LG CK43 Owner's manual

LG CK43 Owner's manual
MANUAL DE UTILIZARE
Minisistem
Hi-Fi
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza
aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
MODEL
CK43 (CKS43F)
MFL70382767
www.lg.com
Drepturi de autor © 2018 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.
1807_Rev02
2
Să începem
Informaţii privind
siguranţa
1
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ
PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR.
PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul săgeţii
încadrat într-un triunghi echilateral
este destinat să alerteze
utilizatorul cu privire la prezenţa
unei tensiuni periculoase neizolate
în incinta produsului, care ar putea
avea o valoare suficientă pentru a
constitui un risc de electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unor
instrucţiuni importante de
operare şi întreţinere (service)
în documentaţia care însoţeşte
produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu
apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie aşezate
obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament într-un
spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element
similar.
PRECAUŢII: Nu utilizaţi produse cu tensiune ridicată
în jurul acestui produs. (De ex. paletă de insecte
electrică) Acest produs poate funcţiona incorect din
cauza şocului electric.
PRECAUŢII: Acest produs utilizează un sistem laser.
Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs,
citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l
pentru consultări ulterioare. În cazul în care aparatul
necesită reparații, contactați un centru service
autorizat.
Utilizarea elementelor de control, reglare sau
performanța procedurilor diferite de cele precizate
prin acest manual pot cauza expunerea la radiații
periculoase. Pentru a preveni expunerea directă
la razele laser, nu încercaţi să deschideţi incinta
aparatului.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se instala în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea şi o funcţionare optimă a produsului,
precum şi de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o
altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie să fie
instalat prin încastrare într-un corp de mobilier cum
ar fi o bibliotecă sau un raft decât dacă se asigură
ventilaţia corespunzătoare sau au fost respectate
instrucţiunile producătorului
ATENŢIE: Pentru informații privind marcajele de
siguranță, inclusiv identificarea produsului şi valorile
nominale pentru alimentarea cu energie electrică,
consultați eticheta principală din partea de jos sau
din spate a aparatului.
Să începem
PRECAUȚIE privind cablul de alimentare
Fișa de alimentare reprezintă dispozitivul de
deconectare. Trebuie să se asigure în permanență
accesul imediat la fișa de alimentare în caz de
urgență.
Nu suprasolicitați prizele de perete. Prizele de
perete suprasolicitate, desprinse sau deteriorate,
prelungitoarele, cablurile de alimentare deteriorate
și cablurile a căror izolație este deteriorată sau
fisurată sunt periculoase. Toate acestea prezintă
risc de electrocutare sau incendiu. Verificați periodic
cablul dispozitivului dumneavoastră și, dacă apar
defecte sau urme de deteriorare, scoateți-l din
priză, întrerupeți utilizarea dispozitivului și asigurați
înlocuirea cablului cu o piesă de schimb identică la
un centru de service autorizat. Protejați cablul de
alimentare de abuzurile fizice sau mecanice, cum ar fi
răsucirea, îndoirea, ciupirea, prinderea în tocul ușii sau
călcarea în picioare a acestuia. Verificați cu deosebită
atenție fișele, prizele de perete și punctul de ieșire al
cablului din dispozitiv.
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
Cum să îndepărtați în siguranță bateriile
sau setul de baterii din echipament: Pentru a
îndepărta bateriile vechi sau setul de baterii, urmați
înstrucțiunile de asamblare, în ordinea inversă. Pentru
a preveni contaminarea mediului și punerea în pericol
a sănătății umane și/sau animale, bateriile vechi sau
setul de baterii trebuie introduse într-un recipient
adecvat, în punctele de colectare desemnate. Nu
aruncați bateriile sau setul de baterii împreună cu alte
deșeuri. Este recomandat să utilizați soluții locale,
sisteme gratuite de rambursare a bateriilor sau a
seturilor de baterii, (posibil să nu fie disponibile în
zona dvs.). Bateriile sau setul de baterii nu trebuie
expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul
sau altele asemănătoare.
PRECAUȚII: Pe aparat nu trebuie amplasate surse de
foc, cum ar fi lumânări aprinse.
Simboluri
~
Se referă la curentul alternativ (AC).
0
Se referă la curentul direct (DC).
Se referă la echipamentul de clasă II.
1
Se referă la stand-by.
!
Se referă la ”PORNIT” (alimentare).
Se referă la voltajul periculos.
1
Să începem
Consultați pagina de specificații din prezentul manual
de utilizare pentru a vă asigura că sunt respectate
cerințele actuale.
3
4
Cuprins
Cuprins
1
Să începem
3
Funcţionarea
2
6
7
7
7
7
8
10
12
Informaţii privind siguranţa
Caracteristici unice
Cerinţe pentru fişierele care pot fi redate
– Cerinţe pentru fişierul de muzică
– Dispozitive USB compatibile
– Cerinţe pentru dispozitivele USB
Telecomandă
Panoul frontal
Panou din spate
17
17
17
18
2
Conectare
14
14
15
15
16
16
Conectare boxe
– Atașarea difuzoarelor la unitate.
Conectarea echipamentului opţional
– Conexiune AUX IN
– Conectare USB
– Conectarea antenei
23
23
23
Operaţiuni de bază
– Operații CD/USB
– Redare automată
– Selectarea unui folder şi a unui fişier MP3/
WMA
– Ștergerea unui fișier/dosar sau formatare
– AUTO DJ
Folosirea tehnologiei BLUETOOTH® wireless
– Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele
Bluetooth
Utilizarea aplicației Music Flow Bluetooth
– Despre aplicația “Music Flow Bluetooth”
– Instalați aplicația “Music Flow Bluetooth” pe
dispozitivul dvs. Bluetooth
– Activarea Bluetooth cu aplicația ”Music Flow
Bluetooth”
Operaţiuni la radio
– Pentru a asculta la radio
– Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe
– Presetarea posturilor radio
– Ștergerea tuturor posturilor salvate
– Vedeţi informaţiile despre un post radio
19
19
20
20
25
26
26
26
26
26
27
Cuprins
28
28
29
29
31
32
32
32
32
32
32
33
33
34
35
35
35
36
37
Ajustarea sunetului
– Setarea modului de sunet
Operaţiuni avansate
– Înregistrare pe USB
– Redare JUKE BOX
Alte operaţiuni
– Oprirea temporară a sunetului
– DEMO
– Reluare oprire
– Setarea opţiunii de oprire automată
– Reostat
– Închidere automată
– AUTO POWER activă
– Comutarea automată a funcţiei
Setarea Ceasului
– Setarea ceasului prin aplicația “Music Flow
Bluetooth”
– Folosirea aparatului ca ceas cu alarmă
LG Sound Sync
Conexiunea WIRELESS PARTY LINK
4
Depanarea
38
38
Depanarea
– Generalităţi
5
Anexă
40
41
41
42
42
42
Specificaţii generale
Specificaţii pentru difuzoare
Mărci comerciale şi licenţe
Întreţinere
– Observaţii cu privire la discuri
– Manevrarea aparatului
5
1
2
3
4
5
6
Să începem
Caracteristici unice
1
BLUETOOTH®
Să începem
Redă muzica salvată pe dispozitivul dumneavoastră
Bluetooth.
AUTO DJ
Combină sfârșitul unui cântec cu începutul altuia
pentru o redare continuă.
Înregistrare USB directă
Înregistrează muzică pe dispozitivul USB.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth este o aplicaţie concepută
pentru a vă permite să controlaţi unele dintre cele
mai recente dispozitive audio de la LG. (Pagina 23)
LG Sound Sync
Volumul sonorului acestei unităţi se reglează prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care
este compatibilă cu sistemul de LG Sound Sync.
Să începem
Cerinţe pentru fişierele
care pot fi redate
Compatibilitatea fişierului MP3/WMA cu acest
aparat este limitată astfel:
yy Frecvenţa de eşantionare : în limitele a 32-48 kHz
(MP3), 32-48 kHz (WMA)
yy Rata de eşantionare : în limitele a 32-320 kbps
(MP3), 40-192 kbps (WMA)
Dispozitive USB compatibile
yy Player MP3: player MP3 de tip Flash.
yy USB Flash Drive :
Dispozitive care sunt compatibile cu USB2.0 sau
USB1.1.
yy Funcţia USB a acestui aparat nu suportă toate
dispozitivele USB.
Cerinţe pentru dispozitivele USB
yy Aparatele care necesită o instalare suplimentară a
programelor în momentul conectării acestora la un
calculator nu sunt compatibile.
yy Maxim fișiere : CD Date: 999 / USB : 2000
yy Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul funcţionării.
yy Maxim dosare : CD Date: 99 / USB : 200
yy Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate
dura mai mult de câteva minute.
yy Extensie fișiere: “.mp3”/ “.wma”
yy Este posibil ca anumite fișiere MP3/WMA să
nu poată fi redate în funcție de formatul și tipul
fișierului.
yy Format fişier CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
yy Vă recomandăm să folosiţi Easy-CD Creator, care
creează un sistem de fişiere ISO 9660.
yy Un fișier protejat de DRM (Managementul
drepturilor digitale) nu poate fi redat pe unitate.
yy DTS nu este suportat.
Trebuie să setaţi opţiunea de format al discului pe
[Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile
cu playerele LG, atunci când formataţi discuri
reinscriptibile. Când setaţi opţiunea pe Live File
System, nu o puteţi utiliza pe un player LG.
(Mastered/Live File System: sistem de format al
discului pentru Windows Vista)
yy Pentru a preveni pierderea datelor, realizaţi o copie
de siguranţă a tuturor datelor.
yy Dacă folosiţi o extensie de cablu USB sau USB
hub, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie
recunoscut.
yy Nu este suportată utilizarea unui sistem de fişiere
NTFS. (Este suportat numai sistemul de fişiere FAT
(16/32)).
yy Această unitate recunoaște până la 2000 fișiere.
yy Discurile HDD externe, cititoarele de card,
dispozitivele cu blocare sau dispozitivele USB de
tip hard nu sunt suportate.
yy Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la
PC. Unitatea nu poate fi folosită ca dispozitiv de
stocare.
yy Unele USB-uri pot fi incompatibile cu acest aparat.
1
Să începem
Cerinţe pentru fişierul de muzică
7
8
Să începem
Telecomandă
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 (stare de așteptare) : Pornește și oprește
alimentarea.
1
B (Deschidere/Închidere) : Buton care deschide şi
închide tăviţa discului.
Să începem
VOL (Volum) +/- : Reglează volumul difuzoarelor.
F (Funcţie) : Selectează funcţia şi sursa de intrare.
Sursă intrare/Funcție
Disc
USB
Intrare AUX
Bluetooth
LG Sound Sync (fără fir)
Radio
Afișaj
CD
USB1 / USB2
AUX
BT
LG TV
FM
(Mut) : Anulează sunetul.
PRESET·FOLDER W/S :
-- Alege un număr prestabilit pentru un post radio.
(Pagina 25)
-- Caută un folder cu fişiere MP3/WMA. Când este
redat un CD/USB care conţine fişiere MP3/WMA
în mai multe foldere, apăsaţi PRESET·FOLDER
W/S pentru a selecta folderul pe care doriţi să-l
redaţi.
JUKEBOX/MEMORY :
-- Memorează posturile de radio. (Pagina 25)
-- Selectează modul JUKE BOX. (Pagina 29)
-- Întocmește lista JUKE BOX.
AUTO DJ : Selectează modul AUTO DJ. (Pagina 19)
Înlocuirea bateriilor
DELETE :
-- Şterge fişierele MP3/WMA. (Doar USB) (Pagina
19).
-- Șterge o melodie din lista JUKE BOX.
-- Șterge toate posturile salvate.
)
(R03
(R03)
Detaşaţi capacul bateriei aflat în partea din spate a
telecomenzii şi introduceţi bateriile cu simbolurile
4 şi 5 aliniate corect.
Să începem
9
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •c • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Butoanele numerotate de la 0 la 9 : Selectează
piesele/fişierele numerotate sau numărul presetat.
TUNING-/+ : Selectează posturile radio.
CLOCK : Setează ora și verifică ceasul.
C/V (Ignorare/Căutare) :
ALARM : Cu funcţia ALARM puteţi porni CD-ul, reda
din USB şi porni recepţia Tuner-ului la un moment
dorit.
-- Salt rapid înapoi sau înainte.
-- Caută o secţiune dintr-o piesă/dintr-un fişier.
N (Redare/Pauză) :
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •d • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -- Porneşte sau întrerupe redarea.
SLEEP : Setează sistemul pentru a se opri automat
la un anumit moment.
(Reostat: Ecranul afișajului va fi iluminat pe jumătate.)
-- Selectează stereo/mono.
Z (Stop):
-- Oprește redarea.
-- Revocă funcţia DELETE.
EQUALIZER : Alege setările sunetului.
SPECIAL EQ : Alege un egalizator special.
J(Informații) :
-- Oferă informaţii despre muzica redată. Fişierele
MP3 sosesc des cu o etichetă ID3. Tag-ul oferă
informaţii despre titlu, artist, album sau timp.
-- Vede numele unității pentru dispozitivul Bluetooth
în BT READY.
-- Vede numele tuturor dispozitivelor Bluetooth
conectate în modul Bluetooth.
-- Atunci când aceste unități sunt conectate cu
succes în modul WIRELESS PARTY LINK, fiecare
nume de dispozitiv conectat apare în fiecare
unitate.
RDS/SET :
-- RDS (Radio Data System)
-- Confirmă setarea.
PTY : Caută posturile radio după tipul lor.
USB REC :
-- Înregistrează pe USB.
-- Pentru a opri înregistrarea, apăsați lung 3 secunde.
1
Să începem
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • REPEAT : Redă piesele/fișierele dumneavoastră în
mod repetat sau aleatoriu.
10 Să începem
Panoul frontal
1
a
b
d
c
Să începem
l
e
k
j
a Port USB 1
Puteţi reda fişiere audio prin conectarea
dispozitivului USB.
b Fereastră de afişare
c
(Senzor la distanță)
d Port USB 2
Puteţi reda fişiere audio prin conectarea
dispozitivului USB.
e MASTER VOL. (Volum)
Ajustează volumul difuzorului.
f BASS BLAST (sau BASS BLAST+)
Apăsați pentru a selecta direct efectul BASS
(sau BASS+).
USB REC / DEMO
-- Înregistrează pe USB.
-- Pentru a opri înregistrarea, apăsați și mențineți
3 secunde.
-- În starea oprit, dacă apăsați USB REC / DEMO,
indică modul DEMO.
3 WIRELESS LINK
-- Selectează modul MAIN sau OTHER sau
WIRELESS PARTY LINK.
-- Activează sau dezactivează modul WIRELESS
PARTY LINK.
i h g
f
g F (Funcție)
Selectează funcţia şi sursa de intrare.
Sursă intrare/Funcție
Disc
USB
Intrare AUX
Bluetooth
LG Sound Sync (fără fir)
Radio
Afișaj
CD
USB1 / USB2
AUX
BT
LG TV
FM
V (Salt/Caută)
-- Salt înainte.
-- Caută o secţiune dintr-o piesă/dintr-un fişier.
-- Selectează posturile de radio.
B (Deschide/Închide)
Buton care deschide şi închide tăviţa discului.
Să începem 11
h AUTO DJ
Selectează modul AUTO DJ.
N (Redare/Pauză)
-- Porneşte sau întrerupe redarea.
-- Selectează Stereo/Mono.
C (Salt/Caută)
-- Salt înapoi.
-- Caută o secţiune dintr-o piesă/dintr-un fişier.
-- Selectează posturile de radio.
Z (Oprire)
Oprește redarea sau anulează funcția DELETE.
j Sertar disc
k SPECIAL EQ
Alege un egalizator special.
SEARCH
Se mută la fişier şi dosar în modul de selectare.
OK
Selectează un dosar când caută un fişier.
l EQUALIZER / SEARCH
-- Alege impresii de sunet.
-- Caută un folder sau un fișier.
Să începem
i 1 (stare de așteptare)
Pornește și oprește alimentarea.
1
12 Să începem
Panou din spate
1
Să începem
a
b
a Cablu electric
b terminale SPEAKERS
c AUX IN (L/R)
Conectați un dispozitiv auxiliar.
d ANTENNA (FM)
c
d
Conectare 13
Funcții utile pentru utilizarea unității
Funcție
Blocare BT
Pornit/Oprit
(Pagina 22)
Descriere
Vă permite să conectați un
dispozitiv Bluetooth numai la
funcțiile BT (Bluetooth) și LG TV.
Setarea inițială a acestei funcții a
fost dezactivată.
PORNIT Apăsați lung N 5 secunde în funcția BT
(Bluetooth).
OPRIT
Apăsați lung N 5 secunde în funcția BT
(Bluetooth).
PORNIT Opriți unitatea apăsând 1 de pe unitate 5
secunde.
OPRIT
Opriți unitatea apăsând 1 de pe unitate 5
secunde.
2
Conectare
Pornire
Permite unității să se aprindă
automată pornit automat prin semnale de intrare:
BT (Bluetooth) sau LG TV
(Pagina 31)
De făcut Procedați astfel
14 Conectare
Conectare boxe
Atașarea difuzoarelor la unitate.
Pentru conectarea cablului la unitate, apăsați fiecare
plăcuță din plastic pentru a deschide terminalele
conexiunii pe unitate. Inserați firul și eliberați plăcuța.
2
Conectare
Conectați partea neagră a fiecărui fir la terminalele
marcate cu - (minus), iar celălalt capăt la terminalele
marcate cu + (plus).
>>Precauţie
yy Când conectaţi difuzoarele la unitate,
asiguraţi-vă că ați conectat cablul şi fişa
difuzorului la conectorul corespunzător al
difuzorului.
yy Verificaţi nivelul volumului înainte de redarea
muzicii în vederea prevenirii oamenilor infirmi,
copiilor şi femeilor gravide împotriva şocurilor
cauzate de sunetul brusc şi tare de la unitate.
yy Nu utilizaţi unitatea într-un loc restrâns. Este
posibil să dăuneze auzului. Este recomandată
utilizarea într-un spaţiu cât mai extins.
yy Fiți atent să vă asigurați ca copiii să nu pună
mâinile sau orice alte obiecte în *canalul
difuzorului.
* canal difuzor: Un orificiu pentru sunet de
bass din plin pe cutia difuzorului (carcasă).
yy Utilizați doar difuzorul furnizat cu această
unitate. Utilizarea oricărui alt difuzor poate
cauza defecte.
yy Difuzoarele conţin piese magnetice,
prin urmare pe ecranul televizorului sau
pe monitorul computerului pot apărea
neregularităţi cromatice. Folosiţi difuzoarele
la o distanţă suficientă atât faţă de ecranul
televizorului, cât şi faţă de monitorul
computerului.
Conectare 15
Conectarea
echipamentului opţional
Ascultați muzică printr-un dispozitiv
extern
Conexiune AUX IN
1. Conectați dispozitivul extern la conectorul AUX
IN al unității.
Conectaţi o ieşire a dispozitivului auxiliar (Cameră
video, Televizor, Player, etc) la mufa AUX IN (L/R).
2. Porniți alimentarea apăsând 1.
Dacă aparatul dvs. are o singură ieşire audio (mono),
efectuaţi conexiunea la mufa audio din stânga a
aparatului.
4. Porniți dispozitivul extern și începeți redarea.
Roşu
Cablu audio
DVD, Player de discuri Blu-ray etc.
3. Apăsați F pentru a selecta funcția AUX.
2
Conectare
Alb
Unitatea poate fi utilizată pentru a reda muzica de pe
mai multe tipuri de dispozitive externe.
16 Conectare
Conectare USB
Conectarea antenei
Conectaţi un dispozitiv USB (sau MP3 player, etc.) la
porturile USB de la unitate.
Conectați antena FM furnizată pentru a asculta la
radio.
Dispozitiv
USB
2
Conectare
Antena FM
,,Notă
,,Notă
Scoaterea dispozitivului USB din unitate:
1. Alegeți o funcție/un mod diferit sau
apăsați Z de două ori la rând.
2. Scoateţi dispozitivul USB din unitate.
Asiguraţi-vă că aţi extins complet antena cu
cablu FM.
Funcţionarea 17
Operaţiuni de bază
Operații CD/USB
1. Introduceți discul apăsând B.
pe unitate Sau conectați dispozitivul USB la
portul USB.
2. Selectaţi funcţia CD sau USB apăsând F.
Pentru
Oprire
Redare
Pauză
Procedaţi astfel
Apăsați Z.
Apăsați N.
Apăsați N în timpul redării.
Selectarea
directă a unei
piese/unui
fişier
Apăsaţi unul dintre butoanele
numerotate de la 0 la 9 de pe
telecomandă pentru a ajunge direct
la fişierul dorit sau la piesa dorită.
-- În starea oprit,
Apăsați C/V pentru a trece la
melodia/fișierul următor/anterior.
-- În timpul redării,
(1) Folosind butoanele C/V:
apăsați V pentru a merge la
Salt la track- melodia/fișierul următor.
ul/fişierul În cazul redării timp de mai puțin
următor/ de 3 secunde, apăsați C pentru a
merge la melodia/fișierul anterior.
anterior
După redarea timp de 3 secunde,
apăsați C pentru a merge la
melodia/fișierul următor.
(2) Utilizând SEARCH:
Rotiți EQUALIZER / SEARCH sau
C/V și apăsați N pentru a reda
melodia/fișierul.
Redare
Apăsaţi repetat REPEAT de pe
repetată
telecomandă. Vedeţi nota cu detalii
sau în ordine
despre schimbarea afişajului.
aleatorie
Pe ecran
Descriere
OFF
Redă piesele în ordine și
oprește redarea.
ONE
Redă în mod repetat aceeași
melodie.
FOLDER
Redă în mod repetat melodii
dintr-un dosar. (Cu excepția
AUDIO CD)
ALL
SHUFFLE
Redă în mod repetat toate
melodiile.
Redă aleatoriu toate melodiile o
singură dată, și oprește redarea.
yy Când redați lista JUKE BOX, sunt disponibile
doar funcțiile ONE> și ALL.
yy Chiar dacă restartaţi aparatul sau treceţi de
la o funcţie la alta, puteţi asculta muzică din
punctul în care a fost redat ultima oară.
yy Dacă lăsaţi tăviţa discului deschisă mai mult
de 5 minute, aceasta se va închide automat.
Redare automată
-- După ce sertarul discului a fost deschis și apoi
închis, CD-urile AUDIO/MP3/WMA sunt redate
automat.
-- Dacă sertarul discului a fost deschis și apoi închis,
unitatea comută automat la funcția CD, chiar
și atunci când nu există niciun disc în sertarul
discului.
3
Funcţionarea
Căutarea
Apăsați lung C/V în timpul
unei secţiuni
redării și eliberați în punctul de unde
dintr-o piesă/
doriți să ascultați.
fişier
,,Notă
yy Redarea Repetare/Aleatoriu funcționează în
felul următor.
18 Funcţionarea
Selectarea unui folder şi a unui
fişier MP3/WMA
Pe aparat
1. Apăsați SEARCH și rotiți EQUALIZER / SEARCH
Sau C/V până când apare fișierul dorit.
Puteți, de asemenea, să căutați un folder dacă
apăsați SEARCH din nou.
,,Notă
yy Folderele/fişierele CD/USB sunt recunoscute
ca mai jos.
ROOT
FOLDER
FILE
FOLDER1
FOLDER3
FILE 6
2. Apăsați OK sau N pentru a reda fișierul selectat.
Când căutați un folder, apăsați OK pentru a
selecta fișierul din director, apoi apăsați OK sau
N din nou. Fișierul selectat este redat.
3
FILE 7
FOLDER4
FOLDER7
FILE 3
FOLDER8
FILE 8
FILE 9
Pe telecomandă
Funcţionarea
1. Apăsaţi PRESET·FOLDER W/S Sau C/V
pe telecomandă în mod repetat până ce apare
folderul dorit.
FILE 5
FILE 10
FILE 4
FOLDER2
FOLDER5
2. Apăsați N pentru a reda. Va fi redat primul fișier
din dosar.
FILE 11
FILE 12
FOLDER6
FILE 13
FILE 14
FILE 1
FILE 2
yy Dacă dosarul nu conţine nici un fişier, acesta
nu va fi listat.
yy Dosarele vor fi prezentate în ordinea
următoare:
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3
FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5
FOLDER 6
yy Fişierele vor fi redate unul după altul de la $
fişierul nr. 1 la $ fişierul nr. 14.
yy Fişiere şi dosarele vor fi prezentate în ordinea
înregistrării şi pot fi prezentate diferit în
funcţie de circumstanţele de înregistrare.
*ROOT: Primul ecran pe care îl puteţi vedea când
un calculator recunoaşte USB-ul/CD-ul este
„ROOT”.
Funcţionarea 19
Ștergerea unui fișier/dosar sau
formatare
AUTO DJ
1. Selectați funcția USB apăsând F.
Cu funcţia Auto DJ, sfârşitul unei melodii fuzionează
cu începutul melodiei următoare, pentru o redare
neîntreruptă. Egalizează volumul melodiilor pentru o
redare neîntreruptă.
2. Apăsați DELETE DJ de pe telecomandă în mod
repetat, iar afișajul se va schimba după cum
urmează:
SHUFFLE
Puteți șterge un fișier, dosar de pe USB sau puteți
formata USB-ul.
DEL FILE
DEL DIR
Pe ecran
Descriere
Selectați fișierul pe care doriți să
îl ștergeți.
DEL FILE
FORMAT
FORMAT
Selectați pentru a formata
dispozitivul USB.
SEQUENTIAL
Mod
Descriere
OFF
-
SHUFFLE
Cu acest mod, melodiile
sunt redate în ordine
aleatorie.
SEQUENTIAL
Cu acest mod, melodiile
sunt redate repetat.
Dacă doriți să ieșiți din modul curent, apăsați Z.
3. Pentru a şterge un fişier/dosar sau pentru a
formata, apăsaţi lung DELETE pe telecomandă.
>>Precauţie
yy Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
funcţionării (redare, ştergere, etc.)
yy Pentru a se preveni pierderea de date se
recomandă crearea unei copii de rezervă cu
regularitate.
yy Este posibil ca funcţia de ştergere să nu fie
disponibilă conform statusului USB. (Blocare,
etc.)
OFF
,,Notă
yy Modul AUTO DJ nu suportă căutarea unei
secțiuni în cadrul unei melodii/fișier sau
redarea repetată sau aleatorie.
yy Dacă treceți la alte funcții sau opriți muzica
folosind Z în modul AUTO DJ, AUTO DJ va fi
dezactivat.
yy AUTO DJ nu este suportată la fişierele muzică
a căror durată este sub 60 secunde.
yy Doar SEQUENTIAL este selectat atunci când
este redată lista JUKE BOX.
3
Funcţionarea
DEL DIR
Selectați dosarul pe care doriți
să îl ștergeți.
Apăsați AUTO DJ în mod repetat, afișajul se schimbă
după cum urmează.
20 Funcţionarea
Folosirea tehnologiei
BLUETOOTH® wireless
Despre Bluetooth
Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir
pentru conectarea cu rază scurtă.
Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea
interferează cu altă undă electronică sau conectaţi
Bluetooth în alte camere.
3
Funcţionarea
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth nu se percep taxe. Un
telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth poate
fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care
conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei
fără fir Bluetooth.
yy Dispozitive disponibile: telefon inteligent, MP3,
calculator portabil etc.
yy Versiune: 4.0
yy Codec : SBC, AAC
Profiluri Bluetooth
Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth fără fir,
dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze
anumite profiluri. Această unitate este compatibilă cu
următorul profil:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
Conectarea aparatului dvs. cu
dispozitivele Bluetooth
Înainte de a începe procedura de conectare, asiguraţivă că funcţia Bluetooth este activată în aparatul
dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth. O dată ce se realizează
operaţiunea de conectare, nu mai este nevoie să o
efectuaţi din nou.
1. Porniți unitatea.
,,Notă
Atunci când este activată blocarea conexiunii
Bluetooth, puteți căuta dispozitivul Bluetooth
în funcția BT.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi
efectuarea operaţiunii de conectare. Atunci când
căutaţi acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o
listă de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul
dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de
dispozitiv Bluetooth. Unitatea dvs. apare ca
“LG CK43 (XX)”.
,,Notă
yy XX înseamnă ultimele două cifre ale adresei
Bluetooth. De exemplu, dacă unitatea
dvs. are o adresă Bluetooth precum
9C:02:98:4A:F7:08, veţi vedea
“LG CK43 (08)” pe dispozitivul Bluetooth.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
coordonare. Introduceţi codul PIN (0000)
dacă este necesar.
yy Puteţi conecta această unitate cu până la
3 dispozitive Bluetooth simultan utilizând
aceeaşi metodă ca cea descrisă mai sus, doar
în cadrul funcţiei Bluetooth.
yy Asocierea multiplă este acceptată doar
pe dispozitivele Android. (Este posibil ca
asocierea multiplă să nu fie acceptată
în funcție de specificațiile dispozitivelor
conectate.)
yy Dispozitivele Bluetooth demontabile/
detașabile (De ex.: Dongle etc.) nu acceptă
asocierea multiplă.
Funcţionarea 21
3. Când această unitate este conectată cu succes
cu dispozitivul dvs. Bluetooth, “PAIRED” apare
pe ecran şi va schimba în curând denumirea
dispozitivului Bluetooth. Apoi „BT” va apărea pe
fereastra de afișare.
,,Notă
yy “PAIRED” va fi afișat pe ecran când conectați
alte dispozitive pentru asocierea multiplă.
yy Dacă denumirea dispozitivului nu este
disponibilă, va fi afişat mesajul “_”.
4. Redarea muzicii.
Pentru a reda muzică de pe dispozitivul dvs.
Bluetooth, consultați manualul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth.
-- În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil
să nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență ca tehnologia Bluetooth®, cum
ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
yy Trebuie să conectați din nou dispozitivul dvs.
Bluetooth la acest aparat când reporniți
unitatea.
yy Chiar dacă unitatea este conectată la 3
dispozitive Bluetooth în modul Bluetooth,
puteți reda sau controla muzica folosind doar
un dispozitiv conectat.
Funcţionarea
,,Notă
yy Când se utilizează tehnologia Bluetooth®,
trebuie să realizaţi o conexiune între unitate
şi dispozitivul Bluetooth cât mai aproape
posibil şi să menţineţi această distanţă.
Totuşi, este posibil să nu funcţioneze bine în
anumite situaţii ca cele descrise mai jos:
3
22 Funcţionarea
,,Notă
yy Este posibil ca sunetul să fie întrerupt când
conexiunea suferă interferenţe de la alte
dispozitive electonice.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil să
nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Vă puteţi bucura de sistemul fără fir, folosind
telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc.
yy Cu cât este mai mare distanța dintre unitate
și dispozitivul Bluetooth, cu atât este mai
redusă calitatea sunetului.
3
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când unitatea este oprită sau dispozitivul
Bluetooth este departe de unitate.
Funcţionarea
yy Atunci când este întreruptă conexiunea prin
Bluetooth, conectați din nou dispozitivul
Bluetooth la unitate.
yy Când un dispozitiv Bluetooth nu este
conectat, “BT READY” apare pe ecran.
yy Când utilizaţi funcţia Bluetooth, reglați
volumul la un nivel corect pe dispozitivul
Bluetooth.
yy Când conectaţi un dispozitiv Bluetooth
(dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau
când operaţi dispozitivul, nivelul volumului
poate fi sincronizat cu celălalt.
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când schimbați funcția Bluetooth cu
altele. În conexiunea aplicație „Music Flow
Bluetooth”, numai un singur dispozitiv care
redă va menține conexiunea Bluetooth.Puteți
controla dispozitivul Bluetooth cu această
unitate, dar nu puteți utiliza ieșirea sonoră.
yy La introducerea funcției Bluetooth, această
unitate se conectează automat la dispozitivul
Bluetooth care a fost conectat ultimul sau
care a redat ultima dată.
(Conexiunea prin asociere multiplă poate să
nu fie suportată, în funcție de specificațiile
dispozitivului conectat.)
Controale conectate la dispozitivul
Bluetooth
Puteți controla dispozitivul Bluetooth conectat de la
unitate; redare, pauză, oprire, omitere.
,,Notă
yy Doar sistemele de operare Android OS și
iOS sunt disponibile pentru utilizarea acestei
funcții.
yy Este posibil ca această funcție să nu fie
suportată în funcție de dispozitivul Bluetooth
sau să funcționeze diferit.
Blocare conexiune Bluetooth (BT LOCK)
Puteți limita conexiunea Bluetooth doar la funcția
BT (Bluetooth) și funcția de televizor LG pentru a
preveni conexiunea Bluetooth accidentală.
Pentru a activa această funcție, apăsați lung
N pentru aproximativ 5 secunde în funcția BT
(Bluetooth).
Apare „ON-BT LOCK”, apoi puteți limita conexiunea
Bluetooth.
Pentru a dezactiva această funcție, apăsați lung
N pentru aproximativ 5 secunde în funcția BT
(Bluetooth).
Apare „OFF-BT LOCK”.
,,Notă
Chiar dacă porniți blocarea conexiunii
Bluetooth, această unitate pornește prin
funcția Auto Power. Opriți funcția Auto Power
pentru a preveni acest lucru.
Funcţionarea 23
Utilizarea aplicației
Music Flow Bluetooth
,,Notă
yy Doar Android OS este disponibil pentru a
utiliza aplicaţia “Music Flow Bluetooth”
yy Este recomandat să folosiți versiunea sau
aplicația cea mai nouă.
Despre aplicația “Music Flow
Bluetooth”
Instalați aplicația “Music Flow
Bluetooth” pe dispozitivul dvs.
Bluetooth
Aplicaţia “Music Flow Bluetooth” poate fi instalată pe
aparatul dvs. Bluetooth în două moduri.
Instalaţi aplicaţia „Music Flow
Bluetooth” utilizând codul QR
1. Instalaţi aplicaţia „Music Flow Bluetooth” utilizând
codul QR. Utilizaţi software-ul de scanare pentru
a scana codul QR .
3
Funcţionarea
Aplicaţia “Music Flow Bluetooth” aduce o serie de
funcţii noi unităţii dvs.
Pentru a vă bucura de mai multe funcţii se
recomandă descărcarea şi instalarea gratuită a
aplicaţiei “Music Flow Bluetooth”.
Aici sunt introduse câteva din numeroasele aspecte
ale aplicației „Music Flow Bluetooth”.
Multi Juke box: Sistemul dumneavoastră de
divertisment va crește de trei ori atunci când vă
conectați la 3 dispozitive Bluetooth în același timp.
Redați muzică de pe toate cele trei telefoane și
creați o listă de redare personalizată de pe toate
telefoanele.
2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth are
o aplicaţie de scanare. Dacă lipseşte o astfel
de aplicaţie, puteţi descărca una din “Google
Android Market (Google Play Store)”.
yy În funcţie de regiune, codul QR poate să nu
funcţioneze.
24 Funcţionarea
Instalați aplicația “Music Flow
Bluetooth ” prin “Google Android
Market (Google Play Store)”
1. Atingeți pictograma “Google Android Market
(Google Play Store)”.
2. Tastaţi în bara de căutare “Music Flow Bluetooth”
şi porniţi căutarea.
3. Găsiţi şi atingeţi în lista de rezultate “Music
Flow Bluetooth” şi porniţi descărcarea aplicaţiei
Bluetooth.
4. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
3
,,Notă
Funcţionarea
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. Bluetooth
este echipat cu “Google Android Market
(Google Play Store)”.
Funcţionarea 25
Activarea Bluetooth cu aplicația
”Music Flow Bluetooth”
Aplicaţia “Music Flow Bluetooth” vă ajută să
conectaţi dispozitivul Bluetooth la unitate.
1. Atingeți pictograma “Music Flow Bluetooth” de
pe ecranul principal pentru a deschide aplicația
“Music Flow Bluetooth” și apoi mergeți la meniul
principal.
2. Dacă doriţi să obţineţi mai multe informaţii
pentru modul de funcționare, atingeţi meniul
[Setting] şi [Help].
,,Notă
-- Sistem de operare Android: versiunea
4.0.3 (sau mai nouă)
yy Dacă utilizaţi aplicaţia “Music Flow Bluetooth
”, vor exista niste diferenţe între aplicaţia
“Music Flow Bluetooth ” şi telecomanda
furnizată. Folosiți telecomanda furnizată dacă
este necesar.
yy În funcţie de dispozitivul Bluetooth, aplicaţia
“Music Flow Bluetooth” este posibil să nu
funcţioneze.
yy Chiar şi după conectarea aplicaţiei ”Music
Flow Bluetooth”, se poate reda muzică de
la dispozitivul dvs. inteligent. În acest caz,
încercați din nou procedura de conectare.
yy Dacă utilizaţi celelalte aplicaţii sau modificaţi
setările de pe dispozitivul Bluetooth în timp
de utilizaţi aplicaţia “Music Flow Bluetooth”,
aplicaţia “Music Flow Bluetooth” poate
funcţiona anormal.
yy Când aplicaţia “Music Flow Bluetooth”
funcţionează anormal, verificaţi dispozitivul
Bluetooth şi conexiunea aplicaţiei “Music
Flow Bluetooth” apoi încercaţi din nou să vă
conectaţi.
yy În funcţie de sistemul de operare al
smartphone-ului, pe alocuri funcţionarea “
Music Flow Bluetooth” poate să difere.
yy Verificaţi setarea Bluetooth pe dispozitivul
Bluetooth dacă conexiunea cu aplicaţia
“Music Flow Bluetooth” nu funcţionează
corect.
3
Funcţionarea
yy Aplicaţia “ Music Flow Bluetooth” va fi
disponibilă pentru următoarele versiuni de
software;
26 Funcţionarea
Operaţiuni la radio
Presetarea posturilor radio
Puteți preseta 50 de posturi pentru FM.
3
Funcţionarea
Conectați antena FM furnizată pentru a asculta la
radio. (Pagina 16.)
Înainte de a căuta un post, asiguraţi-vă că aţi redus
volumul.
Pentru a asculta la radio
1. Apăsați F până când apare FM în fereastra de
afișare.
1. Apăsați F până când apare FM în fereastra de
afișare.
Ultimul post redat este pornit.
2. Selectaţi frecvenţa dorită prin apăsarea butonului
TUNING -/+ de pe telecomandă sau C/V de
pe unitate.
2. Autoreglaj:
Apăsați lung TUNING -/+ pe telecomandă sau
C/V pe unitate timp de aproximativ două
secunde, până când indicarea frecvenței începe
să se modifice, apoi eliberați. Scanarea oprește
atunci când unitatea se adaptează la o stație.
3. Apăsaţi JUKEBOX / MEMORY pe telecomandă.
Un număr prestabilit va lumina intermitent pe
fereastra de afişaj.
Sau
Reglaj manual :
Apăsați TUNING -/+ pe telecomandă sau
C/V pe unitate în mod repetat.
3. Reglaţi volumul apăsând VOL +/- pe telecomandă
sau rotind, în mod repetat, butonul de volum al
unităţii.
Îmbunătăţirea recepţiei FM
slabe
Apăsați N. Acest lucru va schimba tunerul de la
stereo la mono și de regulă va îmbunătăți recepția.
4. Apăsați PRESET·FOLDER W/S pe telecomandă
pentru a selecta numărul prestabilit dorit.
5. Apăsaţi JUKEBOX / MEMORY pe telecomandă.
Postul este memorat.
6. Repetaţi paşii 2-5 pentru a memora alte posturi.
7. Pentru ascultarea unui post presetat, apăsaţi
PRESET·FOLDER W/S sau butoanele numerice
de la 0 la 9 pe telecomandă.
Ștergerea tuturor posturilor
salvate
1. Apăsați DELETE pe telecomandă.
„DEL ALL” va clipi pe ecranul unității.
2. Apăsaţi DELETE pe telecomandă pentru a şterge
toate posturile radio salvate.
„DELETED ALL” va clipi pe ecranul unității.
Funcţionarea 27
Vedeţi informaţiile despre un
post radio
Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS
(Radio Data System). Aceasta arată informaţiile
despre postul radio la care ascultaţi. Apăsați RDS/
SET pe telecomandă în mod repetat pentru a
parcurge diferitele tipuri de date.
PS
(Nume serviciu program)
Pe display va apărea denumirea canalului.
PTY
(Recunoaştere tip program)
Pe display va apărea tipul programului
(de exemplu Jazz sau Ştiri).
(Text Radio)
Un mesaj text conţine informaţii speciale
de la postul care emite.
Acest text poate derula pe afişaj.
CT
(Ora controlată de canal)
Acesta indică ora indicată de post.
Apăsaţi butonul RDS/SET de pe telecomandă pentru
a căuta posturi de radio pe baza programului dorit.
Afişajul va prezenta ultimul PTY utilizat. Apăsaţi
odată sau de mai multe ori butonul PTY pentru a
selecta programul dvs. preferat. Apăsaţi şi menţineţi
apăsat C/V. Receptorul va scana automat. Când
un post este găsit, căutarea se va opri.
Funcţionarea
RT
3
28 Funcţionarea
Ajustarea sunetului
Setarea modului de sunet
Acest sistem are un număr prestabilit de câmpuri
de sunete surround. Elementele afișate pentru
Egalizator pot fi diferite în funcție de sursele
sunetului și de efecte.
Puteți selecta un mod sonor dorit utilizând
EQUALIZER.
3
Puteți selecta modul de sunet dorit utilizând
SPECIAL EQ de pe telecomandă sau de pe unitate.
Pe ecran
Regiune
FUNK, REGUETON,
SAMBA,
MERENGUE, AXE,
SALSA, SERTANEJ,
FORRO
America
latină
ARABIC
Orientul
mijlociu
Funcţionarea
Pe ecran
Descriere
DANGDUT
BASS (BASS BLAST)
Sau
BASS+ (BASS BLAST+)
Intensifică basul și
sunetul de profunzime.
AFRO
Africa
INDIA
India
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Acest program îi
conferă sunetului o
atmosferă entuziastă,
dându-vă senzaţia că
vă aflaţi la un adevărat
concert rock, pop, jazz
sau clasic.
FOOT BALL
Vă puteți bucura de
modul de egalizare
FOOTBALL STADIUM.
STANDARD
Vă puteţi bucura de
sunet optimizat.
Indonezia
Descriere
Modul de
egalizare
optimizat
pentru genul
de muzică
preferat
în fiecare
regiune.
,,Notă
yy La unele difuzoare este posibil ca sunetul să
nu se audă sau să se audă un sunet slab, în
funcţie de modul de sunet.
yy Apăsând pe BASS BLAST (sau BASS BLAST
+) pe unitate, puteți selecta direct efectul
BASS (BASS BLAST) sau BASS + (BASS
BLAST +).
Funcţionarea 29
Operaţiuni avansate
Înregistrare pe USB
Puteţi înregistra surse variate de sunet la USB.
(CD, USB1, AUX, FM)
1. Conectaţi dispozitivul USB la unitate.
2. Apăsaţi F pentru a selecta o funcție pe care doriţi
să o înregistraţi.
3. Începeți înregistrarea prin apăsarea butonului
USB REC de pe telecomandă sau USB REC /
DEMO de pe unitate.
Funcţie
Stare
Înregistrat până la oprire
1. Apăsați lung USB REC pe telecomandă sau USB
REC / DEMO pe unitate timp de 3 secunde.
Înregistrare rapidă a
tuturor melodiilor
În cazul de mai jos,
domeniul de aplicare este
limitat.
- După căutarea unui
fișier (pagina 18),
înregistrarea rapidă a unei
melodii indexate
- Numai în timp ce numele
dosarului este afișat în
fereastra de pe ecran, are
Oprire totală loc înregistrarea rapidă
a tuturor cântecelor în
dosar. (Modul Căutare
dosar este eliberat când
nu este apăsat niciun
buton timp de câteva
secunde după accesarea
modului de căutare
dosar.) (pagina 18)
- După activarea JUKE
BOX (Pagina 29), se
înregistrează rapid toate
melodiile din JUKE BOX.
-
În timpul redării sau pauzei CD/USB, ori o sursă
sonoră externă care înregistrează, apăsați USB REC
pe telecomandă sau USB REC / DEMO pe unitate
pentru a întrerupe înregistrarea. Apăsaţi din nou
butonul pentru a reîncepe înregistrarea.
Rezultat
Înregistrare rapidă a
(Pagina 30) ultimei melodii
AUX, FM
Oprirea înregistrării
Pentru a selecta viteza de înregistrare
a biţilor
Reluare
oprire
CD, USB
Pentru a opri înregistrarea, apăsați lung USB REC pe
telecomandă sau USB REC / DEMO pe unitate timp
de 3 secunde. În caz contrar, înregistrarea continuă.
Înregistrat până la oprire
-- În cazul în care conectaţi atât USB1, cât şi USB2,
apăsaţi butonul USB REC de pe telecomandă sau
USB REC / DEMO de pe unitate în momentul în
care USB1 sau USB2 pe care doriţi să înregistraţi
începe să se aprindă intermitent pe afişaj.
2. Apăsați C/V pentru a selecta debitul binar.
3. Apăsați USB REC pe telecomandă sau USB REC
/ DEMO pe unitate pentru a finaliza setarea.
Realizarea copiilor neautorizate ale materialelor
protejate de drepturile de autor, inclusiv
programele de calculator, fișierele, redarea
și înregistrarea audio, pot fi o încălcare a
drepturilor de autor și constituie infracțiuni.
Acest echipament nu trebuie utilizat în
asemenea scop.
Fiți responsabili.
Respectați drepturile de autor.
3
Funcţionarea
Redare/
Pauză
Pentru a opri înregistrarea
30 Funcţionarea
,,Notă
yy Nu puteţi stoca în memorie mai mult de
2000 fişiere.
yy Nu scoateţi dispozitivul USB şi nu opriţi
aparatul în timpul înregistrării pe USB. Dacă
nu, se poate realiza un fişier incomplet şi nu
se va şterge în calculator.
yy Când înregistrați în timpul redării, iese sunetul
care este redat în momentul actual.
yy Dacă înregistrarea USB nu funcţionează, vor
apărea mesaje ca “NO USB”, “ERROR”, “USB
FULL”, “NOT SUPPORT” sau “FILE MAX” pe
ecran.
3
,,Notă
yy Când opriţi înregistrarea, fișierul care a fost
înregistrat la momentul respectiv va fi stocat.
(Cu excepția cazului în care se înregistrează
fișiere MP3/ WMA care sunt în starea oprit.)
yy Pentru înregistrare USB nu poate fi folosit
un cititor multicard, un HDD extern
şi nici un
$%@3&$
"6%*[email protected]
telefon mobil.
"6%*[email protected]
Funcţionarea
yy Un fişier este înregistrat de aproximativ 512
Mb când înregistraţi pe termen lung.
yy În cazul unui fişier necompatibil MP3/WMA,
înregistrarea se poate opri.
yy Va fi stocat după cum urmează.
AUDIO CD
MP3/WMA
Stare redare sau pauză Stare redare sau pauză
$%@3&$
"6%*[email protected]
"6%*[email protected]
Cealaltă stare
'*-&@3&$
$%@3&$
"6%*[email protected]"$,@
"6%*[email protected]"$,@
'*-&@3&$ $%@3&$
"6%*[email protected]"$,@
"6%*[email protected]"$,@
Cealaltă stare
'*-&@3&$
"#$ 'JMFOBNF
%&' 'JMFOBNF
Altă sursă*
Radio
05)&[email protected]&$
"6%*[email protected]
"6%*[email protected]
56/&[email protected]&$
* : AUX şi asemenănător.
'*-&@3&$
"#$
%&'
"6%*[email protected]@'.
5IFPUIFSTUBUVT
5IFPUIFSTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
Radio : Este afişată frecvenţa actuală de înregistrare.
5IF
1MBZ
Funcţionarea 31
Redare JUKE BOX
Editarea listei JUKE BOX
Funcția JUKE BOX vă permite să creați o listă cu
melodiile/fișierele favorite de pe un disc sau dispozitiv
USB. Se poate introduce o listă cu până la 100
melodii/fișiere.
1. Apăsați lung JUKEBOX / MEMORY pe
telecomandă pentru a intra în modul de editare.
(Redarea se va opri atunci când apăsați JUKEBOX
/ MEMORY pe telecomandă.)
Conceperea listei JUKE BOX
2. Apăsați PRESET·FOLDER W/S de pe
telecomandă pentru a selecta o melodie/un fișier
pentru editare.
1. Apăsați lung JUKEBOX / MEMORY pe
telecomandă pentru a intra în modul de editare.
(Redarea se va opri atunci când apăsați JUKEBOX
/ MEMORY pe telecomandă.)
2. Selectați o melodie/un fișier apăsând C/V pe
telecomandă.
3. Apăsați lung JUKEBOX / MEMORY pe
telecomandă pentru a salva melodia/fișierul.
5. Apăsați încă o dată JUKEBOX / MEMORY pe
telecomandă.
4. Apăsați JUKEBOX / MEMORY pe telecomandă.
5. Repetați pașii de la 2 la 4 pentru a stoca celelalte
melodii/fișiere.
6. Apăsați încă o dată JUKEBOX / MEMORY pe
telecomandă.
Pentru a reda lista JUKE BOX, apăsați N pe
telecomandă după ce editați lista.
Ștergerea listei JUKE BOX
Funcția de ștergere funcționează doar în modul de
editare.
1.
Pentru a reda lista JUKE BOX, apăsați N pe
telecomandă după ce faceți lista.
Sau
,,Notă
Apăsați DELETE de pe telecomandă în timp ce
JUKE BOX este redat pentru a intra în modul de
editare.
Atunci când întocmiți sau modificați lista JUKE
BOX, modul REPEAT este dezactivat.
Beneficiați de JUKE BOX
Apăsați o dată JUKEBOX / MEMORY pe
telecomandă. „ON-JUKE BOX” apare în fereastra de
afișare.
Pentru a reda lista JUKE BOX, apăsați N de pe
telecomandă.
Pentru a anula, apăsați o dată JUKEBOX / MEMORY
pe telecomandă.
„OFF-JUKE BOX” apare în fereastra de afișare.
Apăsați și țineți apăsat JUKEBOX / MEMORY
pe telecomandă pentru a intra în modul de
editare.
2.
Selectați o melodie apăsând PRESET·FOLDER
W/S pe telecomandă în mod repetat.
3.
Apăsați DELETE pe telecomandă în timp ce este
selectată o melodie.
,,Notă
yy Dacă nu există nicio listă JUKE BOX, pe ecran
apare mesajul „NO PROG” când apăsați
JUKEBOX/MEMORY de pe telecomandă.
yy JUKE BOX este oprit în următorul caz.
-- Trecerea la o funcție diferită.
-- Pornirea și oprirea unității.
-- Utilizarea butoanelor numerice de pe
telecomandă.
-- Redarea unui fișier utilizând SEARCH și
EQUALIZER / SEARCH pe unitate.
yy Lista JUKE BOX se va goli în cazul de mai jos.
-- Când îndepărtați discul sau dispozitivul
USB.
-- Ștergerea sau înregistrarea fișierelor de
muzică din dispozitivul USB.
3
Funcţionarea
4. Repetați pașii 2-3 pentru a memora alte melodii/
fișiere.
(Puteți modifica lista apăsând PRESET·FOLDER
W/S pe telecomandă pentru a selecta numărul
programului JUKE BOX.)
3. Apăsați C/V pe telecomandă.
32 Funcţionarea
Alte operaţiuni
Setarea opţiunii de oprire
automată
Oprirea temporară a sunetului
Apăsați în mod repetat SLEEP pe telecomandă
pentru a selecta timpul de întârziere între 10 și 180
minute. După timpul de întârziere, unitatea de va opri
Apăsaţi
pe telecomandă pentru a opri sunetul.
Puteţi opri sunetul unităţii, de exemplu, pentru a
răspunde la telefon, “MUTE” va apărea pe ecran.
Pentru a anula, apăsați
din nou pe telecomandă
sau modificați nivelul volumului.
DEMO
3
Funcţionarea
În modul oprit, apăsaţi DEMO / USB REC pe unitate
o dată. Unitatea va porni și va afișa fiecare funcție în
fereastra de afișare.
Pentru a anula funcția DEMO, apăsați încă o dată
USB REC / DEMO pe unitate.
,,Notă
Vă puteţi bucura de alte funcţii în modul DEMO,
DEMO va lua momentan pauză.
-- Fără tasta de intrare în 10 sec, DEMO va reda
automat.
Reluare oprire
Unitatea înregistrează punctul în care ați apăsat Z în
funcție de disc sau USB. Dacă apăsați de două ori Z,
unitatea va șterge punctul oprit.
Pentru a anula funcția de hibernare, apăsați SLEEP
de pe telecomandă în mod repetat până când apare
„OFF”.
,,Notă
yy Puteți verifica timpul rămas înainte ca
unitatea să se oprească. Apăsați SLEEP pe
telecomandă pentru a verifica sau a modifica
timpul rămas.
yy Puteți edita timpul rămas atunci când este
afișat timpul rămas sau „DIMMER”.
Reostat
Apăsați o dată SLEEP pe telecomandă. Fereastra de
afișare se va întuneca pe jumătatePentru a anula,
Pentru a anula, apăsați SLEEP pe telecomandă în
mod repetat până apare „OFF”.
Funcţionarea 33
Închidere automată
AUTO POWER activă
Această unitate se va închide automat pentru a se
economisi consumul de energie electrică în cazul
în care unitatea principală nu este conectată la un
dispozitiv extern şi nu este utilizată timp de 15 de
minute.
Acest aparat se oprește de asemenea singur după
șase ore dacă unitatea principală nu a fost conectată
la un alt dispozitiv prin intrare analog.
Funcția de oprire automată este aplicată doar unității
MAIN în cazul conexiunii WIRELESS PARTY LINK.
În cazul unității OTHER, funcția de oprire automată
este disponibilă după deconectarea unității OTHER
și MAIN.
Această unitate porneşte automat printr-o sursă de
intrare : LG TV sau Bluetooth.
Când porniţi televizorul dvs. conectat la această
unitate, aceasta recunoaşte semnalul de intrare
şi selectează funcţia potrivită. Puteţi auzi sunetul
provenit de la unitate.
Dacă încercaţi să conectaţi dispozitivul Bluetooth,
această unitate porneşte şi vă conectează
dispozitivul Bluetooth. Puteți rula muzica dvs.
Când opriți această unitate apăsând 1 de pe unitate
timp de 5 secunde de fiecare dată, puteți activa sau
dezactiva funcția AUTO POWER
Pe ecran
OFF-AUTO POWER
Funcția AUTO POWER
este oprită.
,,Notă
yy În funcție de dispozitivul conectat, această
funcție poate să nu funcționeze.
yy În funcție de dispozitivul conectat, este
posibil ca unitatea să fie pornită, dar funcția
Bluetooth să nu fie conectată.
yy Dacă deconectați Bluetooth-ul de la această
unitate, unele dispozitive Bluetooth vor
încerca in mod continuu să se conecteze la
unitate. De aceea se recomandă deconectarea
înainte de a opri unitatea.
yy Dacă se încearcă conectarea cu aplicația
“Music Flow Bluetooth”, funcția Bluetooth a
acestei unități va porni.
yy Dacă porniți unitatea folosind funcția LG TV
sau Bluetooth, funcția potrivită a acestei
unități este pornită.
yy Dacă aţi împerecheat deja această unitate,
automat această unitate se poate porni
printr-o sursă de admisie când această
unitate este oprită.
3
Funcţionarea
ON-AUTO POWER
Descriere
Funcția AUTO POWER
este pornită.
34 Funcţionarea
Comutarea automată a funcţiei
Această unitate recunoaște semnalele de intrare
precum Bluetooth și LG TV, apoi comută automat la
funcția corespunzătoare.
Conectarea aparatului Bluetooth
Când încercaţi să conectaţi dispozitivul Bluetooth
la această unitate, funcţia Bluetooth este selectată.
Redaţi muzica pe dispozitivul Bluetooth.
Când televizorul LG este conectat
3
Atunci când vă deschideţi televizorul LG conectat cu
LG Sound Sync, această unitate îşi schimbă funcţia la
LG TV. Puteţi auzi sunet de la televizorul dvs.
Funcţionarea
,,Notă
yy Această funcţie nu este disponibilă în timpul
înregistrării şi ştergerii.
yy Această funcţie funcţionează doar cu
dispozitive ce au mai fost conectate anterior.
yy Dacă funcția de blocare a conexiunii
Bluetooth este setată, conexiunea Bluetooth
și televizor LG va fi disponibilă doar la funcția
Bluetooth și funcția de televizor LG.
Funcţionarea 35
Setarea Ceasului
Folosirea aparatului ca ceas cu
alarmă
1. Pornii aparatul.
1. Pornii aparatul.
2. Apăsați lung CLOCK pe telecomandă.
2. Apăsați lung ALARM pe telecomandă.
3. Selectaţi modul timp apăsând C/V pe
telecomandă.
3. Apăsați C/V pe telecomandă pentru a
schimba orele și minutele și apăsați RDS/SET pe
telecomandă pentru a salva.
- AM 12:00 (pentru o afişare AM şi PM) sau 0:00
(pentru o afişare cu 24 de ore)
4. Apăsați RDS/SET pe telecomandă pentru a
confirma alegerea dumneavoastră.
5. Selectaţi orele apăsând C/V pe telecomandă.
6. Apăsați RDS/SET pe telecomandă.
8. Apăsați RDS/SET pe telecomandă.
Setarea ceasului prin aplicația
“Music Flow Bluetooth”
Instalaţi aplicaţia “Music Flow Bluetooth” pe
dispozitivul dvs. Android. (Pagina 23-24)
Ceasul unităţii dvs. se va sincroniza automat cu
dispozitivul activând conexiunea Bluetooth prin
aplicaţia “Music Flow Bluetooth”.
5. Apăsați C/V pe telecomandă pentru a
schimba orele și minutele și apăsați RDS/SET pe
telecomandă pentru a salva.
,,Notă
yy Dacă setați ora ceasului, puteți verifica ora
apăsând CLOCK pe telecomandă chiar dacă
dispozitivul de redare este oprit.
yy Puteţi seta alarma după ce setaţi ora.
yy Dacă setați ora ceasului și alarma, puteți
verifica informațiile de setare ale alarmei
apăsând ALARM pe telecomandă chiar și
atunci când unitatea este oprită.
yy Puteți selecta modul ALARM ON/OFF prin
apăsarea ALARM pe telecomandă.
3
Funcţionarea
7. Selectaţi minutele apăsând C/V pe
telecomandă.
4. Apăsați C/V pe telecomandă pentru
a selecta funcția și apăsați RDS/SET pe
telecomandă pentru a salva.
-Apăsați C/V pe telecomandă pentru a
selecta un număr presetat atunci când selectați
dispozitivul de acordare și apoi apăsați RDS/SET
pe telecomandă.
Dacă nu există un număr presetat, acest pas
este omis.
36 Funcţionarea
LG Sound Sync
Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună
cu LG Sound Sync. Este compatibil cu televizorul LG
care suportă LG Sound Sync. Verificați ca televizorul
dvs. să aibă logo-ul LG Sound Sync.
Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii
televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără
sonor.
3
,,Notă
yy Puteți utiliza telecomanda acestei unități și în
timp ce este activat LG Sound Sync. Dacă utilizați
telecomanda din nou, unitatea se sincronizează
cu televizorul. (Conform specificațiilor TV,
volumul și modul de dezactivare al sunetului
acestei unități se sincronizează cu televizorul.)
yy Când conexiunea se întrerupe, verificați
următoarele elemente la aparat și la televizorul
dvs.: alimentarea, funcția.
yy Verificați starea acestei unități și conexiunea în
cazurile specificate mai jos atunci când utilizați
LG Sound Sync.
-- Unitatea este oprită.
Funcţionarea
Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați
manualul de instrucţiuni al televizorului.
-- Trecerea la o funcţie diferită.
1. Porniți unitatea apăsând 1.
-- Deconectarea de la reţeaua fără fir din cauza
interferenţelor sau a distanţei.
2. Apăsați F până când funcția pentru televizor LG
este selectată.
3. Setați ieșirea audio a televizorului pentru a
asculta sunetul cu ajutorul acestei unități :
meniu setare televizor [Sound] [TV Sound
output] [LG Sound Sync (Wireless)]
“PAIRED” apare pe ecran pentru aproximativ 3
secunde şi apoi puteţi vedea “LG TV” pe ecran
dacă TV-ul şi această unitate se conectează
normal.
yy Timpul necesar pentru a opri acest aparat
depinde de tipul televizorului dvs.
yy Dacă încercați să schimbați pe funcția LG TV,
volumul se va modifica conform nivelului de
volum al LG TV.
yy Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă de
fabricanţii sau de modelele TV-ului dvs.
yy Dacă opriți unitatea direct apăsând 1,
LG Sound Sync va fi deconectat. Pentru a
folosi din nou această funcție, trebuie să
reconectați televizorul și unitatea.
yy Volumul poate fi ridicat atunci când televizorul
și această unitate sunt conectate prin LG Sound
Sync. Reduceți volumul televizorului și apoi
conectați-l la această unitate.
yy Atunci când porniți televizorul dvs. LG
conectat prin LG Sound Sync sau introduceți
funcția pentru televizor LG, această unitate
modifică automat funcția la televizor LG.
yy Trebuie să setați manual ieșirea sunetului
televizorului, în funcție de versiunea
televizorului.
yy Dacă controlați volumul TV atunci când
această unitate și televizorul sunt conectate
prin tehnologia LG Sound Sync, această
unitate poate crește volumul datorită
sincronizării volumului cu cel al televizorului.
Funcţionarea 37
Conexiunea WIRELESS
PARTY LINK
Sunetul de ieșire al unității (MAIN) este extins la
unitatea (OTHER).
Este compatibil cu unitatea ceea ce suportă
WIRELESS PARTY LINK.
Numele funcției privind expansiunea sunetului între
produsele compatibile fără fir a fost schimbat la
WIRELESS PARTY LINK
2. Apăsați 3 WIRELESS LINK pe unitate pentru a
selecta MAIN sau OTHER.
- Unitate : Selectează MAIN (Principal).
-
Unitate : Selectează OTHER (Secundar).
Două unități încearcă să se conecteze una cu
cealaltă.
3. Atunci când unitățile sunt conectate cu succes,
fiecare nume de dispozitiv conectat apare în
fiecare unitate.
yy Sunetul unității MAIN și al unității OTHER
poate fi diferit în funcție de starea sau sursa
redării.
yy Verificați următoarele informații atunci când
vă conectați la Bluetooth.
-- Puteți conecta doar un dispozitiv
Bluetooth la unitatea MAIN. Nu puteți
conecta dispozitivul Bluetooth la unitatea
OTHER.
-- Conexiunea WIRELESS PARTY LINK
este suportată doar de dispozitivele
Android. (Este posibil să nu fie suportată
conexiunea WIRELESS PARTY LINK în
funcţie de specificaţiile dispozitivului
conectat sau OS.)
-- Dispozitivele detașabile/mobile Bluetooth
(de ex. Dongle etc.) nu vor suporta
conexiunea WIRELESS PARTY LINK.
-- Când WIRELESS PARTY LINK este
conectat, conexiunea Bluetooth nu este
disponibilă în starea de înregistrare sau
de ștergere.
-- Dacă conectați WIRELESS PARTY LINK în
timpul redării unui dispozitiv Bluetooth
conectat, acesta poate fi reconectat din
nou, în funcție de specificația telefonului.
yy MAIN/OTHER pot fi afișate pe MASTER
(principal)/SLAVE (secundar) în produsele
existente.
3
Funcţionarea
1. Apăsați 3 WIRELESS LINK pe unitate. PARTY
LINK MODE SELECT apare pe fereastra de afișare.
,,Notă
yy Dacă folosiţi LG Sound Sync, aceastã funcţie
nu este disponibilă. Dacă veți conecta Funcția
LG TV, ”NOT SUPPORT” se va afișa pe ecran.
yy Când WIRELESS PARTY LINK este
deconectat, unitatea OTHER (Secundară)
este schimbată la funcția BT.
yy Dacă a eșuat conexiunea, ”FAILED” se va afișa
pe ecran.
yy Funcțiile Mut sunt sincronizate una cu
cealaltă.
yy Conexiune WIRELESS PARTY LINK va fi
deconectată când opriți unitatea sau apăsați
3 WIRELESS LINK pe unitate.
38 Depanarea
Depanarea
Generalităţi
Problema
Cauze & Soluţii
yy Opriți alimentarea acestei unități, conectați dispozitivul extern (televizor, difuzor
pentru frecvențe joase, DVD player, amplificator etc.) și porniți-o din nou.
Unitatea funcţionează
defectuos.
yy Deconectaţi cablul de alimentare al acestei unităţi şi al aparatului extern conectat
(Televizor, difuzor, DVD-player, amplificator etc.), după care încercaţi reconectarea
lor.
yy Setarea anterioară nu poate fi salvată atunci când alimentarea dispozitivului este
dezactivată.
yy Cablul de alimentare nu este conectat. Conectaţi cablul de alimentare.
Nu există curent.
4
Depanarea
Nu se aude sunet.
yy Verificaţi dacă nu există o pană de curent.
Verificaţi starea prin punerea în funcţiune a altor aparate electronice.
yy Verificaţi dacă aţi selectat funcţia corectă.
Apăsaţi butonul de funcție şi verificaţi funcţia selectată.
yy Verificaţi dacă Difuzoarele sunt conectate corect. Cablurile difuzoarelor
conectate corect.
yy Aţi introdus un disc care nu poate fi redat. Verificaţi discul care poate fi redat.
Aparatul nu începe
redarea.
yy Nu aţi introdus niciun disc. Introduceţi un disc.
yy Discul este murdar. Curăţaţi discul. (Pagina 42)
yy Discul a fost introdus invers.
Introduceţi discul cu eticheta sau partea imprimată în sus.
yy Antena nu este bine poziţionată sau conectată. Conectaţi antena la loc sigur.
Posturile radio nu pot fi
recepţionate bine.
yy Puterea semnalului unui post radio este prea slabă. Reglaţi postul manual.
yy Nu au fost presetate posturi de radio sau posturile presetate au fost şterse
(când reglaţi prin scanarea canalelor presetate).
Presetaţi unele posturi de radio, mergeţi la pagina 26 pentru detalii.
Depanarea 39
Problema
Cauze & Soluţii
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
Funcţionarea telecomenzii are loc la aproximativ 7 m (23ft) distanţă.
Telecomanda nu
funcţionează corect.
yy Există un obstacol în traiectoria dintre telecomandă şi aparat. Îndepărtaţi
obstacolul.
yy Bateriile de la telecomandă sunt consumate.
Înlocuiţi bateriile cu altele noi.
yy Verificaţi dacă TV-ul dvs. LG sprijină LG Sound Sync.
LG Sound Sync nu
funcţionează.
yy Verificați setările de sunet ale LG Sound Sync.
yy Verificaţi setarea sunetului TV-ului dvs. şi a acestei unităţi.
4
Depanarea
40 Anexă
Specificaţii generale
General
Cerinţe de alimentare
Consum de curent
Dimensiuni (L x H x A)
Temperatura de operare
Umiditatea de operare
Consultați eticheta principală a aparatului.
Consultați eticheta principală a aparatului.
Standby rețea: 0,5 W
(Dacă toate porturile de rețea sunt activate)
Aproximativ 300 mm x 163 mm x 241 mm
5°C la 35°C
60 %
Intrări
Intrare audio analog (AUX IN)
1,0 Vrms (1 kHz, -6 dB), 75 Ω, mufă RCA (S, D)
RADIO
Interval de frecvenţe FM
87,5 la 108,0 MHz sau 87,50 la 108,00 MHz
Sistem
5
Anexă
Frecvenţă de răspuns
Raport semnal-zgomot
Dinamică
Alimentare curent bus (USB)
100 la 20000 Hz
Mai mult de 75 dB
Mai mult de 75 dB
5 V 0 500 mA
Amplificator (energie totală Ieşire RMS)
Total emisie
300 W RMS
Față
150 W RMS X 2 (4 Ω la 1 kHz, 30 % THD)
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
Anexă 41
Specificaţii pentru difuzoare
Difuzor frontal
Tip
2 moduri 2 difuzoare
Impedanţă
4Ω
Alimentare estimată de intrare
Intrare maximă
Dimensiuni nete (L x H x A)
150 W RMS
300 W RMS
Aproximativ 201 mm x 306 mm x 216 mm
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
Mărci comerciale şi licenţe
Marca şi logo-urile Bluetooth® sunt deţinute de Bluetooth® SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către
LG Electronics se face sub licenţă.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.
5
Anexă
42 Anexă
Întreţinere
Manevrarea aparatului
Când se transportă aparatul
Observaţii cu privire la discuri
Manevrarea discurilor
Nu lipiţi hârtie sau bandă pe disc.
Depozitarea discurilor
După redare, puneţi discul în carcasa sa. Nu expuneţi
discul la lumina solară directă sau la surse de căldură
şi nu-l lăsaţi într-o maşină parcată expusă la lumina
solară directă.
Curăţarea discurilor
Amprentele şi praful de pe disc pot reprezenta
cauzele unei imagini slabe sau ale distorsiunii
sunetului. Înainte de redare, curăţaţi discul cu o cârpă
curată. Ştergeţi discul din centru spre exterior.
Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul,
benzina sau tinerul, disponibili în comerţ sau spray
antistatic pe discurile vechi de vinil.
5
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului. Ştergerea cu o
presiune prea mare poate deteriora suprafaţa. Nu
lăsaţi produse din cauciuc sau material plastic să vină
în contact cu aparatul un timp îndelungat.
Curăţarea aparatului
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Întreţinerea aparatului
Anexă
Aparatul este un dispozitiv de precizie, care foloseşte
o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică şi piesele de
acţionare a discului sunt murdare sau uzate, calitatea
imaginii se poate diminua. Pentru detalii, contactaţi
cel mai apropiat centru de service autorizat.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement