Philips | 55PUS6482/12 | Owner's Manual | Philips 6000 series Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV 55PUS6482/12 Uživatelská příručka

Philips 6000 series Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV 55PUS6482/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
6482 series
www.philips.com/TVsupport
Uživatelský manuál
49PUS6482
55PUS6482
Obsah
1 Co je nového?
10 Internet
4
1.1 Domovská obrazovka a kanály
1.2 Aplikace a kolekce Philips TV
2 Instalace
4
5
3 Dálkový ovladač
7
3.1 Přehled tlačítek
7
3.2 Hlasové vyhledávání
3.3 Infračervený senzor
3.4 Baterie
9
3.5 Čištění
9
9
5
12 Zdroje
45
12.1 Přepnutí na zařízení
45
12.2 Možnosti televizního vstupu
45
12.3 Název a typ zařízení
45
12.4 Znovu vyhledat připojení
45
47
13.1 Síť
47
13.2 Bluetooth
14 Nastavení
10
6 Instalace kanálů
11
26
27
28
16 Televizní průvodce
64
16.1 Co potřebujete
64
16.2 Data TV průvodce
64
16.3 Používání TV průvodce
64
17.1 Nahrávání
66
17.2 Pozastavení televizního vysílání
18 Chytré telefony a tablety
18.1 Aplikace Philips TV Remote App
18.2 Google Cast
69
18.3 AirPlay
69
18.4 MHL
69
34
19 Hry
60
37
20 Ambilight
21 Nejlepší tipy
2
69
69
70
71
20.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí
20.2 Funkce Ambilight vypnuta
71
20.3 Nastavení funkce Ambilight
71
20.4 Režim Lounge Light
72
40
67
70
19.1 Co potřebujete
19.2 Gamepad
70
19.3 Hraní hry
70
39
9.1 Informace o aplikacích
39
9.2 Google Play
39
9.3 Spuštění a ukončení aplikace
9.4 Blokování aplikací
41
9.5 Správa aplikací
42
58
17 Pozastavení televize a nahrávání
66
8 Připojení k televizoru Android TV
8.1 Síť a internet
34
8.2 Účet Google
36
8.3 Domovská obrazovka
36
8.4 Aplikace Philips TV Collection
57
15.1 Z počítače nebo zařízení NAS
60
15.2 Nabídka Oblíbené
60
15.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední
přehrávané
60
15.4 Z připojení USB
60
15.5 Přehrávání videí
60
15.6 Zobrazení fotografií
61
15.7 Přehrávání hudby
63
24
7.1 Informace o připojení
26
7.2 CAM s kartou Smart Card - CI+
7.3 Systém domácího kina – HTS
7.4 Chytré telefony a tablety
28
7.5 Přehrávač Blu-ray disků
29
7.6 DVD přehrávač
29
7.7 Bluetooth
29
7.8 Sluchátka
30
7.9 Herní konzole
30
7.10 Pevný disk USB
31
7.11 Klávesnice USB
32
7.12 Jednotka Flash USB
32
7.13 Fotoaparát
32
7.14 Videokamera
33
7.15 Počítač
33
48
15 Videa, fotografie a hudba
19
6.1 Instalace satelitu
19
6.2 Instalace antény
22
6.3 Kopie seznamu kanálů
47
14.1 Obraz
48
14.2 Zvuk
51
14.3 Nastavení funkce Ambilight
53
14.4 Nastavení Eco
55
14.5 Obecná nastavení
55
14.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka
14.7 Nastavení systému Android
58
14.8 Nastavení univerzálního přístupu
14.9 Nastavení zámku
58
10
11
5.1 Instalace kanálů
11
5.2 Seznamy kanálů
11
5.3 Seřazování seznamu kanálů
5.4 Sledování kanálů
12
5.5 Oblíbené kanály
14
5.6 Teletext
16
5.7 Interaktivní televize
17
44
11.1 Informace o nabídce televizoru
44
11.2 Otevření Nabídky televizoru
44
13 Sítě
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim
4.2 Tlačítka na televizoru
10
9 Aplikace
11 Nabídka televizoru
8
4 Zapnutí a vypnutí
7 Připojit zařízení
43
10.1 Spuštění aplikace Internet
43
10.2 Možnosti na internetu
43
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny
5
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď
2.3 Tipy pro umístění
5
2.4 Napájecí kabel
5
2.5 Kabel antény
6
2.6 Satelitní anténa
6
5 Kanály
42
9.6 Úložiště
4
73
71
21.1 Nejlepší tipy
73
21.2 Nyní na TV
73
21.3 TV on Demand
73
21.4 Video on Demand
74
22 Netflix
75
23 Alexa
76
23.1 O službě Alexa
76
23.2 Použití služby Alexa
24 Software
76
77
24.1 Aktualizace softwaru
77
24.2 Verze softwaru
77
24.3 Automatické aktualizace softwaru
78
24.4 Software s otevřeným zdrojovým kódem
24.5 Licence open source
78
24.6 Oznámení
78
25 Vlastnosti
78
79
25.1 Ochrana životního prostředí
79
25.2 Spotřeba
79
25.3 Operační systém
79
25.4 Příjem
80
25.5 Typ obrazovky
80
25.6 Rozlišení vstupu obrazu:
80
25.7 Možnosti připojení
80
25.8 Zvuk
80
25.9 Multimédia
80
26 Nápověda a podpora
82
26.1 Zaregistrujte svůj televizor
82
26.2 Používání nápovědy
82
26.3 Odstraňování problémů
82
26.4 Nápověda online
84
26.5 Podpora a servis
84
27 Bezpečnost a péče
27.1 Bezpečnost
86
27.2 Péče o obrazovku
86
87
28 Podmínky používání
88
28.1 Podmínky používání – televizor
88
28.2 Podmínky používání – Smart TV
88
28.3 Podmínky používání – Philips TV Collection
88
29 Autorská práva
29.1 MHL
90
29.2 Rozhraní HDMI
90
29.3 Dolby Audio
90
29.4 DTS Premium Sound™
29.5 Wi-Fi Alliance
90
29.6 Kensington
90
29.7 Jiné ochranné známky
90
90
90
30 Právní omezení ohledně využívání služeb
a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami
92
Rejstřík
93
3
– Nastavení: přístup k nabídce všech nastavení a
úprava nastavení televizoru.
– Hodiny: ukazatel systémových hodin.
1
Co je nového?
1.1
1.2
Domovská obrazovka a
kanály
Aplikace a kolekce Philips TV
Oblíbené aplikace na prvním řádku
Spouštěč nové domovské obrazovky
Další aplikace naleznete na stránce s aplikacemi,
kterou můžete otevřít kliknutím na ikonu Aplikace
umístěnou na levém konci řádku Aplikace. Ze stránky
s aplikacemi můžete rovněž přidat další aplikace jako
oblíbené.
Stisknutím tlačítka  HOME (Domů) na dálkovém
ovladači zobrazíte novou domovskou obrazovku
systému Android. Zde můžete procházet možnosti
zábavy z aplikace a televizního vysílání a vybrat si, co
budete sledovat. Na domovské obrazovce jsou
kanály, které vám umožní objevit skvělý obsah
z vašich oblíbených aplikací. Můžete také přidat další
kanály nebo si vyhledat nové aplikace a získat další
obsah.
Kolekce Philips TV
Všechny vaše prémiové aplikace jsou k dispozici
v aplikaci Philips TV Collection. Službu spustíte
pomocí banneru na řádku Aplikace. Aplikace Philips
TV Collection bude také obsahovat doporučení pro
nové aplikace a jiné informace.
Kanál „Play Next“ (Přehrát jako další)
Díky kanálu Play Next (Přehrát jako další) na
domovské obrazovce můžete vždycky vědět, co
sledovat jako další. Na kanálu Play Next (Přehrát jako
další) můžete začít sledovat tam, kde jste sledování
přerušili, a dostávat upozornění na nové epizody.
Stisknutím a podržením tlačítka Select (Vybrat)
u filmu nebo televizním pořadu jej přímo přidáte do
kanálu Play Next (Přehrát jako další).
Přístup k nastavení z domovské obrazovky
Nabídku Všechna nastavení lze otevřít také
prostřednictvím ikony v pravém horním rohu.
Nabídku Častá nastavení a běžných položek nabídky
naleznete také v nabídce televizoru Philips TV,
kterou lze vyvolat přímo pomocí dálkového ovladače.
Systémová lišta na domovské obrazovce
Systémová lišta v horní části domovské obrazovky
obsahuje následující funkce.
– Tlačítko vyhledávání: spuštění vyhledávání
Google s hlasovým nebo textovým zadáváním.
– Vstupní zdroj: načtení seznamu vstupního zdroje
a přepnutí na kterékoli z připojených zařízení.
– Upozornění: poskytování zpráv o vašem systému
Smart TV.
4
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž ani montáž,
která způsobí nehodu nebo zranění.
2
Instalace
2.1
2.3
Přečtěte si bezpečnostní
pokyny
Tipy pro umístění
• Umístěte televizor na místo, kde nebude na
obrazovku dopadat přímé světlo.
• Chcete-li dosáhnout co nejlepšího efektu Ambilight,
ztlumte osvětlení v místnosti.
• Ideální vzdálenost pro sledování televize je
dvojnásobek až pětinásobek velikosti úhlopříčky
obrazovky. Při sezení by měly vaše oči být v rovině
se středem obrazovky.
• Pokud televizor upevňujete na zeď, umístěte jej
maximálně 15 cm od zdi.
Před prvním použitím televizoru si přečtěte
bezpečnostní pokyny.
Chcete-li si zobrazit pokyny, stiskněte v Nápovědě
barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Bezpečnostní pokyny.
2.2
Podstavec televizoru a
montáž na zeď
Podstavec televizoru
Pokyny pro montáž podstavce televizoru naleznete
ve Stručném návodu k rychlému použití, jenž byl
dodán spolu s televizorem. Pokud jste tento návod
ztratili, můžete si jej stáhnout z webových
stránek www.philips.com.
Poznámka:
Televizor neumisťujte blízko zdrojů vytvářejících
prach, jako jsou například kamna. Doporučujeme
prach pravidelně čistit, aby nedošlo k jeho vniknutí
do televizoru.
Při hledání Stručného návodu k rychlému
použití ke stažení použijte typové číslo výrobku.
2.4
Připevnění na zeď
Napájecí kabel
Televizor je také připraven k připevnění na držák pro
montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA
(prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte
následující kód VESA. . .
• Zastrčte napájecí kabel do napájecí
zásuvky POWER v zadní části televizoru.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zasunutý
do konektoru.
• Dbejte, aby byla zástrčka v elektrické zásuvce stále
přístupná.
• Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za
zástrčku, nikdy za kabel.
• 49PUS6482
VESA MIS-F 200x200, M6
• 55PUS6482
VESA MIS-F 300x200, M6
Příprava
Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění
televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně
10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru.
Upozornění
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní
dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní
pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat
bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Než
televizor umístíte, přečtěte si také bezpečnostní
upozornění.
I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu
energie, pokud jej nebudete delší dobu používat,
odpojte z důvodu úspory energie napájecí kabel.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
5
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Zapínání s dalšími
informacemi o zapínání a vypínání televizoru.
2.5
Kabel antény
Zasuňte zástrčku antény pevně do
zásuvky Antenna umístěné na zadní straně
televizoru.
Můžete použít vlastní anténu nebo signál antény
z anténního distribučního systému. Použijte koaxiální
kabel s anténním konektorem IEC (RF) 75 ohmů.
Toto připojení antény použijte pro vstupní signály
DVB-T a DVB-C.
2.6
Satelitní anténa
Připojte satelitní konektor typu F k satelitnímu
konektoru SAT na zadní straně televizoru.
6
3
Střed
Dálkový ovladač
3.1
Přehled tlačítek
Horní
1 - Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení.
2 – Kurzorové / navigační klávesy
K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.
3 –  BACK
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Návrat do předchozí nabídky.
Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí
internetovou stránku.
1 –  Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do
pohotovostního režimu.
4 –  OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky možností.
2 –  AMBILIGHT
Zvolení jednoho ze stylů funkce Ambilight.
5 -  HOME
Otevření hlavní nabídky.
3 –  TOP PICKS
Otevření nabídky s doporučenými programy, videem
na vyžádání (půjčená videa) nebo online TV (Catch
Up TV).
Je-li dostupné.
Spodní část
4 –  TV GUIDE
Otevření nebo zavření TV průvodce.
5 –  SOURCES
Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
6 –  SETTINGS
Otevření Častých nastavení.
7 –  EXIT
Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření
interaktivní televizní aplikace.
8 –  SEARCH
Otevření stránky vyhledávání.
9 –  LIST
Otevření nebo zavření seznamu kanálů.
1 –     Barevné klávesy
Přímá volba možností.
10 –
 Nabídka televizoru
Otevření nabídky televizoru s typickými funkcemi
televizoru.
2 –  Hlasitost
Nastavení úrovně hlasitosti.
3 – Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.
4 – SUBTITLE
Zapnutí, vypnutí titulků nebo zapnutí titulků bez
7
zvuku.
vyhledejte v obchodě Google Play aplikaci „Android
TV Remote Control“.
2 - Stáhněte si aplikaci aplikaci Android TV Remote
Control* a nainstalujte ji do chytrého telefonu nebo
tabletu Android.
3 - Chytrý telefon nebo tablet Android připojte do
stejné sítě jako zařízení Android TV.
4 - Do chytrého telefonu nebo tabletu Android
nainstalujte „PhilipsTv“**. Potom se na obrazovce
zobrazí kód Android TV.
5 - Do chytrého telefonu nebo tabletu Android
zadejte kód, zařízení se spáruje
s televizorem Android TV.
5 – Přehrávání a nahrávání
• Přehrát , přehrávání.
• Pozastavení , pozastavit přehrávání
• Zastavení , zastavit přehrávání
• Přetočení , přetočit
• Přetočit vpřed , přetočení vpřed
• Nahrávání , spuštění nahrávání
6– 
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být
zapnutý nebo v pohotovostním režimu.
7 –  Kanál
Přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu
kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku
Textu/Teletextu. Spuštění další nebo předchozí
kapitoly na disku.
*Abyste mohli používat aplikaci Android TV Remote
Control, musíte mít chytrý telefon nebo tablet se
systémem Android 4.3 nebo novějším.
**Název televizoru Android TV závisí na názvu
nastaveném v položce Síťový název televizoru.
Název modelu televizoru je v této položce
přednastavený.
8 -  Ztlumení
Vypnutí nebo obnovení zvuku.
9 - TEXT
Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Síť, síťový název
televizoru.
3.2
Hlasové vyhledávání
Používání hlasového vyhledávání
Stahování aplikací z Google play
Na internetu můžete vyhledávat videa, hudbu nebo
cokoli jiného pomocí ikony  v horní části hlavní
nabídky. Hlasové vyhledávání můžete začít používat
kdykoli. Místo toho můžete zadat text pomocí
klávesnice dálkového ovladače.
Použijte chytrý telefon nebo tablet se systémem
Android jako dálkové ovládání k televizoru Android
TV. Snadným přepínáním mezi režimy d-pad,
touchpad a gamepad můžete v zařízení Android TV
ovládat obsah i hrát hry. Klepnutím na mikrofon
zahájíte hlasové vyhledávání, nebo můžete zadat
hledaný text v televizoru Android TV z klávesnice.
Používání hlasového vyhledávání…
1 - V chytrém telefonu zahájíte hlasové vyhledávání
klepnutím na ikonu .
2 - Když je ikona  na obrazovce červená,
mikrofon je aktivní.
3 - Jasně vyslovte hledaný termín. Zobrazení
výsledku může chvíli trvat.
4 - Na obrazovce, kde se zobrazí výsledky
vyhledávání, vyberte ten, který chcete.
Začněte připojením telefonu nebo tabletu se
systémem Android do stejné sítě, ve které je připojen
televizor Android TV, nebo vyhledejte televizor
Android TV přes bluetooth.
Funguje se všemi televizory Android TV.
*Abyste mohli používat aplikaci Android TV Remote
Control, musíte mít chytrý telefon nebo tablet se
systémem Android 4.3 nebo novějším.
Viz také www.support.google.com/androidtv
Nastavení hlasového vyhledávání
Hlasové vyhledávání
Můžete nastavit jazyk Hlasového vyhledávání.
Nastavení jazyka hlasového vyhledávání…
Párování s televizorem
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte
možnost Preference >  Řeč a stiskněte
tlačítko OK.
Na dálkovém ovladači není žádný mikrofon. Pokud
chcete používat hlasové vyhledávání, musíte si
nejprve nainstalovat aplikaci Android TV Remote
Control do chytrého telefonu nebo tabletu se
systémem Android.
1 - V chytrém telefonu nebo tabletu Android
8
4 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko
OK.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
3.5
3.3
Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným
hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte
alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro
domácnost.
Čištění
Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou
odolnou vůči poškrábání.
Infračervený senzor
Televizor může přijímat příkazy i z dálkového
ovladače využívajícího k odesílání příkazů
infračervené signály (IR neboli infrared). Pokud
používáte tento typ dálkového ovladače, vždy dbejte
na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na
infračervený snímač na přední části televizoru.
 Varování
Před infračervený senzor televizoru nepokládejte
žádné předměty, které by jej mohly blokovat.
3.4
Baterie
Pokud televizor nereaguje na stisknutí tlačítek na
dálkovém ovladači, mohou být baterie vybité.
Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na
baterie na přední straně dole na dálkovém ovladači.
1 - Posuňte kryt přihrádky na baterie ve směru, který
ukazuje šipka.
2 - Staré baterie nahraďte dvěma alkalickými
bateriemi typu AAA-LR03-1,5 V . Dbejte na to, aby
byly póly  a  baterie zarovnány správně.
3 - Vložte zpět kryt přihrádky na baterie a zasuňte jej,
až zacvakne.
Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte,
vyjměte baterie.
Staré baterie bezpečně zlikvidujte podle pokynů.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Likvidace produktu.
9
4
4.2
Zapnutí a vypnutí
Tlačítka na televizoru
4.1
Pokud ztratíte dálkový ovladač nebo se vám vybijí
baterie, můžete stále ovládat základní funkce
televizoru.
Zapnutí nebo pohotovostní
režim
Otevření základní nabídky…
1 - Když je televizor zapnutý, stiskněte joystick na
zadní straně televizoru. Zobrazí se základní nabídka.
2 - Stisknutím vlevo nebo vpravo vyberete možnosti
 Hlasitost,  Kanál nebo  Zdroje. Chcete-li
spustit demo film, vyberte možnost  Demo.
3 - Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit
hlasitost nebo vybrat další či předchozí kanál. Můžete
jimi také procházet seznam zdrojů včetně volby
tuneru. Demo film spustíte stisknutím joysticku.
4 - Nabídka zmizí automaticky.
Ujistěte se, že je televizor připojen ke zdroji napájení.
Připojte přiložený napájecí kabel ke konektoru AC
in na zadní straně televizoru. Kontrolka ve spodní
části televizoru se rozsvítí.
Zapnutí
Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a zapněte
televizor. Případně stiskněte tlačítko  HOME .
Pokud nemůžete dálkový ovladač najít nebo jsou
jeho baterie vybité, můžete též stisknout malý joystick
na zadní straně televizoru a tím ji zapnout.
Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního
režimu, vyberte možnost  a stiskněte joystick.
Přepnutí do pohotovostního režimu
Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního
režimu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
Můžete též stisknout malý joystick na zadní straně
televizoru
V pohotovostním režimu je televizor stále připojen ke
zdroji napájení, spotřebovává však jen velmi málo
energie.
Chcete-li televizor zcela vypnout, odpojte napájecí
zástrčku.
Při odpojování vždy tahejte za zástrčku, nikdy za
kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel
i zásuvka byla neustále zcela přístupná.
10
5
kanálů.
Kanály
Výběr jednoho ze seznamů kanálů…
1 - Při zobrazeném seznamu kanálů stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte možnost Vybrat seznam kanálů
a stiskněte tlačítko OK.
3 - V nabídce seznamů vyberte jeden z dostupných
seznamů kanálů a stiskněte tlačítko OK.
5.1
Instalace kanálů
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Kanál, Instalace antény
nebo Kanál, Instalace.
Místo toho můžete nahoře na seznamu kanálů vybrat
název seznamu a stisknutím tlačítka OK otevřít
nabídku seznamů.
5.2
Seznamy kanálů
Vyhledání kanálu
Informace o seznamech kanálů
Kanál můžete hledat, pokud jej chcete najít v příliš
dlouhém seznamu kanálů.
Po instalaci kanálů se všechny kanály zobrazí
v seznamu kanálů. U kanálů se zobrazuje jejich
název a logo, jsou-li tyto informace k dispozici.
Televizor může vyhledávat kanál na jednom ze 2
hlavních seznamů kanálů – Anténní nebo Kabelové
kanály.
Otevřete seznam kanálů a pomocí šipky  (nahoru)
nebo  (dolů) vyberte požadovaný kanál. Stisknutím
tlačítka OK spustíte jeho sledování. Na kanály
v daném seznamu přepínáte pouze
tlačítky   nebo  .
Vyhledání kanálu…
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete aktuální seznam
kanálů.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
4 - Vyberte možnost Vybrat seznam kanálů
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Filtrovat anténní
kanály nebo Filtrovat kabelové kanály a stiskněte
tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Vyhledat kanál a stisknutím
tlačítka OK otevřete textové pole. K zadávání textu
můžete použít klávesnici na dálkovém ovladači (máteli ji) nebo klávesnici na obrazovce.
7 - Zadejte číslo, název nebo součást názvu, vyberte
možnost Použít a stiskněte tlačítko OK. Televizor
bude vyhledávat odpovídající názvy kanálů ve
vybraném seznamu.
Ikony kanálů
Poté, co se seznam kanálů automaticky aktualizuje,
budou nově nalezené kanály označeny 
(hvězdička).
Pokud kanál uzamknete, bude označen  (zámek).
Seznam kanálů, informace
Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během
instalace nainstalovány digitální rádiové stanice. Na
rádiový kanál lze přepnout podobně jako na televizní
kanály. Při instalaci DVB-C obvykle rozhlasové
stanice začínají od čísla kanálu 1001 výše.
Televizor umí přijímat standard digitálního televizního
vysílání DVB. Je možné, že televizor nebude
u některých provozovatelů televizního vysílání řádně
fungovat v případě, že požadavky standardu nejsou
zcela dodrženy.
Výsledky vyhledávání se zobrazí jako seznam kanálů
– viz název seznamu nahoře. Výsledky vyhledávání
zmizí, jakmile vyberete jiný seznam kanálů nebo
seznam s výsledky vyhledávání zavřete.
5.3
Otevření seznamu kanálů
Seřazování seznamu kanálů
Vedle seznamu kanálů můžete vybrat filtrovaný
seznam nebo si vybrat jeden ze seznamů oblíbených,
které jste sami vytvořili.
Seřazování kanálů můžete provést se všemi kanály.
Seznam kanálů můžete nastavit tak, aby zobrazoval
pouze televizní kanály nebo pouze rádiové stanice. U
anténních/kabelových kanálů můžete nastavit
seznam tak, aby zobrazoval nekódované nebo
kódované kanály.
Otevření aktuálního seznamu kanálů…
1 - Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete aktuální seznam
kanálů.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK zavřete seznam
Nastavení filtru seznamu všech kanálů…
11
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete aktuální seznam
kanálů.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
4 - Vyberte možnost Vybrat seznam kanálů
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte, jak chcete seznam filtrovat: Filtrovat
anténní kanály nebo Filtrovat kabelové kanály a
stiskněte tlačítko OK.
6 - V nabídce Možnosti vyberte požadovaný filtr a
aktivujte jej stisknutím tlačítka OK. Název filtru se
zobrazí jako součást názvu seznamu kanálů nahoře
na seznamu kanálů.
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se vraťte o jeden
krok zpět nebo stisknutím tlačítka  nabídku
zavřete.
možnost Zamknout kanál a stiskněte tlačítko OK.
5 - Pokud si jej televizor vyžádá, zadejte 4místný kód
PIN. Zamknutý kanál je má označení  (zámek).
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Odemknutí kanálu…
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete seznam kanálů.
Pokud je třeba, změňte seznam kanálů.
3 - Vyberte kanál, který chcete odemknout.
4 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Odemknout kanál a stiskněte tlačítko OK.
5 - Pokud si jej televizor vyžádá, zadejte 4místný kód
PIN.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
5.4
Sledování kanálů
Pokud zamykáte nebo odemykáte kanály na
seznamu kanálů, musíte kód PIN zadat pouze jednou,
dokud seznam kanálů nezavřete.
Naladění kanálu
Další informace získáte v nabídce Nápověda
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová
slova a vyhledáním položky Rodičovský zámek.
Chcete-li sledovat TV kanály, stiskněte tlačítko .
Televizor se naladí na naposledy sledovaný kanál.
Přepínání kanálů
Chcete-li přepínat kanály, stiskněte
tlačítko   nebo  .
Znáte-li číslo kanálu, zadejte číslo číselnými tlačítky.
Po zadání čísla kanálu na něj ihned přepnete
stisknutím tlačítka OK.
Vhodnost podle věku
Televizor zobrazuje informace získané z internetu –
název a podrobnosti aktuálního a následujícího
programu.
Digitální kanály mohou mít nastavenou vhodnost
programů podle věku. Pokud je věkové omezení
u daného programu vyšší nebo shodné s věkovým
omezením, které si nastavíte, program bude
uzamčen. Abyste mohli uzamčený program sledovat,
je nutné zadat kód rodičovského hodnocení.
Chcete-li zabránit dětem ve sledování pořadu
nevhodného pro jejich věk, můžete nastavit vhodnost
podle věku.
Předchozí kanál
Chcete-li přepnout zpět na předchozí naladěný kanál,
stiskněte tlačítko  BACK.
Postup nastavení vhodnosti podle věku…
Kanály můžete ladit také v Seznamu kanálů.
1 - Vyberte možnost Nastavení > Rodičovský
zámek > Rodičovské hodnocení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Zadejte 4místný kód rodičovského zámku. Pokud
jste kód dosud nenastavili, vyberte možnost Nastavit
kód v nabídce Rodičovský zámek. Zadejte 4místný
kód rodičovského zámku a potvrďte jej. Nyní můžete
nastavit omezení podle věku.
3 - Vraťte se do nabídky Rodičovské hodnocení,
vyberte požadovaný věk a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Uzamknutí kanálu
Postup uzamknutí a odemknutí kanálu
Pokud nechcete, aby děti některý kanál sledovaly,
můžete jej uzamknout. Abyste pak mohli uzamčený
kanál sledovat, je nutné zadat čtyřmístný kód PIN
rodičovského zámku. Programy z připojeného
zařízení nelze uzamknout.
Chcete-li rodičovské hodnocení vypnout, vyberte
možnost Žádné. V některých zemích je však
nastavení rodičovského hodnocení povinné.
Uzamknutí kanálu…
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete seznam kanálů.
Pokud je třeba, změňte seznam kanálů.
3 - Vyberte kanál, který chcete uzamknout.
4 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
U některých vysílacích společností zamkne televizor
pouze programy s vyšším nastaveným
hodnocením. Rodičovské hodnocení podle věku se
12
nastavuje pro všechny kanály současně.
digitální, přepněte na daný kanál a otevřete
možnost Informace v možnosti  OPTIONS.
Možnosti kanálů
Jazyk titulků
Otevření nabídky Možnosti
Preferované jazyky titulků
Během sledování kanálu si můžete nastavit různé
možnosti.
K dispozici jsou různé možnosti v závislosti na typu
sledovaného kanálu (analogový nebo digitální) nebo
na uživatelském nastavení televizoru.
Digitální vysílání může pro jeden pořad nabízet
několik jazyků titulků. Můžete nastavit preferovaný
primární a sekundární jazyk titulků. Pokud budou
k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků,
televizor vybrané titulky zobrazí.
Otevření nabídky možností…
Nastavení primárního a sekundárního jazyka titulků…
1 - Během sledování kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
2 - Opětovným stisknutím
tlačítka  OPTIONS nabídku zavřete.
1 - Přejděte na  Nastavení > Region a jazyk
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Jazyky > Primární
titulky nebo Sekundární titulky.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Titulky
Zapnutí
Digitální vysílání může mít u svých programů
k dispozici titulky.
Výběr jazyka titulků
Zobrazit titulky…
Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném
z preferovaných jazyků, můžete vybrat jiný dostupný
jazyk titulků. Pokud nejsou k dispozici žádné jazyky
titulků, nemůžete tuto možnost vybrat.
Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Titulky.
Titulky můžete Zapnout nebo Vypnout. Místo toho
můžete vybrat možnost Automaticky.
Výběr jazyka titulků, když není k dispozici žádný
z preferovaných jazyků…
Automatické
Pokud jsou součástí digitálního vysílání informace o
jazyce a vysílaný program není ve vašem jazyce
(jazyce nastaveném na televizoru), televizor může
automaticky zobrazit titulky v jednom z vašich
preferovaných jazyků titulků. Jeden z těchto jazyků
titulků musí být rovněž součástí vysílání.
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte možnost Jazyk titulků a vyberte jeden
z jazyků titulků dočasně.
Preferovaný jazyk titulků můžete vybrat
v nabídce Jazyk titulků.
Preferovaný jazyk zvuku
Titulky z teletextu
U digitálního vysílání se může pro určitý program
nabízet několik jazyků pro zvuk (mluvené jazyky).
Můžete nastavit preferovaný primární a sekundární
jazyk zvuku. Pokud je k dispozici zvuk v jednom
z těchto jazyků, televizor se na něj přepne.
Jazyk zvuku
Pokud sledujete analogové kanály, je nutné nastavit
titulky u jednotlivých kanálů ručně.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka zvuku…
1 - Přepněte na kanál a stisknutím
tlačítka TEXT otevřete teletext.
2 - Zadejte číslo stránky pro titulky, obvykle 888.
3 - Opětovným stisknutím tlačítka TEXT teletext
zavřete.
1 - Přejděte na  Nastavení > Region a jazyk
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Jazyky > Primární
zvuk nebo Sekundární zvuk.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Pokud během sledování tohoto analogového kanálu
v nabídce Titulky vyberete možnost Zapnuto, titulky
se zobrazí (pokud jsou k dispozici).
Chcete-li zjistit, který kanál je analogový nebo
13
Pokud nejsou k dispozici žádné preferované jazyky,
můžete vybrat jiný dostupný jazyk. Pokud nejsou
k dispozici žádné jazyky pro zvuk, nemůžete tuto
možnost vybrat.
následujících programech. V nabídce Informace o
programu stiskněte barevnou
klávesu  NAPLÁNOVÁNO a dostanete se na
seznam plánovaného nahrávání. Nebo můžete také
opakovaně stisknout tlačítko  (vpravo) a vstoupit
do TV průvodce.
Výběr jazyka, když není k dispozici žádný
z preferovaných jazyků…
*Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  INFO.
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte možnost Jazyk zvuku a vyberte pro
zvuk dočasně jeden z jazyků.
Mono / Stereo
Výběr jazyka zvuku
Zvuk analogového kanálu můžete přepnout do
režimu Mono nebo Stereo.
Běžné rozhraní
Přepnutí do režimu Mono nebo Stereo…
Pokud jste do jednoho ze slotů Common Interface
nainstalovali modul CAM, můžete zobrazit informace
o modulu CAM a operátorovi nebo provádět
nastavení spojená s modulem CAM.
1 - Ladění analogového kanálu.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Mono/Stereo a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Mono nebo Stereo a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Zobrazení informací o modulu CAM…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES.
2 - Vyberte typ kanálu, pro který modul CAM
používáte ve funkci Watch TV.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na
možnost Běžné rozhraní.
4 - Vyberte příslušný slot Common Interface
a stiskněte tlačítko  (vpravo).
5 - Vyberte televizního operátora modulu CAM a
stiskněte tlačítko OK. Další nabídky pak pocházejí od
vysílací společnosti.
Přeskupení kanálů
Měnit pořadí kanálů (přeuspořádat) můžete pouze
v seznamu oblíbených položek.
Změna pořadí kanálů…
1 - Otevřete seznam oblíbených položek, který
chcete přeuspořádat.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte možnost
Přeskupení kanálů a stiskněte tlačítko OK.
3 - V seznamu oblíbených položek vyberte kanál,
který chcete přeuspořádat, a stiskněte tlačítko OK.
4 - Tlačítky  (nahoru) nebo  (dolů) přesuňte
kanál do požadované pozice.
5 - Stisknutím tlačítka OK potvrďte nové umístění.
6 - Stejným postupem můžete měnit pořadí kanálů,
dokud seznam oblíbených položek nezavřete
stisknutím tlačítka  BACK.
HbbTV na tomto kanálu
Chcete-li zamezit přístupu na stránky HbbTV na
konkrétním kanálu, můžete blokovat stránky HbbTV
pouze pro tento kanál.
Zapnout funkci HbbTV
Vyberte možnost Nastavení > Obecné
nastavení > Více možností > Nastavení HbbTV >
HbbTV > Zapnuto.
Informace o programu
5.5
Zobrazení podrobných informací o pořadu
Oblíbené kanály
Zobrazení podrobných informací o pořadu…
1 - Nalaďte požadovaný kanál.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Informace o programu a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Chcete-li tuto obrazovku zavřít, stiskněte
tlačítko OK.
Oblíbené kanály
Do seznamu oblíbených kanálů můžete zařadit
kanály, které se vám líbí.
Můžete vytvořit 4 různé seznamy oblíbených kanálů,
v nichž budete snadno přepínat. Každý seznam
oblíbených můžete individuálně pojmenovat. Pouze
na seznamu oblíbených můžete přeuspořádat kanály.
Případně můžete stisknout přímo tlačítko  INFO* a
dostat se přímo k informacím o právě běžících a
14
Otevřete seznam oblíbených položek a pomocí
šipky  (nahoru) nebo  (dolů) vyberte
požadovaný kanál. Stisknutím tlačítka OK spustíte
jeho sledování. Na kanály v daném seznamu
přepínáte pouze tlačítky   nebo  .
4 - Stisknutím tlačítka  (dolů) vyberte poslední
kanál rozsahu, který chcete přidat. Kanály se označí
vlevo.
5 - Stisknutím tlačítka OK tento seznam kanálů
přidejte a potvrďte.
Můžete také začít vytvářet seznam oblíbených
položek pomocí funkce Vybrat rozsah.
Vytvoření seznamu oblíbených
Vytvoření seznamu oblíbených kanálů…
Přejmenování seznamu oblíbených
položek
1 - Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete aktuální seznam
kanálů.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
4 - Vyberte možnost Vytvořit seznam oblíbených
položek a stiskněte tlačítko OK.
5 - Na seznamu vlevo vyberte kanál, který chcete
zařadit mezi oblíbené, a stiskněte tlačítko OK. Kanály
se zařazují do seznamu vpravo v pořadí, ve kterém je
přidáte. Pokud chcete akci zrušit, vyberte kanál na
seznamu vlevo a znovu stiskněte tlačítko OK.
6 - V případě potřeby můžete pokračovat ve výběru
a přidávat na seznam oblíbených položek další
kanály.
7 - Pokud chcete přestat přidávat kanály, stiskněte
tlačítko  BACK.
Přejmenovat můžete pouze seznam oblíbených
položek.
Přejmenování seznamu oblíbených položek…
1 - Otevřete seznam oblíbených položek, který
chcete přejmenovat.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Přejmenovat seznam oblíbených
položek a stiskněte tlačítko OK.
3 - Pomocí klávesnice na obrazovce vymažte
současný název a zadejte nový.
4 - Po dokončení vyberte tlačítko Zavřít a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK zavřete seznam
kanálů.
Televizor vás požádá, abyste seznam oblíbených
položek přejmenovali. Můžete použít klávesnici na
obrazovce.
1 - Pomocí klávesnice na obrazovce vymažte
současný název a zadejte nový.
2 - Po dokončení vyberte tlačítko Zavřít a stiskněte
tlačítko OK.
Odebrání seznamu oblíbených
položek
Televizor se přepne na nově vytvořený seznam
oblíbených položek.
Odebrání seznamu oblíbených položek…
Odebrat můžete pouze seznam oblíbených položek.
1 - Otevřete seznam oblíbených položek, který
chcete odebrat.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Odebrat seznam oblíbených položek a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Potvrďte odebrání seznamu.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK zavřete seznam
kanálů.
Můžete zadat několik kanálů současně nebo založit
nový seznam oblíbených položekže duplikujete
seznam kanálů se všemi kanály a odeberete kanály, o
které nemáte zájem.
Kanály v novém seznamu oblíbených položek se
přečíslují.
Přidání rozsahu kanálů
Přeskupení kanálů
Pokud chcete do seznamu oblíbených položek
najednou přidat řadu po sobě jdoucích kanálů,
můžete použít funkci Vybrat rozsah.
Měnit pořadí kanálů (přeuspořádat) můžete pouze
v seznamu oblíbených položek.
Přidání rozsahu kanálů…
Změna pořadí kanálů…
1 - Otevřete seznam oblíbených položek, kam chcete
přidat po sobě jdoucí kanály.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte možnost
Vybrat rozsah a stiskněte tlačítko OK.
3 - V seznamu vlevo vyberte první kanál rozsahu,
který chcete přidat, a stiskněte tlačítko OK.
1 - Otevřete seznam oblíbených položek, který
chcete přeuspořádat.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte možnost
Přeskupení kanálů a stiskněte tlačítko OK.
3 - V seznamu oblíbených položek vyberte kanál,
který chcete přeuspořádat, a stiskněte tlačítko OK.
4 - Tlačítky  (nahoru) nebo  (dolů) přesuňte
15
kanál do požadované pozice.
5 - Stisknutím tlačítka OK potvrďte nové umístění.
6 - Stejným postupem můžete měnit pořadí kanálů,
dokud seznam oblíbených položek nezavřete
stisknutím tlačítka  BACK.
Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek
teletextu Text.
Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.). Chcete-li
v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost
Přehled
teletextu. Přehled.
Hledání na teletextu
Seznam oblíbených položek pro
TV průvodce
Lze vybrat slovo a vyhledat v teletextu všechny
výskyty daného slova.
1 - Otevřete stránku teletextu a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Pomocí kurzorových kláves vyberte slovo nebo
číslo.
3 - Znovu stiskněte tlačítko OK: ihned přejdete na
další výskyt tohoto slova nebo čísla.
4 - Opětovným stisknutím tlačítka OK přejdete na
následující výskyt.
5 - Vyhledávání ukončíte opakovaným stisknutím
tlačítka  (nahoru) tak dlouho, až nebude označen
žádný výběr.
TV průvodce můžete propojit se seznamem
oblíbených.
1 - Při sledování TV kanálu dlouze stiskněte tlačítko
 > Vybrat seznam kanálů.
2 - Vyberte možnost Seznam oblíbených a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  TV GUIDE otevřete TV
průvodce.
TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních
a naplánovaných televizních pořadů pro vaše
oblíbené kanály. Do náhledu budou za vaše oblíbené
kanály připojeny také 3 nejpoužívanější kanály
z výchozího seznamu vysílací společnosti. Abyste
mohli tyto kanály používat, musíte je přidat do
seznamu oblíbených (čtěte kapitolu „TV průvodce“.
Teletext z připojeného zařízení
Některá zařízení, která přijímají televizní kanály,
nabízejí také možnost Text.
Slouží k otevření Textu z připojeného zařízení. . .
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES , vyberte zařízení
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Během sledování kanálu na daném zařízení
stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Zobrazení tlačítek zařízení, vyberte
tlačítko  a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete tlačítka
zařízení.
4 - Chcete-li teletext ukončit, znovu stiskněte
tlačítko  BACK .
Na každé straně TV průvodce najdete na vašem
seznamu oblíbených kanálů tabulku „Věděli jste, že...“.
Kanál „Věděli jste, že…“ poskytuje užitečné tipy, které
vám pomohou zlepšit způsob, jakým televizor
používáte.
5.6
Teletext
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Někteří poskytovatelé digitálního vysílání nabízejí na
svých digitálních televizních kanálech digitální teletext
nebo interaktivní televizní kanály. Tyto služby zahrnují
běžný teletext s výběrem a procházením
prostřednictvím číselných a barevných tlačítek
a kurzorových kláves.
Stránky teletextu
Chcete-li otevřít text nebo teletext, stiskněte při
sledování televizních kanálech tlačítko TEXT.
Text zavřete dalším stisknutím tlačítka TEXT.
Výběr stránky teletextu
Chcete-li digitální teletext ukončit, stiskněte
tlačítko  BACK.
Postup výběru stránky . . .
1 - Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2 - Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3 - Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno
z barevně označených témat v dolní části
obrazovky.
*Teletext je dostupný, pouze když jsou kanály
instalované přímo na vestavěný tuner televizoru a set
je v režimu televizoru. Pokud používáte set-top box,
nebude na televizoru dostupný teletext. V takovém
případě bude namísto toho použit teletext set-top
boxu.
Podstránky teletextu
Číslo stránky teletextu může obsahovat několik
podstránek. Čísla podstránek se zobrazují v pruhu
vedle čísla hlavní stránky.
Podstránku vyberete stisknutím tlačítka  nebo .
Přehled teletextu Stránky teletextu
16
5.7
Možnosti teletextu
Interaktivní televize
Stisknutím tlačítka  OPTIONS v teletextu otevřete
nabídku možností…
Informace o iTV
• Zastavit stránku / Uvolnit stránku
Spustí nebo zastaví automatické otáčení podstránek.
• Duální obrazovka / Celá obrazovka
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
• Přehled teletextu T.O.P.
Otevření teletextu T.O.P. (T.O.P.).
• Zvětšit / Normální zobrazení
Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.
• Odkrýt
Zruší skrytí informací na stránce.
• Opakování podstránek
Opakuje dostupné podstránky.
• Jazyk
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke
správnému zobrazení.
• Teletext 2.5
Aktivuje Teletext 2.5, který nabízí více barev a lepší
grafiku.
Díky interaktivní televizi některé společnosti
poskytující digitální vysílání kombinují běžný televizní
pořad s informacemi nebo stránkami zábavy. Na
některých stránkách můžete reagovat na pořad nebo
hlasovat, nakupovat online nebo zaplatit za pořad
služby Video-On-Demand.
HbbTV, MHEG, . . .
Vysílací společnosti používají různé interaktivní
televizní systémy: HbbTV (Hybrid Broadcast
Broadband TV) nebo iTV (Interactive TV – MHEG).
Interaktivní televizi se někdy říká digitální teletext
nebo červené tlačítko. Každý systém je však jiný.
Další informace najdete na internetových stránkách
příslušných vysílacích společností.
Co potřebujete
Nastavení teletextu
Interaktivní televize je k dispozici pouze na digitálních
televizních kanálech. Chcete-li si plně vychutnat
výhody interaktivní televize, potřebujete
vysokorychlostní internetové připojení k televizoru.
Jazyk teletextu
Některé digitální televizní vysílací společnosti nabízejí
několik jazyků teletextu.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka
teletextu. . .
HbbTV
Pokud televizní kanál nabízí stránky HbbTV, musíte
nejdříve zapnout možnost HbbTV v nastavení
televizoru, abyste mohli zobrazit stránky.
1 - Vyberte možnost  Nastavení > Region
a jazyk a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
2 - Vyberte možnost Jazyk > Primární
teletext nebo Sekundární teletext a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
 Nastavení > Obecné nastavení > Více
možností > Nastavení HbbTV > HbbTV > Zapnuto.
Použití služby iTV
Otevření stránek iTV
Teletext 2.5
Většina kanálů nabízejících vysílání HbbTV nebo iTV
vás vyzve ke stisknutí červeného tlačítka  nebo
tlačítka OK, kterým otevřete interaktivní program.
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší
grafiku. Teletext 2.5 je aktivován jako standardní
tovární nastavení.
Vypnutí Teletextu 2.5…
Procházení stránkami iTV
1 - Stiskněte tlačítko TEXT.
2 - Při zobrazeném teletextu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Text
2.5 > Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
K procházení stránkami iTV můžete použít kurzorové
klávesy, barevná tlačítka, číselná tlačítka
a tlačítko  BACK.
Ke sledování videí na stránkách iTV můžete použít
tlačítka  (Přehrát),  (Pozastavit) a  (Zastavit).
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Chcete-li otevřít digitální teletext, stiskněte
tlačítko TEXT. Chcete-li jej zavřít, stiskněte
tlačítko  BACK .
Zavření stránek iTV
17
Většina stránek iTV vás informuje o tom, které tlačítko
slouží k zavření.
Chcete-li vynutit zavření stránky iTV, přepněte do
dalšího televizního kanálu a stiskněte
tlačítko  BACK.
18
satelit, na obrazovce se zobrazí jeho název a síla
příjmu.
7 - Když televizor nalezne požadované satelity,
vyberte možnost Instalovat.
8 - Pokud satelit nabízí Balíčky kanálů, televizor
dostupné balíčky zobrazí. Vyberte potřebný
balíček Některé balíčky
nabízejí Rychlou nebo Kompletní instalaci
obsažených kanálů; vyberte tedy jednu z možností.
Televizor nainstaluje satelitní kanály a rozhlasové
stanice.
9 - Uložte nastavení satelitu a nainstalované kanály
a rozhlasové stanice zvolením možnosti Dokončit.
6
Instalace kanálů
6.1
Instalace satelitu
Informace o instalaci satelitu
Až 4 satelity
V tomto televizoru můžete nainstalovat až 4 satelity
(4 LNB). Na počátku instalace vyberte přesný počet
satelitů, které chcete instalovat. Tím se instalace
urychlí.
Nastavení instalace satelitu
Unicable
Pro připojení antény k televizoru můžete použít
systém Unicable. Možnost Unicable vyberte na
začátku instalace pro 1 nebo pro 2 satelity.
Nastavení instalace satelitu jsou předem nastavena
pro jednotlivé státy. Nastavení určuje způsob, jak
televizor vyhledává a instaluje satelity a satelitní
kanály. Nastavení můžete kdykoli změnit.
Jednotka MDU (Multi-Dwelling-Unit)
Změna nastavení instalace satelitu…
Vestavěné satelitní tunery podporují jednotky MDU
na satelitech Astra a Digiturk na satelitu Eutelsat.
Jednotka MDU na satelitu Türksat není podporována.
1 - Spusťte instalaci satelitu.
2 - Na obrazovce, ze které spouštíte vyhledávání
satelitů, vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte počet satelitů, které chcete nainstalovat,
nebo nastavte některý ze systémů Unicable. Vybereteli možnost Unicable, můžete u každého tuneru
nastavit číslo a frekvenci uživatelského pásma.
4 - Po dokončení vyberte tlačítko Další a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stiskněte v nabídce Nastavení barevné
tlačítko  Hotovo , vrátíte se na obrazovku, z níž
můžete spustit vyhledávání satelitů.
Spuštění instalace
Před spuštěním instalace zkontrolujte, zda je satelitní
anténa správně nasměrovaná.
Spuštění instalace satelitu…
1 - Vyberte
možnost Nastavení > Kanály > Instalace
satelitu a stiskněte tlačítko OK. Je-li třeba, zadejte
kód PIN.
2 - Vyberte možnost Vyhledávání
satelitů a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Televizor vyhledá satelity.
4 - Vyberte možnost Instalovat a stiskněte tlačítko
OK. Televizor zobrazuje aktuální nastavení instalace
satelitu.
Chcete-li toto nastavení změnit, zvolte
možnost Nastavení.
Nechcete-li nastavení změnit, zvolte
možnost Vyhledat. Přejděte ke kroku 5.
Naváděcí transpondér a LNB
V některých zemích můžete upravit expertní
nastavení jednotlivých konvertorů a LNB. Tato
nastavení použijte pouze v případech, kdy se
normální instalace nedaří. Máte-li nestandardní
satelitní vybavení, můžete v těchto nastaveních
změnit standardní nastavení. Někteří poskytovatelé
služeb vám sdělí hodnoty pro transpondér nebo LNB,
které zde můžete zadat.
Satelitní moduly CAM
Pokud ke sledování satelitních kanálů používáte
modul CAM (Conditional Access Module) s kartou
Smart Card, doporučujeme provádět instalaci satelitu
s modulem CAM zasunutým do televizoru.
5 - V nabídce Systém instalace vyberte počet
satelitů, které chcete nainstalovat, nebo nastavte
některý ze systémů Unicable. Vyberete-li možnost
Unicable, můžete u každého tuneru nastavit číslo a
frekvenci uživatelského pásma. V některých zemích
můžete v nabídce Další nastavení upravit i určitá
expertní nastavení jednotlivých konvertorů LNB.
6 - Televizor vyhledá satelity dostupné ve směru vaší
antény. To může trvat několik minut. Je-li nalezen
Většina modulů CAM se používá k dekódování
kanálů.
Moduly CAM nové generace (CI+ 1.3 s profilem
operátora) umí nainstalovat všechny satelitní kanály
do televizoru samy. Modul CAM vás k instalaci
19
příslušných satelitů a kanálů vyzve. Tyto moduly CAM
dokáží kanály nainstalovat a dekódovat a zároveň se
starají i o pravidelné aktualizace.
vyberete možnost Unicable, televizor vás požádá o
přiřazení jedinečného čísla uživatelského pásma pro
každý vestavěný satelitní tuner. Satelitní tuner nesmí
mít stejné číslo uživatelského pásma jako jiný satelitní
tuner v systému Unicable.
Balíčky kanálů
Uživatelská pásmová frekvence
Poskytovatelé satelitních služeb mohou nabízet
balíčky kanálů, které zahrnují bezplatné kanály
(nekódované) a nabízejí výběr vhodný pro danou
zemi. Některé satelity nabízejí předplacené balíčky
– soubor kanálů, za které platíte.
Kromě čísla uživatelského pásma potřebuje
vestavěný satelitní přijímač frekvenci vybraného čísla
uživatelského pásma. Tyto frekvence se většinou
zobrazují vedle čísla uživatelského pásma v přepínači
systému Unicable.
Zvolíte-li předplacený balíček, může vás televizor
požádat o vybrání Rychlé nebo Kompletní instalace.
Chcete-li instalovat pouze kanály balíčku, zvolte
možnost Rychlá, chcete-li instalovat balíček spolu se
všemi ostatními dostupnými kanály, zvolte
možnost Kompletní. Pro předplacené balíčky
doporučujeme rychlou instalaci. Máte-li další satelity,
které nejsou součástí vašeho předplaceného balíčku,
doporučujeme kompletní instalaci. Všechny
nainstalované kanály se uloží do seznamu kanálů
Všechny.
Ruční aktualizace kanálů
Aktualizaci kanálů můžete kdykoli spustit sami.
Spuštění ruční aktualizace kanálů…
1 - Vyberte
možnost Nastavení > Kanály > Instalace
satelitu a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Vyhledat kanály a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Aktualizace kanálů a stiskněte
tlačítko OK. Televizor se začne aktualizovat.
Aktualizace může několik minut trvat.
4 - Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace může několik minut trvat.
5 - Vyberte možnost Dokončit a stiskněte
tlačítko OK.
Nastavení Unicable
Systém Unicable
Pro připojení antény k televizoru můžete použít
jednokabelový systém, systém MDU nebo systém
Unicable*. Jednokabelový systém využívá k připojení
satelitní antény ke všem satelitním přijímačům
v systému jeden kabel. Jednokabelový systém se
obvykle používá v bytových domech. Pokud
používáte systém Unicable, televizor vás během
instalace požádá o přiřazení čísla uživatelského
pásma a příslušné frekvence. V tomto televizoru lze
pomocí systému Unicable nainstalovat 1 nebo
2 satelity.
Přidání satelitu
K aktuální satelitní instalaci můžete přidat další
satelit. Nainstalované satelity a jejich kanály zůstanou
nezměněny. Někteří poskytovatelé satelitních služeb
neumožňují přidání satelitu.
Pokud po instalaci systému Unicable zaznamenáte,
že chybějí nějaké kanály, mohla ve stejnou chvíli
v systému Unicable probíhat jiná instalace. Zopakujte
instalaci a chybějící kanály se znovu objeví.
Na další satelit je třeba pohlížet jako na doplněk.
Nejde o vaše hlavní předplatné satelitu ani o hlavní
satelit, z něhož používáte balíček kanálů. Typicky
byste přidali 4. satelit, pokud již máte nainstalovány
3 satelity. Pokud již máte nainstalovány 4 satelity,
mohli byste zvážit nejprve odebrání jednoho satelitu,
aby bylo možné přidat nový satelit.
* Poznámka: podporuje pouze systémy Unicable EN
50494.
Nastavení
Číslo uživatelského pásma
Pokud máte aktuálně nainstalován pouze 1 nebo
2 satelity, nemusí vám aktuální nastavení instalace
umožnit přidání doplňkového satelitu. Pokud
potřebujete změnit nastavení instalace, je nutné
znovu provést kompletní instalaci satelitů. Je-li nutná
změna nastavení, nelze použít možnost Přidat satelit.
V systému Unicable musí být každý připojený
satelitní tuner očíslován (např. 0, 1, 2, 3 atd.).
Dostupná uživatelská pásma a jejich čísla naleznete
v přepínači systému Unicable. Pro termín Uživatelské
pásmo se někdy používá zkratka UB (User band).
Existují přepínače systému Unicable, které nabízejí
4 nebo 8 uživatelských pásem. Pokud v nastavení
Přidání satelitu…
1 - Vyberte
20
možnost Nastavení > Kanály > Instalace
satelitu a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Vyhledávání
satelitů a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Přidat satelit a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se aktuální satelity.
4 - Vyberte možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Televizor vyhledá nové satelity.
5 - Pokud televizor nalezl jeden nebo více satelitů,
vyberte možnost Instalovat a stiskněte tlačítko OK.
Televizor nainstaluje kanály nalezených satelitů.
6 - Vyberte možnost Dokončit a stiskněte
tlačítko OK. Kanály a rozhlasové stanice se uloží.
4 - Nastavte potřebnou hodnotu Polarizace. Pokud
nastavíte možnost Režim přenosové rychlosti na
hodnotu Ručně, můžete zadat přenosovou rychlost
pod položkou Přenosová rychlost ručně.
5 - Pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte frekvenci a potom vyberte možnost Hotovo.
6 - Vyberte možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Síla signálu se zobrazí na obrazovce.
7 - Chcete-li kanály z nového transpondéru uložit,
vyberte možnost Uložit a stiskněte tlačítko OK.
8 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Naváděcí transpondér a LNB
Odebrání satelitu
V některých zemích můžete upravit expertní
nastavení jednotlivých konvertorů a LNB. Tato
nastavení použijte pouze v případech, kdy se
normální instalace nedaří. Máte-li nestandardní
satelitní vybavení, můžete v těchto nastaveních
změnit standardní nastavení. Někteří poskytovatelé
služeb vám sdělí hodnoty pro transpondér nebo LNB,
které zde můžete zadat.
Ze své aktuální instalace satelitů můžete odebrat
jeden nebo více satelitů. Odeberete satelit i jeho
kanály. Někteří poskytovatelé satelitních služeb
odebrání satelitu neumožňují.
Odebrání satelitu…
1 - Vyberte
možnost Nastavení > Kanály > Instalace
satelitu a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Vyhledávání
satelitů a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Odebrat satelit a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se aktuální satelity.
4 - Vyberte satelit a stisknutím tlačítka OK ho
označte k odebrání, nebo zrušte jeho označení.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Napájení LNB
Ve výchozím nastavení je Napájení LNB nastaveno na
hodnotu Automat.
Tón 22 kHz
Ve výchozím nastavení je Tón nastaven na hodnotu
Automat.
Nízká frekvence lokálního oscilátoru / Vysoká
frekvence lokálního oscilátoru
Frekvence lokálního oscilátoru jsou nastaveny na
standardní hodnoty. Tyto hodnoty upravujte pouze
v případě, že používáte netradiční vybavení, které
vyžaduje odlišné nastavení.
Ruční instalace
Ruční instalace je určena pro odborné uživatele.
Ruční instalaci můžete použít k rychlému přidání
nových kanálů ze satelitního transpondéru. Musíte
znát frekvenci a polarizaci transpondéru. Televizor
nainstaluje všechny kanály daného transpondéru. Bylli transpondér již nainstalován dříve, všechny jeho
kanály, nové i ty staré, se přesunou na konec
seznamu kanálů Všechny.
Pokud potřebujete změnit počet satelitů, není možné
použít Ruční instalaci. Pokud je třeba tento úkon, je
nutné provést kompletní instalaci pomocí možnosti
Instalovat satelity.
Problémy
Televizor nemůže najít požadované satelity nebo
instaluje stejné satelity dvakrát
• Zkontrolujte, zda je na počátku instalace nastaven
správný počet satelitů. Můžete televizor nastavit tak,
aby vyhledal jeden, dva nebo 3/4 satelity.
LNB s duální hlavou nedokáže nalézt druhý satelit
Instalace transpondéru…
• Pokud televizor nalezne jeden satelit, ale nemůže
nalézt druhý, otočte o několik stupňů anténu.
Nasměrujte anténu tak, aby přijímala nejsilnější signál
z prvního satelitu. Na obrazovce zkontrolujte
ukazatel síly signálu prvního satelitu. Když je první
satelit nastaven na nejsilnější signál, vyberte možnost
Hledat znovu a vyhledejte druhý satelit.
• Ujistěte se, že jsou v možnostech nastaveny Dva
1 - Vyberte
možnost Nastavení > Kanály > Instalace
satelitu a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ruční instalace a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Máte-li nainstalován více než 1 satelit, vyberte
možnost LNB, pro který chcete přidat kanály.
21
satelity.
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Změna nastavení instalace můj problém nevyřešila
• Všechna nastavení, satelity a kanály se ukládají
teprve na konci instalace, když dokončujete postup.
V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace
či odstranění stávajících kanálů se při spuštění
televizoru zobrazí zpráva. Pokud nechcete, aby tato
zpráva zobrazovala po každé aktualizaci kanálů,
můžete ji vypnout.
Všechny satelitní kanály zmizely
• Pokud používáte systém Unicable, zkontrolujte, zda
jste v nastavení systému Unicable nastavili pro každý
vestavěný satelitní tuner jedinečné číslo uživatelského
pásma. Mohlo by se stát, že stejné číslo uživatelského
pásma používá jiný satelitní tuner v daném systému
Unicable.
Vypnutí zprávy…
1 - Vyberte možnost Nastavení >
Kanály > Instalace antény/kabelu nebo Instalace
antény a stiskněte tlačítko OK.
2 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
3 - Vyberte možnost Zpráva o aktualizaci
kanálu a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Některé satelitní kanály zřejmě zmizely ze seznamu
kanálů
• Pokud se zdá, že některé kanály zmizely nebo
nejsou na svém místě, vysílací společnost mohla
změnit umístění těchto kanálů v transpondéru.
Chcete-li obnovit pozice kanálů v seznamu kanálů,
zkuste aktualizovat balíček kanálů.
Nelze odebrat satelit
V některých zemích se automatická aktualizace
kanálů provádí během sledování televize nebo
v libovolném okamžiku, kdy je televizor
v pohotovostním režimu.
• Předplacené balíčky neumožňují odebrání satelitu.
Chcete-li odebrat satelit, je nutné znovu provést
kompletní instalaci a vybrat jiný balíček.
Někdy je příjem nekvalitní
• Zkontrolujte, zda je satelitní anténa řádně
připevněna. Silný vítr s ní může pohybovat.
• Příjem může být zhoršen sněhem a deštěm.
Ruční aktualizace kanálů
Aktualizaci kanálů můžete kdykoli spustit sami.
Spuštění ruční aktualizace kanálů…
6.2
1 - Vyberte možnost Nastavení >
Kanály > Instalace antény/kabelu nebo Instalace
antény a stiskněte tlačítko OK.
2 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
3 - Vyberte možnost Vyhledat kanály a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Aktualizace digitálních kanálů,
vyberte možnost Další a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Spustit a aktualizujte digitální
kanály stisknutím tlačítka OK. Může to trvat několik
minut.
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Instalace antény
Aktualizovat kanály
Automatická aktualizace kanálu
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor
nastavit tak, aby tyto kanály automaticky aktualizoval.
Televizor kanály jednou denně (v 7:00) aktualizuje a
uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají do
seznamu kanálů a jsou označeny ikonou . Kanály
bez signálu jsou odstraněny. Aby mohla automatická
aktualizace proběhnout, musí být televizor
v pohotovostním režimu. Automatickou aktualizaci
kanálů je možné vypnout.
Přeinstalace kanálů
Vypnutí automatické aktualizace…
1 - Vyberte možnost Nastavení >
Kanály > Instalace antény/kabelu nebo Instalace
antény a stiskněte tlačítko OK.
2 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
3 - Vyberte možnost Automatická aktualizace
kanálů a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
Opětovná instalace všech kanálů
Všechny kanály můžete nainstalovat znovu, aniž
byste změnili ostatní nastavení televizoru.
Je-li nastaven kód PIN, bude třeba před opakovanou
instalací kanálů tento kód zadat.
22
Provedení opětovné instalace kanálů…
Instalace kanálu DVB-C
1 - Vyberte možnost Nastavení >
Kanály > Instalace antény/kabelu nebo Instalace
antény a stiskněte tlačítko OK.
2 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
3 - Vyberte možnost Vyhledat kanály a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Přeinstalace kanálů, vyberte
možnost Další a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte zemi, ve které se nacházíte, a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Vyberte možnost Další a stiskněte tlačítko OK.
8 - Vyberte požadovaný typ instalace, Anténa (DVBT) nebo Kabel (DVB-C) a stiskněte tlačítko OK.
7 - Vyberte možnost Další a stiskněte tlačítko OK.
10 - Vyberte požadovaný typ kanálů, Digitální
a analogové kanály nebo Pouze digitální
kanály a stiskněte tlačítko OK.
7 - Vyberte možnost Další a stiskněte tlačítko OK.
12 - Vyberte možnost Spustit a aktualizujte
digitální kanály stisknutím tlačítka OK. Může to trvat
několik minut.
13 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Pro usnadnění použití jsou všechna nastavení DVB-C
nastavena automaticky.
Pokud vám operátor DVB-C poskytl konkrétní
hodnoty DVB-C, ID sítě nebo síťovou frekvenci,
zadejte je, když vás k tomu televizor vyzve během
instalace.
Konflikty čísel kanálů
V některých zemích mohou mít různé TV kanály
(vysílací společnosti) stejné číslo kanálu. Televizor
v průběhu instalace zobrazí seznam s konflikty čísel
kanálů. U vícenásobných čísel kanálů je třeba vybrat,
který TV kanál chcete nainstalovat s daným číslem
kanálu.
Režim síťové frekvence
Pokud chcete rychle vyhledat kanály
metodou Rychlé prohledávání dostupnou pod
položkou Prohledávání frekvence, vyberte
možnost Automaticky. Televizor použije jednu
z předdefinovaných síťových frekvencí (nebo HC –
Identifikační kanál), které používá většina
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
Pokud jste pro vyhledávání kanálů obdrželi konkrétní
síťovou frekvenci, vyberte možnost Ručně.
Přeinstalace televizoru
Můžete znovu nainstalovat celý televizor. Všechna
nastavení televizoru budou přeinstalována.
Síťová frekvence
Provedení instalace celého televizoru…
Pokud je položka Režim síťové frekvence nastavena
na hodnotu Ručně, můžete zde zadat hodnotu síťové
frekvence, kterou jste obdrželi od poskytovatele
kabelových služeb. Hodnotu zadejte pomocí
číselných tlačítek.
1 - Vyberte možnost Nastavení > Obecné
nastavení > Znovu instalovat televizi a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
3 - Vyberte možnost Ano a potvrďte ji
tlačítkem OK.
4 - Celý televizor se kompletně přeinstaluje. Všechna
nastavení se resetují a nainstalované kanály se
nahradí. Instalace může trvat několik minut.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Prohledávání frekvence
Vyberte metodu vyhledávání kanálů. Můžete vybrat
rychlejší metodu Rychlé prohledávání a použít
předdefinovaná nastavení používaná většinou
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo
pokud některé kanály chybí, můžete vybrat
rozšířenou metodu Plné vyhledávání. Vyhledání a
instalace kanálů touto metodou trvá déle.
Nastavení DVB
Příjem DVB-T nebo DVB-C
Během instalace kanálů, těsně před vyhledáním
kanálů, jste provedli volbu možnosti Anténa (DVB-T)
nebo Kabel (DVB-C). Anténa DVB-T vyhledává
pozemní analogové kanály a digitální kanály DVBT/T2. Kabel (DVB-C) vyhledává analogové a digitální
kanály dostupné u poskytovatele kabelové služby
DVB-C.
Velikost frekvenčního kroku
Televizor vyhledává kanály v krocích po
8 MHz .
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo
pokud některé kanály chybí, můžete vyhledávat
v menších krocích po 1 MHz . Vyhledání a instalace
kanálů v krocích po 1 MHz trvá déle.
23
Digitální kanály
Ruční instalace
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb
nenabízí digitální kanály, můžete vyhledávání
digitálních kanálů vynechat.
Analogové televizní kanály lze postupně nainstalovat
ručně.
Ruční instalace analogových kanálů…
1 - Vyberte možnost Nastavení >
Kanály > Instalace antény/kabelu nebo Instalace
antény a stiskněte tlačítko OK. Je-li třeba, zadejte
kód PIN.
2 - Vyberte možnost Analogový: Ruční
instalace a stiskněte tlačítko OK.
Analogové kanály
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb
nenabízí analogové kanály, můžete vyhledávání
analogových kanálů vynechat.
• Systém
Chcete-li nastavit televizní systém, vyberte možnost
Systém.
Vyberte svou zemi nebo část světa, kde se nyní
nacházíte, a stiskněte tlačítko OK.
Volně dostupné / Kódované
Máte-li předplatné a modul CAM (Conditional Access
Module – modul podmíněného přístupu) pro
placené televizní služby, vyberte možnost Volně
dostupné + kódované . Pokud jste si nepředplatili
televizní kanály nebo služby, můžete vybrat
možnost Pouze bezplatné kanály.
• Vyhledat kanál
Najděte kanál výběrem možnosti Vyhledat
kanál a stiskněte tlačítko OK. Při hledání kanálu
můžete sami zadat frekvenci nebo nechat televizor,
aby kanál vyhledal. Stiskněte tlačítko  (vpravo),
vyberte možnost Vyhledat a stiskněte tlačítko OK.
Kanál se vyhledá automaticky. Nalezený kanál se
zobrazí na obrazovce. Pokud je příjem slabý, stiskněte
tlačítko Vyhledat znovu. Chcete-li kanál uložit,
vyberte možnost Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová slova a
vyhledejte položku CAM, Conditional Access
Module.
Kvalita příjmu
• Uložit
Kanál lze uložit pod aktuálním nebo pod novým
číslem kanálu.
Vyberte možnost Uložit tento kanál neboUložit jako
nový kanál a stiskněte tlačítko OK. Krátce se zobrazí
číslo nového kanálu.
Můžete kontrolovat kvalitu a sílu signálu digitálního
kanálu. Máte-li vlastní anténu, můžete změnit její
polohu a pokusit se o zlepšení příjmu.
Kontrola kvality příjmu digitálního kanálu…
Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny
dostupné analogové televizní kanály.
1 - Nalaďte požadovaný kanál.
2 - Vyberte možnost Nastavení >
Kanály > Instalace antény/kabelu nebo Instalace
antény a stiskněte tlačítko OK. Je-li třeba, zadejte
kód PIN.
3 - Vyberte možnost Digitální: Test
příjmu a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Digitální frekvence je zobrazena pro
daný kanál.
5 - Vyberte znovu možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Zkontroluje se kvalita signálu na této
frekvenci. Výsledek se zobrazí na obrazovce. Abyste
zlepšili příjem, můžete změnit polohu antény nebo
zkontrolovat připojení.
6 - Můžete také změnit příslušnou frekvenci
sami. Po jednom vybírejte číslo frekvence a hodnotu
měňte pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů).
Vyberte možnost Vyhledat a znovu spusťte test
příjmu stisknutím tlačítka OK.
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
6.3
Kopie seznamu kanálů
Úvod
Možnost Kopie seznamu kanálů je určena prodejcům
a odborným uživatelům.
Díky možnosti Kopie seznamu kanálů lze zkopírovat
kanály nainstalované v jednom televizoru do jiného
televizoru Philips téže řady. Kopie seznamu kanálů
ušetří čas při hledání kanálů, protože do televizoru se
načte předdefinovaný seznam kanálů. Je třeba použít
jednotku USB Flash s kapacitou nejméně 1 GB.
Podmínky
• Oba televizory jsou ze stejné modelové řady.
• Oba televizory mají stejný typ hardwaru. Typ
hardwaru zkontrolujete na typovém štítku na zadní
straně televizoru.
• Oba televizory mají kompatibilní verze softwaru.
24
Aktuální verze kanálu
Nahrání seznamu kanálů
Kontrola aktuální verze seznamu kanálů...
Do televizoru, který ještě není nainstalován
1 - Vyberte možnost Nastavení > Kanály, Kopie
seznamu kanálů, Aktuální verze a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Stisknutím tlačítka OK se položka zavře.
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
Aktuální verze softwaru
Do televizoru, který ještě není nainstalován
1 - Zapojením zástrčky spusťte instalaci a vyberte
jazyk a zemi. Přeskočte možnost vyhledání kanálů.
Dokončete instalaci.
2 - Připojte do televizoru jednotku USB Flash se
seznamem kanálů.
3 - Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů,
stiskněte tlačítko Nastavení > Kanály > Kopie
seznamu kanálů > Kopírovat do TV a stiskněte
tlačítkoOK. Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB
Flash.
Kontrola aktuální verze softwaru televizoru…
1 - Vyberte možnost Nastavení > Aktualizace
softwaru a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
2 - Vyberte možnost Informace o aktuálním
softwaru a stiskněte tlačítko OK.
3 - Zobrazí se verze, poznámky k verzi a datum
vytvoření. Je-li k dispozici číslo Netflix ESN, zobrazí
se také.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Kopírování seznamu kanálů
Do již nainstalovaného televizoru
Kopírování seznamu kanálů…
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
1 - Zapněte televizor. Televizor by měl mít
nainstalovány kanály.
2 - Připojte jednotku USB Flash.
3 - Vyberte možnost Nastavení > Kanály >
Kopie seznamu kanálů a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Kopírovat na USB a stiskněte
tlačítko OK. Aby mohlo kopírování proběhnout,
můžete být požádáni o zadání kódu PIN
rodičovského zámku.
5 - Po dokončení kopírování jednotku USB Flash
odpojte.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Do již nainstalovaného televizoru
1 - Ověřte nastavení země televizoru. (Pokyny
k ověření nastavení najdete v kapitole Znovu
instalovat všechny kanály. Projděte uvedeným
postupem k nastavení země. Chcete-li instalaci
zrušit, stiskněte tlačítko  BACK.)
Je-li země správná, pokračujte krokem 2.
Není-li země správná, je třeba instalaci spustit znova.
Přečtěte si kapitolu Opětovná instalace všech kanálů
a spusťte instalaci. Vyberte správnou zemi a
přeskočte hledání kanálů. Dokončete instalaci. Po
skončení se vraťte ke kroku 2.
2 - Připojte do televizoru jednotku USB Flash se
seznamem kanálů.
3 - Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů,
stiskněte tlačítko Nastavení > Kanály > Kopie
seznamu kanálů > Kopírovat do TV a stiskněte
tlačítkoOK. Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB
Flash.
Nyní můžete zkopírovaný seznam kanálů přenést do
jiného televizoru Philips.
Verze seznamu kanálů
Kontrola aktuální verze seznamu kanálů...
1 - Vyberte možnost Nastavení >
Kanály a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
2 - Vyberte možnost Kopie seznamu kanálů,
vyberte možnost Aktuální verze a potom stiskněte
tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
25
7
HDMI ARC
Připojit zařízení
Všechna připojení HDMI v televizoru mají zpětný
zvukový kanál HDMI ARC (neboli Audio Return
Channel).
7.1
Informace o připojení
Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina
(HTS neboli Home Theatre System), rovněž konektor
HDMI ARC, připojte je k libovolnému konektoru
HDMI na tomto televizoru. Použijete-li připojení HDMI
ARC, není třeba připojovat zvláštní audio kabel, který
odesílá zvuk televizního obrazu do zařízení HTS.
Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje.
Průvodce možnostmi připojení
Zařízení vždy připojujte k televizoru pomocí
konektoru nejvyšší dostupné kvality. Používejte také
velmi kvalitní kabely, abyste zajistili kvalitní přenos
obrazu a zvuku.
K připojení zařízení HTS můžete použít libovolný
konektor HDMI na tomto televizoru, ale funkce ARC je
k dispozici pouze pro jedno zařízení nebo připojení
současně.
Když připojíte nějaké zařízení, televizor rozpozná jeho
typ a přiřadí mu odpovídající typový název. Tento
typový název můžete podle potřeby změnit. Je-li
nastaven správný typový název zařízení, televizor při
nastavení tohoto zařízení v nabídce Zdroj
automaticky přepne na odpovídající optimální
nastavení.
Port pro anténu
Máte-li set top box (digitální přijímač) nebo rekordér,
připojte kabely antény tak, aby signál antény
procházel nejprve set top boxem nebo rekordérem
a poté teprve vstoupil do televizoru. Takto mohou
anténa a set top box odesílat případné další kanály
do rekordéru k nahrávání.
HDMI MHL
S funkcí HDMI MHL můžete odeslat to, co vidíte na
chytrém telefonu nebo tabletu se systémem Android,
na obrazovku televizoru.
Porty HDMI
Kvalita HDMI
Připojení HDMI 1 tohoto televizoru zahrnuje funkci
MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link).
Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI.
Jediný kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.
Použití kabelu HDMI pro televizní signál.
Toto kabelové připojení nabízí výbornou stabilitu a
šířku pásma, nízké zpoždění, žádné bezdrátové rušení
a dobrou kvalitu reprodukce zvuku. Připojení MHL
bude navíc nabíjet baterii vašeho chytrého telefonu či
tabletu. I když je vaše mobilní zařízení připojeno,
nebude se nabíjet, když je televizor v pohotovostním
režimu.
Pro nejlepší kvalitu přenosu použijte vysokorychlostní
kabel HDMI; nepoužívejte kabel delší než 5 m.
Pokud zařízení připojené přes HDMI nefunguje
správně, zkontrolujte, zda problém nevyřeší použití
jiného nastavení HDMI Ultra HD. Více informací
získáte stisknutím barevného tlačítka  Klíčová
slova a vyhledáním položky HDMI Ultra HD.
Informujte se, jaký pasivní kabel MHL je pro vaše
mobilní zařízení vhodný. Zejména o typu konektoru,
který potřebujete pro připojení k chytrému telefonu
nebo tabletu. Druhý konektor musí být HDMI pro
připojení k televizoru.
Ochrana proti kopírování
Porty HDMI podporují funkci HDCP 2.2 (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál
ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD
nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital
Rights Managament).
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti MHL, LLC.
26
CI+
Tento televizor je připraven pro služby podmíněného
přístupu CI+.
Služby CI+ vám umožní sledovat prémiové programy
v kvalitě HD, například filmy a sport, jež nabízejí
televizní vysílací společnosti ve vašem regionu. Tyto
programy jsou kódovány operátorem televizoru a
dekódovány předplaceným modulem CI+.
Operátoři digitálních TV poskytují modul CI+
(Conditional Access Module – modul podmíněného
přístupu; CAM) a doprovodnou chytrou kartu, když si
předplatíte jejich prémiové programy. Tyto programy
se vyznačují vysokou úrovní ochrany proti kopírování.
HDMI CEC - EasyLink
Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI.
Jediný kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.
Používejte kabel HDMI pro signály s kvalitou obrazu
HD (High Definition). Pro nejlepší kvalitu přenosu
použijte vysokorychlostní kabel HDMI; nepoužívejte
kabel delší než 5 m.
Další informace o podmínkách vám poskytne vysílací
společnost zajišťující digitální televizní vysílání.
Připojte zařízení kompatibilní s funkcí HDMI CEC do
televizoru a budete je moci ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru.
V televizoru a připojeném zařízení musí být zapnuta
funkce EasyLink HDMI CEC.
Zapnout funkci EasyLink
 Nastavení > Obecné
nastavení > EasyLink > EasyLink > Zapnuto.
Smart Card
Ovládání zařízení kompatibilního s funkcí
HDMI CEC pomocí dálkového ovladače televizoru
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní
vysílání vám poskytnou tento modul CI+ (Conditional
Access Module – modul podmíněného přístupu
neboli CAM) a příslušnou kartu Smart Card, když si
předplatíte jejich prémiové programy.
 Nastavení > Obecné
nastavení > EasyLink > Dálkové ovládání
EasyLink > Zapnuto.
Vložte kartu Smart Card do modulu CAM. Postupujte
podle pokynů, které vám poskytne příslušná vysílací
společnost.
Poznámka:
• Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných
značek.
• Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy,
Jako příklady lze uvést: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne
všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně
kompatibilní. Uvedené příklady značek používaných
pro funkci HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných
vlastníků.
Vložení modulu CAM do televizoru…
1 - Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul
CAM. Nesprávným vložením můžete poškodit modul
CAM a televizor.
2 - Přistupte k televizoru zezadu. Modul CAM
uchopte tak, aby jeho přední strana směřovala
k vám, a jemně jej zasuňte do slotu COMMON
INTERFACE.
3 - Modul CAM uchopte tak, aby jeho přední strana
směřovala k vám, a jemně jej zasuňte do slotu.
Modul CAM zasuňte co nejdále a nechte jej trvale ve
slotu.
7.2
CAM s kartou Smart Card CI+
27
HDMI ARC, můžete pro připojení použít libovolný
konektor HDMI na televizoru. Použijete-li připojení
HDMI ARC, není třeba připojovat další audio kabel.
Připojení HDMI ARC kombinuje oba signály.
Všechna připojení HDMI na televizoru nabízejí signál
zpětného zvukového kanálu (ARC). Jakmile však
systém domácího kina připojíte, televizor může
odesílat signál ARC pouze do tohoto konektoru HDMI.
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete u většiny systémů domácího kina nastavit
prodlevu, aby si zvuk a obraz odpovídaly.
Připojení přes HDMI
Po zapnutí televizoru může několik minut trvat, než se
modul CAM aktivuje. Když je vložen modul CAM a je
uhrazeno předplatné (způsoby předplatného se
mohou lišit), můžete sledovat kódované kanály
podporované kartou Smart Card modulu CAM.
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru
pomocí kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips
Soundbar nebo systém HTS s vestavěným
přehrávačem disků.
Vložený modul CAM s kartou Smart Card je určen
výhradně pro váš televizor. Pokud modul CAM
vyjmete, nebudete moci dále sledovat kódované
kanály modulem CAM podporované.
Jestliže systém domácího kina není vybaven
konektorem HDMI ARC, přidejte optický audio kabel
pro odesílání zvuku (Toslink) k televiznímu obrazu do
systému domácího kina.
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete u většiny systémů domácího kina nastavit
prodlevu, aby si zvuk a obraz odpovídaly.
Hesla a kódy PIN
U některých modulů CAM je nutné ke sledování
kanálů zadat kód PIN. Při nastavování kódu PIN
u modulu CAM doporučujeme použít stejný kód, jaký
používáte při odemykání televizoru.
Problémy se zvukem systému
domácího kina
Nastavení kódu PIN u modulu CAM…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES .
2 - Vyberte typ kanálu, pro který modul CAM
používáte ve funkci Watch TV.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na
možnost Běžné rozhraní.
4 - Vyberte vysílací společnost modulu CAM. Další
nabídky pak pocházejí od vysílací společnosti. Podle
pokynů na obrazovce vyhledejte nastavení kódu PIN.
Zvuk s hlasitým šumem
7.3
Vyberte možnost Nastavení > Zvuk > Více
možností > Formát digitálního výstupu.
Pokud sledujete video ze zapojené jednotky USB
Flash nebo počítače, zvuk z vašeho systému
domácího kina může být zkreslený. Tento šum se
vyskytuje v případě, že má audio- nebo videosoubor
zvuk DTS, avšak systém domácího kina není vybaven
funkcí zpracování zvuku DTS. Tento problém lze
vyřešit nastavením možnosti Formát digitálního
výstuputelevizoru na možnost Stereo.
Systém domácího kina – HTS
Žádný zvuk
Připojení přes HDMI ARC
Pokud není slyšet zvuk televizoru ze systému
domácího kina, zkontrolujte, zda je kabel HDMI
připojen ke konektoru HDMI ARC systému domácího
kina. Všechna připojení HDMI televizoru jsou připojení
HDMI ARC
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru
pomocí kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips
Soundbar nebo systém HTS s vestavěným
přehrávačem disků.
HDMI ARC
Je-li váš systém domácího kina vybaven konektorem
28
7.4
Chytré telefony a tablety
Pokud chcete k televizoru připojit chytrý telefon
nebo tablet, můžete využít bezdrátové nebo
kabelové připojení.
Bezdrátové provedení
Pokud chcete využít bezdrátové připojení, stáhněte si
do chytrého telefonu nebo tabletu aplikaci Philips TV
Remote App z oblíbeného obchodu s aplikacemi.
Kabelové připojení
Pokud chcete využít kabelové připojení, použijte
připojení HDMI 1 MHL na zadní straně televizoru.
7.7
7.5
Bluetooth
Přehrávač Blu-ray disků
Párování zařízení
Přehrávač Blu-ray disků připojte k televizoru
pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI.
Přečtěte si uživatelskou příručku k danému zařízení,
kde jsou uvedeny konkrétní informace ohledně
párování a dosahu bezdrátového signálu.
Zkontrolujte, že je nastavení Bluetooth v televizoru
zapnuté.
Pokud je přehrávač Blu-ray disků vybaven rozhraním
EasyLink HDMI CEC, můžete jej ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru.
Více informací získáte v nabídce Nápověda,
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová
slova a vyhledáním položky EasyLink HDMI CEC.
Bezdrátový gamepad můžete používat ihned po
spárování. Když je zařízení spárované, nemusíte ho
párovat znovu, dokud ho neodeberete.
Postup spárování zařízení Bluetooth s televizorem…
7.6
1 - Zapněte zařízení Bluetooth a umístěte jej do
dosahu televizoru.
2 - Vyberte možnost  Nastavení > Bezdrátové a
kabelové sítě a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Bluetooth > Vyhledat zařízení
Bluetooth a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Spárujte
zařízení s televizorem a televizor si uloží připojení. Je
možné, že bude nutné nejprve zrušit párování
spárovaného zařízení, pokud byl dosažen maximální
počet spárovaných zařízení.
5 - Zvolte typ zařízení a stiskněte tlačítko OK.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
DVD přehrávač
DVD přehrávač připojte k televizoru pomocí kabelu
HDMI.
Je-li DVD přehrávač připojen pomocí kabelu HDMI
a je vybaven rozhraním EasyLink CEC, můžete jej
ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.
Další informace o ovládání EasyLink zobrazíte
v Nápovědě stisknutím barevného
tlačítka  Klíčová slova a vyhledáním
položky EasyLink HDMI CEC.
Komponentní video Y Pb Pr je vysoce kvalitní
připojení.
* Váš televizor nepodporuje
subwoofer/reproduktory/sluchátka Bluetooth.
Připojení YPbPr lze použít pro televizní signály
s vysokým rozlišením (HD).
** Vyžaduje konektor HDMI pro zvukový projektor
Sound Bar, reproduktor a další audio zařízení.
29
Výběr zařízení
Postup výběru bezdrátového zařízení…
1 - Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové
a kabelové sítě a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bluetooth > Vyhledat zařízení
Bluetooth a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte bezdrátové zařízení ze seznamu
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Odebrání zařízení
Bezdrátové zařízení Bluetooth můžete připojit
a odpojit. Bezdrátové zařízení Bluetooth můžete také
odebrat. Spárování zařízení Bluetooth se po odebrání
zruší.
7.9
Herní konzole
Odebrání a odpojení bezdrátového zařízení…
Rozhraní HDMI
1 - Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové
a kabelové sítě a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bluetooth > Odebrat
Bluetooth zařízení a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte bezdrátové zařízení ze seznamu
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Odpojit nebo Odebrat
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Stiskněte tlačítko OK a potvrďte dalším
stisknutím tlačítka OK.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud herní konzoli
připojíte ke konektoru na televizoru pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI.
7.8
Sluchátka
Sluchátka můžete připojit ke konektoru  na zadní
straně televizoru. Jedná se minikonektor 3,5 mm.
Hlasitost sluchátek lze nastavit samostatně.
Nastavení hlasitosti…
Y Pb Pr
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Hlasitost
sluchátek a stiskněte tlačítko OK.
2 - Pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Připojte herní konzoli k televizoru kabelem
komponentního videa (Y Pb Pr) a audiokabelem L/R.
30
7.10
Varování
Pevný disk USB
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
Co potřebujete
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit
nebo nahrávat digitální televizní vysílání (vysílání DVB
apod.).
Minimální místo na disku
• Pozastavení
Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat
pevný disk kompatibilní s rozhraním USB 2.0
s minimální kapacitou 4 GB.
• Nahrávání
Chcete-li pozastavit a nahrávat vysílání, je nezbytný
pevný disk s alespoň 250 GB volného místa.
Formátování
Pozastavovat a nahrávat vysílání nebo ukládat
aplikace můžete až po zformátování pevného disku
USB. Formátováním budou z pevného disku USB
odebrány všechny soubory. Pokud chcete nahrávat
vysílání podle údajů TV průvodce na internetu, musíte
před instalací pevného disku USB nejprve nastavit
připojení televizoru k internetu.
Chcete-li získat další informace o postupu instalace
pevného disku USB, stiskněte v Nápovědě barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Pevný disk USB, Instalace.
Varování
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
Instalace
Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po
zformátování pevného disku USB. Formátováním
budou z pevného disku USB odebrány všechny
soubory.
1 - Připojte pevný disk USB k jednomu
z portů USB na televizoru. Během formátování
nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních
portů USB.
2 - Zapněte pevný disk USB a televizor.
3 - Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování.
* Připojte pevný disk USB o velikosti menší než 2 TB.
Formátování pevného disku USB…
1 - Připojte pevný disk USB k jednomu z portů USB
na televizoru. Během formátování nepřipojujte žádné
jiné zařízení USB do ostatních portů USB.
2 - Zapněte pevný disk USB a televizor.
3 - Vyberte možnost Nahrávky pokud chcete využít
funkce Pozastavit TV a nahrávání, jinak vyberte
možnost Aplikace pro uložení aplikací. Postupujte
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
trvale připojený.
31
podle pokynů na obrazovce.
4 - Po naformátování budou odebrány všechny
soubory a data.
5 - Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
trvale připojený.
• Page Up = přechod o jednu stránku nahoru
• Page Down = přechod o jednu stránku dolů
• + = zvětšení o jeden krok
• - = zmenšení o jeden krok
• * = přizpůsobení webové stránky šířce obrazovky
Chcete-li získat další informace,
v nabídce Nápověda stiskněte barevné tlačítko 
Klíčová slova a vyhledejte položku Pozastavení
televizního vysílání, Nahrávání nebo Aplikace.
7.12
7.11
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash.
Jednotka Flash USB
Klávesnice USB
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
do jednoho z konektorů USB na televizoru.
Připojení
Připojte USB klávesnici (typu USB-HID) pro zadávání
textu v televizoru.
Připojte je do jednoho z konektorů
USB.
Konfigurace
Instalace klávesnice
Chcete-li nainstalovat klávesnici USB, zapněte
televizor a připojte klávesnici USB k jednomu
z konektorů USB na televizoru. Když televizor
poprvé rozpozná klávesnici, můžete vybrat své
rozvržení klávesnice a svou volbu vyzkoušet. Pokud
jako první vyberete azbuku nebo řeckou klávesnici,
můžete vybrat sekundární rozložení klávesnice
s latinkou.
Televizor detekuje paměťové zařízení a otevře
seznam s jeho obsahem.
Neobjeví-li se seznam obsahu automaticky, stiskněte
tlačítko  SOURCES a vyberte možnost USB.
Postup změny rozložení klávesnice později, po
provedení prvotního nastavení…
Chcete-li přestat sledovat obsah paměťové jednotky
USB, stiskněte možnost  EXIT nebo vyberte jinou
aktivitu.
Zařízení USB kdykoli odpojíte vypojením zařízení.
1 - Vyberte možnost Nastavení > Obecné
nastavení a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
2 - Vyberte možnost Nastavení klávesnice USB a
stiskněte tlačítko OK, čímž spustíte nastavení
klávesnice.
Ultra HD v zařízení USB
Můžete prohlížet fotky v rozlišení Ultra HD
z připojeného zařízení USB nebo jednotky flash.
Pokud je rozlišení fotky vyšší, televizor sníží rozlišení
na Ultra HD.
Chcete-li získat další informace o sledování nebo
přehrávání obsahu z jednotky USB Flash, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Fotografie, videa
a hudba .
Speciální klávesy
Klávesy pro zadávání textu
• Tlačítko Enter = OK
• Backspace = odstranění znaku před kurzorem
• Kurzorové klávesy = procházení textovým polem
• Chcete-li přepnout mezi rozložením klávesnice
v případě, že je nastaveno sekundární rozložení,
stiskněte současně klávesy Ctrl + mezerník.
Klávesy pro aplikace a internetové stránky
• Tab a Shift + Tab = Další a Předchozí
• Home = přechod na začátek stránky
• End = přechod na konec stránky
32
7.13
Fotoaparát
Chcete-li zobrazit fotografie uložené v digitálním
fotoaparátu, můžete fotoaparát připojit přímo
k televizoru.
Připojte jej k jednomu z konektorů USB na
televizoru. Po vytvoření připojení zapněte fotoaparát.
Neobjeví-li se seznam s obsahem automaticky,
stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost USB.
Může být nutné nastavit kameru, aby přenášela
obsah pomocí protokolu PTP (Obraz Transfer
Protocol). Přečtěte si uživatelskou příručku digitálního
fotoaparátu.
7.15
Ultra HD v zařízení USB
Počítač
Můžete prohlížet fotky v rozlišení Ultra HD
z připojeného zařízení USB nebo jednotky flash.
Pokud je rozlišení fotky vyšší, televizor sníží rozlišení
na Ultra HD. Na žádném z konektorů USB nelze
přehrát video s nativním rozlišením vyšším než Ultra
HD,
K televizoru můžete připojit počítač a používat
televizor jako počítačový monitor.
Pomocí konektoru HDMI
Počítač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Pomocí adaptéru DVI na HDMI
Případně můžete použít adaptér DVI na HDMI
(prodává se zvlášť) a připojit počítač ke konektoru
HDMI a audio kabel L/R (stereofonní minikonektor
3,5 mm) připojit ke vstupu AUDIO IN – L/R na zadní
straně televizoru.
Chcete-li získat další informace o prohlížení
fotografií, stiskněte v Nápovědě barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Fotografie, videa a hudba .
7.14
Videokamera
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud videokameru
připojíte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
33
připojit přímo, bez prohledávání sítí. Jsou-li ve vaší
bezdrátové síti zařízení využívající systém
zabezpečovacího šifrování WEP, nelze použít funkci
WPS.
8
Připojení
k televizoru
Android TV
1 - Přejděte k routeru a stiskněte tlačítko WPS.
Během dvou minut přejděte zpět k televizoru.
2 - Výběrem možnosti Připojit vytvořte připojení.
3 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
8.1
Vytvoření připojení – WPS s kódem PIN
Síť a internet
 Nastavení > Bezdrátové a kabelové
sítě > Kabelová nebo Wi-Fi > Připojit do
sítě > WPS s kódem PIN.
Domácí síť
Je-li váš router vybaven funkcí WPS s kódem PIN,
můžete jej připojit přímo, bez prohledávání sítí. Jsou-li
ve vaší bezdrátové síti zařízení využívající systém
zabezpečovacího šifrování WEP, nelze použít funkci
WPS.
Abyste mohli využít všechny funkce televizoru Philips
Android TV, musí být televizor připojen k internetu.
Připojte televizor do domácí sítě s vysokorychlostním
připojením k internetu. Televizor můžete k síťovému
routeru připojit bezdrátově nebo kabelem.
1 - Zapište si zobrazený osmiciferný kód PIN
a zadejte jej do softwaru routeru v počítači.
Informace o zadání kódu PIN najdete v příručce
k routeru.
2 - Výběrem možnosti Připojit vytvořte připojení.
3 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Připojit do sítě
Bezdrátové připojení
Co potřebujete
Chcete-li televizor připojit k internetu bezdrátově, je
nutný bezdrátový router s připojením na internet.
Problémy
Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena
• Mikrovlnné trouby, telefony DECT nebo jiná zařízení
Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti bezdrátové sítě mohou
způsobovat rušení sítě.
• Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umožňují
bezdrátový přístup k televizoru.
• Pokud vám bezdrátová síť doma nefunguje správně,
zkuste nainstalovat kabelovou síť.
Použijte vysokorychlostní (širokopásmové) připojení.
Vytvoření připojení
Vytvoření připojení – bezdrátové
 Nastavení > Bezdrátové a kabelové
sítě > Kabelová nebo Wi-Fi > Připojit do sítě >
Bezdrátové.
Internet nefunguje
• Je-li připojení k routeru v pořádku, zkontrolujte
připojení routeru k internetu.
1 - V seznamu nalezených sítí vyberte svou
bezdrátovou síť. Pokud se vaše síť v seznamu
nenachází, protože název sítě je skrytý (vypnuli jste
vysílání identifikátoru SSID v routeru), vyberte
možnost Přidat novou síť a zadejte název sítě sami.
2 - Podle typu routeru zadejte svůj šifrovací klíč –
WEP, WPA nebo WPA2. Pokud jste již šifrovací klíč
pro tuto síť zadávali, můžete kliknutím na
tlačítko OK vytvořit připojení okamžitě.
3 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Připojení k počítači a internetu jsou pomalá
• Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti
a jiných faktorech kvality signálu naleznete
v uživatelské příručce bezdrátového routeru.
• Pro router použijte vysokorychlostní
(širokopásmové) připojení k internetu.
DHCP
• Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
Vytvoření připojení – WPS
Více informací získáte v nabídce Nápověda
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová slova a
vyhledáním položky Hlas.
 Nastavení > Bezdrátové a kabelové
sítě > Kabelová nebo Wi-Fi > Připojit do
sítě > WPS.
Je-li váš router vybaven funkcí WPS, můžete jej
34
Pokud jste pokročilý uživatel a chcete nainstalovat síť
se statickou adresou IP, nastavte televizor na
hodnotu Statická IP.
Pevné připojení
Co potřebujete
Chcete-li připojit televizor k internetu, potřebujete
síťový router s připojením k internetu. Použijte
vysokorychlostní (širokopásmové) připojení.
Konfigurace sít – konfigurace statické IP
 Nastavení > Bezdrátové a kabelové
sítě > Kabelová nebo Wi-Fi > Konfigurace
sítě > Konfigurace statické IP.
1 - Vyberte možnost Konfigurace statické IP a
nakonfigurujte připojení.
2 - Můžete nastavit číslo pro Adresu IP, Masku
sítě, Bránu, DNS 1 nebo DNS 2.
Zapnout přes Wi-Fi (WoWLAN)
 Nastavení > Bezdrátové a kabelové
sítě > Kabelová nebo Wi-Fi > Zapnout přes Wi-Fi
(WoWLAN).
Tento televizor můžete zapnout z chytrého telefonu
nebo tabletu, pokud je televizor v pohotovostním
režimu. Nastavení Zapnout pomocí funkce Wi-Fi
(WoWLAN) musí být zapnuto.
Vytvoření připojení
 Nastavení > Bezdrátové a kabelové
sítě > Kabelová nebo Wi-Fi > Připojit do
sítě > Kabelová.
Zapnout pomocí funkce Chromecast
 Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě >
Kabelová nebo Wi-Fi > Zapnutí pomocí funkce
Chromecast.
1 - Připojte router k televizoru síťovým kabelem
(kabelem sítě Ethernet**).
2 - Zkontrolujte, zda je router zapnutý.
3 - Televizor neustále vyhledává síťové připojení.
4 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Zapnutím aktivujete funkci zapnutí televizoru pomocí
aplikace Chromecast na mobilním zařízení. Pokud
tuto funkci zapnete, zvýší se spotřeba energie
televizoru v pohotovostním režimu. Před změnou
nastavení Zapnout pomocí funkce Chromecst je
nutné nejprve zapnout nastavení Wi-Fi (WoWLAN).
Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
**Abyste vyhověli nařízením EMC, používejte stíněný
kabel sítě Ethernet FTP kat. 5E.
Zapnout připojení Wi-Fi
 Nastavení > Bezdrátové a kabelové
sítě > Kabelová nebo Wi-Fi > Wi-Fi
zapnuto/vypnuto.
Nastavení sítě
Můžete zapnout nebo vypnout připojení Wi-Fi
v televizoru.
Zobrazit nastavení sítě
 Nastavení > Bezdrátové a kabelové
sítě > Kabelová nebo Wi-Fi > Zobrazit nastavení
sítě.
Digital Media Renderer – DMR
Zde si můžete zobrazit všechna aktuální nastavení
sítě. Adresy IP a MAC, sílu signálu, rychlost, způsob
šifrování apod.
 Nastavení > Bezdrátové a kabelové
sítě > Kabelová nebo Wi-Fi > Digital Media
Renderer - DMR.
Pokud soubory médií nelze v televizoru přehrát,
zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Digitial Media
Renderer (DMR). Ve výchozím nastavení z výroby je
funkce DMR zapnutá.
Konfigurace sítě – statická IP
 Nastavení > Bezdrátové a kabelové
sítě > Kabelová nebo Wi-Fi > Konfigurace
sítě > Statická IP.
35
tlačítka OK.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Název televizní sítě
 Nastavení > Bezdrátové a kabelové
sítě > Kabelová nebo Wi-Fi > Název televizní sítě.
Pokud se ve vaší domácí síti nachází více televizorů,
můžete jim přidělit jedinečné názvy.
Nastavení systému Android
Můžete nastavit nebo zobrazit několik specifických
nastavení a údajů pro Android. Můžete zobrazit
seznam aplikací nainstalovaných v televizoru
a místo, které potřebují. Můžete nastavit jazyk
Hlasového vyhledávání. Můžete nakonfigurovat
klávesnici na obrazovce nebo umožnit, aby aplikace
využívaly vaše umístění. Prohlédněte si různá
nastavení systému Android. Další informace o těchto
nastaveních najdete na
stránce www.support.google.com/androidtv.
Vymazat internetovou paměť
 Nastavení > Bezdrátové a kabelové
sítě > Kabelová nebo Wi-Fi > Vymazat
internetovou paměť.
Pomocí funkce Vymazat internetovou paměť můžete
smazat svoji registraci na serveru Philips a nastavení
rodičovského hodnocení, své přihlašovací údaje
k aplikaci Videoobchod, veškeré oblíbené položky
z TV kolekce Philips, Internetové záložky a historii.
Interaktivní aplikace MHEG mohou v televizoru
ukládat také takzvané soubory „cookie“. I tyto
soubory budou vymazány.
Otevření nastavení…
1 - Vyberte možnost Nastavení > Nastavení
systému Android a stiskněte tlačítko OK.
2 - Prohlédněte si různá nastavení systému Android.
3 - V případě potřeby stisknutím
tlačítka BACK nabídku zavřete.
8.2
Účet Google
8.3
Přihlásit se
Domovská obrazovka
Abyste mohli využít všechny funkce televizoru Philips
Android TV, můžete se přihlásit ke službám Google
pomocí účtu Google.
O domovské obrazovce
Abyste mohli využívat výhody televizoru se systémem
Android, připojte televizor k internetu.
Po přihlášení můžete hrát své oblíbené hry na
telefonu, tabletu i televizoru. Na obrazovce
domácího televizoru také získáte přizpůsobená
doporučení videí a hudby a přístup k YouTube,
Google Play a dalším aplikacím.
Podobně jako u chytrých telefonů nebo tabletů se
systémem Android představuje domovská obrazovka
určité centrum televizoru. Z domovské obrazovky
můžete procházet možnosti zábavy z aplikace a
televizního vysílání a vybrat si, co budete sledovat. Na
domovské obrazovce jsou kanály, které vám umožní
objevit skvělý obsah z vašich oblíbených aplikací.
Můžete také přidat další kanály nebo si vyhledat nové
aplikace a získat další obsah.
Přihlásit se
Ke službám Google se v televizoru přihlaste
existujícím účtem Google. Pro přihlášení k účtu
Google potřebujete e-mailovou adresu a heslo.
Pokud ještě nemáte účet Google, vytvořte si ho
v počítači nebo tabletu na adrese
accounts.google.com. Ke hraní her na Google Play
potřebujete profil Google+. Pokud se nepřihlásíte
hned při instalaci televizoru, můžete se přihlásit
později.
Domovská obrazovka je uspořádána do kanálů…
Aplikace
Vaše oblíbené aplikace jsou umístěny na prvním
řádku. Dále v tomto řádku naleznete aplikace pro
televizor, jako jsou například Philips TV Collection,
Sledování TV, TV průvodce, Média a další. Další
aplikace naleznete na stránce s aplikacemi, kterou
můžete otevřít kliknutím na ikonu Aplikace umístěnou
na levém konci řádku Aplikace. Ze stránky
s aplikacemi můžete rovněž přidat další aplikace jako
oblíbené.
Přihlášení po instalaci televizoru…
1 - Vyberte možnost  Nastavení >Nastavení
systému Android a stiskněte tlačítko OK.
2 - Stiskněte tlačítko  (dolů) a vyberte
položku Osobní > Přidat účet a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko OK u možnosti PŘIHLÁŠENÍ.
4 - Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte svou emailovou adresu a stiskněte tlačítko OK.
5 - Zadejte heslo a přihlaste se stisknutím malého
Stránka Aplikace obsahuje všechny nainstalované
aplikace dodané s televizorem a aplikace, které si
sami nainstalujete z kolekce Philips TV Collection
36
nebo obchodu Google Play™ Store.
8.4
Live TV
Aplikace Philips TV Collection
Kanál Live TV zobrazuje aktuálně spuštěné programy
z instalovaných kanálů.
Stránka Vybrané aplikace
Kanál Play Next (Přehrát jako další)
Všechny vaše prémiové aplikace jsou k dispozici
v rámci aplikace Philips TV Collection, v části
Vybrané aplikace. Službu spustíte pomocí banneru na
řádku Aplikace.
Díky kanálu Play Next (Přehrát jako další) na
domovské obrazovce můžete vždycky vědět, co
sledovat jako další. Na kanálu Play Next (Přehrát jako
další) můžete začít sledovat tam, kde jste sledování
přerušili, a dostávat upozornění na nové epizody.
Stisknutím a podržením tlačítka Select (Vybrat)
u filmu nebo televizním pořadu jej přímo přidáte do
kanálu Play Next (Přehrát jako další).
Aplikace Philips TV Collection jsou navržené
speciálně pro televizory. Stažení a instalace aplikací
Philips TV Collection je bezplatné. Kolekce aplikací
Philips TV Collection se může lišit podle země a
regionu. Aplikace Philips TV Collection bude také
obsahovat doporučení pro nové aplikace a jiné
informace.
Kanál Google Play Movies & TV
Na tomto kanálu můžete sledovat filmy nebo televizní
pořady půjčené z aplikace Google Play Movies & TV.
Některé aplikace Philips TV Collection jsou již předem
nainstalované v televizoru. Při instalaci dalších
aplikací z kolekce Philips TV Collection budete
požádáni o souhlas s Podmínkami používání.
Zásady ochrany soukromí můžete nastavit podle
svých preferencí.
Kanál Nápověda
Tento kanál obsahuje výuková videa s postupy, kde
se dozvíte, jak rozbalit televizor a připojit externí
zařízení, jak nainstalovat kanál apod.
Instalace aplikace z kolekce Philips TV Collection…
Kanál YouTube
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte možnost  Philips TV Collection a
stiskněte tlačítko OK. Otevře se část Vybrané aplikace.
3 - Vyberte kartu „Vše“ a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se všechny aplikace, které má uživatel
k dispozici, včetně nainstalovaných aplikací.
4 - Procházejte aplikace, vyberte ikonu aplikace,
kterou chcete nainstalovat a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se stránka Informace o aplikaci.
5 - Vyberte tlačítko Instalovat a stisknutím tlačítka
OK nainstalujte aplikaci.
Tento kanál obsahuje vaše videa označená jako
Doporučujeme, Předplatné nebo Trendy na YouTube.
Nastavení kanálů
Kliknutím na tlačítko NASTAVENÍ KANÁLŮ můžete
přidávat a odebírat kanály z domovské obrazovky.
Viz také www.support.google.com/androidtv
Otevření domovské obrazovky
Nainstalovaná aplikace se nachází na stránce
Aplikace, kterou lze otevřít z domovské obrazovky
Android stisknutím ikony Aplikace na levém konci
řádku Aplikace.
Chcete-li otevřít domovskou obrazovku a otevřít
položku…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte požadovanou položku a stisknutím
tlačítka OK ji otevřete nebo spusťte.
3 - Stiskněte souvisle tlačítko  BACK (Zpět) nebo
se stisknutím tlačítka  HOME (Domů) vraťte na
domovskou obrazovku.
Podmínky používání
Abyste mohli nainstalovat a používat aplikace
z kolekce Philips TV Collection, musíte souhlasit
s Podmínkami použití. Pokud jste podmínky
neodsouhlasili hned při instalaci televizoru, můžete
souhlas vyjádřit později. Jakmile vyjádříte souhlas
s Podmínkami používání, některé aplikace se
okamžitě zpřístupní a další aplikace budete moci
nainstalovat z kolekce Philips TV Collection.
Při otevírání domovské obrazovky se přehrávání
aplikace/obsahu na pozadí zastaví. Aby mohlo
přehrávání pokračovat, musíte danou aplikaci nebo
obsah vybrat na domovské obrazovce.
Vyjádření souhlasu s Podmínkami používání po
instalaci televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME, vyberte
možnost  Philips TV Collection a stiskněte
tlačítko OK. Stisknutím tlačítka Možnosti otevřete
37
nabídku Možnosti.
2 - Můžete vybrat položkuPodmínky používání
a stisknutím tlačítka OK je zobrazte pro čtení.
3 - Vyberte možnost Přijmout a stiskněte
tlačítko OK. Schválení nelze odvolat.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Nastavení soukromí
Některá nastavení soukromí u aplikací Philips TV
Collection můžete nastavit.
• Můžete povolit odesílání technických statistik do
společnosti Philips.
• Můžete povolit osobní doporučení.
• Můžete povolit používání souborů cookies.
• Můžete zapnout Rodičovský zámek pro aplikace
označené jako nevhodné do 18 let.
Nastavení soukromí pro Philips TV Collection…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME, vyberte
možnost  Philips TV Collection a stiskněte
tlačítko OK. Stisknutím tlačítka Možnosti otevřete
nabídku Možnosti.
2 - Můžete vybrat možnost Nastavení soukromí a
poté stisknout tlačítko OK.
3 - Výběrem jednotlivých nastavení a stisknutím
tlačítka OK provedete povolení nebo zakázání.
O každém nastavení si můžete podrobně přečíst.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
38
3 - Vyberte film nebo televizní pořad ze své knihovny
v aplikaci, vyberte titul a stiskněte tlačítko OK.
4 - Můžete používat tlačítka dálkového
ovladače  (zastavit),  (pauza),  (posun zpět)
nebo  (posun vpřed).
5 - Aplikaci Movies & TV ukončíte opakovaným
stisknutím tlačítka  BACK nebo stisknutím
tlačítka  EXIT.
9
Aplikace
9.1
Informace o aplikacích
Své oblíbené aplikace najdete v řádku Aplikace
v nabídce domovské obrazovky.
Pokud není daná aplikace na domovské obrazovce,
můžete ji přidat prostřednictvím stránky Aplikace
nebo pomocí položky Přidat aplikaci k oblíbeným na
řádku Aplikace. Některé produkty a funkce Google
Play jsou dostupné pouze ve vybraných zemích.
Podobně jako u chytrého telefonu nebo tabletu
nabízejí aplikace v televizoru nové funkce a rozšiřují
možnosti jeho využití. K dispozici je například
YouTube, hry, videoobchody, předpověď počasí
a další. Pomocí aplikace webového prohlížeče
můžete procházet internet.
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
Aplikace mohou pocházet z kolekce Philips TV
Collection nebo z obchodu Google Play™ Store.
Některé praktické aplikace jsou již na začátku
nainstalované v televizoru.
Hudba
Chcete-li nainstalovat aplikaci z kolekce Philips TV
Collection nebo z obchodu Google Play™ Store,
musí být televizor připojen k internetu. Abyste mohli
používat aplikace z kolekce Philips TV Collection,
musíte vyjádřit souhlas s Podmínkami používání.
Abyste mohli používat aplikace Google Play a
obchod Google Play™ Store, musíte se přihlásit
k účtu Google.
Aplikace Google Play Music umožňuje zakoupit
hudbu do počítače nebo do mobilního zařízení.
V televizoru se také můžete přihlásit k odběru
s plným přístupem, což je předplatné hudby na
Google Play Music. V aplikaci můžete také přehrávat
hudební soubory uložené v počítači.
V aplikaci Google Play Music můžete v televizoru
přehrávat svou oblíbenou hudbu.
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li si koupit předplatné hudby, přidejte k účtu
Google údaje o platební kartě.
9.2
Google Play
Spuštění aplikace Google Play Music…
Movies and TV
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte položku Google Play Music.
3 - Vyberte požadovanou hudbu a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Aplikaci Music ukončíte opakovaným stisknutím
tlačítka  BACK nebo stisknutím tlačítka  EXIT.
V aplikaci Google Play Movies & TV si můžete
zakoupit nebo zapůjčit filmy a televizní pořady ke
sledování v televizoru.
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li nakupovat filmy a televizní pořady,
přidejte k účtu Google údaje o platební kartě.
Pokud není daná aplikace na domovské obrazovce,
můžete ji přidat prostřednictvím stránky Aplikace
nebo pomocí položky Přidat aplikaci k oblíbeným na
řádku Aplikace. Některé produkty a funkce Google
Play jsou dostupné pouze ve vybraných zemích.
Zakoupení a zapůjčení filmu nebo televizního
pořadu…
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte položku Google Play Movies & TV.
3 - Vyberte požadovaný film nebo pořad a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte požadovaný nákup a stiskněte tlačítko
OK. Aplikace vás provede nákupem.
Sledování zakoupeného nebo zapůjčeného filmu
nebo televizního pořadu…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte položku Google Play Movies & TV.
39
Rodičovská kontrola
Hry
V obchodě Google Play můžete skrýt obsah určený
pouze dospělým uživatelům/nakupujícím. Ke změně
nastavení úrovně dospělosti je nutné zadat kód PIN.
Aplikace Google Play Games umožňuje v televizoru
hrát hry. Online nebo offline.
Můžete se podívat, co právě hrají vaši přátelé, nebo
se můžete přidat k jejich hře a soutěžit s nimi.
Můžete sledovat svoje úspěchy a příště začít tam,
kde jste skončili.
Nastavení rodičovského zámku…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte položku Google Play Store a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Nastavení > Rodičovská
kontrola.
4 - Vyberte požadovanou úroveň dospělosti.
5 - Až k tomu budete vyzváni, zadejte kód PIN.
6 - Aplikaci Google Play Store ukončíte opakovaným
stisknutím tlačítka  BACK nebo
tlačítkem  EXIT.
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li nakupovat nové hry, přidejte k účtu
Google údaje o platební kartě.
Spusťte aplikaci Google Play Games, vyberte si nové
herní aplikace a nainstalujte si je do televizoru.
Některé hry jsou zdarma. Pokud je ke hraní některé
hry nutný gamepad, zobrazí se upozornění.
Pokud není daná aplikace na domovské obrazovce,
můžete ji přidat prostřednictvím stránky Aplikace
nebo pomocí položky Přidat aplikaci k oblíbeným na
řádku Aplikace. Některé produkty a funkce Google
Play jsou dostupné pouze ve vybraných zemích.
Spuštění a ukončení hry v aplikaci Google Play
Games…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte položku Google Play Games.
3 - Vyberte hru, kterou chcete hrát, nebo novou hru,
kterou chcete nainstalovat, a stiskněte tlačítko OK.
4 - Potom několikrát stiskněte tlačítko  BACK
nebo jednou stiskněte tlačítko  EXIT nebo
aplikaci ukončete tlačítkem konec/zastavit v aplikaci.
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
Platby
Abyste mohli zaplatit v aplikaci Google Play on TV,
musíte přidat ke svému účtu Google platební
prostředek – platební kartu (mimo USA). Platby za
nákupy filmů a televizních pořadů se strhnou z této
platební karty.
Pokud není daná aplikace na domovské obrazovce,
můžete ji přidat prostřednictvím stránky Aplikace
nebo pomocí položky Přidat aplikaci k oblíbeným na
řádku Aplikace. Některé produkty a funkce Google
Play jsou dostupné pouze ve vybraných zemích.
Přidání platební karty…
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
1 - V počítači přejděte na stránku
accounts.google.com a přihlaste se k účtu Google,
který budete používat v aplikaci Google Play on TV.
2 - Na stránce wallet.google.com přidejte ke svému
účtu Google platební kartu.
3 - Zadejte údaje o platební kartě a potvrďte
souhlas s podmínkami používání služby.
Google Play Store
V aplikaci Google Play Store si můžete stahovat
a instalovat nové aplikace. Některé aplikace jsou
zdarma.
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li nakupovat aplikace, přidejte k účtu
Google údaje o platební kartě.
9.3
Instalace nové aplikace…
Aplikaci můžete spustit z domovské obrazovky.
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte položku Google Play Store a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat,
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Aplikaci Google Play Store ukončíte opakovaným
stisknutím tlačítka  BACK nebo
tlačítkem  EXIT.
Spuštění aplikace…
Spuštění a ukončení
aplikace
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Přejděte na řádek Aplikace, vyberte
požadovanou aplikaci a stiskněte tlačítko OK.
3 - Když chcete aplikaci ukončit, několikrát stiskněte
tlačítko  BACK nebo jednou stiskněte
tlačítko  EXIT nebo aplikaci ukončete tlačítkem
konec/zastavit v aplikaci.
40
Při otevírání domovské obrazovky se přehrávání
aplikace/obsahu na pozadí zastaví. Aby mohlo
přehrávání pokračovat, musíte danou aplikaci nebo
obsah vybrat na domovské obrazovce.
Omezený profil
Informace o omezeném profilu
Přepnutím televizoru do omezeného profilu můžete
zakázat používání některých aplikací. V hlavní
nabídce se zobrazí pouze aplikace, které povolíte.
K vypnutí omezeného profilu musíte zadat kód PIN.
9.4
Blokování aplikací
Co nelze v omezeném režimu…
Informace o blokování aplikací
• Hledat a spouštět aplikace označené jako
Nepovolené
• Používat obchod Google Play
• Nakupovat filmy v aplikaci Google Play Movies & TV
ani hry v aplikaci Google Play Games
• Používat aplikace třetích stran, které nepoužívají
přihlášení účtem Google
Aplikace nevhodné pro děti můžete
zablokovat. Aplikace s hodnocením 18+ můžete
zablokovat, nebo můžete v hlavní nabídce nastavit
omezený profil.
18+
Co můžete v omezeném režimu……
Zámek aplikací 18+ vás při pokusu o spuštění
aplikace označené jako nevhodné do 18 let požádá
o zadání kódu PIN. Zámek je platný pouze pro
aplikace 18+ z aplikací Philips.
• Sledovat dříve zakoupený obsah z aplikace Google
Play Movies & TV
• Hrát dříve zakoupené a nainstalované hry
z aplikace Google Play Games
• Měnit následující nastavení: Síť Wi-Fi, Řeč
a Usnadnění
• Přidávat příslušenství Bluetooth
Omezený profil
V hlavní nabídce můžete nastavit omezený profil.
Potom se v hlavní nabídce zobrazují pouze aplikace,
které povolíte. K nastavení omezeného profilu
a přepnutí do něj musíte zadat kód PIN.
Účet Google zůstane v televizoru přihlášený.
Přepnutím do omezeného profilu se Účet Google
nezmění.
Google Play Store – Dospělost
V obchodě Google Play můžete skrýt obsah určený
pouze dospělým uživatelům/nakupujícím. Ke změně
nastavení úrovně dospělosti je nutné zadat kód PIN.
Úroveň dospělosti určí, které aplikace bude možné
nainstalovat.
Nastavení
Nastavení omezeného profilu…
1 - Vyberte možnost Nastavení > Nastavení
systému Android a stiskněte tlačítko OK.
2 - Stiskněte tlačítko  (dolů), vyberte možnost
Předvolby zařízení > Zabezpečení a omezení
a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Omezený profil a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Pomocí dálkového ovladače zadejte kód PIN.
6 - Vyberte možnost Povolené aplikace a stiskněte
tlačítko OK.
7 - V seznamu dostupných aplikací vyberte aplikaci
a stisknutím tlačítka OK ji povolte nebo zakažte.
8 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Blokování aplikací určených pro
uživatele nad 18 let (označení 18+)
Můžete blokovat aplikace 18+ z aplikací Philips. Toto
nastavení kontroluje označení 18+ v nastavení
ochrany soukromí aplikací Philips.
Blokování aplikací určených pro uživatele nad 18 let...
1 - Vyberte možnost Nastavení > Rodičovský
zámek, vyberte Zámek aplikace a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nyní jste vstoupili do omezeného profilu.
Ten, kdo zná kód PIN, může kdykoli změnit kód PIN
nebo upravit seznam povolených a nepovolených
aplikací.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová
slova a vyhledáním možnosti Rodičovský zámek,
Zámek aplikace.
41
Zobrazení využití paměti…
Vstup
1 - Vyberte možnost Nastavení > Nastavení
systému Android a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zařízení > Úložiště
a reset a stiskněte tlačítko OK.
3 - Zobrazení využití paměti v televizoru.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Vstup (přepnutí) do omezeného profilu…
1 - Vyberte možnost Nastavení > Nastavení
systému Android a stiskněte tlačítko OK.
2 - Stiskněte tlačítko  (dolů), vyberte možnost
Osobní > Zabezpečení a omezení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Vstoupit do omezeného profilu
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí dálkového ovladače zadejte kód PIN.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Pevný disk USB
Pokud k televizoru připojíte pevný disk USB, můžete
ho využít ke zvětšení paměti televizoru a k uložení
většího množství aplikací. Během formátování
pevného disku USB povolte jeho používání jako
dodatečné paměti televizoru. Televizor se vždy
nejprve pokusí uložit nové aplikace na pevný disk
USB. Některé aplikace neumožňují instalaci na pevný
disk USB.
Vstup do omezeného profilu poznáte, když se na
domovské obrazovce zobrazí jeho ikona. Posuňte se
na stránce dolů
k možnosti  Nastavení a posuňte se až doprava.
Pro migraci existujících dat přejděte do nabídky
Všechna nastavení > Nastavení systému Android >
Zařízení> Úložiště a resetování a vyberte možnost
Pevný disk USB.
Odstranit
Smazání omezeného profilu…
1 - Vyberte možnost Nastavení > Nastavení
systému Android a stiskněte tlačítko OK.
2 - Stiskněte tlačítko  (dolů), vyberte možnost
Osobní > Zabezpečení a omezení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Vymazat omezený profil
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Zadejte kód PIN. Omezený profil se v televizoru
vymaže.
9.5
Správa aplikací
Když ukončíte aplikaci a vrátíte se na domovskou
obrazovku, aplikace se ve skutečnosti neukončí.
Aplikace běží v pozadí, aby byla rychle připravena,
až ji spustíte znovu. Většina aplikací si pro plynulý běh
ukládá data do paměti cache televizoru. Pro
optimalizaci celkového běhu aplikací a zajištění
dostatku paměti v televizoru Android může být
vhodné ukončit aplikaci zcela nebo vyčistit data dané
aplikace z paměti cache. Také byste měli
odinstalovat aplikace, které již nepoužíváte.
9.6
Úložiště
Zobrazuje, kolik paměti – interní paměti v televizoru
– je použito na aplikace, videa, hudbu apod. Vidíte
také, kolik volného místa v paměti zbývá pro instalaci
nových aplikací. Pokud máte potíže s aplikacemi
nebo se aplikace zpomalují, zkontrolujte dostupnou
paměť.
42
10
Internet
10.1
Spuštění aplikace Internet
V televizoru můžete procházet internet. Můžete
zobrazit jakoukoli internetovou stránku, ale většina
z nich není upravena pro prohlížení na televizní
obrazovce.
• Některé moduly plug-in (například pro zobrazení
stránek nebo videí) nejsou v televizoru dostupné.
• Nemůžete odesílat a stahovat soubory.
• Internetové stránky se zobrazují postupně a na
celou obrazovku.
Spouštění prohlížeče Internet…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte možnost Aplikace > Internetový
prohlížeč a stiskněte tlačítko OK.
3 - Zadejte internetovou adresu a výběr potvrďte.
4 - Chcete-li ukončit prohlížeč Internet, stiskněte
tlačítko  HOME nebo  EXIT.
* Poznámka: Pokud položku Internetový prohlížeč
nemáte na řádku Aplikace, můžete aplikaci přidat
stisknutím ikony + na konci řádku.
10.2
Možnosti na internetu
K procházení internetu je k dispozici několik
rozšíření.
Otevření rozšíření…
1 - Se zobrazenou webovou stránkou stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte jednu z položek a stiskněte tlačítko OK.
• Otevřít odkaz v nové záložce: Otevře odkaz v nové
záložce.
• Zavřít aktuální záložku: Zavře aktuální záložku.
• Přidání do rychlého vytáčení: Zadání nové
internetové adresy.
• Přidání do záložek: Přidejte stránku jako záložku
• Zabezpečení stránky: Zobrazení úrovně
zabezpečení aktuálně zobrazené stránky.
• Nová soukromá karta: Otevřete novou soukromou
kartu a zahajte soukromé prohlížení
• Nastavení: Nastavení pro možnosti Zvětšení,
Velikost textu, Režim usnadnění, Vždy zobrazovat
lištu nabídek a Vyčistit historii (prohlížení)
• Nápověda: Informace o internetovém prohlížeči
• Zavření internetového prohlížeče: Zavřete
internetový prohlížeč
43
11
Nabídka televizoru
11.1
Informace o nabídce
televizoru
Pokud televizor nemůžete připojit k internetu,
můžete používat nabídku Nabídka televizoru jako
hlavní nabídku.
V nabídce televizoru najdete všechny funkce
televizoru.
11.2
Otevření Nabídky televizoru
Chcete-li otevřít Nabídku televizoru a otevřít
položku…
1 - Stisknutím tlačítka  otevřete Nabídku
televizoru.
2 - Vyberte požadovanou položku a stisknutím
tlačítka OK ji otevřete nebo spusťte.
3 - Pokud žádnou položku spouštět nechcete,
stisknutím tlačítka  BACK Nabídku televizoru
zavřete.
44
12
o připojeném zařízení.
Zdroje
12.3
12.1
Název a typ zařízení
Přepnutí na zařízení
Když připojíte k televizoru nové zařízení, televizor ho
detekuje a umožní vám přiřadit odpovídající ikonu
typu zařízení. Připojíte-li zařízení kabelem HDMI
a HDMI CEC, televizor automaticky detekuje typ
zařízení a přiřadí mu vhodnou ikonu.
V seznamu Zdroje můžete přepnout na jedno
z připojených zařízení. Přepnutím na tuner umožníte
sledování televizního vysílání, otevření obsahu
jednotky Flash USB nebo sledování nahraného
obsahu z pevného disku USB. Můžete přepnout zdroj
na připojená zařízení a sledovat jejich program, na
digitální přijímač nebo přehrávač disků Blu-ray.
Typ zařízení určuje styl obrazu a zvuku, hodnoty
rozlišení, konkrétní nastavení nebo pozici v rámci
nabídky Zdroj. Ideální nastavení se nastaví
automaticky.
Přepnutí na připojené zařízení…
Přejmenování nebo změna typu zařízení
1 - Stisknutím tlačítka  SOURCES otevřete
nabídku Zdroje.
2 - Vyberte položku v seznamu zdrojů a stiskněte
tlačítko OK. Televizor zobrazí program nebo obsah
zařízení.
Název a typ připojeného zařízení můžete kdykoli
změnit. Napravo od názvu zařízení v nabídce Zdroje
najdete ikonu . Název některých typů zdrojů nelze
změnit.
Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
Změna typu zařízení…
Když je televizor v pohotovostním režimu, můžete
dálkovým ovladačem televizoru zapnout přehrávač
disků.
Chcete-li zapnout jak přehrávač disků, tak televizor
z pohotovostního režimu a začít disk přehrávat
ihned, stiskněte tlačítko  (přehrávání) na dálkovém
ovladači televizoru. Zařízení musí být připojeno
kabelem HDMI a jak v televizoru, tak v zařízení musí
být zapnuta funkce HDMI CEC.
1 - V nabídce Zdroje vyberte zařízení a stiskněte
tlačítko  OPTIONS .
2 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete klávesnici
na obrazovce.
3 - Pomocí tlačítka  (dolů) najdete všechny
dostupné typy zařízení. Vyberte požadovaný typ
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Pokud chcete resetovat typ zařízení na původní
typ podle konektoru, vyberte
možnost Reset a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Zavřít a stisknutím tlačítka OK
zavřete nabídku.
12.2
Možnosti televizního vstupu
Změna názvu zařízení…
Některá zařízení televizního vstupu nabízejí specifická
nastavení.
1 - V nabídce Zdroje vyberte zařízení a stiskněte
tlačítko  OPTIONS .
2 - Pomocí klávesnice na obrazovce vymažte
současný název a zadejte nový. Stisknutím tlačítka
 volbu potvrdíte.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete klávesnici
na obrazovce.
4 - Pokud chcete resetovat název zařízení na
původní typ podle konektoru, vyberte
možnost Reset a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Zavřít a stisknutím tlačítka OK
zavřete nabídku.
Nastavení možností specifického televizního vstupu…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES.
2 - V seznamu vyberte televizní vstup a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS. Zde můžete
nastavit možnosti pro vybraný televizní vstup.
4 - Dalším stisknutím tlačítka  OPTIONS nabídku
Možnosti zavřete.
Jaké možnosti můžete nastavit…
Ovládací prvky
Pomocí této možnosti můžete ovládat televizní vstup
dálkovým ovladačem televizoru. Zařízení musí být
připojeno kabelem HDMI a jak v televizoru, tak
v zařízení musí být zapnuta funkce HDMI CEC.
Informace o zařízení
Otevřením této možnosti zobrazíte informace
45
12.4
Znovu vyhledat připojení
Všechna připojení televizoru můžete znovu prohledat,
aby se aktualizovala nabídka Zdroje přidáním nově
připojených zařízení.
Vyhledání všech připojení…
1 - Stisknutím tlačítka  SOURCES otevřete
nabídku Zdroje.
2 - Stisknutím tlačítka  (nahoru) vyberte
ikonu  vpravo nahoře v nabídce Zdroje.
3 - Stisknutím tlačítka OK spusťte vyhledávání
připojených zařízení. Do nabídky Zdroje se přidají
nově připojená zařízení.
46
13
Sítě
13.1
Síť
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Síť s dalšími
informacemi o připojení televizoru k síti.
13.2
Bluetooth
Párování zařízení
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápověděbarevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Bluetooth,
Párování s dalšími informacemi o párování
bezdrátových zařízení.
Výběr zařízení
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Bluetooth, Výběr
zařízení s dalšími informacemi o výběru
bezdrátového zařízení.
Odebrání zařízení
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Bluetooth, Odebrání
zařízení s dalšími informacemi o zrušení párování
(odebrání) zařízení Bluetooth.
Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth
Před připojením bezdrátových zařízení Bluetooth
musí být funkce Bluetooth zapnuta.
Zapnutí funkce Bluetooth…
1 - Vyberte možnost  Nastavení > Bezdrátové
a kabelové sítě a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bluetooth > Bluetooth
zap./vyp. a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto
a stiskněte OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
47
14
Přizpůsobení stylu
Nastavení
Pokud upravíte nastavení obrazu, například barvu
nebo kontrast, nastavení bude uloženo do aktuálně
vybraného Stylu obrazu. Umožňuje vám si každý styl
přizpůsobit.
Pouze styl Osobní dokáže uložit své nastavení pro
každý zdroj v nabídce Zdroje.
14.1
Obraz
Nastavení obrazu
Styl obrazu
Barva, kontrast, ostrost, jas
Výběr stylu
Úprava barvy obrazu
 Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Styl
obrazu.
 Nastavení > Obraz > Barva.
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) upravte
hodnotu barevné sytosti obrazu.
Chcete-li snadno upravit obraz, můžete vybrat
některý přednastavený styl obrazu.
• Osobní – předvolby obrazu nastavené během
prvního spuštění.
• Jasné – ideální pro sledování za denního světla
• Přirozené – nastavení přirozeného obrazu
•  Standard – nejoptimálnější spotřeba energie
(tovární nastavení)
• Film – Ideální pro sledování filmů s původním
studiovým efektem
• Hra* – ideální pro hraní her
• Monitor** – ideální pro počítačový displej
•  Den – nastavení kalibrace ISF
•  Noc – nastavení kalibrace ISF
Úprava kontrastu obrazu
 Nastavení > Obraz > Kontrast.
Pomocí šipky  (nahoru) nebo
hodnotu kontrastu obrazu.
 (dolů) upravte
Snížením hodnoty kontrastu můžete snížit spotřebu
energie.
Úprava ostrosti obrazu
 Nastavení > Obraz > Ostrost.
* Styl obrazu – Styl Hra není dostupný pro některé
zdroje videa.
** Styl obrazu – Styl Monitor je dostupný jen pokud
je zdroj HDMI videa vhodný pro počítačové aplikace.
V režimu Monitor není podporován obsah HDR.
Televizor v režimu Monitor přehraje video HDR, ale
nebudou na něj použity žádné funkce zpracování
HDR.
Pomocí šipky  (nahoru) nebo
hodnotu ostrosti obrazu.
 (dolů) upravte
Úprava jasu
 Nastavení > Obraz > Jas.
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) nastavte
úroveň jasu obrazového signálu.
Poté, co televizor přijme HDR signál, vyberte níže
uvedený styl obrazu:
Poznámka: Přílišný posun jasu od referenční
hodnoty (50) může způsobit snížení kontrastu.
• HDR Osobní
• HDR Živé
• HDR Přirozený
• HDR Film
• HDR Hra
•  Den – nastavení kalibrace ISF
•  Noc – nastavení kalibrace ISF
Pokročilá nastavení obrazu
Nastavení barev
Obnovení stylu
1 - Vyberte styl obrazu, který chcete obnovit.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Obnovit styl
a stiskněte tlačítko OK. Styl bude obnoven na
původní nastavení.
Více možností nastavení barev
 Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Více možností > Barva.
Vylepšení barev
 Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Více
možností > Barva > Vylepšení barev.
48
Pomocí možností Maximum, Středně,
nebo Minimum nastavte úroveň intenzity barev
a detaily v jasných barvách.
tlačítko Nastavení > Všechna nastavení >
Obraz > Styl obrazu >
 Den nebo  Noc.
Chcete-li televizor sledovat při jasném světle, vyberte
možnost  Den, pro tmavé prostředí vyberte
možnost  Noc.
Úpravy barevného gamutu
 Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Více
možností > Barva > Barevný gamut.
Pomocí možnosti Normální, nebo
barevného gamutu.
Řízení barev (Barevný tón, sytost a intenzita)
 Nastavení > Obraz > Více
možností > Barva > Řízení barev.
Široký zvolte typ
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) upravte
hodnotu možností Barevný tón a Sytost a intenzita,
nebo výběrem možnosti Resetovat vše resetujte
hodnotu na výchozí.
Výběr přednastavené teploty barev
 Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Více
možností > Barva > Teplota barev.
Pouze režim RGB
 Nastavení > Obraz > Více
možností > Barva > Pouze režim RGB
Pomocí
možností Normální, Teplá, nebo
Studená nastavte teplotu barev, kterou
upřednostňujete.
.
Výběrem možnosti Červená, Zelená
nebo Modrá přepněte vybranou barvu nebo
možností Vypnuto vypněte režim RGB.
Úprava teploty barev
 Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Více
možností > Barva > Vlastní teplota barev
Více možností nastavení kontrastu
Režimy kontrastu
Vyberte možnost Vlastní nastavení v nabídce Teplota
barev a upravte teplotu barev podle svých
požadavků. Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu. Zkratka WP
označuje bílý bod a zkratka BL označuje úroveň
černé. Můžete také vybrat jednu z předvoleb v této
nabídce.
 Nastavení > Obraz > Více
možností > Kontrast > Režim kontrastu.
Výběrem možnosti Normální, Optimalizováno pro
obraz nebo Optimalizováno pro úsporu
energie televizor automaticky sníží kontrast pro
nejlepší spotřebu nebo nejlepší obraz nebo výběrem
možnosti Vypnuto vypněte úpravu.
Nastavení barev ISF
O kalibraci ISF
Nastavení HDR
Nejlepšího možného výkonu displeje televizoru lze
dosáhnout pomocí kalibrace ISF®. Odborník na
kalibraci ISF vás může navštívit u vás doma a určit
zcela optimální hodnoty nastavení obrazu na
televizoru.
O kalibraci ISF požádejte svého prodejce.
Sledujete-li programy HDR – programy nahrané
pomocí technologie HDR – není třeba zvyšovat
rozlišení HDR a možnost Ovládání HDR Zvýšení
rozlišení není dostupná. Televizor se automaticky
přepne do režimu HDR a zobrazí oznámení.
Televizor může přehrávat programy HDR*
z přípojky HDMI 1 nebo HDMI 2 , vysílání,
internetového zdroje nebo připojeného paměťového
zařízení USB.
Kalibrace přináší…
• Lepší čistotu a ostrost obrazu
• Více podrobností ve světlých a tmavých partiích
• Hlubší a tmavší černou
• Vyšší věrnost a kvalitu barev
• Optimalizace zobrazení obrazu doma pro denní
i noční podmínky
* Jsou podporovány pouze rozsahy HDR10 a Hybrid
Log Gamma HDR
Zvýšení rozlišení HDR, vysoký jas a převod na HDR
Odborník na kalibraci ISF ukládá a uzamyká nastavení
ISF jako dva styly obrazu.
Když je kalibrace ISF hotová, stiskněte
 Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Více
49
možností > Kontrast > Zvýšení rozlišení
HDR / vysoký jas / převod na HDR.
Světelný snímač
 Nastavení > Obraz > Více
možností > Kontrast > Světelný snímač.
Výběrem možnosti Zapnuto zvýšíte jas a kontrast
obrazu. Obraz je jasnější a mezi světlejšími a
tmavšími částmi je větší kontrast. S funkcí Zvýšení
rozlišení HDR budou barvy bohaté a syté. Nastavte
úroveň převodu na HDR nebo se podívejte na ukázku
videa naživo.
Po výběru možnosti Zapnuto se automaticky upraví
nastavení obrazu a funkce Ambilight podle osvětlení
místnosti.
Poznámka:
Pokročilá nastavení ostrosti.
• Funkce je dostupná po zjištění signálu SDR
(standardní dynamický rozsah).
• Není k dispozici, pokud má video podporu HDR.
Ultra Resolution
 Nastavení > Obraz > Více možností >
Ostrost > Ultra Resolution.
HDR Prémium
Výběrem možnosti Zapnuto nastavíte mimořádnou
ostrost v okrajích linií a detailech.
 Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Více možností > Kontrast >
HDR Premium.
Vyčištění obrazu
Vyberte režim HDR Premium pro mimořádný kontrast
a jas.
Redukce šumu
Poznámka: Funkce je dostupná po zjištění signálu
HDR (vysoký dynamický rozsah).
 Nastavení > Obraz > Více
možností > Vyčištění obrazu > Redukce šumu.
Chcete-li nastavit úroveň odstranění šumu z video
obsahu, vyberte možnost Maximum, Medium
nebo Minimum.
Šum je většinou viditelný jako malé pohyblivé tečky
na obrazu.
Dynamický kontrast
 Nastavení > Obraz > Více
možností > Kontrast > Dynamický kontrast.
Výběrem možnosti Maximum, Středně
nebo Minimum nastavte úroveň, při které televizor
automaticky vylepší detaily v tmavých, středně
tmavých a světlých oblastech obrazu.
Redukce MPEG artefaktů
 Nastavení > Obraz > Více
možností > Vyčištění obrazu > Redukce MPEG
artefaktů.
Kontrast videa, Gamma
Chcete-li mít různé stupně vyhlazení artefaktů
v digitálním video obsahu, vyberte možnost
Maximum, Medium nebo Minimum.
Artefakty MPEG jsou většinou viditelné jako malé
bloky nebo roztřepené hrany obrazů na obrazovce.
Kontrast videa
 Nastavení > Obraz > Více
možností > Kontrast > Kontrast videa.
Pomocí šipky  (nahoru) nebo
úroveň kontrastu videa.
 (dolů) upravte
Nastavení pohybu
Gama
Natural Motion
 Nastavení > Obraz > Více
možností > Kontrast > Gamma.
Styly pohybu
 Nastavení > Obraz > Více možností > Pohyb
> Styly pohybu.
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) upravte
nelineární nastavení svítivosti a kontrastu obrazu.
Styly pohybu nabízejí optimalizované režimy
nastavení pohybu pro různý videoobsah.
Výběrem stylu pohybu lze změnit zážitek ze
sledování videa.
(Film, Sport, Standard, Plynulý, Osobní)
Funkce není dostupná v níže uvedených případech:
50
•  Nastavení > Obraz > Styl obrazu > Monitor
•  Nastavení > Obraz > Styl obrazu> Hra
k nastavení obrazu, které platilo v okamžiku otevření
nabídky Formát obrazu.
• Posun – Výběrem šipek obraz posunete. Posouvat
můžete pouze zvětšený obraz.
• Zvětšení – Výběrem šipek obraz přiblížíte.
• Roztáhnout – Výběrem šipek obraz svisle nebo
vodorovně roztáhnete.
• Zpět – Výběrem se vrátíte k formátu před
započetím úprav.
Natural Motion
 Nastavení > Obraz > Více možností > Pohyb
> Natural Motion.
Díky funkci Natural Motion jsou všechny pohyby
hladké a plynulé.
Výběrem možnosti Maximum, Středně
nebo Minimum lze nastavit různé stupně redukce
trhavých pohybů, které jsou obvyklé u filmů na
televizoru. Nastavte
možnost Minimum nebo Vypnuto, pokud je na
přehrávaném filmu na obrazovce zřetelný šum.
Rychlé nastavení obrazu
Během první instalace jste provedli základní nastavení
obrazu v několika jednoduchých krocích.
V nabídce Rychlé nastavení obrazu můžete tato
nastavení upravit. Než začnete, nejprve zkontrolujte,
zda televizor dokáže naladit televizní kanál nebo
zobrazit program z připojeného zařízení.
Poznámka: Funkce je dostupná, pouze pokud je
možnost Styly pohybu nastavena na
možnost Osobní.
Nastavení obrazu v několika jednoduchých krocích…
Formát obrazu
1 - Vyberte možnost Nastavení > Obraz
a otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
2 - Vyberte možnost Rychlé nastavení obrazu a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Pomocí navigačních tlačítek vyberte svoji volbu.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokud obraz nevyplňuje celou obrazovku a nahoře a
dole nebo po stranách se zobrazují černé pruhy,
můžete jej upravit, aby se zobrazoval na celé
obrazovce.
Výběr jednoho ze základních nastavení pro vyplnění
celé obrazovky…
14.2
1 - Při sledování TV kanálu vyberte
možnost Nastavení > Formát obrazu > Vyplnit
obrazovku, Přizpůsobit obrazovce, Širokoúhlý obraz
a Původní a stiskněte tlačítko OK.
2 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
• Vyplnit obrazovku – automaticky zvětší obraz tak,
aby vyplnil obrazovku. Zkreslení obrazu je minimální,
titulky jsou viditelné. Nevhodné pro počítač.
U některých extrémních obsahů obrazu se mohou
přesto objevit černé pruhy. Poměr stran obrazu se
může změnit.
• Přizpůsobit obrazovce – automaticky přiblíží obraz,
aby bez zkreslení vyplňoval obrazovku. Mohou být
vidět černé pruhy. Nevhodné pro počítač.
• Širokoúhlá obrazovka – automaticky přiblíží obraz
na celou obrazovku formátu 16:9. Poměr stran
obrazu se může změnit.
• Původní – automaticky přiblíží obraz tak, aby se
vešel na obrazovku s původním poměrem stran.
Žádný obsah se neztratí.
Zvuk
Styl zvuku
Výběr stylu
 Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Styl
zvuku.
Chcete-li snadno upravit zvuk, můžete vybrat
předvolbu nastavení v nabídce Styl zvuku.
• Původní – neutrální nastavení zvuku
• Film – ideální pro sledování filmů
• Hudba – ideální pro poslech hudby
• Hra – ideální pro hraní her
• Zprávy – ideální pro řeč
• Pokročilý režim – Přístup k podrobnějšímu
nastavení zvuku.
Obnovení stylu
1 - Vyberte styl zvuku, který chcete obnovit.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Obnovit styl
a stiskněte tlačítko OK. Styl bude obnoven na
původní nastavení.
Ruční formátování obrazu…
1 - Při sledování TV kanálu vyberte
možnost Nastavení > Formát obrazu > Více
možností a stiskněte tlačítko OK.
2 - Upravte obraz pomocí
nabídky Posun, Zvětšení nebo Roztáhnout.
3 - Nebo se výběrem možnosti Zpět vrátíte
51
Vyberte možnost Noční režim , chcete-li ztišit zvuk
pro pohodlnější poslech.
Nastavení pokročilého režimu
Funkce DTS TruSurround
Hlasitost Delta
 Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk >
Nastavení pokročilého režimu > DTS TruSurround.
 Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Více
možností > Hlasitost Delta.
Pomocí šipky  (nahoru)
nebo  (dolů) nastavte úroveň funkce
TruSurround.
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) upravte
hodnotu delta pro reproduktor televizoru.
* Poznámka: Hlasitost Delta je k dispozici, když je
vstupní zdroj nastaven na HDMI nebo analogový
zdroj a zvukový výstup je nastaven na hodnotu TV
reproduktory nebo Zvukový systém HDMI.
Clear dialogue
 Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk >
Nastavení pokročilého režimu > Clear Dialogue
> Zapnuto.
Zvolte možnost Zapnuto a získejte lepší kvalitu zvuku
řeči.
Nastavení výstupu zvuku
Ekvalizér
Nastavení televizoru na přehrávání zvuku v televizoru
nebo připojeném v audiosystému.
 Nastavení > Zvuk > Více možností > Výstup
zvuku.
 Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk >
Nastavení pokročilého režimu > Ekvalizér.
Pomocí šipek  (nahoru) nebo
úroveň ekvalizéru.
Můžete si vybrat, kde chcete zvuk televizoru slyšet a
způsob, jak jej chcete ovládat.
• Pokud vyberete možnost Reproduktory TV
vypnuty, budou reproduktory televizoru trvale
vypnuty.
• Pokud vyberete možnost TV reproduktory,
reproduktory televizoru zůstanou trvale zapnuté.
 (dolů) upravte
Hlasitost sluchátek
Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru
HDMI CEC, vyberte možnost Zvukový systém
HDMI. Když zařízení přehrává zvuk, televizor vypne
reproduktory televizoru.
Hlasitost sluchátek
 Nastavení > Zvuk > Hlasitost sluchátek.
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) lze
samostatně nastavit hlasitost sluchátek.
Nastavení digitální výstupu
Umístění televizoru
Nastavení digitálního výstupu jsou dostupná pro
zvukové signály (optické a HDMI ARC).
 Nastavení > Zvuk > Umístění televize.
Formát digitálního výstupu
Výběrem možnosti Na podstavci nebo Na
stěně dosáhnete nejlepší reprodukce zvuku podle
nastavení.
 Nastavení > Zvuk > Více možností > Formát
digitálního výstupu.
Nastavení zvukového výstupu televizoru tak, aby
odpovídal možnostem zvuku připojeného systému
domácího kina.
Pokročilá nastavení zvuku
• Stereo (bez komprimace): Pokud vaše zařízení pro
přehrávání zvuku nemají funkci pro zpracování
vícekanálového zvuku, vyberte výstup stereo obsahu
do zařízení pro přehrávání zvuku.
• Vícekanálový: Vyberte výstup vícekanálového
zvukového obsahu (komprimovaný signál
vícekanálového zvuku) nebo stereo zvukového
obsahu do zařízení pro přehrávání zvuku.
• Vícekanálový režim (bypass): Vyberte výstup Dolby
Digital Plus nebo DTS obsahu do zařízení pro
Ovládání hlasitosti
Automatická hlasitost
 Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Více
možností > Automatická hlasitost.
Zvolte možnost DTS TruVolume a získejte robustní
stabilní výstup.
52
přehrávání zvuku nebo systému domácího kina.
Ambilight, zapnutí nebo vypnutí
- Přesvědčte se, že vaše zařízení pro přehrávání zvuku
podporují funkci Dolby Atmos.
Styl funkce Ambilight můžete vybrat následujícím
způsobem.
- Výstup SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) je při
streamování obsahu Dolby Digital Plus vypnutý.
 Nastavení > Ambilight > Styl funkce Ambilight.
Vyrovnání digitálního výstupu
Sledovat video
 Nastavení > Zvuk > Více
možností > Vyrovnání digitálního výstupu.
 Nastavení > Ambilight > Styl funkce
Ambilight > Sledovat video.
Upravit úroveň hlasitosti zařízení, které je připojeno
k digitálnímu výstup zvuku (SPDIF) nebo HDMI.
Vyberte jeden ze stylů sledování dynamiky obrazu na
televizní obrazovce.
• Výběrem možnosti Více lze zvýšit hlasitost.
• Výběrem možnosti Méně lze snížit hlasitost.
• Standardní – ideální pro každodenní sledování
televize
• Přirozený – sleduje obraz nebo zvuk co nejvěrněji
• Fotbal – ideální pro sledování fotbalových zápasů
• Jasný – ideální pro sledování za denního světla
• Hra – ideální pro hraní her
• Pohodlný – ideální pro tiché večery
• Uvolněný – ideální pro pocit jako ve společenské
místnosti
Zpoždění digitálního výstupu
 Nastavení > Zvuk > Více možností > Zpoždění
digitálního výstupu.
U některých systémů domácího kina může být třeba
upravit zpoždění výstupu zvuku, aby došlo
k synchronizaci zvuku a obrazu. Vyberte
možnost Vypnuto, pokud je v systému domácího
kina zapnuté zpoždění zvuku.
Přizpůsobení zvuku
 Nastavení > Ambilight > Styl funkce
Ambilight > Sledovat zvuk.
Posun digitálního výstupu (k dispozici, pouze pokud
je možnost Zpoždění digitálního výstupu nastavena
Vyberte jeden ze stylů sledování dynamiky zvuku.
• Lumina – směšuje dynamiku zvuku s barvami
videa
• Colora – je založen na dynamice zvuku
• Retro – založen na dynamice zvuku
• Spectrum – založen na dynamice zvuku
• Skener – založen na dynamice zvuku
• Rytmus – založen na dynamice zvuku
• Párty – směs všech stylů Sledovat zvuk, jeden po
druhém
na Zapnuto)
 Nastavení > Zvuk > Více možností > Posun
digitálního výstupu.
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího
kina, můžete nastavit synchronizaci zvuku
v televizoru. Je možné nastavit kompenzaci, která
vyrovnává čas, jenž systém domácího kina potřebuje
ke zpracování zvuku a obrazu na televizoru. Hodnotu
lze nastavit v krocích po 5 ms. Maximální nastavení
je 60 ms.
Sledovat barvu
14.3
 Nastavení > Ambilight > Styl funkce
Ambilight > Sledovat barvu.
Nastavení funkce Ambilight
Vyberte jeden z přednastavených barevných stylů.
Zapnutí nebo vypnutí funkce
Ambilight
• Horká láva – variace červených odstínů
• Hlubina – variace modrých odstínů
• Svěží příroda – variace zelených odstínů
•  Teplá bílá – statická barva
• Chladná bílá – statická barva
Vypnutí funkce Ambilight
Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT a vyberte
možnost Vypnuto nebo funkci vypněte stisknutím
tlačítka  Nastavení > Ambilight > Styl funkce
Ambilight > Vypnuto.
Výběr podle vlajky
 Nastavení > Ambilight > Styl funkce
Ambilight > Výběr podle vlajky.
Nastavte, aby se funkce Ambilight řídila vlajkou
53
země, kterou vyberete.
Lounge Light+hue
Pokud jste instalovali systém Ambilight+hue, můžete
nechat žárovky hue kopírovat osvětlení Lounge Light
díky technologii Ambilight. Žárovky Philips systému
Hue rozšíří světelný efekt Lounge Light do celé
místnosti.
Přizpůsobení aplikace
 Nastavení > Ambilight > Styl funkce
Ambilight > Sledovat aplikaci.
Tato funkce je k dispozici, když ovládáte funkci
Ambilight pomocí aplikace.
Zapnutí/vypnutí žárovek Hue.
 Nastavení > Ambilight > Ambilight+hue >
Lounge light+hue.
Jas a sytost funkce Ambilight
Jas
Zobrazení konfigurace nebo resetování
 Nastavení > Ambilight > Jas.
Zobrazení aktuálního nastavení systému
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů)
nastavte úroveň jasu funkce Ambilight.
Ambilight+hue, sítě, můstku a žárovek

Nastavení > Ambilight > Ambilight+hue > Zobrazit
konfiguraci.
Sytost
 Nastavení > Ambilight > Sytost.
Resetování aktuálního nastavení systému
Pomocí šipky  (nahoru)
nebo  (dolů) nastavte úroveň sytosti funkce
Ambilight.
Ambilight+hue

Nastavení> Ambilight > Ambilight+hue > Resetova
t konfiguraci.
Ambilight + hue
Konfigurace
Pokročilá nastavení funkce Ambilight

Nastavení > Ambilight > Ambilight+hue > Konfigu
race.
Neutralizace vlivu barevné stěny na barvy Ambilight
Nastavení žárovek systému Philips Hue podle barev
funkce Ambilight.
 Nastavení > Ambilight > Více
možností > Barva stěny.
Vyberte barvu stěny za televizorem a televizor
přizpůsobí barvy funkce Ambilight tak, aby se
zobrazovaly podle původního záměru.
Vypnutí
Vypnutí systému Ambilight+hue

Nastavení > Ambilight > Ambilight+hue > Vypnutí.
 Ladění ISF
 Nastavení > Ambilight > Více
možností >  Ladění ISF.
Intenzita
Odborník na kalibraci ISF nastaví a uzamkne vaši
preferovanou barvu pro funkci Ambilight. Po
dokončení kalibrace ISF vyberte možnost 
Nastavení > Ambilight > Styl funkce Ambilight >
Sledovat barvu >  Teplá bílá a použijte ladění ISF
pro funkci Ambilight.

Nastavení > Ambilight > Ambilight+hue > Intenzit
a.
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) nastavte
přesnost sladění žárovek Hue s funkcí Ambilight.
Nastavení funkce Ambilight na okamžité vypnutí
nebo postupné zeslabení při vypnutí televizoru
 Nastavení > Ambilight > Více možností >
54
Vypnutí TV > Zeslabení až vypnutí / Okamžité
vypnutí.
14.5
Obecná nastavení
Pevný disk USB
14.4
Před nahráním kanálu musíte nastavit
a naformátovat pevný disk USB.
Nastavení Eco
 Nastavení > Obecné nastavení > Pevný disk USB.
Nastavení úrovně úspory energie
Pozastavovat a nahrávat vysílání nebo ukládat
aplikace můžete až po zformátování pevného disku
USB. Formátováním budou z pevného disku USB
odebrány všechny soubory. Pokud chcete nahrávat
vysílání podle údajů TV průvodce na internetu, musíte
před instalací pevného disku USB nejprve nastavit
připojení televizoru k internetu.
 Nastavení > Nastavení Eco > Úspora energie.
Výběrem možnosti Maximum, Středně
nebo Minimum můžete nastavit různé stupně
nastavení úspory energie nebo výběrem
možnosti Vypnuto můžete režim úspory energie
vypnout.
Varování
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
Nastavení vypnutí obrazovky pro úsporu energie
 Nastavení > Nastavení Eco > Vypnout
obrazovku.
Vyberte možnost Vypnout obrazovku a obrazovka
televizoru se vypne. Obrazovku znovu zapnete
libovolným tlačítkem na dálkovém ovladači.
Zapnutí vestavěného senzoru okolního osvětlení
Formátování pevného disku USB…
 Nastavení > Nastavení Eco > Světelný snímač.
1 - Připojte pevný disk USB k jednomu
z portů USB na televizoru. Během formátování
nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních
portů USB.
2 - Zapněte pevný disk USB a televizor.
3 - Vyberte možnost Nahrávky pokud chcete využít
funkce Pozastavit TV a nahrávání, jinak vyberte
možnost Aplikace pro uložení aplikací. Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
4 - Po naformátování budou odebrány všechny
soubory a data.
5 - Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
trvale připojený.
Po výběru možnosti Světelný snímač se sníží jas
televizní obrazovky, pokud okolní světlo potemní, což
přispívá k úspoře energie. Vestavěný světelný snímač
automaticky přizpůsobí obraz světelným podmínkám
v místnosti.
Nastavení časovače vypnutí televizoru
 Nastavení > Nastavení Eco > Časovač vypnutí.
Pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů) upravte
hodnotu. Hodnota 0 (Vypnuto) časovač vypnutí
deaktivuje.
Po výběru možnosti Časovač vypnutí se bude
televizor automaticky vypínat, aby šetřil energii.
* Televizor se vypne, pokud přijímá televizní signál,
ale nebylo stisknuto žádné tlačítko na dálkovém
ovladači během 4 hodin.
Nastavení klávesnice USB
Nastavení rozložení klávesnice pro nainstalovanou
klávesnici USB
 Nastavení > Obecné nastavení > Nastavení
klávesnice USB.
* Televizor se vypne, pokud nepřijímá televizní signál
nebo nebyl vydán příkaz na dálkovém ovladači po
dobu 10 minut.
Připojte klávesnicí USB k jednomu z portů USB na
televizoru. Když televizor poprvé rozpozná klávesnici,
můžete vybrat své rozvržení klávesnice a svou volbu
vyzkoušet.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování
televize používáte digitální přijímač (set top box)
a nepoužíváte dálkový ovladač televizoru,
deaktivujte funkci automatického vypnutí nastavením
hodnoty na 0.
55
Doma nebo v obchodě
Ovládání zařízení kompatibilního s funkcí
Výběr umístění televizoru
HDMI CEC pomocí dálkového ovladače televizoru
 Nastavení > Obecné nastavení > Umístění.
 Nastavení > Obecné
nastavení > EasyLink > Dálkové ovládání
EasyLink > Zapnuto.
Vyberte možnost Obchod, styl obrazu se změní
na Jasný a lze upravit konfiguraci pro obchod.
Režim Obchod je určen k propagaci na prodejně.
Poznámka:
• Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných
značek.
• Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy,
Jako příklady lze uvést: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne
všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně
kompatibilní. Uvedené příklady značek používaných
pro funkci HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných
vlastníků.
Konfigurace obchodu
Upravení konfigurace pro obchod
 Nastavení > Obecné nastavení > Konfigurace
obchodu.
Je-li televizor nastaven na režim Obchod, můžete
nastavit dostupnost konkrétní ukázky pro použití
v prodejně.
HDMI Ultra HD
Nastavení obrazu a zvuku
 Nastavení > Obecné nastavení > Konfigurace
obchodu > Obraz a zvuk.
Tento televizor dokáže zobrazovat signály Ultra HD.
Některá zařízení – připojená se standardem HDMI –
televizor s funkcí Ultra HD nerozpoznají a nemusí
správně fungovat, případně je na nich zkreslený obraz
či zvuk.
Zvolte možnost Optimalizováno pro obchod nebo
Vlastní pro nastavení obrazu a zvuku.
Abyste se vyhnuli poruše takového zařízení, můžete
upravit nastavení HDMI Ultra HD, když je televizor ve
zdroji HDMI. Doporučené nastavení pro starší přístroj
je Standard.
Nastavení loga a banneru
 Nastavení > Obecné nastavení > Konfigurace
obchodu > Loga a banner.
Nastavte na displeji Loga funkcí a Propagační
banner.
Nastavení kvality signálu pro každý konektor HDMI
Automatické spuštění aplikace Demo Me a Ambilight
Chcete-li změnit nastavení, nejprve přepněte na zdroj
HDMI. Chcete-li povolit nejvyšší kvalitu signálu HDMI
pro rozlišení 4K Ultra HD a obsah HDR (4K60 4:4:4,
4K60 HDR 10 bitů), zvolte možnost Optimum.
 Nastavení > Obecné nastavení > HDMI Ultra
HD > HDMI 1 a 2 > Standard, Optimum, vypnuto.
Demo
 Nastavení > Obecné nastavení > Konfigurace
obchodu > Automatické spuštění nabídky Demo
Me / Ambilight Demo.
• Nastavení Optimum umožňuje signály v rozlišení až
Ultra HD (50 Hz nebo 60 Hz) RGB 4:4:4 nebo YCbCr
4:4:4/4:2:2/4:2:0.
• Nastavení Standard umožňuje signály v rozlišení
maximálně Ultra HD (50 Hz nebo 60 Hz) YCbCr
4:2:0.
Zapnout/vypnout automatické spuštění nabídky
Demo nebo Ambilight Demo.
EasyLink – HDMI CEC
Maximální podporovaný formát časování videa pro
možnosti HDMI Ultra HD:
Připojte zařízení kompatibilní s funkcí HDMI CEC do
televizoru a budete je moci ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru.
• Rozlišení: 3840 × 2160
• Snímková frekvence (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
• Podvzorkování dat videa (bitová hloubka)
– 8 bitů: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB
4:4:4*
– 10 bitů: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
– 12 bitů: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
* Podporováno pouze při nastavení HDMI Ultra HD na
hodnotu Optimum.
V televizoru a připojeném zařízení musí být zapnuta
funkce EasyLink HDMI CEC.
Zapnout funkci EasyLink
 Nastavení > Obecné
nastavení > EasyLink > EasyLink > Zapnuto.
56
Je-li obraz nebo zvuk zkreslený, vyberte možnost
Standard nebo Vypnuto.
14.6
Nastavení hodiny, regionu a
jazyka
Pokročilý
Jazyk
Nastavení HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV
 Nastavení > Region a jazyk > Jazyk.
Zapnout funkci HbbTV
 Nastavení > Obecné nastavení > Více
možností > Nastavení HbbTV > HbbTV > Zapnuto.
Změna jazyka nabídky a zpráv televizoru.
 Nastavení > Region a jazyk > Jazyk > Jazyk
nabídek.
Vypnutí funkce sledování historie HbbTV
 Nastavení > Obecné nastavení > Více
možností > Nastavení HbbTV > Sledování HbbTV
> Vypnuto.
Nastavení upřednostněného jazyka zvuku
Odebrání souborů cookie HbbTV
 Nastavení > Region
a jazyk > Jazyk > Primární zvuk, sekundární zvuk.
 Nastavení > Obecné nastavení > Více
možností > Nastavení HbbTV > Soubory cookie
HbbTV > Zapnuto.
Digitální TV kanály mohou pro jeden pořad vysílat
zvuk s několika mluvenými jazyky. Můžete nastavit
preferovaný primární a sekundární jazyk zvuku.
Pokud je k dispozici zvuk v jednom z těchto jazyků,
televizor na něj přepne.
Název profilu modulu CAM
Nastavení názvu profilu pro instalovaný modul
CI+/CAM
Nastavení upřednostněného jazyka titulků
 Nastavení > Obecné nastavení > Název profilu
modulu CAM.
 Nastavení > Region
a jazyk > Jazyk > Primární titulky, sekundární
titulky.
Resetování nastavení televizoru
a opětovná instalace televize
Digitální kanály mohou pro jeden pořad nabízet
několik jazyků titulků. Můžete nastavit preferovaný
primární a sekundární jazyk titulků. Pokud budou
k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků,
televizor vybrané titulky zobrazí.
Resetování všech hodnot nastavení na původní
nastavení televizoru
Nastavení upřednostněného jazyka teletextu
 Nastavení > Obecné nastavení > Tovární
nastavení.
 Nastavení > Region
a jazyk > Jazyk > Primární teletext, sekundární
teletext.
Opětovná kompletní instalace televizoru a nastavení
stavu televizoru zpět na nastavení při prvním
Některé společnosti poskytující digitální televizní
vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.
zapnutí
 Nastavení > Obecné nastavení > Znovu
instalovat televizi.
Hodiny
Zadejte kód PIN a vyberte možnost Ano. Televizor
se zcela přeinstaluje.
 Nastavení > Region a jazyk > Hodiny.
Všechna nastavení se resetují a nainstalované kanály
se nahradí.
Automatická úprava nastavení hodin
Instalace může trvat několik minut
 Nastavení > Region
a jazyk > Hodiny > Režim automatických hodin.
• Standardní nastavení pro hodiny televizoru
je Automaticky. Informace o čase pocházejí
57
z vysílaných informací UTC – koordinovaný světový
čas.
• Pokud nejsou hodiny správně nastavené, můžete
nastavit hodiny televizoru na možnost Podle země.
Zapnutí nastavení univerzálního přístupu
 Nastavení > Všechna nastavení > Univerzální
přístup > Univerzální přístup > Zapnuto.
Ruční úprava nastavení hodin
 Nastavení > Region
a jazyk > Hodiny > Režim automatických
hodin > Ručně.
Univerzální přístup pro sluchově postižené osoby
 Nastavení > Region
a jazyk > Hodiny > Datum, čas.
• Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk
a titulky přizpůsobené pro sluchově postižené
osoby.
• Po zapnutí funkce televizor na tento speciální zvuk
nebo titulky automaticky přepne (pokud jsou
k dispozici).
 Nastavení > Všechna nastavení > Univerzální
přístup > Sluchově postižení > Zapnuto.
Chcete-li nastavit hodnoty, přejděte na předchozí
nabídku a vyberte možnost Datum a Čas.
Poznámka:
• Pokud ani jedno z automatických nastavení
nezobrazuje čas správně, můžete čas nastavit
manuálně.
• Pokud nahráváte pořady naplánované podle TV
průvodce, doporučujeme, abyste čas a datum ručně
neměnili.
Univerzální přístup pro zrakově postižené osoby
 Nastavení > Všechna nastavení > Univerzální
přístup > Zvukový komentář > Zvukový komentář >
Zapnuto.
Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální
zvukový komentář popisující děj na obrazovce.
Nastavení časového pásma a posunu času pro váš
region
 Nastavení > Všechna nastavení > Univerzální
přístup > Zvukový komentář > Smíšená hlasitost,
Zvukové efekty, Řeč.
 Nastavení > Region
a jazyk > Hodiny > Časové pásmo.
• Výběrem možnosti Smíšená hlasitost je možné
smíchat hlasitost normálního zvuku se zvukovým
komentářem. Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
• Nastavte možnost Zvukové efekty na
možnost Zapnuto a získáte doplňkové zvukové
efekty u zvukových komentářů, například stereo
nebo postupné vytrácení zvuku.
• Výběrem možnosti Řeč můžete nastavit preference
řeči na možnost Popisný nebo Titulky.
Nastavení televizoru na automatické přepnutí do
pohotovostního režimu po uplynutí daného
intervalu
 Nastavení > Region
a jazyk > Hodiny > Časovač vypnutí.
14.7
Nastavení systému Android
14.9
 Nastavení > Nastavení systému Android.
Nastavení zámku
Zobrazení seznamu nainstalovaných aplikací,
kontrola volného místa pro stahování dalších nebo
odinstalování aplikace.
Nastavení kódu a změna kódu
Zadání nového kódu nebo resetování změny kódu
14.8
 Nastavení > Rodičovský zámek > Zadat
kód, změna kódu.
Nastavení univerzálního
přístupu
Rodičovský zámek se používá k zamykání
a odemykání kanálů a programů.
Poznámka:
 Nastavení > Všechna nastavení > Univerzální
přístup.
Pokud svůj kód PIN zapomenete, můžete aktuální
kód 8888 přepsat a zadat nový kód.
Je-li aktivní režim Univerzální přístup, mohou televizor
používat i lidé se sluchovým nebo zrakovým
postižením.
58
Zámek pro programy
Nastavení minimálního věku pro sledování programů
s hodnocením
 Nastavení > Rodičovský zámek > Rodičovské
hodnocení.
Zámek pro aplikace
Nastavení zámku na aplikacích Philips
 Nastavení > Rodičovský zámek > Zámek
aplikace.
Aplikace nevhodné pro děti můžete
zablokovat. Aplikace s hodnocením 18+ z aplikací
Philips můžete zablokovat, nebo můžete v hlavní
nabídce nastavit omezený profil.
18+
Zámek aplikací 18+ vás při pokusu o spuštění
aplikace označené jako nevhodné do 18 let požádá
o zadání kódu PIN. Zámek je platný pouze pro
aplikace 18+ z aplikací Philips.
Omezený profil
V hlavní nabídce můžete nastavit omezený profil.
Potom se v hlavní nabídce zobrazují pouze aplikace,
které povolíte. K nastavení omezeného profilu
a přepnutí do něj musíte zadat kód PIN.
Google Play Store – Dospělost
V obchodě Google Play můžete skrýt obsah určený
pouze dospělým uživatelům/nakupujícím. Ke změně
nastavení úrovně dospělosti je nutné zadat kód PIN.
Úroveň dospělosti určí, které aplikace bude možné
nainstalovat.
Zámek pro modul CAM
Nastavení kódu PIN modulu CAM pro nahrávání
 Nastavení > Rodičovský zámek > Kód PIN
modulu CAM.
59
15
15.3
Videa, fotografie a
hudba
Nabídka Nejoblíbenější
a nabídka Poslední
přehrávané
15.1
Zobrazení nejoblíbenějších souborů nebo vymazat
Z počítače nebo zařízení NAS
seznam
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení
USB a možnost  Nejoblíbenější.
3 - Vyberte jeden ze souborů a stisknutím
tlačítka OK zobrazte soubory
nebo stisknutím  Smazat vše vymažte seznam.
Můžete si prohlížet snímky nebo přehrávat hudbu a
videa z počítače nebo ze zařízení NAS (Network
Attached Storage) v domácí síti.
Televizor a počítač nebo zařízení NAS musí být ve
stejné síti. V počítači nebo zařízení NAS musí být
nainstalován software serveru médií. Server médií
musí být nastaven na sdílení souborů s televizorem.
Televizor zobrazí vaše soubory a složky tak, jak jsou
uspořádány serverem médií nebo jak jsou uloženy
v počítači nebo zařízení NAS.
Zobrazení naposledy přehrávaných souborů
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a poté
možnost  Poslední přehrávané.
3 - Vyberte jeden ze souborů a stisknutím
tlačítka OK zobrazte soubory nebo stisknutím
tlačítka  Smazat vše vymažte seznam.
Televizor nepodporuje titulky u filmů streamovaných
z počítače nebo zařízení NAS.
Pokud server médií podporuje vyhledávání souborů,
je k dispozici vyhledávací pole.
Procházení a přehrávání souborů z počítače…
15.4
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  Síť a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení
SimplyShare a stisknutím tlačítka  (vpravo)
vyberte požadované zařízení.
3 - Jakmile je připojeno zařízení SimplyShare,
položka Zařízení SimplyShare bude nahrazena
názvem připojeného zařízení.
4 - Soubory můžete procházet a přehrávat.
5 - K ukončení přehrávání videí, fotografií nebo
hudby slouží tlačítko  EXIT.
Z připojení USB
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash nebo pevného disku
USB.
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
nebo pevný disk USB k jednomu z konektorů USB.
Televizor rozpozná zařízení a zobrazí seznam
mediálních souborů.
Pokud se seznam souborů nezobrazí automaticky…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení
USB.
3 - Soubory ve složkách můžete procházet podle
toho, jak jste si je na disku uspořádali.
4 - Stisknutím tlačítka  Přehrát vše přehrajte
všechny soubory ve složce USB nebo stisknutím
tlačítka  Oblíbené přidejte vybranou složku do
nabídky Oblíbené –  Oblíbené.
5 - K ukončení přehrávání videí, fotografií nebo
hudby slouží tlačítko  EXIT.
15.2
Nabídka Oblíbené
Přidat složku nebo soubor do nabídky Oblíbené
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a zvolte
složku nebo soubor.
3 - Stisknutím tlačítka  Označit jako oblíbené
(zelené) přidáte vybranou složku nebo soubor do
nabídky Oblíbené.
Zobrazení oblíbených souborů
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Oblíbené programy.
3 - V seznamu si můžete prohlédnout všechny
oblíbené soubory.
Varování
Jestliže se pokusíte pozastavit nebo nahrávat pořad
s připojeným pevným diskem USB, televizor zobrazí
dotaz, zda chcete naformátovat pevný disk USB.
Tímto formátováním dojde k odstranění všech
aktuálních souborů z pevného disku USB.
60
8 - Náhodně: Přehraje soubory v náhodném pořadí.
9 - Opakovat: Přehraje všechna videa ve složce
jednou nebo stále dokola.
15.5
Přehrávání videí
Přehrávání videozáznamů
Možnosti videa
Otevření složky videí
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení
USB.
3 - Vyberte možnost Videa, stisknutím
tlačítka  Označit jako oblíbené můžete přidat
složku videí do nabídky Oblíbené –  Oblíbené.
Procházení videosouborů...
• Seznam/miniatury – Zobrazení seznamu nebo
miniatur
• Náhodně – Přehraje soubory v náhodném pořadí
• Opakovat – Přehraje všechna videa ve složce
jednou nebo stále dokola
• Info – Zobrazte informace o hudbě
Přehrávání videosouborů...
Přehrávání videa
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení
USB.
3 - Vyberte možnost Videa a vyberte jedno z videí.
Stisknutím tlačítka  Přehrát vše můžete přehrát
všechny soubory ve složce nebo stisknutím
tlačítka  Označit jako oblíbené můžete vybrané
video přidat do nabídky Oblíbené –  Oblíbené.
• Označit jako oblíbené – Označte hudbu jako
oblíbenou
• Nastavení titulků – Nastavte velikost písma, barvu,
polohu titulků...
• Info – Zobrazte informace o hudbě
15.6
Zobrazení fotografií
Prohlížení fotografií
Ovládací panel
Otevření složek fotografií
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení
USB.
3 - Vyberte možnost Fotografie, stisknutím
tlačítka  Oblíbené můžete přidat složku fotografií
do nabídky Oblíbené.
Prohlížení fotografie
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení
USB.
3 - Vyberte možnost Fotky a vyberte jednu z fotek.
Stisknutím tlačítka  Prezentace můžete přehrát
všechny soubory ve složce nebo stisknutím
tlačítka  Oblíbené můžete vybranou fotku přidat
do nabídky Oblíbené –  Oblíbené.
1 - Indikátor průběhu
2 - Panel ovládání přehrávání
–  : Přejít na předchozí video ve složce
–  : Přejít na následující video ve složce
-  : Přetočit
-  : Rychlý přesun vpřed
-  : Pozastavení přehrávání
3 - Označit jako oblíbené
4 - Přehrát všechna videa
5 - Titulky: přepnutí titulků na možnost Zapnuto,
Vypnuto nebo Zapnuto bez zvuku.
6 - Jazyk titulků: Výběr jazyka titulků
7 - Jazyk zvuku: Výběr jazyka zvuku
Ovládací panel
61
Zobrazení 360stupňových fotografií
Otevření složky 360stupňových fotografií
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení
USB.
3 - Vyberte možnost 360stupňové fotografie,
stisknutím tlačítka  Oblíbené můžete přidat
složku 360stupňových fotografií do nabídky
Oblíbené.
1 - Panel ovládání přehrávání
–  : Přesun na předchozí fotografii ve složce
-  : Přesun na následující fotografii ve složce
-  : Pozastavení přehrávání prezentace snímků
Zobrazení 360stupňové fotografie
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení
USB.
3 - Vyberte možnost 360stupňové
fotografie a vyberte jednu z fotografií. Stisknutím
tlačítka  Přehrát vše můžete přehrát všechny
soubory ve složce nebo stisknutím
tlačítka  Oblíbené můžete vybranou fotku přidat
do nabídky Oblíbené –  Oblíbené.
2 - Označit jako oblíbené
3 - Spuštění prezentace snímků
4 - Otáčení fotografie
5 - Náhodně: Přehraje soubory v náhodném pořadí.
6 - Opakovat: Přehraje všechny fotografie ve složce
jednou nebo stále dokola
7 - Zastaví přehrávání hudby na pozadí
8 - Nastaví rychlost prezentace
Ovládací panel
Možnosti prohlížení fotografií
Procházení soubory fotografií...
• Seznam/miniatury – Zobrazení seznamu nebo
miniatur
• Náhodně – Přehraje soubory v náhodném pořadí
• Opakovat – Přehraje prezentaci jednou nebo stále
dokola
• Zastavit hudbu – Ukončí přehrávání hudby na
pozadí
• Rychlost prezentace – Nastavuje rychlost
prezentace
1 - Panel ovládání přehrávání
–  : Přesun na předchozí fotografii ve složce
-  : Přesun na následující fotografii ve složce
-  : Přehrávání s přetáčením zpět rychlostí 2x, 4x,
32x
-  : Přehrávání s přetáčením vpřed rychlostí 2x, 4x,
32x
-  : Pozastavení přehrávání
• Info – Zobrazte informace o fotografii
Přehrávání souborů fotografií...
• Označit jako oblíbené – Označte fotku jako
oblíbenou
• Info – Zobrazte informace o fotografii
2 - Označit jako oblíbené
3 - Přehrát jedno / Přehrát vše: přehraje jednu
fotografii nebo přehraje všechny fotografie ve složce.
4 - Ruční režim / Automatický režim: když je spuštěn
přehrávač 360stupňových fotografií, automaticky
vytvoří panorama z vybrané 360stupňové fotografie
62
zleva doprava (0 až 360 stupňů) ve 360stupňovém
zobrazení. Při zadání ručního režimu zastaví
přehrávač 360stupňových fotografií automatické
vytváření panoramat/otáčení a povolí se ruční
vytváření panoramat/otáčení pomocí tlačítek
dálkového ovladače.
5 - Zobrazení Little Planet: Zobrazení Little Planet je
alternativní zábavné zobrazení 360stupňové
fotografie. Při spuštění zobrazení Little Planet se
360stupňová fotografie vykreslí v uzavřeném
zobrazení jako malá planeta.
6 - Náhodně: Přehraje soubory v náhodném pořadí.
7 - Opakovat: Přehraje všechny fotografie ve složce
jednou nebo stále dokola.
8 - Zastaví přehrávání hudby na pozadí.
z klasifikací pro zobrazení hudebních souborů.
4 - Vyberte hudbu a stisknutím tlačítka  Přehrát
vše můžete přehrát všechny soubory ve složce nebo
stisknutím tlačítka  Oblíbené můžete vybranou
hudbu přidat do nabídky Oblíbené –  Oblíbené.
Ovládací panel
Možnosti 360stupňové fotografie
Procházení soubory 360stupňových fotografií…
1 - Indikátor průběhu
2 - Panel ovládání přehrávání
–  : Přesun na předchozí skladbu ve složce
-  : Přesun na následující skladbu ve složce
-  : Přetočit
-  : Rychlý přesun vpřed
-  : Pozastavení přehrávání
• Seznam/miniatury – Zobrazení seznamu nebo
miniatur
• Náhodně – Přehraje soubory v náhodném pořadí
• Opakovat – Přehraje soubory jednou nebo stále
dokola
• Zastavit hudbu – Ukončí přehrávání hudby na
pozadí
Přehrávání souborů 360stupňových fotografií…
3 - Označit jako oblíbené
4 - Přehrání veškeré hudby
5 - Náhodně: Přehraje soubory v náhodném pořadí.
6 - Opakovat: Přehraje všechnu hudbu ve složce
jednou nebo stále dokola
• Obnovit zobrazení – Resetuje úhel zobrazení
• Info – Zobrazí informace o 360stupňové fotografii
15.7
Přehrávání hudby
Možnosti přehrávání hudby
Přehrávání hudby
Procházení hudebními soubory...
• Náhodně – Přehraje soubory v náhodném pořadí.
Otevření složky hudby
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení
USB.
3 - Vyberte možnost Hudba, stisknutím
tlačítka  Oblíbené můžete přidat složku hudby do
nabídky Oblíbené –  Oblíbené.
4 - Hudbu můžete rychle najít pomocí klasifikace
– Žánry, Interpreti, Alba, Skladby.
• Opakování – Přehraje všechny skladby ve složce
jednou nebo stále dokola.
Přehrávání hudebních souborů...
• Označit jako oblíbené – Označte hudbu jako
oblíbenou
Přehrávání hudby
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení
USB.
3 - Vyberte možnost Hudba a vyberte jednu
63
na možnost Z internetu a naopak. Televizor se
možná automaticky přepnul do nastavení Z
internetu.
Chcete-li nahrávky v seznamu nahrávek zpřístupnit,
přepněte na nastavení, které bylo platné v době
pořízení nahrávek.
16
Televizní průvodce
16.1
Co potřebujete
16.3
TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a
naplánovaných televizních pořadů pro vaše kanály.
V závislosti na tom, odkud pocházejí informace
(data) TV průvodce se zobrazí analogové a digitální
kanály nebo pouze digitální kanály. Informace TV
průvodce nejsou nabízeny všemi kanály.
Používání TV průvodce
Otevření TV průvodce
Chcete-li otevřít TV průvodce, stiskněte tlačítko 
TV GUIDE . TV průvodce zobrazuje kanály pro
vybraný tuner.
Televizor může shromažďovat informace TV průvodce
pro kanály, které jsou v televizoru nainstalovány.
Televizor nemůže shromažďovat informace TV
průvodce pro kanály sledované z digitálního
přijímače nebo dekodéru.
Opětovným stisknutím tlačítka  TV GUIDE
průvodce zavřete.
Když TV průvodce otevřete poprvé, televizor
prohledá všechny TV kanály a získá informace
o pořadech. To může několik minut trvat. Data TV
průvodce se ukládají do televizoru.
16.2
Data TV průvodce
TV průvodce přijímá informace (data) od vysílacích
společností nebo z internetu. V některých regionech
a u některých kanálů nemusejí být informace pro TV
průvodce dostupné. Televizor může shromažďovat
informace TV průvodce pro kanály, které jsou
v televizoru nainstalovány. Televizor nemůže
shromažďovat informace TV průvodce pro kanály
sledované z digitálního přijímače nebo dekodéru.
Naladění programu
Z TV průvodce se můžete naladit na aktuální
program.
Na program (kanál) se přepnete, když jej vyberete a
stisknete tlačítko OK.
Televizor se dodává s položkou informace
nastavenou na možnost Z vysílače .
Zobrazení podrobných informací o pořadu
Zobrazení podrobných informací o pořadu…
Pokud informace TV průvodce pocházejí z internetu,
TV průvodce může kromě seznamu digitálních kanálů
zobrazit i seznam analogových kanálů.
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Informace o programu a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Ze sítě Internet
Pokud je televizor připojen k internetu, lze jej nastavit
tak, aby přijímal informace TV průvodce z internetu.
Změna dne
Nastavení informací TV průvodce…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecné nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > TV
průvodce > Z internetu a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
TV průvodce může zobrazit naplánované pořady pro
nadcházející dny (maximálně až na 8 dní).
Stiskněte barevné tlačítko  Den a vyberte
požadovaný den.
Nastavení připomínky
Chybějící nahrávky
Můžete si nastavit připomínku na vybraný pořad. Při
začátku pořadu se zobrazí zpráva. Můžete pak ihned
přepnout na vybraný kanál.
Pokud se zdá, že ze seznamu nahrávek některé
nahrávky zmizely, mohly se změnit informace (data)
TV průvodce. Nahrávky provedené
s nastavením Z vysílače budou v seznamu
neviditelné, pokud přepnete nastavení
Program s připomínkou je v TV průvodci označen
ikonou  (hodiny).
64
Nastavení připomínky…
barevné tlačítko  Odebrat . Chcete-li vybraný
program nahrát, stiskněte barevné
tlačítko  Nahrát .
6 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
nadcházející program.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nastavení
připomínky a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Nastavení nahrávání
Odstranění připomínky…
Nahrávání můžete nastavit v TV průvodci*.
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
program s připomínkou.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Vymazání
připomínky a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Seznam nahrávání si zobrazíte
tlačítkem  Záznamy . Program s nastaveným
nahráváním je v TV průvodci označen před názvem
ikonou  (červená tečka).
* Poznámka: Pokud je připojen pevný disk USB a je
připraven k záznamu, barevný kód Nastavení
upomínky/Vymazání upomínky se změní na 
Zaznamenat/vymazat záznam. Podrobnější
informace o nahrávání najdete v kapitole
„Pozastavení televize a nahrávání“.
Nahrání programu…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
nadcházející nebo aktuální program.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrát .
3 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Zrušení nahrávání…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
program s nastaveným nahráváním.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Vymazat záznam .
3 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Vyhledávání podle žánru
Jsou-li k dispozici informace, můžete vyhledat
naplánované pořady podle žánru, podobně jako
filmy, sport apod.
* Podmínky nahrávání požadovaného televizního
programu…
Vyhledání programu podle žánru…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Vyhledat podle žánru
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte požadovaný žánr a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam nalezených pořadů.
5 - U vybraného programu můžete nastavit
připomínku nebo naplánovat nahrávání.
6 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
• připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru
• digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
• příjem informací o kanálu pro TV průvodce na
obrazovce
• spolehlivé nastavení hodin televizoru. Pokud hodiny
televizoru nastavíte ručně, nahrávání se nemusí zdařit.
Chcete-li získat další informace o nahrávání,
stiskněte barevné tlačítko  Klíčová slova a
vyhledejte si položku Nahrávání.
* Není k dispozici při volbě kanálu DVB-S.
Seznam připomínek
Můžete si zobrazit seznam nastavených připomínek.
Seznam připomínek
Otevření seznamu připomínek…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3 - V horní části obrazovky vyberte
možnost  Naplánováno a stiskněte tlačítko OK.
4 - V seznamu naplánovaných nahrávání a
připomínek vyberte kartu Připomínky a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se pouze připomínky.
5 - Chcete-li vybranou připomínku odebrat, stiskněte
65
program se nahraje od okamžiku stisknutí tlačítka
nahrávání do skončení pořadu. Pokud data TV
průvodce k dispozici nejsou, maximální délka
nahrávky je 30 minut. Čas ukončení nahrávání
můžete upravit v nabídce Nahrávky.
17
Pozastavení televize
a nahrávání
17.1
Naplánovat nahrávání
Nahrávání
Nahrávání připravovaného programu můžete
naprogramovat na dnešek nebo na několik dní
později (maximálně za 8 dní). Televizor zahájí
a ukončí nahrávání podle dat z TV průvodce.
Co potřebujete
Můžete si nahrát digitální televizní vysílání a sledovat
je později.
Nahrání programu…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Na stránce TV průvodce vyberte kanál a pořad,
který chcete nahrát. Pořady kanálu můžete
procházet stisknutím tlačítka  (Vpravo) nebo 
(Vlevo). Stiskněte barevné
tlačítko  Den a vyberte požadovaný den.
3 - Zvýrazněte požadovaný program a stiskněte
barevné tlačítko  Nahrát . Nahrávání programu
bude naplánováno. Pokud naplánujete překrývající se
nahrávání, automaticky se zobrazí varování. Pokud
plánujete nahrávat program v nepřítomnosti,
nezapomeňte nechat televizor v pohotovostním
režimu a pevný disk USB zapnutý.
4 - Televizor přidá na konci pořadu určitou časovou
rezervu. Rezervu můžete upravit
v nastavení Automatický přesah.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Podmínky nahrávání požadovaného televizního
programu…
• připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru
• digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
• příjem informací o kanálu pro TV průvodce na
obrazovce
• spolehlivé nastavení hodin televizoru. Pokud hodiny
televizoru nastavíte ručně, nahrávání se nemusí zdařit.
Pokud využíváte funkci pozastavení televizního
vysílání, nahrávání není možné.
Někteří poskytovatelé DVB mohou v zájmu
uplatňování autorského práva používat různá
omezení pomocí technologie DRM (Digital Right
Management). V případě vysílání chráněných kanálů
může být nahrávání, platnost nahrávání nebo počet
zhlédnutí omezeno. Nahrávání může být zcela
zakázáno. Při pokusu o nahrávání chráněného
vysílání nebo přehrávání nahrávky po vypršení
platnosti se může zobrazit chybová zpráva.
Seznam nahrávek
Nahrávky můžete zobrazit a spravovat v seznamu
nahrávek. Vedle seznamu nahrávek je další seznam
naplánovaného nahrávání a připomínek.
Chcete-li získat další informace o instalaci pevného
disku USB, stiskněte v Nápovědě barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Pevný disk USB, Instalace.
Otevření seznamu nahrávek…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3 - V seznamu nahrávek vyberte
kartu Nové, Sledované nebo Vypršené a filtrujte
zobrazení stisknutím tlačítka OK.
4 - Nahrávku vybranou v seznamu můžete odebrat
stisknutím tlačítka  Odebrat , probíhající nahrávání
můžete zastavit barevným tlačítkem  Zastavit
nahrávání. Nahrávku můžete přejmenovat barevným
tlačítkem  Přejmenovat .
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Poznámka:
Funkce nahrávání je k dispozici pouze pro digitální
televizní vysílání. Není možné nahrávat obsah
z externího zařízení (např. HDMI).
Nahrávání programu
Spuštění nahrávání
Vysílací společnosti mohou omezit počet dnů, kdy lze
nahrávku sledovat. Po uplynutí této doby se nahrávka
označí jako vypršená. U nahrávky v seznamu se
může zobrazovat počet dnů do doby, než vyprší její
platnost.
Chcete-li nahrát sledovaný pořad, stiskněte tlačítko
 (Nahrávání) na dálkovém ovladači. Nahrávání
začne okamžitě.
Když chcete nahrávání zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Pokud vysílací společnost neumožní vytvoření
naplánované nahrávky nebo došlo k přerušení
Když jsou k dispozici data z TV průvodce, sledovaný
66
vysílání, je nahrávka označena jako Nezdařilo se.
možnost  Naplánováno a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Naplánovat a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte tuner pro nahrávání a stiskněte
tlačítko OK.
6 - Vyberte kanál pro nahrávání a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Vyberte den nahrávání a stiskněte tlačítko OK.
8 - Nastavte čas zahájení a ukončení nahrávání.
Vyberte tlačítko a pomocí tlačítek  (nahoru)
nebo  (dolů) nastavte hodiny a minuty.
9 - Vyberte možnost Nahrávání a stisknutím
tlačítka OK ručně naplánujte nahrávání.
Konflikty nahrávání
Když se doba dvou naplánovaných nahrávání
překrývá, dojde ke konfliktu nahrávání. Konflikt
nahrávání vyřešíte tím, že upravíte čas zahájení
a ukončení nahrávání jednoho nebo obou
naplánovaných nahrávání.
Úprava času zahájení a ukončení naplánovaného
nahrávání…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3 - V horní části obrazovky vyberte
možnost  Naplánováno a stiskněte tlačítko OK.
4 - V seznamu naplánovaných nahrávání
a připomínek vyberte kartu Nahrávky a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se pouze naplánovaná
nahrávání.
5 - Vyberte naplánované nahrávání, které je
v konfliktu s jiným nahráváním, stiskněte barevné
tlačítko a vyberte možnost  Upravit čas .
6 - Vyberte čas zahájení a ukončení nahrávání
a upravte je pomocí tlačítek  (nahoru)
nebo  (dolů). Vyberte možnost Použít a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Nahrávání se zobrazí v seznamu naplánovaného
nahrávání a připomenutí.
Sledování nahrávky
Sledování nahrávky…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3 - Ze seznamu vyberte požadovanou nahrávku
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
4 - Můžete použít
tlačítka  (pauza),  (přehrát),  (posun
zpět),  (posun vpřed) nebo  (zastavit).
5 - Přepnout zpět ke sledování televizoru lze
tlačítkem  EXIT.
Automatický přesah
17.2
Dobu přesahu, kterou televizor automaticky přidá na
konec každého naplánovaného nahrávání, můžete
nastavit.
Pozastavení televizního
vysílání
Nastavení automatického časového přesahu…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Automatický přesah a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stiskněte tlačítko  (nahoru)
nebo  (dolů) a potom tlačítkem
OK nastavte
časový přesah automaticky přidaný nakonec
nahrávání. K nahrávání můžete přidat až 45 minut.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Co potřebujete
Ruční nahrávání
Je-li připojen naformátovaný pevný disk USB,
televizor neustále ukládá sledované televizní vysílání.
Když přepnete na jiný kanál, vysílání z předchozího
kanálu je vymazáno. Také při přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu je veškeré zaznamenané
vysílání vymazáno.
Digitální televizní vysílání můžete pozastavit
a obnovit jeho sledování později.
Podmínky pozastavení požadovaného televizního
programu…
• připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru
• digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
• příjem informací o kanálu pro TV průvodce na
obrazovce
Můžete naplánovat nahrávání, které není propojeno
s televizním programem. Sami nastavíte typ tuneru,
kanál a čas zahájení a ukončení nahrávání.
Ruční naplánování nahrávání…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3 - V horní části obrazovky vyberte
Vysílání není možné pozastavit během nahrávání.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová slova
67
a vyhledejte položku Pevný disk USB, instalace.
Pozastavení programu
Pozastavení a obnovení vysílání…
• Chcete-li pozastavit televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Pozastavit). Na dolním okraji obrazovky se
na chvíli zobrazí indikátor průběhu.
• Indikátor průběhu lze opět zobrazit dalším
stisknutím tlačítka  (Pozastavit).
• Chcete-li obnovit sledování, stiskněte
tlačítko  (Přehrát).
Se zobrazeným indikátorem průběhu můžete pomocí
tlačítek  (Posun zpět) nebo  (Posun vpřed)
nastavit, kdy chcete pozastavené vysílání obnovit.
Opakovaným stisknutím těchto tlačítek měníte
rychlost posunu.
Vysílání lze pozastavit maximálně na 90 minut.
Chcete-li přepnout zpět na televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Přehrávání
Vzhledem k funkci ukládání sledovaného vysílání si
většinou můžete přehrát program několik vteřin
zpětně.
Přehrání aktuálního vysílání…
1 - Stiskněte tlačítko  (Pozastavit)
2 - Stiskněte tlačítko  (Posun zpět). Opakovaným
stisknutím tlačítka  vyberte, odkud chcete začít
sledovat pozastavené vysílání. Opakovaným
stisknutím těchto tlačítek měníte rychlost posunu.
V určitém okamžiku dojdete na začátek uloženého
vysílání start nebo maximálního časového rozsahu.
3 - Chcete-li vysílání sledovat znovu, stiskněte
tlačítko  (Přehrát).
4 - Když chcete znovu sledovat živé vysílání,
stiskněte tlačítko  (Zastavit).
68
18
Postup odesílání do televizoru
Chytré telefony a
tablety
Odeslání aplikace na obrazovku televizoru…
1 - V chytrém telefonu nebo tabletu otevřete
aplikaci podporující funkci Google Cast.
2 - Klepněte na ikonu Google Cast.
3 - Vyberte televizor, do kterého chcete aplikaci
odeslat.
4 - Na chytrém telefonu nebo tabletu spusťte
přehrávání. Vybraný soubor by se měl začít přehrávat
v televizoru.
18.1
Aplikace Philips TV Remote
App
Nová aplikace Philips TV Remote App pro chytré
telefony a tablety je novým kamarádem vaší televize.
18.3
S aplikací TV Remote App jste pánem médií kolem
vás. Posílejte fotografie, hudbu nebo videa na velkou
televizní obrazovku. V TV průvodci najděte pořad,
který chcete sledovat, a sledujte ho na televizoru.
S aplikací TV Remote App můžete používat telefon
jako dálkový ovladač a televizor lze prostřednictvím
telefonu zapnout a vypnout.
AirPlay
Chcete-li televizor Android TV vybavit funkcí AirPlay,
můžete si stáhnout a nainstalovat některou
z aplikací pro systém Android, které tuto funkci
poskytují. Několik takových aplikací najdete
v obchodě Google Play.
Aplikaci Philips TV Remote App si můžete kdykoli
stáhnout ze svého oblíbeného obchodu
s aplikacemi.
18.4
MHL
Aplikace Philips TV Remote App je k dispozici pro
systémy iOS a Android a je bezplatná.
Tento televizor je kompatibilní se standardem MHL™.
Máte-li mobilní zařízení kompatibilní s MHL, můžete
ho kabelem MHL připojit k televizoru. Po připojení
kabelu MHL můžete vysílat obraz mobilního zařízení
do televizoru. Baterie mobilního zařízení se zároveň
bude nabíjet. Připojení MHL je ideální pro sledování
filmů a delší hraní her z mobilního zařízení na
obrazovce televizoru.
18.2
Google Cast
Co potřebujete
Pokud má aplikace v telefonu nebo tabletu funkci
Google Cast, můžete ji odeslat do tohoto televizoru.
V mobilní aplikaci vyhledejte ikonu Google Cast.
Mobilní zařízení můžete použít k ovládání obsahu
zobrazeného v televizoru. Google Cast funguje
v systémech Android a iOS.
Nabíjení
Když je kabel MHL připojen a televizor je zapnutý
(není v pohotovostním režimu), připojené mobilní
zařízení se nabíjí.
Mobilní zařízení musí být připojeno do stejné domácí
sítě Wi-Fi jako televizor.
Kabel MHL
Pro připojení mobilního zařízení k televizoru
potřebujete kabel MHL (HDMI / Micro USB).
K připojení mobilního zařízení můžete potřebovat
další adaptér. K připojení kabelu MHL k televizoru
použijte připojení HDMI 1 MHL.
Aplikace s funkcí Google Cast
Každý den přibývají nové aplikace s funkcí Google
Cast. Již dnes můžete funkci vyzkoušet v aplikacích
YouTube, Chrome, Netflix, Photowall … nebo Big Web
Quiz for Chromecast. Viz také google.com/cast
Některé produkty a funkce Google Play jsou
dostupné pouze ve vybraných zemích.
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti MHL, LLC.
69
Klíčová slova a vyhledejte položku Herní konzole,
připojení.
19
Hry
19.1
Co potřebujete
Na tomto televizoru můžete hrát hry…
• z kolekce Philips TV v Hlavní nabídce
• z obchodu Google Play v hlavní nabídce,
• z připojené herní konzole.
Abyste mohli hrát hry z kolekce Philips TV
a z obchodu Google Play, musíte je nejprve
stáhnout a nainstalovat do televizoru. K hraní
některých her je nutný gamepad.
Chcete-li nainstalovat herní aplikace z kolekce
Philips TV Collection nebo z obchodu Google
Play Store, musí být televizor připojen k internetu.
Abyste mohli používat aplikace z kolekce Philips TV
Collection, musíte vyjádřit souhlas s Podmínkami
používání. Abyste mohli používat obchod Google
Play a aplikace z obchodu Google Play, musíte se
přihlásit k účtu Google.
19.2
Gamepad
Chcete-li na televizoru hrát internetové hry, můžete
k němu připojit některé podporované gamepady.
Televizor podporuje připojení až dvou gamepadů
současně. Gamepad můžete začít používat ihned po
připojení.
Chcete-li získat další informace o připojení
gamepadu, stiskněte v Nápovědě barevné tlačítko
 Klíčová slova a vyhledejte položku Gamepad,
připojení.
19.3
Hraní hry
Z herní konzole
Spuštění hry z herní konzole…
1 - Zapněte herní konzoli.
2 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte herní
konzoli nebo název konektoru.
3 - Spusťte hru.
4 - Chcete-li hru ukončit, několikrát stiskněte
tlačítko  BACK nebo jednou stiskněte
tlačítko  EXIT nebo aplikaci ukončete tlačítkem
konec/zastavit v aplikaci.
Chcete-li získat další informace o připojení herní
konzole, stiskněte v Nápovědě barevné tlačítko 
70
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka
nabídku zavřete.
20
Ambilight
 BACK
Dostupné styly pro možnost Sledovat zvuk…
• Lumina – směšuje dynamiku zvuku s barvami
videa
• Colora – je založen na dynamice zvuku
• Retro – založen na dynamice zvuku
• Spectrum – založen na dynamice zvuku
• Skener – založen na dynamice zvuku
• Rytmus – založen na dynamice zvuku
• Párty – směs všech stylů Sledovat zvuk, jeden po
druhém
20.1
Ambilight, zapnutí nebo
vypnutí
Sledovat video
Můžete si nastavit funkci Ambilight tak, aby sledovala
dynamiku obrazu nebo zvuku televizního programu.
Funkce Ambilight může být také nastavena na jeden
z přednastavených barevných stylů, nebo může být
vypnutá.
Sledovat barvu
Můžete si nastavit funkci Ambilight tak, aby sledovala
dynamiku obrazu nebo zvuku televizního programu.
Funkce Ambilight může být také nastavena na jeden
z přednastavených barevných stylů, nebo může být
vypnutá.
Po výběru možnosti Sledovat video můžete vybrat
jeden ze stylů sledování dynamiky obrazu na televizní
obrazovce.
Nastavení stylu Ambilight…
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Sledovat video a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovaný styl a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Pokud vyberete možnost Sledovat barvu, máte na
výběr několik přednastavených barevných stylů.
Nastavení stylu Ambilight…
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Sledovat barvu a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovaný styl a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Dostupné styly pro možnost Přizpůsobení videu…
• Standardní – ideální pro každodenní sledování
televize
• Přirozený – sleduje obraz nebo zvuk co nejvěrněji
• Fotbal - ideální pro sledování fotbalových zápasů
• Jasný – ideální pro sledování za denního světla
Dostupné styly pro možnost Sledovat barvu…
• Horká láva – variace červených odstínů
• Mořská hlubina – variace modrých odstínů
• Svěží příroda – variace zelených odstínů
•  Teplá bílá – statická barva
• Chladná bílá – statická barva
• Hra – ideální pro hraní her
• Pohodlný – ideální pro tiché večery
• Uvolněný – ideální pro pocit jako ve společenské
místnosti
20.2
Sledovat zvuk
Funkce Ambilight vypnuta
Můžete si nastavit funkci Ambilight tak, aby sledovala
dynamiku obrazu nebo zvuku televizního programu.
Funkce Ambilight může být také nastavena na jeden
z přednastavených barevných stylů, nebo může být
vypnutá.
Vypnutí funkce Ambilight...
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Po výběru možnosti Sledovat zvuk můžete vybrat
jeden ze stylů sledování dynamiky zvuku.
Nastavení stylu Ambilight…
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Sledovat zvuk a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovaný styl a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
71
20.3
Nastavení funkce Ambilight
Další informace získáte v nabídce Nápověda
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová
slova a vyhledáním položky Ambilight, nastavení.
20.4
Režim Lounge Light
Režim Lounge Light na televizoru umožňuje přepínat
do režimu Ambilight, když je televizor
v pohotovostním režimu. Můžete tak místnost
rozsvítit pomocí funkce Ambilight.
Pokud jste televizor přepnuli do pohotovostního
režimu a chcete zapnout osvětlení Ambilight Lounge
Light, postupujte takto:
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Po stisknutí tlačítka  AMBILIGHT se zapne
osvětlení Ambilight Lounge Light.
3 - Pokud chcete přejít na jiný světelný efekt,
stiskněte tlačítko  AMBILIGHT znovu.
4 - Osvětlení Ambilight Lounge Light vypnete tak, že
opakovaně stisknete tlačítko  AMBILIGHT, dokud
neuvidíte, že světla zhasla. Tlačítko  AMBILIGHT
bude možná nutné stisknout několikrát.
72
Nejlepší tipy
s poskytováním osobních doporučení. Funkce Nyní
na TV vám také může předložit doporučení
přizpůsobená podle programů, které pravidelně
sledujete.
21.1
Chcete-li používat funkci Nyní na TV…
Nejlepší tipy
• funkce Nyní na TV musí být ve vaší zemi k dispozici.
• v televizoru musí být nainstalovány televizní kanály.
• Televizor musí být připojen k internetu.
• hodiny televizoru musí být nastaveny na hodnotu
Automaticky nebo Podle země.
• musíte vyjádřit souhlas s Podmínkami používání
(tento souhlas jste mohli vyjádřit už dříve, když jste se
připojovali k internetu).
21
Pomocí tlačítka  Nejlepší tipy doporučuje váš
televizor…
• stávající televizní programy v nabídce Nyní
v televizi
• televizní služby online (Catch Up TV) v nabídce TV
na vyžádání
• nejnovější půjčená videa v nabídce Video na
vyžádání
Ikona  se v horní části obrazovky zobrazí jen
tehdy, když je služba Nyní v televizi dostupná.
Co potřebujete
Abyste mohli využívat funkci Nejlepší tipy, připojte
televizor k internetu. Musíte souhlasit s Podmínkami
používání. Informace a služby v rámci funkce Nejlepší
tipy jsou dostupné pouze ve vybraných zemích.
Používání funkce Nyní na TV
Podmínky používání
Postup otevření nabídky Nyní na TV…
Pokud chcete povolit, aby vám televizor dával tato
doporučení, musíte souhlasit s Podmínkami
používání. Pokud chcete dostávat doporučení
přizpůsobená podle toho, co obvykle sledujete,
musíte označit políčko s položkou Přihlášení ke
službě Osobní doporučení.
1 - Stisknutím tlačítka  otevřete Rychlou nabídku.
2 - Výběrem možnosti  Nejlepší tipy otevřete
nabídku Nejlepší tipy.
3 - Vyberte možnost  Nyní v televizi v horní
části obrazovky a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Chcete-li otevřít Podmínky použití…
Když otevřete nabídku Nyní na TV, může trvat několik
vteřin, než televizor informace obnoví.
1 - Stiskněte tlačítko  Nejlepší tipy.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Podmínky používání a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Nastavení soukromí a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Přihlášení ke službě Osobní
doporučení a stisknutím tlačítka OK zaškrtněte
pole. Zaškrtnutí zrušíte opětovným stisknutím
tlačítka OK.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
V nabídce Nyní na TV můžete…
• přepnout na právě vysílaný program tak, že na ikoně
programů vyberete program a stisknete tlačítko OK,
• přepnout již na kanál s plánovaným programem tak,
že na ikoně plánovaných programů vyberete kanál a
stisknete tlačítko OK.
Ke spuštění, ukončení nebo vymazání plánovaného
nahrávání můžete použít barevné klávesy na
dálkovém ovladači. Aplikace
Chcete-li nabídku Nyní na TV zavřít, aniž byste
přepnuli na jiný program, stiskněte tlačítko  BACK .
21.2
Nyní na TV
21.3
Nabídka Nyní na TV
TV on Demand
V nabídce  Nyní na TV televizor doporučuje
10 nejoblíbenějších programů, které je možné
v danou chvíli sledovat.
Informace o službě TV on Demand
Díky možnosti  TV na vyžádání můžete sledovat
televizní pořady, které jste zmeškali, nebo sledovat
televizní pořady v době, kdy se vám to nejlépe hodí.
Tato služba se nazývá také Catch Up TV, Replay TV
nebo Online TV. Programy dostupné v TV na
vyžádání lze sledovat zdarma.
Doporučené programy jsou vybírány
z nainstalovaných kanálů, a to z kanálů vaší země.
Můžete si také funkci Nyní na TV nastavit tak, aby vám
nabízela přizpůsobená doporučení na základě
programů, které sledujete pravidelně. Abyste mohli
využívat funkci přizpůsobených doporučení, musíte
v Podmínkách používání potvrdit Souhlas
Službu TV na vyžádání si můžete nastavit tak, aby
73
vám doporučovala filmy na základě vaší země,
nastavení televizoru a pravidelně sledovaných
programů.
Použití funkce Video na vyžádání
Otevření Videa na vyžádání…
Ikona  se v horní části obrazovky zobrazí jen
tehdy, když je služba TV na vyžádání dostupná.
1 - Stisknutím tlačítka  otevřete Rychlou nabídku.
2 - Výběrem možnosti  Nejlepší tipy otevřete
nabídku Nejlepší tipy.
3 - Vyberte možnost  Video na vyžádání v horní
části obrazovky a stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí navigačních tlačítek vyberte plakát
k filmu.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Využívání TV na vyžádání
Otevření TV na vyžádání…
1 - Stisknutím tlačítka  otevřete Rychlou nabídku.
2 - Výběrem možnosti  Nejlepší tipy otevřete
nabídku Nejlepší tipy.
3 - Vyberte možnost  TV na vyžádání v horní
části obrazovky a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (dolů) otevřete stránku na
celou obrazovku.
5 - Pokud je k dispozici více vysílacích společností,
můžete vybrat jednu konkrétní.
6 - Sledování zahájíte tak, že vyberte ikonu
programu a stisknete tlačítko OK.
7 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Když otevřete nabídku Video na vyžádání, může trvat
několik vteřin, než televizor informace obnoví.
Pokud je k dispozici více videopůjčoven, můžete
vybrat jednu konkrétní.
Vypůjčení filmu…
1 - Přejděte na zvýrazněné místo na plakátu k filmu.
Po několika sekundách se zobrazí stručné informace.
2 - Stisknutím tlačítka OK se zobrazí stránka filmu
z videopůjčovny se synopsí filmu.
3 - Potvrďte objednávku.
4 - Platbu proveďte na televizoru.
5 - Videokanály Můžete používat
tlačítka  (Přehrát) a  (Pozastavit).
Když otevřete nabídku TV na vyžádání, může trvat
několik vteřin, než televizor informace obnoví.
Po spuštění programu můžete používat
tlačítka  (Přehrát) a  (Pozastavit).
21.4
Video on Demand
Informace o službě Video on
Demand
S funkcí  Video na vyžádání si můžete půjčovat
filmy z videopůjčovny online.
Můžete si také službu Video na vyžádání nastavit tak,
aby vám doporučovala filmy na základě vaší země,
nastavení televizoru a pravidelně sledovaných
programů.
Ikona  se v horní části obrazovky zobrazí jen
tehdy, když je služba Video na vyžádání dostupná.
Platba
Když si půjčíte nebo koupíte film, můžete
videopůjčovně bezpečně zaplatit kreditní
kartou. Většina videopůjčoven vás při prvním
zapůjčení filmu požádá o vytvoření účtu pro
přihlášení.
Datové přenosy na internetu
Streamování mnoha videí může vést k překročení
vašeho měsíčního limitu pro stahování dat
z internetu.
74
22
Netflix
Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu
Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí
být připojen k internetu. Aplikace Netflix může být ve
vaší oblasti přístupná až s budoucími softwarovými
aktualizacemi.
Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka .
Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního
režimu televizoru.
www.netflix.com
75
23
– Vraťte se k televizoru, abyste instalaci dokončili.
Alexa
Nastavení služby Alexa na televizoru
1 - Stiskněte tlačítko  HOME a otevřete aplikaci
„Amazon Alexa“.
2 - Abyste mohli zahájit instalaci, potřebujete mít
zařízení Amazon Echo a přidruženou aplikaci Alexa
(na mobilním zařízení nebo webovou verzi).
3 - Postupujte podle pokynů na obrazovce, přijměte
Zásady ochrany soukromí, uveďte název svého
televizoru a přihlaste se pomocí účtu Google. Účet
Google je nutný pro spárování se zařízením Alexa.
4 - Na svém mobilním zařízení se v přidružené
aplikaci Amazon Alexa přihlaste ke stejnému účtu
Google.
5 - V přidružené aplikaci Amazon Alexa proveďte
následující kroky. Nejprve povolte
schopnost „Hlasového ovládání televizoru Philips
Smart TV“. Poté připojte svůj účet Google, a nakonec
hledejte zařízení.
6 - Pro nastavení zapnutí televizoru vyberte možnost
Povolit nebo Zakázat. Aplikaci Alexa můžete použít
k zapnutí/vypnutí televizoru pomocí hlasového
příkazu.
7 - Na konci obrazovky s nastavením zvolte možnost
Hotovo a můžete začít službu Alexa používat.
Spravovat televizory spárované se službou Alexa
nebo zrušit jejich spárování můžete volbou Spravovat
televizory.
23.1
O službě Alexa
Váš televizor podporuje operace ovládání hlasem
Amazon Alexa*.
O službě Alexa
Alexa je hlasová služba na bázi cloudu dostupná na
zařízeních Alexa Echo od společnosti Amazon a
dalších výrobců zařízení. Se službou Alexa ve vašem
televizoru můžete mimo jiné zapínat/vypínat
televizor, přepínat kanály, měnit hlasitost.
K ovládání televizoru pomocí služby Alexa, budete
potřebovat…
• Televizor Philips Smart TV se systémem Android,
který podporuje službu Alexa
• Zařízení Amazon Echo
• Účet Google
• Mobilní zařízení, jako je telefon nebo tablet
• Síť Wi-Fi
O schopnostech Alexa
Služba Alexa využívá schopností Alexa k rozšíření
operací ovládání hlasem. Schopnosti přidávají nové
možnosti, které pro vás vytvářejí přizpůsobenější
rozhraní vašeho televizoru se službou Alexa.
Schopnost „Hlasového ovládání televizoru Philips
Smart TV“ najdete v obchodě Alexa Skills a přináší
vám různé příkazy k hlasovému ovládání, pomocí
nichž můžete pracovat se svým televizorem Philips
Smart TV se systémem Android.
Jděte na adresu alexa.amazon.com, klikněte na
položku Skills (Dovednosti) a vyhledejte možnost
„Hlasového ovládání televizoru Philips Smart TV“.
Daná dovednost bude uvedena ve výsledcích.
* Služba Alexa není k dispozici ve všech jazycích
a zemích. Amazon, Alexa a všechna související loga
jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc.
nebo jejích přidružených společností.
23.2
Použití služby Alexa
Chcete-li službu Alexa používat, nejprve musíte na
svém televizoru Philips Smart TV se systémem
Android nastavit klientskou službu Alexa. Zahajte
instalaci spuštěním aplikace „Amazon Alexa“
z domovské obrazovky televizoru. Postupujte podle
pokynů a proveďte následující kroky:
– Vyberte název svého televizoru Smart TV se
systémem Android, aby ho služba Alexa rozpoznala.
– Vyberte účet Google a přihlaste se.
– Vraťte se k této schopnosti v aplikaci Alexa na
svém telefonu, aktivujte ji, propojte účty a objevujte
svá zařízení.
76
24
Identifikace televizoru
1 - Zasuňte jednotku USB Flash do jednoho
z konektorů USB na televizoru.
2 - Vyberte možnost Zapsat na USB a stiskněte
tlačítko OK. Na jednotku USB Flash bude zapsán
identifikační soubor.
Software
24.1
Aktualizace softwaru
Stáhnutí softwaru
1 - Zasuňte jednotku USB Flash do počítače.
2 - Na jednotce USB Flash vyhledejte soubor
update.htm a dvakrát na něj klikněte.
3 - Klikněte na možnost Odeslat ID.
4 - Je-li k dispozici nový software, stáhněte soubor
.zip.
5 - Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor
autorun.upg na jednotku USB Flash. Tento soubor
neumisťujte do složky.
Aktualizace z internetu
Je-li televizor připojen k internetu, může se
zobrazovat zpráva vyzývající k aktualizaci softwaru
televizoru. To vyžaduje vysokorychlostní
(širokopásmové) internetové připojení. Pokud se tato
zpráva zobrazí, doporučujeme provést aktualizaci.
Když je zpráva zobrazena, klikněte na
možnost Aktualizovat a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Aktualizace softwaru televizoru
1 - Znovu zasuňte jednotku USB Flash do televizoru.
Aktualizace se spustí automaticky.
2 - Aktualizace softwaru může trvat několik minut.
Nevypínejte televizor tlačítkem  na televizoru ani
na dálkovém ovladači. Neodebírejte jednotku Flash
USB.
3 - Po dokončení aktualizace televizor znovu zobrazí
poslední sledovaný kanál.
Aktualizaci softwaru můžete vyhledat také sami.
V průběhu aktualizace softwaru není na obrazovce
žádný obraz. Televizor se vypne a znovu zapne.
Může se vypnout i několikrát. Aktualizace může trvat
několik minut. Vyčkejte, než se na televizoru znovu
zobrazí obraz. Během aktualizace softwaru
nevypínejte televizor vypínačem  na televizoru ani
na dálkovém ovladači.
Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu,
neodpojujte jednotku USB Flash od televizoru. Po
obnovení napájení bude aktualizace pokračovat.
Vlastní vyhledání aktualizace softwaru…
1 - Vyberte možnost Nastavení > Aktualizace
softwaru > Vyhledat aktualizace a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Internet (Doporučujeme)
a stiskněte tlačítko OK.
3 - Televizor vyhledá aktualizaci na internetu.
4 - Pokud je k dispozici aktualizace softwaru,
můžete ji ihned spustit.
5 - Aktualizace softwaru může trvat několik minut.
Nevypínejte televizor tlačítkem  na televizoru ani
na dálkovém ovladači.
6 - Po dokončení aktualizace televizor znovu zobrazí
poslední sledovaný kanál.
Chcete-li zabránit náhodné aktualizaci softwaru
televizoru, odstraňte soubor autorun.upg z jednotky
USB Flash.
Aktualizace ze zařízení USB
* Poznámka: Aktualizace softwaru OAD je k dispozici
pouze ve vybraných zemích.
Najít aktualizace OAD
Nechte vyhledat bezdrátovou (OAD) aktualizaci
softwaru ke stažení.
Vyhledávání aktualizací OAD...
1 - Vyberte možnost Nastavení > Aktualizace
softwaru > Vyhledat aktualizace > Najít aktualizace
OAD.
2 - Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Může se stát, že bude nutné provést aktualizaci
softwaru televizoru.
24.2
Pro nahrání softwaru do televizoru potřebujete
počítač s vysokorychlostním připojením k internetu
a jednotku USB Flash. Použijte jednotku USB Flash
s volným místem alespoň 2 GB. Zkontrolujte, zda je
vypnuta ochrana proti kopírování.
Verze softwaru
Zobrazení aktuální verze softwaru televizoru…
1 - Vyberte možnost Nastavení > Aktualizace
softwaru > Informace o aktuálním softwaru a
stiskněte tlačítko OK.
2 - Zobrazí se verze, poznámky k verzi a datum
vytvoření. Je-li k dispozici číslo Netflix ESN, zobrazí
se také.
Aktualizace softwaru televizoru…
1 - Vyberte možnost Nastavení > Aktualizace
softwaru > Vyhledat aktualizace a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost USB a stiskněte tlačítko OK.
77
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
O licenci open source
24.3
Informace ČTI MNE týkající se zdrojového kódu částí
softwaru televizoru od společnosti TP Vision
Netherlands B.V., na které se vztahuje licence open
source.
Automatické aktualizace
softwaru
Toto je dokument popisující distribuci zdrojového
kódu použitého v televizoru TP Vision Netherlands
B.V., který spadá pod působnost podmínek licence
typu GNU General Public License (obecná veřejná
licence neboli GPL) nebo GNU Lesser General Public
License (LGPL neboli nižší obecná veřejná licence
GPL), případně jakékoli jiné licence vztahující se na
otevřený zdrojový kód. Informace o tom, jak lze získat
kopie tohoto softwaru, naleznete v návodu k použití.
Po zapnutí možnosti Automatické aktualizace
softwaru budou aktualizace softwaru vašeho
televizoru probíhat automaticky. Ponechejte televizor
v pohotovostním režimu.
1 - Vyberte možnost Nastavení > Aktualizace
softwaru > Automatické aktualizace softwaru a
stiskněte tlačítko OK.
2 - Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Když je nastavení povoleno, aktualizace se stáhne,
když je televizor zapnutý, a nainstaluje se 15 minut
poté, co se televize dostane do pohotovostního
režimu (pokud nejsou naplánovány další nahrávky
nebo budíky).
Když je toto nastavení zakázáno, zobrazí se na
displeji „Aktualizovat nyní“ / „Později“.
SPOLEČNOST TP Vision Netherlands B.V. OHLEDNĚ
TOHOTO SOFTWARU NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ
ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ,
VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Společnost TP
Vision Netherlands B.V. k tomuto softwaru
neposkytuje žádnou podporu. To však nemá vliv na
vaše záruky a zákonná práva vyplývající z nákupu
výrobků společnosti TP Vision Netherlands B.V. Týká
se to pouze tohoto zdrojového kódu, který vám byl
zpřístupněn.
24.4
24.6
Software s otevřeným
zdrojovým kódem
Oznámení
Bude-li k dispozici nový software televizoru ke
stažení nebo jiné informace o softwaru, můžete
obdržet oznámení.
Tento televizor obsahuje software s otevřeným
zdrojovým kódem. TTP Vision Europe B.V. tímto
nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii
odpovídajícího zdrojového kódu pro autorskými právy
chráněné balíčky softwaru s otevřeným zdrojovým
kódem, které jsou použity v tomto výrobku
a u kterých takovou nabídku vyžadují příslušné
licence.
Jak si přečíst tato oznámení…
1 - Vyberte možnost Nastavení >Aktualizace
softwaru > Oznámení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Můžete si přečíst aktuální oznámení, nebo vybrat
jiné dostupné oznámení.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Tato nabídka platí až tři roky po nákupu výrobku
a vztahuje se na kohokoli, kdo obdrží toto sdělení.
Chcete-li získat zdrojový kód, napište nám prosím
v angličtině na adresu . . .
open.source@tpv-tech.com
24.5
Licence open source
78
25
Likvidace produktu
Vlastnosti
Likvidace starého výrobku a baterií
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů
a komponentů nejvyšší kvality, které je možné
recyklovat a opětovně použít.
25.1
Ochrana životního prostředí
Energetický štítek EU
Energetický štítek EU vás informuje o třídě úspory
energie tohoto výrobku. Čím je energetická účinnost
tohoto výrobku zelenější, tím nižší má spotřebu
energie.
Na štítku naleznete třídu energetické účinnosti,
průměrnou spotřebu energie tohoto výrobku při
používání a průměrnou roční spotřebu. Hodnoty
o spotřebě energie výrobku najdete také na
webových stránkách společnosti Philips pro vaši zemi
na adrese www.philips.com/TV
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá
směrnici EU 2012/19/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků.
Informace o produktu
Dodržujte místní směrnice a staré výrobky
nelikvidujte spolu s běžným odpadem domácnosti.
Správnou likvidací starého výrobku předcházíte
případným nepříznivým důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví.
49PUS6482
• Třída energetické účinnosti: A
• Velikost viditelné obrazovky: 123 cm /49"
• Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 91 W
• Roční spotřeba energie (kWh) *: 133 kWh
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu
(W) **: 0,30 W
• Rozlišení displeje (pixely): 3840 x 2160p
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU
2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného
komunálního odpadu.
55PUS6482
• Třída energetické účinnosti: A
• Velikost viditelné obrazovky: 139 cm /55"
• Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 102 W
• Roční spotřeba energie (kWh) *: 149 kWh
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu
(W) **: 0,30 W
• Rozlišení displeje (pixely): 3840 x 2160p
Informujte se o místních směrnicích týkajících se
sběru baterií, protože správnou likvidací starého
výrobku předcházíte případným nepříznivým
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.
* Roční spotřeba energie v kWh: vychází ze spotřeby
energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny
denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie
závisí na způsobu využívání televizoru.
25.2
** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a
není aktivní žádná funkce. Spotřeba energie v plně
pohotovostním režimu: < 0,3 W. Televizoru bude
přechod do plně pohotovostního režimu trvat několik
minut.
Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího
upozornění změnit. Další podrobnosti o technických
údajích výrobku naleznete na webové stránce
www.philips.com/TVsupport
Spotřeba
Spotřeba
• Nepájení ze sítě: AC 220-240 V +/-10 %
• Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
• Funkce úspory energie: Režim Eco, Vypnutí obrazu
(pro rádio), Časovač automatického vypnutí, nabídka
Nastavení Eco.
Chcete-li získat informace o spotřebě energie,
přečtěte si kapitolu Informace o produktu .
79
• Některá rozlišení nemusí být u všech zdrojů vstupu
podporována.
25.3
Operační systém
OS Android :
Podporované rozlišení vstupu – Počítač (pouze vstup
Android Oreo 8
HDMI)
Rozlišení (mimo jiné)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
• 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz
25.4
Příjem
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Pásma tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
• Přehrávání analogového videa: SECAM, PAL
• Přehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC
14496-10), HEVC
• Přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Vstup satelitní antény: 75 Ohmů typ F
• Rozsah vstupní frekvence: 950 až 2150 MHz
• Rozsah vstupní úrovně: 25 až 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, přenosová rychlost 2 až 45 M
symbolů, SCPC a MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora 1 až 4 LNB, volba
polarity 13/18 V, volba pásma 22 kHz, režim Tone
Burst, el. proud LNB max. 300 mA
25.7
Možnosti připojení
Boční strana televizoru
• Slot Common Interface: CI+ CAM
• USB 1 – USB 2.0
• USB 2 – USB 3.0
• Sluchátka – stereofonní minikonektor 3,5 mm
• Vstup HDMI 1 – ARC – MHL – Ultra HD – HDR
• Vstup HDMI 2 – ARC – Ultra HD – HDR
Dolní část televizoru
• Výstup zvuku – optický Toslink
• Síť LAN – RJ45
• YPbPr, L/R
• Vstup HDMI 4 – ARC
• Vstup HDMI 3 – ARC
• Anténa (75 ohmů)
• Satelitní tuner
25.5
Typ obrazovky
Úhlopříčka obrazovky
• 123 cm /49"
• 139 cm /55"
Rozlišení displeje
• 3840 × 2160
25.8
Zvuk
25.6
• Výstupní výkon (RMS): 25 W
• Dolby Audio
• DTS Premium Sound™
Rozlišení vstupu obrazu:
Podporované rozlišení vstupu – video
Rozlišení – Obnovovací frekvence
25.9
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Multimédia
Připojení
• USB 2,0 / USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n
• BT 4.2 (* Váš televizor nepodporuje
subwoofer/reproduktory/sluchátka Bluetooth).
Poznámka:
Podporované systémy souborů USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
• Podpůrné časování videa též zahrnuje frekvenci
pole / snímkovou frekvenci 23,976 Hz, 29,97 Hz
a 59,94 Hz.
Formáty přehrávání
80
• Formáty: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V,
MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
• Video kodeky: AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4
AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9
• Audio kodeky: AAC, MP3, WAV, WMA (verze 2 až
verze 9.2), WMA-PRO (verze 9 a verze 10)
• Titulky :
– Formáty : SRT, SUB, TXT, SMI
– Kódování znaků : UTF-8, střední Evropa a východní
Evropa (Windows-1250), azbuka (Windows-1251),
řečtina (Windows-1253), turečtina (Windows-1254),
západní Evropa (Windows-1252)
• Obrazové kodeky : JPEG, GIF, PNG, BMP
• Omezení :
– Maximální podporovaná celková přenosová
rychlost pro soubor média je 30 Mb/s.
– Maximální podporovaná přenosová rychlost videa
pro soubor média je 20 Mb/s.
– MPEG-4 AVC (H.264) je formát podporovaný až do
High Profile @ L5.1.
– H.265 (HEVC) je podporováno do Main / Main 10
Profile do úrovně 5.1
Podporovaný software serveru médií (DMS)
• Můžete použít libovolný software mediálního
serveru s certifikací DLNA V1.5 (třída DMS).
• Můžete používat aplikaci Philips TV Remote na
mobilních zařízeních (iOS a Android).
Výkon se může lišit v závislosti na možnostech
použitého mobilního zařízení a softwaru.
81
Funkce Nápovědy můžete použít k diagnostice
a získání více informací o televizoru.
26
Nápověda a
podpora
• Informace o televizoru – Zobrazte název modelu,
sériové číslo a verzi softwaru televizoru.
• Nápověda – Podívejte se na pokyny, jak instalovat
kanály, třídit kanály, aktualizovat TV software, připojit
externí zařízení a používat funkce Smart na vašem
televizoru.
26.1
Zaregistrujte svůj televizor
• Zkontrolovat televizor – Můžete zkontrolovat, jestli
správně pracuje obraz, zvuk a funkce Ambilight.
• Zkontrolovat síť – Zkontrolujte síťové připojení.
• Aktualizace softwaru – Zkontrolujte, zda nejsou
dostupné aktualizace softwaru.
• Uživatelská příručka – Přečtěte si v uživatelské
příručce informace o televizoru.
• Řešení potíží – Najděte řešení častých problémů.
• Tovární nastavení – Resetujte všechna nastavení
na tovární nastavení.
• Opětovná instalace televizoru – Kompletně
přeinstalujte televizor.
• Kontaktní údaje – Zobrazuje telefonní číslo nebo
webovou adresu pro vaši zemi či oblast.
Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu
výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování),
privilegovaného přístupu k informacím o nových
výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti
vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech
týkajících se nových výrobků na trhu.
Přejděte na webové
stránky www.philips.com/TVsupport
26.2
Používání nápovědy
Tento televizor nabízí nápovědu na obrazovce  .
26.3
Otevření nápovědy
Odstraňování problémů
Modrým tlačítkem  můžete Nápovědu otevřít
přímo. Nápověda se otevře na stránce, která nejlépe
odpovídá právě prováděné činnosti nebo volbě
v televizoru. Stisknutím barevného
tlačítka  Klíčová slova se zobrazí abecední
seznam témat.
Zapnutí a dálkový ovladač
Televizor se nezapne
• Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením minutu vyčkejte.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.
Chcete-li nápovědu číst jako knihu, vyberte
možnost Příručka.
Vrzání při spuštění nebo vypnutí
Můžete také otevřít možnost  Nápověda z hlavní
nabídky nebo z nabídky televizoru.
Když televizor zapnete, vypnete nebo přepnete do
pohotovostního režimu, můžete z jeho těla slyšet
vrzavý zvuk. Jedná se o normální zvuk, který je
způsobem přirozeným rozpínáním a smršťováním těla
přístroje při zahřívání a ochlazování. Výkon televizoru
není žádným způsobem ovlivněn.
Než provedete pokyny z nápovědy, nápovědu
uzavřete.
Nápovědu uzavřete stisknutím barevného
tlačítka  Zavřít .
U některých činností, jako je například Teletext, mají
barevná tlačítka specifické funkce a nemohou otevřít
Nápovědu.
Televizor nereaguje na dálkový ovladač
Po spuštění se televizor chvíli aktivuje. Během této
doby nereaguje na dálkový ovladač ani na tlačítka na
přístroji. Jde o normální chování.
Pokud televizor nereaguje na dálkový ovladač ani
později, můžete funkci dálkového ovladače
zkontrolovat pomocí fotoaparátu mobilního telefonu.
Zapněte fotoaparát telefonu a namiřte dálkový
ovladač do objektivu. Při stisknutí libovolného tlačítka
dálkového ovladače byste ve fotoaparátu měli vidět
bliknutí infračervené diody. Televizor je nutné
zkontrolovat.
Pokud blikání nevidíte, může být dálkový ovladač
poškozen nebo jsou vybité baterie.
Tento postup kontroly dálkového ovladače nelze
provést u ovladačů, které jsou s televizorem
Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu
nebo počítači
Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly
lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a
číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na
počítači. Nebo můžete vytisknout příslušnou stránku
nápovědy ze svého počítače.
Nápovědu (uživatelskou příručku) si stáhnete ze
stránky www.philips.com/TVsupport
 (Nabídka televizoru) >  Nápověda
82
bezdrátově spárovány.
zkuste jej doladit.
Po zobrazení úvodní obrazovky Philips se televizor
Nekvalitní obraz ze zařízení
• Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.
Ujistěte se, že je výstup videa zařízení nastaven na
nejvyšší možné rozlišení, je-li to možné.
• Obnovte styl obrazu nebo změňte styl obrazu.
přepne zpět do pohotovostního režimu
Když je televizor v pohotovostním režimu, zobrazí se
úvodní obrazovka Philips a televizor se vrátí zpět do
pohotovostního režimu. Jedná se o normální chování.
Pokud televizor odpojíte od napájení a znovu jej
připojíte, při dalším spuštění se zobrazí úvodní
obrazovka. Chcete-li ukončit pohotovostní režim
televizoru, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači
nebo na televizoru.
Nastavení obrazu se po chvíli změní
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na
hodnotu Domů . Nastavení v tomto režimu je možné
upravovat a ukládat.
Zobrazuje se komerční reklama
Kontrolka pohotovostního režimu bliká
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění
hodnotu Domů .
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením 5 minut vyčkejte. Pokud blikání neustává,
kontaktujte TV oddělení péče o zákazníky
společnosti Philips.
nastavena na
Obraz neodpovídá obrazovce
• Přejděte na jiný formát obrazu.
• Změňte Formát obrazu na Původní.
Obraz je ve špatné pozici
• Signál obrazu z některých zařízení nemusí přesně
odpovídat obrazovce. Zkontrolujte výstupní signál
z připojeného zařízení.
• Změňte Formát obrazu na Původní.
Kanály
Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální
kanály
Obraz z počítače není stabilní
• Zkontrolujte, zda počítač používá podporované
rozlišení a obnovovací frekvenci.
• Ujistěte se, zda není zdroj videa HDMI
podporovaným obsahem HDR.
Zkontrolujte technické údaje a ověřte, zda váš
televizor podporuje standard DVB-T nebo DVB-C ve
vaší zemi.
Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny všechny
kabely a zda je vybrána správná síť.
V seznamu nejsou zobrazeny dříve nainstalované
kanály
Zvuk
Zkontrolujte, zda jste vybrali správný seznam kanálů.
Zvuk chybí nebo je špatné kvality
Obraz
Pokud televizor nezaznamená žádný zvukový signál,
automaticky vypne výstup zvuku. Nejedná se o
závadu.
• Zkontrolujte, zda je zvuk správně nastaven.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně
připojeny.
• Zkontrolujte, zda není hlasitost ztlumena.
• Zkontrolujte, zda je výstup zvuku televizoru připojen
na výstup zvuku systému domácího kina.
Zvuk by měl být slyšet z reproduktorů systému HTS.
• U některých zařízení je třeba ručně aktivovat výstup
zvuku HDMI. Pokud je zvuk HDMI aktivován, ale stále
nic neslyšíte, zkuste změnit digitální formát zvuku
zařízení na PCM (Pulse Code Modulation). Pokyny
naleznete v příručce k danému zařízení.
Obraz chybí nebo je zkreslený
• Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
• Zkontrolujte, zda je jako zdroj vybráno správné
zařízení.
• Zkontrolujte připojení externího zařízení nebo zdroje.
Je slyšet zvuk, ale obraz chybí
• Přepněte na jiné zdroje videa a poté zpět na
aktuální zdroj, poté proveďte obnovení stylu obrazu
v nabídce Nastavení obrazu nebo v Obecných
nastaveních obnovte tovární nastavení.
Nekvalitní příjem antény
• Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
• Kvalitu příjmu mohou ovlivnit reproduktory,
neuzemněná zvuková zařízení, neonové osvětlení
nebo vysoké budovy a jiné velké objekty. Pokuste se
zlepšit kvalitu obrazu přesměrováním antény nebo
umístěním zařízení z dosahu televizoru.
• Je-li špatný příjem pouze u některého kanálu,
83
• Pokud vám bezdrátová síť doma nefunguje správně,
zkuste nainstalovat kabelovou síť.
HDMI a USB
Internet nefunguje
• Je-li připojení k routeru v pořádku, zkontrolujte
připojení routeru k internetu.
Rozhraní HDMI
• Upozorňujeme, že podpora připojení HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) může způsobit,
že při zobrazování obsahu ze zařízení HDMI může
dojít k prodlevě.
• Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a
nezobrazí žádný obraz, přepněte zdroj na jiné zařízení
a poté zpět na požadované zařízení.
• Pokud je obraz a zvuk ze zařízení připojeného
k portu HDMI zkreslený, připojte zařízení k jinému
portu HDMI na televizoru a proveďte nucený restart
zdrojového zařízení.
• Pokud je obraz nebo zvuk ze zařízení připojeného
přes HDMI zkreslený, ověřte, zda by změna
nastavení HDMI Ultra HD mohla problém vyřešit.
Více informací získáte stisknutím barevného
tlačítka  Klíčová slova a vyhledáním
položky HDMI Ultra HD.
• Pokud dochází k přerušovaným poruchám zvuku,
zkontrolujte výstupní nastavení zařízení HDMI.
• Používáte-li adaptér HDMI na DVI nebo kabel HDMI
na DVI, připojte další audio kabel ke vstupu audio
(pouze mini jack), je-li k dispozici.
Připojení k počítači a internetu jsou pomalá
• Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti
a jiných faktorech kvality signálu naleznete
v uživatelské příručce bezdrátového routeru.
• Pro router použijte vysokorychlostní
(širokopásmové) připojení k internetu.
DHCP
• Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
Nesprávný jazyk nabídky
Nesprávný jazyk nabídky
Změňte jazyk zpět na váš jazyk.
1 - Stisknutím tlačítka  HOME přejděte na
domovskou obrazovku.
2 - Zvolte ikonu  (Nastavení) na systémovém
panelu v horní části domovské obrazovky a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Pětkrát stiskněte tlačítko  (dolů).
4 - Klikněte 3x na šipku  (vpravo), vyberte jazyk
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
HDMI EasyLink nefunguje
• Zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení HDMI
kompatibilní s funkcí HDMI-CEC. Funkce EasyLink je
možné použít pouze u zařízení, která podporují funkci
HDMI-CEC.
Nezobrazuje se ikona zvuku
• Když je připojené zvukové zařízení HDMI-CEC a vy
nastavujete hlasitost zvuku v zařízení dálkovým
ovladačem, takové chování je normální.
Nezobrazují se fotografie, videa a hudba ze zařízení
USB
• Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB nastaveno
jako kompatibilní s normou pro velkokapacitní
paměťová zařízení (informace jsou uvedeny
v dokumentaci k danému zařízení).
• Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB kompatibilní
s televizorem.
• Zkontrolujte, zda televizor podporuje příslušný
formát obrazu a zvuku.
26.4
Nápověda online
Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související
s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši
online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk
a zadat číslo modelu výrobku.
Přejděte na webové stránky
www.philips.com/TVsupport
Trhané přehrávání souborů ze zařízení USB
• Přenos z úložného zařízení USB může být omezen
přenosovou rychlostí do televizoru. Důsledkem může
být nízká kvalita přehrávání.
Na webových stránkách podpory naleznete telefonní
číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také
odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích
můžete komunikovat s jedním z našich
spolupracovníků a pokládat mu otázky přímo, nebo
můžete zaslat otázky e-mailem.
Můžete si stáhnout nový software nebo příručku pro
televizor a přečíst si ji na počítači.
Síť
Síť Wi-Fi nebyla nalezena nebo je rušena
• Mikrovlnné trouby, telefony DECT nebo jiná zařízení
Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti bezdrátové sítě mohou
způsobovat rušení sítě.
• Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umožňují
bezdrátový přístup k televizoru.
84
26.5
Podpora a servis
Podporu nebo informace ohledně opravy můžete
získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky
ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní
technici postarají o opravu televizoru.
Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci,
kterou jste obdrželi s televizorem.
Nebo se informujte na naší webové
stránce www.philips.com/TVsupport, kde v případě
potřeby zvolíte svou zemi.
Číslo modelu televizoru a sériové číslo
Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla
modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla
naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní
části televizoru.
 Varování
Nesnažte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít
k vážnému zranění, nevratnému poškození televizoru
a ke ztrátě záruky.
85
připevnění na zeď, které se stane příčinou nehody,
zranění nebo škod.
• Části tohoto výrobku jsou vyrobeny ze skla. Při
manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo ke
zranění nebo škodám.
27
Bezpečnost a péče
27.1
Nebezpečí poškození televizoru!
Bezpečnost
Před připojením televizoru k síťové zásuvce se
ujistěte, že napájecí napětí odpovídá hodnotě
vytištěné na zadní straně televizoru. Jestliže je napětí
odlišné, nikdy televizor nepřipojujte k síťové zásuvce.
Důležité
Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte všechny
bezpečnostní pokyny. Je-li škoda způsobena
nedodržováním pokynů, záruka se stává neplatnou.
Nebezpečí poranění dětí
Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili
převrhnutí televizoru a případnému následnému
poranění dětí:
Nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem
• Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou
nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
• Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje
přes okraj montážního povrchu.
• Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek, např.
na knihovnu, bez ukotvení nábytku a televizoru ke
zdi nebo vhodné opoře.
• Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt
na nábytek k televizoru.
• Televizor nikdy nevystavujte působení deště nebo
vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumisťujte
nádoby s kapalinami, například vázy.
Pokud se kapaliny rozlijí na televizor nebo do něho
vniknou, televizor ihned odpojte od síťové zásuvky.
Před použitím požádejte o kontrolu televizoru
středisko péče o zákazníky společnosti Philips.
• Nikdy televizor, dálkový ovladač ani baterie
nevystavujte nadměrnému teplu. Nikdy je neumísťujte
do blízkosti hořících svíček, otevřeného ohně či jiných
tepelných zdrojů, a to včetně přímého slunečního
světla.
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních
otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
• Nikdy nepokládejte těžké předměty na napájecí
kabel.
• Při zapojování do zástrček nepoužívejte sílu.
Uvolněné zástrčky mohou způsobit jiskření nebo
požár. Zajistěte, aby nedocházelo k napínání
napájecího kabelu při otáčení televizní obrazovky.
• Chcete-li televizor odpojit od síťového napájení, je
nutné vytáhnout zástrčku televizoru. Při odpojování
napájení vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla
neustále zcela přístupná.
Nebezpečí spolknutí baterií!
Dálkový ovladač může obsahovat knoflíkové baterie,
který by malé děti mohly snadno spolknout. Dbejte,
aby tyto baterie byly vždy mimo dosah dětí.
Nebezpečí přehřívání
Televizor nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru.
Po všech stranách televizoru ponechejte vždy volný
prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na
televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.
Bouřky
Před bouřkou odpojte televizor ze zásuvky
a antény.
Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru,
napájecího kabelu ani anténního kabelu.
Nebezpečí zranění nebo poškození
televizoru
• Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností
převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
• Pokud chcete televizor umístit na podstavec,
použijte pouze dodaný podstavec. Podstavec pevně
připevněte k televizoru.
Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží
hmotnost televizoru a podstavce.
• Při připevňování na zeď zkontrolujte, zda držák
bezpečně udrží hmotnost televizoru. Společnost TP
Vision nenese žádnou odpovědnost za nesprávné
Nebezpečí poškození sluchu
Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší
dobu.
86
Nízké teploty
Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej
před připojením k síťové zásuvce rozbalte
a počkejte, dokud nedosáhne pokojové teploty.
Vlhkost
Jen zřídka může vlivem působení teploty a vlhkosti
dojít k nepatrné kondenzaci uvnitř skleněné přední
části televizoru (u některých modelů). Abyste tomu
zabránili, nevystavujte televizor přímému slunečnímu
záření, horku nebo extrémní vlhkosti. Jestliže dojde ke
kondenzaci, sama zmizí po spuštění televizoru na
několik hodin.
Vlhkost způsobená kondenzací nenaruší příjem
televizoru ani nezpůsobí žádnou poruchu.
27.2
Péče o obrazovku
• Nikdy se obrazovky nedotýkejte a dbejte, abyste ji
nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili žádným
předmětem.
• Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
• Televizor a rám očistěte měkkým vlhkým hadříkem
a jemně je otřete. Dejte pozor, abyste se nedotkli
diod LED Ambilight za zadní straně televizoru. Při
čištění televizoru nikdy nepoužívejte takové látky,
jako je například alkohol, chemikálie nebo čisticí
prostředky pro domácnost.
• Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev,
otřete kapky vody co nejdříve.
• Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům.
Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na
obrazovce delší dobu. Statické obrazy jsou nabídky
na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času apod.
Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast
a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.
87
a vybrat požadovanou zemi. Jakékoli operace, které
jsou v této příručce výslovně zakázány, a úpravy
nebo montážní postupy, které v této příručce nejsou
doporučeny nebo schváleny, budou mít za následek
zneplatnění záruky.
28
Podmínky používání
28.1
Pixelová charakteristika
: Tento televizor obsahuje vysoký počet barevných
pixelů. Ačkoli míra efektivních pixelů dosahuje
hodnoty 99,999 % nebo více, mohou se na
obrazovce neustále objevovat černé tečky nebo jasné
světelné body (červené, zelené nebo modré). Jedná
se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující
z průmyslových standardů), nikoli o závadu.
Podmínky používání –
televizor
2018 © TP Vision Europe B.V. Všechna práva
vyhrazena.
Tento produkt uvedla na trh společnost TP Vision
Europe B.V. by TP Vision Europe B.V. nebo jedna
z jeho dceřiných společností, které se v tomto
dokumentu označují jako TP Vision, což je výrobce
daného produktu. Společnost TP Vision je
poskytovatelem záruky na televizor, k němuž byla
přibalena tato příručka. Philips a emblém štítu Philips
jsou registrované ochranné známky společnosti
Koninklijke Philips N.V.
Prohlášení o shodě CE
Tímto společnost TP Vision Europe B.V. prohlašuje, že
tento televizor splňuje základní požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU (rádiová
zařízení), 2009/125/ES (ekodesign) a 2011/65/ES
(použití nebezpečných látek).
Soulad se standardy EMP
TP Vision vyrábí a prodává mnoho výrobků určených
pro spotřebitele. Tyto výrobky mají obecnou vlastnost
vysílat a přijímat elektromagnetické signály, stejně
jako veškerá elektronická zařízení. Jedním z hlavních
obchodních principů společnosti TP Vision je přijímat
u výrobků veškerá nezbytná opatření na ochranu
zdraví a bezpečnosti v souladu se všemi příslušnými
právními požadavky a standardy EMF (elektrická,
magnetická a elektromagnetická pole) platnými
v době výroby výrobku.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího
upozornění. Ochranné známky jsou majetkem
společnosti Koninklijke Philips N.V nebo příslušných
vlastníků. Společnost TP Vision si vyhrazuje právo
kdykoli výrobky měnit, aniž by vznikla povinnost
odpovídajícím způsobem upravit dříve dodané zboží.
Tištěné materiály dodávané společně s televizorem
a příručka uložená v paměti televizoru nebo stažená
z webových stránek Philips
www.philips.com/TVsupport jsou považovány za
dostatečný návod k používání systému.
Společnost TP Vision se zavázala vyvíjet, vyrábět
a prodávat výrobky, které nemají nepříznivé účinky
na zdravotní stav. Společnost TP Vision potvrzuje, že
pokud jsou její výrobky řádně používány k účelu,
k jakému byly vyrobeny, je jejich používání podle
nejnovějších vědeckých důkazů bezpečné.
Společnost TP Vision se aktivně podílí na vývoji
mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních
norem. Tato činnost společnosti TP Vision umožňuje
předvídat další vývoj v oblasti standardizace, který
tak dokáže rychle zapracovat do svých výrobků.
Jsme přesvědčeni o přiměřenosti materiálu v této
příručce s ohledem na zamyšlené použití systému.
Pokud dojde k použití výrobku nebo jeho
jednotlivých modulů či procesů k jiným než zde
uvedeným účelům, je třeba získat potvrzení o jejich
platnosti a vhodnosti. Společnost TP Vision zaručuje,
že samotný materiál nenaruší žádné patenty USA.
Žádná jiná záruka není poskytována, ani ji nelze
vyvozovat. Společnost TP Vision neodpovídá za
žádné chyby v obsahu tohoto dokumentu ani za
problémy vzniklé v důsledku obsahu v tomto
dokumentu. Chyby ohlášené společnosti Philips
budou co nejdříve opraveny a publikovány na jejích
webových stránkách podpory.
28.2
Podmínky
používání – Smart TV
Záruční podmínky – Nebezpečí zranění, poškození
televizoru nebo zneplatnění záruky!
Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
Televizor i příslušenství používejte vždy v souladu se
záměrem výrobce. Varovný symbol na zadní straně
televizoru upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem. Nikdy nesundávejte kryt televizoru.
V případě potřeby servisu nebo oprav vždy
kontaktujte TV podporu zákazníků společnosti Philips.
Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci
dodané s televizorem. Můžete se také podívat na
naše webové stránky www.philips.com/TVsupport
Můžete si prohlédnout podmínky používání, zásady
ochrany osobních údajů, případně nastavit soukromí
televizoru Smart TV.
Otevření podmínek používání stránky Smart TV…
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete Hlavní
nabídku.
2 - Výběrem možnosti Aplikace otevřete aplikace.
88
28.3
Podmínky
používání – Philips TV
Collection
Více informací získáte v nabídce Nápověda
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová
slova a vyhledáním položky Podmínky používání,
Philips TV Collection.
89
29
29.4
Autorská práva
DTS Premium Sound™
DTS Premium Sound™
29.1
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti MHL, LLC.
Informace o patentech DTS naleznete na adrese
http://patents.dts.com. Vyrobeno na základě licence
od spolčenosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol a
DTS společně se symbolem jsou registrované
ochranné známky a DTS Premium Sound je ochranná
známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna
práva vyhrazena.
29.2
29.5
Rozhraní HDMI
Wi-Fi Alliance
Rozhraní HDMI
Síť, bezdrátová
Označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC v USA a dalších zemích.
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi jsou
registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi
Alliance.
MHL
MHL
29.6
29.3
Kensington
Dolby Audio
Kensington
Dolby Audio
(v příslušných případech)
Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou
ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby
Laboratories. Důvěrné nepublikované práce.
Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. Všechna
práva vyhrazena.
Kensington a Micro Saver jsou registrované ochranné
známky společnosti ACCO World Corporation v USA.
Žádost o registraci je podána i v dalších zemích
světa.
90
29.7
Jiné ochranné známky
Všechny další registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.
91
30
Právní omezení
ohledně využívání
služeb a/nebo
softwaru
nabízeného třetími
stranami
Služby a/nebo software nabízené třetími stranami
mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny
bez předchozího upozornění. Pokud některá z těchto
situací nastane, společnost TP Vision nenese žádnou
zodpovědnost.
92
Rejstřík
A
J
Alexa 76
Ambilight+hue, Intenzita 54
Ambilight+hue, konfigurace 54
Ambilight+hue, zapnuto nebo vypnuto 54
Ambilight, nastavení 53
Ambilight, Styl Ambilight 71
Anténa, Ruční instalace 24
Aplikace 39
Automatická aktualizace kanálu 22
Automatická úprava hlasitosti 52
Jazyk textu, Primární 17
Jazyk textu, Sekundární 17
Jazyk titulků 13
Jazyk titulků, Primární 13
Jazyk titulků, Sekundární 13
Jazyk zvuku 13
Jazyk zvuku, Primární 13
Jazyk zvuku, Sekundární 13
K
E
Kabelová síť 35
Kanál 11
Kanál, automatická aktualizace kanálů 22
Kanál, instalace 22
Kanál, Instalace antény 22
Kanál, instalace satelitu 19
Kanál, možnosti 13
Kanál, opětovná instalace 22
Kanál, přepnutí na kanál 12
Kanál, ruční aktualizace kanálů 22
Kanál, televizní průvodce 64
Kanál, vhodnost podle věku 12
Klávesnice USB 32
Klávesnice USB, připojení 32
Kontaktování společnosti Philips 85
Kontrast, dynamický kontrast 50
Kontrast, režim kontrastu 49
Kontrola spotřeby energie 55
Kopie seznamu kanálů 24
Kopie seznamu kanálů, aktuální verze 25
Kopie seznamu kanálů, kopírování 25
Kopie seznamu kanálů, nahrání 25
Kvalita příjmu 24
EasyLink HDMI CEC 56
Evropské ekologické označení Ecolabel 79
L
F
Likvidace produktu 79
Likvidace televizoru a baterií 79
Lounge Light 72
Ú
Úvod 36
B
Barvy, řízení barev 49
Bezdrátová síť 34
Bezpečnostní pokyny 86
Bluetooth, Odebrání zařízení 30
Bluetooth, Párování 29
Bluetooth, Výběr zařízení 30
C
CAM, Conditional Access Module 27
CI+ 27
D
Dálkový ovladač a baterie 9
Digitální teletext 16
Disk USB, instalace 31
DVB (digitální vysílání) 23
DVD přehrávač 29
Fotoaparát, připojení 33
Fotografie, videa a hudba 60
M
G
Média 60
Mediální soubory, z disku USB 60
Mediální soubory, z počítače nebo zařízení NAS 60
Možnosti kanálu 13
Můstek hue Bridge 54
Gamepad, připojení 29
H
HbbTV 17
HDMI MHL 26
HDMI Ultra HD 56
HDMI, ARC 26
Herní konzole, připojení 30
Hlas 8
Hledání pomocí hlasového ovládání, APP 8
Hraní her 70
N
Nahrávání 66
Nahrávání, data TV průvodce 64
Napájecí kabel 5
Nastavení Eco 55
Nastavení stylu obrazu 48
Nastavení systému Android 36
Název sítě 35
Nyní na TV 73
I
Informace o produktu 79
Instalace satelitu 19
Instalace televizoru 23
Interaktivní televize 17
Interaktivní TV, informace 17
O
Obraz, formát obrazu 51
Obraz, rychlá nastavení 51
Odstraňování problémů 82
Oprava 85
Ostrost, redukce MPEG artefaktů 50
I
iTV 17
93
Oznámení 78
Středisko péče o zákazníky 85
Systém domácího kina, problémy 28
P
T
Péče o obrazovku 87
Pevný disk USB, místo na disku 31
Podmínky používání 88
Podmínky používání, Philips TV Collection 37
Podpora online 84
Podpora, online 84
Pozastavení televizního vysílání 66
Počítač, připojení 33
Problémy se sluchem 58
Problémy se zrakem 58
Problémy, Dálkový ovladač 82
Problémy, Kanály 83
Problémy, Nesprávný jazyk nabídky 84
Problémy, Obraz 83
Problémy, připojení HDMI 84
Problémy, připojení USB 84
Problémy, Připojení, Internet 84
Problémy, Připojení, Wi-Fi 84
Problémy, Zvuk 83
Programy, doporučení 73
Prohledávání frekvence 23
Průvodce možnostmi připojení 26
Přehrávač Blu-ray disků, připojení 29
Přeinstalace televizoru 23
Připojení antény 6
Připojení, Jednotka Flash USB 32
Připojení, Připojení satelitu 6
Teletext 16
Televizní průvodce 64
Test příjmu 24
Text 16
Titulky 13
Tlačítko na televizoru 10
TV on Demand 73
TV průvodce, data a informace 64
TV průvodce, připomínky 64
U
Umístění televizoru 5
Unicable 20
Univerzální přístup 58
V
Velikost frekvenčního kroku 23
Vhodnost podle věku 12
Video on Demand 74
Videokamera, připojení 33
Vymazat, internetová paměť 35
Vzdálenost sledování 5
Z
Zapnutí 10
Zapnutí a vypnutí 10
Zaregistrujte svůj výrobek 82
Zámek aplikace 41
Zpráva o aktualizaci kanálu 22
R
Rádiové stanice 11
Redukce MPEG artefaktů 50
Režim síťové frekvence 23
Rodičovské hodnocení 12
Rodičovský zámek 58
Rodičovský zámek, zámek aplikace 59
Ruční instalace 24
Ž
Žárovky systému Hue 54
S
Satelit, balíčky kanálů 20
Satelit, odebrání satelitu 21
Satelit, přidání satelitu 20
Satelit, ruční aktualizace kanálů 20
Satelit, Ruční instalace 21
Satelit, Unicable 20
Satelitní moduly CAM 19
Síť, bezdrátová 34
Síť, kabelová 35
Síť, nastavení 35
Síť, připojení 34
Síťová frekvence 23
Seznam kanálů 11
Seznam kanálů, filtr 11
Seznam kanálů, informace 11
Seznam kanálů, otevření 11
Seznam kanálů, vyhledávání 11
Sledování televize 12
Slot Common Interface 27
Sluchátka, připojení 30
Smart Card, CAM 27
Software s otevřeným zdrojovým kódem 78
Software, aktualizace 77
Standard Wi-Fi 34
Styl obrazu 48
Styl zvuku 51
94
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
95
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising