LG LHB655 Owner's manual

LG LHB655 Owner's manual
MANUAL DE UTILIZARE
Sistem 3D
Blu-ray™/ DVD
Home Cinema
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul şi să-l
păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
LHB655 (LHB655, S65T1-S, S65T1-C, S65T1-W)
LHA755 (LHA755, S65T1-S, S65T1-C, S65T1-W)
2
Să începem
Informaţii pentru
siguranţă
1
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o
bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE
CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU
LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul săgeţii
încadrat într-un triunghi echilateral
este destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unei tensiuni
periculoase neizolate în incinta
produsului, care ar putea avea o valoare suficientă
pentru a constitui un risc de electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul cu
privire la prezenţa unor instrucţiuni
importante de operare şi întreţinere
(service) în documentaţia care însoţeşte produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de
flori.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament întrun spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un
element similar.
PRECAUŢII: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată
în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică).
Acest produs poate se poate defecta datorită
șocului electric.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se instala în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea şi o funcţionare optimă a produsului,
precum şi de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe
o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie
PRECAUŢII: Acest produs utilizează un sistem laser.
Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs,
citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l
pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită
lucrări de întreţinere, contactaţi un service autorizat.
Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea
altor proceduri decât cele specificate aici pot
provoca expuneri periculoase la radiaţii.
Pentru a preveni expunerea directă la razele laser,
nu încercaţi să deschideţi incinta.
PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie
amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnă ca un circuit electric să
alimenteze doar acest aparat, fără alte prize
sau circuite secundare. Consultaţi pagina de
specificaţii din acest manual de utilizare pentru
mai multă siguranţă. Nu supraîncărcaţi prizele.
Prizele cu suprasarcină, prizele şi cablurile slăbite
sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau
deteriorate, ori cu izolaţia ruptă, sunt periculoase.
Oricare dintre aceste situaţii poate provoca
electrocutare sau incendiu. Examinaţi periodic
cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat
scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi aparatul şi
înlocuiţi cablul cu unul identic, printr-un service
autorizat. Protejaţi cablul de alimentare împotriva
abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi
răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o uşă sau
călcarea sa. Acordaţi o atenţie specială ştecărelor,
prizelor şi punctului în care cablul iese din aparat.
Dispozitivul de deconectare este stecherul
de alimentare. In caz de urgenta, stecherul de
alimentare trebuie sa ramana usor accesibil.
Să începem
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
Eliminarea vechiului aparat
1. Toate produsele electrice şi electronice
trebuie eliminate separat de deşeurile
menajere municipale prin unităţi de
colectare dedicate, desemnate de
guvern sau de autorităţile locale.
2. Eliminarea corectă a vechiului
dvs. aparat va ajuta la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor.
3. Pentru informaţii mai detaliate despre
eliminarea vechiului dvs. aparat,
contactaţi biroul local, serviciul de
eliminare a deşeurilor sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea deşeurilor de baterii/acumulatoare
1. Acest simbol poate fi asociat cu
simboluri de elemente chimice pentru
mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb
(Pb)
Pb dacă bateria conţine o cantitate
mai mare de 0,0005% de mercur,
0,002% de cadmiu sau 0,004% de
plumb.
Pb
2. Toate bateriile/acumulatoarele
trebuie eliminate separat de deşeurile
menajere municipale prin unităţi de
colectare dedicate, desemnate de
guvern sau de autorităţile locale.
3. Eliminarea corectă a vechilor dvs.
baterii/acumulatoare va ajuta la
prevenirea potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător
şi sănătăţii oamenilor.
4. Pentru informaţii mai detaliate despre
eliminarea vechilor dvs. baterii/
acumulatoare, contactaţi biroul local,
serviciul de eliminare a deşeurilor sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
1
Să începem
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau
a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateţi
bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmaţi
paşii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni
contaminarea mediului şi posibilele pericole pentru
sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria
veche în recipientul corespunzător de la punctele
de colectare desemnate. Nu aruncaţi bateriile sau
acumulatorul împreună cu deşeurile menajere.
Se recomandă să utilizaţi sistemele locale de
rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatori.
Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum
ar fi la soare, la foc sau similar.
3
4
Să începem
Declarație de Conformitate
1
Să începem
Prin aceasta, LG Electronics European Shared
Service Center B.V. declară că acest 3D BLU-RAY
HOME CINEMA îndeplinește cerințele esențiale
și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/
EC. Declarația de Conformitate integrală poate fi
solicitată la următoarea adresă poștală:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
sau poate fi solicitată de pe site-ul nostru dedicat
DoC:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Acest dispozitiv este un sistem de transmisie de
bandă largă 2,4 GHz, destinat utilizării în toate
statele UE și țările EFTA.
Să începem
5
Observaţie importantă pentru
sistemul TV color
yy Datortă faptului că AACS (Sistemul avansat
de acces al conținutului) este aprobat ca fiind
sistemul de protecție al conținutuilui pentru
formatul de disc Blu-ray, există anumite restricții
ca și în cazul utilizării CSS (Sistemul de criptare
a conținutului) pentru formatul DVD, asupra
emiterii semnalului analog, playback-ului și a
conținutului protejat AACS. Utilizarea acestui
produs şi restricţiile impuse acestui produs pot
varia în funcţie de momentul achiziţiei, deoarece
aceste restricţii pot fi adoptate şi/sau modificate
de către AACS după fabricarea acestui produs.
Sistemul color al acestui player diferă în funcţie de
discul care este redat în momentul respectiv.
yy Mai mult, BD-ROM Mark și BD+ sunt folosite și ca
sisteme de protecție a conținutului pentru discul
Blu-ray care impune anumite restricții, inclusiv
restricții legate de playback pentru conținutul
protejat BD-ROM Mark și/sau BD+. Pentru a
obţine informaţii suplimentare cu privire la
AACS, marca BD-ROM, BD+ sau la acest produs,
vă rugăm să contactaţi un centru de service
autorizat pentru clienţi.
yy Televizoarele cu multisistem de culori modifică
sistemul de culoare automat, în funcţie de
semnalul de intrare. În cazul în care sistemul de
culoare nu se modifică automat, opriţi aparatul şi
apoi porniţi-l, pentru a vedea imaginile normale
pe ecran.
yy Multe discuri BD-ROM/DVD au un cod de
protecţie la copiere. Din cauza acestui lucru,
trebuie să conectaţi playerul numai direct la
televizor, nu la un video recorder. Conectarea
la un video recorder determină o imagine
distorsionată la discurile protejate la copiere.
yy Acest produs dispune de tehnologie de protejare
a drepturilor de autor, care este protejată prin
patente. SUA şi prin alte drepturi de proprietate
intelectuală. Folosirea acestei tehnologii de
protecţie a drepturilor de autor trebuie autorizată
de către Rovi şi este destinată pentru utilizare
domestică şi pentru alte tipuri de vizionări
limitate, dacă nu există o altă autorizare din
partea Rovi. Demontarea şi dezasamblarea sunt
interzise.
yy Potrivit legii americane a drepturilor de autor
şi a legilor drepturilor de autor din alte ţări,
înregistrarea, utilizarea, afişarea, distribuirea
sau revizuirea neautorizată a programelor
TV, casetelor video, discurilor BD-ROM, DVDurilor, CD-urilor şi a altor materiale face obiectul
răspunderii civile şi/sau penale.
De exemplu, dacă playerul redă un disc înregistrat
în sistemul de culori NTSC, imaginea este redată ca
semnal NTSC.
Numai un televizor cu multisistem de culori poate
recepţiona toate semnalele emise de player.
yy Dacă aveţi un televizor cu sistem de culori PAL,
veţi vedea numai imagini distorsionate dacă
utilizaţi discuri sau conţinuturi video înregistrate
în sistem NTSC.
yy Chiar dacă discul înregistrat în sistemul de
culoare NTSC este afişat corect pe televizorul
dvs., este posibil să nu fie înregistrat corect pe
recorderul dvs.
>>Precauţii
yy Dacă vizionaţi conţinut 3D o perioadă mai
lungă, puteţi ameţi sau obosi.
yy Persoanelor cu invalidităţi, copiilor şi
femeilor gravide nu li se recomandă să
vizioneze un film în modul 3D.
yy Dacă aveţi dureri de cap, ameţeală sau
sunteţi obosit când vizionaţi conţinut în
format 3D, se recomandă insistent să opriţi
redarea şi să vă odihniţi până când vă simţiţi
bine.
1
Să începem
Observaţii cu privire la drepturile de
autor
6
Cuprins
Cuprins
31
Efect de sunet
4
Operare
32
32
33
33
33
34
Afişajul Meniu de start
– Utilizarea meniului [Acasă]
Redarea dispozitivelor legate
– Redarea unui disc
– Redarea discurilor Blu-ray 3D
– Redarea unui fişier de pe un disc/
dispozitiv USB
– Redarea unui fișier pe dispozitivul
android
– Redarea unui fişier de pe un server în
reţea
Conectarea la serverul rețelei proprii
pentru PC
– Despre software-ul PC SmartShare
– Descărcarea software-ului PC
SmartShare
– Instalarea software-ului PC
SmartShare
– Partajare fișiere și dosare
– Cerințele sistemului
Redare generală
– Operaţiuni de bază pentru conţinut
video şi audio
– Operaţiuni de bază pentru conţinut
foto
– Folosirea meniului discului
– Reluarea redării
– Memorarea ultimei scene
On-Screen Display
– Pentru a controla redarea video
– Pentru a controla vizualizarea foto
Redare avansată
– Redare repetată
– Repetarea unei anumite porţiuni
– Redarea din timpul selectat
– Selectarea unei limbi pentru subtitrare
– Ascultarea unui alt sunet
– Vizionarea dintr-un unghi diferit
– Modificarea formatului imaginii TV
– Schimbarea paginii cu coduri de
subtitrare
– Modificarea modului imagine
1
Să începem
2
8
8
9
9
9
10
11
11
12
13
13
Informaţii pentru siguranţă
Introducere
– Discuri care pot fi redate şi simboluri
utilizate în acest manual
– Despre afişarea simbolului “7”
– Cod regional
– Selectare sistem
Telecomanda
Panoul frontal
Panoul din spate
Poziţionarea sistemului
Conectarea difuzoarelor
– Ataşarea difuzoarelor la player
2
Conectare
36
14
15
15
37
37
38
38
16
17
17
17
18
19
19
20
Conexiuni la televizor
– Ce este SIMPLINK?
– Funcţie ARC (Audio Return Channel)
(Canal retur audio)
– Setarea rezoluţiei
Conectarea antenei
Conexiuni la aparatul extern
– Conexiune AUX
– Conexiune OPTICAL IN
Conectare la reţeaua locală
– Conexiune de reţea cu fir
– Configurarea reţelei cu fir
3
Setarea sistemului
22
23
23
Setări iniţiale
Setări
– Efectuarea setărilor din Setup
(Configurare)
– Meniul [REŢEA]
– Meniul [DISPLAY]
– Meniu [LIMBĂ]
– Meniu [AUDIO]
– Meniul [BLOCHEAZĂ]
– Meniul [ALTELE]
24
25
26
27
28
29
35
36
36
36
36
38
38
39
39
40
40
41
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
Cuprins
45
45
45
46
46
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
48
49
49
51
52
53
– Vizualizarea informaţiilor despre
conţinut
– Modificarea modului de vizualizare a
listei conţinutului
– Selectarea unui fişier de subtitrare
– Ascultarea muzicii în timpul unei
expuneri de diapozitive
– Redarea fişierului codat în 3D
Caracteristici avansate
– Bucuria BD-Live™
– LG AV Remote
– Mod sunet privat
Operaţiuni la radio
– Pentru a asculta la radio
– Presetarea posturilor radio
– Ştergerea unui post salvat
– Ştergerea tuturor posturilor salvate
– Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe
– Vedeţi informaţiile despre un post
radio
Utilizarea tehnologiei BLUETOOTH®
– Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele BLUETOOTH
Sincronizare sunet LG
Folosirea Premium
Bucurați-vă de sistemul Audio LG Multiroom (LG Music Flow)
5
Depanare
54
54
55
56
56
56
56
Depanare
– General
– Reţea
– Imagine
– Sunet
– Suport pentru clienţi
– NOTĂ PRIVIND SOFTWARE-UL
OPEN SOURCE
7
6
Anexă
57
Folosirea telecomenzii livrate la un
televizor
– Setarea telecomenzii pentru a o putea
utiliza la televizorul dvs.
Actualizarea software-ului reţelei
– Notificare de actualizare a reţelei
– Actualizare software
Informaţii suplimentare
– Cerinţe pentru fişiere
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– Despre DLNA
– Anumite cerinţe de sistem
– Notă cu privire la compatibilitate
Specificaţii pentru ieşirea audio
Lista codurilor regionale
Lista codurilor de limbă
Mărci comerciale şi licenţe
Specificaţii
Întreţinere
– Manevrarea aparatului
– Observaţii cu privire la discuri
Informaţii importante legate de serviciile
de reţea
57
58
58
58
60
60
61
62
62
62
63
64
65
66
68
70
70
70
71
O parte din conţinutul acestui manual poate fi diferit de player-ul dvs. în funcţie de software-ul
player-ului sau de furnizorul de servicii.
1
2
3
4
5
6
8
Să începem
Introducere
1
Discuri care pot fi redate şi simboluri utilizate în acest manual
Să începem
Mediu/termen
Logo
Simbol
e
Descriere
yy Discurile – cum ar fi filmele – care pot fi
cumpărate sau închiriate.
yy Discuri „Blu-ray 3D” şi „Blu-ray 3D ONLY”.
yy Discuri BD-R/RE înregistrate în format BDAV.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy Discuri BD-R/RE care conţin fişiere film, muzică
sau foto.
yy ISO 9660+JOLIET, format UDF şi UDF Bridge
yy Discurile – cum ar fi filmele – care pot fi
cumpărate sau închiriate.
yy Numai în mod video finalizat
yy Suportă şi discurile dual layer
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
o
Format AVCHD finalizat
y
u
i
yy Discuri DVD±R/RW care conţin fişiere film,
muzică sau foto.
yy ISO 9660+JOLIET, format UDF şi UDF Bridge
DVD-RW (VR)
r
Numai în mod VR finalizat
Audio CD
t
Audio CD
CD-R/RW
y
u
i
yy Discuri CD-R/RW care conţin fişiere film, muzică
sau foto.
yy ISO 9660+JOLIET, format UDF şi UDF Bridge
Notă
–
,
Reprezintă note speciale şi caracteristici cu privire
la operare.
Precauţii
–
>
Reprezintă măsuri de precauţie pentru prevenirea
posibilelor deteriorări cauzate de abuzuri.
Să începem
,,Notă
yy În funcţie de setările echipamentului de
înregistrare sau ale discului CD-R/RW (sau
DVD±R/RW) însuşi, unele discuri CD-R/RW
(sau DVD±R/RW) nu pot fi redate pe aparat.
yy Este posibil ca discurile BD-R/RE, DVD±R/
RW şi CD-R/RW înregistrate pe un computer
personal sau pe un DVD sau CD Recorder să
nu poată fi redate dacă discul este deteriorat
sau murdar, ori dacă pe lentila playerului
există impurităţi sau condens.
yy Dacă înregistraţi un disc pe un computer
personal, chiar dacă este înregistrat întrun format compatibil, există cazuri în
care nu poate fi redat, din cauza setărilor
software-ului folosit pentru crearea discului.
(Consultaţi informaţiile mai detaliate ale
producătorului software-ului).
yy Acest player necesită discuri şi înregistrări
care să întrunească anumite standarde
tehnice pentru obţinerea unei redări
optime, de calitate.
yy DVD-urile preînregistrate sunt setate
automat pentru aceste standarde. Există
multe tipuri diferite de formate de discuri
care pot fi înregistrate (inclusiv CD-R care
conţin fişiere MP3 sau WMA), iar acestea
necesită anumite condiţii preexistente
pentru a fi compatibile.
yy Clienţii trebuie să reţină că au nevoie de
permisiune pentru a descărca fişiere MP3/
WMA şi muzică de pe Internet. Compania
noastră nu are dreptul de a acorda această
permisiune. Permisiunea trebuie cerută
întotdeauna posesorului drepturilor de
autor.
yy Trebuie să setaţi opţiunea de format al
discului pe [Mastered] pentru ca discurile să
fie compatibile cu playerele LG, atunci când
formataţi discuri reinscriptibile. Când setaţi
opţiunea pe Sistem live (Live System), nu
le puteţi utiliza pe un player LG. (Mastered/
Live File System: sistem de format al discului
pentru Windows Vista)
Despre afişarea simbolului
“7”
“7” poate apărea pe ecranul televizorului în timpul
operării şi înseamnă că funcţia explicată în acest
manual de utilizare nu este disponibilă la acel
mediu.
Cod regional
Acest aparat are un cod regional înscripționat pe
aparat. Acest aparat poate reda doar discuri BDROM sau DVD etichetate la fel ca aparatul sau ”ALL”
(”TOATE”).
Selectare sistem
Scoateţi discul din aparat, dacă există, deschideţi
platanul discului folosind butoanele
B (OPEN/CLOSE) (Deschidere/Închidere) şi apoi
ţineţi apăsat M (PAUSE) timp de peste cinci secunde
pentru a putea selecta un sistem (PAL, NTSC, AUTO)
1
Să începem
yy În funcţie de software-ul folosit la
înregistrare şi de finalizare, este posibil ca
unele discuri înregistrate (CD-R/RW,
DVD±R/RW, BD-R/RE) să nu poată fi redate.
9
10
Să începem
Telecomanda
1
FUNCTION
Să începem
• • • • • • a • • • • • • • • • • • • c • • • • • •
FUNCTION: Schimbă
modul de
FUNCTION
intrare.
SPEAKER LEVEL: SeteazăFUNCTION
nivelul
sunetului difuzorului dorit.
SOUND EFFECT: Selectează
un
INFO/MENU
mod de efect pentru sunet.
VOL +/-: Reglează volumul
difuzorului.
OPTICAL/ TV SOUND: Schimbă
modul de intrare pe optic direct.
MUTE: Anulează sonorul
aparatului.
SUBTITLE: Selectează
o limbă
INFO/MENU
pentru subtitrare.
1 (POWER): Comută playerul pe
deschis (ON) sau pe închis (OFF).
INFO/MENU
B (OPEN/CLOSE): Ejectează şi
preia discul.
SLEEP: Setează o anumită
perioadă de timp după care
aparatul se opreşte.
INFO/MENU (m): Activează sau
dezactivează afişajul pe ecran.
HOME ( ): Afişează [Link Home]
sau iese din el.
DISC MENU: Accesează meniul
unui disc.
• • • • • • b • • • • • •
Butoane de direcţie (W/S/
A/D): Selectează o opţiune din
meniu.
PRESET +/-: Selectează programul
radio.
TUNING +/-: Pentru acordul
postului radio dorit.
Înlocuirea bateriilor
AA
A(R
03
)
Detaşaţi capacul bateriei aflat în
partea din spate a telecomenzii
şi introduceţi o baterie (AAA) cu
simbolurile 4 şi 5 aliniate corect.
Butoane colorate (R, G, Y, B):
- De utilizat pentru meniurile BDROM. Sunt folosite şi ca butoane
de comenzi rapide pentru
anumite meniuri.
- Buton B: Selectează mono/stereo
în modul FM.
RDS: Radio Data System (Sistem
date radio).
PTY: Pentru vizualizarea tipului de
program RDS.
PTY SEARCH:
Caută tipul programului.
Butoane numerice 0-9:
Selectează opţiunile numerotate
din meniu.
ENTER (b): Confirmă selecţia din
meniu.
CLEAR: Şterge un semn din
meniul de căutare sau o cifră la
setarea parolei.
BACK (1): Ieşire din meniu sau
întoarcere la fereastra anterioară.
REPEAT (h): Repetă secţiunea
sau secvenţa dorită.
TITLE/POPUP: Afişează meniul
titlu al DVD-ului sau meniul
derulant al unui BD-ROM, dacă
există.
AUDIO: Selectează o limbă pentru
audio sau un canal audio.
? : Acest buton nu este
disponibil.
Z (STOP): Opreşte redarea.
d (PLAY): Începe redarea.
• • • • • • d • • • • • •
M (PAUSE/STEP): Întrerupe
redarea.
C/V (SKIP): Trece la
următorul capitol/track/fişier sau
la cel anterior.
c/v (SCAN): Caută înapoi
sau înainte.
Butoane control TV: A se vedea
pagina 57.
Să începem
11
Panoul frontal
a
b
c
1
Să începem
d
a Platan disc
d Port USB
b Fereastra de afişaj
c Butoane operare
R (Deschide / Inchide)
T (Rulează / Pauză)
I (Oprire)
F (Funcţie)
Schimbă sursa de intrare sau funcţia.
-/+ (Volum)
1/! (Power)
a
d
b
c
e
Panoul din spate
a
b
c
d
e
f g h
a Cablu alimentare curent alternativ
f AUX (L/R) INPUT
b Ventilator
g OPTICAL IN
c Conectori difuzoare
h Conector antenă
d Port LAN
e HDMI OUT TO TV
B
12 A
Conectare
F
C
A
Poziţionarea
sistemului
A
G
>>Precauţii
A
A
yy Asiguraţi-vă că copiii nu pun mâna sau un
obiect în canalul difuzorului*.
E
Canalul difuzorului*: Un spaţiu pentru sunet
plin al başilor la difuzor (carcasă).
Conectare
Imaginea următoare prezintă un exemplu de
yy Amplasaţi difuzorul central la o distanţă
poziţionare a sistemului.
AReţineţi că imaginile
sigură, astfel încât să nu fie la îndemâna
D
din aceste instrucţiuni
diferă de aspectul real al
copiilor.
aparatului, fiind folosite în scop explicativ.
Altfel, difuzorul poate să cadă şi să cauzeze
Pentru cel mai bun sunet surround, toate difuzoarele
vătămări corporale şi/sau deteriorarea
2
în afară de subwoofer trebuie amplasate la aceeaşi
bunurilor.
distanţă de poziţia ascultătorului (A). A B C D E F G
yy Difuzoarele conţin piese magnetice, de
B
aceea pe un ecran de televizor CRT sau pe
B
un monitor de PC pot apărea neregularităţi
C
de culoare. Folosiţi difuzoarele la o distanţă
B
CG
suficientă atât faţă de ecranul televizorului,
cât şi faţă de monitorul computerului.
C
G
A
G
A
B A
yy Înainte de a utiliza subwoofer-ul, îndepărtaţi
F
A A
stratul protectiv de vinil.
C
A
A
GB
A
A
A
E
E
A
E
A
A
B
A
D
A
A
E
A ABCD E F G
stânga faţă şi stânga sus (L)/
A A Difuzor
BCD
EE F G
AD E
dreapta
C
F G faţă şi dreapta sus (R):
A A B Difuzor
Amplasaţi difuzoarele frontale în părţile laterale ale
E
A
monitorului sau ecranului, deoarece este posibil să
fie afectată suprafaţa ecranului.
A A B C Difuzorul
D E F central:
G
Amplasaţi difuzorul central deasupra sau
E
A dedesubtul monitorului sau ecranului.
Surround stânga şi Surround stânga
A A B C D Difuzor
E F G
sus (L)/
F G Surround dreapta şi Surround
A B C D E Difuzor
dreapta sus (R):
Amplasaţi aceste difuzoare în spatele poziţiei de
ascultare, orientate uşor spre interior.
E
A
B C D E F Subwoofer:
G
Poziţia subwoofer-ului nu este atât de importantă,
deoarece sunetul başilor nu este foarte direcţionat.
Este totuşi mai bine să amplasaţi subwoofer-ul
aproape de difuzoarele frontale. Orientaţi-l uşor
spre centrul camerei, pentru a reduce ricoşarea
sunetului în pereţi.
C D E F G Unitate
yy Fiţi atenţi să nu zgâriaţi suprafaţa unităţii/
subwooferul atunci când le instalaţi sau
când le mutaţi.
Conectare
Conectarea
difuzoarelor
Ataşarea difuzoarelor la player
2. În anumite cazuri, firele trebuie conectate la
difuzoare.
Conectaţi celălalt capăt al fiecărui fir la difuzorul
corect, conform codului de culoare:
Culoare
conector
Difuzor
Poziţie
Gri (R.R/L)
Spate
Spate dreapta
Albastru (R.R/L)
Spate
Spate stânga
Verde (C)
Centru
Centru
Portocaliu
Subwoofer
Orice poziţie
frontală
Roşu (F.R/L)
Faţă
Faţă dreapta
Alb (F.R/L)
Faţă
Faţă stânga
Pentru conectarea cablului la difuzoare, apăsaţi fiecare plăcuţă din plastic pentru a deschide borna de
conectare aflată la baza fiecărui difuzor. Introduceţi
cablul şi eliberaţi plăcuţa.
Conectaţi banda neagră a fiecărui cablu la
borna marcată cu - (minus), iar celălalt capăt la
borna marcată cu + (plus).
Conectaţi un cablu de woofer la player.
Când conectaţi un cablu de woofer la player,
introduceţi conectorul până când face un clic.
>>Precauţii
yy Asiguraţi-vă că copiii nu pun mâna sau un
obiect în canalul difuzorului*.
Canalul difuzorului* : Un spaţiu pentru
sunet plin al başilor la difuzor (carcasă).
yy Difuzoarele conţin piese magnetice,
prin urmare pe ecranul televizorului
sau pe monitorul computerului pot
apărea neregularităţi cromatice. Utilizaţi
difuzoarele la o distanţă mare atât de
ecranul televizorului, cât şi de monitorul
computerului.
2
Conectare
1. Conectaţi cablurile la aparat.
Potriviţi fiecare bandă (sau marcaj) colorat de
pe fir cu borna de conectare la fel colorată (sau
marcată) de pe partea din spate a aparatului.
Pentru conectarea cablului la aparat, apăsaţi
fiecare plăcuţă din plastic pentru a deschide
borna de conectare. Introduceţi cablul şi
eliberaţi plăcuţa.
13
14
Conectare
Conexiuni la televizor
Dacă aveţi un televizor sau un monitor HDMI, îl
puteţi conecta la acest player cu ajutorul unui
cablu HDMI (tip A, Cablu HDMI™ de mare viteză).
Conectaţi mufa HDMI a playerului la mufa HDMI de
la un televizor sau monitor compatibil HDMI.
Informaţii suplimentare pentru HDMI
yy Când conectaţi un aparat compatibil cu HDMI
sau DVI, asiguraţi-vă în privinţa următoarelor:
-- Încercaţi să opriţi aparatul HDMI/DVI şi acest
player. Porniţi apoi aparatul HDMI/DVI şi
lăsaţi-l circa 30 secunde, apoi porniţi acest
player.
-- Intrarea video a aparatului conectat este
setată corect pentru acest aparat.
2
Conectare
Partea din spate a aparatului
-- Aparatul conectat este compatibil cu intrarea
video 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i
sau 1920 x 1080p.
yy Cu acest player nu funcţionează orice aparat
HDMI sau DVI compatibil HDCP
-- Imaginea nu va apărea corect cu un aparat
non-HDCP.
,,Notă
Kabel HDMI
TV
Setaţi sursa TV pe HDMI (consultaţi manualul de
utilizare al televizorului).
yy Dacă un dispozitiv HDMI conectat nu
acceptă ieşirea audio a playerului, sunetul
de la dispozitivul HDMI poate fi distorsionat
sau poate să nu fie redat.
yy Daca folosiţi conexiune HDMI, puteţi
schimba rezoluţia pentru ieşirea HDMI.
(Consultaţi „Setarea rezoluţiei” la pagina 16).
yy Selectaţi tipul de ieşire video la mufa HDMI
OUT utilizând opţiunea [Setările Color
HDMI] din meniul [Setări] (a se vedea pagina
26)
yy Schimbarea rezoluţiei când conexiunea a
fost stabilită deja poate provoca disfuncţii.
Pentru a rezolva problema, opriţi playerul şi
apoi porniţi-l din nou.
yy Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este
verificată, ecranul televizorului devine negru.
În acest caz, verificaţi conexiunea HDMI sau
deconectaţi cablul HDMI.
yy Dacă se aude un zgomot sau apar linii pe
ecran, verificaţi cablul HDMI (de regulă,
lungimea se limitează la 4,5 m (15 ft.)).
Conectare
Ce este SIMPLINK?
Unele funcţii ale acestui aparat sunt controlate
cu telecomanda televizorului, dacă acest aparat şi
televizorul LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o
conexiune HDMI.
Consultaţi manualul de utilizare al televizorului
pentru detalii cu privire la funcţia SIMPLINK.
Televizorul LG cu funcţie SIMPLINK are afişat logo-ul
de mai sus.
,,Notă
În funcţie de tipul discului sau de starea redării,
este posibil ca unele operaţiuni SIMPLINK să se
manifeste diferit faţă de scopul intenţionat sau
să nu funcţioneze deloc.
Funcţie ARC (Audio Return
Channel) (Canal retur audio)
Funcţia ARC îi permite unui televizor cu capacitate
HDMI să trimită flux audio la ieşirea HDMI OUT a
acestui player.
Pentru a utiliza această funcţie:
-- Televizorul dvs. trebuie să suporte funcţii HDMICEC şi ARC, iar acestea trebuie activate (On).
-- Metoda de configurare pentru HDMI-CEC şi
ARC poate diferi în funcţie de televizor. Pentru
detalii privind funcţia ARC, consultaţi manualul
televizorului.
-- Trebuie să utilizaţi cablul HDMI (Cablu HDMI™ de
mare viteză, de tip A, cu Ethernet).
-- Trebuie să efectuaţi conexiunea cu HDMI IN care
suportă funcţie ARC, utilizând ieşirea HDMI OUT
a acestui player.
-- Puteţi conecta un singur sistem Home Theater la
un televizor compatibil cu ARC.
,,Notă
Pentru a activa funcţia [SIMPLINK / ARC], setaţi
această opţiune la [Pornit]. (pagina 30)
2
Conectare
Funcţiile care pot fi controlate cu telecomanda
televizorului LG: Play (redare), Pause (pauză), Scan
(scanare), Skip (salt), Stop, oprire etc.
15
16
Conectare
Setarea rezoluţiei
Acest player oferă câteva rezoluţii de ieşire pentru
mufele HDMI OUT. Puteţi schimba rezoluţia
utilizând meniul [Setări].
1. Apăsaţi HOME ( ).
2. Folosiţi A/D pentru a selecta [Setări] şi apăsaţi
ENTER (b). Apare meniul [Setări].
2
Conectare
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[DISPLAY] şi apoi apăsaţi D pentru a trece la al
doilea nivel.
4. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Rezoluţie] şi apoi apăsaţi ENTER (b) pentru a
trece la al treilea nivel.
5. Folosiţi W/S pentru a selecta rezoluţia dorită
şi apoi apăsaţi ENTER (b) pentru a confirma
selecţia.
,,Notă
yy Dacă televizorul dvs. nu acceptă rezoluţia pe
care aţi setat-o la player, puteţi seta rezoluţia
pe 576p astfel:
1. Apăsaţi B pentru a deschide platanul
discului.
2. Apăsaţi Z (STOP) timp de peste 5
secunde.
yy Dacă selectaţi manual o rezoluţie şi
apoi conectaţi mufa HDMI la televizor şi
televizorul nu o acceptă, atunci setarea
rezoluţiei se face pe [Auto].
yy Dacă selectaţi o rezoluţie pe care televizorul
dvs. nu o acceptă, va apărea un mesaj de
avertizare. După schimbarea rezoluţiei,
dacă nu vedeţi nimic pe ecran, aşteptaţi 20
secunde şi apoi rezoluţia va reveni automat
la setarea anterioară.
yy Numărul de cadre video 1080p poate fi
setat automat pe 24 Hz sau 50 Hz, în funcţie
de capacitate şi de preferinţele televizorului
conectat şi în baza numărului iniţial de
cadre video al conţinutului discului
BD-ROM.
Conectare
Conectarea antenei
Conectaţi antena livrată pentru a asculta la radio.
17
Conexiuni la aparatul
extern
Conexiune AUX
Puteţi beneficia de sunet de la o componentă
externă prin difuzoarele acestui sistem.
De asemenea, puteţi utiliza butonul F (Funcţie) de
pe panoul frontal pentru a selecta modul de intrare.
Partea din spate a
aparatului
Partea din spate a
aparatului
,,Notă
După conectarea antenei cu fir FM, asiguraţi-vă
că o extindeţi complet.
Alb
Roşu
La mufele de ieşire audio
ale componentei (televizor,
video recorder etc.)
2
Conectare
Conectaţi mufele de ieşire audio analogică de la
componentă la intrarea AUX L/R (INPUT) a acestui
aparat. Apoi selectaţi opţiunea [AUX] apăsând
FUNCTION.
18
Conectare
Conexiune OPTICAL IN
Puteţi beneficia de sunet de la componentă cu
ajutorul conexiunii optice digitale prin difuzoarele
acestui sistem.
2
Conectaţi mufa de ieşire optică a componentei
la mufa OPTICAL IN a aparatului. Apoi selectaţi
opţiunea [OPTICAL] apăsând FUNCTION. Sau
apăsaţi OPTICAL / TV SOUND pentru a selecta
direct.
Conectare
De asemenea, puteţi utiliza butonul F (Funcţie) de
pe panoul frontal pentru a selecta modul de intrare.
Partea din spate a aparatului
La mufa de ieşire
digitală optică a
componentei
Conectare
Conectare la reţeaua
locală
Acest player poate fi conectat la o reţea locală (LAN)
prin portul LAN aflat pe panoul din spate.
Conectând aparatul la o reţea locală broadband
(bandă largă), aveţi acces la servicii precum
actualizări de software, interactivitate BD-Live şi
servicii de conţinut online.
Serviciu cu
bandă lată
Utilizarea unei reţele cu fir oferă cele mai bune
performanţe, deoarece aparatele ataşate se
conectează direct la reţea şi nu pot suferi
interferenţe de frecvenţă radio.
Conectaţi portul LAN al playerului la portul
corespunzător al modemului sau router-ului
folosind un cablu LAN sau Ethernet disponibil în
comerţ.
Servere certificate
DLNA
,,Notă
yy Când conectaţi sau deconectaţi cablul de
reţea, ţineţi de partea cu mufă a cablului.
Când scoateţi cablul, nu trageţi de el, ci
apăsaţi pe butonaşul de blocare.
yy Nu conectaţi un cablu telefonic modular la
portul LAN.
yy Deoarece există diferite configurări
ale conexiunii, respectaţi specificaţiile
furnizorului dvs. de servicii de
telecomunicaţii sau de internet.
yy Dacă doriți sa accesati conținutul de pe
serverele media digitale compatibile DLNA,
acest aparat trebuie conectat la aceeași
rețea locală cu aceștia prin intermediul unui
router.
yy Pentru a seta PC-ul dvs. ca server media
digital compatibil cu DLNA, instalați
SmartShare PC Software pe calculatorul
dvs. (vezi pagina 36)
Partea din spate a aparatului
2
Conectare
Router
Conexiune de reţea cu fir
Consultaţi documentaţia dispozitivului de reţea
pentru mai multe instrucţiuni.
19
20 Conectare
2
Configurarea reţelei cu fir
Setare avansată
Dacă există un server DHCP pe reţeaua locală (LAN)
prin conexiune cu fir, acestui player îi va fi alocată
automat o adresă IP. După efectuarea conexiunii
fizice, un mic număr de reţele locale pot necesita
modificarea setării reţelei playerului. Modificaţi
setarea [REŢEA] astfel.
Dacă doriţi să aplicaţi setările de reţea manual,
folosiţi W/S pentru a selecta [Setare avansată] în
meniul [Setare de reţea] şi apăsaţi ENTER (b).
1. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta modul
IP între [Dinamic] şi [Static].
În mod normal, selectaţi [Dinamic] pentru a
aloca automat o adresă IP.
Pregătire
Conectare
Înainte de a configura reţeaua cu fir, este
necesar să conectaţi reţeaua locală la internet
cu bandă lată.
1. Selectaţi opţiunea [Setarea conexiunii] în meniul
[Setări] şi apoi apăsaţi ENTER (b).
,,Notă
2. Citiţi instrucţiunile pentru setările reţelei şi apoi
apăsaţi ENTER (b) când [Start] este selectat.
Dacă nu există un server DHCP în reţea şi
doriţi să setaţi manual adresa IP, selectaţi
[Static] şi apoi setaţi [Adresă IP], [Subnet Mask],
[Gateway] şi [DNS Server] cu ajutorul
W/S/A/D şi al butoanelor numerice.
Daca aţi făcut o greşeală când aţi introdus
numărul, apăsaţi CLEAR pentru a şterge partea
evidenţiată.
2. Selectaţi [Următotor] şi apăsaţi ENTER (b)
pentru a aplica setările de reţea.
Reţeaua se va conecta automat la unitate.
Status-ul conectării la reţea este afişat pe ecran.
3. Apăsaţi ENTER (b) în timp ce [OK] este selectat
pentru a finaliza setările reţelei prin cablu.
Conectare
Notă privind conexiunea reţelei
yy Multe probleme de conectare a reţelei care apar
în timpul configurării pot fi remediate adesea
prin resetarea router-ului sau a modemului.
După conectarea playerului la reţeaua locală,
opriţi rapid router-ul reţelei locale sau modemul
cu cablu şi/sau deconectaţi cablul de alimentare.
Apoi porniţi din nou aparatul şi/sau conectaţi
cablul de alimentare.
yy Compania noastră nu este responsabilă
pentru nici o defecţiune a playerului şi/sau
caracteristică a conexiunii internet datorată
erorilor/defecţiunilor de comunicaţii asociate cu
conexiunea internet cu bandă lată sau cu alte
echipamente conectate.
yy Caracteristicile discurilor BD-ROM disponibile
prin conectarea la internet nu sunt create
sau furnizate de către compania noastră, iar
compania noastră nu este responsabilă pentru
funcţionalitatea sau disponibilitatea acestora.
Unele materiale legate de disc şi disponibile pe
internet pot să nu fie compatibile cu acest player.
Dacă aveţi întrebări legate de acest conţinut,
contactaţi producătorul discului.
yy Unele conţinuturi de pe internet pot necesita o
conexiune cu lăţime mai mare de bandă.
yy Chiar dacă playerul este corect conectat şi
configurat, unele conţinuturi de pe internet
pot să nu funcţioneze bine datorită traficului
de pe internet, calităţii sau lăţimii de bandă sau
serviciilor dvs. de internet sau problemelor la
furnizorul conţinutului.
yy Este posibil ca unele operaţiuni efectuate prin
conectare la internet să nu poată fi realizate
datorită anumitor restricţii stabilite de furnizorul
de servicii internet (ISP) care vă pune la dispoziţie
conexiunea internet cu bandă lată.
yy Orice taxe percepute de un furnizor de servicii
internet, inclusiv taxele de conectare, dar nu
numai acestea, cad în sarcina dvs.
yy Pentru conectare cu fir la acest player este
necesar un port 10 Base-T sau 100 Base-TX LAN.
Dacă serviciile dvs. internet nu permit o astfel de
conexiune, nu veţi putea conecta playerul.
yy Trebuie să folosiţi un router pentru a putea utiliza
serviciile xDSL.
yy Este necesar un modem ADSL pentru a utiliza
serviciul DSL şi un modem cablu pentru a utiliza
serviciul modem cablu. În funcţie de modul
de acces şi de abonamentul pe care îl aveţi la
serviciile de internet, este posibil să nu puteţi
folosi caracteristica conexiunii internet a acestui
player sau puteţi avea limitare la numărul de
dispozitive pe care le puteţi conecta în acelaşi
timp. (Dacă furnizorul dvs. de servicii internet
vă limitează prin abonament la un singur
aparat, este posibil ca acest player să nu poată fi
conectat dacă există un PC conectat deja).
2
Conectare
yy În funcţie de furnizorul de servicii internet (ISP),
numărul de dispozitive care pot primi servicii
internet poate fi limitat conform specificaţiilor
aplicabile. Pentru detalii, consultaţi furnizorul de
servicii internet.
21
22 Setarea sistemului
Setări iniţiale
Când deschideţi unitatea pentru prima oară, ghidul
iniţial pentru setare “wizard” apare pe ecran. Setaţi
limba de afişare şi setările reţelei in timpul setarii
iniţiale.
4. Selectaţi [Următotor] şi apăsaţi ENTER (b).
5. Apăsaţi ENTER (b) pentru a rula tonurile de
proba ale boxelor.
1. Apăsaţi 1 (POWER).
Ghidul de setare iniţială apare pe ecran.
2. Utilizaţi W/S/A/D pentru a selecta limba
de afişare şi apăsaţi ENTER (b).
După rularea tonurilor de probă, apăsaţi ENTER
(b) în timp ce [Stop] este semnalat. Selectaţi
[Următotor] şi apăsaţi ENTER (b).
6. Puteţi asculta sunet de la televizor prin difuzorul
acestui aparat în mod automat atunci când
televizorul este pornit.
3
Setarea sistemului
3. După verificarea Terms of Service, selectați [De
acord] pentru a utiliza Premium Service și SW
Actualizări.
Citiţi şi ţineţi la îndemână instrucţiunile pentru
setările de reţea şi apoi apăsaţi ENTER (b) în
timp ce [Start] este selectat.
Apăsaţi W pentru a deplasa şi apăsaţi A/D
pentru a selecta [Pornit] sau [Oprit]. Selectaţi
[Următotor] şi apăsaţi ENTER (b).
7. Verificaţi toate setările făcute anterior.
Dacă reţeaua prin cablu este conectată, setarea
de conexiune de reţea se va finaliza automat.
Apăsaţi ENTER (b) în timp ce [Terminare] este
selectat pentru a finaliza setările iniţiale. Dacă
aveţi setări de schimbat, utilizaţi W/S/A/D
pentru a selecta 1 şi apăsaţi ENTER (b).
8. Afișează ghidul modului de sunet privat. Apăsați
ENTER (b).
Setarea sistemului 23
9. Afișează ghidul pentru a beneficia de conținut
online folosind LG AV Remote. Apăsaţi ENTER
(b).
Setări
Efectuarea setărilor din Setup
(Configurare)
Puteţi modifica setările playerului în meniul [Setări].
1. Apăsaţi HOME ( ).
3. Folosiţi W/S pentru a selecta prima opţiune
de configurare şi apăsaţi D pentru a trece la al
doilea nivel.
4. Folosiţi W/S pentru a selecta a doua opţiune
de configurare şi apăsaţi ENTER (b) pentru a
trece la al treilea nivel.
5. Folosiţi W/S pentru a selecta setarea dorită şi
apăsaţi ENTER (b) pentru a confirma selecţia.
3
Setarea sistemului
2. Folosiţi A/D pentru a selecta [Setări] şi apăsaţi
ENTER (b). Apare meniul [Setări].
24 Setarea sistemului
Meniul [REŢEA]
Setările [REŢEA] sunt necesare pentru utilizarea
actualizării de software, a serviciilor pentru conţinut
BD Live şi online.
[Setare ţară]
Setarea conexiunii
[Iniţializează]
Dacă mediul reţelei dvs. de acasă este pregătit
pentru conectare, unitatea trebuie configurată
pentru comunicarea cu reţeaua prin intermediul
unei reţele wireless. (A se vedea „Conectare la
reţeaua locală” de la paginile 19.)
În funcţie de regiune, este posibil ca funcţia
[Iniţializează] să nu fie disponibilă.
Starea conexiunii
3
Setare serviciu smart
Setarea sistemului
Dacă doriţi să verificaţi starea reţelei pe acest player,
selectaţi opţiunile [Starea conexiunii] şi apăsaţi
ENTER (b) pentru a verifica dacă a fost stabilită o
conexiune cu reţeaua şi la internet.
Conexiune BD-LIVE
Puteţi restricţiona accesul la internet când sunt
utilizate funcţii BD-Live.
[Permis]
Accesul la internet este permis pentru toate
conţinuturile BD-Live.
[Permis parţial]
Accesul la internet este permis numai pentru
conţinuturile BD-Live care au certificate de
proprietar al conţinutului. Accesul la internet
şi funcţiile AACS Online sunt interzise pentru
toate conţinuturile BD-Live care nu au certificat.
[Interzis]
Accesul la internet este interzis pentru toate
conţinuturile BD-Live.
Selectaţi zona dvs. pentru afişarea serviciului de
conţinut online corect.
Denumire aparat
Puteţi alege un nume de reţea utilizând tastatura
virtuala. Acest player va fi recunoscut după numele
pe care îl introduceţi în reţeaua dvs. locală.
Joc în reţea
Această funcie vă permite să controlai redarea
multimedia prin serverul media DLNA printrun smartphone certificat DLNA. Cele mai multe
smartphone-uri certificate DLNA au o funcie de
control a redării în reeaua de acasă. Setai opiune
pe [Pornit] pentru a permite smartphone-ului să
controleze unitatea. Pentru mai multe informaii
consultai instruciunile smartphone-ului certificat
DLNA sau ale aplicaiei.
,,Notă
yy Unitatea i smartphone-ul certifcat DLNA
trebuie conectate la aceeai reea.
yy Pentru a utiliza [Joc în reţea] cu ajutorul unui
smartphone certificat DLNA, apăsai HOME
( ) pe ecran în meniul principal înainte de
conectarea la unitate.
yy În timpul în care acionai unitatea folosind
[Joc în reţea], telecomanda se poate să nu
funcioneze.
yy Fiierele compatibile descrise la pagina 60
nu sunt mereu acceptate de funcia [Joc în
reţea].
Setarea sistemului 25
Meniul [DISPLAY]
Rezoluţie
TV Aspect Ratio
Setează rezoluţia de ieşire a semnalului video HDMI.
Consultaţi paginile 16 pentru detalii privind setarea
rezoluţiei.
Selectaţi o opţiune de format al imaginii TV în
funcţie de tipul televizorului dvs.
[Auto]
Selectaţi dacă folosiţi un televizor standard 4:3.
Arată imaginile filmelor cu bare în partea de
sus şi în cea de jos a imaginii.
Dacă mufa HDMI OUT este conectată astfel
încât televizorul să afişeze informaţii (EDID),
este selectată automat cea mai bună rezoluţie
potrivită pentru televizorul conectat.
[4:3 Pan Scan]
[576p]
Selectaţi dacă folosiţi un televizor standard 4:3.
Arată imaginile decupate, astfel încât să intre
pe ecranul televizorului. Ambele părţi laterale
ale imaginii sunt tăiate.
[720p]
[4:3 Letter Box]
Selectaţi dacă folosiţi un televizor 16:9 cu ecran
lat. Imaginea 4:3 este afişată cu un format al
imaginii original 4:3, cu bare negre în stânga şi
în dreapta.
Redă 720 linii în video progresiv.
3
[1080i]
Setarea sistemului
[16:9 Original]
Redă 576 linii în video progresiv.
Redă 1080 linii în video intercalat.
[1080p]
Redă 1080 linii în video progresiv.
[16:9 Complet]
Mod Display 1080p
Selectaţi dacă folosiţi un televizor 16:9 cu ecran
lat. Imaginea 4:3 este ajustată orizontal (în
proporţie liniară), astfel încât să ocupe întregul
ecran.
Când rezoluţia este setată pe 1080p, selectaţi [24
Hz] pentru o prezentare omogenă a materialului
filmului (1080p/24 Hz) cu un display echipat cu
HDMI compatibil cu intrare 1080p/24 Hz.
,,Notă
Nu puteţi selecta opţiunile [4:3 Letter Box] şi
[4:3 Pan Scan] dacă rezoluţia este setată pe mai
mult de 720p.
,,Notă
yy Când selectaţi [24 Hz], poate apărea o
oarecare tulburare a imaginii când se trece
de la video la material film. În acest caz,
selectaţi [50 Hz].
yy Chiar dacă [Mod Display 1080p] este setat
pe [24 Hz], dacă televizorul dvs. nu este
compatibil cu 1080p/24 Hz, frecvenţa reală
a cadrelor de la ieşirea video va fi de 50 Hz,
respectând formarul sursei video.
26 Setarea sistemului
Setările Color HDMI
Meniu [LIMBĂ]
Selectaţi tipul de ieşire de la mufa HDMI OUT.
Pentru această setare, consultaţi manualele
monitorului.
Meniul Display
[YCbCr]
Selectaţi atunci când conectaţi la un monitor
HDMI.
[RGB]
Selectaţi atunci când conectaţi la un monitor
DVI.
Mod 3D
3
Setarea sistemului
Selectaţi tipul de mod de ieşire pentru redarea
discurilor Blu-ray 3D. (Această funcție este activată
numai când 3D TV este conectat.)
Selectaţi limba pentru meniul [Setări] şi pentru
afişajul de pe ecran.
Meniul Disc / Audio Disc /
Subtitrarea discului
Selectaţi limba preferată pentru track-urile audio
(disc audio), subtitrare şi pentru meniul discului.
[Original]
Se referă la limba iniţială în care a fost înregistrat
discul.
[Altele]
Redarea discurilor Blu-ray 3D se va face în mod
3D.
Apăsaţi ENTER (b) pentru a selecta altă limbă.
Folosiţi butoanele numerice şi apoi apăsaţi
ENTER (b) pentru a introduce numărul
corespunzător din 4 cifre conform listei
codurilor de limbă de la pagina 65.
[Oprit]
[Oprit] (Numai subtitrare disc)
Redarea discurilor Blu-ray 3D se va face în mod
2D, similar redării discurilor BD-ROM normale.
Dezactivează subtitrarea.
[Pornit]
Ghid pentru meniul Home
Această funcţie vă permite să afişaţi sau să ştergeţi
bula de ghidare din meniul Home (Principal). Setaţi
această opţiune pe [Pornit] pentru afişarea ghidului.
,,Notă
În funcţie de disc, este posibil ca setarea
corespunzătoare limbii dvs. să nu funcţioneze.
System Setting 27
Meniu [AUDIO]
Reglare dinamică (DRC)
Fiecare disc are o varietate de opţiuni de ieşire
audio. Setaţi opţiunile Audio ale playerului conform
tipului sistemului audio folosit.
Această funcţie vă permite să ascultaţi coloana
sonoră a unui film cu un volum redus, fără a pierde
claritatea sunetului.
,,Notă
[Auto]
Ieşire digitală
[Pornit]
Deoarece există mulţi factori care afectează
tipul ieşirii audio, consultaţi „Specificaţii pentru
ieşirea audio” de la paginile 63 pentru detalii.
[Auto]
[PCM]
Selectaţi când conectaţi mufa HDMI OUT a
acestei unităţi la un dispozitiv cu decodor
digital.
[DTS Re-Encode]
Selectaţi când conectaţi mufa HDMI OUT a
acestei unităţi la un dispozitiv cu decodor DTS.
,,Notă
yy Când opțiunea [Ieşire digitală] este setată la
[Auto], semnalul audio poate fi bitstream.
Dacă informația bitstream nu este detectată
de dispozitivul HDMI cu EDID, semnalul
audio poate fi PCM.
yy Dacă opţiunea [Ieşire digitală] este setată
pe [DTS re-encode], sunetul DTS Re-encode
este redat pe discurile BD-ROM cu sunet
secundar, iar sunetul original este redat
pentru celelalte discuri (cum ar fi [Auto]).
yy Această setare nu este disponibilă în cazul
semnalului provenit de la un dispozitiv
extern.
Comprimă dinamica ieşirii audio Dolby Digital,
Dolby Digital Plus sau Dolby TrueHD.
[Oprit]
Dezactivează această funcţie.
,,Notă
Setarea DRC poate fi schimbată numai dacă nu
este introdus un disc sau dacă aparatul se află
în modul oprit complet.
3
Setarea sistemului
Selectaţi când conectaţi mufa HDMI OUT la
un dispozitiv cu decodor LPCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS,decodor
DTS-HD sau decodor digital..
Dinamica ieşirii audio Dolby TrueHD este
specificată prin ea însăşi.
Iar dinamica Dolby Digital şi Dolby Digital Plus
se utilizează la fel ca în modul [Pornit].
28 Setarea sistemului
Reglare Boxe
Meniul [BLOCHEAZĂ]
Pentru a obţine cel mai bun sunet posibil, folosiţi
afişajul de setare a difuzoarelor pentru a specifica
volumul difuzoarelor pe care le-aţi conectat
şi distanţa la care se află acestea de poziţia de
ascultare. Folosiţi funcţia de testare pentru a regla
volumul difuzoarelor la acelaşi nivel.
Setările [BLOCHEAZĂ] afectează numai redarea Bluray Disc şi DVD.
Pentru a accesa orice caracteristici din setările
[BLOCHEAZĂ], trebuie să introduceţi codul de
securitate din 4 cifre pe care l-aţi creat.
Dacă nu aţi introdus încă parola, vi se va cere să
faceţi acest lucru. Introduceţi de două ori parola din
4 cifre şi apăsaţi ENTER (b) pentru a crea o parolă
nouă.
Parolă
Puteţi crea o parolă sau o puteţi schimba.
3
[Nici unul]
Setarea sistemului
[Difuzor]
Selectaţi difuzorul pe care doriţi să-l reglaţi.
[Volum]
Reglaţi nivelul de ieşire pentru fiecare difuzor.
[Distanta]
Reglaţi distanţa dintre fiecare difuzor şi poziţia
de ascultare.
Introduceţi de două ori parola din 4 cifre şi
apăsaţi ENTER (b) pentru a crea o parolă nouă.
[Schimbă]
Introduceţi parola actuală şi apăsaţi
ENTER (b). Introduceţi de două ori parola din
4 cifre şi apăsaţi ENTER (b) pentru a crea o
parolă nouă.
Dacă aţi uitat parola
[Test/ Opr. ton test]
Dacă aţi uitat parola, o puteţi şterge parcurgând
următorii paşi:
Difuzoarele vor emite un ton de testare.
1. Scoateţi discul din player, dacă există unul.
[OK]
2. Evidenţiază opţiunea [Parolă] din meniul [Setări].
Confirmă setarea.
3. Folosiţi butoanele numerice pentru a introduce
„210499”. Parola este ştearsă.
HD AV Sincro.
Uneori, la televizoarele digitale apare un decalaj
între imagine şi sunet. Dacă se întâmplă acest lucru,
puteţi compensa setând un timp de întârziere a
sunetului, astfel încât acesta să „aştepte” efectiv
imaginea să „sosească”: aceasta poartă denumirea
de HD AV Sync. Folosiţi A D pentru a naviga în sus
şi în jos în duratele de decalaj, pe care le puteţi seta
oriunde între 0 şi 300 ms.
,,Notă
Dacă aţi greşit înainte de a apăsa ENTER (b),
apăsaţi CLEAR. Introduceţi apoi parola corectă.
Setarea sistemului 29
Clasificare DVD
Meniul [ALTELE]
Blochează redarea DVD-urilor clasificate, în baza
conţinutului lor. (Nu toate discurile sunt clasificate.)
Pornire rapidă
[Clasificare 1-8]
Clasa unu (1) are cele mai multe restricţii, iar
clasa opt (8) este cel mai puţin restrictivă.
[Deblochează]
Dacă aţi selectat [Deblochează], controlul
parental nu este activat, iar discul este redat
integral.
Clasificare Disc Blu-ray
[255]
Pot fi redate toate discurile BD-ROM.
[0-254]
,,Notă
yy Dacă opţiunea [Pornire rapidă] este setată
la [Pornit] şi alimentarea de la reţea este
reconectată accidental la player după o
pană de curent, etc., playerul porneşte şi
comută automat în modul de aşteptare.
Înainte de a trece la exploatarea playerului,
aşteptaţi puţin, ca acesta să ajungă în modul
de aşteptare.
yy Când [Pornire rapidă] este setat la [Pornit],
consumul de energie va fi mai ridicat decât
atunci când [Pornire rapidă] este setat la
[Oprit].
Interzice redarea unui disc BD-ROM care are
înregistrate clasificări corespunzătoare.
,,Notă
Setarea [Clasificare Disc Blu-ray] se va aplica
numai pentru discurile Blu-ray care conţin un
Control avansat al clasificării.
Cod Zonal
Introduceţi codul zonei ale cărei standarde au fost
folosite pentru clasificarea DVD-ului, pe baza listei
de la pagina 64.
Oprire automată
Imaginea de screen saver apare când aţi lăsat
playerul în modul Oprit timp de circa cinci minute.
Dacă setaţi această opţiune pe [Pornit], aparatul se
opreşte automat după ce screen saver-ul este afişat
timp de 15 minute. Setaţi această opţiune pe [Oprit]
pentru a lăsa screen saver-ul în funcţiune până în
momentul în care utilizatorul foloseşte aparatul.
,,Notă
La activarea funcţiei [Oprire automată] în
meniul de configurari, această unitate se va
opri de la sine pentru a salva consumul de
energie, în cazul în care unitatea principală nu
este conectată la dispozitivul extern şi nu este
folosită timp de 20 minute.
Asemeni se manifestă acest aparat după şase
ore de la conectarea cu unitatea principală la
un alt dispozitiv prin intermediul unui cablu de
intrare analog.
Cum să deconectați rețeaua wireless sau
dispozitivul wireless
Opriți aparatul.
3
Setarea sistemului
Setaţi o limită de vârstă pentru redarea BD-ROM.
Folosiţi butoanele numerice pentru a introduce o
limită de vârstă pentru vizualizare BD-ROM.
Acest player poate rămâne în modul de aşteptare
cu un consum redus de curent electric şi de aceea,
la pornirea unităţii playerul poate porni instantaneu.
Setaţi această opţiune la [Pornit], pentru a activa
funcţia [Pornire rapidă].
30 Setarea sistemului
Conectare sunet TV.
Puteţi asculta sunetul televizorului prin intermediul
difuzorului aparatului în mod automat când
televizorul este pornit.
Software
[Informaţie]
Afişează versiunea actuală a software-ului.
[OSS Notice]
LGE Open Source Software Notice este afișat.
[Actualizare]
Puteţi actualiza software-ul conectând aparatul
direct la serverul de actualizare software (a se
vedea paginile 58).
Apăsaţi W pentru deplasare şi apăsaţi A/D
pentru a selecta [Pornit] sau [Oprit]. Selectaţi [OK] şi
apăsaţi ENTER (b).
3
,,Notă
Setarea sistemului
Când funcțiile [Conectare sunet TV.] și [Pornire
rapidă] sunt pornite iar aparatul este închis,
aparatul se deschide automat în situația în
care un dispozitiv asociat Bluetooth încearcă
asocierea cu aparatul.
Iniţializează
[Setări Fabrică]
Puteţi readuce playerul la setările originale din
fabrică.
SIMPLINK / ARC
-- Funcţia SIMPLINK vă permite să controlaţi acest
aparat cu telecomanda televizorului LG.
-- Funcţia ARC îi permite unui televizor cu
caracteristica HDMI să trimită flux audio la ieşirea
HDMI OUT a acestui receptor.
Setaţi această opţiune la [Pornit] pentru activarea
funcţiei [SIMPLINK / ARC]. (pagina 15)
Perioada de economisire lumină
naturală
La utilizarea aplicaţiei BBC, această funcţie setează
ora cu o oră înainte pentru a trece la ora de vară
(GMT+1).
[Ştergere date Blu-ray]
[Pornit]
Accesează conținutul BD-Live din memoria
USB-ului conectat.
Setează ora cu o oră înainte.
,,Notă
Dezactivează această funcţie.
Dacă readuceţi playerul la setările originale
din fabrică utilizând opţiunea [Setări Fabrică],
trebuie să efectuaţi din nou setările de activare
a serviciilor online şi de reţea.
[Oprit]
Condiții de Utilizare
Privacy Policy for Blu-ray Disc™ Player este afișat.
Pentru a folosi Premium Service și SW Actualizări,
selectați [De acord].
Setarea sistemului
Efect de sunet
31
Setarea [EQ utiliz.]
Puteţi selecta un mod de sunet potrivit. Apăsaţi
repetat SOUND EFFECT (Efect de sunet) până când
modul dorit apare pe afişajul de pe panoul frontal
sau pe ecranul televizorului. Elementele afişate
pentru egalizor pot diferi în funcţie de efectele şi
sursele de sunet.
[Standard]: Vă puteți bucura de sunet optimizat.
[Music]: Puteţi beneficia de un sunet confortabil şi
natural.
1. Folosiţi W/S pentru a selecta frecvenţa dorită.
[Cinema]: Vă puteți bucura de un sunet surround
mai expansiv și cinematic.
Selectaţi opţiunea [Anulează] şi apoi apăsaţi ENTER
(b) pentru a anula setarea.
Selectaţi opţiunea [Resetare] şi apoi apăsaţi ENTER
(b) pentru a reseta toate modificările.
[Flat]: Pentru un sunet echilibrat.
[Treble / Bass]: Amplifică înaltele și bașii.
[Football]: Vă veți simți ca pe stadion atunci când
vizionați transmisiunea meciului de fotbal.
[Suflu bas]: Îmbunătăţiţi efectul de sunet al başilor
de la difuzorul frontal stânga, dreapta şi subwoofer.
[Panou frontal]: Puteţi beneficia de sunetul cel
mai armonios. Acest mod este potrivit pentru toate
difuzoarele au fost plasate într-un rând.
3
Setarea sistemului
[Boost]: Amplifică mediile pentru amplificarea
sunetului.
2. Folosiţi A/D pentru a selecta nivelul dorit.
32 Operare
Afişajul Meniu de start
Utilizarea meniului [Acasă]
Meniul de start apare când apăsaţi HOME ( ).
Utilizaţi W/S/A/D pentru a selecta o categorie
şi apăsaţi ENTER (b).
a [Film] - Redă conţinuturi video.
4
b [Fotografie] - Redă conţinuturi foto.
Operare
c [Muzică] - Redă conţinuturi audio.
d [Premium] - Afişează ecranul de start
Premium. (pagina 52)
e [Introdu] - Schimbă modul de intrare.
f [Setări] - Ajustează setările sistemului.
Operare 33
Redarea dispozitivelor
legate
Redarea unui disc
erot
Redarea discurilor Blu-ray 3D
e
Acest player poate reda discurile Blu-ray care conţin
vizualizări separate pentru ochiul stâng şi ochiul
drept.
Pregătire
1. Apăsaţi B (OPEN/CLOSE) şi puneţi un disc pe
platan.
Pentru a reda un titlu Blu-ray 3D în mod 3D
stereoscopic, trebuie:
2. Apăsaţi B (OPEN/CLOSE) pentru a închide
platanul.
yy Verificaţi dacă televizorul poate reda
imagine 3D şi are intrare (intrări) HDMI.
La majoritatea discurilor Audio CD, BD-ROM şi
DVD-ROM, redarea începe automat.
3. Apăsaţi HOME ( ).
4. Selectați [Film] sau [Muzică] și alegeți
pictograma disc.
,,Notă
yy În funcţie de titlurile de pe BD-ROM, ar
putea fi necesară conectarea unui dispozitiv
USB pentru o redare corectă.
yy Este posibil ca discurile cu formate DVD-VR
nefinalizate să nu fie redate în acest player.
yy Unele discuri DVD-VR sunt create cu date
CPRM de DVD RECORDER. Această unitate
nu poate accepta aceste tipuri de discuri.
yy Verificaţi dacă titlul BD-ROM este sau nu pe
discul Blu-ray 3D.
yy Conectaţi un cablu HDMI (cablu HDMI™ de
tip A de mare viteză) între ieşirea HDMI a
playerului şi intrarea HDMI a televizorului.
1. Apăsaţi HOME ( ) şi setaţi opţiunea [Mod 3D]
în meniul [Setări] pe [Pornit] (pagina 26).
2. Apăsaţi B (OPEN/CLOSE) şi puneţi un disc pe
platan.
3. Apăsaţi B (OPEN/CLOSE) pentru a închide
platanul.
Redarea începe automat.
4. Consultaţi manualul de utilizare al televizorului
3D-ready pentru mai multe indicaţii.
Ar putea fi necesar să ajustaţi setările de afişaj şi
să vă concentraţi pe configurarea televizorului
pentru un efect 3D îmbunătăţit.
>>Precauţie
yy Dacă vizionaţi conţinut 3D o perioadă mai
lungă, puteţi ameţi sau obosi.
yy Persoanelor cu invalidităţi, copiilor şi
femeilor gravide nu li se recomandă să
vizioneze un film în modul 3D.
yy Dacă aveţi dureri de cap, ameţeală sau
sunteţi obosit când vizionaţi conţinut în
format 3D, se recomandă insistent să opriţi
redarea şi să vă odihniţi până când vă simţiţi
bine.
4
Operare
yy Funcţiile de redare descrise în acest
manual nu sunt întotdeauna disponibile
în fiecare fişier şi suport Unele funcţii pot fi
restricţionate în funcţie de numeroşi factori.
yy Purtaţi ochelari 3D pentru a beneficia de
imagini 3D, dacă este necesar.
34 Operare
Redarea unui fişier de pe un
disc/dispozitiv USB
yui
Acest player poate reda fişiere video, audio şi foto
stocate pe disc sau pe un dispozitiv USB.
1. Introduceţi un disc de date pe platan sau
conectaţi un dispozitiv USB.
5. Selectaţi un fişier folosind W/S/A/D, şi
apăsaţi d(PLAY) sau ENTER (b) pentru a reda
fişierul.
Note cu privire la dispozitivul USB
yy Acest player acceptă memorie flash USB/HDD
extern formatat în FAT32 şi NTFS în momentul
accesării fişierelor (muzică, foto, video). Pentru
înregistrarea BD-Live şi CD audio, folosiţi totuşi
unitatea flash USB/HDD externă formatată în
FAT32.
yy Acest aparat poate suporta până la 4 partiţii pe
dispozitivul USB.
yy Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul funcţionării
(redare etc.).
4
Operare
Când conectaţi dispozitivul USB la meniul HOME,
player-ul va reda automat un fişier audio conţinut
în dispozitivul de stocare USB. Dacă dispozitivul USB
conţine tipuri diferite de fişiere, va apărea un meniu
pentru selectarea tipului fişierului.
Încărcarea fişierului poate dura câteva minute,
în funcţie de numărul de conţinuturi stocate pe
dispozitivul USB. Apăsaţi ENTER (b) când este
selectat [Cancel] pentru a opri încărcarea.
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectați [Film], [Fotografie] sau [Muzică]
utilizând A/D și apăsați S.
4. Selectați Discsau USBși apăsați ENTER (b).
yy Nu este acceptat un dispozitiv USB care necesită
software suplimentar când este conectat la
computer.
yy Dispozitiv USB: dispozitiv USB care suportă
USB1.1 şi USB2.0.
yy Fişierele video, audio şi foto pot fi redate. Pentru
detalii cu privire la operaţiunile fiecărui fişier,
consultaţi paginile respective.
yy Pentru a preveni pierderea de date, se
recomandă crearea regulată a copiilor de rezervă.
yy Dacă folosiţi un cablu prelungitor USB, un HUB
USB sau un USB Multi-reader, este posibil ca
dispozitivul USB să nu fie recunoscut.
yy Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu
funcţioneze cu această unitate.
yy Anumite camere digitale și telefoane mobile nu
sunt suportate.
yy Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la
PC. Unitatea nu poate fi folosită ca dispozitiv de
stocare.
a Afişează toate dispozitivele legate.
b Afişează conţinut video, foto sau audio.
c Afişează fişierul sau folderul de pe
dispozitivul legat.
Operare 35
Redarea unui fișier pe
dispozitivul android
yui
Această unitate poate reda fişiere video, audio şi
foto conţinute pe dispozitivul Android.
1. Conectați dispozitivul android la unitate cu
cablul USB. Verificați ca MTP să fie activat pe
dispozitivul android.
Observații asupra Conectarea
dispozitivului android
yy Această unitate poate suporta doar dispozitive
MTP (Media Transfer Protocol) Android (este
recomandat 4.0 sau mai recent).
yy Nu scoateţi dispozitivul Android în timpul
funcţionării (redare etc.).
yy Fişierele video, audio şi foto pot fi redate. Pentru
detalii cu privire la redarea fiecărui tip de fișier,
consultaţi paginile respective.
yy Pentru a se preveni pierderea de date se
recomandă crearea unei copii de rezervă cu
regularitate.
yy Dacă folosiţi un cablu prelungitor USB, un HUB
USB sau un USB Multi-reader, este posibil ca
dispozitivul Android să nu fie recunoscut.
yy Este posibil ca anumite dispozitive Android să nu
funcţioneze cu această unitate.
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectați [Film], [Fotografie] sau [Muzică]
utilizând A/D și apăsați S.
4. Selectați [MTP] utilizând A/D și apăsați ENTER
(b).
Încărcarea fişierului poate dura câteva minute,
în funcţie de numărul de conţinuturi stocate pe
dispozitivul Android.
5. Selectați un fișier folosind W/S/A/D, și
apăsați d(PLAY) sau ENTER (b) pentru a reda
fișierul.
4
Operare
yy Când folosiți MTP, redați muzică, fotografii, filme
sau fișiere de subtitrare, aceastea pot să nu
funcționeze în funcție de dispozitivul Android.
36 Operare
Redarea unui fişier de pe un
server în reţea
yui
Acest aparat poate reda fișiere video, audio și foto
aflate într-un server media digital compatibil cu
DLNA prin intermediul rețelei de domiciliu.
1. Verificaţi conexiunea la reţea şi setările (pagina 19).
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectați [Film], [Fotografie] sau [Muzică]
utilizând A/D și apăsați S.
Conectarea la serverul
rețelei proprii pentru
PC
Înainte de a conecta PC-ul în scopul redării unui
fişier, software-ul PC SmartShare trebuie să fie
instalat pe PC-ul dvs.
Despre software-ul PC
SmartShare
SmartShare PC Software este creat pentru
distribuirea fișierelor video, audio și foto stocate
pe computerul dvs către această unitate ca server
media digitale.
4
4. Selectați server-ul media DLNA în categorie
utilizând A/D și apăsați ENTER (b).
Descărcarea software-ului PC
SmartShare
Operare
,,Notă
Dacă discul SmartShare PC Software este
furnizat, puteți instala SmartShare PC Software
de pe disc pe PC-ul dvs.
5. Selectaţi un fişier folosind W/S/A/D, şi
apăsaţi d(PLAY) sau ENTER (b) pentru a reda
fişierul.
,,Notă
yy Cerinţele pentru fişiere sunt descrise la
pagina 60.
yy Miniatura pentru fişiere imposibil de redat
poate fi afişată, dar acestea nu pot fi redate
pe acest player.
yy Numele fişierului de subtitrare şi numele
fişierului video trebuie să fie identice şi
localizate în acelaşi folder.
yy Calitatea redării şi operării poate fi afectată
de starea reţelei dvs. la domiciliu.
yy Este posibil să aveţi probleme de conectare
în funcţie de mediul serverului.
yy Pentru a seta PC-ul dvs. ca server media
digital compatibil cu DLNA, instalați
SmartShare PC Software pe calculatorul
dvs. (vezi pagina 36)
1. Porniţi calculatorul dvs. şi vizitaţi site-ul http://
www.lg.com. Dacă este necesar, selectaţi
regiunea dvs.
2. Daţi clic pe fila de suport.
3. Introduceţi numele modelului dvs. trecut pe
coperta manualului de utilizare în bara de
căutare.
4. Găsiţi şi descărcaţi fişierul “SmartShare PC
Software”.
Instalarea software-ului PC
SmartShare
1. Înainte de instalare închideţi toate programele
în executare, inclusiv programele de firewall şi
antivirus.
2. Dezarhivaţi şi daţi clic pe “Setup.exe” pentru a
instala software-ul PC SmartShare. Instalarea
este pregătită şi apare asistentul de instalare.
3. Urmaţi direcţiile indicate de asistentul de
instalare afişat pe ecran.
4. Daţi clic pe butonul [Exit] pentru a finaliza
instalarea.
Operare 37
,,Notă
yy Software-ul SmartShare PC nu este suportat
de Mac OS.
yy Software-ul SmartShare PC este un software
dedicat special partajării fişierelor şi
directorilor cu acest player.
yy Acest manual explică operațiile pentru
versiunea în limba engleză a softwareului SmartShare PC cu exemple. Urmaţi
explicaţiile referitoare la operaţiunile incluse
în versiunea dvs. lingvistică.
Partajare fișiere și dosare
Cerințele sistemului
Sistem minim
yy CPU : Intel® 2.0 GHz or AMD Sempron™ 2000+
procesori
yy Memorie : 1 GB free RAM
yy Placă video : 64 MB memorie video, rezoluție
minimă 1024 x 768 pixeli, setări de culoare la 16
biți
yy Spațiu liber disc : 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 sau mai recent),
Windows Vista®, Windows® 7 sau mai recent
yy Windows® Media Player® 11.0 sau mai recent
Pe calculatorul dumneavostră trebuie să partajați
fișierul care include conținutul video, audio și/sau
foto pentru a le reda pe acest aparat.
yy Rețea: 100 Mb Ethernet
Aceste părți explică procedura de selectare a
dosarelor partajate de pe calculatorul dvs.
yy CPU : Intel® Core™ Duo sau AMD Athlon™ 64X2,
1.7 GHz sau superior
1. Dați dublu click pe pictograma ”SmartShare”.
yy Memorei : 2 GB free RAM
4
2. Apăsați pictograma [Movie], [Photo] sau [Music]
din centru, apoi apăsați [Settings] din colțul din
dreapta sus al SmartShare PC software. Meniul
[Settings] apare pe ecran.
yy Placă video : 128 MB memorie video, rezoluție
minimă 1024 x 768 pixeli, setări de culoare la 16
biți
Operare
3. Apăsați tabul [My Shared Contents], și apoi
apăsați pictograma . Meniul [Add/Remove
Shared Folders] este afișat pe ecran.
yy Windows® XP (Service Pack 2 sau mai recent),
Windows Vista®, Windows® 7 sau mai recent
4. Dați click pe dosarul pe care doriți să îl partajați
și apoi apăsați [OK]. Dosarul selectat este
adăugat la [My Shared Contents], apoi apăsați
[OK] în partea de jos a meniului [Settings].
5. Verificați dacă serviciul SmartShare pornește de
la tabul [Service].
,,Notă
yy Dacă dosarele sau fișierele partajate nu apar
pe player, dați click pe [My Shared Contents]
din meniul [Settings] și apoi apăsați
pictograma .
yy Pentru mai multe informații, apăsați [HELP]
din meniul [Settings].
Sistem recomandat
yy Spațiu liber disc: 200 MB
yy Windows® Media Player® 11.0 sau mai recent.
yy Rețea: 100 Mb Ethernet
38 Operare
Redare generală
Operaţiuni de bază pentru
conţinut foto
Operaţiuni de bază pentru
conţinut video şi audio
Pentru o expunere de diapozitive
Pentru a opri redarea
Apăsaţi d (PLAY) pentru a începe expunerea
diapozitivelor.
Apăsaţi Z (STOP) în timpul redării.
Pentru a opri expunerea de
diapozitive
Pentru a întrerupe redarea
Apăsaţi Z (STOP) în timpul expunerii de diapozitive.
Apăsaţi M (PAUSE) în timpul redării.
Apăsaţi d (PLAY) pentru a relua redarea.
Pentru a întrerupere o expunere de
diapozitive
Pentru redare cadru cu cadru (video)
Apăsaţi M (PAUSE) în timpul expunerii de
diapozitive.
Apăsaţi d (PLAY) pentru a reîncepe expunerea
diapozitivelor.
Apăsaţi M (PAUSE) în timpul redării unui film.
Apăsaţi repetat M (PAUSE) pentru redare cadru cu
cadru.
Pentru scanare înainte sau înapoi
Apăsaţi c sau v pentru derulare înainte sau
înapoi în timpul redării.
Puteţi modifica viteza de redare apăsând repetat
repetat c sau v.
Pentru a reduce viteza de redare
(video)
Când redarea este întreruptă, apăsaţi v (!d)
repetat pentru a reda la diferite viteze de redare
lentă.
Pentru a sări la capitolul/track-ul/
fişierul următor/anterior
În timpul redării, apăsaţi C sau V pentru a
trece la următorul capitol/track/fişier sau pentru a
reveni la începutul capitolului/track-ului/fişierului
curent.
Apăsaţi C de două ori scurt pentru a trece la
capitolul/track-ul/fişierul anterior.
În meniul cu lista de fişiere a serverului, pot exista
multe tipuri de conţinuturi într-un folder.
În acest caz, apăsaţi C sau V pentru a merge
la conţinutul anterior sau următor de acelaşi tip.
Pentru a sări la fotografia
următoare/anterioară
În timp ce vizualizaţi o fotografie pe tot ecranul,
apăsaţi A sau D pentru a merge la fotografia
anterioară sau la cea următoare.
Folosirea meniului discului
ero
Pentru a afişa meniul discului
Ecranul de meniu poate fi afişat mai întâi după
încărcarea unui disc care are meniu. Dacă doriţi să
afişaţi meniul discului în timpul redării, apăsaţi DISC
MENU.
Folosiţi butoanele W/S/A/D pentru a naviga
printre elementele din meniu.
Pentru a afişa meniul derulant
Unele discuri BD-ROM conţin un meniu derulant
care apare în timpul redării.
Apăsaţi TITLE/POPUP în timpul redării şi folosiţi
butoanele W/S/A/D pentru a naviga printre
elementele din meniu.
Operare 39
Reluarea redării
eroyt
u
Aparatul înregistrează punctul unde aţi apăsat Z
(STOP) în funcţie de disc.
Dacă pe ecran apare scurt „MZ (Reluare
oprire)”, apăsaţi d (PLAY) pentru a relua redarea (de
la punctul scenei respective).
Dacă apăsaţi Z (STOP) de două ori sau scoateţi
discul, pe ecran apare, „Z(Oprire completă)”.
Aparatul va şterge punctul de oprire.
,,Notă
yy Punctul de reluare poate fi şters prin
apăsarea unui buton (de exemplu: 1
(POWER), B (OPEN/CLOSE) etc.)
yy În cazul discurilor BD-ROM cu BD-J, funcția
de reluare a playbackului nu funcționează.
Acest aparat memorează ultima scenă de pe ultimul
disc vizionat. Ultima scenă rămâne în memorie
chiar dacă scoateţi discul din receiver sau dacă
închideţi aparatul. Dacă puneţi un disc care are
scena memorată, aceasta este reapelată automat.
,,Notă
yy Ultima scenă memorată pentru un disc
anterior este ştearsă după redarea unui disc
diferit.
yy Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă în funcţie de disc.
yy În cazul discurilor BD-ROM cu BD-J,
funcția de memorie a ultimei scene nu
funcționează.
yy Acest aparat nu memorează setările unui
disc dacă îl opriţi înainte de a începe redarea
discului.
4
Operare
yy Dacă apăsaţi Z (STOP) o dată în timpul
redăsii unui titlu BD-ROM interactiv, aparatul
va fi în modul oprit complet.
Memorarea ultimei scene
er
40 Operare
On-Screen Display
Afişarea pe ecran a informaţiilor
despre conţinut
Puteţi afişa şi modifica diferite informaţii şi setări
legate de conţinut.
eroy
Pentru a controla redarea
video
eroy
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
Puteţi controla redarea şi seta opţiunile în timp ce
vizionaţi videoclipuri.
În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
4
Operare
a Titlu – numărul titlului curent/numărul total
de titluri.
a Bara de progres - Afişează poziţia curentă şi
timpul total de redare.
b Capitol – Numărul capitolului curent/numărul
total de capitole.
b [Meniul Disc] - Accesează meniul de pe un
disc.
c Timp – Timpul de redare trecut/timpul total
de redare.
c [Title/popup] - Afişează meniul titlurilor de
pe DVD sau meniul pop-up al BD-ROM-ului,
dacă este disponibil.
d Audio – Limba sau canalul audio selectat
d [Opţiune] - Afişează informaţii despre redare.
f Unghi – Unghiul selectat/numărul total de
unghiuri.
e [Repetă] - Repetă o acţiune sau o secvenţă
dorită. (pagina 42)
f [3D] - Ajustează setarea 3D. (pagina 46)
e Subtitrare – Subtitrarea selectată.
g Raport aspect TV – Raportul de aspect TV
selectat.
h Mod imagine – Modul imagine selectat.
Operare
,,Notă
yy Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de
câteva secunde, afişajul de pe ecran dispare.
yy Pe unele discuri nu poate fi selectat un
număr de titlu.
yy Elementele disponibile pot fi diferite în
funcţie de discuri sau titluri.
yy Dacă un disc Blu-Ray este redat, unele
informații de setare sunt afișate pe ecran și
nu este admisă modificarea lor.
41
Setarea opţiunii de expunere de
diapozitive
Puteţi folosi diverse opţiuni în timpul vizualizării
unei fotografii pe ecran complet.
1. În timpul vizualizării imaginilor, apăsaţi INFO/
MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
Pentru a controla vizualizarea
foto
Controlează redarea şi setează opţiunile în timpul
vizualizării imaginilor în ecran complet.
Puteţi controla redarea şi seta opţiunile în timpul
vizualizării imaginilor în ecran complet.
a [Viteză] - Folosiţi A/D pentru a folosi o
viteză întârziată între fotografiile dintr-o
expunere de diapozitive.
b [efect] - Folosiţi A/D pentru a selecta
un efect de tranziţie între fotografii într-o
expunere de diapozitive.
a [Diapozitiv] - Începe sau opreşte o expunere
de diapozitive.
b [Muzică] - Selectează fundalul muzical pentru
expunerea de diapozitive. (pagina 46)
c [Opţiune] - Afişează opţiunile expunerii de
diapozitive.
d [Roteşte] - Roteşte fotografia în sens orar.
e [Zoom] - Afişează meniul [Zoom].
c [Alegere Muzică] - Selectează fundalul
muzical pentru expunerea de diapozitive
(pagina 46).
4
Operare
În timpul vizualizării imaginilor, apăsaţi INFO/MENU
(m).
42 Operare
Redare avansată
Redare repetată
erotu
y
Disc Blu-ray/DVD/fişiere video
În timpul redării, apăsaţi REPEAT (h) în mod
repetat pentru a selecta modul de repetare dorit.
A-B – Poziţia selectată va fi repetată continuu.
Capitol – Capitolul curent va fi redat repetat. (doar
BD / DVD)
Titlu – Titlul curent va fi redat repetat.
Toate – Toate titlurile sau fişierele vor fi redate
repetat. (doar fișiere video)
Oprit – Revine la redarea normală.
4
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi CLEAR.
Operare
CD-uri audio/fişiere audio
În timpul redării, apăsaţi REPEAT (h) în mod
repetat pentru a selecta modul de repetare dorit.
– Porţiunea selectată va fi repetată continuu.
(Numai AUDIO CD)
Track– Track-ul sau fişierul actual va fi redat în
mod repetat.
Toate – Toate track-urile sau fişierele vor fi
redate repetat.
Toate – Toate track-urile sau fişierele vor fi
redate repetat în ordine aleatorie.
– Track-urile sau fişierele vor fi redate în ordine
aleatorie.
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi CLEAR.
,,Notă
Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă la anumite discuri sau titluri.
Repetarea unei anumite
porţiuni
eroy
Acest player poate repeta o porţiune pe care aţi
selectat-o.
1. În timpul redării, apăsaţi REPEAT (h)
2. Selectaţi [A-B] şi apăsaţi ENTER (b).
3. Apăsaţi ENTER (b) la începutul părţii pe care
doriţi să o repetaţi.
4. Apăsaţi ENTER (b) la sfârşitul porţiunii.
Porţiunea selectată va fi repetată continuu.
5. Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi
CLEAR.
,,Notă
yy Nu puteţi selecta o porţiune de mai puţin
de 3 secunde.
yy Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă la anumite discuri sau titluri.
Redarea din timpul selectat
eroy
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Selectaţi opţiunea [Timp] şi apoi introduceţi
timpul de începere dorit cu ore, minute şi
secunde, de la stânga la dreapta.
De exemplu, pentru a găsi o scenă la 2 ore, 10
minute şi 20 secunde, introduceţi „21020”.
Apăsaţi A/D pentru a sări peste redare 60 de
secunde înainte sau înapoi.
4. Apăsaţi ENTER (b) pentru a începe redarea de
la momentul selectat.
,,Notă
yy Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă la anumite discuri sau titluri.
yy Această funcție poate să nu fie operabilă,
depinzând de tipul fișierului i de capacitatea
serverului media digital compatibil DLNA.
Operare 43
Selectarea unei limbi pentru
subtitrare
eroy
Vizionarea dintr-un unghi
diferit
er
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Subtitrare].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta limba de
subtitrare dorită.
Apăsând ENTER (b), puteţi seta diverse opţiuni
de subtitrare.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
Dacă discul conţine scene înregistrate cu unghiuri
diferite ale camerei, puteţi schimba pe un unghi
diferit în timpul redării.
,,Notă
yy Unele discuri permit să se schimbe selecţiile
subtitrărilor numai din meniul discului. Dacă
este aşa, apăsaţi butonul TITLE/POPUP sau
DISC MENU şi alegeţi subtitrarea adecvată
dintre selecţiile din meniul discului.
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Unghi].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta unghiul dorit.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
Modificarea formatului
imaginii TV
eoy
Puteţi modifica setarea formatului imaginii TV în
timpul redării.
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
Ascultarea unui alt sunet
eroy
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Audio].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta limba audio
dorită, track-ul audio sau canalul audio dorit.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
,,Notă
yy Unele discuri permit să se schimbe selecţiile
audio numai din meniul discului. Dacă este
aşa, apăsaţi butonul TITLE/POPUP sau DISC
MENU şi alegeţi sunetul adecvat dintre
selecţiile din meniul discului.
yy Imediat după ce aţi comutat sunetul, este
posibil să existe o discrepanţă temporară
între afişaj şi sunet.
yy Pe discul BD-ROM. formatul audio multiplu
(5,1 CAN sau 7,1 CAN) este afişat cu
[MultiCH] pe afişajul de pe ecran.
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea [TV
Aspect Ratio].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea dorită.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
,,Notă
Chiar dacă schimbaţi valoarea opţiunii [TV
Aspect Ratio] din afişajul de pe ecran, opţiunea
[TV Aspect Ratio] din meniul [Setări] nu este
schimbată.
4
Operare
yy Prin apăsarea butonului SUBTITLE puteţi
selecta direct opţiunea [Subtitrare] care
apare pe afişajul On-Screen.
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
44 Operare
Schimbarea paginii cu coduri
de subtitrare
y
Dacă subtitrarea este afişată cu litere trunchiate,
puteţi schimba pagina cu coduri a subtitrării pentru
a vizualiza fişierul de subtitrare corect.
Modificarea modului imagine
eroy
Puteţi modifica opţiunea [Mod imagine] în timpul
redării.
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Option] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea [Mod
imagine].
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Pagină coduri].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea dorită.
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea de cod
dorită.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
Setarea opţiunii [User setting]
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
4
Operare
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea [Mod
imagine].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea [User
setting] şi apăsaţi ENTER (b).
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
5. Folosiţi W/S/A/D pentru a ajusta opţiunile
[Mod imagine].
Selectaţi opţiunea [Implicit], apoi apăsaţi ENTER
(b) pentru a reseta toate ajustările video.
6. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta
opţiunea şi apăsaţi ENTER (b) pentru a finaliza
setarea.
Operare 45
Vizualizarea informaţiilor
despre conţinut
y
Selectarea unui fişier de
subtitrare
y
Playerul poate afişa informaţii despre conţinut.
Dacă numele fişierului de subtitrare este diferit de
numele fişierului video, trebuie să selectaţi fişierul
de subtitrare din meniul [Film] înainte de a reda
filmul.
1. Selectaţi un fişier folosind W/S/A/D.
2. Apăsați INFO/MENU (m).
Informaţiile despre fişier apar pe ecran.
În timpul redării unui film, puteţi afişa informaţiile
despre fişier apăsând TITLE/POPUP.
,,Notă
1. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta fişierul
de subtitrare pe care doriţi să-l redaţi în meniul
[Film].
2. Apăsaţi pe ENTER (b).
Este posibil ca informaţiile afişate pe ecran
să nu fie corecte comparativ cu informaţiile
efective despre conţinut.
Puteți schimba lista de afișare a conținutului în
meniul [Film], [Fotografie] sau [Muzică].
Apăsaţi butonul colorat în roşu (R) în mod repetat.
4
Apăsaţi ENTER (b) din nou pentru a deselecta
fişierul de subtitrare. Fişierul de subtitrare
selectat va fi afişat când redaţi fişierul video.
,,Notă
yy Dacă apăsaţi (Z) (STOP) în timpul redării,
selectarea subtitrării va fi anulată.
yy Această funcţie nu este disponibilă pentru
redarea fişierului pe un server în reţea la
domiciliu.
Operare
Modificarea modului de
vizualizare a listei conţinutului
yui
46 Operare
Ascultarea muzicii în timpul
unei expuneri de diapozitive
i
Puteţi reda fişiere foto în timp ce ascultaţi fişiere de
muzică.
1. În timp ce vizualizaţi o fotografie pe ecran
complet, apăsaţi INFO/MENU (m) pentru a afişa
meniul de opţiuni.
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Alegere Muzică] şi apăsaţi ENTER (b) pentru a
afişa meniul [Alegere Muzică].
4. Folosiţi W/S pentru a selecta un dispozitiv şi
apăsaţi ENTER (b).
Dispozitivul disponibil poate fi diferit în funcţie
de locaţia fişierului foto actual.
4
Operare
Locaţie foto
Dispozitiv disponibil
Disc, USB
Disc, USB
MTP
MTP
Server media
Server media
5. Folosiţi W/S pentru a selecta un fişier sau un
folder pe care doriţi să-l redaţi.
Selectaţi g şi apăsaţi ENTER (b) pentru a afişa
directorul superior.
,,Notă
Când selectaţi fişierul audio de pe un server,
selectarea folderului nu este disponibilă.
Numai fila selectată este disponibilă.
6. Folosiţi D pentru a selecta [OK] şi apăsaţi ENTER
(b) pentru a încheia selecţia muzicii.
Redarea fişierului codat în 3D
y
Această funcţie vă permite să redaţi conţinut 3D în
cazul în care fişierul este codat în 3D.
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi [3D] folosind A/D şi apăsaţi ENTER
(b).
3. Selectaţi modul potrivit (unul lângă altul,
deasupra şi sub) cu cel al fişierului codat 3D prin
utilizarea W/S/A/D.
,,Notă
Dacă subtitrarea este afișată anormal, setați
oprirea opțiunii 3D a televizorului și pornirea
opțiunii 3D a unității.
Operare 47
Caracteristici avansate
Bucuria BD-Live™
e
BD-ROM-ul care suportă BD-Live și care are o
funcție de extindere a rețelei vă permite să vă
bucurați de mai multe funcții ca descărcarea de
prezentări de filme noi prin conexiunea unității la
internet.
1. Verificaţi conexiunea la reţea şi setările (pagina
19).
2. Introduceţi un dispozitiv de stocare USB în
portul USB de pe panoul frontal.
Este necesar un dispotitiv de stocare USB pentru
descărcarea conţinutului bonus.
3. Apăsaţi HOME ( ) şi setaţi opţiunea [Conexiune
BD-LIVE] din meniul [Setări] (pagina 24).
4. Introduceţi un BD-ROM cu BD-Live.
Operaţiile pot fi diferite în funcţie de disc.
Consultaţi manualul furnizat cu discul.
>>Precauţie
Nu extrageţi dispozitivul USB conectat în
timpul descărcării conţinutului sau în timp
ce un disc Blu-ray se află încă pe platan. Dacă
procedaţi astfel, puteţi deteriora dispozitivul
USB conectat, iar caracteristicile BD-Live pot
să nu mai funcţioneze corect dacă dispozitivul
USB s-a deteriorat. Dacă dispozitivul USB
conectat pare să fie deteriorat în urma unei
astfel de acţiuni, îl puteţi formata din computer
şi îl puteţi reutiliza cu acest player.
,,Notă
yy Anumite conţinuturi BD-Live pot fi accesate
restrictiv în unele teritorii la decizia
furnizorului de conţinut.
yy Este posibil să dureze mai multe minute
încărcarea şi începerea redării conţinutului
BD-Live.
yy Pentru BD-Live, folosiţi numai unitatea flash
USB/HDD extern formatat în FAT32.
Aveţi posibilitatea de a controla acest player
cu iPhone-ul sau telefonul dvs. Android prin
intermediul reţelei de domiciliu. Atât player-ul, cât
şi telefonul trebuie conectate la dispozitivul dvs.
de reţea fără fir, cum ar fi un punct de acces. Vizitaţi
“Apple iTunes” sau “Google Android Market (Google
Play Store)” pentru informaţii detaliate despre “LG
AV Remote”.
Mod sunet privat
Prin descărcarea aplicaţiei “LG AV Remote” pe
telefonul sau tableta dvs., puteţi conecta căştile şi vă
puteţi bucura de sunet de la player pe dispozitivele
dvs. inteligente.
Această caracteristică transmite semnal video
către televizor prin semnal HDMI şi audio către
smartphone sau tabelată prin Wi-Fi. Pentru
informaţii mai detaliate, vă rugăm să consultaţi Help
din aplicaţia “LG AV Remote”.
,,Notă
yy Atunci când folosiți unitatea în modul
MUSIC flow, modul private sound nu este
disponibil.
yy Nu toate modelele suportă sound privacy,
iar asocierea mai multor dispozitive nu este
disponibilă.
4
Operare
În funcţie de disc, este posibil ca funcţia BDLive să nu poată fi utilizată dacă opţiunea
[Conexiune BD-LIVE] este setată pe [Permis
parţial].
LG AV Remote
48 Operare
Operaţiuni la radio
Asiguraţi-vă că antenele sunt conectate.
(Consultaţi pagina 17)
Pentru a asculta la radio
1. Apăsaţi FUNCTION până când pe display apare
TUNER (FM). Ultimul post recepţionat este
acordat.
2. Ţineţi apăsat TUNING (-/+) timp de circa două
secunde până când indicele de frecvenţă
începe să se schimbe. Căutarea se opreşte când
aparatul prinde un post. Sau apăsaţi repetat
TUNING (-/+).
3. Ajustaţi volumul apăsând pe VOL (+/-).
Presetarea posturilor radio
4
Operare
Puteţi preseta 50 posturi pentru FM.
Înainte de a face acordul, asiguraţi-vă că aţi redus
volumul.
1. Apăsaţi FUNCTION până când pe display apare
TUNER (FM).
2. Selectaţi frecvenţa dorită utilizând TUNING (-/+).
3. Apăsaţi ENTER (b), numărul prestabilit se va
aprinde intermitent pe display.
4. Apăsaţi PRESET (-/+) pentru a selecta numărul
prestabilit dorit.
5. Apăsaţi ENTER (b). Postul este memorat.
6. Repetaţi paşii 2-5 pentru a memora alte posturi.
Ştergerea unui post salvat
1. Apăsaţi PRESET (-/+) pentru a selecta numărul
prestabilit pe care doriţi să-l ştergeţi.
2. Apăsaţi CLEAR, numărul prestabilit se va aprinde
intermitent pe display.
3. Apăsaţi din nou CLEAR pentru a şterge numărul
prestabilit selectat.
Ştergerea tuturor posturilor
salvate
Ţineţi apăsat CLEAR timp de două secunde.
Mesajul „ERASE ALL” (Ştergere toate) se va aprinde
intermitent. Apăsaţi încă o dată CLEAR. Apoi toate
posturile salvate sunt şterse.
Îmbunătăţirea recepţiei FM
slabe
Apăsaţi butonul B (albastru) (MONO/STEREO) de pe
telecomandă. Acesta va trece tunerul de pe stereo
pe mono şi, în general, va îmbunătăţi recepţia.
Vedeţi informaţiile despre un
post radio
Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS
(Radio Data System). Aceasta arată informaţiile
despre postul radio pe care îl ascultaţi. Apăsaţi RDS
repetat pentru a parcurge diferitele tipuri de date:
PS
(Denumire serviciu program):
Pe display va apărea denumirea canalului.
PTY
(Recunoaştere tip program):
Pe display va apărea tipul programului
(de exemplu Jazz sau Ştiri).
RT
(Radiotext)
Un mesaj text conţine informaţii speciale
de la postul care emite. Acest text se
poate derula pe display.
CT
(ora controlată de canal)
Aceasta arată ora şi data aşa cum sunt
emise de către postul radio.
Operare 49
Utilizarea tehnologiei
BLUETOOTH®
Despre BLUETOOTH
Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir
pentru conectarea cu rază scurtă.
Sunetul poate fi întrerupt când există interferențe
cu alte unde electronice care emit pe aceeași
frecvență sau când conectați dispozitive Bluetooth
în alte încăperi alăturate.
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth
poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth.
Dispozitive disponibile : Telefon mobil, MP3, Laptop,
PDA.
Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth fără fir,
dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze
anumite profiluri. Această unitate este compatibilă
cu următorul profil.
A2DP (Profil Distribuție Audio Avansată)
Conectarea unităţii cu dispozitivul
BLUETOOTH
Înainte de a începe procedura de conectare,
asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este activată în
aparatul dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se
realizează operaţiunea de conectare, nu mai este
nevoie să o efectuaţi din nou.
1. Selectaţi funcţia Bluetooth apăsând
FUNCTION.
Apare “BT READY” în fereastra de afişare.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi
efectuarea operaţiunii de sincronizare. Atunci
când căutaţi acest aparat cu dispozitivul
Bluetooth, o listă de dispozitive găsite poate
apărea pe afişajul dispozitivului Bluetooth
în funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth.
Unitatea dvs. apare ca “LG HTS (XX:XX)”.
3. Când acest aparat este corect sincronizat cu
dispozitivul dvs. Bluetooth, LED-ul Bluetooth
de pe unitate se aprinde şi in fereastra de afisaj
apare “PAIRED”.
,,Notă
yy În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
sincronizare.
yy XX:XX înseamnă ultimele patru cifre ale
adresei Bluetooth. De exemplu, dacă
aparatul are o adresă Bluetooth ca
9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea “LG HTS
(F7:08)” pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs,
consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului
Bluetooth.
,,Notă
Dacă modificati functionarea unităţii, funcţia
Bluetooth este deconectată şi trebuie să
efectuaţi din nou sincronizarea.
4
Operare
Profiluri BLUETOOTH
Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele BLUETOOTH
50 Operare
,,Notă
yy Când folosiți tehnologia Bluetooth, trebuie
să realizați o conexiune între unitate și
dispozitivul Bluetooth cât mai aproape
posibil și păstrați distanța.
Totuși este posibil să nu funcționeze
corespunzător în cazul în care:
-- Există un obstacol între unitate și
dispozitivul Bluetooth.
-- Există un dispozitiv care utilizează
aceeași frecvență ca tehnologia
Bluetooth, cum ar fi un dispozitiv
medical, un cuptor cu microunde sau un
dispozitiv LAN wireless.
yy La repornire, trebuie să reconectați
dispozitivul Bluetooth la această unitate
4
yy Când alegeți din nou funcția Bluetooth
după schimbarea la alte funcții, conexiunea
Bluetooth poate fi deconectată. Trebuie să
reconectaţi dispozitivul Bluetooth pentru a
utiliza această funcţie.
Operare
yy Sunetul poate fi întrerupt în cazul în
care există interferenţe de la alte aparate
electronice.
yy Nu puteţi controla dispozitivul Bluetooth
cu acest aparat.
yy Conectarea este limitată la un dispozitiv
Bluetooth pe o unitate şi multi-conectarea
nu este acceptată.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil
să nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Vă puteţi bucura de sistemul fără fir, folosind
telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc..
yy Cu cât distanța este mai mare între unitate
și dispozitivul Bluetooth, cu atât calitatea
sunetului este mai mică.
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când unitatea este oprită sau dispozitivul
Bluetooth este departe de unitate.
yy Când conexiunea Bluetooth este
întreruptă, conectați din nou dispozitivul
Bluetooth la unitate.
yy Atunci când Bluetooth-ul nu este conectat,
“BT READY” apare pe afişaj.
Operare
Sincronizare sunet LG
51
1. Porniți unitatea apăsând 1 (Pornit) pe
telecomandă.
2. Selectaţi funcţia LG TV prin folosirea butonului
FUNCTION de pe telecomandă sau F pe unitate
până când funcția este selectată.
Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla
prin intermediul telecomenzii televizorului
dvs. împreună cu sincronizarea sunetului LG.
Este compatibil cu televizorul LG care suportă
sincronizarea sunetului LG. Asiguraţi-vă de prezenţa
logo-ului sincronizare sunet LG pe televizorul dvs.
Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii
televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără
sonor
Pentru detalii privind sincronizarea sunetului LG,
consultați manualul de instrucţiuni al televizorului.
,,Notă
yy Atunci când conexiunile nu au fost efectuate
cu succes, verificați starea televizorului şi
apoi nchideți-l.
yy Verificați starea acestei unități și conexiunea
în cazurile specificate mai jos atunci când
utilizați sincronizarea sunetului LG.
-- Opriți unitatea.
-- Schimbarea funcţiei la celelalte moduri.
-- Deconectarea de la reţeaua fără fir din
cauza interferenţelor sau a distanţei.
yy Acest aparat nu suportă LG Sound Sync
(Optic) prin conexiune optică.
Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul „PAIRED”
timp de 3 secunde, și apoi se poate observa
mesajul „LG TV” pe fereastra de afișaj în cazul în
care conexiunea între unitate şi televizor a fost
efectuată în mod normal.
,,Notă
yy Dacă opriți unitatea direct apăsând 1
(Pornit), Sincronizare sunet LG (Fără fir) va fi
deconectat. Pentru a folosi din nou această
funcție, trebuie să reconectați televizorul la
unitate.
yy Detaliile meniului pentru setările
televizorului depind de modelul televizorului
dvs.
yy Aparatul cu tehnologia fără fir Bluetooth
se va deconecta dacă va fi selectată funcţia
Sincronizare sunet LG.
4
Operare
yy Puteți utiliza telecomanda acestei unităţi în
timp ce este activată sincronizarea sunetului
LG. Dacă utilizați telecomanda televizorului
din nou, unitatea se va sincroniza cu
televizorul.
3. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a
asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [ [Ieşire
sunet TV] [ [Sincronizare sunet LG (Fără fir)]
52 Operare
Folosirea Premium
Cu caracteristica Premium puteţi utiliza diferite
servicii legate de conţinut prin internet.
1. Verificaţi conexiunea la reţea şi setările (pagina
19).
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectaţi [Premium] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
4. Selectaţi un serviciul online folosind W/S/
A/D şi apăsaţi ENTER (b).
4
,,Notă
Operare
yy Pentru informaţii detaliate despre fiecare
serviciu, contactaţi furnuzorul de conţinut
sau vizitaţi link-ul de asistenţă al serviciului.
yy Conţinutul serviciilor Premium şi informaţiile
legate de serviciu, inclusiv interfaţa
utilizatorului, se pot modifica. Consultaţi
website-ul fiecărui serviciu pentru cele mai
recente informaţii.
yy La accesarea inițială [Premium], apare
opțiunea de setare a țării.
yy Dacă doriţi să modificaţi setarea ţării,
accesaţi [Setări] > [REŢEA] > [Setare serviciu
smart] > [Setare ţară]. Selectaţi [Manual] şi
apăsaţi ENTER (b) în meniul
yy La schimbarea efectului audio ieşirea audio
poate să aibă o întârziere generată de
condiţiile conexiunii dvs. la Internet.
Operare 53
Bucurați-vă de
sistemul Audio LG
Multi-room (LG Music
Flow)
tu
LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow vă permite
să vă bucurați de muzică cu cele câteva difuzoare
fără cablu.
Utilizând MUSIC flow, vă puteţi bucura de
conţinutul audio redat de această unitate, la calitate
superioară.
1. Verificați conexiunea și setările rețelei (pagina
19). Aparatul și difuzoarele trebuie conectate la
aceeași rețea.
Dacă selectați [Opriti sonorul difuzoarelor
Blu-ray Disc™.] puteți asculta muzică folosind
doar MUSIC flow.
3. Selectați [OK] și apăsați ENTER (b) pentru a
finaliza selectarea difuzorului.
yy Este recomandat să conectați până la 4
boxe pentru o redare optimă.
yy Interferențele de semnal pot cauza oprirea
redării.
yy Dacă redarea nu se produce fără probleme,
conexiunea se poate întrerupe în mod
automat.
yy Cand utilizați modul private sound, aceasta
funcție nu este disponibilă.
yy În cazul în care MUSIC flow nu este afișat în
listă, refaceți setările de rețea din meniul de
setări.
yy Dacă apăsați BACK (1) pentru a reveni la
browser-ul de fișiere în timpul redării cu
MUSIC flow, MUSIC flow va opri redarea.
yy Nu puteți controla nivelul de volum al
difuzorului MUSIC flow cu butoanele de
volum ale acestui aparat sau cu butonul
circular de volum.
4
Operare
2. În timpul redării muzicii, apăsați butonul (G)
colorat în verde. Selectați boxele folosind W/S
i ENTER (b). Puteți accesa multiple MUSIC flows
cu care să ascultați muzica. Pentru a schimba
canalul MUSIC flow apăsați pe D în timp ce
boxa selectată este evidențiată și selectați
opțiunea de ieșire folosind W/S i ENTER (b).
,,Notă
yy Dacă utilizați acest aparat cu MUSIC flow, cel
puțin o unitate trebuie să fie conectată prin
cablu LAN. Pentru mai multe detalii legate
de utilizarea cu MUSIC flow, consultați
manualul de ultilizare pentru MUSIC flow.
54 Depanare
Depanare
General
Simptom
Cauză şi soluţie
Unitatea funcţionează
defectuos.
yy Opriţi această unitate şi aparatul extern conectat (TV, woofer, DVDplayer, amplificator, etc.), după care porniţi-l din nou.
yy Deconectaţi cablul de alimentare al acestei unităţi şi al aparatului
extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care
încercaţi reconectarea lor.
yy Setarea anterioară nu poate fi salvată atunci când alimentarea
dispozitivului este dezactivată.
Aparatul nu porneşte.
yy Conectaţi bine cablul de alimentare la priză.
Aparatul nu începe redarea.
yy Introduceţi un disc care poate fi redat. (Verificaţi tipul discului,
sistemul de culoare şi codul regional).
yy Aşezaţi discul cu partea înregistrată în jos.
yy Curăţaţi discul.
yy Dezactivaţi funcţia de clasificare sau schimbaţi nivelul de clasificare.
5
Dispozitivul de stocare USB
conectat nu este recunoscut.
yy Încercaţi să folosiţi un alt cablu USB, deoarece este posibil ca unele
cabluri USB să nu suporte suficient curent pentru funcţionarea USB
normală.
Depanare
yy Dacă folosiţi o extensie de cablu USB sau USB HUB, este posibil ca
dispozitivele USB să nu fie recunoscute.
yy Nu este acceptat un dispozitiv USB care necesită instalarea unui
program suplimentar când este conectat la computer.
yy Această unitate acceptă doar unitate flash USB şi unitate HDD externă
cu format FAT32 sau NTFS.
Unghiul nu poate fi schimbat.
yy Pe discul DVD redat nu sunt înregistrate unghiuri multiple.
Fişierele muzică/foto/film nu
pot fi redate.
yy Fişierele nu sunt înregistrate într-un format pe care aparatul să-l poată
reda.
yy Aparatul nu suportă codecul fişierului film.
Telecomanda nu funcţionează
correct.
yy Telecomanda nu este îndreptată către senzorul aparatului.
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
yy Există un obstacol între telecomandă şi aparat.
yy Bateria telecomenzii este consumată.
Aparatul este în priză, însă nu
se aprinde şi nu se stinge.
Aparatul nu funcţionează
normal.
Puteţi reseta aparatul astfel.
yy Scoateţi cablul de alimentare, aşteptaţi cel puţin cinci secunde şi
introduceţi-l din nou.
Depanare 55
Reţea
Simptom
Cauză şi soluţie
Caracteristica BD-Live nu
funcţionează.
yy Este posibil ca dispozitivul USB conectat să nu aibă spaţiu suficient.
Conectaţi un dispozitiv USB care are cel puţin 1 GB spaţiu liber.
yy Asiguraţi-vă că aparatul este conectat corect la reţeaua locală şi că are
acces la internet (a se vedea paginile 19).
yy Este posibil ca viteza lăţimii de bandă să nu fie destul de mare pentru
a utiliza caracteristicile BD-Live. Contactaţi furnizorul de servicii
internet (ISP) – se recomandă creşterea vitezei benzii.
yy Opţiunea [Conexiune BD-LIVE] din meniul [Setări] este setată pe
[Interzis]. Setaţi opţiunea pe [Permis].
Serviciile de redare video (cum
ar fi YouTube™ etc.) se opresc
adesea sau apare fenomenul
de „buffering” în timpul redării
yy Este posibil ca viteza lăţimii de bandă să nu fie destul de mare pentru
furnizarea serviciilor video. Contactaţi furnizorul de servicii internet
(ISP) – se recomandă creşterea vitezei benzii.
Pe lista dispozitivelor nu sunt
afişate.servere media.
yy Pe serverul dvs. media rulează un software de tip „firewall” sau un
software antivirus. Opriţi firewall-ul sau antivirus-ul care rulează pe
serverul dvs media.
yy Playerul nu este conectat la reţeaua locală la care este conectat
serverul media.
5
Depanare
56 Depanare
Imagine
Simptom
Cauză şi soluţie
Nu există imagine.
yy Selectaţi modul de intrare video corespunzător la televizor, astfel încât
imaginea de la aparat să apară pe ecranul televizorului.
yy Efectuaţi corect conexiunea video.
yy Verificaţi dacă opţiunea [Setările Color HDMI] din meniul [Setări]
este setată pe elementul corespunzător, care este în concordanţă cu
conexiunea dvs. video.
yy Este posibil ca televizorul dvs. să nu suporte rezoluţia pe care aţi
setat-o la player. Schimbaţi rezoluţia pe una pe care o acceptă
televizorul dvs.
yy Mufa HDMI OUT a playerului este conectată la un dispozitiv DVI care
nu suportă protecţie a drepturilor de autor.
Există zgomot de imagine
yy Redaţi un disc înregistrat într-un sistem de culoare diferit de cel al
televizorului dvs.
yy Setaţi rezoluţia pe care o acceptă televizorul dvs.
Redarea discurilor Blu-ray 3D
nu este 3D.
yy Conectaţi playerul la televizor cu cablul HDMI (tip A, Cablu HDMI™ de
mare viteză).
yy Este posibil ca televizorul dvs. să nu suporte „Format HDMI 3D obligatoriu”.
yy Opţiunea [Mod 3D] din meniul [Setări] este dezactivată [Oprit]. Setaţi
opţiunea pe [Pornit].
5
Depanare
Sunet
Simptom
Cauză şi soluţie
Nu există sunet sau sunetul
este distorsionat.
yy Aparatul este în modul de scanare, redare lentă sau pauză.
yy Volumul sunetului este redus.
yy Verificaţi conexiunea cablului difuzorului. (pagina 13)
Suport pentru clienţi
Puteţi actualiza playerul cu ajutorul celui mai nou software, pentru a îmbunătăţi funcţionarea produsului şi/sau
pentru a aduce noi caracteristici. Pentru a obţine cele mai noi programe software pentru acest player (dacă au
fost făcute actualizări), vizitaţi http://www.lg.com sau contactaţi centrul LG Electronics de relaţii cu clienţii.
NOTĂ PRIVIND SOFTWARE-UL OPEN SOURCE
Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL, MPL şi alte licenţe open source, care sunt conţinute în acest
produs, vă rugăm să vizitaţi http://opensource.lge.com.
În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile licenţei, denegările de responsabilitate privind garanţia şi NOTĂle
despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.
LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei
asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei
solicitări prin e-mail la [email protected] Această oferă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care
aţi achiziţionat produsul.
Anexă 57
Folosirea telecomenzii
livrate la un televizor
Setarea telecomenzii pentru
a o putea utiliza la televizorul
dvs.
Puteţi controla televizorul cu ajutorul butoanelor de
mai jos.
Puteţi controla televizorul cu telecomanda livrată.
Dacă televizorul dvs. se află în tabelul de mai jos,
setaţi codul respectiv al producătorului.
1. În timp ce ţineţi apăsat butonul 1 (TV POWER)
introduceţi codul producătorului televizorului
dvs. cu ajutorul butoanelor numerice (vezi
tabelul de mai jos).
Producător
Număr de cod
LG
1 (implicit), 2
Dacă apăsaţi
Puteţi
Zenith
1, 3, 4
1 (TV POWER)
Deschide sau închide
televizorul.
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
AV/INPUT
Comută sursa de intrare
între televizor şi alte surse de
intrare.
Sony
8, 9
Hitachi
4
PR/CH W/S
Scanează în sus şi în jos prin
canalele memorate.
VOL +/–
Reglează volumul
televizorului.
MUTE
Porneşte sau anulează
volumul televizorului.
,,Notă
În funcţie de televizor, este posibil ca unele
butoane sau chiar toate să nu funcţioneze chiar şi
după introducerea codului corect al producătorului.
Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, este posibil ca
numărul de cod să revină la setarea iniţială implicită.
Setaţi din nou numărul de cod corespunzător.
6
Anexă
În funcţie de aparatul conectat, este posibil să
nu puteţi controla televizorul cu ajutorul unora
dintre butoane.
2. Eliberaţi butonul 1 (TV POWER) pentru a
finaliza setarea.
58 Anexă
Actualizarea softwareului reţelei
Notificare de actualizare a
reţelei
Din când în când, pot fi disponibile îmbunătăţiri
de performanţă şi/sau caracteristici sau servicii
suplimentare pentru aparatele conectate la o reţea
locală cu bandă lată. Dacă există un nou software
disponibil şi aparatul este conectat la o reţea locală
cu bandă lată, playerul vă va informa cu privire la
actualizări astfel.
Actualizare software
Puteţi actualiza playerul cu ajutorul celui mai
nou software, pentru a îmbunătăţi funcţionarea
produsului şi/sau pentru a adăuga noi caracteristici.
Puteţi actualiza software-ul conectând aparatul
direct la serverul de actualizare software.
,,Notă
yy Înainte de a actualiza software-ul playerului
dvs., scoateţi orice disc şi dispozitiv USB din
aparat.
yy Înainte de a actualiza software-ul playerului
dvs., opriţi aparatul şi apoi porniţi-l din nou.
Opţiunea 1:
yy În timpul procedurii de actualizare a
software-ului, nu opriţi playerul, nu
întrerupeţi alimentarea cu curent şi nu
apăsaţi niciun buton.
1. Meniul de actualizare va apărea pe ecran când
opriţi playerul.
yy Dacă anulaţi actualizarea, opriţi aparatul şi
apoi porniţi-l pentru stabilitate.
2. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea dorită
şi apoi apăsaţi ENTER (b).
yy Acest aparat nu poate fi adus la o versiune
anterioară de software.
1. Verificaţi conexiunea reţelei şi setările (paginile
19).
2. Selectaţi opţiunea [Software] în meniul [Setări]
şi apoi apăsaţi ENTER (b).
3. Selectaţi opţiunea [Actualizare] şi apăsaţi
ENTER (b).
6
[OK]
Porneşte actualizarea softwareului.
Anexă
[Anulează]
Părăsește meniul de updatare și
este afișat ecranul principal.
Opţiunea 2:
Dacă actualizarea de software este disponibilă pe
serverul de actualizare, în partea de jos a meniului
Home apare iconiţa „Actualizare”.
Apăsaţi butonul albastru (B) pentru a începe
procedura de actualizare.
Playerul va căuta cele mai recente actualizări.
,,Notă
yy Dacă apăsaţi ENTER (b) în timp ce sunt
căutate actualizările, procesul se încheie.
yy Dacă nu există nicio actualizare disponibilă,
apare mesajul „Nu a fost găsită nicio versiune
nouă”. Apăsaţi ENTER (b) pentru a reveni la
[Meniu Principal].
Anexă 59
4. Dacă există o versiune mai nouă, apare mesajul
“O nouă versiune a fost găsită. Update-ul
durează cateva minute. Doriţi să actualizaţi?”.
5. Selectaţi [OK] pentru a începe actualizarea.
(Dacă selectaţi [Anulează], actualizarea se
încheie).
6. Playerul începe descărcarea celei mai recente
actualizări de pe server. (Descărcarea va dura
câteva minute, în funcţie de starea reţelei dvs.
locale)
7. Pentru a actualiza software-ul data următoare,
procedura de actualizare a softwareului trebuie
luată de la început.
>>Precauţii
Nu opriţi alimentarea cu curent în timpul
actualizării de software.
,,Notă
Dacă software-ul include actualizarea driverului, platanul discului se poate deschide în
timpul procesului.
8. Când actualizarea este completă, alimentarea va
fi oprită automat în câteva secunde.
9. Porniţi din nou aparatul. Sistemul funcţionează
acum cu noua versiune.
,,Notă
6
Anexă
Este posibil ca funcţia de Actualizare software
să nu poată fi utilizată în mod corespunzător, în
funcţie de conexiunea dvs. la internet. În acest
caz, puteţi obţine cel mai recent software de
la Centrul de service LG Electronics autorizat
atunci când vă actualizaţi playerul. Consultaţi
„Suport pentru clienţi” de la pagina 56.
60 Anexă
Informaţii suplimentare
Cerinţe pentru fişiere
Fişiere film
Fişier
Localizare
Fişier
Extensie
Disc,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(fără DRM), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(fără DRM), “.mov”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
”.flv”, “.ts”, ”.dat”
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
Format
audio
Format de codec
Subtitrare
Fişiere muzică
Fişier
Localizare
Fişier
Extensie
Disc,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(fără DRM),
“.flac”, “.ogg”,
“.aiff”
în limitele 32 şi 48 kHz
(WMA),
în limitele 16 şi 48 kHz
(MP3)
în limitele 32 şi
192 kbps (WMA),
în limitele 32 şi
320 kbps (MP3)
Acest player nu
suportă unele fişiere
wav.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(fără DRM),
“.flac”, “.ogg”
în limitele 32 şi 48 kHz
(WMA),
în limitele 16 şi 48 kHz
(MP3)
în limitele 32 şi
192 kbps (WMA),
în limitele 32 şi
320 kbps (MP3)
Acest player nu
suportă unele fişiere
wav.
6
Frecvenţa de
eşantionare
Rata de eşantionare
Notă
Anexă
Fişiere foto
Fişier
Localizare
Disc,
USB,
DLNA
Fişier
Extensie
Recomandat
Dimensiuni
“.jpg”, “.jpeg”, Mai puţin de 4.000 x 3.000 x 24 biţi/pixel
“.png”, “.gif”, Mai puţin de 3.000 x 3.000 x 32 biţi/pixel
“.mpo”, “.jps”
Notă
Fişierele imagine foto cu
compresie fără pierderi şi
progresive nu sunt suportate.
Anexă
,,Notă
yy Lungimea maximă a numelui fişierului este
de 180 caractere.
yy Număr maxim de fi şiere / folder: Sub 2000
(număr total de fi şiere şi foldere)
yy În funcţie de mărimea şi numărul fişierelor,
citirea conţinutului suportului media poate
dura câteva minute.
yy Compatibilitatea fişierelor poate diferi în
funcţie de server.
yy Deoarece compatibilitatea cu serverul
DLNA este testată pe platforma SmartShare,
cerințele pentru fișiere și funcțiile de redare
pot diferi în funcție de serverele media.
yy Cerinţele pentru fişiere de la pagina 60 nu
sunt compatibile întotdeauna. Pot exista
unele restricţii în funcţie de caracteristicile
fişierelor şi de capacitatea serverului media.
yy Redarea fișierelor video de subtitrare este
disponibilă doar pe un server media creat
de SmartShare PC Software descărcat de pe
website.
yy Fişierele de pe suporturi media amovibile,
cum ar fi USB drive, DVD drive etc. pot să nu
fie partajate corect pe serverul media.
yy Este posibil ca timpul total de redare al
fişierelor audio indicat pe ecran să nu fie
corect pentru fişierele VBR.
yy Acest player acceptă profil H.264/MPEG4 AVC principal, ridicat la nivelul 4.1. Este
posibil ca un fişier cu un nivel mai ridicat să
nu fie acceptat.
yy Acest player nu suportă fişiere înregistrate
cu GMC*1 sau Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
,,Notă
yy Un fişier “avi” codat cu codec-ul “WMV 9” nu
este acceptat.
yy Acest player redă fişiere UTF-8 chiar dacă are
conţinut cu subtitrare Unicode. Acest player
nu redă fişiere de subtitrare Unicode pur.
yy În funcţie de tipul fişierelor sau de
modalitatea de înregistrare, este posibil ca
redarea să nu se poată efectua.
yy Un disc care a fost înregistrat cu opţiunea
„multi-session” pe un computer normal nu
este acceptat pe acest player.
yy Pentru a reda un fişier video, denumirea
acestuia şi denumirea fişierului de subtitrare
trebuie să fie aceeaşi.
yy Dacă codec-ul video este MPEG2 TS sau
MPEG2 PS, subtitrarea nu apare.
yy Când redaţi un fişier video cu o extensie
precum “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” sau “.m2t”,
este posibil ca player-ul dvs. să nu accepte
fişierele de subtitrare.
yy Compatibilitatea codecului Video/ Audio
poate fi diferită în funcţie de fişierul video.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Acest player poate reda discuri în format AVCHD.
Aceste discuri sunt înregistrate şi utilizate în mod
normal la camere video.
yy Formatul AVCHD este un format de cameră video
digitală cu definiţie înaltă.
yy Formatul MPEG-4 AVC/H.264 poate comprima
imaginile cu o eficienţă mai mare decât cea
a formatului convenţional de comprimare a
imaginilor.
yy Unele discuri AVCHD utilizează formatul
„x.v.Colour”.
yy Este posibil ca unele discuri în format AVCHD
să nu poată fi redate, în funcţie de starea
înregistrării.
yy Discurile în format AVCHD trebuie finalizate.
yy „x.v.Colour” oferă o gamă mai largă de culori
decât discurile DVD normale pentru camere
video.
6
Anexă
yy Fişierele film HD aflate pe CD/DVD sau
USB 1.0/1.1 este posibil să nu fie redate
corect. Pentru redarea fişierelor film HD se
recomandă Disc Blu-ray sau USB 2.0.
61
62 Anexă
Despre DLNA
Acest player este un player media digital certificat
DLNA şi poate prezenta şi reda conţinuturi film, foto
şi muzică de pe serverul media digital compatibil
cu DLNA (PC şi echipamente electronice).
Digital Living Network Alliance (DLNA)
este o organizaţie interindustrială pentru
produse electronice de larg consum, industria
echipamentelor de calcul şi companii de telefonie
mobilă. Digital Living le oferă consumatorilor o
modalitate facilă de partajare a conţinuturilor
media digitale prin reţeaua dvs. locală.
Logo-ul de certificare DLNA uşurează identificarea
produselor care respectă Îndrumările de
interoperabilitate DLNA. Acest aparat respectă
Îndrumările de interoperabilitate DLNA v1.5.
În momentul în care la acest player este conectat
un PC pe care rulează un software de server DLNA
sau alt aparat compatibil cu DLNA, este posibil să fie
necesare unele modificări ale setărilor software-ului
sau aparatului respectiv. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale software-ului sau aparatului pentru mai
multe informaţii.
Anumite cerinţe de sistem
Pentru redare video cu înaltă definiţie:
yy Display cu înaltă definiţie care să aibă mufe de
intrare HDMI.
6
yy Disc BD-ROM cu conţinut cu definiţie înaltă.
Anexă
yy Pentru unele conţinuturi sunt necesare intrări
DVI cu capacitate HDMI sau HDCP pe aparatul de
vizionare (conform specificaţiilor autorilor discului).
Notă cu privire la
compatibilitate
yy Deoarece formatul BD-ROM este nou, sunt
posibile anumite probleme de disc, conexiune
digitală şi alte probleme de compatibilitate.
Dacă întâmpinaţi probleme de compatibilitate,
contactaţi un centru autorizat de service pentru
clienţi.
yy Această unitate vă permite să vă bucurați
de funcții ca imagine-în-imagine, pachete
secundare audio și virtuale etc, cu BD-ROM
care acceptă BONUSVIEW (versiunea 2 BD-ROM
profilul 1 versiunea 1.1). Imaginea secundară
şi sunetul secundar pot fi redate de pe un disc
compatibil cu funcţia picture-in-picture (imagine
în imagine). Pentru metoda de redare, consultaţi
instrucţiunile discului.
yy Vizualizarea conţinutului cu înaltă definiţie şi
convertirea conţinutului unui DVD standard
pot necesita o intrare cu capacitate HDMI sau o
intrare DVI cu capacitate HDCP la aparatul dvs.
yy Unele discuri BD-ROM şi DVD pot restricţiona
utilizarea unor comenzi sau caracteristici.
yy Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus şi DTS-HD
sunt suportate cu maximum 5.1 canale dacă
folosiţi conexiune HDMI pentru ieşirea audio a
aparatului.
yy Puteţi utiliza un dispozitiv USB pentru stocarea
unor informaţii legate de disc, inclusiv conţinutul
descărcat online. Discul pe care îl utilizaţi va
controla perioada în care sunt reţinute aceste
informaţii.
Anexă 63
Specificaţii pentru ieşirea audio
Mufă/setare
Sursă
HDMI OUT
PCM
DTS Re-encode *3
Auto *1 *2
Dolby Digital
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Este posibil ca sunetul secundar şi interactiv
să nu fie inclus în fluxul de informaţii la ieşire
dacă opţiunea [Ieşire digitală] este setată pe
[Auto]. (Cu excepţia codecului AutoLPCM:
ieşirea include întotdeauna sunet interactiv şi
secundar).
*2 Acest player selectează automat sunet HDMI
conform capacităţii de decodare a dispozitivului
HDMI conectat, chiar dacă opţiunea [Ieşire
digitală] este setată pe [Auto].
yy La conexiunea audio digital (HDMI OUT), este
posibil să nu se audă sunetul butonului Disc
Menu (Meniu disc) la BD-ROM dacă opţiunea
[Ieşire digitală] este setată pe [Auto].
yy Dacă formatul audio al ieşirii digitale nu se
potriveşte cu capacităţile receiverului dvs.,
receiverul va produce un sunet puternic,
distorsionat sau nu se va auzi nici un sunet.
yy Puteţi obţine sunet surround digital pe mai
multe canale printr-o conexiune digitală numai
dacă receiverul dvs. este echipat cu un decodor
digital pe mai multe canale.
yy Această setare nu este disponibilă în cazul
semnalului provenit de la un dispozitiv extern.
6
Anexă
*3 Dacă opţiunea [Ieşire digitală] este setată pe
[DTS re-encode], semnalul audio este limitat la
48 kHz şi 5.1Ch. Dacă opţiunea [Ieşire digitală]
este setată pe [DTS re-encode], sunetul DTS Reencode este redat pentru discurile BD-ROM,
iar sunetul original este redat pentru celelalte
discuri (cum ar fi [Auto]).
yy Setarea audio este reglată ca PCM 48 kHz/16 bit
pentru fişiere MP3/WMA şi PCM 44,1kHz/16 bit
pentru redare Cd audio.
64 Anexă
Lista codurilor regionale
Alegeţi un cod regional din această listă.
Regiune
6
Cod Regiune
Cod Regiune
Cod Regiune
Cod
Afganistan
AF Fiji
FJ Monaco
MC Singapore
SG
Argentina
AR Finlanda
FI Mongolia
MN Republica Slovacă
SK
Australia
AU Franţa
FR Maroc
MA Slovenia
SI
Austria
AT Germania
DE Nepal
NP Africa de Sud
ZA
Belgia
BE Marea Britanie
GB Olanda
NL Coreea de Sud
KR
Bhutan
BT Grecia
GR Antilele Olandeze
AN Spania
ES
Bolivia
BO Groenlanda
GL Noua Zeelandă
NZ Sri Lanka
LK
Brazilia
BR Hong Kong
HK Nigeria
NG Suedia
SE
Cambodgia
KH Ungaria
HU Norvegia
NO Elveţia
CH
Canada
CA India
IN Oman
OM Taiwan
TW
Chile
CL Indonezia
ID Pakistan
PK Thailanda
China
CN Israel
IL Panama
PA Turcia
TR
Columbia
CO Italia
IT Paraguay
PY Uganda
UG
Congo
CG Jamaica
JM Filipine
PH Ucraina
UA
Costa Rica
CR Japonia
JP Polonia
PL Statele Unite
US
Croaţia
HR Kenya
KE Portugalia
PT Uruguay
UY
RO Uzbekistan
UZ
KW România
TH
Anexă
Republica Cehă
CZ Kuwait
Danemarca
DK Libia
LY Federaţia Rusă
RU Vietnam
VN
Ecuador
EC Luxemburg
LU Arabia Saudită
SA Zimbabwe
ZW
Egipt
EG Malaezia
MY Senegal
SN
El Salvador
SV Maldive
MV
Etiopia
ET Mexic
MX
Anexă 65
Lista codurilor de limbă
Folosiţi această listă pentru a introduce limba dorită pentru următoarele setări iniţiale: [Audio Disc],
[Subtitrarea discului], [Meniul Disc].
Limbă
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Afar
6565
Franceză
7082
Lituaniană
7684
Sindhi
8368
Afrikaans
6570
Frisiană
7089
Macedoneană
7775
Singaleză
8373
Albaneză
8381
Galiciană
7176
Malgaşă
7771
Slovacă
8375
Ameharic
6577
Georgiană
7565
Malaeză
7783
Slovenă
8376
Arabă
6582
Germană
6869
Malayalam
7776
Spaniolă
6983
Armeană
7289
Greacă
6976
Maori
7773
Sudaneză
8385
Assameză
6583
Groenlandeză
7576
Marathi
7782
Swahili
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldovenească
7779
Suedeză
8386
Azerbaijană
6590
Gujarati
7185
Mongolă
7778
Tagalog
8476
Bashkir
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Bască
6985
Ebraică
7387
Nepaleză
7869
Tamil
8465
Bengaleză; Bangla 6678
Hindi
7273
Norvegiană
7879
Telugu
8469
Bhutaneză
6890
Maghiară
7285
Oriya
7982
Thailandeză
8472
Bihari
6672
Islandeză
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Bretonă
6682
Indoneziană
7378
Pashto, Pushto
8083
Turcă
8482
Bulgară
6671
Interlingua
7365
Persană
7065
Turkmenă
8475
Burmeză
7789
Irlandeză
7165
Polonă
8076
Twi
8487
Bielorusă
6669
Italiană
7384
Portugheză
8084
Ucraineană
8575
Chineză
9072
Japoneză
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
Croată
7282
Kannada
7578
Retoromană
Uzbekă
8590
Cehă
6783
Kashmiri
7583
Română
8279
Vietnameză
8673
Daneză
6865
Kazakhă
7575
Rusă
8285
Volapük
8679
Olandeză
7876
Kirghiză
7589
Samoană
8377
Velşă
6789
Engleză
6978
Coreeană
7579
Sanscrită
8365
Wolof
8779
Esperanto
6979
Kurdă
7585
Galeza scoţiană
7168
Xhosa
8872
Estonă
6984
Laoţiană
7679
Sârbă
8382
Idiş
7473
Feroeză
7079
Latină
7665
Sârbo-croată
8372
Yoruba
8979
Fiji
7074
Letonă, Lettish
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Finlandeză
7073
Lingala
7678
6
Anexă
Cod
66 Anexă
Mărci comerciale şi
licenţe
Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci
înregistrate ale proprietarilor respectivi.
Pentru brevete DTS, accesați : http://patents.dts.
com. Produs sub licență DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS și the Symbol
împreună sunt Mărci înregistrate, și DTS-HD
Master Audio | Essential este Marcă înregistrată a
DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ şi logo-urile sunt mărci comerciale
ale Blu-ray Disc Association.
DLNA®, logo-ul DLNA şi DLNA CERTIFIED® sunt
mărci comerciale, mărci de servicii sau mărci de
certificare ale Digital Living Network Alliance.
„DVD Logo” este marcă comercială a DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
„AVCHD” şi logo-ul „AVCHD” sunt mărci comerciale
ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
Java este marcă Oracle sau /şi asociaţii săi.
6
Anexă
Termenii de HDMI şi interfaţă HDMI multimedia
de înaltă definiţie, precum şi sigla şi mărcile
comerciale sau mărcile comerciale înregistrate
ale LLC de licenţiere HDMI în Statele Unite şi în
alte ţări.
„x.v.Colour” este marcă comercială a Sony
Corporation.
Tehnologia Bluetooth wireless este un sistem
care permite contactul radio între dispozitivele
electronice.
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth nu se percep
taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir
Bluetooth poate fi operat prin intermediul
Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută
prin intermediul tehnologiei fără fir Bluetooth.
Marca si logourile Bluetooth sunt deţinute de
Bluetooth SIG, Inc şi orice utilizare a acestor mărci
de către LG Electronics se face sub licenţă.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale
sunt cele ale proprietarilor respectivi.
Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul cu doi D sunt mărci comerciale
ale Dolby Laboratories.
Anexă 67
Notă Cinavia
Acest produs utilizează tehnologie Cinavia pentru
a limita utilizarea copiilor neautorizate ale anumitor
filme, videoclipuri precum şi ale coloanelor sonore
ale acestora produse în mod comercial. Când
este detectată utilizarea interzisă a unei copii
neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea sau
copierea vor fi întrerupte.
Mai multe informaţii despre tehnologia Cinavia
sunt oferite la Centrul de Informaţii Online pentru
Consumatori(Online Consumer Information
Center) Cinavia la http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita informaţii suplimentare despre Cinavia
prin poştă, trimiteţi o carte poştală cu adresa
dvs. la: Cinavia Centrul de Informaţii pentru
Consumatori(Consumer Information Center), P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest produs încorporează tehnologie patentată
sub licenţă de la Verance Corporation şi este
protejat de Patentul SUA 7 369 677 şi alte patente
SUA din întreaga lume emise şi aflate în curs
precum protecţia drepturilor de autor şi secretul
profesional în ceea ce priveşte anumite aspecte ale
unei asemenea tehnologii. Cinavia este o marcă
comercială înregistrată a Verance Corporation.
Drepturi de autor 2004-2013 Verance Corporation.
Toate drepturile rezervate de Verance. Ingineria
inversă sau dezasamblarea sunt interzise.
6
Anexă
68 Anexă
Specificaţii
General
Cerinţe curent electric
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Consum curent
Standby conectat la reţea : 0,5 W (Dacă toate port-urile din rețea
sunt active.)
Dimensiuni (L x H x A)
Aprox. 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Greutate netă (aprox.)
2,7 kg
Temperatura de operare
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Umiditatea de operare
5 % - 90 %
Intrări/ieşiri
HDMI OUT (video/audio)
19 pini (tip A, HDMI™ Connector) x 1
ANALOG AUDIO IN
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, mufă RCA (S, D) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), mufă optică x 1
Radio
Gama de frecvenţe FM
87,5-108,0 MHz sau 87,50-108,00 MHz
Amplificator
Capacitate (3 Ω), (RMS), THD 10 %
Total
1000 W
6
Faţă
167 W x 2
Anexă
Centru
167 W
Spate
167 W x 2
Subwoofer
167 W (Pasiv)
Anexă 69
Sistem
Laser
Laser semiconductor
Lungime de undă
405 nm / 650 nm
Sistem semnal
Sistem TV color PAL/NTSC standard
Frecvenţă de răspuns
20 Hz la 18 kHz (eşantionare 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Distorsiune armonică
Sub 0,05 %
Dinamică
Peste 80 dB
Port LAN
Mufă Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Alimentare curent Bus (USB)
5 V 0 500 mA
Difuzoare
Faţă
Tip
1 cale 1 difuzor
Putere absorbită
max.
334 W
Impedanţă
3Ω
Dimensiuni nete
(L x H x A)
290 mm x 1100 mm x 290 mm
Alimentare estimată
de intrare
167 W
Greutate netă
3,5 kg
Tip
1 cale 1 difuzor
Putere absorbită
max.
334 W
Impedanţă
3Ω
Dimensiuni nete
(L x H x A)
290 mm x 1100 mm x 290 mm
Alimentare estimată
de intrare
167 W
Greutate netă
3,5 kg
Tip
1 cale 1 difuzor
Putere absorbită
max.
334 W
Impedanţă
3Ω
Dimensiuni nete
(L x H x A)
220 mm x 98,5 mm x 97,2 mm
Alimentare estimată
de intrare
167 W
Greutate netă
0,5 kg
Tip
1 cale 1 difuzor
Putere absorbită
max.
334 W
Impedanţă
3Ω
Dimensiuni nete
(L x H x A)
172 mm x 391 mm x 261 mm
Alimentare estimată
de intrare
167 W
Greutate netă
5,2 kg
Spate
Centru
6
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
Anexă
Subwoofer
70 Anexă
Întreţinere
Observaţii cu privire la discuri
Manevrarea discurilor
Manevrarea aparatului
Când se transportă aparatul
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Curăţarea aparatului
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor exterioare
yy Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
yy Ştergerea cu o presiune prea mare poate
deteriora suprafaţa.
yy Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material
plastic să vină în contact cu aparatul un timp
îndelungat.
Întreţinerea aparatului
6
Anexă
Aparatul este un dispozitiv de precizie, care
foloseşte o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică şi
piesele de acţionare a discului sunt murdare sau
uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru
detalii, contactaţi cel mai apropiat centru de service
autorizat.
Nu atingeţi partea înregistrată a discului. Ţineţi
discul de margini, astfel încât să nu rămână
amprente pe suprafaţă. Nu lipiţi hârtie sau bandă
pe disc.
Depozitarea discurilor
După redare, puneţi discul în carcasa sa. Nu
expuneţi discul la lumina solară directă sau la
surse de căldură şi nu-l lăsaţi într-o maşină parcată
expusă la lumina solară directă.
Curăţarea discurilor
Amprentele şi praful de pe disc pot reprezenta
cauzele unei imagini slabe sau ale distorsiunii
sunetului. Înainte de redare, curăţaţi discul cu o
cârpă curată. Ştergeţi discul dinspre centru către
exterior.
Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul,
benzina, tinerul, agenţii de curăţare disponibili pe
piaţă sau spray antistatic special pentru înregistrările
vechi pe vinil.
Anexă
71
Informaţii importante
legate de serviciile de
reţea
Toate informaţiile, datele, documentele,
comunicaţiile, informaţiile descărcate, fişierele,
textele, imaginile, fotografiile, graficele, filmele,
emisiile pe web, publicaţiile, instrumentele,
resursele, software-ul, codurile, programele, appleturile, dispozitivele, aplicaţiile, produsele şi alte
conţinuturi („Conţinut”) şi toate serviciile şi ofertele
(„Serviciile”) furnizate sau puse la dispoziţie de
către sau printr-o terţă parte (fiecare dintre acestea,
„Furnizor de servicii”) reprezintă responsabilitatea
exclusivă a Furnizorului de servicii de la care au
provenit.
Disponibilitatea Conţinutului şi Serviciilor furnizate
de Furnizorul de servicii prin aparatul LGE şi accesul
la acestea pot fi modificate în orice moment, fără
o avertizare prealabilă, inclusiv, dar fără a se limita
la acestea, suspendarea, ştergerea sau încetarea
tuturor sau a oricărei părţi a Conţinutului sau
Serviciilor.
Vă rugăm să reţineţi că LGE nu este responsabilă
pentru niciun Conţinut sau Serviciu furnizat de
Furnizorul de servicii şi de nicio modificare, ştergere
sau încetare a unor astfel de Conţinuturi sau Servicii
şi nu garantează şi nu asigură disponibilitatea
acestora şi nici accesul la ele.
6
Anexă
Dacă aveţi orice întrebări sau probleme legate
de Conţinut sau Servicii, puteţi consulta websiteul Furnizorului de servicii pentru cele mai
recente informaţii. LGE nu este responsabilă sau
răspunzătoare pentru serviciile furnizate clienţilor
legate de Conţinut şi Servicii. Orice întrebare sau
solicitare de servicii legate de Conţinut sau Servicii
trebuie adresată direct Furnizorilor respectivi de
Conţinut şi Servicii.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement