LG PK3 Manualul proprietarului

LG PK3 Manualul proprietarului
MANUAL DE UTILIZARE
Difuzor Portabil
Bluetooth
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs şi să-l
păstraţi la îndemână pentru a-l consulta şi pe viitor.
MODELE
PK3
PK3L
www.lg.com
Drepturi de autor © 2018 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.
2
Să începem
Informaţii pentru
siguranţă
1
Să începem
PRECAUŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
PRECAUŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ
PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR.
PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
cest bliț fulgerător cu simbolul
A
săgeții încadrat într-un triunghi
echilateral are ca scop alertarea
utilizatorului cu privire la prezența
unei tensiuni periculoase neizolate
în interiorul produsului, care ar putea
avea o magnitudine suficientă pentru
a reprezenta risc de electrocutare
pentru persoane.
emnul de exclamare încadrat
S
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul cu
privire la prezența unor instrucțiuni
importante de operare și întreținere
(service) în documentația care
însoțește produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
PRECAUŢIE: Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picurare sau stropire), iar pe el nu trebuie
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.
ATENŢIE: Nu instalați acest echipament într-un
spațiu restrâns, cum ar fi un compartiment de cărți
sau o unitate similară.
PRECAUŢIE: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată
în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică).
Acest produs poate să nu funcționeze datorită
șocului electric.
PRECAUŢIE: Pe aparat nu trebuie amplasate surse
de foc, cum ar fi lumânări aprinse.
PRECAUŢIE: Nu blocați orificiile de ventilație.
A se instala în conformitate cu instrucțiunile
producătorului.
Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea și o funcţionare optimă a produsului,
precum și de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie blocate prin așezarea produsului
pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă
suprafață similară. Acest produs nu va fi plasat întrun obiect de mobilier, cum ar fi un dulap pentru
cărţi sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
Să începem
PRECAUŢIE cu privire la cablul de alimentare
Conectorul de alimentare este dispozitivul de
deconectare. În caz de urgență, sursa de alimentare
trebuie să rămână ușor accesibilă.
Nu supraîncărcaţi prizele. Prizele supraîncărcate,
prizele şi cablurile slăbite sau deteriorate,
prelungitoarele, cablurile de alimentare uzate,
deteriorate sau cu izolaţia ruptă sunt periculoase.
Oricare dintre aceste situaţii poate provoca
electrocutare sau incendiu. Examinaţi periodic cablul
aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateţi-l din
priză, nu mai utilizaţi aparatul şi înlocuiţi cablul cu
unul identic, dintr-un centru de întreținere autorizat.
Protejaţi cablul de alimentare împotriva abuzurilor de
ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea
de noduri, prinderea la o uşă sau călcarea sa. Acordați
o atenție deosebită conectorilor, prizei de perete și
punctului în care cablul iese din dispozitiv.
NOTIFICARE: Pentru informații privind marcajele de
siguranță, inclusiv identificarea produsului şi valorile
nominale pentru alimentarea cu energie electrică,
consultați eticheta principală din partea de jos sau din
spate a aparatului.
PRECAUŢIE Atunci când utilizați acest produs în
mediile cu umiditate scăzută
yy Poate cauza electricitate statică în mediile cu
umiditate redusă.
yy Este recomandată utilizarea acestui produs după
atingerea oricărui obiect din metal care conduce
electricitatea.
1
Să începem
Verificați pagina specificată a acestui manual de
utilizare pentru a vă asigura cerințele curente.
3
4
Să începem
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
1
Să începem
Cum să îndepărtați în siguranță bateriile
sau setul de baterii din echipament: Pentru a
îndepărta bateriile vechi sau setul de baterii, urmați
înstrucțiunile de asamblare, în ordinea inversă. Pentru
a preveni contaminarea mediului și punerea în pericol
a sănătății umane și/sau animale, bateriile vechi sau
setul de baterii trebuie introduse într-un recipient
adecvat, în punctele de colectare desemnate. Nu
aruncați bateriile sau setul de baterii împreună cu alte
deșeuri. Este recomandat să utilizați soluții locale,
sisteme gratuite de rambursare a bateriilor sau a
seturilor de baterii, (posibil să nu fie disponibile în
zona dvs.). Bateriile sau setul de baterii nu trebuie
expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau
altele asemănătoare.
Simboluri
~
0
Se referă la curentul alternativ (AC).
Se referă la curentul direct (DC).
Se referă la echipamentul de clasă II.
1
Se referă la stand-by.
!
Se referă la ”PORNIT” (alimentare).
Se referă la voltajul periculos.
Cuprins
5
Cuprins
1
1
Să începem
3
Depanarea
2
6
6
7
8
Informaţii pentru siguranţă
Caracteristici unice
Introducere
Față
Spate
22
Depanarea
4
Anexă
2
Funcţionarea
23
23
24
Mărci comerciale şi Licenţe
Manevrarea aparatului
Specificaţii
9
9
9
10
11
11
11
11
12
13
14
15
15
16
Încărcarea difuzorului
– Încărcați cu adaptorul AC
– Verificarea statusului bateriei
– Verificarea stării bateriei
Operaţiuni de bază
– Utilizarea butonului de pornire
– Conexiune Bluetooth
– Starea LED-ului Bluetooth
– Ghid de funcționare simplu
Funcție Handsfree
Comandă vocală
Efect sonor
– Setarea efectului sonor
Pentru a asculta muzică de la dispozitivul
extern
Utilizează tehnologia wireless BLUETOOTH®
– Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele
BLUETOOTH
Asocierea mai multor telefoane
Alte funcții
– Resetare
– Avertizare Oprire automată
17
17
19
21
21
21
2
3
4
6
1
Să începem
Caracteristici unice
Introducere
Oprire automată
Simboluri utilizate în acest manual
Să începem
Această unitate se poate închide automat pentru a
reduce consumul de energie. (Pagina 21)
Intrare Portabil
Ascultarea muzicii de pe dispozitivul portabil.
(Smart phone , Notebook, etc.)
BLUETOOTH®
Ascultați muzica stocată pe dispozitivul dvs.
Bluetooth.
,,Notă
Indică notele speciale şi caracteristicile de funcţionare.
>>Precauţie
Indică precauţiile pentru a preveni posibilele
deteriorări din cauza folosirii excesive.
>>Precauţie
Rezistent la apă (IPX7)
Acest difuzor este rezistent la apă în
conformitate cu IPX7.
IPX7 este Rezistent la apă de până la 1 metru timp
de 30 de minute. Difuzorul este un difuzor fără fir
rezistent la apă, dar poate fi deteriorat.
Evitați cazurile de mai jos.
yy Nu folosiți unitatea sub apă sau alte lichide.
yy Atunci când nu folosiți aparatul, închideți
capacul portului în mod sigur.
yy Dacă portul este expus la apă, ștergeți-l cu o
cârpă moale uscată. Uscați-l complet înainte
de a utiliza difuzorul.
yy Porturile nu sunt rezistente la apă. Asigurațivă că închideți bine capacul portului.
Consultați imaginea de mai jos.
-- Poziționați capacul portului pe a și
apăsați-l bine pe b.
Rezistența la apă a sistemului se bazează pe
măsurătorile noastre în condițiile descrise în acest
manual. Rețineți că defecțiunile survenite ca urmare
a imersiei în apă cauzată de utilizarea incorectă
a sistemului de către client nu sunt acoperite de
garanție.
Să începem
7
Față
c
f
g
d
e
1
Să începem
b
a
h
i
j
k
l
Enhanced
Bass
a Bateria LED
b LED-ul de putere
c Bluetooth LED
d ENHANCED BASS LED
e Microfon
h P
Dați volumul mai încet.
i O
Da volumul mai tare.
j N
f 1
Pornire/Oprire: Apasă-l.
- Redă, întrerupe sau redirecționează redarea în
modul Bluetooth. (Pagina 12)
g j
- Recepționează un apel pe dispozitivul
Bluetooth. (Pagina 13)
- Adaugă un dispozitiv Bluetooth pentru
asocierea cu mai multe telefoane. (Apasa si tine
apasat j)
Dacă apăsați butonul j, dispozitivul Bluetooth
conectat anterior va fi deconectat.
Selectați „LG-PK3 (XX)” în lista de dispozitive
din setarea Bluetooth a dispozitivului conectat
pentru conexiunea mai multor telefoane.
- Trece la modul Bluetooth în modul portabil.
(Apăsaţi j)
* Când conectați cablul portabil, funcția este
schimbată în mod portabil
-Dezactivează sunetul de pe dispozitivul portabil.
k .
Utilizați comanda vocală a dispozitivului
dumneavoastră inteligent. (Pagina 14)
l ENHANCED BASS
Modifică efectul sonor. (Pagina 15)
8
Să începem
Spate
1
Să începem
a
b
a Port acoperă
b DC IN
Port USB pentru încărcare
c
d
ORT.IN
cP
Ascultați muzică de pe dispozitivul
dumneavoastră portabil.
d Buton RESET
Funcţionarea
Încărcarea difuzorului
Încărcați cu adaptorul AC
Acest difuzor folosește acumulatorul încorporat.
Înainte de utilizare, încărcați bateria conectând
adaptorul AC.
1. Conectați cablul USB furnizat la adaptorul AC.
2. Conectați cablul USB la portul USB al difuzorului.
Verificarea statusului bateriei
Atunci când bateria difuzorului se încarcă, puteți
verifica starea de încărcare prin LED-ul bateriei.
LED
Green
Green
Descriere
Off
Off
Bateria este complet încărcată.
Verde Deconectat
Red
2
Bateria se încarcă.
Roșu
Red
,,Notă
yy Dacă ascultați muzică în timpul încărcării, va
dura mai mult încărcarea.
yy Când difuzorul nu se încarcă prin
supraîncălzire, LED-ul bateriei pornește
alternativ roșu și chihlimbar.
Și încărcarea este oprită.
,,Notă
Timpul de funcţionare este de aprox. 12 ore. Se
bazează pe presupunera că bateria este complet
încărcată, că aparatul funcționează continuu la
un volum de 50% și că funcția egalizatorului fost
oprită. Poate varia în funcție de starea bateriei și
de condițiile de funcționare.
>>Precauţie
Adaptorul AC nu este furnizat.
Este recomandat să folosiți un adaptor de
5 V AC aprobat de LG Electronics Inc. (de peste
1,8 A) la acest difuzor datorită pericolului de
explozie. Dacă nu folosiți adaptorul recomandat,
încărcarea nu se poate realiza sau încărcarea
poate fi diferită.
yy Când bateria difuzorului este încărcată
complet, LED-ul bateriei se aprinde verde timp
de 15 secunde și apoi se stinge.
Funcţionarea
3. Conectați cablul AC la o priză AC.
(Nu este furnizat)
9
10 Funcţionarea
Verificarea stării bateriei
Dacă alimentarea este pornită, puteți verifica starea
de încărcare apăsând butonul 1 timp de 2 secunde.
Apoi, indicatorul LED al bateriei se va schimba în
funcție de starea de încărcare a bateriei.
LED
2
Green
Funcţionarea
Green
Verde
Green
Amber
Amber
Amber
Chihlimbariu
Red
Red
Red
Roșu
Descriere
LED-ul bateriei
se aprinde în
culoarea verde.
LED-ul bateriei
se aprinde
în culoarea
chihlimbarie.
LED-ul bateriei
clipește roșu și
emite un sunet.
Stare
70 %
10 %
70
10 %
%
10 %
70 %
%
10
10 %
10 %
,,Notă
yy LED-ul bateriei se aprinde timp de 3 secunde,
după ce butonul 1 este apăsat timp de 2
secunde.
yy Verificarea stării bateriei nu este bifată atunci
când difuzorul se încarcă.
Funcţionarea
Operaţiuni de bază
11
Starea LED-ului Bluetooth
Verificați dacă LED-ul Bluetooth clipește înainte de a
conecta dispozitivul Bluetooth.
Utilizarea butonului de pornire
2
Funcţionarea
LED
Pornire/Oprire
Apăsați 1 butonul. Conexiune Bluetooth
Stare
Descriere
LED-ul Bluetooth
clipeşte în
asociere cu
sunetul.
Caută dispozitivul
Bluetooth.
LED-ul Bluetooth
se aprinde în
asociere cu
sunetul.
Dispozitivul
Bluetooth este
conectat.
LG-PK3(XX)
,,Notă
yy În modul portabil, LED-ul Bluetooth se
oprește.
Redați muzica dorită pe dispozitivul Bluetooth. După
asociere, puteți controla redarea utilizând butoanele
de pe unitate. (Paginile 12, 17-18)
yy După de coordonarea este realizată, nu
trebuie să o realizați din nou chiar dacă opriți
această unitate.
12 Funcţionarea
Ghid de funcționare simplu
Funcţie
2
Instrucţiuni elementare
Stare
Apăsați 1 butonul.
LED-ul de pornire se aprinde odată cu
sunetul.
Oprire
Apăsați 1 butonul.
LED-ul de pornire se stinge cu sunetul.
Asocierea Bluetooth
Când LED-ul Bluetooth clipește,
selectați LG-PK3 (XX) din lista
dispozitivelor de pe dispozitivul
dumneavoastră Bluetooth.
LED-ul Bluetooth se aprinde în asociere
cu sunetul.
Funcţionarea
Pornit
Ţineţi apăsat j pentru 2 secunde
pentru a adăuga un alt dispozitiv
Bluetooth.
Asocierea mai multor
telefoane
yy Când căutați un alt dispozitiv, toate
dispozitivele Bluetooth conectate
vor fi deconectate.
yy Selectați „LG-PK3 (XX)” în lista de
dispozitive din setarea Bluetooth
a dispozitivului conectat pentru
conexiunea mai multor telefoane.
În timpul căutării unui alt dispozitiv,
LED-ul Bluetooth clipeşte. După
împerechere, LED-ul Bluetooth rămâne
alb, asociat cu sunetul.
Control volum
Apăsați P sau O.
Când unitatea atinge volumul maxim,
puteți auzi un semnal sonor.
Redare / Pauză
Apăsaţi N.
-
Salt înainte
Apăsați N de două ori.
-
Salt înapoi
Apăsați N de trei ori.
-
Mâini libere
Apăsaţi N.
Primiți și deconectați un apel.
Inițializare Bluetooth
Ţineţi apăsat j timp de 7 secunde.
LED-ul de alimentare și Bluetooth
clipește de 4 ori. Apoi unitatea este
oprită în mod automat.
,,Notă
yy Puteți regla redarea sau volumul utilizând dispozitivul dvs. Bluetooth.
yy După ce porniți Bluetooth, trebuie să vă reconectați la dispozitivul Bluetooth. (În cazul dispozitivelor iOS,
încercați să vă reconectați la dispozitivul Bluetooth după ștergerea conexiunii existente de pe dispozitivul
Bluetooth.)
Funcţionarea
Funcție Handsfree
Puteți recepționa apelul primit pe dispozitivul
dumneavoastră Bluetooth la această unitate.
Conectaţi unitatea la un dispozitiv Bluetooth.
13
,,Notă
yy Numai smartphone-ul este disponibil pentru
a utiliza această funcție.
yy Pentru a ajusta volumul apelurilor, apăsați
butoanele P, O de pe aparat.
yy La unele dispozitive Bluetooth, atunci când
este recepționat un apel, ar putea suna cu
tonul de apel încorporat. (de exemplu, la
dispozitivele iOS). Tonul de apel încorporat nu
este reglabil.
yy Dacă conectați apelul între un dispozitiv
Bluetooth multiplu asociat, funcția hands
free funcționează incorect.
Funcţie
Instrucţiuni
elementare
yy Puteți utiliza această funcție, chiar dacă
treceți în modul portabil în timp ce sunteți
conectat prin Bluetooth.
yy Pentru a utiliza acest mod, unele dispozitive
Bluetooth trebuie schimbate la modul difuzor
în modul apel. (de ex. dispozitivele iOS)
Primiți un apel.
Apăsaţi N.
Încheiați un apel.
Apăsaţi N.
Respingeți un apel.
Țineți apăsat N
pentru 2 secunde.
Comutați între difuzor și
dispozitivul Bluetooth în
timpul unui apel.
(Difuzordispozitiv
Bluetooth)
yy Dacă primiți un apel utilizând butonul
de conversație de pe telefon, acesta va
fi conectat la apelul pe telefon. (Doar pe
dispozitivele iOS)
Țineți apăsat N
pentru 2 secunde.
yy Dacă nu doriți să utilizați această funcție,
dezactivați setarea Bluetooth de pe telefonul
dumneavoastră. Pentru a utiliza acest mod
conectați din nou Bluetooth.
Funcţionarea
yy În modul de asociere multiplă, puteți primi
apeluri pe difuzor doar de pe unul dintre
dispozitivele conectate.
2
14 Funcţionarea
Comandă vocală
Pentru a acționa comanda vocală a smartphoneului dumneavoastră puteți vorbi prin microfonul
difuzorului utilizând aplicația de comandă vocală sau
Siri.
,,Notă
2
Asigurați-vă că utilizați dispozitivul inteligent
care are comandă vocală.
,,Notă
yy Când limita de timp pentru comanda vocală
a fost depășită pe dispozitivele inteligente,
această funcție se anulează automat
Funcţionarea
yy Este recomandat să utilizați aplicația Google
(Asistent Google, Google Now etc.) atunci
când vă bucurați de această funcție utilizând
dispozitivul Android. Aplicația Google este
furnizată de Google. Este posibil ca unele
dintre locații să nu fie acceptate de Politica
Google.
yy Dacă doriți să anulați modul de comandă
vocală, apăsați din nou butonul . atunci
când această funcție se activează.
yy Pentru mai multe informații, consultați
aplicația de comandă vocală sau Siri.
yy Vorbind la un microfon apropiat veți crește
rata de succes.
yy Este posibil să nu funcționeze în funcție de
dispozitivul Bluetooth.
1. Conectați difuzorul la dispozitivul inteligent prin
Bluetooth.
2. Apăsați butonul . pentru a activa comanda
vocală a dispozitivului dvs. inteligent.
3. Activați aplicația de comandă vocală după cum
urmează.
-- Android O/S: Selectați aplicația de comandă
vocală.
-- iOS O/S: Siri se activează automat.
4. Faceți o solicitare pentru aplicația de comandă
vocală sau pentru Siri prin microfonul difuzorului.
Funcţionarea
15
Efect sonor
Efectul sonor este reglat optim de către compania audio ultra-performantă MERIDIAN din Marea Britanie.
Tehnologia MERIDIAN oferă un câmp sonor vast și frecvențe joase bogate.
Puteți selecta un efect sonor pe care îl doriți, Enhanced Bass (bas îmbunătățit) sau Standard (standard) cu
ajutorul butonului ENHANCED BASS.
2
Funcţionarea
Setarea efectului sonor
Pornire /
LED
Funcție
Enhanced
Bass
Bass amplificat
Enhanced
Bass
Standard
Oprire
Descriere
Vă puteți bucura de câmp întins de sunet și de bas bogat, cu
accent pe bas și caldura muzicii.
-- Basul intensificat este mult mai eficient pentru muzică cu bas.
Vă puteți bucura de un sunet pur și natural.
,,Notă
yy Când reporniți difuzorul, ultima opțiune utilizată va fi activată.
yy Când selectați efectul de sunet "Standard" sau "Bass amplificat", vă puteți bucura de sunet superior cu
tehnologia MERIDIAN.
yy Din cauza reglajului fin al sunetului pentru a oferi un sunet optim de înaltă calitate, ar putea fi o mică
diferență între modurile efectului sonor.
16 Funcţionarea
Pentru a asculta muzică
de la dispozitivul extern
Unitatea poate fi utilizată pentru a asculta muzică de
pe multe tipuri de dispozitive externe.
1. Conectați dispozitivul extern la conectorul
PORT.IN (3,5 mm) al unității.
2. Porniți alimentarea prin apăsarea butonului 1.
3. Porniţi dispozitivul extern şi începeţi redarea.
,,Notă
yy Când conectați cablul portabil, funcția se
schimbă la modul portabil automat.
yy În modul Portabil, difuzorul limitează
conexiunea Bluetooth pentru a preveni
conexiunea Bluetooth neintenționată.
2
Funcţionarea
yy Dacă butonul j este apăsat în timp ce acest
mod este activat, acesta va trece în modul
Bluetooth.
Cablu stereo
de 3,5 mm (Nu
este furnizat)
Funcţionarea
Utilizează tehnologia
wireless BLUETOOTH®
Despre BLUETOOTH
Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir
pentru conectarea cu rază scurtă.
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir
Bluetoothpoate fi operat prin intermediul Cascade în
cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth.
Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele BLUETOOTH
Cuplarea unității dvs. și a dispozitivului
BLUETOOTH
Înainte de a începe procedura de conectare, asiguraţivă că funcţia Bluetooth este activată în aparatul
dumneavoastră Bluetooth. Consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se
realizează operaţiunea de conectare, nu mai este
nevoie să o efectuaţi din nou.
1. Porniți unitatea, apoi LED-ul Bluetooth clipește
cu sunetul.
yy Dispozitive disponibile: smartphone, notebook, etc.
yy Versiune: 4.2
yy Codec: SBC, AAC, AptX
Profiluri BLUETOOTH
Pentru a utiliza tehnologia fără fir Bluetooth ,
dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite
profiluri. Această unitate este compatibilă cu
următoarele profile.
A2DP (Profil de Distribuție Audio Avansat)
HFP (Profil mâini libere)
2. Operați dispozitivul Bluetooth și efectuați
operația de asociere. Atunci când căutați această
unitate cu dispozitivul Bluetooth, o listă a
dispozitivelor găsite poate apărea pe afișajul
dispozitivului Bluetooth în funcție de tipul de
dispozitiv Bluetooth. Unitatea dumneavoastră
apare ca „LG-PK3 (xx)”.
Bluetooth
Pornit
LG-PK3(XX)
2
Funcţionarea
Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea
interferează cu altă undă electronică sau conectaţi
Bluetooth în alte camere.
17
18 Funcţionarea
3. Selectați „LG-PK3 (xx)”.
LG-PK3(XX)
,,Notă
yy Când folosiți tehnologia Bluetooth, trebuie
să realizați o conexiune între unitate și
dispozitivul Bluetooth cât mai aproape posibil
și păstrați distanța.
Cu toate acestea, este posibil să aveți
probleme în următoarele cazuri:
-- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil
să nu puteți utiliza funcția Bluetooth.
2
,,Notă
Funcţionarea
yy XX reprezintă ultimele două cifre ale adresei
Bluetooth. De exemplu, dacă unitatea
dvs. are o adresă Bluetooth, cum ar fi
9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea „LG-PK3 (08)”
pe dispozitivul Bluetooth.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
asociere. Introduceți codul PIN (0000) după
cum este necesar.
4. Când această unitate este conectată cu succes
la dispozitivul dumneavoastră Bluetooth, LED-ul
Bluetooth va porni sunetul.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență ca tehnologia Bluetooth, cum
ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN fără
cablu.
yy Dacă conexiunea Bluetooth nu funcționează
bine, mergeți la pasul 1 din „Cuplarea unității
dvs. și a dispozitivului BLUETOOTH” și încercați
din nou.
yy Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care
există interferenţe cu alte aparate electronice.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil să
nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Vă puteți bucura de funcția Bluetooth,
utilizând smartphone-ul, notebook-ul etc.
yy Cu cât este mai mare distanța dintre unitate
și dispozitivul Bluetooth, cu atât este mai
redusă calitatea sunetului.
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când unitatea este oprită sau dispozitivul
Bluetooth este departe de unitate.
5. Ascultați muzică.
Pentru a reda o muzică stocată pe dispozitivul
dumneavoastră Bluetooth, consultați ghidul
de utilizare al dispozitivului dumneavoastră
Bluetooth.
yy Atunci când este întreruptă conexiunea prin
Bluetooth, conectați din nou dispozitivul
Bluetooth la unitate.
yy Conexiunea Bluetooth va fi menținută când
schimbați funcția Bluetooth cu altele.
yy Când conectaţi un dispozitiv Bluetooth
(dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau
când operaţi dispozitivul, nivelul volumului
poate fi sincronizat cu celălalt.
yy Când unitatea nu este conectată, LED-ul
Bluetooth va clipi.
yy Când utilizați funcția Bluetooth, reglați
volumul la un nivel corespunzător pe
dispozitivul Bluetooth.
Funcţionarea
Asocierea mai multor
telefoane
Unitatea poate fi conectată la 2 dispozitive
Bluetooth în același timp.
19
4. Selectați „LG-PK3 (XX)” în lista de dispozitive de
pe dispozitivul Bluetooth anterior.
LG-PK3(XX)
Asocierea cu două dispozitive
2. Pentru a conecta alt dispozitiv Bluetooth, țineți
apăsat butonul j timp de 2 secunde.
2 secunde
-- După aceasta, LED-ul Bluetooth clipeşte în
asociere cu sunet. Unitatea trece în modul de
asociere multiplă.
-- Dispozitivele conectate anterior vor fi
deconectate cu un semnal sonor.
,,Notă
Pasul 2 este necesar doar pentru prima
conexiune. Nu este nevoie să reluați procedura
pentru următoarea conexiune.
3. Selectați "LG-PK3 (XX)" din lista dispozitivelor de
pe un alt dispozitiv Bluetooth.
LG-PK3(XX)
-- Apoi difuzorul se conectează cu un alt dispozitiv
Bluetooth.
-- Și LED-ul Bluetooth al unității este pornit.
-- Apoi, difuzorul este conectat la 2 dispozitive
Bluetooth.
5. Când conectarea la 2 dispozitive Bluetooth
a reușit, o puteți verifica pe fiecare dispozitiv
Bluetooth.
PAIRED
2
Funcţionarea
1. Conectaţi unitatea la un dispozitiv Bluetooth.
(Pagina 17-18)
20 Funcţionarea
,,Notă
yy Puteţi conecta această unitate la maxim
2 dispozitive Bluetooth simultan, în acelaşi mod
descris mai sus.
yy Asocierea multiplă este acceptată doar pe
dispozitivele Android. (Asocierea multiplă poate
să nu fie acceptată în funcție de specificațiile
dispozitivului conectat.)
2
Funcţionarea
yy Chiar dacă acest difuzor poate fi conectat
la 2 dispozitive Bluetooth, nu puteți reda și
controla muzica utilizând simultan 2 conexiuni
Bluetooth. Opriți muzica dacă doriți să redați
cealaltă conexiune Bluetooth.
yy Dispozitivele Bluetooth amovibile/detașabile
(de ex.: dongle etc.) nu acceptă asocierea mai
multor telefoane.
yy După conexiunea multiplă, este nevoie de
puțin timp pentru redarea muzicii în funcție de
dispozitivele Bluetooth.
yy În caz de asociere multiplă, două dispozitive
Bluetooth nu pot fi conectate în mod automat.
Doar un dispozitiv Bluetooth va fi conectat
automat la difuzor. Celălalt dispozitiv trebuie
conectat manual.
yy Dacă ieșiți din aria de acoperire a Bluetoothului fără a deconecta Bluetooth-ul, este posibil
să dureze câteva minute pentru a conecta alte
dispozitive Bluetooth. Dar după oprire și pornire,
puteți conecta alte dispozitive Bluetooth fără a
mai aștepta.
yy Dacă încercați să asociați un nou dispozitiv
Bluetooth atunci când sunt deja conectate
2 dispozitive Bluetooth, acest difuzor se va
deconecta automat de la toate dispozitivele
Bluetooth.
yy În cazul asocierii mai multor dispozitive,
comenzile vocale nu sunt acceptate.
Funcţionarea
Alte funcții
Resetare
În cazul în care unitatea se blochează din cauza
defecțiunii, apăsați butonul de resetare RESET
folosind un obiect de tipul unui ac. Apăsați butonul
1 pentru a încerca să porniți din nou difuzorul.
21
Avertizare Oprire automată
Dacă nu redați muzică și nu apăsați butonul timp de
15 minute în modul Bluetooth, unitatea se oprește în
mod automat. Sau, dacă nu se operează niciun buton
timp de 6 ore în modul de intrare portabil, unitatea se
oprește în mod automat.
2
Funcţionarea
,,Notă
Caracteristica Resetare nu funcționează în
timpul încărcării.
22 Depanarea
Depanarea
Problema
Cauze & Remedieri
Nu există curent.
yy Bateria este descărcată. Reîncărcați bateria.
yy Conectați unitatea la sursa de curent fără adaptorul AC.
yy Volumul unităţii sau dispozitivului dvs. inteligent este setat la minim. Verificaţi şi
reglaţi volumul unităţii sau volumul dispozitivului Bluetooth.
Fără sunet sau
distorsiune de sunet.
3
yy Când utilizaţi un aparat extern la volum mare, calitatea sunetului se poate
deteriora. Micşoraţi volumul dispozitivelor.
yy Dacă utilizaţi unitatea în alte scopuri decât pentru a asculta muzică, calitatea
sunetului poate scădea sau este posibil ca unitatea să nu funcţioneze
corespunzător.
Depanarea
yy Opriți și reporniți Bluetooth pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth, apoi
încercați din nou să efectuați asocierea.
Asocierea Bluetooth nu
funcţionează bine.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră Bluetooth este pornit.
yy Îndepărtați obstacolul dintre dispozitivul Bluetooth şi unitate.
yy În funcţie de tipul dispozitivului Bluetooth sau al mediului înconjurător, este
posibil ca dispozitivul dumneavoastră să nu fie asociat cu unitatea.
yy Dacă bateria este complet încărcată, informațiile Bluetooth pot fi șterse.
Setările anterioare pot să nu fie salvate când unitatea este oprită.
Unitatea nu operează
normal.
yy În cazul unei defecțiuni, vă rugăm să folosiți aparatul într-o locație
corespunzătoare unde temperatura sau umiditatea nu sunt foarte ridicate sau
scăzute.
yy În cazul supraîncărcării, indicatoarele de alimentare și LED-urile Bluetooth
clipesc alb. Opriți alimentarea și porniți aparatul din nou.
Soluţiile de mai sus nu
funcţionează.
yy Apăsați butonul de RESET a difuzorului utilizând un obiect de tipul unui ac.
(Pagina 21)
Anexă 23
Mărci comerciale şi
Licenţe
Manevrarea aparatului
Când se transportă aparatul
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Marca figurativă și siglele Bluetooth® sunt mărci
comerciale deținute de către Bluetooth SIG, Inc.
și utilizarea acestor mărci de către LG Electronics
este sub licență înregistrată.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale sunt
cele ale proprietarilor respectivi.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
yy Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea unității.
yy Ştergerea cu o presiune prea mare poate deteriora
suprafaţa.
yy Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material plastic
să vină în contact cu unitatea un timp îndelungat.
Curăţarea aparatului
4
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi
alcoolul, benzina sau diluantul, deoarece acestea ar
putea deteriora suprafața unității.
Anexă
24 Anexă
Specificaţii
General
Cerințe de energie
5 V 0 1,8 A (adaptor AC)
Baterie reîncărcabilă încorporată
Consum de energie
Studiaţi eticheta principală de pe unitate.
Dimensiuni (L x H x D)
Aproximativ 220 mm X 129 mm X 119 mm Temperatura de operare
De la 5° C la 35° C
Umiditatea de operare
De la 5 % la 60 %
Rezistent la apă
IPX7
Intrări
PORT. IN
0,5 Vrms (jack stereo de 3,5 mm)
Baterie
4
Capacitate baterie
3,7 Vdc, 5200 mAh (Tip)
Anexă
3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)
Timpul de funcţionare este
de aproximativ 12 ore.
Poate varia în funcție de statusul bateriei și de condițiile de funcționare.
Timp de încărcare
Mai puțin de 4 ore (cu adaptor AC).
Poate varia în funcție de condițiile bateriei sau funcționarea.
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement