LG CM4550 Owner's manual

LG CM4550 Owner's manual
MANUAL DE UTILIZARE
Minisistem
Hi-Fi
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte
de a utiliza aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l
putea consulta ulterior.
CM4550 (CM4550, CMS4550F, CMS4550W)
P/NO : MFL69148736_REV1.0
www.lg.com
2
Să începem
Informaţii pentru
siguranţă
1
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ŞOC ELECTRIC NU
DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ŞOC
ELECTRIC, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN
SPATE). ÎN INTERIOR NU SE AFLĂ PIESE CARE POT
FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU DEPANARE
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI UNUI SERVICE
AUTORIZAT.
Acest fulger cu simbolul săgeţii
încadrat într-un triunghi echilateral
este destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unei tensiuni
periculoase neizolate în incinta
produsului, care ar putea avea
o valoare suficientă pentru a
constitui un risc de electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unor
instrucţiuni importante de
operare şi întreţinere (service)
în documentaţia care însoţeşte
produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament într-un
spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un
element similar.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se ins tala în conformitate cu instrucţiunile
producăto rului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a as igura
ventilarea şi o funcţionare optimă a prod usului,
precum şi de a proteja produsul de sup raîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe
o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o
bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
PRECAUŢII: Acest produs foloseşte un sistem laser.
Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui
produs, citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi
păstraţi-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul
necesită lucrări de întreţinere, contactaţi un service
autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor sau
îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate
aici pot provoca expuneri periculoase la radiaţii.
Pentru a preveni expunerea directă la razele laser,
nu încercaţi să deschideţi incinta.
PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie
amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnă ca un circuit electric să
alimenteze doar acest aparat, fără alte prize
sau circuite secundare. Consultaţi pagina de
specificaţii din acest manual de utilizare pentru
mai multă siguranţă. Nu supraîncărcaţi prizele.
Prizele cu suprasarcină, prizele şi cablurile slăbite
sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau
deteriorate, ori cu izolaţia ruptă, sunt periculoase.
Oricare dintre aceste situaţii poate provoca
electrocutare sau incendiu. Examinaţi periodic
cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat
scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi aparatul şi
înlocuiţi cablul cu unul identic, printr-un service
autorizat. Protejaţi cablul de alimentare împotriva
abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar
fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o
uşă sau călcarea sa. Acordaţi o atenţie specială
ştecărelor, prizelor şi punctului în care cablul
iese din aparat. Dispozitivul de deconectare
este stecherul de alimentare. In caz de urgenta,
stecherul de alimentare trebuie sa ramana usor
accesibil.
Să începem
3
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a
ansamblului bateriilor din aparat:
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de
flori.
PRECAUŢII: Nu folosiți produse cu tensiune
ridicată în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște
electrică). Acest produs poate se poate defecta
datorită șocului electric.
1
Să începem
Scoateţi bateria veche sau ansamblul bateriilor,
urmaţi paşii în ordine inversă a montării. Pentru
a preveni contaminarea mediului şi posibilele
pericole pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor,
puneţi bateria veche în recipientul corespunzător
de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncaţi
bateriile sau acumulatorul împreună cu deşeurile
menajere. Se recomandă să utilizaţi sistemele
locale, de rambursare gratuită pentru baterii şi
acumulatori. Bateriile nu se vor expune la căldură
excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similar.
4
Să începem
Eliminarea vechiului aparat
1
Să începem
1. Toate produsele electrice şi
electronice trebuie eliminate
separat de deşeurile menajere
municipale prin unităţi de
colectare dedicate, desemnate
de guvern sau de autorităţile
locale.
2. Eliminarea corectă a vechiului
dvs. aparat va ajuta la prevenirea
potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii
oamenilor.
3. Pentru informaţii mai detaliate
despre eliminarea vechiului
dvs. aparat, contactaţi biroul
local, serviciul de eliminare a
deşeurilor sau magazinul de la
care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea deşeurilor de baterii/acumulatoare
Pb
1. Acest simbol poate fi asociat cu simboluri de
elemente chimice pentru mercur (Hg), cadmiu
(Cd) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine o
cantitate mai mare de 0,0005% de mercur,
0,002% de cadmiu sau 0,004% de plumb.
2. Toate bateriile/acumulatoarele trebuie eliminate
separat de deşeurile menajere municipale prin
unităţi de colectare dedicate, desemnate de
guvern sau de autorităţile locale.
3. Eliminarea corectă a vechilor dvs. baterii/
acumulatoare va ajuta la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor.
4. Pentru informaţii mai detaliate despre
eliminarea vechilor dvs. baterii/acumulatoare,
contactaţi biroul local, serviciul de eliminare
a deşeurilor sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Să începem
5
Declarație de Conformitate
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
sau poate fi solicitată de pe site-ul nostru dedicat
DoC:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Acest dispozitiv este un sistem de transmisie de
bandă largă 2,4 GHz, destinat utilizării în toate
statele UE și țările EFTA.
1
Să începem
Prin aceasta, LG Electronics European Shared
Service Center B.V. declară că acest SISTEM MINI HIFI îndeplinește cerințele esențiale și alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/EC. Declarația
de Conformitate integrală poate fi solicitată la
următoarea adresă poștală:
6
Cuprins
Cuprins
3
Operare
1
Să începem
2
8
8
9
9
9
9
10
12
14
Informaţii pentru siguranţă
Caracteristici unice
Accesorii
Cerinţe pentru fişierele care pot fi redate
– Cerințe fișier muzică
– Dispozitive USB compatibile
– Cerinţe pentru dispozitivele USB
Telecomanda
Panoul frontal
Panoul din spate
18
18
18
19
19
19
19
2
Conectare
15
15
15
16
16
16
17
17
17
Conectarea difuzoarelor
– Ataşarea difuzoarelor la aparat
– Atașarea unui subwoofer la unitate
Conectarea echipamentului opţional
– Conectarea antenei
– Conexiune USB
– Conexiune AUX IN
– Conexiune PORT.IN
– Pentru a asculta muzică de la aparatul
extern
Operaţiuni de bază
– Operaţiuni CD/USB
– Redare automată
Alte operaţiuni
– Redare programată
– Ștergerea listei programate
– Afişarea informaţiilor fişierului (ID3
TAG)
– Căutare dosar și un fișier MP3/WMA
– Ștergerea unui fișier MP3/WMA
– Oprirea temporară a sunetului
– DEMO
– Redare AUTO DJ
Folosirea tehnologiei BLUETOOTH®
wireless
– Pentru a asculta muzică de la un
dispozitiv BLUETOOTH
Utilizarea aplicației Music Flow Bluetooth
– Instalați aplicația „Music Flow
Bluetooth” pe dispozitivul dvs.
Bluetooth.
Operaţiuni la radio
– Pentru a asculta radioul
– Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe
– Presetarea posturilor radio
– Ştergerea tuturor posturilor salvate
– Căutarea informaţiilor despre un post
radio
Ajustarea sunetului
– Setarea modului surround
Operaţiuni avansate
– Înregistrare pe USB
– Pentru a selecta rata de eşantionare
şi viteza la înregistrare
– Copiere USB
Setarea ceasului
– Setarea orei cu ajutorul aplicației
“Music Flow Bluetooth”
– Folosirea playerului ca ceas
deșteptător
– Setarea opţiunii de oprire automată
– Dimmer
– Oprire automată
– AUTO POWER activă
– Comutarea automată a funcţiei
20
20
21
21
21
22
22
24
24
26
26
26
26
26
26
27
27
28
28
28
29
30
30
30
31
31
32
32
32
Cuprins
32
LG Sound Sync
4
Depanare
34
Depanare
5
Anexă
35
36
37
37
37
37
Specificaţii generale
Difuzor specificaţii
Întreţinere
– Manevrarea aparatului
– Observaţii cu privire la discuri
Mărci comerciale şi licenţe
7
1
2
3
4
5
8
Să începem
Caracteristici unice
1
BLUETOOTH®
Accesorii
Verificaţi şi identificaţi accesoriile livrate.
Să începem
Redă muzica salvată pe dispozitivul dumneavostră
Bluetooth.
Intrare Portabil
Redare muzică de pe dispozitivul dvs. portabil.
(MP3, Notebook, etc.)
Telecomandă (1)
AUTO DJ
Îmbină sfârşitul unei melodii cu începutul unei alte
melodii pentru o redare neîntreruptă.
Înregistrare USB directă
Înregistrează muzică pe dispozitivul USB.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth este o aplicaţie concepută
pentru a vă permite să controlaţi unele dintre cele
mai recente dispozitive audio de la LG.
Consultați pagina 24-25
LG Sound Sync
Volumul sonorului acestei unităţi se reglează prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care
este compatibilă cu sistemul de sunet sincronizat
LG Sound Sync.
Antenă FM (1)
Baterii (2)
Să începem
Cerinţe pentru fişierele
care pot fi redate
Dispozitive USB compatibile
Cerințe fișier muzică
yy Funcţia USB a acestui aparat nu suportă unele
dispozitive USB.
yy Frecvenţa de eşantionare : în limitele a 32 - 48
kHz (MP3), în limitele a 32 - 48 kHz (WMA)
yy Bit rate : în limitele a 32 - 320 kbps (MP3),
40 - 192 kbps (WMA)
yy Număr maxim de fişiere :
Data CD : 999 / USB : 2000
yy Număr maxim de dosare :
Data CD : 99 / USB : 200
yy Extensii de fişiere : “.mp3”/ “.wma”
yy Anumite fișiere MP3/WMA nu pot fi redate în
funcție de tipul și formatul fișierului.
yy Format fişier CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
yy Vă recomandăm să folosiţi Easy-CD Creator, care
creează un sistem de fişiere ISO 9660.
DTS nu este suportat. În cazul unui format DTS
audio, redarea audio nu este posibilă.
Trebuie să setaţi opţiunea de format al discului pe
[Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile
cu player-ele LG, atunci când formataţi discuri
reinscriptibile. Când setaţi opţiunea pe Sistem de
fişiere live (Live File System), nu le puteţi utiliza pe
playere LG.
(Mastered/ Live File System : sistem de format al
discului pentru Windows Vista)
yy MP3 Player: MP3 player de tip Flash.
yy USB Flash Drive: Dispozitive care suportă USB 2,0
sau USB 1,1.
Cerinţe pentru dispozitivele
USB
yy Dispozitivele care necesită o instalare
suplimentară de program când le conectaţi la un
computer nu sunt suportate.
yy Nu scoateţi dispozitivul USB când este în
funcţiune.
yy Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate
dura mai mult de câteva minute.
yy Pentru a preveni pierderea datelor, faceţi copii de
rezervă ale tuturor datelor.
yy Dacă folosiţi un cablu prelungitor USB sau un
hub USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.
yy Utilizarea sistemului de fişiere NTFS nu este
suportată. (Este suportat numai sistemul de
fişiere FAT (16/32)).
yy Acest aparat recunoaște maxim 2000 fișiere.
yy Discurile HDD externe, dispozitivele cu blocare
sau dispozitivele USB de tip hard nu sunt
suportate.
yy P
ortul USB al aparatului nu poate fi conectat la
PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de
stocare.
yy Este posibil ca unele USB-uri să nu funcționeze
cu această unitate.
1
Să începem
Compatibilitatea discului MP3/ WMA cu acest
player este limitată astfel.
9
10
Să începem
Telecomanda
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 Power (Pornire) : Comută aparatul pe deschis
(ON) sau pe închis (OFF).
B (Deschidere/Închidere) : Deschide şi închide
sertarul discului.
1
Să începem
PRESET.FOLDER W/S :
-- Caută un folder cu fişiere MP3/WMA. Când se
redă un CD/USB care conţine fişiere MP3/WMA
răspândite în diferite mape, apăsaţi butonul
PRESET.FOLDER W/S pentru a selecta mapa
pe care doriţi să o redaţi.
-- Alege unui „număr prestabilit” pentru un post
de radio.
FUNCTION : Selectează funcţia şi sursa de intrare.
[email protected] : Pentru anularea sunetului.
VOL +/- : Reglează volumul difuzorului.
PROGRAM/MEMORY :
-- Memorează posturile de radio.
-- Ștergerea tuturor posturilor salvate.
-- Creează lista de redare a pieselor pe care doriţi
să le ascultaţi.
USB REC : Înregistrare pe USB.
SLEEP : Setează sistemul să se închidă automat la o
anumită oră.
(Dimmer: fereastra de afişaj se va întuneca pe
jumătate.)
Înlocuirea bateriilor
)
(R03
(R03)
Scoateţi capacul bateriei aflat în partea din spate a
telecomenzii şi introduceţi două baterii R03 (AAA)
cu simbolurile 4 şi 5 aliniate correct.
Să începem
11
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • c • • • • • • • • • •
REPEAT(MENU) : Ascultaţi track-uri repetat sau în
ordine aleatorie.
Butoanele numerotate de la 0 la 9 : Selectează
melodiile, fişierele numerotate sau un număr
presetat.
TUNING-/+ : Pentru acordul postului radio dorit.
Z ENTER :
-- Opreşte redarea sau înregistrarea.
-- Revocă funcţia ŞTERGERE.
d/M (Redare/Pauză) :
-- Porneşte sau întrerupe redarea.
-- Selectează modul STEREO/MONO.
SOUND EFFECT : Puteţi alege modurile de sunet.
AUTO DJ : Selectează modul AUTO DJ. (Pentru mai
multe informaţii, consultaţi pagina 21)
DELETE :
-- Şterge fişiere MP3/WMA.
-- Şterge o piesă muzicală din lista de redare
programată.
INFO :
-- Oferă informaţii despre muzica redată. Fişierele
MP3 sosesc des cu o etichetă ID3. Eticheta oferă
informaţii despre Titlu, Artist, Album sau Timp.
-- Vizualizare adresă pentru dispozitivul Bluetooth
conectat în modul Bluetooth.
? : Butonul nu este valabil pentru nicio funcție.
• • • • • • • • • • d • • • • • • • • • •
RDS/SET :
-- RDS (Radio Data System).
-- Confirmă setările orei și alarmei.
PTY : Caută posturi radio în funcție de tipul
radioului.
CLOCK :Setează un ceas și verifică ora.
ALARM : Cu ajutorul funcţiei ALARM puteţi porni
redarea de pe CD, USB şi recepţia radio la ora dorită.
1
Să începem
C/V (Salt/Căutare) :
-- Salt rapid înapoi sau înainte.
-- Caută o secţiune dintr-o piesă/dintr-un fişier
12
Să începem
Panoul frontal
1
Să începem
a
b
c
j
d
k
e
l
f
m
g
n
o
h
i
p
Să începem
a Fereastra de afişaj
b USB 1/ USB 2
Redă fișierele audio prin conectarea
dispozitivului USB.
c 1/! (ALIMENTARE)
Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis
(OFF).
d I(Oprire)
Opreşte redarea sau înregistrarea.
e AUTO DJ
Selectează modul AUTO DJ. (Pentru mai multe
informaţii, consultaţi pagina 21)
f Y (Salt/Căutare)
- Căutare înapoi.
- Trece la melodia/fişierul anterior.
g DEMO/RDS
- Indică modul demonstrativ.
- RDS (Radio Data System)
h PORT. IN
i Suport pentru disc
j FUNCTION
Selectează funcţia şi sursa de intrare.
k T
ST./MO.
- Porneşte sau întrerupe redarea.
- Selectează modul STEREO/MONO.
l LG EQ
Alege setările sunetului.
m U (Salt/Căutare)
- Cautare înainte.
- Sare la piesa/fișierul următor.
n BASS BLAST
Selectează direct efectul BASS sau STANDARD.
o Master Volume
Reglează volumul difuzorului.
p R (DESCHIDE/ÎNCHIDE)
Deschide şi închide sertarul discului.
1
Să începem
USB REC.
Inregistrare pe USB.
13
14
Să începem
Panoul din spate
1
Să începem
POWER IN
a
b
c
a POWER IN
b ANTENNA (FM)
c Conectori AUX IN (L/R)
d SPEAKERS mufă/cablu
d
Conectare
Conectarea
difuzoarelor
Ataşarea difuzoarelor la aparat
15
Atașarea unui subwoofer la
unitate
Conectați cablul amplificatorului la unitatea de
redare. La conectarea cablului unui amplificator la
unitatea de redare introduceți conectorul până se
aude un sunet de clic.
Pentru conectarea cablului la aparat, apăsaţi fiecare
plăcuţă din plastic pentru a deschide borna de
conectare de la aparat. Introduceţi cablul şi eliberaţi
plăcuţa.
2
Conectare
Conectaţi banda neagră a fiecărui cablu la borna
marcată cu - (minus), iar celălalt capăt la borna
marcată cu + (plus).
Culoare
Difuzor
Portocaliu
Amplificator
Roşu
Faţă R
Alb
Faţă L
>>Precauţie
yy Asiguraţi-vă că copiii nu pun mâna sau un
obiect în canalul difuzorului*.
Canalul difuzorului* : Un spaţiu pentru
sunet plin al başilor la difuzor (carcasă).
yy Difuzoarele conţin piese magnetice,
prin urmare pe ecranul televizorului
sau pe monitorul computerului pot
apărea neregularităţi cromatice. Utilizaţi
difuzoarele la o distanţă mare atât de
ecranul televizorului, cât şi de monitorul
computerului.
yy Nu conectaţi orice alt difuzor, cu excepţia
difuzorului amplificatorului la borna de
conexiune a amplificatorului amplasat pe
partea din spate a unităţii.
16
Conectare
Conectarea
echipamentului opţional
Conexiune USB
Conectaţi un dispozitiv USB (sau MP3 player etc,) la
porturile USB de la unitate.
Conectarea antenei
2
Conectaţi antena FM livrată pentru a asculta radio.
Conectarea antenei la portul de antenă din spatele
unității. Asigurați-vă că antena FM este întinsă total.
Conectare
FM
,,Notă
Scoaterea dispozitivului USB din aparat
1. Alegeți o funcție/un mod diferit sau
apăsați Z ENTER pe telecomandă sau
I pe aparat de două ori succesiv.
2. Scoateţi dispozitivul USB din aparat.
Conectare
17
Conexiune AUX IN
Conexiune PORT.IN
Conectaţi o ieşire a aparatului auxiliar (cameră
video, televizor, player etc.) la conectorul de intrare
AUX IN(L/R).
Conectați o mufă de ieșire (cască sau cablu de
conexiune) a unui dispozitib portabil (MP3 sau PMP
etc.) la mufa PORT.IN
Dacă aparatul dvs. are o singură ieşire audio
(mono), efectuaţi conexiunea la mufa audio din
stânga (albă) a aparatului.
2
Conectare
PORT.IN
Roşu
Alb
La mufele de redare audio ale
dispozitivului dvs. (cameră video, TV,
player etc.)
Pentru a asculta muzică de la
aparatul extern
Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de
pe multe tipuri de aparate externe.
1. Conectați dispozitivul extern la AUX IN(L/R) sau
la mufa PORT. IN a aparatului.
2. Porniți alimentarea apăsând 1 de pe
telecomandă sau 1/! de pe unitate.
3. Selectați funcția AUX sau PORTABLE apăsând
FUNCTION.
4. Porniţi aparatul extern şi începeţi redarea.
18
Operare
Operaţiuni de bază
Operaţiuni CD/USB
1. Introduceţi discul apăsând B de pe
telecomandă sau R de pe unitate.
Sau conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectaţi funcţia CD sau USB apăsând
FUNCTION.
Pentru
Oprire
3
Redare
Operare
Pauză
Căutarea unei
secţiuni dintrun track/fişier
Selectarea
directă a unei
piese/unui
fişier
Procedaţi astfel
Apăsați ZENTER pe telecomandă
sau I pe unitate.
Apăsați d/M pe telecomandă sau
T pe unitate.
În timpul redării, apăsați d/M pe
telecomandă sau T pe unitate.
Apăsați lung C/V pe
telecomandă sau Y/U pe
unitate în timpul redării și eliberați
la momentul în care doriți să
ascultați.
Apăsați butoanele numerice de la
0 la 9 de pe telecomandă pentru
a merge direct la piesa sau fișierul
dorit.
-- În starea Oprit,
Apăsați C/V pe telecomandă
sau Y/U pe unitate pentru a
trece la melodia/fișierul următor/
anterior.
Salt la
melodia/
fişierul
următor/
anterior
-- În timpul redării,
apăsați V pe telecomandă sau
U pe unitate pentru a trece la
piesa/fișierul următor.
La redarea mai scurtă de 2 secunde,
apăsați C pe telecomandă sau
Y pe unitate pentru a trece la
piesa/fișierul anterior.
Redare după 3 secunde, apăsați
C pe telecomandă sau Y pe
unitate pentru a merge la începutul
piesei/fișierului.
Redare
Apăsați REPEAT(MENU) pe
repetată sau telecomandă în mod repetat.
în ordine Consultați nota pentru detalii
aleatorie legate de schimbarea de afișaj.
,,Notă
yy Afișajul se schimbă în ordinea următoare.
USB
MP3/WMA CD
AUDIO CD
RPT 1
RPT 1
RPT 1
RPT*DIR
RPT DIR
-
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
*DIR: Director
yy Când redați Lista de programe, sunt valabile
doar RPT 1 și RPT ALL.
yy Chiar și după repornirea unității sau
schimbarea unei funcții cu alta, puteți
asculta muzică din punctul unde a fost
ultima dată redată.
yy Dacă lăsați sertarul discului deschis timp de
5 minute, acesta se va închide automat.
Redare automată
După ce sertarul discului a fost deschis și închis,
CD-urile AUDIO/MP3/WMA sunt redate automat.
Se schimbă automat la funcția CD dacă sertarul
este deschis și închis când nu există disc în sertar.
Operare
Alte operaţiuni
Redare programată
Funcţia de programare vă permite să memoraţi
fişierele favorite de pe orice disc sau dispozitiv USB.
Un program poate conține 20 piese/fișiere pentru
fiecare tip de media (CD, USB1, USB2). Este posibil
să salvați un total de 60 piese/fișiere.
1. Apăsați PROGRAM/MEMORY pe telecomandă
în modul oprit.
2. Apăsați C/V pe telecomandă pentru a
selecta o piesă/fișier.
4. Repetați pașii 2-3 pentru a memora alte piese/
fișiere. (Puteți modifica lista apăsând
PRESET.FOLDER W/S pentru a selecta
numărul de program.)
5. Apăsați PROGRAM/MEMORY din nou.
Pentru redarea listei programate, apăsați d/M
după ce realizați lista.
,,Notă
Atunci când întocmiți sau modificați lista
programată, modul REPEAT este dezactivat.
Ștergerea listei programate
Ștergerea funcției funcționează doar în modul de
editare.
1. Apăsați PROGRAM/MEMORY pe telecomandă
în modul editare.
2. Alegeți o melodie apăsând repetat
PROGRAM/MEMORY sau PRESET·FOLDER W/S.
3. Apăsați DELETE în timp de melodia este
selectată.
,,Notă
yy Lista programată este ștearsă în cazurile de
mai jos.
-- Îndepărtarea discului sau al dispozitivului
USB.
-- Ștergerea sau înregistrarea fișierelor de
muzică în dispozitivul USB.
-- Deconectarea cablului de alimentare.
yy Programul este schimbat în cazurile de mai
jos.
-- Schimbarea la o altă funcție.
-- Oprirea și pornirea unității.
-- Operarea butoanelor numerice de pe
telecomandă.
Afişarea informaţiilor fişierului
(ID3 TAG)
În timp ce redaţi un fişier MP3 care conţine
informaţii despre fişier, puteţi afişa informaţiile
apăsând INFO.
3
Operare
3. Apăsați PROGRAM/MEMORY pentru a salva și
selecta o piesă/fișier care urmează.
19
20 Operare
Căutare dosar și un fișier
MP3/WMA
Ștergerea unui fișier MP3/
WMA
1. Apăsaţi PRESET·FOLDER W/S de pe
telecomandă, în mod repetat, până când apare
fișierul dorit în fereastra de afişaj.
Puteți șterge un fișier, dosar sau să formatați
apăsând DELETE pe telecomandă. Această funcţie
este suportată numai dacă aparatul este oprit.
(Numai USB)
2. Apăsaţi butonul d/M pentru a reda. Se va reda
primul fişier al mapei.
,,Notă
yy Dosare/Fişiere USB/CD sunt recunoscute
ca mai jos
ROOT
3
FOLDER
FILE
FOLDER1
Operare
FOLDER3
-Apăsați lung DELETE pe telecomandă pentru a
formata dispozitivul USB.
sau
FILE 6
Apăsați DELETE pe telecomandă în mod
repetat în timp ce selectați fișierul MP3/WMA.
FOLDER4
FOLDER7
FILE 3
FOLDER8
FILE 8
FILE 9
FILE 10
FILE 4
FOLDER2
FILE 11
FILE 12
FOLDER6
-Selectați dosarul pe care doriți să îl
ștergeți apăsând PRESET.FOLDER W/S
pe telecomandă și apăsați DELETE pe
telecomandă.
FILE 5
FILE 7
FOLDER5
1. -Selectaţi fişierul pe care doriţi să-l ştergeţi,
după care apăsaţi butonul DELETE pe
telecomandă.
FILE 13
FILE 14
FILE 1
FILE 2
yy Dacă dosarul nu conţine nici un fişier, acesta
nu va fi listat
yy Dosarele vor fi prezentate în ordinea
următoare;
ROOT FOLDER1 FOLDER3 FOLDER7
FOLDER8 FOLDER5 FOLDER6
yy Fişierele vor fi redate unul după altul de la
$ fişierul nr. 1 la $ fişierul nr. 14.
yy Fişiere şi dosarele vor fi prezentate în
ordinea înregistrării şi pot fi prezentate
diferit în funcţie de circumstanţele de
înregistrare.
yy *ROOT: Primul ecran pe care îl puteţi vedea
când un calculator recunoaşte USB/CD-ul
va fi "ROOT"
Afişajul se schimbă în următoare ordine.
- DEL FILE : Şterge un fişier
- DEL DIR : Şterge un director
- FORMAT : Formatează USB-ul
2. Puteți șterge un fișier/dosar sau formata
apăsând d/M pe telecomandă sau T pe
unitate.
Dacă doriți să părăsiți modul curent, apăsați
Z ENTER pe telecomandă sau I pe unitate.
>>Precauţie
yy Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
funcţionării (redare, ştergere, etc.)
yy Pentru a preveni pierderea de date, se
recomandă crearea regulată a copiilor de
rezervă.
yy În funcţie de statutul dispozitivului USB,
s-ar putea ca funcţia de ştergere să nu fie
sprijinită.
Operare
21
Oprirea temporară a sunetului
Redare AUTO DJ
Apăsaţi [email protected] de pe telecomandă pentru a
dezactiva sunetul dumneavoastră.
Cu funcţia Auto DJ, sfârşitul unei melodii fuzionează
cu începutul melodiei următoare, pentru o redare
neîntreruptă. Egalizează volumul track-urilor pentru
o redare neîntreruptă.
Puteţi opri sunetul unităţii dumneavoastră, de
exemplu, pentru a răspunde la telefon; va apărea
„MUTE” şi va lumina intermitent în fereastra de
afişaj.
Pentru a anula, apăsaţi [email protected] din nou sau
modificaţi nivelul volumului.
DEMO
,,Notă
RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ
SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)
Mod
OFF
Descriere
-
RANDOM
RANDOM
(AUTO DJ
RANDOM)
Cu acest mod,
melodiile sunt
redate în ordine
aleatorie.
REPEAT
RPT
(AUTO DJ
SEQUENTIAL)
Cu acest mod,
melodiile sunt
redate repetat.
yy În timpul demonstraţiei (DEMO), acest
aparat îşi va menţine starea DEMO chiar
dacă scoateţi cablul de alimentare din priză.
yy Puteți să vă bucurați de alte funcții în
timpul modului DEMO, iar DEMO se va opri
temporar.
- Dacă nu apăsaţi nicio tastă în 10 secunde,
funcţia DEMO se va derula automat.
PE Display
(AUTO DJ OFF)
,,Notă
yy Modul AUTO DJ nu suportă căutarea unei
secțiuni dintr-o melodie/fișier, redarea
repetată sau aleatorie.
yy Dacă comutaţi pe alte funcţii sau opriţi
muzica utilizând butonul I de pe aparat
(sau Z ENTER de pe telecomandă) în
modul AUTO DJ, funcţia AUTO DJ se va
dezactiva.
yy Funcţia AUTO DJ nu este suportată la
fişierele muzică a căror durată este sub 60
secunde.
yy În timpul înregistrării, funcţia AUTO DJ nu
este disponibilă.
yy Numai AUTO DJ SEQUENTIAL este selectat
când este redată lista Program.
3
Operare
În starea oprit, apăsați DEMO/RDS pe unitate o
dată. Aparatul va porni și pe afișaj va apărea fiecare
funcție. Pentru anularea funcției DEMO, apăsați din
nou DEMO/RDS.
Apăsaţi repetat AUTO DJ de pe telecomandă sau
de pe aparat; ceea ce apare pe display se modifică
în următoarea ordine:
22 Operare
Folosirea tehnologiei
BLUETOOTH® wireless
Despre BLUETOOTH
Bluetooth este o tehnologie de comunicare
wireless pentru conexiuni la distanța mică.
3
Operare
Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea
interferează cu alte dispozitive electronice sau când
conectați un dispozitiv Bluetooth dintr-o altă
cameră.
Conectarea dispozitivelor individuale cu tehnologia
wireless Bluetooth nu presupune nicio schimbare.
Un telefon mobil cu tehnologia wireless Bluetooth
poate fi operat prin Cascade dacă acea conexiune a
fost realizată prin tehnologia wireless Bluetooth.
Dispozitive disponibileȘ telefoane mobile, MP3,
Laptop, PDA.
Profile BLUETOOTH
Pentru a utiliza tehnologia wireless Bluetooth,
dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite
profile. Aceastp unitate este compatibilă cu
următoarele profile.
A2DP (Profil de distribuire audio avansat).
Pentru a asculta muzică de la
un dispozitiv BLUETOOTH
Sincronizarea aparatului dvs. cu
dispozitivul BLUETOOTH
Înainte de a începe procedura de sincronizare,
asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este activată pe
dispozitivul dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul
de utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce
se realizează operaţiunea de sincronizare, nu mai
este nevoie să o efectuaţi din nou.
1. Apăsați butonul FUNCTION până când funcția
Bluetooth este selectată. ”BT READY” va fi afișat
pe ecranul de afișaj.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi
efectuarea operaţiunii de conectare. Atunci
când căutaţi acest aparat cu dispozitivul
Bluetooth, o listă de dispozitive găsite poate
apărea pe afişajul dispozitivului Bluetooth
în funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth.
Unitatea dvs. apare ca “LG CM4550(XX)”.
,,Notă
yy XX reprezintă ultimele două cifre ale
adresei Bluetooth. De exemplu, dacă
aparatul dvs. are o adresa Bluetooth
de genul 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea
“LG CM4550(08)” pe dispozitivul Bluetooth.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
sincronizare. Introduceţi codul PIN (0000)
dacă este necesar.
yy Puteți conecta simultan acest aparat la
maxim 3 dispozitive Bluetooth folosind
aceeași metodă ca cea prezentată mai sus,
doar în funcția Bluetooth.
yy Conexiunea prin sincronizarea multiplă este
suportată doar de dispozitivele Android sau
iOS. (Conexiunea prin sincronizarea multiplă
poate să nu fie suportată în funcție de
specificațiile dispozitivului conectat.)
yy Dispozitive Bluetooth amovibile/
detașabile (De ex.: Dongle etc.) nu suportă
sincronizarea multiplă.
Operare 23
3. Când acest aparat este conectat cu succes
la dispozitivul dvs. Bluetooth, ”PAIRED” va fi
afișat pe ecranul de afișaj. Imediat după aceea,
numele dispozitivului Bluetooth va fi afișat.
,,Notă
yy ”PAIRED” va fi afișat pe ecranul de afișaj
când conectați alte dispozitive pentru
sincronizarea multiplă.
yy Dacă numele dispozitivului nu va fi
disponibil, “_” va fi afișat.
4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul
dvs. Bluetooth, consultați manualul de utilizare
al dispozitivului Bluetooth.
-- Există un obstacol între unitate și
dispozitivul Bluetooth.
-- Există un dispozitiv care utilizează
aceeași frecvență cu tehnologia
Bluetooth cum ar fi un echipament
medical, un cuptor cu microunde sau un
dispozitiv LAN wireless.
yy Trebuie să conectați din nou dispozitivul
Bluetooth la aparat atunci când îl reporniți.
yy Chiar dacă această unitate este conectată la
până la 3 dispozitive Bluetooth în modul
Bluetooth, puteți reda și controla muzica
doar cu ajutorul unuia din dispozitivele
conectate.
yy Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea
interferează cu alte dispozitive electronice.
yy Nu puteţi controla dispozitivul Bluetooth
cu acest aparat.
yy În funcție de tipul dispozitivului, este posibil
să nu puteți folosi funcția Bluetooth.
yy Vă puteți bucura de sistemul fără fir folosind
telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc.
yy Cu cât distanța dintre unitate și dipsozitivul
Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea
sunetului este mai slabă.
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când unitatea este oprită sau dispozitivul
Bluetooth este departe de unitate.
yy Când conexiunea Bluetooth este
deconectată, conectați dispozitivul
Bluetooth la unitate.
yy Când un dispozitiv Bluetooth nu este
conectat, ”BT READY” este afișat pe ecranul
de afișaj.
yy Când folosiți funcția Bluetooth, reglați
volumul dispozitivului Bluetooth la un
nivel corespunzător.
yy Dacă nu se folosește funcția Bluetooth,
doar un dispozitiv poate fi conectat.
yy Dacă un dispozitiv Bluetooth este conectat
când folosiți televizorul LG, televizorul LG
este deconectat și dispozitivul Bluetooth
este conectat.
yy Când conectați un dispozitiv Bluetooth
(dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau
folosiți dispozitivul, nivelul volumelor poate
fi sincronizat.
3
Operare
,,Notă
yy Când utilizați tehnologia Bluetooth, trebuie
să realizați o conexiune între unitate și
dispozitivul Bluetooth cât mai aproape și
să păstrați distanța.
Totuși este posibil să nu funcționeze
corespunzător în anumite situații cum ar fi
cele prezentate mai jos:
,,Notă
yy Când acest aparat este conectat la mai
multe dispozitive Bluetooth, doar un
dispozitiv care funcționează păstrează
conexiunea Bluetooth, chiar dacă
schimbați funcția la alte dispozitive.
24 Operare
Utilizarea aplicației
Music Flow Bluetooth
,,Notă
Doar Android OS este valabil pentru utilizarea
aplicației „Music Flow Bluetooth” pe acest
aparat.
Despre aplicația „Music Flow
Bluetooth”
3
Aplicaţia „Music Flow Bluetooth” aduce o serie de
funcţii noi unităţii dvs.
Operare
Pentru a vă bucura de mai multe funcţii se
recomandă descărcarea şi instalarea gratuită a
aplicaţiei “Music Flow Bluetooth”
Instalați aplicația „Music Flow
Bluetooth” pe dispozitivul dvs.
Bluetooth.
Aplicaţia „Music Flow Bluetooth” poate fi instalată
pe aparatul dvs. Bluetooth în două moduri.
Instalaţi aplicaţia „Music Flow
Bluetooth” utilizând codul QR
1. Instalaţi aplicaţia „Music Flow Bluetooth”
utilizând codul QR. Utilizaţi software-ul de
scanare pentru a scana codul QR .
(Android OS)
2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
3. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth are
o aplicaţie de scanare. Dacă lipseşte o astfel
de aplicaţie, puteţi descărca una din „Google
Android Market (Google Play Store)”.
yy În funcție de zonă, codul QR poate să nu
funcționeze.
Instalați aplicația „Music Flow
Bluetooth” prin „Google Android
Market (Google Play Store)”.
1. Atingeți pictograma „Google Android Market
(Google Play Store)”.
2. Tastaţi în bara de căutare „Music Flow Bluetooth”
şi porniţi căutarea.
3. Găsiţi şi atingeţi în lista de rezultate „Music
Flow Bluetooth” şi porniţi descărcarea aplicaţiei
Bluetooth.
4. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs Bluetooth
este echipat cu „Google Android Market
(Google Play Store)”.
Operare 25
Activați Bluetooth cu aplicația
„Music Flow Bluetooth”
Aplicaţia „Music Flow Bluetooth” vă ajută să
conectaţi dispozitivul Bluetooth la unitate.
1. Apăsați pictograma aplicației „Music Flow
Bluetooth” pe ecranul principal pentru a
deschide aplicația „Music Flow Bluetooth” și
mergeți la meniul principal.
2. Atingeţi [Menu] şi selectaţi unitatea dorită.
3. Dacă doriți mai multe informații pentru
funcționare, apăsați [Setări] și porniți Ghidul
utilizatorului.
,,Notă
yy Aplicaţia „Music Flow Bluetooth” va fi
disponibilă pentru următoarele versiuni de
software;
-- Sistem de operare Android: versiunea
4.0.3 (sau mai nouă)
yy Dacă utilizaţi pentru funcţionare aplicaţia
„Music Flow Bluetooth”, vor exista unele
diferenţe între aplicaţia „Music Flow
Bluetooth” şi telecomanda furnizată. Folosiți
telecomanda furnizată în cazul în care este
necesar.
yy Aplicația „Music Flow Bluetooth” poate să
nu funcționeze în funcție de dispozitivul
Bluetooth.
yy Dacă utilizaţi alte aplicaţii sau schimbaţi
setările pe aparatul dvs. Bluetooth în
timpul aplicaţiei “Music Flow Bluetooth”,
aplicaţia “Music Flow Bluetooth” poate
funcţiona defectuos.
yy Când aplicația “Music Flow Bluetooth”
funcționează anormal, verificați dispozitivul
dvs. Bluetooth și conexiunea cu aplicația
“Music Flow Bluetooth” și apoi încercați să vă
conectați din nou.
yy În funcţie de sistemul de operare al
smartphone-ului, pe alocuri funcţionarea “
Music Flow Bluetooth” poate să difere.
yy Verificați setările Bluetooth pe dispozitivul
dvs. în cazul în care conexiunea
aplicației “Music Flow Bluetooth” nu este
corespunzătoare.
3
Operare
yy După conectarea aplicaţiei ”Music Flow
Bluetooth”, se poate reda muzică de la
dispozitivul dvs. În acest caz, încercați din
nou procedura de conectare.
26 Operare
Operaţiuni la radio
Verificați ca antena FM să fie conectată.
(Consultaţi pagina 16)
Pentru a asculta radioul
1. Apăsați FUNCTION până când FM este afișat pe
ecran.
Ultimul post redat este pornit.
3
Operare
2. Reglaj automat:
Apăsaţi lung TUNING -/+ pe telecomandă sau
Y/U pe aparat timp de aproximativ două
secunde până când indicatorul de frecvență
se schimbă, apoi eliberați. Căutarea se încheie
când aparatul găsește un post.
sau
Reglaj manual:
Apăsați TUNING -/+ pe telecomandă sau
Y/U pe aparat în mod repetat.
6. Repetaţi paşii 2-5 pentru a memora alte posturi.
7. Pentru a asculta un post presetat, apăsați
PRESET·FOLDER W/S sau butoanele
numerice de la 0 la 9 pe telecomandă.
Ştergerea tuturor posturilor
salvate
1. Apăsați lung PROGRAM/MEMORY pe
telecomandă timp de două secunde.
Pe display se va aprinde intermitent „ERASEALL”.
2. Apăsaţi din nou PROGRAM/MEMORY de pe
telecomandă pentru a şterge toate posturile
salvate.
Căutarea informaţiilor despre
un post radio
3. Reglaţi volumul sunetului prin rotirea butonului
rotativ de pe unitate sau prin apăsarea repetată
a butonului VOL +/- de pe telecomandă.
Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS
(Radio Data System). Aceasta arată informaţiile
despre postul radio la care ascultaţi. Apăsați
RDS/SET pe telecomandă sau DEMO/RDS pe
aparat în mod repetat pentru a parcurge diferitele
tipuri de date:
Îmbunătăţirea recepţiei FM
slabe
PS (Denumire serviciu program)
Pe display va apărea denumirea
canalului.
Apăsaţi T de pe aparat sau d/M pe
telecomandă. Acesta va trece Tunerul de pe stereo
pe mono şi, în general, va îmbunătăţi recepţia.
Presetarea posturilor radio
Puteţi preseta 50 posturi pentru FM.
PTY (Recunoaştere tip program)
Pe display va apărea tipul programului
(de exemplu Jazz sau Ştiri).
RT (Radio Text)
Un mesaj text conţine informaţii
speciale de la postul care emite.
Acest text se poate derula pe display.
Înainte de a face acordul, asiguraţi-vă că aţi redus
volumul.
CT
1. Apăsați FUNCTION până când FM este afișat pe
ecran.
Puteți căuta postul radio după tipul de program
apăsând RDS/SET pe telecomandă sau
DEMO/RDS pe aparat. Pe display va apărea ultimul
PTY folosit. Apăsaţi PTY o dată sau de mai multe ori
pentru a selecta tipul preferat de program. Ţineţi
apăsat TUNING -/+. Tunerul va căuta automat.
Dacă este găsit un post, căutarea se opreşte.
2. Selectaţi frecvenţa dorită prin apăsarea
butonului TUNING-/+ de pe telecomandă sau a
butonului Y/U de pe unitate.
3. Apăsați PROGRAM/MEMORY pe telecomandă.
Un număr prestabilit va lumina intermitent pe
fereastra de afişaj.
4. Apăsați PRESET·FOLDER W/S pe
telecomandă pentru a selecta numărul
prestabili dorit.
5. Apăsați PROGRAM/MEMORY pe telecomandă.
Postul este memorat.
( Ora controlată de canal)
Acesta indică ora indicată de post.
Operare 27
Ajustarea sunetului
Setarea modului surround
Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de
sunet surround preprogramat.
Puteți selecta un mod sonor dorit folosind
SOUND EFFECT de pe telecomandă.
Elementele afişate pentru Egalizor pot diferi în
funcţie de efectele şi sursele de sunet.
PE Display
AUTO EQ
Setează egalizorul de sunet pe
un mod care este foarte similar
cu genul inclus în informaţiile
MP3 ID3 Tag ale fişierelor
muzică.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Acest program îi conferă
sunetului o atmosferă entuziastă
dându-vă senzaţia că vă aflaţi la
un adevărat concert rock, pop,
jazz sau clasic.
BASS
În timpul redării, îmbunătăţiţi
înaltele, başii şi efectul de sunet
surround.
BOOST
TRE/BASS
STANDARD
yy Apăsând BASS BLAST de pe aparat, puteţi
selecta direct efectul STANDARD sau BASS.
Vă puteți bucura de efectul
sonor STADION DE FOTBAL.
Oferă sunet echilibrat.
Intensifică gama medie pentru
amplificarea sunetului.
Amplifică înaltele şi joasele.
Puteţi beneficia de sunet
optimizat.
3
Operare
NATURAL
FLAT
yy Este posibil să fie necesară resetarea
modului audio, după schimbarea intrării,
uneori chiar și după schimbarea piesei
audio.
Descriere
Puteţi beneficia de un sunet
confortabil şi natural.
FOOT BALL
,,Notă
yy La unele difuzoare este posibil ca sunetul să
nu se audă sau să se audă un sunet slab, în
funcţie de modul de sunet.
28 Operare
Operaţiuni avansate
Înregistrare pe USB
Puteţi înregistra pe USB diferite surse de sunet.
(CD, AUX, PORTABLE, Tuner, USB)
3
1. Conectaţi dispozitivul USB la aparat.
2. Selectați o funcție apăsând FUNCTION.
Înregistrarea unei piese/unui fişier – După
redarea piesei/fişierului dorit, o/îl puteţi
înregistra pe dispozitivul USB.
Înregistrarea tuturor pieselor/fișierelor - Puteți
înregistra pe USB după oprirea stării.
Operare
Înregistrarea listei programate - După ce aţi
ajuns la lista programului, o puteţi înregistra pe
USB. (Consultaţi pagina 19)
3. Începeţi înregistrarea apăsând USB REC pe
telecomandă sau
USB REC. de pe unitate.
-În cazul în care conectaţi USB1 cât şi USB2,
apăsaţi USB REC de pe telecomandă sau
USB REC. de pe unitate, atunci când
USB1 sau USB2, pe care doriţi să înregistraţi,
luminează intermitent în fereastra de afişaj.
4. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi Z ENTER de
pe telecomandă sau I de pe unitate.
Întreruperea înregistrării
În timpul înregistrării, apăsaţi d/M de pe
telecomandă sau T de pe unitate pentru a
întrerupe înregistrarea. Apăsaţi din nou butonul
pentru a reîncepe înregistrarea.
(Numai Tuner, AUX, PORTABLE)
Pentru a selecta rata de
eşantionare şi viteza la
înregistrare
1. Apăsaţi USB REC de pe telecomandă sau
USB REC. de pe unitate pentru mai mult
de 3 secunde.
2. Utilizaţi C/V de pe telecomandă sau
Y/U de pe unitate pentru a selecta rata
de biți.
3. Apăsaţi din nou USB REC de pe telecomandă
sau
USB REC. de pe unitate pentru a
selecta viteza de înregistrare.
4. Apăsaţi C/V de pe telecomandă sau
Y/U de pe unitate pentru a selecta viteza
de înregistrare dorită : (Numai AUDIO CD)
X1 SPEED
- Puteţi asculta muzica în timp ce o înregistraţi.
X2 SPEED
- Puteţi doar să înregistraţi fişierul cu muzică.
5. Apăsaţi USB REC de pe telecomandă sau
USB REC. de pe unitate pentru a finaliza
setarea.
Operare 29
Copiere USB
,,Notă
Cu ajutorul funcţiei USB puteţi copia diferite surse
de sunet între USB1 şi USB2.
yy Puteţi verifica pe ecran procentul de
înregistrare pentru înregistrare USB în
timpul înregistrării. (Numai CD MP3/WMA)
1. Conectați un dispozitiv USB inclusiv fișierele
audio la USB1 și selectați funcția USB 1.
yy În timpul înregistrării MP3/WMA nu există
sunet.
2. Conectaţi un alt dispozitiv USB la USB2.
yy Când opriţi înregistrarea în timpul redării,
va fi stocat fişierul înregistrat la momentul
respectiv (Cu excepţia fişierelor MP3/WMA)
3. Începeţi înregistrarea apăsând USB REC de pe
telecomandă sau
USB REC. de pe unitate.
4. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi Z ENTER de
pe telecomandă sau I de pe unitate.
Fiţi responsabil,
respectaţi drepturile de autor
yy Dacă înregistrarea USB nu funcţionează,
pe display apar mesaje precum „NO USB”,
„ERROR”, „USB FULL” sau „NO REC”.
3
yy Pentru înregistrare USB nu poate fi folosit un
cititor multicard şi nici un HDD extern.
Operare
Efectuarea de copii neautorizate după
materiale protejate a copiere, inclusiv software,
fişiere, emisiuni şi înregistrări de sunet, poate fi
considerată o încălcare a drepturilor de autor
şi poate constitui infracţiune. Echipamentul nu
trebuie utilizat în astfel de scopuri.
yy Nu scoateți dispozitivul USB şi nu opriţi
aparatul în timpul înregistrării pe USB. În caz
contrar, poate fi creat un fișier incomplet,
care nu este șters din PC.
yy Dacă faceţi o înregistrare pentru o perioadă
lungă, se înregistrează un fişier cu 512
Mbytes.
yy Nu puteţi stoca în memorie mai mult de
2000 fișiere.
yy Nu puteți înregistra în modul AUTO DJ.
yy În cazul în care fișierele MP3/WMA nu sunt
suportate, înregistrarea fișierelor poate fi oprită.
yy Va fi stocat astfel.
AUDIO CD
MP3/WMA
Alte surse*
Tuner
*: AUX şi similar.
Tuner: Frecvența curentă de înregistrare este
indicată.
30 Operare
Setarea ceasului
Folosirea playerului ca ceas
deșteptător
1. Porniţi aparatul.
1. Porniți aparatul.
2. Apăsați lung CLOCK.
2. Apăsați lung ALARM.
3. Selectați modul ceas apăsând C/V pe
telecomandă.
3. Apăsați C/V pe telecomandă pentru a
schimba orele și munitele și apăsați RDS/SET
pentru a salva.
- AM 12:00 (pentru afişare separată AM şi PM)
sau 0:00 (pentru afişarea timpului cu 24 ore)
4. Apăsaţi RDS/SET pentru a confirma selecţia.
5. Selectați orele apăsând C/V pe
telecomandă.
6. Apăsaţi RDS/SET.
3
Operare
7. Selectați minutele apăsând C/V pe
telecomandă.
8. Apăsaţi RDS/SET.
Setarea orei cu ajutorul
aplicației “Music Flow
Bluetooth”
Instalați aplicația “Music Flow Bluetooth” pe
dispozitivul dvs. Android. (Consultaţi pagina 24)
Ora unităţii dvs. va fi sincronizată automat
cu dispozitivul dvs. prin activarea conexiunii
Bluetooth prin aplicația “Music Flow Bluetooth”.
4. Apăsați C/V pe telecomandă pentru
a selecta funcția și apăsați RDS/SET pentru a
salva.
-- Apăsați C/V pentru a selecta un Nr.
memorie când selectați Tuner și apoi apăsați
RDS/SET. Dacă nu există un Nr. memorie, acest
pas este omis.
5. Apăsați C/V pe telecomandă pentru a
schimba volumul și apăsați RDS/SET pentru a
salva. Pictograma de ceas “(“ indică alarma.
,,Notă
yy Dacă setaţi ora ceasului, puteţi verifica ora
apăsând CLOCK chiar şi când playerul este
oprit.
yy Puteți seta alarma după ce setați ora.
yy Dacă setaţi ora ceasului şi alarma, puteţi
verifica pictograma alarmei “(“ apăsând
CLOCK chiar şi când playerul este oprit.
yy Dacă setaţi ora ceasului şi alarma, puteţi
verifica pictograma alarmei “(“ şi
informaţiile de setare apăsând ALARM chiar
şi când aparatul este oprit.
yy Puteți alege modul ALARM pornit/oprit
apăsând ALARM.
Operare
31
Setarea opţiunii de oprire
automată
Apăsați SLEEP repetat pentru a selecta timpul de
întârziere între 10 și 180 de minute. După acest
timp, aparatul se va stinge.
Pentru a anula funcția de adormire, apăsați SLEEP
repetat până când ”SLEEP 10” este afișat, apoi apăsați
SLEEP din nou până când ”SLEEP 10” este afișat.
,,Notă
yy Puteți verifica timpul rămas până când
aparatul se va opri.
yy Apăsaţi SLEEP. Pe display apare timpul
rămas.
Apăsați SLEEP o dată. Ecranul va fi iluminat doar
pe jumătate. Pentru a anula, apăsați SLEEP repetat
până la întunecare totală.
,,Notă
Toate LED-urile se sting când Reostatul este
folosit.
Operare
Dimmer
3
32 Operare
Oprire automată
Această unitate se va închide automat pentru a se
economisi consumul de energie electrică în cazul
în care unitatea principală nu este conectată la un
dispozitiv extern şi nu este utilizată timp de 20 de
minute.
Aparatul se va opri singur după șase ore dacă
unitatea principală a fost conectată la un alt
dispozitiv cu ajutorul intrărilor analog.
Cum să deconectați rețeaua wireless
sau dispozitivul wireless.
3
Opriți aparatul prin apăsarea butonul de pornire
mai mult de 5 secunde.
Operare
AUTO POWER activă
Această unitate pornește automat la semnalul
uneia dintre surse: televizor LG sau Bluetooth
Dacă încercați să conectați dispozitivul dvs
Bluetooth, această unitate pornește și se
conectează cu dispozitivul dvs Bluetooth. Puteți
rula muzica dvs.
,,Notă
yy În funcție de dispozitivul conectat, această
funcție poate să nu funcționeze.
yy În funcție de dispozitivul conectat, este
posibil ca unitatea să fie pornită, dar funcția
Bluetooth să nu fie conectată.
yy Dacă deconectați Bluetooth-ul de la această
unitate, unele dispozitive Bluetooth vor
încerca in mod continuu să se conecteze la
unitate. De aceea se recomandă deconectarea
conexiunii înainte de a opri unitatea.
Comutarea automată a
funcţiei
Această unitate recunoaște semnalele de intrare
ca Bluetooth și LG TV, apoi comută automat pe
funcția corespunzătoare.
Când conectați dispozitivul
Bluetooth
Când conectați dispozitivul Bluetooth la acest
aparat, funcția Bluetooth este selectată. Redați
muzica pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
Când televizorul LG este conectat
Când porniți televizorul dvs. LG conectat prin LG
Sound Sync, această unitate își schimbă funcția la
LG TV. Puteți asculta sunetul televizorului dvs.
,,Notă
yy Această funcție nu este valabilă în timpul
înregistrării sau a ștergerii.
yy Această funcție funcționează doar cu
dispozitive care au fost deja conectate.
LG Sound Sync
yy Dacă se încearcă conectarea cu aplicația
“Music Flow Bluetooth”, funcția Bluetooth a
acestei unități va porni.
Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla
prin intermediul telecomenzii televizorului dvs.
împreună cu LG Sound Sync. Este compatibil
cu televizoare LG care suportă LG Sound Sync.
Verificați dacă televizorul dvs. are logo-ul LG Sound
Sync.
yy Dacă porniți unitatea folosind funcția LG TV
sau Bluetooth, funcția potrivită a acestei
unități este pornită.
Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii
televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără
sonor.
yy Dacă v-ați sincronizat deja cu această unitate,
această unitate va porni automat cu ajutorul
unei surse de intrare când unitatea este oprită.
Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați
manualul de instrucţiuni al televizorului.
yy Dacă opriți unitatea prin apăsarea butonului
de oprire mai mult de 5 secunde, funcția Auto
Power On este dezactivată. Pentru a o activa,
porniți unitatea.
Operare 33
,,Notă
yy Puteți utiliza telecomanda acestei unităţi şi
în timp ce este activat LG Sound Sync. Dacă
utilizați telecomanda televizorului din nou,
unitatea se va sincroniza cu televizorul.
yy Când conexiunea se întrerupe, verificați
următoarele elemente la aparat și la
televizorul dvs.: alimentarea, funcția.
yy Verificați starea acestei unități și conexiunea
în cazurile specificate mai jos atunci când
utilizați LG Sound Sync.
-- Deconectați unitatea.
-- Schimbarea funcţiei la celelalte moduri.
-- Deconectarea de la reţeaua fără fir din
cauza interferenţelor sau a distanţei.
yy Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă
de fabricanţii sau de modelele televizorului
dvs.
yy La conectarea LG Sound Sync când aplicația
“Music Flow Bluetooth” este conectată,
controlul prin intermediul aplicației este
disponibil.
yy Dacă ați oprit unitatea direct apăsând 1/!
(Pornit), LG Sound Sync va fi deconectat.
Pentru a folosi această funcție din nou,
trebuie să reconectați televizorul și unitatea.
yy Dacă un televizor LG este conectat când
folosiți Bluetooth, Bluetooth este
deconectat și televizorul LG este conectat.
yy Dacă încercați să schimbați funcția folosind
funcția LG TV, volumul se va schimba
conform nivelului volumului televizorului LG.
2. Apăsați FUNCTION până când funcția LG TV
este selectată..
3. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a
asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
Meniul de setare a televizorului [ [Sound]
[ [TV Sound output] [ [LG Sound Sync
(Wireless)]
Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul ”PAIRED”
timp de 3 secunde, și apoi se poate observa
mesajul „LG TV” pe fereastra de afișaj în cazul în
care conexiunea între unitate şi televizor a fost
efectuată în mod normal.
3
Operare
yy Timpul necesar pentru a opri acest aparat
depinde de tipul televizorului dvs.
1. Porniți unitatea apăsând 1 (Pornit) pe
telecomandă.
34 Depanare
Depanare
Problema
Cauze & Soluţii
yy Opriţi această unitate şi aparatul extern conectat (TV, woofer, DVD-player,
amplificator, etc.), după care porniţi-l din nou.
Unitatea funcţionează
defectuos.
yy Deconectaţi cablul de alimentare al acestei unităţi şi al aparatului extern
conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercaţi
reconectarea lor.
yy Este posibil ca setările anterioare să nu fie salvate când dispozitivul este oprit.
yy Cablul de alimentare nu este conectat. Conectaţi cablul de alimentare.
Nu există curent.
Nu există sunet.
4
yy Verificaţi dacă nu este o pană de curent.
Verificaţi starea utilizând alte echipamente electronice.
yy Verificaţi dacă aţi selectat funcţia corectă. Apăsaţi FUNCTION şi verificaţi
funcţia selectată.
yy Verificați dacă Difuzoarele sunt conectate corect. Cablurile difuzoarelor
conectate corect.
Depanare
yy Aţi introdus un disc care nu poate fi redat.
Introduceţi un disc care poate fi redat.
Aparatul nu începe
redarea.
yy Nu aţi introdus niciun disc. Introduceţi un disc.
yy Discul este murdar. Curăţaţi discul. (Consultaţi pagina 37)
yy Discul este introdus invers. Puneţi discul cu eticheta sau faţa tipărită în sus.
yy Antena este poziţionată sau conectată incorect. Conectaţi antena corect.
Posturile radio nu pot fi
recepţionate bine.
Telecomanda nu
funcţionează corect.
yy Intensitatea semnalului postului radio este prea mică.
Efectuaţi acordul manual al postului.
yy Nu a fost presetat niciun post sau posturile presetate au fost şterse (când se
face recepţia cu scanarea posturilor presetate).
Presetaţi câteva posturi radio, a se vedea pagina 26 pentru detalii.
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
Folosiţi telecomanda pe o distanţă de maxim 7 m.
yy Există un obstacol între telecomandă şi aparat. Îndepărtaţi obstacolul.
yy Bateria telecomenzii este consumată. Înlocuiţi bateriile cu unele noi.
LG Sound Sync nu
funcţionează.
yy Verificaţi dacă televizorul dvs. LG suportă LG Sound Sync.
yy Verificați conexiunea LG Sound Sync.
yy Verificaţi setarea sunetului televizorului dvs. şi a acestei unităţi.
Anexă 35
Specificaţii generale
Generalităţi
Cerinţe de alimentare
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Consum de curent
Standby rețea: 0,4 W
(Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Dimensions (W x H x D)
(206 x 308 x 284) mm
Greutate netă (aprox.)
3 kg
Temperatura de operare
5 °C - 35 °C
Umiditatea de operare
5 % - 90 %
Alimentare curent Bus
5 V 0 500 mA
Intrări
AUX IN
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA jack (L, R)
Port In
1.2 Vms (3.5 mm mufă stereo)
RADIO
Interval de frecvenţe FM
între 87,5 şi 108,0 MHz sau între 87,50 şi 108,00 MHz
Ieșire totală
700 W
Frontal
230 W X 2 (3 Ω la 1 kHz)
Subwoofer
240 W (3 Ω la 1 kHz)
THD
20 %
CD
Frecvenţă de răspuns
100 - 20000 Hz
Raport semnal-zgomot
75 dB
Dinamică
75 dB
Anexă
Amplificator
5
36 Anexă
Difuzor specificaţii
Difuzor faţă
Tip
2 căi 2 difuzoare
Impedanţă
3Ω
Procentaj putere absorbită
230 W
Putere absorbită max.
700 W
Dimensiuni nete (l x h x a)
(266 x 306 x 263) mm
Greutate netă
3,1 kg
Subwoofer difuzor
Tip
1 căi 1 difuzoare
Impedanţă
3Ω
Procentaj putere absorbită
240 W
Putere absorbită max.
480 W
Dimensiuni nete (l x h x a)
(266 x 306 x 324) mm
Greutate netă
4,7 kg
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
5
Anexă
Anexă 37
Întreţinere
Manevrarea aparatului
Observaţii cu privire la discuri
Manevrarea discurilor
Nu lipiţi hârtie sau bandă pe disc.
Când transportaţi aparatul
Depozitarea discurilor
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
După redare, puneţi discul în carcasa sa. Nu
expuneţi discul la lumina solară directă sau la
surse de căldură şi nu-l lăsaţi într-o maşină parcată
expusă la lumina solară directă.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
Curăţarea discurilor
Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
Ştergerea cu o presiune prea mare poate deteriora
suprafaţa.
Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material plastic să
vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.
Curăţarea aparatului
Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul,
benzina, tinerul, agenţii de curăţare disponibili
pe piaţă sau spray antistatic special pentru
înregistrările vechi pe vinil.
Mărci comerciale şi
licenţe
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Aparatul este un dispozitiv de precizie, care
foloseşte o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică şi
piesele de acţionare a discului sunt murdare sau
uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru
detalii, contactaţi cel mai apropiat centru de service
autorizat.
Anexă
Întreţinerea aparatului
5
Tehnologia fără fir Bluetooth® permite contactul
radio între dispozitive electronice. Conectarea
dispozitivelor individuale cu ajutorul tehnologiei
fără fir Bluetooth® nu presupune nicio taxă.
Un telefon mobil cu tehnologie fără fir
Bluetooth® poate fi folosit prin Cascade dacă
conexiunea a fost realizată prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth®. Cuvântul de
marcă și logo-urile Bluetooth® reprezintă
proprietatea Bluetooth SIG,Inc. și folosirea
acestor mărci de LG Electronics se face sub
licență.
Alte mărci înregistrate și denumiri comerciale
sunt cele ale deținătorilor acestora.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement