatul
DVD
Y
Y
Y
Y
PB
B-Y
Cb
Pb
PR
R-Y
Cr
Pr
CONECTAREA CU UN CABLU HDMI
Conectaţi ieşirea HDMI a echipamentului extern (integrator digital, DVD etc.) la mufa HDMI/DVI IN 1(DVI), HDMI/DVI IN 2,
HDMI/DVI IN 3 sau HDMI IN 4 (Cu excepţia 32/37/42LD4***,
32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***) de pe
televizor.
2
Porniţi echipamentul extern.
(Consultaţi manualul echipamentului extern pentru instrucţiuni de
funcţionare.)
3
Selectaţi sursa de intrare HDMI1, HDMI2, HDMI3 sau HDMI4
(Cu excepţia 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***) utilizând butonul INPUT
(INTRARE) de pe telecomandă.
OBSERVAŢIE
► Televizorul poate recepţiona simultan semnale video şi audio prin utilizarea unui cablu HDMI.
► În cazul în care DVD-ul nu acceptă Auto HDMI, trebuie să setaţi
rezoluţia de ieşire în mod corespunzător.
►Verificaţi dacă cablul HDMI este de tip High Speed HDMI. În
cazul în care cablurile HDMI nu sunt de tip High Speed HDMI,
este posibil să apară scintilaţii sau să nu se afişeze imaginea
pe ecran. Utilizaţi cablul High Speed HDMI.
1
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
1
3
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
LA CONECTAREA CU UN CABLU HDMI CĂTRE DVI
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
4
1
Conectaţi integratorul digital sau ieşirea DVI a
computerului la mufa HDMI / DVI IN 1 de pe
televizor.
2
Conectaţi ieşirea audio a integratorului digital
sau a computerului la mufa AUDIO IN
(INTRARE AUDIO) (RGB / DVI) de pe televizor.
3
Porniţi integratorul digital sau computerul şi
televizorul.
(Consultaţi manualul integratorului digital sau
al computerului pentru instrucţiuni de
funcţionare.)
4
Selectaţi sursa de intrare HDMI1 utilizând
butonul INPUT (INTRARE) de pe
telecomandă.
1
2
sau
LA CONECTAREA CU UN CABLU SCART
Conectaţi mufa Euro scart a echipamentului
extern (DVD, VCR etc.) la mufa Euro scart
AV1 de pe televizor.
2
Porniţi echipamentul extern.
(Consultaţi manualul echipamentului extern
pentru instrucţiuni de funcţionare.)
3
Selectaţi sursa de intrare AV1 utilizând butonul
INPUT (INTRARE) de pe telecomandă.
Intrare
Ieşire
Scart
Video
Audio
RGB
Video, Audio
AV1
O
O
O
Televizor analogic, Televizor
digital
Tip de ieşire
Mod intrare
curent
Digital TV
Analogic TV, AV
1
AV1
(Ieşire TV)
Televizor
digital
Televizor
analogic
Component/RGB
Televizor
analogic
HDMI
X
AV1
(Când înregistrarea programată DTV
este în curs cu ajutorul echipamentului de înregistrare.)
► Ieşire TV : Redă semnal de la
televizor analogic sau digital.
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
1
O
O
(Modul de intrare este convertit în DTV.)
X
OBSERVAŢIE
► Dacă doriţi să utilizaţi cablul EURO scart, trebuie să utilizaţi cablul Euro scart ecranat.
►Când urmăriţi televiziunea digitală în modul de imagine 3D, semnalele de ieşire spre monitor nu
pot fi transmise prin cablul SCART. (Doar 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
►Dacă setaţi modul 3D la Pornit în timpul realizării unei înregistrări programate pe televizorul digital, semnalele de ieşire spre monitor nu pot fi transmise prin cablul SCART şi înregistrarea nu
poate fi efectuată. (Doar 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
5
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
INSTALAREA INTRĂRII USB
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
1
Conectaţi dispozitivul USB la mufa de USB IN
de pe TV.
2
După conectarea mufelor USB IN 1 sau USB
IN 2 , utilizaţi funcţia DVR. (► p.90)
1
sau
CÂND FACEŢI CONEXIUNEA CU UN CABLU RF
Pentru a evita paraziţii (interferenţele), lăsaţi o distanţă adecvată între televizor şi aparatul video.
1
Conectaţi mufa ANT OUT a echipamentului
VCR la mufa ANTENNA IN de pe televizor.
1
2
Conectaţi cablul de antenă la mufa ANT IN de
pe VCR.
3
Apăsaţi butonul PLAY de pe aparatul video şi
potriviţi programul aparatului video cu programul televizorului pentru vizualizare.
2
Mufă de perete
Antenă
6
LA CONECTAREA CU UN CABLU RCA
Conectaţi mufele AUDIO / VIDEO între televizor şi VCR sau echipamentul extern. Potriviţi
culorile mufelor. (Video = galben, Audio Stânga
= alb şi Audio Dreapta = roşu)
2
Introduceţi o casetă în aparatul video şi
apăsaţi butonul PLAY (REDARE) de pe acesta. (A se vedea manualul de utilizare al
aparatului video.)
Sau comandaţi echipamentul extern
corespunzător.
(A se vedea ghidul de utilizare al echipamentelor externe.)
3
Selectaţi sursa de intrare AV2 utilizând butonul
INPUT (INTRARE) de pe telecomandă.
Dacă este conectat la AV IN 3, selectaţi AV3
ca sursă de intrare.
1
sau
OBSERVAŢIE
► Dacă aveţi un VCR mono, conectaţi cablul audio al VCR
la mufa jack AUDIO L / MONO de pe televizor.
Cameră video
Consolă jocuri
video
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
1
sau
1
sau
Cameră video
Consolă jocuri
video
7
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
LA CONECTAREA CU UN CABLU D-SUB CU 15 PINI
Acest televizor are o capacitate Plug and Play, respectiv, calculatorul se adaptează automat la setările
televizorului.
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
8
1
Conectaţi mufa RGB de ieşire de pe PC la
mufa RGB IN (PC) de intrare de pe televizor.
2
Conectaţi mufa de intrare audio a calculatorului cu mufa de intrare AUDIO IN (RGB / DVI)
de pe televizor.
3
Porniţi calculatorul.
4
Selectaţi sursa de intrare RGB utilizând
butonul INPUT (INTRARE) de pe
telecomandă.
2
1
INSERAREA MODULULUI CI
Pentru a viziona serviciile codate (cu plată) în modul TV digital.
Această funcţie nu este disponibilă în toate ţările.
1
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi p.48.
OBSERVAŢIE
► Verificaţi dacă modulul CI este introdus în fanta pentru card
PCMCIA în direcţia corespunzătoare. Dacă modulul nu este
introdus corespunzător, acest lucru poate cauza deteriorarea TV şi a fantei pentru card PCMCIA.
Verificaţi acest punct
conform indicaţiilor şi
introduceţi Modulul CI.
CONFIGURAREA CĂŞTILOR
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Insearţi modulul CI în CARD SLOT PCMCIA
(Asociaţia Internaţională pentru Cardurile de
Memorie pentru Calculator Personal) al televizorului aşa cum este prezentat.
(Cu excepţia 50/60PK5**, 50/60PK7***, 50/60PK9***, 50/60PX9***,
42/47LX6***, 47/55LX9***)
Puteţi asculta sunete prin intermediul căştii.
1
Conectaţi casca la intrarea pentru cască.
2
Pentru a ajusta volumul căştii, apăsaţi butonul
+ sau butonul - Dacă apăsaţi butonul
MUTE (SONOR OPRIT), sunetul căştii este
dezactivat.
OBSERVAŢIE
► Elementele meniului AUDIO sunt dezactivate atunci când se conectează o pereche de căşti.
► Când se schimbă AV MODE (MOD AV) cu căştile conectate, modificarea se aplică doar componentei video,
nu şi celei audio.
► Ieşirea digitală audio optică nu este disponibilă atunci când se conectează căştile.
► Impedanţă căşti: 16 Ω
► Putere audio maximă a căştilor: 10 mW la 15 mW
9
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
SETARE IEŞIRE DIGITALĂ AUDIO
Trimitere flux audio televizor către componentele audio externe prin portul Ieşire Audio Digital (Optic).
Dacă doriţi să beneficiaţi de emisie digitală prin difuzoare pe 5.1 canale, conectaţi terminalul
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (IEŞIRE DIGITALĂ AUDIO OPTICĂ) din spatele TV la un sistem
Home Theater DVD (sau amp).
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
10
1
Conectaţi un capăt al cablului optic la portul de
Ieşire Audio Digital (optic) al televizorului.
2
Conectaţi celălalt capăt al cablului optic la
intrarea audio digital (optică) a echipamentului
audio.
3
Setaţi opţiunea “Opţiune difuzor TV - Oprit” din
meniul AUDIO.(►p.159) Pentru utilizare,
consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentelor audio externe.
ATENŢIE
► Nu vă uitaţi direct la portul optic de ieşire. Vederea
dumneavoastră poate fi afectată dacă priviţi direct către raza
laser.
1
2
CONECTARE FĂRĂ FIR LA UN ECHIPAMENT EXTERN
(cu excepţia 32/37/42LD4***)
Televizoarele LG cu port de comandă fără fir suportă receptorul media fără fir LG, care este comercializat separat. Când conectaţi cheia electronică de pregătire pentru transmisie fără fir (inclusă în receptorul
media fără fir) la TV, dispozitivele externe pot fi conectate la receptorul media fără fir LG, semnalele
video şi audio fiind transmise fără fir televizorului.
1
2
Conectaţi mufa WIRELESS CONTROL (Control
fără fir) de la cheia electronică de pregătire pentru
transmisie fără fir la mufa WIRELESS CONTROL
(Control fără fir) de la TV.
Conectaţi mufa HDMI OUT (Ieşire HDMI) de la
cheia electronică de pregătire pentru transmisie fără fir la mufa HDMI/DVI IN 1(DVI),
HDMI/DVI IN 2, HDMI/DVI IN 3 sau HDMI IN 4
(cu excepţia 32/37/42LD4***,
32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***,
32/37/42LD8***) de la TV.
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
După ce este conectată transmisia fără fir, apăsaţi butonul INPUT (Intrare) pentru a vizualiza ecranul
intrării fără fir.
Consultaţia manualul receptorului media fără fir pentru instrucţiuni de operare.
Casetă media LG fără fir
OBSERVAŢIE
►WIRELESS CONTROL (Control fără fir): Alimentarea cu curent a cheii electronice de pregătire
pentru transmisie fără fir şi utilizarea controlului.
►HDMI : Semnalul Video/Audio este conectat în cheia electronică de pregătire pentru transmisie
fără fir.
►Când conectaţi receptorul media fără fir (produs comercializat separat), puteţi să vizionaţi la dispozitivul extern conectat la receptorul media fără fir prin conexiune fără fir.
► Când utilizaţi dispozitivul extern conectat la receptorul media fără fir, unele funcţii ale meniului televizorului
s-ar putea să nu funcţioneze.
► În cazul ieşirii externe fără fir, funcţiile Real Cinema şi Reducere a zgomotului digital nu sunt acceptate.
11
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
REZOLUŢIE DE AFIŞARE SUPORTATĂ
Modele de televizoare cu plasmă
mod RGB-PC, HDMI / DVI-PC
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
12
mod HDMI/DVI-DTV
Rezoluţie
Frecvenţă
orizontală (KHz)
Frecvenţă
verticală (Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
Frecvenţă
orizontală (KHz)
Frecvenţă
verticală (Hz)
31,469
59,94
31,5
60
720x576
31,25
50
37,5
50
1280x720
44,96
59,94
Rezoluţie
720x480
1360x768
47,72
59,80
45
60
1280x1024
63,981
60,02
33,72
59,94
33,75
60
28,125
50
26,97
23,97
1920x1080
(RGB-PC)
1920x1080
(HDMI-PC)
66,587
59,93
67,5
60,00
1920x1080
27
24
33,716
29,976
33,75
30,00
56,25
50
67,43
59,94
67,5
60
Modele de televizoare / MODELE TV LCD cu LED
mod RGB-PC, HDMI / DVI-PC
mod HDMI/DVI-DTV
Frecvenţă
orizontală (KHz)
Frecvenţă
verticală (Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
Rezoluţie
720x480
Frecvenţă
orizontală (KHz)
Frecvenţă
verticală (Hz)
31,469
59,94
31,5
60
31,25
50
37,5
50
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
44,96
59,94
1360x768
47,72
59,80
45
60
1280x1024
63,981
60,02
33,72
59,94
66,587
59,93
33,75
60
1920x1080
(RGB-PC)
1920x1080
(HDMI-PC)
67,5
720x576
1280x720
60,00
1920x1080
28,125
50
26,97
23,97
27
24
33,716
29,976
33,75
30,00
56,25
50
67,43
59,94
67,5
60
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Rezoluţie
13
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
OBSERVAŢIE
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
14
► Evitaţi menţinerea unei imagini fixe pe ecranul
televizorului pentru o perioadă lungă de timp.
Imaginea fixă poate rămâne permanent imprimată
pe ecran; utilizaţi un program de protecţie a
ecranului când este posibil acest lucru.
► Ar putea să existe un zgomot în funcţie de o
anumită rezoluţie, imagine verticală, contrast sau
strălucire în modul PC. Apoi schimbaţi modul PC
la altă rezoluţie sau schimbaţi rata de
reîmprospătare cu o alta sau reglaţi strălucirea şi
contrastul din meniu până când imaginea devine
curată. Dacă rata de reîmprospătare a plăcii grafice a calculatorului nu poate fi modificată,
schimbaţi placa grafică a calculatorului sau
consultaţi producătorul plăcii grafice a calculatorului.
► Forma de sincronizare a intrărilor de frecvenţă
orizontală şi verticală este diferită.
► Vă recomandăm să folosiţi 1920x1080, 60 Hz
pentru modul PC, pentru a obţine cea mai bună
calitate a imaginii.
► Conectaţi cablul de semnal de la portul de ieşire
al monitorului calculatorului la portul RGB (PC) al
televizorului sau cablul de semnal al portului de
ieşire HDMI al calculatorului la portul HDMI IN
(sau HDMI / DVI IN) al televizorului.
► Conectaţi cablul audio de la PC la mufa de intrare
Audio de la televizor. (Cablurile audio nu sunt
achiziţionate împreună cu televizorul).
► Dacă utilizaţi o placă de sunet, va trebui să
configuraţi sunetul calculatorului la nivelul necesar.
► Dacă placa video a calculatorului nu poate oferi un
flux simultan RGB atât analog cât şi digital,
conectaţi fie RGB, fie HDMI IN (sau HDMI / DVI IN)
pentru a afişa calculatorul la televizor.
► Dacă placa video a calculatorului poate oferi un flux
simultan RGB analog şi digital, configuraţi televizorul fie pentru RGB, fie pentru HDMI; (celălalt mod
este configurat în mod automat pentru Plug and
Play de către televizor.)
► Dacă folosiţi un cablu HDMI către DVI, este posibil
ca modul DOS să nu funcţioneze, în funcţie de
placa video utilizată.
► Dacă utilizaţi un cablu RGB-PC prea lung, pe ecran
pot să apară interferenţe. Recomandăm utilizarea
unui cablu mai scurt de 5m. Asigură cea mai bună
calitate a imaginii.
CONFIGURAREA ECRANULUI PENTRU MODUL PC
Reiniţializare ecran
Restabileşte setările implicite din fabrică ale Position (Poziţie), Size (Dimensiune) şi Phase (Fază).
IMAGINE
Mutare
• Clarititate
t
70
• Culoare
60
ECRAN
OK
Mutare
Rezoluţie
• Tentă
0
R
G
• Temp. cul.
0
W
C
Config. automată
Poziţie
Setare
• Control avansat
Dimensiune
• Resetare imagine
: Oprit
►
• TruMotion
Ecran
•• Ecran
Prec.
Da
Nu
Fază
Resetare
1
2
3
4
5
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Această funcţie funcţionează astfel : RGB[PC].
Selectaţi IMAGINE.
Selectaţi Ecran.
Selectaţi Resetare.
Selectaţi Da.
Executaţi Resetare.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
15
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Reglare automată (numai modul RGB[PC])
Reglează automat poziţia imaginii şi minimizează tremuratul imaginii. După reglare, chiar dacă imaginea nu este încă corectă, televizorul funcţionează adecvat, dar necesită şi alte reglări.
IMAGINE
Mutare
• Clarititate
t
70
• Culoare
60
ECRAN
OK
• Tentă
0
R
G
• Temp. cul.
0
W
C
Prec.
Config. automată
Poziţie
Config. automată
Dimensiune
Da
• Control avansat
• Resetare imagine
• TruMotion
Mutare
Rezoluţie
: Oprit
►
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Auto-configure (Autoconfigurare)
Această funcţie permite ajustarea automată a poziţiei, dimensiunii şi fazei ecranului. Imaginea afişată
va fi instabilă timp de câteva secunde, cât timp are loc configurarea automată.
Ecran
•• Ecran
Nu
Fază
Resetare
1
2
3
4
5
Selectaţi IMAGINE.
Selectaţi Ecran.
• Dacă poziţia imaginii nu este corectă,
încercaţi din nou reglarea automată.
• Dacă fotografia trebuie reglată din nou după
reglarea automată din RGB (PC), puteţi regal
Poziţie, Dimensiune şi Fază.
Selectaţi Config. automată.
Selectaţi Da.
Executaţi Config. automată.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
16
Selectarea rezoluţiei
Pentru a vizualiza imaginea normală, adecvaţi rezuluţia modului RGB cu selecţia modului PC.
IMAGINE
Mutare
• Clarititate
t
70
• Culoare
60
ECRAN
OK
Rezoluţie
• Tentă
0
R
G
• Temp. cul.
0
W
C
Config. automată
Mutare
Prec.
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
Poziţie
• Control avansat
Dimensiune
• Resetare imagine
: Oprit
►
• TruMotion
Ecran
•• Ecran
Fază
Resetare
1
2
3
4
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Această funcţie funcţionează astfel : RGB[PC].
Selectaţi IMAGINE.
Selectaţi Ecran.
Selectaţi Rezoluţie.
Selectaţi rezoluţia dorită.
5
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
17
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Reglări pentru Poziţionare, Dimensiune şi Fază ecran
Această funcţie funcţionează astfel : RGB[PC].
ECRAN
IMAGINE
Mutare
• Cl
C arit
a itate
ate
70
0
• Culoare
60
Mutare
Prec.
OK
Rezoluţie
Config. automată
• Tentă
0
R
G
• Temp. cul.
0
W
C
• Control avansat
Poziţie
Dimensiune
• Resetare imagine
• TruMotion
Fază
: Oprit
►
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Dacă imaginea nu este clară după reglajul automat şi mai ales în situaţia în care caracterele sunt încă
distorsionate, reglaţi manual poziţia imaginii.
Ecran
•• Ecran
1
2
3
4
Resetare
Selectaţi IMAGINE.
Selectaţi Ecran.
Selectaţi Poziţie, Dimensiune sau Fază.
Efectuaţi reglajele corespunzătoare.
5
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
18
SETAREA REŢELEI
Conectarea reţelei cu fir
Acest televizor poate fi conectat la o reţea locală (LAN) printr-un port LAN. După realizarea conexiunii
fizice, televizorul trebuie să fie setat pentru comunicare prin reţea.
Modem de bandă largă
Router
Modem de bandă largă
Serviciu de bandă largă
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
1
Serviciu de bandă largă
1
Conectaţi portul LAN al modemului sau routerului la portul
LAN de la TV.
2
Selectaţi “Network Setting” (Setare de reţea) în meniul
Network (Reţea).
3
După conectarea la portul LAN, utilizaţi meniul NetCast.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la setarea şi depanarea Netcast, vizitaţi http://lgknowledgebase.com.
Căutaţi NetCast.
ATENŢIE
►Nu conectaţi un cablu telefonic modular la portul LAN.
►Deoarece există diferite metode de conectare, vă rugăm să respectaţi specificaţiile
purtătorului dvs. de date de telecomunicaţii sau furnizorului dvs. de servicii de Internet.
19
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Setarea reţelei cu fir
REŢEA
Mutare
•• Network
Network Setting
Setting :: cu
cu fir
fir
• Stare reţea
OK
Valoarea pentru setarea
precedentă există deja. Doriţi
să vă conectaţi prin setarea
precedentă?
Tip de reţea
►
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Dacă aveţi la dispoziţie atât reţele cu fir, cât şi fără fir, cele cu fir sunt de preferat.
După realizarea conexiunii fizice, un mic număr de reţele de domiciliu pot necesita reglarea setărilor
de reţea ale televizorului.
Pentru informaţii detaliate, contactaţi furnizorul dvs. de Internet sau consultaţi manualul routerului.
Dacă aţi setat deja Network
Setting (Setare de reţea)
: Internet-ul este conectat.
Se recomandă reţeaua cu fir
• Notă juridică
cu fir
OK
fără fir
Resetare
ꔉ Următorul
Apărut când sunt
conectate simultan o
conexiune cu fir şi
una fără fir.
IP Auto Setting
(Setare auto IP)
Network Setting
Ieşire
IP Manual Setting
(Setare manuală IP)
Network Setting
Stare reţea
Selectaţi modul de setare IP.
Mod IP
Ieşire
Conectare reţea...
Introducere adresă IP.
◄ Setare auto IP ►
Mod IP
Adresă IP
Adresă IP
255 . 255 . 0 . 0
●
●
Mască de subreţea
255 . 255 . 0 . 0
● Mască de subreţea
●
Gateway
255 . 255 . 0 . 0
●
Gateway
255 . 255 . 0 . 0
●
Server DNS
255 . 255 . 0 . 0
●
Server DNS
255 . 255 . 0 . 0
OK
Setare
Test
2
3
4
5
20
255 . 255 . 0 . 0
OK
Ieşire
Precedent
Ieşire
Selectaţi REŢEA.
Selectaţi Network Setting (Setare de reţea)..
Selectaţi cu fir.
Dacă aţi setat deja Network Setting (Setare de reţea): Selectaţi Resetting (Resetare).
Noile setări ale conexiunii resetează setările de reţea actuale.
Selectaţi IP Auto Setting(Setare auto IP) sau IP Manual Setting(Setare manuală
IP).
Când selectaţi IP Manual Setting(Setare manuală IP):
Adresele de IP vor trebui introduse manual.
6
255 . 255 . 0 . 0
Închidere
Precedent
1
◄Setare manuală IP►
●
Selectaţi OK.
■ Această caracteristică necesită o conexiune de Internet de bandă largă permanent activată.
■ Nu trebuie să vă conectaţi la un PC pentru a utiliza această funcţie.
■ Dacă Setare de reţea nu funcţionează, verificaţi condiţiile reţelei dvs. Verificaţi cablul LAN şi
asiguraţi-vă că routerul dvs. are DHCP activat dacă doriţi să utilizaţi Auto Setting (Setare
automată)
■ IP Auto Setting (Setare automată IP): Selectaţi această setare dacă există un server DHCP în
reţeaua locală (LAN) prin conexiune cu fir, televizorului îi va fi automat alocată o adresă de IP.
Dacă utilizaţi un router de bandă largă sau un modem de bandă largă care are o funcţie de server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Adresa de IP va fi determinată automat.
■ IP Manual Setting (Setare manuală IP) : Selectaţi această setare dacă nu există un server
DHCP în reţea şi doriţi să setaţi manual adresa de IP.
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
■ Dacă procesul Setare de reţea nu este încheiat, s-ar putea ca reţeaua să nu opereze normal.
21
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
OBSERVAŢIE
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
22
► Pentru informaţii suplimentare cu privire la setarea şi depanarea Netcast, vizitaţi http://lgknowledgebase.com. Căutaţi NetCast.
► Utilizaţi un cablu LAN standard la acest televizor. Cat5 sau o versiune superioară, cu conector RJ45.
► Multe probleme de conectare la reţea, care
apar în cursul setării, pot fi rezolvate adesea
prin resetarea routerului sau modemului. După
conectarea playerului la reţeaua la domiciliu,
deconectaţi pentru puţin timp reţeaua şi/sau
deconectaţi cablul de alimentare al routerului
sau modemului de cablu. Apoi, conectaţi la loc
alimentarea şi/sau cablul de alimentare
electrică.
► În funcţie de furnizorul de servicii de Internet
(ISP), numărul dispozitivelor care pot primi serviciul Internet poate fi limitat prin termenii aplicabili serviciului. Pentru detalii, contactaţi ISP.
► LG nu are nicio responsabilitate pentru orice
disfuncţionalitate a televizorului şi/sau caracteristicii de conectare Internet din cauza unor
erori/disfuncţionalităţi de comunicare asociate
cu conexiunea dvs. de Internet de bandă largă
sau cu alt echipament conectat.
► LG nu are nicio responsabilitate pentru problemele din cadrul conexiunii dvs. de Internet.
► Unele conţinuturi disponibile prin conexiunea
de Internet pot să nu fie compatibile cu televizorul. Dacă aveţi întrebări cu privire la un asemenea conţinut, vă rugăm să contactaţi
producătorul conţinutului respectiv.
► Puteţi observa rezultate nedorite dacă viteza
conexiunii de reţea nu este adecvată cerinţelor
conţinutului ce este accesat.
► Eventual, unele operaţiuni din conexiunea de
Internet nu sunt posibile din cauza anumitor
restricţii stabilite de furnizorul de servicii de
Internet (ISP) care vă furnizează conexiunea
Internet de bandă largă.
► Orice taxe facturate de ISP, inclusiv, fără nicio
restricţie, taxele de conectare intră în responsabilitatea dvs.
► Pentru conectarea la acest televizor, este necesar un port LAN 10 Base-T sau 100 Base-TX.
Dacă serviciul dvs. de Internet nu permite o asemenea conexiune, nu veţi avea posibilitatea de a
conecta televizorul.
► Pentru a utiliza serviciul DSL aveţi nevoie de un
modem DSL şi pentru a utiliza serviciul cu modem
de cablu, este nevoie de un modem de cablu. În
funcţie de metoda de acces şi de contractul de
abonat încheiat cu ISP, este posibil să nu aveţi
capacitatea de a utiliza caracteristica de conectare la Internet conţinută în televizorul dvs. sau să
fiţi limitat la numărul de dispozitive pe care le
puteţi conecta în acelaşi timp. (Dacă ISP limitează
abonamentul la un dispozitiv, este posibil ca
acest televizor să nu poată fi conectat când un
PC este deja conectat.)
► Utilizarea unui “router” s-ar putea să nu fie
permisă sau să fie limitată în funcţie de politica şi
restricţiile ISP. Pentru detalii, contactaţi direct ISP.
► Reţeaua fără fir operează la frecvenţe radio de
2,4 GHz care sunt utilizate, de asemenea, de alte
dispozitive din casă, cum ar fi telefonul fără fir,
dispozitivele Bluetooth®, cuptorul cu microunde
şi poate fi afectată de interferenţa cu acestea.
Aceasta poate fi întreruptă prin utilizarea unor
dispozitive la frecvenţe radio de 5 Ghz. Printre
aceste dispozitive se numără receptorul media
fără fir LG, telefonul fără fir, alt dispozitiv Wi-Fi.
► Dispozitivele fără fir din apropiere pot reduce
viteza serviciului utilizând reţeaua fără fir.
► Deconectaţi toate echipamentele de reţea neutilizate din reţeaua dvs. la domiciliu. Unele dispozitive pot genera trafic de reţea..
► În unele cazuri, amplasarea punctului de acces
sau a routerului fără fir cât mai sus faţă de podea
poate îmbunătăţi recepţia.
► Calitatea recepţiei fără fir depinde de mulţi factori,
cum ar fi tipul punctului de acces, distanţa dintre
televizor şi punctul de acces, precum şi de locaţia
televizorului.
► Când conexiunea la Internet se realizează prin
dispozitivul de partajare cu fir/fără fir, conexiunea
se poate întrerupe din cauza limitării utilizării şi
confirmării din partea companiei de servicii.
►Pentru conectarea printr-un punct de acces
fără fir, este nevoie de un punct de acces care
să suporte conectarea fără fir, iar funcţia de
conectare fără fir a punctului de acces trebuie
să fie activată. Întrebaţi furnizorul punctului de
acces în legătură cu posibilitatea de conectare
fără fir la punctul de acces.
►Verificaţi setările de securitate ale SSID-ul
punctului de acces pentru conectarea fără fir
la punctul de acces şi solicitaţi furnizorului
punctului de acces setările de siguranţă pentru
SSID-ul punctului de acces.
►Televizorul poate funcţiona lent sau defectuos
în cazul unor setări greşite ale echipamentelor
de reţea (router cu/fără fir, hub etc.). Efectuaţi
instalarea corect consultând manualul echipamentului şi configuraţi reţeaua.
►Când punctul de acces este setat să includă
802.11n (cu excepţia Rusiei) şi dacă opţiunea
Criptare este desemnată ca WEP (64/128 biţi)
sau WPA (TKIP/AES), se poate să nu fie
posibilă conectarea. În funcţie de producătorii
punctelor de acces, pot funcţiona metode de
conectare diferite.
Conectare la reţeaua fără fir
LAN fără fir LG pentru bandă largă/adaptor DLNA permite televizorului să se conecteze la o reţea LAN
fără fir.
Configurarea reţelei şi metoda de conectare pot varia, în funcţie de echipamentul utilizat şi de mediul
reţelei. Consultaţi instrucţiunile de setare furnizate împreună cu punctul dvs. de acces sau cu routerul
fără fir pentru paşii detaliaţi de conectare şi setările reţelei.
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
1
Conectaţi “LAN-ul fără fir LG pentru bandă largă/adaptorul
DLNA” la conectorul USB IN 1 sau USB IN 2 de la TV.
2
Selectaţi “Network Setting” (Setare de reţea) în meniul
Network (Reţea).
După conectare, puteţi utiliza meniul NetCast.
OBSERVAŢIE
►Pentru a vă bucura de fotografii, muzică şi materiale video stocate în PC prin intermediul routerului, este recomandată utilizarea portului cu fir al routerului.
►Când este utilizat portul fără fir al routerului, este posibil să existe restricţii pentru anumite funcţii.
23
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Setare reţea fără fir
Înainte de conectarea televizorului la reţea este necesară setarea AP (Punct de acces) sau a routerului fără fir.
REŢEA
• Stare reţea
Dacă aţi setat deja
Network Setting
(Setare de reţea)
OK
Tip de reţea
►
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
•• Network
Network Setting
Setting :: cu
cu fir
fir
: Internet-ul este conectat.
Selectaţi tipul de setare pentru reţeaua fără fir.
Valoarea pentru setarea
precedentă există deja. Doriţi
să vă conectaţi prin setarea
precedentă?
Se recomandă reţeaua cu fir
• Notă juridică
cu fir
fără fir
Select the wireless network setting type
Setare din lista de puncte de acces
Setare simplă (mod buton WPS)
OK
Setare reţea Ad-hoc
Resetare
ꔉ Următorul
Ieşire
ꔉ Următorul
Precedent
Apărut când sunt conectate simultan
o conexiune cu fir şi una fără fir.
Dacă AP este blocat
Network Setting
Mod IP
●
Adresă IP
● Mască de subreţea
●
Server DNS
255 . 255 . 0 . 0
5
◄ ►
Ieşire
iptime
ASW
Reţea1
Căutare punct
de acces...
Conectare cu mod PIN
OK
OK
4
Introduceţi noul SSID
Introducere 8~63 caractere ASCII.
255 . 255 . 0 . 0
255 . 255 . 0 . 0
3
Introducere cheie de securitate a punctului de acces.
255 . 255 . 0 . 0
Gateway
2
Selectare punct de acces
Pag. 1/1
◄ Setare auto IP ►
●
1
Ieşire
Selectaţi punctul de acces la care doriţi să vă conectaţi
Introducere cheie de securitate
Selectaţi modul de setare IP.
Precedent
24
Mutare
Anulare
ꔉ Următorul
Ieşire
Prec.
Selectaţi REŢEA.
6
Selectaţi Network Setting (Setare
de reţea)..
Selectaţi Wireless (Fără fir).
Dacă aţi setat deja Network Setting
(Setare de reţea): Selectaţi
Resetting (Resetare).
Noile setări ale conexiunii resetează
setările de reţea actuale.
Selectaţi Setting from the AP list
(Setare din lista de puncte de
acces).
7
8
9
Precedent
Ieşire
Scanaţi toate AP (Puncte de acces)
sau routerele fără fir disponibile în
domeniu şi afişaţi-le sub formă de
listă.
Selectaţi un AP (Punct de
acces) sau un router fără fir
din listă.
(Dacă punctul dvs. de acces
este blocat, introduceţi cheia
de securitate a AP).
Introduceţi cheia de securitate
a punctului de acces.
Repetaţi paşii 4-5 pe P.20.
Când este deja setat un cod de securitate
PIN (Personal Identification Number = Număr de identificare personal)
Dacă doriţi să conectaţi AP (Punctul de acces) sau routerul cu codul PIN, utilizaţi această caracteristică.
Selectare punct de acces
Selectaţi punctul de acces la care doriţi să vă conectaţi
Introduceţi numărul PIN pe pagina Web a punctului de acces şi apăsaţi butonul 'Conectare'.
Introduceţi noul SSID
COD PIN : 12345670
iptime
ASW
Reţea1
Conectare cu mod PIN
Conectare
Căutare punct
de acces...
Pentru informaţii suplimentare, verificaţi manual punctul
de acces.
ꔉ Următorul
Conectare cu mod PIN
ꔉ Următorul
Precedent
1
2
4
5
Ieşire
Ieşire
Repetaţi paşii 1-6 pe P.24.
Conectaţi punctul de acces cu modul
ROŞU PIN.
3
Precedent
Puteţi vedea ID-ul reţelei şi cheia de securitate pe ecranul televizorului.
Introduceţi codul PIN în dispozitiv.
■ Codul PIN este numărul unic format din 8
caractere al cheii electronice.
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Pag. 1/1
Selectaţi Connect (Conectare).
Repetaţi paşii 4-5 pe P.20.
25
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Setare simplă (mod buton WPS)
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Dacă punctul dvs. de acces sau routerul fără fir suportă PIN sau WPS (Configurare Wi-Fi protejată),
veţi putea utiliza punctul dvs. de acces sau routerul fără fir în maxim 120 secunde. Nu este nevoie să
cunoaşteţi numele punctului de acces (SSID: Service Set Identifier) şi codul de securitate al punctului
dvs. de acces sau al routerului fără fir.
Selectaţi tipul de setare pentru reţeaua fără fir.
Selectaţi tipul de setare pentru reţeaua fără fir.
Apăsaţi butonul 'Mod PBC' al punctului de acces şi apoi
apăsaţi butonul 'Conectare'.
Setare din lista de puncte de acces
Conectare
Setare simplă (mod buton WPS)
Atenţie: Verificaţi dacă butonul 'Mod PBC' este disponibil
pentru punctul de acces.
Setare reţea Ad-hoc
ꔉ Următorul
ꔉ Următorul
Precedent
1
2
3
4
26
Setare simplă (mod buton WPS)
Ieşire
Precedent
Repetaţi paşii 1-4 de la P.24.
Selectaţi Setare simplă (mod buton WPS).
Selectaţi Connect (Conectare).
Repetaţi paşii 4-5 pe P.20.
Ieşire
Mod AD-hoc
Este metoda de a comunica direct cu maşina, fără punct de acces (AP).
Echivalează cu conectarea a două PC-uri cu un cablu crossover.
Selectaţi tipul de setare pentru reţeaua fără fir.
Setare reţea Ad-hoc
Setare reţea Ad-hoc
Selectaţi tipul de setare pentru reţeaua fără fir.
Este posibil ca funcţiile care utilizează reţeaua existentă să
Setare din lista de puncte de acces
nu fie disponibile. Doriţi să modificaţi conexiunea la reţea?
Cheie de securitate : 1111111111
OK
Setare reţea Ad-hoc
Anulare
Schimbare informaţii despre setare.
ꔉ Următorul
ꔉ Următorul
Precedent
ID reţea (SSID): LGTV10
Precedent
Ieşire
Conectare
Ieşire
Precedent
Ieşire
MODUL IP
Putere semnal
Gateway
Setare
●
Adresă Mac : 00:00:13:64:23:01
Adresă IP
: 10.19.152.115
Mască subreţea
:
255.255.254.0
Gateway
: 10.19.152.1
Test
Introduceţi informaţiile despre setare în
dispozitiv.
Insert the IP setting.
Reţea ad-hoc conectată.
(LGTV10)
●
IP Manual Setting (Setare manuală IP)
Adresă IP
Mască de subreţea
192 . 168 . 0 . 10
255 . 255 . 255 . 0
●
Gateway
192 . 168 . 0 . 1
●
Server DNS
255 . 255 . 0 . 0
OK
Închidere
Ieşire
Setare reţea Ad-hoc
Network Setting
Stare reţea
ꔉ Următorul
ID reţea(SSID) : LGTV10
Cheie de securitate : 1111111111
Conectarea reţelei ad-hoc
Anulare
● Exemplu de setare a PC-ului
care suportă o reţea fără fir
1. Căutaţi un dispozitiv de reţea
fără fir în PC-ul dvs.
● Setarea PC-ului
2. Selectaţi LGTV10 apărut în
listă. (Selectaţi ca ID de reţea
Protocolul de Internet (TCP/IP) al PC-ului trebuie
acelaşi nume care apare pe
setat manual.
ecranul televizorului.)
Adresa IP, masca de subreţea şi poarta implicită
pot fi setate după dorinţă.
3. Tastaţi 1111111111 în dialogul
ex.: Adresă IP: 192.168.0.1 / Mască subreţea:
Introducere cheie de securitate.
255.255.255.0 / Gateway implicit: 192.168.0.10
(Tastaţi cheia de securitate care
● Setarea televizorului
apare pe ecranul televizorului.)
Verificaţi adresa IP şi poarta PC-ului.
Introduceţi adresa porţii PC-ului la adresa IP şi
adresa IP a PC-ului la Gateway şi selectaţi OK.
ex.: Adresă IP: 192.168.0.10 / Mască subreţea:
255.255.255.0 / Gateway implicit: 192.168.0.1
Precedent
1
2
3
4
Ieşire
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Setare simplă (mod buton WPS)
Introduceţi informaţiile despre setare în dispozitiv.
Repetaţi paşii 1-3 pe P.24.
Selectaţi Setting AD-hoc network
(Setare reţea ad-hoc).
Selectaţi OK.
5
6
Insert the IP setting.
Setarea reţelei este completă.
Selectaţi Închidere.
Selectaţi Connect (Conectare) pentru a
conecta reţeaua ad-hoc.
Puteţi vedea ID-ul reţelei şi cheia de securitate pe ecranul televizorului.
Introduceţi acest ID de reţea şi cheia de securitate în dispozitivul dvs.
Dacă o reţea nu funcţionează, schimbaţi
informaţiile de setare utilizând butonul ROŞU.
27
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Stare reţea
Stare reţea
REŢEA
Mutare
OK
Ieşire
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
• Network Setting : cu fir
•• Stare
Stare reţea
:: Not
connected
Internet-ul
este conectat.
Conectare reţea...
• Notă juridică
Setare
Test
Închidere
Selectaţi tipul de setare pentru reţeaua fără fir.
Network Setting
Selectaţi tipul de setare pentru reţeaua fără fir.
Selectaţi modul de setare IP.
◄ Setare auto IP ►
Mod IP
●
Adresă IP
255 . 255 . 0 . 0
● Mască de subreţea
255 . 255 . 0 . 0
●
Gateway
255 . 255 . 0 . 0
●
Server DNS
255 . 255 . 0 . 0
Setare simplă (mod buton WPS)
Setare reţea Ad-hoc
ꔉ Următorul
Precedent
Ieşire
Conexiune fără fir
OK
Precedent
Setare din lista de puncte de acces
Ieşire
Conexiune cu fir
1
2
3
28
Selectaţi REŢEA.
Selectaţi Network Status (Stare
reţea).
Verificaţi starea reţelei.
■ Setare: Reveniţi la meniul de setare a
reţelei sau la meniul tipului de setare a
reţelei fără fir.
■ Test: Testaţi starea actuală a reţelei
după setarea reţelei.
■ Închidere: Reveniţi la meniul anterior.
VIZIONAREATV / CONTROLULPROGRAMELOR
PORNIREA TELEVIZORULUI
Dacă porniţi televizorul, veţi putea utiliza funcţiile sale.
1
Înainte de toate, conectaţi corect cablul de alimentare.
În acest moment, televizorul trece în modul standby.
2
În modul standby pentru a porni televizorul, apăsaţi butonul
/ I, INPUT sau P
de pe
televizor sau apăsaţi butonul POWER, INPUT, P
sau NUMBER de pe telecomandă şi apoi televizorul va fi pus în funcţiune.
1
Dacă, după pornirea televizorului, pe ecran apare OSD (Afişaj pe ecran), puteţi modifica
parametrii pentru Limba, Setare mod, Indicator Power (alimentare) (dacă selectaţi Home
Use (Uz casnic) din Mode Setting (Setarea mod)- numai MODELELE DE TELEVIZOR LED
LCD), Ţara (Cu excepţia 32/37/42LE49**, 32/37/42/47/55LE59**, 42/47LE7390,
32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE89**, 32/37/42LD49**, 32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**,
32/37/42LD89**, 42/47LX69**, 50/60PK59*, 50/60PK79**, 50/60PK99**, 50/60PX99**) sau Fus
orar (Când selectaţi Rusia) sau Setaţi parola (dacă pentru Ţară este selectată Franţa), Acord
automat.
Notă:
a. IDacă închideţi înainte de finalizarea configurării iniţiale, meniul Initial Setting (Setare iniţială) poate fi afişat din
nou.
b. Apăsaţi butonul BACK (ÎNAPOI) pentru ca OSD actual să revină la OSD anterior.
c. Pentru ţările ce nu au adoptat standarde precise pentru difuzarea DTV, unele funcţii DTV ar putea să nu
funcţioneze, în funcţie de mediul de difuzare DTV.
d.Modul "Utilizare acasă" este setarea optimă pentru mediile tip reşedinţă şi este modul implicit al televizorului.
e.Modul "Demo magazin" este setarea optimă pentru mediile comerciale. Dacă un utilizator modifică datele referitoare
la calitatea imaginii, modul "Demo magazin" iniţializează produsul la calitatea imaginii setată de producător după o
anumită perioadă de timp.
f. Modul (Utilizare acasă, Demo magazin) poate fi modificat prin executarea Setare mod din meniul OPŢIUNE.
g. Dacă pentru Ţară este selectată Franţa, parola nu este „0”, „0”, „0” , „0” ci „1”, „2”, „3”, „4”.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
INIŢIALIZARE CONFIGURARE
SELECTAREA PROGRAMULUI
1
Apăsaţi butoanele
sau numerice pentru a selecta numărului unui program.
REGLAREA VOLUMULUI
1
Apăsaţi butonul
+ sau - pentru a regla volumul.
2
Dacă doriţi să opriţi sonorul, apăsaţi butonul MUTE.
Puteţi anula această funcţie apăsând din nou butoanele MUTE,
+ , - sau AV Mode.
29
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
QUICK MENU (MENIUL RAPID)
Funcţia OSD (Afişare pe ecran) a televizorului dumneavoastră poate diferi uşor de ceea ce se
prezintă în acest manual.
Q Menu (Quick Menu) (Meniul rapid) este un meniu de funcţii la care utilizatorii ar putea apela
frecvent.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Format imagine: Selectaţi formatul
dumneavoastră pentru imagine. Pentru configurarea funcţiei zoom, selectaţi 14:9, Zoom şi Zoom
Cinema în meniul Ratio (Raport). După finalizarea configurării Zoom, afişajul revine la Q.meniu.
Voce clară II : Făcând diferenţierea intervalului de sunete ale persoanelor de alte tipuri,
permite utilizatorilor să asculte vocile oamenilor mai bine.
Mod imagine : Selectează Modul de imagine pe care îl doriţi.
Mod sunet : Este o funcţie pentru a configure automat combinaţia de sunet pe care o
consideră cea mai adecvată imaginilor
vizionate. Selectaţi Modul de sunet pe care
îl doriţi
◄
Format imagine
Audio sau Limba audio : Selectaţi ieşirea
de sunet.
Temporizator oprire : Configurează contorul de hibernare.
Omitere oprită/pornită : Selectează Salt
dezactivat/activat.
Dispozitiv USB : Selectaţi “Eject” pentru a
detaşa dispozitivul USB.
►
16:9
Ieşire
1
2
3
30
Afişaţi fiecare meniu.
Selectaţi Sursa pe care o doriţi.
• Press the Q.MENU/EXIT button to return to normal TV viewing.
• Press the BACK button to move to the previous menu screen.
SELECTAREA ŞI REGLAREA MENIURILOR AFIŞATE PE ECRAN
Funcţia OSD (Afişare pe ecran) a televizorului dumneavoastră poate diferi uşor de ceea ce se
prezintă în acest manual.
1
2
Selectaţi un element din meniu.
3
Navigaţi la meniul vertical.
OBSERVAŢIE
►Puteţi utiliza metoda ISM numai la modelele de televizoare cu plasmă.
►Puteţi utiliza iluminarea din spate şi indicatorul de alimentare numai la modelele de televizoare
LCD/LCD cu LED-uri.
► În modul analog nu se poate utiliza Informaţii CI.
SETARE
SETARE
Mutare
● Acord
auto
● Acord
manual
● Editare
IMAGINE
OK
IMAGINE
program
● Amplificator
● Informaţii
● Format
imagine
● Expert
Imagine
●ꕊ
: Oprit
Mutare
imagine
CI
OK
: 16:9
Economisire energie
● Mod
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
• Apăsaţi butonul RED (Roşu), puteţi verifica meniul Customer Support (Suport
clienţi).
• Apăsaţi butonul GREEN (Verde), puteţi
verifica meniul Simple Manual(Redare
manual pe ecran).
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a
reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
Afişaţi fiecare meniu.
: Oprit
: Standard
• Sursă de lumină 70
• Contrast
100
• Luminozitate 50
• Cl
C
Clarit
aritate
arit
ate
AUDIO
● Volum
AUDIO
● Voce
Mutare
auto
: Oprit
clară II
: Oprit
● Balans
● Mod
sunet
TIMP
OK
Mutare
70
OK
● Ceas
TIMP
3
0
: Standard
L
R
● Temporizator
oprire : Oprit
● Temporizator
pornire : Oprit
● Temporizator
oprire : Oprit
• Infinite Sound : Oprit
• Înalte
50
• Joase
50
• Re
R seta
setare
t re
31
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
BLOCARE
● Setaţi
OPŢIUNI
OK
parola
● Blocare
BLOCARE
Mutare
sistem
: Oprit
program
● Indrumare parentală:
● Blocare
taste
● Ţara
OPŢIUNI
● Blocare
● Blocare
OK
: UK
● Asistenţă
Blocare oprită
● Indicator
intrare
● Setări
: Oprit
● Set
● IR
dezactivată
de nivel putere
din fabricaţie
ID
● Setare
:1
mod
B
Bllast
laster
ter
: Utilizare acasă
: Opr
O
Oprit
prit
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
● Pentru alte informaţii, consultaţi manualul
“Receptorului media fără fir” opţional, pentru
instrucţiuni de operare.(Cu excepţia 32/37/42LD4***)
REŢEA
Mutare
REŢEA
• Stare reţea
Ieşire
Bluetooth
OK
• Network Setting : cu fir
: Internet-ul este conectat.
Bluetooth pornit
BLUETOOTH
Mutare
OK
Bluetooth este oprit.
Selectaţi 'Pornire' din partea stângă pentru a porni Bluetooth.
• Notă juridică
(Cu excepţia 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***,
42/47LE73**, 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***, 42/47LX6***, 47/55LX9***,
32/37/42/47/55LV5***, 50/60PK5**, 50/60PX9***)
JOC
SUPORT PROPRIU
JOC
SUPORT PROPRIU
Listă filme
Listă cu poze
JUMP
HOLE IN ONE
Opţiuni
) pt. imagini de pe USB.
Ieşire
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită
faţă de televizorul dumneavoastră.
Lista intrare
INTRARE
WHACK A MOLE SUDOKU COOKING BURGER
Listă muzică
SAVING CRYSTAL INVADER
Apăsaţi OK(
Mutare
Antenă
USB1
USB2
AV1
AV2
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
OK
Component
HDMI4
Eticheta intrare
Ieşire
(Doar 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***,
42/47LE73**, 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***, 42/47LX6***,
47/55LX9***, 32/37/42/47/55LV5***, 50/60PK5**,
50/60PX9***)
32
Mutare
● Limba(Language)
URGENT SURVIVAL
Ieşire
SETAREA AUTOMATĂ A PROGRAMELOR
Folosiţi acest mod pentru a găsi şi stoca automat toate programele.
Atunci când iniţiaţi programarea automată, toate informaţiile de serviciu stocate anterior vor fi şterse.
Numărul maxim de programe care pot fi stocate este 1,000. Acesta poate, însă, diferi în funcţie de
semnalele emise.
Acordul automat DVB-C, DVB-T este un meniu pentru utilizatori din ţările care suportă folosirea unui
cablu DVB.
SETARE
Mutare
auto
auto
● Acord manual
● Editare
SETARE
OK
● Acord
● Informaţii
● Informaţii
CI
Antenă
Antenă
Cablu
program
● Amplificator
: Oprit
OK
Selectaţi conexiunea TV
manual
● Editare
program
● Amplificator
Mutare
● Acord
auto
● Acord
auto
►
● Acord
Acord
●
Antenă
: Oprit
Antenă
Cablu
CI
Odată ce selectaţi Antenă sau
Cablu, informaţiile despre canalul
anterior vor fi şterse?
Antenă
Cablu
Închidere
1
2
3
4
5
Selectaţi SETARE.
Selectaţi Acord auto.
Selectaţi Antenă.
Selectaţi Start.
Executaţi Acord auto.
Verif. conexiunea antenei.
Info. despre canalul anterior vor fi
actualiz. în timpul reglării auto.
Cautare SECAM L
Numerotare automată
Start
Închidere
• Utilizaţi butoanele NUMERE pentru a
introduce o parolă de 4 cifre în opţiunea
Blocare sistem ‘Pornit’.
• Dacă doriţi să păstraţi activă funcţia de
reglare automată, selectaţi Start folosind
butonul
. Apoi apăsaţi butonul OK. În
caz contrar, selectaţi Închidere.
• Numerotare automată : Decide dacă se
utilizează numerele de programe aşa cum sunt
transmise de staţiile de emisie pentru reglaj.
(Această funcţie nu este disponibilă pentru toate modelele.)
• Cautare SECAM L : Cu excepţia
32/37/42LE49**, 32/37/42/47/55LE59**,
42/47LE7390, 32/37/42/47/55LE79**,
42/47/55LE89**, 32/37/42LD49**,
32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**,
32/37/42LD89**, 42/47LX69**, 50/60PK59*,
50/60PK79**, 50/60PK99**, 50/60PX99**
• Când selectaţi Italia în meniul Ţară, dacă
fereastra pop-up este afişată pentru un program în conflict după reglarea automată,
selectaţi un furnizor de programe pentru
numărul programului aflat în conflict de rezolvat.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Dacă doriţi să selectaţi Antenă,
• Cablurile DVB pot fi utilizate în următoarele ţări: Germania, Olanda, Suedia, Elveţia, Danemarca,
Austria, Finlanda, Norvegia, Slovenia, Ungaria, Ucraina(cu excepţia 42/47LX6***, 47/55LX9***,
50/60PX9***).(Poate fi adăugată ţara acceptată.)
• În următoarele ţări nu poate fi utilizat Digital TV: Slovacia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Albania, Kazahstan
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
33
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Dacă doriţi să selectaţi Cablu,
SETARE
● Acord
auto
auto
manual
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
● Editare
● Informaţii
Mutare
● Acord
auto
● Acord
auto
● Acord
● Informaţii
CI
● Setare
cablu DTV
Antenă
Antenă
Cablu
CI
cablu DTV
● Acord
manual
● Editare
: Oprit
program
● Amplificator
● Informaţii
Odată ce selectaţi Antenă sau
Cablu, informaţiile despre canalul
anterior vor fi şterse?
Antenă
Mutare
● Acord
auto
● Acord
auto
Cablu
program
● Amplificator
: Oprit
SETARE
OK
Selectaţi conexiunea TV
manual
● Editare
program
● Amplificator
● Setare
SETARE
OK
►
● Acord
Acord
●
Mutare
● Setare
CI
OK
Operator de service
Comhem
Alţi operatori
: Oprit
Precedent
cablu DTV
Cablu
Închidere
1
2
3
4
5
Selectaţi SETARE.
Selectaţi Acord auto.
Selectaţi Cablu.
Selectaţi Comhem sau Alţi
operatori.
Selectaţi Rapid sau
Complet.
• Utilizaţi butoanele NUMERE pentru a
introduce o parolă de 4 cifre în opţiunea
Blocare sistem ‘Pornită’.
• Când selectaţi Cable (Cablu), ecranul de
selectare Cable Service Operator
(Operator servicii cablu) poate diferi sau
poate să nu existe în funcţie de situaţia
legată de Cablu din ţara respectivă.
• Fereastra derulantă pentru selectare între
Operator de service apare iniţial numai
în cele 3 cazuri: când accesaţi meniul
Initial Setting (Configurare iniţială), când
treceţi de la Antenna (Antenă) la Cable
(Cablu) sau când accesaţi meniul după ce
aţi schimbat Country (Ţara).
• Dacă doriţi să selectaţi între Operator de
service în afara celor 3 cazuri de mai
sus, puteţi face acest lucru selectând
SETARE->Setare cablu DTV-> Operator
de service.
• Certificare SO obţinută: Suedia(Comhem, Canal Digital), Danemarca(YouSee, Canal Digital,
Stofa), Norvegia(Canal Digital), Olanda(Ziggo)(cu excepţia 42/47LX6***, 47/55LX9***,
50/60PX9***), Ucraina(Volia-Cable)(cu excepţia 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***),
Germania(KDG).
• Dacă operatorul de servicii dorit nu există, selectaţi Other Operators (Alţi operatori).
• Dacă selectaţi “Other Operators” (Alţi operatori), sau dacă ţara selectată acceptă doar “Other
Operators” (Alţi operatori), căutarea tuturor programelor poate dura ceva timp, sau este posibil ca
unele programe să nu fie căutate.
Dacă unele programe nu apar, respectaţi paşii de mai jos:
1. SETUP (SETARE) -> Auto Tuning (Acord automat) -> Cable (Cablu) -> Setting (Setare)
2. Comutaţi Home Tuning (Acord iniţial) de la "Off" (Oprit) la "On" (Pornit)
3. Introduceţi valori suplimentare, cum ar fi frecvenţa, rata simbolului, modulaţia şi ID-ul reţelei.
(Puteţi solicita furnizorului de serviciu de cablu informaţiile de mai sus.)
34
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
Următorul
■ Când selectaţi Rapid,
◄
Frecvenţă de terminare (kHz) : 862000
● Frecvenţă simbol(kS/s)
Reţea
● Modulaţie
: Auto
Pornit
Rapid
►
Cablu
362000
Frecvenţă de pornire (kHz) : 114000
6900
Frecvenţă de terminare (kHz) : 862000
640QAM
: Auto
Verif. conexiunea antenei.
Info. despre canalul anterior vor fi
actualiz. în timpul reglării auto.
Auto
Setare
0
OK
Frecvenţă de pornire (kHz)
Închidere
Frecvenţă de terminare (kHz)
114000
862000
Setare
OK
Închidere
Omitere program codat
Numerotare automată
Start
Închidere
Resetare
Închidere
6
7
8
9
10
11
12
Selectaţi Rapid.
Selectaţi Setare.
Efectuaţi reglajele
corespunzătoare.
Selectaţi Închidere.
• Dacă doriţi să păstraţi activă funcţia de
reglare automată, selectaţi Start folosind
butonul
. Apoi apăsaţi butonul OK. În
caz contrar, selectaţi Închidere.
• Numerotare automată : Decide dacă se
utilizează numerele de programe aşa cum
sunt transmise de staţiile de emisie pentru
reglaj.
• Omitere program codat : În Acord auto
şi Acord manual opţiunea Canale în
ordine aleatorie este omisă.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
ID reţea
Reţea
Cablu
►
Frecvenţă de pornire (kHz) : 114000
● Frecvenţă(kHz)
►
Acord iniţial
Rapid
Selectaţi OK.
Selectaţi Start.
Executaţi Acord auto.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
35
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
■ Când selectaţi Complet,
Cablu
Complet
Căutare orice semnal disponibil.
Cablu
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Verif. conexiunea antenei.
Info. despre canalul anterior vor fi
actualiz. în timpul reglării auto.
Omitere program codat
Numerotare automată
6
7
8
9
OK
Start
Închidere
Închidere
Selectaţi Complet.
Selectaţi OK.
Selectaţi Start.
Executaţi Acord auto.
• Dacă doriţi să păstraţi activă funcţia de
reglare automată, selectaţi Start folosind
butonul
. Apoi apăsaţi butonul OK. În
caz contrar, selectaţi Închidere.
• Numerotare automată : Decide dacă se
utilizează numerele de programe aşa cum
sunt transmise de staţiile de emisie pentru
reglaj.
• Omitere program codat : În Acord auto
şi Acord manual opţiunea Canale în
ordine aleatorie este omisă.
• Nu puteţi selecta opţiunea Complet când
operatorul de service este setat la „Ziggo”
sau „Alţi operatori” din Olanda.(cu
excepţia 42/47LX6***, 47/55LX9***,
50/60PX9***)
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
36
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Următoarele valori sunt necesare pentru a căuta toate programele disponibile rapid şi corect.
Valorile utilizate în mod obişnuit sunt furnizate ca „implicite”.
Totuşi, pentru setări corecte, informaţi-vă cu privire la furnizorul serviciului de cablu.
Când rulaţi opţiunea Acord automat în modul cu cablu DVB, selectând Full (Complet) vor fi căutate
toate frecvenţele pentru găsirea canalelor disponibile.
În cazul în care programul nu este căutat prin selectarea Default (Setări implicite), efectuaţi căutarea
selectând Full (Complet).
Totuşi, în cazul în care programul este căutat prin selectarea opţiunii Full (Complet), Auto Tuning
(Reglare automată) poate dura prea mult.
• Frecvenţă : Introduceţi o frecvenţă definită de utilizator.
• Frecvenţă simbol : Introduceţi o frecvenţă a simbolurilor definită de utilizator (Frecvenţă simboluri:
Viteza la care un dispozitiv de tipul unui modem transmite simboluri către un canal).
• Modulaţie : Introduceţi o modulaţie definită de utilizator. (Modulaţie: Încărcarea de semnale audio sau
video în purtător).
• ID reţea : Identificator unic alocat pentru fiecare utilizator.
• Start Frequency (Frecvenţă iniţială): Introduceţi un interval de frecvenţe iniţiale definit de utilizator.
• End Frequency (Frecvenţă finală): Introduceţi un interval de frecvenţe finale definit de utilizator.
37
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SETARE CABLU DTV
(NUMAI ÎN MODUL CABLU)
Gama din care un utilizator poate selecta în meniul Operator servicii diferă în funcţie de numărul de
operatori de servicii suportat de fiecare ţară şi, dacă numărul de operatori de servicii suportat pentru
fiecare ţară este 1, funcţia corespunzătoare este inactivată.
SETARE
Mutare
auto
● Acord
auto
● Acord
manual
● Acord
manual
● Editare
program
● Amplificator
● Informaţii
3
4
program
● Amplificator
: Oprit
● Informaţii
CI
Setare cablu
cablu DTV
DTV
●●Setare
2
Mutare
● Acord
● Editare
1
SETARE
OK
►
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
După schimbarea operatorului de servicii, apare o fereastră care avertizează că harta cu canale va fi
ştearsă la apăsarea butonului OK sau dacă se selectează Close (Închidere) şi de asemenea apare o
fereastră derulantă de acord automat dacă se selectează „YES” (DA).
CI
Setare cablu
cablu DTV
DTV
●● Setare
Selectaţi SETARE.
Selectaţi Setare cablu DTV.
Selectaţi Operator de service sau
Actualizare automată canal.
Selectaţi Sursa pe care o doriţi.
OK
Operator de service
: Oprit
Actualizare automată canal
◄ Comhem ►
Oprit
Închidere
• Când Actualizare automată canal are
valoarea Oprit, informaţiile despre canal
nu vor fi actualizate.
• Când Actualizare automată canal este
Pornită, puteţi actualiza informaţiile pentru toate canalele care pot fi actualizate,
inclusiv programul vizionat curent.
• Când Actualizare automată canal este
Oprită, puteţi actualiza numai informaţiile
pentru canalul vizionat curent.
• Nu puteţi selecta opţiunea Setare cablu
DTV când operatorul de serviciu este
setat la „Ziggo”. (cu excepţia
42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
38
SETAREA MANUALĂ A PROGRAMELOR
(ÎN MOD DIGITAL)
Reglare Manuală vă permite să adăugaţi manual un post la lista dumneavoastră de posturi.
Dacă doriţi să selectaţi Antenă,
● Acord
manual
● Editare
SETARE
OK
►
auto
►
Mutare
● Acord
program
● Amplificator
● Informaţii
◄
auto
● Acord
manual
● Editare
: Oprit
Mutare
● Acord
program
● Amplificator
CI
● Informaţii
CI
OK
►
DTV
UHF CH.
30
Frecvenţă(kHz)
474000
: Oprit
● Putere semnal
● Calitate semnal
50%
50%
Adăug.
Închidere
1
2
3
Selectaţi SETARE.
Selectaţi Acord manual.
• Utilizaţi butoanele NUMERE pentru a
introduce o parolă de 4 cifre în opţiunea
Blocare sistem ‘Pornit’.
• Puteţi selecta SBAND când ţara este setată la
"Norvegia, Letonia."
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SETARE
Selectaţi DTV.
4
5
Selectaţi actualizare sau adăugaredacă
există semnal.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
39
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Dacă doriţi să selectaţi Cablu,
auto
● Acord
manual
● Editare
program
● Informaţii
: Oprit
Mutare◄ TV
OK digit. cablu
● Acord
auto
Frecvenţă(kHz)
● Acord
manual
Frecvenţă simbol(kS/s)
● Editare
● Amplificator
● Setare
SETARE
OK
►
Mutare
● Acord
►
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SETARE
program
● Amplificator
CI
● Informaţii
cablu DTV
● Setare
Modulaţie
: Oprit
►
362000
6875
64QAM
CI
cablu DTV
● Putere semnal
● Calitate semnal
50%
50%
Adăug.
Închidere
1
2
3
4
Selectaţi SETARE.
Selectaţi Acord manual.
Selectaţi TV digit. cablu.
Selectaţi numărul de canal dorit.
• Utilizaţi butoanele NUMERE pentru a
introduce o parolă de 4 cifre în
opţiunea Blocare sistem ‘Pornit’.
• Frecvenţă simbol : Introduceţi o
frecvenţă a simbolurilor definită de utilizator (Frecvenţă simboluri: Viteza la
care un dispozitiv de tipul unui modem
transmite simboluri către un canal).
• Modulaţie : Introduceţi o modulaţie
definită de utilizator (Modulaţie:
încărcarea de semnale audio sau video
în purtător).
• Nu puteţi selecta opţiunea TV digit.
cablu când operatorul de serviciu este
setat la „Ziggo” sau „Alţi operatori” din
Olanda. (cu excepţia 42/47LX6***,
47/55LX9***, 50/60PX9***)
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
40
SETAREA MANUALĂ A PROGRAMELOR
(ÎN MOD ANALOG)
Setarea manuală a programelor vă permite să realizaţi manual setarea staţiilor şi aranjarea acestora
în ordinea dorită.
● Acord
manual
● Editare
SETARE
OK
►
auto
►
Mutare
● Acord
program
● Amplificator
● Informaţii
auto
● Acord
manual
● Editare
: Oprit
Mutare
● Acord
CI
◄
● Informaţii
►
TV
● Memorie
program
● Amplificator
OK
: Oprit ● Sistem
CI
◄ Televiziune prin cablu ►
3
● Memorie
BG
● Bandă
V/UHF
● Canal
0
● Finete
● Căutare
● Nume
sau
BG
● Bandă
V/UHF
● Canal
◄►
● Finete
◄►
● Căutare
C 02
Salvare
2
3
4
5
Selectaţi SETARE.
Selectaţi Acord manual.
Selectaţi TV sau Televiziune
prin cablu.
sau
Selectaţi numărul de
canal dorit la pornire.
6
7
8
9
0
◄►
◄►
● Nume
C 02
Salvare
Închidere
1
3
● Sistem
Închidere
Selectaţi V/UHF sau Cablu.
sau
Selectaţi numărul de
canal dorit.
Iniţiaţi căutarea.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SETARE
Selectaţi Salvare.
Selectaţi un sistem TV.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
• Utilizaţi butoanele NUMERE pentru a introduce o parolă de 4 cifre în opţiunea Blocare sistem ‘Pornit’.
• L : SECAM L/L’ (Franţa)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa de est / Asia / Noua Zeelandă / Orientul mijlociu / Africa)
I : PAL I (Marea Britanie / Irlanda / Hong Kong / Africa de Sud)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de est / China / Africa / CIS)
• Pentru a stoca alt post, repetaţi paşii de la 4 la 9.
41
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SETARE
auto
manual
● Editare
►
● Acord
● Acord
SETARE
OK
►
Mutare
program
● Amplificator
● Informaţii
● Acord
auto
● Acord
manual
● Editare
: Oprit
Mutare
◄
● Informaţii
►
TV
● Memorie
program
CI
◄ Televiziune prin cablu ►
3
: Oprit ● Sistem
● Amplificator
CI
OK
● Memorie
BG
● Bandă
V/UHF
● Canal
0
● Finete
● Căutare
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
● Nume
sau
BG
● Bandă
V/UHF
● Canal
◄►
● Finete
◄►
● Căutare
C 02
3
● Sistem
0
◄►
◄►
● Nume
Salvare
C 02
Salvare
Închidere
Închidere
■ Atribuirea unui nume de staţie
De asemenea, puteţi atribui fiecărui număr de program un nume de staţie compus din cinci caractere.
1
2
3
4
Selectaţi SETARE.
5
Selectaţi Acord manual.
Selectaţi TV sau Televiziune
prin cablu.
6
7
Selectaţi poziţia şi alegeţi al
doilea caracter şi aşa mai
departe. Puteţi utiliza o literă
de la A la Z, un număr de la 0
la 9, + / - şi spaţiul gol.
Selectaţi Închidere.
Selectaţi Salvare.
Selectaţi Nume.
■ Setare de fineŢe
Setarea de fineţe este necesară în mod normal doar dacă recepţia este proastă.
1
2
3
Selectaţi SETARE.
4
Selectaţi Acord manual.
5
Selectaţi TV sau Televiziune
prin cablu.
6
Selectaţi Finete.
Efectuaţi un reglaj fin pentru a obţine
cea mai bună imagine şi sunet.
Selectaţi Salvare.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
42
EDITAREA PROGRAMELOR
Atunci când un număr de post este omis, aceasta înseamnă că nu îl veţi putea selecta folosind
butoanele P
în cursul vizionării TV.
Dacă doriţi să selectaţi postul omis, introduceţi direct numărul postului utilizând butoanele NUMERE
sau selectaţi-l din meniul de Editare program.
Această funcţie vă permite să omiteţi posturile stocate.
Favorite Grup :
Editare program
RADIO
DTV
SETARE
Mutare
Pag. 1/2
A
TV
OK
auto
800 YLE TV1
801 YLE TV2
802 YLE FST
● Acord
manual
803 YLE24
804 YLE Teema
805 TV4 Stockholm
806 Kanal Lokal
807 CNN
808 TV4
809 TV4 Plus
810 TV400
811 TV4 Film
812 TV4 Fakta
813 MediaCorp HD5
814 SNY_SSU
815 Demo
816 TVE 1
817 TVE 2
818 24H TVE
819 CLAN/50 TVE
820 LA7
►
● Acord
● Amplificator
● Informaţii
►
●●Acord
Editare
program
Editaremanual
program
: Oprit
CI
▼
Schimbare Pr.
P
FAV
Program favorit
Q.MENU
Schimbare pagină
Grup programe favorite
Precedent
Blocare/Deblocare
Omitere
sau
Favorite Grup :
Editare program
TV digit. cablu
Pag. 1/2
A
Radio prin cablu
Televiziune prin cablu
800 YLE TV1
801 YLE TV2
802 YLE FST
803 YLE24
804 YLE Teema
805 TV4 Stockholm
806 Kanal Lokal
807 CNN
808 TV4
809 TV4 Plus
810 TV400
811 TV4 Film
812 TV4 Fakta
813 MediaCorp HD5
814 SNY_SSU
815 Demo
816 TVE 1
817 TVE 2
818 24H TVE
819 CLAN/50 TVE
820 LA7
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Puteţi schimba numărul programului cu ajutorul funcţiei “Move”, dacă opţiunea “Automatic Numbering”
este debifată când începeţi Auto Tuning.
▼
Schimbare Pr.
P
1
2
3
4
FAV
Program favorit
Schimbare pagină
Q.MENU
Grup programe favorite
Precedent
Blocare/Deblocare
Omitere
Selectaţi SETARE.
Selectaţi Editare program.
Accesaţi Editare program.
Selectaţi un program pentru a fi stocat sau ignorat.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
43
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
ÎN MODUL DTV / RADIO
■ Blocarea unui număr de program
1
2
ALBASTRU
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
3
ALBASTRU
Selectaţi un număr de program pentru a fi
ignorat.
Schimbaţi numărul programului în albastru.
• Dacă un număr de program este blocat, în
timpul vizionării normale în modul TV nu îl
veţi putea selecta utilizând butonul P
.
• Dacă doriţi să selectaţi postul omis,
introduceţi direct numărul postului utilizând
butoanele NUMERE sau selectaţi-l din
meniul de editare post sau EPG.
Eliberaţi.
■ Blocarea unui număr de program
1
• Poate fi înregistrat ca program
blocat chiar dacă Sistemul de
blocare este dezactivat.
Selectaţi numărul unui program pe care
doriţi să-l blocaţi.
2
GALBEN Numărul programului devine galben.
3
GALBEN Eliberaţi.
ÎN MODUL TV
Această funcţie vă permite să ştergeţi programele selectate sau să le blocaţi.
Puteţi, de asemenea, comuta între anumite canale şi folosi anumite numere de programe.
■ Deleting a programme
1
2
ROŞU
Selectaţi un număr de program pentru a fi
şters.
Schimbaţi numărul programului în roşu.
• Programul selectat este şters, iar programele
care urmează sunt deplasate în sus cu o
poziţie.
■ Mutarea unui program
1
2
VERDE
44
Selectaţi un număr de program pentru a
fi mutat.
Schimbaţi numărul programului
în verde.
3
VERDE
Eliberaţi.
■ Blocarea unui număr de program
1
2
ALBASTRU
3
ALBASTRU
Selectaţi un număr de program pentru a fi
ignorat.
Schimbaţi numărul programului în albastru.
Eliberaţi.
1
Porniţi Auto Sort (Ordonare
automată).
• De la momentul activării ordonării automate, nu veţi mai putea edita programele.
■ Blocarea unui număr de program
1
Selectaţi numărul unui program pe care
doriţi să-l blocaţi.
2
• Poate fi înregistrat ca program
blocat chiar dacă Sistemul de
blocare este dezactivat.
GALBEN Numărul programului devine galben.
3
GALBEN Eliberaţi.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
■ Ordonare automată
• Dacă un număr de program este blocat, în
timpul vizionării normale în modul TV nu îl
veţi putea selecta utilizând butonul P
.
• Dacă doriţi să selectaţi un program blocat,
introduceţi direct numărul programului cu
ajutorul butoanelor numerice sau selectaţi-l
în meniul de editare programe sau în lista
de programe.
■ Selectarea programului favorit
Programe favorite este o funcţie utilă, care vă permite să vă deplasaţi rapid la programele dorite, fără
a fi necesar să aşteptaţi ca TV să parcurgă toate programele intermediare.
1
2
3
Selectaţi programul dorit.
Adăugaţi programul corespunzător la lista
de Preferate din grupul curent de Preferate.
Eliberaţi.
45
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
■ Selectarea unui grup de programe preferate
1
2
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
46
3
Selectaţi programul dorit.
Se afişează o fereastră derulantă în care
grupul de Preferate poate fi modificat.
Selectaţi un grup de Preferate.
AMPLIFICATORUL
Dacă recepţia este slabă, selectaţi amplificatorul pe poziţia “On” (Pornit).
Când semnalul este puternic, selectaţi “Off” (Oprit).
● Acord
manual
● Acord
manual
● Editare
4
● Informaţii
CI
CI
: Pornit
Oprit
Oprit
►
3
program
● Amplificator
►
● Informaţii
Pornit
:: Oprit
►
program
OK
Pornit
Teletext
►
auto
Amplificator
●●Amplificator
2
Mutare
● Acord
● Editare
1
SETARE
OK
auto
►
Mutare
● Acord
Selectaţi SETARE.
Selectaţi Booster (Amplificator).
Selectaţi Pornit sau Oprit.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SETARE
Salvaţi.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
47
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
INFORMAŢII CI (COMMON INTERFACE – INTERFAŢĂ OBIŞNUITĂ)
Această funcţie vă permite să vizionaţi servicii codate (servicii cu plată). Dacă veţi înlătura Modulul CI,
nu veţi mai putea viziona serviciile cu plată.
Atunci când este inserat modulul în slotul CI, puteţi accesa meniul modulului.
Pentru a achiziţiona un modul şi un smart card, contactaţi un reprezentant din zona dumneavoastră.
Nu exageraţi cu inserarea şi îndepărtarea unui modul CI din televizor. Ar putea genera probleme.
Atunci când televizorul a pornit după inserarea unui Modul CI, adesea nu veţi putea auzi sunetul.
S-ar putea să constataţi o imagine anormală conform modulului CI şi a smart card-ului.
Când se utilizează un CAM (Conditional Access Module - Modul de acces condiţional), asiguraţi-vă că
îndeplineşte în totalitate cerinţele DVB-CI sau CI plus.
Un proces anormal CAM(Conditional Access Module - Modul de acces condiţionat) poate avea ca
rezultat o calitate slabă a imaginii.
SETARE
Mutare
● Acord
auto
● Acord
manual
● Editare
i
OK
Authorizations
Module information
program
● Amplificator
● Informaţii CI
Viaccess Module
Consultations
: Oprit
►
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Este posibil ca funcţia CI (Interfaţă Comună) să nu fie aplicată pe baza circumstanţelor de televizare din ţară.
Select the item
• Acest OSD este doar pentru ilustrare, iar opţiunile
meniului şi formatul ecranului pot varia în funcţie de
furnizorul de servicii Digitale cu plată.
• Este posibil să schimbaţi ecranul şi serviciile meniului CI (Common Interface - Interfaţă obişnuită) prin
intermediul furnizorului dumneavoastră.
1
2
3
4
Selectaţi SETARE.
Selectaţi Informaţii CI.
Selectaţi elementul dorit. Informaţii modul, informaţii smart
card, limbă sau descărcare software etc.
Salvaţi.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI/IEŞIRE pentru a vă deplasa la ecranul de meniu
anterior.
48
ACTUALIZARE SOFTWARE
Puteţi actualiza televizorul cu cel mai recent software pentru a îmbunătăţi funcţionarea produsului şi/sau pentru a
adăuga noi caracteristici.
Puteţi actualiza software-ul conectând televizorul direct la serverul de actualizare software.
S-ar putea ca funcţia de actualizare software să nu funcţioneze corect, în funcţie de mediul dvs. de Internet. În
acest caz, puteţi obţine ultima versiune de software de la Centrul de service autorizat LG Electronics, apoi
actualizaţi-vă televizorul.
Test imagine
SETARE
IMAGINE
AUDIO
TIMP
BLOCARE
Test sunet
Test semnal
Actualiz. software
◄ Pornit ►
● Versiune curentă
00.00.01
Info. despre produs/service
Test de reţea
OPŢIUNI
REŢEA
Apăsaţi OK(
BLUETOOTH
2
3
4
JOC
Închidere
Verificare versiune de actualizare
Închidere
) pentru a introduce setările programului.
Suport clienţi
1
SUPORT PROPRIU
Manual simplu
ROŞU Selectaţi Suport clienţi.
Selectaţi Actualiz. software.
Ieşire
• Utilizaţi Check Update Version (Verificare versiune de actualizare) pentru a actualiza manual
cu cea mai recentă versiune de software de pe
serverul de reţea.
Selectaţi Pornit sau Oprit.
• Dacă selectaţi Pornit, se va afişa o casetă mesaj
pentru confirmare din partea utilizatorului pentru a
anunţa că a fost găsit un software nou.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Actualiz.
Actualiz.softwaresoftware
Salvaţi.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
49
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
■ Pentru configurarea funcţiei “Actualiz. software”
Ocazional, o transmisiune a
informaţiei despre software-ul
actualizat va genera apariţia
următorului meniu pe ecranul
televizorului.
?
Descărcarea începe când se
selectează „Da”.
Progresul descărcării poate fi
verificat în meniul Actualizare
software.
Actualizare software disp.
Doriţi să descărcaţi acum?
Actualizarea este finalizată.
Reiniţializare acum.
Da
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Nu
Actualizare simplă: pentru
fluxul de actualizare curentă
? Noul software este actualizat la ora de
mai jos.
00/00/0 00:00.
Doriţi să descărcaţi acum?
Televizorul este repornit la
finalizarea descărcării.
Actualiz. software
◄ Pornit ►
Progres descărcare software.
Versiune 00.00.01 ► Versiune 00.00.02
4%
Verificare versiune de actualizare
Închidere
Da
Nu
Actualizare programată: pentru
fluxul de actualizare programată
Când meniul Actualizare software
este „Oprit”, apare mesajul de
comutare în modul „Pornit”.
Când noul software este disponibil la
conectarea la Internet, va fi afişat
următorul mesaj.
? Noua versiune de software este gata.
Doriţi să o actualizaţi?
Pornire actualizare
Reaminteşte-mi mai târziu
50
- Pe durata Actualizării Software, reţineţi următoarele:
• Alimentarea televizorului nu trebuie întreruptă.
• După actualizarea de software, puteţi confirma versiunea de software actualizată în meniul Actualizare
software.
• Descărcarea software-ului poate dura o oră, deci trebuie să vă asiguraţi că alimentarea este pornită în
timpul descărcării.
<Actualizare simplă, Actualizare programare>
• Antenă nu trebuie oprit.
• Software-ul este descărcat numai în modul Standby sau în MUX cu Serviciu de actualizare software şi
descărcarea se opreşte în cazul în care cablul de alimentare este scos din priză sau dacă vizualizaţi
MUX fără Serviciul de actualizare software.
• Când reveniţi în modul Standby sau MUX cu Serviciul de actualizare software, descărcarea softwareului este reluată din punctul în care s-a oprit.
<Actualizare reţea>
• Nu deconectaţi reţeaua în timp ce software-ul este actualizat.
• Când există o actualizare de software nouă la deschiderea NetCast, nu veţi putea să utilizaţi NetCast
fără să actualizaţi software-ul.
• Nu puteţi să deschideţi NetCast în timp ce software-ul este actualizat.
TEST IMAGINE/SUNET
Această funcţie este o funcţie de asistenţă pentru clienţi care poate efectua teste de imagine şi de sunet.
Actualiz. software
IMAGINE
AUDIO
TIMP
BLOCARE
Test sunet
?
Există o problemă în acest ecran de
test?
Test semnal
Info. despre produs/service
OPŢIUNI
REŢEA
BLUETOOTH
SUPORT PROPRIU
JOC
Da
Nu
Test de reţea
Închidere
Apăsaţi OK(
) pentru a introduce setările programului.
Suport clienţi
1
2
3
Manual simplu
Ieşire
ROŞU Selectaţi Suport clienţi.
Selectaţi Test imagine sau Test sunet.
Selectaţi Da sau Nu.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SETARE
Test imagine
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
51
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
TEST SEMNAL
Această funcţie vă permite să aflaţi date despre Manufacturer (Producător), Model / Type (Model /
Tip), Numărul de Serie şi Versiunea Software.
Afişează informaţia şi puterea semnalului *MUX (multiplexorului) inversat.
Afişează informaţia semnalului şi numele serviciului multiplexorului selectat.
(*MUX: Un director superior de canale în emisie digitală (un singur MUX conţine mai multe canale.)
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Diagnostic tehnic
Actualiz. software
SETARE
IMAGINE
AUDIO
TIMP
BLOCARE
Test imagine
Test sunet
Test
Test semnal
semnal
OPŢIUNI
REŢEA
BLUETOOTH
SUPORT PROPRIU
Info. despre produs/service
Ch 30
Ch 34
Test de reţea
Ch 36
JOC
Închidere
Apăsaţi OK(
Producător : LG Electronics Inc.
MODEL/TIP : 42LE7500-ZA
Nr. Serie : SKJY1107
Versiune de software : V00.00.01
) pentru a introduce setările programului.
Ch 38
Ch 54
Ch 60
Suport clienţi
Manual simplu
Ieşire
Prec.
1
2
3
4
Pop up MENU Ieşire
ROŞU Selectaţi Suport clienţi.
Selectaţi Test semnal.
Afişaţi Producător, Model / Tip, Nr. Serie şi Vers. software.
Afişaţi informaţia despre Canal.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
52
INFORMAŢII PRODUS/SERVICII
Această funcţie este o funcţie de asistenţă pentru clienţi prin care pot fi vizualizate informaţii despre produs/servicii şi informaţii de la centrul de service pentru clienţi.
Actualiz. software
SETARE
IMAGINE
AUDIO
Test imagine
TIMP
BLOCARE
Test sunet
Test semnal
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Info. despre produs/service
Test de reţea
REŢEA
OPŢIUNI
BLUETOOTH
SUPORT PROPRIU
JOC
Închidere
Apăsaţi OK(
) pentru a introduce setările programului.
Suport clienţi
1
Manual simplu
Ieşire
ROŞU Selectaţi Suport clienţi.
2
Selectaţi Info. despre produs/service.
3
Afişează Model/Tip, Versiune de software, Număr de serie, Centru de service
pentru clienţi şi Pagină de start.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la
vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la
ecranul de meniu anterior.
TEST DE REŢEA
Verificaţi starea reţelei.
Stare reţea
Actualiz. software
Test imagine
Ieşire
Test sunet
SETARE
IMAGINE
AUDIO
TIMP
BLOCARE
Conectare reţea...
Test semnal
Info. despre produs/service
Test de reţea
OPŢIUNI
REŢEA
Apăsaţi OK(
BLUETOOTH
SUPORT PROPRIU
2
3
Închidere
Setare
Test
Închidere
) pentru a introduce setările programului.
Suport clienţi
1
JOC
Manual simplu
Ieşire
ROŞU Selectaţi Suport clienţi.
Selectaţi Test de reţea.
Verificaţi starea reţelei.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a
reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa
la ecranul de meniu anterior.
53
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
MANUAL SIMPLU
Puteţi accesa cu uşurinţă şi eficient informaţiile despre televizor cu ajutorul unui manual simplu ce
poate fi vizualizat pe ecranul televizorului.
În timpul rulării acestei funcţii, sunetul este oprit.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SETARE
IMAGINE
AUDIO
TIMP
BLOCARE
OPŢIUNI
REŢEA
BLUETOOTH
SUPORT PROPRIU
JOC
Apăsaţi OK(
) pentru a introduce setările programului.
Suport clienţi
1
2
Manual simplu
Ieşire
VERDE Selectaţi Manual simplu.
• ROŞU : Deplasare la pagina Index.
• ALBASTRU : Redare automată sau manuală
Manual simplu.
Selectaţi secţiunea din manual pe care
doriţi să o vizualizaţi.
• Apăsaţi butonul IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
54
AFIŞAREA LISTEI DE PROGRAME
Puteţi verifica programele memorate prin afişarea listei de programe.
Mini Glosar
Listă programe
1 BBC
►
Afişat în cazul
Programului Blocat.
Ieşire
2 BBC
4 BBC
5 BBC
A
Editare
program
■ Afişarea listei de programe
1
Afişaţi Listă programe.
• S-ar putea ca în listă să apară programe colorate cu albastru. Acestea au fost blocate prin
intermediul setării automate a programelor sau
în modul de editare a programelor.
• Unele programe au numărul de canal afişat în
lista de programe, ceea ce indică faptul că nu li
s-a atribuit un nume de staţie.
ALBASTRU
Activaţi editarea de program.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
3 BBC
■ Selectarea unui program din lista de programe
1
2
Selectează un program.
Modul va fi comutat între TV,
DTV şi Radio de la programul pe
care îl urmăriţi curent.
Comutaţi la numărul ales pentru program.
55
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
■ Selectarea unui program din lista de programe
1
Selectează un program.
2
Comutaţi la numârul ales pentru
program.
Ieşire
Favorite liste
◄ ►Grup programe favorite
◄
Grup
B
►
►
1 BBC
2 BBC
►
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
■ Afişarea listei de programe favorite
3 BBC
Înregistrare
program
1
Editare
program
ALBASTRU
Afişaţi Lista de programe favorite.
Activaţi editarea de program.
Canalul curent este înregistrat
drept canal preferat/se renunţă la
GALBEN
canal preferat în Group selectat
în momentul respectiv.
Grupul preferat este modificat.
56
LISTĂ INTRĂRI
HDMI şi AV1 (SCART) pot fi recunoscute prin intermediul unui pin pentru detectare şi activate în
consecinţă doar atunci când un dispozitiv extern confirmă voltajul.
Utilizând butonul TV / RAD, puteţi schimba Intrarea externă cu Intrarea RF şi cu ultimul program
vizionat în modul DTV / RADIO / TV.
Lista intrare
Mutare
Antenă
USB1
USB2
AV1
AV2
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
Selectaţi sursa intrării.
Component
HDMI4
Eticheta intrare
1
OK
Ieşire
• Antenă sau Cablu : Selectaţi atunci când
vă uitaţi la DTV / RADIO / TV.
• USB : Selectaţi dacă utilizarea USB
depinde de conector.
• AV : Selectaţi atunci când vă uitaţi la VCR
sau la echipamentul extern.
• Component : Selectaţi atunci când
utilizaţi un DVD sau un integrator digital,
depinde de conector.
• RGB :Selectaţi atunci când utilizaţi un PC,
depinde de conector.
• HDMI : Selectaţi atunci când utilizaţi un
DVD, un PC sau un
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
57
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
ETICHETA INTRARE
Selectaţi o etichetă pentru fiecare sursă de intrare.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită
faţă de televizorul dumneavoastră.
Lista intrare
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Antenă
RGB
USB1
HDMI1
Mutare
USB2
HDMI2
AV1
AV2
HDMI3
OK
AV1
◄
►
AV2
◄
►
Component
◄
►
RGB
◄
►
◄
►
Component
HDMI4
Eticheta intrare
Eticheta intrare
Ieşire
HDMI1
▼
Închidere
1
2
3
ALBASTRU
Selectaţi Eticheta intrare.
Selectaţi sursa.
Selectaţi indicatorul.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
58
SERVICIU DE DATE
(Acest meniu este activ numai în Irlanda.)
Această funcţie permite utilizatorilor să aleagă între MHEG (Digital Teletext) şi Teletext dacă ambele
există simultan.
Dacă există numai una dintre cele două opţiuni, MHEG sau Teletext se activează indiferent de opţiunea pe
care aţi selectat-o.
Mutare
OPŢIUNI
OK
● Limba(Language)
● Ţara
3
4
mod
d
dezactivată
de nivel putere
● Data Service
● Setări
din fabricaţie
:1
● Set
: Uti
Utilililiza
lizare
re acasă
ă
● Seta
S t re
Setare
ID
MHEG
MHEG
MHEG
: :MHEG
Teletext
►
2
►
ID
● Seta
S t re
Setare
1
● Indicator
MHEG
: :MHEG
Setări din fabricaţie
● Set
: Ireland
● Asistenţă
de nivel putere
● Data Service
●
● Ţara
dezactivată
►
● Indicator
OK
● Limba(Language)
: Ireland
● Asistenţă
Mutare
:1
mod
d
: Uti
Utilililiza
lizare
re acasă
ă
Selectaţi OPŢIUNI.
Selectaţi Data Service.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
OPŢIUNI
Selectaţi MHEG sau Teletext.
Salvaţi.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
59
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SERVICE MHP
(Doar 32/37/42LE48**, 32/37/42/47/55LE58**, 32/37/42/47/55LE78**,
42/47LE7380, 42/47/55LE88**, 32/37/42LD48**, 32/37/42/47/55LD68**,
32/42/47LD78**, 32/37/42LD88**, 42/47LX68**, 47/55LX98**,
32/37/42/47/55LV5380, 50/60PK78**, 50/60PK98**, 50/60PX98**)
(Acest meniu este activat doar în Italia şi există posibilitatea ca serviciile MHP din celelalte ţări să nu
funcţioneze corect.)
OPŢIUNI
Mutare
OPŢIUNI
OK
● Limba(Language)
● Ţara
● Indicator
din fabricaţie
ID
● Seta
S t re
Setare
1
2
3
● Indicator
Oprit
: :MHEG
mod
d
dezactivată
de nivel putere
MHP Service
Auto start
● Data
● Setări
din fabricaţie
:1
● Set
: Uti
Utilililiza
lizare
re acasă
ă
● Seta
S t re
Setare
ID
Pornit
OpritMHEG
: :MHEG
Oprit
►
● Setări
OK
: Italia
● Asistenţă
de nivel putere
MHP Service
Auto start
● Data
● Set
● Ţara
dezactivată
►
● Asistenţă
Mutare
● Limba(Language)
: Italia
►
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Aceasta este funcţia Pornire automată MHP, transmisia de date italiană.
Utilizaţi în canale cu semnal MHP.
S-ar putea ca funcţia de transmisie de date să nu fie constantă din cauza staţiei de emisie.
:1
mod
d
: Uti
Utilililiza
lizare
re acasă
ă
Selectaţi OPŢIUNI.
Selectaţi MHP Auto start (Pornire automată MHP)..
Selectaţi Pornit sau Oprit.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
60
■ Când Pornire automată MHP este setată la Pornit
1
ROŞU Afişaţi MHP.
1
2
Afişaţi Listă de aplicaţii MHP.
Selectaţi transmisia MHP dorită.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
■ Când Pornire automată MHP este setată la Oprit
• Apăsaţi butonul IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu
anterior.
61
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SIMPLINK
Funcţionează numai la aparatele cu logo-ul SIMPLINK.
Verificaţi existenţa logo-ului SIMPLINK.
Produsul ar putea să nu funcţioneze corespunzător atunci când este utilizat împreună cu alte produse
cu funcţia HDMI-CEC.
Aceasta vă permite să controlaţi şi să utilizaţi alte dispozitive AV conectate la TV prin intermediul cablului HDMI fără cabluri şi configurări suplimentare.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Dacă nu doriţi meniul SIMPLINK, selectaţi “Oprit”.
În ieşirea externă fără fir, nu este acceptată funcţia SIMPLINK.
OK
◄
Pornit
Ieşire
►
TV
DISC
VCR
VCR recorder
HDD
◄ Difuzor
Difuzor TV
1
2
3
►
Afişaţi SIMPLINK.
Selectaţi Pornit sau Oprit.
Salvaţi.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
62
Conectarea la un sistem Home Theater cu logoul SIMPLINK.
Conectaţi terminalu HDMI/DVI IN 1(DVI), HDMI/
DVI IN 2, HDMI/DVI IN 3 sau HDMI IN 4 (Cu
excepţia 32/37/42LD4***,
32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***,
32/37/42LD8***) din spatele TV şi terminalul de
ieşire HDMI al sistemului Home Theater cu ajutorul cablurilor HDMI.
2
Conectaţi terminalul ieşirii digitale audio din
spatele TV şi terminalul intrării digitale a sistemului Home Theater cu cabluri optice.
3
Selectaţi Home Theater în meniul Speaker
(Difuzor), prin apăsare pe butonul SIMPLINK.
► Când selectaţi sau utilizaţi mediul aparatului cu
funcţia Home Theater, difuzorul se comută automat pe
HT Speaker (audiere la sistemul Home Theater).
1
2
Home Theater
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
1
OBSERVAŢIE
► Conectaţi terminalul HDMI / DVI IN (INTRARE HDMI / DVI) sau HDMI IN (INTRARE HDMI) al TV la terminalul (HDMI) al dispozitivului SIMPLINK cu cablul HDMI.
► Când sursa de intrare este comutată pe cealaltă sursă, cu butonul INPUT de pe telecomandă sau cu alt
buton, aparatul care funcţionează cu SIMPLINK se opreşte.
63
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SIMPLINK Functions
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
64
Redarea de pe disc
Controlaţi dispozitivele AV conectate apăsând butoanele , ◄◄ şi ►► (Butonul
, OK, ►, ▀, l l, nu oferă
astfel de funcţii.)
Redarea directă
După conectarea dispozitivelor AV la televizor, este posibil să controlaţi direct dispozitivele şi să utilizaţi suporturi
media fără a mai fi nevoie de configurări suplimentare.
Selectarea dispozitivului AV
Vă permite să selectaţi unul dintre dispozitivele AV conectate la TV şi să porniţi redarea.
Oprirea tuturor dispozitivelor
Când opriţi televizorul, toate dispozitivele conectate sunt, de asemenea, oprite.
Comutarea ieşirii audio
Oferă un mod uşor de a comuta ieşirea audio.
Sincronizare pornire
Atunci când echipamentul cu terminalul HDMI conectat prin funcţia Simplink începe să ruleze, TV va trece automat
în modul Pornire.
* Un dispozitiv, care este conectat la televizor prin intermediul cablului HDMI dar care nu acceptă
Simplink, nu asigură această funcţie.
Notă: Pentru a opera SIMPLINK, trebuie utilizator un cablu High Speed HDMI cu funcţie *CEC.
(*CEC: Consumer Electronics Control).
MENIUL SIMPLINK
Apăsaţi butonul
1
apoi OK pentru a selecta sursa SIMPLINK dorită.
Vizualizare TV : Comutaţi la canalul TV
precedent indiferent de modul curent.
OK
2
4
5
Redare VCR : Redaţi şi controlaţi VCR-ul
conectat.
Redarea înregistrărilor HDD : Redaţi şi controla ţi înregistrările stocate pe HDD.
◄
Pornit
Ieşire
►
1
TV
Dispozitiv selectat
2
DISC
3
VCR
Când este conectat un
dispozitiv (afişat în
culoare strălucită)
4
VCR recorder
HDD
5
◄ Difuzor
Difuzor TV
►
Când nu este conectat
niciun dispozitiv (afişat
cu gri)
Ieşire audio spre un home theatre / ieşire
audio spre TV : Selectaţi home theatre sau
difuzor TV pentru ieşirea audio.
• Sistem cinema: Doar o instanţă admisă la un anumit moment
• DVD, Recorder: Sunt acceptate trei (numai 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***), four(numai 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***,
32/37/42/47/55LE7***, 42/47/55LE8***, 42/47LX6***, 47/55LX9***, 32/37/42/47/55LV5***,
50/60PK5**, 50/60PK7***, 50/60PK9***, 50/60PX9***), pe rând.
• VCR: Doar o instanţă admisă la un anumit moment
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
3
Redare DISC : Selectaţi şi redaţi discurile
conectate.
Dacă sunt disponibile discuri multiple, tipurile
de discuri ale aparatului sunt afişate convenabil în partea de jos a ecranului.
65
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
MODUL AV
Puteţi selecta imaginile şi sunetele optime atunci când conectaţi dispozitive AV la ieşirea externă.
Oprit
Cinema sau
Sport
Joc
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
1
Cinema
Dezactivează Mod AV.
Optimizează semnalele video şi audio pentru vizualizarea filmelor.
Optimizează semnalele video şi audio pentru vizualizarea evenimentelor sportive.
Optimizează semnalele video şi audio pentru accesarea jocurilor.
Oprit
Cinema
Joc
Sport
sau
Cinema
Apăsaţi butonul Mod AV în mod repetat pentru a selecta sursa dorită.
2
• Dacă selectaţi modul Cinema sau
Cinema în Modul AV, modul Cinema
sau
Cinema va fi selectat atât pentru Mod imagine, pentru Mod sunet
în meniul IMAGINE, respectiv în meniul AUDIO.
• Dacă selectaţi “Oprit” în Mod AV, vor fi selectate fotografia şi imaginea pe care
le-aţi configurat iniţial.
• Când jucaţi un joc video utilizând PlayStation sau Xbox, este recomandat să
utilizaţi modul Joc.
• În modul Joc, funcţiile asociate calităţii imaginii vor fi optimizate pentru jocuri.
66
INIŢIALIZARE (RESETAREA VALORILOR ORIGINALE DIN FABRICĂ)
Această funcţie iniţializează toate setările.
Totuşi, setările
Zi şi
Noapte din Mod Imagine nu pot fi iniţializate.
Funcţia este utilă pentru iniţializarea produsului, sau atunci când vă deplasaţi în alt oraş sau în altă
ţară.
După finalizarea Reiniţializare la setările din fabrică, trebuie să reporniţi iniţializarea configurării.
OPŢIUNI
Mutare
OPŢIUNI
OK
● Limba(Language)
● Ţara
● Ţara
: UK
● Indicator
dezactivată
de nivel putere
● Indicator
ID
● Setare
● IR
1
2
3
4
mod
B
Blast
laster
last
er
►
● Setări din fabricaţie
● Set
OK
: UK
● Asistenţă
►
● Asistenţă
Mutare
● Limba(Language)
de nivel putere
Toate setările utilizatorului şi setările posturilor vor fi resetate. Continuaţi?
:1
● Setări din fabricaţie
:1
● Set
: Utilizare acasă
● Setare
: Dez
Dezacti
activat
acti
vat
● IR
Selectaţi OPŢIUNI.
dezactivată
ID
mod
B
Blast
laster
last
er
: Utilizare acasă
Da
: Dez
Dezacti
activat
acti
vat
Nu
• În modul Blocare sistem “Pornit”, dacă
uitaţi parola, apăsaţi “0”, “3”, “2”, “5” pe
telecomandă.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Când meniul Blocare sistem este “Pornit”, apare mesajul de introducere a parolei
Selectaţi Setări din fabricaţie.
Selectaţi Da.
Porniţi Setări din fabricaţie (Reiniţializare la
setările din fabrică).
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
67
NETCAST
NOTĂ JURIDICĂ
Notă juridică
Pag. 1/3
REŢEA
Mutare
NOTĂ IMPORTANTĂ PRIVIND SERVICIILE DE REŢEA Tot conţinutul şi toate serviciile accesibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin terţilor şi sunt protejate de legile privind drepturile
de autor, patentele, mărcile comerciale şi/sau de alte legi privind proprietatea intelectuală. Acest
conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv pentru utilizare personală necomercială. Nu
aveţi voie să utilizaţi niciun conţinut şi niciun serviciu într-un mod care nu a fost autorizat de către
proprietarul conţinutului sau de către furnizorul de servicii. Fără a limita cele mai sus menţionate,
în afară de cazul în care se autorizează în mod expres de către proprietarul conţinutului sau de
către furnizorul de servicii, nu aveţi voie să copiaţi, încărcaţi, postaţi, transmiteţi, traduceţi,
comercializaţi, modificaţi, creaţi produse derivate sau distribuiţi în niciun mod şi nu puteţi comunica niciun conţinut şi niciun serviciu afişat prin intermediul acestui dispozitiv. RECUNOAŞTEŢI ŞI
SUNTEŢI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ DISPOZITIVUL ŞI TOT CONŢINUTUL ŞI TOATE
SERVICIILE DE LA TERŢI SUNT FURNIZATE 'CA ATARE' FĂRĂ NICIO GARANŢIE DE NICIUN
FEL, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ. LG ELECTRONICS ÎŞI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE
RESPONSABILITATE PRIVIND GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE FAŢĂ DE ORICE CONŢINUT ŞI
SERVICII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE
OK
• Network Setting : cu fir
Notă juridică
juridică
•• Notă
: Internet-ul este conectat.
►
• Stare reţea
NETCAST
▼
Închidere
1
2
3
Selectaţi REŢEA.
Selectaţi Legal Notice (Notă
juridică).
Verificaţi Nota juridică.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
68
NOTĂ IMPORTANTĂ PRIVIND SERVICIILE DE REŢEA Tot conţinutul şi
toate serviciile accesibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin
terţilor
şi sunt
protejate
legileprin
privind
drepturile
de autor,
patentele,
Tot conţinutul
şi toate
serviciile de
accesibile
intermediul
acestui dispozitiv
aparţin
terţilor şi sunt
mărcile
comerciale
şi/sau de
alte legi
privind
proprietatea
intelectuală.
protejate de
legile privind drepturile
de autor,
patentele,
mărcile
comerciale şi/sau
de alte legi privind
NETCAST
proprietatea intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv pentru utilizare
personală necomercială. Nu aveţi voie să utilizaţi niciun conţinut şi niciun serviciu într-un mod care
nu a fost autorizat de către proprietarul conţinutului sau de către furnizorul de servicii. Fără a limita
cele mai sus menţionate, în afară de cazul în care se autorizează în mod expres de către proprietarul
conţinutului sau de către furnizorul de servicii, nu aveţi voie să copiaţi, încărcaţi, postaţi, transmiteţi,
traduceţi, comercializaţi, modificaţi, creaţi produse derivate sau distribuiţi în niciun mod şi nu puteţi
comunica niciun conţinut şi niciun serviciu afişat prin intermediul acestui dispozitiv.
RECUNOAŞTEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ DISPOZITIVUL ŞI TOT
CONŢINUTUL ŞI TOATE SERVICIILE DE LA TERŢI SUNT FURNIZATE 'CA ATARE' FĂRĂ NICIO
GARANŢIE DE NICIUN FEL, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ. LG ELECTRONICS ÎŞI DECLINĂ ÎN MOD
EXPRES ORICE RESPONSABILITATE PRIVIND GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE FAŢĂ DE ORICE
CONŢINUT ŞI SERVICII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA
GARANŢIILE PRIVIND VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU
UN ANUMIT SCOP ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR TERŢILOR. LG NU GARANTEAZĂ
ACURATEŢEA, VALIDITATEA, ACCESIBILITATEA, LEGALITATEA SAU INTEGRITATEA
CONŢINUTULUI ŞI SERVICIILOR PUSE LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI
DISPOZITIV ŞI NU GARANTEAZĂ CĂ DISPOZITIVUL SAU SERVICIILE VOR CORESPUNDE
CERINŢELOR DVS., SAU CĂ DISPOZITIVUL SAU SERVICIILE VOR FUNCŢIONA FĂRĂ ERORI
SAU ÎNTRERUPERI. INDIFERENT DE CIRCUMSTANŢE, INCLUSIV NEGLIJENŢĂ, LG NU ESTE
RESPONSABILĂ, INDIFERENT DACĂ ESTE VORBA DE PREJUDICIU SAU CONTRACT, PENTRU
NICIO PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU CONSECUTIVĂ, ŞI
PENTRU NICIUN FEL DE ALTE PAGUBE PRODUSE DE INFORMAŢIILE DIN ACEST DOCUMENT,
SAU DE CONŢINUTUL SAU SERVICIILE ACCESATE DE DVS. SAU DE ALŢI TERŢI, CHIAR DACĂ
AU FOST EFECTUATE ÎNŞTIINŢĂRI DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PAGUBE.
Serviciile de la terţi pot fi modificate, suspendate, eliminate, oprite sau întrerupte, sau accesul poate
fi dezactivat în orice moment, fără înştiinţare, şi LG nu acordă nicio garanţie că orice conţinut sau
serviciu va rămâne disponibil pe o perioadă de timp. Conţinutul şi serviciile sunt transmise de terţi
prin intermediul reţelelor şi transmisiilor, asupra cărora LG nu are control. LG poate impune limitări
ale utilizării sau accesului la anumite servicii sau conţinut, în orice caz şi fără înştiinţare sau
răspundere. LG îşi declină în mod expres orice responsabilitate sau răspundere pentru orice modificare, întrerupere, dezactivare, eliminare sau suspendare a conţinutului sau serviciilor puse la
dispoziţie prin intermediul acestui dispozitiv.
LG nu este răspunzător şi nici pasibil de urmărire pentru service prestat pentru client în legătură cu
conţinutul şi serviciile. Orice întrebare sau solicitare de service în legătură cu conţinutul sau serviciile
trebuie supusă direct furnizorilor conţinutului sau serviciului respectiv.
LG nu este responsabilă, nici răspunzătoare pentru service-ul pentru clienţi legat de conţinut şi servicii. Orice întrebări sau solicitări de service legate de conţinut sau servicii trebuie adresate direct
proprietarului conţinutului şi furnizorilor de servicii respectivi.
69
NETCAST
MENIUL NETCAST
Aceste servicii sunt asigurate de furnizori de conţinut separaţi.
Conţinutul poate fi modificat sau şters în funcţie de furnizorul de conţinut.
Tot conţinutul furnizat de furnizorul de servicii este supus modificării în orice moment inclusiv, dar fără a
se limita la eliminarea conţinutului. Dacă aveţi orice întrebări sau probleme legate de conţinut, puteţi
consulta site-ul Web al furnizorului de servicii pentru cele mai actualizate informaţii. Reţineţi că LGE nu
este responsabil pentru niciun conţinut furnizat de furnizorul de servicii sau pentru niciun fel de modificări
ale acestuia.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul Web al furnizorului de conţinut pentru informaţii specifice privind serviciile
sale. (Însă, în funcţie de furnizorul de conţinut, s-ar putea ca unele conţinuturi să nu fie furnizate).
Sursa de meniu NetCast poate fi diferită de la ţară la ţară.
NETCAST
Accu
YouTube
Weather
1
2
Picasa
Selectaţi opţiunea de meniu NETCAST.
Bucuraţi-vă de AccuWeather, Picasa sau YouTube.
OBSERVAŢIE
► S-ar putea ca lista videoclipurilor căutate de pe TV să difere de lista căutată de browserul Web de
pe PC.
► Setările acestui TV nu afectează calitatea redării videoclipurilor de pe YouTube.
► Redarea videoclipurilor poate fi întreruptă, oprită sau poate să se formeze adesea o memorie
tampon în funcţie de viteza dvs. de bandă largă.
Recomandăm o viteză minimă a conexiunii de 1,5 Mbps. Pentru a avea cele mai bune condiţii de
redare este necesară o viteză a conexiunii de 4,0 Mbps. Uneori, viteza benzii largi variază în
funcţie de condiţiile reţelei ISP. Contactaţi furnizorul dvs. de servicii de Internet (ISP) dacă aveţi
probleme cu menţinerea unei conexiuni rapide sigure sau dacă doriţi o creştere a vitezei conexiunii dvs. Mulţi furnizori de servicii de Internet oferă o varietate de opţiuni în ce priveşte viteza de
bandă largă.
►Pentru a vizualiza manualul de utilizare oferit de furnizorul de conţinut, vizitaţi site-ul nostru Web
la http://www.lg.com.
►Pentru a vedea metoda de activare a Orange sau maxdome, faceţi clic pe Orange, maxdome în
manualul de pe CD (doar franceză sau germană).
►Pentru servicii care necesită conectare, înscrieţi-vă la serviciul aplicabil de pe site-ul Web utilizând PC-ul şi conectaţi-vă prin televizor pentru a vă bucura de numeroase funcţii suplimentare.
►Când setaţi oraşul dorit cu Setare prin apăsarea butonului roşu, fundalul NetCast va fi setat la
starea vremii oraşului selectat.
►Dacă utilizatorul nu întreprinde nicio acţiune timp de 2 minute după îngheţarea imaginii sau a
materialului video pe ecran, apare economizorul de ecran, astfel încât să nu rămână o imagine
fixă pe ecran. (numai la televizor cu plasmă)
70
• Apăsaţi butonul ROŞU pentru a selecta vremea din zonă.
• Apăsaţi butonul IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
YOUTUBE
YouTube este un site Web video unde utilizatorii pot încărca, vizualiza şi partaja videoclipuri.
Componentele ecranului YouTube
1
2
1
2
ROŞU
NETCAST
Meniul YouTube
Lista videoclipurilor
Setaţi meniul opţiunii.
Reveniţi la meniul Netcast.
Reveniţi la vizualizarea pe televizor.
OBSERVAŢIE
► Când apăsaţi butonul de meniu Q în timp ce videoclipul Youtube este redat pe tot ecranul, puteţi să setaţi
opţiunile video.
71
NETCAST
Meniul de servicii YouTube
●
●
●
●
●
●
NETCAST
Home: Puteţi viziona videoclipul popular în timp real.
Featured (Cu invitaţi speciali): va fi afişată lista videoclipurilor cu invitaţi speciali.
Popular: va fi afişată lista celor mai populare videoclipuri de pe serverul YouTube.
Most Viewed (Cele mai vizualizate): va fi afişată lista celor mai vizualizate videoclipuri.
Search (Căutare): Va fi afişat meniul tastatură telefon mobil/tastatură.
History (Istoric): va fi afişată lista videoclipurilor pe care le-aţi redat anterior. Pot fi stocate maximum
20 de videoclipuri.
● Favorites (Favorite): În starea conectat, acest meniu va afişa lista videoclipurilor care este constituită
în serverul YouTube cu contul dvs. (S-ar putea ca unele videoclipuri să nu apară
pe lista favoritelor, chiar dacă videoclipurile sunt incluse în server).
● Sign in (Conectare) (Sign Out) (Deconectare) : Afişează meniul tastatură telefon mobil/tastatură
pentru conectare sau revine la starea deconectată.
Utilizarea telecomenzii
■
Opreşte definitiv videoclipurile şi afişările legate de lista
videoclipurilor.
II
Întrerupe videoclipul în timpul redării.
►
Redă videoclipul selectat.
Sare înainte sau înapoi în cadrul unui videoclip.
ROŞU
Setaţi meniul opţiunii.
Reveniţi la meniul Netcast.
Reveniţi la vizualizarea pe televizor.
72
ACCUWEATHER
Accuweather este programul de vizualizare a vremii din oraşul dorit de utilizator.
Componentele ecranului AccuWeather
1
2
1
2
NETCAST
3
Meniul AccuWeather
Lista vremii pe oraşe
Butoane corespunzătoare pe
telecomandă
3
ROŞU
Schimbă între Celsius şi Fahrenheit.
Mută focalizarea pe meniul pe care-l doriţi.
Selectează meniul pe care s-a focalizat.
Reveniţi la meniul Netcast.
Reveniţi la vizualizarea pe televizor.
Meniul de servicii AccuWeather
● Home (Acasă): este afişată vremea din oraşul selectat.
● Favorite City (Oraş favorit): oraşele selectate frecvent pot fi înregistrate pentru a le verifica vremea.
OBSERVAŢIE
►Implicit, sunt înregistrate New York, Londra şi Paris, utilizatorul putând să adauge/şteargă oraşe
din Favorite City (Oraş favorit).
►LG nu este responsabilă pentru exactitatea previziunilor meteo.
► Informaţiile aplicabile despre vreme pot fi diferite de starea reală a vremii, în funcţie de informaţiile furnizate
de Accuweather.
73
NETCAST
PICASA
Picasa este o aplicaţie de la Google care recunoaşte fişiere de imagini digitale.
Componentele ecranului Picasa
NETCAST
1
2
3
Meniul Picasa
Listă de fotografii
Butoane corespunzătoare pe
telecomandă
1
2
3
Selectează fotografia dorită.
Fotografia dorită este afişată.
Reveniţi la meniul Netcast.
Reveniţi la vizualizarea pe televizor.
74
Meniul de servicii Picasa
● Home (Acasă): este afişată lista fotografiilor cu invitaţi speciali.
● Friends (Prieteni): puteţi înregistra ca prieteni utilizatori cu fotografiile dorite. Puteţi adăuga până la 10
prieteni.
● Search (Căutare): Va fi afişat meniul tastatură telefon mobil/tastatură.
● My Photos (Fotografiile mele): puteţi vizualiza fotografiile încărcate pe Web.
● Sign in (Conectare) (Sign Out) (Deconectare): Afişează meniul tastatură telefon mobil/tastatură
pentru conectare sau revine la starea deconectată.
NETCAST
75
PENTRU A UTILIZA BLUETOOTH
(Cu excepţia 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***, 42/47LE73**, 32/37/42LD4***,
32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***, 42/47LX6***, 47/55LX9***,
32/37/42/47/55LV5***, 50/60PK5**, 50/60PX9***)
BLUETOOTH?
Bluetooth este o tehnologie de lucru în reţea la distanţă scurtă, utilizând frecvenţa de 2,4 GHz pentru
a conecta diferite tipuri de dispozitive de informaţii, cum ar fi computere, telefoane mobile şi PDA-uri,
precum şi dispozitive digitale, prin conexiune fără fir, fără a conecta un cablu pentru a efectua schimburi de date.
Prin funcţia de comunicare Bluetooth, puteţi conecta căşti fără fir cu Bluetooth sau puteţi primi imagini
(numai JPEG) şi asculta muzică de la un telefon mobil cu Bluetooth, folosind acest televizor.
•
•
•
•
•
TO USE A BLUETOOTH
Specificaţie comunicaţii: specificaţie Bluetooth versiunea 2.0 + EDR (viteză transfer date îmbunătăţită)
Ieşire: specificaţie Bluetooth clasă de putere 2
Rază de comunicaţii maximă: liniar, pe o rază vizibilă de aprox. 10 m (30 ft)
Bandă de frecvenţă: banda de 2,4 GHz (de la 2,4 GHz la 2,4835 GHz)
Modul Bluetooth: RBFS-B921A (Televizor cu plasmă), RBFS-B721A (Televizor LCD/LCD cu LED-uri) (LG
Electronics)
• Profil compatibil Bluetooth: GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile = Profil generic de distribuţie
audio/video)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile = Profil avansat de distribuţie audio)
HSP (Profil căşti)
OPP (Object Push Profile)
BIP (Basic Imaging Profile)
FTP (File Transfer Profile)
Precauţii la utilizarea Bluetooth
► Utilizaţi acest dispozitiv în interiorul unei raze de 7 m (de la -45° la 45°).
► Dacă utilizaţi dispozitivul în afara acestei raze sau în cadrul acestei raze, dar cu obstacole, pot rezulta erori
de comunicaţii.
► Pot avea loc erori de comunicaţii şi în funcţie de dispozitivele din jur.
► Produsele utilizând aceeaşi frecvenţă de 2,4 GHz (LAN fără fir, cuptoare cu microunde etc.) pot provoca
erori de comunicaţii folosind aceeaşi lăţime de bandă de frecvenţă.
► Timpul de căutare a dispozitivului diferă, în funcţie de numărul dispozitivelor Bluetooth şi de situaţia
operativă.
► Probabilitatea găsirii sporeşte cu cât numărul de dispozitive este mai mic.
► Undele electromagnetice pot interfera cu dispozitivele fără fir corespunzătoare.
► Deoarece dispozitivele fără fir aplicabile au posibilitatea de interferenţă a undelor electromagnetice, ele nu
pot fi utilizate pentru servicii legate de viaţa umană.
► La un moment dat se poate afla în starea conectat numai un singur dispozitiv Bluetooth.
► Nu puteţi primi fotografii (numai JPEG) sau asculta muzică de pe alte dispozitive Bluetooth când utilizaţi
căştile Bluetooth.
► Pentru detalii privind Bluetooth, consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului Bluetooth.
► Operarea trebuie să îndeplinească următoarele două condiţii: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace
interferenţe nocive şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţa
care poate cauza operarea nedorită a dispozitivului.
► Bluetooth poate fi utilizat după aproximativ 30 de secunde de la pornire.
► În funcţie de metoda de procesare a transmisiei şi performanţa căştii utilizate, sunetul poate fi deconectat
imediat.
QDID (Qualified Design Identity) : B015199
76
SETAREA BLUETOOTH
Dacă doriţi să ascultaţi sunet radiodifuzat utilizând căşti Bluetooth sau să primiţi imagini jpeg de pe un
dispozitiv extern şi să le vizualizaţi pe televizor, să ascultaţi muzică de la telefonul mobil (cu dispozitiv
Bluetooth), puteţi utiliza comunicarea fără fir fără a conecta cabluri.
Puteţi utiliza meniul BLUETOOTH selectând “Bluetooth on” (Bluetooth pornit).
Dacă nu doriţi să utilizaţi funcţia Bluetooth, selectaţi “Bluetooth off” (Bluetooth oprit).
Dacă este conectat la un dispozitiv Bluetooth extern, puteţi selecta “Bluetooth off” (Bluetooth oprit),
după deconectarea dispozitivului.
SETARE
IMAGINE
AUDIO
TIMP
BLOCARE
Bluetooth pornit
Mutare
OK
Bluetooth este oprit.
Selectaţi 'Pornire' din partea stângă pentru a porni Bluetooth.
OPŢIUNI
REŢEA
Apăsaţi OK(
BLUETOOTH
2
JOC
) pentru a introduce setările programului.
Suport clienţi
1
SUPORT PROPRIU
Manual simplu
Ieşire
PENTRU A UTILIZA BLUETOOTH
Ieşire
Bluetooth
Selectaţi BLUETOOTH-ul.
Selectaţi Bluetooth on (Bluetooth pornit).
• Apăsaţi butonul IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
77
PENTRU A UTILIZA BLUETOOTH
CĂŞTILE BLUETOOTH
Când selectaţi căştile Bluetooth, puteţi asculta sunetul de la televizor în căştile Bluetooth prin
comunicaţii fără fir.
Înainte de prima utilizare, trebuie să le asociaţi cu orice dispozitiv Bluetooth nou. Pentru detalii,
consultaţi manualul utilizatorului dispozitivului aplicabil.
Pot fi asociate maximum 12 dispozitive.
Când unitatea caută căşti Bluetooth, celelalte butoane, exceptând “Stop” (Oprire) (butonul OK), nu
funcţionează.
Conectarea unor căşti Bluetooth noi
Puteţi căuta căşti Bluetooth noi numai în starea Disconnected (Deconectat).
Când efectuaţi căutarea, vă va fi prezentată o listă a tuturor căştilor Bluetooth care răspund.
După ce este căutat un nou dispozitiv Bluetooth, codul PIN este validat pentru a conecta dispozitivul.
Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului aplicabil.
PENTRU A UTILIZA BLUETOOTH
Bluetooth
Bluetooth oprit
Ieşire
Mutare
Căutare căşti Bluetooth
OK
1/1
42LH70YD-SE
Nou(ă)
Fără dispozitiv Bluetooth.
Căutare căşti
Informaţii
proprii
1
2
3
4
5
Oprire căutare
Selectaţi BLUETOOTH-ul.
Selectaţi Search headset (Căutare căşti).
Selectaţi căştile Bluetooth dorite.
Selectaţi codul PIN al căştilor Bluetooth dorite. Consultaţi
manualul de utilizare a dispozitivului aplicabil, pentru a
obţine codul PIN.
Conectaţi căştile Bluetooth.
• Apăsaţi butonul IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
78
Conectarea la căşti Bluetooth deja înregistrate
Căştile Bluetooth sunt listate în ordinea utilizării celei mai recente, cu casca utilizată în prezent în fruntea listei.
Când conectaţi la un dispozitiv Bluetooth deja înregistrat, puteţi selecta şi conecta direct fără validare PIN.
Ieşire
Bluetooth
Mutare
OK
Ieşire
Bluetooth
Mutare
OK
1/1
Bluetooth oprit
Bluetooth oprit
DR-BT140Q
PLT 510
sgh-e760
Căştile Bluetooth sunt conectate.
Niciun dispozitiv
Căutare căşti
Informaţii
proprii
Informaţii
proprii
1
2
3
Selectaţi BLUETOOTH-ul.
PENTRU A UTILIZA BLUETOOTH
Deconectare
Scoatere dispozitiv.
PLT 510
00:19:7f:ff:4a:1a
Selectaţi căştile Bluetooth dorite.
Conectaţi căştile Bluetooth.
• După conectarea/utilizarea căştilor Bluetooth, setarea căştilor va trece automat pe starea
Disconnected (Deconectat) dacă opriţi alimentarea electrică a televizorului şi apoi o reporniţi.
• După conectarea căştilor Bluetooth, difuzorul TV este comutat pe starea Mute (Oprire sunet) şi
sunetul va fi generat numai din căşti.
• Apăsaţi butonul IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
79
PENTRU A UTILIZA BLUETOOTH
Deconectarea căştilor Bluetooth în timpul utilizării
Ieşire
Bluetooth
Mutare
OK
Bluetooth oprit
Ieşire
Bluetooth
Mutare
Bluetooth oprit
Căştile Bluetooth sunt conectate.
Deconectare
PENTRU A UTILIZA BLUETOOTH
2
3
4
Doriţi să deconectaţi căştile?
PLT 510
00:19:7f:ff:4a:1a
Deconectare
Informaţii
proprii
1
OK
PLT 510
00:19:7f:ff:4a:1a
Deconectare
Anulare
Informaţii
proprii
Selectaţi BLUETOOTH-ul.
Selectaţi Disconnect (Deconectare).
Selectaţi Disconnect
(Deconectare).
Deconectaţi căştile Bluetooth.
• Apăsaţi butonul IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
80
Când se solicită conectarea la televizor din căştile Bluetooth
Când meniul Bluetooth este pe "On" (Pornit) şi există o solicitare de
conectare de la căşti, acest mesaj este afişat.
Nu toate căştile suportă această caracteristică. (Consultaţi manualul
de utilizare a căştilor Bluetooth aplicabile.)
Unele tipuri de căşti pot face o încercare de conectare când sunt
deconectate/conectate, chiar dacă nu sunt incluse în lista dispozitivelor înregistrate.
1
Doriţi să utilizaţi căştile?
Da
Nu
Selectaţi Da sau Nu.
►LG recomandă următoarele modele de căşti.
-Plantronics VOYAGER-855 / SONY HBHDS970, HBH-DS980 / Motorola S605
S-ar putea înregistra o întârziere audio, în
funcţie de mărimea memoriei tampon a
căştilor.
►Căştile stereo/mono certificate oficial că sunt
compatibile Bluetooth pot fi căutate şi conectate.
►Dintre dispozitivele Bluetooth pot fi conectate
căşti stereo/mono care suportă funcţia A2DP
sau HSP.
►Dacă mediul înconjurător al televizorului este
după cum urmează, s-ar putea ca dispozitivul să nu fie căutat sau conectat corect.
-Dacă există unde electromagnetice puternice.
-Dacă sunt multe dispozitive Bluetooth.
-În cazul când căştile sunt oprite, nu sunt în
perimetru sau prezintă o eroare.
-Deoarece produse precum cuptoarele cu
microunde, LAN-ul fără fir, iluminarea cu
plasmă, aragazele etc. utilizează acelaşi
domeniu de frecvenţă, pot apărea erori de
comunicaţii.
►Numai o singură pereche de căşti Bluetooth
poate fi conectată la un moment dat.
►Conexiunea pierdută din cauza opririi televizorului etc. nu va fi recuperată automat. Încercaţi
să conectaţi din nou dispozitivul corespunzător.
►Unele operaţii pot fi încetinite când operează
căştile.
►Chiar dacă optaţi pentru simplink Home
Theater, după ce utilizaţi căştile în cursul
operării Simplinkului, unitatea nu va comuta
automat pe difuzoarele Home Theater.
►Când conectarea căştilor eşuează continuu,
asociaţi din nou dispozitivul.
►Calitatea audio a căştilor mono nu va fi la fel
de bună ca cea a căştilor stereo.
►Căştile mono pot avea zgomot, când distanţa
faţă de televizor creşte, fiindcă ele utilizează o
metodă de transmisie diferită în comparaţie cu
căştile stereo.
► Când căştile Bluetooth sunt în funcţiune,
tastele de volum +/- şi Mute (Oprire sunet) nu
funcţionează şi meniul audio revine la valoarea
implicită şi este dezactivat.
►Cu Bluetooth-ul setat pe “On” (Pornit), dacă
oricare dintre dispozitivele înregistrate este
pornit, televizorul va comuta automat în modul
Bluetooth, chiar dacă vizionaţi într-un alt mod
de intrare.
PENTRU A UTILIZA BLUETOOTH
OBSERVAŢIE
81
PENTRU A UTILIZA BLUETOOTH
SCOATEREA DISPOZITIVULUI BLUETOOTH
Când sunt înregistrate 12 dispozitive, nu mai puteţi înregistra alte dispozitive şi dispozitivul extern nu
va mai avea capacitatea de a fi asociat cu televizorul. În cazul acesta, trebuie să ştergeţi un dispozitiv
(dacă un dispozitiv este conectat la TV, mai întâi deconectaţi-l) şi apoi puteţi înregistra un alt dispozitiv.
"Remove device" (Scoatere dispozitiv) va fi disponibilă când selectaţi dispozitivul care nu este conectat la televizor.
Ieşire
Bluetooth
Mutare
OK
Mutare
OK
1/1
Bluetooth oprit
Bluetooth oprit
DR-BT140Q
PLT 510
sgh-e760
Niciun dispozitiv
Căutare căşti
Căutare căşti
PENTRU A UTILIZA BLUETOOTH
Scoatere dispozitiv.
1
Ieşire
Bluetooth
Informaţii
proprii
Doriţi să ştergeţi dispozitivul Bluetooth selectat?
PLT 510
00:19:7f:ff:4a:1a
Ştergere
Anulare
Informaţii
proprii
Selectaţi BLUETOOTH-ul.
2
ROŞU Selectaţi Remove device (Scoatere dispozitiv).
3
4
Selectaţi Delete (Ştergere).
Scoateţi dispozitivul Bluetooth.
• Apăsaţi butonul IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
82
INFORMAŢIILE MELE BLUETOOTH
Această funcţie furnizează utilizatorului My Bluetooth Information (Informaţiile mele Bluetooth).
"Edit" (Editare) va fi disponibilă când televizorul nu este conectat cu niciun dispozitiv.
Puteţi edita setarea PIN-ului TV sau setarea numelui TV.
Puteţi verifica adresa televizorului.
Pentru a accepta conexiunea de la un dispozitiv Bluetooth extern sau pentru a realiza conexiunea la
un dispozitiv Bluetooth extern trebuie introdus PIN-ul.
Pentru detalii cu privire la modul de setare a PIN-ului dispozitivului Bluetooth extern, consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului corespunzător.
Ieşire
Bluetooth
Mutare
OK
1/1
Bluetooth oprit
Bluetooth
Bluetooth oprit
Ieşire
PLT 510
sgh-e760
Căutare căşti
Scoatere dispozitiv.
1
2
ALBASTRU
3
4
5
DR-BT140Q
Niciun dispozitiv
0000
Selectaţi BLUETOOTH-ul.
Adresă TV
GLOBAL-PLAT2
PLT 510
sgh-e760
Niciun dispozitiv
00:05:c9:51:06:f3
Închidere
Informaţii
proprii
OK
1/1
Setare PIN TV.
Setare nume TV.
DR-BT140Q
Căutare căşti
Mutare
Informaţii proprii
Scoatere dispozitiv.
Informaţii
proprii
• Apăsaţi butonul DELETE pentru a şterge
caracterele unul câte unul.
PENTRU A UTILIZA BLUETOOTH
PIN-ul TV este compus din numere cu până la 16 cifre.
PIN-ul TV trebuie să aibă mai mult de 1 cifră.
Selectaţi My Info (Informaţii proprii).
Selectaţi Setup TV PIN (Setate PIN TV) sau Setup TV
name (Setare nume TV).
Puteţi utiliza alfabetul de la A la Z, numerele de
la 0 la 9, +/ - şi spaţiul gol.
Salvaţi.
• Apăsaţi butonul IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
83
PENTRU A UTILIZA BLUETOOTH
PRIMIREA FOTOGRAFIILOR DE PE UN DISPOZITIV
BLUETOOTH EXTERN
Pentru detalii cu privire la modul de trimitere a fotografiilor (numai JPEG) de pe un dispozitiv Bluetooth
extern la televizor, consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului corespunzător.
Primire imagine(i)
Anulare
F
◄
Rotire
PENTRU A UTILIZA BLUETOOTH
84
1/2
G
Ascundere
►
Ieşire
• Când selectaţi Hide (Ascundere) cu butonul ꕌꕍ< >, afişajul pe ecran
va dispărea.
Iar când apăsaţi din nou butonul OK, afişajul va apărea iarăşi.
Selectaţi fotografiile dorite.
(Rotire) : roteşte fotografiile.
■ Roteşte fotografia cu 90° în sensul acelor de ceas pe butonul OK de pe
•
•
•
•
(Rotire).
Mărimea maximă acumulată a imaginilor care pot fi primite este de 10 MBiţi.
Nu puteţi primi imagini când utilizaţi căştile Bluetooth.
Nu puteţi primi imagini când ascultaţi muzică de pe un dispozitiv Bluetooth.
Când dispozitivul Bluetooth extern este în curs de a transmite fotografii, apăsaţi butonul ÎNAPOI
pentru a opri primirea de fotografii. Ca urmare a acestui fapt, toate fotografiile deja primite vor fi
şterse.
• Când aveţi mai multe dispozitive Bluetooth, s-ar putea să nu puteţi transmite un fişier imagine
(JPEG) televizorului.
ASCULTAREA MUZICII DE PE UN DISPOZITIV
BLUETOOTH EXTERN
Pentru detalii cu privire la modul de ascultare a muzicii de pe un dispozitiv Bluetooth extern la TV,
consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului corespunzător.
Trebuie să utilizaţi un dispozitiv Bluetooth care suportă A2DP (ca dispozitiv extern).
• Cu unele dispozitive Bluetooth, este posibil să nu puteţi asculta muzică prin sistemul de difuzoare TV.
• Cu unele dispozitive Bluetooth, sunetul poate fi lent sau se poate întrerupe uneori.
Ascultare muzică bluetooth...
Apăsaţi orice tastă pentru a finaliza.
OBSERVAŢIE
► Nu puteţi asculta muzică în timp ce utilizaţi căştile Bluetooth.
► Nu puteţi asculta muzică în timp ce primiţi imagini.
PENTRU A UTILIZA BLUETOOTH
• Apăsaţi butonul
+ or - pentru a regla volumul.
• Dacă doriţi să închideţi sonorul, apăsaţi butonul MUTE (Oprire sunet).
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
85
IMAGINE 3D
(Doar 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
TEHNOLOGIE 3D
Acest televizor poate afişa în format 3D prin intermediul transmisiei de date 3D sau atunci când televizorul
este conectat la un dispozitiv compatibil, cum ar fi un player Blu-ray 3D. Pentru privi la televizor în format 3D
aveţi nevoie de un astfel de dispozitiv. Televizorul 3D afişează două imagini separate, formatate pentru fiecare ochi. Privitorul trebuie să poarte ochelari 3D pentru a putea vizualiza aceste imagini în format 3D.
Vizualizarea imaginilor 3D
AVERTISMENT
IMAGINE 3D
►Atunci când vizualizaţi imagini 3D, este important ►Avertisment legat de epilepsia fotosensibilă:
să priviţi la televizor dintr-un unghi de vizualizare
Unele persoane pot suferi o criză de epilepsie atunci
eficient şi de la o distanţă corespunzătoare. Ungcând sunt expuse la anumiţi factori, printre care luhiul potrivit este de 120° (atunci când distanţa de
minile sau imaginile intermitente de la televizor sau
vizualizare este de 2 m (6,5 ft)) şi distanţa este 2
din jocurile video. Dacă dvs. sau alt membru al famm – 7 m (6,5 ft – 22,9 ft). Dacă depăşiţi acest ungiliei a suferit de epilepsie sau convulsii, consultaţi
hi sau această distanţă de vizualizare, este posibil
medicul înainte de a privi la televizorul 3D.
să nu puteţi vizualiza imaginile 3D.
Este posibil ca imaginile 3D să nu se afişeze dacă
Dacă aveţi stări de ameţeală sau uşoare dureri
sunt vizualizate în timp ce staţi întins. (Numai telde cap, tranziţii vizuale sau modificări ale vederii,
evizor LCD/LCD cu LED-uri)
instabilitate vizuală sau facială, cum ar fi spas►Dacă vizionaţi imaginile 3D de la o distanţă prea
mele oculare sau musculare, acţiuni inconştiente,
mică o perioadă lungă de timp, acest lucru vă
convulsii, pierderea cunoştinţei, confuzie sau depoate afecta vederea. Dacă simţiţi orice solicizorientare, pierderea simţului direcţiei, crampe
tare a ochilor, încetaţi vizionarea imaginilor 3D,
sau greaţă, încetaţi să mai priviţi imaginile 3D şi
scoateţi ochelarii 3D şi odihniţi-vă.
consultaţi un medic. Părinţii sunt obligaţi să îşi
►Vizionarea cu ochelari 3D a programelor TV sau
monitorizeze copiii, inclusiv adolescenţii, cu privire
la aceste simptome, deoarece aceştia pot fi mai
redarea jocurilor video care integrează imagini
3D pentru o perioadă lungă de timp vă pot prosensibili la efectele vizionării la televizorul 3D.
voca somnolenţă, dureri de cap sau oboseală
pentru ochii dvs. Dacă simţiţi oricare dintre aceste
Riscul de epilepsie fotosensibilă poate fi redus
simptome încetaţi să mai priviţi la televizorul 3D,
prin următoarele acţiuni.
scoateţi ochelarii 3D şi odihniţi-vă.
- Luaţi pauze frecvente de la vizionarea la televi►Femeile însărcinate, vârstnicii, persoanele cu probleme
zorul 3D.
cardiace sau persoanele cu somnolenţă frecventă
- Persoanele cu dioptrii diferite la fiecare ochi pot
trebuie să evite vizionarea la televizorul 3D.
viziona la televizor după ce au luat măsuri de
►Nu utilizaţi imaginile 3D sau ochelarii 3D în timp ce
corectare a vederii.
mergeţi sau sunteţi în mişcare. Utilizarea imagini- Vizionaţi la televizor astfel încât ochii dvs. să fie
lor şi a ochelarilor 3D în timp ce sunteţi în mişcare
la acelaşi nivel cu ecranul 3D şi nu staţi prea
poate conduce la răniri datorate lovirilor de obiecte,
aproape de televizor
împiedicării şi/sau căderii.
- Nu vizionaţi imagini 3D atunci când sunteţi obosit
►Anumite imagini 3D vă pot determina să evitaţi sau să vă
sau bolnav şi evitaţi vizionarea imaginilor 3D pe
ascundeţi de imaginea din materialul video. Prin urmare,
o perioadă lungă de timp.
este recomandat să nu priviţi la televizorul 3D atunci când
- Nu purtaţi ochelarii 3D în alte scopuri decât penvă aflaţi lângă obiecte fragile sau lângă obiecte ce pot fi
tru vizionarea imaginilor 3D de la televizorul 3D.
uşor răsturnate.
- Unele persoane se pot simţi dezorientate după ce
►Nu lăsaţi copiii sub 5 ani să privească la televizorul 3D.
vizionează la televizorul 3D. Prin urmare, după ce
Acest lucru le poate afecta dezvoltarea vizuală.
vizionaţi la televizorul 3D, luaţi o pauză pentru a vă
recăpăta concentrarea înainte de a vă deplasa.
OBSERVAŢIE
86
►Pentru a viziona la televizor în format 3D, trebuie
să vă puneţi ochelarii 3D. Pentru cele mai bune
rezultate, trebuie să purtaţi ochelari 3D marca
LG. Este posibil ca imaginile 3D să nu se afişeze
corespunzător în cazul utilizării unei alte mărci de
ochelari 3D. Consultaţi manualul ochelarilor 3D
pentru instrucţiuni legate de utilizarea acestora.
►După ce porniţi televizorul, acesta are nevoie de
câteva secunde pentru a se calibra.
►Durează doar câteva clipe până când puteţi vedea
imaginile 3D atunci când priviţi în altă direcţie şi
apoi reveniţi cu privirea la programul 3D.
►Este posibil ca televizorul să clipească uşor în cazul în care imaginile 3D sunt afişate sub lumina
fluorescentă a unei lămpi cu 3 lungimi de undă
(50 Hz - 60 Hz) sau sub o lampă fluorescentă
magnetică (50 Hz - 60 Hz). În astfel de situaţii se
recomandă stingerea luminilor.
►În cazul în care există un obstacol între televizor şi
ochelarii 3D, este posibil ca imaginile 3D să nu se
afişeze corespunzător.
►Nu utilizaţi televizorul în apropierea altor dispozitive electronice şi echipamente IR.
►În modul analogic al televizorului, imaginile 3D nu
funcţionează.
►Când urmăriţi imagini 2D, se recomandă să
scoateţi ochelarii 3D. Dacă urmăriţi imagini 2D cu
ochelarii 3D, este posibil să vedeţi imagini distorsionate.
►Când urmăriţi televiziunea digitală în modul de
imagine 3D, semnalele de ieşire spre monitor nu
pot fi transmise prin cablul SCART.
Dacă setaţi modul 3D la Pornit în timpul realizării
unei înregistrări programate pe televizorul digital,
semnalele de ieşire spre monitor nu pot fi transmise prin cablul SCART şi înregistrarea nu poate
fi efectuată.
LA UTILIZAREA OCHELARILOR 3D
►Ochelarii 3D sunt comercializaţi separat. Consultaţi manualul ochelarilor 3D pentru instrucţiuni de
funcţionare.
►Nu utilizaţi ochelarii 3D pentru a înlocui ochelarii de corecţie, ochelarii de soare sau ochelarii de
protecţie.
►Nu depozitaţi ochelarii 3D într-un spaţiu fierbinte sau rece.
►Nu scăpaţi obiecte pe ochelarii 3D. Nu scăpaţi sau îndoiţi ochelarii.
►Deoarece lentilele ochelarilor 3D se zgârie uşor, asiguraţi-vă că le curăţaţi doar cu o cârpă moale. Deoarece ochelarii se pot zgâria uşor, scuturaţi praful înainte de a folosi o cârpă.
IMAGINE 3D
DISTANŢA DE VIZUALIZARE A IMAGINILOR 3D
Dimensiunea televizorului, unghiul de vizionare şi alte circumstanţe pot modifica distanţa şi unghiul de
vizionare.
Distanţă de
vizionare
TV
2m-7m
2m
Unghi de
vizionare
60 ◦ 60 ◦
2m
120 º (Când se vizionează de la
distanţa de 2 m)
7m
87
IMAGINE 3D
VIZIONAREA IMAGINILOR 3D
1 Redaţi videoclipul realizat în format 3D.
Consultaţi următoarele pentru imaginile acceptate.
Orizontal
Semnal
Rezoluţie
Frecvenţă
(kHz)
45
89,9/90
720p
1280x720
Vertical
Frequency
(Hz)
60
1920X1080
Intrare HDMI
IMAGINE 3D
1080p
37,5
50
1080p
1920X1080
Intrare
Component
(numai la
televizor cu
plasmă)
720p
1280x720
1080i
1920x1080
DTV
33,75
28,125
60
50
Sus şi jos, Alăturat
67,50
60
Sus şi jos, Alăturat,
Tablă de şah,
Cadre unice succesive
56,250
50
27
24
53,95/54
23,98/24
33,75
30
33,75
30
44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,125
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
1920X1080
Intrare USB
Sus şi jos, Alăturat
HDMI (V. 1.4 cu 3D)
Frame Packing
Sus şi jos, Alăturat
HDMI (V. 1.4 cu 3D)
Frame Packing
59,94/60
75
1080i
Format 3D video care poate fi redat
Sus şi jos, Alăturat
Sus şi jos, Alăturat,
Tablă de şah
HDMI (V. 1.4 cu 3D)
Frame Packing
Sus şi jos, Alăturat,
Tablă de şah
Sus şi jos, Alăturat,
Tablă de şah, MPO(Fotografie)
Sus şi jos, Alăturat
Sus şi jos, Alăturat
Semnal
Format 3D video care poate fi redat
720p, 1080i
Sus şi jos, Alăturat
Pentru semnalul 3D video introdus în formatul HDMI (V. 1.4 cu 3D) Frame Packing, se comută automat la 3D.
Pentru redarea în format 3D, conţinutul media şi player-ul trebuie să accepte formatul împachetat pe
secvenţă HDMI (V. 1.4 cu 3D).
Videoclipul care este introdus ca format împachetat pe frecvenţă HDMI (V. 1.4 cu 3D) este comutat automat în ecranul 3D.
2
Pentru a activa modul 3D, selectaţi această pictogramă.
După selectarea formei
prezentate pe ecranul televizorului, purtaţi ochelarii 3D.
Cadre
succesive
►
Mutare
►
sau
Selectaţi Video 3D sau Video 2D.
După selectarea formei
prezentate pe ecranul televizorului, purtaţi ochelarii 3D.
Ieşire
• Video 3D : Selectaţi această opţiune pentru
a vizualiza imagini 3D.
• Video 2D : Selectaţi această opţiune pentru
a vizualiza imagini 2D.
Tablă de şah
alăturat
Pentru a porni modul 3D, selectaţi această pictogramă.
Video 3D
Video 2D
Cadre succesive
►
88
OK
Sus şi jos
►
Mutare
Modificat de la imagini
2D la imagini 3D
OK
Sus şi jos
alăturat
Tablă de şah
Ieşire
3
Selectaţi Setare Stânga/Dreapta sau Modificare imagine
stânga/dreapta.
sau
Puneţi ochelarii 3D.
Aşezaţi-vă la 2 metri de televizor pentru a
vă delecta cu cea mai bună imagine 3D.
(Pentru o vizionare mai confortabilă,
schimbaţi imaginea stânga/dreapta a
ochelarilor cu butonul .)
Porniţi ochelarii 3D şi puneţi-i la ochi.
Aşezaţi-vă la o distanţă de 2 metri de televizor pentru cea mai bună vizionare 3D.
sau
Porniţi ochelarii 3D şi puneţi-i la ochi.
Aşezaţi-vă la o distanţă de 2 metri de televizor pentru cea mai bună vizionare 3D.
sau
Anulare
OK
Setare efect 3D : 10
OK
Setare Stânga/Dreapta
3D
Terminare 3D video
4
Anulare
OK
Modificare imagine stânga/dreapta
• În cazul acestui OSD (Afişaj pe
ecran), puteţi regla Setare efect
3D utilizând butonul .
Selectaţi Stânga/Dreapta sau Dreapta/Stânga.
Selectaţi ecranul cu 3D video cu vizibilitatea mai bună.
sau
Setare Stânga/Dreapta
Efect 3D
Stânga/Dreapta
Dreapta/Stânga
3D
10 ◄
Setare mod 3D
►
Stânga/dreapta ►
sau
sau
Terminare 3D video
◄
OK
Terminare video 3D
OK
Terminare video 3D
Ieşire
5
Dacă selectaţi butonul 3D, puteţi dezactiva modul 3D sau puteţi vizualiza imaginea în modul 2D.
Selectaţi butonul OK pentru a opri redarea materialului video 3D. (numai la televizor cu plasmă)
Oprire mod 3D.
sau
Video 2D
OK
La vizualizarea materialului video 2D
Terminare Video 2D
Video 3D
Anulare
Modificare imagine stânga/dreapta
OK
Anulare
• Apăsaţi butonul 3D pentru a reveni
la vizionare normală TV.
IMAGINE 3D
La vizualizarea materialului video 3D
OBSERVAŢIE
► Dacă selectaţi modul 3D, "Indicatorul de alimentare" este oprit automat.(Numai televizor LCD/LCD cu LED-uri)
► În timpul vizionării imaginilor 3D, nu puteţi regla setările video/audio cu ajutorul meniului. (Numai
televizor LCD/LCD cu LED-uri)
►În timp ce vizionaţi la televizor în format 3D este posibil ca anumite meniuri să nu funcţioneze.
►Puteţi alege doar "Standard → Cinema → Jocuri" cu butonul MOD AV de pe telecomandă. Modul
AV este setat ca Standard în timpul redării în 3D. (Numai televizor LCD/LCD cu LED-uri)
►Dacă folosiţi un efect 3D pe sursa 2D, este posibil ca modul 3D să nu funcţioneze.
►Modul imagine 3D este dezactivat automat în momentul comutării canalelor DTV.
►Este posibil ca ecranul să nu fie afişat corespunzător dacă vizionaţi imagini 2D DTV în mod de imagine 3D.
►Efectul 3D poate fi observat atunci când modul 3D este selectat corect pentru semnalul de intrare 3D care
intră în televizor.
►Modul Economie energie este dezactivat în timpul redării în 3D.
►Pentru fiişierele MPO (fiişiere cameră 3D), modul imagine 3D este activat automat.
► Dacă doriţi să redaţi BGM folosind un fişier *.mpo (fişier cameră 3D), în prealabil, calea conţinutului
pentru BGM trebuie setată la ecran cu vizualizare fotografie la dimensiune normală, care nu este
un fişier*.mpo (fişier cameră 3D). (Numai televizor LCD/LCD cu LED-uri)
►Modul imagine este setat ca Standard, Economie de energie dezactivată dacă este accesat modul
3D. (Numai televizor LCD/LCD cu LED-uri)
NOTE DESPRE VIZIONAREA IMAGINII 3D CU TRANSMISIE DE DATE 3D (* ÎN MODUL ANALOGIC AL
TELEVIZORULUI, IMAGINILE 3D NU FUNCŢIONEAZĂ.)
Atunci când comutaţi afişarea imaginii 2D în
imagine 3D cu butonul 3D de pe telecomandă,
este posibil să fie afişată o imagine suprapusă.
Dacă ecranul este împărţit
în stânga/dreapta sau sus/
jos atunci când schimbaţi
canalul
Dacă aveţi ochii iritaţi sau ecranul pare neclar
în timp ce vizionaţi imagini 3D
ꔛ
ꔛ
Dezactivaţi modul de imagine 3D cu butonul 3D.
Modul imagine 3D este dezactivat automat dacă
schimbaţi canalul.
ꔛ
Acest canal acceptă modul imagine 3D. Selectaţi
tipul de imagine 3D afişat pe ecran, apăsând
butonul 3D de pe telecomandă.
ꔛ
Apăsaţi butonulSELECTARE S/D de pe
telecomandă şi selectaţi S/D sau D/S, în funcţie de
modul care vi se pare mai potrivit pentru vizionarea imaginilor 3D.
89
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
LA CONECTAREA DISPOZITIVULUI USB
Atunci când conectaţi un dispozitiv USB, acest meniu vertical este afişat în mod automat.
“POP UP MENU” (MENIU POP UP) nu va fi afişat în perioada când OSD, inclusiv meniul, EPG sau
Lista de programare, este activat sau când căştile Bluetooth sunt conectate.
Când apare meniul Derulant, puteţi selecta Listă muzică, Listă foto sau Listă filme în meniul MY
MEDIA.
După selectarea tipului de media dorit, alegeţi un dispozitiv pentru a deschide fişierele de pe el.
Opţiunile sunt: dispozitivul USB sau DLNA.
1 Conectaţi dispozitivul USB la mufa de
• Sunt acceptate numai fişiere de imagine
(JPEG, MPO(Doar 42/47LX6***, 47/55LX9***,
50/60PX9***)), audio (MP3) sau video (DAT,
MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS,
TRP, TP, ASF, WMV).
USB IN 1 sau USB IN 2 de pe TV.
sau
La decuplarea dispozitivului USB
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
Selectaţi meniul Dispozitivul USB înainte de a
detaşa dispozitivul USB.
2
1
Selectaţi Listă filme, Listă cu
poze sau Listă muzică.
2
SUPORT PROPRIU
Listă filme
Apăsaţi OK(
3
4ALBASTRU
Listă cu poze
Listă muzică
) pt. imagini de pe USB.
Opţiuni
Selectaţi Deconectare.
OBSERVAŢIE
Ieşire
Selectaţi dispozitivul dorit.
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de
televizorul dumneavoastră.
►Pentru a evita pierderea stickului de memorie
USB, utilizaţi conectorul USB (comercializat
separat) pentru a fixa stickul de memorie USB
de suportul conectorului USB de la televizor.
(numai la televizor cu plasmă)
Suport conector USB
Căutaţi alt dispozitiv de reţea.
Selectaţi dispozitivul.
USB Label
Port intrare
USB
USB Label
DLNA
Conector USB (comercializat separat)
- Fixaţi un capăt al conectorului USB la
stickul de memorie USB şi celălalt capăt la
suportul conectorului USB.
Selectare dispozitiv
Căutare
Precedent
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa
la ecranul de meniu anterior.
90
Selectaţi Dispozitiv USB.
Precauţii în cazul utilizării dispozitivului USB
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
► Poate fi recunoscut numai un dispozitiv de stocare USB.
► Dacă un dispozitiv de stocare USB este conectat prin intermediul unui hub de reţea USB, dispozitivul
nu poate fi recunoscut.
► Un dispozitiv de stocare USB care utilizează un program de recunoaştere automată ar putea să nu fie
recunoscut.
► Un dispozitiv de stocare USB care utilizează propriul driver ar putea să nu fie recunoscut.
► Viteza de recunoaştere a unui dispozitiv de stocare USB ar putea depinde de fiecare dispozitiv.
► Nu închideţi televizorul şi nu decuplaţi dispozitivul USB în timp ce acesta din urmă este în funcţiune.La
separarea sau decuplarea bruscă a unui astfel de dispozitiv, există riscul deteriorării fişierelor stocate
sau a dispozitivului de stocare.
► Nu conectaţi dispozitivul de stocare USB care a fost manevrat în mod artificial prin intermediul unui PC.
Dispozitivul ar putea determina funcţionarea defectuoasă a produsului sau eşuarea redării. Nu uitaţi să
utilizaţi numai dispozitive de stocare USB care conţin fişiere normale audio, de imagine sau video.
► Utilizaţi doar dispozitive de stocare USB care au fost formatate în sistemul de fişiere FAT32 sau NTFS,
furnizate împreună cu sistemul de operare Windows. În cazul în care un dispozitiv de stocare formatat
ca un program utilitar diferit care nu este suportat de Windows, acesta nu va putea fi recunoscut.
► Alimentaţi un dispozitiv de stocare USB (peste 0,5 A) care necesită o sursă externă de energie.În caz
contrar, este posibil ca dispozitivul să nu fie recunoscut.
► Conectaţi un dispozitiv de stocare USB cu ajutorul cablului oferit de producătorul dispozitivului.
► Conectaţi dispozitivul de stocare USB prin intermediul cablului de date oferit de fabricant.
► Metoda de aliniere a fişierelor utilizată de dispozitivul de stocare USM este similar celui utilizat de
Windows XP şi numele fişierelor pot fi recunoscută până la 100 de caractere.
► Asiguraţi-vă că aţi realizat copii de siguranţă ale fişierelor importante, deoarece datele stocate într-un
dispozitiv de memorie USB pot fi deteriorate. Nu vom fi responsabili de eventualele pierderi de date.
► Dacă HDD USB nu are o sursă de alimentare externă, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie detectat.
Prin urmare, asigura şi conectarea la sursa de putere externă. - Utilizaţi un adaptor de alimentare pentru o
sursă de alimentare externă. Nu asigurăm un cablu USB pentru o sursă de alimentare externă.
► Dacă dispozitivul de memorie USB are mai multe partiţii, sau dacă utilizaţi un cititor multi-card, puteţi
utiliza până la 4 partiţii sau dispozitive de memorie USB.
► Dacă un dispozitiv de memorie USB este conectat la un cititor multi-card, este posibil ca datele despre volum
să nu fie detectate.
► Dacă dispozitivul de memorie USB nu funcţionează corespunzător, deconectaţi-l, apoi reconectaţi-l.
► Rapiditatea cu care este detectat un dispozitiv de memorie USB diferă de la un dispozitiv la altul.
► Dacă USB este conectat în Mod aşteptare, hard disk-ul specific va fi încărcat automat la pornirea TV.
► Capacitatea recomandată este 1 TB sau mai mică pentru un hard disk extern USB şi 32 GB sau mai
mică pentru o memorie USB.
► Dispozitivele cu o capacitate mai mare decât cea recomandată pot funcţiona necorespunzător.
► Dacă un hard disk extern USB cu funcţia Economisire energie nu funcţionează, opriţi hard disk-ul şi
porniţi-l din nou, pentru ca acesta să funcţioneze corect.
► Dispozitivele de stocare USB sub versiunea USB 2.0 sunt, de asemenea, acceptate. Este posibil, însă,
ca acestea să nu funcţioneze corespunzător în lista de filme.
► Într-un folder pot fi recunoscute maxim 999 de foldere sau fişiere.
► Dacă există mai multe foldere şi fişiere într-un folder, este posibil ca acesta să nu funcţioneze corect.
91
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
DLNA
Despre DLNA
Acest televizor poate afişa şi reda multe tipuri de filme, fotografii şi fişiere muzicale de la serverul dvs.
DLNA şi a fost certificat de DLNA pentru fotografii.
Digital Living Network Alliance (DLNA) este o organizaţie industrială transversală a companiilor de
produse electronice de larg consum, a celor din industria computerelor şi a celor de dispozitive mobile.
Digital Living furnizează consumatorilor partajarea uşoară a mediilor digitale prin reţea cu fir şi fără fir
în locuinţe.
Logo-ul certificării DLNA înlesneşte găsirea produselor care sunt compatibile cu liniile directoare privind interoperabilitatea DLNA. Această unitate este conformă cu liniile directoare privind interoperabilitatea DLNA v1.5. Când un PC care rulează software pentru server DLNA sau alt dispozitiv compatibil
DLNA este conectat la acest televizor, s-ar putea să fie nevoie de unele schimbări de setare a software-ului sau a altor dispozitive. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de operare
pentru software sau dispozitiv.
Consultaţi paginile 93 până la 127 pentru informaţii suplimentare privind tipurile de fişiere acceptate şi
pentru alte instrucţiuni.
OBSERVAŢIE
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
92
►CD-ROM-ul furnizat cu Nero MediaHome 4 Essentials este o ediţie personalizată de software
numai pentru partajarea de fişiere şi foldere pe acest televizor.
►Software-ul Nero MediaHome 4 Essentials furnizat nu suportă următoarele funcţii: transcodare,
telecomandă UI, control TV, servicii Internet şi Apple iTunes
►Acest manual explică operaţiile cu versiunea în limba engleză a Nero MediaHome 4 Essentials
ca exemplu. Urmăriţi explicaţiile referitoare la operaţiile actuale ale versiunii în limba dvs.
►Dacă există prea multe foldere şi fişiere într-un folder, este posibil ca acesta să nu funcţioneze corect.
►Pentru opţiunea DLNA, utilizaţi programul Nero MediaHome, furnizat împreună cu televizorul. Totuşi,
nu putem garanta că programele terţe vor funcţiona perfect.
►Puteţi selecta un canal în timpul vizionării listei mici de previzualizare a canalelor pe ecranul televizorului.
►Verificaţi setările de reţea dacă opţiunea DLNA nu funcţionează corect.
►Dacă survine o funcţionare anormală sau o eroare în Nero Media Home, este posibil ca opţiunea
DLNA să nu funcţioneze corect. În acest caz, ieşiţi din Nero Media Home şi reporniţi programul.
Puteţi descărca ultima versiune Nero Media Home, făcând clic pe semnul de întrebare din colţul
stânga-jos al programului.
►Când reţeaua este instabilă, este posibil ca dispozitivul să devină mai lent sau să necesite
încărcare în timpul redării.
►Când redaţi un material video în modul DLNA, funcţiile Multi Audio şi Closed Caption nu sunt
acceptate.
►Când selectaţi Pe tot ecranul în modul DLNA, raportul dimensional al imaginii afişate diferă de
original.
►Când mai multe televizoare sunt conectate la un singur server în modul DLNA, este posibil ca
fişierele să nu fie redate corect, în funcţie de performanţele serverului.
►Dacă informaţiile despre timpul de redare nu sunt furnizate de server, timpul este afişat ca "--:--:--."
►Când se utilizează Lista de filme, fişierele DRM/*.tp /*.trp din serverul DLNA nu pot fi redate.
►Fişierul *.MPO din serverul DLNA nu este redat când lista cu poze este în funcţiune.
►Este posibil ca DLNA să nu funcţioneze corect, în funcţie de producătorii AP.
Instalarea Nero MediaHome 4 Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials este un software de server DLNA, uşor de utilizat, pentru Windows.
1
Porniţi computerul şi introduceţi CD-ROM-ul cu Nero MediaHome 4 Essentials în unitatea CD-ROM
a computerului.
Un asistent de instalare vă va conduce prin procesul de instalare, care este rapid şi lipsit de
complicaţii.
2
Închideţi toate programele Microsoft Windows şi opriţi toate software-urile care ar putea să mai fie
în funcţiune.
3
Introduceţi CD-ROM-ul cu Nero MediaHome 4 Essentials în unitatea CD-ROM a computerului.
4
Faceţi clic pe Nero MediaHome 4 Essentials. Instalarea este pregătită şi va apărea asistentul de
instalare.
5
Faceţi clic pe butonul Next (Următorul) pentru a afişa ecranul de introducere a numărului de serie.
Faceţi clic pe Next (Următorul) pentru a merge un pas mai departe.
6
Dacă acceptaţi toate condiţiile, faceţi clic pe căsuţa de bifare I accept the License Conditions
(Accept condiţiile de licenţă) şi apoi pe Next (Următorul). Instalarea nu este posibilă fără această
acceptare.
7
Faceţi clic pe Typical (Tipic) şi apoi pe Next (Următorul). Procesul de instalare a început.
8
Dacă doriţi să participaţi la colectarea anonimă de date, selectaţi căsuţa de bifare şi faceţi clic pe
butonul Next (Următorul).
9
Faceţi clic pe butonul Exit (Ieşire) pentru a finaliza instalarea.
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
Cerinţele pentru sistemul PC înainte de instalarea Nero MediaHome 4 Essentials
■ Windows® XP (Service Pack 2 sau superior), Windows Vista® (nu este nevoie de niciun Service
Pack), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 sau superior), Windows
Server® 2003Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 or higher), Windows
Server® 2003
■ Windows Vista® ediţia pe 64 biţi (aplicaţia rulează în modul 32 biţi)
■ Spaţiu pe hard disk: 200 MB spaţiu pe hard disk pentru instalarea tipică a Nero MediaHome
independent
■ Procesoare de 1,2 GHz Intel® Pentium® III sau AMD Sempron™ 2200+
■ Memorie: 256 MB RAM
■ Placa grafică cu memorie video de cel puţin 32 MB, rezoluţie minimă de 800 x 600 pixeli şi
setări color pentru 16 biţi
■ Windows® Internet Explorer® 6.0 sau superior
■ DirectX® 9.0c revizia 30 (august 2006) sau superior
■ Mediul de reţea: Ethernet 100 Mb, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) (IEEE 802.11 n: Cu excepţia
Rusiei)
93
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
Partajarea fişierelor şi folderelor
După instalarea Nero MediaHome, trebuie să adăugaţi folderele pe care doriţi să le partajaţi.
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
94
1
Faceţi dublu clic pe pictograma Nero MediaHome 4 Essentials de pe desktop.
2
Faceţi clic pe pictograma Network (Reţea) din partea stângă şi definiţi numele de reţea în câmpul
Network name (Nume reţea). Numele reţelei pe care-l introduceţi va fi recunoscut de televizorul
dvs.
3
Faceţi clic pe pictograma Shares (Partajare) din stânga.
4
Faceţi clic pe fila Local Folders (Foldere locale) de pe ecranul Shared (Partajat).
5
Faceţi clic pe pictograma Add (Adăugare) pentru a deschide fereastra Browse Folder (Răsfoire
folder).
6
Selectaţi folderul care conţine fişierele pe care doriţi să le partajaţi. Folderul selectat este adăugat
la lista folderelor partajate.
7
Faceţi clic pe pictograma Start Server (Pornire server) pentru a porni serverul.
OBSERVAŢIE
►Dacă folderele sau fişierele partajate nu sunt afişate pe televizor, faceţi clic pe folderul de pe fila
Local Folders (Foldere locale) şi apoi pe Rescan Folder (Rescanare folder) la butonul More (Mai
mult).
►Vizitaţi www.nero.com pentru informaţii suplimentare şi instrumente software.
Redarea conţinuturilor partajate
Puteţi afişa şi reda filme, fotografii şi muzică stocate pe computerul dvs. sau pe alte servere media
DLNA.
1
2
3
4
Porniţi serverul de pe computerul dvs. sau de pe alt dispozitiv conectat la reţeaua dvs. la domiciliu.
Selectaţi SUPORT PROPRIU.
Selectaţi Listă filme, Listă cu poze sau Listă muzică.
Selectaţi DLNA.
În funcţie de serverul media, acest televizor ar putea avea nevoie de permisiune de la
server.
Dacă doriţi să rescanaţi serverul media disponibil, apăsaţi butonul de culoare
albastră.
►Pentru a reda fişierul pe serverul media, televizorul şi serverul media trebuie să fie conectate la
acelaşi punct de acces.
►Deoarece compatibilitatea şi funcţiile de redare disponibile în meniul SUPORT PROPRIU sunt
testate pe mediul de server DLNA fascicul (Nero MediaHome 4 Essentials), cerinţele privind
fişierele şi funcţiile de redare de pe SUPORT PROPRIU ar putea fi diferite în funcţie de serverele
media.
►Cerinţele privind fişierele de pe această pagină nu sunt întotdeauna compatibile. S-ar putea să
existe o serie de restricţii în ce priveşte caracteristicile fişierelor şi abilitatea media a serverului.
► ►Chiar şi fişierele care nu sunt acceptate pot fi afişate în miniatură foto sau miniatură muzicală.
►Miniaturile filmelor nu sunt suportate în Film DLNA.
►Dacă în meniul SUPORT PROPRIU există un fişier de muzică ce nu poate fi redat, televizorul va
omite acest fişier şi va reda fişierul următor.
►Informaţia privind fişierul indicată pe ecran poate să nu fie întotdeauna corectă pentru fişierele de
muzică şi de film din meniul SUPORT PROPRIU.
►Acest televizor acceptă numai fişiere de subtitrare pentru film furnizate de Nero MediaHome 4.
►Numele fişierului de subtitrare şi numele fişierului film trebuie să fie acelaşi şi acestea trebuie să
se afle în acelaşi folder.
►Dacă fişierele de subtitrare au fost adăugate după ce un director a fost deja indexat, utilizatorul
trebuie să le îndepărteze şi să readauge folderul la lista partajărilor.
►Calitatea redării şi operării funcţiei SUPORT PROPRIU poate fi afectată de starea reţelei dvs.
►Fişierele de pe mediile detaşabile cum ar fi unitatea USB, unitatea DVD etc. de pe serverul dvs.
media s-ar putea să nu se partajeze corect.
►►Când redaţi fişiere media prin conexiunea DLNA, aceasta nu acceptă redarea de fişiere DivX
care este protejată de DRM.
►Pot fi recunoscute până la 200 de foldere într-unul singur şi 999 de foldere şi fişiere.
►Dacă există mai multe foldere şi fişiere într-un folder, este posibil ca acesta să nu funcţioneze
corect.
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
OBSERVAŢIE
95
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
LISTĂ FILME
Puteţi reda fişiere video pe un dispozitiv de stocare USB sau PC.
Lista de filme este activată odată ce este detectat USB. Este utilizată la redarea filmelor pe TV.
Afişează filmele din folderul USB şi acceptă Redare.
Permite redarea tuturor filmelor din folder şi a fişierelor dorite de utilizator.
Este o listă de filme ce afişează informaţiile despre folder şi despre fişierul video.
Reprezentarea afişajului pe ecran poate fi diferită faţă aparatului dumneavoastră. Imaginile sunt un
exemplu menit să vă ghideze în operarea TV.
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
96
Fişier ce acceptă formatul Film (*.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.dvix/*.avi/*.asf/*.wmv/*.
avi(motion-jpeg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))
Video format : DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263
Format audio: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
Bit rate : within 32 kbps to 320 kbps(MP3)
Format subtitrare externă : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
Format subtitrare internă : numai XSUB (este formatul de subtitrare utilizat la fişierele DivX6)
• Este posibil ca anumite subtitrări create de utilizator să nu funcţioneze corespunzător.
• Anumite caractere speciale nu sunt acceptate în subtitrări.
• Etichetele HTML nu sunt acceptate în subtitrări.
• Nu sunt disponibile subtitrări în alte limbi în afară de limbile acceptate.
• Schimbarea fontului şi a culorii subtitrării nu este acceptată.
• Nu sunt acceptate subtitrări în alte limbi decât cele specificate.
• Este posibil ca fişierele video cu fişiere de subtitrare mai mari de 1 MB să nu fie redate corect.
• Este posibil ca ecranul să sufere întreruperi temporare (oprirea imaginii, redare mai rapidă etc.) în timpul schimbării
limbii audio.
• Este posibil ca un fişier video deteriorat să nu fie redat corect, sau să facă inutilizabile anumite funcţii ale player-ului.
• Este posibil ca fişierele video realizate cu anumite dispozitive de codificare să nu fie redate corect.
• Dacă structurile video şi audio ale fişierului înregistrat nu se suprapun, se va emite doar video sau doar audio.
• Materialele video HD de maxim 1920x1080@25 / 30P sau 1280x720@50 / 60P sunt acceptate, în funcţie decadru.
• Este posibil ca materialele video cu rezoluţii mai mari de 1920X1080@25 / 30P sau 1280x720@50 / 60P să nu
funcţioneze corect, în funcţie de cadru.
• Este posibil ca fişierele video care nu se încadrează în tipurile şi formatele specificate să nu funcţioneze corect.
• Raportul de bit maxim al fişierului video care poate fi redat este 20 Mbps.
• Nu garantăm redarea lină a profilurilor codate de nivel 4.1 sau mai mare în H.264 / AVC.
• Codecul audio DTS nu este acceptat.
• Un fişier video cu dimensiunea mai mare de 30 GB nu este acceptat pentru redare.
• Un fişier video DivX şi fişierul subtitrare corespunzător trebuie să se afle în acelaşi folder.
• Numele unui fişier video şi numele fişierului subtitrare care îi corespunde trebuie să fie identice pentru ca acesta să
poată fi afişat.
• Redarea unui fişier video prin intermediul unei conexiuni USB care nu suportă viteză mare poate funcţiona
necorespunzător.
• Fişierele video codificate de GMC (Global Motion Compensation) şi Qpel (Quarterpel Motion Estimation) nu sunt
acceptate.
• Atunci când vizionaţi filmul prin intermediul funcţiei Listă filme, puteţi regla o imagine cu ajutorul tastei Economisire
energie şi Mod AV de pe telecomandă. Configurarea de către utilizator pentru fiecare mod imagine nu funcţionează.
• Modul Truc nu acceptă alte funcţii decât ►► dacă fişierele video nu conţin informaţii de indexare.
• La redarea unui fişier video prin reţea, modul Truc este limitat la viteza 2x.
• Este posibil ca fişierele video ale căror nume conţin caractere speciale să nu poată fi redate.
Fişier DivX acceptat
Extensii fişiere
A/V
Codec
Video
Audio
Video
Video
H.264 / AVC
MPEG-4 Part 2
Audio
AAC
Video
H.264 / AVC
Audio
AAC
Dolby Digital
Video
.vob
Audio
.mpg
Video
Audio
Main Profile@ Level 4.1
High Profile@ Level 4.1
(e.g. 720p60, 1080i60, 1080p30)
97
Majoritatea conţinuturilor
MKV disponibile sunt
codificate de codecul
open source x264.
AAC-LC and HE-AAC
MPEG-2
Main Profile@High Level (de ex. 720p60, 1080i60)
VC-1
Simple Profile@Medium Level (de ex. CIF,
QVGA)
Main Profile@High Level (de ex. 1080p30)
Advanced Profile@Level 3
(de ex. 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-1Layer I, II
MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital
AAC
MPEG-1
MPEG-2
AAC-LC şi HE-AAC
MPEG-1Layer I, II
Numai fluxuri compatibile şi configurate adecvat pentru TS, PS sau
ES
Compensarea mişcării
globale sau estimarea
mişcării unui sfert de
pixel nu sunt suportate. Fluxurile care
Advanced Simple Profile (de ex. 720p/1080i)
utilizează această
sintaxă nu sunt suporAAC-LC şi HE-AAC
tate.
Main Profile@ Level 4.1
High Profile@ Level 4.1
(de ex. 720p60, 1080i60, 1080p30)
Dolby Digital
MPEG-1Layer I, II
DVD-LPCM
MPEG-1
Sunt suportate
numai fluxuri
compatibile cu
standardul
SMPTE 421M
VC-1.
Main Profile@ Level 4.1
High Profile@ Level 4.1
(de ex. 720p60, 1080i60, 1080p30)
H.264 / AVC
Video
Audio
Main Profile@ Level 4.1
High Profile@ Level 4.1
(de ex. 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-1Layer I, II
MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital
.mkv
.ts
.trp
.tp
Advanced Simple Profile
(de ex. 720p/1080i)
Compensarea mişcării
globale sau estimarea
mişcării unui sfert de
pixel nu sunt suportate. Fluxurile care
utilizează această
sintaxă nu sunt suportate.
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
.mp4
.m4v
XViD
H.264 / AVC
Audio
Advanced Profile@Level 3
(de ex. 720p60, 1080i60, 1080p30)
WMA 9 Profesional
DivX3.11
DivX4
DivX5
DivX6
.divx
.avi
Explicaţie
Sunt suportate numai fluxuri compatibile cu standarVC-1 Simple and Main Simple Profile@Medium Level (de ex. CIF, QVGA) dul SMPTE 421M VC-1.
Profiles
Main Profile@High Level (de ex. 1080p30)
standard are supported.
WMA Standard
VC-1 Advanced Profile
.asf
.wmv
Suport profil/nivel
Main Profile@High Level (de ex. 720p60, 1080i60)
Main Profile@High Level
(de ex. 720p60, 1080i60)
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
Componente ecran
De asemenea, puteţi ajusta USB în meniul INTRARE.
1
Selectaţi SUPORT
PROPRIU.
2
Selectaţi Listă filme.
2
1
1
2
3
4
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
5
Se va muta la un fişier din
nivelul anterior
Pagina curentă/Pagini totale
Butoane corelate de pe
telecomandă
Conţinutul din folderul concentrat pe 1
Pagina curentă / toate paginile
din cuprins din folderul concentrat pe 1
Comandă 1
USB1 External
001
002
005
006
Pag. 1/1
003
5
004
4
Mutare
Schimbă dispozitivul
La Listă cu poze
Schimbare numere
Redare P
Schimbare
pagină
Mod de marcare
MARK
Marcare
Ieşire
3
• Este posibil ca unele fişiere să
fie afişate în imaginea de previzualizare numai ca pictograme.
98
Pag. 1/1
Listă filme
• Fişierele neacceptate sunt
afişate în imaginea de
previzualizare numai ca
pictograme.
• Fişierele anormale
sunt afişate în format bitmap.
Selectare film
■ Când redaţi fişiere film
Pag. 1/1
Listă filme
Comandă 1
USB1 External
001
005
Pag. 1/1
002
003
006
051. Apple_ ......
02:30:25
Mutare
Schimbă dispozitivul
Selectaţi folderul sau unitatea disc pentru destinaţie.
2
Schimbare numere
Redare P
Mod de marcare
Schimbare
pagină
MARK
Marcare
Ieşire
• Utilizaţi butonul P
pentru a naviga în
cadrul paginii de film.
Selectaţi titlurile filmelor după
preferinţă.
3
Sunt redate fişiere film.
Utilizarea telecomenzii
ROŞU
Schimbă dispozitivul.
VERDE
Apăsaţi repetat butonul VERDE (Verde) pentru a trece de la Listă cu poze(Photo
List)->Listă muzică(Music List).
GALBEN
O metodă de vizualizare în 5 fotografii mari sau listă simplă.
ALBASTRU
Convertiţi în Mod de marcare.
EXIT
►
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
1
La Listă cu poze
004
Reveniţi la vizionarea TV normală.
Apăsaţi butonul PLAY(►) pentru a reveni la redarea normală.
99
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
■ Când sunt redate fişierele film selectate
Pag. 1/1
Listă filme
Mod de marcare
Comandă 1
USB1 External
Pag. 1/1
001
002
003
005
006
051. Apple_ ......
02:30:25
Mutare
Redaţi marcate
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
1
Marcaţi tot
Demarcaţi tot
004
Marcare P
Schimbare
pagină
Ieşire Mod de
marcare
Selectaţi folderul sau unitatea disc pentru
destinaţie.
2
Selectaţi titlurile filmelor după
preferinţă.
3
ALBASTRU sau
4
MARK
Marcare
Ieşire
• Atunci când sunt marcate unul
sau mai multe fişiere de film,
filmele marcate vor fi redate succesiv.
Convertiţi în Mod de marcare.
Marcaţi fişierul film dorit.
5ROŞU
Este redat fişierul film marcat.
OBSERVAŢIE
► În cazul fişierelor care nu sunt acceptate, este afişat un mesaj referitor la fişierele care nu sunt acceptate.
100
Utilizarea telecomenzii
ROŞU
Redaţi fişierul film selectat.
După ce se încheie redarea unui fişier film, următorul fişier selectat va fi redat
automat.
VERDE
Marcaţi toate fişierele film de pe ecran.
GALBEN
Deselectaţi toate fişierele film marcate.
ALBASTRU
Ieşire din Mod de marcare.
EXIT
Reveniţi la vizionarea TV normală.
► Dacă selectaţi „Da” pe OSD când redaţi acelaşi fişier după ce redarea fişierului film a fost oprită, redarea va
reîncepe din locul în care a fost oprită anterior.
► Dacă în folder există fişiere în serie continuă, va fi redat automat fişierul următor. Această situaţie exclude
însă cazurile în care funcţia Repeat (Repetare) din Opţiunea listă filme este pe „On” (Pornit) (consultaţi
pagina 104) sau setată ca Redare marcată.
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
OBSERVAŢIE
101
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
Utilizarea funcţiei Listă filme, redare
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită
faţă de televizorul dumneavoastră.
Alegere opţiuni.
Setare redare video.
Setare video.
Setare audio.
■
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
102
1
2
Închidere
◄►
►
►
II
Sau
01:02:30 / 02:30:25
◄◄ ►►
Q.MENU
Opţiuni
Ascundere
Ieşire
Afişează meniul Option(Opţiuni).
Selectaţi Setare redare video, Setare video, Setare audio sau Setare video 3D(Doar
42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***).
OBSERVAŢIE
► Valorile opţiunilor modificate în Listă filme nu afectează Listă cu poze şi Listă muzică.
► Valoarea opţiunii modificate în Listă cu poze şi Listă muzică sunt modificate similar în Listă cu poze şi
Listă muzică, mai puţin în Listă filme.
► Când redaţi din nou fişierul video după oprire, îl puteţi reda din punctul în care a fost oprit.
Utilizarea telecomenzii
■
►
II
◄◄ / ►►
Opreşte redarea fişierului film.
Apăsaţi butonul PLAY(►) pentru a reveni la redarea normală.
În timpul redării, apăsaţi pe butonul Pause(II).
■ Se afişează o imagine statică.
■ Dacă nu apăsaţi nici un buton de pe telecomandă timp de 10 minute după ce aţi
pus pauză, TV revine în starea de redare.
■ Apăsaţi butonul Pause(II) şi apoi utilizaţi butonul FF(►►) mişcare lentă.
În timpul redării, apăsaţi repetat butonul REW(◄◄) pentru a mări viteza ◄◄(x2)
-> ◄◄◄(x4) -> ◄◄◄◄(x8) ->◄◄◄◄◄(x16) ->◄◄◄◄◄◄(x32) .
apăsaţi repetat butonul FF(►►) pentru a mări viteza ►►(x2)-> ►►►(x4) ->
►►►►(x8) ->►►►►►(x16) -> ►►►►►►(x32).
■ Prin apăsarea repetată a acestor butoane, se măreşte viteza de derulare rapidă
înainte / înapoi.
MENU
sau
Afişează meniul Option(Opţiuni).
Ascunde meniul în ecranul de dimensiune maximă.
■ Pentru a vedea din nou meniul pe tot ecranul, apăsaţi butonul OK pentru afişare.
EXIT
Reveniţi la vizionarea TV normală.
<>
■ Când utilizaţi butonul < sau > în timpul redării, un cursor care indică poziţia poate
fi vizualizat pe ecran.
Apăsaţi butonul ENERGY SAVING (Economie de energie) în mod repetat, pentru a
schimba luminozitatea ecranului. (Consultaţi pag. 138)
Apăsaţi butonul AV MODE în mod repetat pentru a selecta sursa dorită.
(Consultaţi pag. 66)
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
BACK
Q.MENU
103
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
■ Când selectaţi Setare redare video,
Setare redare video.
Format imagine
◄
Complet
►
Limba audio
◄
1
►
Limba subtitrării
◄
Pornit
►
● Limbă
◄
Engleză
►
● Cod pagină
◄
Implicit
►
● Sincronizare
◄
0
►
● Poziţie
◄
0
►
● Dimensiune
◄
Normal
►
Repetare
◄
Pornit
►
Precedent
1
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
2
Selectaţi Format imagine, Limba audio,
Limba subtitrării sau Repetare.
Efectuaţi reglajele corespunzătoare.
Limba subtitrării
Limbă suport
Latină1
Engleză, spaniolă, franceză, germană, italiană,
suedeză, finlandeză, olandeză, portugheză, daneză,
română, norvegiană, albaneză, Galică, velşă, irlandeză,
catalană, valenciană
Latină2
Bosniacă, poloneză, croată,
Cehă, slovacă, slovenă, sârbă, maghiară
Latină4
Estonă, letonă, lituaniană
Chirilică
Bulgară, macedoneană, rusă, ucraineană, kazahă
Greacă
Greacă
Turcă
Turcă
► Format imagine : Selectează formatul de
imagine preferat în timpul redării filmelor.
► Limba audio : Modifică Grupul de limbi al
sonorului în timpul redării unui film. Fişierele
cu o singură linie audio nu pot fi selectate.
►Limba subtitrării: Activaţi/Dezactivaţi subtitrarea.
► Limbă : Este activat pentru subtitrare SMI şi
se poate selecta limba în cadrul subtitrării.
► Cod pagină : Se poate selecta tipul de literă
pentru subtitrare. Când este setat pe implicit,
se va utiliza acelaşi tip de literă ca în meniul
general.
► Sincronizare : Reglează sincronizarea unei
subtitrări de la -10 secunde la +10 secunde
în paşi de câte 0,5 secunde în timpul redării
unui film.
► Poziţie : Schimbă poziţia unei subtitrări între
partea de sus sau partea de jos în timpul
redării unui film.
► Dimensiune : Selectează dimensiunea dorită
pentru subtitrare în timpul redării filmului.
► Repetare : Activaţi/dezactivaţi funcţia de
repetare a redării filmului. Când este activată
opţiunea, fişierul din folder va fi redat
repetat. Chiar când redarea repetată este
oprită, redarea poate fi efectuată dacă
numele fişierului este similar cu cel al
fişierului anterior.
OBSERVAŢIE
► Doar 10.000 de blocuri de sincronizare pot fi acceptate în fişierul de subtitrări.
► Când redaţi clipuri video, puteţi regla dimensiunea imaginii prin apăsarea butonului RATIO (RAPORT).
104
■ Când selectaţi Setare video,
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
Numai televizor LCD/LCD cu LED-uri
Setare video.
Setare video.
Mod imagine
◄
● Sursă de lumină 70
◄
● Contrast
100
◄
● Luminozitate
50
◄
● Culoare
60
►
Mod imagine
►
● Contrast
100
◄
● Luminozitate
50
◄
►
►
● Claritate
50
◄
►
►
● Culoare
60
◄
►
Standard
◄
►
● Contrast dinamic
◄
Mediu
►
● Tentă
0
R
G
● Îmbunătăţire margine
◄
Ridicat
►
● Temp. cul.
0
W
C
● Reducere zgomot
◄
Mediu
►
● Reducere zgomot
TruMotion
◄
Scăzut
►
Precedent
Resetare imagine
◄
Scăzut
►
Precedent
Selectaţi Mod imagine sau TruMotion.
Efectuaţi reglajele corespunzătoare. (Consultaţi pagina. 139 la 148)
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
2
Standard
◄
Resetare imagine
1
numai la televizor cu plasmă
105
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
■ Când selectaţi Setare audio,
Setare audio.
Mod sunet
◄
Standard
►
Volum auto
◄
Oprit
►
Voce clară II
◄
Oprit
►
Balans
0
◄
L
R ►
Precedent
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
1
2
Selectaţi Mod sunet, Volum auto, Voce clară II sau Balans.
Efectuaţi reglajele corespunzătoare. (Consultaţi pagina. 154 la 158)
■ Când selectaţi Setare video 3D, (Doar 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
Puneţi ochelarii 3D.
Aşezaţi-vă la 2 metri de televizor pentru a
vă delecta cu cea mai bună imagine 3D.
(Pentru o vizionare mai confortabilă,
schimbaţi imaginea stânga/dreapta a
ochelarilor cu butonul .)
OK
sau
Porniţi ochelarii 3D şi puneţi-i la ochi.
Aşezaţi-vă la o distanţă de 2 metri de televizor pentru cea mai bună vizionare 3D.
OK
Setare efect 3D : 10
Anulare
sau
Porniţi ochelarii 3D şi puneţi-i la ochi.
Aşezaţi-vă la o distanţă de 2 metri de televizor pentru cea mai bună vizionare 3D.
OK
Setare Stânga/Dreapta
3D
Terminare 3D video
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi capitolul Imagine 3D din Manualul de utilizare.
106
Anulare
Modificare imagine stânga/dreapta
LISTĂ FOTO
Puteţi vizualiza fişiere foto de pe un dispozitiv de stocare USB sau PC.
Reprezentarea afişajului pe ecran poate fi diferită faţă aparatului dumneavoastră. Imaginile sunt un
exemplu menit să vă ghideze în operarea TV.
Atunci când vizualizaţi fotografia prin intermediul funcţiei Listă fotografii, nu puteţi schimba modul de imagine.
Fişier ce suportă format PHOTO(*.JPEG)
Fundament : 64 x 64 la 15360 x 8640
Progresiv : 64 x 64 la 1920 x 1440
•
•
•
•
•
Puteţi reda doar fişiere JPEG.
Fişierele neacceptate sunt afişate sub forma unei pictograme predefinite.
Un mesaj de eroare survine pentru fişierele corupte sau formatele de fişiere care nu pot fi redate.
Este posibil ca fişierele de imagini corupte să nu fie afişate corect.
Vizualizarea imaginilor de înaltă rezoluţie pe tot ecranul poate dura un timp.
Doar 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***
Extensii fişiere
Element
dimensiune fotografie
format de fişier acceptat
mpo
3D
dimensiune fotografie
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
SOF0: linie de bază
SOF1: Extindere secvenţială
SOF2: Progresiv
Min: 64 x 64
Max. - Tip normal: 15360 (L) x 8640 (H)
Tip progresiv: 1920 (L) x 1440 (H)
mpo
Dimensiune 4:3: 3,648 x 2,736
2,592 x 1,944
2,048 x 1,536
Dimensiune 3:2: 3,648 x 2,432
format de fişier acceptat
jpeg
jpg
jpe
2D
Profil
Componente ecran
De asemenea, puteţi ajusta USB în meniul INTRARE.
1
Selectaţi SUPORT
PROPRIU.
2
Selectaţi Listă cu poze.
2
1
1
2
3
4
5
Se va muta la un fişier din
nivelul anterior
Pagina curentă/Pagini totale
Butoane corelate de pe
telecomandă
Conţinutul din folderul concentrat pe 1
Pagina curentă / toate paginile
din cuprins din folderul concentrat pe 1
Pag. 1/1
Listă cu poze
Comandă 1
USB1 External
001
002
Pag. 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
007
008
5
009
4
010
011
Mutare
Schimbă dispozitivul
La Listă muzică
Schimbare numere
3
Vizualizare
P
Mod de marcare
Schimbare
pagină
MARK
Marcare
Ieşire
107
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
Selectare fotografii
■ Când sunt redate fişiere foto
Pag. 1/1
Listă cu poze
Comandă 1
USB1 External
001
010
002
011
Pag. 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Mutare
Schimbă dispozitivul
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
1
Schimbare numere
Selectaţi folderul sau unitatea disc pentru destinaţie.
2
Vizualizare
P
Mod de marcare
008
Schimbare
pagină
009
MARK
Marcare
Ieşire
• Utilizaţi butonul P
pentru a naviga în
cadrul paginii de fotografii.
Selectaţi fotografiile dorite.
3
Sunt afişate fişierele foto.
Utilizarea telecomenzii
ROŞU
Schimbă dispozitivul.
VERDE
Apăsaţi repetat butonul VERDE (GREEN) pentru a trece de la Listă muzică(Music
List)->Listă filme(Movie List).
GALBEN
O metodă de vizualizare în 5 fotografii mari sau listă simplă.
ALBASTRU
Convertiţi în Mod de marcare.
EXIT
108
La Listă muzică
007
Reveniţi la vizionarea TV normală.
■ Când sunt afişate fişierele foto selectate
Pag. 1/1
Listă cu poze
Mod de marcare
Comandă 1
USB1 External
001
010
002
011
Pag. 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Mutare
Vizualizare marcate
Selectaţi folderul sau unitatea disc pentru
destinaţie.
2
3
Selectaţi fotografiile dorite.
ALBASTRU sau
4
5ROŞU
Demarcaţi tot
Marcare P
Convertiţi în Mod de marcare.
Marcaţi fişierul foto dorit.
Este afişat fişierul foto marcat.
Schimbare
pagină
Ieşire Mod de
marcare
009
MARK
Marcare
Ieşire
• Atunci când sunt marcate una sau mai multe
fotografii, puteţi vizualiza fiecare fotografie
marcată, sau o expoziţie diapozitive
compusă din fotografiile marcate. Dacă nu
este marcată nicio fotografie, puteţi vizualiza
fiecare fotografie individuală din folder, sau
o expoziţie diapozitive compusă din toate
fotografiile din folder.
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
1
Marcaţi tot
008
007
109
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
Utilizarea telecomenzii
ROŞU
Afişează fişierul foto selectat.
VERDE
Marcaţi toate fişierele foto de pe ecran.
GALBEN
Deselectaţi toate fişierele foto marcate.
ALBASTRU
Ieşire din Mod de marcare.
EXIT
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
110
Reveniţi la vizionarea TV normală.
Vizualizarea fotografiilor
Operaţiunile detaliate sunt disponibile în ecranul de vizualizare la dimensiunea maximă a fotografiilor.
Pag. 1/1
Listă cu poze
Comandă 1
USB1 External
001
002
010
011
Pag. 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Mutare
Schimbă dispozitivul
La Listă muzică
008
007
Schimbare numere
Vizualizare
P
009
Schimbare
pagină
Mod de marcare
MARK
Marcare
Ieşire
◄
►
Raportul de imagine al unei fotografii ar putea
determina dimensiunea fotografiei afişate pe ecran
la dimensiune maximă Apăsaţi butonul IEŞIRE
pentru a reveni la vizualizarea normală a televizorului.
◄
Diaporamă
1
2
3
►
BGM
■
2/13
►
Q.MENU
Opţiuni
Ascundere
Selectaţi folderul sau unitatea disc pentru destinaţie.
Ieşire
• Utilizaţi butonul P
pentru a naviga în
cadrul paginii de fotografii.
Selectaţi fotografiile dorite.
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
Fotografia selectată este afişată la
dimensiune maximă.
• Apăsaţi butonul IEŞIRE pentru a merge înapoi la Listă foto.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru ca ecranul de ajutor OSD să dispară.
111
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
Selectaţi
Diaporamă,
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
4
◄
►
◄
Diaporamă
►
BGM
■
2/13
►
Q.MENU
Opţiuni
Ascundere
Ieşire
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
► Diaporamă : Atunci când nu este selectată nicio imagine, toate
fotografiile din folderul respective sunt afişate în cadrului unei
expoziţii diapozitive. Dacă sunt selectate câteva fotografii, acestea
vor fi afişate într-o expoziţie diapozitive.
■ Configurare interval de timp al opţiunii de expoziţie
diapozitive în Opţiune.
► BGM (Muzică de fundal) : Ascultaţi muzică în timpul vizualizării
fotografiilor la dimensiune maximă.
■ Setaţi dispozitivul BGM şi albumul în Opţiuni înainte de a
utiliza această funcţie.
■ Puteţi modifica Opţiune cu ajutorul butonului Q.MENU sau
MENU de pe telecomandă.
► ꘤ (Rotire) : Rotire fotografii.
■ Roteşte fotografia la 90°, 180°, 270°, 360° în sensul acelor
de ceasornic.
■ Nu este posibilă rotirea dacă lăţimea unei imagini este mai
mare decât înălţimea acceptată.
►
►
/
: Puteţi vizualiza fotografia în modul Full (Întreg) sau
Original.
: Apăsaţi butonul ENERGY SAVING repetat pentru a
mări luminozitatea ecranului. (Consultaţi pag. 138)
► Opţiune : Setaţi valori pentru Viteză diapozitiv şi BGM.
■ Utilizaţi butonul
şi butonul OK pentru a seta valorile.
■ Nu puteţi modifica BGM cât timp BGM este redat.
■ Puteţi selecta numai folderul MP3 salvat pe dispozitivul care
afişează în prezent fotografia.
► Ascundere : Ascunde meniul în timpul ecranului de dimensiune
maximă.
■ Pentru a vizualiza din nou meniul pe ecranul de dimensiune
maximă, apăsaţi OK pentru a afişa.
Apăsaţi butonul IEŞIRE pentru a merge înapoi la Listă foto.
112
BGM, ꘤ (Rotire),
/ ,
,
Opţiuni, Ascundere
sau Ieşire.
• Utilizaţi butonul
pentru a selecta
fotografia anterioară sau cea
următoare.
• Utilizaţi butonul
pentru a selecta
şi controla meniul în ecranul de
dimensiune maximă.
Utilizarea funcţiei Listă foto
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită
faţă de televizorul dumneavoastră.
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
Alegere opţiuni.
◄
►
Setare vizualizare fotografii.
Setare video.
Setare audio.
Închidere
◄
Diaporamă
2
sau
BGM
2/13
►
Q.MENU
■
Opţiuni
Ascundere
Ieşire
Afişează meniul Option(Opţiuni).
Selectaţi Setare vizualizare fotografii., Setare video., Setare audio. sau Setare video
3D.(Doar 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***).
OBSERVAŢIE
►Valorile opţiunilor modificate în Listă filme nu afectează Listă cu poze şi Listă muzică.
►Valoarea opţiunii modificate în Listă cu poze şi Listă muzică sunt modificate similar în Listă cu
pozet şi Listă muzică, mai puţin în Listă filme.
►Nu puteţi selecta Opţiune în modul de imagine 3D. (Doar 42/47LX6***, 47/55LX9***)
►Dacă doriţi să ascultaţi BGM (muzică de fundal) în timp ce vizualizaţi fişiere imagine *mpo,
redaţi un fişier *jpg şi setaţi dosarul BGM din „Opţiune - Setare vizualizare fotografie”. Apoi,
puteţi selecta şi asculta BGM când vizualizaţi fişiere *mpo. (Doar 42/47LX6***, 47/55LX9***)
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
1
►
113
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
■ Când selectaţi Setare vizualizare foto,
Setare vizualizare fotografii.
Vitez.planşe
◄
BGM
Rapid
►
Comandă 1
● Repetare
◄
Pornit
►
● Aleatoriu
◄
Oprit
►
Precedent
1
2
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
114
Selectaţi Vitez.planşe sau BGM.
Efectuaţi reglajele corespunzătoare.
■ Când selectaţi Setare video,
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
Numai televizor LCD/LCD cu LED-uri
Setare video.
Setare video.
Mod imagine
◄
● Sursă de lumină 70
◄
● Contrast
100
◄
● Luminozitate
50
◄
● Culoare
numai la televizor cu plasmă
60
Standard
◄
►
Mod imagine
►
● Contrast
100
◄
● Luminozitate
50
◄
►
►
● Claritate
50
◄
►
►
● Culoare
60
◄
►
Fotografie
◄
►
● Contrast dinamic
◄
Mediu
►
● Tentă
0
◄
R
G
►
● Îmbunătăţire margine
◄
Ridicat
►
● Temp. cul.
0
◄
W
C
►
● Reducere zgomot
◄
Mediu
►
● Contrast dinamic
TruMotion
◄
Scăzut
►
Resetare imagine
2
►
◄
Oprit
Resetare imagine
Precedent
Selectaţi Mod imagine sau TruMotion.
Efectuaţi reglajele corespunzătoare. (Consultaţi pagina. 139 la 148)
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
1
Precedent
◄
115
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
■ Când selectaţi Setare audio
Setare audio.
Mod sunet
◄
Standard
►
Volum auto
◄
Oprit
►
Voce clară II
◄
Oprit
►
Balans
0
◄
L
R ►
Precedent
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
1
2
Selectaţi Mod sunet, Volum auto, Voce clară II sau Balans.
Efectuaţi reglajele corespunzătoare. (Consultaţi pagina. 154 la 158)
■ Când selectaţi Setare video 3D, (Doar 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
Puneţi ochelarii 3D.
Aşezaţi-vă la 2 metri de televizor pentru a
vă delecta cu cea mai bună imagine 3D.
(Pentru o vizionare mai confortabilă,
schimbaţi imaginea stânga/dreapta a
ochelarilor cu butonul .)
OK
sau
Porniţi ochelarii 3D şi puneţi-i la ochi.
Aşezaţi-vă la o distanţă de 2 metri de televizor pentru cea mai bună vizionare 3D.
OK
Setare efect 3D : 10
Anulare
sau
Porniţi ochelarii 3D şi puneţi-i la ochi.
Aşezaţi-vă la o distanţă de 2 metri de televizor pentru cea mai bună vizionare 3D.
OK
Setare Stânga/Dreapta
3D
Terminare 3D video
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi capitolul Imagine 3D din Manualul de utilizare.
116
Anulare
Modificare imagine stânga/dreapta
LISTA MUZICĂ
Puteţi reda fişiere audio pe un dispozitiv de stocare USB sau PC.
Fişierele de muzică cumpărate (*.MP3) ar putea include restricţii referitoare la drepturile de autor.
Redarea acestor fişiere ar putea să nu fie suportată de acest model.
Fişierele de muzică de pe dispozitivul USB pot fi redate de această unitate.
Reprezentarea afişajului pe ecran poate fi diferită faţă aparatului dumneavoastră. Imaginile sunt un
exemplu menit să vă ghideze în operarea TV.
Fişier ce permite format MUZICĂ (*.MP3)
Raport bit 32 la 320
• Eşantion bit MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• Eşantion bit MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
De asemenea, puteţi ajusta USB în meniul INTRARE.
1
Selectaţi SUPORT
PROPRIU.
2
Selectaţi Listă muzică.
3
2
1
2
3
4
5
6
Previzualizare: Dacă există o
copertă de album pentru fişier
(Imagine de album), coperta
va fi afişată.
Se va muta la un fişier din
nivelul anterior
Pagina curentă / Pagini totale
Butoane corelate de pe
telecomandă
Conţinutul din folderul concentrat pe 2
Pagina curentă / toate paginile
din cuprins din folderul concentrat pe 2
Pag. 1/1
Listă muzică
USB1 External
1
Comandă 1
001. - B01.mp3
00:00
Pag. 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
5
Mutare
Schimbă dispozitivul
6
La Listă filme
Schimbare numere
Redare P
Schimbare
pagină
Mod de marcare
MARK
Marcare
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
Componente ecran
Ieşire
4
117
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
Selectare muzică
Pag. 1/1
Listă muzică
Comandă 1
USB1 External
001. - B01.mp3
00:00
Pag. 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Mutare
Schimbă dispozitivul
La Listă filme
Schimbare numere
■ Când redaţi fişiere muzică
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
1
Mod de marcare
Schimbare
pagină
MARK
Marcare
Ieşire
• Utilizaţi butonul P
pentru a naviga în sus
/ jos pe pagina de muzică.
Selectaţi folderul sau unitatea disc pentru destinaţie.
2
Selectaţi melodiile dorite.
3
Sunt redate fişiere muzică.
Utilizarea telecomenzii
ROŞU
Schimbă dispozitivul.
VERDE
Apăsaţi repetat butonul VERDE pentru a trece de la Listă filme->Listă foto.
GALBEN
O metodă de vizualizare în 5 fotografii mari sau listă simplă.
ALBASTRU
Convertiţi în Mark Mode (Mod marcare).
EXIT
118
Redare P
Reveniţi la vizionarea TV normală.
■ Când sunt redate fişierele muzică selectate
Pag. 1/1
Listă muzică
Mod de marcare
Comandă 1
USB1 External
001. - B01.mp3
00:00
Pag. 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Mutare
Redaţi marcate
Selectaţi folderul sau unitatea disc pentru
destinaţie.
2
3
Selectaţi melodiile dorite.
Albastru sau
4
5ROŞU
Demarcaţi tot
Convertiţi în Mod de marcare.
Marcaţi fişierul muzică dorit.
Este redat fişierul muzică marcat.
Schimbare
pagină
Ieşire Mod de
marcare
MARK
Marcare
Ieşire
• Atunci când sunt marcate unul sau mai multe
fişiere, melodiile marcate vor fi redate succesiv.
De exemplu, dacă doriţi să asculta şi în mod
repetitiv doar o melodie, marcaţi pur şi simplu
melodia şi optaţi pentru redare.
Dacă nu este marcată nicio melodie, va fi redată
succesiv toată muzica din folder.
• Dacă doriţi să activaţi funcţia de redare în ordine
aleatorie, trebuie să setaţi Opţiune->Setare
redare audio.->Aleatoriu pe Pornit.
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
1
Marcaţi tot
Marcare P
119
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
Utilizarea telecomenzii
ROŞU
Afişează fişierul muzică selectat.
VERDE
Marcaţi toate fişierele muzică de pe ecran.
GALBEN
Deselectaţi toate fişierele muzică marcate.
ALBASTRU
Leşire Mod de marcare
EXIT
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
120
Reveniţi la vizionarea TV normală.
Utilizând funcţia Listă muzică, redaţi
Pag. 1/1
Listă muzică
3 fişier(e) Marcat(e)
Comandă 1
USB1 External
Pag. 1/1
Setare redare audio.
►
004. - B04.mp3
00:00
■
1
II ◄◄ ►►
sau
006. - B06.mp3
00:00
◄►
►
Redare cu poză
007. - B07.mp3
00:00
008. - B08.mp3
00:00
Închidere
02:30 / 03:25
Q.MENU
Opţiuni
Ascundere
Ieşire
Afişează meniul Option(Opţiuni).
Selectaţi Setare redare audio. sau Setare audio.
OBSERVAŢIE
► Valorile opţiunilor modificate în Listă filme nu afectează Listă cu poze şi Listă muzică.
► Valoarea opţiunii modificate în Listă cu poze şi Listă muzică sunt modificate similar în Listă cu poze şi Listă
muzică, mai puţin în Listă filme.
► Puteţi asculta muzică numai pe aparatul pe care îl utilizaţi în momentul respectiv.
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
2
►
Setare audio.
005. - B05.mp3
00:00
005. - B05.mp3
Alegere opţiuni.
121
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
Utilizarea telecomenzii
■
►
II
◄◄ / ►►
Începeţi redarea fişierelor muzică selectate şi apoi mergeţi la Photo List (Listă foto).
VERDE
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
122
Opreşte redarea fişierului muzică.
Apăsaţi butonul PLAY(►) pentru a reveni la redarea normală.
Dacă apăsaţi butonul Pause(II) (Pauză) în timpul redării fişierului, redarea va fi
întreruptă.
Dacă apăsaţi din nou butonul Pause(II) (Pauză) când redarea este întreruptă,
aceasta va fi reluată.
În timpul redării,
Dacă apăsaţi butonul REW(◄◄), va fi redat fişierul muzică anterior.
Dacă apăsaţi butonul FF(►►), va fi redat fişierul muzică următor.
Apăsaţi butonul Economisi re energie repetat pentru a mări luminozitatea ecranului
(Consultaţi pag. 138)
Off/Screen Off funcţionează numai din Listă filme, Listă foto şi Listă muzică.(Numai
televizor LCD/LCD cu LED-uri).
MENU
sau
BACK
Q.MENU
Afişează meniul Option(Opţiuni).
■ Dacă apăsaţi butonul Înapoi în timp ce redaţi muzică, playerul care redă muzică
în momentul respectiv nu va mai apărea şi va fi afişată numai lista cu melodii.
EXIT
■ Dacă apăsaţi butonul Ieşire când este afişat playerul, redarea melodiei va fi
oprită şi playerul nu va reveni la vizionarea TV normală.
■ Dacă apăsaţi butonul Ieşire când muzica este oprită sau când playerul nu este
afişat, playerul va reveni la vizionarea TV normală.
<>
■ Dacă utilizaţi butonul < sau > în timpul redării, poate apărea un cursor care indică
poziţia.
■ Când selectaţi Setare redare audio,
Setare redare audio.
Repetare
◄
Pornit
►
Aleatoriu
◄
Oprit
►
Precedent
1
2
Selectaţi Repetare sau Aleatoriu.
Efectuaţi reglajele corespunzătoare.
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
123
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
■ Când selectaţi Setare redare audio,
Setare audio.
Mod sunet
◄
Standard
►
Volum auto
◄
Oprit
►
Voce clară II
◄
Oprit
►
Balans
0
◄
L
R ►
Precedent
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
124
1
2
Selectaţi Mod sunet, Volum auto, Voce clară II sau Balans.
Efectuaţi reglajele corespunzătoare. (Consultaţi pagina. 154 la 158)
■ Dacă nu apăsaţi niciun buton pentru o perioadă în timpul
redării, caseta de informaţie redare (aşa cum este indicat mai
jos) va pluti precum un protector ecran.
■ ‘Economizor de ecran’?
Economizorul de ecran este menit să împiedice deteriorarea
pixelilor ecranului din cauza unei imagini fixe afişate pe ecran
pentru o perioadă îndelungată de timp.
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04
OBSERVAŢIE
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
► O melodie deteriorată sau coruptă nu va fi redată, ci va afişa 00:00 ca durată.
► O melodie descărcată de pe un serviciu cu plată prevăzut cu protecţia drepturilor de autor nu va putea fi
redată ci va afişa informaţii despre durată neadecvate.
► Dacă apăsaţi butoanele OK, ■ protecţia ecranului va fi inactivă.
► Butoanele PLAY(►), Pause (II), ■ , ►►, ◄◄ de pe telecomandă sunt de asemenea disponibile în acest
mod.
► Puteţi utiliza butonul ►► pentru a selecta piesa următoare sau butonul ◄◄ pentru a selecta piesa
anterioară.
125
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
COD ÎNREGISTRARE DIVX
Confirmaţi codul de înregistrare DivX al TV. Utilizând numărul de înregistrare, filmele vor putea fi închiriate sau achiziţionate de pe www.divx.com / vod.
Nu este permisă redarea unui fişier DivX închiriat sau achiziţionat utilizând un cod DivX al unui alt TV.
(Pot fi redate doar fişierele DivX ce corespund cu codul de înregistrare al TV achiziţionat.)
SUPORT PROPRIU
Cod înregistrare DivX
Dezactivare
Listă filme
Apăsaţi OK(
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
3
Precedent
Listă muzică
) pt. imagini de pe USB.
1
2
Listă cu poze
Opţiuni
Trebuie să înregistraţi dispozitivul pentru
a reda videoclipuri DivX protejate.
Cod de înregistrare: **********
Înregistraţi-vă la http://vod.divx.com
Închidere
Ieşire
Selectaţi SUPORT PROPRIU.
Selectaţi Cod înregistrare DivX.
Albastru
Afişaţi Cod înregistrare DivX.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de către DivX,
Inc. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă format video DivX.
Vizitaţi www.divx.com pentru mai multe informaţii şi aplicaţii software pentru convertirea fişierelor în format video DivX.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie
înregistrat pentru a reda filme DivX Video-on-Demand (VOD) achiziţionate. Pentru
a obţine codul de înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Accesaţi vod.divx.com pentru mai multe informaţii legate de
finalizarea înregistrării.
“DivX Certified® pentru a reda format video DivX® până la HD 1080p, inclusiv
conţinut premium.”
DivX®, DivX Certified® şi logo-urile asociate sunt mărci comerciale ale DivX, Inc.
şi sunt utilizate sub licenţă.
Acoperite de unul sai mai multe dintre următoarele brevete SUA: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
OBSERVAŢIE
126
► Fişierele de film sunt acceptate după cum urmează
Rezoluţie : sub 1920x1080 lxî pixeli
Raport cadre: sub 30 cadre / sec (1920x1080), sub 60 cadre / sec (sub 1280x720)
► Codec video : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00,
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson H.263/H.264.
►Fişierul DRM/*.tp /*.trp din serverul DLNA nu este redat când Lista de filme este în funcţiune.
DEZACTIVAREA
Scopul dezactivării este permiterea dezactivării dispozitivelor pentru utilizatori care au activat toate
dispozitivele disponibile prin web_server şi nu mai pot activa alte dispozitive. DivX VOD a permis
clientului să activeze până la 6 dispozitive pentru un cont, dar pentru a înlocui sau dezactiva oricare
dintre acele dispozitive, clientul trebuia să contacteze Asistenţa DivX şi să solicite ştergerea. Cu ajutorul acestei funcţii suplimentare, clienţii vor putea dezactiva singuri dispozitivele, astfel putându-şi
controla mai bine dispozitivele DivX VOD.
SUPORT PROPRIU
Cod înregistrare DivX
Dezactivare
Listă filme
Apăsaţi OK(
) pt. imagini de pe USB.
3
4
Precedent
Listă muzică
Opţiuni
Da
Nu
Ieşire
Selectaţi SUPORT PROPRIU.
Albastru
Selectaţi Dezactivare.
Selectaţi Da.
Afişaţi Dezactivare.
PENTRU A UTILIZA UN DISPOZITIV USB SAU PC
1
2
Listă cu poze
Cod de renunţare la înregistrare:
********
Renunţaţi la înregistrare la http://vod.divx.com
Continuaţi cu înregistrarea?
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
127
JOCURILE
JOCURILE
Vă permite să vă bucuraţi de jocurile instalate pe televizor.
JOC
JUMP
SETARE
IMAGINE
AUDIO
TIMP
HOLE IN ONE
WHACK A MOLE SUDOKU COOKING BURGER
BLOCARE
SAVING CRYSTAL INVADER
URGENT SURVIVAL
Ieşire
OPŢIUNI
REŢEA
Apăsaţi OK(
BLUETOOTH
JOCURILE
2
3
JOC
) pentru a introduce setările programului.
Suport clienţi
1
SUPORT PROPRIU
Manual simplu
Ieşire
Selectaţi GAME(JOC).
Selectaţi jocul dorit.
Introduceţi modul de joc selectat.
• Apăsaţi butonul IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
128
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI)
(ÎN MOD DIGITAL)
Acest sistem dispune de un Ghid Electronic pentru Posturi (EPG) pentru a vă ajuta să navigaţi prin toate
opţiunile de vizualizare posibile.
EPG furnizează informaţii precum listarea de programe, ora de începere şi încetare pentru toate serviciile
disponibile. În plus, adesea sunt disponibile informaţii detaliate prin intermediul EPG (disponibilitatea şi
cuantumul acestor detalii despre posturi pot varia, în funcţie de operatorul de servicii de difuzare respectiv).
Această funcţie poate fi folosită doar atunci când informaţia EPG este difuzată prin intermediul
companiilor de difuzare.
Trebuie să setaţi Ceasul în meniul Timp, înainte de a utiliza funcţia EPG.
►
EPG afişează detaliile programului pentru 8 zile.
DTV 1 TV ONE
►
Schimbare Pr. ► Următorul
Vizionare
Good Morning
21:00
00:00
Prezentări/Prezentări jocuri
16:9 720p
... HE-AAC
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with
ith reg
gular
l and
d spe
p cial
i lg
guests
sts.
t
▼
Sus
Jos
Arată informaţiile despre programul curent
Este afişat cu un program TV sau DTV.
Afişat în cazul Programului Teletext.
Afişat în cazul Programului Radio.
Afişat în cazul Programului Subtitrare.
Afişat în cazul Programului MHEG.
Afişat în cazul Programului Codat.
Afişat cu un program HE-AAC.
Se afişează cu un program Dolby Dolby.
Raportul de imagine pentru programul difuzat
Se afişează cu un program Dolby Digital PLUS.
576i/p, 720p, 1080i/p : Rezoluţia pentru programul difuzat
Este posibil ca programul difuzat cu pictograma respectivă să nu fie afişat la Ieşire monitor, în funcţie de
informaţiile programului.
Afişat cu un program MHP.
Arată informaţiile despre programul următor.
Afişează informaţii despre alte programe.
Tyra
2 TV2
28 Sep. 2008 21:00~00:00
Reamintire
Tyra
21:00
Închidere
00:00
Prezentări/Prezentări jocuri
►
Programare
Schimbare Pr. ◄ Acum
►
Înregistrare
DTV 2 TV2
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (OEOEN
MOD DIGITAL)
Raportul de imagine pentru programul difuzat
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
Apare o fereastră derulantă pentru setările
înregistrate/amintite.
Selectaţi modul de setare Înregistrare
programată/Amintire.
129
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI)
(OEOEN MOD DIGITAL)
Pornire / oprire EPG
1
Porniţi sau opriţi EPG.
Selectarea unui post
1
sau
Selectaţi programul dorit.
Funcţiile butoanelor în modul de ghidare ACUM / URMĂTORUL
Puteţi vizualiza un program în curs de difuzare şi unul programat în continuare.
Ghid programe
ROŞU Schimbare mod EPG.
▲
25 Nov. 2008 10:05
That ’70s show
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (OEOEN
MOD DIGITAL)
130
GALBEN
ALBASTRU
Intraţi în modul Manual Timer
(Cronometru manual).
Intraţi în modul Schedule List (Listă planificare).
Când este selectat „Now” („Acum”), se
deplasează la programul selectat şi EPG
dispare
Când este selectat „Next” („Următorul”),
apare o fereastră derulantă de rezervare.
TOTAL
ACUM
1 YLE TV1
URMĂTORUL
That ’70s show
2 YLE TV2
Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
Glamour
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Tänään otsikoissa
▼
FAV Favorite
INFO i Informaţii
Mod
Vizionare/Programare
Program
sau
sau
TV/RAD RADIO
Listă planificare
Oprire EPG.
Selectează postul ACUM sau
URMĂTORUL.
Selectaţi DTV sau program RADIO.
Selectează Postul de Difuzare.
Pornire sau oprire informaţii detaliate.
În Susul Paginii / În Josul Paginii.
Funcţie Butoane în Modul Ghid pentru 8 Zile
Ghid programe
▲
25 Nov. 2008 10:05
ROŞU Schimbare mod EPG.
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
◄
TOTAL
14:00
GALBEN
ALBASTRU
Mod setare Introducere Dată.
Intraţi în modul Manual Timer
(Cronometru manual).
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
The Drum
Mint Extra
TV2: Farmen
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
Intraţi în modul Schedule List (Listă planificare).
Când este selectat „Programul care emite
în acest moment”, se deplasează la programul selectat şi EPG dispare
Când este selectat „Programul care va
emite în viitor”, apare o fereastră
derulantă de rezervare.
Selectaţi Programare.
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
FAV Favorite
Mod
...
▼
INFO i Informaţii
Data
Vizionare/Programare TV/RAD RADIO
Program
Listă planificare
În Susul Paginii / În Josul Paginii.
sau
sau
Oprire EPG.
Selectaţi DTV sau program RADIO.
Pornire sau oprire informaţii detaliate.
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (OEOEN
MOD DIGITAL)
Selectează Postul de Difuzare.
2 YLE TV2
8 YLE24
Mar. 25 Nov.
15:00
▼
1 YLE TV1
VERDE
◄
That ’70s show
131
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI)
(OEOEN MOD DIGITAL)
Funcţie Butoane în Modul Schimbare Dată
Ghid programe
▲
sau
Oprire mod setare Dată.
25 Nov. 2008 10:05
That ’70s show
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
◄
TOTAL
Schimbare la data selectată.
2 YLE TV2
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
15:00
▼
4 TV..
Selectaţi o dată.
Mar. 25 Nov.
14:00
1 YLE TV1
...
◄
VERDE sau
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
The Drum
Mint Extra
TV2: Farmen
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
▼
Schimbare dată
sau
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (OEOEN
MOD DIGITAL)
132
Oprire EPG.
Data ieşire
Funcţie Butoane în Caseta de Descriere Detaliată
Pornire sau oprire informaţii detaliate.
În Susul Textului / În Josul Textului.
Selectaţi modul de setare Înregistrare
programată/Amintire.
DTV 1 YLE TV1 25
Fia Champion
Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's
Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted
house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry
of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The
Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp;
Reamintire
sau
Oprire EPG.
25 Nov. 2008 10:05
Fia World Touring Car Chanpionship
Mar. 25 Nov. 2008 10:05
12:40
Înregistrare
Închidere
Funcţie Butoane în Mod Înregistrare / Amintire Setare
Setează o oră de început sau de final pentru înregistrare şi setează un memento pentru o oră de
început, ora de final fiind gri.
Această funcţie este disponibilă numai dacă la mufa TV-OUT (AV1) s-a conectat un echipament de
înregistrare care utilizează semnal de înregistrare pin8, utilizând un cablu SCART.
Funcţia de înregistrare este suportată numai în modul Digital şi nu şi în modul Analogic.
Dezactivaţi modul Manual Timer (Cronometru
manual).
Selectaţi setarea Amintire sau Funcţie înregistrare.
Selectaţi Type (Tip), Start Time (Oră începere),
End time (Oră terminare) sau Programme
(Programare).
GALBEN
ALBASTRU
Comutaţi la modul Ghid
Program
Selectare dată pentru programare.
Dum.
09
16
Lun.
Mar.
Mie. 12 Aug. 2009 13:46
Mie.
Joi.
10
12
13
Selectaţi
un11tip de programare
17
Tip
18
Vin.
14
Sâm.
Wed. 12 Aug. 2009
15
20 finalizare
21
Dată 19
oprire Dată
La22Program
No schedule list
▲
23
Înregistrare
24
25
15 26
: 09
17
27
: 30
28
DTV29
801 ANTV D...
Închidere
▼
30
31
Mutare
Ghid programe
01
02
03
OK
04
05
OK
Prec.
Ieşire
Listă planificare
Schimbaţi pe modul Schedule List (Listă planificare).
Salvare Înregistrare Temporizator / Memento.
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (OEOEN
MOD DIGITAL)
133
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI)
(OEOEN MOD DIGITAL)
Funcţia butoanelor în modul Lista program.
Dacă aţi creat o listă de planificări, un program planificat va fi afişat la ora planificată, chiar dacă în
momentul respective urmăriţi un alt program.
Elementul în curs de înregistrare nu poate fi editat sau şters.
Listă planificare
Pag.1/1
Schimbaţi pe modul Manual Timer
GALBEN
(Cronometru manual).
sau
Titlu
6 May
16:00
Friend1
6 May
18:00
Friend2
Selectaţi Programare.
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (OEOEN
MOD DIGITAL)
În Susul Paginii / În Josul Paginii.
16:00
Modif.
Modif.
Şterg. tot
Reamintire
DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
16:00
ꔀ Mutare
Program
Selectaţi opţiunea dorită
(Modificare / Ştergere / Ştergere toate).
Friend2
Ştergere
Comutare în mod Ghid.
Dezactivaţi Schedule List (Listă planificare).
134
Dată oprire
►
ALBASTRU
Vin. 6 Apr. 2007 15:09
Dată pornire
Închidere
Modif./Ştergere
Ghid programe
P
Schimbare pagină
Ieşire
CONTROLUL IMAGINILOR
CONTROLUL DIMENSIUNII IMAGINII
(FORMATULUI IMAGINII)
Vizionarea se poate face în diferite formate de imagine: 16:9, Numai
Scan, Original, Lat complet, 4:3, 14:9, Zoom şi Zoom Cinema.
Dacă o imagine fixă este afişată pe ecran pentru o perioadă lungă de
timp, respectiva imagine fixă poate rămâne imprimată pe ecran şi
rămâne vizibilă.
Puteţi regla proporţia de mărire cu ajutorul butonul
1
2
.
Selectaţi Format imagine.
• Puteţi regla de asemenea Format imagine din
meniul IMAGINE.
Selectaţi formatul de imagine dorit.
• Pentru configurarea funcţiei zoom, selectaţi
14:9, Zoom şi Zoom Cinema în meniul Ratio
• Original
Atunci când televizorul dumneavoastră recepţionează
semnal pentru ecran lat, se va regla automat conform
formatului de imagine care trebuie afişat.
Original
• Numai Scan
Ulterior, cu ajutorul funcţiei Selecţie veţi putea
vedea imaginea la cea mai bună calitate, fără
pierderea imaginii originale la rezoluţie înaltă.
Notă: Dacă imaginea iniţială prezintă zgomot,
veţi putea vedea zgomotul spre margine.
Numai Scan
• Lat complet
Când TV recepţionează un semnal lat, acesta va
permite ajustarea imaginii pe orizontală sau pe
verticală, în proporţie lineară, pentru a umple întregul ecran. Formatul video 4:3 şi 14:9 este acceptat
în modul ecran întreg fără niciun fel de distorsiune
a imaginii prin intrarea DTV.
CONTROLUL IMAGINILOR
• 16:9
Selecţia următoare vă va ajuta să reglaţi orizontal imaginea, într-un raport liniar, pentru a umple întreg ecranul (utilă
pentru vizualizarea DVD-urilor în format 4:3).
(Raport). După finalizarea configurării Zoom,
afişajul revine la Q.meniu.
Lat complet
135
CONTROLUL IMAGINILOR
• 4:3
Următoarea selecţie vă va permite să vizualizaţi o
imagine cu un format 4:3 original.
• 14:9
Puteţi viziona imagini în formatul de imagine 14:9 sau
programe TV obişnuite în modul 14:9. Ecranul 14:9 este
vizualizat în acelaşi mod ca şi 4:3, dar se deplasează în
sus şi în jos.
• Zoom
Selecţia următoare vă va ajuta să vizualizaţi o
imagine fără nici o modificare, care umple
întreg ecranul. Totuşi, partea superioară şi cea
inferioară a imaginii vor fi decupate.
• Zoom Cinema
Selectaţi Zoom Cinema atunci când doriţi să
măriţi imaginea în proporţie corectă.
Notă: Dacă măriţi sau micşoraţi imaginea,
aceasta poate fi distorsionată.
CONTROLUL IMAGINILOR
butonul◄ sau ►: Ajustaţi proporţia de mărire
pentru Cinema Zoom (Zoom Cinema). Intervalul
de ajustare este 1~16.
butonul ▼ sau ▲ : Mutaţi ecranul.
OBSERVAŢIE
► Puteţi selecta numai 4:3, 16:9 (lat), 14:9, Zoom sau Zoom Cinema în Componentă mod.
► Nu puteţi selecta decât 4:3, Original, 16:9 (lat), 14:9, Zoom sau Zoom Cinema în mod HDMI.
► Puteţi selecta doar 4:3, 16:9 (lat) în modul RGB-PC, HDMI-PC.
► În modul DTV / HDMI / Componentă (peste 720p), este disponibil Numai Scan.
► În modul Analogic/STV/AV/Scart este disponibilă opţiunea Lat complet.
136
EXPERT IMAGINE
Această funcţie vă permite să ajustaţi calitatea imaginii originale.
Utilizaţi pentru a calibra calitatea ecranului prin ajustarea nivelului de alb şi negru etc. Utilizatorii pot
calibra calitatea ecranului urmând cu uşurinţă fiecare etapă.
Când ajustaţi imaginea la Scăzut, Recomandat sau Ridicat, puteţi vedea rezultatul modificării ca
exemplu.
În modul RGB-PC / HDMI-PC / DVI-PC, valorile Colour (Culoare), Tint (Tentă culoare) şi H / V
Sharpness (Claritate H / V) modificate nu sunt aplicate.
Expert Imagine
IMAGINE
imagine
Cu ajutorul Expert Imagine, puteţi ajusta calitatea imaginii la
imaginea originală.
: 16:9
►
● Expert Imagine
●
OK
►
● Format
Mutare
Economisire energie : Oprit
● Mod
imagine
: Standard
• Sursă de lumină 70
• Contrast
100
• Luminozitate 50
• Clarit
aritate
i ate
2
3
4
5
Precedent
Selectaţi IMAGINE.
Selectaţi Expert Imagine.
Ajustaţi Standard(Nivel negru, Nivel de alb,
Tentă, Culoare, Claritate oriz, Claritate vert,
Sursă de lumină (Numai televizor LCD/LCD cu
LED-uri)) sau Preferat(Nivel negru, Nivel de
alb, Tentă, Culoare, Claritate, Contrast dinamic, Temp. cul., Sursă de lumină (Numai
televizor LCD/LCD cu LED-uri)).
Selectaţi sursa de intrare pentru aplicarea
setărilor.
Următorul
• Dacă opriţi configurarea
înainte de etapa finală,
modificările nu vor fi aplicate
• Valoarea de ajustare este
salvată în Expert1.
• După ce Expert Imagine
etează calitatea imaginii,
Economisire energie se
schimbă în Oprit.
• În cazul în care se modifică
setarea de calitate a imaginii,
utilizaţi opţiunea Picture
Reset (Resetare imagine)
înainte de a intra în Picture
Wizard (Expert imagine) pentru a reseta parametrul de
calitate a imaginii.
• Standard : mod de setare a
calităţii standard a imaginii.
• Preferat : mod de setare a
calităţii preferate de utilizator
a imaginii şi nu a imaginii
standard.
CONTROLUL IMAGINILOR
1
70
0
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
137
CONTROLUL IMAGINILOR
ECONOMISIRE ENERGIE
Reduce consumul de energie al televizorului.
Setarea implicită din fabrică este reglată la un nivel confortabil pentru vizionare la domiciliu.
Puteţi mări luminozitatea ecranului ajustând Nivel economisire energie sau setând Mod imagine.
Când reglaţi Economisire energie în modul MHEG/MHP, setarea Economisire energie este aplicată
după terminarea MHEG/MHP.
Selectarea opţiunii "Video fără sonor" (Ecran oprit) în timpul conectării la un canal radio va reduce
consumul de energie.
Numai televizor LCD/LCD cu
LED-uri
IMAGINE
Mutare
imagine
● Expert
Imagine
: 16:9
• Contrast
100
• Luminozitate 50
• Cl
C
Clarit
aritate
arit
ate
CONTROLUL IMAGINILOR
138
2
3
● Format
imagine
● Expert
Imagine
Oprit
Oprit
●
●
Mediu
• Contrast
Maxim
• Luminozitate 50
Video fără sonor
• Cl
Clarit
aritate
arit
ate
70
• Cu
C
Culloar
loare
70
0
70
Selectaţi IMAGINE.
Selectaţi
energie.
: 16:9
ꕊ Economisire
energie
: Oprit
: Senzor inteligent
Economisire
energie
● Mod imagine
: Intens
Minim
Economisire
Selectaţi Auto(Cu excepţia
32/37/42LD4***), Oprit, Minim
, Mediu, Maxim sau Video
fără sonor.
1
2
3
OK
100
Senzor inteligent
Auto
►
• Sursă de lumină 70
Mutare
Auto
►
ꕊ Economisire
energie
: Oprit
: Oprit
Economisire
energie
● Mod imagine
: Standard
●
●
1
IMAGINE
OK
►
● Format
numai la televizor cu plasmă
Oprit
Minim
Mediu
Maxim
Video fără sonor
Selectaţi IMAGINE.
Selectaţi
energie.
Economisire
Selectaţi Senzor inteligent,
Oprit, Minim , Mediu, Maxim
sau Video fără sonor.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
• Când selectaţi Ecran dezactivat, ecranul se va stinge în 3 secunde şi va intra funcţia Ecran dezactivat.
• Dacă ajustaţi „Economisire energie-Auto(Cu excepţia 32/37/42LD4***), Maxim”, Sursă de lumină
nu va funcţiona.(Numai televizor LCD/LCD cu LED-uri)
• Dacă reglaţi “Energy Saving-Intelligent Sensor” (Senzor inteligent-economie de energie), caracteristicile Sharpness (Claritate), Colour (Culoare), Colour Temperature (Temperatură culoare) nu vor
funcţiona.
• Puteţi, de asemenea, ajusta această funcţie selectând butonul Economisire energie de pe
telecomandă.
• Dacă selectaţi Auto, Sursă de lumină se ajustează automat prin intermediul senzorului inteligent, în
funcţie de condiţiile ambientale atunci când senzorul inteligent este în TV. (Numai televizor LCD/LCD
cu LED-uri)(Cu excepţia 32/37/42LD4***)
PRECONFIGURAREA SETĂRILOR DE IMAGINE
Preconfigurarea modului imagine
Amplificaţi contrastul, luminozitatea, culoarea şi claritatea pentru o imagine mai intensă.
Starea cel mai des utilizată pentru afişaj.
Optimizează consumul de energie. (numai la televizor cu plasmă)
Cinema sau
Cinema Optimizează semnalul video pentru vizualizarea filmelor.
Bright Room
Aceasta este specificaţia pentru optimizarea vizualizării la televizor în camere luminoase. (numai la televizor cu plasmă, 42/47/55LE8***)
Sport
Optimizează semnalul video pentru vizualizarea evenimentelor sportive.
Joc
Optimizează semnalul video pentru accesarea jocurilor.
numai la televizor cu plasmă
Numai televizor LCD/LCD cu LED-uri
Intens
Standard
● Format
imagine
● Expert
Imagine
IMAGINE
OK
: 16:9
imagine
● Expert
Imagine
: 16:9
Intens
Economisire energie : Senzor inteligent
Standard
Modimagine
imagine
●●Mod
::Intens
Standard
::Standard
• Contrast
• Luminozitate 50
100
• Luminozitate 50
• Cl
Clarit
aritate
arit
ate
• Cl
Clarit
aritate
arit
ate
• Cu
C
Culloar
loare
70
Intens
Intens
►
Senzor inteligent
Cinema
Bright Room
70
Sport
70
0
Joc
ꕋ Expert1
ꕋ Expert2
►
►
Standard
Standard
100
►
• Sursă de lumină 70
• Contrast
Senzor inteligent
Standard
Standard
● Format
OK
●
Economisire energie : Oprit
●●ModMod
imagine
imagine
Mutare
►
●
Mutare
►
IMAGINE
Cinema
Cinema
Bright Room
Sport
Joc
Sport
ꕋ Expert1
Joc
ꕋ Expert2
ꕋ Expert1
ꕋ Expert2
1
2
3
(Doar 42/47/55LE8***)
Selectaţi IMAGINE.
Selectaţi Mod imagine.
Selectaţi Senzor inteligent(Cu
excepţia 32/37/42LD4***), Intens,
Standard, Cinema(Cu excepţia
42/47/55LE8***),
Cinema(Doar 42/47/55LE8***),
Bright Room(Doar
42/47/55LE8***), Sport sau Joc.
1
2
3
Selectaţi IMAGINE.
Selectaţi Mod imagine.
CONTROLUL IMAGINILOR
(Cu excepţia 42/47/55LE8***)
Selectaţi Intens, Standard,
,
Cinema,
Bright
Room, Sport sau Joc.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
139
CONTROLUL IMAGINILOR
• Mod imagine permite reglarea televizorului pentru prezentarea celei mai bune imagini. Selectaţi
valoarea presetată din meniul Mod imagine în funcţie de categoria de program.
• Atunci când funcţia de Intelligent sensor (Senzor inteligent) este pornit, este reglată automat cea
mai potrivită imagine conform condiţiilor ambientale. (Cu excepţia 32/37/42LD4***)
• Puteţi regla de asemenea Mod imagine din meniul rapid Q. Menu.
• Senzor inteligent : Reglează imaginea în funcţie de condiţiile ambiante.(Cu excepţia 32/37/42LD4***)
•
(Auto Power Saving - Economisirea automată a energiei): Maximizează reducerea consumului de energie fără a afecta calitatea imaginii.
• Dacă reglaţi “Picture ModeCinema,
Bright Room” (Mod imaginecinema), caracteristica “Energy Saving-Intelligent Sensor, Minimum, Medium, Maximum” (Senzor inteligent-economie de energie, minim, mediu, maxim) nu va funcţiona. (numai la televizor cu plasmă)
• Dacă reglaţi “Picture ModeCinema,
Bright Room” (Mod imaginecinema), caracteristica “Energy Saving-Auto, Minimum, Medium, Maximum” (Auto-economie de energie, minim,
mediu, maxim) nu va funcţiona. (Doar 42/47/55LE8***)
• Dacă reglaţi “Picture Mode” (Mod imagine), caracteristica “Energy Saving-Off,
Minimum, Medium, Maximum” (Economie de energie-deconectată, minim, mediu, maxim) nu va
funcţiona. (numai la televizor cu plasmă)
CONTROLUL IMAGINILOR
140
•
Cinema(numai la televizor cu plasmă, 42/47/55LE8***): Acesta este un mod de calitate
cinematografică care vă oferă experienţa vizionării de filme la domiciliu. Utilizatorul se va bucura
de cel mai bun nivel de calitate a ecranului pentru orice film, fără reglări separate. Cinema este
expresia unei calităţi optime a ecranului în cele mai întunecate medii.
Când selectaţi
Cinema,
Bright Room, formatul imaginii se schimbă la Just scan (Doar scanare).
•
Cinema(Experimentul Thomlinson Holman) este standardul audio şi video de certificare al
THX, stabilit de George Lucas, care a regizat filmul Războiul Stelelor şi de Thomlinson.
Acesta este produsul ce trebuie certificat în zona de afişare THX şi garantează o calitate a ecranului care depăşeşte specificaţiile afişării standard atât ca hardware, cât şi ca software.
REGLAREA MANUALĂ A IMAGINII
Mod imagine - opţiune utilizator
Sursă de lumină (Numai televizor LCD/LCD cu LED-uri)
Pentru a controla luminozitatea ecranului, reglaţi luminozitatea panoului LCD.
Se recomandă ajustarea luminii de fundal la setarea luminozităţii TV.
Contrast
Ajustează nivelul semnalului între negru şi alb în imagine. Puteţi utiliza funcţia Contrast atunci când
porţiunea luminoasă a imaginii este saturată.
Luminozitate
Ajustează nivelul de bază al semnalului în imagine.
Claritate
Reglează nivelul de claritate al contururilor dintre zonele de lumină şi de întuneric din imagine.
Cu cât nivelul este mai scăzut, cu atât imaginea este mai neclară.
Culoare
Reglează intensitatea tuturor culorilor.
Tentă
Reglează echilibrul dintre nivelurile de roşu şi verde.
Temp. cul.
Ajustaţi spre stânga pentru ca imaginea să devină mai roşie sau spre dreapta pentru ca imaginea să
devină mai albastră.
Această funcţie nu poate fi utilizată în modul “Senzor inteligent ”.(Cu excepţia 32/37/42LD4***)
numai la televizor cu plasmă
Numai televizor LCD/LCD cu LED-uri
Mutare
● Format
imagine
● Expert
Imagine
●
IMAGINE
OK
: 16:9
imagine
● Expert
Imagine
OK
: 16:9
Intens
Economisire energie : Senzor inteligent
Standard
Modimagine
imagine
●●Mod
::Intens
●
Economisire energie : Oprit
●●ModMod
imagine
imagine
● Format
Mutare
Standard
::Standard
• Contrast
• Luminozitate 50
100
• Luminozitate 50
• Cl
Clarit
aritate
arit
ate
• Cl
C
Clarit
aritate
arit
ate
• Cu
C
Culoar
loare
loar
e
70
0
100
►
• Sursă de lumină 70
• Contrast
Cinema
Bright Room
70
Sport
70
Joc
ꕋ Expert1
Intens
ꕋ Expert2
Cinema
Cinema
Bright Room
Sport
Joc
Sport
ꕋ Expert1
Joc
ꕋ Expert2
ꕋ Expert1
ꕋ Expert2
(Cu excepţia 42/47/55LE8***)
1
2
3
4
5
(Doar 42/47/55LE8***)
Selectaţi IMAGINE.
Selectaţi Mod imagine.
Selectaţi Intens, Standard,
Cinema(Cu excepţia
42/47/55LE8***), Sport sau Joc.
Selectaţi Sursă de lumină,
Contrast, Luminozitate,
Claritate, Culoare, Tentă sau
Temp. cul..
Efectuaţi reglajele
corespunzătoare.
1
2
3
4
5
Selectaţi IMAGINE.
CONTROLUL IMAGINILOR
►
►
Standard
Standard
►
Senzor inteligent
Intens
►
Senzor inteligent
Standard
Standard
►
IMAGINE
Selectaţi Mod imagine.
Selectaţi Intens, Standard,
Sport sau Joc.
Selectaţi Contrast,
Luminozitate, Claritate,
Culoare, Tentă sau Temp.
cul..
Efectuaţi reglajele
corespunzătoare.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
141
CONTROLUL IMAGINILOR
• Avantajele utilizării funcţiei Sursă de lumină
(Numai televizor LCD/LCD cu LED-uri)
- Consumul de energie electrică este redus cu până la 60 %.
- Luminozitatea negrului este redusă. (În măsura în care negrul este mai profund, vă puteţi bucura de o definiţie
de o calitate mai bună.)
- Puteţi ajusta luminozitatea, menţinând rezoluţia originală a semnalului.
OBSERVAŢIE
CONTROLUL IMAGINILOR
142
► Nu puteţi regla culoarea, definiţia şi nuanţa din modul RGB-PC / HDMI-PC la nivelurile preferate de dumneavoastră.
► Când selectaţi Expert 1 / 2, puteţi selecta Sursă de lumină, Cont rast, Luminozitate, Claritate oriz,
Claritate vert, Culoare sau Nuanţă.
TEHNOLOGIA DE ÎMBUNĂTĂFIIRE A IMAGINII
Puteţi calibra ecranul pentru fiecare Mod imagine sau seta valoarea video în funcţie de ecranul video
special.
Puteţi seta valoarea video diferit pentru fiecare intrare.
Pentru a reseta ecranul la setările din fabrică după ajustarea fiecărui mod video, executaţi funcţia
“Reset” (Resetare) pentru fiecare Mod imagine.
Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
IMAGINE
Mutare
IMAGINE
OK
OK
70
0
Culoare
dinamică
• Clarititate
t
70
0
• Culoare
60
• Culoare
60
Clear White
0
R
G
• Temp. cul.
0
W
C
R
G
W
C
• Tentă Culoare piele
0
►
• Tentă
►
• Control
Control avansat
avansat
• Resetare imagine
• TruMotion
Mutare
Contrast dinamic
Mutare
utare
uta
t re
OK
• Cl
C arit
a ittate
t
: Oprit
• TruMotion
• Ecran
• Ecran
◄ Mediu►
• Temp. cul.
Reducere zgomot
• Control
Control avansat
avansat
Red. digit. zg.
• Resetare imagine
Gama
: Oprit
Nivel negru
Mod protecţie vizuală
▼
Mediu
Contrast dinamic
◄ Ridicat
Oprit
Culoare dinamică
Ridicat
0
Reducere zgomot
Mediu
Nivel negru
Auto
Mediu
Mod Film
Oprit
Auto
Gamă culori
Scăzut
4
Mediu
Lat
▼
Închidere
numai la televizor cu
plasmă
Selectaţi IMAGINE.
Selectaţi Control avansat.
Selectaţi Sursa pe care o doriţi.:
Contrast dinamic, Culoare dinamică, Clear White(Numai televizor LCD/LCD cu
LED-uri), Culoare piele (Numai televizor LCD/LCD cu LED-uri), Reducere zgomot,
Red. digit. zg. (Numai televizor LCD/LCD cu LED-uri), Gama, Nivel negru, Eye
Care (Numai televizor LCD/LCD cu LED-uri), Cinema Real (Numai televizor LCD/
LCD cu LED-uri), Mod Film(numai la televizor cu plasmă), Gamă culori,
Îmbunătăţire margine (numai la televizor cu plasmă) sau xvYCC. (Consultaţi pagina.
145 la 146)
CONTROLUL IMAGINILOR
3
Mediu
Gama
Numai televizor LCD/
LCD cu LED-uri
2
G
Mediu
Închidere
1
R
►
Efectuaţi reglajele corespunzătoare.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
143
CONTROLUL IMAGINILOR
CONTROL AVANSAT AL IMAGINII
Segmentând categoriile, Expert1 şi Expert2 oferă mai multe categorii pe care utilizatorii le pot configure aşa cum consideră necesar, oferind calitatea optimă a imaginii pentru utilizatori.
Această procedură poate fi utilizată, de asemenea, pentru a ajuta un profesionist să optimizeze
performanţa TV, utilizând materiale video specifice.
Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă de televizorul dumneavoastră.
IMAGINE
● Format
imagine
● Expert
Imagine
●
Mutare
Senzor inteligent
::
Intens
Expert1 Standard
Standard
70
• Sursă de luminăCinema
• Contrast
Mutare
Contrast dinamic
OK
90
Sport
• Luminozitate Joc
50
• TruMotion
• H Shar
Sharpnes
pnesss ꕋ
pnes
70 Expert1
Expert1
• Ecran
Expert2
Contrast dinamic
◄ Oprit
Mediu
Reducere zgomot
Oprit
Mediu
Gama
Mediu
Auto
Nivel negru
Auto
Pornit
Mod Film
Oprit
EBU
Gamă culori
◄ Mediu
• H Sh
Sharpnes
Shar
p szgomot
pnes
70
Reducere
: 16:9
Economisire energie : Oprit
imagine
imagine
●●ModMod
IMAGINE
OK
• V Sharpness
Red. digit. zg.60
• Culoare
60 R
Nivel negru
• Tentă
0
Cinema Real
Control expert
avansat
•• Control
Gamă culori
• Resetare imagine
: OpritÎmbunătăţire margine
G
►
Ridicat
xvYCC
Auto
Model Expert
Oprit
Model Expert
Oprit
Numai televizor LCD/
LCD cu LED-uri
CONTROLUL IMAGINILOR
2
3
4
5
6
Oprit
Auto
▼
1
Standard
Îmbunătăţire margine
xvYCC
Închidere
▼
Închidere
numai la televizor cu
plasmă
Selectaţi IMAGINE.
Selectaţi Mod imagine.
Selectaţi
Expert1 sau
Expert2.
Selectaţi Control expert.
Selectaţi Sursa pe care o doriţi.
Efectuaţi reglajele corespunzătoare.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
144
►
*Această funcţie nu este disponibilă pentru toate modelele.
Contrast dinamic
(Oprit / Scăzut /
Mediu(Numai televizor
LCD/LCD cu LED-uri)/
Ridicat)
Culoare dinamică
(Oprit / Scăzut / Mediu
(numai la televizor cu
plasmă) / Ridicat )
Culoare piele
(-5 la 5)
Reducere zgomot
(Oprit / Scăzut / Mediu
/ Ridicat/ Auto (Doar în
mod analog))
Red. digit. zg.
( Scăzut / Mediu / Ridicat /
Oprit )
Nivel negru
(Scăzut / Ridicat /
Auto)
Clear White
(Oprit / Scăzut /
Ridicat)
■ Ajustează culorile ecranului, astfel încât să arate mai vii, mai bogate şi mai
clare. Această funcţie îmbunătăţeşte nuanţa, saturaţia şi intensitatea
luminoasă astfel încât culorile roşu, albastru, verde şi alb să apară mai vii.
■ Reglează culoarea pielii pe imagine, astfel încât utilizatorul poate seta pielea
la culoarea favorită.
■ Reduce zgomotul ecranului fără a compromite calitatea video.
■ Reduce zgomotul în ceea ce priveşte videoclipurile comprimate MPEG.
■ Puteţi ajusta luminozitatea zonei întunecate şi a zonei nivelului de gri
mediu ale imaginii.
• Scăzut/1.9 : Face mai luminoasă zona întunecată, precum şi zona nivelului de gri mediu ale imaginii.
• Mediu/2.2 : Exprimă nivelurile imaginii originale.
• Ridicat/2.4 : Face mai întunecată zona întunecată, precum şi zona nivelului de gri mediu ale imaginii.
■ Când se utilizează antena ca semnal de intrare, este setat pe mediu şi
dezactivat. (Numai la televizor cu plasmă)
• Scăzut: Imaginea ecranului devine mai întunecată.
• Ridicat: Imaginea ecranului devine mai luminoasă.
• Auto : Setează nivelul de negru al ecranului la High (Ridicat) sau Low (Scăzut),
în funcţie de nivelul semnalului de intrare.
■ Această funcţie permite să selectaţi „Scăzut” sau „Ridicat” în modul
următor: AV (NTSC-M), HDMI sau Componentă. În caz contrar, “Nivel
negru” este setat pe “Automat”.
■ Face zona de alb a ecranului mai strălucitoare şi mai clară.
Mod protecţie vizuală
(Oprit/Scăzut/Ridicat)
*Această funcţie nu este disponibilă pentru toate modelele.
■ Reglează automat luminozitatea ecranului la cel mai bun nivel pentru
ochi, când ecranul este prea luminos.
■ Această funcţie este dezactivată în “Mod imagine-Intens, Cinema,
Expert1, Expert2, Senzor inteligent(Cu excepţia 32/37/42LD4***)”.
Cinema Real(Numai
televizor LCD/LCD cu
LED-uri)/
Mod Film
(numai la televizor cu
plasmă)
(Pornit / Oprit)
■ Puteţi viziona un material video în stil cinema prin eliminarea efectului de
trepidaţie.
■ Utilizaţi această funcţie când vizionaţi conţinut originar din film.
■ Această funcţie poate fi activă chiar dacă se dezactivează TruMotion.
CONTROLUL IMAGINILOR
Gama
(Control avansat:
Scăzut / Mediu / Ridicat
Control expert:
1.9/2.2/2.4 )
■ Ajustează contrastul pentru a-l menţine la nivelul optim în funcţie de luminozitatea ecranului. Imaginea este îmbunătăţită prin sporirea luminozităţii părţilor
luminoase şi întunecarea şi mai mult a părţilor întunecate.
145
CONTROLUL IMAGINILOR
Gamă culori
(LCD TV/Televizor
LCD cu LED-uri :
• Standard : Mod de utilizare a zonei de culoare originale, indiferent de carControl avansat
acteristicile ecranului.
& Plasma TV : Control
• Lat: Mod de utilizare a zonei de culoare maxime a ecranului televizorului.
avansat/Control
expert)
(Lat / Standard)
• Standard : Moduri de utilizare a zonei de culoare originale, indiferent de
Gamă culori
caracteristicile ecranului.
(LCD TV/Televizor
• Wide(Lat) : Moduri de utilizare a zonei de culoare maxime a ecranului teleLCD cu LED-uri :
vizorului.
Control expert)
• EBU : Moduri de afişare a zonei de culoare EBU.
(EBU/SMPTE/BT709/ • SMPTE : Moduri de afişare a zonei de culoare SMPTE.
Lat / Standard)
• BT709 : Moduri de afişare a zonei de culoare BT709.
Îmbunătăţire margine
(LCD TV/Televizor
■ Face marginea imaginii mai clară şi mai distinctă.
LCD cu LED■ Această funcţie se poate utiliza în „Mod imagine – Expert.” (Numai televizor
uri:Oprit/Scăzut/
LCD/LCD cu LED-uri)
Ridicat
Plasma TV:Pornit/Oprit)
*Această funcţie nu este disponibilă pentru toate modelele.
■ Aceasta este o funcţie pentru exprimarea unei culori mai bogate.
■ Această funcţie este activată în „Mod imagine - Cinema, Expert” atunci când
un semnal xvYCC este introdus prin HDMI.
■ Acesta este modelul de verificare a imaginii Digital TV.
Model Expert
■ Această funcţie este activată în “Mod imagine – Expert” atunci când
(Oprit/Model1/Model2)
urmăriţi DTV.
Filtru culoare
■ Aceasta este funcţia pentru filtrarea culorilor specifice ale materialului video.
(Oprit / Roşu / Verde
Puteţi utiliza filtrul RGB pentru a seta corect saturaţia şi nuanţa culorii.
/ Albastru)
xvYCC
(Auto / Oprit / Pornit)
CONTROLUL IMAGINILOR
146
Temp. cul.
(Mediu / Cald / Rece)
Aceasta este funcţia pentru ajustarea culorii în ansamblu a ecranului la sensibilitatea dorită.
a. • Metodă: 2 Puncte
• Model: Intern, Extern
• Contrast roşu / verde / albastru, Luminozitate roşu / verde / albastru:
Intervalul de ajustare este -50 la +50.
b. • Metodă: 10 puncte IRE.(LCD TV/Televizor LCD cu LED-uri), 20 Point IRE(Plasma TV)
• Model: Intern / Extern
• IRE (Institute of Radio Engineers) este unitatea de afişare a dimensiunii unui
semnal video şi se poate seta la 10, 20, 30 la 100(LCD TV/Televizor LCD cu LED-uri), 5,
10, 15 to 100(Plasma TV). Puteţi ajusta Roşu, Verde sau Albastru în funcţie de fiecare
setare.
• Luminance: Această funcţie afişează valoarea intensităţii luminoase calculată
pentru 2.2 gamma. Puteţi introduce valoarea dorită a intensităţii luminoase la
100 IRE, apoi valoarea ţintă a intensităţii luminoase pentru 2.2 gamma este
afişată la fiecare 10 paşi, de la 10 IRE până la 90 IRE.
(LCD TV/Televizor LCD cu LED-uri)
• Roşu / Verde / Albastru: Intervalul de ajustare este -50 la +50.
Sistem de gestionare
a culorii
■ Fiind instrumentul utilizat de experţi pentru a face ajustări cu ajutorul mirelor de
control, acesta nu afectează alte culori, dar poate fi utilizat pentru ajustarea
selectivă a 6 zone de culoare (roşu / verde / albastru / cyan / magenta / galben).
Este posibil ca diferenţa de culoare să nu fie distinctivă, chiar dacă faceţi ajustări
pentru materialul video în general.
■ Ajustează roşu / verde / albastru / galben / cyan / magenta.
• Culoare roşu / verde / albastru / galben / cyan / magenta: Intervalul de
ajustare este -30 la +30.
• Tentă culoare roşu / verde / albastru / galben / cyan / magenta:
Intervalul de ajustare este -30 la +30.
■ Această funcţie este dezactivată în modul RGB-PC şi HDMI (PC).
RESETARE IMAGINE
Setările modului de imagine selectat revin la setările implicite stabilite în fabrică.
IMAGINE
Mutare
• Clarititate
t
70
• Culoare
60
IMAGINE
OK
• Tentă
0
R
G
• Temp. cul.
0
W
C
►
: Oprit
• TruMotion
3
4
Da
Nu
: Oprit
• Ecran
Selectaţi IMAGINE.
Selectaţi Resetare imagine.
Selectaţi Da.
. Iniţializaţi valoarea reglată.
CONTROLUL IMAGINILOR
2
60
OK
• Control avansat
• Ecran
1
• Culoare
•• Resetare
Resetare imagine
imagine
►
• TruMotion
70
G
• Tentă ? Toate setarile
0 R imaginilor
vor fi resetate.
C
W
• Temp. cul.Continuaţi?
• Control avansat
•• Resetare
Resetare imagine
imagine
Mutare
• Clarititate
t
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
147
CONTROLUL IMAGINILOR
TRUMOTION
(NUMAI TELEVIZOR LCD/LCD CU LED-URI)
Se foloseşte pentru obţinerea celei mai bune imagini fără nici un contur mişcat când introduceţi o
imagine rapidă sau o sursă de film.
Ridicat : Asigură mişcare lină a imaginii.
Scăzut : Asigură mişcare lină a imaginii. Utilizaţi această setare pentru utilizare standard.
Oprit : Opriţi utilizarea funcţiei TruMotion.
Utilizator : Utilizatorul poate ajusta nivelul Judder (Trepidaţie) şi Blur (Estompare), separat, cu funcţia
TruMotion.
- Judder : Ajustează zgomotul ecranului.
- Blur : Ajustează imaginea remanentă a ecranului.
Această funcţie este dezactivată în modul RGB-PC, HDMI-PC.
Dacă activaţi "TruMotion", este posibil să apară zgomot pe ecran.
În această situaţie, setaţi "TruMotion " în mod "Off" (Oprit).
Dacă selectaţi „Picture Mode-Game” (Mod imagine – Joc), setaţi „TruMotion” pe „Off” (Oprit).
IMAGINE
Mutare
• Clarititate
t
70
• Culoare
60
OK
TruMotion
• Tentă
0
R
G
• Temp. cul.
0
W
C
• Control avansat
: Oprit
3
● Blur
3
►
OK
►
••TruMotion
TruMotion
►
• Resetare imagine
◄ Scăzut
● Judder
• Ecran
CONTROLUL IMAGINILOR
1
2
Selectaţi IMAGINE.
Selectaţi TruMotion.
3
Selectaţi Scăzut, Ridicat, Utilizator sau Oprit.
4
Efectuaţi reglajele corespunzătoare.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
148
ÎNTUNECARE LOCALĂ LED
(Doar 32/37/42LE4***, 42/47/55LE5***, 42/47/55LE75**, 42/47/55LE78**,
42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***, 42/47LX6***, 47/55LX9***, 42/47/55LV5***)
După analizarea semnalului de intrare video pe zonele ecranului, reglează iluminarea din spate pentru
a îmbunătăţi raportul de contrast.
Mutare
• Culoa
uloare
e
IMAGINE
OK
60
60
0
R
G
• Tentă
0
R
G
• Temp. cul.
0
W
C
• Temp. cul.
0
W
C
• Control avansat
• Resetare imagine
: Oprit
• TruMotion
1
2
:: On
Pornit
•• Întun.
localăLED
LED
Întun. locală
Oprit
:: On
Pornit
Pornit
Teletext
Selectaţi IMAGINE.
Selectaţi Întun. locală LED.
Selectaţi Pornit sau Oprit.
CONTROLUL IMAGINILOR
3
: Oprit
• Ecran
►
• Ecran
►
• Resetare imagine
•• Întun.
localăLED
LED
Întun. locală
OK
60
60
• Tentă
• Control avansat
• TruMotion
Mutare
• Culoa
uloare
e
►
IMAGINE
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
149
CONTROLUL IMAGINILOR
INDICATOR ALIMENTARE
(NUMAI TELEVIZOR LCD/LCD CU LED-URI)
Reglaţi lumina indicatorului de alimentare/aşteptare din faţa televizorului.
Lumină pt mod aşteptare
Determină dacă trebuie să setaţi becul indicator de pe partea frontală a TV pe Pornit sau Oprit în
modul de aşteptare.
Lumină pentru putere
Determină dacă trebuie să setaţi becul indicator de pe partea frontală a TV pe Pornit sau Oprit atunci
când alimentarea este pornită.
Dacă selectaţi modul 3D, Indicator de nivel putere este oprit automat.
OPŢIUNI
Mutare
OPŢIUNI
OK
● Limba(Language)
● Ţara
● Set
1
CONTROLUL IMAGINILOR
2
3
4
►
de nivel putere
ID
mod
B
Blast
laster
last
er
OK
: UK
● Asistenţă
din fabricaţie
● Setare
● IR
dezactivată
►
● Indicator
● Setări
● Ţara
: UK
● Asistenţă
Mutare
● Limba(Language)
● Indicator
● Setări
dezactivată
de nivel putere
din fabricaţie
:1
● Set
: Utilizare acasă
● Setare
ID
: Dez
Dezacti
activat
acti
vat
● IR
Lumină pt mod aşteptare
◄ Pornit
Lumină pentru putere
►
Pornit
:1
mod
B
Blast
laster
last
er
: Utilizare acasă
Închidere
: Dez
Dezacti
activat
acti
vat
Selectaţi OPŢIUNI.
Selectaţi Indicator de nivel putere.
Selectaţi Lumină pt mod aşteptare sau
Lumină pentru putere.
Selectaţi Sursa pe care o doriţi.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
150
METODA DE MINIMIZARE A REMANENŢEI IMAGINILOR (ISM)
(NUMAI LA TELEVIZOR CU PLASMĂ)
O imagine blocată sau rămasă pe ecran pentru perioade lungi va produce o imagine "fantomă" care
va rămâne pe ecran şi după ce schimbaţi imaginea. Evitaţi ca o imagine fixă să rămână pe ecran pentru perioade îndelungate.
Înălbire
ălbirea îndepărtează imaginile permanente de pe ecran.
Notă: O imagine permanentă excesivă poate face imposibilă ştergerea ei completă prin înălbire.
Orbiter
Orbiter vă poate ajuta să preveniţi formarea de imagini fantomă. Totuşi, cel mai bine este să nu
permiteţi ca o imagine fixă să rămână pe ecran. Pentru a evita formarea unei imagini permanente
pe ecran, ecranul se va mişca la fiecare 2 minute.
Degradare culoare
Alternativ sunt afişate blocul de culoare cu ecranul deplasat puţin şi un model alb. Este dificil să
percepem imaginea rămasă formată în timp ce imaginea remanentă temporară este eliminată şi
modelul de culoare operează.
OPŢIUNI
Mutare
OPŢIUNI
OK
2
3
4
B
Blast
laster
last
er
din fabricaţie
►
:1
● Set
: Utilizare acasă
● Setare
: Dez
Dezacti
activat
acti
vat
● IR
Selectaţi OPŢIUNI.
ID
Normal
Standard
Orbiter
Degradare culoare
:1
mod
B
Blast
last
aster
er
e
Înălbire
: Utilizare acasă
: Dez
e acti
act vat
at
• Dacă nu aveţi nevoie de această funcţie,
setaţi Normal.
Selectaţi ISM Method.
CONTROLUL IMAGINILOR
1
mod
: Normal
putere
►
ID
● ISM
Method
Indicator
de nivel
● Setări
din fabricaţie
● Setare
● IR
: Normal
putere
dezactivată
►
● Set
: UK
● Asistenţă
►
● Setări
● Ţara
: UK
dezactivată
● ISM
Method
Indicator
de nivel
OK
►
● Ţara
● Asistenţă
Mutare
● Limba(Language)
● Limba(Language)
Selectaţi Normal, Orbiter,
Degradare culoare sau Înălbire.
Salvaţi.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
151
CONTROLUL IMAGINILOR
SETARE MOD
Recomandăm setarea TV pe modul “Utilizare acasă” pentru cea mai bună calitate a imaginii în mediul locuinţei dvs.
Modul “Demo magazine” este setarea optimă pentru mediile comerciale.
OPŢIUNI
Mutare
OPŢIUNI
OK
● Limba(Language)
● Ţara
● Indicator
● Setări
● Set
● Ţara
: UK
● Asistenţă
dezactivată
OK
: UK
● Asistenţă
de nivel putere
● Indicator
din fabricaţie
ID
Mutare
● Limba(Language)
● Setări
:1
● Set
dezactivată
Selectarea mediului.
de nivel putere
Alegeţi modul de setare dorit.
din fabricaţie
ID
:1
:: Utilizare
acasă
Utilizare acasă
● Setare mod
● IR
: Dez
Dezacti
activat
acti
vat
● IR
: Dez
Dezacti
activat
acti
vat
►
● Setare mod
Selectaţi [Utilizare acasă] pentru a utiliza acest televizor acasă.
:: Utilizare
acasă
a utiliza televizorul în magazin, selectaţi [Demo magazin].
UtilizarePentru
acasă
B
Blast
laster
last
er
B
Blast
laster
last
er
Utilizare acasă
● Mod
Demo magazin
demo
Oprit
Închidere
CONTROLUL IMAGINILOR
1
2
3
4
Selectaţi OPŢIUNI.
Selectaţi Setare mod.
Selectaţi Demo magazin sau Utilizare acasă.
Salvaţi.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
152
MOD DEMONSTRATIV
Nu se poate utiliza Mod demo în modul Utilizare acasă.
Demo magazin, Mod demo este setat automat pe Pornit.
După ce Mod demo este setat pe Oprit în Demo magazin, Mod demo nu rulează şi numai ecranul
este resetat.
Ecranul este resetat automat după 5 minute în Demo mode (Mod demonstrativ).
OPŢIUNI
Mutare
OPŢIUNI
OK
● Limba(Language)
● Ţara
● Indicator
● Setări
● Set
● Ţara
: UK
● Asistenţă
dezactivată
OK
: UK
● Asistenţă
de nivel putere
● Indicator
din fabricaţie
ID
Mutare
● Limba(Language)
● Setări
:1
● Set
dezactivată
Selectarea mediului.
de nivel putere
Alegeţi modul de setare dorit.
din fabricaţie
ID
:1
:: Utilizare
acasă
Utilizare acasă
● Setare mod
● IR
: Dez
Dezacti
activat
acti
vat
● IR
: Dez
Dezacti
activat
acti
vat
B
Blast
laster
last
er
►
● Setare mod
Selectaţi [Demo magazin] pentru a utiliza televizorul în maga:: Utilizare
acasă
Pentru a utiliza televizorul acasă, selectaţi [Utilizare acasă].
Utilizarezin.
acasă
B
Blast
laster
last
er
Utilizare acasă
● Mod
Demo magazin
demo
Pornit
Închidere
1
3
4
5
Selectaţi Setare mod.
Selectaţi Demo magazin.
Selectaţi Pornit.
Mergeţi la ecranul de meniu anterior.
CONTROLUL IMAGINILOR
2
Selectaţi OPŢIUNI.
Dacă doriţi să opriţi demonstraţia, apăsaţi orice
buton. (cu excepţia butonului MUT,
+, -)
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
153
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
NIVEL VOLUM AUTOMAT
Volum auto rămâne automat la acelaşi nivel al volumului dacă schimbaţi programele.
Deoarece fiecare staţie de emisie are propriile condiţii de emisie a semnalului, poate fi necesară
ajustarea volumului de fiecare dată când se schimbă canalul. Această funcţie permite utilizatorilor să
beneficieze de nivele de volum stabile prin realizarea unor setări automate pentru fiecare program.
În cazul în care calitatea sunetului sau volumul nu este la nivelul dorit, se recomandă utilizarea unui
sistem home theater sau amp separat, pentru adaptarea la mediile diferite ale utilizatorilor.
AUDIO
: Oprit
clară II
: Oprit
3
● Balans
● Mod
sunet
AUDIO
OK
● Voce
0
L
R
: Standard
2
3
Mutare
auto
: Oprit
clară II
: Oprit
● Balans
● Mod
sunet
OK
MHEG
Oprit
3
Pornit
0
L
R
: Standard
• Infinite Sound : Oprit
• Infinite Sound : Oprit
• Înalte
50
• Înalte
50
• Joase
50
• Joase
50
• Re
R seta
setare
t re
1
● Volum
►
● Voce
Mutare
auto
►
● Volum
• Re
R seta
setare
t re
Selectaţi AUDIO.
Selectaţi Volum auto.
SOUND & LANGUAGE CONTROL
Selectaţi Pornit sau Oprit.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
154
VOCE CLARĂ II
Făcând diferenţierea intervalului de sunete ale persoanelor de alte tipuri, permite utilizatorilor să
asculte vocile oamenilor mai bine.
AUDIO
auto
● Volum
: Oprit
Oprit
:: Oprit
33
● Balans
● Mod
sunet
0
L
R
2
Oprit
:: Oprit
: Standard
● Voce
33
L
0 ● Nivel
● Balans
sunet
OK
: Oprit
clară II
R
◄
3
Oprit
►
-
• Infinite Sound : Oprit
• Infinite Sound : Oprit
• Înalte
50
• Înalte
50
• Joase
50
• Joase
50
Închidere
• Re
Reseta
setare
t re
Selectaţi AUDIO.
Selectaţi Voce clară II.
• Dacă selectaţi „On” („Activat”) pentru Clear
Voice II (Voce clară II), caracteristica Infinite
Sound (Sunet infinit) nu va funcţiona.
• Selectaţi un nivel între -6 şi +6.
Selectaţi Pornit sau Oprit.
Ajustarea pentru Nivel Voce clară cu selectarea Pornit
4
5
+
: Standard
Selectaţi Nivel.
Efectuaţi reglajele dorite.
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
3
Voce clară
clară IIII
●●Voce
● Mod
• Re
Reseta
setare
t re
1
Mutare
auto
►
Voce clară
clară IIII
●●Voce
AUDIO
OK
►
● Volum
Mutare
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
155
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
CONFIGURĂRILE SUNETULUI PRESETAT - MOD SUNET
Puteţi selecta setarea de sunet preferată; Standard, Music (Muzică), Cinema, Sport sau Game (Joc) şi
puteţi ajusta de asemenea Treble (Sunete înalte), Bass (Sunete joase).
Modul sunet vă permite să vă bucuraţi de cea mai bună calitate a sunetului fără a fi nevoie de reglări
speciale, întrucât televizorul configurează opţiunile corespunzătoare ale sunetului în funcţie de
conţinutul programului.
Standard, Music (Muzică), Cinema, Sport şi Game (Joc) sunt presetate din fabrică pentru calitate
optimă a sunetului.
Oferă sunet de calitate standard.
Optimizează sunetul pentru a asculta muzică.
Optimizează sunetul pentru vizualizarea filmelor.
Optimizează sunetul pentru vizualizarea evenimentelor sportive.
Optimizează sunetul pentru accesarea jocurilor.
AUDIO
● Volum
● Voce
Mutare
auto
: Oprit
clară II
: Oprit
3
● Voce
0
L
R
Standard
:: Standard
►
Mod sunet
sunet
●●Mod
● Volum
Mutare
auto
: Oprit
clară II
: Oprit
50
• Joase
50
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
2
3
R
Muzică
• Înalte
• Joase
• Re
Reseta
setare
t re
1
Standard
:: Standard
Cinema
• Infinite Sound : Oprit
50 Sport
• Infinite Sound : Oprit
• Înalte
3
L
Standard
0 Standard
● Balans
Mod sunet
sunet
●●Mod
OK
►
● Balans
AUDIO
OK
►
Standard
Muzică
Cinema
Sport
Joc
50 Joc
• Re
Reseta
setare
t re
Selectaţi AUDIO.
• Puteţi regla de asemenea Mod sunet din
meniul rapid Q. Menu.
Selectaţi Mod sunet.
Selectaţi Standard, Muzică, Cinema, Sport
sau Joc.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
156
REGLAREA SETĂRILOR SUNETULUI - MOD UTILIZATOR
AUDIO
● Voce
Mutare
auto
: Oprit
clară II
: Oprit
● Volum
3
● Voce
0
Standard (Utilizator)
:: Standard
R
►
Mod sunet
sunet
●●Mod
L
3
4
5
clară II
: Oprit
Mod sunet
sunet
●●Mod
OK
3
L
R
Standard
(Utilizator)
0 Standard
Muzică
Standard (Utilizator)
:: Standard
Cinema
• Infinite Sound : Oprit
50 Sport
• Înalte
50
• Înalte
• Joase
50
• Joase
• Re
R seta
setare
t re
2
: Oprit
● Balans
• Infinite Sound : Oprit
1
Mutare
auto
►
● Balans
AUDIO
OK
►
● Volum
50 Joc
• Re
R seta
setare
t re
Selectaţi AUDIO.
Selectaţi Mod sunet.
Selectaţi Standard, Muzică, Cinema, Sport
sau Joc.
Selectaţi Înalte sau Joase.
Configuraţi nivelul sonor dorit.
INFINITE SOUND(SUNET INFINIT)
Selectaţi această opţiune pentru sunet realist.
1
2
3
Selectaţi AUDIO.
Selectaţi Infinite Sound.
Infinite Sound (Sunet infinit): Sunetul infinit
este un sunet patentat de LG care
procesează tehnologie care redă sunetul
surround 5.1 imersiv în cele două difuzoare
frontale.
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
Selectaţi Pornit sau Oprit.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
157
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
BALANS
Puteţi regla balansul sunetului difuzorului la nivelele pe care le doriţi.
AUDIO
● Voce
auto
: Oprit
clară II
: Oprit
● Mod
sunet
● Volum
3
● Voce
00
L
R
►
●● Balans
AUDIO
OK
►
● Volum
Mutare
: Standard
2
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
3
auto
: Oprit
clară II
: Oprit
● Mod
sunet
OK
3
0●0LBalans
●● Balans
: Standard
• Infinite Sound : Oprit
• Infinite Sound : Oprit
• Înalte
50
• Înalte
50
• Joase
50
• Joase
50
• Re
R seta
setare
t re
1
Mutare
R
0
◄
L
R
►
Închidere
• Re
R seta
setare
t re
Selectaţi AUDIO.
Selectaţi Balans.
Efectuaţi reglajele dorite.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
158
ACTIVAREA / DEZACTIVAREA DIFUZOARELOR TV
You can adjust the TV internal speaker status.
La AV, COMPONENT, RGB şi HDMI1 cu cablu de la HDMI la DVI, difuzorul televizorului poate fi utilizat chiar dacă nu există semnal video.
Dacă doriţi să utilizaţi sistemul stereo HiFi extern, dezactivaţi difuzoarele interne ale televizorului.
● Mod
M d
sunett
sune
Mutare
AUDIO
OK
: St
Stand
Stan
d d
dard
● Mod
M d
sunett
sune
• Infinite Sound : Oprit
• Infinite Sound : Oprit
• Înalte
50
• Înalte
50
• Joase
50
• Joase
50
• Resetare
2
3
: PCM
: :On
Pornit
● DTV
: Auto
Setări audio
● Ieşire
►
1
audio digit
●●Difuzor
DifuzorTV
TV
OK
• Resetare
►
● Ieşire
Mutare
: St
Stand
Stan
d d
dard
audio digit
: PCM
●●Difuzor
DifuzorTV
TV
: :On
Pornit
● DTV
: Auto
Setări audio
Oprit
Pornit
PCM
►
AUDIO
Selectaţi AUDIO.
Selectaţi Difuzor TV.
Selectaţi Pornit sau Oprit.
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
OBSERVAŢIE
► Dacă difuzorul TV este oprit în timp ce sistemul Home Theater Simplink este activat, ieşirea sunetului este
comutată automat pe difuzorul Home Theater, dar dacă difuzorul TV este pornit, sunetul este emis prin
acesta.
► Anumite meniuri din AUDIO sunt dezactivate atunci când TV Speaker (Difuzor TV) este setat pe Off (Oprit).
159
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
DTV AUDIO SETTING (SETARE AUDIO DTV) (DOAR ÎN MOD DIGITAL)
Atunci când mai multe tipuri de formate audio există într-un semnal de intrare, această funcţie vă permite să selectaţi tipul dorit.
AUDIO
● Mod
M d
Mutare
sunett
sune
AUDIO
OK
: St
St dard
Stand
Stan
d d
● Mod
M d
Mutare
sunett
sune
• Infinite Sound : Oprit
• Infinite Sound : Oprit
• Înalte
50
• Înalte
• Joase
50
• Joase
50
• Resetare
Auto
Auto
: PCM
HE-AAC
: Pornit
Dolby Digital+
: :Auto
Auto
Dolby Digital
TV
DTVSetări
Setăriaudio
audio
●●DTV
: PCM
● Ieşire
: Pornit
● Difuzor
►
audio digit
● Difuzor
Auto
: :Auto
audio digit
TV
● DTV Setări audio
50
►
• Resetare
● Ieşire
OK
: St
St dard
Stand
Stan
d d
MPEG
1
2
3
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
160
Selectaţi AUDIO.
Selectaţi DTV Setări audio.
Selectaţi Auto, HE-AAC, Dolby Digital +,
Dolby Digital sau MPEG.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
• Auto: Emite automat în ordinea HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital > MPEG. (Exceptând
Italia)
Auto: Emite automat în ordinea HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG > Dolby Digital. (numai în
Italia)
• HE-AAC, Dolby Digital +, Dolby Digital, MPEG: Permite utilizatorilor să selecteze tipul de format audio dorit.
ex) Dacă se selectează MPEG, se va emite întotdeauna în format MPEG.
Dacă MPEG nu este acceptat, alt tip audio este setat în acea ordine.
• Consultaţi pag. 167 la 168 (Selectare limbă audio)
SELECTARE IEŞIRE AUDIO DIGITAL
Această funcţie vă permite să selectaţi Digital Audio Output (Ieşirea Audio Digitală) preferată.
Atunci când este disponibil Dolby digital, selectând Auto în meniul Ieşire audio digit se va seta ieşirea
SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) la Dolby Digital.
Dacă Auto este selectat în meniul de ieşire audio digitală atunci când Dolby Digital nu este disponibil,
ieşirea SPDIF va fi PCM (Pulse-code modulation).
Chiar dacă atât Dolby Digital cât şi limbajul Audio au fost setate într-un post care poate difuza Dolby
Digital Audio, va fi redat doar Dolby Digital.
● Mod
M d
Mutare
sunett
sune
OK
AUDIO
: St
St dard
Stand
Stan
d d
● Mod
M d
Mutare
s net
sunet
sune
• Infinite Sound : Oprit
• Infinite Sound : Oprit
• Înalte
50
• Înalte
50
• Joase
50
• Joase
50
• Resetare
● DTV
1
2
Setări audio
: :PCM
PCM
● Ieşire
: Pornit
audio digit
● Difuzor
: Auto
● DTV
TV
Setări audio
: :PCM
PCM
: Pornit
Auto
PCM
PCM
: Auto
Fabricat sub licenţa Dolby
Laboratories. "Dolby” şi simbolul D
dublat sunt mărci înregistrate ale
Dolby Laboratories.
Selectaţi AUDIO.
Selectaţi Ieşire audio digit.
• Există posibilitatea ca în modul HDMI unele dispozitive de redare DVD să nu difuzeze sunetul
SPDIF. În acel stadiu, setaţi ieşirea audio digitală
a dispozitivului de redare DVD la PCM. (În HDMI,
nu se acceptă Dolby Digital Plus).
Selectaţi Auto sau PCM.
Element
Intrare audio
Ieşire audio digitală
Auto
(Difuzor pornit)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Auto
(Difuzor oprit)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Total
PCM
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
3
TV
►
audio digit
● Difuzor
• Resetare
►
● Ieşire
OK
: St
Stand
Stan
d d
dard
►
AUDIO
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
161
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
REINIŢIALIZARE AUDIO
Setările modului de sunet selectat revin la setările implicite stabilite în fabrică.
AUDIO
sunett
sune
: St
St dard
Stand
Stan
d d
● Mod
M d
● DTV
1
2
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
3
4
TV
Setări audio
sunett
sune
OK
: St
St dard
Stand
Stan
d d
• Infinite Sound : Oprit
• Înalte
50
• Înalte
• Joase
50
• Joase
50
? Toate setările audio vor fi resetate.
50
Continuaţi?
• Resetare
►
audio digit
● Difuzor
Mutare
• Infinite Sound : Oprit
• Resetare
● Ieşire
AUDIO
OK
►
● Mod
M d
Mutare
: PCM
● Ieşire
: Pornit
● Difuzor
audio digit
: Auto
● DTV
TV
Setări audio
: PCM
Da
Nu
: Pornit
: Auto
Selectaţi AUDIO.
Selectaţi Resetare.
Selectaţi Da.
Iniţializaţi valoarea reglată.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
162
DESCRIERE AUDIO (DOAR ÎN MOD DIGITAL)
Această funcţie este pentru nevăzători şi oferă un material audio explicativ, care descrie situaţia
curentă în cadrul unui program TV, în plus faţă de semnalul audio de bază.
Dacă se selectează Descriere audio activată, se asigură semnalul audio de bază şi descrierea audio
numai pentru acele programe care au inclusă opţiunea Descriere audio.
Volum
Bip
Modifică volumul pentru Descrierea audio
Emite sunete când este selectat un program cu informaţii de tip Descriere audio
OPŢIUNI
Mutare
OPŢIUNI
OK
● Limba(Language)
● Ţara
1
2
ID
mod
B
Blast
laster
last
er
OK
►
: UK Auz dificil(
●● Asistenţă dezactivată
● Indicator
● Setări
de nivel putere
● Set
: Utilizare acasă
● Setare
ID
: Dez
Dezacti
activat
acti
vat
● IR
:1
mod
B
Blast
laster
last
er
Oprit
Descriere audio
• Nivel sonor
din fabricaţie
:1
)
◄
0
Pornit
-
• Semnal sonor
►
+
Oprit
: Utilizare acasă
: Dez
Dezacti
activat
acti
vat
Închidere
Selectaţi OPŢIUNI.
Selectaţi Asistenţă dezactivată.
Selectaţi Descriere audio.
Ajustarea pentru Volum Descriere audio cu selectarea Pornit
4
5
Selectaţi Nivel sonor sau Semnal sonor.
Efectuaţi reglajele dorite.
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
3
de nivel putere
din fabricaţie
● Setare
● IR
►
● Setări
● Set
● Ţara
: UK
●● Asistenţă dezactivată
● Indicator
Mutare
● Limba(Language)
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
163
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
I/II
RECEPŢIA STEREO / DUALĂ (DOAR ÎN MOD ANALOG)
Atunci când este selectat un program, informaţia de sunet pentru post apare împreună cu numărul de
program şi numele postului.
1
Selectaţi Audio sau Limbă
audio.
2
Selectaţi ieşirea de sunet.
Difuzare
MONO
Stereo
STEREO
Dual
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
164
Afişare pe ecran
Mono
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II
■ Selectarea sunetului mono
Dacă semnalul stereo este slab în cadrul recepţiei stereo, puteţi comuta la mono. În recepţia mono,
claritatea sunetului este îmbunătăţită.
■ Selecţia limbii pentru difuzarea de emisiuni în două limbi
Dacă un program poate fi recepţionat în două limbi, puteţi comuta la DUAL I, DUAL II sau
DUAL I+II.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
trimite la difuzoare limba primară în care este difuzată emisiunea.
trimite la difuzoare limba secundară în care este difuzată emisiunea.
trimite la fiecare difuzor una din cele două limbi în care este difuzată emisiunea.
RECEPŢIA DE TIP NICAM (DOAR ÎN MOD ANALOG)
Dacă monitorul dumneavoastră este prevăzut cu receptor pentru recepţia de tip NICAM, puteţi
recepţiona sunetul digital de înaltă calitate de tip NICAM.
Ieşirea sunetului poate fi selectată conform tipului de emisie recepţionată.
1
In cazul recepţiei de tip NICAM mono, puteţi selecta NICAM MONO sau FM MONO.
2
In cazul recepţiei de tip NICAM stereo, puteţi selecta NICAM STEREO sau FM MONO.
Dacă semnalul stereo este slab, comutaţi la FM MONO.
3
In cazul recepţiei de tip NICAM dual, puteţi selecta NICAM DUAL I, NICAM DUAL II sau
NICAM DUAL I+II sau FM MONO.
SELECTAREA IEŞIRII DE SUNET
Selectaţi ieşirea de sunet.
L+R: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzorul stâng, iar semnalul
audio de la intrarea audio R este trimis la difuzorul drept.
L+L: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzoarele stâng şi drept.
R+R: Semnalul audio de la intrarea audio R este trimis la difuzoarele stâng şi drept.
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
In modul AV, Component, RGB şi HDMI puteţi selecta ieşirea de sunet pentru difuzorul
stâng şi difuzorul drept.
165
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
SELECTARE ŢARĂ / LIMBĂ PENTRU MENIUL AFIŞAT
PE ECRAN
Meniul ghidului de instalare este afişat pe ecranul televizorului când este pornit pentru prima dată.
1
2
Selectaţi limba dumneavoastră dorită.
Selectaţi ţara dumneavostră. (Cu excepţia 32/37/42LE49**, 32/37/42/47/55LE59**, 42/47LE7390,
32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE89**, 32/37/42LD49**, 32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**,
32/37/42LD89**, 42/47LX69**, 50/60PK59*, 50/60PK79**, 50/60PK99**, 50/60PX99**)
* Dacă doriţi să modificaţi Selectarea ţării / limbii
1
2
3
4
5
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
166
Selectaţi OPŢIUNI.
Selectaţi Limba(Language).
Selectaţi Limbă meniu
(Language).
Selectaţi limba dorită.
Salvaţi.
1
2
3
4
5
Selectaţi OPŢIUNI.
Selectaţi Ţara.
Selectaţi ţara
dumneavoastră.
Selectaţi Da sau Nu.
Salvaţi.
(Cu excepţia 32/37/42LE49**, 32/37/42/47/55LE59**, 42/47LE7390,
32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE89**, 32/37/42LD49**,
32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**, 32/37/42LD89**, 42/47LX69**,
50/60PK59*, 50/60PK79**, 50/60PK99**, 50/60PX99**)
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
OBSERVAŢIE
► IDacă nu terminaţi configurarea din Installation Guide (Ghidul de instalare) apăsând BACK (ÎNAPOI) sau
dacă întrerupeţi OSD (Afişajul pe ecran), meniul de instalare va apărea continuu la fiecare pornire a televizorului, până când configurarea este finalizată.
► Dacă selectaţi greşit flara, este posibil ca teletextul să nu apară corect pe ecran şi să aveţi unele probleme
când utilizaţi teletextul.
► Este posibil ca funcţia CI (Interfaţă Comună) să nu fie aplicată pe baza circumstanţelor de televizare din ţară.
► Este posibil ca butoanele de control ale modului DTV să nu funcţioneze, în funcţie de
► circumstanţele de emisie din fiecare ţară.
► În ţările în care standardele emisiei digitale nu sunt stabilite, unele funcţii DTV ar putea să nu funcţioneze,
în funcţie de condiţiile emisiei.
► Setarea de ţară ‘UK’ trebuie activată doar în UK.
► Dacă setarea ţării are valoarea “--”, sunt disponibile programele standard difuzate în sistem digital terestru
în Europa, dar este posibil ca anumite funcţii DTV să nu funcţioneze corect.
SELECTARE LIMBĂ
Funcţia AUDIO vă permite să selectaţi limba dumneavoastră preferată pentru audio.
Dacă datele audio în limba selectată nu sunt emise, sonorul va fi redat în limba implicită.
Utilizaţi funcţia Subtitrare/Teletext dacă sunt difuzate două sau mai multe limbi pentru subtitrare/teletext. Dacă datele de subtitrare/teletext în limba selectată nu sunt emise, subtitrarea/teletextul va fi
afişat în limba implicită.
Când limbile pe care le-aţi selectat ca principale pentru Limba audio, iar Limba subtitrării şi Limbă text
nu sunt acceptate, puteţi să selectaţi limba în a doua categorie.
În modul Digital, utilizaţi funcţia de limbă text dacă sunt difuzate două sau mai multe limbi pentru text.Dacă
datele teletext într-o limbă selectată nu sunt transmise, va fi afişată pagina Text cu limba implicită.
1
2
3
4
Selectaţi Limba(Language).
Selectaţi Limba audio, Limba
subtitrării sau Limbă text (Cu
excepţia Marii Britanii).
Selectaţi limba dumneavoastră
dorită.
1
2
3
4
Selectaţi OPŢIUNI.
Selectaţi Asistenţă dezactivată.
Selectaţi Auz dificil(
).
Selectaţi Pornit sau Oprit.
Salvaţi.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
5
Selectaţi OPŢIUNI.
167
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
Informaţii OSD limbă audio
< Selectare limbă audio >
► Când sunt emise două sau mai multe limbi, puteţi selecta
limba audio dorită.
Afişaj
N.A
Stare
Serviciul nu este disponibil
Audio MPEG
Audio Dolby Digital
Audio pentru "Persoane cu probleme de vedere"
1
2
Audio pentru "Persoane cu probleme de auz”
Selectaţi Audio sau Limbă
audio.
Dolby Digital Plus Audio
Audio HE-AAC
Selectaţi o limbă audio.
< Selectare limbă subtitrare >
► Dacă sunt emise două sau mai multe limbi pentru subtitrare, puteţi selecta limba de subtitrare cu ajutorul butonului
SUBTITLE de pe telecomandă.
► Apăsaţi butonul
pentru a selecta o limbă de subtitrare.
Informaţii OSD limbă subtitrare
Afişaj
N.A
Stare
Serviciul nu este disponibil
Subtitrare teletext
Subtitrare pentru "Persoane cu
deficienţe de auz"
- Sonorul / subtitrarea pot fi afişate într-o formă mai simplă cu 1-3 caractere emise de către furnizorul de
servicii.
- Dacă selectaţi sonor suplimentar (Audio pentru „Persoane cu probleme de vedere / auz”), se poate auzi o
parte din coloana sonoră principală.
CONTROL SUNET ŞI LIMBĂ
168
CONFIGURAREA OREI
SETAREA CEASULUI
Ceasul este setat automat în momentul în care se recepţionează semnal digital în modul Auto. Puteţi
seta manual ceasul în modul Manual.
Inainte de a utiliza funcţia de pornire / trecere în modul standby la momentul stabilit, trebuie să setaţi
timpul corect.
Ora televizorului este setată în funcţie de informaţiile de echivalenţă orară, pe baza Fusului orar şi
GMT (Greenwich Mean Time), care se recepţionează cu semnalul emis, iar ora se setează automat
printr-un semnal digital.
Când numele oraşului din Fus orar este schimbat în decalaj, puteţi să schimbaţi timpul cu 1 oră.
Meniul Fus orar poate fi schimbat în modul Auto.
TIMP
Mutare
TIMP
OK
►
● Ceas
● Temporizator
oprire : Oprit
● Temporizator
pornire : Oprit
● Temporizator
oprire : Oprit
Mutare
OK
◄Mutare
oprire : Oprit
Data
● Temporizator pornire : Oprit
Luna
● Temporizator oprire : Oprit
Anul
OK
● Ceas
● Temporizator
►
Auto
3
Mar.
2008
Ora
16
Minut
09
Fus orar
Londra
GMT
Închidere
1
2
Selectaţi Ceas.
Selectaţi Auto sau Manual.
4
Selectaţi opţiunea pentru an, lună,
dată, oră sau Time Zone (Fus
orar).
5
Setaţi opţiunea pentru an, lună, dată, oră
sau Time Zone (Fus orar).
Fus orar
Magadan, Kamchatka
Vladivostok
Yakutsk
Irkutsk
Krasnoyarsk
Omsk
Yekaterinburg
Moscova, Samara
Kaliningrad
Acest tabel reprezintă tabelul de Fus orar
pentru 9 zone din Rusia, iar atunci când utilizatorul selectează Fusul orar pentru zona sa,
acesta va seta ora automat pentru zona
respectivă.
CONFIGURAREA OREI
3
Selectaţi TIMP.
Totuşi, chiar în cazul în care utilizatorul a
selectat zona sa, dacă decalajul de fus orar al
staţiei de emisie nu este oferit sau dacă
informaţiile legate de regiune nu corespund,
atunci utilizatorul poate selecta Decalaj din
Fus orar pentru a seta ora corectă.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
169
CONFIGURAREA OREI
DEZACTIVAREA / ACTIVAREA TEMPORIZATORULUI
AUTOMAT
Funcţiile Pornit, respectiv Oprit, realizează pornirea automată a monitorului, respectiv trecerea sa
automată în modul standby, la momentul stabilit.
La două ore după pornirea monitorului prin funcţia Pornit. Acesta va fi trecut automat în modul standby
dacă până atunci nu a fost apăsat nici un buton.
După programarea funcţiilor, acestea operează zilnic la momentul stabilit.
Dacă ambele funcţii au fost programate pentru acelaşi moment, se execută funcţia Oprit.
Pentru ca funcţia Pornit să aibă efect, monitorul trebuie să se afle în starea standby.
TIMP
Mutare
TIMP
OK
● Ceas
Mutare
OK
● Ceas
● Temporizator
►
● Temporizator pornire : Oprit
● Temporizator
1 Mar 2007 16:09
oprire : Oprit
Repetare
◄
Oprit
● Temporizator pornire : Oprit
Ora
00
● Temporizator oprire : Oprit
Minut
00
oprire : Oprit
►
● Temporizator
oprire : Oprit
Intrare
►
Antenă
La Program
TV1
Nivel sonor
30
Închidere
1
2
3
CONFIGURAREA OREI
4
5
6
Selectaţi TIMP.
Selectaţi Temporizator oprire
sau Temporizator pornire.
Selectaţi Repetare.
Selectaţi Oprit, O dată, Zilnic, Lun la
Vin, Sâm la Dum sau Dum.
Configuraţi ora.
• Pentru a anula funcţiile Temporizator pornire /
Temporizator oprire, selecta Oprit.
• Numai pentru funcţia Pornit
1
2
3
4
Selectaţi Intrare.
Selectaţi sursa de intrare.
Configuraţi programul.
Reglaţi nivelul volumului la
pornire.
Configuraţi minutele.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
170
CONFIGURAREA TEMPORIZATORULUI SOMN
Nu este nevoie să vă aduceţi aminte să închideţi televizorul înainte de a vă culca.
Regulatorul de timp pentru starea de inactivitate comută televizorul în modul standby la timpul prestabilit.
1
2
Selectaţi Temporizator oprire.
Selectaţi Oprit, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 sau 240 Min.
• Atunci când stingeţi monitorul, funcţia este resetată.
• Puteţi regla de asemenea Temporizator oprire din meniul TIMP.
CONFIGURAREA OREI
171
CONTROL / RESTRICŢIE PARENTALĂ
SETARE PAROLĂ ŞI SISTEMUL DE BLOCARE
Dacă introduceţi întâi parola, apăsaţi ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ pe telecomandă.
Dacă pentru Ţară este selectată Franţa, parola nu este „0”, „0”, „0” ci „1”, „2”, „3”, „4”.
Dacă pentru Ţară este selectată Franţa, parola nu poate fi setată ca „0”, „0”, „0”, „0”.
Dacă un canal este blocat, introduceţi parola pentru a-l debloca temporar.
BLOCARE
Mutare
●
2
3
CONTROL / RESTRICŢIE
PARENTALĂ
4
5
● Blocare sistem
program
● Blocare
● Blocare
Selectaţi BLOCARE.
program
● Indrumare parentală:
intrare
: Oprit
OK
Oprit
Oprit
: :Oprit
Oprit
● Blocare
Indrumare parentală: Blocare oprită
● Blocare
taste
Mutare
parola
taste
►
: :Oprit
Oprit
● Blocare
● Blocare
BLOCARE
● Setaţi
►
● Blocare sistem
1
OK
parola
►
● Setaţi
Pornit
Blocare oprită
intrare
: Oprit
• Dacă aţi uitat parola, apăsaţi ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’, pe
telecomandă.
Selectaţi Blocare sistem.
Selectaţi Pornit.
Configuraţi parola.
Introduceţi o parolă de 4 cifre.
Asiguraţi-vă că vă veţi aminti acest număr!
Introduceţi din nou parola pentru a confirma.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
172
BLOCARE PROGRAM
Blochează orice programe pe care nu doriţi să le vizionaţi sau la care nu doriţi să aibă acces copii dumneavoastră.
Această funcţie este disponibilă în Blocare sistem ”Pornit”.
Introduceţi o parolă pentru a viziona un program blocat.
Favorite Grup :
Editare program
RADIO
DTV
BLOCARE
● Setaţi
Mutare
OK
parola
● Blocare
sistem
: Pornit
● Blocare
program
● Indrumare parentală:
● Blocare
● Blocare
taste
Pag. 1/1
C
TV
1 Nine Digital
2 Nine Digital HD
3 Nine Guide
4 7 Digital
5 7 HD Digital
6 7 Digital 1
7 7 Digital2
8 7 Digital3
9 7 Guide
▲
▼
Blocare oprită
intrare
: Oprit
Schimbare Pr.
Navigare
P
Schimbare pagină
Precedent
Blocare/Deblocare
sau
Favorite Grup :
Editare program
TV digit. cablu
Pag. 1/1
C
Radio prin cablu
Televiziune prin cablu
1 Nine Digital
2 Nine Digital HD
3 Nine Guide
4 7 Digital
5 7 HD Digital
6 7 Digital 1
7 7 Digital2
8 7 Digital3
9 7 Guide
Schimbare Pr.
Navigare
P
Schimbare pagină
Precedent
Blocare/Deblocare
1
Selectaţi BLOCARE.
3
4
Selectaţi Blocare sistem.
Selectaţi Blocare program.
Accesaţi Blocare program.
5
GALBEN
Selectaţi un program pentru blocare.
CONTROL / RESTRICŢIE
PARENTALĂ
2
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
173
CONTROL / RESTRICŢIE PARENTALĂ
CONTROL DE CĂTRE PĂRINŢI (DOAR ÎN MOD DIGITAL)
Această func˛ie se desfă∫oară conform informaţiilor de la punctul de difuzare. în consecinţă, dacă
semnalul conţine informaţie eronată, această funcţie nu poate fi utilizată.
Pentru a avea acces la acest meniu este necesară o parolă.
Acest aparat este programat să reţină ultima opţiune selectată chiar dacă închideţi televizorul.
Blochează orice programe pe care nu doriţi să le vizionaţi sau la care nu doriţi să aibă acces copii
dumneavoastră.
Introduceţi o parolă pentru a viziona un program clasificat.
Clasificarea diferă în funcţie de ţară.
BLOCARE
● Setaţi
Mutare
BLOCARE
OK
parola
● Blocare
sistem
● Setaţi
: Pornit
● Blocare
● Blocare
● Blocare
taste
sistem
program
: Pornit
● Blocare
●● Indrumare
Indrumare parentală
parentală:: Blocare
Blocare oprită
oprită
● Blocare
Mutare
▲
▼
● Blocare
● Blocare
taste
: Oprit
Programele pentru cei în vărstă de
18 ani sau mai mult vor fi blocate
▲
program 12 ani sau mai mult
13 ani sau mai ▲mult
12 ani sau mai mult
14 ani sau mai mult
14 ani sau mai mult
15 ani sau mai mult
15 ani sau mai mult
16 ani sau mai mult
16 ani sau mai mult
●● Indrumare
parentală: :Blocare
Blocareoprită
oprită
Indrumare parentală
intrare
: Oprit
OK
Blocare oprită: permite
toate programele
▲
parola
intrare
▼
13 ani sau mai mult
17 ani sau mai mult
17 ani sau mai mult
18 ani sau mai mult
18 ani sau mai mult
Blocare oprită
(Cu excepţia Franţei)
1
2
CONTROL / RESTRICŢIE
PARENTALĂ
3
4
(Numai Franţa)
Selectaţi BLOCARE.
Selectaţi Blocare sistem.
Selectaţi Îndrumare parentală.
Efectuaţi reglajele corespunzătoare.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
174
BLOCARE INTRARE EXTERNĂ
Vă permite să blocaţi o intrare.
Această funcţie este disponibilă în Blocare sistem "Pornit".
■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită faţă
de televizorul dumneavoastră.
BLOCARE
● Setaţi
Mutare
BLOCARE
OK
parola
● Blocare
sistem
● Setaţi
: Pornit
● Blocare
● Blocare
● Blocare
taste
parola
● Blocare
sistem
program
● Indrumare parentală:
● AV1 Mutare
: Pornit
● Blocare
Blocare oprită
▲
intrare
▼
: Oprit
● Blocare
taste
Oprit
OK◄
● AV2
Oprit
● Component
Oprit
program
● RGB
Oprit
● Indrumare parentală: Blocare
● HDMI1
● Blocare intrare
● HDMI2
: Oprit
►
oprită
▲
▼
Oprit
Oprit
● HDMI3
Oprit
● HDMI4
Oprit
Închidere
1
2
3
5
Selectaţi Blocare sistem.
Selectaţi Blocare intrare.
Selectaţi sursa.
Selectaţi Pornit sau Oprit.
CONTROL / RESTRICŢIE
PARENTALĂ
4
Selectaţi BLOCARE.
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
175
CONTROL / RESTRICŢIE PARENTALĂ
BLOCARE TASTA
Această caracteristică poate fi utilizată pentru a preveni vizionarea neautorizată prin blocarea comenzilor panoului frontal, astfel încât să poată fi utilizată doar cu telecomanda.
Acest televizor este programat să reţină care a fost ultima opţiune setată, chiar dacă opriţi televizorul.
BLOCARE
Mutare
● Blocare
sistem
● Setaţi
: Oprit
● Blocare
●
2
3
● Blocare
sistem
program
: Oprit
● Blocare
● Blocare
Selectaţi BLOCARE.
Selectaţi Blocare taste.
Selectaţi Pornit sau Oprit.
program
● Indrumare parentală:
intrare
: Oprit
: Oprit
OK
● Blocare taste
Oprit
: :Oprit
intrare
Blocare oprită
Oprit
Oprit
►
● Blocare
taste
● Blocare
taste
Mutare
parola
Indrumare parentală: Blocare oprită
● Blocare
1
BLOCARE
OK
parola
►
● Setaţi
Pornit
• În Blocare tasta “Pornit (Tastă blocată „Activată”), dacă
televizorul este oprit, apăsaţi butonul
/ I, INPUT,
P
de pe televizor sau butoanele POWER,
INPUT, P
sau NUMBER (NUMĂR) de pe
telecomandă.
• Cu Blocare tasta “Pornit” (Tastă blocată “Activată”),
pe ecran se afişează “
Blocare taste On” (Tastă
blocată activată) dacă în timpul vizionării unui program
la televizor este apăsată oricare tastă de pe panoul
frontal.
CONTROL / RESTRICŢIE
PARENTALĂ
• Dacă este afişat alt OSD, funcţia
activată” nu va fi disponibilă.
„Blocare taste
• Apăsaţi butonul MENIU/IEŞIRE pentru a reveni la vizionare normală TV.
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
176
TELETEXTUL
Această funcţie nu este disponibilă în toate ţările.
Teletextul este un serviciu gratuit difuzat de majoritatea staţiilor TV, serviciu
care oferă informaţii de ultimă oră despre evenimente (ştiri), vreme, programele TV, preţul acţiunilor şi multe altele.
■ Imaginea ilustrată ar
putea fi diferită faţă
de televizorul
dumneavoastră.
Decodorul teletext al acestui monitor acceptă sistemele SIMPLE, TOP şi
FASTEXT. Sistemul SIMPLE (teletextul standard) constă dintr-un număr de
pagini care se selectează prin introducerea directă a numărului de pagină.
Sistemele TOP (teletext cu funcţii de selecţie complexe) şi FASTEXT (teletext
cu funcţii de selecţie complexe şi cu indexarea paginilor pentru optimizarea
căutării) reprezintă metode mai moderne care permit selectarea rapidă şi
uşoară a informaţiilor de tip teletext.
ACTIVAREA / DEZACTIVAREA TELETEXTULUI
Apăsaţi butonul TEXT pentru a comuta la modul teletext. Pe ecran apare pagina iniţială sau ultima pagină.
In antet sunt afişate două numere de pagină, numele staţiei TV, data şi ora.
Primul număr de pagină reprezintă selecţia efectuată de dumneavoastră, iar al
doilea reprezintă pagina afişată în momentul respectiv.
Apăsaţi butonul TEXT pentru a dezactiva modul teletext. Monitorul revine în
modul anterior de lucru.
SISTEMUL SIMPLE
■ Selectarea paginii
1
2
Introduceţi numărul de pagină dorit, ca număr de trei cifre, cu ajutorul butoanelor numerice.
Dacă în timpul tastării introduceţi un număr eronat, completaţi-l la trei cifre şi apoi introduceţi
numărul de pagină corect.
Butonul P
poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedentă sau pagina următoare
TELETEXTUL
177
TELETEXTUL
SISTEMUL TOP
Ghidul utilizatorului afişează în partea de jos a ecranului patru câmpuri colorate în culorile roşu, verde,
galben şi albastru. Câmpul galben indică grupul următor, iar câmpul albastru indică blocul următor.
■ Selectarea blocurilor / grupurilor / paginilor
1
2
3
4
Cu ajutorul butonului albastru puteţi trece de la un bloc la altul.
Utilizaţi butonul galben pentru a trece la grupul următor cu defilare automată la blocul următor.
Utilizaţi butonul verde pentru a trece la pagina următoare cu defilare automată la grupul următor.
Ca alternativă, puteţi utiliza butonul P .
Butonul roşu permite revenirea la selecţia anterioară. Ca alternativă, puteţi utiliza butonul P .
■ Selectarea directă a paginii
Similar modului teletext SIMPLE, puteţi selecta o pagină în modul TOP prin introducerea unui
număr de trei cifre utilizând butoanele numerice.
SISTEMUL FASTEXT
Paginile teletext sunt codificate cu culori în partea de jos a ecranului şi se selectează prin apăsarea
butonului colorat corespunzător.
■ Selectarea paginii
1
2
3
TELETEXTUL
178
4
Apăsaţi butonul T.OPT apoi utilizaţi
butonul pentru a selecta
meniul. Afişaţi pagina de index.
Puteţi selecta, cu ajutorul butoanelor colorate, paginile care sunt codificate cu culori în partea de jos
a ecranului.
Similar modului teletext SIMPLE, puteţi selecta o pagină în modul FASTEXT prin introducerea unui
număr de trei cifre utilizând butoanele numerice.
Butonul P
poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedentă sau pagina următoare.
FUNCŢII TELETEXT SPECIALE
■ Apăsaţi butonul T. OPT apoi utilizaţi
butonul pentru a selecta meniul Opţiuni text.
■ În Marea Britanie (în modul digital), butonul T. OPT (Opţiune text) nu funcţionează.
Text Option
■ INDEX
Selectează fiecare pagină de index.
Index
Time
Hold
Reveal
■ Timp
Update
Închidere
Atunci când vizualizaţi un program TV, selectaţi acest meniu pentru a afişa ora în
colţul din dreapta sus al ecranului.
In modul teletext, apăsaţi acest buton pentru a selecta un număr de sub-pagină.
Numărul de sub-pagină este afişat în partea de jos a ecranului. Pentru a păstra sau a modifica sub-pagina,
apăsaţi butonul roşu, butonul verde, butonul < > sau butoanele numerice.
■ HOLD (dezactivarea schimbării automate a paginii)
Opreşte schimbarea automată a paginii care s-ar produce dacă pagina teletext constă din două sau
mai multe sub-pagini. Pe ecran, sub ceasul afişat, sunt afişate de obicei numărul de sub-pagini şi
numărul subpaginii afişate. Atunci când acest meniu este selectat, simbolul de oprire este afişat în
colţul din stânga sus al ecranului, iar schimbarea automată a paginii este inactivă.
■ UPDATE (actualizare)
Selectaţi acest meniu pentru a afişa informaţiile ascunse, precum soluţiile la ghicitori şi jocuri puzzle.
■ UPDATE (actualizare)
Afişează pe ecran o imagine TV în timp ce aşteaptă selecţia unei noi pagini teletext. In colţul din stânga sus al ecranului se afişează. Atunci când este disponibilă pagina actualizată, afişajul dispare şi se
afişează în loc numărul paginii. Selectaţi din nou acest meniu pentru a viziona pagina actualizată de
teletext.
TELETEXTUL
179
TELETEXT DIGITAL
*Această funcţie este disponibilă doar în Marea Britanie şi Irlanda.
Aparatul vă oferă posibilitatea de a accesa teletextul digital care este îmbunătăţit semnificativ în multe
privinţe, cum ar fi textul, grafica şi aşa mai departe.
Acest teletext digital poate fi accesat prin intermediul serviciilor de teletext digitale şi servicii specifice
care difuzează teletext digital.
TELETEXT ÎN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL
1
Apăsaţi butoanele numerice sau butonul P
pentru a selecta un serviciu digital care emite
teletext digital.
2
Urmaţi indicaţiile referitoare la teletextul digital
şi avansaţi la pasul următor apăsând TEXT,
OK,
, ROŞU , VERDE, GALBEN,
ALBASTRU sau butoanele NUMERE şi aşa
mai departe
3
Pentru a schimba serviciul de teletext digital,
trebuie doar selectaţi un serviciu diferit folosind
butonul numeric sau P
.
TELETEXT ÎN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL
TELETEXT DIGITAL
180
1
Apăsaţi butoanele numerice sau butonul P
pentru a selecta un serviciu digital care emite
teletext digital
2
Apăsaţi butonul TEXT sau unul colorat pentru a
porni teletextul.
3
Urmaţi indicaţiile referitoare la teletextul digital şi
avansaţi la pasul următor apăsând OK,
,
ROŞU , VERDE, GALBEN, ALBASTRU sau
butoanele NUMERE şi aşa mai departe.
4
Apăsaţi butonul TEXT sau unul colorat pentru a
opri teletextul şi pentru a vă întoarce la vizionarea TV.
Unele servicii vă pot permite să accesaţi serviciile text prin apăsarea butonului ROŞU .
ANEXĂ
DEPANAREA
Sistemul nu funcţionează normal.
Telecomanda nu
funcţionează
■ Verificaţi dacă nu se găseşte vreun obiect între produs şi telecomandă,
care ar putea bloca semnalul.
■ Verificaţi dacă bateriile sunt corect instalate (+ la +, - la -).
■ Instalaţi baterii noi.
■ Verificaţi dacă nu este setat programul TIMER
Nu aveţi imagine şi
nu auziţi sunetul
■ Verificaţi setările de tensiune. Sursa de curent este întreruptă.
■ Dac„ TV este pornit ∫i nu exist„ semnal de intrare, acesta se va opri
automat dup„ 15 minute.
Funcţia video nu funcţionează.
■ Verificaţi dacă produsul este pornit.
■ Încercaţi alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
Nu aveţi imagine şi
nu auziţi sunetul
Imaginea apare încet
după pornire
■ Cablul de alimentare este introdus în priza de curent electric din perete?
■ Verificaţi direcţia şi / sau localizarea antenei.
■ Verificaţi priza de curent electric din perete, introduceţi cablul de alimentare al
altui produs în priza unde produsul a fost conectat.
■ Aceasta este normal, imaginea poate apărea încet în timpul procedurii de pornire.
Rugăm contactaţi echipa de service dacă imaginea nu apare după cinci minute.
■ Corectaţi opţiunea Culoare în meniu-ul opţiunilor.
Nu se vede culoarea,
■ Păstraţi distanţa necesară între produs şi video – recorder.
sau imaginea este
■ Încercaţi alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
slabă, sau nu se vede
■ Cablurile video sunt instalate adecvat?
imaginea
■ Activaţi oricare dintre funcţii pentru a revenii la luminozitatea imaginii.
Apar bare orizontale /
■ Verificaţi dacă nu sunt interferenfle locale, ca de pildă alt aparat electric sau o
verticale, sau imaginea
unealtă de putere mare.
tremură
■ Staţia de emisie sau operatorul de cablu are probleme, încercaţi să prindeţi alt
program.
Anumite canale sunt
■ Semnalul staţiei de emisie este slab, reorientaţi antena pentru a recepţiona prorecepţionate mai slab
gramele mai slabe.
Nu există imagine la
conectarea HDMI
■ Verificaţi dacă cablul HDMI este de tip High Speed HDMI.
În cazul în care cablurile HDMI nu sunt de tip High Speed HDMI, este posibil
să apară scintilaţii sau să nu se afişeze imaginea pe ecran. Utilizaţi cablul
High Speed HDMI.
ANEXĂ
Linii sau pătrăţele în
imagine
■ Verificaţi prezenţa surselor care pot crea interferinfle.
■ Verificaţi antena (Schimbaţi direcţia antenei).
181
ANEXĂ
Funcţia audio nu funcţionează.
+ sau - .
■ Apăsaţi butonul
■
Sunetul
este
pe
MUTE?
- Apăsaţi butonul MUTE.
Imaginea este OK dar
■ Încercaţi alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
nu se aude sunetul
■ Cablurile audio sunt instalate adecvat?
Nu se aude nici un
■ Corectaţi opţiunea Balans în meniu-ul opţiunilor.
sunet din difuzoare.
Sunete neobişnuite se
■ o schimbare a umidităţii mediului ambiant poate duce la zgomote neobişnuite
aud din interiorul procând produsul este pornit sau oprit; aceasta nu indică vreo avarie a produsului.
dusului
■ Verificaţi dacă cablul HDMI este de tip High Speed HDMI.
Nu există sunet la
conectarea HDMI
sau USB
■ Verificaţi cablul USD conform versiunii 2.0.
*Această funcţie nu este disponibilă pentru toate modelele.
Este o problemă în modul PC. (Se aplică doar pentru clasa PC)
Semnalul este în afara ■ Corectaţi rezoluţia, frecvenţa orizontală sau frecvenţa verticală
limitelor.
■ Verificaţi sursa semnalului
Benzi sau bare verticale pe fundal,
■ Lucraţi cu auto – configuraţia pentru a modifica ceasul, faza sau poziţia
H/V.
distorsie orizontală şi
poziţie greşită
Culoarea ecranului nu
■ Verificaţi cablul de intrare a semnalului.
este stabilă sau este
■ Reinstalaţi cardul PC video.
unitară
Există o problemă cu setările PICTURE (IMAGINE).
ANEXĂ
182
Când utilizatorul
modifică setările de
imagine, televizorul
revine automat la
setările iniţiale după o
anumită perioadă de
timp.
■ Aceasta înseamnă că TV este setat în prezent pe modul Demo magazin.
Pentru a comuta pe modul Utilizare acasă, procedaţi astfel:
Din meniul TV, alegeţi OPŢIUNE -> Alegeţi Setare mod ->
Alegeţi Utilizare acasă.
Aţi încheiat operaţia de comutare pe modul Utilizare acasă.
ÎNTREŢINERE
Defecţiunile timpurii pot fi prevenite. O curăţare atentă şi periodică poate prelungi durata de timp în
care dispuneţi de noul dumneavoastră televizor.
Aveţi grijă să opriţi alimentarea şi să scoateţi din priză cablul de alimentare înainte de a începe orice
acţiune de curăţare.
Curăţarea ecranului
1
Iată un mod extraordinar în care puteţi feri ecranul de praf pentru un timp. Umeziţi o cârpă
moale întrun amestec de apă călduţă şi puţin balsam de rufe sau detergent de spălat vase.
Stoarceţi cârpa până când aproape s-a uscat şi apoi ştergeţi cu ea ecranul.
2
Aveţi grijă să nu rămână apă în exces pe ecran şi apoi lăsaţi să se usuce la aer înainte de a
porni televizorul.
Curăţarea carcasei
■ Pentru a îndepărta praful sau murdăria, ştergeţi carcasa cu o cârpă moale, uscată şi fără scame.
■ Vă rugăm aveţi grijă să nu utilizaţi o cârpă udă.
Absenţă prelungită
ATENŢIE
► Dacă trebuie să vă lăsaţi televizorul în stare de inactivitate pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu,
în vacanţă), ar fi o idee bună să scoateţi din priză cablul de alimentare pentru a vă proteja împotriva unor
eventuale avarieri cauzate de trăsnete sau supratensiuni.
ANEXĂ
183
ANEXĂ
SPECIFICAFIII DE PRODUS
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
32LE5500-ZA / 32LE550N-ZA
32LE5800-ZA / 32LE5900-ZA
32LE5510-ZB / 32LE551N-ZB
32LE5810-ZB / 32LE5910-ZB
inclusiv suportul
784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm
784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm
fără suport
784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm
784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm
12,7 kg
10,5 kg
12,7 kg
10,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni
32LE5***
37LE5***
37LE5500-ZA / 37LE550N-ZA
37LE5800-ZA / 37LE5900-ZA
37LE5510-ZB / 37LE551N-ZB
37LE5810-ZB / 37LE5910-ZB
inclusiv suportul
905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
fără suport
905,0 mm x 568,0 mm x 39,9 mm
905,0 mm x 568,0 mm x 39,9 mm
15,6 kg
12,8 kg
15,6 kg
12,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Cerinţă de alimentare
Consum
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
Storage Temperature
Storage Humidity
Fişiere video acceptate
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
ANEXĂ
184
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
42LE5500-ZA / 42LE550N-ZA
42LE5800-ZA / 42LE5900-ZA
42LE5510-ZB / 42LE551N-ZB
42LE5810-ZB / 42LE5910-ZB
inclusiv suportul
1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
fără suport
1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm
1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm
19,5 kg
16,7 kg
19,5 kg
16,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni
42LE5***
47LE5***
47LE5500-ZA / 47LE550N-ZA
47LE5800-ZA / 47LE5900-ZA
47LE5510-ZB / 47LE551N-ZB
47LE5810-ZB / 47LE5910-ZB
inclusiv suportul
1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm
1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm
fără suport
1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm
1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm
22,9 kg
19,6 kg
22,9 kg
19,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Cerinţă de alimentare
Consum
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
Storage Temperature
Storage Humidity
Fişiere video acceptate
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
ANEXĂ
185
ANEXĂ
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
55LE5500-ZA / 55LE550N-ZA
55LE5800-ZA / 55LE5900-ZA
55LE5510-ZB / 55LE551N-ZB
55LE5810-ZB / 55LE5910-ZB
inclusiv suportul
1306,0 mm x 867,0 mm x 328,0 mm
1306,0 mm x 867,0 mm x 328,0 mm
fără suport
1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm
1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm
34,5 kg
28,8 kg
34,5 kg
28,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
42LX6***
47LX6***
42LX6500-ZD / 42LX650N-ZD
42LX6800-ZD / 42LX6900-ZD
47LX6500-ZD / 47LX650N-ZD
47LX6800-ZD / 47LX6900-ZD
inclusiv suportul
1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm
fără suport
1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm
1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm
19,5 kg
16,7 kg
22,9 kg
19,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni
55LE5***
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Cerinţă de alimentare
Consum
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
Storage Temperature
Storage Humidity
Fişiere video acceptate
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
ANEXĂ
186
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
32LE7500-ZA / 32LE750N-ZA
32LE7800-ZA / 32LE7900-ZA
32LE7510-ZB / 32LE751N-ZB
32LE7810-ZB / 32LE7910-ZB
inclusiv suportul
786,4 mm x 556,2 mm x 221,0 mm
786,4 mm x 556,2 mm x 221,0 mm
fără suport
786,4 mm x 500,4 mm x 39,9 mm
786,4 mm x 500,4 mm x 39,9 mm
14,8 kg
11,7 kg
14,8 kg
11,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni
32LE7***
37LE7***
37LE7500-ZA / 37LE750N-ZA
37LE7800-ZA / 37LE7900-ZA
37LE7510-ZB / 37LE751N-ZB
37LE7810-ZB / 37LE7910-ZB
inclusiv suportul
907,4 mm x 628,3 mm x 269,8 mm
907,4 mm x 628,3 mm x 269,8 mm
fără suport
907,4 mm x 569,0 mm x 39,9 mm
907,4 mm x 569,0 mm x 39,9 mm
18,8 kg
14,7 kg
18,8 kg
14,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Cerinţă de alimentare
Consum
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
Storage Temperature
Storage Humidity
Fişiere video acceptate
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
ANEXĂ
187
ANEXĂ
42LE7***
42LE7500-ZA /
42LE750N-ZA /
42LE7800-ZA /
42LE7900-ZA
42LE7510-ZB /
42LE751N-ZB /
42LE7810-ZB /
42LE7910-ZB
42LE7300-ZA /
42LE730N-ZA /
42LE7380-ZA /
42LE7390-ZA
inclusiv suportul
1018,2 mm x 692,5 mm x 269,8 mm
1018,2 mm x 692,5 mm x 269,8 mm
1009,2 mm x 694,5 mm x 286,5 mm
fără suport
1018,2 mm x 630,7 mm x 29,3 mm
1018,2 mm x 630,7 mm x 29,3 mm
1009,2 mm x 629,7 mm x 29,3 mm
23,2 kg
19,1 kg
23,2 kg
19,1 kg
25,5 kg
21,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
47LE7***
47LE7500-ZA /
47LE750N-ZA /
47LE7800-ZA /
47LE7900-ZA
47LE7510-ZB /
47LE751N-ZB /
47LE7810-ZB /
47LE7910-ZB
47LE7300-ZA /
47LE730N-ZA /
47LE7380-ZA /
47LE7390-ZA
inclusiv suportul
1128,6 mm x 758,5 mm x 284,4 mm
1128,6 mm x 758,5 mm x 284,4 mm
1119,6 mm x 757,1 mm x 286,5 mm
fără suport
1128,6 mm x 693,3 mm x 29,8 mm
1128,6 mm x 693,3 mm x 29,8 mm
1119,6 mm x 691,3 mm x 29,3 mm
27,5 kg
23,0 kg
27,5 kg
23,0 kg
29,7 kg
25,2 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Cerinţă de alimentare
Consum
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
Storage Temperature
Storage Humidity
Fişiere video acceptate
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
ANEXĂ
188
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
55LE7500-ZA / 55LE750N-ZA
55LE7800-ZA / 55LE7900-ZA
55LE7510-ZB / 55LE751N-ZB
55LE7810-ZB / 55LE7910-ZB
inclusiv suportul
1306,0 mm x 868,1 mm x 328,0 mm
1306,0 mm x 868,1 mm x 328,0 mm
fără suport
1306,0 mm x 797,4 mm x 31,2 mm
1306,0 mm x 797,4 mm x 31,2 mm
39,6 kg
33,5 kg
39,6 kg
33,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
47LX9***
55LX9***
47LX9800-ZA
55LX9800-ZA
inclusiv suportul
1085,9 mm x 710,6 mm x 255,0 mm
1255,8 mm x 805,0 mm x 255,0 mm
fără suport
1085,9 mm x 654,2 mm x 31,6 mm
1255,8 mm x 749,6 mm x 31,6 mm
26,7 kg
22,1 kg
32,7 kg
28,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
260 W
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni
55LE7***
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Cerinţă de alimentare
Consum
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
Storage Temperature
Storage Humidity
Fişiere video acceptate
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
ANEXĂ
189
ANEXĂ
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
42LE8500-ZA / 42LE850N-ZA
42LE8800-ZA / 42LE8900-ZA
42LE8510-ZB / 42LE851N-ZB
42LE8810-ZB / 42LE8910-ZB
inclusiv suportul
1013,3 mm x 705,8 mm x 235,5 mm
1013,3 mm x 705,8 mm x 235,5 mm
fără suport
1013,3 mm x 645,8 mm x 34,5 mm
1013,3 mm x 645,8 mm x 34,5 mm
27,2 kg
23,1 kg
27,2 kg
23,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni
42LE8***
47LE8***
47LE8500-ZA / 47LE850N-ZA
47LE8800-ZA / 47LE8900-ZA
47LE8510-ZB / 47LE851N-ZB
47LE8810-ZB / 47LE8910-ZB
inclusiv suportul
1122,6 mm x 769,3 mm x 275,0 mm
1122,6 mm x 769,3 mm x 275,0 mm
fără suport
1122,6 mm x 707,3 mm x 34,5 mm
1122,6 mm x 707,3 mm x 34,5 mm
31,6 kg
27,0 kg
31,6 kg
27,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Cerinţă de alimentare
Consum
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
Storage Temperature
Storage Humidity
Fişiere video acceptate
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
ANEXĂ
190
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
55LE8500-ZA / 55LE850N-ZA
55LE8800-ZA / 55LE8900-ZA
55LE8510-ZB / 55LE851N-ZB
55LE8810-ZB / 55LE8910-ZB
inclusiv suportul
1292,6 mm x 875,4 mm x 311,9 mm
1292,6 mm x 875,4 mm x 311,9 mm
fără suport
1292,6 mm x 802,9 mm x 34,5 mm
1292,6 mm x 802,9 mm x 34,5 mm
43,8 kg
35,8 kg
43,8 kg
35,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
230 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
230 W
32LD4***
37LD4***
32LD480-ZB
32LD490-ZB
37LD480-ZB
37LD490-ZB
inclusiv suportul
799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm
fără suport
799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm
916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm
9,1 kg
8,1 kg
12,5 kg
10,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni
55LE8***
42LD4***
42LD480-ZB
42LD490-ZB
inclusiv suportul
1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
fără suport
1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Cerinţă de alimentare
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
Consum
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
Storage Humidity
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
ANEXĂ
Storage Temperature
Fişiere video acceptate
15,1 kg
13,5 kg
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
191
ANEXĂ
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
32LD650-ZC / 32LD650N-ZC
32LD680-ZC / 32LD690-ZB
32LD651-ZB / 32LD651N-ZB
32LD681-ZB / 32LD691-ZB
inclusiv suportul
797,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
797,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
fără suport
797,0 mm x 495,0 mm x 73,8 mm
797,0 mm x 495,0 mm x 73,8 mm
9,8 kg
8,7 kg
9,8 kg
8,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni
32LD6***
37LD6***
37LD650-ZC / 37LD650N-ZC
37LD680-ZC / 37LD690-ZB
37LD651-ZB / 37LD651N-ZB
37LD681-ZB / 37LD691-ZB
inclusiv suportul
916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm
916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm
fără suport
916,0 mm x 560,0 mm x 77,7 mm
916,0 mm x 560,0 mm x 77,7 mm
12,8 kg
11,2 kg
12,8 kg
11,2 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Cerinţă de alimentare
Consum
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
Storage Temperature
Storage Humidity
Fişiere video acceptate
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
ANEXĂ
192
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
42LD650-ZC / 42LD650N-ZC
42LD680-ZC / 42LD690-ZB
42LD651-ZB / 42LD651N-ZB
42LD681-ZB / 42LD691-ZB
inclusiv suportul
1024,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
1024,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
fără suport
1024,0 mm x 621,0 mm x 76,8 mm
1024,0 mm x 621,0 mm x 76,8 mm
15,5 kg
13,9 kg
15,5 kg
13,9 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni
42LD6***
47LD6***
47LD650-ZC / 47LD650N-ZC
47LD680-ZC / 47LD690-ZB
47LD651-ZB / 47LD651N-ZB
47LD681-ZB / 47LD691-ZB
inclusiv suportul
1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
fără suport
1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
20,3 kg
18,3 kg
20,3 kg
18,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Cerinţă de alimentare
Consum
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
Storage Temperature
Storage Humidity
Fişiere video acceptate
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
ANEXĂ
193
ANEXĂ
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
55LD650-ZC / 55LD650N-ZC
55LD680-ZC / 55LD690-ZB
55LD651-ZB / 55LD651N-ZB
55LD681-ZB / 55LD691-ZB
inclusiv suportul
1329,0 mm x 872,0 mm x 330,0 mm
1329,0 mm x 872,0 mm x 330,0 mm
fără suport
1329,0 mm x 796,0 mm x 96,5 mm
1329,0 mm x 796,0 mm x 96,5 mm
33,0 kg
29,8 kg
33,0 kg
29,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
340 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
340 W
32LE4***
37LE4***
32LE4800-ZB
32LE4900-ZB
37LE4800-ZB
37LE4900-ZB
inclusiv suportul
786,0 mm x 559,0 mm x 221,0 mm
907,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
fără suport
786,0 mm x 500,0 mm x 39,9 mm
907,0 mm x 565,0 mm x 39,9 mm
12,4 kg
10,6 kg
14,6 kg
12,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni
55LD6***
42LE4***
42LE4800-ZB
42LE4900-ZB
inclusiv suportul
1018,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
fără suport
1018,0 mm x 627,0 mm x 29,8 mm
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Cerinţă de alimentare
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Consum
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
ANEXĂ
Storage Temperature
Storage Humidity
Fişiere video acceptate
19,7 kg
17,2 kg
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
194
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
32LD750-ZA / 32LD750N-ZA
32LD780-ZA / 32LD790-ZA
32LD751-ZB / 32LD751N-ZB
32LD781-ZB / 32LD791-ZB / 32LD752-ZD
inclusiv suportul
804,0 mm x 567,0 mm x 212,0 mm
804,0 mm x 567,0 mm x 212,0 mm
fără suport
804,0 mm x 510,0 mm x 73,8 mm
804,0 mm x 510,0 mm x 73,8 mm
10,2 kg
8,8 kg
10,2 kg
8,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni
32LD7***
42LD7***
42LD750-ZA / 42LD750N-ZA
42LD780-ZA / 42LD790-ZA
42LD751-ZB / 42LD751N-ZB
42LD781-ZB / 42LD791-ZB / 42LD752-ZD
inclusiv suportul
1032,0 mm x 700,0 mm x 260,0 mm
1032,0 mm x 700,0 mm x 260,0 mm
fără suport
1032,0 mm x 639,0 mm x 76,8 mm
1032,0 mm x 639,0 mm x 76,8 mm
16,5 kg
13,8 kg
16,5 kg
13,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Cerinţă de alimentare
Consum
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
Storage Temperature
Storage Humidity
Fişiere video acceptate
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
ANEXĂ
195
ANEXĂ
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
47LD750-ZA / 47LD750N-ZA
47LD780-ZA / 47LD790-ZA
47LD751-ZB / 47LD751N-ZB
47LD781-ZB / 47LD791-ZB / 47LD752-ZD
inclusiv suportul
1144,0 mm x 764,0 mm x 260,0 mm
1144,0 mm x 764,0 mm x 260,0 mm
fără suport
1144,0 mm x 704,0 mm x 76,8 mm
1144,0 mm x 704,0 mm x 76,8 mm
20,9 kg
18,2 kg
20,9 kg
18,2 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
inclusiv suportul
fără suport
Cerinţă de alimentare
Consum
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
Storage Temperature
Storage Humidity
Fişiere video acceptate
47LD7***
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
ANEXĂ
196
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
803,0 mm x 568,0 mm x 212,0 mm
fără suport
803,0 mm x 502,0 mm x 73,4 mm
Cerinţă de alimentare
10,0 kg
8,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Consum
MODELE
Dimensiuni
32LD840-ZA / 32LD840N-ZA
32LD880-ZA / 32LD890-ZA
inclusiv suportul
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
32LD8***
37LD8***
37LD840-ZA / 37LD840N-ZA
37LD880-ZA / 37LD890-ZA
inclusiv suportul
922,0 mm x 640,0 mm x 260,0 mm
fără suport
922,0 mm x 568,0 mm x 77,3 mm
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
13,9 kg
11,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
Consum
42LD8***
MODELE
42LD840-ZA / 42LD840N-ZA
42LD880-ZA / 42LD890-ZA
Dimensiuni
inclusiv suportul
1030,0 mm x 701,0 mm x 260,0 mm
fără suport
1030,0 mm x 628,0 mm x 76,4 mm
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Cerinţă de alimentare
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
Consum
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
Storage Temperature
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
ANEXĂ
Storage Humidity
Fişiere video acceptate
16,5 kg
13,9 kg
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
197
ANEXĂ
32LV5***
37LV5***
32LV5300-ZA / 32LV530U-ZA
32LV530N-ZA / 32LV5380-ZA
37LV5300-ZA / 37LV530U-ZA
37LV530N-ZA / 37LV5380-ZA
inclusiv suportul
785,0 mm x 558,0 mm x 221,0 mm
905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
fără suport
785,0 mm x 500,0 mm x 39,9 mm
905,0 mm x 568,0 mm x 39,9 mm
12,4 kg
10,5 kg
15,3 kg
12,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
42LV5***
47LV5***
42LV5300-ZA / 42LV530U-ZA
42LV530N-ZA / 42LV5380-ZA
47LV5300-ZA / 47LV530U-ZA
47LV530N-ZA / 47LV5380-ZA
inclusiv suportul
1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm
fără suport
1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm
1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm
19,2 kg
16,7 kg
22,9 kg
19,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
Cerinţă de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni
55LV5***
55LV5300-ZA / 55LV530U-ZA
55LV530N-ZA / 55LV5380-ZA
inclusiv suportul
1306,0 mm x 867,0 mm x 328,0 mm
fără suport
1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Cerinţă de alimentare
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
Consum
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
Storage Temperature
Storage Humidity
Fişiere video acceptate
ANEXĂ
198
34,1 kg
29,4 kg
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
50PK5**
60PK5**
50PK590-ZE
60PK590-ZE
inclusiv suportul
1171,4 mm x 786,2 mm x 309,7 mm
1392,0 mm x 915,0 mm x 384,0 mm
fără suport
1171,4 mm x 724,4 mm x 55,3 mm
1392,0 mm x 852,0 mm x 55,3 mm
31,0 kg
28,6 kg
45,9 kg
41,4 kg
50PK7***
60PK7***
50PK760-ZC / 50PK760N-ZC
50PK780-ZC / 50PK790-ZC
60PK760-ZC / 60PK760N-ZC
60PK780-ZC / 60PK790-ZC
inclusiv suportul
1184,0 mm x 801,0 mm x 294,5 mm
1402,8 mm x 934,3 mm x384,0 mm
fără suport
1184,0 mm x 738,5 mm x 52,4 mm
1402,8 mm x 866,8 mm x 52,4 mm
34,5 kg
29,9 kg
50,3 kg
42,7 kg
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
Umiditate de depozitare
Storage Temperature
Storage Humidity
Fişiere video acceptate
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
-20 °C la 60° C
Mai puţin de 85%
A se vedea pagina. 96 la 97
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
■ Pentru sursa de alimentare şi consumul de energie, consultaţi eticheta ataşată pe produs.
ANEXĂ
199
ANEXĂ
50PK9***
60PK9***
50PK950-ZA / 50PK960-ZA
50PK950N-ZA / 50PK980-ZA
50PK990-ZA
60PK950-ZA / 60PK960-ZA
60PK950N-ZA / 60PK980-ZA
60PK990-ZA
inclusiv suportul
1190,0 mm x 804,5 mm x 294,5 mm
1408,8 mm x 937,9 mm x 384,0 mm
fără suport
1190,0 mm x 737,0 mm x 52,4 mm
1408,8 mm x 860,7 mm x 52,4 mm
34,8 kg
30,2 kg
50,9 kg
43,3 kg
50PX9***
60PX9***
50PX960-ZA / 50PX950N-ZA /
50PX980-ZA / 50PX990-ZA
60PX960-ZA / 60PX950N-ZA /
60PX980-ZA / 60PX990-ZA
inclusiv suportul
1190,0 mm x 804,5 mm x 294,5 mm
1408,8 mm x 937,9 mm x 384,0 mm
fără suport
1190,0 mm x 737,0 mm x 52,4 mm
1408,8 mm x 860,7 mm x 52,4 mm
34,8 kg
30,2 kg
50,9 kg
43,3 kg
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
inclusiv suportul
fără suport
Greutate
MODELE
Dimensiuni
(Lăţime x Înălţime x
Grosime)
Greutate
inclusiv suportul
fără suport
Dimensiune Modul CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lăţime x Înălţime x Grosime)
Temperatură de depozitare
Condiţii de mediu
0 °C la 40 °C
Mai puţin de 80%
Umiditate de depozitare
Storage Temperature
-20 °C la 60° C
Storage Humidity
Mai puţin de 85%
Fişiere video acceptate
A se vedea pagina. 96 la 97
■ Pentru sursa de alimentare şi consumul de energie, consultaţi eticheta ataşată pe produs.
Sistem TV
Acoperire programe
Digital TV
Analogic TV
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C
VHF, UHF
Număr maxim de programe care pot fi memorate
Impedanţă antenă externă
ANEXĂ
200
SECAM L/L’
VHF: E2 la E12, UHF: E21 la E69,
CATV: S1 la S20, HYPER: S21 la S47
1,000
75 Ω
75 Ω
■ Specificaţiile de mai sus pot fi schimbate fără înştiinţare prealabilă, pentru îmbunătăţirea calităţii.
CODURI IR
*Această funcţie nu este disponibilă pentru toate modelele.
Cod (Hex)
Funcţie
Observaţie
95
Economisire energie
Buton de telecomandă
08
POWER
Buton de telecomandă (Alimentare Pornită / Oprită)
0B
INPUT
Buton de telecomandă
79
RATIO
Buton de telecomandă
F0
TV/RAD
Buton de telecomandă
45
Q.MENU
Buton de telecomandă
43
MENU
Buton de telecomandă
AB
GUIDE
Buton de telecomandă
40
Up (
Buton de telecomandă
41
Down (
07
Left (
06
Right (
44
OK( )
Buton de telecomandă
28
BACK
Buton de telecomandă
)
Buton de telecomandă
)
Buton de telecomandă
)
Buton de telecomandă
)
5B
EXIT
Buton de telecomandă
AA
INFO i
Buton de telecomandă
30
AV MODE
Buton de telecomandă
02
03
+
Buton de telecomandă
-
Buton de telecomandă
1E
FAV (MARC.) (CARACTERE/NUMERE)
Buton de telecomandă
09
MUTE (ŞTERGERE)
Buton de telecomandă
00
P
Buton de telecomandă
01
P
Buton de telecomandă
Number Key 0 la 9
Buton de telecomandă
LIST
Buton de telecomandă
10 la 19
53
1A
Q.VIEW
Buton de telecomandă
72
RED Key
Buton de telecomandă
71
GREEN Key
Buton de telecomandă
63
YELLOW Key
Buton de telecomandă
61
Tasta ALBASTRĂ
(SELECTARE S/D)
Buton de telecomandă
20
TEXT
Buton de telecomandă
21
T.OPT(T.Option)
Buton de telecomandă
39
SUBTITLE
Buton de telecomandă
7E
SIMPLINK
Buton de telecomandă
91
AD
Buton de telecomandă
B1
▀
Buton de telecomandă
►
Buton de telecomandă
l l (FREEZE (ÎNGHEŢARE): doar la televizor cu plasmă)
Buton de telecomandă
8F
◄◄
Buton de telecomandă
8E
►►
Buton de telecomandă
59
NetCast
Buton de telecomandă
58
@
Buton de telecomandă
DC
3D
Buton de telecomandă
9F
APP/*
Buton de telecomandă
ANEXĂ
B0
BA
201
ANEXĂ
SETAREA DISPOZITIVULUI DE COMANDĂ EXTERNĂ; RS-232C
Setare RS-232C
Conectaţi mufa jack de intrare RS-232C la un dispozitiv de comandă externă (cum ar fi calculatorul
sau un sistem de control A / V) şi controlaţi extern
funcţiile televizorului.
Conectaţi portul serial al dispozitivului de comandă la
mufa jack RS-232C de pe panoul din spate al televizorului.
Cablul de conectare RS-232C nu este livrat odată cu
televizorul
Tip de conector; Mufă tată D-Sub cu 9 pini
Cod. Nume pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fără conexiune
RXD (Recepţie date)
TXD (Transmisie date)
DTR (latura DTE este pregătită DTE = Echipament de Date
Terminal)
GND (Împământare)
DSR (latura DCE este pregătită DCE = Echipament pentru
Transmitere Date)
RTS (Pregătit pentru trimitere date)
CTS (Liber pentru trimitere date)
Fără conexiune
1
5
6
9
Configuraţii RS-232C
Configuraţii cu 7 fire (Cablu standard RS-232C)
ANEXĂ
202
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
Configuraţii cu 3 fire (Nu este standard)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Set ID
Folosiţi această funcţie pentru a specifica codul de identificare a monitorului.
Consultaţi „Asocierea datelor în timp real 1” A se vedea pagina 207.
OPŢIUNI
Mutare
OPŢIUNI
OK
● Limba(Language)
● Ţara
● Indicator
dezactivată
de nivel putere
2
3
● Setări
::11
mod
B
Blast
laster
last
er
►
● Setare
1
● Indicator
din fabricaţie
● Set ID
OK
: UK
● Asistenţă
►
● Setări
● IR
● Ţara
: UK
● Asistenţă
Mutare
● Limba(Language)
dezactivată
de nivel putere
din fabricaţie
● Set ID
: Utilizare acasă
● Setare
: Opr
Opritit
● IR
::11
mod
B
Blast
laster
last
er
◄
: Utilizare acasă
: Opr
Opritit
1
►
Închidere
Selectaţi OPŢIUNI.
Selectaţi Set ID.
Reglaţi Set ID pentru a alege numărul ID TV dorit.
Intervalul de reglare a Setare ID este 1 la 99.
ANEXĂ
• Apăsaţi butonul ÎNAPOI pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.
203
ANEXĂ
Communication Parameters
■ Viteză de transmisie : 9600 bps
(UART)
■ Lungimea şirului de date : 8 bits
■ Paritate: Nici una
■ Bit de stop: 1 bit
■ Cod de comunicare: Cod ASCII
■ Folosiţi un cablu inversat.
Protocol de Transmisie / Recepţie
Lista de referinţă comenzi
COMANDĂ
2
DATA
(Hexadecimal)
01. Pornire
k
a
00 la 01
02. Format imagine
k
c
Consultaţi pagina 205
03. Ascundere imagine
k
d
Consultaţi pagina 205
04. Mod silenţios
k
e
00 la 01
05. Controlul volum
k
f
00 la 64
[Comandă1][Comandă2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Comandă 1] : Prima comandă. (j, k, m sau x)
* [Comandă 2] : A doua comandă.
* [Set ID] : Puteţi regla numărul de identificare al aparatului
pentru a alege numărul de identificare al monitorului dorit în meniul Special. Intervalul de
reglare este 1 la 99. Dacă selectaţi Set ID "0",
fiecare aparat TV conectat este controlat.
Numărul de identificare al aparatului este indicat
în format zecimal (1 la 99) în meniu şi ca hexazecimal (0x0 la 0x63) pe protocolul de transmisie / recepţie.
06. Contrast
k
g
00 la 64
07. Luminozitate
k
h
00 la 64
08. Culoare
k
i
00 la 64
09. Nuanţă
k
j
00 la 64
10. Claritate
k
k
00 la 64
11. Selecţie OSD
k
l
00 la 01
12. Mod de blocare a
telecomenzii
k
m
00 la 01
13. Înalte
k
r
00 la 64
14. Joase
k
s
00 la 64
15. Balans
k
t
00 la 64
Confirmare OK
16. Temperatura culorii
x
u
00 la 64
[Comandă2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
17. Metoda ISM
j
p
Consultaţi pagina 207
18. Economisire energie
j
q
00 la 05
19. Configurare automată
j
u
01
m
a
Consultaţi pagina 207
20. Comandă reglaj
ANEXĂ
204
Transmisie
COMANDĂ
1
21. Adăugare / Ignorare canal
m
b
00 la 01
22. Cheie
m
c
Cod cheie
23. Control lumină fundal
m
g
00 la 64
24. Selecţie intrare (principală)
x
b
Consultaţi pagina 208
* [DATA] : Pentru a transmite datele de comandă.
Transmite datele "FF" pentru a citi starea comenzii.
* [Cr] : Tasta de retur de car
cod ASCII "0x0D"
* [ ] : Cod ASCII "spaţiu (0x20)’
* Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest
format când primeşte date corespunzătoare. În acest
moment, dacă datele sunt în modul de citire a datelor,
indică datele stării actuale. Dacă datele sunt în modul
de scriere a datelor, datele sunt readuse pe computer.
Confirmare Eroare
[Comandă 2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest
format când primeşte date necorespunzătoare de la
funcţii neviabile sau erori de comunicare.
* Note : During USB operations such as DivX or EMF, all
commands except Power(ka) and Key(mc) are not exe- Data 00: Cod ilegal
cuted and treated as NG.
01. Pornire (Comandă : k a)
► Comandă pornirea şi oprirea televizorului.
Transmisie
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Oprire
Confirmare
01 : Pornire
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
► Pentru afişarea pornirii şi opririi.
Transmisie
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Confirmare
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* În acest mod, dacă alte funcţii transmit date ‘0xFF’
bazate pe acest format, feed-back-ul datelor de
confirmare prezintă statusul pentru fiecare funcţie.
* OK Ack., Error Ack. şi alte mesaje pot apărea pe
ecran când televizorul este pornit.
02. Format imagine (Comandă : k c)
(Dimensiune imagine principală)
► Pentru reglarea formatului ecranului.
Puteţi regla de asemenea formatul ecranului utilizând
Format imagine din meniul rapid Q.meniu. sau din meniul
IMAGINE.
Transmisie
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Ecran normal (4:3)
02 : Ecran lat (16:9)
04 : Zoom
06 : Original
Confirmare
07 : 14:9
09 : Numai Scan
0B : Pe tot ecranul
10 la 1F : Cinema Zoom 1 la 16
04. Mod silenţios (Comandă 2 : k e)
► Pentru activarea / dezactivarea sonorului.
Puteţi accesa modul silenţios şi cu ajutorul butonului MUTE de pe telecomandă.
Transmisie
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Mod silenţios dezactivat (Volum activat)
01 : Mod silenţios activat (fără sonor)
Confirmare
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Control volum (Comandă : k f )
► Pentru reglarea volumului.
Puteţi de asemenea, regla volumul cu ajutorul
butoanelor de volum de pe telecomandă.
Transmisie
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 la Max : 64
* Consultati “Asocierea datelor în timp real 1”.
A se vedea pagina 207.
Confirmare
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Contrast (Comandă : k g)
► Pentru reglarea contrastului ecranului.
Contrastul poate fi reglat şi din meniul IMAGINE.
Transmisie
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 la Max : 64
* Consultati “Asocierea datelor în timp real 1”.
A se vedea pagina 207.
Confirmare
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Cu ajutorul intrării RGB-PC sau Component, selectaţi
formatul imaginii de pe ecran de 16:9 sau 4:3.
* În modul DTV / HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz
/ 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Component( 720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz), este
disponibil Numai Scan.
* Opţiunea Full Wide (Lăţime integrală) este suportată
numai pentru Digital, Analogic, AV.
07. Luminozitate (Comandă : k h)
► Pentru reglarea luminozităţii ecranului.
Luminozitatea poate fi reglată şi din meniul IMAGINE.
Transmisie
03. Ascundere imagine (Comandă : k d)
► Pentru selectarea ascunderii / afişării imaginii.
Transmisie
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Numai în caz de activare oprire video, TV va afişa
On Screen Display (OSD) (Afişaj pe ecran). Însă, în
caz de activare oprire ecran, TV nu va afişa OSD.
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Culoare (Comandă : k i )
► Pentru reglarea culorii ecranului.
Culoarea poate fi reglată şi din meniul IMAGINE.
Transmisie
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 la Max : 64
* Consultati “Asocierea datelor în timp real 1”.
A se vedea pagina 207.
Confirmare
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
ANEXĂ
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Ecran Mute dezactivată (Imagine activată)
Oprire video Oprit
01 : Ecran Mute activată (Imagine dezactivată)
10 : Oprire video Pornit
Confirmare
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 la Max : 64
* Consultati “Asocierea datelor în timp real 1”.
A se vedea pagina 207.
Confirmare
205
ANEXĂ
09. Nuanţă (Comandă : k j )
► Pentru reglarea nuanţei ecranului.Nuanţa poate fi
reglată şi din meniul IMAGINE.
Transmisie
13. Înalte (Comandă: k r )
► Pentru ajustarea sunetelor înalte.
Puteţi ajusta de asemenea sunetele înalte în meniul AUDIO.
Transmisie
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 la Max : 64
* Consultati “Asocierea datelor în timp real 1”.
A se vedea pagina 207.
Confirmare
Data Min : 00 la Max : 64
* Consultati „Asocierea datelor în timp real 1”.
A se vedea pagina 207.
►
Confirmare
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Joase (Comandă: k s )
10. Claritate (Comandă : k k)
► Pentru reglarea clarităţii ecranului. Claritatea poate fi
reglată şi din meniul IMAGINE.
Transmisie
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 la Max : 64
* Consultati “Asocierea datelor în timp real 1”.
A se vedea pagina 207.
Confirmare
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
► Pentru a ajusta sunetele joase.
Puteţi ajusta de asemenea sunetele joase în meniul AUDIO.
Transmisie
[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 la Max : 64
* Consultati „Asocierea datelor în timp real 1”.
A se vedea pagina 207.
Confirmare
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
15. Balans (Comandă : k t )
11. Selecţie OSD (Comandă : k l )
► Pentru a selecta din telecomandă activarea / dezactivarea OSD (afişare pe ecran).
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmisie
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: OSD afişat
Confirmare
01: OSD ascuns
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Mod de blocare a telecomenzii (Comandă : k m)
► Pentru a bloca telecomanda şi butoanele de pe panoul
frontal al televizorului.
Transmisie
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
ANEXĂ
206
► Pentru reglarea balansului.
De asemenea, balansul poate fi reglat şi din meniul AUDIO.
Transmisie
Data Min : 00 la Max : 64
* Consultati “Asocierea datelor în timp real 1”.
A se vedea pagina 207.
Confirmare
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Temperatura culorii (Comandă : x u)
► Pentru reglarea temperaturii culorii.
Temp. culoare poate fi reglat şi din meniul IMAGINE.
Transmisie
[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Blocare inac- tivă 01: Blocare activă
Confirmare
Data Min : 00 la Max : 64
* Consultati “Asocierea datelor în timp real 1”.
A se vedea pagina 207.
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Confirmare
* Dacă nu folosiţi telecomanda, folosiţi acest mod.
Când alimentarea de la reţea este pornită / prită,
se dezactivează blocarea comenzii externe.
* În modul de aşteptare, dacă blocarea butoanelor
este pornită, televizorul nu va porni apăsând pe IR
şi butonul Local.
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. ISM Method (Metoda ISM) (Comanda: j p) (doar
la televizor cu plasmă)
► Pentru a controla metoda ISM. De asemenea, puteţi regla
metoda ISM în meniul OPTION (Opţiune).
Transmisie
20.Comandă reglaj (Comandă : m a)
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Date00 : Date canal înalt
Date01 : Date canal redus
ex. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
Nr. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Nr. 0 -> Nu are importanţă
Date02 : 0x00 : ATV principal
0x10 : DTV principal
0x20 : Radio
Gamă date canal
Analog - Min: 00 la Max: 63 (0 la 99)
Digital - Min: 00 la Max: 3E7 (0 la 999)
(Exceptând Suedia, Finlanda, Norvegia Danemarca,
Irlanda)
Digital - Min: 00 la Max: 270F (0 la 9999)
(Doar Suedia, Finlanda, Norvegia Danemarca, Irlanda)
Date 02:
04:
08:
20:
Ack
Orbiter
White wash (Înălbire)
Normal
Colour Wash (Ştergere culoare)
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Economisire energie (Comandă: j q)
► Pentru a reduce consumul de electricitate al televizorului.
Puteţi ajusta de asemenea Energy Saving (Economisire
energie) în meniul IMAGINE.
Transmisie
► Selectaţi canalul conform următorului număr fizic.
Transmisie
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
Confirmare
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min: 00 la Max: 7DH
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Funcţie economisire
Nivel
energie
7
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Descriere
3
2
1
0
Energie scăzută
0
0
0
0
Oprit
0
Energie scăzută
0
0
0
1
Minim
0
0
Energie scăzută
0
0
1
0
Mediu
0
0
Energie scăzută
0
0
1
1
Maxim
0
0
0
0
Energie scăzută
0
1
0
0
Auto
(Numai televizor LCD/LCD
cu LED-uri)
0
0
0
0
Energie scăzută
0
1
0
1
Video fără sonor
0
0
0
0
Energie scăzută
0
1
0
0
Senzor inteligent
(numai la televizor cu plasmă)
21. Adăugare / Ignorare canal (Comandă: m b)
► Pentru a ignora starea programului curent.
Transmisie
[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Omitere
01 : Adăugare
Confirmare
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Asocierea datelor în timp real 1
00 : Pasul 0
A:
6E :
Pasul 110
73 :
74 :
Pasul 115
Pasul 116
CF :
Pasul 199
FE :
FF :
Pasul 254
Pasul 255
F:
Ack
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
19. Configurare automată (Comandă : j u)
► Pentru reglarea automată a poziţiei imaginii şi minimizarea
tremorului imaginii. Funcţionează doar în modul RGB
(PC).
Transmisie
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: Pentru a seta
Confirmare
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10 :
ANEXĂ
64 :
Pasul 10 (Cod identificare
aparat 10)
Pasul 15 (Cod identificare
aparat 15)
Pasul 16 (Cod identificare
aparat 16)
Pasul 100
207
ANEXĂ
22. Cheie (Comandă : m c)
► Pentru a transmite codul cheie IR de la distanţă.
Transmisie
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Codul cheie - Consultaţi pagina 201.
Confirmare
[c][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
24. Selecţie intrare (Comandă : x b)
(Intrare imagine principală)
► Pentru a selecta sursa de intrare pentru imaginea
principală.
Transmisie
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data: Structură
MSB
0
LSB
0
0
0
Intrare externă
23. Control lumină fundal (Comandă : m g)
(Numai televizor LCD/LCD cu LED-uri)
Intrare externă
0
0
Număr intrare
Data
0
0
0
0
DTV
► Pentru a controla lumina de fundal.
Transmisie
0
0
0
1
Analogic
0
0
1
0
AV
[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0
1
0
0
Component
Date : date Min : 00 la Max: 64
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
Confirmare
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Număr intrare
HDMI
Data
0
0
0
0
Intrare1
0
0
0
1
Intrare2
0
0
1
0
Intrare3
0
0
1
1
Intrare4
Confirmare
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
ANEXĂ
208
0
0
NOTIFICARE SOFTWARE OPEN SOURCE
Următoarele executabile GPL şi biblioteci LGPL, MPL utilizate la acest produs sunt subiectul unor
acorduri de licenţă GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:
EXECUTABILE GPL:
Linux kernel 2,6, busybox, e2fsprogs, jfsutils, lzo, msdl-1.1, mtd-utils, ntpclient, procps
BIBLIOTECI LGPL:
Atk, cairo, directFB, ffmpeg, glib, GnuTLS, gtk+, iconv, libintl, libgcrypt, libgpg-error, libsoup, libusb,
pango, uClibc, webkit
BIBLIOTECI MPL:
Nanox, spidermonkey
LG Electronics se oferă să vă furnizeze codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să
acopere costurile unei asemenea distribuţii, cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi
de procesare, în urma unei solicitări prin e-mail la LG Electronics: opensource@lge.com
Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei (3) ani de la data distribuirii acestui produs
de către LG Electronics.
Puteţi obţine un exemplar al licenţelor GPL, LGPL, MPL pe CD-ROM-ul furnizat cu acest produs.
Puteţi obţine, de asemenea, traducerea licenţelor GPL, LGPL de la http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html.
ANEXĂ
Acest produs include alte software-uri open source.
■ boost C++: software dezvoltat de http://www.boost.org şi distribuit sub Boost Software License,
Version 1.0
■ c-ares : copyright © 1998 de către Massachusetts Institute of Technology
■ expat:
• copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
• copyright © 2001-2007 Administratori din alte ţări.
■ fontconfig: copyright © 2001, 2003 Keith Packard
■ freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
■ ICU: copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation and others.
■ libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.
■ libjpeg: Acest software se bazează în parte pe munca grupului Independent JPEG Group copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
■ libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
■ libpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
■ libupnp: copyright © 2000-2003 Intel Corporation
■ libxml2: copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
■ libxslt: copyright © 2001-2002 Daniel Veillard
■ lua interpreter: copyright © 1994–2008 Lua.org, PUC-Rio
■ md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
■ openSSL:
• software criptografic scris de Eric Young.
• software scris de Tim Hudson.
• software dezvoltat de OpenSSL Project pentru utilizarea în OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org)
209
ANEXĂ
■ pixman:
• copyright © 1987, 1988, 1989, 1998 The Open Group
• copyright © 1987, 1988, 1989 Digital Equipment Corporation
• copyright © 1999, 2004, 2008 Keith Packard
• copyright © 2000 SuSE, Inc.
• copyright © 2000 Keith Packard, membru al The XFree86 Project, Inc.
• copyright © 2004, 2005, 2007, 2008 Red Hat, Inc.
• copyright © 2004 Nicholas Miell
• copyright © 2005 Lars Knoll şi Zack Rusin, Trolltech
• copyright © 2005 Trolltech AS
• copyright © 2007 Luca Barbato
• copyright © 2008 Aaron Plattner, NVIDIA Corporation
• copyright © 2008 Rodrigo Kumpera
• copyright © 2008 André Tupinambá
• copyright © 2008 Mozilla Corporation
• copyright © 2008 Frederic Plourde
■ portmap: copyright © 1983,1991 The Regents of the University of California.
■ tiff: copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California.
■ tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason
■ xyssl:
• copyright © 2006-2008 Christophe Devine
• copyright © 2009 Paul Bakker
zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly şi Mark Adler
Toate drepturile rezervate.
Se acordă permisiune, gratuit, oricărei persoane care obţine o copie a acestui software şi a
fişierelor de documentaţie asociate ("Software-ul"), să folosească Software-ul fără restricţie, inclusiv, dar fără limitare la drepturile de utilizare, copiere, modificare, includere, publicare, distribuire,
sublicenţiere, şi/sau vindere de exemplare ale Software-ului, şi să permită persoanelor cărora li se
furnizează Software-ul să facă acest lucru, în următoarele condiţii:
SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT “CA ATARE”, FĂRĂ GARANŢII DE ORICE FEL, EXPRESE
SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII DE VANDABILITATE,
CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP ŞI RESPECTARE A LEGILOR. ÎN NICIO SITUAŢIE
AUTORII SAU DEŢINĂTORII DE COPYRIGHT NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO
CERINŢĂ, DAUNĂ SAU ALTĂ RESPOSABILITATE, ÎN CONTRACT, PREJUDICII SAU ALTFEL,
CARE DECURGE SAU CARE ESTE CORELATĂ CU SOFTWARE-UL SAU ALTE UTILIZĂRI ALE
SOFTWARE-ULUI.
ANEXĂ
210
ANEXĂ
Notaţi numărul de model şi seria monitorului.
Examinaţi eticheta de pe partea din spate a
carcasei şi prezentaţi informaţiile de pe etichetă
dealer-ului dumneavoastră atunci când solicitaţi
efectuarea de operaţii de service.
Model:
Nr. de serie:
211
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising