LG SJ3 Owner's manual

LG SJ3 Owner's manual
MANUAL DE UTILIZARE
Bară de sunet
wireless
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza
aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
MODEL
SJ3 (SJ3, SPJ4B-W)
MFL69740084
www.lg.com
Drepturi de autor © 2017-2019 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.
1904_Rev02
2
Să începem
Informaţii privind
siguranţa
1
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE
CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU
LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul săgeţii
încadrat într-un triunghi echilateral
este destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unei tensiuni
periculoase neizolate în interiorul
produsului, care ar putea avea o
valoare suficientă pentru a constitui
un risc de electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul cu
privire la prezenţa unor instrucţiuni
importante de operare şi întreţinere
(service) în documentaţia care
însoţeşte produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu
apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie aşezate
obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament într-un
spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element
similar.
ATENŢIE : Nu utilizaţi produse cu tensiune ridicată
în jurul acestui produs. (de ex., paletă electrică antiinsecte) Acest produs se poate defecta din cauza
şocului electric.
ATENŢIE: Pe aparat nu trebuie amplasate surse de
foc, cum ar fi lumânări aprinse.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se instala în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea şi o funcţionare optimă a produsului,
precum şi de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe
o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o
bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
Să începem
PRECAUȚIE privind cablul de alimentare
NOTĂ: Pentru informațiile de siguranță inclusiv
identificarea produsului și valorile energiei electrice de
alimentare, consultați eticheta principală de pe partea
de jos sau altă suprafață a produsului.
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a
ansamblului bateriilor din aparat: Scoateţi bateria
veche sau ansamblul bateriilor, urmaţi paşii în ordine
inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea
mediului şi posibilele pericole pentru sănătatea
oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria veche în
recipientul corespunzător de la punctele de colectare
desemnate. Nu aruncaţi bateriile sau acumulatorul
împreună cu deşeurile menajere. Se recomandă să
utilizaţi sistemele locale, de rambursare gratuită
pentru baterii şi acumulatori. Bateria nu trebuie
expusă la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc
sau similare.
1
Să începem
Fișa de alimentare reprezintă dispozitivul de
deconectare. Trebuie să se asigure în permanență
accesul imediat la fișa de alimentare în caz de
urgență. Consultați pagina de specificații din
prezentul manual de utilizare pentru a vă asigura că
sunt respectate cerințele actuale. Nu suprasolicitați
prizele de perete. Prizele de perete suprasolicitate,
desprinse sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile
de alimentare deteriorate și cablurile a căror izolație
este deteriorată sau fisurată sunt periculoase. Toate
acestea prezintă risc de electrocutare sau incendiu.
Verificați periodic cablul dispozitivului dumneavoastră
și, dacă apar defecte sau urme de deteriorare,
scoateți-l din priză, întrerupeți utilizarea dispozitivului
și asigurați înlocuirea cablului cu o piesă de schimb
identică la un centru de service autorizat. Protejați
cablul de alimentare de abuzurile fizice sau mecanice,
cum ar fi răsucirea, îndoirea, ciupirea, prinderea în
tocul ușii sau călcarea în picioare a acestuia. Verificați
cu deosebită atenție fișele, prizele de perete și
punctul de ieșire al cablului din dispozitiv.
3
4
Să începem
Simboluri
~
1
0
Se referă la curentul alternativ (AC).
Se referă la curentul direct (DC).
Să începem
Se referă la echipamentul de clasă II.
1
Se referă la stand-by.
!
Se referă la ”PORNIT” (alimentare).
Se referă la voltajul periculos.
Cuprins
5
Cuprins
1
Să începem
3
Operare
2
6
6
6
7
8
8
9
10
Informaţii privind siguranţa
Caracteristici unice
Introducere
– Simboluri utilizate în acest manual
Telecomandă
Panoul frontal
Panoul din spate
Despre starea LED
Instalarea barei de sunet
17
17
17
17
17
18
18
19
20
20
2
Conectare
11
12
12
12
14
14
14
15
15
15
16
Conectarea subwooferului wireless
Conexiuni la televizor
– Folosirea unui cablu OPTIC
– LG Sound Sync (Sincronizare sunet LG)
Conectarea echipamentului opţional
– Conexiune OPTICAL In
– Conexiune INTRARE PORTABIL
– Conexiune USB
– Dispozitive USB compatibile
– Cerinţe pentru dispozitivele USB
– Fişier care poate fi redat
24
24
24
24
Operaţiuni de bază
– Funcţionare USB
Alte operaţiuni
– Oprirea temporară a sunetului
– Utilizarea telecomenzii
– OPRIRE AUTOMATĂ
– AUTO POWER pornit/oprit
– Comutarea automată a funcţiei
Utilizarea tehnologiei Bluetooth®
– Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele
Bluetooth
Utilizarea aplicaţiei Bluetooth
– Instalarea aplicaţiei
„Music Flow Bluetooth” pe
dispozitivul dvs. Bluetooth
– Activarea funcţiei Bluetooth prin aplicaţia
„Music Flow Bluetooth”
Ajustarea sunetului
– Setarea efectului de sunet
– Reglați setările nivelului difuzorului.
– Mod de noapte
4
Depanare
25
25
26
27
Depanare
– Generalităţi
– Observații pentru folosirea wireless-ului
– NOTE pentru eliberarea modului Demo
5
Anexă
28
29
30
30
Mărci comerciale şi licenţe
Specificaţii
Întreţinere
– Manevrarea aparatului
22
22
22
1
2
3
4
5
6
1
Să începem
Să începem
Caracteristici unice
Introducere
Închidere automată
Simboluri utilizate în acest
manual
Această unitate se poate închide automat pentru a
reduce consumul de energie.
Intrare Portabil
Ascultarea muzicii de pe dispozitivul portabil.
(MP3 player, Notebook, Smartphone etc.)
LG Sound Sync
(Sincronizare sunet LG)
volumul sonorului acestei unităţi se reglează prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care
este compatibilă cu sistemul de LG Sound Sync.
BLUETOOTH®
Ascultă muzica stocată pe dispozitivul
dumneavoastră Bluetooth.
Redare USB
Ascultă muzica stocată pe dispozitivul dvs. USB.
,,Notă
Indică notele speciale şi caracteristicile de funcţionare.
>>Precauţie
Indică precauţiile pentru a preveni posibilele daune
din cauza abuzului.
Să începem
Telecomandă
7
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Pornire) : Unitatea trece în starea PORNIT sau
OPRIT.
F : Selectează funcţia şi sursa de intrare.
STANDARD : selectează sunetul standardizat.
CINEMA : Selectează sunetul surround cinematic.
VOL o/p : Reglează volumul difuzorului.
(Dezactivare sunet) : Dezactivează sunetul.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
C/V (Omitere/Căutare) :
- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secţiune în cadrul unui fişier.
dM (Redare/pauză) : Începe redarea. /Întrerupe
redarea.
NIGHT ON/OFF :
- Porneşte sau opreşte modul de noapte.
- Controlează unitatea cu ajutorul telecomenzii
televizorului. (Consultaţi pagina 17).
Înlocuirea bateriilor
WOOFER LEVEL o/p : Reglează nivelul sunetului
pentru Subwoofer.
AUTO POWER ON/OFF :
- Porneşte sau opreşte funcţia AUTO POWER.
(Consultaţi pagina 18.)
- Pornește sau oprește funcția de blocare a conexiunii
Bluetooth. (Consultaţi pagina 21)
Detaşaţi capacul bateriei aflat în partea din spate a
telecomenzii şi introduceţi bateriile cu simbolurile
şi aliniate corect.
1
Să începem
ASC : analizează proprietatea sunetului intrat și
furnizează sunetul optimizat pentru conținutul în
timp real.
8
Să începem
Panoul frontal
A
1
B
C
Să începem
G
DE F
A 1/! (Standby/Pornit)
F LED-ul de operare
B F (Funcţie)
Selectează funcţia şi sursa de intrare.
G Difuzoare
C p/o (Volum sunet)
Ajustează volumul difuzoarelor.
D LED Standby
Se aprinde în roşu pe modul standby.
E Senzor la distanță
Panoul din spate
A
B
A PORT.IN : Alimentare portabilă
B OPTICAL IN : Alimentare optică
C USB
C
G
Să începem
9
Despre starea LED
LED
Condiţie
Descriere
Funcţia OPTICAL este selectată.
OPTICAL LED clipește de două
ori și pornește.
Funcția LG Sound Sync (Optic) este
selectată.
LEDUL de la USB se aprinde.
Funcția USB este selectată.
LEDUL de la USB clipește.
Redare USB oprită temporar.
LED-ul Bluetooth pornește.
Coordonat cu dispozitivul Bluetooth.
LED-ul Bluetooth clipește.
Așteaptă conexiunea Bluetooth.
LEDURILE USB și Bluetooth se
aprind.
Funcția PORTABLE este selectată.
LEDURILE OPTICAL și USB se
aprind.
Funcția LG Sound Sync (Wireless) este
selectată.
,,Notă
yy Când apăsați orice buton, LED-ul standby (Roșu) de pe unitatea principală clipește.
yy Când apăsați butonul
(Mut), LED-ul standby (Roșu) clipește rar.
yy Când această unitate atinge volumul minim, LED-ul standby (Roșu) se aprinde timp de 2 secunde și
clipește rar.
yy Când unitatea atinge volumul maxim, LED-ul standby (Roșu) pornește timp de 2 secunde.
yy Atunci când apăsați continuu butonul (o/p), LEDUL de așteptare (roșu) clipește rapid.
Să începem
Pornește OPTICAL LED.
1
10 Să începem
Instalarea barei de
sunet
1
Să începem
Puteţi asculta sunetele prin conectarea aparatului la
celălalt dispozitiv: televizor, player de discuri Blu-ray,
player DVD etc.
Aşezaţi aparatul în faţa televizorului şi conectaţi-l la
dispozitivul la care doriţi. (Consultaţi pp.12 - 16)
>>Precauţie
yy Pentru a obţine cele mai bune performanţe
de conexiune wireless precum Bluetooth
sau subwoofer wireless, nu instalaţi unitatea
pe mobilier metalic, deoarece conexiunea
wireless comunică printr-un modul
poziţionat pe partea inferioară a unităţii.
yy Fiţi atenţi să nu zgâriaţi suprafaţa unităţii/
subwooferul atunci când le instalaţi sau
când le mutaţi.
Conectare
Conectarea
subwooferului wireless
11
1. Apăsați butonul Pairing de pe partea din spate a
subwooferului wireless.
Indicator LED subwoofer fără fir
Stare
Verde
(iluminează
intermitent)
Se încearcă conexiunea.
Verde
Conexiunea este realizată.
Roşu
Subwoofer-ul wireless se află în
modul standby sau conexiunea a
eșuat.
Oprit
(nicio afişare)
Cablul de alimentare al
subwooferului fără fir este
deconectat.
Setarea subwooferului fără fir pentru
prima dată
1. Conectaţi ştecărul subwooferului fără fir la priză.
2. Porniţi unitatea principală: Unitatea principală
şi subwooferul fără fir vor fi conectate în mod
automat.
-- LEDUL verde de pe partea din spate a
subwooferului wireless se aprinde.
Conectare manuală subwoofer fără fir
Atunci când conexiunea dvs. nu este finalizată, puteți
verifica dacă LEDUL de pe subwooferul wireless
este roșu și dacă subwooferul wireless emite sunet.
Pentru a remedia problema, urmaţi paşii de mai jos.
--
2
-- LEDUL verde din partea din spate a
subwooferului wireless clipește rapid.
2. Porniți unitatea principală.
3. Asocierea este finalizată.
-- LEDUL verde de pe partea din spate a
subwooferului wireless se aprinde.
,,Notă
yy Poate dura câteva secunde (dar poate
dura chiar mai mult) până când unitatea şi
subwooferul încep să comunice între ele.
yy Cu cât unitatea şi subwoofer-ul sunt mai
apropiate, cu atât calitatea sunetului este mai
bună. Este recomandat să instalaţi unitatea şi
subwoofer-ul cât mai aproape posibil unul de
altul şi să evitați cazurile de mai jos.
-- Există un obstacol între unitate și
subwoofer.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență ca și conexiunea aceasta, cum
ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
-- Păstrați sound bar-ul și subwooferul
la distanță de dispozitiv (de ex. router
wireless, cuptor cu microunde etc.),
la mai mult de 1 m, pentru a preveni
interferențele wireless.
!P
Conectare
Culoare LED
12 Conectare
Conexiuni la televizor
LG Sound Sync (Sincronizare
sunet LG)
Folosirea unui cablu OPTIC
1. Connectaţi conectorul OPTICAL IN de pe spatele
aparatului la conectorul OPTICAL OUT de pe
televizor folosind un cablu OPTIC.
2
Conectare
Cablu optic
Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună
cu LG Sound Sync . Este compatibil cu televizorul LG
care suportă sincronizarea sunetului LG. Asiguraţi-vă
de prezenţa logo-ului LG Sound Sync pe televizorul
dvs.
Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii
televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără
sonor
Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați
manualul de instrucţiuni al televizorului.
În funcţie de capacitatea echipamentului dvs.,
efectuaţi una din următoarele conexiuni.
2. Selectați sursa de intrare pe OPTICAL apăsând în
mod repetat butonul F de pe telecomandă sau
unitate.
,,Notă
yy Înainte de a conecta cablul optic, verificați
dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă
acesta are o protecție.
yy Vă puteți bucura de sunetul televizorului
prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul
unor modele TV, trebuie să selectați statusul
difuzoarelo externe TV din meniu. (Pentru
detalii, consultați manualul de utilizare al
televizorului).
yy Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru
a asculta sonorul prin intermediul acestei
unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [
[Ieşire sunet TV] [ [Difuzor extern (Optic)]
yy Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă de
fabricanţii sau de modelele TV-ului dvs.
,,Notă
yy Puteți utiliza telecomanda acestei unităţi în
timp ce este activată LG Sound Sync. Dacă
utilizați telecomanda televizorului din nou,
unitatea se va sincroniza cu televizorul.
yy Atunci când conexiunile nu au fost efectuate
cu succes, verificați starea televizorului şi apoi
nchideți-l.
yy Verificați starea acestei unități și conexiunea
în cazurile specificate mai jos atunci când
utilizați LG Sound Sync.
-- Unitatea este oprită.
-- Schimbarea funcţiei la celelalte moduri.
-- Deconectarea cablului optic.
-- Deconectarea de la reţeaua fără fir din
cauza interferenţelor sau a distanţei.
yy Timpul alocat deconectării acestei unităţi
poate fi diferit în funcţie de televizorul dvs.
atunci când setați funcția AUTO POWER pe
modul activat.
yy Detaliile meniului de setări al televizorului
depind de modelul televizorului dvs.
Conectare
13
Cu conexiune prin cablu
Cu conexiune fără fir
1. Conectați televizorul dvs. LG folosind un cablu
optic.
1. Porniți unitatea apăsând 1 pe telecomandă sau
1/! pe unitate.
2. Selectați sursa de intrare pe LG TV apăsând în
mod repetat butonul F de pe telecomandă sau
unitate.
Cablu optic
3. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a
asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [ [Ieşire
sunet TV] [ [Sincronizare sunet LG (Fără fir)]
2. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a
asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [ [Ieşire
sunet TV] [ [Sincronizare sunet LG (Optic)]
3. Porniți unitatea apăsând 1 pe telecomandă sau
1/! pe unitate.
4. Selectați sursa de intrare pe OPTICAL apăsând în
mod repetat butonul F de pe telecomandă sau
unitate.
Conectare
,,Notă
Dacă ați oprit unitatea în mod direct prin
apăsarea 1 pe telecomandă sau 1/!
pe unitate, LG Sound Sync (Wireless) va fi
deconectat. Pentru a folosi această funcție din
nou, trebuie să reconectați televizorul și unitatea.
2
14 Conectare
Conectarea
echipamentului opţional
Conexiune INTRARE PORTABIL
Conexiune OPTICAL In
Conectaţi o ieşire optică a aparatelor externe la
conectorul OPTICAL IN.
2
Cablu
portabil
Conectare
Cablu optic
Spre conectorul de
ieşire optic digital al
aparatului extern
1. Conectați mufa OPTICAL IN din spatele
unității la mufa de ieșire optică a dispozitivului
dumneavoastră extern.
2. Selectați sursa de intrare pe OPTICAL apăsând în
mod repetat butonul F de pe telecomandă sau
unitate.
3. Redați sunetul.
,,Notă
Înainte de a conecta cablul optic, verificați dacă
ați îndepărtat protecția cablului dacă acesta are
o protecție.
>>Precauţie
În cazul în care cablul optic nu este conectat
în direcția corectă, acest lucru poate cauza
deteriorări conectorului optic.
Conector
optic
Cablu optic
<O>
Conector
optic
Cablu optic
<X>
MP3 player, etc...
Pentru a asculta muzică de la playerul
portabil
Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de
pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive
externe.
1. Conectaţi playerul portabil la conectorul INTRARE
PORTABIL al unităţii, utilizând un cablu stereo de
3,5 mm.
2. Selectați sursa de intrare pe PORTABLE apăsând
în mod repetat butonul F de pe telecomandă sau
unitate.
3. Porniţi playerul portabil sau dispozitivul extern şi
începeţi redarea de pe el.
Conectare
15
Conexiune USB
Cerinţe pentru dispozitivele USB
Conectaţi dispozitivul de memorie USB la portul USB
de pe spatele aparatului.
yy Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară
de program, când le conectaţi la un computer, nu
sunt suportate.
yy Nu scoateţi dispozitivul USB când este în
funcţiune.
yy Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate
dura mai mult de câteva minute.
Pentru mai multe informaţii despre redarea fişierelor
de pe un USB, consultaţi pagina 17.
Scoaterea dispozitivului USB din aparat.
1. Alegeți o altă funcție/mod.
2. Scoateţi dispozitivul USB din aparat.
Dispozitive USB compatibile
yy Acest aparat nu este suportat dacă numărul total
de fişiere este 1 000 sau mai mult.
yy Portul USB al unităţii nu poate fi conectat la PC.
Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.
yy Sistemul de fișiere exFAT nu este compatibil
cu această unitate. (Sunt disponibile sistemele
FAT16/FAT32.)
yy În funcție de anumite dispozitive, următoarele nu
sunt disponibile pentru a fi recunoscute de această
unitate.
yy MP3 Player : MP3 player de tip Flash.
yy USB Flash Drive : Aparate care sprijină USB 1.1.
-- HDD extern
yy Funcţia USB a acestui aparat nu suportă unele
dispozitive USB.
-- Dispozitive blocate
-- Dispozitive de citire card-uri
-- Dispozitive USB de tip Hard
-- Platformă USB
-- Folosirea cablului de extensie USB
-- iPhone/iPod/iPad
-- Dispozitiv Android
2
Conectare
yy Pentru a preveni pierderea datelor, faceţi copii de
rezervă ale tuturor datelor.
16 Conectare
Fişier care poate fi redat
Frecvenţa de eşantionare
MP3 : între 32 şi 48 kHz
WMA : între 32 şi 48 kHz
,,Notă
yy Directoarele/fișierele de pe USB sunt
recunoscute după cum urmează.
: Director
*ROOT
: Fișier
Bitrate
2
MP3 : între 80 şi 320 kbps
WMA : între 56 şi 128 kbps
a
D
Conectare
yy Număr maxim de fişiere: sub 999.
yy Maxim de directoare: Sub 99
E
yy Un fişier protejat de DRM (gestionarea drepturilor
digitale) nu poate fi redat pe aparat.
yy Fișierele video de pe dispozitivul de stocare USB
nu pot fi redate.
C
b
F
G
c
H
I
yy În funcţie de performanţele aparatului dvs. USB,
redarea poate fi necorespunzătoare.
A
d
J
B
yy Fişierele vor fi redate de la fişierul $A la
fişierul $J, unul câte unul.
yy Fișierele vor fi redate în ordinea înregistrată,
iar aceasta poate fi diferită în funcție de
circumstanțele de înregistrare.
yy Nu puteți vedea un dosar sau un fișier prin
intermediul acestei unități.
Operare 17
Operaţiuni de bază
Alte operaţiuni
Funcţionare USB
Oprirea temporară a sunetului
1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați sursa de intrare pe USB apăsând în mod
repetat butonul F de pe telecomandă sau unitate.
Pentru
Procedaţi astfel
Redare
Apăsaţi dM.
Pauză
În timpul redării, apăsaţi dM.
Căutarea unei
secţiuni dintr-un
fişier
Ţineţi apăsat C/V în
timpul redării şi eliberaţi-l
în punctul de unde doriţi să
ascultaţi.
Reluarea redării
Această unitate memorează
o melodie actuală care este
redată înainte de schimbarea
funcţiei sau oprirea unităţii.
,,Notă
yy Punctul de reluare poate fi şters când scoateţi
cablul de alimentare sau scoateţi dispozitivul
USB din unitate.
yy Dacă funcția USB nu funcționează, verificați
dacă aceasta este selectată.
yy Când opriți temporar redarea USB, LED-ul
USB de pe unitatea principală clipește.
Utilizarea telecomenzii
Puteţi controla unele funcţii ale acestei unităţi chiar şi
cu telecomenzi de la alţi producători.
Funcţiile care pot fi controlate sunt creşterea/
scăderea volumului sau dezactivarea sunetului.
Apăsați lung NIGHT ON pe telecomandă timp de
2 secunde.
Pentru a opri această funcție, apăsați lung NIGHT
OFF aproximativ 2 secunde.
,,Notă
yy Mărci de televizor acceptate
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Asiguraţi-vă că ieşirea de sunet a televizorului
dvs. este setată la [Difuzor extern] .
yy În funcţie de telecomandă, este posibil ca
această funcţie să nu opereze corespunzător.
yy Această funcție nu funcționează la
telecomanda Magic a televizorului LG.
3
Operare
În timpul redării, apăsați V
pe telecomandă pentru a trece
la piesa următoare.
La o redare mai scurtă de
2 secunde, apăsați C pe
Salt la fişierul
următor/anterior telecomandă pentru a trece la
fișierul precedent.
La o redare mai lungă de 3
secunde, apăsați C pe
telecomandă pentru a merge la
începutul fișierului.
Apăsaţi (Dezactivare sunet) pentru a opri
sunetul. Pentru a revoca comanda, apăsaţi din nou
butonul (Dezactivare sunet) de pe telecomandă
sau modificaţi nivelul sunetului.
18 Operare
OPRIRE AUTOMATĂ
Această unitate se va închide automat pentru a
economisi consumul de energie electrică în cazul
în care unitatea principală nu este conectată la un
dispozitiv extern şi nu este utilizată timp de 15 de
minute.
Această unitate se va închide de asemenea
automat după șase ore dacă unitatea principală a
fost conectată la un alt dispozitiv utilizând intrarea
analogică. (de ex: Portabil etc.)
Cum se deconectează reţeaua wireless
sau dispozitivul wireless
3
Operare
Setaţi funcţia PORNIRE/OPRIRE AUTOMATĂ la oprit
şi opriţi unitatea.
AUTO POWER pornit/oprit
,,Notă
yy Dacă unitatea a fost pornită prin funcția
AUTO POWER, aceasta va fi oprită automat
dacă nu primeşte semnal o anumită perioadă
de timp de la aparatul extern conectat.
yy Dacă opriți direct aparatul, acesta nu poate
fi pornit înapoi automat prin funcția AUTO
POWER. Oricum, aparatul poate fi pornit prin
funcția AUTO POWER când semnalul optic
apare la 5 secunde de lipsă semnal.
yy În funcție de dispozitivul conectat, această
funcție poate să nu funcționeze.
yy În cazul în care întrerupeți conexiunea
Bluetooth la această unitate, este posibil ca
anumite dispozitive Bluetooth să încerce să
se conecteze în continuare la această unitate.
Din acest motiv recomandăm dezactivarea
conexiunii înainte de oprirea aparatului.
Această unitate porneşte automat de la o sursă de
intrare : Optic, LG TV sau Bluetooth.
yy Atunci când porniţi această unitate pentru
prima dată, funcţia Alimentare automată este
în starea pornită.
Dacă porniţi TV-ul dvs. sau un aparat extern conectat
la această unitate, aceasta recunoaşte semnalul de
intrare şi selectează funcţia potrivită. După aceasta
puteţi auzi sunetul provenit de la aparatul dvs.
yy Pentru a folosi această funcție, unitatea
principală trebuie înregistrată în lista de
dispozitive sincronizate a dispozitivului
Bluetooth.
Dacă încercați să conectați dispozitivul dvs.
Bluetooth, această unitate pornește și unitatea va fi
conectată la dispozitivul Bluetooth.
yy Puteți seta funcția AUTO POWER doar când
unitatea este pornită.
Această funcție pornește sau oprește dacă apăsați
AUTO POWER ON/OFF.
Operare 19
Comutarea automată a funcţiei
Această unitate recunoaște semnalele de intrare
optice, Bluetooth și LG TV, Portable apoi comută
automat pe funcția corespunzătoare.
Intrarea semnalului optic
La pornirea aparatului extern conectat la această
unitate cu un cablu optic, această unitate comută
funcţia la cea optică. După aceasta puteţi auzi sunetul
provenit de la aparatul dvs.
,,Notă
yy Comutarea la funcţia optică necesită o
perioadă de 5 secunde fără semnal.
yy Dacă este setată funcția de blocare a
conexiunii Bluetooth, conexiunea Bluetooth
va fi disponibilă doar la funcția Bluetooth și la
funcția de televizor LG. (Consultaţi pagina 21)
Conectarea aparatului Bluetooth
Intrarea semnalului LG TV
Atunci când vă deschideţi LG TV conectat cu LG
Sound Sync (conexiune wireless), această unitate
îşi schimbă funcţia la LG TV. Puteți asculta sunetul
televizorului dvs.
Când conectaţi la un dispozitiv portabil
Când conectați la un dispozitiv portabil folosind un
cablu portabil, această unitate schimbă funcția la
Portabil. Puteți auzi sunetul emis de dispozitivul dvs.
3
Operare
Conectarea aparatului dvs. Bluetooth la această
unitate presupune selectarea prealabilă a funcţiei
Bluetooth. Redaţi muzica pe aparatul dvs. Bluetooth.
20 Operare
Utilizarea tehnologiei
Bluetooth®
Despre Bluetooth
Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir
pentru conectarea cu rază scurtă.
Sunetul poate fi întrerupt când există interferențe cu
alte unde electronice care emit pe aceeași frecvență
sau când conectați dispozitive Bluetooth în alte
încăperi alăturate.
3
Operare
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth nu se percep taxe. Un
telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth poate
fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care
conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei
fără fir Bluetooth.
yy Dispozitive disponibile : Smartphone, player MP3
player, notebook etc.
yy Versiune : 4.0
yy Codec : SBC
Profiluri Bluetooth
Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth fără fir,
dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze
anumite profiluri. Această unitate este compatibilă cu
următorul profil.
A2DP (Profil Distribuție Audio Avansată)
Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
Conectarea unităţii şi dispozitivului
Bluetooth
Înainte de a începe procedura de conectare, asiguraţivă că funcţia Bluetooth este activată în aparatul
dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth. O dată ce se realizează
operaţiunea de conectare, nu mai este nevoie să o
efectuaţi din nou.
1. Selectați sursa de intrare pe Bluetooth apăsând
în mod repetat butonul F de pe telecomandă sau
unitate.
-- LEDUL Bluetooth va ilumina intermitent.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi efectuarea
operaţiunii de conectare. Atunci când căutaţi
acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă
de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul
dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de
dispozitiv Bluetooth .Unitatea dvs. apare ca
„LG SJ3 (XX)”.
,,Notă
yy XX înseamnă ultimele două cifre ale adresei
Bluetooth. De exemplu, dacă aparatul are
o adresă Bluetooth ca 9C:02:98:4A:F7:08,
veți vedea „LG SJ3 (08)” pe dispozitivul dvs.
Bluetooth.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth, unele
dispozitive au un mod diferit de conectare.
Introduceți codul PIN (0000) la nevoie.
3. Când această unitate este conectată cu succes la
dispozitivul dvs. Bluetooth, LED-ul Bluetooth se
va aprinde.
4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul
dvs. Bluetooth, consultaţi ghidul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth.
Operare 21
,,Notă
Blocare conexiune BLUETOOTH
(Blocare BT)
Puteți limita conexiunea Bluetooth doar la funcția
BT (Bluetooth) și funcția de televizor LG pentru a
preveni conexiunea Bluetooth accidentală.
Apăsați și mențineți apăsat butonul AUTO POWER
de pe telecomandă timp de aproximativ 2 secunde în
funcția BT (Bluetooth).
Pentru a opri această funcție, apăsați și mențineți
apăsat AUTO POWER OFF pe telecomandă timp de
aprox. 2 secunde.
,,Notă
Chiar dacă porniţi Blocarea conexiunii Bluetooth,
această casetă de sunet se porneşte prin funcţia
Auto Power. Pentru a evita acest lucru, opriţi
funcţia Auto Power.
3
Operare
yy Când folosiți tehnologia Bluetooth, trebuie
să realizați o conexiune între unitate și
dispozitivul Bluetooth cât mai aproape posibil
și păstrați distanța.
Totuși este posibil să nu funcționeze
corespunzător în cazul în care:
-- Există un obstacol între unitate și
dispozitivul Bluetooth.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență ca tehnologia Bluetooth, cum
ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
yy Trebuie să conectați din nou dispozitivul dvs.
Bluetooth la acest aparat când reporniți
unitatea.
y
y Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care
există interferenţe de la alte aparate
electronice.
yy Este posibil să nu puteți controla dispozitivul
Bluetooth cu acest aparat.
yy Coordonarea este limitată la un dispozitiv
Bluetooth per unitate iar coordonarea
multiplă nu este suportată.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil să
nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Vă puteți bucura de funcția Bluetooth
folosind un smartphone, MP3 player,
Notebook etc.
yy Cu cât distanța este mai mare între unitate
și dispozitivul Bluetooth, cu atât calitatea
sunetului este mai mică.
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când unitatea este oprită sau dispozitivul
Bluetooth este departe de unitate.
yy Când conexiunea Bluetooth este întreruptă,
conectați din nou dispozitivul Bluetooth la
unitate.
yy Atunci când unitatea nu este conectată la
dispozitivul Bluetooth, LEDUL Bluetooth va
ilumina intermitent.
yy Când conectați dispozitivul Bluetooth
(dispozitiv iOS etc.) la acest aparat sau folosiți
dispozitivul, nivelul volumului aparatelor poate
fi sincronizat.
yy Puteți controla dispozitivul Bluetooth folosind
butoanele C/V (Salt) și dM (Redare/
Pauză) pe telecomandă.
22 Operare
Utilizarea aplicaţiei
Bluetooth
,,Notă
yy Numai SO Android este disponibil pentru a
utiliza aplicaţia „Music Flow Bluetooth” cu
acest aparat.
yy Este posibil să fie taxe suplimentare
pentru date dacă instalați aplicația prin
3G/4G, în funcție de planul dispozitivului
dumneavoastră.
Instalaţi aplicaţia „Music Flow
Bluetooth” din „Google Android
Market (Google Play Store)”
1. Atingeţi pictograma „Google Android Market
(Google Play Store)”.
2. Tastaţi în bara de căutare „Music Flow Bluetooth”
şi porniţi căutarea.
3. Găsiţi şi atingeţi în lista de rezultate
„Music Flow Bluetooth” şi porniţi descărcarea
aplicaţiei Bluetooth.
4. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
Despre aplicaţia „Music Flow Bluetooth”
3
Operare
Aplicaţia „Music Flow Bluetooth” aduce o serie de
funcţii noi unităţii dvs.
Pentru a vă bucura de mai multe funcţii se recomandă
descărcarea şi instalarea gratuită a aplicaţiei „Music
Flow Bluetooth”.
Instalarea aplicaţiei
„Music Flow Bluetooth” pe
dispozitivul dvs. Bluetooth
Aplicaţia „Music Flow Bluetooth”poate fi instalată pe
aparatul dvs. Bluetooth în două moduri.
Instalarea aplicaţiei „Music Flow
Bluetooth” cu ajutorul codului QR
1. Instalaţi aplicaţia „Music Flow Bluetooth” cu codul
QR. Utilizaţi software-ul de scanare pentru a
scana codul QR.
2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth are o
aplicaţie de scanare. Dacă lipseşte o astfel
de aplicaţie, puteţi descărca una din „Google
Android Market (Google Play Store)”.
yy În funcţie de regiune, codul QR poate să nu
funcţioneze.
5. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs Bluetooth
este echipat cu „Google Android Market
(Google Play Store)”.
Activarea funcţiei Bluetooth
prin aplicaţia „Music Flow
Bluetooth”
Aplicaţia „Music Flow Bluetooth” vă ajută să conectaţi
dispozitivul Bluetooth la aparat.
1. Atingeţi pictograma „Music Flow Bluetooth” de pe
pagina de start pentru a deschide aplicaţia „Music
Flow Bluetooth”, şi treceţi la meniul principal.
2. Dacă doriţi să obţineţi mai multe informaţii
pentru modul de întrebuinţare, atingeţi [Setare] şi
[Ajutor].
Operare 23
,,Notă
yy Aplicaţia „Music Flow Bluetooth” va fi
disponibilă pentru următoarele versiuni de
software;
-- S/O Android: Ver 4.0.3 (sau ulterioară)
yy Dacă utilizaţi pentru funcţionare aplicaţia
"Music Flow Bluetooth", vor exista unele
diferenţe între aplicaţia "Music Flow
Bluetooth" şi telecomanda furnizată. Utilizaţi
telecomanda furnizată după cum aveţi nevoie.
yy În funcţie de dispozitivul Bluetooth, este
posibil ca aplicaţia „Music Flow Bluetooth” să
nu funcţioneze.
yy Dacă utilizaţi alte aplicaţii sau schimbaţi
setările pe aparatul dvs. Bluetooth în timpul
aplicaţiei „Music Flow Bluetooth”, aplicaţia
„Music Flow Bluetooth” poate funcţiona
defectuos.
yy Dacă aplicaţia „Music Flow Bluetooth”
funcţionează anormal, verificaţi aplicaţia dvs.
Bluetooth şi conectarea aplicaţiei
„Music Flow Bluetooth”, după care încercaţi
din nou conectarea.
yy În funcţie de sistemul de operare al
smartphone-ului, pe alocuri funcţionarea
„Music Flow Bluetooth” poate să difere.
yy Chiar dacă se va întrerupe conexiunea
Bluetooth, puteţi utiliza aplicaţia
„Music Flow Bluetooth” atunci când schimbaţi
funcţia.
yy Caracteristicile suplimentare oferite de
aplicația "Music Flow Bluetooth" pot să nu
funcționeze în funcție de distanța dintre
unitate și dispozitivele Bluetooth i condițiile
wireless.
3
Operare
yy După conectarea aplicaţiei „Music Flow
Bluetooth”, muzica poate fi redată de la
aparatul dvs. În acest caz, repetaţi procedura
de conectare.
24 Operare
Ajustarea sunetului
Setarea efectului de sunet
Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de
sunet surround preprogramat. Puteți alege un mod
sonor dorit folosind fiecare buton de mod sonor.
Efect sonor
ASC
(Control
adapaptiv de
sunet)
Analizează proprietatea intrării
audio și oferă sunet optimizat
în timp real pentru conținut.
3
STANDARD
Vă puteţi bucura de sunet
optimizat.
Operare
Descriere
CINEMA
Vă puteţi bucura de sunet
surround mai imersiv şi mai
cinematic.
,,Notă
yy În unele moduri de efecte de sunet, anumite
difuzoare nu emit sunet sau au sunet scăzut.
Acesta depinde de modul de sunet şi de sursa
audio, nu reprezintă un defect.
yy Este posibil să fiţi nevoit să resetaţi modul de
efect de sunet, după ce schimbaţi intrarea,
uneori chiar şi după ce s-a schimbat fişierul de
sunet.
Reglați setările nivelului
difuzorului.
Puteți regla nivelul sunetului wooferului apăsând
butonul WOOFER LEVEL o/p.
,,Notă
Când nivelul subwooferului atinge maximul sau
minimul, LED-ul standby (Roșu) de pe unitatea
principală pornește timp de 2 secunde.
Mod de noapte
Această funcţie este utilă atunci când vreţi să
vizionaţi filme la volum scăzut, în timpul nopţii. Setați
modul Noapte pe Pornit pentru a reduce intensitatea
sunetului și a îmbunătăți finețea și delicatețea.
Apăsați butonul NIGHT ON/OFF pentru a porni și
opri modul noapte.
Depanare 25
Depanare
Generalităţi
PROBLÉMA
OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
yy Opriți alimentarea acestei unități, conectați dispozitivul extern (televizor, difuzor
pentru frecvențe joase, DVD player, amplificator etc.) și porniți-o din nou.
Unitatea funcţionează
anormal.
yy Deconectaţi cablul de alimentare de la această unitate şi de la aparatul extern
conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercaţi să le
conectaţi din nou.
yy Setarea anterioară nu poate fi salvată atunci când alimentarea dispozitivului este
dezactivată.
Nu există curent
yy Cablul de alimentare este deconectat.
Conectaţi cablul de alimentare.
yy Verificaţi starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există sunet
yy Funcţia fără sunet este activată.
Apăsaţi
(Dezactivare sunet) sau reglaţi nivelul volumului pentru a anula funcţia
fără sunet.
yy La utilizarea conexiunii cu un aparat extern (set top box, aparat Bluetooth, etc.),
reglaţi la aparat nivelul volumului sunetului.
Nu este redat nici un
sunet din subwoofer
yy Cablul de alimentare al subwoofer-ului nu este conectat.
Conectaţi bine cablul de alimentare la priză.
yy Conexiunea aparatului cu difuzorul se pierde.
Conectaţi unitatea şi subwoofer-ul. (Consultaţi pagina 11)
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
Folosiţi telecomanda pe o distanţă de maxim 7 m.
Telecomanda nu
funcţionează corect.
yy Există un obstacol între telecomandă şi aparat.
Îndepărtaţi obstacolul.
yy Bateriile din telecomandă sunt consumate.
Înlocuiţi bateriile cu altele noi.
Funcţia AUTO POWER
este inoperantă.
LG Sound Sync
(Sincronizare sunet
LG) nu funcţionează.
yy Verificaţi conectarea aparatului extern, cum ar fi TV-ul, player-ul DVD/Blu-Ray sau
aparatul Bluetooth.
yy În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
yy Verificaţi dacă TV-ul dvs. LG sprijină LG Sound Sync.
yy Verificaţi conexiunea LG Sound Sync (Optic sau fără fir).
yy Verificaţi setarea sunetului TV-ului dvs. şi a acestei unităţi.
Unitatea nu se
yy Opriți funcția de blocare a conexiunii Bluetooth. (Consultaţi pagina 21.)
conectează la
dispozitivul Bluetooth.
4
Depanare
yy Sursă de intrare incorectă selectată.
Verificaţi sursa de intrare şi selectaţi sursa de intrare corectă.
26 Depanare
PROBLÉMA
OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Verificaţi detaliile de mai jos şi reglaţi unitatea în funcţie de ele.
yy Verificați ca setarea DRC audio din meniul de configurare a dispozitivul conectat să
fie în starea [OFF].
Când simțiți că sunetul
emis de unitate este
prea mic.
yy Având soundbar-ul conectat la TV, schimbaţi setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEŞIRE
AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a TV-ului de la [PCM] la [AUTO] sau la
[BITSTREAM].
yy Având soundbar-ul conectat la player, schimbaţi setarea AUDIO DIGITAL OUT
(IEŞIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a playerului de la [PCM] la
[PRIMARY PASS-THROUGH] sau la [BITSTREAM].
yy Verificați ca modul Noapte să nu fie Pornit. Setați Night Mode la [OFF].
Observații pentru folosirea wireless-ului
PROBLÉMA
4
OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Depanare
yy Wireless-ul poate să nu funcționeze normal în zone cu semnal slab.
Acest dispozitiv poate
yy Instalați dispozitivul destul de aproape de subwooferul wireless.
avea interferențe
wireless.
yy Nu instalați dispozitivul pe mobilier metalic pentru a atinge performanța optima.
yy Când o parte a corpului dvs. intră în contact cu emițătorul dispozitivului Bluetooth
sau sound bar-ului.
yy Când există un obstacol sau perete sau dispozitivul este instalat într-un loc izolat.
Dispozitivul Bluetooth
yy Când există un dispozitiv (LAN wireless, echipament medical sau cuptor cu
poate funcționa
microunde) care folosește aceeași frecvență, îndepărtați produsele cât mai mult
necorespunzător
unele de altele.
sau poate emite un
zgomot în următoarele yy Când conectați dispozitivul la un dispozitiv Bluetooth, distanța dintre produse
cazuri.
trebuie să fie cât mai mica posibil.
yy Când dispozitivul este prea departe de dispozitivul Bluetooth, conexiunea este
întreruptă și pot exista disfuncționalități.
Depanare 27
NOTE pentru eliberarea modului
Demo
PROBLÉMA
OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Nu poate fi schimbată sursa de intrare cu ajutorul
butonului F, cum ar fi BT (Bluetooth) etc., și toate
LED-urile funcțiilor sunt pornite.
yy Deconectați cablul de alimentare și conectați-l din
nou. Dacă asta nu funcționează, apăsați și țineți
apăsat butonul F (aproximativ 15 secunde) de pe
unitatea principală până când LED-ul funcției indică
funcția curentă selectată.
Telecomanda nu funcționează. (Niciun răspuns)
4
Depanare
28 Anexă
Mărci comerciale şi
licenţe
Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci
înregistrate ale proprietarilor respectivi.
Marca si logourile Bluetooth sunt deţinute de
Bluetooth SIG, Inc şi orice utilizare a acestor mărci
de către LG Electronics se face sub licenţă.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale sunt
cele ale proprietarilor respectivi.
Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
5
Anexă
Pentru patentele DTS, consultaţi http://patents.
dts.com. Produs sub licenţa DTS Licensing Limited.
DTS, simbolul şi DTS împreună cu simbolul sunt
mărci comerciale înregistrate, iar DTS Digital
Surround este o marcă înregistrată a DTS, Inc.
©DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Anexă 29
Specificaţii
General
Cerinţe de alimentare
Studiaţi eticheta principală de pe unitate.
Studiaţi eticheta principală de pe unitate.
Consum curent
În aşteptare cu conectare la reţea : 0,5 W
(dacă toate porturile de reţea sunt activate.)
Dimensiuni (L x H x A)
Aprox. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Temperatura de operare
Umiditatea de operare
5 °C la 35 °C
Alimentare curent bus
5 V 0 500 mA
Frecvență disponibilă de eșalonare
intrare audio digitală
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Format Intrare digitală audio
disponibilă
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
5 % - 90 %
Intrări
OPTICAL IN (Intrare digitală audio)
3 V (p-p), mufă optică x 1
PORT. IN (Intrare Portabil)
0,32 Vrms (3,5 mm mufă stereo) x 1
Amplificator (Alimentare ieșire RMS)
300 W RMS
Față
50 W RMS x 2 (4 Ω la 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer
200 W RMS (3 Ω la 80 Hz, THD 10%)
Subwoofer fără fir
Cerinţe de alimentare
Studiaţi eticheta principală de pe subwoofer.
Consum curent
Studiaţi eticheta principală de pe subwoofer.
Tip
1 cale 1 difuzor
Impedanţă
3Ω
Procentaj putere absorbită
200 W RMS
Putere absorbită maximală
400 W RMS
Dimensiuni (L x H x A)
Aprox. 171 mm x 320 mm x 252 mm
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
5
Anexă
Total
30 Anexă
Întreţinere
Manevrarea aparatului
Când se transportă aparatul
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
yy Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
yy Ştergerea cu o presiune prea mare poate deteriora
suprafaţa.
yy Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material plastic
să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.
Curăţarea aparatului
5
Anexă
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzenul sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement