MEAT GRINDER MG 1500
QUALITY Series
MEAT GRINDER MG 1500
Proficiat ! U kocht zonet een fantastische vleesmolen, een betrouwbaar en kwalitatief product uit het
FRITEL Quality gamma. Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!
*********************
Félicitations ! Vous venez d’acheter un hachoir fantastique, un produit fiable et qualitatif de la gamme
FRITEL Quality. Lisez attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser le hachoir viande et conservez-le
soigneusement !
************************
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf diesen fantastischen Fleischwolf, einem zuverlässigen und qualitativ
hochwertiges Produkt aus dem FRITEL Quality Sortiment. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung mit
Aufmerksamkeit und bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf!
***************************
8
1
3
9
2
10
4
11
5
6
12
7
13
14
Beschrijving van de vleesmolen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Vulschacht
Tandwiel
Schroefelement
Snijmes
Rooster Ø 4 mm
Rooster Ø 8 mm
Ringmoer
Stamper
Voedsel schaal
Vergrendelings- en
ontgrendelingsknop
Schroefbevestiging
Aan/Uit schakelaar
Behuizing met motor
Elektrisch snoer
Beschreibung des Fleischwolf
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Füllschacht
Zahnrad
Schraube
Messer
Rost Ø 4 mm
Rost Ø 8 mm
Ringmutter
Stempel
Schale für Lebensmittel
Verriegelungs-Entriegelungsschalter
Schraubenbefestigung
Ein/Aus Schalter
Gehäuse mit Motor
Elektrische Schnur
Description du hachoir viande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Orifice de remplissage
Roue dentée
Vis
Lame
Grille Ø 4 mm
Grille Ø 8 mm
Ecrou à collerette
Poussoir
Récipient pour aliments
Bouton verrouillage-déverrouillage
Fixation à vis
Bouton Marche/Arrêt
Manteau avec moteur
Cordon électrique
Optioneel verkrijgbaar:
Opzetstuk om schijfjes te maken, te
raspen, te schaven (ook voor kaas,
groenten, enz.)
Disponible optionnellement :
Embout pour faire des rondelles, pour
râper, pour couper en lamelles (également
pour fromage, légumes, etc.)
Zusätzlich verfügbar:
Aufsatz zum Schneiden von Scheiben,
zum raspeln, zum hobeln (auch für Käse,
Gemüse, usw.)
Lees deze gebruiksaanwijzing evenals de veiligheidsvoorschriften aandachtig vooraleer u de vleesmolen
in gebruik neemt en bewaar deze. Personen die deze gebruiksaanwijzing niet gelezen hebben, mogen
deze vleesmolen niet gebruiken.
NL - NEDERLANDS
GEBRUIKSAANWIJZING
Deze vleesmolen is in overeenstemming met de CE-veiligheidsnormen.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
 NOOIT levensmiddelen met de handen in de vulschacht duwen. Gebruik hiervoor altijd de
meegeleverde stamper. Het gebruik van andere voorwerpen zoals een lepel of spatel kan de molen
beschadigen. Indien het voedsel vast steekt, steeds eerst het toestel uitschakelen en wachten tot de
motor volledig gestopt is met draaien. Haal dan pas de onderdelen uit elkaar om het voedsel te
verwijderen.
 Gebruik NOOIT opzetstukken die niet bij het toestel horen.
 Verwijder vóór het vermalen eerst beenderen, kraakbeen en pezen van het vlees.
 Wanneer u noten gaat fijnhakken, mag u slechts enkele noten tegelijk toevoegen en wachten tot het
schroefelement ze volledig heeft meegenomen alvorens meer noten toe te voegen.
 Snij de ingrediënten in kleine stukken voor het vermalen zodat ze makkelijk passen in de snij- opening.
 Overbelast het toestel niet of gebruik niet te veel kracht wanneer u het voedsel met de stamper naar
beneden duwt.
 Het toestel beschikt over een veiligheidsfunctie. Indien het toestel niet werkt, dient u het terug te
brengen naar uw verkooppunt voor nazicht.
 Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met verminderde fysieke,
motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op
voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies ontvangen aangaande het gebruik van het toestel
op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren begrijpen. Kinderen mogen NIET
met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze
minimum 8 jaar zijn en onder toezicht staan. Hou het toestel en het elektrisch snoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar.
 Controleer steeds of de vleesmolen correct in elkaar werd gezet. Voor uw eigen veiligheid zal het
toestel niet werken indien dit niet gebeurd is.
 Het apparaat steeds op een vaste ondergrond plaatsen, zoals een keukentablet of tafel zodat het
apparaat niet kan kantelen of schuiven.
 De motorsokkel, het elektriciteitssnoer en de stekker NOOIT in water of enig andere vloeistof onder
dompelen. Enkel reinigen met een vochtige doek.
 Schakel na gebruik het toestel onmiddellijk uit en wacht tot de motor volledig gestopt is met draaien.
Verwijder dan pas de stekker uit het stopcontact. Doe dit ook als het apparaat niet in gebruik is,
vooraleer u het reinigt en vooraleer dat u het verplaatst.
 Gebruik het toestel niet indien het elektriciteitssnoer of de stekker beschadigd is.
 NOOIT verlengsnoeren of contactdozen gebruiken. Plaats het toestel dichtbij een stopcontact en sluit
het rechtstreeks aan.
 Gebruik het toestel NOOIT buitenhuis.
 Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
 Laat het elektrisch snoer NOOIT over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
 Het elektrisch snoer NOOIT in de nabijheid van warmtebronnen zoals kookplaten, fornuizen, verwarming
of ovens leggen.
TECHNISCHE INFORMATIE
 De technische informatie vindt u op het typeplaatje onderaan het toestel.
 Het max. toegestane onophoudelijk gebruik bedraagt 10 min.
 Vereiste tijd tussen twee sessies bedraagt 30 min.
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
 Verwijder eerst alle verpakkingen en stickers.


4
Alvorens het toestel voor het eerst te gebruiken is het aan te bevelen om het te reinigen (zie
‘Reiniging’).
Controleer of de netspanning overeenstemt met deze op het toestel. Overeenkomstig de wettelijke
veiligheidsnormen dient het toestel steeds aangesloten te worden op een stopcontact met aarding.
MONTAGE VAN DE VLEESMOLEN
 Rol het elektrisch snoer volledig uit en plaats het toestel op een
vlakke ondergrond.
Steek de stekker in het stopcontact.
Controleer steeds de netspanning.
 Klik de vulschacht vast in de opening van het motorgedeelte. Let
hierbij op de voorziene groefjes aan de vulschacht en de opening om de vulschacht correct vast te
klikken.
 Plaats het schroefelement in het maalgedeelte, met het witte tandwiel naar de binnenkant.
 Breng het snijmes aan met de snijkant naar de buitenzijde. Zorg ervoor dat het mes goed gemonteerd
wordt, anders kan de vleesmolen beschadigd worden.
 Breng de gewenste rooster aan. Gebruik de fijne rooster voor rauw vlees, vis, kleine nootjes of gekookt
vlees. Gebruik de grove rooster voor rauw vlees, vis, noten, groenten, harde kaas of gedroogd fruit.
 Draai de ringmoer aan om het geheel te bevestigen
Door verkeerde montage van de vleesmolen kan het zijn dat de ingredienten niet goed genoeg
gemalen zijn en kan zelfs het snijmes bot worden.
GEBRUIK VAN DE VLEESMOLEN
 Monteer de schaal op de vulschacht.
 Ontdooi bevroren vlees goed alvorens het in de vleesmolen fijn te malen. Snij het vlees in reepjes van
ca. 2,5 cm.
 Schakel het toestel aan door middel van de Aan/Uit schakelaar.
 Gebruik de stamper om het voedsel rustig, stuk voor stuk, door de vleesmolen te duwen. Duw niet te
hard, de vleesmolen zou hierdoor beschadigd kunnen worden.
 Als het toestel tijdens het gebruik afslaat of blokkeert, dient u het uit te schakelen. Haal de stekker uit
het stopcontact en haal dan pas het toestel uit elkaar (herneem de verschillende stappen van ‘montage
van de vleesmolen’ in omgekeerde volgorde). Verwijder vervolgens eventueel vastzittend voedsel.
WORSTVULFUNCTIE
Montage
 Rol het elektrisch snoer volledig uit en plaats het toestel op een vlakke ondergrond. Steek de stekker in
het stopcontact.
 Klik de vulschacht vast in de opening van het motorgedeelte. Let hierbij op de voorziene groefjes aan
de vulschacht en de opening om de vulschacht correct vast te klikken.
 Plaats het schroefelement in het maalgedeelte, met het witte tandwiel naar de binnenzijde. Breng het
scheidingsplaatje aan en vervolgens het worstvulstuk. Desgewenst kan u voor het maken van worsten
darm gebruiken (zie ‘Werking’)
1
 Draai de ringmoer aan om het geheel te bevestigen
1.
2.
3.
4.
5.
Aansluiting voor accessoires
Schroefelement
Scheidingsplaatje
Worstvulstuk
Ringmoer
3
2
4
5
5
Werking
 Indien u darm gebruikt laat deze dan eerst een half uur in koud water
weken. Open dan de darm onder stromend water. Maak vervolgens
het gewenste worstvulstuk vochtig en trek de darm er over.
 Schakel het toestel aan door middel van de Aan/Uit schakelaar.
 Gebruik de stamper om het voedsel rustig, stuk voor stuk, door de
vleesmolen te duwen. Duw niet te hard, de vleesmolen zou
hierdoor beschadigd kunnen worden.
 Als de darm vol is, dient u deze van het worstvulstuk te verwijderen. Doe niet
te veel vlees in de darm.
 Worstjes maakt u door de gevulde darm op de gewenste plaatsen te draaien.
ONDERHOUD EN REINIGING
 Schakel het toestel eerst uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. Haal dan pas de verschillende
onderdelen uit elkaar.
 De motorsokkel NOOIT in water of enige andere vloeistof dompelen. Deze dient gereinigd te worden
met een vochtige doek.
 Alle andere onderdelen kunnen in een heet sopje gereinigd worden. Het gebruik van een vaatwasser
wordt sterk afgeraden aangezien de gebruikte reinigingsmiddelen te agressief zijn.
 Wrijf de roosters in met plantaardige olie en wikkel ze vervolgens in vetvrij papier om verkleuren/roesten
te vermijden.
 De hulpstukken kunnen gemakkelijk aan de onderzijde van de motorsokkel opgeborgen worden.
HET TOESTEL OPBERGEN
Het opbergvak onderaan de motorsokkel is geschikt voor het opbergen van de accessoires die u
regelmatig nodig heeft en zo altijd bij de hand heeft. Het elektrisch snoer kan eveneens volledig in het
opbergvak opgerold worden.
GARANTIEVOORWAARDEN
De garantie loopt vanaf de aankoopdatum en bedraagt 2 jaar en wordt enkel en alleen toegekend na
voorlegging van uw aankoopbewijs. De garantie vervalt onherroepelijk en onmiddellijk indien de
vleesmolen op een wijze anders dan huishoudelijk wordt gebruikt (bv. professioneel)
De waarborg dekt herstellingen en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische
diensten als defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of
fabricagefouten.
• De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.
• De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de koper, zowel het opsturen als het afhalen.
De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen :
• Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
• Bij verkeerd, oneigenlijk of abnormaal gebruik.
• Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
• Bij herstelling of wijziging door niet gemachtigde derden.
• Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.
6
NUTTIGE WENKEN
U dient het toestel onmiddellijk binnen te brengen bij een erkend hersteller of bij uw verkooppunt indien uw
snoer of stekker beschadigd is, als uw toestel niet naar behoren werkt, als uw toestel beschadigd of defect
is.
MILIEU
Gooi het toestel op het einde van zijn levensduur niet weg samen met het normale huisvuil, maar
lever het in bij een officieel verzamelpunt om het te laten recycleren. Op deze wijze helpt u het
milieu te beschermen.
**************
Lisez attentivement ce mode d’emploi, ainsi que les mesures de sécurité avant l’usage. Conservez-les
soigneusement. Des personnes, n’ayant pas lu ce mode d’emploi, ne peuvent pas utiliser ce hachoir.
NL - FRANCAIS
MODE D’EMPLOI
Ce hachoir est conforme aux normes de sécurité CE.
IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ
 Ne JAMAIS introduire les aliments dans l'orifice avec les mains nues. Utilisez toujours le poussoir.
L’usage d’autres ustensiles, comme une cuillère ou une spatule, peuvent endommager le moteur. Si les
aliments sont bloqués, veuillez d’abord débrancher l’appareil et attendre jusqu’à ce que le moteur ne
tourne plus. Ensuite démonter les différentes pièces afin de pouvoir enlever les aliments bloqués.
 N’utilisez JAMAIS des embouts non fournis avec cet appareil.
 Ôtez avant de hacher les os, le cartilage et les tendons de la viande.
 Quand vous allez hacher des noix, veuillez ajouter que quelques noix à la fois et attendez jusqu’à ce
qu’elles ont complètement passées la vis de la partie hachoir avant d’ajouter d’autres noix.
 Coupez les aliments en petits morceaux avant de les hacher de sorte qu’ils rentrent plus facilement
dans l’orifice de remplissage.
 Ne forcez pas le moteur et ne mettez pas trop de force sur le poussoir.
 L’appareil dispose d’une fonction de sécurité. Si l’appareil ne marche pas, veuillez le retourner à votre
point de vente pour révision.
 Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, par des personnes avec des capacités
physiques, moteurs ou mentales diminuées, ou par des personnes avec un manque de connaissance et
d’expérience, à conditions qu’elles soient surveillées ou reçoivent des instructions sur l’usage de
l’appareil d’une façon sûre et à condition qu’elles soient au courant des dangers potentiels. Les enfants
ne peuvent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne peut pas se faire par des enfants, à
moins qu’ils aient au minimum 8 ans et qu’ils soient surveillés. Gardez l’appareil et le cordon hors de la
portée des enfants plus jeunes que 8 ans.
 Assurez-vous du montage correct et complet de l’hachoir avant de l'enclencher. Pour des raisons de
sécurité, l'appareil ne peut s'enclencher que quand il est correctement monté.
 Travaillez uniquement sur une surface sèche, plane et stable pour éviter que l'appareil bascule.
 Ne JAMAIS immerger le cordon d'alimentation ou le bloc-moteur dans de l'eau ou un autre liquide.
Uniquement nettoyer avec un chiffon humide.
 Retirez toujours la fiche de la prise une fois le travail terminé et avant de démonter l'appareil pour le
nettoyer.
 Ne travaillez JAMAIS avec l’appareil si le cordon d’alimentation ou la fiche est endommagé ou lorsque la
machine ne fonctionne pas correctement ou a été endommagée. Ne JAMAIS utiliser l’appareil en dehors
de la maison.
 Ne JAMAIS utiliser de rallonge ou de prise de table. Branchez toujours l’appareil à une prise directe.
 Cet appareil est uniquement prévu pour un usage domestique..
 N’utilisez JAMAIS des produits agressifs pour nettoyer l’appareil.
7
 Ne laissez JAMAIS le cordon pendre sur le côté d'une table ou d’un plan de travail. Tenez-le éloigné de
surfaces chaudes (par exemple plaques de cuisson, fours, etc.).
INFORMATION TECHNIQUE
 L’information technique se trouve sur la plaque signalétique en bas de l’appareil.
 L’usage continuel max. est de 10 min.
 Le temps de pause entre deux usages est de 30 min.
AVANT LE PREMIER USAGE
 Enlevez tous les emballages et autocollants.
 Avant le premier emploi de l’appareil, il est recommandé de le
nettoyer (voir ‘Nettoyage).
 Contrôlez si la tension du réseau correspond à celle qui est
mentionnée sur l’appareil. Conformé aux consignes de sécurité, l’appareil doit être branché sur une
prise de courant équipée d’une mise à la terre.
MONTAGE DE L’HACHOIR
 Déroulez entièrement le cordon électrique et placez l’appareil sur une surface plane et stable. Branchez
la prise. Contrôlez la tension du réseau.
 Cliquez l’orifice de remplissage dans la fixation à vis. Remarquez les rainures prévues sur l’orifice de
remplissage et sur la fixation à vis afin de monter correctement l’orifice de remplissage.
 Placer la vis dans la partie hachoir, avec la roue dentée vers l’intérieur.
 Appliquez la lame avec le côté tranchant vers l’extérieur. Assurez-vous que la lame est bien montée,
sinon le hachoir peut être endommagé.
 Appliquez la grille de votre choix. Utilisez la grille fine pour de la viande crue, du poisson, des petites
noix ou de la viande cuite. Utilisez la grille épaisse pour de la viande crue, du poisson, des noix, du
fromage ferme ou des fruits séchés.
 Serrez bien l’écrou à collerette afin de fixer l’entier.
Par le montage incorrect de l’hachoir, les aliments peuvent être insuffisamment haches et la lame
peut être endommagée.
USAGE DE L’HACHOIR
 Montez le récipient pour aliments sur l’orifice de remplissage.
 Dégelez bien la viande congelée avant de la hacher. Coupez la viande en morceaux d’environ 2,5 cm.
 Mettez l’appareil en marche par moyen du bouton Arrêt/Marche.
 Utilisez le poussoir pour pousser les aliments, un par un, dans l’hachoir. Ne poussez pas trop fort, car
l’hachoir pourrait s’endommager.
 Quand l’appareil s’arrête ou bloque durant l’usage, débranchez-le immédiatement. Retirez la prise de la
fiche et démontez alors l’appareil (reprenez les différentes phases de ‘montage du hachoir’ en ordre
inversé). Retirez ensuite d’éventuels morceaux d’aliments bloqués.
FONCTION SAUCISSE
Montage
 Déroulez entièrement le cordon électrique et placez l’appareil sur une surface plane et stable. Branchez
la prise. Contrôlez la tension du réseau.
 Cliquez l’orifice de remplissage dans la fixation à vis. Remarquez les rainures prévues sur l’orifice de
remplissage et sur la fixation à vis afin de monter correctement l’orifice de remplissage.
 Placez la vis dans la partie hachoir, avec la roue dentée vers l’intérieur. Appliquez la plaque de
séparation et ensuite l’embout à farce saucisse. Vous pouvez également utiliser les intestins pour faire
des saucisses (voire ‘Fonctionnement’)
 Serrez bien l’écrou à collerette afin de fixer l’entier.
1
3
2
8
1.
2.
3.
4.
5.
Raccordement pour accessoires
Partie hachoir
Plaque de séparation
Embout à farce saucisse
Ecrou à collerette
Fonctionnement
 Si vous utilisez de l’intestin, laissez-le tremper dans de l’eau froide
pendant une demi heure. Ouvrez l’intestin sous de
l’eau courante. Humidifiez alors l’embout à farce souhaité et
recouvrez le de l’intestin.
 Mettez l’appareil en marche par moyen du bouton
Arrêt/Marche.
 Utilisez le poussoir pour pousser les aliments, un par un, dans
l’hachoir.
Ne poussez pas trop fort, car l’hachoir pourrait
s’endommager.
 Quand l’intestin est rempli, vous devez le retirer de l’embout à farce. Ne remplissez pas trop l’intestin.
 Vous faites des saucisses en tournant l’intestin farci à l’endroit désiré.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
 Débranchez d’abord l’appareil et retirer la prise de la fiche. Ensuite démontez toutes les pièces.
 Ne JAMAIS immerger le manteau avec moteur dans l’eau ou autres liquides. Celui-ci doit être nettoyé
avec un chiffon humide.
 Toutes les autres pièces peuvent être nettoyées dans de l’eau savonneuse chaude. L’utilisation d’un
lave-vaisselle est fortement déconseillé puisque les nettoyants utilisés sont beaucoup trop agressifs.
 Frottez les grilles avec de l’huile végétale et enveloppez-les dans du papier sulfurisé afin d’éviter des
décolorations et des taches de rouille.
 Les embouts peuvent facilement être rangés en dessous du manteau.
RANGEMENT DU HACHOIR
Le compartiment de rangement en dessous du manteau est prévu pour le rangement des accessoires
souvent utilisés. Le cordon électrique se range également dans le compartiment de rangement.
CONDITIONS DE GARANTIE
La garantie prend cours à la date d’achat et est valable pendant 2 ans et n’est applicable que sur
présentation de votre facture d’achat . La garantie expire irrévocablement et immédiatement si l’hachoir
est utilisée d’une façon autre que domestique (ex. professionnel).
• La garantie couvre la réparation et/ou le remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par
nos services techniques au cas où le défaut est imputable aux vices de construction, de fabrication ou de
matériel.
• La garantie n’est valable que pour l’utilisateur initial.
• Les frais de port sont, tant à l’aller qu’au retour, à charge de l’acheteur.
9
Les cas suivants font échoir automatiquement la garantie :
• Un raccordement incorrect, p.e. une tension électrique excessive.
• Utilisation ou manipulations anormales ou abusives.
• Entretien insuffisant ou incorrect.
• Toute réparation ou modification par des personnes non mandatées en tant que fabricant.
• Appareils dont les numéros d’identification ont été effacés ou altérés.
CONSEILS UTILES
Vous devez retourner votre appareil chez un réparateur agrée ou votre point de vente dans les cas
suivants:
*Si votre cordon électrique ou fiche est endommagé.
*Si votre appareil ne marche pas correctement.
*Si votre appareil est endommagé.
*Si votre appareil est défectueux.
ENVIRONNEMENT
Ne jetez pas l’appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit
prévu à cet effet par les pouvoirs publics pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger
l’environnement.
***************
Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsmassnahmen andächtig bevor den Fleischwolf
in Gebrauch zu nehmen! Bitte sorgfältig aufbewahren. Personen, die diese Gebrauchsanweisung nicht
gelesen haben, dürfen diesen Fleischwolf nicht benützen.
NL - DEUTSCH
GEBRAUCHSANWEISUNG
Dieser Fleischwolf entspricht die Europäischen CE-Sicherheitsnormen.
WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN
 NIEMALS die Lebensmittel mit den Händen in den Füllschacht schieben. Verwenden Sie immer den
mitgelieferten Stempel. Der Gebrauch von z.B. einem Löffel oder Spatel kann den Fleischwolf
beschädigen. Falls die Lebensmittel festsitzen, zuerst das Gerät ausschalten und warten bis dem Motor
komplett nicht mehr lauft. Dann die Zubehörteile auseinander holen um die Lebensmittel zu entfernen.
 NIEMALS Aufsätze verwenden die nicht mit diesem Gerät geliefert wurden.
 Entfernen Sie bevor das Mahlen zuerst Knochen, Knorpel und Sehnen vom Fleisch.
 Falls Sie Nüsse zerkleinern möchten, immer nur einige Nüsse gleichzeitig hinzufügen und warten bis der
Schraube sie komplett mitgenommen hat bevor neue Nüsse hinzuzufügen.
 Die Lebensmittel in kleinen Stücken schneiden bevor das Mahlen sodass Sie besser im Füllschacht
passen.
 Das Gerat nicht überlasten oder zu viel Kraft ausüben auf den Stempel um die Nahrung nach unten zu
drücken.
 Das Gerät verfügt über eine Sicherheitsfunktion. Falls das Gerät nicht funktioniert, brauchen Sie es
zurück zu bringen an Ihrem Verkaufspunkt für Reparation.
 Dieses Gerät darf gebraucht werden von Kinder ab 8 Jahre, von physich, motorisch oder geistig
behinderten Personen oder von Personen ohne die nötige Erfahrung oder Sachkunde, unter der
Bedingung, daβ sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen bekommen damit sie das Gerät risikofrei
gebrauchen können, und unter der Bedingung, daβ sie die betreffende Gefahr verstehen. Kinder sollen
NICHT mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sollen nicht von Kinder gemacht werden es wäre
denn, sie sind minimum 8 Jahre alt und stehen unter Aufsicht. Das Gerät und der Schnur auβerhalb der
Reichweite von Kinder halten.
 Versichern Sie sich, dass der Fleischwolfrichtig und vollständig zusammengesetzt ist. Das Gerät lässt
sich aus Sicherheitsgründen nicht einschalten, wenn es nicht richtig zusammengesetzt ist.
10
 Arbeiten Sie nur auf trockenen, waagerechten Ebenen und festen Arbeitsflächen, die unter dem Gewicht
des Geräts nicht kippen oder verschieben.
 NIEMALS Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Motor-Haus laufen lassen. Nur reinigen mit einem
feuchten Tuch.
 Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Fleischwolf beendet
haben und bevor Sie das Gerät zur Reinigung zerlegen.
 Arbeiten Sie NIEMALS mit dem Fleischwolf wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
 NIEMALS Verlängerungskabel oder Tischsteckdose verwenden. Schließen Sie den Fleischwolf immer
nur mit dem Netzkabel direkt an eine Wandsteckdose an.
 Das Gerät NIEMALS außer Hause verwenden.
 Verwenden Sie keine aggressive Reinigungsmittel.
 NIEMALS das Netzkabel über die Tisch- oder Tresenkante hängen lassen.
 Halten Sie das Netzkabel immer von heißen Oberflächen (zum Beispiel Kochplatten, Ofen) entfernt.
TECHNISCHE INFORMATION
 Die technische Information befindet sich auf dem Typenschild an die Unterseite des Gerätes.
 Der max. erlaubte ununterbrochene Gebrauch beträgt 10 Min.
 Die benötigte Zeit zwischen zwei Anwendungen beträgt 30 Min.
BEVOR DER ERSTEN BENUTZUNG
 Zuerst alle Verpackungen und Aufkleber entfernen.
 Es ist empfohlen jedes Teil vor ersten Gebrauch Grundig zu reinigen (siehe „Reinigung“).
 Kontrollieren Sie, ob der Netzstrom mit dem der Friteuse übereinstimmt. Den gesetzlichen
Sicherheitsnormen gemäß, ausschließlich Netzstecker mit Erdung benutzen.
MONTAGE DES FLEISCHWOLF
 Die elektrische Schnur komplett ausrollen und das Gerät auf einen ebenen
und festen Arbeitsflach platzieren. Den Stecker in die Steckdose
stecken. Immer die Netzspannung kontrollieren.
 Der Füllschacht festklicken in der Öffnung des Motorteiles. Beachten
Sie hierbei die dazu bestimmten Rillen am Füllschacht und an der Öffnung damit dem Füllschacht
korrekt fest zu klicken.
 Die Schraube im Mahlteil montieren, mit dem weißen Zahnrad nach drinnen.
 Das Messer mit der Schneide nach draußen auf die Schraube platzieren. Beachten Sie dass das
Messer gut montiert wird, sonst könnte der Fleischwolf beschädigt werden.
 Der gewünschte Rost montieren. Der feine Rost verwenden für rohes Fleisch, Fisch, kleine Nüsse oder
gekochtes Fleisch. Der grobe Rost verwenden für rohes Fleisch, Fisch, Nüsse, Gemüse, harte Käse
oder getrocknetes Obst.
 Das Ringmutter andrehen um das Ganze zu befestigen.
Durch eine verkehrte montage des fleischwolf kann es sein dass die lebensmittel nicht genügend
gemahlen sind und kann sogar das messer stumpf werden.
GEBRAUCH DES FLEISCHWOLF
 Die Schale auf den Füllschacht montieren.
 Eingefriertes Fleisch gut auftauen bevor es im Fleischwolf zu mahlen. Das Fleisch in Stücken von ca.
2,5 cm schneiden.
 Das Gerät einschalten mittels den Ein/Aus Schalter.
 Der Stempel verwenden um die Lebensmittel ruhig, Stück für Stück, durch den Fleischwolf zu drücken.
Nicht zu hart drücken da der Fleischwolf dann beschädigt sein könnte.
 Wenn das Gerät während dem Gebrauch aussetzt oder blockiert, immer das Gerät sofort ausschalten.
Der Stecker aus die Steckdose heraus nehmen und dann das Gerät demontieren (die verschiedenen
Schritten aus ‚Montage des Fleischwolf’ wiederholen in umgekehrter Folge). Dann das eventuell
blockierte Lebelsmittel entfernen.
11
WURSTFÜLLFUNKTION
Montage
 Die elektrische Schnur komplett ausrollen und das Gerät auf einen ebenen und festen Arbeitsflach
platzieren. Den Stecker in die Steckdose stecken. Immer die Netzspannung kontrollieren.
 Der Füllschacht festklicken in der Öffnung des Motorteiles. Beachten Sie hierbei die dazu bestimmten
Rillen am Füllschacht und an der Öffnung damit dem Füllschacht korrekt fest zu klicken.
 Die Schraube im Mahlteil montieren, mit dem weißen Zahnrad nach drinnen.
 Das Trennschild montieren und danach den Wurstfüllaufsatz. Wünschgemäss können Sie auch Darm
verwenden für das Machen von Würste (siehe ‘Arbeitsweise’)
 Das Ringmutter andrehen um das Ganze zu befestigen.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Anschluss für Zubehörteile
Schraube vom Mahlteil
Trennplatte
Wurstfüllaufsatz
Ringmutter
3
2
4
5
Arbeitsweise
 Falls Sie Darm verwenden, dieser zuerst eine halbe Stunde in
kaltes Wasser weichen lassen. Dann der Darm öffnen unter
fließendes
Wasser.
Der
gewünschte
Wurstfüllaufsatz
befeuchten und der Darm hinüber den Aufsatz ziehen.
 Das Gerät einschalten mittels den Ein/Aus Schalter.
 Der Stempel verwenden um die Lebensmittel ruhig, Stück für
Stück, durch den Fleischwolf zu drücken. Nicht zu hart drücken da
der Fleischwolf dann beschädigt sein könnte.
 Wann der Darm voll ist, dieser vom Wurstfüllaufsatz entfernen. Der Darm mit nicht zu viel Fleisch füllen.
 Würste machen Sie durch den gefüllten Darm auf den gewünschten Platz zu drehen.
PFLEGE UND REINIGUNG
 Das Gerät ausschalten und der Stecker aus die Steckdose herausziehen. Dann die verschiedenen
Zubehörteile auseinander nehmen.
 Das Gehäuse mit Motor NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten untertauschen. Das Gehäuse
sollte mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.
 Alle andere Zubehörteile können in heißem Spüllmittellauge. Das Gebrauch eines Geschirrspüller wird
am sehrsten abgeraten da die gebrauchten Reinigungsmittel zu aggressiv sind.
 Die Roste einreiben mit Pflanzenöl und in fettundurlässiges Papier drehen um verfärben/rosten zu
vermeiden.
 Die Aufsätze können einfach an die Unterseite des Gehäuse aufgeräumt werden.
DAS GERÄT AUFRÄUMEN
Das Aufräumfach ist geeignet für das Aufräumen von viel gebrauchten Zubehörteile. Die elektrische
Schnur kann ebenfalls komplett im Aufräumfach aufgerollt werden.
12
GARANTIEBEDINGUNGEN
Die Garantie beginnt mit dem Ankaufstag und belauft sich auf 2 Jahre und gilt nur nach Vorlage Ihrer
Ankaufsrechnung. Die Garantie verfallt unwiderruflich und sofort wenn der Entsafter für Zwecke anders
als haushaltlich angewandt wird (z.B. professionell).
• Die Garantie deckt Reparatur und/oder Ersatz aller Teile, die von unserer technischen Abteilung als
Konstruktions-, Material- und Fabrikationsfehler anerkannt werden.
• Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer.
• Die Portokosten für den Hin- und Rückversand gehen zu Lasten des Käufers.
Die Garantie Die Garantie entfällt automatisch bei :
• Einem nicht korrekten Anschluß, z.B. übermäßig starke Netzspannungsschwankungen.
• Nicht normaler oder zweckwidriger Nutzung oder Behandlung.
• Fehlende oder missbräuchliche Pflege.
• Geräte, die von nicht autorisierten Personen, verändert oder repariert wurden.
• Geräte, deren Kennummern beseitigt oder verändert wurden.
PRAKTISCHE HINWEISE
In den folgenden Fällen brauchen Sie das Gerät sofort bei einem anerkannten Reparaturhandwerker oder
Ihrem Verkaufspunkt hereinzubringen:
* Wenn die elektrische Schnur oder Steckdose beschädigt ist.
* Wenn Ihr Gerät nicht gebührendermaβen arbeitet.
* Wenn Ihr Gerät beschädigt ist.
* Wenn Ihr Gerät defekt ist.
UMWELTSCHUTZ
Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es
zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie die Umwelt zu
schonen.
J. van RATINGEN NV
Industriezone Kiewit - Stadsheide 11 - B-3500 Hasselt
info@vanratingen.com - www.vanratingen.com
V2012-06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising