Philips | 55PUS8601/12 | Owner's Manual | Philips 8600 series Papírově tenký televizor 4K UHD se systémem Android™ 55PUS8601/12 Uživatelská příručka

Philips 8600 series Papírově tenký televizor 4K UHD se systémem Android™ 55PUS8601/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
8601 series
www.philips.com/TVsupport
Uživatelský manuál
55PUS8601
Obsah
1 Co je nového?
4
1.1 Domovská obrazovka a kanály
1.2 Aplikace a kolekce Philips TV
2 Instalace
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
4
4
5
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny
5
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď
2.3 Tipy pro umístění
5
2.4 Napájecí kabel
5
2.5 Kabel antény
6
2.6 Satelitní anténa
6
2.7 Postranní reproduktory
7
3 Dálkový ovladač
5
9.1 Spuštění aplikace Internet
49
9.2 Možnosti na internetu
49
10 Nabídka televizoru
51
11.1 Přepnutí na zařízení
51
11.2 Možnosti televizního vstupu
11.3 Název a typ zařízení
51
11.4 Počítač
51
9
12 Nastavení
11
12
13
61
73
13.1 Z připojení USB
73
13.2 Z počítače nebo zařízení NAS
73
13.3 Ze služby cloudového úložiště
73
13.4 Oblíbené, Nejoblíbenější, nabídka Naposledy
přehrávané
73
13.5 Přehrávání videí
74
13.6 Zobrazení fotografií
74
13.7 Přehrávání hudby
74
26
14 Televizní průvodce
76
14.1 Co potřebujete
76
14.2 Data TV průvodce
76
14.3 Používání TV průvodce
76
15 Pozastavení televize a nahrávání
78
15.1 Nahrávání
78
15.2 Pozastavení televizního vysílání
16 Chytré telefony a tablety
16.1 Aplikace Philips TV Remote App
16.2 Google Cast
81
16.3 AirPlay
81
16.4 MHL
81
37
17 Hry
7 Připojení k televizoru Android TV
17.1 Co potřebujete
17.2 Hraní hry
82
39
19 Nejlepší tipy
45
2
81
81
82
83
18.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí
18.2 Funkce Ambilight vypnuta
83
18.3 Nastavení funkce Ambilight
84
18.4 Režim Lounge Light
84
43
79
82
18 Ambilight
42
45
8.1 Informace o aplikacích
53
13 Videa, fotografie a hudba
6.1 Informace o připojení
26
6.2 Porty HDMI
26
6.3 Komponentní video Y Pb Pr
28
6.4 Scart
28
6.5 Audio Out – optický
28
6.6 CAM s kartou Smart Card - CI+
28
6.7 Systém domácího kina – HTS
30
6.8 Chytré telefony a tablety
31
6.9 Přehrávač Blu-ray disků
31
6.10 DVD přehrávač
31
6.11 Bluetooth – reproduktory a gamepady
31
6.12 Sluchátka
32
6.13 Herní konzole
33
6.14 Gamepad
33
6.15 Pevný disk USB
34
6.16 Klávesnice USB
35
6.17 Jednotka Flash USB
35
6.18 Fotoaparát
36
6.19 Videokamera
36
6.20 Počítač
36
6.21 Stojany pro bezdrátové reproduktory PTA860
8 Aplikace
51
12.1 Častá nastavení
53
12.2 Obraz
53
12.3 Zvuk
58
12.4 Nastavení funkce Ambilight
12.5 Nastavení Eco
64
12.6 Obecná nastavení
65
12.7 Hodiny, oblast a region
67
12.8 Univerzální přístup
70
12.9 Rodičovský zámek
71
12
7.1 Síť a internet
39
7.2 Účet Google
41
7.3 Aplikace Philips TV Collection
7.4 Nastavení systému Android
7.5 Domovská obrazovka
43
50
10.1 Informace o nabídce televizoru
50
10.2 Otevření Nabídky televizoru
50
5.1 Instalace satelitu
13
5.2 Instalace antény/kabelu
16
5.3 Kopie seznamu kanálů
18
5.4 Informace o kanálech
19
5.5 Filtrování seznamu kanálů
25
6 Připojit zařízení
46
49
11 Zdroje
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim
4.2 Tlačítka na televizoru
12
5 Kanály
9 Internet
8
3.1 Přehled tlačítek
8
3.2 Dálkový ovladač, párování
3.3 Hlasové vyhledávání
9
3.4 Touchpad
10
3.5 Klávesnice
10
3.6 Snímač dálkového ovladače
3.7 Baterie
11
3.8 Čištění
11
4 Zapnutí a vypnutí
Google Play
45
Spuštění a ukončení aplikace
Blokování aplikací
47
Správa aplikací
48
Úložiště
48
85
83
19.1 Nejlepší tipy
85
19.2 Nyní na TV
85
19.3 TV on Demand
85
19.4 Video on Demand
85
20 Netflix
21 Multi View
87
88
21.1 Televize a televize
88
21.2 Teletext a televize
88
21.3 HDMI a televizor
88
21.4 Nettv a TV
88
21.5 Nettv a HDMI
88
22 Software
90
22.1 Aktualizace softwaru
90
22.2 Verze softwaru
90
22.3 Automatická aktualizace softwaru
91
22.4 Software s otevřeným zdrojovým kódem
22.5 Licence open source
91
22.6 Oznámení
91
23 Vlastnosti
91
92
23.1 Ochrana životního prostředí
92
23.2 Spotřeba
92
23.3 Operační systém
92
23.4 Příjem
92
23.5 Typ obrazovky
93
23.6 Rozlišení vstupu obrazu:
93
23.7 Rozměry a hmotnost
93
23.8 Možnosti připojení
93
23.9 Zvuk
94
23.10 Multimédia
94
24 Nápověda a podpora
95
24.1 Zaregistrujte svůj televizor
95
24.2 Používání nápovědy
95
24.3 Odstraňování problémů
95
24.4 Nápověda online
97
24.5 Podpora a servis
98
25 Bezpečnost a péče
25.1 Bezpečnost
99
25.2 Čištění
100
25.3 Péče o obrazovku
99
100
26 Podmínky používání
101
26.1 Podmínky používání – televizor
101
26.2 Podmínky používání – Philips TV Collection
101
27 Autorská práva
102
27.1 MHL
102
27.2 Rozhraní HDMI
102
27.3 Dolby Digital Plus
102
27.4 DTS Premium Sound™
102
27.5 Microsoft
102
27.6 Wi-Fi Alliance
102
27.7 Kensington
102
27.8 Jiné ochranné známky
103
28 Právní omezení ohledně využívání služeb
a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami
104
Rejstřík
105
3
Smart TV.
– Nastavení: přístup k nabídce všech nastavení a
úprava nastavení televizoru.
– Hodiny: ukazatel systémových hodin.
1
Co je nového?
1.1
Domovská obrazovka a
kanály
1.2
Spouštěč nové domovské obrazovky
Oblíbené aplikace na prvním řádku
Stisknutím tlačítka  HOME (Domů) na dálkovém
ovladači zobrazíte novou domovskou obrazovku
systému Android. Zde můžete procházet možnosti
zábavy z aplikace a televizního vysílání a vybrat si, co
budete sledovat. Na domovské obrazovce jsou
kanály, které vám umožní objevit skvělý obsah
z vašich oblíbených aplikací. Můžete také přidat další
kanály nebo si vyhledat nové aplikace a získat další
obsah.
Další aplikace naleznete na stránce s aplikacemi,
kterou můžete otevřít kliknutím na ikonu Aplikace
umístěnou na levém konci řádku s oblíbenými
aplikacemi. Ze stránky s aplikacemi můžete rovněž
přidat další aplikace jako oblíbené.
Aplikace a kolekce Philips TV
Kolekce Philips TV
Všechny vaše prémiové aplikace jsou k dispozici
v aplikaci Philips TV Collection. Službu spustíte
pomocí banneru na řádku s oblíbenými aplikacemi.
Aplikace Philips TV Collection bude také obsahovat
doporučení pro nové aplikace a jiné informace.
Kanál „Play Next“ (Přehrát jako další)
Díky kanálu Play Next (Přehrát jako další) na
domovské obrazovce můžete vždycky vědět, co
sledovat jako další. Na kanálu Play Next (Přehrát jako
další) můžete začít sledovat tam, kde jste sledování
přerušili, a dostávat upozornění na nové epizody.
Stisknutím a podržením tlačítka Select (Vybrat)
u filmu nebo televizním pořadu jej přímo přidáte do
kanálu Play Next (Přehrát jako další).
Přístup k nastavení z domovské obrazovky
Nabídku Všechna nastavení lze otevřít také
prostřednictvím ikony v pravém horním rohu.
Nabídku často používaných nastavení a běžných
položek nabídky naleznete také v nabídce televizoru
Philips TV, kterou lze vyvolat přímo pomocí
dálkového ovladače.
Systémová lišta na domovské obrazovce
Systémová lišta v horní části domovské obrazovky
obsahuje následující funkce.
– Tlačítko vyhledávání: spuštění vyhledávání
Google s hlasovým nebo textovým zadáváním.
– Vstupní zdroj: načtení seznamu vstupního zdroje
a přepnutí na kterékoli z připojených zařízení.
– Upozornění: poskytování zpráv o vašem systému
4
Nejprve odstraňte ze závitových pouzder na zadní
straně televizoru 4 plastové kryty šroubů.
Zajistěte, aby kovové šrouby, které upevní televizor
k držáku odpovídajícímu standardu VESA, byly
zhruba 10 mm hluboko uvnitř závitových pouzder
televizoru.
2
Instalace
2.1
Přečtěte si bezpečnostní
pokyny
Před prvním použitím televizoru si přečtěte
bezpečnostní pokyny.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Bezpečnostní pokyny.
2.2
Podstavec televizoru a
montáž na zeď
Podstavec televizoru
Pokyny pro montáž podstavce televizoru naleznete
ve Stručném návodu k rychlému použití, jenž byl
dodán spolu s televizorem. Pokud jste tento návod
ztratili, můžete si jej stáhnout z webových
stránek www.philips.com.
2.3
Tipy pro umístění
Při hledání Stručného návodu k rychlému
použití ke stažení použijte číslo modelu televizoru.
• Umístěte televizor na místo, kde nebude na
obrazovku dopadat přímé světlo.
• Televizor umístěte až 15 cm od zdi.
• Ideální vzdálenost pro sledování televize je
trojnásobkem velikosti úhlopříčky obrazovky. Při
sezení by měly vaše oči být v rovině se středem
obrazovky.
Připevnění na zeď
Upozornění
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní
dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní
pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat
bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Než
televizor umístíte, přečtěte si také bezpečnostní
upozornění.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž ani montáž,
která způsobí nehodu nebo zranění.
15
cm
2.4
Televizor je připraven k připevnění na držák pro
montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA
(prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte
následující kód VESA. . .
Napájecí kabel
• Zastrčte napájecí kabel do napájecí
zásuvky POWER v zadní části televizoru.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zasunutý
do konektoru.
• Dbejte, aby byla zástrčka v elektrické zásuvce stále
přístupná.
• Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za
zástrčku, nikdy za kabel.
• 55PUS8601
VESA MIS-F 200x200, M6
• 65PUS8601
VESA MIS-F 200x200, M6
Příprava
5
I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu
energie, pokud jej nebudete delší dobu používat,
odpojte z důvodu úspory energie napájecí kabel.
2.5
Kabel antény
Jeden tuner
Zasuňte zástrčku antény pevně do
zásuvky Antenna umístěné na zadní straně
televizoru.
Pokud chcete sledovat jeden satelitní kanál a přitom
nahrávat jiný, je nutné připojit ze satelitní antény do
televizoru dva identické kabely. Máte-li k dispozici
pouze jeden kabel, můžete nahrávat pouze
sledovaný kanál.
Můžete použít vlastní anténu nebo signál antény
z anténního distribučního systému. Použijte koaxiální
kabel s anténním konektorem IEC (RF) 75 ohmů.
Připojte kabel satelitní antény přímo ke konektoru
SAT 1 . Použijte koaxiální kabel vhodný pro připojení
satelitní antény. Před spuštěním instalace
zkontrolujte, zda je satelitní anténa správně
nasměrovaná.
Toto připojení antény použijte pro vstupní signály
DVB-T a DVB-C.
Během instalace satelitního připojení zvolte možnost
Jeden tuner.
2.6
Satelitní anténa
Odborná pomoc
Při nastavování satelitní antény zvažte využití
odborné pomoci. Nastavení satelitního systému může
být zkomplikováno stávajícím avšak neznámým
nastavením nebo místními podmínkami satelitního
příjmu. Nevhodná instalace může vést k elektrickému
poškození televizoru.
Dva tunery
Pokud chcete sledovat jeden satelitní kanál a přitom
nahrávat jiný, je nutné připojit ze satelitní antény do
televizoru dva identické kabely.
Varování
Pokud máte na satelitní anténě univerzální LNB,
nepoužívejte rozdělovače koaxiálních kabelů, pokud
tedy nepoužíváte nastavení Unicable.
Připojte první kabel satelitní antény přímo ke
konektoru SAT 1 a druhý kabel ke konektoru SAT 2 .
Použijte koaxiální kabel vhodný pro připojení satelitní
antény. Před spuštěním instalace zkontrolujte, zda je
6
satelitní anténa správně nasměrovaná.
1 - Uchopte tenký reproduktor s krátkým
připojovacím kabelem za spodní část a umístěte jej
ze strany blízko k televizní obrazovce. Vestavěné
magnety přitáhnou reproduktory k obrazovce
a udrží je na místě. Reproduktor můžete posouvat
mírně nahoru či dolů, abyste jej zarovnali s horní
částí televizní obrazovky. Mřížka reproduktoru musí
směřovat vpřed.
2 - Připojte krátký kabel do konektoru
označeného  , který se nachází v obou dolních
rozích televizní obrazovky.
3 - Druhý reproduktor namontujte stejným
způsobem.
Během instalace satelitního připojení zvolte možnost
Dva tunery.
Odpojení proveďte jednoduše vypojením konektorů.
Unicable nebo MDU
Pokud používáte systém Unicable, připojte kabel ke
konektoru SAT 1 . Použijte koaxiální kabel vhodný pro
připojení satelitní antény a použijte pouze
rozdělovače kabelů kompatibilní s nastavením
Unicable. Před spuštěním instalace zkontrolujte, zda
je satelitní anténa správně nasměrovaná.
Stojany pro reproduktory PTA860
Pomocí odnímatelných stojanů pro bezdrátové
reproduktory Philips PTA860* můžete umístit
postranní reproduktory dále od obrazovky televizoru.
Zvuk bude prostorovější a umocní zážitek ze
sledování na velké obrazovce.
Během instalace satelitního připojení zvolte možnost
Dva tunery a později možnost Unicable.
*Bezdrátové reproduktory PTA860 se prodávají
samostatně.
2.7
Postranní reproduktory
Připojte postranní reproduktory
Televizor je vybaven 2 odnímatelnými postranními
reproduktory. Tyto 2 reproduktory jsou zabaleny
samostatně v krabici na televizor.
Namontujte a připojte k televizoru dodané postranní
reproduktory. Bez těchto reproduktorů je zvuk
televizoru nekompletní.
Montáž postranních reproduktorů…
7
3
Střed
Dálkový ovladač
3.1
Přehled tlačítek
Horní
1 –  INFO
Otevření nebo zavření informací o pořadech.
2 – Touchpad / navigační klávesy
K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.
Procházení seznamem.
3 -  BACK
Slouží k přechodu zpět na předchozí vybraný kanál.
Umožňuje ukončit nabídku bez provedení změn
nastavení.
Slouží i k přechodu zpět na předchozí stránku
aplikace/internetu.
1 –  Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do
pohotovostního režimu.
2 -  AMBILIGHT
Zapnutí nebo vypnutí funkce Ambilight a zapnutí
funkce Ambilight v pohotovostním režimu.
4 -     Barevné klávesy
Přímá volba možností. Modré tlačítko  otevře
Nápovědu.
3 –  TV GUIDE
Otevření nebo zavření TV průvodce.
4 –  SOURCES
Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
5 -  Hlasitost
Úprava úrovně hlasitosti.
5 –  TV Menu
Otevření nabídky televizoru s běžnými funkcemi
televizoru.
6 –  Ztlumení
Vypnutí nebo obnovení zvuku.
6–
7 –  OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky Možnosti.
VOICE mikrofon
7– 
Přímé otevření aplikace Netflix (je-li k dispozici).
Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním
režimu.
8 – Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu
kanálů během sledování televize
9 –  HOME
Otevření nebo zavření nabídky domovské stránky.
8 –  SETTINGS
Otevře nabídku Častá nastavení.
10 -  Kanál
Přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu
kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku
teletextu. Spuštění další nebo předchozí kapitoly na
disku.
9 –  TOP PICKS
Otevření nabídky s doporučenými programy, služby
Video na vyžádání (Půjčená videa) nebo služby
Online TV (Catch Up TV). Je-li dostupná.
10 –  VOICE
Zadávání vstupu pro hlasové vyhledávání.
11 –  Multi View
Na velké obrazovce otevře okno malé obrazovky.
11 –  EXIT
Přepnutí zpět na sledování televize. Ukončení
interaktivní televizní aplikace (například HbbTV).
8
připraven ke spárování.
2 - Stiskněte na jednu sekundu zároveň barevná
tlačítka  (červené) a  (modré). V případě
úspěšného spárování se zobrazí zpráva.
Spodní část
Když vypnete televizor, párování se uloží.
Televizor lze spárovat pouze s jedním dálkovým
ovladačem. Chcete-li zrušit spárování dálkového
ovladače s tímto televizorem, je nutné jej spárovat
s jiným televizorem.
3.3
1 – Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.
Hlasové vyhledávání
2 – SUBTITLE
Zapnutí či vypnutí titulků nebo aktivace jejich
automatického zapínání.
Pomocí hlasu můžete jednoduše vyhledat videa,
hudbu nebo cokoli jiného na internetu. Můžete mluvit
do mikrofonu dálkového ovladače. Místo toho
můžete zadat text pomocí klávesnice dálkového
ovladače.
3 – Přehrávání a nahrávání
• Přehrávání , přehrát.
• Pozastavit , pozastavení přehrávání
• Zastavit , zastavit přehrávání
• Přetočit , přetočení
• Přetočit vpřed , přetočení vpřed
• Nahrávání , spuštění nahrávání
Použití hlasu…
1 - Stiskněte tlačítko  VOICE. Na dálkovém
ovladači se rozsvítí modrá kontrolka a otevře se
vyhledávací pole. Dokud je ikona  na obrazovce
červená, mikrofon je aktivní.
2 - Jasně vyslovte hledaný termín. Můžete mluvit až
10 vteřin, poté se mikrofon vypne. Zobrazení
výsledku může chvíli trvat.
3 - V seznamu s výsledky vyhledávání vyberte
požadovanou položku.
4 - Chcete-li zavřít výsledky vyhledávání, stiskněte
tlačítko  BACK.
4 – TEXT
Zapnutí textu/teletextu.
3.2
Dálkový ovladač, párování
Tento dálkový ovladač televizoru využívá pro
odesílání příkazů televizoru technologii Bluetooth. Na
rozdíl od dálkových ovladačů využívajících
infračervený signál nemusíte dálkovým ovladačem
mířit na televizor. Aby mohl dálkový ovladač
komunikovat s televizorem, měly by být televizor
s dálkovým ovladačem vzájemně spárovány
(propojeny). Po provedení párování není možné
používat dálkový ovladač k ovládání jiného
televizoru.
Použití klávesnice dálkového ovladače na
vyhledávání…
1 - Stisknutím tlačítka  VOICE otevřete pole pro
vyhledávání.
2 - Stisknutím tlačítka  (vpravo) označíte textové
pole.
3 - Otočte klávesnici dálkového ovladače směrem
vzhůru a zadejte příslušný výraz.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete klávesnici
na obrazovce.
5 - V seznamu s výsledky vyhledávání vyberte
požadovanou položku.
6 - Chcete-li zavřít výsledky vyhledávání, stiskněte
tlačítko  BACK.
Párování
Po spuštění úvodní instalace televizoru vás televizor
vyzval ke stisknutí tlačítka OK. Tím bylo provedeno
párování. Pokud televizor nereaguje na stisknutí
tlačítek dálkového ovladače, spárování neproběhlo
úspěšně.
Viz také www.support.google.com/androidtv
Opětovné párování
Nastavení hlasu
Pokud se spárování s dálkovým ovladačem přeruší,
můžete jej s televizorem spárovat znovu.
Pomocí hlasu můžete nastavit jazyk, který chcete
použít.
Zahájení párování…
Nastavení jazyka hlasového vyhledávání…
1 - Na zadní straně televizoru stiskněte na 3 sekundy
vypínač joysticku  (při pohledu zepředu se tlačítko
nachází vpravo). Zobrazí se zpráva, že televizor je
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
9
stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte
možnost Preference >  Řeč a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko
OK.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Psaní velkých písmen.
3 – klávesa Fn
Psaní čísel nebo interpunkčních znamének.
4–
 Mezerník
5–
Navigace a
OK
6 –  Sdílení
Online sdílení právě sledovaného obsahu.
* Dálkový ovladač nabízí klávesnici Qwerty/Azerty
nebo Qwerty/Azbuka (podle regionu).
3.4
Touchpad
Oblast ve tvaru kosočtverce s navigačními tlačítky na
dálkovém ovladači – tlačítka nahoru, dolů, vlevo
a vpravo – je také malým touchpadem. Touchpad
můžete použít pro procházení dlouhých seznamů
nebo jednoho seznamu, položku po položce.
Qwerty a Azbuka
Přehled klávesnice Qwerty/Azbuka.*
1 – Znaky azbuky
Dostupné znaky v případě, kdy je klávesnice
přepnutá na azbuku.
Jak používat touchpad…
2 –  Přepnutí na klávesnici Azbuka
Přepíná klávesnici na znaky azbuky nebo zpět na
klávesnici Qwerty.
1 - Otevřete kteroukoli televizní nabídku se
seznamem, např. Hlavní nabídka nebo Seznam
kanálů.
2 - Přejeďte palcem po touchpadu ve směru, kterým
se seznam má posunovat. Nahoru nebo dolů, doleva
nebo doprava. Po přejetí po touchpadu se zvýraznění
posune o jednu položku. Pokud palcem přejedete
a palec na touchpadu podržíte (není třeba tlačit),
bude se zvýraznění seznamem pohybovat, dokud
palec z touchpadu nezvednete.
3 –  Shift
Psaní velkých písmen
4 – klávesa Fn
Psaní čísel nebo interpunkčních znamének
5–
 Mezerník
6 –  Sdílení
Online sdílení právě sledovaného obsahu.
Věnujte trochu času tomu, abyste se techniku přejetí
prstem či přejetí a podržení naučili. Velice vám to
pomůže při procházení dlouhých seznamů.
7–
Navigace a
OK
*Dálkový ovladač nabízí klávesnici Qwerty/Azerty
nebo Qwerty/Azbuka (podle regionu).
Touchpad nelze vypnout.
3.5
Psaní textu
Klávesnice
Přehled
Klávesnice na zadní straně dálkového ovladače
umožňuje psát text do jakéhokoli textového pole na
obrazovce.
Qwerty a Azerty
Psaní textu…
Přehled klávesnice Qwerty/Azerty.*
1 - Není-li textové pole vybrané, vyberte ho.
2 - Aktivujte tlačítka klávesnice otočením dálkového
ovladače tak, aby klávesnice směřovala nahoru.
Dálkovým ovladač držte oběma rukama a pište
oběma palci.
3 - Chcete-li skrýt klávesnici na obrazovce, stiskněte
tlačítko  BACK .
Text potvrďte stisknutím klávesy OK.
Klávesnice na obrazovce
1 – Znak Azerty
Pozice znaku pro případ, kdy je rozvržení klávesnice
nastaveno na možnost Azerty.
Pokud k zadávání textu používáte klávesnici na
obrazovce, můžete její rozvržení nakonfigurovat, aby
klávesy byly rozložené, jak jste zvyklí.
2–
Otevření nastavení…
 Shift
10
Stiskněte tlačítko  HOME, vyberte
možnost Všechna nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte
možnost Preference >  Klávesnice a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Vyberte možnost Konfigurace > Jazyk
a stiskněte tlačítko OK. Zde můžete nastavit
rozvržení klávesnice pro svůj jazyk.
8 - Stisknutím tlačítka  BACK zavřete nabídku
a přejděte o krok zpět.
• Dálkový ovladač funguje nejlépe ze vzdálenosti do
5 m.
• Při použití klávesnice dálkového ovladače se
doporučuje držet ji pod úhlem ne větším než
50 stupňů.
• Dejte pozor, abyste neblokovali infračervený
paprsek dálkového ovladače.
3.6
Klávesnice Qwerty, Azerty a Azbuka
Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na
baterie na straně s klávesnicí dálkového ovladače.
Standardní rozvržení klávesnice dálkového ovladače
je Qwerty.
1 - Pomocí drobné mince nebo jiného malého
tupého předmětu otevřete kryt zatlačením na
obdélníkové uvolňovací tlačítko.
2 - Posuňte baterii směrem ke kovové pružince
a opačný konec baterie vyjměte.
3 - Staré baterie nahraďte dvěma alkalickými
bateriemi typu AA-LR6-1,5 V . Dbejte na to, aby
byly póly + a – baterie zarovnány správně.
4 - Vložte zpět kryt prostoru na baterie a zatlačte jej,
až zacvakne.
Snímač dálkového ovladače
Dálkový ovladač televizoru využívá pro odesílání
příkazů televizoru signály Bluetooth. Při použití
signálů Bluetooth není třeba mířit dálkovým
ovladačem na televizor.
Televizor však může přijímat příkazy také
z dálkového ovladače využívajícího k odesílání
příkazů infračervené signály (IR neboli infrared).
Pokud používáte tento typ dálkového ovladače, vždy
dbejte na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na
infračervený snímač na přední části televizoru.
3.7
Baterie
Televizor vás upozorní, když je baterie dálkového
ovladače téměř vybitá.
Klávesnice Azerty
V závislosti na vašem regionu lze klávesnici
dálkového ovladače nastavit na rozvržení Azerty.
Znaky Azerty jsou zobrazeny na příslušných
klávesách vpravo nahoře.
Postup nastavení rozvržení klávesnice na možnost
Azerty…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Klávesnice dálkového
ovladače a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost AZERTY nebo QWERTY a
stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte,
vyjměte baterie.
Klávesnice Azbuka
Čištění
Staré baterie bezpečně zlikvidujte podle pokynů
týkajících se likvidace.
Pokud chcete získat podrobnější informace,
v části Nápověda, vyberte Klíčová slova a
vyhledejte výraz Likvidace.
3.8
V závislosti na vašem regionu lze klávesnici
dálkového ovladače přepnout na znaky azbuky.
Znaky azbuky jsou zobrazeny na příslušných
klávesách vpravo nahoře.
Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou
odolnou vůči poškrábání.
Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným
hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte
alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro
domácnost.
Postup psaní znaků azbuky…
1 - Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
2 - Opětovným stisknutím tlačítka  přepnete zpět
na klávesnici Qwerty.
11
jimi také procházet seznam zdrojů včetně volby
tuneru. Demo film spustíte stisknutím joysticku.
4 - Nabídka zmizí automaticky.
4
Zapnutí a vypnutí
Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního
režimu, vyberte možnost  a stiskněte joystick.
4.1
Zapnutí nebo pohotovostní
režim
Ujistěte se, že je televizor připojen ke zdroji napájení.
Připojte přiložený napájecí kabel ke konektoru AC
in na zadní straně televizoru. Kontrolka ve spodní
části televizoru se rozsvítí.
Zapnutí
Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a zapněte
televizor. Případně stiskněte tlačítko  HOME .
Pokud nemůžete dálkový ovladač najít nebo jsou
jeho baterie vybité, můžete též stisknout malý joystick
na zadní straně televizoru a tím ji zapnout.
Přepnutí do pohotovostního režimu
Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního
režimu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
Můžete též stisknout malý joystick na zadní straně
televizoru
V pohotovostním režimu je televizor stále připojen ke
zdroji napájení, spotřebovává však jen velmi málo
energie.
Chcete-li televizor zcela vypnout, odpojte napájecí
zástrčku.
Při odpojování vždy tahejte za zástrčku, nikdy za
kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel
i zásuvka byla neustále zcela přístupná.
4.2
Tlačítka na televizoru
Pokud ztratíte dálkový ovladač nebo se vám vybijí
baterie, můžete stále ovládat základní funkce
televizoru.
Otevření základní nabídky…
1 - Když je televizor zapnutý, stiskněte joystick na
zadní straně televizoru. Zobrazí se základní nabídka.
2 - Stisknutím tlačítek vlevo nebo vpravo vyberete
možnosti  Hlasitost,  Kanál nebo  Zdroje.
Chcete-li spustit demo film, vyberte možnost 
Demo.
3 - Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit
hlasitost nebo vybrat další či předchozí kanál. Můžete
12
a rozhlasové stanice zvolením možnosti Hotovo.
5
Kanály
Nastavení instalace satelitu
5.1
Nastavení instalace satelitu jsou předem nastavena
pro jednotlivé státy. Nastavení určuje způsob, jak
televizor vyhledává a instaluje satelity a satelitní
kanály. Nastavení můžete kdykoli změnit.
Instalace satelitu
Informace o instalaci satelitu
Změna nastavení instalace satelitu…
Až 4 satelity
1 - Spusťte instalaci satelitu.
2 - Na obrazovce, ze které spouštíte vyhledávání
satelitů, vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte počet satelitů, které chcete nainstalovat,
nebo nastavte některý ze systémů Unicable. Vybereteli možnost Unicable, můžete u každého tuneru
nastavit číslo a frekvenci uživatelského pásma.
4 - Po dokončení vyberte tlačítko Další a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka OK v nabídce Nastavení se
vrátíte na obrazovku, z níž můžete spustit
vyhledávání satelitů.
V tomto televizoru můžete nainstalovat až 4 satelity
(4 LNB). Na počátku instalace vyberte přesný počet
satelitů, které chcete instalovat. Tím se instalace
urychlí.
Unicable
Pro připojení antény k televizoru můžete použít
systém Unicable. Možnost Unicable vyberte na
začátku instalace pro 1 nebo pro 2 satelity.
Spuštění instalace
Naváděcí transpondér a LNB
Před spuštěním instalace zkontrolujte, zda je satelitní
anténa správně nasměrovaná.
V některých zemích můžete upravit expertní
nastavení jednotlivých konvertorů a LNB. Tato
nastavení použijte pouze v případech, kdy se
normální instalace nedaří. Máte-li nestandardní
satelitní vybavení, můžete v těchto nastaveních
změnit standardní nastavení. Někteří poskytovatelé
služeb vám sdělí hodnoty pro transpondér nebo LNB,
které zde můžete zadat.
Spuštění instalace satelitu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
satelitu. Je-li třeba, zadejte kód PIN.
3 - Vyberte možnost Hledat satelit.
4 - Vyberte možnost Vyhledat. Televizor vyhledá
satelity.
5 - Vyberte možnost Konfigurace. Televizor
zobrazuje aktuální nastavení instalace satelitu.
Chcete-li toto nastavení změnit, zvolte
možnost Nastavení.
Nechcete-li nastavení změnit, zvolte
možnost Vyhledat. Přejděte ke kroku 7.
Satelitní moduly CAM
Pokud ke sledování satelitních kanálů používáte
modul CAM (Conditional Access Module) s kartou
Smart Card, doporučujeme provádět instalaci satelitu
s modulem CAM zasunutým do televizoru.
Většina modulů CAM se používá k dekódování
kanálů.
6 - V nabídce Systém instalace vyberte počet
satelitů, které chcete nainstalovat, nebo nastavte
některý ze systémů Unicable. Vyberete-li možnost
Unicable, můžete u každého tuneru nastavit číslo a
frekvenci uživatelského pásma. Uživatelské pásmo lze
nalézt na routeru Unicable. V některých zemích
můžete v nabídce Další nastavení upravit i určitá
expertní nastavení jednotlivých konvertorů LNB.
7 - Televizor vyhledá satelity dostupné ve směru vaší
antény. To může trvat několik minut. Je-li nalezen
satelit, na obrazovce se zobrazí jeho název a síla
příjmu.
8 - Když televizor nalezne požadované satelity,
vyberte možnost Instalovat.
9 - Pokud satelit nabízí Balíčky kanálů, televizor
dostupné balíčky zobrazí. Vyberte potřebný balíček
10 - Uložte nastavení satelitu a nainstalované kanály
Moduly CAM nové generace (CI+ 1.3 s profilem
operátora) umí nainstalovat všechny satelitní kanály
do televizoru samy. Modul CAM vás k instalaci
příslušných satelitů a kanálů vyzve. Tyto moduly CAM
dokáží kanály nainstalovat a dekódovat a zároveň se
starají i o pravidelné aktualizace.
13
Balíčky kanálů
Ruční aktualizace kanálů
Poskytovatelé satelitních služeb mohou nabízet
balíčky kanálů, které zahrnují bezplatné kanály
(nekódované) a nabízejí výběr vhodný pro danou
zemi. Některé satelity nabízejí předplacené balíčky
– soubor kanálů, za které platíte.
Aktualizaci kanálů můžete kdykoli spustit sami.
Spuštění ruční aktualizace kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace satelitu.
3 - Vyberte možnost Hledat kanály.
4 - Vyberte možnost Aktualizovat kanály. Televizor
se začne aktualizovat. Aktualizace může několik minut
trvat.
5 - Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace může několik minut trvat.
6 - Vyberte možnost Dokončit a stiskněte
tlačítko OK.
Nastavení Unicable
Systém Unicable
Pro připojení antény k televizoru můžete použít
jednokabelový systém, systém MDU nebo systém
Unicable. Jednokabelový systém využívá k připojení
satelitní antény ke všem satelitním přijímačům
v systému jeden kabel. Jednokabelový systém se
obvykle používá v bytových domech. Pokud
používáte systém Unicable, televizor vás během
instalace požádá o přiřazení čísla uživatelského
pásma a příslušné frekvence. V tomto televizoru lze
pomocí systému Unicable nainstalovat 1 nebo
2 satelity.
Přidání satelitu
K aktuální satelitní instalaci můžete přidat další
satelit. Nainstalované satelity a jejich kanály zůstanou
nezměněny. Někteří poskytovatelé satelitních služeb
neumožňují přidání satelitu.
Pokud po instalaci systému Unicable zaznamenáte,
že chybějí nějaké kanály, mohla ve stejnou chvíli
v systému Unicable probíhat jiná instalace. Zopakujte
instalaci a chybějící kanály se znovu objeví.
Na další satelit je třeba pohlížet jako na doplněk.
Nejde o vaše hlavní předplatné satelitu ani o hlavní
satelit, z něhož používáte balíček kanálů. Typicky
byste přidali 4. satelit, pokud již máte nainstalovány
3 satelity. Pokud již máte nainstalovány 4 satelity,
mohli byste zvážit nejprve odebrání jednoho satelitu,
aby bylo možné přidat nový satelit.
Číslo uživatelského pásma
V systému Unicable musí být každý připojený
satelitní tuner očíslován (např. 0, 1, 2, 3 atd.).
Nastavení
Dostupná uživatelská pásma a jejich čísla naleznete
v přepínači systému Unicable. Pro termín Uživatelské
pásmo se někdy používá zkratka UB (User band).
Existují přepínače systému Unicable, které nabízejí
4 nebo 8 uživatelských pásem. Pokud v nastavení
vyberete možnost Unicable, televizor vás požádá o
přiřazení jedinečného čísla uživatelského pásma pro
každý vestavěný satelitní tuner. Satelitní tuner nesmí
mít stejné číslo uživatelského pásma jako jiný satelitní
tuner v systému Unicable.
Pokud máte aktuálně nainstalován pouze 1 nebo
2 satelity, nemusí vám aktuální nastavení instalace
umožnit přidání doplňkového satelitu. Pokud
potřebujete změnit nastavení instalace, je nutné
znovu provést kompletní instalaci satelitů. Je-li nutná
změna nastavení, nelze použít možnost Přidat satelit.
Přidání satelitu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace satelitu.
3 - Vyberte možnost Hledat satelit.
4 - Vyberte možnost Přidat satelit. Zobrazí se
aktuální satelity.
5 - Vyberte možnost Vyhledat. Televizor vyhledá
nové satelity.
6 - Pokud televizor nalezl jeden nebo více satelitů,
vyberte možnost Instalovat. Televizor nainstaluje
kanály nalezených satelitů.
7 - Vyberte možnost Dokončit a stiskněte
tlačítko OK. Kanály a rozhlasové stanice se uloží.
Uživatelská pásmová frekvence
Kromě čísla uživatelského pásma potřebuje
vestavěný satelitní přijímač frekvenci vybraného čísla
uživatelského pásma. Tyto frekvence se většinou
zobrazují vedle čísla uživatelského pásma v přepínači
systému Unicable.
14
Odebrání satelitu
Naváděcí transpondér a LNB
Ze své aktuální instalace satelitů můžete odebrat
jeden nebo více satelitů. Odeberete satelit i jeho
kanály. Někteří poskytovatelé satelitních služeb
odebrání satelitu neumožňují.
V některých zemích můžete upravit expertní
nastavení jednotlivých konvertorů a LNB. Tato
nastavení použijte pouze v případech, kdy se
normální instalace nedaří. Máte-li nestandardní
satelitní vybavení, můžete v těchto nastaveních
změnit standardní nastavení. Někteří poskytovatelé
služeb vám sdělí hodnoty pro transpondér nebo LNB,
které zde můžete zadat.
Odebrání satelitu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace satelitu.
3 - Vyberte možnost Hledat satelit.
4 - Vyberte možnost Odebrat satelit. Zobrazí se
aktuální satelity.
5 - Vyberte satelit a stisknutím tlačítka OK ho
označte k odebrání, nebo zrušte jeho označení.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Napájení LNB
Ve výchozím nastavení je Napájení LNB zapnuto.
Tón 22 kHz
Ve výchozím nastavení je Tón nastaven na hodnotu
Automaticky.
Nízká frekvence lokálního oscilátoru / Vysoká
frekvence lokálního oscilátoru
Ruční instalace
Frekvence lokálního oscilátoru jsou nastaveny na
standardní hodnoty. Tyto hodnoty upravujte pouze
v případě, že používáte netradiční vybavení, které
vyžaduje odlišné nastavení.
Ruční instalace je určena pro odborné uživatele.
Ruční instalaci můžete použít k rychlému přidání
nových kanálů ze satelitního transpondéru. Musíte
znát frekvenci a polarizaci transpondéru. Televizor
nainstaluje všechny kanály daného transpondéru. Bylli transpondér již nainstalován dříve, všechny jeho
kanály, nové i ty staré, se přesunou na konec
seznamu kanálů Všechny.
Pokud potřebujete změnit počet satelitů, není možné
použít Ruční instalaci. Pokud je třeba tento úkon, je
nutné provést kompletní instalaci pomocí možnosti
Instalovat satelity.
Problémy
Televizor nemůže najít požadované satelity nebo
instaluje stejné satelity dvakrát
• Zkontrolujte, zda je na počátku instalace nastaven
správný počet satelitů. Můžete televizor nastavit tak,
aby vyhledal jeden, dva nebo 3/4 satelity.
Instalace transpondéru…
LNB s duální hlavou nedokáže nalézt druhý satelit
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace satelitu.
3 - Vyberte možnost Ruční instalace a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Máte-li nainstalován více než 1 satelit, vyberte
možnost LNB, pro který chcete přidat kanály.
5 - Nastavte potřebnou hodnotu Polarizace. Pokud
nastavíte možnost Režim přenosové rychlosti na
hodnotu Ruční, můžete zadat přenosovou rychlost
pod položkou Přenosová rychlost ručně.
6 - Pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte frekvenci a potom vyberte možnost Hotovo.
7 - Vyberte možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Síla signálu se zobrazí na obrazovce.
8 - Chcete-li kanály z nového transpondéru uložit,
vyberte možnost Uložit a stiskněte tlačítko OK.
9 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
• Pokud televizor nalezne jeden satelit, ale nemůže
nalézt druhý, otočte o několik stupňů anténu.
Nasměrujte anténu tak, aby přijímala nejsilnější signál
z prvního satelitu. Na obrazovce zkontrolujte
ukazatel síly signálu prvního satelitu. Když je první
satelit nastaven na nejsilnější signál, vyberte možnost
Hledat znovu a vyhledejte druhý satelit.
• Ujistěte se, že jsou v možnostech nastaveny Dva
satelity.
Změna nastavení instalace můj problém nevyřešila
• Všechna nastavení, satelity a kanály se ukládají
teprve na konci instalace, když dokončujete postup.
Všechny satelitní kanály zmizely
• Pokud používáte systém Unicable, zkontrolujte, zda
jste v nastavení systému Unicable nastavili pro každý
vestavěný satelitní tuner jedinečné číslo uživatelského
pásma. Mohlo by se stát, že stejné číslo uživatelského
pásma používá jiný satelitní tuner v daném systému
Unicable.
Některé satelitní kanály zřejmě zmizely ze seznamu
15
kanálů
Pokročilá reinstalace
• Pokud se zdá, že některé kanály zmizely nebo
nejsou na svém místě, vysílací společnost mohla
změnit umístění těchto kanálů v transpondéru.
Chcete-li obnovit pozice kanálů v seznamu kanálů,
zkuste aktualizovat balíček kanálů.
Všechny kanály můžete nainstalovat znovu, aniž
byste změnili ostatní nastavení televizoru.
Je-li nastaven kód PIN, bude třeba před opakovanou
instalací kanálů tento kód zadat.
Nelze odebrat satelit
Provedení opětovné instalace kanálů…
• Předplacené balíčky neumožňují odebrání satelitu.
Chcete-li odebrat satelit, je nutné znovu provést
kompletní instalaci a vybrat jiný balíček.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu.
3 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Hledat kanály.
5 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Pokročilá reinstalace a
stiskněte tlačítko OK.
7 - Vyberte zemi, ve které se nacházíte, a stiskněte
tlačítko OK.
8 - Vyberte požadovaný typ instalace, Anténa (DVBT) nebo Kabel (DVB-C) a stiskněte tlačítko OK.
9 - Vyberte požadovaný typ kanálů, Digitální
a analogové kanály nebo Pouze digitální
kanály a stiskněte tlačítko OK.
10 - Vyberte možnost OK a aktualizujte digitální
kanály. Může to trvat několik minut.
11 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Někdy je příjem nekvalitní
• Zkontrolujte, zda je satelitní anténa řádně
připevněna. Silný vítr s ní může pohybovat.
• Příjem může být zhoršen sněhem a deštěm.
5.2
Instalace antény/kabelu
Aktualizovat nebo znovu nainstalovat
Aktualizovat digitální kanály
Aktualizaci kanálů můžete kdykoli spustit sami.
Spuštění ruční aktualizace kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu.
3 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Hledat kanály.
5 - Vyberte možnost Spustit.
6 - Vyberte možnost Aktualizovat digitální kanály.
7 - Vyberte možnost OK a aktualizujte digitální
kanály. Může to trvat několik minut.
8 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Automatická aktualizace kanálu
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor
nastavit tak, aby tyto kanály automaticky aktualizoval.
Televizor kanály jednou denně (v 6:00) aktualizuje a
uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají do
seznamu kanálů a jsou označeny ikonou . Kanály
bez signálu jsou odstraněny. Aby mohla automatická
aktualizace proběhnout, musí být televizor
v pohotovostním režimu. Automatickou aktualizaci
kanálů je možné vypnout.
Vypnutí automatické aktualizace…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu.
3 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Automatická aktualizace
kanálů.
5 - Vyberte možnost Vypnuto.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Rychlá reinstalace
Vyberte možnost Rychlá reinstalace, chcete-li znovu
nainstalovat všechny kanály s výchozím nastavením.
Spuštění Rychlé reinstalace…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu.
3 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Hledat kanály.
5 - Vyberte možnost Spustit.
6 - Vyberte možnost Rychlá reinstalace.
7 - Vyberte možnost OK a aktualizujte digitální
kanály. Může to trvat několik minut.
8 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace
či odstranění stávajících kanálů se při spuštění
televizoru zobrazí zpráva. Pokud nechcete, aby tato
zpráva zobrazovala po každé aktualizaci kanálů,
můžete ji vypnout.
16
Vypnutí zprávy…
Velikost frekvenčního kroku
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu.
3 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Zpráva o aktualizaci kanálu .
5 - Vyberte možnost Vypnuto.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Televizor vyhledává kanály v krocích po
8 MHz .
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo
pokud některé kanály chybí, můžete vyhledávat
v menších krocích po 1 MHz . Vyhledání a instalace
kanálů v krocích po 1 MHz trvá déle.
Digitální kanály
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb
nenabízí digitální kanály, můžete vyhledávání
digitálních kanálů vynechat.
V některých zemích se automatická aktualizace
kanálů provádí během sledování televize nebo
v libovolném okamžiku, kdy je televizor
v pohotovostním režimu.
Analogové kanály
DVB-T nebo DVB-C
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb
nenabízí analogové kanály, můžete vyhledávání
analogových kanálů vynechat.
Nastavení DVB
Režim síťové frekvence
Volně dostupné / Kódované
Pokud chcete rychle vyhledat kanály
metodou Rychlé prohledávání dostupnou pod
položkou Prohledávání frekvence, vyberte
možnost Automaticky. Televizor použije jednu
z předdefinovaných síťových frekvencí (nebo HC –
Identifikační kanál), které používá většina
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
Máte-li předplatné a modul CAM (Conditional Access
Module – modul podmíněného přístupu) pro
placené televizní služby, vyberte možnost Volně
dostupné + kódované . Pokud jste si nepředplatili
televizní kanály nebo služby, můžete vybrat
možnost Pouze bezplatné kanály.
Pokud jste pro vyhledávání kanálů obdrželi konkrétní
síťovou frekvenci, vyberte možnost Ručně.
Kvalita příjmu
Můžete kontrolovat kvalitu a sílu signálu digitálního
kanálu. Máte-li vlastní anténu, můžete změnit její
polohu a pokusit se o zlepšení příjmu.
Síťová frekvence
Pokud je položka Režim síťové frekvence nastavena
na hodnotu Ručně, můžete zde zadat hodnotu síťové
frekvence, kterou jste obdrželi od poskytovatele
kabelových služeb. Hodnotu zadejte pomocí
číselných tlačítek.
Kontrola kvality příjmu digitálního kanálu…
1 - Nalaďte požadovaný kanál.
2 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu. Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Digitální: Test příjmu.
5 - Vyberte možnost Vyhledat. Digitální frekvence
je zobrazena pro daný kanál.
6 - Vyberte znovu možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Zkontroluje se kvalita signálu na této
frekvenci. Výsledek se zobrazí na obrazovce. Abyste
zlepšili příjem, můžete změnit polohu antény nebo
zkontrolovat připojení.
7 - Můžete také změnit příslušnou frekvenci sami. Po
jednom vybírejte číslo frekvence a hodnotu měňte
pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů). Vyberte
možnost Vyhledat a znovu spusťte test příjmu
stisknutím tlačítka OK.
8 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Prohledávání frekvence
Vyberte metodu vyhledávání kanálů. Můžete vybrat
rychlejší metodu Rychlé prohledávání a použít
předdefinovaná nastavení používaná většinou
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo
pokud některé kanály chybí, můžete vybrat
rozšířenou metodu Plné vyhledávání. Vyhledání a
instalace kanálů touto metodou trvá déle.
17
Ruční instalace
Verze seznamu kanálů
Analogové televizní kanály lze postupně nainstalovat
ručně.
Kontrola aktuální verze seznamu kanálů...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kopie seznamu kanálů,
vyberte možnost Aktuální verze a potom stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Ruční instalace analogových kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu. Je-li třeba, zadejte kód PIN.
3 - Vyberte možnost Analogový: Ruční instalace.
• Systém
Chcete-li nastavit televizní systém, vyberte možnost
Systém.
Vyberte svou zemi nebo část světa, kde se nyní
nacházíte, a stiskněte tlačítko OK.
Nahrání seznamu kanálů
• Vyhledat kanál
Kanál vyhledáte výběrem možnosti Vyhledat kanál.
Při hledání kanálu můžete sami zadat frekvenci nebo
nechat televizor, aby kanál vyhledal. Stiskněte
tlačítko  (vpravo), vyberte možnost Vyhledat pro
automatické vyhledání kanálu. Nalezený kanál se
zobrazí na obrazovce. Pokud je příjem slabý, stiskněte
tlačítko Vyhledat znovu. Chcete-li kanál uložit,
vyberte možnost Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
Do televizoru, který ještě není nainstalován
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
Do televizoru, který ještě není nainstalován
1 - Zapojením zástrčky spusťte instalaci a vyberte
jazyk a zemi. Přeskočte možnost vyhledání kanálů.
Dokončete instalaci.
2 - Připojte do televizoru jednotku USB Flash se
seznamem kanálů.
3 - Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Kanály > Kopie seznamu
kanálů > Kopírovat do TV. Je-li třeba, zadejte kód
PIN.
5 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB
Flash.
• Uložit
Kanál lze uložit pod aktuálním nebo pod novým
číslem kanálu.
Vyberte možnost Uložit tento kanál neboUložit jako
nový kanál. Krátce se zobrazí číslo nového kanálu.
Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny
dostupné analogové televizní kanály.
5.3
Kopie seznamu kanálů
Kopírování seznamu kanálů
Do již nainstalovaného televizoru
Kopírování seznamu kanálů…
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
1 - Zapněte televizor. Televizor by měl mít
nainstalovány kanály.
2 - Připojte jednotku USB Flash.
3 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Kanály > Kopie seznamu
kanálů.
5 - Vyberte možnost Kopírovat na USB. Aby mohlo
kopírování proběhnout, můžete být požádáni o
zadání kódu PIN rodičovského zámku.
6 - Po dokončení kopírování jednotku USB Flash
odpojte.
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Do již nainstalovaného televizoru
1 - Ověřte nastavení země televizoru. (Pokyny
k ověření nastavení najdete v kapitole Znovu
instalovat všechny kanály. Projděte uvedeným
postupem k nastavení země. Chcete-li instalaci
zrušit, stiskněte tlačítko  BACK.)
Je-li země správná, pokračujte krokem 2.
Není-li země správná, je třeba instalaci spustit znova.
Přečtěte si kapitolu Opětovná instalace všech kanálů
a spusťte instalaci. Vyberte správnou zemi a
přeskočte hledání kanálů. Dokončete instalaci. Po
skončení se vraťte ke kroku 2.
2 - Připojte do televizoru jednotku USB Flash se
seznamem kanálů.
Nyní můžete zkopírovaný seznam kanálů přenést do
jiného televizoru Philips.
18
3 - Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Kanály > Kopie seznamu
kanálů > Kopírovat do TV. Je-li třeba, zadejte kód
PIN.
5 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB
Flash.
Otevření seznamu kanálů
Vedle seznamu kanálů pro každý tuner. Anténa/kabel
nebo Satelit, můžete vybrat filtrovaný seznam nebo si
vybrat jeden ze seznamů oblíbených, které jste sami
vytvořili.
Otevření aktuálního seznamu kanálů…
1 - Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2 - Stisknutím tlačítka  LIST * nebo OK otevřete
aktuální seznam kanálů.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK zavřete seznam
kanálů.
5.4
Informace o kanálech
Výběr jednoho ze seznamů kanálů…
Seznamy kanálů
1 - Při zobrazeném seznamu kanálů.
2 - Vyberte nahoře na seznamu kanálů název
seznamu a stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku
seznamů.
3 - V nabídce seznamů vyberte jeden z dostupných
seznamů kanálů a stiskněte tlačítko OK.
Informace o seznamech kanálů
Po instalaci kanálů se všechny kanály zobrazí
v seznamu kanálů. U kanálů se zobrazuje jejich
název a logo, jsou-li tyto informace k dispozici.
Tip
Pro každý typ tuneru – Anténa/kabel (DVB-T/C)
nebo Satelit (DVB-S) – existuje seznam kanálů
obsahující všechny nainstalované kanály. Tento
seznam můžete filtrovat pouze tak, aby zobrazoval
televizní nebo rádiové kanály. Pokud máte
nainstalováno několik satelitů, můžete kanály filtrovat
podle satelitu.
Mezi dvěma tunery můžete snadno přepínat
v nabídce Zdroje.
Stiskněte tlačítko  SOURCES a výběrem
možnosti Sledovat televizi přepněte na tuner
Anténa/kabel. Výběrem možnosti Sledovat
satelit přepněte na tuner satelitu.
Televizor vždy otevře seznam posledních vybraných
kanálů pro zvolený tuner.
Otevřete seznam kanálů a pomocí šipky  (nahoru)
nebo  (dolů) vyberte požadovaný kanál. Stisknutím
tlačítka OK spustíte jeho sledování. Na kanály
v daném seznamu přepínáte pouze
tlačítky   nebo  .
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  LIST.
Ikony kanálů
Vyhledání kanálu
Po automatické aktualizaci kanálů na seznamu kanálů
jsou nově nalezené kanály označeny
znakem  (hvězdička).
Pokud kanál zamknete, bude označen
znakem  (zámek).
3 nejoblíbenější kanály sledované v tuto chvíli
ostatními jsou označeny čísly 1, 2 nebo 3.
Kanál můžete hledat, pokud jej chcete najít v příliš
dlouhém seznamu kanálů.
Seznam kanálů, informace
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete aktuální seznam
kanálů.
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vyhledat kanál a stisknutím
tlačítka OK otevřete textové pole. K zadávání textu
můžete použít klávesnici na dálkovém ovladači (máteli ji) nebo klávesnici na obrazovce.
5 - Zadejte číslo, název nebo součást názvu, vyberte
možnost Použít a stiskněte tlačítko OK. Televizor
bude vyhledávat odpovídající názvy kanálů ve
vybraném seznamu.
Televizor může vyhledávat kanál na jednom ze 3
hlavních seznamů kanálů – Anténní, Kabelové nebo
Satelitní kanály.
Vyhledání kanálu…
Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během
instalace nainstalovány digitální rádiové stanice. Na
rádiový kanál lze přepnout podobně jako na televizní
kanály. Při instalaci DVB-C obvykle rozhlasové
stanice začínají od čísla kanálu 1001 výše.
Televizor umí přijímat standard digitálního televizního
vysílání DVB. Je možné, že televizor nebude
u některých provozovatelů televizního vysílání řádně
fungovat v případě, že požadavky standardu nejsou
zcela dodrženy.
Výsledky vyhledávání se zobrazí jako seznam kanálů
– viz název seznamu nahoře. Výsledky vyhledávání
19
zmizí, jakmile vyberete jiný seznam kanálů nebo
seznam s výsledky vyhledávání zavřete.
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zamknout/odemknout
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Pokud si jej televizor vyžádá, zadejte 4místný kód
PIN.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Sledování kanálů
Naladění kanálu
Chcete-li sledovat TV kanály, stiskněte tlačítko .
Televizor se naladí na naposledy sledovaný kanál.
Pokud zamykáte nebo odemykáte kanály na
seznamu kanálů, musíte kód PIN zadat pouze jednou,
dokud seznam kanálů nezavřete.
Přepínání kanálů
Chcete-li přepínat kanály, stiskněte
tlačítko   nebo  .
Znáte-li číslo kanálu, zadejte číslo číselnými tlačítky.
Po zadání čísla kanálu na něj ihned přepnete
stisknutím tlačítka OK.
Vhodnost podle věku
Chcete-li zabránit dětem ve sledování pořadu
nevhodného pro jejich věk, můžete nastavit vhodnost
podle věku.
Televizor zobrazuje informace získané z internetu –
název a podrobnosti aktuálního a následujícího
programu.
Chcete-li přepnout zpět na předchozí naladěný kanál,
stiskněte tlačítko  BACK.
Digitální kanály mohou mít nastavenou vhodnost
programů podle věku. Pokud je věkové omezení
u daného programu vyšší nebo shodné s věkovým
omezením, které si nastavíte, program bude
uzamčen. Abyste mohli uzamčený program sledovat,
je nutné zadat kód rodičovského hodnocení.
Kanály můžete ladit také v Seznamu kanálů.
Postup nastavení vhodnosti podle věku…
Předchozí kanál
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rodičovský zámek
> Rodičovské hodnocení.
3 - Zadejte 4místný kód rodičovského zámku. Pokud
jste kód dosud nenastavili, vyberte možnost Nastavit
kód v nabídce Rodičovský zámek. Zadejte 4místný
kód rodičovského zámku a potvrďte jej. Nyní můžete
nastavit omezení podle věku.
4 - Vraťte se do nabídky Rodičovské hodnocení,
vyberte požadovaný věk.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Uzamknutí kanálu
Postup uzamknutí a odemknutí kanálu
Pokud nechcete, aby děti některý kanál sledovaly,
můžete jej uzamknout. Abyste pak mohli uzamčený
kanál sledovat, je nutné zadat čtyřmístný kód PIN
rodičovského zámku. Programy z připojeného
zařízení nelze uzamknout.
Uzamknutí kanálu…
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete seznam kanálů.
Pokud je třeba, změňte seznam kanálů.
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zamknout/odemknout
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Pokud si jej televizor vyžádá, zadejte 4místný kód
PIN.
6 - Vyberte kanál, který chcete zamknout,
a stiskněte tlačítko OK. Zamknutý kanál je má
označení  (zámek).
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Chcete-li rodičovské hodnocení vypnout, vyberte
možnost Žádné. V některých zemích je však
nastavení rodičovského hodnocení povinné.
U některých vysílacích společností zamkne televizor
pouze programy s vyšším nastaveným
hodnocením. Rodičovské hodnocení podle věku se
nastavuje pro všechny kanály současně.
Možnosti kanálů
Otevření nabídky Možnosti
Během sledování kanálu si můžete nastavit různé
možnosti.
Odemknutí kanálu…
K dispozici jsou různé možnosti v závislosti na typu
sledovaného kanálu nebo na uživatelském nastavení
televizoru.
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete seznam kanálů.
Pokud je třeba, změňte seznam kanálů.
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
20
Otevření nabídky možností…
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná
nastavení > Pokročilé > HbbTV.
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
1 - Během sledování kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS >  Preference.
2 - Opětovným stisknutím
tlačítka  OPTIONS nabídku zavřete.
Přejmenování kanálu
Při sledování kanálu můžete tento kanál přejmenovat.
Informace o kanálu
Přejmenování kanálu…
Můžete zobrazit technické parametry konkrétního
kanálu, například digitální nebo typ zvuku atd.
1 - Během sledování kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte
možnost  Preference > Přejmenovat kanál.
3 - Pomocí klávesnice na zadní straně dálkového
ovladače smažte aktuální název a zadejte nový
název.
Zobrazení technických informací o kanálu…
1 - Nalaďte požadovaný kanál.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost  Preference a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Informace o kanálu a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Chcete-li tuto obrazovku zavřít, stiskněte
tlačítko OK.
Běžné rozhraní
Pokud jste do jednoho ze slotů Common Interface
nainstalovali modul CAM, můžete zobrazit informace
o modulu CAM a operátorovi nebo provádět
nastavení spojená s modulem CAM.
Informace o programu
Zobrazení podrobných informací o pořadu
Zobrazení informací o modulu CAM…
Zobrazení podrobných informací o pořadu…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES .
2 - Vyberte typ kanálu, pro který modul CAM
používáte, Sledování TV nebo Sledování satelitu.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost  Preference > Běžné rozhraní.
4 - Vyberte příslušný slot Common Interface
a stiskněte tlačítko  (vpravo).
5 - Vyberte televizního operátora modulu CAM a
stiskněte tlačítko OK. Další nabídky pak pocházejí od
vysílací společnosti.
1 - Nalaďte požadovaný kanál.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost  Preference a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Informace o
programu a stiskněte tlačítko OK, zobrazí se vám
informace o programu.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Mono / Stereo
Zvuk analogového kanálu můžete přepnout do
režimu Mono nebo Stereo.
HbbTV na tomto kanálu
Chcete-li zamezit přístupu na stránky HbbTV na
konkrétním kanálu, můžete blokovat stránky HbbTV
pouze pro tento kanál.
Přepnutí do režimu Mono nebo Stereo…
1 - Ladění analogového kanálu.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost  Preference >
Mono/Stereo a stiskněte tlačítko  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Mono nebo Stereo a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
1 - Nalaďte kanál, na kterém chcete blokovat stránky
HbbTV.
2 - Stiskněte možnost  OPTIONS , vyberte
možnost Preference > HbbTV na tomto kanálu a
stiskněte tlačítko  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Úplné zablokování HbbTV na televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
21
Výběr videa
Oblíbené kanály
Digitální TV kanály mohou nabídnout více video
signálů (vysílání s více kanály), různá místa nebo úhly
pohledu kamery u stejné události nebo různé pořady
na jednom TV kanálu. Pokud jsou takové TV kanály
dostupné, televizor zobrazí zprávu.
Oblíbené kanály
Do seznamu oblíbených kanálů můžete zařadit
kanály, které se vám líbí.
Můžete vytvořit 8 seznamů oblíbených kanálů,
v nichž budete snadno přepínat. Každý seznam
oblíbených můžete individuálně pojmenovat. Pouze
na seznamu oblíbených můžete přeuspořádat kanály.
Dual I-II
Pokud audio signál obsahuje dva jazyky zvuku, ale
jeden nebo oba z těchto jazyků nemají označení
jazyka, je k dispozici tato možnost.
Otevřete seznam oblíbených položek a pomocí
šipky  (nahoru) nebo  (dolů) vyberte
požadovaný kanál. Stisknutím tlačítka OK spustíte
jeho sledování. Na kanály v daném seznamu
přepínáte pouze tlačítky   nebo  .
Mapový kanál
Pokud na začátku nevidíte informace o programu,
můžete další informace o programu získat
provedením mapování kanálů.
Vytvoření seznamu oblíbených
Jak v seznamu kanálů vytvořit seznam oblíbených
kanálů...
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a pomocí
navigačních kláves vyberte možnost  uprostřed a
stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost TV průvodce >
Z internetu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte jeden z kanálů v TV průvodci, potom
stiskněte tlačítko OK a sledujte vybraný kanál.
4 - Během sledování kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
5 - Vyberte možnost  Preference > Mapovat
kanál.
6 - Vyberte položku v seznamu a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Vyberte možnost Mapovat kanál.
8 - Po dokončení se vám v programu zobrazí
informace mapovaného kanálu.
1 - Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2 - Stisknutím tlačítka  LIST (pokud je
k dispozici) nebo OK otevřete aktuální seznam
kanálů.
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vytvořit seznam oblíbených
položek a stiskněte tlačítko OK.
5 - Na seznamu vlevo vyberte kanál, který chcete
zařadit mezi oblíbené, a stiskněte
tlačítko  OPTIONS. Kanály se zařazují do seznamu
vpravo v pořadí, ve kterém je přidáte. Pokud chcete
akci zrušit, vyberte kanál na seznamu vlevo a znovu
stiskněte tlačítko  OPTIONS. Nebo můžete vybrat
skupinu kanálů stisknutím tlačítka  (dolů) vyberte
poslední kanál rozsahu, který chcete přidat a potom
stiskněte tlačítko OK.
6 - Pokud chcete přestat přidávat kanály, stiskněte
tlačítko  BACK.
7 - Televizor vás požádá, abyste seznam oblíbených
položek přejmenovali. K zadání názvu můžete použít
klávesnici na obrazovce nebo stisknutím
tlačítka  BACK klávesnici na obrazovce skrýt
a použít klávesnici na zadní straně dálkového
ovladače (pokud je k dispozici).
Změnit logo
Pokud se vám na začátku nezobrazují žádné
informace o programu, můžete je získat pomocí
následujícího postupu.
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a pomocí
navigačních kláves vyberte možnost  uprostřed a
stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost TV
průvodce > Z vysílače a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte jeden z kanálů v TV průvodci, potom
stiskněte tlačítko OK a sledujte vybraný kanál.
4 - Během sledování kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
5 - Vyberte možnost  Preference > Změnit logo.
6 - Vyberte položku v seznamu a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Vyberte možnost Změnit logo.
8 - Po dokončení se vám v programu zobrazí
informace mapovaného kanálu.
Pokud je seznam kanálů dlouhý, můžete vybrat
jakýkoli kanál a stisknutím tlačítka  OPTIONS
otevřít nabídku možností a vybrat možnost Vytvořit
seznam oblíbených položek a stisknout tlačítko OK.
Jak vytvořit nový seznam oblíbených kanálů
zkopírováním stávajícího seznamu oblíbených
kanálů...
1 - Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2 - Stisknutím tlačítka  LIST (pokud je
k dispozici) nebo OK otevřete aktuální seznam
22
kanálů.
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Duplikovat seznam oblíbených
položek a stiskněte tlačítko OK.
5 - Na seznamu vlevo vyberte kanál, který chcete
zařadit mezi oblíbené, a stiskněte
tlačítko  OPTIONS. Kanály se zařazují do seznamu
vpravo v pořadí, ve kterém je přidáte. Pokud chcete
akci zrušit, vyberte kanál na seznamu vlevo a znovu
stiskněte tlačítko  OPTIONS. Nebo můžete vybrat
skupinu kanálů stisknutím tlačítka  (dolů) vyberte
poslední kanál rozsahu, který chcete přidat a potom
stiskněte tlačítko OK.
6 - Pokud chcete přestat přidávat kanály, stiskněte
tlačítko  BACK.
7 - Televizor vás požádá, abyste seznam oblíbených
položek přejmenovali. K zadání názvu můžete použít
klávesnici na obrazovce nebo stisknutím
tlačítka  BACK klávesnici na obrazovce skrýt
a použít klávesnici na zadní straně dálkového
ovladače (pokud je k dispozici).
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Přejmenovat seznam
oblíbených položek a stiskněte tlačítko OK.
5 - K zadání názvu použijte klávesnici na obrazovce
nebo stisknutím tlačítka  BACK klávesnici na
obrazovce skryjte a použijte klávesnici na zadní
straně dálkového ovladače (pokud je k dispozici).
6 - Poté dálkový ovladač otočte, vyberte
možnost Zavřít a stiskněte tlačítko OK.
7 - Stisknutím tlačítka  BACK zavřete seznam
kanálů.
Odebrání seznamu oblíbených položek
Odebrat můžete pouze seznam oblíbených položek.
Odebrání seznamu oblíbených položek…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCE.
2 - Vyberte možnost Oblíbené.
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Odebrat seznam oblíbených
položek a stiskněte tlačítko OK.
Můžete zadat několik kanálů současně nebo založit
nový seznam oblíbených položekže duplikujete
seznam kanálů se všemi kanály a odeberete kanály, o
které nemáte zájem.
Přeskupení kanálů
Přidání rozsahu kanálů
Měnit pořadí kanálů (přeuspořádat) můžete pouze
v seznamu oblíbených položek.
Pokud chcete do seznamu oblíbených položek
najednou přidat řadu po sobě jdoucích kanálů,
můžete použít funkci Vybrat rozsah.
Změna pořadí kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost Oblíbené programy.
2 - Otevřete seznam oblíbených položek, který
chcete přeuspořádat.
3 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Přeskupení kanálů a stiskněte
tlačítko OK.
5 - V seznamu oblíbených položek vyberte kanál,
který chcete přeuspořádat, a stiskněte tlačítko OK.
(Kanál bude označen šedým polem)
6 - Tlačítky  (nahoru) nebo  (dolů) přesuňte
kanál do požadované pozice.
7 - Stisknutím tlačítka OK potvrďte nové umístění.
8 - Stejným postupem můžete měnit pořadí kanálů,
dokud seznam oblíbených položek nezavřete
stisknutím tlačítka  BACK.
Přidání rozsahu kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCE.
2 - Vyberte možnost Oblíbené.
3 - Otevřete seznam oblíbených položek, kam
chcete přidat po sobě jdoucí kanály.
4 - Vyberte tlačítko  v pravém horním rohu a
stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Upravit seznam oblíbených
položek a stiskněte tlačítko OK.
6 - V seznamu vlevo vyberte první kanál rozsahu,
který chcete přidat, a stiskněte tlačítko OK.
7 - Stisknutím tlačítka  (dolů) vyberte poslední
kanál rozsahu, který chcete přidat a potom stiskněte
tlačítko OK.
8 - Vyberte možnost Přidat a stiskněte tlačítko OK.
Kanály se označí vlevo.
Teletext
Přejmenování seznamu oblíbených položek
Přejmenovat můžete pouze seznam oblíbených
položek.
Stránky teletextu
Chcete-li otevřít text nebo teletext, stiskněte při
sledování televizních kanálech tlačítko TEXT.
Text zavřete dalším stisknutím tlačítka TEXT.
Přejmenování seznamu oblíbených položek…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCE.
2 - Vyberte možnost Oblíbené.
23
možnost Zobrazení tlačítek zařízení, vyberte
tlačítko  a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete tlačítka
zařízení.
4 - Chcete-li teletext ukončit, znovu stiskněte
tlačítko  BACK .
Výběr stránky teletextu
Postup výběru stránky . . .
1 - Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2 - Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3 - Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno
z barevně označených témat v dolní části
obrazovky.
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Někteří poskytovatelé digitálního vysílání nabízejí na
svých digitálních televizních kanálech digitální teletext
nebo interaktivní televizní kanály. Tyto služby zahrnují
běžný teletext s výběrem a procházením
prostřednictvím číselných a barevných tlačítek
a kurzorových kláves.
Podstránky teletextu
Číslo stránky teletextu může obsahovat několik
podstránek. Čísla podstránek se zobrazují v pruhu
vedle čísla hlavní stránky.
Podstránku vyberete stisknutím tlačítka  nebo .
Chcete-li digitální teletext ukončit, stiskněte
tlačítko  BACK.
Přehled teletextu Stránky teletextu
Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek
teletextu Text.
Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.). Chcete-li
v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost
Přehled
teletextu. Přehled .
*Teletext je dostupný, pouze když jsou kanály
instalované přímo na vestavěný tuner televizoru a set
je v režimu televizoru. Pokud používáte set-top box,
nebude na televizoru dostupný teletext. V takovém
případě bude namísto toho použit teletext set-top
boxu.
Oblíbené stránky
Televizor vytváří seznam 10 naposledy otevřených
stránek teletextu. Můžete je snadno znovu otevřít ve
sloupci Oblíbené stránky teletextu.
Možnosti teletextu
Stisknutím tlačítka  OPTIONS v teletextu otevřete
nabídku možností…
1 - V teletextu vyberte možnost  (srdce) v levém
horním rohu obrazovky a zobrazte sloupec
s oblíbenými stránkami.
2 - Stiskněte tlačítko  (dolů) nebo  (nahoru) a
vyberte číslo stránky a stiskněte tlačítko OK, chcete-li
danou stránku otevřít.
Seznam můžete smazat volbou Smazat oblíbené
stránky.
• Zastavit stránku
Zastaví automatické otáčení podstránek.
• Duální obrazovka / Celá obrazovka
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
• Přehled teletextu T.O.P.
Otevření teletextu T.O.P. (T.O.P.).
• Zvětšit
Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.
• Odkrýt
Zruší skrytí informací na stránce.
• Opakování podstránek
Opakuje dostupné podstránky.
• Skrýt/Zobrazit oblíbené stránky
Skrytí nebo zobrazení seznamu oblíbených stránek.
• Vymazat oblíbené stránky
Vymazat seznam oblíbených stránek.
• Jazyk
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke
správnému zobrazení.
• Teletext 2.5
Aktivuje Teletext 2.5, který nabízí více barev a lepší
grafiku.
Hledání na teletextu
Lze vybrat slovo a vyhledat v teletextu všechny
výskyty daného slova.
1 - Otevřete stránku teletextu a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Pomocí kurzorových kláves vyberte slovo nebo
číslo.
3 - Znovu stiskněte tlačítko OK: ihned přejdete na
další výskyt tohoto slova nebo čísla.
4 - Opětovným stisknutím tlačítka OK přejdete na
následující výskyt.
5 - Vyhledávání ukončíte opakovaným stisknutím
tlačítka  (nahoru) tak dlouho, až nebude označen
žádný výběr.
Teletext z připojeného zařízení
Některá zařízení, která přijímají televizní kanály,
nabízejí také možnost Text.
Slouží k otevření Textu z připojeného zařízení. . .
Nastavení teletextu
Jazyk teletextu
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES , vyberte zařízení
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Během sledování kanálu na daném zařízení
stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
Některé digitální televizní vysílací společnosti nabízejí
několik jazyků teletextu.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka
24
teletextu. . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jazyk > Primární
teletext nebo Sekundární teletext.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Teletext 2.5
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší
grafiku. Teletext 2.5 je aktivován jako standardní
tovární nastavení.
Vypnutí Teletextu 2.5…
1 - Stiskněte tlačítko TEXT.
2 - Při zobrazeném teletextu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Text
2.5 > Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
5.5
Filtrování seznamu kanálů
Seznam se všemi kanály můžete filtrovat. Seznam
kanálů můžete nastavit tak, aby zobrazoval pouze
televizní kanály nebo pouze rádiové stanice. U
anténních/kabelových kanálů můžete nastavit
seznam tak, aby zobrazoval nekódované nebo
kódované kanály. Pokud máte nainstalováno několik
satelitů, můžete seznam satelitních kanálů filtrovat
podle satelitu.
Nastavení filtru seznamu všech kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete aktuální seznam
kanálů.
3 - Při zobrazeném seznamu kanálů vyberte nahoře
na seznamu kanálů název seznamu a stisknutím
tlačítka OK otevřete nabídku seznamů.
4 - Vyberte seznam pro vyfiltrování v nabídce
seznamů.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se vraťte o jeden
krok zpět nebo stisknutím tlačítka  nabídku
zavřete.
25
6
6.2
Připojit zařízení
Porty HDMI
6.1
Kvalita HDMI
Informace o připojení
Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI.
Jediný kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.
Použití kabelu HDMI pro televizní signál.
Průvodce možnostmi připojení
Pro nejlepší kvalitu přenosu použijte vysokorychlostní
kabel HDMI; nepoužívejte kabel delší než 5 m.
Zařízení vždy připojujte k televizoru pomocí
konektoru nejvyšší dostupné kvality. Používejte také
velmi kvalitní kabely, abyste zajistili kvalitní přenos
obrazu a zvuku.
Pokud zařízení připojené přes HDMI nefunguje
správně, zkontrolujte, zda problém nevyřeší použití
jiného nastavení HDMI Ultra HD. Další informace
získáte v nabídce Nápověda výběrem
možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky HDMI Ultra HD.
Když připojíte nějaké zařízení, televizor rozpozná jeho
typ a přiřadí mu odpovídající typový název. Tento
typový název můžete podle potřeby změnit. Je-li
nastaven správný typový název zařízení, televizor při
nastavení tohoto zařízení v nabídce Zdroj
automaticky přepne na odpovídající optimální
nastavení.
Potřebujete-li pomoc s připojením několika zařízení
k televizoru, můžete navštívit Průvodce možnostmi
připojení televizoru Philips. Tento průvodce nabízí
informace o tom, jak vytvořit připojení a které kabely
použít.
Přejděte na webové
stránky www.connectivityguide.philips.com
Port pro anténu
Máte-li set top box (digitální přijímač) nebo rekordér,
připojte kabely antény tak, aby signál antény
procházel nejprve set top boxem nebo rekordérem
a poté teprve vstoupil do televizoru. Takto mohou
anténa a set top box odesílat případné další kanály
do rekordéru k nahrávání.
Ochrana proti kopírování
Kabely HDMI podporují funkci HDCP 2.2 (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál
ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD
nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital
Rights Managament).
HDMI ARC
Všechna připojení HDMI v televizoru mají zpětný
zvukový kanál HDMI ARC (neboli Audio Return
Channel).
Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina
(HTS neboli Home Theatre System), rovněž konektor
HDMI ARC, připojte je k libovolnému konektoru
HDMI na tomto televizoru. Použijete-li připojení HDMI
ARC, není třeba připojovat zvláštní audio kabel, který
odesílá zvuk televizního obrazu do zařízení HTS.
Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje.
K připojení zařízení HTS můžete použít libovolný
konektor HDMI na tomto televizoru, ale funkce ARC je
k dispozici pouze pro jedno zařízení nebo připojení
současně.
26
můžete je ovládat pomocí dálkového ovladače
televizoru. V televizoru a připojeném zařízení musí
být zapnuta funkce EasyLink HDMI CEC.
HDMI MHL
S funkcí HDMI MHL můžete odeslat to, co vidíte na
chytrém telefonu nebo tabletu se systémem Android,
na obrazovku televizoru.
Funkce EasyLink umožňuje ovládat připojená zařízení
pomocí dálkového ovladače televizoru. Funkce
EasyLink využívá ke komunikaci s připojenými
zařízeními funkci HDMI CEC (Consumer Electronics
Control). Zařízení musejí podporovat funkci HDMI CEC
a musí být připojena prostřednictvím konektoru
HDMI.
Připojení HDMI 4 tohoto televizoru zahrnuje funkci
MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link).
Toto kabelové připojení nabízí výbornou stabilitu a
šířku pásma, nízké zpoždění, žádné bezdrátové rušení
a dobrou kvalitu reprodukce zvuku. Připojení MHL
bude navíc nabíjet baterii vašeho chytrého telefonu či
tabletu. I když je vaše mobilní zařízení připojeno,
nebude se nabíjet, když je televizor v pohotovostním
režimu.
Nastavení funkce EasyLink
Televizor se dodává se zapnutou funkcí EasyLink.
Zkontrolujte, zda je na připojených zařízeních
EasyLink správné nastavení funkce HDMI-CEC.
Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných
značek.
Informujte se, jaký pasivní kabel MHL je pro vaše
mobilní zařízení vhodný. Zejména o typu konektoru,
který potřebujete pro připojení k chytrému telefonu
nebo tabletu. Druhý konektor musí být HDMI pro
připojení k televizoru.
HDMI-CEC u jiných značek
Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy,
Jako příklady lze uvést: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne
všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně
kompatibilní.
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti MHL, LLC.
Uvedené příklady značek používaných pro funkci
HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
DVI na HDMI
Pokud vlastníte zařízení s konektorem DVI, můžete
takové zařízení připojit k libovolnému
konektoru HDMI pomocí adaptéru DVI na HDMI.
HDMI CEC - EasyLink
Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI.
Jediný kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.
Používejte kabel HDMI pro signály s kvalitou obrazu
HD (High Definition). Pro nejlepší kvalitu přenosu
použijte vysokorychlostní kabel HDMI; nepoužívejte
kabel delší než 5 m.
Připojte audiokabel L/R ke konektoru AUDIO IN
(3,5mm minikonektor).
EasyLink HDMI CEC
Pokud jsou zařízení připojena prostřednictvím
rozhraní HDMI a jsou vybavena funkcí EasyLink,
27
Ochrana proti kopírování
Kabely DVI a HDMI podporují funkci HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál
ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD
nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital
Rights Managament).
6.3
Komponentní video Y Pb Pr
Komponentní video Y Pb Pr je vysoce kvalitní
připojení.
Připojení YPbPr lze použít pro televizní signály
s vysokým rozlišením (HD). Kromě signálů Y, Pb a Pr
přidejte také zvukové signály Audio L a Audio R pro
přenos zvuku.
6.5
Barevné konektory YPbPr (zelená, modrá, červená)
připojte k zástrčkám odpovídajících barev.
Pokud má zařízení také zvuk, použijte také audiokabel
cinch L/R.
Audio Out – optický je vysoce kvalitní zvukové
připojení.
Audio Out – optický
Toto optické připojení dokáže přenášet
audiokanály 5.1. Pokud audiozařízení, obvykle
systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre
System), nemá žádný konektor HDMI ARC, můžete
tento kabel připojit ke konektoru Audio In – optický
na zařízení HTS. Výstup Audio Out – optický odešle
zvuk televizoru do zařízení HTS.
6.4
Scart
SCART je připojení dobré kvality.
Připojení SCART lze použít pro videosignály CVBS
a RGB, nelze je však použít pro televizní signály
s vysokým rozlišením (HD). Připojení SCART
kombinuje videosignál a audiosignál. Připojení SCART
také podporuje přehrávání NTSC.
6.6
CAM s kartou Smart Card CI+
28
Informace o službách CI+
Poznámka: Není podporováno v zemích Asie a
Pacifiku, Blízkého východu a Afriky.
CI+
Tento televizor je připraven pro služby podmíněného
přístupu CI+.
Služby CI+ vám umožní sledovat prémiové programy
v kvalitě HD, například filmy a sport, jež nabízejí
televizní vysílací společnosti ve vašem regionu. Tyto
programy jsou kódovány operátorem televizoru a
dekódovány předplaceným modulem CI+.
Operátoři digitálních TV poskytují modul CI+
(Conditional Access Module – modul podmíněného
přístupu; CAM) a doprovodnou chytrou kartu, když si
předplatíte jejich prémiové programy. Tyto programy
se vyznačují vysokou úrovní ochrany proti kopírování.
Po zapnutí televizoru může několik minut trvat, než se
modul CAM aktivuje. Když je vložen modul CAM a je
uhrazeno předplatné (způsoby předplatného se
mohou lišit), můžete sledovat kódované kanály
podporované kartou Smart Card modulu CAM.
Vložený modul CAM s kartou Smart Card je určen
výhradně pro váš televizor. Pokud modul CAM
vyjmete, nebudete moci dále sledovat kódované
kanály modulem CAM podporované.
Další informace o podmínkách vám poskytne vysílací
společnost zajišťující digitální televizní vysílání.
Dvě karty Smart Card
Některé vysílací společnosti zajišťující digitální
televizní vysílání vám poskytnou i druhý modul CI+
module (CAM) a kartu Smart Card. Druhý modul CAM
s kartou Smart Card je potřeba v případě, pokud
chcete během sledování jednoho kanálu nahrávat
jiný kanál od stejné vysílací společnosti.
Jedna karta Smart Card
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní
vysílání vám poskytnou tento modul CI+ (Conditional
Access Module – modul podmíněného přístupu
neboli CAM) a příslušnou kartu Smart Card, když si
předplatíte jejich prémiové programy.
Jsou-li obě karty určeny ke sledování stejného počtu
kanálů, obsahují stejná práva ke sledování. Pokud je u
jedné z karet k dispozici méně kanálů, obě karty
neobsahují stejná práva ke sledování.
Jestliže obě karty obsahují stejná práva ke sledování,
nezáleží na tom, kterou kartu zasunete do kterého
slotu. Obsahuje-li jedna karta více sledovacích práv,
zasuňte tuto kartu do slotu COMMON INTERFACE 1 .
Druhou kartu (méně sledovacích práv) zasuňte do
slotu COMMON INTERFACE 2 .
Vložte kartu Smart Card do modulu CAM. Postupujte
podle pokynů, které vám poskytne příslušná vysílací
společnost.
Vložení modulu CAM do televizoru…
1 - Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul
CAM. Nesprávným vložením můžete poškodit modul
CAM a televizor.
2 - Přistupte k televizoru zezadu. Modul CAM
uchopte tak, aby jeho přední strana směřovala
k vám, a jemně jej zasuňte do slotu COMMON
INTERFACE 1 .
3 - Modul CAM uchopte tak, aby jeho přední strana
směřovala k vám, a jemně jej zasuňte do slotu.
Modul CAM zasuňte co nejdále a nechte jej trvale ve
slotu.
Vložte karty Smart Card do modulů CAM. Postupujte
podle pokynů, které vám poskytne příslušná vysílací
společnost.
Vložení modulu CAM do televizoru…
1 - Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul
CAM. Nesprávným vložením můžete poškodit modul
CAM a televizor.
2 - Přistupte k televizoru zezadu. Modul CAM
uchopte tak, aby jeho přední strana směřovala
k vám, a jemně jej zasuňte do slotu.
3 - Modul CAM uchopte tak, aby jeho přední strana
směřovala k vám, a jemně jej zasuňte do slotu.
29
Modul CAM zasuňte co nejdále a nechte jej trvale ve
slotu.
Po zapnutí televizoru může několik minut trvat, než se
modul CAM aktivuje. Když je vložen modul CAM a je
uhrazeno předplatné (způsoby předplatného se
mohou lišit), můžete sledovat kódované kanály
podporované kartou Smart Card modulu CAM.
Vložený modul CAM s kartou Smart Card je určen
výhradně pro váš televizor. Pokud modul CAM
vyjmete, nebudete moci dále sledovat kódované
kanály modulem CAM podporované.
Hesla a kódy PIN
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
U některých modulů CAM je nutné ke sledování
kanálů zadat kód PIN. Při nastavování kódu PIN
u modulu CAM doporučujeme použít stejný kód, jaký
používáte při odemykání televizoru.
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete u většiny systémů domácího kina nastavit
prodlevu, aby si zvuk a obraz odpovídaly.
Nastavení kódu PIN u modulu CAM…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES .
2 - Vyberte typ kanálu, pro který modul CAM
používáte ve funkci Watch TV.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na
možnost Běžné rozhraní.
4 - Vyberte vysílací společnost modulu CAM. Další
nabídky pak pocházejí od vysílací společnosti. Podle
pokynů na obrazovce vyhledejte nastavení kódu PIN.
Připojení přes HDMI
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru
pomocí kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips
Soundbar nebo systém HTS s vestavěným
přehrávačem disků.
Jestliže systém domácího kina není vybaven
konektorem HDMI ARC, přidejte optický audio kabel
pro odesílání zvuku (Toslink) k televiznímu obrazu do
systému domácího kina.
6.7
Systém domácího kina – HTS
Připojení přes HDMI ARC
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru
pomocí kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips
Soundbar nebo systém HTS s vestavěným
přehrávačem disků.
HDMI ARC
Je-li váš systém domácího kina vybaven konektorem
HDMI ARC, můžete pro připojení použít libovolný
konektor HDMI na televizoru. Použijete-li připojení
HDMI ARC, není třeba připojovat další audio kabel.
Připojení HDMI ARC kombinuje oba signály.
Všechna připojení HDMI na televizoru nabízejí signál
zpětného zvukového kanálu (ARC). Jakmile však
systém domácího kina připojíte, televizor může
odesílat signál ARC pouze do tohoto konektoru HDMI.
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete u většiny systémů domácího kina nastavit
prodlevu, aby si zvuk a obraz odpovídaly.
30
Problémy se zvukem systému
domácího kina
Zvuk s hlasitým šumem
Pokud sledujete video ze zapojené jednotky USB
Flash nebo počítače, zvuk z vašeho systému
domácího kina může být zkreslený. Tento šum se
vyskytuje v případě, že má audio- nebo videosoubor
zvuk DTS, avšak systém domácího kina není vybaven
funkcí zpracování zvuku DTS. Tento problém lze
vyřešit nastavením položky Formát výstupu
zvukutelevizoru na možnost Stereo (bez
komprimace).
Stiskněte tlačítko  a vstupte do nabídky Všechna
nastavení > Zvuk > Pokročilé > Formát výstupu
zvuku.
Pokud je přehrávač Blu-ray disků vybaven rozhraním
EasyLink HDMI CEC, můžete jej ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru.
Žádný zvuk
Pokud není slyšet zvuk televizoru ze systému
domácího kina, zkontrolujte, zda je kabel HDMI
připojen ke konektoru HDMI ARC systému domácího
kina. Všechna připojení HDMI televizoru jsou připojení
HDMI ARC
6.10
DVD přehrávač
DVD přehrávač připojte k televizoru pomocí kabelu
HDMI.
6.8
Chytré telefony a tablety
Pokud chcete k televizoru připojit chytrý telefon
nebo tablet, můžete využít bezdrátové nebo
kabelové připojení.
Bezdrátové provedení
Pokud chcete využít bezdrátové připojení, stáhněte si
do chytrého telefonu nebo tabletu aplikaci Philips TV
Remote App z oblíbeného obchodu s aplikacemi.
Kabelové připojení
Pokud chcete využít kabelové připojení, použijte
připojení HDMI 4 MHL na zadní straně
televizoru. Další informace získáte
v nabídce Nápověda výběrem možnosti Klíčová
slova a vyhledáním položky HDMI MHL.
Je-li DVD přehrávač připojen pomocí kabelu HDMI
a je vybaven rozhraním EasyLink CEC, můžete jej
ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.
6.11
Bluetooth – reproduktory
a gamepady
6.9
Přehrávač Blu-ray disků
Přehrávač Blu-ray disků připojte k televizoru
pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI.
31
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Co potřebujete
* Váš televizor nepodporuje subwoofer ani
reproduktory Bluetooth, pokud nejsou kompatibilní
s technologií Bluetooth LE.
K televizoru můžete připojit bezdrátové zařízení
Bluetooth® – bezdrátový reproduktor, subwoofer,
zvukový projektor nebo sluchátka. Můžete připojit
i gamepad pomocí Bluetooth LE.
** Pokud nejsou zvukové projektory, reproduktory
a jiná zvuková zařízení kompatibilní s technologií
Bluetooth LE, je vyžadováno připojení HDMI.
Chcete-li přehrávat zvuk televizoru v bezdrátovém
reproduktoru, je nutné bezdrátový reproduktor
spárovat s televizorem. Televizor můžete spárovat
s bezdrátovými reproduktory a maximálně čtyřmi
zařízeními Bluetooth LE (low energy). Televizor může
v jednom okamžiku přehrávat zvuk pouze v jednom
reproduktoru. Připojíte-li subwoofer, zvuk se bude
přehrávat v televizoru a subwooferu. Připojíte-li
zařízení Sound bar, bude se zvuk přehrávat pouze
v něm.
Výběr zařízení
Spárovaný bezdrátový reproduktor Bluetooth můžete
vybrat pro přehrávání zvuku z televizoru.
Výběr bezdrátového reproduktoru pro přehrání zvuku
televizoru…
Upozornění – synchronizace zvuku a obrazu
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Reproduktory a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte požadovaný systém reproduktorů.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Reproduktory Bluetooth mají často značné takzvané
zpoždění. Dlouhé zpoždění znamená, že zvuk se
opožďuje za obrazem, takže synchronizace pohybu
rtů a zvuku je nesprávná. Než si zakoupíte systém
reproduktorů Bluetooth, informujte se, které modely
jsou nejnovější, a najděte zařízení, které má nízké
zpoždění. Prodejce vám poradí.
Odebrání zařízení
Bezdrátové zařízení Bluetooth můžete připojit
a odpojit. Když je zařízení Bluetooth připojeno,
můžete používat gamepad nebo pouštět zvuk
televizoru do bezdrátového reproduktoru. Bezdrátové
zařízení Bluetooth můžete také odebrat. Spárování
zařízení Bluetooth se po odebrání zruší.
Párování zařízení
Umístěte bezdrátový reproduktor maximálně 5 metrů
od televizoru. Přečtěte si uživatelskou příručku
k danému zařízení, kde jsou uvedeny konkrétní
informace ohledně párování a dosahu bezdrátového
signálu. Zkontrolujte, že je nastavení Bluetooth
v televizoru zapnuté.
Odebrání a odpojení bezdrátového zařízení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě .
3 - Vyberte možnost Bluetooth > Odebrat zařízení.
4 - V seznamu vyberte bezdrátové zařízení.
5 - Vyberte možnost Odpojit nebo Odebrat.
6 - Vyberte možnost OK.
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Bezdrátový gamepad můžete používat ihned po
spárování. Spárovaný bezdrátový reproduktor můžete
vybrat pro přehrávání zvuku z televizoru. Když je
zařízení spárované, nemusíte ho párovat znovu,
dokud ho neodeberete.
Postup spárování bezdrátového reproduktoru
s televizorem…
1 - Zapněte bezdrátový reproduktor a umístěte jej do
dosahu televizoru.
2 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost Bluetooth > Vyhledat
Bluetooth zařízení.
5 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Spárujte
zařízení s televizorem a televizor si uloží připojení. Je
možné, že bude nutné nejprve zrušit párování
spárovaného zařízení, pokud byl dosažen maximální
počet spárovaných zařízení.
6 - Zvolte typ zařízení (sluchátka, subwoofer, …).
6.12
Sluchátka
Sluchátka můžete připojit ke konektoru  na zadní
straně televizoru. Jedná se minikonektor 3,5 mm.
Hlasitost sluchátek lze nastavit samostatně.
Nastavení hlasitosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Hlasitost
sluchátek.
2 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
32
opakovaným, nabídku zavřete.
Scart
6.13
Připojte herní konzoli k televizoru kabelem
kompozitního videa (CVBS) a kabelem Audio L/R.
Herní konzole
Pokud je herní konzole vybavena pouze výstupem
videa (CVBS) a výstupem audia L/P, připojte zařízení
do konektoru SCART pomocí adaptéru video audio
L/P na SCART (prodává se zvlášť).
Rozhraní HDMI
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud herní konzoli
připojíte ke konektoru na televizoru pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI.
Nejlepší nastavení
Y Pb Pr
Než začnete hrát hru na připojené herní konzoli,
doporučujeme v televizoru nastavit nejvhodnější
nastavení Herní režim.
Připojte herní konzoli k televizoru kabelem
komponentního videa (Y Pb Pr) a audiokabelem L/R.
Volba optimálního nastavení televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Styl obrazu > Hra.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
33
6.14
Instalace
Gamepad
Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po
zformátování pevného disku USB. Formátováním
budou z pevného disku USB odebrány všechny
soubory.
Připojení gamepadu
Chcete-li na televizoru hrát internetové hry, můžete
k němu připojit některé podporované gamepady.
Můžete používat gamepad s nanopřijímačem USB
nebo s funkcí Bluetooth.
1 - Připojte pevný disk USB k jednomu
z portů USB na televizoru. Během formátování
nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních
portů USB.
2 - Zapněte pevný disk USB a televizor.
3 - Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování.
Připojení gamepadu s USB nanopřijímačem…
1 - Zapojte malý nanopřijímač do některého
konektoru USB na boční straně televizoru. Bezdrátový
nanopřijímač je dodáván společně s gamepadem.
2 - Když gamepad zapnete, můžete jej ihned
používat.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
trvale připojený.
Do druhého konektoru USB na boční straně televizoru
můžete zapojit i druhý gamepad.
Problémy
Řešení potenciálních problémů s rušením jiných
bezdrátových zařízení a televizoru…
• Použijte prodlužovací kabel USB a přesuňte
nanopřijímač do vzdálenosti přibližně metr od
televizoru.
• Můžete také k televizoru připojit napájený USB hub
a zapojit nanopřijímače do něj.
6.15
Pevný disk USB
Varování
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
Co potřebujete
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit
nebo nahrávat digitální televizní vysílání (vysílání DVB
apod.).
Minimální místo na disku
• Pozastavení
Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat
pevný disk kompatibilní s rozhraním USB 2.0
s minimální kapacitou 4 GB.
• Nahrávání
Chcete-li pozastavit a nahrávat vysílání, je nezbytný
pevný disk s alespoň 250 GB volného místa.
Formátování
Pozastavovat a nahrávat vysílání nebo ukládat
aplikace můžete až po zformátování pevného disku
USB. Formátováním budou z pevného disku USB
odebrány všechny soubory. Pokud chcete nahrávat
vysílání podle údajů TV průvodce na internetu, musíte
před instalací pevného disku USB nejprve nastavit
připojení televizoru k internetu.
Varování
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
34
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
Konfigurace
Instalace klávesnice
Chcete-li nainstalovat klávesnici USB, zapněte
televizor a připojte klávesnici USB k jednomu
z konektorů USB na televizoru. Když televizor
poprvé rozpozná klávesnici, můžete vybrat své
rozvržení klávesnice a svou volbu vyzkoušet. Pokud
jako první vyberete azbuku nebo řeckou klávesnici,
můžete vybrat sekundární rozložení klávesnice
s latinkou.
Formátování pevného disku USB…
1 - Připojte pevný disk USB k jednomu
z portů USB na televizoru. Během formátování
nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních
portů USB.
2 - Zapněte pevný disk USB a televizor.
3 - Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
4 - Televizor zobrazí zprávu, zda chcete k ukládání
aplikací použít pevný disk USB. Pokud chcete,
potvrďte, že souhlasíte.
5 - Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
trvale připojený.
Postup změny rozložení klávesnice později, po
provedení prvotního nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Nastavení klávesnice USB,
čímž spustíte nastavení klávesnice.
Speciální klávesy
Klávesy pro zadávání textu
• Tlačítko Enter = OK
• Backspace = odstranění znaku před kurzorem
• Kurzorové klávesy = procházení textovým polem
• Chcete-li přepnout mezi rozložením klávesnice
v případě, že je nastaveno sekundární rozložení,
stiskněte současně klávesy Ctrl + mezerník.
Klávesy pro aplikace a internetové stránky
• Tab a Shift + Tab = Další a Předchozí
• Home = přechod na začátek stránky
• End = přechod na konec stránky
• Page Up = přechod o jednu stránku nahoru
• Page Down = přechod o jednu stránku dolů
• + = zvětšení o jeden krok
• - = zmenšení o jeden krok
• * = přizpůsobení webové stránky šířce obrazovky
6.16
Klávesnice USB
6.17
Připojení
Jednotka Flash USB
Připojte USB klávesnici (typu USB-HID) pro zadávání
textu v televizoru.
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash.
Připojte je do jednoho z konektorů
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
do jednoho z konektorů USB na televizoru.
USB.
35
6.19
Videokamera
Rozhraní HDMI
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud videokameru
připojíte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Televizor detekuje paměťové zařízení a otevře
seznam s jeho obsahem.
Neobjeví-li se seznam obsahu automaticky, stiskněte
tlačítko  SOURCES a vyberte možnost USB.
Chcete-li přestat sledovat obsah paměťové jednotky
USB, stiskněte možnost  EXIT nebo vyberte jinou
aktivitu.
Zařízení USB kdykoli odpojíte vypojením zařízení.
Chcete-li získat další informace o sledování nebo
přehrávání obsahu z jednotky USB Flash, vyberte
v nabídce Nápověda možnost Klíčová
slova a vyhledejte položku Fotografie, videa
a hudba .
Audio video LR / SCART
K připojení videokamery můžete použít konektor
HDMI, YPbPr nebo SCART. Je-li vaše videokamera
vybavena pouze výstupem Video (CVBS) a Audio
L/R, použijte pro připojení ke konektoru SCART
adaptér Video Audio L/R na SCART (prodává se
zvlášť).
6.18
Fotoaparát
Chcete-li zobrazit fotografie uložené v digitálním
fotoaparátu, můžete fotoaparát připojit přímo
k televizoru.
Připojte jej k jednomu z konektorů USB na
televizoru. Po vytvoření připojení zapněte fotoaparát.
Neobjeví-li se seznam s obsahem automaticky,
stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost USB.
Může být nutné nastavit kameru, aby přenášela
obsah pomocí protokolu PTP (Obraz Transfer
Protocol). Přečtěte si uživatelskou příručku digitálního
fotoaparátu.
Chcete-li získat další informace o prohlížení
fotografií, vyberte v nabídce Nápověda
možnost Klíčová slova a vyhledejte
položku Fotografie, videa a hudba.
36
6.20
O stojanech PTA860
Počítač
Pomocí odnímatelných stojanů pro bezdrátové
reproduktory Philips PTA860* můžete umístit
postranní reproduktory dále od obrazovky televizoru.
Zvuk bude prostorovější a umocní zážitek ze
sledování na velké obrazovce. Minimalistická
konstrukce stojanů dokonale ladí s konstrukcí
tenkých reproduktorů. Na těchto stojanech jsou
reproduktory připojeny k televizoru bezdrátově.
Připojení
K televizoru můžete připojit počítač a používat
televizor jako počítačový monitor.
Pomocí konektoru HDMI
Počítač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Můžete použít stojan PTA860 spolu s bezdrátovým
subwooferem SUB100* pro bohatý, hlubší
a prostorovější zvuk.
*Výrobky PTA860 a SUB100 se prodávají
samostatně.
Instalace
Před nastavením obou reproduktorových stojanů
PTA860 zkontrolujte, zda máte k dispozici další
2 síťové zásuvky. Jednu pro každý stojan.
Ideální nastavení
Při připojování počítače doporučujeme, abyste pro
připojení, které pro počítač používáte, vybrali správný
název typu zařízení v nabídce Zdroj. Když potom
v nabídce Zdroj přepnete na Počítač, televizor se
automaticky nastaví na ideální nastavení pro počítač.
Pokud chcete dosáhnout ideální reprodukce zvuku
neumisťujte stojany reproduktoru dále než 1 m od
televizoru. Je nutné umístit levý reproduktor na levou
stranu a pravý reproduktor na pravou stranu
televizoru. Stojany reproduktoru jsou na spodní části
označeny.
Volba optimálního nastavení televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Počítač.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Upevnění reproduktorů na stojany…
1 - Vypněte televizor a odpojte zástrčky
reproduktorů z konektorů na zadní části televizoru.
2 - Sejměte reproduktor z boční strany televizoru.
Reproduktory jsou upevněny magneticky.
3 - Kabel a kryt odpojte od reproduktoru tak, že
uchopíte reproduktor jednou rukou a malý kabel
druhou rukou a jemně vytáhnete kabel ve směru
reproduktoru. Z reproduktoru vypojte vnitřní
konektorový kolík.
4 - Přetáhněte spodní otvor reproduktoru přes
konektorový kolík stojanového sloupku. Reproduktor
s malým zářezem na jedné straně v dolní části je
nutné otočit tak, aby byl vyrovnán s jazýčkem
stojanového sloupku. Zatlačte jemně reproduktor
dolů na sloupek, až do sebe obě jednotky dokonale
zapadnou.
5 - Zapojte hardwarový klíč USB PTA860 do jednoho
z konektorů USB na zadní straně televizoru
a připojte zelený mini-jack do přípojky WIRELESS
6.21
Stojany pro bezdrátové
reproduktory PTA860
37
AUDIO.
6 - Připojte napájecí kabely k oběma stojanům pro
reproduktory a zastrčte je do zásuvek.
Pro usnadnění jsou hardwarový klíč USB PTA860
a oba stojany pro reproduktory již spárovány při
výrobě.
Můžete použít nastavitelné nožky stojanu pro
reproduktor k úpravě sloupku, pokud je nakloněný,
nebo abyste jej stabilizovali.
Párování
Pro usnadnění jsou hardwarový klíč USB PTA860
a oba stojany pro reproduktory již spárovány při
výrobě. Když stojany instalujete, není třeba je párovat.
Dioda LED na hardwarovém klíči USB a obou
stojanech se bíle rozsvítí na znamení, že všechna tři
zařízení jsou zapnuta a připojena.
Párování a opakované párování
Pokud se z jakéhokoli důvodu hardwarový klíč USB
a stojany pro reproduktory nepřipojí a jedna nebo
všechny diody LED červeně blikají, je nutné provést
párování znova.
Opětovné párování…
1 - Stiskněte malé párovací tlačítko  na
hardwarovém klíči USB na 5 sekund a totéž
proveďte na každém stojanu pro reproduktor, aby se
spustil proces párování. Je dostatek času, abyste to
provedli s jedním zařízením po druhém. Všechny
diody LED budou pomalu bíle blikat.
2 - Systém se pokusí spárovat hardwarový klíč USB
s oběma stojany.
3 - Pokud jsou hardwarový klíč USB a oba
reproduktory spárovány, rozsvítí se diody LED bíle.
4 - Pokud dioda LED jednoho ze stojanů pro
reproduktory bliká červeně, stiskněte znovu na
5 sekund párovací tlačítko  na hardwarovém klíči
USB a totéž proveďte na stojanu příslušného
reproduktoru. Systém se znova pokusí o připojení.
Když přepnete televizor do pohotovostního režimu,
oba odnímatelné stojany pro reproduktory přejdou
také do pohotovostního režimu. Jejich diody LED se
rozsvítí červeně.
38
tlačítko OK vytvořit připojení okamžitě.
7 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
7
Připojení
k televizoru
Android TV
Wi-Fi zapnuto/vypnuto
Než se pokusíte připojit, ujistěte se, že je síť Wi-Fi
zapnutá…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě
a stiskněte tlačítko  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo Wi-Fi > Wi-Fi
zapnuto/vypnuto.
4 - Pokud je vypnutá, vyberte možnost On a
stiskněte tlačítko OK.
7.1
Síť a internet
Domácí síť
Abyste mohli využít všechny funkce televizoru Philips
Android TV, musí být televizor připojen k internetu.
WPS
Připojte televizor do domácí sítě s vysokorychlostním
připojením k internetu. Televizor můžete k síťovému
routeru připojit bezdrátově nebo kabelem.
Je-li váš router vybaven funkcí WPS, můžete jej
připojit přímo, bez prohledávání sítí. Jsou-li ve vaší
bezdrátové síti zařízení využívající systém
zabezpečovacího šifrování WEP, nelze použít funkci
WPS.
Připojit do sítě
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Připojit do sítě.
4 - Vyberte možnost WPS.
5 - Přejděte k routeru a stiskněte tlačítko WPS.
Během dvou minut přejděte zpět k televizoru.
6 - Výběrem možnosti Připojit vytvořte připojení.
7 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Bezdrátové připojení
Co potřebujete
Chcete-li televizor připojit k internetu bezdrátově, je
nutný bezdrátový router s připojením na internet.
Použijte vysokorychlostní (širokopásmové) připojení.
WPS s kódem PIN
Je-li váš router vybaven funkcí WPS s kódem PIN,
můžete jej připojit přímo, bez prohledávání sítí. Jsou-li
ve vaší bezdrátové síti zařízení využívající systém
zabezpečovacího šifrování WEP, nelze použít funkci
WPS.
Vytvoření připojení
Bezdrátové provedení
Vytvoření bezdrátového připojení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Připojit do sítě.
4 - Vyberte možnost WPS s kódem PIN .
5 - Zapište si zobrazený osmiciferný kód PIN
a zadejte jej do softwaru routeru v počítači.
Informace o zadání kódu PIN najdete v příručce
k routeru.
6 - Výběrem možnosti Připojit vytvořte připojení.
7 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Připojit do sítě.
4 - Vyberte možnost Bezdrátová.
5 - V seznamu nalezených sítí vyberte svou
bezdrátovou síť. Pokud se vaše síť v seznamu
nenachází, protože název sítě je skrytý (vypnuli jste
vysílání identifikátoru SSID v routeru), vyberte
možnost Přidat novou síť a zadejte název sítě sami.
6 - Podle typu routeru zadejte svůj šifrovací klíč –
WEP, WPA nebo WPA2. Pokud jste již šifrovací klíč
pro tuto síť zadávali, můžete kliknutím na
39
nastavena na Zapnuto.
Problémy
**Abyste vyhověli nařízením EMC, používejte stíněný
kabel sítě Ethernet FTP kat. 5E.
Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena
• Mikrovlnné trouby, telefony DECT nebo jiná zařízení
Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti bezdrátové sítě mohou
způsobovat rušení sítě.
• Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umožňují
bezdrátový přístup k televizoru.
• Pokud vám bezdrátová síť doma nefunguje správně,
zkuste nainstalovat kabelovou síť.
Nastavení sítě
Zobrazit nastavení sítě
Zde si můžete zobrazit všechna aktuální nastavení
sítě. Adresy IP a MAC, sílu signálu, rychlost, způsob
šifrování apod.
Internet nefunguje
• Je-li připojení k routeru v pořádku, zkontrolujte
připojení routeru k internetu.
Zobrazení aktuálních nastavení sítě…
Připojení k počítači a internetu jsou pomalá
• Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti
a jiných faktorech kvality signálu naleznete
v uživatelské příručce bezdrátového routeru.
• Pro router použijte vysokorychlostní
(širokopásmové) připojení k internetu.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Zobrazit nastavení sítě.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
DHCP
• Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
Konfigurace sítě
Pokud jste pokročilý uživatel a chcete nainstalovat síť
se statickou adresou IP, nastavte televizor na
hodnotu Statická IP .
Pevné připojení
Co potřebujete
Nastavení televizoru na statickou adresu IP…
Chcete-li připojit televizor k internetu, potřebujete
síťový router s připojením k internetu. Použijte
vysokorychlostní (širokopásmové) připojení.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Konfigurace sítě a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Statická IP a stiskněte
tlačítko OK, čímž povolíte možnost Konfigurace
statické IP.
5 - Vyberte možnost Konfigurace statické IP a
nakonfigurujte připojení.
6 - Můžete nastavit číslo pro Adresu IP, Masku
sítě, Bránu, DNS 1 nebo DNS 2.
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vytvoření připojení
Vytvoření kabelového připojení…
1 - Připojte router k televizoru síťovým kabelem
(kabelem sítě Ethernet**).
2 - Zkontrolujte, zda je router zapnutý.
3 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
5 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Připojit do sítě.
6 - Vyberte možnost Kabelová. Televizor neustále
vyhledává síťové připojení.
7 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Zapnout přes Wi-Fi (WoWLAN)
Tento televizor můžete zapnout z chytrého telefonu
nebo tabletu, pokud je televizor v pohotovostním
režimu. Nastavení Zapnout pomocí funkce Wi-Fi
(WoWLAN) musí být zapnuto.
Zapnutí funkce WoWLAN…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být
40
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Zapnout přes Wi-Fi (WoWLAN).
4 - Vyberte možnost Zapnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Název televizní sítě
Pokud se ve vaší domácí síti nachází více televizorů,
můžete jim přidělit jedinečné názvy.
Zapnout připojení Wi-Fi
Změna názvu televizoru…
Můžete zapnout nebo vypnout připojení Wi-Fi
v televizoru.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Název televizní sítě.
4 - Pomocí klávesnice dálkového ovladače zadejte
nový název.
5 - Dokončete stisknutím tlačítka .
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zapnutí připojení Wi-Fi…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo Wi-Fi > Wi-Fi
zapnuto/vypnuto.
4 - Vyberte možnost Zapnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vymazat internetovou paměť
Pomocí funkce Vymazat internetovou paměť můžete
smazat svoji registraci na serveru Philips a nastavení
rodičovského hodnocení, své přihlašovací údaje
k aplikaci Videoobchod, veškeré oblíbené položky
z aplikací Philips, Internetové záložky a historii.
Interaktivní aplikace MHEG mohou v televizoru
ukládat také takzvané soubory „cookie“. I tyto
soubory budou vymazány.
Digital Media Renderer – DMR
Pokud soubory médií nelze v televizoru přehrát,
zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Digitial Media
Renderer (DMR). Ve výchozím nastavení z výroby je
funkce DMR zapnutá.
Zapnutí funkce DMR…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo Wi-Fi > Digital
Media Renderer - DMR.
4 - Vyberte možnost Zapnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vymazání internetové paměti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Vymazat internetovou paměť.
4 - Pro potvrzení vyberte možnost OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Wi-Fi Smart Screen
Chcete-li sledovat televizní kanály na chytrém
telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace
Philips TV Remote App, musíte zapnout funkci Wi-Fi
Smart Screen. Některé kódované kanály nemusí být
možné na mobilním zařízení přehrávat.
Sdílení souborů
Televizor je možné propojit s dalšími zařízeními ve
vaší bezdrátové síti, například s počítačem nebo
chytrým telefonem. Můžete použít počítač se
systémem Microsoft Windows nebo Apple OS X.
Zapnutí funkce Wi-Fi Smart Screen…
V televizoru můžete otevírat fotografie, hudbu
a videa uložená v počítači. Použijte libovolný
software serveru médií s certifikací DLNA.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo Wi-Fi > Wi-Fi
Smart Screen.
4 - Vyberte možnost Zapnuto.
41
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android.
3 - Prohlédněte si různá nastavení systému Android.
4 - V případě potřeby stisknutím
tlačítka BACK nabídku zavřete.
7.2
Účet Google
Přihlásit se
Abyste mohli využít všechny funkce televizoru Philips
Android TV, můžete se přihlásit ke službám Google
pomocí účtu Google.
7.3
Aplikace Philips TV Collection
Po přihlášení můžete hrát své oblíbené hry na
telefonu, tabletu i televizoru. Na obrazovce
domácího televizoru také získáte přizpůsobená
doporučení videí a hudby a přístup k YouTube,
Google Play a dalším aplikacím.
Stránka Vybrané aplikace
Všechny vaše prémiové aplikace jsou k dispozici
v rámci aplikace Philips TV Collection, v části
Vybrané aplikace. Službu spustíte pomocí banneru na
kanálu s oblíbenými aplikacemi.
Přihlásit se
Ke službám Google se v televizoru přihlaste
existujícím účtem Google. Pro přihlášení k účtu
Google potřebujete e-mailovou adresu a heslo.
Pokud ještě nemáte účet Google, vytvořte si ho
v počítači nebo tabletu na adrese
accounts.google.com. Ke hraní her na Google Play
potřebujete profil Google+. Pokud se nepřihlásíte
hned při instalaci televizoru, můžete se přihlásit
později.
Aplikace Philips TV Collection jsou navržené
speciálně pro televizory. Stažení a instalace aplikací
Philips TV Collection je bezplatné. Kolekce aplikací
Philips TV Collection se může lišit podle země a
regionu. Aplikace Philips TV Collection bude také
obsahovat doporučení pro nové aplikace a jiné
informace.
Některé aplikace Philips TV Collection jsou již předem
nainstalované v televizoru. Při instalaci dalších
aplikací z kolekce Philips TV Collection budete
požádáni o souhlas s Podmínkami používání.
Nastavení soukromí
můžete nastavit podle svých preferencí.
Přihlášení po instalaci televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  (dolů) a vyberte
položku Osobní > Přidat účet a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stiskněte tlačítko OK u možnosti PŘIHLÁŠENÍ.
5 - Na klávesnici dálkového ovladače zadejte emailovou adresu a stiskněte malé tlačítko OK na
pravé straně klávesnice.
6 - Zadejte heslo a přihlaste se stisknutím malého
tlačítka OK.
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Instalace aplikace z kolekce Philips TV Collection…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte možnost  Philips TV Collection a
stiskněte tlačítko OK. Otevře se část Vybrané aplikace.
3 - Vyberte kartu „Vše“ a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se všechny aplikace, které má uživatel
k dispozici, včetně nainstalovaných aplikací.
4 - Procházejte aplikace, vyberte ikonu aplikace,
kterou chcete nainstalovat a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se stránka Informace o aplikaci.
5 - Vyberte tlačítko Přidat a stisknutím tlačítka OK
nainstalujte aplikaci.
Nainstalovaná aplikace se nachází na stránce
Aplikace, kterou lze otevřít z domovské obrazovky
Android stisknutím ikony Aplikace na levém konci
řádku Oblíbené aplikace.
Nastavení systému Android
Můžete nastavit nebo zobrazit několik specifických
nastavení a údajů pro Android. Můžete zobrazit
seznam aplikací nainstalovaných v televizoru
a místo, které potřebují. Můžete nastavit jazyk
Hlasového vyhledávání. Můžete nakonfigurovat
klávesnici na obrazovce nebo umožnit, aby aplikace
využívaly vaše umístění. Prohlédněte si různá
nastavení systému Android. Další informace o těchto
nastaveních najdete na
stránce www.support.google.com/androidtv.
Podmínky používání
Abyste mohli nainstalovat a používat aplikace
z kolekce Philips TV Collection, musíte souhlasit
s Podmínkami použití. Pokud jste podmínky
neodsouhlasili hned při instalaci televizoru, můžete
souhlas vyjádřit později. Jakmile vyjádříte souhlas
s Podmínkami používání, některé aplikace se
okamžitě zpřístupní a další aplikace budete moci
Otevření nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
42
nainstalovat z kolekce Philips TV Collection.
tlačítka BACK nabídku zavřete.
Vyjádření souhlasu s Podmínkami používání po
instalaci televizoru…
7.5
1 - Stiskněte tlačítko  HOME, vyberte
možnost  Philips TV Collection a stiskněte
tlačítko OK. Stisknutím tlačítka Možnosti otevřete
nabídku Možnosti.
2 - Můžete vybrat položkuPodmínky používání
a stisknutím tlačítka OK je zobrazte pro čtení.
3 - Vyberte možnost Přijmout a stiskněte
tlačítko OK. Schválení nelze odvolat.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Domovská obrazovka
O domovské obrazovce
Abyste mohli využívat výhody televizoru se systémem
Android, připojte televizor k internetu.
Podobně jako u chytrých telefonů nebo tabletů se
systémem Android představuje domovská obrazovka
určité centrum televizoru. Z domovské obrazovky
můžete procházet možnosti zábavy z aplikace a
televizního vysílání a vybrat si, co budete sledovat. Na
domovské obrazovce jsou kanály, které vám umožní
objevit skvělý obsah z vašich oblíbených aplikací.
Můžete také přidat další kanály nebo si vyhledat nové
aplikace a získat další obsah.
Nastavení soukromí
Některá nastavení soukromí u aplikací Philips TV
Collection můžete nastavit.
• Můžete povolit odesílání technických statistik do
společnosti Philips.
• Můžete povolit osobní doporučení.
• Můžete povolit používání souborů cookies.
• Můžete zapnout Rodičovský zámek pro aplikace
označené jako nevhodné do 18 let.
Domovská obrazovka je uspořádána do kanálů…
Aplikace
Vaše oblíbené aplikace jsou umístěny na prvním
řádku. Dále v tomto řádku naleznete aplikace pro
televizor, jako jsou například Philips TV Collection,
Sledování TV, TV průvodce, Média a další. Další
aplikace naleznete na stránce s aplikacemi, kterou
můžete otevřít kliknutím na ikonu Aplikace umístěnou
na levém konci řádku s oblíbenými aplikacemi. Ze
stránky s aplikacemi můžete rovněž přidat další
aplikace jako oblíbené.
Nastavení soukromí pro Philips TV Collection…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME, vyberte
možnost  Philips TV Collection a stiskněte
tlačítko OK. Stisknutím tlačítka Možnosti otevřete
nabídku Možnosti.
2 - Můžete vybrat možnost Zásady ochrany
soukromí a poté stisknout tlačítko OK.
3 - Výběrem jednotlivých nastavení a stisknutím
tlačítka OK provedete povolení nebo zakázání.
O každém nastavení si můžete podrobně přečíst.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Stránka Aplikace obsahuje všechny nainstalované
aplikace dodané s televizorem a aplikace, které si
sami nainstalujete z kolekce Philips TV Collection
nebo obchodu Google Play™ Store .
Kanál Přehrát jako další
Díky kanálu Play Next (Přehrát jako další) na
domovské obrazovce můžete vždycky vědět, co
sledovat jako další. Na kanálu Play Next (Přehrát jako
další) můžete začít sledovat tam, kde jste sledování
přerušili, a dostávat upozornění na nové epizody.
Stisknutím a podržením tlačítka Select (Vybrat)
u filmu nebo televizním pořadu jej přímo přidáte do
kanálu Play Next (Přehrát jako další).
7.4
Nastavení systému Android
Můžete nastavit nebo zobrazit několik specifických
nastavení a údajů pro Android. Můžete zobrazit
seznam aplikací nainstalovaných v televizoru
a místo, které potřebují. Můžete nastavit jazyk
Hlasového vyhledávání. Můžete nakonfigurovat
klávesnici na obrazovce nebo umožnit, aby aplikace
využívaly vaše umístění. Prohlédněte si různá
nastavení systému Android. Další informace o těchto
nastaveních najdete na
stránce www.support.google.com/androidtv.
Kanál Google Play Movies & TV
Na tomto kanálu můžete sledovat filmy nebo televizní
pořady půjčené z aplikace Google Play Movies & TV.
Kanál Nápověda
Otevření nastavení…
Tento kanál obsahuje výuková videa s postupy, kde
se dozvíte, jak rozbalit televizor a připojit externí
zařízení, jak nainstalovat kanál apod.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android.
3 - Prohlédněte si různá nastavení systému Android.
4 - V případě potřeby stisknutím
Kanál YouTube
Tento kanál obsahuje vaše videa označená jako
43
Doporučujeme, Předplatné nebo Trendy na YouTube.
Nastavení kanálů
Kliknutím na tlačítko NASTAVENÍ KANÁLŮ můžete
přidávat a odebírat kanály z domovské obrazovky.
Viz také www.support.google.com/androidtv
Otevření domovské obrazovky
Chcete-li otevřít domovskou obrazovku a otevřít
položku…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte požadovanou položku a stisknutím
tlačítka OK ji otevřete nebo spusťte.
3 - Stiskněte souvisle tlačítko  BACK (Zpět) nebo
se stisknutím tlačítka  HOME (Domů) vraťte na
domovskou obrazovku.
Při otevírání domovské obrazovky se přehrávání
aplikace/obsahu na pozadí zastaví. Aby mohlo
přehrávání pokračovat, musíte danou aplikaci nebo
obsah vybrat na domovské obrazovce.
44
3 - Vyberte film nebo televizní pořad ze své knihovny
v aplikaci, vyberte titul a stiskněte tlačítko OK.
4 - Můžete používat tlačítka dálkového
ovladače  (zastavit),  (pauza),  (posun zpět)
nebo  (posun vpřed).
5 - Aplikaci Movies & TV ukončíte opakovaným
stisknutím tlačítka  BACK nebo stisknutím
tlačítka  EXIT.
8
Aplikace
8.1
Informace o aplikacích
Své oblíbené aplikace najdete v řádku Aplikace
v nabídce domovské obrazovky.
Pokud není daná aplikace na domovské obrazovce,
můžete ji přidat prostřednictvím stránky Aplikace
nebo pomocí položky Přidat aplikaci k oblíbeným na
řádku Oblíbené aplikace. Některé produkty a funkce
Google Play jsou dostupné pouze ve vybraných
zemích.
Podobně jako u chytrého telefonu nebo tabletu
nabízejí aplikace v televizoru nové funkce a rozšiřují
možnosti jeho využití. K dispozici je například
YouTube, hry, videoobchody, předpověď počasí
a další. Pomocí aplikace webového prohlížeče
můžete procházet internet.
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
Aplikace mohou pocházet z kolekce Philips TV
Collection nebo z obchodu Google Play™ Store .
Některé praktické aplikace jsou již na začátku
nainstalované v televizoru.
Hudba
V aplikaci Google Play Music můžete v televizoru
přehrávat svou oblíbenou hudbu.
Chcete-li nainstalovat aplikaci z kolekce Philips TV
Collection nebo z obchodu Google Play™ Store ,
musí být televizor připojen k internetu. Abyste mohli
používat aplikace z kolekce Philips TV Collection,
musíte vyjádřit souhlas s Podmínkami používání.
Abyste mohli používat aplikace Google Play a
obchod Google Play™ Store , musíte se přihlásit
k účtu Google.
Aplikace Google Play Music umožňuje zakoupit
hudbu do počítače nebo do mobilního zařízení.
V televizoru se také můžete přihlásit k odběru
s plným přístupem, což je předplatné hudby na
Google Play Music. V aplikaci můžete také přehrávat
hudební soubory uložené v počítači.
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li si koupit předplatné hudby, přidejte k účtu
Google údaje o platební kartě.
8.2
Google Play
Movies and TV
Spuštění aplikace Google Play Music…
V aplikaci Google Play Movies & TV si můžete
zakoupit nebo zapůjčit filmy a televizní pořady ke
sledování v televizoru.
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte položku Google Play Music.
3 - Vyberte požadovanou hudbu a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Aplikaci Music ukončíte opakovaným stisknutím
tlačítka  BACK nebo stisknutím tlačítka  EXIT.
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li nakupovat filmy a televizní pořady,
přidejte k účtu Google údaje o platební kartě.
Pokud není daná aplikace na domovské obrazovce,
můžete ji přidat prostřednictvím stránky Aplikace
nebo pomocí položky Přidat aplikaci k oblíbeným na
řádku Oblíbené aplikace. Některé produkty a funkce
Google Play jsou dostupné pouze ve vybraných
zemích.
Zakoupení a zapůjčení filmu nebo televizního
pořadu…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte položku Google Play Movies & TV.
3 - Vyberte požadovaný film nebo pořad a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte požadovaný nákup a stiskněte tlačítko
OK. Aplikace vás provede nákupem.
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
Sledování zakoupeného nebo zapůjčeného filmu
nebo televizního pořadu…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte položku Google Play Movies & TV.
45
tlačítkem  EXIT.
Hry
Rodičovská kontrola
Aplikace Google Play Games umožňuje v televizoru
hrát hry. Online nebo offline.
V obchodě Google Play™ Store můžete skrýt
aplikace určené pouze dospělým
uživatelům/nakupujícím. Ke změně nastavení úrovně
dospělosti je nutné zadat kód PIN.
Můžete se podívat, co právě hrají vaši přátelé, nebo
se můžete přidat k jejich hře a soutěžit s nimi.
Můžete sledovat svoje úspěchy a příště začít tam,
kde jste skončili.
Nastavení rodičovského zámku…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte položku Google Play Store a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Nastavení > Rodičovská
kontrola.
4 - Vyberte požadovanou úroveň dospělosti.
5 - Až k tomu budete vyzváni, zadejte kód PIN.
6 - Aplikaci Google Play Storeukončíte opakovaným
stisknutím tlačítka  BACK nebo
tlačítkem  EXIT.
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li nakupovat nové hry, přidejte k účtu
Google údaje o platební kartě.
Spusťte aplikaci Google Play Games, vyberte si nové
herní aplikace a nainstalujte si je do televizoru.
Některé hry jsou zdarma. Pokud je ke hraní některé
hry nutný gamepad, zobrazí se upozornění.
Pokud není daná aplikace na domovské obrazovce,
můžete ji přidat prostřednictvím stránky Aplikace
nebo pomocí položky Přidat aplikaci k oblíbeným na
řádku Oblíbené aplikace. Některé produkty a funkce
Google Play jsou dostupné pouze ve vybraných
zemích.
Spuštění a ukončení hry v aplikaci Google Play
Games…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte položku Google Play Games.
3 - Vyberte hru, kterou chcete hrát, nebo novou hru,
kterou chcete nainstalovat, a stiskněte tlačítko OK.
4 - Potom několikrát stiskněte tlačítko  BACK
nebo jednou stiskněte tlačítko  EXIT nebo
aplikaci ukončete tlačítkem konec/zastavit v aplikaci.
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
Pokud není daná aplikace na domovské obrazovce,
můžete ji přidat prostřednictvím stránky Aplikace
nebo pomocí položky Přidat aplikaci k oblíbeným na
řádku Oblíbené aplikace. Některé produkty a funkce
Google Play jsou dostupné pouze ve vybraných
zemích.
Platby
Abyste mohli zaplatit v aplikaci Google Play on TV,
musíte přidat ke svému účtu Google platební
prostředek – platební kartu (mimo USA). Platby za
nákupy filmů a televizních pořadů se strhnou z této
platební karty.
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
Přidání platební karty…
1 - V počítači přejděte na stránku
accounts.google.com a přihlaste se k účtu Google,
který budete používat v aplikaci Google Play on TV.
2 - Na stránce wallet.google.com přidejte ke svému
účtu Google platební kartu.
3 - Zadejte údaje o platební kartě a potvrďte
souhlas s podmínkami používání služby.
Google Play Store
V obchodě Google Play™ Store si můžete stahovat
a instalovat nové aplikace. Některé aplikace jsou
zdarma.
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li nakupovat aplikace, přidejte k účtu
Google údaje o platební kartě.
8.3
Spuštění a ukončení
aplikace
Instalace nové aplikace…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte položku Google Play Store a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat,
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Aplikaci Google Play Storeukončíte opakovaným
stisknutím tlačítka  BACK nebo
Aplikaci můžete spustit z domovské obrazovky.
Spuštění aplikace…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Přejděte na řádek Oblíbené aplikace, vyberte
požadovanou aplikaci a stiskněte tlačítko OK.
3 - Když chcete aplikaci ukončit, několikrát stiskněte
46
tlačítko  BACK nebo jednou stiskněte
tlačítko  EXIT nebo aplikaci ukončete tlačítkem
konec/zastavit v aplikaci.
Omezený profil
Informace o omezeném profilu
Při otevírání domovské obrazovky se přehrávání
aplikace/obsahu na pozadí zastaví. Aby mohlo
přehrávání pokračovat, musíte danou aplikaci nebo
obsah vybrat na domovské obrazovce.
Přepnutím televizoru do omezeného profilu můžete
zakázat používání některých aplikací. V hlavní
nabídce se zobrazí pouze aplikace, které povolíte.
K vypnutí omezeného profilu musíte zadat kód PIN.
Co nelze v omezeném režimu…
8.4
• Hledat a spouštět aplikace označené jako
Nepovolené
• Přejít do obchodu Google Play™ Store
• Nakupovat filmy v aplikaci Google Play Movies & TV
ani hry v aplikaci Google Play Games
• Používat aplikace třetích stran, které nepoužívají
přihlášení účtem Google
Blokování aplikací
Informace o blokování aplikací
Aplikace nevhodné pro děti můžete
zablokovat. Aplikace s hodnocením 18+ v kolekci
Philips TV Collection můžete zablokovat, nebo
můžete v hlavní nabídce nastavit omezený profil.
Co můžete v omezeném režimu……
• Sledovat dříve zakoupený obsah z aplikace Google
Play Movies & TV
• Hrát dříve zakoupené a nainstalované hry
z aplikace Google Play Games
• Měnit následující nastavení: Síť Wi-Fi, Řeč
a Usnadnění
• Přidávat příslušenství Bluetooth
18+
Zámek aplikací 18+ vás při pokusu o spuštění
aplikace označené jako nevhodné do 18 let požádá
o zadání kódu PIN. Zámek je platný pouze pro
aplikace 18+ z kolekce Philips TV Collection.
Omezený profil
Účet Google zůstane v televizoru přihlášený.
Přepnutím do omezeného profilu se Účet Google
nezmění.
V hlavní nabídce můžete nastavit omezený profil.
Potom se v hlavní nabídce zobrazují pouze aplikace,
které povolíte. K nastavení omezeného profilu
a přepnutí do něj musíte zadat kód PIN.
Google Play Store – Dospělost
Nastavení
V obchodě Google Play™ Store můžete skrýt
aplikace určené pouze dospělým
uživatelům/nakupujícím. Ke změně nastavení úrovně
dospělosti je nutné zadat kód PIN. Úroveň dospělosti
určí, které aplikace bude možné nainstalovat.
Nastavení omezeného profilu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  (dolů), vyberte možnost
Osobní > Zabezpečení a omezení a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Omezený profil a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
6 - Pomocí dálkového ovladače zadejte kód PIN.
7 - Vyberte možnost Povolené aplikace a stiskněte
tlačítko OK.
8 - V seznamu dostupných aplikací vyberte aplikaci
a stisknutím tlačítka OK ji povolte nebo zakažte.
9 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Obchod Google Play.
Blokování aplikací určených pro
uživatele nad 18 let (označení 18+)
Můžete blokovat aplikace 18+ z kolekce Philips TV
Collection. Toto nastavení kontroluje označení 18+
v nastavení soukromí kolekce Philips TV Collection.
Blokování aplikací určených pro uživatele nad 18 let...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rodičovský zámek, vyberte
možnost Zámek aplikace.
3 - Vyberte možnost Zapnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nyní jste vstoupili do omezeného profilu.
Ten, kdo zná kód PIN, může kdykoli změnit kód PIN
nebo upravit seznam povolených a nepovolených
aplikací.
47
tlačítko OK.
4 - Vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko OK. Pokud je
aplikace spuštěná, můžete vynutit její ukončení nebo
vymazat její data z paměti cache. Stažené aplikace
můžete odinstalovat.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Vstup
Vstup (přepnutí) do omezeného profilu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  (dolů), vyberte možnost
Osobní > Zabezpečení a omezení a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vstoupit do omezeného profilu
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Pomocí dálkového ovladače zadejte kód PIN.
6 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Pokud ukládáte aplikace na pevný disk USB, můžete
aplikaci přesunout z paměti televizoru na pevný disk
USB a naopak.
8.6
Úložiště
Vstup do omezeného profilu poznáte, když se na
domovské obrazovce zobrazí jeho ikona. Posuňte se
na stránce dolů
k možnosti  Nastavení a posuňte se až doprava.
Zobrazuje, kolik paměti – interní paměti v televizoru
– je použito na aplikace, videa, hudbu apod. Vidíte
také, kolik volného místa v paměti zbývá pro instalaci
nových aplikací. Pokud máte potíže s aplikacemi
nebo se aplikace zpomalují, zkontrolujte dostupnou
paměť.
Odstranit
Zobrazení využití paměti…
Smazání omezeného profilu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zařízení > Úložiště
a reset a stiskněte tlačítko OK.
4 - Zobrazení využití paměti v televizoru.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  (dolů), vyberte možnost
Osobní > Zabezpečení a omezení a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vymazat omezený profil
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Zadejte kód PIN. Omezený profil se v televizoru
vymaže.
Pevný disk USB
Pokud k televizoru připojíte pevný disk USB, můžete
ho využít ke zvětšení paměti televizoru a k uložení
většího množství aplikací. Televizor se vždy nejprve
pokusí uložit nové aplikace na pevný disk USB.
Některé aplikace neumožňují instalaci na pevný disk
USB.
8.5
Správa aplikací
Uvolnění úložného prostoru
Když ukončíte aplikaci a vrátíte se na domovskou
obrazovku, aplikace se ve skutečnosti neukončí.
Aplikace běží v pozadí, aby byla rychle připravena,
až ji spustíte znovu. Většina aplikací si pro plynulý běh
ukládá data do paměti cache televizoru. Pro
optimalizaci celkového běhu aplikací a zajištění
dostatku paměti v televizoru Android může být
vhodné ukončit aplikaci zcela nebo vyčistit data dané
aplikace z paměti cache. Také byste měli
odinstalovat aplikace, které již nepoužíváte.
Pokud televizor zobrazuje zprávu „V úložišti není
dostatek místa…“, přejděte do nabídky  HOME >
Nastavení > Správa aplikací a odeberte některé
aplikace nebo je uložte na externí úložiště, pokud
chcete uvolnit místo v úložném prostoru.
Otevření seznamu stažených a systémových
aplikací…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zařízení > Aplikace a stiskněte
48
9
stránky.
Internet
Označit jako oblíbené
9.1
Titulky
Spuštění aplikace Internet
Zobrazení titulků, jsou-li dostupné.
Označení aktuálně zobrazené stránky jako oblíbené.
V televizoru můžete procházet internet. Můžete
zobrazit jakoukoli internetovou stránku, ale většina
z nich není upravena pro prohlížení na televizní
obrazovce.
• Některé moduly plug-in (například pro zobrazení
stránek nebo videí) nejsou v televizoru dostupné.
• Nemůžete odesílat a stahovat soubory.
• Internetové stránky se zobrazují postupně a na
celou obrazovku.
Spouštění prohlížeče Internet…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte možnost Aplikace > Internetový
prohlížeč a stiskněte tlačítko OK.
3 - Zadejte internetovou adresu, vyberte možnost 
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Chcete-li ukončit prohlížeč Internet, stiskněte
tlačítko  HOME nebo  EXIT.
* Poznámka: Pokud položku Internetový prohlížeč
nemáte na řádku Oblíbené aplikace, můžete aplikaci
přidat stisknutím ikony + na konci kanálu.
9.2
Možnosti na internetu
K procházení internetu je k dispozici několik
rozšíření.
Otevření rozšíření…
1 - Se zobrazenou webovou stránkou stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte jednu z položek a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zadejte adresu
Zadání nové internetové adresy.
Zobrazit Oblíbené
Zobrazení stránek označených jako oblíbené.
Znovu načíst stránku
Opětovné načtení internetové stránky.
Zvětšit stránku
Procento zvětšení nastavte pomocí posuvníku.
Informace o bezpečnosti
Zobrazení úrovně zabezpečení aktuálně zobrazené
49
10
Nabídka televizoru
10.1
Informace o nabídce
televizoru
Pokud televizor nemůžete připojit k internetu,
můžete používat nabídku Nabídka televizoru jako
hlavní nabídku.
V nabídce televizoru najdete všechny funkce
televizoru.
10.2
Otevření Nabídky televizoru
Chcete-li otevřít Nabídku televizoru a otevřít
položku…
1 - Stisknutím tlačítka  otevřete Nabídku
televizoru.
2 - Vyberte požadovanou položku a stisknutím
tlačítka OK ji otevřete nebo spusťte.
3 - Pokud žádnou položku spouštět nechcete,
stisknutím tlačítka  BACK Nabídku televizoru
zavřete.
50
Otevřením této možnosti zobrazíte informace
o připojeném zařízení.
11
Zdroje
11.3
11.1
Název a typ zařízení
Přepnutí na zařízení
Když připojíte k televizoru nové zařízení, televizor ho
detekuje a umožní vám přiřadit odpovídající ikonu
typu zařízení. Připojíte-li zařízení kabelem HDMI
a HDMI CEC, televizor automaticky detekuje typ
zařízení a přiřadí mu vhodnou ikonu.
V seznamu Zdroje můžete přepnout na jedno
z připojených zařízení. Přepnutím na tuner umožníte
sledování televizního vysílání, otevření obsahu
jednotky Flash USB nebo sledování nahraného
obsahu z pevného disku USB. Můžete přepnout zdroj
na připojená zařízení a sledovat jejich program, na
digitální přijímač nebo přehrávač disků Blu-ray.
Typ zařízení určuje styl obrazu a zvuku, hodnoty
rozlišení, konkrétní nastavení nebo pozici v rámci
nabídky Zdroj. Ideální nastavení se nastaví
automaticky.
Přepnutí na připojené zařízení…
1 - Stisknutím tlačítka  SOURCES otevřete
nabídku Zdroje.
2 - Vyberte položku v seznamu zdrojů a stiskněte
tlačítko OK. Televizor zobrazí program nebo obsah
zařízení.
3 - Dalším stisknutím
tlačítka  SOURCES nabídku zavřete.
Přejmenování nebo změna typu zařízení
Název a typ připojeného zařízení můžete kdykoli
změnit. Napravo od názvu zařízení v nabídce Zdroje
najdete ikonu . Název některých typů zdrojů nelze
změnit.
Změna typu zařízení…
Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
1 - Vyberte zařízení v nabídce Zdroje.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete klávesnici
na obrazovce.
4 - Pomocí tlačítka  (dolů) najdete všechny
dostupné typy zařízení. Vyberte požadovaný typ
a stiskněte tlačítko OK.
Když je televizor v pohotovostním režimu, můžete
dálkovým ovladačem televizoru zapnout přehrávač
disků.
Chcete-li zapnout jak přehrávač disků, tak televizor
z pohotovostního režimu a začít disk přehrávat
ihned, stiskněte tlačítko  (přehrávání) na dálkovém
ovladači televizoru. Zařízení musí být připojeno
kabelem HDMI a jak v televizoru, tak v zařízení musí
být zapnuta funkce HDMI CEC.
5 - Pokud chcete resetovat typ zařízení na původní
typ podle konektoru, vyberte
možnost Reset a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Zavřít a stisknutím tlačítka OK
zavřete nabídku.
11.2
Možnosti televizního vstupu
Změna názvu zařízení…
1 - Vyberte zařízení v nabídce Zdroje.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete klávesnici
na obrazovce.
4 - Pomocí klávesnice na zadní straně dálkového
ovladače smažte aktuální název a zadejte nový
název.
5 - Pokud chcete resetovat název zařízení na
původní typ podle konektoru, vyberte
možnost Reset a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Zavřít a stisknutím tlačítka OK
zavřete nabídku.
Některá zařízení televizního vstupu nabízejí specifická
nastavení.
Nastavení možností specifického televizního vstupu…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES .
2 - V seznamu vyberte televizní vstup a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS. Zde můžete
nastavit možnosti pro vybraný televizní vstup.
4 - Dalším stisknutím tlačítka  OPTIONS nabídku
Možnosti zavřete.
Jaké možnosti můžete nastavit…
Ovládací prvky
Pomocí této možnosti můžete ovládat televizní vstup
dálkovým ovladačem televizoru. Zařízení musí být
připojeno kabelem HDMI a jak v televizoru, tak
v zařízení musí být zapnuta funkce HDMI CEC.
Informace o zařízení
51
11.4
Počítač
Při připojování počítače doporučujeme, abyste pro
připojení, které pro počítač používáte, vybrali správný
název typu zařízení v nabídce Zdroj. Když potom
v nabídce Zdroj přepnete na Počítač, televizor se
automaticky nastaví na ideální nastavení pro počítač.
Volba optimálního nastavení televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Počítač.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
52
12
Přizpůsobení stylu
Nastavení
Pokud upravíte nastavení obrazu, například barvu
nebo kontrast, nastavení bude uloženo do aktuálně
vybraného Stylu obrazu. Umožňuje vám si každý styl
přizpůsobit.
Pouze styl Osobní dokáže uložit své nastavení pro
každý zdroj v nabídce Zdroje.
12.1
Častá nastavení
Nejčastěji používaná nastavení jsou soustředěna
v nabídce Častá nastavení.
Postup otevření nabídky…
Obnovení stylu
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Vyberte nastavení, které chcete upravit,
a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  BACK, pokud nechcete nic
změnit.
Když vyberete styl obrazu, můžete upravit libovolné
nastavení obrazu v nabídce Všechna
nastavení > Obraz…
Daný styl uloží vámi provedené změny.
Doporučujeme upravovat nastavení obrazu pouze
pro styl Osobní. Nabídka Styl obrazu – Osobní umí
uložit individuální nastavení pro každý jednotlivý zdroj
z nabídky Zdroje.
12.2
Obraz
Obnovení nastavení stylu na výchozí hodnoty…
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko .
2 - Vyberte možnost Styl obrazu a vyberte styl
obrazu, který chcete obnovit.
3 - Stiskněte barevné tlačítko  Obnovit styl a
vyberte možnost OK. Styl bude obnoven na původní
nastavení.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Styl obrazu
Výběr stylu
Chcete-li snadno upravit obraz, můžete vybrat
některý přednastavený Styl obrazu.
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko .
2 - Vyberte možnost Styl obrazu vyberte jeden ze
stylů v seznamu.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Doma nebo v obchodě
Je-li možnost Styl obrazu přepnuta zpět na
hodnotu Jasné pokaždé, když zapnete televizor,
znamená to, že je umístění televizoru nastaveno na
hodnotu Obchod. Jde o nastavení určené
k propagaci v obchodě.
Dostupné styly…
• Osobní – předvolby obrazu nastavené během
prvního spuštění.
• Jasné – ideální pro sledování za denního světla
• Přirozené – nastavení přirozeného obrazu
• Standardní – nejoptimálnější spotřeba energie
(tovární nastavení)
• Film – ideální pro sledování filmů
• Fotografické – ideální pro prohlížení fotografií
• Hra – ideální pro hraní her
• ISF den – nastavení kalibrace ISF
• ISF noc – nastavení kalibrace ISF
Nastavení televizoru pro domácí použití…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Umístění > Doma.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Styly pro obsah HDR jsou následující…
• HDR Osobní
• HDR Jasný
• HDR Přirozený
• HDR Standard
• HDR Film
• HDR Fotografie
• ISF Den
• ISF Noc
• HDR Hra
Nastavení obrazu
Barva
Možnost Barva umožňuje upravit sytost barvy
obrazu.
Nastavení barvy…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
53
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Barva a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení obrazu
Počítač
Při připojování počítače doporučujeme, abyste pro
připojení, které pro počítač používáte, vybrali správný
název typu zařízení v nabídce Zdroj. Když potom
v nabídce Zdroj přepnete na Počítač, televizor se
automaticky nastaví na ideální nastavení pro počítač.
Kontrast
Možnost Kontrast umožňuje upravit kontrast obrazu.
Volba optimálního nastavení televizoru…
Nastavení kontrastu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Počítač.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kontrast a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení barev
Vylepšení barev
Ostrost
Možnost Vylepšení barev umožňuje zlepšit intenzitu
barev a detaily v jasných barvách.
Možnost Ostrost umožňuje upravit úroveň ostrosti
jemných detailů obrazu.
Nastavení úrovně…
Nastavení ostrosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ostrost a stiskněte tlačítko 
(vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Barva > Vylepšení barev.
4 - Vyberte
možnost Maximum, Středně, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Jas
Teplota barev
Možnost Jas umožňuje nastavit úroveň jasu
obrazového signálu.
Možnost Teplota barev umožňuje nastavit obraz na
předem nastavenou teplotu barev nebo vybrat
volbu Osobní, takže budete moci nastavit teplotu
sami pomocí možnosti Vlastní teplota barev. Teplota
barev a Vlastní teplota barev jsou nastavení určená
pro odborné uživatele.
Nastavení ostrosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jas a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
Výběr předvolby…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
54
3 - Vyberte možnost Více
možností > Barva > Teplota barev.
4 - Vyberte
možnost Normální, Teplá nebo Studená. Chcete-li
nastavit teplotu barev sami, vyberte možnost Osobní.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
den nebo ISF noc. Chcete-li televizor sledovat při
jasném světle, vyberte možnost ISF den, pro tmavé
prostředí vyberte možnost ISF noc.
Barevný tón
Postup nastavení hodnoty Barevný tón…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Barva > Řízení barev.
4 - Vyberte možnost Barevný tón a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
5 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vlastní teplota barev
Prostřednictvím možnosti Vlastní teplota
barev můžete nastavit teplotu barev sami. Chcete-li
nastavit vlastní teplotu barev, nejprve vyberte
možnost Osobní v nabídce Teplota barev. Vlastní
teplota barev je nastavení určené pro odborné
uživatele.
Nastavení vlastní teploty barev…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Barva > Vlastní teplota barev.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu. Zkratka WP
označuje bílý bod a zkratka BL označuje úroveň
černé. Můžete také vybrat jednu z předvoleb v této
nabídce.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Sytost
Postup nastavení hodnoty Sytost…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Barva > Řízení barev.
4 - Vyberte možnost Sytost a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
5 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení řízení barev
Řízení barev ISF
Možnost Řízení barev ISF umožňuje odborníkovi ISF
provést kalibraci reprodukce barev na televizoru.
Řízení barev je odborné nastavení ISF.
Resetovat vše
Nejlepšího možného výkonu displeje televizoru lze
dosáhnout pomocí kalibrace ISF®. Odborník na
kalibraci ISF vás může navštívit u vás doma a určit
zcela optimální hodnoty nastavení obrazu na
televizoru. Dále může tento odborník nastavit
kalibraci ISF na funkci Ambilight.
O kalibraci ISF požádejte svého prodejce.
Pomocí možnosti Resetovat vše můžete všechny
hodnoty resetovat na výchozí nastavení.
Postup resetování všech hodnot v nabídce
barev…
Řízení
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Barva > Řízení barev.
4 - Vyberte možnost Resetovat vše.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Kalibrace přináší…
• Lepší čistotu a ostrost obrazu
• Více podrobností ve světlých a tmavých partiích
• Hlubší a tmavší černou
• Vyšší věrnost a kvalitu barev
• Sníženou spotřebu energie
Odborník na kalibraci ISF ukládá a uzamyká nastavení
ISF jako 2 styly obrazu.
Když je kalibrace ISF hotová, stiskněte tlačítko ,
vyberte možnost Styl obrazu a zvolte možnost ISF
55
Pro zapnutí nebo vypnutí funkce Zvýšení rozlišení
HDR…
Pouze režim RGB ISF
Pouze režim RGB je nastavení pro odborníky ISF pro
přepnutí na barvy RGB. Pokud chcete upravit
hodnoty v nabídce Pouze režim RGB, nejprve
nastavte ISF den nebo ISF noc v nabídce Styl
obrazu.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Kontrast > Zvýšení rozlišení HDR.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Postup nastavení hodnoty možnosti Pouze režim
RGB…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Barva > Pouze režim RGB.
4 - Vyberte
možnost Červená, Zelená, Modrá nebo Vypnuto,
čímž vypnete režim RGB.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Dokonalý kontrast
Možnost Dokonalý kontrast umožňuje nastavit
úroveň, při které televizor automaticky vylepší detaily
v tmavých, středně tmavých a světlých oblastech
obrazu.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Kontrast > Dokonalý kontrast.
4 - Vyberte
možnost Maximum, Středně, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení kontrastu
Režimy kontrastu
Možnost Režim kontrastu umožňuje nastavit
úroveň, při níž lze snížit spotřebu energie ztlumením
intenzity jasu obrazovky. Zvolte nejlepší spotřebu
energie nebo obraz s největší intenzitou jasu.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Kontrast > Režim kontrastu.
4 - Vyberte možnost Standardní, Nejlepší
napájení, Nejlepší obraz nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Kontrast videa
Možnost Kontrast videa umožňuje snížit rozsah
kontrastu videa.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Kontrast > Kontrast videa.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zvýšení rozlišení HDR
S funkcí Zvýšení rozlišení HDR můžete zvýšit jas a
kontrast obrazu. Obraz je jasnější a mezi světlejšími a
tmavšími částmi je větší kontrast. S funkcí Zvýšení
rozlišení HDR budou barvy bohaté a syté.
Funkci Zvýšení rozlišení HDR můžete zapnout nebo
vypnout.
Světelný snímač
Sledujete-li programy HDR – programy nahrané
pomocí technologie HDR – není třeba zvyšovat
rozlišení HDR a možnost Zvýšení rozlišení HDR není
dostupná. Televizor umí přehrávat programy HDR
z HDMI připojení, z internetového zdroje nebo
z připojeného paměťového zařízení USB.
Světelný snímač automaticky upravuje nastavení
obrazu podle osvětlení místnosti. Světelný
snímač lze zapnout nebo vypnout.
Vypnutí nebo zapnutí…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
56
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Kontrast > Světelný snímač.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
4 - Vyberte
možnost Maximum, Středně, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Redukce MPEG artefaktů
Možnost Redukce MPEG artefaktů umožňuje
vyhladit digitální přechody v obrazu. Artefakty MPEG
se většinou zobrazují jako malé bloky nebo zubaté
okraje v obrazech.
Gama
Možnost Gama umožňuje nastavit nelineární
nastavení svítivosti a kontrastu obrazu. Gama je
nastavení určené pro odborné uživatele.
Redukce artefaktů MPEG…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Ostrost > Redukce MPEG artefaktů.
4 - Vyberte
možnost Maximum, Středně, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Kontrast > Gamma.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení pohybu
Nastavení ostrosti
Perfect Natural Motion
Ultra Resolution
Možnost Perfect Natural Motion umožňuje snížit
trhavé pohyby, které se zobrazují ve filmech
v televizoru. Díky funkci Perfect Natural Motion jsou
všechny pohyby hladké a plynulé.
Možnost Ultra Resolution umožňuje zapnout
vynikající ostrost v okrajích linií a obrysech.
Vypnutí nebo zapnutí…
Úprava trhavých pohybů…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Ostrost > Ultra rozlišení.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Ostrost, redukce šumu
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Pohyb > Perfect Natural Motion.
4 - Vyberte
možnost Maximum, Středně, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Možnost Redukce šumu umožňuje filtrovat a
redukovat úroveň šumu v obrazu.
Clear LCD
Nastavení redukce šumu…
Možnost Clear LCD umožňuje zapnout vynikající
ostrost pohybu, lepší úroveň černé, vysoký kontrast
bez blikání obrazu, klidný obraz a větší úhel
sledování.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost více
možností > Ostrost > Redukce šumu.
Vypnutí nebo zapnutí…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
57
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Pohyb > Clear LCD.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
k dispozici) nebo stiskněte tlačítko .
2 - Vyberte možnost Pokročilé a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Pomocí možností Posun, Zvětšení, Roztáhnout
nebo Původní upravte obraz.
4 - Případně můžete kliknutím na možnost Poslední
nastavení a stisknutím tlačítka OK přepnout na
dříve uložený formát.
5 - Nebo se výběrem možnosti Zpět vrátíte
k nastavení obrazu, které platilo v okamžiku otevření
nabídky Formát obrazu.
• Posun – Výběrem šipek obraz posunete. Posouvat
můžete pouze zvětšený obraz.
• Zvětšení – Výběrem šipek obraz přiblížíte.
• Roztáhnout – Výběrem šipek obraz svisle nebo
vodorovně roztáhnete.
• Zrušit – Výběrem se vrátíte k formátu před
započetím úprav.
• Původní – Zobrazí původní formát vstupního
obrazu. Jedná se o formát 1:1 (pixel na pixel).
Pokročilý režim pro vstup HD nebo počítač.
Formát obrazu
Základní
Pokud obraz nevyplňuje celou obrazovku a nahoře a
dole nebo po stranách se zobrazují černé pruhy,
můžete jej upravit, aby se zobrazoval na celé
obrazovce.
Výběr jednoho ze základních nastavení pro vyplnění
celé obrazovky…
1 - Během sledování televizních kanálů stiskněte
tlačítko  (pokud je na dálkovém ovladači
k dispozici) nebo stiskněte tlačítko .
2 - Vyberte možnost Formát obrazu > Vyplnit
obrazovku, Přizpůsobit obrazovce nebo Širokoúhlá
obrazovka.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
• Vyplnit obrazovku – automaticky zvětší obraz tak,
aby vyplnil obrazovku. Zkreslení obrazu je minimální,
titulky jsou viditelné. Nevhodné pro počítač. U
některých extrémních formátů obrazu se mohou
přesto objevit černé pruhy.
• Přizpůsobit obrazovce – automaticky přiblíží obraz,
aby bez zkreslení vyplňoval obrazovku. Mohou být
vidět černé pruhy. Nevhodné pro počítač.
• Širokoúhlá obrazovka – automaticky přiblíží obraz
na širokoúhlou obrazovku.
Rychlé nastavení obrazu
Během první instalace jste provedli základní nastavení
obrazu v několika jednoduchých krocích. V nabídce
Rychlé nastavení obrazu můžete tato nastavení
upravit. Než začnete, nejprve zkontrolujte, zda
televizor dokáže naladit televizní kanál nebo zobrazit
program z připojeného zařízení.
Nastavení obrazu v několika jednoduchých krocích…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Rychlé nastavení obrazu.
4 - Vyberte možnost Spustit. Pomocí navigačních
tlačítek vyberte svoji volbu.
5 - Nakonec vyberte možnost Dokončit.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokročilý
Pokud tato dvě základní nastavení k požadovanému
naformátování obrazu nestačí, můžete vyzkoušet
pokročilá nastavení. V nabídce pokročilých nastavení
obraz naformátujete na obrazovku ručně.
12.3
Zvuk
Obraz můžete podle potřeby přibližovat, roztahovat a
posouvat a zobrazit ho tak požadovaným způsobem
– například s dobře viditelnými titulky nebo
rolovacími textovými bannery. Pokud naformátujete
obraz na konkrétní zdroj (například na připojenou
herní konzoli), můžete si při příštím připojení tohoto
zdroje nastavení znovu vyvolat. Televizor si ukládá
poslední nastavení pro jednotlivé typy připojení.
Styl zvuku
Výběr stylu
Chcete-li snadno upravit zvuk, můžete vybrat
předvolbu nastavení v nabídce Styl zvuku.
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko .
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
Ruční formátování obrazu…
1 - Během sledování televizních kanálů stiskněte
tlačítko  (pokud je na dálkovém ovladači
58
3 - Vyberte možnost Styl zvuku a vyberte jeden ze
stylů v seznamu.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Výšky
Možnost Výšky umožňuje upravit úroveň vysokých
tónů zvuku.
Dostupné styly…
Nastavení úrovně…
• Osobní – předvolby zvuku nastavené během
prvního spuštění.
• Původní – neutrální nastavení zvuku
• Film – ideální pro sledování filmů
• Hudba – ideální pro poslech hudby
• Hra – ideální pro hraní her
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Výšky a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
• Zprávy – ideální pro řeč
Obnovení stylu
Když vyberete styl zvuku, můžete upravit libovolné
nastavení zvuku v nabídce Nastavení > Zvuk…
Hlasitost sluchátek
Možnost Hlasitost sluchátek umožňuje samostatně
nastavit hlasitost pro připojená sluchátka.
Daný styl uloží vámi provedené změny.
Doporučujeme provádět změny zvuku pouze
u stylu Osobní. Nabídka Styl zvuku – Osobní umí
uložit individuální nastavení pro každý jednotlivý zdroj
z nabídky Zdroje.
Nastavení hlasitosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Hlasitost sluchátek.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Obnovení nastavení stylu na výchozí hodnoty…
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko .
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Styl zvuku a vyberte styl
zvuku, který chcete obnovit.
4 - Vyberte možnost Obnovit styl. Styl bude
obnoven na původní nastavení.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Hlasitost subwooferu
Pokud připojíte bezdrátový subwoofer Bluetooth,
můžete jeho hlasitost mírně zvýšit nebo snížit.
Mírné upravení hlasitosti…
Nastavení zvuku
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Hlasitost subwooferu.
4 - Pomocí tlačítka  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Basy
Možnost Basy umožňuje upravit úroveň nízkých
tónů zvuku.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Basy a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Režim prostorového zvuku
Možnost Prostorový režim umožňuje nastavit
zvukové efekty reproduktorů televizoru.
Nastavení režimu prostorového zvuku…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
59
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Prostorový režim.
4 - Vyberte možnost Stereo nebo Incredible
Surround.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Funkce Clear
Sound.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Umístění televize
Toto nastavení je součástí úvodní instalace a je
zvolena buď hodnota Na podstavci nebo Na stěně.
Pokud jste od té doby umístění televizoru změnili,
upravte příslušným způsobem toto nastavení pro
dosažení co nejlepší reprodukce zvuku.
Formát výstupu zvuku
Máte-li systém domácího kina (HTS neboli Home
Theatre System) vybavený funkcemi pro zpracování
vícekanálového zvuku, jako je například Dolby Digital,
DTS® nebo podobné systémy, nastavte možnost
Formát výstupu zvuku na možnost Vícekanálový. Je-li
nastavena hodnota Vícekanálový, televizor může
odesílat komprimovaný signál vícekanálového zvuku
z televizního kanálu nebo připojeného přehrávače
do systému domácího kina. Máte-li systém domácího
kina bez funkce zpracování vícekanálového zvuku,
vyberte možnost Stereo.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Umístění televizoru.
4 - Klikněte na možnost Na podstavci nebo Na
stěně.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení formátu výstupu zvuku…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Formát
výstupu zvuku.
4 - Vyberte možnost Vícekanálový nebo Stereo.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení zvuku
Automatická úprava hlasitosti
Možnost Automatická úprava hlasitosti umožňuje
nastavit televizor tak, aby automaticky vyrovnával
náhlé rozdíly hlasitosti. Obvykle k nim dochází na
počátku vysílání reklam nebo v případě přepínání
kanálů.
Vypnutí nebo zapnutí…
Systém domácího kina, vyrovnání hlasitosti
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost Automatická úprava
hlasitosti a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
5 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení položky Vyrovnání výstupu zvuku slouží
k nastavení úrovně hlasitosti televizoru a systému
domácího kina, když mezi nimi přepínáte. Rozdíly
v hlasitosti mohou být způsobeny rozdíly ve
zpracování zvuku.
Vyrovnání rozdílů výstupu zvuku…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Vyrovnání
výstupu zvuku.
4 - Pokud je rozdíl v hlasitosti velký, vyberte
možnost Více. Pokud je rozdíl v hlasitosti malý,
vyberte možnost Méně.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Clear Sound
Možnost Funkce Clear Sound slouží k vylepšení
zvuku řeči. Je ideální pro zpravodajské pořady.
Vylepšení řeči lze zapnout nebo vypnout.
Vyrovnání výstupu zvuku ovlivňuje zvukové signály
z konektorů Audio Out – optický a HDMI ARC.
Vypnutí nebo zapnutí…
60
3 - Vyberte možnost Pokročilé a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost Reproduktory a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
5 - Vyberte možnost Zapnuto, Vypnuto,
nebo Automatický start EasyLink.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zpoždění výstupu zvuku
Nastavíte-li ve svém systému domácího kina možnost
Zpoždění zvukového výstupu za účelem
synchronizace zvuku a obrazu, je nutné vypnout
možnost Zpoždění audiovýstupu na televizoru.
Vypnutí zpoždění audiovýstupu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Zpoždění
audiovýstupu.
4 - Vyberte možnost Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
12.4
Nastavení funkce Ambilight
Ambilight, zapnutí nebo vypnutí
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Styl Ambilight.
Synchronizace zvukového výstupu
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího
kina, můžete nastavit zpoždění na televizoru pomocí
možnosti Synchronizace audiovýstupu.
Nastavení funkce Ambilight
Jas funkce Ambilight
Synchronizace zvuku televizoru…
Možnost Jas umožňuje nastavit úroveň jasu funkce
Ambilight.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více
možností > Synchronizace audiovýstupu.
4 - Synchronizaci zvukového výstupu nastavte
pomocí posuvníku.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jas.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Reproduktory
Vyberte si reproduktory
Jas dolní části
V této nabídce můžete zapínat a vypínat
reproduktory TV. Pokud připojíte Systém domácího
kina nebo bezdrátový reproduktor Bluetooth, můžete
si vybrat, které zařízení bude přehrávat zvuk
televizoru. Všechny dostupné systémy reproduktorů
jsou uvedeny v seznamu.
V dolní části televizoru můžete nastavit úroveň jasu
funkce Ambilight. Bílý povrch stolu může příliš odrážet
funkci Ambilight.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jas dolní části.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokud použijete připojení HDMI CEC pro zvukové
zařízení (jako je Systém domácího kina), můžete
vybrat možnost Automatický start EasyLink. Televizor
se přepne na zvukové zařízení, odešle do tohoto
zařízení televizní zvuk a vypne reproduktory
televizoru.
Nastavení reproduktorů televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
61
Sytost funkce Ambilight
Ladění ISF
Možnost Sytost umožňuje nastavit úroveň sytosti
barev funkce Ambilight.
Když vám odborník ISF nakalibruje televizor, může
nakalibrovat i barvu statického režimu Ambilight. Ke
kalibraci si můžete vybrat libovolnou barvu. Po
provedení kalibrace ISF si můžete nastavit statickou
barvu ISF.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Sytost.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Výběr statické barvy ISF…
Stiskněte tlačítko  (Ambilight), vyberte
možnost ISF a stiskněte tlačítko OK.
Nastavení ladění ISF…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Ladění ISF.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení funkce Ambilight
Barva stěny
Možnost Barva stěny umožňuje neutralizovat vliv
barevné stěny na barvy Ambilight. Vyberte barvu
stěny za televizorem a televizor přizpůsobí barvy
funkce Ambilight tak, aby se zobrazovaly podle
původního záměru.
Resetování ladění ISF…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Resetovat
nastavení ISF.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Postup volby barvy stěny . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Barva stěny.
4 - V barevné paletě vyberte barvu, která odpovídá
stěně za televizorem.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Ambilight + hue
Konfigurace
Vypnutí TV
1. krok – Síť
Možnost Vypnutí TV umožňuje nastavit funkci
Ambilight na okamžité vypnutí nebo postupné
zeslabení při vypnutí. Pomalé odeznění vám poskytne
trochu času na přechod k běžnému osvětlení
místnosti.
Nejprve je třeba připravit televizor tak, aby byl
schopen vyhledat můstek Philips Hue
Bridge. Televizor a můstek Philips Hue Bridge musí
používat stejnou síť.
Výběr způsobu, jakým se funkce Ambilight vypíná…
1 - Do síťové zásuvky zapojte zařízení Philips Hue
Bridge.
2 - Zařízení Philips Hue Bridge zapojte do stejného
routeru, který používáte pro televizor – použijte
ehternetový kabel.
3 - Rozsviťte žárovky Hue.
Instalace…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > Vypnutí TV.
4 - Vyberte možnost Zeslabení až
vypnutí nebo Okamžité vypnutí.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Postup zahájení konfigurace…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight > Ambilight+hue.
3 - Vyberte možnost Konfigurace.
4 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
62
Televizor vyhledá zařízení Philips Hue Bridge. Není-li
televizor dosud připojen do domácí sítě, nejprve
začne nastavovat síť. Když se v seznamu objeví
zařízení Philips Hue Bridge …
4. krok – Konfigurovat žárovku
V dalším kroku nakonfigurujeme jednotlivé
Philips systému Hue.
přejděte ke 2. kroku – Hue Bridge.
žárovky
Postup konfigurace jednotlivých žárovek systému
Hue…
Chcete-li získat další informace o připojení televizoru
do domácí sítě, vyberte v nabídce Nápověda
možnost Klíčová slova a vyhledejte položku Síť,
bezdrátová.
1 - Vyberte žárovku, kterou chcete konfigurovat,
a stiskněte tlačítko OK. Vybraná žárovka bliká.
2 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
3 - Nejprve označte, jak je žárovka vzhledem
k televizoru umístěna. Při správném nastavení úhlu
bude žárovka vydávat odpovídající barvu Ambilight.
Kliknutím do posuvníku upravte hodnotu.
4 - Nastavte vzdálenost mezi žárovkou a
televizorem. Čím dále od televizoru, tím slabší barva
Ambilight. Kliknutím do posuvníku upravte vzdálenost.
5 - Nakonec nastavte jas žárovky. Kliknutím do
posuvníku upravte jas.
6 - Po dokončení konfigurace žárovky vyberte
tlačítko OK a stiskněte tlačítko OK.
7 - V nabídce Konfigurovat Ambilight+hue můžete
provést stejné nastavení u všech žárovek.
8 - Až nakonfigurujete všechny žárovky systému
Ambilight+hue, vyberte
možnost Dokončit a stiskněte tlačítko OK.
2. krok – Hue Bridge
V dalším kroku propojte televizor s můstkem Philips
Hue .
Televizor může být propojen pouze s jedním
můstkem Hue.
Postup připojení můstku Hue Bridge…
1 - Když je televizor připojen do domácí sítě, zobrazí
dostupné můstky Hue Bridge. Pokud televizor
požadovaný můstek Hue dosud nenalezl, můžete
zkusit možnost Znovu prohledat, kterou potvrdíte
tlačítkem OK.
Když televizor nalezne váš jediný můstek Hue,
vyberte název můstku Hue a stiskněte tlačítko OK.
Pokud je k dispozici více můstků Hue, klikněte na
požadovaný můstek Hue a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
3 - Nyní přejděte k můstku Philips Hue
Bridge a stiskněte propojovací tlačítko uprostřed
zařízení. Dojde k propojení můstku
s televizorem. Tento krok je třeba provést do
30 sekund. Úspěšné propojení s můstkem Hue
Bridge televizor potvrdí.
4 - Vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko OK.
Systém Ambilight+hue je připraven.
Vypnutí
Vypnutí funkce Ambilight+hue...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ambilight+hue.
4 - Vyberte možnost Vypnuto nebo Zapnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Když je televizor propojen s můstkem Philips Hue
Bridge, přejděte na stránku Žárovky systému hue.
3. krok – Žárovky Hue
V dalším kroku je třeba vybrat žárovky Philips Hue,
které budou doplňovat systém Ambilight.
Do systému Ambilight+hue je možné zapojit až
9 žárovek Philips Hue.
Intenzita
Výběr žárovek pro systém Ambilight+hue…
Nastavení intenzity efektu Ambilight+hue…
1 - V seznamu označte žárovky, které mají sledovat
funkci Ambilight. Pro označení žárovky vyberte název
žárovky a stiskněte tlačítko OK. Když označíte
žárovku, žárovka jednou zabliká.
2 - Po dokončení vyberte tlačítko OK a stiskněte
OK.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ambilight+hue > Intenzita.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pomocí funkce Intenzita můžete nastavit, jak přesně
se budou žárovky Hue řídit funkcí Ambilight.
63
12.5
Lounge Light+hue
Nastavení Eco
Pokud jste instalovali systém Ambilight+hue, můžete
nechat žárovky hue kopírovat osvětlení Lounge Light
díky technologii Ambilight. Žárovky Philips systému
Hue rozšíří světelný efekt Lounge Light do celé
místnosti. Po nastavení systému Ambilight+hue se
žárovky hue zapnou a automaticky nastaví na
kopírování osvětlení Lounge Light. Pokud nechcete,
aby žárovky Hue kopírovaly osvětlení Lounge Light,
můžete žárovky vypnout.
Úspora energie
Položka Nastavení Eco  sdružuje nastavení, která
pomáhají chránit životní prostředí.
Úspora energie
Pokud vyberete možnost Úspora energie, televizor
automaticky přepne na nastavení Styl obrazu –
Standardní, které představuje nejoptimálnější
nastavení obrazu z hlediska spotřeby energie.
Vypnutí žárovek Hue…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ambilight+hue > Lounge
Light+hue.
4 - Vyberte možnost Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení režimu úspory energie…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení Eco a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Úspora energie. Styl obrazu se
automaticky přepne na hodnotu Standardní.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zobrazit konfiguraci
Pomocí funkce Zobrazit konfiguraci můžete zobrazit
aktuální nastavení Ambilight+hue, sítě, mostu a
žárovek.
Vypnout obrazovku
Pokud pouze posloucháte hudbu, můžete vypnout
obrazovku televizoru, a šetřit tak energii.
Zobrazení konfigurace Ambilight+hue...
Vypnutí obrazovky televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ambilight+hue > Zobrazit
konfiguraci.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení Eco a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Vypnout obrazovku.
Obrazovka se vypne.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Chcete-li obrazovku znovu zapnout, stiskněte
libovolné tlačítko na dálkovém ovladači.
Resetování konfigurace
Resetování efektu Ambilight+hue...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ambilight+hue > Resetovat
konfiguraci. Konfigurace je resetována.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Světelný snímač
Vestavěný světelný snímač snižuje jas televizní
obrazovky, pokud okolní světlo potemní, a šetří tak
energii. Vestavěný světelný snímač automaticky
přizpůsobí obraz a funkci Ambilight světelným
podmínkám v místnosti.
Vypnutí obrazovky televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení Eco a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Světelný snímač. Když je
světelný snímač aktivní, zobrazuje se před ním
64
ikona .
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení klávesnice USB
Chcete-li nainstalovat klávesnici USB, zapněte
televizor a připojte klávesnici USB k jednomu
z konektorů USB na televizoru. Když televizor
poprvé rozpozná klávesnici, můžete vybrat své
rozvržení klávesnice a svou volbu vyzkoušet. Pokud
jako první vyberete azbuku nebo řeckou klávesnici,
můžete vybrat sekundární rozložení klávesnice
s latinkou.
Časovač vypnutí
Když televizor přijímá signál vysílání, ale vy po dobu
4 hodin nestisknete žádné tlačítko dálkového
ovladače, televizor se z důvodu úspory energie
automaticky vypne. Televizor se také automaticky
vypne v případě, že po dobu 10 minut nepřijme ani
televizní signál, ani žádný signál z dálkového
ovladače.
Postup změny rozložení klávesnice později, po
provedení prvotního nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Nastavení klávesnice USB,
čímž spustíte nastavení klávesnice.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování
televize používáte digitální přijímač (set top box)
a nepoužíváte dálkový ovladač televizoru,
deaktivujte funkci automatického vypnutí.
Deaktivace časovače vypnutí …
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení Eco a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Časovač vypnutí.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte
hodnotu. Hodnota 0 automatické vypnutí
deaktivuje.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Jas loga Philips
Můžete nastavit jas loga Philips na přední straně
televizoru nebo toto logo můžete úplně vypnout.
Postup nastavení nebo vypnutí jasu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jas loga Philips a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte
možnost Minimum, Střední, Maximum
nebo Vypnuto, čímž vypnete osvětlení loga.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
12.6
Obecná nastavení
Pevný disk USB
Chcete-li nastavit a zformátovat pevný disk USB...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pevný disk USB.
4 - Vyberte možnost Spustit a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Doma nebo v obchodě
Chcete-li získat další informace o postupu instalace
pevného disku USB, vyberte v nabídce Nápověda
možnost Klíčová slova a vyhledejte položku Pevný
disk USB, instalace nebo Instalace, Pevný disk USB.
Pokud je televizor umístěn v obchodě, můžete
nastavit, aby zobrazoval propagační pruh pro
obchody. Styl obrazu se automaticky nastaví na
možnost Jasné. Časovač vypnutí je neaktivní.
Nastavení televizoru na umístění v obchodě…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
65
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Umístění > Obchod.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
HDMI Ultra HD
Tento televizor dokáže zobrazovat signály Ultra HD.
Některá zařízení – připojená se standardem HDMI –
televizor s funkcí Ultra HD nerozpoznají a nemusí
správně fungovat, případně je na nich zkreslený obraz
či zvuk. Aby nedocházelo u takového zařízení
k závadám, je možné nastavit kvalitu signálu na
úroveň, kterou zařízení dokáže zpracovat. Jestliže
zařízení nepoužívá signály Ultra HD, je možné pro
dané připojení HDMI signál Ultra HD vypnout.
Pokud televizor používáte doma, nastavte jej na
domácí použití.
Konfigurace obchodu
Je-li televizor nastaven do režimu Obchod, můžete
nastavit dostupnost konkrétní ukázky pro použití
v prodejně.
Nastavení UHD 4:4:4/4:2:2 umožňuje signály UHD
YCbCr 4:4:4 / 4:2:2. Nastavení UHD 4:2:0 umožňuje
signály UHD YCbCr 4:2:0.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Konfigurace obchodu a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Změňte nastavení podle svého.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení kvality signálu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost HDMI Ultra HD.
4 - Vyberte možnost UHD 4:4:4/4:2:2, UHD
4:2:0 nebo UHD vypnuto .
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
EasyLink (digitální sběrnice mezi
audio video zařízeními)
Pokud je obraz nebo zvuk ze zařízení připojeného
k portu HDMI 1 nebo HDMI 2 zkreslený, připojte
zařízení k portu HDMI 3 nebo HDMI 4 na
televizoru.
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Problémy, HDMI nebo Problémy, Připojení
HDMI.
Úplné vypnutí funkce EasyLink…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost EasyLink, stiskněte
tlačítko  (vpravo) a potom znovu vyberte
možnost EasyLink.
4 - Vyberte možnost Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení
Televizní průvodce
TV průvodce přijímá informace (data) od vysílacích
společností nebo z internetu. V některých regionech
a u některých kanálů nemusejí být informace pro TV
průvodce dostupné. Televizor může shromažďovat
informace TV průvodce pro kanály, které jsou
v televizoru nainstalovány. Televizor nemůže
shromažďovat informace TV průvodce pro kanály
sledované z digitálního přijímače nebo dekodéru.
Dálkový ovladač EasyLink
Postup vypnutí dálkového ovládání EasyLink…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost EasyLink > Dálkové
ovládání EasyLink.
4 - Vyberte možnost Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Televizor se dodává s položkou informace
nastavenou na možnost Z vysílače .
Pokud informace TV průvodce pocházejí z internetu,
TV průvodce může kromě seznamu digitálních kanálů
zobrazit i seznam analogových kanálů. Nabídka TV
průvodce také zobrazuje malé okno s aktuálním
kanálem.
Ze sítě Internet
Pokud je televizor připojen k internetu, lze jej nastavit
66
tak, aby přijímal informace TV průvodce z internetu.
Tovární nastavení
Nastavení informací TV průvodce…
V televizoru můžete obnovit původní (tovární)
nastavení.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > TV
průvodce > Z internetu .
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Přepnutí na původní nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Tovární nastavení.
4 - Vyberte možnost OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Loga kanálů
V některých zemích může televizor zobrazovat loga
kanálů.
Pokud nechcete, aby se tato loga zobrazovala,
můžete je vypnout.
Přeinstalace televizoru
Můžete znovu nainstalovat celý televizor. Všechna
nastavení televizoru budou přeinstalována.
Vypnutí loga…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Loga
kanálů a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Provedení instalace celého televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a vyberte
položku Znovu instalovat televizi.
3 - Postupujte podle pokynů na obrazovce. Instalace
může několik minut trvat.
12.7
Hodiny, oblast a region
HbbTV
Pokud televizní kanál nabízí stránky HbbTV, musíte
nejdříve zapnout možnost HbbTV v nastavení
televizoru, abyste mohli zobrazit stránky.
Jazyk, nabídky a zprávy
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Více možností > HbbTV.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jazyk > Jazyk nabídky.
4 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko
OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Postup změny jazyka nabídek a zpráv televizoru…
Chcete-li zamezit přístupu na stránky HbbTV na
konkrétním kanálu, můžete blokovat stránky HbbTV
pouze pro tento kanál.
Předvolby jazyka
1 - Nalaďte kanál, na kterém chcete blokovat stránky
HbbTV.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte
možnost Preference > HbbTV na tomto kanálu.
3 - Vyberte možnost Vypnuto.
Nastavení jazyka zvuku
Digitální TV kanály mohou pro jeden pořad vysílat
zvuk s několika mluvenými jazyky. Můžete nastavit
preferovaný primární a sekundární jazyk zvuku.
Pokud je k dispozici zvuk v jednom z těchto jazyků,
televizor na něj přepne.
Pokud není k dispozici žádný z preferovaných
67
jazyků, můžete vybrat jiný dostupný jazyk zvuku.
3 - Opětovným stisknutím tlačítka TEXT teletext
zavřete.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka zvuku…
Pokud během sledování tohoto analogového kanálu
v nabídce Titulky vyberete možnost Zapnuto, titulky
se zobrazí (pokud jsou k dispozici).
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jazyky > Primární
zvuk nebo Sekundární zvuk.
4 - Vyberte požadovaný jazyk.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Jazyky textu / teletextu
Stránky teletextu
Chcete-li otevřít text nebo teletext, stiskněte při
sledování televizních kanálech tlačítko TEXT.
Text zavřete dalším stisknutím tlačítka TEXT.
Titulky
Výběr stránky teletextu
Zapnutí
Postup výběru stránky . . .
Chcete-li zapnout titulky, stiskněte
tlačítko SUBTITLE.
1 - Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2 - Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3 - Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno
z barevně označených témat v dolní části
obrazovky.
Titulky můžete Zapnout, Vypnout nebo Zapnout
bez zvuku.
Můžete je také zobrazit automaticky v případě, že
vysílaný program není v jazyku uloženém v rámci
nastavení televizoru, zvolením
možnosti Automaticky. Při tomto nastavení se titulky
budou zobrazovat také při ztlumení televizoru.
Podstránky teletextu
Číslo stránky teletextu může obsahovat několik
podstránek. Čísla podstránek se zobrazují v pruhu
vedle čísla hlavní stránky.
Podstránku vyberete stisknutím tlačítka  nebo .
Nastavení jazyka titulků
Přehled teletextu Stránky teletextu
Digitální kanály mohou pro jeden pořad nabízet
několik jazyků titulků. Můžete nastavit preferovaný
primární a sekundární jazyk titulků. Pokud budou
k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků,
televizor vybrané titulky zobrazí.
Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek
teletextu Text.
Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.). Chcete-li
v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Přehled
teletextu
Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném
z preferovaných jazyků, můžete vybrat jiný dostupný
jazyk titulků.
Oblíbené stránky
Televizor vytváří seznam 10 naposledy otevřených
stránek teletextu. Můžete je snadno znovu otevřít ve
sloupci Oblíbené stránky teletextu.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka titulků…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jazyky > Primární
titulky nebo Sekundární titulky.
4 - Vyberte požadovaný jazyk.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - V teletextu vyberte hvězdičku v levém horním
rohu obrazovky a zobrazte sloupec s oblíbenými
stránkami.
2 - Stiskněte tlačítko  (dolů) nebo  (nahoru) a
vyberte číslo stránky a stiskněte tlačítko OK, chcete-li
danou stránku otevřít.
Seznam můžete smazat volbou Vymazat oblíbené
stránky.
Hledání na teletextu
Lze vybrat slovo a vyhledat v teletextu všechny
výskyty daného slova.
Titulky z teletextu
1 - Otevřete stránku teletextu a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Pomocí kurzorových kláves vyberte slovo nebo
číslo.
3 - Znovu stiskněte tlačítko OK: ihned přejdete na
Pokud sledujete analogové kanály, je nutné nastavit
titulky u jednotlivých kanálů ručně.
1 - Přepněte na kanál a stisknutím
tlačítka TEXT otevřete teletext.
2 - Zadejte číslo stránky pro titulky, obvykle 888.
68
další výskyt tohoto slova nebo čísla.
4 - Opětovným stisknutím tlačítka OK přejdete na
následující výskyt.
5 - Vyhledávání ukončíte opakovaným stisknutím
tlačítka  (nahoru) tak dlouho, až nebude označen
žádný výběr.
Nastavení teletextu
Jazyk teletextu
Některé digitální televizní vysílací společnosti nabízejí
několik jazyků teletextu.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka
teletextu. . .
Teletext z připojeného zařízení
Některá zařízení, která přijímají televizní kanály,
nabízejí také možnost Text.
Slouží k otevření Textu z připojeného zařízení. . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jazyk > Primární
teletext nebo Sekundární teletext.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte zařízení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Během sledování kanálu na daném zařízení
stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Zobrazení tlačítek zařízení, vyberte
tlačítko  a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete tlačítka
zařízení.
4 - Chcete-li teletext ukončit, znovu stiskněte
tlačítko  BACK .
Teletext 2.5
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší
grafiku. Teletext 2.5 je aktivován jako standardní
tovární nastavení.
Vypnutí Teletextu 2.5…
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Někteří poskytovatelé digitálního vysílání nabízejí na
svých digitálních televizních kanálech digitální teletext
nebo interaktivní televizní kanály. Tyto služby zahrnují
běžný teletext s výběrem a procházením
prostřednictvím číselných a barevných tlačítek
a kurzorových kláves.
1 - Stiskněte tlačítko TEXT.
2 - Při zobrazeném teletextu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Teletext 2.5 > Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Chcete-li digitální teletext ukončit, stiskněte
tlačítko  BACK.
Hodiny
Možnosti teletextu
Datum a čas
Stisknutím tlačítka  OPTIONS v teletextu otevřete
nabídku možností…
Automatické
Standardní nastavení pro hodiny televizoru
je Automaticky. Informace o čase pocházejí
z vysílaných informací UTC – koordinovaný světový
čas.
• Zastavit stránku
Zastaví automatické otáčení podstránek.
• Duální obrazovka / Celá obrazovka
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
• Přehled teletextu T.O.P.
Otevření teletextu T.O.P. (T.O.P.).
• Zvětšit
Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.
• Odkrýt
Zruší skrytí informací na stránce.
• Opakování podstránek
Opakuje dostupné podstránky.
• Jazyk
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke
správnému zobrazení.
• Teletext 2.5
Aktivuje Teletext 2.5, který nabízí více barev a lepší
grafiku.
Pokud nejsou hodiny správně nastavené, můžete
nastavit hodiny televizoru na možnost Podle
země. U některých zemí si můžete vybrat konkrétní
časovou zónu nebo nastavit posun
času. V některých zemích a u některých
poskytovatelů služeb je nastavení hodiny skryto,
aby nedošlo k nesprávnému nastavení času.
Nastavení hodin televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a poté vyberte
položku Hodiny > Automatický režim hodin.
3 - Vyberte možnost Automatický nebo Podle
země.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) přejdete o krok
zpět.
69
nastaven na 0 minut, funkce časovače se vypne.
Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu
během odpočítávání resetovat.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Ruční
Pokud ani jedno z automatických nastavení
nezobrazuje čas správně, můžete čas nastavit
manuálně.
Pokud však nahráváte pořady naplánované podle TV
průvodce, doporučujeme, abyste čas a datum ručně
neměnili. V některých zemích a u některých
poskytovatelů služeb je nastavení hodiny skryto,
aby nedošlo k nesprávnému nastavení času.
Dálkový ovladač, klávesnice
Postup nastavení rozvržení klávesnice na možnost
Azerty…
Postup ručního nastavení hodin televizoru (je-li
k dispozici)...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Klávesnice dálkového
ovladače.
4 - Vyberte možnost Azerty nebo Qwerty.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region
a jazyk a Hodiny >
Automatický režim
hodin a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Ručně a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stiskněte možnost  (vlevo) a vyberte možnost
Datum nebo Čas.
5 - Pomocí tlačítka  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte hodnotu.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) přejdete o krok
zpět.
12.8
Univerzální přístup
Zapnutí
Je-li aktivní režim Univerzální přístup, mohou
televizor používat i lidé se sluchovým nebo zrakovým
postižením.
Časové pásmo
U některých zemí si můžete vybrat konkrétní časová
pásma, abyste nastavili televizní hodiny správně.
Zapnutí
Postup nastavení časového pásma (je-li k dispozici)…
Pokud jste možnost Univerzální přístup nezapnuli
během instalace, můžete ji zapnout v nabídce
Univerzální přístup.
Přepnutí dostupnosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Hodiny > Časové pásmo.
4 - Podle své země si můžete vybrat časové pásmo
nebo nastavit časový posun, a upravit tak hodiny
televizoru.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Univerzální přístup o jeden
krok dále.
4 - Vyberte možnost Zapnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Časovač
Funkci Časovač vypnutí lze nastavit tak, aby se
televizor po určité době automaticky přepnul do
pohotovostního režimu.
Problémy se sluchem
Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk
a titulky přizpůsobené pro sluchově postižené osoby.
Když zapnete funkci Sluchově postižení, televizor na
tento speciální zvuk nebo titulky automaticky přepne
(pokud jsou k dispozici). Než zapnete funkci
Sluchově postižení, je nutné nejprve zapnout režim
Univerzální přístup.
Nastavení časovače…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Hodiny > Časovač vypnutí.
4 - Pomocí posuvníku můžete nastavit čas až
180 minut v krocích po 5 minutách. Je-li čas
Postup zapnutí funkce Sluchově postižení…
70
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Sluchově postižení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost Zapnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zvukový efekt
Některé zvukové komentáře mohou obsahovat
zvláštní zvukové efekty, například stereo nebo
postupné vytrácení zvuku.
Zapnutí zvukových efektů (je-li tato funkce
k dispozici)…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Zvukový komentář > Zvukové
efekty.
4 - Vyberte možnost Zapnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zvukový komentář
Zapnutí
Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální
zvukový komentář popisující děj na obrazovce.
Aby bylo možné zapnout zvuk a efekty pro zrakově
postižené osoby, je nutné nejprve zapnout
možnost Zvukový komentář.
A ještě než budete moci zapnout možnost Zvukový
komentář, je nutné aktivovat režim Univerzální
přístup v nabídce nastavení.
Řeč
Zvukový komentář může obsahovat také titulky pro
vyslovovaná slova.
Přepnutí na tyto titulky (jsou-li k dispozici) . . .
Při použití možnosti Zvukový komentář je
k normální zvukové stopě přidán komentář
vypravěče.
Přepnutí komentáře (pokud je k dispozici)…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Zvukový komentář > Řeč.
4 - Vyberte možnost Popisný nebo Titulky.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Postup zapnutí zvukového komentáře…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Zvukový komentář a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - V dalším kroku vyberte opět možnost Zvukový
komentář.
5 - Vyberte možnost Zapnuto.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
12.9
Rodičovský zámek
Vhodnost podle věku
Nastavení minimálního věku pro sledování programů
s hodnocením...
Smíšená hlasitost
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rodičovský zámek a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Rodičovské hodnocení
a vyberte jeden z věků uvedených na seznamu.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Je možné smíchat hlasitost normálního zvuku se
zvukovým komentářem.
Postup smíšení hlasitosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Zvukový komentář > Smíšená
hlasitost.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
71
Zámek aplikace
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Zámek aplikace.
Nastavení kódu / změna kódu
Kód PIN rodičovského zámku se používá k zamykání
a odemykání kanálů a programů.
Nastavení nebo změna aktuálního zámku…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rodičovský zámek a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Zadat kód nebo Změna kódu .
4 - Zadejte čtyřciferný kód podle vlastního výběru.
Pokud je kód již nastaven, zadejte aktuální kód
rodičovského zámku a poté dvakrát zadejte nový kód.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nový kód je nastaven.
Zapomněli jste svůj kód PIN rodičovského zámku?
Pokud svůj kód PIN zapomenete, můžete aktuální kód
přepsat a zadat nový kód.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rodičovský zámek a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Změna kódu.
4 - Zadejte hlavní kód 8888.
5 - Nyní zadejte nový kód PIN rodičovského zámku a
zadejte jej ještě jednou pro potvrzení.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nový kód je nastaven.
72
2 - Jakmile je připojeno zařízení SimplyShare,
položka Zařízení SimplyShare bude nahrazena
názvem připojeného zařízení.
3 - Soubory můžete procházet a přehrávat.
4 - K ukončení přehrávání videí, fotografií nebo
hudby slouží tlačítko  EXIT.
13
Videa, fotografie a
hudba
13.1
13.3
Z připojení USB
Ze služby cloudového
úložiště
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash nebo pevného disku
USB.
Můžete prohlížet fotografie a přehrávat hudbu
a videa nahraná do služby úložiště na online
cloudu*.
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
nebo pevný disk USB k jednomu z konektorů USB.
Televizor rozpozná zařízení a zobrazí seznam
mediálních souborů.
Pomocí aplikace  Cloud Explorer se můžete
připojit ke cloudovým hostitelským službám. Připojíte
se pomocí svého uživatelského jména a hesla.
Pokud se seznam souborů nezobrazí automaticky…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Výběrem možnosti  Zařízení
USB a stisknutím tlačítka  (vpravo) můžete
procházet soubory ve složkách tak, jak jste si je na
disku uspořádali.
3 - K ukončení přehrávání videí, fotografií nebo
hudby slouží tlačítko  EXIT.
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Přejděte na stránce dolů, vyberte
možnost  Aplikace >  Cloud
Explorer a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovanou hostitelskou službu.
4 - Připojte se a přihlaste se do hostitelské služby
svým uživatelským jménem a heslem.
5 - Vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit, nebo
video, které chcete přehrát, a stiskněte tlačítko OK.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Varování
Jestliže se pokusíte pozastavit nebo nahrávat pořad
s připojeným pevným diskem USB, televizor zobrazí
dotaz, zda chcete naformátovat pevný disk USB.
Tímto formátováním dojde k odstranění všech
aktuálních souborů z pevného disku USB.
* Služba úložiště, například Dropbox™.
13.4
13.2
Oblíbené, Nejoblíbenější,
nabídka Naposledy
přehrávané
Z počítače nebo zařízení NAS
Můžete si prohlížet snímky nebo přehrávat hudbu a
videa z počítače nebo ze zařízení NAS (Network
Attached Storage) v domácí síti.
Zobrazení oblíbených souborů
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a možnost
 Oblíbené.
3 - V seznamu si můžete prohlédnout všechny
oblíbené soubory.
Televizor a počítač nebo zařízení NAS musí být ve
stejné síti. V počítači nebo zařízení NAS musí být
nainstalován software serveru médií. Server médií
musí být nastaven na sdílení souborů s televizorem.
Televizor zobrazí vaše soubory a složky tak, jak jsou
uspořádány serverem médií nebo jak jsou uloženy
v počítači nebo zařízení NAS.
Zobrazení nejoblíbenějších souborů
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a vyberte
možnost  Nejoblíbenější.
3 - Stisknutím tlačítka OK si soubory zobrazíte
v seznamu nebo seznam stisknutím tlačítka 
OPTIONS seznam nejoblíbenějších souborů
vymažete.
Televizor nepodporuje titulky u filmů streamovaných
z počítače nebo zařízení NAS.
Pokud server médií podporuje vyhledávání souborů,
je k dispozici vyhledávací pole.
Procházení a přehrávání souborů z počítače…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  Síť a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazení naposledy přehrávaných souborů
73
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a poté
možnost  Naposledy přehrávané.
3 - Stisknutím tlačítka OK si soubory zobrazíte
v seznamu nebo seznam stisknutím tlačítka 
OPTIONS seznam naposledy přehrávaných souborů
vymažete.
13.6
Zobrazení fotografií
Ovládací panel
Chcete-li při přehrávání prezentace snímků zobrazit či
skrýt ovládací panel, stiskněte tlačítko  INFO.*
13.5
Přehrávání videí
Ovládací panel
Chcete-li při přehrávání videa zobrazit či skrýt
ovládací panel, stiskněte tlačítko  INFO*.
1 - Panel ovládání přehrávání
–  : Přesun na předchozí fotografii ve složce
-  : Přesun na následující fotografii ve složce
-  : Pozastavení přehrávání prezentace snímků
2 - Označit jako oblíbené
3 - Spuštění prezentace snímků
4 - Otáčení fotografie
5 - Náhodně: Přehraje soubory v náhodném pořadí.
6 - Opakovat: Přehraje všechny fotografie ve složce
jednou nebo stále dokola
7 - Zastaví přehrávání hudby na pozadí
8 - Nastaví rychlost prezentace
1 - Indikátor průběhu
2 - Panel ovládání přehrávání
–  : Přejít na předchozí video ve složce
–  : Přejít na následující video ve složce
-  : Přetočit
-  : Rychlý přesun vpřed
-  : Pozastavení přehrávání
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  INFO.
13.7
3 - Označit jako oblíbené
4 - Přehrát všechna videa
5 - Titulky: přepnutí titulků na možnost Zapnuto,
Vypnuto nebo Zapnuto bez zvuku.
6 - Jazyk titulků: Výběr jazyka titulků
7 - Jazyk zvuku: Výběr jazyka zvuku
8 - Náhodně: Přehraje soubory v náhodném pořadí.
9 - Opakovat: Přehraje všechna videa ve složce
jednou nebo stále dokola.
Přehrávání hudby
Ovládací panel
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  INFO.
1 - Indikátor průběhu
2 - Panel ovládání přehrávání
–  : Přesun na předchozí skladbu ve složce
-  : Přesun na následující skladbu ve složce
74
-  : Přetočit
-  : Rychlý přesun vpřed
-  : Pozastavení přehrávání
3 - Označit jako oblíbené
4 - Přehrání veškeré hudby
5 - Náhodně: Přehraje soubory v náhodném pořadí.
6 - Opakovat: Přehraje všechnu hudbu ve složce
jednou nebo stále dokola
75
s nastavením Z vysílače budou v seznamu
neviditelné, pokud přepnete nastavení
na možnost Z internetu a naopak. Televizor se
možná automaticky přepnul do nastavení Z
internetu.
Chcete-li nahrávky v seznamu nahrávek zpřístupnit,
přepněte na nastavení, které bylo platné v době
pořízení nahrávek.
14
Televizní průvodce
14.1
Co potřebujete
TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a
naplánovaných televizních pořadů pro vaše kanály.
V závislosti na tom, odkud pocházejí informace
(data) TV průvodce se zobrazí analogové a digitální
kanály nebo pouze digitální kanály. Informace TV
průvodce nejsou nabízeny všemi kanály.
14.3
Používání TV průvodce
Otevření TV průvodce
Televizor může shromažďovat informace TV průvodce
pro kanály, které jsou v televizoru nainstalovány.
Televizor nemůže shromažďovat informace TV
průvodce pro kanály sledované z digitálního
přijímače nebo dekodéru.
Chcete-li otevřít TV průvodce, stiskněte tlačítko 
TV GUIDE . TV průvodce zobrazuje kanály pro
vybraný tuner.
Opětovným stisknutím tlačítka  TV GUIDE
průvodce zavřete.
14.2
Když TV průvodce otevřete poprvé, televizor
prohledá všechny TV kanály a získá informace
o pořadech. To může několik minut trvat. Data TV
průvodce se ukládají do televizoru.
Data TV průvodce
TV průvodce přijímá informace (data) od vysílacích
společností nebo z internetu. V některých regionech
a u některých kanálů nemusejí být informace pro TV
průvodce dostupné. Televizor může shromažďovat
informace TV průvodce pro kanály, které jsou
v televizoru nainstalovány. Televizor nemůže
shromažďovat informace TV průvodce pro kanály
sledované z digitálního přijímače nebo dekodéru.
Naladění programu
Z TV průvodce se můžete naladit na aktuální
program.
Televizor se dodává s položkou informace
nastavenou na možnost Z vysílače .
Na program (kanál) se přepnete, když jej vyberete a
stisknete tlačítko OK.
Pokud informace TV průvodce pocházejí z internetu,
TV průvodce může kromě seznamu digitálních kanálů
zobrazit i seznam analogových kanálů. Nabídka TV
průvodce také zobrazuje malé okno s aktuálním
kanálem.
Zobrazení podrobných informací o pořadu
Zobrazení podrobných informací o pořadu…
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Předvolby.
2 - Vyberte možnost Informace o kanálu a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Ze sítě Internet
Pokud je televizor připojen k internetu, lze jej nastavit
tak, aby přijímal informace TV průvodce z internetu.
Nastavení informací TV průvodce…
Změna dne
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > TV
průvodce > Z internetu a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
TV průvodce může zobrazit naplánované pořady pro
nadcházející dny (maximálně až na 8 dní).
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Vyberte možnost Nyní a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte potřebný den.
Chybějící nahrávky
Pokud se zdá, že ze seznamu nahrávek některé
nahrávky zmizely, mohly se změnit informace (data)
TV průvodce. Nahrávky provedené
76
Nastavení připomínky
Můžete si nastavit připomínku na vybraný pořad. Při
začátku pořadu se zobrazí zpráva. Můžete pak ihned
přepnout na vybraný kanál.
Program s připomínkou je v TV průvodci označen
ikonou  (hodiny).
Nastavení připomínky…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
nadcházející program.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Nastavit
připomínku a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Odstranění připomínky…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
program s připomínkou.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Smazat
připomínku a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Vyhledávání podle žánru
Jsou-li k dispozici informace, můžete vyhledat
naplánované pořady podle žánru, podobně jako
filmy, sport apod.
Vyhledání programu podle žánru…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Pomocí navigačních tlačítek vyberte
tlačítko  veprostřed a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Vyhledat podle žánru
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte požadovaný žánr a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam nalezených pořadů.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Nastavení nahrávání
Nahrávání můžete nastavit v TV průvodci*.
Program s nastaveným nahráváním je v TV průvodci
označen ikonou  .
Nahrání programu…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
nadcházející nebo aktuální program.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Nahrát.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
*Podrobnější informace naleznete v kapitole
Pozastavení televize a nahrávání.
77
15
můžete upravit v nabídce Nahrávky.
Pozastavení televize
a nahrávání
Naplánovat nahrávání
Nahrávání připravovaného programu můžete
naprogramovat na dnešek nebo na několik dní
později (maximálně za 8 dní). Televizor zahájí
a ukončí nahrávání podle dat z TV průvodce.
15.1
Nahrávání
Nahrání programu…
Co potřebujete
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Pomocí navigačních tlačítek vyberte možnost
Nyní a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Nyní, Později,Zítra nebo den,
který potřebujete, a stiskněte tlačítko OK
nebo  BACK a zavřete nabídku.
4 - Vyberte program, který chcete nahrávat, stiskněte
tlačítko  OPTIONS, vyberte možnost  Nahrávání
a stiskněte tlačítko OK. Nahrávání programu bude
naplánováno. Pokud naplánujete překrývající se
nahrávání, automaticky se zobrazí varování. Pokud
plánujete nahrávat program v nepřítomnosti,
nezapomeňte nechat televizor v pohotovostním
režimu a pevný disk USB zapnutý.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Můžete si nahrát digitální televizní vysílání a sledovat
je později.
Podmínky nahrávání požadovaného televizního
programu…
• připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru
• digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
• příjem informací o kanálu pro TV průvodce na
obrazovce
• spolehlivé nastavení hodin televizoru. Pokud hodiny
televizoru nastavíte ručně, nahrávání se nemusí zdařit.
Pokud využíváte funkci pozastavení televizního
vysílání, nahrávání není možné.
Konflikty nahrávání
Někteří poskytovatelé DVB mohou v zájmu
uplatňování autorského práva používat různá
omezení pomocí technologie DRM (Digital Right
Management). V případě vysílání chráněných kanálů
může být nahrávání, platnost nahrávání nebo počet
zhlédnutí omezeno. Nahrávání může být zcela
zakázáno. Při pokusu o nahrávání chráněného
vysílání nebo přehrávání nahrávky po vypršení
platnosti se může zobrazit chybová zpráva.
Když se doba dvou naplánovaných nahrávání
překrývá, dojde ke konfliktu nahrávání. Konflikt
nahrávání vyřešíte tím, že upravíte čas zahájení
a ukončení nahrávání jednoho nebo obou
naplánovaných nahrávání.
Úprava času zahájení a ukončení naplánovaného
nahrávání…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost  Nahrávky.
2 - V horní části obrazovky vyberte
možnost  Naplánováno a stiskněte tlačítko OK.
3 - V seznamu naplánovaných nahrávání
a připomínek vyberte možnost Nahrávky
a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se pouze
naplánovaná nahrávání.
4 - Vyberte naplánované nahrávání, které je
v konfliktu s jiným nahráváním, stiskněte tlačítko
a vyberte možnost  OPTIONS.
5 - Vyberte možnost Upravit čas a stiskněte tlačítko
OK.
6 - Vyberte čas zahájení a ukončení nahrávání
a upravte je pomocí tlačítek  (nahoru)
nebo  (dolů). Vyberte možnost Použít a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Poznámka:
Funkce nahrávání je k dispozici pouze pro digitální
televizní vysílání. Není možné nahrávat obsah
z externího zařízení (např. HDMI).
Nahrávání programu
Spuštění nahrávání
Chcete-li nahrát sledovaný pořad, stiskněte tlačítko
 (Nahrávání) na dálkovém ovladači. Nahrávání
začne okamžitě.
Když chcete nahrávání zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Když jsou k dispozici data z TV průvodce, sledovaný
program se nahraje od okamžiku stisknutí tlačítka
nahrávání do skončení pořadu. Pokud data TV
průvodce k dispozici nejsou, maximální délka
nahrávky je 30 minut. Čas ukončení nahrávání
78
zpět),  (posun vpřed) nebo  (zastavit).
4 - Přepnout zpět ke sledování televizoru lze
tlačítkem  EXIT.
Automatický přesah
Dobu přesahu, kterou televizor automaticky přidá na
konec každého naplánovaného nahrávání, můžete
nastavit.
Odebrání nebo přejmenování
nahrávky
Nastavení automatického časového přesahu…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost  Nahrávky.
2 - Pomocí navigačních tlačítek vyberte
tlačítko  v horním pravém rohu a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Automatický
přesah a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stiskněte tlačítko  (nahoru)
nebo  (dolů) a potom tlačítkem
OK nastavte
časový přesah automaticky přidaný nakonec
nahrávání. K nahrávání můžete přidat až 45 minut.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Chcete-li přejmenovat nebo odebrat nahrávku…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost  Nahrávky.
2 - Ze seznamu vyberte požadovanou nahrávku
a stiskněte tlačítko  INFO /  OPTIONS .
3 - Vyberte možnost Přejmenovat, chcete-li změnit
název nahrávky, nebo možnost Odebrat, chcete-li
odebrat tuto nahrávku.
4 - Přepnout zpět ke sledování televizoru lze
tlačítkem  EXIT.
Ruční nahrávání
15.2
Můžete naplánovat nahrávání, které není propojeno
s televizním programem. Sami nastavíte typ tuneru,
kanál a čas zahájení a ukončení nahrávání.
Pozastavení televizního
vysílání
Ruční naplánování nahrávání…
Co potřebujete
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost  Nahrávky.
2 - V horní části obrazovky vyberte
možnost  Naplánováno .
3 - Pomocí navigačních tlačítek vyberte
tlačítko  v horním pravém rohu a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Plán a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte tuner pro nahrávání a stiskněte
tlačítko OK.
6 - Vyberte kanál pro nahrávání a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Vyberte den nahrávání a stiskněte tlačítko OK.
8 - Nastavte čas zahájení a ukončení nahrávání.
Vyberte tlačítko a pomocí tlačítek  (nahoru)
nebo  (dolů) nastavte hodiny a minuty.
9 - Vyberte možnost Naplánovat a stisknutím
tlačítka OK ručně naplánujte nahrávání.
Digitální televizní vysílání můžete pozastavit
a obnovit jeho sledování později.
Podmínky pozastavení požadovaného televizního
programu…
• připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru
• digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
• příjem informací o kanálu pro TV průvodce na
obrazovce
Je-li připojen naformátovaný pevný disk USB,
televizor neustále ukládá sledované televizní vysílání.
Když přepnete na jiný kanál, vysílání z předchozího
kanálu je vymazáno. Také při přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu je veškeré zaznamenané
vysílání vymazáno.
Vysílání není možné pozastavit během nahrávání.
Nahrávání se zobrazí v seznamu naplánovaného
nahrávání a připomenutí.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Pevný disk USB, instalace nebo Instalace,
Pevný disk USB.
Sledování nahrávky
Sledování nahrávky…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost  Nahrávky.
2 - Ze seznamu vyberte požadovanou nahrávku
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
3 - Můžete použít
tlačítka  (pauza),  (přehrát),  (posun
79
Pozastavení programu
Pozastavení a obnovení vysílání…
• Chcete-li pozastavit televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Pozastavit).
• Chcete-li obnovit sledování, stiskněte
tlačítko  (Přehrát).
Se zobrazeným indikátorem průběhu můžete pomocí
tlačítek  (Posun zpět) nebo  (Posun vpřed)
nastavit, kdy chcete pozastavené vysílání obnovit.
Opakovaným stisknutím těchto tlačítek měníte
rychlost posunu.
Vysílání lze pozastavit maximálně na 90 minut.
Chcete-li přepnout zpět na televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Přehrávání
Vzhledem k funkci ukládání sledovaného vysílání si
většinou můžete přehrát program několik vteřin
zpětně.
Přehrání aktuálního vysílání…
1 - Stiskněte tlačítko  (Pozastavit)
2 - Stiskněte tlačítko  (Posun zpět). Opakovaným
stisknutím tlačítka  vyberte, odkud chcete začít
sledovat pozastavené vysílání. Opakovaným
stisknutím těchto tlačítek měníte rychlost posunu.
V určitém okamžiku dojdete na začátek uloženého
vysílání start nebo maximálního časového rozsahu.
3 - Chcete-li vysílání sledovat znovu, stiskněte
tlačítko  (Přehrát).
4 - Když chcete znovu sledovat živé vysílání,
stiskněte tlačítko  (Zastavit).
80
16
Postup odesílání do televizoru
Chytré telefony a
tablety
Odeslání aplikace na obrazovku televizoru…
1 - V chytrém telefonu nebo tabletu otevřete
aplikaci podporující funkci Google Cast.
2 - Klepněte na ikonu Google Cast.
3 - Vyberte televizor, do kterého chcete aplikaci
odeslat.
4 - Na chytrém telefonu nebo tabletu spusťte
přehrávání. Vybraný soubor by se měl začít přehrávat
v televizoru.
16.1
Aplikace Philips TV Remote
App
Nová aplikace Philips TV Remote App pro chytré
telefony a tablety je novým kamarádem vaší televize.
16.3
S aplikací TV Remote App jste pánem médií kolem
vás. Můžete odesílat fotografie, hudbu nebo videa na
velkou obrazovku televizoru nebo můžete sledovat
jakýkoli svůj televizní kanál živě na tabletu nebo
telefonu. V TV průvodci najděte pořad, který chcete
sledovat, a sledujte ho v telefonu nebo v televizoru.
Telefon nebo tablet s aplikací TV Remote App
můžete používat jako dálkový ovladač.
AirPlay
Chcete-li televizor Android TV vybavit funkcí AirPlay,
můžete si stáhnout a nainstalovat některou
z aplikací pro systém Android, které tuto funkci
poskytují. Několik takových aplikací najdete
v obchodě Google Play™ Store .
Aplikaci Philips TV Remote App si můžete kdykoli
stáhnout ze svého oblíbeného obchodu
s aplikacemi.
16.4
MHL
Aplikace Philips TV Remote App je k dispozici pro
systémy iOS a Android a je bezplatná.
Tento televizor je kompatibilní se standardem MHL™.
Máte-li mobilní zařízení kompatibilní s MHL, můžete
ho kabelem MHL připojit k televizoru. Po připojení
kabelu MHL můžete vysílat obraz mobilního zařízení
do televizoru. Baterie mobilního zařízení se zároveň
bude nabíjet. Připojení MHL je ideální pro sledování
filmů a delší hraní her z mobilního zařízení na
obrazovce televizoru.
16.2
Google Cast
Co potřebujete
Pokud má aplikace v telefonu nebo tabletu funkci
Google Cast, můžete ji odeslat do tohoto televizoru.
V mobilní aplikaci vyhledejte ikonu Google Cast.
Mobilní zařízení můžete použít k ovládání obsahu
zobrazeného v televizoru. Google Cast funguje
v systémech Android a iOS.
Nabíjení
Když je kabel MHL připojen a televizor je zapnutý
(není v pohotovostním režimu), připojené mobilní
zařízení se nabíjí.
Kabel MHL
Mobilní zařízení musí být připojeno do stejné domácí
sítě Wi-Fi jako televizor.
Pro připojení mobilního zařízení k televizoru
potřebujete kabel MHL (HDMI / Micro USB).
K připojení mobilního zařízení můžete potřebovat
další adaptér. K připojení kabelu MHL k televizoru
použijte připojení HDMI 4 MHL.
Aplikace s funkcí Google Cast
Každý den přibývají nové aplikace s funkcí Google
Cast. Již dnes můžete funkci vyzkoušet v aplikacích
YouTube, Chrome, Netflix, Photowall … nebo Big Web
Quiz for Chromecast. Viz také google.com/cast
Některé produkty a funkce Google Play jsou
dostupné pouze ve vybraných zemích.
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti MHL, LLC.
81
17
Hry
17.1
Co potřebujete
Na tomto televizoru můžete hrát hry…
• z galerie Aplikace v nabídce domovské obrazovky
• z obchodu Google Play™ Store v nabídce
domovské obrazovky
• z připojené herní konzole.
Herní aplikace musíte před hraním stáhnout a
nainstalovat do televizoru. K hraní některých her je
nutný gamepad.
Aby bylo možné herní aplikace nainstalovat, televizor
musí být připojen k internetu. Aby bylo možné
aplikace používat, musíte vyjádřit souhlas
s Podmínkami používání. Abyste mohli používat
aplikace Google Play a obchod Google Play™ Store ,
musíte se přihlásit k účtu Google.
17.2
Hraní hry
Z herní konzole
Spuštění hry z herní konzole…
1 - Zapněte herní konzoli.
2 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte herní
konzoli nebo název konektoru.
3 - Spusťte hru.
4 - Chcete-li hru ukončit, několikrát stiskněte
tlačítko  BACK nebo jednou stiskněte
tlačítko  EXIT nebo aplikaci ukončete tlačítkem
konec/zastavit v aplikaci.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Herní konzole, připojení.
82
18
Dostupné styly pro možnost Sledovat zvuk…
Ambilight
• Lumina – směšuje dynamiku zvuku s barvami
videa
• Colora – je založen na dynamice zvuku
• Retro – založen na dynamice zvuku
• Spectrum – založen na dynamice zvuku
• Skener – založen na dynamice zvuku
• Rytmus – založen na dynamice zvuku
• Párty – směs všech stylů Sledovat zvuk, jeden po
druhém
18.1
Ambilight, zapnutí nebo
vypnutí
Sledovat video
Můžete si nastavit funkci Ambilight tak, aby sledovala
dynamiku obrazu nebo zvuku televizního programu.
Funkce Ambilight může být také nastavena na jeden
z přednastavených barevných stylů, nebo může být
vypnutá.
Sledovat barvu
Můžete si nastavit funkci Ambilight tak, aby sledovala
dynamiku obrazu nebo zvuku televizního programu.
Funkce Ambilight může být také nastavena na jeden
z přednastavených barevných stylů, nebo může být
vypnutá.
Po výběru možnosti Sledovat video můžete vybrat
jeden ze stylů sledování dynamiky obrazu na televizní
obrazovce.
Pokud vyberete možnost Sledovat barvu, máte na
výběr několik přednastavených barevných stylů.
Nastavení stylu Ambilight…
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Sledovat video.
3 - Vyberte požadovaný styl.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Nastavení stylu Ambilight…
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Sledovat barvu.
3 - Vyberte požadovaný styl.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Dostupné styly pro možnost Sledovat video…
• Standardní – ideální pro každodenní sledování
televize
• Přirozený – sleduje obraz nebo zvuk co nejvěrněji
• Prostorový – ideální pro akční filmy
• Jasný – ideální pro sledování za denního světla
Dostupné styly pro možnost Sledovat barvu…
• Horká láva – variace červených odstínů
• Mořská hlubina – variace modrých odstínů
• Svěží příroda – variace zelených odstínů
• Teplá bílá ISF – statická barva
• Chladná bílá – statická barva
• Hra – ideální pro hraní her
• Pohodlný – ideální pro tiché večery
• Uvolněný – ideální pro pocit jako ve společenské
místnosti
Sledovat aplikaci
Tato funkce je k dispozici, když ovládáte funkci
Ambilight pomocí aplikace.
Sledovat zvuk
Nastavení stylu Ambilight…
Můžete si nastavit funkci Ambilight tak, aby sledovala
dynamiku obrazu nebo zvuku televizního programu.
Funkce Ambilight může být také nastavena na jeden
z přednastavených barevných stylů, nebo může být
vypnutá.
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Sledovat aplikaci.
3 - Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Po výběru možnosti Sledovat zvuk můžete vybrat
jeden ze stylů sledování dynamiky zvuku.
Nastavení stylu Ambilight…
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Sledovat video.
3 - Vyberte požadovaný styl.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
83
18.2
Funkce Ambilight vypnuta
Vypnutí funkce Ambilight...
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Vypnuto.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
18.3
Nastavení funkce Ambilight
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Ambilight, Nastavení.
18.4
Režim Lounge Light
Režim Lounge Light na televizoru umožňuje přepínat
do režimu Ambilight, když je televizor
v pohotovostním režimu. Můžete tak místnost
rozsvítit pomocí funkce Ambilight.
Pokud jste televizor přepnuli do pohotovostního
režimu a chcete zapnout osvětlení Ambilight Lounge
Light, postupujte takto:
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Po stisknutí tlačítka  AMBILIGHT se zapne
osvětlení Ambilight Lounge Light.
3 - Pokud chcete přejít na jiný světelný efekt,
stiskněte tlačítko  AMBILIGHT znovu.
4 - Osvětlení Ambilight Lounge Light vypnete tak, že
opakovaně stisknete tlačítko  AMBILIGHT, dokud
neuvidíte, že světla zhasla. Tlačítko  AMBILIGHT
bude možná nutné stisknout několikrát.
84
• hodiny televizoru musí být nastaveny na hodnotu
Automaticky nebo Podle země.
• musíte vyjádřit souhlas s Podmínkami používání
(tento souhlas jste mohli vyjádřit už dříve, když jste se
připojovali k internetu).
19
Nejlepší tipy
19.1
Nejlepší tipy
Používání funkce Nyní na TV
Pomocí tlačítka  Nejlepší tipy doporučuje váš
televizor…
Postup otevření nabídky Nyní na TV…
• stávající televizní programy v nabídce  Nyní
v televizi
• nejnovější půjčená videa v nabídce  Video na
vyžádání
• televizní služby online (Catch Up TV) v nabídce
 TV na vyžádání
1 - Stisknutím tlačítka  TOP PICKS otevřete
nabídku Nejlepší kousky.
2 - Vyberte možnost  Nyní v televizi v horní
části obrazovky a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Další a otevřete
TV průvodce.
Abyste mohli využívat funkci Nejlepší tipy, připojte
televizor k internetu. Musíte souhlasit s Podmínkami
používání. Informace a služby v rámci funkce Nejlepší
tipy jsou dostupné pouze ve vybraných zemích.
Když otevřete nabídku Nyní na TV, může trvat několik
vteřin, než televizor informace obnoví.
Podmínky používání
19.3
TV on Demand
Pokud chcete povolit, aby vám televizor dával tato
doporučení, musíte souhlasit s Podmínkami
používání. Pokud chcete dostávat doporučení
přizpůsobená podle toho, co obvykle sledujete,
musíte označit políčko s položkou Nabídka
doporučení personalizovaného sledování.
Informace o službě TV on Demand
Díky možnosti  TV na vyžádání můžete sledovat
televizní pořady, které jste zmeškali, nebo sledovat
televizní pořady v době, kdy se vám to nejlépe hodí.
Tato služba se nazývá také Catch Up TV, Replay TV
nebo Online TV. Programy dostupné v TV na
vyžádání lze sledovat zdarma.
Chcete-li otevřít Podmínky použití…
1 - Stiskněte tlačítko  TOP PICKS.
2 - Pomocí navigačních tlačítek vyberte
tlačítko  v horním pravém rohu, vyberte
možnost Podmínky použití a stiskněte tlačítko
19.2
Službu TV na vyžádání si můžete nastavit tak, aby
vám doporučovala filmy na základě vaší země,
nastavení televizoru a pravidelně sledovaných
programů.
Nyní na TV
Ikona  se v horní části obrazovky zobrazí jen
tehdy, když je služba TV na vyžádání dostupná.
OK.
Nabídka Nyní na TV
Využívání TV na vyžádání
V nabídce  Nyní na TV televizor doporučuje
nejoblíbenější programy, které je možné v danou
chvíli sledovat.
Otevření TV na vyžádání…
1 - Stisknutím tlačítka  TOP PICKS otevřete
nabídku Nejlepší kousky.
2 - Vyberte možnost  TV na vyžádání v horní
části obrazovky a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Veškeré vysílání a stiskněte
tlačítko OK. Pokud je k dispozici více vysílacích
společností, můžete vybrat jednu konkrétní.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Můžete si také funkci Nyní na TV nastavit tak, aby vám
nabízela přizpůsobená doporučení na základě
programů, které sledujete pravidelně. Abyste mohli
využívat funkci přizpůsobených doporučení, musíte
v Podmínkách používání potvrdit Souhlas
s poskytováním osobních doporučení. Funkce Nyní
na TV vám také může předložit doporučení
přizpůsobená podle programů, které pravidelně
sledujete.
Když otevřete nabídku TV na vyžádání, může trvat
několik vteřin, než televizor informace obnoví.
Chcete-li používat funkci Nyní na TV…
Po spuštění programu můžete používat
tlačítka  (Přehrát) a  (Pozastavit).
• funkce Nyní na TV musí být ve vaší zemi k dispozici.
• v televizoru musí být nainstalovány televizní kanály.
• Televizor musí být připojen k internetu.
85
19.4
Video on Demand
Informace o službě Video on
Demand
S funkcí  Video na vyžádání si můžete půjčovat
filmy z videopůjčovny online.
Můžete si také službu Video na vyžádání nastavit tak,
aby vám doporučovala filmy na základě vaší země,
nastavení televizoru a pravidelně sledovaných
programů.
Ikona  se v horní části obrazovky zobrazí jen
tehdy, když je služba Video na vyžádání dostupná.
Platba
Když si půjčíte nebo koupíte film, můžete
videopůjčovně bezpečně zaplatit kreditní
kartou. Většina videopůjčoven vás při prvním
zapůjčení filmu požádá o vytvoření účtu pro
přihlášení.
Datové přenosy na internetu
Streamování mnoha videí může vést k překročení
vašeho měsíčního limitu pro stahování dat
z internetu.
Použití funkce Video na vyžádání
Otevření Videa na vyžádání…
1 - Stisknutím tlačítka  TOP PICKS otevřete
nabídku Nejlepší kousky.
2 - Vyberte možnost  Video na vyžádání v horní
části obrazovky a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte Všechny
obchody, Doporučenénebo Oblíbené pro vaše
preference.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Když otevřete nabídku Video na vyžádání, může trvat
několik vteřin, než televizor informace obnoví.
Pokud je k dispozici více videopůjčoven, můžete
vybrat jednu konkrétní.
Vypůjčení filmu…
1 - Přejděte na zvýrazněné místo na plakátu k filmu.
Po několika sekundách se zobrazí stručné informace.
2 - Stisknutím tlačítka OK se zobrazí stránka filmu
z videopůjčovny se synopsí filmu.
3 - Potvrďte objednávku.
4 - Platbu proveďte na televizoru.
5 - Videokanály Můžete používat
tlačítka  (Přehrát) a  (Pozastavit).
86
20
Netflix
Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu
Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí
být připojen k internetu. Aplikace Netflix může být ve
vaší oblasti přístupná až s budoucími softwarovými
aktualizacemi.
Aplikaci Netflix otevřete stisknutím klávesy  na
dálkovém ovladači. Aplikaci Netflix lze spustit přímo
z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com
87
21
21.3
Multi View
HDMI a televizor
21.1
Můžete sledovat televizní kanál na malé obrazovce
zobrazení Multi View během sledování videa
z připojeného zařízení HDMI.
Televize a televize
Pokud chcete sledovat televizní kanál při sledování
videa z připojeného zařízení HDMI*…
Pomocí funkce Multi View máte možnost sledovat
druhý program na malé obrazovce.
1 - Stisknutím tlačítka  Multi View * nebo
stisknutím  otevřete Nabídka televizoru.
2 - Vyberte režim Multi View a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte na obrazovce možnost Multi View:
Zapnuto. Kanál, který jste sledovali, se zobrazí na
malé obrazovce.
Otevření obrazovky Multi View…
1 - Stisknutím tlačítka  Multi View * nebo
stisknutím  otevřete Nabídka televizoru.
2 - Vyberte režim Multi View a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte na obrazovce možnost Multi View:
Zapnuto. Kanál, který jste sledovali, se zobrazí na
malé obrazovce.
Chcete-li malou obrazovku skrýt, vyberte režim Multi
View: Vypnuto na obrazovce.
Poznámka: V režimu zobrazení Multi View můžete
sledovat pouze obraz televizního kanálu, zatímco
zvuk tohoto kanálu bude vypnutý.
Podmínky
• Funkce Multi View umí pracovat pouze s digitálními
televizními kanály.
• Zatímco televizor nahrává, není funkce Multi View
k dispozici.
• Chcete-li použít funkci Multi View se satelitními TV
kanály, musíte ke své satelitní anténě připojit
2 satelitní tunery SAT 1 a SAT 2.
• Potřebují-li oba televizní kanály modul CAM
k dekódování, musíte instalovat 2 moduly CAM,
abyste mohli funkci Multi View používat.
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  Multi View.
21.4
Nettv a TV
Můžete sledovat televizní kanál na malé obrazovce
zobrazení Multi View během sledování aplikace Nettv.
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  Multi View.
Pokud chcete sledovat televizní kanál při sledování
aplikace Nettv…
21.2
1 - Stisknutím tlačítka  Multi View * nebo
stisknutím  otevřete Nabídka televizoru.
2 - Vyberte režim Multi View a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte na obrazovce možnost Multi View:
Zapnuto. Kanál, který jste sledovali, se zobrazí na
malé obrazovce.
4 - Stisknutím tlačítek   nebo   můžete
přepínat kanály na malé obrazovce.
Teletext a televize
Můžete sledovat televizní kanál na malé obrazovce
zobrazení Multi View během sledování teletextu.
Postup sledování televizního kanálu během sledování
teletextu…
1 - Stisknutím tlačítka  Multi View * nebo
stisknutím  otevřete Nabídka televizoru.
2 - Vyberte režim Multi View a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte na obrazovce možnost Multi View:
Zapnuto. Kanál, který jste sledovali, se zobrazí na
malé obrazovce.
Chcete-li malou obrazovku skrýt, vyberte režim Multi
View: Vypnuto.
Poznámka: Ne všechny aplikace Nettv podporují
zobrazení Multi View s televizním kanálem. Pokud
daná aplikace tuto možnost nepodporuje, televizor
zobrazí následující hlášku: Režim Multi View není
podporován.
Chcete-li malou obrazovku skrýt, vyberte režim Multi
View: Vypnuto.
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  Multi View.
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  Multi View.
88
21.5
Nettv a HDMI
Můžete sledovat aplikaci Nettv na malé obrazovce
zobrazení Multi View během sledování videa
z připojeného zařízení HDMI.
1 - Stisknutím tlačítka  Multi View * nebo
stisknutím  otevřete Nabídka televizoru.
2 - Vyberte režim Multi View a stiskněte tlačítko
3 - Vyberte na obrazovce možnost Multi View:
Zapnuto.
OK.
Chcete-li malou obrazovku skrýt, vyberte režim Multi
View: Vypnuto.
Poznámka: Ne všechny aplikace Nettv podporují
zobrazení Multi View s televizním kanálem. Pokud
daná aplikace tuto možnost nepodporuje, televizor
zobrazí následující hlášku: Režim Multi View není
podporován.
* Pokud je na vašem dálkovém ovladači k dispozici
tlačítko  Multi View.
89
3 - Vyberte možnost USB > Místní aktualizace a
stiskněte tlačítko OK.
22
Software
Identifikace televizoru
1 - Zasuňte jednotku USB Flash do jednoho
z konektorů USB na televizoru.
2 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
Na jednotku USB Flash bude zapsán identifikační
soubor.
22.1
Aktualizace softwaru
Aktualizace z internetu
Stáhnutí softwaru
1 - Zasuňte jednotku USB Flash do počítače.
2 - Na jednotce USB Flash vyhledejte soubor
update.htm a dvakrát na něj klikněte.
3 - Klikněte na možnost Odeslat ID.
4 - Je-li k dispozici nový software, stáhněte soubor
.zip.
5 - Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor
autorun.upg na jednotku USB Flash. Tento soubor
neumisťujte do složky.
Je-li televizor připojen k internetu, může se
zobrazovat zpráva vyzývající k aktualizaci softwaru
televizoru. To vyžaduje vysokorychlostní
(širokopásmové) internetové připojení. Pokud se tato
zpráva zobrazí, doporučujeme provést aktualizaci.
Když je zpráva zobrazena, klikněte na
možnost Aktualizovat a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Aktualizace softwaru televizoru
1 - Znovu zasuňte jednotku USB Flash do televizoru.
Aktualizace se spustí automaticky.
2 - Aktualizace softwaru může trvat několik minut.
Nevypínejte televizor tlačítkem  na televizoru ani
na dálkovém ovladači. Neodebírejte jednotku Flash
USB.
3 - Po dokončení aktualizace televizor znovu zobrazí
poslední sledovaný kanál.
Aktualizaci softwaru můžete vyhledat také sami.
V průběhu aktualizace softwaru není na obrazovce
žádný obraz. Televizor se vypne a znovu zapne.
Může se vypnout i několikrát. Aktualizace může trvat
několik minut. Vyčkejte, než se na televizoru znovu
zobrazí obraz. Během aktualizace softwaru
nevypínejte televizor vypínačem  na televizoru ani
na dálkovém ovladači.
Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu,
neodpojujte jednotku USB Flash od televizoru. Po
obnovení napájení bude aktualizace pokračovat.
Vlastní vyhledání aktualizace softwaru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace
softwaru > Vyhledat aktualizace.
3 - Vyberte možnost Internet.
4 - Televizor vyhledá aktualizaci na internetu.
5 - Pokud je k dispozici aktualizace softwaru,
můžete ji ihned spustit.
6 - Aktualizace softwaru může trvat několik minut.
Nevypínejte televizor tlačítkem  na televizoru ani
na dálkovém ovladači.
7 - Po dokončení aktualizace televizor znovu zobrazí
poslední sledovaný kanál.
Chcete-li zabránit náhodné aktualizaci softwaru
televizoru, odstraňte soubor autorun.upg z jednotky
USB Flash.
Najít aktualizace OAD
Nechte vyhledat bezdrátovou (OAD) aktualizaci
softwaru ke stažení.
Vyhledávání aktualizací OAD...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace softwaru > Najít
aktualizace OAD.
3 - Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace ze zařízení USB
Může se stát, že bude nutné provést aktualizaci
softwaru televizoru.
* Poznámka: Aktualizace softwaru OAD je k dispozici
pouze ve vybraných zemích.
Pro nahrání softwaru do televizoru potřebujete
počítač s vysokorychlostním připojením k internetu
a jednotku USB Flash. Použijte jednotku USB Flash
s volným místem alespoň 500 MB. Zkontrolujte, zda
je vypnuta ochrana proti kopírování.
Aktualizace softwaru televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace
softwaru > Vyhledat aktualizace.
90
22.2
22.5
Verze softwaru
Licence open source
Zobrazení aktuální verze softwaru televizoru…
O licenci open source
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace
softwaru > Informace o aktuálním softwaru a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Zobrazí se verze, poznámky k verzi a datum
vytvoření. Je-li k dispozici číslo Netflix ESN, zobrazí
se také.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Informace ČTI MNE týkající se zdrojového kódu částí
softwaru televizoru od společnosti TP Vision
Netherlands B.V., na které se vztahuje licence open
source.
Toto je dokument popisující distribuci zdrojového
kódu použitého v televizoru TP Vision Netherlands
B.V., který spadá pod působnost podmínek licence
typu GNU General Public License (obecná veřejná
licence neboli GPL) nebo GNU Lesser General Public
License (LGPL neboli nižší obecná veřejná licence
GPL), případně jakékoli jiné licence vztahující se na
otevřený zdrojový kód. Informace o tom, jak lze získat
kopie tohoto softwaru, naleznete v návodu k použití.
22.3
Automatická aktualizace
softwaru
SPOLEČNOST TP Vision Netherlands B.V. OHLEDNĚ
TOHOTO SOFTWARU NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ
ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ,
VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Společnost TP
Vision Netherlands B.V. k tomuto softwaru
neposkytuje žádnou podporu. To však nemá vliv na
vaše záruky a zákonná práva vyplývající z nákupu
výrobků společnosti TP Vision Netherlands B.V. Týká
se to pouze tohoto zdrojového kódu, který vám byl
zpřístupněn.
Po zapnutí možnosti Automatické aktualizace
softwaru budou aktualizace softwaru vašeho
televizoru probíhat automaticky. Pokud televizor
nepoužíváte, ponechte ho v pohotovostním stavu.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace
softwaru > Automatické aktualizace softwaru a
stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
22.6
Oznámení
22.4
Bude-li k dispozici nový software televizoru ke
stažení nebo jiné informace o softwaru, můžete
obdržet oznámení.
Software s otevřeným
zdrojovým kódem
Jak si přečíst tato oznámení…
Tento televizor obsahuje software s otevřeným
zdrojovým kódem. TTP Vision Europe B.V. tímto
nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii
odpovídajícího zdrojového kódu pro autorskými právy
chráněné balíčky softwaru s otevřeným zdrojovým
kódem, které jsou použity v tomto výrobku
a u kterých takovou nabídku vyžadují příslušné
licence.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace
softwaru > Oznámení.
3 - Můžete si přečíst aktuální oznámení, nebo vybrat
jiné dostupné oznámení.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Tato nabídka platí až tři roky po nákupu výrobku
a vztahuje se na kohokoli, kdo obdrží toto sdělení.
Chcete-li získat zdrojový kód, napište nám prosím
v angličtině na adresu . . .
open.source@tpvision.com
91
Správnou likvidací starého výrobku předcházíte
případným nepříznivým důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví.
23
Vlastnosti
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU
2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného
komunálního odpadu.
23.1
Ochrana životního prostředí
Informace o produktu
55PUS8601
• Třída energetické účinnosti: A
• Velikost viditelné obrazovky: 139 cm /55"
• Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 115 W
• Roční spotřeba energie (kWh) *: 160 kWh
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W):
0,5 W
• Rozlišení displeje (pixely): 3840 x 2160p
Informujte se o místních směrnicích týkajících se
sběru baterií, protože správnou likvidací starého
výrobku předcházíte případným nepříznivým
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.
23.2
Spotřeba
65PUS8601
• Třída energetické účinnosti: A+
• Velikost viditelné obrazovky: 164 cm /65"
• Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 118 W
• Roční spotřeba energie (kWh) *: 164 kWh
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W):
0,5 W
• Rozlišení displeje (pixely): 3840 x 2160p
Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího
upozornění změnit. Další podrobnosti o technických
údajích výrobku naleznete na webové stránce
www.philips.com/TVsupport
Spotřeba
• Nepájení ze sítě: AC 220-240 V +/-10 %
• Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
• Funkce úspory energie: Režim Eco, Vypnutí obrazu
(pro rádio), Časovač automatického vypnutí, nabídka
Nastavení Eco.
* Roční spotřeba energie v kWh: vychází ze spotřeby
energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny
denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie
závisí na způsobu využívání televizoru.
Chcete-li získat informace o spotřebě energie,
přečtěte si kapitolu Informace o produktu .
Likvidace produktu
Příkon uvedený na typovém štítku výrobku udává
spotřebu energie výrobku při normálním použití
v domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximální příkon
uvedený v závorce slouží pro stanovení elektrické
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7.2).
Likvidace starého výrobku a baterií
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů
a komponentů nejvyšší kvality, které je možné
recyklovat a opětovně použít.
23.3
Operační systém
OS Android :
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá
směrnici EU 2012/19/ES.
Android Oreo 8
23.4
Příjem
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Pásma tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T2 (podpora HEVC), DVB-C (kabel) QAM
• Přehrávání analogového videa: SECAM, PAL
• Přehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Vstup satelitní antény: 75 Ohmů typ F
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků.
Dodržujte místní směrnice a staré výrobky
nelikvidujte spolu s běžným odpadem domácnosti.
92
• Rozsah vstupní frekvence: 950 až 2150 MHz
• Rozsah vstupní úrovně: 25 až 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, přenosová rychlost 2 až 45 M
symbolů, SCPC a MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora 1 až 4 LNB, volba
polarity 14/18 V, volba pásma 22 kHz, režim Tone
Burst, el. proud LNB max. 300 mA
55PUS8601
55PUS8601
• s podstavcem pod televizor a postranními
reproduktory:
Šířka 1317 mm – výška 758 mm – hloubka
227 mm – hmotnost ± 21,5 kg
• pouze s postranními reproduktory:
Šířka 1 260 mm – výška 709 mm – hloubka
41 mm – hmotnost ± 20 kg
• pouze s podstavcem pod televizor:
Šířka 1 317 mm – výška 758 mm – hloubka
227 mm – hmotnost ± 20,5 kg
• bez podstavce pod televizor a postranních
reproduktorů:
Šířka 1 227 mm – výška 709 mm – hloubka
41 mm – hmotnost ± 19 kg
23.5
Typ obrazovky
Úhlopříčka obrazovky
• 55PUS8601: 139 cm /55"
• 65PUS8601: 164 cm /65"
Rozlišení displeje
• 3840 x 2160p
Philips PTS840 – Středový televizní stojan*
v kombinaci s reproduktorem 55PUS8600 a
postranními reproduktory:
Šířka 1 260 mm – výška 763 mm – hloubka
202 mm – hmotnost ± 24 kg
23.6
Rozlišení vstupu obrazu:
Videoformáty
Philips PTA860 – Stojany pro bezdrátové
Rozlišení – Obnovovací frekvence
reproduktory*
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Jeden podstavec pod reproduktor v kombinaci
s postranním reproduktorem 55PUS8600.
Výška 1 262 mm – šířka základny 160 mm –
hloubka základny (s konektory) 210 mm – hmotnost
±2 kg (1 stojan + reproduktor)
Počítačové formáty
23.8
Rozlišení (mimo jiné)
Možnosti připojení
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
• 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz
Boční strana televizoru
• Vstup HDMI 3 – ARC – HDCP 2,2 – 4K 50/60 Hz
• Vstup HDMI 4 – MHL – ARC – HDCP 2,2 – 4K
50/60 Hz
• USB 2 – USB 2.0
• USB 3 – USB 3.0 (modrý)
• 2x slot Common Interface: CI+ CAM
• Sluchátka – stereofonní minikonektor 3,5 mm
* Prodává se samostatně
Zadní část televizoru
• Vstup zvuku (DVI na HDMI) – stereofonní
minikonektor 3,5 mm
• Konektor SCART: Audio L/R, CVBS vstup, RGB
• YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R
23.7
Rozměry a hmotnost
Dolní část televizoru
• Vstup HDMI 1 – ARC – HDCP 2,2 – 4K 50/60 Hz
• Vstup HDMI 2 – ARC – HDCP 2.2 – 4K 50/60 Hz
• USB 1 – USB 2.0
• Digitální výstup zvuku – optický Toslink
• Síť LAN – RJ45
• Anténa (75 Ω), dva tunery
• Satelitní tuner 1
93
• Satelitní tuner 2
• Pouze pro televizory řady 8601 – bezdrátové audio,
pro Philips PTA860
mobilních zařízeních (iOS a Android).
Výkon se může lišit v závislosti na možnostech
použitého mobilního zařízení a softwaru.
23.9
Zvuk
• 3D wOOx
• HD Stereo
• Výstupní výkon (RMS): 50 W
• Dolby Digital Plus®
• DTS Premium Sound™
23.10
Multimédia
Připojení
• USB 2,0 / USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (vestavěné)
• BT2.1 s EDR a BT4.0 s BLE
Podporované systémy souborů USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
Formáty přehrávání
• Formáty: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS,
MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V,
M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Video kodeky: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1,
WMV9
• Audio kodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium
Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (včetně MP3),
WMA (verze 2 až verze 9.2), WMA Pro (v9/v10)
• Titulky :
– Formáty : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB),
MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Kódování znaků: UTF-8, střední Evropa a východní
Evropa (Windows-1250), azbuka (Windows-1251),
řečtina (Windows-1253), turečtina (Windows-1254),
západní Evropa (Windows-1252)
• Obrazové kodeky : JPEG, PNG, BMP
• Omezení :
– Maximální podporovaná celková přenosová
rychlost pro soubor média je 30 Mb/s.
– Maximální podporovaná přenosová rychlost videa
pro soubor média je 20 Mb/s.
– MPEG-4 AVC (H.264) je formát podporovaný až do
High Profile @ L5.1.
– H.265 (HEVC) je podporováno do Main / Main 10
Profile do úrovně 5.1
– VC-1 podporováno do Advanced Profile @ L3.
Podporovaný software serveru médií (DMS)
• Můžete použít libovolný software mediálního
serveru s certifikací DLNA V1.5 (třída DMS).
• Můžete používat aplikaci Philips TV Remote na
94
24
24.3
Nápověda a
podpora
Odstraňování problémů
Zapnutí a dálkový ovladač
Televizor se nezapne
• Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením minutu vyčkejte.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.
24.1
Zaregistrujte svůj televizor
Vrzání při spuštění nebo vypnutí
Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu
výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování),
privilegovaného přístupu k informacím o nových
výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti
vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech
týkajících se nových výrobků na trhu.
Když televizor zapnete, vypnete nebo přepnete do
pohotovostního režimu, můžete z jeho těla slyšet
vrzavý zvuk. Jedná se o normální zvuk, který je
způsobem přirozeným rozpínáním a smršťováním těla
přístroje při zahřívání a ochlazování. Výkon televizoru
není žádným způsobem ovlivněn.
Přejděte na webové
stránky www.philips.com/TVsupport.
Televizor nereaguje na dálkový ovladač
Po spuštění se televizor chvíli aktivuje. Během této
doby nereaguje na dálkový ovladač ani na tlačítka na
přístroji. Jde o normální chování.
Pokud televizor nereaguje na dálkový ovladač ani
později, můžete funkci dálkového ovladače
zkontrolovat pomocí fotoaparátu mobilního telefonu.
Zapněte fotoaparát telefonu a namiřte dálkový
ovladač do objektivu. Při stisknutí libovolného tlačítka
dálkového ovladače byste ve fotoaparátu měli vidět
bliknutí infračervené diody. Televizor je nutné
zkontrolovat.
Pokud blikání nevidíte, může být dálkový ovladač
poškozen nebo jsou vybité baterie.
Tento postup kontroly dálkového ovladače nelze
provést u ovladačů, které jsou s televizorem
bezdrátově spárovány.
24.2
Používání nápovědy
Tento televizor nabízí nápovědu na obrazovce  .
Otevření nápovědy
Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nápověda a
stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li nápovědu číst jako knihu, vyberte
možnost Kniha. Chcete-li vyhledat klíčové slovo,
vyberte možnost Klíčové slovo.
Můžete také otevřít
možnost  Nápověda z nabídky televizoru.
Než provedete pokyny Nápovědy, Nápovědu zavřete.
Po zobrazení úvodní obrazovky Philips se televizor
U některých činností, jako je například Teletext, mají
barevná tlačítka specifické funkce a nemohou otevřít
Nápovědu.
přepne zpět do pohotovostního režimu
Pokud televizor odpojíte od napájení a znovu jej
připojíte v pohotovostním režimu, zobrazí se úvodní
obrazovka a poté se televizor vrátí do pohotovostního
režimu. Jedná se o normální chování. Chcete-li
ukončit pohotovostní režim televizoru, stiskněte
tlačítko  na dálkovém ovladači nebo na televizoru.
Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu
nebo počítači
Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly
lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a
číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na
počítači. Nebo můžete vytisknout příslušnou stránku
nápovědy ze svého počítače.
Nápovědu (uživatelskou příručku) si stáhnete ze
stránky www.philips.com/TVsupport.
Kontrolka pohotovostního režimu bliká
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením 5 minut vyčkejte. Pokud blikání neustává,
kontaktujte TV oddělení péče o zákazníky
společnosti Philips.
95
Vyberte jiný formát obrazu než Automatický.
Kanály
Obraz je ve špatné pozici
Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální
Signál obrazu z některých zařízení nemusí přesně
odpovídat obrazovce. Zkontrolujte výstupní signál
z připojeného zařízení.
kanály
Zkontrolujte technické údaje a ověřte, zda váš
televizor podporuje standard DVB-T nebo DVB-C ve
vaší zemi.
Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny všechny
kabely a zda je vybrána správná síť.
Obraz z počítače není stabilní
Zkontrolujte, zda počítač používá podporované
rozlišení a obnovovací frekvenci.
V seznamu nejsou zobrazeny dříve nainstalované
kanály
Zvuk
Zkontrolujte, zda jste vybrali správný seznam kanálů.
Kanál DVB-T2 HEVC
Zvuk chybí nebo je špatné kvality
Zkontrolujte technické údaje a ověřte, zda váš
televizor podporuje standard DVB-T2 HEVC ve vaší
zemi, a znovu nainstalujte kanál DVB-T.
Pokud televizor nezaznamená žádný zvukový signál,
automaticky vypne výstup zvuku. Nejedná se o
závadu.
• Zkontrolujte, zda je zvuk správně nastaven.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně
připojeny.
• Zkontrolujte, zda není hlasitost ztlumena.
• Zkontrolujte, zda je výstup zvuku televizoru připojen
na výstup zvuku systému domácího kina.
Zvuk by měl být slyšet z reproduktorů systému HTS.
• U některých zařízení je třeba ručně aktivovat výstup
zvuku HDMI. Pokud je zvuk HDMI aktivován, ale stále
nic neslyšíte, zkuste změnit digitální formát zvuku
zařízení na PCM (Pulse Code Modulation). Pokyny
naleznete v příručce k danému zařízení.
Obraz
Obraz chybí nebo je zkreslený
• Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
• Zkontrolujte, zda je jako zdroj vybráno správné
zařízení.
• Zkontrolujte připojení externího zařízení nebo zdroje.
Je slyšet zvuk, ale obraz chybí
• Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Nekvalitní příjem antény
• Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
• Kvalitu příjmu mohou ovlivnit reproduktory,
neuzemněná zvuková zařízení, neonové osvětlení
nebo vysoké budovy a jiné velké objekty. Pokuste se
zlepšit kvalitu obrazu přesměrováním antény nebo
umístěním zařízení z dosahu televizoru.
• Je-li špatný příjem pouze u některého kanálu,
zkuste jej doladit.
HDMI a USB
Rozhraní HDMI
• Upozorňujeme, že podpora připojení HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) může způsobit,
že při zobrazování obsahu ze zařízení HDMI může
dojít k prodlevě.
• Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a
nezobrazí žádný obraz, přepněte zdroj na jiné zařízení
a poté zpět na požadované zařízení.
• Pokud je obraz nebo zvuk ze zařízení připojeného
k portu HDMI 1 nebo HDMI 2 zkreslený, připojte
zařízení k portu HDMI 3 nebo HDMI 4 na
televizoru.
• Pokud je obraz nebo zvuk ze zařízení připojeného
přes HDMI zkreslený, ověřte, zda by změna
nastavení HDMI Ultra HD mohla problém vyřešit.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky HDMI Ultra HD.
• Pokud dochází k přerušovaným poruchám zvuku,
zkontrolujte výstupní nastavení zařízení HDMI.
• Používáte-li adaptér HDMI na DVI nebo kabel HDMI
na DVI, připojte další audio kabel ke vstupu audio
(pouze mini jack), je-li k dispozici.
HDMI EasyLink nefunguje
Nekvalitní obraz ze zařízení
• Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.
• Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Nastavení obrazu se po chvíli změní
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na
hodnotu Domů . Nastavení v tomto režimu je možné
upravovat a ukládat.
Zobrazuje se komerční reklama
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění
hodnotu Domů .
nastavena na
Obraz neodpovídá obrazovce
Přejděte na jiný formát obrazu.
Formát obrazů se u jednotlivých kanálů mění
96
Bluetooth
• Zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení HDMI
kompatibilní s funkcí HDMI-CEC. Funkce EasyLink je
možné použít pouze u zařízení, která podporují funkci
HDMI-CEC.
Chyba spárování
• Ujistěte se, že je zařízení v párovacím režimu.
Přečtěte si uživatelskou příručku zařízení.
• Ponechte router a bezdrátový reproduktor co
nejblíže k televizoru.
• Místa s vysokou mírou bezdrátové aktivity
(například byty s velkým počtem bezdrátových
routerů) mohou bezdrátové připojení narušovat.
• Párování několika zařízení najednou s televizí
nemusí fungovat.
Nezobrazuje se ikona zvuku
• Když je připojené zvukové zařízení HDMI-CEC a vy
nastavujete hlasitost zvuku v zařízení dálkovým
ovladačem, takové chování je normální.
Nezobrazují se fotografie, videa a hudba ze zařízení
USB
• Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB nastaveno
jako kompatibilní s normou pro velkokapacitní
paměťová zařízení (informace jsou uvedeny
v dokumentaci k danému zařízení).
• Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB kompatibilní
s televizorem.
• Zkontrolujte, zda televizor podporuje příslušný
formát obrazu a zvuku.
Ztráta připojení Bluetooth
• Vždy umístěte bezdrátový reproduktor v dosahu
5 metrů od televizoru.
Synchronizace obrazu a zvuku reproduktorů
Bluetooth
• Než si zakoupíte reproduktor Bluetooth, informujte
se, jaká je kvalita jeho synchronizace obrazu a zvuku.
Této vlastnosti se říká „synchronizace pohybu rtů“.
Některá zařízení Bluetooth fungují nesprávně.
Prodejce vám poradí.
Trhané přehrávání souborů ze zařízení USB
• Přenos z úložného zařízení USB může být omezen
přenosovou rychlostí do televizoru. Důsledkem může
být nízká kvalita přehrávání.
Internet
Síť, bezdrátová
Internet nefunguje
• Je-li připojení k routeru v pořádku, zkontrolujte
připojení routeru k internetu.
Síť Wi-Fi nebyla nalezena nebo je rušena
• Mikrovlnné trouby, telefony DECT nebo jiná zařízení
Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti bezdrátové sítě mohou
způsobovat rušení sítě.
• Pokud vaši televizi používáte v oblasti, kde je
mnoho jiných bezdrátových routerů (bytové zástavby
atd.), doporučujeme váš router používat 5GHz
frekvencí (802.11ac).
• Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umožňují
bezdrátový přístup k televizoru.
• Abyste zajistili snazší proces instalace bezdrátové
sítě, neskrývejte název vašeho routeru vypnutím
vysílání identifikátoru SSID.
• Pokud vám bezdrátová síť doma nefunguje správně,
můžete použít instalaci kabelové sítě.
Nesprávný jazyk nabídky
Nesprávný jazyk nabídky
Změňte jazyk zpět na váš jazyk.
1 - Stisknutím tlačítka  HOME přejděte na
domovskou obrazovku.
2 - Zvolte ikonu  (Nastavení) na systémovém
panelu v horní části domovské obrazovky a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Pětkrát stiskněte tlačítko  (dolů).
4 - Klikněte 3x na šipku  (vpravo), vyberte jazyk
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Připojení k síti Wi-Fi je pomalé
• Pro router použijte vysokorychlostní
(širokopásmové) připojení k internetu.
• Omezte počet zařízení, jež používají stejný router.
• Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti
a jiných faktorech kvality signálu naleznete
v uživatelské příručce bezdrátového routeru.
24.4
Nápověda online
DHCP
• Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související
s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši
online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk
a zadat číslo modelu výrobku.
Přejděte na webové stránky
www.philips.com/TVsupport.
97
Na webových stránkách podpory naleznete telefonní
číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také
odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích
můžete komunikovat s jedním z našich
spolupracovníků a pokládat mu otázky přímo, nebo
můžete zaslat otázky e-mailem.
Můžete si stáhnout nový software nebo příručku pro
televizor a přečíst si ji na počítači.
24.5
Podpora a servis
Podporu nebo informace ohledně opravy můžete
získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky
ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní
technici postarají o opravu televizoru.
Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci,
kterou jste obdrželi s televizorem.
Nebo se informujte na naší webové
stránce www.philips.com/TVsupport, kde v případě
potřeby zvolíte svou zemi.
Číslo modelu televizoru a sériové číslo
Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla
modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla
naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní
části televizoru.
 Varování
Nesnažte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít
k vážnému zranění, nevratnému poškození televizoru
a ke ztrátě záruky.
98
připevnění na zeď, které se stane příčinou nehody,
zranění nebo škod.
• Části tohoto výrobku jsou vyrobeny ze skla. Při
manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo ke
zranění nebo škodám.
25
Bezpečnost a péče
25.1
Nebezpečí poškození televizoru!
Bezpečnost
Před připojením televizoru k síťové zásuvce se
ujistěte, že napájecí napětí odpovídá hodnotě
vytištěné na zadní straně televizoru. Jestliže je napětí
odlišné, nikdy televizor nepřipojujte k síťové zásuvce.
Důležité
Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte všechny
bezpečnostní pokyny. Je-li škoda způsobena
nedodržováním pokynů, záruka se stává neplatnou.
Nebezpečí poranění dětí
Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili
převrhnutí televizoru a případnému následnému
poranění dětí:
Nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem
• Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou
nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
• Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje
přes okraj montážního povrchu.
• Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek, např.
na knihovnu, bez ukotvení nábytku a televizoru ke
zdi nebo vhodné opoře.
• Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt
na nábytek k televizoru.
• Televizor nikdy nevystavujte působení deště nebo
vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumisťujte
nádoby s kapalinami, například vázy.
Pokud se kapaliny rozlijí na televizor nebo do něho
vniknou, televizor ihned odpojte od síťové zásuvky.
Před použitím požádejte o kontrolu televizoru
středisko péče o zákazníky společnosti Philips.
• Nikdy televizor, dálkový ovladač ani baterie
nevystavujte nadměrnému teplu. Nikdy je neumísťujte
do blízkosti hořících svíček, otevřeného ohně či jiných
tepelných zdrojů, a to včetně přímého slunečního
světla.
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních
otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
• Nikdy nepokládejte těžké předměty na napájecí
kabel.
• Při zapojování do zástrček nepoužívejte sílu.
Uvolněné zástrčky mohou způsobit jiskření nebo
požár. Zajistěte, aby nedocházelo k napínání
napájecího kabelu při otáčení televizní obrazovky.
• Chcete-li televizor odpojit od síťového napájení, je
nutné vytáhnout zástrčku televizoru. Při odpojování
napájení vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla
neustále zcela přístupná.
Nebezpečí spolknutí baterií!
Dálkový ovladač může obsahovat knoflíkové baterie,
který by malé děti mohly snadno spolknout. Dbejte,
aby tyto baterie byly vždy mimo dosah dětí.
Nebezpečí přehřívání
Televizor nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru.
Po všech stranách televizoru ponechejte vždy volný
prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na
televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.
Bouřky
Před bouřkou odpojte televizor ze zásuvky
a antény.
Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru,
napájecího kabelu ani anténního kabelu.
Nebezpečí zranění nebo poškození
televizoru
• Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností
převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
• Pokud chcete televizor umístit na podstavec,
použijte pouze dodaný podstavec. Podstavec pevně
připevněte k televizoru.
Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží
hmotnost televizoru a podstavce.
• Při připevňování na zeď zkontrolujte, zda držák
bezpečně udrží hmotnost televizoru. Společnost TP
Vision nenese žádnou odpovědnost za nesprávné
Nebezpečí poškození sluchu
Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší
dobu.
99
• Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům.
Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na
obrazovce delší dobu. Statické obrazy jsou nabídky
na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času apod.
Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast
a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.
Nízké teploty
Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej
před připojením k síťové zásuvce rozbalte
a počkejte, dokud nedosáhne pokojové teploty.
Vlhkost
Jen zřídka může vlivem působení teploty a vlhkosti
dojít k nepatrné kondenzaci uvnitř skleněné přední
části televizoru (u některých modelů). Abyste tomu
zabránili, nevystavujte televizor přímému slunečnímu
záření, horku nebo extrémní vlhkosti. Jestliže dojde ke
kondenzaci, sama zmizí po spuštění televizoru na
několik hodin.
Vlhkost způsobená kondenzací nenaruší příjem
televizoru ani nezpůsobí žádnou poruchu.
25.2
Čištění
• Nikdy se obrazovky nedotýkejte a dbejte, abyste ji
nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili žádným
předmětem.
• Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
• Televizor a rám očistěte měkkým vlhkým hadříkem
a jemně je otřete. Dejte pozor, abyste se nedotkli
diod LED Ambilight za zadní straně televizoru. Při
čištění televizoru nikdy nepoužívejte takové látky,
jako je například alkohol, chemikálie nebo čisticí
prostředky pro domácnost.
• Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev,
otřete kapky vody co nejdříve.
• Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům.
Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na
obrazovce delší dobu. Statické obrazy jsou nabídky
na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času apod.
Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast
a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.
25.3
Péče o obrazovku
• Nikdy se obrazovky nedotýkejte a dbejte, abyste ji
nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili žádným
předmětem.
• Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
• Televizor a rám očistěte měkkým vlhkým hadříkem
a jemně je otřete. Dejte pozor, abyste se nedotkli
diod LED Ambilight za zadní straně televizoru. Při
čištění televizoru nikdy nepoužívejte takové látky,
jako je například alkohol, chemikálie nebo čisticí
prostředky pro domácnost.
• Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev,
otřete kapky vody co nejdříve.
100
a vybrat požadovanou zemi. Jakékoli operace, které
jsou v této příručce výslovně zakázány, a úpravy
nebo montážní postupy, které v této příručce nejsou
doporučeny nebo schváleny, budou mít za následek
zneplatnění záruky.
26
Podmínky používání
26.1
Pixelová charakteristika
: Tento televizor obsahuje vysoký počet barevných
pixelů. Ačkoli míra efektivních pixelů dosahuje
hodnoty 99,999 % nebo více, mohou se na
obrazovce neustále objevovat černé tečky nebo jasné
světelné body (červené, zelené nebo modré). Jedná
se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující
z průmyslových standardů), nikoli o závadu.
Podmínky používání –
televizor
2016 © TP Vision Europe B.V. Všechna práva
vyhrazena.
Tento produkt uvedla na trh společnost TP Vision
Europe B.V. by TP Vision Europe B.V. nebo jedna
z jeho dceřiných společností, které se v tomto
dokumentu označují jako TP Vision, což je výrobce
daného produktu. Společnost TP Vision je
poskytovatelem záruky na televizor, k němuž byla
přibalena tato příručka. Philips a emblém štítu Philips
jsou registrované ochranné známky společnosti
Koninklijke Philips N.V.
Prohlášení o shodě CE
Tímto společnost TP Vision Europe B.V. prohlašuje, že
tento televizor splňuje základní požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU (rádiová
zařízení), 2009/125/ES (ekodesign), 2010/30/EU
(energetické štítky) a 2011/65/ES (použití
nebezpečných látek).
Soulad se standardy EMP
TP Vision vyrábí a prodává mnoho výrobků určených
pro spotřebitele. Tyto výrobky mají obecnou vlastnost
vysílat a přijímat elektromagnetické signály, stejně
jako veškerá elektronická zařízení. Jedním z hlavních
obchodních principů společnosti TP Vision je přijímat
u výrobků veškerá nezbytná opatření na ochranu
zdraví a bezpečnosti v souladu se všemi příslušnými
právními požadavky a standardy EMF (elektrická,
magnetická a elektromagnetická pole) platnými
v době výroby výrobku.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího
upozornění. Ochranné známky jsou majetkem
společnosti Koninklijke Philips N.V nebo příslušných
vlastníků. Společnost TP Vision si vyhrazuje právo
kdykoli výrobky měnit, aniž by vznikla povinnost
odpovídajícím způsobem upravit dříve dodané zboží.
Tištěné materiály dodávané společně s televizorem
a příručka uložená v paměti televizoru nebo stažená
z webových stránek Philips
www.philips.com/support jsou považovány za
dostatečný návod k používání systému.
Společnost TP Vision se zavázala vyvíjet, vyrábět
a prodávat výrobky, které nemají nepříznivé účinky
na zdravotní stav. Společnost TP Vision potvrzuje, že
pokud jsou její výrobky řádně používány k účelu,
k jakému byly vyrobeny, je jejich používání podle
nejnovějších vědeckých důkazů bezpečné.
Společnost TP Vision se aktivně podílí na vývoji
mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních
norem. Tato činnost společnosti TP Vision umožňuje
předvídat další vývoj v oblasti standardizace, který
tak dokáže rychle zapracovat do svých výrobků.
Jsme přesvědčeni o přiměřenosti materiálu v této
příručce s ohledem na zamyšlené použití systému.
Pokud dojde k použití výrobku nebo jeho
jednotlivých modulů či procesů k jiným než zde
uvedeným účelům, je třeba získat potvrzení o jejich
platnosti a vhodnosti. Společnost TP Vision zaručuje,
že samotný materiál nenaruší žádné patenty USA.
Žádná jiná záruka není poskytována, ani ji nelze
vyvozovat. Společnost TP Vision neodpovídá za
žádné chyby v obsahu tohoto dokumentu ani za
problémy vzniklé v důsledku obsahu v tomto
dokumentu. Chyby ohlášené společnosti Philips
budou co nejdříve opraveny a publikovány na jejích
webových stránkách podpory.
26.2
Podmínky
používání – Philips TV
Collection
Záruční podmínky – Nebezpečí zranění, poškození
televizoru nebo zneplatnění záruky!
Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
Televizor i příslušenství používejte vždy v souladu se
záměrem výrobce. Varovný symbol na zadní straně
televizoru upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem. Nikdy nesundávejte kryt televizoru.
V případě potřeby servisu nebo oprav vždy
kontaktujte TV podporu zákazníků společnosti Philips.
Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci
dodané s televizorem. Můžete se také podívat na
naše webové stránky www.philips.com/support
Další informace získáte v nabídce Nápověda
výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním
položky Podmínky používání, Philips TV Collection.
101
27
Autorská práva
27.1
MHL
27.5
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti MHL, LLC.
Microsoft
Windows Media
Windows Media je registrovaná ochranná známka
nebo ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA anebo dalších zemích.
27.2
Rozhraní HDMI
Microsoft PlayReady
Označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC v USA a dalších zemích.
Majitelé obsahu používají technologii přístupu
k obsahu Microsoft PlayReady™, aby chránili své
duševní vlastnictví, včetně obsahu podléhajícího
autorskému právu.
Toto zařízení využívá technologii PlayReady pro
přístup k obsahu chráněnému technologií PlayReady
nebo WMDRM. Pokud se zařízení nepodaří správně
uplatnit omezení používání obsahu, mohou vlastníci
obsahu požadovat od společnosti Microsoft, aby
zrušila schopnost zařízení využívat obsah chráněný
technologií PlayReady. Zrušení by nemělo ovlivnit
nechráněný obsah ani obsah chráněný pomocí jiných
technologií přístupu. Vlastníci obsahu od vás mohou
požadovat upgrade technologie PlayReady pro
přístup k jejich obsahu. Pokud upgrade odmítnete,
nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu
upgrade.
27.3
Dolby Digital Plus
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
27.6
Wi-Fi Alliance
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi jsou
registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi
Alliance.
27.4
DTS Premium Sound™
Informace o patentech DTS naleznete na adrese
http://patents.dts.com. Vyrobeno na základě licence
od spolčenosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol a
DTS společně se symbolem jsou registrované
ochranné známky a DTS Premium Sound je ochranná
známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna
práva vyhrazena.
102
27.7
Kensington
(v příslušných případech)
Kensington a Micro Saver jsou registrované ochranné
známky společnosti ACCO World Corporation v USA.
Žádost o registraci je podána i v dalších zemích
světa.
27.8
Jiné ochranné známky
Všechny další registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.
103
28
Právní omezení
ohledně využívání
služeb a/nebo
softwaru
nabízeného třetími
stranami
Služby a/nebo software nabízené třetími stranami
mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny
bez předchozího upozornění. Pokud některá z těchto
situací nastane, společnost TP Vision nenese žádnou
zodpovědnost.
104
Rejstřík
A
Aktualizace softwaru 90
Ambilight, nastavení 61
Anténa, Připojení antény 6
Aplikace 45
Automatická úprava hlasitosti 60
B
Barevný tón 55
Barva 53
Barvy, řízení barev 55
Basy 59
Baterie, Dálkový ovladač Bluetooth 11
Bezdrátová síť 39
Bezpečnostní pokyny 99
Bluetooth 32
Bluetooth, Odebrání zařízení 32
Bluetooth, Párování 32
Bluetooth, Výběr zařízení 32
D
Data TV průvodce 76
Dálkový ovladač, Hlasové vyhledávání 9
Dálkový ovladač, klávesnice 10
Dálkový ovladač, Přehled 8
Dálkový ovladač, Přijímač 11
DMR, Digital Media Renderer 41
Domovská obrazovka 43
E
EasyLink, HDMI-CEC 27
F
Formát obrazu 58
Fotoaparát, připojení 36
Fotografie, videa a hudba 73
G
Gama 57
Gamepad, připojení 34
H
HDMI MHL 27
HDMI Ultra HD 66
HDMI, ARC 26
Herní konzole, připojení 33
Hlasitost sluchátek 59
Hlasové vyhledávání, Dálkový ovladač 9
I
Instalace satelitu 13
Instalace, pevný disk USB 34
Internetová paměť, vymazání 40
J
Jas 54
Jednotka USB Flash, připojení 35
K
Kabelová síť 40
Kanál 19
Kanál, instalace satelitu 13
Kanál, přepnutí na kanál 20
Kanál, Seznam kanálů, filtrování 25
Kanál, Seznam kanálů, informace 19
Kanál, Seznam kanálů, otevření 19
Kanál, Seznam kanálů, vyhledávání 19
Kanál, vhodnost podle věku 20
Klávesnice USB 35
Kontrast 54
Kontrast, dokonalý kontrast 56
Kontrast, kontrast videa 56
Kopie seznamu kanálů 18
Kopie seznamu kanálů, aktuální verze 18
Kopie seznamu kanálů, kopírování 18
Kopie seznamu kanálů, nahrání 18
L
Likvidace produktu 92
Likvidace televizoru a baterií 92
Logo Philips, jas 65
M
Mediální soubory, z disku USB 73
Mediální soubory, z počítače nebo zařízení NAS 73
Multi View 88
N
Nastavení Eco 64
Nastavení systému Android 42
Nyní na TV 85
O
Ostrost 54
Ostrost, redukce šumu 57
Oznámení 91
P
Péče o obrazovku 100
Péče o obrazovku 100
Perfect Natural Motion 57
Podmínky používání 101
Podmínky používání, Philips TV Collection 42
Podpora online 97
Pohotovostní režim 12
Pohyb, Clear LCD 57
Pohyb, Perfect Natural Motion 57
Pozastavení televizního vysílání 79
Počítač, připojení 37
Problémy se sluchem 70
Problémy se zrakem 70
Problémy, Dálkový ovladač 95
Problémy, Obraz 96
Problémy, připojení HDMI 96
Problémy, připojení USB 96
Problémy, Zvuk 96
Programy HDR 56
Programy, doporučení 85
Průvodce možnostmi připojení 26
Připojení satelitu, Satelitní anténa 6
Připojení YPbPr 28
Připojení, napájecí kabel 5
Připojit, sluchátka 32
R
Redukce MPEG artefaktů 57
Režim kontrastu 56
105
Rodičovské hodnocení 20
Rychlé nastavení obrazu 58
S
Satelit, balíčky kanálů 14
Satelit, odebrání satelitu 15
Satelit, přidání satelitu 14
Satelit, ruční aktualizace kanálů 14
Satelit, Ruční instalace 15
Satelit, Unicable 14
Satelitní moduly CAM 13
Síť, bezdrátová 39
Síť, kabelová 40
Síť, nastavení 40
Síť, připojení 39
Síť, síťový název televizoru 41
Síť, statická adresa IP 40
Síť, Wi-Fi Smart Screen 41
Síť, WoWLAN 40
Síť, WPS 39
Síť, WPS s kódem PIN. 39
Síť, zapnout připojení Wi-Fi 41
Síť, zobrazení nastavení 40
Sledování televize 20
Soubory médií, z úložiště na cloudu 73
Standard Wi-Fi 39
Styl obrazu 53
Styl zvuku 58
Středisko péče o zákazníky 98
Světelný snímač 56
Sytost 55
T
Teletext 23
Teplota barev 54
TV on Demand 85
U
Ultra Resolution 57
Umístění, Umístění televizoru 5
Umístění, Vzdálenost sledování 5
Unicable 14
Univerzální přístup 70
V
Výběr videa 22
Výšky 59
Vhodnost podle věku 20
Video on Demand 86
Videokamera, připojení 36
Vlastní teplota barev 55
Vylepšení barev 54
Vymazat internetovou paměť 41
Vypnutí 12
Z
Zapnutí 12
Zámky aplikací 47
Zhoršený sluch 70
Zrakově postižení 71
Zvýšení rozlišení HDR 56
Zvuk, automatická úprava hlasitosti 60
Zvukový komentář 71
Č
Časovač 70
Časovač vypnutí 65
106
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
107
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising