LG OK55 Owner's manual

LG OK55 Owner's manual
MANUAL DE UTILIZARE
Mini audio de
înaltă fidelitate
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza
aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
MODEL
OK55
www.lg.com
MFL70504329
Drepturi de autor © 2018 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.
1807_Rev02
2
Să începem
Informaţii privind
siguranţa
1
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ
PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR.
PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul săgeţii
încadrat într-un triunghi echilateral
este destinat să alerteze
utilizatorul cu privire la prezenţa
unei tensiuni periculoase neizolate
în incinta produsului, care ar putea
avea o valoare suficientă pentru a
constitui un risc de electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unor
instrucţiuni importante de
operare şi întreţinere (service)
în documentaţia care însoţeşte
produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu
apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie aşezate
obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament într-un
spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element
similar.
PRECAUŢII: Nu utilizaţi produse cu tensiune ridicată
în jurul acestui produs. (De ex. paletă de insecte
electrică) Acest produs poate funcţiona incorect din
cauza şocului electric.
PRECAUŢII: Acest produs utilizează un sistem laser.
Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs,
citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l
pentru consultări ulterioare. În cazul în care aparatul
necesită reparații, contactați un centru service
autorizat.
Utilizarea elementelor de control, reglare sau
performanța procedurilor diferite de cele precizate
prin acest manual pot cauza expunerea la radiații
periculoase. Pentru a preveni expunerea directă
la razele laser, nu încercaţi să deschideţi incinta
aparatului.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se instala în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea şi o funcţionare optimă a produsului,
precum şi de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o
altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie să fie
instalat prin încastrare într-un corp de mobilier cum
ar fi o bibliotecă sau un raft decât dacă se asigură
ventilaţia corespunzătoare sau au fost respectate
instrucţiunile producătorului
ATENŢIE: Pentru informații privind marcajele de
siguranță, inclusiv identificarea produsului şi valorile
nominale pentru alimentarea cu energie electrică,
consultați eticheta principală din partea de jos sau
din spate a aparatului.
Să începem
PRECAUȚIE privind cablul de alimentare
Fișa de alimentare reprezintă dispozitivul de
deconectare. Trebuie să se asigure în permanență
accesul imediat la fișa de alimentare în caz de
urgență.
Nu suprasolicitați prizele de perete. Prizele de
perete suprasolicitate, desprinse sau deteriorate,
prelungitoarele, cablurile de alimentare deteriorate
și cablurile a căror izolație este deteriorată sau
fisurată sunt periculoase. Toate acestea prezintă
risc de electrocutare sau incendiu. Verificați periodic
cablul dispozitivului dumneavoastră și, dacă apar
defecte sau urme de deteriorare, scoateți-l din
priză, întrerupeți utilizarea dispozitivului și asigurați
înlocuirea cablului cu o piesă de schimb identică la
un centru de service autorizat. Protejați cablul de
alimentare de abuzurile fizice sau mecanice, cum ar fi
răsucirea, îndoirea, ciupirea, prinderea în tocul ușii sau
călcarea în picioare a acestuia. Verificați cu deosebită
atenție fișele, prizele de perete și punctul de ieșire al
cablului din dispozitiv.
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
Cum să îndepărtați în siguranță bateriile
sau setul de baterii din echipament: Pentru a
îndepărta bateriile vechi sau setul de baterii, urmați
înstrucțiunile de asamblare, în ordinea inversă. Pentru
a preveni contaminarea mediului și punerea în pericol
a sănătății umane și/sau animale, bateriile vechi sau
setul de baterii trebuie introduse într-un recipient
adecvat, în punctele de colectare desemnate. Nu
aruncați bateriile sau setul de baterii împreună cu alte
deșeuri. Este recomandat să utilizați soluții locale,
sisteme gratuite de rambursare a bateriilor sau a
seturilor de baterii, (posibil să nu fie disponibile în
zona dvs.). Bateriile sau setul de baterii nu trebuie
expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul
sau altele asemănătoare.
PRECAUȚII: Pe aparat nu trebuie amplasate surse de
foc, cum ar fi lumânări aprinse.
Simboluri
~
Se referă la curentul alternativ (AC).
0
Se referă la curentul direct (DC).
Se referă la echipamentul de clasă II.
1
Se referă la stand-by.
!
Se referă la ”PORNIT” (alimentare).
Se referă la voltajul periculos.
1
Să începem
Consultați pagina de specificații din prezentul manual
de utilizare pentru a vă asigura că sunt respectate
cerințele actuale.
3
4
Cuprins
Cuprins
1
Să începem
3
Funcţionarea
2
6
7
7
7
7
8
10
12
Informaţii privind siguranţa
Caracteristici unice
Cerinţe pentru fişierele care pot fi redate
– Cerinţe pentru fişierul de muzică
– Dispozitive USB compatibile
– Cerinţe pentru dispozitivele USB
Telecomandă
Panou superior
Panou frontal/Panou din spate
17
17
17
18
2
Conectare
14
14
14
15
15
Conectarea cablului de alimentare c.a.
Conectarea echipamentului opţional
– Conexiune AUX IN
– Conexiune PORT. IN
– Ascultarea muzicii de la playerul
dumneavoastră portabil sau de la
dispozitivul extern
– Conectare USB
– Conectarea antenei
Operaţiuni de bază
– Operații CD/USB
– Redare automată
– Selectarea unui folder şi a unui fişier MP3/
WMA
– Ștergerea unui fișier/dosar sau formatare
Efect playback
– DJ EFFECT
– DJ SCRATCH
– AUTO DJ
– DJ PAD
– DJ LOOP
– PARTY ACCELERATOR
– PARTY KICK STARTER (DEMARORUL
DISTRACȚIEI)
Folosirea tehnologiei Bluetooth® wireless
– Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele
Bluetooth
Utilizarea aplicației Music Flow Bluetooth
– Despre aplicația “Music Flow Bluetooth”
– Instalați aplicația “Music Flow Bluetooth” pe
dispozitivul dvs. Bluetooth
– Activarea Bluetooth cu aplicația ”Music Flow
Bluetooth”
Operaţiuni la radio
– Pentru a asculta la radio
– Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe
– Presetarea posturilor radio
– Ștergerea tuturor posturilor salvate
16
16
19
19
19
19
20
20
21
21
21
22
22
25
25
25
26
27
27
27
27
27
Cuprins
28
29
29
29
30
30
32
33
33
33
33
33
34
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
41
– Vedeţi informaţiile despre un post radio
Ajustarea sunetului
– Setarea modului de sunet
– Setaţi USER EQ
Operaţiuni avansate
– Înregistrare pe USB
– Redare JUKE BOX
Alte operaţiuni
– Oprirea temporară a sunetului
– Modul CHILDSAFE
– DEMO
– Reluare oprire
– Utilizarea Microfonului
– LIGHTING
– Setarea opţiunii de oprire automată
– Reostat
– Închidere automată
– AUTO POWER activă
– Comutarea automată a funcţiei
Setarea Ceasului
– Setarea ceasului prin aplicația “Music Flow
Bluetooth”
– Folosirea aparatului ca ceas cu alarmă
LG Sound Sync
Conexiunea WIRELESS PARTY LINK
4
Depanarea
42
42
Depanarea
– Generalităţi
5
Anexă
44
45
46
46
46
Specificaţii generale
Mărci comerciale şi licenţe
Întreţinere
– Observaţii cu privire la discuri
– Manevrarea aparatului
5
1
2
3
4
5
6
Să începem
Caracteristici unice
1
Bluetooth®
Să începem
Redă muzica salvată pe dispozitivul dumneavoastră
Bluetooth.
Intrare Portabil
Ascultaţi muzică la dispozitivul dvs. portabil. (MP3,
Notebook etc.)
Efecte playback
Redă muzica cu diferite efecte de sunet şi playback.
Înregistrare USB directă
Înregistrează muzică pe dispozitivul USB.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth este o aplicaţie concepută
pentru a vă permite să controlaţi unele dintre cele
mai recente dispozitive audio de la LG. (Pagina 2526)
LG Sound Sync
Volumul sonorului acestei unităţi se reglează prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care
este compatibilă cu sistemul de LG Sound Sync.
Să începem
Cerinţe pentru fişierele
care pot fi redate
Compatibilitatea fişierului MP3/WMA cu acest
aparat este limitată astfel:
yy Frecvenţa de eşantionare : în limitele a 32-48 kHz
(MP3), 32-48 kHz (WMA)
yy Rata de eşantionare : în limitele a 32-320 kbps
(MP3), 40-192 kbps (WMA)
Dispozitive USB compatibile
yy Player MP3: player MP3 de tip Flash.
yy USB Flash Drive :
Dispozitive care sunt compatibile cu USB2.0 sau
USB1.1.
yy Funcţia USB a acestui aparat nu suportă toate
dispozitivele USB.
Cerinţe pentru dispozitivele USB
yy Aparatele care necesită o instalare suplimentară a
programelor în momentul conectării acestora la un
calculator nu sunt compatibile.
yy Maxim fișiere : CD Date: 999 / USB : 2000
yy Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul funcţionării.
yy Maxim dosare : CD Date: 99 / USB : 200
yy Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate
dura mai mult de câteva minute.
yy Extensie fișiere: “.mp3”/ “.wma”
yy Este posibil ca anumite fișiere MP3/WMA să
nu poată fi redate în funcție de formatul și tipul
fișierului.
yy Format fişier CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
yy Vă recomandăm să folosiţi Easy-CD Creator, care
creează un sistem de fişiere ISO 9660.
yy Un fişier protejat de DRM (Managementul
drepturilor digitale) nu poate fi redat pe unitate.
yy DTS nu este suportat.
Trebuie să setaţi opţiunea de format al discului pe
[Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile
cu playerele LG, atunci când formataţi discuri
reinscriptibile. Când setaţi opţiunea pe Live File
System, nu o puteţi utiliza pe un player LG.
(Mastered/Live File System: sistem de format al
discului pentru Windows Vista)
yy Pentru a preveni pierderea datelor, realizaţi o copie
de siguranţă a tuturor datelor.
yy Dacă folosiţi o extensie de cablu USB sau USB
hub, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie
recunoscut.
yy Nu este suportată utilizarea unui sistem de fişiere
NTFS. (Este suportat numai sistemul de fişiere FAT
(16/32)).
yy Această unitate recunoaște până la 2000 fișiere.
yy Discurile HDD externe, cititoarele de card,
dispozitivele cu blocare sau dispozitivele USB de
tip hard nu sunt suportate.
yy Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la
PC. Unitatea nu poate fi folosită ca dispozitiv de
stocare.
yy Unele USB-uri pot fi incompatibile cu acest aparat.
1
Să începem
Cerinţe pentru fişierul de muzică
7
8
Să începem
Telecomandă
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 (stare de așteptare) : Pornește și oprește
alimentarea.
1
B (Deschidere/Închidere) : Buton care deschide şi
închide tăviţa discului.
Să începem
VOL (Volum) +/- : Reglează volumul difuzoarelor.
F (Funcţie) : Selectează funcţia şi sursa de intrare.
Sursă intrare/Funcție
Disc
USB
Intrare AUX
Intrare portabil
Bluetooth
LG Sound Sync (fără fir)
Radio
Afișaj
CD
USB
AUX
PORTABLE
BT
LG TV
FM
[(Mut) : Anulează sunetul.
PRESET·FOLDER W/S :
-- Alege un număr prestabilit pentru un post radio.
(Pagina 27)
-- Caută un folder cu fişiere MP3/WMA. Când este
redat un CD/USB care conţine fişiere MP3/WMA
în mai multe foldere, apăsaţi PRESET·FOLDER
W/S pentru a selecta folderul pe care doriţi să-l
redaţi.
JUKEBOX/MEMORY :
-- Memorează posturile de radio. (Pagina 27)
-- Selectează modul JUKE BOX. (Pagina 32)
-- Realizează lista JUKE BOX.
Înlocuirea bateriilor
AUTO DJ : Selectează modul AUTO DJ. (Pagina 20)
DELETE :
-- Şterge fişierele MP3/WMA. (Doar USB) (Pagina
19).
(R03
)
(R03)
-- Şterge o melodie din lista JUKE BOX.
-- Ștergerea tuturor posturilor salvate.
Detaşaţi capacul bateriei aflat în partea din spate a
telecomenzii şi introduceţi bateriile cu simbolurile 4
şi 5 aliniate corect.
Să începem
9
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •c • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Butoanele numerotate de la 0 la 9 : Selectează
piesele/fişierele numerotate sau numărul presetat.
TUNING-/+ : Selectează posturile radio.
CLOCK : Setează ora și verifică ceasul.
C/V (Ignorare/Căutare) :
ALARM : Cu funcţia ALARM puteţi porni CD-ul, reda
din USB şi porni recepţia Tuner-ului la un moment
dorit.
-- Salt rapid înapoi sau înainte.
-- Caută o secţiune dintr-o piesă/dintr-un fişier.
N (Redare/Pauză) :
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •d • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -- Porneşte sau întrerupe redarea.
VOICE CANCELLER : Puteți reduce tonurile vocale în
timpul redării muzicii din diverse surse de intrare.
-- Selectează stereo/mono.
-- Oprește redarea.
SLEEP : Setează sistemul pentru a se opri automat
la un anumit moment.
(Reostat: Ecranul afișajului va fi iluminat pe jumătate.)
-- Revocă funcţia DELETE.
RDS/SET :
EQUALIZER : Alege setările sunetului.
-- RDS (Radio Data System)
SPECIAL EQ : Alege un egalizator special.
-- Confirmă setarea.
J (Informații)
KEY CHANGER (L/l) : Schimbă cheia pentru a se
potrivi registrului dumneavoastră vocal.
Z (Stop):
-- Oferă informaţii despre muzica redată. Fişierele
MP3 sosesc des cu o etichetă ID3. Tag-ul oferă
informaţii despre titlu, artist, album sau timp.
-- Vede numele unității pentru dispozitivul Bluetooth
în BT READY.
-- Vede numele tuturor dispozitivelor Bluetooth
conectate în modul Bluetooth.
-- Când aceste unități sunt conectate cu succes
între ele în modul WIRELESS PARTY LINK, numele
fiecărui dispozitiv conectat apare în fiecare unitate.
MIC ECHO : Selectează modul ECHO.
PTY : Caută posturile radio după tipul lor.
VOCAL EFFECTS : Selectează modul pentru diferite
efecte vocale.
USB REC :
-- Înregistrează pe USB.
-- Pentru a opri înregistrarea, apăsați continuu timp
de 3 secunde.
1
Să începem
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • REPEAT : Redă piesele/fișierele dumneavoastră în
mod repetat sau aleatoriu.
10 Să începem
Panou superior
a
1
b
c
d
e
f
g
Să începem
q
h
p
i
o
j
n
m
a 1 (Așteptare)
Pornește sau oprește alimentarea.
b USB REC / DEMO
- Înregistrează pe USB.
- Pentru a opri înregistrarea, apăsați continuu
timp de 3 secunde.
- În starea oprit, dacă apăsați USB REC / DEMO,
indică modul demo.
c Port USB
Puteţi reda fişiere audio prin conectarea
dispozitivului USB.
d Fereastră de afişare
e Manetă PARTY ACCELERATOR
Glisați maneta pentru a crea o atmosferă de
petrecere.
l
k
f F (Funcţie)
Selectează funcţia şi sursa de intrare.
Sursă intrare/Funcție
Disc
USB
Intrare AUX
Intrare portabil
Bluetooth
LG Sound Sync (fără fir)
Radio
Afișaj
CD
USB
AUX
PORTABLE
BT
LG TV
FM
Să începem 11
g 3WIRELESS LINK
- Selectează MAIN sau OTHER în modul
WIRELESS PARTY LINK.
- Activează sau dezactivează modul WIRELESS
PARTY LINK.
i C (Salt/Căutare)
- Salt înapoi.
- Caută o secţiune dintr-o piesă/dintr-un fişier.
- Selectează posturile de radio.
N (Redare/Pauză)
- Pornește sau întrerupe redarea.
- Selectează stereo/mono.
V (Salt/Căutare)
- Salt înainte.
- Caută o secţiune dintr-o piesă/dintr-un fişier.
- Selectează posturile de radio.
Z (Oprire) / RDS
- Oprește redarea sau anulează funcția DELETE.
- Radio Data System
B (Deschidere/Închidere)
Deschide și închide sertarul discului.
j DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
- Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens
invers pentru a obține sunetul Scratch.
- Caută un folder sau un fișier
k SPECIAL EQ / BASS BLAST (sau BASS
BLAST+)
- Alege un egalizator special.
- Apăsați continuu pentru a selecta direct efectul
BASS (sau BASS+).
SEARCH
Mută la folder sau fișier în modul de selecție.
OK
Selectează un folder când caută un fişier.
l PARTY STARTER
- În starea oprită, această funcție pornește
unitatea cu sunetul Party Kick Starter
(Demarorul distracției).
- În starea pornită, această funcție combină
muzica cu sunetul Party Kick Starter
(Demarorul distracției).
1, 2, 3 (DJ PAD)
Apăsați o tastă de sunet dorită.
m DJ EFFECT
Selectează efectul DJ dorit.
USER EQ
Selectează un egalizator propriu, creat dvs.
(Pagina 29)
LIGHTING
Selectează modul de iluminare.
n DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
- Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens
invers pentru a obține sunetul Scratch.
- Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens
invers pentru a controla nivelul USER EQ.
- Ajustează nivelul DJ EFFECT.
- Selectează efectele vocale.
- Selectează efectele de iluminare.
o PARTY ACCELERATOR MODE
Selectează PARTY ACCELERATOR MODE.
DJ LOOP
Selectează modul DJ LOOP.
(Modul DJ LOOP poate utiliza în timpul redării
CD/USB.)
p KEY CHANGER (l/L)
Schimbă cheia pentru a se potrivi registrului
dumneavoastră vocal.
VOICE CANCELLER
Puteți reduce tonurile vocale în timpul redării
muzicii din diverse surse de intrare.
VOCAL EFFECTS
Selectează modul VOCAL EFFECTS
MIC ECHO
Selectează modul ECHO.
q MIC VOL. (Volum microfon) -/+
Reglați volumul microfonului.
1
Să începem
h MASTER VOL. (Volum) -/+
Reglează volumul difuzorului.
CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Selectează efectul sonor de mixare CLUB, DRUM
sau USER.
(Dacă doriți să utilizați USER, trebuie să
înregistrați o sursă cu aplicația „Music Flow
Bluetooth”.)
12 Să începem
Panou frontal/Panou din spate
1
Să începem
a
b
e
fg
c
d
h
a
(Senzor la distanță)
b Mufă MIC (Microfon) 1/2
c Sertar disc
d Lumină
>>Precauţie
Așezați difuzorul la o distanță sigură pentru a
nu fi la îndemâna copiilor. În caz contrar difuzorul
poate să cadă și să provoace rănire și/sau
deteriorarea bunurilor.
e AUX IN (L/R) : Conectați un dispozitiv auxiliar.
f PORT.(Portabil) IN : Conectați un dispozitiv
portabil.
g ANTENNA (FM)
h Priză AC IN
>>Precauţie
yy Conectaţi cablul electric direct la priza de
perete dacă acest lucru este posibil. Sau,
dacă utilizaţi un cablu prelungitor, este
recomandată utilizarea unui cablu de 110
V / 15 A sau 230 V / 15 A. În caz contrar,
unitatea s-ar putea să nu funcţioneze în mod
adecvat din cauza lipsei de alimentare de la
reţea.
yy Nu supraîncărcaţi cablul prelungitor cu
sarcină electrică în exces.
Să începem 13
Funcții utile pentru procesarea unității
Funcție
Blocare BT
Pornită/Oprită
De făcut
ON
(PORNIT)
OFF
(OPRIT)
Procedaţi astfel
Apăsați continuu N timp de 5 secunde în
funcția BT (Bluetooth).
Apăsați continuu N timp de 5 secunde în
funcția BT (Bluetooth).
ON
(PORNIT)
OFF
(OPRIT)
Opriți unitatea apăsând 1 pe unitate timp
de 5 secunde.
Opriți unitatea apăsând 1 pe unitate timp
de 5 secunde.
Setarea inițială a acestei funcții
a fost setată ca oprită.
Pornire
automată
pornit
(Pagina 38)
Acesta permite aparatului
să pornească automat prin
semnale de intrare: :
BT (Bluetooth) sau LG TV
1
Să începem
(Pagina 24)
Descriere
Vă permite să conectați un
dispozitiv Bluetooth numai
prin funcțiile BT(Bluetooth)
și LG TV.
14 Conectare
Conectarea cablului de
alimentare c.a.
Conectarea
echipamentului opţional
1. Conectați un capăt al cablului de alimentare c.a.
(inclus) la AC IN în priză.
Conexiune AUX IN
Conectaţi o ieşire a dispozitivului auxiliar (Cameră
video, Televizor, Player, etc) la mufa AUX IN (L/R).
2
Conectare
Dacă aparatul dvs. are o singură ieşire audio (mono),
efectuaţi conexiunea la mufa audio din stânga a
aparatului.
Alb
2. Conectați celălalt capăt la priza de perete.
,,Notă
Roşu
Cablu audio
Deconectați cablul de alimentare c.a. de la priza
de perete dacă nu îl utilizați pentru o perioadă
extinsă de timp.
DVD, Player de discuri Blu-ray etc.
Conectare 15
Conexiune PORT. IN
Conectați semnalul de ieșire (căști sau linie de ieșire)
al unui dispozitiv portabil (MP3 sau PMP etc) la
conectorul PORT. IN (3,5 mm).
Ascultarea muzicii de la playerul
dumneavoastră portabil sau de
la dispozitivul extern
Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de
pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive
externe.
1. Conectaţi playerul portabil la mufa PORT. IN a
unităţii.
Conectaţi dispozitivul extern la mufa AUX IN a
unităţii.
2. Porniți alimentarea apăsând 1.
3. Apăsați F pentru a selecta funcţia AUX sau
PORTABLE.
4. Porniţi playerul portabil sau dispozitivul extern şi
începeţi redarea de pe el.
,,Notă
MP3 player etc.
Trece în mod automat la funcția PORTABLE
atunci când conectați dispozitivul portabil la
conectorul PORT. IN.
2
Conectare
Cablu stereo de
3,5 mm
Sau
16 Conectare
Conectare USB
Conectarea antenei
Conectaţi un dispozitiv USB (sau MP3 player, etc.) la
porturile USB de la unitate.
Conectaţi antena FM livrată pentru a asculta radioul.
Dispozitiv USB
2
Conectare
Antena FM
,,Notă
Asiguraţi-vă că aţi extins complet antena cu
cablu FM.
,,Notă
Scoaterea dispozitivului USB din unitate:
1. Alegeţi un mod/o funcţie diferită sau
apăsaţi Z de două ori consecutiv.
2. Scoateţi dispozitivul USB din unitate.
Funcţionarea 17
Operaţiuni de bază
Operații CD/USB
,,Notă
yy Redarea Repetare/Aleatoriu funcționează în
felul următor..
Pe ecran
Descriere
1. Introduceți discul apăsând B.
Sau conectați dispozitivul USB la portul USB.
OFF
Redă piesele în ordine și
oprește redarea.
2. Selectaţi funcţia CD sau USB apăsând F.
ONE
Redă în mod repetat aceeaşi
piesă muzicală.
Pentru
Procedaţi astfel
Oprire
Apăsaţi Z.
Redare
Apăsaţi N.
Pauză
Apăsați N în timpul redării.
Selectarea
directă a unei
piese/unui
fişier
Apăsaţi unul dintre butoanele
numerotate de la 0 la 9 de pe
telecomandă pentru a ajunge direct
la fişierul dorit sau la piesa dorită.
-- În starea oprit,
Apăsați C/V pentru a naviga la
melodia/fișierul următor/anterior.
-- În timpul redării,
(1) Folosind butoanele C/V:
Apăsați V pentru a naviga la
următoarea melodie/următorul fișier.
Salt la trackul/fişierul Redând mai puțin de 3 secunde,
următor/ apăsaţi C pentru a trece la
melodia anterioară/ fișierul anterior.
anterior
După 3 secunde, apăsaţi C pentru
a reveni la începutul melodiei/
fișierului.
(2) Utilizând SEARCH:
Rotiți DJ SCRATCH / SEARCH &
MULTI sau C/V și apăsați N
pentru a reda melodia/fișierul.
Redare
Apăsaţi repetat REPEAT de pe
repetată
telecomandă. Vedeţi nota cu detalii
sau în ordine
despre schimbarea afişajului.
aleatorie
Redă piesele muzicale dintr-o
directoare în mod repetat. (Cu
excepția CD AUDIO)
ALL
Redă toate melodiile în mod
repetat.
SHUFFLE
Redă o dată aleatoriu toate
melodiile, apoi oprește
redarea.
yy Când redați lista JUKE BOX, sunt disponibile
doar ONE și RPT ALL.
yy Chiar dacă restartaţi aparatul sau treceţi de
la o funcţie la alta, puteţi asculta muzică din
punctul în care a fost redat ultima oară.
yy Dacă lăsaţi tăviţa discului deschisă mai mult
de 5 minute, aceasta se va închide automat.
Redare automată
-- După ce sertarul discului a fost deschis și apoi
închis, CD-urile AUDIO/MP3/WMA sunt redate
automat.
-- Dacă sertarul discului a fost deschis și apoi închis,
unitatea comută automat la funcția CD, chiar
și atunci când nu există niciun disc în sertarul
discului.
3
Funcţionarea
Căutarea
Apăsaţi continuu C/V în timpul
unei secţiuni
redării şi eliberaţi în punctul de unde
dintr-o piesă/
doriţi să ascultaţi.
fişier
FOLDER
18 Funcţionarea
Selectarea unui folder şi a unui
fişier MP3/WMA
Pe aparat
,,Notă
yy Folderele/fişierele CD/USB sunt recunoscute
ca mai jos.
*
1. Apăaţi butonul SEARCH şi rotiţi DJ SCRATCH /
SEARCH & MULTI sau C/V până când apare
fişierul dorit. Pentru căutarea unui folder apăsaţi
SEARCH din nou.
2. Apăsați OK sau N pentru a reda fișierul selectat.
Când căutați un folder, apăsați OK pentru a
selecta fișierul din director, apoi apăsați OK sau
N din nou. Fișierul selectat este redat.
3
Pe telecomandă
Funcţionarea
1. Apăsați PRESET·FOLDER W/S sau C/V în
mod repetat până la apariția dosarului dorit.
2. Apăsați N pentru a reda. Va fi redat primul fișier
din dosar.
yy Dacă dosarul nu conţine nici un fişier, acesta
nu va fi listat.
yy Dosarele vor fi prezentate în ordinea
următoare:
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3
FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5
FOLDER 6
yy Fişierele vor fi redate unul după altul de la $
fişierul nr. 1 la $ fişierul nr. 14.
yy Fişiere şi dosarele vor fi prezentate în ordinea
înregistrării şi pot fi prezentate diferit în
funcţie de circumstanţele de înregistrare.
*ROOT: Primul ecran pe care îl puteţi vedea când
un calculator recunoaşte USB-ul/CD-ul este
„ROOT”.
Funcţionarea 19
Ștergerea unui fișier/dosar sau
formatare
Efect playback
Puteți șterge un fișier, dosar de pe USB sau puteți
formata USB-ul.
Unitatea suportă diferite efecte de sunet şi redare :
DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP,
PARTY ACCELERATOR, PARTY KICK STARTER.
1. Selectați funcția USB apăsând F.
2. Apăsați DELETE de pe telecomandă în mod
repetat, iar afișajul se va schimba după cum
urmează:
DEL FILE DEL DIR FORMAT
Descriere
DEL FILE
Selectați fișierul pe care doriți să
îl ștergeți.
DEL DIR
Selectați dosarul pe care doriți să
îl ștergeți.
FORMAT
Selectați pentru a formata
dispozitivul USB.
Dacă doriți să ieșiți din modul curent, apăsați Z.
3. Pentru a şterge un fişier/dosar sau pentru a
formata, apăsaţi lung DELETE pe telecomandă.
>>Precauţie
yy Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
funcţionării (redare, ştergere, etc.)
yy Pentru a se preveni pierderea de date se
recomandă crearea unei copii de rezervă cu
regularitate.
yy Este posibil ca funcţia de ştergere să nu fie
disponibilă conform statusului USB. (Blocare,
etc.)
Vă permite să vă bucurați de DJ EFFECT, cum ar fi
efectul de sunet flanger/fazor/cor/amânare.
1. Apăsați DJ EFFECT pe unitate pentru a selecta
un DJ EFFECT dorit (FLANGER, PHASER, WAH,
DELAY, OFF).
2. Rotiți DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL spre
dreapta sau spre stânga pentru a regal nivelul DJ
EFFECT între 0 și 15.
,,Notă
yy Modul DJ EFFECT este afișat timp de 3
secunde când tasta DJ EFFECT de pe unitate
este apăsață.
yy Nivelul actual de calibrare este afişat când se
ajustează calibru,.
yy Dacă funcția schimbată sau unitatea este
oprită și pornită, modul DJ EFFECT cu DJ
EFFECT este oprit.
DJ SCRATCH
Puteți emite și mixa efectele sonore pentru DJ
SCRATCH.
Rotirea DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI sau DJ
SCRATCH / LEVEL CONTROL pe unitate pentru a
regla sunetul neplăcut.
-- Puteți auzi efectul sunetului neplăcut în funcție
de direcția în care rotiți DJ SCRATCH / SEARCH
& MULTI sau DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
pe unitate.
3
Funcţionarea
Pe ecran
DJ EFFECT
20 Funcţionarea
AUTO DJ
DJ PAD
Cu funcţia Auto DJ, sfârşitul unei melodii fuzionează
cu începutul melodiei următoare, pentru o redare
neîntreruptă. Egalizează volumul melodiilor pentru o
redare neîntreruptă.
Vă permite să realizați un mixaj al efectelor de sunet
CLUB, DRUM sau USER. Fiecare mod are până la 3
efecte sonore.
Apăsaţi AUTO DJ de la telecomandă sau aparat în
mod repetat, iar afişajul se va schimba după cum
urmează:
SHUFFLE
3
SEQUENTIAL
OFF
Funcţionarea
Pe ecran
OFF
Descriere
-
SHUFFLE
Cu acest mod, melodiile sunt
redate în ordine aleatorie.
SEQUENTIAL
Cu acest mod, melodiile sunt
redate repetat.
,,Notă
yy Modul AUTO DJ nu suportă căutarea unei
secțiuni în cadrul unei melodii/fișier sau
redarea repetată sau aleatorie.
yy Dacă treceţi la alte funcţii sau opriţi muzica
folosind Z pe telecomandă în modul AUTO
DJ, AUTO DJ va fi dezactivat.
yy AUTO DJ nu este suportată la fişierele muzică
a căror durată este sub 60 secunde.
yy Se va selecta doar SEQUENTIAL când este
redat în lista JUKE BOX.
1. Apăsați lung DJ PAD (CLUB, DRUM sau USER)
pe unitate pentru a selecta efectul sonor DJ PAD
dorit.
2. Apăsați DJ PAD Pad (1, 2, 3) pe unitate pentru
sunetul dorit.
,,Notă
yy Dacă doriți să utilizați USER, trebuie să vă
înregistrați o sursă cu aplicația „Music Flow
Bluetooth”. Dacă sursa nu este înregistrată la
USER, „EMPTY” sau „NO SOUND” apare pe
fereastra de afișaj.
yy Modul inițial DJ PAD este efectul sonor CLUB.
yy Modul DJ PAD este afișat timp de 3 secunde
când apăsați DJ PAD (CLUB, DRUM sau
USER) pe unitate.
yy Sunetul DJ PAD este reglat atunci când
apăsați DJ PAD Pad (1, 2, 3) pe unitate.
yy Sunetul DJ PAD redat în prezent este oprit,
iar sunetul DJ PAD selectat este anulat dacă
apăsați o tastă DJ PAD Pad (1, 2, 3) diferită
pe unitate în timpul redării sunetului DJ PAD.
Funcţionarea 21
DJ LOOP
O anumită secțiune (aproximativ 1 sec.) a sunetului
este redată în mod repetat. (numai CD, USB)
În timpul redării, apăsați lung DJ LOOP pe unitate în
punctul în care doriți. Și puteți anula funcția DJ LOOP
eliberând-o.
,,Notă
Această funcție este eliberată după
funcționarea de 10 ori sau eliberarea DJ LOOP
de pe unitate.
PARTY ACCELERATOR
PARTY KICK STARTER
(DEMARORUL DISTRACȚIEI)
În starea oprită, această funcție pornește unitatea cu
sunetul Party Kick Starter (Demarorul distracției)
În starea pornită, această funcție combină muzica cu
sunetul Party Kick Starter (Demarorul distracției).
În starea oprită
1. Apăsați PARTY STARTER pe unitate.
2. „COME ON” apare în fereastra de afisare cu
sunetul Party Kick Starter (Demarorul distracției).
Apoi vor apărea nivelul și funcția volumului
înaintea opririi.
În starea pornită
1. Apăsați PARTY STARTER pe unitate.
1. Selectați modul apăsând PARTY ACCELERATOR
MODE pe unitate.
Efectul sonor va reacționa diferit conform
modului.
2. „COME ON” apare în fereastra de afisare cu
sunetul Party Kick Starter (Demarorul distracției).
MODE 1
MODE 2
MODE 3
2. După selectarea modului, glisați în sus brațul
PARTY ACCELERATOR de pe unitate pentru a
crea o atmosferă de petrecere.
Dispozitivul de iluminat de pe unitate, dispozitivul
de iluminat cu led și efectul sonor vor reacționa
în conformitate cu deplasarea brațului PARTY
ACCELERATOR de pe unitate.
OFF
ACCEL 1
ACCEL 2
CLIMAX
,,Notă
yy Dacă doriți să schimbați efectul sunetului,
trebuie să înregistrați un efect al sunetului cu
aplicația „Music Flow Bluetooth”.
yy În cazul modului CHILDSAFE, sunetul Party
Kick Starter (Demarorul distracției) nu se
aude.
3
Funcţionarea
Vă permite să creați o atmosferă de petrecere.
22 Funcţionarea
Folosirea tehnologiei
Bluetooth® wireless
Despre Bluetooth
Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir
pentru conectarea cu rază scurtă.
Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea
interferează cu altă undă electronică sau conectaţi
Bluetooth în alte camere.
3
Funcţionarea
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth nu se percep taxe. Un
telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth poate
fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care
conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei
fără fir Bluetooth.
yy Dispozitive disponibile: telefon inteligent, MP3,
calculator portabil etc.
yy Versiune: 4.0
yy Codec : SBC, AAC
Profiluri Bluetooth
Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth fără fir,
dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze
anumite profiluri. Această unitate este compatibilă cu
următorul profil:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
Conectarea aparatului dvs. cu
dispozitivele Bluetooth
Înainte de a începe procedura de conectare, asiguraţivă că funcţia Bluetooth este activată în aparatul
dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth. O dată ce se realizează
operaţiunea de conectare, nu mai este nevoie să o
efectuaţi din nou.
1. Porniți unitatea.
,,Notă
Atunci când este activată blocarea conexiunii
Bluetooth, puteți căuta dispozitivul Bluetooth
în funcția BT.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi
efectuarea operaţiunii de conectare. Atunci când
căutaţi acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o
listă de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul
dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de
dispozitiv Bluetooth. Unitatea dvs. apare ca
“LG OK55 (XX)”.
,,Notă
yy XX înseamnă ultimele două cifre ale adresei
Bluetooth. De exemplu, dacă unitatea
dvs. are o adresă Bluetooth precum
9C:02:98:4A:F7:08, veţi vedea
“LG OK55 (08)” pe dispozitivul Bluetooth.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
coordonare. Introduceţi codul PIN (0000)
dacă este necesar.
yy Puteţi conecta această unitate cu până la
3 dispozitive Bluetooth simultan utilizând
aceeaşi metodă ca cea descrisă mai sus, doar
în cadrul funcţiei Bluetooth.
yy Asocierea de telefoane multiple este
acceptată doar pe dispozitivele Android.
(Asocierea de telefoane multiple poate sa
nu fie acceptată în funcție de specificațiile
dispozitivului conectat.)
yy Dispozitivele Bluetooth mobile/detaşabile
(De ex.,: Dongle etc.) acceptă asocierea de
telefoane multiple.
Funcţionarea 23
3. Când această unitate este conectată cu succes
cu dispozitivul dvs. Bluetooth, “PAIRED” apare
pe ecran şi va schimba în curând denumirea
dispozitivului Bluetooth. Apoi „BT” va apărea pe
fereastra de afișare.
,,Notă
yy „PAIRED” va fi afișat pe ecranul de afișaj când
conectați alte dispozitive pentru asociere
multiplă.
yy Dacă denumirea dispozitivului nu este
disponibilă, va fi afişat mesajul “_”.
,,Notă
yy Când se utilizează tehnologia Bluetooth®,
trebuie să realizaţi o conexiune între unitate
şi dispozitivul Bluetooth cât mai aproape
posibil şi să menţineţi această distanţă.
Totuşi, este posibil să nu funcţioneze bine în
anumite situaţii ca cele descrise mai jos:
-- În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil
să nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență ca tehnologia Bluetooth®, cum
ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
yy În cazul în care conexiunea Bluetooth nu
funcționează corespunzător, încercați să
efectuați din nou asocierea.
yy Chiar dacă unitatea este conectată la 3
dispozitive Bluetooth în modul Bluetooth,
puteți reda sau controla muzica folosind doar
un dispozitiv conectat.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil să
nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Vă puteţi bucura de sistemul fără fir, folosind
telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc.
yy Cu cât este mai mare distanța dintre unitate
și dispozitivul Bluetooth, cu atât este mai
redusă calitatea sunetului.
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când unitatea este oprită sau dispozitivul
Bluetooth este departe de unitate.
yy Atunci când este întreruptă conexiunea prin
Bluetooth, conectați din nou dispozitivul
Bluetooth la unitate.
yy Când un dispozitiv Bluetooth nu este
conectat, “BT READY” apare pe ecran.
yy Când utilizaţi funcţia Bluetooth, reglați
volumul la un nivel corect pe dispozitivul
Bluetooth.
yy Când conectaţi un dispozitiv Bluetooth
(dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau
când operaţi dispozitivul, nivelul volumului
poate fi sincronizat cu celălalt.
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când schimbați funcția Bluetooth cu
altele. În conexiunea aplicație „Music Flow
Bluetooth”, numai un singur dispozitiv care
redă va menține conexiunea Bluetooth.Puteți
controla dispozitivul Bluetooth cu această
unitate, dar nu puteți utiliza ieșirea sonoră.
yy La accesarea funcției Bluetooth, această
unitate se conectează automat la dispozitivul
Bluetooth care a fost conectat sau redat
ultimul. (Conexiunea prin asociere multiplă
poate să nu fie suportată, în funcție de
specificațiile dispozitivului conectat.)
3
Funcţionarea
4. Redarea muzicii.
Pentru a reda muzică de pe dispozitivul dvs.
Bluetooth, consultați manualul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth.
,,Notă
yy Este posibil ca sunetul să fie întrerupt când
conexiunea suferă interferenţe de la alte
dispozitive electonice.
24 Funcţionarea
Controale conectate la dispozitivul
Bluetooth
Puteți controla dispozitivul Bluetooth conectat de la
unitate; redare, pauză, oprire, omitere.
,,Notă
yy Doar sistemele de operare Android OS și
iOS sunt disponibile pentru utilizarea acestei
funcții.
yy Este posibil ca această funcție să nu fie
suportată în funcție de dispozitivul Bluetooth
sau să funcționeze diferit.
3
Funcţionarea
Blocare conexiune Bluetooth (BT
LOCK)
Puteți limita conexiunea Bluetooth doar la funcția
BT (Bluetooth) și funcția de televizor LG pentru a
preveni conexiunea Bluetooth accidentală.
Pentru a activa această funcție, apăsați continuu
N timp de aproximativ 5 secunde în funcția BT
(Bluetooth).
Apare „ON-BT LOCK”, apoi puteți limita conexiunea
Bluetooth.
Pentru a dezactiva această funcție, apăsați continuu
N timp de aproximativ 5 secunde în funcția BT
(Bluetooth).
Apare „OFF-BT LOCK”.
,,Notă
Chiar dacă porniţi Blocarea conexiunii
Bluetooth, această unitate se porneşte prin
funcţia Auto Power (Alimentare automată).
Opriți funcția Auto Power(Alimentare automată)
pentru a preveni acest lucru.
Funcţionarea 25
Utilizarea aplicației
Music Flow Bluetooth
,,Notă
yy Doar Android OS este disponibil pentru a
utiliza aplicaţia “Music Flow Bluetooth”
yy Este recomandat să folosiți versiunea sau
aplicația cea mai nouă.
Despre aplicația “Music Flow
Bluetooth”
Instalați aplicația “Music Flow
Bluetooth” pe dispozitivul dvs.
Bluetooth
Aplicaţia “Music Flow Bluetooth” poate fi instalată pe
aparatul dvs. Bluetooth în două moduri.
Instalaţi aplicaţia „Music Flow
Bluetooth” utilizând codul QR
1. Instalaţi aplicaţia „Music Flow Bluetooth” utilizând
codul QR. Utilizaţi software-ul de scanare pentru
a scana codul QR .
3
Pentru a vă bucura de mai multe funcţii se
recomandă descărcarea şi instalarea gratuită a
aplicaţiei “Music Flow Bluetooth”.
Aici sunt introduse câteva din numeroasele aspecte
ale aplicației „Music Flow Bluetooth”.
Multi Juke box: Sistemul dumneavoastră de
divertisment va crește de trei ori atunci când vă
conectați la 3 dispozitive Bluetooth în același timp.
Redați muzică de pe toate cele trei telefoane și
creați o listă de redare personalizată de pe toate
telefoanele.
Creator de tester: Înregistrați efecte pe telefonul
dumneavoastră inteligent și sincronizați-le foarte
simplu prin Bluetooth la sistem. Fiți pe cât de creativi
puteți.
2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth are
o aplicaţie de scanare. Dacă lipseşte o astfel
de aplicaţie, puteţi descărca una din “Google
Android Market (Google Play Store)”.
yy În funcţie de regiune, codul QR poate să nu
funcţioneze.
Funcţionarea
Aplicaţia “Music Flow Bluetooth” aduce o serie de
funcţii noi unităţii dvs.
26 Funcţionarea
Instalați aplicația “Music Flow
Bluetooth ” prin “Google Android
Market (Google Play Store)”
1. Atingeți pictograma “Google Android Market
(Google Play Store)”.
2. Tastaţi în bara de căutare “Music Flow Bluetooth”
şi porniţi căutarea.
3. Găsiţi şi atingeţi în lista de rezultate “Music
Flow Bluetooth” şi porniţi descărcarea aplicaţiei
Bluetooth.
4. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
3
,,Notă
Funcţionarea
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. Bluetooth
este echipat cu “Google Android Market
(Google Play Store)”.
Activarea Bluetooth cu aplicația
”Music Flow Bluetooth”
Aplicaţia “Music Flow Bluetooth” vă ajută să
conectaţi dispozitivul Bluetooth la unitate.
1. Atingeți pictograma “Music Flow Bluetooth” de
pe ecranul principal pentru a deschide aplicația
“Music Flow Bluetooth” și apoi mergeți la meniul
principal.
2. Dacă doriţi să obţineţi mai multe informaţii
pentru modul de funcționare, atingeţi meniul
[Setting] şi [Help].
,,Notă
yy Aplicaţia “ Music Flow Bluetooth” va fi
disponibilă pentru următoarele versiuni de
software;
-- Sistem de operare Android: versiunea
4.0.3 (sau mai nouă)
yy Dacă utilizaţi aplicaţia “Music Flow Bluetooth
”, vor exista niste diferenţe între aplicaţia
“Music Flow Bluetooth ” şi telecomanda
furnizată. Folosiți telecomanda furnizată dacă
este necesar.
yy În funcţie de dispozitivul Bluetooth, aplicaţia
“Music Flow Bluetooth” este posibil să nu
funcţioneze.
yy Chiar şi după conectarea aplicaţiei ”Music
Flow Bluetooth”, se poate reda muzică de
la dispozitivul dvs. inteligent. În acest caz,
încercați din nou procedura de conectare.
yy Dacă utilizaţi celelalte aplicaţii sau modificaţi
setările de pe dispozitivul Bluetooth în timp
de utilizaţi aplicaţia “Music Flow Bluetooth”,
aplicaţia “Music Flow Bluetooth” poate
funcţiona anormal.
yy Când aplicaţia “Music Flow Bluetooth”
funcţionează anormal, verificaţi dispozitivul
Bluetooth şi conexiunea aplicaţiei “Music
Flow Bluetooth” apoi încercaţi din nou să vă
conectaţi.
yy În funcţie de sistemul de operare al
smartphone-ului, pe alocuri funcţionarea “
Music Flow Bluetooth” poate să difere.
yy Verificaţi setarea Bluetooth pe dispozitivul
Bluetooth dacă conexiunea cu aplicaţia
“Music Flow Bluetooth” nu funcţionează
corect.
Funcţionarea 27
Operaţiuni la radio
Presetarea posturilor radio
Puteţi pre-seta 50 posturi pentru FM.
Asigurați-vă că antena FM este conectată.
(Pagina 16)
Pentru a asculta la radio
1. Apăsați F până când apare FM pe afișaj.
Ultimul post redat este pornit.
2. Autoreglaj:
Apăsați lung TUNING -/+ pe telecomandă sau
C/V pe unitate timp de aproximativ două
secunde, până când indicarea frecvenței începe
să se modifice, apoi eliberați. Scanarea oprește
atunci când unitatea se adaptează la o stație.
Reglaj manual :
Apăsați TUNING -/+ pe telecomandă sau
C/V pe unitate în mod repetat.
3. Pentru reglarea volumului apăsați VOL +/- de pe
telecomandă sau rotiți butonul MASTER VOL.
+/- de pe unitate în mod repetat.
Îmbunătăţirea recepţiei FM
slabe
Apăsați N. Acest lucru va schimba tunerul de la
stereo la mono și de regulă va îmbunătăți recepția.
1. Apăsați F până când apare FM pe afișaj.
2. Selectaţi frecvenţa dorită prin apăsarea butonului
TUNING -/+ de pe telecomandă sau C/V de
pe unitate.
3. Apăsaţi JUKEBOX/MEMORY pe telecomandă.
Un număr prestabilit va lumina intermitent pe
fereastra de afişaj.
4. Apăsați PRESET·FOLDER W/S pe telecomandă
pentru a selecta numărul prestabilit dorit.
5. Apăsaţi JUKEBOX/MEMORY pe telecomandă.
Postul este memorat.
6. Repetaţi paşii 2-5 pentru a memora alte posturi.
7. Pentru ascultarea unui post presetat, apăsaţi
PRESET·FOLDER W/S sau butoanele numerice
de la 0 la 9 pe telecomandă.
Ștergerea tuturor posturilor
salvate
1. Apăsați DELETE pe telecomandă.
“DEL ALL” va lumina pe ecranul unităţii.
2. Apăsaţi DELETE pe telecomandă pentru a şterge
toate posturile radio salvate.
„DELETED ALL” va derula pe afișaj.
3
Funcţionarea
Sau
Înainte de a căuta un post, asiguraţi-vă că aţi redus
volumul.
28 Funcţionarea
Vedeţi informaţiile despre un
post radio
Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS
(Radio Data System). Aceasta arată informaţiile
despre postul radio la care ascultaţi. Apăsați RDS/
SET pe telecomandă în mod repetat pentru a
parcurge diferitele tipuri de date.
PS
(Nume serviciu program)
Pe display va apărea denumirea canalului.
PTY
(Recunoaştere tip program)
Pe display va apărea tipul programului
(de exemplu Jazz sau Ştiri).
3
Funcţionarea
RT
(Text Radio)
Un mesaj text conţine informaţii speciale
de la postul care emite.
Acest text poate derula pe afişaj.
CT
(Ora controlată de canal)
Acesta indică ora indicată de post.
Apăsaţi butonul RDS/SET de pe telecomandă pentru
a căuta posturi de radio pe baza programului dorit.
Afişajul va prezenta ultimul PTY utilizat. Apăsaţi
odată sau de mai multe ori butonul PTY pentru a
selecta programul dvs. preferat. Apăsaţi şi menţineţi
apăsat C/V. Receptorul va scana automat. Când
un post este găsit, căutarea se va opri.
Funcţionarea 29
Ajustarea sunetului
Setarea modului de sunet
Acest sistem are un număr prestabilit de câmpuri
de sunete surround. Elementele afișate pentru
Egalizator pot fi diferite în funcție de sursele
sunetului și de efecte.
Puteți selecta un sunet dorit prin folosirea
EQUALIZER pe telecomandă.
Puteți selecta modul sonor dorit utilizând SPECIAL
EQ pe telecomandă sau SPECIAL EQ / BASS BLAST
(sau BASS BLAST+) pe unitate.
Pe ecran
Regiune
FUNK, REGUETON,
SAMBA,
MERENGUE, AXE,
SALSA, SERTANEJ,
FORRO
America
latină
ARABIC
Orientul
mijlociu
Descriere
BASS (BASS BLAST)
Sau
BASS+ (BASS BLAST+)
Intensifică basul și
sunetul de profunzime.
DANGDUT
AFRO
Africa
INDIA
India
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Acest program îi
conferă sunetului o
atmosferă entuziastă,
dându-vă senzaţia că
vă aflaţi la un adevărat
concert rock, pop, jazz
sau clasic.
FOOT BALL
Vă puteți bucura de
modul de egalizare
FOOTBALL STADIUM.
STANDARD
Vă puteţi bucura de
sunet optimizat.
Indonezia
Modul de
egalizare
optimizat
pentru genul
de muzică
preferat
în fiecare
regiune.
,,Notă
Apăsând continuu SPECIAL EQ / BASS BLAST
(sau BASS BLAST+) pe unitate timp de 3
secunde. Apoi puteți selecta în mod direct
efectul BASS (BASS BLAST) sau BASS+ (BASS
BLAST+).
Setaţi USER EQ
Puteţi regla nivelul sunetului de Bass, Middle și Treble
(bas, sunete de mijloc, sunete de înaltă frecvență)
conform preferințelor dumneavoastră.
1. Apăsaţi USER EQ pe unitate. “USER EQ” va
apărea afişat.
2. Apăsați USER EQ în mod repetat până când
setarea dorită apare pe fereastra de afișare.
3. Rotiți DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL pe
unitate pentru a regla valoarea.
3
Funcţionarea
Pe ecran
Descriere
30 Funcţionarea
Operaţiuni avansate
Înregistrare pe USB
Puteţi înregistra surse variate de sunet la USB.
(CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)
1. Conectaţi dispozitivul USB la unitate.
2. Apăsaţi F pentru a selecta o funcție pe care doriţi
să o înregistraţi.
3. Începeți înregistrarea prin apăsarea butonului
USB REC de pe telecomandă sau USB REC /
DEMO de pe unitate.
3
Funcţie
Funcţionarea
Stare
Rezultat
Redare/
Pauză
Înregistrat până la oprire
Reluare
Înregistrare rapidă a
oprire
ultimei melodii
(Pagina 33)
CD, USB
Oprirea înregistrării
În timpul redării sau pauzei CD/USB, ori o sursă
sonoră externă care înregistrează, apăsați USB REC
pe telecomandă sau USB REC / DEMO pe unitate
pentru a întrerupe înregistrarea. Apăsaţi din nou
butonul pentru a reîncepe înregistrarea.
,,Notă
yy VOICE CANCELLER sau KEY CHANGER
vor fi resetate, dacã veţi folosi funcţia de
înregistrare în timpul funcţionării VOICE
CANCELLER sau KEY CHANGER.
yy VOICE CANCELLER sau KEY CHANGER nu
pot fi folosite în timpul înregistrării.
Pentru a selecta viteza de înregistrare
a biţilor
În cazul de mai jos,
domeniul de aplicare este
limitat.
1. Apăsați lung USB REC pe telecomandă sau
USB REC / DEMO pe unitate timp de 3 secunde.
- După căutarea unui
fișier (pagina 18),
înregistrarea rapidă a unei
melodii indexate
3. Apăsați USB REC pe telecomandă sau
USB REC / DEMO pe unitate pentru a finaliza
setarea.
- Numai în timp ce numele
folderului este afișat pe
fereastra de afișare are
Oprire totală loc înregistrarea rapidă
a tuturor cântecelor în
folder. (Modul Căutare
folder este eliberat când
nu este apăsat niciun
buton timp de câteva
secunde după accesarea
modului de căutare
folder.) (pagina 18)
-
Pentru a opri înregistrarea, apăsați lung USB REC pe
telecomandă sau USB REC / DEMO pe unitate timp
de 3 secunde. În caz contrar, înregistrarea continuă.
Înregistrare rapidă a
tuturor melodiilor
- După activarea JUKE
BOX (pagina 32),
înregistrarea rapidă a
tuturor melodiilor din
JUKE BOX
AUX,
PORTABLE,
FM
Pentru a opri înregistrarea
Înregistrat până la oprire
2. Apăsați C/V pentru a selecta o rată de biți.
Realizarea copiilor neautorizate ale materialelor
protejate de drepturile de autor, inclusiv
programele de calculator, fișierele, redarea
și înregistrarea audio, pot fi o încălcare a
drepturilor de autor și constituie infracțiuni.
Acest echipament nu trebuie utilizat în
asemenea scop.
Fiți responsabili.
Respectați drepturile de autor.
Funcţionarea 31
,,Notă
yy Pentru înregistrarea constantă, nivelul
sunetului de ieşire coboară singur când
înregistraţi muzică de pe CD pe USB.
yy Puteţi schimba nivelul volumului între MIN şi
30 în timpul înregistrării. (Doar funcţia CD)
yy Când opriţi înregistrarea, fișierul care a fost
înregistrat la momentul respectiv va fi stocat.
(Cu excepția cazului în care se înregistrează
fișiere MP3/ WMA care sunt în starea oprit.)
yy Nu scoateţi dispozitivul USB şi nu opriţi
aparatul în timpul înregistrării pe USB. Dacă
nu, se poate realiza un fişier incomplet şi nu
se va şterge în calculator.
yy Pentru înregistrare USB nu poate fi folosit
un cititor multicard, un HDD extern şi nici un
telefon mobil.
yy Un fişier este înregistrat de aproximativ 512
Mb când înregistraţi pe termen lung.
$%@3&$
"6%*[email protected]
"6%*[email protected]
yy Puteţi controla sunetul înregistrat prin
microfon conform volumului microfonului.
yy Nu puteţi stoca în memorie mai mult de
2000 fişiere.
yy Nu puteți înregistra în modul AUTO DJ.
yy În cazul unui fişier necompatibil MP3/WMA,
înregistrarea se poate opri.
yy Când înregistrați în timpul redării, iese sunetul
care este redat în momentul actual.
yy Va fi stocat după cum urmează.
AUDIO CD
MP3/WMA
Stare redare sau pauză Stare redare sau pauză
$%@3&$
"6%*[email protected]
"6%*[email protected]
Cealaltă stare
$%@3&$
'*-&@3&$
"6%*[email protected]"$,@
"6%*[email protected]"$,@
Altă sursă*
'*-&@3&$ $%@3&$
"6%*[email protected]"$,@
"6%*[email protected]"$,@
'*-&@3&
"#$
%&'
Cealaltă stare
'*-&@3&$
"#$ 'JMFOBNF
%&' 'JMFOBNF
Radio
05)&[email protected]&$
"6%*[email protected]
"6%*[email protected]
* : AUX şi asemenănător.
3
Funcţionarea
yy Dacă înregistrarea USB nu funcţionează, vor
apărea mesaje ca “NO USB”, “ERROR”, “USB
FULL”, “NOT SUPPORT” sau “FILE MAX” pe
ecran.
,,Notă
yy Puteți înregistra diferite sunete utilizând DJ
EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, PARTY KICK
STARTER sau MIC. (Cu excepția cazului în
care se înregistrează USB/ CD care sunt în
starea oprit.)
5I
1MBZ
5IFPUIFSTUBUVT
5IFPUIFSTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
Radio : Este afişată frecvenţa actuală de înregistrare.
32 Funcţionarea
Redare JUKE BOX
Editare JUKE BOX
Funcția JUKE BOX vă permite să realizați o listă de
redare cu melodiile/fișierele dumneavoastră preferate
de pe un disc sau dispozitiv USB. Poate fi introdusă o
listă de redare de până la 100 de melodii/fişiere.
1. Apăsați și mențineți JUKEBOX/MEMORY pe
telecomandă pentru a intra în modul editare.
(Redarea se va opri atunci când apăsați
JUKEBOX/MEMORY pe telecomandă.)
Conceperea listei JUKE BOX
2. Apăsați PRESET·FOLDER W/S pe telecomandă
pentru a selecta melodia/fișierul pentru editare.
1. Apăsați lung JUKEBOX / MEMORY pe
telecomandă pentru a intra în modul de editare.
(Redarea se va opri atunci când apăsați
JUKEBOX/MEMORY pe telecomandă.)
2. Selectați o melodie/un fișier apăsând C/V pe
telecomandă.
3
3. Apăsați JUKEBOX/MEMORY pe telecomandă
pentru a salva melodia/fișierul.
Funcţionarea
4. Repetați pașii 2 - 3 pentru a salva alte melodii/
fișiere.
(Puteți modifica lista apăsând PRESET·FOLDER
W/S pe telecomandă pentru a selecta numărul
programului JUKE BOX.)
5. Apăsaţi încă o dată JUKEBOX/MEMORY pe
telecomandă.
Pentru a reda lista JUKE BOX, apăsați N pe
telecomandă după ce faceți lista.
,,Notă
Atunci când întocmiți sau modificați lista JUKE
BOX, modul REPEAT este dezactivat.
Beneficiaţi de JUKE BOX
Apăsați o dată JUKEBOX/MEMORY pe
telecomandă. Apare „ON - JUKE BOX” pe fereastra
de afișare.
Pentru a reda lista JUKE BOX, apăsați N pe
telecomandă.
Pentru a anula, apăsați o dată JUKEBOX/MEMORY
pe telecomandă. „OFF - JUKE BOX” va apărea pe
fereastra de afișaj.
3. Apăsați C/V pe telecomandă.
4. Apăsaţi JUKEBOX/MEMORY pe telecomandă.
5. Repetaţi paşii de la 2 la 4 pentru a stoca celelalte
melodii/fișiere.
6. Apăsaţi încă o dată JUKEBOX/MEMORY pe
telecomandă.
Pentru a reda lista JUKE BOX, apăsați N pe
telecomandă după ce editați lista.
Ştergerea listei JUKE BOX
Ștergerea funcției funcționează doar în modul de
editare.
1. Apăsați lung JUKEBOX/MEMORY pe
telecomandă pentru a intra în modul de editare.
Sau
Apăsați DELETE de pe telecomandă în timp ce
JUKE BOX este redat pentru a intra în modul de
editare.
2. Selectați o melodie prin apăsarea
PRESET·FOLDER W/S pe telecomandă în mod
repetat.
3. Apăsați DELETE pe telecomandă în timp ce este
selectată o melodie.
,,Notă
yy Dacă nu există nici o listă JUKE BOX,
când apăsaţi JUKEBOX/MEMORY pe
telecomandă, pe fereastra de afişare va
apărea „NO PROG”.
yy JUKE BOX este oprit în următorul caz.
-- Trecerea la o funcţie diferită.
-- Porniţi şi opriţi unitatea.
-- Utilizarea butoanelor numerice de la
telecomandă.
-- Redarea unui fișier utilizând SEARCH și
DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI de pe
unitate.
yy Lista JUKE BOX se va goli în cazul de mai jos.
-- Când îndepărtaţi discul sau dispozitivul USB.
-- Ştergerea sau înregistrarea fişierelor de
muzică din dispozitivul USB.
Funcţionarea 33
Alte operaţiuni
DEMO
Oprirea temporară a sunetului
În modul oprit, apăsaţi DEMO / USB REC pe unitate
o dată. Unitatea va porni şi va afişa fiecare dintre
funcţii în fereastra de afişaj.
Pentru a anula funcția DEMO, apăsați încă o dată
USB REC / DEMO pe unitate.
Apăsaţi [ pe telecomandă pentru a opri sunetul.
Puteţi opri sunetul unităţii, de exemplu, pentru a
răspunde la telefon, “MUTE” va apărea pe ecran.
Pentru a anula, apăsați [ din nou pe telecomandă
sau modificați nivelul volumului.
Modul CHILDSAFE
,,Notă
Vă puteţi bucura de alte funcţii în modul DEMO,
DEMO va lua momentan pauză.
-- Fără tasta de intrare în 10 sec, DEMO va reda
automat.
Reluare oprire
Pentru a porni modul CHILDSAFE, apăsați lung OK pe
unitate când volumul unității este “MIN”.
Unitatea înregistrează punctul de unde ați apăsat pe
Z în funcție de dics sau USB.
În modul CHILDSAFE, volumul crește treptat.
Dacă apăsați Z de două ori, unitatea va elibera
punctul oprit.
Pentru a porni modul CHILDSAFE, apăsați lung OK pe
unitate când volumul unității este “MIN” și acest mod
este pornit.
,,Notă
În cazul funcţiei CD, USB sau BT, modul
CHILDSAFE nu funcţionează după aproximativ
2 minute de la pornirea unităţii chiar dacă acest
mod este activat.
3
Funcţionarea
Această funcție vă ajută să preveniți situația în care
ați fi surprins de pornirea unității în cazul în care
volumul aparatului este setat la un nivel ridicat.
34 Funcţionarea
Utilizarea Microfonului
1. Conectaţi microfonul la mufa MIC.
2. Redați muzica dorită.
3. Cântați împreună cu acompaniamentul. Reglați
volumul microfonului rotind MIC VOL. -/+ spre
dreapta sau spre stânga pe unitate.
,,Notă
yy Când nu folosiţi microfonul, setaţi volumul
MIC la minim sau opriţi MIC şi îndepărtaţi
microfonul de la mufa MIC.
3
Funcţionarea
yy Dacă microfonul este setat prea aproape de
difuzor, se poate produce un sunet tip urlet.
În acest caz, mutați microfonul departe de
difuzor sau scădeți nivelul sunetului utilizând
MIC VOL. -/+ de pe unitate.
yy Dacă sunetul prin microfon este extrem de
ridicat, poate fi distorsionat. În acest caz, rotiți
MIC VOL. -/+ de pe unitate la minim.
yy Puteți da un efect de ecou sunetului de la
microfon apăsând MIC ECHO.
VOICE CANCELLER (Potențiometru
vocal)
Puteți reduce tonurile vocale în timpul redării muzicii
din diverse surse de intrare.
Apăsați VOICE CANCELLER și „ON-VOICE
CANCELLER” va apărea pe fereastra de afișare.
Pentru a anula, apăsați din nou VOICE CANCELLER.
Calitatea VOICE CANCELLER poate fi diferită în
funcție de condițiile de înregistrare ale fișierelor de
muzică.
,,Notă
yy Această funcție este disponibilă pentru
funcție CD, USB sau BT (Bluetooth).
yy Dacă funcția nu este disponibilă, ”NOT
SUPPORT” se va afișa pe ecran.
yy Funcția este disponibilă pentru utilizare doar
când microfonul este conectat.
yy Dacă nu este conectat nici un microfon,
„INSERT MIC” va apărea pe fereastra de
afișare.
yy Nu este disponibilă în sursa mono.
yy Pentru a-l inițializa, modificați Funcția sau
deconectați microfonul.
yy Această funcţie poate să nu fie pornită în
funcţie de starea dispozitivelor conectate.
Funcţionarea 35
KEY CHANGER
(Modificator cheie)
Puteți regla cheia la 9 pași (cu 4 pași mai sus, cu
patru pași mai jos și cheia originală).
yy Pentru a ridica tonul cheii unul câte unul, apăsați
în mod repetat KEY CHANGER(L) pe parcursul
redării.
yy Pentru a reduce tonul cheii unul câte unul, apăsați
în mod repetat KEY CHANGER(l) pe parcursul
redării.
,,Notă
yy Această funcție este disponibilă pentru
funcție CD, USB sau BT (Bluetooth).
yy Este posibil ca această funcție să nu poată
fi inițializată, în funcție de dispozitivele
conectate.
yy Dacă funcția nu este disponibilă, „NOT
SUPPORT” va apărea pe fereastra de afișare.
yy Dacă nu este conectat nici un microfon,
„INSERT MIC” va apărea pe fereastra de
afișare.
Pentru a selecta moduri variate, apăsați VOCAL
EFFECTS în mod repetat sau apăsați VOCAL
EFFECTS și apoi porniți DJ SCRATCH / LEVEL
CONTROL de pe unitate atunci când apare modul de
efecte vocale în fereastra de afișare.
BASS SOPRANO HELIUM ROBOT
DUET MAN DUET WOMAN BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1 HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1 DUET MAN1 DUET
WOMAN1 BASS ECHO2 SOPRANO
ECHO2 HELIUM ECHO2 ROBOT ECHO2
DUET MAN2 DUET WOMAN2 OFF
,,Notă
yy Dacă nu este conectat nici un microfon,
„INSERT MIC” va apărea pe fereastra de
afișare.
yy Dacă apăsați KEY CHANGER, DJ EFFECT
sau MIC ECHO pe unitate în modul VOCAL
EFFECTS, după copierea de rezervă a
VOCAL EFFECTS actual, opriți modul VOCAL
EFFECTS și activați modul KEY CHANGER, DJ
EFFECT sau ECHO.
yy Pentru a opri modul VOCAL EFFECTS, apăsați
lung VOCAL EFFECTS.
3
Funcţionarea
yy Pentru a-l inițializa, modificați Funcția,
deconectați microfonul sau schimbați muzica.
VOCAL EFFECTS (efecte vocale)
Când conectați microfonul la mufa MIC, puteți
beneficia de funcția karaoke modificând vocea în
diferite surse.
36 Funcţionarea
ECHO (ecou)
Atunci când conectați microfonul la conectorul MIC,
puteți da un efect de ecou sunetului de la microfon
apăsând MIC ECHO.
ECHO 1
ECHO 2
,,Notă
ECHO OFF
yy Dacă nu este conectat nici un microfon,
„INSERT MIC” va apărea pe fereastra de
afișare.
3
Funcţionarea
yy Dacă apăsați butonul VOCAL EFFECTS în
modul ECHO, după copierea de rezervă a
ECHO actual, opriți modul ECHO și activați
modul VOCAL EFFECTS.
Apăsați din nou MIC ECHO, după copierea
de rezervă a modului VOCAL EFFECTS actual,
activați modul ECHO.
LIGHTING
Această funcție oferă o atmosferă de petrecere prin
utilizarea luminii de pe unitate.
Apăsați LIGHTING pe unitate în mod repetat
sau apăsați LIGHTING pe unitate și apoi rotiți DJ
SCRATCH / LEVEL CONTROL pe unitate.
OFF PARTY PEACEFUL ROMANTIC
COOL UPBEAT FIERY EXCITED
DYNAMIC HEALING SUNNY OFF
,,Notă
yy Funcția de iluminare este disponibilă în toate
funcțiile.
yy Modul de iluminare reține modul acestuia
precedent atunci când apăsați prima oară
LIGHTING pe unitate, apăsați din nou pentru
a schimba modurile.
Funcţionarea 37
Setarea opţiunii de oprire
automată
Apăsați în mod repetat SLEEP pe telecomandă
pentru a selecta timpul de întârziere între 10 și 180
minute. După timpul de întârziere, unitatea de va opri
Pentru a anula funcția sleep (hibernare), apăsați
SLEEP pe telecomandă în mod repetat până când
apare „OFF”.
,,Notă
yy Puteți verifica timpul rămas înainte ca
unitatea să se oprească. Apăsați SLEEP pe
telecomandă pentru a verifica sau a modifica
timpul rămas.
Reostat
Apăsați o dată SLEEP pe telecomandă. Fereastra de
afișare se va întuneca pe jumătate.
Pentru a anula, apăsați SLEEP pe telecomandă în
mod repetat până apare „OFF”.
,,Notă
Toate dispozitivele de iluminat se închid când se
acţionează graduatorul.
Această unitate se va închide automat pentru a se
economisi consumul de energie electrică în cazul
în care unitatea principală nu este conectată la un
dispozitiv extern şi nu este utilizată timp de 15 de
minute.
Acest aparat se oprește de asemenea singur după
șase ore dacă unitatea principală nu a fost conectată
la un alt dispozitiv prin intrare analog.
Funcția de oprire automată se aplică numai pe
dispozitive MAIN în cazul în care este activat
WIRELESS PARTY LINK.
În cazul dispozitivelor OTHER, funcția de oprire
automată este disponibilă după deconectarea
legăturii dintre dispozitivele OTHER și MAIN.
Cum să deconectați rețeaua wireless
sau dispozitivul wireless
Opriți aparatul prin apăsarea butonul de pornire mai
mult de 5 secunde.
3
Funcţionarea
yy Puteți edita timpul rămas atunci când este
afișat timpul rămas sau „DIMMER”.
Închidere automată
38 Funcţionarea
AUTO POWER activă
Comutarea automată a funcţiei
Această unitate porneşte automat printr-o sursă de
intrare : Bluetooth sau LG TV.
Această unitate recunoaște semnalele de intrare,
precum Bluetooth și LG TV, și Portable apoi comută
automat la funcția corespunzătoare.
Când porniţi televizorul dvs. conectat la această
unitate, aceasta recunoaşte semnalul de intrare
şi selectează funcţia potrivită. Puteţi auzi sunetul
provenit de la unitate.
Dacă încercaţi să conectaţi dispozitivul Bluetooth,
această unitate porneşte şi vă conectează
dispozitivul Bluetooth. Puteți rula muzica dvs.
Când opriți această unitate apăsând pe 1 pe unitate
timp de 5 secunde de fiecare dată, puteți porni sau
opri funcția AUTO POWER.
3
Pe ecran
Descriere
Conectarea aparatului Bluetooth
Când încercaţi să conectaţi dispozitivul Bluetooth
la această unitate, funcţia Bluetooth este selectată.
Redaţi muzica pe dispozitivul Bluetooth.
Când este conectat cablu stereo de 3,5
mm
Când conectați dispozitivul portabil la conectorul
PORT.IN , funcția PORTABLE este selectată. Redați
muzica dumneavoastră pe dispozitivul portabil.
Funcţionarea
ON-AUTO POWER
Funcţia AUTO POWER este
pornită.
Când televizorul LG este conectat
OFF-AUTO POWER
Funcția AUTO POWER este
oprită.
Atunci când vă deschideţi televizorul LG conectat cu
LG Sound Sync, această unitate îşi schimbă funcţia la
LG TV. Puteţi auzi sunet de la televizorul dvs.
,,Notă
,,Notă
yy În funcție de dispozitivul conectat, această
funcție poate să nu funcționeze.
yy Această funcţie nu este disponibilă în timpul
înregistrării şi ştergerii.
yy În funcție de dispozitivul conectat, este
posibil ca unitatea să fie pornită, dar funcția
Bluetooth să nu fie conectată.
yy Această funcţie funcţionează doar cu
dispozitive ce au mai fost conectate anterior.
yy Dacă deconectați Bluetooth-ul de la această
unitate, unele dispozitive Bluetooth vor
încerca in mod continuu să se conecteze la
unitate. De aceea se recomandă deconectarea
înainte de a opri unitatea.
yy Dacă se încearcă conectarea cu aplicația
“Music Flow Bluetooth”, funcția Bluetooth a
acestei unități va porni.
yy Dacă porniți unitatea folosind funcția LG TV
sau Bluetooth, funcția potrivită a acestei
unități este pornită.
yy Dacă aţi împerecheat deja această unitate,
automat această unitate se poate porni
printr-o sursă de admisie când această
unitate este oprită.
yy Dacă funcția de blocare a conexiunii
Bluetooth este setată, conexiunea Bluetooth
și televizor LG va fi disponibilă doar la funcția
Bluetooth și funcția de televizor LG.
Funcţionarea 39
Setarea Ceasului
Folosirea aparatului ca ceas cu
alarmă
1. Pornii aparatul.
1. Pornii aparatul.
2. Apăsați lung CLOCK pe telecomandă.
2. Apăsați lung ALARM pe telecomandă.
3. Selectaţi modul timp apăsând C/V pe
telecomandă.
3. Apăsați C/V pe telecomandă pentru a
schimba orele și minutele și apăsați RDS/SET pe
telecomandă pentru a salva.
- AM 12:00 (pentru o afişare AM şi PM) sau 0:00
(pentru o afişare cu 24 de ore)
4. Apăsați RDS/SET pe telecomandă pentru a
confirma alegerea dumneavoastră.
5. Selectaţi orele apăsând C/V pe telecomandă.
6. Apăsați RDS/SET pe telecomandă.
8. Apăsați RDS/SET pe telecomandă.
Setarea ceasului prin aplicația
“Music Flow Bluetooth”
Instalaţi aplicaţia “Music Flow Bluetooth” pe
dispozitivul dvs. Android. (Pagina 25-26)
Ceasul unităţii dvs. se va sincroniza automat cu
dispozitivul activând conexiunea Bluetooth prin
aplicaţia “Music Flow Bluetooth”.
5. Apăsați C/V pe telecomandă pentru a
schimba orele și minutele și apăsați RDS/SET pe
telecomandă pentru a salva.
,,Notă
yy Dacă setați ora ceasului, puteți verifica ora
apăsând CLOCK pe telecomandă chiar dacă
dispozitivul de redare este oprit.
yy Puteţi seta alarma după ce setaţi ora.
yy Dacă setați ora ceasului și alarma, puteți
verifica informațiile de setare ale alarmei
apăsând ALARM pe telecomandă chiar și
atunci când unitatea este oprită.
yy Puteți selecta modul ALARM ON/OFF prin
apăsarea ALARM pe telecomandă.
3
Funcţionarea
7. Selectaţi minutele apăsând C/V pe
telecomandă.
4. Apăsați C/V pe telecomandă pentru a selecta
funcția și apăsați RDS/SET pe telecomandă
pentru a salva.
-Apăsați C/V pe telecomandă pentru a
selecta un număr presetat atunci când selectați
dispozitivul de acordare și apoi apăsați RDS/SET
pe telecomandă.
Dacă nu există un număr presetat, acest pas
este omis.
40 Funcţionarea
LG Sound Sync
Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună
cu LG Sound Sync. Este compatibil cu televizorul LG
care suportă LG Sound Sync. Verificați ca televizorul
dvs. să aibă logo-ul LG Sound Sync.
Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii
televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără
sonor.
3
Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați
manualul de instrucţiuni al televizorului.
Funcţionarea
1. Porniți unitatea apăsând 1.
2. Apăsați F până când funcția pentru televizor LG
este selectată.
3. Setați ieșirea audio a televizorului pentru a
asculta sunetul cu ajutorul acestei unități :
meniu setare televizor [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Wireless)]
“PAIRED” apare pe ecran pentru aproximativ 3
secunde şi apoi puteţi vedea “LG TV” pe ecran
dacă TV-ul şi această unitate se conectează
normal.
,,Notă
yy Puteți utiliza telecomanda acestei unităţi şi
în timp ce este activată LG Sound Sync. Dacă
utilizați telecomanda televizorului din nou,
unitatea se va sincroniza cu televizorul.
yy Când conexiunea se întrerupe, verificați
următoarele elemente la aparat și la televizorul
dvs.: alimentarea, funcția.
yy Verificați starea acestei unități și conexiunea în
cazurile specificate mai jos atunci când utilizați
LG Sound Sync.
-- Unitatea este oprită.
-- Trecerea la o funcţie diferită.
-- Deconectarea de la reţeaua fără fir din cauza
interferenţelor sau a distanţei.
yy Timpul necesar pentru a opri acest aparat
depinde de tipul televizorului dvs.
yy Dacă încercați să schimbați pe funcția LG TV,
volumul se va modifica conform nivelului de
volum al LG TV.
yy Detaliile meniului de setări al televizorului variază
în funcție de modelul televizorului dvs.
yy Dacă opriți unitatea direct apăsând 1,
LG Sound Sync va fi deconectat. Pentru a
folosi din nou această funcție, trebuie să
reconectați televizorul și unitatea.
yy Volumul poate fi ridicat atunci când televizorul
și această unitate sunt conectate prin LG Sound
Sync. Reduceți volumul televizorului și apoi
conectați-l la această unitate.
yy Atunci când porniți televizorul dvs. LG
conectat prin LG Sound Sync sau introduceți
funcția pentru televizor LG, această unitate
modifică automat funcția la televizor LG.
yy Trebuie să setați manual ieșirea sunetului
televizorului, în funcție de versiunea
televizorului.
yy Dacă controlați volumul TV atunci când
această unitate și televizorul sunt conectate
prin tehnologia LG Sound Sync, această
unitate poate crește volumul datorită
sincronizării volumului cu cel al televizorului.
Funcţionarea 41
Conexiunea WIRELESS
PARTY LINK
Sunetul de ieșire al unității (MAIN) este extins la
unitatea (OTHER).
Este compatibil cu unitatea ceea ce suportă
WIRELESS PARTY LINK.
Numele funcției pentru creșterea sunetului dintre
produsele compatibile cu fir sau wireless a fost
modificată la PARTY LINK sau WIRELESS PARTY
LINK.
,,Notă
yy Dacă folosiţi LG Sound Sync, aceastã funcţie
nu este disponibilă. Dacă veți conecta Funcția
LG TV, ”NOT SUPPORT” se va afișa pe ecran.
yy Puteți utiliza microfonul doar la unitatea
OTHER. În cazul unității OTHER, doar unele
funcții sunt acceptate.
yy Când WIRELESS PARTY LINK este
deconectat, unitatea OTHER este schimbată
la funcția BT (Bluetooth).
yy Dacă a eșuat conexiunea, ”FAILED” se va afișa
pe ecran.
yy Funcțiile Mut sunt sincronizate una cu
cealaltă.
yy Sunetul unității MAIN și al unității OTHER
poate fi diferit în funcție de starea sau sursa
redării.
yy Verificați următoarele informații atunci când
vă conectați la Bluetooth.
-- Puteți conecta doar un dispozitiv
Bluetooth la unitatea MAIN. Nu puteți
conecta dispozitivul Bluetooth la unitatea
OTHER.
1. Apăsați 3 WIRELESS LINK pe unitate. PARTY
LINK MODE SELECT apare pe fereastra de afișare.
2. Apăsați 3 WIRELESS LINK pe unitate pentru a
selecta MAIN sau OTHER.
- Unitate : Selectează MAIN.
-
Unitate : Selectează OTHER.
Două unități încearcă să se conecteze una cu
cealaltă.
3. Atunci când unitățile sunt conectate cu succes,
fiecare nume de dispozitiv conectat apare în
fiecare unitate.
-- Conexiunea WIRELESS PARTY LINK
este suportată doar de dispozitivele
Android. (Este posibil să nu fie suportată
conexiunea WIRELESS PARTY LINK în
funcţie de specificaţiile dispozitivului
conectat sau OS.)
-- Dispozitivele detașabile/mobile Bluetooth
(de ex. Dongle etc.) nu vor suporta
conexiunea WIRELESS PARTY LINK.
-- Când WIRELESS PARTY LINK este
conectat, conexiunea Bluetooth nu este
disponibilă în starea de înregistrare sau
de ștergere.
-- Dacă conectați WIRELESS PARTY LINK în
timpul redării unui dispozitiv Bluetooth
conectat, acesta poate fi reconectat din
nou, în funcție de specificația telefonului.
yy MAIN/OTHER pot fi afișate pe MASTER
(principal)/SLAVE (secundar) în produsele
existente.
3
Funcţionarea
yy Conexiune WIRELESS PARTY LINK va fi
deconectată când opriți unitatea sau apăsați
3 WIRELESS LINK pe unitate.
42 Depanarea
Depanarea
Generalităţi
Problema
Cauze & Soluţii
yy Opriți alimentarea acestei unități, conectați dispozitivul extern (televizor, difuzor
pentru frecvențe joase, DVD player, amplificator etc.) și porniți-o din nou.
Unitatea funcţionează
defectuos.
yy Deconectaţi cablul de alimentare al acestei unităţi şi al aparatului extern conectat
(Televizor, difuzor, DVD-player, amplificator etc.), după care încercaţi reconectarea
lor.
yy Setarea anterioară nu poate fi salvată atunci când alimentarea dispozitivului este
dezactivată.
yy Cablul de alimentare nu este conectat. Conectaţi cablul de alimentare.
Nu există curent.
4
Depanarea
Nu se aude sunet.
yy Verificaţi dacă nu există o pană de curent.
Verificaţi starea prin punerea în funcţiune a altor aparate electronice.
yy Verificaţi dacă aţi selectat funcţia corectă.
Apăsaţi butonul de funcție şi verificaţi funcţia selectată.
yy Aţi introdus un disc care nu poate fi redat. Verificaţi discul care poate fi redat.
Aparatul nu începe
redarea.
yy Nu aţi introdus niciun disc. Introduceţi un disc.
yy Discul este murdar. Curăţaţi discul. (Pagina 46)
yy Discul a fost introdus invers.
Introduceţi discul cu eticheta sau partea imprimată în sus.
yy Antena nu este bine poziţionată sau conectată. Conectaţi antena la loc sigur.
Posturile radio nu pot fi
recepţionate bine.
yy Puterea semnalului unui post radio este prea slabă. Reglaţi postul manual.
yy Nu au fost presetate posturi de radio sau posturile presetate au fost şterse
(când reglaţi prin scanarea canalelor presetate).
Presetaţi unele posturi de radio, mergeţi la pagina 27 pentru detalii.
Depanarea 43
Problema
Cauze & Soluţii
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
Funcţionarea telecomenzii are loc la aproximativ 7 m (23ft) distanţă.
Telecomanda nu
funcţionează corect.
yy Există un obstacol în traiectoria dintre telecomandă şi aparat. Îndepărtaţi
obstacolul.
yy Bateriile de la telecomandă sunt consumate.
Înlocuiţi bateriile cu altele noi.
Nu există lumină la
difuzoare
LG Sound Sync nu
funcţionează.
yy Verificați efectele de iluminare apăsând LIGHTING. (Pagina 36)
yy Verificaţi dacă TV-ul dvs. LG sprijină LG Sound Sync.
yy Verificați setările de sunet ale LG Sound Sync.
yy Verificaţi setarea sunetului TV-ului dvs. şi a acestei unităţi.
4
Depanarea
44 Anexă
Specificaţii generale
General
Cerinţe de alimentare
Consultați eticheta principală a aparatului.
Consum de curent
Consultați eticheta principală a aparatului.
Standby rețea: 0,5 W
Dimensiuni (L x H x A)
Temperatura de operare
Umiditatea de operare
(Dacă toate porturile de reţea sunt activate.)
Aproximativ 330,0 mm x 716,0 mm x 318,0 mm
5°C-35°C
60 %
Intrări
Intrare audio analog (AUX IN)
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, mufă RCA (S, D) x 1
Intrare Portabil Mod (PORT. IN)
1,0 Vrms (mufă stereo de 3,5 mm) x 1
Microfon (MIC 1/2)
Sensibilitate 20 mV (1 kHz), mufă de 6,3 mm x 2
RADIO
Interval de frecvenţe FM
5
Între 87,5 şi 108,0 MHz sau între 87,50 şi 108,00 MHz
Sistem
Anexă
Frecvenţă de răspuns
Raport semnal-zgomot
Dinamică
Alimentare curent bus (USB)
40 la 20000 Hz
Mai mult de 75 dB
Mai mult de 80 dB
5 V 0 500 mA
Amplificator (energie totală Ieşire RMS)
Total emisie
500 W RMS
HIGH (Ridicat)
165 W RMS X 2 (4 Ω la 1 kHz, 10 % THD)
LOW (Scăzut)
170 W RMS (4 Ω la 200 Hz, 10 % THD)
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
Anexă 45
Mărci comerciale şi licenţe
Marca figurativă și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale deținute de către Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea
acestor mărci de către LG Electronics este sub licență înregistrată.
Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt acelea ale proprietarilor respectivi.
5
Anexă
46 Anexă
Întreţinere
Manevrarea aparatului
Când se transportă aparatul
Observaţii cu privire la discuri
Manevrarea discurilor
Nu lipiţi hârtie sau bandă pe disc.
Depozitarea discurilor
După redare, puneţi discul în carcasa sa. Nu expuneţi
discul la lumina solară directă sau la surse de căldură
şi nu-l lăsaţi într-o maşină parcată expusă la lumina
solară directă.
Curăţarea discurilor
Amprentele şi praful de pe disc pot reprezenta
cauzele unei imagini slabe sau ale distorsiunii
sunetului. Înainte de redare, curăţaţi discul cu o cârpă
curată. Ştergeţi discul din centru spre exterior.
Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul,
benzina sau tinerul, disponibili în comerţ sau spray
antistatic pe discurile vechi de vinil.
5
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului. Ştergerea cu o
presiune prea mare poate deteriora suprafaţa. Nu
lăsaţi produse din cauciuc sau material plastic să vină
în contact cu aparatul un timp îndelungat.
Curăţarea aparatului
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Întreţinerea aparatului
Anexă
Aparatul este un dispozitiv de precizie, care foloseşte
o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică şi piesele de
acţionare a discului sunt murdare sau uzate, calitatea
imaginii se poate diminua. Pentru detalii, contactaţi
cel mai apropiat centru de service autorizat.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement