Philips | 32PFL5306H/58 | Owner's Manual | Philips 5000 series LED TV 32PFL5306H/58 Uživatelská příručka

Philips 5000 series LED TV 32PFL5306H/58 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
47PFL4606H
46PFL5606H
42PFL4x06H
42PFL3x06H
40PFL5xx6H
37PFL4606H
32PFL5x06H
32PFL4606H
32PFL3x06H
DesignLine Tilt
CS Příručka pro uživatele
EN
BG
Addendum
When you select a channel from
the channel grid, a preview is not
displayed.
Допълнение
Когато изберете канал от
мрежата с канали, на дисплея не
се показва преглед.
CS
Dodatek
Při výběru kanálu z mřížky není
náhled zobrazen.
DA
Tillæg
Når du vælger en kanal fra
kanaloversigten, er der ikke nogen
eksempelvisning.
DE
Nachtrag
Wenn Sie einen Sender aus der
Senderliste auswählen, wird keine
Vorschau angezeigt.
EL
Παράρτημα
Όταν επιλέγετε ένα κανάλι
από το δίκτυο καναλιών, δεν
εμφανίζεται προεπισκόπηση.
ES Apéndice
Cuando se selecciona un canal de
la parrilla, no se muestra una vista
previa.
ET
Lisa
Kui valite kanali kanalite tabelist, siis
eelvaadet ei kuvata.
HR
Dodatak
Kada odaberete kanal s mreže
kanala, pretpregled se ne prikazuje.
HU
Függelék
A mikor kijelöl egy csatornát a
csatornák táblázatában, nem jelenik
meg előnézeti kép.
IT Integrazione
Quando si seleziona un canale dalla
relativa griglia, l’anteprima non viene
visualizzata.
KK
Қосымша
Арналар кестесінен арна
таңдалғанда алдын ала қарау
мүмкіндігі болмайды.
LV Pielikums
Kad izvēlaties kanālu no kanālu tīkla,
priekšskatījums netiek radīts.
LT Priedas
Renkantis kanalą iš kanalų tinklelio,
peržiūra nerodoma.
NL
Addendum
Wanneer u een zender selecteert
in de zenderlijst, krijgt u geen
voorbeeld te zien.
NO
Addendum
Når du velger en kanal fra
kanalnettet, vil forhåndsvisning ikke
bli vist.
PL Dodatek
Podgląd nie wyświetla się po
wybraniu kanału z siatki kanałów.
FI Lisäys
Kun valitset kanavan
kanavaruudukosta, esikatselua ei
näytetä.
PT
Adenda
Quando selecciona um canal na
grelha de canais, não é apresentada
uma pré-visualização.
FR
RO
Anexă
Când selectaţi un canal din grila de
canale, nu este afişată o imagine de
examinare.
Addenda
Lorsque vous sélectionnez une
chaîne dans la grille des chaînes,
aucun aperçu n’est disponible.
RU
Приложение
При выборе канала из таблицы
каналов предварительный
просмотр не отображается.
SV
Tillägg
När du markerar en kanal i
kanalöversikten visas ingen
förhandsgranskning.
SK
Príloha
Keď vyberiete kanál z mriežky
kanálov, ukážka sa nezobrazí.
TR
Ek
Kanal ızgarasından bir kanal
seçtiğinizde, bir önizleme
görüntülenmez.
UK
Додаток
Під час вибору каналів з таблиці
каналів попередній перегляд не
відображається.
SL Dodatek
Ko na seznamu kanalov izberete
kanal, ni prikazan predogled.
SR
Dodatak
Kada izaberete kanal iz mreže
kanala, pregled se ne prikazuje.
‫ الملحق‬AR
‫ ال يتم‬،‫عندما تختار قناة من قائمت شبكت القنواث‬
.‫عرض المعاينت‬
PS
TS
.mpg
.mpeg
.vob
.ts
MP4
MKV
AVI
FLV
MP3
MKV
AAC
(.mov and .3gpp
extensions are
not supported)
.mkv
.mp4
.avi
.flv
.mp3
.wav
.aac
.mp4
.m4a
.mp4
Container
File Extensions
NA
NA
NA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
LV 4.0
NA
YES
40 Mbps
30
352x288
Sorenson
NA
YES
30 Mbps
30
1280x720
Motion JPEG
NA
YES
40 Mbps
30
1920x1080
MPEG4 SP@L 3.0/
ASP@HL 4.0
NA
NA
NA
30
30
ACC-LC/HE-AAC
PCM/ADPCM/A-law PCM/
u-law PCM
16bit PCM(big/little
endian)
24bit PCM(big endian)
16-576 kbits/s
MP3
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC,
MPEG4 AAC-LC/HE-AAC
32/40/48/56/64/80/96/
112/128/160/192/224/
256/320 kbits/s
40 Mbps
40 Mbps
wav:PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law
PCM, MPEG1 Layer 1/2, MP3, MPEG2
AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC,
AC3
1920x1080
40 Mbps
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
H.264 BP/MP/HP
LV 4.0
30
1.8 Mbps
40 Mbps
1920x1080
30
30
MPEG2 MP@HL
YES
YES
768x576
wav:PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law
PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC,
AC3
MPEG1
40 Mbps
40 Mbps
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
1920x1080
30
30
30 Mbps
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC
MPEG1 Layer1/2, AC3
MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/
HE-AAC, AC3
MP1 Layer1/2, MP3, AC3, DVD LPCM
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
LV 4.0
30
40 Mbps
40 Mbps
40 Mbps
40 Mbps
40 Mbps
40 Mbps
1.8 Mbps
USB
XviD
1280x720
Motion JPEG
(*.mov only)
30
30
30
30
30
30
30
Audio codec
MPEG4 SP@L 3.0/
ASP@HL 4.0
1408x1152
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
LV 4.0
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
LV 4.0
H.263
1920x1080
MPEG2 MP@HL
MPEG4 SP@L 3.0/
ASP@HL 4.0
768x576
1920x1080
MPEG1
Maximum resolution Max. Frame Rate (fps) Max. Bit Rate (Mbps)
MPEG2 MP@HL
Video codec
Supported audio/video formats
Contact information
België/ Belgique
0800 80 190 Gratis/Gratuit
ß chat www.philips.com/support
България
00800 11 544 24
Česká republika
800 142 840 Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759 Lokalt opkald
ß chat www.philips.com/support
Deutschland
0800 000 7520 (kostenfrei)
ß chat www.philips.com/support
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
España
900 800 655 Teléfono local gratuito
solamente para clientes en España
ß chat www.philips.com/support
Estonia
8000100288 kohalik kõne tariifi
France
0805 025 510 numéro sans frais
ß chat www.philips.com/support
Hrvatska
0800 222778 free
Ireland
South: 1 800 7445477
North: 0 800 331 6015
Italia
800 088774 Numero Verde
Қазақстан
+7 727 250 66 17 local
Latvia
80002794 local
Sverige
08 5792 9100 Lokalsamtal
Lithuania
880030483 local
Suisse/Schweiz/Svizzera
0800 002 050
Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau
fixe France
Luxemburg/Luxembourg
080026550
Ortsgespräch/Appel local
Magyarország
06 80 018 189 Ingyenes hívás
Nederland
0800 023 0076 Gratis nummer
Norge
22 70 81 11 Lokalsamtale
Österreich
0800 180 016
Suomi
09 2311 3415 paikallispuhelu
Türkiye
444 7 445
United Kingdom
0800 331 6015 Toll Free
Українська
0-800-500-697
Polska
00800 3111 318
Portugal
0800 780 902 Chamada Grátis
Россия
(495) 961 1111
8800 200 0880
(бесплатный звонок по России)
România
0800-894910 Apel gratuit
0318107125 Apel local
Србија
+381 114 440 841 Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537 Bezplatný hovor
Slovenija
600 744 5477 lokalni klic
This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.
updated:20110912
6
1
Oznámení
2
2
Důležité informace
4
Váš televizor
7
7
8
9
3
Ovládací prvky televizoru
Dálkový ovladač
Použití dálkového ovládání
4
5
Použití televizoru
Širší využití televizoru
Přístup k nabídkám televizoru
Přidání zařízení do hlavní nabídky
Přejmenování zařízení z hlavní nabídky
Odebrání zařízení z hlavní nabídky
Změna nastavení obrazu a zvuku
Použití nabídky pro univerzální přístup
Další funkce teletextu
Vytvoření a použití seznamu oblíbených stanic
Použití elektronického programového
průvodce EPG
Zobrazení hodin televizoru
Použití časovačů
Zamčení nevhodného obsahu
Použití funkce Scenea
Změna jazyka
Prohlížení fotografií nebo přehrávání hudby či
videa uloženého na úložném zařízení USB
Poslech digitálních rozhlasových kanálů
Aktualizace softwaru televizoru
Změna předvoleb televizoru
Spuštění funkce pro předvedení funkcí
televizoru
Resetování televizoru na tovární nastavení
7
14
14
14
14
15
15
18
19
20
20
21
22
23
24
24
25
27
28
29
31
31
32
32
33
33
33
34
34
Připojení zařízení
Konektory na zadní straně
Konektory na boční straně
Připojení počítače
Použití modulu CAM (Conditional Access
Module)
Použití funkce Philips Easylink
Použití zámku Kensington
10
Zapnutí televizoru
10
Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu 10
Vypnutí televizoru
11
Přepínání kanálů
11
Sledování připojených zařízení
12
Nastavení hlasitosti televizoru
12
Použití teletextu
13
Instalace kanálů
Automatické nastavení kanálů
Manuální instalace analogových kanálů
Manuální instalace digitálních kanálů
Přejmenování kanálů
Přeskupení kanálů
Skrytí kanálů
Zobrazit kanály
Přístup ke službám modulu CAM
8
Informace o výrobku
39
39
42
43
43
43
43
43
43
44
44
Podporovaná rozlišení displeje
Multimédia
Tuner/příjem/přenos
Dálkový ovladač
Napájení
Možnosti upevnění televizoru
Specifikace produktu
9
35
35
37
38
Řešení problémů
46
46
46
47
47
Obecné problémy s televizorem
Problémy s TV kanály
Problémy s obrazem
Problémy se zvukem
Problémy s připojením prostřednictvím
rozhraní HDMI
Problémy s připojením počítače
Kontakt
47
48
48
10 Rejstřík
49
30
30
CS
1
Č e š ti n a
Obsah
1 Oznámení
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.
Technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Ochranné známky
jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips
Electronics N.V nebo náležitých vlastníků.
Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli
změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit
odpovídajícím způsobem starší příslušenství.
Materiál v této příručce je považován za
odpovídající zamýšlenému použití systému.
Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly
či procedury používají pro účely jiné než zde
uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti
a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že
samotný materiál neporušuje žádné patenty
registrované ve Spojených státech. Neexistuje
žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.
Záruční podmínky
• Riziko poranění, poškození televizoru nebo
zrušení záruky! Nikdy se nepokoušejte
opravit televizor sami.
• Televizor a příslušenství používejte jen
v souladu s pokyny výrobce.
• Symbol varování na zadní straně televizoru
označuje riziko úrazu elektrickým
proudem. Nikdy neodnímejte kryt
televizoru. V případě servisu nebo opravy
vždy kontaktujte zákaznickou podporu
společnosti Philips.
•
2
Jakákoli operace výslovně zakázaná v této
příručce a jakékoli úpravy a montážní
postupy nedoporučené nebo neschválené
v této příručce ruší platnost záruky.
CS
Pixelová charakteristika
Tento produkt využívající technologii LCD
se vyznačuje vysokým počtem barevných
pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je
99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce
vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé
body (červené, zelené či modré). Jedná se
o strukturální vlastnost displeje (nevybočující
z oborových standardů), nikoli o závadu.
Soulad se standardy EMF
Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V.
vyrábí a prodává mnoho výrobků určených
pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný
elektronický přístroj mají obecně schopnost
vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
Jednou z předních firemních zásad společnosti
Philips je zajistit u našich výrobků všechna
potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření,
splnit veškeré příslušné požadavky stanovené
zákonem a dodržet všechny standardy EMF
(Electro Magnetic Field) platné v době výroby.
Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu
a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na
lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že
pokud se s jejími výrobky správně zachází
a používají se pro zamýšlený účel, je podle
současného stavu vědeckého poznání jejich
použití bezpečné.
Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji
mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních
norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj
ve standardizaci a rychle jej promítnout do
svých výrobků.
Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené
království)
Tento televizor je vybaven schválenou lisovanou
zástrčkou. Pokud je nutné pojistku elektrické
sítě vyměnit, je třeba ji nahradit pojistkou stejné
hodnoty, jak je uvedeno na zástrčce (např. 10 A).
1
2
3
Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.
Náhradní pojistka musí vyhovovat normě
BS 1362 a nést značku schválení ASTA.
V případě ztráty pojistky ověřte správný
typ u svého prodejce.
Nasaďte kryt pojistky zpět.
Č e š ti n a
Copyright
Kensington a Micro Saver jsou ochranné
známky společnosti ACCO World Corporation
registrované v USA, přičemž v jiných zemích
světa byla registrace již vydána nebo se čeká na
vyřízení příslušné žádosti.
Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodní známky nebo
registrované obchodní známky společnosti
HDMI licensing LLC v USA a jiných zemích.
Všechny další registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.
CS
3
2 Důležité
informace
Před použitím televizoru si pozorně přečtěte
všechny pokyny. Pokud dojde v důsledku
neuposlechnutí těchto pokynů k poškození
televizoru, záruka na přístroj zanikne.
Bezpečnost
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem!
• Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo
jinému působení vody. Do blízkosti
televizoru nikdy neumísťujte nádoby
s vodou, například vázy. Pokud dojde
k rozlití vody na televizor nebo do něj,
okamžitě odpojte televizor z elektrické
zásuvky. Obraťte se na středisko
péče o zákazníky společnosti Philips
a nechte televizor před dalším užíváním
zkontrolovat.
• Nikdy neumísťujte televizor, dálkový
ovládač ani baterie do blízkosti otevřeného
ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé
sluneční světlo.
Abyste zabránili požáru, nikdy nenechávejte
v blízkosti televizoru, dálkového ovladače
nebo baterií svíčky nebo jiné hořící
předměty.
•
•
Nikdy nevkládejte žádné předměty do
ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na
televizoru.
Při otáčení televizoru zkontrolujte, zda
není napájecí kabel napínán. Při napnutí
napájecího kabelu může dojít k uvolnění
připojení a vzniku jisker.
4
CS
•
Pokud chcete zcela zamezit přívodu
energie do televizoru, je nutné odpojit
zástrčku. Při odpojování napájení tahejte
vždy za zástrčku, nikdy za šňůru. Zajistěte
volný přístup k zástrčce, zásuvce a šňůře.
Nebezpečí zkratu nebo požáru!
• Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani
baterie dešti, jinému působení vody nebo
nadměrným teplotám.
• Zabraňte působení nadměrné síly na
elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky
mohou jiskřit nebo způsobit požár.
Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!
• Ke zvedání a přenášení televizoru
s hmotností převyšující 25 kg nebo 55 liber
jsou třeba dvě osoby.
• Při montáži stojanu k televizoru používejte
pouze dodaný stojan. Stojan k televizoru
pevně připojte. Umístěte televizor na
hladký rovný povrch, který udrží váhu
televizoru a stojanu.
• Při montáži televizoru na zeď použijte
pouze držák pro montáž na stěnu,
který televizor unese. Připevněte držák
pro montáž na stěnu pouze ke stěně,
která jej a televizor unese. Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž na
zeď, která bude příčinou nehody nebo
zranění.
• Před případným skladováním odmontujte
z televizoru stojan. Nikdy televizor s
namontovaným stojanem nepokládejte.
• Před připojením televizoru k elektrické
zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje
s údajem na zadní straně televizoru.
Televizor nikdy nepřipojujte k elektrické
zásuvce s jiným napětím.
• Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla.
Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak
zranění nebo poškození.
Péče o obrazovku
•
•
•
•
•
Vyhýbejte se zobrazování statických
obrazů. Statické obrazy jsou takové obrazy,
které zůstávají na obrazovce po dlouhou
dobu. Příkladem mohou být nabídky na
obrazovce, černé pruhy nebo zobrazení
času. Pokud statické obrazy musíte
používat, snižte kontrast a jas obrazovky,
abyste zabránili jejímu poškození.
Před čištěním odpojte televizor od
elektrické sítě.
Televizor a rám čistěte měkkým
navlhčeným hadříkem. K čištění televizoru
nikdy nepoužívejte alkohol, chemikálie
nebo čisticí prostředky pro domácnost.
Nebezpečí poškození obrazovky televizoru!
Nikdy se obrazovky nedotýkejte, netlačte
na ni, neškrábejte a zabraňte úderům do
obrazovky jakýmikoli předměty.
Abyste zabránili deformacím a vyblednutí
barev, otřete kapky vody co nejdříve.
Teplota a vlhkost
Za výjimečných okolností v závislosti na
teplotě a vlhkosti může uvnitř skleněné vrstvy
obrazovky docházet ke drobnému srážení
vody. Této situaci můžete předejít ochranou
televizoru před přímým slunečním svitem,
vysokou teplotou a vlhkostí. Pokud ke srážení
dojde, během několika hodin spuštěného
televizoru se samo ztratí. Vlhkost kondenzované
vody televizor nepoškodí ani nezpůsobí jeho
selhání.
CS
5
Č e š ti n a
Nebezpečí poranění dětí!
Postupujte podle těchto opatření, abyste
zabránili převrhnutí televizoru a případnému
následnému poranění dětí:
• Nikdy televizor neumísťujte na povrch
pokrytý látkou nebo jiným materiálem,
který lze stáhnout.
• Ujistěte se, že žádná část televizoru
nepřesahuje přes okraj povrchu.
• Nikdy televizor neumísťujte na vysoký
nábytek (jako například knihovnu) bez
zajištění nábytku a televizoru do zdi nebo
pomocí vhodné podpěry.
• Poučte děti o nebezpečí hrozícím při
pokusu vylézt na nábytek k televizoru.
Nebezpečí spolknutí baterií!
• Produkt či dálkové ovládání mohou
obsahovat knoflíkovou baterii, která by
mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii
vždy mimo dosah malých dětí!
Nebezpečí přehřátí!
• Nikdy televizor neumísťujte do uzavřených
prostorů. Po všech stranách televizoru
ponechejte vždy volný prostor nejméně
10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí
ventilačních otvorů na televizoru závěsy
nebo jinými předměty.
Nebezpečí zranění, požáru nebo poškození
napájecího kabelu!
• Na napájecí kabel nepokládejte televizor
ani žádné jiné předměty.
• Před bouřkou odpojte televizor od
elektrické zásuvky a antény. Během bouřky
se nedotýkejte žádné části televizoru,
napájecího kabelu nebo anténního kabelu.
Nebezpečí poškození sluchu!
• Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti
po delší dobu.
Nízké teploty
• Je-li televizor převážen při teplotách
nižších než 5 °C (41 °F), vybalte televizor
a vyčkejte, dokud teplota televizoru
nedosáhne pokojové teploty. Teprve poté
televizor připojte do elektrické zásuvky.
Likvidace starého výrobku a baterií
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si
informace o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte
staré výrobky spolu s běžným komunálním
odpadem.
Správnou likvidací starého výrobku pomůžete
předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici
EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru
tříděného odpadu baterií, protože správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
6
CS
Ochrana životního prostředí
Společnost Philips se neustále zaměřuje na
snižování negativního vlivu svých inovativních
spotřebitelských výrobků na životní
prostředí. Během výroby se soustředíme na
vylepšování produktů s ohledem na životní
prostředí, snižování množství škodlivých látek,
energetickou úspornost použití, na pokyny
týkající se ukončení životnosti a recyklaci
výrobku.
Přístup k nastavení úspory energie:
1
2
Při sledování televizoru stiskněte zelené
tlačítko na dálkovém ovládání.
Vyberte jednu z těchto možností:
• [Úspora energie]: Nastavení obrazu
umožňující nejvýraznější úsporu
energie.
• [Ztl. obrazovky]: Pokud chcete
využívat pouze zvukových funkcí
televizoru, můžete obrazovku vypnout.
Ostatní funkce budou fungovat
normálně.
• [Senz. osvětlení]: Poté co se setmí,
sníží vestavěný senzor okolního
osvětlení jas televizoru.
• [Vypnout nepoužívané zdroje]:
Připojíte-li zařízení kompatibilní se
standardem EasyLink, budete je moci
snadno vypínat.
xxPFL3xx6
Č e š ti n a
3 Váš televizor
1
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips! Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené
společností Philips, zaregistrujte svůj televizor na
stránkách www.philips.com/welcome.
2
3
Ovládací prvky televizoru
+/-: Nastavení hlasitosti.
a
(Domů): Přístup do nabídky Domů.
b
4
DesignLine Tilt
c CH +/-: Přepínání kanálů.
1
d Napájení: Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
xxPFL5xx6
2
3
1
3
2
4
4
xxPFL4xx6
1
4
2
3
CS
7
f
Dálkový ovladač
g
1
17
5
6
7
16
15
14
13
j SUBTITLE
• Povolení nebo zakázání titulků.
k TEXT
• Povolení nebo zakázání teletextu.
l
m
9
11
(Pohotovostní režim – zapnuto)
• Zapnutí televizoru nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.
b Tlačítka pro přehrávání
• Ovládání videa nebo hudby.
c
d
e
8
•
•
•
FIND
Přístup do nabídky a výběru seznamu
televizních kanálů.
(Domů)
Přístup do nabídky Domů.
CH - / CH + (Předchozí/Následující)
Přepínání kanálů nebo procházení
skladeb, alb, složek nebo stránek v
nabídce.
CS
•
OPTIONS
Přístup k možnostem pro aktuální
aktivitu nebo výběr.
•
(Zpět)
Návrat do předchozí nabídky nebo
ukončení funkce.
n OK
• Potvrzení zadání nebo výběru.
o
p
a
(Ztlumení)
Ztlumení nebo obnovení zvuku.
i 0-9 (Číselná tlačítka)
• Výběr kanálů.
12
8
10
•
SOURCE
Výběr připojených zařízení.
h +/- (Hlasitost)
• Nastavení hlasitosti.
2
3
4
•
•
(Navigační tlačítka)
Navigace v nabídkách a výběr položek.
•
ADJUST
Přístup do nabídky a úprava nastavení.
q Barevná tlačítka
• Slouží k výběru úloh a možností.
Č e š ti n a
Použití dálkového ovládání
Dálkové ovládání je třeba při jeho používání
udržovat v blízkosti televizoru a namířit na
snímač dálkového ovládání. Ujistěte se, že
se mezi dálkovým ovládáním a televizorem
nenachází žádný nábytek, stěny nebo jiné
předměty.
xxPFL5xx6/xxPFL4xx6
~5m
~30˚
xxPFL3xx6
~5m
~30˚
DesignLine Tilt
~5m
~30˚
CS
9
4 Použití
televizoru
DesignLine Tilt
Tato část popisuje základní práci s televizorem.
Zapnutí televizoru
•
Stiskněte vypínač na televizoru.
»» Televizor zareaguje za malý okamžik.
xxPFL5xx6
xxPFL5xx6/xxPFL4xx6
Je-li televizor v pohotovostním režimu
•
Přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu
•
xxPFL3xx6
10
CS
Stiskněte tlačítko (Pohotovostní režim
– zapnuto) na dálkovém ovladači.
Znovu stiskněte tlačítko (Pohotovostní
režim – zapnuto) na dálkovém ovladači.
»» Senzor dálkového ovládání na
televizoru se rozsvítí červeně.
xxPFL3xx6
•
Č e š ti n a
Vypnutí televizoru
Znovu stiskněte vypínač na televizoru.
»» Senzor dálkového ovládání na
televizoru zhasne.
»» U modelu xxPFL5xx6 televizor
nespotřebovává žádnou energii.
»» U modelů xxPFL4xx6, xxPFL3xx6
a DesignLine Tilt televizor energii
spotřebovává, avšak jen s velmi malým
příkonem. Pokud nebudete přístroj
delší dobu používat, odpojte napájecí
kabel od elektrické zásuvky nebo
vypněte vypínač.
DesignLine Tilt
Poznámka
•• Nemůžete-li dálkový ovladač najít a chcete-li televizor
zapnout z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko
CH+/- na televizoru.
Další způsoby přepínání kanálů
•
Přepínání kanálů
•
Stiskněte tlačítko CH+ nebo CH- na
dálkovém ovladači.
•
Použijte Číselná tlačítka k zadání čísla
kanálu.
Stisknutím tlačítka
(BACK) na
dálkovém ovladači se vrátíte k předchozímu
sledovanému kanálu.
Poznámka
•• Při použití seznamu oblíbených kanálů můžete vybrat
jen kanály v seznamu (viz ‘Vytvoření a použití seznamu
oblíbených stanic’ na straně 20).
Zobrazení náhledu kanálu
•
Stiskněte tlačítko CH +/- na televizoru.
xxPFL5xx6/xxPFL4xx6
Náhled všech dostupných kanálů můžete
zobrazit v tabulce kanálů.
• Stiskněte tlačítko FIND.
»» Zobrazí se tabulka kanálů.
»» Chcete-li zobrazit náhled kanálu,
vyberte jej.
»» Chcete-li kanál sledovat, vyberte jej a
stiskněte tlačítko OK.
CS
11
Sledování připojených zařízení
Poznámka
Nastavení hlasitosti televizoru
•
Stiskněte tlačítko +/- na dálkovém ovladači.
•
Stiskněte tlačítko
•• Před použitím zařízení jako zdroje je zapněte.
Výběr zařízení ze seznamu zdrojů
1
Stiskněte tlačítko
SOURCE.
+/- na televizoru.
xxPFL5xx6/xxPFL4xx6
2
3
»» Zobrazí se seznam zdrojů.
Stisknutím tlačítka
vyberte zařízení.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
»» Televizor se přepne na vybrané
zařízení.
xxPFL3xx6
DesignLine Tilt
12
CS
•
•
Č e š ti n a
Ztlumení zvuku nebo zrušení ztlumení
zvuku
Stisknutím tlačítka ztlumte zvuk.
Dalším stisknutím tlačítka zvuk znovu
zapnete.
Použití teletextu
1
2
3
Stiskněte tlačítko TEXT.
»» Objeví se hlavní stránka s rejstříkem.
Stránku lze vybrat jedním z následujících
způsobů:
• Použijte Číselná tlačítka k zadání čísla
stránky.
• Stisknutím tlačítka nebo
zobrazíte následující nebo předchozí
stránku.
• Stisknutím tlačítka Barevná tlačítka
vyberte barevně označenou položku.
• Stisknutím tlačítka
(BACK) se
vrátíte na předchozí zobrazenou
stránku.
Stisknutím tlačítka TEXT teletext ukončíte.
Poznámka
•• Pro uživatele ve Spojeném království: Některé digitální
televizní kanály nabízejí speciální digitální textové služby
(například BBC1).
CS
13
5 Širší využití
televizoru
Přístup k nabídkám televizoru
Nabídky slouží k ladění kanálů, změně nastavení
obrazu a zvuku a k použití dalších funkcí.
1
Stiskněte tlačítko .
Objeví se obrazovka nabídek.
Přidání zařízení do hlavní
nabídky
Po připojení zařízení je přidejte do hlavní
nabídky.
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Přidat n. zařízení].
Postupujte podle pokynů na obrazovce a
přidejte zařízení do hlavní nabídky.
»» Zařízení se zobrazí v hlavní nabídce.
Chcete-li sledovat obsah daného zařízení,
zapněte je a poté v hlavní nabídce vyberte.
Zařízení můžete také vybrat pomocí
tlačítka pro výběr zdroje (viz ‘Výběr zařízení
ze seznamu zdrojů’ na straně 12).
Přejmenování zařízení z hlavní
nabídky
2
3
14
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
• [Sledování TV]: Je-li vybrán jiný zdroj,
než anténa, zapněte znovu zdroj
antény
• [Průvodce programem]: Zobrazení
elektronického programového
průvodce.
• [Procházet USB]: Slouží k prohlížení
obsahu, pokud je připojeno zařízení
USB.
• [Scenea]: Zapnutí tapety funkce
Scenea.
• [Přidat n. zařízení]: Slouží k přidání
nových zařízení do hlavní nabídky.
• [Nastavení]: Otevření nabídky
umožňující změnu obrazu, zvuku
a jiných nastavení.
• [Pomoc]: Přístup k prohlídce
televizoru.
Stisknutím tlačítka
CS
nastavení ukončíte.
Po přidání nového zařízení do hlavní nabídky je
můžete podle potřeby přejmenovat.
Poznámka
•• Název zařízení může být dlouhý až 16 znaků.
1
2
3
4
5
6
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte zařízení, které chcete přejmenovat.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka Možnosti.
Vyberte možnost [Přejm. zaříz.] a stiskněte
tlačítko OK.
Pole pro zadání textu zobrazíte stiskem
tlačítka OK.
U každé pozice vyberte vhodný znak a
stiskněte tlačítko OK.
• Výběr velkých a malých písmen nebo
symbolů: vyberte vhodnou klávesu
v řádku pod mezerníkem a stiskněte
tlačítko OK.
8
Po dokončení vyberte možnost
[Dokončeno] a stiskněte tlačítko OK.
»» Pole pro zadání textu se zavře.
Použití asistenta nastavení
V nabídce přejmenování zařízení zvolte
možnost [Dokončeno] a stiskněte tlačítko
OK.
1
2
Odebrání zařízení z hlavní
nabídky
Pokud zařízení není nadále připojeno
k televizoru, odeberte je z nabídky Domů.
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte zařízení, které chcete odebrat.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Vyberte možnost [Odebrat zařízení]
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Odebrat] a stiskněte
tlačítko OK.
»» Vybrané zařízení je odebráno z hlavní
nabídky.
Změna nastavení obrazu
a zvuku
Obraz a zvuk lze nastavit podle vlastních
požadavků. Můžete použít předdefinovaná
nastavení nebo provést nastavení ručně.
Poznámka
•• Při sledování televizoru nebo externích zařízení můžete
stisknutím tlačítka ADJUST a výběrem možnosti
[Smart Obraz] nebo [Smart Zvuk] snadno otevřít
nabídku pro úpravu obrazu nebo zvuku.
Č e š ti n a
7
Funkce asistent nastavení vás provede
nastavením obrazu a zvuku.
3
4
Stiskněte tlačítko
.
Stiskněte možnosti [Nastavení] > [Rychlé
nastavení obrazu a zvuku] a poté tlačítko
OK.
Vyberte možnost [Pokračovat] a stiskněte
tlačítko OK.
»» Objeví se nabídka [Asistent nastav.].
Podle pokynů na obrazovce zvolte
preferované nastavení.
Použití nastavení obrazu
Nastavení obrazu lze použít k zavedení
předdefinovaného nastavení obrazu.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
ADJUST.
Vyberte možnost [Smart Obraz]
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jednu z těchto možností
a stiskněte tlačítko OK.
• [Osobní]: Použití upraveného
nastavení obrazu.
• [Jasné]: Nastavení bohatých a
dynamických barev, vhodné pro
sledování při denním světle.
• [Přírozené]: Nastavení přirozeného
obrazu.
• [Kino]: Ideální nastavení pro filmy.
• [Hra]: Ideální nastavení pro hry.
• [Úspora energie]: Nastavení
umožňující nejvýraznější úsporu
energie.
• [Standardní]: Výchozí nastavení
vhodné pro většinu prostředí a typů
videa.
• [Fotografické]: Ideální nastavení pro
fotografie.
• [Osobní]: Přizpůsobení a uložení
osobního nastavení obrazu. Tato
nastavení použijete výběrem možnosti
[Osobní].
CS
15
1
2
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Obraz], poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jednu z těchto možností
a stiskněte tlačítko OK.
[Smart Obraz]: Přístup k
předdefinovanému nastavení obrazu Smart.
[Reset]: Obnovení výchozího továrního
nastavení.
[Kontrast]: Úprava intenzity podsvícených
oblastí bez změny obsahu videa.
[Jas]: Nastavení intenzity a detailů tmavých
oblastí.
[Barevný]: Úprava sytosti barev.
[Barevný tón]: Kompenzace barevných
odchylek.
[Ostrost]: Úprava ostrosti obrazu.
[Redukce šumu]: Filtrování a snížení šumu
v obraze.
[Odstín]: Úprava vyvážení barev obrazu.
[Vlastní nádech]: Přizpůsobení nastavení
odstínu. (K dispozici, pouze pokud je
vybrána možnost [Odstín] > [Osobní])
[Digital Crystal Clear]/[Pixel Plus]/[Pixel
Plus HD]: Jemné ladění každého pixelu
tak, aby ladil s pixely v okolí. Výsledkem
nastavení je brilantní obraz ve vysokém
rozlišení.
• [HD Natural Motion]: U vybraných
modelů. Minimalizace chvění obrazu a
zvýšení plynulosti pohybu.
• [100Hz Clear LCD]/[120Hz Clear
LCD]: U vybraných modelů. Snížení
rozmazání pohybu a zvýšení ostrosti
obrazu.
• [Zvýšení ostrosti]: Povolení výjimečné
ostrosti obrazu.
• [Dyn. kontrast]: Zvýšení kontrastu.
Doporučujeme použít nastavení
[Střední].
• [Dyn. podsvícení]: Úprava jasu
podsvícení obrazu podle světelných
podmínek prostředí.
CS
[Redukce MPEG art.]: Vyhlazení
přechodů na digitálním obrazu. Tuto
funkci lze zapnout či vypnout.
• [Vylepšení barev]: Nastavení živějších
barev a lepšího rozlišení detailů
v jasných barvách. Tuto funkci lze
zapnout či vypnout.
• [Gama]: U vybraných modelů. Úprava
intenzity středních tónů v obrazu.
Černobílá zůstane nezměněna.
[Režim PC]: Úprava obrazu v situaci, kdy je
k televizoru připojen počítač přes rozhraní
HDMI nebo DVI.
[Senz. osvětlení]: Dynamická úprava
nastavení podle aktuálních světelných
podmínek.
[Formát obrazu]: Změna formátu obrazu.
[Okraje obrazovky]: Úprava zobrazené
oblasti. (Jsou-li hodnoty nastaveny na
maximum, na obraze mohou být patrny
hrubé okraje nebo šum.)
[Posun obrazu]: Je-li k dispozici, úprava
polohy obrazu v případě všech formátů
obrazu s výjimkou [Automatický zoom]
a [Širokoúhlé].
•
Ruční úprava nastavení obrazu
•
•
•
•
•
1
2
3
Stiskněte tlačítko
ADJUST.
Vyberte možnost [Formát obrazu]
a stiskněte tlačítko OK.
[Šířka obrazu 16:9]: (Mimo
režimy HD a PC.) Změna
formátu 4:3 na formát 16:9.
Vyberte formát obrazu a stiskněte tlačítko
OK.
[Širokoúhlé]: Přizpůsobení
obrazu formátu 4:3 na
formát 16:9.
Shrnutí formátů obrazu
Můžete nastavit následující parametry obrazu.
[Nepřepočítané]: Pouze
v režimech HD a PC
a pouze u vybraných
modelů. Umožňuje použít
maximální ostrost. Kvůli
systémům vysílání může
docházet k určitému
zkreslení. Nejlepších
výsledků dosáhnete
nastavením rozlišení
počítače na režim širokého
obrazu.
Poznámka
•• V případě některých zdrojů obrazu nebudou k dispozici
všechna nastavení.
[Autom. Formát]:
U vybraných modelů. (nikoli
pro režim PC) Automatické
zobrazení vhodného
formátu obrazu. Pokud ne,
vybere širokoúhlý formát.
[Automaticky vyplnit]:
U vybraných modelů.
Umožňuje upravit obraz
tak, aby vyplnil celou
obrazovku (titulky zůstanou
viditelné). Doporučeno
pro minimální zkreslení
obrazovky, ne však pro HD
ani PC.
[Automatický zoom]:
U vybraných modelů.
Zvětšení obrazu na celou
obrazovku. Doporučeno
pro minimální zkreslení
obrazovky, ne však pro HD
ani PC.
[Superzoom]: (Mimo režim
HD a PC.) Odstranění
černých pruhů na bocích
vysílání ve formátu 4:3.
Zkreslení je minimální.
Použití nastavení zvuku
Nastavení zvuku lze použít k zavedení
předdefinovaného nastavení.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
ADJUST.
Vyberte možnost [Smart Zvuk] a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte jednu z těchto možností
a stiskněte tlačítko OK.
• [Osobní]: Použití nastavení
přizpůsobené v nabídce s nastavením
zvuku.
• [Standardní]: Nastavení vhodné pro
většinu prostředí a typů zvuku.
• [Zprávy]: Ideální nastavení pro
mluvené slovo, jako např. při sledování
zpráv.
• [Kino]: Ideální nastavení pro filmy.
• [Hra]: Ideální nastavení pro hry.
• [DRAMA]: Ideální nastavení pro
drama.
• [Sport]: Ideální nastavení pro sport.
CS
17
Č e š ti n a
[4:3]: Zobrazení klasického
formátu 4:3.
Změna formátu obrazu
Ruční úprava nastavení zvuku
1
2
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Zvuk], poté
stiskněte tlačítko OK.
»» Objeví se nabídka [Zvuk].
Vyberte jednu z těchto možností
a stiskněte tlačítko OK.
[Smart Zvuk]: Přístup k předdefinovanému
nastavení zvuku Smart.
[Reset]: Obnovení výchozího továrního
nastavení.
[Čist. zvuk]: Zvýšení čistosti zvuku.
[Basy]: Úprava úrovně basů.
[Výšky]: Úprava úrovně výšek.
[Surround]: Zapnutí prostorového zvuku.
[Incredible Surround]: (U vybraných
modelů) Zvýšení kvality prostorového
zvuku pro lepší pocit z prostoru.
[Hlasitost sluch.]: (U modelů vybavených
sluchátky) Úprava hlasitosti sluchátek.
[Automatická úprava hlasitosti]:
Automatické vyrovnávání náhlé změny
hlasitosti, například při přepínání kanálů.
[Vyvážení]: Úprava vyváženosti zvuku mezi
pravým a levým reproduktorem.
[Formát digitálního výstupu]: Výběr typu
digitálního zvukového výstupu vedeného
prostřednictvím konektoru digitálního
zvukového výstupu.
• [PCM]: Převod zvuku, který není ve
formátu PCM, do formátu PCM.
• [Vícekanálový]: Převod výstupu zvuku
na domácí kino.
Použití nabídky pro
univerzální přístup
Nabídku pro univerzální přístup můžete
aktivovat během první instalace. Jakmile je
povolena, při sledování televize nebo prohlížení
obsahu externích zařízení získáte rychlý přístup
do nabídek pro zrakově či sluchově postižené.
1
2
3
•
•
•
•
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka možností
televizoru.
Vyberte možnost [Univerz. přístup]
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
[Sluchově postižení]: Povolení nebo
zakázání titulků pro osoby se sluchovým
postižením.
[Zrakově postižení]: Některé digitální
televizní kanály vysílají zvláštní zvuk
přizpůsobený zrakově postiženým osobám.
Normální zvuk je smíchán se zvláštním
komentářem. K výběru možnosti použijte
barevná tlačítka:
• Červené ([Vypnuto]): Vypnutí zvuku
pro zrakově postižené.
• Zelené ([Repro]): Poslech zvuku
pro zrakově postižené pouze
z reproduktorů.
• Žluté ([Sluchátka]): Poslech zvuku pro
zrakově postižené pouze ze sluchátek.
• Modré ([Reproduktory + sluchátka]):
Poslech zvuku pro zrakově postižené z
reproduktorů i sluchátek.
[Smíšená hlas.]: Slouží k úpravě hlasitosti
pro zrakově postižené.
[Píp. kláv.]: Zajištění zvukové zpětné vazby
po stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači
nebo televizoru.
Tip
•• Stisknutím barevných tlačítek na dálkovém ovládání
zadejte požadované možnosti.
18
CS
Přístup do nabídky možností teletextu
Otevře vlastnosti teletextu v nabídce možností
teletextu.
1
2
3
Stiskněte tlačítko TEXT.
»» Objeví se obrazovka teletextu.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Objeví se nabídka možností teletextu.
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
• [Zastavit stránku] / [Uvolnit stránku]:
Zastavení nebo zrušení zastavení
aktuální stránky.
• [Dvojitá obrazovka] / [Celá
obrazovka]: Přepínání mezi
zobrazením teletextu na celou
obrazovku a teletextem se dvěma
obrazovkami.
• [Přehled T.O.P.]: Zapnutí teletextových
stránek T.O.P. (Table of Pages).
• [Zvětšit] / [Norm. zobrazení]:
Přepínání mezi teletextovými
stránkami v běžném a zvětšeném
zobrazení.
• [Odhalit]: Skrytí nebo zobrazení
skryté informace na stránce, jako jsou
například řešení hádanek nebo kvizů.
• [Opako. podstránky]: Automatické
postupné zobrazení podstránek,
pokud jsou k dispozici.
• [Jazyky]: Výběr jazyka teletextu.
Výběr vysílání teletextových stránek
T.O.P.
Č e š ti n a
Další funkce teletextu
Vysílání televizních stránek T.O.P. (Table Of
Pages) vám poskytuje možnost přecházet
od jednoho tématu k druhému bez nutnosti
zadávat čísla stránek. Vysílání teletextových
stránek T.O.P. je dostupné pouze u vybraných
televizních kanálů.
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko TEXT.
»» Objeví se obrazovka teletextu.
OPTIONS.
Stiskněte tlačítko
Vyberte možnost [Přehled T.O.P.]
a stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se přehled teletextových
stránek T.O.P.
Vyberte téma.
Stisknutím tlačítka OK zobrazte stránku.
Použití teletextu 2.5
Teletext 2.5 nabízí více barev a lepší grafiku
než běžný teletext. Pokud je teletext 2.5 vysílán
kanálem, je ve výchozím nastavení zapnutý.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položky [Nastavení] > [Nastavení
televizoru] > [Předvolby] > [Teletext 2.5].
Vyberte možnost [Zapnuto] nebo
[Vypnuto]. Volbu poté potvrďte stisknutím
tlačítka OK.
Výběr podstránek teletextu
Číslo teletextové stránky může obsahovat
několik podstránek. Podstránky jsou zobrazeny
vedle čísla hlavní stránky.
1
2
3
Stiskněte tlačítko TEXT.
»» Objeví se obrazovka teletextu.
Stisknutím tlačítka
stránku teletextu.
nebo
vyberte
Stisknutím tlačítka
podstránku.
nebo
zobrazte
CS
19
Vytvoření a použití seznamu
oblíbených stanic
Můžete vytvořit seznam upřednostňovaných
televizních kanálů, aby se vám později snáze
vyhledávaly.
Zobrazení pouze seznamu oblíbených
kanálů
1
2
3
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
FIND.
»» Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
Stiskněte tlačítko
Správa seznamu oblíbených kanálů
1
2
3
4
5
OPTIONS.
Stiskněte možnosti [Vyberte seznam] >
[Oblíbené] a poté tlačítko OK.
»» V tabulce kanálů se zobrazí jen kanály
ze seznamu oblíbených stanic.
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
FIND.
»» Objeví se nabídka s tabulkou kanálů.
OPTIONS.
Stiskněte tlačítko
Stiskněte možnosti [Vyberte seznam] >
[Všechny] a poté tlačítko OK.
OPTIONS.
Stiskněte tlačítko
Vyberte možnost [Jako oblíbené] nebo
[Odebrat z oblíbených] a poté stiskněte
tlačítko OK.
»» Kanál je nyní přidán nebo odebrán ze
seznamu oblíbených kanálů.
Poznámka
•• Všechny oblíbené kanály budou v tabulce kanálů
označeny hvězdičkou.
Poznámka
•• Tabulka oblíbených kanálů je prázdná, dokud do
seznamu oblíbených kanálů nějaký kanál nepřidáte.
Zobrazení všech kanálů
Můžete zavřít seznam oblíbených stanic
a zobrazit všechny naladěné kanály.
1
2
3
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
FIND.
»» Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Stiskněte možnosti [Vyberte seznam] >
[Všechny] a poté tlačítko OK.
»» V tabulce kanálů se zobrazí všechny
kanály.
Poznámka
•• Při každém zobrazení tabulky kanálů budou všechny
oblíbené kanály označené hvězdičkou.
20
CS
Použití elektronického
programového průvodce EPG
Programový průvodce je průvodcem na
obrazovce určený pro digitální kanály. Umožňuje
následující:
• Zobrazení seznamu vysílaných digitálních
programů
• Zobrazit aktuální pořady
• Seskupovat pořady podle žánru
• Nastavit připomenutí začátků pořadů
• Nastavit preferované kanály programového
průvodce
Zapnutí funkce EPG
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Programový průvodce]
a stiskněte tlačítkoOK.
»» Zobrazí se programový průvodce
s informacemi o naplánovaných
programech.
•• Data z programového průvodce jsou k dispozici jen ve
vybraných zemích a jejich načítání může určitou dobu
trvat.
Změna nastavení programového
průvodce
V nabídce s možnostmi programového
průvodce můžete nastavit nebo zrušit
upozornění, změnit den či využít další užitečné
možnosti.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Programový průvodce]
a stiskněte tlačítko OK.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Objeví se menu Průvodce programem.
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
• [Nast. upomínku] / [Smazat
upomínky]: Nastavení nebo vymazání
připomínky programu.
• [Změnit den]: Nastavení dne v
programovém průvodci.
• [More info] (Další informace):
Zobrazení informací o pořadu.
• [Vyhledávání podle žánru]:
Vyhledávání televizních programů
podle žánru.
• [Naplánované připomínky]: Seznam
upozornění na programy. Dostupné
pouze pro připravované programy.
• [Získat data EPG]: Aktualizace
posledních informací v programovém
průvodci.
Č e š ti n a
Zobrazení hodin televizoru
Poznámka
Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny.
Hodiny zobrazují aktuální čas podle dat
přijímaných od provozovatele služeb digitální
televize.
Nastavení času televizoru
V některých zemích můžete čas televizoru
nastavit ručně.
1
2
3
4
5
6
7
8
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položky [Nastavení] > [Nastavení
televizoru] > [Předvolby] > [Hodiny].
Vyberte možnost [Auto. hodiny]
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Ruční] a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost [Čas] nebo [Datum] a
poté stiskněte tlačítko OK.
Pomocí navigačních tlačítek Navigační
tlačítka nastavte čas či datum.
Vyberte možnost [Dokončeno] a stiskněte
tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
nastavení ukončíte.
Poznámka
•• Pokud vybraná země podporuje digitální vysílání, zobrazí
se prioritně čas poskytovatele televizních služeb.
Zobrazení hodin televizoru
1
2
3
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka možností.
Vyberte možnost [Hodiny].
»» Zobrazí se hodiny.
Stiskněte tlačítko OK.
Poznámka
•• Chcete-li hodiny deaktivovat, postup opakujte.
CS
21
Změna režimu hodin
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Předvolby] >
[Hodiny] > [Auto. hodiny].
Použití časovačů
Časovače můžete nastavit na přepnutí
televizoru do pohotovostního režimu v určený
čas.
Vyberte možnost [Automatický] nebo
[Ruční] a poté stiskněte tlačítko OK.
Tip
•• Před použitím časovačů nastavte čas televizoru.
Změna časového pásma
Poznámka
•• Tato možnost je k dispozici, pouze pokud vyberete
možnost [Auto. hodiny] > [Automatický] (v zemích,
kde jsou vysílána časová data).
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Předvolby] >
[Hodiny] > [Časové pásmo].
Vyberte vaše časové pásmo.
Automatické přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu (automatické
vypnutí)
Automatické vypnutí přepne televizor po
uplynutí nastavené doby do pohotovostního
režimu.
Tip
•• Televizor můžete vypnout dříve nebo nastavit nový čas
během odpočítávání časovače.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Použití letního času
Poznámka
1
2
•• Tato možnost je k dispozici, pouze pokud vyberete
[Režim automat. hodin] > [Ruční].
1
2
3
22
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Předvolby] >
[Hodiny] > [Letní čas], poté stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost [Standardní čas] nebo
[Letní čas] a poté stiskněte tlačítko OK.
CS
3
4
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položky [Nastavení] > [Nastavení
televizoru] > [Předvolby] > [Auto
vypnutí].
»» Objeví se nabídka [Auto vypnutí].
Vyberte hodnotu mezi 0 a 180 minutami.
»» Pokud nastavíte nulu, automatické
vypnutí bude deaktivováno.
Stisknutím tlačítka OK zapnete časovač
automatického vypnutí.
»» Televizor se po uplynutí dané doby
přepne do úsporného režimu.
6
Můžete dětem zabránit ve sledování určitých
programů nebo kanálů. K tomu slouží funkce
uzamknutí ovládacích prvků televizoru.
»» Pokud zobrazíte zamknuté kanály
prostřednictvím tabulky kanálů, budete
vyzváni k zadání kódu PIN.
Nastavení nebo změna kódu
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Rodičovský zámek].
Zvolte položku [Nastavit kód] nebo
[Změnit kód].
»» Zobrazí se nabídka [Nastavit kód] /
[Změnit kód].
Použijte Číselná tlačítka k zadání kódu.
»» Postupujte podle návodu na obrazovce
a vytvořte si nebo změňte kód PIN.
Nastavení rodičovského zámku
Některé společnosti poskytující digitální vysílání
uvádějí své pořady s hodnocením určujícím
vhodnost pro určitý věk. Televizor lze nastavit
tak, aby zobrazoval pouze pořady s hodnocením
odpovídajícím věku vašeho dítěte.
1
2
Tip
•• Pokud kód zapomenete, můžete zadáním „8888“
přepsat všechny existující kódy.
Uzamčení nebo odemčení jednoho či
více kanálů
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko
K aktivaci zámku je třeba televizor vypnout
a znovu zapnout.
»» Při přepínání kanálů pomocí tlačítek
CH - nebo CH + budou uzamčené
kanály vynechány.
3
4
5
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položky [Nastavení] > [Nastavení
kanálu] > [Rodičovský zámek] > [Rodič.
hodnocení].
»» Otevře se obrazovka pro nastavení
kódu.
Použijte Číselná tlačítka k zadání kódu.
»» Otevře se nabídka s kategoriemi.
Vyberte věkovou skupinu a stiskněte
tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
nastavení ukončíte.
.
Vyberte položky [Nastavení] > [Nastavení
kanálu] > [Rodičovský zámek] > [Zámek
kanálu].
»» Zobrazí se seznam kanálů.
Vyberte kanál, který chcete zamknout, a
stiskněte tlačítko OK.
»» Při prvním zamčení nebo odemčení
kanálu budete požádáni o zadání kódu
PIN.
Zadejte kód a stiskněte tlačítko OK.
»» Je-li kanál uzamčen, je zobrazena ikona
zámku.
Opakováním tohoto postupu můžete
uzamknout nebo odemknout více kanálů.
CS
23
Č e š ti n a
Zamčení nevhodného obsahu
Použití funkce Scenea
Změna jazyka
Můžete zobrazit výchozí obrázek a použít jej
jako tapetu televizoru. Jako tapetu můžete
nahrát také obrázek vlastní.
Pokud je automatické vypnutí neaktivní,
bude tapeta zobrazena po dobu 240 minut.
V opačném případě je zobrazena po dobu
nastavenou časovačem.
V závislosti na vašem poskytovateli televizního
vysílání můžete u televizního kanálu upravit
nastavení jazyka zvuku, titulků nebo obojího.
Výběr z několika jazyků zvuku nebo titulků
se týká teletextu nebo digitálního vysílání
prostřednictvím standardu DVB-T. Vysílání
v duálním režimu zvuku Pokud přijímáte digitální
vysílání, můžete si určit jazyk titulků.
Zapnutí funkce Scenea
1
2
Stiskněte tlačítko
.
1
2
»» Pokud jste nahráli vlastní obrázek pro
funkci Scenea, zobrazí se ten váš (viz
‘Přizpůsobení obrázku funkce Scenea’
na straně 24).
3
Přizpůsobení obrázku funkce Scenea
Jako tapetu můžete nahrát vlastní obrázek.
Poznámka
•• Po nahrání nového obrázku funkce Scenea bude
předchozí obrázek smazán.
•• Chcete-li jako tapetu použít jiný obrázek, budete
potřebovat úložné zařízení USB s obrázkem o velikosti
menší než 1 MB.
1
2
3
4
5
6
7
24
Změna jazyka nabídky
Vyberte možnost [Scenea] a stiskněte
tlačítko OK.
»» Pokud nebyl nastaven žádný obrázek,
zobrazí se obrázek výchozí.
Na úložné zařízení USB zkopírujte obrázek
o velikosti menší než 1 MB.
K televizoru připojte paměťové zařízení
USB.
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Procházet USB]
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte obrázek a poté stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Vyberte možnost [Nastavení Scenea]
a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím kteréhokoli tlačítka funkci
Scenea ukončíte.
CS
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Předvolby] >
[Jazyk menu], poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko OK.
Změna jazyka zvuku
Je-li tato možnost u poskytovatele televizního
vysílání k dispozici, můžete si vybrat jazyk zvuku.
U digitálních kanálů může být k dispozici několik
jazyků. U analogových kanálů jsou k dispozici
maximálně dva jazyky.
1
2
3
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
U digitálních kanálů vyberte možnost
[Jazyk zvuku], vyberte požadovaný jazyk a
stiskněte tlačítko OK.
U analogových kanálů vyberte možnost
[Dual I-II], vyberte jeden ze dvou jazyků a
stiskněte tlačítko OK.
1
2
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
SUBTITLE.
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
• [Titulky zap.]: Zobrazit titulky vždy.
• [Titulky vyp.]: Titulky nikdy
nezobrazovat.
• [Zapnuto při ztlumení]: Zobrazit
titulky při vypnutí zvuku.
Poznámka
•• Opakujte tento postup, pokud chcete titulky aktivovat
u všech analogových kanálů.
•• Výběrem možnosti [Titulky] > [Titulky vyp.] titulky
deaktivujte.
Výběr jazyka titulků u digitálních
kanálů
Prohlížení fotografií nebo
přehrávání hudby či videa
uloženého na úložném
zařízení USB
Č e š ti n a
Zobrazení nebo skrytí titulků
Výstraha
•• Společnost Philips nenese odpovědnost, pokud
paměťové zařízení USB není podporováno nebo pokud
dojde k jeho poškození či ztrátě dat.
Připojte úložné zařízení USB obsahující
fotografie, hudbu nebo video, které chcete
zobrazit.
1
2
3
4
Zapněte televizor.
Zapojte zařízení USB do portu USB na
boku televizoru.
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Procházet USB]
a stiskněte tlačítko OK.
»» Otevře se prohlížeč USB.
Poznámka
•• Při výběru jazyka titulků u digitálního televizního kanálu
podle následujícího popisu je preferovaný jazyk titulků
nastavený v nabídce Instalace dočasně potlačen.
1
2
3
4
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Zobrazení fotografií
1
2
Vyberte možnost [Jazyk titulků] a stiskněte
tlačítko OK.
Výběr jazyka titulků.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
3
V prohlížeči USB vyberte možnost
[Obraz] a stiskněte tlačítko OK.
Výběrem jedné fotografie nebo celého
alba a stisknutím tlačítka OK zobrazíte
na televizoru fotografie zvětšené tak, aby
odpovídaly velikosti obrazovky.
• K zobrazení následující nebo
předcházející fotografie použijte
tlačítka
.
K návratu můžete použít tlačítko
.
CS
25
Prohlížení prezentace fotografií
1
•
•
Poznámka
Při zobrazení obrázku nebo fotografie přes
celou obrazovku stiskněte tlačítko OK.
»» Prezentace se spustí od vybrané
fotografie.
Přehrávání ovládáte stisknutím těchto
tlačítek:
•
: Přehrávání.
•
: Pozastavení.
•
nebo : Zobrazení předchozí
nebo následující fotografie.
•
: Zastavení.
K návratu můžete použít tlačítko .
•• Možnosti [Otočit obraz] a [Zobrazit info] se zobrazí
pouze při pozastavení prezentace.
Poslech hudby
1
2
3
Změna nastavení prezentace
1
2
3
26
Během přehrávání prezentace stiskněte
tlačítko
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka s možnostmi
prezentace.
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
• [Sp./zas. prezen.]: Spuštění nebo
zastavení prezentace.
• [Přechody prez.]: Nastavení přechodu
z jednoho obrázku na další.
• [Frekvence prezen.]: Nastavení času,
po který budou jednotlivé fotografie
zobrazeny.
• [Opakovat] / [Přehrát jednou]:
Zobrazovat obrázky ve složce jen
jednou, nebo opakovat.
• [Náhodné přehrávání vypnuto]/
[Náhodné přehrávání zapnuto]:
Zobrazovat obrázky podle pořadí
nebo náhodně.
• [Otočit obraz]: Otočení fotografie.
• [Zobrazit info]: Zobrazení názvu,
data a velikosti obrázku spolu s dalším
obrázkem v prezentaci.
• [Nastavení Scenea]: Nastavení
vybrané fotografie jako tapety
televizoru (viz ‘Použití funkce Scenea’
na straně 24).
K návratu můžete použít tlačítko
CS
.
V prohlížeči USB vyberte možnost
[Hudba] a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte hudební skladbu nebo celé album
a stiskem tlačítka OK spusťte přehrávání.
Přehrávání můžete ovládat pomocí tlačítek
přehrávání:
•
: Přehrávání.
•
: Pozastavení.
•
nebo : Zobrazení předchozí
nebo následující skladby.
•
nebo
: Přechod dopředu nebo
zpět.
•
: Zastavení.
Změna nastavení hudby
•
Během přehrávání skladeb otevřete
stiskem tlačítka
OPTIONS jedno z
následujících nastavení a nakonec stiskněte
tlačítko OK.
• [Zastavit přehrávání]: Zastavení
přehrávání hudby.
• [Opakovat]: Přehrávání sklady jednou
nebo opakovaně.
• [Náhodné přehrávání zapnuto] /
[Náhodné přehrávání vypnuto]:
Přehrávání skladeb postupně nebo
v náhodném pořadí.
• [Zobrazit info]: Zobrazení názvu
souboru.
1
2
3
V prohlížeči USB vyberte možnost [Video]
a stiskněte tlačítko OK.
Přehrávání zahájíte stisknutím tlačítka OK.
Přehrávání můžete ovládat pomocí tlačítek
přehrávání:
•
: Přehrávání.
•
: Pozastavení.
•
nebo : Zobrazení předchozího
nebo následujícího videa.
•
nebo
: Přechod dopředu nebo
zpět.
•
: Zastavení.
Změna nastavení videa
•
Během přehrávání videa otevřete stiskem
tlačítka
OPTIONS jedno z následujících
nastavení a nakonec stiskněte tlačítko OK.
• [Zastavit přehrávání]: Zastavení
přehrávání videa.
• [Opakovat]: Přehrání jednou nebo
opakovaně.
• [Celá obrazovka] / [Malá obrazovka]:
Roztáhnutí obrazu tak, aby vyplnil
obrazovku, nebo ponechání v nativním
formátu.
• [Náhodné přehrávání zapnuto] /
[Náhodné přehrávání vypnuto]:
Přehrávání postupně nebo
v náhodném pořadí.
• [Zobrazit info]: Zobrazení názvu
souboru.
Prohlížení prezentace s hudbou
Č e š ti n a
Sledování videa
Prezentaci obrázků si můžete přehrávat
s hudbou na pozadí.
1
2
3
4
5
6
Vyberte album skladeb.
Stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
se vrátíte do
prohlížeče obsahu zařízení USB.
Vyberte album obrázků.
Stiskněte tlačítko OK.
»» Prezentace se spustí.
Akci ukončíte stisknutím tlačítka
.
Odpojení paměťového zařízení USB
Výstraha
•• Dodržujte následující postup, aby nedošlo k poškození
paměťového zařízení USB.
1
2
Stisknutím tlačítka
USB.
ukončete prohlížeč
Před odpojením paměťového zařízení USB
vyčkejte pět sekund.
Poslech digitálních
rozhlasových kanálů
1
2
3
Stiskněte tlačítko FIND.
»» Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS a poté
vyberte [Vyberte seznam] > [Rádio].
»» Zobrazí se tabulka kanálů.
Vyberte rozhlasový kanál a stisknutím
tlačítka OK spusťte jeho poslech.
CS
27
Krok 2: Stažení a aktualizace na
nejnovější verzi softwaru
Aktualizace softwaru
televizoru
Společnost Philips se snaží neustále
zdokonalovat své výrobky, a pokud jsou
k dispozici aktualizace softwaru televizoru,
doporučujeme je použít.
Možné způsoby aktualizace softwaru
televizoru
Software televizoru můžete aktualizovat jedním
z následujících způsobů:
A: pomocí úložného zařízení USB,
B: při zobrazení výzvy příjmu digitálního vysílání,
C: později po zobrazení výzvy příjmu digitálního
vysílání.
1
2
3
4
5
6
A: Aktualizace pomocí zařízení USB
Při aktualizaci pomocí úložného zařízení USB
budete potřebovat následující:
• Prázdnou jednotku USB flash. Jednotka
USB flash musí být zformátována
systémem FAT nebo DOS. Nepoužívejte
USB pevný disk.
• počítač s připojením k Internetu,
• Archivační nástroj s podporou formátu
ZIP (například WinZip® pro systém
Microsoft® Windows® nebo Stufflt® pro
systém Macintosh®).
7
3
4
5
28
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku [Nastavení] >
[Softwarová nastavení] > [Info o součas.
soft.].
»» Zobrazí se informace o aktuální verzi
softwaru.
Číslo určující verzi softwaru si
poznamenejte.
K návratu můžete použít tlačítko OK.
Akci ukončíte stisknutím tlačítka
CS
.
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Nastavení] >
[Aktualizace softwaru].
Postupujte podle pokynů a zkopírujte
soubor na úložné zařízení USB.
Připojte úložné zařízení USB k vašemu
počítači a na soubor poklepejte.
»» Otevře se webová stránka.
Postupujte podle pokynů na webové
stránce.
• Pokud se aktuální verze softwaru
shoduje se souborem s nejnovější
verzí , provádění aktualizace softwaru
televizoru není nutné.
• Je-li aktuální verze softwaru starší,
než v případě souboru s nejnovější
verzí, stáhněte soubor s nejnovější
aktualizací do kořenové složky zařízení
USB.
Odpojte paměťové zařízení USB od
počítače.
Krok 3: Aktualizace softwaru
televizoru
1
Krok 1: Zjištění aktuálně používané
verze softwaru
1
2
Připojení paměťového zařízení USB.
2
3
4
5
Připojte paměťové zařízení USB
k televizoru.
»» Televizor nalezne USB flash disk
a provede zjištění nahrané verze
softwaru.
Pokud budete vyzváni k aktualizaci
softwaru, postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Pokud není zobrazena žádná zpráva,
postupujte následovně:
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku [Nastavení] >
[Softwarová nastavení] > [Míst.
aktualizace].
7
8
Vyberte stažený soubor a ručně spusťte
aktualizaci softwaru televizoru stisknutím
tlačítka OK.
Postupujte podle pokynů na obrazovce
a dokončete aktualizaci.
Akci ukončíte stisknutím tlačítka
.
B: Aktualizace při zobrazení výzvy
příjmu digitálního vysílání
Pokud přijímáte digitální televizní vysílání
ve standardu DVB-T, televizor umožňuje
aktualizace softwaru stahovat automaticky.
Pokud televizor obdrží aktualizaci softwaru,
budete k provedení akce vyzváni.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Nastavení] >
[Softwarová nastavení] > [Prohlášení].
Zobrazí-li se zpráva s výzvou k aktualizaci
softwaru, aktualizaci můžete spustit pomocí
pokynů níže.
»» Televizor se po dokončení aktualizace
softwaru restartuje.
Pokud software aktualizovat nechcete,
vyberte možnosti [Nastavení] >
[Softwarová nastavení] > [Smazat
oznámení] a stiskněte tlačítko OK.
Poznámka
•• Pokud aktualizaci neprovedete, můžete ji spustit později
ručně (viz ‘C: Kontrola aktualizací prostřednictvím
digitálního vysílání’ na straně 29).
C: Kontrola aktualizací
prostřednictvím digitálního vysílání
Dostupnost aktualizací můžete prostřednictvím
digitálního vysílání ověřit ručně.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku [Nastavení] >
[Softwarová nastavení] > [Zkontr. důležité
aktualizace].
Pokud je aktualizace dostupná, postupujte
podle pokynů na obrazovce.
»» Televizor se po dokončení aktualizace
softwaru restartuje.
Změna předvoleb televizoru
Pomocí nabídky předvoleb si upravte nastavení
televizoru podle svých potřeb.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Předvolby].
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
• [Jazyk menu]: Výběr jazyka nabídky.
• [Auto vypnutí]: Přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu po uplynutí
předem zadaného času.
• [Umístění]: Optimalizace nastavení
televizoru podle prostředí – nastavení
pro domácnost nebo obchod.
• [E-štítek]: (jen pro režim Obchod)
Zapnutí nebo vypnutí e-štítku.
• [Ukazatel hlasit.]: Zobrazení panelu
hlasitosti při nastavování hlasitosti.
• [Automatické vypnutí]: Z důvodu
úspory energie můžete nastavit,
aby se televizor po určité době
nečinnosti automaticky přepnul do
pohotovostního režimu.
Tento televizor nabízí také další
nastavení úsporného provozu. Pokud
divák po dobu 4 hodin neprovede
žádnou činnost (stisknutí tlačítka na
dálkovém ovladači nebo na předním
panelu), televizor se automaticky
přepne do pohotovostního režimu.
• [Rozsah kanálových informací]:
Změna typů informací, které budou
zobrazeny během přepínání kanálů.
• [Univerz. přístup]: Povolení nebo
zakázání nabídky pro univerzální
přístup.
CS
29
Č e š ti n a
6
•
•
•
•
•
[Píp. kláv.]: Povolení zvukové odezvy
po stisknutí tlačítek na dálkovém
ovladači nebo televizoru.
[Zpoždění zv. výstupu]: Automatická
synchronizace obrazu v televizoru se
zvukem připojeného domácího kina.
[Pozice TV]: Použití nejlepšího
nastavení televizoru v závislosti na
jeho upevnění.
[Teletext 2.5]: Povolení nebo zakázání
funkce Teletext 2.5. (pro digitální
televizní vysílání)
[Hodiny]: Zobrazení nebo skrytí času
na obrazovce televizoru a nastavení
možností hodin.
Resetování televizoru na
tovární nastavení
Můžete obnovit výchozí nastavení zvuku
a obrazu televizoru. Nastavení předvoleb kanálů
se nezmění.
1
2
3
Spuštění funkce pro
předvedení funkcí televizoru
4
K lepšímu pochopení funkcí svého televizoru
můžete použít názorné ukázky. Některé ukázky
nejsou u některých modelů dostupné. Dostupné
ukázky jsou zobrazeny v seznamu v nabídce.
1
2
3
4
30
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
Vyberte možnost [Nastavení] > [Přehr.
ukázku], OK.
Vyberte ukázku a zobrazte ji stisknutím
tlačítka OK.
Akci ukončíte stisknutím tlačítka
CS
.
.
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Tovární
nastavení], poté stiskněte tlačítko OK.
Pokud budete vyzváni k zadání kódu,
zadejte kód rodičovského zámku (viz
‘Nastavení nebo změna kódu’ na straně
23).
»» Zobrazí se zpráva s potvrzením.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Při prvním nastavení televizoru se zobrazí
výzva k výběru požadovaného jazyka nabídek
a naladění televizních kanálů a digitálních
rozhlasových stanic (jsou-li k dispozici).
Následně můžete kanály znovu vyhledat a
naladit.
Automatické nastavení kanálů
3
4
5
6
Kanály můžete hledat a ukládat automaticky.
7
Poznámka
•• Jestliže jste kód dětského zámku nenastavili, budete k
jeho nastavení vyzváni (viz ‘Nastavení nebo změna kódu’
na straně 23).
Krok 1:Výběr jazyka nabídky
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Předvolby] >
[Jazyk menu], poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko OK.
Krok 2:Vyhledání kanálů
Po prvním zapnutí televizoru došlo k úplné
instalaci kanálů. Tuto úplnou instalaci lze spustit
znovu a nastavit jazyk, zemi a nainstalovat
všechny dostupné televizní kanály.
Poznámka
8
Vyberte možnost [Opak. instalace kanálů]
a stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se nabídka s výběrem země.
Vyberte zemi a stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se nabídka s výběrem sítě.
Vyberte síť a stiskněte tlačítko OK.
• [Anténa]: Kanály přijímané pomocí
antény či digitální kanály DVB-T.
• [Kabel]: Kabelové či digitální kanály
DVB-C.
Případné další možnosti můžete vybrat
podle pokynů na obrazovce.
»» Zobrazí se úvodní nabídka vyhledávání
kanálů.
Vyberte možnost [Spustit] a stiskněte
tlačítko OK.
»» Všechny dostupné kanály budou
uloženy.
Akci ukončíte stisknutím tlačítka OK.
Aktualizace seznamu kanálů
Je-li televizor v pohotovostním režimu, můžete
aktivovat automatickou aktualizaci kanálů.
Kanály uložené v televizoru budou každé ráno
aktualizovány podle informací o kanálu ve
vysílání.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položky [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu] >
[Automatická aktualizace kanálu].
Výběrem možnosti [Zapnuto] automatické
aktualizace aktivujete, výběrem možnosti
[Vypnuto] je deaktivujete.
K návratu můžete použít tlačítko
.
•• U některých modelů se mohou možnosti lišit.
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Stiskněte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] a poté tlačítko OK.
CS
31
Č e š ti n a
6 Instalace kanálů
Manuální instalace
analogových kanálů
3
Analogové televizní kanály lze vyhledávat a
postupně ukládat.
Poznámka
•• Jestliže jste kód dětského zámku nenastavili, budete k
jeho nastavení vyzváni (viz ‘Nastavení nebo změna kódu’
na straně 23).
Krok 1 Volba systému
Poznámka
•• Je-li nastavení vašeho systému správné, tento krok
vynechejte.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu]
> [Analog.: Ruční instalace antény] >
[Systém], poté stiskněte tlačítko OK.
1
2
32
Krok 3: Jemné ladění kanálů
1
2
3
Stiskněte tlačítko
CS
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu] >
[Analog.: Ruční instalace antény] > [Jemné
ladění], poté stiskněte tlačítko OK.
Pomocí tlačítek
kanál jemně dolaďte.
Digitální televizní kanály lze vyhledávat a
postupně ukládat.
Poznámka
•• Jestliže jste kód dětského zámku nenastavili, budete k
jeho nastavení vyzváni (viz ‘Nastavení nebo změna kódu’
na straně 23).
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu]
> [Analog.: Ruční instalace antény] >
[Vyhledat stanici], poté stiskněte tlačítko
OK.
• Pokud znáte trojciferné číslo udávající
frekvenci kanálu, zadejte je.
• Chcete-li hledání zrušit, vyberte
možnost [Hledání] a stiskněte tlačítko
OK.
Stiskněte tlačítko
Manuální instalace digitálních
kanálů
Vyberte správný systém své země nebo
oblasti a stiskněte tlačítko OK.
Krok 2:Vyhledávání a ukládání kanálů
Po nalezení kanálu vyberte možnost
[Dokončeno] a stiskněte tlačítko OK.
• Pokud chcete kanál uložit pod novým
číslem, vyberte možnost [Ulož. jako
nov. kan.] a stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li kanál uložit namísto dříve
vybraného kanálu, vyberte možnost
[Uložit aktuální kanál] a stiskněte
tlačítko OK.
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu] >
[Digitál.: Test příjmu] > [Vyhledat stanici],
poté stiskněte tlačítko OK.
Pomocí tlačítek Číselná tlačítka zadejte
frekvenci kanálu.
Vyberte možnost [Hledání] a stiskněte
tlačítko OK.
Po nalezení správného kanálu vyberte
možnost [Uložit] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Akci ukončíte stisknutím tlačítka
.
Poznámka
•• Je-li příjem nekvalitní, změňte polohu antény a opakujte
postup.
•• Pokud přijímáte kanál signálem DVB-C a váš
poskytovatel kabelové televize neudává konkrétní
hodnotu přenosové rychlosti, vyberte možnost [Režim
přen. rychlosti] > [Automatický].
Přejmenování kanálů
Kanály můžete přejmenovat. Název se zobrazí
při výběru kanálu.
1
2
3
4
5
6
7
8
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
FIND.
»» Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
Vyberte kanál, který chcete přejmenovat.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka s možnostmi
kanálů.
Vyberte možnost [Přejmenovat kanál]
a stiskněte tlačítko OK.
Pole pro zadání textu zobrazíte stiskem
tlačítka OK.
U každé pozice vyberte vhodný znak a
stiskněte tlačítko OK.
• Výběr velkých a malých písmen nebo
symbolů: vyberte vhodnou klávesu
v řádku pod mezerníkem a stiskněte
tlačítko OK.
Po dokončení vyberte možnost
[Dokončeno] a stiskněte tlačítko OK.
»» Pole pro zadání textu se zavře.
V nabídce přejmenování kanálu zvolte
možnost [Dokončeno] a stiskněte tlačítko
OK.
Přeskupení kanálů
Č e š ti n a
6
Po naladění kanálů můžete upravit pořadí,
v jakém se budou kanály zobrazovat.
1
2
3
4
5
6
7
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
FIND.
»» Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Objeví se nabídka možností pro kanály.
Vyberte možnost [Změna pořadí]
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte kanál, který chcete přesunout,
a poté stiskněte tlačítko OK.
»» Vybraný kanál se zvýrazní.
Označený kanál přesuňte do nového
umístění a stiskněte tlačítko OK.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Vyberte možnost [Uspořádání hotovo]
a stiskněte tlačítko OK.
Skrytí kanálů
Neoprávněnému přístupu ke kanálu můžete
zabránit jeho skrytím v seznamu.
1
2
3
4
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
FIND.
»» Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
Vyberte kanál, který chcete skrýt.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka s možnostmi
kanálů.
Vyberte možnost [Skrýt kanál] a stiskněte
tlačítko OK.
»» Kanál bude označen jako skrytý.
CS
33
Zobrazit kanály
Neoprávněnému přístupu ke kanálu můžete
zabránit jeho skrytím v seznamu.
1
2
3
4
5
6
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
FIND.
»» Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka s možnostmi
kanálů.
Vyberte možnost [Zobrazit skryté kanály]
a stiskněte tlačítko OK.
»» Skryté kanály budou zobrazeny.
Vyberte kanál, který chcete zobrazit, a
stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Vyberte možnost [Zobrazit stanici]
a stiskněte tlačítko OK.
»» Kanál již nebude označen jako skrytý.
»» Skrytý kanál bude přístupný.
Akci ukončíte stisknutím tlačítka
.
Přístup ke službám modulu
CAM
1
2
3
Vložte a aktivujte modul CAM (viz ‘Vložení
a aktivace modulu CAM’ na straně 39).
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Vyberte možnost [Rozhraní Common
interface].
»» Zobrazí se aplikace poskytovatele
digitálního televizního vysílání.
Poznámka
•• Tato volba nabídky je k dispozici, pouze pokud byl
správně vložen a aktivován modul CAM.
34
CS
b EXT 1 (RGB a CVBS)
Analogový zvuk a video přijímané
z analogových nebo digitálních zařízení, jako
je například přehrávač DVD nebo herní
konzola.
Tato část popisuje připojení zařízení pomocí
různých konektorů. Informace o umístění těchto
konektorů na televizoru naleznete ve stručném
návodu k rychlému použití. V tomto návodu
jsou uvedeny také další příklady připojení k
různým zařízením.
Poznámka
•• K připojení zařízení k televizoru můžete použít různé
typy konektorů.
Tip
•• Za účelem rychlejšího přístupu k zařízení jej po
jeho připojení můžete stiskem tlačítka a výběrem
možnosti [Přidat n. zařízení] přidat do hlavní nabídky.
c DIGITAL AUDIO OUT
Výstup digitálního zvuku pro systémy
domácího kina a jiné digitální audiosystémy.
SPDIF OUT
Konektory na zadní straně
a TV ANTENNA
Vstup signálu z antény, kabelové televize
nebo satelitu.
TV ANTENNA
d SERV. U
Pouze pro servisní účely.
CS
35
Č e š ti n a
7 Připojení
zařízení
e PC IN (VGA a AUDIO IN)
Vstup zvuku a obrazu z počítače.
VGA
VGA
AUDIO IN
LEFT/RIGHT
VGA/DVI
f HDMI 1 ARC
Vstup digitálního zvuku a obrazu
z digitálních zařízení s podporou obrazu
ve vysokém rozlišení, jako je například
přehrávač Blu-ray. Umožňuje také směrovat
výstup zvuku televizoru do dalších zařízení
kompatibilních s funkcí EasyLink, jako např.
do systému domácího kina.
Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA
vyžaduje další zvukový kabel (viz ‘Připojení
počítače’ na straně 38).
36
CS
g HDMI 2 (Pouze u vybraných modelů)
Vstup digitálního zvuku a obrazu
z digitálních zařízení s podporou obrazu
ve vysokém rozlišení, jako je například
přehrávač Blu-ray.
Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA
vyžaduje další zvukový kabel (viz ‘Připojení
počítače’ na straně 38).
h EXT 2 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)
Analogový zvuk a video přijímané
z analogových nebo digitálních zařízení, jako
je například přehrávač DVD nebo herní
konzola.
a AUDIO L/R
Vstup zvuku z analogových zařízení
připojených ke vstupu VIDEO.
b VIDEO
Vstup kompozitního videa z analogových
zařízení, jako je například videorekordér.
d HDMI
Vstup digitálního zvuku a obrazu
z digitálních zařízení s podporou obrazu
ve vysokém rozlišení, jako je například
přehrávač Blu-ray.
e
Č e š ti n a
Konektory na boční straně
(sluchátka)
Stereofonní zvukový výstup pro sluchátka.
f COMMON INTERFACE
Zdířka pro modul CAM (Conditional
Access Module).
c USB
Datový vstup z paměťových zařízení USB.
CS
37
Kabel HDMI a adaptér HDMI-DVI
•
Připojení počítače
AUDIO IN
LEFT/RIGHT
VGA/DVI
Než připojíte k televizoru počítač
• V počítači nastavte obnovovací frekvenci
obrazu na hodnotu 60 Hz.
• V počítači nastavte podporované rozlišení
obrazu.
Připojte počítač pomocí jednoho
z následujících konektorů:
DVI
Poznámka
•• Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA vyžaduje další
zvukový kabel.
Kabel VGA
•
Kabel HDMI
•
AUDIO IN
LEFT/RIGHT
VGA/DVI
VGA
VGA
Kabel DVI-HDMI
•
AUDIO IN
LEFT/RIGHT
VGA/DVI
DVI
38
CS
Přístup ke službám modulu CAM
Modul CAM je poskytován provozovatelem
digitálních televizních služeb a slouží
k dekódování televizních kanálů.
2
3
Poznámka
1
Vložte a aktivujte modul CAM (viz ‘Vložení
a aktivace modulu CAM’ na straně 39).
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Vyberte možnost [Rozhraní Common
interface].
»» Zobrazí se aplikace poskytovatele
digitálního televizního vysílání.
•• Návod k vložení karty Smart Card do modulu CAM
naleznete v dokumentaci od poskytovatele služeb.
Poznámka
•• Tato volba nabídky je k dispozici, pouze pokud byl
Vložení a aktivace modulu CAM
Výstraha
•• Vždy postupujte podle následujících pokynů. Chybným
vložením modulu CA může dojít k poškození modulu
a televizoru.
1
2
3
4
5
Vypněte televizor a odpojte jej od
elektrické zásuvky.
Podle pokynů vytištěných na modulu
CAM jemně zasuňte modul CAM do slotu
COMMON INTERFACE na boční straně
televizoru.
Zasuňte modul CAM až na doraz.
Připojte televizor znovu k elektrické
zásuvce.
Zapněte televizor a vyčkejte na aktivaci
modulu CAM. Aktivace může několik
minut trvat. Během používání modulu
CAM jej nevytahujte ze slotu, jinak dojde k
deaktivaci digitálních služeb.
správně vložen a aktivován modul CAM.
Použití funkce Philips Easylink
Díky rozšířeným funkcím ovládání Philips
EasyLink můžete zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC (Consumer Electronic Control)
využívat naplno. Pokud jsou vaše zařízení
vyhovující standardu HDMI-CEC připojeny
prostřednictvím konektoru HDMI, můžete je
ovládat stejným dálkovým ovladačem jako váš
televizor.
Postup povolení funkce Philips EasyLink je
následující:
• Pomocí konektoru HDMI připojte alespoň
dvě zařízení vyhovující standardu HDMICEC
• Každé ze zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC řádně nakonfigurujte
• Zapněte funkci EasyLink
Poznámka
•• Zařízení kompatibilní s funkcí EasyLink je třeba zapnout
a vybrat jako zdroj.
•• Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou
spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.
CS
39
Č e š ti n a
Použití modulu CAM
(Conditional Access Module)
Zapnutí nebo vypnutí funkce Easylink
Přehráváte-li ze zařízení vyhovujícího
standardu HDMI-CEC, televizor se zapne
z pohotovostního režimu a přepne na správný
zdroj obsahu.
Použití přepnutí do pohotovostního
režimu stiskem jediného tlačítka
Stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání
k televizoru přepnete televizor i všechna
zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC do
pohotovostního režimu.
1
Poznámka
•• Pokud nemáte v úmyslu funkci Philips Easylink používat,
vypněte ji.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položky [Nastavení] > [Nastavení
televizoru] > [EasyLink] > [EasyLink].
Vyberte možnost [Zapnuto] nebo
[Vypnuto] a poté stiskněte tlačítko OK.
Použití jednodotykového přehrávání
1
Po zapnutí funkce EasyLink stiskněte
tlačítko pro přehrávání na vašem zařízení.
»» Televizor se automaticky přepne na
správný zdroj.
Použití jednodotykového ovládání
přehrávání
Pokud připojíte několik zařízení kompatibilních
se standardem HDMI-CEC, která toto nastavení
podporují, všechna tato zařízení bude možné
ovládat pomocí tlačítek pro ovládání přehrávání
na dálkovém ovládání televizoru.
Výstraha
•• Jedná se o pokročilé nastavení. Zařízení, která toto
nastavení nepodporují, nebudou na příkazy z dálkového
ovladače k televizoru reagovat.
1
2
3
40
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položky [Nastavení] > [Nastavení
televizoru] > [EasyLink] > [Dálkové
ovládání EasyLink].
Vyberte možnost [Zapnuto] nebo
[Vypnuto] a poté stiskněte tlačítko OK.
CS
Stiskněte tlačítko (Pohotovostní režim –
zapnuto) na dálkovém ovládání televizoru
nebo zařízení.
»» Televizor a všechna připojená zařízení
HDMI přejdou do pohotovostního
režimu.
Nastavení televizních reproduktorů na
režim EasyLink
Pokud připojíte zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC obsahující reproduktory,
můžete si vybrat, zda zvuk televizoru uslyšíte
z reproduktorů zařízení, nebo reproduktorů
televizoru.
Během přehrávání obsahu pomocí domácího
kina kompatibilního se standardem EasyLink
můžete zapnutím režimu EasyLink automaticky
ztišit reproduktory televizoru.
Vyhovuje-li zařízení standardu HDMI ARC
(Audio Return Channel) a je-li připojeno
pomocí konektoru HDMI ARC, můžete zvukový
výstup televizoru směrovat skrze kabel HDMI.
Dodatečný zvukový kabel není zapotřebí.
1
2
3
Ujistěte se, že zařízení kompatibilní s funkcí
Easylink je připojeno prostřednictvím
konektoru HDMI ARC (viz ‘Konektory na
zadní straně’ na straně 35).
Vyberte položky [Nastavení] > [Nastavení
televizoru] > [EasyLink] > [Reproduktory
TV].
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
• [Vypnuto]: Vypnutí reproduktorů
televizoru.
• [Zapnuto]: Zapnutí reproduktorů
televizoru.
•
[EasyLink]: Přehrávání zvuku
televizoru prostřednictvím
připojeného zařízení vyhovujícího
standardu HDMI-CEC. V nabídce s
úpravami přepněte přenos zvuku
televizoru do připojeného zařízení
HDMI-CEC.
[Autom. spuštění EasyLink]:
Automaticky vypne reproduktory
televizoru a přenáší zvuk do
připojeného zařízení HDMI-CEC.
Poznámka
Maximalizování zobrazení pro video s
titulky
Některé titulky mohou pod videem vytvářet
samostatnou lištu, která oblast pro zobrazení
videa omezuje. Po zapnutí automatického
posunu titulků se titulky zobrazí na videu, čímž
dojde k maximalizování oblasti pro zobrazení
videa.
1
2
•• Chcete-li ztlumit reproduktory televizoru, vyberte
[Reproduktory TV] > [Vypnuto].
Výběr výstupu reproduktorů v nabídce Adjust
(Úpravy)
Vyberete-li možnosti [EasyLink] nebo [Autom.
spuštění EasyLink], použijte k přepnutí zvuku
televizoru nabídku s úpravami.
1
2
3
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
ADJUST.
Vyberte možnost [Reproduktory]
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK:
• [Televizor]: Zapnuto ve výchozím
nastavení. Vedení zvuku televizoru
skrze televizor a připojené zvukové
zařízení vyhovující standardu HDMICEC, dokud připojené zařízení
nepřepne na systémové ovládání
zvuku. Zvuk televizoru bude poté
přehráván pomocí připojeného
zařízení.
• [Zesilovač]: Přehrávání zvuku
prostřednictvím připojeného zařízení
vyhovujícího standardu HDMI-CEC.
Pokud tento režimu systémového
zvuku není v zařízení zapnutý, budou
zvuk i nadále přehrávat reproduktory
televizoru. Pokud byla zapnuta
možnost [Autom. spuštění EasyLink],
aktivuje televizor v připojeném
zařízení přepnutí na systémový režim
zvuku.
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [EasyLink] >
[Automatický posun titulků] > [Zapnuto],
poté stiskněte tlačítko OK.
Zachování kvality obrazu
Pokud je kvalita obrazu ve vašem televizoru
ovlivněna funkcemi pro zpracování obrazu z
jiných zařízení, zapněte odkaz Pixel Plus.
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [EasyLink]
> [Pixel Plus Link] > [Zapnuto], poté
stiskněte tlačítko OK.
CS
41
Č e š ti n a
•
Poslech zvuku televizoru
prostřednictvím jiného zařízení
Přepnutí všech zařízení EasyLink do
pohotovostního režimu
Po připojení zařízení kompatibilního s funkcí
Easylink vybaveného reproduktory můžete
prostřednictví tohoto zařízení poslouchat zvuk
televizoru bez omezení.
Vyhovuje-li zařízení standardu HDMI ARC a
je-li připojeno pomocí konektoru HDMI ARC,
můžete výstup zvuku televizoru směrovat skrze
kabel HDMI. Dodatečný zvukový kabel nebude
zapotřebí.
Pokud chcete snížit spotřenu elektrické
energie, přepněte všechna nepoužívaná
zařízení vyhovující standardu EasyLink do
pohotovostního režimu.
1
2
3
4
5
42
Ujistěte se, že zařízení kompatibilní s funkcí
Easylink je připojeno prostřednictvím
konektoru HDMI ARC (viz ‘Konektory na
zadní straně’ na straně 35).
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [EasyLink] >
[HDMI1 - výstup zvuku], poté stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
• [Zapnuto]: Poslech zvuku televizoru
prostřednictvím připojeného zařízení
kompatibilního s funkcí Easylink.
Zvuk televizoru nelze poslouchat
prostřednictvím reproduktorů
televizoru, ani ze zařízení připojeného
pomocí konektoru digitálního
zvukového výstupu.
• [Vypnuto]: Poslech zvuku televizoru
prostřednictvím reproduktorů
televizoru, nebo ze zařízení
připojeného pomocí konektoru
digitálního zvukového výstupu.
Přehrávání lze ovládat tlačítky přehrávání
na dálkovém ovladači televizoru.
CS
1
2
Stiskněte zelené tlačítko.
Vyberte možnost [Vypnout nepoužívané
zdroje] a stiskněte tlačítko OK.
»» Všechna připojená zařízení kompatibilní
s funkcí EasyLink budou přepnuta do
pohotovostního režimu.
Použití zámku Kensington
Na zadní straně televizoru je otvor pro
bezpečnostní zámek Kensington. Utvořte
pomocí zámku Kensington smyčku tak, že
jej provléknete otvorem a kolem vhodného
předmětu, jako je například těžký stůl.
Informace o výrobku se mohou bez upozornění
změnit. Podrobné informace o výrobku
naleznete na stránkách
www.philips.com/support.
Podporovaná rozlišení
displeje
Počítačové formáty
• Rozlišení – obnovovací frekvence:
• 640 x 480 – 60 Hz
• 800 x 600 – 60 Hz
• 1 024 x 768 – 60 Hz
• 1 280 x 720 – 60 Hz
• 1 280 x 768 – 60 Hz
• 1 280 x 1 024 – 60 Hz
• 1 360 x 768 – 60 Hz
• 1 680 x 1 050 - 60 Hz (jen pro plné
rozlišení HD)
• 1 920 x 1 080 – 60 Hz (jen pro plné
rozlišení HD)
Formáty videa
• Rozlišení – obnovovací frekvence:
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz.
Multimédia
•
Podporovaná paměťová zařízení: USB (jsou
podporována pouze paměťová zařízení
FAT nebo FAT 32 USB)
•
Podporované formáty multimediálních
souborů:
• Obrázky: JPEG
• Audio: MP3
• Video: MPEG 2/MPEG 4, H.264
Č e š ti n a
8 Informace
o výrobku
Tuner/příjem/přenos
•
•
Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
DVB: pozemní DVB, DVB-C*, DVB-T,
MPEG4
• Televizní systémy: DVB COFDM 2K/8K;
PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L’
• Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
• Pásma tuneru: Hyperband, S-channel, UHF,
VHF
*Pro vybrané modely
Dálkový ovladač
•
•
Typ: PF01E11B
Baterie: 2 x AAA (typ LR03)
Napájení
•
•
Síťové napájení: 220 až 240 V, 50 až 60 Hz
Napájení v pohotovostním režimu:
• Pro xxPFL5xx6: méně než 0,15 W
• Pro xxPFL4xx6, xxPFL3xx6 a
DesignLine Tilt: méně než 0,3 W
• Okolní teplota: 5 až 40 °C
• Informace o spotřebě naleznete ve
specifikacích produktu na adrese
www.philips.com/support.
Příkon uvedený typovém štítku představuje
spotřebu energie tohoto produktu při běžném
použití v domácnosti (IEC 62087 Ed.2).
Maximální příkon uvedený v závorkách je
určen pro posuzování bezpečnosti elektrických
zařízení (IEC 60065 Ed. 7.2).
CS
43
Možnosti upevnění televizoru
Specifikace produktu
Pro upevnění televizoru je nutno zakoupit
držák televizoru Philips nebo kompatibilní držák
televizoru.
Konstrukce a technické údaje mohou podléhat
změnám bez předchozího upozornění.
Varování
•• Postupujte podle pokynů dodaných s držákem
televizoru. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V.
nenese žádnou odpovědnost za nesprávné upevnění
televizoru a následné poranění nebo poškození.
Před montáží proveďte následující kroky:
1
2
3
Aby nedošlo k poškození kabelů
a konektorů, umístěte televizor tak, aby na
zadní straně televizoru bylo alespoň 5,5 cm
volného místa.
U vybraných modelů je třeba odstranit
zástrčky z montážních otvorů na zadní
straně televizoru.
Ověřte, zda montážní šrouby vyhovují
těmto specifikacím:
Úhlopříčka
obrazovky
(palce)
47
46
42
40
37
32
26
22
44
CS
Požadovaná
rozteč
(mm)
400 x 300
400 x 400
300 x 200
400 x 400
300 x 200
200 x 200
100 x 100
100 x 100
Požadované
montážní šrouby
4 x M8 (10 mm)
4 x M6 (11/12 mm)
4 x M6 (10 mm)
4 x M6 (11/12 mm)
4 x M6 (10 mm)
4 x M6 (10 mm)
4 x M4 (10 mm)
4 x M4 (10 mm)
47PFL4606H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 1 129,8 x 697,8
x 83 (mm)
• Hmotnost: 17,5 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 1 129,8 x 745,6
x 268 (mm)
• Hmotnost: 20,9 kg
46PFL5606H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 1080,8 x 652,9
x 39,9 (mm)
• Hmotnost: 16,9 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 1080,8 x 705,2
x 294,9 (mm)
• Hmotnost: 20,52 kg
42PFL4606H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 1 018,5 x 635,1
x 83 (mm)
• Hmotnost: 11,7 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 1018,5 x 683 x
236,4 (mm)
• Hmotnost: 14,2 kg
42PFL3606H / 42PFL3506H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 1018,5 x 635,8
x 83 (mm)
• Hmotnost: 11,7 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 1018,5 x 683 x
236,4 (mm)
• Hmotnost: 14,2 kg
32PFL3406H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 787,5 x 505,1 x
80,5 (mm)
• Hmotnost: 7,8 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 787,5 x 547,26
x 221,43 (mm)
• Hmotnost: 9,4 kg
26PDL49x6H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 641,5 x 428,3 x
38,7 (mm)
• Hmotnost: 8,3 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 641,5 x 428,3 x
166,4 (mm)
• Hmotnost: 8,98 kg
22PDL49x6H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 532,5 x 357 x
36,6 (mm)
• Hmotnost: 5,6 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 532,5 x 357 x
127 (mm)
• Hmotnost: 5,9 kg
CS
45
Č e š ti n a
40PFL5xx6H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 946 x 577,5 x
40 (mm)
• Hmotnost: 12,3 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 946 x 631 x
243,6 (mm)
• Hmotnost: 15 kg
37PFL4606H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 912,3 x 577,1 x
84,1 (mm)
• Hmotnost: 10,3 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 912,3 x 625,2 x
236,4 (mm)
• Hmotnost: 12,8 kg
32PFL5x06H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 761 x 473 x
39,9 (mm)
• Hmotnost: 7,2 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 761 x 525,5 x
221 (mm)
• Hmotnost: 8,9 kg
32PFL4606H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 795,6 x 510,6 x
93,1 (mm)
• Hmotnost: 8,2 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 795,6 x 557,6 x
221,4 (mm)
• Hmotnost: 9,8 kg
32PFL3606H / 32PFL3506H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 795,6 x 508,4 x
93,1 (mm)
• Hmotnost: 8,2 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 795,6 x 557,6 x
221,4 (mm)
• Hmotnost: 9,8 kg
9 Řešení
problémů
Tato část popisuje časté problémy a příslušná
řešení.
Obecné problémy
s televizorem
Televizor se nezapne:
•• Odpojte napájecí kabel od elektrické
zásuvky. Počkejte jednu minutu a potom
kabel znovu připojte.
•• Ověřte, že je napájecí kabel správně
připojen.
Dálkový ovladač nefunguje správně:
•• Zkontrolujte, zda jsou baterie dálkového
ovladače správně vloženy (správná
orientace pólů +/-).
•• Pokud jsou baterie dálkového ovladače
vybité nebo slabé, vyměňte je.
•• Vyčistěte dálkový ovladač a čočku snímače
televizoru.
Na televizoru červeně bliká indikátor
pohotovostního režimu:
•• Odpojte napájecí kabel od elektrické
zásuvky. Počkejte, až televizor zchladne,
a potom připojte napájecí kabel zpět.
Pokud indikátor bude znovu blikat,
kontaktujte středisko péče o zákazníky
společnosti Philips.
Zapomněli jste kód pro vypnutí funkce zámku
televizoru
•• Zadejte číslo „8888“.
Jazyk nabídky televizoru není správný.
•• Změňte jazyk nabídky televizoru na vámi
upřednostňovaný jazyk.
46
CS
Při zapínání, vypínání nebo přepínání televizoru
do pohotovostního režimu se z šasi televizoru
ozývá praskání:
•• Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání
je důsledkem roztahování a smršťování
televizoru v důsledku jeho ochlazování
a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na
funkci a výkon televizoru.
Neodstraňujte proužek „e-štítku“ zobrazený
na televizoru.
•• Chcete-li odebrat loga a obrázky, nastavte
umístění televizoru na domácí.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položky [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Předvolby] >
[Umístění].
3. Vyberte možnost [Doma] a stiskněte
tlačítko OK.
Problémy s TV kanály
Dříve nainstalované kanály se nezobrazují
v seznamu kanálů:
•• Ověřte, že je vybrán správný seznam
kanálů.
Během instalace nebyly nalezeny žádné
digitální kanály:
•• Ověřte, zda televizor ve vaší zemi
podporuje DVB-T, DVB-T Lite nebor
DVB-C.
Některé kanály nejsou v mém televizoru
nainstalovány automaticky:
•• Během instalace se ujistěte, že jste vybrali
zemi, v níž televizor instalujete.
Problémy se zvukem
Televizor je zapnutý, ale neobjevuje se žádný
obraz:
•• Zkontrolujte, zda je anténa správně
připojena k televizoru.
•• Zkontrolujte, zda je zařízení správně
připojeno k televizoru.
Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný obraz:
•• Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu
správná.
Příjem televizního signálu pomocí připojené
antény je nekvalitní:
•• Zkontrolujte, zda je anténa správně
připojena k televizoru.
•• Reproduktory, neuzemněná zvuková
zařízení, neonová světla, vysoké budovy
a další velké objekty mohou ovlivnit kvalitu
příjmu. Je-li to možné, pokuste se zlepšit
kvalitu příjmu přesměrováním antény nebo
umístěním zařízení z dosahu televizoru.
•• Pokud má špatnou kvalitu jen jeden kanál,
zkuste jej doladit.
Nízká kvalita obrazu z připojených zařízení:
•• Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně
připojena.
•• Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu
správná.
Televizor neuložil nastavení obrazu:
• Ověřte, že je pro umístění televizoru
zvolen režim Doma. Tento režim umožňuje
změnit a uložit nastavení.
Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký
nebo příliš malý:
•• Použijte jiný formát obrazu.
Nesprávné umístění obrazu:
•• Obrazový signál z určitých zařízení nemusí
správně pokrývat obrazovku televizoru.
Zkontrolujte výstup signálu zařízení.
Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:
Č e š ti n a
Problémy s obrazem
Poznámka
•• Pokud není zjištěn žádný zvukový signál, televizor
automaticky vypne zvukový výstup – nejedná se
o selhání.
••
Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny
všechny kabely.
•• Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena
na 0.
•• Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk.
Funguje obraz, ale zvuk je špatný:
•• Zkontrolujte správnost nastavení zvuku.
Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze
z jednoho reproduktoru:
•• Ověřte, že je zvuk vyvážen na střed.
Problémy s připojením
prostřednictvím rozhraní
HDMI
Problémy se zařízeními HDMI:
•• Podpora standardu HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
může způsobit to, že zobrazení obsahu ze
zařízení HDMI na televizoru může chvíli
trvat.
•• Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI
a nebude zobrazen žádný obrázek, zkuste
zvolit jiný zdroj (zařízení) a potom znovu
zvolte původní zdroj.
•• Pokud dochází k přerušování zvuku, ověřte
správnost nastavení výstupu ze zařízení
HDMI.
•• Pokud je použit adaptér HDMI-DVI nebo
kabel HDMI-DVI, ověřte, zda je připojen
dodatečný zvukový kabel ke konektoru
AUDIO IN (jen miniaturní konektor jack).
CS
47
Problémy s připojením
počítače
Obraz z počítače je na televizoru nestabilní:
•• Zkontrolujte, zda je ve vašem počítači
nastaveno podporované rozlišení
a obnovovací frekvence.
•• Nastavte formát televizního obrazu beze
změny měřítka.
Kontakt
Pokud nelze problém vyřešit, viz časté otázky
(FAQ) týkajícící se tohoto přístroje na stránkách
www.philips.com/support.
Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte
místní středisko péče o zákazníky Philips
uvedené v dodatku.
Varování
•• Nepokoušejte se produkt opravovat sami. Mohlo by
dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození
produktu nebo zneplatnění záruky.
Poznámka
•• Než se obrátíte na společnost Philips, poznamenejte
si číslo modelu televizoru a sériové číslo. Tato čísla
naleznete na zadní straně televizoru a na obalu.
POZOR
•• V přístroji je vysoké napětí. Před odejmutím
krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu
ze zásuvky.
48
CS
F
formát obrazu
funkce EPG, nabídka
funkce Scenea, viz spořič obrazovky
A
analogové kanály
jazyk, změna
Č
časovač vypnutí
24
22
Ú
údržba
5
C
CAM
povolení
Vložit
39
39
D
dálkový ovladač
na obrazovce
přehled
DEMO
dětská pojistka
digitální kanály
digitální rádio
jazyk, změna
titulky
displej, tapeta
40
8
30
23
23
27
24
25
24
25
E
EasyLink
kvalita obrazu, zachování
ovládání zařízení, z dálkového ovladače
televizoru
poslouchání z jiných reproduktorů
automaticky
ručně
povolení
přepnutí do pohotovostního režimu,
všechna zařízení
video s titulky, maximální zobrazení
Elektronický programový průvodce (EPG)
41
40
40
42
40
H
HDMI
HDMI ARC
hlasitost
hlavní nabídka
hodiny
17
20
24
35, 37
35
12
14
21
I
instalace
instalace kanálů
instalace kanálů (automatická)
31
J
jazyk
nabídka
titulky
zvuk
jazyk – zvuk
24
25
24
24
K
kanály
aktualizace
instalace (automatická)
oblíbené
přejmenování
přepnout
přeskupení
seznam kanálů
skrytí a zobrazení
změna pořadí
31
31
20
33
11
33
11
20
33
M
Modul CAM (Conditional Access Module) 39
multimédia
25
multimédia, přehrávání souborů
25
42
41
20
CS
49
Č e š ti n a
10 Rejstřík
N
napájení
nastavení
obraz
průvodce
zvuk
nastavení obrazu
nastavení zvuku
O
obraz Smart
odkaz Pixel Plus
odstraňování potíží
opakovaná instalace televizoru
ovládací prvky
P
péče o obrazovku
péče o životní prostředí
při sledování televizoru
recyklovat
ukončení životnosti
Počítač, rozlišení displeje
počítač, viz „PC“
přejmenování kanálů
přepnout
připojit
konektory
připojení zařízení
připojení, počítač
připojení, USB
R
recyklovat
režim Doma
režim Obchod
rozhraní Common interface
rozměry
50
43
16
15
18
16
18
15
17
15
17
15
41
46
31
7
5
6
6
6
43
38
33
10
35, 37
35
38
25
6
29
29
39
44
S
Scenea, zapnutí
seznam oblíbených, přidání
sluchové postižení
software
aktualizace prostřednictvím digitálního
vysílání
verze
specifikace
spořič obrazovky
standby
24
20
18
29
28
43
24
10
29
T
teletext
duální obrazovka
podstránky
T.O.P. (Table Of Pages)
teletext 2.5
zvětšení
titulky
titulky, jazyk
tovární nastavení
19
19
19
19
19
25
25
30
U
umístění televizoru
umístění, obchod nebo doma
univerzální přístup
upevnění na zeď
V
vhodnost podle věku
vysoké rozlišení (HD), obsah
Z
zámek kensington
zapnutí a vypnutí televizoru
zařízení
přidat
sledování
změna pořadí kanálů
zrakově postižení
ztlumit reproduktory televizoru
zvuk Smart
29
29
18
44
23
35, 37
23
42
11
10
14
12
33
18
40, 42
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising