LG 058393, W1941S-PF User guide

LG 058393, W1941S-PF User guide
Käyttöopas
W1542S
W1742S
W1941S
Lue kohta Tärkeitä ohjeita, ennen kuin käytät tätä tuotetta.
Säilytä Käyttöopas (CD-levy) helposti saatavilla tulevaa tarvetta varten.
Kopioi tiedot laitteeseen kiinnitetystä tarrasta ja ilmoita ne myyjälle, jos
laite tarvitsee huoltoa.
Tärkeitä ohjeita
Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu turvalliseksi käyttää. Virheellinen käyttö voi
kuitenkin aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai muita vaaratilanteita. Noudata
seuraavia asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita, jotta kaikki näyttöön rakennetut
turvalaitteet toimivat moitteettomasti.
Turvallisuus
Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Jos käytät jotakin toista
virtajohtoa, varmista, että se täyttää paikalliset sähköturvallisuusmääräykset,
varsinkin jos et ole saanut sitä laitteen toimittajalta. Jos virtajohdossa on pienikin
vika, ota yhteys laitteen maahantuojaan tai lähimpään valtuutettuun huoltoon ja
pyydä lähettämään uusi virtajohto.
Virtajohdon irrottaminen on ensisijainen tapa erottaa laite sähköverkosta. Varmista,
että pistorasia on helposti ulottuvilla laitteen asentamisen jälkeen.
Kytke näyttö vain sellaiseen pistorasiaan, jonka jännite on tässä oppaassa tai
näyttöön kiinnitetyssä tarrassa esitettyjen vaatimusten mukainen. Jos et ole
varma, millaisia kotisi pistorasiat ovat, kysy myyjältä lisätietoja.
Ylikuormitetut pistorasiat ja jatkojohdot ovat vaarallisia. Myös kuluneet virtajohdot
ja rikkinäiset pistokkeet ovat vaarallisia. Nämä kaikki voivat aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon tai muita vaaratilanteita. Voit tilata uuden virtajohdon huollosta.
Älä avaa näyttöä.
Näytön sisällä ei ole huollettavia osia.
Näytön sisällä on vaarallisia suurjännitteitä, vaikka virta olisi katkaistu.
Jos näyttö ei toimi kunnolla, ota yhteys myyjään.
Henkilövahinkojen välttämiseksi:
Älä sijoita näyttöä vinolle alustalle tai hyllylle, ellei sitä ole kiinnitetty huolellisesti.
Käytä vain valmistajan suosittelemaa jalustaa.
Älä pudota mitään esinettä tuotteen päälle äläkä kohdista tuotteeseen mitään
iskuja. Älä heitä lelua tai muuta esinettä päin tuotteen ruutua. Se saattaa
aiheuttaa tapaturman, tuotevian tai näytön vahingoittumisen.
Tulipalon ja muiden vaarojen välttämiseksi:
Katkaise näytöstä virta aina, kun lähdet huoneesta vähänkin pitemmäksi ajaksi.
Älä koskaan jätä virtaa kytketyksi, kun lähdet ulos.
Kiellä lapsia pudottamasta tai työntämästä esineitä näytön kotelon aukkoihin.
Eräissä näytön sisäisissä osissa on vaarallisia jännitteitä.
Älä lisää mitään osia, joita ei ole erityisesti suunniteltu tätä näyttöä varten.
Kun näyttöä ei käytetä pitkähköön aikaan, irrota sen pistotulppa pistorasiasta.
Älä kosketa virtajohtoa tai signaalikaapelia ukonilmalla, koska se saattaa olla
hyvin vaarallista. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
Asentaminen
Varmista, ettei virtajohdon päälle aseteta tai vieritetä mitään. Älä sijoita
näyttöä paikkaan, jossa virtajohto saattaa vahingoittua.
1
Tärkeitä ohjeita
Älä käytä näyttöä vesipisteen, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan,
tiskialtaan, kostean kellarin tai uima-altaan, lähellä.
Näytön kotelossa on tuuletusaukkoja kotelon sisään kerääntyvän lämmön
poistamista varten. Jos nämä aukot tukitaan, ylikuumeneminen voi aiheuttaa
toimintahäiriön tai tulipalon. Tämän vuoksi älä KOSKAAN :
Tuki kotelon pohjan tuuletusaukkoja asettamalla näyttö vuoteelle, sohvalle,
matolle tms.
Sijoita näyttöä suljettuun tilaan, jossa ilma ei pääse kiertämään kunnolla
Peitä aukkoja kankaalla tai muulla materiaalilla
Sijoita näyttöä lämmittimen tai muun lämmönlähteen lähelle tai päälle.
Älä hankaa tai lyö aktiivimatriisinestekidenäyttöä millään kovalla esineellä,
sillä sen pinta voi naarmuuntua tai vaurioitua pysyvästi.
Älä paina nestekidenäyttöä voimakkaasti kädelläsi, sillä käden jälki voi jäädä
pysyvästi näkyviin.
Eräät viat voivat näkyä kuvaruudun punaisina, vihreinä tai sinisinä pisteinä. Ne
eivät kuitenkaan vaikuta näytön suorituskykyyn.
Sinun kannattaa käyttää suositeltua tarkkuutta, jotta saat nestekidenäyttöön
parhaan mahdollisen kuvan. Jos nestekidenäyttöä käytetään muulla kuin
suositellulla tarkkuudella, se joutuu ehkä skaalaamaan tai käsittelemään
kuvaa. Tämä on vakiotarkkuutta käyttävän nestekidenäytön ominaisuus.
Liikkumattoman kuvan jättäminen ruudulle pitkäksi aikaa saattaa vahingoittaa
ruutua ja aiheuttaa kuvan kiinni palamisen. Käytä näytössä aina
ruudunsäästäjää. Tämä ilmiö esiintyy myös muiden valmistajien tuotteissa
eikä se kuulu takuun piiriin.
Älä lyö tai naarmuta näytön etupuolta tai sivuja metalliesineillä. Tämä voi
vahingoittaa näyttöä.
Puhdistaminen
Irrota virtajohto, ennen kuin puhdistat kuvaruudun.
Käytä kosteaa (ei märkää) liinaa. Älä suihkuta aerosolia suoraan kuvaruudun
pintaan, sillä liian suuri aerosolin määrä voi aiheuttaa sähköiskun.
Pakkaaminen
Älä hävitä pakkauslaatikkoa ja muuta pakkausmateriaalia. Laite kannattaa
pakata niihin mahdollista kuljetusta varten. Kun lähetät laitteen jonnekin,
aseta se alkuperäiseen laatikkoonsa.
Hävittäminen
Näytön sisällä on loistelamppu, joka sisältää hieman elohopeaa.
Älä hävitä näyttöä muun talousjätteen mukana.
Noudata paikallisten viranomaisten antamia määräyksiä.
2
Näytön kytkeminen
Varmista ennen näytön asennusta, että näytön, tietokonejärjestelmän
ja muiden liitettyjen laitteiden virta on katkaistu.
Jalustan kiinnittäminen
1. Aseta näyttö tyynyn tai pehmeän
2. Asenna jalusta näyttöön oikein päin
kankaan päälle etupuoli alaspäin.
kuvan osoittamalla tavalla.
Jalustan runko
3. Kiinnitä jalustan runko tuotteeseen oikeassa suunnassa kuvan osoittamalla tavalla.
Jalustan tuki
Pohjalevyn lukituslevy
4. Lukitse jalusta paikalleen kääntämällä Base Lock (pohjalevyn
lukituslevy) pystyasentoon.
5. Nosta laite asennuksen jälkeen varovasti pystyasentoon ja etupuoli
itseesi päin.
TÄRKEÄÄ
Nämä kuvat esittävät normaalia tapaa säätää jalusta. Näyttö voi olla erinäköinen kuin
kuvissa.
Älä kanna tuotetta ylösalaisin pitämällä kiinni jalustan tuesta. Laite saattaa pudota ja
vaurioitua tai vahingoittaa jalkaasi.
3
Näytön kytkeminen
Jalustan irrottaminen
1. Aseta laite etupuoli alaspäin
2. Aseta näyttö kuvapuoli alaspäin kuvan
tyynylle tai pehmeälle kankaalle.
osoittamalla tavalla.
3. Käännä näytön lukituslevyä nuolen osoittamaan suuntaan.
Mikäli jalusta ei irtoa, vaikka Locking Knob (lukitusvipu) on auki-asennossa, paina
kuvan osoittamaa lukitusvipua ja yritä uudelleen irrottaa jalusta.
Lukitusvipu
4. Irrota jalustan pohjalevy paikaltaan vetämällä sitä.
4
Näytön kytkeminen
5. Paina PUSH(Vapautus)-painiketta ja irrota jalusta näytöstä.
VAROITUS!
Varo loukkaamasta sormiasi!
Hyvä asento
Huono asento
Ennen kuin asennat näytön, varmista, että virta on katkaistu näytöstä,
tietokoneesta ja muista o heislaitteista.
Näytön sijoittaminen
1. Etsi miellyttävin katseluasento säätämällä näyttöä eri asentoihin.
Kallistuskulma : -5˚~20˚
ERGONOMIA
Katseluasento on mukava ja ergonominen, jos näyttöä ei kallisteta eteenpäin enempää
kuin 5 astetta.
5
Näytön kytkeminen
Kytkeminen tietokoneeseen
1.
Katkaise virta laitteesta ja tietokoneesta. Kiinnitä signaalin tulokaapeli 1 ja virtajohto 2
paikalleen ja kiristä sitten signaalikaapelin ruuvit.
A Liitä D-sub (analoginen signaali)-kaapeli (PC)
B Liitä D-sub (analoginen signaali)-kaapeli (MAC)
HUOMAUTUS
Tässä on takaosan yksinkertaistettu kuva.
Kuva esittää yleismallista näyttöä; oma
näyttösi voi olla erinäköinen.
Käytä ferriittisydämellä varustettuja suojattuja
signaalikaapeleita (15-napainen D-sub kaapeli, DVI-kaapeli) varmistaaksesi
standardinmukaisen yhteensopivuuden
tuotteeseen.
PUSH
Vaihtelee mallikohtaisesti
Signaalikaapeli
Virtajohto
Pistorasiaan
kytkettävä pistoke
Mac-sovitin
Jos käytät näyttöä Apple
Macintoshissa, sinun pitää
hankkia sovitin, joka
muuttaa kaapelin 15nastaisen tiheän
(kolmirivisen) D-Subtyyppisen VGA-liittimen 15nastaiseksi kaksiriviseksi
liittimeksi.
PC
MAC
2. Kytke näyttöön virta painamalla etupaneelin painiketta
.
Kun näytön virta kytketään, Self Image Setting Function
(Kuvan automaattisäätö) käynnistyy automaattisesti.
HUOMAUTUS
Mikä Self Image Setting Function? Tämä toiminto valitsee näytön parhaat mahdolliset
asetukset. Kun käyttäjä kytkee näytön tietokoneeseen ensimmäisen kerran, toiminto säätää
näytön asetukset automaattisesti tulosignaalien mukaan.
AUTO/SET -toiminto? Jos esiintyy ongelmia, esimerkiksi kuvaruudun tai kirjainten
sekoittumista, välkkymistä tai kallistumista laitetta käytettäessä tai kuvaruudun resoluution
vaihdon jälkeen, paina AUTO/SET toimintopainiketta resoluution parantamiseksi.
6
Ohjauspaneelin toiminnot
Etupaneelin säätimet
1
2
4 : 3 in Wide
(4 : 3 LAAJAKUVANA)
-painike
3
4
5
Tämän avulla voit säätää ruudun kokoa katselun aikana.
• WIDE(LAAJA) : Tämä näyttää kuvan laajakuvamuodossa
riippumatta tulevasta videosignaalista.
• 4 : 3 : Vaihda kuvasignaalin kuvasuhteeksi 4:3.
4 : 3 LAAJAKUVANA
4 : 3 LAAJAKUVANA
LAAJA
4:3
WIDE(LAAJA)-moodi
4 : 3 näyttö-moodi
MENU (VALIKKO)
-painike
Paina tätä painiketta, kun haluat näyttää tai piilottaa
näyttövalikon.
OSD LUKITTU/VAPAUTETTU
Tällä toiminnolla lukitaan näytön asetukset, jotta ne
eivät muutu vahingossa. Kun haluat lukita asetukset,
pidä MENU (VALIKKO) -painiketta painettuna
muutamia sekunteja. Teksti "OSD LUKITTU" tulee
näkyviin.
Voit vapauttaa asetusten lukituksen milloin tahansa
painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta muutamia
sekunteja. Teksti "OSD VAPAUTETTU" tulee näkyviin.
7
Ohjauspaneelin toiminnot
-painikkeet
Näillä painikkeilla voit valita ja säätää näyttövalikon
toimintoja.
Katso lisätietoja sivulta 15.
AUTO/SET
(AUTOMAATTIN
EN/ASETUS) painike
Paina tätä painiketta, kun haluat valita näyttövalikosta
kuvakkeen.
KUVAN AUTOMAATTISÄÄTÖ
Säätäessä näyttöasetuksia, kosketa aina AUTO/SETpainiketta ennen On Screen Displaylle (OSD)
siirtymistä. Tämä säätää automaattisesti näyttökuvaa
ideaaliasetuksiin nykyiselle resoluutiokoolle
(näyttömoodi).
Paras näyttötila on
W1542S : 1280 x 720
W1742S : 1440 x 900
W1941S : 1360 x 768
Virtapainike &
Merkkivalo
Paina tätä painiketta, kun haluat kytkeä tai katkaista
virran.
Tämä merkkivalo palaa sinisenä, kun näyttö toimii
normaalisti (virta kytketty). Jos näyttö on lepotilassa
(virransäästö), merkkivalo palaa kellanruskeana.
8
Näyttövalikon asetusten muuttaminen
Kuvan säätäminen
Näyttökuvan koon, sijainnin ja toimintaparametrien säätäminen onnistuu
nopeasti ja helposti käyttämällä näyttövalikon asetuksia.
Alla on lyhyt esimerkki asetusten muuttamisesta.
Seuraavilla sivuilla kuvataan säätöjä ja valintoja, joita voidaan tehdä
kuvaruutuvalikon avulla.
HUOMAUTUS
Anna näytön toiminnan tasaantua vähintään 30 minuutin ajan, ennen kuin säädät kuvaa.
Kun haluat muuttaa näyttövalikon asetuksia, noudata seuraavia ohjeita:
Paina MENU (VALIKKO) -painiketta, jotta kuvaruutunäytön päävalikko
tulee näkyviin.
Valitse näyttövalikosta vaihtoehto painamalla
- tai
-painiketta. Kun
haluamasi kuvake näkyy korostettuna, paina AUTO/SET
(AUTOMAATTINEN/ASETUS) -painiketta.
Säädä kuva haluamaksesi painamalla
/
-painikkeita. Valitse
alivalikosta muita vaihtoehtoja painamalla AUTO/SET
(AUTOMAATTINEN/ASETUS) -painiketta.
Paina MENU (VALIKKO) -painiketta kerran, jos haluat palata
päävalikkoon ja valita jonkin muun toiminnon. Paina MENU (VALIKKO) painiketta kahdesti, jos haluat sulkea näyttövalikon.
9
Näyttövalikon asetusten valitseminen ja muuttaminen
Seuraavassa taulukossa on lueteltu kaikki näytön asetus- ja säätövalikot.
Päävalikko
KUVA
Alivalikko
Kuvaus
KIRKKAUS
Säätävät näytön kirkkautta,
kontrastia ja gamma-arvoa.
KONTRASTI
GAMMA
Muuttavat näytön värejä.
sRGB
VÄRI
ESIAS
6500K
9300K
PUNAINEN
VIHREÄ
SININEN
Muuttavat kuvan sijaintia näytössä.
TARKENNUS VAAKASUORA
PYSTYSUORA
CLOCK
Parantavat kuvan selkeyttä, vakautta
ja terävyyttä.
PHASE
TERÄVYYS
KIELI
ASETUKSET
Muuttavat näytön tilaa
käyttöympäristön mukaan.
VAAKASUORA
OSD
ASENTO PYSTYSUORA
VALKOINEN TASAPAINO
VIRTAILMAISIN
TEHDASASETUKSET
FLATRON
F-ENGINE
Valitsevat tai muuttavat kuvan
asetuksia.
ELOKUVA
INTERNET
KÄYTTÄJÄN
NORMAL
DEMO
: Säädettävissä
HUOMAUTUS
Kuvakkeiden järjestys voi vaihdella näytön mallin mukaan (sivut 10–15).
10
Näyttövalikon asetusten valitseminen ja muuttaminen
Edellä esiteltiin asetusten valitsemista ja säätämistä näyttövalikon avulla.
Seuraavassa on lueteltu näyttövalikon kaikkien vaihtoehtojen kuvakkeet,
nimet ja kuvaukset.
Paina MENU (VALIKKO) -painiketta, jotta päävalikko tulee näkyviin.
Päävalikko
MENU
SET
: Lopeta
: Säädä (suurenna/pienennä)
: Hyväksy
: Valitse toinen alivalikko
: Käynnistä alivalikon haku uudelleen
Painikevihje
Valikon nimi
Alivalikot
Kuvakkeet
HUOMAUTUS
Näyttövalikon kielivaihtoehdot voivat olla erilaiset kuin tässä oppaassa on esitetty.
11
Näyttövalikon asetusten valitseminen ja muuttaminen
Päävalikko
Alivalikko
Kuvaus
KUVA
KIRKKAUS
Säätää näytön kirkkautta.
KONTRASTI
Säätää näytön kontrastia.
GAMMA
Valitsee näytön gamma-arvon: -50/0/50
Suuri gamma-arvo vaalentaa kuvaa ja
pieni gamma-arvo suurentaa
kontrastia.
ESIAS
Valitse ruudun väri
• sRGB: Muuttaa näytön värit sRGBväristandardin mukaisiksi.
• 6500K: Muuttaa valkoisen punertavaksi.
• 9300K: Muuttaa valkoisen sinertäväksi.
PUNAINEN
Muuttaa punaisen värin määrää.
MENU : Lopeta
: Pienennä
: Suurenna
SET : Valitsee toisen alivalikon.
VÄRI
VIHREÄ
MENU : Lopeta
: Pienennä
SININEN
: Suurenna
SET : Valitsee toisen alivalikon.
Muuttaa vihreän värin määrää.
Muuttaa sinisen värin määrää.
12
Näyttövalikon asetusten valitseminen ja muuttaminen
Päävalikko
Alivalikko
Kuvaus
TARKENNUS
VAAKASUORA Siirtää kuvaa vasemmalle tai oikealle.
PYSTYSUORA Siirtää kuvaa ylös tai alas.
CLOCK
Poistaa kuvan taustalta pystysuorat
juovat tai raidat. Samalla voit muuttaa
kuvan vaakasuuntaista kokoa.
PHASE
Säätää näytön terävyyttä.
Tämä toiminto poistaa vaakasuoran
kohinan sekä muuttaa merkit
selvemmiksi tai terävämmiksi.
MENU : Lopeta
: Pienennä
TERÄVYYS
: Suurenna
SET : Valitsee toisen alivalikon.
13
Säätää näytön selkeyttä.
Näyttövalikon asetusten valitseminen ja muuttaminen
Päävalikko
Alivalikko
Kuvaus
ASETUKSET
KIELI
Valitsee valikoissa käytettävän
kielen.
OSD
ASENTO
Muuttaa näyttövalikkoikkunan
sijaintia näytössä.
VALKOINEN
TASAPAINO
Jos näyttökortin lähtösignaali ei ole
vaatimusten mukainen, värien laatu voi
heikentyä signaalin vääristymien takia.
Tällä toiminnolla säädetään signaalin
taso näyttökortin lähtösignaalin tason
mukaiseksi, jotta kuvasta saadaan
paras mahdollinen.
Valitse tämä toiminto, jos värit näkyvät
mustana ja valkoisena.
ON
EI
MENU : Lopeta
: Säädä
: Säädä
SET : Valitsee toisen alivalikon.
VIRTAILM
AISIN
Tällä asetuksella voit valita, onko näytön
etupaneelissa oleva virran merkkivalo
käytössä.
Jos valitset OFF (POIS), merkkivalo
sammuu. Jos valitset ON (PÄÄLLÄ),
merkkivalo syttyy automaattisesti.
TEHDASAS
ETUKSET
Palauttaa kaikki muut asetukset paitsi
KIELI -asetuksen alkuarvoihinsa.
Voit palauttaa asetukset heti painamalla
, -painiketta.
Jos tekemäsi muutokset eivät paranna kuvan laatua, palauta tehdasasetukset.
Säädä valkotasapaino tarvittaessa uudelleen.
14
Näyttövalikon asetusten valitseminen ja muuttaminen
Kun käyttäjä painaa näytön vasemmalla puolella olevaa
kuvaruutunäyttö tulee näkyviin.
-painiketta,
Valikon nimi
Kuvakkeet
Alivalikon nimi
FLATRON F-ENGINE
Kun valitset F-ENGINE-toiminnon, näyttökuva
jakautuu kahteen osaan kuvan mukaisesti. Säädetty
kuva näkyy vasemmalla ja säätämätön kuva
oikealla. Paina SET-painiketta, jos haluat käyttää
säädettyä kuvaa.
Päävalikko
Säädetty kuva
Alivalikko
Säätämätön kuva
Kuvaus
ELOKUVA Tällä toiminnolla voit helposti valita ympäristöön
INTERNET (valaistukseen, kuvan tyyppiin jne.) parhaiten
sopivan näyttöasetuksen.
ELOKUVA : Videoiden ja elokuvien liikkuville kuville.
MENU : Lopeta
,
: Siirrä
SET : Valitse
INTERNET : Tekstiä sisältäville kuville(tekstinkäsittely
ym.).
KÄYTTÄJ KÄYTTÄJÄN
ÄN
Voit säätää kirkkaus-, ACE- ja ROM-asetuksia.
Voit tallentaa säädetyt arvot ja ottaa ne käyttöön
siirtyessäsi toisenlaiseen ympäristöön.
Jos haluat säätää USER (KÄYTTÄJÄ) alivalikon asetusta, paina SET (ASETUS) painiketta.
...KIRKKAUS ( ): Muuttaa kuvan kirkkautta.
...ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Valitsee kuvan
selkeyttä parantavan tilan.
Ei käytössä
Heikko kirkkaus ja valoisuuskontrasti.
Voimakas kirkkaus ja valoisuuskontrasti.
...RCM (Real Color Management): Valitsee värejä
parantavan tilan.
MENU : Lopeta
: Pienennä
: Suurenna
SET : Valitsee toisen alivalikon.
Ei käytössä
Ihonväri
Vihreän korostus
Värien korostus
Valitse "YES" alivalikossa
asetukset.
tallentaaksesi
NORMAL
Tämä asetus sopii normaalikäyttöön.
* Normaalitilassa f-ENGINE on pois päältä.
DEMO
Tätä käytetään mainostamiseen liikkeessä. Ruutu jaetaan
siten, että se näyttää tavallisen moodin vasemmassa ja
videomoodin oikeassa osiossa, jolloin kuluttaja voi verrata
videomoodin käytön aikaansaamaa eroa.
15
Vianmääritys
Tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.
Näytössä ei ole kuvaa
● Onko näytön
virtajohto kytketty?
• Varmista, että virtajohto on kunnolla kytketty
pistorasiaan.
● Palaako virtakytkimen • Paina virtakytkintä.
merkkivalo?
● Onko virta kytketty ja
palaako virran
merkkivalo sinisenä
tai vihreänä?
• Säädä kirkkautta ja kontrastia.
● Palaako virran
merkkivalo
kellanruskeana?
• Jos näyttö on virransäästötilassa, aktivoi se
siirtämällä hiirtä tai painamalla näppäimistön
mitä tahansa näppäintä.
• Kytke tietokoneeseen virta.
● Onko näytössä teksti
OUT OF RANGE
(ALUEEN
ULKOPUOLELLA)?
• Tämä teksti tarkoittaa sitä, että tietokoneesta
(näyttökortista) tuleva signaali on näytön
vaaka- tai pystytaajuusalueen ulkopuolella.
Katso tämän oppaan kohtaa Tekniset tiedot ja
muuta näyttökortin asetuksia.
● Onko näytössä teksti
CHECK SIGNAL
CABLE (TARKISTA
SIGNAALIKAAPELI)?
• Tämä teksti tarkoittaa sitä, että tietokoneen ja
näytön välistä signaalikaapelia ei ole kytketty.
Tarkista signaalikaapeli ja yritä uudelleen.
Näytössä on teksti OSD LUKITTU
● Tuleeko näyttöön teksti
OSD LUKITTU kun
painat MENU
(VALIKKO) -painiketta?
• Voit lukita näytön asetukset, jotta niitä ei
muuteta vahingossa. Voit vapauttaa
asetusten lukituksen milloin tahansa
painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta
muutamia sekunteja. Teksti OSD
VAPAUTETTU tulee näkyviin.
16
Vianmääritys
Näyttökuvassa on vikaa
● Kuvan sijainti ei ole
oikea.
• Valitse kuvan automaattinen säätö painamalla
AUTO/SET (AUTOMAATTINEN/ASETUS) painiketta.
Jos tulos ei ole tyydyttävä, säädä kuvan sijaintia
ASENTO -valikon toiminnoilla HORIZONTAL
(VAAKA) ja VERTICAL (PYSTY).
● Kuvaruudun taustalla
näkyy pystysuoria
juovia tai raitoja.
• Valitse kuvan automaattinen säätö painamalla
AUTO/SET (AUTOMAATTINEN/ASETUS) painiketta. Jos tulos ei ole tyydyttävä, yritä
häivyttää juovat tai raidat käyttämällä
näyttövalikon CLOCK (KELLO) -asetusta.
● Kuvassa on
vaakasuuntaista
kohinaa tai teksti ei
näy terävänä.
• Valitse kuvan automaattinen säätö painamalla
AUTO/SET (AUTOMAATTINEN/ASETUS) painiketta. Jos tulos ei ole tyydyttävä, yritä
häivyttää vaakasuuntainen kohina käyttämällä
näyttövalikon PHASE (VAIHE) -asetusta.
• Valitse tietokoneessa Ohjauspaneeli --> Näyttö
--> Asetukset ja valitse näytölle suositeltu
tarkkuus tai säädä kuva mahdollisimman hyväksi.
Valitse väriasetukseksi parempi kuin 24 bittiä
(True Color).
TÄRKEÄÄ
Valitse tietokoneessa Ohjauspaneeli --> Näyttö --> Asetukset ja tarkista, onko
näytön tarkkuutta tai virkistystaajuutta muutettu. Jos on, valitse näyttökortin
asetuksilla suositeltu tarkkuus.
Jos ei valita suositeltua tarkkuutta (optimiresoluutiota), kirjaimet saattavat näkyä
sumeina ja näyttö voi himmetä tai vääristyä taikka osa siitä voi jäädä näkymättä.
Varmista, että valitset oikean tarkkuuden.
Asetustapa saattaa vaihdella tietokone- ja käyttöjärjestelmä O/S (Operation
System) -kohtaisesti, eikä näytönohjain ehkä tue edellä mainittua tarkkuutta.
Ota tarvittaessa yhteyttä tietokoneen tai näytönohjaimen valmistajaan.
17
Vianmääritys
Näyttökuvassa on vikaa
● Kuva on
mustavalkoinen tai
väreissä on virheitä.
• Tarkista, että signaalikaapeli on kunnolla kytketty.
Kiristä ruuvit tarvittaessa.
• Varmista, että näyttökortti on kunnolla asetettu
paikalleen.
• Valitse tietokoneessa Ohjauspaneeli --> Näyttö
--> Asetukset ja valitse näyttöasetukseksi
parempi kuin 24 bittiä (True Color).
● Näyttö välkkyy.
• Tarkista, onko näyttö lomitetussa tilassa. Jos on,
valitse suositeltu tarkkuus.
Oletko asentanut näyttöajurin?
● Oletko asentanut
näyttöajurin?
• Muista asentaa näyttöajuri näytön mukana
toimitetulta CD-levyltä (tai levykkeeltä). Voit myös
ladata ajurin Web-sivustosta http://www.lge.com.
● Onko näytössä teksti
"Unrecognized monitor,
Plug & Play (VESA
DDC) monitor found"?
• Varmista, että näyttökortti tukee Plug & Play ominaisuutta.
18
Tekniset tiedot
W1542S
Näyttö
15 tuuman (38,1 cm) litteä aktiivimatriisinestekidenäyttö
Häikäisynestopinnoite
Näkyvän osan lävistäjä: 38,1 cm
Pikseliväli 0,2595*0,2595 mm
Synkronitulo
Vaakataajuus
Pystytaajuus
30 – 61 kHz (Automaattinen)
56 – 75 Hz (Automaattinen)
Signaalin muoto
Ulkoinen tahdistus
SOG (Sync On Green)
Videotulo
Liitin
Signaalin muoto
15-nastainen D-Sub
Analoginen RGB (0,7 Vp-p/75 ohm)
Tarkkuus
Suurin
Suositeltu
VESA 1280 x 720, 75 Hz
VESA 1280 x 720, 60 Hz
Plug&Play
DDC 2B
Tehontarve
Virta kytketty
Lepotila
Virta katkaistu
Mitat ja paino
Jalustan kanssa
Leveys
36,68 cm
Korkeus
31,67 cm
Syvyys
19,84 cm
Paino (ilman pakkausta) 2,3 kg
Alue
Kallistus
Virransyöttö
AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A
Ympäristövaatim
ukset
Käyttöympäristö
Lämpötila
Kosteus
Säilytysympäristö
Lämpötila
Kosteus
:
≤
≤
20 W(nimellinen)
1W
1W
Ilman jalustaa
36,68 cm
23,17 cm
5,78 cm
-5˚~20˚
10–35 °C
10–80 %, ei tiivistyvä
-20–60 °C
5–90 %, ei tiivistyvä
Jalusta
Kiinnitetty (
Virtajohto
Pistorasiaan kytkettävä pistoke
) , Irrotettu ( O )
HUOMAUTUS
Oikeus tässä oppaassa esitettyjen tietojen muutoksiin pidätetään.
19
Tekniset tiedot
W1742S
Näyttö
17 tuuman (43,3 cm) litteä aktiivimatriisinestekidenäyttö
Häikäisynestopinnoite
Näkyvän osan lävistäjä: 43,3 cm
Pikseliväli 0,255*0,255 mm
Synkronitulo
Vaakataajuus
Pystytaajuus
30 – 83 kHz (Automaattinen)
56 – 75 Hz (Automaattinen)
Signaalin muoto
Ulkoinen tahdistus
SOG (Sync On Green)
Videotulo
Liitin
Signaalin muoto
15-nastainen D-Sub
Analoginen RGB (0,7 Vp-p/75 ohm)
Tarkkuus
Suurin
Suositeltu
VESA 1440 x 900, 75 Hz
VESA 1440 x 900, 60 Hz
Plug&Play
DDC 2B
Tehontarve
Virta kytketty
Lepotila
Virta katkaistu
Mitat ja paino
Jalustan kanssa
Leveys
40,49 cm
Korkeus
34,98 cm
Syvyys
19,84 cm
Paino (ilman pakkausta) 3 kg
Alue
Kallistus
Virransyöttö
AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A
Ympäristövaatim
ukset
Käyttöympäristö
Lämpötila
Kosteus
Säilytysympäristö
Lämpötila
Kosteus
:
≤
≤
21 W(nimellinen)
1W
1W
Ilman jalustaa
40,49 cm
27,77 cm
5,93 cm
-5˚~20˚
10–35 °C
10–80 %, ei tiivistyvä
-20–60 °C
5–90 %, ei tiivistyvä
Jalusta
Kiinnitetty (
Virtajohto
Pistorasiaan kytkettävä pistoke
) , Irrotettu ( O )
HUOMAUTUS
Oikeus tässä oppaassa esitettyjen tietojen muutoksiin pidätetään.
20
Tekniset tiedot
W1941S
Näyttö
18,51 tuuman (47,0 cm) litteä aktiivimatriisinestekidenäyttö
Häikäisynestopinnoite
Näkyvän osan lävistäjä: 47,0 cm
Pikseliväli 0,30*0,30 mm
Synkronitulo
Vaakataajuus
Pystytaajuus
30 – 61 kHz (Automaattinen)
56 – 75 Hz (Automaattinen)
Signaalin muoto
Ulkoinen tahdistus
SOG (Sync On Green)
Videotulo
Liitin
Signaalin muoto
15-nastainen D-Sub
Analoginen RGB (0,7 Vp-p/75 ohm)
Tarkkuus
Suurin
Suositeltu
VESA 1360 x 768, 60 Hz
VESA 1360 x 768, 60 Hz
Plug&Play
DDC 2B
Tehontarve
Virta kytketty
Lepotila
Virta katkaistu
Mitat ja paino
Jalustan kanssa
Leveys
44,84 cm
Korkeus
35,79 cm
Syvyys
19,84 cm
Paino (ilman pakkausta) 3,3 kg
Alue
Kallistus
Virransyöttö
AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A
Ympäristövaatim
ukset
Käyttöympäristö
Lämpötila
Kosteus
Säilytysympäristö
Lämpötila
Kosteus
:
≤
≤
21 W(nimellinen)
1W
1W
Ilman jalustaa
44,84 cm
27,80 cm
5,76 cm
-5˚~20˚
10–35 °C
10–80 %, ei tiivistyvä
-20–60 °C
5–90 %, ei tiivistyvä
Jalusta
Kiinnitetty (
Virtajohto
Pistorasiaan kytkettävä pistoke
) , Irrotettu ( O )
HUOMAUTUS
Oikeus tässä oppaassa esitettyjen tietojen muutoksiin pidätetään.
21
Tekniset tiedot
Näyttötilat (Tarkkuus)
W1542S
Näyttötila (tarkkuus)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*10
11
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
Vaakataajuus (kHz)
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 720
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
44,772
56,456
Pystytaajuus (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
60
75
W1742S
Näyttötila (tarkkuus)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
Vaakataajuus (kHz)
640 x 350
VGA
720 x 400
VGA
640 x 480
VGA
640 x 480
VESA
800 x 600
VESA
800 x 600
VESA
832 x 624
MAC
VESA 1024 x 768
VESA 1024 x 768
MAC 1152 x 870
VESA 1152 x 900
VESA 1280 x 1024
VESA 1280 x 1024
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
22
Pystytaajuus (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
Tekniset tiedot
W1941S
Display Modes (Resolution)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Horizontal Freq. (kHz)
Vertical Freq. (Hz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
47,712
70
60
75
60
75
75
60
75
60
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
* Suositeltu tila
Merkkivalo
Tila
Virta kytketty
Lepotila
Virta katkaistu
Väri
Sininen
Kellanruskea
Ei pala
23
Seinäasennuslevyn asentaminen
Tämä näyttö täyttää seinäasennuslevyn tai muunto-osan tekniset
vaatimukset.
1. Aseta näyttö tyynyn tai pehmeän kankaan päälle etupuoli alaspäin.
2. Paina vapautuspainiketta ja irrota jalusta näytöstä.
3. Seinäasennuslevyn asentaminen
Seinäasennuslevy (hankittava erikseen)
Tämä näyttö voidaan kiinnittää jalustaan tai
seinäasennuslevyn avulla seinään.
Kato asennusoppaasta lisätietoja siitä, kumpi
osa toimitetaan seinäasennuslevyn hankinnan
yhteydessä.
Kensington-lukko
Lukkoon voidaan kiinnittää
lukituskaapeli, jollaisia
myydään tietokoneliikkeissä.
24
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement