Philips | 55PUS6452/12 | Owner's Manual | Philips 6000 series Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV 49PUS6452/12 Uživatelská příručka

Philips 6000 series Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV 49PUS6452/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
6452 series
www.philips.com/welcome
Uživatelský manuál
43PUS6452
49PUS6452
55PUS6452
Obsah
1 Co je nového?
9 Internet
4
1.1 Nabídka Zdroje „vše v jednom“
1.2 Nejlepší tipy
4
1.3 Prohlížeč médií
5
2 Instalace
6
10 Nabídka televizoru
3 Dálkový ovladač
4 Zapnutí a vypnutí
50
11.1 Přepnutí na zařízení
50
11.2 Možnosti televizního vstupu
11.3 Název a typ zařízení
50
11.4 Počítač
50
12 Nastavení
50
52
12.1 Častá nastavení
52
12.2 Obraz
52
12.3 Zvuk
57
12.4 Nastavení funkce Ambilight
12.5 Nastavení Eco
62
12.6 Obecná nastavení
63
12.7 Hodiny, oblast a region
65
12.8 Univerzální přístup
68
12.9 Rodičovský zámek
69
9
12
13
5.1 Instalace satelitu
13
5.2 Instalace antény/kabelu
5.3 Kopie seznamu kanálů
5.4 Informace o kanálech
59
13 Videa, fotografie a hudba
16
18
19
7 Připojení k televizoru Android TV
7.1 Síť a internet
38
7.2 Účet Google
40
7.3 Philips App Gallery
41
7.4 Nastavení systému Android
7.5 Nabídka Domů
42
14 Televizní průvodce
74
14.1 Co potřebujete
74
14.2 Data TV průvodce
74
14.3 Používání TV průvodce
74
15 Pozastavení televize a nahrávání
15.1 Nahrávání
76
15.2 Pozastavení televizního vysílání
31
16 Chytré telefony a tablety
16.1 Aplikace Philips TV Remote App
16.2 Google Cast
79
16.3 AirPlay
79
16.4 MHL
79
17 Hry
38
18 Ambilight
83
19.1 Nejlepší tipy
83
19.2 Nyní na TV
83
19.3 TV on Demand
83
19.4 Video on Demand
83
20 Netflix
2
79
81
19 Nejlepší tipy
45
79
80
18.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí
18.2 Funkce Ambilight vypnuta
81
18.3 Nastavení funkce Ambilight
82
42
77
80
17.1 Co potřebujete
17.2 Hraní hry
80
44
8.1 Informace o aplikacích
44
8.2 Google Play
44
8.3 Spuštění a ukončení aplikace
8.4 Blokování aplikací
45
8.5 Správa aplikací
47
71
13.1 Z připojení USB
71
13.2 Z počítače nebo zařízení NAS
71
13.3 Ze služby cloudového úložiště
71
13.4 Oblíbené, Nejoblíbenější, nabídka Naposledy
přehrávané
71
13.5 Přehrávání videí
72
13.6 Zobrazení fotografií
72
13.7 Přehrávání hudby
72
26
6.1 Informace o připojení
26
6.2 Porty HDMI
26
6.3 Komponentní video Y Pb Pr
28
6.4 Scart
28
6.5 Audio Out – optický
28
6.6 CAM s kartou Smart Card - CI+
28
6.7 Systém domácího kina – HTS
29
6.8 Chytré telefony a tablety
30
6.9 Přehrávač Blu-ray disků
30
6.10 DVD přehrávač
31
6.11 Bluetooth – reproduktory a gamepady
6.12 Sluchátka
32
6.13 Herní konzole
32
6.14 Gamepad
33
6.15 Pevný disk USB
33
6.16 Klávesnice USB
34
6.17 Jednotka Flash USB
35
6.18 Fotoaparát
35
6.19 Videokamera
35
6.20 Počítač
36
8 Aplikace
11 Zdroje
12
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim
4.2 Tlačítka na televizoru
12
49
10.1 Informace o nabídce televizoru
49
10.2 Otevření Nabídky televizoru
49
6
8
3.1 Přehled tlačítek
8
3.2 Hlasové vyhledávání
9
3.3 Používání klávesnice dálkového ovladače
3.4 Infračervený senzor
10
3.5 Baterie
11
3.6 Čištění
11
6 Připojit zařízení
48
9.1 Spuštění aplikace Internet
48
9.2 Možnosti na internetu
48
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny
6
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď
2.3 Tipy pro umístění
6
2.4 Napájecí kabel
6
2.5 Kabel antény
7
2.6 Satelitní anténa
7
5 Kanály
47
8.6 Úložiště
4
85
81
76
21 Multi View
86
21.1 Teletext a televize
86
21.2 HDMI a televizor
86
21.3 Nettv a TV
86
21.4 Nettv a HDMI
86
22 Software
87
22.1 Aktualizace softwaru
87
22.2 Verze softwaru
87
22.3 Software s otevřeným zdrojovým kódem
22.4 Licence open source
88
22.5 Oznámení
115
23 Vlastnosti
87
116
23.1 Ochrana životního prostředí
116
23.2 Spotřeba
116
23.3 Operační systém
117
23.4 Příjem
117
23.5 Rozlišení vstupu obrazu:
117
23.6 Rozměry a hmotnost
117
23.7 Možnosti připojení
117
23.8 Zvuk
118
23.9 Multimédia
118
24 Nápověda a podpora
119
24.1 Zaregistrujte svůj televizor
119
24.2 Používání nápovědy
119
24.3 Odstraňování problémů
119
24.4 Nápověda online
121
24.5 Podpora a servis
122
25 Bezpečnost a péče
25.1 Bezpečnost
123
25.2 Péče o obrazovku
123
124
26 Podmínky používání
125
26.1 Podmínky používání – televizor
125
26.2 Podmínky používání – Philips App Gallery
125
27 Autorská práva
126
27.1 MHL
126
27.2 Ultra HD
126
27.3 Rozhraní HDMI
126
27.4 Dolby Digital Plus
126
27.5 Microsoft
126
27.6 Wi-Fi Alliance
126
27.7 Kensington
126
27.8 Jiné ochranné známky
127
28 Právní omezení ohledně využívání služeb
a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami
128
Rejstřík
129
3
1
Co je nového?
1.1
Nabídka Zdroje „vše
v jednom“
Informace o nabídce zdrojů vše
v jednom
Když poprvé stisknete tlačítko  SOURCES,
uvidíte pokyny, jak nastavit nabídku zdrojů.
Vylepšený TV průvodce
Vylepšená nabídka zdrojů obsahuje běžnou nabídku
zdrojů, televizního průvodce se snadným otevřením a
také možnost použít položku  (tlačítko plus) a
nastavit tak připomenutí nebo naplánovat nahrávání
v televizním průvodci.
Přehledný a lépe vypadající TV průvodce. Vyberte
program a přečtěte si informace o programu nebo
stiskněte tlačítko  a nastavte připomenutí nebo
naplánujte nahrávání.
Nabídka zdrojů vše v jednom, přepracovaný televizní
průvodce a jednoduchý prohlížeč programů.
Váš seznam oblíbených kanálů  je nyní součástí
nabídky  Zdroje. Totéž platí pro seznamy kanálů
obou tunerů –  Anténa/kabel a  Satelit.
V nové nabídce Zdroje budou uvedena všechna
připojená zařízení, ale také tunery, takže zde uživatel
nalezne všechny možné „zdroje“ pro televizi.
1.2
Nejlepší tipy
Funkce  TOP PICKS televizoru nabízí doporučení
ohledně aktuálních televizních programů,
nejnovějších videí k zapůjčení a televizních služeb
online, které můžete sledovat.
1 - Stiskněte tlačítko  TOP PICKS.
2 - Vyberte jeden program a použitím
tlačítka  (tlačítko plus) naplánujte nahrávání,
nastavte připomenutí nebo zahajte sledování
programu.
3 - Pomocí tlačítek navigace / šipek vyberte
3 tečky v pravém horním rohu obrazovky a poté
stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku OPTIONS.
Přepínání mezi tunerem, kanálem a
televizním průvodcem
Vyberte zdroj tuneru a stisknutím tlačítka  otevřete
seznam kanálů. Opětovným stisknutím
tlačítka  můžete otevřít televizního průvodce  a
podívat se na program. Stisknutím tlačítka  se
vrátíte na seznam kanálů.
Vyberte tlačítko  pro nahrávání nebo
nastavení připomenutí.
4
 pro
4 - Při přehrávání se ve spodní části obrazovky
nachází druhý ovládací panel. Pomocí šipek a
tlačítka OK si můžete vybrat, co chcete.
Výběrem tlačítka  program označíte jako oblíbený.
1.3
Prohlížeč médií
Procházejte svá média dle libosti nebo snadno
označte kanál, skladbu či fotografii jako oblíbené.
1 - Stisknutím tlačítka  (tlačítko plus) můžete
označit jakékoli video, skladbu či fotografii jako
oblíbené.
2 - Videa, skladby a fotografie lze zobrazit jako
mřížku nebo jako seznam.
3 - Pomocí tlačítek navigace / šipek vyberte
3 tečky v pravém horním rohu obrazovky a poté
stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku OPTIONS.
Mřížka
Seznam
5
• 32PFS6402
VESA MIS-F 100 x 100, M4
• 43PUS6432, 43PUS6452
VESA MIS-F 200 x 200, M6
• 49PUS6432, 49PUS6452
VESA MIS-F 400 x 200, M6
• 55PUS6432, 55PUS6452
VESA MIS-F 400 x 200, M6
2
Instalace
2.1
Přečtěte si bezpečnostní
pokyny
Příprava
Nejprve sejměte 4 plastové kryty šroubů ze
závitových pouzder na zadní straně televizoru.
Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění
televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně
10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru.
Před prvním použitím televizoru si přečtěte
bezpečnostní pokyny.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Bezpečnostní pokyny.
Upozornění
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní
dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní
pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat
bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Před
umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní
opatření.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž ani za nehodu
nebo úraz, k nimž může při montáži dojít.
2.2
Podstavec televizoru a
montáž na zeď
Podstavec televizoru
Pokyny pro montáž podstavce televizoru naleznete
ve Stručném návodu k rychlému použití, jenž byl
dodán spolu s televizorem. Pokud jste tento návod
ztratili, můžete si jej stáhnout z webových
stránek www.philips.com.
2.3
Tipy pro umístění
Při hledání Stručného návodu k rychlému
použití ke stažení použijte číslo modelu televizoru.
• Umístěte televizor na místo, kde nebude na
obrazovku dopadat přímé světlo.
• Televizor umístěte až 15 cm od zdi.
• Ideální vzdálenost pro sledování televize je
trojnásobkem velikosti úhlopříčky obrazovky. Při
sezení by měly vaše oči být v rovině se středem
obrazovky.
Připevnění na zeď
Televizor je připraven k připevnění na držák pro
montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA
(prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte
následující kód VESA . . .
15
cm
2.4
Napájecí kabel
• Zastrčte napájecí kabel do napájecí
zásuvky POWER v zadní části televizoru.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zasunutý
do konektoru.
• Dbejte, aby byla zástrčka v elektrické zásuvce stále
přístupná.
• Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za
zástrčku, nikdy za kabel.
6
I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu
energie, pokud jej nebudete delší dobu používat,
odpojte z důvodu úspory energie napájecí kabel.
2.5
Kabel antény
Zasuňte zástrčku antény pevně do
zásuvky Antenna umístěné na zadní straně
televizoru.
Můžete použít vlastní anténu nebo signál antény
z anténního distribučního systému. Použijte koaxiální
kabel s anténním konektorem IEC (RF) 75 ohmů.
Toto připojení antény použijte pro vstupní signály
DVB-T a DVB-C.
2.6
Satelitní anténa
Připojte satelitní konektor typu F k satelitnímu
konektoru SAT na zadní straně televizoru.
7
3
Střed
Dálkový ovladač
3.1
Přehled tlačítek
Horní
1 – OK
Potvrzení výběru nebo nastavení.
2 – Kurzorová / navigační tlačítka
Procházení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
3 –  BACK
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Návrat k předchozí nabídce.
Návrat na předchozí aplikaci nebo internetovou
stránku.
1 –  Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do
pohotovostního režimu.
4 –  OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky možností.
2 –  AMBILIGHT
Výběr jednoho ze stylů Ambilight.
5 –  HOME
Otevření výchozí nabídky.
3 –  TOP PICKS
Otevření nabídky s doporučenými programy, služby
Video na vyžádání (Půjčená videa) nebo služby
Online TV (Catch Up TV).
Je-li dostupná.
Spodní část
4 –  TV GUIDE
Otevření nebo zavření TV průvodce.
5 –  SOURCES
Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
6 –  SETTINGS
Otevření nabídky Častá nastavení.
7 –  EXIT
Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření
interaktivní televizní aplikace.
8 –  SEARCH
Otevření stránky vyhledávání.
9 –  LIST
Otevření nebo zavření seznamu kanálů.
1 – barevná tlačítka    
Přímý výběr možností.
10 –
 Nabídka televizoru
Otevření nabídky televizoru s běžnými funkcemi
televizoru.
2 –  Hlasitost
Úprava úrovně hlasitosti.
3 – Číselná tlačítka
Přímý výběr kanálu.
4 – SUBTITLE
Zapnutí nebo vypnutí titulků během ztlumení.
8
5 – Přehrávání a nahrávání
• Přehrávání , pro přehrávání
• Pozastavení , pro pozastavení přehrávání
• Zastavení , pro zastavení přehrávání
• Posun vzad , pro posun vzad
• Rychle dopředu , pro rychlý posun záznamu
vpřed
• Nahrávání , pro spuštění nahrávání
Control* a nainstalujte ji do chytrého telefonu nebo
tabletu Android.
3 - Chytrý telefon nebo tablet Android připojte do
stejné sítě jako zařízení Android TV.
4 - Do chytrého telefonu nebo tabletu Android
nainstalujte „PhilipsTv“**. Potom se na obrazovce
zobrazí kód Android TV.
5 - Do chytrého telefonu nebo tabletu Android
zadejte kód, zařízení se spáruje
s televizorem Android TV.
6– 
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být
zapnutý nebo v pohotovostním režimu.
*Abyste mohli používat aplikaci Android TV Remote
Control, musíte mít chytrý telefon nebo tablet se
systémem Android 4.3 nebo novějším.
7 –  Kanál
Přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu
kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku
Textu/Teletextu. Spuštění další nebo předchozí
kapitoly na disku.
**Název televizoru Android TV závisí na názvu
nastaveném v položce Síťový název televizoru.
Název modelu televizoru je v této položce
přednastavený.
8 –  Ztlumení
Vypnutí nebo obnovení zvuku.
.
9 – TEXT
Otevření nebo zavření teletextu.
Používání hlasového vyhledávání
Na internetu můžete vyhledávat videa, hudbu nebo
cokoli jiného pomocí ikony  v horní části hlavní
nabídky. Hlasové vyhledávání můžete začít používat
kdykoli. Místo toho můžete zadat text pomocí
klávesnice dálkového ovladače.
3.2
Hlasové vyhledávání
Stahování aplikací z Google play
Používání hlasového vyhledávání…
Použijte chytrý telefon nebo tablet se systémem
Android jako dálkové ovládání k televizoru Android
TV. Snadným přepínáním mezi režimy d-pad,
touchpad a gamepad můžete v zařízení Android TV
ovládat obsah i hrát hry. Klepnutím na mikrofon
zahájíte hlasové vyhledávání, nebo můžete zadat
hledaný text v televizoru Android TV z klávesnice.
1 - V chytrém telefonu zahájíte hlasové vyhledávání
klepnutím na ikonu .
2 - Když je ikona  na obrazovce červená,
mikrofon je aktivní.
3 - Jasně vyslovte hledaný termín. Zobrazení
výsledku může chvíli trvat.
4 - Na obrazovce, kde se zobrazí výsledky
vyhledávání, vyberte ten, který chcete.
Začněte připojením telefonu nebo tabletu se
systémem Android do stejné sítě, ve které je připojen
televizor Android TV, nebo vyhledejte televizor
Android TV přes bluetooth.
Viz také www.support.google.com/androidtv
Funguje se všemi televizory Android TV.
*Abyste mohli používat aplikaci Android TV Remote
Control, musíte mít chytrý telefon nebo tablet se
systémem Android 4.3 nebo novějším.
Nastavení hlasového vyhledávání
Můžete nastavit jazyk Hlasového vyhledávání.
Nastavení jazyka hlasového vyhledávání…
Párování s televizorem
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte
možnost Preference >  Řeč a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko
OK.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Na dálkovém ovladači není žádný mikrofon. Pokud
chcete používat hlasové vyhledávání, musíte si
nejprve nainstalovat aplikaci Android TV Remote
Control do chytrého telefonu nebo tabletu se
systémem Android.
1 - V chytrém telefonu nebo tabletu Android
vyhledejte v obchodě Google Play aplikaci „Android
TV Remote Control“.
2 - Stáhněte si aplikaci aplikaci Android TV Remote
9
7 –  Sdílení
Online sdílení právě sledovaného obsahu.
3.3
Používání klávesnice
dálkového ovladače
* Dálkový ovladač nabízí klávesnici Qwerty/Azerty
nebo Qwerty/Azbuka (podle regionu).
Psaní textu
Přehled – Qwerty a Azbuka
Klávesnice na zadní straně dálkového ovladače
umožňuje psát text do jakéhokoli textového pole na
obrazovce.
Přehled klávesnice Qwerty/Azbuka.*
Psaní textu…
1 - Není-li textové pole vybrané, vyberte ho.
2 - Aktivujte tlačítka klávesnice otočením dálkového
ovladače tak, aby klávesnice směřovala nahoru.
Dálkovým ovladač držte oběma rukama a pište
oběma palci.
3 - Text potvrďte stisknutím klávesy OK.
1 – Znaky azbuky
Dostupné znaky v případě, kdy je klávesnice
přepnutá na azbuku.
Přehled – Qwerty a Azerty
2 –  Přepínač klávesnice Azbuka
Přepíná na klávesnici Azbuka nebo zpět na klávesnici
Qwerty.
Přehled klávesnice Qwerty/Azerty.*
3 –  Shift
Psaní velkých písmen.
• Chcete-li napsat několik velkých písmen za sebou,
stiskněte a během psaní podržte klávesu .
• Chcete-li psát velkými písmeny, stisknutím
klávesy  na 2 sekundy přepněte klávesnici do
režimu psaní velkými písmeny.
• Chcete-li ukončit režim velkých písmen, znovu
stiskněte klávesu . Pokud během 20 sekund není
stisknuta žádná klávesa, režim psaní velkými písmeny
se automaticky vypne.
1 – Znak Azerty
Pozice znaku pro případ, kdy je rozvržení klávesnice
nastaveno na možnost Azerty.
2– 
Odstranění znaku.
4 – Klávesa Fn
Zadávání čísel a interpunkčních znamének.
3 –  Shift
Psaní velkých písmen.
• Chcete-li napsat číslo nebo interpunkční znaménko,
stiskněte klávesu Fn těsně předtím, než napíšete
požadované číslo nebo interpunkční znaménko.
• Chcete-li napsat několik velkých písmen za sebou,
stiskněte a během psaní podržte klávesu .
• Chcete-li psát velkými písmeny, stisknutím
klávesy  na 2 sekundy přepněte klávesnici do
režimu psaní velkými písmeny.
• Chcete-li ukončit režim velkých písmen, znovu
stiskněte klávesu . Pokud během 20 sekund není
stisknuta žádná klávesa, režim psaní velkými písmeny
se automaticky vypne.
5–
6 –  Sdílení
Online sdílení právě sledovaného obsahu.
7–
6–
Navigace a
OK
* Dálkový ovladač nabízí klávesnici Qwerty/Azerty
nebo Qwerty/Azbuka (podle regionu).
• Chcete-li napsat číslo nebo interpunkční znaménko,
stiskněte klávesu Fn těsně předtím, než napíšete
požadované číslo nebo interpunkční znaménko.
 Mezerník
Navigace a
8– 
Odstranění znaku.
4 – Klávesa Fn
Zadávání čísel a interpunkčních znamének.
5–
 Mezerník
OK
10
3.4
Infračervený senzor
Televizor může přijímat příkazy i z dálkového
ovladače využívajícího k odesílání příkazů
infračervené signály (IR neboli infrared). Pokud
používáte tento typ dálkového ovladače, vždy dbejte
na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na
infračervený snímač na přední části televizoru.
 Pozor
Před infračervený senzor televizoru nepokládejte
žádné předměty, které by jej mohly blokovat.
3.5
Baterie
Výměna baterií
Pokud televizor nereaguje na stisknutí tlačítek na
dálkovém ovladači, mohou být baterie vybité.
Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na
baterie na přední straně dole na dálkovém ovladači.
1 - Posuňte kryt přihrádky na baterie ve směru, který
ukazuje šipka.
2 - Staré baterie nahraďte dvěma bateriemi
typu AAA-LR03-1,5 V . Dbejte na to, aby byly póly +
a – baterie zarovnány správně.
3 - Vložte zpět kryt přihrádky na baterie a zasuňte jej,
až zacvakne.
• Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte,
vyjměte baterie.
• Staré baterie zlikvidujte v souladu s pokyny o
likvidaci.
3.6
Čištění
Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou
odolnou vůči poškrábání.
Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným
hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte
alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro
domácnost.
11
jimi také procházet seznam zdrojů včetně volby
tuneru. Demo film spustíte stisknutím joysticku.
4 - Nabídka zmizí automaticky.
4
Zapnutí a vypnutí
Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního
režimu, vyberte možnost  a stiskněte joystick.
4.1
Zapnutí nebo pohotovostní
režim
Ujistěte se, že je televizor připojen ke zdroji napájení.
Připojte přiložený napájecí kabel ke konektoru AC
in na zadní straně televizoru. Kontrolka ve spodní
části televizoru se rozsvítí.
Zapnutí
Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a zapněte
televizor. Případně stiskněte tlačítko  HOME .
Pokud nemůžete dálkový ovladač najít nebo jsou
jeho baterie vybité, můžete též stisknout malý joystick
na zadní straně televizoru a tím ji zapnout.
Přepnutí do pohotovostního režimu
Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního
režimu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
Můžete též stisknout malý joystick na zadní straně
televizoru
V pohotovostním režimu je televizor stále připojen ke
zdroji napájení, spotřebovává však jen velmi málo
energie.
Pokud chcete televizor vypnout úplně, odpojte
zástrčku napájení z elektrické zásuvky.
Při odpojování zástrčky vždy tahejte za zástrčku,
nikdy ne za kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí
kabel i zásuvka byla neustále zcela přístupná.
4.2
Tlačítka na televizoru
Pokud ztratíte dálkový ovladač nebo se vám vybijí
baterie, můžete stále ovládat základní funkce
televizoru.
Otevření základní nabídky…
1 - Když je televizor zapnutý, stiskněte joystick na
zadní straně televizoru. Zobrazí se základní nabídka.
2 - Stisknutím tlačítek vlevo nebo vpravo vyberete
možnosti  Hlasitost,  Kanál nebo  Zdroje.
Chcete-li spustit demo film, vyberte možnost 
Demo.
3 - Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit
hlasitost nebo vybrat další či předchozí kanál. Můžete
12
a rozhlasové stanice zvolením možnosti Hotovo.
5
Kanály
Nastavení instalace satelitu
5.1
Nastavení instalace satelitu jsou předem nastavena
pro jednotlivé státy. Nastavení určuje způsob, jak
televizor vyhledává a instaluje satelity a satelitní
kanály. Nastavení můžete kdykoli změnit.
Instalace satelitu
Informace o instalaci satelitu
Změna nastavení instalace satelitu…
Až 4 satelity
1 - Spusťte instalaci satelitu.
2 - Na obrazovce, ze které spouštíte vyhledávání
satelitů, vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte počet satelitů, které chcete nainstalovat,
nebo nastavte některý ze systémů Unicable. Vybereteli možnost Unicable, můžete u každého tuneru
nastavit číslo a frekvenci uživatelského pásma.
4 - Po dokončení vyberte tlačítko Další a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka OK v nabídce Nastavení se
vrátíte na obrazovku, z níž můžete spustit
vyhledávání satelitů.
V tomto televizoru můžete nainstalovat až 4 satelity
(4 LNB). Na počátku instalace vyberte přesný počet
satelitů, které chcete instalovat. Tím se instalace
urychlí.
Unicable
Pro připojení antény k televizoru můžete použít
systém Unicable. Možnost Unicable vyberte na
začátku instalace pro 1 nebo pro 2 satelity.
Spuštění instalace
Naváděcí transpondér a LNB
Před spuštěním instalace zkontrolujte, zda je satelitní
anténa správně nasměrovaná.
V některých zemích můžete upravit expertní
nastavení jednotlivých konvertorů a LNB. Tato
nastavení použijte pouze v případech, kdy se
normální instalace nedaří. Máte-li nestandardní
satelitní vybavení, můžete v těchto nastaveních
změnit standardní nastavení. Někteří poskytovatelé
služeb vám sdělí hodnoty pro transpondér nebo LNB,
které zde můžete zadat.
Spuštění instalace satelitu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
satelitu. Je-li třeba, zadejte kód PIN.
3 - Vyberte možnost Hledat satelit.
4 - Vyberte možnost Vyhledat. Televizor vyhledá
satelity.
5 - Vyberte možnost Konfigurace. Televizor zobrazí
aktuální nastavení instalace satelitu.
Pokud toto nastavení chcete změnit, vyberte
možnost Nastavení.
Pokud toto nastavení změnit nechcete, vyberte
možnost Vyhledat. Přejděte ke kroku 7.
Satelitní moduly CAM
Pokud ke sledování satelitních kanálů používáte
modul CAM (Conditional Access Module) s kartou
Smart Card, doporučujeme provádět instalaci satelitu
s modulem CAM zasunutým do televizoru.
Většina modulů CAM se používá k dekódování
kanálů.
6 - V nabídce Systém instalace vyberte počet
satelitů, které chcete nainstalovat, nebo nastavte
některý ze systémů Unicable. Vyberete-li možnost
Unicable, můžete u každého tuneru nastavit číslo a
frekvenci uživatelského pásma. Uživatelské pásmo lze
nalézt na routeru Unicable. V některých zemích
můžete v nabídce Další nastavení upravit i určitá
expertní nastavení jednotlivých konvertorů LNB.
7 - Televizor vyhledá satelity dostupné ve směru vaší
antény. To může trvat několik minut. Je-li nalezen
satelit, na obrazovce se zobrazí jeho název a síla
příjmu.
8 - Když televizor nalezne požadované satelity,
vyberte možnost Instalovat.
9 - Pokud satelit nabízí Balíčky kanálů, televizor
dostupné balíčky zobrazí. Vyberte potřebný balíček
10 - Uložte nastavení satelitu a nainstalované kanály
Moduly CAM nové generace (CI+ 1.3 s profilem
operátora) umí nainstalovat všechny satelitní kanály
do televizoru samy. Modul CAM vás k instalaci
příslušných satelitů a kanálů vyzve. Tyto moduly CAM
dokáží kanály nainstalovat a dekódovat a zároveň se
starají i o pravidelné aktualizace.
13
Balíčky kanálů
Ruční aktualizace kanálů
Poskytovatelé satelitních služeb mohou nabízet
balíčky kanálů, které zahrnují bezplatné kanály
(nekódované) a nabízejí výběr vhodný pro danou
zemi. Některé satelity nabízejí předplacené balíčky
– soubor kanálů, za které platíte.
Aktualizaci kanálů můžete kdykoli spustit sami.
Spuštění ruční aktualizace kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace satelitu.
3 - Vyberte možnost Hledat kanály.
4 - Vyberte možnost Aktualizovat kanály. Televizor
se začne aktualizovat. Aktualizace může několik minut
trvat.
5 - Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace může několik minut trvat.
6 - Vyberte možnost Dokončit a stiskněte
tlačítko OK.
Nastavení Unicable
Systém Unicable
Pro připojení antény k televizoru můžete použít
jednokabelový systém, systém MDU nebo systém
Unicable. Jednokabelový systém využívá k připojení
satelitní antény ke všem satelitním přijímačům
v systému jeden kabel. Jednokabelový systém se
obvykle používá v bytových domech. Pokud
používáte systém Unicable, televizor vás během
instalace požádá o přiřazení čísla uživatelského
pásma a příslušné frekvence. V tomto televizoru lze
pomocí systému Unicable nainstalovat 1 nebo
2 satelity.
Přidání satelitu
K aktuální satelitní instalaci můžete přidat další
satelit. Nainstalované satelity a jejich kanály zůstanou
nezměněny. Někteří poskytovatelé satelitních služeb
neumožňují přidání satelitu.
Pokud po instalaci systému Unicable zaznamenáte,
že chybějí nějaké kanály, mohla ve stejnou chvíli
v systému Unicable probíhat jiná instalace. Zopakujte
instalaci a chybějící kanály se znovu objeví.
Na další satelit je třeba pohlížet jako na doplněk.
Nejde o vaše hlavní předplatné satelitu ani o hlavní
satelit, z něhož používáte balíček kanálů. Typicky
byste přidali 4. satelit, pokud již máte nainstalovány
3 satelity. Pokud již máte nainstalovány 4 satelity,
mohli byste zvážit nejprve odebrání jednoho satelitu,
aby bylo možné přidat nový satelit.
Číslo uživatelského pásma
V systému Unicable musí být každý připojený
satelitní tuner očíslován (např. 0, 1, 2, 3 atd.).
Nastavení
Dostupná uživatelská pásma a jejich čísla naleznete
v přepínači systému Unicable. Pro termín Uživatelské
pásmo se někdy používá zkratka UB (User band).
Existují přepínače systému Unicable, které nabízejí
4 nebo 8 uživatelských pásem. Pokud v nastavení
vyberete možnost Unicable, televizor vás požádá o
přiřazení jedinečného čísla uživatelského pásma pro
každý vestavěný satelitní tuner. Satelitní tuner nesmí
mít stejné číslo uživatelského pásma jako jiný satelitní
tuner v systému Unicable.
Pokud máte aktuálně nainstalován pouze 1 nebo
2 satelity, nemusí vám aktuální nastavení instalace
umožnit přidání doplňkového satelitu. Pokud
potřebujete změnit nastavení instalace, je nutné
znovu provést kompletní instalaci satelitů. Je-li nutná
změna nastavení, nelze použít možnost Přidat satelit.
Přidání satelitu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace satelitu.
3 - Vyberte možnost Hledat satelit.
4 - Vyberte možnost Přidat satelit. Zobrazí se
aktuální satelity.
5 - Vyberte možnost Vyhledat. Televizor vyhledá
nové satelity.
6 - Pokud televizor nalezl jeden nebo více satelitů,
vyberte možnost Instalovat. Televizor nainstaluje
kanály nalezených satelitů.
7 - Vyberte možnost Dokončit a stiskněte
tlačítko OK. Kanály a rozhlasové stanice se uloží.
Uživatelská pásmová frekvence
Kromě čísla uživatelského pásma potřebuje
vestavěný satelitní přijímač frekvenci vybraného čísla
uživatelského pásma. Tyto frekvence se většinou
zobrazují vedle čísla uživatelského pásma v přepínači
systému Unicable.
14
Odebrání satelitu
Naváděcí transpondér a LNB
Ze své aktuální instalace satelitů můžete odebrat
jeden nebo více satelitů. Odeberete satelit i jeho
kanály. Někteří poskytovatelé satelitních služeb
odebrání satelitu neumožňují.
V některých zemích můžete upravit expertní
nastavení jednotlivých konvertorů a LNB. Tato
nastavení použijte pouze v případech, kdy se
normální instalace nedaří. Máte-li nestandardní
satelitní vybavení, můžete v těchto nastaveních
změnit standardní nastavení. Někteří poskytovatelé
služeb vám sdělí hodnoty pro transpondér nebo LNB,
které zde můžete zadat.
Odebrání satelitu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace satelitu.
3 - Vyberte možnost Hledat satelit.
4 - Vyberte možnost Odebrat satelit. Zobrazí se
aktuální satelity.
5 - Vyberte satelit a stisknutím tlačítka OK ho
označte k odebrání, nebo zrušte jeho označení.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Napájení LNB
Ve výchozím nastavení je Napájení LNB zapnuto.
Tón 22 kHz
Ve výchozím nastavení je Tón nastaven na hodnotu
Automaticky.
Nízká frekvence lokálního oscilátoru / Vysoká
frekvence lokálního oscilátoru
Ruční instalace
Frekvence lokálního oscilátoru jsou nastaveny na
standardní hodnoty. Tyto hodnoty upravujte pouze
v případě, že používáte netradiční vybavení, které
vyžaduje odlišné nastavení.
Ruční instalace je určena pro odborné uživatele.
Ruční instalaci můžete použít k rychlému přidání
nových kanálů ze satelitního transpondéru. Musíte
znát frekvenci a polarizaci transpondéru. Televizor
nainstaluje všechny kanály daného transpondéru.
Pokud byl transpondér nainstalován již dříve, všechny
jeho kanály – bývalé i nové – se přesunou na konec
seznamu kanálů Všechny.
Ruční instalaci lze použít v případě, že je třeba
změnit počet satelitů. Pokud je třeba tento úkon, je
nutné provést kompletní instalaci pomocí možnosti
Instalovat satelity.
Problémy
Televizor nemůže najít požadované satelity nebo
instaluje stejné satelity dvakrát
• Zkontrolujte, zda je na počátku instalace nastaven
správný počet satelitů. Můžete televizor nastavit tak,
aby vyhledal jeden, dva nebo 3/4 satelity.
Instalace transpondéru…
LNB s duální hlavou nedokáže nalézt druhý satelit
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace satelitu.
3 - Vyberte možnost Ruční instalace a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Máte-li nainstalován více než 1 satelit, vyberte
možnost LNB, pro který chcete přidat kanály.
5 - Nastavte potřebnou hodnotu Polarizace. Pokud
nastavíte možnost Režim přenosové rychlosti na
hodnotu Ruční, můžete zadat přenosovou rychlost
pod položkou Přenosová rychlost ručně.
6 - Pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte frekvenci a potom vyberte možnost Hotovo.
7 - Vyberte možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Síla signálu se zobrazí na obrazovce.
8 - Chcete-li kanály z nového transpondéru uložit,
vyberte možnost Uložit a stiskněte tlačítko OK.
9 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
• Pokud televizor nalezne jeden satelit, ale nemůže
nalézt druhý, otočte o několik stupňů anténu.
Nasměrujte anténu tak, aby přijímala nejsilnější signál
z prvního satelitu. Na obrazovce zkontrolujte
ukazatel síly signálu prvního satelitu. Když je první
satelit nastaven na nejsilnější signál, vyberte možnost
Hledat znovu a vyhledejte druhý satelit.
• Ujistěte se, že jsou v možnostech nastaveny Dva
satelity.
Změna nastavení instalace můj problém nevyřešila
• Všechna nastavení, satelity a kanály se ukládají
teprve na konci instalace, když dokončujete postup.
Všechny satelitní kanály zmizely
• Pokud používáte systém Unicable, zkontrolujte, zda
jste v nastavení systému Unicable nastavili pro každý
vestavěný satelitní tuner jedinečné číslo uživatelského
pásma. Mohlo by se stát, že stejné číslo uživatelského
pásma používá jiný satelitní tuner v daném systému
Unicable.
Některé satelitní kanály zřejmě zmizely ze seznamu
15
antény/kabelu.
3 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Zpráva o aktualizaci kanálu .
5 - Vyberte možnost Vypnuto.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
kanálů
• Pokud se zdá, že některé kanály zmizely nebo
nejsou na svém místě, vysílací společnost mohla
změnit umístění těchto kanálů v transpondéru.
Chcete-li obnovit pozice kanálů v seznamu kanálů,
zkuste aktualizovat balíček kanálů.
Nelze odebrat satelit
V některých zemích se automatická aktualizace
kanálů provádí během sledování televize nebo
v libovolném okamžiku, kdy je televizor
v pohotovostním režimu.
• Předplacené balíčky neumožňují odebrání satelitu.
Chcete-li odebrat satelit, je nutné znovu provést
kompletní instalaci a vybrat jiný balíček.
Někdy je příjem nekvalitní
Ruční aktualizace kanálů
• Zkontrolujte, zda je satelitní anténa řádně
připevněna. Silný vítr s ní může pohybovat.
• Příjem může být zhoršen sněhem a deštěm.
Aktualizaci kanálů můžete kdykoli spustit sami.
Spuštění ruční aktualizace kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu.
3 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Hledat kanály.
5 - Vyberte možnost Spustit.
6 - Vyberte možnost Aktualizovat digitální kanály,
vyberte možnost Další.
7 - Vyberte možnost Spustit a aktualizujte digitální
kanály. Může to trvat několik minut.
8 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
5.2
Instalace antény/kabelu
Aktualizovat kanály
Automatická aktualizace kanálu
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor
nastavit tak, aby tyto kanály automaticky aktualizoval.
Televizor kanály jednou denně (v 6:00) aktualizuje a
uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají do
seznamu kanálů a jsou označeny ikonou . Kanály
bez signálu jsou odstraněny. Aby mohla automatická
aktualizace proběhnout, musí být televizor
v pohotovostním režimu. Automatickou aktualizaci
kanálů je možné vypnout.
Opětovná instalace všech kanálů
Vypnutí automatické aktualizace…
Všechny kanály můžete nainstalovat znovu, aniž
byste změnili ostatní nastavení televizoru.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu.
3 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Automatická aktualizace
kanálů.
5 - Vyberte možnost Vypnuto.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Je-li nastaven kód PIN, bude třeba před opakovanou
instalací kanálů tento kód zadat.
Provedení opětovné instalace kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu.
3 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Hledat kanály.
5 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Přeinstalace kanálů, vyberte
možnost Další a stiskněte tlačítko OK.
7 - Vyberte zemi, ve které se nacházíte, a stiskněte
tlačítko OK.
8 - Vyberte možnost Další a stiskněte tlačítko OK.
9 - Vyberte požadovaný typ instalace, Anténa (DVBT) nebo Kabel (DVB-C) a stiskněte tlačítko OK.
8 - Vyberte možnost Další a stiskněte tlačítko OK.
11 - Vyberte požadovaný typ kanálů, Digitální
a analogové kanály nebo Pouze digitální
V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace
či odstranění stávajících kanálů se při spuštění
televizoru zobrazí zpráva. Pokud nechcete, aby tato
zpráva zobrazovala po každé aktualizaci kanálů,
můžete ji vypnout.
Vypnutí zprávy…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
16
kanály a stiskněte tlačítko OK.
8 - Vyberte možnost Další a stiskněte tlačítko OK.
13 - Vyberte možnost Spustit a aktualizujte
digitální kanály stisknutím tlačítka OK. Může to trvat
několik minut.
14 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Digitální kanály
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb
nenabízí digitální kanály, můžete vyhledávání
digitálních kanálů vynechat.
Analogové kanály
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb
nenabízí analogové kanály, můžete vyhledávání
analogových kanálů vynechat.
DVB-T nebo DVB-C
Nastavení DVB
Režim síťové frekvence
Volně dostupné / Kódované
Pokud chcete rychle vyhledat kanály
metodou Rychlé prohledávání dostupnou pod
položkou Prohledávání frekvence, vyberte
možnost Automaticky. Televizor použije jednu
z předdefinovaných síťových frekvencí (nebo HC –
Identifikační kanál), které používá většina
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
Máte-li předplatné a modul CAM (Conditional Access
Module – modul podmíněného přístupu) pro
placené televizní služby, vyberte možnost Volně
dostupné + kódované . Pokud jste si nepředplatili
televizní kanály nebo služby, můžete vybrat
možnost Pouze bezplatné kanály.
Pokud jste pro vyhledávání kanálů obdrželi konkrétní
„síťovou frekvenci“, vyberte možnost Ručně.
Kvalita příjmu
Síťová frekvence
Můžete kontrolovat kvalitu a sílu signálu digitálního
kanálu. Máte-li vlastní anténu, můžete změnit její
polohu a pokusit se o zlepšení příjmu.
Kontrola kvality příjmu digitálního kanálu…
Pokud je položka Režim síťové frekvence nastavena
na hodnotu Ručně, můžete zde zadat hodnotu síťové
frekvence, kterou jste obdrželi od poskytovatele
kabelových služeb. Hodnotu zadejte pomocí
číselných tlačítek.
1 - Nalaďte požadovaný kanál.
2 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu. Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Digitální: Test příjmu.
5 - Vyberte možnost Vyhledat. Digitální frekvence
je zobrazena pro daný kanál.
6 - Vyberte znovu možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Zkontroluje se kvalita signálu na této
frekvenci. Výsledek se zobrazí na obrazovce. Abyste
zlepšili příjem, můžete změnit polohu antény nebo
zkontrolovat připojení.
7 - Můžete také změnit příslušnou frekvenci sami. Po
jednom vybírejte číslo frekvence a hodnotu měňte
pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů). Vyberte
možnost Vyhledat a znovu spusťte test příjmu
stisknutím tlačítka OK.
8 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Prohledávání frekvence
Vyberte metodu vyhledávání kanálů. Můžete vybrat
rychlejší metodu Rychlé prohledávání a použít
předdefinovaná nastavení používaná většinou
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo
pokud některé kanály chybí, můžete vybrat
rozšířenou metodu Plné vyhledávání. Vyhledání a
instalace kanálů touto metodou trvá déle.
Velikost frekvenčního kroku
Televizor vyhledává kanály v krocích po
8 MHz .
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo
pokud některé kanály chybí, můžete vyhledávat
v menších krocích po 1 MHz . Vyhledání a instalace
kanálů v krocích po 1 MHz trvá déle.
Ruční instalace
Analogové televizní kanály lze postupně nainstalovat
ručně.
Ruční instalace analogových kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
17
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu. Je-li třeba, zadejte kód PIN.
3 - Vyberte možnost Analogový: Ruční instalace.
Verze seznamu kanálů
Kontrola aktuální verze seznamu kanálů...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kopie seznamu kanálů,
vyberte možnost Aktuální verze a potom stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
• Systém
Chcete-li nastavit systém televizoru, vyberte možnost
Systém.
Vyberte zemi nebo region, ve kterém se právě
nacházíte, a stiskněte tlačítko OK.
• Vyhledat kanál
Chcete-li vyhledat kanál, vyberte možnost Vyhledat
kanál. Při hledání kanálu můžete sami zadat frekvenci
nebo nechat televizor, aby kanál vyhledal. Stiskněte
tlačítko  (vpravo), vyberte možnost Vyhledat pro
automatické vyhledání kanálu. Nalezený kanál se
zobrazí na obrazovce. Pokud je příjem slabý, stiskněte
tlačítko Vyhledat znovu. Chcete-li kanál uložit,
vyberte možnost Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
Nahrání seznamu kanálů
Do televizoru, který ještě není nainstalován
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
• Uložení
Můžete uložit kanál pod aktuálním číslem kanálu
nebo pod novým číslem kanálu.
Vyberte možnost Uložit tento kanál nebo Uložit
jako nový kanál. Krátce se zobrazí číslo nového
kanálu.
Do televizoru, který ještě není nainstalován
1 - Zapojením zástrčky spusťte instalaci a vyberte
jazyk a zemi. Přeskočte možnost vyhledání kanálů.
Dokončete instalaci.
2 - Připojte do televizoru jednotku USB Flash se
seznamem kanálů.
3 - Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Kanály > Kopie seznamu
kanálů > Kopírovat do TV. Je-li třeba, zadejte kód
PIN.
5 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB
Flash.
Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny
dostupné analogové televizní kanály.
5.3
Kopie seznamu kanálů
Kopírování seznamu kanálů
Kopírování seznamu kanálů…
1 - Zapněte televizor. Televizor by měl mít
nainstalovány kanály.
2 - Připojte jednotku USB Flash.
3 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Kanály > Kopie seznamu
kanálů.
5 - Vyberte možnost Kopírovat na USB. Aby mohlo
kopírování proběhnout, můžete být požádáni o
zadání kódu PIN rodičovského zámku.
6 - Po dokončení kopírování jednotku USB Flash
odpojte.
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Do již nainstalovaného televizoru
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
Do již nainstalovaného televizoru
1 - Ověřte nastavení země televizoru. (Pokyny
k ověření nastavení najdete v kapitole Znovu
instalovat všechny kanály. Projděte uvedeným
postupem k nastavení země. Stisknutím
tlačítka  BACK můžete instalaci zrušit.)
Pokud je země nastavena správně, pokračujte zde
uvedeným krokem 2.
Pokud není správně nastavena země, je nutné spustit
opětovnou instalaci. Přečtěte si kapitolu Opětovná
instalace všech kanálů a spusťte instalaci. Vyberte
správnou zemi a přeskočte hledání kanálů.
Dokončete instalaci. Po skončení se vraťte ke kroku 2.
2 - Připojte do televizoru jednotku USB Flash se
Nyní můžete zkopírovaný seznam kanálů přenést do
jiného televizoru Philips.
18
seznamem kanálů.
3 - Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Kanály > Kopie seznamu
kanálů > Kopírovat do TV. Je-li třeba, zadejte kód
PIN.
5 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB
Flash.
Otevření seznamu kanálů
Vedle seznamu kanálů pro každý tuner. Anténa/kabel
nebo Satelit, můžete vybrat filtrovaný seznam nebo si
vybrat jeden ze seznamů oblíbených, které jste sami
vytvořili.
Otevření aktuálního seznamu kanálů…
5.4
1 - Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2 - Stisknutím tlačítka  LIST * nebo OK otevřete
aktuální seznam kanálů.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK zavřete seznam
kanálů.
Informace o kanálech
Výběr jednoho ze seznamů kanálů…
1 - Při zobrazeném seznamu kanálů.
2 - Vyberte nahoře na seznamu kanálů název
seznamu a stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku
seznamů.
3 - V nabídce seznamů vyberte jeden z dostupných
seznamů kanálů a stiskněte tlačítko OK.
Seznamy kanálů
Informace o seznamech kanálů
Po instalaci kanálů se všechny kanály zobrazí
v seznamu kanálů. U kanálů se zobrazuje jejich
název a logo, jsou-li tyto informace k dispozici.
Tip
Můžete snadno přepínat mezi dvěma tunery
v nabídce Zdroje.
Stiskněte tlačítko  SOURCES a výběrem
možnosti Sledování TV přepněte na tuner
Anténa/kabel. Výběrem možnosti Sledování
satelitu přepnete na tuner satelitu.
Televizor vždy otevře poslední vybraný seznam
kanálů pro vybraný tuner.
Pro každý typ tuneru – Anténa/kabel (DVB-T/C)
nebo Satelit (DVB-S) – existuje seznam kanálů
obsahující všechny nainstalované kanály. Tento
seznam můžete filtrovat pouze tak, aby zobrazoval
televizní nebo rádiové kanály. Pokud máte
nainstalováno několik satelitů, můžete kanály filtrovat
podle satelitu.
Otevřete seznam kanálů a pomocí šipky  (nahoru)
nebo  (dolů) vyberte požadovaný kanál. Stisknutím
tlačítka OK spustíte jeho sledování. Na kanály
v daném seznamu přepínáte pouze
tlačítky   nebo  .
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  LIST.
Filtrování seznamu kanálů
Ikony kanálů
Po automatické aktualizaci kanálů v seznamu kanálů
jsou nově nalezené kanály označeny
symbolem  (hvězdička).
Pokud kanál zamknete, bude označen
symbolem  (zámek).
3 nejoblíbenější kanály, které právě sledují ostatní,
jsou označeny symbolem 1, 2 nebo 3.
Seznam se všemi kanály můžete filtrovat. Seznam
kanálů můžete nastavit tak, aby zobrazoval pouze
televizní kanály nebo pouze rádiové stanice. U
anténních/kabelových kanálů můžete nastavit
seznam tak, aby zobrazoval nekódované nebo
kódované kanály. Pokud máte nainstalováno několik
satelitů, můžete seznam satelitních kanálů filtrovat
podle satelitu.
Seznam kanálů, informace
Nastavení filtru seznamu všech kanálů…
Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během
instalace nainstalovány digitální rádiové stanice. Na
rádiový kanál lze přepnout podobně jako na televizní
kanály. Při instalaci DVB-C obvykle rozhlasové
stanice začínají od čísla kanálu 1001 výše.
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete aktuální seznam
kanálů.
3 - Při zobrazeném seznamu kanálů vyberte nahoře
na seznamu kanálů název seznamu a stisknutím
tlačítka OK otevřete nabídku seznamů.
4 - Vyberte seznam pro vyfiltrování v nabídce
seznamů.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se vraťte o jeden
krok zpět nebo stisknutím tlačítka  nabídku
zavřete.
Televizor umí přijímat standard digitálního televizního
vysílání DVB. Je možné, že televizor nebude
u některých provozovatelů televizního vysílání řádně
fungovat v případě, že požadavky standardu nejsou
zcela dodrženy.
19
Vyhledání kanálu
Postup uzamknutí a odemknutí kanálu
Kanál můžete hledat, pokud jej chcete najít v příliš
dlouhém seznamu kanálů.
Pokud nechcete, aby děti některý kanál sledovaly,
můžete jej uzamknout. Abyste pak mohli uzamčený
kanál sledovat, je nutné zadat čtyřmístný kód PIN
rodičovského zámku. Programy z připojeného
zařízení nelze uzamknout.
Televizor může vyhledávat kanál na jednom ze 3
hlavních seznamů kanálů – Anténní, Kabelové nebo
Satelitní kanály.
Uzamknutí kanálu…
Vyhledání kanálu…
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete seznam kanálů.
Pokud je třeba, změňte seznam kanálů.
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zamknout/odemknout
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Pokud si jej televizor vyžádá, zadejte 4místný kód
PIN.
6 - Vyberte kanál, který chcete zamknout,
a stiskněte tlačítko OK. Zamknutý kanál je má
označení  (zámek).
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete aktuální seznam
kanálů.
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vyhledat kanál a stisknutím
tlačítka OK otevřete textové pole. K zadávání textu
můžete použít klávesnici na dálkovém ovladači (máteli ji) nebo klávesnici na obrazovce.
5 - Zadejte číslo, název nebo součást názvu, vyberte
možnost Použít a stiskněte tlačítko OK. Televizor
bude vyhledávat odpovídající názvy kanálů ve
vybraném seznamu.
Výsledky vyhledávání se zobrazí jako seznam kanálů
– viz název seznamu nahoře. Výsledky vyhledávání
zmizí, jakmile vyberete jiný seznam kanálů nebo
seznam s výsledky vyhledávání zavřete.
Odemknutí kanálu…
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete seznam kanálů.
Pokud je třeba, změňte seznam kanálů.
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zamknout/odemknout
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Pokud si jej televizor vyžádá, zadejte 4místný kód
PIN.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Sledování kanálů
Naladění kanálu
Chcete-li sledovat TV kanály, stiskněte tlačítko .
Televizor se naladí na naposledy sledovaný kanál.
Přepínání kanálů
Chcete-li přepnout kanál, stiskněte
tlačítko   nebo  .
Pokud víte číslo kanálu, zadejte je pomocí číselných
tlačítek. Po zadání čísla kanálu na něj ihned přepnete
stisknutím tlačítka OK.
Pokud zamykáte nebo odemykáte kanály na
seznamu kanálů, musíte kód PIN zadat pouze jednou,
dokud seznam kanálů nezavřete.
Televizor zobrazuje informace získané z internetu –
název a podrobnosti aktuálního a následujícího
programu.
Vhodnost podle věku
Chcete-li zabránit dětem ve sledování pořadu
nevhodného pro jejich věk, můžete nastavit vhodnost
podle věku.
Předchozí kanál
Chcete-li přepnout zpět na předchozí naladěný kanál,
stiskněte tlačítko  BACK.
Digitální kanály mohou mít nastavenou vhodnost
programů podle věku. Pokud je věkové omezení
u daného programu vyšší nebo shodné s věkovým
omezením, které si nastavíte, program bude
uzamčen. Abyste mohli uzamčený program sledovat,
je nutné zadat kód rodičovského hodnocení.
Kanály můžete ladit také v Seznamu kanálů.
Uzamknutí kanálu
Postup nastavení vhodnosti podle věku…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rodičovský zámek
20
> Rodičovské hodnocení.
3 - Zadejte 4místný kód rodičovského zámku. Pokud
jste kód dosud nenastavili, vyberte možnost Nastavit
kód v nabídce Rodičovský zámek. Zadejte 4místný
kód rodičovského zámku a potvrďte jej. Nyní můžete
nastavit omezení podle věku.
4 - Vraťte se do nabídky Rodičovské hodnocení,
vyberte požadovaný věk.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
2 - Vyberte typ kanálu, pro který modul CAM
používáte, Sledování TV nebo Sledování satelitu.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost  Preference > Běžné rozhraní.
4 - Vyberte příslušný slot Common Interface
a stiskněte tlačítko  (vpravo).
5 - Vyberte televizního operátora modulu CAM a
stiskněte tlačítko OK. Další nabídky pak pocházejí od
vysílací společnosti.
Chcete-li rodičovské hodnocení vypnout, vyberte
možnost Žádné. V některých zemích je však
nastavení rodičovského hodnocení povinné.
HbbTV na tomto kanálu
Chcete-li zamezit přístupu na stránky HbbTV na
konkrétním kanálu, můžete blokovat stránky HbbTV
pouze pro tento kanál.
U některých vysílacích společností zamkne televizor
pouze programy s vyšším nastaveným
hodnocením. Rodičovské hodnocení podle věku se
nastavuje pro všechny kanály současně.
1 - Nalaďte kanál, na kterém chcete blokovat stránky
HbbTV.
2 - Stiskněte možnost  OPTIONS , vyberte
možnost Preference > HbbTV na tomto kanálu a
stiskněte tlačítko  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Možnosti kanálů
Otevření nabídky Možnosti
Během sledování kanálu si můžete nastavit různé
možnosti.
K dispozici jsou různé možnosti v závislosti na typu
sledovaného kanálu nebo na uživatelském nastavení
televizoru.
Úplné zablokování HbbTV na televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná
nastavení > Pokročilé > HbbTV.
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Otevření nabídky možností…
1 - Během sledování kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS >  Preference.
2 - Opětovným stisknutím
tlačítka  OPTIONS nabídku zavřete.
Přejmenování kanálu
Při sledování kanálu můžete tento kanál přejmenovat.
Informace o kanálu
Přejmenování kanálu…
Můžete zobrazit technické parametry konkrétního
kanálu, například digitální nebo typ zvuku atd.
1 - Během sledování kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte
možnost  Preference > Přejmenovat kanál.
3 - Pomocí klávesnice na zadní straně dálkového
ovladače smažte aktuální název a zadejte nový
název.
Zobrazení technických informací o kanálu…
1 - Nalaďte požadovaný kanál.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost  Preference a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Informace o kanálu a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Chcete-li tuto obrazovku zavřít, stiskněte
tlačítko OK.
Běžné rozhraní
Pokud jste do jednoho ze slotů Common Interface
nainstalovali modul CAM, můžete zobrazit informace
o modulu CAM a operátorovi nebo provádět
nastavení spojená s modulem CAM.
Informace o programu
Zobrazení informací o modulu CAM…
Zobrazení podrobných informací o pořadu…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES .
1 - Nalaďte požadovaný kanál.
Zobrazení podrobných informací o pořadu
21
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost  Preference a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Informace o
programu a stiskněte tlačítko OK, zobrazí se vám
informace o programu.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
8 - Po dokončení se vám v programu zobrazí
informace mapovaného kanálu.
Změnit logo
Pokud se vám na začátku nezobrazují žádné
informace o programu, můžete je získat pomocí
následujícího postupu.
Mono / Stereo
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a pomocí
navigačních kláves vyberte možnost  uprostřed a
stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost TV
průvodce > Z vysílače a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte jeden z kanálů v TV průvodci, potom
stiskněte tlačítko OK a sledujte vybraný kanál.
4 - Během sledování kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
5 - Vyberte možnost  Preference > Změnit
logo.
6 - Vyberte položku v seznamu a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Vyberte možnost Změnit logo.
8 - Po dokončení se vám v programu zobrazí
informace mapovaného kanálu.
Zvuk analogového kanálu můžete přepnout do
režimu Mono nebo Stereo.
Přepnutí do režimu Mono nebo Stereo…
1 - Ladění analogového kanálu.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost  Preference >
Mono/Stereo a stiskněte tlačítko  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Mono nebo Stereo a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Výběr videa
Digitální TV kanály mohou nabídnout více video
signálů (vysílání s více kanály), různá místa nebo úhly
pohledu kamery u stejné události nebo různé pořady
na jednom TV kanálu. Pokud jsou takové TV kanály
dostupné, televizor zobrazí zprávu.
Oblíbené kanály
Oblíbené kanály
Do seznamu oblíbených kanálů můžete zařadit
kanály, které se vám líbí.
Dual I-II
Můžete vytvořit 8 seznamů oblíbených kanálů,
v nichž budete snadno přepínat. Každý seznam
oblíbených můžete individuálně pojmenovat. Pouze
na seznamu oblíbených můžete přeuspořádat kanály.
Pokud audio signál obsahuje dva jazyky zvuku, ale
jeden nebo oba z těchto jazyků nemají označení
jazyka, je k dispozici tato možnost.
Otevřete seznam oblíbených položek a pomocí
šipky  (nahoru) nebo  (dolů) vyberte
požadovaný kanál. Stisknutím tlačítka OK spustíte
jeho sledování. Na kanály v daném seznamu
přepínáte pouze tlačítky   nebo  .
Mapový kanál
Pokud na začátku nevidíte informace o programu,
můžete další informace o programu získat
provedením mapování kanálů.
Vytvoření seznamu oblíbených
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a pomocí
navigačních kláves vyberte možnost  uprostřed a
stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost TV průvodce >
Z internetu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte jeden z kanálů v TV průvodci, potom
stiskněte tlačítko OK a sledujte vybraný kanál.
4 - Během sledování kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
5 - Vyberte možnost  Preference > Mapovat
kanál.
6 - Vyberte položku v seznamu a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Vyberte možnost Mapovat kanál.
Jak v seznamu kanálů vytvořit seznam oblíbených
kanálů...
1 - Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2 - Stisknutím tlačítka  LIST (pokud je
k dispozici) nebo OK otevřete aktuální seznam
kanálů.
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vytvořit seznam oblíbených
položek a stiskněte tlačítko OK.
5 - Na seznamu vlevo vyberte kanál, který chcete
zařadit mezi oblíbené, a stiskněte
22
tlačítko  OPTIONS. Kanály se zařazují do seznamu
vpravo v pořadí, ve kterém je přidáte. Pokud chcete
akci zrušit, vyberte kanál na seznamu vlevo a znovu
stiskněte tlačítko  OPTIONS. Nebo můžete vybrat
skupinu kanálů stisknutím tlačítka  (dolů) vyberte
poslední kanál rozsahu, který chcete přidat a potom
stiskněte tlačítko OK.
6 - Pokud chcete přestat přidávat kanály, stiskněte
tlačítko  BACK.
7 - Televizor vás požádá, abyste seznam oblíbených
položek přejmenovali. K zadání názvu můžete použít
klávesnici na obrazovce nebo stisknutím
tlačítka  BACK klávesnici na obrazovce skrýt
a použít klávesnici na zadní straně dálkového
ovladače (pokud je k dispozici).
Přidání rozsahu kanálů
Pokud chcete do seznamu oblíbených položek
najednou přidat řadu po sobě jdoucích kanálů,
můžete použít funkci Vybrat rozsah.
Přidání rozsahu kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCE.
2 - Vyberte možnost Oblíbené.
3 - Otevřete seznam oblíbených položek, kam
chcete přidat po sobě jdoucí kanály.
4 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Upravit seznam oblíbených
položek a stiskněte tlačítko OK.
6 - V seznamu vlevo vyberte první kanál rozsahu,
který chcete přidat, a stiskněte tlačítko OK.
7 - Stisknutím tlačítka  (dolů) vyberte poslední
kanál rozsahu, který chcete přidat a potom stiskněte
tlačítko OK.
8 - Vyberte možnost Přidat a stiskněte tlačítko OK.
Kanály se označí vlevo.
Pokud je seznam kanálů dlouhý, můžete vybrat
jakýkoli kanál a stisknutím tlačítka  OPTIONS
otevřít nabídku možností a vybrat možnost Vytvořit
seznam oblíbených položek a stisknout tlačítko OK.
Jak vytvořit nový seznam oblíbených kanálů
zkopírováním stávajícího seznamu oblíbených
kanálů...
1 - Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2 - Stisknutím tlačítka  LIST (pokud je
k dispozici) nebo OK otevřete aktuální seznam
kanálů.
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Duplikovat seznam oblíbených
položek a stiskněte tlačítko OK.
5 - Na seznamu vlevo vyberte kanál, který chcete
zařadit mezi oblíbené, a stiskněte
tlačítko  OPTIONS. Kanály se zařazují do seznamu
vpravo v pořadí, ve kterém je přidáte. Pokud chcete
akci zrušit, vyberte kanál na seznamu vlevo a znovu
stiskněte tlačítko  OPTIONS. Nebo můžete vybrat
skupinu kanálů stisknutím tlačítka  (dolů) vyberte
poslední kanál rozsahu, který chcete přidat a potom
stiskněte tlačítko OK.
6 - Pokud chcete přestat přidávat kanály, stiskněte
tlačítko  BACK.
7 - Televizor vás požádá, abyste seznam oblíbených
položek přejmenovali. K zadání názvu můžete použít
klávesnici na obrazovce nebo stisknutím
tlačítka  BACK klávesnici na obrazovce skrýt
a použít klávesnici na zadní straně dálkového
ovladače (pokud je k dispozici).
Přejmenování seznamu oblíbených položek
Přejmenovat můžete pouze seznam oblíbených
položek.
Přejmenování seznamu oblíbených položek…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCE.
2 - Vyberte možnost Oblíbené.
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Přejmenovat seznam
oblíbených položek a stiskněte tlačítko OK.
5 - K zadání názvu použijte klávesnici na obrazovce
nebo stisknutím tlačítka  BACK klávesnici na
obrazovce skryjte a použijte klávesnici na zadní
straně dálkového ovladače (pokud je k dispozici).
6 - Poté dálkový ovladač otočte, vyberte
možnost Zavřít a stiskněte tlačítko OK.
7 - Stisknutím tlačítka  BACK zavřete seznam
kanálů.
Odebrání seznamu oblíbených položek
Odebrat můžete pouze seznam oblíbených položek.
Odebrání seznamu oblíbených položek…
Můžete zadat několik kanálů současně nebo založit
nový seznam oblíbených položekže duplikujete
seznam kanálů se všemi kanály a odeberete kanály, o
které nemáte zájem.
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCE.
2 - Vyberte možnost Oblíbené.
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Odebrat seznam oblíbených
položek a stiskněte tlačítko OK.
23
stránek teletextu. Můžete je snadno znovu otevřít ve
sloupci Oblíbené stránky teletextu.
Přeskupení kanálů
Měnit pořadí kanálů (přeuspořádat) můžete pouze
v seznamu oblíbených položek.
1 - V teletextu vyberte možnost  (srdce) v levém
horním rohu obrazovky a zobrazte sloupec
s oblíbenými stránkami.
2 - Pomocí tlačítek  (dolů) a  (nahoru) vyberte
číslo stránky a stisknutím tlačítka OK otevřete
stránku.
Seznam můžete vymazat pomocí možnosti Vymazat
oblíbené stránky.
Změna pořadí kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost Oblíbené programy.
2 - Otevřete seznam oblíbených položek, který
chcete přeuspořádat.
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Přeskupení kanálů a stiskněte
tlačítko OK.
5 - V seznamu oblíbených položek vyberte kanál,
který chcete přeuspořádat, a stiskněte tlačítko OK.
(Kanál bude označen šedým polem)
6 - Tlačítky  (nahoru) nebo  (dolů) přesuňte
kanál do požadované pozice.
7 - Stisknutím tlačítka OK potvrďte nové umístění.
8 - Stejným postupem můžete měnit pořadí kanálů,
dokud seznam oblíbených položek nezavřete
stisknutím tlačítka  BACK.
Hledání na teletextu
Lze vybrat slovo a vyhledat v teletextu všechny
výskyty daného slova.
1 - Otevřete stránku teletextu a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Pomocí kurzorových kláves vyberte slovo nebo
číslo.
3 - Znovu stiskněte tlačítko OK: ihned přejdete na
další výskyt tohoto slova nebo čísla.
4 - Opětovným stisknutím tlačítka OK přejdete na
následující výskyt.
5 - Vyhledávání ukončíte opakovaným stisknutím
tlačítka  (nahoru) tak dlouho, až nebude označen
žádný výběr.
Teletext
Teletext z připojeného zařízení
Některá zařízení, která přijímají televizní kanály,
mohou také nabízet teletext.
Postup otevření teletextu z připojeného zařízení . . .
Stránky teletextu
Chcete-li otevřít teletext, stiskněte během sledování
televizních kanálů tlačítko TEXT.
Chcete-li teletext zavřít, znovu stiskněte
tlačítko TEXT.
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES , vyberte zařízení
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Během sledování kanálu na daném zařízení
stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Zobrazení tlačítek zařízení, vyberte
tlačítko  a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete tlačítka
zařízení.
4 - Chcete-li teletext ukončit, znovu stiskněte
tlačítko  BACK .
Výběr stránky teletextu
Postup výběru stránky . . .
1 - Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2 - Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3 - Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno
z barevně označených témat v dolní části
obrazovky.
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Podstránky teletextu
Někteří poskytovatelé digitálního vysílání nabízejí na
svých digitálních televizních kanálech digitální teletext
nebo interaktivní televizní kanály. Tyto služby zahrnují
běžný teletext s výběrem a procházením
prostřednictvím číselných a barevných tlačítek
a kurzorových kláves.
Číslo stránky teletextu může obsahovat několik
podstránek. Čísla podstránek se zobrazují v pruhu
vedle čísla hlavní stránky.
Chcete-li vybrat podstránku, stiskněte
tlačítko  nebo .
Chcete-li digitální teletext ukončit, stiskněte
tlačítko  BACK.
Přehled teletextu Stránky teletextu
Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek
teletextu (T.O.P.).
Otevře Tabulky stránek teletextu Chcete-li
v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost
Přehled
teletextu. Přehled.
Možnosti teletextu
Stisknutím tlačítka  OPTIONS v teletextu otevřete
nabídku možností…
• Zastavit stránku
Zastaví automatické otáčení podstránek.
• Dvojitá obrazovka / Celá obrazovka
Oblíbené stránky
Televizor vytváří seznam 10 naposledy otevřených
24
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
• Přehled teletextu T.O.P.
Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.).
• Zvětšit
Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.
• Odkrýt
Zruší skrytí informací na stránce.
• Opakování podstránek
Opakuje dostupné podstránky.
• Skrýt/Zobrazit oblíbené stránky
Chcete-li skrýt nebo zobrazit oblíbené stránky.
• Vymazat oblíbené stránky
Vymazat seznam oblíbených stránek.
• Jazyk
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke
správnému zobrazení.
• Teletext 2.5
Aktivuje Teletext 2.5, který nabízí více barev a lepší
grafiku.
Nastavení teletextu
Jazyk teletextu
Některé společnosti poskytující digitální televizní
vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.
Postup nastavení primárního a sekundárního jazyka
teletextu . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jazyk > Primární
teletext nebo Sekundární teletext.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Teletext 2.5
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší
grafiku. Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní
nastavení od výrobce.
Vypnutí Teletextu 2.5…
1 - Stiskněte tlačítko TEXT.
2 - Při zobrazeném teletextu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Text
2.5 > Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
25
6
6.2
Připojit zařízení
Porty HDMI
6.1
Kvalita HDMI
Informace o připojení
Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI.
Jediný kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.
Použití kabelu HDMI pro televizní signál.
Průvodce možnostmi připojení
Pro nejlepší kvalitu přenosu použijte vysokorychlostní
kabel HDMI; nepoužívejte kabel delší než 5 m.
Zařízení vždy připojujte k televizoru pomocí
konektoru nejvyšší dostupné kvality. Používejte také
velmi kvalitní kabely, abyste zajistili kvalitní přenos
obrazu a zvuku.
Pokud zařízení připojené přes HDMI nefunguje
správně, zkontrolujte, zda problém nevyřeší použití
jiného nastavení HDMI Ultra HD. Další informace
získáte v nabídce Nápověda výběrem
možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky HDMI Ultra HD.
Když připojíte nějaké zařízení, televizor rozpozná jeho
typ a přiřadí mu odpovídající typový název. Tento
typový název můžete podle potřeby změnit. Je-li
nastaven správný typový název zařízení, televizor při
nastavení tohoto zařízení v nabídce Zdroj
automaticky přepne na odpovídající optimální
nastavení.
Potřebujete-li pomoc s připojením několika zařízení
k televizoru, můžete navštívit Průvodce možnostmi
připojení televizoru Philips. Tento průvodce nabízí
informace o tom, jak vytvořit připojení a které kabely
použít.
Přejděte na webové
stránky www.connectivityguide.philips.com
Port pro anténu
Máte-li set top box (digitální přijímač) nebo rekordér,
připojte kabely antény tak, aby signál antény
procházel nejprve set top boxem nebo rekordérem
a poté teprve vstoupil do televizoru. Takto mohou
anténa a set top box odesílat případné další kanály
do rekordéru k nahrávání.
Ochrana proti kopírování
Kabely HDMI podporují funkci HDCP 2.2 (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál
ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD
nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital
Rights Managament).
HDMI ARC
Všechna připojení HDMI v televizoru mají zpětný
zvukový kanál HDMI ARC (neboli Audio Return
Channel).
Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina
(HTS neboli Home Theatre System), rovněž konektor
HDMI ARC, připojte je k libovolnému konektoru
HDMI na tomto televizoru. Použijete-li připojení HDMI
ARC, není třeba připojovat zvláštní audio kabel, který
odesílá zvuk televizního obrazu do zařízení HTS.
Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje.
K připojení zařízení HTS můžete použít libovolný
konektor HDMI na tomto televizoru, ale funkce ARC je
k dispozici pouze pro jedno zařízení nebo připojení
současně.
26
můžete je ovládat pomocí dálkového ovladače
televizoru. V televizoru a připojeném zařízení musí
být zapnuta funkce EasyLink HDMI CEC.
HDMI MHL
S funkcí HDMI MHL můžete odeslat to, co vidíte na
chytrém telefonu nebo tabletu se systémem Android,
na obrazovku televizoru.
Funkce EasyLink umožňuje ovládat připojená zařízení
pomocí dálkového ovladače televizoru. Funkce
EasyLink využívá ke komunikaci s připojenými
zařízeními funkci HDMI CEC (Consumer Electronics
Control). Zařízení musejí podporovat funkci HDMI CEC
a musí být připojena prostřednictvím konektoru
HDMI.
Připojení HDMI 4 tohoto televizoru zahrnuje funkci
MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link).
Toto kabelové připojení nabízí výbornou stabilitu a
šířku pásma, nízké zpoždění, žádné bezdrátové rušení
a dobrou kvalitu reprodukce zvuku. Připojení MHL
bude navíc nabíjet baterii vašeho chytrého telefonu či
tabletu. I když je vaše mobilní zařízení připojeno,
nebude se nabíjet, když je televizor v pohotovostním
režimu.
Nastavení funkce EasyLink
Televizor se dodává se zapnutou funkcí EasyLink.
Zkontrolujte, zda je na připojených zařízeních
EasyLink správné nastavení funkce HDMI-CEC.
Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných
značek.
Informujte se, jaký pasivní kabel MHL je pro vaše
mobilní zařízení vhodný. Zejména o typu konektoru,
který potřebujete pro připojení k chytrému telefonu
nebo tabletu. Druhý konektor musí být HDMI pro
připojení k televizoru.
HDMI-CEC u jiných značek
Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy,
Jako příklady lze uvést: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne
všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně
kompatibilní.
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti MHL, LLC.
Uvedené příklady značek používaných pro funkci
HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
DVI na HDMI
Pokud vlastníte zařízení s konektorem DVI, můžete
takové zařízení připojit k libovolnému
konektoru HDMI pomocí adaptéru DVI na HDMI.
HDMI CEC - EasyLink
Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI.
Jediný kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.
Používejte kabel HDMI pro signály s kvalitou obrazu
HD (High Definition). Pro nejlepší kvalitu přenosu
použijte vysokorychlostní kabel HDMI; nepoužívejte
kabel delší než 5 m.
Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte
adaptér DVI na HDMI. Použijte jeden z konektorů
HDMI a audio kabel L/R (minikonektor 3,5 mm)
připojte ke konektoru zvuku Audio IN na zadní straně
televizoru.
EasyLink HDMI CEC
Pokud jsou zařízení připojena prostřednictvím
rozhraní HDMI a jsou vybavena funkcí EasyLink,
27
Ochrana proti kopírování
Kabely DVI a HDMI podporují funkci HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál
ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD
nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital
Rights Managament).
6.3
Komponentní video Y Pb Pr
Komponentní video Y Pb Pr je vysoce kvalitní
připojení.
Připojení YPbPr lze použít pro televizní signály
s vysokým rozlišením (HD). Kromě signálů Y, Pb a Pr
přidejte také zvukové signály Audio L a Audio R pro
přenos zvuku.
6.5
Barevné konektory YPbPr (zelená, modrá, červená)
připojte k zástrčkám odpovídajících barev.
Pokud má zařízení také zvuk, použijte také audiokabel
cinch L/R.
Audio Out – optický je vysoce kvalitní zvukové
připojení.
Audio Out – optický
Toto optické připojení dokáže přenášet
audiokanály 5.1. Pokud audiozařízení, obvykle
systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre
System), nemá žádný konektor HDMI ARC, můžete
tento kabel připojit ke konektoru Audio In – optický
na zařízení HTS. Výstup Audio Out – optický odešle
zvuk televizoru do zařízení HTS.
6.4
Scart
SCART je připojení dobré kvality.
Připojení SCART lze použít pro videosignály CVBS
a RGB, nelze je však použít pro televizní signály
s vysokým rozlišením (HD). Připojení SCART
kombinuje videosignál a audiosignál. Připojení SCART
také podporuje přehrávání NTSC.
6.6
CAM s kartou Smart Card CI+
28
Informace o službách CI+
Poznámka: Není podporováno v zemích Asie a
Pacifiku, Blízkého východu a Afriky.
CI+
Tento televizor je připraven pro služby podmíněného
přístupu CI+.
Služby CI+ vám umožní sledovat prémiové programy
v kvalitě HD, například filmy a sport, jež nabízejí
televizní vysílací společnosti ve vašem regionu. Tyto
pořady jsou kódovány televizní vysílací společností
a dekódovány modulem CI+.
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní
vysílání vám poskytnou tento modul CI+ (Conditional
Access Module – modul podmíněného přístupu
neboli CAM) a příslušnou kartu Smart Card, když si
předplatíte jejich prémiové programy. Tyto programy
se vyznačují vysokou úrovní ochrany proti kopírování.
Po zapnutí televizoru může několik minut trvat, než se
modul CAM aktivuje. Když je vložen modul CAM a je
uhrazeno předplatné (způsoby předplatného se
mohou lišit), můžete sledovat kódované kanály
podporované kartou Smart Card modulu CAM.
Vložený modul CAM s kartou Smart Card je určen
výhradně pro váš televizor. Pokud modul CAM
vyjmete, nebudete moci dále sledovat kódované
kanály modulem CAM podporované.
Další informace o podmínkách vám poskytne vysílací
společnost zajišťující digitální televizní vysílání.
Hesla a kódy PIN
U některých modulů CAM je nutné ke sledování
kanálů zadat kód PIN. Při nastavování kódu PIN
u modulu CAM doporučujeme použít stejný kód, jaký
používáte při odemykání televizoru.
Nastavení kódu PIN u modulu CAM…
Smart Card
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES .
2 - Vyberte typ kanálu, pro který modul CAM
používáte ve funkci Watch TV.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na
možnost Běžné rozhraní.
4 - Vyberte vysílací společnost modulu CAM. Další
nabídky pak pocházejí od vysílací společnosti. Podle
pokynů na obrazovce vyhledejte nastavení kódu PIN.
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní
vysílání vám poskytnou tento modul CI+ (Conditional
Access Module – modul podmíněného přístupu
neboli CAM) a příslušnou kartu Smart Card, když si
předplatíte jejich prémiové programy.
Vložte kartu Smart Card do modulu CAM. Postupujte
podle pokynů, které vám poskytne příslušná vysílací
společnost.
Vložení modulu CAM do televizoru…
6.7
1 - Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul
CAM. Nesprávným vložením můžete poškodit modul
CAM a televizor.
2 - Přistupte k televizoru zezadu. Modul CAM
uchopte tak, aby jeho přední strana směřovala
k vám, a jemně jej zasuňte do slotu COMMON
INTERFACE.
3 - Modul CAM uchopte tak, aby jeho přední strana
směřovala k vám, a jemně jej zasuňte do slotu.
Modul CAM zasuňte co nejdále a nechte jej trvale ve
slotu.
Systém domácího kina – HTS
Připojení přes HDMI ARC
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru
pomocí kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips
Soundbar nebo systém HTS s vestavěným
přehrávačem disků.
HDMI ARC
Je-li váš systém domácího kina vybaven konektorem
HDMI ARC, můžete pro připojení použít libovolný
konektor HDMI na televizoru. Použijete-li připojení
29
HDMI ARC, není třeba připojovat další audio kabel.
Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje.
Všechny konektory HDMI na televizoru mohou
poskytnout signál zpětného zvukového kanálu (ARC).
Jakmile však systém domácího kina připojíte, televizor
může odesílat signál ARC pouze do tohoto konektoru
HDMI.
prodlevu, aby si zvuk a obraz odpovídaly.
Problémy se zvukem systému
domácího kina
Zvuk s hlasitým šumem
Pokud sledujete video ze zapojené jednotky USB
Flash nebo počítače, zvuk z vašeho systému
domácího kina může být zkreslený. Tento šum se
vyskytuje v případě, že má audio- nebo videosoubor
zvuk DTS, avšak systém domácího kina není vybaven
funkcí zpracování zvuku DTS. Tento problém lze
vyřešit nastavením položky Formát výstupu
zvukutelevizoru na možnost Stereo (bez
komprimace).
Stiskněte tlačítko  a vstupte do nabídky Všechna
nastavení > Zvuk > Pokročilé > Formát výstupu
zvuku.
Žádný zvuk
Pokud není slyšet zvuk televizoru ze systému
domácího kina, zkontrolujte, zda je kabel HDMI
připojen ke konektoru HDMI ARC systému domácího
kina. Všechna připojení HDMI televizoru jsou připojení
HDMI ARC
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete u většiny systémů domácího kina nastavit
prodlevu, aby si zvuk a obraz odpovídaly.
Připojení přes HDMI
6.8
Chytré telefony a tablety
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru
pomocí kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips
Soundbar nebo systém HTS s vestavěným
přehrávačem disků.
Pokud chcete k televizoru připojit chytrý telefon
nebo tablet, můžete využít bezdrátové nebo
kabelové připojení.
Jestliže systém domácího kina není vybaven
konektorem HDMI ARC, přidejte optický audio kabel
pro odesílání zvuku (Toslink) k televiznímu obrazu do
systému domácího kina.
Bezdrátové provedení
Pokud chcete využít bezdrátové připojení, stáhněte si
do chytrého telefonu nebo tabletu aplikaci Philips TV
Remote App z oblíbeného obchodu s aplikacemi.
Kabelové připojení
Pokud chcete využít kabelové připojení, použijte
připojení HDMI 4 MHL na zadní straně
televizoru. Další informace získáte
v nabídce Nápověda výběrem možnosti Klíčová
slova a vyhledáním položky HDMI MHL.
6.9
Přehrávač Blu-ray disků
Přehrávač Blu-ray disků připojte k televizoru
pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI.
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete u většiny systémů domácího kina nastavit
30
Co potřebujete
K televizoru můžete připojit bezdrátové zařízení
Bluetooth® – bezdrátový reproduktor, subwoofer,
zvukový projektor nebo sluchátka. Můžete připojit
i gamepad pomocí Bluetooth LE.
Chcete-li přehrávat zvuk televizoru v bezdrátovém
reproduktoru, je nutné bezdrátový reproduktor
spárovat s televizorem. Televizor můžete spárovat
s bezdrátovými reproduktory a maximálně čtyřmi
zařízeními Bluetooth LE (low energy). Televizor může
v jednom okamžiku přehrávat zvuk pouze v jednom
reproduktoru. Připojíte-li subwoofer, zvuk se bude
přehrávat v televizoru a subwooferu. Připojíte-li
zařízení Sound bar, bude se zvuk přehrávat pouze
v něm.
Pokud je přehrávač Blu-ray disků vybaven rozhraním
EasyLink HDMI CEC, můžete jej ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru.
Upozornění – synchronizace zvuku a obrazu
Reproduktory Bluetooth mají často značné takzvané
zpoždění. Dlouhé zpoždění znamená, že zvuk se
opožďuje za obrazem, takže synchronizace pohybu
rtů a zvuku je nesprávná. Než si zakoupíte systém
reproduktorů Bluetooth, informujte se, které modely
jsou nejnovější, a najděte zařízení, které má nízké
zpoždění. Prodejce vám poradí.
6.10
DVD přehrávač
DVD přehrávač připojte k televizoru pomocí kabelu
HDMI.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení
není vybaveno konektorem HDMI.
Párování zařízení
Umístěte bezdrátový reproduktor maximálně 5 metrů
od televizoru. Přečtěte si uživatelskou příručku
k danému zařízení, kde jsou uvedeny konkrétní
informace ohledně párování a dosahu bezdrátového
signálu. Zkontrolujte, že je nastavení Bluetooth
v televizoru zapnuté.
Bezdrátový gamepad můžete používat ihned po
spárování. Spárovaný bezdrátový reproduktor můžete
vybrat pro přehrávání zvuku z televizoru. Když je
zařízení spárované, nemusíte ho párovat znovu,
dokud ho neodeberete.
Postup spárování bezdrátového reproduktoru
s televizorem…
Je-li DVD přehrávač připojen pomocí kabelu HDMI
a je vybaven rozhraním EasyLink CEC, můžete jej
ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.
1 - Zapněte bezdrátový reproduktor a umístěte jej do
dosahu televizoru.
2 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost Bluetooth > Vyhledat
Bluetooth zařízení.
5 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Spárujte
zařízení s televizorem a televizor si uloží připojení. Je
možné, že bude nutné nejprve zrušit párování
spárovaného zařízení, pokud byl dosažen maximální
počet spárovaných zařízení.
6 - Zvolte typ zařízení (sluchátka, subwoofer, …).
6.11
Bluetooth – reproduktory
a gamepady
31
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
6.12
Výběr zařízení
Sluchátka můžete připojit ke konektoru  na zadní
straně televizoru. Jedná se minikonektor 3,5 mm.
Hlasitost sluchátek lze nastavit samostatně.
Sluchátka
Spárovaný bezdrátový reproduktor Bluetooth můžete
vybrat pro přehrávání zvuku z televizoru.
Nastavení hlasitosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Hlasitost
sluchátek.
2 - Pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Výběr bezdrátového reproduktoru pro přehrání zvuku
televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Reproduktory a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte požadovaný systém reproduktorů.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Odebrání zařízení
Bezdrátové zařízení Bluetooth můžete připojit
a odpojit. Když je zařízení Bluetooth připojeno,
můžete používat gamepad nebo pouštět zvuk
televizoru do bezdrátového reproduktoru. Bezdrátové
zařízení Bluetooth můžete také odebrat. Spárování
zařízení Bluetooth se po odebrání zruší.
Odebrání a odpojení bezdrátového zařízení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě .
3 - Vyberte možnost Bluetooth > Odebrat zařízení.
4 - V seznamu vyberte bezdrátové zařízení.
5 - Vyberte možnost Odpojit nebo Odebrat.
6 - Vyberte možnost OK.
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
6.13
Herní konzole
Rozhraní HDMI
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud herní konzoli
připojíte ke konektoru na televizoru pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI.
Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth
Před připojením bezdrátových zařízení Bluetooth
musí být funkce Bluetooth zapnuta.
Zapnutí funkce Bluetooth…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě .
3 - Vyberte možnost Bluetooth > Bluetooth
zapnuto/vypnuto.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
32
3 - Vyberte možnost Styl obrazu > Hra.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Y Pb Pr
Připojte herní konzoli k televizoru kabelem
komponentního videa (Y Pb Pr) a audiokabelem L/R.
6.14
Gamepad
Připojení gamepadu
Chcete-li na televizoru hrát internetové hry, můžete
k němu připojit některé podporované gamepady.
Můžete používat gamepad s nanopřijímačem USB
nebo s funkcí Bluetooth.
Připojení gamepadu s USB nanopřijímačem…
1 - Zapojte malý nanopřijímač do některého
konektoru USB na boční straně televizoru. Bezdrátový
nanopřijímač je dodáván společně s gamepadem.
2 - Když gamepad zapnete, můžete jej ihned
používat.
Do druhého konektoru USB na boční straně televizoru
můžete zapojit i druhý gamepad.
Scart
Připojte herní konzoli k televizoru kabelem
kompozitního videa (CVBS) a kabelem Audio L/R.
Problémy
Pokud je herní konzole vybavena pouze výstupem
videa (CVBS) a výstupem audia L/P, připojte zařízení
do konektoru SCART pomocí adaptéru video audio
L/P na SCART (prodává se zvlášť).
Řešení potenciálních problémů s rušením jiných
bezdrátových zařízení a televizoru…
• Použijte prodlužovací kabel USB a přesuňte
nanopřijímač do vzdálenosti přibližně metr od
televizoru.
• Můžete také k televizoru připojit napájený USB hub
a zapojit nanopřijímače do něj.
6.15
Pevný disk USB
Co potřebujete
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit
nebo nahrávat digitální televizní vysílání (vysílání DVB
apod.).
Minimální místo na disku
• Pozastavení
Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat
pevný disk kompatibilní s rozhraním USB 2.0
s minimální kapacitou 4 GB.
• Nahrávání
Chcete-li pozastavit nebo nahrávat vysílání, je
nezbytný pevný disk s alespoň 250 GB volného
místa.
Nejlepší nastavení
Než začnete hrát hru na připojené herní konzoli,
doporučujeme v televizoru nastavit nejvhodnější
nastavení Herní režim.
Volba optimálního nastavení televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
33
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
Instalace
Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po
zformátování pevného disku USB. Formátováním
budou z pevného disku USB odebrány všechny
soubory.
1 - Připojte pevný disk USB k jednomu
z portů USB na televizoru. Během formátování
nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních
portů USB.
2 - Zapněte pevný disk USB a televizor.
3 - Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování.
Formátování pevného disku USB…
1 - Připojte pevný disk USB k jednomu
z portů USB na televizoru. Během formátování
nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních
portů USB.
2 - Zapněte pevný disk USB a televizor.
3 - Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
4 - Televizor zobrazí zprávu, zda chcete k ukládání
aplikací použít pevný disk USB. Pokud chcete,
potvrďte, že souhlasíte.
5 - Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
trvale připojený.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
trvale připojený.
Varování
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
6.16
Klávesnice USB
Připojení
Formátování
Připojte USB klávesnici (typu USB-HID) pro zadávání
textu v televizoru.
Pozastavovat a nahrávat vysílání nebo ukládat
aplikace můžete až po zformátování pevného disku
USB. Formátováním budou z pevného disku USB
odebrány všechny soubory. Pokud chcete nahrávat
vysílání podle údajů TV průvodce na internetu, musíte
před instalací pevného disku USB nejprve nastavit
připojení televizoru k internetu.
Připojte je do jednoho z konektorů
Varování
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
34
USB.
Konfigurace
Instalace klávesnice
Chcete-li nainstalovat klávesnici USB, zapněte
televizor a připojte klávesnici USB k jednomu
z konektorů USB na televizoru. Když televizor
poprvé rozpozná klávesnici, můžete vybrat své
rozvržení klávesnice a svou volbu vyzkoušet. Pokud
jako první vyberete azbuku nebo řeckou klávesnici,
můžete vybrat sekundární rozložení klávesnice
s latinkou.
Postup změny rozložení klávesnice později, po
provedení prvotního nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Nastavení klávesnice USB,
čímž spustíte nastavení klávesnice.
Televizor jednotku USB Flash rozpozná a otevře
seznam s jejím obsahem.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky,
stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost USB.
Chcete-li přestat sledovat obsah jednotky USB Flash,
stiskněte tlačítko  EXIT nebo vyberte jinou
činnost.
Chcete-li jednotku USB Flash odpojit, můžete ji
kdykoli vysunout.
Speciální klávesy
Klávesy pro zadávání textu
• Tlačítko Enter = OK
• Backspace = odstranění znaku před kurzorem
• Kurzorové klávesy = procházení textovým polem
• Chcete-li přepnout mezi rozložením klávesnice
v případě, že je nastaveno sekundární rozložení,
stiskněte současně klávesy Ctrl + mezerník.
Chcete-li získat další informace o sledování nebo
přehrávání obsahu z jednotky USB Flash, vyberte
v nabídce Nápověda možnost Klíčová
slova a vyhledejte položku Fotografie, videa
a hudba .
Klávesy pro aplikace a internetové stránky
• Tab a Shift + Tab = Další a Předchozí
• Home = přechod na začátek stránky
• End = přechod na konec stránky
• Page Up = přechod o jednu stránku nahoru
• Page Down = přechod o jednu stránku dolů
• + = zvětšení o jeden krok
• - = zmenšení o jeden krok
• * = přizpůsobení webové stránky šířce obrazovky
6.18
Fotoaparát
Chcete-li zobrazit fotografie uložené v digitálním
fotoaparátu, můžete fotoaparát připojit přímo
k televizoru.
Připojte jej k jednomu z konektorů USB na
televizoru. Po vytvoření připojení zapněte fotoaparát.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky,
stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost USB.
Pravděpodobně bude třeba nastavit fotoaparát pro
přenos obsahu pomocí protokolu PTP (Obraz
Transfer Protocol). Přečtěte si uživatelskou příručku
digitálního fotoaparátu.
6.17
Jednotka Flash USB
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash.
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
do jednoho z konektorů USB na televizoru.
Chcete-li získat další informace o prohlížení
fotografií, vyberte v nabídce Nápověda
možnost Klíčová slova a vyhledejte
položku Fotografie, videa a hudba.
35
6.19
6.20
Videokamera
Počítač
Rozhraní HDMI
Připojení
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud videokameru
připojíte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
K televizoru můžete připojit počítač a používat
televizor jako počítačový monitor.
Pomocí konektoru HDMI
Počítač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Audio video LR / SCART
Pomocí adaptéru DVI na HDMI
K připojení videokamery můžete použít konektor
HDMI, YPbPr nebo SCART. Je-li vaše videokamera
vybavena pouze výstupem Video (CVBS) a Audio
L/R, použijte pro připojení ke konektoru SCART
adaptér Video Audio L/R na SCART (prodává se
zvlášť).
Případně můžete použít adaptér DVI na HDMI
(prodává se zvlášť) a připojit počítač ke konektoru
HDMI a audio kabel L/R (stereofonní minikonektor
3,5 mm) připojit ke vstupu AUDIO IN – L/R na zadní
straně televizoru.
Ideální nastavení
Při připojování počítače doporučujeme, abyste pro
připojení, které pro počítač používáte, vybrali správný
název typu zařízení v nabídce Zdroj. Když potom
v nabídce Zdroj přepnete na Počítač, televizor se
automaticky nastaví na ideální nastavení pro počítač.
Volba optimálního nastavení televizoru…
36
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Počítač.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
37
tlačítko OK vytvořit připojení okamžitě.
7 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
7
Připojení
k televizoru
Android TV
Wi-Fi zapnuto/vypnuto
Než se pokusíte připojit, ujistěte se, že je síť Wi-Fi
zapnutá…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě
a stiskněte tlačítko  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo Wi-Fi > Wi-Fi
zapnuto/vypnuto.
4 - Pokud je vypnutá, vyberte možnost On a
stiskněte tlačítko OK.
7.1
Síť a internet
Domácí síť
Abyste mohli využít všechny funkce televizoru Philips
Android TV, musí být televizor připojen k internetu.
WPS
Připojte televizor do domácí sítě s vysokorychlostním
připojením k internetu. Televizor můžete k síťovému
routeru připojit bezdrátově nebo kabelem.
Je-li váš router vybaven funkcí WPS, můžete jej
připojit přímo, bez prohledávání sítí. Jsou-li ve vaší
bezdrátové síti zařízení využívající systém
zabezpečovacího šifrování WEP, nelze použít funkci
WPS.
Připojit do sítě
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Připojit do sítě.
4 - Vyberte možnost WPS.
5 - Přejděte k routeru a stiskněte tlačítko WPS.
Během dvou minut přejděte zpět k televizoru.
6 - Výběrem možnosti Připojit vytvořte připojení.
7 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Bezdrátové připojení
Co potřebujete
Chcete-li televizor připojit k internetu bezdrátově, je
nutný bezdrátový router s připojením na internet.
Použijte vysokorychlostní (širokopásmové) připojení.
WPS s kódem PIN
Je-li váš router vybaven funkcí WPS s kódem PIN,
můžete jej připojit přímo, bez prohledávání sítí. Jsou-li
ve vaší bezdrátové síti zařízení využívající systém
zabezpečovacího šifrování WEP, nelze použít funkci
WPS.
Vytvoření připojení
Bezdrátové provedení
Vytvoření bezdrátového připojení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Připojit do sítě.
4 - Vyberte možnost WPS s kódem PIN .
5 - Zapište si zobrazený osmiciferný kód PIN
a zadejte jej do softwaru routeru v počítači.
Informace o zadání kódu PIN najdete v příručce
k routeru.
6 - Výběrem možnosti Připojit vytvořte připojení.
7 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Připojit do sítě.
4 - Vyberte možnost Bezdrátová.
5 - V seznamu nalezených sítí vyberte svou
bezdrátovou síť. Pokud se vaše síť v seznamu
nenachází, protože název sítě je skrytý (vypnuli jste
vysílání identifikátoru SSID v routeru), vyberte
možnost Přidat novou síť a zadejte název sítě sami.
6 - Podle typu routeru zadejte svůj šifrovací klíč –
WEP, WPA nebo WPA2. Pokud jste již šifrovací klíč
pro tuto síť zadávali, můžete kliknutím na
38
nastavení DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
Problémy
Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena
• Mikrovlnné trouby, telefony DECT nebo jiná zařízení
Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti bezdrátové sítě mohou
způsobovat rušení sítě.
• Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umožňují
bezdrátový přístup k televizoru.
• Pokud vám bezdrátová síť doma nefunguje správně,
zkuste nainstalovat kabelovou síť.
**Abyste vyhověli nařízením EMC, používejte stíněný
kabel sítě Ethernet FTP kat. 5E.
Internet nefunguje
• Je-li připojení k routeru v pořádku, zkontrolujte
připojení routeru k internetu.
Zde si můžete zobrazit všechna aktuální nastavení
sítě. Adresy IP a MAC, sílu signálu, rychlost, způsob
šifrování apod.
Připojení k počítači a internetu jsou pomalá
• Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti
a jiných faktorech kvality signálu naleznete
v uživatelské příručce bezdrátového routeru.
• Pro router použijte vysokorychlostní
(širokopásmové) připojení k internetu.
Zobrazení aktuálních nastavení sítě…
Nastavení sítě
Zobrazit nastavení sítě
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Zobrazit nastavení sítě.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
DHCP
• Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
Konfigurace sítě
Pevné připojení
Pokud jste pokročilý uživatel a chcete nainstalovat síť
se statickou adresou IP, nastavte televizor na
hodnotu Statická IP .
Co potřebujete
Chcete-li připojit televizor k internetu, potřebujete
síťový router s připojením k internetu. Použijte
vysokorychlostní (širokopásmové) připojení.
Nastavení televizoru na statickou adresu IP…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Konfigurace sítě a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Statická IP a stiskněte
tlačítko OK, čímž povolíte možnost Konfigurace
statické IP.
5 - Vyberte možnost Konfigurace statické IP a
nakonfigurujte připojení.
6 - Můžete nastavit číslo pro Adresu IP, Masku
sítě, Bránu, DNS 1 nebo DNS 2.
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vytvoření připojení
Vytvoření kabelového připojení…
1 - Připojte router k televizoru síťovým kabelem
(kabelem sítě Ethernet**).
2 - Zkontrolujte, zda je router zapnutý.
3 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
5 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Připojit do sítě.
6 - Vyberte možnost Kabelová. Televizor neustále
vyhledává síťové připojení.
7 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Zapnout přes Wi-Fi (WoWLAN)
Tento televizor můžete zapnout z chytrého telefonu
nebo tabletu, pokud je televizor v pohotovostním
režimu. Nastavení Zapnout pomocí funkce Wi-Fi
(WoWLAN) musí být zapnuto.
Zapnutí funkce WoWLAN…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
39
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Zapnout přes Wi-Fi (WoWLAN).
4 - Vyberte možnost Zapnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
4 - Vyberte možnost Zapnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Název televizní sítě
Pokud se ve vaší domácí síti nachází více televizorů,
můžete jim přidělit jedinečné názvy.
Zapnout připojení Wi-Fi
Změna názvu televizoru…
Můžete zapnout nebo vypnout připojení Wi-Fi
v televizoru.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Název televizní sítě.
4 - Pomocí klávesnice dálkového ovladače zadejte
nový název.
5 - Dokončete stisknutím tlačítka .
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zapnutí připojení Wi-Fi…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo Wi-Fi > Wi-Fi
zapnuto/vypnuto.
4 - Vyberte možnost Zapnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vymazat internetovou paměť
Pomocí funkce Vymazat internetovou paměť můžete
smazat svoji registraci na serveru Philips a nastavení
rodičovského hodnocení, své přihlašovací údaje
k aplikaci Videoobchod, veškeré oblíbené položky
z Galerie aplikací Philips, Internetové záložky
a historii. Interaktivní aplikace MHEG mohou
v televizoru ukládat také takzvané soubory „cookie“. I
tyto soubory budou vymazány.
Digital Media Renderer – DMR
Pokud soubory médií nelze v televizoru přehrát,
zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Digitial Media
Renderer (DMR). Ve výchozím nastavení z výroby je
funkce DMR zapnutá.
Zapnutí funkce DMR…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo Wi-Fi > Digital
Media Renderer - DMR.
4 - Vyberte možnost Zapnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vymazání internetové paměti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Vymazat internetovou paměť.
4 - Pro potvrzení vyberte možnost OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Wi-Fi Smart Screen
Chcete-li sledovat televizní kanály na chytrém
telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace
Philips TV Remote App, musíte zapnout funkci Wi-Fi
Smart Screen. Některé kódované kanály nemusí být
možné na mobilním zařízení přehrávat.
Sdílení souborů
Televizor je možné propojit s dalšími zařízeními ve
vaší bezdrátové síti, například s počítačem nebo
chytrým telefonem. Můžete použít počítač se
systémem Microsoft Windows nebo Apple OS X.
Zapnutí funkce Wi-Fi Smart Screen…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo Wi-Fi > Wi-Fi
Smart Screen.
V televizoru můžete otevírat fotografie, hudbu
a videa uložená v počítači. Použijte libovolný
software serveru médií s certifikací DLNA.
40
7.2
Otevření nastavení…
Účet Google
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android.
3 - Prohlédněte si různá nastavení systému Android.
4 - V případě potřeby stisknutím
tlačítka BACK nabídku zavřete.
Přihlásit se
Abyste mohli využít všechny funkce televizoru Philips
Android TV, můžete se přihlásit ke službám Google
pomocí účtu Google.
Po přihlášení můžete hrát své oblíbené hry na
telefonu, tabletu i televizoru. Na obrazovce
domácího televizoru také získáte přizpůsobená
doporučení videí a hudby a přístup k YouTube,
Google Play a dalším aplikacím.
7.3
Přihlásit se
Po připojení televizoru k internetu můžete používat
aplikace vybrané společností Philips. Galerie aplikací
Philips jsou vytvořeny speciálně pro
televizor. Stahování a instalace aplikací z galerie
App Gallery je zdarma.
Philips App Gallery
Aplikace Philips
Ke službám Google se v televizoru přihlaste
existujícím účtem Google. Pro přihlášení k účtu
Google potřebujete e-mailovou adresu a heslo.
Pokud ještě nemáte účet Google, vytvořte si ho
v počítači nebo tabletu na adrese
accounts.google.com. Ke hraní her na Google Play
potřebujete profil Google+. Pokud se nepřihlásíte
hned při instalaci televizoru, můžete se přihlásit
později.
Sbírka aplikací v galerii Philips App Gallery se může
v jednotlivých zemích a regionech lišit.
Některé aplikace z App Gallery jsou již předem
nainstalované v televizoru. Při instalaci dalších
aplikací z App Gallery budete požádáni o souhlas
s Podmínkami používání. Zásady ochrany soukromí
můžete nastavit podle svých preferencí.
Přihlášení po instalaci televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  (dolů) a vyberte
položku Osobní > Přidat účet a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stiskněte tlačítko OK u možnosti PŘIHLÁŠENÍ.
5 - Na klávesnici dálkového ovladače zadejte emailovou adresu a stiskněte malé tlačítko OK na
pravé straně klávesnice.
6 - Zadejte heslo a přihlaste se stisknutím malého
tlačítka OK.
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Instalace aplikací z galerie App Gallery…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Přejděte na stránce dolů, vyberte
možnost  Kolekce Philips >  App
Gallery a potom stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte ikonu aplikace a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Instalovat a stiskněte tlačítko
OK.
Podmínky používání
Abyste mohli nainstalovat a používat aplikace
z galerie Philips App Gallery, musíte souhlasit
s Podmínkami použití. Pokud jste podmínky
neodsouhlasili hned při instalaci televizoru, můžete
souhlas vyjádřit později. Jakmile vyjádříte souhlas
s Podmínkami používání, některé aplikace se
okamžitě zpřístupní a další aplikace budete moci
nainstalovat z galerie Philips App Gallery.
Když se chcete přihlásit jiným účtem Google, nejprve
se odhlaste a potom se přihlaste jiným účtem.
Nastavení systému Android
Můžete nastavit nebo zobrazit několik specifických
nastavení a údajů pro Android. Můžete zobrazit
seznam aplikací nainstalovaných v televizoru
a místo, které potřebují. Můžete nastavit jazyk
Hlasového vyhledávání. Můžete nakonfigurovat
klávesnici na obrazovce nebo umožnit, aby aplikace
využívaly vaše umístění. Prohlédněte si různá
nastavení systému Android. Další informace o těchto
nastaveních najdete na
stránce www.support.google.com/androidtv.
Vyjádření souhlasu s Podmínkami používání po
instalaci televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME a vyberte
položku Kolekce Philips > App
Gallery a stisknutím tlačítka OK otevřete galerii
App Gallery.
2 - Můžete vybrat položkuPodmínky používání
a stisknutím tlačítka OK je zobrazte pro čtení.
3 - Vyberte možnost Přijmout a stiskněte
41
tlačítko OK. Schválení nelze odvolat.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
7.5
Nastavení soukromí
Informace o hlavní nabídce
Některá nastavení soukromí u aplikací Philips App
Gallery můžete nastavit.
Abyste mohli využívat výhody televizoru se systémem
Android, připojte televizor k internetu.
• Můžete povolit odesílání technických statistik do
společnosti Philips.
• Můžete povolit osobní doporučení.
• Můžete povolit používání souborů cookies.
• Můžete zapnout Rodičovský zámek pro aplikace
označené jako nevhodné do 18 let.
Podobně jako u chytrých telefonů nebo tabletů se
systémem Android představuje hlavní nabídka určité
centrum televizoru. V hlavní nabídce můžete spustit
libovolnou aplikaci, přepnout na televizní kanál,
vypůjčit si film, otevřít webovou stránku nebo
přepnout na připojené zařízení. Hlavní nabídka může
v závislosti na nastavení televizoru a vaší zemí
obsahovat různé položky.
Nabídka Domů
Nastavení ochrany soukromí pro Philips App Gallery…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME a vyberte
položku Kolekce Philips > App
Gallery a stisknutím tlačítka OK otevřete galerii
App Gallery.
2 - Můžete vybrat možnost Zásady ochrany
soukromí a poté stisknout tlačítko OK.
3 - Výběrem jednotlivých nastavení a stisknutím
tlačítka OK provedete povolení nebo zakázání.
O každém nastavení si můžete podrobně přečíst.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Položky v hlavní nabídce jsou uspořádány do řádků…
Doporučení
V prvním řádku jsou návrhy oblíbených videí,
hudebních videí či internetových hitů. V podmínkách
použití lze upravit nastavení soukromí tak, aby návrhy
odpovídaly vašem stylu sledování.
 Kolekce aplikací Philips
Tento řádek obsahuje návrhy aplikací.
 Aplikace
7.4
Řádek s aplikacemi obsahuje veškeré aplikace
dodávané s televizorem a také aplikace, které jste si
sami stáhli z obchodu Google Play. Dále v tomto
řádku naleznete aplikace pro televizor, jako jsou
například Sledování TV, Zdroje nebo Média.
Poslední spuštěné aplikace se zobrazí na začátku
řádku.
Nastavení systému Android
Můžete nastavit nebo zobrazit několik specifických
nastavení a údajů pro Android. Můžete zobrazit
seznam aplikací nainstalovaných v televizoru
a místo, které potřebují. Můžete nastavit jazyk
Hlasového vyhledávání. Můžete nakonfigurovat
klávesnici na obrazovce nebo umožnit, aby aplikace
využívaly vaše umístění. Prohlédněte si různá
nastavení systému Android. Další informace o těchto
nastaveních najdete na
stránce www.support.google.com/androidtv.
 Hry
Tento řádek umožňuje spouštění her v televizoru.
Když si stáhnete nějakou hru, zobrazí se právě
v tomto řádku.
 Nastavení
Otevření nastavení…
Tento řádek umožňuje otevřít výběr nastavení. Chceteli však vyhledat veškerá nastavení, stiskněte
tlačítko  a vyberte možnost Všechna nastavení.
Můžete zde také otevřít Nápovědu.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android.
3 - Prohlédněte si různá nastavení systému Android.
4 - V případě potřeby stisknutím
tlačítka BACK nabídku zavřete.
Viz také www.support.google.com/androidtv
Otevření hlavní nabídky
Chcete-li otevřít hlavní nabídku a otevřít položku…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte požadovanou položku a stisknutím
tlačítka OK ji otevřete nebo spusťte.
3 - Pokud žádnou položku spouštět nechcete,
stisknutím tlačítka  BACK hlavní nabídku zavřete.
42
Vyhledávání a hlasové vyhledávání
Na internetu můžete vyhledávat videa, hudbu nebo
cokoli jiného pomocí ikony  v hlavní nabídce.
Hledaný výraz můžete vyslovit nebo napsat.
Omezený profil
Přepnutím televizoru do omezeného profilu můžete
zakázat používání některých aplikací. Tento omezený
profil umožňuje pouze používání aplikací, které
vyberete. K opuštění profilu musíte zadat kód PIN.
Co nelze v omezeném režimu…
• Hledat a spouštět aplikace označené jako
Nepovolené
• Používat obchod Google Play
• Nakupovat filmy v aplikaci Google Play Movies & TV
ani hry v aplikaci Google Play Games
• Používat aplikace třetích stran, které nepoužívají
přihlášení účtem Google
Co můžete v omezeném režimu……
• Sledovat dříve zakoupený obsah z aplikace Google
Play Movies & TV
• Hrát dříve zakoupené a nainstalované hry
z aplikace Google Play Games
• Měnit následující nastavení: Síť Wi-Fi, Řeč
a Usnadnění
• Přidávat příslušenství Bluetooth
Účet Google zůstane v televizoru přihlášený.
Přepnutím do omezeného profilu se Účet Google
nezmění.
43
2 - Posuňte stránku dolů, vyberte možnost 
Aplikace > Google Play Movies & TV a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte film nebo televizní pořad ze své knihovny
v aplikaci, vyberte titul a stiskněte tlačítko OK.
4 - Můžete používat tlačítka dálkového
ovladače  (zastavit),  (pauza),  (posun zpět)
nebo  (posun vpřed).
5 - Aplikaci Movies & TV ukončíte opakovaným
stisknutím tlačítka  BACK nebo stisknutím
tlačítka  EXIT.
8
Aplikace
8.1
Informace o aplikacích
Všechny nainstalované aplikace najdete
v nabídce  Aplikace v hlavní nabídce.
Podobně jako u chytrého telefonu nebo tabletu
nabízejí aplikace v televizoru nové funkce a rozšiřují
možnosti jeho využití. K dispozici je například
YouTube, hry, videoobchody, předpověď počasí
a další. Pomocí aplikace Internet můžete procházet
internet.
Některé produkty a funkce Google Play jsou
dostupné pouze ve vybraných zemích.
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
Aplikace mohou pocházet z galerie Philips App
Gallery nebo z obchodu Google Play™. Některé
praktické aplikace jsou již na začátku nainstalované
v televizoru.
Hudba
V aplikaci Google Play Music můžete v televizoru
přehrávat svou oblíbenou hudbu.
Chcete-li nainstalovat aplikaci ze služby Philips App
Gallery nebo z obchodu Google Play, musí být
televizor připojen k internetu. Abyste mohli používat
aplikace z galerie App Gallery, musíte vyjádřit
souhlas s Podmínkami používání. Abyste mohli
používat obchod Google Play a aplikace z obchodu
Google Play, musíte se přihlásit k účtu Google.
Aplikace Google Play Music umožňuje zakoupit
hudbu do počítače nebo do mobilního zařízení.
V televizoru se také můžete přihlásit k odběru
s plným přístupem, což je předplatné hudby na
Google Play Music. V aplikaci můžete také přehrávat
hudební soubory uložené v počítači.
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li si koupit předplatné hudby, přidejte k účtu
Google údaje o platební kartě.
8.2
Google Play
Movies and TV
Spuštění aplikace Google Play Music…
V aplikaci Google Play Movies & TV si můžete
zakoupit nebo zapůjčit filmy a televizní pořady ke
sledování v televizoru.
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Posuňte stránku dolů, vyberte možnost 
Aplikace > Google Play Music a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Vyberte požadovanou hudbu a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Aplikaci Music ukončíte opakovaným stisknutím
tlačítka  BACK nebo stisknutím tlačítka  EXIT.
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li nakupovat filmy a televizní pořady,
přidejte k účtu Google údaje o platební kartě.
Některé produkty a funkce Google Play jsou
dostupné pouze ve vybraných zemích.
Zakoupení a zapůjčení filmu nebo televizního
pořadu…
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Posuňte stránku dolů, vyberte možnost 
Aplikace > Google Play Movies & TV a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovaný film nebo pořad a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte požadovaný nákup a stiskněte tlačítko
OK. Aplikace vás provede nákupem.
Hry
Aplikace Google Play Games umožňuje v televizoru
hrát hry. Online nebo offline.
Můžete se podívat, co právě hrají vaši přátelé, nebo
se můžete přidat k jejich hře a soutěžit s nimi.
Můžete sledovat svoje úspěchy a příště začít tam,
kde jste skončili.
Sledování zakoupeného nebo zapůjčeného filmu
nebo televizního pořadu…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
44
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Posuňte stránku dolů, vyberte možnost 
Aplikace > Google Play Store a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Nastavení > Rodičovská
kontrola.
4 - Vyberte požadovanou úroveň dospělosti.
5 - Až k tomu budete vyzváni, zadejte kód PIN.
6 - Aplikaci Google Play Storeukončíte opakovaným
stisknutím tlačítka  BACK nebo
tlačítkem  EXIT.
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li nakupovat nové hry, přidejte k účtu
Google údaje o platební kartě.
Spusťte aplikaci Google Play Games, vyberte si nové
herní aplikace a nainstalujte si je do televizoru.
Některé hry jsou zdarma. Pokud je ke hraní některé
hry nutný gamepad, zobrazí se upozornění.
Spuštění a ukončení hry v aplikaci Google Play
Games…
Některé produkty a funkce Google Play jsou
dostupné pouze ve vybraných zemích.
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Posuňte stránku dolů, vyberte možnost 
Aplikace > Google Play Games a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Vyberte hru, kterou chcete hrát, nebo novou hru,
kterou chcete nainstalovat, a stiskněte tlačítko OK.
4 - Potom několikrát stiskněte tlačítko  BACK
nebo jednou stiskněte tlačítko  EXIT nebo
aplikaci ukončete tlačítkem konec/zastavit v aplikaci.
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
Platby
Abyste mohli zaplatit v aplikaci Google Play on TV,
musíte přidat ke svému účtu Google platební
prostředek – platební kartu (mimo USA). Platby za
nákupy filmů a televizních pořadů se strhnou z této
platební karty.
Nainstalované hry se zobrazí v hlavní nabídce
v řádku  Hry
Některé produkty a funkce Google Play jsou
dostupné pouze ve vybraných zemích.
Přidání platební karty…
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
1 - V počítači přejděte na stránku
accounts.google.com a přihlaste se k účtu Google,
který budete používat v aplikaci Google Play on TV.
2 - Na stránce wallet.google.com přidejte ke svému
účtu Google platební kartu.
3 - Zadejte údaje o platební kartě a potvrďte
souhlas s podmínkami používání služby.
Google Play Store
V aplikaci Google Play Store si můžete stahovat
a instalovat nové aplikace. Některé aplikace jsou
zdarma.
8.3
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li nakupovat aplikace, přidejte k účtu
Google údaje o platební kartě.
Spuštění a ukončení
aplikace
Aplikaci můžete spustit z hlavní nabídky.
Instalace nové aplikace…
Spuštění aplikace…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Posuňte stránku dolů, vyberte možnost 
Aplikace > Google Play Store a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat,
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Aplikaci Google Play Storeukončíte opakovaným
stisknutím tlačítka  BACK nebo
tlačítkem  EXIT.
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Přejděte na stránce dolů k možnosti 
Aplikace , vyberte požadovanou aplikaci a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Když chcete aplikaci ukončit, několikrát stiskněte
tlačítko  BACK nebo jednou stiskněte
tlačítko  EXIT nebo aplikaci ukončete tlačítkem
konec/zastavit v aplikaci.
Rodičovská kontrola
V obchodě Google Play můžete skrýt obsah určený
pouze dospělým uživatelům/nakupujícím. Ke změně
nastavení úrovně dospělosti je nutné zadat kód PIN.
Nastavení rodičovského zámku…
45
8.4
Omezený profil
Blokování aplikací
Informace o omezeném profilu
Informace o blokování aplikací
Přepnutím televizoru do omezeného profilu můžete
zakázat používání některých aplikací. V hlavní
nabídce se zobrazí pouze aplikace, které povolíte.
K vypnutí omezeného profilu musíte zadat kód PIN.
Aplikace nevhodné pro děti můžete
zablokovat. Aplikace s hodnocením 18+ v galerii
App Gallery můžete zablokovat, nebo můžete
v hlavní nabídce nastavit omezený profil.
Co nelze v omezeném režimu…
• Hledat a spouštět aplikace označené jako
Nepovolené
• Používat obchod Google Play
• Nakupovat filmy v aplikaci Google Play Movies & TV
ani hry v aplikaci Google Play Games
• Používat aplikace třetích stran, které nepoužívají
přihlášení účtem Google
18+
Zámek aplikací 18+ vás při pokusu o spuštění
aplikace označené jako nevhodné do 18 let požádá
o zadání kódu PIN. Zámek je platný pouze pro
aplikace 18+ z galerie Philips App Gallery.
Omezený profil
Co můžete v omezeném režimu……
V hlavní nabídce můžete nastavit omezený profil.
Potom se v hlavní nabídce zobrazují pouze aplikace,
které povolíte. K nastavení omezeného profilu
a přepnutí do něj musíte zadat kód PIN.
• Sledovat dříve zakoupený obsah z aplikace Google
Play Movies & TV
• Hrát dříve zakoupené a nainstalované hry
z aplikace Google Play Games
• Měnit následující nastavení: Síť Wi-Fi, Řeč
a Usnadnění
• Přidávat příslušenství Bluetooth
Google Play Store – Dospělost
V obchodě Google Play můžete skrýt obsah určený
pouze dospělým uživatelům/nakupujícím. Ke změně
nastavení úrovně dospělosti je nutné zadat kód PIN.
Úroveň dospělosti určí, které aplikace bude možné
nainstalovat.
Účet Google zůstane v televizoru přihlášený.
Přepnutím do omezeného profilu se Účet Google
nezmění.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Obchod Google Play.
Nastavení
Nastavení omezeného profilu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  (dolů), vyberte možnost
Osobní > Zabezpečení a omezení a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Omezený profil a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
6 - Pomocí dálkového ovladače zadejte kód PIN.
7 - Vyberte možnost Povolené aplikace a stiskněte
tlačítko OK.
8 - V seznamu dostupných aplikací vyberte aplikaci
a stisknutím tlačítka OK ji povolte nebo zakažte.
9 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Blokování aplikací určených pro
uživatele nad 18 let (označení 18+)
Můžete blokovat aplikace 18+ z galerie Philips App
Gallery. Toto nastavení kontroluje označení 18+
v nastavení ochrany soukromí galerie Philips App
Gallery.
Blokování aplikací určených pro uživatele nad 18 let...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rodičovský zámek, vyberte
možnost Zámek aplikace.
3 - Vyberte možnost Zapnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nyní jste vstoupili do omezeného profilu.
Ten, kdo zná kód PIN, může kdykoli změnit kód PIN
nebo upravit seznam povolených a nepovolených
aplikací.
46
aplikace spuštěná, můžete vynutit její ukončení nebo
vymazat její data z paměti cache. Stažené aplikace
můžete odinstalovat.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Vstup
Vstup (přepnutí) do omezeného profilu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  (dolů), vyberte možnost
Osobní > Zabezpečení a omezení a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vstoupit do omezeného profilu
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Pomocí dálkového ovladače zadejte kód PIN.
6 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Pokud ukládáte aplikace na pevný disk USB, můžete
aplikaci přesunout z paměti televizoru na pevný disk
USB a naopak.
8.6
Úložiště
Zobrazuje, kolik paměti – interní paměti v televizoru
– je použito na aplikace, videa, hudbu apod. Vidíte
také, kolik volného místa v paměti zbývá pro instalaci
nových aplikací. Pokud máte potíže s aplikacemi
nebo se aplikace zpomalují, zkontrolujte dostupnou
paměť.
Vstup do omezeného profilu poznáte, když se na
domovské obrazovce zobrazí jeho ikona. Posuňte se
na stránce dolů
k možnosti  Nastavení a posuňte se až doprava.
Zobrazení využití paměti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zařízení > Úložiště
a reset a stiskněte tlačítko OK.
4 - Zobrazení využití paměti v televizoru.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Konec
Ukončení omezeného profilu…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME, posuňte se na
stránce dolů k možnosti  Nastavení a posuňte se
na stránce až doprava.
2 - Vyberte možnost Omezený profil a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Ukončit omezený profil
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Zadejte kód PIN. Omezený profil se v televizoru
ukončí.
Pevný disk USB
Pokud k televizoru připojíte pevný disk USB, můžete
ho využít ke zvětšení paměti televizoru a k uložení
většího množství aplikací. Televizor se vždy nejprve
pokusí uložit nové aplikace na pevný disk USB.
Některé aplikace neumožňují instalaci na pevný disk
USB.
8.5
Správa aplikací
Když ukončíte aplikaci a vrátíte se na domovskou
obrazovku, aplikace se ve skutečnosti neukončí.
Aplikace běží v pozadí, aby byla rychle připravena,
až ji spustíte znovu. Většina aplikací si pro plynulý běh
ukládá data do paměti cache televizoru. Pro
optimalizaci celkového běhu aplikací a zajištění
dostatku paměti v televizoru Android může být
vhodné ukončit aplikaci zcela nebo vyčistit data dané
aplikace z paměti cache. Také byste měli
odinstalovat aplikace, které již nepoužíváte.
Otevření seznamu stažených a systémových
aplikací…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zařízení > Aplikace a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko OK. Pokud je
47
9
Označení aktuálně zobrazené stránky jako oblíbené.
Internet
Titulky
Zobrazení titulků, jsou-li dostupné.
9.1
Spuštění aplikace Internet
V televizoru můžete procházet internet. Můžete
zobrazit jakoukoli internetovou stránku, ale většina
z nich není upravena pro prohlížení na televizní
obrazovce.
• Některé moduly plug-in (například pro zobrazení
stránek nebo videí) nejsou v televizoru dostupné.
• Nemůžete odesílat a stahovat soubory.
• Internetové stránky se zobrazují postupně a na
celou obrazovku.
Spouštění prohlížeče Internet…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Posuňte se na stránce dolů a vyberte
možnost Aplikace >  Internet a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Zadejte internetovou adresu, vyberte možnost 
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Chcete-li ukončit prohlížeč Internet, stiskněte
tlačítko  HOME nebo  EXIT.
9.2
Možnosti na internetu
K procházení internetu je k dispozici několik
rozšíření.
Otevření rozšíření…
1 - Se zobrazenou webovou stránkou stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte jednu z položek a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zadejte adresu
Zadání nové internetové adresy.
Zobrazit Oblíbené
Zobrazení stránek označených jako oblíbené.
Znovu načíst stránku
Opětovné načtení internetové stránky.
Zvětšit stránku
Procento zvětšení nastavte pomocí posuvníku.
Informace o bezpečnosti
Zobrazení úrovně zabezpečení aktuálně zobrazené
stránky.
Označit jako oblíbené
48
10
Nabídka televizoru
10.1
Informace o nabídce
televizoru
Pokud televizor nemůžete připojit k internetu,
můžete používat nabídku Nabídka televizoru jako
hlavní nabídku.
V nabídce televizoru najdete všechny funkce
televizoru.
10.2
Otevření Nabídky televizoru
Chcete-li otevřít Nabídku televizoru a otevřít
položku…
1 - Stisknutím tlačítka  otevřete Nabídku
televizoru.
2 - Vyberte požadovanou položku a stisknutím
tlačítka OK ji otevřete nebo spusťte.
3 - Pokud žádnou položku spouštět nechcete,
stisknutím tlačítka  BACK Nabídku televizoru
zavřete.
49
Otevřením této možnosti zobrazíte informace
o připojeném zařízení.
11
Zdroje
11.3
11.1
Název a typ zařízení
Přepnutí na zařízení
Když připojíte k televizoru nové zařízení, televizor ho
detekuje a umožní vám přiřadit odpovídající ikonu
typu zařízení. Připojíte-li zařízení kabelem HDMI
a HDMI CEC, televizor automaticky detekuje typ
zařízení a přiřadí mu vhodnou ikonu.
V seznamu Zdroje můžete přepnout na jedno
z připojených zařízení. Přepnutím na tuner umožníte
sledování televizního vysílání, otevření obsahu
jednotky Flash USB nebo sledování nahraného
obsahu z pevného disku USB. Můžete přepnout zdroj
na připojená zařízení a sledovat jejich program, na
digitální přijímač nebo přehrávač disků Blu-ray.
Typ zařízení určuje styl obrazu a zvuku, hodnoty
rozlišení, konkrétní nastavení nebo pozici v rámci
nabídky Zdroj. Ideální nastavení se nastaví
automaticky.
Přepnutí na připojené zařízení…
1 - Stisknutím tlačítka  SOURCES otevřete
nabídku Zdroje.
2 - Vyberte položku v seznamu zdrojů a stiskněte
tlačítko OK. Televizor zobrazí program nebo obsah
zařízení.
3 - Dalším stisknutím
tlačítka  SOURCES nabídku zavřete.
Přejmenování nebo změna typu zařízení
Název a typ připojeného zařízení můžete kdykoli
změnit. Napravo od názvu zařízení v nabídce Zdroje
najdete ikonu . Název některých typů zdrojů nelze
změnit.
Změna typu zařízení…
Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
1 - Vyberte zařízení v nabídce Zdroje.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete klávesnici
na obrazovce.
4 - Pomocí tlačítka  (dolů) najdete všechny
dostupné typy zařízení. Vyberte požadovaný typ
a stiskněte tlačítko OK.
Když je televizor v pohotovostním režimu, můžete
přepnout na přehrávač disků dálkovým ovladačem
televizoru.
Chcete-li zapnout přehrávač disků i televizor
z pohotovostního režimu a ihned spustit přehrávání
disku, stiskněte tlačítko  (přehrát) na dálkovém
ovladači televizoru. Zařízení musí být připojeno
kabelem HDMI a jak v televizoru, tak v zařízení musí
být zapnuta funkce HDMI CEC.
5 - Pokud chcete resetovat typ zařízení na původní
typ podle konektoru, vyberte
možnost Reset a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Zavřít a stisknutím tlačítka OK
zavřete nabídku.
11.2
Možnosti televizního vstupu
Změna názvu zařízení…
1 - Vyberte zařízení v nabídce Zdroje.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete klávesnici
na obrazovce.
4 - Pomocí klávesnice na zadní straně dálkového
ovladače smažte aktuální název a zadejte nový
název.
5 - Pokud chcete resetovat název zařízení na
původní typ podle konektoru, vyberte
možnost Reset a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Zavřít a stisknutím tlačítka OK
zavřete nabídku.
Některá zařízení televizního vstupu nabízejí specifická
nastavení.
Nastavení možností specifického televizního vstupu…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES .
2 - V seznamu vyberte televizní vstup a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS. Zde můžete
nastavit možnosti pro vybraný televizní vstup.
4 - Dalším stisknutím tlačítka  OPTIONS nabídku
Možnosti zavřete.
Jaké možnosti můžete nastavit…
Ovládací prvky
Pomocí této možnosti můžete ovládat televizní vstup
dálkovým ovladačem televizoru. Zařízení musí být
připojeno kabelem HDMI a jak v televizoru, tak
v zařízení musí být zapnuta funkce HDMI CEC.
Informace o zařízení
50
11.4
Počítač
Při připojování počítače doporučujeme, abyste pro
připojení, které pro počítač používáte, vybrali správný
název typu zařízení v nabídce Zdroj. Když potom
v nabídce Zdroj přepnete na Počítač, televizor se
automaticky nastaví na ideální nastavení pro počítač.
Volba optimálního nastavení televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Počítač.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
51
12
Přizpůsobení stylu
Nastavení
Pokud upravíte nastavení obrazu, například barvu
nebo kontrast, nastavení bude uloženo do aktuálně
vybraného Stylu obrazu. Každý styl si tak můžete
přizpůsobit podle svého.
Nastavení pro jednotlivé zdroje může uložit pouze
styl Osobní, a to do nabídky Zdroje.
12.1
Častá nastavení
Nejčastěji používaná nastavení jsou soustředěna
v nabídce Častá nastavení.
Postup otevření nabídky…
Obnovení stylu
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Vyberte nastavení, které chcete upravit,
a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  BACK, pokud nechcete nic
změnit.
Když vyberete styl obrazu, můžete upravit libovolné
nastavení obrazu v nabídce Všechna
nastavení > Obraz…
Daný styl uloží vámi provedené změny.
Doporučujeme upravovat nastavení obrazu pouze
pro styl Osobní. Nabídka Styl obrazu – Osobní umí
uložit individuální nastavení pro každý jednotlivý zdroj
z nabídky Zdroje.
12.2
Obraz
Obnovení nastavení stylu na výchozí hodnoty…
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko .
2 - Vyberte možnost Styl obrazu a vyberte styl
obrazu, který chcete obnovit.
3 - Vyberte Obnovit styl a stiskněte tlačítko OK. Styl
bude obnoven na původní nastavení.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Styl obrazu
Výběr stylu
Chcete-li snadno upravit obraz, můžete vybrat
některý přednastavený Styl obrazu.
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko .
2 - Vyberte možnost Styl obrazu vyberte jeden ze
stylů v seznamu.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Doma nebo v obchodě
Je-li možnost Styl obrazu přepnuta zpět na
hodnotu Jasné pokaždé, když zapnete televizor,
znamená to, že je umístění televizoru nastaveno na
hodnotu Obchod. Jde o nastavení určené
k propagaci v obchodě.
Dostupné styly…
• Osobní – předvolby obrazu nastavené během
prvního spuštění.
• Jasné – ideální pro sledování za denního světla
• Přirozené – nastavení přirozeného obrazu
• Standardní – nejoptimálnější spotřeba energie
(tovární nastavení)
• Film – ideální pro sledování filmů
• Fotografické – ideální pro prohlížení fotografií
• Hra – ideální pro hraní her
• ISF den – nastavení kalibrace ISF
• ISF noc – nastavení kalibrace ISF
Nastavení televizoru pro domácí použití…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Umístění > Doma.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Styly pro obsah HDR jsou následující…
• HDR Osobní
• HDR Jasný
• HDR Přirozený
• HDR Standard
• HDR Film
• HDR Fotografie
• ISF Den
• ISF Noc
• HDR Hra
Nastavení obrazu
Barva
Možnost Barva umožňuje upravit sytost barvy
obrazu.
Nastavení barvy…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
52
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Barva a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení obrazu
Počítač
Při připojování počítače doporučujeme, abyste pro
připojení, které pro počítač používáte, vybrali správný
název typu zařízení v nabídce Zdroj. Když potom
v nabídce Zdroj přepnete na Počítač, televizor se
automaticky nastaví na ideální nastavení pro počítač.
Kontrast
Možnost Kontrast umožňuje upravit kontrast obrazu.
Volba optimálního nastavení televizoru…
Nastavení kontrastu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Počítač.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kontrast a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení barev
Vylepšení barev
Ostrost
Možnost Vylepšení barev umožňuje zlepšit intenzitu
barev a detaily v jasných barvách.
Možnost Ostrost umožňuje upravit úroveň ostrosti
jemných detailů obrazu.
Nastavení úrovně…
Nastavení ostrosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ostrost a stiskněte tlačítko 
(vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Barva > Vylepšení barev.
4 - Vyberte
možnost Maximum, Střední, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Jas
Teplota barev
Možnost Jas umožňuje nastavit úroveň jasu
obrazového signálu.
Možnost Teplota barev umožňuje nastavit obraz na
předem nastavenou teplotu barev nebo vybrat
volbu Vlastní, takže budete moci nastavit teplotu
sami pomocí možnosti Vlastní teplota barev. Teplota
barev a Vlastní teplota barev jsou nastavení určená
pro odborné uživatele.
Nastavení ostrosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jas a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
Výběr předvolby…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
53
možností > Barva > Teplota barev.
4 - Vyberte
možnost Normální, Teplá nebo Studená. Chcete-li
nastavit teplotu barev sami, vyberte možnost Vlastní.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
jasném světle, vyberte možnost ISF den, pro tmavé
prostředí vyberte možnost ISF noc.
Barevný tón
Postup nastavení hodnoty barevného tónu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Barva > Řízení barev.
4 - Vyberte možnost Barevný tón a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
5 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vlastní teplota barev
Prostřednictvím možnosti Vlastní teplota
barev můžete nastavit teplotu barev sami. Chcete-li
nastavit vlastní teplotu barev, nejprve vyberte
možnost Vlastní v nabídce Teplota barev. Vlastní
teplota barev je nastavení určené pro odborné
uživatele.
Nastavení vlastní teploty barev…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Barva > Vlastní teplota barev.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu. Zkratka WP
označuje bílý bod a zkratka BL označuje úroveň
černé. Můžete také vybrat jednu z předvoleb v této
nabídce.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Sytost
Postup nastavení hodnoty sytosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Barva > Řízení barev.
4 - Vyberte možnost Sytost a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
5 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení řízení barev
Řízení barev ISF
Možnost Řízení barev ISF umožňuje odborníkovi ISF
provést kalibraci reprodukce barev prostřednictvím
televizoru. Řízení barev je odborné nastavení ISF.
Resetovat vše
Nejlepšího možného výkonu displeje televizoru lze
dosáhnout pomocí kalibrace ISF®. Odborník na
kalibraci ISF vás může navštívit u vás doma a určit
zcela optimální hodnoty nastavení obrazu na
televizoru. Dále může tento odborník aplikovat
kalibraci ISF na funkci Ambilight.
Požádejte o kalibraci ISF svého prodejce.
Pomocí možnosti Resetovat vše můžete všechny
hodnoty na výchozí nastavení.
Postup resetování všech hodnot v nabídce
barev…
Řízení
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Barva > Řízení barev.
4 - Vyberte možnost Resetovat vše.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Kalibrace přináší…
• Lepší čistotu a ostrost obrazu
• Více podrobností ve světlých a tmavých partiích
• Hlubší a tmavší černou
• Vyšší věrnost a kvalitu barev
• Sníženou spotřebu energie
Odborník na kalibraci ISF uloží a uzamkne nastavení
ISF jako 2 styly obrazu.
Po provedení kalibrace ISF stiskněte tlačítko ,
vyberte možnost Styl obrazu a vyberte nabídku ISF
den nebo ISF noc. Chcete-li televizor sledovat při
54
možnost Maximum, Střední, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pouze režim RGB ISF
Pouze režim RGB je nastavení pro odborníky ISF pro
přepnutí na barvy RGB. Pokud chcete upravit
hodnoty v nabídce Pouze režim RGB, nejprve
nastavte ISF den nebo ISF noc v nabídce Styl
obrazu.
Kontrast videa
Postup nastavení hodnoty možnosti Pouze režim
RGB…
Možnost Kontrast videa umožňuje snížit rozsah
kontrastu videa.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Barva > Pouze režim RGB.
4 - Vyberte
možnost Červená, Zelená, Modrá nebo Vypnuto,
čímž vypnete režim RGB.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Kontrast > Kontrast videa.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení kontrastu
Gama
Režimy kontrastu
Možnost Gama umožňuje nastavit nelineární
nastavení svítivosti a kontrastu obrazu. Gama je
nastavení určené pro odborné uživatele.
Možnost Režim kontrastu umožňuje nastavit
úroveň, při níž lze snížit spotřebu energie ztlumením
intenzity jasu obrazovky. Zvolte nejlepší spotřebu
energie nebo obraz s největší intenzitou jasu.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Kontrast > Gamma.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Kontrast > Režim kontrastu.
4 - Vyberte možnost Standardní, Nejlepší
napájení, Nejlepší obraz nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení ostrosti
Dynamický kontrast
Ultra Resolution
Možnost Dynamický kontrast umožňuje nastavit
úroveň, při které televizor automaticky vylepší detaily
v tmavých, středně tmavých a světlých oblastech
obrazu.
Možnost Ultra Resolution umožňuje zapnout
vynikající ostrost v okrajích linií a obrysech.
Vypnutí nebo zapnutí…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Ostrost > Ultra rozlišení.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Kontrast > Dynamický kontrast.
4 - Vyberte
55
opakovaným, nabídku zavřete.
Ostrost, redukce šumu
Možnost Redukce šumu umožňuje filtrovat a
redukovat úroveň šumu v obrazu.
Formát obrazu
Nastavení redukce šumu…
Základní
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost více
možností > Ostrost > Redukce šumu.
4 - Vyberte
možnost Maximum, Střední, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokud obraz nevyplňuje celou obrazovku a nahoře a
dole nebo po stranách se zobrazují černé pruhy,
můžete jej upravit, aby se zobrazoval na celé
obrazovce.
Výběr jednoho ze základních nastavení pro vyplnění
celé obrazovky…
1 - Během sledování televizních kanálů stiskněte
tlačítko  (pokud je na dálkovém ovladači
k dispozici) nebo stiskněte tlačítko .
2 - Vyberte možnost Formát obrazu > Vyplnit
obrazovku, Přizpůsobit obrazovce nebo Širokoúhlá
obrazovka.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
• Vyplnit obrazovku – automaticky zvětší obraz tak,
aby vyplnil obrazovku. Zkreslení obrazu je minimální,
titulky jsou viditelné. Nevhodné pro počítač. U
některých extrémních formátů obrazu se mohou
přesto objevit černé pruhy.
• Přizpůsobit obraz – automaticky přiblíží obraz, aby
bez zkreslení vyplňoval obrazovku. Mohou být vidět
černé pruhy. Nevhodné pro počítač.
• Širokoúhlá obrazovka – automaticky přiblíží obraz
na širokoúhlou obrazovku.
Redukce MPEG artefaktů
Možnost Redukce MPEG artefaktů umožňuje
vyhladit digitální přechody v obrazu. Artefakty MPEG
se většinou zobrazují jako malé bloky nebo zubaté
okraje v obrazech.
Redukce artefaktů MPEG…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Ostrost > Redukce MPEG artefaktů.
4 - Vyberte
možnost Maximum, Střední, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokročilý
Pokud tato dvě základní nastavení k požadovanému
naformátování obrazu nestačí, můžete vyzkoušet
pokročilá nastavení. V nabídce pokročilých nastavení
obraz naformátujete na obrazovku ručně.
Nastavení pohybu
Obraz můžete podle potřeby přibližovat, roztahovat a
posouvat a zobrazit ho tak požadovaným způsobem
– například s dobře viditelnými titulky nebo
rolovacími textovými bannery. Pokud naformátujete
obraz na konkrétní zdroj (například na připojenou
herní konzoli), můžete si při příštím připojení tohoto
zdroje nastavení znovu vyvolat. Televizor si ukládá
poslední nastavení pro jednotlivé typy připojení.
Natural Motion
Funkce Natural Motion umožňuje odstranit trhavé
pohyby, které jsou obvyklé u filmů na televizoru. Díky
funkci Natural Motion jsou všechny pohyby hladké
a plynulé.
Úprava trhavých pohybů…
Ruční formátování obrazu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Pohyb > Přirozený pohyb.
4 - Vyberte
možnost Maximum, Střední, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
1 - Během sledování televizních kanálů stiskněte
tlačítko  (pokud je na dálkovém ovladači
k dispozici) nebo stiskněte tlačítko .
2 - Vyberte možnost Pokročilé a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Pomocí možností Posun, Zvětšení, Roztáhnout
nebo Původní upravte obraz.
4 - Případně můžete kliknutím na možnost Poslední
nastavení a stisknutím tlačítka OK přepnout na
56
dříve uložený formát.
5 - Nebo se výběrem možnosti Zpět vrátíte
k nastavení obrazu, které platilo v okamžiku otevření
nabídky Formát obrazu.
• Posun – Výběrem šipek obraz posunete. Posouvat
můžete pouze zvětšený obraz.
• Zvětšení – Výběrem šipek obraz přiblížíte.
• Roztáhnout – Výběrem šipek obraz svisle nebo
vodorovně roztáhnete.
• Zrušit – Výběrem se vrátíte k formátu před
započetím úprav.
• Původní – Zobrazí původní formát vstupního
obrazu. Jedná se o formát 1:1 (pixel na pixel).
Pokročilý režim pro vstup HD nebo počítač.
prvního spuštění.
• Původní – neutrální nastavení zvuku
• Film – ideální pro sledování filmů
• Hudba – ideální pro poslech hudby
• Hra – ideální pro hraní her
• Zprávy – ideální pro řeč
Obnovení stylu
Když vyberete styl zvuku, můžete upravit libovolné
nastavení zvuku v nabídce Nastavení > Zvuk…
Daný styl uloží vámi provedené změny.
Doporučujeme provádět změny zvuku pouze
u stylu Osobní. Nabídka Styl zvuku – Osobní umí
uložit individuální nastavení pro každý jednotlivý zdroj
z nabídky Zdroje.
Rychlé nastavení obrazu
Během první instalace jste provedli základní nastavení
obrazu v několika jednoduchých krocích. V nabídce
Rychlé nastavení obrazu můžete tato nastavení
upravit. Než začnete, nejprve zkontrolujte, zda
televizor dokáže naladit televizní kanál nebo zobrazit
program z připojeného zařízení.
Obnovení nastavení stylu na výchozí hodnoty…
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko .
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Styl zvuku a vyberte styl
zvuku, který chcete obnovit.
4 - Vyberte možnost Obnovit styl. Styl bude
obnoven na původní nastavení.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení obrazu v několika jednoduchých krocích…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Rychlé nastavení obrazu.
4 - Vyberte možnost Spustit. Pomocí navigačních
tlačítek vyberte svoji volbu.
5 - Nakonec vyberte možnost Dokončit.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení zvuku
Basy
Možnost Basy umožňuje upravit úroveň nízkých
tónů zvuku.
12.3
Nastavení úrovně…
Zvuk
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Basy a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Styl zvuku
Výběr stylu
Chcete-li snadno upravit zvuk, můžete vybrat
předvolbu nastavení v nabídce Styl zvuku.
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko .
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Styl zvuku vyberte jeden ze
stylů v seznamu.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Výšky
Možnost Výšky umožňuje upravit úroveň vysokých
tónů zvuku.
Dostupné styly…
Nastavení úrovně…
• Osobní – předvolby zvuku nastavené během
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
57
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Výšky a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Umístění televize
Toto nastavení je součástí úvodní instalace a je
zvolena buď hodnota Na podstavci nebo Na stěně.
Pokud jste od té doby umístění televizoru změnili,
upravte příslušným způsobem toto nastavení pro
dosažení co nejlepší reprodukce zvuku.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Umístění televizoru.
4 - Klikněte na možnost Na podstavci nebo Na
stěně.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Hlasitost sluchátek
Možnost Hlasitost sluchátek umožňuje samostatně
nastavit hlasitost pro připojená sluchátka.
Nastavení hlasitosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Hlasitost sluchátek.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení zvuku
Automatická úprava hlasitosti
Možnost Automatická úprava hlasitosti umožňuje
nastavit televizor tak, aby automaticky vyrovnával
náhlé rozdíly hlasitosti. Obvykle k nim dochází na
počátku vysílání reklam nebo v případě přepínání
kanálů.
Hlasitost subwooferu
Vypnutí nebo zapnutí…
Pokud připojíte bezdrátový subwoofer Bluetooth,
můžete jeho hlasitost mírně zvýšit nebo snížit.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost Automatická úprava
hlasitosti a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
5 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Mírné upravení hlasitosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Hlasitost subwooferu.
4 - Pomocí tlačítka  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Clear Sound
Režim prostorového zvuku
Možnost Prostorový režim umožňuje nastavit
zvukové efekty reproduktorů televizoru.
Možnost Funkce Clear Sound slouží k vylepšení
zvuku řeči. Je ideální pro zpravodajské pořady.
Vylepšení řeči lze zapnout nebo vypnout.
Nastavení režimu prostorového zvuku…
Vypnutí nebo zapnutí…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Prostorový režim.
4 - Vyberte možnost Stereo nebo Incredible
Surround.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Funkce Clear
Sound.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
58
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Zpoždění
audiovýstupu.
4 - Vyberte možnost Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Formát výstupu zvuku
Máte-li systém domácího kina (HTS neboli Home
Theatre System) vybavený funkcemi pro zpracování
vícekanálového zvuku, jako je například Dolby Digital,
DTS® nebo podobné systémy, nastavte možnost
Formát výstupu zvuku na možnost Vícekanálový. Je-li
nastavena hodnota Vícekanálový, televizor může
odesílat komprimovaný signál vícekanálového zvuku
z televizního kanálu nebo připojeného přehrávače
do systému domácího kina. Máte-li systém domácího
kina bez funkce zpracování vícekanálového zvuku,
vyberte možnost Stereo.
Synchronizace zvukového výstupu
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího
kina, můžete nastavit zpoždění na televizoru pomocí
možnosti Synchronizace audiovýstupu.
Nastavení formátu výstupu zvuku…
Synchronizace zvuku televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Formát
výstupu zvuku.
4 - Vyberte možnost Vícekanálový nebo Stereo.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Synchronizace audiovýstupu.
4 - Synchronizaci zvukového výstupu nastavte
pomocí posuvníku.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Systém domácího kina, vyrovnání hlasitosti
Nastavení položky Vyrovnání výstupu zvuku slouží
k nastavení úrovně hlasitosti televizoru a systému
domácího kina, když mezi nimi přepínáte. Rozdíly
v hlasitosti mohou být způsobeny rozdíly ve
zpracování zvuku.
Reproduktory
Vyberte si reproduktory
V této nabídce můžete zapínat a vypínat
reproduktory TV. Pokud připojíte Systém domácího
kina nebo bezdrátový reproduktor Bluetooth, můžete
si vybrat, které zařízení bude přehrávat zvuk
televizoru. Všechny dostupné systémy reproduktorů
jsou uvedeny v seznamu.
Vyrovnání rozdílů výstupu zvuku…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Vyrovnání
výstupu zvuku.
4 - Pokud je rozdíl v hlasitosti velký, vyberte
možnost Více. Pokud je rozdíl v hlasitosti malý,
vyberte možnost Méně.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokud použijete připojení HDMI CEC pro zvukové
zařízení (jako je Systém domácího kina), můžete
vybrat možnost Automatický start EasyLink. Televizor
se přepne na zvukové zařízení, odešle do tohoto
zařízení televizní zvuk a vypne reproduktory
televizoru.
Nastavení reproduktorů televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost Reproduktory a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
5 - Vyberte možnost Zapnuto, Vypnuto,
nebo Automatický start EasyLink.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vyrovnání výstupu zvuku ovlivňuje zvukové signály
z konektorů Audio Out – optický a HDMI ARC.
Zpoždění výstupu zvuku
Nastavíte-li ve svém systému domácího kina možnost
Zpoždění zvukového výstupu za účelem
synchronizace zvuku a obrazu, je nutné vypnout
možnost Zpoždění audiovýstupu na televizoru.
Vypnutí zpoždění audiovýstupu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
59
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Barva stěny.
4 - V barevné paletě vyberte barvu, která odpovídá
stěně za televizorem.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
12.4
Nastavení funkce Ambilight
Ambilight, zapnutí nebo vypnutí
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Styl Ambilight.
Vypnutí TV
Možnost Vypnutí TV umožňuje nastavit funkci
Ambilight tak, aby se při vypnutí televizoru ihned
vypnula nebo pomalu odezněla. Pomalé odeznění
vám poskytne trochu času na přechod k běžnému
osvětlení místnosti.
Nastavení funkce Ambilight
Jas funkce Ambilight
Možnost Jas umožňuje nastavit úroveň jasu funkce
Ambilight.
Výběr způsobu, jakým se funkce Ambilight vypíná…
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Vypnutí TV.
4 - Vyberte možnost Zeslabení až
vypnutí nebo Okamžité vypnutí.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jas.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Ladění ISF
Sytost funkce Ambilight
Když vám odborník ISF nakalibruje televizor, může
nakalibrovat i barvu statického režimu Ambilight. Ke
kalibraci si můžete vybrat libovolnou barvu. Po
provedení kalibrace ISF si můžete nastavit statickou
barvu ISF.
Možnost Sytost umožňuje nastavit úroveň sytosti
barev funkce Ambilight.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Sytost.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Výběr statické barvy ISF…
Stiskněte tlačítko  (Ambilight), vyberte
možnost ISF a stiskněte tlačítko OK.
Nastavení ladění ISF…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Ladění ISF.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení funkce Ambilight
Barva stěny
Možnost Barva stěny umožňuje neutralizovat vliv
barevné stěny na barvy Ambilight. Vyberte barvu
stěny za televizorem a televizor přizpůsobí barvy
funkce Ambilight tak, aby se zobrazovaly podle
původního záměru.
Resetování ladění ISF…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Resetovat
nastavení ISF.
Postup volby barvy stěny . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
60
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
zařízení. Dojde k propojení můstku
s televizorem. Tento krok je třeba provést do
30 sekund. Úspěšné propojení s můstkem hue
Bridge televizor potvrdí.
4 - Vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko OK.
Ambilight + hue
Když je televizor propojen s můstkem Philips Hue
Bridge, přejděte na stránku Žárovky systému hue.
Konfigurace
1. krok – Síť
3. krok – Žárovky Hue
Nejprve je třeba připravit televizor tak, aby byl
schopen vyhledat můstek Philips Hue
Bridge. Televizor a můstek Philips hue Bridge musí
používat stejnou síť.
V dalším kroku je třeba vybrat žárovky Philips
systému hue, které budou doplňovat systém
Ambilight.
Do systému Ambilight+hue je možné zapojit až
9 žárovek Philips systému hue.
Instalace…
1 - Do síťové zásuvky zapojte zařízení Philips Hue
Bridge.
2 - Zařízení Philips Hue Bridge zapojte do stejného
routeru, který používáte pro televizor – použijte
ehternetový kabel.
3 - Rozsviťte žárovky hue.
Výběr žárovek pro systém Ambilight+hue…
1 - V seznamu označte žárovky, které mají sledovat
funkci Ambilight. Pro označení žárovky vyberte název
žárovky a stiskněte tlačítko OK. Když označíte
žárovku, žárovka jednou zabliká.
2 - Po dokončení vyberte tlačítko OK a stiskněte
OK.
Postup zahájení konfigurace…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight > Ambilight+hue.
3 - Vyberte možnost Konfigurace.
4 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
Televizor vyhledá zařízení Philips Hue Bridge. Není-li
televizor dosud připojen do domácí sítě, nejprve
začne nastavovat síť. Když se v seznamu objeví
zařízení Philips Hue Bridge …
4. krok – Konfigurovat žárovku
V dalším kroku nakonfigurujeme jednotlivé
Philips systému hue.
žárovky
Postup konfigurace jednotlivých žárovek systému
hue…
1 - Vyberte žárovku, kterou chcete konfigurovat,
a stiskněte tlačítko OK. Vybraná žárovka bliká.
2 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
3 - Nejprve označte, jak je žárovka vzhledem
k televizoru umístěna. Při správném nastavení úhlu
bude žárovka vydávat odpovídající barvu Ambilight.
Kliknutím do posuvníku upravte hodnotu.
4 - Nastavte vzdálenost mezi žárovkou a
televizorem. Čím dále od televizoru, tím slabší barva
Ambilight. Kliknutím do posuvníku upravte vzdálenost.
5 - Nakonec nastavte jas žárovky. Kliknutím do
posuvníku upravte jas.
6 - Po dokončení konfigurace žárovky vyberte
tlačítko OK a stiskněte tlačítko OK.
7 - V nabídce Konfigurovat Ambilight+hue můžete
provést stejné nastavení u všech žárovek.
8 - Až nakonfigurujete všechny žárovky systému
Ambilight+hue, vyberte
možnost Dokončit a stiskněte tlačítko OK.
přejděte ke 2. kroku – Hue Bridge.
Chcete-li získat další informace o připojení televizoru
do domácí sítě, vyberte v nabídce Nápověda
možnost Klíčová slova a vyhledejte položku Síť,
bezdrátová.
2. krok – Hue Bridge
V dalším kroku propojte televizor s můstkem Philips
Hue Bridge.
Televizor může být propojen pouze s jedním
můstkem hue Bridge.
Postup připojení můstku hue Bridge…
1 - Když je televizor připojen do domácí sítě, zobrazí
dostupné můstky hue Bridge. Pokud televizor ještě
nenalezl Můstek Hue, můžete vybrat možnost Znovu
prohledat a stiskněte tlačítko OK.
Když televizor nalezne váš jediný Můstek Hue,
vyberte název Můstku Hue a stiskněte tlačítko OK.
Pokud je k dispozici více Můstků Hue, klikněte na
požadovaný Můstek Hue a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
3 - Nyní přejděte k můstku Philips Hue
Bridge a stiskněte propojovací tlačítko uprostřed
Systém Ambilight+hue je připraven.
61
Zobrazení konfigurace Ambilight+hue...
Vypnutí
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ambilight+hue > Zobrazit
konfiguraci.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vypnutí funkce Ambilight+hue...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ambilight+hue.
4 - Vyberte možnost Vypnuto nebo Zapnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Resetování konfigurace
Resetování efektu Ambilight+hue...
Intenzita
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ambilight+hue > Resetovat
konfiguraci. Konfigurace je resetována.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pomocí funkce Intenzita můžete nastavit, jak přesně
se budou žárovky Hue řídit funkcí Ambilight.
Nastavení intenzity efektu Ambilight+hue…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ambilight+hue > Intenzita.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
12.5
Nastavení Eco
Úspora energie
Položka Nastavení Eco  sdružuje nastavení, která
pomáhají chránit životní prostředí.
Lounge Light+hue
Pokud jste instalovali systém Ambilight+hue, můžete
nechat žárovky hue kopírovat osvětlení Lounge Light
díky technologii Ambilight. Žárovky Philips systému
hue rozšíří světelný efekt Lounge Light do celé
místnosti. Po nastavení systému Ambilight+hue se
žárovky hue zapnou a automaticky nastaví na
kopírování osvětlení Lounge Light. Pokud nechcete,
aby žárovky Hue kopírovaly osvětlení Lounge Light,
můžete žárovky vypnout.
Úspora energie
Pokud vyberete možnost Úspora energie, televizor
automaticky přepne na nastavení Styl obrazu –
Standardní, které představuje nejoptimálnější
nastavení obrazu z hlediska spotřeby energie.
Nastavení režimu úspory energie…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení Eco a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Úspora energie. Styl obrazu se
automaticky přepne na hodnotu Standardní.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vypnutí žárovek hue…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ambilight+hue > Lounge
Light+hue.
4 - Vyberte možnost Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vypnout obrazovku
Pokud pouze posloucháte hudbu, můžete vypnout
obrazovku televizoru, a šetřit tak energii.
Zobrazit konfiguraci
Vypnutí obrazovky televizoru…
Pomocí funkce Zobrazit konfiguraci můžete zobrazit
aktuální nastavení Ambilight+hue, sítě, mostu a
žárovek.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení Eco a otevřete
62
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Vypnout obrazovku.
Obrazovka se vypne.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení klávesnice USB
Chcete-li nainstalovat klávesnici USB, zapněte
televizor a připojte klávesnici USB k jednomu
z konektorů USB na televizoru. Když televizor
poprvé rozpozná klávesnici, můžete vybrat své
rozvržení klávesnice a svou volbu vyzkoušet. Pokud
jako první vyberete azbuku nebo řeckou klávesnici,
můžete vybrat sekundární rozložení klávesnice
s latinkou.
Chcete-li obrazovku znovu zapnout, stiskněte
libovolné tlačítko na dálkovém ovladači.
Časovač vypnutí
Postup změny rozložení klávesnice později, po
provedení prvotního nastavení…
Když televizor přijímá signál vysílání, ale vy po dobu
4 hodin nestisknete žádné tlačítko dálkového
ovladače, televizor se z důvodu úspory energie
automaticky vypne. Televizor se také automaticky
vypne v případě, že po dobu 10 minut nepřijme ani
televizní signál, ani žádný signál z dálkového
ovladače.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Nastavení klávesnice USB,
čímž spustíte nastavení klávesnice.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování
televize používáte digitální přijímač (set top box)
a nepoužíváte dálkový ovladač televizoru,
deaktivujte funkci automatického vypnutí.
Jas loga Philips
Deaktivace časovače vypnutí …
Můžete nastavit jas loga Philips na přední straně
televizoru nebo toto logo můžete úplně vypnout.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení Eco a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Časovač vypnutí.
4 - Pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte hodnotu. Hodnota 0 automatické vypnutí
deaktivuje.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Postup nastavení nebo vypnutí jasu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jas loga Philips a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte
možnost Minimum, Střední, Maximum
nebo Vypnuto, čímž vypnete osvětlení loga.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
12.6
Obecná nastavení
Pevný disk USB
Chcete-li nastavit a zformátovat pevný disk USB...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pevný disk USB.
4 - Vyberte možnost Spustit a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Doma nebo v obchodě
Pokud je televizor umístěn v obchodě, můžete
nastavit, aby zobrazoval propagační pruh pro
obchody. Styl obrazu se automaticky nastaví na
možnost Jasné. Časovač vypnutí je neaktivní.
Chcete-li získat další informace o postupu instalace
pevného disku USB, vyberte v nabídce Nápověda
možnost Klíčová slova a vyhledejte položku Pevný
disk USB, instalace nebo Instalace, Pevný disk USB.
Nastavení televizoru na umístění v obchodě…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
63
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Umístění > Obchod.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
HDMI Ultra HD
Tento televizor dokáže zobrazovat signály Ultra HD.
Některá zařízení – připojená se standardem HDMI –
televizor s funkcí Ultra HD nerozpoznají a nemusí
správně fungovat, případně je na nich zkreslený obraz
či zvuk. Aby nedocházelo u takového zařízení
k závadám, je možné nastavit kvalitu signálu na
úroveň, kterou zařízení dokáže zpracovat. Jestliže
zařízení nepoužívá signály Ultra HD, je možné pro
dané připojení HDMI signál Ultra HD vypnout.
Pokud televizor používáte doma, nastavte jej na
domácí použití.
Konfigurace obchodu
Je-li televizor nastaven do režimu Obchod, můžete
nastavit dostupnost konkrétní ukázky pro použití
v prodejně.
Nastavení UHD 4:4:4/4:2:2 umožňuje signály UHD
YCbCr 4:4:4 / 4:2:2. Nastavení UHD 4:2:0 umožňuje
signály UHD YCbCr 4:2:0.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Konfigurace
obchodu a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
4 - Změňte nastavení podle svého.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení kvality signálu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost HDMI Ultra HD.
4 - Vyberte možnost UHD 4:4:4/4:2:2, UHD
4:2:0 nebo UHD vypnuto .
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokud je obraz nebo zvuk ze zařízení připojeného
k portu HDMI 1 nebo HDMI 2 zkreslený, připojte
zařízení k portu HDMI 3 nebo HDMI 4 na
televizoru.
EasyLink (digitální sběrnice mezi
audio video zařízeními)
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Problémy, HDMI nebo Problémy, Připojení
HDMI.
Úplné vypnutí funkce EasyLink…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost EasyLink, stiskněte
tlačítko  (vpravo) a potom znovu vyberte
možnost EasyLink.
4 - Vyberte možnost Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení
Televizní průvodce
TV průvodce přijímá informace (data) od vysílacích
společností nebo z internetu. V některých regionech
a u některých kanálů nemusejí být informace pro TV
průvodce dostupné. Televizor může shromažďovat
informace TV průvodce pro kanály, které jsou
v televizoru nainstalovány. Televizor nemůže
shromažďovat informace TV průvodce pro kanály
sledované z digitálního přijímače nebo dekodéru.
Dálkový ovladač EasyLink
Postup vypnutí dálkového ovládání EasyLink…
Televizor se dodává s položkou informace
nastavenou na možnost Z vysílače .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost EasyLink > Dálkové
ovládání EasyLink.
4 - Vyberte možnost Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokud informace TV průvodce pocházejí z internetu,
TV průvodce může kromě seznamu digitálních kanálů
zobrazit i seznam analogových kanálů. Nabídka TV
průvodce také zobrazuje malé okno s aktuálním
kanálem.
Ze sítě Internet
Pokud je televizor připojen k internetu, lze jej nastavit
64
tak, aby přijímal informace TV průvodce z internetu.
Tovární nastavení
Nastavení informací TV průvodce…
V televizoru můžete obnovit původní (tovární)
nastavení.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > TV
průvodce > Z internetu .
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Přepnutí na původní nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Tovární nastavení.
4 - Vyberte možnost OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Loga kanálů
V některých zemích může televizor zobrazovat loga
kanálů.
Pokud tato loga zobrazovat nechcete, můžete je
vypnout.
Přeinstalace televizoru
Můžete znovu nainstalovat celý televizor. Všechna
nastavení televizoru budou přeinstalována.
Vypnutí loga…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Loga
kanálů a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Provedení instalace celého televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a vyberte
položku Znovu instalovat televizi.
3 - Postupujte podle pokynů na obrazovce. Instalace
může několik minut trvat.
12.7
Hodiny, oblast a region
HbbTV
Pokud televizní kanál nabízí stránky HbbTV, musíte
nejdříve zapnout možnost HbbTV v nastavení
televizoru, abyste mohli zobrazit stránky.
Jazyk, nabídky a zprávy
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > HbbTV.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jazyk > Jazyk nabídky.
4 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko
OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Postup změny jazyka nabídek a zpráv televizoru…
Chcete-li zamezit přístupu na stránky HbbTV na
konkrétním kanálu, můžete blokovat stránky HbbTV
pouze pro tento kanál.
Předvolby jazyka
1 - Nalaďte kanál, na kterém chcete blokovat stránky
HbbTV.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte
možnost Preference > HbbTV na tomto kanálu.
3 - Vyberte možnost Vypnuto.
Nastavení jazyka zvuku
Digitální TV kanály mohou pro jeden pořad vysílat
zvuk s několika mluvenými jazyky. Můžete nastavit
preferovaný primární a sekundární jazyk zvuku.
Pokud je k dispozici zvuk v jednom z těchto jazyků,
televizor na něj přepne.
Pokud není k dispozici žádný z preferovaných
65
jazyků, můžete vybrat jiný dostupný jazyk zvuku.
2 - Zadejte číslo stránky pro titulky, obvykle 888.
3 - Opětovným stisknutím tlačítka TEXT teletext
zavřete.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka zvuku…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jazyky > Primární
zvuk nebo Sekundární zvuk.
4 - Vyberte požadovaný jazyk.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokud během sledování tohoto analogového kanálu
v nabídce Titulky vyberete možnost Zapnuto, titulky
se zobrazí (pokud jsou k dispozici).
Jazyky textu / teletextu
Stránky teletextu
Chcete-li otevřít teletext, stiskněte během sledování
televizních kanálů tlačítko TEXT.
Chcete-li teletext zavřít, znovu stiskněte
tlačítko TEXT.
Titulky
Zapnutí
Výběr stránky teletextu
Chcete-li zapnout titulky, stiskněte
tlačítko SUBTITLE.
Postup výběru stránky . . .
1 - Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2 - Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3 - Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno
z barevně označených témat v dolní části
obrazovky.
U titulků můžete nastavit
možnost Zapnuto, Vypnuto nebo Zapnuto bez
zvuku.
Nebo, chcete-li automaticky zobrazit titulky
v případě, že vysílaný program není v jazyku
uloženém v rámci nastavení televizoru, vyberte
možnost Automaticky. Při tomto nastavení se titulky
budou zobrazovat také při ztlumení televizoru.
Podstránky teletextu
Číslo stránky teletextu může obsahovat několik
podstránek. Čísla podstránek se zobrazují v pruhu
vedle čísla hlavní stránky.
Chcete-li vybrat podstránku, stiskněte
tlačítko  nebo .
Nastavení jazyka titulků
Digitální kanály mohou pro jeden pořad nabízet
několik jazyků titulků. Můžete nastavit preferovaný
primární a sekundární jazyk titulků. Pokud budou
k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků,
televizor vybrané titulky zobrazí.
Přehled teletextu Stránky teletextu
Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek
teletextu (T.O.P.).
Otevře Tabulky stránek teletextu Chcete-li
v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Přehled
teletextu
Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném
z preferovaných jazyků, můžete vybrat jiný dostupný
jazyk titulků.
Oblíbené stránky
Nastavení primárního a sekundárního jazyka titulků…
Televizor vytváří seznam 10 naposledy otevřených
stránek teletextu. Můžete je snadno znovu otevřít ve
sloupci Oblíbené stránky teletextu.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jazyky > Primární
titulky nebo Sekundární titulky.
4 - Vyberte požadovaný jazyk.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - V teletextu vyberte hvězdičku v levém horním
rohu obrazovky a zobrazte sloupec s oblíbenými
stránkami.
2 - Pomocí tlačítek  (dolů) a  (nahoru) vyberte
číslo stránky a otevřete stránku stisknutím
tlačítka OK.
Seznam můžete vymazat pomocí možnosti Vymazat
oblíbené stránky.
Hledání na teletextu
Titulky z teletextu
Lze vybrat slovo a vyhledat v teletextu všechny
výskyty daného slova.
Pokud sledujete analogové kanály, je nutné nastavit
titulky u jednotlivých kanálů ručně.
1 - Otevřete stránku teletextu a stiskněte
tlačítko OK.
1 - Přepněte na kanál a stisknutím
tlačítka TEXT otevřete teletext.
66
2 - Pomocí kurzorových kláves vyberte slovo nebo
číslo.
3 - Znovu stiskněte tlačítko OK: ihned přejdete na
další výskyt tohoto slova nebo čísla.
4 - Opětovným stisknutím tlačítka OK přejdete na
následující výskyt.
5 - Vyhledávání ukončíte opakovaným stisknutím
tlačítka  (nahoru) tak dlouho, až nebude označen
žádný výběr.
Nastavení teletextu
Jazyk teletextu
Některé společnosti poskytující digitální televizní
vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.
Postup nastavení primárního a sekundárního jazyka
teletextu . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jazyk > Primární
teletext nebo Sekundární teletext.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Teletext z připojeného zařízení
Některá zařízení, která přijímají televizní kanály,
mohou také nabízet teletext.
Postup otevření teletextu z připojeného zařízení . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte zařízení
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Během sledování kanálu na daném zařízení
stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Zobrazení tlačítek zařízení, vyberte
tlačítko  a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete tlačítka
zařízení.
4 - Chcete-li teletext ukončit, znovu stiskněte
tlačítko  BACK .
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Teletext 2.5
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší
grafiku. Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní
nastavení od výrobce.
Vypnutí Teletextu 2.5…
1 - Stiskněte tlačítko TEXT.
2 - Při zobrazeném teletextu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Teletext 2.5 > Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Někteří poskytovatelé digitálního vysílání nabízejí na
svých digitálních televizních kanálech digitální teletext
nebo interaktivní televizní kanály. Tyto služby zahrnují
běžný teletext s výběrem a procházením
prostřednictvím číselných a barevných tlačítek
a kurzorových kláves.
Hodiny
Chcete-li digitální teletext ukončit, stiskněte
tlačítko  BACK.
Datum a čas
Automatické
Možnosti teletextu
Standardní nastavení pro hodiny televizoru
je Automaticky. Informace o čase pocházejí
z vysílaných informací UTC – koordinovaný světový
čas.
Stisknutím tlačítka  OPTIONS v teletextu otevřete
nabídku možností…
• Zastavit stránku
Zastaví automatické otáčení podstránek.
• Dvojitá obrazovka / Celá obrazovka
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
• Přehled teletextu T.O.P.
Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.).
• Zvětšit
Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.
• Odkrýt
Zruší skrytí informací na stránce.
• Opakování podstránek
Opakuje dostupné podstránky.
• Jazyk
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke
správnému zobrazení.
• Teletext 2.5
Aktivuje Teletext 2.5, který nabízí více barev a lepší
grafiku.
Pokud nejsou hodiny správně nastavené, můžete
nastavit hodiny televizoru na možnost Podle
země. U některých zemí si můžete vybrat konkrétní
časovou zónu nebo nastavit posun
času. V některých zemích a u některých
poskytovatelů služeb je nastavení hodiny skryto,
aby nedošlo k nesprávnému nastavení času.
Nastavení hodin televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a poté vyberte
položku Hodiny > Automatický režim hodin.
3 - Vyberte možnost Automatický nebo Podle
země.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) přejdete o krok
zpět.
67
nastaven na 0 minut, funkce časovače se vypne.
Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu
během odpočítávání resetovat.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Ruční
Pokud ani jedno z automatických nastavení
nezobrazuje čas správně, můžete čas nastavit
manuálně.
Pokud však nahráváte pořady naplánované podle TV
průvodce, doporučujeme, abyste čas a datum ručně
neměnili. V některých zemích a u některých
poskytovatelů služeb je nastavení hodiny skryto,
aby nedošlo k nesprávnému nastavení času.
12.8
Univerzální přístup
Zapnutí
Postup ručního nastavení hodin televizoru (je-li
k dispozici)...
Je-li aktivní režim Univerzální přístup, mohou
televizor používat i lidé se sluchovým nebo zrakovým
postižením.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region
a jazyk a Hodiny >
Automatický režim
hodin a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Ručně a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stiskněte možnost  (vlevo) a vyberte možnost
Datum nebo Čas.
5 - Pomocí tlačítka  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte hodnotu.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) přejdete o krok
zpět.
Zapnutí
Pokud jste možnost Univerzální přístup nezapnuli
během instalace, můžete ji zapnout v nabídce
Univerzální přístup.
Zapnutí funkce usnadnění…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Univerzální přístup o jeden
krok dále.
4 - Vyberte možnost Zapnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Časové pásmo
U některých zemí si můžete vybrat konkrétní časová
pásma, abyste nastavili televizní hodiny správně.
Postup nastavení časového pásma (je-li k dispozici)…
Problémy se sluchem
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Hodiny > Časové pásmo.
4 - Podle své země si můžete vybrat časové pásmo
nebo nastavit časový posun, a upravit tak hodiny
televizoru.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk
a titulky přizpůsobené pro sluchově postižené osoby.
Když zapnete funkci Sluchově postižení, televizor na
tento speciální zvuk nebo titulky automaticky přepne
(pokud jsou k dispozici). Než zapnete funkci
Sluchově postižení, je nutné nejprve zapnout režim
Univerzální přístup.
Postup zapnutí funkce Sluchově postižení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Sluchově postižení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost Zapnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Časovač
Funkci Časovač vypnutí lze nastavit tak, aby se
televizor po určité době automaticky přepnul do
pohotovostního režimu.
Nastavení časovače…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Hodiny > Časovač vypnutí.
4 - Pomocí posuvníku můžete nastavit čas až
180 minut v krocích po 5 minutách. Je-li čas
68
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Zvukový komentář > Zvukové
efekty.
4 - Vyberte možnost Zapnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zvukový komentář
Zapnutí
Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální
zvukový komentář popisující děj na obrazovce.
Aby bylo možné zapnout zvuk a efekty pro zrakově
postižené osoby, je nutné nejprve zapnout
možnost Zvukový komentář.
A ještě než budete moci zapnout možnost Zvukový
komentář, je nutné aktivovat režim Univerzální
přístup v nabídce nastavení.
Řeč
Zvukový komentář může obsahovat také titulky pro
vyslovovaná slova.
Při použití možnosti Zvukový komentář je
k normální zvukové stopě přidán komentář
vypravěče.
Zapnutí komentáře (je-li k dispozici)…
Přepnutí na tyto titulky (jsou-li k dispozici) . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Zvukový komentář > Řeč.
4 - Vyberte možnost Popisný nebo Titulky.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Postup zapnutí zvukového komentáře…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Zvukový komentář a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - V dalším kroku vyberte opět možnost Zvukový
komentář.
5 - Vyberte možnost Zapnuto.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
12.9
Rodičovský zámek
Vhodnost podle věku
Nastavení minimálního věku pro sledování programů
s hodnocením...
Smíšená hlasitost
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rodičovský zámek a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Rodičovské hodnocení
a vyberte jeden z věků uvedených na seznamu.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Je možné smíchat hlasitost normálního zvuku se
zvukovým komentářem.
Postup smíšení hlasitosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Zvukový komentář > Smíšená
hlasitost.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zámek aplikace
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Zámek aplikace.
Zvukový efekt
Nastavení kódu / změna kódu
Některé zvukové komentáře mohou obsahovat
zvláštní zvukové efekty, například stereo nebo
postupné vytrácení zvuku.
Kód PIN rodičovského zámku se používá k zamykání
a odemykání kanálů a programů.
Zapnutí zvukových efektů (je-li tato funkce
k dispozici)…
Nastavení nebo změna aktuálního zámku…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rodičovský zámek a otevřete
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
69
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Zadat kód nebo Změna kódu .
4 - Zadejte čtyřciferný kód podle vlastního výběru.
Pokud je kód již nastaven, zadejte aktuální kód
rodičovského zámku a poté dvakrát zadejte nový kód.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nový kód je nastaven.
Zapomněli jste svůj kód PIN rodičovského zámku?
Pokud svůj kód PIN zapomenete, můžete aktuální kód
přepsat a zadat nový kód.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rodičovský zámek a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Změna kódu.
4 - Zadejte hlavní kód 8888.
5 - Nyní zadejte nový kód PIN rodičovského zámku a
zadejte jej ještě jednou pro potvrzení.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nový kód je nastaven.
70
2 - Vyberte možnost  Zařízení
SimplyShare a stisknutím tlačítka  (vpravo)
vyberte požadované zařízení.
3 - Soubory můžete procházet a přehrávat.
4 - K ukončení přehrávání videí, fotografií nebo
hudby slouží tlačítko  EXIT.
13
Videa, fotografie a
hudba
13.1
13.3
Z připojení USB
Ze služby cloudového
úložiště
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash nebo pevného disku
USB.
Můžete prohlížet fotografie a přehrávat hudbu
a videa nahraná do služby úložiště na online
cloudu*.
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
nebo pevný disk USB k jednomu z konektorů USB.
Televizor rozpozná zařízení a zobrazí seznam
mediálních souborů.
Pomocí aplikace  Cloud Explorer se můžete
připojit ke cloudovým hostitelským službám. Připojíte
se pomocí svého uživatelského jména a hesla.
Pokud se seznam souborů nezobrazí automaticky…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Výběrem možnosti  Zařízení
USB a stisknutím tlačítka  (vpravo) můžete
procházet soubory ve složkách tak, jak jste si je na
disku uspořádali.
3 - K ukončení přehrávání videí, fotografií nebo
hudby slouží tlačítko  EXIT.
Varování
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Přejděte na stránce dolů, vyberte
možnost  Aplikace >  Cloud
Explorer a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovanou hostitelskou službu.
4 - Připojte se a přihlaste se do hostitelské služby
svým uživatelským jménem a heslem.
5 - Vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit, nebo
video, které chcete přehrát, a stiskněte tlačítko OK.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Jestliže se pokusíte pozastavit nebo nahrávat pořad
s připojeným pevným diskem USB, televizor zobrazí
dotaz, zda chcete naformátovat pevný disk USB.
Tímto formátováním dojde k odstranění všech
aktuálních souborů z pevného disku USB.
* Služba úložiště, například Dropbox™.
13.4
13.2
Oblíbené, Nejoblíbenější,
nabídka Naposledy
přehrávané
Z počítače nebo zařízení NAS
Můžete si prohlížet snímky nebo přehrávat hudbu a
videa z počítače nebo ze zařízení NAS (Network
Attached Storage) v domácí síti.
Zobrazení oblíbených souborů
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a možnost
 Oblíbené.
3 - V seznamu si můžete prohlédnout všechny
oblíbené soubory.
Televizor a počítač nebo zařízení NAS musí být ve
stejné síti. V počítači nebo zařízení NAS musí být
nainstalován software serveru médií. Server médií
musí být nastaven na sdílení souborů s televizorem.
Televizor zobrazí vaše soubory a složky tak, jak jsou
uspořádány serverem médií nebo jak jsou uloženy
v počítači nebo zařízení NAS.
Zobrazení nejoblíbenějších souborů
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a vyberte
možnost  Nejoblíbenější.
3 - Stisknutím tlačítka OK si soubory zobrazíte
v seznamu nebo seznam stisknutím tlačítka 
OPTIONS seznam nejoblíbenějších souborů
vymažete.
Televizor nepodporuje titulky u filmů streamovaných
z počítače nebo zařízení NAS.
Pokud server médií podporuje vyhledávání souborů,
je k dispozici vyhledávací pole.
Procházení a přehrávání souborů z počítače…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  Síť a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazení naposledy přehrávaných souborů
71
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a poté
možnost  Naposledy přehrávané.
3 - Stisknutím tlačítka OK si soubory zobrazíte
v seznamu nebo seznam stisknutím tlačítka 
OPTIONS seznam naposledy přehrávaných souborů
vymažete.
13.6
Zobrazení fotografií
Ovládací panel
Chcete-li při přehrávání prezentace zobrazit či skrýt
ovládací panel, stiskněte tlačítko  INFO* nebo OK.
13.5
Přehrávání videí
Ovládací panel
Chcete-li při přehrávání videa zobrazit či skrýt
ovládací panel, stiskněte tlačítko  INFO* nebo OK.
1 - Panel ovládání přehrávání
-  : Přesun na předchozí fotografii ve složce
-  : Přesun na následující fotografii ve složce
-  : Pozastavení přehrávání prezentace snímků
2 - Označit jako oblíbené
3 - Spuštění prezentace snímků
4 - Otáčení fotografie
5 - Náhodně: Přehraje soubory v náhodném pořadí.
6 - Opakovat: Přehraje všechny fotografie ve složce
jednou nebo stále dokola
7 - Zastaví přehrávání hudby na pozadí
8 - Nastaví rychlost prezentace
1 - Indikátor průběhu
2 - Panel ovládání přehrávání
-  : Přejít na předchozí video ve složce
-  : Přejít na následující video ve složce
-  : Přesun vzad
-  : Rychlý přesun vpřed
-  : Pozastavení přehrávání
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  INFO.
13.7
3 - Označit jako oblíbené
4 - Přehrát všechna videa
5 - Titulky: přepnutí titulků na možnost Zapnuto,
Vypnuto nebo Zapnuto bez zvuku.
6 - Jazyk titulků: Výběr jazyka titulků
7 - Jazyk zvuku: Výběr jazyka zvuku
8 - Náhodně: Přehraje soubory v náhodném pořadí.
9 - Opakovat: Přehraje všechna videa ve složce
jednou nebo stále dokola.
Přehrávání hudby
Ovládací panel
Chcete-li při přehrávání hudby zobrazit či skrýt
ovládací panel, stiskněte tlačítko  INFO* nebo OK.
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  INFO.
1 - Indikátor průběhu
72
2 - Panel ovládání přehrávání
-  : Přesun na předchozí skladbu ve složce
-  : Přesun na následující skladbu ve složce
-  : Přesun vzad
-  : Rychlý přesun vpřed
-  : Pozastavení přehrávání
3 - Označit jako oblíbené
4 - Přehrání veškeré hudby
5 - Náhodně: Přehraje soubory v náhodném pořadí.
6 - Opakovat: Přehraje všechnu hudbu ve složce
jednou nebo stále dokola
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  INFO.
73
s nastavením Z vysílače budou v seznamu
neviditelné, pokud přepnete nastavení
na možnost Z internetu a naopak. Televizor se
mohl automaticky přepnout na možnost Z internetu .
Chcete-li nahrávky v seznamu nahrávek zpřístupnit,
přepněte na nastavení, které bylo platné v době
pořízení nahrávek.
14
Televizní průvodce
14.1
Co potřebujete
TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a
naplánovaných televizních pořadů pro vaše kanály.
V závislosti na tom, odkud pocházejí informace
(data) TV průvodce se zobrazí analogové a digitální
kanály nebo pouze digitální kanály. Informace TV
průvodce nejsou nabízeny všemi kanály.
14.3
Používání TV průvodce
Otevření TV průvodce
Televizor může shromažďovat informace TV průvodce
pro kanály, které jsou v televizoru nainstalovány.
Televizor nemůže shromažďovat informace TV
průvodce pro kanály sledované z digitálního
přijímače nebo dekodéru.
Chcete-li otevřít TV průvodce, stiskněte tlačítko 
TV GUIDE . TV průvodce zobrazuje kanály pro
vybraný tuner.
Opětovným stisknutím tlačítka  TV GUIDE
průvodce zavřete.
Když TV průvodce otevřete poprvé, televizor
prohledá všechny TV kanály a získá informace
o pořadech. To může několik minut trvat. Data TV
průvodce se ukládají do televizoru.
14.2
Data TV průvodce
TV průvodce přijímá informace (data) od vysílacích
společností nebo z internetu. V některých regionech
a u některých kanálů nemusejí být informace pro TV
průvodce dostupné. Televizor může shromažďovat
informace TV průvodce pro kanály, které jsou
v televizoru nainstalovány. Televizor nemůže
shromažďovat informace TV průvodce pro kanály
sledované z digitálního přijímače nebo dekodéru.
Naladění programu
Z TV průvodce můžete přepnout na aktuální pořad.
Chcete-li přepnout na pořad (kanál), vyberte pořad
a stiskněte tlačítko OK.
Televizor se dodává s položkou informace
nastavenou na možnost Z vysílače .
Zobrazení podrobných informací o pořadu
Zobrazení podrobných informací o pořadu…
Pokud informace TV průvodce pocházejí z internetu,
TV průvodce může kromě seznamu digitálních kanálů
zobrazit i seznam analogových kanálů. Nabídka TV
průvodce také zobrazuje malé okno s aktuálním
kanálem.
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Předvolby.
2 - Vyberte možnost Informace o kanálu a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Ze sítě Internet
Pokud je televizor připojen k internetu, lze jej nastavit
tak, aby přijímal informace TV průvodce z internetu.
Změna dne
Nastavení informací TV průvodce…
TV průvodce může zobrazit naplánované pořady pro
nadcházející dny (maximálně až na 8 dní).
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > TV
průvodce > Z internetu a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Vyberte možnost Nyní a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte potřebný den.
Chybějící nahrávky
Pokud se zdá, že ze seznamu nahrávek některé
nahrávky zmizely, mohly se změnit informace (data)
TV průvodce. Nahrávky provedené
74
Nastavení připomínky
Můžete si nastavit připomínku na vybraný pořad. Při
začátku pořadu se zobrazí zpráva. Můžete pak ihned
přepnout na vybraný kanál.
Program s připomínkou je v TV průvodci označen
ikonou  (hodiny).
Nastavení připomínky…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
nadcházející program.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Nastavit
připomínku a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Odstranění připomínky…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
program s připomínkou.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Smazat
připomínku a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Vyhledávání podle žánru
Jsou-li k dispozici informace, můžete vyhledat
naplánované pořady podle žánru, podobně jako
filmy, sport apod.
Vyhledání programu podle žánru…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Pomocí navigačních tlačítek vyberte
tlačítko  veprostřed a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Vyhledat podle žánru
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte požadovaný žánr a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam nalezených pořadů.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Nastavení nahrávání
Nahrávání můžete nastavit v TV průvodci*.
Program s nastaveným nahráváním je v TV průvodci
označen ikonou  .
Nahrání programu…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
nadcházející nebo aktuální program.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Nahrát.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
*Podrobnější informace naleznete v kapitole
Pozastavení televize a nahrávání.
75
15
Naplánovat nahrávání
Pozastavení televize
a nahrávání
Nahrávání připravovaného programu můžete
naprogramovat na dnešek nebo na několik dní
později (maximálně za 8 dní). Televizor zahájí
a ukončí nahrávání podle dat z TV průvodce.
Nahrání programu…
15.1
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Pomocí navigačních tlačítek vyberte možnost
Nyní a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Nyní, Později,Zítra nebo den,
který potřebujete, a stiskněte tlačítko OK
nebo  BACK a zavřete nabídku.
4 - Vyberte program, který chcete nahrávat, stiskněte
tlačítko  OPTIONS, vyberte možnost  Nahrávání
a stiskněte tlačítko OK. Nahrávání programu bude
naplánováno. Pokud naplánujete překrývající se
nahrávání, automaticky se zobrazí varování. Pokud
plánujete nahrávat program v nepřítomnosti,
nezapomeňte nechat televizor v pohotovostním
režimu a pevný disk USB zapnutý.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Nahrávání
Co potřebujete
Můžete si nahrát digitální televizní vysílání a sledovat
je později.
Podmínky nahrávání požadovaného televizního
programu…
• připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru
• digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
• příjem informací o kanálu pro TV průvodce na
obrazovce
• spolehlivé nastavení hodin televizoru. Pokud hodiny
televizoru nastavíte ručně, nahrávání se nemusí zdařit.
Konflikty nahrávání
Pokud využíváte funkci pozastavení televizního
vysílání, nahrávání není možné.
Když se doba dvou naplánovaných nahrávání
překrývá, dojde ke konfliktu nahrávání. Konflikt
nahrávání vyřešíte tím, že upravíte čas zahájení
a ukončení nahrávání jednoho nebo obou
naplánovaných nahrávání.
Někteří poskytovatelé DVB mohou v zájmu
uplatňování autorského práva používat různá
omezení pomocí technologie DRM (Digital Right
Management). V případě vysílání chráněných kanálů
může být nahrávání, platnost nahrávání nebo počet
zhlédnutí omezeno. Nahrávání může být zcela
zakázáno. Při pokusu o nahrávání chráněného
vysílání nebo přehrávání nahrávky po vypršení
platnosti se může zobrazit chybová zpráva.
Úprava času zahájení a ukončení naplánovaného
nahrávání…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost  Nahrávky.
2 - V horní části obrazovky vyberte
možnost  Naplánováno a stiskněte tlačítko OK.
3 - V seznamu naplánovaných nahrávání
a připomínek vyberte možnost Nahrávky
a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se pouze
naplánovaná nahrávání.
4 - Vyberte naplánované nahrávání, které je
v konfliktu s jiným nahráváním, stiskněte tlačítko
a vyberte možnost  OPTIONS.
5 - Vyberte možnost Upravit čas a stiskněte tlačítko
OK.
6 - Vyberte čas zahájení a ukončení nahrávání
a upravte je pomocí tlačítek  (nahoru)
nebo  (dolů). Vyberte možnost Použít a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Nahrávání programu
Spuštění nahrávání
Chcete-li nahrát sledovaný pořad, stiskněte tlačítko
 (Nahrávání) na dálkovém ovladači. Nahrávání
začne okamžitě.
Když chcete nahrávání zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Když jsou k dispozici data z TV průvodce, sledovaný
program se nahraje od okamžiku stisknutí tlačítka
nahrávání do skončení pořadu. Pokud data TV
průvodce k dispozici nejsou, maximální délka
nahrávky je 30 minut. Čas ukončení nahrávání
můžete upravit v nabídce Nahrávky.
Automatický přesah
Dobu přesahu, kterou televizor automaticky přidá na
konec každého naplánovaného nahrávání, můžete
nastavit.
76
Nastavení automatického časového přesahu…
15.2
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost  Nahrávky.
2 - Pomocí navigačních tlačítek vyberte
tlačítko  v horním pravém rohu a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Automatický
přesah a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stiskněte tlačítko  (nahoru)
nebo  (dolů) a potom tlačítkem
OK nastavte
časový přesah automaticky přidaný nakonec
nahrávání. K nahrávání můžete přidat až 45 minut.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Pozastavení televizního
vysílání
Co potřebujete
Digitální televizní vysílání můžete pozastavit
a obnovit jeho sledování později.
Podmínky pozastavení požadovaného televizního
programu…
• připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru
• digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
• příjem informací o kanálu pro TV průvodce na
obrazovce
Ruční nahrávání
Můžete naplánovat nahrávání, které není propojeno
s televizním programem. Sami nastavíte typ tuneru,
kanál a čas zahájení a ukončení nahrávání.
Je-li připojen naformátovaný pevný disk USB,
televizor neustále ukládá sledované televizní vysílání.
Když přepnete na jiný kanál, vysílání z předchozího
kanálu je vymazáno. Také při přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu je veškeré zaznamenané
vysílání vymazáno.
Ruční naplánování nahrávání…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost  Nahrávky.
2 - V horní části obrazovky vyberte
možnost  Naplánováno .
3 - Pomocí navigačních tlačítek vyberte
tlačítko  v horním pravém rohu a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Plán a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte tuner pro nahrávání a stiskněte
tlačítko OK.
6 - Vyberte kanál pro nahrávání a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Vyberte den nahrávání a stiskněte tlačítko OK.
8 - Nastavte čas zahájení a ukončení nahrávání.
Vyberte tlačítko a pomocí tlačítek  (nahoru)
nebo  (dolů) nastavte hodiny a minuty.
9 - Vyberte možnost Naplánovat a stisknutím
tlačítka OK ručně naplánujte nahrávání.
Vysílání není možné pozastavit během nahrávání.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Pevný disk USB, instalace nebo Instalace,
Pevný disk USB.
Pozastavení programu
Pozastavení a obnovení vysílání…
• Chcete-li pozastavit televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Pozastavit). Na dolním okraji obrazovky se
na chvíli zobrazí indikátor průběhu.
• Indikátor průběhu lze opět zobrazit dalším
stisknutím tlačítka  (Pozastavit).
• Chcete-li obnovit sledování, stiskněte
tlačítko  (Přehrát).
Nahrávání se zobrazí v seznamu naplánovaného
nahrávání a připomenutí.
Se zobrazeným indikátorem průběhu můžete pomocí
tlačítek  (Posun zpět) nebo  (Posun vpřed)
nastavit, kdy chcete pozastavené vysílání obnovit.
Opakovaným stisknutím těchto tlačítek měníte
rychlost posunu.
Sledování nahrávky
Sledování nahrávky…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost  Nahrávky.
2 - Ze seznamu vyberte požadovanou nahrávku
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
3 - Můžete použít
tlačítka  (pauza),  (přehrát),  (posun
zpět),  (posun vpřed) nebo  (zastavit).
4 - Přepnout zpět ke sledování televizoru lze
tlačítkem  EXIT.
Vysílání lze pozastavit maximálně na 90 minut.
Chcete-li přepnout zpět na televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
77
Přehrávání
Vzhledem k funkci ukládání sledovaného vysílání si
většinou můžete přehrát program několik vteřin
zpětně.
Přehrání aktuálního vysílání…
1 - Stiskněte tlačítko  (Pozastavit)
2 - Stiskněte tlačítko  (Posun zpět). Opakovaným
stisknutím tlačítka  vyberte, odkud chcete začít
sledovat pozastavené vysílání. Opakovaným
stisknutím těchto tlačítek měníte rychlost posunu.
V určitém okamžiku dojdete na začátek uloženého
vysílání start nebo maximálního časového rozsahu.
3 - Chcete-li vysílání sledovat znovu, stiskněte
tlačítko  (Přehrát).
4 - Když chcete znovu sledovat živé vysílání,
stiskněte tlačítko  (Zastavit).
78
16
Postup odesílání do televizoru
Chytré telefony a
tablety
Odeslání aplikace na obrazovku televizoru…
1 - V chytrém telefonu nebo tabletu otevřete
aplikaci podporující funkci Google Cast.
2 - Klepněte na ikonu Google Cast.
3 - Vyberte televizor, do kterého chcete aplikaci
odeslat.
4 - Na chytrém telefonu nebo tabletu spusťte
přehrávání. Vybraný soubor by se měl začít přehrávat
v televizoru.
16.1
Aplikace Philips TV Remote
App
Nová aplikace Philips TV Remote App pro chytré
telefony a tablety je novým kamarádem vaší televize.
16.3
S aplikací TV Remote App jste pánem médií kolem
vás. Můžete odesílat fotografie, hudbu nebo videa na
velkou obrazovku televizoru nebo můžete sledovat
jakýkoli svůj televizní kanál živě na tabletu nebo
telefonu. V TV průvodci najděte pořad, který chcete
sledovat, a sledujte ho v telefonu nebo v televizoru.
Telefon nebo tablet s aplikací TV Remote App
můžete používat jako dálkový ovladač.
AirPlay
Chcete-li televizor Android TV vybavit funkcí AirPlay,
můžete si stáhnout a nainstalovat některou
z aplikací pro systém Android, které tuto funkci
poskytují. Několik takových aplikací najdete
v obchodě Google Play.
Aplikaci Philips TV Remote App si můžete kdykoli
stáhnout ze svého oblíbeného obchodu
s aplikacemi.
16.4
MHL
Aplikace Philips TV Remote App je k dispozici pro
systémy iOS a Android a je bezplatná.
Tento televizor je kompatibilní se standardem MHL™.
Máte-li mobilní zařízení kompatibilní s MHL, můžete
ho kabelem MHL připojit k televizoru. Po připojení
kabelu MHL můžete vysílat obraz mobilního zařízení
do televizoru. Baterie mobilního zařízení se zároveň
bude nabíjet. Připojení MHL je ideální pro sledování
filmů a delší hraní her z mobilního zařízení na
obrazovce televizoru.
16.2
Google Cast
Co potřebujete
Pokud má aplikace v telefonu nebo tabletu funkci
Google Cast, můžete ji odeslat do tohoto televizoru.
V mobilní aplikaci vyhledejte ikonu Google Cast.
Mobilní zařízení můžete použít k ovládání obsahu
zobrazeného v televizoru. Google Cast funguje
v systémech Android a iOS.
Nabíjení
Když je kabel MHL připojen a televizor je zapnutý
(není v pohotovostním režimu), připojené mobilní
zařízení se nabíjí.
Kabel MHL
Mobilní zařízení musí být připojeno do stejné domácí
sítě Wi-Fi jako televizor.
Pro připojení mobilního zařízení k televizoru
potřebujete kabel MHL (HDMI / Micro USB).
K připojení mobilního zařízení můžete potřebovat
další adaptér. K připojení kabelu MHL k televizoru
použijte připojení HDMI 4 MHL.
Aplikace s funkcí Google Cast
Každý den přibývají nové aplikace s funkcí Google
Cast. Již dnes můžete funkci vyzkoušet v aplikacích
YouTube, Chrome, Netflix, Photowall … nebo Big Web
Quiz for Chromecast. Viz také google.com/cast
Některé produkty a funkce Google Play jsou
dostupné pouze ve vybraných zemích.
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti MHL, LLC.
79
17
Hry
17.1
Co potřebujete
Na tomto televizoru můžete hrát hry…
• z galerie App Gallery v hlavní nabídce,
• z obchodu Google Play v hlavní nabídce,
• z připojené herní konzole.
Abyste mohli hrát hry z galerie App Gallery
a z obchodu Google Play, musíte je nejprve
stáhnout a nainstalovat do televizoru. K hraní
některých her je nutný gamepad.
Chcete-li nainstalovat hru ze služby Philips App
Gallery nebo z obchodu Google Play, musí být
televizor připojen k internetu. Abyste mohli používat
aplikace z galerie App Gallery, musíte vyjádřit
souhlas s Podmínkami používání. Abyste mohli
používat obchod Google Play a aplikace z obchodu
Google Play, musíte se přihlásit k účtu Google.
17.2
Hraní hry
Z hlavní nabídky
Spuštění hry z hlavní nabídky…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Posuňte se na stránce dolů k možnosti  Hry ,
vyberte požadovanou hru a stiskněte tlačítko OK.
3 - Chcete-li hru ukončit, několikrát stiskněte
tlačítko  BACK nebo jednou stiskněte
tlačítko  EXIT nebo aplikaci ukončete tlačítkem
konec/zastavit v aplikaci.
Z herní konzole
Spuštění hry z herní konzole…
1 - Zapněte herní konzoli.
2 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte herní
konzoli nebo název konektoru.
3 - Spusťte hru.
4 - Chcete-li hru ukončit, několikrát stiskněte
tlačítko  BACK nebo jednou stiskněte
tlačítko  EXIT nebo aplikaci ukončete tlačítkem
konec/zastavit v aplikaci.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Herní konzole, připojení.
80
18
Dostupné styly pro možnost Sledovat zvuk…
Ambilight
• Lumina – směšuje dynamiku zvuku s barvami
videa
• Colora – je založen na dynamice zvuku
• Retro – založen na dynamice zvuku
• Spectrum – založen na dynamice zvuku
• Skener – založen na dynamice zvuku
• Rytmus – založen na dynamice zvuku
• Párty – směs všech stylů Sledovat zvuk, jeden po
druhém
18.1
Ambilight, zapnutí nebo
vypnutí
Sledovat video
Můžete si nastavit funkci Ambilight tak, aby sledovala
dynamiku obrazu nebo zvuku televizního programu.
Funkce Ambilight může být také nastavena na jeden
z přednastavených barevných stylů, nebo může být
vypnutá.
Sledovat barvu
Můžete si nastavit funkci Ambilight tak, aby sledovala
dynamiku obrazu nebo zvuku televizního programu.
Funkce Ambilight může být také nastavena na jeden
z přednastavených barevných stylů, nebo může být
vypnutá.
Po výběru možnosti Sledovat video můžete vybrat
jeden ze stylů sledování dynamiky obrazu na televizní
obrazovce.
Pokud vyberete možnost Sledovat barvu, máte na
výběr několik přednastavených barevných stylů.
Nastavení stylu Ambilight…
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Sledovat video.
3 - Vyberte požadovaný styl.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Nastavení stylu Ambilight…
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Sledovat barvu.
3 - Vyberte požadovaný styl.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Dostupné styly pro možnost Sledovat video…
• Standardní – ideální pro každodenní sledování
televize
• Přirozený – sleduje obraz nebo zvuk co nejvěrněji
• Prostorový – ideální pro akční filmy
• Jasný – ideální pro sledování za denního světla
Dostupné styly pro možnost Sledovat barvu…
• Horká láva – variace červených odstínů
• Hlubina – variace modrých odstínů
• Svěží příroda – variace zelených odstínů
• Teplá bílá ISF – statická barva
• Chladná bílá – statická barva
• Hra – ideální pro hraní her
• Pohodlný – ideální pro tiché večery
• Uvolněný – ideální pro pocit jako ve společenské
místnosti
Sledovat aplikaci
Tato funkce je k dispozici, když ovládáte funkci
Ambilight pomocí aplikace.
Sledovat zvuk
Nastavení stylu Ambilight…
Můžete si nastavit funkci Ambilight tak, aby sledovala
dynamiku obrazu nebo zvuku televizního programu.
Funkce Ambilight může být také nastavena na jeden
z přednastavených barevných stylů, nebo může být
vypnutá.
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Sledovat aplikaci.
3 - Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Po výběru možnosti Sledovat zvuk můžete vybrat
jeden ze stylů sledování dynamiky zvuku.
Nastavení stylu Ambilight…
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Sledovat video.
3 - Vyberte požadovaný styl.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
81
18.2
Funkce Ambilight vypnuta
Vypnutí funkce Ambilight...
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Vypnuto.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
18.3
Nastavení funkce Ambilight
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Ambilight, Nastavení.
82
• hodiny televizoru musí být nastaveny na hodnotu
Automaticky nebo Podle země.
• musíte vyjádřit souhlas s Podmínkami používání
(tento souhlas jste mohli vyjádřit už dříve, když jste se
připojovali k internetu).
19
Nejlepší tipy
19.1
Nejlepší tipy
Používání funkce Nyní na TV
Pomocí tlačítka  Nejlepší tipy doporučuje váš
televizor…
Postup otevření nabídky Nyní na TV…
• stávající televizní programy v nabídce  Nyní
v televizi
• nejnovější půjčená videa v nabídce  Video na
vyžádání
• televizní služby online (Catch Up TV) v nabídce
 TV na vyžádání
1 - Stisknutím tlačítka  TOP PICKS otevřete
nabídku Nejlepší tipy.
2 - Vyberte možnost  Nyní v televizi v horní
části obrazovky a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Další a otevřete
TV průvodce.
Abyste mohli využívat funkci Nejlepší tipy, připojte
televizor k internetu. Musíte souhlasit s Podmínkami
používání. Informace a služby v rámci funkce Nejlepší
tipy jsou dostupné pouze ve vybraných zemích.
Když otevřete nabídku Nyní na TV, může trvat několik
vteřin, než televizor informace obnoví.
Podmínky používání
19.3
TV on Demand
Pokud chcete povolit, aby vám televizor dával tato
doporučení, musíte souhlasit s Podmínkami
používání. Pokud chcete dostávat doporučení
přizpůsobená podle toho, co obvykle sledujete,
musíte označit políčko s položkou Nabídka
doporučení personalizovaného sledování.
Informace o službě TV on Demand
Díky možnosti  TV na vyžádání můžete sledovat
televizní pořady, které jste zmeškali, nebo sledovat
televizní pořady v době, kdy se vám to nejlépe hodí.
Tato služba se nazývá také Catch Up TV, Replay TV
nebo Online TV. Programy dostupné v TV na
vyžádání lze sledovat zdarma.
Chcete-li otevřít Podmínky použití…
1 - Stiskněte tlačítko  TOP PICKS.
2 - Pomocí navigačních tlačítek vyberte
tlačítko  v horním pravém rohu, vyberte
možnost Podmínky použití a stiskněte tlačítko
19.2
Službu TV na vyžádání si můžete nastavit tak, aby
vám doporučovala filmy na základě vaší země,
nastavení televizoru a pravidelně sledovaných
programů.
Nyní na TV
Ikona  se v horní části obrazovky zobrazí jen
tehdy, když je služba TV na vyžádání dostupná.
OK.
Nabídka Nyní na TV
Využívání TV na vyžádání
V nabídce  Nyní na TV televizor doporučuje
nejoblíbenější programy, které je možné v danou
chvíli sledovat.
Otevření TV na vyžádání…
1 - Stisknutím tlačítka  TOP PICKS otevřete
nabídku Nejlepší tipy.
2 - Vyberte možnost  TV na vyžádání v horní
části obrazovky a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Veškeré vysílání a stiskněte
tlačítko OK. Pokud je k dispozici více vysílacích
společností, můžete vybrat jednu konkrétní.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Můžete si také funkci Nyní na TV nastavit tak, aby vám
nabízela přizpůsobená doporučení na základě
programů, které sledujete pravidelně. Abyste mohli
využívat funkci přizpůsobených doporučení, musíte
v Podmínkách používání potvrdit Souhlas
s poskytováním osobních doporučení. Funkce Nyní
na TV vám také může předložit doporučení
přizpůsobená podle programů, které pravidelně
sledujete.
Když otevřete nabídku TV na vyžádání, může trvat
několik vteřin, než televizor informace obnoví.
Chcete-li používat funkci Nyní na TV…
Po spuštění programu můžete používat
tlačítka  (Přehrát) a  (Pozastavit).
• funkce Nyní na TV musí být ve vaší zemi k dispozici.
• v televizoru musí být nainstalovány televizní kanály.
• Televizor musí být připojen k internetu.
83
19.4
Video on Demand
Informace o službě Video on
Demand
S funkcí  Video na vyžádání si můžete půjčovat
filmy z videopůjčovny online.
Můžete si také službu Video na vyžádání nastavit tak,
aby vám doporučovala filmy na základě vaší země,
nastavení televizoru a pravidelně sledovaných
programů.
Ikona  se v horní části obrazovky zobrazí jen
tehdy, když je služba Video na vyžádání dostupná.
Platba
Když si půjčíte nebo koupíte film, můžete
videopůjčovně bezpečně zaplatit kreditní
kartou. Většina videopůjčoven vás při prvním
zapůjčení filmu požádá o vytvoření účtu pro
přihlášení.
Datové přenosy na internetu
Streamování mnoha videí může vést k překročení
vašeho měsíčního limitu pro stahování dat
z internetu.
Použití funkce Video na vyžádání
Otevření Videa na vyžádání…
1 - Stisknutím tlačítka  TOP PICKS otevřete
nabídku Nejlepší tipy.
2 - Vyberte možnost  Video na vyžádání v horní
části obrazovky a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte Všechny
obchody, Doporučenénebo Oblíbené pro vaše
preference.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Když otevřete nabídku Video na vyžádání, může trvat
několik vteřin, než televizor informace obnoví.
Pokud je k dispozici více videopůjčoven, můžete
vybrat jednu konkrétní.
Vypůjčení filmu…
1 - Přejděte na zvýrazněné místo na plakátu k filmu.
Po několika sekundách se zobrazí stručné informace.
2 - Stisknutím tlačítka OK se zobrazí stránka filmu
z videopůjčovny se synopsí filmu.
3 - Potvrďte objednávku.
4 - Platbu proveďte na televizoru.
5 - Videokanály Můžete používat
tlačítka  (Přehrát) a  (Pozastavit).
84
20
Netflix
Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu
Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí
být připojen k internetu. Aplikace Netflix může být ve
vaší oblasti přístupná až s budoucími softwarovými
aktualizacemi.
Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka .
Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního
režimu televizoru.
www.netflix.com
85
1 - Stisknutím tlačítka  Multi View * nebo
stisknutím  otevřete Nabídka televizoru.
2 - Vyberte režim Multi View a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte na obrazovce možnost Multi View: On.
Kanál, který jste sledovali, se zobrazí na malé
obrazovce.
4 - Stisknutím tlačítek   nebo   můžete
přepínat kanály na malé obrazovce.
21
Multi View
21.1
Teletext a televize
Můžete sledovat televizní kanál na malé obrazovce
zobrazení Multi View během sledování teletextu.
Chcete-li malou obrazovku skrýt, vyberte režim Multi
View: Off.
Postup sledování televizního kanálu během sledování
teletextu…
Poznámka: Ne všechny aplikace Nettv podporují
zobrazení Multi View s televizním kanálem. Pokud
daná aplikace tuto možnost nepodporuje, televizor
zobrazí následující hlášku: Režim Multi View není
podporován.
1 - Stisknutím tlačítka  Multi View * nebo
stisknutím  otevřete Nabídka televizoru.
2 - Vyberte režim Multi View a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte na obrazovce možnost Multi View: On.
Kanál, který jste sledovali, se zobrazí na malé
obrazovce.
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  Multi View.
Chcete-li malou obrazovku skrýt, vyberte režim Multi
View: Off.
21.4
Nettv a HDMI
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  Multi View.
Můžete sledovat aplikaci Nettv v Galerii aplikací na
malé obrazovce zobrazení Multi View během
sledování videa z připojeného zařízení HDMI.
21.2
HDMI a televizor
1 - Stisknutím tlačítka  Multi View * nebo
stisknutím  otevřete Nabídka televizoru.
2 - Vyberte režim Multi View a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte na obrazovce možnost Multi View: On.
Můžete sledovat televizní kanál na malé obrazovce
zobrazení Multi View během sledování videa
z připojeného zařízení HDMI.
Chcete-li malou obrazovku skrýt, vyberte režim Multi
View: Off.
Pokud chcete sledovat televizní kanál při sledování
videa z připojeného zařízení HDMI*…
Poznámka: Ne všechny aplikace Nettv podporují
zobrazení Multi View s televizním kanálem. Pokud
daná aplikace tuto možnost nepodporuje, televizor
zobrazí následující hlášku: Režim Multi View není
podporován.
1 - Stisknutím tlačítka  Multi View * nebo
stisknutím  otevřete Nabídka televizoru.
2 - Vyberte režim Multi View a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte na obrazovce možnost Multi View: On.
Kanál, který jste sledovali, se zobrazí na malé
obrazovce.
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  Multi View.
Chcete-li malou obrazovku skrýt, vyberte režim Multi
View: Off.
Poznámka: V režimu zobrazení Multi View můžete
sledovat pouze obraz televizního kanálu, zatímco
zvuk tohoto kanálu bude vypnutý.
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  Multi View.
21.3
Nettv a TV
Můžete sledovat televizní kanál na malé obrazovce
zobrazení Multi View během sledování aplikace Nettv
v galerii App Gallery.
Pokud chcete sledovat televizní kanál při sledování
aplikace Nettv v galerii App Gallery*...
86
22
3 - Vyberte možnost USB a stiskněte tlačítko OK.
Software
Identifikace televizoru
1 - Zasuňte jednotku USB Flash do jednoho
z konektorů USB na televizoru.
2 - Vyberte možnost Zapsat na USB a stiskněte
tlačítko OK. Na jednotku USB Flash bude zapsán
identifikační soubor.
22.1
Aktualizace softwaru
Stáhnutí softwaru
1 - Zasuňte jednotku USB Flash do počítače.
2 - Na jednotce USB Flash vyhledejte soubor
update.htm a dvakrát na něj klikněte.
3 - Klikněte na možnost Odeslat ID.
4 - Je-li k dispozici nový software, stáhněte soubor
.zip.
5 - Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor
autorun.upg na jednotku USB Flash. Tento soubor
neumisťujte do složky.
Aktualizace z internetu
Je-li televizor připojen k internetu, může se
zobrazovat zpráva vyzývající k aktualizaci softwaru
televizoru. To vyžaduje vysokorychlostní
(širokopásmové) internetové připojení. Pokud se tato
zpráva zobrazí, doporučujeme provést aktualizaci.
Když je zpráva zobrazena, klikněte na
možnost Aktualizovat a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Aktualizace softwaru televizoru
1 - Znovu zasuňte jednotku USB Flash do televizoru.
Aktualizace se spustí automaticky.
2 - Aktualizace softwaru může trvat několik minut.
Nevypínejte televizor tlačítkem  na televizoru ani
na dálkovém ovladači. Neodebírejte jednotku Flash
USB.
3 - Po dokončení aktualizace televizor znovu zobrazí
poslední sledovaný kanál.
Aktualizaci softwaru můžete vyhledat také sami.
V průběhu aktualizace softwaru není na obrazovce
žádný obraz. Televizor se vypne a znovu zapne.
Může se vypnout i několikrát. Aktualizace může trvat
několik minut. Vyčkejte, než se na televizoru znovu
zobrazí obraz. Během aktualizace softwaru
nevypínejte televizor vypínačem  na televizoru ani
na dálkovém ovladači.
Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu,
neodpojujte jednotku USB Flash od televizoru. Po
obnovení napájení bude aktualizace pokračovat.
Vlastní vyhledání aktualizace softwaru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace
softwaru > Vyhledat aktualizace.
3 - Vyberte možnost Internet.
4 - Televizor vyhledá aktualizaci na internetu.
5 - Pokud je k dispozici aktualizace softwaru,
můžete ji ihned spustit.
6 - Aktualizace softwaru může trvat několik minut.
Nevypínejte televizor tlačítkem  na televizoru ani
na dálkovém ovladači.
7 - Po dokončení aktualizace televizor znovu zobrazí
poslední sledovaný kanál.
Chcete-li zabránit náhodné aktualizaci softwaru
televizoru, odstraňte soubor autorun.upg z jednotky
USB Flash.
22.2
Verze softwaru
Zobrazení aktuální verze softwaru televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace
softwaru > Informace o aktuálním softwaru a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Zobrazí se verze, poznámky k verzi a datum
vytvoření. Je-li k dispozici číslo Netflix ESN, zobrazí
se také.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Aktualizace ze zařízení USB
Může se stát, že bude nutné provést aktualizaci
softwaru televizoru.
Pro nahrání softwaru do televizoru potřebujete
počítač s vysokorychlostním připojením k internetu
a jednotku USB Flash. Použijte jednotku USB Flash
s volným místem alespoň 500 MB. Zkontrolujte, zda
je vypnuta ochrana proti kopírování.
Aktualizace softwaru televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace
softwaru > Vyhledat aktualizace.
87
22.3
Open Source
Software s otevřeným
zdrojovým kódem
Android (6+)
This tv contains the Android Marshmello Software.
Android is a Linux-based operating system designed
primarily for touchscreen mobile devices such as
smartphones and tablet computers. This software will
also be reused in TPVision Android based TV's.The
original download site for this software is :
https://android.googlesource.com/This piece of
software is made available under the terms and
conditions of the Apache license version 2, which can
be found below. Android APACHE License Version 2
(http://source.android.com/source/licenses.html) This
includes all external sources used by offical Android
AOSP.
Tento televizor obsahuje software s otevřeným
zdrojovým kódem. TTP Vision Europe B.V. tímto
nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii
odpovídajícího zdrojového kódu pro autorskými právy
chráněné balíčky softwaru s otevřeným zdrojovým
kódem, které jsou použity v tomto výrobku
a u kterých takovou nabídku vyžadují příslušné
licence.
Tato nabídka platí až tři roky po nákupu výrobku
a vztahuje se na kohokoli, kdo obdrží toto sdělení.
Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte nás prosím
(anglicky) na adrese . . .
open.source@tpvision.com
linux kernel (3.10.79)
This tv contains the Linux Kernel.The original
download site for this software is :
http://www.kernel.org/.This piece of software is made
available under the terms and conditions of the GPL
v2 license, which can be found below. Additionally,
following exception applies : "NOTE! This copyright
does *not* cover user programs that use kernel
services by normal system calls - this is merely
considered normal use of the kernel, and does *not*
fall under the heading of "derived work". Also note
that the GPL below is copyrighted by the Free
Software Foundation, but the instance of code that it
refers to (the linux kernel) is copyrighted by me and
others who actually wrote it. Also note that the only
valid version of the GPL as far as the kernel is
concerned is _this_ particular version of the license (ie
v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly
otherwise stated. Linus Torvalds"
22.4
Licence open source
O licenci open source
Informace ČTI MNE týkající se zdrojového kódu částí
softwaru televizoru od společnosti TP Vision
Netherlands B.V., na které se vztahuje licence open
source.
Toto je dokument popisující distribuci zdrojového
kódu použitého v televizoru TP Vision Netherlands
B.V., který spadá pod působnost podmínek licence
typu GNU General Public License (obecná veřejná
licence neboli GPL) nebo GNU Lesser General Public
License (LGPL neboli nižší obecná veřejná licence
GPL), případně jakékoli jiné licence vztahující se na
otevřený zdrojový kód. Informace o tom, jak lze získat
kopie tohoto softwaru, naleznete v návodu k použití.
libcurl (7.21.7)
libcurl is a free and easy-to-use client-side URL
transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS,
Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS,
POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP,
SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL
certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading,
HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy
tunneling and more!The original download site for this
software is : http://curl.haxx.se/libcurl/COPYRIGHT
AND PERMISSION NOTICECopyright (c) 1996 - 2010,
Daniel Stenberg, daniel@haxx.se.All rights
reserved.Permission to use, copy, modify, and
distribute this software for any purposewith or
without fee is hereby granted, provided that the
above copyrightnotice and this permission notice
appear in all copies.THE SOFTWARE IS PROVIDED
SPOLEČNOST TP Vision Netherlands B.V. OHLEDNĚ
TOHOTO SOFTWARU NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ
ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ,
VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Společnost TP
Vision Netherlands B.V. k tomuto softwaru
neposkytuje žádnou podporu. To však nemá vliv na
vaše záruky a zákonná práva vyplývající z nákupu
výrobků společnosti TP Vision Netherlands B.V. Týká
se to pouze tohoto zdrojového kódu, který vám byl
zpřístupněn.
88
"AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD
PARTY RIGHTS. INNO EVENT SHALL THE AUTHORS
OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM,DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
AN ACTION OF CONTRACT, TORT OROTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USEOR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.Except as contained in this notice,
the name of a copyright holder shall notbe used in
advertising or otherwise to promote the sale, use or
other dealingsin this Software without prior written
authorization of the copyright holder.
for the use of any IJG author's name or company
namein advertising or publicity relating to this
software or products derived fromit. This software
may be referred to only as "the Independent JPEG
Group'ssoftware".We specifically permit and
encourage the use of this software as the basis
ofcommercial products, provided that all warranty or
liability claims areassumed by the product vendor.
libpng (1.4.1)
libpng is the official Portable Network Graphics (PNG)
reference library (originally called pnglib). It is a
platform-independent library that contains C
functions for handling PNG images. It supports almost
all of PNG's features, is extensible.The original
download site for this software is :
https://github.com/julienr/libpng-androidlibpng
license
libfreetype (2.4.2)
FreeType is a software development library, available
in source and binary forms, used to render text on to
bitmaps and provides support for other font-related
operationsThe original download site for this software
is : https://github.com/julienr/libfreetypeandroidFreetype License
dvbsnoop (1.2)
dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer
program.For generating CRC32 values required for
composing PAT, PMT, EIT sectionsThe original
download site for this software is : https://github.com
/a4tunado/dvbsnoop/blob/master/src/misc/crc32.cG
PL v2
http://dvbsnoop.sourceforge.net/dvbsnoop.html
libjpeg (8a)
This package contains C software to implement JPEG
image encoding, decoding, and transcoding.This
software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.----------------------The
authors make NO WARRANTY or representation,
either express or implied,with respect to this software,
its quality, accuracy, merchantability, orfitness for a
particular purpose. This software is provided "AS IS",
and you,its user, assume the entire risk as to its
quality and accuracy.This software is copyright (C)
1991-1998, Thomas G. Lane.All Rights Reserved
except as specified below.Permission is hereby
granted to use, copy, modify, and distribute
thissoftware (or portions thereof) for any purpose,
without fee, subject to theseconditions:(1) If any part
of the source code for this software is distributed,
then thisREADME file must be included, with this
copyright and no-warranty noticeunaltered; and any
additions, deletions, or changes to the original
filesmust be clearly indicated in accompanying
documentation.(2) If only executable code is
distributed, then the accompanyingdocumentation
must state that "this software is based in part on the
work ofthe Independent JPEG Group".(3) Permission
for use of this software is granted only if the user
acceptsfull responsibility for any undesirable
consequences; the authors acceptNO LIABILITY for
damages of any kind.These conditions apply to any
software derived from or based on the IJG code,not
just to the unmodified library. If you use our work, you
ought toacknowledge us.Permission is NOT granted
ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents.The
original download site for this software is :
http://ezxml.sourceforge.net.Copyright 2004, 2005
Aaron Voisine. This piece of software is made
available under the terms and conditions of the MIT
license, which can be found below.
gSoap (2.7.15)
The gSOAP toolkit is an open source C and C++
software development toolkit for SOAP/XML Web
services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data
bindings.Part of the software embedded in this
product is gSOAP software. Portions created by
gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A. van
Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved. THE
SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART
PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
89
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software includes an implementation of the AES
Cipher, licensed by Brian GladmanThe original
download site for this software is :
http://www.gladman.me.uk/This piece of software is
licensed by Brian Gladman
libUpNp (1.2.1)
The original download site for this software is :
http://upnp.sourceforge.net/This piece of software is
made available under the terms and conditions of the
BSD.
restlet (2.1.7)
Restlet is a lightweight, comprehensive, open source
REST framework for the Java platform. Restlet is
suitable for both server and client Web applications. It
supports major Internet transport, data format, and
service description standards like HTTP and HTTPS,
SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL.The original
download site for this software is :
http://restlet.orgThis piece of software is made
available under the terms and conditions of the
Apache License version 2.
live555 (0.82)
Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client.The original
download site for this software is :
http://www.live555.comThis piece of software is
made available under the terms and conditions of the
LGPL v2.1 license, which can be found below.
dnsmasq
FaceBook SDK (3.0.1)
Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS
forwarder and DHCP serverThe original download site
for this software is : https://android.googlesource.com
/platform/external/dnmasqThis piece of software is
made available under the terms and conditions of the
GPL v2 license, which can be found below.
This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK
for Android is the easiest way to integrate your
Android app with Facebook's platform. The SDK
provides support for Login with Facebook
authentication, reading and writing to Facebook APIs
and support for UI elements such as pickers and
dialogs.The original download site for this software is :
https://developer.facebook.com/docs/androidThis
piece of software is made available under the terms
and conditions of the Apache License version 2.
TomCrypt (1.1)
iwedia stack is using tomcrypt for sw decryptionThe
original download site for this software is : http://man
pages.ubuntu.com/manpages/saucy/man3/libtomcry
pt.3.htmlThis piece of software is made available
under the terms and conditions of the DO WHAT THE
FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE
ffmpeg (2.1.3)
This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, crossplatform solution to record, convert and stream audio
and video.The original download site for this software
is : http://ffmpeg.orgThis piece of software is made
available under the terms and conditions of the GPL
v2 license, which can be found below.
u-boot (2011-12)
U-boot is a boot loader for embedded boards based
on ARM, MIPS and other processors, which can be
installed in a boot ROM and used to initialize and test
the hardware or to download and run application
codeThis piece of software is made available under
the terms and conditions of the GPL v2 license, which
can be found below.
gson (2.3)
This TV uses gson. Gson is a Java library that can be
used to convert Java Objects into their JSON
representation. It can also be used to convert a JSON
string to an equivalent Java object. Gson can work
with arbitrary Java objects including pre-existing
objects that you do not have source-code of.The
original download site for this software is :
https://code.google.com/p/google-gson/This piece
of software is made available under the terms and
conditions of the Apache License 2.0
AsyncHttpclient (1.4.6)
The original download site for this software is :
http://loopj.com/android-async-http/This piece of
software is made available under the terms and
conditions of the APACHE LICENSE 2.0
httpclient-4.4.1.1 (4.4.1.1)
90
This is needed to import
cz.msebera.android.httpclient used by
AssyncHttpClientThe original download site for this
software is : http://mvnrepository.com/artifact/cz.mse
bera.android/httpclient/4.4.1.1This piece of software is
made available under the terms and conditions of the
APACHE LICENSE 2.0
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANYTHEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
Jackson Parser (2.x)
EMX (0.9c)
Ipepg client uses Jackson Parser for string
manipualation.The original download site for this
software is : https://github.com/FasterXML/jacksoncoreThis piece of software is made available under
the terms and conditions of the APACHE LICENSE 2.0
Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc
suite. Opera uses modified versions of the sprintf and
sscanf methods from this C library.* The emx libraries
are not distributed under the GPL. Linking an *
application with the emx libraries does not cause the
executable * to be covered by the GNU General
Public License. You are allowed * to change and copy
the emx library sources if you keep the copyright *
message intact. If you improve the emx libraries,
please send your * enhancements to the emx author
(you should copyright your * enhancements similar to
the existing emx libraries).
Opera Web Browser (SDK 3.5)
This TV contains Opera Browser Software.
dlmalloc (2.7.2)
Opera uses Doug Lea's memory allocatorThe original
download site for this software is :
http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html
freetype (2.4.8)
Opera uses freetype FreeType 2 is a software-font
engine that is designed to be small, efficient, highly
customizable and portable, while capable of
producing high-quality output (glyph images).The
original download site for this software is : http://ww
w.freetype.org/freetype2/index.htmlFreetype License
double-conversion
Opera uses double-conversion library by Florian
Loitsch, faster double : string conversions (dtoa and
strtod).The original download site for this software is :
http://code.google.com/p/doubleconversionCopyright 2006-2011, the V8 project
authors. All rights reserved.Redistribution and use in
source and binary forms, with or withoutmodification,
are permitted provided that the following conditions
aremet: * Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer. * Redistributions in binary
form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with
the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor
the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software
without specific prior written permission.THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHTOWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOTLIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR
HKSCS (2008)
Opera uses HKSCS: The Government of the Hong
Kong Special Administrative Region HKSCS
mappingsThe original download site for this software
is : http://www.ogcio.gov.hkBefore downloading the
Software or Document provided on this Web page,
you should read the following terms (Terms of Use).
By downloading the Software and Document, you are
deemed to agree to these terms.1. The Government of
the Hong Kong Special Administrative Region
(HKSARG) has the right to amend or vary the terms
under this Terms of Use from time to time at its sole
discretion.2. By using the Software and Document,
you irrevocably agree that the HKSARG may from
time to time vary this Terms of Use without further
notice to you and you also irrevocably agree to be
bound by the most updated version of the Terms of
Use.3. You have the sole responsibility of obtaining
the most updated version of the Terms of Use which
is available in the "Digital 21" Web site (http://www.og
cio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/t
erms.htm).4. By accepting this Terms of Use, HKSARG
shall grant you a non-exclusive license to use the
Software and Document for any purpose, subject to
clause 5 below.5. You are not allowed to make copies
of the Software and Document except it is incidental
91
to and necessary for the normal use of the Software.
You are not allowed to adapt or modify the Software
and Document or to distribute, sell, rent, or make
available to the public the Software and Document,
including copies or an adaptation of them.6. The
Software and Document are protected by copyright.
The licensors of the Government of Hong Kong
Special Administrative Region are the owners of all
copyright works in the Software and Document. All
rights reserved.7. You understand and agree that use
of the Software and Document are at your sole risk,
that any material and/or data downloaded or
otherwise obtained in relation to the Software and
Document is at your discretion and risk and that you
will be solely responsible for any damage caused to
your computer system or loss of data or any other
loss that results from the download and use of the
Software and Document in any manner whatsoever.8.
In relation to the Software and Document, HKSARG
hereby disclaims all warranties and conditions,
including all implied warranties and conditions of
merchantability, fitness for a particular purpose and
non-infringement.9. HKSARG will not be liable for any
direct, indirect, incidental, special or consequential
loss of any kind resulting from the use of or the
inability to use the Software and Document even if
HKSARG has been advised of the possibility of such
loss.10. You agree not to sue HKSARG and agree to
indemnify, defend and hold harmless HKSARG, its
officers and employees from any and all third party
claims, liability, damages and/or costs (including, but
not limited to, legal fees) arising from your use of the
Software and Document, your violation of the Terms
of Use or infringement of any intellectual property or
other right of any person or entity.11. The Terms of Use
will be governed by and construed in accordance
with the laws of Hong Kong.12. Any waiver of any
provision of the Terms of Use will be effective only if
in writing and signed by HKSARG or its
representative.13. If for any reason a court of
competent jurisdiction finds any provision or portion
of the Terms of Use to be unenforceable, the
remainder of the Terms of Use will continue in full
force and effect.14. The Terms of Use constitute the
entire agreement between the parties with respect to
the subject matter hereof and supersedes and
replaces all prior or contemporaneous
understandings or agreements, written or oral,
regarding such subject matter.15.In addition to the
licence granted in Clause 4, HKSARG hereby grants
you a non-exclusive limited licence to reproduce and
distribute the Software and Document with the
following conditions:(i) not for financial gain unless it
is incidental;(ii) reproduction and distribution of the
Software and Document in complete and unmodified
form; and(iii) when you distribute the Software and
Document, you agree to attach the Terms of Use and
a statement that the latest version of the Terms of
Use is available from the "Office of the Government
Chief Information Officer" Web site (http://www.ogcio
.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/term
s.htm).
IANA (Dec 30 2013)
Opera uses Internet Assigned Numbers Authority:
Character encoding tag names and numbers.The
original download site for this software is :
https://www.iana.org
ICU (3)
Opera uses ICU : International Components for
Unicode: Mapping table for GB18030The original
download site for this software is : http://site.icu-proj
ect.org/http://source.icuproject.org/repos/icu/icu/trunk/license.html
MozTW (1.0)
Opera uses MoxTW : MozTW project: Big5-2003
mapping tables.The original download site for this
software is : https://moztw.orgThis piece of software
is made available under the terms and conditions of
CCPL
NPAPI (0.27)
Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h,
npfunctions.h, npruntime.h and nptypes.h. Distributed
as part of the Netscape 4 Plugin SDK.The original
download site for this software is : wiki.mozilla.orgThis
piece of software is made available under the terms
and conditions of mozilla public licencse (MPL) as
described below.
openssl (1.0.0g)
Opera uses OpenSSL, developed by the OpenSSL
project and based on SSLeay.The original download
site for this software is : www.openssl.orgOpenSSL
license
Unicode (4.0)
Opera uses Unicode : Data from the Unicode
character database.The original download site for this
software is : www.unicode.orghttp://www.unicode.org
/copyright.html
Webp (0.2.0)
Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding
images in the WebP format. Products may use it to
decode WebP images. The turbo servers will
eventually re-decode images to WebP.The original
download site for this software is :
92
https://developers.google.com/speed/webp/?csw=1
https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/
Additional IP Rights Grant (Patents)"This
implementation" means the copyrightable works
distributed byGoogle as part of the WebM
Project.Google hereby grants to you a perpetual,
worldwide, non-exclusive,no-charge, royalty-free,
irrevocable (except as stated in this section)patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell,
import,transfer, and otherwise run, modify and
propagate the contents of thisimplementation of VP8,
where such license applies only to those
patentclaims, both currently owned by Google and
acquired in the future,licensable by Google that are
necessarily infringed by thisimplementation of VP8.
This grant does not include claims that would
beinfringed only as a consequence of further
modification of thisimplementation. If you or your
agent or exclusive licensee institute ororder or agree
to the institution of patent litigation against anyentity
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
allegingthat this implementation of VP8 or any code
incorporated within thisimplementation of VP8
constitutes direct or contributory patentinfringement,
or inducement of patent infringement, then any
patentrights granted to you under this License for this
implementation of VP8shall terminate as of the date
such litigation is filed.
_________________________________
Zlib (1.2.3)
When we speak of free software, we are referring to
freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the
software or use pieces of it in new free programs; and
that you know you can do these things.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation,
Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies
of this license document, but changing it is not
allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take
away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is intended
to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its
users. This General Public License applies to most of
the Free Software Foundation's software and to any
other program whose authors commit to using it.
(Some other Free Software Foundation software is
covered by the GNU Lesser General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
Opera uses zlib as compression libraryThe original
download site for this software is :
http://zlib.netCopyright (C) 1995-2004 Jean-loup
Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is',
without any express or implied warranty. In no event
will the authors be held liable for any damages arising
from the use of this software. Permission is granted to
anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions: 1. The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you wrote
the original software. If you use this software in a
product, an acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is not
required. 2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be misrepresented as
being the original software. 3. This notice may not be
removed or altered from any source distribution. Jeanloup Gailly jloup@gzip.org Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu
To protect your rights, we need to make restrictions
that forbid anyone to deny you these rights or to ask
you to surrender the rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must give
the recipients all the rights that you have. You must
make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms
so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright
the software, and (2) offer you this license which
gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want
to make certain that everyone understands that there
is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want
its recipients to know that what they have is not the
TPVision is grateful to the groups and individuals
above for their contributions.
93
original, so that any problems introduced by others
will not reflect on the original authors' reputations.
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights
or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on
the Program.
Finally, any free program is threatened constantly by
software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain
patent licenses, in effect making the program
proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone's free
use or not licensed at all.
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Program with the Program (or with a
work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work
under the scope of this License.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
a) Accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above
on a medium customarily used for software
interchange; or,
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they are
outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is
covered only if its contents constitute a work based
on the Program (independent of having been made
by running the Program). Whether that is true
depends on what the Program does.
b) Accompany it with a written offer, valid for at least
three years, to give any third party, for a charge no
more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of
the corresponding source code, to be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange;
or,
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
c) Accompany it with the information you received as
to the offer to distribute corresponding source code.
(This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in
object code or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.)
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or
publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed
as a whole at no charge to all third parties under the
terms of this License.
The source code for a work means the preferred form
of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts
used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the
source code distributed need not include anything
that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel,
and so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a
notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and
telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does
not normally print such an announcement, your work
based on the Program is not required to print an
announcement.)
If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code
from the same place counts as distribution of the
source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object
code.
These requirements apply to the modified work as a
whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not
apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on
the Program, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to
94
infringe any patents or other property right claims or
to contest validity of any such claims; this section has
the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented
by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a
licensee cannot impose that choice.
Foundation and other authors who decide to use it.
You can use it too, but we suggest you first think
carefully about whether this license or the ordinary
General Public License is the better strategy to use in
any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to
freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have the
freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish); that you receive
source code or can get it if you want it; that you can
change the software and use pieces of it in new free
programs; and that you are informed that you can do
these things.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
Each version is given a distinguishing version number.
If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version",
you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version
published by the Free Software Foundation. If the
Program does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published
by the Free Software Foundation.
To protect your rights, we need to make restrictions
that forbid distributors to deny you these rights or to
ask you to surrender these rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library,
whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that we gave you. You must
make sure that they, too, receive or can get the
source code. If you link other code with the library,
you must provide complete object files to the
recipients, so that they can relink them with the library
after making changes to the library and recompiling it.
And you must show them these terms so they know
their rights.
NO WARRANTY
________________________________
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
We protect your rights with a two-step method: (1) we
copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute
and/or modify the library.
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation,
Inc.
To protect each distributor, we want to make it very
clear that there is no warranty for the free library.
Also, if the library is modified by someone else and
passed on, the recipients should know that what they
have is not the original version, so that the original
author's reputation will not be affected by problems
that might be introduced by others.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies
of this license document, but changing it is not
allowed.
Finally, software patents pose a constant threat to the
existence of any free program. We wish to make sure
that a company cannot effectively restrict the users of
a free program by obtaining a restrictive license from
a patent holder. Therefore, we insist that any patent
license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in
this license.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It
also counts as the successor of the GNU Library
Public License, version 2, hence the version number
2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take
away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public Licenses are
intended to guarantee your freedom to share and
change free software--to make sure the software is
free for all its users.
Most GNU software, including some libraries, is
covered by the ordinary GNU General Public License.
This license, the GNU Lesser General Public License,
applies to certain designated libraries, and is quite
different from the ordinary General Public License.
We use this license for certain libraries in order to
permit linking those libraries into non-free programs.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software
When a program is linked with a library, whether
95
statically or using a shared library, the combination of
the two is legally speaking a combined work, a
derivative of the original library. The ordinary General
Public License therefore permits such linking only if
the entire combination fits its criteria of freedom. The
Lesser General Public License permits more lax
criteria for linking other code with the library.
modifications and/or translated straightforwardly into
another language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for
all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the library.
We call this license the "Lesser" General Public
License because it does Less to protect the user's
freedom than the ordinary General Public License. It
also provides other free software developers Less of
an advantage over competing non-free programs.
These disadvantages are the reason we use the
ordinary General Public License for many libraries.
However, the Lesser license provides advantages in
certain special circumstances.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they are
outside its scope. The act of running a program using
the Library is not restricted, and output from such a
program is covered only if its contents constitute a
work based on the Library (independent of the use of
the Library in a tool for writing it). Whether that is true
depends on what the Library does and what the
program that uses the Library does.
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible use of
a certain library, so that it becomes a de-facto
standard. To achieve this, non-free programs must be
allowed to use the library. A more frequent case is
that a free library does the same job as widely used
non-free libraries. In this case, there is little to gain by
limiting the free library to free software only, so we
use the Lesser General Public License.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
?a) The modified work must itself be a software
library.
?b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
In other cases, permission to use a particular library in
non-free programs enables a greater number of
people to use a large body of free software. For
example, permission to use the GNU C Library in nonfree programs enables many more people to use the
whole GNU operating system, as well as its variant,
the GNU/Linux operating system.
?c) You must cause the whole of the work to be
licensed at no charge to all third parties under the
terms of this License.
?d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other than
as an argument passed when the facility is invoked,
then you must make a good faith effort to ensure that,
in the event an application does not supply such
function or table, the facility still operates, and
performs whatever part of its purpose remains
meaningful.
Although the Lesser General Public License is Less
protective of the users' freedom, it does ensure that
the user of a program that is linked with the Library
has the freedom and the wherewithal to run that
program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a "work based on
the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library,
whereas the latter must be combined with the library
in order to run.
(For example, a function in a library to compute
square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of the application. Therefore,
Subsection 2d requires that any application-supplied
function or table used by this function must be
optional: if the application does not supply it, the
square root function must still compute square roots.)
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
These requirements apply to the modified work as a
whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Library, and can be reasonably
considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not
apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on
the Library, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to
A "library" means a collection of software functions
and/or data prepared so as to be conveniently linked
with application programs (which use some of those
functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A "work based on the Library" means
either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Library or a portion of it, either verbatim or with
96
each and every part regardless of who wrote it.
supply a copy of this License. If the work during
execution displays copyright notices, you must
include the copyright notice for the Library among
them, as well as a reference directing the user to the
copy of this License. Also, you must do one of these
things:
Thus, it is not the intent of this section to claim rights
or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on
the Library.
?a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source code for the
Library including whatever changes were used in the
work (which must be distributed under Sections 1 and
2 above); and, if the work is an executable linked with
the Library, with the complete machine-readable
"work that uses the Library", as object code and/or
source code, so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that
the user who changes the contents of definitions files
in the Library will not necessarily be able to recompile
the application to use the modified definitions.)
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Library with the Library (or with a work
based on the Library) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work
under the scope of this License.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of
the code of the Library into a program that is not a
library.
?b) Use a suitable shared library mechanism for
linking with the Library. A suitable mechanism is one
that (1) uses at run time a copy of the library already
present on the user's computer system, rather than
copying library functions into the executable, and (2)
will operate properly with a modified version of the
library, if the user installs one, as long as the modified
version is interface-compatible with the version that
the work was made with.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the
same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object
code.
However, linking a "work that uses the Library" with
the Library creates an executable that is a derivative
of the Library (because it contains portions of the
Library), rather than a "work that uses the library". The
executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such
executables.
?c) Accompany the work with a written offer, valid for
at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a
charge no more than the cost of performing this
distribution.
?d) If distribution of the work is made by offering
access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
When a "work that uses the Library" uses material
from a header file that is part of the Library, the object
code for the work may be a derivative work of the
Library even though the source code is not. Whether
this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a
library. The threshold for this to be true is not
precisely defined by law.
?e) Verify that the user has already received a copy of
these materials or that you have already sent this user
a copy.
For an executable, the required form of the "work that
uses the Library" must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable
from it. However, as a special exception, the materials
to be distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form)
with the major components (compiler, kernel, and so
on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the
executable.
If such an object file uses only numerical parameters,
data structure layouts and accessors, and small
macros and small inline functions (ten lines or less in
length), then the use of the object file is unrestricted,
regardless of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library,
you may distribute the object code for the work under
the terms of Section 6. Any executables containing
that work also fall under Section 6, whether or not
they are linked directly with the Library itself.
It may happen that this requirement contradicts the
license restrictions of other proprietary libraries that
do not normally accompany the operating system.
Such a contradiction means you cannot use both
them and the Library together in an executable that
you distribute.
You must give prominent notice with each copy of the
work that the Library is used in it and that the Library
and its use are covered by this License. You must
97
?a) Accompany the combined library with a copy of
the same work based on the Library, uncombined
with any other library facilities. This must be
distributed under the terms of the Sections above.
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
?b) Give prominent notice with the combined library
of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply, and the
section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
______________________________
It is not the purpose of this section to induce you to
infringe any patents or other property right claims or
to contest validity of any such claims; this section has
the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by
public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a
licensee cannot impose that choice.
MIT LICENSE
Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining
a copy of this software and associated
documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without
restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
permit persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to
Each version is given a distinguishing version number.
If the Library specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version",
you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version
published by the Free Software Foundation. If the
Library does not specify a license version number,
you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
the following conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND,
NO WARRANTY
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
_______________________________
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
BSD LICENSE
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT,
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS
AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
_____________________________
98
Apache
"Object" form shall mean any form resulting
from mechanical
License
Version 2.0,
January 2004
transformation or translation of a Source form,
including but
http://www.apache.org/licenses/
not limited to compiled object code,
generated documentation,
and conversions to other media types.
TERMS AND CONDITIONS FOR USE,
REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
"Work" shall mean the work of authorship,
whether in Source or
1. Definitions.
Object form, made available under the
License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached
to the work
"License" shall mean the terms and conditions
for use, reproduction,
(an example is provided in the Appendix
below).
and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Derivative Works" shall mean any work,
whether in Source or Object
"Licensor" shall mean the copyright owner or
entity authorized by
form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the
the copyright owner that is granting the
License.
editorial revisions, annotations, elaborations,
or other modifications
"Legal Entity" shall mean the union of the
acting entity and all
represent, as a whole, an original work of
authorship. For the purposes
other entities that control, are controlled by, or
are under common
of this License, Derivative Works shall not
include works that remain
control with that entity. For the purposes of
this definition,
separable from, or merely link (or bind by
name) to the interfaces of,
"control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the
the Work and Derivative Works thereof.
direction or management of such entity,
whether by contract or
"Contribution" shall mean any work of
authorship, including
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent
(50%) or more of the
the original version of the Work and any
modifications or additions
outstanding shares, or (iii) beneficial
ownership of such entity.
to that Work or Derivative Works thereof, that
is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner
"You" (or "Your") shall mean an individual or
Legal Entity
or by an individual or Legal Entity authorized
to submit on behalf of
exercising permissions granted by this License.
the copyright owner. For the purposes of this
definition, "submitted"
"Source" form shall mean the preferred form
for making modifications,
means any form of electronic, verbal, or
written communication sent
including but not limited to software source
code, documentation
to the Licensor or its representatives, including
but not limited to
source, and configuration files.
99
communication on electronic mailing lists,
source code control systems,
institute patent litigation against any entity
(including a
and issue tracking systems that are managed
by, or on behalf of, the
cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work
Licensor for the purpose of discussing and
improving the Work, but
or a Contribution incorporated within the Work
constitutes direct
excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise
or contributory patent infringement, then any
patent licenses
designated in writing by the copyright owner
as "Not a Contribution."
granted to You under this License for that
Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
"Contributor" shall mean Licensor and any
individual or Legal Entity
4. Redistribution. You may reproduce and
distribute copies of the
on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and
Work or Derivative Works thereof in any
medium, with or without
subsequently incorporated within the Work.
modifications, and in Source or Object form,
provided that You
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms
and conditions of
meet the following conditions:
this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual,
(a) You must give any other recipients of the
Work or
worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable
Derivative Works a copy of this License;
copyright license to reproduce, prepare
Derivative Works of,
and
publicly display, publicly perform, sublicense,
and distribute the
(b) You must cause any modified files to carry
prominent notices
Work and such Derivative Works in Source or
Object form.
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any
Derivative Works
3. Grant of Patent License. Subject to the terms
and conditions of
that You distribute, all copyright, patent,
trademark, and
this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual,
attribution notices from the Source form
of the Work,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable
excluding those notices that do not
pertain to any part of
(except as stated in this section) patent license
to make, have made,
the Derivative Works; and
use, offer to sell, sell, import, and otherwise
transfer the Work,
where such license applies only to those
patent claims licensable
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as
part of its
by such Contributor that are necessarily
infringed by their
distribution, then any Derivative Works
that You distribute must
Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s)
include a readable copy of the
attribution notices contained
with the Work to which such Contribution(s)
was submitted. If You
within such NOTICE file, excluding those
notices that do not
100
pertain to any part of the Derivative
Works, in at least one
with Licensor regarding such Contributions.
of the following places: within a NOTICE
text file distributed
6. Trademarks. This License does not grant
permission to use the trade
as part of the Derivative Works; within
the Source form or
names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor,
documentation, if provided along with
the Derivative Works; or,
except as required for reasonable and
customary use in describing the
within a display generated by the
Derivative Works, if and
origin of the Work and reproducing the
content of the NOTICE file.
wherever such third-party notices
normally appear. The contents
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by
applicable law or
of the NOTICE file are for informational
purposes only and
agreed to in writing, Licensor provides the
Work (and each
do not modify the License. You may add
Your own attribution
Contributor provides its Contributions) on an
"AS IS" BASIS,
notices within Derivative Works that You
distribute, alongside
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or
or as an addendum to the NOTICE text
from the Work, provided
implied, including, without limitation, any
warranties or conditions
that such additional attribution notices
cannot be construed
of TITLE, NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
as modifying the License.
PARTICULAR PURPOSE. You are solely
responsible for determining the
You may add Your own copyright statement to
Your modifications and
appropriateness of using or redistributing the
Work and assume any
may provide additional or different license
terms and conditions
risks associated with Your exercise of
permissions under this License.
for use, reproduction, or distribution of Your
modifications, or
for any such Derivative Works as a whole,
provided Your use,
8. Limitation of Liability. In no event and under no
legal theory,
reproduction, and distribution of the Work
otherwise complies with
whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise,
the conditions stated in this License.
unless required by applicable law (such as
deliberate and grossly
5. Submission of Contributions. Unless You
explicitly state otherwise,
negligent acts) or agreed to in writing, shall
any Contributor be
any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work
liable to You for damages, including any
direct, indirect, special,
by You to the Licensor shall be under the
terms and conditions of
incidental, or consequential damages of any
character arising as a
this License, without any additional terms or
conditions.
result of this License or out of the use or
inability to use the
Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify
Work (including but not limited to damages for
loss of goodwill,
the terms of any separate license agreement
you may have executed
work stoppage, computer failure or
malfunction, or any and all
101
other commercial damages or losses), even if
such Contributor
Licensed under the Apache License, Version 2.0
(the "License");
has been advised of the possibility of such
damages.
you may not use this file except in compliance
with the License.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While
redistributing
You may obtain a copy of the License at
the Work or Derivative Works thereof, You may
choose to offer,
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
and charge a fee for, acceptance of support,
warranty, indemnity,
Unless required by applicable law or agreed to in
writing, software
or other liability obligations and/or rights
consistent with this
distributed under the License is distributed on an
"AS IS" BASIS,
License. However, in accepting such
obligations, You may act only
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
KIND, either express or implied.
on Your own behalf and on Your sole
responsibility, not on behalf
See the License for the specific language
governing permissions and
of any other Contributor, and only if You agree
to indemnify,
limitations under the License.
defend, and hold each Contributor harmless
for any liability
incurred by, or claims asserted against, such
Contributor by reason
of your accepting any such warranty or
additional liability.
_____________________________
This copy of the libpng notices is provided for your
convenience. In case of
END OF TERMS AND CONDITIONS
any discrepancy between this copy and the notices in
the file png.h that is
APPENDIX: How to apply the Apache License to
your work.
included in the libpng distribution, the latter shall
prevail.
To apply the Apache License to your work,
attach the following
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
boilerplate notice, with the fields enclosed by
brackets "[]"
If you modify libpng you may insert additional notices
immediately following
replaced with your own identifying
information. (Don't include
this sentence.
the brackets!) The text should be enclosed in
the appropriate
comment syntax for the file format. We also
recommend that a
This code is released under the libpng license.
file or class name and description of purpose
be included on the
libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1,
February 25, 2010, are
same "printed page" as the copyright notice
for easier
Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn RandersPehrson, and are
identification within third-party archives.
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.2.5
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
with the following individual added to the list of
102
Contributing Authors
Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger
Distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.88,
Cosmin Truta
with the following individuals added to the list of
Contributing Authors:
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 October 3, 2002, are
John Bowler
Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson,
and are
Kevin Bracey
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6
Sam Bushell
Magnus Holmgren
with the following individuals added to the list of
Contributing Authors
Greg Roelofs
Tom Tanner
Simon-Pierre Cadieux
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January
1996, are
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42,
Inc.
and with the following additions to the disclaimer:
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors"
There is no warranty against interference with your
enjoyment of the
is defined as the following set of individuals:
library or against infringement. There is no
warranty that our
Andreas Dilger
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
or needs. This library is provided with all faults,
and the entire
Paul Schmidt
Tim Wegner
risk of satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with
the user.
The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The
Contributing Authors
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6,
March 20, 2000, are
and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed
or implied,
Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and
are
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96,
fitness for any purpose. The Contributing Authors
and Group 42, Inc.
with the following individuals added to the list of
Contributing Authors:
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary,
or consequential damages, which may result from the
use of the PNG
Tom Lane
Reference Library, even if advised of the possibility of
such damage.
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
Permission is hereby granted to use, copy, modify,
and distribute this
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May
1997, are
103
source code, or portions hereof, for any purpose,
without fee, subject
The FreeType Project
to the following restrictions:
LICENSE
----------------------------
be misrepresented as being the original source.
2006-Jan-27
source or altered source distribution.
Copyright 1996-2002,
2006 by
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without
David Turner, Robert Wilhelm, and
Werner Lemberg
fee, and encourage the use of this source code as a
component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this
source code in a product, acknowledgment is not
required but would be
Introduction
============
The FreeType Project is distributed in several
archive packages;
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about"
some of them may contain, in addition to the
FreeType font engine,
boxes and the like:
various tools and contributions which rely on, or
relate to, the
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
FreeType Project.
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the
This license applies to all files found in such
packages, and
files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg (88x31) and
"pngnow.png.jpg" (98x31).
which do not fall under their own explicit
license. The license
affects thus the FreeType font engine,
the test programs,
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI
Certified Open Source is a
documentation and makefiles, at the very least.
certification mark of the Open Source Initiative.
This license was inspired by the BSD,
Artistic, and IJG
Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
(Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion
February 25, 2010
and use of free software in commercial and
freeware products
alike. As a consequence, its main points are that:
_____________________________
This software is based in part on the work of the
FreeType Team.
o We don't promise that this software works.
However, we will be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution)
----------------------
104
Throughout this license, the terms `package',
`FreeType Project',
o You can use this software for whatever you
want, in parts or
and `FreeType archive' refer to the set of
files originally
full form, without having to pay us. (`royaltyfree' usage)
distributed by the authors (David Turner,
Robert Wilhelm, and
Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they
named as alpha,
o You may not pretend that you wrote this
software. If you use
beta or final release.
it, or only parts of it, in a program, you
must acknowledge
somewhere in your documentation that
you have used the
`You' refers to the licensee, or person using the
project, where
FreeType code. (`credits')
`using' is a generic term including compiling the
project's source
code as well as linking it to form a `program' or
`executable'.
We specifically permit and encourage the
inclusion of this
This program is referred to as `a program
using the FreeType
software, with or without modifications, in
commercial products.
engine'.
We disclaim all warranties covering The
FreeType Project and
assume no liability related to The FreeType Project.
This license applies to all files distributed in
the original
FreeType Project, including all source
code, binaries and
Finally, many people asked us for a
preferred form for a
documentation, unless otherwise stated in
the file in its
credit/disclaimer to use in compliance with this
license. We thus
original, unmodified form as distributed in the
original archive.
encourage you to use the following text:
If you are unsure whether or not a particular file
is covered by
"""
this license, you must contact us to verify this.
Portions of this software are copyright ?<year>
The FreeType
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000
by David Turner,
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as
specified below.
Please replace <year> with the value from the
FreeType version you
actually use.
--------------
THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY
Legal Terms
===========
KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
--------------
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE
105
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
our work, you must acknowledge us. However,
no fee need be paid
BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE
USE OR THE INABILITY TO
to us.
USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
-----------------------------Neither the FreeType authors and contributors
nor you shall use
This license grants a worldwide, royalty-free,
perpetual and
the name of the other for commercial, advertising,
or promotional
irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile,
purposes without specific prior written permission.
display, copy, create derivative works of,
distribute and
We suggest, but do not require, that you use one
or more of the
sublicense the FreeType Project (in both source
and object code
following phrases to refer to this software in your
documentation
forms) and derivative works thereof for any
purpose; and to
or advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine',
authorize others to exercise some or all of the
rights granted
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
herein, subject to the following conditions:
As you have not signed this license, you are
not required to
o Redistribution of source code must retain
this license file
accept it. However, as the FreeType
Project is copyrighted
(`FTL.TXT') unaltered; any additions,
deletions or changes to
material, only this license, or another one
contracted with the
the original files must be clearly indicated in
accompanying
authors, grants you the right to use, distribute,
and modify it.
documentation. The copyright notices
of the unaltered,
Therefore, by using, distributing, or modifying
the FreeType
original files must be preserved in all
copies of source
Project, you indicate that you understand and
accept all the terms
files.
of this license.
o Redistribution in binary form must provide a
disclaimer that
-----------
states that the software is based in part of
the work of the
There are two mailing lists related to FreeType:
FreeType Team, in the distribution
documentation. We also
o freetype@nongnu.org
encourage you to put an URL to the FreeType
web page in your
documentation, though this isn't mandatory.
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as
These conditions apply to any software derived
from or based on
future and wanted additions to the library
and distribution.
the FreeType Project, not just the unmodified
files. If you use
If you are looking for support, start in this
list if you
106
haven't found anything to help you in the
documentation.
including portions thereof.
1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means
a mechanism generally
o freetype-devel@nongnu.org
accepted in the software development
community for the electronic
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues,
transfer of data.
specific licenses, porting, etc.
1.5. "Executable" means Covered Code in any
form other than Source
Our home page can be found at
Code.
http://www.freetype.org
1.6. "Initial Developer" means the individual or
entity identified
as the Initial Developer in the Source Code
notice required by Exhibit
--- end of FTL.TXT ---
A.
_____________________________
1.7. "Larger Work" means a work which
combines Covered Code or
MOZILLA PUBLIC
LICENSE
portions thereof with code not governed by the
terms of this License.
Version 1.1
1.8. "License" means this document.
--------------1.8.1. "Licensable" means having the right to
grant, to the maximum
extent possible, whether at the time of the
initial grant or
1.0.1. "Commercial Use" means distribution or
otherwise making the
subsequently acquired, any and all of the rights
conveyed herein.
Covered Code available to a third party.
1.1. "Contributor" means each entity that creates
or contributes to
1.9. "Modifications" means any addition to or
deletion from the
the creation of Modifications.
substance or structure of either the Original
Code or any previous
1.2. "Contributor Version" means the
combination of the Original
Modifications. When Covered Code is released
as a series of files, a
Code, prior Modifications used by a Contributor,
and the Modifications
Modification is:
A. Any addition to or deletion from the
contents of a file
made by that particular Contributor.
containing Original Code or previous
Modifications.
1.3. "Covered Code" means the Original Code or
Modifications or the
combination of the Original Code and
Modifications, in each case
B. Any new file that contains any part of
the Original Code or
107
previous Modifications.
to cause the direction or management of such
entity, whether by
contract or otherwise, or (b) ownership of more
than fifty percent
1.10. "Original Code" means Source Code of
computer software code
(50%) of the outstanding shares or beneficial
ownership of such
which is described in the Source Code notice
required by Exhibit A as
entity.
Original Code, and which, at the time of its
release under this
License is not already Covered Code governed
by this License.
2.1. The Initial Developer Grant.
The Initial Developer hereby grants You a worldwide, royalty-free,
1.10.1. "Patent Claims" means any patent
claim(s), now owned or
non-exclusive license, subject to third party
intellectual property
hereafter acquired, including without
limitation, method, process,
claims:
and apparatus claims, in any patent Licensable
by grantor.
(a) under intellectual property rights
(other than patent or
trademark) Licensable by Initial
Developer to use, reproduce,
1.11. "Source Code" means the preferred form of
the Covered Code for
modify, display, perform, sublicense and
distribute the Original
making modifications to it, including all modules
it contains, plus
Code (or portions thereof) with or
without Modifications, and/or
any associated interface definition files, scripts
used to control
as part of a Larger Work; and
compilation and installation of an Executable,
or source code
(b) under Patents Claims infringed by the
making, using or
differential comparisons against either the
Original Code or another
selling of Original Code, to make, have
made, use, practice,
well known, available Covered Code of the
Contributor's choice. The
sell, and offer for sale, and/or otherwise
dispose of the
Source Code can be in a compressed or
archival form, provided the
Original Code (or portions thereof).
appropriate decompression or de-archiving
software is widely available
(c) the licenses granted in this Section
2.1(a) and (b) are
for no charge.
effective on the date Initial Developer
first distributes
1.12. "You" (or "Your") means an individual or a
legal entity
Original Code under the terms of this
License.
exercising rights under, and complying with all
of the terms of, this
License or a future version of this License
issued under Section 6.1.
(d) Notwithstanding Section 2.1(b) above,
no patent license is
For legal entities, "You" includes any entity
which controls, is
granted: 1) for code that You delete from
the Original Code; 2)
controlled by, or is under common control with
You. For purposes of
separate from the Original Code; or 3)
for infringements caused
this definition, "control" means (a) the power,
direct or indirect,
by: i) the modification of the Original
108
Code or ii) the
granted: 1) for any code that Contributor
has deleted from the
combination of the Original Code with
other software or devices.
Contributor Version; 2) separate from
the Contributor Version;
3) for infringements caused by: i) third
party modifications of
2.2. Contributor Grant.
Subject to third party intellectual property
claims, each Contributor
Contributor Version or ii) the
combination of Modifications made
hereby grants You a world-wide, royalty-free,
non-exclusive license
by that Contributor with other software
(except as part of the
Contributor Version) or other devices; or
4) under Patent Claims
(a) under intellectual property rights
(other than patent or
infringed by Covered Code in the
absence of Modifications made by
trademark) Licensable by Contributor, to
use, reproduce, modify,
that Contributor.
display, perform, sublicense and
distribute the Modifications
created by such Contributor (or portions
thereof) either on an
3.1. Application of License.
unmodified basis, with other
Modifications, as Covered Code
The Modifications which You create or to which
You contribute are
and/or as part of a Larger Work; and
governed by the terms of this License, including
without limitation
Section 2.2. The Source Code version of
Covered Code may be
(b) under Patent Claims infringed by the
making, using, or
distributed only under the terms of this License
or a future version
selling of Modifications made by that
Contributor either alone
of this License released under Section 6.1, and
You must include a
and/or in combination with its
Contributor Version (or portions
copy of this License with every copy of the
Source Code You
of such combination), to make, use, sell,
offer for sale, have
distribute. You may not offer or impose any
terms on any Source Code
made, and/or otherwise dispose of: 1)
Modifications made by that
version that alters or restricts the applicable
version of this
Contributor (or portions thereof); and 2)
the combination of
License or the recipients' rights hereunder.
However, You may include
Modifications made by that Contributor
with its Contributor
an additional document offering the additional
rights described in
Version (or portions of such
combination).
Section 3.5.
(c) the licenses granted in Sections 2.2(a)
and 2.2(b) are
3.2. Availability of Source Code.
effective on the date Contributor first
makes Commercial Use of
Any Modification which You create or to which
You contribute must be
the Covered Code.
made available in Source Code form under the
terms of this License
either on the same media as an Executable
version or via an accepted
(d) Notwithstanding Section 2.2(b)
above, no patent license is
Electronic Distribution Mechanism to anyone to
109
whom you made an
obtains such knowledge after
Executable version available; and if made
available via Electronic
the Modification is made available as
described in Section 3.2,
Distribution Mechanism, must remain available
for at least twelve (12)
Contributor shall promptly modify the
LEGAL file in all copies
months after the date it initially became
available, or at least six
Contributor makes available thereafter
and shall take other steps
(6) months after a subsequent version of that
particular Modification
(such as notifying appropriate mailing
lists or newsgroups)
has been made available to such recipients.
You are responsible for
reasonably calculated to inform those
who received the Covered
ensuring that the Source Code version remains
available even if the
Code that new knowledge has been
obtained.
Electronic Distribution Mechanism is maintained
by a third party.
(b) Contributor APIs.
If Contributor's Modifications include an
application programming
3.3. Description of Modifications.
You must cause all Covered Code to which You
contribute to contain a
interface and Contributor has knowledge
of patent licenses which
file documenting the changes You made to
create that Covered Code and
are reasonably necessary to implement
that API, Contributor must
the date of any change. You must include a
prominent statement that
also include this information in the
LEGAL file.
the Modification is derived, directly or indirectly,
from Original
(c)
Code provided by the Initial Developer and
including the name of the
Representations.
Contributor represents that, except as
disclosed pursuant to
Initial Developer in (a) the Source Code, and (b)
in any notice in an
Section 3.4(a) above, Contributor
believes that Contributor's
Executable version or related documentation in
which You describe the
Modifications are Contributor's original
creation(s) and/or
origin or ownership of the Covered Code.
Contributor has sufficient rights to grant
the rights conveyed by
3.4. Intellectual Property Matters
this License.
(a) Third Party Claims.
If Contributor has knowledge that a
license under a third party's
3.5. Required Notices.
You must duplicate the notice in Exhibit A in
each file of the Source
intellectual property rights is required to
exercise the rights
Code. If it is not possible to put such notice in
a particular Source
granted by such Contributor under
Sections 2.1 or 2.2,
Code file due to its structure, then You must
include such notice in a
Contributor must include a text file with
the Source Code
location (such as a relevant directory) where a
user would be likely
distribution titled "LEGAL" which
describes the claim and the
to look for such a notice. If You created one or
more Modification(s)
party making the claim in sufficient detail
that a recipient will
You may add your name as a Contributor to the
notice described in
know whom to contact. If Contributor
110
Exhibit A. You must also duplicate this License
in any documentation
that the license for the
Executable version does not attempt to limit or
alter the recipient's
for the Source Code where You describe
recipients' rights or ownership
rights in the Source Code version from the rights
set forth in this
rights relating to Covered Code. You may
choose to offer, and to
License. If You distribute the Executable version
under a different
charge a fee for, warranty, support, indemnity or
liability
license You must make it absolutely clear that
any terms which differ
obligations to one or more recipients of
Covered Code. However, You
from this License are offered by You alone, not
by the Initial
may do so only on Your own behalf, and not on
behalf of the Initial
Developer or any Contributor. You hereby agree
to indemnify the
Developer or any Contributor. You must make it
absolutely clear than
Initial Developer and every Contributor for any
liability incurred by
any such warranty, support, indemnity or
liability obligation is
the Initial Developer or such Contributor as a
result of any such
offered by You alone, and You hereby agree to
indemnify the Initial
terms You offer.
Developer and every Contributor for any
liability incurred by the
3.7. Larger Works.
Initial Developer or such Contributor as a result
of warranty,
You may create a Larger Work by combining
Covered Code with other code
support, indemnity or liability terms You offer.
not governed by the terms of this License and
distribute the Larger
3.6. Distribution of Executable Versions.
Work as a single product. In such a case, You
must make sure the
You may distribute Covered Code in Executable
form only if the
requirements of this License are fulfilled for the
Covered Code.
requirements of Section 3.1-3.5 have been met
for that Covered Code,
and if You include a notice stating that the
Source Code version of
If it is impossible for You to comply with any of
the terms of this
the Covered Code is available under the terms
of this License,
License with respect to some or all of the
Covered Code due to
including a description of how and where You
have fulfilled the
statute, judicial order, or regulation then You
must: (a) comply with
obligations of Section 3.2. The notice must be
conspicuously included
the terms of this License to the maximum extent
possible; and (b)
in any notice in an Executable version, related
documentation or
describe the limitations and the code they
affect. Such description
collateral in which You describe recipients'
rights relating to the
must be included in the LEGAL file described in
Section 3.4 and must
Covered Code. You may distribute the
Executable version of Covered
be included with all distributions of the Source
Code. Except to the
Code or ownership rights under a license of
Your choice, which may
extent prohibited by statute or regulation, such
description must be
contain terms different from this License,
provided that You are in
sufficiently detailed for a recipient of ordinary
skill to be able to
compliance with the terms of this License and
111
understand it.
the Initial
Developer, Original Code or Contributor in the
notice described in
Exhibit A shall not of themselves be deemed to
be modifications of
This License applies to code to which the Initial
Developer has
this License.)
attached the notice in Exhibit A and to related
Covered Code.
COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS
LICENSE ON AN "AS IS" BASIS,
6.1. New Versions.
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
Netscape Communications Corporation
("Netscape") may publish revised
WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT
THE COVERED CODE IS FREE OF
and/or new versions of the License from time to
time. Each version
DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A
PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING.
will be given a distinguishing version number.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE COVERED CODE
6.2. Effect of New Versions.
Once Covered Code has been published under
a particular version of the
IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE
PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT,
License, You may always continue to use it
under the terms of that
YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY
OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE
version. You may also choose to use such
Covered Code under the terms
COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR
OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER
of any subsequent version of the License
published by Netscape. No one
OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL
PART OF THIS LICENSE. NO USE OF
other than Netscape has the right to modify the
terms applicable to
ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED
HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.
Covered Code created under this License.
6.3. Derivative Works.
8.1. This License and the rights granted
hereunder will terminate
If You create or use a modified version of this
License (which you may
automatically if You fail to comply with terms
herein and fail to cure
only do in order to apply it to code which is not
already Covered Code
such breach within 30 days of becoming aware
of the breach. All
governed by this License), You must (a) rename
Your license so that
sublicenses to the Covered Code which are
properly granted shall
the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL",
"Netscape",
survive any termination of this License.
Provisions which, by their
"MPL", "NPL" or any confusingly similar phrase
do not appear in your
nature, must remain in effect beyond the
termination of this License
license (except to note that your license differs
from this License)
shall survive.
and (b) otherwise make it clear that Your
version of the license
8.2. If You initiate litigation by asserting a
patent infringement
contains terms which differ from the Mozilla
Public License and
claim (excluding declatory judgment actions)
against Initial Developer
Netscape Public License. (Filling in the name of
112
or a Contributor (the Initial Developer or
Contributor against whom
Version directly or
indirectly infringes any patent where such claim
is resolved (such as
You file such action is referred to as
"Participant") alleging that:
by license or settlement) prior to the initiation of
patent
(a) such Participant's Contributor Version
directly or indirectly
infringement litigation, then the reasonable
value of the licenses
infringes any patent, then any and all rights
granted by such
granted by such Participant under Sections 2.1
or 2.2 shall be taken
Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2
of this License
into account in determining the amount or
value of any payment or
shall, upon 60 days notice from Participant
terminate prospectively,
license.
unless if within 60 days after receipt of notice
You either: (i)
8.4. In the event of termination under Sections
8.1 or 8.2 above,
agree in writing to pay Participant a mutually
agreeable reasonable
all end user license agreements (excluding
distributors and resellers)
royalty for Your past and future use of
Modifications made by such
which have been validly granted by You or any
distributor hereunder
Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim
with respect to
prior to termination shall survive termination.
the Contributor Version against such
Participant. If within 60 days
of notice, a reasonable royalty and payment
arrangement are not
UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO
LEGAL THEORY, WHETHER TORT
mutually agreed upon in writing by the parties
or the litigation claim
(INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR
OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL
is not withdrawn, the rights granted by
Participant to You under
DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR
ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE,
Sections 2.1 and/or 2.2 automatically terminate
at the expiration of
OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES,
BE LIABLE TO ANY PERSON FOR
ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY
the 60 day notice period specified above.
CHARACTER INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL,
(b) any software, hardware, or device, other
than such Participant's
WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR
MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER
Contributor Version, directly or indirectly
infringes any patent, then
COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF
SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN
any rights granted to You by such Participant
under Sections 2.1(b)
INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES. THIS LIMITATION OF
and 2.2(b) are revoked effective as of the date
You first made, used,
LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR
DEATH OR PERSONAL INJURY
sold, distributed, or had made, Modifications
made by that
RESULTING FROM SUCH PARTY'S
NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW
Participant.
PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE
8.3. If You assert a patent infringement claim
against Participant
EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO
alleging that such Participant's Contributor
113
THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT
APPLY TO YOU.
expressly excluded.
Any law or regulation which provides that the
language of a contract
shall be construed against the drafter shall not
apply to this
The Covered Code is a "commercial item," as
that term is defined in
License.
48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of
"commercial computer
software" and "commercial computer software
documentation," as such
As between Initial Developer and the
Contributors, each party is
terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995).
Consistent with 48
responsible for claims and damages arising,
directly or indirectly,
C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through
227.7202-4 (June 1995),
out of its utilization of rights under this License
and You agree to
all U.S. Government End Users acquire Covered
Code with only those
work with Initial Developer and Contributors to
distribute such
rights set forth herein.
responsibility on an equitable basis. Nothing
herein is intended or
shall be deemed to constitute any admission of
liability.
This License represents the complete
agreement concerning subject
matter hereof. If any provision of this License is
held to be
Initial Developer may designate portions of the
Covered Code as
unenforceable, such provision shall be
reformed only to the extent
"Multiple-Licensed". "Multiple-Licensed"
means that the Initial
necessary to make it enforceable. This License
shall be governed by
Developer permits you to utilize portions of the
Covered Code under
California law provisions (except to the extent
applicable law, if
Your choice of the NPL or the alternative
licenses, if any, specified
any, provides otherwise), excluding its conflictof-law provisions.
by the Initial Developer in the file described in
Exhibit A.
With respect to disputes in which at least one
party is a citizen of,
or an entity chartered or registered to do
business in the United
EXHIBIT A -Mozilla Public License.
States of America, any litigation relating to this
License shall be
``The contents of this file are subject to the
Mozilla Public License
subject to the jurisdiction of the Federal Courts
of the Northern
Version 1.1 (the "License"); you may not use this
file except in
District of California, with venue lying in Santa
Clara County,
compliance with the License. You may obtain a
copy of the License at
California, with the losing party responsible for
costs, including
http://www.mozilla.org/MPL/
without limitation, court costs and reasonable
attorneys' fees and
Software distributed under the License is
distributed on an "AS IS"
expenses. The application of the United Nations
Convention on
basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
either express or implied. See the
Contracts for the International Sale of Goods is
114
License for the specific language governing
rights and limitations
22.5
Oznámení
under the License.
Bude-li k dispozici nový software televizoru ke
stažení nebo jiné informace o softwaru, můžete
obdržet oznámení.
The Original Code is
______________________________________.
Jak si přečíst tato oznámení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace
softwaru > Oznámení.
3 - Můžete si přečíst aktuální oznámení, nebo vybrat
jiné dostupné oznámení.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
The Initial Developer of the Original Code is
________________________.
Portions created by ______________________
are Copyright (C) ______
_______________________. All Rights Reserved.
Contributor(s):
______________________________________.
Alternatively, the contents of this file may be
used under the terms
of the _____ license (the "[___] License"), in
which case the
provisions of [______] License are applicable
instead of those
above. If you wish to allow use of your version
of this file only
under the terms of the [____] License and not to
allow others to use
your version of this file under the MPL, indicate
your decision by
deleting the provisions above and replace
them with the notice and
other provisions required by the [___] License.
If you do not delete
the provisions above, a recipient may use your
version of this file
under either the MPL or the [___] License."
[NOTE: The text of this Exhibit A may differ
slightly from the text of
the notices in the Source Code files of the
Original Code. You should
use the text of this Exhibit A rather than the text
found in the
Original Code Source Code for Your
Modifications.]
115
23
Likvidace produktu
Vlastnosti
Likvidace starého výrobku a baterií
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů
a komponentů nejvyšší kvality, které je možné
recyklovat a opětovně použít.
23.1
Ochrana životního prostředí
Informace o produktu
32PFS6402
• Třída energetické účinnosti: A
• Velikost viditelné obrazovky: 80 cm / 32"
• Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 34 W
• Roční spotřeba energie (kWh) *: 50 kWh
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu
(W) **: 0,30 W
• Rozlišení displeje (pixely): 1920 x 1080p
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá
směrnici EU 2012/19/ES.
43PUS64x2
• Třída energetické účinnosti: A
• Velikost viditelné obrazovky: 108 cm / 43"
• Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 67 W
• Roční spotřeba energie (kWh) *: 98 kWh
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu
(W) **: 0,30 W
• Rozlišení displeje (pixely): 3840 x 2160p
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků.
Dodržujte místní směrnice a staré výrobky
nelikvidujte spolu s běžným odpadem domácnosti.
Správnou likvidací starého výrobku předcházíte
případným nepříznivým důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví.
49PUS64x2
• Třída energetické účinnosti: A
• Velikost viditelné obrazovky: 123 cm /49"
• Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 87 W
• Roční spotřeba energie (kWh) *: 127 kWh
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu
(W) **: 0,30 W
• Rozlišení displeje (pixely): 3840 x 2160p
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU
2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného
komunálního odpadu.
55PUS64x2
• Třída energetické účinnosti: A
• Velikost viditelné obrazovky: 139 cm /55"
• Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 91 W
• Roční spotřeba energie (kWh) *: 133 kWh
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu
(W) **: 0,30 W
• Rozlišení displeje (pixely): 3840 x 2160p
Informujte se o místních směrnicích týkajících se
sběru baterií, protože správnou likvidací starého
výrobku předcházíte případným nepříznivým
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.
23.2
* Roční spotřeba energie v kWh: vychází ze spotřeby
energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny
denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie
závisí na způsobu využívání televizoru.
Spotřeba
Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího
upozornění změnit. Další podrobnosti o technických
údajích výrobku naleznete na webové stránce
www.philips.com/support
** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a
není aktivní žádná funkce.
Spotřeba
• Nepájení ze sítě: AC 220-240 V +/-10 %
• Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
• Funkce úspory energie: Režim Eco, Vypnutí obrazu
(pro rádio), Časovač automatického vypnutí, nabídka
Nastavení Eco.
Chcete-li získat informace o spotřebě energie,
přečtěte si kapitolu Informace o produktu .
116
Příkon uvedený na typovém štítku výrobku udává
spotřebu energie výrobku při normálním použití
v domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximální příkon
uvedený v závorce slouží pro stanovení elektrické
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7.2).
• 1920 x 1080p – 60 Hz
• 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz
23.6
Rozměry a hmotnost
23.3
Operační systém
32PFS6402
• bez stojanu:
Šířka 726,5 mm – výška 438,7 mm – hloubka
76,8 mm – hmotnost ± 5,63 kg
• se stojanem:
Šířka 726,5 mm – výška 483,3 mm – hloubka
168,7 mm – hmotnost ± 5,89 kg
OS Android :
Android Marshmallow 6.0
23.4
43PUS64x2
• bez stojanu:
Šířka 968,2 mm – výška 575,7 mm – hloubka
76,8 mm – hmotnost ± 9,38 kg
• se stojanem:
Šířka 968,2 mm – výška 623,3 mm – hloubka
204,2 mm – hmotnost ± 9,69 kg
Příjem
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Pásma tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T2 (podpora HEVC), DVB-C (kabel) QAM
• Přehrávání analogového videa: SECAM, PAL
• Přehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Vstup satelitní antény: 75 Ohmů typ F
• Rozsah vstupní frekvence: 950 až 2150 MHz
• Rozsah vstupní úrovně: 25 až 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, přenosová rychlost 2 až 45 M
symbolů, SCPC a MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora 1 až 4 LNB, volba
polarity 14/18 V, volba pásma 22 kHz, režim Tone
Burst, el. proud LNB max. 300 mA
49PUS64x2
• bez stojanu:
Šířka 1099,2 mm – výška 645,3 mm – hloubka
78,6 mm – hmotnost ± 11,01 kg
• se stojanem:
Šířka 1099,2 mm – výška 699,7 mm – hloubka
213,2 mm – hmotnost ±11,31 kg
55PUS64x2
• bez stojanu:
Šířka 1239,2 mm – výška 724,7 mm – hloubka
84,8 mm – hmotnost ± 16 kg
• se stojanem:
Šířka 1239,2 mm – výška 779,5 mm – hloubka
231,7 mm – hmotnost ± 16,3 kg
23.5
Rozlišení vstupu obrazu:
Videoformáty
23.7
Rozlišení – Obnovovací frekvence
Možnosti připojení
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Boční strana televizoru
• HDMI 3 in – ARC
• HDMI 4 in – MHL – ARC
• USB 2 – USB 2.0
• USB 3 – USB 3.0 (modrý)
• 1x slot Common Interface: CI+ CAM
• Sluchátka – stereofonní minikonektor 3,5 mm
Zadní část televizoru
• Vstup zvuku (DVI na HDMI) – stereofonní
minikonektor 3,5 mm
• Konektor SCART: Audio L/R, CVBS vstup, RGB
• YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R
Počítačové formáty
Rozlišení (mimo jiné)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
Dolní část televizoru
• HDMI 1 in – HDCP 2.2
• HDMI 2 in – HDCP 2.2
• USB 1 – USB 2.0
117
• Výstup zvuku – optický Toslink
• Síť LAN – RJ45
• Anténa (75 ohmů)
• Satelitní tuner
• Můžete používat aplikaci Philips TV Remote na
mobilních zařízeních (iOS a Android).
Výkon se může lišit v závislosti na možnostech
použitého mobilního zařízení a softwaru.
23.8
Zvuk
• technologie wOOx
• HD Stereo
• Výstupní výkon (RMS): 20 W
• Dolby Digital Plus®
• DTS Premium Sound™
23.9
Multimédia
Připojení
• USB 2,0 / USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n (vestavěné)
• BT2.1 s EDR a BT4.0 s BLE
Podporované systémy souborů USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
Formáty přehrávání
• Formáty: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS,
MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V,
M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Video kodeky: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1,
WMV9
• Audio kodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium
Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (včetně MP3),
WMA (verze 2 až verze 9.2), WMA Pro (v9/v10)
• Titulky:
– Formáty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB),
MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Kódování znaků: UTF-8, střední Evropa a východní
Evropa (Windows-1250), azbuka (Windows-1251),
řečtina (Windows-1253), turečtina (Windows-1254),
západní Evropa (Windows-1252)
• Obrazové kodeky: JPEG, PNG, BMP
• Omezení:
– Maximální podporovaná celková přenosová
rychlost pro soubor média je 30 Mb/s.
– Maximální podporovaná přenosová rychlost videa
pro soubor média je 20 Mb/s.
– MPEG-4 AVC (H.264) podporováno do High Profile
@ L5.1.
– H.265 (HEVC) podporováno do Main / Main 10
Profile do úrovně 5.1
– VC-1 podporováno do Advanced Profile @ L3.
Podporovaný software serveru médií (DMS)
• Můžete použít libovolný software mediálního
serveru s certifikací DLNA V1.5 (třída DMS).
118
24
24.3
Nápověda a
podpora
Odstraňování problémů
Zapnutí a dálkový ovladač
Televizor se nezapne
• Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením minutu vyčkejte.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.
24.1
Zaregistrujte svůj televizor
Vrzání při spuštění nebo vypnutí
Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu
výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování),
privilegovaného přístupu k informacím o nových
výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti
vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech
týkajících se nových výrobků na trhu.
Když televizor zapnete, vypnete nebo přepnete do
pohotovostního režimu, můžete z jeho těla slyšet
vrzavý zvuk. Jedná se o normální zvuk, který je
způsobem přirozeným rozpínáním a smršťováním těla
přístroje při zahřívání a ochlazování. Výkon televizoru
není žádným způsobem ovlivněn.
Přejděte na webové
stránky www.philips.com/welcome
Televizor nereaguje na dálkový ovladač
Po spuštění se televizor chvíli aktivuje. Během této
doby nereaguje na dálkový ovladač ani na tlačítka na
přístroji. Jedná se o normální chování.
Pokud televizor nereaguje na dálkový ovladač ani
později, můžete funkci dálkového ovladače
zkontrolovat pomocí fotoaparátu mobilního telefonu.
Zapněte fotoaparát telefonu a namiřte dálkový
ovladač do objektivu. Při stisknutí libovolného tlačítka
dálkového ovladače byste ve fotoaparátu měli vidět
bliknutí infračervené diody. Pokud tomu tak je,
ovladač funguje a je třeba zkontrolovat televizor.
Jestliže bliknutí nezaznamenáte, dálkový ovladač
může být rozbitý nebo může mít slabé baterie.
Tato metoda kontroly nefunguje u dálkových
ovladačů, které jsou s televizorem bezdrátově
spárovány.
24.2
Používání nápovědy
Tento televizor nabízí nápovědu na obrazovce  .
Otevření nápovědy
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte
možnosti Nastavení > Nápověda >
příručka.
Uživatelská
Chcete-li nápovědu číst jako knihu, vyberte
možnost Kniha. Chcete-li vyhledat klíčové slovo,
vyberte možnost Klíčové slovo.
Můžete také otevřít možnost  Nápověda z hlavní
nabídky nebo z nabídky televizoru.
Po zobrazení úvodní obrazovky Philips se televizor
Než provedete pokyny Nápovědy, Nápovědu zavřete.
přepne zpět do pohotovostního režimu
U některých činností, jako je například Teletext, mají
barevná tlačítka specifické funkce a nemohou otevřít
Nápovědu.
Pokud televizor odpojíte od napájení a znovu jej
připojíte v pohotovostním režimu, zobrazí se úvodní
obrazovka a poté se televizor vrátí do pohotovostního
režimu. Jedná se o normální chování. Chcete-li
ukončit pohotovostní režim televizoru, stiskněte
tlačítko  na dálkovém ovladači nebo na televizoru.
Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu
nebo počítači
Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly
lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a
číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na
počítači. Z počítače si také můžete příslušnou
stránku Nápovědy vytisknout.
Chcete-li si stáhnout Nápovědu (uživatelskou
příručku), přejděte na webové
stránky www.philips.com/support
Kontrolka pohotovostního režimu bliká
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením 5 minut vyčkejte. Pokud blikání neustává,
kontaktujte TV oddělení péče o zákazníky
společnosti Philips.
119
Vyberte jiný formát obrazu než Automatický.
Kanály
Obraz je ve špatné pozici
Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální
Signál obrazu z některých zařízení nemusí přesně
odpovídat obrazovce. Zkontrolujte výstupní signál
z připojeného zařízení.
kanály
Zkontrolujte technické údaje a ověřte, zda váš
televizor podporuje standard DVB-T nebo DVB-C ve
vaší zemi.
Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny všechny
kabely a zda je vybrána správná síť.
Obraz z počítače není stabilní
Zkontrolujte, zda počítač používá podporované
rozlišení a obnovovací frekvenci.
V seznamu nejsou zobrazeny dříve nainstalované
kanály
Zvuk
Zkontrolujte, zda jste vybrali správný seznam kanálů.
Kanál DVB-T2 HEVC
Zvuk chybí nebo je špatné kvality
Zkontrolujte technické údaje a ověřte, zda váš
televizor podporuje standard DVB-T2 HEVC ve vaší
zemi, a znovu nainstalujte kanál DVB-T.
Pokud televizor nezaznamená žádný zvukový signál,
automaticky vypne výstup zvuku. Nejedná se o
závadu.
• Zkontrolujte, zda je zvuk správně nastaven.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně
připojeny.
• Zkontrolujte, zda není hlasitost ztlumena.
• Zkontrolujte, zda je výstup zvuku televizoru připojen
na výstup zvuku systému domácího kina.
Zvuk by měl být slyšet z reproduktorů systému HTS.
• U některých zařízení je třeba ručně aktivovat výstup
zvuku HDMI. Pokud je zvuk HDMI aktivován, ale stále
nic neslyšíte, zkuste změnit digitální formát zvuku
zařízení na PCM (Pulse Code Modulation). Pokyny
naleznete v příručce k danému zařízení.
Obraz
Obraz chybí nebo je zkreslený
• Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
• Zkontrolujte, zda je jako zdroj vybráno správné
zařízení.
• Zkontrolujte připojení externího zařízení nebo zdroje.
Je slyšet zvuk, ale obraz chybí
• Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Nekvalitní příjem antény
• Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
• Kvalitu příjmu mohou ovlivnit reproduktory,
neuzemněná zvuková zařízení, neonové osvětlení
nebo vysoké budovy a jiné velké objekty. Pokuste se
zlepšit kvalitu obrazu přesměrováním antény nebo
umístěním zařízení z dosahu televizoru.
• Je-li špatný příjem pouze u některého kanálu,
zkuste jej doladit.
HDMI a USB
Rozhraní HDMI
• Upozorňujeme, že podpora připojení HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) může způsobit,
že při zobrazování obsahu ze zařízení HDMI může
dojít k prodlevě.
• Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a
nezobrazí žádný obraz, přepněte zdroj na jiné zařízení
a poté zpět na požadované zařízení.
• Pokud je obraz nebo zvuk ze zařízení připojeného
k portu HDMI 1 nebo HDMI 2 zkreslený, připojte
zařízení k portu HDMI 3 nebo HDMI 4 na
televizoru.
• Pokud je obraz nebo zvuk ze zařízení připojeného
přes HDMI zkreslený, ověřte, zda by změna
nastavení HDMI Ultra HD mohla problém vyřešit.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky HDMI Ultra HD.
• Pokud dochází k přerušovaným poruchám zvuku,
zkontrolujte výstupní nastavení zařízení HDMI.
• Používáte-li adaptér HDMI na DVI nebo kabel HDMI
na DVI, připojte další audio kabel ke vstupu audio
(pouze mini jack), je-li k dispozici.
HDMI EasyLink nefunguje
Nekvalitní obraz ze zařízení
• Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.
• Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Nastavení obrazu se po chvíli změní
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na
hodnotu Doma . Nastavení v tomto režimu je možné
upravovat a ukládat.
Zobrazuje se komerční reklama
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění
hodnotu Doma .
nastavena na
Obraz neodpovídá obrazovce
Přejděte na jiný formát obrazu.
Formát obrazů se u jednotlivých kanálů mění
120
Bluetooth
• Zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení HDMI
kompatibilní s funkcí HDMI-CEC. Funkce EasyLink je
možné použít pouze u zařízení, která podporují funkci
HDMI-CEC.
Chyba spárování
• Ujistěte se, že je zařízení v párovacím režimu.
Přečtěte si uživatelskou příručku zařízení.
• Ponechte router a bezdrátový reproduktor co
nejblíže k televizoru.
• Místa s vysokou mírou bezdrátové aktivity
(například byty s velkým počtem bezdrátových
routerů) mohou bezdrátové připojení narušovat.
• Párování několika zařízení najednou s televizí
nemusí fungovat.
Nezobrazuje se ikona zvuku
• Když je připojené zvukové zařízení HDMI-CEC a vy
nastavujete hlasitost zvuku v zařízení dálkovým
ovladačem, takové chování je normální.
Nezobrazují se fotografie, videa a hudba ze zařízení
USB
• Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB nastaveno
jako kompatibilní s normou pro velkokapacitní
paměťová zařízení (informace jsou uvedeny
v dokumentaci k danému zařízení).
• Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB kompatibilní
s televizorem.
• Zkontrolujte, zda televizor podporuje příslušný
formát obrazu a zvuku.
Ztráta připojení Bluetooth
• Vždy umístěte bezdrátový reproduktor v dosahu
5 metrů od televizoru.
Synchronizace obrazu a zvuku reproduktorů
Bluetooth
• Než si zakoupíte reproduktor Bluetooth, informujte
se, jaká je kvalita jeho synchronizace obrazu a zvuku.
Této vlastnosti se říká „synchronizace pohybu rtů“.
Některá zařízení Bluetooth fungují nesprávně.
Prodejce vám poradí.
Trhané přehrávání souborů ze zařízení USB
• Přenos z úložného zařízení USB může být omezen
přenosovou rychlostí do televizoru. Důsledkem může
být nízká kvalita přehrávání.
Internet
Síť, bezdrátová
Internet nefunguje
• Je-li připojení k routeru v pořádku, zkontrolujte
připojení routeru k internetu.
Síť Wi-Fi nebyla nalezena nebo je rušena
• Mikrovlnné trouby, telefony DECT nebo jiná zařízení
Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti bezdrátové sítě mohou
způsobovat rušení sítě.
• Pokud vaši televizi používáte v oblasti, kde je
mnoho jiných bezdrátových routerů (bytové zástavby
atd.), doporučujeme váš router používat 5GHz
frekvencí (802.11ac).
• Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umožňují
bezdrátový přístup k televizoru.
• Abyste zajistili snazší proces instalace bezdrátové
sítě, neskrývejte název vašeho routeru vypnutím
vysílání identifikátoru SSID.
• Pokud vám bezdrátová síť doma nefunguje správně,
můžete použít instalaci kabelové sítě.
Nesprávný jazyk nabídky
Změňte jazyk zpět na váš jazyk.
1 - Stiskněte tlačítko  .
2 - Vyberte ikonu  (Nastavení) a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Pětkrát stiskněte tlačítko  (dolů).
4 - Klikněte 3x na šipku  (vpravo), vyberte jazyk
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Připojení k síti Wi-Fi je pomalé
• Pro router použijte vysokorychlostní
(širokopásmové) připojení k internetu.
• Omezte počet zařízení, jež používají stejný router.
• Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti
a jiných faktorech kvality signálu naleznete
v uživatelské příručce bezdrátového routeru.
24.4
Nápověda online
Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související
s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši
online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk
a zadat číslo modelu výrobku.
DHCP
• Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
Přejděte na webové
stránky www.philips.com/support.
Na webových stránkách podpory naleznete telefonní
číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také
odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích
můžete chatovat s našimi spolupracovníky a položit
121
otázku přímo nebo prostřednictvím e-mailu.
Nový software nebo příručku televizoru můžete
stáhnout pro přečtení k počítači.
24.5
Podpora a servis
Podporu nebo informace ohledně opravy můžete
získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky
ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní
technici postarají o opravu televizoru.
Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci
dodané s televizorem.
Můžete se také podívat na naše webové stránky
www.philips.com/support a vybrat požadovanou
zemi.
Číslo modelu televizoru a sériové číslo
Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla
modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla
naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní
části televizoru.
 Pozor
Nesnažte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít
k vážnému zranění, nevratnému poškození televizoru
a ke ztrátě záruky.
122
připevnění na zeď, které se stane příčinou nehody,
zranění nebo škod.
• Části tohoto výrobku jsou vyrobeny ze skla. Při
manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo ke
zranění nebo škodám.
25
Bezpečnost a péče
25.1
Nebezpečí poškození televizoru!
Bezpečnost
Před připojením televizoru k síťové zásuvce se
ujistěte, že napájecí napětí odpovídá hodnotě
vytištěné na zadní straně televizoru. Jestliže je napětí
odlišné, nikdy televizor nepřipojujte k síťové zásuvce.
Důležité
Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte všechny
bezpečnostní pokyny. Je-li škoda způsobena
nedodržováním pokynů, záruka se stává neplatnou.
Nebezpečí poranění dětí
Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili
převrhnutí televizoru a případnému následnému
poranění dětí:
Nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem
• Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou
nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
• Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje
přes okraj montážního povrchu.
• Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek, např.
na knihovnu, bez ukotvení nábytku a televizoru ke
zdi nebo vhodné opoře.
• Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt
na nábytek k televizoru.
• Televizor nikdy nevystavujte působení deště nebo
vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumisťujte
nádoby s kapalinami, například vázy.
Pokud se kapaliny rozlijí na televizor nebo do něho
vniknou, televizor ihned odpojte od síťové zásuvky.
Před použitím požádejte o kontrolu televizoru
středisko péče o zákazníky společnosti Philips.
• Nikdy televizor, dálkový ovladač ani baterie
nevystavujte nadměrnému teplu. Nikdy je neumísťujte
do blízkosti hořících svíček, otevřeného ohně či jiných
tepelných zdrojů, a to včetně přímého slunečního
světla.
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních
otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
• Nikdy nepokládejte těžké předměty na napájecí
kabel.
• Při zapojování do zástrček nepoužívejte sílu.
Uvolněné zástrčky mohou způsobit jiskření nebo
požár. Zajistěte, aby nedocházelo k napínání
napájecího kabelu při otáčení televizní obrazovky.
• Chcete-li televizor odpojit od síťového napájení, je
nutné vytáhnout zástrčku televizoru. Při odpojování
napájení vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla
neustále zcela přístupná.
Nebezpečí spolknutí baterií!
Dálkový ovladač může obsahovat knoflíkové baterie,
který by malé děti mohly snadno spolknout. Dbejte,
aby tyto baterie byly vždy mimo dosah dětí.
Nebezpečí přehřívání
Televizor nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru.
Po všech stranách televizoru ponechejte vždy volný
prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na
televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.
Bouřky
Před bouřkou odpojte televizor ze zásuvky
a antény.
Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru,
napájecího kabelu ani anténního kabelu.
Nebezpečí zranění nebo poškození
televizoru
• Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností
převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
• Pokud chcete televizor umístit na podstavec,
použijte pouze dodaný podstavec. Podstavec pevně
připevněte k televizoru.
Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží
hmotnost televizoru a podstavce.
• Při připevňování na zeď zkontrolujte, zda držák
bezpečně udrží hmotnost televizoru. Společnost TP
Vision nenese žádnou odpovědnost za nesprávné
Nebezpečí poškození sluchu
Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší
dobu.
123
Nízké teploty
Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej
před připojením k síťové zásuvce rozbalte
a počkejte, dokud nedosáhne pokojové teploty.
Vlhkost
Jen zřídka může vlivem působení teploty a vlhkosti
dojít k nepatrné kondenzaci uvnitř skleněné přední
části televizoru (u některých modelů). Abyste tomu
zabránili, nevystavujte televizor přímému slunečnímu
záření, horku nebo extrémní vlhkosti. Jestliže dojde ke
kondenzaci, sama zmizí po spuštění televizoru na
několik hodin.
Vlhkost způsobená kondenzací nenaruší příjem
televizoru ani nezpůsobí žádnou poruchu.
25.2
Péče o obrazovku
• Nikdy se obrazovky nedotýkejte a dbejte, abyste ji
nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili žádným
předmětem.
• Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
• Televizor a rám očistěte měkkým vlhkým hadříkem
a jemně je otřete. Dejte pozor, abyste se nedotkli
diod LED Ambilight za zadní straně televizoru. Při
čištění televizoru nikdy nepoužívejte takové látky,
jako je například alkohol, chemikálie nebo čisticí
prostředky pro domácnost.
• Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev,
otřete kapky vody co nejdříve.
• Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům.
Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na
obrazovce delší dobu. Statické obrazy jsou nabídky
na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času apod.
Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast
a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.
124
a vybrat požadovanou zemi. Jakékoli operace, které
jsou v této příručce výslovně zakázány, a úpravy
nebo montážní postupy, které v této příručce nejsou
doporučeny nebo schváleny, budou mít za následek
zneplatnění záruky.
26
Podmínky používání
26.1
Pixelová charakteristika
Tento LCD/LED výrobek obsahuje vysoký počet
barevných pixelů. Ačkoli míra efektivních pixelů
dosahuje hodnoty 99,999 % nebo více, mohou se na
obrazovce neustále objevovat černé tečky nebo jasné
světelné body (červené, zelené nebo modré). Jedná
se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující
z průmyslových standardů), nikoli o závadu.
Podmínky používání –
televizor
2016 © TP Vision Europe B.V. Všechna práva
vyhrazena.
Tento produkt uvedla na trh společnost TP Vision
Europe B.V. by TP Vision Europe B.V. nebo jedna
z jeho dceřiných společností, které se v tomto
dokumentu označují jako TP Vision, což je výrobce
daného produktu. Společnost TP Vision je
poskytovatelem záruky na televizor, k němuž byla
přibalena tato příručka. Philips a emblém štítu Philips
jsou registrované ochranné známky společnosti
Koninklijke Philips N.V.
Prohlášení o shodě CE
Tímto společnost TP Vision Europe B.V. prohlašuje, že
tento televizor splňuje základní požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU (rádiová
zařízení), 2009/125/ES (ekodesign), 2010/30/EU
(energetické štítky) a 2011/65/ES (použití
nebezpečných látek).
Soulad se standardy EMP
Společnost TP Vision vyrábí a prodává mnoho
výrobků určených pro spotřebitele. Tyto výrobky mají
obecnou vlastnost vysílat a přijímat
elektromagnetické signály, stejně jako veškerá
elektronická zařízení. Jedním z hlavních obchodních
principů společnosti TP Vision je přijímat u výrobků
veškerá nezbytná opatření na ochranu zdraví a
bezpečnosti v souladu se všemi příslušnými právními
požadavky a standardy EMF (elektrická, magnetická
a elektromagnetická pole) platnými v době výroby
výrobku.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího
upozornění. Ochranné známky jsou majetkem
společnosti Koninklijke Philips N.V nebo příslušných
vlastníků. Společnost TP Vision si vyhrazuje právo
kdykoli výrobky měnit, aniž by vznikla povinnost
odpovídajícím způsobem upravit dříve dodané zboží.
Tištěné materiály dodávané společně s televizorem
a příručka uložená v paměti televizoru nebo stažená
z webových stránek Philips
www.philips.com/support jsou považovány za
dostatečný návod k používání systému.
Jsme přesvědčeni o přiměřenosti materiálu v této
příručce s ohledem na zamyšlené použití systému.
Pokud dojde k použití výrobku nebo jeho
jednotlivých modulů či procesů k jiným než zde
uvedeným účelům, je třeba získat potvrzení o jejich
platnosti a vhodnosti. Společnost TP Vision zaručuje,
že samotný materiál nenaruší žádné patenty USA.
Žádná jiná záruka není poskytována, ani ji nelze
vyvozovat. Společnost TP Vision neodpovídá za
žádné chyby v obsahu tohoto dokumentu ani za
problémy vzniklé v důsledku obsahu v tomto
dokumentu. Chyby ohlášené společnosti Philips
budou co nejdříve opraveny a publikovány na jejích
webových stránkách podpory.
Společnost TP Vision se zavázala vyvíjet, vyrábět
a prodávat výrobky, které nemají nepříznivé účinky
na zdravotní stav. Společnost TP Vision potvrzuje, že
pokud jsou její výrobky řádně používány k účelu,
k jakému byly vyrobeny, je jejich používání podle
nejnovějších vědeckých důkazů bezpečné.
Společnost TP Vision se aktivně podílí na vývoji
mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních
norem. Tato činnost společnosti TP Vision umožňuje
předvídat další vývoj v oblasti standardizace, který
tak dokáže rychle zapracovat do svých výrobků.
Podmínky záruky: Nebezpečí zranění, poškození
televizoru nebo zneplatnění záruky!
Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
Televizor i příslušenství používejte vždy v souladu se
záměrem výrobce. Varovný symbol na zadní straně
televizoru upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem. Nikdy nesundávejte kryt televizoru.
V případě potřeby servisu nebo oprav vždy
kontaktujte TV podporu zákazníků společnosti Philips.
Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci
dodané s televizorem. Můžete se také podívat na
naše webové stránky www.philips.com/support
Podmínky
používání – Philips App
Gallery
26.2
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Podmínky používání, App Gallery.
125
27
Autorská práva
27.1
MHL
27.5
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti MHL, LLC.
Microsoft
Windows Media
Windows Media je registrovaná ochranná známka
nebo ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA anebo dalších zemích.
27.2
Ultra HD
Microsoft PlayReady
Logo DIGITALEUROPE UHD Display je ochranná
Vlastníci obsahu používají technologii pro přístup
k obsahu Microsoft PlayReady™, která chrání jejich
duševní vlastnictví včetně obsahu podléhajícího
autorským právům.
Toto zařízení využívá technologii PlayReady pro
přístup k obsahu chráněnému pomocí technologie
PlayReady nebo technologie WMDRM. Pokud se
zařízení nepodaří správně uplatnit omezení používání
obsahu, mohou vlastníci obsahu požadovat od
společnosti Microsoft, aby zrušila schopnost zařízení
využívat obsah chráněný technologií PlayReady.
Zrušení by nemělo ovlivnit nechráněný obsah ani
obsah chráněný pomocí jiných technologií přístupu.
Vlastníci obsahu od vás mohou požadovat upgrade
technologie PlayReady pro přístup k jejich obsahu.
Pokud upgrade odmítnete, nebudete moci
přistupovat k obsahu vyžadujícímu upgrade.
známka společnosti DIGITALEUROPE.
27.3
Rozhraní HDMI
Označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC v USA a dalších zemích.
27.6
Wi-Fi Alliance
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi jsou
registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi
Alliance.
27.4
Dolby Digital Plus
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
126
27.7
Kensington
(v příslušných případech)
Kensington a Micro Saver jsou registrované ochranné
známky společnosti ACCO World Corporation v USA.
Žádost o registraci je podána i v dalších zemích
světa.
27.8
Jiné ochranné známky
Všechny další registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.
127
28
Právní omezení
ohledně využívání
služeb a/nebo
softwaru
nabízeného třetími
stranami
Služby a/nebo software nabízené třetími stranami
mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny
bez předchozího upozornění. Pokud některá z těchto
situací nastane, společnost TP Vision nenese žádnou
zodpovědnost.
128
Rejstřík
Aktualizace softwaru 87
Ambilight, nastavení 60
Aplikace 44
Aplikace, Hlasové vyhledávání 9
Automatická úprava hlasitosti 58
Kontrast, dynamický kontrast 55
Kontrast, kontrast videa 55
Kopie seznamu kanálů 18
Kopie seznamu kanálů, aktuální verze 18
Kopie seznamu kanálů, kopírování 18
Kopie seznamu kanálů, nahrání 18
B
L
A
Barevný tón 54
Barva 52
Barvy, řízení barev 54
Basy 57
Bezdrátová síť 38
Bezpečnostní pokyny 123
Bluetooth 31
Bluetooth, Odebrání zařízení 32
Bluetooth, Párování 31
Bluetooth, Výběr zařízení 32
Likvidace produktu 116
Likvidace televizoru a baterií 116
Logo Philips, jas 63
D
Nabídka Domů 42
Nastavení Eco 62
Nastavení systému Android 41
Natural Motion 56
Nyní na TV 83
Data TV průvodce 74
Dálkový ovladač, Infračervený snímač 11
Dálkový ovladač, Přehled 8
DMR, Digital Media Renderer 40
F
Formát obrazu 56
Fotoaparát, připojení 35
Fotografie, videa a hudba 71
G
Gama 55
Gamepad, připojení 33
Google Play Store 45
H
HDMI MHL 27
HDMI Ultra HD 64
HDMI, ARC 26
HDMI-CEC, EasyLink 27
Herní konzole, připojení 32
Hlasitost sluchátek 58
Hlasové vyhledávání, Aplikace 9
I
Instalace satelitu 13
Internetová paměť, vymazání 39
J
Jas 53
K
Kabelová síť 39
Kanál 19
Kanál, instalace satelitu 13
Kanál, přepnutí na kanál 20
Kanál, Seznam kanálů, filtrování 19
Kanál, Seznam kanálů, informace 19
Kanál, Seznam kanálů, otevření 19
Kanál, Seznam kanálů, vyhledávání 20
Kanál, vhodnost podle věku 20
Klávesnice USB 34
Kontrast 53
M
Mediální soubory, z disku USB 71
Mediální soubory, z počítače nebo zařízení NAS 71
Motion, Natural Motion 56
Multi View 86
N
O
Ostrost 53
Ostrost, redukce šumu 56
Oznámení 115
P
Péče o obrazovku 124
Pevný disk USB 34
Podmínky používání 125
Podmínky používání, App Gallery 41
Podpora online 121
Pohotovostní režim 12
Pozastavení televizního vysílání 77
Počítač, připojení 36
Problémy se sluchem 68
Problémy se zrakem 68
Problémy, Dálkový ovladač 119
Problémy, Jazyk nabídky 121
Problémy, Obraz 120
Problémy, připojení HDMI 120
Problémy, připojení USB 120
Problémy, Zvuk 120
Programy, doporučení 83
Průvodce možnostmi připojení 26
Připojení DVI-HDMI 27
Připojení YPbPr 28
Připojení, Jednotka Flash USB 35
Připojení, napájecí kabel 6
Připojení, Připojení antény 7
Připojení, Připojení satelitu 7
R
Redukce MPEG artefaktů 56
Režim kontrastu 55
Rodičovské hodnocení 20
Rychlé nastavení obrazu 57
S
129
Satelit, balíčky kanálů 14
Satelit, odebrání satelitu 15
Satelit, přidání satelitu 14
Satelit, ruční aktualizace kanálů 14
Satelit, Ruční instalace 15
Satelit, Unicable 14
Satelitní moduly CAM 13
Síť, bezdrátová 38
Síť, kabelová 39
Síť, nastavení 39
Síť, připojení 38
Síť, síťový název televizoru 40
Síť, statická adresa IP 39
Síť, Wi-Fi Smart Screen 40
Síť, WoWLAN 39
Síť, WPS 38
Síť, WPS s kódem PIN. 38
Síť, zapnout připojení Wi-Fi 40
Síť, zobrazení nastavení 39
Sledování televize 20
Sluchátka 32
Soubory médií, z úložiště na cloudu 71
Standard Wi-Fi 38
Styl obrazu 52
Styl zvuku 57
Středisko péče o zákazníky 122
Sytost 54
T
Teletext 24
Teplota barev 53
TV on Demand 83
U
Ultra Resolution 55
Umístění, Umístění televizoru 6
Umístění, Vzdálenost sledování 6
Unicable 14
Univerzální přístup 68
V
Výběr videa 22
Výšky 57
Vhodnost podle věku 20
Video on Demand 84
Videokamera, připojení 36
Vlastní teplota barev 54
Vylepšení barev 53
Vymazat internetovou paměť 40
Vypnutí 12
Z
Zapnutí 12
Zámek aplikace 46
Zhoršený sluch 68
Zrakově postižení 69
Zvuk, automatická úprava hlasitosti 58
Zvukový komentář 69
Č
Časovač 68
Časovač vypnutí 63
130
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
131
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising