LG CK43 Manual de utilizare

LG CK43 Manual de utilizare
ROMÂNĂ
MANUAL SIMPLU
Minisistem
Hi-Fi
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs şi să-l păstraţi la îndemână
pentru a-l consulta şi pe viitor.
Pentru a vedea instrucțiunile referitoare la funcţiile avansate, accesaţi http://www.lg.com și descărcați
Manualul utilizatorului. Este posibil ca o parte din conţinutul acestui manual să difere de unitatea dvs.
MODEL
CK43
www.lg.com
MFL70382731
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_ROM_MFL70382731.indd 1
Drepturi de autor © 2018 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.
2018-03-09 �� 2:57:44
Panoul frontal
a
b
d
c
l
e
k
j
i h g
a Port USB 1
Puteţi reda fişiere audio prin conectarea dispozitivului USB.
b Fereastră de afişare
c
(Senzor la distanță)
d Port USB 2
Puteţi reda fişiere audio prin conectarea dispozitivului USB.
e MASTER VOL. (Volum)
Ajustează volumul difuzorului.
f BASS BLAST (sau BASS BLAST+)
Apăsați pentru a selecta direct efectul BASS (sau BASS+).
USB REC / DEMO
-- Înregistrează pe USB.
-- Pentru a opri înregistrarea, apăsați și mențineți 3 secunde.
-- În starea oprit, dacă apăsați USB REC / DEMO,
indică modul DEMO.
3 WIRELESS LINK
-- Selectează modul MAIN sau OTHER sau WIRELESS PARTY
LINK.
-- Activează sau dezactivează modul WIRELESS PARTY LINK.
g F (Funcție)
Selectează funcţia şi sursa de intrare.
V (Salt/Caută)
-- Salt înainte.
-- Caută o secţiune dintr-o piesă/dintr-un fişier.
-- Selectează posturile de radio.
f
h AUTO DJ
Selectează modul AUTO DJ.
N (Redare/Pauză)
-- Porneşte sau întrerupe redarea.
-- Selectează Stereo/Mono.
i 1 (stare de așteptare)
Pornește și oprește alimentarea.
C (Salt/Caută)
-- Salt înapoi.
-- Caută o secţiune dintr-o piesă/dintr-un fişier.
-- Selectează posturile de radio.
Z (Oprire) / RDS
-- Oprește redarea sau anulează funcția DELETE.
-- Radio Data System
j Sertar disc
k REGION EQ
Alege egalizatorul regional.
SEARCH
Se mută la fişier şi dosar în modul de selectare.
OK
Selectează un dosar când caută un fişier.
l SOUND EFFECT / SEARCH
-- Alege impresii de sunet.
-- Caută un folder sau un fișier.
B (Deschide/Închide)
Buton care deschide şi închide tăviţa discului.
controla
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_ROM_MFL70382731.indd 2
2018-03-09 �� 2:57:50
Panoul din spate
a Cablu electric
b terminale SPEAKERS
a
c AUX IN (L/R)
Conectați un dispozitiv auxiliar.
d ANTENNA (FM)
b
cd
Conectarea difuzoarelor
Roșu
Negru
Aplicaţia controler
Descărcaţi aplicaţia Music Flow Bluetooth App pe
dispozitivul dvs. (Doar Android)
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_ROM_MFL70382731.indd 3
LG Sound Sync (Wireless)
Pentru mai multe informaţii, descărcaţi manualul
utilizatorului online. http://www.lg.com
2018-03-09 �� 2:57:59
Informaţii suplimentare
Înlocuirea bateriilor
Consum de curent
Consultați eticheta
principală a aparatului.
Consultați eticheta
principală a aparatului.
Standby rețea: 0,5 W
3)
Cerinţe de alimentare
(R0
Specificaţii
(Dacă toate porturile de
rețea sunt activate).
Dimensiuni (L x H x A)
Alimentare curent bus
(USB)
Amplificator
(energie totală Ieşire RMS)
(R03)
Aproximativ 300 mm x
163 mm x 241 mm
5 V 0 500 mA
300 W RMS
Declarație de conformitate
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare
prealabilă.
Cum să deconectați rețeaua wireless sau
dispozitivul wireless.
Opriți aparatul prin apăsarea butonul de pornire mai mult
de 5 secunde.
Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul
radio de tip SISTEM MINI HI-FI este în conformitate cu
Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de
conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de
internet:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie
să fie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm
între dispozitiv și corp.
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_ROM_MFL70382731.indd 4
Gamă de frecvențe
Puterea de ieșire (Max.)
2402 la 2480 MHz
10dBm
2018-03-09 �� 2:58:04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement