LG PC12 User guide

LG PC12 User guide
LGESW_PC12_FIN_MFL40699304
MALLIT : PC12
SUOMEN KIELI
iPod on Apple Computer, Inc -yhtiön tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
Hi-Fi-järjestelmäsi voi tehdä paljon asioita
iPod DOCKING
Siirry sivulle 6
Uneen tuuditus ja herätys
Siirry sivulle 9
Toisto CD:ltä ja
USB-laitteesta
Siirry sivulle 6 & 8
Sisällys
Asetukset (Musta Paneeli)
3
Soittimesta
4
Kauko-ohjaimesta
5
CD-levyjen kuunteleminen
6
iPod DOCKING
6
Musiikin kuunteleminen kannettavalta soittimeltasi 7
Radion kuunteleminen
7
Kannettavan USB-soittimesi yhdistäminen
8
Tallennus
8
Kellon asettaminen
9
Soittimen käyttö herätyskellona
9
Nukahda kuunnellessasi soitinta
9
Tunnelmavalaistus
9
Tietoja MP3/WMA:sta
9
Varokeinot
10
Vianetsintä
11
Erittelyt
11
Tallennus CD:ltä, radiosta
tai kannettavasta laitteesta
USB-laitteeseen.
Play from many
external devices
Siirry sivulle 8
Siirry sivulle 7
Radion kuunteleminen
Ennen tämän tuotteen liitäntää, käyttöä tai säätöjä lue tämä ohjekirja huolella läpi.
2
TUNTEIKAS AUDIOLAITE ] Käyttöopas
Siirry sivulle 7
Kannettava CD-soitin
MP3-soitin
Asetukset (Musta Paneeli)
SUOMEN KIELI
Liitä virtajohto pistorasiaan.
PHONES (Korvakuulokkeiden liitin.)
Yhdistä korvakuulokkeiden pistoke ( 3.5) liittimeen kuullaksesi äänen korvakuulokkeiden
kautta. Yhdistäminen korvakuulokkeisiin (ei sisälly) sammuttaa kaiuttimet.
a. Tarkista ennen virtajohdon liittämistä, että laitteen
käyttöjännite on sama kuin pistorasian jännite.
b. Liitä virtajohdon (kuuluu toimitukseen) toinen pää
laitteen takaosassa olevaan AC IN liittimeen.
c. Työnnä toisen pään pistoke pistorasiaan
Laita paristot kauko-ohjaimeen
Huolehdi, että paristojen (koko AAA) navat +(plus)
ja – (miinus) vastaavat kauko-ohjaimen vastaavia.
TUNTEIKAS AUDIOLAITE ] Käyttöopas
3
Soittimesta
ALARM (SNOOZE)
ALARM (Hälytys) -toiminnon avulla voit käynnistää
CD-toiston ja radiovastaanoton haluamaasi aikaan.
(Katso Soittimen käyttö herätyskellona)
CD:n syöttöaukko
• Älä työnnä levyä voimakkaasti CD-aukkoon.
• Älä vedä tai työnnä levyä laitteen nostaessa sitä levyaukolle.
• Paina Z EJECT -painiketta uudelleen palauttaaksesi levyn
takaisin nostettuasi sen levyaukolle.
Z EJECT
Poistaa tai syöttää CD:n latausaukosta.
CLOCK (SNOOZE)
Kellon asettaminen ja ajan tarkastaminen.
(Katso Kellon asettaminen)
-TUNING+ / .>
Radioasemien tallennusta varten
(katso Radion kuunteleminen)
x / MO./ST.
B/x
Käynnistää tai lopettaa toiston.
z REC
Käynnistää tai tauottaa
tallennuksen.
iPod DOCK
VOLUME
Control the volume when using any
function.
FUNC/INPUT
Vaihda toimintoja valiten vaihtoehdoista FM, CD, USB, PORTABLE
tai IPOD.
1 /]]
Aseta tilaan On tai Off.
NÄYTTÖRUUTU
4
TUNTEIKAS AUDIOLAITE ] Käyttöopas
Kauko-ohjaimesta
Aseta tilaan On tai Off
Paina 1 yli 3 sekuntia laitteen virran ollessa
päällä, jolloin pääset siirtymään
virransäästömoodiin (POWER SAVE MODE).
INPUT-syöttötoimintojen vaihtaminen
Vaihda toimintoja valiten vaihtoehdoista
PORTABLE tai IPOD.
• Nukahda soittimen kuuntelemisen aikana
• Tunnelmavalaistus
Toimintojen muuttaminen
Vaihda toimintoja valiten vaihtoehdoista
FM, CD tai USB.
• Kuuntele kappaleita uudelleen ja uudelleen
• Valitse toinen raita (iPod DOCKING)
Tallentaaksesi’ radioaseman
Etsi kappaleen kohtaa •
Hae kappaleita pikahaulla •
Hyppää toiseen kappaleeseen •
Käynnistää tai tauottaa toiston
Lopeta ääni väliaikaisesti.
Paina painiketta uudelleen palauttaaksesi
äänen.
Etsi MP3/WMA-tiedostojen kansio
Kun CD-levyä, joka sisältää MP3/WMAtiedostoja monesta kansiosta toistetaan,
paina FOLDER•PRESET valitaksesi haluamasi
kansion.
VOLUME (ÄÄNENVOIMAKKUUS)
Säädä äänenvoimakkuutta kaikkien
toimintojen aikana
Äänen laadun säätäminen
Voit valita neljän valmiin äänimaiseman
välillä.
Radioasemien haku radiotyypeittäin
- VALINNAINEN
Käynnistää tai tauottaa tallennuksen
TUNTEIKAS AUDIOLAITE ] Käyttöopas
5
CD-levyjen kuunteleminen
iPod DOCKING
Voit kuunnella musiikkia liittämällä iPod
soittimeen. Liitä iPod laitteen yläosassa
olevaan “iPod DOCK” -liittimeen.
Tässä soittimessa voidaan toistaa
Audio CD - ja MP3/WMA CD -levyjä.
SOITTIMESSA
1. Syötä CD: Kappaleiden
(tiedostojen)määrä näkyy näytöllä.
2. Valitse CD-toiminto:
3. Aloita CD-levyn soittaminen:
4. Lopeta CD-levyn soittaminen:
KAUKO
-OHJAIMESSA
Z EJECT
FUNC/INPUT
FUNCTION
x
B/x
x
B/x
B/[]
x ENTER
CD-levyn kuunteleminen-voit tehdä enemmän
Tauota tai aloita CD-levyn soittaminen uudelleen
Paina kaukosäätimen B /[] -painikkeita toiston aikana. Paina tätä painiketta
uudelleen jatkaaksesi toistamista.
Etsi kappaleen kohtaa
Pidä painettuna ./> joko soittimesta tai kaukosäätimestä toiston
aikana.
Hyppää toiseen kappaleeseen
Paina ./> joko soittimesta tai kaukosäätimestä.
Hae kappaleita pikahaulla
Pidä painettuna ./> joko soittimesta tai kaukosäätimestä vain
pysäytystilassa. Kappaleet hypätään yli vuorollaan.
Kuuntele kappaleita uudelleen ja uudelleen
Paina MODE kaukosäätimestä toistuvasti, jolloin näyttö vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä RPT 1 - RPT ALL - RANDOM - OFF.
6
TUNTEIKAS AUDIOLAITE ] Käyttöopas
1. Valitse iPod-toiminto:
2. “IPOD” ilmestyy näkyviin:
3. Käynnistä toisto:
4. Ennen kuin irrotat iPod-laitteen,
vaihda johonkin muuhun toimintoon painamalla:
5. Poista iPod:
SOITTIMESSA
KAUKO
-OHJAIMESSA
FUNC/INPUT
INPUT
x
B/x
FUNC/INPUT
B/[]
FUNCTION
tai
INPUT
iPod DOCKING - voit tehdä enemmän
Tauota iPod tai käynnistä se uudelleen
x soittimesta tai B/[] kaukosäätimestä toiston aikana.
Paina B/x
Paina tätä painiketta uudelleen jatkaaksesi toistamista.
Etsi kappaleen kohtaa
Pidä painettuna ./> joko soittimesta tai kaukosäätimestä toiston
aikana.
Hyppää toiseen kappaleeseen
Paina ./> joko soittimesta tai kaukosäätimestä.
Valitse toinen raita
Paina MODE kaukosäätimestä, jolloin voit siirtyä edelliseen listaan.
Paina FOLDER•PRESET kaukosäätimestä, jolloin voit siirtyä haluamaasi
kohtaan. Paina sitten x ENTER kaukosäätimestä vahvistaaksesi valintasi.
HUOMIO :
• Kun yhteys iPodiin ei ole vakaa eikä akun varaustila riittävä, sanoma
“ERROR” ilmestyy näyttöön.
• iPod ladataan automaattisesti, kun se kytketään laitteeseen.
Radion kuunteleminen-voit tehdä enemmän
Musiikin kuunteleminen
kannettavalta soittimeltasi
Etsi radioasemia automaattisesti
Paina ./> joko soittimesta tai kaukosäätimestä yli 0,5 sekunnin ajan.
Viritin pysähtyy automaattisesti löytäessään radioaseman.
Soitinta voidaan käyttää musiikin kuuntelemiseen monenlaiselta kannettavalta
laitteelta
Poista kaikki tallennetut asemat
Paina x ENTER kaukosäätimestä kahden sekunnin ajan. Teksti “ERASE”
ilmestyy näkyviin. Paina x ENTER kaukosäätimestä poistaaksesi kaikki
tallennetut asemat.
SOITTIMESSA
1. Liitä kannettava soitin kytkemällä se PORTABLE IN -liittimeen
laitteen kyljessä:
2. Kytke virta päälle:
3. Valitse KANNETTAVA toiminto:
4. Kytke kannettava soitin päälle ja
aloita soittaminen:
1 /]]
FUNC/INPUT
KAUKO
-OHJAIMESSA
1
INPUT
Huonon FM-vastaanoton parantaminen
Paina MO./ST. soittimesta tai B/[] kaukosäätimestä. Tämä muuttaa
taajuuden stereosta monoksi ja usein parantaa vastaanottoa. Tai liitä
antenni kunnolla.
Katso tietoja radioasemista –VALINNAINEN
TFM-viritin tulee Radio Data-järjestelmän (RDS) mukana. Kirjaimet RDS
näkyvät näytöllä sekä tiedot kuunnellusta radiokanavasta. Paina RDS
kaukosäätimestä toistuvasti katsellaksesi tietoja.
Radion kuunteleminen
1. Valitse FM:
2. Valitse radioasema:
3. Tallentaaksesi’ radioaseman:
Esiasetettu numero näkyy näytöllä.
4. Tallennetun’ aseman valitseminen:
5. Vahvistaaksesi paina: Voit tallentaa enintään 30 radioasemaa.
Valitse radioaseman ‘esiasetettu numero’
Valitse haluamasi asema painamalla ./>. Paina x ENTER, jolloin
asema alkaa vilkkua. Paina FOLDER•PRESET kaukosäätimestä
valitaksesi haluamasi esivalintanumeron. Paina x ENTER tallentaaksesi
sen.
SOITTIMESSA
KAUKO
-OHJAIMESSA
FUNC/INPUT
FUNCTION
./>
./>
x ENTER
PTY - Ohjelmatyyppi, esim. uutiset, urheilu, jazz.
RT - Radioteksti, radioaseman nimi.
CT - Ajan hallinta, radioaseman aika.
PS - Ohjelman palvelunimi, kanavan nimi.
Voit etsiä radioasemia ohjelmatyypin mukaan painamalla RDS. Näytöllä
näkyy viimeisin käytetty PTY. Paina PTY kerran tai monasti valitaksesi
halutun ohjelmatyypin. Paina ja pidä ./>. painettuna. Viritin etsii
automaattisesti. Etsintä patty kun asema löytyy.
FOLDER•PRESET
x ENTER
TUNTEIKAS AUDIOLAITE ] Käyttöopas
7
Tallennus
Kannettavan USB-soittimesi
yhdistäminen
Lähteiden FM tai PORTABLE tallennus USB-laitteelle
Liitä USB-laite soittimeen ennen tallennuksen aloittamista.
Etua USB-soittimen kytkemisessä
järjestelmän USB-portin kautta on
siinä, että kannettavaa laitetta voi
hallita järjestelmän kautta. Yhdistä
kannettava laite järjestelmään
käyttämällä USB-kaapelia
(ei sisälly).
1. Valitse moodi (PORTABLE tai
FM), jossa haluat tallentaa:
2. Aloita nauhoitus:
3. Lopettaaksesi nauhoituksen:
KAUKO
-OHJAIMESSA
FUNC/INPUT
FUNCTION
tai INPUT
REC
x ENTER
z REC
x
B /x
Audio CD -lähteen tallennus USB-laitteelle
SOITTIMESSA
KAUKO
-OHJAIMESSA
FUNC/INPUT
FUNCTION
1. Valitse USB-toiminto:
2. Näyttö näkyy “READ”, sekä
näytettyjen tiedostojen määrä:
3. Paina:
4. Ennen USB-soittimen
irrottamista, vaihda toiseen
toimintoon painamalla:
5. Irrota USB-soitin:
x
B/x
FUNC/INPUT
B/[]
FUNCTION
tai
INPUT
HUOMIO :
• Jotkut kannettavat laitteet eivät sovi yhteen tämän järjestelmän kanssa.
• Kun muistikortin lukijaan liitetään useita kortteja, ensimmäinen havaittu
kortti hyväksytään.
• Älä poista USB-laitetta sen ollessa toiminnassa.
• Tietovaurioiden välttämiseksi tarvitaan varmuuskopio.
• Jos käytät USB-jatkokaapelia tai USB-hubia, USB-laitetta ei ehkä
tunnisteta.
• NTFS-tiedostojärjestelmää käyttävää laitetta ei tueta (Ainoastaan
tiedostojärjestelmä FAT (16/32) on tuettu).
• Tämän laitteen USB-toiminto ei tue kaikkia USB-laitteita.
• Digitaalikameraa ja matkapuhelinta ei tueta.
• Tätä laitetta ei tueta, jos tiedostojen kokonaismäärä on 1000 tai
enemmän.
8
SOITTIMESSA
TUNTEIKAS AUDIOLAITE ] Käyttöopas
Voit tallentaa Audio CD:n yhden haluamasi raidan tai kaikki musiikkiraidat
USB-laitteelle. (Äänenvoimakkuutta ei ehkä pysty säätämään Max-rajaan saakka
CD-tallennuksen aikana.)
1. Valitse CD-toiminto:
2. Valitse raita:
3. Aloita nauhoitus:
4. Lopettaaksesi nauhoituksen:
SOITTIMESSA
KAUKO
-OHJAIMESSA
FUNC/INPUT
FUNCTION
./>
z REC
x
B /x
./>
REC
x ENTER
HUOMIO :
• Jos poistat USB-laitteen tallennuksen aikana, tallennettua tiedostoa ei
ehkä pystytä tallettamaan muistiin.
• Painamalla z REC (REC) yli 3 sekuntia pääset bittinopeuden valintaan.
Paina ./> valitaksesi bittinopeuden ja z REC (REC) uudelleen
valitaksesi tallennusnopeuden. Paina ./> valitaksesi haluamasi
tallennusnopeuden ja z REC (REC) uudelleen lopettaaksesi tallennuksen.
1 x nopeus : Voit kuunnella musiikkia tallentaessasi sitä.
(FM, PORTABLE tai Audio CD)
2 x nopeus: (Ainoastaan 96kbps, 128kbps)
: Voi ainoastaan tallentaa musiikkitiedostoa. (Vain Audio CD)
Luvattomien kopioiden valmistus kopiosuojatusta materiaalista, mukaan
lukien tietokoneohjelmat, tiedostot, radiolähetykset ja äänitallenteet, saattaa loukata tekijänoikeuksia ja olla rikos. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisiin tarkoituksiin.
Tunne vastuusi
Kunnioita tekijänoikeuksia
Nukahda kuunnellessasi soitinta
Kellon asettaminen
SOITTIMESSA
1. Kytke virta päälle:
2. Paina 2 sekunnin ajan:
3. Valitse seuraavista: 12HR (am- ja pm-näyttö) tai
24HR (24-tunnin näyttö.
4. Vahvista valintasi:
5. Valitse tunnit:
6. Paina:
7. Valitse minuutit:
8. Paina:
1 /]]
CLOCK
./>
CLOCK
./>
CLOCK
./>
CLOCK
Soittimen käyttö herätyskellona
Paina ./> toistuvasti, jolloin näyttö vaihtuu seuraavassa
järjestyksessä: FM, CD, USB. Paina ALARM, kun näkyvissä on toiminto,
joka haluat aktivoida. Aseta seuraavaksi hälytyksen käynnistysaika. Käytä
painikkeita ./> muuttaaksesi tunti- ja minuuttilukemia ja tallenna
painamalla ALARM. Seuraavaksi näkyviin tulee äänenvoimakkuuden
(VOL) asetusnäyttö. Käytä painikkeita ./> muuttaaksesi
äänenvoimakkuutta ja tallenna painamalla ALARM. Kelloikoni osoittaa, että
hälytys on asetettu. Kytke järjestelmän virta pois päältä. Kun järjestelmä on
sammutettu, voit tarkistaa asetetun hälytyksen ajankohdan painamalla
ALARM. Voit myös asettaa hälytyksen päälle tai pois painamalla ALARM.
HUOMIO :
• Jos et aseta kelloa, hälytystoiminto ei toimi.
• Jos mitään painiketta ei paineta yli 5 minuuttiin hälytyksen soidessa,
hälytys peruuntuu automaattisesti.
Paina SLEEP kaukosäätimestä toistuvasti, jolloin näyttö vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä SLP OFF - LIGHT - vastaavat ikonit.
Paina ./> toistuvasti SLP OFF -tilassa, jolloin näyttö vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä SLP 90 & himmennin ON -> SLP 80 &
himmennin ON -> SLP 70 & himmennin ON -> SLP 60 & himmennin ON
-> SLP 50 & himmennin ON -> SLP 40 & himmennin ON -> SLP 30 &
himmennin ON -> SLP 20 & himmennin ON -> SLP 10 & himmennin ON
-> SLP OFF & himmennin OFF.
Tunnelmavalaistus
Paina SLEEP kaukosäätimestä toistuvasti, jolloin näyttö vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä SLP OFF - LIGHT - vastaavat ikonit.
Paina ./> toistuvasti kun näytössä on LIGHT, jolloin näyttö vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä L--1 -> L--2 -> L--3 -> L--OFF.
Tietoja MP3/WMA:sta
Tämän laitteen kanssa yhteensopivien MP3/WMA-levyjen rajoitukset
ovat:
• Näytteitystaajuus: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
• Datanopeus: 8 - 320 kbps (MP3), 48 - 320kbps (WMA)
• fyysinen formaatti tulee olla “ISO 9660”.
• Jos tallennat MP3/WMA-tiedostoja ohjelmalla, joka ei kykene luomaan
TIEDOSTOJÄRJESTELMÄÄ, esim. “Direct-CD”:llä jne., MP3-tiedostoja
on mahdotonta toistaa. Suositamme, että käytätte “Easy-CD Creator”:ia,
joka luo levylle ISO 9660 tiedostojärjestelmän.
• Nimissä ei saa käyttää erikoismerkkejä, kuten “/ : * ? “ < >” jne.
• Vaikka levyn tiedostojen kokonaismäärä olisi enemmän kuin 1000, niistä
näkyy enintään 999.
Torkkutoiminto (SNOOZE)
Tämä toiminto herättää sinut 5 minuutin välein, jos et sammuta herätystä.
Kun herätys on toiminnassa ja painat CLOCK- tai ALARM-painiketta, CD
tai USB tauotetaan ja mykistetään. Viritin on mykistysmoodissa 5 minuuttia,
jonka jälkeen se asetetaan toistotilaan ja mykistys pois päältä.
TUNTEIKAS AUDIOLAITE ] Käyttöopas
9
Varokeinot
VAARA
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAROITUS: ÄLÄ IRROTA KANTTA TAI TAKAKANTTA SÄHKÖISKUN VAARAN
VÄLTTÄMISEKSI. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA
OLEVIA OSIA. VAIN KOULUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ SAA TEHDÄ
HUOLTOTYÖT.
Tämä nuolikärkinen salama tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu
varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä
vaarallisesta jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää aiheuttamaan
ihmisille sähköiskun vaaran.
Huutomerkki ja tasasivuinen kolmio on tarkoitettu huomauttamaan
käyttäjää tärkeistä käyttö- ja hoito-(huolto-)ohjeista tuotteen mukana
toimitetussa kirjallisuudessa.
VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
MUUTOIN VOI AIHEUTUA TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARA.
VAROITUS: Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan
tilaan.
VAARA: Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden
mukaisesti.
Kotelon aukot ovat tuuletusta varten ja varmistamaan tuotteen luotettava toiminta
sekä suojaamaan sitä liialta kuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan tukkia
sijoittamalla tuote vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalla pinnalle. Tätä
tuotetta ei saa uppoasentaa esimerkiksi kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei järjestetä
riittävää tuuletusta tai asennusta tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
VAARA:
Tämä tuote käyttää laserjärjestelmää.
Tuotteen oikean käytön varmistamiseksi lue käyttöohjekirja huolellisesti ja säilytä se
myöhempää tarvetta varten. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun
huoltopisteeseen - lisätietoja kohdassa huoltotoimet.
Muiden kuin tässä määritettyjen säätimien tai menettelyjen käyttö tai säätöjen teko voi
saada aikaan altistuksen vaaralliselle säteilylle.
Välttyäksesi lasersäteen kohdistumiselta suoraan itseesi älä yritä avata koteloa.
Avattuna näkyvissä on lasersäteilyä. ÄLÄ KATSO SÄDETTÄ KOHTI.
10
TUNTEIKAS AUDIOLAITE ] Käyttöopas
VAARA: Tätä laitetta ei saa asettaa alttiiksi vedelle (vuotavalle tai roiskevedelle) eikä
sen päälle saa sijoittaa nesteillä täytettyjä esineitä, esimerkiksi maljakoita.
VAROITUS koskien virtajohtoa
Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan virtapiiriin;
Se tarkoittaa yhtä pistorasiaa, joka syöttää virtaa ainoastaan kyseiseen laitteeseen, ja
jossa ei ole muita pistorasioita tai haaraliittymiä.
Lue käyttöoppaan teknisten tietojen sivu ja varmistu asiasta. Älä ylikuormita
pistorasioita. Pistorasioiden ylikuormitus, löysät tai vaurioituneet pistorasiat,
jatkojohdot, kuluneet ja rispaantuneet virtajohdot tai murtunut sähköjohdon eriste ovat
vaaraksi. Mikä tahansa näistä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista
säännöllisesti laitteen virtajohto, ja jos se näyttää vaurioituneelta tai heikentyneeltä,
vedä pistoke irti pistorasiasta, älä jatka laitteen käyttöä, vaan vaihdata johto uuteen
tarkalleen samanlaiseen osaan valtuutetussa huoltopisteessä.
Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä niin, ettei se kierry tai
mene tiukalle mutkalle ja ettei sitä pistetä, jätetä puristuksiin oven väliin tai sen päälle
astuta. Kohdista huomio erityisesti pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan, jossa
virtajohto tulee ulos laitteesta.
Päävirta katkaistaan laitteesta vetämällä virtajohdon pistoke irti pistorasiasta. Varmista
tuotetta asennettaessa, että virtajohdon pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki sähkö- ja elektroniikkatuotteet on hävitettävä erillään yhdyskuntajätteestä valtion tai paikallisten viranomaisten valtuuttamien keräysasemien
kautta.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden
paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit
laitteen.
Tämä tuote on valmistettu EMC-direktiivin 2004/108/EC ja
Pienjännitedirektiivin 2006/95/EC mukaiseksi.
Edustaja Euroopassa:
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)
USB
Vianetsintä
Oire
Erittelyt
Syy
Korjaus
Yleistä
Ei virtaa.
Ääni ei toistu.
Virtajohtoa ei ole liitetty pistorasiaan. Liitä virtajohto pistorasiaan.
Tarkista onko tapahtunut sähkökatko. Tarkista tila käyttämällä muita elektroniikkalaitteita.
Tarkista, oletko valinnut oikean
Paina FUNC/INPUT (FUNCTION)
toiminnon.
ja tarkista valittu toiminto.
CD
Laite ei aloita
toistoa.
Laitteessa on yhteensopimaton levy. Laita laitteeseen toistokelpoinen levy.
Levy on likainen.
Puhdista levy.
Katso laitteen pohjaan kiinnitetystä
etiketistä.
Virrankulutus
Katso laitteen pohjaan kiinnitetystä
etiketistä.
Nettopaino
2.45 kg
Ulkomitat (L x K x S)
332 x 165 x 248 mm
Käyttölämpötila
5 oC – 35 oC
Käytönaikainen ilmankosteus 5% – 85 %
Lähtöteho
5W+5W
Harmoninen kokonaissärö 10 %
Taajuusvaste
200 - 18000 Hz
Signaali-kohinasuhde
70 dB
Kaiuttimet
6ΩX2
Viritin
FM Viritysalue
RADIO
Radioasemia ei voi Antenni on suunnattu tai liitetty
virittää.
huonosti.
87.5 - 108.0 MHz tai 65 - 74 MHz,
87.5 - 108.0 MHz
Liitä antenni kunnolla.
iPod
iPod ei toimi.
Yleistä
Käyttöjännite
Tarkista, onko soitin liitetty
laitteeseen oikein.
Tarkista, onko iPodin akku varattu
täyteen.
Liitä se laitteeseen oikein.
Kaukosäädin ei ole kohdistettu laitteen kaukoanturiin.
Kaukosäädintä on liian kaukana
laitteesta.
Kaukosäätimen ja laitteen suoran
linjan välissä on este.
Kaukosäätimen paristot ovat
tyhjentyneet.
Kohdista kaukosäädin laitteen
kaukoanturiin.
Käytä kaukosäädintä enintään 5 m
päässä.
Poista este.
CD
Taajuusvaste
Signaalikohinasuhde
Dynaaminen alue
200 - 18000Hz
70 dB
60 dB
Varaa iPodin akku. iPod ladataan
automaattisesti, kun se kytketään
laitteeseen.
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei
toimi oikein.
Vaihda paristot uusiin.
Muoto ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
TUNTEIKAS AUDIOLAITE ] Käyttöopas
11
P/NO : MFL40699304
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement