LG CM2460 Owner's manual

LG CM2460 Owner's manual
MANUAL DE UTILIZARE
Micro Hi-Fi
Audio
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza
aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
MODEL
CM2460 (CM2460, CMS2460F)
*MFL69389529*
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Toate drepturile rezervate
Să începem
3
Informaţii pentru
siguranţă
RISC DE ŞOC ELECTRIC NU
DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ŞOC
ELECTRIC, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA
DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU SE AFLĂ PIESE
CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU
DEPANARE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI UNUI
SERVICE AUTORIZAT.
Acest fulger cu simbolul săgeţii
încadrat într-un triunghi echilateral
este destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unei tensiuni
periculoase neizolate în incinta
produsului, care ar putea avea o
valoare suficientă pentru a constitui
un risc de electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul cu
privire la prezenţa unor instrucţiuni
importante de operare şi întreţinere
(service) în documentaţia care
însoţeşte produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament într-un
spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element
similar.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se ins tala în conformitate cu instrucţiunile
producăto rului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a as igura
ventilarea şi o funcţionare optimă a prod usului,
precum şi de a proteja produsul de sup raîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe
o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o
bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
PRECAUŢII: Acest produs foloseşte un sistem laser.
Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs,
citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l
pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită
lucrări de întreţinere, contactaţi un service autorizat.
Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor
proceduri decât cele specificate aici pot provoca
expuneri periculoase la radiaţii. Pentru a preveni
expunerea directă la razele laser, nu încercaţi să
deschideţi incinta.
PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie
amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze
doar acest aparat, fără alte prize sau circuite
secundare. Consultaţi pagina de specificaţii din acest
manual de utilizare pentru mai multă siguranţă.
Nu supraîncărcaţi prizele. Prizele cu suprasarcină,
prizele şi cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile
de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolaţia
ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situaţii
poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinaţi
periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat
scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi aparatul şi înlocuiţi
cablul cu unul identic, printr-un service autorizat.
Protejaţi cablul de alimentare împotriva abuzurilor
de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea,
formarea de noduri, prinderea la o uşă sau călcarea
sa. Acordaţi o atenţie specială ştecărelor, prizelor şi
punctului în care cablul iese din aparat. Dispozitivul de
deconectare este stecherul de alimentare. In caz de
urgenta, stecherul de alimentare trebuie sa ramana
usor accesibil.
1
Să începem
PRECAUŢII
4
Să începem
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
1
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a
ansamblului bateriilor din aparat:
Să începem
Scoateţi bateria veche sau ansamblul bateriilor,
urmaţi paşii în ordine inversă a montării. Pentru a
preveni contaminarea mediului şi posibilele pericole
pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi
bateria veche în recipientul corespunzător de la
punctele de colectare desemnate. Nu aruncaţi
bateriile sau acumulatorul împreună cu deşeurile
menajere. Se recomandă să utilizaţi sistemele locale,
de rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatori.
Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar
fi la soare, la foc sau similar.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu
apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie aşezate
obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.
PRECAUŢII: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată
în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică).
Acest produs poate se poate defecta datorită șocului
electric.
Să începem
5
Simboluri
~
Se referă la curentul direct (DC).
1
Se referă la echipamentul de clasă II.
Să începem
0
Se referă la curentul alternativ (AC).
1
Se referă la stand-by.
!
Se referă la ”PORNIT” (alimentare).
Se referă la voltajul periculos.
6
Cuprins
Cuprins
1
Să începem
3
8
8
9
9
9
9
10
12
13
Informaţii pentru siguranţă
Caracteristici unice
Accesorii
Cerinţe pentru fişierele care pot fi redate
– Cerințe fișier muzică
– Dispozitive USB compatibile
– Cerinţe pentru dispozitivele USB
Telecomanda
Panoul frontal
Panoul din spate
2
Conectare
14
14
15
15
15
Conectarea difuzoarelor
– Boxele se conectează la unitate
Conectarea echipamentului opţional
– Conexiune USB
– Conexiune PORT. IN
3
Operare
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
21
21
Operaţiuni de bază
– Operaţiuni CD/USB
– Redare automată
Alte operaţiuni
– Redare programată
– Ștergerea listei programate
– Afişarea informaţiilor fişierului (ID3 TAG)
– Căutare dosar și un fișier MP3/WMA/FLAC
– Ștergerea unui fișier MP3/WMA/FLAC
– Oprirea temporară a sunetului
– Setarea opţiunii de oprire automată
– Dimmer
– DEMO
– Oprire automată
– AUTO POWER activă
– Comutarea automată a funcţiei
Folosirea tehnologiei BLUETOOTH® wireless
– Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv
BLUETOOTH
Utilizarea aplicației Music Flow Bluetooth
– Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” pe
dispozitivul dvs. Bluetooth.
Operaţiuni la radio
– Pentru a asculta radioul
– Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe
– Presetarea posturilor radio
– Ştergerea tuturor posturilor salvate
– Căutarea informaţiilor despre un post radio
Ajustarea sunetului
Operaţiuni avansate
– Înregistrare pe USB
– Pentru a selecta rata de eşantionare şi
viteza la înregistrare
Setarea ceasului
– Setarea orei cu ajutorul aplicației “Music
Flow Bluetooth”
– Folosirea playerului ca ceas deșteptător
LG Sound Sync
23
23
25
25
25
25
25
25
26
26
26
27
28
28
28
29
Cuprins
4
Depanare
30
Depanare
5
Anexă
31
32
33
33
33
33
Unitate principală
Difuzoare
Întreţinere
– Manevrarea aparatului
– Observaţii cu privire la discuri
Mărci comerciale şi licenţe
7
1
2
3
4
5
8
Să începem
Caracteristici unice
1
BLUETOOTH
Accesorii
Verificaţi şi identificaţi accesoriile livrate.
Să începem
Redă muzica salvată pe dispozitivul dumneavostră
Bluetooth.
Înregistrare USB directă
Înregistrează muzică pe dispozitivul USB.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth este o aplicaţie concepută
pentru a vă permite să controlaţi unele dintre cele
mai recente dispozitive audio de la LG.
Consultați pagina 23-24
LG Sound Sync
Volumul sonorului acestei unităţi se reglează prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care
este compatibilă cu sistemul de sunet sincronizat LG
Sound Sync.
Telecomandă (1)
Baterii (2)
Să începem
9
Cerinţe pentru fişierele
care pot fi redate
Dispozitive USB compatibile
Cerințe fișier muzică
yy Funcţia USB a acestui aparat nu suportă unele
dispozitive USB.
Compatibilitatea discului MP3/WMA/FLAC cu acest
player este limitată astfel.
Cerinţe pentru dispozitivele USB
yy Bit rate : în limitele a 32 - 320 kbps (MP3),
40 - 192 kbps (WMA)
yy Număr maxim de fişiere :
Data CD : 999 / USB : 2000
yy Număr maxim de dosare :
Data CD : 99 / USB : 200
yy Extensii de fişiere : “.mp3”/ “.wma”/ “.flac”
yy Anumite fișiere MP3/WMA/FLAC nu pot fi redate
în funcție de tipul și formatul fișierului.
yy Format fişier CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
yy Vă recomandăm să folosiţi Easy-CD Creator, care
creează un sistem de fişiere ISO 9660.
yy Canal de susținere (FLAC) : Maxim 2 canale
yy Suport nit de ieșire/mostră (FLAC) : 24 bit
yy bps (FLAC) : Maxim 2,5 Mbps
DTS nu este suportat. În cazul unui format DTS audio,
redarea audio nu este posibilă.
Trebuie să setaţi opţiunea de format al discului pe
[Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile
cu player-ele LG, atunci când formataţi discuri
reinscriptibile. Când setaţi opţiunea pe Sistem de
fişiere live (Live File System), nu le puteţi utiliza pe
playere LG.
(Mastered/ Live File System : sistem de format al
discului pentru Windows Vista)
yy USB Flash Drive: Dispozitive care suportă USB 2,0
sau USB 1,1.
yy Dispozitivele care necesită o instalare
suplimentară de program când le conectaţi la un
computer nu sunt suportate.
yy Nu scoateţi dispozitivul USB când este în
funcţiune.
yy Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate
dura mai mult de câteva minute.
yy Pentru a preveni pierderea datelor, faceţi copii de
rezervă ale tuturor datelor.
yy Dacă folosiţi un cablu prelungitor USB sau un hub
USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.
yy Utilizarea sistemului de fişiere NTFS nu este
suportată. (Este suportat numai sistemul de
fişiere FAT (16/32)).
yy Acest aparat recunoaște maxim 2000 fișiere.
yy Discurile HDD externe, dispozitivele cu blocare sau
dispozitivele USB de tip hard nu sunt suportate.
yy P
ortul USB al aparatului nu poate fi conectat la
PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de
stocare.
yy Este posibil ca unele USB-uri să nu funcționeze cu
această unitate.
1
Să începem
yy Frecvenţa de eşantionare :
MP3 : în limitele a 8 - 48 kHz
WMA : în limitele a 8 - 48 kHz
FLAC : în limitele a 8 - 192 kHz (USB),
în limitele a 8 - 48 kHz (CD)
yy MP3 Player: MP3 player de tip Flash.
10 Să începem
Telecomanda
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 Power (Pornire) : Comută aparatul pe deschis
(ON) sau pe închis (OFF).
B (Deschidere/Închidere) : Deschide şi închide
sertarul discului.
1
Să începem
VOL +/- : Reglează volumul difuzorului.
PRESET/FOLDER W/S :
-- Caută un folder cu fişiere MP3/WMA/FLAC. Când
se redă un CD/USB care conţine fişiere MP3/
WMA/FLAC răspândite în diferite mape, apăsaţi
butonul PRESET/FOLDER W/S pentru a selecta
mapa pe care doriţi să o redaţi.
-- Alege unui „număr prestabilit” pentru un post de
radio.
FUNCTION : Selectează funcţia şi sursa de intrare.
@ : Pentru anularea sunetului.
PROGRAM/MEMORY :
-- Memorează posturile de radio.
-- Ștergerea tuturor posturilor salvate.
-- Creează lista de redare a pieselor pe care doriţi să
le ascultaţi.
REPEAT : Redă piesele/fișierele repetat sau aleatoriu.
DELETE :
-- Şterge fişiere MP3/WMA/FLAC.
-- Şterge o piesă muzicală din lista de redare
programată.
Înlocuirea bateriilor
)
(R03
(R03)
Detaşaţi capacul bateriei aflat în partea din spate a
telecomenzii şi introduceţi bateriile cu simbolurile 4
şi 5 aliniate corect.
Să începem 11
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • •
SOUND EFFECT : Puteţi alege modurile de sunet.
INFO :
-- Oferă informaţii despre muzica redată. Fişierele
MP3 sosesc des cu o etichetă ID3. Eticheta oferă
informaţii despre Titlu, Artist, Album sau Timp.
-- Vizualizare adresă pentru dispozitivul Bluetooth
conectat în modul Bluetooth.
TUN. -/+ : Pentru acordul postului radio dorit.
C/V (Salt/Căutare) :
-- Salt rapid înapoi sau înainte.
-- Caută o secţiune dintr-o piesă/dintr-un fişier
d/M (Redare/Pauză) :
-- Porneşte sau întrerupe redarea.
-- Selectează modul STEREO/MONO.
Z (Oprire) :
-- Opreşte redarea sau înregistrarea.
-- Revocă funcţia DELETE.
DIMMER: Ferestrele de afișaj se întunecă în câțiva
pași.
SLEEP : Setează sistemul să se închidă automat la o
anumită oră.
CLOCK :Setează un ceas și verifică ora.
ALARM : Cu ajutorul funcţiei ALARM puteţi porni
redarea de pe CD, USB şi recepţia radio la ora dorită.
RDS/SET :
-- RDS (Radio Data System).
-- Confirmă setările orei și alarmei.
USB REC : Înregistrare pe USB.
? : Butonul nu este valabil pentru nicio funcție.
PTY : Caută posturi radio în funcție de tipul radioului.
1
Să începem
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
12 Să începem
Panoul frontal
1
Să începem
a
b
c
d
e
f
h
g
i
a 1/! (ALIMENTARE)
Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis
(OFF).
b F
Selectează funcţia şi sursa de intrare.
c Y/U (Salt/Căutare)
- Caută înainte și înapoi.
- Sare la piesa/fișierul anterior/următor.
TUNING - / +
Pentru acordul postului radio dorit.
d T (Redare/Pauză)
- Porneşte sau întrerupe redarea.
- Selectează modul STEREO/MONO.
e R
Deschide şi închide sertarul discului.
j
k
f Senzor la distanță
g Fereastra de afişaj
h Buton Volum
Reglează volumul difuzorului.
i USB
Redă fișierele audio prin conectarea
dispozitivului USB.
j Suport pentru disc
k PORT. IN
Se conectează la un dispozitiv portabil.
Să începem 13
Panoul din spate
1
Să începem
a
b
a Antena FM
b Borna BOXE (L Stanga/R Dreapta)
c Alimentare
R (6 Ω)
L (6 Ω)
c
14 Conectare
Conectarea difuzoarelor
Boxele se conectează la unitate
2
Pentru conectarea cablului la aparat, apăsaţi fiecare
plăcuţă din plastic pentru a deschide borna de
conectare de la aparat. Introduceţi cablul şi eliberaţi
plăcuţa.
Conectare
Conectaţi capătul negru al fiecărui cablu la bornele
marcate cu - (minus), iar celălalt capăt la bornele
marcate cu + (plus).
Culoare
Difuzor
Roşu
Faţă R
Alb
Faţă L
>>Precauţie
yy Asiguraţi-vă că copiii nu pun mâna sau un
obiect în canalul difuzorului*.
Canalul difuzorului* : Un spaţiu pentru sunet
plin al başilor la difuzor (carcasă).
yy Folosiți doar difuzorul furnizat cu această
unitate. Folosirea unui altui difuzor poate
cauza funcționarea necorespunzătoare.
yy Difuzoarele conţin piese magnetice,
prin urmare pe ecranul televizorului sau
pe monitorul computerului pot apărea
neregularităţi cromatice. Utilizaţi difuzoarele
la o distanţă mare atât de ecranul
televizorului, cât şi de monitorul computerului.
Conectare 15
Conectarea
echipamentului opţional
Conexiune PORT. IN
Conectaţi o ieşire (căşti sau ieşire linie) a aparatului
portabil (MP3 sau PMP etc.) la conectorul PORT. IN.
Conexiune USB
Conectați un dispozitiv USB la portul USB de pe
unitate.
2
Conectare
Cablu portabil
MP3 player etc.
,,Notă
Scoaterea dispozitivului USB din aparat
1. Alegeţi un alt funcţie/mod sau apăsaţi Z
pe telecomandă de două ori consecutiv.
2. Scoateţi dispozitivul USB din aparat.
Ascultarea muzicii de la playerul
dumneavoastră portabil sau de la
dispozitivul extern
Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de
pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive
externe.
1. Conectaţi dispozitivul portabil la conectorul
PORT. IN al unităţii.
2. Porniți alimentarea apăsând 1/!.
3. Apăsați F pentru a selecta funcția PORTABLE.
4. Porniţi playerul portabil sau dispozitivul extern şi
începeţi redarea de pe el.
16 Operare
Operaţiuni de bază
Operaţiuni CD/USB
3
,,Notă
yy Afișajul se schimbă în ordinea următoare.
USB
MP3/WMA/FLAC
AUDIO CD
CD
1. Introduceţi discul apăsând B de pe telecomandă
sau R de pe unitate.
Sau conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
RPT 1
RPT 1
RPT*DIR
RPT DIR
-
2. Selectați funcția CD sau USB apăsând
FUNCTION pe telecomandă sau F pe unitate.
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
Operare
Pentru
Procedaţi astfel
Oprire
Apăsați Z pe telecomandă.
Redare
Apăsați d/M pe telecomandă sau
T pe unitate.
Pauză
Apăsați d/M pe telecomandă sau
T pe unitate.
Apăsați lung C/V pe
Căutarea unei telecomandă sau Y/U pe
secţiuni dintr- aparat în timpul redării și eliberați
un track/fişier butonul la momentul pe care doriți
să îl ascultați.
-- În starea oprit,
Apăsați C/V pe telecomandă
sau Y/U pe unitate pentru
a trece la melodia/fișierul următor/
anterior.
-- În timpul redării,
Salt la
melodia/
fişierul
următor/
anterior
apăsați V pe telecomandă sau
U pe unitate pentru a trece la
piesa/fișierul următor.
La redarea mai scurtă de 2 secunde,
apăsați C pe telecomandă sau
Y pe unitate pentru a trece la
piesa/fișierul anterior.
Redare după 3 secunde, apăsați
C pe telecomandă sau Y pe
unitate pentru a merge la începutul
piesei/fișierului.
Redare
repetată
sau în ordine
aleatorie
Apăsați REPEAT pe telecomandă
în mod repetat. Consultați nota
pentru detalii legate de schimbarea
de afișaj.
RPT 1
*DIR: Director
yy Când redați Lista de programe, sunt valabile
doar RPT 1 și RPT ALL.
yy Chiar și după repornirea unității sau
schimbarea unei funcții cu alta, puteți asculta
muzică din punctul unde a fost ultima dată
redată.
yy Dacă lăsați sertarul discului deschis timp de 5
minute, acesta se va închide automat.
Redare automată
După ce sertarul discului a fost deschis și închis, CDurile AUDIO/MP3/WMA/FLAC sunt redate automat.
Se schimbă automat la funcția CD dacă sertarul este
deschis și închis când nu există disc în sertar.
Operare 17
Alte operaţiuni
Redare programată
Funcţia de programare vă permite să memoraţi
fişierele favorite de pe orice disc sau dispozitiv USB.
Un program poate conţine 20 melodii/fişiere pentru
fiecare media (CD, USB). Este posibil să salvați un
total de 40 melodii/fișiere.
1. Apăsați PROGRAM/MEMORY pe telecomandă
în modul oprit.
2. Apăsați C/V pe telecomandă pentru a
selecta o piesă/fișier.
4. Repetați pașii 2-3 pentru a memora alte piese/
fișiere. (Puteți modifica lista apăsând
PRESET/FOLDER W/S pentru a selecta
numărul de program.)
5. Apăsați PROGRAM/MEMORY din nou.
Pentru a reda lista programată, apăsaţi d/M după
ce realizaţi lista.
,,Notă
Atunci când întocmiți sau modificați lista
programată, modul REPEAT este dezactivat.
Ștergerea funcției funcționează doar în modul de
editare.
1. Apăsați PROGRAM/MEMORY pe telecomandă
în modul editare.
2. Alegeți o melodie apăsând repetat
PROGRAM/MEMORY sau PRESET/FOLDER W/S.
3. Apăsați DELETE în timp de melodia este
selectată.
,,Notă
yy Lista programată este ștearsă în cazurile de
mai jos.
-- Îndepărtarea discului sau al dispozitivului
USB.
-- Ștergerea sau înregistrarea fișierelor de
muzică în dispozitivul USB.
-- Deconectarea cablului de alimentare.
yy Programul este schimbat în cazurile de mai
jos.
-- Schimbarea la o altă funcție.
-- Oprirea și pornirea unității.
Afişarea informaţiilor fişierului
(ID3 TAG)
În timp ce redaţi un fişier MP3 care conţine informaţii
despre fişier, puteţi afişa informaţiile apăsând INFO.
3
Operare
3. Apăsați PROGRAM/MEMORY pentru a salva și
selecta o piesă/fișier care urmează.
Ștergerea listei programate
18 Operare
Căutare dosar și un fișier MP3/
WMA/FLAC
Ștergerea unui fișier MP3/
WMA/FLAC
1. Apăsaţi PRESET/FOLDER W/S de pe
telecomandă, în mod repetat, până când apare
fișierul dorit în fereastra de afişaj.
Puteți șterge un fișier, dosar sau să formatați
apăsând DELETE pe telecomandă. Această funcţie
este suportată numai dacă aparatul este oprit.
(Numai USB)
2. Apăsaţi d/M pentru a-l reda. Se va reda primul
fişier al directorului.
,,Notă
yy Dosare/Fişiere USB/CD sunt recunoscute ca
mai jos
ROOT
3
FOLDER
FILE
FOLDER1
Operare
FOLDER3
FILE 5
FILE 6
FOLDER7
FILE 3
FOLDER8
FILE 8
FILE 9
FILE 10
FILE 4
FOLDER2
FOLDER5
FILE 11
FILE 12
FOLDER6
-Selectați dosarul pe care doriți să îl ștergeți
apăsând PRESET/FOLDER W/S pe
telecomandă și apăsați DELETE pe telecomandă.
-Apăsați lung DELETE pe telecomandă pentru a
formata dispozitivul USB.
sau
Apăsați DELETE pe telecomandă în mod repetat
în timp ce selectați fișierul MP3/WMA/FLAC.
Afişajul se schimbă în următoare ordine.
FILE 7
FOLDER4
1. -Selectaţi fişierul pe care doriţi să-l ştergeţi, după
care apăsaţi butonul DELETE pe telecomandă.
FILE 13
FILE 14
FILE 1
FILE 2
yy Dacă dosarul nu conţine nici un fişier, acesta
nu va fi listat
yy Dosarele vor fi prezentate în ordinea
următoare;
ROOT FOLDER1 FOLDER3 FOLDER7
FOLDER8 FOLDER5 FOLDER6
yy Fişierele vor fi redate unul după altul de la $
fişierul nr. 1 la $ fişierul nr. 14.
yy Fişiere şi dosarele vor fi prezentate în ordinea
înregistrării şi pot fi prezentate diferit în
funcţie de circumstanţele de înregistrare.
yy *ROOT: Primul ecran pe care îl puteţi vedea
când un calculator recunoaşte USB/CD-ul va
fi "ROOT"
- DEL FILE : Şterge un fişier
- DEL DIR : Şterge un director
- FORMAT : Formatează USB-ul
2. Pentru a şterge un fişier/dosar sau pentru a
formata, apăsaţi d/M pe telecomandă sau
unitate.
Pentru a ieși din modul curent apăsați Z pe
telecomandă sau pe unitate.
>>Precauţie
yy Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
funcţionării (redare, ştergere, etc.)
yy Pentru a preveni pierderea de date, se
recomandă crearea regulată a copiilor de
rezervă.
yy În funcţie de statutul dispozitivului USB,
s-ar putea ca funcţia de ştergere să nu fie
sprijinită.
Oprirea temporară a sunetului
Apăsaţi @ de pe telecomandă pentru a dezactiva
sunetul dumneavoastră.
Puteţi opri sunetul unităţii dumneavoastră, de
exemplu, pentru a răspunde la telefon; va apărea
„MUTE” şi va lumina intermitent în fereastra de afişaj.
Pentru a anula, apăsaţi @ din nou sau modificaţi
nivelul volumului.
Operare 19
Setarea opţiunii de oprire
automată
Apăsați SLEEP repetat pentru a selecta timpul de
întârziere între 10 și 180 de minute. După acest
timp, aparatul se va stinge.
Pentru a anula funcţia de dormire, apăsaţi SLEEP
în mod repetat până când este afişat “SLEEP 10” şi
apoi apăsaţi SLEEP din nou.
,,Notă
yy Puteți verifica timpul rămas până când
aparatul se va opri.
yy Apăsaţi SLEEP. Pe display apare timpul
rămas.
Apăsați DIMMER odată.
Ferestrele de afișaj se întunecă în câțiva pași.
Pentru anulare apăsați DIMMER din nou.
DEMO
După pornirea aparatului reduceți la minim nivelul
sunetului pe unitatea principală, apoi apăsați și țineți
apăsat timp de aproximativ 7 secunde butonul F pe
unitate. Sistemul va afișa funcțiile pe afișajul unității.
Pentru anularea funcției DEMO apăsați și țineți
apăsat timp de aproximativ 7 secunde butonul F pe
unitate.
Această unitate se va închide automat pentru a se
economisi consumul de energie electrică în cazul
în care unitatea principală nu este conectată la un
dispozitiv extern şi nu este utilizată timp de 20 de
minute.
Aparatul se va opri singur după șase ore dacă
unitatea principală a fost conectată la un alt
dispozitiv cu ajutorul intrărilor analog.
Cum să deconectați rețeaua wireless
sau dispozitivul wireless.
Opriți aparatul prin apăsarea butonul de pornire mai
mult de 5 secunde.
3
Operare
Dimmer
Oprire automată
20 Operare
AUTO POWER activă
Comutarea automată a funcţiei
Această unitate pornește automat la semnalul uneia
dintre surse: televizor LG sau Bluetooth
Această unitate recunoaște semnalele de intrare ca
Bluetooth și LG TV, apoi comută automat pe funcția
corespunzătoare.
Dacă încercați să conectați dispozitivul dvs.
Bluetooth, această unitate pornește și unitatea va fi
conectată la dispozitivul Bluetooth.
,,Notă
yy În funcție de dispozitivul conectat, această
funcție poate să nu funcționeze.
yy În funcție de dispozitivul conectat, este
posibil ca unitatea să fie pornită, dar funcția
Bluetooth să nu fie conectată.
3
Operare
yy Dacă deconectați Bluetooth-ul de la această
unitate, unele dispozitive Bluetooth vor încerca
in mod continuu să se conecteze la unitate. De
aceea se recomandă deconectarea conexiunii
înainte de a opri unitatea.
yy Dacă se încearcă conectarea cu aplicația “Music
Flow Bluetooth”, funcția Bluetooth a acestei
unități va porni.
yy Dacă porniți unitatea folosind funcția LG TV sau
Bluetooth, funcția potrivită a acestei unități
este pornită.
yy Dacă v-ați sincronizat deja cu această unitate,
această unitate va porni automat cu ajutorul
unei surse de intrare când unitatea este oprită.
yy Dacă opriți unitatea prin apăsarea butonului
de oprire mai mult de 5 secunde, funcția Auto
Power On este dezactivată. Pentru a o activa,
porniți unitatea.
yy Pentru a folosi această funcție, unitatea
principală trebuie înregistrată în lista de
dispozitive sincronizate a dispozitivului
Bluetooth.
Când conectați dispozitivul Bluetooth
Când conectați dispozitivul Bluetooth la acest
aparat, funcția Bluetooth este selectată. Redați
muzica pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
Când televizorul LG este conectat
Când porniți televizorul dvs. LG conectat prin LG
Sound Sync, această unitate își schimbă funcția la LG
TV. Puteți asculta sunetul televizorului dvs.
,,Notă
yy Această funcție nu este valabilă în timpul
înregistrării sau a ștergerii.
yy Această funcție funcționează doar cu
dispozitive care au fost deja conectate.
Operare 21
Folosirea tehnologiei
BLUETOOTH® wireless
Despre BLUETOOTH
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless
pentru conexiuni la distanța mică.
Dispozitive disponibileȘ telefoane mobile, MP3,
Laptop, PDA.
Profile BLUETOOTH
Pentru a utiliza tehnologia wireless Bluetooth,
dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite
profile. Aceastp unitate este compatibilă cu
următoarele profile.
A2DP (Profil de distribuire audio avansat).
Codec : SBC
Sincronizarea aparatului dvs. cu
dispozitivul BLUETOOTH
Înainte de a începe procedura de sincronizare,
asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este activată pe
dispozitivul dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se
realizează operaţiunea de sincronizare, nu mai este
nevoie să o efectuaţi din nou.
1. Porniți unitatea.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi
efectuarea operaţiunii de conectare. Atunci când
căutaţi acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o
listă de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul
dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de
dispozitiv Bluetooth. Unitatea dvs. apare ca
“LG CM2460(XX)”.
,,Notă
yy XX reprezintă ultimele două cifre ale
adresei Bluetooth. De exemplu, dacă
aparatul dvs. are o adresa Bluetooth
de genul 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea
“LG CM2460(08)” pe dispozitivul Bluetooth.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
sincronizare. Introduceţi codul PIN (0000)
dacă este necesar.
yy Puteți conecta simultan acest aparat la
maxim 3 dispozitive Bluetooth folosind
aceeași metodă ca cea prezentată mai sus,
doar în funcția Bluetooth.
yy Conexiunea prin sincronizarea multiplă este
suportată doar de dispozitivele Android sau
iOS. (Conexiunea prin sincronizarea multiplă
poate să nu fie suportată în funcție de
specificațiile dispozitivului conectat.)
yy Dispozitive Bluetooth amovibile/detașabile
(De ex.: Dongle etc.) nu suportă sincronizarea
multiplă.
3
Operare
Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea
interferează cu alte dispozitive electronice sau
când conectați un dispozitiv Bluetooth dintr-o altă
cameră.
Conectarea dispozitivelor individuale cu tehnologia
wireless Bluetooth nu presupune nicio schimbare.
Un telefon mobil cu tehnologia wireless Bluetooth
poate fi operat prin Cascade dacă acea conexiune a
fost realizată prin tehnologia wireless Bluetooth.
Pentru a asculta muzică de la un
dispozitiv BLUETOOTH
22 Operare
3. Când acest aparat este conectat cu succes la
dispozitivul dvs. Bluetooth, “PAIRED” va fi afișat
pe ecranul de afișaj. După o scurtă perioadă de
timp va fi afișată și denumirea dispozitivului
Bluetooth.
,,Notă
yy ”PAIRED” va fi afișat pe ecranul de afișaj când
conectați alte dispozitive pentru sincronizarea
multiplă.
yy Dacă numele dispozitivului nu va fi disponibil,
“_” va fi afișat.
3
Operare
4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs.
Bluetooth, consultați manualul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth.
,,Notă
yy Când utilizați tehnologia Bluetooth, trebuie
să realizați o conexiune între unitate și
dispozitivul Bluetooth cât mai aproape și să
păstrați distanța.
Totuși este posibil să nu funcționeze
corespunzător în anumite situații cum ar fi
cele prezentate mai jos:
-- Există un obstacol între unitate și
dispozitivul Bluetooth.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență cu tehnologia Bluetooth cum
ar fi un echipament medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
yy Trebuie să conectați din nou dispozitivul
Bluetooth la aparat atunci când îl reporniți.
yy Chiar dacă această unitate este conectată
la până la 3 dispozitive Bluetooth în modul
Bluetooth, puteți reda și controla muzica
doar cu ajutorul unuia din dispozitivele
conectate.
,,Notă
yy Când acest aparat este conectat la mai multe
dispozitive Bluetooth, doar un dispozitiv
care funcționează păstrează conexiunea
Bluetooth, chiar dacă schimbați funcția la
alte dispozitive.
yy Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea
interferează cu alte dispozitive electronice.
yy Nu puteţi controla dispozitivul Bluetooth cu
acest aparat.
yy În funcție de tipul dispozitivului, este posibil să
nu puteți folosi funcția Bluetooth.
yy Vă puteți bucura de sistemul fără fir folosind
telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc.
yy Cu cât distanța dintre unitate și dipsozitivul
Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea
sunetului este mai slabă.
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când unitatea este oprită sau dispozitivul
Bluetooth este departe de unitate.
yy Când conexiunea Bluetooth este
deconectată, conectați dispozitivul Bluetooth
la unitate.
yy Când un dispozitiv Bluetooth nu este
conectat, ”BT READY” este afișat pe ecranul
de afișaj.
yy Când folosiți funcția Bluetooth, reglați
volumul dispozitivului Bluetooth la un nivel
corespunzător.
yy Dacă nu se folosește funcția Bluetooth, doar
un dispozitiv poate fi conectat.
yy Dacă un dispozitiv Bluetooth este conectat
când folosiți televizorul LG, televizorul LG este
deconectat și dispozitivul Bluetooth este
conectat.
yy Când conectați un dispozitiv Bluetooth
(dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau
folosiți dispozitivul, nivelul volumelor poate fi
sincronizat.
Operare 23
Utilizarea aplicației
Music Flow Bluetooth
,,Notă
Doar Android OS este valabil pentru utilizarea
aplicației „Music Flow Bluetooth” pe acest
aparat.
Despre aplicația „Music Flow
Bluetooth”
Aplicaţia „Music Flow Bluetooth” aduce o serie de
funcţii noi unităţii dvs.
Instalați aplicația „Music Flow
Bluetooth” pe dispozitivul dvs.
Bluetooth.
Aplicaţia „Music Flow Bluetooth” poate fi instalată pe
aparatul dvs. Bluetooth în două moduri.
Instalaţi aplicaţia „Music Flow
Bluetooth” utilizând codul QR
1. Instalaţi aplicaţia „Music Flow Bluetooth” utilizând
codul QR. Utilizaţi software-ul de scanare pentru
a scana codul QR .
(Android OS)
2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
3. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth are
o aplicaţie de scanare. Dacă lipseşte o astfel
de aplicaţie, puteţi descărca una din „Google
Android Market (Google Play Store)”.
yy În funcție de zonă, codul QR poate să nu
funcționeze.
Instalați aplicația „Music Flow
Bluetooth” prin „Google Android
Market (Google Play Store)”.
1. Atingeți pictograma „Google Android Market
(Google Play Store)”.
2. Tastaţi în bara de căutare „Music Flow Bluetooth” şi porniţi căutarea.
3. Găsiţi şi atingeţi în lista de rezultate „Music
Flow Bluetooth” şi porniţi descărcarea aplicaţiei
Bluetooth.
4. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs Bluetooth
este echipat cu „Google Android Market
(Google Play Store)”.
3
Operare
Pentru a vă bucura de mai multe funcţii se
recomandă descărcarea şi instalarea gratuită a
aplicaţiei “Music Flow Bluetooth”
,,Notă
24 Operare
Activați Bluetooth cu aplicația „Music
Flow Bluetooth”
Aplicaţia „Music Flow Bluetooth” vă ajută să
conectaţi dispozitivul Bluetooth la unitate.
1. Apăsați pictograma aplicației „Music Flow
Bluetooth” pe ecranul principal pentru a deschide
aplicația „Music Flow Bluetooth” și mergeți la
meniul principal.
2. Atingeţi [Menu] şi selectaţi unitatea dorită.
3. Dacă doriți să primiți mai multe informații pentru
a utiliza aparatul, apăsați [Help] în [Setting].
,,Notă
3
Operare
yy Aplicaţia „Music Flow Bluetooth” va fi
disponibilă pentru următoarele versiuni de
software;
-- Sistem de operare Android: versiunea
4.0.3 (sau mai nouă)
yy Dacă utilizaţi pentru funcţionare aplicaţia
„Music Flow Bluetooth”, vor exista unele
diferenţe între aplicaţia „Music Flow
Bluetooth” şi telecomanda furnizată. Folosiți
telecomanda furnizată în cazul în care este
necesar.
yy Aplicația „Music Flow Bluetooth” poate să
nu funcționeze în funcție de dispozitivul
Bluetooth.
yy După conectarea aplicaţiei ”Music Flow
Bluetooth”, se poate reda muzică de la
dispozitivul dvs. În acest caz, încercați din nou
procedura de conectare.
yy Dacă utilizaţi alte aplicaţii sau schimbaţi
setările pe aparatul dvs. Bluetooth în timpul
aplicaţiei “Music Flow Bluetooth”, aplicaţia
“Music Flow Bluetooth” poate funcţiona
defectuos.
yy Când aplicația “Music Flow Bluetooth”
funcționează anormal, verificați dispozitivul
dvs. Bluetooth și conexiunea cu aplicația
“Music Flow Bluetooth” și apoi încercați să vă
conectați din nou.
yy În funcţie de sistemul de operare al
smartphone-ului, pe alocuri funcţionarea “
Music Flow Bluetooth” poate să difere.
yy Verificați setările Bluetooth pe dispozitivul
dvs. în cazul în care conexiunea aplicației
“Music Flow Bluetooth” nu este
corespunzătoare.
Operare 25
Operaţiuni la radio
7. Pentru a asculta un post prestabilit, apăsaţi
PRESET/FOLDER W/S pe telecomandă.
Pentru a asculta radioul
Ştergerea tuturor posturilor
salvate
1. Apăsați FUNCTION pe telecomandă sau F pe
unitate până apare FM pe afișaj.
Ultimul post redat este pornit.
2. Reglaj automat:
Apăsaţi lung TUN. -/+ pe telecomandă sau
Y/U pe aparat timp de aproximativ două
secunde până când indicatorul de frecvență se
schimbă, apoi eliberați. Căutarea se încheie când
aparatul găsește un post.
sau
3. Pentru reglarea nivelului sunetului rotiți
comutatorul de pe unitate sau apăsați de mai
multe ori VOL +/- de pe telecomandă.
2. Apăsaţi din nou PROGRAM/MEMORY de pe
telecomandă pentru a şterge toate posturile
salvate.
Căutarea informaţiilor despre un
post radio
Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS
(Radio Data System). Aceasta arată informaţiile
despre postul radio la care ascultaţi. Apăsați
RDS/SET pe telecomandă în mod repetat pentru a
parcurge diferitele tipuri de date:
PS
Îmbunătăţirea recepţiei FM
slabe
( Denumire serviciu program)
Pe display va apărea denumirea canalului.
PTY
Apăsați d/M pe telecomandă sau T pe unitate.
Acesta va trece Tunerul de pe stereo pe mono şi, în
general, va îmbunătăţi recepţia.
( Recunoaştere tip program)
Pe display va apărea tipul programului (de
exemplu Jazz sau Ştiri).
RT
( Radio Text)
Un mesaj text conţine informaţii speciale
de la postul care emite.
Acest text se poate derula pe display.
CT
( Ora controlată de canal)
Acesta indică ora indicată de post.
Presetarea posturilor radio
Puteţi preseta 50 posturi pentru FM.
Înainte de a face acordul, asiguraţi-vă că aţi redus
volumul.
1. Apăsați FUNCTION pe telecomandă sau F pe
unitate până apare FM pe afișaj.
2. Selectaţi frecvenţa dorită prin apăsarea butonului
TUN. -/+ de pe telecomandă sau a butonului
Y/U de pe unitate.
3. Apăsați PROGRAM/MEMORY pe telecomandă. Un
număr prestabilit va lumina intermitent pe fereastra
de afişaj.
4. Apăsați PRESET/FOLDER W/S pe telecomandă
pentru a selecta numărul prestabili dorit.
5. Apăsați PROGRAM/MEMORY pe telecomandă.
Postul este memorat.
6. Repetaţi paşii 2-5 pentru a memora alte posturi.
Apăsaţi butonul RDS/SET de pe telecomandă pentru
a căuta posturi de radio pe baza programului dorit.
Pe display va apărea ultimul PTY folosit. Apăsaţi PTY
o dată sau de mai multe ori pentru a selecta tipul
preferat de program. Ţineţi apăsat TUN. -/+. Tunerul
va căuta automat. Dacă este găsit un post, căutarea
se opreşte.
3
Operare
Reglaj manual:
Apăsați TUN. -/+ pe telecomandă sau Y/U
pe aparat în mod repetat.
1. Apăsați lung PROGRAM/MEMORY pe
telecomandă timp de două secunde.
Pe display se va aprinde intermitent „ERASEALL”.
26 Operare
Ajustarea sunetului
Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de
sunet surround preprogramat. Elementele afişate
pentru Egalizor pot diferi în funcţie de efectele şi
sursele de sunet.
Puteți selecta un mod sonor dorit folosind
SOUND EFFECT de pe telecomandă.
3
Operare
PE Display
Descriere
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Acest program îi
conferă sunetului o
atmosferă entuziastă
dându-vă senzaţia că
vă aflaţi la un adevărat
concert rock, pop, jazz
sau clasic.
BASS
STANDARD
În timpul redării,
îmbunătăţiţi înaltele,
başii şi efectul de
sunet surround.
Puteţi beneficia de
sunet optimizat.
,,Notă
yy La unele difuzoare este posibil ca sunetul să
nu se audă sau să se audă un sunet slab, în
funcţie de modul de sunet.
yy Este posibil să fie necesară resetarea modului
audio, după schimbarea intrării, uneori chiar și
după schimbarea piesei audio.
Operaţiuni avansate
Înregistrare pe USB
Puteţi înregistra pe USB diferite surse de sunet.
(CD, Tuner, PORTABLE)
1. Conectaţi dispozitivul USB la aparat.
2. Selectați o funcție apăsând FUNCTION pe
telecomandă sau F pe unitate.
Înregistrarea unei piese/unui fişier – După redarea
piesei/fişierului dorit, o/îl puteţi înregistra pe
dispozitivul USB.
Înregistrarea tuturor pieselor/fișierelor - Puteți
înregistra pe USB după oprirea stării.
Înregistrarea listei programate - După ce aţi ajuns
la lista programului, o puteţi înregistra pe USB.
(Consultaţi pagina 17)
3. Porniți înregistrarea apăsând USB REC pe
telecomandă.
4. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi Z pe
telecomandă.
Întreruperea înregistrării
Apăsaţi butonul d/M de pe telecomandă sau T
de pe unitate în timpul înregistrării, pentru a întrerupe
temporar înregistrarea.
Apăsaţi din nou butonul pentru a reîncepe
înregistrarea.
(Doar Tuner, PORTABLE)
Operare 27
Pentru a selecta rata de
eşantionare şi viteza la
înregistrare
1. Apăsaţi USB REC pe telecomandă timp de mai
mult de 3 secunde.
2. Utilizaţi C/V de pe telecomandă sau
Y/U de pe unitate pentru a selecta rata de
biți.
3. Apăsaţi USB REC pe telecomandă din nou pentru
a selecta viteza de înregistrare.
4. Apăsaţi C/V de la telecomandă sau
Y/U pe unitate pentru a selecta rata de
eşantionare:
(Doar AUDIO CD)
X2 SPEED
- Puteţi doar să înregistraţi fişierul cu muzică.
5. Apăsaţi USB REC pe telecomandă pentru a
finaliza setările.
Efectuarea de copii neautorizate după materiale
protejate a copiere, inclusiv software, fişiere,
emisiuni şi înregistrări de sunet, poate fi
considerată o încălcare a drepturilor de autor
şi poate constitui infracţiune. Echipamentul nu
trebuie utilizat în astfel de scopuri.
Fiţi responsabil,
respectaţi drepturile de autor
yy În timpul înregistrării MP3/WMA/FLAC nu
există sunet.
yy Când opriţi înregistrarea în timpul redării,
va fi stocat fişierul înregistrat la momentul
respectiv (Cu excepţia fişierelor MP3/WMA/
FLAC)
yy Nu scoateți dispozitivul USB şi nu opriţi
aparatul în timpul înregistrării pe USB. În caz
contrar, poate fi creat un fișier incomplet, care
nu este șters din PC.
yy Dacă înregistrarea USB nu funcţionează,
pe display apar mesaje precum „NO USB”,
„ERROR”, „USB FULL” sau „NO REC”.
yy Pentru înregistrare USB nu poate fi folosit un
cititor multicard şi nici un HDD extern.
yy Dacă faceţi o înregistrare pentru o perioadă
lungă, se înregistrează un fişier cu 512
Mbytes.
yy Nu puteţi stoca în memorie mai mult de
2000 fișiere.
yy În cazul în care fișierele MP3/WMA/FLAC nu
sunt suportate, înregistrarea fișierelor poate fi
oprită.
yy Va fi stocat astfel.
AUDIO CD
MP3/WMA/FLAC
AUX
Tuner
Tuner: Frecvența curentă de înregistrare este
indicată.
3
Operare
X1 SPEED
- Puteţi asculta muzica în timp ce o înregistraţi.
,,Notă
yy Puteţi verifica pe ecran procentul de
înregistrare pentru înregistrare USB în timpul
înregistrării. (Numai CD MP3/WMA/FLAC)
28 Operare
Setarea ceasului
Folosirea playerului ca ceas
deșteptător
1. Porniţi aparatul.
1. Porniți aparatul. 2. Apăsați lung CLOCK.
2. Apăsați lung ALARM.
3. Selectați modul ceas apăsând C/V pe
telecomandă.
- AM 12:00 (pentru afişare separată AM şi PM)
sau 0:00 (pentru afişarea timpului cu 24 ore)
3. Apăsați C/V pe telecomandă sau
Y/U pe unitate pentru a schimba orele și
minutele și apăsați RDS/SET pentru a salva.
4. Apăsaţi RDS/SET pentru a confirma selecţia.
5. Selectați orele apăsând C/V pe
telecomandă.
6. Apăsaţi RDS/SET.
3
Operare
7. Selectați minutele apăsând C/V pe
telecomandă.
8. Apăsaţi RDS/SET.
Setarea orei cu ajutorul aplicației
“Music Flow Bluetooth”
Instalați aplicația “Music Flow Bluetooth” pe
dispozitivul dvs. Android. (Consultaţi pagina 23)
Ora unităţii dvs. va fi sincronizată automat cu
dispozitivul dvs. prin activarea conexiunii Bluetooth
prin aplicația “Music Flow Bluetooth”.
4. Apăsați C/V pe telecomandă sau
Y/U pe unitate pentru a selecta funcţia și
apăsați RDS/SET pentru a salva.
-- Apăsați C/V pentru a selecta un Nr.
memorie când selectați Tuner și apoi apăsați
RDS/SET. Dacă nu există un Nr. memorie, acest
pas este omis.
5. Apăsați C/V pe telecomandă sau
Y/U pe unitate pentru a schimba volumul
și apăsați RDS/SET pentru a salva. Pictograma
ceasului “(“ arată faptul că alarma este activată.
,,Notă
yy Dacă setați ora ceasului, puteți verifica ora
apăsând pe CLOCK chiar dacă player-ul este
oprit.
yy Puteţi seta alarma după ce setaţi ora.
yy Dacă setaţi ora ceasului şi alarma, puteţi
verifica pictograma alarmei “(“ apăsând
CLOCK chiar şi când playerul este oprit.
yy Dacă setați ora ceasului și alarma, puteți
verifica pictograma alarmă ”(” și seta
informațiile apăsând pe ALARM chiar și
atunci când unitatea este oprită.
yy Puteți alege modul ALARM pornit/oprit
apăsând ALARM.
Operare 29
LG Sound Sync
1. Porniți unitatea apăsând 1 (Pornit) pe
telecomandă.
2. Apăsați FUNCTION pe telecomandă sau F pe
unitate până este selectată funcția LG TV.
Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună
cu LG Sound Sync. Este compatibil cu televizoare
LG care suportă LG Sound Sync. Verificați dacă
televizorul dvs. are logo-ul LG Sound Sync.
Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii
televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără
sonor.
Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați
manualul de instrucţiuni al televizorului.
yy Puteți utiliza telecomanda acestei unităţi şi
în timp ce este activat LG Sound Sync. Dacă
utilizați telecomanda televizorului din nou,
unitatea se va sincroniza cu televizorul.
yy Când conexiunea se întrerupe, verificați
următoarele elemente la aparat și la
televizorul dvs.: alimentarea, funcția.
yy Verificați starea acestei unități și conexiunea în
cazurile specificate mai jos atunci când utilizați
LG Sound Sync.
-- Deconectați unitatea.
-- Schimbarea funcţiei la celelalte moduri.
-- Deconectarea de la reţeaua fără fir din
cauza interferenţelor sau a distanţei.
yy Timpul necesar pentru a opri acest aparat
depinde de tipul televizorului dvs.
yy Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă de
fabricanţii sau de modelele televizorului dvs.
yy La conectarea LG Sound Sync când aplicația
“Music Flow Bluetooth” este conectată,
controlul prin intermediul aplicației este
disponibil.
yy Dacă ați oprit unitatea direct apăsând 1/!
(Pornit), LG Sound Sync va fi deconectat.
Pentru a folosi această funcție din nou, trebuie
să reconectați televizorul și unitatea.
yy Dacă un televizor LG este conectat când
folosiți Bluetooth, Bluetooth este
deconectat și televizorul LG este conectat.
yy Dacă încercați să schimbați funcția folosind
funcția LG TV, volumul se va schimba conform
nivelului volumului televizorului LG.
Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul ”PAIRED”
timp de 3 secunde, și apoi se poate observa
mesajul „LG TV” pe fereastra de afișaj în cazul în
care conexiunea între unitate şi televizor a fost
efectuată în mod normal.
3
Operare
,,Notă
3. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a
asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
Meniul de setare a televizorului [ [Sound]
[ [TV Sound output] [ [LG Sound Sync
(Wireless)]
30 Depanare
Depanare
Problema
Unitatea funcţionează
defectuos.
Cauze & Soluţii
yy Opriţi această unitate şi aparatul extern conectat (TV, woofer, DVD-player,
amplificator, etc.), după care porniţi-l din nou.
yy Deconectaţi cablul de alimentare al acestei unităţi şi al aparatului extern conectat
(TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercaţi reconectarea lor.
yy Este posibil ca setările anterioare să nu fie salvate când dispozitivul este oprit.
yy Cablul de alimentare nu este conectat. Conectaţi cablul de alimentare.
Nu există curent.
Nu există sunet.
yy Verificaţi dacă nu este o pană de curent.
Verificaţi starea utilizând alte echipamente electronice.
yy Verificaţi dacă aţi selectat funcţia corectă. Apăsaţi FUNCTION şi verificaţi funcţia
selectată.
yy Verificaţi dacă difuzoarele sunt conectate corect la unitate.
4
Depanare
yy Aţi introdus un disc care nu poate fi redat.
Introduceţi un disc care poate fi redat.
Aparatul nu începe
redarea.
yy Nu aţi introdus niciun disc. Introduceţi un disc.
yy Discul este murdar. Curăţaţi discul. (Consultaţi pagina 33)
yy Discul este introdus invers. Puneţi discul cu eticheta sau faţa tipărită în sus.
yy Antena este poziţionată sau conectată incorect. Conectaţi antena corect.
Posturile radio nu pot fi
recepţionate bine.
Telecomanda nu
funcţionează corect.
yy Intensitatea semnalului postului radio este prea mică.
Efectuaţi acordul manual al postului.
yy Nu a fost presetat niciun post sau posturile presetate au fost şterse (când se
face recepţia cu scanarea posturilor presetate).
Presetaţi câteva posturi radio, a se vedea pagina 25 pentru detalii.
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
Folosiţi telecomanda pe o distanţă de maxim 7 m.
yy Există un obstacol între telecomandă şi aparat. Îndepărtaţi obstacolul.
yy Bateria telecomenzii este consumată. Înlocuiţi bateriile cu unele noi.
LG Sound Sync nu
funcţionează.
yy Verificaţi dacă televizorul dvs. LG suportă LG Sound Sync.
yy Verificați conexiunea LG Sound Sync.
yy Verificaţi setarea sunetului televizorului dvs. şi a acestei unităţi.
Anexă 31
Unitate principală
Generalităţi
Cerinţe de alimentare
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Consum de curent
Standby rețea: 0,5 W
(Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Dimensions (W x H x D)
Aproximativ 230 mm x 125 mm x 236 mm
Greutate netă (aprox.)
Aproximativ 2,1 kg
Temperatura de operare
5 °C - 35 °C
Umiditatea de operare
5 % - 90 %
Intrări
Portabil activat (PORT. IN)
0,4 Vrms (fișă stereo de 3,5 mm) x 1
RADIO
Interval de frecvenţe FM
între 87,5 şi 108,0 MHz sau între 87,50 şi 108,00 MHz
Amplificator (energie Ieşire RMS)
100 W
Faţă
50 W (6 Ω la 1 kHz, 10 % THD)
Sistem
Frecvenţă de răspuns
80 la 20,000 Hz
Raport semnal-zgomot
80 dB
Dinamică
75 dB
Alimentare curent Bus
5 V 0 500 mA
5
Anexă
Total
32 Anexă
Difuzoare
Faţă
Tip
2 căi 2 difuzoare
Impedanţă
6Ω
Procentaj putere absorbită
50 W
Putere absorbită max.
100 W
Dimensiuni nete (l x h x a)
Aproximativ 150 mm x 250 mm x 140 mm
Greutate netă
Aproximativ 1,52 kg
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
5
Anexă
Anexă 33
Întreţinere
Manevrarea aparatului
Observaţii cu privire la discuri
Manevrarea discurilor
Nu lipiţi hârtie sau bandă pe disc.
Când transportaţi aparatul
Depozitarea discurilor
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
După redare, puneţi discul în carcasa sa. Nu expuneţi
discul la lumina solară directă sau la surse de căldură
şi nu-l lăsaţi într-o maşină parcată expusă la lumina
solară directă.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
Curăţarea discurilor
Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
Ştergerea cu o presiune prea mare poate deteriora
suprafaţa.
Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material plastic să
vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.
Curăţarea aparatului
Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul,
benzina, tinerul, agenţii de curăţare disponibili pe
piaţă sau spray antistatic special pentru înregistrările
vechi pe vinil.
Mărci comerciale şi
licenţe
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Aparatul este un dispozitiv de precizie, care foloseşte
o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică şi piesele de
acţionare a discului sunt murdare sau uzate, calitatea
imaginii se poate diminua. Pentru detalii, contactaţi
cel mai apropiat centru de service autorizat.
Anexă
Întreţinerea aparatului
5
Tehnologia fără fir Bluetooth permite contactul
radio între dispozitive electronice. Conectarea
dispozitivelor individuale cu ajutorul tehnologiei
fără fir Bluetooth nu presupune nicio taxă.
Un telefon mobil cu tehnologie fără fir Bluetooth
poate fi folosit prin Cascade dacă conexiunea a
fost realizată prin intermediul tehnologiei fără
fir Bluetooth. Cuvântul de marcă și logo-urile
Bluetooth reprezintă proprietatea Bluetooth
SIG,Inc. și folosirea acestor mărci de LG Electronics
se face sub licență.
Alte mărci înregistrate și denumiri comerciale sunt
cele ale deținătorilor acestora.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement