LG ND1520 User guide

LG ND1520 User guide
TÜRKÇE
KULLANIM KILAVUZU
MUSIC IN STYLE
DOCK HOPARLÖRÜ
Lütfen cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatli bir
şekilde okuyun ve ileride referans olması açısından saklayın.
CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543
ND1520
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 1
2012-08-13
3:08:53
1
Başlarken
2
Başlarken
Emniyet Bilgileri
1
UYARI
Başlarken
ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!
! AÇMAYIN
UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ
AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI)
ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS
UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS
HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE
BAŞVURUN.
Üçgen içinde ok sembolüyle
gösterilen bu yıldırım işareti,
ürün içinde elektrik çarpması
tehlikesi oluşturabilecek derecede
tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj
varlığı konusunda kullanıcıları uyarmak amacıyla
kullanılmıştır.
Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle
birlikte verilen yazılı belgelerde
bulunan önemli kullanım ve
bakım (servis) talimatları hakkında
kullanıcıları uyarmak amacıyla
kullanılmıştır.
UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI
TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÜRÜNÜ YAĞMURDAN
VEYA NEMDEN KORUYUN.
Güç Kablosuyla ilgili UYARI
Cihazların genellikle adanmış bir devreye
yerleştirilmesi önerilir;
Burada adanmış devre, yalnızca bu cihaza güç
sağlayan ve ek prizleri ya da hat devresi olmayan tek
bir priz anlamına gelir. Emin olmak için bu kullanıcı
kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.
Prizlere aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş
prizler, gevşek veya hasarlı prizler, uzatma kabloları,
yıpranmış güç kabloları veya zarar görmüş ya da
yarılmış kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu koşullar elektrik
çarpması veya yangına yol açabilir. Düzenli olarak
cihazınızın kablosunu kontrol edin ve herhangi
bir hasar ya da bozulma belirtisi gördüğünüzde
kablonun fişini çıkarın, cihazı kullanmaya devam
etmeyin ve yetkili bir servis merkezinin kabloyu tam
uygun bir kabloyla değiştirmesini sağlayın.
Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı
arasına girme veya üzerine basılma gibi fiziksel ya
da mekanik zararlardan koruyun. Fişlere, prizlere ve
kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat
gösterin.
Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana
elektrik şebekesinin fişini çekin. Ürünün montajı
sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını
sağlayın.
UYARI: Bu cihazı, kitaplık, ya da benzeri. gibi dar bir
alana yerleştirmeyin.
UYARI : Ürün tanımı ve tedarikçi bilgileri dahil
güvenli işaretleme bilgisi için lütfen cihazın altındaki
esas etikete başvurun.
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 2
2012-08-13
3:08:54
Başlarken
Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile
donatılmıştır.
UYARI: Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz
bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler
cihazın üstüne konmamalıdır.
Eski cihazınızı imha etme
1.Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti
bulunan tekerlekli bir çöp kutusu
sembolü bulunması, ürününüzün
2002/ 96/ EC sayılı Avrupa Direktifi
kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler,
hükümet veya yerel yetkililer
tarafından belirlenen özel olarak
tasarlanmış toplama merkezleri
aracılığıyla belediye atık sisteminden
ayrı olarak imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha
edilmesi, çevre ve insan sağlığı için
doğabilecek olumsuz sonuçları
engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle
ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir
ofisiniz, atık imha servisinizle veya
ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat
kurun.
5. EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden
çıkarılması
1. Üstünde çarpı işareti bulunan
tekerlekli çöp bidonu sembolünün
ürününüzün üstünde olması, bu
ürünün Avrupa Birliği Yönergesi
2006/66/EC kapsamında olduğunu
belirtir.
1
Başlarken
Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde
cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil
grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları
ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve
insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri
önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını
belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına
atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle
beraber atmayın. Pil ve akümülatörler için yerel ve
ücretsiz geri ödeme sistemleri kullanmanızı öneriz.
Piller; güneş ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcaklıklara
maruz bırakılmamalıdır.
3
2. Bu sembol pillerin %0.0005
oranında civa, %0,002 oranında
kadmiyum veya %0.004 oranında
kurşun içermesi durumunda cıva
(Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun
(Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada
bulunabilir.
3. Tüm piller ve akümülatörler,
normal atık çöplerinden ayrı
olarak, hükümet veya yerel idareler
tarafından belirlenmiş olan toplama
merkezlerinde atılmalıdır.
4. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin
doğru olarak atılması hem çevreye
hem de hayvan ve insan sağlığına
verilebilecek potansiyel olumsuz
sonuçları önleyecektir.
5. Kullanılmış pillerinizin/
akümülatörlerinizin atılması ile
ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki
belediyeye, çöp atım hizmeti
veren kuruluşlara veya ürünü satın
aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.
LG Electronics, bu ürün(lerin),
2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2009/125/
EC yönergelerinin ve diğer ilgili
maddelerinin gerekli şartlarını yerine
getirdiğini beyan etmektedir.
Avrupa Standartları Merkezi:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands
yy Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri
iletişim noktası OLMADIĞINI aklınızda
bulundurun. Müşteri Hizmetleri
Bilgileri için Garanti Belgesine bakın
veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile
temasa geçiniz.
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 3
2012-08-13
3:08:54
4
İçindekiler
İçindekiler
3
Sorun giderme
15
Sorun giderme
1
Başlarken
4
Ek
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
Emniyet Bilgileri
Benzersiz Özellikler
– iPod/iPhone için üretilmiştir
– Taşınabilir
– Alarm
– Radyo (FM)
– Zaman Snk
Aksesuarlar
Giriş
– Bu Kılavuzda Kullanılan Simgeler
Ön panel
Arka panel
AC adaptörü takma
16
17
18
Ticari markalar ve Lisanslar
Teknik özellikler
Ünite ile ilgili İşlemler
2
Çalıştırma
9
10
10
10
11
11
Genel Kullanım
Temel İşlemler
– iPod/iPhone İşlemler
– Uyumlu iPod/iPhone'lar
Saat Ayarı
– Cihazınızın alarmlı saat olarak kullanımı
– SNOOZE fonksiyonu
– Dimmer
– Uyku Zamanlayıcı Ayarı
Radyo İşlemleri
– Anten Bağlantısı
– Radyo İstasyonlarının Ön ayarı
Gelişmiş Kullanım
– Harici cihazınızdan müzik dinleme
12
12
12
13
13
13
14
14
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 4
2012-08-13
3:08:54
Başlarken
Giriş
iPod/iPhone için üretilmiştir
Bu Kılavuzda Kullanılan
Simgeler
Kolay bağlantı ile iPod/iPhone'dan müzik dinleme
keyfi.
1
Başlarken
Benzersiz Özellikler
5
,,Not
Taşınabilir
Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleyebilirsiniz.
Özel notları ve çalıştırma özelliklerini gösterir.
>>Uyarı
Alarm
İstenilen saatte kapanan alarm ayarı.
İhmalden kaynaklanan olası hasarları önlemeye
yönelik önlemleri gösterir.
Radyo (FM)
Radyo dinleme keyfi.
Zaman Snk
iPod/iPhone kullanarak cihazınızın saatini ayarlar.
Aksesuarlar
Lütfen ürünle birlikte verilen aksesuarları kontrol ve
tespit edin.
AC adaptör (1)
Güç kablosu (1)
FM anteni (1)
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 5
2012-08-13
3:08:54
6
Başlarken
Ön panel
1
Başlarken
a SNOOZE/SLEEP
- Alarm özelliği etkinken sizi her 10 dakikada bir
uyandırır.
- Cihazı belirli bir saatte otomatik olarak kapatır.
b - / + (Ses Seviyesi)
Hoparlör sesini ayarlar.
c iPod/iPhone Dock
iPod/iPhone bağlantısı yapılır.
d P/1
- Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.
- Açmak için: P/1simgesine basın.
- Kapatmak için: P/1simgesini basılı tutun.
e D/Pr
- Radyo programı seçmek ve dinlemek için:
FM modunda D/Pr simgesine basın.
- Radyo istasyonu kaydetmek için:
D/Pr simgesini basılı tutun (FM modunda).
- İstasyon ön ayarını başlatır.
f Gösterge penceresi
Durumu gösterir.
/
(Atla/Ara)
g
- Atla: Şu simgeye basın
/ .
- Ara: Şu simgeyi basılı tutun:
/ .
- FM modunda, istenilen radyo
istasyonunu ayarlar ve ön ayar numarası seçer
h Hoparlör
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 6
2012-08-13
3:08:55
Başlarken
7
Arka panel
1
Başlarken
a ALARM
- Alarm zamanlayıcıyı ayarlar.
- Alarmı kapatır.
- Alarm ayarını gösterir.
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 7
b FM ANT.
c PORT.IN
Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleyebilirsiniz.
d DC.IN 12 V 01.5 A (AC adaptör girişi)
2012-08-13
3:08:55
8
Başlarken
AC adaptörü takma
1
Başlarken
1. Ürünle birlikte gelen AC güç kablosunu AC
adaptöre takın.
2. AC adaptör kablosunu DC.IN adaptör girişine
takın.
3. AC güç kablosunu AC çıkışına takın. Cihaz
bekleme moduna geçer.
>>Uyarı
Yalnızca bu ürünle birlikte gelen AC
adaptörünü kullanın. Başka bir cihaza veya
üreticiye ait bir güç kablosu kullanmayın. Başka
bir güç kablosu veya güç kaynağı kullanmak,
cihazınızın hasarlanmasına ve garantinizin
geçersiz olmasına yol açabilir.
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 8
2012-08-13
3:08:56
Çalıştırma
9
Genel Kullanım
Cihazı bu düğmelerle kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki tabloya bakın.
Mod
Düğme
-/+
Şu simgeye
basılı tutun
P/1
IPOD
PORT
FM
Alarm
ayarlanırken
Alarm
çalışırken
-
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
Güç açık
Güç açık
Her işlevi
değiştirir
Güç kapalı
Her işlevi
değiştirir
Güç kapalı
Her işlevi
değiştirir
Güç kapalı
Alarm
ayarını
durdurur
2
Güç kapalı
Her işlevi
değiştirir
Alarm
ayarını
durdurur
Alarm
fonksiyonunu
durdurur
Güç kapalı
Güç kapalı
Çalıştırma
Şuna basın
P/1
Bekleme
VOL -/+
/
-
Atla -/+
-
Ayarla -/+
Saat ve
dakika
ayarlar
Şu simgeye
basın D/Pr
-
Oynat/
Durdur
-
Ön ayarlı bir
istasyonu
dinler
Alarm
kaynaklarını
kaydeder
-
Şu simgeye
basılı tutun
D/Pr
-
-
-
Ön ayar
numarası
seçer
-
-
Alarm
ayarını
durdurur
SNOOZE
SNOOZE/
SLEEP
-
Şu öğeye
basın
ALARM
Şu öğeye
basılı tutun
ALARM
Uyku
(Dimmer)
Uyku
(Dimmer)
Uyku
(Dimmer)
Alarmı
etkinleştirir
veya devre
dışı bırakır
Alarmı
etkinleştirir
veya devre
dışı bırakır
Alarmı
etkinleştirir
veya devre
dışı bırakır
Alarmı
etkinleştirir
veya devre
dışı bırakır
Alarm
ayarını
durdurur
Alarm
ayarını
başlatır
Alarm
ayarını
başlatır
Alarm
ayarını
başlatır
Alarm
ayarını
başlatır
Alarm
ayarını
durdurur
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 9
-
Uyku
(Dimmer)
Alarm
fonksiyonunu
durdurur
Güç kapalı
Alarm
fonksiyonunu
durdurur
Güç kapalı
2012-08-13
3:08:56
10
Çalıştırma
Temel İşlemler
2
Uyumlu iPod/iPhone'lar
yy Bu cihaz aşağıdaki modelleri desteklemektedir:
iPod touch
iPod/iPhone İşlemler
iPod classic
iPod/iPhone'unuzun ses özelliklerinden
yararlanabilirsiniz. iPod/iPhoneile ilgili ayrıntılar için
iPod/iPhone Kullanım Kılavuzuna bakın.
iPhone 4S
Çalıştırma
1. iPod/iPhone 'u tam yerleştirin. Cihazınız açıksa
iPod/iPhone , otomatik olarak açılır ve şarj
olmaya başlar.
iPod nano
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPod/iPhone’unuzun yazılımına bağlı
olarak iPod/iPhone 'unuzu bu cihazdan kontrol
edemeyebilirsiniz.
iPod/iPhone cihazınıza iPod/iPhone'unuzu bu
cihazdan kontrol edemeyebilirsiniz.
2. IPOD fonksiyonunu seçmek için P/1
simgesine basın.
Fonksiyon
İşlem
Duraklat veya
yeniden başlat
Şu simgeye basın D/Pr.
Atla
Oynatma sırasında sonraki
dosyaya gitmek veya mevcut
dosyanın başına dönmek için
/
simgesine basın.
Önceki dosyaya dönmek için
kısaca iki kez
simgesine
basın.
Ara
Oynatma sırasında
/
simgesine basılı tutun ve
dinlemek istediğiniz noktada
bırakın.
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 10
2012-08-13
3:08:56
Çalıştırma
,,Not
yy Ünite, hata mesajı gösterirse aşağıdaki
mesajı uygulayın. Hata mesajı “ERR”.
- iPod/iPhone 'unuz yerine iyice
oturtulmamış.
- Bu ünite, iPod/iPhone cihazınızı
bilinmeyen bir aygıt olarak tanımlıyor.
- iPod/iPhone 'unuzda neredeyse hiç güç
kalmamış.
yy iPod/ iPhone ’unuzun yazılımına bağlı
olarak, iPod/iPhone 'unuzu bu üniteden
kontrol edemeyebilirsiniz. En son yazılımı
yüklemenizi öneririz.
yy iPod touch veya iPhone'da bir uygulama
kullanır, arama yapar, kısa SMS metin mesajı
gönderir veya alırsanız, aygıtınızı bu ünitenin
iPod/iPhone istasyonundan çıkarın ve sonra
kullanın.
yy Lütfen, iPod/iPhone'unuzla ilgili bir sorun
olması durumunda, www.apple.com/
support adresini ziyaret edin.
yy Bekleme modunda iPod/iPhone'unuzu,
iPod/iPhone Dock'una takarak şarj
edebilirsiniz.
yy Bunun için iPod touch veya iPhone'da,
sürükleyerek "kilitlemek" gibi ek bir işlem
yapmanız gerekebilir.
Saat Ayarı
iPod/iPhone 'u tam yerleştirin. Gösterge
ekranınızdaki saat ayarı, iPod/iPhone'unuzunkiyle
senkronize olacaktır.
Cihazınızın saat ayarı iPod/iPhone'un saat
ayarıyla senkronize olduktan sonra iPod/iPhone
ile cihaz arasında zaman farkı olacaktır. Bekleme
modundayken saat, iPod/iPhone ile senkronize
olmaz.
,,Not
iPod/iPhone üzerindeki geçerli saatin doğru
olup olmadığını kontrol edin. Doğru değilse,
geçerli saate göre yeniden doğru şekilde
ayarlayın. iPod/iPhone cihazındaki saatin yanlış
olması iPod/iPhone cihazınız ile ünite arasında
zaman farkı oluşmasına neden olabilir.
2
Çalıştırma
/ Pilin şarj edilmesi gerekiyor.
/ Pili, iPod/iPhone 'da çok az şarj
kaldığında şarj ederseniz, şarj olması çok
uzun sürebilir.
11
Cihazınızın alarmlı saat olarak
kullanımı
1. Cihazı açın veya kapatın.
2. Alarm fonksiyonunu ayarlamak için ALARM
öğesini seçin.
3. Alarm sesinin kaynağı yanıp söner. (FM(TUNER)/
IPOD). Her ses kaynağı yanıp sönerken
istediğiniz alarmı D/Pr simgelerine basarak
seçin. FM (TUNER) modunu seçerseniz,
istasyonu
/ simgesine basmadan önce
seçebilirsiniz.
4. “ON (TIME)” ayarı gösterilir.
Saat ayarı yanıp söner. Saati seçmek için
/
simgesine, ardından kaydetmek için
D/Pr simgesine basın.
5. Dakika ayarı yanıp söner. Dakika seçmek için
/
simgesine, ardından kaydetmek için
D/Pr simgesine basın.
6. Ses ayarı yanıp söner. Ses düzeyini değiştirmek
için
/
simgesine, ardından kaydetmek
için D/Pr simgesine basın.
7. Ayar durumunu kontrol edebilirsiniz.
8. Alarmı sıfırlamak istiyorsanız 2-6 arasındaki
adımları tekrarlayın.
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 11
2012-08-13
3:08:56
12
2
Çalıştırma
SNOOZE fonksiyonu
Uyku Zamanlayıcı Ayarı
Alarm fonksiyonu etkinken, SNOOZE/SLEEP
simgesine basarsanız snooze fonksiyonu sizi her 10
dakikada biruyandırır. Alarm için ayarladığınız saat
gelmişse cihaz otomatik olarak açılır ve alarm
fonksiyonu çalışır. Eğer, SNOOZE/SLEEPsimgesine
basarsanız, alarm fonksiyonu durur. “ZZZ” ve“ ”
simgesi yanıp söner. Alarm yeniden 10 dakika içinde
çalar.
Müzik veya radyo dinlerken 10 ila 180 dakika
arasında erteleme yapmak için arka arkaya SNOOZE/
SLEEP öğesine basın. Erteleme işleminden sonra
ünite kapanır. (Aşağıdaki sıralamayı görebilirsiniz 180
-> 150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 ->
30 -> 20 -> 10)
Uyku fonksiyonunu iptal etmek için, gösterge ekranı
aydınlanana kadar arka arkaya SNOOZE/SLEEP
öğesine basın.
Çalıştırma
Dimmer
Bir defa SNOOZE/SLEEP simgesine basın. Gösterge
ekranının yarısı kararır. İptal etmek için arka arkaya ve
gösterge ekranı aydınlanana kadar SNOOZE/SLEEP
öğesine basın.
,,Not
,,Not
•• Ünite kapanmadan önce kalan
zamanı kontrol etmek için SNOOZE/
SLEEPdüğmesine basın.
•• Uyku fonksiyonu, dimmer fonksiyonundan
sonra çalışır.
•• iPod/iPhone'unuzdaki saati ayarlamazsanız
ünite, iPod/iPhone'unuzun saatiyle
senkronize olmaz.
•• Kabloyu çıkarırsanız saat ayarı kaydolmaz.
•• Saat fonksiyonundan sonra alarm
fonksiyonunu ayarlayabilirsiniz.
•• 30 dakika içinde herhangi bir
düğmeye basmadığınız takdirde alarm
kaybolacağından, otomatik olarak çalışmayı
durdurur.
•• Saati
ve alarmı ayarlarsanız, saat ve alarm
simgesini, ünite bekleme modunda olsa
dahi “ “ ALARM düğmesine basarak
kontrol edebilirsiniz.
•• Alarmı etkinleştirirseniz alarm simgesi “
gösterge penceresinde belirir.
“,
•• Alarmı devre dışı bırakırsanız alarm simgesi
“ “ , gösterge penceresinden kaybolur.
•• Alarm fonksiyonu yalnızca, ünite kapalıyken
çalışır.
•• Ayarladığınız saat geldiğinde ünite otomatik
olarak açılır.
•• Alarm fonksiyonu çalıştıktan sonra kapatmak
için ALARM veya P/1düğmesine
basabilirsiniz.
•• Yalnızca 12: 00 ayarlayabilirsiniz (PM
göstergesinde)
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 12
2012-08-13
3:08:57
Çalıştırma
Radyo İşlemleri
13
Radyo İstasyonlarının Ön ayarı
FM için 10 adet istasyon ayarlayabilirsiniz.
Ayarlamadan önce ses düzeyini kapattığınızdan
emin olun.
Anten Bağlantısı
FM anten kablosunu FM anteni konektörüne takın.
1. FM gösterge ekranında görünene kadar arka
arkaya P/1 öğesine basın.
2.
/
seçin.
öğelerini kullanarak istenilen frekansı
2
4. İstediğiniz ön ayar sayısını seçmek için
öğesine basın.
/
5. D/Pr öğesine basın.İstasyon kaydedilir.
Çalıştırma
3. Şu simgeye basılı tutun: D/Pr. Gösterge
ekranında ön ayar sayısı yanıp söner.
6. Diğer istasyonları kaydetmek için 2 - 5 arasındaki
adımları tekrarlayın.
7. Ön ayarlı bir istasyonu dinlemek için D/Pr
öğelerine basın ve sonra belirli bir ön ayar
istasyonu seçmek için
/
öğesin basın.
,,Not
1. FM, gösterge ekranında görünene kadar arka
arkaya P/1 öğesine basın. Son alınan
istasyon ayarlanır.
2. Otomatik istasyon ayarlama: Frekans göstergesi
değişmeye başlayana kadar yaklaşık iki saniye
/
öğesine basın ve sonra bırakın. Cihaz bir
istasyon bulduğunda tarama işlemi durur.
Manuel istasyon ayarlama: Arka arkaya
öğesine basın.
/
3. - / + (Ses Seviyesi) öğelerine basarak ses düzeyini
ayarlayın.
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 13
•• Tüm istasyonlar ön ayarlıysa, kısa bir
süreliğine gösterge ekranında “FULL” yazısı
çıkar ve bir ön ayar sayısı yanıp söner. Ön
ayar sayısını değiştirmek için 4-5 adımlarını
tekrarlayın.
•• Ön ayarlı istasyonları silemezsiniz.
•• Tüm istasyonların ön ayarlı olmasına
rağmen, önceki istasyonun üzerine yazarak
yeni bir istasyon ön ayarı yapabilirsiniz.
•• Radyo dinlerken D/Pr öğelerine basılı
tutarsanız, son dinlediğiniz ön ayarlı radyo
istasyonunun numarası, önceki istasyonun
üzerine yazmak üzere yanıp sönecektir.
•• Ön ayarlı bir istasyon dinlerken, aynı
frekanstakiön ayar numarasını değiştirmek
isterseniz, D/Pr öğesine basılı tutun. Ve
sonra,
/
öğesine basarak ön ayar
numarasını değiştirin.
2012-08-13
3:08:57
14
Çalıştırma
Gelişmiş Kullanım
Harici cihazınızdan müzik
dinleme
2
Bu cihaz, birçok harici cihaz türünden müzik çalmak
için kullanılabilir. (Taşınabilir kablo, bu ürünün
aksesuarları arasında yoktur.)
Çalıştırma
MP3 veya PMP, vb.
1. Harici cihazı, ünitenin PORT.IN konektörüne
takın.
2. P/1öğesine basarak gücü kapatın.
3. P/1öğesine basarak PORT (PORTABLE)
fonksiyonunu seçin.
4. Harici cihazı açın ve oynatmaya başlayın.
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 14
2012-08-13
3:08:58
3
Sorun giderme
Sorun giderme
15
Sorun giderme
Sorun
Güç yok.
Ses yok.
Neden / Düzeltici eylem
yy Güç kablosunu takın.
yy Diğer elektronik cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Doğru fonksiyonu seçip seçmediğinizden emin olun. P/1 öğesine basın ve
seçilen fonksiyonu kontrol edin.
yy Yerini ayarlayın.
Radyo istasyonları düzgün yy İstasyonu elle ayarlayın.
bir biçimde ayarlanmıyor.
yy Radyo istasyonu ön ayarıyla ilgili ayrıntılar için bkz. page 13 .
iPod/iPhone'u üniteye doğru bir biçimde takın.
Saat görüntülenmiyor.
iPod/iPhone'u üniteye doğru bir biçimde takın.
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 15
Sorun giderme
iPod/iPhone çalışmıyor.
3
2012-08-13
3:08:58
4
Ek
16
Ek
Ticari markalar ve
Lisanslar
“Made for iPod” ve “Made for iPhone”, elektronik
bir aksesuarın özellikle, sırasıyla iPod veya
iPhone'a takılmak üzere tasarlandığı anlamına
gelir ve Apple'ın performans standartlarını
karşılamak üzere geliştirici tarafından gerekli
sertifikası alınmıştır.
Apple, bu aygıtın kullanımından veya güvenlik
ve yönetmelik standartlarına olan uyumundan
sorumlu değildir.
Lütfen, bu aksesuarın iPod, iPhone ile
kullanılmasının, kablosuz performansını
etkileyebileceğini unutmayın.
4
Ek
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 16
2012-08-13
3:08:58
Ek
17
Teknik özellikler
Genel
AC adaptör gereklilikleri
DC 12 V 01. 5 A, 100 - 240 V, 50/ 60 Hz
Güç tüketimi
18 W
Boyutlar (G x Y x D)
158 x 88 x 67(87) mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)
0, 57 kg
Çalışma sıcaklığı
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Çalışma nemi
5 % to 90 %
Bus Güç Kaynağı
iPod/iPhone : DC 5 V 0 1 A
Girişler
PORT. IN
500 mV (3,5 mm stereo jak)
İstasyon ayarlayıcı (tuner)
4
87.5 MHz - 108.0 MHz veya 87.50 MHz - 108.00 MHz
Ek
FM İstasyon Ayarlama
Aralığı
Amplifikatör
Çıkış Gücü
5 W X 1 ch (1 kHz'de 8 Ω)
T.H.D
10 %
Hoparlörler
Tip
yerleşik
Nominal Empedans
8Ω
Nominal Giriş Gücü
5W
Maks. Giriş Gücü
10 W
yy Tasarım ve teknik özellikler, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 17
2012-08-13
3:08:58
18
Ek
Ünite ile ilgili İşlemler
Taşınması esnasında
Lütfen orijinal paketlemesinde kullanılan karton
kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin
bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en
üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki
orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.
Dış yüzeylerin temiz tutulması
Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları
kullanmayın..
Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar
verebilir.
Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite
üzerinde bırakmayın.
4
Ünitenin temizlenmesi
Ek
Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez
kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak
bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek
nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi
maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden
bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 18
2012-08-13
3:08:58
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 19
2012-08-13
3:08:58
NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya
yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
Kullanım süresi 10 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça
temin süresi.)
LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi
İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:14 Ortadoğu Plaza Kat: 7 34360
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44
ÜRETİCİ FİRMA
PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA
[[[G]G\[ZGOsnlP
ÍhĤypGtlyrlĶtĶĶGzhiĶ{G{lslmvushykhu
}l€hGjlwG{lslmvushypukhuGhshuGrvk|
Íl}ĶytlrzĶĶuGhyh€hiĶsĶyzĶuĶU
ND1520-FI.BTURLLK_5027-TUR.indd 20
2012-08-13
3:08:59
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement