LG BX327 User guide

LG BX327 User guide
KÄYTTÖOPAS
DLP PROJEKTORI
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja laita opas talteen tulevaa käyttöä varten.
BX327
www.lg.com
DLP PROJEKTORI
Varoitus - Luokka B
(b) L
uokan B digitaalisen laitteen tai lisälaitteen käyttäjälle on toimitettava seuraavanlaiset tai
seuraavankaltaiset ohjeet, jotka on asetettu selvästi esillä olevaan kohtaan oppaaseen:
HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen
rajoitusten ja FCC:n sääntöjen osan 15 mukaiseksi. Nämä rajoitukset määrittävät riittävän suojauksen haitallisilta häiriöiltä kotitalousasennuksissa. Tämä
laite muodostaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei
asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia
häiriöitä radioliikenteelle. Mitään takeita häiriöttömyydestä ei voida kuitenkaan
antaa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, minkä voi määrittää sammuttamalla laitteen ja kytkemällä laitteen
virran uudelleen päälle, käyttäjää pyydetään korjaamaan häiriö jollakin
seuraavista tavoista:
- Suuntaa tai asettele vastaanottoantenni uudelleen.
- Aseta laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireihin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-asentajalta.
Liitännät
Liitännät
Turvatoimet..................................................................... 4
Osien nimitykset
Runko...................................................................................................7
Ohjauspaneeli.....................................................................................7
Liitännät.............................................................................................. 8
Kaukosäädin ..................................................................................... 9
Paristojen asennus........................................................................... 9
Projektorin tilailmaisimet...............................................................10
Varusteet............................................................................................. 11
Lisävarusteet .................................................................................... 11
Asennus ja kokoonpano
Asennusohjeet.................................................................................12
Valkokangas......................................................................................13
Kensington-turvajärjestelmän käyttö.........................................14
Projektorin käynnistäminen...........................................................14
Projektorin pysäyttäminen.............................................................14
Kuvan tarkentaminen ja sijoittaminen valkokankaalle...........15
Lähteen muodon valinta...............................................................15
Liittäminen
Liittäminen
Liittäminen
Liittäminen
Liittäminen
kannettavaan PC-tietokoneeseen........................16
videolähteeseen........................................................16
DVD-laitteeseen........................................................ 17
digisovittimeen.......................................................... 17
3D-videotoiminto
Ennen 3D kuvan katselua.............................................................18
3D kuvan katselu.............................................................................19
Kuinka 3D kuvia katsellaan...........................................................19
Toiminnot
PICTURE-valikon vaihtoehdot
Kuvan säätö......................................................................................21
Kuvatilan säätäminen.....................................................................21
Advanced Control -toiminto.......................................................22
Color Temperature -toiminto......................................................23
Picture Reset -toiminto................................................................24
SCREEN-valikon vaihtoehdot
PJT-tilan muuttaminen.................................................................24
Aspect Ratio -toiminnon käyttäminen.....................................24
Keystone-toiminnon käyttäminen..............................................24
Auto Configure -toiminto............................................................24
RGB Config. -toiminto..................................................................25
Digitaalisen zoomaustoiminnon käyttäminen.........................25
Still-toiminnon käyttäminen........................................................25
AUDIO valikon asetukset
Äänenvoimakkuuden säätäminen.............................................26
Audio-toiminto................................................................................26
Kaiuttimien tasapainon säätäminen..........................................26
Diskantin säätäminen....................................................................26
Basson säätäminen.......................................................................26
TIME-valikon vaihtoehdot
Sleep Time -toiminto.................................................................... 27
Auto Off -toiminto......................................................................... 27
Esitysajastintoiminto......................................................................28
OPTION-valikon vaihtoehdot
Kielen valitseminen........................................................................29
Blank-toiminnon käyttäminen.....................................................29
Tyhjän kuvan valitseminen...........................................................29
Screen Capture -toiminto............................................................30
Säädä kuvan kirkkautta.................................................................30
Monitor Out -toiminnon käyttäminen.......................................30
SET ID................................................................................................31
Yhteyden muodostaminen
Serial communication -toiminnolla............................................31
Verkkoasetukset.............................................................................. 37
High Altitude -tila...........................................................................38
INFORMATION-valikon vaihtoehdot
Projektoriin tietojen tarkasteleminen.........................................38
USB
USB -Laitteen Käyttäminen
USB-laitteen kytkeminen.............................................................39
Eject USB.........................................................................................39
Varotoimenpiteet käytettäessä USB-laitetta...........................39
PHOTO LIST
Näytön osat......................................................................................40
Valokuvan valinta ja ponnahdusvalikko.....................................40
Koko näytän valikko........................................................................41
MUSIC LIST
Näytön osat......................................................................................42
Paina USB painiketta....................................................................42
MOVIE LIST
Tuetut elokuvatiedostot.................................................................43
Varotoimenpiteet toistettaessa DivX-tiedostoja ....................44
Näytön osat......................................................................................45
Elokuvan valinta ja ponnahdusvalikko.......................................45
Elokuvan toistaminen....................................................................46
Option-valikon vaihtoehdot.........................................................46
DivX-rekisteröintikoodin tarkistaminen..................................... 47
Rekisteröintikoodin avulla voit vuokrata tai ostaa
elokuvia osoitteesta www.divx.com/vod.................................... 47
FILE VIEWER
Näytön osat......................................................................................48
View File............................................................................................48
Tietoja
Tuetut näytöt....................................................................................49
Hoito..................................................................................................49
Polttimon vaihtaminen..................................................................50
Linssinsuojuksen kiinnittäminen projektoriin..........................52
HUOMAUTUS.................................................................................53
Tekniset tiedot.................................................................................54
Open Source -ohjelmistoja koskeva ilmoitus.........................55
Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö -ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin
2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai
myymälään, josta ostit laitteen.
5. Tässä tuotteessa olevassa loisteputkipolttimossa on hieman elohopeaa. Älä hävitä tätä tuotetta kotitalousjätteen
mukana. Tämä tuote on hävitettävä paikallisen viranomaisen määräämien säännösten mukaisesti.
3
Turvatoimet
Turvatoimet
Ota huomioon nämä turvatoimet estääksesi mahdolliset vahingot tai väärät käyttötavat projektorin käytön yhteydessä.
ꔈ Turvaohjeet ilmoitetaan kahdessa muodossa seuraavasti.
VAROITUS : Tämän ohjeen vastainen menettely saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.
HUOMAA : Tämän ohjeen vastainen menettely saattaa johtaa lievään loukkaantumiseen tai projektorin vahingoittumiseen.
ꔈ Luettuanne tämän käyttöoppaan säilyttäkää se paikassa, josta käyttäjät saavat sen aina helposti esille.
Asennus sisäkäytössä
Älä sijoita projektoria suoraan
auringonpaahteeseen tai lähelle
lämmönlähdettä, esimerkiksi
lämpöpatteria, takkaa tai liettä.
VAROITUS
Älä sijoita tulenarkoja materiaaleja
projektorin viereen.
Älä anna lasten kiipeillä asennetussa projektorilaitteistossa.
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Se saattaa aiheuttaa projektorin kaatumisen ja johtaa loukkaantumiseen tai
kuolemaan.
Älä tuki projektorin tuuletusaukkoja
tai rajoita ilmankiertoa millään
tavoin.
Älä sijoita projektoria lähelle
höyryä tai öljyä erittäviä kohteita,
esimerkiksi ilmankostutinta.
Älä sijoita projektoria paikkoihin,
joissa se joutuu alttiiksi pölylle.
Tämä aiheuttaisi sisäisen lämpötilan
nousun ja palovaaran tai vaurioittaisi
laitetta!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran!
Älä käytä projektoria kosteassa
paikassa, esimerkiksi kylpyhuoneessa, jossa se todennäköisesti
kastuu.
Älä sijoita projektoria suoraan
maton päälle, peitolle tai paikkaan
jossa tuuletus on rajoitettua.
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran!
Asennus sisäkäytössä
Asentaessasi projektoria pöydälle
älä sijoita sitä lähelle reunaa.
Seurauksena saattaa olla projektorin
putoaminen aiheuttaen vakavia vammoja lapselle tai aikuiselle sekä projektorin vakavan vaurioitumisen.
Käytä aina soveltuvaa alustaa.
Virta
Sähköliitännän tulee olla maadoitettu.
Mikäli sähköliitäntä ei ole maadoitettu,
on olemassa vuotovirran aiheuttaman
sähköiskun vaara. Mikäli sähköliitännän
maadoitus ei ole mahdollista, on
asennettava erillinen suojakatkaisin.
Käytä valtuutettua sähköasentajaa. Älä
maadoita puhelinkaapeleihin, sähköpylväisiin tai kaasuputkiin.
4
Tämä aiheuttaisi sen sisäisen lämpötilan nousun ja saattaisi muodostaa
palovaaran tai vaurioittaa laitetta!
Tämä saattaa aiheuttaa palovaaran
tai vahingoittaa laitetta!
Varmista hyvä tuuletus projektorin
ympärillä. Projektorin ja seinän
välisen etäisyyden tulee olla yli
30cm.
Sen sisäisen lämpötilan nousu liian
korkeaksi saattaa aiheuttaa palovaaran
tai vaurioittaa laitetta!
HUOMAA
Irrota laite pistorasiasta ja poista
kaikki kytkentäjohdot ennen laitteen siirtämistä.
Käytä projektoria aina tasaisella ja
tukevalla alustalla.
Se saattaa kaatua ja aiheuttaa
tapaturman ja/tai vaurioittaa laitetta.
VAROITUS
Virtajohdon pistoke on työnnettävä
pistorasiaan pohjaan saakka
palovaaran välttämiseksi!
Tämä saattaa aiheuttaa palovaaran tai
vahingoittaa laitetta!
Älä sijoita painavia esineitä
virtajohdon päälle!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran!
Turvatoimet
Virta
VAROITUS
Älä kosketa virtajohdon pistoketta märin käsin.
Älä kytke liian monta laitetta
moniosaiseen pistorasiaan.
Estä pölyn kerääntyminen pistokkeen piikkeihin tai pistorasiaan.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun
vaaran!
Se voi johtaa pistorasian ylikuumenemiseen ja aiheuttaa palovaaran!
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Virta
HUOMAA
Tartu pistotulppaan tukevasti
irrottaessasi sitä pistorasiasta.
Jos vedät johdosta, se saattaa
vahingoittua.
Älä kytke pistoketta pistorasiaan,
kun virtajohto tai pistoke on
vahingoittunut tai jokin pistorasian osa on irrallinen.
Varmista, että virtajohto ei joudu
kosketukseen terävien tai kuumien esineiden kanssa, esimerkiksi
lämmitin.
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Sijoita projektori siten, että ihmiset
eivät tallaa virtajohtoa eivätkä
kompastu siihen.
Älä sammuta/käynnistä projektoria pistokkeen avulla.
(Älä käytä pistoketta virtakytkimenä.)
Se saattaa aiheuttaa mekaanisen vian tai voi aiheuttaa sähköiskun.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Käyttö
Älä sijoita projektorin päälle
mitään nestettä sisältävää,
esimerkiksi kukkamaljakkoa, kuppia, kosmetiikkaa tai kynttilää.
VAROITUS
Mikäli projektoriin kohdistuu voimakas isku tai se vahingoittuu, kytke
se pois päältä, irrota pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Älä päästä mitään esineitä putoamaan projektorin päälle.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun
vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Tämä saattaa aiheuttaa palovaaran tai
vahingoittaa laitetta!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Mikäli projektoriin kaatuu vettä, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi
ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Hävitä käytetyt paristot asianmukaisesti ja turvallisesti.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Mikäli lapsi pääsee nielaisemaan
pariston, ota välittömästi yhteys
lääkäriin.
Älä poista mitään laitteen kuoren
osia (lukuun ottamatta linssin
kantta). Suuri sähköiskun vaara!
Älä katso suoraan linssiin projektorin ollessa käytössä.
Seurauksena saattaa olla silmävamma!
Älä kosketa laitteen metalliosia
käytön aikana tai välittömästi sen
jälkeen, koska tuuletusaukot ja
lampun kansi pysyvät erittäin
kuumina!
Varoitus koskien virtajohtoa
Älä ylikuormita seinäpistorasioita tai suojakatkaisimia. Ylikuormitetut, irtonaiset tai vialliset pistorasiat, jatkojohdot, vialliset virtajohdot tai halkeilleet sähköeristeet ovat vaarallisia. Tälläiset saattavat aiheuttaa sähköiskuja tai tulipaloja. Tarkasta laitteen johdot säännöllisesti ja jos niissä tai laitteessa ilmenee vahinkoa tai
kulumista, irrota laite sähköverkosta, älä jatka laitteen käyttämistä ja korvauta johto samanlaisella, jonka
suorittaa laillistettu palveluhenkilökunta.
Suojaa virtajohtoa fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä, kuten taipumiselta, vääntymiseltä, kiertymiseltä,
yli kävellyksi tulemiselta tai oven väliin jäämiseltä. Huolehdi pistokkeista, pistorasioista ja laitteen johdoista.
5
Turvatoimet
Käyttö
VAROITUS
Älä koske pistorasiaan, jos tilassa on kaasuvuoto. Avaa ikkunat ja
tuuleta.
Avaa aina linssiovi tai poista
linssin suojus, kun projektorin
lamppu on päällä.
Syntyvä kipinä saattaa aiheuttaa syttymisen tai tulipalon.
Käyttö
HUOMAA
Älä sijoita painavia esineitä projektorin päälle!
Varo erityisesti linssiä siirtäessäsi
projektoria.
Älä kosketa projektorin linssiä.
Se vahingoittuu herkästi.
Mikäli kuva ei tule näkyviin valkokankaalle, kytke laitteen virta pois
päältä, irrota pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Älä pudota projektoria tai anna
sen joutua alttiiksi iskulle.
Tämä saattaa aiheuttaa mekaanisen
vian tai tapaturman!
Älä käytä teräviä työkaluja, koska
ne vahingoittavat projektorin
kuorta.
Tämä saattaa aiheuttaa mekaanisen
vian tai tapaturman!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Puhdistus
VAROITUS
Älä käytä vettä projektorin puhdistamisessa.
Tämä saattaa vahingoittaa projektoria
tai aiheuttaa sähköiskun vaaran!
Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että projektorista tulisi
savua tai outoa hajua, kytke sen
virta pois päältä, irrota pistoke
pistorasiasta ja ota yhteys
myyjäliikkeeseen tai huoltoon.
Suihkuta paineilmalla tai käytä
neutraalilla pesuainevesiliuok
sella kostutettua pehmeää kangasta pölyn tai tahrojen poistamiseen projektorilinssistä.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Puhdistus
Ota yhteys huoltoliikkeeseen kerran vuodessa projektorin puhdistamiseksi sisäpuolelta.
Kerääntynyt pöly saattaa
aiheuttaa mekaanisen vian.
HUOMAA
Puhdistaessasi projektorin muoviosia, esimerkiksi runkoa, irrota pistotulppa pistorasiasta ja pyyhi pehmeällä kankaalla. Älä käytä puhdistusainetta, vesisuihkua
tai märkää liinaa. Erityisesti on kiellettyä käyttää puhdistusainetta (lasinpuhdistusainetta), autoon tai teollisuuskäyttöön tarkoitettua kiillotusainetta, hionta-ainetta
tai vahaa, tai bensiiniä, alkoholia jne., jotka saattavat vahingoittaa tuotetta.
Suihkuta paineilmalla tai käytä neutraalilla pesuainevesiliuoksella kostutettua
pehmeää kangasta pölyn tai tahrojen poistamiseen projektorilinssistä.
Se saattaa aiheuttaa palon, sähköiskun tai tuotevaurion (muodonmuutos, korroosio ja vahingoittuminen).
Muuta
VAROITUS
Älä yritä korjata projektoria itse. Ota yhteys myyjä -tai huoltoliikkeeseen.
Tämä saattaa aiheuttaa projektorin vahingoittumisen ja sähköiskun sekä takuun mitätöitymisen!
Muuta
6
HUOMAA
Älä sekoita uusi paristoja keskenään vanhojen paristojen kanssa.
Varmista, että irrotat pistokkeen
virransyötöstä jos projektoria ei
käytetä pitkiin aikoihin.
Tämä voi aiheuttaa paristojen ylikuumenemisen ja vuotoja.
Kerääntynyt pöly voi aiheuttaa tulipalon
tai laitevaurion!
Käytä vain määriteltyjä paristotyyppejä.
Tämä voi aiheuttaa kaukosäätimen vaurioitumisen.
Osien nimitykset
Osien nimitykset
Runko
*T
ämän projektorin valmistuksessa on käytetty tarkkuusteknologiaa. Projektorin kuvassa saattaa kuitenkin esiintyä pienenpieniä
mustia ja/tai kirkkaita (punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä. Tämä voi olla valmistusprosessin takia normaalia eikä aina viittaa
tuotteen toimintavirheeseen.
Ohjauspaneeli
Polttimon suojus
POWER-painike
Zoomausrengas
Tarkennusrengas
Jalustan säätöpainike
Kaukosäätimen etuanturi
Ohjauspaneeli
MENU-painike
Avaa tai sulkee valikot.
INPUT-painike
Ottaa käyttöön RGB1-, RGB2-, Component1-,
Component2-, HDMI- tai Video-tilan.
∧/∨/</> -painikkeet
Asettavat valikoiden toiminnot.
◉OK-painike
AUTO-painike
Se korjaa asentoa ja kuvatärinää automaattisesti RGB-tilassa.
Näyttää käytössä olevan tilan ja tallentaa
toimintojen muutoksen.
POWER-painike
Kytkee projektorin virran päälle/pois.
7
Osien nimitykset
Liitännät
RGB 1 IN
RS-232C
RGB OUT
VIDEO
LAN
HDMI/DVI
AUDIO IN
RGB 2 IN
AC IN
Headphone port
Kensingtonturvajärjestelmän liitäntä
(Katso sivu 14)
*Kun HDMI-/USB-liitintä käytetään samanaikaisesti, liittimiä ei voida
kytkeä yhteen, jos niiden vastakappaleet ovat erikokoisia. Käytä standardikokoisia liittimiä.
8
USB
IR (kaukosäätimen anturi)
*Ä
lä peitä infrapunaporttia, jotta kaukosäädin toimii normaalisti.
Osien nimitykset
Kaukosäädin
INPUT-painike
POWER-painike
USB -näppäin
MUTE -näppäin
BLANK-painike
VOLUME ∧/∨ -näppäin
PAGE ∧/∨ -näppäin
RATIO-painike
AUTO-painike
MENU-painike
Q.MENU-painike
OK◉-painike ja ∧/∨/</>
-painikkeet
SLEEP-painike
BACK-painike
MARK -näppäin
L/R-painike
STILL-painike
(Toimii PYSÄYTYSKUVApainikkeena kaikiss a
muissa toimintatiloissa paitsi DivX-toistossa.)
3D-painike
KEYSTONE-painike
TIMER -näppäin
Zoom-painike
Paristojen asennus
VAARA
RÄJÄHDYSVAARA MIKÄLI PARISTO VAIHDETAAN VÄÄRÄN TYYPPISEEN.
HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.
• Avaa paristokotelon kansi kaukosäätimen takaosasta.
•A
seta määrätyntyyppiset paristot paikoilleen huomioimalla niiden napaisuus,
sovita "+" kohtaan "+" ja "-" kohtaan "-".
•A
seta kaksi 1,5 V:n AAA-paristoa paikoilleen. Älä sekoita uusia ja vanhoja
paristoja keskenään.
9
Osien nimitykset
Projektorin tilailmaisimet
*P
rojektorin päällä olevat ilmaisimet (polttimon merkkivalo, toimintoilmaisin ja lämpötilan ilmaisin) ilmaisevat projektorin käyttötilan käyttäjälle.
Polttimon merkkivalot
Punainen
Vihreä (vilkkuu)
Vihreä
Oranssi (vilkkuu)
Toimintavalo /
Lämpötilan ilmaisin
Polttimon merkkivalo
10
Toimintavalo /
Lämpötilan ilmaisin
Valmiustila.
Polttimo otetaan käyttöön.
Laite on käytössä (polttimo on päällä)
Polttimo jäähtyy (10 sekuntia).
Projektori on sammutettu liiallisen kuumenemisen takia
(1 minuutti ja 30 sekuntia).
Virta katkaistu.
Off
Valmiustila: Tässä tilassa projektori jäähtyy luonnollisella tavalla neljän
Oranssi
minuutin ajan sen sammuttamisen jälkeen.
Tämä on varoitusviesti liiallisesta lämpenemisestä projektorin ollessa
käynnissä. Sammuta projektorin virta ja tarkista sen tuulettimen kunto.
Punainen (vilkkuu) Virta on sammutettu sisäisen jäähdyttimen ongelman takia. Ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
Projektorin polttimon käyttöikä on päättymässä, ja polttimo on vaihdettaPunainen
va uuteen.
Projektorin polttimossa on ilmennyt ongelma. Kytke projektoriin virta
Punainen (vilkkuu)
uudelleen riittävän ajan kuluttua. Jos tämä valo vilkkuu punaisena uudelleen, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen.
Polttimon suojus on avattu.
Vihreä (vilkkuu)
Oranssi (vilkkuu) Tämä on ilmoitus väripyörän moottorin ongelmasta tai muusta väripyörän
ongelmasta. Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Asennus ja kokoonpano
Varusteet
Kaukosäädin
AAA-paristo
Virtajohto
Tietokonekaapeli
Käyttöopas
Linssinsuojus ja hihna
CD-käyttöopas
eZ-Net Manager -levy
Lisävarusteet
* Ota yhteys jälleenmyyjään, jos haluat ostaa näitä tarvikkeita.
* Lisäosia voidaan vaihtaa toisiin ilman ennakkoilmoitusta tuotteen laadun kehittämiseksi ja uusia lisäosia voidaan lisätä.
Projektorin kattoasennusteline
Valkokangas
Polttimo
LAN-kaapeli
Komponenttivideokaapeli
HDMI-kaapeli
RS-232C-kaapeli
RCA-D-Sub-sovitin
Videokaapeli
3D-lasit
(DLP-LINK or
DLP-Ready Type)
11
Asennus ja kokoonpano
Asennus ja kokoonpano
Asennusohjeet
Huolehdi projektorin kunnollisesta tuuletuksesta.
•
rojektorissa on tuuletusaukot pohjassa (ottoilma) ja edes- ꔈꔈ Älä aseta projektoria matolle tai muulle vastaavalle alusP
talle. Se saattaa estää projektorin pohjan riittävän tuulesä (poistoilma). Älä peitä näitä aukkoja äläkä aseta mitään
tuksen. Tämän tuotteen saa kiinnittää vain seinään tai
niiden lähelle. Laitteeseen saattaa muodostua lämpöä,
kattoon.
mikä voi heikentää kuvan laatua tai vioittaa projektoria.
•
Älä koskaan työnnä projektoria äläkä läikytä mitään nestet- •
tä sen päälle.
ätä riittävästi tilaa (vähintään 30 cm) projektorin ympärilJ
le.
Sijoita projektorin sopiviin lämpötila -ja kosteusolosuhteisiin.
•
Asenna projektori ainoastaan sellaisiin tiloihin, joissa on sopivat lämpötila -ja kosteusolosuhteet. (Katso sivu 54)
Älä sijoita projektoria alustalle, jossa se voi pölyyntyä.
•
Tämä saattaa ylikuumentaa projektorin.
Älä tuki projektorin aukkoja. Tämä saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen ja palovaaran.
Tämä projektorin valmistuksessa on käytetty tarkkuusteknologiaa. Projektorin kuvassa saattaa kuitenkin toistuvasti näkyä
erittäin pieniä mustia ja/tai kirkkaita (punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä. Tämä on valmistusprosessista johtuva normaali
ilmiö eikä merkki teknisestä viasta.
Digitaalisten TV-ohjelmien näyttämiseen tarvitaan DTV-vastaanotin (digisovitin), joka kytketään projektoriin.
Kaukosäädin ei ehkä toimi, kun sähköisellä virranrajoittimella varustettu tai kolmella aallonpituudella toimiva polttimo
on asennettuna. Vaihda tällainen polttimo kansainvälisten standardien mukaiseen tuotteeseen, jotta pystyt käyttämään kaukosäädintä normaalisti.
12
Asennus ja kokoonpano
Valkokangas
1. S
ijoita projektori tukevalle ja vaakasuoralle pinnalle yhdessä PC-tietokoneen tai audiovisuaalisen ohjelmalähteen kanssa.
2. Sijoita projektori halutulle etäisyydelle valkokankaasta. Projektorin ja valkokankaan välinen etäisyys määrää
muodostuvan kuvan koon.
3. Sijoita projektori siten, että linssi osoittaa kohtisuoraan valkokankaaseen. Jos projektori ei ole suorassa kulmassa valkokangasta kohti, kuvasta tulee vääristynyt. Mikäli tilanne on tämä, sen saattaa pystyä korjaamaan Keystone-säädön avulla. (Katso sivu 24.)
4. Heijastusetäisyys kuvaformaattiin perustuen
Projisointietäisyys (D)
Valkokangas
X/2
Projektion siirtosuhde: 115%
Valkokankaan korkeus
X/2
H
Projisointietäisyys (D)
Y/2
Valkokangas
Valkokankaan leveys (Y)
59 mm
Y/2
Projisointietäisyys (D)
4 : 3 Scale
Kuva (mm)
Diagonaalinen
koko
Vaakasuora
koko
Pystysuora koko
Projisointietäisyys (mm)
H
Wide-etäisyys
(suuri kuva)
Tele-etäisyys
(pieni kuva)
13
Asennus ja kokoonpano
Kensington-turvajärjestelmän käyttö
•
rojektorin takapaneelissa on Kensington-turvalukitus. Kytke
P
Kensington-turvalukituksen kaapeli alla oleva kuvan mukaisesti.
• Katso tarkempia tietoja Kensington-turvajärjestelmän asennuksesta ja käytöstä Kensington-turvajärjestelmän pakkauksessa olevasta
käyttöoppaasta. Lisätietoja saat Kensington Companyn verkkosivuilta osoitteesta http://www.kensington.com.
• Kensington-turvajärjestelmä on valinnainen lisävaruste.
Projektorin käynnistäminen
1. Kytke virtajohto oikein.
2. Irrota linssin suojus. Jos linssisuojus on päällä, se saattaa kärsiä projektorin polttimon tuottamasta lämmöstä.
3. Paina kaukosäätimen tai yläkannen POWER-painiketta. (Vihreä toimintavalo vilkkuu, jos polttimon käynnistys on kesken.)
ꔈꔈ Näyttöön tulee kuva, kun toimintavalo syttyy (Vihreä).
ꔈꔈ Valitse haluamasi tulo INPUT-painikkeella.
Huomio!
* Älä irrota virtajohtoa, kun imu- ja puhallustuuletin on käynnissä. Virtajohdon irrottaminen imu- ja puhallustuulettimen
ollessa käynnissä voi aiheuttaa sen, että polttimon syttyminen kestää kauemmin virtaa kytkettäessä. Lisäksi polttimon
käyttöikä voi lyhentyä.
Projektorin pysäyttäminen
1. Paina kannen yläosan tai kaukosäätimen POWER-painiketta.
i
Power off?
Paina Power-painiketta uudelleen.
2. P
aina kannen yläosan tai kaukosäätimen POWER-painiketta uudelleen, kun haluat sammuttaa virran.
3. Jos toimintoilmaisimen LED-valo vilkkuu oranssina, älä irrota verkkovirtajohtoa 30 sekuntiin, ennen kuin toimintoilmaisimen LED-valo palaa tasaisesti (oranssi).
ꔈꔈ Jos toimintailmaisimen LED-valo vilkkuu oranssina, yläkannen tai kaukosäätimen virtapainike ei toimi.
ꔈꔈ Tässä projektorissa on virran pikakatkaisu ja -kytkentätoiminto, jonka avulla käyttäjä voi nopeasti käynnistää ja sammuttaa projektorin.
* Mikä on virran pikakatkaisu ja -kytkentätoiminto?
Projektori siirtyy valmiustilaan odottamatta jäähtymistä.
Kun projektori on valmiustilassa noin 4 minuutin ajan sen sammuttamisen jälkeen, projektori toimii heti käynnistettäessä ilman
jäähdytystä.
14
Liittäminen
Kuvan tarkentaminen ja sijoittaminen valkokankaalle
Kun kuva ilmestyy valkokankaalle, tarkista, että se on terävä ja että se sopii hyvin valkokankaalle.
Tarkennusrengas
Zoomausrengas
ꔈꔈ Voit säätää kuvan tarkkuutta kääntämällä tarkennusrengasta, joka on linssin ulkoreunassa.
ꔈꔈ Voit säätää kuvan kokoa kääntämällä zoomausrengasta, joka on linssin sisäreunassa.
Jos haluat nostaa tai laskea näytön kuvaa, pidennä tai lyhennä projektorin alla olevaa jalustaa painamalla jalustan
säätöpainiketta alla kuvatulla tavalla.
Jalustan säätöpainike
1.
2.
3.
4.
Paina jalustan säätöpainike alas ja siirrä kuva haluamaasi kohtaan nostamalla tai laskemalla projektoria.
Vapauta painike, kun haluat lukita jalustan uuteen asentoon.
Käännä takavasemmalla tai -oikealla olevaa tukijalkaa, jos haluat hienosäätää projektorin pituutta.
Kun olet nostanut etutukijalkaa, älä paina projektoria.
Lähteen muodon valinta
1. Paina kaukosäätimen painiketta INPUT.
2. Tulosignaalin valinta INPUT-painikkeella muuttaa projektorin syöttötilaksi ainoastaan liitetyn lähteen. Voit vaihtaa syöttötilaksi minkä tahansa painikkeilla <, >.
Tulo
Video
•
Component1
Component2
RGB1
RGB2
HDMI
Komponenttilähde on aina aktiivinen. Plug & Play -toiminto ei ole tuettu.
15
Asennus ja kokoonpano
Liittäminen
Liittäminen kannettavaan PC-tietokoneeseen
* Voit liittää projektorin tietokoneen VGA-, SVGA-, XGA-, SXGA- tai UXGA-ulostuloon.
* Katso sivulta 49 projektorin tukemat näyttömuodot.
< Kytkeminen >
1.
iitä projektorin RGB 1 IN -liitin tietokoneen lähtöporttiin
L
tietokonekaapelilla.
2.
ytke projektorin AUDIO IN RGB 1 -liitin tietokoneen
K
audiolähtöön audiokaapelilla.
*S
inun on ehkä muutettava PC:n siirtämää resoluutiota joksikin
projektorin tukemista resoluutioista. (Katso sivu 49.) Tämä
projektori ei tue kannettavien ulostuloja kun kannettavan näyttö on päällä.
* Voit liittää laitteita myös RGB 2 IN -liitäntään.
Audiokaapeli
Tietokonekaapeli
Liittäminen videolähteeseen
* Voit liittää projektoriin videonauhurin, videokameran tai minkä tahansa muun yhteensopivan videokuvalähteen.
< Kytkeminen >
1. K
ytke projektorin VIDEO IN -liitin videolaitteen lähtöliittimeen videokaapelilla.
2. K
ytke projektorin AUDIO IN VIDEO -liitin audiolaitteen
lähtöliittimeen audiokaapelilla.
LAN
Videokaapeli
Audiokaapeli
<VCR>
16
Liittäminen
Liittäminen DVD-laitteeseen
* DVD-soittimen komponenttiulostulot (Y, PB, PR) on saatettu merkitä Y, Pb, Pr/Y, B-Y, tai R-Y/Y, Cb, Cr laitteesta riippuen.
< HDMI-lähteen kytkeminen >
LAN
1. K
ytke projektorin HDMI-liitin DVD-soittimen HDMIlähtöön HDMI-kaapelilla.
AUDIO
IN
HDMI-kaapeli
2. A
seta DVD-soittimen resoluutioksi jokin seuraavista:
480p (576p) / 720p / 1080i / 1080p.
<DVD>
< Komponenttimuotoisen lähteen kytkeminen >
1. K
ytkettyäsi DVD-laitteen komponenttikaapelin
RGB/komponentti-kaapeliin, liitä se projektorin
RGB 1 IN -liittimeen.
Audiokaapeli
LAN
AUDIO
IN
*K
un kytket komponenttikaapelin, sovita liittimien ja
komponenttikaapelin värit yhteen. (Y=vihreä,
PB=sininen, PR =punainen)
2. K
ytke projektorin AUDIO IN RGB 1 -liitin audiolaitteen lähtöliittimeen audiokaapelilla.
* Voit liittää laitteita myös RGB 2 IN -liitäntään.
<DVD>
Komponenttivideokaapeli
RGB/komponentti
-kaapeliin
Liittäminen digisovittimeen
*D
igitaalisten TV-ohjelmien vastaanottamiseen tarvitaan DTV-vastaanotin (digisovitin), joka kytketään projektoriin.
* Katso digisovittimen ja projektin kytkemisohjeet digisovittimen käyttöoppaasta.
< HDMI-lähteen kytkeminen >
LAN
1. Y
hdistä projektorin HDMI -liitin ja DTV digisovittimen
HDMI-lähtöportti HDMI-kaapelilla.
AUDIO
IN
HDMI-kaapeli
2. V
alitse DTV-vastaanottimen resoluutioksi jokin seuraavista:
480p (576p) / 720p / 1080i / 1080p.
<D-TV Set-Top Box>
< Komponenttimuotoisen lähteen kytkeminen >
1. K
ytkettyäsi D-TV-sovittimen komponenttikaapelin RGB/
komponentti-kaapeliin, liitä se projektorin RGB 1 IN
-liittimeen.
Audiokaapeli
LAN
AUDIO
IN
*K
un kytket komponenttikaapelin, sovita liittimien ja komponenttikaapelin värit yhteen. (Y=vihreä, PB=sininen, PR
=punainen)
2. K
ytke projektorin AUDIO IN RGB 1 -liitin audiolaitteen
lähtöliittimeen audiokaapelilla.
* Voit liittää laitteita myös RGB 2 IN -liitäntään.
<D-TV Set-Top Box>
RGB/komponentti
-kaapeliin
Komponenttivideokaapeli
17
3D Videotoiminto.
3D Videotoiminto.
*3D kuva on menetelmä, joka hyödyntää molempien silmien parallaksia kuvan muodostamiseksi kiinteäksi havaittavaksi.
Ennen 3D kuvan katselua
3D kuvan katselun aikana
Varoitus
►► Älä katso 3D kuvaa läheisellä etäisyydellä pitkiä aikoja. Se voi heikentää visuaalisuutta.
►► Se voi myös aiheuttaa huimausta, jos samalla katsoo projektorin näyttöä tai pelaa videopeliä samanaikaisesti käyttämällä 3D-laseja pitkien aikojen ajan.
►► Älä katso kuvia jos sinulla on seuraavia: olet raskaana, olet ikäihminen, jos sinulla on heikko sydän, jos sinulla
on usein pahoinvointia tai jos olet alkoholin vaikutuksen alaisena.
►► 3D kuva voi vääristää todellisuutta ja aiheuttaa hämmennystä tai kiihtymystä.
►► Älä käytä helposti särkyviä tai haittoja aiheuttavia kohteita 3D kuvien katselun aikana.
►► 3D kuva voi vääristää todellisuutta ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
►► Älä anna alle 5-vuotiaan lapsen katsoa 3D kuvia. Tämä voi haitata hänen visuaalista kehitystään.
►► Varoitus koskien valonherkkiä henkilöitä.
Jotkut henkilöt voivat saada kohtauksen katsottaessa videopelien kuvia, vilkkuvia kuvia tai tietyllä kuviolla varustettuja kuvia. Mikäli sinulla tai perheelläsi on epilepsiaa tai kohtauksia, ota yhteys lääkäriin ennen 3D kuvien
katselua. Mikäli tunnet seuraavia oireita 3D kuvien katselun aikana, lopeta katselu välittömästi ja pidä tauko.
- Sameaa oloa, näkökentän muutoksia, silmien tai kasvojen epävakautta, epävakaita liikkeitä, kouristuksia, tajunnan menetystä, suuntavaiston menetystä tai pahoinvointia. Mikäli tämä oire tai useampia esiintyy, ota yhteyttä
lääkäriin.
Seuraavat varotoimenpiteet voivat pienentää kohtausriskiä 3D kuvien katselun aikana.
- Pidä 5-15 minuutin tauko tunnin katselun jälkeen.
- Katsele vasta näön korjaantumisen jälkeen jos molemmissa silmissä näkyy erilainen kuva.
- Katsele silmäntasolla ja etupuolella.
- Mikäli sinulla on päänsärkyä, väsymystä tai pahoinvointia, lopeta katselu välittömästi ja pidä tauko.
- Älä katsele kuvia pitkiä aikoja väsyneenä, unisena tai sairaana.
3D kuvan katselun aikana
Huomio
►► Kiinnitä ylimääräistä huomiota jos lapset katselevat näitä kuvia.
Tarkkaile heitä 3D kuvien katselun aikana.
►► Katso kuvaa tehokkaassa kulmassa ja etäisyydellä.
►► 3D kuvia ei ehkä voi katsella jos kulma tai etäisyys on väärä. Kuvat eivät näy makuulla ollessa.
►► Kuvissa voi olla päällekkäisyyksiä kun katselu aloitetaan heti virran kytkemisen jälkeen. Optimointi kestää
hieman.
►► Mikäli tuijotat muita pisteitä ja palaat takaisin 3D kuvien katseluun, sinulla voi kestää hieman aikaa ennen
kun kykenet katsomaan 3D kuvia uudelleen.
►► Mikäli katselet kuvia loisteputkivalossa (50Hz – 60Hz), kolmivärisessä valaistuksessa tai ikkunan lähellä,
kuva voi vilkkua. Tässä tapauksessa käytä verhoja auringonvalon pimentämiseen ja himmennä valaistusta.
►► Käytä DLP-LINK(DLP valmius) tyyppisiä 3D-laseja.
►► Mikäli projektorin ja 3D-lasien välillä on esteitä, 3D kuva ei näy ehkä täysin.
►► Asenna projektori niin kauas kuin mahdollista muista laitteista.
18
3D Videotoiminto.
3D kuvan katselu
* Tehokas katselukulma: 9° ylös tai alas ja vasemmalle ja oikealle.
Suositeltu katseluetäisyys: 5m – 10m
5 m ~ 10 m
* 3D katselun olosuhteet perustuvat pimeään tilaan
Huomio!
▪▪ Muutamat valikot eivät ehkä toimi 3D kuvien katselun aikana.
▪▪ Valitse oikea ja 3D kuvaa tukeva formaatti 3D kuvien oikeaa katselua varten.
Kuinka DLP-LINK(DLP valmius) tyyppisiä 3D-laseja käytetään.
1. Kun projektorista katsellaan 3D kuvia, paina laseissa olevaa painiketta.
2. Painiketta painettaessa, se vilkkuu ja tasaa 3D kuvaa. (Vilkkuminen on DLP-LINK tyyppisten
3D-lasien käyttötapa ja se vaihtelee tyypistä riippuen).
3. Jo se vilkkuu tai muita ongelmia esiintyy katselun aikana, sammuta huoneen valot. Ota yhteys
jälleenmyyjään ja pyydä lisätietoja 3D-laseista.
Kuinka 3D kuvia katsellaan
1. Toista 3D kuvilla tuotettua sisältöä. Katso seuraavat 3D kuvan sisääntulojen tukiformaatit.
Signaali
720p
1080i
Resoluutio
HDMI-PC
RGB-PC
XGA
Toistettava 3D videoformaatti
60
HDMI (V1.4 ja HDMI 3D) kehyspakkaus, sivu sivulta, Ylä ja ala, kehyksen jaksotus
50
HDMI (V1.4 ja HDMI 3D) kehyspakkaus, sivu sivulta, Ylä ja ala
50/60
Sivu sivulta, Ylä ja ala
24/30
HDMI (V1.4 ja HDMI 3D) kehyspakkaus, sivu sivulta, Ylä ja ala
60
HDMI (V1.4 ja HDMI 3D) kehyspakkaus, sivu sivulta, Ylä ja ala, kehyksen jaksotus
50
HDMI (V1.4 ja HDMI 3D) kehyspakkaus, sivu sivulta, Ylä ja ala.
60
Sivu sivulta, Ylä ja ala, kehyksen jaksotus
1280x720
1920x1080
HDMI
1080p
Pystytaajuus (Hz)
1920x1080
1024x768
ꔈꔈ 3
D kuvien toistamiseksi kehyksen pakkausformaatissa, median sisällön ja soittimen tulee tukea HDMI (1.4
versio 3D) kehyksen pakkausformaatti..
ꔈꔈ Kuvan sisääntulo HDMI:ssä (1.4 versio 3D) kehyksen pakkausformaatti muunnetaan automaattisesti 3D
kuvaksi.
19
3D Videotoiminto.
2. R
GB-PC tulee painaa kaukosäätimen automaattista korjauspainiketta ennen 3D kuvien katselua. (Katso kohta
”PC-liitäntä” sivulla 17 HDMI-PC äänen ulostuloa varten)
3. 3D kuvaa katsottaessa tilassa HDMI-PC tai RGB-PC, mikään 3D osa (taustakuva, selain jne.) ei näy kaksivaiheisena (päällekkäisyystoiminto). Joten sen täytyy toistaa kuvaa "täysikokoisena" videosoittimen tilassa.
Ei mikään 3D osa
3D osa
ABCDFG
ABCDFG
Täysikokoinen näyttö
3D osa
ABCDFG
ABCDFG
4. Paina 3D kuvapainiketta
5. Paina painiketta <, > ja valitse sama muoto projektorin näytöllä ja käytä 3D-laseja.
Käynnistä 3D-tila valitsemalla tämä kuvake.
ꔁ Move ꔉ OK ꕉ Exit
Ylä ja ala
Sivu sivulta
Kehyksen jaksotus
6. Kun projektorista katsellaan 3D kuvia, paina laseissa olevaa painiketta.
7. Voit muuntaa vasemman/oikean kuvan painamalla L/R valintapainiketta. Valitse kuva joka näyttää parhaimmalta.
Painamalla 3D kuvapainiketta 3D kuvan katselun aikana, kuva muunnetaan normaaliksi.
8. 3D kuvaa tuetaan vain 4:3 kuvasuhteessa
< Kaukosäätimen toiminta on toiminnallinen vain 3D tilassa>
3D-tila
POWER
INPUT
3D
L/R
VOL ∧/∨
MUTE
USB
PAGE ∧/∨
RATIO
MENU
AUTO
Q.MENU
MARK
SLEEP
BACK
STILL
KEYSTONE
ZOOM
TIMER
20
Ylä ja ala
O
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
Sivu sivulta
Kehyksen jaksotus
Kehyksen pakkaus
O
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
Toiminnot
Toiminnot
* Tämän oppaan ruutunäyttö saattaa olla erilainen kuin projektorissasi.
* Tässä käyttöoppaassa selostetaan käyttöä pääasiassa RGB(PC)-tilassa.
PICTURE-valikon vaihtoehdot
Kuvan säätö
* Säädä projektorin kuva mahdollisimman hyväksi käyttämällä Picture Mode -toimintoa.
Picture Mode
1. Paina kaukosäätimen painiketta Q.MENU.
2. Siirry kohtaan Picture mode painikkeilla <, >.
Standard
3. Valitse haluamasi kuvanlaatu painikkeilla ∧, ∨.
<
<
•
•
Vivid
Expert2
>
>
<
<
Standard
Expert1
>
>
<
Cinema
>
<
Sport
>
<
Game
>
Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Kuvatilan säätäminen
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan PICTURE painikkeilla ∧, ∨, <, > ja paina ◉OK-painiketta.
2. S
iirry haluamaasi toimintoon painikkeilla ∧, ∨ ja paina
◉OK-painiketta.
3. T
ee haluamasi säätö painikkeilla <, > ja paina sitten
◉OK-painiketta.
PICTURE
Picture Mode : Standard
• Contrast
50
• Brightness
50
• Sharpness
5
• Color
70
• Tint
0
• Advanced Control
• Picture Reset
ꔂMove ꔉOK
G
Voit määrittää eri kuva-arvot kullekin tulolle ja Picture Mode -tilalle.
Kun säädöt ja tallennus on tehty, säädetyssä Picture Mode -tilassa näkyy (User). (ei kuitenkaan
Expert 1/2)
• Palauta tehdasasetukset suorittamalla Picture Reset -toiminto Picture Mode -tilassa.
• Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
•
•
21
Toiminnot
Advanced Control -toiminto
< Kun Picture Mode on Vivid/Standard/Cinema/Sport/
Game >
PICTURE
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan PICTURE
painikkeilla ∧, ∨, <, > ja paina ◉OK-painiketta.
2. S
iirry painikkeilla ∧, ∨ kohtaan Advanced Control ja
paina ◉OK-painiketta.
Color Temperature
ꔗ
Move
Dynamic Contrast
Picture Mode : Standard
Dynamic Color
• Contrast
50
Noise
Reduction 50
• Brightness
• Sharpness
5
Gamma
• Color
70
Black
Level
• Tint
0R
• Advanced
Control
Brilliant
ColorTM
• Picture Reset
White Peaking
3. Siirry haluttuun kohtaan painikkeilla ∧, ∨.
Medium
OK
ꔃ
High
High
Medium
Medium
High
G
On
10
Off
Film Mode
Close
4. T
ee haluamasi säätö painikkeilla <, > ja paina sitten
◉OK-painiketta.
< Kun Picture Mode on Expert 1/2 >
PICTURE
•
•
•
oit määrittää eri kuva-arvot kullekin tulolle ja Picture Mode -tilalle.
V
Palauta tehdasasetukset suorittamalla Picture Reset -toiminto
Picture Mode -tilassa.
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Dynamic Contrast
ꔗ
High
Move
Noise Reduction
Picture Mode : Standard
Gamma
• Contrast
50
Black
Level
• Brightness
50
• Sharpness
5
Film
Mode
• Color
70
Color
Standard
• Tint
0R
• Advanced
Color
Gamut Control
• Picture Reset
Edge Enhancer
OK
ꔃ
High
High
High
On
Standard
G
White Balance
ꔍ
Wide
On
Cool
Close
Color Temperature
- Tämä toiminto mahdollistaa toiminnot Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game.
ꔈKorosta lämpimiä värejä, kuten punaista, asetuksella lämmin ja viileitä värejä, kuten sinistä,
asetuksella viileä.
Dynamic Contrast
ꔈKontrastia säädetään siten, että se on parhaalla tasolla kuvan kirkkauteen nähden.
Kuvaa parannetaan kirkastamalla kirkkaita osia ja tummentamalla tummia osia.
Dynamic Color
Noise Reduction
Low: Kuvan heijastus on tumma.
High: Kuvan heijastus on kirkas.
ꔈMääritä kuvan mustan värin taso.
ꔈ Toiminto ei ole käytössä RGB -tilassa.
Black Level
TM
White Peaking
Film Mode
Color Gamut
22
ꔈVähentää kuvan kohinaa huonontamatta kuvan laatua.
Low: Kuvan tummat ja keskiharmaat alueet ovat kirkkaat.
Medium: Alkuperäiset kirkkaustasot näytetään.
High: Kuvan tummat ja keskiharmaat alueet ovat tummat.
ꔈVoit säätää kuvan tummien ja keskiharmaiden alueiden kirkkautta.
Gamma
Brilliant Color
- Tämä toiminto mahdollistaa toiminnot Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game.
ꔈKuvan värejä säädetään siten, että ne näyttävät eloisilta, rikkailta ja selkeiltä. Toiminto
parantaa sävyä, kylläisyyttä ja valoisuutta niin, että värit punainen, sininen, vihreä ja valkoinen näyttävät eloisilta.
Tämä toiminto kasvattaa koko näytön kirkkautta tai pienentää sitä hieman syvien harmaasävyvärien aikaansaamiseksi.
- Oletusarvo voi vaihdella lähteen muodon mukaan.
- White Peaking -arvoksi voi määrittää 0 - 10.
- Säädä arvo suuremmaksi, jos haluat kirkkaamman kuvan. Säädä arvo pienemmäksi, jos
haluat tummemman
kuvan.
ꔈ Kuvan värinä poistetaan, jotta filmille tallennetut videot näyttävät luonnollisilta.
ꔈDVD -ja Blu-ray-elokuviin on tallennettu 24 kuvaa sekunnissa.
Standard (Normaali) : Värikirjo on normaali.
Wide (Laaja) : Ota käyttöön rikas värikirjo.
ꔈ Värien käyttö maksimoidaan värien laadun parantamiseksi.
Toiminnot
Edge Enhancer
ꔈ Kuvan ääriviivat ovat selkeät ja erottuvat, mutta silti luonnolliset.
Color Standard
ꔈ Muunna toisen formaatin videon värit HD -väreiksi.
White Balance
- Toiminto on käytössä Expert 1/2 -tilassa.
ꔈTällä toiminnolla voit säätää kuvan kaikkia värejä sellaisiksi kuin haluat.
a. Method : 2 Points
- Pattern: Inner, Outer
- Red/Green/Blue Contrast, Red/Green/Blue Brightness: Säätöväli on –50 ~ +50.
b. Method : 20 Points IRE
- Pattern: Inner, Outer
- IRE (Institute of Radio Engineers) on yksikkö, jota käytetään videosignaalin koon ilmoittamiseen. Asetukseksi voidaan määrittää 5, 10, 15 - 95, 100. Säädä Red (Punainen),
Green (Vihreä) tai Blue (Sininen) jokaisen asetuksen mukaan.
- Red/Green/Blue: Säätöväli on -50 - +50.
Color Management
System
- Toiminto on käytössä Expert 1/2 -tilassa.
ꔈKoska kyseessä on työkalu, jonka testikuvioiden avulla asiantuntijakäyttäjät voivat säätää
värejä, se ei vaikuta muihin väreihin, mutta sitä voidaan käyttää valikoivasti 6 värialueen
säätämiseen (punainen/vihreä/sininen/syaani/magenta/keltainen).
Väriero ei välttämättä ole huomattava, vaikka säädöt tehtäisiin yleistä kuvaa varten.
Säädä punaista/vihreää/sinistä/keltaista/syaania/magentaa.
- Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Color: Säätöväli on –30 ~ +30.
- Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Tint: Säätöväli on –30 ~ +30.
- Toiminto ei ole käytössä PC-tilassa.
Color Temperature -toiminto
1. Paina kaukosäätimen painiketta Q.MENU.
Color Temperature
2. Siirry kohtaan Color Temperature painikkeilla <, >.
3. Valitse haluamasi kuvanlaatu painikkeilla ∧, ∨.
Natural
Cool
Medium
Cool
Warm
• Tämä toiminto mahdollistaa toiminnot Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game.
• Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
• Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Picture Reset -toiminto
* Kullekin tulosignaalille ja Picture Mode -tilalle valitut PICTURE-toiminnon asetukset palautetaan tehtaan oletusasetuksiin.
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan PICTURE painikkeilla
∧, ∨, <, > ja paina ◉OK-painiketta.
2. S
iirry painikkeilla ∧, ∨ kohtaan Picture Reset ja paina
◉OK-painiketta.
3. Siirry painikkeilla <, > kohtaan Yes ja paina ◉OK-painiketta.
•
PICTURE
ꔂMove ꔉOK
Picture Mode : Standard (User)
• Contrast
50
• Brightness
50
• Sharpness
5
• Color
70
• Tint
0R
• Advanced Control
• Picture Reset
G
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
23
Toiminnot
SCREEN-valikon vaihtoehdot
PJT-tilan muuttaminen
* Tämä toiminto kääntää heijastetun kuvan ylösalaisin tai vaakatason ympäri.
PJT Mode
1. Paina kaukosäätimen painiketta Q.MENU.
2. Siirry painikkeilla <, > kohtaan PJT Mode.
3. Valitse haluttu nimike painikkeilla ∧, ∨.
Front
alitse Rear, kun heijastat kuvaa erikseen hankittavan läpikuultavan valkokankaan
V
takaa.
• Valitse Ceiling, kun asennat tuotteen kattoon.
• Kun kohdan PJT Mode is Rear/Ceiling, vasenta/oikeaa kaiutinta vaihdellaan automaattisesti.
• Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
• Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
•
Aspect Ratio -toiminnon käyttäminen
Aspect Ratio
Valitse haluamasi valkokangaskoko RATIO-painikkeella.
ꔗ
4:3
ꔃ
ꔗ
Just Scan
ꔃ
ꔗ Set By Program ꔃ
16:9
ꔗ
Cinema Zoom1 ꔃ
ꔗ
•
•
•
Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä sisääntulosignaalista johtuen.
Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Zoom
ꔃ
ꔗ
ꔃ
16:9
Keystone-toiminnon käyttäminen
* Käytä tätä toimintoa, kun valkokangas ei ole oikeassa kulmassa projektoriin nähden ja kuva on puolisuunnikkaan muotoinen.
* Käytä Keystone-toimintoa vain, kun et saa parasta mahdollista kulmaa valkokankaaseen nähden.
1. Paina kaukosäätimen KEYSTONE-painiketta.
2. Säädä näyttö haluamasi kaltaiseksi painamalla <, > -painiketta.
•Keystone
0
ꔗ
-
+
ꔃ
ꔉOK
• Keystone-arvoksi voi määrittää jonkin arvon –40 - 40.
• Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
• Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Auto Configure -toiminto
*T
ämä toiminto varmistaa parhaan kuvanlaadun säätämällä kuvan horisontaalisuuntaista kokoa ja synkronointia automaattisesti.
* Auto Tracking -toiminto toimii vain RGB PC -tulossa.
Paina kaukosäätimen AUTO-painiketta.
•
•
24
os suoritat ruudun säätöjä videokuvalle, joka tulee PC:n graafisen signaalin lähJ
teestä, optimitilaa ei ehkä ole. Suorita Auto Config. -toiminto pysäytyskuvalle.
Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
Auto config.
Toiminnot
RGB Config. -toiminto
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan SCREEN painikkeilla ∧, ∨, <, > ja paina ◉OK-painiketta.
RGB Config.
Resolution
2. S
iirry kohtaan RGB Config. painikkeilla ∧, ∨ ja paina
◉OK-painiketta.
Auto Config.
Size
4. S
äädä valkokankaan ominaisuudet haluamiksesi painikkeilla
∧, ∨, <, > ja paina sitten ◉OK-painiketta.
Reset
•
ꔃ
ꔐ 1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
Position
3. S
iirry haluamaasi kohtaan painikkeilla ∧, ∨ ja paina sitten
>-painiketta.
•
ꔂMove ꕉ Prev.
Phase
esolution-arvoksi voi valita jonkin 768-tarkkuusarvoista (1024x768/1280x768/1360x768, 60 Hz) tai
R
1050-tarkkuusarvoista (1400x1050/1600x1050, 60 Hz).
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Digitaalisen zoomaustoiminnon käyttäminen
*T
ämä toiminto on käytettävissä vain RBG-tulotilassa. Zoomauksen suurennus- ja pienennysarvot ja sijaintiarvot palaavat oletusasetuksiin, kun vaihdat SOURCE-valintaan tai tulosignaalia tai sammutat virran.
Zoomauksen säätäminen
1. Paina kaukosäätimen painiketta ZOOM.
2. Valitse Zoom-vaihtoehto painamalla ∧, ∨ -painiketta.
3. Säädä Zoom-asetus haluamasi kaltaiseksi painamalla <, > -painiketta.
• Voit säätää Zoom -/+ -asetusta 5 prosenttia kerrallaan välillä 100 % - 250 %.
• Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Sijainnin säätäminen
1. P
aina kaukosäätimen painiketta ZOOM.
2. Valitse Position-vaihtoehto painamalla ∧, ∨ -painiketta.
3. Paina ◉OK-painiketta. Kun alla oleva ikkuna tulee näkyviin ruudun oikeaan alareunaan, säädä sijaintia painamalla painikkeita ∧, ∨, <, >. Kun nuoli muuttuu mustaksi, suurin mahdollinen säätöasetus on saavutettu, eikä lisäsäätö ole enää mahdollista.
• Position-vaihtoehto aktivoituu vasta, kun Zoom-asetukseksi on valittu
• yli 105 %. Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Still-toiminnon käyttäminen
1. Paina kaukosäätimen STILL-painiketta.
* Voit pysäyttää syöttökuvan.
< Liikkuva kuva >
< Pysäytyskuva >
2. Voit poistua STILL-tilasta millä tahansa painikkeella.
* STILL-toiminto raukeaa automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.
25
Toiminnot
AUDIO valikon asetukset
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Käytä VOLUME ∧, ∨ painikkeita valitaksesi haluamasi valkokangaskoon.
Audio-toiminto
1. Paina kaukosäätimen painiketta Q.MENU.
Ääni
2. Siirry kohtaan Audio painikkeilla <, >.
3. Valitse haluttu nimike painikkeilla ∧, ∨.
ꔗ
L+R
•
•
ꔃ
ꔗ
R+R
L+R
ꔃ
ꔗ
L+L
ꔃ
Tämä toiminto on mahdollinen, jos se on liitettynä kuulokkeeseen.
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Kaiuttimien tasapainon säätäminen
* Säädä vasemman/oikean kaiuttimen ääntä makusi ja käyttötilan mukaan.
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan AUDIO
painikkeilla ∧, ∨, <, > ja paina ◉OK painiketta.
2. Siirry kohtaan Balance painikkeilla ∧, ∨ Paina ◉OK.
AUDIO
Volume
Balance
Treble
Bass
ꔂMove ꔉOK
10
0
50
50
L
R
3. S
äädä äänen tasapainoa painikkeilla <, > ja paina
◉OK- painiketta.
•
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Diskantin säätäminen
* Säädä diskanttia makusi ja käyttötilan mukaan.
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan AUDIO painikkeilla
∧, ∨, <, > ja paina ◉OK painiketta.
2. Siirry kohtaan Treble painikkeilla ∧, ∨. Paina ◉OK.
AUDIO
Volume
Balance
Treble
Bass
ꔂMove ꔉOK
10
0
50
50
L
R
3. S
äädä äänen diskanttia painikkeilla <, > ja paina sitten
◉OK-painiketta.
•
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Basson säätäminen
* Säädä diskanttia makusi ja käyttötilan mukaan.
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan AUDIO painikkeilla
∧, ∨, <, > ja paina ◉OK-painiketta.
2. Siirry painikkeilla ∧, ∨ kohtaan Bass ja paina ◉OK-painiketta.
3. S
äädä äänen diskanttia painikkeilla <, > ja paina sitten
◉OK-painiketta.
•
26
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
AUDIO
Volume
Balance
Treble
Bass
ꔂMove ꔉOK
10
0
50
50
L
R
Toiminnot
TIME-valikon vaihtoehdot
Sleep Time -toiminto
Sleep Timer
* Uniajastin sammuttaa projektorin esiasetetun ajan kuluttua.
1. Paina kaukosäätimen painiketta Q.MENU.
2. Siirry Sleep Timer -kohtaan painamalla <, > -painikkeita.
Off
3. Valitse haluamasi esiasetettu aika painikkeilla ∧, ∨.
ꔗ
Off
ꔗ
240 Min.
•
•
ꔃ
ꔃ
ꔗ
ꔗ
10 Min.
180 Min.
ꔃ
ꔃ
ꔗ
ꔗ
20 Min.
120 Min.
ꔃ
ꔃ
ꔗ
30 Min.
ꔃ
ꔗ
60 Min.
ꔃ
ꔗ
90 Min.
ꔃ
Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Auto Off -toiminto
*T
ämä toiminto sammuttaa projektorin automaattisesti sen jälkeen, kun esiasetettu aika on kulunut ja kun signaalia ei ole.
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan TIME painikkeilla ∧, ∨, <, > ja paina ◉OK painiketta.
2. S
iirry kohtaan Auto Off painikkeilla ∧, ∨. Paina
◉OK.
AIKA
ꔂMove ꔉOK
Sleep Timer
: Off
Auto Off
: 60 Min.
Presentation timer
3. S
iirry haluamaasi kohtaan painikkeilla ∧, ∨ ja paina
sitten ◉OK-painiketta.
•
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
27
Toiminnot
Esitysajastintoiminto
1. Paina kaukosäätimen TIMER.S-painiketta.
2. Valitse ∧, ∨ -painikkeella Time alarm- tai Time keeper -vaihtoehto.
Time Alarm
Off
Time Keeper
Off
Close
3. Valitse haluamasi aika-asetus painikkeilla <, >.
4. Ajastin aktivoituu, jos valitset tietyn ajan.
•
•
ime alarm -toiminto: Jos valitset tietyn ajan, se näytetään minuutteina. Minuutin kuluttua jäljellä oleva aika näkyy näyT
tön alareunassa viiden sekunnin ajan, minkä jälkeen se katoaa. Kun jäljellä oleva aika näytetään, muut ruutunäyttöikkunat suljetaan. Asetettuna aikana näytössä vilkkuu teksti "0 minute" 10 kertaa yhden sekunnin välein, minkä jälkeen teksti
katoaa.
Time keeper -toiminto: Jos valitset tietyn ajan, se näytetään näytössä minuutteina (‘) ja sekunteina (“). Vaikka muita
ruutunäyttöjä tulisi näkyviin, jäljellä oleva aika näytetään uudelleen, kun muiden ruutujen ikkunat on suljettu. Asetettuna
aikana näytössä vilkkuu 0’ 00”-teksti 10 kertaa yhden sekunnin välein, minkä jälkeen teksti katoaa.
5. J
os asetettu aika katoaa näytöstä muiden valikoiden käytön takia, voit tuoda asetetun ajan uudelleen näyttöön
painamalla kaukosäätimen TIMER-painiketta.
•
•
•
•
28
Time alarm -toimintoa ja Time keeper -toimintoa ei voi käyttää samaan aikaan.
Time alarm -toiminto voidaan asettaa 5 - 60 minuutiksi 5 minuutin välein (Off, 5, 10, 15, 20...55, 60 minuuttia).
Time keeper -toiminto voidaan asettaa 1 - 10 minuutiksi 1 minuutin välein tai 10 - 60 minuutiksi 5 minuutin välein(Off,
1, 2, 3, 4...8, 9, 10, 15, 20, 25...55, 60 minutes).
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Toiminnot
OPTION-valikon vaihtoehdot
Kielen valitseminen
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan OPTION painikkeilla ∧, ∨, <, > ja paina ◉OK-painiketta.
2. S
iirry painikkeilla ∧, ∨ kohtaan Menu Language ja paina
◉OK-painiketta.
3. S
iirry haluamaasi kohtaan painikkeilla ∧, ∨, <, > ja
paina sitten ◉OK-painiketta.
•
•
OPTION
Menu Language
Blank Image
Screen Capture
Lamp Mode
Monitor Out
Set ID
Network Setting
High Altitude Mode
ꔂMove ꔉOK
: English
: Blue
: Normal
: RGB1
:1
: Off
Ruutunäyttö näytetään valitulla kielellä.
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Blank-toiminnon käyttäminen
* Tämä toiminto saattaa olla tehokas, jos sinun pitää herättää yleisön huomio esitysten, kokousten ja yhteenvetojen aikana.
1. Paina kaukosäätimen BLANK-painiketta.
•
•
Näyttö sammuu ja taustaväri tulee näkyviin.
Voit valita taustavärin. (Lisätietoja on kohdassa "Tyhjän kuvan valitseminen")
2. Peruuta tyhjä kuva -toiminto millä tahansa painikkeella.
•
oit sammuttaa polttimon väliaikaisesti painamalla kaukosäätimen BLANK-painiketta. Älä aseta projektorilinssin
V
eteen mitään esineitä projektorin ollessa käytössä, sillä se saattaa kuumentaa esineitä tai aiheuttaa niihin epämuodostumia ja aiheuttaa jopa tulipalon.
Tyhjän kuvan valitseminen
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan OPTION painikkeilla ∧, ∨, <, > ja paina ◉OK-painiketta.
2. S
iirry painikkeilla ∧, ∨ kohtaan Blank Image ja paina
◉OK-painiketta.
3. S
iirry haluamaasi kohtaan painikkeilla ∧, ∨ ja paina sitten ◉OK-painiketta.
•
•
•
OPTION
Menu Language
Blank Image
Screen Capture
Lamp Mode
Monitor Out
Set ID
Network Setting
High Altitude Mode
ꔂMove ꔉOK
: English
: Blue
: Normal
: RGB1
:1
: Off
Taustakuva muuttuu valitun tyhjän kuvan mukaisesti.
Mikäli kaapattua näyttöä ei ole, Captured Image -näyttää ainoastaan logon.
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
29
Toiminnot
Screen Capture -toiminto
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan OPTION
painikkeilla ∧, ∨, <, > ja paina ◉OK-painiketta.
2. S
iirry kohtaan Screen Capture painikkeilla ∧, ∨. Paina
◉OK.
•
•
•
Voidaan valita vain, kun lähdesignaalia vastaanotetaan.
Ruudun kaappaus kestää n. 2 minuuttia.
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
OPTION
Menu Language
Blank Image
Screen Capture
Lamp Mode
Monitor Out
Set ID
Network Setting
High Altitude Mode
ꔂMove ꔉOK
: English
: Blue
: Normal
: RGB1
:1
: Off
Säädä kuvan kirkkautta
Lamp mode
1. Paina kaukosäätimen painiketta Q.MENU.
2. Siirry painikkeilla <, > kohtaan Lamp Mode.
Normal
3. Paina <, > -painiketta ja valitse Normal tai Economic.
•
•
•
ämä toiminto ei ole käytettävissä 3D-tilassa tai jos polttimon lämpötila on yli 35°C.
T
Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Monitor Out -toiminnon käyttäminen
* Voit valita jommankumman RGB-tulon.
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan OPTION
painikkeilla ∧, ∨, <, > ja paina ◉OK painiketta.
2. S
iirry painikkeilla ∧, ∨ kohtaan Monitor Out ja paina
◉OK-painiketta.
3. Paina <, > -painiketta ja valitse RGB1, RGB2 tai Auto.
•
•
30
uto-tilassa tällä hetkellä näkyvä kuva näytetään RGB1-tai RGB2A
liitännän kautta.
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
OPTION
Menu Language
Blank Image
Screen Capture
Lamp Mode
Monitor Out
Set ID
Network Setting
High Altitude Mode
ꔂMove ꔉOK
: English
: Blue
: Normal
: RGB1
:1
: Off
Toiminnot
SET ID
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan OPTION painikkeilla
∧, ∨, <, > ja paina ◉OK-painiketta.
2. Siirry painikkeilla ∧, ∨ kohtaan Set ID ja paina ◉OK-painiketta.
3. V
alitse haluamasi luku painikkeella <, >. Tallenna valittu luku
painamalla ◉OK-painiketta.
•
•
•
OPTION
Menu Language
Blank Image
Screen Capture
Lamp Mode
Monitor Out
Set ID
Network Setting
High Altitude Mode
ꔂMove ꔉOK
: English
: Blue
: Normal
: RGB1
:1
: Off
Voit säätää Set ID -arvoa välillä 1 - 99.
Kaukosäätimellä voi käyttää vain projektoria, joka vastaa määritettyä
ID-lukua.
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Yhteyden muodostaminen Serial communication -toiminnolla
• Kytke tietokoneen sarjaportti projektorin takapaneelin RS-232C-liitäntään.
• Projektori ei tue RS-232C-kaapelia.
• Voit ohjata projektoria ulkoisesti RS232C-kaapelin avulla. (Katso kuva 1.)
<Kuva 1, RS-232-kaapeli>
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
2
3
4
5
6
7
8
PC
2
3
4
5
6
7
8
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
9
5
6
1
Projektori
* 1 ja 9: ei yhteyttä
Tiedonsiirtoparametrien asetukset
•
•
•
•
•
•
Siirtonopeus: 9600 bps (UART)
Tavun pituus: 8 bittiä
Pariteetti: ei ole
Lopetusbittejä: 1
Vuonohjaus: ei ole
Tietojen muoto: ASCII-koodi
31
Toiminnot
Komentoluettelo
Komento 1
Komento 2
Heksadesimaalit
01.Virta
k
a
0~1
-
02.Kuvasuhde
k
c
*
-
03.Näytön mykistys
k
d
0~1
-
04. Kontrasti
k
g
0 ~ 64
1
05. Kirkkaus
k
h
0 ~ 64
1
06. Väri
k
i
0 ~ 64
1
07.Sävy
k
j
0 ~ 64
2
08. Terävyys
k
k
0 ~ 64
1
09. OSD valinta
k
l
0~1
-
10. Kaukosäätimen lukitus/Painikelukitus
k
m
0~1
-
11. Värin lämpötila
k
u
0~3
-
12.Valotila
n
p
0~1
-
13. Automaattinen konfigurointi
j
u
1
-
14. Syötön valinta
x
b
*
-
15. Avain
m
c
* [*]-merkki ilmaisee, että aiheesta on lisätietoja.
Tiedonsiirtoprotokolla
* Heksadesimaalit 1
* Heksadesimaalit 2
32
Data
(heksadesimaali)
Avainkoodi
-
Toiminnot
1. Siirto
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Komento 1] : Ensimmäinen komento ohjata laitetta. (k, j, x, ASCII-koodi, 1 merkki)
* [Komento 2] : Toinen komento ohjata laitetta..(ASCII-koodi, 1 merkki)
* [Aseta ID]
: Voit säätää laitteen ID:tä valitsemalla määrätty projektorin ID-numero erityisvalikosta. Katso edellinen sivu.
Säätöalue on 1 ~ 99 välillä. Valittaessa Aseta ID ‘0’, kaikkia liitettyjä projektoreita ohjataan.
Katso kohta ‘Reaalidatan muunnos 1’.
* [DATA]
: Komentodatan siirto. Siirto 2 merkkiä kun suoritetaan ASCII-koodilla.
* Siirto ‘FF’ lukudatan komentotila.
* [Cr]
: Carriage Return ASCII-koodi ‘0x0D’
*[ ]
: ASCII-koodin merkki vastaa “Välilyöntiä”, joka luokittelee komennon, aseta ID ja Data.
2. OK kuittaus
[Command2] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
* Projektori siirtää ACK:n (kuittaus) pohjautuen tähän formaattiin siirrettäessä normaalia dataa.
Samanaikaisesti jos data on datanlukutilassa, tätä osoitetaan sen hetkisellä datan tilalla.
Jos data on kirjoitustilassa, se palauttaa PC- tietokoneen datan.
3. Virhekuittaus
[Command2] [ ] [Set ID] [ ] [NG] [Data] [x]
*Projektori siirtää ACK:n (kuittaus) pohjautuen tähän formaattiin vastaanotettaessa epänormaalia dataa käyttämättömistä toiminnoista tai yhteysvirheistä.
Data : [1]: luvaton koodi (Tätä komentoa ei tueta.)
[2]: ei tuettu toiminto (Tämä toiminto ei ole käytössä.)
[3]: odota ja yritä uudelleen (Kokeile uudelleen muutaman minuutin kuluttua.)
01. Virta (Komento:ka)
Projektorin virran käynnistys ja sammutus
Siirto
[k] [a] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 0: Virta pois päältä
1: Virta päällä
Ack
[a] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0: Virta pois päältä
1: Virta päällä
Virran kytkentätilan näyttäminen.
Siirto
[k] [a] [ ] [Set ID] [ ] [FF] [Cr]
Ack
[a] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0: Virta pois päältä
1: Virta päällä
* Tavalla, jos muut toiminnot siirtävät ‘0xFF’ data tähän formaattiin
pohjautuen, kuittausdatan palautus näyttää jokaisen toiminnon tilan.
02. Kuvasuhde (Komento:kc)
Näyttöformaatin säätö.
Siirto
[k] [c] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 1 : 4:3
4 : Zoom
9: Just Scan
11: Cinema Zoom2
13: Cinema Zoom4
15: Cinema Zoom6
17: Cinema Zoom8
19: Cinema Zoom10
1B: Cinema Zoom12
1D: Cinema Zoom14
1F: Cinema Zoom16
2 : 16:9
6 : Set by Program 10: Cinema Zoom1
12: Cinema Zoom3
14: Cinema Zoom5
16: Cinema Zoom7
18: Cinema Zoom9
1A: Cinema Zoom11
1C: Cinema Zoom13
1E: Cinema Zoom15
Ack
[c] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data
1 : 4:3
4 : Zoom
9: Just Scan
11: Cinema Zoom2
13: Cinema Zoom4
15: Cinema Zoom6
17: Cinema Zoom8
19: Cinema Zoom10
1B: Cinema Zoom12
1D: Cinema Zoom14
1F: Cinema Zoom16
2 : 16:9
6 : Set by Program 10: Cinema Zoom1
12: Cinema Zoom3
14: Cinema Zoom5
16: Cinema Zoom7
18: Cinema Zoom9
1A: Cinema Zoom11
1C: Cinema Zoom13
1E: Cinema Zoom15
33
Toiminnot
06. Väri (Komento:ki)
03. Näytön mykistys (Komento:kd)
Näytön mykistys päälle tai pois päältä.
Näyttövärien säätö. (Video/Komponentti)
Siirto
[k] [d] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Siirto
[k] [ i ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Min : 0 ~ Max : 64
Data
0: Näytön mykistys pois päältä (Kuva näkyy)
1: Näytön mykistys päällä (Kuva ei näy)
Ack
[d] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data
0: Näytön mykistys pois päältä (Kuva näkyy)
1: Näytön mykistys päällä (Kuva ei näy)
Ack
[ i ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Min : 0 ~ Max : 64
Katso kohta ‘Reaalidatan muunnos 1’.
07. Sävy (Komento:kj)
04. Kontrasti (Komento:kg)
Näyttökontrastin säätö.
Siirto
[k] [g] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Min: 0 ~ Max : 64
Ack
Näyttösävyn säätö. (Video/Komponentti 60Hz tai NTSC signaali)
Siirto
[k] [ j ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Red : 0 ~ Green : 64
Ack
[g] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Min: 0 ~ Max : 64
Katso kohta ‘Reaalidatan muunnos 1’.
[ j ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Red : 0 ~ Green : 64
Katso kohta ‘Reaalidatan muunnos 1’.
08. Terävyys (Komento:kk)
05. Kirkkaus (Komento:kh)
Näytön terävyyden säätö. (Video/Komponentti)
34
Siirto
[k] [h] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Min : 0 ~ Max : 64
Siirto
[k] [k] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Min : 0 ~ Max : 64
Ack
Ack
[h] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Min : 0 ~ Max : 64
[k] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Min : 0 ~ Max : 64
Katso kohta ‘Reaalidatan muunnos 1’.
Katso kohta ‘Reaalidatan muunnos 1’.
Toiminnot
09. OSD valinta (Komento:kl)
12. Valotila (Komento:np)
OSD:n valinta päälle tai pois päältä.
Projektorin virrankulutuksen laskeminen.
Siirto
[k] [ l ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 0: OSD valintatila pois päältä
1: OSD valintatila päällä
Siirto
[ n ] [p] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 0: Alhainen virta pois päältä
1: Alhainen virta päällä
Ack
Ack
[ l ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0: OSD valintatila pois päältä
1: OSD valintatila päällä
[p] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0: Alhainen virta pois päältä
1: Alhainen virta päällä
10. Kaukosäätimen lukitus/Painikelukitus (Komento:km)
13. Automaattinen konfigurointi (Komento:ju)
Projektorin etupaneelin painikkeiden ja kaukosäätimen
lukitus.
Kuvan asennon säätö ja kuvan tärinän minimointi automaattisesti. Toimii ainoastaan RGB-tilassa.
Siirto
[k] [m] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 0: Lukitus pois päältä
1: Lukitus päällä
Siirto
[ j ] [u] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 1: Asetus.
Ack
Ack
[m] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0 : Lock Off
1 : Lock On
[u] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 1: Asetus.
* Käytä tätä tilaa, mikäli et käytä kaukosäädintä.
Kun virta on päällä tai pois päältä, ulkoinen lukitus vapautuu.
14. Syötön valinta (Komento:xb)
11. Värin lämpötila (Komento:ku)
Värin lämpötilan säätö.
Värilämpötilaa ei voi säätää jos videotila on asetettu kirkkaaksi
tai kultaiseksi.
Siirto
[k] [u] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data
0: Normaali
1: Viileä
2: Lämmin
4: Luonnollinen
Siirto
[x] [b] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 20 : Video
40 : Komponentti 1
41 : Komponentti 2 60 : RGB1
61 : RGB2
90 : HDMI
Ack
Ack
[b] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
[u] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data
Laitteen syöttölähteen valinta.
0: Normaali
1: Viileä
2: Lämmin
4: Luonnollinen
Data
20 : Video
40 : Komponentti 1
41 : Komponentti 2 60 : RGB1
61 : RGB2
90 : HDMI
35
Toiminnot
15.Avain (Komento:mc)
IR-kaukosäätimen avainkoodin lähetys.
Siirto
[m] [c] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Avainkoodi
Ack
[c] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
POWER
INPUT
3D
L/R
∧
∨
>
<
◉ OK
VOL ∧
VOL ∨
MUTE
USB
PAGE ∧
PAGE ∨
RATIO
MENU
AUTO
Q.MENU
MARK
SLEEP
BACK
STILL
KEYSTONE
ZOOM
TIMER
BLANK
36
AD
EF
DC
DD
40
41
06
07
44
02
03
09
7C
00
01
79
43
92
45
1E
0E
28
BC
A4
5C
26
84
Toiminnot
Verkkoasetukset
< HUOMAUTUS >
▪▪ Käytä tämän projektorin kanssa LAN-vakiokaapelia. Cat5 tai parempi sekä RJ45-liitäntä.
▪▪ Monet asennuksen aikana ilmenevät verkkoyhteysongelmat voi korjata palauttamalla reitittimen tai modeemin. Kun soitin on liitetty kotiverkkoon, sammuta virta nopeasti ja/tai irrota kotiverkon reitittimen tai kaapelimodeemin virtakaapeli.
Kytke sitten virta päälle ja/tai liitä virtakaapeli uudelleen.
▪▪ Yhteyden muodostaminen tähän projektoriin edellyttää 10 Base-T- tai 100 Base-TX -LAN-porttia. Jos Internet-palvelu
ei salli tällaista yhteyttä, et voi muodostaa yhteyttä projektoriin.
▪▪ Yhteyden muodostaminen langattomaan reitittimeen edellyttää reititintä, joka tukee langattomia yhteyksiä. Reitittimen
langattomien yhteyksien toiminto on aktivoitava.
▪▪ Jos haluat yhdistää langattoman reitittimen, vahvista sen SSID-tunnus ja suojausasetus. Lisätietoja langattoman reitittimen SSID-tunnuksesta ja suojausasetuksesta on käyttöoppaassa.
▪▪ Jos käytössä on Ad-hoc-verkko, se ei ehkä voi muodostaa yhteyttä yhdistetystä laitteesta riippuen (esimerkki: kannettava tietokone).
▪▪ Yhteystapa saattaa vaihdella langattoman reitittimen valmistajan mukaan.
< Kytkeminen >
LAN
AUDIO
IN
hdistä projektorin LAN-liitin ja tietokoneen tai verkon
Y
LAN-portti LAN-kaapelilla (ristiinkytketyllä kaapelilla).
< PC >
LAN-kaapeli
LAN
AUDIO
IN
< Reititin >
Tietokoneliitäntä
37
USB
< Käyttäminen >
OPTION
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan OPTION painikkeilla ∧, ∨, <, > ja paina ◉OK-painiketta.
2. S
iirry painikkeilla ∧, ∨ kohtaan Network Setting ja paina
◉OK-painiketta.
3. Valitse LAN-asetukseksi On painikkeilla <, >.
4. V
alitse painikkeilla ∧, ∨ IP Auto Setting tai IP Manual Setting ja paina
◉OK-painiketta.
•
IP Address
Subnet Mask
Gateway
PC
192.168.0.10
255.255.255.0
192.168.0.1
Projektori
192.168.0.254
255.255.255.0
192.168.0.1
Network does not exist.
: English
Do you want to reset?
: Blue
LAN
ꔗ
Off
: Normal
: RGB1 IP Auto Setting
:1
IP Manual Setting
: Off
ꔃ
Close
< Valittaessa IP Manual Setting -asetus >
leensä kannattaa valita Auto-asetus. Jos käytössä on reititin, IP-osoite määritetään
Y
automaattisesti.
Valitse IP Manual Setting -asetus tavalliselle tietokoneelle.
- Tietokoneen asetuksen määrittäminen: Valitse tietokoneen Internet-protokolla (TCP/
IP) oman harkintasi mukaan.
Projektorin asetuksen määrittäminen: Määritä tietokoneen IP-osoitemuodoksi IP
Address ja valitse Close sen jälkeen, kun olet määrittänyt Gateway-asetukseksi
saman yhdyskäytävän kuin tietokoneessa. Lisätietoja verkkoasetuksista on eZ-Net
Manager -oppaassa.
:: esimerkki ::
•
ꔂMove ꔉOK
Menu Language
Blank Image
Screen Capture
Lamp Mode
Monitor Out
Set ID
Network Setting
High Altitude Mode
ꔁMove ꔉOK
IP Address
ꔌ
1 9 2 1 6 8
ꔍ
Subnet Mask
0 0 0
2 5 4
2 5 5
2 5 5
2 5 5
0 0 0
1 6 8
0 0 0
0 0 1
Gateway
1 9 2
Close
• J
os Network Setting -asetus ei toimi, tarkista verkon tila. Tarkista LAN-kaapeliyhteys.
• Jos Network Setting (Verkon asetus) -määritystä ei ole tehty, verkko ei ehkä toimi normaalisti.
• IP Auto Setting: Valitse tämä, jos lähiverkossa (LAN) on langallisesti liitetty DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) -palvelin. IP-osoite varataan projektorille automaattisesti. IP-osoite määritetään automaattisesti. DHCP-yhteyttä ei voi ehkä muodostaa palomuurin tai tietokonemallin vuoksi.
IP Manual Setting: valitse tämä, jos verkossa ei ole DHCP-palvelinta ja haluat määrittää IP-osoitteen manuaalisesti.
• Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
High Altitude -tila
* High Altitude -tilaa käytetään, jos korkeus merenpinnasta on yli 1 200 metriä.
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan OPTION painikkeilla
∧, ∨, <, > ja paina ◉OK-painiketta.
2. S
iirry painikkeilla ∧, ∨ kohtaan High Altitude ja paina
◉OK-painiketta.
3. Siirry painikkeilla <, > kohtaan On ja paina ◉OK-painiketta.
•
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
OPTION
Menu Language
Blank Image
Screen Capture
Lamp Mode
Monitor Out
Set ID
Network Setting
High Altitude Mode
ꔂMove ꔉOK
: English
: Blue
: Normal
: RGB1
:1
: Off
INFORMATION-valikon vaihtoehdot
Projektoriin tietojen tarkasteleminen
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry sitten kohtaan INFORMATION
painikkeilla ∧, ∨, <, > ja paina ◉OK-painiketta.
2. Saat näkyviin projektorin ajan tasalla olevat tiedot.
•
38
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
INFORMATION
Model Name
Lamp Time
Input
Resolution
Fh/Fv
IP Address
:
:
:
:
:
:
BX327-JD
12 Hr
RGB1
1024 x 768
48,36 Khz/60 Hz
223.212.145.0
USB
USB
* Näytettävä kuva ei välttämättä vastaa projektorin ulkonäköä.
USB -Laitteen Käyttäminen
USB-laitteen kytkeminen
*K
un kytket USB-laitteen projektoriin, tämä kuva näkyy automaattisesti.
Et voi lisätä USB-laitteeseen kansioita tai poistaa laitteen olemassa olevia
kansioita projektorin kautta.
1. Kytke USB -laite projektorin takana olevaan USB -liittimeen.
2. DivX -päävalikko näytetään automaattisesti.
PHOTO LIST
MUSIC LIST
MOVIE LIST
FILE VIEWER
USB memory stick
Eject USB
* Irrota USB-laite valitsemalla Eject.
1. Paina kaukosäätimen painiketta Q.MENU.
USB-laite
2. Siirry kohtaan USB Device painikkeilla <, >.
3. Paina kaukosäätimen painiketta ◉OK.
•
•
Eject ꔉ
un teksti Eject USB, näkyy, USB-muistia ei voida lukea. Irrota USB-muisti ja liitä se
K
uudelleen projektoriin.
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Varotoimenpiteet käytettäessä USB-laitetta
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
inoastaan USB-tallennuslaite on tunnistettavissa uudelleen.
A
Jos USB-tallennuslaite liitetään USB-jakolaitteen kautta, laitetta ei tunnisteta.
Automaattista tunnistusohjelmaa käyttävää USB-muistilaitetta ei ehkä tunnisteta.
USB-muistilaitetta, joka käyttää sen omaa ajuria ei ehkä tunnisteta.
USB-muistilaitteen tunnistusnopeus riippuu jokaisesta laitteesta itsestään.
Älä sammuta projektoria tai irrota USB-laitetta kun liitetty USB-laite on käynnissä. Jos laite irrotetaan äkillisesti, tallennetut tiedostot tai USBmuistilaite voi vahingoittua.
Älä liitä USB-muistilaitetta jota ohjataan PC:llä. Laite voi aiheuttaa tuotteen käyttöhäiriön tai sitä ei voi toistaa. Käytä ainoastaan USBmuistilaitetta, joka sisältää normaaleja musiikkitiedostoja, kuvatiedostoja. elokuvatiedostoja tai tekstitiedostoja.
Käytä ainoastaan USB-laitetta, joka on formatoitu Windowsin käyttöjärjestelmän FAT16, FAT32 ja NTFS tiedostojärjestelmään. Jos muistilaite
on formatoitu erilaisella käyttöliittymällä ja jota Windows ei tue, sitä ei ehkä tunnisteta.
Kytke virta USB-muistilaitteeseen, joka tarvitsee ulkoisen virranlähteen. Muussa tapauksessa laitetta ei ehkä tunnisteta.
Liitä USB-laite USB:n valmistajan toimittamalla kaapelilla. Mikäli liitettävä kaapeli ei ole USB:n valmistama tai se on äärimmäisen pitkä, laitetta ei ehkä tunnisteta.
Muutamia USB-laitteita ei tueta tai ne eivät toimi tasaisesti.
Mikäli kansion tai tiedoston nimi on liian pitkä, sitä ei ehkä näytetä tai tunnisteta.
USB-muistilaitteen tiedoston kohdistusmenetelmä on samanlainen Windows XP:ssä ja tiedostonimi voidaan tunnistaa max. 100 englanninkielisestä merkistä.
Suorita tärkeiden tiedostojen varmuuskopiointi koska USB-laitteella oleva data voi vahingoittua. Tiedostonhallinta on käyttäjän vastuulla ja
valmistaja ei ota vastuuta tuotteen aiheuttamista tietovahingoista.
USB ulkoisen kiintolevyn suositeltu kapasiteetti on 1TB tai sen alle ja USB-muistille 32GB tai sen alle. Kaikki yli suositellut kapasiteetin
omaavat laitteet eivät ehkä toimi oikealla tavalla.
Ainoastaan FAT32 tiedostojärjestelmä tukee poistotoimintoa.
Jos USB-muistilaite ei toimi oikein, irrota se ja liitä uudelleen.
Jos ”virransäästötoiminnolla” varustettu ulkoinen USB kiintolevy ei toimi, sammuta kiintolevy ja käynnistä se uudelleen.
USB 2.0 liittymän vanhempia USB-muistilaitteita tuetaan myös. Mutta ne eivät toimi oikein elokuvaluettelossa.
Jos USB-laitteellasi on useita osioita, tai jos käytät USB-monikortinlukijaa, voit käyttää max. 4 osiota tai USB-muistilaitetta.
Se, kuinka nopeasti USB-muistilaite tunnistetaan, vaihtelee laitteittain.
Jos USB liitetään valmiustilassa, tietty kiintolevy ladataan automaattisesti projektorin ollessa päällä.
Muutamia USB-laitteita ei tueta tai ne eivät toimi tasaisesti.
39
USB
PHOTO LIST
* USB-laitteessa olevia kuvatiedostoja (*.jpg) voidaan toistaa.
Näytössä näkyvä kuva voi olla erilainen omassa laitteessasi. Kuvat ovat esimerkkejä, joiden tarkoitus on auttaa projektorin käyttämisessä.
VALOKUVA (*.JPEG) tuettava tiedosto
Perusteet (Baseline): 64 x 64 ~ 15360 x 8640
Progressiivinen (Progressive): 64 x 64 ~ 1920 x 1440
• Voit toistaa vain JPEG-tiedostoja.
• Ei tuetut tiedostot näytetään esimääritellyssä muodossa.
Näytön osat
3
1. Siirry ylemmän tason tiedostoon
2. Esikatselu: Näytä valitussa kansiossa olevan kuvan pikkukuva/kansion nimi.
2
3. Nykyinen sivu / Sivuja yhteensä
4. Merkittyjä kuvia yhteensä
5. Vastaavat painikkeet kaukosäätimessä
1
4
PHOTO LIST
Page 1/1
[090704]
No Marked
Up Folder
Butterfly
Valokuva
X.Box
DSC0001
DSC0002
1366x768 125KB
DSC0003
Up Folder
ꔂ Navigation
DSC0004
ꔉ PopUp Menu
꘧ Page Change
ꘁ Mark
ꕉ Exit
5
Valokuvan valinta ja ponnahdusvalikko
1. P
aina USB-painiketta. Siirry sitten kohtaan PHOTO LIST
painikkeilla <, > ja paina ◉OK painiketta.
PHOTO LIST
Page 1/1
[090704]
Butterfly
Valokuva
2. S
iirry haluttuun kuvatiedostoon painikkeilla ∧, ∨, <,
>. Paina ◉OK.
3. S
iirry haluamaasi kohtaan ∧, ∨ painikkeilla ja paina
sitten ◉OK painiketta.
1366x768 125KB
Up Folder
ꔂ Navigation
40
No Marked
Up Folder
i 1366x768, 125KB
X.Box
Näytä
DSC0001
Mark All
DSC0002
Delete
DSC0003
Close
DSC0004
ꔉ PopUp Menu
꘧ Pahe Change
•
•
•
•
View (Näytä) : Näytä valittu kohde.
Mark All (Merkitse kaikki) : Merkitse kaikki ruudulla näkyvät kuvat.
Delete (Poista) : Poista valittu kuva.
Close (Sulje) : Sulje ponnahdusvalikko.
•
•
os kuvatiedosto on vahingoittunut, se ei ehkä näy oikein.
J
Korkealla resoluutiolla tallennettujen kuvien aukeaminen koko näytön näyttökuvassa voi kestää kauan.
ꘁ Mark
ꕉ Exit
USB
Koko näytän valikko
1. P
aina USB-painiketta. Siirry sitten kohtaan PHOTO LIST painikkeilla <, > ja paina ◉OK painiketta.
2. S
iirry painikkeilla ∧, ∨, <, > haluamasi valokuvan kohdalle ja paina ◉OK painiketta.
3. S
iirry painikkeilla ∧, ∨ View-kohtaan ja paina
◉OK-painiketta.
4. Valittu kuva näytetään koko näytön koossa ja valikko näytetään.
Diaesitys
BGM
Delete
Option
Piilota
5. Käytä
∧, ∨, <, > -painiketta valikon valitsemiseen ja
käsittelemiseen koko ruudun näytössä.
• Valitse edellinen tai seuraava valokuva <, > -painikkeella. • Slideshow (Diaesitys): Valitut kuvat näytetään diaesityksenä. Jos yhtään valokuvaa ei valita, kaikki valitun
kansion kuvat näytetään diaesityksessä.
- Valitse diaesityksen kuvien vaihtumisviive kohdassa Option.
• BGM (Taustamusiikki): Kuuntele musiikkia samalla, kun katselet kuvia koko näytön näyttökuvassa.
- Valitse kohta BGM. Valitse sitten albumi kohdasta Option.
•
(Käännä): käännä kuvia.
• Delete (Poista): Poista kuvia.
• Option (Valinnat): Valitse kuvien vaihtumisviive (Slide Speed) ja musiikkikansio (Music Folder).
- Music Folder -asetusta ei voi vaihtaa taustamusiikin soidessa.
• Hide(Piilota) : Piilota valikko koko näytön näyttökuvassa.
- Jos haluat tuoda valikon uudelleen näyttöön koko näytön näyttökuvassa, paina ◉OK-painiketta.
41
USB
MUSIC LIST
*V
oit käyttää Music List -valikkoa MP3-tiedostojen toistamiseen USB-tallennuslaitteesta.
Mallisi näyttövalikko voi poiketa hiukan kuvasta.
MUSIIKKI (*.MP3) tuettava tiedosto
Bittinopeus 32 Kbps ~ 320 Kbps
• Näytteenottonopeus MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Näytteenottonopeus MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
• Näytteenottonopeus MPEG2,5 Layer3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
Näytön osat
1. Siirry ylemmän tason tiedostoon
2. Esikatselu: Näytä valitussa kansiossa olevan kappaleen nimi / kansion nimi.
3. Nykyinen sivu / Sivuja yhteensä
4. Merkittyjä kappaleita yhteensä
5. Vastaavat painikkeet kaukosäätimessä
3
4
MUSIC LISTPage 1/1
No Marked
Drive 1
Otsikko
Flower
2
ꔛ
Kesto
Up Folder
Flower
05:42
Oblivious
05:24
00:00 / 05:42
Up Folder
1
ꔂ Navigation
ꔉ PopUp Menu
꘧ Page Change
ꘁ Mark
ꕉ Exit
5
Paina USB painiketta.
1. P
aina USB-painiketta. Siirry MUSIC LIST -kohtaan <,
> -painikkeilla ja paina ◉OK-painiketta.
MUSIC LISTPage 1/1
Otsikko
Arirang
Up Folder
2. S
iirry haluamasi musiikkitiedoston kohdalle painikkeilla
∧, ∨, <, > ja paina sitten ◉OK-painiketta.
3. S
iirry haluamaasi kohtaan painikkeilla ∧, ∨ ja paina
sitten ◉OK-painiketta.
ꔛ
•
•
•
•
42
Kesto
i 3945 KB,128 Kbps
Arirang
Play
Good Bye
Play with Photo
05:30
00:00 / 05:42
Up Folder
ꔂ Navigation
•
No Marked
Drive 1
ꔉ PopUp Menu
04:12
Mark All
Delete
Close
꘧ Page Change
ꘁ Mark
ꕉ Exit
Play (Toisto): K
un kappale on toistettu, seuraava valittu kappale toistetaan. Jos kappaleita ei ole valittu,
kansion seuraava kappale toistetaan. Jos vaihdat kansiota ja painat painiketta ◉OK, kappaleen toisto pysähtyy.
.
Musiikkia toistettaessa musiikin toistoajan edessä näkyy
Kun tietty aika on kulunut, kappaleluettelonäkymä häviää ruudulta. Sen tilalla näkyvät musiikkiluettelon yllä olevat kappaleen toistotiedot, jotka esitetään näytönsäästäjänä. Voit lopettaa näytönsäästäjän painamalla ◉OK-, ▇ - tai BACK-painiketta.
Vahingoittunutta tai korruptoitunutta musiikkitiedostoa ei voida toistaa. Toistoaika on 00:00.
Kopiosuojattuja musiikkitiedostoja ei voida toistaa.
Play with Photo: Aloita valittujen kappaleiden toisto ja siirry sitten PHOTO LIST -luetteloon.
Mark All (Merkitse kaikki): Merkitse kaikki kansion kappaleet.
Delete (Poista) : Poista valitut kappaleet.
Close (Sulje) : Sulje ponnahdusvalikko.
USB
MOVIE LIST
* Elokuvaluettelo aukeaa, kun USB-laite on tunnistettu. Luettelo on käytössä, kun projektorin kautta toistetaan elokuvatiedostoja.
Tuetut elokuvatiedostot
Tarkenne
Videokoodekki
Audiokoodekki
mpg, mpeg, vob
MPEG1, MPEG2
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
dat
MPEG1
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
ts,trp,tp
MPEG2, H.264/AVC
Dolby Digital,AAC,MPEG
mp4
MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03
Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
Dolby Digital,HEAAC,
AAC,MPEG,MP3,LPCM
avi
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4
Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03
Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM
mkv
H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,MP3,LPCM
divx
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4
Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03
Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM
Tuettuenimmäisresoluutio
1920x1080
@30p
Bittinopeus: 32 kbps - 320 kbps(MP3)
Tekstitysten muoto: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)
43
USB
Varotoimenpiteet toistettaessa DivX-tiedostoja
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
DivX elokuvatiedosto ja sen tekstitystiedoston täytyy sijaita samassa kansiossa.
Tässä tilanteessa elokuvatiedoston nimi ja sen tekstitystiedoston nimen täytyy olla samanlaisia niiden toistamista varten.
Käyttäjän luomat erityistekstitykset eivät ehkä toimi normaalilla tavalla.
Muutamia erikoismerkkejä ei tueta tekstitystilassa.
HTML-tageja ei tueta tekstitystilassa.
Muut kuin tuetut tekstitykset eivät ole käytettävissä.
Ulkoisen toistettavan tekstitystiedoston aikatiedot tulisi järjestää nousevassa järjestyksessä.
Vahingoittuneita elokuvatiedostoja ei toisteta ja tietyt toiminnot voivat olla rajoitettuja toiston aikana.
Kooderilla luotuja tiettyjä videotiedostoja ei ehkä toisteta.
Jos tallennetun tiedoston videon ja audion rakenne ei ole limitetty, joko video tai audio lähetetään.
Jos videon resoluutio on korkeampi kuin jokaisen kehyksen tuettu resoluutio, tasaista toistotoimintoa ei voida taata.
DTS audion koodausta ei tueta.
Yli 30 GB (gigabitti) elokuvatiedostojen toistoa ei tueta.
Videon toisto suurta nopeutta tukemattoman USB-liitännän kautta ei toimi oikein.
Katsottaessa videota käyttämällä elokuvalistaa (MOVIE LIST), näytön säätötoiminto ei ole käytössä.
Näyttö voi altistua väliaikaisille häiriöille (kuvan pysäytys, nopea toisto jne.) kun audion kieltä muutetaan.
Muut kuin määritetyn tyyppiset elokuvatiedostot ja formaatit eivät toimi oikein.
Toistettavan elokuvatiedoston maksimibittinopeus on 20 Mb sekunnissa.
Tiedostoja, jotka on koodattu toiminnolla GMC (Global Motion Compensation) ei toisteta.
Kun katselet elokuvaa elokuvalistatoiminnolla, käyttäjän asetukset jokaiselle kuvatilalle eivät ole käytössä.
Vain ASCII CODE muotoon tallennettuja tiedostoja tuetaan elokuvan ulkoisille tekstityksille.
Tekstityksen jokaiselle riville tuetaan 500 aakkosta ja 500 numeroa.
Ainoastaan 10000 välilohkoa voidaan tukea tekstitystiedostossa.
ꔈABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that
plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ꔈABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-onDemand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go
to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.
ꔈ"DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content"
ꔈ"Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. “Dolby “and the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
44
USB
Näytön osat
3
1. Siirry ylemmän tason tiedostoon
2. Esikatselu: Näytä valitussa kansiossa olevan kuvan pikkukuva / kansion nimi.
3. Nykyinen sivu / Sivuja yhteensä
2
4. Merkittyjä kappaleita yhteensä
5. Vastaavat painikkeet kaukosäätimessä
MUSIC LIST
Page 1/1
4
No Marked
Elokuva
Otsikko
Kesto
Up Folder
704 x 396 668 MB
Up Folder
1
ꔂ Navigation
ꔉ PopUp Menu
꘧ Page Change
ꘁ Mark
ꕉ Exit
5
Elokuvan valinta ja ponnahdusvalikko
1. P
aina USB-painiketta. Siirry sitten kohtaan MOVIE LIST
painikkeilla <, > ja paina ◉OK painiketta.
MUSIC LIST
Page 1/1
No Marked
Elokuva
Otsikko
Up Folder
2. S
iirry haluamasi elokuvatiedoston kohdalle painamalla ∧,
∨, <, > ja paina sitten ◉OK-painiketta.
Play
Mark All
Delete
704 x 396 668 MB
3. S
iirry haluamaasi kohtaan ∧, ∨-painikkeilla ja paina sitten ◉OK-painiketta.
Close
Up Folder
ꔂ Navigation
•
Kesto
i 704 x 396 668 MB
ꔉ PopUp Menu
꘧ Page Change
ꘁ Mark
ꕉ Exit
Play (Toisto) : Toista valitut elokuvatiedostot.
- Jos tiedostoa ei tueta, näkyviin tulee asiasta kertova viesti.
i
Tämä tiedosto virheellinen.
- Kuva toistetaan, mutta audiotiedosto ei ole tuettu. Seuraava viesti näkyy:
i
•
•
•
Tätä äänimuotoa ei tueta.
Mark All (Merkitse kaikki) : Merkitse kaikki kansion elokuvat.
Delete (Poista) : Poista valittu elokuva.
Close (Sulje) : Sulje ponnahdusvalikko.
45
USB
Elokuvan toistaminen
* Voit käyttää erilaisia toimintoja elokuvaa katsellessasi.
1. P
aina USB-painiketta. Siirry sitten kohtaan MOVIE LIST
painikkeilla <, > ja paina ◉OK painiketta.
2. S
iirry painikkeilla ∧, ∨, <, > haluamasi elokuvatiedoston kohdalle ja paina ◉OK-painiketta.
3. Siirry kohtaan Play painikkeilla ∧, ∨. Paina ◉OK.
Option
◆
Kaukosäätimen käyttäminen
ꔈ Paina
ꔈ Paina
ꔈ Paina
ꔈ Paina
▶II (Play/Pause) -painiketta, kun haluat aloittaa toiston tai keskeyttää toiston.
▇ (Stop) -painiketta, jos haluat lopettaa toiston.
I◀◀ (Skip -) -painiketta, jos haluat toistaa edellisen elokuvan.
▶▶I (Skip +) -painiketta, jos haluat toistaa seuraavan elokuvan.
Option-valikon vaihtoehdot
MOVIE LIST (ELOKUVALUETTELO) toistotilassa.
Paina kaukosäätimen painiketta
(Punainen).
Tekstityksen kieliryhmä
Picture Mode
Audio Language
Full
Subtitle Language
0
Position
0
Close
Latin1
Latin2
Tsekki, Unkari, Puola, Romania, Kroatia, Slovakia, Slovenia, Serbia
Viro, Baltian maiden kielet Latvia ja Liettua, Grönlanti ja Saame
Latin5
Englanti, Turkki
Bulgaria, Valkovenäjä, Makedonia, Venäjä, Serbia ja esi-1990 (ei slangia päivityksellä)
Greek (Kreikka)
Englanti, nykyajan Kreikka
Hebrew (Hebrea)
Englanti, nykyajan Hebrea
Kiina
Kiina
Korean (Korea)
Englanti, Korea
Arabic (Arabia)
Englanti, Arabia
Latin1
Sync
Tuetut kielet
Latin4
Full
Standard
Ranska, Espanja, Katalonian baski, Portugali, Italia, Albania, Retoromaani, Hollanti, Saksa, Tanska,
Ruotsi, Norja, Suomi, Färsaari, Islanti, Irlanti, Skotlanti, Englanti
Cyrillic (Kyrilliset)
46
ꔗ
Picture Size
ꔈPicture Size: Voit valita näytön kooksi Full tai Original.
ꔈPicture Mode: Voit valita kuvatilaksi Vivid-, Standard-, Cinema-, Sport- tai Gameasetuksen.
ꔈAudio Language: Valitse äänen kieliryhmä elokuvan toiston aikana.
ꔈSubtitle Language: Valitse tekstityksen kieliryhmä elokuvan toiston aikana.
Tekstityskielivalinta voi poiketa valikon kielivalinnan mukaisesti.
- Sync (Synkronointi): Jos videota ei ole synkronoitu tekstityksen kanssa, ajastusta voi
muuttaa 0,5 sekuntia.
- Position (Sijainti): Siirrä tekstitystä ruudulla.
ꔃ
USB
DivX-rekisteröintikoodin tarkistaminen
Paina painiketta BACK valikkonäytöstä poistumiseksi.
Rekisteröintikoodin avulla voit vuokrata tai ostaa elokuvia osoitteesta www.divx.com/vod.
1. P
aina MENU-painiketta. Valitse sitten USB-vaihtoehto painikkeilla
∧, ∨, <, > ja paina ◉OK-painiketta.
2. V
alitse ∧, ∨ -painikkeilla DivX Reg. Code ja paina
◉OK-painiketta.
USB
ꔂMove ꔉOK
PHOTO LIST
MUSIC LIST
MOVIE LIST
FILE VIEWER
DivX Reg. Code
Aktivoinnin poistaminen
3. Tästä näet projektorin DivX-rekisteröintikoodin.
•
•
•
uokratun tai ostetun DivX-tiedoston toistaminen toisen projektorin
V
DivX-rekisteröintikoodin avulla ei ole sallittua. (Ainoastaan ostetun projektorin rekisteröintikoodia vastaavien DivX-tiedostojen toistaminen on mahdollista.)
Vuokratun tai ostetun DivX-tiedoston toistaminen ei ole sallittua toisen projektorin DivX-rekisteröintikoodilla.
(Projektorilla voidaan toistaa vain DivX-tiedostoja, joiden rekisteröintikoodi on sama kuin projektorissa.)
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
Rekisteröintikoodin avulla voit vuokrata tai ostaa elokuvia osoitteesta www.divx.com/vod.
*P
oista nykyiset tunnistetiedot, jotta voit tilata uuden DivX-käyttäjätunnuksen projektorille. Kun toiminto on suoritettu, DivX
DRM -tiedostoja voi katsella vasta käyttäjätunnistuksen jälkeen.
1. P
aina MENU-painiketta. Siirry USB-kohtaan painikkeilla ∧, ∨,
<, > ja paina ◉OK-painiketta.
2. Siirry kohtaan Deactivation painikkeilla ∧, ∨. Paina ◉OK.
3. S
iirry haluamaasi kohtaan <, > painikkeilla ja paina sitten ◉OK
painiketta.
•
•
USB
ꔂMove ꔉOK
PHOTO LIST
MUSIC LIST
MOVIE LIST
FILE VIEWER
DivX Reg. Code
Aktivoinnin poistaminen
DRM [Digital Rights Management] toiminto :
Tämä teknologia ja palvelu estää digitaalisen sisällön laittoman käytön,
jotta tekijänoikeuden omistajan edut ja oikeudet ovat turvatut. Tiedosto voidaan toistaa, kun lisenssi on varmennettu
esimerkiksi internetin kautta.
Poistu valikkonäytöstä painamalla BACK-painiketta.
47
USB
FILE VIEWER
Tuetut tiedostot: XLS, DOC, PPT, TXT, XLSX, PPTX, DOCX, PDF
• Microsoft Office -versiot 97, 2000, 2002, 2003 ja 2007
• Adobe PDF -versio 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 ja 1.4
- Tiedostojen katselutoiminto muuttaa asiakirjan kohdistusta, joten asiakirja saattaa näyttää erilaiselta kuin
PC-tietokoneella.
- Jos asiakirjassa on kuvia, niiden tarkkuus saattaa näyttää tavallista heikommalta uudelleenkohdistuksen aikana.
- Jos asiakirja on suuri tai siinä on useita sivuja, sen lataaminen voi kestää kauan.
- Jos tiettyä fonttia ei tueta, se saatetaan korvata jollakin toisella.
Näytön osat
3
1. Siirry ylemmän tason tiedostoon
2. Preview: Näytä valitussa kansiossa olevan tiedoston
tai kansion nimi.
3. Nykyinen sivu / Sivuja yhteensä
4. Vastaavat painikkeet kaukosäätimessä
FILE VIEWER
Page 1/1
Drive 1
Otsikko
Requiem 2 story.txt
Päiväys
Up Folder
Requiem 2 story.txt
2
information.ppt
1
Up Folder
ꔂ Navigation
ꔉ PopUp Menu
꘧ Page Change
ꕉ Exit
4
View File
1. P
aina USB-painiketta. Valitse FILE VIEWER painikkeilla
<, > ja paina sitten ◉OK-painiketta.
2. S
iirry haluamasi tiedoston kohdalle painikkeilla ∧, ∨,
<, > ja paina sitten ◉OK-painiketta.
Menu
Go Page
Zoomaa
Piilota
• Käytä sivupainiketta ∧, ∨ siirtyäksesi edelliselle tai seuraavalle sivulle.
• Go Page: Siirtyy halutulle sivulle.
0
3
/14 page
1. Siirry Go Page -kohtaan painikkeilla <, > ja paina sitten painiketta ∧.
2. Paina painiketta ∧, ∨, <, > ja valitse haluttu sivu ja paina tämän jälkeen painiketta ◉OK.
100 %
•
•
48
-
+
horizontal array
vertical array
◉OK
Zoom: Pienennös tai suurennos-zoomaus
1. Valitse Zoom-kohta painikkeilla <, > ja paina sitten ∧ -painiketta.
2. Paina painiketta <, > ja valitse haluttu sivu ja paina tämän jälkeen painiketta ◉OK.
Hide: Sulkee valikon.
- Valikon näyttämiseksi uudelleen laajakuvanäytöllä, paina painiketta MENU.
Tietoja
Tietoja
Tuetut näytöt
* Seuraavassa taulukossa esitetään projektorin tukemat näyttöformaatit.
Pystytaajuus (Hz)
Muoto
Vaakataajuus (kHz)
*J
os projektori ei tue syöttösignaalia, valkokangasnäytölle tulee viesti
"Invalid Format".
* Projektori tukee tyyppiä DDC1/2B Plug & Play -toimintona. (PC-näytön
automaattinen tunnistus)
* Tuetut PC-synkronointisignaalityypit: Synkronointityyppi on Separate.
* Parhaan kuvanlaadun vastaanottamiseksi, säädä PC:n grafiikkakorttia
1024x768.
< DVD/DTV-tulo >
Signaali
NTSC (60 Hz)
PAL (50 Hz)
Komponentti-*1
HDMI-*2
480i
O
X
480p
O
O
O
720p
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
24 / 30 Hz
1080p
O
O
50 / 60 Hz
1080p
O
O
* Kaapelin tyyppi
1- RGB-Komponentti-kaapeli
2- HDMI-kaapeli
Hoito
*P
rojektori tarvitsee vain vähän hoitoa. Pidä linssi puhtaana, koska kaikki lika ja tahrat näkyvät valkokankaalla. Ota yhteys
jälleenmyyjään, jos jokin osaa on vaihdettava. Kytke projektorin virta aina pois päältä, kun puhdistat jotakin osaa ja irrota
virtajohdon pistoke pistorasiasta.
Linssin puhdistus
Jos linssin pinnalla on likaa tai tahroja, se täytyy aina puhdistaa. Puhdista tuote varovaisesti käyttämällä ilmaspraytä tai
puhdistusliinaa. Käytä ilmaspraytä tai linssin puhdistustuotteita. Tiputa muutama pisara alkoholia pehmeälle liinalle ja hankaa linssiä kevyesti. Huomioi, että suoraan linssin päälle suihkutettava neste voi siirtyä projektoriin ja rikkoa sen.
Projektorikotelon puhdistus
Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta ennen projektorin kotelon puhdistusta. Pyyhi kotelo puhtaaksi liasta ja pölystä pehmeällä, kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla. Jos pinttynyt lika ei muuten irtoa, kostuta pehmeä liinaa veden ja neutraalin pesuaineen liuoksella ja pyyhi kotelo.
Älä käytä alkoholia, bentseeniä, ohenteita tai muita kemiallisia pesuaineita, koska ne voivat aiheuttaa koteloon muodonmuutoksia tai värimuutoksia.
49
Tietoja
Polttimon vaihtaminen
Polttimon vaihtaminen
<Projektorin etupaneeli>
Polttimon vaihtoväli vaihtelee projektorin käyttöympäristön mukaan.
Voit tarkistaa polttimon käyttöajan valikon Lamp Time -kohdasta. Vaihda
polttimo seuraavissa tapauksissa:
* Projektorin kuva tummuu tai alkaa heikentyä.
* Polttimon merkkivalo palaa punaisena.
* Viesti "Replace the lamp" tulee näkyviin, kun projektorin virta kytketään
päälle.
Polttimon merkkivalot
Toimintavalo /
Lämpötilan ilmaisin
Toimi varovasti polttimoa vaihdettaessa
-S
ammuta virta painamalla ohjauspaneelin tai kaukosäätimen POWER-painiketta.
- Jos toimintoilmaisimen LED-valo vilkkuu oranssina, älä irrota verkkovirtajohtoa, ennen kuin toimintoilmaisimen LEDvalo palaa tasaisesti (oranssina).
- Anna polttimon jäähtyä tunnin verran, ennen kuin vaihdat sen.
- Vaihda polttimo vain LG Electronics Service Centeristä saamaasi samantyyppiseen polttimoon. Jonkin toisen
valmistajan polttimon käyttäminen saattaa vioittaa projektoria ja polttimoa.
- Vedä polttimo ulos vain vaihtaessasi sitä.
- Pidä polttimo poissa lasten ulottuvilta. Pidä polttimo etäällä lämmönlähteistä, kuten lämpöpatterista tai liedestä.
- Polttimoa ei saa altistaa nesteille eikä vieraille ainesosille tulipalon vaaran välttämiseksi.
- Älä aseta polttimoa minkään lämmönlähteen lähelle.
- Varmista, että uusi polttimo kiinnitetään kunnolla ruuveilla. Jos näin ei toimita, kuva saattaa jäädä tummaksi ja
tulipalovaaran riski saattaa kasvaa.
- Älä koskaan kosketa polttimon lasia. Polttimon koskettaminen saattaa heikentää kuvanlaatua tai lyhentää polttimon
käyttöikää.
Vaihtopolttimon hankkiminen
Polttimon mallinumero on sivulla 54. Tarkista polttimon malli ja osta se sitten LG Electronics
Service Centeristä.
Jonkin toisen valmistajan polttimon käyttäminen saattaa vioittaa projektoria.
Polttimon hävittäminen
Hävitä käytetty polttimo palauttamalla se LG Electronics Service Centeriin.
50
Tietoja
1
Katkaise projektorin virta ja irrota virtajohdon
pistoke pistorasiasta.
Aseta se varovaisesti pehmustetulle alustalle.
(Anna polttimon jäähtyä käytön jälkeen tunnin
verran, ennen kuin irrotat sen projektorista.)
2
Irrota ruuvi polttimon suojuksesta
ruuvimeisselillä.
Polttimokotelon
ruuvi
3
Kun olet irrottanut polttimon kannen, irrota
polttimokotelon kiinnitysruuvit ruuvimeisselillä.
4
Nosta polttimo projektorista.
Nuppi
Ruuvit
5
Vedä kahva ulos hitaasti ja irrota polttimokotelo.
7
Kiristä vaiheessa 3 irrottamasi ruuvit.
(Varmista, että ne kiinnittyvät kunnolla.)
6
8
Aseta uusi polttimo varovasti paikalleen.
Varmista, että se on asetettu paikalleen oikein.
Sulje polttimonkansi ja kiinnitä kansi
asentamalla uudelleen vaiheessa 2 irrotetut
ruuvit.
(Jos polttimon suojusta ei ole asennettu
oikein, laite ei saa virtaa.)
Huomio!
Jonkin toisen valmistajan polttimon käyttäminen saattaa vioittaa projektoria ja polttimoa.
Varmista, että polttimon suojus kiinnitetään kunnolla. Jos polttimon suojusta ei ole asennettu
oikein, laite ei saa virtaa. Jos vika toistuu, ota yhteys LG Authorized Service Centeriin.
51
Tietoja
Lisätietoja projektorin polttimon käytöstä
VAROITUS
* Älä sammuta projektoria ainakaan 5 minuuttiin sen aktivoimisen jälkeen.
- Jos virtaa kytketään päälle ja katkaistaan jatkuvasti, polttimo saattaa kärsiä siitä.
* Älä vedä virtajohtoa, kun aktivoit projektoria ja jäähdytystuuletinta.
- Polttimon käyttöikä voi lyhetä ja polttimo voi vaurioitua.
* Projektorin elinikä voi riippua merkittävästi käyttöympäristöstä ja projektorin käsittelystä.
* Projektori käyttää korkeapaine-elohopeapolttimoja, joten sitä on käsiteltävä erittäin varoen. Polttimon
tärähtäminen tai käsitteleminen väärin saattaa aiheuttaa räjähdyksen.
* Jos jatkat projektorin käyttöä polttimon käyttöiän umpeuduttua, polttimo voi räjähtää.
* Jos polttimo räjähtää, toimi seuraavasti:
- Irrota heti virtajohto vetämällä sitä.
- Tuuleta tilaa heti (ilmanvaihto).
- Tarkistuta tuotteen kunto lähimmässä huoltoliikkeessä ja vaihda siihen tarvittaessa uusi polttimo.
- Älä pura tuotetta itse. Vain valtuutettu teknikko saa purkaa laitteen.
Linssinsuojuksen kiinnittäminen projektoriin
Linssinsuojuksen kiinnittäminen
1
3
52
Valmistele varusteina toimitettu linssinsuojus
ja hihna käyttöä varten.
Kiinnitä projektorin reiässä oleva hihna linssisuojuksen
reikään ja pujota sitten linssinsuojus hihnan silmukan
lävitse.
2
Pujota hihnan solmuton pää projektorin
linssiosan alaosassa olevaan reikään.
4
Alla olevassa kuvassa osat on yhdistetty
oikein.
Tietoja
HUOMAUTUS
53
Tietoja
Tekniset tiedot
MALLI
BX327 (BX327-JD)
Tarkkuus
1024 (vaakaan) x 768 (pystyyn) kuvapistettä
Kuvasuhde
4:3 (vaaka : pysty)
Paneelin koko (mm)
13.97
Projisointietäisyys
(Valkokankaan koko)
1,6 m ~ 10 m (101,6 cm ~ 635,0 cm)
Projisoinnin siirtosuhde
115 %
Kaukosäädön etäisyys
6m
Videoyhteensopivuus
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4,43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
Virta
AC 100 - 240V~50/60Hz, 3,0A
Äänen lähtö
5W + 5W
Korkeus (mm)
90,5 (ilman jalustaa), 80 (jalustalla)
Leveys (mm)
291.5
Syvyys (mm)
260
Paino (kg)
3.5
USB-laite
5 V, 0,5 A (max)
Käyttöolosuhteet
Lämpötila
Käytössä: 0 °C - 40 °C
Varastointi ja kuljetus: –20 °C - 60 °C
Kosteus
Käytössä: 0 % - 80 % suhteellinen kosteus
Ei käytössä: 0 % - 85 % suhteellinen kosteus
Projektorin polttimo
Polttimon malli
AJ-LBX3A
Polttimon virrankulutus
230 W
54
Tietoja
Open Source -ohjelmistoja koskeva ilmoitus
Seuraavat tässä tuotteessa käytetyt GPL-ohjelmatiedostot sekä LGPL- ja MPL-kirjastot ovat GPL2.0-/
LGPL2.1-/MPL1.1-lisenssisopimuksien alaisia:
GPL-OHJELMATIEDOSTOT:
Linux kernel 2.6, busybox, lzo, u-boot
LGPL-KIRJASTOT:
uClibc
MPL-KIRJASTOT:
nanox
LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä LG Electronicsille sähköpostitse
osoitteeseen [email protected]
Tämä tarjous on voimassa kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on toimittanut
tuotteen.
Voit hankkia kopion tämän tuotteen mukana toimitetulla CD-levyllä olevista GPL-, LGPL- ja MPLkäyttöoikeuksista.
Voit myös hankkia GPL- ja LGPL-käyttöoikeuksien käännöksen osoitteista http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html.
Tämä tuote sisältää seuraavaa:
► cmap: copyright © 1990-1998 Adobe Systems Incorporated.
► GIF LZW Decoder: copyright © 1987, by Steven A. Bennett
► md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
► jpeg: Independent JPEG Group, copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
► libpng: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
► OSSP str - String Handling:
- copyright © 1999-2005 Ralf S. Engelschall <[email protected]>
- copyright © 1999-2005 The OSSP Project http://www.ossp.org/
► random number generator : copyright © 1990, 1993 The Regents of the University of California.
► Standard C functions
- copyright © 1998 Softweyr LLC.
- copyright © 1988, 1993 The Regents of the University of California.
► tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason
► zlib: copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen
("Ohjelmisto") käyttäjille ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet
käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä ohjelmiston
kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:
OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA
TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA,
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.
TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN
VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN
KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA,
LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.
55
Projektorin malli- ja sarjanumero sijaitsevat takaosassa tai projektorin toisella sivulla. Tallenna ja
kirjoita se muistiin huoltoa varten.
MALLI
SARJA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement