LG ND8520 Owner's manual

LG ND8520 Owner's manual

MANUAL DE UTILIZARE

MUZICĂ ŞI STIL

BOXĂ CU ANDOCARE

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.

ND8520 http://www.lg.com

12. 6. 14. �� 2:40 ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 1

1 Să începem

1

2

Să începem

Informaţii privind siguranţa

PRECAUŢII

RISC DE ELECTROCUTARE

NU DESCHIDEŢI

PRECAUŢII:

PENTRU A REDUCE RISCUL DE

ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU

PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE

CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU

LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI

CALIFICAT.

Acest fulger cu simbolul săgeţii

încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezenţa unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.

Semnul de exclamare încadrat

într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezenţa unor instrucţiuni importante de operare şi întreţinere

(service) în documentaţia care însoţeşte produsul.

ATENŢIE:

PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST

PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

ATENŢIE:

Nu instalaţi acest echipament întrun spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultaţi pagina de specificaţii din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranţă. Nu supraîncărcaţi prizele.

Prizele cu suprasarcină, prizele şi cablurile slăbite sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare uzate, deteriorate sau cu izolaţia ruptă sunt periculoase. Oricare dintre aceste situaţii poate provoca electrocutare sau incendiu.

Examinaţi periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi aparatul şi înlocuiţi cablul cu unul identic, printrun service autorizat. Protejaţi cablul de alimentare

împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o uşă sau călcarea sa. Acordaţi o atenţie specială ştecărelor, prizelor şi punctului în care cablul iese din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateţi ştecărul din priză. Când instalaţi produsul, asiguraţi-vă că ştecărul este uşor accesibil.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat:

Scoateţi bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmaţi paşii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului şi posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncaţi bateriile sau acumulatorul împreună cu deşeurile menajere.

Se recomandă să utilizaţi sistemele locale, de rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatoare.

Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi la soare, foc sau similare.

PRECAUŢII:

Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 2 12. 6. 14. �� 2:40

Să începem

3

Evacuarea aparatului vechi

1. Dacă un produs poartă acest simbol cu o pubelă tăiată, aceasta înseamnă că produsul respectiv se supune

Directivei europene 2002/96/EC.

2. Toate aparatele electrice şi electronice vor fi înlăturate separat de deşeurile menajere, prin serviciile speciale de colectare desemnate de autorităţile guvernamentale sau locale.

3. Evacuarea corectă a vechiului aparat va ajuta la preîntâmpinarea unor posibile consecinţe negative pentru mediu şi pentru sănătatea omului.

4. Pentru mai multe informaţii detaliate cu privire la evacuarea vechiului aparat, contactaţi biroul municipal, serviciile de eliminare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.

Evacuarea bateriilor/acumulatoarelor uzate

1. Dacă simbolul acestei pubele pe roţi marcate cu o cruce este ataşat la bateriile/acumulatoarele produsului dvs., înseamnă că acestea intră sub incidenţa Directivei europene

2006/66/EC.

2. Acest simbol poate fi asociat cu simboluri de elemente chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine o cantitate mai mare de 0,0005% de mercur, 0,002% de cadmiu sau

0,004% de plumb.

3. Toate bateriile/acumulatoarele trebuie eliminate separat de deşeurile menajere municipale prin unităţi de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autorităţile locale.

4. Eliminarea corectă a vechiului dvs. aparat va ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor.

5. Pentru informaţii mai detaliate despre eliminarea vechiului dvs. aparat, contactaţi biroul local, serviciul de eliminare a deşeurilor sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.

Notă a Uniunii Europene pentru produsele wireless

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs/aceste produse respectă principalele cerinţe şi alte prevederi relevante ale Directivei

1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC şi

2009/125/EC.

Contactaţi următoarea adresă pentru a obţine o copie a DoC (Declaraţiei de conformitate).

Centrul de Standarde Europene:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Olanda y

Vă rugăm luaţi în considerare că acesta NU este un punct de contact al Serviciului Clienţi.

Pentru Informaţii Serviciul Clienţi, consultaţi cardul de garanţie sau contactaţi furnizorul de la care aţi achiziţionat acest produs.

Pentru utilizare numai în interior.

Declaraţie privind expunerea la radiaţii RF

Acest echipament trebuie instalat şi utilizat păstrând o distanţă minimă de 20 cm între radiator şi corpul dvs.

1

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 3 12. 6. 14. �� 2:40

4

Cuprins

Cuprins

1 Să începem

2 Informaţii privind siguranţa

5 Funcţii principale

5 – Conceput pentru iPod/iPhone/iPad

5 – AirPlay®

5 – Intrare Portabil

5 – Redare USB

5 – Alarmă

5 – Radio (FM)

5 – Timp de sincronizare

5 – LG Bluetooth Remote

5 Accesorii

5 Introducere

5 – Simboluri utilizate în acest manual

6 Cerinţe pentru fişierele care pot fi redate

6 – Cerinţe pentru fişierele de muzică

MP3/WMA

6 – Dispozitive USB compatibile

6 – Cerinţe pentru dispozitivele USB

7 Telecomandă

8 Panoul frontal

8 Panoul din spate

9 Panoul de sus

9 Cum se ataşează miezul de ferită

10 Panoul de control

11 Setarea ceasului

11 – Setarea ceasului în mod automat

11 – Setarea ceasului în mod manual

2 Operare

12 Operaţiuni de bază

12 – Operaţiuni iPod/iPhone/iPad

12 – iPod/iPhone/iPad compatibile

13 – Utilizarea AirPlay

23 – Funcţionare USB

24 – Pentru a asculta muzică de la aparatul extern

25 Operaţiuni la radio

25 – Conectarea antenei

25 – Utilizarea radioului

25 – Presetarea posturilor radio

25 – Ştergerea tuturor posturilor salvate

25 – Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe

26 Utilizarea unei tehnologii fără fir Bluetooth

26 – Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv Bluetooth

27 – Utilizarea aplicaţiei Bluetooth

29 Alte funcţii

29 – Folosirea aparatului ca ceas cu alarmă

29 – Activarea şi dezactivarea alarmei cronometrul

29 – Oprirea sunetului de alarmă

29 – Funcţia Snooze

29 – Reluarea redării

30 – Redare repetată sau în ordine aleatorie (numai pentru USB)

30 – Dimmer

30 – Setarea opţiunii de oprire automată

30 – Setarea sunetului

30 – Oprirea temporară a sunetului

3 Remediere

31 Remediere

4 Anexă

32 Mărci comerciale şi licenţe

32 Manevrarea aparatului

33 Specificaţii

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 4 12. 6. 14. �� 2:40

Să începem

5

Funcţii principale Accesorii

Verificaţi şi identificaţi accesoriile livrate.

Conceput pentru iPod/iPhone/ iPad

Ascultaţi muzică de la iPod/iPhone/iPad cu o simplă conectare.

AirPlay®

Intrare Portabil

Ascultaţi muzică la aparatul portabil.

Redare USB

Ascultaţi muzică de la USB cu o simplă conectare.

Alarmă

Setează alarma să pornească la ora pe care o doriţi.

Radio (FM)

Ascultaţi radio.

Timp de sincronizare

Setează automat ceasul acestui aparat prin conectarea iPod/iPhone/iPad sau prin activarea conexiunii Bluetooth prin aplicaţia “LG Bluetooth

Remote”.

LG Bluetooth Remote

Puteţi manipula această unitate cu iPod touch/ iPhone/iPad sau dispozitivul Android prin

Bluetooth. Această unitate şi telefonul dvs. trebuie să fie conectate la Bluetooth. Intraţi pe “Apple App

Store” sau “Google Android Market (Google Play

Store)” sau utilizaţi codul QR de mai jos pentru a căuta aplicaţia “LG Bluetooth Remote”. Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile 27-28.

Telecomandă (1)

Antenă FM (1)

Inel de ferită (1)

Introducere

Baterie (1)

Stativ pentru iPad (1)

Simboluri utilizate în acest manual

,

Notă

Indică notele speciale şi caracteristicile de funcţionare.

>

Precauţie

Indică precauţiile pentru a preveni posibilele deteriorări din cauza folosirii improprii.

1

(Android OS)

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 5

(Apple iOS)

12. 6. 14. �� 2:40

1

6

Să începem

Cerinţe pentru fişierele care pot fi redate

Cerinţe pentru fişierele de muzică MP3/WMA

Compatibilitatea fişierului MP3/WMA cu acest aparat este limitată astfel :

• Frecvenţa de eşantionare :

în limitele a 32-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA)

• Rata de eşantionare : în limitele a 32-320 kbps

(MP3), 40-192 kbps (WMA)

• Număr maxim de fişiere : Sub 999

• Dosare maxim : Sub 99

• Extensii de fişiere : “.mp3”/ “.wma”

Dispozitive USB compatibile

• MP3 Player : MP3 player de tip Flash.

• USB Flash Drive :

Aparate care sprijină USB 1.1.

• Funcţia USB a acestui aparat nu suportă toate dispozitivele USB.

Cerinţe pentru dispozitivele

USB

• Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program când le conectaţi la un calculator nu sunt suportate.

• Nu scoateţi dispozitivul USB când este în funcţiune.

• Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.

• Pentru a preveni pierderea datelor, faceţi copii de rezervă ale tuturor datelor.

• Dacă folosiţi un cablu prelungitor USB sau un hub USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.

• Utilizarea sistemului de fişiere NTFS nu este suportată. (Este suportat numai sistemul de fişiere FAT (16/32).)

• Unitatea USB nu este suportată dacă numărul total de fişiere este 1000 sau mai mult.

• Discurile HDD externe, cititoarele de card, dispozitivele cu blocare, dispozitivele USB de tip hard şi telefoanele mobile nu sunt suportate.

• Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la

PC. Unitatea nu poate fi folosită ca dispozitiv de stocare.

• Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu funcţioneze cu această unitate.

• Această unitate poate încărca, când este pornită, iPod/iPhone prin conectarea la portul USB.

• Această unitate nu poate încărca, când este pornită, iPad prin conectarea la portul USB.

• Când conectaţi smartphone la portul USB, puteţi să îl încărcaţi numai când unitatea este pornită. (Unele smartphone nu pot fi încărcate.)

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 6 12. 6. 14. �� 2:40

Telecomandă

Să începem

7

Instalarea bateriilor

1. Rotiţi capacul compartimentului bateriei în sens invers orar folosind o monedă. Apoi scoateţi capacul compartimentului bateriei.

1

2. Introduceţi şi fixaţi bateria cu semnul plus (+) orientat în aceeaşi direcţie cu semnul plus (+) de pe capacul compartimentului bateriilor.

1

(POWER) : Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

SLEEP

: Setează opţiunea de oprire automată.

P

FUNCTION

: Selectează funcţia şi sursa de intrare.

+/-

(Volum) : Reglează volumul difuzoarelor.

SOUND EFFECT

: Alege modurile de sunet.

/ (Salt/Căutare) :

Salt rapid înapoi sau înainte.

Caută o secţiune dintr-un fişier.

(Redare/Pauză) : Porneşte sau întrerupe redarea.

@ : Anulează sunetul.

h : Selectează modul de redare dorit. (ONE/DIR/

ALL/RAND(RANDOM)/OFF) (numai pentru USB)

FOLDER/PRESET

W

/

S

:

Selectează dosarul sau fişierul pe care doriţi să-l redaţi. (numai pentru USB)

Alege un număr prestabilit pentru un post radio.

MEMORY

:

Stochează posturile prestabilite.

Şterge posturile prestabilite.

>

Precauţie

Bateria utilizată în acest dispozitiv poate prezenta un pericol de incendiu sau de arsuri chimice dacă este tratată necorespunzător. Nu reîncărcaţi, dezasamblaţi, incineraţi sau expuneţi bateria căldurii de peste 100 °C (212 °F). Înlocuiţi numai bateria nr. CR2025. Utilizarea unei alte baterii poate prezenta un risc de incendiu sau explozie. Aruncaţi bateriile uzate. Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. Nu dezasamblaţi sau aruncaţi bateria în foc.

3. Puneţi capacul compartimentului bateriei pe telecomandă şi rotiţi-l în sens orar pentru a-l

închide.

>

Precauţie

Nu deschideţi capacul compartimentului bateriei cu ajutorul degetului. Deoarece unghiile dvs. s-ar putea rupe.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 7 12. 6. 14. �� 2:40

1

8

Să începem

Panoul frontal

a 1

Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

b

Senzor distanţă

Panoul din spate

c

Panoul de control

d

Difuzor

Această unitate dispune de un subwoofer

încorporat în partea inferioară.

a

Canal difuzor

>

Precauţie

Asiguraţi-vă că copiii nu pun mâna sau obiecte

în canalul difuzorului.

b

Cablu electric AC

c

FM ANT.

d

PORT.IN (3.5 mm)

Ascultaţi muzică din dispozitivul portabil.

e

USB Port

Puteţi să redaţi fişiere muzicale conectând dispozitivul USB.

f

Alarm On/Off

- Setează cronometrul de alarmă.

- Opreşte alarma.

- Afişează setarea alarmei.

g

Clock

Setează ceasul şi verifică ora.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 8 12. 6. 14. �� 2:40

Panoul de sus

Să începem

9

1

a

iPod/iPhone/iPad Dock

Conectează un iPod/iPhone/iPad.

Cum se ataşează miezul de ferită

Trebuie să ataşaţi miezul (livrat împreună cu modelul achiziţionat de dvs.) pentru a reduce sau elimina interferenţele electrice.

1. Apăsaţi opritorul [a] inelului de ferită pentru a se deschide.

2. Înfăşuraţi cablul de alimentare o dată în jurul miezului de ferită.

3. Închideţi inelul de ferită până auziţi un clic.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 9 12. 6. 14. �� 2:40

1

10

Să începem

Panoul de control

y

Funcţia de comutare :

Apăsaţi P sau glisaţi cu degetul spre stânga sau dreapta. Selectează funcţia şi sursa de intrare.

(IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB/AIR) y

Redare/Pauză :

Apăsaţi în centru pentru a reda sau a întrerupe.

Selecţie.

y

Salt/Căutare :

Salt rapid înapoi sau înainte.

Caută o secţiune dintr-un fişier.

y

-/+ (Volum) :

Reglează volumul difuzoarelor.

y

Înainte/Înapoi :

Selectează dosarul sau fişierul pe care doriţi să-l redaţi. (numai pentru USB)

Alege un număr prestabilit pentru un post radio.

y

:

Conectează acest aparat la o reţea Wi-Fi.

Este afişat numai în modul “AIR”.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 10 12. 6. 14. �� 2:40

Setarea ceasului

,

Notă

Dacă alimentarea a fost întreruptă sau cablul de alimentare a fost deconectat, setarea ceasului este ştearsă.

Setarea ceasului în mod automat

,

Notă y

Asiguraţi-vă că iPod/iPhone/iPad sau dispozitivul dvs. Android a setat ceasul corect.

y

În modul standby, ceasul nu va sincroniza cu iPod/iPhone/iPad sau dispozitivul dvs.

Android.

y

În modul în care ceasul va fi setat automat, aplicaţia "LG Bluetooth Remote" are prioritate faţă de sistemul de andocare.

Să începem

11

Setarea ceasului în mod manual

Dacă este necesar, puteţi seta ceasul manual.

1. Ţineţi apăsat

Clock

pe panoul din spate timp de două secunde.

Cifrele ceasului încep să clipească.

2. Apăsaţi / pentru a selecta formatul 12/24 h.

12:00 (pentru afişare PM) sau 0:00 (pentru afişarea în formatul 24 h)

3. Apăsaţi .

Cifrele orei încep să clipească.

4. Apăsaţi / pentru a seta ora.

5. Apăsaţi .

Cifrele minutelor încep să clipească.

6. Apăsaţi / pentru a seta minutele.

7. Apăsaţi .

,

Notă

Dacă doriţi să resetaţi ceasul, repetaţi paşii 1-7.

1

Setarea ceasului prin sincronizarea cu iPod/iPhone/iPad dvs

Conectaţi ferm iPod/iPhone/iPad dvs. Ora setată în panoul de control va fi sincronizată cu iPod/iPhone/ iPad.

,

Notă

Ora sincronizată poate fi uşor diferită de cea a iPod/iPhone/iPad dvs.

Setarea ceasului prin aplicaţia “LG

Bluetooth Remote”

Instalaţi aplicaţia “LG Bluetooth Remote” pe iPod touch/iPhone/iPad sau dispozitivul dvs. Android.

(vezi paginile 27-28)

Ora unităţii dvs. va fi sincronizată automat cu dispozitivul dvs. prin activarea conexiunii Bluetooth prin aplicaţia “LG Bluetooth Remote”.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 11 12. 6. 14. �� 2:40

2 Operare

2

12

Operare

Operaţiuni de bază

Operaţiuni iPod/iPhone/iPad

Puteţi să vă bucuraţi de sunetul care provine de la iPod/iPhone/iPad dvs. prin intermediul acestei unităţi.

Pentru detalii despre iPod/iPhone/iPad, consultaţi

Ghidul de utilizare al iPod/iPhone/iPad dvs.

,

Notă y

Este recomandat să scoateţi iPod-ul/iPhoneul/iPad-ul din husă înainte de a-l plasa în unitatea de andocare.

y Pentru a asigura stabilitatea iPad, montaţi suportul din dotare înainte de a andoca iPad.

1. Conectaţi ferm iPod/iPhone/iPad dvs. Când această unitate este conectată la reţea iPod/ iPhone/iPad dvs. porneşte automat şi începe să se reîncarce chiar şi în modul standby.

2. Apăsaţi

FUNCTION

sau P pentru a selecta funcţia IPOD.

Pentru

Redare

Pauză

Salt

Apăsaţi

Procedaţi astfel

În timpul redării, apăsaţi

În timpul redării, apăsaţi / pentru a merge la următorul fişier sau pentru a reveni la

începutul fişierului curent.

Apăsaţi în timpul redării de două ori scurt pentru a trece la fişierul anterior.

Pentru

Căutare

Procedaţi astfel

Ţineţi apăsat / în timpul redării şi eliberaţi-l în punctul de unde doriţi să ascultaţi.

iPod/iPhone/iPad compatibile

Acest aparat acceptă modelele, după cum urmează ; y

iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G y

iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G y iPhone 3G / iPhone 3GS y iPhone 4 / iPhone 4S y iPad / iPad 2

,

Notă y

Mesajul de eroare “ERROR” apare când :

iPod/iPhone/iPad dvs. este conectat necorespunzător.

această unitate recunoaşte iPod/iPhone/ iPad dvs. ca un dispozitiv necunoscut.

acumulatorul iPod/iPhone/iPad dvs. este foarte slab.

/ Acumulatorul trebuie încărcat.

/ Dacă încărcaţi acumulatorul în timp ce iPod/iPhone/iPad dvs. are foarte puţină energie, încărcarea poate dura mai mult timp.

y

Nu puteţi controla iPod/iPhone/iPad dvs. din această unitate datorită unei defecţiuni a iPod/iPhone/iPad. y

În funcţie de versiunea software-ului iPod/ iPhone/iPad dvs., s-ar putea să nu puteţi comanda iPod/iPhone/iPad dvs. de la această unitate. Vă recomandăm să instalaţi ultima versiune a software-ului.

y

Dacă utilizaţi o aplicaţie, efectuaţi un apel sau trimiteţi şi primiţi mesaje text SMS pe iPod touch/iPhone/iPad, deconectaţi-l de la suportul de andocare pentru iPod touch/ iPhone/iPad al aparatului şi apoi utilizaţi-l.

y

Dacă aveţi probleme cu iPod/iPhone/iPad, vă rugăm să vizitaţi site-ul www.apple.com/ support.

y iPod touch, iPhone şi iPad au diferenţe de funcţionare faţă de iPod. Este posibil să aveţi nevoie de control suplimentar pentru a le utiliza împreună cu unitatea. (de ex., „slide to unlock”)

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 12 12. 6. 14. �� 2:40

Operare

13

Utilizarea AirPlay

Tehnologia Apple AirPlay permite redarea titlurilor din biblioteca iTunes, găzduite pe un Mac, PC, iPhone, iPod touch sau iPad sau pe oricare dispozitiv dotat cu AirPlay (de exemplu ND8520) conectat la reţeaua Wi-Fi.

Pentru redarea muzicii prin AirPlay aveţi nevoie de : y

Un ruter certificat Wi-Fi y

Un host pentru biblioteca dvs. iTunes de exemplu iPod touch/iPhone/iPad dotat cu iOS

4.3.3 (sau mai recent) sau un PC/Mac cu Wi-Fi activat, dotat cu iTunes 10.2.2 (sau mai recent)

iPod/iPhone/iPad compatibile

Acest aparat acceptă modelele, după cum urmează ; y iPod touch 3G, 4G y iPhone 3GS y iPhone 4 / iPhone 4S y iPad / iPad 2

Această unitate trebuie să fie conectată la aceeaşi reţea locală ca şi dispozitivul dvs. host pentru iTunes prin ruterul Wi-Fi.

Conectaţi-vă la reţeaua dvs. Wi-Fi pentru AirPlay

Pentru a conecta această unitate la reţeaua dvs.

Wi-Fi existentă de acasă, trebuie aplicate setările reţelei dvs. de acasă la această unitate.

Odată ce este conectată cu succes, această unitate va memora setările dvs. Wi-Fi de acasă. Apoi vă puteţi bucura de AirPlay ori de câte ori această unitate este pornită şi conectată automat la reţeaua dvs. Wi-Fi de acasă.

Înainte de conectarea acestei unităţi la reţeaua dvs.

Wi-Fi de acasă, verificaţi punctele de mai jos.

1. Asiguraţi-vă că ruterul dvs. Wi-Fi este pornit şi funcţionează corespunzător.

2. Asiguraţi-vă că această unitate a fost alimentată şi pornită cu succes.

Conectarea la ta ruter Wi-Fi de acasă

Pentru a conecta această unitate la un ruter Wi-Fi trebuie accesată pagina web de configurare integrată în această unitate pentru a schimba setările sale interne pentru Wi-Fi. Pentru aceasta aveţi nevoie de un dispozitiv Wi-Fi cu un browser de internet pentru o conexiune temporară Wi-Fi cu această unitate.Dispozitivul compatibil cu Wi-Fi poate fi un iPod touch/iPhone/iPad sau un PC/Mac dotat cu Wi-Fi.

Urmaţi setările de mai jos pentru a efectua conexiunea acestei unităţi cu un ruter Wi-Fi de acasă

1. Verificaţi dacă aveţi setările ruterului dvs. Wi-Fi la

îndemână, notate pe o foaie de hârtie, pentru a le putea utiliza în timpul configurărilor Wi-Fi ale acestei unităţi (vezi “Verificaţi dacă aveţi setările ruterului dvs. Wi-Fi la îndemână” la pagina 14).

2. Comutaţi această unitate pe modul Setare

Wi-Fi Asistată (vezi “Comutaţi această unitate pe modul Setare Wi-Fi asistată” la pagina 14).

Va apărea o nouă reţea Wi-Fi creată de această unitate cu numele reţelei (SSID) în

“LG AUDIO Setup XXXXXX”.

3. Conectaţi-vă dispozitivul compatibil de

Wi-Fi la noua reţea Wi-Fi creată temporar (vezi

“Conectaţi-vă dispozitivul dvs. compatibil de

Wi-Fi la reţeaua Wi-Fi creată recent” la pagina

15).

4. Deschideţi pagina web încorporată în această unitate cu browserul de internet al dispozitivului dvs. compatibil de Wi-Fi (vezi “Deschideţi pagina web încorporată în această unitate” la pagina

17).

5. Conectaţi unitatea dvs. (ND8520) la reţeaua

Wi-Fi disponibilă pe baza setărilor notate pe hârtie la pasul 1 (vezi “Conectaţi unitatea dvs.

(ND8520) la reţeaua Wi-Fi disponibilă” la pagina

18).

6. Restauraţi dispozitivul dvs. compatibil Wi-Fi

înapoi la setările dvs. Wi-Fi de acasă existente

(vezi “Restauraţi dispozitivul dvs. conectat la

Wi-Fi înapoi la setările dvs. Wi-Fi de acasă existente” la pagina 20).

2

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 13 12. 6. 14. �� 2:40

2

14

Operare

Verificaţi dacă aveţi setările ruterului dvs. Wi-Fi la îndemână

,

Notă

Consultaţi întotdeauna ghidul de utilizare al ruterului dvs. Wi-Fi de acasă pentru instrucţiuni detaliate.

1. Conectaţi dispozitivul dvs. compatibil Wi-Fi la reţeaua dvs. Wi-Fi de acasă existentă.

2. Porniţi browserul de Internet (de exemplu

Apple Safari sau Microsoft Internet Explorer) pe dispozitivul dvs. compatibil Wi-Fi.

3. Deschideţi pagina de configurare a ruterului dvs. Wi-Fi de acasă.

4. Găsiţi fila pentru setările Wi-Fi şi notaţi următoarele informaţii pe hârtie :

Numele reţelei (SSID)

Modul Wi-Fi de securitate (de obicei WEP,

WPA sau WPA2 dacă acestea sunt activate)

În cazul în care modul de securitate al routerului dvs. Wi-Fi este “WEP”, această unitate acceptă doar “OPEN”.

Parola Wi-Fi (dacă securitatea Wi-Fi este activată)

Modul DHCP (activat sau dezactivat)

Setările adresei IP statice (dacă modul DHCP este dezactivat)

Comutaţi această unitate pe modul

Setare Wi-Fi asistată

1. Apăsaţi

FUNCTION

sau P pentru a selecta funcţia “AIR”.

2. Ţineţi apăsat şi daţi drumul la pe panoul de comandă al acestei unităţi până când apare mesajul “STEP1”.

Pictograma Airplay clipeşte, iar mesajul

“STEP1” este afişat pe panoul de control al acestei unităţi.

Va fi creată o nouă reţea Wi-Fi proprie a acestei unităţi cu numele reţelei (SSID) în “LG

AUDIO Setup XXXXXX”.

Crearea acestei noi reţele Wi-Fi durează aproximativ 30 de secunde sau mai mult.

,

Notă

După ce aţi terminat setarea Wi-Fi manuală pentru această unitate, această nouă reţea

Wi-Fi dispare.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 14 12. 6. 14. �� 2:40

Operare

15

Conectaţi-vă dispozitivul dvs. compatibil de Wi-Fi la reţeaua Wi-Fi creată recent

Noua reţea Wi-Fi creată de această unitate permite numai accesul unui dispozitiv Wi-Fi activat. Pentru a evita orice interferenţă cu alte dispozitive Wi-Fi, este recomandată dezactivarea temporară a funcţiei Wi-

Fi la alte dispozitive Wi-Fi.

,

Notă y

“LG AUDIO Setup XXXXXX” este reţeaua Wi-Fi temporară şi de asistenţă pentru conexiunea acestei aparat la ruter Wi-Fi de acasă.

y În timp ce iPod touch-ul/iPhone-ul/iPadul sau PC-ul/Mac-ul cu Wi-Fi activat se conectează la reţeaua “LG AUDIO Setup

XXXXXX”, nu veţi putea utiliza internetul de pe acestea.

Opţiunea 1 : Utilizaţi iPod touch-ul/iPhone-ul/iPadul dvs.

1. Selectaţi “Settings” -> “Wi-Fi” pe iPod touch-ul/ iPhone-ul/iPad-ul dvs.

2. Selectaţi “LG AUDIO Setup XXXXXX” de pe lista reţelelor disponibile.

Mesajul “STEP2” este afişat pe panoul de control al acestei unităţi.

2

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 15

3. Aşteptaţi conexiunea Wi-Fi reuşită pe iPod touch-ul/iPhone-ul/iPad-ul dvs.

-

este afişat în colţul din stânga-sus pe iPod touch/iPhone/iPad.

În timpul acestei proceduri pictograma

AirPlay clipeşte în continuare.

,

Notă

Dacă “LG AUDIO Setup XXXXXX” nu apare în listă încercaţi să scanaţi din nou reţelele Wi-Fi disponibile.

12. 6. 14. �� 2:41

2

16

Operare

Opţiunea 2 : Utilizaţi calculatorul dvs. PC/Mac cu

Wi-Fi activat

,

Notă y

Consultaţi ghidul utilizatorului al calculatorului dvs. PC/Mac pentru a afla cum puteţi conecta PC-ul/Mac-ul la o reţea Wi-Fi.

y

Nu conectaţi niciun cablu de reţea la PC/

Mac în timpul conexiunii Wi-Fi.

1. Deschideţi setările Wi-Fi sau panoul de control

în PC-ul/Mac-ul dvs.

2. Scanaţi reţelele Wi-Fi disponibile.

4. Aşteptaţi conexiunea Wi-Fi reuşită pe PC-ul/

Mac-ul dvs.

În timpul acestei proceduri pictograma

AirPlay clipeşte în continuare pe panoul de control al acestei unităţi.

,

Notă

Dacă “LG AUDIO Setup XXXXXX” nu apare în listă încercaţi să scanaţi din nou reţelele Wi-Fi disponibile.

3. Selectaţi “LG AUDIO Setup XXXXXX” de pe lista reţelelor disponibile.

Mesajul “STEP2” este afişat pe panoul de control al acestei unităţi.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 16 12. 6. 14. �� 2:41

Operare

17

Deschideţi pagina web încorporată în această unitate

1. Porniţi browserul Apple Safari sau Microsoft

Internet Explorer la dispozitivul dvs. cu funcţia

Wi-Fi activată.

2. Introduceţi în browser “192.168.1.111” şi confirmaţi.

Pagina web de configurare a acestei unităţi va fi afişată.

2. Bifaţi “Include Bonjour” pentru “Bookmarks bar”.

3. Selectaţi “LG AUDIO XXXXXX” din lista derulantă

Bonjour afişată în bara bookmarks.

Pagina web de configurare a acestei unităţi va fi afişată.

2

Dacă utilizaţi Safari pe PC-ul/Mac-ul dvs. compatibil la Wi-Fi puteţi selecta “LG AUDIO XXXXXX“ din lista derulantă Bonjour pentru a accesa direct pagina web de configurare a acestei unităţi.

1. Daţi clic pe “Safari” -> “Preferences”. (Mac)

Daţi clic pe “ “ -> “Preferences”. (PC)

Meniul bookmark este afişat.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 17 12. 6. 14. �� 2:41

2

18

Operare

Conectaţi unitatea dvs. (ND8520) la reţeaua Wi-Fi disponibilă

1. Selectaţi numele reţelei dvs. (SSID) din “Wireless

Network”.

2. Introduceţi parola reţelei dacă este necesar.

3. Atingeţi sau daţi clic pe “OK” pentru a continua cu schimbările setărilor reţelei.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a schimba şi confirma setările interne Wi-Fi din această unitate.

Vă rugăm să aşteptaţi aproximativ 30 de secunde sau mai mult.

4. Dacă această unitate este conectată cu succes la reţeaua dvs. Wi-Fi de acasă,

pictograma AirPlay încetează să clipească şi rămâne aprinsă.

mesajul “CONN” apare pentru o clipă iar apoi mesajul “AIR” apare pe panoul de control.

,

Notă

Dacă apare vreo problemă în timpul conexiunii la reţea, dacă această unitate nu a reuşit să se conecteze la reţeaua Wi-Fi, sau dacă introduceţi parola greşită, atunci Airplay icon

va clipi verde iar mesajul “ERROR” va fi afişat pentru un moment pe panoul de control al acestei unităţi, urmat de mesajul “AIR”. Încercaţi

în acest caz din nou conexiunea prin “Comutaţi această unitate pe modul Setare Wi-Fi asistată”.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 18 12. 6. 14. �� 2:41

Operare

19

,

Notă

Schimbaţi setările Wi-Fi interne ale acestei unităţi

Pe pagina web de configurare a acestei unităţi puteţi modifica setările Wi-Fi interne ale acestei unităţi pentru a conecta această unitate la reţeaua dvs. Wi-Fi de acasă existentă.

Asiguraţi-vă că setările de pe pagina web de configurare se potrivesc cu setările reţelei Wi-Fi de acasă pe care le-aţi notat pe hârtie.

2

A

Selectaţi o limbă pentru pagina web de configurare.

B

Current Network : Afişează numele reţelei actual conectată (SSID).

Current IP Address : Afişează adresa IP actual conectată.

Software Version : Afişează versiunea de software a acestei unităţi.

C Device Name : Puteţi păstra numele dispozitivului implicit sau modifica numele dispozitivului prin schimbarea textului din caseta de text după placul dvs. Atingeţi sau daţi clic pe “Apply” pentru a continua schimbarea numelui.

D

Wireless Network : Selectaţi reţeaua dvs. wireless şi introduceţi parola dvs. de reţea dacă este cazul.

E

Dacă doriţi să introduceţi manual numele reţelei (SSID) (de exemplu dacă doriţi să ascundeţi SSID), selectaţi “CONFIGURE

MANUALLY” în “Wireless Network”.

F Dacă doriţi să configuraţi setările manuale avansate atingeţi sau daţi clic pe “[+]

Advanced Settings”.

G

Atingeţi sau daţi clic pe “OK” pentru a continua cu schimbările setărilor reţelei.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 19 12. 6. 14. �� 2:41

2

20

Operare

Restauraţi dispozitivul dvs. conectat la Wi-Fi înapoi la setările dvs. Wi-Fi de acasă existente

,

Notă y

“LG AUDIO Setup XXXXXX” este reţeaua Wi-Fi temporară şi de asistenţă pentru conexiunea acestei aparat la ruter Wi-Fi de acasă.

y

Dispozitivul dvs. host pentru iTunes trebuie să fie conectat la aceeaşi reţea de acasă ca şi această unitate prin ruterul Wi-Fi.

y

Asiguraţi-vă că setările de la punctele 2 şi 3 de mai jos se potrivesc cu setările reţelei Wi-

Fi de acasă pe care le-aţi notat pe hârtie.

1. Selectaţi “Settings” -> “Wi-Fi” pe iPod touch-ul/ iPhone-ul/iPad-ul dvs.

y

Sau deschideţi lista reţelelor Wi-Fi disponibile pe PC-ul/Mac-ul dvs.

2. Selectaţi numele reţelei dvs. (SSID) din lista de reţele wireless disponibile.

3. Introduceţi parola reţelei dacă este necesar.

4. Aşteptaţi conexiunea Wi-Fi reuşită la reţeaua dvs. Wi-Fi de acasă.

Emiteţi datele audio din biblioteca dvs. iTunes către această unitate

,

Notă

Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. host pentru iTunes este conectat la aceeaşi reţea Wi-Fi ca şi această unitate. Dispozitivul dvs. pentru iTunes poate fi un iPod touch/iPhone/iPad dotat cu iOS 4.3.3 (sau mai recent) sau un PC/Mac cu

Wi-Fi activat, dotat cu iTunes 10.2.2 (sau mai recent).

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 20 12. 6. 14. �� 2:41

Utilizaţi iPod touch-ul/iPhone-ul/iPad-ul dvs.

1. Porniţi aplicaţia “Music” pe iPod touch-ul/ iPhone-ul/iPad-ul dvs.

2. Atingeţi pictograma AirPlay .

Operare

21

4. Selectaţi un fişier media şi porniţi redarea.

După un timp veţi auzi muzica provenind din această unitate.

În funcţie de modul de conectare şi de starea reţelei, ieşirea audio poate fi decalată.

2

3. Selectaţi “LG AUDIO XXXXXX” (sau numele personalizat de utilizator) din lista AirPlay.

,

Notă

Dacă nu veţi auzi muzică după configurarea reuşită, efectuaţi unul din următorii paşi pe iPod touch-ul/iPhone-ul/iPad-ul dvs: y

Deconectaţi şi apoi reconectaţi din nou la acelaşi ruter Wi-Fi.

y

Închideţi toate aplicaţiile care sunt pornite

în fundal.

y

Opriţi şi reporniţi din nou iPod touch-ul/ iPhone-ul/iPad-ul dvs.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 21 12. 6. 14. �� 2:41

2

22

Operare

Redaţi din PC/Mac

1. Porniţi iTunes 10.2.2 (sau o versiune mai recentă) pe PC-ul/Mac-ul dvs.

2. Daţi clic pe “iTunes” -> “Preferences”. (Mac)

Daţi clic pe “Edit” -> “Preferences”. (PC)

Bifaţi “Allow iTunes audio control from remote speakers” pentru “Devices”.

5. Selectaţi un fişier media şi porniţi redarea.

După un timp veţi auzi muzica provenind din această unitate.

În funcţie de modul de conectare şi de starea reţelei, ieşirea audio poate fi decalată.

3. Daţi clic pe pictograma AirPlay în fereastra deschisă.

,

Notă y

Când emiteți date audio din biblioteca dvs. muzicală iTunes de pe un PC/Mac, puteţi selecta mai multe dispozitive AirPlay

(dacă sunt disponibile) la pasul 3, pentru a transmite muzica acestora în acelaşi timp.

y

Dacă utilizaţi o versiune anterioară de iTunes atunci pictograma AirPlay ar putea fi în loc de .

4. Selectaţi “LG AUDIO XXXXXX” (sau numele personalizat de utilizator) din lista AirPlay.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 22 12. 6. 14. �� 2:41

Funcţionare USB

1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.

2. Selectaţi funcţia USB apăsând butonul

P

FUNCTION

sau P .

Operare

23

,

Notă y

Dacă schimbaţi în timpul redării către o altă funcţie, apoi reveniţi la funcţia USB şi apăsaţi apoi pe , puteţi asculta muzică de la ultimul punct de redare.

y

Timpul de redare este afişat până la 59 de minute şi 59 secunde.

y

Dosare/Fişiere USB sunt recunoscute precum mai jos.

2

,

Notă

Scoaterea dispozitivului USB din aparat.

1. Alegeţi o funcţie diferită/ un mod diferit.

2. Scoateţi dispozitivul USB din aparat.

Pentru

Redare

Pauză

Salt

Căutare

Apăsaţi

Procedaţi astfel

În timpul redării, apăsaţi

În timpul redării, apăsaţi / pentru a merge la următorul fişier sau pentru a reveni la începutul fişierului curent.

Apăsaţi în timpul redării de două ori scurt pentru a trece la fişierul anterior.

Ţineţi apăsat / în timpul redării şi eliberaţi-l în punctul de unde doriţi să ascultaţi.

y

Dacă nu există nici un fişier într-un dosar, dosarul nu va apărea.

y

Dosarele vor fi afişate în ordinea de mai jos;

ROOT FOLDER 1 FOLDER 3 FOLDER 7

FOLDER 8 FOLDER 5 FOLDER 6 y

Fişierele vor fir redate unul după altul de la

$ fişierul nr. 1 la $ fişierul nr. 14.

y

Fişierele şi dosarele vor fi prezentate în ordinea înregistrării şi pot fi prezentate diferit în funcţie de circumstanţele de

înregistrare.

y

*ROOT : Primul ecran pe care îl puteţi vedea atunci când calculatorul recunoaşte USB-ul este “ROOT”.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 23 12. 6. 14. �� 2:41

2

24

Operare

Pentru a asculta muzică de la aparatul extern

Aparatul poate fi folosit pentru redarea muzicii de pe aparate externe. (Cablul portabil nu este furnizat cu aparatul acesta ca accesoriu.)

MP3 sau PMP etc.

1. Conectaţi aparatul extern la conectorul

PORT.

IN

al aparatului.

2. Porniţi aparatul apăsând 1 .

3. Selectaţi funcţia PORT (PORTABLE) apăsând butonul P

FUNCTION

sau P .

4. Porniţi aparatul extern şi începeţi redarea.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 24 12. 6. 14. �� 2:41

Operare

25

Operaţiuni la radio

Conectarea antenei

Conectaţi antena cu fir FM la conectorul de antenă

FM.

Utilizarea radioului

1. Apăsaţi în mod repetat P

FUNCTION

sau

P până când apare FM pe panoul de control.

Ultimul post recepţionat este acordat.

2. Acord automat : Ţineţi apăsat / timp de circa 2 secunde până când indicele de frecvenţă

începe să se schimbe, apoi eliberaţi butonul.

Căutarea se opreşte când aparatul prinde un post.

Acord manual : Apăsaţi / în mod repetat.

3. Ajustaţi volumul apăsând

-/+

(Volum).

Presetarea posturilor radio

Puteţi memora până la 10 posturi FM presetate.

Înainte de a regla, asiguraţi-vă că aţi dat volumul

încet.

1. Apăsaţi în mod repetat

P

FUNCTION

sau

P până când apare FM în panoul de control.

2. Selectaţi frecvenţa dorită utilizând / .

3. Apăsaţi . Numărul prestabilit va clipi în panoul de control.

4. Apăsaţi W

/

S pentru a selecta numărul prestabilit dorit.

5. Apăsaţi

MEMORY

. Postul este memorat.

6. Repetaţi paşii de la 2 la 5 pentru a memora alte posturi.

Apăsaţi

FOLDER/PRESET

W

/

S pentru a selecta un post presetat.

Ştergerea tuturor posturilor salvate

Ţineţi apăsat

MEMORY

timp de două secunde.

“CLR” va clipi. Apăsaţi din nou

MEMORY

. Apoi toate posturile salvate sunt şterse.

,

Notă

În cazul în care toate posturile au fost deja presetate, "FULL" va apărea pentru un moment pe panoul de control şi apoi va clipi un număr de presetare.

Deşi toate staţiile au fost presetate, puteţi prestabili un post prin suprascrierea postului anterior.

Nu puteţi şterge posturile presetate unul câte unul.

Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe

Apăsaţi . Acesta va trece tunerul de pe stereo pe mono şi, în general, va îmbunătăţi recepţia.

2

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 25 12. 6. 14. �� 2:41

2

26

Operare

Utilizarea unei tehnologii fără fir

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth® este o tehnologie de comunicare fără fir pentru conectarea cu rază scurtă.

Raza disponibilă este de aproximativ 10 metri.

(Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care conexiunea are interferenţe de la alte dispozitive electronice sau conectaţi Bluetooth în alte camere.)

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir Bluetooth® nu se percep taxe.

Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth® poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul

în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir Bluetooth®.

Dispozitive disponibile: Telefon mobil, MP3, Laptop,

PDA.

Profiluri Bluetooth

Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth fără fir, dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze anumite profiluri. Această unitate este compatibilă cu următorul profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv Bluetooth

Înainte de a începe procedura de conectare, asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este activată în aparatul dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se realizează operaţiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuaţi din nou.

1. Selectaţi funcţia Bluetooth utilizând

P

FUNCTION

sau P .

În panoul de control apare “BT” şi “BT READY”.

2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi efectuarea operaţiunii de conectare. Atunci când căutaţi acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth. Unitatea dvs. apare ca “LG

AUDIO ND8520”.

3. Introduceţi codul PIN.

Cod PIN : 0000

4. Când acest aparat este corect sincronizat cu dispozitivul dvs. Bluetooth, LED-ul Bluetooth de pe unitate se aprinde şi în panoul de control apare “PAIR”.

,

Notă

În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth, unele dispozitive au un mod diferit de conectare.

5. Ascultare muzică.

Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 26 12. 6. 14. �� 2:41

,

Notă y

Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care există interferenţe de la alte aparate electronice.

y

Nu puteţi controla dispozitivul Bluetooth cu acest aparat.

y

Conectarea este limitată la un dispozitiv

Bluetooth pe o unitate şi multi-conectarea nu este acceptată.

y

Deşi distanţa dintre Bluetooth şi set este mai mică de 10 m, există obstacole între cele două, şi dispozitivul Bluetooth nu poate fi conectat.

y În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.

y

Atunci când Bluetooth nu este conectat, “BT” şi "BT READY" apar pe panoul de control.

y

Conectarea va fi deconectată când apar defecţiuni electrice din cauza dispozitivelor ce folosesc aceeaşi frecvenţă, cum ar fi echipamente medicale, microunde sau dispozitive fără fir LAN.

y

Conectarea va fi deconectată când cineva stă şi întrerupe comunicarea dintre dispozitivul Bluetooth şi player.

y

Dacă distanţa dintre Bluetooth şi unitate este tot mai mare, calitatea sunetului este tot mai slabă. Conexiunea se va întrerupe când spaţiul dintre Bluetooth şi unitate iese din raza de acţiune a Bluetooth.

y

Dispozitivul cu tehnologie fără fir Bluetooth este deconectat, dacă opriţi unitatea principală sau puneţi dispozitivul departe de unitatea principală la mai mult de 10m.

y

Dacă dispozitivul Bluetooth este deconectat, trebuie să conectaţi dispozitivul Bluetooth cu unitatea dvs.

Operare

27

Utilizarea aplicaţiei Bluetooth

Despre aplicaţia “LG Bluetooth

Remote”

Aplicaţia “LG Bluetooth Remote” aduce o serie de funcţii noi unităţii dvs.

Pentru a vă bucura de mai multe funcţii se recomandă descărcarea şi instalarea gratuită a aplicaţiei “LG Bluetooth Remote”.

Instalarea aplicaţiei “LG Bluetooth

Remote” pe dispozitivul dvs

Bluetooth

1. Instalaţi aplicaţia “LG Bluetooth Remote” cu ajutorul codului QR. Utilizaţi software-ul de scanare pentru a scana codul QR.

2

(Android OS) (Apple iOS)

2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.

3. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.

,

Notă y

Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este conectat la internet.

y

Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth are o aplicaţie de scanare. Dacă lipseşte o astfel de aplicaţie, puteţi descărca una din “Apple

App Store” sau “Google Android Market

(Google Play Store)”.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 27 12. 6. 14. �� 2:41

2

28

Operare

Instalarea aplicaţiei “LG Bluetooth

Remote” prin andocarea iPod touch/ iPhone/iPad dvs. la unitatea aceasta

1. Conectaţi iPod touch/iPhone/iPad dvs. la sistemul de andocare pentru iPod/iPhone/iPad.

Fereastra de afişare pentru descărcarea aplicaţiei

“LG Bluetooth Remote” va fi conectată automat

(numai pentru Apple iOS).

2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.

3. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.

Instalarea aplicaţiei “LG Bluetooth

Remote” prin “Apple App Store” sau

“Google Android Market (Google

Play Store)”

1. Atingeţi pictograma “Apple App Store” sau pictograma “Google Android Market (Google

Play Store)”.

2. Tastaţi în bara de căutare “LG Bluetooth Remote” şi porniţi căutarea.

3. Găsiţi şi atingeţi în lista de rezultate “LG

Bluetooth Remote” şi porniţi descărcarea aplicaţiei Bluetooth.

4. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.

5. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.

,

Notă y

Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este conectat la internet.

y

Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este echipat cu "Apple App Store" sau "Google

Android Market (Google Play Store)".

Activarea funcţiei Bluetooth prin aplicaţia “LG Bluetooth Remote”

Aplicaţia “LG Bluetooth Remote” vă ajută să conectaţi dispozitivul Bluetooth la unitate.

1. Atingeţi pictograma “LG Bluetooth Remote” de pe pagina de start pentru a deschide aplicaţia

“LG Bluetooth Remote”, şi treceţi la meniul principal.

2. Atingeţi [Setting] şi selectaţi unitatea dorită.

3. Dacă doriţi să obţineţi mai multe informaţii pentru modul de întrebuinţare, atingeţi [Setting] şi [Help].

,

Notă y

Dacă andocați iPod touch/iPhone/iPad la această unitate în timp ce iPod touch/ iPhone/iPad este conectat la aceasta prin conexiune Bluetooth, conexiunea Bluetooth va fi dezactivată.

y

În cazul în care această unitate este în modul BT şi vă conectaţi iPod touch/iPhone/ iPad la această unitate, după conectarea iPod touch/iPhone/iPad dvs. la această unitate de conexiune Bluetooth, funcţia este comutată automat la modul IPOD. Dacă vă deconectaţi apoi iPod touch/iPhone/iPad de la această unitate, acesta este conectat automat la această unitate de conexiune

Bluetooth.

y

Conexiunea Bluetooth a iPod touch/ iPhone/iPad nu este activă cât timp iPod/ iPhone/iPad este andocat la această unitate.

y

Acest aparat nu acceptă asocierea multiplă.

În cazul în care această unitate este deja conectată cu un alt dispozitiv Bluetooth, deconectaţi acest dispozitiv şi apoi încercaţi din nou.

y

Dacă utilizaţi pentru funcţionare aplicaţia

"LG Bluetooth Remote", vor exista unele diferenţe între aplicaţia "LG Bluetooth

Remote" şi telecomanda furnizată. Utilizaţi telecomanda furnizată după cum aveţi nevoie.

y

În funcţie de dispozitivul Bluetooth, este posibil ca aplicaţia "LG Bluetooth Remote" să nu funcţioneze. y

Aplicaţia "LG Bluetooth Remote" pentru

Apple iOS este uşor diferită de cea pentru sistemul de operare Android. y

Conexiunea pe care aţi făcut-o poate fi deconectată dacă selectaţi o altă aplicaţie sau schimbaţi setarea dispozitivului conectat prin aplicaţia "LG Bluetooth

Remote". În acest caz, vă rugăm să verificaţi starea conexiunii.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 28 12. 6. 14. �� 2:41

Operare

29

Alte funcţii

Folosirea aparatului ca ceas cu alarmă

1. Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul corect. (Consultaţi

“Setarea ceasului” de la paginile 11.)

2. Ţineţi apăsat

Alarm On/Off

de pe panoul din spate.

3. Sursele pentru setarea sunetelor de alarmă clipesc. (FM (Tuner)/USB/IPOD). În timp ce fiecare dintre sursele de sunet clipesc, selectaţi-o pe acea dorită apăsând . Dacă selectaţi modul FM (Tuner), puteţi alege postul presetat dacă apăsaţi pe / , iar apoi pe

pentru a-l salva.

4. Setarea “ON (Time)” este afişată.

Setarea orei clipeşte. Apăsaţi / pentru a selecta ora şi apoi apăsaţi pentru a salva.

5. Setarea minutelor clipeşte. Apăsaţi / pentru a selecta minutele şi apoi apăsaţi pentru a salva.

6. Setarea volumului clipeşte. Apăsaţi / pentru a selecta volumul şi apoi apăsaţi pentru a salva.

,

Notă

Funcţia de alarmă funcţionează numai atunci când unitatea este oprită.

Puteţi verifica setarea apăsând de două ori

Alarm On/Off

pe panoul din spate.

Dacă doriţi să resetaţi alarma, repetaţi paşii

2-6.

Oprirea sunetului de alarmă

Atunci când alarma sună, apăsaţi

Alarm On/Off

pe panoul din spate sau apăsaţi 1 .

Alarma se opreşte dar setările de alarmă rămân.

,

Notă

Dacă nu setaţi ceasul pe iPod/iPhone/iPad dvs., unitatea nu va sincroniza ora cu iPod/ iPhone/iPad dvs.

Dacă deconectaţi cablul de alimentare de la priză, setarea efectuată a alarmei nu va fi memorată.

După setarea ceasului, puteţi seta funcţia de alarmă.

Dacă nu apăsaţi nici un buton timp de 30 de minute după ce alarma se stinge, aceasta se va opri automat.

Dacă setaţi ora şi alarma, puteţi verifica timpul şi pictograma de alarmă “ “ prin apăsarea butonului

Alarm On/Off

deşi unitatea se află în modul standby.

Dacă timpul setat a trecut, aparatul va porni automat.

Funcţia Snooze

Funcţia Snooze vă trezeşte la fiecare 10 minute dacă atingeţi oriunde panoul de control în timp ce alarma este activă.

“ZZZ” apare şi “ ” clipeşte. Pentru a anula funcţia

Snooze, apăsaţi

Alarm On/Off

sau 1 .

Reluarea redării

Aparatul memorează punctul unde aţi apăsat

. Apăsaţi pentru a relua redarea.

Activarea şi dezactivarea alarmei cronometrul

Apăsaţi în mod repetat

Alarm On/Off

pe panoul din spate pentru a activa sau a dezactiva cronometrul.

Dacă cronometrul este activat, “ ” va fi afişat.

Dacă cronometrul este dezactivat, “ ” nu va fi afişat.

2

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 29 12. 6. 14. �� 2:41

2

30

Operare

Redare repetată sau în ordine aleatorie (numai pentru USB)

Apăsaţi în mod repetat h . Fişierul curent va fi redat repetat sau în ordine aleatorie. (ONE/DIR/ALL/

RAND(RANDOM)/OFF)

Dimmer

Apăsaţi

SLEEP

o dată. Panoul de control se va

întuneca pe jumătate. Pentru a anula, apăsaţi

SLEEP

în mod repetat până când panoul de control se va lumina.

Setarea opţiunii de oprire automată

În timp ce ascultaţi muzică sau radio, apăsaţi

SLEEP

în mod repetat pentru a selecta timpul de amânare între 10 şi 180 de minute. După trecerea timpului respectiv, aparatul se va opri. (Puteţi vedea următoarea ordine 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 ->

70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Pentru a anula funcţia de somn, apăsaţi

SLEEP

în mod repetat până când panoul de control se va lumina.

,

Notă

Puteţi verifica timpul rămas înainte ca aparatul să se oprească, apăsând

SLEEP

.

Funcţia „Sleep” va fi disponibilă după funcţia dimmer.

Setarea sunetului

Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de sunet pre-programate. Puteţi selecta modul de sunet dorit, utilizând

SOUND EFFECT

.

Elementele afişate pentru egalizor pot diferi în funcţie de efectele şi sursele de sunet.

Pe display

POP

CLASSIC

JAZZ

ROCK

BYPASS

Descriere

Acest program îi conferă sunetului o atmosferă entuziastă, dându-vă senzaţia că vă aflaţi la un adevărat concert rock, pop, jazz sau clasic.

Puteţi beneficia de sunet fără efect egalizator.

,

Notă

Este posibil să fie necesară resetarea modului de sunet, după schimbarea racordului, uneori şi după ce fişierul sonor a fost schimbat.

Oprirea temporară a sunetului

Apăsaţi @ pentru oprirea sunetului. Puteţi opri sunetul pentru a răspunde de exemplu la telefon.

Şi “MUTE” va apărea în panoul de control. Pentru a anula funcţia mute, apăsaţi @ din nou sau reglaţi nivelul volumului apăsând

+/-

(Volum).

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 30 12. 6. 14. �� 2:41

3 Remediere

Remediere

31

Remediere

Problema

Nu există curent.

Nu se aude sunet.

Posturile radio nu pot fi recepţionate bine.

Cauze & Remedieri

y

Conectaţi cablul de alimentare.

y

Verificaţi starea utilizând alte echipamente electronice.

y

Apăsaţi P

FUNCTION

sau P şi verificaţi funcţia selectată.

y

Reglaţi volumul.

y

Verificaţi dacă sunetul unităţii este oprit.

y

Reglaţi frecvenţa.

y

Efectuaţi acordul manual al postului.

y

Presetaţi câteva posturi de radio, detalii pe page 25.

iPod/iPhone/iPad nu funcţionează.

Conectaţi iPod/iPhone/iPad corect la unitate.

Ceasul nu este afişat.

y

Alimentarea a fost întreruptă sau cablul de alimentare a fost debranşat.

y

Resetaţi ceasul (detalii pag. 11).

Panoul de control nu este luminos.

Telecomanda nu funcţionează correct.

Verificaţi ca funcţia dimmer să fie activată.

Există un obstacol între telecomandă şi aparat.

3

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 31 12. 6. 14. �� 2:41

4 Anexă

4

32

Anexă

Mărci comerciale şi licenţe

“Fabricat pentru iPod,” “Fabricat pentru iPhone” şi

“Fabricat pentru iPad” înseamnă că un accesoriu electronic a fost creat special pentru conexiune la iPod, iPhone sau iPad şi a fost certificat de dezvoltator pentru a îndeplini standardele de performanţă Apple. Apple nu este responsabilă pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru respectarea standardelor de siguranţă şi reglementare. Vă rugăm să reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu iPod, iPhone sau iPad poate afecta performanţele wireless.

Tehnologia fără fir Bluetooth® este un sistem care permite contactul radio dintre dispozitive electronice într-o rază maximă de 10 metri.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir Bluetooth® nu se percep taxe.

Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth® poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul

în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir Bluetooth®.

Marca şi logo-urile Bluetooth® sunt deţinute de

Bluetooth® SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către LG Electronics se face sub licenţă.

Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.

Manevrarea aparatului

În timpul transportului

Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.

Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost ambalat iniţial din fabrică.

Păstrarea curăţeniei suprafeţelor exterioare

Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului.

Ştergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafaţa.

Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curăţarea aparatului

Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale, uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare, folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot deteriora suprafaţa aparatului.

Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED este o marcă de certificare de la Wi-Fi Alliance.

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 32 12. 6. 14. �� 2:41

Specificaţii

General

Cerinţe curent electric

Consum curent

Dimensiuni (L x H x A)

Greutate netă (aprox.)

Temperatura de operare

Umiditatea de operare

USB iPod/iPhone/iPad

Intrări

PORT. IN

Radio

Interval de frecvenţe FM

Consultaţi eticheta privitoare la alimentare de pe panoul din spate.

Consultaţi eticheta privitoare la alimentare de pe panoul din spate.

(245 X 245 X 245) mm

6 kg

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

5 % - 90 %

5 V 0 500 mA

5 V 0 2.1 A

0.5 Vrms (3,5 mm mufă stereo)

între 87.5 şi 108.0 MHz sau între 87.50 şi 108.00 MHz

Amplificator

Putere ieşire

T.H.D

20 W X 2 ch + 40 W (8 Ω + 4 Ω la 1 kHz)

10 %

Difuzoare

Tip

Impedanţă nominală incorporate

8 Ω + 4 Ω

Procentaj putere absorbită 20 W + 40 W

Putere absorbită maximală 40 W + 80 W

Wireless

Wireless LAN 802.11 b/g y

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.

Anexă

33

4

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 33 12. 6. 14. �� 2:41

ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 34 12. 6. 14. �� 2:41

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement