Philips | 42PFT5609/12 | Owner's Manual | Philips 5000 series Full HD LED TV 42PFH5609/88 Uživatelská příručka

Philips 5000 series Full HD LED TV 42PFH5609/88 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Smart LED TV
42PFH5609
42PFT5609
42PFT5609
47PFH5609
47PFT5609
47PFT5609
55PFH5609
55PFT5609
Uživatelský manuál
Obsah
1 Můj nový televizor 4
10 Zdroje 37
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
10.1 Seznam zdrojů 37
10.2 Z pohotovostního režimu 37
10.3 EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními) 37
Smart TV 4
Galerie aplikací 4
Videa k zapůjčení 4
Sociální sítě 4
Služba Skype 4
Chytré telefony a tablety 5
Pozastavení televize a nahrávání 5
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními) 5
11 Časovače a hodiny 38
11.1 Časovač vypnutí 38
11.2 Hodiny 38
11.3 Časovač vypnutí 38
2 Instalace 6
12 Hry 39
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
12.1 Hraní hry 39
12.2 Hry pro dva hráče 39
Přečtěte si bezpečnostní pokyny 6
Podstavec televizoru a montáž na zeď 6
Tipy pro umístění 6
Napájecí kabel 6
Kabel antény 7
13 Fotografie, videa a hudba 40
13.1 Z připojeného zařízení USB nebo počítače v síti 40
13.2 Wi-Fi Miracast 41
3 Síť 8
14 Pozastavení televizního vysílání 43
3.1 Bezdrátová síť 8
3.2 Kabelová síť 9
3.3 Nastavení sítě 9
15 Nahrávání 44
15.1 Co je potřeba 44
15.2 Nahrávání programu 44
15.3 Sledování nahrávky 44
4 Připojení 11
4.1 Tipy pro připojení 11
4.2 EasyLink HDMI CEC 12
4.3 Běžné rozhraní – modul CAM 13
4.4 Set-top box – STB 14
4.5 Systém domácího kina – HTS 14
4.6 Přehrávač disků Blu-ray 16
4.7 DVD přehrávač 16
4.8 Herní konzola 16
4.9 Pevný disk USB 17
4.10 USB klávesnice nebo myš 18
4.11 Jednotka Flash USB 19
4.12 Fotoaparát 19
4.13 Videokamera 19
4.14 Počítač 20
4.15 Sluchátka 20
16 Služba Skype 46
16.1 Informace o službě Skype 46
16.2 Co je potřeba 46
16.3 Začínáme se službou Skype 46
16.4 Nabídka služby Skype 47
16.5 Můj profil 47
16.6 Lidé 48
16.7 Volání ve službě Skype 49
16.8 Kredit Skype 50
16.9 Nastavení služby Skype 51
16.10 Odhlášení 52
16.11 Ukončení služby Skype 52
16.12 Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů 52
17 Smart TV 54
5 Zapnutí 22
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
5.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim 22
5.2 Tlačítka na televizoru 22
6 Dálkový ovladač 23
6.1 Přehled tlačítek 23
6.2 Infračervený senzor pro dálkový ovladač, který nevyužívá rádiovou
frekvenci (RF) 24
6.3 Baterie 24
6.4 Čištění 24
Informace o službě Smart TV 54
Co je potřeba 54
Nastavení Smart TV 54
Aplikace Smart TV 54
Multi view 56
Resetování aplikace Smart TV 56
18 Multi room 57
7 Televizní kanály 25
18.1 Informace o funkci Multi room 57
18.2 Co je potřeba 57
18.3 Používání funkce Multi room 57
7.1 Sledování televizních kanálů 25
7.2 Nastavení předvoleb 30
19 Nastavení 59
19.1
19.2
19.3
19.4
8 Hlavní nabídka 35
9 TV průvodce 36
9.1 Co je potřeba 36
9.2 Používání TV průvodce 36
9.3 Nahrávky 36
Nabídka Nastavení 59
Obraz 60
Sluch 62
Univerzální přístup 65
20 Specifikace 67
20.1 Ochrana životního prostředí 67
2
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
Displej 67
Spotřeba 68
Rozměry a hmotnost (řada 5609) 68
Možnosti připojení 68
Multimédia 68
21 Software 70
21.1
21.2
21.3
21.4
Aktualizace softwaru 70
Verze softwaru 70
Software s otevřeným zdrojovým kódem 70
Open source license 71
22 Odstraňování problémů a podpora 76
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
Odstraňování problémů 76
Registrace 77
Nápověda 77
Nápověda online 77
Péče o zákazníky / Opravy 77
23 Bezpečnost a péče 79
23.1 Bezpečnost 79
23.2 Péče o obrazovku 80
24 Podmínky použití, autorská práva a licence 81
24.1 Zásady použití 81
24.2 Autorská práva a licence 81
Rejstřík 84
3
1
Můj nový televizor
1.1
Smart TV
Připojte tento Philips Smart LED TV k internetu a objevte nový
televizní svět. Můžete vytvořit kabelové připojení k routeru nebo
se připojit bezdrátově prostřednictvím Wi-Fi.
Spusťte Smart TV a přidejte aplikaci video obchodu na počáteční
stránku služby Smart TV.
Když je televizor připojen k domácí síti, je možné na televizoru
zobrazit fotografie z chytrého telefonu, přehrávat videa uložená v
počítači nebo ovládat televizor pomocí tabletu.
Otevřete aplikaci video obchodu, vytvořte svůj osobní účet,
vyberte film a stiskněte tlačítko přehrávání.
Žádné problémy se stahováním: film můžete sledovat okamžitě*.
Když je televizor připojen k internetu, můžete sledovat půjčené
video z online video obchodu, přečíst si online TV průvodce
nebo nahrát oblíbený televizní pořad na pevný disk USB.
Aplikace Smart TV poskytnou další zábavu v nejrůznějších
formách a také praktické služby.
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová slova
a vyhledejte položku Videa k zapůjčení, kde získáte další
informace.
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová
slova a vyhledejte položku Smart TV, kde získáte další informace.
*V závislosti na službě streamování videa zvoleného
videoobchodu.
1.2
1.4
Galerie aplikací
Sociální sítě
Otevřete možnost Galerie aplikací v nabídce Smart TV
a budete moci procházet aplikace, sbírku přizpůsobených
webových stránek pro použití v televizoru.
Pokud si chcete zkontrolovat zprávy od přátel, nemusíte vstávat
a jít k počítači.
Otevřete službu Smart TV, vyberte stránku své sociální sítě
a pošlete zprávu s odpovědí přímo z pohovky.
Můžete si vyhledat aplikaci pro videa YouTube, oblíbené noviny,
online fotoalbum, Facebook, Twitter a podobně.
K dispozici jsou aplikace umožňující půjčení videa z online
videoobchodu a aplikace určené ke sledování zmeškaných
pořadů.
Pokud v galerii aplikací nenaleznete to, co hledáte, zkuste štěstí
na síti a surfujte po internetu na televizoru.
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová slova
a vyhledejte položku Galerie aplikací, kde získáte další informace.
Služba Smart TV podporuje oblíbené sociální sítě Facebook
a Twitter.
1.3
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová slova
a vyhledejte položku Galerie aplikací, kde získáte další informace.
Videa k zapůjčení
Chcete-li sledovat půjčené video, nemusíte odcházet z domu.
Jednoduše si půjčíte nejnovější film z regionálního online video
obchodu.
1.5
Služba Skype
Prostřednictvím služby Skype™ můžete bezplatně uskutečňovat
videohovory na televizoru.
4
1.7
Pozastavení televize a nahrávání
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit a nahrát
vysílání z digitálního televizního kanálu.
Svým přátelům můžete zavolat a uvidět je z kteréhokoli místa na
světě.
Chcete-li uskutečnit videohovor, potřebujete kameru
s vestavěným mikrofonem a kvalitní připojení k internetu.
Některé televizory Philips jsou vybaveny vestavěnou kamerou a
mikrofonem.
Pozastavte televizi a vezměte naléhavý hovor nebo si jednoduše
dejte přestávku během sportovního zápasu. Televizor zatím uloží
vysílání na pevný disk USB a vy je můžete začít sledovat později.
Je-li připojen pevný disk USB, můžete nahrávat také digitální
vysílání. Je možné nahrávat během sledování pořadu nebo
naplánovat nahrávání nadcházejícího pořadu.
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová slova
a vyhledejte položku Skype, kde získáte další informace.
1.6
Chytré telefony a tablety
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová slova
a vyhledejte položku Pozastavení televize nebo Nahrávání, kde
získáte další informace.
Stáhněte si z obchodu s aplikacemi pro váš typ chytrého
telefonu nebo tabletu aplikaci Philips MyRemote, abyste mohli
chytrý telefon nebo tablet používat jako televizní dálkový ovladač
nebo jako ovladač médií.
1.8
EasyLink (digitální sběrnice mezi
audio video zařízeními)
Funkce EasyLink vám umožní ovládat připojené zařízení,
například přehrávač disků Blu-ray, pomocí dálkového ovladače
televizoru.
Funkce EasyLink využívá ke komunikaci s připojenými zařízeními
rozhraní HDMI CEC.
Z chytrého telefonu nebo tabletu můžete ovládat televizor,
přepínat kanály nebo měnit hlasitost. S aplikací MyRemote
můžete pomocí telefonu nebo tabletu posílat fotografie, hudbu
nebo videa z počítače do televizoru. A s aplikací MyRemote na
tabletu si můžete vyvolat TV průvodce, přečíst si informace
o pořadech a pouhým klepnutím prstu přepnout televizi na
určitý kanál. Aplikace MyRemote je k dispozici pro systémy iOS a
Android.
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová slova
a vyhledejte položku Aplikace MyRemote, kde získáte další
informace.
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová slova
a vyhledejte položku EasyLink, kde získáte další informace.
5
(55")
VESA MIS-F 400 x 400, M6
• Pro televizory řady 5509 s obrazovkou o úhlopříčce 81 cm
(32") / 102 cm (40") / 122 cm (48")
VESA MIS-F 400 x 200, M6
• Pro televizory řady 4509 s obrazovkou o úhlopříčce 127 cm
(50")
VESA MIS-F 400 x 200, M6
• Pro televizory řady 4509 s obrazovkou o úhlopříčce 102 cm
(40")
VESA MIS-F 200 x 200, M6
• Pro televizory řady 4509 s obrazovkou o úhlopříčce 81 cm
(32")
VESA MIS-F 100 x 100, M6
2
Instalace
2.1
Přečtěte si bezpečnostní pokyny
Před prvním použitím televizoru si přečtěte bezpečnostní
pokyny.
V nabídce Nápověda přejděte do části Bezpečnost a péče >
Bezpečnost.
2.2
Upozornění
Podstavec televizoru a montáž na
zeď
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní dovednosti a měl
by jej provést kvalifikovaný pracovník. Montáž televizoru na zeď
musí splňovat bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru.
Před umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní
opatření.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou odpovědnost
za nesprávnou montáž ani za nehodu nebo úraz, k nimž může
při montáži dojít.
Podstavec pod televizor
Pokyny pro montáž podstavce televizoru naleznete ve Stručném
návodu k rychlému použití, jenž byl dodán spolu s televizorem.
Pokud jste tento návod ztratili, můžete si jej stáhnout
z webových stránek www.philips.com.
2.3
Při hledání Stručného návodu k rychlému použití ke stažení
použijte typové číslo výrobku.
Tipy pro umístění
• Umístěte televizor na místo, kde nebude na obrazovku
dopadat přímé světlo.
• Televizor umístěte až 15 cm od zdi.
• Ideální vzdálenost pro sledování televize je trojnásobkem
velikosti úhlopříčky obrazovky. Při sezení by měly vaše oči být
v rovině se středem obrazovky.
Připevnění na zeď
Televizor je připraven k připevnění na držák pro montáž na zeď,
který odpovídá standardu VESA (prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte následující kód
VESA . . .
Aby byl držák připevněn bezpečně, použijte šrouby v délce, jež
je zobrazena na výkresu.
2.4
Napájecí kabel
• Zastrčte napájecí kabel do napájecí zásuvky POWER v zadní
části televizoru.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zasunutý do
konektoru.
• Dbejte, aby byla zástrčka v elektrické zásuvce stále přístupná.
• Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za zástrčku,
nikdy za kabel.
• Pro televizory řady 5609 s obrazovkou o úhlopříčce 119 cm
(47") / cm (55")
VESA MIS-F 400 x 400, M6
• Pro televizory řady 5609 s obrazovkou o úhlopříčce 107 cm
(42")
VESA MIS-F 200 x 200, M6
• Pro televizory řady 5509 s obrazovkou o úhlopříčce 140 cm
6
I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu energie, pokud
jej nebudete delší dobu používat, odpojte z důvodu úspory
energie napájecí kabel.
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová slova
a vyhledejte položku Zapnutí, kde získáte další informace
o zapínání a vypínání televizoru.
2.5
Kabel antény
Zasuňte zástrčku antény pevně do zásuvky ANTENNA
umístěné na zadní straně televizoru.
Můžete použít vlastní anténu nebo signál antény z anténního
distribučního systému. Použijte koaxiální kabel s anténním
konektorem IEC (RF) 75 ohmů.
Toto připojení antény použijte pro vstupní signály DVB-T a DVBC.
7
4. krok – Vyberte možnost Připojit a stiskněte tlačítko OK.
5. krok – Vyberte možnost Bezdrátové a stiskněte tlačítko OK.
6. krok – Vyberte možnost Prohledávat, jež vyhledá vaši
bezdrátovou síť. Máte-li router vybavený funkcí WPS (chráněné
nastavení Wi-Fi), můžete vybrat možnost WPS. Vyberte
požadovanou možnost a stiskněte tlačítko OK.
3
Síť
3.1
Bezdrátová síť
• Funkce Prohledávání
Vyberte možnost Prohledávání, jež vyhledá vaši bezdrátovou síť
(bezdrátový router). Televizor může najít několik bezdrátových
sítí ve vaší blízkosti.
• WPS
Je-li váš router vybaven funkcí WPS, můžete jej připojit přímo,
bez prohledávání. Přejděte k routeru a stiskněte tlačítko WPS.
Vyčkejte necelé dvě minuty a poté na televizoru stiskněte
možnost Připojit, čímž vytvoříte připojení.
Jsou-li ve vaší bezdrátové síti zařízení využívající systém
zabezpečovacího šifrování WEP, nelze použít funkci WPS.
Pokud je k připojení nutné použít Kód PIN funkce WPS, vyberte
možnost Prohledávat, a nikoli možnost WPS.
Co je potřeba
Chcete-li televizor připojit k internetu bezdrátově, je třeba
bezdrátový router. Použijte vysokorychlostní (širokopásmové)
připojení k internetu.
7. krok – V seznamu nalezených sítí vyberte svou bezdrátovou
síť a stiskněte tlačítko OK.
Pokud se vaše síť v seznamu nenachází, protože její název sítě je
skrytý (vypnuli jste vysílání identifikátoru SSID v routeru), vyberte
možnost Ruční zápis a zadejte název sítě sami.
8. krok – Podle typu routeru nyní můžete zadat svůj šifrovací klíč
(WEP, WPA nebo WPA2). Pokud jste již šifrovací klíč pro tuto
síť zadávali, můžete vybrat možnost Další a vytvořit připojení
okamžitě.
Jestliže váš router podporuje kód PIN funkce WPS nebo WPS,
můžete vybrat možnost WPS, Kód PIN funkce WPS nebo
Standardní. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko
OK.
Síťová zařízení
Televizor je možné propojit s dalšími zařízeními ve vaší
bezdrátové síti, například s počítačem nebo chytrým telefonem.
Můžete použít počítač se systémem Microsoft Windows nebo
Apple OS X.
Sdílení souborů
V televizoru můžete otevírat fotografie, hudbu a videa uložená
v počítači. Použijte poslední verzi softwaru serveru médií, jako je
například Philips MediaManager*, Windows Media Player 11,
Twonky™ nebo podobný software.
• Standardní
Vyberte možnost Standardní pro zadání šifrovacího klíče (hesla
nebo bezpečnostního klíče) ručně. Šifrovací klíč můžete zadat
pomocí klávesnice na dálkovém ovladači. Jakmile klíč zadáte,
stiskněte možnost Připojit.
• Kód PIN funkce WPS
Chcete-li vytvořit zabezpečené připojení WPS pomocí kódu
PIN, vyberte možnost Kód PIN funkce WPS a stiskněte tlačítko
OK. Zapište si zobrazený osmimístný kód PIN a zadejte jej
v softwaru routeru v počítači. Poté na televizoru stiskněte
možnost Připojit. Informace o tom, zda je třeba zadat kód PIN
v softwaru routeru, naleznete v uživatelské příručce routeru.
Nainstalujte software mediálního serveru do počítače a nastavte
jej tak, aby sdílel vaše soubory médií s televizorem. Přečtete si
uživatelskou příručku softwaru serveru médií, kde získáte další
informace. Abyste mohli procházet nebo přehrávat soubory
v televizoru, musí být tento software spuštěn v počítači.
* Software Philips MediaManager si můžete stáhnout na
stránkách podpory společnosti Philips na adrese
www.philips.com/support
9. krok – Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Konfigurace sítě
Vytvoření připojení
Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat nastavení
DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být nastavena na
Zapnuto.
Případně, pokud jste pokročilý uživatel a chcete nainstalovat síť
se statickou adresou IP, nastavte televizor na hodnotu Statická IP.
Chcete-li nastavit televizor na používání statické adresy IP,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK. Vyberte možnost Nastavení sítě > Nastavení
Postupujte podle kroků 1 až 5.
1. krok – Zkontrolujte, zda je router vaší bezdrátové sítě
zapnutý.
2. krok – Stiskněte tlačítko  a vyberte položku Nastavení. Poté
stiskněte tlačítko OK.
3. krok – Vyberte možnost Připojení k síti a stiskněte tlačítko
OK.
8
sítě > Konfigurace sítě > Statická IP. Když je v nabídce vybrána
možnost Statická IP, můžete nastavit adresu IP a další potřebná
nastavení pod položkou Konfigurace statické IP ve stejné
nabídce.
uživatelskou příručku softwaru serveru médií, kde získáte další
informace. Abyste mohli procházet nebo přehrávat soubory
v televizoru, musí být tento software spuštěn v počítači.
* Software Philips MediaManager si můžete stáhnout na
stránkách podpory společnosti Philips na adrese
www.philips.com/support
Problémy se sítí
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová slova
a vyhledejte položku Software serveru médií, podporovaný, kde
naleznete přehled podporovaného softwaru serveru médií.
Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena
• Mikrovlnné trouby, telefony DECT nebo jiná zařízení Wi-Fi
802.11b/g/n v blízkosti bezdrátové sítě mohou způsobovat
rušení sítě.
• Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umožňují bezdrátový
přístup k televizoru.
• Pokud vám bezdrátová síť doma nefunguje správně, zkuste
nainstalovat kabelovou síť.
Připojení routeru
Router připojíte a nastavíte podle kroků 1 až 5.
1 - Připojte router k televizoru síťovým kabelem (kabelem sítě
Ethernet**).
2 - Zkontrolujte, zda je router zapnutý.
3 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Připojení k síti a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Kabelové a stiskněte tlačítko OK.
Televizor neustále vyhledává síťové připojení. Až bude připojení
úspěšné, zobrazí se zpráva.
Internet nefunguje
• Je-li připojení k routeru v pořádku, zkontrolujte připojení
routeru k internetu.
Připojení k počítači a internetu jsou pomalá
• Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti a jiných
faktorech kvality signálu naleznete v uživatelské příručce
bezdrátového routeru.
• Pro router použijte vysokorychlostní (širokopásmové)
připojení k internetu.
Konfigurace sítě
Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat nastavení
DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být nastavena na
Zapnuto.
Případně, pokud jste pokročilý uživatel a chcete nainstalovat síť
se statickou adresou IP, nastavte televizor na hodnotu Statická IP.
Chcete-li nastavit televizor na používání statické adresy IP,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost Nastavení sítě > Nastavení sítě >
Konfigurace sítě > Statická IP. Když je v nabídce vybrána
možnost Statická IP, můžete nastavit adresu IP a další potřebná
nastavení pod položkou Konfigurace statické IP ve stejné
nabídce.
3.2
Kabelová síť
Co je potřeba
Chcete-li připojit televizor k internetu, potřebujete router.
Použijte router s vysokorychlostním (širokopásmovým)
připojením k internetu.
**Abyste vyhověli nařízením EMC, používejte stíněný kabel sítě
Ethernet FTP kat. 5E.
3.3
Nastavení sítě
Postup otevření nastavení sítě . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení sítě a stiskněte tlačítko OK.
• Zobrazit nastavení sítě
Zde se zobrazují všechna aktuální nastavení sítě – adresy IP
a MAC, síla signálu, rychlost, způsob šifrování apod.
Sdílení souborů
V televizoru můžete otevírat fotografie, hudbu a videa uložená
v počítači. Použijte poslední verzi softwaru serveru médií, jako je
například Philips MediaManager*, Windows Media Player 11,
Twonky™ nebo podobný software.
Nainstalujte software mediálního serveru do počítače a nastavte
jej tak, aby sdílel vaše soubory médií s televizorem. Přečtete si
• Nastavení sítě
9
– Typ sítě
Slouží k nastavení sítě na možnost Kabelové nebo Bezdrátové.
– Konfigurace sítě
Slouží ke konfiguraci sítě na nastavení DHCP nebo Statická IP.
• Přehrávání médií Wi-Fi
Chcete-li přijímat multimediální soubory z chytrých telefonů
nebo tabletů, nastavte možnost DMR na hodnotu Zapnuto.
• Konfigurace statické IP
Pokud v nabídce Nastavení sítě vyberete možnost Statická IP,
můžete provést veškerá potřebná nastavení statické adresy IP
zde.
• Wi-Fi Miracast
Chcete-li získat další informace o funkci Wi-Fi Miracast, stiskněte
možnost  Klíčová slova a vyhledejte položku Wi-Fi
Miracast™.
• Resetování skupiny Wi-Fi Miracast
Vymažte seznam připojených a blokovaných zařízení
používaných s funkcí Miracast.
• Síťový název televizoru
Pokud se ve vaší domácí síti nachází více než jeden televizor,
můžete jej zde přejmenovat.
• Nastavení služby Netflix
Úprava nastavení služby Netflix.
• Vymazat internetovou paměť
Možnost Vymazat internetovou paměť umožňuje vymazat
všechny internetové soubory uložené v televizoru. Vymažete
svou registraci služeb Philips Smart TV a nastavení rodičovského
hodnocení, své přihlašovací údaje k aplikacím video obchodu,
všechny oblíbené televizní aplikace služby Smart TV, internetové
záložky a historii. Interaktivní aplikace MHEG mohou v televizoru
ukládat také takzvané soubory „cookie“. I tyto soubory budou
vymazány.
10
4
Připojení
Pokud jsou zařízení připojena prostřednictvím rozhraní HDMI
a jsou vybavena funkcí EasyLink, můžete je ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru. V televizoru a připojeném
zařízení musí být zapnuta funkce EasyLink HDMI CEC.
Chcete-li získat další informace o používání služby EasyLink,
stiskněte možnost  Klíčová slova a vyhledejte položku
EasyLink CEC.
4.1
Tipy pro připojení
Průvodce možnostmi připojení
DVI na HDMI
Zařízení vždy připojujte k televizoru pomocí konektoru nejvyšší
dostupné kvality. Používejte také velmi kvalitní kabely, abyste
zajistili kvalitní přenos obrazu a zvuku.
Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte adaptér DVI na
HDMI. Použijte jeden z konektorů HDMI a audio kabel L/R
(minikonektor 3,5 mm) připojte ke konektoru AUDIO IN na
zadní straně televizoru.
Potřebujete-li pomoc s připojením několika zařízení k televizoru,
můžete navštívit Průvodce možnostmi připojení televizoru
Philips. Tento průvodce nabízí informace o tom, jak vytvořit
připojení a které kabely použít.
Ochrana proti kopírování
Kabely DVI a HDMI podporují funkci HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection). HDCP je signál ochrany proti
kopírování chránící obsah disků DVD nebo Blu-ray. Označuje se
také jako DRM (Digital Rights Managament).
Přejděte na webové stránky www.connectivityguide.philips.com
Anténa
HDMI ARC
Máte-li set top box (digitální přijímač) nebo rekordér, připojte
kabely antény tak, aby signál antény procházel nejprve set top
boxem nebo rekordérem a poté teprve vstoupil do televizoru.
Takto mohou anténa a set top box odesílat případné další kanály
do rekordéru k nahrávání.
Všechna připojení HDMI v televizoru mají zpětný zvukový kanál
HDMI ARC (neboli Audio Return Kanál).
Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina (HTS neboli
Home Theatre System), rovněž konektor HDMI ARC, připojte
je k libovolnému konektoru HDMI na tomto televizoru.
Použijete-li připojení HDMI ARC, není třeba připojovat zvláštní
audio kabel, který odesílá zvuk televizního obrazu do zařízení
HTS. Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje.
K připojení zařízení HTS můžete použít libovolný konektor
HDMI na tomto televizoru, ale funkce ARC je k dispozici pouze
pro jedno zařízení nebo připojení současně.
Pokud chcete funkci ARC u připojení HDMI vypnout, stiskněte
tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé >
HDMI ARC.
Rozhraní HDMI
Y Pb Pr – Audio L R
HDMI CEC
Komponentní video Y Pb Pr je vysoce kvalitní připojení. Připojení
YPbPr lze použít pro televizní signály s vysokým rozlišením (HD).
Kromě signálů Y, Pb a Pr přidejte také zvukové signály Audio L
a Audio R pro přenos zvuku.
Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI. Jediný
kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál. Pro nejlepší
kvalitu přenosu použijte vysokorychlostní kabel HDMI;
nepoužívejte kabel delší než 5 m.
• Y sdílí konektor s konektorem kompozitního videa CVBS.
• Komponentní a kompozitní signál sdílí audiokonektory.
EasyLink HDMI CEC
11
Audio Out – optický
Audio Out – optický je vysoce kvalitní zvukové připojení. Toto
optické připojení dokáže přenášet audio kanály 5.1. Pokud audio
zařízení, obvykle systém domácího kina (HTS neboli Home
Theatre System), nemá žádný konektor HDMI ARC, můžete
tento kabel připojit ke konektoru Audio In – optický na zařízení
HTS. Výstup Audio Out – optický odešle zvuk televizoru do
zařízení HTS.
• Týká se pouze televizorů vybavených konektory
komponentního videa.
CVBS – Audio L R
CVBS – kompozitní video představuje vysoce kvalitní připojení.
K signálu CVBS se přidává levý audio signál (Audio L) a pravý
audio signál (Audio R) pro přenos zvuku.
• Y sdílí konektor s konektorem kompozitního videa CVBS.
• Komponentní a kompozitní signál sdílí audiokonektory.
Můžete nastavit typ výstupního audio signálu tak, aby odpovídal
možnostem vašeho systému domácího kina.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Nastavení výstupu zvuku.
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce, můžete upravit
synchronizaci zvuku a obrazu.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Synchronizace zvuku s obrazem.
4.2
EasyLink HDMI CEC
• Týká se pouze televizorů vybavených konektory
komponentního/kompozitního videa.
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
Scart
Funkce EasyLink umožňuje ovládat připojená zařízení pomocí
dálkového ovladače televizoru. Funkce EasyLink využívá ke
komunikaci s připojenými zařízeními funkci HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zařízení musejí podporovat
funkci HDMI CEC a musí být připojena prostřednictvím
konektoru HDMI.
SCART je připojení dobré kvality. Připojení SCART lze použít
pro video signály CVBS a RGB. Nelze je však použít pro televizní
signály s vysokým rozlišením (HD). Připojení SCART kombinuje
video signály i audio signály.
K připojení zařízení použijte kabel adaptéru SCART.
Nastavení funkce EasyLink
Televizor se dodává se zapnutou funkcí EasyLink. Zkontrolujte,
zda je na připojených zařízeních EasyLink správné nastavení
funkce HDMI-CEC. Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení
jiných značek.
12
HDMI-CEC u jiných značek
Dálkové ovládání EasyLink
Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy, například:
Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink
a Viera Link. Ne všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně
kompatibilní.
Chcete-li, aby zařízení komunikovalo, ale nechcete je ovládat
pomocí dálkového ovladače televizoru, můžete dálkové ovládání
EasyLink samostatně vypnout.
V nabídce nastavení funkce EasyLink vyberte možnost Dálkový
ovladač EasyLink a vyberte možnost Vypnuto.
Uvedené příklady značek používaných pro funkci HDMI CEC
jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Pixel Plus link
Některá jiná zařízení, přehrávače disků DVD nebo Blu-ray
mohou používat vlastní zpracování kvality obrazu. Chcete-li
zabránit špatnému obrazu v důsledku interference se
zpracováním obrazu v televizoru, deaktivujte zpracování obrazu
v jednom z těchto zařízení. Televizor je dodáván se zapnutou
funkcí připojení Pixel Plus Link a deaktivuje zpracování kvality
obrazu nejnovějších zařízení Philips připojených k televizoru.
Pro vypnutí připojení Pixel Plus Link v nabídce nastavení funkce
EasyLink vyberte položku Pixel Plus Link a vyberte možnost
Vypnuto.
Ovládání zařízení
Chcete-li ovládat zařízení připojené ke konektoru HDMI
a nastavit je prostřednictvím funkce EasyLink, vyberte zařízení
(nebo jeho činnost) v seznamu připojení televizoru. Stiskněte
tlačítko  SOURCES, vyberte zařízení připojené ke konektoru
HDMI a poté stiskněte tlačítko OK.
Automatický posun titulků
Přehráváte-li disk DVD nebo Blu-ray na nejnovějším přehrávači
Philips, televizor může posunout titulky nahoru. Budou pak
viditelné při jakémkoli zvoleném formátu obrazu. Televizor se
dodává se zapnutou funkcí Automatický posun titulků.
Chcete-li funkci Automatický posun titulků vypnout, vyberte
položku Automatický posun titulků v nabídce nastavení funkce
EasyLink a vyberte možnost Vypnuto.
Jakmile je zařízení vybráno, lze zařízení ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru. Avšak tlačítka  a  OPTIONS
a některá jiná tlačítka pro ovládání televizoru se do zařízení
nepředávají.
Pokud potřebné tlačítko není na dálkovém ovladači televizoru,
můžete vybrat tlačítko v nabídce Možnosti.
Stiskněte tlačítko  OPTIONS a na liště nabídek vyberte
možnost Ovládací prvky. Na obrazovce vyberte požadované
zařízení a stiskněte tlačítko OK.
Některá velmi specifická tlačítka zařízení nemusejí být v nabídce
Ovládací prvky k dispozici.
Automaticky vypínat zařízení
Televizor můžete nastavit tak, aby vypnul připojená zařízení
HDMI-CEC, pokud nejsou aktivním zdrojem. Televizor přepne
připojené zařízení do pohotovostního režimu po 10 minutách
nečinnosti.
4.3
Upozornění: Na dálkový ovladač televizoru budou reagovat
pouze zařízení, která podporují funkci dálkového ovládání
EasyLink.
Běžné rozhraní – modul CAM
CI+
Nastavení funkce EasyLink
Tento televizor je připraven pro služby podmíněného přístupu
CI+.
Televizor se dodává se všemi nastaveními funkce EasyLink
zapnutými. Je možné samostatně vypnout jakékoli nastavení
funkce EasyLink.
Služby CI+ vám umožní sledovat prémiové programy v kvalitě
HD, například filmy a sport, jež nabízejí televizní vysílací
společnosti ve vašem regionu. Tyto pořady jsou kódovány
televizní vysílací společností a dekódovány modulem CI+.
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní vysílání vám
poskytnou tento modul CI+ (Conditional Access Module
– modul podmíněného přístupu neboli CAM), když si předplatíte
jejich prémiové programy. Tyto programy se vyznačují vysokou
úrovní ochrany proti kopírování.
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)
Postup úplného vypnutí funkce EasyLink . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> EasyLink a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Další informace o podmínkách vám poskytne vysílací společnost
zajišťující digitální televizní vysílání.
Chcete-li získat další informace o připojení modulu CAM,
13
stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Běžné
rozhraní – modul CAM.
CAM
Kromě připojení antény přidejte kabel HDMI a připojte set-top
box k televizoru.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud set-top box není
vybaven konektorem HDMI.
Vložení modulu CAM
Před vložením modulu CAM vypněte televizor.
Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul CAM.
Nesprávným vložením můžete poškodit modul CAM a televizor.
Vložte kartu CAM do slotu Common interface (běžného
rozhraní) televizoru.
Otočte kartu CAM tak, aby její přední strana směřovala směrem
k vám, a opatrně ji zasuňte až na doraz.
Ponechte kartu trvale ve slotu.
Časovač vypnutí
Tento automatický časovač vypnutí vypněte, pokud používáte
pouze dálkový ovladač set top boxu. Tímto způsobem zabráníte
automatickému vypnutí televizoru po uplynutí 4 hodin, během
nichž nebylo stisknuto tlačítko na dálkovém ovladači televizoru.
Aktivace modulu CAM může trvat několik minut. Vyjmutím
modulu CAM služby televizního vysílání deaktivujete.
Pokud je vložen modul CAM a je uhrazeno předplatné (způsoby
připojení se mohou lišit), můžete sledovat televizní vysílání.
Vložený modul CAM je určen výhradně pro váš televizor.
Chcete-li časovač vypnutí vypnout, stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení >
Časovač vypnutí a přesuňte posuvník na hodnotu Vypnuto.
Nastavení služby CAM
Chcete-li nastavit hesla nebo kódy PIN pro televizní vysílání
služby CAM TV, stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost Nastavení kanálů > Běžné rozhraní.
Vyberte televizní vysílací společnost zajišťující služby CAM
a stiskněte tlačítko OK.
4.5
Systém domácího kina – HTS
Připojení systému domácího kina
4.4
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru pomocí
kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips Soundbar nebo
systém HTS s vestavěným přehrávačem disků.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení není
vybaveno konektorem HDMI.
Set-top box – STB
Pomocí dvou kabelů antény připojte anténu k set top boxu
(digitálnímu přijímači) a k televizoru.
HDMI ARC
Je-li váš systém domácího kina vybaven konektorem HDMI ARC,
můžete pro připojení použít libovolný konektor HDMI na
televizoru. Použijete-li připojení HDMI ARC, není třeba
připojovat další audio kabel. Připojení HDMI ARC oba signály
kombinuje.
Všechny konektory HDMI na televizoru mohou poskytnout
signál zpětného zvukového kanálu (ARC). Jakmile však systém
14
domácího kina připojíte, televizor může odesílat signál ARC
pouze do tohoto konektoru HDMI.
Postup vypnutí zpoždění audio výstupu . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé
> Zpoždění zvukového výstupu.
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Synchronizace audio výstupu
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího kina, můžete
nastavit synchronizaci zvuku v televizoru. Je možné nastavit
zpoždění, která vyrovnává čas, jenž systém domácího kina
potřebuje ke zpracování zvuku a obrazu na televizoru. Hodnotu
lze nastavit v krocích po 5 ms. Maximální nastavení je -60 ms.
Možnost Zpoždění výstupu zvuku by měla být zapnuta.
Jestliže systém domácího kina není vybaven konektorem HDMI
ARC, přidejte optický audio kabel pro odesílání zvuku (Toslink)
k televiznímu obrazu do systému domácího kina.
Postup synchronizace zvuku v televizoru . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé
> Synchronizace zvukového výstupu.
3 - Pomocí posuvníku nastavte zpoždění zvuku a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce, můžete u většiny
systémů domácího kina nastavit prodlevu, aby si zvuk a obraz
odpovídaly.
Formát výstupu zvuku
Máte-li systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre
System) vybavený funkcemi pro zpracování vícekanálového
zvuku, jako je například Dolby Digital, DTS® nebo podobné
systémy, nastavte možnost Formát výstupu zvuku na možnost
Vícekanálový. Je-li nastavena hodnota Vícekanálový, televizor
může odesílat komprimovaný signál vícekanálového zvuku
z televizního kanálu nebo připojeného přehrávače do systému
domácího kina. Máte-li systém domácího kina bez funkce
zpracování vícekanálového zvuku, vyberte možnost Stereo.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Synchronizace zvuku s obrazem.
Nastavení výstupu zvuku
Zpoždění zvukového výstupu
Je-li k televizoru připojen systém domácího kina (HTS), obraz na
televizoru a zvuk z domácího kina by měly být synchronizovány.
Postup nastavení formátu výstupu zvuku . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé
> Formát výstupu zvuku.
3 - Vyberte možnost Vícekanálový nebo Stereo.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Automatická synchronizace zvuku s obrazem
U nejnovějších systémů domácího kina Philips se zvuk s obrazem
synchronizují automaticky a jsou vždy v pořádku.
Prodleva synchronizace zvuku
U některých systémů domácího kina může být třeba upravit
zpoždění výstupu zvuku, aby došlo k synchronizaci zvuku a
obrazu. Zvyšujte hodnotu zpoždění v systému domácího kina,
dokud si obraz a zvuk nebudou odpovídat. Může být
vyžadováno nastavení hodnoty zpoždění 180 ms. Přečtěte si
uživatelskou příručku systému domácího kina. Je-li nastavena
hodnota zpoždění v systému domácího kina, je třeba vypnout
Zpoždění výstupu zvuku v televizoru.
Vyrovnání výstupu zvuku
Nastavení položky Vyrovnání výstupu zvuku slouží k nastavení
úrovně hlasitosti televizoru a systému domácího kina, když mezi
nimi přepínáte. Rozdíly v hlasitosti mohou být způsobeny rozdíly
15
ve zpracování zvuku.
Pokud je přehrávač Blu-ray disků vybaven rozhraním EasyLink
HDMI CEC, můžete jej ovládat pomocí dálkového ovladače
televizoru.
Postup vyrovnání rozdílu hlasitosti . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé
> Vyrovnání výstupu zvuku.
3 - Pokud je rozdíl v hlasitosti značný, vyberte možnost Více.
Pokud je rozdíl v hlasitosti malý, vyberte možnost Méně.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace o službě EasyLink, stiskněte
možnost  Klíčová slova a vyhledejte položku EasyLink HDMI
CEC.
4.7
DVD přehrávač
Vyrovnání výstupu zvuku ovlivňuje zvukové signály z konektorů
Audio Out – optický a HDMI ARC.
DVD přehrávač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení není
vybaveno konektorem HDMI.
Problémy se zvukem systému domácího kina
Zvuk s hlasitým šumem
Pokud sledujete video ze zapojené jednotky USB Flash nebo
počítače, zvuk z vašeho systému domácího kina může být
zkreslený. Tento šum se vyskytuje v případě, že má audio- nebo
videosoubor zvuk DTS, avšak systém domácího kina není
vybaven funkcí zpracování zvuku DTS. Tento problém lze vyřešit
nastavením položky Formát výstupu zvuku televizoru na
možnost Stereo.
Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Nastavení > Nastavení
televizoru > Zvuk > Pokročilé > Formát výstupu zvuku.
Je-li DVD přehrávač připojen pomocí kabelu HDMI a je vybaven
rozhraním EasyLink CEC, můžete jej ovládat pomocí dálkového
ovladače televizoru.
Žádný zvuk
Chcete-li získat další informace o službě EasyLink, stiskněte
možnost  Klíčová slova a vyhledejte položku EasyLink HDMI
CEC.
Pokud není slyšet zvuk televizoru ze systému domácího kina,
zkontrolujte následující položky . . .
• Zkontrolujte, zda jste připojili kabel HDMI ke konektoru
HDMI ARC na systému domácího kina. Všechny konektory
HDMI na televizoru jsou konektory typu HDMI ARC.
• Zkontrolujte, zda je nastavení HDMI ARC televizoru na
hodnotě Zapnuto.
Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Nastavení > Nastavení
televizoru > Zvuk > Pokročilé > HDMI ARC.
4.8
Herní konzola
Rozhraní HDMI
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud herní konzoli připojíte ke
konektoru na televizoru pomocí vysokorychlostního kabelu
HDMI.
4.6
Přehrávač disků Blu-ray
Přehrávač Blu-ray disků připojte k televizoru pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI.
16
Y Pb Pr – Audio L R
• Y sdílí konektor s konektorem kompozitního videa CVBS.
• Komponentní a kompozitní signál sdílí audiokonektory.
Připojte herní konzoli k televizoru kabelem komponentního
videa (Y Pb Pr) a audiokabelem L/R.
4.9
Pevný disk USB
Co je potřeba
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit nebo
nahrávat televizní vysílání. Televizní vysílání musí být digitální
(vysílání DVB nebo podobně).
Pozastavení
Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat pevný disk
kompatibilní s rozhraním USB 2.0 s minimální kapacitou 32 GB.
• Y sdílí konektor s konektorem kompozitního videa CVBS.
• Komponentní a kompozitní signál sdílí audiokonektory.
Nahrávání
Chcete-li pozastavit nebo nahrávat vysílání, je nezbytný pevný
disk s alespoň 250 GB volného místa.
CVBS – Audio L R / Scart
Připojte herní konzoli k televizoru kabelem kompozitního videa
(CVBS) a kabelem Audio L/R.
Pokud je herní konzole vybavena pouze výstupem videa (CVBS)
a výstupem audia L/P, připojte zařízení do konektoru SCART
pomocí adaptéru video audio L/P na SCART.
Upozornění: Adaptér CVBS na SCART není součástí balení
televizoru.
TV průvodce
Než se rozhodnete zakoupit pevný disk USB pro nahrávání,
můžete si prověřit, zda lze ve vaší zemi nahrávat digitální televizní
kanály.
Stiskněte tlačítko  TV GUIDE na dálkovém ovladači. Je-li na
stránce TV průvodce k dispozici tlačítko Nahrávání, můžete
nahrávat.
Chcete-li získat další informace o postupu instalace pevného
disku USB, stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Pevný disk USB, instalace.
Instalace
CVBS – Audio L R
Před pozastavením nebo nahráváním vysílání musíte připojit a
naformátovat pevný disk USB. Pokud chcete nahrávat vysílání
s daty TV průvodce z internetu, musíte mít v televizoru před
instalací pevného disku USB nainstalováno připojení k internetu.
Formátováním budou z pevného disku USB odebrány všechny
soubory.
Připojte herní konzoli k televizoru kabelem kompozitního videa
(CVBS) a kabelem Audio L/R.
1 - Připojte pevný disk USB k jednomu z portů USB na
televizoru. Během formátování nepřipojujte žádné jiné zařízení
USB do ostatních portů USB.
17
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Nastavení klávesnice USB a stiskněte tlačítko OK.
Tlačítko pro přejmenování kanálů
• Tlačítko Enter = OK
• Backspace = odstranění znaku před kurzorem
• Kurzorové klávesy = procházení textovým polem
• Chcete-li přepnout mezi rozložením klávesnice v případě, že je
nastaveno sekundární rozložení, stiskněte současně klávesy Ctrl
+ Shift.
2 - Zapněte pevný disk USB a televizor.
3 - Když je televizor naladěn na digitální televizní kanál, stiskněte
tlačítko  (Pozastavit). Pokus o pozastavení spustí formátování.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Během formátování pevný disk USB neodpojujte. Když je pevný
disk USB naformátován, nechte jej trvale připojený.
Klávesy pro aplikace Smart TV a internetové stránky
• Shift + Tab = Další a předchozí
• Home = přechod na začátek stránky
• End = přechod na konec stránky
• Page Up = přechod o jednu stránku nahoru
• Page Down = přechod o jednu stránku dolů
• + = zvětšení o jeden krok
• - = zmenšení o jeden krok
• * = přizpůsobení webové stránky šířce obrazovky.
Varování
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento televizor.
Uložené nahrávky nelze použít na jiném televizoru nebo na
počítači. Nahrávané soubory na pevném disku USB nekopírujte
a neměňte žádnou počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit.
Pokud naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na něm
ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný v televizoru musíte před
použitím s počítačem znovu naformátovat.
USB myš
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Pozastavení televize nebo Nahrávání.
Připojení USB myši
Pro procházení stránek na internetu je možné připojit USB myš
(typu USB-HID).
4.10
USB klávesnice nebo myš
Na internetové stránce můžete snadno vybírat položky a klikat
na odkazy.
USB klávesnice
Připojte USB klávesnici (typu USB-HID) pro zadávání textu
v televizoru.
Můžete připojit klávesnici a myš k televizoru.
Připojte je do jednoho z konektorů USB.
Připojení myši
Zapněte televizor a připojte USB myš k jednomu z konektorů
USB na televizoru. USB myš můžete připojit také k připojené
USB klávesnici.
Kliknutí myší
• Kliknutí levým tlačítkem = OK
• Kliknutí pravým tlačítkem = Zpět 
Instalace klávesnice
Chcete-li nainstalovat klávesnici USB, zapněte televizor a připojte
klávesnici USB k jednomu z konektorů USB na televizoru. Když
televizor poprvé rozpozná klávesnici, můžete vybrat své
rozvržení klávesnice a svou volbu vyzkoušet. Pokud jako první
vyberete azbuku nebo řeckou klávesnici, můžete vybrat
sekundární rozložení klávesnice s latinkou.
Rolovací kolečko můžete používat k posouvání stránek nahoru
a dolů.
Chcete-li získat další informace o připojení klávesnice, stiskněte
možnost  Klíčová slova a vyhledejte položku Klávesnice USB.
Postup změny rozložení klávesnice později, po provedení
prvotního nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
18
Rychlost myši
Můžete nastavit rychlost myši pohybující se na obrazovce.
Postup nastavení rychlosti . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení TV a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Obecná nastavení > Ukazatel / nastavení
myši a stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí šipek  (nahoru) a  (dolů) zvyšte nebo snižte
rychlost.
5 - Stisknutím tlačítka OK uložte a ukončete nastavení.
6 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky, stiskněte
tlačítko  SOURCE, vyberte možnost USB a stiskněte tlačítko
OK.
Pravděpodobně bude třeba nastavit fotoaparát pro přenos
obsahu pomocí protokolu PTP (Obraz Transfer Protocol).
Přečtěte si uživatelskou příručku digitálního fotoaparátu.
Chcete-li získat další informace o prohlížení fotografií, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Vaše fotografie,
videa a hudba.
4.11
Jednotka Flash USB
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu z připojené
jednotky USB Flash.
4.13
Videokamera
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash do
jednoho z konektorů USB na televizoru.
Rozhraní HDMI
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud videokameru připojíte
k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Televizor jednotku USB Flash rozpozná a otevře seznam s jejím
obsahem.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky, stiskněte
tlačítko  SOURCE, vyberte možnost USB a stiskněte tlačítko
OK.
Chcete-li přestat sledovat obsah jednotky USB Flash, stiskněte
tlačítko  EXIT nebo vyberte jinou činnost.
Chcete-li jednotku USB Flash odpojit, můžete ji kdykoli vysunout.
Chcete-li získat další informace o sledování nebo přehrávání
obsahu z jednotky USB Flash, stiskněte možnost  Klíčová
slova a vyhledejte položku Vaše fotografie, videa a hudba.
CVBS – Audio L R / Scart
K připojení videokamery můžete použít konektor HDMI, YPbPr
nebo SCART. Je-li vaše videokamera vybavena pouze výstupem
Video (CVBS) a Audio L/R, použijte pro připojení ke konektoru
SCART adaptér Video Audio L/R na SCART.
4.12
Fotoaparát
Upozornění: Adaptér CVBS na SCART není součástí balení
televizoru.
Chcete-li zobrazit fotografie uložené v digitálním fotoaparátu,
můžete fotoaparát připojit přímo k televizoru.
Připojte jej k jednomu z konektorů USB konektorů na televizoru.
Po vytvoření připojení zapněte fotoaparát.
19
ke konektoru HDMI a audio kabel L/R (stereofonní minikonektor
3,5 mm) připojit ke vstupu AUDIO IN – L/R na zadní straně
televizoru.
CVBS – Audio L R
Pro připojení videokamery k televizoru použijte kabely Video
Audio L/R.
Nastavení
Ideální nastavení monitoru
Je-li váš počítač přidán jako typ zařízení Počítač v nabídce Zdroj
(seznam připojení), televizor automaticky přejde na ideální
nastavení pro Počítač.
Pokud používáte počítač ke sledování filmů nebo k hraní her,
pravděpodobně budete chtít nastavit televizor zpět na hodnoty
ideální pro sledování televize nebo hraní.
Ideální nastavení televizoru ručně . . .
• Y sdílí konektor s konektorem kompozitního videa CVBS.
• Komponentní a kompozitní signál sdílí audiokonektory.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz > Upřesnit
> Styl aktivity a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Hra (pro hraní) nebo vyberte možnost
Počítač (pro sledování filmu) a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
4.14
Počítač
Připojení
Nezapomeňte po skončení hraní hry vrátit nastavení Hra nebo
počítač zpět na hodnotu Počítač.
K televizoru můžete připojit počítač a používat televizor jako
počítačový monitor.
Pomocí konektoru HDMI
Počítač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
4.15
Sluchátka
Sluchátka můžete připojit ke konektoru  na televizoru. Jedná
se minikonektor 3,5 mm. Hlasitost sluchátek lze nastavit
samostatně.
Postup nastavení rychlosti . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Hlasitost
sluchátek a stiskněte tlačítko OK.
3 - Pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů) upravte hlasitost.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
Pomocí adaptéru DVI na HDMI
Případně můžete použít adaptér DVI na HDMI a připojit počítač
20
nabídku zavřete.
21
5
5.2
Zapnutí
Tlačítka na televizoru
Je-li aktivní zobrazení údajů na obrazovce, stisknutím joysticku
zobrazíte nabídku.
5.1
Zapnutí nebo pohotovostní režim
• Pomocí kurzorových nebo navigačních kláves se můžete
pohybovat nahoru, dolů, doleva a doprava.
• Stisknutím joysticku potvrdíte výběr nebo nastavení.
Než televizor zapnete, zkontrolujte na jeho zadní straně, zda je
připojen do sítě.
Je-li červená kontrolka zhasnutá, stiskněte joystick na pravé nebo
na zadní straně televizoru a přepněte televizor do
pohotovostního režimu (červená kontrolka se rozsvítí).
Když je televizor v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka 
na dálkovém ovladači zapnete televizor.
Přepnutí do pohotovostního režimu
Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního režimu,
stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
Vypnutí
Chcete-li televizor vypnout, stiskněte joystick na pravé nebo na
zadní straně televizoru. Červená kontrolka zhasne. Televizor je
stále připojen do elektrické sítě, ale spotřebovává minimum
energie.
Pokud chcete televizor vypnout úplně, odpojte zástrčku napájení
z elektrické zásuvky.
Při odpojování zástrčky vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za
kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla
neustále zcela přístupná.
22
6
Dálkový ovladač
6.1
Přehled tlačítek
Horní
1 –  SMART TV
Otevře úvodní stránku služby Smart TV.
2 – Barevná tlačítka
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Modré tlačítko 
otevře Nápovědu.
3 –  INFO
Otevře nebo zavře informace o pořadech.
4 –  BACK
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Zavře nabídku bez změny nastavení.
Návrat na předchozí stránku služby Smart TV.
1 –  Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního
režimu.
2 – tlačítka pro přehrávání a nahrávání
• Přehrávání , pro přehrávání.
• Pozastavení , pro pozastavení přehrávání
• Zastavení , pro zastavení přehrávání
• Posun zpět , pro rychlý posun dozadu
• Rychlý posun vpřed , pro rychlý posun dopředu
• Nahrávání , pro okamžité spuštění nahrávání
5 –  HOME
Otevře nebo zavře výchozí nabídku.
6 –  EXIT
Přepne zpět na sledování televize.
7 –  OPTIONS
Slouží k otevření nebo zavření nabídky možností.
3 –  Nastavení
Otevře nabídku Nastavení.
8 – OK
Potvrzení výběru nebo nastavení.
4 –  TV GUIDE
Otevře nebo zavře TV průvodce.
9 – Kurzorová / navigační tlačítka
Slouží k procházení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
5 –  SEARCH
Otevře stránku nejoblíbenějších vyhledávaných výrazů.
10 –  MULTIVIEW
Otevře malou doplňkovou obrazovku.
6 –  Formát obrazu
Otevře nebo zavře nabídku Formát obrazu.
7 –  SOURCES
Otevře nebo zavře nabídku Zdroje – seznam připojených
zařízení.
Spodní část
8 –  LIST
Otevře nebo zavře přehled kanálů.
Střed
1 –  Hlasitost
Slouží k úpravě úrovně hlasitosti.
2 – Číselná tlačítka a textová klávesnice
Slouží k přímému výběru televizního kanálu nebo k zadávání
textu.
23
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Likvidace produktu.
3 – SUBTITLE
Nastaví titulky: Zapnout, Vypnout, Automatické.
4 –  Ztlumení
Slouží k vypnutí nebo obnovení zvuku.
6.4
5 –  Kanál
Přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů.
Otevření další nebo předchozí stránky teletextu nebo spuštění
následující nebo předchozí kapitoly na disku.
Čištění
Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou odolnou vůči
poškrábání.
6 – TEXT
Otevření nebo zavření funkce Teletext.
Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění
dálkového ovladače nepoužívejte alkohol, chemické látky ani
čisticí prostředky pro domácnost.
6.2
Infračervený senzor pro dálkový
ovladač, který nevyužívá rádiovou
frekvenci (RF)
Televizor může přijímat příkazy z dálkového ovladače
využívajícího k odesílání příkazů infračervené signály (IR neboli
infrared). Pokud používáte tento typ dálkového ovladače, vždy
dbejte na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na infračervený
snímač na přední části televizoru.
6.3
Baterie
1 - Posuňte kryt prostoru na baterie ve směru, který ukazuje
šipka.
2 - Vyměňte staré baterie za dvě 1,5V baterie typu AAA-R03.
Dbejte na to, aby byly póly + a - baterie zarovnány správně.
3 - Vložte zpět kryt prostoru na baterie a zasuňte jej, až
zacvakne.
Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
Staré baterie zlikvidujte v souladu s pokyny o likvidaci.
24
7
Seznam kanálů
Televizní kanály
Oblíbené kanály
7.1
Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů obsahující pouze ty
kanály, které chcete sledovat. Když vyberete seznam oblíbených
kanálů, při přepínání mezi kanály se zobrazí pouze vaše oblíbené
kanály.
Sledování televizních kanálů
Přepínání kanálů
Vytvoření seznamu oblíbených kanálů
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
2 - Výběrem možnosti Vše zobrazíte všechny kanály.
3 - Vyberte kanál a stisknutím tlačítka  jej označte jako
oblíbený.
4 - Vybraný kanál bude označen .
5 - Po dokončení výběru stiskněte tlačítko . Kanály budou
přidány na seznam oblíbených.
Chcete-li sledovat TV kanály, stiskněte tlačítko . Televizor se
naladí na naposledy sledovaný TV kanál.
Případně můžete stisknutím tlačítka  otevřít nabídku Domů,
vybrat možnost Sledovat TV a poté stisknout tlačítko OK.
Chcete-li některý kanál ze seznamu oblíbených odstranit, vyberte
kanál tlačítkem  a opětovným stisknutím tlačítka  zrušte
označení kanálu jako oblíbeného.
Změna pořadí
Můžete změnit pořadí (změnit umístění) kanálů v seznamu
oblíbených kanálů.
Chcete-li přepínat kanály, stiskněte tlačítko  + nebo  -.
Znáte-li číslo kanálu, zadejte číslo číselnými tlačítky. Po zadání
čísla kanálu na něj přepnete stisknutím tlačítka OK.
1 - V seznamu kanálů Oblíbené programy označte kanál, jehož
umístění chcete změnit.
2 - Stiskněte tlačítko .
3 - Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit, a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Pomocí navigačních tlačítek posuňte zvýrazněný kanál na
požadované místo a stiskněte tlačítko OK.
5 - Po dokončení stisknutím tlačítka  EXIT ukončete seznam
oblíbených kanálů.
Chcete-li přepnout zpět na předchozí naladěný kanál, stiskněte
tlačítko .
Přepnutí na kanál ze seznamu kanálů
Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko  LIST a otevřete
seznamy kanálů.
Můžete zvýraznit další kanál a postup zopakovat.
Zobrazení seznamu kanálů
V seznamu kanálů můžete najít všechny nainstalované televizní
a rádiové kanály.
Seznam kanálů může obsahovat několik stránek s kanály. Chceteli zobrazit další nebo předchozí stránku, stiskněte tlačítko  +
nebo  -.
Chcete-li seznam kanálů zavřít bez přepínání na jiné kanály,
znovu stiskněte tlačítko  LIST.
Kromě seznamu kanálů Vše, který obsahuje všechny
nainstalované kanály, můžete vytvořit seznam Oblíbené
programy, samostatně zobrazit nainstalované rozhlasové stanice
nebo objevit nově přidané kanály v nabídce Nový.
Rozhlasové kanály
Loga kanálů
Je-li k dispozici digitální vysílání, v průběhu instalace se nainstalují
digitální rádiové stanice. Na rádiový kanál přepnete stejným
způsobem jako na kanál televizní.
V některých zemích může televizor zobrazovat loga kanálů.
Pokud nechcete, aby se tato loga zobrazovala, můžete je
vypnout.
Vypnutí Loga kanálů . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Loga kanálů a stiskněte tlačítko OK.
25
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
2 - Vyberte kanál pro uzamknutí v libovolném seznamu.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost
Zamknout kanál. Zamknutý kanál se v seznamu kanálů zobrazuje
se značkou zámku .
Chcete-li kanál odemknout, vyberte zamknutý kanál v seznamu,
stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Odemknout
kanál. Bude nutné zadat kód rodičovského zámku.
Přejmenování kanálů
Kanály v seznamu kanálů lze přejmenovat.
Rodičovské hodnocení
1 - Z jednoho ze seznamu kanálů vyberte kanál, který chcete
přejmenovat.
2 - Vyberte kanál určený k přejmenování.
3 - Stiskněte tlačítko .
Můžete zadat text přímo pomocí klávesnice dálkového ovladače
nebo otevřít klávesnici na obrazovce.
Chcete-li zabránit dětem ve sledování pořadu nevhodného pro
jejich věk, můžete použít vhodnost podle věku.
Některé digitální vysílací společnosti své pořady hodnotí. Pokud
je vhodnost pořadu podle věku rovna nebo převyšuje věk, jenž
jste nastavili jako vhodnost podle věku pro své dítě, pořad se
zablokuje.
Chcete-li sledovat zamknutý program, musíte zadat kód
rodičovského zámku. Rodičovský zámek se nastaví pro všechny
kanály.
S použitím klávesnice na obrazovce
• Chcete-li otevřít klávesnic na obrazovce, umístěte kurzor do
textového pole názvu a stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li odstranit znak před kurzorem, stiskněte klávesu
 Backspace.
• Chcete-li zadat znak, vyberte znak kurzorovými klávesami a
stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li vybrat velká písmena, stiskněte klávesu .
• Chcete-li vybrat čísla nebo speciální znaky, stiskněte klávesu
.
• Až budete hotovi, zavřete klávesnici na obrazovce stisknutím
tlačítka .
• Chcete-li přejmenování dokončit, vyberte možnost
Dokončeno a stiskněte tlačítko OK.
Postup nastavení vhodnosti podle věku . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů > Rodičovský zámek >
Rodičovské hodnocení a stiskněte tlačítko OK.
3 - Zadejte čtyřciferný kód rodičovského zámku a potvrďte jej.
Nyní můžete nastavit vhodnost podle věku.
4 - Nastavte věk a stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
S použitím klávesnice dálkového ovladače*
• Chcete-li odstranit znak, umístěte kurzor za znak a stiskněte
tlačítko .
• Chcete-li zadat znak, stiskněte znak na klávesnici.
• Až budete hotovi, stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost
Hotovo. Opětovným stisknutím tlačítka OK ukončíte
přejmenování.
Chcete-li vypnout rodičovskou vhodnost podle věku, vyberte
jako nastavení věku hodnotu Žádný.
Televizor vás požádá o kód zámku pro odemknutí programu.
Někteří provozovatelé zamknou pouze programy s vyšším
hodnocením podle věku.
Zadání nebo změna kódu zámku
Další informace o používání klávesnice získáte stisknutím tlačítka
 Klíčová slova a vyhledáním tématu Dálkový ovladač,
klávesnice.
*Pouze pro dálkový ovladač vybavený klávesnicí
Postup zadání kódu nebo změny aktuálního kódu . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů > Rodičovský zámek >
Změnit kód a stiskněte tlačítko OK.
3 - Pokud je kód již nastaven, zadejte aktuální kód rodičovského
zámku a poté dvakrát zadejte nový kód.
Uzamknutí kanálu
Chcete-li dětem zabránit ve sledování kanálu nebo pořadu,
můžete kanály zamknout nebo zamknout pořady hodnocené
podle věku.
Nový kód je nastaven.
Zapomněli jste svůj kód dětského zámku?
Uzamknutí kanálu
Pokud svůj kód zapomenete, můžete aktuální kód přepsat a
zadat nový kód.
Máte možnost zamknout kanál, a tím zabránit dětem v jeho
sledování. Pro sledování zamknutého kanálu je nutné zadat kód
rodičovského zámku. Programy z připojeného zařízení nelze
uzamknout.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů > Rodičovský
zámek > Změnit kód a stiskněte tlačítko OK.
3 - Zadejte hlavní kód 8888.
4 - Nyní zadejte nový kód rodičovského zámku a zadejte jej ještě
Postup uzamknutí kanálu . . .
1 - Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko  LIST
a otevřete Seznam kanálů.
26
jednou pro potvrzení.
Běžné rozhraní
Možnosti pro kanály
Je-li k dispozici předplacený prémiový obsah z modulu CAM,
můžete prostřednictvím této možnosti zadat nastavení
poskytovatele služby.
Během sledování kanálu, v závislosti na typu sledovaného kanálu
(analogový nebo digitální) nebo v závislosti na použitých
nastaveních televizoru, jsou k dispozici některé možnosti.
HbbTV na tomto kanálu
Máte možnost blokovat stránky HbbTV z kanálu, který nabízí
službu HbbTV.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku HbbTV.
Otevřete nabídku možností
Během sledování kanálu stiskněte tlačítko  OPTIONS.
Aplikace MHP
Zapnutí nebo vypnutí aplikací MHP.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku MHP.
Stav
Výběrem možnosti Stav zobrazíte technické informace o kanálu
(zda je analogový nebo digitální) nebo o sledovaném připojeném
zařízení.
Univerzální přístup
Sdílení
Je-li zapnuta funkce Univerzální přístup, je možné nastavit
některé možnosti pro sluchově a zrakově postižené osoby.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Univerzální přístup.
Umožňuje uživateli sdílet aktivitu na sociálních sítích (například na
Facebooku, na Twitteru nebo e-mailem).
Výběr videa
Formát obrazu
Digitální TV kanály mohou nabídnout více video signálů (vysílání
s více kanály), různá místa nebo úhly pohledu kamery u stejné
události nebo různé pořady na jednom TV kanálu. Pokud jsou
takové TV kanály dostupné, televizor zobrazí zprávu.
Pokud se na obou stranách obrazu nahoře i dole objeví černé
pruhy, můžete upravit formát obrazu tak, aby vyplnil celou
obrazovku.
Postup změny formátu obrazu . . .
Titulky
1 - Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko  a otevřete
nabídku Formát obrazu.
2 - Vyberte formát ze seznamu a stiskněte tlačítko OK.
Tato možnost slouží k Zapnutí titulků nebo Vypnutí titulků.
Výběrem možnosti Zapnuto bez zvuku zobrazíte titulky pouze
v případě, že je zvuk ztlumený tlačítkem .
K dispozici jsou následující formáty (nabídka závisí na obrazu na
obrazovce) . . .
Jazyk titulků
• Základní
– Vyplnit obrazovku
– Přizpůsobit obraz
U digitálního vysílání můžete dočasně vybrat dostupný jazyk
titulků, pokud žádný z vašich preferovaných jazyků není
k dispozici.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Titulky.
• Pokročilé
– Poslední nastavení
– Posun
– Zoom
– Roztáhnout
– Přirozený
– Vrátit akci zpět
Jazyky zvuku
U digitálního vysílání můžete dočasně vybrat dostupný jazyk
zvuku, pokud žádný z vašich preferovaných jazyků není
k dispozici.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Jazyky zvuku.
Dual I-II
Pokud audio signál obsahuje dva jazyky zvuku, ale jeden jazyk
(nebo oba) nemá označení jazyka, je k dispozici tato možnost.
27
Teletext
Nastavení teletextu
Stránky teletextu
Jazyk teletextu
Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání mají
k dispozici několik jazyků teletextu.
Postup nastavení primárního a sekundárního jazyka teletextu . . .
Chcete-li otevřít teletext při sledování televizních kanálů,
stiskněte tlačítko TEXT.
Chcete-li teletext zavřít, znovu stiskněte tlačítko TEXT.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů > Jazyky.
3 - Vyberte možnost Primární teletext nebo Sekundární
teletext.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Teletext 2.5
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší grafiku.
Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní nastavení od výrobce.
Postup vypnutí Teletextu 2.5 . . .
Výběr stránky teletextu
Postup výběru stránky . . .
1 - Stiskněte tlačítko TEXT.
2 - Během sledování teletextu stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Teletext 2.5 > Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
1 - Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2 - Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3 - Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno z barevně
označených témat v dolní části obrazovky.
Podstránky teletextu
Číslo stránky teletextu může obsahovat několik podstránek. Čísla
podstránek se zobrazují v pruhu vedle čísla hlavní stránky.
Chcete-li vybrat podstránku, stiskněte tlačítko  nebo .
Jazyk nabídky
Postup změny jazyka nabídek a zpráv televizoru . . .
Tabulky stránek teletextu (T.O.P.)
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Jazyk menu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek teletextu.
Chcete-li v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Přehled T.O.P.
Možnosti teletextu
Při zobrazeném teletextu stiskněte tlačítko  OPTIONS
a vyberte následující položky . . .
Jazyky zvuku
• Zastavit stránku
Zastaví automatické otáčení podstránek.
• Dvojitá obrazovka / Celá obrazovka
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
• Přehled teletextu T.O.P.
Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.).
• Zvětšit
Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.
• Odkrýt
Zruší skrytí informací na stránce.
• Opakování podstránek
Opakuje dostupné podstránky.
• Jazyk
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke správnému
zobrazení.
• Teletext 2.5
Aktivuje Teletext 2.5, který nabízí více barev a lepší grafiku.
Pokud televizní kanál vysílá duální nebo vícejazyčnou zvukovou
stopu, můžete si vybrat preferovaný jazyk.
1 - Během sledování televize stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2 - U digitálních kanálů vyberte možnost Jazyk zvuku.
U analogových kanálů vyberte možnost Alternativní zvuk.
Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr.
3 - Vyberte si z nabídky dostupných jazyků a potvrďte stisknutím
tlačítka OK.
Poznámka:
Pokud jste u analogového kanálu vybrali nabídku Alternativní
zvuk, máte na výběr tyto možnosti:
• Hlavní: Hlavní jazyk zvuku
• SAP: Sekundární jazyk zvuku
28
Pokud během sledování tohoto analogového kanálu v nabídce
Titulky vyberete možnost Zapnuto, titulky se zobrazí (pokud
jsou k dispozici).
Chcete-li zjistit, který kanál je analogový nebo digitální, přepněte
na daný kanál a otevřete položku Stav v nabídce Možnosti.
Titulky a jazyky
Titulky
Zapnutí titulků
Nabídku titulků otevřete stisknutím tlačítka SUBTITLE.
Titulky můžete nastavit na možnost Zapnuto, Vypnuto nebo
Automaticky.
Chcete-li zobrazit titulky v případě, kdy vysílaný pořad není ve
vašem jazyce (v jazyce nastaveném v televizoru), vyberte
možnost Automaticky. Při tomto nastavení se titulky objeví také
v případě, že ztlumíte zvuk tlačítkem .
U analogových kanálů je nutné zpřístupnit titulky v nabídce
Teletext.
Jazyky zvuku
Digitální TV kanály mohou pro jeden pořad vysílat zvuk
s několika mluvenými jazyky. Můžete nastavit preferovaný
primární a sekundární jazyk zvuku. Pokud je k dispozici zvuk
v jednom z těchto jazyků, televizor na něj přepne.
Pokud není k dispozici žádný z preferovaných jazyků, můžete
vybrat jiný dostupný jazyk zvuku.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka zvuku . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů, dále pak možnost Jazyky
> Primární jazyk zvuku nebo Sekundární jazyk zvuku
a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Výběr jazyka zvuku, když není k dispozici žádný z preferovaných
jazyků . . .
Titulky u digitálních kanálů
U digitálních kanálů není třeba nastavovat titulky v teletextu.
Digitální kanály mohou pro jeden pořad nabízet několik jazyků
titulků. Můžete nastavit preferovaný primární a sekundární jazyk
titulků. Pokud budou k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků,
televizor je zobrazí.
Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném z preferovaných
jazyků, můžete vybrat jiný dostupný jazyk titulků.
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte možnost Jazyk zvuku a vyberte jazyk zvuku pro
dočasné použití. Poté stiskněte tlačítko OK.
Jazyky zvuku pro sluchově a zrakově postižené
Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky
přizpůsobené pro sluchově a zrakově postižené osoby.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka titulků . . .
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Univerzální přístup.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů a vyberte možnost
Jazyky > Jazyk primárních titulků nebo Jazyk sekundárních
titulků a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Jazyk nabídky
Postup změny jazyka nabídek a zpráv televizoru . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Jazyk menu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Postup výběru jazyka v případě, že není k dispozici žádný
z preferovaných jazyků . . .
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte možnost Jazyk titulků a vyberte jazyk pro dočasné
použití. Poté stiskněte tlačítko OK.
Titulky u analogových kanálů
U analogových kanálů je nutné ručně zpřístupnit titulky pro
jednotlivé kanály.
1 - Přepněte na kanál a stisknutím tlačítka TEXT otevřete
teletext.
2 - Zadejte číslo stránky pro titulky, obvykle 888.
3 - Opětovným stisknutím tlačítka TEXT teletext zavřete.
29
Interaktivní televize
Videa na stránkách iTV můžete přehrávat tlačítky  (Přehrát), 
(Pozastavit) a  (Zastavit).
Informace o iTV
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Díky interaktivní televizi některé společnosti poskytující digitální
vysílání kombinují běžný televizní pořad s informacemi nebo
stránkami zábavy. Na některých stránkách můžete reagovat na
pořad nebo hlasovat, nakupovat online nebo zaplatit za pořad
služby Video-On-Demand.
Chcete-li otevřít digitální teletext, stiskněte tlačítko TEXT.
Chcete-li teletext zavřít, stiskněte tlačítko .
Zavření stránek iTV
Většina stránek iTV obsahuje informaci o tom, kterým tlačítkem
je zavřete.
Chcete-li stránku iTV nuceně zavřít, přepněte na další televizní
kanál a poté zase zpět.
HbbTV, MHEG, . . .
Vysílací společnosti používají různé interaktivní televizní systémy:
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) nebo iTV (Interaktivní
TV – MHEG). Interaktivní televizi se někdy říká digitální teletext
nebo červené tlačítko. Každý systém je však jiný.
Informace o interaktivní televizi
Další informace najdete na internetových stránkách příslušných
vysílacích společností.
Díky interaktivní televizi některé společnosti poskytující digitální
vysílání kombinují běžný televizní pořad s informacemi nebo
stránkami zábavy.
Poznámka:
Co je potřeba
• Tato funkce neumožňuje stahování souborů.
• Ne všechny televizní programy, reklamy a funkce jsou
vybaveny skrytými titulky.
• Digitální obsah neumožňuje interakci.
Interaktivní televize je k dispozici pouze na digitálních televizních
kanálech. Chcete-li si plně vychutnat výhody interaktivní televize,
potřebujete vysokorychlostní internetové připojení k televizoru.
Další informace najdete na internetových stránkách příslušných
vysílacích společností.
HbbTV
Pokud televizní kanál nabízí stránky HbbTV, musíte nejdříve
zapnout možnost HbbTV v nastavení televizoru, abyste mohli
zobrazit stránky.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru, zvolte položku
Obecná nastavení > HbbTV a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
7.2
Nastavení předvoleb
Aktualizace kanálů
Chcete-li zamezit přístupu na stránky HbbTV na konkrétním
kanálu, můžete blokovat stránky HbbTV pouze pro tento kanál.
Automatická aktualizace
1 - Nalaďte kanál, na kterém chcete blokovat stránky HbbTV.
2 - Stiskněte možnost  OPTIONS, vyberte možnost HBB TV
na tomto kanálu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor nastavit tak, aby
automaticky aktualizoval seznam v případě výskytu nových
kanálů.
Případně můžete aktualizaci kanálů spustit sami.
Automatická aktualizace kanálu
Většina kanálů nabízejících vysílání HbbTV nebo iTV vás vyzve ke
stisknutí tlačítka  nebo OK, kterým otevřete interaktivní
program.
Jednou denně, v 6:00, televizor provede aktualizaci kanálů a uloží
nové kanály. Nové kanály se ukládají do seznamu Vše, ale také
do seznamu Nové kanály. Prázdné kanály jsou odebrány.
Jsou-li nalezeny nové kanály nebo dojde k aktualizaci či odebrání
kanálů, při spuštění televizoru se zobrazí zpráva. Aby mohl
televizor provádět automatickou aktualizaci kanálů, musí být
v pohotovostním režimu.
Procházení stránkami iTV
Postup vypnutí zprávy zobrazované při zapnutí televizoru . . .
Na stránkách iTV se můžete pohybovat pomocí číselných tlačítek
a tlačítka .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
Použití služby iTV
Otevření stránek iTV
30
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Instalace kanálů > Zpráva o aktualizaci
kanálů > Vypnuto.
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Tovární nastavení a stiskněte tlačítko OK.
3 - Potvrďte tlačítkem OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Vypnutí automatické aktualizace kanálů . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Instalace kanálů > Automatická
aktualizace kanálu > Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
Kopie seznamu kanálů
Spuštění aktualizace
Úvod
Ruční spuštění aktualizace . . .
Možnost Kopie seznamu kanálů je určena prodejcům a
odborným uživatelům. V některých zemích umožňuje funkce
Kopie seznamu kanálů kopírovat pouze satelitní kanály.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Hledat kanály a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Aktualizovat kanály a postupujte podle
pokynů na obrazovce. Aktualizace může několik minut trvat.
Díky možnosti Kopie seznamu kanálů lze zkopírovat kanály
nainstalované v jednom televizoru do jiného televizoru Philips
téže řady. Kopie seznamu kanálů ušetří čas při hledání kanálů,
protože do televizoru se načte předdefinovaný seznam kanálů. Je
třeba použít jednotku USB Flash s kapacitou nejméně 1 GB.
V některých zemích se automatická aktualizace kanálů provádí
během sledování televize nebo v libovolném okamžiku, kdy je
televizor v pohotovostním režimu.
Podmínky
• Oba televizory jsou ze stejné modelové řady.
• Oba televizory mají stejný typ hardwaru. Typ hardwaru
zkontrolujete na typovém štítku na zadní straně televizoru.
Obvykle je označen Q . . . LA
• Oba televizory mají kompatibilní verze softwaru.
Opakovaná instalace kanálů
Můžete provést vyhledávání a opakovanou instalaci kanálů
a ponechat všechna ostatní nastavení televizoru beze změny.
Případně můžete provést kompletní novou instalaci televizoru.
Aktuální verze
Aktuální verzi softwaru televizoru můžete zkontrolovat pomocí
možnost Info o současném
softwaru v nabídce  > Nastavení > Nastavení softwaru.
Je-li nastaven kód dětského zámku, bude třeba tento kód zadat
před opakovanou instalací kanálů.
Opakovaná instalace kanálů
Pouze provedení opakované instalace kanálů . . .
Kopírování seznamu kanálů
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Hledat kanály > Znovu nainstalovat
kanály a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte zemi, kde je televizor instalován.
4 - Vyberte možnost Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C).
Vyhledávání kanálů může několik minut trvat. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Postup kopírování seznamu kanálů . . .
1 - Zapněte televizor s nainstalovanými kanály. Připojte
paměťové zařízení USB.
2 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Kopie seznamu kanálů > Kopírovat na USB a stiskněte
tlačítko OK. Při kopírování seznamu kanálů z televizoru můžete
být během instalace vyzváni k zadání kódu rodičovského zámku,
který jste zadali během instalace.
4 - Po dokončení kopírování odpojte paměťové zařízení USB.
Úplná instalace
Provedení kompletní opětovné instalace televizoru . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Znovu instalovat televizor a stiskněte tlačítko OK. Instalace
může několik minut trvat. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Nyní můžete zkopírovaný seznam kanálů přenést do jiného
televizoru Philips.
Tovární nastavení
Nahrání seznamu kanálů
Tovární nastavení obnoví v televizoru původní nastavení obrazu
a zvuku. Chcete-li obnovit původní tovární nastavení. . .
Nahrání kopie seznamu kanálů
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo ne, je třeba
použít různé způsoby odeslání seznamu kanálů.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
31
Do televizoru, který ještě není nainstalován
1 - Zapojením zástrčky spusťte instalaci a vyberte jazyk a zemi.
Přeskočte možnost Hledat kanály. Dokončete instalaci.
2 - Připojte zařízení USB se seznamem kanálů do jiného
televizoru.
3 - Chcete-li spustit odesílání seznamu kanálů, stiskněte
tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Kopie seznamu kanálů > Kopírovat do TV a stiskněte tlačítko
OK. Je možné, že budete požádáni o zadání kódu rodičovského
zámku tohoto televizoru.
5 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do televizoru
zkopíroval úspěšně. Odpojte paměťové zařízení USB.
nabídku zavřete.
Do již nainstalovaného televizoru
1 - Ověřte nastavení televizoru podle dané země. (Pro ověření
nastavení stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Hledat kanály >
Znovu nainstalovat kanály a stiskněte OK. Stisknutím tlačítka 
a poté možnosti Zrušit vynecháte možnost Hledat kanály.)
Pokud je země nastavena správně, pokračujte zde uvedeným
krokem 2.
Pokud země není nastavena správně, je třeba provést
opakovanou instalaci. Chcete-li spustit opakovanou instalaci,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Znovu instalovat televizor > OK. Vyberte
správnou zemi a vynechejte možnost Hledat kanály. Dokončete
instalaci. Po dokončení se vraťte ke kroku 2.
2 - Připojte zařízení USB se seznamem kanálů do jiného
televizoru.
3 - Chcete-li spustit odesílání seznamu kanálů, stiskněte
tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Kopie seznamu kanálů > Kopírovat do TV a stiskněte tlačítko
OK. Je možné, že budete požádáni o zadání kódu rodičovského
zámku tohoto televizoru.
5 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do televizoru
zkopíroval úspěšně. Odpojte paměťové zařízení USB.
Konflikty čísel kanálů
Instalace kanálu DVB-C
Kvůli usnadnění použití jsou všechna nastavení DVB-C
automatická.
Pokud vám poskytovatel služeb DVB-C poskytl konkrétní
hodnoty DVB-C, ID sítě nebo frekvenci sítě, zadejte tyto
hodnoty, až o ně televizor v průběhu instalace požádá.
Možná bude během instalace nutné upravit vyhledávání (plné
nebo rychlé vyhledávání) nebo zadat konkrétní přenosovou
rychlost v nabídce Nastavení. Chcete-li nastavit Přenosovou
rychlost, nejprve nastavte možnost Přenosová rychlost na
hodnotu Ruční.
V některých zemích mohou mít různé TV kanály (vysílací
společnosti) stejné číslo kanálu. Televizor v průběhu instalace
zobrazí seznam s konflikty čísel kanálů. U vícenásobných čísel
kanálů je třeba vybrat, který TV kanál chcete nainstalovat
s daným číslem kanálu.
DVB-T + DVB-C
Pokud můžete použít nejen vstup antény DVB-T, ale také vstup
DVB-C, můžete nastavit televizor na příjem DVB-T i DVB-C.
Nainstalujte nejprve jeden systém a poté druhý, vždy se všemi
potřebnými nastaveními.
Jakmile je jeden systém nainstalován, je třeba přepnout vstupní
signál antény na připojení Antény na zadní straně televizoru
a nastavit televizor v příslušném systému, jenž umožní zobrazit
kanály nainstalované v televizoru.
Chcete-li vybrat nastavení DVB-T nebo DVB-C, postupujte
podle výše uvedených pokynů.
Nastavení DVB
Přístup k nastavením DVB
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Hledat kanály a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Znovu nainstalovat kanály.
4 - Vyberte zemi, kde je tento televizor instalován.
5 - Vyberte možnost Kabel (DVB-C).
6 - Vyberte možnost Spustit vyhledávání kanálů nebo vyberte
možnost Nastavení hodnot DVB-C.
7 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
DVB-T nebo DVB-C
Příjem DVB-T nebo DVB-C
Je-li ve vaší zemi k dispozici příjem DVB-T i DVB-C a televizor je
připraven přijímat DVB-T a DVB-C pro vaši zemi, jednu
z možností vyberete během instalace kanálů.
Postup změny nastavení DVB a spuštění nové instalace kanálů . .
.
Režim přenosové rychlosti
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Instalace kanálu > Připojení antény >
Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C) a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte požadované nastavení DVB.
5 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
Pokud vám poskytovatel kabelových služeb neposkytl konkrétní
hodnotu přenosové rychlosti pro instalaci televizních kanálů,
ponechte nastavení položky Režim přenosové rychlosti na
hodnotě Automaticky.
Pokud jste obdrželi konkrétní hodnotu přenosové rychlosti,
32
vyberte možnost Ručně. Hodnota, kterou jste obdrželi, by však
již mohla být v předdefinovaném seznamu přenosových rychlostí.
Podívejte se pod položku Předdefinované přenosové rychlosti a
zjistěte, zda je vaše hodnota dostupná automaticky.
vynechat. Vyberte možnost Vypnuto.
Volně dostupné / Kódované
Máte-li předplatné a modul CAM (Conditional Access Module
– modul podmíněného přístupu) pro placené televizní služby,
vyberte možnost Volně dostupné + Kódované. Pokud jste si
nepředplatili televizní kanály nebo služby, můžete vybrat
možnost Pouze volně dostupné kanály.
Přenosová rychlost
Pokud je položka Režim přenosové rychlosti nastavena na
možnost Ručně, můžete zde zadat hodnotu přenosové rychlosti,
kterou jste obdrželi od poskytovatele kabelových služeb.
Hodnotu zadejte pomocí číselných kláves.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku CAM – Conditional Access Module.
Režim síťové frekvence
Kvalita příjmu
Pokud chcete rychle vyhledat kanály metodou Rychlé
prohledávání dostupnou pod položkou Prohledávání frekvence,
vyberte možnost Automaticky. Televizor použije jednu
z předdefinovaných síťových frekvencí (nebo HC – Identifikační
kanál), které používá většina poskytovatelů kabelových služeb ve
vaší zemi.
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete zkontrolovat kvalitu a sílu
signálu kanálu.
Máte-li vlastní anténu, můžete změnit její polohu a pokusit se
o zlepšení příjmu.
Postup kontroly kvality příjmu digitálního kanálu . . .
1 – Nalaďte požadovaný kanál.
2 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3 – Vyberte možnost Nastavení kanálů > Instalace kanálů >
Digitální: test příjmu a stiskněte tlačítko OK.
Pokud jste pro vyhledávání kanálů obdrželi konkrétní „síťovou
frekvenci“, vyberte možnost Ručně.
Síťová frekvence
Digitální frekvence je zobrazena pro daný kanál. Je-li příjem
nekvalitní, můžete změnit polohu antény. Chcete-li znovu
zkontrolovat kvalitu signálu této frekvence, vyberte možnost
Hledání a stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li sami zadat konkrétní digitální frekvenci, zadejte ji
pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače. Případně můžete
vybrat frekvenci, umístit šipky na číslo pomocí  a  a změnit
číslo pomocí  a . Chcete-li frekvenci zkontrolovat, vyberte
možnost Hledání a stiskněte tlačítko OK.
Pokud je položka Režim frekvence sítě nastavena na hodnotu
Ručně, můžete zde zadat hodnotu síťové frekvence, kterou jste
obdrželi od poskytovatele kabelových služeb. Hodnotu zadejte
pomocí číselných tlačítek.
Prohledávání frekvence
Vyberte metodu vyhledávání kanálů. Můžete vybrat rychlejší
metodu Rychlé prohledávání a použít předdefinovaná nastavení
používaná většinou poskytovatelů kabelových služeb ve vaší
zemi.
Používáte-li pro příjem kanálů DVB-C, je k dispozici
možnost Režim přenosové rychlosti. Pro Režim přenosové
rychlosti vyberte možnost Automatický, pokud vám
poskytovatel neposkytl konkrétní hodnotu přenosové rychlosti.
Chcete-li tuto hodnotu zadat, použijte číselná tlačítka.
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo pokud některé
kanály chybí, můžete vybrat rozšířenou metodu Kompletní
prohledávání. Vyhledání a instalace kanálů touto metodou trvá
déle.
Ruční instalace
Analogové televizní kanály lze postupně nainstalovat ručně.
Digitální kanály
Ruční instalace analogových kanálů . . .
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb nenabízí digitální
kanály, můžete vyhledávání digitálních kanálů vynechat.
Vyberte možnost Vypnuto.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů > Instalace kanálů >
Analogový: ruční instalace a stiskněte tlačítko OK.
• Systém
Chcete-li nastavit TV systém, vyberte možnost Systém
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte zemi nebo region, ve kterém se právě nacházíte.
• Vyhledat kanál
Analogové kanály
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb nenabízí
analogové kanály, můžete vyhledávání analogových kanálů
33
Chcete-li najít kanál, vyberte možnost Vyhledat kanál a stiskněte
tlačítko OK. Vyberte možnost Hledání a stiskněte tlačítko OK.
Frekvenci můžete rovněž zadat sami. Je-li příjem nekvalitní, znovu
stiskněte tlačítko Hledání. Chcete-li kanál uložit, vyberte možnost
Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
• Jemné ladění
Chcete-li vyladit kanál, vyberte možnost Vyladit a stiskněte
tlačítko OK. Kanál můžete vyladit tlačítkem  nebo .
Chcete-li nalezený kanál uložit, vyberte možnost Hotovo
a stiskněte tlačítko OK.
• Uložení aktuálního kanálu nebo Uložení jako nový kanál
Můžete uložit kanál pod aktuálním číslem kanálu nebo pod
novým číslem kanálu.
Vyberte možnost Uložit aktuální kanál nebo Uložit jako nový
kanál.
Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny dostupné
analogové televizní kanály.
34
Výběrem možnosti Demo můžete shlédnout ukázková videa.
8
Hlavní nabídka
V hlavní nabídce můžete zahájit jakoukoli činnost, kterou
může televizor provádět.
Po otevření hlavní nabídky můžete začít sledovat televizi nebo
sledovat disk ze systému domácího kina. V hlavní nabídce lze
také otevřít službu Smart TV a procházet internet, spustit aplikaci
Skype nebo otevřít Nápovědu v případě, že potřebujete
informace o používání televizoru.
Otevření hlavní nabídky
1 - Chcete-li otevřít hlavní nabídku, stiskněte tlačítko .
2 - Vyberte činnost pomocí kurzorových kláves a vybranou
činnost spusťte stisknutím tlačítka OK.
3 - Chcete-li hlavní nabídku uzavřít beze změny aktuální činnosti,
znovu stiskněte tlačítko .
• Nápověda
Vyberte možnost Nápověda a stisknutím tlačítka OK otevřete
nápovědu na obrazovce. V abecedním seznamu lze vyhledat
téma.
• Nastavení
Výběrem možnosti Nastavení můžete nainstalovat kanály nebo
upravit veškerá nastavení televizoru.
• TV
Výběrem možnosti TV a stisknutím tlačítka OK můžete sledovat
televizní kanály.
• Smart TV
Výběrem možnosti Smart TV a stisknutím tlačítka OK otevřete
úvodní stránku služby Smart TV.
• Zdroj
Vyberte možnost Zdroj a vyberte možnost a poté připojené
zařízení ze seznamu pod ikonou. Stisknutím
tlačítka OK přepnete na vybrané zařízení.
• TV průvodce
Výběrem možnosti TV průvodce a stisknutím
tlačítka OK otevřete seznam aktuálních a plánovaných televizních
pořadů na vašich kanálech.
• Nahrávky
Výběrem možnosti Záznamy a stisknutím tlačítka OK otevřete
seznam svých záznamů.
• Služba Skype
Výběrem možnosti Skype můžete uskutečňovat bezplatné
videohovory.
• Demo
35
9
Změnit den
TV průvodce
TV průvodce může zobrazit naplánované pořady pro
nadcházející dny (maximálně až na 8 dní).
9.1
Pokud informace TV průvodce pocházejí od vysílací společnosti,
můžete stisknutím tlačítka  + zobrazit plán pro jeden
z následujících dní. Stisknutím tlačítka   přejdete na
předchozí den.
Případně můžete stisknout tlačítko  OPTIONS a vybrat
možnost Změnit den.
Vyberte možnost Předchozí den, Dnes nebo Další den
a stiskněte tlačítko OK a vyberte den programu.
Co je potřeba
TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a
naplánovaných televizních pořadů pro vaše kanály. V závislosti na
tom, odkud pocházejí informace (data) TV průvodce se zobrazí
analogové a digitální kanály nebo pouze digitální kanály.
Informace TV průvodce nejsou nabízeny všemi kanály.
Televizor může shromažďovat informace TV průvodce pro
kanály, které jsou v televizoru nainstalovány (např. kanály, které
sledujete pomocí funkce Watch TV (Sledování televize)).
Televizor nemůže shromažďovat informace TV průvodce pro
kanály sledované z digitálního přijímače.
Nastavení připomínky
Máte možnost nastavit připomínky, které vás upozorní na
zahájení pořadu prostřednictvím zprávy na obrazovce.
• Chcete-li nastavit připomínku, vyberte pořad v programu
a stisknutím tlačítka  proveďte příkaz Nastavit připomínku.
Pořad se označí ikonou hodin.
• Chcete-li připomínku zrušit, stisknutím tlačítka  proveďte
příkaz Smazat připomínku.
• Chcete-li zobrazit seznam všech nastavených připomínek,
stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Všechna
připomenutí.
9.2
Používání TV průvodce
Otevření TV průvodce
Chcete-li otevřít TV průvodce, stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
Opětovným stisknutím tlačítka  TV GUIDE průvodce zavřete.
Vyhledání podle žánru
Jsou-li k dispozici informace, můžete vyhledat naplánované
pořady podle žánru, podobně jako filmy, sport apod.
Chcete-li vyhledat pořady podle žánru, stiskněte tlačítko 
OPTIONS a vyberte možnost Vyhledat podle žánru.
Vyberte žánr a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se seznam
nalezených pořadů.
Když TV průvodce otevřete poprvé, televizor prohledá všechny
TV kanály a získá informace o pořadech. To může několik minut
trvat. Data TV průvodce se uloží do televizoru.
9.3
Naladění programu
Nahrávky
Přepnutí na pořad
Z TV průvodce lze okamžitě nahrávat nebo naplánovat
nahrávání televizního pořadu. Chcete-li uložit nahrávky, připojte
k televizoru pevný disk USB.
Z TV průvodce můžete přepnout na aktuální pořad.
Chcete-li vybrat pořad, označte název pořadu pomocí
kurzorových kláves.
Přejděte doprava a zobrazte pořady naplánované na další část
daného dne.
Chcete-li přepnout na pořad (kanál), vyberte pořad a stiskněte
tlačítko OK.
Chcete-li získat další informace o nahrávání, stiskněte tlačítko
 Klíčová slova a vyhledejte si položku Nahrávání.
Zobrazení podrobných informací o pořadu
Chcete-li zobrazit podrobnosti o vybraném pořadu, stiskněte
tlačítko  INFO.
36
10
název a ikona a stiskněte tlačítko OK.
Zdroje
Vyhledat připojení
Chcete-li znovu vyhledat všechna připojení televizoru
a aktualizovat nabídku Zdroj, stiskněte
tlačítko  OPTIONS. Vyberte možnost Vyhledat připojení a
stiskněte tlačítko OK.
10.1
Seznam zdrojů
V seznamu připojení (v nabídce Zdroj) najdete zařízení, která
jsou připojena k televizoru. V nabídce Zdroj můžete na zařízení
přepínat.
10.2
Z pohotovostního režimu
Nabídka Zdroj
Když je televizor v pohotovostním režimu, můžete přepnout na
připojené zařízení dálkovým ovladačem televizoru.
Nabídku Zdroj otevřete tlačítkem  SOURCES.
Chcete-li přepnout na připojené zařízení, vyberte zařízení
pomocí šipek  (doleva) nebo  (doprava) a stiskněte tlačítko
OK.
U některých zařízení (zařízení HDMI-CEC) můžete přímo vybrat
činnost v seznamu, pod ikonou zařízení.
Vyberte zařízení, vyberte činnost a stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li nabídku Zdroj zavřít bez přepnutí na jiné zařízení,
znovu stiskněte tlačítko  SOURCES.
Přehrávání
Chcete-li zapnout přehrávač disků i televizor z pohotovostního
režimu a ihned spustit přehrávání disku nebo sledování pořadu,
stiskněte tlačítko  (přehrát) na dálkovém ovladači televizoru.
Zařízení by mělo být připojeno kabelem HDMI a jak v televizoru,
tak v zařízení musí být zapnuta funkce HDMI CEC.
Automatické rozpoznání
Systém domácího kina (HTS)
Když k televizoru připojíte nové zařízení, je toto zařízení
automaticky rozpoznáno a přidáno do nabídky Zdroj. Zařízení se
zobrazuje jako ikona (typ zařízení) a má svůj název. Pokud typ
zařízení není v souladu s daným zařízením (například pokud
televizor uvádí, že jde o přehrávač, ale přehrávač to není),
můžete typ změnit.
Chcete-li změnit typ zařízení, stiskněte možnost  Změnit typ
a vyberte typ vhodný pro dané zařízení. Poté stiskněte tlačítko
OK.
Jestliže název není pro dané zařízení vhodný nebo chcete
zařízení pojmenovat sami, stiskněte tlačítko  Přejmenovat.
Pomocí klávesnice dálkového ovladače zadejte nový název.
Můžete zapnout systém domácího kina a poslouchat zvukový
disk nebo rádiový kanál a ponechat televizor v pohotovostním
režimu.
Chcete-li přepnout pouze na zařízení HTS, když je televizor
v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko  SOURCES na
dálkovém ovladači televizoru.
10.3
EasyLink (digitální sběrnice mezi
audio video zařízeními)
Příslušný typ zařízení usnadňuje používání zařízení. Typ zařízení
určuje styl obrazu a zvuku, hodnoty rozlišení, konkrétní nastavení
nebo pozici v rámci nabídky Zdroj.
Funkce EasyLink umožňuje ovládat připojená zařízení pomocí
dálkového ovladače televizoru. Funkce EasyLink využívá ke
komunikaci s připojenými zařízeními funkci HDMI CEC. Zařízení
musejí podporovat funkci HDMI CEC a musí být připojena
prostřednictvím konektoru HDMI.
Když k televizoru připojíte nové zařízení, ikona zařízení přeskočí
na začátek nabídky Zdroj.
Pokud televizor zařízení automaticky nerozpozná, vyberte
konektor, k němuž jste zařízení připojili, a upravte typ a název
zařízení.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku EasyLink.
Původní název a ikona
Chcete-li obnovit ikonu zařízení na původní název a typ,
stiskněte tlačítko  OPTIONS. Vyberte možnost Původní
37
11
11.3
Časovače a hodiny
Časovač vypnutí
Pokud během 4 hodin nestisknete žádné tlačítko na dálkovém
ovladači nebo pokud televizor nepřijímá žádný vstupní signál
a po dobu 10 minut nepřijme žádný příkaz z dálkového
ovladače, automaticky se vypne kvůli úspoře energie.
11.1
Časovač vypnutí
Funkci automatického vypnutí lze nastavit tak, aby se televizor po
určité době automaticky přepnul do pohotovostního režimu.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize
používáte digitální přijímač (set top box – STB) a nepoužíváte
dálkový ovladač televizoru, deaktivujte funkci automatického
vypnutí.
Postup nastavení časovače vypnutí . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Auto vypnutí.
Pomocí posuvníku můžete nastavit čas až 180 minut v krocích
po 5 minutách. Je-li čas nastaven na možnost0 minut, funkce
automatického vypnutí se vypne. Televizor můžete vždy vypnout
dříve nebo dobu během jejího odpočítávání resetovat.
3 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Postup deaktivace funkce Časovač vypnutí . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Časovač vypnutí a přesuňte posuvník na hodnotu Vypnuto.
3 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace o ekologických nastaveních
televizoru, stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Nastavení Eco.
11.2
Hodiny
Pokud chcete zjistit, kolik je hodin, stisknutím tlačítka  TV
GUIDE najdete čas v TV průvodci.
V některých zemích digitální vysílání nevysílá informace
o koordinovaném světovém čase (UTC). Změna letního času
může být ignorována a televizor může zobrazovat nesprávný čas.
Úprava nastavení hodin v televizoru . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Hodiny > Režim automatických hodin a vyberte možnost Podle
země.
3 - Vyberte možnost Letní čas a zvolte příslušné nastavení.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Postup ručního nastavení hodin . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Hodiny > Režim automatických hodin a vyberte možnost
Ruční.
3 - Vyberte možnost Datum a Čas a upravte hodnoty.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
38
12
Hry
12.1
Hraní hry
Je-li k televizoru připojena herní konzole, můžete na televizoru
hrát hry.
Chcete-li získat další informace o připojení herní konzole,
stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Herní
konzola, připojení.
Spuštění hry
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte herní konzoli
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Na herní konzoli spusťte hru a vyberte režim pro více hráčů
nebo pro dva hráče.
Ideální herní nastavení
V některých hrách vyžadujících rychlost a přesnost nastavte
televizor před zahájením hraní na ideální nastavení Hra.
Je-li herní konzole přidána jako typ zařízení Hra v nabídce
Zdroje (seznam připojení), televizor automaticky přejde na
ideální nastavení Hra.
Je-li typ vaší herní konzole nastaven jako Přehrávač a většinou
slouží jako přehrávač disků, ponechte typ zařízení nastavený na
hodnotu Přehrávač.
Ideální nastavení televizoru ručně . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz > Upřesnit
> Styl aktivity a stiskněte tlačítko OK.
3 - Zvolte možnost Hra a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stiskněte tlačítko , v případě potřeby opakovaně,
a ukončete nabídku. Nezapomeňte po skončení hry vrátit
nastavení Styl aktivity zpět na hodnotu Vypnuto.
12.2
Hry pro dva hráče
39
13
Lišta nabídek a třídění
Fotografie, videa a
hudba
Když je připojeno zařízení USB, televizor třídí soubory podle
typu. Přejděte na lištu nabídek a vyberte typ souboru, který
hledáte.
Pokud procházíte soubory z počítače, je možné je procházet
pouze tak, jak jsou uspořádány v počítači.
13.1
Z připojeného zařízení USB nebo
počítače v síti
Lišta nabídek
Přejděte na lištu nabídek a vyberte typ souboru, který chcete
sledovat nebo přehrát.
Vyberte možnost  Fotografie,  Hudba nebo  Videa.
Můžete také otevřít zobrazení  Složky a při hledání souboru
procházet složkami.
Co je potřeba
Můžete zobrazit své fotografie a přehrávat hudbu a videa
z připojené jednotky USB Flash nebo z pevného disku USB.
Máte-li ve své domácí síti počítač, můžete zobrazit a přehrávat
soubory z počítače na televizoru.
Řazení
Chcete-li procházet fotografie podle data, měsíce, roku nebo
v abecedním pořadí podle názvu, stiskněte možnost  Řadit.
Chcete-li procházet hudbu podle alba, interpreta, žánru nebo
v abecedním pořadí podle názvu, stiskněte možnost  Řadit.
Videa se řadí v abecedním pořadí.
Z paměťového zařízení USB
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash nebo
pevný disk USB k jednomu z konektorů USB. Televizor rozpozná
zařízení a zobrazí seznam souborů.
Pokud se seznam nezobrazí automaticky, stiskněte
tlačítko  SOURCES, vyberte možnost Procházet USB
a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazení fotografií
Chcete-li zobrazit fotografie, vyberte na liště nabídek
možnost  Fotografie, vyberte miniaturu fotografie a stiskněte
tlačítko OK.
Pokud je ve stejné složce několik fotografií, vyberte některou
fotografii a stisknutím možnosti  Prezentace spusťte
prezentaci všech fotografií v této složce.
Chcete-li přejít na další nebo předchozí fotografii, stiskněte
tlačítko  + nebo  -.
Chcete-li zastavit prezentaci nebo zavřít fotografii, stiskněte
možnost  LIST nebo  (Zastavit).
Varování
Jestliže se pokusíte pozastavit nebo nahrávat pořad s připojeným
pevným diskem USB, televizor zobrazí dotaz, zda chcete
naformátovat pevný disk USB. Tímto formátováním dojde
k odstranění všech aktuálních souborů z pevného disku USB.
Společně s prezentací je možné přehrávat hudbu.
Prezentaci spusťte až poté, co spustíte hudbu.
1 – Vyberte skladbu nebo složku se skladbami a stiskněte tlačítko
OK.
2 – Stiskněte tlačítko  LIST a vyberte možnost  Fotografie.
3 – Vyberte fotografii nebo složku s fotografiemi a stiskněte
tlačítko  Prezentace.
Z počítače
Pokud jsou televizor a počítač ve stejné síti, můžete
prostřednictvím televizoru procházet a přehrávat soubory
uložené v počítači.
V počítači je potřeba nainstalovat software serveru médií,
například Twonky™, který umožní sdílení souborů s televizorem.
Televizor zobrazuje soubory a složky tak, jak jsou uspořádány
v počítači.
Chcete-li procházet soubory v počítači, stiskněte
tlačítko  SOURCES, vyberte možnost Procházet síť
a stiskněte tlačítko OK.
Info
Chcete-li zobrazit informace o fotografii (velikost, datum
vytvoření, cesta k souboru apod.), vyberte fotografii a stiskněte
tlačítko  INFO.
Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.
Možnosti
Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
• Náhodný výběr
Zobrazení fotografií v náhodném pořadí.
• Opakování
Přehraje souvislou prezentaci.
40
• Rychlost prezentace
Nastaví rychlost prezentace.
• Přechod prezentace
Nastaví styl přechodů mezi fotografiemi.
Chcete-li se ve videu posunout o 10 sekund vpřed nebo vzad,
stiskněte tlačítko  nebo .
Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun vpřed, stiskněte
tlačítko  nebo . Stisknutím těchto tlačítek několikrát za
sebou zvýšíte rychlost – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Chcete-li přehrávání videa zastavit, stiskněte tlačítko  (Zastavit).
Chcete-li zavřít možnosti Procházet USB nebo Procházet síť,
stiskněte tlačítko  a vyberte jinou činnost.
Info
Chcete-li zobrazit informace o videu (pozici v přehrávání, délka,
název, datum apod.), vyberte video a stiskněte tlačítko  INFO.
Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.
Přehrávání hudby
Chcete-li přehrávat hudbu, vyberte na liště nabídek
možnost  Hudba, vyberte skladbu a stiskněte tlačítko OK.
Pokud je ve stejné složce několik skladeb, stisknutím
možnosti  Přehrát vše přehrajete všechny skladby v této
složce.
Chcete-li přejít na další nebo předchozí skladbu, stiskněte tlačítko
 + nebo  -.
Chcete-li hudbu pozastavit, stiskněte tlačítko OK. Pokračovat
můžete opětovným stisknutím tlačítka OK.
Chcete-li se ve skladbě posunout o 10 sekund vpřed nebo
o 10 sekund vzad, stiskněte tlačítko  nebo .
Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun vpřed, stiskněte
tlačítko  nebo . Stisknutím těchto tlačítek několikrát za
sebou zvýšíte rychlost – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Chcete-li přehrávání hudby zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Možnosti
Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
• Titulky
Pokud jsou titulky dostupné, můžete je nastavit na hodnotu
Zapnuto, Vypnuto nebo Zapnuto bez zvuku.
• Náhodný výběr
Přehrávání videí v náhodném pořadí.
• Opakování
Přehraje video jednou nebo je bude přehrávat neustále.
Chcete-li zavřít možnosti Procházet USB nebo Procházet síť,
stiskněte tlačítko  a vyberte jinou činnost.
13.2
Pokud stisknete tlačítko  LIST nebo , hudba se bude
přehrávat dál.
Wi-Fi Miracast
Info
Informace o funkci Wi-Fi Miracast
Chcete-li zobrazit informace o skladbě (název, interpret, délka
apod.), vyberte skladbu a stiskněte tlačítko  INFO.
Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.
Váš televizor je zařízení s certifikací Wi-Fi Certified Miracast™.
Funkce Miracast™ umožňuje bezdrátově sledovat sdílenou
obrazovku chytrého telefonu, tabletu nebo počítače na televizní
obrazovce. Můžete streamovat videa (zvuk a obraz), sdílet
fotografie nebo cokoli jiného z obrazovky tohoto zařízení. Není
třeba připojovat zařízení k domácí síti. Televizor i zařízení musí
mít certifikaci Wi-Fi Certified Miracast™ a musejí mít zapnutou
funkci Miracast.
Možnosti
Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
• Náhodný výběr
Přehraje hudbu náhodně.
• Opakování
Přehraje skladbu jednou nebo ji bude přehrávat neustále.
Chcete-li zavřít možnosti Procházet USB nebo Procházet síť,
stiskněte tlačítko  a vyberte jinou činnost.
Přehrávání videozáznamů
Chcete-li přehrát video, na liště nabídek vyberte možnost 
Videa, vyberte video a stiskněte tlačítko OK.
Pokud je ve stejné složce několik videí, stisknutím možnosti
 Přehrát vše přehrajete všechna videa v této složce.
Chcete-li přejít na další nebo předchozí video, stiskněte tlačítko
 + nebo  -.
Chcete-li video pozastavit, stiskněte tlačítko OK. Pokračovat
můžete opětovným stisknutím tlačítka OK.
Chcete-li získat další informace o certifikaci Wi-Fi Certified
Miracast™, přejděte na adresu www.wi-fi.org
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi jsou registrované
ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™, Miracast™ jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi
Alliance.
41
Chcete-li zastavit sledování obrazovky zařízení na televizoru,
můžete . . .
Postup zapnutí a vypnutí funkce Miracast
• stisknutím tlačítka  spustit sledování televizního vysílání
• stisknutím tlačítka  spustit další aktivitu na televizoru
• stisknutím tlačítka  SOURCES otevřít nabídku Zdroj a
vybrat připojené zařízení.
Zapnutí funkce Miracast
Zkontrolujte, zda je funkce Wi-Fi Miracast zapnuta.
1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Nastavení sítě > Wi-Fi
Miracast > Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.
3 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Blokování zařízení
Když poprvé přimete žádost ze zařízení, můžete zařízení
blokovat. Tato žádost a všechny budoucí žádosti z tohoto
zařízení budou ignorovány.
Chcete-li blokovat zařízení, vyberte v okně žádosti možnost
Blokovat . . . a stiskněte tlačítko OK.
Vypnutí funkce Miracast
Pokud nechcete, aby televizor přijímal žádosti o sdílení z jiných
zařízení, vypněte funkci Miracast v televizoru.
1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Nastavení sítě > Wi-Fi
Miracast > Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
3 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Odblokování všech zařízení
Všechna zařízení jsou uložena v seznamu připojení funkce Wi-Fi
Miracast. Pokud tento seznam vymažete, všechna blokovaná
zařízení budou odblokována.
Postup odblokování všech blokovaných zařízení . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení sítě > Resetovat skupinu
Miracast.
3 - Stisknutím tlačítka OK seznam vymažete.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Sdílení obrazovky na televizoru
Postup pro sdílení obrazovky chytrého telefonu, tabletu nebo
počítače na televizoru . . .
1 - Zapněte televizor.
2 - V zařízení otevřete aplikaci, jako je například Wi-Fi Miracast,
Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display* nebo podobnou, a
začněte vyhledávat další zařízení kompatibilní s funkcí Miracast.
3 - V seznamu nalezených zařízení vyberte televizor pro
připojení.
4 - V televizoru zvolte souhlas s připojením k televizoru. Můžete
být požádáni o zadání kódu PIN ze zařízení do televizoru –
zadejte čísla pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
Televizor vás může také požádat o zadání kódu PIN v zařízení.
Pokud se naváže připojení, televizor zobrazí obrazovku zařízení.
5 - V zařízení vyberte videa, fotografie nebo soubory, které
chcete sledovat na televizoru.
Blokování dříve připojeného zařízení
Chcete-li blokovat zařízení, které jste předtím připojili, je nejprve
nutné vymazat seznam připojení funkce Wi-Fi Miracast. Pokud
tento seznam vymažete, bude třeba znovu potvrdit nebo
blokovat připojení pro každé zařízení.
Zpoždění obrazovky
*Funkce Miracast je podporována rozhraním Wi-Fi 3.5 a
novějším.
Normální zpoždění při sdílení obrazovky pomocí funkce Miracast
je přibližně 1 sekunda. Zpoždění však může být delší, pokud
používáte starší zařízení nebo počítače s menším výkonem
procesoru.
Ukončení sdílení
Specifické vlastnosti
Sdílení obrazovky televizoru nebo mobilního zařízení můžete
kdykoli ukončit.
• Funkce Miracast v tomto televizoru podléhá protokolu HDCP
a nedokáže zobrazovat prémiový obsah chráněný proti
kopírování, který je odesílán ze zařízení.
• Maximální podporované rozlišení videa je 720p.
Ze zařízení
Pomocí aplikace, kterou jste použili ke spuštění funkce Miracast,
můžete odpojit a zastavit sledování obrazovky zařízení
na televizoru. Televizor se přepne zpět na poslední vybraný
pořad.
Z televizoru
42
z textových služeb. Chcete-li zkontrolovat, zda jsou k dispozici
digitální titulky (DVB), nalaďte televizní kanál, stiskněte tlačítko
 OPTIONS a výběrem možnosti Jazyk titulků otevřete
seznam titulků. Do vyrovnávací paměti lze uložit pouze jazyk
titulků označený ikonou DVB.
14
Pozastavení televizního
vysílání
Televizní vysílání můžete pozastavit a obnovit jeho sledování
později. Pozastavení lze provést pouze u digitálních kanálů. Pro
zajištění vyrovnávací paměti pro vysílání je nutné připojit pevný
disk USB. Vysílání lze pozastavit maximálně na 90 minut.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Pevný disk USB.
Pozastavení nebo obnovení vysílání
Chcete-li pozastavit televizní vysílání, stiskněte tlačítko 
(Pozastavit). Na obrazovce se krátce zobrazí indikátor průběhu.
Indikátor průběhu lze opět zobrazit dalším stisknutím tlačítka 
(Pozastavit).
Chcete-li obnovit sledování, stiskněte tlačítko  (Přehrát). Ikona
na obrazovce informuje, že sledujete pozastavené vysílání.
Návrat k aktuálnímu televiznímu vysílání
Chcete-li přepnout zpět na aktuální televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
V okamžiku, kdy přepnete na digitální kanál, pevný disk USB
začne ukládat vysílání. Když přepnete na další digitální kanál,
vysílání nového kanálu se uloží do vyrovnávací paměti a vysílání
předešlého kanálu se vymaže. Když přepnete na připojené
zařízení (přehrávač Blu-ray disků nebo digitální přijímač), pevný
disk USB zastaví ukládání do vyrovnávací paměti a vysílání se
vymaže. Vysílání se vymaže také v případě přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu.
Během nahrávání pořadu na pevný disk USB nelze televizní
vysílání pozastavit.
Okamžité přehrávání
Při sledování televizního vysílání z digitálního TV kanálu můžete
snadno spustit okamžité přehrávání vysílání.
Chcete-li přehrát posledních 10 sekund televizního vysílání,
stiskněte tlačítko  (Pozastavit) a poté tlačítko  (Doleva).
Tlačítko  můžete stisknout opakovaně, dokud nedojdete na
začátek nahrávky vysílání ve vyrovnávací paměti nebo
nevyčerpáte maximální časový rozsah.
Indikátor průběhu
Po zobrazení indikátoru průběhu na obrazovce stisknutím
tlačítka  (Posun vzad) nebo tlačítka  (Posun vpřed) vyberte
místo, odkud chcete začít sledovat pozastavené vysílání.
Opakovaným stisknutím těchto tlačítek změníte rychlost posunu.
Specifické vlastnosti
• Zvukový komentář AD (Audio Description) pro zrakově
postižené není k dispozici pro přehrávání v režimu pozastavení
televize a nahrávání.
• Do vyrovnávací paměti lze uložit digitální titulky (DVB) kanálu.
Do vyrovnávací paměti nelze uložit titulky pocházející
43
OPTIONS a vyberte možnost Změnit den. Vyberte v seznamu
požadovaný den a stiskněte tlačítko OK. Pokud data TV
průvodce pocházejí z internetu, můžete vybrat datum v horní
části stránky a stisknout tlačítko OK.
2 - Po zvýraznění programu stiskněte tlačítko  a vyberte
možnost Nahrát. Televizor přidá na konci programu určitou
časovou rezervu. V případě potřeby můžete časovou rezervu
zvýšit.
3 - Vyberte možnost Plán a stiskněte tlačítko OK. Nahrávání
programu je nyní naplánováno. Pokud se naplánované nahrávky
překrývají, automaticky se zobrazí varování.
Naplánujete-li nahrávání pořadu během vaší nepřítomnosti,
nezapomeňte nechat televizor v pohotovostním režimu a pevný
disk USB zapnutý.
15
Nahrávání
15.1
Co je potřeba
Pro nahrávání televizního programu potřebujete . . .
• připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto televizoru
• digitální televizní kanály nainstalované na tomto televizoru
(kanály sledované pomocí funkce Watch TV (Sledování
televize))
• příjem informací o kanálech pro vestavěného TV průvodce (od
vysílací společnosti nebo z internetu)
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Pevný disk USB, instalace.
Seznam nahrávek
Chcete-li zobrazit seznam nahrávek a naplánovaných nahrávek,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost  Záznamy a stiskněte
tlačítko OK.
15.2
Nahrávání programu
V tomto seznamu můžete vybrat nahrávku ke sledování, odebrat
nahrané pořady, upravit čas ukončení probíhajícího nahrávání
nebo zkontrolovat volné místo na disku. Pokud TV průvodce
pochází z internetu, lze v tomto seznamu také naplánovat
nahrávku, pro níž sami nastavíte čas začátku a čas konce, protože
načasovaná nahrávka není propojeno s pořadem. Chcete-li
nastavit načasovanou nahrávku, vyberte možnost Naplánovat
nahrávku v horní části stránky a stiskněte tlačítko OK. Nastavte
kanál, datum a časový rozsah. Chcete-li potvrdit nahrávku,
vyberte možnost Plánování a stiskněte tlačítko OK.
Spuštění nahrávání
Chcete-li nahrát sledovaný pořad, stiskněte tlačítko 
(Nahrávání) na dálkovém ovladači.
Zrušení naplánovaného nahrávání
Chcete-li odebrat naplánované nahrávání, vyberte nadcházející
nahrávání a stiskněte tlačítko OK. Případně můžete vybrat
naplánované nahrávání a po stisknutí tlačítka  OPTIONS
vybrat možnost Zrušit nahrávání.
Pokud přijímáte informace TV průvodce z internetu, můžete
před potvrzením nahrávání upravit čas konce nahrávání
v automaticky otevíraném okně.
Pokud přijímáte informace TV průvodce od vysílací společnosti,
nahrávání začne okamžitě. Čas konce nahrávání můžete upravit
v seznamu záznamů.
Nahrávání ukončíte okamžitě stisknutím tlačítka  (Zastavit).
Specifické vlastnosti
• • Během nahrávání programu lze sledovat dříve nahraný
program.
• Během nahrávání nelze přepínat televizní kanály.
• Během nahrávání nelze pozastavit televizní vysílání.
• Pro nahrávání je potřeba spolehlivé nastavení hodin. Pokud
hodiny televizoru ručně přenastavíte, nemusí se nahrávání
podařit.
• Popis zvuku (zvukový komentář) pro zrakově postižené nelze
nahrávat.
• Je možné nahrát digitální titulky (DVB) kanálu. Není možné
nahrávat titulky pocházející z textových služeb. Chcete-li
zkontrolovat, zda jsou k dispozici digitální titulky (DVB), nalaďte
televizní kanál a stiskněte tlačítko  OPTIONS a výběrem
možnosti Jazyk titulků otevřete seznam titulků. Nahrávat lze
pouze jazyk titulků označený ikonou DVB.
Plánování nahrávání
Nahrávání připravovaného programu můžete naprogramovat na
dnešek nebo na několik dní později (maximálně za 8 dní).
1 - Chcete-li naplánovat nahrávání, stiskněte možnost  TV
průvodce.
Na stránce TV průvodce vyberte kanál a pořad, který chcete
nahrát.
Na kanál v seznamu můžete rychle přejít zadáním jeho čísla.
Stisknutím tlačítka  (doprava) nebo  (doleva) můžete
procházet pořady kanálu.
Chcete-li změnit datum seznamu, stiskněte tlačítko 
44
15.3
Sledování nahrávky
Sledování nahrávky . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  Nahrávky a
stiskněte tlačítko OK.
2 - V seznamu vyberte nahrávku a stisknutím tlačítka  (Přehrát)
spusťte přehrávání. Můžete používat tlačítka  (Vpřed), 
(Zpět),  (Pozastavit) nebo  (Zastavit) na dálkovém ovladači.
Vypršená platnost nahrávky
Vysílací společnosti mohou omezit počet dnů, kdy lze nahrávku
sledovat. U nahrávky v seznamu se může zobrazovat počet dnů
do doby, než vyprší její platnost.
Nezdařené nahrávání
Pokud vysílací společnost neumožní vytvoření naplánované
nahrávky nebo došlo k přerušení stahování, je nahrávka označena
jako Nezdařilo se.
Odstranění nahrávky
Chcete-li některou nahrávku odstranit, vyberte ji ze seznamu,
stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Odstranit
záznam.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Nahrát program.
45
16
ji dál od reproduktorů televizoru.
Služba Skype
Pokud není televizní kamera připojena, Skype se nespustí.
16.1
Přihlásit se
Informace o službě Skype
Přihlaste se do služby Skype prostřednictvím svého Skype jména
a hesla. Pokud ještě Skype jméno nemáte, vytvořte si nový účet
Skype.
Služba Skype™ umožňuje uskutečňovat bezplatné videohovory
v televizoru. Svým přátelům můžete zavolat a uvidět je
z kteréhokoli místa na světě. Povídejte si se svými přáteli
a přitom se na ně dívejte na velké obrazovce televizoru.
Postup přihlášení do služby Skype…
1 - Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku Doma.
2 - Vyberte možnost Skype. Stisknutím tlačítka OK spustíte
službu Skype a otevřete přihlašovací stránku.
3 - Vyberte textové pole Skype jméno a zadejte své jméno
Skype. Klávesnici na obrazovce otevřete výběrem textového
pole a stisknutím tlačítka OK. Pokud jste si již v minulosti
přihlásili, stiskněte tlačítko  LIST a vyberte své jméno Skype ze
seznamu. Televizor si pamatuje posledních 5 jmen přihlášených
uživatelů Skype.
4 - Vyberte textové pole Heslo a zadejte heslo.
5 - Nakonec vyberte tlačítko Přihlásit se a stiskněte OK.
16.2
Co je potřeba
Chcete-li uskutečnit videohovor ve službě Skype, je třeba
samostatně prodávaná televizní kamera Philips PTA317
s vestavěným mikrofonem a kvalitní připojení k internetu.
Abyste mohli službu Skype používat, televizor musí mít kvalitní
připojení k internetu. Můžete jej připojit bezdrátově nebo
kabelem.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Síť, bezdrátová.
Když se nabídka Skype otevře na obrazovce, jste přihlášeni.
Potřebujete pomoci?
Pokud zapomenete své Skype jméno nebo heslo nebo máte
potíže s přihlášením, navštivte stránku podpory služby Skype
www.skype.com/support
Účet služby Skype
Abyste mohli službu Skype používat, musíte vytvořit účty Skype
pro sebe nebo pro své rodinné příslušníky. Nový účet pro službu
Skype můžete vytvořit v televizoru nebo v počítači.
Nový účet Skype
Kredit Skype nebo předplatné Skype
Pokud ještě nemáte Skype jméno a heslo, můžete si vytvořit
nový účet Skype v počítači. Jakmile úspěšně vytvoříte nový účet,
můžete se pomocí svého jména a hesla Skype přihlásit
v televizoru. Chcete-li si v počítači vytvořit účet Skype, přejděte
na stránku www.skype.com
Služba Skype vám za malý poplatek umožní volat také na
telefony nebo mobilní telefony. Pomocí počítače si můžete
zakoupit kredit Skype nebo uhradit předplatné na webových
stránkách www.skype.com
Žádná tísňová volání
Služba Skype nenahrazuje telefon a nelze ji používat pro tísňová
volání.
Máte-li dálkový ovladač s integrovanou klávesnicí nebo klávesnici
USB připojenou k televizoru, můžete si vytvořit nový účet Skype
i v televizoru.
Postup vytvoření nového účtu v televizoru…
16.3
1 - Na přihlašovací stránce služby Skype vyberte možnost
Vytvořit nový účet a stiskněte tlačítko OK.
2 - V další nabídce vyberte možnost Otevřít prohlížeč
a stiskněte tlačítko OK.
3 - Televizor otevře přímo webovou stránku www.skype.com.
Na této stránce si můžete vytvořit nový účet.
4 - Když služba Skype potvrdí úspěšné vytvoření účtu, zavřete
webový prohlížeč a přejděte zpět na přihlašovací stránku služby
Skype v televizoru.
5 - Přihlaste se zadáním svého Skype jména a hesla.
Začínáme se službou Skype
Instalace kamery
Připojte kabel televizní kamery k jednomu z konektorů USB na
televizoru.
Ohněte malou svorku podle následujícího obrázku a umístěte
kameru nahoru na televizor.
Namiřte kameru na místo, kde obvykle sedáváte. Během hovoru
prostřednictvím služby Skype lze kameru naklánět a obraz
přibližovat nebo oddalovat.
Skype jméno
Skype jméno musí začínat velkým nebo malým písmenem. Musí
mít 6 až 32 znaků a může obsahovat číslice. Skype jméno nesmí
obsahovat mezeru.
Kameru můžete umístit kdekoli chcete, ale doporučuje se umístit
46
Heslo
Heslo musí mít 6 až 20 znaků a musí obsahovat nejméně jedno
písmeno nebo jedno číslo. Nesmí obsahovat speciální znaky, jako
je značka ochranné známky, odrážka nebo značka měny euro.
Heslo Skype nesmí obsahovat mezeru.
Žádná tísňová volání
Ve službě Skype nelze uskutečňovat tísňová volání
Služba Skype nenahrazuje telefon a nelze ji používat pro tísňová
volání.
Pokud ještě nemáte Skype jméno a heslo, můžete si vytvořit
nový účet na přihlašovací stránce v televizoru.
1 – Na stránce pro přihlášení vyberte možnost Nový účet
a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vytvořte nový účet.
• Celé jméno
Zadejte celé své jméno.
• Skype jméno
Zadejte jméno, které budete používat jako Skype jméno. Vaše
Skype jméno se bude zobrazovat v seznamu kontaktů jiných
uživatelů služby Skype. Skype jméno musí začínat písmenem,
velkým nebo malým. Musí obsahovat 6 až 32 znaků a může
obsahovat čísla. Skype jméno nesmí obsahovat mezeru.
• Heslo
Zadejte své heslo. Heslo musí obsahovat 6 až 20 znaků a musí
obsahovat nejméně jedno písmeno nebo jedno číslo. Nesmí
obsahovat speciální znaky, jako je značka ochranné známky,
odrážka nebo značka měny euro. Heslo Skype nesmí obsahovat
mezeru.
• E-mail
Zadejte svou e-mailovou adresu.
3 – Přečtěte si Podmínky používání služby Skype a vyjádřete svůj
souhlas.
4 – Je-li váš nový účet přijat, jste nyní přihlášeni.
16.4
Nabídka služby Skype
Po úspěšném přihlášení otevře aplikace Skype nabídku Skype.
Položky nabídky služby Skype…
• Můj profil – vaše Skype jméno
Chcete-li zobrazit nebo upravit svůj profil Skype, vyberte své
Skype jméno a stiskněte tlačítko OK.
• Lidé
V nabídce Lidé můžete telefonovat a spravovat své kontakty.
• Volat na telefony
V nabídce Volat na telefony můžete volat na pevnou linku nebo
na mobilní telefony zadáním telefonního čísla. Abyste mohli volat
na telefony, musíte mít kredit Skype nebo předplatné Skype.
Není-li připojen mikrofon a kamera, nabídka Volat na telefony
není dostupná.
Svůj Profil Skype můžete upravit nebo vyplnit v počítači. Spusťte
aplikaci Skype v počítači, přihlaste se pomocí svého Skype jména
a hesla a otevřete svůj profil Skype. Máte možnost změnit
obrázek profilu, přidat zprávu o náladě nebo nastavit ochranu
soukromých údajů.
• Historie
V nabídce Historie si můžete prohlédnout zmeškané nebo
uskutečněné hovory a také zobrazit žádosti kontaktů.
Účet Microsoft
Pokud máte účet Microsoft, můžete se prostřednictvím tohoto
účtu do služby Skype v televizoru přihlásit.
• Nastavení
V nabídce Nastavení můžete změnit heslo, nastavit soukromí a
hlasovou schránku, zobrazit zablokované kontakty a provést řadu
dalších akcí.
Postup přihlášení prostřednictvím účtu Microsoft…
1 - Na přihlašovací stránce služby Skype vyberte možnost
Přihlásit pomocí účtu společnosti Microsoft a stiskněte tlačítko
OK.
2 - Vyberte možnost Další a stiskněte tlačítko OK. Televizor
otevře přihlašovací webovou stránku účtu Microsoft.
3 - Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu Microsoft.
4 - Vyberte tlačítko Odeslat a stiskněte tlačítko OK.
• Odhlášení
Odhlášení od služby Skype v televizoru.
47
služba Skype jej může snadno vyhledat. Pokud jeho Skype jméno
nebo e-mail neznáte, můžete ho také zkusit vyhledat podle
jména.
16.5
Můj profil
Postup přidání kontaktu Skype…
V nabídce Můj profil můžete upravit vlastní profil ve službě
Skype.
1 - Na stránce Kontakty stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte možnost Přidat Skype kontakt a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Zadejte Skype jméno nebo e-mailovou adresu požadované
osoby. Můžete zkusit zadat i jméno. Tlačítkem OK otevřete
klávesnici na obrazovce. Po dokončení stiskněte tlačítko OK.
4 - Služba Skype se pokusí najít požadovaný kontakt a zobrazí
seznam výsledků.
5 - Vyberte danou osobu ze seznamu a stiskněte tlačítko OK,
abyste jí mohli zaslat žádost o kontakt.
6 - Napište žádost a stiskněte tlačítko OK. Služba Skype zašle
vaši zprávu se žádostí dané osobě. Pokud tato osoba vaši žádost
přijme, její Skype jméno se zobrazí ve vašem seznamu a můžete
ji prostřednictvím služby Skype kontaktovat.
• Veřejné
Zobrazení nebo úprava informací, které mohou být zobrazeny
vašimi kontakty.
• Telefon
Můžete zde zadat nebo upravit telefonní číslo domů, do práce a
na mobilní telefon.
• Soukromé
Zobrazení nebo úprava e-mailové adresy, kontrola zůstatku
kreditu nebo zobrazení informací o předplatném, možnost
napsat zprávu odrážející vaši momentální náladu.
Přidání telefonního čísla
• Obrázek k profilu
Pokud jste nenahráli obrázek k profilu z počítače, můžete si zde
zvolit jako obrázek k profilu některý z dostupných avatarů.
V nabídce Lidé, která je seznamem vašich kontaktů, můžete
přidat i kontakt v podobě telefonního čísla. Pomocí hlasového
hovoru Skype můžete lidem volat na telefon. Abyste mohli
telefonovat, musíte mít kredit Skype.
• Stav online
Můžete změnit svůj online stav. Vyberte stav, který se má
zobrazovat vašim kontaktům, když jste online.
Postup přidání telefonního čísla…
V nabídce Lidé naleznete seznam svých kontaktů Skype.
1 - Na stránce Kontakty stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte možnost Přidat telefonního číslo a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Zadejte jméno kontaktu. Stisknutím tlačítka OK otevřete
klávesnici na obrazovce. Po dokončení stiskněte tlačítko OK.
4 - Zadejte telefonní číslo kontaktu. Vždy začínejte mezinárodní
předvolbou (například +420 pro Českou republiku).
Nepoužívejte dvě nuly na začátku. Po dokončení stiskněte
tlačítko OK. Jméno vašeho telefonního kontaktu se zobrazí
v seznamu.
Kontakty jsou uvedeny podle Skype jména. Kontakty, které jsou
online a kterým můžete ve službě Skype zavolat, mají vedle
jména zelenou tečku.
Přijetí žádosti kontaktu
16.6
Lidé
Vaše kontakty
Kontakt ze seznamu můžete vyhledat pomocí textového pole
v levém horním rohu nebo můžete seznam jednoduše posunout
a hledat v něm přímo.
Když obdržíte žádost kontaktu, vedle nabídky Historie
v nabídce Skype se zobrazí malá ikona.
Přijetí žádosti kontaktu…
1 - V nabídce Skype zvolte možnost Historie a stiskněte tlačítko
OK.
2 - Vyberte možnost Žádosti kontaktů a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte žádost a stiskněte tlačítko OK. Služba Skype se vás
zeptá, zda chcete kontakt přijmout. Pokud jej přijmete, zobrazí
se ve vašem seznamu kontaktů.
Přidání kontaktu
Přidání kontaktu Skype
V nabídce Lidé, která je seznamem vašich kontaktů, můžete
přidat nový kontakt Skype.
Přidání kontaktu Skype
Jestliže znáte Skype jméno nebo e-mail některého z přátel,
48
Blokování kontaktu
Videohovor nebo hlasový hovor
Kontakt Skype můžete i zablokovat. Zablokovaný kontakt se
s vámi nebude moci ve službě Skype spojit. Zablokovaný kontakt
neobdrží žádné upozornění, že jste ho zablokovali; na jeho
seznamu kontaktů ale budete trvale vypadat, jako byste byli
offline. Zablokované kontakty můžete kdykoli odblokovat.
Uskutečnění videohovoru
Postup zablokování kontaktu…
1 - Na stránce Kontakty vyberte kontakt, kterému chcete
zavolat.
2 - Vyberte možnost Videohovor a stiskněte tlačítko OK. Pokud
má tento kontakt zapnutou službu Skype, má připojenou kameru
Skype a hovor přijme, uvidíte jej na obrazovce televizoru.
3 - Chcete-li hovor ukončit, vyberte možnost  Ukončit hovor
a stiskněte tlačítko OK.
Když uskutečníte videohovor, můžete se svými přáteli mluvit a
vidět je na televizní obrazovce.
Postup uskutečnění videohovoru…
1 - Na stránce Kontakty vyberte kontakt, který chcete
zablokovat.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte možnost Blokovat
a stiskněte tlačítko OK. Kontakt bude zablokován.
Postup zrušení blokování kontaktu…
1 - Vyberte blokovaný kontakt.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte možnost
Odblokovat a stiskněte tlačítko OK. Blokování kontaktu bude
zrušeno.
Když je kamera Skype zapnutá, svítí modrá kontrolka LED.
V pravém dolním rohu obrazovky je malé okénko, ve kterém
vidíte svůj obraz tak, jak ho vidí váš kontakt.
Chcete-li kameru Skype vypnout, vyberte možnost  Video
vypnuto a stiskněte tlačítko OK. Znovu ji můžete zapnout
výběrem možnosti Video zapnuto a stisknutím tlačítka OK.
Postup zobrazení seznamu blokovaných kontaktů…
1 - V nabídce Skype vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Blokované kontakty a stiskněte tlačítko
OK. Zobrazí se seznam všech kontaktů, které jste zablokovali.
Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte možnost  Mikrofon
vypnutý a stiskněte tlačítko OK. Znovu jej můžete zapnout
výběrem možnosti  Mikrofon zapnutý a stisknutím tlačítka OK.
Během videohovoru můžete měnit pohled kamery.
Chcete-li získat další informace o změně pohledu kamery,
stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Skype,
přiblížení a náklon kamery.
Odebrání nebo přejmenování
Kontakty můžete Odebrat nebo Přejmenovat.
Postup odebrání kontaktu…
1 - Na stránce Kontakty vyberte kontakt, který chcete odebrat.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte možnost Odebrat
a stiskněte tlačítko OK. Kontakt bude odebrán ze seznamu.
Uskutečnění hlasového hovoru
Postup přejmenování kontaktu…
Postup uskutečnění hlasového hovoru…
1 - Na stránce Kontakty vyberte kontakt, který chcete
přejmenovat.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte možnost
Přejmenovat a stiskněte tlačítko OK.
3 - Do textového pole zadejte nové jméno kontaktu. Stisknutím
tlačítka OK otevřete klávesnici na obrazovce. Po dokončení
stiskněte tlačítko OK.
1 - Na stránce Kontakty vyberte kontakt, kterému chcete
zavolat.
2 - Vyberte možnost Volat a stiskněte tlačítko OK. Pokud má
tento kontakt zapnutou službu Skype a hovor přijme, můžete
s ním hovořit.
3 - Chcete-li hovor ukončit, vyberte možnost  Ukončit hovor
a stiskněte tlačítko OK.
Můžete uskutečnit i hlasový hovor s vypnutou kamerou.
Kontakt vás může přidat k hovoru s více než jedním účastníkem.
Vy sami dalšího účastníka přidat nemůžete.
16.7
Volání na klasické telefonní číslo
Volání ve službě Skype
Pomocí služby Skype můžete volat i na pevné linky a mobilní
telefony. Chcete-li volat na telefony, je třeba zakoupit kredit
Skype nebo předplatné služby Skype.
Postup volání na telefon…
1 - Na stránce Kontakty vyberte telefonní číslo kontaktu.
2 - Vyberte možnost Volat a stiskněte tlačítko OK. Abyste mohli
49
volat na klasické telefonní číslo, musíte mít kredit Skype nebo
předplatné služby Skype. Pokud váš kontakt hovor přijme,
můžete s ním hovořit.
3 - Chcete-li hovor ukončit, vyberte možnost  Ukončit hovor
a stiskněte tlačítko OK.
Hlasová schránka
Informace o hlasové schránce
Pokud vám někdo zavolá ve službě Skype a vy hovor nepřijmete,
může vám zanechat mluvenou zprávu ve vaší hlasové schránce
Skype. Pokud někomu zavoláte vy a on hovor nepřijme, můžete
mu zaslat mluvenou zprávu.
Pomocí služby Skype můžete také volat přímo na telefonní čísla.
Požadované telefonní číslo zadáte na číselníku.
Postup otevření číselníku…
Abyste mohli hlasovou zprávu přijmout nebo odeslat, musíte si
vy i váš kontakt nejprve nastavit službu hlasové schránky Skype.
Službu hlasové schránky si můžete nastavit v počítači na stránce
www.skype.com
1 - V nabídce Skype vyberte možnost Volání na telefony
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Pokud se na obrazovce nezobrazuje číselník, vyberte
možnost  Zobrazit číselník a stiskněte tlačítko OK.
3 - Zadejte telefonní číslo. Čísla můžete zadat pomocí
navigačních tlačítek a tlačítka OK nebo pomocí číselných tlačítek
dálkového ovladače.
Když službu hlasové schránky v počítači aktivujete, můžete si
nastavit předvolby hlasové schránky v nabídce Skype >
Nastavení > Hlasová schránka.
Žádná tísňová volání
Služba Skype nenahrazuje telefon a nelze ji používat pro tísňová
volání.
Nahrání hlasové zprávy
Pokud někomu zavoláte a on hovor nepřijme, můžete mu
zanechat mluvenou zprávu.
Příjem hovoru
Postup nahrání hlasové zprávy…
Jste-li přihlášeni ve službě Skype a sledujete televizi, upozorní vás
na příchozí hovor vyzváněcí tón a zpráva na obrazovce. Ve
zprávě je uvedeno, kdo volá: hovor můžete přijmout nebo
odmítnout.
1 - Zavolejte některému kontaktu. Pokud váš hovor nepřijme,
Skype vám nabídne možnost zaslání hlasové zprávy.
2 - Vyberte možnost Ano a namluvte svou zprávu.
3 - Nahrávání ukončíte výběrem možnosti Ukončit hovor
a stisknutím tlačítka OK.
Chcete-li hovor přijmout, vyberte možnost Přijmout s videem
a stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li hovor přijmout s vypnutou kamerou, vyberte možnost
Přijmout se zvukem a stiskněte tlačítko OK.
Přehrávání zpráv z hlasové schránky
Vaše kontakty vám mohou zasílat hlasové zprávy. Pokud vám
někdo zašle hlasovou zprávu, v nabídce Skype se zobrazí malá
ikona. Hlasovou zprávu si můžete přehrát na stránce Historie.
Chcete-li hovor odmítnout, vyberte možnost Odmítnout hovor
a stiskněte tlačítko OK.
Postup přehrání zprávy z hlasové schránky…
Historie
1 - V nabídce Skype zvolte možnost Historie a stiskněte tlačítko
OK.
2 - Vyberte možnost Hlasové zprávy a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte zprávu, kterou chcete přehrát, a stiskněte tlačítko
OK. Hlasovou zprávu si můžete poslechnout, kolikrát chcete.
Hlasové zprávy můžete spravovat po stisknutí tlačítka 
OPTIONS.
Na stránce Historie nabídky Skype se nachází seznam
uskutečněných i zmeškaných hovorů. Naleznete zde také nové
žádosti kontaktů a můžete si poslechnout zprávy z hlasové
schránky.
Chcete-li zobrazit určitý seznam, vyberte možnost Všechny
hovory, Zmeškané hovory, Příchozí hovory nebo Odchozí
hovory a stiskněte tlačítko OK.
16.8
Chcete-li zobrazit žádosti nových kontaktů, vyberte možnost
Žádosti kontaktů a stiskněte tlačítko OK.
Kredit Skype
Chcete-li zobrazit a poslechnout zprávy z hlasové schránky,
vyberte možnost Hlasové zprávy a stiskněte tlačítko OK.
Ve službě Skype si můžete zakoupit kredit Skype nebo uhradit
předplatné Skype. Máte-li k dispozici kredit Skype nebo
předplatné Skype, můžete volat na pevné telefony a mobilní
telefony prostřednictvím televizoru.
Doba, po kterou aplikace Skype uchovává události v seznamu
historie, závisí na počtu vašich kontaktů a na tom, jak intenzivně
službu Skype využíváte.
Nákup kreditu Skype
Chcete-li zakoupit kredit Skype nebo uhradit předplatné Skype,
50
přihlaste se ke službě Skype v počítači.
Zakoupený kredit Skype bude zpřístupněn, až se přihlásíte ke
službě Skype v televizoru.
Videí
Můžete si nastavit, aby služba Skype omezila používání videa
v hovorech Skype.
Částka kreditu nebo informace o předplatném se zobrazuje na
každé stránce, odkud můžete uskutečnit telefonní hovor.
V nabídce Automaticky přijímat video od si můžete nastavit,
aby služba Skype automaticky přijímala a zobrazovala videa od
kohokoli, osob ze Seznamu kontaktů nebo od nikoho.
Nízký kredit Skype
Pokud bude váš kredit příliš nízký pro uskutečnění telefonního
hovoru, zobrazí se upozornění.
V nabídce Zobrazit, že mám video pro si můžete nastavit, aby
služba Skype zasílala vaše video osobám ze Seznamu kontaktů
nebo nikomu.
16.9
Postup nastavení videa…
Nastavení služby Skype
1 - Přihlaste se do služby Skype pomocí svého účtu.
2 - V nabídce Skype vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Video.
4 - Stisknutím tlačítka  (doprava) vyberte požadovaný přepínač
a tlačítkem OK jej označte nebo označení odstraňte.
Přihlašování
Aplikaci Skype můžete nastavit tak, aby při výběru služby Skype
v hlavní nabídce provedla automatické přihlášení. Není třeba
zadávat Skype jméno ani heslo.
Postup přihlášení při spuštění služby Skype…
Soukromí
1 - Přihlaste se do služby Skype pomocí svého účtu.
2 - V nabídce Skype vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Přihlášení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (doprava) vyberte zaškrtávací políčko
a stisknutím tlačítka OK zaškrtněte možnost Přihlásit při
spuštění aplikace Skype.
Můžete si nastavit, aby služba Skype omezila příchozí hovory
Skype.
Můžete povolit hovory od kohokoli nebo pouze od osob ze
Seznamu kontaktů.
Postup nastavení soukromí…
1 - Přihlaste se do služby Skype pomocí svého účtu.
2 - V nabídce Skype vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Soukromí.
4 - Stisknutím tlačítka  (doprava) vyberte požadovaný přepínač
a tlačítkem OK jej označte nebo označení odstraňte.
Změna hesla
Své aktuální heslo Skype můžete změnit a zadat pro svůj účet
Skype nové heslo.
Postup změny hesla…
1 - Přihlaste se do služby Skype pomocí svého účtu.
2 - V nabídce Skype vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Změnit heslo.
4 - Stisknutím tlačítka  (doprava) vyberte možnost Aktuální
heslo a zadejte současné heslo. Chcete-li použít klávesnici na
obrazovce, nejprve stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (dolů) vyberte možnost Nové heslo a
zadejte nové heslo.
6 - Opětovným stisknutím tlačítka  (dolů) vyberte možnost
Opakovat nové heslo a zadejte nové heslo znovu.
7 - Opětovným stisknutím tlačítka  (dolů) vyberte možnost
Použít. Heslo bude odesláno k potvrzení.
Blokované kontakty
Můžete si zobrazit seznam blokovaných kontaktů.
Postup zobrazení seznamu…
1 - Přihlaste se do služby Skype pomocí svého účtu.
2 - V nabídce Skype vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Blokované kontakty a stiskněte tlačítko
OK. Chcete-li své blokované kontakty spravovat, stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
51
Hlasová schránka
Přiblížení a náklon kamery
Můžete si nastavit předvolby pro odesílání hlasových zpráv.
Můžete si upravit pohled kamery. Rámec obrazu je možné
naklonit a přiblížit nebo oddálit. Během videohovoru si můžete
záběr kamery upravit.
Pokud chcete umožnit kontaktům zasílat vám hlasové zprávy
v době, kdy nemůžete přijmout hovor, zaškrtněte políčko
Přesměrovat nepřijatý hovor do hlasové schránky. Jestliže
hlasové zprávy přijímat nechcete, políčko nezaškrtávejte.
Postup úprav záběru kamery…
1 - Uskutečněte videohovor a vyčkejte na navázání spojení.
2 - Tlačítkem  (doprava) vyberte ikonu nad malou obrazovkou
a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se pruh s barevnými funkcemi.
3 - Tlačítky  (doleva) a  (doprava) upravíte pohled kamery,
tlačítky  (nahoru) a  (dolů) upravíte náklon. Chcete-li záběr
přiblížit, stiskněte tlačítko  Přiblížit, oddálení provedete
tlačítkem  Oddálit.
4 - Tlačítkem  Hotovo uložíte nastavený záběr kamery a
vrátíte se do hovoru Skype.
Pokud chcete umožnit kontaktům zasílat vám hlasové zprávy
v době, kdy máte jiný hovor a jejich hovor do 15 sekund
nepřijmete, zaškrtněte políčko Když hovořím.
Pokud chcete umožnit zaslání hlasové zprávy, když hovor
nepřijmete, zaškrtněte políčko Když odmítnu příchozí hovor.
Postup nastavení předvoleb pro hlasovou schránku…
1 - Přihlaste se do služby Skype pomocí svého účtu.
2 - V nabídce Skype vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Hlasová schránka a stiskněte tlačítko OK.
4 - Tlačítkem  (dolů) nebo  (nahoru) vyberte zaškrtávací
políčko. Tlačítkem OK políčko zaškrtněte nebo zaškrtnutí
odstraňte.
16.10
Odhlášení
Když se odhlásíte ze služby Skype, odhlašujete svůj účet Skype.
Váš stav se změní na Offline a vaše kontakty vám už nebudou
moci volat.
Přesměrování hovorů
Postup odhlášení…
Díky funkci Přesměrování hovorů už vám žádný hovor ve službě
Skype neunikne.
1 - Tlačítkem  Zpět stisknutým na libovolném místě služby
Skype se vrátíte do nabídky Skype.
2 - V nabídce Skype vyberte možnost Odhlásit se a stiskněte
tlačítko OK.
Když nejste online nebo hovor nemůžete přijmout, můžete si
hovor Skype přesměrovat do libovolného telefonu. Hovor Skype
si můžete také přesměrovat do jiného účtu Skype. Pro
přesměrování hovorů si můžete nastavit až tři telefonní čísla
nebo Skype jména v pořadí, které upřednostňujete. Abyste
mohli hovor Skype přesměrovat do telefonu, potřebujete kredit
nebo předplatné Skype. Přesměrování hovorů Skype do jiných
účtů Skype je zdarma. Chcete-li získat další informace o
přesměrování hovorů, navštivte stránku www.skype.com/support
Televizor se vás zeptá, zda má službu Skype ukončit, nebo zda
chcete použít jiný účet Skype.
16.11
Ukončení služby Skype
Postup nastavení přesměrování hovorů…
Když se odhlásíte se služby Skype, aplikace Skype v televizoru
zůstává aktivní. Může se přihlásit jiný účet Skype nebo můžete
vytvořit nový účet. Pokud chcete aplikaci Skype v televizoru
vypnout, musíte ji ukončit.
1 - Přihlaste se do služby Skype pomocí svého účtu.
2 - V nabídce Skype vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka OK zaškrtněte políčko Přesměruj hovor,
když nejsem na Skype.
4 - Do políček níže zadejte telefonní čísla nebo Skype jména ze
seznamu kontaktů v pořadí, v jakém se má hovor přesměrovat.
U telefonních čísel nezapomeňte uvést mezinárodní předvolbu.
5 - Podle potřeby upravte počet sekund, které přesměrování
hovoru předcházejí.
6 - Tlačítkem Uložit uložte nastavení přesměrování hovorů.
16.12
Podmínky používání a Zásady
ochrany osobních údajů
Přečtěte si Podmínky používání služby Skype na webové stránce
www.skype.com/go/tou
Přečtěte si také Zásady ochrany osobních údajů na webové
stránce www.skype.com/go/privacy
52
53
1 - Zapněte rodičovský zámek služby Smart TV: vyberte
možnost Povolit a stiskněte tlačítko OK.
2 - Zadejte odemykací kód PIN podle vlastní volby.
3 - Potvrďte kód PIN.
Aplikace pro dospělé starší 18 let jsou nyní zamknuty. Chcete-li
otevřít zamknutou aplikaci, vyberte ji a stiskněte tlačítko OK.
Televizor vás vyzve k zadání čtyřciferného kódu.
17
Smart TV
17.1
Informace o službě Smart TV
Připojte tento Philips Smart LED TV k internetu a objevte nový
televizní svět. Můžete vytvořit kabelové připojení k routeru nebo
se připojit bezdrátově prostřednictvím Wi-Fi.
17.4
Aplikace Smart TV
Když je televizor připojen k domácí síti, je možné na televizoru
zobrazit fotografie z chytrého telefonu, přehrávat videa uložená v
počítači nebo ovládat televizor pomocí tabletu.
Otevření služby Smart TV
Úvodní stránka služby Smart TV představuje vaše spojení
s internetem. Můžete si půjčit filmy online, přečíst si noviny,
sledovat videa a poslouchat hudbu. Můžete také nakupovat
online, otevřít si stránku své sociální sítě (Facebook, Twitter, . . .)
nebo prostřednictvím služby Online TV sledovat televizní pořad,
když se vám to právě hodí. Chcete-li vyzkoušet jakoukoli
z uvedených činností, otevřete aplikace internetové stránky,
které jsou upravené pro použití v televizoru. Službu Smart TV
můžete otevřít, když je televizor připojen k internetu.
Když je televizor připojen k internetu, můžete sledovat půjčené
video z online video obchodu, přečíst si online TV průvodce
nebo nahrát oblíbený televizní pořad na pevný disk USB.
Aplikace Smart TV poskytnou další zábavu v nejrůznějších
formách a také praktické služby.
17.2
Co je potřeba
Otevření služby Smart TV
Abyste si mohli vychutnat aplikace služby Smart TV, je nutné
televizor připojit k routeru s vysokorychlostním
(širokopásmovým) připojením k internetu. Můžete použít domácí
síť připojenou k internetu. Počítač není třeba.
Chcete-li otevřít úvodní stránku služby Smart TV, stiskněte
možnost  Smart TV.
Můžete také stisknout tlačítko , vybrat možnost Smart TV
a stisknout tlačítko OK.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Síť.
Televizor se připojí k internetu a otevře úvodní stránku služby
Smart TV. To může několik sekund trvat.
Upozornění
Zavření služby Smart TV
Chcete-li snáze zadávat text nebo procházet internetové stránky,
zvažte připojení USB klávesnice a USB myši k televizoru.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku USB klávesnice nebo USB myš.
Chcete-li zavřít úvodní stránku služby Smart TV, stiskněte tlačítko
 a vyberte jinou činnost.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese odpovědnost za obsah
a kvalitu obsahu od poskytovatelů služeb.
17.3
Nastavení Smart TV
Úvodní stránka služby Smart TV
Při prvním otevření služby Smart TV je třeba nakonfigurovat
připojení. Před pokračováním si přečtěte podmínky a vyjádřete
svůj souhlas. Pokud službu Smart TV nechcete nastavit, stiskněte
tlačítko .
1 - Nyní v televizi
2 - Vaše aplikace
3 - Galerie aplikací
4 - Internet
5 - Doporučené aplikace
6 - Hledat
7 - Barevná ovládací tlačítka
Registrace
Postup registrace v klubu Philips . . .
Vaše aplikace
1 - Vyberte možnost Přejmenovat a stiskněte tlačítko OK.
2 - Zadejte svou e-mailovou adresu, vyberte možnost
Pokračovat a stiskněte tlačítko OK.
3 - Potvrďte e-mailovou adresu.
Aplikace se spouštějí z úvodní stránky služby Smart TV. Pokud
na úvodní stránce ještě žádné aplikace nejsou, můžete je přidat
z Galerie aplikací.
Rodičovský zámek
Galerie aplikací
Postup uzamknutí aplikací určených pro dospělé starší 18 let . . .
54
Pokud se aplikace nenačetla správně, stiskněte tlačítko 
OPTIONS a výběrem možnosti Znovu načíst znovu načtěte
stránku.
V Galerii aplikací naleznete všechny dostupné aplikace.
Internet
Aplikace Internet slouží k otevření sítě World Wide Web
v televizoru.
V televizoru můžete zobrazit jakoukoli internetovou stránku, ale
většina z nich není upravena pro prohlížení na televizní
obrazovce.
– Některé moduly plug-in (například pro zobrazení stránek nebo
videí) nejsou v televizoru dostupné.
– Internetové stránky se zobrazují postupně a na celou
obrazovku.
Zvětšení
Zvětšení stránky aplikace . . .
1 – Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Zvětšit
stránku.
2 – Zvětšení nastavte pomocí posuvníku.
3 – Do normálního zobrazení se vrátíte obnovením nastavení
posuvníku.
Zobrazení informací o zabezpečení
Doporučené aplikace
Máte možnost zkontrolovat úroveň zabezpečení na stránce
aplikace.
Na stránce aplikace stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Informace o zabezpečení. Pokud se v průběhu načítání
v dolní části obrazovky vedle animace načítání zobrazuje ikona
zámku , je přenos zabezpečený.
V tomto okně společnost Philips představuje řadu doporučených
aplikací pro vaši zemi, aplikace pro službu Online TV nebo výběr
filmů k zapůjčení z video obchodů. Tyto položky můžete vybrat
a otevřít v okně Doporučené aplikace.
Hledat
Zpětná vazba k aplikacím
Možnost Hledat umožňuje vyhledat příslušné aplikace v Galerii
aplikací.
Zadejte klíčové slovo do textového pole, vyberte možnost 
a stisknutím tlačítka OK spusťte vyhledávání. Do pole pro
vyhledávání můžete zadat jména, názvy, žánry a popisná klíčová
slova.
Textové pole můžete také ponechat prázdné a hledat
nejoblíbenější vyhledávané výrazy nebo klíčová v celé řadě
kategorií. V seznamu nalezených klíčových slov vyberte klíčové
slovo a stisknutím tlačítka OK vyhledejte položky odpovídající
tomuto klíčovému slovu.
Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka  Zpětná vazba vyberte
tlačítko „líbí“ nebo „nelíbí“ nebo nám pošlete poznámku. Můžete
také nahlásit poruchu aplikace.
Správa aplikací
V seznamu aplikací na úvodní stránce služby Smart TV lze . . .
• Odebrat aplikaci
Chcete-li odebrat aplikaci ze seznamu, vyberte ikonu aplikace
a stiskněte tlačítko  Odebrat. Aplikace zůstane dostupná
v galerii aplikací.
• Přesunout aplikaci
Chcete-li změnit pozici aplikace v seznamu, vyberte ikonu
aplikace, stiskněte možnost  Přesunout a pomocí šipek
změňte její pozici. Tlačítkem OK vybranou pozici potvrďte.
• Zamknout aplikaci
Chcete-li zamknout aplikaci, vyberte ikonu aplikace a stiskněte
tlačítko  Zámek.
Pokud aplikaci zamknete, je nutné zadat čtyřmístný číselný kód
PIN nastavený jako rodičovský zámek během konfigurace služby
Smart TV. V seznamu se zamknuté aplikace označují ikonou
zámku .
Chcete-li odemknout aplikaci, vyberte ji a stiskněte tlačítko 
Odemknout. Pro odemknutí je nutné zadat čtyřmístný číselný
kód PIN.
Otevření aplikace
Chcete-li otevřít aplikaci, je nutné ji nejprve přidat do seznamu
na úvodní stránce služby Smart TV. Do svého seznamu můžete
přidávat aplikace z Galerie aplikací.
Seznam aplikací na úvodní stránce služby Smart TV může mít
několik stránek. Mezi jednotlivými stránkami se můžete
pohybovat pomocí kurzorových kláves. Můžete také použít
tlačítko  + (další stránka) nebo  – (předchozí stránka).
Otevření aplikace
Postup otevření aplikace . . .
1 – Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Smart TV.
2 – Na úvodní stránce vyberte ikonu aplikace a stiskněte tlačítko
OK.
V aplikaci se můžete stisknutím tlačítka  přesunout o jeden
krok nebo stránku zpět.
Galerie aplikací
Otevřete možnost App Gallery (Galerie aplikací) v nabídce
Smart TV a budete moci procházet aplikace, sbírku
přizpůsobených webových stránek pro použití v televizoru.
Zavření aplikace
Chcete-li zavřít aplikaci a vrátit se na úvodní stránku služby Smart
TV, stiskněte tlačítko  Smart TV.
Najděte si aplikaci pro videa YouTube, národní noviny, online
fotoalbum, Facebook, Twitter apod. K dispozici jsou aplikace
umožňující půjčení videa z online video obchodu a aplikace
Nové načtení aplikace
55
určené ke sledování zmeškaných pořadů. Pokud v App Gallery
(Galerie aplikací) nenaleznete to, co hledáte, zkuste štěstí na síti
a surfujte po internetu na televizoru.
společnosti.
Vyberte vysílací společnost a stiskněte tlačítko OK.
Aplikace pro půjčená videa
17.5
*Pokud je ve vaší oblasti k dispozici.
Multi view
Díky aplikacím video obchodu ve službě Smart TV si můžete
půjčit oblíbený film z online video obchodu. Můžete jej bezpečně
zaplatit kreditní kartou.
Když používáte aplikaci Smart TV nebo internet, můžete
současně sledovat aktuální televizní kanál. Režim Multi view
otevře vedle obrazovky Smart TV ještě malou obrazovku pro
televizní kanál.
Půjčování filmu
1 - V seznamu aplikací otevřete aplikaci obchodu Video Store
nebo vyberte doporučené video na úvodní stránce služby Smart
TV.
2 - Vyberte film.
3 - Zaplaťte online.
4 - Začněte sledovat. Můžete používat tlačítka  (Přehrát) a 
(Pozastavit).
Postup otevření zobrazení Multi view…
1 - Tlačítkem  SMART TV otevřete aplikaci Smart TV.
2 - Tlačítkem  MULTI VIEW otevřete malou obrazovku.
3 - Stisknutím tlačítka  + nebo  – změníte televizní kanál na
malé obrazovce.
V režimu Multi view nelze na obrazovce Smart TV používat
ukazatel dálkového ovladače ani připojenou myš USB.
Ve většině video obchodů budete požádáni o vytvoření účtu pro
přihlášení.
Streamování videa
Tento televizor umožňuje sledovat půjčené filmy odesílané ve
formátu streamování videa. Na film se můžete začít dívat téměř
okamžitě. Možná budete potřebovat pevný disk USB k ukládání
vyrovnávací paměti videa. Máte-li připojen pevný disk USB,
můžete si stáhnout filmy k zapůjčení z videopůjčoven, které
nabízejí pouze stahování filmů. U staženého půjčeného filmu
můžete použít funkci pozastavení nebo restartování. Informace
o době trvání zapůjčení filmů vám poskytne příslušný video
obchod.
17.6
Datové přenosy na internetu
Postup vymazání paměti internetu . . .
1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Nastavení sítě > Smazat internetovou
paměť a stiskněte tlačítko OK.
Resetování aplikace Smart TV
Chcete-li resetovat připojení ke službě Smart TV, vymažte
paměť internetu v televizoru.
Vymažete svou registraci služeb Philips Smart TV a nastavení
rodičovského hodnocení, své přihlašovací údaje k aplikacím video
obchodu, všechny oblíbené televizní aplikace služby Smart TV,
internetové záložky a historii.
Streamování nebo stahování mnoha videí může vést
k překročení vašeho měsíčního limitu pro stahování dat
z internetu.
Online TV
Aplikace služby Online TV na úvodní stránce služby Smart TV*
umožňuje sledovat televizní pořady, které jste zmeškali, nebo
sledovat televizní pořady v době, kdy se vám to nejlépe hodí.
Otevření služby Online TV
Otevření aplikace Online TV . . .
1 - Stiskněte tlačítko  Smart TV.
2 - Na úvodní stránce vyberte ikonu služby  Online TV
a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte na stránce pořad a stisknutím tlačítka OK zahajte
sledování. Můžete používat tlačítka  (Přehrát) a  (Pozastavit).
Seznam podle vysílacích společností
Chcete-li zobrazit pořady služby Online TV uspořádané podle
vysílacích společností, stiskněte možnost  Všechny vysílací
56
18
18.3
Multi room
Používání funkce Multi room
18.1
První použití
Informace o funkci Multi room
Když funkci Multi room spouštíte poprvé, zapněte oba televizory.
Jakmile tento televizor naváže připojení s druhým televizorem,
druhý televizor se automaticky objeví v nabídce Procházet síť, i
když je v pohotovostním režimu.
S funkcí Multi Room můžete sledovat televizní program, který
pochází z jiného televizoru ve vaší domácnosti. Program je
streamován z jednoho televizoru do druhého. Můžete například
streamovat program do televizoru, který nemá připojení
k anténě nebo nemá vlastní kartu Smart Card. Můžete také
streamovat nahraný program z televizoru s připojeným pevným
diskem.
Streamování televizního kanálu
Funkce Multi room umožňuje sledovat aktuální televizní kanál
nebo otevřít seznam kanálů druhého televizoru. Vyberete-li kanál
ze seznamu, druhý televizor rovněž přepne na vybraný kanál. Je-li
druhý televizor vybaven vestavěným satelitním tunerem
s nainstalovanými kanály nebo připojeným pevným diskem
(HDD) s nahrávkami*, můžete je také sledovat na tomto
televizoru. Kanály nelze přepínat v době, kdy druhý televizor
nahrává, je v režimu Pozastavení televizního vysílání nebo právě
používá aplikaci Skype.
Televizor, ze kterého je program do jiného televizoru
streamován, musí být zapnutý a musí na něm být naladěn
příslušný kanál nebo zapnuto přehrávání požadovaného
programu.
Při streamování televizního programu pomocí funkce Multi
Room je rozlišení obrazu omezeno maximálně na 720p.
Rozhlasové kanály streamovat nelze. Některé vysílací společnosti
své programy chrání a streamování u nich neumožňují.
Postup sledování televizního kanálu z druhého televizoru . . .
1 – Zkontrolujte, zda je druhý televizor v pohotovostním
režimu* nebo je zapnutý.
2 – Zapněte tento televizor, stiskněte tlačítko  SOURCES,
vyberte možnost Procházet síť a stiskněte tlačítko OK.
3 – Není-li televizor ještě připojen k vaší domácí síti, automaticky
se zahájí instalace sítě. Pokud je televizor již k síti připojen,
pokračujte krokem 4.
4 – V nabídce Procházet síť vyberte název druhého televizoru
a stiskněte tlačítko OK. Máte-li doma několik televizorů,
pravděpodobně bude vhodné změnit název druhého televizoru.
To můžete provést přímo na dotčeném televizoru.
5 – Vyberte, co chcete z druhého televizoru sledovat . . .
• Chcete-li sledovat aktuální kanál na druhém televizoru, vyberte
možnost Aktuální kanál a stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li otevřít seznam kanálů druhého televizoru, vyberte
možnost Sledování TV a stiskněte tlačítko  (doprava).
• Chcete-li otevřít seznam satelitních kanálů druhého televizoru,
vyberte možnost Sledovat satelit a stiskněte tlačítko 
(doprava).
• Chcete-li otevřít seznam nahrávek* druhého televizoru,
vyberte možnost Sledování nahrávek a stiskněte tlačítko 
(doprava).
• Kanály můžete přepínat tlačítky  + a  –. Kanály nelze
přepínat v době, kdy druhý televizor nahrává, je v režimu
Pozastavení televize nebo právě používá aplikaci Skype.
18.2
Co je potřeba
Chcete-li streamovat televizní pořad z jednoho televizoru do
druhého, musí pořad pocházet z digitálního televizního kanálu.
Oba televizory musí být připojeny k domácí bezdrátové síti.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Bezdrátová síť.
Oba televizory Philips také musí mít modelové číslo končící na
číslici 8 nebo vyšší, např. xxXXXxxx8. U starších televizorů může
být nutná aktualizace softwaru na nejnovější verzi. Informace
o aktualizaci softwaru naleznete v příslušné kapitole nápovědy
daného televizoru.
Ujistěte se, že obě televizory mají zapnuto nastavení Zapnout
pomocí funkce Wi-Fi (WoWLAN) v nabídce nastavení
televizoru.
Kontrola nastavení u tohoto televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení sítě > Zapnout pomocí funkce
Wi-Fi, vyberte položku Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK, v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
*Chcete-li zapnout druhý televizor z pohotovostního režimu
nebo sledovat jeho nahrávky z připojeného pevného disku, musí
typové číslo obou televizorů končit číslicí osm nebo vyšší, např.
xxXXXxxx8 nebo xxXXXxxx9.
57
Název televizoru
Postup změny názvu televizoru . . .
Stiskněte tlačítko  > Nastavení > Nastavení sítě > Název
televizní sítě.
58
19
Nastavení kanálu
Nastavení
V nabídce Nastavení kanálu můžete nastavit předvolby jazyka
nebo nastavit volbu Sluchově postižení a Zvukový komentář
pro osoby se sluchovým a zrakovým postižením. Můžete zadat
vhodnost podle věku a zabránit tak dětem ve sledování
nevhodného pořadu a nastavit nebo změnit Kód rodičovského
zámku. Můžete zapnout Automatickou aktualizaci kanálů, provést
test digitálního příjmu nebo ručně nainstalovat analogové kanály.
19.1
Nabídka Nastavení
Rychlá nastavení obrazu a zvuku
Jazyky
Funkce Rychlá nastavení obrazu a zvuku umožňuje v několika
snadných krocích nastavit základní předvolby obrazu. Provedená
nastavení se uloží pod položkou Styl obrazu – Vlastní. Pokud
dojde ke změně nastavení obrazu, můžete se vrátit ke svým
předvolbám obrazu. Máte možnost nastavit předvolbu obrazu
samostatně pro každou činnost televizoru nebo připojeného
zařízení.
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Jazyk
zvuku nebo Titulky.
Univerzální přístup
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Univerzální přístup, kde jsou uvedeny informace o nastavení
televizoru pro sluchově a zrakově postižené.
Pokud se chcete vrátit ke své předvolbě obrazu během
sledování televizního kanálu, stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Styl obrazu a vyberte možnost Osobní.
Nastavení předvoleb
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte si další informace
pod položkami Automatická aktualizace kanálu nebo Oznámení
aktualizace. Vyhledejte si také položku Ruční instalace, kde jsou
uvedeny informace o analogových kanálech nebo o přepnutí
DVB na připojení antény.
Postup Rychlého nastavení obrazu . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rychlá nastavení obrazu a zvuku a
stiskněte tlačítko OK. Projděte všechny kroky a postup
ukončete.
Dětský zámek
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Obrazový styl.
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Rodičovský zámek.
Nastavení TV
Připojení k síti
V nabídce Nastavení televizoru můžete nastavit všechny
možnosti. Položka Obecná nastavení v nabídce obsahuje kolekci
nastavení, jako například Jazyk nabídky, Časovač vypnutí,
Časovač vypnutí, Univerzální přístup a další.
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Síť,
bezdrátová nebo Síť, kabelová.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte požadované téma.
Nastavení sítě
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Síť,
nastavení.
Hledat kanály
Aktualizace softwaru
Funkce Hledat kanály umožňuje aktualizovat současný seznam
kanálů a přidat do seznamu kanálů případné nové kanály. Můžete
provést také opětovnou instalaci všech kanálů. Aktualizace nebo
instalace kanálů může chvíli trvat.
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Software, aktualizace z internetu nebo Software, aktualizace
pomocí USB.
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Kanál,
aktualizace nebo Znovu nainstalovat kanály.
59
obrazu, stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Obraz.
Aktualizace softwaru
Doma nebo V obchodě
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Software, aktualizace pomocí USB.
Je-li možnost Styl obrazu přepnuta zpět na hodnotu Živý
pokaždé, když zapnete televizor, znamená to, že je umístění
televizoru nastaveno na hodnotu Obchod. Jde o nastavení
určené k propagaci v obchodě.
Postup nastavení televizoru pro domácí použití . . .
Nastavení softwaru
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Software, aktuální verze.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Umístění a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Doma a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Sledování ukázky
Možnost Ukázka v nabídce  umožňuje prohlédnout si některá
ukázková videa týkající se funkcí kvality obrazu televizoru.
19.2
Nastavení obrazu
Obraz
Barva
Možnost Barva umožňuje upravit sytost barvy obrazu.
Styl obrazu
Postup úpravy barvy . . .
Chcete-li snadno upravit obraz, můžete vybrat předvolbu
nastavení v nabídce Obrazový styl.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz > Barva.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko a
klikněte na možnost Styl obrazu.
2 - Vyberte styl a stiskněte tlačítko OK.
Zde jsou dostupné styly obrazu . . .
• Vlastní – vaše předvolby zvolené v Rychlém nastavení obrazu
• Jasné – ideální pro sledování za denního světla
• Přirozené – nastavení přirozeného obrazu
• Standardní – standardní výrobní nastavení.
• Film – ideální pro sledování filmů
Kontrast
Možnost Kontrast umožňuje upravit kontrast obrazu.
Postup úpravy jasu a kontrastu . . .
• Fotografické – ideální pro prohlížení fotografií
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz > Kontrast.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu tlačítkem
 (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Obnovení stylu
Když vyberete Styl obrazu, můžete upravit libovolné nastavení
obrazu v nabídce Nastavení > Nastavení televizoru > Obraz…
Ve vybraném stylu se uloží změny, které jste provedli.
Doporučujeme upravovat nastavení obrazu pouze pro styl
Vlastní.
Obnovení nastavení stylu na výchozí hodnoty…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnosti Nastavení televizoru > Obraz >
Obrazový styl a zvolte styl obrazu, který chcete obnovit.
3 - Stiskněte tlačítko  Obnovit styl.
4 - Vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko OK. Styl se obnoví.
5 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Ostrost
Možnost Ostrost umožňuje upravit úroveň ostrosti jemných
detailů obrazu.
Postup nastavení ostrosti . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz > Ostrost.
Chcete-li získat další informace o úpravě jednotlivých nastavení
60
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Pokročilé > Barvy > Vlastní teplota barev.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava).
4 - Pomocí kurzorových kláves vyberte nastavení.
5 - Nastavení potvrďte stisknutím klávesy OK.
6 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení obrazu
Nastavení barev
Nastavení kontrastu
Zvýšení sytosti barev
Režimy kontrastu
Možnost Zvýšení sytosti barev umožňuje zlepšit intenzitu barev
a detaily v jasných barvách.
Možnost Režimy kontrastu umožňuje nastavit úroveň, při níž lze
snížit spotřebu energie ztlumením intenzity jasu obrazovky.
Zvolte nejlepší spotřebu energie nebo obraz s největší intenzitou
jasu.
Postup nastavení úrovně . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Pokročilé > Barvy > Zvýšení sytosti barev.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost Maximum,
Střední, Minimum nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Postup nastavení úrovně . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz
> Pokročilé > Kontrast > Režimy kontrastu.
3 - Stisknutím tlačítka  (doprava) a vyberte možnost Nejlepší
obraz, Nejnižší spotřeba, Standardní nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Teplota barev
Možnost Teplota barev umožňuje nastavit obraz na předem
nastavenou teplotu barev nebo vybrat volbu Vlastní, takže
budete moci nastavit teplotu sami pomocí možnosti Vlastní
teplota barev. Teplota barev a Vlastní teplota barev jsou
nastavení určená pro pokročilé uživatele.
Jas
Možnost Jas umožňuje nastavit úroveň jasu obrazového signálu.
Jas je nastavení určené pro odborné uživatele. Uživatelům, kteří
nepatří mezi odborníky, doporučujeme upravovat jas pomocí
nastavení Kontrast.
Postup výběru předvolby . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé > Barvy > Teplota barev.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte
možnost Normální, Teplá nebo Studená. Chcete-li nastavit
teplotu barev sami, vyberte možnost Vlastní.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Postup nastavení úrovně . . .
Vlastní teplota barev
Kontrast videa
Prostřednictvím možnosti Vlastní teplota barev můžete nastavit
teplotu barev sami. Chcete-li nastavit Vlastní teplotu barev,
nejprve vyberte možnost Vlastní v nastavení Teplota barev. Tím
se zpřístupní nabídka Vlastní teplota barev. Vlastní teplota
barev je nastavení určené pro pokročilé uživatele.
Funkce Kontrast videa umožňuje snížit rozsah kontrastu videa.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé > Kontrast > Jas.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Postup nastavení úrovně . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz
> Pokročilé > Kontrast > Kontrast videa.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
Postup nastavení vlastní teploty barev . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
61
nabídku zavřete.
malé bloky nebo zubaté okraje v obrazech.
Postup redukce artefaktů MPEG . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Pokročilé > Ostrost > Redukce MPEG artefaktů.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost Maximum,
Střední, Minimum nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Gama
Možnost Gama umožňuje nastavit nelineární nastavení svítivosti
a kontrastu obrazu. Gama je nastavení určené pro odborné
uživatele.
Postup nastavení úrovně . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé > Kontrast > Gama.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Hra nebo počítač
Televizor lze přepnout na ideální nastavení obrazu pro hraní
nebo pro použití televizoru jako počítačového monitoru.
Nastavení pro Hru a Počítač se liší. Pokud je v nabídce Zdroj
nastaven správný typ zařízení (herní konzola nebo počítač),
televizor při přepnutí na toto zařízení automaticky přepne na
ideální nastavení. Pokud nastavení přepnete ručně, nezapomeňte
je vypnout, až budete přepínat na sledování televize nebo jiného
připojeného zařízení.
Nastavení ostrosti
Super rozlišení
Možnost Super rozlišení umožňuje zapnout vynikající ostrost
v okrajích linií a obrysech.
Postup ručního přepnutí nastavení . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz > Upřesnit
> Styl aktivity.
3 - Vyberte možnost Hra, Počítač nebo TV. Možnost TV vrátí
nastavení zpět na sledování televize.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Pokročilé > Ostrost > Super rozlišení.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost Zapnuto
nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Místnost
Možnost Redukce šumu umožňuje filtrovat a redukovat úroveň
šumu v obrazu.
Pokud se televizor nachází v obchodě, můžete nastavit, aby
zobrazoval propagační pruh pro obchody. Obrazový styl se
automaticky nastaví na možnost Jasné. Automatický Časovač
vypnutí se vypne.
Postup úpravy redukce šumu. . .
Postup nastavení televizoru pro umístění v obchodě . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Pokročilé > Ostrost > Redukce šumu.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost Maximum,
Střední, Minimum nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Umístění a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Obchod a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Redukce šumu
Redukce MPEG artefaktů
Možnost Redukce MPEG artefaktů umožňuje vyhladit digitální
přechody v obrazu. Artefakty MPEG se většinou zobrazují jako
62
19.3
Výšky
Sluch
Možnost Výšky umožňuje upravit úroveň vysokých tónů zvuku.
Postup nastavení úrovně . . .
Zvukový styl
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Výšky.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Chcete-li snadno upravit zvuk, můžete vybrat předvolbu
nastavení v nabídce Zvukový styl.
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko a
klikněte na možnost Styl obrazu.
2 - Vyberte styl a stiskněte tlačítko OK.
Zde jsou různé styly zvuku . . .
• Vlastní – vaše volby provedené pod položkou Nastavit vlastní
zvuk
• Originál – standardní nastavení z výroby
• Film – ideální pro sledování filmů
• Hudba – ideální pro poslech hudby
• Hra – ideální pro hraní her
• Zprávy – ideální pro řeč
Režim prostorového zvuku
Pomocí režimu Surroundmůžete nastavit zvukový efekt
reproduktorů televizoru.
Postup nastavení režimu Surround . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Režim
Surround.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost Stereo,
Incredible Surround.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Úprava stylu zvuku
Když vyberete Styl zvuku, můžete upravit libovolné nastavení
zvuku v nabídce Nastavení > Nastavení televizoru > Zvuk…
Ve vybraném stylu se uloží změny, které jste provedli.
Doporučujeme upravovat nastavení zvuku pouze pro styl
Vlastní.
Obnovení nastavení stylu na výchozí hodnoty…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnosti Nastavení televizoru > Zvuk > Zvukový
styl a zvolte styl, který chcete obnovit.
3 - Stiskněte tlačítko  Obnovit styl.
4 - Vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko OK. Styl se obnoví.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK, v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Hlasitost sluchátek
Možnost Hlasitost sluchátek umožňuje samostatně nastavit
hlasitost pro připojená sluchátka.
Postup nastavení rychlosti . . .
1 - Stiskněte tlačítko Hlasitost sluchátek a na liště nabídek.
2 - Pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů) upravte hlasitost.
3 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Zvuk,
kde získáte další informace o úpravě jednotlivých nastavení
zvuku.
Pokročilá nastavení zvuku
Nastavení zvuku
Automatická úprava hlasitosti
Basový
Možnost Automatická úprava hlasitosti umožňuje nastavit
televizor tak, aby automaticky vyrovnával náhlé rozdíly hlasitosti.
Obvykle k nim dochází na počátku vysílání reklam nebo
v případě přepínání kanálů.
Možnost Basy umožňuje upravit úroveň nízkých tónů zvuku.
Postup nastavení úrovně . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Basy.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé
> Automatická úprava hlasitosti.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost Zapnuto
nebo Vypnuto.
63
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Reproduktory TV
HDMI ARC
Televizor můžete nastavit tak, aby odesílal zvuk do připojeného
audiozařízení – do systému domácího kina nebo audiosystému.
Možnost Reproduktory TV umožňuje vybrat, kde chcete slyšet
zvuk televizoru a způsob, jak jej chcete ovládat.
Pokud pro žádné připojení HDMI nepotřebujete zpětný zvukový
kanál (ARC neboli Audio Return Channel), můžete signál ARC
vypnout.
• Pokud vyberete možnost Vypnuto, budou reproduktory
televizoru trvale vypnuty.
• Pokud vyberete možnost Reproduktory TV, reproduktory
televizoru zůstanou trvale zapnuté.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku HDMI ARC.
Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru HDMI CEC,
můžete použít jedno z nastavení funkce EasyLink.
Formát výstupu zvuku
Formát výstupu zvuku umožňuje nastavit výstupní zvukový signál
televizoru tak, aby odpovídal možnostem zpracování zvuku
vašeho systému domácího kina.
• Pokud vyberete možnost EasyLink, televizor odesílá zvuk do
audiozařízení. Když zařízení přehrává zvuk, televizor vypne
reproduktory televizoru.
• Pokud vyberete možnost Autom. start EasyLink, televizor
přepne na audiozařízení, odešle zvuk televizoru do zařízení a
vypne reproduktory televizoru.
Je-li vybrána možnost EasyLink nebo Automatické spuštění
EasyLink, můžete stále přepnout na reproduktory televizoru
nebo reproduktory zařízení v nabídce zvuku.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Formát výstupu zvuku.
Vyrovnání výstupu zvuku
Možnost Vyrovnání výstupu zvuku umožňuje vyrovnat úroveň
hlasitosti zvuku systému domácího kina podle hlasitosti
televizoru, když mezi těmito zařízeními přepínáte.
Postup nastavení reproduktorů televizoru . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Zvukový
výstup.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost Vypnuto,
Reproduktory TV, EasyLink nebo Automatické spuštění
EasyLink.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Vyrovnání výstupu zvuku.
Zpoždění zvukového výstupu
Nastavíte-li ve svém systému domácího kina možnost Zpoždění
zvukového výstupu za účelem synchronizace zvuku a obrazu, je
nutné vypnout možnost Zpoždění zvukového výstupu
na televizoru.
Postup přímého přepnutí reproduktorů . . .
1 - Během sledování televize stiskněte tlačítko  OPTIONS a
vyberte možnost Obraz a zvuk.
2 - Vyberte položku Reproduktory a vyberte možnost TV nebo
Zesilovač (audiozařízení).
3 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Zpoždění zvukového výstupu.
Synchronizace zvukového výstupu
Čistý zvuk
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího kina, můžete
nastavit zpoždění na televizoru pomocí možnosti Posun
zvukového výstupu.
Možnost Clear Sound slouží k vylepšení zvuku řeči. Je ideální pro
zpravodajské pořady. Vylepšení řeči lze zapnout nebo vypnout.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Posun zvukového výstupu.
Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé
> Clear Sound.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost Zapnuto
64
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Reproduktory
Systém domácího kina (HTS)
Zvuk televizoru můžete odesílat do připojeného zvukového
zařízení – systému domácího kina nebo audiosystému.
19.4
Univerzální přístup
Můžete si vybrat, kde chcete zvuk televizoru slyšet a způsob, jak
jej chcete ovládat.
Zapnutí
• Pokud vyberete možnost Vypnuto, budou reproduktory
televizoru trvale vypnuty.
• Pokud vyberete možnost Reproduktory TV, reproduktory
televizoru zůstanou trvale zapnuté.
Se zapnutou možností Univerzální přístup je televizor nastaven
pro sluchově a zrakově postižené.
Zapnutí
Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru HDMI CEC,
můžete použít jedno z nastavení funkce EasyLink.
Pokud jste možnost Univerzální přístup nezapnuli během
instalace, můžete tak učinit v nabídce Nastavení.
Postup zapnutí možnosti Univerzální přístup . . .
• Pokud vyberete možnost EasyLink, televizor odesílá zvuk do
audiozařízení. Když zařízení přehrává zvuk, televizor vypne
reproduktory televizoru.
• Pokud vyberete možnost Autom. start EasyLink, televizor
přepne na audiozařízení, odešle zvuk televizoru do zařízení a
vypne reproduktory televizoru.
Pokud vyberete možnost EasyLink nebo Automatické spuštění
EasyLink, můžete v případě potřeby přepnout na reproduktory
televizoru.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnosti Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Univerzální přístup a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Postup nastavení reproduktorů televizoru . . .
Zapnutím možnosti Univerzální přístup v nabídce Nastavení se
možnost Univerzální přístup přidá do nabídky Možnosti.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Zvukový
výstup.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost Vypnuto,
Reproduktory TV, EasyLink nebo Automatické spuštění
EasyLink.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Sluchově postižení
Zapnutí
Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální zvukový
komentář popisující děj na obrazovce.
Aby bylo možné zapnout zvuk a efekty pro zrakově postižené
osoby, je nutné nejprve zapnout možnost Popis zvuku.
A ještě než budete moci zapnout možnost Popis zvuku, je nutné
zapnout možnost Univerzální přístup.
Postup přímého přepnutí reproduktorů . . .
1 - Při sledování televizoru stiskněte tlačítko  .
2 - Vyberte možnost Reproduktory a vyberte položku TV nebo
Zesilovač (audiosystém).
3 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Zvukový komentář
Při použití možnosti Zvukový komentář je k normální zvukové
stopě přidán komentář vypravěče.
Přepnutí na komentář (je-li k dispozici) . . .
Umístění televizoru
1 - Zapněte možnost Univerzální přístup stiskněte tlačítko
 OPTIONS a vyberte možnost Univerzální přístup.
2 - Vyberte možnost Popis zvuku a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.
Toto nastavení je součástí úvodní instalace a je zvolena buď
hodnota Na TV stojanu nebo Upevnění na zeď. Pokud jste od
té doby umístění televizoru změnili, upravte příslušným
způsobem toto nastavení pro dosažení co nejlepší reprodukce
zvuku.
Můžete zkontrolovat, zda je k dispozici zvukový komentář.
V nabídce Možnosti vyberte položku Jazyk zvuku a vyhledejte
jazyk zvuku označený ikonou .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Umístění televize a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Na TV stojanu nebo Upevnění na zeď
65
3 - Vyberte možnost Popisný (zvuk) nebo Titulky a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Reproduktory / Sluchátka
V nabídce Reproduktory / Sluchátka si můžete nastavit, kde
chcete zvukový komentář slyšet.
V nabídce jsou reproduktory televizoru, sluchátka nebo obě
možnosti současně.
Nastavení možnosti Reproduktory / Sluchátka . . .
Pípnutí tlačítka
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů > Jazyky > Popis zvuku
> Reproduktory / Sluchátka a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Reproduktory, Sluchátka nebo
Reproduktory + sluchátka a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Pípnutí tlačítka poskytuje zvukovou zpětnou vazbu při každém
stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači. Hlasitost zvuku je pevně
nastavena.
Postup aktivace pípání tlačítek . . .
1 – Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte možnost
Univerzální přístup a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Pípnutí kláves a nastavte hodnotu
Zapnuto.
Pokud se položka Univerzální přístup v nabídce Možnosti
neobjeví, zapněte Univerzální přístup v nabídce Nastavení.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Univerzální přístup.
Zrakově postižení
Smíšená hlasitost
Je možné smíchat hlasitost normálního zvuku se zvukovým
komentářem.
Nastavení hlasitosti . . .
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a na liště nabídek vyberte
možnost Univerzální přístup.
2 - Vyberte možnost Smíšená hlasitost a stiskněte tlačítko OK.
3 - Pomocí tlačítka  nebo  nastavte posuvník.
4 - Potvrďte tlačítkem OK.
Zvukový efekt
Některé zvukové komentáře mohou obsahovat zvláštní zvukové
efekty, například stereo nebo postupné vytrácení zvuku.
Přepnutí na zvukové efekty (jsou-li k dispozici) . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů > Jazyky > Popis zvuku
> Zvukové efekty a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Řeč
Zvukový komentář může obsahovat také titulky pro vyslovovaná
slova.
Přepnutí na tyto titulky (jsou-li k dispozici) . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů > Jazyky > Popis zvuku
> Řeč a stiskněte tlačítko OK.
66
20
Energetický štítek EU
Specifikace
Energetický štítek EU vás informuje o třídě úspory energie
tohoto výrobku. Čím je třída úspory energie výrobku
ekologičtější, tím méně energie spotřebuje.
Na štítku naleznete informace o třídě úspory energie, průměrné
spotřebě energie výrobku a průměrné spotřebě energie za
1 rok. Hodnoty o spotřebě energie výrobku najdete také na
webových stránkách společnosti Philips pro vaši zemi na adrese
www.philips.com/TV
20.1
Ochrana životního prostředí
Úspora energie
Položka Nastavení Eco sdružuje nastavení, která pomáhají
chránit životní prostředí.
Během sledování televizního kanálu stiskněte ikonu , otevřete
nabídku Nastavení Eco a stiskněte tlačítko OK.
Aktivní nastavení jsou označena ikonou . Jednotliví nastavení
můžete označit nebo jejich označení odstranit tlačítkem OK.
Opětovným stisknutím tlačítka  nabídku Nastavení Eco
zavřete.
Likvidace produktu
Likvidace starého výrobku a baterií
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů
nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.
Úspora energie
Tento obrazový styl nastavuje obraz tak, aby byla spotřeba
elektrické energie co nejmenší.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Obrazový styl.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého
kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Obrazovka vypnuta
Pokud pouze posloucháte hudbu, můžete vypnout obrazovku
televizoru, a šetřit tak energii.
Vyberte možnost Obrazovka vypnuta a stiskněte tlačítko OK.
Obrazovku znovu zapnete libovolným tlačítkem na dálkovém
ovladači (kromě tlačítka).
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu
elektrických a elektronických výrobků.
Dodržujte místní směrnice a staré výrobky nelikvidujte spolu
s běžným odpadem domácnosti. Správnou likvidací starého
výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví.
Světelný senzor*
Vestavěný snímač okolního světla snižuje jas televizní obrazovky,
pokud okolní světlo potemní, a tak šetří energii. Vestavěný
senzor osvětlení automaticky přizpůsobí obraz světelným
podmínkám v místnosti.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES,
které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.
*Týká se pouze televizorů vybavených světelným senzorem
Časovač vypnutí
Pokud během 4 hodin nestisknete žádné tlačítko na dálkovém
ovladači nebo pokud televizor po dobu 10 minut nepřijímá
žádný vstupní signál, automaticky se vypne, aby šetřil energii.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize
používáte digitální přijímač (set top box – STB) a nepoužíváte
dálkový ovladač televizoru, deaktivujte funkci automatického
vypnutí.
Informujte se o místních směrnicích týkajících se sběru baterií,
protože správnou likvidací starého výrobku předcházíte
případným nepříznivým důsledkům na životní prostředí a lidské
zdraví.
20.2
Kromě těchto ekologických nastavení nabízí televizor také
technologie šetrné k životnímu prostředí (snižující spotřebu
energie).
Displej
Neaktivní zařízení vypnutá
Vypnutí připojených neaktivních zařízení s technologií EasyLink
HDMI-CEC (Consumer Electronic Control).
67
Světelný senzor, Časovač vypnutí, Neaktivní zařízení vypnutá.
Typ
Příkon uvedený na typovém štítku výrobku udává spotřebu
energie výrobku při normálním použití v domácnosti (IEC 62087
Ed.2). Maximální příkon uvedený v závorce slouží pro stanovení
elektrické bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7.2).
• Úhlopříčka obrazovky:
– 61 cm (24")
– 81 cm (32")
– 102 cm (40")
– 107 cm (42")
– 119 cm (47")
– 122 cm (48")
– 127 cm (50")
– 140 cm (55")
– 164 cm (65")
20.4
Rozměry a hmotnost (řada 5609)
42Pxx5609
• bez stojanu:
Šířka 952,2 mm – výška 557,1 mm – hloubka 69,6 mm –
hmotnost ±10,4 kg
• se stojanem:
Šířka 952,2 mm – výška 616,9 mm – hloubka 213,1 mm –
hmotnost ±11,7 kg
• Rozlišení displeje:
- PFxxxx9 : 1920x1080p
- PHxxxx9 : 1366x768p
47Pxx5609
• bez stojanu:
Šířka 1063,9 mm – výška 619,9 mm – hloubka 69,6 mm –
hmotnost ±13,4 kg
• se stojanem:
Šířka 1063,9 mm – výška 679,7 mm – hloubka 254,4 mm –
hmotnost ±14,8 kg
Vstupní rozlišení pro televizory HD/FHD
Video formáty
Rozlišení – Obnovovací frekvence
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
55Pxx5609
• bez stojanu:
Šířka 1234 mm – výška 716 mm – hloubka 92 mm – hmotnost
±18,8 kg
• se stojanem:
Šířka 1234 mm – výška 782 mm – hloubka 300 mm – hmotnost
±20,5 kg
Počítačové formáty
Rozlišení (mimo jiné)
20.5
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
Možnosti připojení
Zadní část televizoru
• Vstup zvuku (DVI na HDMI) (stereofonní minikonektor
3,5 mm)
• CVBS: Audio L/R, CVBS vstup, RGB
• SCART (včetně adaptéru): Audio L/R, CVBS vstup, RGB
• YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R: stereofonní minikonektor 3,5 mm
• Digitální výstup zvuku: optický, Toslink
• Síť LAN: RJ45
• Vstup HDMI s funkcí ARC
20.3
Spotřeba
Boční strana televizoru
• Vstup HDMI s funkcí ARC
• USB 2.0
• Slot běžného rozhraní: CI+/CAM
• Sluchátka: stereofonní minikonektor 3,5 mm
Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího
upozornění změnit. Další podrobnosti o technických údajích
výrobku naleznete na webové stránce www.philips.com/support
Spotřeba
• Síťové napájení: 220-240 V stříd., +/-10 %
• Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,3 W
• Funkce úspory energie: Úspora energie, Obrazovka vypnuta,
68
20.6
Multimédia
Připojení
• USB 2.0
• Ethernet LAN RJ-45*
• Wi-Fi 802.11b/g/n (vestavěné)*
Podporované systémy souborů USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
Formáty přehrávání
• Kontejnery: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4,
Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows
Media (ASF/WMV/WMA)
• Videokodeky: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part
10 AVC (H264), VC-1, WMV9
• Audiokodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5
Layer I/II/III (včetně MP3), WMA (v. 2 až v. 9.2), WMA Pro (v.
9/v. 10)
• Titulky:
– Formáty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD
(TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Kódování znaků: UTF-8, střední Evropa a východní Evropa
(Windows-1250), azbuka (Windows-1251), řečtina
(Windows-1253), turečtina (Windows-1254), západní Evropa
(Windows-1252)
• Obrazové kodeky: JPEG
• Omezení:
– Maximální podporovaná celková přenosová rychlost pro
soubor média je 30 Mb/s.
– Maximální podporovaná přenosová rychlost videa pro soubor
média je 20 Mb/s.
– MPEG-4 AVC (H.264) podporováno do High Profile @ L4.1.
– VC-1 podporováno do Advanced Profile @ L3.
Wi-Fi Certified Miracast™*
Tento televizor podporuje zařízení WiDi 4.x.
Podporovaný software serveru médií (DMS)*
• Počítač PC – Microsoft Windows XP, Vista nebo Windows 7
– Můžete použít jakýkoli software serveru médií s certifikací
DLNA certified®.
– Microsoft – Windows Media Player
• Operační systém Mac OS X
– Můžete použít jakýkoli software serveru médií s certifikací
DLNA certified®.
• Mobilní zařízení
– Philips MyRemote – iOS, Android
– Součinnost a výkon se mohou lišit v závislosti na možnostech
použitého mobilního zařízení a softwaru.
Předpisy ESD
Zařízení vyhovuje kritériím výkonu A pro ESD. Pokud se zařízení
kvůli elektrostatickému výboji neobnoví v režimu sdílení souborů,
je vyžadován zásah uživatele.
*Platí pouze pro televizory typu Smart TV.
69
používat.
Chcete-li zabránit náhodné aktualizaci softwaru televizoru,
odstraňte z paměťového zařízení USB soubor autorun.upg.
21
Software
21.1
Aktualizace z internetu
Aktualizace softwaru
Je-li televizor připojen k internetu, může se zobrazovat zpráva od
společnosti TP Vision vyzývající k aktualizaci softwaru televizoru.
To vyžaduje vysokorychlostní (širokopásmové) připojení
k internetu.
Aktualizace ze zařízení USB
Aktualizace softwaru televizoru může být nutná. Pro nahrání
softwaru do televizoru potřebujete počítač s vysokorychlostním
připojením k internetu a paměťové zařízení USB. Použijte
paměťové zařízení USB s volným místem 256 MB. Zkontrolujte,
zda je vypnuta ochrana proti kopírování.
Pokud se tato zpráva zobrazí, doporučujeme provést aktualizaci.
Vyberte možnost Aktualizovat. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Nové aktualizace si také můžete vyhledat sami.
Vyhledání aktualizace . . .
1 - Spuštění aktualizace v televizoru
Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost Aktualizace softwaru > USB a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Identifikace televizoru
Zasuňte paměťové zařízení USB do jednoho z konektorů USB
na televizoru.
Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK. Na paměťové
zařízení USB se zapíše identifikační soubor.
3 - Stažení softwaru televizoru
Zasuňte paměťové zařízení USB do počítače.
Na paměťovém zařízení USB najděte soubor update.htm
a dvakrát na něj klikněte.
Klikněte na možnost Odeslat ID.
Je-li k dispozici nový software, stáhněte soubor .zip.
Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor autorun.upg do
paměťového zařízení USB.
Tento soubor neumisťujte do složky.
4 - Aktualizace softwaru televizoru
Znovu zasuňte paměťové zařízení USB do televizoru.
Aktualizace se spustí automaticky.
Televizor se na 10 sekund vypne a poté znovu zapne. Prosím
vyčkejte.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace softwaru > Televizor
s internetem a stiskněte tlačítko OK. Postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Po dokončení aktualizace se televizor sám automaticky vypne
a zase zapne.
Vyčkejte, dokud se nezapne.
21.2
Verze softwaru
Postup zobrazení aktuální verze softwaru televizoru . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení softwaru a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Vyberte možnost Informace o současném
softwaru a zobrazte si informaci Verze vydání.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Přitom . . .
• nepoužívejte dálkový ovladač
• neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru.
21.3
Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu, neodpojujte
paměťové zařízení USB od televizoru. Po obnovení napájení
bude aktualizace pokračovat.
Na konci aktualizace se na obrazovce objeví zpráva Operation
successful (Operace byla úspěšná). Vyjměte paměťové zařízení
USB a stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
Software s otevřeným zdrojovým
kódem
Tento televizor obsahuje software s otevřeným zdrojovým
kódem. Společnost TP Vision Europe B.V. tímto nabízí, že na
vyžádání poskytne úplnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu
pro autorskými právy chráněné balíčky softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem, které jsou použity v tomto výrobku
a u kterých takovou nabídku vyžadují příslušné licence.
Přitom . . .
• dvakrát stiskněte tlačítko 
• stiskněte vypínač napájení na televizoru
Televizor se vypne (na 10 sekund) a poté se znovu zapne.
Vyčkejte.
Tato nabídka platí až tři roky po nákupu výrobku a vztahuje se
na kohokoli, kdo obdrží toto sdělení.
Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte nás prosím (anglicky)
Software televizoru je aktualizován. Nyní můžete televizor opět
70
na adrese . . .
libpng (1.2.43)
PNG decoder.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libpng license, which can be found below.
Source: http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libjpg license, which can be found below.
Source: http://www.ijg.org/
21.4
Open source license
Acknowledgements and License Texts for any open source
software used in this Philips TV.
libmng (1.0.10)
libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and
examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the
animation extension to the popular PNG image-format.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libmng license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/libmng/files/
This is a document describing the distribution of the source
code used on the Philips TV, which fall either under the GNU
General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General
Public License (the LGPL), or any other open source license.
Instructions to obtain source code for this software can be
found in the user manual.
u-Boot loader (1.3.4)
Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL
license.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the u-Boot loader license, which can be found
below.
Source: http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/UBoot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download
PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no
support for this software. The preceding does not affect your
warranties and statutory rights regarding any Philips product(s)
you purchased. It only applies to this source code made available
to you.
Libcurl (7.21.7)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL
transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP,
TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3
and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP
PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate,
Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Libcurl license, which can be found below.
Source: http://curl.haxx.se/
Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to be small,
efficient, highly customizable, and portable while capable of
producing high-quality output (glyph images).
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the FreeType Project license, which can be found
below.
Source: http://freetype.sourceforge.net
zlib (1.2.3)
The 'zlib' compression library provides in-memory compression
and decompression functions, including integrity checks of the
uncompressed data.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the zlib license, which can be found below.
Source: http://www.zlib.net/
c-ares (1.7.4)
c-ares is a C library that performs DNS requests and name
resolves asynchronously.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the c-ares license, which can be found below.
Source: http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz
Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)
AAC Ecnoder.
Source: Android JB source code
openssl (1.0.0d)
OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS
protocols. The core library (written in the C programming
language) implements the basic cryptographic functions and
provides various utility functions. Wrappers allowing the use of
the OpenSSL library in a variety of computer languages are
available.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.
Source: http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz
unicode (3.2)
This library is used to perform UNICODE string manipulation.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the ICU license, which can be found below.
Source: http://www.icu-project.org/
71
Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C. It is a
stream-oriented parser in which an application registers handlers
for things the parser might find in the XML document (like start
tags). An introductory article on using.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Expat license, which can be found below.
Source: http://expat.sourceforge.net/
which defines the ``system calls'' and other basic facilities such as
open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C
library in the GNU system and most systems with the Linux
kernel
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the glibc license, which can be found below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/
mtd-utils (1)
The aim of the system is to make it simple to provide a driver
for new hardware, by providing a generic interface between the
hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware
drivers need to know nothing about the storage formats used,
such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple
routines for read, write and erase. Presentation of the device's
contents to the user in an appropriate form will be handled by
the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the mtd-utils license, which can be found below.
Source: http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html
DirectFB include SAWMAN (1.4.0)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating
system with a small memory footprint that provides graphics
acceleration, input device handling and abstraction layer, and
integrated windowing system with support for translucent
windows and multiple display layers on top of the Linux
framebuffer without requiring any kernel modifications.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the DirectFB license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_a
pplications_SDK/remote_spplications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_
source_1.3.1.7z/download
libusb (1.0.6)
This is the home of libusb, a library that gives user level
applications uniform access to USB devices across many different
operating systems. libusb is an open source project licensed
under the GNU Lesser General Public License version 2.1.Many
participants in the libusb community have helped and continue
to help with ideas, implementation, support and improvements
for libusb.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libusb license, which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/
SAWMAN
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.
SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports
block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also
the name of free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFS filesystems.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
Linux Kernel (3.0)
The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux
family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Linux Kernel license, which can be found
below.
Source: http://www.kernel.org
libusb-compat (0.1.3)
Library to enable user space application programs to
communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libusb-compat license, which can be found
below.
Source: http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1
SQLite (3.7.2)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained,
serverless, zero-configuration, transactional SQL database
engine.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the SQLite license, which can be found below.
Source: http://www.sqlite.org/download.html
NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of
the Microsoft Windows NTFS file system with read-write
support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so
it can run unmodified on many different operating systems. It is
runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS,
QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku,MorphOS, and Mac
OS X It is licensed under either the GNU General Public
License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs
and is under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which
can be found below.
Source: http://www.tuxera.com
SquashFS (3.4)
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.
SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports
block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also
the name of free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the SquashFS license, which can be found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
glibc (2.6.1)
Any Unix-like operating system needs a C library: the library
72
WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)
These packages are used to provide WiFi access.The supplier for
these tools is Atheros.These pieces of software are made
available under the terms and conditions of the GPL v2 license,
which can be found below.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the WPA Supplicant license, which can be found
below.
Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/
alsa (1.0.24.1)
Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the alsa license, which can be found below.
Source: http://www.alsa-project.org
lvm2 (2.02.89)
DM_VERITY.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the lvm2 license, which can be found below.
Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/
ntfsprogs (2.0.0)
Some useful tool for ntfs file sytem.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs
encfs (1.3.2)
A library provides an encrypted filesystem in user-space.
Source: http://www.arg0.net/encfs
fuse (2.8.4)
Fuse is a simple interface for userspace programs to export a
virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the fuse license, which can be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/
boost (1.15.0)
A library provides free peer-reviewed portable C++ source
libraries is used for encfs.
Source: http://www.boost.org
rlog (1.4)
A library that provides a flexible message logging facility for C
programs and libraries is used for encfs.
Source: http://www.arg0.net/rlog
libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for use on
systems which don't have one, or whose implementation cannot
convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libiconv license, which can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv
iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/
bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter, that will
appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features
from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO
9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both programming
and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash without
modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/
electric-fence (2.1.13)
Used for memory corruption detection.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the electric-fence license, which can be found
below.
Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electricfence_2.1.13-0.1.tar.gz
liveMedia
When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the electric-fence license, which can be found
below.
Source: www.live555.com
coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text
manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to exist on every
operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/
QT (4.7.0)
Netflix skpe besttv pandora picasa? will use QT.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the QT license, which can be found below.
Source: http://qt.nokia.com/
findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities
of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with other
programs to provide modular and powerful directory search and
file locating capabilities to other commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/
e2fsprogs (1.41.14)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2
filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/
73
gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would frequently like
to make changes in various text files wherever certain patterns
appear, or extract data from parts of certain lines while
discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C or Pascal
is a time-consuming inconvenience that may take many lines of
code.
The job is easy with awk, especially the GNU implementation:
gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html
psmisc (22.13)
This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use
the proc filesystem. We're not about changing the world, but
providing the system administrator with some help in common
tasks.
Source: http://psmisc.sourceforge.net/
sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is
used to filter text, i.e., it takes text input, performs some
operation (or set of operations) on it, and outputs the modified
text.
sed is typically used for extracting part of a file using pattern
matching or substituting multiple occurrences of a string within a
file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/
grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files for lines
containing a match to a specified pattern. By default, grep prints
the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/
gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program originally
written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler
wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/
tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as
various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created archives to
extract files, to store additional files, or to update or list files
which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/
inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/
util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/
iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for Linux
networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/
udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Udhcpc is a very small?DHCP?client geared towards?embedded
systems.
Source:
http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/
module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities used by Linux
systems to load and manage kernel modules (commonly
referred to as "drivers").
Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page
Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the
execution of NCL application. This library was developed for the
GNOME software suite and is available under a "MIT" license.
Source: http://www.xmlsoft.org
ncurses (5.7)
The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of
curses in System V Release 4.0, and more.
It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple
highlights and forms characters and function-key mapping, and
has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/
uriparser (0.7.7)
For MPEG-DASH
Source: http://uriparser.sourceforge.net/
net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for controlling
the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/n
et-tools.html
xerces-c++ (3.1.1)
For MPEG-DASH
Source: http://xerces.apache.org/
webp (0.2.1)
For Netflix
Source: https://code.google.com/p/webp/
procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small useful utilities
that give information about processes using the /proc filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free,
slabtop, and skill.
wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving files using
HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet
74
protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be
called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows
support, etc.
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz
the data integrity and the authentication of a message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may
be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC
algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.
Source: http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c
wireless_tools (0.29)
The Wireless Tools (WT)?is a set of tools allowing to
manipulate the Wireless Extensions.
They use a textual interface and are rather crude, but aim to
support the full Wireless Extension.
Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/T
ools.html
gSoap (2.7.15)
The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software
development toolkit for SOAP/XML Web services and generic
(non-SOAP) C/C++ XML data bindings.
Part of the software embedded in this product is gSOAP
software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011
Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.
Source: http://sourceforge.net/projects/gsoap2/
ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside
Philips libraries.
Source: http://sourceforge.net/projects/ezxml/
jquery (1.10.2)
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies
HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax
interactions for rapid web development.
Source: http://jquery.com/
SQLite (3.7.7.1)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained,
serverless, zero-configuration, transactional SQL database
engine.
Source: http://www.sqlite.org/download.html
Libupnp (1.2.1)
The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides
developers with an API and open source code for building
control points, devices, and bridges that are compliant with
Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.
Source: http://upnp.sourceforge.net/
AES (aes-src-29-04-09.zip)
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the
encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.
Source: http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/
mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)
The mDNSResponder project is a component of Bonjour,
Apple's ease-of-use IP networking
initiative:<http://developer.apple.com/bonjour/>
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of
devices and services
Source: http://developer.apple.com/bonjour/
microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make
it easy to run an HTTP server as part of another application.
The original download site for this software is :
http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/This piece of
software is made available under the terms and conditions of the
LGPL v2.1 license
Source:
http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz
yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in
ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released
under the ISC license.
The original download site for this software is :
http://lloyd.github.com/yajl/This piece of software is made
available under the terms and conditions of the ISC license
Source: http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.
1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloydyajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz
HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific
construction for calculating a message authentication code
(MAC) involving a cryptographic hash function in combination
with a secret cryptographic key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both
75
Odstraňování problémů
a podpora
obrazovka Philips a televizor se vrátí zpět do pohotovostního
režimu. Jedná se o normální chování. Pokud televizor odpojíte
od napájení a znovu jej připojíte, při dalším spuštění se zobrazí
úvodní obrazovka. Chcete-li ukončit pohotovostní režim
televizoru, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači nebo na
televizoru.
22.1
Kontrolka pohotovostního režimu bliká
Odstraňování problémů
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným zapojením
5 minut vyčkejte. Pokud blikání neustává, kontaktujte TV
oddělení péče o zákazníky společnosti Philips.
22
Videokanály
Nesprávný jazyk nabídky
Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály
Změňte jazyk zpět na preferovaný jazyk.
Zkontrolujte technické údaje a ověřte, zda váš televizor
podporuje standard DVB-T nebo DVB-C ve vaší zemi.
Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny všechny kabely a zda je
vybrána správná síť.
Zkontrolujte, zda jste vybrali správný seznam kanálů.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Jazyk menu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Všeobecné údaje
Obraz
Televizor se nezapne
• Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením minutu vyčkejte.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.
Obraz chybí nebo je zkreslený
• Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena anténa.
• Zkontrolujte, zda je jako zdroj vybráno správné zařízení.
• Zkontrolujte připojení externího zařízení nebo zdroje.
Vrzání při spuštění nebo vypnutí
Je slyšet zvuk, ale obraz chybí
• Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
V seznamu nejsou zobrazeny dříve nainstalované kanály
Když televizor zapnete, vypnete nebo přepnete do
pohotovostního režimu, můžete z jeho těla slyšet vrzavý zvuk.
Jedná se o normální zvuk, který je způsobem přirozeným
rozpínáním a smršťováním těla přístroje při zahřívání a
ochlazování. Výkon televizoru není žádným způsobem ovlivněn.
Nekvalitní příjem antény
• Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena anténa.
• Kvalitu příjmu mohou ovlivnit reproduktory, neuzemněná
zvuková zařízení, neonové osvětlení nebo vysoké budovy a jiné
velké objekty. Pokuste se zlepšit kvalitu obrazu přesměrováním
antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
• Je-li špatný příjem pouze u některého kanálu, zkuste jej doladit.
Televizor nereaguje na dálkový ovladač
Po spuštění se televizor chvíli aktivuje. Během této doby
nereaguje na dálkový ovladač ani na tlačítka na přístroji. Jedná se
o normální chování.
Pokud televizor nereaguje na dálkový ovladač ani později,
můžete funkci dálkového ovladače zkontrolovat pomocí
fotoaparátu mobilního telefonu. Zapněte fotoaparát telefonu a
namiřte dálkový ovladač do objektivu. Při stisknutí libovolného
tlačítka dálkového ovladače byste ve fotoaparátu měli vidět
bliknutí infračervené diody. Pokud tomu tak je, ovladač funguje a
je třeba zkontrolovat televizor.
Jestliže bliknutí nezaznamenáte, dálkový ovladač může být rozbitý
nebo může mít slabé baterie.
Tato metoda kontroly nefunguje u dálkových ovladačů, které
jsou s televizorem bezdrátově spárovány.
Nekvalitní obraz ze zařízení
• Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.
• Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Nastavení obrazu se po chvíli změní
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na
hodnotu Doma . Nastavení v tomto režimu je možné upravovat
a ukládat.
Zobrazuje se komerční reklama
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na hodnotu
Doma.
Obraz neodpovídá obrazovce
Po zobrazení úvodní obrazovky Philips se televizor přepne
Přejděte na jiný formát obrazu. Stiskněte tlačítko .
zpět do pohotovostního režimu
Formát obrazů se u jednotlivých kanálů mění
Když je televizor v pohotovostním režimu, zobrazí se úvodní
76
Vyberte jiný formát obrazu než Automatický.
22.3
Obraz je ve špatné pozici
Nápověda
Signál obrazu z některých zařízení nemusí přesně odpovídat
obrazovce. Zkontrolujte výstupní signál z připojeného zařízení.
Tento televizor nabízí nápovědu na obrazovce.
Otevření nápovědy
1 - Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku Doma.
2 - Vyberte možnost Nápověda a stiskněte tlačítko OK.
Obraz z počítače není stabilní
Zkontrolujte, zda počítač používá podporované rozlišení a
obnovovací frekvenci.
Pokud chcete témata hledat podle abecedy, vyberte možnost
Klíčová slova.
Chcete-li nápovědu číst jako knihu, vyberte možnost Kniha.
Připojení
Než provedete pokyny Nápovědy, Nápovědu zavřete.
Chcete-li zavřít Nápovědu, stiskněte tlačítko .
Rozhraní HDMI
• Upozorňujeme, že podpora připojení HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) může způsobit, že při zobrazování
obsahu ze zařízení HDMI může dojít k prodlevě.
• Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a nezobrazí žádný
obraz, přepněte zdroj na jiné zařízení a poté zpět na požadované
zařízení.
• Pokud dochází k přerušovaným poruchám zvuku, zkontrolujte
výstupní nastavení zařízení HDMI.
• Používáte-li adaptér HDMI na DVI nebo kabel HDMI na DVI,
připojte další audio kabel ke vstupu audio (pouze mini jack), je-li
k dispozici.
Přímá nápověda
Modrým tlačítkem  můžete Nápovědu otevřít přímo.
Nápověda se otevře na stránce, která nejlépe odpovídá právě
prováděné činnosti nebo volbě v televizoru.
U některých činností, jako je například Teletext, mají barevná
tlačítka specifické funkce a nemohou otevřít Nápovědu.
Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu nebo
počítači
Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly lépe, můžete
si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a číst ji v chytrém
telefonu, v tabletu nebo na počítači. Z počítače si také můžete
příslušnou stránku Nápovědy vytisknout.
Chcete-li si stáhnout Nápovědu (uživatelskou příručku), přejděte
na webové stránky www.philips.com/support
EasyLink nefunguje
• Zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení HDMI kompatibilní s funkcí
HDMI-CEC. Funkce EasyLink je možné použít pouze u zařízení,
která podporují funkci HDMI-CEC.
Nezobrazuje se ikona zvuku
• Je-li připojeno zvukové zařízení HDMI-CEC, jedná se o
normální stav.
Nezobrazují se fotografie, videa a hudba ze zařízení USB
• Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB nastaveno jako
kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení
(informace jsou uvedeny v dokumentaci k danému zařízení).
• Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB kompatibilní
s televizorem.
• Zkontrolujte, zda televizor podporuje příslušný formát obrazu
a zvuku.
UMv 7500140508 - 20150708
22.4
Nápověda online
Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips,
můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom
vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.
Trhané přehrávání souborů ze zařízení USB
• Přenos z úložného zařízení USB může být omezen
přenosovou rychlostí do televizoru. Důsledkem může být nízká
kvalita přehrávání.
Přejděte na webové stránky www.philips.com/support.
Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro
kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté
otázky (FAQ). V některých zemích můžete chatovat s našimi
spolupracovníky a položit otázku přímo nebo prostřednictvím emailu.
Nový software nebo příručku televizoru můžete stáhnout pro
přečtení k počítači.
22.2
Registrace
Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu výhod
zahrnujících plnou podporu (včetně stahování), privilegovaného
přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídek
a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech
týkajících se nových výrobků na trhu.
Přejděte na webové stránky www.philips.com/welcome
77
22.5
Péče o zákazníky / Opravy
Podporu nebo informace ohledně opravy můžete získat na
telefonní lince střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. Telefonní
číslo naleznete v tištěné dokumentaci dodané s televizorem.
Nebo navštivte naše webové stránky www.philips.com/support
Číslo modelu televizoru a sériové číslo
Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku
a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na
zadní či spodní části televizoru.
 Varování
Nesnažte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít k vážnému
zranění, nevratnému poškození televizoru a ke ztrátě záruky.
78
23
Nebezpečí zranění nebo poškození
televizoru
Bezpečnost a péče
• Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg
jsou třeba dvě osoby.
• Pokud chcete televizor umístit na podstavec, použijte pouze
dodaný podstavec. Podstavec pevně připevněte k televizoru.
Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží hmotnost
televizoru a podstavce.
• Při připevňování na zeď zkontrolujte, zda držák bezpečně udrží
hmotnost televizoru. Společnost TP Vision nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné připevnění na zeď, které se stane
příčinou nehody, zranění nebo škod.
• Části tohoto výrobku jsou vyrobeny ze skla. Při manipulaci
postupujte opatrně, aby nedošlo ke zranění nebo škodám.
23.1
Bezpečnost
Důležité
Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte všechny
bezpečnostní pokyny. Je-li škoda způsobena nedodržováním
pokynů, záruka se stává neplatnou.
Zajistěte televizor před přepadnutím
Nebezpečí poškození televizoru!
Před připojením televizoru k síťové zásuvce se ujistěte, že
napájecí napětí odpovídá hodnotě vytištěné na zadní straně
televizoru. Jestliže je napětí odlišné, nikdy televizor nepřipojujte
k síťové zásuvce.
Televizor vždy zajistěte dodávaným držákem na stěnu, aby
nepřepadl. Držák namontujte a televizor k němu připojte
i v případě, že televizor umístíte na podlahu.
Pokyny pro montáž naleznete ve Stručném návodu k rychlému
použití, jenž byl dodán spolu s televizorem. Pokud jste tento
návod ztratili, můžete si jej stáhnout z webových stránek
www.philips.com.
Při hledání Stručného návodu k rychlému použití ke stažení
použijte typové číslo výrobku.
Nebezpečí poranění dětí
Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili převrhnutí
televizoru a případnému následnému poranění dětí:
• Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou nebo
jiným materiálem, který lze stáhnout.
• Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes okraj
montážního povrchu.
• Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek, např. na
knihovnu, bez ukotvení nábytku a televizoru ke zdi nebo vhodné
opoře.
• Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek
k televizoru.
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem
• Televizor nikdy nevystavujte působení deště nebo vody. Do
blízkosti televizoru nikdy neumisťujte nádoby s kapalinami,
například vázy.
Pokud se kapaliny rozlijí na televizor nebo do něho vniknou,
televizor ihned odpojte od síťové zásuvky.
Před použitím požádejte o kontrolu televizoru středisko péče
o zákazníky společnosti Philips.
• Nikdy televizor, dálkový ovladač ani baterie nevystavujte
nadměrnému teplu. Nikdy je neumísťujte do blízkosti hořících
svíček, otevřeného ohně či jiných tepelných zdrojů, a to včetně
přímého slunečního světla.
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů
nebo jiných otvorů na televizoru.
• Nikdy nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel.
• Při zapojování do zástrček nepoužívejte sílu. Uvolněné zástrčky
mohou způsobit jiskření nebo požár. Zajistěte, aby nedocházelo
k napínání napájecího kabelu při otáčení televizní obrazovky.
• Chcete-li televizor odpojit od síťového napájení, je nutné
vytáhnout zástrčku televizoru. Při odpojování napájení vždy
tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel. Zajistěte, aby zástrčka,
napájecí kabel i zásuvka byla neustále zcela přístupná.
Nebezpečí spolknutí baterií!
Dálkový ovladač může obsahovat knoflíkové baterie, který by
malé děti mohly snadno spolknout. Dbejte, aby tyto baterie byly
vždy mimo dosah dětí.
Nebezpečí přehřívání
Televizor nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru. Po všech
stranách televizoru ponechejte vždy volný prostor nejméně
10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zkontrolujte, zda
ventilační otvory na televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné
předměty.
79
Bouřky
Před bouřkou odpojte televizor ze zásuvky a antény.
Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího
kabelu ani anténního kabelu.
Nebezpečí poškození sluchu
Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.
Nízké teploty
Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej před
připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud
nedosáhne pokojové teploty.
Vlhkost
Jen zřídka může vlivem působení teploty a vlhkosti dojít
k nepatrné kondenzaci uvnitř skleněné přední části televizoru
(u některých modelů). Abyste tomu zabránili, nevystavujte
televizor přímému slunečnímu záření, horku nebo extrémní
vlhkosti. Jestliže dojde ke kondenzaci, sama zmizí po spuštění
televizoru na několik hodin.
Vlhkost způsobená kondenzací nenaruší příjem televizoru ani
nezpůsobí žádnou poruchu.
23.2
Péče o obrazovku
• Nikdy se obrazovky nedotýkejte a dbejte, abyste ji
nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili žádným předmětem.
• Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
• Televizor a rám očistěte měkkým vlhkým hadříkem a jemně je
otřete. Dejte pozor, abyste se nedotkli diod LED Ambilight za
zadní straně televizoru. Při čištění televizoru nikdy nepoužívejte
takové látky, jako je například alkohol, chemikálie nebo čisticí
prostředky pro domácnost.
• Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky
vody co nejdříve.
• Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům. Statické
obrazy jsou obrazy, které zůstávají na obrazovce delší dobu.
Statické obrazy jsou nabídky na obrazovce, černé pruhy,
zobrazení času apod. Musíte-li statické obrazy používat, snižte
kontrast a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.
80
výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 2006/95/ES (nízké napětí), 2004/108/ES (EMC) a
2011/65/EU (ROHS). Prohlášení o shodě EMF: Společnost TP
Vision Europe B.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených
pro spotřebitele. Tyto výrobky mají obecnou vlastnost vysílat a
přijímat elektromagnetické signály, stejně jako veškerá
elektronická zařízení. Jedním z hlavních obchodních principů
společnosti Philips je přijímat u výrobků veškerá nezbytná
opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti v souladu se všemi
příslušnými právními požadavky a standardy EMF (elektrická,
magnetická a elektromagnetická pole) platnými v době výroby
výrobku. Společnost Philips se zavázala vyvíjet, vyrábět a
prodávat výrobky, které nemají nepříznivé účinky na zdravotní
stav. Společnost TP Vision potvrzuje, že pokud jsou její výrobky
řádně používány k účelu, k jakému byly vyrobeny, je jejich
používání podle nejnovějších vědeckých důkazů bezpečné.
Společnost Philips se aktivně podílí na vývoji mezinárodních
standardů EMP a bezpečnostních norem. Tato činnost
společnosti Philips umožňuje předvídat další vývoj v oblasti
standardizace, který tak dokáže rychle zapracovat do svých
výrobků.
24
Podmínky použití,
autorská práva a licence
24.1
Zásady použití
2014 © TP Vision Europe B.V. Všechna práva vyhrazena.
Tento produkt byla uveden na trh společností TP Vision Europe
B.V. nebo některou z jejích přidružených společností, dále
souhrnně nazývaných TP Vision, která je výrobcem tohoto
výrobku. Společnost TP Vision je poskytovatelem záruky na
televizor, k němuž byla přibalena tato příručka. Philips a emblém
štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti
Koninklijke Philips N.V.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips
N.V nebo příslušných vlastníků. Společnost TP Vision si vyhrazuje
právo kdykoli výrobky měnit, aniž by vznikla povinnost
odpovídajícím způsobem upravit dříve dodané zboží.
24.2
Autorská práva a licence
Tištěné materiály dodávané společně s televizorem a příručka
uložená v paměti televizoru nebo stažená z webových stránek
Philips jsou považovány za dostatečný návod k používání
systému.
Rozhraní HDMI
Jsme přesvědčeni o přiměřenosti materiálu v této příručce
s ohledem na zamyšlené použití systému. Pokud dojde k použití
výrobku nebo jeho jednotlivých modulů či procesů k jiným než
zde uvedeným účelům, je třeba získat potvrzení o jejich platnosti
a vhodnosti. Společnost TP Vision Europe B.V. se zaručuje, že
samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované v USA.
Žádná jiná záruka není poskytována, ani ji nelze vyvozovat.
Společnost TP Vision Europe B.V. neodpovídá za žádné chyby
v obsahu tohoto dokumentu ani za problémy vzniklé v důsledku
obsahu v tomto dokumentu. Chyby ohlášené společnosti Philips
budou co nejdříve opraveny a publikovány na jejích webových
stránkách podpory. Podmínky záruky: Nebezpečí zranění,
poškození televizoru nebo zneplatnění záruky! Nikdy se
nepokoušejte opravit televizor sami. Televizor i příslušenství
používejte vždy v souladu se záměrem výrobce. Varovný symbol
na zadní straně televizoru upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem. Nikdy nesundávejte kryt televizoru. V případě potřeby
servisu nebo oprav vždy kontaktujte TV podporu zákazníků
společnosti Philips. Jakékoli operace, které jsou v této příručce
výslovně zakázány, a úpravy nebo montážní postupy, které v této
příručce nejsou doporučeny nebo schváleny, budou mít za
následek zneplatnění záruky. Pixelová charakteristika: Tento
LCD/LED výrobek obsahuje vysoký počet barevných pixelů.
Ačkoli míra efektivních pixelů dosahuje hodnoty 99,999 % nebo
více, mohou se na obrazovce neustále objevovat černé tečky
nebo jasné světelné body (červené, zelené nebo modré). Jedná
se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z průmyslových
standardů), nikoli o závadu. Prohlášení o shodě CE: Tento
HDMI®
Označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface
a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších
zemích.
Dolby
Dolby®
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti
Dolby Laboratories.
81
DTS 2.0 + výstup Digital Out™
Java
DTS 2.0 + výstup Digital Out™
Vyrobeno na základě licencí U.S. Patent: 5 956 674; 5 974 380;
6 487 535 a dalších vydaných a dosud nevyřízených amerických
a celosvětových patentů. DTS, symbol a DTS společně se
symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0+Digital
Out je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc.
Výrobek obsahuje software. Všechna práva vyhrazena.
Java a obchodní známky odvozené od známky Java jsou
registrované obchodní známky společnosti Oracle a jejích
přidružených společností v USA a dalších zemích.
Microsoft
Služba Skype
Skype™
Windows Media
© 2013 Skype a/nebo Microsoft. Název Skype, související
obchodní známky a loga a logo „S“ jsou obchodní známky
společnosti Skype nebo přidružených společností.
Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo
ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA
anebo dalších zemích.
Skype je obchodní známka společnosti Skype nebo jejích
přidružených společností. Přestože byl tento výrobek testován a
splnil standardy certifikace z hlediska kvality zvuku a videa, není
předmětem propagace ze strany společnosti Skype, Skype
Communications S.a.r.l. ani žádné z jejích přidružených
společností.
Microsoft PlayReady
Vlastníci obsahu používají technologii pro přístup k obsahu
Microsoft PlayReady™, která chrání jejich duševní vlastnictví
včetně obsahu podléhajícího autorským právům.
Toto zařízení využívá technologii PlayReady pro přístup k obsahu
chráněnému pomocí technologie PlayReady nebo technologie
WMDRM. Pokud se zařízení nepodaří správně uplatnit omezení
používání obsahu, mohou vlastníci obsahu požadovat od
společnosti Microsoft, aby zrušila schopnost zařízení využívat
obsah chráněný technologií PlayReady. Zrušení by nemělo
ovlivnit nechráněný obsah ani obsah chráněný pomocí jiných
technologií přístupu. Vlastníci obsahu od vás mohou požadovat
upgrade technologie PlayReady pro přístup k jejich obsahu.
Pokud upgrade odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu
vyžadujícímu upgrade.
DLNA Certified®
© 2013 Digital Living Network Alliance. Všechna práva
vyhrazena.
© 2013 DLNA. Všechna práva vyhrazena.
Wi-Fi Alliance
DTVi
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi jsou registrované
ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™, Miracast™ jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi
Alliance.
Značka a logo DTVi jsou registrované značky univerzity Pontifical
Catholic University v Riu de Janeiru (PUC-Rio) a univerzity
Federal University of Paraíba (UFPB).
82
Software MHEG
Autorská práva v softwaru MHEG (dále označován jako
„Software“) obsaženém v tomto televizoru (dále označován jako
„tento výrobek“) vám umožňují využívat interaktivní funkce
televizoru, které vlastní společnost S&T CLIENT SYSTEMS
LIMITED (dále označována jako „Vlastník“). Máte povoleno
používat Software pouze ve spojení s tímto výrobkem.
Kensington
Kensington a Micro Saver jsou registrované obchodní známky
společnosti ACCO World Corporation v USA. Žádost o
registraci je podána i v dalších zemích světa.
Jiné ochranné známky
Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky
jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.
83
Rejstřík
A
Hudba, přehráván&#237; 41
Aplikace, doporučen&#237; 55
Aplikace, galerie 55
Aplikace, otevřen&#237; 55
Aplikace, videa k&#160;zapůjčen&#237; 56
Aplikace, vyhledáván&#237; 55
Aplikace, zámek 55
Aplikace, zpětná vazba 55
Audio Out &#8211;&#160;optický 12
Automatická aktualizace kanálu 30
Automatická úprava hlasitosti 63
Automatický posun titulků 13
I
B
iTV 30
Barva 60
Barvy, teplota barev 61
Barvy, zvýšen&#237; sytosti barev 61
Basový 63
Bezpečnostn&#237; pokyny 79
J
Incredible Surround 63
Infračervený senzor 24
Instalace bezdrátové s&#237;tě 8
Interaktivn&#237; TV, informace 30
Interaktivn&#237; TV, základn&#237; informace 30
Internet 55
Internetová paměť, vymazán&#237; 56
Internetová paměť, vymazán&#237; 9
I
Jas 61
Jazyk nab&#237;dky 29
Jazyk zvuku 29
Jazyk, nab&#237;dky a zprávy 29
Jazyk, původn&#237; 29
Jazyk, zvuk 29
Jednotka USB Flash, připojen&#237; 19
C
CAM &#8211; Conditional Access Module (modul podm&#237;něného
př&#237;stupu) 13
CI+ 13
K
Facebook 54
Formáty přehráván&#237; 69
Fotoaparát, připojen&#237; 19
Fotografie, prezentace 40
Fotografie, videa a hudba 40
Funkce EasyLink, nastaven&#237; 13
Funkce Miracast&#8482; Wi-Fi Certified 41
Kabelová s&#237;ť 9
Kanál, obl&#237;bený 25
Kanál, přep&#237;nán&#237; 25
Kanál, stav 27
Kanály, aktualizace 30
Kanály, možnosti 27
Kanály, problémy 76
Kanály, přejmenován&#237; 26
Kód rodičovského zámku 26
Klávesnice, připojen&#237; 18
Kontaktován&#237; společnosti Philips 78
Kontrast 60
Kontrast podsv&#237;cen&#237; 60
Kontrast, Gama 62
Kontrast, jas 61
Kontrast, kontrast videa 61
Kontrast, režimy kontrastu 61
Kopie seznamu kanálů 31
Kopie seznamu kanálů 31
Kvalita př&#237;jmu 33
G
L
Gama 62
Likvidace produktu 67
Likvidace televizoru a bateri&#237; 67
D
Digitáln&#237; teletext 28
DVB (digitáln&#237; vys&#237;lán&#237;) 32
DVI, připojen&#237; 11
E
EasyLink (digitáln&#237; sběrnice mezi audio video
zař&#237;zen&#237;mi) 12
EasyLink, připojen&#237; 11
Energetický št&#237;tek EU 67
ESD 69
F
H
M
HbbTV 30
HDCP, ochrana proti kop&#237;rován&#237; 11
HDMI ARC 11
HDMI CEC 12
Hern&#237; konzole, připojen&#237; 16
Hlasitost sluchátek 63
Hodiny 38
Hodiny televizoru 38
Hra nebo poč&#237;tač 62
Hra nebo poč&#237;tač, hra 39
Hra, hran&#237; 39
M&#237;stnost 62
Miracast&#8482; 41
Miracast, blokován&#237;/odblokován&#237; 42
Miracast, sd&#237;len&#237; obrazovky 42
Miracast, zastaven&#237; sd&#237;len&#237; 42
Modul CAM, instalace 14
Možnosti, kanálu 27
Multi room, informace 57
Multi room, nastaven&#237; 57
Multi room, použ&#237;ván&#237; 57
84
Multi view 56
Myš, připojen&#237; 18
S
S&#237;ť, bezdrátová 8
S&#237;ť, DHCP 8
S&#237;ť, heslo 8
S&#237;ť, kabelová 9
S&#237;ť, nastaven&#237; 9
S&#237;ť, statická adresa IP 8
S&#237;ťová frekvence 33
S&#237;ťový název televizoru 9
S&#237;ťový router 8
Seznam obl&#237;bených kanálů 25
Skype&#8482;, co je potřeba 46
Skype, automatické přihlašován&#237; 51
Skype, účet Microsoft 47
Skype, během nahráván&#237; 50
Skype, co je potřeba 46
Skype, hlasový hovor 49
Skype, instalace kamery 46
Skype, kontakty 48
Skype, nab&#237;dka 47
Skype, nový účet 46
Skype, př&#237;jem hovoru 50
Skype, přibl&#237;žen&#237; a náklon kamery 52
Skype, přihlášen&#237; 46
Skype, půjčené filmy a&#160;funkce Pozastaven&#237; televize 50
Skype, videohovor 49
Skype, zmeškané hovory 50
Sledován&#237; televize 25
Slot Common Interface 14
Sluchátka 20
Sluchově postižen&#237; 65
Smart TV, úvodn&#237; stránka 54
Smart TV, informace 54
Smart TV, internet 55
Smart TV, kód PIN 54
Smart TV, Multi view 56
Smart TV, otevřen&#237; 54
Smart TV, přehled 54
Smart TV, registrace 54
Software s&#160;otevřeným zdrojovým kódem 70
Software, aktuáln&#237; verze 68
Spotřeba energie, kontrola 67
Standard Wi-Fi 8
Styl aktivity 62
Styl obrazu 60
Středisko péče o&#160;zákazn&#237;ky 78
Synchronizace zvuku s&#160;obrazem 15
Systém Active Control 60
Systém domác&#237;ho kina, problémy 16
Systém domác&#237;ho kina, připojen&#237; 14
Systém domác&#237;ho kina, v&#237;cekanálový 15
Systém domác&#237;ho kina, vyrovnán&#237; hlasitosti 15
Systém domác&#237;ho kina, zvuk 65
N
Nahráván&#237;, co je potřeba 17
Nahráván&#237;, co je potřeba 44
Nahráván&#237;, hovory Skype 50
Nahráván&#237;, plánován&#237; a nahráván&#237; 44
Nahráván&#237;, seznam nahrávek 44
Nahráván&#237;, spuštěn&#237; 44
Nahrávka, sledován&#237; 45
Nastaven&#237; DVB 32
Nastaven&#237; Eco 67
Nápověda 77
Nápověda na obrazovce 77
O
Obraz, barva 60
Obraz, kontrast podsv&#237;cen&#237; 60
Obraz, ostrost 60
Obraz, problémy 76
Obrazovka vypnuta 67
Obrazovka vypnuta 41
Online TV 56
Opravit 78
Ostrost 60
Ostrost, redukce MPEG artefaktů 62
Ostrost, redukce šumu 62
Ostrost, super rozlišen&#237; 62
P
Péče o&#160;obrazovku 80
Pevný disk USB, instalace 17
Pevný disk USB, m&#237;sto na disku 17
Pixel Plus link 13
Podpora online 77
Podpora, online 77
Podporované servery médi&#237; 69
Pohotovostn&#237; režim 22
Pozastaven&#237; televizn&#237;ho vys&#237;lán&#237; 43
Problémy se s&#237;t&#237; 9
Prohledáván&#237; frekvence 33
Průvodce možnostmi připojen&#237; 11
Přehrávač disků Blu-ray, připojen&#237; 16
Přejmenován&#237; kanálů 26
Přenosová rychlost 33
Připojen&#237; antény 7
Připojen&#237; antény, tipy 11
Připojen&#237; HDMI, tipy 11
Připojen&#237; napájen&#237; 6
Připojen&#237; SCART, tipy 12
Připojen&#237; YPbPr, tipy 11
Původn&#237; jazyk 29
R
T
Redukce MPEG artefaktů 62
Redukce šumu 62
Reproduktory TV 64
Režim prostorového zvuku 63
Režim přenosové rychlosti 32
Režim s&#237;ťové frekvence 33
Rodičovské hodnocen&#237; 26
Rozhlasový kanál 25
Ručn&#237; instalace 33
Rychlé nastaven&#237; obrazu 59
Teletext 28
Text 28
Titulky 29
Titulky, nahráván&#237; 44
Titulky, pozastaven&#237; televize 43
TV na vyžádán&#237; 56
TV průvodce 36
TV průvodce, hodiny 38
Twitter 54
85
U
Um&#237;stěn&#237; televizoru 6
Um&#237;stěn&#237; televizoru 65
Um&#237;stěn&#237; v&#160;obchodě 62
Univerzáln&#237; př&#237;stup 65
Univerzáln&#237; př&#237;stup, reproduktory a sluchátka 66
Univerzáln&#237; př&#237;stup, sluchově postižen&#237; 65
Univerzáln&#237; př&#237;stup, sm&#237;šená hlasitost 66
Univerzáln&#237; př&#237;stup, zvukové efekty 66
Univerzáln&#237; př&#237;stup, řeč 66
USB klávesnice 18
USB myš 18
V
Výběr videa 27
Výšky 63
Videa k&#160;zapůjčen&#237; 56
Videa, přehráván&#237; 41
Vzdálenost sledován&#237; 6
W
WPS&#160;&#8211;&#160;chráněné nastaven&#237; Wi-Fi 8
WPS&#160;&#8211;&#160;kód PIN 8
Z
Zapnut&#237; 22
Zapnut&#237; a&#160;vypnut&#237; 22
Zámek kanálů 26
Zesilovač, audiosystém 64
Zpráva o&#160;aktualizaci kanálu 30
Zrakově postižen&#237; 65
Zvukový komentář 65
Zvukový styl 63
Č
Časovač 38
Časovač vypnut&#237; 38
Červené tlač&#237;tko 30
Čistý zvuk 64
86
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Contact information
Argentina
0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782
België / Belgique
070 700 035 (0,15€/min.)
Bosna i Hercegovina
033 941 251 (Lokalni poziv)
Brazil
0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245
Бълария
02 4916 273 (Национален номер)
Česká republika
228880895 (Místní tarif)
Danmark
3525 8314
Deutchland
0180 501 04 69 (0,14€/Min.)
Ελλάδα
2111983028 (Εθνική κλήση)
España
902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)
Estonia
6683061 (Kohalikud kõned)
France
01 57 32 40 50 (local)
Hrvatska
01 777 66 01 (Lokalni poziv)
Italia
0245 28 70 14 (chiamata nazionale)
Romānä
031 6300042 (Tarif local)
Ireland
0818 210 140 (national call)
Россия
8-800-22 00004 (бесплатно)
Northern Ireland
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)
Suisse / Schweiz / Svizzera
0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)
Kaзaкcтaн
8 10 800 2000 00 04 (free)
Србија
011 321 6840 (Lokalni poziv)
Latvia
6616 3263 (Vietējais tarifs)
Slovakia
2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)
Lithuania
8 5 214 0293 (Vietinais tarifais)
Slovenija
1 888 83 12 (Lokalni klic)
Luxembourg / Luxemburg
2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)
Suomi
09 88 62 50 40
Magyarország
06 1 700 8151 (Belföldi hívás)
Sverige
08 5792 9096 (lokalsamtal)
Nederland
0900 202 08 71 (0,10€/min.)
ประเทศไทย (Thailand)
02 652 7650
Norge
22 97 19 14
Türkiye
444 8 445
Österreich
0820 40 11 33 (0,145€/Min.)
United Kingdom
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)
Polska
22 397 15 04 (Połączenie lokalne)
Україна
0-800-500-480 (безкоштовно)
Portugal
707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)
www.philips.com/support
Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com
87
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising