Philips | 32PF9731D/10 | Owner's Manual | Philips Cineos širokoúhlý digitální TV s pl. obr. 32PF9731D/10 Uživatelská příručka

Philips Cineos širokoúhlý digitální TV s pl. obr. 32PF9731D/10 Uživatelská příručka
Informace o této uživatelské příručce
CS
V této příručce naleznete všechny potřebné informace pro počáteční instalaci a ovládání nového
televizoru.
Přečtěte si také nápovědu, která se zobrazuje v dolní části obrazovky.
Pokud jste v této příručce nenalezli odpověď na všechny otázky, nebo se vám nepodařilo vyřešit
problém pomocí postupů v části Odstraňování problémů, můžete se obrátit na místní zákaznické
nebo servisní středisko Philips. Další informace získáte v přiloženém informačním materiálu
„Worldwide guarantee“. Dříve než zavoláte servisní linku Philips, poznamenejte si model a výrobní číslo
televizoru, které najdete na jeho zadní straně nebo na obalu.
Model: 32PF9731D/10
Číslo produktu: ..............................
Obsah
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Začínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Použití dálkového ovládání RC4401/01 . . . . . . 5
Použití tlačítka voleb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tlačítka na straně televizoru . . . . . . . . . . . . . . 7
Úvod: Digitální televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zapnutí televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Při prvním zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Navigace v jednotlivých menu . . . . . . . . . . . . 11
Použití nastavení TV menu . . . . . . . . . . . . . . .
Úprava nastavení v menu Obraz . . . . . . .
Úprava nastavení v menu Zvuk . . . . . . . .
Využití funkce Ambilight . . . . . . . . . . . . .
Úprava nastavení v menu Funkce . . . . . .
Vyhledání a uložení televizních kanálů . . .
Přeskupení seznamu čísel kanálů . . . . . . .
Nastavení předvoleb . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr čísla kanálu dekodéru . . . . . . . . . .
Obnovení výchozího nastavení výrobce .
Aktualizace softwaru televizoru . . . . . . .
13
15
18
20
23
27
31
32
33
33
34
34
Vytvoření seznamu oblíbených položek . . . .
Funkce EPG (Electronic Programme Guide) .
Prohlížeč multimédií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
36
38
41
Připojení externích zařízení . . . . . . . . . . . . . . 44
Přehled bočního panelu . . . . . . . . . . . . . .45
Přehled zadního panelu . . . . . . . . . . . . . . 46
Připojení:
videorekordéru nebo rekordéru DVD . . 47
dvou videorekordérů, nebo
videorekordéru a rekordéru DVD . . . . 48
satelitního přijímače . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
přehrávače DVD, zařízení Cable Box
či herní konzole . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
přehrávače DVD nebo zařízení
Cable Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
přehrávače DVD, satelitního přijímače
nebo zařízení Cable Box . . . . . . . . . . . .50
počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
zesilovače domácího kina . . . . . . . . . . . . 52
Použití slotu Common Interface . . . . . . . . . .
Výběr připojeného zařízení . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávání na rekordéru . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlačítka pro ovládání externích zařízení . . . .
53
54
54
55
Odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Příloha 1: Nastavení dálkového ovládání na
obsluhu externích zařízení . . . . . . . . . . . . 57
Příloha 2 Aktualizace softwaru televizor Philips
pomocí přenosného paměťového média . 58
Příloha 3 - Televizor Philips – Formát
prezentace s hudbou na pozadí . . . . . . . . 61
Příloha 4 - Televizor Philips – Problémy s
digitálními fotoaparáty a zařízeními USB . 63
Příloha 5 - Problémy s připojeným externím
zařízením vybaveným konektorem HDMI 64
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Recyklace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Informace o výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
POZOR!
V přístroji je vysoké napětí. Před odejmutím
krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu
ze zásuvky.
1
Bezpečnostní upozornění
CS
Obecná upozornění
Nezapojujte napájecí šňůru do zásuvky ve
zdi a nezavěšujte televizor na zeď, dokud
neprovedete veškerá potřebná zapojení.
• Televizor můžete umístit nebo zavěsit na libovolné
místo, ale dbejte na to, aby ventilačními otvory
mohl volně proudit vzduch.
• Neinstalujte televizor do uzavřených prostor,
například do knihoven nebo na podobná místa.
• Chcete-li zabránit vzniku nebezpečných situací,
neumisťujte na zařízení nebo do jeho blízkosti
žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené
svíčky.
• Nevystavujte zařízení horku, přímému slunečnímu
světlu, dešti ani vlhkosti.
• Chraňte zařízení před kapající a stříkající vodou.
Údržba obrazovky
Nedotýkejte se obrazovky a dbejte, abyste
nepromáčkli, neodřeli či nenarazili do obrazovky
tvrdým předmětem.
Mohlo by dojít k poškrábání, poškození či trvalému
zničení obrazovky. Nepoužívejte k otírání utěrky
s chemickými prostředky. Nedotýkejte se povrchu
holýma rukama nebo mastným textilem (některé
kosmetické přípravky obrazovky poškozují). Před
čištěním obrazovky vypněte televizor ze zásuvky.
Pokud je povrch zaprášený, otřete jej jemně
bavlnou nebo jiným měkkým materiálem, například
jelenicí. Nepoužívejte aceton, toluen ani líh, které
mohou způsobit chemické poškození. Nepoužívejte
tekuté čisticí prostředky ani prostředky na bázi
aerosolu. Sliny nebo vodní kapky co nejdříve otřete.
Pokud by byly dlouho v kontaktu s obrazovkou,
způsobily by deformace a vyblednutí barev.
Statické obrazy na televizní obrazovce
Jedním z charakteristických rysů LCD obrazovek je
to, že při dlouhodobém zobrazení stejného obrazu
může na obrazovce zůstat jeho trvalý otisk.Tento
jev se nazývá fosforové vypálení. Při normálním
používání se na televizoru zobrazují filmy, jejichž
součástí jsou pohyblivé a stále se měnící obrazy.
2
Příkladem statických obrazů mohou být následující
položky (nejde o úplný seznam, při sledování se
můžete setkat s dalšími možnostmi):
• menu TV a DVD: seznamy obsahu disků DVD;
• černé pruhy: jestliže se na levé a pravé straně
obrazovky zobrazí černé pruhy, je doporučeno
změnit formát obrazu tak, aby obraz vyplnil celou
obrazovku;
• loga televizních kanálů: představují problém
v případě, že jsou jasná a statická. Pohyblivá grafika
nebo grafika s malým kontrastem pravděpodobně
nezpůsobí nerovnoměrné stárnutí obrazovky;
• štítky burzovních trhů: zobrazují se v dolní části
televizní obrazovky;
• loga a zobrazení cen u nákupních kanálů: jasná
a neustále či opakovaně zobrazovaná na stejném
místě televizní obrazovky.
Mezi statické obrazy patří také loga, obraz
z počítače , zobrazení času, teletext a obraz ve
formátu 4:3, statické obraz či postavy apod.
Tip: Při sledování televizoru snižte kontrast a jas.
Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole (“EMF”)
1. Společnost Philips Royal Electronics vyrábí a
prodává celou řadu produktů spotřební
elektroniky, které, jako každé elektronické
zařízení, dokáží ve své podstatě vysílat a
přijímat elektromagnetické signály.
2. Jedním z hlavních obchodních principů
společnosti Philips je dodržovat veškerá
nezbytná zdravotní a bezpečnostní opatření tak,
aby naše produkty splňovaly veškeré platné
legislativní požadavky a zůstávaly zcela v rámci
norem EMF platných v době výroby.
3. Cílem společnosti Philips je vyvíjet, vyrábět a
prodávat produkty, které nemají žádné negativní
dopady na lidské zdraví.
4. Společnost Philips zaručuje, že pokud jsou její
produkty používány správně k určenému účelu,
je jejich používání podle současných vědeckých
poznatků bezpečné.
5. Vzhledem k tomu, že se společnost Philips
aktivně podílí na rozvoji mezinárodních norem
EMF a bezpečnostních norem, dokáže předvídat
další vývoj norem a rychle integrovat nové
normy do svých produktů.
Začínáme
CS
Dříve než začnete
Upozornění: Nezapojujte síťový kabel do hlavního přívodu v dolní části televizoru a do síťové
zásuvky ve zdi, ani nezavěšujte televizor na zeď, dokud neprovedete veškerá potřebná zapojení.
Před zapnutím televizoru připojte veškerá externí zařízení. Viz část Připojení externích zařízení, Přehled
bočního panelu, na str 44.
Přehled zadního panelu s konektory
K televizoru lze připojit nejrůznější externí zařízení. Viz část Připojení externích zařízení na str. 44.
AUDIO OUT
AUDIO OUT
AUDIO OUT
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
R
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO
IN
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
EXT3
COMMON INTERFACE
EXT3
AUDIO in L/R
HDMI
COMMON INTERFACE
Pb
DISPLAY SYNCHRONIZED
R
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO
IN
L
DIGITAL
AUDIO
IN
DIGITAL
AUDIO
OUT
Pr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
VGA
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN L/R
PC-VGA
ANTENNA
EXT2
EXT1
o
ANTENNA
EXT2
75
EXT1
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
COMMON INTERFACE
EXT3
EXT3
Pb
DIGITAL
AUDIO
IN
Pr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
COMMON INTERFACE
AUDIO in L/R
HDMI
VGA
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN L/R
PC-VGA
ANTENNA
EXT2
EXT1
o
ANTENNA
75
EXT2
EXT1
Konektor EXT1 je schopen zpracovat signály CVBS, RGB a Audio L/R.
Konektor EXT2 je schopen zpracovat signály CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R.
Konektor EXT3 je schopen zpracovat signály YPbPr, Audio L/R.
HDMI 1 a 2;
Konektor VGA je schopen zpracovat signály VGA, SVGA, 480p, 576p, 1080i, Audio L/R.
Podporované formáty videa: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.
Varování: Dříve, než začnete připojovat zařízení, odpojte veškeré zdroje napájení.
Tipy: Externí zařízení s výstupem RGB je vhodné připojit ke konektoru EXT1 nebo EXT2, protože
systém RGB poskytuje lepší kvalitu obrazu.
3
Začínáme (pokračování)
CS
Přehled postranního panelu s konektory
- Informace o připojení fotoaparátu, videokamery nebo herní
konzoly naleznete v kapitole Připojení externích zařízení na
str. 45.
- Informace o připojení sluchátek naleznete v kapitole Připojení
externích zařízení na str. 45.
- Informace o připojení zařízení USB naleznete v kapitole
Prohlížeč multimédií na str. 38.
Připojení antény
<
Zasuňte zástrčku antény do anténní zásuvky x v dolní části
televizoru.
Tip: Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality obrazu, použijte
dodaný kabel s omezeným šumem.
Připojení k elektrické síti
<
Zapojte dodaný síťový kabel do hlavního přívodu v dolní
části televizoru a druhý konec kabelu do síťové zásuvky
ve zdi.
Upozornění: Ověřte, že napětí v elektrické síti odpovídá
napětí uvedenému na štítku, který je umístěn v zadní části
televizoru.
Velká Británie Irsko UK - EIRE
Dálkové ovládání
<
Vložte 2 dodané baterie (typ R6-1,5 V).
Zkontrolujte, zda jsou póly (+) a (-) baterií správně
orientovány (uvnitř přihrádky na baterie naleznete značky.)
U většiny tlačítek platí, že prvním stisknutím tlačítka zapnete
příslušnou funkci.
Dalším stisknutím pak danou funkci vypnete.
4
Použití dálkového ovládání RC4401/01
CS
B Pohotovostní režim
Po stisknutí tohoto tlačítka přejde televizor do
pohotovostního režimu. Po přepnutí do pohotovostního
režimu se na televizoru rozsvítí červená kontrolka.
Pozor: Pokud není televizor fyzicky odpojen od elektrické
sítě, není nikdy zcela vypnut.
TV Slouží pro výběr režimu televizoru.
DVD STB VCR AUX
Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte jeden ze systémových
režimů, ve kterém lze dálkový ovladač používat.
Viz kapitola Tlačítka pro ovládání externích zařízení na str. 55.
DEMO Stisknutím tohoto tlačítka zapnete či vypnete
a
menu Demo.
Barevná tlačítka
- Pokud jsou barevným tlačítkům přiřazeny nějaké funkce,
zobrazí se barevná tlačítka na obrazovce.
- Slouží k výběru stránky v režimu Teletext.
OPTION
- Slouží ke spuštění a ukončení menu Rychlý přístup, které
obsahuje často používané volby, například Formát obrazu.
- Pokud máte otevřenou stránku teletextu, opakovaným
stisknutím tohoto tlačítka můžete zvětšit zobrazení stránky
teletextu.Viz část Teletext na str. 42.
a Slouží ke spuštění a ukončení funkce EPG (Electronic
Programme Guide – Elektronický průvodce programem).Viz
část Funkce EPG (Electronic Programme Guide) na str. 36.
Kurzorová tlačítka
Pro procházení menu použijte levé a pravé kurzorové tlačítko
nebo kurzorové tlačítko nahoru a dolů.
OK - Aktivace nastavení
- Spouští přehrávání obsahu v aplikaci Prohlížeč multimédií.
v
BROWSE/MENU
Slouží ke spuštění a ukončení hlavního menu.Viz část Navigace
v jednotliých menu na str. 11.
b Zapnutí a vypnutí teletextu
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete teletext. Viz část Teletext
na str. 41.
Pouze pro Velkou Británii: Interaktivní televize/Digital text.
Pozor:Všechny kanály nemusejí vždy přenášet vysílání
interaktivní televize.
V Hlasitost
Stisknutím tlačítka + nebo - nastavíte hlasitost.
¬ Tlačítko pro vypnutí zvuku: Přeruší zvuk anebo jej obnoví.
5
Použití dálkového ovládání RC4401/01 (pokračování)
CS
+P- Výběr kanálů
- Slouží k procházení televizních kanálů a zdrojů signálu
uložených a označených v seznamech oblíbených kanálů.
- Slouží k výběru stránky v režimu Teletext.
- Umožňuje rychle procházet seznamy nabídek.
- Slouží k zapnutí televizoru z pohotovostního režimu.
Číselná tlačítka 0 – 9
Slouží k výběru televizního kanálu v rozsahu od 0 do 999.
AV Výběr externích zařízení
Viz menu Instalace, kapitola Výběr zapojení na str. 33.
a
0 Předchozí kanál
Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat mezi právě
sledovaným a předchozím televizním kanálem.
Ambilight - MODE
Ambilight: stisknutím tlačítka zapnete a vypnete funkci
Ambilight. Informace o nastavení funkce Ambilight naleznete
v částech TV menu, Nastavení TV,Využití funkce Ambilight na
str. 20.
MODE (REŽIM): opakovaným stisknutím tohoto tlačítka
můžete přepínat mezi jednotlivými režimy Ambilight.
Poznámka: Pokud je televizor v pohotovostním režimu
a zapnete funkci Ambilight, tato funkce se aktivuje. Bude
k dispozici méně režimů.
Ò ‡ π † Tlačítka pro ovládání externích zařízení
Viz Tlačítka pro ovládání externích zařízení na str. 55
Viz Tlačítka pro ovládání prohlížeče multimédií na str. 40.
v
‡ CANCEL (Storno)
Pouze pro Velkou Británii: Interaktivní televize/Digital text.
Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte uvedené zvláštní služby
(a panel funkcí zobrazený v dolní části obrazovky).
® bez funkce
i Informace na obrazovce
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte informace o vybraném
televizním kanálu (pokud jsou dostupné) a vysílaném
programu.
b Dual screen
Po stisknutí tlačítka b se v pravé části obrazovky zobrazí
teletext.
FAV Slouží k zobrazení seznamu kanálů.
Můžete vytvořit a čtyři seznamy svých oblíbených kanálů.
Poznámka: Informace o nastavení dálkového ovládání na
obsluhu externích zařízení naleznete na str. 57.
6
Použití tlačítka OPTION (Volba)
CS
Tlačítko OPTION umožňuje zobrazit menu Rychlý přístup,
které nabízí přímý přístup k některým funkcím a volbám menu.
1. Stiskněte tlačítko OPTION.
> Zobrazí se menu Rychlý přístup.
2. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů vyberte položku menu.
3. Stisknutím tlačítka OK přejdete na zvolenou položku v TV
menu. (Výjimkou je volba Hodiny).
4. Proveďte výběr pomocí kurzorových tlačítek.
5. Stisknutím tlačítka OPTION menu ukončíte.
Poznámka: Položky menu vztahující se k digitálnímu vysílání
budou přístupné jen při vysílání digitální TV.
a
Jazyk digitálního zvuku:
Viz Úprava nastavení v menu Zvuk na str. 18.
Jazyk digitálních titulků:
Viz Úprava nastavení v menu Funkce na str. 23.
Titulky:
Viz Úprava nastavení v menu Funkce na str. 23.
Rychlý přístup
Formát obrazu:
Jazyk digitálního zvuku
Viz Použití nastavení TV menu, Úprava nastavení v menu
Obraz na str. 17.
Jazyk digitálních titulků
Titulky
Ekvalizér:
Formát obrazu
Viz Použití nastavení TV menu, Úprava nastavení v menu
Zvuk na str. 18.
Ekvalizér
Hodiny
Hodiny:
<
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazení hodin na obrazovce.
Tlačítka na straně televizoru
Pokud ztratíte nebo poškodíte dálkové ovládání, můžete
přesto kromě nastavení hlasitosti a volby kanálu provádět
některé základní operace pomocí tlačítek na boční straně
televizoru.
< Stiskněte hlavní vypínač B a zapněte nebo vypněte
televizor.
B POWER
VOLUME
MENU
PROGRAM
Pomocí tlačítka MENU zobrazíte TV menu i bez použití
dálkového ovládání.
< Pomocí:
- tlačítka VOLUME - a + a tlačítka
PROGRAM/CHANNEL - a + (vyberte položky
nabídky;
- tlačítkem MENU výběr potvrďte.
7
Úvod: Digitální televizor
CS
Kromě příjmu analogového vysílání je televizor vybaven také
vestavěným televizním tunerem pro příjem, dekódování
a zobrazení pozemního digitálního televizního vysílání.
Digitální televizní kanály a rozhlasové stanice jsou k dispozici
a jsou reprodukovány pouze v následujících případech:
- ve vaší oblasti je dostupné vysílání DVB-T (Digital Video
Broadcasting Terrestrial);
- váš televizor podporuje signál DVB-T v zemi, kde se
nacházíte. Seznam podporovaných zemí naleznete na
stránkách www.philips.com/support.
Zapnutí televizoru
<
<
Stiskněte hlavní vypínač B na boční straně televizoru.
> Kontrolka na čelním panelu televizoru se rozsvítí
a obrazovka se zapne.
Pokud je televizor v pohotovostním režimu, stiskněte
tlačítka -P+ nebo tlačítko B na dálkovém ovládání.
Poznámka: Při prvním zapnutí televizoru (pouze při
prvním zapnutí) se na obrazovce automaticky objeví uvítací
obrazovka a po ní instalační postup. Viz část Při prvním
zapnutí na str. 8.
Při prvním zapnutí
Při prvním zapnutí televizoru (pouze při prvním zapnutí) se na
obrazovce automaticky objeví uvítací obrazovka a po ní
instalační postup.
Instalační postup se skládá z řady obrazovek, které vás provedou
celou instalací televizoru.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Poznámka: Pokud již byl televizor dříve nainstalována
a chcete změnit nastavení Při prvním zapnutí, pokračujte částí
Použití nastavení TV menu na str. 13.
8
Při prvním zapnutí (pokračování)
CS
Krok 1:Volba jazyka na obrazovce
Po uvítací obrazovce budete vyzváni, abyste zvolili jazyk menu na
obrazovce televizoru. Jazyk textu hlavičky a informací na
obrazovce se postupně mění. Zvolené nastavení jazyka bude
použito také pro digitální zvuk a jazyk titulků.
1. Stisknutím kurzorového tlačítka nahoru a dolů zvýrazněte
požadovaný jazyk.
2. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko OK.
3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce a pokračujte
v instalaci.
a
Krok 2: Dokončení počáteční instalace televizoru
1. Stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači, když je
zvýrazněna položka Televizor.
2. Zvolte zemi, ve které se nyní nacházíte.
Menu jazyk
Prosím, vyberte váš
jazyk .....
PHILIPS
pomocí kurzora nahoru
a dolů.
English
Español
Franćais
Hrvatski
Italiano
Magyar
.............
Poznámky:
- Jestliže zvolíte nesprávnou zemi, nebude číslování kanálů
odpovídat standardu používanému ve vaší zemi.
- Pokud televizor pro zvolenou zemi nepodporuje signál
DVB-T, nebudou přístupné položky menu související
s digitálním vysíláním.
3. Stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači a spusťte
Automatické nastavení kanálů.
> Automaticky se vyhledají a uloží všechny dostupné
digitální a analogové televizní kanály a digitální
rozhlasové stanice.Tento proces trvá několik minut.
Po dokončení vyhledávání bude v menu uveden počet
nalezených digitálních a analogových televizních kanálů.
Další
Poznámky:
- Příjem pozemního vysílání digitálních televizních kanálů
závisí na zvolené zemi.
- Jestliže chcete nastavit kanály později, zvolte pro
vyhledání dostupných kanálů položky Automatické
nastavení, Instalace, Kanály v TV menu.
PHILIPS Instalace
Průvodce vám pomôže s instalací
v nasledujúcich sekcich:
Televízor
Asistent nastavení
4. Po dokončení vyhledávání znovu stiskněte červené tlačítko.
Předchozí
Další
Přeskočit
Zastavit.
PHILIPS Televízor
Systém vyhľadáva.Čekejte prosím....
Nalezeny digitální kanály:
16
Analog.kanál nalezen:
22
Zastavit.
9
Při prvním zapnutí (pokračování)
CS
Krok 3: Asistent nastavení – volba nastavení
televizoru
PHILIPS Instalace
Tímto dokončíte postup Asistenta
nastavení.
Televízor
Asistent nastavenie
Předchozí
Další
Přeskočit
Zastavit.
PHILIPS Asistent nastavenie
Než budete pokračovať, zadejte vaši
lokalitu, prosím:
Doma
Obchod
Pomocí několika rozdělených nebo celých obrazovek budete
vyzváni k volbě požadovaných nastavení obrazu, zvuku
a funkce Ambilight. Tak můžete dosáhnout nastavení, které
vám vyhovuje.
1. Stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovládání a spusťte
menu Asistent nastavení.
2. Stisknutím kurzorového tlačítka nahoru a dolů zvolte své
Umístění.
> Jestliže zvolíte možnost Obchod, menu Asistent
nastavení se přeskočí. Parametry obrazu, zvuku a funkce
Ambilight se pak nastaví na předem definovaná, pevná
nastavení.
Pokračujte opětovným stisknutím zeleného tlačítka.
> Jestliže zvolíte menu Doma, zobrazí se Asistent
nastavení.
3. Pomocí levého nebo pravého kurzorového tlačítka zvolte
preferovanou obrazovku.
4. Každou volbu potvrďte stisknutím zeleného tlačítka.
Současně přejdete na další obrazovku.
> Následující poloÏky se zobrazí postupnû.V záhlaví je
uvedeno, kolik obrazovek bylo dokonãeno a kolik je
obrazovek celkem.
Asistent nastavení bude postupovat tûmito nastaveními:
Obraz, Zvuk a Ambilight.
5. Opětovným stisknutím zeleného tlačítka všechna nastavení
uložíte a vrátíte se do instalačního menu televizoru.
Poznámka: Pokud přeskočíte postup Asistenta nastavení,
budou zvolena rychlá nastavení Philips.
6. Znovu stiskněte červené tlačítko a dokončete postup Při
prvním zapnutí. Zobrazí se první televizní kanál.
Poznámka: Nastavení položek Obraz, Zvuk a Ambilight
můžete kdykoli změnit nebo resetovat v menu TV
nastavení. viz str. 14, Použití nastavení TV menu Chcete-li
nastavovat speciální funkce televizoru, vlastnosti
a příslušenství, naleznete informace na str. 23, Úprava
nastavení v menu Funkce.
10
Navigace v jednotlivých menu
CS
Úvod
Během používání menu nebo při provádění různých akcí bude na
obrazovce televizoru zobrazováno mnoho pokynů, nápověd
a hlášení.
Čtěte nápovědu zobrazovanou ke konkrétním zvýrazněným
položkám.
Barevná tlačítka v dolní části obrazovky odkazují na různé akce,
které je možné provést.
Stisknutím odpovídajícího barevného tlačítka na dálkovém
ovládání provedete požadovanou akci.
Poznámka: Položky menu vztahující se k digitálnímu vysílání
budou přístupné jen při vysílání digitální TV.
a
Televízor
TV menu
TV kanály
Průvodce programem
Multimédia
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
> Na obrazovce se objeví hlavní menu.
- TV menu nabízí přístup do TV menu. Viz níže.
- TV kanály umožňují přístup do seznamu televizních
kanálů a vytvoření až čtyř seznamů oblíbených
televizních kanálů a digitálních rozhlasových stanic.
Viz Vytvoření seznamu oblíbených položek na str. 35.
- Průvodce programem umožňuje přístup
k podrobným informacím o jednotlivých digitálních
televizních programech. Podle typu elektronického
průvodce programem umožňuje i přístup k tabulce
plánovaných programů digitálního televizoru a snadnou
volbu a naladění požadovaného programu. Viz část
Funkce EPG (Electronic Programme Guide) na str. 36.
- Multimédia umožňují přístup do aplikace Prohlížeč
multimédií. Umožňuje zobrazit osobní multimediální
soubory. Možnost Multimédia je k dispozici jen
v případě, že je připojeno zařízení USB. Viz část
Prohlížeč multimédií na str. 38.
2. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvýrazněte položku
v menu.
3. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete označenou
položku menu.
> Obsah zvýrazněné položky menu se zobrazuje v pravém
panelu.
TV nastavení
Asistenta nastavení
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Info
11
Navigace v jednotlivých menu (pokračování)
CS
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
Info
TV nastavení
Asistenta nastavení
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
4. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů vyberte položku
v menu.
- TV nastavení umožňuje upravit nastavení obrazu, zvuku
a funkce Ambilight.
- Funkce slouží k ovládání nastavení zvláštních funkcí
televizoru.
- Instalace umožňuje:
- zvolit předvolby jazyka;
- vyhledat a uložit televizní kanály;
- nastavit nebo upravit různé zvláštní funkce;
- zvolit připojené externí zařízení;
- definovat jedno nebo více čísel kanálu jako čísla kanálu
dekodéru;
- resetovat nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight na
standardní výchozí nastavení výrobce;
- aktualizovat software televizoru.
5. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete označenou
položku menu.
> Obsah pravého panelu se přesune do levého panelu
a pravý panel zobrazí obsah nově zvýrazněné položky
v levém panelu.
Poznámka:V některých případech je důležité sledovat
obraz během jeho nastavování.To znamená, že je-li
zvýrazněna položka na pravém panelu, jsou ostatní položky
menu skryty. Stisknete-li znovu levé kurzorové tlačítko,
skryté položky menu se znovu zobrazí a zvýraznění se
přesune do levého panelu.
6. Stisknutím tlačítka MENU/BROWSE ukončete hlavní menu.
12
Použití nastavení TV menu
Televízor
TV menu
TV kanály
Průvodce programem
CS
TV menu umožňuje přístup k nastavením a předvolbám a jejich
změnu, pokud chcete změnit nastavení při prvním zapnutí, nebo
chcete-li ovládat nastavení zvláštních funkcí televizoru, vlastností
a externích zařízení.
Multimédia
Nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
Info
TV nastavení
Asistenta nastavení
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
> Na obrazovce se objeví hlavní menu.
2. Zvolte položku TV menu a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Zobrazí se TV menu.
3. Zvolte položku TV nastavení a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Menu TV nastavení se přesune doleva.
4. Stisknutím tlačítka MENU/BROWSE ukončete hlavní menu.
Chcete-li si usnadnit změnu nastavení televizoru, máte
k dispozici 3 způsoby. Viz další stránky.
A. Snadná změna nastavení pomocí Asistenta
nastavení.
Každou volbu potvrďte stisknutím zeleného tlačítka.
1. Zvolte položku Asistent nastavení a stiskněte pravé
kurzorové tlačítko.
> Pomocí několika rozdělených nebo celých obrazovek
budete vyzváni k volbě požadovaných nastavení obrazu,
zvuku a funkce Ambilight. Tak můžete dosáhnout
nastavení, které vám vyhovuje.
Viz část Při prvním zapnutí, Krok 3: Asistent nastavení –
volba nastavení televizoru na str. 10.
2. Stisknutím zeleného tlačítka se opět vrátíte do TV menu.
13
Použití nastavení TV menu (pokračování)
CS
B. Použití menu Rychlé nastavení (pokud je dostupné)
Zde můžete vybrat jedno ze standardních nastavení obrazu a
zvuku.
TV menu
TV nastavení
Asistenta nastavení
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Info
Obnovení standard...
Aktuální
Přirozený
Jasné
Jemný
1. Zvolte Obnovení standardního nastavení a stiskněte
pravé kurzorové tlačítko.
> Zobrazí se menu, ze kterého můžete vybrat jedno z
výroby předvolených nastavení.
> Pod Aktuální je uvedeno stávající nastavení obrazu a
zvuku.
> Jestliže zvolíte možnost Přirozené, můžete nastavit
obraz, zvuk a funkci Ambilight na doporučené standardní
hodnoty.Ve většině případů tak získáte nejlépe vyvážené
zobrazení.
> Jestliže zvolíte možnost Jasné, můžete nastavit obraz,
zvuk a funkci Ambilight na plné hodnoty, takže dokonale
využijete nabízených možností televizoru.
> Jestliže zvolíte možnost Jemné, můžete nastavit obraz,
zvuk a funkci Ambilight na nejlepší zprostředkování
původního zdrojového obsahu.
2. Stiskem zeleného tlačítka uložíte zvolené nastavení.
Poznámka: Použitím standardního nastavení zrušíte aktuální
nastavení obrazu a zvuku.
C. Jednotlivá nastavení obrazu, zvuku a funkce
Ambilight
<
14
Zvolte možnost Obraz, Zvuk nebo Ambilight a stiskněte
pravé kurzorové tlačítko.
> Zobrazí se menu, v němž je možné jemně ladit nastavení
obrazu, zvuku a funkce Ambilight.
> Chcete-li upravit nastavení zvuku, naleznete informace
v kapitole Úprava nastavení v menu Zvuk na str. 15.
> Chcete-li upravit nastavení obrazu, naleznete informace
v kapitole Úprava nastavení v menu Zvuk na str. 18.
> Chcete-li upravit nastavení funkce Ambilight, naleznete
informace v kapitole Využití funkce Ambilight na str. 20.
Úprava nastavení v menu Nastavení obrazu
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
TV nastavení
Asistenta nastavení
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Info
TV menu
TV nastavenie
Obraz
Kontrast
Asistent nastavenie
Obnovení standard... Jas
Barva
Obraz
Barevný ton
Zvuk
Ostrost
Ambilight
Odstín
..............
CS
Menu Obraz obsahuje nastavení, které ovlivňuje kvalitu obrazu.
1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
> Objeví se hlavní menu.
2. Zvolte položku TV menu a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> TV menu se přesune doleva.
3. Zvolte položku TV nastavení a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Menu TV nastavení se přesune do levého panelu.
4. Zvolte položku Obraz a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
> Menu Obraz se přesune do levého panelu.
5. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte položky menu
Obraz.
6. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete vybranou
položku menu Obraz.
Poznámka:Všechny položky menu vztahující se
k digitálnímu vysílání budou přístupné jen při vysílání
digitální televize.
7. Upravte nastavení pomocí kurzorových tlačítek.
8. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vrátíte do menu
Obraz.
Kontrast
Nastavuje intenzitu jasných oblastí obrazu, tmavé zůstanou
nezměněny.
Info
Jas
Nastavuje jas celého obrazu, který ovlivňuje zejména tmavé
oblasti obrazu.
Barva
Přizpůsobuje stupeň nasycení barev podle požadavků
uživatele.
Barevný tón
Vyrovnává rozdíly barev v NTSC obrazu.
Ostrost
Nastavuje ostrost jemných detailů v obraze.
Odstín
Posiluje nebo potlačuje Teplý (červená) a Studený (modrá)
barevný tón podle vašich osobních preferencí.
< Vyberte možnost Studený pro modrý nádech bílé barvy,
Normální pro neutrální podání bílé a Teplý pro červený
nádech bílé barvy.
< Vyberte možnost Osobní pro vlastní nastavení v menu
Osobní zabarvení.
15
Úprava nastavení v menu Obraz (pokračování)
CS
TV menu
TV nastavenie
Obraz
Asistent nastavenie .............
Obnovení standard... Osobní zabarvení
Pixel Plus
Obraz
Digital Natural Mo..
Zvuk
Clear LCD
Ambilight
Dynamický kontr.
.............
Info
Osobní zabarvení (pouze pokud je položka Zabarvení nastavena
na možnost Osobní)
Slouží k jemnému ladění bílého bodu (WP) a úrovně černé
(BL) v obrazu.
1. Vyberte možnost Osobní zabarvení a stiskněte pravé
kurzorové tlačítko.
2. Pomocí kurzorových tlačítek upravte nastavení:
R-WP: Slouží k nastavení osobního zabarvení nastavením
úrovně červené při zobrazení bílého pozadí.
G-WP: Slouží k nastavení osobního zabarvení nastavením
úrovně zelené při zobrazení bílého pozadí.
B-WP: Slouží k nastavení osobního zabarvení nastavením
úrovně modré při zobrazení bílého pozadí.
R-BL: Slouží k nastavení osobního zabarvení nastavením
úrovně červené při zobrazení tmavého pozadí.
G-BL: Slouží k nastavení osobního zabarvení nastavením
úrovně zelené při zobrazení tmavého pozadí.
3. Pomocí barevných tlačítek vynulujte předdefinovaná
nastavení.
4. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vrátíte do menu
Obraz.
Pixel Plus
<
Pixel Plus je nejideálnější nastavení, protože kompletně
zpracovává obraz tak, aby každý jednotlivý pixel dosahoval
maximální kvality. Zlepšuje se tak kontrast, ostrost, hloubka
obrazu a reprodukce barev a jas z každého zdroje, včetně
zdrojů s vysokým rozlišením (HD).
Volbou Zapnuto nebo Vypnuto se aktivuje nebo
deaktivuje režim Pixel plus.
Digital Natural Motion
<
Redukuje blikání barevných ploch i chvění na hranách
a rovnoměrně reprodukuje pohyb zejména ve filmech.
Volbou Vypnuto, Minimum nebo Maximum lze skutečně
zviditelnit rozdíl v kvalitě obrazu.
Clear LCD
ClearLCD se projevuje vysokou ostrostí pohyblivého
obrazu, lepší černou barvou, vyšším kontrastem a klidným
obrazem bez blikání s vysokým úhlem sledování.
Dynamický kontr.
<
16
Automaticky zdůrazňuje kontrast mezi tmavšími
a světlejšími částmi při změně obrazu.
Za normálních okolností zvolte možnost Střední. Nastavení
Minimum, Maximum nebo Vypnuto může poskytnout
lepší výsledky.
Úprava nastavení v menu Obraz (pokračování)
CS
DNR
DNR automatické odfiltrování a omezení obrazového šumu.
TV menu
TV nastavení
Obraz
Asistent nastavenie .............
Obnovení standard... DNR
Redukce MPEG artef..
Obraz
Zvýšení sytosti barev
Zvuk
Active control
Ambilight
Senzor osvětlení
Formát obrazu
<
Vylepšuje kvalitu obrazu při příjmu slabého signálu.
Vyberte možnost Vypnuto, Minimum, Střední nebo
Maximum podle šumu obrazu.
Redukce MPEG artefaktů
<
MPEG redukce - Zapnuto vyhlazuje přechody na
digitálním obsahu.
Volbou možnosti Zapnuto nebo Vypnuto.
Zvýšení sytosti barev
Info
<
Automaticky řídí úrovně zelené a modré barvy.Výsledkem
jsou živější barvy.
Vyberte možnost Vypnuto, Minimum, Střední nebo
Maximum.
Active control
<
Televizor neustále měří a koriguje veškeré vstupující signály,
aby byl zajištěn nejlepší možný obraz.
Volbou možnosti Zapnuto nebo Vypnuto se aktivuje nebo
deaktivuje funkce Active control.
Senzor osvětlení
<
Zapnuto automaticky nastavuje parametry obrazu
a funkce Ambilight pro nejlepší sledování za daných
světelných podmínek v místnosti.
Volbou možnosti Zapnuto nebo Vypnuto.
Formát obrazu
Tato volba umožňuje upravit velikost obrazu podle
vysílaného formátu a podle preferovaného nastavení.
Navigace v jednotlivých menu TV nastavení, viz str. 13:
Použití nastavení TV menu.
Automatický formát
4:3
Superzoom
Rozšířený obraz 14:9
Rozšířený obraz 16:9 Širokoúhlý obraz
Tip:Tato funkce je rovněž přístupná pomocí tlačítka
OPTION na dálkovém ovládání.
Vybrat si můžete z následujících formátů obrazu:
Automatický formát, Super zoom, 4;3, Rozšířený obraz 14:9,
Rozšířený obraz 16:9 nebo Širokoúhlý obraz.
Volba Automatický formát optimálně přizpůsobí obraz celé
ploše obrazovky.
Jestliže se v černém pruhu v dolní části obrazovky nacházejí
titulky, budou při použití volby Automatický formát vidět.
Jestliže je v rohu horního černého pruhu zobrazeno logo
vysílací společnosti, nebude logo zobrazeno.
Volba Super zoom odstraňuje černé pruhy po stranách
programu vysílaného ve formátu 4:3 a současně minimalizuje
vznikající zkreslení.
Při použití voleb formátu obrazu Rozšířený obraz 14:9,
Rozšířený obraz 16:9 a Super zoom můžete pomocí
kurzorového tlačítka nahoru a dolů zobrazovat nebo
potlačovat titulky.
Poznámka: U zdrojů HD nejsou k dispozici všechny
formáty obrazu.
17
Úprava nastavení v menu Zvuk
CS
Menu Zvuk obsahuje nastavení, které ovlivňuje kvalitu zvuku.
TV menu
TV nastavenie
Asistent nastavenie
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Info
Zvuk
Ekvalizér
Hlasitost
Stereo vyvážení
Jazyk digitálního zv..
Zvuk I/II
Mono/Stereo
.............
1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
> Objeví se hlavní menu.
2. Zvolte položku TV menu a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> TV menu se přesune doleva.
3. Zvolte položku TV nastavení a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Menu TV nastavení se přesune do levého panelu.
4. Zvolte položku Zvuk a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
> Menu Zvuk se přesune do levého panelu.
5. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte položky menu
Zvuk.
6. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete vybranou
položku menu Zvuk.
Poznámka:V závislosti na vstupním signálu nemusí být
jedna nebo více položek menu přístupných.
7. Upravte nastavení pomocí kurzorových tlačítek.
8. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vrátíte do menu
Zvuk.
Ekvalizér
Umožňuje změnit frekvenční průběh zvuku tak, aby
odpovídal požadavkům uživatele.
Tip:Tato funkce je rovněž přístupná pomocí tlačítka
OPTION na dálkovém ovládání.
Hlasitost
Umožňuje nastavit výstupní úroveň zvuku.
Stereo vyvážení
Přizpůsobí výkon pravého a levého reproduktoru pro
dosažení nejlepší stereo reprodukce pro posluchače.
Jazyk digitálního zvuku (pouze u digitálních TV kanálů)
Umožňuje zvolit jazyk zvuku ze seznamu vysílaných jazyků
dostupných pro aktuální digitální program.
Poznámka: Pokud je k dispozici více variant pro volbu
jazyka zvuku, vyberte některou z nich.
Pro trvalou změnu jazyka zvuku použijte menu Jazyk
v menu Instalace.
Tip:Tato funkce je rovněž přístupná pomocí tlačítka
OPTION na dálkovém ovládání.
18
Úprava nastavení v menu Zvuk (pokračování)
TV menu
TV nastavenie
Zvuk
.............
Asistent nastavenie
Obnovení standard... Mono/Stereo
Surround režim
Obraz
Hlasitost sluchátek
Zvuk
AVL
Ambilight
Delta hlasitost
Automat. prostor....
Info
CS
Zvuk I/II
Umožňuje výběr Zvuk I nebo Zvuk II, a to pro každý
kanál, pokud je vysílán duální zvuk.
Mono/Stereo
Umožňuje výběr zvuku Mono nebo Stereo, a to pro každý
kanál, pokud je k dispozici stereofonní vysílání.
Surround režim
Tato položka slouží k volbě režimů pro prostorovější
reprodukci zvuku v závislosti na signálu vysílání nebo signálu
z externího zařízení.
Hlasitost do sluchátek
Slouží k nastavení hlasitosti zvuku ve sluchátkách.
AVL (Automatické nastavení hlasitosti)
Automaticky reguluje zvukové rozdíly mezi kanály
a programy a zajišťuje tak vyrovnanou hlasitost.Také
omezuje dynamiku zvuku.
Delta hlasitost
Umožňuje upravit veškeré rozdíly zvuku mezi televizními
kanály a externími zdroji.
Automat. prostorový zvuk
Je-li tato funkce Zapnuta, umožňuje automatické přepnutí
televizoru do nejlepšího režimu surround vysílaného
vysílačem.
19
Využití funkce Ambilight
CS
TV menu
TV nastavení
Asistenta nastavení
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Info
Ambilight
Ambilight
Jas
Režim
Barva
Osobní barvy
Rozdělení
.............
Menu Ambilight obsahuje nastavení ovládání okolního světla.
Použití okolního světla zajišťuje příjemnější zážitek ze sledování
a zlepšuje kvalitu vnímaného obrazu.
Díky analýze obsahu obrazu se neustále mění barvy. Kromě
toho lze nastavit libovolnou stálou barvu či různé odstíny bílé.
Tip: V pohotovostním režimu mohou být světla nastavena na
jakoukoliv barvu, aby v místnosti vytvořila jedinečnou
atmosféru.
1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
> Objeví se hlavní menu.
2. Zvolte položku TV menu a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> TV menu se přesune doleva.
3. Zvolte položku TV nastavení a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Menu TV nastavení se přesune do levého panelu.
4. Zvolte položku Ambilight a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Menu Ambilight se přesune do levého panelu.
5. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte položky menu
Ambilight.
6. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete položku
menu Ambilight.
7. Upravte nastavení pomocí kurzorových tlačítek.
8. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vrátíte do menu
Ambilight.
Ambilight
<
<
Umožňuje zapnout nebo vypnout světla na zadní straně TV.
Volbou položky Vypnuto se okolní světla vypnou
a deaktivují se všechny další položky v menu Ambilight.
Volbou položky Zapnuto se okolní světla zapnou.
Zpřístupní se položky menu pro nastavení světel.
Jas
Umožňuje nastavit intenzitu světel Ambilight.
20
Využití funkce Ambilight (pokračování)
CS
Režim
Umožňuje vybrat stálé osvětlení na pozadí anebo osvětlení
na pozadí, které ladí s aktuálně promítaným obrazem.
TV menu
TV nastavení
Asistenta nastavení
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Info
Ambilight
.............
Režim
Barva
Osobní barvy
Rozdělení
Stereo vyvážení
<
Pomocí kurzorových tlačítek zvolte možnosti Barevný,
Odpočinkový, Střední nebo Dynamický.
- Barva:V tomto režimu intenzita světla konstantní podle
nastavení v menu Barevný (viz níže). Umožňuje přesně
ručně nastavit další položky menu Ambilight.
- Možnosti Odpočinkový, Střední nebo Dynamický
budou dynamicky upravovat jas a barvu světla v závislosti
na obsahu obrazu. Provedená volba bude mít vliv na
rychlost, která určuje dojem ze sledování.
Příklad:
- V režimu Odpočinkový budou změny jasu a barev
nastavené výrobce pozvolné a mírné, aby byl váš zážitek
ze sledování ještě hlubší a uvolňující.
- V režimu Střední se rychlost změn jasu a barev nachází
uprostřed mezi hodnotami režimů Odpočinkový
a Dynamický.
- V režimu Dynamický jsou změny jasu a barev rychlejší
a dynamičtější.Tak se můžete plně ponořit do sledování
pořadu a vychutnat obsah obrazu.
Poznámky:
- Rychlost změn je omezena, aby při sledování nedocházelo
k nepříjemným pocitům.
- V závislosti na provedené volbě nebudou některé položky
menu Ambilight k dispozici a nebude možné je zvolit.
Barevná sytost
Poznámka: Je k dispozici jen v případě, že jste dříve v menu
Režim vybrali možnost Barevný.
Umožňuje zvolit nebo upravit barvu světla podle vlastního
vkusu.
- Teplá bílá odpovídá běžnému žárovkovému osvětlení.
Zvolte tuto možnost, pokud chcete, aby osvětlení
Ambilight co nejlépe odpovídalo běžnému pokojovému
osvětlení.
- Studená bílá odpovídá normálnímu dennímu světlu
(6 500 K). Zvolte tuto možnost, pokud preferujete
chladnější osvětlení.
Poznámka: hodnota 6 500 K je doporučena organizací
SMPTE pro okolní osvětlení displejů.
- Modrá:Této barvě dává přednost většina uživatelů, chtějí-li
vytvořit chladnou, moderní nebo mystickou atmosféru.
Tuto volbu můžete použít podle svého vkusu či nálady.
- Červená:Této barvě dává přednost většina uživatelů,
chtějí-li vytvořit útulnou, zvláštní atmosféru.Tuto volbu
můžete použít podle svého vkusu či nálady.
- Osobní: Pomocí této volby můžete přizpůsobit barvu
světel Ambilight.
21
Využití funkce Ambilight (pokračování)
CS
Osobní barvy
Poznámka: Je k dispozici jen v případě, že jste dříve
v menu Barevný vybrali možnost Osobní.
TV menu
TV nastavení
Asistenta nastavení
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Ambilight
.............
Režim
Barva
Osobní barvy
Rozdělení
Stereo vyvážení
<
<
Pomocí této volby můžete přizpůsobit barvu světel
Ambilight.
Při zvolení možnosti Paleta máte možnost vybrat obecnou
barvu světla.
Volbou možnosti Saturace nastavíte barevnou sytost
produkovaného světla.
Rozdělení
<
<
Umožňuje definovat stereo efekt, jestliže byla v menu Režim
zvolena možnost Odpočinkový, Střední nebo Dynamický.
Jestliže zvolíte možnost Vypnuto, budou se všechny lampy
chovat monofonně a stejně.
Jestliže zvolíte možnost Minimum, Střední nebo
Maximum, můžete určit míru stereo efektu najednotlivých
lampách.
Stereo vyvážení
Umožňuje upravit barvu a světelnou intenzitu strany obrazu.
Funkce Ambilight v pohotovostním režimu
<
<
Při vypnutí televizoru se současně vypnou i světla Ambilight.
Pokud je televizor v pohotovostním režimu, je možné funkci
Ambilight využít k vytvoření jedinečné atmosféry
v místnosti.
Stiskněte tlačítko Ambilight na dálkovém ovládání a
zapněte nebo vypněte funkci Ambilight.Viz Použití dálkového
ovládání, str. 6.
Opakovaným stisknutím tlačítka MODE můžete přepínat
mezi režimy Ambilight.
Poznámka: Pokud je TV v pohotovostním režimu a zapnete
funkci Ambilight, pak je k dispozici méně režimů Ambilight.
Upozornění: Rušení infračerveného signálu
Chcete-li zabránit špatnému příjmu infračerveného signálu
z dálkového ovládání, umístěte externí zařízení z dosahu
okolních světel televizoru. Funkce Ambilight nepracuje
správně, pokud je okolní teplota nižší než 15 °C.
22
Úprava nastavení v menu Funkce
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
Info
Funkce
Titulky
Jazyk digitálních t...
Automatické vyp...
Rodičovský zámek
Zadať/Změňte kód
Časový spínač
.............
CS
Menu Funkce umožňuje ovládat nastavení zvláštních TV funkcí,
vlastností a externích zařízení.
1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
> Objeví se hlavní menu.
2. Zvolte položku TV menu a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> TV menu se přesune doleva.
3. Zvolte položku Funkce a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Menu Funkce se přesune do levého panelu.
4. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte položky menu
Funkce.
5. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete položku
menu Funkce.
6. Upravte nastavení pomocí kurzorových tlačítek.
7. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vrátíte do menu
Funkce.
Titulky
Pomocí této volby zobrazíte titulky teletextu a DVB-T ze
zvoleného televizního kanálu. Je možné je zobrazit trvale,
nebo pouze v případě, že je vypnut zvuk. Stránku titulků
teletextu je u analogových kanálů nutné uložit pro každý
televizní kanál.
1. Zapněte teletext a z rejstříku zvolte příslušnou stránku
titulků.
2. Vypněte teletext.
3. Zvolte následující položky:
- Titulky zapnuto – zobrazení titulků ve zvolených
televizních kanálech.
- Zapn. při aktiv. ztišení – pokud chcete, aby se titulky
automaticky zobrazovaly po stisknutím tlačítka ¬ na
dálkovém ovládání.
Tip:Tato funkce je rovněž přístupná pomocí tlačítka
OPTION na dálkovém ovládání.
Jazyk digitálních titulků (pouze u digitálních TV kanálů)
Umožňuje (dočasně) zvolit preferovaný jazyk titulků ze
seznamu vysílaných jazyků dostupných pro aktuální program.
Poznámka: Pro trvalou změnu jazyka titulků použijte
menu Jazyk v menu Instalace.
<
Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů dočasně potlačte
trvalou volbu jazyka a potvrďte akci stisknutím tlačítka OK.
Tip:Tato funkce je rovněž přístupná pomocí tlačítka
OPTION na dálkovém ovládání.
23
Úprava nastavení v menu Funkce (pokračování)
CS
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
Funkce
.............
Automatické vyp...
Rodičovský zámek
Zadať/Změňte kód
Časový spínač
Common interface
Demo
Automatické vypnutí
Tato funkce slouží k nastavení doby, po jejímž uplynutí se
televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.
1. Zvolte položku Automatické vypnutí.
2. Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
3. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru a dolů zvolte hodnotu.
> Seznam obsahuje hodnoty od 0 do 180 minut. Je-li
zvolena možnost 0, automatické vypnutí je deaktivováno.
Poznámka:Vždy je možné vypnout televizor dříve nebo
vybrat jiný čas nastavení.
Info
Rodičovský zámek
Televizní kanály a externí zdroje lze zablokovat pomocí
čtyřmístného číselného kódu a zabránit tak dětem ve
sledování některých programů.
1. Zvolte položku Rodičovský zámek.
2. Stisknutím pravého kurzorového tlačítka otevřete menu
Rodičovský zámek.
3. Zadejte svůj čtyřmístný číselný kód.
Poznámka: Při každém otevření nabídky Rodičovský
zámek musíte kód zadat znovu.
Důležité: Pokud jste zapomněli
svůj kód, postupujte podle
následujících pokynů
1. Zvolte položku Změňte kód a
stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
2. Zadejte hlavní přepisovací kód
8-8-8-8.
3. Zadejte nový osobní čtyřmístný
číselný kód.
4. Potvrďte nově zadaný kód.
> Předchozí kód se vymaže a
uloží se nový kód.
24
4. Zvolte jednu z položek menu Rodičovský zámek a stiskněte
pravé kurzorové tlačítko:
- Zámek – zablokování všech kanálů i externích zdrojů.
- Osobní zámek – zablokování určitého programu, nebo
zablokování všech kanálů od určité doby.
< Zvolte:
- Zamknout po pro zablokování všech programů od
určitého času.
< Stiskněte pravé kurzorové tlačítko (2x).
< Zvolte možnost Zapnuto a nastavte zámek.
< Stiskněte levého kurzorové tlačítko.
< Zvolte Čas a stiskněte pravé kurzorové tlačítko
< Pomocí kurzorového tlačítka nahoru a dolů a pravého
kurzorového tlačítka zadejte požadovaný čas.
- Zámek předvolby pro zablokování určitého TV kanálu
nebo externího zdroje.
Zadání aktivujte/deaktivuje stiskem tlačítka OK.
- Rodičovský zámek umožňuje nastavit věkovou skupinu
pro digitální program, pokud je program vybaven
rodičovským zámkem podle věkové skupiny.Věkové
skupiny se nastavují podle země zvolené během počáteční
instalace.
< Stisknutím pravého kurzorového tlačítka zvolte věkovou
skupinu.
- Zvolte Odemknout a vypněte všechny zámky, které jste
nastavili.
Úprava nastavení v menu Funkce (pokračování)
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
Funkce
.............
Automatické vyp...
Rodičovský zámek
Zadať/Změňte kód
Časový spínač
Common interface
Demo
CS
Zadat kód/Změňte kód
Tato volba umožňuje nastavit či změnit osobní čtyřmístný
číselný přístupový kód, jenž je využíván různými funkcemi
zámku televizoru.
<
Info
<
Zvolte možnost Zadat nebo Změňte kód.
> Pokud ještě neexistuje žádný kód PIN, je položka
nastavena na Zadat kód. Postupujte podle instrukcí na
obrazovce.
> Pokud byl již dříve zadán kód PIN, je položka nastavena
na Změňte kód. Postupujte podle instrukcí na
obrazovce.
Zadejte kód pomocí číselných tlačítek. Platným kódem může
být libovolná číselná kombinace od 0000 do 9999.
> Znovu se zobrazí menu Funkce a hlášení potvrzující
vytvoření či změnu kódu PIN.
Časový spínač
Slouží k automatickému zapnutí zvoleného čísla kanálu ve
stanovený čas, je-li televizor v pohotovostním režimu.
1. Zvolte možnost Časový spínač.
2. Stisknutím pravého kurzorového tlačítka otevřete menu
Časový spínač.
3. Zvolte položku Časovač a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
4. Zvolte položku Zapnuto.
5. Zvolte položku Kanál a poté televizní kanál, na který chcete
televizor ve zvolený čas a den přepnout.
6. Zvolte Den a poté den v týdnu nebo zvolte možnost
Denně.
7. Zvolte Čas a pomocí číselných tlačítek či kurzorového
tlačítka nahoru a dolů zadejte čas.
8. Zadání aktivujte stiskem tlačítka OK.
9. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vraťte do menu
Funkce, nebo stisknutím tlačítka MENU/BROWSE menu
vypněte.
Poznámka: Od nyní dále se váš televizor každý týden
automaticky přepne na zvolený program ve zvolený den a
ve zvolený čas a to dokud bude funkce timer ve stavu
zapnuto.
25
Úprava nastavení v menu Funkce (pokračování)
CS
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
Funkce
Common interface
Poznámka:Tato funkce je dostupná jen v některých
zemích.
.............
Automatické vyp...
Rodičovský zámek
Zadať/Změňte kód
Časový spínač
Common interface
Demo
Tato volba nabízí přístup k aplikacím společného rozhraní,
které jsou definovány poskytovatelem služeb modulu
Common Interface (CI).
Modul Common Interface (CI) může obsahovat jednu nebo
více aplikací, které slouží pro komunikaci s poskytovatelem
služeb CI a poskytují uživateli další funkce.
Viz Použití slotu Common Interface, str. 53.
Info
Poznámka:Tato položka menu a aplikace modulu
Common Interface lze vybrat pouze tehdy, je-li k dispozici
ověřená karta Common Interface a jsou-li uvedeny relace
uživatelského rozhraní karty Common Interface.
Poskytovatel služeb CI odpovídá za zprávy a texty na
obrazovce.V případě selhání nebo nestandardního chování
se obraťte na poskytovatele služeb CI.
TV menu
Funkce
......
Jazyk digitálních t...
Automatické vyp...
Rodičovský zámek
Zadať/Změňte kód
Časový spinač
Common interface
Demo
Info
26
Demo
Pixel Plus
Ambilight
ClearLCD
Asistenta nastavení
Active control
Demo
Tato volba nabízí uživateli možnost seznámit se s funkcemi,
které jsou součástí televizoru.
1.
2.
3.
4.
Zvolte položku Demo.
Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
Zvolte požadované demo.
Stisknutím tlačítka OK demo spusťte.
> Zvolené demo se přehraje jednou.
5. Stisknutím červeného tlačítka zastavíte demo a vrátíte se do
menu Demo.
6. Stisknutím červeného tlačítka ukončíte menu Demo.
Vyhledání a uložení televizních kanálů
CS
Tip:V této části vyhledejte informace, pouze pokud chcete změnit instalační nastavení.
Televízor
TV menu
TV kanály
Průvodce programem
Multimédia
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
Instalace
Jazyky
Země
Časová zóna
Kanály
Předvolby
Připojení
........
Info
Menu Instalace
V tomto menu lze upravit nastavení související s instalací TV
kanálů, jazyka a země a s počáteční instalací televizoru.
1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
> Objeví se hlavní menu.
2. Zvolte položku TV menu a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> TV menu se přesune doleva.
3. Zvolte položku Instalace a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Menu Instalace se přesune do levého panelu.
4. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte položky menu
Instalace.
5. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete vybranou
položku menu Instalace.
6. Upravte nastavení pomocí kurzorových tlačítek.
7. Zadání aktivujte stisknutím tlačítka OK.
8. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vraťte do menu
Instalace nebo stisknutím tlačítka MENU/BROWSE vypněte
menu.
Volba předvoleb jazyka
TV menu
Instalace
Jazyky
Země
Časová zóna
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
.............
Info
Jazyk
Menu jazyk
Preferovaný jazyk...
Preferovaný jazyk t...
Zhoršený sluch
V tomto menu můžete nastavit svůj preferovaný jazyk menu,
zvuku a titulků.
Jazyk menu
Umožňuje zvolit jazyk menu ze seznamu dostupných jazyků.
Preferovaný jazyk zvuku (pouze u digitálních TV kanálů)
Slouží k nastavení preferovaného jazyka zvuku, pokud se
vysílá ve více jazycích.
Preferovaný jazyk titulků (pouze u digitálních TV kanálů)
Slouží k nastavení preferovaného jazyka titulků, pokud se
vysílá ve více jazycích.
Zhoršený sluch (pouze u digitálních TV kanálů)
Slouží k výběru jazyka zvuku pro osoby se zhoršeným
sluchem nebo jazyka titulků.
Je-li funkce Zapnuta, bude reprodukována verze Zhoršený
sluch pro preferovaný jazyk zvuku nebo titulků, pokud je
dostupný.
Je-li funkce Vypnuta, bude funkční normální chování jazyka
zvuku a titulků.
27
Vyhledání a uložení televizních kanálů (pokračování)
CS
Volba země
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
Instalace
Jazyky
Země
Časová zóna
Kanály
Předvolby
Připojení
........
Tato volba umožňuje zvolit zemi, ve které se právě nacházíte.
Poznámky:
- Jestliže zvolíte nesprávnou zemi, nebude číslování kanálů
odpovídat standardu používanému ve vaší zemi.
- Pokud televizor pro zvolenou zemi nepodporuje signál
DVB-T, nebudou přístupné položky menu související
s digitálním vysíláním.
Info
Volba časové zóny (pouze u digitálních TV kanálů)
Je k dispozici jen v některých zemích a závisí na zvolené zemi.
Zde můžete zvolit místní časovou zónu tak, aby byl na displeji
zobrazen správný čas.
Uložení televizních kanálů a rozhlasových stanic
TV menu
Instalace
Jazyk
Země
Časová zóna
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
.............
Info
28
Kanály
Automatické nast...
Aktualizace instal...
Digitální: test příjmu
Analog: manuální ....
Přeskupit
Po správném nastavení jazyka a země můžete nyní vyhledat
a uložit televizní kanály.
< Zvolte možnost Kanály v menu Instalace TV.
Automatické nastavení
Televizor prohledá celý rozsah frekvence podle zvolené
země.
> Automaticky se vyhledají a uloží všechny dostupné
digitální a analogové televizní kanály a digitální
rozhlasové stanice.Tento proces trvá několik minut.
> Po dokončení vyhledávání bude v menu uveden počet
nalezených digitálních a analogových kanálů.
Vyhledání a uložení televizních kanálů (pokračování)
Aktualizace instalace (pouze u digitálních TV kanálů)
TV menu
Instalace
Jazyk
Země
Časová zóna
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
.............
CS
Zde máte možnost automaticky vyladit aktualizaci všech
dostupných digitálních kanálů, aniž by došlo ke změně pořadí
stávajících kanálů. Název kanálu se například nezmění.
Kanály
Automatické nast...
Aktualizace instal...
Digitální: test příjmu
Analog: manuální ....
Přeskupit
Poznámky:
- nebudou znovu nainstalovány odinstalované kanály;
- budou odebrány digitální kanály, které se již nepoužívají;
- nové nalezené kanály nebudou přidány do žádného
seznamu oblíbených položek;
- nebudou přečíslovávány již nainstalované kanály;
- aktualizace instalace probíhá automaticky, když je
televizor v pohotovostním režimu.
Info
Digitální:Test příjmu (pouze u digitálních TV kanálů)
Tato volba umožňuje prohlédnout si kvalitu a sílu příjmu
signálu u digitálního příjmu. Díky tomu můžete nalézt pozici
antény pro nejlepší příjem.
<
Zvolte položku Digitální: test příjmu a stiskněte pravé
kurzorové tlačítko.
> Získáte informace o aktuální frekvenci kanálu, názvu sítě
a kvalitě a síle signálu.
> Je-li kvalita a síla signálu nízká, zkuste přemístit anténu.
Tip: Chcete-li však dosáhnout optimálních výsledků,
doporučujeme obrátit se na odborníka zaměřeného na
instalaci antén. Můžete také přímo vstoupit do frekvence
digitálních kanálů, které chcete testovat.
29
Vyhledání a uložení televizních kanálů (pokračování)
CS
Analogový: Manuální instalace
TV menu
Instalace
Jazyk
Země
Časová zóna
Kanály
Ruční instalace sítě
Předvolby
Připojení
.............
Info
Kanály
Automatické nast...
Aktualizace instal...
Digitální: test příjmu
Analog: manuální ....
Přeskupit
Zde máte možnost ručně nainstalovat (tj. naladit jeden kanál
po druhém) analogové kanály. Během ruční instalace nebudou
nalezeny ani uloženy žádné kanály DVB-T (digitální).
1. Zvolte položku Analog: Manuální instalace a stiskněte
pravé kurzorové tlačítko.
2. Zvolte položku Systém.
3. Vyberte zemi nebo region, ve kterém se právě nacházíte.
4. Zvolte položku Vyhledat a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
Tip: Pokud znáte frekvenci stanice, zadejte 3 číslice
frekvence pomocí číselných tlačítek 0 až 9 (například 049).
5. Pokračujte stisknutím zeleného nebo červeného tlačítka.
6. Stisknutím levého kurzorového tlačítka uložíte nalezený kanál
nebo vyhledejte další kanál.
7. Zvolte položku Jemné ladění a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
Jemné ladění je užitečné v případě, že se mírně posunula
frekvence, nebo dochází k rušení jinou frekvencí.
V případě špatného příjmu nalezeného kanálu dolaďte
frekvenci pomocí levého a pravého kurzorového tlačítka.
8. Zvolte možnost Uložit tento kanál, pokud chcete frekvenci
uložit pod aktuálním číslem kanálu.
Stiskněte pravé kurzorové tlačítko a potvrďte volbu tlačítkem
OK.
Zvolte možnost Uložit jako novou předvolbu, pokud
chcete frekvenci uložit pod novým číslem kanálu.
Stiskněte pravé kurzorové tlačítko a potvrďte volbu tlačítkem
OK.
9. Pomocí menu Přeskupit přejmenujte nebo přesuňte kanály.
Poznámka: Na frekvenci s vysílaným signálem DVB se bude
snažit tuner dekódovat analogový televizní kanál a z tohoto
důvodu se nezobrazí video.
30
Přeskupení seznamu čísel kanálů
TV menu
Instalace
Kanály
Automatické nast...
Aktualizace instal...
Digitální: test příjmu
Analog: manuální ....
Přeskupit
Jazyk
Země
Časová zóna
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
.............
<
CS
Tato volba umožňuje přejmenovat, přesunout a odinstalovat
či znovu nainstalovat uložené kanály.
Stiskněte příslušná barevná tlačítka a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Přesun progr.
Umožňuje změnit pořadí uložených televizních kanálů.
1. Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit.
2. Stiskem žlutého tlačítka se pořadí posune o jednu pozici
nahoru v seznamu.
3. Stiskem modrého tlačítka se pořadí posune o jednu pozici
dolů v seznamu.
4. Opakujte pro přesunutí dalších TV kanálů.
Info
Přejmenovat
TV menu
Kanály
Automatické nast...
Aktualizace instal...
Digitální: test příjmu
Analog manuální ....
Přeskupit
Přeskupit
0
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
Poznámky:
- Stisknutím žlutého tlačítka vymažete všechny znaky.
Kurzor se znovu přemístí na počáteční pozici.
- Stisknutím modrého tlačítka vymažete znak, na němž je
umístěn kurzor. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru
nebo dolů zadejte nový znak.
- Číslům kanálu 0 až 999 lze přiřadit názvy.
- Mezera, čísla a další speciální znaky se nacházejí mezi
Z a A.
Info
Přeskupit
0
1
2
3
4
5
6
7
Přejmenovat
Odinstalovat
Přes.
nahoru
Slouží ke změně názvu uloženého v paměti nebo k přiřazení
názvu ke kanálu nebo externímu zdroji, k nimž dosud žádný
název nebyl zadán.
Vyberte kanál, který chcete přejmenovat.
Stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovládání.
Pomocí kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů vyberte
znaky. Pravým kurzorovým tlačítkem vyberte následující
pozici.
Po dokončení stiskněte zelené tlačítko nebo tlačítko OK.
5. Vyberte jiné číslo kanálu a opakujte kroky 2 až 5.
Odinstalovat - Přeinstalovat
Přesuň
dolů
Slouží k odinstalování uloženého kanálu, takže je již nebude
možné naladit. Rovněž slouží
k nainstalování dříve odinstalovaného kanálu.
1. Vyberte kanál, který chcete odinstalovat.
2. Stiskem zeleného tlačítka odinstalujete vybraný kanál.
> Odinstalovaný kanál je v seznamu označen ikonou před
názvem.
3. Dalším stiskem zeleného tlačítka znovu nainstalujete
odinstalovaný kanál.
Poznámka: Během aktualizace instalace se nepřeinstalují
odinstalované kanály.
31
Nastavení předvoleb
CS
TV menu
Instalace
.............
Časová zóna
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizácia softvéru
Předvolby
Umístění
Teletext 2.5
OSD
Název programu
Toto menu obsahuje položky, které umožňují nastavit nebo
upravit různé speciální funkce televizoru. Obvykle jsou využívány
jen příležitostně.
Volba umístění
Zde můžete zvolit umístění svého televizoru. Pokud
vyberete možnost Obchod, výsledkem budou pevná
nastavení obrazu a zvuku.
Umístění Doma vám poskytne úplnou svobodu při změnách
všech předem definovaných nastavení obrazu a zvuku.
Volba Teletext 2.5
Info
<
<
Některé vysílací společnosti nabízejí možnost zobrazování
většího počtu barev, jiných barev pozadí a hezčích obrázků
na teletextových stránkách.
Volbou možnosti Teletext 2.5 Zapnuto využijete tuto
funkci.
Volbou možnosti Teletext 2.5 Vypnuto zobrazíte
neutrálnější verzi rozvržení teletextu.
> Tato volba bude platit pro všechny kanály, které vysílají
Teletext 2.5.
Poznámka: Přepnutí zobrazování teletextu na formát 2.5
může trvat několik sekund.
Volba OSD (Zobrazení na obrazovce)
<
<
Tato volba umožňuje zvolit zobrazení ukazatele hlasitosti
a menší či větší rozsah zobrazení informací o programu
a kanálu na obrazovce.
Volbou Minimum se aktivuje zobrazení omezených
informací o kanálu.
Volbou Normální se aktivuje zobrazení rozšířených
informací o kanálu a programu. Například informace
o programu, kvalitě vstupního signálu připojeného externího
zařízení, formátu obrazovky a režimu zvuku, vybraného
jazyka zvuku a titulků, skupinách, zbývajícím čase
automatického vypnutí a další informace.
Zobrazení názvu programu
Zde lze zobrazit název programu podle dostupných
přenášených informací.
> Zvolíte-li možnost Ano, pak se po volbě televizního
programu nebo po stisknutí tlačítka i na dálkovém
ovládání zobrazí název programu (je-li přenášen).
32
Volba připojení
Zde je možné zvolit externí zařízení připojené ke konektorům
audio a video.
TV menu
Instalace
.............
Země
Časová zóna
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizace software
Připojení
EXT1
EXT2
EXT3
HDMI 1
HDMI 2
VGA
Strana
1.
2.
3.
3.
Analog.audio vstup
Digital Audio In
Info
CS
Zvolte možnost Připojení.
Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
Zvolte vstup, k němuž je externí zařízení připojeno.
Zvolte vstup, k němuž je externí zařízení připojeno.
> Vyberete-li možnost EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1,
HDMI 2, VGA, Strana, Analog. audio vstup nebo
Digital Audio in, zobrazí se seznam, který umožňuje
určit typ externího zařízení připojeného k tomuto
vstupu.
4. Znovu stiskněte pravé kurzorové tlačítko a otevřete seznam
typů externích zařízení připojených ke zvolenému vstupu.
5. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru a dolů zvolte
požadované externí zařízení.
Digital Audio In
Pokud periferní zařízení disponuje digitálním audio
výstupem, můžete pro jeho připojení k televizoru využít
konektor DIGITAL AUDIO IN.V menu Připojení přiřaďte
vstup Digital Audio In příslušnému externímu vstupu, do
kterého je periferní zařízení zapojeno.
Kromě příjmu zvuku prostřednictvím vstupu Digital Audio In
může televizor zajistit výstup dekódovaného zvuku ve
formátu Dolby Digital do externího zesilovače nebo
přijímače, a to prostřednictvím konektoru DIGITAL
AUDIO OUT. Pokud je zesilovač či přijímač vybaven
odpovídajícím konektorem Digital Audio In, můžete jej
propojit jedním kabelem s konektorem DIGITAL AUDIO
OUT na televizoru.
Viz část Připojení externích zařízení, Zesilovač domácího
kina, na str. 52.
Výběr čísla kanálu dekodéru
TV menu
Instalace
Dekodér
Kanál
.............
Stav
Kanály
Ruční instalace sítě
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizace software
Tato volba umožňuje definovat jedno nebo více čísel kanálů jako
čísla kanálu dekodéru pro případ, že je ke konektoru EXT1
nebo EXT2 připojen deskrambler (dekódovací zařízení).
1. Zvolte číslo kanálu, pod nímž jste uložili program pocházející
z dekodéru nebo deskrambleru.
2. Zvolte položku Stav.
3. Zvolte vstup použitý pro připojení dekodéru: Žádný, EXT1
nebo EXT2.
< Pokud nechcete, aby bylo zvolené číslo kanálu aktivováno
jako číslo kanálu dekodéru, zvolte nastavení Žádný.
Info
33
Obnovení výchozího nastavení výrobce
CS
TV menu
Instalace
.............
Časová zóna
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizace software
Tovární nastavení
Tato volba slouží k resetování většiny předem definovaných
továrních nastavení.
1. Zvolte položku a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
2. Stiskem tlačítka OK vymažte nastavení a obnovte výchozí
hodnoty.
Reset
Info
Aktualizace softwaru televizoru
TV menu
Instalace
.............
Časová zóna
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizace software
Info
Aktualizace software
Info o použitém.....
Místní upgrade
Oznámení
Zde je možné aktualizovat software televizoru pomocí zařízení
USB.
Aktualizace pomocí zařízení USB
Před spuštěním televizoru lze proces aktualizace spustit ze
zařízení USB. Paměťové zařízení musí obsahovat příslušný
image aktualizace s předepsanou strukturou).Tu naleznete
na stránkách www. philips.com/software.
Informace o načtení nové verze softwaru do paměťového
zařízení naleznete v příloze 2 - Televizor Philips –
Aktualizace softwaru pomocí přenosné paměti na str. 58.
Upozornění na automatickou aktualizaci softwaru
(pokud je dostupné)
<
<
Při zapnutí televizoru se zobrazí zpráva, že je k dispozici
nový upgrade softwaru.
Chcete-li zobrazit upozornění později, stiskněte červené
tlačítko na dálkovém ovládání.
Přečtení zprávy potvrďte stisknutím zeleného tlačítka na
dálkovém ovládání.
> Po potvrzení se již zpráva znovu nezobrazí.
Pokud však chcete znovu zobrazit naposledy vysílané
upozornění, vyberte v nabídce Aktualizace softwaru
položku Oznámení.
Poznámka: Zpráva bude dostupná, dokud neprovedete
upgrade softwaru.
34
Vytvoření seznamu oblíbených položek
CS
Můžete vybrat až čtyři seznamy oblíbených kanálů. Např. Každý
člen vaší rodiny může mít vlastní seznam oblíbených položek.
Navíc si mezi seznamy oblíbených kanálů můžete vybrat seznam
pouze s digitálními TV kanály nebo seznam pouze se stanicemi
rozhlasového vysílání, příp. seznam pouze s analogovými kanály.
Poznámka: po prvním stisku této klávesy po dokončení
instalace se zobrazí seznam všech kanálů.V ostatních případech
se zobrazí naposledy zvoleny seznam kanálů.
Zvolení kanálu ze zobrazeného seznamu oblíbených
kanálů
Všechny kanály
EXT1
EXT2
HDMI
1 Analog kanál 1
A
2 Digitál kanál 1
3 Digit kanál 2
4 Radio kanál 1
b2 5 Data kanál 1
1. Stiskněte tlačítko FAV (nebo tlačítko OK).
> Zobrazí se naposledy zvolený seznam kanálů.
2. Pomocí kurzorových tlačítek nahoru/dolu vyberte kanál.
3. Stiskem OK zobrazíte vybraný kanál.
Sezn. k vyběru
Výběr jiného seznamu oblíbených kanálů
Stiskem OK změníte kanál.
Nahoru/dolů pomocí + P -.
1. Stiskněte tlačítko FAV.
> Zobrazí se naposledy zvolený seznam kanálů.
2. Stiskněte červené tlačítko, zobrazí se seznam dostupných
seznamů oblíbených kanálů.
3. Pomocí kurzorových tlačítek nahoru/dolu vyberte seznam.
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Opětovným stiskem tlačítka FAV výběr dokončíte.
Všechny kanály
Všechny
TV kanálů
Radio kanálů
A
Analog
Oblíbeny 1
Oblíbeny 2
Oblíbeny 3
Oblíbeny 4
b3
Vytvoření a úprava seznamu oblíbených kanálů
Sezn. k vyběru
Vyberte pomocí kurzoru nahoru /
dolu a pomocí OK potvrd'te.
Oblíbeny 1
EXT1
EXT2
HDMI
1 Analog kanál 1
A
2 Digitál kanál 1
3 Digitál kanál 2
4 Radio kanál 1
b4
5 Data kanál
Konec
1
Zpět
Stiskněte tlačítko OK pro označení
/ odznačení.
1. Stiskněte tlačítko FAV.
> Zobrazí se naposledy zvolený seznam kanálů.
2. Stiskněte červené tlačítko.
> Zobrazí se všechny dostupné seznamy oblíbených
kanálů.
3. Pomocí kurzorových kláves nahoru/dolu vyberte seznam
Oblíbených kanálů (1 až 4).
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Stiskem zeleného tlačítka spustíte režim editace.
> Ve vybraném seznamu Oblíbených kanálů se zobrazí
všechny kanály.
6. Pomocí kurzorových tlačítek nahoru/dolu vyberte kanál.
7. Tlačítkem OK označte nebo zrušte označení u
zvýrazněného kanálu.Takto kanál přidáte nebo odeberete ze
seznamu oblíbených kanálů.
8a. Opětovným stiskem zeleného tlačítka opustíte režim
editace.
> Zobrazí se upravený seznam oblíbených kanálů.
< Opětovným stiskem tlačítka FAV činnost dokončíte.
> Pomocí tlačítka –P+ můžete procházet TV kanály
zvoleného seznamu.
8b. Stiskem červeného tlačítka odstraníte seznam kanálů.
Poznámka: pomocí číselných tlačítek můžete nadále volit
kanály, které nejsou označené jako oblíbené.
35
Vytvoření seznamu oblíbených položek (pokračování)
CS
Slouží k volbě pouze televizních kanálů nebo
rozhlasových stanic uložených v seznamu Všechny
kanály
Po zobrazení či zvolení můžete seznam Všechny kanály filtrovat
a zvolit pouze seznam obsahující televizní kanály, nebo pouze
rozhlasové stanice.
1. Stiskněte tlačítko FAV.
> Zobrazí se poslední zvolený kanál.
2. Stiskněte levé kurzorové tlačítko.
3. Zvolte seznam Všechny kanály.
Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
4. Stisknutím červeného tlačítka můžete seznam filtrovat.
5. Zvolte požadovaný seznam kanálů.
6. Opětovným stisknutím tlačítka FAV menu ukončíte.
> Pomocí tlačítka –P+ bude možné nyní procházet televizní
kanály filtrovaného seznamu.
Poznámka: Po vypnutí nebo přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu nezůstane filtrovaný seznam uložen.
Funkce EPG (Electronic Programme Guide) (pouze u digitálních TV kanálů)
Funkce EPG (Electronic Programme Guide – Elektronický
průvodce programem) zobrazuje podrobné informace o aktuálním
a také o dalším programu (pouze pro TV programy, které poskytují
EPG informaci).
Poznámka: Tyto instrukce se mohou u jednotlivých typů
elektronického průvodce programem lišit.
a
a
1. Stiskněte tlačítko a.
> Objeví se obrazovka EPG.V závislosti na daných
podmínkách může načtení dat EPG chvíli trvat.
> Po úspěšném načtení dat EPG se obrazovka EPG
automaticky zaktualizuje. Jestliže načtení není úspěšné,
zůstane obrazovka EPG prázdná.
> Zobrazí se informace o zvoleném programu.
< Pomocí barevných tlačítek aktivujte dostupné funkce EPG
zobrazené v dolní části obrazovky.
2. Chcete-li průvodce programem ukončit, znovu stiskněte
tlačítko a.
Je-li k dispozici typ elektronického průvodce
programem, zobrazí se seznam televizních programů
(pouze pro Velkou Británii):
1. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů můžete zvolit
požadovaný program.
> Zobrazí se informace o zvoleném programu.
Tipy:
- Chcete-li zobrazit další informace o zvoleném programu,
které nejsou aktuálně zobrazeny, stiskněte modré tlačítko
na dálkovém ovládání.
- Chcete-li zobrazení podrobných informací ukončit, znovu
stiskněte modré tlačítko.
36
Funkce EPG (Electronic Programme Guide) (pouze u digitálních TV kanálů) CS
a
a
2. Pro sledování/poslech aktuálního vysílání vybraného
programu stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovládání.
3. Pro označení/odoznačení připomínky stiskněte červené
tlačítko na vašem dálkovém ovladači.Takto si můžete
nastavit až 10 připomínek.
> TV se zapne automaticky nebo na obrazovce se zobrazí
upozornění, že TV je připravena se zapnout. Pak
postupujte podle dalších instrukcí, které se objeví na
obrazovce.
4. Pro pohyb mezi jednotlivými dny (Dalši, Předchozí, Dnes)
stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači.
5. Pro zapnutí hlavního menu v Průvodci programem (musí být
aktivní!) stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
° Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvýrazněte položku
v menu.
- Funkce Co dávjí vám dovolí procházet informace
vašeho EPG programového průvodce.
- Vyhledat podle žánru: umožní vyhledání programu
podle vybraného žánru.
- Naplán. připomenutí : umožní vám si prohlédnout a
změnit nastavená připomenutí.
Poznámka: Funkce Připomenutí vám zapne TV z
Průvodce progr...
Co dávjí
Co dávjí
12:00 South today
Vyhl. podle žánru
13:30 Working lunch
Náplan. připomenutí 12:30 Brainteaser
Prefer. EPG kanály
12:00 This is BBC THREE
Stáhni EPG data
.........
pohotovostního režimu přesně v zadanou hodinu pouze
tehdy, pokud jste TV vypnuli tlačítkem B na vašem
dálkovém ovladači.
- Prefer. EPG kanály jsou kanály, z kterých v současné
době získáváme EPG data.Toto menu vám dovolí
označit/zrušit označení (až do 50) zvolených EPG kanálů.
Poznámka: Po navolení vašich televizních kanálů, bude
automaticky 40 vašich přednastavených kanálů s
dostupnými EPG daty označeno jako Prefer. EPG kanály.
Info
- Stáhni EPG data vám pomůže stáhnot EPG data pro
preferované kanály.Tato procedura zabere několik minut.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Poznámka: Stahování EPG dat probíhá automaticky při
sledování TV.
6. Chcete-li průvodce programem ukončit, znovu stiskněte
tlačítko a.
Tipy:
- EPG obrazovka neobsahuje TV kanály, které nejsou na
seznamu Prefer. kanálů nebo jsou odinstalované (pro více
informací se podívejte do Menu Přeskupit).
- Nově přidané kanály (nově nainstalované i opětovně
nainstalované) musí být označeny v Prefer. EPG seznamu
kanálů před tím, než budete chtít stáhnout EPG data.
37
Prohlížeč multimédií
CS
Prohlížeč multimédií umožňuje zobrazit obrázky nebo přehrávat
zvukové soubory uložené v zařízení USB. Aplikace Prohlížeč
multimédií se vyvolává z hlavního menu.
- Je možné reprodukovat následující formáty:
snímky: JPEG
zvuk: MP3, MP3 Pro, LPCM
video: MPEG1, MPEG2
- Podporována jsou pouze paměťová zařízení zformátovaná
systémem FAT/DOS.
- Společnost Philips neručí za kompatibilitu používaného zařízení
USB.
a
Zobrazení obsahu zařízení USB
Tip: Pokud zařízení USB nelze zapojit do konektoru USB na
boční straně televizoru, použijte pro připojení zařízení USB
k portu USB prodlužovací kabel USB. Další informace získáte
od vašeho prodejce.
Připojeni zařízení USB
Poznámka: Zařízení USB nejsou součástí dodávky tohoto
televizoru.
V případě, že se jedná o paměťovou kartu USB nebo
o digitální fotoaparát, použijte k připojení některý
z konektorů USB umístěných na boční straně televizoru.
Viz část Připojení externích zařízení, Přehled postranního
panelu, na str. 45.
Po vložení zařízení USB se automaticky zobrazí menu
Prohlížeč multimédií. Viz další informace.
Vyjmutí zařízení USB
1. Stiskněte tlačítko MENU/BROWSE na dálkovém ovládání
a vypněte hlavní menu.
2. Vyjměte zařízení USB.
38
Prohlížeč multimédií (pokračování)
CS
Prohlížeč multimédií
Televízor
TV menu
TV kanály
Průvodce programem
Multimédia
USBDevice 1
Obraz
Hudba
London 2005
Obraz
The Beatles
Filmy
Xmas2004.alb
arnold.jpg
USBDevice 1
Obraz
London 2005
London2005
pic001.jpg
The Beatles
pic002.jpg
Xmas2004.alb
pic003.jpg
arnold.jpg
pic004.jpg
USBDevice 1/Obraz/London2005
London2005
pic001.jpg
pic001.jpg
pic002.jpg
pic003.jpg
pic004.jpg
USBDevice 1/Obraz/London2005
London2005
pic001.jpg
1. Připojte zařízení USB.
2. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů zvolte
v menu Multimédia položku Zařízení USB.
> Prohlížeč multimédií umožňuje procházet obsah uložený
ve vloženém zařízení USB.
> Objeví se dvoupanelový prohlížeč. Levý panel zobrazuje
typ obsahu (hudba, obrázky, filmy).
> Pravý panel zobrazuje to, co je k dispozici pro zvolený
typ obsahu.
3. Stisknutím pravého kurzorového tlačítka otevřete obsah.
4. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů vyberte
obsah.
5. Stisknutím pravého kurzorového tlačítka otevřete obsah.
6. Kurzorovým tlačítkem nahoru nebo dolů zvolte soubor
nebo adresář.
Poznámka: Stisknutím zeleného tlačítka během prohlížení
zobrazíte všechny obrazové soubory v aktuálním adresáři
jako miniatury. Dalším stisknutím zeleného tlačítka
zobrazíte obrazové soubory jako seznam.
7. Pokud je zvolen soubor, stisknutím tlačítka OK zobrazte
obrazový soubor, nebo přehrajte zvukový soubor.
Jestliže je zvolen adresář, album nebo playlist, stisknutím
pravého kurzorového tlačítka otevřete obsah, nebo
stisknutím tlačítka OK spusťte prezentaci či opakované
přehrávání souborů.
8. Stisknutím levého kurzorového tlačítka ponecháte
přehrávání hudby spuštěné a vrátíte se do menu Multimédia.
9. Stisknutím jednoho z barevných tlačítek na dálkovém
ovládání proveďte odpovídající funkci popsanou v dolní části
obrazovky.
Tip:V případě potřeby lze barevná tlačítka znovu vyvolat
pomocí modrého tlačítka.
10. Chcete-li zastavit přehrávání obsahu, stiskněte tlačítko ‡ na
dálkovém ovládání.
pic001.jpg
Stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
Poznámky:
- Televizor podporuje prezentace s hudbou na pozadí. Viz
Příloha 3 - Televizor Philips – Formát prezentace
s hudbou na pozadí na str. 61.
- Přehrávání pokračuje, i když přechodně přepnete do
obrazovky prohlížeče. Po spuštění přehrávání jiného
zdroje, nebo po dosažení konce prezentace se zastaví
přehrávání zvuku.
- Další technické poznámky lze nalézt v příloze
4 - Televizor Philips - Problémy s digitálními fotoaparáty
a zařízeními USB na str. 63.
Mohou se objevit následující ikony:
složka
obrázky
vlastní sestavený
playlist/album
video
hudba
39
Prohlížeč multimédií (pokračování)
CS
Funkční tlačítka v dolní části obrazovky
Detaily
zobrazení popisu vybraného souboru nebo
adresáře.
Přechody
vyberte, chcete-li během prezentace použít
přechod.
Trvání snímku
volba doby, po kterou bude obrázek
zobrazen při prezentaci (slideshow).
Otočit
otočení obrázku.
Opakovat
opakované přehrávání hudebního souboru.
Náhodně
zamíchání hudebních kolekcí v náhodném
pořadí.
Zoom
změna měřítka obrazu (x1, x2, x4) pomocí
kurzorových tlačítek nahoru nebo dolů.
Dále lze posunovat vybraný zvětšený výřez
po obrazovce pomocí kurzorových tlačítek.
Celá/malá
obrazovka
přepínání mezi celou a malou obrazovkou.
Poznámka: Před otočením nebo změnou měřítka obrazu
nejprve ukončete prohlížení stiskem tlačítka OK nebo
modrého tlačítka.
Multimediální funkční tlačítka na dálkovém ovládání
Ò
‡
π
†
40
rychlý posun obrazu zpět
zastavení přehrávání obsahu
- přehrání jednoho souboru, spuštění prezentace
(slide show), přehrání složky nebo jiné kolekce
- přerušení přehrávaného obsahu
rychlý posun obsahu vpřed
Teletext
Poznámka: teletext nebude
dostypný přes zařízení spojené
HDMI konektorem.
CS
Většina televizních kanálů vysílá informace prostřednictvím
teletextu.
Tento televizor má kapacitu paměti 1 200 stránek, do které
ukládá většinu stránek a podstránek, aby se zkrátila čekací doba.
Po každé změně programu dojde k obnovení obsahu této
paměti.
<
Stisknutím tlačítka b zapnete teletext.
> Na obrazovce se objeví hlavní stránka s rejstříkem.
Výběr teletextové stránky
<
a
<
Zadejte číslo požadované stránky buď pomocí číselných
tlačítek nebo pomocí tlačítka -P+.
Volby v dolní části obrazovky vyberete pomocí barevných
tlačítek.
Naposledy zvolené teletextové stránky
<
Stiskněte tlačítko 0.
Zvolte vysílání teletextuT.O.P.
<
<
Stiskněte tlačítko i.
> Zobrazí se přehled dostupných teletextových témat
T.O.P.
Stisknutím kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů či
pravého nebo levého kurzorového tlačítka zvolte
požadované téma a stiskněte tlačítko OK.
Poznámka:Teletext T.O.P. není vysílán všemi televizními
kanály.
v
Výběr podstránek
Pokud zvolená teletextová stránka obsahuje více
podstránek, objeví se na obrazovce seznam dostupných
podstránek.
Stisknutím levého nebo pravého kurzorového tlačítka zvolte
další nebo předchozí podstránku.
Obraz/Teletext
1. Stiskněte tlačítko b.
2. Po stisknutí tlačítka b se v pravé části obrazovky zobrazí
teletext.
3. Stisknutím tlačítka b se vrátíte k plnému teletextovému
obrazu.
4. Stisknutím tlačítka b se vrátíte k obrazu přes celou
obrazovku.
41
Teletext (pokračování)
CS
Hypertext
Pomocí hypertextu můžete rychle přejít na jinou stránku
nebo vyhledávat určitá slova na aktuální stránce.
1. Stisknutím tlačítka OK zvýrazněte první slovo nebo číslo na
stránce.
2. Stisknutím kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů či
pravého nebo levého kurzorového tlačítka zvolte libovolné
slovo nebo číslo, které chcete hledat.
3. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Spustí se vyhledávání.
> V dolní části obrazovky se zobrazí zpráva informující
o průběhu vyhledávání nebo o tom, že zadané slovo či
stránku nelze nalézt.
4. Chcete-li hypertext ukončit, posunujte se kurzorovým
tlačítkem nahoru.
a
Zvětšení teletextové stránky
<
Opakovaným stisknutím tlačítka OPTION na dálkovém
ovládání zobrazíte horní polovinu stránky, dolní polovinu
stránky a opět se vrátíte do normálního zobrazení stránky.
Menu Teletext
Menu Teletext nabízí různé funkce, které umožňují ovládání
teletextu.
Menu teletextu
Odkryť
Vyp.
Opakování podstránek Vyp.
Jazyk
Skup. II
1. Zapněte teletext a stisknutím tlačítka MENU/BROWSE
aktivujte menu.
2. Šipkami nahoru/dolu vybírejte položky menu.
3. Aktivujte šipkou vpravo nebo tlačítkem OK.
4. Stiskem menu opusťte nabídku teletextu.
Odkrýt
Tato funkce zobrazí a potlačí skryté informace na stránce,
jako jsou například řešení hádanek nebo kvízů.
Opakování podstránek (je-li k dispozici)
<
Automaticky opakuje zobrazování podstránek.
Pro aktivaci nebo opětovnou deaktivaci stiskněte tlačítko
OK.
Jazyk
<
42
Pokud znaky zobrazované na obrazovce neodpovídají
znakům používaným vysílací společností, pak zde můžete
změnit jazykovou skupinu.
Zvolte možnost Skup. I nebo Skup. II pomocí tlačítka
OK.
Teletext (pokračování)
CS
Digitální text (pouze pro Velkou Británii)
Některé digitální kanály nabízejí speciální textové služby
(například BBCi).
1. Stisknutím tlačítka b zapněte digitální text.
a
Poznámka: Pouse pro Velkou Británii: Interaktivní
vysílání se zobrazuje pouze v případě, že programy
přenášejí interaktivní služby.
2. Chcete-li používat digitální text, postupujte podle instrukcí
uvedených na obrazovce.
3. V závislosti na službě můžete být požádáni o použití
kurzorových tlačítek, tlačítka OK, barevných tlačítek, tlačítka
teletextu a případně číselných tlačítek.
4. Po dokončení sledování teletextu vyberte odlišný kanál
pomocí tlačítek -P+, nebo se podle pokynů na obrazovce
vraťte k obrazu.
5. Stisknutím tlačítka ‡ CANCEL můžete interaktivní služby
zrušit.
Textové informace
v
Některé digitální kanály nabízejí také informace o vysílaném
programu.V takovém případě se v dolní části obrazovky
pravděpodobně na několik sekund zobrazí zpráva.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce a pomocí
kurzorových tlačítek procházejte dalšími stránkami.
Poznámka: Pokud jsou Titulky v menu Funkce nastaveny na
hodnotu Zapnuto, nebude digitální text k dispozici.
43
Připojení externích zařízení
CS
Tip: Použijte vstupy, jimiž je vybaveno vaše zařízení, protože poskytují nejlepší obrazový nebo zvukový
výkon - viz následující informace.
Poznámka: Tento televizor se dodává se všemi typy konektorů, s výjimkou konektoru DVI. Některá
zařízení však mohou být tímto typem konektoru vybavena. V takovém případě bude třeba použít
adaptér z DVI na HDMI nebo kabel z HDMI do DVI a samostatné audio kabely. Všechno toto
příslušenství lze zakoupit u místního prodejce.
Varování: Dbejte na to, abyste nejdříve zapojili výstupní konektor DVI. Potom teprve připojte
zařízení do vstupu HDMI na televizoru.
Nejlepší obrazový
výkon
Kabel s konektorem
HDMI
AUDIO
IN
R
L
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Pb
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3
AUDIO
IN
R
Pr
L
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
EXT3
Pb
Pr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
Požadováno audio
připojení
HDMI
(High-Definition
Multimedia
Interface)
Ne
Komponentní video
(480p/576p/720p/
480i/576i/1080i)
Ano
L
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Digital. audio
Komponentní video
(480p/576p/720p/
480i/576i/1080i)
AUDIO
IN
R
Pb
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3
AUDIO
IN
R
Ano
EXT3
Scart
Ne
S-Video
Ano
Video
Ano
RF/Koaxiální kabel
Ne
L
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Analog. audio
Pr
Pb
Pr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EUROCONNECTOR
S-VIDEO
VIDEO
75
Poznámky:
- Kabely barvou často odpovídají barvám konektorů. Připojte tedy červený kabel k červenému
konektoru, bílý k bílému....
- Pro zobrazení obrazových zdrojů, například digitálního vysílání z datového terminálu (Set-Top Box),
je nutné připojit komponentní video (YPbPr) v rozlišení 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i nebo 480p.
- Počítač vybavený konektorem VGA, viz str. 51.
44
Připojení externích zařízení - Přehled bočního panelu
CS
Fotoaparát, videokamera, videohry
USB
2
3
1
1. Připojte fotoaparát, videokameru nebo herní
konzoli podle obrázku.
2. Připojte je ke konektorům VIDEO 2
a AUDIO L 3, jde-li o monofonní zařízení.
Stereofonní zařízení připojte také ke konektoru
AUDIO R 3.
Kvality S-VHS u videokamery
S-VHS dosáhnete připojením kabelů S-VHS
pomocí vstupu S-VIDEO 1 a AUDIO vstupů
3.
Varování: nepřipojujte současně kabel 1
a 2. Mohlo by totiž dojít ke zkreslení obrazu.
Sluchátka
1. Podle uvedeného obrázku zapojte konektor
sluchátek do zdířky L.
2. Impedance sluchátek se musí pohybovat
v rozmezí 8 až 4 000 ohmů. Zdířka pro
sluchátka má průměr 3,5 mm.
V menu Zvuk zvolte položku Hlasitost do
sluchátek a nastavte hlasitost sluchátek.
Tip: Stisknutím tlačítka ¬ na dálkovém
ovládání vypněte interní reproduktory
televizoru.
USB
Viz část Prohlížeč multimédií na str. 38.
45
Připojení externích zařízení - Přehled zadního panelu
CS
AUDIO OUT
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
AUDIO
OUT
R
DIGITAL
AUDIO
OUT
L
AUDIO
IN
R
L
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
EXT3
ETHERNET
o
ETHERNET
EXT3
HDMI
Pb
DIGITAL
AUDIO
IN
Pr
CABLE
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
VGA
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN L/R
PC-VGA
ANTENNA
EXT2
EXT1
o
ANTENNA
EXT2
75
EXT1
VCR
Přehrávač DVD
Analogový
zesilovač
domácího kina
Digitální
zesilovač
domácího kina
AUDIO OUT
Satelitní
přijímač
DISPLAY SYNCHRONIZED
R
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO
IN
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
Zařízení
Cable Box
AUDIO
IN
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Pb
YPbPr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3
PC - VGA
Pr
VGA
AUDIO IN L/R
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN L/R
PC-VGA
AUDIO IN L/R
o
ANTENNA
75
EXT2
EXT1
DIGITAL
AUDIO
IN
DVI
PC DVI
Přehrávač DVD
1 rekordér DVD - 1 videorekordér
2 rekordéry DVD
2 videorekordéry
DVI
Zařízení
Cable Box
Přehrávač DVD
VCR
DVI
Zařízení
Cable Box
Herní konzola
46
Dekodér
Dekodér
Analogový zesilovač
domácího kina
Připojení videorekordéru nebo rekordéru DVD
CS
Varování: Rekordér neumisťujte příliš blízko k televizní obrazovce, protože některé rekordéry
mohou být citlivé na signály v okolí obrazovky. Dodržujte minimální vzdálenost 0,5 m od obrazovky.
Pomocí kabelu Scart
KABEL
CABLE
ANTENNA
EXT2
EXT1
o
ANTENNA
EXT2
75
EXT1
EXT 1/2
2
3
1
1. Podle uvedeného obrázku připojte anténní
kabely 1 a 2.
2. Připojte kabel Scart 3 podle obrázku.
3. Zvolte zdroj, k němuž byl videorekordér
připojen v menu Instalace, Výběr zapojení,
na str. 33.
REKORDÉR
RECORDER
Pouze pomocí anténního kabelu
1. Podle uvedeného obrázku připojte anténní
kabely 1 a 2.
2. Nalaďte testovací signál rekordéru a přiřaďte
mu programové číslo 0.
Viz část Analogový: Ruční instalace, str. 30.
Informace naleznete rovněž v příručce dodané
spolu s rekordérem.
KABEL
CABLE
ANTENNA
1
o
ANTENNA
EXT2
75
2
REKORDÉR
RECORDER
Připojení dekodéru a videorekordéru
4
REKORDÉR
DEKODÉR
RECORDER
DECODER
Připojte kabel Scart 4 k dekodéru ke
speciálnímu konektoru Scart na
videorekordéru.
Informace naleznete rovněž v příručce dodané
spolu s rekordérem.
Tip: Dekodér můžete pomocí kabelu Scart
zapojit také přímo do konektoru EXT1 nebo
EXT2.
47
CS Připojení dvou videorekordérů nebo videorekordéru a DVD rekordéru
Poznámka: Signály ze zařízení připojeného ke vstupu YPbPr.
Pomocí kabelů Scart
ANTENNA
KABEL
EXT2
1. Podle uvedeného obrázku připojte anténní
kabely 1 a 2.
2. Připojte videorekordér anebo DVD rekordér
ke konektorům EXT1 a 2 pomocí kabelů
Scart 4 a 5.
3. Zvolte zařízení, které jste připojili v menu
Instalace,Výběr zapojení, na str. 33 a propojte
jej se vstupem EXT1 nebo 2.
EXT1
CABLE
o
ANTENNA
EXT2
75
EXT 1/2
3
1
EXT1
4
5
2
RECORDER
REKORDÉR
Pouze pomocí anténních kabelů
1. Podle uvedeného obrázku připojte anténní
kabely 1, 2 a 3.
2. Nalaďte testovací signál rekordéru a přiřaďte
mu programové číslo 0.Viz část Analogový:
Ruční instalace, str. 30.
Informace naleznete rovněž v příručce dodané
spolu s rekordérem.
RECORDER
REKORDÉR
Připojení satelitního přijímače
Pomocí kabelu Scart
CABLE
2
EXT2
EXT1
o
ANTENNA
EXT2
75
EXT1
1. Podle uvedeného obrázku připojte anténní
kabely 1 a 2.
2. Připojte satelitní přijímač ke konektoru EXT1
nebo 2 pomocí kabelu Scart 3.
3. Zvolte zařízení, které jste připojili v menu
Instalace,Výběr zapojení, na str. 33 a propojte
jej se vstupem EXT1 nebo 2.
EXT 1/2
1
3
Pomocí konektorů komponentního videa
Viz Připojení přehrávače DVD, satelitního
přijímače nebo zařízení Cable Box, na str. 50.
48
Připojení přehrávače DVD, zařízení Cable Box či herní konzole
Tip:V případě potřeby lze pomocí kurzorových tlačítek nastavit pozici obrazu do středu obrazovky.
Pomocí konektoru HDMI
HDMI 1/2
HDMI je nový standard pro připojení digitálního
obrazu a zvuku.
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN L/R
PC-VGA
1. Připojte zařízení pomocí konektoru HDMI.
2. Zvolte zařízení, které jste připojili v menu
Instalace,Výběr zapojení, na str. 33 a propojte
jej se vstupem HDMI 1 nebo 2.
HDMI
Poznámka:V případě jakýchkoli problémů
naleznete informace v příloze 5 - Problémy
s připojeným externím zařízením vybaveným
konektorem HDMI na str. 64.
Připojení přehrávače DVD nebo zařízení Cable Box
Tip: V případě potřeby lze pomocí kurzorových tlačítek nastavit pozici obrazu do středu obrazovky.
AUDIO OUT
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO
IN
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
EXT3
EXT3
Pomocí konektoru DVI
DISPLAY SYNCHRONIZED
R
Pb
DIGITAL
AUDIO
IN
Pr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
HDMI
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN L/R
PC-VGA
2
HDMI
1
Poznámka: Ke konektoru HDMI lze připojit
pouze DVD přehrávač s digitálním zvukem.
DIGITAL
AUDIO
IN
1. Připojte kabel z DVI na HDMI k jednomu
z konektorů HDMI na TV 1.
2. Připojte audio kabel 2 ke vstupu DIGITAL
AUDIO IN na televizoru.
3. Vyberte připojené zařízení v nabídce Instalace,
Výběr zapojení na str. 33 a propojte jej se
vstupem HDMI 1 nebo 2.
4. Zvolte také možnost Digital audio in ve
stejném menu Připojení.
DVI
49
CS
CS
Připojení přehrávače DVD, satelitního přijímače nebo zařízení Cable Box
Tip: V případě potřeby lze pomocí kurzorových tlačítek nastavit pozici obrazu do středu obrazovky.
AUDIO OUT
Pomocí konektorů komponentního videa
DISPLAY SYNCHRONIZED
R
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO
IN
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Pb
Pr
2
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3
EXT3 :
AUDIO IN
R/L
DIGITAL
AUDIO
IN
EXT3 :
YPbPr
1
3
1. Připojte tři samostatné kabely komponentního
videa 1 do konektorů YPbPr na přehrávači
DVD a do konektorů Y, Pb a Pr vstupu EXT3
na televizoru.
2. Připojte audio kabel 2 ke konektoru digital
out externího zařízení a ke konektoru
DIGITAL AUDIO IN na televizoru.
3. Vyberte připojené zařízení v nabídce Instalace,
Výběr zapojení na str. 33.Ve stejné nabídce
Připojení vyberte také položku Digital audio
In a propojte ji se vstupem EXT3.
4. Jedná-li se o přehrávač DVD s analogovým
zvukem, připojte audiokabel ke konektorům
audio L a R na přehrávači DVD a ke konektoru
L/R AUDIO vstupu EXT3 3.
5. Jedná-li se o zařízení Cable Box nebo satelitní
přijímač, pak také připojte kabel kabelové TV či
kabel satelitní antény 4 a anténní kabel 5.
DVD / STB
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
R
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO
IN
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Pb
Pr
2
EXT3
EXT3 :
AUDIO IN
R/L
3
CABLE
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3 :
YPbPr
1
ANTENNA
o
ANTENNA
5
4
SAT / STB
50
75
Poznámky:
- Kabely jsou často barevně označeny. Připojte
tedy červený kabel k červenému konektoru, bílý
k bílému atd.
- Označení konektorů komponentního videa
může být u různých přehrávačů DVD různé.
Přestože se zkratky mohou lišit, písmena
B a R vždy označují barevné složky (B-blue,
R-red) a Y označuje signál jasu. Označení
jednotlivých konektorů a detaily zapojení
naleznete v příručce k přehrávači DVD.
- Pro dosažení nejlepšího zážitku ze sledování
doporučujeme zapnout zařízení na nejvyšší
možné podporované režimy zobrazení.
Varování: V případě posouvání obrazu,
nesprávných barev, zcela chybějících barev,
žádného obrazu, případně kombinace některých
z těchto jevů zkontrolujte správné zapojení
a ověřte, zda jsou rozlišení a standard signálu
připojeného zařízení nastaveny správně. Viz
příručka zařízení.
Připojení počítače
CS
Poznámky:
- Ke konektoru HDMI lze připojit pouze počítač s digitálním zvukem.
- Pokud počítač nemá digitální výstup zvuku, připojte počítač přes VGA konektor nebo přes HDMI 2
a AUDIO výstyo L/R televizoru.
- Než připojíte počítač k televizoru, zvolte v nastavení monitoru počítače obnovovací frekvenci 60 Hz.
- Podporované režimy počítačového monitoru:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768
AUDIO OUT
Počítač vybavený konektorem VGA:
DISPLAY SYNCHRONIZED
R
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO
IN
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
1. Jeden konec kabelu VGA 1 zapojte do
počítače a druhý konec do konektoru VGA ve
spodní části televizoru. Spojení pevně zajistěte
pomocí šroubů na konektoru.
2. Používáte-li multimediální počítač, zapojte audio
kabel 2 do audio výstupů počítače a do
AUDIO vstupu L/R na televizoru.
3. V menu Instalace zvolte VGA, vyberte
používané zapojení, str. 33 a přiřaďte je k VGA.
4. Zvolte také možnost Analog. audio vstup ve
stejném menu Připojení.
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Pb
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3
AUDIO in R/L
2
Pr
VGA
o
o
AUDIO IN L/R
PC-VGA
VGA
1
Počítač vybavený konektorem DVI:
Digital audio
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
R
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO
IN
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
EXT3
HDMI
EXT3
Pb
Pr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
2
AUDIO in L/R
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN L/R
PC-VGA
HDMI
3
DVI
1
DIGITAL
AUDIO
IN
1. Připojte kabel z DVI na HDMI k jednomu
z konektorů HDMI na TV 1.
2. Připojte audio kabel 2 ke vstupu DIGITAL
AUDIO IN na televizoru.
3. Vyberte připojené zařízení v nabídce Instalace,
Výběr zapojení na straně 33 a propojte jej se
vstupem HDMI 1 nebo 2.
4. Zvolte také možnost Digital audio In ve
stejném menu Připojení.
Analog. audio
1. Připojte kabel z DVI na HDMI k jednomu
z konektorů HDMI 2 na TV 1.
2. Připojte audio kabel 3 ke vstupu L/R
AUDIO na televizoru.
3. Vyberte připojené zařízení v nabídce Instalace,
Výběr zapojení na straně 33 a propojte jej se
vstupem HDMI 2.
4. Zvolte také možnost Analog. audio vstup ve
stejném menu Připojení.
51
Připojení zesilovače domácího kina
CS
Digitální zesilovač domácího kina
AUDIO OUT
AUDIO OUT
R
AUDIO
OUT
R
AUDIO
IN
DIGITAL
AUDIO
OUT
L
L
<
DIGITAL
AUDIO
OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
spodní části televizoru.
DIGITAL
AUDIO
Tip: Chcete-li se vyhnout viditelnému
zpoždění mezi obrazem a zvukem, použijte
IN
Y
Pb
Pr
pro připojení zesilovače domácího kina tento
konektor DIGITAL AUDIO OUT.
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3
Připojte digitální zesilovač domácího kina ke
konektoru DIGITAL AUDIO OUT 1 ve
1
DIGITAL
AUDIO
OUT
Analogový zesilovač domácího kina
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
R
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO
IN
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
<
AUDIO
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Pb
Pr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3
EXT2
AUDIO
OUT
EXT1
3
EXT2
EXT1
3
EXT 1 / 2
2
52
Podle typu konektorů kabelů a konektoru
vstupu dostupného na zesilovači domácího kina
připojte přijímač ke konektorům AUDIO
OUT L a R 3 nebo EXT1 či 2 2 ve spodní
části televizoru.
Použití slotu Common Interface
CS
Varování: Před vložením modulu do slotu Common Interface vždy vypněte televizor.
Poznámka:Tato funkce je dostupná jen v některých zemích.
COMMON INTERFACE
COMMON INTERFACE
COMMON INTERFACE
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
NAHORU
TOP
Pro příjem kódovaných signálů DTV budete
potřebovat modul CA (Conditional Access) a kartu
Smart Card, kterou vám dodá poskytovatel služeb.
Modul CA může umožnit odběr dalších služeb,
například Pay TV.
Další informace o těchto modulech získáte
od poskytovatele služeb Common Interface.
Přestože typy modulů CA se mohou lišit podle
výrobce, každý z nich podporuje určitý typ systému
kódování.Televizor podporuje spolupráci modulů
CA se standardem DVB-T.
Upozornění: Karta Smart Card je platná pouze pro
jediný vysílaný kanál.
Moduly CA a karty Smart Card nejsou součástí
dodávky ani volitelným příslušenstvím společnosti
Philips.
Poskytovatel služeb CA odpovídá za zprávy a texty
na obrazovce. V případě selhání nebo
nestandardního chování se obraťte
na poskytovatele služeb CI.
Vložení modulu CA
<
Vložte požadovaný modul CA (Conditional
Access) do slotu Common Interface až
nadoraz. Aktivace modulu CA a načtení
informací služby může trvat několik minut.
Varování: Jestliže je modul CA vložen nesprávně,
může dojít k poškození televizoru.
Po vložení ponechejte kartu zasunutou ve slotu.
Nevyjímejte ji ze slotu, pokud o to nejste
požádáni. Karta musí být například vložena do
slotu v případě, že chce poskytovatel vysílání CI
načíst nové informace na kartu Smart Card. Po
vyjmutí modulu CA již televizor nebude schopen
dešifrovat kódované digitální kanály DVB-T.
Přístup k aplikacím slotu Common Interface: viz
TV menu, Úprava nastavení v menu Funkce,
Common Interface, str. 26.
53
Výběr připojeného zařízení
CS
a
Než bude možné obsluhovat připojené externí zařízení, je třeba
je zvolit v menu Instalace,Výběr zapojení na str. 33.
Stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
Zvolte možnost TV a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
Zvolte možnost Instalace.
Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
Zvolte možnost Připojení.
Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
Zvolte vstup, k němuž je externí zařízení připojeno.
Znovu stiskněte pravé kurzorové tlačítko a otevřete seznam
typů externích zařízení připojených ke zvolenému vstupu.
9. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů zvolte
požadované externí zařízení.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nahrávání na rekordéru
Poznámka: Chcete-li nahrávat digitální programy na analogový rekordér, je třeba zapnout televizor
a naladit požadovaný digitální program.
Nahrání televizního programu
TV program můžete nahrávat pomocí tuneru rekordéru, aniž
by to ovlivnilo sledování televizoru.
1. Na rekordéru vyberte číslo kanálu.
2. Nastavte rekordér na nahrávání.
Další informace naleznete v příručce k rekordéru.
Poznámka: Při nahrávání analogových programů není
nahrávání rušeno přepínáním čísel kanálů na televizoru.
54
Tlačítka pro ovládání externích zařízení
CS
Pomocí dálkového ovladače vašeho televizoru můžete ovládat
většinu audio a video přístrojů naší produktové řady.
Po stisku tlačítka režimu (DVD, STB, VCR, AUX) – podle toho,
které zařízení chcete dálkovým ovládáním ovládat – stiskněte
některé z tlačítek.
Viz Použití dálkového ovládání na str. 5 – 6.
B
®
Ò
a
‡
π
†
i
MENU/BROWSE
-P+
0 až 9
kurzorové tlačítko
nahoru a dolů
pravé a levé
kurzorové tlačítko
0
b
přepnutí do pohotovostního režimu
nahrávání,
přetáčení zpět (VCR, CD);
prohledávání zpět (DVD)
zastavení,
přehrávání, pauza
přetáčení vpřed (VCR, CD);
prohledávání vpřed (DVD)
zobrazení informací
zapnutí a vypnutí menu
výběr kapitoly, kanálu, stopy
zadávání čísel,
výběr následujícího/ předchozího
disku (CD)
výběr předchozí nebo následující
stopy (CD)
výběr názvu a kapitoly disku DVD;
rejstřík (AUX)
výběr
jazyka titulků (DVD)
Normální režim: Pokud nebude do 30 vteřin provedena žádná
akce, vrátí se dálkový ovladač do režimu TV.
Expertní režim:V expertním režimu zůstane álkové ovládání
ve vybraném režimu i po uplynutí 30 sekundového intervalu.
v
Vyberte mezi režimy Normal a Expert
1. Pomocí TV klávesy zvolte TV režim.
2. Podržte na 4 vteřiny tlačítka OK a ¬.
> Je-li tlačítko B po dobu jedné vteřiny zapnuté, vybere
se Expertní režim a dálkové ovládání zůstane ve
vybraném režimu.
3. Vyberte požadovaný režim (DVD, STB, VCR, AUX).
4. Chcete-li se vrátit zpět do režimu TV, vyberte TV a opakujte
kroky 1 až 3.
55
Odstraňování problémů
CS
Příznak
Možná příčina a náprava
Nezobrazuje se
žádný obraz
< Zkontrolujte, zda jsou dodané kabely připojeny správně. (Anténní kabel
k televizoru, druhý anténní kabel k rekordéru, napájecí kabely ..)
< Zkontrolujte, zda jste zvolili správný zdroj.
< Zkontrolujte, zda je vypnut rodičovský zámek.
Nekvalitní obraz
< V menu Ruční instalace ověřte, zda jste zvolili správný televizní systém.
< Zkontrolujte, zda je televizní nebo domácí anténa v dostatečné vzdálenosti od
reproduktorů, neuzemněného audiozařízení, zářivkového osvětlení apod.
< Vysoké kopce nebo budovy mohou způsobovat zdvojení obrazu, tzv. duchy. Někdy
se může obraz vylepšit změnou polohy antény.
< Je teletext nečitelný nebo mate špatný příjem teletextu?
Zkontrolujte, zda jste zadali správnou frekvenci, nebo frekvenci daného kanálu
jemně dolaďte. Pokud nepomůže jemné doladění, upravte nasměrování antény.Viz
část Analogový: Ruční instalace, str. 30.
Nekvalitní barvy
< V menu Instalace zvolte možnost Tovární nastavení.
< Zkontrolujte propojení mezi externím zařízením a televizorem.
Není slyšet
žádný zvuk
< Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na minimum.
< Zkontrolujte, zda nebyl zvuk vypnut pomocí tlačítka ¬.
< Zkontrolujte zapojení mezi externím zařízením a televizorem.
Nejsou k dispozici
digitální kanály
< Obraťte se na svého prodejce se žádostí o informace o dostupnosti
signálu digitálního obrazového pozemního vysílání ve vaší zemi.
Bez titulků (POUZE
V UK)
< Digitální text nebo interaktivní služby mohou mít za určitých okolností přednost
před titulky.To může způsobit, že se titulky automaticky znovu neobjeví ve chvíli,
kdy mizí digitální text nebo interaktivní služby na kanálu, který je vysílá.V takovém
případě mohou být titulky znovu vyvolány a to buď stisknutím OPTION nebo
MENU tlačítka na dálkovém ovladači nebo změnou kanálu.
Dálkové ovládání
nefunguje
< Zkontrolujte, zda je dálkové ovládání správně nastaveno pro práci
s používaným zařízením.
< Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie.Vyměňte baterie. Můžete stále použít
tlačítka na straně televizoru.
< Na dálkovém ovládání zvolte režim TV.
< Pokud kontrolka klávesy po stisku klávesy bliká vyšší frekvencí a s nižší intenzitou,
než je obvyklé, a televizor nereaguje na stisk klávesy, vyjměte z dálkového ovladače
baterie a vložte je zpět.
< Infračervené signály obrazovky mohou ovlivňovat citlivost příjmu jiných
externích zařízení.
Řešení:Vyměňte baterie dálkového ovládání nebo jiného externího zařízení.
Dálkové ovládání
připojeného
zařízení nefunguje
správně
Nezobrazují se
žádné fotografie,
nebo je reprodukce
hudby nekvalitní.
< Zkontrolujte, zda zdroj odpovídá podporovanému formátu.
Obraz VGA není
stabilní nebo
synchronizovaný.
< Zkontrolujte, zda jste v počítači zvolili správný režim VGA.
Viz Připojení počítače, str. 51.
< Zkontrolujte spojení mezi počítačem a televizorem.
Pro problém
s obrazem či
zvukem se
nepodařilo nalézt
žádné řešení
< Jednou vypněte a znovu zapněte televizor.
Nikdy se sami nepokoušejte opravit vadný televizor.
Obraťte se na prodejce nebo opraváře televizorů.
Bliká červená
kontrolka LED
< Na 10 sekund odpojte síťový kabel a znovu jej připojte.
56
Příloha 1: Jak nastavit dálkový ovladač pro ovládání Philips DVD a DVD/R
Dálkový ovladač je schopen ovládat Philips DVD nebo DVD/R.
1. Stiskněte klávesu režimu DVD na 4 sekundy, dokud se trvale
nerozsvítí LED kontrolka.
2. Pomocí číselných kláves zadejte kód 500 odpovídající
přehrávači Philips DVD.
Pomocí číselných kláves zadejte kód 542 odpovídající
rekordéru Philips DVD.
> Všechny režimové LED budou 3 sekundy blikat, čímž
potvrzují zadání správného kódu.
Pokud vložíte nesprávný kód, budou všechny režimové
LED 2 sekundy svítit. Proveďte znovu Krok 2.
> Dálkový ovladač je v režimu DVD nebo DVD/R.
a
Zrušení zvoleného režimu
<
Stiskněte klávesu režimu DVD na 4 sekundy.
> Dálkový ovladač přejde zpět do režimu pro ovládání
televizoru.
57
CS
Příloha 2 - Televizor Philips – Aktualizace softwaru pomocí přenosného paměťového média
CS
Úvod
Společnost Philips nabízí možnost aktualizace softwaru
televizoru prostřednictvím přenosné paměti. Aktualizací
softwaru můžete zdokonalit funkčnost televizoru.
Rozsah zlepšení závisí na tom, jaký software obsahuje
televizor před aktualizací a na jakou verzi jej budete
aktualizovat.
Aktualizaci softwaru můžete provést vlastními silami. Mějte
na paměti, že obsah tohoto dokumentu je určen technicky
zdatným uživatelům se znalostmi softwaru.
Příprava přenosného paměťového média na
aktualizaci softwaru
Tato procedura bude vyžadovat:
- Osobní počítač s přístupem k Internetu.
- Archivační program, který podporuje formát ZIP (například
WinZip pro Windows nebo Stuffit pro Mac OS).
- Nejlépe prázdnou paměť USB.
Poznámka: Podporována jsou pouze paměťová média
s formátem FAT/DOS.
Nový software můžete získat u svého prodejce nebo na
internetových stránkách www.philips.com/support:
1. Ve webovém prohlížeči v počítači otevřete stránku
www.philips.com/support.
2. Postupujte podle pokynů a vyhledejte informace a software
týkajícího se vašeho televizoru.
3. Vyberte nejnovější aktualizační soubor a stáhněte jej do
počítače.
4. Rozbalte soubor ZIP a zkopírujte soubor „autorun.upg“ do
kořenového adresáře přenosného paměťového média USB.
TV menu
Instalace
.............
Časová zóna
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizace software
Info
58
Aktualizace software
Info o použitém.....
Místní upgrade
Oznámení
Poznámka: Používejte pouze softwarové aktualizace
nacházející se na stránkách www.philips.com/support.
Ověření verze softwaru televizoru
Než spustíte aktualizaci softwaru, doporučujeme ověřit, jaká je
aktuálně používaná verze softwaru televizoru.
1. Vyberte možnost Aktualizace softwaru v menu TV,
Instalace, Aktualizace softwaru.
2. Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
> Menu Aktualizace softwaru se přesune do levého panelu.
3. Vyberte možnost Info o použitém softwaru pro
zobrazení verze a popisu stávajícího softwaru.
Příloha 2 (pokračování)
CS
Automatická aktualizace softwaru
Aplikace aktualizace softwaru
Aktualizuje se software...
Software Id:
TL32E-234
Loading
Done
Validating
Done
Programming
1. Vypněte televizor a vyjměte všechna paměťová média.
2. Vložte přenosné paměťové médium USB obsahující staženou
aktualizaci softwaru.
3. Zapněte televizor vypínačem B na boční straně televizoru.
4. Při spuštění televizor prohlédne přenosnou paměť USB,
dokud nenalezne obsah s aktualizací.Televizor automaticky
přejde do režimu aktualizace. Po několika vteřinách se
zobrazí postup aktualizace.
Varování:
- Během aktualizace softwaru neodpojujte paměťové
médium USB.
- Pokud během aktualizace vypadne napájení, neodpojujte
paměťové médium USB od televizoru. Po obnovení
napájení pokračuje televizor v aktualizaci.
- Pokud se pokusíte provést aktualizaci na stejnou nebo
nižší verzi softwaru, budete požádáni o potvrzení této
akce. Přechod na starší verzi softwaru byste měli provést
jedině v případě opravdové nutnosti.
- Pokud během aktualizace dojde k chybě, zkuste provést
proceduru znovu nebo se obraťte na vašeho prodejce.
- Automatická aktualizace softwaru bude zahájena, pouze
pokud je verze na přenosné paměti USB odlišná od verze
v televizoru.
5. Pokud byla aktualizace softwaru úspěšná, vyjměte paměťové
médium USB a restartujte televizor vypínačem na B na
boční straně televizoru.
Televizor se spustí s novým softwarem.
Poznámka: Po úspěšné aktualizaci můžete pomocí
počítače z paměťového média USB software televizoru
odstranit.
59
CS
Příloha 2 (pokračování)
Ruční aktualizace softwaru
TV menu
Instalace
.............
Časová zóna
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizace software
Info
Aktualizace software
Info o použitém.....
Místní upgrade
Oznámení
Pro ruční aktualizaci softwaru zkopírujte soubor
„autorun.upg“ do adresáře s názvem „Upgrades“, který se
nachází v kořenovém adresáři přenosného paměťového
média USB. Soubor můžete přejmenovat libovolně, pouze
dodržte koncovku .upg.
1. Vložte přenosné paměťové médium obsahující staženou
aktualizaci softwaru.
2. Vyberte položku Aktualizace softwaru v menu Nastavení.
Přejděte na položku Místní upgrade.
Televizor zobrazí seznam všech kompatibilních aktualizačních
souborů dostupných na přenosném paměťovém médiu USB
a zobrazí informace pro vybraný soubor.
3. Vyberte správný aktualizační soubor a stiskem červeného
tlačítka spusťte aktualizaci.
Televizor provede restart a automaticky přejde do režimu
aktualizace. Po několika vteřinách se zobrazí postup
aktualizace.
Varování: Pokud se pokusíte provést aktualizaci na
stejnou nebo nižší verzi softwaru, budete požádáni
o potvrzení této akce. Přechod na starší verzi softwaru
byste měli provést jedině v případě opravdové nutnosti.
4. Pokud byla aktualizace softwaru úspěšná, vyjměte paměťové
médium USB a restartujte televizor vypínačem B na boční
straně televizoru.Televizor se spustí s novým softwarem.
60
Příloha 3 - Televizor Philips – Formát prezentace s hudbou na pozadí
Poznámky:
- Nejnovější verzi tohoto dokumentu lze nalézt na stránkách technické podpory společnosti Philips
(www.philips.com/support). K nalezení této dokumentace a dalších souvisejících souborů použijte
typové označení vašeho televizoru.
- Společnost Philips nenese žádnou odpovědnost za jakékoli problémy, které se mohou vyskytnout
v souvislosti s obsahem tohoto dokumentu. Chyby, na které společnost Philips upozorníte, budou co
nejrychleji zpracovány a opravy publikovány na stránkách technické podpory společnosti Philips.
Úvod
Dokument popisuje, jak vytvořit soubor prezentace Philips se zvukem na pozadí. Mějte na paměti,
že obsah tohoto dokumentu je určen technicky zdatným uživatelům se znalostmi software.
Prezentaci spustíte otevřením souboru prezentace v Prohlížeči multimédií vašeho televizoru.
1. Stiskněte tlačítko MENU/BROWSE na dálkovém ovládání po vložení paměťové karty nebo zařízení
USB a zapnutí televizoru.
2. Přejděte do složky, ve které je na přenosném paměťovém médiu uložen soubor prezentace (.alb).
3. Vyberte soubor prezentace a stiskem tlačítka OK spusťte prezentaci.
4. Chcete-li zastavit prezentaci, stiskněte tlačítko ‡.
Obecná pravidla
- Prezentace bude používat prostou syntaxi ASCII XML, aby bylo možné vytvářet a editovat soubory
prezentace pomocí jednoduchých nástrojů.
- Veškeré odkazy na síťový obsah musejí být založeny na globální adrese obsahu.
- Obsah na přenosném paměťovém médiu nemá globální adresu. V důsledku toho nesmí být na obsah
uložený na paměťovém médiu v prezentaci odkazováno, pokud není prezentace samotná uložena
také na tomto médiu.
- Aby byla zachována přenositelnost, smí prezentace uložená na paměťovém médiu odkazovat POUZE
na obsah uložený na stejném paměťovém médiu. Odkazy na$globální adresy by mohly vést
k neslučitelnosti, pokud by bylo paměťové médium použito v zařízení bez síťového přístupu. Nejedná
se však o zákaz, ale doporučení.
- Je vhodnější, aby URL adresy odkazující na obsah paměťového média vycházely z relativní cesty
začínající adresářem, ve kterém je prezentace uložena.Tato cesta zahrnuje název zařízení nebo
jednotky paměťového média.
Podporována je také absolutní cesta k obsahu.
- relativní cesta: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, …
- absolutní cesta: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organiation.jpg, …
Obecný formát
Níže uvedený formát a syntaxe bude použit k vytvoření souboru prezentace (prostý text ASCII)
s příponou .alb (.ALB). Příklady: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, …
K vytvoření textového souboru by měla být použita následující syntaxe:
<?xml version="1,0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
<title>Název prezentace</title>
<audio>adresa_url_audia</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>
<slide>adresa_url_snímku_1</slide>
<slide>adresa_url_snímku_2</slide>
<slide>adresa_url_snímku_3</slide>
<slide>adresa_url_snímku_4</slide>
<slide>adresa_url_snímku_5</slide>
<slide>adresa_url_snímku_6</slide>
...
<slide>adresa_url_snímku_N-1</slide>
<slide>adresa_url_snímku_N</slide>
</slides>
</philips-slideshow>
61
CS
CS
Příloha 3 (pokračování)
Podporované značky XML
Následující tabulka popisuje syntaxi XML.
Název značky
Použití
Popis
philips-slideshow
povinné
Označení prezentace Philips včetně verze.
title
nepovinné
Název playlistu.
audio
nepovinné
Údaj audio-URL následující za touto značkou určuje hudbu
přehrávanou na pozadí během prezentace snímků.
Jedinými platnými odkazy jsou jednotlivé skladby nebo playlist
(.mu3 & .pls). Odkazy na jakékoli jiné soubory nespustí
reprodukci hudby. Pokud je odkazem jedna skladba, bude vždy
opakována tato skladba. Pokud je odkaz na playlist, budou se
postupně přehrávat skladby z playlistu. Po jeho celém přehrání
se celá sekvence přehraje znovu.
slide-duration
nepovinné
Výchozí délka zobrazení snímku (v krocích po 0,1 vteřiny).TV
aplikace nemusí tuto značku podporovat.TV aplikace může
vnutit použití jednoho z předdefinovaných intervalů zobrazení.
slides
povinné
Identifikuje snímky, které se mají prezentovat.
slide
nepovinné
Určuje adresu URL jednotlivých snímků prezentace.
62
Příloha 4 - Televizor Philips – Problémy s digitálními fotoaparáty a zařízeními USB
Poznámky:
- Nejnovější verzi tohoto dokumentu lze nalézt na stránkách technické podpory společnosti Philips
(www.philips.com/support).
- Software vašeho televizoru je možné aktualizovat. V případě potíží nejprve zkontrolujte, zda je
v televizoru instalován nejnovější software. Nejnovější verzi software spolu s instrukcemi naleznete
na stránkách technické podpory Philips. K nalezení této dokumentace a dalších souvisejících
souborů použijte typové číslo vašeho televizoru.
- Společnost Philips nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby v obsahu tohoto dokumentu ani za
jakékoli problémy vzniklé v souvislosti s obsahem tohoto dokumentu. Chyby, na které společnost
Philips upozorníte, budou co nejrychleji zpracovány a opravy publikovány na stránkách technické
podpory společnosti Philips.
Problémy s digitálním fotoaparátem
Pokud nepracuje spojení USB mezi digitálním fotoaparátem a televizorem, můžete zkusit vyřešit
problém pomocí následujících řešení.
- Ujistěte se, že je digitální fotoaparát zapnutý a ověřte správnou konfiguraci digitálního fotoaparátu
(další informace viz příručka k digitálnímu fotoaparátu).
- Některé fotoaparáty umožňují vypnout rozhraní USB. Před připojením k TV se ujistěte, že je
rozhraní USB zapnuté.
- Pokud je fotoaparát vybaven pouze interní pamětí (žádná vyjímatelná paměťová karta), můžete
pomocí počítače zkusit manuálně zkopírovat obsah na paměťové zařízení USB.
- Některé fotoaparáty umožňují přepínat mezi režimy PTP (Picture Transfer Protocol – protokol
pro přenos snímků) nebo „PC Link“ a „USB Mass Storage“ nebo „PC Drive“ (kdy fotoaparát
funguje jako vyjímatelný disk). Ujistěte se, že je fotoaparát přepnut do režimu „USB Mass Storage“
nebo „PC Drive“.
- Pokud fotoaparát podporuje různá nastavení rozhraní, vyzkoušejte je jedno po druhém, nebo se
obraťte na prodejce fotoaparátu a nalezněte správné nastavení.
Problémy s paměťovým zařízením USB
- Zařízení připojená k portu USB televizoru musejí být v souladu se specifikacemi „Mass Storage
Class“. Pokud zařízení (digitální fotoaparát, MP3 přehrávač, přenosný pevný disk...) není v souladu se
specifikacemi „Mass Storage Class“, nebude toto zařízení prohlížečem instalovaným v televizoru
detekováno.
- Podporovány jsou následující specifikace Mass Storage Class:
Implementace televizoru vychází z přehledu „Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification
Overview“ (v1.2, 23. června 2003), včetně všech dokumentů zmíněných v tomto dokumentu.
Dokument lze nalézt na webových stránkách věnovaných standardizaci USB (www.usb.org).
Plná podpora standardu USB Mass Storage Class Bulk-Only Trasfer (bInterfaceProtocol = 50h).
Plná podpora standardu SubClass Code = 05h; specifikace SFF-8070i.
Plná podpora standardu SubClass Code = 06h; sada příkazů SCSI transparent.
- V případě paměťových zařízení USB s velkým objemem může prohlížeči v televizoru trvat přístup
k požadovanému souboru delší čas.
- Používáte-li přenosný pevný disk USB:Vzhledem k velké spotřebě energie přenosných pevných disků
doporučujeme použít externí napájení, aby byla zaručena správná funkce za všech okolností.
Problémy s digitálním obsahem
- Jsou podporována pouze přenosná média, formátovaná ve FAT (DOS). Chybné formátování způsobí
nečitelnost obsahu. Při potížích zformátujte kartu. Přitom mějte na paměti, že formátování smaže
veškerý obsah z karty (hudbu, snímky apod.).
- Maximální velikost multimediálního souboru nesmí překrocit 4Gbyty.
- V názvech souborů nepoužívejte tečku „.“.
- Pokud video stream podporuje více zvukových stop, bude automaticky vybrána a přehrávána pouze
první stopa. Ostatní kanály zvuku není možno zvolit.
- Externí soubory s titulky (např. DivX. srt subtitle files) nejsou podporovány.
63
CS
Příloha 5 - Problémy s připojeným externím zařízením vybaveným konektorem HDMI
CS
Konektor HDMI IN umožňuje následující režimy zobrazení pro televizor a monitor:
HD Standard Definition TV (SDTV)
Enhanced Definition TV (EDTV)
640 x 480p
720 x 480p
720 x 576p
High Definition TV (HDTV)
1920 x 1080i
1280 x 720p
PC VGA
SVGA
XGA
-
-
64
640 x 480i
720 x 480i
720 x 576i
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
V případě potřeby, můžete pomocí kurzorových tlačítek nastavit pozici obrazu do středu obrazovky.
Pokud je do televizoru z digitálního zařízení připojeného ke vstupu HDMI přiváděn signál PCM
audio s ochranou proti kopírování, může být vzhledem k požadavkům na ochranu autorských práv
odpojen výstup Digital audio output televizoru.
Televizor podporuje systém HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).Tento systém
zabraňuje kopírování obsahu DVD vystupujícího prostřednictvím výstupu HDMI. Zajišťuje
zabezpečené digitální propojení mezi zdrojem obrazu (DVD, počítač, apod.) a televizorem. Obsah je
ve zdrojovém externím zařízení zakódován, aby se zabránilo neoprávněnému kopírován.
Správná funkce je garantována pouze se spotřebními produkty kompatibilními s rozhraním HDMI.
U digitálních externích zařízení jiných výrobců je možnost různých výstupních standardů, které
mohou způsobovat televizoru potíže se správným zobrazováním.
V případě, že není detekován žádný signál ze zařízení HDMI, zařízení HDMI vypněte a znovu
zapněte.
Pro dosažení nejlepšího zážitku ze sledování doporučujeme zapnout přehrávač DVD, zařízení BlueRay nebo zařízení HD Set-Top Box na nejvyšší možné podporované režimy zobrazení.
Rejstřík
active control ........................... 17
aktualizace softwaru .......... 34,58
ambilight......................................20
analogový: ruční instalace....... 30
anténa........................................... 4
asistent nastavení ..................... 10
audio přijímač........................... 52
automatický formát................. 17
automatické nastavení............. 28
automatické vypnutí................ 24
avl ............................................... 19
barevná tlačítka .......................... 5
barevný tón ............................... 15
barva........................................... 15
baterie.................................... 4, 66
bezpečnostní upozornění......... 2
boční konektory ...................... 45
časový spínač ............................ 24
dálkové ovládání ......................... 5
dekodér ..................................... 33
delta hlasitost ........................... 19
demo .......................................... 26
digital natural motion ............. 16
digitální teletext ....................... 43
digitální televizor........................ 8
digitální: test příjmu................. 29
DNR ............................................17
DVB-T............................................9
dynamický kontrast ................. 16
ekvalizér..................................... 18
EPG............................................. 36
formát obrazu .......................... 17
formát prezentace ................... 61
fotoaparát.................................. 45
hlasitost .........................................6
hlasitost do sluchátek ............. 19
hodiny ......................................... 8
hra ......................................... 45,49
hypertext................................... 42
informace na obrazovce ........... 6
jas ................................................ 15
jazyk digitálních titulků ........... 23
jazyk digitálního zvuku............ 18
jazyk na obrazovce .................... 9
jemné ladění.............................. 30
konektor
konektor
konektor
konektor
DVI...................... 49,51
HDMI ....................... 49
SCART .......... 47,48,52
usb ............................ 45
CS
kontrast ..................................... 15
kód PIN...................................... 25
kurzorová tlačítka ...................... 5
menu Instalace.......................... 27
menu Nastavení obrazu ......... 15
menu Nastavení zvuku............ 18
menu Předvolby ....................... 32
menu Rychlý přístup ................. 7
menu Teletext ........................... 42
titulky ......................................... 23
tlačítka audio zařízení ............. 55
tlačítka videozařízení .............. 55
tlačítko menu............................ 11
tlačítko oblíbené ...................... 35
tlačítko OK ................................. 5
tlačítko option ............................ 7
tlačítko pro vypnutí zvuku ....... 5
tovární nastavení...................... 34
uložení kanálů........................... 28
umístění ..................................... 32
nahrávání televizního
programu ................................
nastavení TV menu ..................
navigace v jednotlivých menu
název programu .......................
54
13
11
32
odinstalování.............................
odstín .........................................
odstraňování problémů ..........
osobní zabarvení......................
ostrost........................................
31
15
56
16
15
PC.................................................51
pixel plus ....................................16
preferovaný jazyk titulků........ 27
preferovaný jazyk zvuku......... 27
prohlížeč multimédií ............... 38
předchozí kanál .......................... 6
předvolby jazyka ...................... 27
přehled zadního panelu .......... 46
přehrávač DVD ........................ 50
přeinstalování............................ 31
přejmenování ............................ 31
přeskupení seznamu
čísel kanálů ............................. 31
připojení .................................... 44
při prvním zapnutí ..................... 9
údržba obrazovky ...................... 2
úprava menu Funkce............... 23
VCR .............................................47
videokamera ............................. 45
volba časové zóny.................... 28
volba země ................................ 28
vyhledání kanálů....................... 27
vyvážení...................................... 18
výběr připojeného zařízení.... 54
výběr zapojení .......................... 33
zadat kód ................................... 25
zapnutí televizoru ...................... 8
zařízení usb ............................... 38
zesilovač domácího kina......... 52
zhoršený sluch.......................... 27
změňte kód .............................. 25
zvuk I/II ...................................... 19
recyklace.................................... 66
redukce MPEG ......................... 17
rekordér DVD .................... 47,48
resetování na tovární
nastavení ................................. 34
rodičovský zámek .................... 24
rozhlasové stanice ................... 28
ruční instalace........................... 30
satelitní přijímač....................... 48
seznam kanálů..................... 11,35
seznam oblíbených kanálů ..... 35
slot common interface ........... 26
sluchátka .................................... 45
surround režim ........................ 19
teletext ...................................... 41
teletext 2.5................................ 32
teletextové stránky T.O.P. ...... 41
65
Recyklace
CS
Recyklace
Likvidace baterií
R Obal tohoto výrobku je určen k recyklaci.
Informace o správné likvidaci získáte od místních
úřadů.
Dodané baterie neobsahují těžké kovy - rtuť ani
kadmium. Informujte se prosím, jak likvidovat
vybité baterie v souladu s místními předpisy.
Likvidace starého výrobku
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního
materiálu a součástí, které je možné recyklovat
a znovu použít.
Je-li výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se
na něj vztahuje směrnice EU
2002/96/EC.
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků. Postupujte podle místních nařízení
a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným
komunálním odpadem.
Správnou likvidací starého výrobku pomůžete
předejít možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
Informace o výrobku
- Je-li televizor v pohotovostním režimu, spotřebovává energii. Spotřeba energie přispívá ke znečištění
vzduchu a vody. Velmi nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu.
- Technické údaje: viz leták k výrobku na stránkách www. philips. com/support.
- Potřebujete-li další pomoc, obraťte se na linku podpory zákazníkům ve vaší zemi.
Příslušná telefonní čísla a adresy naleznete v přiloženém informačním materiálu „Worldwide
guarantee“.
66
CS
Obsah
Co je Connected Planet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Co potřebujete pro použití Connected Planet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Krok 1: Instalace Philips Media Manager (PMM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Krok 2: Identifikace aktuální konfigurace sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Krok 3: Připojení a konfigurace TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Krok 4: Zobrazení multimediálního obsahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Dodatek 1:Vytvoření připojení bezdrátové sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Dodatek 2: Bezpečnost bezdrátové sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Dodatek 3: Ruční konfigurace nastavení sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Dodatek 4: Povolení DHCP/Auto IP v počítači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Dodatek 5: Podporované formáty souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Řešení potíží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Slovníček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Co je Connected Planet ?
Connected Planet poskytuje snadný přístup k digitálním obrázkům, video a audio souborům na vašem
počítači.
Přečtěte si prosím pečlivě následující informace a postupujte krok za krokem přesně podle uvedených
instrukcí.
Co potřebujete pro použití Connected Planet ?
& Síťové spojení s vaším počítačem.
é Z přiloženého
CD disku nainstalujte do vašeho počítače Philips Media Manager
(PMM).
!
Máte-li další dotazy nebo potíže s pripojením, nebo se obáváte nedostatečnosti svých
znalostí o připojení PC a sítích, obraťte se na svého dodavatele počítače či prodejce.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
1
Krok 1: Instalace Philips Media Manager (PMM)
Poznámka: Pokyny k instalaci jsou dostupné pouze v angličtině.
& Vložte do mechaniky počítače přiložený
CD-ROM.
Nespustí-li se CD-ROM automaticky, poklepejte na My
Computer, potě na ikonu CD-ROM a konečně na
start.htm, instalace se spustí.
é Zvolte váš jazyk prosím, klepněte na Install Media
Manager a postupujte podle instrukcí.
Poznámky:
- Po zobrazení okna Product Configuration
NEOZNAČUJTE WMA (Windows Media Audio) a WMV
(Windows Media Video), TV Philips nepodporují tento
obsah.
- PMM můžete nainstalovat na více pocítačů v domácí
síti.
- Dbejte na to, aby PMM nebyl blokován firewallem
nainstalovaným na vašem počítači.
“ Zvolte jazyk PMM
Volbu z několika dostupných jazyků můžete provést
v menu Settings (Nastavení).
‘ Změňte název PMM serveru
V nabídce PMM Settings mužete zmenit název
serveru PMM.Tento název je důležitý vzhledem k
tomu, že se zobrazuje na TV po rozpoznání PMM.
Možné názvy jsou „PC Study“, „PC John“, „PC
loznice“.
( Po instalaci PMM restartujte počítač.
2
Přidání souboru do programu Philips Media
Manager (PMM)
& Vyberte PMM v nabídce Start nebo poklepejtev na
symbol PMM
v hlavním panelu.
é Klepněte na Music; Pictures nebo Movies v horní
části okna PMM.
“ Vyberte Add Music, Add Pictures nebo Add
Movies.
‘ Klepněte na Add Files nebo Folders… .
( Vyberte složku nebo soubory a klepnutím na Open
je přidejte do okna Media Manageru.
3
Krok 2: Identifikace aktuální konfigurace síte
Soustredíme se na dve hlavní sítové konfigurace, které se používají v moderních domácnostech.
NEBO
Konfigurace A
Konfigurace B
Je-li to možně, doporučujeme vytvoření sítě s pomocí
směrovače, jak je popsáno v Konfiguraci A, ještě před
připojením TV..
Před připojením k televizoru
Máte
• měrovač
• jeden nebo více PC, připojených ke směrovači
• jednu volnou zásuvku síte Ethernet na
směrovači
PokračujteNetwork
kap. Připojení
konfigurace
TV,
conn.2a pc.02.ep
s
Konfigurace A, na str. 5.
Před připojením k televizoru
Máte
• jednu volnou zásuvku síte Ethernet na PC.
Poznámka: Pokud váš počítač neobsahuje volný
Ethernetový konektor, budete si muset zakoupit
a nainstalovat přídavnou síťovou (Ethernetovou)
kartu.
Pokračujte kap. Připojení a konfigurace TV,
Konfigurace
B, na str.
5.
network
conn.1
pc.02.ep
s
!
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
4
Připojení TV k jedinému PC vyžaduje
speciální překřížený síťový kabel.
Krok 3: Připojení a konfigurace TV
Konfigurace A
Přesvědčte se, je-li na vašem routeru a vašem
počítači povolena funkce Auto IP (automatické
přidělování adres).
Konfigurace B
Přesvědčte se, je-li na vašem počítači povolena
funkce Auto IP (automatické přidělování adres).
U většiny současných počítačů a routerů
je automatické přidělování adres
standardně povoleno.
U většiny současných počítačů je
automatické přidělování adres standardně
povoleno.
Pokud tomu tak ve vašem případě není, můžete to
zkontrolovat pomocí Network Utility na
přiloženém
CD.
Pokud tomu tak ve vašem případě není, můžete to
zkontrolovat pomocí Network Utility na
přiloženém
CD.
Není-li povoleno DHCP/Auto IP, povolte je v PC
podle Dodatku 4, str. 14.
Není-li povoleno DHCP/Auto IP, povolte je v PC
podle Dodatku 4, str. 14.
Povolte DHCP ve směrovači, postupujte podle
návodu ke směrovači.
Připojení TV
& Zasuňte jeden konec kabelu Ethernet (přímého
kabelu) do zásuvky NETWORK na zadní
straně TV.
Připojení TV
& Zasuňte jeden konec překříženého kabelu
Ethernet (překříženého kabelu) do zásuvky
NETWORK na zadní straně TV.
Warning
!
Pozor
!
Crossed cable
překříženého
kabelu
přímého
kabelu
Straight cable
é Druhý konec zasuňte do zásuvky Ethernet na
é Druhý konec zasuňte do zásuvky Ethernet na
směrovači.
“ Pro vyzkoušení spojení viz „Zobrazení
multimediálního obsahu“ na str. 6.
“ Pro vyzkoušení spojení viz „Zobrazení
počítači.
multimediálního obsahu“ na str. 6.
Network conn.2 pc+TV.02.ep
s
5
Krok 4: Zobrazení multimediálního obsahu
Přesvědčte se, že je PC s instalovaným programem Philips Media
Manager (viz str. 2) zapnutý.
& Zapněte TV.
é Stiskem BROWSE/MENU na ovládači zobrazte nabídku Browse.
“ Vyberte počítač, z něhož chcete přehrávat obsah a stiskněte
kurzor doprava.
Televízor
TV menu
TV kanály
a
Průvodce programem
Multimédia
Media servery
Poznámka: po zapnutí televizoru může trvat až 2 minuty, než dojde k
zobrazení vašeho počítače v menu Browse.
‘ Pomocí kurzorových tlačítek můžete procházet obrázky
(Picture), hudební (Music) a Video soubory nebo adresáře..
Adresář
Obrazový soubor
v
Hudební soubor
Video soubor
( Stiskem OK přehrajete zvolený soubor.
§ Stiskem levého kurzorového tlačítka opět zobrazíte stránku s
obsahem.
RC4401 CP.eps
6
-
Pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovladači můžete provádět odpovídající funkce, uvedené ve
spodní části obrazovky.
-
Stiskem libovolného barevného tlačítka nebo tlačítka i opět zobrazíte lištu funkcí ve spodní části
obrazovky.
Funkční tlačítka ve spodní časti okna
Details
Transitions
Slide time
Rotate
Repeat one/all
Shuffle
Zoom
Full/small screen
zobrazení popisu vybraných souborů nebo složek;
vyberte, pokud má probíhat přenos během přehrávání (slide show);
volba doby, po kterou se má snímek zobrazovat při přehráváni (slide show);
otočení obrazu;
opakované přehrávání hudebnich souborů;
přehrávání sbírky hudebních souborů v náhodném pořadí;
umožňuje volbu zvětšení obrazu (x1, x2, x4) pomocí kurzorových tlačítek nahoru/dolů;
Po zvětšení můžete obraz posouvat po obrazovce pomocí tlačítek doprava/ doleva;
přepnutí mezi zobrazením malého obrazu a na celou obrazovku.
Funkční tlačítka multimediálního prohlížeče:
‡
zastaví přehrávání souboru
†
přetáčení vpřed
Ò
přetáčení zpět
π
přehrávání, pauza
-P+
přejde na následující / předchozí soubor
horní/dolní
zobrazí titulky
kurzor
Při potížích s přehráváním souborů, nebo pokud se PC nezobrazí v nabídce Browse, se obraťte na kap.
„Odstraňování závad“ na str. 20.
Informaci o podpoře formátů souborů naleznete v Dodatku 5 (str. 17). Při tvorbě obsahu dbejte těchto
údajů.
Poznámka:
Pokud se soubory (hudba, snímky či filmy) nepřehrávají vůbec nebo s chybami a ve špatné kvalitě:
• Formát souboru není podporován systémem. Přehrávejte pouze mediální soubory, jejichž formát systém
podporuje.
• Použité médium není kvalitní. Vyzkoušejte stav média v PC.
7
Dodatek 1:Vytvorení připojení bezdrátové síte
Máte-li další dotazy nebo potíže s připojením,
nebo se obáváte nedostatečnosti svých znalostí
o připojení PC a sítích, obraťte se na svého
dodavatele počítače ci prodejce.
Pokuste se omezit počet bezdrátových spojení.
Ve většině případu nebudete schopni při
bezdrátovém připojení TV i PC k síti přenášet
video.
Seznam podporovaných bezdrátových adaptérů
Ethernet naleznete na stránce podpory Philips:
www.philips.com/support.
Připojení
Kvalita přehrávání
Drátové
Video
Hudba
Snímky
++++
++++
++++
8201.11a
bezdrátové
Video
Hudba
Snímky
++
+++
+++
802.11g
bezdrátové
Video
Hudba
Snímky
+
+++
+++
802.11b
bezdrátové
Video
Hudba
Snímky
+++
+++
8
Potížím s implementací předejdete použitím
bezdrátového přístupového bodu (např. Philips
CPWBS054) v kombinaci s adaptérem bezdrátové sítě
Ethernet (rovněž nazývaným „herní adaptér“).
Bezdrátová zřízení komunikují pomocí bezdrátového
protokolu po rádiových vlnách. Rádiové vlny se šíří z
vysílací antény všemi směry a procházejí stěnami a
stropy.Teoretický dosah běžného zarízení je v otevřeném
prostoru 100 m.V praxi a v budově to může být i méně
než 10 m, záleží na struktuře stěn a stropů a dalších
podmínkách. Kvalita přenosu obsahu bude záviset na
kvalitě bezdrátového signálu a na typu propojení.
Poznámka:
• Doporučuje se zakoupení bezdrátového přístupového bodu
podporujícího 802.11 a/b/g nebo b/g.
Zařízení s podporu protokolu /a jsou ideální pro přenos
videa, zařízení /g vyhovují pro dobrý přenos zvuku.
Zařízení třídy b se nehodí pro přenos videa.
• Nepoužívejte bezdrátové připojení (TV-PC) ad-hoc, snižuje
přenosovou rychlost (šířku pásma).
Konfigurace bezdrátového adaptéru Ethernet (bridge)
Název sítě (SSID):
WEP key 1:
WEP key 2:
WEP key 3:
WEP key 4:
WPA key:
Ujistěte se, že je na VŠECH prvcích sítě (přístupové
body, PC) povoleno DHCP/Auto IP (automatické
přiřazování adres sítě).
Poznámka: V současnosti je většinou funkce přístupového
bodu a směrovače soustředěna do jednoho přístroje. Pokud
tomu tak u vás není, instalace se bude od uvedené mírně lišit.
& Povolte DHCP/Auto IP na VŠECH počítačích;
Na PC to ověřte pomocí nástroje pro identifikaci
sítě.Viz Tools, Network Utility na přiloženém CD.
Není-li povoleno DHCP/Auto IP, povolte je na vašem
PC podle Dodatku 4, str. 14.
é Povolte DHCP/Auto IP na přístupovém bodu podle
návodu k přístroji.
Příprava síte
& Nejprve zkontrolujte a zapište si nastavení
přístupového bodu (Wireless Access Point).
Potřebujete SSID a klíče WEP key nebo WPA key.
Poznámka: Je možné, že klíče WEP a WPA keys jsou
skryté.
é Pro usnadnění konfigurace dočasně vypněte
zabezpečení bezdrátové sítě (je-li to možné). Podle
návodu k použití přístupového bodu provedte tato
nastavení:
• zapněte vysílání SSID (SSID broadcast).
• vypněte bezdrátové zabezpečení (WEP/WPA keys).
• vypněte filtraci MAC (MAC filtering).
Poznámka: Vypněte rovněž zabezpečení (klíče WEP/WPA) v
ovládaci bezdrátové síte v PC.
9
Další podrobnosti o nastavení
doporučených sítových adaptéru Ethernet
naleznete na stránce podpory Philips:
www.philips.com/support.
network conn.1 pc.02.ep
s
Konfigurace bezdrátového adaptéru
Ethernet
& Odpojte PC od sítě.
• Používáte-li bezdrátový USB adaptér, odpojte jej od
portu PC.
• Používáte-li integrovaný adaptér (např. v
notebooku), zakažte jeho použití v systému.
• Máte-li drátové připojení sítě k PC, odpojte sítový
kabel Ethernet.
é Připojte k PC bezdrátový adaptér (bridge) Ethernet.
“ Konfigurujte jej podle návodu k adaptéru.
Je nutno provést následující nastavení:
• Password (heslo; podle dokumentace přístupového
bodu)
Poznámka: V tomto okamžiku neměňte žádná hesla.
• Režim infrastruktury(přístupového bodu)
• Název SSID vaší bezdrátové sítě
• Povolení DHCP/Auto IP
• Vypnutí bezpečnostníhošifrování
Jestliže se nyní váš PC připojí k Internetu pomocí
prohlížeče, konfigurace adaptéru je správná.
Poznámka:
- Po konfiguraci bezdrátového adaptéru Ethernet může
být nutno vyčkat určitý čas, než se spojení stane
aktivním. Může být nezbytné restartovat adaptér.
- Adaptér restartujte podle návodu. V návodu k adaptéru
rovněž naleznete význam jednotlivých kontrolek (LED)
na panelu adaptéru a jejich chování po zapnutí.
- Pokud se vám nepodaří připojení k Internetu po
konfiguraci adaptéru, obraťte se na prodejce adaptéru
(nikoli na Philips).
‘ Odpojte bezdrátový adaptér Ethernet od PC a
připojte jej do zásuvky NETWORK na zadním
panelu TV.
( Znovu připojte PC k síti.
Zkouška adaptéru Ethernet
& Ujistěte se, že je bezdrátový adaptér Ethernet
připojen do zásuvky NETWORK na zadním panelu
TV.
é Zapněte TV.
“ Postupujte podle „Zobrazení multimediálního
obsahu“ na str. 9.
10
Wireless station TV.eps
Obnovení zabezpečení síte
Viz rovněž Dodatek 2: Bezpečnost bezdrátové sítě na str. 12.
& Obnovte nastavení zabezpečení přístupového bodu
é
“
‘
(
§
podle návodu k použití přístupového bodu a údaju,
které jste si předtím poznamenali.
• Vypněte vysílání SSID.
• Zapněte zabezpečení bezdrátové sítě (WEP/WPA
keys).
Poznámka: Pokud nemáte klíče WEP/WPA, bude nutno
vytvořit nové a použít je ve všech bezdrátových
zařízeních, připojených do sítě.
Odpojte PC od sítě.
• Používáte-li bezdrátový USB adaptér, odpojte jej od
portu PC.
• Používáte-li integrovaný adaptér (napr. v
notebooku), zakažte jeho použití v systému.
• Máte-li drátové připojení sítě k PC, odpojte síťový
kabel.
Připojte k PC bezdrátový adaptér (bridge) Ethernet.
Konfigurujte nastavení bezdrátového adaptéru
Ethernet podle aktuálního nastavení sítě podle
návodu k adaptéru.
Jestliže se nyní váš PC pžipojí k Internetu pomocí
prohlížeče, konfigurace adaptéru je správná.
Poznámky: Po konfiguraci bezdrátového adaptéru
Ethernet může být nutno vyčkat určitý čas, než se spojení
stane aktivním. Může být nezbytné restartovat adaptér.
Odpojte bezdrátový adaptér Ethernet od PC a
připojte jej do zásuvky NETWORK na zadním
panelu TV.
Znovu připojte PC k síti.
Poznámka: Zapněte rovněž zabezpečení (klíče WEP/WPA) v
ovládači bezdrátové sítě v PC.
Wireless station TV.eps
11
Dodatek 2: Bezpečnost bezdrátové sítě
Pozor
Vzhledem k tomu, že bezdrátová síť používá
rádiový přenos signálu, je možno jej zachytit a
sledovat jinými bezdrátovými prostředky mimo
požadovanou oblast. Je tak možno se připojit
do sítě nebo sledovat její provoz.
Další informace naleznete v návodu k
přístupovému bodu nebo k adaptéru Ethernet.
VŽDY
• Používejte vhodné programy pro ochranu PC před
viry, spyware a dalším škodlivyým programům.Tyto
programy mohou snížit zabezpečení sítě.
• Zmeňte tovární hesla síťových zařízení.
Ponechání původních hesel umožňuje útočníkovi
snadný přístup do sítě.
Poznámka: Po změně hesle si je zapište a uložte na
bezpečné místo.
• Používejte směrovač nebo přrístupový bod s
Network Address Translation (NAT) nebo firewall.
• V bezdrátových sítích povolte nejdelší klíc WEP,
který přístroje umožňují. Pokud je to možné,
inovujte zařízení. Nebudete-li chránit svou síť
dostatečne, všechna vaše data v PC budou volně
přístupná všem ve vašem okolí, např. sousedům
nebo kolemjdoucím.
• Vypněte vysílání SSID na přístupovém bodu.
• Přemístete přístupový bod bezdrátové sítě od
vnějších stěn a oken do středu domu, signál vně
požadované oblasti se tím zeslabí.
• Některé přístupové body kontrolují přístup podle
unikátní adresy MAC při pokusu zařízení o přístup
do sítě. Pro získání adres MAC prostudujte návod
k použití přístupového bodu.
Pro adresu MAC vašeho TV viz Dodatek 3,
položky Manual network installation,View network
settings na str. 13.
NIKDY
• Při zabezpečení sítě se nespoléhejte na zeslabení
signálu mimo dosah sítě.
• Nepoužívejte klíče WEP/WPA ani hesla, která je
možno snadno uhodnout.
• Pro zabezpeįaení sítč nepoužívejte passphrase,
může se objevit nekompatibilita s jinými značkami
nebo síťovými přístroji.
12
Dodatek 3: Ruční konfigurace nastavení sítě
Pozor: Máte-li další dotazy nebo potíže s připojením, nebo se obáváte nedostatečnosti svých znalostí o připojení
PC a sítích, obraťte se na svého dodavatele počítace či prodejce.
Tato nabídka umožňuje uživateli vlastní nastavení sítě a
určení vlastní konfigurace této sítě.
TV menu
Instalace
Jazyk
Země
Časová zóna
Kanály
Ruční instalace sítě
Předvolby
Připojení
.............
Ruční instalace sítě
Zobrazit nastaven...
Režim sítě
Konfigurace IP
Info
& V nabídce Instalace vyberte Ruční instalace sítě.
é Stiskem pravého kurzoru otevřete nabídku Ruční
instalace sítě.
Položky se zobrazují a jsou dostupné podle vašeho
nastavení sítě.
“ Požadované akce provádějte po přečtení informace
ve spodní části obrazovky.
Zobrazení nastavení síte
Zobrazí aktuální hodnoty parametrů nastavení sítě.
Režim sítě
Zde mužete zvolit režim konfigurace sítě.
Pro automatickou konfiguraci směrovačem nebo
přístupovým bodem vyberte DHCP & Auto IP
(přednostní volba).
Pro ruční zadání statické konfigurace vyberte
Statická IP. Pokracujte konfigurací IP (IP
configuration).
DHCP/Auto IP neboli automatické adresování
sítě je protokol, používaný pro automatické
přihlašování zařízení do sítě. Informace o
podpoře protokolu příslušným zařízením
naleznete v návodu k přístroji.
Statická (nebo pevná) IP adresa (static IP
address) je adresa, s níž se váš TV vždy hlásí do
sítě. Není-li povoleno DHCP/Auto IP, můžete
nastavit pevnou IP adresu v TV.
Maska podsítě (Subnet Mask) se používá pro
definici části sítě, která je oddělena
směrovačem od ostatních sítí. Maska označuje,
která část IP adresy se týká lokální sítě a která
musí projít směrovačem.
Konfigurace IP
Pokud jste v nabídce Režim sítě, zvolili Statická IP,
nastavte zde IP konfiguraci:
• IP adresa: zde zadejte statickou adresu IP, kterou
bude používat TV v síti.
Vyberte z rozsahu:
192.18.0.xxx nebo
192.168.123.xxx nebo
10.0.0.xxx
• Maska odsítě: zde zadejte masku podsítě vaší sítě.
Zadejte stejnou masku pro celou síť, např.
225.225.255.0.
13
Dodatek 4: Povolení DHCP/Auto IP v počítači
Windows XP
& Na ploše Windows klepnete na Start a vyberte Ovládací panely.
é V okně Ovládací panely klepněte na Síťová připojení.
“ Otevře se okno Síťová připojení. Poklepejte na připojení LAN tohoto PC.
‘ V obrazovce stavu připojení klepněte na Vlastnosti.
( Poklepejte na Internet Protokol sítě Internet (TCP/IP).
§ Je-li vybráno Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS
automaticky, počítač je již připraven pro DHCP/Auto IP Pokud nikoli, vyberte tyto volby.
Windows 2000
& Na ploše Windows klepněte na Start > Nastavení > Síťová a telefonická připojení.
é Klepněte na ikonu připojení LAN tohoto PC.
“ Otevře se obrazovka stavu připojení. Klepněte na Vlastnosti.
‘ Poklepejte na Protokol sítě Internet (TCP/IP).
( Je-li vybráno Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS
automaticky, počítač je již připraven pro DHCP/Auto IP. Pokud nikoli, vyberte tyto volby.
Vzhled obrazovek je podobny• jako u Windows XP, uvedených výše.
14
Windows 98/Me
Mužete zjistit, že se vzhled vašich oken ve Windows liší od uvedených obrázků.Tyto obrázky jsme
pořídili ve Windows 98.Vzhled Windows Millenium Edition je podobný, nikoli však shodný.
& Na ploše Windows klepněte na Start > Nastavení > Ovládací panely.
é V okně Ovládací panely klepněte na ikonu Síť.
“ V okně Síť v záložce Konfigurace poklepejte na položku TCP/IP, uvedenou pro vaši síťovou kartu.
‘ V okně Protokol TCP/IP-vlastnosti vyberte záložku Adresa IP. Je-li vybráno Získat adresu IP ze
serveru DHCP/Auto IP, počítač je již připraven pro DHCP/Auto IP. Pokud nikoli, vyberte tuto volbu.
( Pokud jste změnili nastavení v záloz•ce IP adresy, vyberte dále záložku Konfigurace DNS a zvolte
možnost Povolit používání serveru DNS. Budete požádání o název Hostitel.
Zadejte Home nebo jiný název.
§ Windows mohou požádat o vložení instalačního disku
Windows 98/Me pro nalezení souborů.
Po skončení kopírování budete požádání o restart
systému.
Klepněte na Ano, počítač se restartuje.
15
Počítače Apple Macintosh
Mac OS 10.x
Můžete zjistit, že se vzhled a uvedené instrukce se liší od vašeho systému.Tyto obrázky jsme pořídili v
Mac OS 10.3.Vzhled jiných verzí Mac OS 10.x je podobný, nikoli však shodný.
& Vysuňte nabídku Apple Dock (klikněte na obrázek jablka v levém horním rohu).
é Vyberte Systémové předvolby.
“ Klepněte na ikonu Síť v Internet a Síť.
‘ Klepněte na Nastavení.
( Je-li již vybráno S užitím DHCP v políčku Nastavit IPv4, počítač je již připraven pro DHCP/Auto IP.
Pokud nikoli, vyberte tuto volbu a uzavřete okno Síť.
Mac OS 9.x
Mužete zjistit, že se vzhled a uvedené instrukce se liší od vašeho systému.Tyto obrázky jsme pořídili v
Mac OS 9.2.Vzhled jiných verzí Mac OS 9.x je podobný, nikoli však shodný.
& Vysuňte nabídku Apple Menu (klikněte na obrázek jablka v levém horním rohu).
é V Ovládacích panelech vyberte TCP/IP.
“ Je-li již vybráno DHCP server v polícku Způsob nastavení, počítač je připraven pro DHCP/Auto IP.
Pokud nikoli, vyberte tuto volbu a uzavřete panel TCP/IP.
16
Dodatek 5: Podporované formáty souborů
Kodek (kodér/dekodér) je technologie pro komprimaci a dekomprimaci dat. Kodeky převádějí signál mezi digitální a
analogovou podobou a mohou být hardwarové, softwarové i kombinací obou způsobů.Standardní kodeky se
používají pro zpracování a komprimaci zvuku a obrazu pro přenos v sítích..
Přehled
• Podporované multimediální soubory Video (film): MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX & XviD
• Podporované multimediální soubory Audio (zvuk): MP3, MP3Pro & LPCM
• Podporované multimediální soubory obrazové (statické snímky): JPEG
Podporované přípony
Typ obsahu
Snímky
JPEG
Zvuk
MP3 & MP3Pro
LPCM
Obraz
MPEG1
MPEG2
MPEG4
DivX
XviD
Podporovaná přípona souboru
.jpg .jpeg
.mp3
.wav (PC); .aif .aiff (MAC)
.mpg .mpeg
.mpg .mpeg .vob
.mp4
.avi .divx
.avi .xvid
Playlist & Slideshows
Zvuk
.pls .m3u
Obraz
.alb (pouze z paměťových karet nebo USB)
Podporované zvukové streamy
Obsah
Typ obsahu
Soubory Audio
Soubory Video
MP3
MP3 Pro
LPCM
MPEG1
MPEG2
MPEG4
DivX
XviD
Podporovaný zvukový stream
MPEG1/2 & 2.5 Layer III
MP3 Pro
LPCM audio/L16
MPEG1 Layer I, Layer II
MPEG1 Layer I, Layer II and AC-3
AAC4 and CELP4
MPEG1 Layer III and AC-3
MPEG1 Layer III and AC-3
Podrobné specifikace snímkového kodeku
Typ obsahu
Vzorkování
JPEG
Všechna rozlišení a formatý
stran obrazu do max.
16 Mpixelů
JFIF, EXIF & SPIFF encapsul.
Omezení
Podporován pouze lineární JPEG. Nejsou podporovány žádné progresivní formáty. Pouze snímky s
barevným prostorem 3 barev, např. RGB nebo YUV,
CMYK podporováno není.
Obrazy s nižším rozlišením než 16x16 bodů nejsou
podporovány.
17
Podrobné specifikace zvukového kodeku
Typ obsahu
Vzorkování
MP3
MPEG1 Layer I: 32, 44.1 & 48 kHz
MPEG1 Layer II: 32, 44.1 & 48 kHz
MPEG1 Layer III: 32, 44.1 & 48 kHz
MPEG2 Layer I: 16, 22.05 & 24 kHz
MPEG2 Layer II: 16, 22.05 & 24 kHz
MPEG2 Layer III: 16, 22.05 & 24 kHz
MPEG2.5 Layer III: 8, 11.025 & 12 kHz
MP3Pro
8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32,
44.1 & 48 kHz
LPCM
16, 22.05, 24, 32, 44.1 & 48 kHz
AC3
AAC4
32, 44.1 & 48 kHz
16, 22.05, 24, 32, 44.1 & 48 kHz
CELP4
7.350, 8, 16 kHz
Podrobné specifikace obrazového kodeku
Typ obsahu
MPEG1
Omezení
32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 288, 320, 352,
384, 416 & 448 kbps
32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256,
320 & 384 kbps
32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224,
256, 320 kbps
32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224,
256 kbps
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144,
160 kbps
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144,
160 kbps
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144,
160 kbps
Pro stereofonní proudy: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96,
112, 128, 160, 192, 224, 256 and 320 kbps
Pro monofonní proudy: 8, 16, 18, 20, 24, 32, 40,
48 kbps
Rozlišení: 16-bit a 32-bit
Kanály: Mono & Stereo.
Od 32 kbps do 640 kbps
Pro mono od 16 kbps do 288 kbps
Pro stereo os 32 kbps do 288 kbps
Od 3.85 kbps do 24 kbps
Vzorkování
Všechny poměry stran do rozlišení CIF:
Typické hodnoty:
QCIF - 176x144 (PAL) - 176x120 (NTSC)
CIF - 352x288 (PAL) - 352x240 (NTSC)
ML@MP video do rozlišení D1.
Typické hodnoty:
704 nebo 720x576 at 25 fps (PAL) 50 Hz.
704 nebo 720x480 at 29.97 fps
(NTSC) 59,94 Hz.
Omezení
Max 1.5 Mbps
MPEG4
Všechny poměry stran do rozlišení D1.
Typické hodnoty:
QCIF - 176x144 (PAL) - 176x120 (NTSC)
CIF - 352x288 (PAL) - 352x240 (NTSC)
HD1 - 352x576 (PAL) - 352x480 (NTSC)
D1 - 720x576 (PAL) - 720x480 (NTSC)
Prostřednictvím lokální sítě maximálně 4 Mbps s
maximálním výkyvem 1 sekunda a 4 Mbps
prostřednictvím interního spojení s maximálním
výkyvem 4 sekundy.
Max. délka filmu 20 minut.
DivX
Podpora pro DivX v4 & v5
Všechny poměry stran do rozlišení D1.
Typické hodnoty:
QCIF - 176x144 (PAL) - 176x120 (NTSC)
CIF - 352x288 (PAL) - 352x240 (NTSC)
HD1 - 352x576 (PAL) - 352x480 (NTSC)
D1 - 720x576 (PAL) - 720x480 (NTSC)
Všechny poměry stran do rozlišení D1.
Typické hodnoty:
QCIF - 176x144 (PAL) - 176x120 (NTSC)
CIF - 352x288 (PAL) - 352x240 (NTSC)
HD1 - 352x576 (PAL) - 352x480 (NTSC)
D1 - 720x576 (PAL) - 720x480 (NTSC)
Max 4Mbps po síti, max. jitter 1 s.
Trikové režimy (FF, REW,...) se nepodporují
u souborů větších nej 2 GB.
Není podpora DivX v3.11.
MPEG2
XviD
18
Prostřednictvím lokální sítě maximálně 8 Mbps s
maximálním výkyvem 1 sekunda a 4 Mbps
prostřednictvím interního spojení s maximálním
výkyvem 4 sekundy
Max 4Mbps po síti, max. jitter 1 s.
Obecná omezení
• Maximální velikost multimediálního souboru nesmí překrocit 4Gbyty.
• V názvech souborů nepoužívejte tečku „.“.
• Minimální tok pro VŠECHNY formáty video streamu je 256kbps. Jakýkoli video stream s datovým
tokem nižším než 256kbps se projeví viditelnými artefakty a přerušováním přehrávání.
• Maximální datový tok streamovaného obsahu (audio & video) muže být omezen datovou propustností
vaší sítě. Šírka pásma (propustnost) PC nebo zařízení USB může rovněž omezit maximální šířku pásma
přenosu.
Údaje v tabulkách jsou pouze jmenovité maximální hodnoty, definované jednotlivými TV normami,
přenášenými sítí Ethernet.
• Pokud video stream podporuje více zvukových stop, bude automaticky vybrána a přehrávána pouze
první stopa. Ostatní kanály zvuku není možno zvolit.
• Externí soubory s titulky (např. DivX. srt subtitle files) nejsou podporovány.
Sítová omezení
• Délka názvu souboru síťového obsahu, včetnč úplné cesty, nesmí překročit 500 znaků.
• Maximální datový tok streamovaného obsahu (audio & video) může být omezen datovou propustností
vaší sítě.
Šírka pásma (propustnost) PC nebo zařízení USB může rovněž omezit maximální šířku pásma přenosu.
Údaje v tabulkách jsou pouze jmenovité maximální hodnoty, definované jednotlivými TV normami,
přenášenými sítí Ethernet.
Omezení, týkající se paměťových karet a USB
• Jsou podporována pouze přenosná média, formátovaná ve FAT (DOS). Chybné formátování způsobí
nečitelnost obsahu. Při potížích zformátujte kartu. Přitom mějte na paměti, že formátování smaže
veškerý obsah z karty (hudbu, snímky apod.).
• Jsou podporovány následující typy souborů: .jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u a .pls.
• Je podporován pouze lineární JPEG, dekódování progresivního JPEG není možné.
• Délka názvu souboru a složky je omezena délkou, povolenou v příslušném souborovém systému
FAT12/16/32.
• Max. počet úrovní vnořených složek je 19.
• Přípony podporovaných souborů (.jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u a .pls) nepoužívejte nikdy jako přípony
názvů složek, složky by byly považovány za poškozené soubory.
• Dekodér MP3 nepodporuje přehrávání MPEG Layer 1 ani Layer 2.
• Doba přístupu a odezvy přístroje závisí na obsahu a výrobci zařízení.
• Doba přístupu a odezvy přístroje se prodlouží v případě poškozených nebo nepodporovaných
souborů.
• Délka názvu souboru obsahu paměťové karty nebo USB zařízení včetně úplné cesty ani délka názvu
zařízení USB nesmí překročit 250 znaků.
Poznámka
Možné změny a vylepšení těchto parametrů kodeků budou k dispozici jako softwarové upgrady na
www.philips.com/support. Způsob použití nových verzí programu je popsán v Dodatku 1, str. 8
rozšířeného manuálu na přiloženém CD.
19
Řešení potíží
Problém
Instalace z CD se nespustí.
Možná příčina
Program není možno
nainstalovat.
• Nevhodný operační systém.
Podporované systémy naleznete
na www.philips.com/support.
Počítana se nezobrazí v nabídce
Browse.
• PC je vypnutý.
• Program Philips Media Manager
neběží.
• Není připojen adaptér
bezdrátové sítě.
• Síťový server (PC) nebo
přístupový bod bezdrátové sítě
jsou vypnuty.
• Přístupový bod bezdrátové sítě/
směrovač používají filtr MAC a
brání TV v připojení k síti.
• Zapněte PC.
• Spusťte program Philips Media
Manager.
• Připojte adaptér bezdrátové sítě
do počítače.
• Před spojením PC s TV se
ujistěte, že domácí síť pracuje.
(Zobrazuje se Media servers)
• Na PC je zakázané automatické
spouštění.
• TV není správně připojen k síti.
Nejsou vidět soubory v PC.
• Soubory nebyly přidány do
programu Philips Media Manager.
• Formát souborů není
podporován
Řešení
Poklepejte na ‘My Computer’,
pak na ikonu mechaniky CD-ROM
a pak na ‘Philips.pdf’.
• Připojte MAC adresu TV do
seznamu zařízení, které se smějí
připojovat k síti. Postupujte
podle návodu k přístupovému
bodu/směrovači
• Vyberte Media servers a
stiskněte OK. Postupujte podle
návodu na obrazovce.
• Ověřte, zda byly soubory
přidaný do Philips Media
Manager.
• Navštivte www.philips.com/support
pro poslední informaci o
podporovaných formátech.
Není připojení k bezdrátové síti
nebo se vyskytují výpadky sítě.
• Dosah, ryclost a síla signálu
bezdrátové sítě nejsou
dostatečné nebo je síť rušena
jiným zařízením.
Elektromagnetické přístroje, jako
TV rádia, mikrovlné trouby a
bezdrátové a mobilní telefony,
zvláště v pásmu 2.4 GHz, mohou
rušit síť.
Vypněte bezdrátová zařízení, která
mohou rušit síť.
Umístěte přístupový bod co
nejvýše a doprostřed požadované
oblasti pokrytí.
Pokuste s omezit počet připojení
v bezdrátové síti.Ve většině
případů nebude možně současně
pracovat s video streamem na PC
i na TV přes bezdrátovou síť.
Přístupový bod a adaptér
Ethernet udržujte co nedjále od
kovových předmětů.
Nejsou dostupné nové funkce,
známé např. z Internetu.
• Používáte starší verzi programu,
která není funkcemi vybavena.
Doplňte softwarové vybavení TV.
Postupujte podle návodu k TV.
Ověřte rovněž poslední verzi
Philips Media Manager (viz
www.philips.com/support).
20
Slovníček
Adresa MAC: (Media Access Control address)
Každé zařízení (např. Ethernetová karta v PC,
směrovač, adaptér sítě apod.), které je možno
připojit k síti, má unikátní hardwarovou adresu.
MP3: Populární komprimovaný formát zvukových
souborů, používaný na Internetu. Nejpoužívanější
formát pro přehrávání hudby v PC.
MP3 Pro: Novější verze MP3. Poskytuje vyšší
Bezdrátový přístupový bod: (Wireless Access
kvalitu zvuku.
Point) Bezdrátové zařízení, připojené k drátové síti
a zprostředkující činnost bezdrátové sítě. Je možno
jej použít ke konfiguraci sítě ad-hoc.
MPEG4: standard pro komprimaci zvuku/obrazu s
vyšší komprimací a kvalitou než MPEG2.
Brána: (Gateway) Adresa zařízení, které má přímo
spojení do Internetu.
Gateway router je síťový komponent, připojený ke
kabelovému nebo ADSL modemu. Umožňuje
spojení více počítaců a síťových zařízení a sdílení
jednoho internetového připojení. (Pro bezdrátovou
síť je nutný bezdrátový směrovač.)
DHCP: Znamená Dynamic Host Configuration
Protocol, protokol, požívaný většinou sítí pro
automatické připojení počítače k síti. Zjistěte v
návodu ke směrovači nebo bráně (gateway), zda
tento protokol podporují.
Směrovač slouží jako server DHCP.Tento server
automaticky přiřazuje IP adresy, masky sítě a adresy
bran všem klientským DHCP zařízením v síti.
Netmask: Maska sítě se používá pro definování
podsítě, oddělené od ostatních sítí směrovačem.
Netmask indikuje, která část IP adresy identifikuje
místní síť a která prochází dále směrovačem.
PC Link: PC Link je funkce, umožňující přenos
hudby, obrázků a filmů z počítače v domácí síti do
TV. Pro použití PC Link je nutno instalovat Philips
Media Manager.
Philips Media Manager: Program, který je nutno
instalovat a spustit v PC pro přenos multimediálních souborů.
PMM: Philips Media Manager
Přístupový bod: (Access Point) Bezdrátové
DivX 4, DivX 5, XviD: komprimovaný formát
digitálního videa, založený na technologii MPEG-4,
používá se nejvíce pro stahování videa z Internetu.
DNS: Domain Name Systém je distribuovaná
služba internetových adres. DNS se nejčastěji
používá pro překlad názvů domén a IP adres a pro
doručování elektronické pošty.
Domácí síť: (Home network) je tvořena drátovým
nebo bezdrátovým spojením dvou nebo více
zařízení. Síť umožňuje propojení počítačů a sdílení
souborů a internetového připojení.
Ethernet: je velmi rozšířený standard pro místní
zařízení, připojené k drátové síti a zprostředkující
činnost bezdrátové sítě. Je možno jej použít ke
konfiguraci sítě ad-hoc.
Síť Ad-hoc: (Ad-Hoc Network) Přímé síťové
spojení dvou přístrojů.
Směrovač: (Router) Zařízení, propojující sítě. Jeho
úkolem je koordinovat a filtrovat provoz mezi
sítěmi. (Např. vaší domácí sítí a Internetem)
SSID: Název vaší bezdrátové sítě.
Stream: (proud) Přenos hudby nebo videa při
přímém přehrávání ze vzdáleného zdroje.
sítě, je jím vybavena většina počítačů.
WEP: Určuje typ kódování v bezdrátové síti.
Firewall: slouží jako ochranný štít, chránící vaši síť
před pokusy o nepovolené proniknutí z Internetu.
Určuje, která komunikace PC s Internetem a z
Internetu do PC je povolená.
WiFi: Rozšířený mezinárodní průmyslový standard
bezdrátového širokopásmového připojení. Rovněž
označován IEEE 802.11.
IP adresa: Internet Protocol. Jazyk, s jehož pomocí
komunikují systémy přes Internet. Každý systém má
unikátní „IP adresu“, jíž je identifikován. IP adresa
jednoznačně definuje každou síť a zařízení na
Internetu. Každý počítač v síti má jedinečnou IP
adresu.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising