LG CM1560 Manualul proprietarului

LG CM1560 Manualul proprietarului
MANUAL DE UTILIZARE
Micro Hi-Fi
Audio
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza
aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
MODEL
CM1560 (CM1560, CMS1560F)
*MFL69451230*
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Toate drepturile rezervate
Să începem
3
Informaţii pentru
siguranţă
RISC DE ŞOC ELECTRIC NU
DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ŞOC
ELECTRIC, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA
DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU SE AFLĂ PIESE
CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU
DEPANARE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI UNUI
SERVICE AUTORIZAT.
Acest fulger cu simbolul săgeţii
încadrat într-un triunghi echilateral
este destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unei tensiuni
periculoase neizolate în incinta
produsului, care ar putea avea o
valoare suficientă pentru a constitui
un risc de electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul cu
privire la prezenţa unor instrucţiuni
importante de operare şi întreţinere
(service) în documentaţia care
însoţeşte produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament într-un
spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element
similar.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se ins tala în conformitate cu instrucţiunile
producăto rului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a as igura
ventilarea şi o funcţionare optimă a prod usului,
precum şi de a proteja produsul de sup raîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe
o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o
bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
PRECAUŢII: Acest produs foloseşte un sistem laser.
Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs,
citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l
pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită
lucrări de întreţinere, contactaţi un service autorizat.
Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor
proceduri decât cele specificate aici pot provoca
expuneri periculoase la radiaţii. Pentru a preveni
expunerea directă la razele laser, nu încercaţi să
deschideţi incinta.
PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie
amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze
doar acest aparat, fără alte prize sau circuite
secundare. Consultaţi pagina de specificaţii din acest
manual de utilizare pentru mai multă siguranţă.
Nu supraîncărcaţi prizele. Prizele cu suprasarcină,
prizele şi cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile
de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolaţia
ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situaţii
poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinaţi
periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat
scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi aparatul şi înlocuiţi
cablul cu unul identic, printr-un service autorizat.
Protejaţi cablul de alimentare împotriva abuzurilor
de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea,
formarea de noduri, prinderea la o uşă sau călcarea
sa. Acordaţi o atenţie specială ştecărelor, prizelor şi
punctului în care cablul iese din aparat. Dispozitivul de
deconectare este stecherul de alimentare. In caz de
urgenta, stecherul de alimentare trebuie sa ramana
usor accesibil.
1
Să începem
PRECAUŢII
4
Să începem
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
1
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a
ansamblului bateriilor din aparat:
Să începem
Scoateţi bateria veche sau ansamblul bateriilor,
urmaţi paşii în ordine inversă a montării. Pentru a
preveni contaminarea mediului şi posibilele pericole
pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi
bateria veche în recipientul corespunzător de la
punctele de colectare desemnate. Nu aruncaţi
bateriile sau acumulatorul împreună cu deşeurile
menajere. Se recomandă să utilizaţi sistemele locale,
de rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatori.
Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar
fi la soare, la foc sau similar.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu
apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie aşezate
obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.
PRECAUŢII: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată
în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică).
Acest produs poate se poate defecta datorită șocului
electric.
PRECAUŢII: Pe aparat nu trebuie amplasate surse de
foc, cum ar fi lumânări aprinse.
Să începem
5
Simboluri
~
Se referă la curentul direct (DC).
1
Se referă la echipamentul de clasă II.
Să începem
0
Se referă la curentul alternativ (AC).
1
Se referă la stand-by.
!
Se referă la ”PORNIT” (alimentare).
Se referă la voltajul periculos.
6
Cuprins
Cuprins
1
Să începem
3
8
8
8
9
9
10
12
13
Informaţii pentru siguranţă
Caracteristici unice
Cerinţe pentru fişierele care pot fi redate
– Cerințe fișier muzică
– Dispozitive USB compatibile
– Cerinţe pentru dispozitivele USB
Telecomanda
Panoul frontal
Panoul din spate
2
Conectare
14
14
15
15
15
Conectarea difuzoarelor
– Boxele se conectează la unitate
Conectarea echipamentului opţional
– Conexiune USB
– Conexiune PORT. IN
3
Operare
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
21
22
22
Operaţiuni de bază
– Operaţiuni CD/USB
Alte operaţiuni
– Redare programată
– Ștergerea listei programate
– Selectarea unui folder
– Afişarea informaţiilor fişierului (ID3 TAG)
– Oprirea temporară a sunetului
– Setarea opţiunii de oprire automată
– Dimmer
– DEMO
– Oprire automată
– AUTO POWER activă
– Comutarea automată a funcţiei
Ajustarea sunetului
Folosirea tehnologiei BLUETOOTH® wireless
– Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv
BLUETOOTH
Operaţiuni la radio
– Pentru a asculta radioul
– Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe
– Presetarea posturilor radio
– Ştergerea tuturor posturilor salvate
– Căutarea informaţiilor despre un post radio
24
24
24
24
24
24
Cuprins
4
Depanare
25
Depanare
5
Anexă
26
27
28
28
28
29
Unitate principală
Difuzoare
Întreţinere
– Manevrarea aparatului
– Observaţii cu privire la discuri
Mărci comerciale şi licenţe
7
1
2
3
4
5
8
Să începem
Caracteristici unice
1
Cerinţe pentru fişierele
care pot fi redate
BLUETOOTH
Să începem
Redă muzica salvată pe dispozitivul dumneavostră
Bluetooth.
Cerințe fișier muzică
Compatibilitatea discului MP3/ WMA cu acest player
este limitată astfel.
yy Frecvenţa de eşantionare : 8 - 48 kHz (MP3), 8 48 kHz (WMA)
yy Bit rate : 32 - 384 kbps (MP3), 32 - 384 kbps
(WMA)
yy Număr maxim de fişiere : sub 999
yy Extensii de fişiere : “.mp3”/ “.wma”
yy Format fişier CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
yy Vă recomandăm să folosiţi Easy-CD Creator, care
creează un sistem de fişiere ISO 9660.
DTS nu este suportat. În cazul unui format DTS audio,
redarea audio nu este posibilă.
Trebuie să setaţi opţiunea de format al discului pe
[Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile
cu player-ele LG, atunci când formataţi discuri
reinscriptibile. Când setaţi opţiunea pe Sistem de
fişiere live (Live File System), nu le puteţi utiliza pe
playere LG.
(Mastered/ Live File System : sistem de format al
discului pentru Windows Vista)
Să începem
9
Dispozitive USB compatibile
yy MP3 Player: MP3 player de tip Flash.
yy USB Flash Drive: Dispozitive care suportă USB 2,0
sau USB 1,1.
Cerinţe pentru dispozitivele USB
yy Dispozitivele care necesită o instalare
suplimentară de program când le conectaţi la un
computer nu sunt suportate.
yy Nu scoateţi dispozitivul USB când este în
funcţiune.
yy Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate
dura mai mult de câteva minute.
yy Pentru a preveni pierderea datelor, faceţi copii de
rezervă ale tuturor datelor.
yy Dacă folosiţi un cablu prelungitor USB sau un hub
USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.
yy Utilizarea sistemului de fişiere NTFS nu este
suportată. (Este suportat numai sistemul de
fişiere FAT (16/32)).
yy Acest aparat recunoaște maxim 1000 fișiere.
yy Discurile HDD externe, dispozitivele cu blocare sau
dispozitivele USB de tip hard nu sunt suportate.
yy P
ortul USB al aparatului nu poate fi conectat la
PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de
stocare.
yy Este posibil ca unele USB-uri să nu funcționeze cu
această unitate.
1
Să începem
yy Funcţia USB a acestui aparat nu suportă unele
dispozitive USB.
10 Să începem
Telecomanda
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Standby) : Comută aparatul pe deschis (ON) sau
pe închis (OFF).
SLEEP : Setează sistemul să se închidă automat la o
anumită oră.
1
Să începem
VOL (Volum sunet) +/- : Reglează volumul
difuzorului.
F (Funcţie) : Selectează funcţia şi sursa de intrare.
(Mut) : Pentru anularea sunetului.
PRESET/FOLDER W/S :
-- Caută un folder cu fişiere MP3/ WMA. Când se
redă un CD/USB care conţine fişiere MP3/ WMA
răspândite în diferite mape, apăsaţi butonul
PRESET/FOLDER W/S pentru a selecta mapa
pe care doriţi să o redaţi.
-- Alege unui „număr prestabilit” pentru un post de
radio.
Înlocuirea bateriilor
Detaşaţi capacul bateriei aflat în partea din spate a
telecomenzii şi introduceţi bateriile cu simbolurile 4
şi 5 aliniate corect.
Să începem 11
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • •
PROGRAM/MEMORY :
-- Memorează posturile de radio.
-- Creează lista de redare a pieselor pe care doriţi să
le ascultaţi.
TUNING -/+ : Pentru acordul postului radio dorit.
DIMMER: Ferestrele de afișaj se întunecă în câțiva
pași.
d/M (Redare/Pauză) :
-- Porneşte sau întrerupe redarea.
-- Selectează modul STEREO/MONO.
DELETE : Şterge o piesă muzicală din lista de redare
programată.
SOUND EFFECT : Puteţi alege modurile de sunet.
REPEAT : Redă piesele/fișierele repetat sau aleatoriu.
INFO : Oferă informaţii despre muzica redată.
Fişierele MP3 sosesc des cu o etichetă ID3. Eticheta
oferă informaţii despre Titlu, Artist, Album sau Timp.
C/V (Salt/Căutare) :
-- Salt rapid înapoi sau înainte.
-- Caută o secţiune dintr-o piesă/dintr-un fişier
RDS : RDS (Radio Data System).
Z (Oprire) : Oprește redarea.
PTY : Caută posturi radio în funcție de tipul radioului.
1
Să începem
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
12 Să începem
Panoul frontal
1
Să începem
b
c
a
d
e
f
a 1/! (Standby/Pornit)
Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis
(OFF).
F (Funcţie)
Selectează funcţia şi sursa de intrare.
Y/U (Salt/Căutare)
- Caută înainte și înapoi.
- Sare la piesa/fișierul anterior/următor.
TUNING - / +
Pentru acordul postului radio dorit.
T (Redare/Pauză)
- Porneşte sau întrerupe redarea.
- Selectează modul STEREO/MONO.
I (Oprire)
Oprește redarea.
b R (Deschide)
Este folosit la introducerea sau înlăturarea unui
CD.
c Fereastra de afişaj
d Buton Volum
Reglează volumul difuzorului.
e USB
Redă fișierele audio prin conectarea
dispozitivului USB.
f PORT. (Portabil) IN
Se conectează la un dispozitiv portabil.
Să începem 13
Panoul din spate
1
Să începem
a
R (6 Ω)
L (6 Ω)
b
c
a Antena FM
b Borna BOXE (L Stanga/R Dreapta)
c Alimentare
14 Conectare
Conectarea difuzoarelor
Boxele se conectează la unitate
2
Pentru conectarea cablului la aparat, apăsaţi fiecare
plăcuţă din plastic pentru a deschide borna de
conectare de la aparat. Introduceţi cablul şi eliberaţi
plăcuţa.
Conectare
Conectaţi capătul negru al fiecărui cablu la bornele
marcate cu - (minus), iar celălalt capăt la bornele
marcate cu + (plus).
>>Precauţie
yy Asiguraţi-vă că copiii nu pun mâna sau un
obiect în canalul difuzorului*.
Canalul difuzorului* : Un spaţiu pentru sunet
plin al başilor la difuzor (carcasă).
yy Folosiți doar difuzorul furnizat cu această
unitate. Folosirea unui altui difuzor poate
cauza funcționarea necorespunzătoare.
yy Difuzoarele conţin piese magnetice,
prin urmare pe ecranul televizorului sau
pe monitorul computerului pot apărea
neregularităţi cromatice. Utilizaţi difuzoarele
la o distanţă mare atât de ecranul
televizorului, cât şi de monitorul computerului.
Conectare 15
Conectarea
echipamentului opţional
Conexiune PORT. IN
Conectaţi o ieşire (căşti sau ieşire linie) a aparatului
portabil (MP3 sau PMP etc.) la conectorul PORT. IN.
Conexiune USB
Conectați un dispozitiv USB la portul USB de pe
unitate.
2
Conectare
Cablu portabil
MP3 player etc.
,,Notă
Scoaterea dispozitivului USB din aparat
1. Selectați o funcţie/mod diferit sau apăsaţi
Z pe telecomandă sau I pe unitate de
două ori consecutiv.
2. Scoateţi dispozitivul USB din aparat.
Ascultarea muzicii de la playerul
dumneavoastră portabil sau de la
dispozitivul extern
Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de
pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive
externe.
1. Conectaţi dispozitivul portabil la conectorul
PORT. IN al unităţii.
2. Poniți aparatul apăsând 1 pe telecomandă sau
1/! pe unitate.
3. Apăsați F pe telecomandă sau pe aparat pentru a
selecta funcția PORTABLE.
4. Porniţi playerul portabil sau dispozitivul extern şi
începeţi redarea de pe el.
16 Operare
Operaţiuni de bază
Operaţiuni CD/USB
yy Afișajul se schimbă în ordinea următoare.
USB
MP3/ WMA CD
AUDIO CD
RPT 1
1. Introduceţi discul apăsând R pe telecomandă
sau pe unitate sau conectaţi dispozitivul USB la
portul USB.
RPT 1
RPT 1
RPT*DIR
RPT DIR
-
2. Selectați funcția CD sau USB apăsând F pe
telecomandă sau pe aparat.
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
Pentru
3
,,Notă
Procedaţi astfel
Operare
Oprire
Apăsați Z pe telecomandă sau I
pe aparat.
Redare
Apăsați d/M pe telecomandă sau
T pe unitate.
Pauză
Apăsați d/M pe telecomandă sau
T pe unitate.
Apăsați lung C/V pe
Căutarea unei telecomandă sau Y/U pe
secţiuni dintr- aparat în timpul redării și eliberați
un track/fişier butonul la momentul pe care doriți
să îl ascultați.
-- În starea oprit,
Apăsați C/V pe telecomandă
sau Y/U pe unitate pentru
a trece la melodia/fișierul următor/
anterior.
-- În timpul redării,
Salt la
melodia/
fişierul
următor/
anterior
apăsați V pe telecomandă sau
U pe unitate pentru a trece la
piesa/fișierul următor.
La redarea mai scurtă de 2 secunde,
apăsați C pe telecomandă sau
Y pe unitate pentru a trece la
piesa/fișierul anterior.
Redare după 3 secunde, apăsați
C pe telecomandă sau Y pe
unitate pentru a merge la începutul
piesei/fișierului.
Redare
repetată
sau în ordine
aleatorie
Apăsați REPEAT pe telecomandă
în mod repetat. Consultați nota
pentru detalii legate de schimbarea
de afișaj.
*DIR: Director
yy Când redați Lista de programe, sunt valabile
doar RPT 1 și RPT ALL.
Operare 17
Alte operaţiuni
Redare programată
Funcţia de programare vă permite să memoraţi
fişierele favorite de pe orice disc sau dispozitiv USB.
Un program poate să conţină 20 de piese/fişiere.
1. Apăsați PROGRAM/MEMORY pe telecomandă
în modul oprit.
2. Apăsaţi butonul C/V de pe telecomandă
sau butonul Y/U de pe unitate pentru a
selecta o piesă/un fişier.
4. Repetați pașii 2 - 3 pentru a memora alte piese/
fișiere.
5. Apăsaţi butonul d/M de pe telecomandă sau
butonul T de pe unitate pentru a reda piesele
muzicale/fișierele programate.
6. Pentru a șterge alegerea, apăsați Z pe
telecomandă sau I pe aparat de două ori.
,,Notă
Atunci când întocmiți sau modificați lista
programată, modul REPEAT este dezactivat.
Ștergerea funcției funcționează doar în modul de
editare.
1. Apăsați PROGRAM/MEMORY pe telecomandă
în modul editare.
2. Selectaţi o melodie apăsând PROGRAM/
MEMORY sau PRESET/FOLDER W/S pe
telecomandă în mod repetat.
3. Apăsați DELETE pe telecomandă în timp ce este
selectată o melodie.
,,Notă
yy Lista programată este ștearsă în cazurile de
mai jos.
-- Îndepărtarea discului sau al dispozitivului
USB.
-- Deconectarea cablului de alimentare.
yy Programul este schimbat în cazurile de mai
jos.
-- Schimbarea la o altă funcție.
-- Oprirea și pornirea unității.
3
Operare
3. Apăsaţi PROGRAM/MEMORY pe telecomandă
pentru a salva şi selecta următoarea melodie/
fişier.
Ștergerea listei programate
18 Operare
Selectarea unui folder
1. Apăsaţi PRESET/FOLDER W/S pe
telecomandă în mod repetat până ce apare
folderul dorit.
2. Apăsați d/M pe telecomandă sau T pe
unitate pentru a reda.Se va reda primul fişier al
directorului.
(În timpul redării, dacă selectați un fișier dorit,
acest pas nu este necesar.)
,,Notă
yy Dosare/Fişiere USB/CD sunt recunoscute ca
mai jos
Director
3
*ROOT
Anterior
Operare
File_03
File_04
File_05
File_06
File_07
File_08
File_09
File_10
File_01
File_02
yy Fişiere şi dosarele vor fi prezentate în ordinea
înregistrării şi pot fi prezentate diferit în
funcţie de circumstanţele de înregistrare.
yy *ROOT: Primul ecran pe care îl puteţi vedea
când un calculator recunoaşte USB/CD-ul va
fi "ROOT"
yy Dosarele vor fi prezentate în ordinea
următoare;
FAT(USB) : FILE_01 FILE_02 FILE_03
FILE_04 FILE_05 FILE_06
FILE_07 FILE_08 FILE_09 FILE_10
CD : FILE_01 FILE_02 FILE_03
FILE_04 FILE_05 FILE_08 FILE_09
FILE_06 FILE_07 FILE_10
Afişarea informaţiilor fişierului
(ID3 TAG)
În timpul redării unui fișier MP3 care conține
informații, puteți afișa informațiile apăsând INFO pe
telecomandă.
Oprirea temporară a sunetului
Apăsaţi
de pe telecomandă pentru a dezactiva
sunetul dumneavoastră.
Pentru comutarea unității în modul silențios, în scopul
preluării unui apel, de exemplu, simbolul ”q” va clipi
pe afișajul unității.
Pentru a anula, apăsaţi
nivelul volumului.
din nou sau modificaţi
Operare 19
Setarea opţiunii de oprire
automată
Apăsați SLEEP repetat pentru a selecta timpul de
întârziere între 10 și 180 de minute. După acest
timp, aparatul se va stinge.
Pentru a anula funcţia de dormire, apăsaţi SLEEP
în mod repetat până când este afişat “SLEEP 10” şi
apoi apăsaţi SLEEP din nou.
,,Notă
yy Puteți verifica timpul rămas până când
aparatul se va opri.
yy Apăsaţi SLEEP. Pe display apare timpul
rămas.
Apăsați DIMMER odată.
Ferestrele de afișaj se întunecă în câțiva pași.
Pentru anulare apăsați DIMMER din nou.
După pornirea aparatului reduceți la minim nivelul
sunetului pe unitatea principală, apoi apăsați și țineți
apăsat timp de aproximativ 7 secunde butonul F pe
unitate. Sistemul va afișa funcțiile pe afișajul unității.
Pentru anularea funcției DEMO apăsați și țineți
apăsat timp de aproximativ 7 secunde butonul F pe
unitate.
Oprire automată
Această unitate se va închide automat pentru a se
economisi consumul de energie electrică în cazul
în care unitatea principală nu este conectată la un
dispozitiv extern şi nu este utilizată timp de 20 de
minute.
Aparatul se va opri singur după șase ore dacă
unitatea principală a fost conectată la un alt
dispozitiv cu ajutorul intrărilor analog.
Cum să deconectați rețeaua wireless
sau dispozitivul wireless.
Opriți aparatul prin apăsarea butonul de pornire mai
mult de 5 secunde.
3
Operare
Dimmer
DEMO
20 Operare
AUTO POWER activă
Comutarea automată a funcţiei
Această unitate pornește automat la semnalul uneia
dintre surse: Bluetooth
Această unitate recunoaște semnalele de intrare
optice ca Bluetooth și apoi comută automat pe
funcția corespunzătoare.
Dacă încercați să conectați dispozitivul dvs.
Bluetooth, această unitate pornește și unitatea va fi
conectată la dispozitivul Bluetooth.
,,Notă
3
Când conectați dispozitivul Bluetooth
yy În funcție de dispozitivul conectat, această
funcție poate să nu funcționeze.
Conectarea dispozitivul dvs. Bluetooth la această
unitate presupune selectarea prealabilă a funcţiei BT.
Redaţi muzica pe aparatul dvs. Bluetooth.
yy În funcție de dispozitivul conectat, este
posibil ca unitatea să fie pornită, dar funcția
Bluetooth să nu fie conectată.
Această funcție funcționează doar cu dispozitive
care au fost deja conectate.
Operare
yy Dacă deconectați Bluetooth-ul de la această
unitate, unele dispozitive Bluetooth vor încerca
in mod continuu să se conecteze la unitate. De
aceea se recomandă deconectarea conexiunii
înainte de a opri unitatea.
yy Dacă v-ați sincronizat deja cu această unitate,
această unitate va porni automat cu ajutorul
unei surse de intrare când unitatea este oprită.
yy Dacă opriți unitatea prin apăsarea butonului
de oprire mai mult de 5 secunde, funcția Auto
Power On este dezactivată. Pentru a o activa,
porniți unitatea.
yy Pentru a folosi această funcție, unitatea
principală trebuie înregistrată în lista de
dispozitive sincronizate a dispozitivului
Bluetooth.
,,Notă
Operare 21
Ajustarea sunetului
Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de
sunet surround preprogramat. Elementele afişate
pentru Egalizor pot diferi în funcţie de efectele şi
sursele de sunet.
Puteți selecta un mod sonor dorit folosind
SOUND EFFECT de pe telecomandă.
Descriere
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Acest program îi
conferă sunetului o
atmosferă entuziastă
dându-vă senzaţia că
vă aflaţi la un adevărat
concert rock, pop, jazz
sau clasic.
BASS
STANDARD
AUTO EQ
În timpul redării,
îmbunătăţiţi înaltele,
başii şi efectul de
sunet surround.
Puteţi beneficia de
sunet optimizat.
Setează egalizorul
de sunet pe un mod
care este foarte
similar cu genul inclus
în informaţiile MP3
ID3 Tag ale fişierelor
muzică.
,,Notă
yy La unele difuzoare este posibil ca sunetul să
nu se audă sau să se audă un sunet slab, în
funcţie de modul de sunet.
yy Este posibil să fie necesară resetarea modului
audio, după schimbarea intrării, uneori chiar și
după schimbarea piesei audio.
3
Operare
PE Display
22 Operare
Folosirea tehnologiei
BLUETOOTH® wireless
Despre BLUETOOTH
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless
pentru conexiuni la distanța mică.
3
Operare
Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea
interferează cu alte dispozitive electronice sau
când conectați un dispozitiv Bluetooth dintr-o altă
cameră.
Conectarea dispozitivelor individuale cu tehnologia
wireless Bluetooth nu presupune nicio schimbare.
Un telefon mobil cu tehnologia wireless Bluetooth
poate fi operat prin Cascade dacă acea conexiune a
fost realizată prin tehnologia wireless Bluetooth.
Dispozitive disponibileȘ telefoane mobile, MP3,
Laptop, PDA.
Profile BLUETOOTH
Pentru a utiliza tehnologia wireless Bluetooth,
dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite
profile. Aceastp unitate este compatibilă cu
următoarele profile.
A2DP (Profil de distribuire audio avansat).
Codec : SBC
Pentru a asculta muzică de la un
dispozitiv BLUETOOTH
Sincronizarea aparatului dvs. cu
dispozitivul BLUETOOTH
Înainte de a începe procedura de sincronizare,
asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este activată pe
dispozitivul dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se
realizează operaţiunea de sincronizare, nu mai este
nevoie să o efectuaţi din nou.
1. Porniți unitatea.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi
efectuarea operaţiunii de conectare. Atunci când
căutaţi acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o
listă de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul
dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de
dispozitiv Bluetooth. Unitatea dvs. apare ca
“LG CM1560(XX)”.
,,Notă
yy XX reprezintă ultimele două cifre ale
adresei Bluetooth. De exemplu, dacă
aparatul dvs. are o adresa Bluetooth
de genul 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea
“LG CM1560(08)” pe dispozitivul Bluetooth.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
sincronizare. Introduceţi codul PIN (0000)
dacă este necesar.
3. Când acest aparat este conectat cu succes la
dispozitivul dvs. Bluetooth, “PAIRED” va fi afișat
pe ecranul de afișaj.
4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs.
Bluetooth, consultați manualul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth.
Operare 23
,,Notă
yy Când utilizați tehnologia Bluetooth, trebuie
să realizați o conexiune între unitate și
dispozitivul Bluetooth cât mai aproape și să
păstrați distanța.
Totuși este posibil să nu funcționeze
corespunzător în anumite situații cum ar fi
cele prezentate mai jos:
-- Există un obstacol între unitate și
dispozitivul Bluetooth.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență cu tehnologia Bluetooth cum
ar fi un echipament medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
yy Trebuie să conectați din nou dispozitivul
Bluetooth la aparat atunci când îl reporniți.
yy Nu puteţi controla dispozitivul Bluetooth cu
acest aparat.
yy În funcție de tipul dispozitivului, este posibil să
nu puteți folosi funcția Bluetooth.
yy Vă puteți bucura de sistemul fără fir folosind
telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc.
yy Cu cât distanța dintre unitate și dipsozitivul
Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea
sunetului este mai slabă.
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când unitatea este oprită sau dispozitivul
Bluetooth este departe de unitate.
yy Când conexiunea Bluetooth este
deconectată, conectați dispozitivul Bluetooth
la unitate.
yy Când un dispozitiv Bluetooth nu este
conectat, ”BT READY” este afișat pe ecranul
de afișaj.
yy Când folosiți funcția Bluetooth, reglați
volumul dispozitivului Bluetooth la un nivel
corespunzător.
yy Când conectați un dispozitiv Bluetooth
(dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau
folosiți dispozitivul, nivelul volumelor poate fi
sincronizat.
Operare
yy Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea
interferează cu alte dispozitive electronice.
3
24 Operare
3
Operaţiuni la radio
7. Pentru a asculta un post prestabilit, apăsaţi
PRESET/FOLDER W/S pe telecomandă.
Pentru a asculta radioul
Ştergerea tuturor posturilor
salvate
1. Apăsaţi butonul F de pe telecomandă sau butonul
de pe unitate, până când FM apare pe fereastra
de afişaj.
Ultimul post redat este pornit.
1. Apăsați lung PROGRAM/MEMORY pe
telecomandă timp de două secunde.
Pe display se va aprinde intermitent „ERASEALL”.
2. Reglaj automat:
Apăsaţi lung TUNING -/+ pe telecomandă sau
Y/U pe aparat timp de aproximativ două
secunde până când indicatorul de frecvență se
schimbă, apoi eliberați. Căutarea se încheie când
aparatul găsește un post.
sau
Operare
Reglaj manual:
Apăsați TUNING -/+ pe telecomandă sau
Y/U pe aparat în mod repetat.
3. Pentru reglarea nivelului sunetului rotiți
comutatorul de pe unitate sau apăsați de mai
multe ori VOL +/- de pe telecomandă.
2. Apăsaţi din nou PROGRAM/MEMORY de pe
telecomandă pentru a şterge toate posturile
salvate.
Căutarea informaţiilor despre un
post radio
Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS
(Radio Data System). Aceasta arată informaţiile
despre postul radio la care ascultaţi. Apăsați
RDS pe telecomandă în mod repetat pentru a
parcurge diferitele tipuri de date:
PS
( Denumire serviciu program)
Pe display va apărea denumirea canalului.
Îmbunătăţirea recepţiei FM
slabe
PTY
( Recunoaştere tip program)
Pe display va apărea tipul programului (de
exemplu Jazz sau Ştiri).
Apăsați d/M pe telecomandă sau T pe unitate.
Acesta va trece Tunerul de pe stereo pe mono şi, în
general, va îmbunătăţi recepţia.
RT
( Radio Text)
Un mesaj text conţine informaţii speciale
de la postul care emite.
Acest text se poate derula pe display.
Presetarea posturilor radio
CT
Puteţi preseta 50 posturi pentru FM.
( Ora controlată de canal)
Acesta indică ora indicată de post.
Apăsaţi butonul RDS de pe telecomandă pentru a
căuta posturi de radio pe baza programului dorit.
Afișajul va indica ultimul PTY folosit. Apăsați PTY pe
telecomandă o dată sau de mai multe ori pentru a
selecta tipul dvs. preferat programat. Apăsați lung
TUNING -/+ pe telecomandă. Receptorul va scana
automat. Când un post este găsit, căutarea se va opri.
Înainte de a face acordul, asiguraţi-vă că aţi redus
volumul.
1. Apăsaţi butonul F de pe telecomandă sau butonul
de pe unitate, până când FM apare pe fereastra
de afişaj.
2. Selectaţi frecvenţa dorită prin apăsarea butonului
TUNING -/+ de pe telecomandă sau a butonului
Y/U de pe unitate.
3. Apăsați PROGRAM/MEMORY pe telecomandă. Un
număr prestabilit va lumina intermitent pe fereastra
de afişaj.
4. Apăsați PRESET/FOLDER W/S pe telecomandă
pentru a selecta numărul prestabili dorit.
5. Apăsați PROGRAM/MEMORY pe telecomandă.
Postul este memorat.
6. Repetaţi paşii 2-5 pentru a memora alte posturi.
Depanare 25
Depanare
Problema
Unitatea funcţionează
defectuos.
Cauze & Soluţii
yy Opriţi această unitate şi aparatul extern conectat (TV, woofer, DVD-player,
amplificator, etc.), după care porniţi-l din nou.
yy Deconectaţi cablul de alimentare al acestei unităţi şi al aparatului extern conectat
(TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercaţi reconectarea lor.
yy Este posibil ca setările anterioare să nu fie salvate când dispozitivul este oprit.
yy Cablul de alimentare nu este conectat. Conectaţi cablul de alimentare.
Nu există curent.
Nu există sunet.
yy Verificaţi dacă nu este o pană de curent.
Verificaţi starea utilizând alte echipamente electronice.
yy Verificaţi dacă aţi selectat funcţia corectă.
Apăsaţi butonul de funcţie şi verificaţi funcţia selectată.
yy Verificaţi dacă difuzoarele sunt conectate corect la unitate.
Aparatul nu începe
redarea.
yy Nu aţi introdus niciun disc. Introduceţi un disc.
yy Discul este murdar. Curăţaţi discul. (Consultaţi pagina 28)
yy Discul este introdus invers. Puneţi discul cu eticheta sau faţa tipărită în sus.
yy Antena este poziţionată sau conectată incorect. Conectaţi antena corect.
Posturile radio nu pot fi
recepţionate bine.
Telecomanda nu
funcţionează corect.
yy Intensitatea semnalului postului radio este prea mică.
Efectuaţi acordul manual al postului.
yy Nu a fost presetat niciun post sau posturile presetate au fost şterse (când se
face recepţia cu scanarea posturilor presetate).
Presetaţi câteva posturi radio, a se vedea pagina 24 pentru detalii.
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
Folosiţi telecomanda pe o distanţă de maxim 7 m.
yy Există un obstacol între telecomandă şi aparat. Îndepărtaţi obstacolul.
yy Bateria telecomenzii este consumată. Înlocuiţi bateriile cu unele noi.
4
Depanare
yy Aţi introdus un disc care nu poate fi redat.
Introduceţi un disc care poate fi redat.
26 Anexă
Unitate principală
Generalităţi
Cerinţe de alimentare
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Consum de curent
Standby rețea: 0,5 W
(Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Dimensions (W x H x D)
Aproximativ 150 mm x 181 mm x 210 mm
Greutate netă (aprox.)
Aproximativ 1,24 kg
Temperatura de operare
5 °C - 35 °C
Umiditatea de operare
5 % - 90 %
Intrări
Portabil activat (PORT. IN)
0,6 Vrms (fișă stereo de 3,5 mm) x 1
RADIO
Interval de frecvenţe FM
5
între 87,5 şi 108,0 MHz sau între 87,50 şi 108,00 MHz
Amplificator (energie Ieşire RMS)
Anexă
Total
10 W
Faţă
5 W x 2 (6 Ω la 1 kHz, 10 % THD)
Sistem
Frecvenţă de răspuns
80 la 20,000 Hz
Raport semnal-zgomot
80 dB
Dinamică
75 dB
Alimentare curent Bus
5 V 0 500 mA
Anexă 27
Difuzoare
Faţă
Tip
1 cale 1 difuzor
Impedanţă
6Ω
Procentaj putere absorbită
5W
Putere absorbită max.
10 W
Dimensiuni nete (l x h x a)
Aproximativ 132 mm x 181 mm x 140 mm
Greutate netă
Aproximativ 0,75 kg
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
5
Anexă
28 Anexă
Întreţinere
Manevrarea aparatului
Manevrarea discurilor
Nu lipiţi hârtie sau bandă pe disc.
Când transportaţi aparatul
Depozitarea discurilor
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
După redare, puneţi discul în carcasa sa. Nu expuneţi
discul la lumina solară directă sau la surse de căldură
şi nu-l lăsaţi într-o maşină parcată expusă la lumina
solară directă.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
Curăţarea discurilor
Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
Ştergerea cu o presiune prea mare poate deteriora
suprafaţa.
Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material plastic să
vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.
Curăţarea aparatului
5
Observaţii cu privire la discuri
Anexă
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Întreţinerea aparatului
Aparatul este un dispozitiv de precizie, care foloseşte
o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică şi piesele de
acţionare a discului sunt murdare sau uzate, calitatea
imaginii se poate diminua. Pentru detalii, contactaţi
cel mai apropiat centru de service autorizat.
Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul,
benzina, tinerul, agenţii de curăţare disponibili pe
piaţă sau spray antistatic special pentru înregistrările
vechi pe vinil.
Anexă 29
Mărci comerciale şi
licenţe
Tehnologia fără fir Bluetooth permite contactul
radio între dispozitive electronice. Conectarea
dispozitivelor individuale cu ajutorul tehnologiei
fără fir Bluetooth nu presupune nicio taxă.
Un telefon mobil cu tehnologie fără fir Bluetooth
poate fi folosit prin Cascade dacă conexiunea a
fost realizată prin intermediul tehnologiei fără
fir Bluetooth. Cuvântul de marcă și logo-urile
Bluetooth reprezintă proprietatea Bluetooth
SIG,Inc. și folosirea acestor mărci de LG Electronics
se face sub licență.
Alte mărci înregistrate și denumiri comerciale sunt
cele ale deținătorilor acestora.
5
Anexă
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement