LG SK5 Owner's manual

LG SK5 Owner's manual
MANUAL DE UTILIZARE
Bară de sunet
wireless
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza
aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
MODEL
SK5 (SK5, SPK5B-W)
www.lg.com
Drepturi de autor © 2018-2019 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.
2
Să începem
Informaţii privind
siguranţa
1
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE
CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU
LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul săgeţii
încadrat într-un triunghi echilateral
este destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unei tensiuni
periculoase neizolate în interiorul
produsului, care ar putea avea o
valoare suficientă pentru a constitui
un risc de electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul cu
privire la prezenţa unor instrucţiuni
importante de operare şi întreţinere
(service) în documentaţia care
însoţeşte produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu
apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie aşezate
obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament într-un
spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element
similar.
PRECAUŢII: Nu utilizaţi produse cu tensiune ridicată
în jurul acestui produs. (de ex., paletă electrică antiinsecte) Acest produs se poate defecta din cauza
şocului electric.
PRECAUŢII: Pe aparat nu trebuie amplasate surse de
foc, cum ar fi lumânări aprinse.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se instala în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea şi o funcţionare optimă a produsului,
precum şi de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe
o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o
bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
Să începem
PRECAUȚIE privind cablul de alimentare
NOTĂ: Pentru informațiile de siguranță inclusiv
identificarea produsului și valorile energiei electrice de
alimentare, consultați eticheta principală de pe partea
de jos sau altă suprafață a produsului.
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
Cum să îndepărtați în siguranță bateriile
sau setul de baterii din echipament: Pentru a
îndepărta bateriile vechi sau setul de baterii, urmați
înstrucțiunile de asamblare, în ordinea inversă. Pentru
a preveni contaminarea mediului și punerea în pericol
a sănătății umane și/sau animale, bateriile vechi sau
setul de baterii trebuie introduse într-un recipient
adecvat, în punctele de colectare desemnate. Nu
aruncați bateriile sau setul de baterii împreună cu alte
deșeuri. Este recomandat să utilizați soluții locale,
sisteme gratuite de rambursare a bateriilor sau a
seturilor de baterii, (posibil să nu fie disponibile în
zona dvs.). Bateriile sau setul de baterii nu trebuie
expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau
altele asemănătoare.
PRECAUŢII: Folosiţi doar adaptorul furnizat împreună
cu acest dispozitiv. Nu utilizaţi o sursă de energie de
la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător.
Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte
surse de energie ar putea afecta dispozitivul şi, ca
urmare, aţi pierde garanţia.
1
Să începem
Fișa de alimentare reprezintă dispozitivul de
deconectare. Trebuie să se asigure în permanență
accesul imediat la fișa de alimentare în caz de
urgență. Consultați pagina de specificații din
prezentul manual de utilizare pentru a vă asigura că
sunt respectate cerințele actuale. Nu suprasolicitați
prizele de perete. Prizele de perete suprasolicitate,
desprinse sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile
de alimentare deteriorate și cablurile a căror izolație
este deteriorată sau fisurată sunt periculoase. Toate
acestea prezintă risc de electrocutare sau incendiu.
Verificați periodic cablul dispozitivului dumneavoastră
și, dacă apar defecte sau urme de deteriorare,
scoateți-l din priză, întrerupeți utilizarea dispozitivului
și asigurați înlocuirea cablului cu o piesă de schimb
identică la un centru de service autorizat. Protejați
cablul de alimentare de abuzurile fizice sau mecanice,
cum ar fi răsucirea, îndoirea, ciupirea, prinderea în
tocul ușii sau călcarea în picioare a acestuia. Verificați
cu deosebită atenție fișele, prizele de perete și
punctul de ieșire al cablului din dispozitiv.
3
4
Să începem
Simboluri
~
1
0
Se referă la curentul alternativ (AC).
Se referă la curentul direct (DC).
Să începem
Se referă la echipamentul de clasă II.
1
Se referă la stand-by.
!
Se referă la ”PORNIT” (alimentare).
Se referă la voltajul periculos.
Informaţii de notificare privind
software-ul open source
Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL, MPL şi
alte licenţe open source, care sunt conţinute în acest
produs, vă rugăm să vizitaţi http://opensource.lge.
com.
În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile licenţei,
denegările de responsabilitate privind garanţia şi
notele despre drepturile de autor la care se face
referire sunt disponibile pentru descărcare.
LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în
schimbul unei sume care să acopere costurile unei
asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor
media, de transport şi de procesare), în urma unei
solicitări prin e-mail la [email protected] Această
ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de
la data ultimului transport al acestui produs. Această
ofertă este valabilă pentru orice persoană care
primeşte aceste informaţii.
Cuprins
5
Cuprins
1
Să începem
3
Operare
2
6
6
6
7
8
8
9
11
12
Informaţii privind siguranţa
Caracteristici unice
Introducere
– Simboluri utilizate în acest manual
Telecomandă
Panoul frontal
Panoul din spate
Despre starea LED
Instalarea barei de sunet
Montarea unităţii principale pe perete
24
24
24
24
24
25
25
26
26
27
27
2
Conectare
14
14
15
16
16
17
18
19
20
20
21
21
22
22
22
23
Organizarea cablurilor (opțional)
Conectarea adaptorului AC
Conectarea subwooferului wireless
Conexiuni la televizor
– Folosirea unui cablu OPTIC
– LG Sound Sync
– Utilizând un cablu HDMI
– Informaţii suplimentare pentru HDMI
Conectarea echipamentului opţional
– Conectare HDMI
– Conexiune OPTICAL In
– Conexiune INTRARE PORTABIL
– Conexiune USB
– Dispozitive USB compatibile
– Cerinţe pentru dispozitivele USB
– Fişier care poate fi redat
31
31
31
31
Operaţiuni de bază
– Funcţionare USB
Alte operaţiuni
– Oprirea temporară a sunetului
– Utilizarea telecomenzii
– OPRIRE AUTOMATĂ
– AUTO POWER pornit/oprit
– Comutarea automată a funcţiei
– Pornire rapidă
Utilizarea tehnologiei Bluetooth®
– Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele
Bluetooth
Utilizarea aplicaţiei Bluetooth
– Instalarea aplicaţiei „Music Flow
Bluetooth" pe dispozitivul dvs.
BLUETOOTH
– Activarea funcţiei BLUETOOTH prin
aplicaţia „Music Flow Bluetooth"
Ajustarea sunetului
– Setarea efectului de sunet
– Reglați setările nivelului difuzorului.
– Mod de noapte
4
Depanare
32
32
33
34
Depanare
– Generalităţi
– Observații pentru folosirea wireless-ului
– NOTE pentru eliberarea modului Demo
5
Anexă
35
36
38
38
Mărci comerciale şi licenţe
Specificaţii
Întreţinere
– Manevrarea aparatului
29
29
29
1
2
3
4
5
6
1
Să începem
Să începem
Caracteristici unice
Introducere
Închidere automată
Simboluri utilizate în acest
manual
Această unitate se poate închide automat pentru a
reduce consumul de energie.
LG Sound Sync (Sincronizare sonoră
LG)
volumul sonorului acestei unităţi se reglează prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care
este compatibilă cu sistemul de sunet LG Sound
Sync.
BLUETOOTH®
Ascultă muzica stocată pe dispozitivul
dumneavoastră Bluetooth.
,,Notă
Indică notele speciale şi caracteristicile de funcţionare.
>>Precauţie
Indică precauţiile pentru a preveni posibilele daune
din cauza abuzului.
Să începem
Telecomandă
7
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Așteptare) : Unitatea trece în starea PORNIT sau
OPRIT.
VOL (Volum) o/p : Reglează volumul difuzorului.
F (Funcție) : Selectează funcţia şi sursa de intrare.
C/V (Omitere/Căutare) :
- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secţiune în cadrul unui fişier.
N (Redare/pauză) : Începe redarea. /Întrerupe
redarea.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
ASC : analizează proprietatea sunetului intrat și
furnizează sunetul optimizat pentru conținutul în
timp real.
DTS V:X : Selectează sunetul surround cinematic.
STANDARD : selectează sunetul standardizat.
NIGHT ON/OFF :
- Porneşte sau opreşte modul de noapte.
- Controlează unitatea cu ajutorul telecomenzii
televizorului. (pagina 24).
WOOFER o/p : Reglează nivelul sunetului pentru
Subwoofer.
AUTO POWER ON/OFF :
Înlocuirea bateriilor
- Porneşte sau opreşte funcţia AUTO POWER.
(pagina 25.)
- Pornește sau oprește funcția de blocare a conexiunii
Bluetooth. (pagina 28)
Detaşaţi capacul bateriei aflat în partea din spate a
telecomenzii şi introduceţi bateriile cu simbolurile
şi aliniate corect.
Să începem
[ (Dezactivare sunet) : Dezactivează sunetul.
1
8
Să începem
Panoul frontal
1
Să începem
A Senzor la distanță
B LED Standby (Roșu)
C LED funcție (Alb)
D p/o (Volum sunet)
Ajustează volumul difuzoarelor.
F (Funcţie)
Selectează funcţia şi sursa de intrare.
1(Așteptare) : Unitatea trece în starea PORNIT
sau OPRIT.
Panoul din spate
A DC IN : Conectare la adaptor de c.a.
D USB
B OPTICAL IN : Conectare la un dispozitiv optic
E HDMI OUT (TV ARC) : Conectare la TV
C PORTABLE IN : Conectare la un dispozitiv
portabil
F HDMI IN : Conectați la HDMI pe un dispozitiv
: Conectarea unui dispozitiv USB
Să începem
9
Despre starea LED
: LED rămâne pornit.
,,Notă
yy
yy
yy
yy
yy
Condiţie
: LED este oprit.
Descriere
Pornește OPTICAL LED.
Funcţia OPTICAL este selectată.
OPTICAL LED clipește de două
ori și pornește.
Funcția LG Sound Sync (Optic) este
selectată.
USB LED pornește.
Funcția USB este selectată.
USB LED clipește.
Redare USB oprită temporar.
BT (Bluetooth) LED pornește.
Coordonat cu dispozitivul Bluetooth.
BT (Bluetooth) LED clipește.
Așteaptă conexiunea Bluetooth.
LG TV LED pornește.
Funcția LG Sound Sync (Wireless) este
selectată.
HDMI IN LED pornește.
Funcția HDMI IN este selectată.
LG TV și HDMI IN LED pornesc.
Funcția PORTABLE este selectată.
USB și BT (Bluetooth) LED
pornesc.
Funcția ARC este selectată.
Când apăsați orice buton, LED-ul standby (Roșu) de pe unitatea principală clipește.
Când apăsați butonul [ (Mut), LED-ul standby (Roșu) clipește rar.
Când această unitate atinge volumul minim, LED-ul standby (Roșu) se aprinde timp de 2 secunde și clipește rar.
Când unitatea atinge volumul maxim, LED-ul standby (Roșu) pornește timp de 2 secunde.
Atunci când apăsați continuu butonul (o/p), LEDUL de așteptare (roșu) clipește rapid.
1
Să începem
LED
: LED se aprinde intermitent.
10 Să începem
Funcții utile pentru utilizarea unității.
1
Să începem
Funcţie
Descriere
Pornire/oprire
telecomandă
televizor
Vă permite să controlați
ON
volumul acestei unități prin
(PORNIT)
telecomanda televizorului, chiar
și prin produsele altor companii.
Apăsați continuu NIGHT ON de pe
telecomandă timp de aproximativ 2 secunde.
Setarea inițială a acestei funcții
a fost setată ca on (pornită).
Apăsați continuu NIGHT OFF pe
telecomandă timp de aproximativ 2 secunde.
(pagina 24)
De făcut
OFF
(OPRIT)
Procedați astfel
LED-ul de standby se aprinde intermitent o
dată.
LED-ul de standby se aprinde intermitent o
dată.
Blocare BT
Pornită/Oprită
(pagina 28)
Vă permite să conectați un
dispozitiv Bluetooth numai prin
funcțiile Bluetooth și LG TV.
ON
(PORNIT)
Apăsați continuu butonul AUTO POWER
ON de pe telecomandă timp de aproximativ
2 secunde în funcția Bluetooth.
LED-ul de standby se aprinde intermitent o
dată.
Setarea inițială a acestei funcții
a fost setată ca off (oprită).
OFF
(OPRIT)
Apăsați continuu butonul AUTO POWER
OFF de pe telecomandă timp de aproximativ
2 secunde în funcția Bluetooth.
LED-ul de standby se aprinde intermitent o
dată.
Pornire/oprire
automată
alimentare
(pagina 25)
Permite pornire și oprirea
automată a unității prin
semnale de intrare :
Optice, LG TV sau Bluetooth
Setarea inițială a acestei funcții
a fost setată ca on (pornită).
ON
(PORNIT)
Apăsați AUTO POWER ON pe telecomandă.
OFF
(OPRIT)
Apăsați AUTO POWER OFF pe telecomandă.
LED-ul de standby se aprinde intermitent o
dată.
LED-ul de standby se aprinde intermitent o
dată.
Să începem 11
Instalarea barei de
sunet
Aşezaţi aparatul în faţa televizorului şi conectaţi-l la
dispozitivul la care doriţi. (pagina14 - 23.)
>>Precauţie
yy Pentru a obţine cele mai bune performanţe
de conexiune wireless precum Bluetooth
sau subwoofer wireless, nu instalaţi unitatea
pe mobilier metalic, deoarece conexiunea
wireless comunică printr-un modul poziţionat
pe partea inferioară a unităţii.
yy Fiţi atenţi să nu zgâriaţi suprafaţa unităţii/
subwooferul atunci când le instalaţi sau când
le mutaţi.
1
Să începem
Puteţi asculta sunetele prin conectarea aparatului la
celălalt dispozitiv: televizor, player de discuri Blu-ray,
player DVD etc.
12 Să începem
Montarea unităţii
principale pe perete
1
1. Potriviți partea denumită Partea de jos a
televizorului de pe consola de perete cu partea de
jos a televizorului și instalați.
Puteţi monta unitatea principală pe perete.
Să începem
>>Precauţie
Deoarece este dificilă realizarea unei conexiuni
după instalarea unităţii, trebuie să conectaţi
cablurile înainte de instalare.
2. Dacă îl montaţi pe un perete (beton), folosiţi
fişele de perete. Trebuie să executaţi câteva găuri.
Pentru a executa aceste găuri, vi se furnizează o
foaie de ghidare (Suport instalare consolă perete)
Folosiţi foaia pentru a verifica punctul în care
urmează să executaţi gaura.
Pregătirea materialelor
Unitate
Suport instalare consolă
perete
Suport perete
Şuruburi
3. Îndepărtaţi WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
(Nu este furnizat)
Şuruburi (A)
Priză de perete
Să începem 13
4. Fixaţi suportul cu şuruburi (A) ca în ilustraţia de
mai jos.
>>Precauţie
yy Nu instalaţi această unitate in poziţie inversă. Poate avaria piesele acestei unităţi sau poate
cauza rănirea persoanelor.
yy Fixaţi bine aparatul de perete, astfel încât să
nu cadă. Dacă aparatul cade, vă puteţi răni sau
produsul se poate deteriora.
,,Notă
Şuruburile (A) şi fişele de perete pentru
montarea aparatului nu sunt livrate.
Recomandăm pentru montare utilizarea Hilti
(HUD-1 6 x 30).
5. Puneţi unitatea pe suporturi pentru a potrivi
orificiile pentru şuruburi de pe partea inferioară a
unităţii.
6. Fixaţi bine unitatea cu şuruburile.
,,Notă
Pentru a detaşa unitatea, efectuaţi pașii în ordine
inversă.
yy Dacă aparatul este instalat pe un perete,
asiguraţi-vă că copiii nu trag de niciunul dintre
cablurile de conectare, deoarece în acest fel
aparatul ar putea cădea.
1
Să începem
yy Nu vă agăţaţi de aparatul instalat şi evitaţi
orice impact al aparatului.
14 Conectare
Organizarea cablurilor
(opțional)
Conectarea adaptorului
AC
Puteți organiza cablurile cu legăturile pentru cabluri.
Conectaţi difuzorul la sursa de alimentare utilizând
adaptorul AC furnizat.
1. Legați cablurile cu ajutorul legăturilor pentru
cabluri ca în imaginea de mai jos.
2. Strângeți legăturile cablurilor.
1. Conectaţi cablul de alimentare AC la adaptorul
AC.
2
2. Conectaţi cablul adaptorului AC la adaptorul de
intrare DC IN.
Conectare
3. Conectaţi cablul de alimentare AC la o priză de
curent alternativ AC.
,,Notă
yy După finalizarea tuturor conexiunilor, puteți
aranja cablurile după necesități.
yy Colierele de cabluri nu sunt compatibile.
>>Precauţie
Folosiţi doar adaptorul furnizat împreună
cu acest dispozitiv. Nu utilizaţi o sursă de
energie de la alt dispozitiv sau furnizată de
un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de
alimentare sau a unei alte surse de energie ar
putea afecta dispozitivul şi, ca urmare, aţi pierde
garanţia.
Conectare
15
Conectarea
subwooferului wireless
Conectare manuală subwoofer fără fir
Indicator LED subwoofer fără fir
1. Apăsați butonul Pairing de pe partea din spate a
subwooferului wireless.
Stare
Verde
(iluminează
intermitent)
Se încearcă conexiunea.
Verde
Conexiunea este realizată.
Roşu
Subwoofer-ul wireless se află în
modul standby sau conexiunea a
eșuat.
Oprit
(nicio afişare)
Cablul de alimentare al
subwooferului fără fir este
deconectat.
Setarea subwooferului fără fir pentru
prima dată
1. Conectați cablul de alimentare la subwoofer și
conectați cablul la o priză de curent.
2. Porniţi unitatea principală: Sound bar și
subwoofer-ul wireless vor fi conectate în mod
automat.
-- LED-ul verde din partea din spate a
subwooferului wireless se va aprinde.
2
Conectare
Culoare LED
Atunci când conexiunea dvs. nu este finalizată, puteți
verifica dacă LEDUL de pe subwooferul wireless
este roșu și dacă subwooferul wireless emite sunet.
Pentru a remedia problema, urmaţi paşii de mai jos.
-- LEDUL verde din partea din spate a
subwooferului wireless clipește rapid. (Dacă
LEDUL verde nu clipește, țineți apăsat butonul
Pairing.)
2. Porniți unitatea principală.
3. Asocierea este finalizată.
-- LEDUL verde de pe partea din spate a
subwooferului wireless se aprinde.
16 Conectare
,,Notă
yy Poate dura câteva secunde (dar poate
dura chiar mai mult) până când unitatea şi
subwooferul încep să comunice între ele.
yy Cu cât unitatea şi subwoofer-ul sunt mai
apropiate, cu atât calitatea sunetului este mai
bună. Este recomandat să instalaţi unitatea şi
subwoofer-ul cât mai aproape posibil unul de
altul şi să evitați cazurile de mai jos.
2
Conectare
-- Există un obstacol între unitate și
subwoofer.
Conexiuni la televizor
Vă rugăm să conectați acest aparat la televizor
folosind cablul digital optic sau cablul HDMI în funcție
de tipul televizorului.
Folosirea unui cablu OPTIC
1. Connectaţi conectorul OPT. IN de pe spatele
aparatului la conectorul OPTICAL OUT de pe
televizor folosind un cablu OPTIC.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență ca și conexiunea aceasta, cum
ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
-- Păstrați sound bar-ul și subwooferul la
o distanță de 1 m de dispozitive (de ex.
router wireless, cuptor cu microunde etc.)
pentru a preveni interferența wireless.
!1 m
Cablu
optic
2. Selectați sursa de intrare pe OPTICAL apăsând în
mod repetat butonul F de pe telecomandă sau
unitate.
,,Notă
yy Înainte de a conecta cablul optic, verificați
dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă
acesta are o protecție.
yy Vă puteți bucura de sunetul televizorului
prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul
unor modele TV, trebuie să selectați statusul
difuzoarelo externe TV din meniu. (Pentru
detalii, consultați manualul de utilizare al
televizorului).
yy Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru
a asculta sonorul prin intermediul acestei
unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [
[Ieşire sunet TV] [ [Difuzor extern (Optic)]
yy Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă de
fabricanţii sau de modelele TV-ului dvs.
yy Dacă unitatea este conectată prin OPTICAL
și ARC în același timp, semnalul ARC are
prioritate ridicată.
Conectare
LG Sound Sync
17
LG Sound Sync cu conexiune cablată
1. Conectați televizorul dvs. LG folosind un cablu
optic.
Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună
cu LG Sound Sync. Este compatibil cu televizorul LG
care suportă LG Sound Sync. Asiguraţi-vă de prezenţa
logo-ului LG Sound Sync pe televizorul dvs.
Cablu
optic
Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați
manualul de instrucţiuni al televizorului.
În funcţie de capacitatea echipamentului dvs.,
efectuaţi una din următoarele conexiuni.
,,Notă
yy Puteți utiliza telecomanda acestei unităţi în
timp ce este activată LG Sound Sync. Dacă
utilizați telecomanda televizorului din nou,
unitatea se va sincroniza cu televizorul.
yy Atunci când conexiunile nu au fost efectuate
cu succes, verificați starea televizorului şi apoi
nchideți-l.
yy Verificați starea acestei unități și conexiunea
în cazurile specificate mai jos atunci când
utilizați LG Sound Sync.
-- Unitatea este oprită.
-- Schimbarea funcţiei la celelalte moduri.
-- Deconectarea cablului optic.
-- Deconectarea de la reţeaua fără fir din
cauza interferenţelor sau a distanţei.
yy Timpul alocat deconectării acestei unităţi
poate fi diferit în funcţie de televizorul dvs.
atunci când setați funcția AUTO POWER pe
modul activat.
yy Detaliile meniului de setări al televizorului
depind de modelul televizorului dvs.
2
Conectare
Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii
televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără
sonor
2. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a
asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [ [Ieşire
sunet TV] [ [LG Sound Sync (Optic)]
3. Porniți unitatea apăsând 1 pe telecomandă sau
pe unitate.
4. Selectați sursa de intrare pe OPTICAL apăsând în
mod repetat butonul F de pe telecomandă sau
unitate.
LG Sound Sync cu conexiune cablată
1. Porniți unitatea apăsând 1 pe telecomandă sau
pe unitate.
2. Selectați sursa de intrare pe LG TV apăsând în
mod repetat butonul F de pe telecomandă sau
unitate.
3. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a
asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [ [Ieşire
sunet TV] [ [LG Sound Sync (Fără fir)]
,,Notă
Dacă ați oprit unitatea în mod direct apăsând
1 pe telecomandă sau unitate, LG Sound Sync
(fără fir) va fi deconectat. Pentru a folosi din nou
această funcție, trebuie să reconectați televizorul
și unitatea.
18 Conectare
Utilizând un cablu HDMI
Funcţie ARC (Canal retur audio)
Dacă alegeți să conectați acest aparat la un televizor
care suportă HDMI CEC și ARC (Canal retur audio),
vă puteți bucura de sunetul televizorului prin
difuzoarele aparatului fără conexiunea unui cablu
optic. Consultaţi manualul de utilizare al televizorului
dvs. atunci când verificaţi funcţia HDMI CEC/ARC a
televizorului dvs.
Funcţia ARC îi permite unui televizor cu capacitate
HDMI să trimită flux audio la ieşirea HDMI OUT a
acestui player.
2
Conectare
Pentru a utiliza această funcţie:
-- Televizorul dvs. trebuie să suporte funcţii HDMICEC şi ARC, iar acestea trebuie activate (On).
-- Metoda de configurare pentru HDMI-CEC şi
ARC poate diferi în funcţie de televizor. Pentru
detalii privind funcţia ARC, consultaţi manualul
televizorului.
-- Trebuie să utilizaţi cablul HDMI (Cablu HDMI™ de
mare viteză, de tip A, cu Ethernet).
Kabel HDMI
-- Trebuie să conectaţi HDMI OUT de pe aparat cu
HDMI IN de pe televizor care acceptă funcţia ARC,
folosind un cablu HDMI.
-- Puteţi conecta o singură bară de sunet la un
televizor compatibil cu ARC.
,,Notă
yy Funcţia ARC este selectată automat atunci
când semnalul ARC vine de la TV, indiferent de
ce fel de funcţie folosiți.
yy Vă puteți bucura de sunetul televizorului
prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul
unor modele TV, trebuie să selectați statusul
difuzoarelo externe TV din meniu. (Pentru
detalii, consultați manualul de utilizare al
televizorului.)
yy Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru
a asculta sonorul prin intermediul acestei
unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [
[Ieşire sunet TV] [ [Difuzor extern (HDMI
ARC)]
Ce este SIMPLINK?
Unele funcţii ale acestui aparat sunt controlate
cu telecomanda televizorului, dacă acest aparat şi
televizorul LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o
conexiune HDMI.
Funcţiile care pot fi controlate cu telecomanda
televizorului LG : Pornire/oprire, creştere/scădere
volum, dezactivare sunet etc.
Consultaţi manualul de utilizare al televizorului
pentru detalii cu privire la funcţia SIMPLINK.
Televizorul LG cu funcţie SIMPLINK are afişat logo-ul
de mai sus.
,,Notă
yy În funcție de modelul dvs. de televizor LG,
s-ar putea să fie nevoie să porniți funcția
SIMPLINK pe televizorul dvs. LG.
yy În funcţie de starea aparatului, anumite
operaţii SIMPLINK pot fi diferite de scopul dvs.
şi este posibil să nu funcţioneze.
yy Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă de
fabricanţii sau de modelele TV-ului dvs.
yy În funcţie de TV-ul sau player-ul care este
conectat la această unitate, funcția SIMPLINK
poate să nu corespundă cu așteptările dvs.
yy Atunci când reveniți la funcția ARC dintr-o
altă funcție, trebuie să selectați sursa de
intrare pe OPTICAL. Apoi, această unitate
trece automat la funcția ARC.
Conectare
Informaţii suplimentare pentru
HDMI
yy Când conectaţi un aparat compatibil HDMI sau
DVI, asiguraţi-vă în privinţa următoarelor:
- Încercaţi să opriţi aparatul HDMI/DVI şi acest
player. Porniţi apoi aparatul HDMI/DVI şi lăsaţi-l
circa 30 secunde, apoi porniţi acest player.
- Dispozitivul conectat este compatibil cu intrare
video Intrare video 720 x 576p (sau 480p),
1280 x 720p, 1920 x 1080i sau 1920 x
1080p.
yy Cu acest player nu funcţionează orice aparat HDMI
sau DVI compatibil HDCP.
- Imaginea nu va apărea corect cu un aparat nonHDCP.
,,Notă
yy Dacă un dispozitiv HDMI conectat nu acceptă
redarea audio de la receiver, este posibil ca
sunetul dispozitivului HDMI să fie distorsionat
sau să nu se redea.
yy Modificarea rezoluţiei când conexiunea a
fost deja stabilită poate duce la funcţionare
defectuoasă. Pentru a rezolva problema, opriţi
playerul şi porniţi din nou aparatul.
yy Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este
verificată, ecranul televizorului se schimbă
într-un ecran negru. În acest caz, verificaţi
conexiunea HDMI sau deconectaţi cablul
HDMI.
yy Dacă se vede zgomot de imagine sau apar
linii pe ecran, verificaţi cablul HDMI (de regulă,
lungimea se limitează la 4,5 m (15 picioare)).
yy Nu puteţi schimba rezoluţia video în modul
HDMI IN. Schimbaţi rezoluţia video a
componentei conectate.
yy Dacă semnalul video original este anormal
atunci când calculatorul dvs. personal este
conectat la mufa INTRARE HDMI, schimbaţi
rezoluţia calculatorului la 576p (sau 480p),
720p, 1080i sau 1080p.
Listă cablu HDMI
Anumite cabluri HDMI nu suportă funcția ARC,
sunetul poate crea probleme.
Când conectați acest aparat la televizor și nu există
sunet sau sunetul este întrerupt sau bruiat, atunci
există o problemă cu cablul HDMI. Conectați atunci
aparatul la televizor după ce ați verificat Cablul cu
Ethernet HDMI™ de viteză mare Tip A.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
2
(X)
Conectare
- Intrarea video a dispozitivului conectat este
setată corect pentru acest aparat.
19
(O)
Conexiunea prin cablu HDMI
TVPentru a vă bucura pedeplin de canalul care emite
live ascultând acest sistem audio conectat printr-un
cablu HDMI, televizorul dvs. trebuie să sprijine cele
mai noi funcţii HDMI (HDMI CEC1) / ARC (Canal retur
audio)) Dacă televizorul dvs. nu sprijină aceste funcţii
HDMI, în loc de un cablu HDMI, acest sistem audio
trebuie conectat la televizor prin intermediul unui
cablu OPTIC pentru a vă putea bucura de sunetul live
al canalului TV.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control)
Consumer Electronics Control (CEC) reprezintă o
funcţie HDMI care a fost concepută ca utilizatorul să
poată controla cu o singură telecomandă proprie lor
acele aparate care sunt conectate prin HDMI şi care
au funcţia CEC activată.
※ Numele comerciale pentru CEC sunt SimpLink
(LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/Link (Sony),
EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic)
etc.
20 Conectare
Conectarea
echipamentului opţional
Pentru a vă bucura atât de sunet, cât şi
de imagine
Vă puteţi bucura atât de sunet, cât şi de imagine de la
dispozitivul extern pe care îl conectaţi.
Conectare HDMI
Vă puteţi bucura de sunet şi de imagine de la
conexiunea HDMI pe dispozitivul extern.
2
Conectare
Pentru a vă bucura numai de sunet
Vă puteţi bucura de sunet de la dispozitivul extren pe
care îl conectaţi.
Cablu
HDMI
Cablu
HDMI
Cablu HDMI
La playerul de discuri,
playerul DVD etc.
1. Conectaţi conectorul HDMI IN de pe spatele
aparatului la conectorul HDMI OUT de pe
dispozitivul audio cum ar fi un player de discuri
Blu-ray, un player DVD etc.
2. Selectați sursa de intrare la HDMI IN apăsând
butonul F în mod repetat.
1. Conectaţi conectorul HDMI IN de pe spatele
aparatului la conectorul HDMI OUT de pe
dispozitivul audio cum ar fi un player de discuri
Blu-ray, un player DVD etc.
2. Conectați mufa HDMI OUT (TV ARC) din spatele
untității la mufa HDMI IN de la televizor.
3. Selectați sursa de intrare pe HDMI IN apăsând în
mod repetat butonul F de pe telecomandă sau
unitate.
,,Notă
yy Semnalul audio și video nu poate emite când
unitatea este oprită.
yy Mufa HDMI OUT (TV ARC) este pentru
conexiunea televizorului. Chiar dacă la unitate
sunt introduse canale multiple printr-un cablu
HDMI, unitatea poate reda numai canale PCM
2 la televizor.
Conectare
Conexiune OPTICAL In
21
Conexiune INTRARE PORTABIL
Conectaţi o ieşire optică a aparatelor externe la
conectorul OPTICAL IN
Cablu portabil
2
Cablu optic
MP3 player, etc...
1. Conectați mufa OPTICAL IN din spatele
unității la mufa de ieșire optică a dispozitivului
dumneavoastră extern.
2. Selectați sursa de intrare pe OPTICAL apăsând în
mod repetat butonul F de pe telecomandă sau
unitate.
3. Redați sunetul.
,,Notă
Înainte de a conecta cablul optic, verificați dacă
ați îndepărtat protecția cablului dacă acesta are
o protecție.
>>Precauţie
În cazul în care cablul optic nu este conectat
în direcția corectă, acest lucru poate cauza
deteriorări conectorului optic.
Conector
optic
Cablu
optic
<O>
Conector
optic
Cablu
optic
<X>
Pentru a asculta muzică de la playerul
portabil
Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de
pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive
externe.
1. Conectaţi playerul portabil la conectorul INTRARE
PORTABIL al unităţii, utilizând un cablu stereo de
3,5 mm.
2. Selectați sursa de intrare pe PORTABLE apăsând
în mod repetat butonul F de pe telecomandă sau
unitate.
3. Porniţi playerul portabil sau dispozitivul extern şi
începeţi redarea de pe el.
Conectare
Spre conectorul de
ieşire optic digital al
aparatului extern
22 Conectare
Conexiune USB
Cerinţe pentru dispozitivele USB
Conectaţi dispozitivul de memorie USB la portul USB
de pe spatele aparatului.
yy Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară
de program, când le conectaţi la un computer, nu
sunt suportate.
yy Nu scoateţi dispozitivul USB când este în
funcţiune.
yy Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate
dura mai mult de câteva minute.
2
Conectare
yy Pentru a preveni pierderea datelor, faceţi copii de
rezervă ale tuturor datelor.
yy Această unitate recunoaște până la maxim 2,000
de fișiere.
,,Notă
Dacă un cablu HDMI este conectat la unitate,
introducerea unui dispozitiv USB poate fi limitată
în funcție de forma dispozitivului USB.
Pentru mai multe informaţii despre redarea fişierelor
de pe un USB, consultaţi pagina 24.
Scoaterea dispozitivului USB din aparat.
1. Alegeți o altă funcție/mod.
2. Scoateţi dispozitivul USB din aparat.
Dispozitive USB compatibile
yy MP3 Player : MP3 player de tip Flash.
yy USB Flash Drive : Aparate care sprijină USB 2.0.
yy Funcţia USB a acestui aparat nu suportă unele
dispozitive USB.
yy Portul USB al unităţii nu poate fi conectat la PC.
Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.
yy Sistemul de fișiere exFAT nu este compatibil
cu această unitate. (Sunt disponibile sistemele
FAT16/FAT32/NTFS.)
yy În funcție de anumite dispozitive, următoarele nu
sunt disponibile pentru a fi recunoscute de această
unitate.
-- HDD extern
-- Dispozitive de citire card-uri
-- Dispozitive blocate
-- Dispozitive USB de tip Hard
-- Platformă USB
-- Folosirea cablului de extensie USB
-- iPhone/iPod/iPad
-- Dispozitiv Android
Conectare
Fişier care poate fi redat
Frecvenţa de eşantionare
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
între 32 şi 48 kHz
între 32 şi 48 kHz
între 32 şi 48 kHz
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz și 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz și 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
,,Notă
yy Directoarele/fișierele de pe USB sunt
recunoscute după cum urmează.
: Director
: Fișier
a
yy Un fişier protejat de DRM (gestionarea drepturilor
digitale) nu poate fi redat pe aparat.
yy Fișierele video de pe dispozitivul de stocare USB
nu pot fi redate.
yy În funcţie de performanţele aparatului dvs. USB,
redarea poate fi necorespunzătoare.
2
E
b
F
G
c
H
I
A
d
J
B
yy Fişierele vor fi redate de la fişierul $A la
fişierul $J, unul câte unul.
yy Fișierele vor fi redate în ordinea înregistrată,
iar aceasta poate fi diferită în funcție de
circumstanțele de înregistrare.
yy Nu puteți vedea un dosar sau un fișier prin
intermediul acestei unități.
Conectare
yy Număr maxim de fişiere: Până la 2,000
yy Maxim de directoare: Până la 200
C
D
Bitrate
MP3 : între 80 şi 320 kbps
WMA : între 56 şi 128 kbps
OGG : între 64 şi 500 kbps
23
24 Operare
Operaţiuni de bază
Alte operaţiuni
Funcţionare USB
Oprirea temporară a sunetului
1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați sursa de intrare pe USB apăsând în mod
repetat butonul F de pe telecomandă sau unitate.
Pentru
3
Procedaţi astfel
Redare
Apăsaţi N.
Pauză
În timpul redării, apăsaţi N.
Operare
În timpul redării, apăsați V pe
telecomandă pentru a trece la
piesa următoare.
La o redare mai scurtă de
2 secunde, apăsați C pe
Salt la fişierul
următor/anterior telecomandă pentru a trece la
fișierul precedent.
La o redare mai lungă de
3 secunde, apăsați C pe
telecomandă pentru a merge la
începutul fișierului.
Căutarea unei
secţiuni dintr-un
fişier
Ţineţi apăsat C/V în timpul
redării şi eliberaţi-l în punctul
de unde doriţi să ascultaţi.
Reluarea redării
Această unitate memorează
o melodie actuală care este
redată înainte de schimbarea
funcţiei sau oprirea unităţii.
,,Notă
yy Punctul de reluare poate fi şters când scoateţi
cablul de alimentare sau scoateţi dispozitivul
USB din unitate.
yy Dacă funcția USB nu funcționează, verificați
dacă aceasta este selectată.
yy Când opriți temporar redarea USB, LED-ul
USB de pe unitatea principală clipește.
Apăsaţi [(Dezactivare sunet) pentru a opri sunetul.
Pentru a revoca comanda, apăsaţi din nou butonul
[(Dezactivare sunet) de pe telecomandă sau
modificaţi nivelul sunetului.
Utilizarea telecomenzii
Puteţi controla unele funcţii ale acestei unităţi chiar şi
cu telecomenzi de la alţi producători.
Funcţiile care pot fi controlate sunt creşterea/
scăderea volumului sau dezactivarea sunetului.
Apăsați lung NIGHT ON pe telecomandă timp de
aprox. 2 secunde. LED-ul de standby se aprinde
intermitent o dată.
Pentru a opri această funcție, apăsați lung NIGHT
OFF pe telecomandă timp de aprox. 2 secunde. LEDul de standby se aprinde intermitent o dată.
,,Notă
yy Mărci de televizor acceptate
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Asiguraţi-vă că ieşirea de sunet a televizorului
dvs. este setată la [Difuzor extern] .
yy În funcţie de telecomandă, este posibil ca
această funcţie să nu opereze corespunzător.
yy Această funcție nu funcționează la
telecomanda televizorului LG.
yy Este posibil ca această funcţie să nu opereze
corespunzător atunci când anumite funcţii de
control al televizorului, precum CEC, SIMPLINK
şi LG Sound Sync sunt setate la PORNIT.
Operare 25
OPRIRE AUTOMATĂ
Această unitate se va închide automat pentru a
economisi consumul de energie electrică în cazul
în care unitatea principală nu este conectată la un
dispozitiv extern şi nu este utilizată timp de 15 de
minute.
Această unitate se va închide de asemenea
automat după șase ore dacă unitatea principală a
fost conectată la un alt dispozitiv utilizând intrarea
analogică. (de ex: Portabil etc.)
Cum se deconectează reţeaua wireless
sau dispozitivul wireless
Setaţi funcţia PORNIRE/OPRIRE AUTOMATĂ la oprit
şi opriţi unitatea.
Această unitate porneşte automat de o sursă de
intrare, cum ar fi: Optic, LG TV sau Bluetooth.
Dacă porniţi TV-ul dvs. sau un aparat extern conectat
la această unitate, aceasta recunoaşte semnalul de
intrare şi selectează funcţia potrivită. După aceasta
puteţi auzi sunetul provenit de la aparatul dvs.
Dacă încercați să conectați dispozitivul dvs.
Bluetooth, această unitate pornește și unitatea va fi
conectată la dispozitivul Bluetooth.
Această funcţie porneşte sau se opreşte de fiecare
dată când apăsaţi butonul AUTO POWER ON/OFF.
yy După ce unitatea este pornită prin funcția
AUTO POWER, va fi oprită automat dacă nu
există semnal o anumită perioadă de timp de
la televizorul conectat prin LG Sound Sync
(Optic/Fără fir).
yy Dacă unitatea a fost pornită prin funcția
AUTO POWER, aceasta va fi oprită automat
dacă nu primeşte semnal o anumită perioadă
de timp de la aparatul extern conectat.
yy Dacă opriți direct aparatul, acesta nu poate
fi pornit înapoi automat prin funcția AUTO
POWER. Oricum, aparatul poate fi pornit prin
funcția AUTO POWER când semnalul optic
apare la 5 secunde de lipsă semnal.
yy În funcție de dispozitivul conectat, această
funcție poate să nu funcționeze.
yy În cazul în care întrerupeți conexiunea
Bluetooth la această unitate, este posibil ca
anumite dispozitive Bluetooth să încerce să
se conecteze în continuare la această unitate.
Din acest motiv recomandăm dezactivarea
conexiunii înainte de oprirea aparatului.
yy Dacă doriţi să utilizaţi AUTO POWER,
SIMPLINK trebuie să fie oprit. Pornirea sau
oprirea SIMPLINK durează aproximativ 30 de
secunde.
yy Atunci când porniţi această unitate pentru
prima dată, funcţia Alimentare automată este
în starea pornită.
yy Pentru a folosi această funcție, unitatea
principală trebuie înregistrată în lista de
dispozitive sincronizate a dispozitivului
Bluetooth.
yy Puteți seta funcția AUTO POWER doar dacă
unitatea este pornită.
3
Operare
AUTO POWER pornit/oprit
,,Notă
26 Operare
Comutarea automată a funcţiei
Pornire rapidă
Această unitate recunoaște semnalele de intrare
optice, Bluetooth și televizorul LG, Portable apoi
comută automat pe funcția corespunzătoare.
Acestă unitate poate rămâne în modul de așteptare
cu un consum redus de energie, astfel încât unitatea
poate reduce timpul de pornire atunci când porniți
acestă unitate.
Intrarea semnalului optic
Pentru a activa această funcție, apăsați 1 de pe
unitate timp de 3 secunde, atunci când unitatea este
pornită.
La pornirea aparatului extern conectat la această
unitate cu un cablu optic, această unitate comută
funcţia la cea optică. După aceasta puteţi auzi sunetul
provenit de la aparatul dvs.
Conectarea aparatului Bluetooth
3
Operare
Conectarea aparatului dvs. Bluetooth la această
unitate presupune selectarea prealabilă a funcţiei
Bluetooth. Redaţi muzica pe aparatul dvs. Bluetooth.
Intrarea semnalului LG TV
Atunci când vă deschideţi televizorul LG conectat cu
LG Sound Sync (conexiune wireless), această unitate
îşi schimbă funcţia la LG TV. Puteţi auzi sunet de la
televizorul dvs.
Conectaţi la un dispozitiv portabil
Când vă conectați dispozitivul portabil folosind cablul
stereo de 3,5 mm, această unitate schimbă funcția
la Portable (Portabil). Puteți auzi sunetul emis de
dispozitivul dvs.
,,Notă
yy Comutarea la funcţia optică necesită o
perioadă de 5 secunde fără semnal.
yy Această unitate nu modifică funcția la optic
în cazul în care SIMPLINK de la televizorul,
playerul Blu-ray, Set-top box sau alte
dispozitive conectate setate ca pornite sau de
la dispozitivul conectat și suportat CEC este
pornit.
Dacă doriți să utilizați schimbarea automată
a funcției, opriți funcția SIMPLINK de pe
televizorul dumneavoastră LG. Durează
aproximativ 30 de secunde să opriți
SIMPLINK.
yy Dacă funcția de blocare a conexiunii
Bluetooth este setată, conexiunea Bluetooth
va fi disponibilă doar la funcția Bluetooth și
funcția de televizor LG. (pagina 28.)
Toate LED-urile funcționale clipesc de două ori.
Pentru a dezactiva această funcție, apăsați 1 de
pe unitate timp de 3 secunde, din nou, atunci când
unitatea este pornită.
Modul de așteptare LED-ul clipește de două ori și
pornește LED-ul funcției curente.
,,Notă
yy În cazul în care funcția de pornire Rapidă este
setată și o Putere de Curent alternativ este
re-conectat accidental la unitatea de către
pana de curent, etc, funcția de pornire rapidă
se va activa atunci când unitatea este pornită
și oprită o dată.
yy Când funcția de pornire Rapidă este setată,
consumul de energie va fi mai mare decât
atunci când pornire Rapidă este oprită.
yy Această funcție poate să nu funcționeze în
dependență de model.
Operare 27
Utilizarea tehnologiei
Bluetooth®
Despre BLUETOOTH
Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir
pentru conectarea cu rază scurtă.
Sunetul poate fi întrerupt când există interferențe cu
alte unde electronice care emit pe aceeași frecvență
sau când conectați dispozitive Bluetooth în alte
încăperi alăturate.
yy Dispozitive disponibile : Smartphone, player MP3
player, notebook etc.
yy Versiune : 4.0
yy Codec : SBC, AAC
Profiluri BLUETOOTH
Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth fără fir,
dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze
anumite profiluri. Această unitate este compatibilă cu
următorul profil.
A2DP (Profil Distribuție Audio Avansată)
Conectarea unităţii şi dispozitivului
Bluetooth
Înainte de a începe procedura de conectare, asiguraţivă că funcţia Bluetooth este activată în aparatul
dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth. O dată ce se realizează
operaţiunea de conectare, nu mai este nevoie să o
efectuaţi din nou.
1. Selectați sursa de intrare la BT (Bluetooth)
apăsând butonul F în mod repetat. BT
(Bluetooth) LED clipește.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi efectuarea
operaţiunii de conectare. Atunci când căutaţi
acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă
de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul
dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de
dispozitiv Bluetooth .Unitatea dvs. apare ca
„LG SK5 (XX)”.
,,Notă
yy XX înseamnă ultimele două cifre ale adresei
Bluetooth. De exemplu, dacă aparatul are
o adresă Bluetooth ca 9C:02:98:4A:F7:08,
veți vedea „LG SK5 (08)” pe dispozitivul dvs.
Bluetooth.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
conectare. Introduceți codul PIN (0000) la
nevoie.
3
Operare
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth nu se percep taxe. Un
telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth poate
fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care
conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei
fără fir Bluetooth.
Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
28 Operare
yy Când dispozitivul Bluetooth nu este conectat,
LED-ul BT (Bluetooth) clipește.
4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul
dvs. Bluetooth, consultaţi ghidul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth.
yy Când conectați dispozitivul Bluetooth
(dispozitiv iOS etc.) la acest aparat sau folosiți
dispozitivul, nivelul volumului aparatelor poate
fi sincronizat.
,,Notă
3
,,Notă
3. Când această unitate este conectată cu succes la
dispozitivul dvs. Bluetooth, LED-ul BLUETOOTH
se va aprinde.
yy Când folosiți tehnologia Bluetooth, trebuie
să realizați o conexiune între unitate și
dispozitivul Bluetooth cât mai aproape posibil
și păstrați distanța.
Totuși este posibil să nu funcționeze
corespunzător în cazul în care:
Operare
-- Există un obstacol între unitate și
dispozitivul Bluetooth.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență ca tehnologia Bluetooth, cum
ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
yy În cazul în care conexiunea Bluetooth nu
funcționează corespunzător, încercați să
efectuați asocierea din nou.
yy Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care
există interferenţe de la alte aparate
electronice.
yy Conectarea este limitată la un dispozitiv
Bluetooth pe o unitate şi multi-conectarea
nu este acceptată.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil să
nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Vă puteți bucura de funcția Bluetooth
folosind un smartphone, MP3 player,
Notebook etc.
yy Cu cât distanța este mai mare între unitate
și dispozitivul Bluetooth, cu atât calitatea
sunetului este mai mică.
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când unitatea este oprită sau dispozitivul
Bluetooth este departe de unitate.
yy Când conexiunea Bluetooth este întreruptă,
conectați din nou dispozitivul Bluetooth la
unitate.
yy Puteți controla dispozitivul Bluetooth folosind
butoanele C/V (Salt) și N (Redare/
Pauză) pe telecomandă.
yy Dacă schimbați pe o altă funcție după
conectarea dispozitivului Bluetooth,
conexiunea Bluetooth va fi deconectată. Dacă
reveniți la funcția Bluetooth, conexiunea
Bluetooth va fi reluată automat.
Blocare conexiune BLUETOOTH
(Blocare BT)
Puteți limita conexiunea Bluetooth doar la funcția
BT (Bluetooth) și funcția de televizor LG pentru a
preveni conexiunea Bluetooth accidentală.
Apăsaţi şi ţineţi AUTO POWER ON de pe
telecomandă aproximativ 2 secunde, pentru a porni
această funcţie în funcţia BT (Bluetooth).
Pentru a opri această funcţie, apăsaţi AUTO POWER
OFF de pe telecomandă aproximativ 2 secunde în
funcţia BT (Bluetooth).
,,Notă
Chiar dacă porniţi Blocarea conexiunii Bluetooth,
această casetă de sunet se porneşte prin funcţia
Auto Power. Pentru a evita acest lucru, opriţi
funcţia Auto Power. (pagina 25.)
Operare 29
Utilizarea aplicaţiei
Bluetooth
,,Notă
yy Numai SO Android este disponibil pentru a
utiliza aplicaţia „Music Flow Bluetooth" cu
acest aparat.
yy Este posibil să fie taxe suplimentare
pentru date dacă instalați aplicația prin
3G/4G, în funcție de planul dispozitivului
dumneavoastră.
Aplicaţia „Music Flow Bluetooth" aduce o serie de
funcţii noi unităţii dvs.
Pentru a vă bucura de mai multe funcţii se recomandă
descărcarea şi instalarea gratuită a aplicaţiei „Music
Flow Bluetooth".
Instalarea aplicaţiei „Music Flow
Bluetooth" pe dispozitivul dvs.
BLUETOOTH
Aplicaţia „Music Flow Bluetooth" poate fi instalată pe
aparatul dvs. Bluetooth în două moduri.
Instalarea aplicaţiei „Music Flow
Bluetooth" cu ajutorul codului QR
1. Instalaţi aplicaţia „Music Flow Bluetooth" cu codul
QR. Utilizaţi software-ul de scanare pentru a
scana codul QR.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth are o
aplicaţie de scanare. Dacă lipseşte o astfel
de aplicaţie, puteţi descărca una din „Google
Android Market (Google Play Store)".
yy În funcţie de regiune, codul QR poate să nu
funcţioneze.
Instalaţi aplicaţia „Music Flow
Bluetooth" din „Google Android
Market (Google Play Store)"
1. Atingeţi pictograma „Google Android Market
(Google Play Store)".
2. Tastaţi în bara de căutare „Music Flow Bluetooth"
şi porniţi căutarea.
3. Găsiţi şi atingeţi în lista de rezultate
„Music Flow Bluetooth" şi porniţi descărcarea
aplicaţiei Bluetooth.
4. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs Bluetooth
este echipat cu „Google Android Market
(Google Play Store)".
Activarea funcţiei BLUETOOTH
prin aplicaţia „Music Flow
Bluetooth"
Aplicaţia „Music Flow Bluetooth" vă ajută să conectaţi
dispozitivul Bluetooth la aparat.
2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
1. Atingeţi pictograma „Music Flow Bluetooth" de pe
pagina de start pentru a deschide aplicaţia „Music
Flow Bluetooth", şi treceţi la meniul principal.
2. Dacă doriţi să obţineţi mai multe informaţii
pentru modul de întrebuinţare, atingeţi [Setare] şi
[Ajutor].
3
Operare
Despre aplicaţia „Music Flow
Bluetooth"
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
30 Operare
,,Notă
yy Aplicaţia „Music Flow Bluetooth" va fi
disponibilă pentru următoarele versiuni de
software;
-- S/O Android: Ver 4.0.3 (sau ulterioară)
yy Dacă utilizaţi pentru funcţionare aplicaţia
„Music Flow Bluetooth", vor exista unele
diferenţe între aplicaţia „Music Flow
Bluetooth" şi telecomanda furnizată. Utilizaţi
telecomanda furnizată după cum aveţi nevoie.
yy În funcţie de dispozitivul Bluetooth, este
posibil ca aplicaţia „Music Flow Bluetooth" să
nu funcţioneze.
3
Operare
yy După conectarea aplicaţiei „Music Flow
Bluetooth", muzica poate fi redată de la
aparatul dvs. În acest caz, repetaţi procedura
de conectare.
yy Dacă utilizaţi alte aplicaţii sau schimbaţi
setările pe aparatul dvs. Bluetooth în timpul
aplicaţiei „Music Flow Bluetooth", aplicaţia
„Music Flow Bluetooth" poate funcţiona
defectuos.
yy Dacă aplicaţia „Music Flow Bluetooth"
funcţionează anormal, verificaţi aplicaţia dvs.
Bluetooth şi conectarea aplicaţiei
„Music Flow Bluetooth", după care încercaţi
din nou conectarea.
yy În funcţie de sistemul de operare al
smartphone-ului, pe alocuri funcţionarea
„Music Flow Bluetooth" poate să difere.
yy Chiar dacă se va întrerupe conexiunea
Bluetooth, puteţi utiliza aplicaţia
„Music Flow Bluetooth" atunci când schimbaţi
funcţia.
yy Caracteristicile suplimentare ale aplicației
"Music Flow Bluetooth" pot să nu funcționeze
în funcție de distanța dintre unitate și
dispozitivul Bluetooth și condițiile wireless.
Operare 31
Ajustarea sunetului
Setarea efectului de sunet
Acest sistem are un număr prestabilit de câmpuri de
sunete surround. Puteți alege un mod sonor dorit
folosind fiecare buton de mod sonor.
Efect de sunet
ASC
(Controlul
sunetului
adaptabil)
Descriere
Analizează proprietatea intrării
audio și oferă sunet optimizat
în timp real pentru conținut.
Vă puteţi bucura de sunet
optimizat.
DTS V:X
Vă puteţi bucura de sunet
surround mai imersiv şi mai
cinematic.
,,Notă
yy În unele moduri de efecte de sunet, anumite
difuzoare nu emit sunet sau au sunet scăzut.
Acesta depinde de modul de sunet şi de sursa
audio, nu reprezintă un defect.
yy Este posibil să fiţi nevoit să resetaţi modul de
efect de sunet, după ce schimbaţi intrarea,
uneori chiar şi după ce s-a schimbat fişierul de
sunet.
Puteți regla nivelul sunetului pentru Înalte sau Joase,
în funcție de preferințe.
Apăsați butonul WOOFER o/p pentru a regla
nivelul wooferului.
,,Notă
Când nivelul subwooferului atinge maximul sau
minimul, LED-ul standby (Roșu) de pe unitatea
principală pornește timp de 2 secunde.
Mod de noapte
Această funcţie este utilă atunci când vreţi să
vizionaţi filme la volum scăzut, în timpul nopţii. Setați
modul Noapte pe Pornit pentru a reduce intensitatea
sunetului și a îmbunătăți finețea și delicatețea.
Apăsați butonul NIGHT ON/OFF pentru a porni și
opri modul noapte.
3
Operare
STANDARD
Reglați setările nivelului
difuzorului.
32 Depanare
Depanare
Generalităţi
PROBLÉMA
OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
yy Opriți alimentarea acestei unități, conectați dispozitivul extern (televizor, difuzor
pentru frecvențe joase, DVD player, amplificator etc.) și porniți-o din nou.
Unitatea funcţionează
anormal.
yy Deconectaţi cablul de alimentare de la această unitate şi de la aparatul extern
conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercaţi să le
conectaţi din nou.
yy Setarea anterioară nu poate fi salvată atunci când alimentarea dispozitivului este
dezactivată.
Nu există curent
4
yy Cablul de alimentare este deconectat.
Conectaţi cablul de alimentare.
yy Verificaţi dacă nu există o pană de curent.
Verificaţi starea utilizând alte echipamente electronice.
Depanare
yy Sursă de intrare incorectă selectată.
Verificaţi sursa de intrare şi selectaţi sursa de intrare corectă.
Nu există sunet
yy Funcţia fără sunet este activată.
Apăsaţi [ (Dezactivare sunet) sau reglaţi nivelul volumului pentru a anula funcţia
fără sunet.
yy La utilizarea conexiunii cu un aparat extern (set top box, aparat Bluetooth, etc.),
reglaţi la aparat nivelul volumului sunetului.
Nu este redat nici un
sunet din subwoofer
yy Cablul de alimentare al subwoofer-ului nu este conectat.
Conectaţi bine cablul de alimentare la priză.
yy Conexiunea aparatului cu difuzorul se pierde.
Conectaţi unitatea şi subwoofer-ul. (pagina 15)
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
Folosiţi telecomanda pe o distanţă de maxim 7 m.
Telecomanda nu
funcţionează corect.
yy Există un obstacol între telecomandă şi aparat.
Îndepărtaţi obstacolul.
yy Bateriile din telecomandă sunt consumate.
Înlocuiţi bateriile cu altele noi.
yy Verificaţi conectarea aparatului extern, cum ar fi TV-ul, player-ul DVD/Blu-Ray sau
aparatul Bluetooth.
Funcţia AUTO POWER
yy Verificați starea SIMPLINK de pe televizorul dumneavoastră LG și opriți SIMPLINK.
este inoperantă.
yy În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
yy Verificaţi dacă TV-ul dvs. LG sprijină LG Sound Sync (Sincronizare sunet LG).
LG Sound Sync
(Sincronizare sunet LG) yy Verificaţi conexiunea LG Sound Sync (Sincronizare sunet LG) (Optic sau fără fir).
nu funcţionează.
yy Verificaţi setarea sunetului TV-ului dvs. şi a acestei unităţi.
Depanare 33
PROBLÉMA
OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Unitatea nu se
yy Opriți funcția de blocare a conexiunii Bluetooth. (pagina 28.)
conectează la
dispozitivul Bluetooth.
Verificaţi detaliile de mai jos şi reglaţi unitatea în funcţie de ele.
yy Având soundbar-ul conectat la TV, schimbaţi setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEŞIRE
AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a TV-ului de la [PCM] la [AUTO] sau la
[BITSTREAM].
Când simțiți că sunetul yy Având soundbar-ul conectat la player, schimbaţi setarea AUDIO DIGITAL OUT
emis de unitate este
(IEŞIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a playerului de la [PCM] la
prea mic.
[PRIMARY PASS-THROUGH] sau la [BITSTREAM].
yy Verificați ca setarea DRC audio din meniul de configurare a dispozitivul conectat să
fie în starea [OFF].
yy Verificați ca modul Noapte să nu fie Pornit. Setați Night Mode la [OFF].
Observații pentru folosirea wireless-ului
OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
yy Wireless-ul poate să nu funcționeze normal în zone cu semnal slab.
Acest dispozitiv poate
yy Instalați dispozitivul destul de aproape de subwooferul wireless.
avea interferențe
wireless.
yy Nu instalați dispozitivul pe mobilier metalic pentru a atinge performanța optima.
yy Când o parte a corpului dvs. intră în contact cu emițătorul dispozitivului Bluetooth
sau sound bar-ului.
yy Când există un obstacol sau perete sau dispozitivul este instalat într-un loc izolat.
Dispozitivul Bluetooth
yy Când există un dispozitiv (LAN wireless, echipament medical sau cuptor cu
poate funcționa
microunde) care folosește aceeași frecvență, îndepărtați produsele cât mai mult
necorespunzător
unele de altele.
sau poate emite un
zgomot în următoarele yy Când conectați dispozitivul la un dispozitiv Bluetooth, distanța dintre produse
cazuri.
trebuie să fie cât mai mica posibil.
yy Când dispozitivul este prea departe de dispozitivul Bluetooth, conexiunea este
întreruptă și pot exista disfuncționalități.
Depanare
PROBLÉMA
4
34 Depanare
NOTE pentru eliberarea modului Demo
PROBLÉMA
OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Nu poate fi schimbată sursa de intrare cu ajutorul
butonului F, cum ar fi BT (Bluetooth), HDMI etc., și
toate LED-urile funcțiilor sunt pornite.
yy Deconectați cablul de alimentare și conectați-l din
nou. Dacă asta nu funcționează, apăsați și țineți
apăsat butonul F (aproximativ 15 secunde) de pe
unitatea principală până când LED-ul funcției indică
funcția curentă selectată.
Telecomanda nu funcționează. (Niciun răspuns)
4
Depanare
Anexă 35
Mărci comerciale şi
licenţe
Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci
înregistrate ale proprietarilor respectivi.
Marca si logourile Bluetooth sunt deţinute de
Bluetooth SIG, Inc şi orice utilizare a acestor mărci
de către LG Electronics se face sub licenţă.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale sunt
cele ale proprietarilor respectivi.
Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
HDMI, logo-ul HDMI logo şi Interfaţa Multimedia
High-Definition sunt mărci sau mărci înregistrate
ale HDMI Licensing LLC din Statele Unite şi din alte
ţări.
Pentru brevetele DTS vezi http://patents.dts.com.
Fabricat sub licenţa obţinută de la DTS Licensing
Limited. DTS, Simbolul și DTS și Simbolul împreună,
și DTS Virtual:X sunt mărci comerciale înregistrate
sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele
Unite și/sau alte țări. © DTS, Inc. Toate drepturile
rezervate.
5
Anexă
Pentru brevetele DTS vezi http://patents.dts.com.
Fabricat sub licenţa obţinută de la DTS Licensing
Limited. DTS, Simbolul, DTS și Simbolul împreună, și
Digital Surround sunt mărci comerciale înregistrate
și/sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele
Unite și/sau alte țări. © DTS, Inc. Toate drepturile
rezervate.
36 Anexă
Specificaţii
General
Studiaţi eticheta principală de pe unitate.
Consum curent
În aşteptare cu conectare la reţea : 1,2 W
(dacă toate porturile de reţea sunt activate.)
Adaptor AC
yy
yy
yy
yy
Model : DA-38A25
Producător : Asian Power Devices Inc.
Intrare : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A
Ieșire : 25 V 0 1,52 A
Dimensiuni (L x H x A)
aprox. 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm Fără picior
Temperatura de operare
Umiditatea de operare
5 °C la 35 °C
Alimentare curent Bus
5 V 0 500 mA
Frecvență disponibilă de eșalonare
intrare audio digitală
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Format Intrare digitală audio
disponibilă
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
5 % - 90 %
Intrări/ieşiri
5
Anexă
OPTICAL IN (Intrare audio digitală)
3 V (p-p), mufă optică x 1
PORTABLE IN (Intrare Portabil)
0,32 Vrms (3,5 mm mufă stereo) x 1
HDMI IN
19 pini (tip A, conector HDMI™) x 1
HDMI OUT
19 pini (tip A, conector HDMI™) x 1
Amplificator (Ieșire RMS)
Total
360 W RMS
Faţă
80 W RMS x 2 (4 Ω la 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer
200 W RMS (3 Ω la 80 Hz, THD 10%
Anexă 37
Subwoofer fără fir
Cerinţe de alimentare
Studiaţi eticheta principală de pe subwoofer.
Consum curent
Studiaţi eticheta principală de pe subwoofer.
Tip
1 cale 1 difuzor
Impedanţă
3Ω
Procentaj putere absorbită
200 W RMS
Putere absorbită maximală
400 W RMS
Dimensiuni (L x H x A)
aprox. 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
5
Anexă
38 Anexă
Întreţinere
Manevrarea aparatului
Când se transportă aparatul
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
yy Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
yy Ştergerea cu o presiune prea mare poate deteriora
suprafaţa.
yy Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material plastic
să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.
Curăţarea aparatului
5
Anexă
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzenul sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement