LG PK5 Manualul proprietarului

LG PK5 Manualul proprietarului
MANUAL DE UTILIZARE
Difuzor Portabil
Bluetooth
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de utilizarea aparatului
dvs şi să-l păstraţi la îndemână pentru a-l consulta şi pe viitor.
MODELE
PK5
PK5L
www.lg.com
MFL70426537
Drepturi de autor © 2018 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.
2
Să începem
Informaţii pentru
siguranţă
1
Să începem
PRECAUŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
PRECAUŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ
PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR.
PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
cest bliț fulgerător cu simbolul
A
săgeții încadrat într-un triunghi
echilateral are ca scop alertarea
utilizatorului cu privire la prezența
unei tensiuni periculoase neizolate
în interiorul produsului, care ar putea
avea o magnitudine suficientă pentru
a reprezenta risc de electrocutare
pentru persoane.
emnul de exclamare încadrat
S
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul cu
privire la prezența unor instrucțiuni
importante de operare și întreținere
(service) în documentația care
însoțește produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
PRECAUŢIE: Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picurare sau stropire), iar pe el nu trebuie
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.
ATENŢIE: Nu instalați acest echipament într-un
spațiu restrâns, cum ar fi un compartiment de cărți
sau o unitate similară.
PRECAUŢIE: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată
în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică).
Acest produs poate să nu funcționeze datorită
șocului electric.
PRECAUŢIE: Pe aparat nu trebuie amplasate surse
de foc, cum ar fi lumânări aprinse.
PRECAUŢIE: Nu blocați orificiile de ventilație.
A se instala în conformitate cu instrucțiunile
producătorului.
Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea și o funcţionare optimă a produsului,
precum și de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie blocate prin așezarea produsului
pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă
suprafață similară. Acest produs nu va fi plasat întrun obiect de mobilier, cum ar fi un dulap pentru
cărţi sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
Să începem
PRECAUŢIE cu privire la cablul de alimentare
Conectorul de alimentare este dispozitivul de
deconectare. În caz de urgență, sursa de alimentare
trebuie să rămână ușor accesibilă.
Nu supraîncărcaţi prizele. Prizele supraîncărcate,
prizele şi cablurile slăbite sau deteriorate,
prelungitoarele, cablurile de alimentare uzate,
deteriorate sau cu izolaţia ruptă sunt periculoase.
Oricare dintre aceste situaţii poate provoca
electrocutare sau incendiu. Examinaţi periodic cablul
aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateţi-l din
priză, nu mai utilizaţi aparatul şi înlocuiţi cablul cu
unul identic, dintr-un centru de întreținere autorizat.
Protejaţi cablul de alimentare împotriva abuzurilor de
ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea
de noduri, prinderea la o uşă sau călcarea sa. Acordați
o atenție deosebită conectorilor, prizei de perete și
punctului în care cablul iese din dispozitiv.
NOTIFICARE: Pentru informații privind marcajele de
siguranță, inclusiv identificarea produsului şi valorile
nominale pentru alimentarea cu energie electrică,
consultați eticheta principală din partea de jos sau din
spate a aparatului.
PRECAUŢIE Atunci când utilizați acest produs în
mediile cu umiditate scăzută
yy Poate cauza electricitate statică în mediile cu
umiditate redusă.
yy Este recomandată utilizarea acestui produs după
atingerea oricărui obiect din metal care conduce
electricitatea.
1
Să începem
Verificați pagina specificată a acestui manual de
utilizare pentru a vă asigura cerințele curente.
3
4
Să începem
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
1
Să începem
Cum să îndepărtați în siguranță bateriile
sau setul de baterii din echipament: Pentru a
îndepărta bateriile vechi sau setul de baterii, urmați
înstrucțiunile de asamblare, în ordinea inversă. Pentru
a preveni contaminarea mediului și punerea în pericol
a sănătății umane și/sau animale, bateriile vechi sau
setul de baterii trebuie introduse într-un recipient
adecvat, în punctele de colectare desemnate. Nu
aruncați bateriile sau setul de baterii împreună cu alte
deșeuri. Este recomandat să utilizați soluții locale,
sisteme gratuite de rambursare a bateriilor sau a
seturilor de baterii, (posibil să nu fie disponibile în
zona dvs.). Bateriile sau setul de baterii nu trebuie
expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau
altele asemănătoare.
Simboluri
~
0
Se referă la curentul alternativ (AC).
Se referă la curentul direct (DC).
Se referă la echipamentul de clasă II.
1
Se referă la stand-by.
!
Se referă la ”PORNIT” (alimentare).
Se referă la voltajul periculos.
Cuprins
5
Cuprins
1
1
Să începem
3
Depanarea
2
6
6
7
8
Informaţii pentru siguranţă
Caracteristici unice
Introducere
Față
Spate
28
Depanarea
4
Anexă
2
Funcţionarea
29
29
30
Mărci comerciale şi Licenţe
Manevrarea aparatului
Specificaţii
9
9
9
10
11
11
11
11
12
13
14
15
16
16
16
Încărcarea difuzorului
– Încărcați cu adaptorul AC
– Verificarea statusului bateriei
– Verificarea stării bateriei
Operaţiuni de bază
– Utilizarea butonului de pornire
– Conexiune Bluetooth
– Starea LED-ului Bluetooth
– Ghid de funcționare simplu
Funcție Handsfree
Comandă vocală
Iluminare
Efect sonor
– Setarea efectului sonor
Pentru a asculta muzică de la dispozitivul
extern
Utilizează tehnologia wireless BLUETOOTH®
– Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele
BLUETOOTH
Asocierea mai multor telefoane
Utilizarea aplicației Music Flow Bluetooth
– Despre aplicația “Music Flow Bluetooth”
– Instalați aplicația “Music Flow Bluetooth” pe
dispozitivul dvs. Bluetooth
– Activarea Bluetooth cu aplicația ”Music Flow
Bluetooth”
Conexiune Redare Dublă (Opțional)
Alte funcții
– Resetare
– Activați/dezactivați semnalul sonor
– Avertizare Oprire automată
18
18
21
23
23
23
24
25
27
27
27
27
2
3
4
6
1
Să începem
Caracteristici unice
Introducere
Oprire automată
Simboluri utilizate în acest manual
Să începem
Această unitate se poate închide automat pentru a
reduce consumul de energie. (Pagina 27)
Intrare Portabil
Ascultarea muzicii de pe dispozitivul portabil.
(Smart phone , Notebook, etc.)
BLUETOOTH®
Ascultați muzica stocată pe dispozitivul dvs.
Bluetooth.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth este o aplicație concepută
pentru a vă permite să controlați unele dintre cele
mai recente dispozitive audio de la LG. (Pagina 2324)
Redare dublă (Opțional)
Vă puteți bucura de sunetul stereo folosind două
difuzoare. Pentru a vă bucura de Redarea Dublă
trebuie să achiziționați un alt difuzor.
(Modelul disponibil în seria PK : 5, 7)
,,Notă
Indică notele speciale şi caracteristicile de funcţionare.
>>Precauţie
Indică precauţiile pentru a preveni posibilele
deteriorări din cauza folosirii excesive.
>>Precauţie
Rezistent la apă (IPX5)
Acest difuzor este rezistent la apă în
conformitate cu IPX5.
IPX5 reprezintă „Gradul de protecție împotriva
pătrunderii apei” Cu toate acestea, acest sistem nu
este în totalitate rezistent la apă.
Evitați cazurile de mai jos.
yy Nu folosiți unitatea sub apă sau alte lichide.
yy Când bateria se încarcă, nu expuneți unitatea
la apă.
yy Dacă portul este expus la apă, ștergeți-l cu o
cârpă moale uscată. Uscați-l complet înainte
de a utiliza difuzorul.
yy Porturile nu sunt rezistente la apă. Asigurațivă că închideți bine capacul portului.
Consultați imaginea de mai jos.
-- Poziționați capacul portului pe a și
apăsați-l bine pe b.
Rezistența la apă a sistemului se bazează pe
măsurătorile noastre în condițiile descrise în acest
manual. Rețineți că defecțiunile survenite ca urmare
a imersiei în apă cauzată de utilizarea incorectă
a sistemului de către client nu sunt acoperite de
garanție.
Să începem
7
Față
c
g
h
d
e
f
1
Să începem
b
a
i
j
k
Enhanced
Bass
a Bateria LED
b LED-ul de putere
c Bluetooth LED
d CLEAR VOCAL LED
e ENHANCED BASS LED
f Microfon
g 1
Pornire/Oprire: Apasă-l.
h j
- Adaugă un dispozitiv Bluetooth pentru
asocierea cu mai multe telefoane. (Apasa si tine
apasat j)
- Trece la modul Bluetooth în modul portabil.
(Apăsaţi j)
* Când conectați cablul portabil, funcția este
schimbată în mod portabil
i P : Dați volumul mai încet.
j O : Da volumul mai tare.
l
m
n
Clear
Vocal
k N
- Redă, întrerupe sau redirecționează redarea în
modul Bluetooth. (Pagina 12)
- Recepționează un apel pe dispozitivul
Bluetooth. (Pagina 13)
-Dezactivează sunetul de pe dispozitivul portabil.
l .( )
- Utilizați comanda vocală a dispozitivului
dumneavoastră inteligent. (Pagina 14)
- Modifică iluminarea.
(Apăsați și țineți apăsat
(Pagina 15)
timp de 2 secunde)
m CLEAR VOCAL
- Modifică efectul sonor. (Pagina 16)
n ENHANCED BASS
- Modifică efectul sonor. (Pagina 16)
8
Să începem
Spate
1
Să începem
a
b
c
d
e f
a Port acoperă
d Buton RESET
b DC IN 5 V
e3
port USB pentru încărcare
ORT.IN
cP
Ascultați muzică de pe dispozitivul
dumneavoastră portabil.
Conectează două difuzoare pentru redarea dublă. (Pagina 25-26)
f LED pentru Redare Dublă
Funcţionarea
Încărcarea difuzorului
Încărcați cu adaptorul AC
Verificarea statusului bateriei
Atunci când bateria difuzorului se încarcă, puteți
verifica starea de încărcare prin LED-ul bateriei.
LED
Descriere
Acest difuzor folosește acumulatorul încorporat.
Înainte de utilizare, încărcați bateria conectând
adaptorul AC.
Green
1. Conectați cablul USB furnizat la adaptorul AC.
Green
Off
Verde Deconectat
Off
Bateria este complet încărcată.
2
Bateria se încarcă.
Red
Roșu
Red
,,Notă
yy Dacă ascultați muzică în timpul încărcării, va
dura mai mult încărcarea.
yy Când difuzorul nu se încarcă prin
supraîncălzire, LED-ul bateriei pornește
alternativ roșu și chihlimbar.
Și încărcarea este oprită.
(Nu este furnizat)
,,Notă
Timpul de funcționare este de aprox. 18 ore.
Se bazează pe ceea ce a încărcat complet
bateria, redarea continuă cu un nivel de volum
de 50% și dezactivarea funcțiilor de iluminare
și egalizator. Poate varia în funcție de starea
bateriei și de condițiile de funcționare.
>>Precauţie
Adaptorul AC nu este furnizat.
Este recomandat să folosiți un adaptor de
5 V AC aprobat de LG Electronics Inc. (de peste
1,8 A) la acest difuzor datorită pericolului de
explozie. Dacă nu folosiți adaptorul recomandat,
încărcarea nu se poate realiza sau încărcarea
poate fi diferită.
yy Când bateria difuzorului este încărcată
complet, LED-ul bateriei se aprinde verde timp
de 15 secunde și apoi se stinge.
Funcţionarea
2. Conectați cablul USB la portul DC IN 5V al
difuzorului.
3. Conectați cablul AC la o priză AC.
9
10 Funcţionarea
Verificarea stării bateriei
Dacă alimentarea este pornită, puteți verifica starea
de încărcare apăsând butonul 1 timp de 2 secunde.
Apoi, indicatorul LED al bateriei se va schimba în
funcție de starea de încărcare a bateriei.
2
Funcţionarea
LED
Descriere
Verde
Green
Green
LED-ul bateriei
se aprinde în
culoarea verde.
Green
Amber
Amber
Chihlimbariu
Amber
Red
Red
Red
Roșu
LED-ul bateriei
se aprinde
în culoarea
chihlimbarie.
LED-ul bateriei
clipește roșu și
emite un sunet.
Stare
70 %
10 %
70
10 %
%
10 %
70 %
%
10
10 %
10 %
,,Notă
yy LED-ul bateriei se aprinde timp de 3 secunde,
după ce butonul 1 este apăsat timp de 2
secunde.
yy Verificarea stării bateriei nu este bifată atunci
când difuzorul se încarcă.
yy Dacă difuzorul este conectat la smartphoneul dumneavoastră, puteți verifica starea
bateriei prin aplicația „Music Flow Bluetooth”.
Poate varia în funcție de capacitatea actuală a
bateriei. (Numai pentru Android)
Funcţionarea
Operaţiuni de bază
11
Starea LED-ului Bluetooth
Verificați dacă LED-ul Bluetooth clipește înainte de a
conecta dispozitivul Bluetooth.
Utilizarea butonului de pornire
2
Funcţionarea
LED
Pornire/Oprire
Apăsați 1 butonul. Conexiune Bluetooth
LG-PK5(XX)
Stare
Descriere
LED-ul Bluetooth
clipeşte în
asociere cu
sunetul.
Caută dispozitivul
Bluetooth.
LED-ul Bluetooth
se aprinde în
asociere cu
sunetul.
Dispozitivul
Bluetooth este
conectat.
,,Notă
yy În modul portabil, LED-ul Bluetooth se
oprește.
yy După de coordonarea este realizată, nu
trebuie să o realizați din nou chiar dacă opriți
această unitate.
Redați muzica dorită pe dispozitivul Bluetooth. După
asociere, puteți controla redarea utilizând butoanele
de pe unitate. (Paginile 12, 18-20)
12 Funcţionarea
Ghid de funcționare simplu
Funcţie
Instrucţiuni elementare
Stare
Pornit
Apăsați 1 butonul.
LED-ul de pornire se aprinde odată cu
sunetul.
Oprire
Apăsați 1 butonul.
LED-ul de pornire se stinge cu sunetul.
2
Asocierea Bluetooth
LED-ul Bluetooth se aprinde în asociere
cu sunetul.
Funcţionarea
Când LED-ul Bluetooth clipește,
selectați LG-PK5 (XX) din lista
dispozitivelor de pe dispozitivul
dumneavoastră Bluetooth.
Asocierea mai multor
telefoane
Ţineţi apăsat j pentru 2 secunde
pentru a adăuga un alt dispozitiv
Bluetooth.
În timpul căutării unui alt dispozitiv,
LED-ul Bluetooth clipeşte. După
împerechere, LED-ul Bluetooth rămâne
alb, asociat cu sunetul.
Control volum
Apăsați P sau O.
Când această unitate atinge volumul
minim sau volumul maxim, veți auzi un
sunet bip.
Redare / Pauză
Apăsaţi N.
-
Salt înainte
Apăsați N de două ori.
-
Salt înapoi
Apăsați N de trei ori.
-
Mâini libere
Apăsaţi N.
Primiți și deconectați un apel.
Redare dublă (opțional)
Apăsaţi continuu butonul 3 timp de
2 secunde
LED-ul de Redare Dublă pornește cu
sunetul.
Inițializare Bluetooth
Ţineţi apăsat j timp de 7 secunde.
LED-ul de alimentare și Bluetooth
clipește de 4 ori.
,,Notă
yy În modul Redare Dublă, conexiunea multiplă nu este acceptată. (Pagina 25-26)
yy Puteți regla redarea sau volumul utilizând dispozitivul dvs. Bluetooth.
yy După ce porniți Bluetooth, trebuie să vă reconectați la dispozitivul Bluetooth. (În cazul dispozitivelor iOS,
încercați să vă reconectați la dispozitivul Bluetooth după ștergerea conexiunii existente de pe dispozitivul
Bluetooth.)
Funcţionarea
Funcție Handsfree
Puteți recepționa apelul primit pe dispozitivul
dumneavoastră Bluetooth la această unitate.
Conectaţi unitatea la un dispozitiv Bluetooth.
13
,,Notă
yy Numai smartphone-ul este disponibil pentru
a utiliza această funcție.
yy Pentru a ajusta volumul apelurilor, apăsați
butoanele P, O de pe aparat.
yy În modul de Redare Dublă, puteți primi un apel
numai pe difuzorul primar din cauza sunetului
audio ridicat. (Pagina 25-26)
yy În modul de asociere multiplă, puteți primi
apeluri pe difuzor doar de pe unul dintre
dispozitivele conectate.
Funcţie
Instrucţiuni
elementare
Primiți un apel.
Apăsaţi N.
Încheiați un apel.
Apăsaţi N.
Respingeți un apel.
Țineți apăsat N
pentru 2 secunde.
Comutați între difuzor și
telefonul dvs. în timpul unui
apel.
Țineți apăsat N
pentru 2 secunde.
yy Dacă conectați apelul între un dispozitiv
Bluetooth multiplu asociat, funcția hands
free funcționează incorect.
yy Puteți utiliza această funcție, chiar dacă
treceți în modul portabil în timp ce sunteți
conectat prin Bluetooth.
yy Pentru a utiliza acest mod, unele dispozitive
Bluetooth trebuie schimbate la modul difuzor
în modul apel. (de ex. dispozitivele iOS)
yy Dacă primiți un apel utilizând butonul
de conversație de pe telefon, acesta va
fi conectat la apelul pe telefon. (Doar pe
dispozitivele iOS)
yy Dacă nu doriți să utilizați această funcție,
dezactivați setarea Bluetooth de pe telefonul
dumneavoastră. Pentru a utiliza acest mod
conectați din nou Bluetooth.
2
Funcţionarea
yy La unele dispozitive Bluetooth, atunci când
este recepționat un apel, ar putea suna cu
tonul de apel încorporat. (de exemplu, la
dispozitivele iOS). Tonul de apel încorporat nu
este reglabil.
14 Funcţionarea
Comandă vocală
Pentru a acționa comanda vocală a smartphoneului dumneavoastră puteți vorbi prin microfonul
difuzorului utilizând aplicația de comandă vocală sau
Siri.
,,Notă
2
Asigurați-vă că utilizați dispozitivul inteligent
care are comandă vocală.
,,Notă
yy Când limita de timp pentru comanda vocală
a fost depășită pe dispozitivele inteligente,
această funcție se anulează automat
Funcţionarea
yy Este recomandat să utilizați aplicația Google
(Asistent Google, Google Now etc.) atunci
când vă bucurați de această funcție utilizând
dispozitivul Android. Aplicația Google este
furnizată de Google. Este posibil ca unele
dintre locații să nu fie acceptate de Politica
Google.
yy Dacă doriți să anulați modul de comandă
vocală, apăsați din nou butonul . atunci
când această funcție se activează.
yy Pentru mai multe informații, consultați
aplicația de comandă vocală sau Siri.
yy Vorbind la un microfon apropiat veți crește
rata de succes.
yy Este posibil să nu funcționeze în funcție de
dispozitivul Bluetooth.
1. Conectați difuzorul la dispozitivul inteligent prin
Bluetooth.
2. Apăsați butonul . pentru a activa comanda
vocală a dispozitivului dvs. inteligent.
3. Activați aplicația de comandă vocală după cum
urmează.
-- Android O/S: Selectați aplicația de comandă
vocală.
-- iOS O/S: Siri se activează automat.
4. Faceți o solicitare pentru aplicația de comandă
vocală sau pentru Siri prin microfonul difuzorului.
Funcţionarea
Iluminare
Funcție
Puteți porni iluminarea pe acest aparat.
Când țineți apăsat butonul timp de 2 secunde,
se vor afișa setările pentru iluminatul ambiental în
ordinea de mai jos.
Lumini de diverse culori se
aprind.
Apă
Lumina albastră se aprinde.
Pădure
Lumina galbenă se aprinde.
(Numai pentru
Android)
Deconectat
Pentru a activa opțiunea My
Style, trebuie să personalizați
cu aplicația „Music Flow
Bluetooth”.
Iluminarea se oprește.
,,Notă
yy Dacă redați muzica, iluminarea se
sincronizează cu muzica.
yy Când reporniți difuzorul, ultima opțiune
utilizată va fi activată.
2
Funcţionarea
2 secunde
Descriere
Petrecere
Stilul meu
15
16 Funcţionarea
Efect sonor
Efectul sonor este reglat optim de către compania audio ultra-performantă MERIDIAN din Marea Britanie.
Tehnologia MERIDIAN oferă o claritate vocală îmbunătățită, un sunet amplu și un bas puternic.
Puteți selecta efectul sonor dorit utilizând butoanele CLEAR VOCAL și/sau ENHANCED BASS.
2
Funcţionarea
Setarea efectului sonor
Pornire /
LED
Clear
Vocal
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Enhanced
Bass
Descriere
Funcție
Vocal clar +
Bass amplificat
Vocal clar
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Bass amplificat
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Standard
Oprire
Vă puteți bucura de Voce Clară și de Bas Intensificat
în același timp.
Vă puteți bucura de Sunet de Înaltă Fidelitate
îmbunătățind claritatea vocală a fiecărui vers.
-- Voce Clară este mult mai eficientă pentru muzica
cu voce.
Vă puteți bucura de câmp întins de sunet și de bas
bogat, cu accent pe bas și caldura muzicii.
-- Basul intensificat este mult mai eficient pentru
muzică cu bas.
Vă puteți bucura de un sunet pur și natural.
,,Notă
yy Când reporniți difuzorul, ultima opțiune utilizată va fi activată.
yy Puteți regla efectul sonor utilizând aplicația „Music Flow Bluetooth”.
yy Când selectați efectul de sunet „Standard”, „Bass amplificat”, „Vocal clar” sau „Vocal clar + Bass amplificat”,
vă puteți bucura de un sunet premium cu tehnologia MERIDIAN.
yy Din cauza reglajului fin al sunetului pentru a oferi un sunet optim de înaltă calitate, ar putea fi o mică
diferență între modurile efectului sonor.
Funcţionarea
Pentru a asculta muzică
de la dispozitivul extern
Unitatea poate fi utilizată pentru a asculta muzică de
pe multe tipuri de dispozitive externe.
17
1. Conectați dispozitivul extern la conectorul
PORT.IN (3,5 mm) al unității.
2. Porniți alimentarea prin apăsarea butonului 1.
3. Porniţi dispozitivul extern şi începeţi redarea.
,,Notă
yy Când conectați cablul portabil, funcția se
schimbă la modul portabil automat.
yy Dacă butonul j este apăsat în timp ce acest
mod este activat, acesta va trece în modul
Bluetooth.
yy Când utilizați Redarea Dublă, conectarea
multiplă nu este acceptată.
Cablu stereo
de 3,5 mm (Nu
este furnizat)
2
Funcţionarea
yy În modul Portabil, difuzorul limitează
conexiunea Bluetooth pentru a preveni
conexiunea Bluetooth neintenționată.
18 Funcţionarea
Utilizează tehnologia
wireless BLUETOOTH®
Despre BLUETOOTH
Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir
pentru conectarea cu rază scurtă.
2
Funcţionarea
Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea
interferează cu altă undă electronică sau conectaţi
Bluetooth în alte camere.
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir
Bluetoothpoate fi operat prin intermediul Cascade în
cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth.
Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele BLUETOOTH
Cuplarea unității dvs. și a dispozitivului
BLUETOOTH
Înainte de a începe procedura de conectare, asiguraţivă că funcţia Bluetooth este activată în aparatul
dumneavoastră Bluetooth. Consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se
realizează operaţiunea de conectare, nu mai este
nevoie să o efectuaţi din nou.
1. Porniți unitatea, apoi LED-ul Bluetooth clipește
cu sunetul.
yy Dispozitive disponibile: smartphone, notebook, etc.
yy Versiune: 4.2
yy Codec: SBC, AAC, AptX, AptX HD
Profiluri BLUETOOTH
Pentru a utiliza tehnologia fără fir Bluetooth ,
dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite
profiluri. Această unitate este compatibilă cu
următoarele profile.
A2DP (Profil de Distribuție Audio Avansat)
HFP (Profil mâini libere)
2. Operați dispozitivul Bluetooth și efectuați
operația de asociere. Atunci când căutați această
unitate cu dispozitivul Bluetooth, o listă a
dispozitivelor găsite poate apărea pe afișajul
dispozitivului Bluetooth în funcție de tipul de
dispozitiv Bluetooth. Unitatea dumneavoastră
apare ca „LG-PK5 (xx)”.
Bluetooth
Pornit
LG-PK5(XX)
Funcţionarea
3. Selectați „LG-PK5 (xx)”.
LG-PK5(XX)
19
,,Notă
yy Când folosiți tehnologia Bluetooth, trebuie
să realizați o conexiune între unitate și
dispozitivul Bluetooth cât mai aproape posibil
și păstrați distanța.
Cu toate acestea, este posibil să aveți
probleme în următoarele cazuri:
-- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil
să nu puteți utiliza funcția Bluetooth.
,,Notă
yy În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
asociere. Introduceți codul PIN (0000) după
cum este necesar.
4. Când această unitate este conectată cu succes
la dispozitivul dumneavoastră Bluetooth, LED-ul
Bluetooth va porni sunetul.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență ca tehnologia Bluetooth, cum
ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN fără
cablu.
yy Dacă conexiunea Bluetooth nu funcționează
bine, mergeți la pasul 1 din „Cuplarea unității
dvs. și a dispozitivului BLUETOOTH” și încercați
din nou.
yy Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care
există interferenţe cu alte aparate electronice.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil să
nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Vă puteți bucura de funcția Bluetooth,
utilizând smartphone-ul, notebook-ul etc.
yy Cu cât este mai mare distanța dintre unitate
și dispozitivul Bluetooth, cu atât este mai
redusă calitatea sunetului.
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când unitatea este oprită sau dispozitivul
Bluetooth este departe de unitate.
5. Ascultați muzică.
Pentru a reda o muzică stocată pe dispozitivul
dumneavoastră Bluetooth, consultați ghidul
de utilizare al dispozitivului dumneavoastră
Bluetooth.
yy Atunci când este întreruptă conexiunea prin
Bluetooth, conectați din nou dispozitivul
Bluetooth la unitate.
yy Conexiunea Bluetooth va fi menținută când
schimbați funcția Bluetooth cu altele.
yy Când conectaţi un dispozitiv Bluetooth
(dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau
când operaţi dispozitivul, nivelul volumului
poate fi sincronizat cu celălalt.
yy Când unitatea nu este conectată, LED-ul
Bluetooth va clipi.
yy Când utilizați funcția Bluetooth, reglați
volumul la un nivel corespunzător pe
dispozitivul Bluetooth.
2
Funcţionarea
yy XX reprezintă ultimele două cifre ale adresei
Bluetooth. De exemplu, dacă unitatea
dvs. are o adresă Bluetooth, cum ar fi
9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea „LG-PK5 (08)”
pe dispozitivul Bluetooth.
20 Funcţionarea
Controlează dispozitivul Bluetooth
conectat
Puteți controla dispozitivul Bluetooth conectat prin
unitatea: redare, pauză, omitere.
,,Notă
yy Doar sistemele de operare Android OS și
iOS sunt disponibile pentru utilizarea acestei
funcții.
2
Funcţionarea
yy Este posibil ca această funcție să nu fie
suportată în funcție de dispozitivul Bluetooth
sau să funcționeze diferit.
Funcţionarea
Asocierea mai multor
telefoane
Unitatea poate fi conectată la 2 dispozitive
Bluetooth în același timp.
21
3. Selectați "LG-PK5 (XX)" din lista dispozitivelor de
pe un alt dispozitiv Bluetooth.
LG-PK5(XX)
Asocierea cu două dispozitive
2. Când dispozitivul Bluetooth şi unitatea sunt
conectate, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul j
pentru 2 secunde.
2 secunde
-- După aceasta, LED-ul Bluetooth clipeşte în
asociere cu sunet. Unitatea este schimbată în
modul de asociere multiplă.
-- Apoi, difuzorul este conectat la 2 dispozitive
Bluetooth.
4. Atunci când conectarea a 2 dispozitive Bluetooth
este reușită, LED-ul Bluetooth se va aprinde.
2
Funcţionarea
1. Conectaţi unitatea la un dispozitiv Bluetooth.
(Pagina 18-20)
22 Funcţionarea
,,Notă
yy Când folosiți Redarea Dublă, conectarea multiplă
nu este acceptată. Apăsați butonul 3 pentru 2
secunde pentru a anula modul de redare dublă.
yy Puteţi conecta această unitate la maxim
2 dispozitive Bluetooth simultan, în acelaşi mod
descris mai sus.
2
Funcţionarea
yy Atunci când difuzorul este gata de modul
asociere multiplă, este necesar să conectați alte
dispozitive Bluetooth și difuzorul în decursul a
câteva minute (aprox. 1 minut). În caz contrar,
modul de asociere multiplă va fi anulat.
yy Asocierea multiplă este acceptată doar pe
dispozitivele Android. (Asocierea multiplă poate
să nu fie acceptată în funcție de specificațiile
dispozitivului conectat.)
yy Dispozitivele Bluetooth demontabile/detașabile
(de ex.: Dongle etc.) nu acceptă asocierea
multiplă.
yy Chiar dacă acest difuzor poate fi conectat
la 2 dispozitive Bluetooth, nu puteți reda și
controla muzica utilizând simultan 2 conexiuni
Bluetooth. Opriți muzica dacă doriți să redați
cealaltă conexiune Bluetooth.
yy După conexiunea multiplă, este nevoie de
puțin timp pentru redarea muzicii în funcție de
dispozitivele Bluetooth.
yy În caz de asociere multiplă, două dispozitive
Bluetooth nu pot fi conectate în mod automat.
Doar un dispozitiv Bluetooth va fi conectat
automat la difuzor. Celălalt dispozitiv trebuie
conectat manual.
yy Dacă ieșiți din aria de acoperire a Bluetoothului fără a deconecta Bluetooth-ul, este posibil
să dureze câteva minute pentru a conecta alte
dispozitive Bluetooth. Dar după oprire și pornire,
puteți conecta alte dispozitive Bluetooth fără a
mai aștepta.
yy Dacă încercați să asociați un dispozitiv
Bluetooth nou atunci când sunt conectate
2 dispozitive Bluetooth, acest difuzor
se deconectează automat de la unul din
dispozitivele Bluetooth. (Dispozitivul Bluetooth
utilizat nu va fi deconectat.)
yy Puteți schimba modul de asociere multiplă a
telefoanelor cu aplicația "Music Flow Bluetooth”
Multi play mode.
yy Când utilizați dispozitive cu codec AptX HD în
asocierea multiplă, codecul AptX HD codifică
codul inferior codului AptX HDS.
yy Atunci când asocierea multiplă este încheiată,
unele dintre telefoanele mobile (de exemplu,
dispozitivele compatibile AptX HD) redă muzică
după o scurtă pauză.
yy În cazul asocierii multiple, numai un singur
dispozitiv Bluetooth care are control poate
folosi comanda vocală.
Funcţionarea
Utilizarea aplicației
Music Flow Bluetooth
,,Notă
yy Doar Android OS este disponibil pentru a
utiliza aplicaţia “Music Flow Bluetooth”
yy Este recomandat să folosiți versiunea sau
aplicația cea mai nouă.
Instalați aplicația “Music Flow
Bluetooth” pe dispozitivul dvs.
Bluetooth
Aplicaţia “Music Flow Bluetooth” poate fi instalată pe
aparatul dvs. Bluetooth în două moduri.
Instalaţi aplicaţia „Music Flow
Bluetooth” utilizând codul QR
1. Instalaţi aplicaţia „Music Flow Bluetooth” utilizând
codul QR. Utilizaţi software-ul de scanare pentru
a scana codul QR .
Aplicaţia “Music Flow Bluetooth” aduce o serie de
funcţii noi unităţii dvs.
Pentru a vă bucura de mai multe funcţii se recomandă
descărcarea şi instalarea gratuită a aplicaţiei “Music
Flow Bluetooth”.
2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth are
o aplicaţie de scanare. Dacă lipseşte o astfel
de aplicaţie, puteţi descărca una din “Google
Android Market (Google Play Store)”.
yy În funcţie de regiune, codul QR poate să nu
funcţioneze.
2
Funcţionarea
Despre aplicația “Music Flow
Bluetooth”
23
24 Funcţionarea
Instalați aplicația “Music Flow
Bluetooth ” prin “Google Android
Market (Google Play Store)”
1. Atingeți pictograma “Google Android Market
(Google Play Store)”.
2. Tastaţi în bara de căutare “Music Flow Bluetooth”
şi porniţi căutarea.
2
Funcţionarea
3. Găsiţi şi atingeţi în lista de rezultate “Music
Flow Bluetooth” şi porniţi descărcarea aplicaţiei
Bluetooth.
4. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. Bluetooth
este echipat cu “Google Android Market
(Google Play Store)”.
Activarea Bluetooth cu aplicația
”Music Flow Bluetooth”
Aplicaţia “Music Flow Bluetooth” vă ajută să conectaţi
dispozitivul Bluetooth la unitate.
1. Atingeți pictograma “Music Flow Bluetooth” de
pe ecranul principal pentru a deschide aplicația
“Music Flow Bluetooth” și apoi mergeți la meniul
principal.
2. Dacă doriţi să obţineţi mai multe informaţii
pentru modul de funcționare, atingeţi meniul
[Setting] şi [Help].
,,Notă
yy Aplicaţia “ Music Flow Bluetooth” va fi
disponibilă pentru următoarele versiuni de
software;
-- Sistem de operare Android: versiunea 4.0.3
(sau mai nouă)
yy În funcţie de dispozitivul Bluetooth, aplicaţia
“Music Flow Bluetooth” este posibil să nu
funcţioneze.
yy Chiar şi după conectarea aplicaţiei ”Music
Flow Bluetooth”, se poate reda muzică de
la dispozitivul dvs. inteligent. În acest caz,
încercați din nou procedura de conectare.
yy Dacă utilizaţi celelalte aplicaţii sau modificaţi
setările de pe dispozitivul Bluetooth în timp
de utilizaţi aplicaţia “Music Flow Bluetooth”,
aplicaţia “Music Flow Bluetooth” poate
funcţiona anormal.
yy Când aplicaţia “Music Flow Bluetooth”
funcţionează anormal, verificaţi dispozitivul
Bluetooth şi conexiunea aplicaţiei “Music
Flow Bluetooth” apoi încercaţi din nou să vă
conectaţi.
yy În funcţie de sistemul de operare al
smartphone-ului, pe alocuri funcţionarea “
Music Flow Bluetooth” poate să difere.
yy Verificaţi setarea Bluetooth pe dispozitivul
Bluetooth dacă conexiunea cu aplicaţia
“Music Flow Bluetooth” nu funcţionează
corect.
Funcţionarea
Conexiune Redare Dublă
(Opțional)
25
2. D
acă sunt conectate două difuzoare, LED-urile
Redării Duble clipesc și vor rămâne albe cu sunet
sonor.
Vă puteți bucura de sunetul stereo folosind două
difuzoare. Pentru a vă bucura de Redarea Dublă
trebuie să achiziționați un alt difuzor.
2
- Difuzor : Difuzorul secundar este setat
pe canalul R (dreapta) și pornește LED-ul de
Redare Dublă.
,,Notă
1. Apăsați și țineți apăsat butonul 3 al fiecărui
difuzor timp de 2 secunde. Apoi, difuzoarele sunt
pregătite pentru modul de Redare Dublă.
2 secunde
yy Este nevoie de până la 1 minut pentru a vă
conecta la redarea dublă.
yy Utilizarea modului de Redare Dublă este
limitată la modelul de serie PK 5, 7.
-- Când vă conectați la conexiunea de
Redare Dublă cu aceleași modele, sunetul
va fi stereo. După caz, puteți să schimbați
sunetul la stereo și să redați dual cu
aplicația „Music Flow Bluetooth”.
-- Când se conectează la PK7 și PK5 cu
redare duală, sunetul va fi dublu deoarece
puterile de ieșire sunt diferite..
yy Dacă nu sunteți conectat la dispozitivul
Bluetooth, LED-ul Bluetooth al boxei primare
clipește.
PK5
2 secunde
depinde de adresa MAC a
yy Difuzorul
Bluetooth-lui.
PK7
Sau
- Sunetul sonor se aude și LED-ul de redare duală
clipește rapid.
3. Redați muzica dorită pe dispozitivul Bluetooth.
Funcţionarea
- Difuzor : Difuzorul principal este setat pe
canalul L (stânga) și pornește LED-ul de Redare
Dublă și LED-ul Bluetooth.
26 Funcţionarea
,,Notă
yy Când vă bucurați de funcția de Redare Duală,
asocierea multiplă nu este disponibilă.
-- Difuzorul principal ( ) conectează numai un
dispozitiv Bluetooth.
yy În modul Redare Dublă, puteți conecta
numai difuzorul principal ( ) cu dispozitivul
Bluetooth.
2
Funcţionarea
yy Dacă opriți alimentarea și apoi porniți din nou,
trebuie să reconectați două difuzoare pentru a
utiliza modul de redare dublă.
yy În cazul în care unitățile nu reușesc să se
conecteze la Redarea Dublă, mergeți la pasul
1 și încercați din nou.
yy Când conexiunea Redare Dublă este în curs
de realizare, nu puteți căuta unitățile pe alte
dispozitive Bluetooth.
yy Când deconectați redarea Dublă, țineți din nou
butoanele 3 timp de 2 secunde de la unul
dintre cele două difuzoare.
yy Când vă bucurați de funcția de redare dublă,
puteți regla simultan volumul, redarea,
egalizatorul sau iluminarea difuzoarelor principale
( ) și secundare ( ).
yy Când conectați conexiunea de redare duală în
timp ce utilizați modul portabil, acest difuzor va
comuta automat la modul Bluetooth.
yy În modul de redare duală, puteți primi un apel
numai pe difuzorul principal din cauza vuietului
audio.
yy Dacă conectați cablul portabil în modul de redare
dublă, acesta va anula modul de redare dublă și
apoi va comuta la modul portabil.
yy Vă puteți conecta la conexiunea de redare dublă
cu aplicația „Music Flow Bluetooth". După caz,
difuzorul conectat la aplicația „Music Flow
Bluetooth” va deveni difuzor principal. Este
disponibil un singur difuzor în timpul conexiunii la
redarea dublă cu aplicația „Music Flow Bluetooth ".
yy Pentru a schimba dispozitivul Bluetooth în
modul Redare Dublă, țineți apăsat j timp de
2 secunde pentru a deconecta dispozitivul
Bluetooth curent și pentru a conecta
dispozitivul Bluetooth dorit.
yy Când conectaţi un dispozitiv Bluetooth
(dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau când
operaţi dispozitivul, nivelul volumului poate fi
sincronizat cu celălalt.
yy În modul Redare Dublă, păstrați distanța dintre
cele două difuzoare cât mai mică posibil.
yy În funcție de mediul rețelei, Redare Dublă poate
să nu funcționeze corespunzător.
yy Când intră în modul de redare dublă, unele
telefoane mobile (de ex. dispozitivele compatibile
AptX HD) redau muzica după o pauză scurtă.
yy În modul de redare dublă, puteți utiliza comanda
vocală numai pe difuzorul principal.
yy Este posibil ca unele telefoane mobile să nu
redea corespunzător muzica atunci când
încercați să conectați funcția de redare dublă în
timpul redării.
yy Este posibil ca difuzorul să nu sincronizeze
sunetul cu video (de ex., televizorul etc.).
Funcţionarea
Alte funcții
Resetare
În cazul în care unitatea se blochează din cauza
defecțiunii, apăsați butonul de resetare RESET
folosind un obiect de tipul unui ac. Apăsați butonul
1 pentru a încerca să porniți din nou difuzorul.
27
Avertizare Oprire automată
Când unitatea se află în modul Bluetooth fără
redarea muzicii timp de 15 minute sau în modul de
intrare portabil fără a acționa butonul timp de 6 ore,
această unitate este oprită automat.
2
Funcţionarea
Activați/dezactivați semnalul
sonor
Configurați semnalul sonor cu ajutorul aplicației
„Music Flow Bluetooth” (disponibil numai pentru
Android):
Meniul „Music Flow Bluetooth” [ [Setare] [
[Semnal sonor]
28 Depanarea
Depanarea
Problema
Cauze & Remedieri
Nu există curent.
yy Bateria este descărcată. Reîncărcați bateria.
yy Conectați unitatea la sursa de curent fără adaptorul AC.
yy Volumul unităţii sau dispozitivului dvs. inteligent este setat la minim. Verificaţi şi
reglaţi volumul unităţii sau volumul dispozitivului Bluetooth.
Fără sunet sau
distorsiune de sunet.
3
yy Când utilizaţi un aparat extern la volum mare, calitatea sunetului se poate
deteriora. Micşoraţi volumul dispozitivelor.
yy Dacă utilizaţi unitatea în alte scopuri decât pentru a asculta muzică, calitatea
sunetului poate scădea sau este posibil ca unitatea să nu funcţioneze
corespunzător.
Depanarea
yy Opriți și reporniți Bluetooth pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth, apoi
încercați din nou să efectuați asocierea.
Asocierea Bluetooth nu
funcţionează bine.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră Bluetooth este pornit.
yy Îndepărtați obstacolul dintre dispozitivul Bluetooth şi unitate.
yy În funcţie de tipul dispozitivului Bluetooth sau al mediului înconjurător, este
posibil ca dispozitivul dumneavoastră să nu fie asociat cu unitatea.
yy Dacă bateria este complet încărcată, informațiile Bluetooth pot fi șterse.
Setările anterioare pot să nu fie salvate când unitatea este oprită.
Unitatea nu operează
normal.
yy În cazul unei defecțiuni, vă rugăm să folosiți aparatul într-o locație
corespunzătoare unde temperatura sau umiditatea nu sunt foarte ridicate sau
scăzute.
yy În cazul supraîncărcării, indicatoarele de alimentare și LED-urile Bluetooth
clipesc alb. Opriți alimentarea și porniți aparatul din nou.
Soluţiile de mai sus nu
funcţionează.
yy Apăsați butonul de RESET a difuzorului utilizând un obiect de tipul unui ac.
(Pagina 27)
Anexă 29
Mărci comerciale şi
Licenţe
Manevrarea aparatului
Când se transportă aparatul
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Marca figurativă și siglele Bluetooth® sunt mărci
comerciale deținute de către Bluetooth SIG, Inc.
și utilizarea acestor mărci de către LG Electronics
este sub licență înregistrată.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale sunt
cele ale proprietarilor respectivi.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
yy Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea unității.
yy Ştergerea cu o presiune prea mare poate deteriora
suprafaţa.
yy Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material plastic
să vină în contact cu unitatea un timp îndelungat.
Curăţarea aparatului
4
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi
alcoolul, benzina sau diluantul, deoarece acestea ar
putea deteriora suprafața unității.
Anexă
30 Anexă
Specificaţii
General
Cerințe de energie
5 V 0 1,8 A (adaptor AC)
Baterie reîncărcabilă încorporată
Consum de energie
Studiaţi eticheta principală de pe unitate.
Dimensiuni (L x H x D)
Aproximativ 220 mm X 129 mm X 119 mm Temperatura de operare
De la 5° C la 35° C
Umiditatea de operare
De la 5 % la 60 %
Rezistent la apă
IPX5
Intrări
PORT. IN
0,5 Vrms (jack stereo de 3,5 mm)
USB
Port USB micro pentru încărcarea bateriei
4
Baterie
Anexă
Capacitate baterie
2600 mAh (Tip)
2500 mAh (Min)
Timpul de funcţionare este
de aproximativ 18 ore.
Poate varia în funcție de statusul bateriei și de condițiile de funcționare.
Timp de încărcare
Mai puțin de 4 ore (cu adaptor AC).
Poate varia în funcție de condițiile bateriei sau funcționarea.
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement