LG ND2530 User guide

LG ND2530 User guide
TURKISH
KULLANIM KILAVUZU
Yıldırım (Lightning) Yuva
Bağlantılı Kablosuz Hoparlör
BİRİNCİ SINIF MÜZİK
Lütfen cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatli bir
şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543
ND2530
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 1
2013-04-05
2:11:42
1
2
Başlarken
Başlarken
Emniyet Bilgileri
1
UYARI
Başlarken
ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!
! AÇMAYIN
UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ
AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI)
ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS
UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS
HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE
BAŞVURUN.
Üçgen içinde ok sembolüyle
gösterilen bu yıldırım işareti, ürün
içinde elektrik çarpması tehlikesi
oluşturabilecek derecede tehlikeli,
yalıtılmamış bir voltaj varlığı
konusunda kullanıcıları uyarmak
amacıyla kullanılmıştır.
Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle
birlikte verilen yazılı belgelerde
bulunan önemli kullanım ve
bakım (servis) talimatları hakkında
kullanıcıları uyarmak amacıyla
kullanılmıştır.
UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI
TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÜRÜNÜ YAĞMURDAN
VEYA NEMDEN KORUYUN.
UYARI: Bu cihazı, kitaplık, ya da benzeri. gibi dar bir
alana yerleştirmeyin.
NOT: Ürün tanımı ve besleme anma değerlerini
içeren güvenlik işareti bilgileri için cihazın altında
bulunan etikete bakınız.
Güç Kablosuyla ilgili UYARI
Cihazların genellikle adanmış bir devreye
yerleştirilmesi önerilir;
Burada adanmış devre, yalnızca bu cihaza güç
sağlayan ve ek prizleri ya da hat devresi olmayan tek
bir priz anlamına gelir. Emin olmak için bu kullanıcı
kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.
Prizlere aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş
prizler, gevşek veya hasarlı prizler, uzatma kabloları,
yıpranmış güç kabloları veya zarar görmüş ya da
yarılmış kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu koşullar elektrik
çarpması veya yangına yol açabilir. Düzenli olarak
cihazınızın kablosunu kontrol edin ve herhangi
bir hasar ya da bozulma belirtisi gördüğünüzde
kablonun fişini çıkarın, cihazı kullanmaya devam
etmeyin ve yetkili bir servis merkezinin kabloyu tam
uygun bir kabloyla değiştirmesini sağlayın.
Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı
arasına girme veya üzerine basılma gibi fiziksel ya
da mekanik zararlardan koruyun. Fişlere, prizlere ve
kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat
gösterin.
Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana
elektrik şebekesinin fişini çekin. Ürünün montajı
sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını
sağlayın.
Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile
donatılmıştır.
Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde
cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu
çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada
yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile
hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek
amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş
noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya
pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın.
Pil ve akümülatörler için yerel ve ücretsiz geri ödeme
sistemleri kullanmanızı öneriz. Piller; güneş ışığı, ateş,
vb. gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.
UYARI: Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz
bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler
cihazın üstüne konmamalıdır.
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 2
2013-04-05
2:11:42
Başlarken
Eski cihazınızı imha etme
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 3
Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması
1. Üstünde çarpı işareti bulunan
tekerlekli çöp bidonu sembolünün
ürününüzün üstünde olması, bu
ürünün Avrupa Birliği Yönergesi
2006/66/EC kapsamında olduğunu
belirtir.
2. Bu sembol pillerin %0.0005
oranında civa, %0,002 oranında
kadmiyum veya %0.004 oranında
kurşun içermesi durumunda cıva
(Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun
(Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada
bulunabilir.
3. Tüm piller ve akümülatörler,
normal atık çöplerinden ayrı
olarak, hükümet veya yerel idareler
tarafından belirlenmiş olan toplama
merkezlerinde atılmalıdır.
4. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin
doğru olarak atılması hem çevreye
hem de hayvan ve insan sağlığına
verilebilecek potansiyel olumsuz
sonuçları önleyecektir.
5. Kullanılmış pillerinizin/
akümülatörlerinizin atılması ile
ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki
belediyeye, çöp atım hizmeti
veren kuruluşlara veya ürünü satın
aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.
2013-04-05
1
Başlarken
1.Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti
bulunan tekerlekli bir çöp kutusu
sembolü bulunması, ürününüzün
2002/ 96/ EC sayılı Avrupa Direktifi
kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler,
hükümet veya yerel yetkililer
tarafından belirlenen özel olarak
tasarlanmış toplama merkezleri
aracılığıyla belediye atık sisteminden
ayrı olarak imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha
edilmesi, çevre ve insan sağlığı için
doğabilecek olumsuz sonuçları
engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili
daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz,
atık imha servisinizle veya ürünü
satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE Yönetmeliğine Uygundur.
3
2:11:42
4
1
Başlarken
Başlarken
LG Electronics, bu ürün(lerin) 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC
ve 2011/65/EU yönergelerinin ve diğer ilgili
maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini
beyan etmektedir.
Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek
Uygunluk Belgesi (Declaration of Conformity)
talebinde bulunabilirsiniz.
Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak
irtibat bürosu:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Hollanda
yy Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim
noktası OLMADIĞINI not edin. Müşteri
Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın
veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa
geçiniz.
Sadece iç mekan kullanımı için.
RF Radyasyona Maruz Kalma Beyanı
Bu cihaz, radyatörden ve vücudunuzdan en
az 20cm uzakta olacak şekilde kurulmalı ve
çalıştırılmalıdır.
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 4
2013-04-05
2:11:42
İçindekiler
5
İçindekiler
1
Başlarken
3
Sorun giderme
2
6
6
7
8
8
9
9
Emniyet Bilgileri
Temel Özellikler
Aksesuarlar
Uzaktan Kumanda
Ön Panel
Arka Panel
AC Adaptörün Bağlanması
Ferrit Çekirdeğin Bağlanması (Sadece
EMI için)
17
Sorun Giderme
4
Ek
18
18
19
Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
Ünite ile ilgili İşlemler
Teknik Özellikler
2
Çalıştırma
10
10
10
10
11
13
13
13
Temel İşlemler
– Bekleme Moduna Geçme
– Gücü Kapatma
– iPod/iPhone/iPad İşlemleri
– Uyumlu iPod/iPhone/iPad
– Ses Geçici Olarak Kapatma
– Gücü Otomatik Kapatma
– BASS (BASS BLAST) ses efektini
ayarlama
– Taşınabilir Cihazdan Müzik Dinleme
Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanma
– Bir Bluetooth Cihazından Müzik
Dinleme
Bluetooth Uygulamasını Kullanma
13
14
14
15
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 5
1
2
3
4
2013-04-05
2:11:42
6
1
Başlarken
Temel Özellikler
Aksesuarlar
iPod/iPhone/iPad cihazlarına uygun
Verilen aksesuarları kontrol edin ve özelliklerini
inceleyin.
Başlarken
Basit bir bağlantı ile iPod/iPhone/iPad cihazından
müzik dinlemenin keyfini çıkarın.
Taşınabilir Cihaz Girişi
Taşınabilir cihazınız ile müzik dinleyin.
Uzaktan Kumanda (1)
Pil (1)
Güç kablosu (1)
AC adaptör (1)
Bluetooth®
Basit bir bağlantı ile Bluetooth cihazından müzik
keyfini çıkarın
BASS (BASS BLAST)
BASS (BASS BLAST) ses efektini güçlendirir.
LG Bluetooth Uzaktan Kumanda
Bu oynatıcıyı Bluetooth üzerinden iPod/iPhone/
iPad ile kontrol edebilirsiniz. Bu oynatıcı ve iPod/
iPhone/iPad Bluetooth’a bağlı olmalıdır. “Apple
App Store” u ziyaret edin. Ayrıca, bu QR kodunu
kullanarak “LG Bluetooth Remote” uygulaması için
arama yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için, 16’nci sayfaya
bakınız.
Giriş
Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
,,Not
Özel notları ve kullanım özelliklerini gösterir.
>>Dikkat
Yanlış kullanımdan kaynaklanan muhtemel
hasarların önlenmesine yönelik uyarıları gösterir.
(Apple iOS)
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 6
2013-04-05
2:11:43
Başlarken
Uzaktan Kumanda
7
Pilin Takılması
Pil kapağını iki şekilde açabilirsiniz.
1. Bir madeni para veya parmağınızı kullanarak pil
kapağını saat yönünün tersine çevirin. Ardından
pil kapağını kaldırın.
1
Başlarken

Madeni para
1 (Güç): Üniteyi AÇAR veya KAPATIR.
PFUNCTION : Fonksiyon ve giriş kaynağı seçimini
yapar.
+/- (Ses) : Hoparlörün ses seviyesini ayarlar.
Parmak
2. Artı (+) işareti pil kapağı üzerindeki artı (+) işareti
ile aynı yöne bakacak şekilde pili yerleştirerek
takın.
BASS EQ : BASS (BASS BLAST) ses efektini
güçlendirir.
Y/U(Atla/Ara) :
-Hızlı Geri veya İleri sarar.
-Dosya içerisinde bir bölüm için arama yapar.
(Yürüt/Duraklat) : Kayıttan yürütmeyi başlatır
veya duraklatır.
@(Sessiz) : Sesi kapatır.
3. Pil kapağını uzaktan kumandaya takın ve saat
yönünde çevirerek kapatın.
? : Tuş herhangi bir işleve sahip değildir.
>>Dikkat
Bu cihazda kullanılan pil hatalı kullanıldığı
takdirde yangın veya kimyasal yanık tehlikesi
oluşturabilir. Pili şarj etmeyin, sökmeyin, ateşe
atmayın veya 100 °C (212 °F) üzerine ısıtmayın.
Pili yalnızca parça no. CR2025 ile değiştirin.
Başka bir pilin kullanılması yangın veya
patlama riski doğurabilir. Kullanılmış pili atın.
Pili çocuklardan uzak tutun. Sökmeyin veya
ateşe atmayın.
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 7

Madeni para
Parmak
>>Dikkat
Tırnaklarınız uzunsa, pil kapağını parmağınızı
kullanarak açmayın. Aksi takdirde, tırnağınız
kırılabilir.
2013-04-05
2:11:44
8
Başlarken
Ön Panel
1
Başlarken
a
b
c
d
iPod/iPhone Yuvası (Yıldırım Konnektör)
iPod/iPhone Tutucu
Hoparlör
Ekran Penceresi
Fonksiyonları gösterir.
e 1/F(Güç/Fonksiyon)
- Açma: Üniteyi açmak için 1/F tuşuna basın.
- Kapatma: Üniteyi kapatmak için 1/F tuşunu
yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
- Fonksiyon ve giriş kaynağı seçimini yapar.
+/- (Ses)
Hoparlörün ses seviyesini ayarlar.
Arka Panel
BASS
BASS (BASS BLAST) ses efektini güçlendirir.
(USB)
b
iPod/iPhone/iPad cihazına ait USB kablosu
yardımıyla ses dosyalarını yürütür.
a
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 8
PORT.IN
Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleme olanağı
sunar.
d DC IN (AC adaptör girişi)
Verilen AC adaptörün bağlantısını sağlar.
c
2013-04-05
2:11:44
Başlarken
>>Dikkat
Dokunmatik tuşların kullanımında dikkat
edilmesi gereken hususlar.
yy Çalışması için dokunmatik tuşlara sert
basmayın.
- Çok fazla güç uygularsanız dokunmatik
tuşların sensörüne zarar verebilirsiniz.
yy Doğru işlevi çalıştırmak için istenilen tuşa
basın.
yy Dokunmatik tuşlara iletken materyaller
(örneğin, metal nesneler) ile dokunmamaya
özen gösterin. Tuşların bozulmasına neden
olabilir.
AC Adaptörün
Bağlanması
>>Dikkat
Yalnızca bu cihaz ile birlikte verilen AC
adaptörü kullanın. Başka bir cihaz veya
üreticiye ait güç kaynağını kullanmayın. Başka
bir güç kablosu veya güç kaynağının kullanımı
cihaza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz
kılabilir.
1
Başlarken
yy Dokunmatik tuşları temiz ve kuru elle
kullanın.
- Nemli bir ortamda kullanmadan önce
dokunmatik tuşlar üzerindeki suyu, nemi
silin.

9
Ferrit Çekirdeğin
Bağlanması (Sadece
EMI için)
Elektrik girişimini azaltmak veya ortadan kaldırmak
için (satın aldığınız model ile gelen) çekirdekleri
bağlamanız gerekir.
1. Ferrit çekirdek kapağını [a] çekerek açın.
2. Taşınabilir cihaz kablosunu ve USB kabloyu ferrit
çekirdeğe sarın.
3. Ferrit çekirdeği yerine oturtarak kapatın.
1. Verilen AC güç kablosunu AC adaptörüne
bağlayın.
2. AC adaptör kablosunu DC IN adaptör girişine
bağlayın.
3. AC güç kablosunun fişini bir AC prizine takın.
Ünite bekleme moduna geçer.
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 9
2013-04-05
2:11:45
2
10
Çalıştırma
Çalıştırma
Temel İşlemler
Bekleme Moduna Geçme
2. iPod/iPhone (Yıldırım Konnektör) sıkıca yuvaya
oturtun. Üniteyi açtığınızda iPod/iPhone
cihazınız otomatik olarak açılır ve şarj olmaya
başlar.
1 tuşuna basın veya 1/F. tuşunu basılı tutun. LED
göstergeler yanar ve seçtiğiniz son fonksiyon yanıp
söner. Daha sonra ünite bekleme moduna geçer.
2
Gücü Kapatma
Çalıştırma
1 tuşuna basın veya 1/F tuşunu basılı tutun. LED
göstergeler söner ve ünite kapanır.
iPod/iPhone/iPad İşlemleri
Bu üniteyi kullanarak iPod/iPhone/iPad cihazınız ile
müziğin keyfini çıkarın. iPod/iPhone/iPad hakkında
detaylı bilgi için, iPod/iPhone/iPad Kullanıcı
Kılavuzu'na bakın.
iPod/iPhone Cihazını (Yıldırım
Konnektör) Üniteye Takarak Müzik
Dinleme
1. iPod/iPhone (Yıldırım Konnektör) tutucuyu
takın.
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 10
3. PFUNCTION veya 1/F tuşuna basarak
(IPOD) fonksiyonunu seçin.
2013-04-05
2:11:45
Çalıştırma
iPod/iPhone/iPod Cihazını (30 Pin/
Yıldırım Konnektör) Üniteye Takarak
Müzik Dinleme
11
Uyumlu iPod/iPhone/iPad
yy Ünite aşağıdaki modelleri destekler ;
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad 3G, 4G
iPad 2
2
Çalıştırma
iPad
iPad mini
iPod touch 3G, 4G, 5G
iPod nano 4G, 5G, 6G, 7G
iPod/iPhone/iPad cihazınız yazılım sürümüne
bağlı olarak, iPod/iPhone/iPod cihazınızı ünite
üzerinden kontrol etmeniz mümkün olmayabilir.
Fonksiyon
Duraklat veya
yeniden başlat
Sar
Yürütme başladıktan sonra
2 saniye dolmadan, Y
tuşuna basarak önceki dosyaya
gidebilirsiniz.
Yürütme başladıktan 3 saniye
sonra Y tuşuna basarak
geçerli dosyanın başına
dönebilirsiniz.
Ara
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 11
tuşuna basın.
Kayıttan yürütme sırasında,
Y/U tuşlarına basarak bir
sonraki dosyaya gidebilir veya
geçerli dosyanın başına geri
dönebilirsiniz.
1. iPod/iPhone/iPad cihazını (30 Pin/Yıldırım
Konnektör) iPod/iPhone/iPad kablosu yardımıyla
ünite üzerindeki USB portuna bağlayın. Üniteyi
açtığınızda, iPod/iPhone/iPad (30 Pin/Yıldırım
Konnektör) otomatik olarak açılır ve şarj olmaya
başlar.
2. PFUNCTION veya 1/F tuşuna basarak
(USB) fonksiyonunu seçin. iPod/iPhone/iPad (30
Pin/Yıldırım Konnektör) cihazınızı, uzaktan
kumandayı kullanarak ve iPod/iPhone/iPad (30
Pin/Yıldırım Konnektör)cihazınızı kontrol ederek
iPod/iPhone/iPad (30 Pin/Yıldırım Konnektör)
ekranı aracılığıyla çalıştırabilirsiniz.
İşlem
Kayıttan yürütme sırasında
Y/U tuşlarını basılı tutun
ve dinlemek istediğiniz noktaya
gelince bırakın.
2013-04-05
2:11:45
12

Çalıştırma
,,Not
yy iPod/iPhone/iPad cihazınızın çalışmasında
bir hata varsa, aşağıdaki kontrolleri yapın;
2
- iPod/iPhone/iPad cihazınız yerine tam
bağlanmamış.
- Bu ünite, iPod/iPhone/iPad cihazınızı
bilinmeyen bir aygıt olarak tanımlıyor.
- iPod/iPhone/iPad cihazınızda neredeyse
hiç güç kalmamış.
Çalıştırma
/ Pilin şarj edilmesi gerekiyor.
/Pili, iPod/iPhone/iPad cihazının şarjı çok
az iken şarj ederseniz, şarj olması çok
uzun sürebilir.
yy iPod/ iPhone/iPad cihazınızda yüklü
yazılımın sürümüne bağlı olarak, iPod/
iPhone/iPad cihazınızı bu ünite üzerinden
kontrol etmeniz mümkün olmayabilir. En
son yazılım sürümünü yüklemeniz önerilir.
yy iPod touch/iPhone/iPad üzerinde herhangi
bir uygulamayı çalıştırmak, arama yapmak,
SMS mesajları alıp göndermek veya benzeri
işlemler yapmak istediğinizde, cihazınızı
ünite ile bağlantısını kestikten sonra kullanın.
yy iPod/iPhone/iPad cihazınızda bir sorun
çıkarsa, lütfen www.apple.com/support
sitesini ziyaret edin.
yy Bekleme modunda iken, iPod/iPhone/iPad
cihazınızı şarj edebilirsiniz.
yy iPod touch/iPhone/iPad cihazınız, örneğin
kullanmadan "kilit açma" gibi ek bir işlem
yapmanızı gerektirebilir.
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 12
2013-04-05
2:11:46
Çalıştırma
Ses Geçici Olarak Kapatma
Sesi kapatmak için @ tuşuna basın. Örneğin
telefonla konuşmak için sesi kapatabilirsiniz. Sessiz
fonksiyonunu iptal etmek için, @ tuşuna tekrar
basın veya +/- (Ses). tuşlarına basarak ses seviyesini
ayarlayın.
13
Taşınabilir Cihazdan Müzik
Dinleme
Ünite birçok taşınabilir cihaz tipinden müzik
dinlemek amacıyla kullanılabilir. (Bu ünite ile
birlikte aksesuar olarak bir taşınabilir cihaz kablosu
verilmez.)
Gücü Otomatik Kapatma
2
Çalıştırma
Ana ünite harici bir cihaza bağlı olmadığı ve 25
dakika kullanılmadığı takdirde, ünite elektrik
tüketiminden tasarruf etmek amacıyla kendini
otomatik olarak kapatır.
Ana ünitenin analog giriş üzerinden başka bir
cihaza bağlanmasının üzerinden altı saat geçtiğinde
de ünite kendini kapatır.
BASS (BASS BLAST) ses
efektini ayarlama
BASS (BASS BLAST) ses efektini ayarlayarak müzik
dinleyebilirsiniz. BASS EQ veya BASS tuşuna ard
arda basın. Böylece BASS (BASS BLAST) ses efektini
güçlendirebilirsiniz.
BASS (BASS BLAST) <-> BYPASS
1. Taşınabilir cihazı ünitenin
konnektörüne bağlayın.
PORT.IN
2. 1 veya 1/F tuşunu kullanarak gücü açın.
3.
(TAŞINABİLİR) fonksiyonunu seçmek için,
PFUNCTION veya 1/F tuşuna basın.
4. Taşınabilir cihazı açın ve yürütmeye başlayın.
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 13
2013-04-05
2:11:46
14
Çalıştırma
Bluetooth Kablosuz
Teknolojisi Kullanma
Bluetooth Hakkında
Bluetooth® kısa menzilli bağlantı için kullanılan
kablosuz iletişim teknolojisidir.
2
Elverişli menzil aralığı 10 metredir.
Çalıştırma
(Diğer elektronik dalgalar bağlantıyı engellediğinde
veya bluetooth bağlantısı diğer odalardan
yapıldığında, seste kesinti olabilir.)
Bağımsız cihazların Bluetooth® kablosuz teknolojisi
ile bağlanması ücret gerektirmez. Bluetooth®
kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu,
bağlantının Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile
yapılması halinde Cascade aracılığıyla kullanılabilir.
Kullanılabilir Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü
bilgisayar, PDA.
Bluetooth Profilleri
Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için,
cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu
ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.
A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
Bir Bluetooth Cihazından
Müzik Dinleme
Eşleme işlemini başlatmadan önce, Bluetooth
özelliğinin Bluetooth cihazına ayarlı olması gerekir.
Bluetooth cihazı kullanım kılavuzuna bakınız.
Eşleme işlemi bir kez yapıldıktan sonra, yeniden
yapılması gerekmez.
1.
PFUNCTION veya 1/F tuşunu kullanarak
Bluetooth fonksiyonunu seçin. Ekran
penceresinde Bluetooth LED ”
“yanıp söner.
,,Not
XX:XX, BT adresinin son dört basamağını ifade
eder. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:08 gibi bir
BT adresine sahip ise, Bluetooth cihazınızda “LG
Docking (F7:08)” ibaresi görünür.
3. PIN kodunu girin.
PIN kodu : 0000
,,Not
Bluetooth cihazının tipine bağlı olarak, bazı
cihazlar PIN kodu gerektirmez.
4. Ünite Bluetooth cihazınıza başarıyla
bağlandığında, "Bluetooth" LED'i yanıp sönmeyi
durdurur.
,,Not
yy Bluetooth aygıtının türüne bağlı olarak, bazı
aygıtlar farklı eşleştirme şekillerine sahip
olabilir.
yy Cihazınızın adı cihaz listesinde yoksa, eşleme
işlemini uygulayın.
5. Müzik dinleyin.
Bluetooth cihazında kayıtlı bir müziği dinlemek
için, Bluetooth cihazı kullanım kılavuzuna
bakınız.
Bluetooth ses seviyesi Bluetooth cihazınızın ses
seviyesine göre ayarlanır.
,,Not
yy Bluetooth cihazının sesini üçte iki veya daha
fazla bir oranda yükseltmeniz halinde, ana
üniteden gelen seste bozulma olabilir.
yy Bluetooth fonksiyonunu kullanırken,
Bluetooth cihazının sesini dinleyebileceğiniz
uygun bir seviyeye ayarlayın.
2. Bluetooth cihazını çalıştırın ve eşleme işlemini
gerçekleştirin. Bluetooth cihazında bu ünite için
arama yaparken, Bluetooth cihazının türüne
bağlı olarak Bluetooth cihazının ekranında arama
sonucunda bulunan cihazların listesi görüntülenir.
Bu ünite “LG Docking (XX:XX)” olarak görünür.
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 14
2013-04-05
2:11:46
Çalıştırma
,,Not
yy Cihazınızı Bluetooth aracılığıyla üniteye
bağladıktan sonra, fonksiyon otomatik olarak
BT moduna geçer.
yy Bluetooth cihazınızda ünite için arama
yaptıktan sonra, Bluetooth cihazını üniteye
bağlayın. Daha sonra istediğiniz müziği
çalın.
yy Bu ünite ile Bluetooth aygıtınızı kontrol
edemezsiniz.
yy Eşleştirme, ünite başına bir Bluetooth
aygıtı ile sınırlıdır ve çoklu eşleştirme
desteklenmemektedir.
yy Bluetooth cihazınız ile ünite arasındaki
mesafe 10 m’nin altında olmasına rağmen,
her ikisinin arasında engeller varsa,
Bluetooth cihazınızın bağlantısı yapılamaz.
yy Cihazın türüne bağlı olarak, Bluetooth
işlevini kullanmanız mümkün olmayabilir.
Bluetooth
Uygulamasını
Kullanma
LG Bluetooth Remote Uygulaması
Hakkında
LG Bluetooth Remote uygulaması bu üniteye bir
dizi yeni özellik kazandırır. Daha fazla özellikten
yararlanmak için, ücretsiz "LG Bluetooth Remote"
uygulamasını indirip yüklemeniz tavsiye edilir. BT
uygulaması yazılım sürümünde 4.3 (veya üzeri)
kullanıma sunulacaktır. Cihazınızı üniteye BT
uygulamasını değil, cihazınızdaki ayar ekranını kullanarak bağlayın.
“ LG Bluetooth Remote”
uygulamasını “ Apple App Store”
üzerinden indirerek yükleyin.
1. Apple App Store simgesine dokunun.
yy Kablosuz sistemi telefon, MP3, Dizüstü
bilgisayar vb. cihazlarda kullanabilirsiniz.
2. Arama çubuğuna “LG Bluetooth Remote” yazın
ve aramayı başlatın.
yy Bluetooth bağlantısı gerçekleşmediğinde,
ekran penceresinde “ ” LED'i yanıp söner.
3. Arama sonuçları listesinde, “LG Bluetooth
Remote” ibaresini bulup üzerine tıklayarak
Bluetooth uygulamasını indirmeye başlayın.
yy Tıbbi donanımlar, mikrodalga veya kablosuz
LAN aygıtları gibi cihazların kullanılması
ile oluşan elektriksel arızalarda, bağlantı
kesilecektir.
yy Bir kişi Bluetooth aygıtı ile oyuncu arasında
durursa veya iletişimi keserse, bağlantı
kesilecektir.
yy Bluetooth cihazı ile ünite arasındaki mesafe
arttıkça, ses kalitesi giderek azalır. Bluetooth
cihazı ile ünite arasındaki mesafe Bluetooth
cihazının çalışma aralığının dışına çıktığında,
bağlantı kesilir.
yy Ana ünitenin kapatılması veya cihazın ana
üniteden 10 m’den fazla uzaklaştırılması
halinde, Bluetooth kablosuz teknolojisine
sahip cihazın bağlantısı kesilir.
2
Çalıştırma
yy Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile
etkileşime girdiğinde ses kesintiye
uğrayabilir.
15
4. Kurulum için simgeye tıklayın.
5. İndirmek için simgeye tıklayın.
,,Not
yy Aktif Bluetooth cihazınızın internete bağlı
olduğundan emin olun.
yy Aktif Bluetooth cihazınızda "Apple App
Store" yüklü olduğundan emin olun.
yy Daha fazla bilgi edinmek için, “Apple App
Store” platformunda BT uygulamasına ait
açıklamaya bakın.
yy Bluetooth cihazının bağlantısı kesildiğinde,
Bluetooth cihazını üniteye bağlamanız
gerekir.
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 15
2013-04-05
2:11:46
16
Çalıştırma
QR kodunu kullanarak “LG Bluetooth
Remote app” uygulamasını yükleyin
1. QR kodunu kullanarak “ LG Bluetooth Remote”
uygulamasını yükleyin. Tarama yazılımını
kullanarak QR kodunu tarayın.
2. Kurulum için simgeye tıklayın.
3. İndirmek için simgeye tıklayın.
2
Çalıştırma
(Apple iOS)
,,Not
yy Aktif Bluetooth cihazınızın internete bağlı
olduğundan emin olun.
yy Aktif Bluetooth cihazında bir tarama yazılımı
uygulaması bulunduğundan emin olun.
Eğer yoksa, “Apple App Store” platformundan
bir uygulama indirin.
Bluetooth'u LG Bluetooth Remote
Uygulaması ile Etkinleştirme
LG Bluetooth Remote uygulaması aktif Bluetooth
cihazınız ile ünite arasında bağlantı kurmanıza
yardımcı olur.
Eşleme işlemini yaptıktan sonra, LG Bluetooth
Remote uygulaması ile Bluetooth’u etkinleştirin.
1. Cihazınızın ekranındaki LG Bluetooth Remote
uygulaması simgesine tıklayarak LG Bluetooth
Remote uygulamasını açın ve ana meniye gidin.
2. [Setting] üzerine tıklayın ve istediğiniz üniteyi
seçin.
3. Kullanım konusunda daha fazla bilgi edinmek
istiyorsanız, [Setting] ve [Help] üzerine tıklayın.
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 16
,,Not
yy BT uygulaması aşağıdaki yazılım
sürümlerinde kullanıma sunulacaktır;
iOS O/S : Sürüm 4.3 (veya üzeri)
yy iPod/iPhone (Yıldırım Konnektör) cihazınızı
Bluetooth bağlantısı kurulduktan sonra
ünitedeki yuvasına yerleştirmeniz durumunda,
Bluetooth bağlantısı devre dışı kalır.
yy Bluetooh kullanımı sırasında, BT uygulamasını
etkinleştirmeniz mümkün olmayabilir. BT
uygulamasını düzgün kullanmak için, önceden
bağlamış olduğunuz Bluetooth cihazının
bağlantısını kesin.
yy Bluetooth uygulaması kullanıyorsanız, Bluetooth
uygulaması ile verilen uzaktan kumanda arasında
bazı farklılıklar olabilir. Verilen uzaktan kumandayı
gerektiği gibi kullanın.
yy BT uygulamasını bağlı bir Bluetooth
cihazında kullandığınız takdirde, önceden
sağlamış olduğunuz Bluetooth bağlantısı
kesilebilir. (Akıllı telefonun O/S'ne bağlı
olarak, bu işlemde farklılık görülür.)
yy Bluetooth cihazına bağlı olarak, BT uygulaması
çalışmayabilir.
yy Bluetooth fonksiyonu devrede iken, BT
uygulamasını kullanmanız halinde verilen
uzaktan kumanda çalışmayabilir.
yy BT uygulamasını uzaktan kumanda ile
kullanırken, çalışma verilen uzaktan
kumandaya göre farklılık gösterebilir.
yy İşletim sisteminin türüne bağlı olarak, BT
uygulamasının çalışmasında bazı farklılıklar olabilir.
yy Bluetooth cihazınız zaten başka bir üniteye
bağlı durumda ise, önce bu Bluetooth
bağlantısını kesin. Daha sonra ünitenizi BT
uygulaması aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.
yy Başka bir uygulamayı seçmeniz veya bağlı
cihazın ayarlarını BT uygulaması aracılığıyla
değiştirmeniz halinde, kurmuş olduğunuz
bağlantı kesilebilir. Bu gibi durumlarda,
bağlantı durumunu kontrol edin.
yy Apple cihazınızı USB portuna kablo
aracılığıyla bağlamayın. Aksi takdirde,
Bluetooth bağlantısı kesilir.
yy BT uygulaması ile bağlantı sağlandıktan
sonra, cihazınızdan müzik çıkışı
alamayabilirsiniz. Bu tür bir durumda,
bağlantı işlemini tekrar uygulayın.
yy Arıza oluşmasını önlemek için, bu üniteye
yalnızca bir cihaz bağlamanız tavsiye edilir.
2013-04-05
2:11:46
Sorun Giderme
17
Sorun Giderme
Sorun
Güç Yok.
Ses yok.
Çözüm
yy Güç kablosunu takın.
yy Diğer elektronik cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
yy PFUNCTION veya 1/F tuşuna basın ve ardından seçilen fonksiyonu
kontrol edin
yy Taşınabilir cihazınızın ses seviyesini ayarlar.
yy Uzaktan kumandayı yaklaşık 7 metrelik bir alan içerisinde kullanabilirsiniz.
Uzaktan kumanda düzgün
çalışmıyor.
yy Ünite ile uzaktan kumanda yolundaki engeli kaldırın.
iPod/iPhone/iPad çalışmıyor.
iPod/iPhone/iPad cihazını üniteye doğru şekilde bağlayın.
Sorun Giderme
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 17
3
yy mevcut pili yeni bir pille değiştirin.
2013-04-05
2:11:46
18
Ek
Kayıtlı Markalar ve
Lisanslar
Ünite ile ilgili İşlemler
Taşınması esnasında
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” ve “Made
for iPad” elektronik aksesuarın özellikle iPod,
iPhone veya iPad’e bağlanmak için tasarlandığı
ve Apple performans standartlarını karşılaması
için geliştirici tarafından onaylandığı anlamına
gelmektedir. Apple, bu aygıtın kullanılması ile
ilgili veya güvenlik ve mevzuat standartlarına
uygunluğu konusunda herhangi bir sorumluluk
taşımamaktadır. Lütfen bu aksesuarın iPod,
iPhone veya iPad ile kullanımının kablosuz
performansını etkileyebileceğini unutmayın.
Lütfen orijinal paketlemesinde kullanılan karton
kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin
bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en
üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki
orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.
Dış yüzeylerin temiz tutulması
Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları
kullanmayın..
Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar
verebilir.
Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite
üzerinde bırakmayın.
Ünitenin temizlenmesi
4
Ek
Bluetooth®, kısa menzilli bağlantı için kablosuz
iletişim teknolojisidir. Mevcut menzil 10 metre
içindedir.
Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında
aygıtları tek tek bağlamak şarjı bitirmez. Eğer
bağlantı Bluetooth® kablosuz teknolojisi
kullanılarak yapılmışsa, Bluetooth® kablosuz
teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile
çalışabilir.
Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez
kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak
bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek
nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi
maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden
bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.
Bluetooth® kelimesi, işareti ve logosu Bluetooth®
SIG, Inc. şirketinin bir markasıdır ve LG Electronics
tarafından bu işaretin kullanılması lisans altına
alınmıştır.
Diğer ticari işaret ve ticari isimler ilgili sahiplerinin
malıdır.
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 18
2013-04-05
2:11:47
Ek
19
Teknik Özellikler
Genel
AC adaptör gereklilikleri
DC 12 V 0 2,5 A, 100 -240 V, 50/ 60 Hz
Güç tüketimi
25 W
Ölçüler (G x Y x D)
275 X 90 X 170 mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)
1,3 kg
Çalışma sıcaklığı
5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
Çalışma nem seviyesi
%5 ile %90
Girişler
PORT. IN
500 mV (3,5 mm stereo jak)
USB
USB Versiyonu
USB 1.1
Veriyolu Güç Kaynağı
USB : DC 5 V 0 2,1 A, iPod/iPhone : DC 5 V 0 2,5 A
4
Ek
Yükseltici
Çıkış Gücü
5 W + 5 W (1 kHz'de 8 Ω)
T.H.D
% 10
Hoparlörler
Tip
tümleşik
Nominal Empedans
8Ω
Nominal Giriş Gücü
5W
Maksimum Giriş Gücü
10 W
yy Tasarım ve teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 19
2013-04-05
2:11:47
NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya
yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
Kullanım süresi 10 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça
temin süresi.)
LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi
İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
ÜRETİCİ FİRMA
PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100, Blok G,
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA
[[[G]G\[ZGOsnlP
ÍhĤypGtlyrlĶtĶĶGzhiĶ{G{lslmvushykhu
}l€hGjlwG{lslmvushypukhuGhshuGrvk|
Íl}ĶytlrzĶĶuGhyh€hiĶsĶyzĶuĶU
ND2530-BS.BTURLLK_TUR.indd 20
2013-04-05
2:11:47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement