Philips | 50PFK5300/12 | Owner's Manual | Philips 5300 series Tenký LED televizor Smart Full HD 32PFK5300/12 Uživatelská příručka

Philips 5300 series Tenký LED televizor Smart Full HD 32PFK5300/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
series
www.philips.com/welcome
Uživatelský manuál
32PFK5300
40PFK5300
50PFK5300
Obsah
1 Můj nový televizor
11 Zdroje
1.1 Smart TV
4
1.2 Galerie aplikací
4
1.3 Videa k zapůjčení
4
1.4 Sociální sítě
4
1.5 Pozastavení televize a nahrávání
4
1.6 EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
5
2 Instalace
12 Časovače a hodiny
6
13 Hry
48
48
12.1 Časovač vypnutí
12.2 Hodiny
48
12.3 Časovač vypnutí
48
49
13.1 Hraní hry
49
14 Fotografie, videa a hudba
50
14.1 Z připojeného zařízení USB nebo počítače v síti
8
50
51
14.2 Wi-Fi Miracast
8
3.1 Bezdrátová síť
3.2 Kabelová síť
3.3 Nastavení sítě
4 Připojení
46
11.1 Seznam zdrojů
46
11.2 Z pohotovostního režimu
46
11.3 EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
46
6
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny
6
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď
2.3 Tipy pro umístění
6
2.4 Napájecí kabel
6
2.5 Kabel antény
7
2.6 Satelitní anténa
7
3 Síť
45
10.3 Nahrávání
4
9
15 Pozastavení televizního vysílání
9
16 Nahrávání
11
55
4.1 Tipy pro připojení
11
4.2 EasyLink HDMI CEC
12
4.3 Běžné rozhraní – modul CAM
13
4.4 Set-top box – STB
14
4.5 Satelitní přijímač
14
4.6 Systém domácího kina – HTS
15
4.7 Přehrávač Blu-ray disků
17
4.8 DVD přehrávač
17
4.9 Herní konzola
17
4.10 Pevný disk USB
18
4.11 USB klávesnice nebo myš
19
4.12 Jednotka Flash USB
20
4.13 Fotoaparát
20
4.14 Videokamera
20
4.15 Počítač
21
4.16 Sluchátka
21
16.1 Co je potřeba
55
16.2 Nahrávání programu
16.3 Sledování nahrávky
5 Zapnutí
19 Nastavení
17 Smart TV
6 Dálkový ovladač
7 Televizní kanály
26
36
8.1 Sledování satelitních kanálů
8.2 Seznam satelitních kanálů
8.3 Oblíbené satelitní kanály
8.4 Zámek satelitních kanálů
8.5 Instalace satelitu
38
8.6 Problémy se satelity
42
9 Hlavní nabídka
10 TV průvodce
21 Software
36
36
37
37
61
69
72
72
75
21.1 Aktualizace softwaru
75
21.2 Verze softwaru
75
21.3 Software s otevřeným zdrojovým kódem
22 Odstraňování problémů a podpora
77
22.1 Odstraňování problémů
77
22.2 Registrace
78
22.3 Nápověda
78
22.4 Nápověda online
79
22.5 Péče o zákazníky / Opravy
79
44
45
10.1 Co je potřeba
45
10.2 Používání TV průvodce
61
63
20.1 Ochrana životního prostředí
20.2 Příjem
72
20.3 Displej
73
20.4 Spotřeba
73
20.5 Rozměry a hmotnost
73
20.6 Možnosti připojení
74
20.7 Multimédia
74
26
59
63
20 Specifikace
25
7.1 Sledování televizních kanálů
7.2 Nastavení předvoleb
31
8 Satelitní kanály
23
57
61
19.1 Nabídka Nastavení
19.2 Obraz
64
19.3 Sluch
67
19.4 Univerzální přístup
24
6.1 Přehled tlačítek
24
6.2 Infračervený senzor
6.3 Baterie
25
6.4 Čištění
25
57
18.1 Informace o funkci Multi room
18.2 Co je potřeba
61
18.3 Používání funkce Multi room
23
5.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim
5.2 Tlačítka na televizoru
23
55
56
17.1 Informace o službě Smart TV
17.2 Co je potřeba
57
17.3 Nastavení Smart TV
57
17.4 Aplikace Smart TV
57
17.5 Multi view
59
17.6 Resetování aplikace Smart TV
18 Multi room
45
2
54
75
23 Bezpečnost a péče
23.1 Bezpečnost
80
23.2 Péče o obrazovku
80
81
24 Podmínky použití, autorská práva
a licence
82
24.1 Zásady použití
82
24.2 Autorská práva a licence
Rejstřík
82
85
3
1
Můj nový televizor
1.1
Smart TV
Připojte tento Philips Smart LED TV k internetu a
objevte nový televizní svět. Můžete vytvořit kabelové
připojení k routeru nebo se připojit bezdrátově
prostřednictvím Wi-Fi.
Spusťte Smart TV a přidejte aplikaci video obchodu
na počáteční stránku služby Smart TV.
Když je televizor připojen k domácí síti, je možné na
televizoru zobrazit fotografie z chytrého telefonu,
přehrávat videa uložená v počítači nebo ovládat
televizor pomocí tabletu.
Otevřete aplikaci video obchodu, vytvořte svůj osobní
účet, vyberte film a stiskněte tlačítko přehrávání.
Žádné problémy se stahováním: film můžete sledovat
okamžitě*.
Když je televizor připojen k internetu, můžete
sledovat půjčené video z online video obchodu,
přečíst si online TV průvodce nebo nahrát oblíbený
televizní pořad na pevný disk USB.
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová
slova a vyhledejte položku Videa k zapůjčení , kde
získáte další informace.
Aplikace Smart TV poskytnou další zábavu
v nejrůznějších formách a také praktické služby.
*V závislosti na službě streamování videa zvoleného
videoobchodu.
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová
slova a vyhledejte položku Smart TV, kde získáte
další informace.
1.4
Sociální sítě
1.2
Pokud si chcete zkontrolovat zprávy od přátel,
nemusíte vstávat a jít k počítači.
Galerie aplikací
Zprávy ze sociálních sítí se vám zobrazí přímo na
obrazovce televizoru a můžete na ně odpovídat
z pohodlí pohovky. Aplikace Twitter se nachází přímo
na kartě  Aplikace hlavní nabídky.
Otevřete možnost Galerie aplikací v nabídce Smart
TV a budete moci procházet aplikace, sbírku
přizpůsobených webových stránek pro použití
v televizoru.
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová
slova a vyhledejte položku Galerie aplikací, kde
získáte další informace.
Můžete si vyhledat aplikaci pro videa YouTube,
oblíbené noviny, online fotoalbum, Twitter a
podobně.
K dispozici jsou aplikace umožňující půjčení videa
z online videoobchodu a aplikace určené ke
sledování zmeškaných pořadů.
1.5
Pozastavení televize
a nahrávání
Pokud v galerii aplikací nenaleznete to, co hledáte,
zkuste štěstí na síti a surfujte po internetu na
televizoru.
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit
a nahrát vysílání z digitálního televizního kanálu.
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová
slova a vyhledejte položku Galerie aplikací, kde
získáte další informace.
1.3
Videa k zapůjčení
Chcete-li sledovat půjčené video, nemusíte odcházet
z domu.
Jednoduše si půjčíte nejnovější film z regionálního
online video obchodu.
Pozastavte televizi a vezměte naléhavý hovor nebo
si jednoduše dejte přestávku během sportovního
zápasu. Televizor zatím uloží vysílání na pevný disk
4
USB a vy je můžete začít sledovat později.
Je-li připojen pevný disk USB, můžete nahrávat také
digitální vysílání. Je možné nahrávat během sledování
pořadu nebo naplánovat nahrávání nadcházejícího
pořadu.
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová
slova a vyhledejte položku Pozastavení televize
nebo Nahrávání, kde získáte další informace.
1.6
EasyLink (digitální sběrnice
mezi audio video zařízeními)
Funkce EasyLink vám umožní ovládat připojené
zařízení, například přehrávač disků Blu-ray, pomocí
dálkového ovladače televizoru.
Funkce EasyLink využívá ke komunikaci
s připojenými zařízeními rozhraní HDMI CEC.
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová
slova a vyhledejte položku EasyLink, kde získáte
další informace.
5
Instalace
VESA MIS-F 200 x 200, M4
• Pro televizory řady 5300 s obrazovkou
o úhlopříčce 127 cm (50")
VESA MIS-F 400 x 200, M6
2.1
Upozornění
Přečtěte si bezpečnostní
pokyny
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní
dovednosti a měl by jej provést kvalifikovaný
pracovník. Montáž televizoru na zeď musí splňovat
bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Před
umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní
opatření.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž ani za nehodu
nebo úraz, k nimž může při montáži dojít.
2
Před prvním použitím televizoru si přečtěte
bezpečnostní pokyny.
V nabídce Nápověda přejděte do části Bezpečnost
a péče > Bezpečnost.
2.2
Podstavec televizoru
a montáž na zeď
2.3
Tipy pro umístění
Podstavec pod televizor
• Umístěte televizor na místo, kde nebude na
obrazovku dopadat přímé světlo.
• Televizor umístěte až 15 cm od zdi.
• Ideální vzdálenost pro sledování televize je
trojnásobkem velikosti úhlopříčky obrazovky. Při
sezení by měly vaše oči být v rovině se středem
obrazovky.
Pokyny pro montáž podstavce televizoru naleznete
ve Stručném návodu k rychlému použití, jenž byl
dodán spolu s televizorem. Pokud jste tento návod
ztratili, můžete si jej stáhnout z webových stránek
www.philips.com.
Při hledání Stručného návodu k rychlému použití ke
stažení použijte typové číslo výrobku.
Připevnění na zeď
Televizor je připraven k připevnění na držák pro
montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA
(prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte
následující kód VESA . . .
2.4
Aby byl držák připevněn bezpečně, použijte šrouby
v délce, jež je zobrazena na výkresu.
Napájecí kabel
• Zastrčte napájecí kabel do napájecí zásuvky POWER
v zadní části televizoru.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zasunutý
do konektoru.
• Dbejte, aby byla zástrčka v elektrické zásuvce stále
přístupná.
• Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za
zástrčku, nikdy za kabel.
Pro úhlopříčku 81/102 cm (32"/40")
• Pro televizory řady 5300 s obrazovkou
o úhlopříčce 81 cm (32")
VESA MIS-F 100 x 100, M4
• Pro televizory řady 5300 s obrazovkou
o úhlopříčce 102 cm (40")
6
2.6
Satelitní anténa
Připojte satelitní konektor typu F k satelitnímu
konektoru SAT na zadní straně televizoru.
Pro úhlopříčku 127 cm (50")
I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu
energie, pokud jej nebudete delší dobu používat,
odpojte z důvodu úspory energie napájecí kabel.
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová
slova a vyhledejte položku Zapnutí, kde získáte další
informace o zapínání a vypínání televizoru.
2.5
Kabel antény
Zasuňte zástrčku antény pevně do zásuvky ANTENNA
umístěné na zadní straně televizoru.
Můžete použít vlastní anténu nebo signál antény
z anténního distribučního systému. Použijte koaxiální
kabel s anténním konektorem IEC (RF) 75 ohmů.
Toto připojení antény použijte pro vstupní signály
DVB-T a DVB-C.
7
4. krok – Vyberte možnost Připojit a stiskněte tlačítko
OK.
5. krok – Vyberte možnost Bezdrátové a stiskněte
tlačítko OK.
6. krok – Vyberte možnost Prohledávat, jež vyhledá
vaši bezdrátovou síť. Máte-li router vybavený funkcí
WPS (chráněné nastavení Wi-Fi), můžete vybrat
možnost WPS. Vyberte požadovanou možnost
a stiskněte tlačítko OK.
3
Síť
3.1
Bezdrátová síť
Co je potřeba
• Funkce Prohledávání
Vyberte možnost Prohledávání, jež vyhledá vaši
bezdrátovou síť (bezdrátový router). Televizor může
najít několik bezdrátových sítí ve vaší blízkosti.
• WPS
Je-li váš router vybaven funkcí WPS, můžete jej
připojit přímo, bez prohledávání. Přejděte k routeru
a stiskněte tlačítko WPS. Vyčkejte necelé dvě minuty
a poté na televizoru stiskněte možnost Připojit, čímž
vytvoříte připojení.
Jsou-li ve vaší bezdrátové síti zařízení využívající
systém zabezpečovacího šifrování WEP, nelze použít
funkci WPS.
Pokud je k připojení nutné použít Kód PIN funkce
WPS, vyberte možnost Prohledávat, a nikoli možnost
WPS.
Chcete-li televizor připojit k internetu bezdrátově, je
třeba bezdrátový router. Použijte vysokorychlostní
(širokopásmové) připojení k internetu.
Síťová zařízení
7. krok – V seznamu nalezených sítí vyberte svou
bezdrátovou síť a stiskněte tlačítko OK.
Pokud se vaše síť v seznamu nenachází, protože její
název sítě je skrytý (vypnuli jste vysílání identifikátoru
SSID v routeru), vyberte možnost Ruční zápis
a zadejte název sítě sami.
Televizor je možné propojit s dalšími zařízeními ve
vaší bezdrátové síti, například s počítačem nebo
chytrým telefonem. Můžete použít počítač se
systémem Microsoft Windows nebo Apple OS X.
Sdílení souborů
V televizoru můžete otevírat fotografie, hudbu
a videa uložená v počítači. Použijte poslední verzi
softwaru serveru médií, jako je například Philips
MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™
nebo podobný software.
8. krok – Podle typu routeru nyní můžete zadat svůj
šifrovací klíč (WEP, WPA nebo WPA2). Pokud jste již
šifrovací klíč pro tuto síť zadávali, můžete vybrat
možnost Další a vytvořit připojení okamžitě.
Jestliže váš router podporuje kód PIN funkce WPS
nebo WPS, můžete vybrat možnost WPS, Kód PIN
funkce WPS nebo Standardní. Vyberte požadovanou
možnost a stiskněte tlačítko OK.
Nainstalujte software mediálního serveru do počítače
a nastavte jej tak, aby sdílel vaše soubory médií
s televizorem. Přečtete si uživatelskou příručku
softwaru serveru médií, kde získáte další informace.
Abyste mohli procházet nebo přehrávat soubory
v televizoru, musí být tento software spuštěn
v počítači.
* Software Philips MediaManager si můžete stáhnout
na stránkách podpory společnosti Philips na adrese
www.philips.com/support
• Standardní
Vyberte možnost Standardní pro zadání šifrovacího
klíče (hesla nebo bezpečnostního klíče) ručně.
Šifrovací klíč můžete zadat pomocí klávesnice na
dálkovém ovladači. Jakmile klíč zadáte, stiskněte
možnost Připojit.
• Kód PIN funkce WPS
Chcete-li vytvořit zabezpečené připojení WPS pomocí
kódu PIN, vyberte možnost Kód PIN funkce WPS
a stiskněte tlačítko OK. Zapište si zobrazený
osmimístný kód PIN a zadejte jej v softwaru routeru
v počítači. Poté na televizoru stiskněte možnost
Připojit. Informace o tom, zda je třeba zadat kód PIN
v softwaru routeru, naleznete v uživatelské příručce
routeru.
Vytvoření připojení
Postupujte podle kroků 1 až 5.
1. krok – Zkontrolujte, zda je router vaší bezdrátové
sítě zapnutý.
2. krok – Stiskněte tlačítko  a vyberte položku
Nastavení. Poté stiskněte tlačítko OK.
3. krok – Vyberte možnost Připojení k síti
a stiskněte tlačítko OK.
9. krok – Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Konfigurace sítě
8
Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
Případně, pokud jste pokročilý uživatel a chcete
nainstalovat síť se statickou adresou IP, nastavte
televizor na hodnotu Statická IP.
Chcete-li nastavit televizor na používání statické
adresy IP, stiskněte tlačítko , vyberte možnost
Nastavení a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost
Nastavení sítě > Nastavení sítě > Konfigurace sítě >
Statická IP . Když je v nabídce vybrána možnost
Statická IP, můžete nastavit adresu IP a další
potřebná nastavení pod položkou Konfigurace
statické IP ve stejné nabídce.
Sdílení souborů
V televizoru můžete otevírat fotografie, hudbu
a videa uložená v počítači. Použijte poslední verzi
softwaru serveru médií, jako je například Philips
MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™
nebo podobný software.
Nainstalujte software mediálního serveru do počítače
a nastavte jej tak, aby sdílel vaše soubory médií
s televizorem. Přečtete si uživatelskou příručku
softwaru serveru médií, kde získáte další informace.
Abyste mohli procházet nebo přehrávat soubory
v televizoru, musí být tento software spuštěn
v počítači.
* Software Philips MediaManager si můžete stáhnout
na stránkách podpory společnosti Philips na adrese
www.philips.com/support
Problémy se sítí
V nabídce Nápověda stiskněte možnost  Klíčová
slova a vyhledejte položku Software serveru médií,
podporovaný, kde naleznete přehled
podporovaného softwaru serveru médií.
Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena
• Mikrovlnné trouby, telefony DECT nebo jiná zařízení
Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti bezdrátové sítě mohou
způsobovat rušení sítě.
• Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umožňují
bezdrátový přístup k televizoru.
• Pokud vám bezdrátová síť doma nefunguje správně,
zkuste nainstalovat kabelovou síť.
Připojení routeru
Router připojíte a nastavíte podle kroků 1 až 5.
1 - Připojte router k televizoru síťovým kabelem
(kabelem sítě Ethernet**).
2 - Zkontrolujte, zda je router zapnutý.
3 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Připojení k síti a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Kabelové a stiskněte tlačítko
OK.
Televizor neustále vyhledává síťové připojení. Až
bude připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Internet nefunguje
• Je-li připojení k routeru v pořádku, zkontrolujte
připojení routeru k internetu.
Připojení k počítači a internetu jsou pomalá
• Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti
a jiných faktorech kvality signálu naleznete
v uživatelské příručce bezdrátového routeru.
• Pro router použijte vysokorychlostní
(širokopásmové) připojení k internetu.
Konfigurace sítě
Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
Případně, pokud jste pokročilý uživatel a chcete
nainstalovat síť se statickou adresou IP, nastavte
televizor na hodnotu Statická IP.
Chcete-li nastavit televizor na používání statické
adresy IP, stiskněte tlačítko , vyberte možnost
Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost Nastavení sítě > Nastavení sítě >
Konfigurace sítě > Statická IP. Když je v nabídce
vybrána možnost Statická IP, můžete nastavit adresu
IP a další potřebná nastavení pod položkou
Konfigurace statické IP ve stejné nabídce.
3.2
Kabelová síť
Co je potřeba
Chcete-li připojit televizor k internetu,
potřebujete router. Použijte router
s vysokorychlostním (širokopásmovým) připojením
k internetu.
**Abyste vyhověli nařízením EMC, používejte stíněný
kabel sítě Ethernet FTP kat. 5E.
9
• Vymazat internetovou paměť
Možnost Vymazat internetovou paměť umožňuje
vymazat všechny internetové soubory uložené
v televizoru. Vymažete svou registraci služeb Philips
Smart TV a nastavení rodičovského hodnocení, své
přihlašovací údaje k aplikacím video obchodu,
všechny oblíbené televizní aplikace služby Smart TV,
internetové záložky a historii. Interaktivní aplikace
MHEG mohou v televizoru ukládat také takzvané
soubory „cookie“. I tyto soubory budou vymazány.
3.3
Nastavení sítě
Postup otevření nastavení sítě . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení sítě a stiskněte
tlačítko OK.
• Zobrazit nastavení sítě
Zde se zobrazují všechna aktuální nastavení sítě
– adresy IP a MAC, síla signálu, rychlost, způsob
šifrování apod.
• Nastavení sítě
– Typ sítě
Slouží k nastavení sítě na možnost Kabelové nebo
Bezdrátové.
– Konfigurace sítě
Slouží ke konfiguraci sítě na nastavení DHCP nebo
Statická IP.
• Přehrávání médií Wi-Fi
Chcete-li přijímat multimediální soubory z chytrých
telefonů nebo tabletů, nastavte možnost DMR na
hodnotu Zapnuto.
• Konfigurace statické IP
Pokud v nabídce Nastavení sítě vyberete možnost
Statická IP, můžete provést veškerá potřebná
nastavení statické adresy IP zde.
• Wi-Fi Miracast
Chcete-li získat další informace o funkci Wi-Fi
Miracast, stiskněte možnost  Klíčová slova a
vyhledejte položku Wi-Fi Miracast™.
• Resetování skupiny Wi-Fi Miracast
Vymažte seznam připojených a blokovaných zařízení
používaných s funkcí Miracast.
• Wi-Fi Smart Screen
Chcete-li získat další informace o funkci Wi-Fi Smart
Screen, stiskněte možnost  Klíčová slova a
vyhledejte položku Wi-Fi Smart Screen.
• Síťový název televizoru
Pokud se ve vaší domácí síti nachází více než jeden
televizor, můžete jej zde přejmenovat.
• Nastavení služby Netflix
Úprava nastavení služby Netflix.
10
4
Připojení
4.1
Tipy pro připojení
EasyLink HDMI CEC
Pokud jsou zařízení připojena prostřednictvím
rozhraní HDMI a jsou vybavena funkcí EasyLink,
můžete je ovládat pomocí dálkového ovladače
televizoru. V televizoru a připojeném zařízení musí
být zapnuta funkce EasyLink HDMI CEC.
Chcete-li získat další informace o používání služby
EasyLink, stiskněte možnost  Klíčová slova a
vyhledejte položku EasyLink CEC.
Průvodce možnostmi připojení
Zařízení vždy připojujte k televizoru pomocí
konektoru nejvyšší dostupné kvality. Používejte také
velmi kvalitní kabely, abyste zajistili kvalitní přenos
obrazu a zvuku.
Potřebujete-li pomoc s připojením několika zařízení
k televizoru, můžete navštívit Průvodce možnostmi
připojení televizoru Philips. Tento průvodce nabízí
informace o tom, jak vytvořit připojení a které kabely
použít.
DVI na HDMI
Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte
adaptér DVI na HDMI. Použijte jeden z konektorů
HDMI a audio kabel L/R (minikonektor 3,5 mm)
připojte ke konektoru AUDIO IN na zadní straně
televizoru.
Přejděte na webové stránky
www.connectivityguide.philips.com
Ochrana proti kopírování
Anténa
Kabely DVI a HDMI podporují funkci HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál
ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD
nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital
Rights Managament).
Máte-li set top box (digitální přijímač) nebo rekordér,
připojte kabely antény tak, aby signál antény
procházel nejprve set top boxem nebo rekordérem
a poté teprve vstoupil do televizoru. Takto mohou
anténa a set top box odesílat případné další kanály
do rekordéru k nahrávání.
HDMI ARC
Všechna připojení HDMI v televizoru mají zpětný
zvukový kanál HDMI ARC (neboli Audio Return
Kanál).
Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina
(HTS neboli Home Theatre System), rovněž konektor
HDMI ARC, připojte je k libovolnému konektoru
HDMI na tomto televizoru. Použijete-li připojení HDMI
ARC, není třeba připojovat zvláštní audio kabel, který
odesílá zvuk televizního obrazu do zařízení HTS.
Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje.
K připojení zařízení HTS můžete použít libovolný
konektor HDMI na tomto televizoru, ale funkce ARC je
k dispozici pouze pro jedno zařízení nebo připojení
současně.
Rozhraní HDMI
Pokud chcete funkci ARC u připojení HDMI vypnout,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > HDMI ARC.
HDMI CEC
Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI.
Jediný kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.
Používejte kabel HDMI pro signály s kvalitou obrazu
HD (High Definition). Pro nejlepší kvalitu přenosu
použijte vysokorychlostní kabel HDMI; nepoužívejte
kabel delší než 5 m.
11
Y Pb Pr – Audio L R
Scart
Komponentní video Y Pb Pr je vysoce kvalitní
připojení. Připojení YPbPr lze použít pro televizní
signály s vysokým rozlišením (HD). Kromě signálů Y,
Pb a Pr přidejte také zvukové signály Audio L
a Audio R pro přenos zvuku.
SCART je připojení dobré kvality. Připojení SCART lze
použít pro video signály CVBS a RGB. Nelze je však
použít pro televizní signály s vysokým rozlišením
(HD). Připojení SCART kombinuje video signály
i audio signály.
• Y sdílí konektor s konektorem kompozitního videa
CVBS.
• Komponentní a kompozitní signál sdílí
audiokonektory.
K připojení zařízení použijte kabel adaptéru SCART.
• Týká se pouze televizorů vybavených konektory
komponentního videa.
Audio Out – optický
Audio Out – optický je vysoce kvalitní zvukové
připojení. Toto optické připojení dokáže přenášet
audio kanály 5.1. Pokud audio zařízení, obvykle
systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre
System), nemá žádný konektor HDMI ARC, můžete
tento kabel připojit ke konektoru Audio In – optický
na zařízení HTS. Výstup Audio Out – optický odešle
zvuk televizoru do zařízení HTS.
CVBS – Audio L R
CVBS – kompozitní video představuje
vysoce kvalitní připojení. K signálu CVBS se přidává
levý audio signál (Audio L) a pravý audio signál
(Audio R) pro přenos zvuku.
• Y sdílí konektor s konektorem kompozitního videa
CVBS.
• Komponentní a kompozitní signál sdílí
audiokonektory.
Můžete nastavit typ výstupního audio signálu tak, aby
odpovídal možnostem vašeho systému domácího
kina.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Nastavení výstupu zvuku.
• Týká se pouze televizorů vybavených konektory
komponentního/kompozitního videa.
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete upravit synchronizaci zvuku a obrazu.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Synchronizace zvuku s obrazem .
12
televizoru, můžete vybrat tlačítko v nabídce
Možnosti.
Stiskněte tlačítko  OPTIONS a na liště nabídek
vyberte možnost Ovládací prvky. Na obrazovce
vyberte požadované zařízení a stiskněte tlačítko OK.
Některá velmi specifická tlačítka zařízení nemusejí být
v nabídce Ovládací prvky k dispozici.
4.2
EasyLink HDMI CEC
EasyLink (digitální sběrnice mezi
audio video zařízeními)
Funkce EasyLink umožňuje ovládat připojená zařízení
pomocí dálkového ovladače televizoru. Funkce
EasyLink využívá ke komunikaci s připojenými
zařízeními funkci HDMI CEC (Consumer Electronics
Control). Zařízení musejí podporovat funkci HDMI CEC
a musí být připojena prostřednictvím konektoru
HDMI.
Upozornění: Na dálkový ovladač televizoru budou
reagovat pouze zařízení, která podporují funkci
dálkového ovládání EasyLink.
Nastavení funkce EasyLink
Televizor se dodává se všemi nastaveními funkce
EasyLink zapnutými. Je možné samostatně vypnout
jakékoli nastavení funkce EasyLink.
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
Nastavení funkce EasyLink
Postup úplného vypnutí funkce EasyLink . . .
Televizor se dodává se zapnutou funkcí EasyLink.
Zkontrolujte, zda je na připojených zařízeních
EasyLink správné nastavení funkce HDMI-CEC.
Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných
značek.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > EasyLink a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
HDMI-CEC u jiných značek
Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy,
například: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync,
Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne všechny značky
jsou s funkcí EasyLink plně kompatibilní.
Dálkový ovladač EasyLink
Chcete-li, aby zařízení komunikovalo, ale nechcete je
ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru,
můžete dálkové ovládání EasyLink samostatně
vypnout.
V nabídce nastavení funkce EasyLink vyberte
možnost Dálkový ovladač EasyLink a vyberte
možnost Vypnuto.
Uvedené příklady značek používaných pro funkci
HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Ovládání zařízení
Pixel Plus link
Chcete-li ovládat zařízení připojené ke konektoru
HDMI a nastavit je prostřednictvím funkce EasyLink,
vyberte zařízení (nebo jeho činnost) v seznamu
připojení televizoru. Stiskněte tlačítko  SOURCES ,
vyberte zařízení připojené ke konektoru HDMI a poté
stiskněte tlačítko OK.
Některá jiná zařízení, přehrávače disků DVD nebo Bluray mohou používat vlastní zpracování kvality obrazu.
Chcete-li zabránit špatnému obrazu v důsledku
interference se zpracováním obrazu v televizoru,
deaktivujte zpracování obrazu v jednom z těchto
zařízení. Televizor je dodáván se zapnutou funkcí
připojení Pixel Plus Link a deaktivuje zpracování
kvality obrazu nejnovějších zařízení Philips
připojených k televizoru.
Pro vypnutí připojení Pixel Plus Link v nabídce
nastavení funkce EasyLink vyberte položku Pixel Plus
Link a vyberte možnost Vypnuto.
Automaticky vypínat zařízení
Jakmile je zařízení vybráno, lze zařízení ovládat
pomocí dálkového ovladače televizoru. Avšak tlačítka
 a  OPTIONS a některá jiná tlačítka pro ovládání
televizoru se do zařízení nepředávají.
Pokud potřebné tlačítko není na dálkovém ovladači
Televizor můžete nastavit tak, aby vypnul připojená
zařízení HDMI-CEC, pokud nejsou aktivním zdrojem.
Televizor přepne připojené zařízení do
pohotovostního režimu po 10 minutách nečinnosti.
13
sledovat televizní vysílání. Vložený modul CAM je
určen výhradně pro váš televizor.
4.3
Běžné rozhraní – modul
CAM
Nastavení služby CAM
Chcete-li nastavit hesla nebo kódy PIN pro televizní
vysílání služby CAM TV, stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost Nastavení kanálů > Běžné rozhraní.
Vyberte televizní vysílací společnost zajišťující služby
CAM a stiskněte tlačítko OK.
CI+
Tento televizor je připraven pro služby podmíněného
přístupu CI+.
Služby CI+ vám umožní sledovat prémiové programy
v kvalitě HD, například filmy a sport, jež nabízejí
televizní vysílací společnosti ve vašem regionu. Tyto
pořady jsou kódovány televizní vysílací společností
a dekódovány modulem CI+.
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní
vysílání vám poskytnou tento modul CI+ (Conditional
Access Module – modul podmíněného přístupu
neboli CAM), když si předplatíte jejich prémiové
programy. Tyto programy se vyznačují vysokou úrovní
ochrany proti kopírování.
4.4
Set-top box – STB
Pomocí dvou kabelů antény připojte anténu k set top
boxu (digitálnímu přijímači) a k televizoru.
Další informace o podmínkách vám poskytne vysílací
společnost zajišťující digitální televizní vysílání.
Chcete-li získat další informace o připojení modulu
CAM, stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Běžné rozhraní – modul CAM .
Kromě připojení antény přidejte kabel HDMI
a připojte set-top box k televizoru.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud set-top
box není vybaven konektorem HDMI.
CAM
Vložení modulu CAM
Před vložením modulu CAM vypněte televizor.
Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul
CAM. Nesprávným vložením můžete poškodit modul
CAM a televizor.
Časovač vypnutí
Tento automatický časovač vypnutí vypněte, pokud
používáte pouze dálkový ovladač set top boxu. Tímto
způsobem zabráníte automatickému vypnutí
televizoru po uplynutí 4 hodin, během nichž nebylo
stisknuto tlačítko na dálkovém ovladači televizoru.
Vložte kartu CAM do slotu Common interface
(běžného rozhraní) televizoru.
Otočte kartu CAM tak, aby její přední strana
směřovala směrem k vám, a opatrně ji zasuňte až na
doraz.
Ponechte kartu trvale ve slotu.
Chcete-li časovač vypnutí vypnout, stiskněte
tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Časovač vypnutí a přesuňte posuvník na
hodnotu Vypnuto.
Aktivace modulu CAM může trvat několik minut.
Vyjmutím modulu CAM služby televizního vysílání
deaktivujete.
Pokud je vložen modul CAM a je uhrazeno
předplatné (způsoby připojení se mohou lišit), můžete
14
4.5
Připojení systému domácího kina
Satelitní přijímač
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru
pomocí kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips
Soundbar nebo systém HTS s vestavěným
přehrávačem disků.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení
není vybaveno konektorem HDMI.
Připojte kabel satelitní
antény k satelitnímu
přijímači.
•
HDMI ARC
Je-li váš systém domácího kina vybaven konektorem
HDMI ARC, můžete pro připojení použít libovolný
konektor HDMI na televizoru. Použijete-li připojení
HDMI ARC, není třeba připojovat další audio kabel.
Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje.
Všechny konektory HDMI na televizoru mohou
poskytnout signál zpětného zvukového kanálu (ARC).
Jakmile však systém domácího kina připojíte, televizor
může odesílat signál ARC pouze do tohoto konektoru
HDMI.
Kromě připojení antény přidejte kabel HDMI
a připojte zařízení k televizoru.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení
není vybaveno konektorem HDMI.
Jestliže systém domácího kina není vybaven
konektorem HDMI ARC, přidejte optický audio kabel
pro odesílání zvuku (Toslink) k televiznímu obrazu do
systému domácího kina.
Časovač vypnutí
Tento automatický časovač vypnutí vypněte, pokud
používáte pouze dálkový ovladač set top boxu. Tímto
způsobem zabráníte automatickému vypnutí
televizoru po uplynutí 4 hodin, během nichž nebylo
stisknuto tlačítko na dálkovém ovladači televizoru.
Chcete-li časovač vypnutí vypnout, stiskněte
tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Časovač vypnutí a přesuňte posuvník na
hodnotu Vypnuto.
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
4.6
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete u většiny systémů domácího kina nastavit
prodlevu, aby si zvuk a obraz odpovídaly.
Systém domácího kina – HTS
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Synchronizace zvuku s obrazem .
15
Formát výstupu zvuku
Nastavení výstupu zvuku
Máte-li systém domácího kina (HTS neboli Home
Theatre System) vybavený funkcemi pro zpracování
vícekanálového zvuku, jako je například Dolby Digital,
DTS® nebo podobné systémy, nastavte možnost
Formát výstupu zvuku na možnost Vícekanálový. Je-li
nastavena hodnota Vícekanálový, televizor může
odesílat komprimovaný signál vícekanálového zvuku
z televizního kanálu nebo připojeného přehrávače
do systému domácího kina. Máte-li systém domácího
kina bez funkce zpracování vícekanálového zvuku,
vyberte možnost Stereo.
Zpoždění zvukového výstupu
Je-li k televizoru připojen systém domácího kina
(HTS), obraz na televizoru a zvuk z domácího kina
by měly být synchronizovány.
Automatická synchronizace zvuku s obrazem
U nejnovějších systémů domácího kina Philips se
zvuk s obrazem synchronizují automaticky a jsou
vždy v pořádku.
Prodleva synchronizace zvuku
Postup nastavení formátu výstupu zvuku . . .
U některých systémů domácího kina může být třeba
upravit zpoždění výstupu zvuku, aby došlo
k synchronizaci zvuku a obrazu. Zvyšujte hodnotu
zpoždění v systému domácího kina, dokud si obraz a
zvuk nebudou odpovídat. Může být vyžadováno
nastavení hodnoty zpoždění 180 ms. Přečtěte si
uživatelskou příručku systému domácího kina. Je-li
nastavena hodnota zpoždění v systému domácího
kina, je třeba vypnout Zpoždění výstupu zvuku
v televizoru.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Formát výstupu zvuku.
3 - Vyberte možnost Vícekanálový nebo Stereo.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Vyrovnání výstupu zvuku
Postup vypnutí zpoždění audio výstupu . . .
Nastavení položky Vyrovnání výstupu zvuku slouží
k nastavení úrovně hlasitosti televizoru a systému
domácího kina, když mezi nimi přepínáte. Rozdíly
v hlasitosti mohou být způsobeny rozdíly ve
zpracování zvuku.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Zpoždění zvukového výstupu.
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup vyrovnání rozdílu hlasitosti . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Vyrovnání výstupu zvuku.
3 - Pokud je rozdíl v hlasitosti značný, vyberte
možnost Více. Pokud je rozdíl v hlasitosti malý,
vyberte možnost Méně.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Synchronizace audio výstupu
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího
kina, můžete nastavit synchronizaci zvuku
v televizoru. Je možné nastavit zpoždění, která
vyrovnává čas, jenž systém domácího kina potřebuje
ke zpracování zvuku a obrazu na televizoru. Hodnotu
lze nastavit v krocích po 5 ms. Maximální nastavení
je -60 ms. Možnost Zpoždění výstupu zvuku by měla
být zapnuta.
Vyrovnání výstupu zvuku ovlivňuje zvukové signály
z konektorů Audio Out – optický a HDMI ARC.
Problémy se zvukem systému
domácího kina
Postup synchronizace zvuku v televizoru . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Synchronizace zvukového výstupu.
3 - Pomocí posuvníku nastavte zpoždění zvuku a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Zvuk s hlasitým šumem
Pokud sledujete video ze zapojené jednotky USB
Flash nebo počítače, zvuk z vašeho systému
domácího kina může být zkreslený. Tento šum se
vyskytuje v případě, že má audio- nebo videosoubor
zvuk DTS, avšak systém domácího kina není vybaven
funkcí zpracování zvuku DTS. Tento problém lze
vyřešit nastavením položky Formát výstupu zvuku
televizoru na možnost Stereo.
16
Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Nastavení >
Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé > Formát
výstupu zvuku.
Žádný zvuk
Pokud není slyšet zvuk televizoru ze systému
domácího kina, zkontrolujte následující položky . . .
• Zkontrolujte, zda jste připojili kabel HDMI ke
konektoru HDMI ARC na systému domácího kina.
Všechny konektory HDMI na televizoru jsou
konektory typu HDMI ARC.
• Zkontrolujte, zda je nastavení HDMI ARC televizoru
na hodnotě Zapnuto.
Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Nastavení >
Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé > HDMI ARC.
Je-li DVD přehrávač připojen pomocí kabelu HDMI
a je vybaven rozhraním EasyLink CEC, můžete jej
ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.
Chcete-li získat další informace o službě EasyLink,
stiskněte možnost  Klíčová slova a vyhledejte
položku EasyLink HDMI CEC.
4.7
Přehrávač Blu-ray disků
4.9
Herní konzola
Přehrávač Blu-ray disků připojte k televizoru pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI.
Rozhraní HDMI
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud herní konzolu
připojíte ke konektoru na televizoru pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI.
Pokud je přehrávač Blu-ray disků vybaven rozhraním
EasyLink HDMI CEC, můžete jej ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru.
Chcete-li získat další informace o službě EasyLink,
stiskněte možnost  Klíčová slova a vyhledejte
položku EasyLink HDMI CEC.
Y Pb Pr – Audio LR
4.8
Připojte herní konzoli k televizoru kabelem
komponentního videa (Y Pb Pr) a audiokabelem L/R.
DVD přehrávač
DVD přehrávač připojte k televizoru pomocí kabelu
HDMI.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení
není vybaveno konektorem HDMI.
• Y sdílí konektor s konektorem kompozitního videa
CVBS.
• Komponentní a kompozitní signál sdílí
17
audiokonektory.
Co je potřeba
CVBS – Audio L R / Scart
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit
nebo nahrávat televizní vysílání. Televizní vysílání
musí být digitální (vysílání DVB nebo podobně).
Připojte herní konzoli k televizoru kabelem
kompozitního videa (CVBS) a kabelem Audio L/R.
Pozastavení
Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat
pevný disk kompatibilní s rozhraním USB 2.0
s minimální kapacitou 32 GB.
Pokud je herní konzole vybavena pouze výstupem
videa (CVBS) a výstupem audia L/P, připojte zařízení
do konektoru SCART pomocí adaptéru video audio
L/P na SCART.
Nahrávání
Upozornění: Adaptér CVBS na SCART není součástí
balení televizoru.
Chcete-li pozastavit nebo nahrávat vysílání, je
nezbytný pevný disk s alespoň 250 GB volného
místa.
TV průvodce
Než se rozhodnete zakoupit pevný disk USB pro
nahrávání, můžete si prověřit, zda lze ve vaší zemi
nahrávat digitální televizní kanály.
Stiskněte tlačítko  TV GUIDE na dálkovém
ovladači. Je-li na stránce TV průvodce k dispozici
tlačítko Nahrávání, můžete nahrávat.
CVBS – Audio L R
Připojte herní konzoli k televizoru kabelem
kompozitního videa (CVBS) a kabelem Audio L/R.
Chcete-li získat další informace o postupu instalace
pevného disku USB, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Pevný disk USB, instalace.
Instalace
Před pozastavením nebo nahráváním vysílání musíte
připojit a naformátovat pevný disk USB. Pokud chcete
nahrávat vysílání s daty TV průvodce z internetu,
musíte mít v televizoru před instalací pevného disku
USB nainstalováno připojení k internetu.
Formátováním budou z pevného disku USB
odebrány všechny soubory.
• Y sdílí konektor s konektorem kompozitního videa
CVBS.
• Komponentní a kompozitní signál sdílí
audiokonektory.
1 - Připojte pevný disk USB k jednomu z portů USB
na televizoru. Během formátování nepřipojujte žádné
jiné zařízení USB do ostatních portů USB.
4.10
Pevný disk USB
2 - Zapněte pevný disk USB a televizor.
3 - Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování.
18
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
• Tlačítko Enter = OK
• Backspace = odstranění znaku před kurzorem
• Kurzorové klávesy = procházení textovým polem
• Chcete-li přepnout mezi rozložením klávesnice
v případě, že je nastaveno sekundární rozložení,
stiskněte současně klávesy Ctrl + Shift.
Klávesy pro aplikace Smart TV a internetové
Během formátování pevný disk USB neodpojujte.
Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
trvale připojený.
Varování
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
stránky
• Shift + Tab = Další a předchozí
• Home = přechod na začátek stránky
• End = přechod na konec stránky
• Page Up = přechod o jednu stránku nahoru
• Page Down = přechod o jednu stránku dolů
• + = zvětšení o jeden krok
• - = zmenšení o jeden krok
• * = přizpůsobení webové stránky šířce obrazovky.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Pozastavení televize nebo Nahrávání.
USB myš
4.11
Připojení USB myši
USB klávesnice nebo myš
Pro procházení stránek na internetu je možné připojit
USB myš (typu USB-HID).
USB klávesnice
Na internetové stránce můžete snadno vybírat
položky a klikat na odkazy.
Připojte USB klávesnici (typu USB-HID) pro zadávání
textu v televizoru.
Můžete připojit klávesnici a myš k televizoru.
Připojte je do jednoho z konektorů USB.
Připojení myši
Zapněte televizor a připojte USB myš k jednomu
z konektorů USB na televizoru. USB myš můžete
připojit také k připojené USB klávesnici.
Instalace klávesnice
Kliknutí myší
• Kliknutí levým tlačítkem = OK
Chcete-li nainstalovat klávesnici USB, zapněte
televizor a připojte klávesnici USB k jednomu
z konektorů USB na televizoru. Když televizor poprvé
rozpozná klávesnici, můžete vybrat své rozvržení
klávesnice a svou volbu vyzkoušet. Pokud jako první
vyberete azbuku nebo řeckou klávesnici, můžete
vybrat sekundární rozložení klávesnice s latinkou.
Rolovací kolečko můžete používat k posouvání
stránek nahoru a dolů.
Chcete-li získat další informace o připojení
klávesnice, stiskněte možnost  Klíčová slova a
vyhledejte položku Klávesnice USB.
Postup změny rozložení klávesnice později, po
provedení prvotního nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Nastavení klávesnice USB a stiskněte
tlačítko OK.
Rychlost myši
Tlačítko pro přejmenování kanálů
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
Můžete nastavit rychlost myši pohybující se na
obrazovce.
Postup nastavení rychlosti . . .
19
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení TV a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Obecná nastavení > Ukazatel /
nastavení myši a stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí šipek  (nahoru) a  (dolů) zvyšte
nebo snižte rychlost.
5 - Stisknutím tlačítka OK uložte a ukončete
nastavení.
6 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky,
stiskněte tlačítko  SOURCES , vyberte možnost USB
a stiskněte tlačítko OK.
Pravděpodobně bude třeba nastavit fotoaparát pro
přenos obsahu pomocí protokolu PTP (Obraz
Transfer Protocol). Přečtěte si uživatelskou příručku
digitálního fotoaparátu.
4.12
Jednotka Flash USB
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash.
Chcete-li získat další informace o prohlížení fotografií,
stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Vaše fotografie, videa a hudba.
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
do jednoho z konektorů USB na televizoru.
Ultra HD v zařízení USB
Můžete prohlížet fotky v rozlišení Ultra HD
z připojeného zařízení USB nebo jednotky flash.
Pokud je rozlišení fotky vyšší, televizor sníží rozlišení
na Ultra HD. Nelze přehrávat nativní Ultra HD video
přes připojení USB.
Televizor jednotku USB Flash rozpozná a otevře
seznam s jejím obsahem.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky,
stiskněte tlačítko  SOURCES , vyberte možnost USB
a stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li přestat sledovat obsah jednotky USB Flash,
stiskněte tlačítko  EXIT nebo vyberte jinou činnost.
Chcete-li jednotku USB Flash odpojit, můžete ji
kdykoli vysunout.
4.14
Videokamera
Chcete-li získat další informace o sledování nebo
přehrávání obsahu z jednotky USB Flash, stiskněte
možnost  Klíčová slova a vyhledejte položku
Vaše fotografie, videa a hudba.
Rozhraní HDMI
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud videokameru
připojíte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
4.13
Fotoaparát
Chcete-li zobrazit fotografie uložené v digitálním
fotoaparátu, můžete fotoaparát připojit přímo
k televizoru.
Připojte jej k jednomu z konektorů USB konektorů
na televizoru. Po vytvoření připojení zapněte
fotoaparát.
20
CVBS – Audio L R / Scart
K připojení videokamery můžete použít konektor
HDMI, YPbPr nebo SCART. Je-li vaše videokamera
vybavena pouze výstupem Video (CVBS) a Audio
L/R, použijte pro připojení ke konektoru SCART
adaptér Video Audio L/R na SCART.
Upozornění: Adaptér CVBS na SCART není součástí
balení televizoru.
Pomocí adaptéru DVI na HDMI
Případně můžete použít adaptér DVI na HDMI
a připojit počítač ke konektoru HDMI a audio kabel
L/R (stereofonní minikonektor 3,5 mm) připojit ke
vstupu AUDIO IN – L/R na zadní straně televizoru.
CVBS – Audio L R
Pro připojení videokamery k televizoru použijte
kabely Video Audio L/R.
Nastavení
Ideální nastavení monitoru
Je-li váš počítač přidán jako typ zařízení Počítač
v nabídce Zdroj (seznam připojení), televizor
automaticky přejde na ideální nastavení pro Počítač.
Pokud používáte počítač ke sledování filmů nebo
k hraní her, pravděpodobně budete chtít nastavit
televizor zpět na hodnoty ideální pro sledování
televize nebo hraní.
• Y sdílí konektor s konektorem kompozitního videa
CVBS.
• Komponentní a kompozitní signál sdílí
audiokonektory.
Ideální nastavení televizoru ručně . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Upřesnit > Styl aktivity a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Hra (pro hraní) nebo vyberte
možnost Počítač (pro sledování filmu) a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
4.15
Počítač
Připojení
K televizoru můžete připojit počítač a používat
televizor jako počítačový monitor.
Pomocí konektoru HDMI
Nezapomeňte po skončení hraní hry vrátit nastavení
Hra nebo počítač zpět na hodnotu Počítač.
Počítač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
21
4.16
Sluchátka
Sluchátka můžete připojit ke konektoru  na
televizoru. Jedná se minikonektor 3,5 mm. Hlasitost
sluchátek lze nastavit samostatně.
Postup nastavení rychlosti . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Hlasitost sluchátek a stiskněte tlačítko OK.
3 - Pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte hlasitost.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
22
nastavení.
5
Zapnutí
5.1
Zapnutí nebo pohotovostní
režim
Než televizor zapnete, zkontrolujte na jeho zadní
straně, zda je připojen do sítě.
Je-li červená kontrolka zhasnutá, stiskněte joystick na
pravé nebo na zadní straně televizoru a přepněte
televizor do pohotovostního režimu (červená
kontrolka se rozsvítí).
Když je televizor v pohotovostním režimu, stisknutím
tlačítka  na dálkovém ovladači televizor zapnete.
Přepnutí do pohotovostního režimu
Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního
režimu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
Vypnutí
Chcete-li televizor vypnout, stiskněte joystick na
pravé nebo na zadní straně televizoru. Červená
kontrolka zhasne. Televizor je stále připojen do
elektrické sítě, ale spotřebovává minimum energie.
Pokud chcete televizor vypnout úplně, odpojte
zástrčku napájení z elektrické zásuvky.
Při odpojování zástrčky vždy tahejte za zástrčku,
nikdy ne za kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí
kabel i zásuvka byla neustále zcela přístupná.
5.2
Tlačítka na televizoru
Je-li aktivní zobrazení údajů na obrazovce, stisknutím
joysticku zobrazíte nabídku.
• Pomocí kurzorových nebo navigačních kláves se
můžete pohybovat nahoru, dolů, doleva a doprava.
• Stisknutím joysticku potvrdíte výběr nebo
23
6
Dálkový ovladač
6.1
Přehled tlačítek
Horní
1 –  SMART TV
Otevře úvodní stránku služby Smart TV.
2 – Barevná tlačítka
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Modré
tlačítko  otevře Nápovědu.
3 –  INFO
Otevře nebo zavře informace o pořadech.
1–
 Pohotovostní režim /
Zapnuto
4 –  BACK
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Zavře nabídku bez změny nastavení.
Návrat na předchozí stránku služby Smart TV.
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do
pohotovostního režimu.
2 – tlačítka pro přehrávání a nahrávání
• Přehrávání , pro přehrávání.
• Pozastavení , pro pozastavení přehrávání
• Zastavení , pro zastavení přehrávání
• Posun zpět , pro rychlý posun dozadu
• Rychlý posun vpřed , pro rychlý posun dopředu
• Nahrávání , pro okamžité spuštění nahrávání
5 –  HOME
Otevře nebo zavře výchozí nabídku.
6 –  EXIT
Přepne zpět na sledování televize.
7 –  OPTIONS
Slouží k otevření nebo zavření nabídky možností.
3 –  Nastavení
Otevře nabídku Nastavení.
8 – OK
Potvrzení výběru nebo nastavení.
4 –  TV GUIDE
Otevře nebo zavře TV průvodce.
9 – Kurzorová / navigační tlačítka
Slouží k procházení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
5 –  SEARCH
Otevře stránku nejoblíbenějších vyhledávaných
výrazů.
10 –  MULTIVIEW
Otevře malou doplňkovou obrazovku.
6 –  Formát obrazu
Otevře nebo zavře nabídku Formát obrazu.
Spodní část
7 –  SOURCES
Otevře nebo zavře nabídku Zdroje – seznam
připojených zařízení.
8 –  LIST
Otevře nebo zavře přehled kanálů.
Střed
1 –  Hlasitost
Slouží k úpravě úrovně hlasitosti.
2 – Číselná tlačítka a textová klávesnice
Slouží k přímému výběru televizního kanálu nebo
k zadávání textu.
3 – SUBTITLE
Nastaví titulky: Zapnout, Vypnout, Automatické.
24
4 –  Ztlumení
Slouží k vypnutí nebo obnovení zvuku.
6.4
5 –  Kanál
Přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu
kanálů.
Otevření další nebo předchozí stránky teletextu nebo
spuštění následující nebo předchozí kapitoly na disku.
Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou
odolnou vůči poškrábání.
Čištění
Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným
hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte
alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro
domácnost.
6 – TEXT
Otevření nebo zavření funkce Teletext.
6.2
Infračervený senzor
Televizor může přijímat příkazy z dálkového
ovladače využívajícího k odesílání příkazů
infračervené signály (IR neboli infrared). Pokud
používáte tento typ dálkového ovladače, vždy dbejte
na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na
infračervený snímač na přední části televizoru.
6.3
Baterie
1 - Posuňte kryt prostoru na baterie ve směru, který
ukazuje šipka.
2 - Vyměňte staré baterie za dvě 1,5V baterie typu
AAA-R03. Dbejte na to, aby byly póly + a - baterie
zarovnány správně.
3 - Vložte zpět kryt prostoru na baterie a zasuňte jej,
až zacvakne.
Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte,
vyjměte baterie.
Staré baterie zlikvidujte v souladu s pokyny o
likvidaci.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Likvidace produktu.
25
7
Seznam kanálů
Televizní kanály
Oblíbené kanály
7.1
Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů obsahující
pouze ty kanály, které chcete sledovat. Když vyberete
seznam oblíbených kanálů, při přepínání mezi kanály
se zobrazí pouze vaše oblíbené kanály.
Sledování televizních kanálů
Přepínání kanálů
Vytvoření seznamu oblíbených kanálů
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
2 - Výběrem možnosti Vše zobrazíte všechny kanály.
3 - Vyberte kanál a stisknutím tlačítka  jej označte
jako oblíbený.
4 - Vybraný kanál bude označen .
5 - Po dokončení výběru stiskněte tlačítko .
Kanály budou přidány na seznam oblíbených.
Chcete-li sledovat TV kanály, stiskněte tlačítko .
Televizor se naladí na naposledy sledovaný TV
kanál.
Případně můžete stisknutím tlačítka  otevřít nabídku
Domů, vybrat možnost Sledovat TV a poté stisknout
tlačítko OK.
Chcete-li některý kanál ze seznamu oblíbených
odstranit, vyberte kanál tlačítkem  a opětovným
stisknutím tlačítka  zrušte označení kanálu jako
oblíbeného.
Změna pořadí
Můžete změnit pořadí (změnit umístění) kanálů
v seznamu oblíbených kanálů.
Chcete-li přepínat kanály, stiskněte tlačítko  +
nebo  -. Znáte-li číslo kanálu, zadejte číslo
číselnými tlačítky. Po zadání čísla kanálu na něj
přepnete stisknutím tlačítka OK.
1 - V seznamu kanálů Oblíbené programy označte
kanál, jehož umístění chcete změnit.
2 - Stiskněte tlačítko .
3 - Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit,
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí navigačních tlačítek posuňte zvýrazněný
kanál na požadované místo a stiskněte tlačítko OK.
5 - Po dokončení stisknutím tlačítka  EXIT
ukončete seznam oblíbených kanálů.
Chcete-li přepnout zpět na předchozí naladěný kanál,
stiskněte tlačítko .
Přepnutí na kanál ze seznamu kanálů
Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko  LIST
a otevřete seznamy kanálů.
Můžete zvýraznit další kanál a postup zopakovat.
Zobrazení seznamu kanálů
V seznamu kanálů můžete najít všechny
nainstalované televizní a rádiové kanály.
Kromě seznamu kanálů Vše, který obsahuje všechny
nainstalované kanály, můžete vytvořit seznam
Oblíbené programy, samostatně zobrazit
nainstalované rozhlasové stanice nebo objevit nově
přidané kanály v nabídce Nový.
Seznam kanálů může obsahovat několik stránek
s kanály. Chcete-li zobrazit další nebo předchozí
stránku, stiskněte tlačítko  + nebo  - .
Chcete-li seznam kanálů zavřít bez přepínání na jiné
kanály, znovu stiskněte tlačítko  LIST .
Loga kanálů
V některých zemích může televizor zobrazovat loga
kanálů. Pokud nechcete, aby se tato loga
zobrazovala, můžete je vypnout.
Vypnutí Loga kanálů . . .
Rozhlasové kanály
Je-li k dispozici digitální vysílání, v průběhu
instalace se nainstalují digitální rádiové stanice. Na
rádiový kanál přepnete stejným způsobem jako na
kanál televizní.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Loga kanálů a stiskněte tlačítko OK.
26
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
tlačítko  LIST a otevřete Seznam kanálů.
2 - Vyberte kanál pro uzamknutí v libovolném
seznamu.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Zamknout kanál. Zamknutý kanál se
v seznamu kanálů zobrazuje se značkou zámku .
Přejmenování kanálů
Chcete-li kanál odemknout, vyberte zamknutý kanál
v seznamu, stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Odemknout kanál. Bude nutné zadat kód
rodičovského zámku.
Kanály v seznamu kanálů lze přejmenovat.
1 - Z jednoho ze seznamu kanálů vyberte kanál,
který chcete přejmenovat.
2 - Vyberte kanál určený k přejmenování.
3 - Stiskněte tlačítko .
Můžete zadat text přímo pomocí klávesnice
dálkového ovladače nebo otevřít klávesnici na
obrazovce.
Rodičovské hodnocení
Chcete-li zabránit dětem ve sledování pořadu
nevhodného pro jejich věk, můžete použít vhodnost
podle věku.
Některé digitální vysílací společnosti své pořady
hodnotí. Pokud je vhodnost pořadu podle věku rovna
nebo převyšuje věk, jenž jste nastavili jako vhodnost
podle věku pro své dítě, pořad se zablokuje.
Chcete-li sledovat zamknutý program, musíte zadat
kód rodičovského zámku. Rodičovský zámek se
nastaví pro všechny kanály.
S použitím klávesnice na obrazovce
• Chcete-li otevřít klávesnic na obrazovce, umístěte
kurzor do textového pole názvu a stiskněte tlačítko
OK.
• Chcete-li odstranit znak před kurzorem, stiskněte
klávesu  Backspace .
• Chcete-li zadat znak, vyberte znak kurzorovými
klávesami a stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li vybrat velká písmena, stiskněte klávesu .
• Chcete-li vybrat čísla nebo speciální znaky, stiskněte
klávesu .
• Až budete hotovi, zavřete klávesnici na obrazovce
stisknutím tlačítka .
• Chcete-li přejmenování dokončit, vyberte možnost
Dokončeno a stiskněte tlačítko OK.
Postup nastavení vhodnosti podle věku . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů > Rodičovský
zámek > Rodičovské hodnocení a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Zadejte čtyřciferný kód rodičovského zámku a
potvrďte jej. Nyní můžete nastavit vhodnost podle
věku.
4 - Nastavte věk a stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
S použitím klávesnice dálkového ovladače*
• Chcete-li odstranit znak, umístěte kurzor za znak a
stiskněte tlačítko .
• Chcete-li zadat znak, stiskněte znak na klávesnici.
• Až budete hotovi, stiskněte tlačítko OK a vyberte
možnost Hotovo. Opětovným stisknutím tlačítka OK
ukončíte přejmenování.
Chcete-li vypnout rodičovskou vhodnost podle věku,
vyberte jako nastavení věku hodnotu Žádný.
Televizor vás požádá o kód zámku pro odemknutí
programu. Někteří provozovatelé zamknou pouze
programy s vyšším hodnocením podle věku.
Další informace o používání klávesnice získáte
stisknutím tlačítka  Klíčová slova a vyhledáním
tématu Dálkový ovladač, klávesnice.
*Pouze pro dálkový ovladač vybavený klávesnicí
Zadání nebo změna kódu zámku
Postup zadání kódu nebo změny aktuálního kódu . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů > Rodičovský
zámek > Změnit kód a stiskněte tlačítko OK.
3 - Pokud je kód již nastaven, zadejte aktuální kód
rodičovského zámku a poté dvakrát zadejte nový kód.
Uzamknutí kanálu
Chcete-li dětem zabránit ve sledování kanálu nebo
pořadu, můžete kanály zamknout nebo zamknout
pořady hodnocené podle věku.
Uzamknutí kanálu
Nový kód je nastaven.
Máte možnost zamknout kanál, a tím zabránit dětem
v jeho sledování. Pro sledování zamknutého kanálu
je nutné zadat kód rodičovského zámku. Programy
z připojeného zařízení nelze uzamknout.
Zapomněli jste svůj kód dětského zámku?
Pokud svůj kód zapomenete, můžete aktuální kód
přepsat a zadat nový kód.
Postup uzamknutí kanálu . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
1 - Během sledování TV kanálu stiskněte
27
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení
kanálů > Rodičovský zámek > Změnit kód a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Zadejte hlavní kód 8888.
4 - Nyní zadejte nový kód rodičovského zámku a
zadejte jej ještě jednou pro potvrzení.
U digitálního vysílání můžete dočasně vybrat
dostupný jazyk zvuku, pokud žádný z vašich
preferovaných jazyků není k dispozici.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Jazyky zvuku.
Dual I-II
Pokud audio signál obsahuje dva jazyky zvuku, ale
jeden jazyk (nebo oba) nemá označení jazyka, je
k dispozici tato možnost.
Možnosti pro kanály
Během sledování kanálu, v závislosti na typu
sledovaného kanálu (analogový nebo digitální) nebo
v závislosti na použitých nastaveních televizoru, jsou
k dispozici některé možnosti.
Běžné rozhraní
Je-li k dispozici předplacený prémiový obsah
z modulu CAM, můžete prostřednictvím této
možnosti zadat nastavení poskytovatele služby.
Otevřete nabídku možností
HbbTV na tomto kanálu
Během sledování kanálu stiskněte tlačítko 
OPTIONS .
Máte možnost blokovat stránky HbbTV z kanálu,
který nabízí službu HbbTV.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
HbbTV.
Aplikace MHP
Zapnutí nebo vypnutí aplikací MHP.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku MHP.
Stav
Univerzální přístup
Výběrem možnosti Stav zobrazíte technické
informace o kanálu (zda je analogový nebo digitální)
nebo o sledovaném připojeném zařízení.
Je-li zapnuta funkce Univerzální přístup, je možné
nastavit některé možnosti pro sluchově a zrakově
postižené osoby.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Univerzální přístup.
Sdílení
Umožňuje uživateli sdílet aktivitu na sociálních sítích
(například na Twitteru nebo e-mailem).
Výběr videa
Digitální TV kanály mohou nabídnout více video
signálů (vysílání s více kanály), různá místa nebo úhly
pohledu kamery u stejné události nebo různé pořady
na jednom TV kanálu. Pokud jsou takové TV kanály
dostupné, televizor zobrazí zprávu.
Formát obrazu
Pokud se na obou stranách obrazu nahoře i dole
objeví černé pruhy, můžete upravit formát obrazu tak,
aby vyplnil celou obrazovku.
Titulky
Postup změny formátu obrazu . . .
Tato možnost slouží k Zapnutí titulků nebo Vypnutí
titulků. Výběrem možnosti Zapnuto bez zvuku
zobrazíte titulky pouze v případě, že je zvuk
ztlumený tlačítkem .
1 - Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko 
a otevřete nabídku Formát obrazu.
2 - Vyberte formát ze seznamu a stiskněte tlačítko
OK.
Jazyk titulků
K dispozici jsou následující formáty (nabídka závisí
na obrazu na obrazovce) . . .
U digitálního vysílání můžete dočasně vybrat
dostupný jazyk titulků, pokud žádný z vašich
preferovaných jazyků není k dispozici.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Titulky.
• Základní
– Vyplnit obrazovku
– Přizpůsobit obraz
• Pokročilé
Jazyky zvuku
28
– Poslední nastavení
– Posun
– Zoom
– Roztáhnout
– Přirozený
– Vrátit akci zpět
• Zvětšit
Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.
• Odkrýt
Zruší skrytí informací na stránce.
• Opakování podstránek
Opakuje dostupné podstránky.
• Jazyk
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke
správnému zobrazení.
• Teletext 2.5
Aktivuje Teletext 2.5, který nabízí více barev a lepší
grafiku.
Teletext
Stránky teletextu
Chcete-li otevřít teletext při sledování televizních
kanálů, stiskněte tlačítko TEXT.
Chcete-li teletext zavřít, znovu stiskněte tlačítko TEXT.
Nastavení teletextu
Jazyk teletextu
Některé společnosti poskytující digitální televizní
vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.
Postup nastavení primárního a sekundárního jazyka
teletextu . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů > Jazyky.
3 - Vyberte možnost Primární teletext nebo
Sekundární teletext.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Výběr stránky teletextu
Postup výběru stránky . . .
1 - Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2 - Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3 - Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno
z barevně označených témat v dolní části
obrazovky.
Teletext 2.5
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší
grafiku. Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní
nastavení od výrobce.
Postup vypnutí Teletextu 2.5 . . .
Podstránky teletextu
Číslo stránky teletextu může obsahovat několik
podstránek. Čísla podstránek se zobrazují v pruhu
vedle čísla hlavní stránky.
Chcete-li vybrat podstránku, stiskněte tlačítko 
nebo .
1 - Stiskněte tlačítko TEXT.
2 - Během sledování teletextu stiskněte tlačítko 
OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Teletext 2.5 > Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Tabulky stránek teletextu (T.O.P.)
Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek
teletextu.
Chcete-li v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu,
stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost
Přehled T.O.P.
Jazyk nabídky
Postup změny jazyka nabídek a zpráv televizoru . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Jazyk menu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Možnosti teletextu
Při zobrazeném teletextu stiskněte tlačítko 
OPTIONS a vyberte následující položky . . .
• Zastavit stránku
Zastaví automatické otáčení podstránek.
• Dvojitá obrazovka / Celá obrazovka
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
• Přehled teletextu T.O.P.
Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.).
29
Nastavení primárního a sekundárního jazyka titulků . .
.
Jazyky zvuku
Pokud televizní kanál vysílá duální nebo vícejazyčnou
zvukovou stopu, můžete si vybrat preferovaný jazyk.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů a vyberte
možnost Jazyky > Jazyk primárních titulků nebo
Jazyk sekundárních titulků a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
1 - Během sledování televize stiskněte tlačítko 
OPTIONS.
2 - U digitálních kanálů vyberte možnost Jazyk
zvuku. U analogových kanálů vyberte možnost
Alternativní zvuk. Stisknutím tlačítka OK potvrďte
výběr.
3 - Vyberte si z nabídky dostupných jazyků a
potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Postup výběru jazyka v případě, že není k dispozici
žádný z preferovaných jazyků . . .
Poznámka:
Pokud jste u analogového kanálu vybrali
nabídku Alternativní zvuk, máte na výběr tyto
možnosti:
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS .
2 - Vyberte možnost Jazyk titulků a vyberte jazyk
pro dočasné použití. Poté stiskněte tlačítko OK.
Titulky u analogových kanálů
• Hlavní: Hlavní jazyk zvuku
• SAP: Sekundární jazyk zvuku
U analogových kanálů je nutné ručně zpřístupnit
titulky pro jednotlivé kanály.
1 - Přepněte na kanál a stisknutím tlačítka TEXT
otevřete teletext.
2 - Zadejte číslo stránky pro titulky, obvykle 888.
3 - Opětovným stisknutím tlačítka TEXT teletext
zavřete.
Pokud během sledování tohoto analogového kanálu
v nabídce Titulky vyberete možnost Zapnuto, titulky
se zobrazí (pokud jsou k dispozici).
Chcete-li zjistit, který kanál je analogový nebo
digitální, přepněte na daný kanál a otevřete položku
Stav v nabídce Možnosti.
Titulky a jazyky
Titulky
Zapnutí titulků
Nabídku titulků otevřete stisknutím tlačítka SUBTITLE.
Titulky můžete nastavit na možnost Zapnuto,
Vypnuto nebo Automaticky.
Chcete-li zobrazit titulky v případě, kdy vysílaný
pořad není ve vašem jazyce (v jazyce nastaveném
v televizoru), vyberte možnost Automaticky. Při
tomto nastavení se titulky objeví také v případě, že
ztlumíte zvuk tlačítkem .
U analogových kanálů je nutné zpřístupnit titulky
v nabídce Teletext.
Jazyky zvuku
Digitální TV kanály mohou pro jeden pořad vysílat
zvuk s několika mluvenými jazyky. Můžete nastavit
preferovaný primární a sekundární jazyk zvuku.
Pokud je k dispozici zvuk v jednom z těchto jazyků,
televizor na něj přepne.
Pokud není k dispozici žádný z preferovaných
jazyků, můžete vybrat jiný dostupný jazyk zvuku.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka zvuku . .
.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů, dále pak
možnost Jazyky > Primární jazyk zvuku nebo
Sekundární jazyk zvuku a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Titulky u digitálních kanálů
U digitálních kanálů není třeba nastavovat titulky
v teletextu.
Digitální kanály mohou pro jeden pořad nabízet
několik jazyků titulků. Můžete nastavit preferovaný
primární a sekundární jazyk titulků. Pokud budou
k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků,
televizor je zobrazí.
Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném
z preferovaných jazyků, můžete vybrat jiný dostupný
jazyk titulků.
Výběr jazyka zvuku, když není k dispozici žádný
z preferovaných jazyků . . .
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS .
2 - Vyberte možnost Jazyk zvuku a vyberte jazyk
zvuku pro dočasné použití. Poté stiskněte tlačítko OK.
Jazyky zvuku pro sluchově a zrakově postižené
30
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk
a titulky přizpůsobené pro sluchově a zrakově
postižené osoby.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Univerzální přístup.
Chcete-li zamezit přístupu na stránky HbbTV na
konkrétním kanálu, můžete blokovat stránky HbbTV
pouze pro tento kanál.
1 - Nalaďte kanál, na kterém chcete blokovat stránky
HbbTV.
2 - Stiskněte možnost  OPTIONS, vyberte
možnost HBB TV na tomto kanálu a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko
OK.
Jazyk nabídky
Postup změny jazyka nabídek a zpráv televizoru . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Jazyk menu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Použití služby iTV
Otevření stránek iTV
Většina kanálů nabízejících vysílání HbbTV nebo iTV
vás vyzve ke stisknutí tlačítka  nebo OK, kterým
otevřete interaktivní program.
Interaktivní televize
Procházení stránkami iTV
Informace o iTV
Na stránkách iTV se můžete pohybovat pomocí
kurzorových kláves, barevných tlačítek, číselných
tlačítek a tlačítka .
Videa na stránkách iTV můžete přehrávat tlačítky 
(Přehrát),  (Pozastavit) a  (Zastavit).
Díky interaktivní televizi některé společnosti
poskytující digitální vysílání kombinují běžný televizní
pořad s informacemi nebo stránkami zábavy. Na
některých stránkách můžete reagovat na pořad nebo
hlasovat, nakupovat online nebo zaplatit za pořad
služby Video-On-Demand.
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Chcete-li otevřít digitální teletext, stiskněte tlačítko
TEXT. Chcete-li teletext zavřít, stiskněte tlačítko .
HbbTV, MHEG, ...
Vysílací společnosti používají různé interaktivní
televizní systémy: HbbTV (Hybrid Broadcast
Broadband TV) nebo iTV (Interaktivní TV – MHEG).
Interaktivní televizi se někdy říká digitální teletext
nebo červené tlačítko. Každý systém je však jiný.
Zavření stránek iTV
Většina stránek iTV obsahuje informaci o tom, kterým
tlačítkem je zavřete.
Chcete-li stránku iTV nuceně zavřít, přepněte na další
televizní kanál a poté zase zpět.
Další informace najdete na internetových stránkách
příslušných vysílacích společností.
Co je potřeba
Informace o interaktivní televizi
Interaktivní televize je k dispozici pouze na digitálních
televizních kanálech. Chcete-li si plně vychutnat
výhody interaktivní televize, potřebujete
vysokorychlostní internetové připojení k televizoru.
Díky interaktivní televizi některé společnosti
poskytující digitální vysílání kombinují běžný televizní
pořad s informacemi nebo stránkami zábavy.
Poznámka:
HbbTV
• Tato funkce neumožňuje stahování souborů.
• Ne všechny televizní programy, reklamy a funkce
jsou vybaveny skrytými titulky.
• Digitální obsah neumožňuje interakci.
Pokud televizní kanál nabízí stránky HBBTV, musíte
nejdříve zapnout možnost HbbTV v nastavení
televizoru, abyste mohli zobrazit stránky.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru, zvolte
položku Obecná nastavení > HbbTV a stiskněte
Další informace najdete na internetových stránkách
příslušných vysílacích společností.
31
7.2
Opakovaná instalace kanálů
Nastavení předvoleb
Můžete provést vyhledávání a opakovanou instalaci
kanálů a ponechat všechna ostatní nastavení
televizoru beze změny. Případně můžete provést
kompletní novou instalaci televizoru.
Aktualizace kanálů
Automatická aktualizace
Je-li nastaven kód dětského zámku, bude třeba tento
kód zadat před opakovanou instalací kanálů.
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor
nastavit tak, aby automaticky aktualizoval seznam
v případě výskytu nových kanálů.
Případně můžete aktualizaci kanálů spustit sami.
Opakovaná instalace kanálů
Pouze provedení opakované instalace kanálů . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Hledat kanály > Znovu
nainstalovat kanály a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte zemi, kde je televizor instalován.
4 - Vyberte možnost Anténa (DVB-T) nebo Kabel
(DVB-C). Vyhledávání kanálů může několik minut
trvat. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Automatická aktualizace kanálu
Jednou denně, v 6:00, televizor provede aktualizaci
kanálů a uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají
do seznamu Vše, ale také do seznamu Nové kanály.
Prázdné kanály jsou odebrány.
Jsou-li nalezeny nové kanály nebo dojde
k aktualizaci či odebrání kanálů, při spuštění
televizoru se zobrazí zpráva. Aby mohl televizor
provádět automatickou aktualizaci kanálů, musí být
v pohotovostním režimu.
Úplná instalace
Provedení kompletní opětovné instalace televizoru . . .
Postup vypnutí zprávy zobrazované při zapnutí
televizoru . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Znovu instalovat televizor a stiskněte
tlačítko OK. Instalace může několik minut trvat.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Instalace kanálů > Zpráva
o aktualizaci kanálů > Vypnuto.
Tovární nastavení
Tovární nastavení obnoví v televizoru původní
nastavení obrazu a zvuku. Chcete-li obnovit původní
tovární nastavení. . .
Vypnutí automatické aktualizace kanálů . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Instalace kanálů > Automatická
aktualizace kanálu > Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Tovární nastavení a stiskněte tlačítko OK.
3 - Potvrďte tlačítkem OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Spuštění aktualizace
Ruční spuštění aktualizace . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Hledat kanály a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Aktualizovat kanály
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace může několik minut trvat.
Kopie seznamu kanálů
Úvod
Možnost Kopie seznamu kanálů je určena prodejcům
a odborným uživatelům. V některých zemích
umožňuje funkce Kopie seznamu kanálů kopírovat
pouze satelitní kanály.
V některých zemích se automatická aktualizace
kanálů provádí během sledování televize nebo
v libovolném okamžiku, kdy je televizor
v pohotovostním režimu.
Díky možnosti Kopie seznamu kanálů lze zkopírovat
kanály nainstalované v jednom televizoru do jiného
televizoru Philips téže řady. Kopie seznamu kanálů
ušetří čas při hledání kanálů, protože do televizoru se
načte předdefinovaný seznam kanálů. Je třeba použít
jednotku USB Flash s kapacitou nejméně 1 GB.
Podmínky
32
• Oba televizory jsou ze stejné modelové řady.
• Oba televizory mají stejný typ hardwaru. Typ
hardwaru zkontrolujete na typovém štítku na zadní
straně televizoru. Obvykle je označen Q . . . LA
• Oba televizory mají kompatibilní verze softwaru.
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK. Vyberte
možnost Hledat kanály > Znovu nainstalovat kanály
a stiskněte OK. Stisknutím tlačítka  a poté
možnosti Zrušit vynecháte možnost Hledat kanály.)
Pokud je země nastavena správně, pokračujte zde
uvedeným krokem 2.
Pokud země není nastavena správně, je třeba provést
opakovanou instalaci. Chcete-li spustit opakovanou
instalaci, stiskněte tlačítko , vyberte možnost
Nastavení a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost
Nastavení televizoru > Obecná nastavení > Znovu
instalovat televizor > OK. Vyberte správnou zemi
a vynechejte možnost Hledat kanály. Dokončete
instalaci. Po dokončení se vraťte ke kroku 2.
2 - Připojte zařízení USB se seznamem kanálů do
jiného televizoru.
3 - Chcete-li spustit odesílání seznamu kanálů,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Kopie seznamu kanálů > Kopírovat do TV
a stiskněte tlačítko OK. Je možné, že budete
požádáni o zadání kódu rodičovského zámku tohoto
televizoru.
5 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte paměťové
zařízení USB.
Aktuální verze
Aktuální verzi softwaru televizoru můžete zkontrolovat
pomocí možnost Info o současném
softwaru v nabídce  > Nastavení > Nastavení
softwaru.
Kopírování seznamu kanálů
Postup kopírování seznamu kanálů . . .
1 - Zapněte televizor s nainstalovanými kanály.
Připojte paměťové zařízení USB.
2 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Kopie seznamu kanálů > Kopírovat na
USB a stiskněte tlačítko OK. Při kopírování seznamu
kanálů z televizoru můžete být během instalace
vyzváni k zadání kódu rodičovského zámku, který jste
zadali během instalace.
4 - Po dokončení kopírování odpojte paměťové
zařízení USB.
Nyní můžete zkopírovaný seznam kanálů přenést do
jiného televizoru Philips.
DVB-T nebo DVB-C
Příjem DVB-T nebo DVB-C
Nahrání seznamu kanálů
Je-li ve vaší zemi k dispozici příjem DVB-T i DVB-C
a televizor je připraven přijímat DVB-T a DVB-C pro
vaši zemi, jednu z možností vyberete během
instalace kanálů.
Nahrání kopie seznamu kanálů
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
Postup změny nastavení DVB a spuštění nové
instalace kanálů . . .
Do televizoru, který ještě není nainstalován
1 - Zapojením zástrčky spusťte instalaci a vyberte
jazyk a zemi. Přeskočte možnost Hledat kanály.
Dokončete instalaci.
2 - Připojte zařízení USB se seznamem kanálů do
jiného televizoru.
3 - Chcete-li spustit odesílání seznamu kanálů,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Kopie seznamu kanálů > Kopírovat do TV
a stiskněte tlačítko OK. Je možné, že budete
požádáni o zadání kódu rodičovského zámku tohoto
televizoru.
5 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte paměťové
zařízení USB.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Instalace kanálu > Připojení
antény > Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C)
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte požadované nastavení DVB.
5 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Instalace kanálu DVB-C
Kvůli usnadnění použití jsou všechna nastavení DVBC automatická.
Pokud vám poskytovatel služeb DVB-C poskytl
konkrétní hodnoty DVB-C, ID sítě nebo frekvenci sítě,
zadejte tyto hodnoty, až o ně televizor v průběhu
instalace požádá.
Možná bude během instalace nutné upravit
vyhledávání (plné nebo rychlé vyhledávání) nebo
Do již nainstalovaného televizoru
1 - Ověřte nastavení televizoru podle dané země.
(Pro ověření nastavení stiskněte tlačítko , vyberte
33
zadat konkrétní přenosovou rychlost v nabídce
Nastavení. Chcete-li nastavit Přenosovou rychlost,
nejprve nastavte možnost Přenosová rychlost na
hodnotu Ruční.
Přenosová rychlost
Pokud je položka Režim přenosové
rychlosti nastavena na možnost Ručně, můžete zde
zadat hodnotu přenosové rychlosti, kterou jste
obdrželi od poskytovatele kabelových služeb.
Hodnotu zadejte pomocí číselných kláves.
Konflikty čísel kanálů
V některých zemích mohou mít různé TV kanály
(vysílací společnosti) stejné číslo kanálu. Televizor
v průběhu instalace zobrazí seznam s konflikty čísel
kanálů. U vícenásobných čísel kanálů je třeba vybrat,
který TV kanál chcete nainstalovat s daným číslem
kanálu.
Režim síťové frekvence
Pokud chcete rychle vyhledat kanály metodou
Rychlé prohledávání dostupnou pod položkou
Prohledávání frekvence, vyberte možnost
Automaticky. Televizor použije jednu
z předdefinovaných síťových frekvencí (nebo HC –
Identifikační kanál), které používá většina
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
DVB-T + DVB-C
Pokud můžete použít nejen vstup antény DVB-T, ale
také vstup DVB-C, můžete nastavit televizor na příjem
DVB-T i DVB-C. Nainstalujte nejprve jeden systém
a poté druhý, vždy se všemi potřebnými nastaveními.
Jakmile je jeden systém nainstalován, je třeba
přepnout vstupní signál antény na připojení Antény
na zadní straně televizoru a nastavit televizor
v příslušném systému, jenž umožní zobrazit kanály
nainstalované v televizoru.
Chcete-li vybrat nastavení DVB-T nebo DVB-C,
postupujte podle výše uvedených pokynů.
Pokud jste pro vyhledávání kanálů obdrželi konkrétní
„síťovou frekvenci“, vyberte možnost Ručně.
Síťová frekvence
Pokud je položka Režim frekvence sítě nastavena na
hodnotu Ručně, můžete zde zadat hodnotu síťové
frekvence, kterou jste obdrželi od poskytovatele
kabelových služeb. Hodnotu zadejte pomocí
číselných tlačítek.
Nastavení DVB
Přístup k nastavením DVB
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Hledat kanály a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Znovu nainstalovat kanály.
4 - Vyberte zemi, kde je tento televizor instalován.
5 - Vyberte možnost Kabel (DVB-C).
6 - Vyberte možnost Spustit vyhledávání kanálů
nebo vyberte možnost Nastavení hodnot DVB-C .
7 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Prohledávání frekvence
Vyberte metodu vyhledávání kanálů. Můžete vybrat
rychlejší metodu Rychlé prohledávání a použít
předdefinovaná nastavení používaná většinou
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo
pokud některé kanály chybí, můžete vybrat
rozšířenou metodu Kompletní prohledávání.
Vyhledání a instalace kanálů touto metodou trvá déle.
Režim přenosové rychlosti
Digitální kanály
Pokud vám poskytovatel kabelových služeb
neposkytl konkrétní hodnotu přenosové rychlosti pro
instalaci televizních kanálů, ponechte nastavení
položky Režim přenosové rychlosti na hodnotě
Automaticky.
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb
nenabízí digitální kanály, můžete vyhledávání
digitálních kanálů vynechat.
Vyberte možnost Vypnuto.
Pokud jste obdrželi konkrétní hodnotu přenosové
rychlosti, vyberte možnost Ručně. Hodnota, kterou
jste obdrželi, by však již mohla být
v předdefinovaném seznamu přenosových rychlostí.
Podívejte se pod položku Předdefinované přenosové
rychlosti a zjistěte, zda je vaše hodnota dostupná
automaticky.
Analogové kanály
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb
nenabízí analogové kanály, můžete vyhledávání
analogových kanálů vynechat. Vyberte možnost
Vypnuto.
34
Vyberte zemi nebo region, ve kterém se právě
nacházíte.
• Vyhledat kanál
Chcete-li najít kanál, vyberte možnost Vyhledat kanál
a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Hledání
a stiskněte tlačítko OK. Frekvenci můžete rovněž
zadat sami. Je-li příjem nekvalitní, znovu stiskněte
tlačítko Hledání. Chcete-li kanál uložit, vyberte
možnost Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
• Jemné ladění
Chcete-li vyladit kanál, vyberte možnost Vyladit
a stiskněte tlačítko OK. Kanál můžete vyladit
tlačítkem  nebo .
Chcete-li nalezený kanál uložit, vyberte možnost
Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
• Uložení aktuálního kanálu nebo Uložení jako nový
kanál
Můžete uložit kanál pod aktuálním číslem kanálu
nebo pod novým číslem kanálu.
Vyberte možnost Uložit aktuální kanál nebo Uložit
jako nový kanál.
Volně dostupné / Kódované
Máte-li předplatné a modul CAM (Conditional Access
Module – modul podmíněného přístupu) pro
placené televizní služby, vyberte možnost Volně
dostupné + Kódované . Pokud jste si nepředplatili
televizní kanály nebo služby, můžete vybrat možnost
Pouze volně dostupné kanály.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
CAM – Conditional Access Module .
Kvalita příjmu
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete zkontrolovat
kvalitu a sílu signálu kanálu.
Máte-li vlastní anténu, můžete změnit její polohu
a pokusit se o zlepšení příjmu.
Postup kontroly kvality příjmu digitálního kanálu . . .
1 – Nalaďte požadovaný kanál.
2 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
3 – Vyberte možnost Nastavení kanálů > Instalace
kanálů > Digitální: test příjmu a stiskněte tlačítko OK.
Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny
dostupné analogové televizní kanály.
Digitální frekvence je zobrazena pro daný kanál. Je-li
příjem nekvalitní, můžete změnit polohu antény.
Chcete-li znovu zkontrolovat kvalitu signálu této
frekvence, vyberte možnost Hledání a stiskněte
tlačítko OK.
Chcete-li sami zadat konkrétní digitální frekvenci,
zadejte ji pomocí číselných tlačítek dálkového
ovladače. Případně můžete vybrat frekvenci, umístit
šipky na číslo pomocí  a  a změnit číslo pomocí 
a . Chcete-li frekvenci zkontrolovat, vyberte
možnost Hledání a stiskněte tlačítko OK.
Používáte-li pro příjem kanálů DVB-C, je k dispozici
možnost Režim přenosové rychlosti. Pro Režim
přenosové rychlosti vyberte možnost Automatický,
pokud vám poskytovatel neposkytl konkrétní hodnotu
přenosové rychlosti. Chcete-li tuto hodnotu zadat,
použijte číselná tlačítka.
Ruční instalace
Analogové televizní kanály lze postupně nainstalovat
ručně.
Ruční instalace analogových kanálů . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů > Instalace
kanálů > Analogový: ruční instalace a stiskněte
tlačítko OK.
• Systém
Chcete-li nastavit TV systém, vyberte možnost
Systém a stiskněte tlačítko OK.
35
v případě, že jsou k dispozici rádiové stanice nebo
byly při aktualizaci kanálů nalezeny nové kanály.
8
Satelitní kanály
8.1
Naladění ze seznamu kanálů
Sledování satelitních kanálů
Postup přepnutí na kanál ze seznamu kanálů . . .
1 - V seznamu kanálů vyberte na liště nabídky
možnost  nebo  a vyberte možnost TV nebo
Seznam satelitních kanálů.
2 - Vyberte seznam.
3 - Vyberte kanál z libovolného seznamu a stiskněte
tlačítko OK. Televizor se naladí na vybraný kanál.
Postup sledování satelitních kanálů . . .
Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Satelitní
a stiskněte tlačítko OK. Televizor naladí naposledy
sledovaný satelitní kanál.
Přepnutí kanálu
Chcete-li přepnout kanály, stiskněte tlačítko  +
nebo  . Televizor naladí další kanál ve vybraném
seznamu kanálů. Pokud znáte číslo kanálu, můžete jej
zadat pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovladači. Chcete-li přepnout zpět na předchozí
naladěný kanál, stiskněte tlačítko .
Možnosti seznamu kanálů
Postup zobrazení možností seznamu kanálů
na aktuálním kanálu . . .
Kanál můžete naladit také přímo, ze seznamu
satelitních kanálů.
8.2
1 - Se zobrazeným seznamem Všechny kanály na
obrazovce vyberte a kanál a stiskněte tlačítko 
OPTIONS.
2 - Vyberte požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko OK.
Seznam satelitních kanálů
Dostupné možnosti pro satelitní kanály . . .
• Satelitní
Filtr seznamu kanálů. Slouží k zobrazení kanálů
pouze pro konkrétní satelit nebo k zobrazení kanálů
všech satelitů.
• Volně dostupné/kódované
Filtr seznamu kanálů. Slouží k zobrazení pouze
nekódovaných kanálů, pouze kódovaných kanálů
nebo obojích. Kódované kanály jsou označeny klíčem
.
• Zamknout kanál
Kanál je možné zamknout. Nejprve vyberte kanál
v seznamu, stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Zamknout kanál. Bude třeba zadat
čtyřciferný kód rodičovského zámku. Zamknutý kanál
je označen zámkem .
• Odemknout kanál
Zamknutý kanál je možné odemknout. Vyberte kanál
v seznamu, stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Odemknout kanál. Bude třeba zadat
čtyřciferný kód rodičovského zámku.
Informace o seznamu kanálů
Po dokončení instalace satelitů jsou všechny satelitní
kanály zaneseny do seznamu kanálů. Můžete zobrazit
seznam všech kanálů nebo seznam filtrovat a zobrazit
pouze oblíbené kanály nebo rádiové stanice.
Případně, po provedení aktualizace kanálů, můžete
nalézt nově přidané kanály do seznamu nových
kanálů.
Kanál můžete přímo naladit z libovolného seznamu.
Kanály, které naladíte pomocí tlačítek  + a  ,
určuje seznam vybraný v seznamu kanálů.
Pořadí kanálů lze změnit pouze v seznamu
oblíbených kanálů.
Nastavení filtru pro seznam
Kanály, které naladíte pomocí tlačítek  + a 
určuje seznam vybraný v seznamu kanálů.
,
Postup výběru seznamu kanálů . . .
Kopie seznamu kanálů
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Satelitní
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Stisknutím tlačítka  LIST otevřete seznam
kanálů. Seznam se zobrazuje s aktuálně vybraným
kanálem.
3 - Přejděte nahoru a vyberte možnost Všechny
nebo filtr seznamu.
Seznamy Rádio nebo Nové se zobrazují pouze
Možnost Kopie seznamu kanálů je určena prodejcům
a odborným uživatelům. Díky možnosti Kopie
seznamu kanálů lze zkopírovat kanály nainstalované
v jednom televizoru do jiného televizoru Philips téže
řady. Možnost Kopie seznamu kanálů zkopíruje
pozemní i satelitní kanály.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Kopie
36
seznamu kanálů.
Změna pořadí oblíbených kanálů
8.3
Měnit pořadí kanálů lze pouze v seznamu Oblíbené.
Oblíbené satelitní kanály
1 - V seznamu kanálů Oblíbené označte kanál, jehož
umístění chcete změnit.
2 - Stiskněte tlačítko .
3 - Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit,
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí navigačních tlačítek posuňte zvýrazněný
kanál na požadované místo a stiskněte tlačítko OK.
5 - Po dokončení stisknutím tlačítka  EXIT
ukončete seznam oblíbených kanálů.
Oblíbené kanály
Kanály můžete označovat jako oblíbené kanály. Vaše
oblíbené satelitní kanály se shromažďují v seznamu
Oblíbené v rámci seznamu satelitních kanálů.
Sledování oblíbených kanálů
Nastavíte-li seznam oblíbených kanálů, můžete
snadno přepínat mezi kanály ke sledování.
Chcete-li pouze přepínat mezi svými oblíbenými
kanály pomocí tlačítek  + a  - , vyberte seznam
Oblíbené v rámci seznamu kanálů a seznam kanálů
znovu zavřete.
8.4
Zámek satelitních kanálů
Uzamknutí kanálu
Existují dva seznamy oblíbených, jeden pro televizní
kanály a druhý pro satelitní kanály.
Máte možnost zamknout kanál, a tím zabránit dětem
v jeho sledování. Pro sledování zamknutého kanálu
je nutné zadat kód rodičovského zámku. Programy
z připojeného zařízení nelze uzamknout.
Nastavení seznamu oblíbených
Postup uzamknutí kanálu . . .
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
2 - Vyberte kanál pro uzamknutí v libovolném
seznamu.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Zamknout kanál. Zamknutý kanál se
v seznamu kanálů zobrazuje se značkou zámku .
Postup sestavení seznamu oblíbených kanálů . . .
1 - Během sledování kanálu stiskněte tlačítko 
LIST a otevřete seznamy kanálů.
2 - Na liště nabídek vyberte satelitní kanály volbou
možnosti .
3 - Vyberte seznam Oblíbené.
4 - Televizor vás požádá o okamžité zahájení
přidávání kanálů. Stiskněte tlačítko OK. Abyste
později nemuseli mnohokrát měnit pořadí, vyberte
kanály v tom pořadí, v němž je chcete v seznamu
zobrazovat.
5 - Chcete-li přidat kanál do seznamu Oblíbené,
vyberte kanál a stiskněte tlačítko OK. Poté můžete
vybrat další kanál a přidat jej jako oblíbený.
6 - Chcete-li postup dokončit, stiskněte tlačítko .
Chcete-li kanál odemknout, vyberte zamknutý kanál
v seznamu kanálů stiskněte
tlačítko  OPTIONS . Poté vyberte možnost
Odemknout kanál.
Požití vhodnosti podle věku
Chcete-li zabránit dětem ve sledování pořadu
nevhodného pro jejich věk, můžete použít vhodnost
podle věku.
Přidání nebo odebrání oblíbených
kanálů
Některé digitální vysílací společnosti své pořady
hodnotí. Pokud je vhodnost pořadu podle věku rovna
nebo převyšuje věk, jenž jste nastavili jako vhodnost
podle věku pro své dítě, pořad se zablokuje.
Chcete-li sledovat zamknutý program, musíte zadat
kód rodičovského zámku. Rodičovský zámek se
nastaví pro všechny kanály.
Postup přidání nebo odebrání oblíbených kanálů . . .
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
2 - Výběrem možnosti Vše zobrazíte všechny kanály.
3 - Vyberte kanál a stisknutím tlačítka  jej označte
jako oblíbený.
4 - Vybraný kanál bude označen .
5 - Po dokončení výběru stiskněte tlačítko .
Kanály budou přidány na seznam oblíbených.
Postup nastavení vhodnosti podle věku . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení satelitu > Rodičovský
zámek > Rodičovské hodnocení a stiskněte tlačítko
OK.
Chcete-li odebrat kanál ze seznamu oblíbených,
zrušte označení jako oblíbený stisknutím tlačítka .
37
3 - Zadejte čtyřciferný kód rodičovského zámku a
potvrďte jej. Nyní můžete nastavit vhodnost podle
věku.
4 - Nastavte věk a stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
urychlí.
Unicable
Pro připojení antény k televizoru můžete použít
systém Unicable. Tuto možnost vyberte na začátku
instalace, pokud instalujete satelity pro systém
Unicable, pro 1 nebo pro 2 satelity.
Chcete-li vypnout rodičovskou vhodnost podle věku,
vyberte jako nastavení věku hodnotu Žádný.
Jednotka MDU (Multi-Dwelling-Unit)
Televizor vás požádá o kód zámku pro odemknutí
programu. Někteří provozovatelé zamknou pouze
programy s vyšším hodnocením podle věku.
Satelitní přijímač tohoto televizoru podporuje
jednotky MDU na satelitech Astra a Digiturk na
satelitu Eutelsat. Jednotka MDU na satelitu Türksat
není podporována.
Kód rodičovského zámku
Instalování
Kód dětského zámku můžete nastavit nebo změnit.
Satelity můžete nainstalovat během počátečního
nastavení televizoru. Instalace satelitů následuje po
instalaci televizních kanálů. Pokud můžete sledovat
pouze satelitní kanály, můžete instalaci televizních
kanálů vynechat.
Vždy můžete spustit novou instalaci satelitů
z nabídky Nastavení.
Postup zadání kódu nebo změny aktuálního kódu . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení satelitu > Rodičovský
zámek > Změnit kód a stiskněte tlačítko OK.
3 - Pokud je kód již nastaven, zadejte aktuální kód
rodičovského zámku a poté dvakrát zadejte nový kód.
Postup instalace satelitních kanálů . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Vyhledávání satelitů
a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Instalace satelitů a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Televizor zobrazí aktuální nastavení instalace.
Pokud aktuální nastavení odpovídá požadované
instalaci satelitů, můžete zahájit vyhledávání satelitů.
Vyberte možnost Hledání a stiskněte tlačítko OK.
Přejděte ke kroku 5. Pokud aktuální nastavení
neodpovídá vašim požadavkům, vyberte možnost
Nastavení a stiskněte tlačítko OK. Přejděte ke
kroku 4b.
4b – V nabídce Nastavení vyberte přesný počet
satelitů, které chcete instalovat. Nebo, pokud
použijete nastavení Unicable, vyberte možnost
Unicable pro 1 satelit nebo Unicable pro 2 satelity
podle počtu satelitů, které chcete nainstalovat pro
systém Unicable. Vyberte požadované nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
4c – Je-li nastaven přesný počet satelitů nebo jste
provedli nastavení Unicable, vyberte možnost
Hledání a stiskněte tlačítko OK.
5 - Televizor vyhledá satelity dostupné na zarovnání
vaší antény. To může trvat několik minut. Je-li
nalezen satelit, na obrazovce se zobrazí jeho název a
síla příjmu.
6 - Je-li pro jakýkoli nalezený satelit k dispozici
balíček kanálů, můžete vybrat požadovaný balíček.
7 - Chcete-li nainstalovat kanály nalezených
satelitů, vyberte možnost Instalovat a stiskněte
tlačítko OK. Televizor zobrazí počet nalezených
kanálů a rádiových stanic.
Nový kód je nastaven.
Zapomněli jste svůj kód dětského zámku?
Pokud svůj kód zapomenete, můžete aktuální kód
přepsat a zadat nový kód.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení satelitu > Rodičovský
zámek > Změnit kód a stiskněte tlačítko OK.
3 - Zadejte hlavní kód 8888.
4 - Nyní zadejte nový kód rodičovského zámku a
zadejte jej ještě jednou pro potvrzení.
8.5
Instalace satelitu
Instalace satelitu
Informace o instalaci satelitu
Tento televizor je vybaven vestavěným satelitním
přijímačem DVB-S/DVB-S2. Připojte kabel satelitní
antény přímo k televizoru. Použijte koaxiální kabel
vhodný pro připojení satelitní antény. Před spuštěním
instalace zkontrolujte, zda je satelitní anténa
dokonale zarovnaná.
Až 4 satelity
V tomto televizoru můžete nainstalovat až 4 satelity
(4 LNB). Na počátku instalace vyberte přesný počet
satelitů, které chcete instalovat. Tím se instalace
38
8 - Chcete-li uložit nastavení satelitu, všechny
satelitní kanály a satelitní rádiové stanice, vyberte
možnost Dokončit a stiskněte tlačítko OK.
v seznamu satelitních kanálů.
Nastavení Unicable
Balíčky kanálů
Systém Unicable
Informace o balíčcích kanálů
Pro připojení antény k televizoru můžete použít
systém Unicable. Systém Unicable využívá jeden
kabel k připojení satelitní antény ke všem satelitním
přijímačům ve svém systému. Systém Unicable se
obvykle používá v bytových domech. Pokud
používáte systém Unicable, televizor vás během
instalace požádá o přiřazení čísla uživatelského
pásma a příslušné frekvence. V tomto televizoru lze
pomocí systému Unicable nainstalovat 1 nebo
2 satelity.
Satelity mohou nabízet balíčky kanálů, které zahrnují
bezplatné kanály (nekódované) a nabízejí výběr
vhodný pro danou zemi. Některé satelity nabízejí
předplacené balíčky – soubor kanálů, za které
platíte.
Pokud si zvolíte předplacený balíček, televizor vás
může požádat o výběr Rychlé nebo Úplné instalace.
Vyberte možnost Pouze kanály satelitních operátorů,
pokud chcete instalovat pouze kanály z balíčku,
nebo vyberte možnost Všechny satelitní kanály pro
instalaci balíčku i všech ostatních dostupných kanálů.
Pro předplacené balíčky doporučujeme Rychlou
instalaci. Máte-li další satelity, které nejsou součástí
vašeho předplaceného balíčku, doporučujeme
Úplnou instalaci. Všechny nainstalované kanály se
uloží do seznamu kanálů Všechny.
Pokud po instalaci systému Unicable zaznamenáte,
že chybějí nějaké kanály, mohla ve stejnou chvíli
v systému Unicable probíhat jiná instalace. Zopakujte
instalaci a chybějící kanály se znovu objeví.
Aktualizace balíčků kanálů
Možnost Aktualizace balíčku kanálů umožňuje zanést
zpět do seznamu kanálů ty satelitní kanály, které
v seznamu dříve byly a nyní chybějí. U chybějících
kanálů změnil poskytovatel satelitních služeb jejich
pozici v transpondéru. Televizor je nutné aktualizovat
na nejnovější verzi balíčku kanálů.
Postup stahování nejnovější verze balíčku kanálů . . .
1 – Přejděte na webové stránky podpory společnosti
Philips na adrese www.philips.com/support a zadejte
typové číslo svého televizoru.
2 – Klikněte na možnost Software a ovladače a
vyhledejte soubor PredefinedSortingList.
3 – Stáhněte soubor do počítače a zkopírujte soubor
do kořenového adresáře jednotky USB Flash, nikoli
do složky (v případě potřeby soubor nejprve
rozbalte).
4 – Zapojte jednotku USB Flash do televizoru a
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
5 – Vyberte možnost Nastavení satelitu > Instalace
kanálů > Aktualizace balíčku kanálů a stiskněte
tlačítko OK.
6– Televizor zkopíruje soubor a požádá vás
o okamžité spuštění aktualizace kanálů. Vyberte
možnost Ano a stiskněte tlačítko OK. To může trvat
několik minut. Chcete-li aktualizaci kanálů odložit,
můžete ji provést později pomocí nabídky Nastavení
> Vyhledávání satelitů > Aktualizovat kanály.
7 – Po dokončení aktualizace kanálů by se chybějící
kanály měly vrátit zpět na svou předchozí pozici
Číslo uživatelského pásma
V systému Unicable musí být každý připojený
satelitní přijímač očíslován (např. 0, 1, 2 nebo 3 atd.).
Dostupná uživatelská pásma a jejich čísla naleznete
v přepínači systému Unicable. Pro termín Uživatelské
pásmo se někdy používá zkratka UB (User band).
Existují přepínače systému Unicable, které nabízejí
4 nebo 8 uživatelských pásem. Pokud v nastavení
vyberete možnost Unicable, televizor vás požádá o
přiřazení jedinečného čísla uživatelského pásma pro
svůj vestavěný satelitní přijímač. Satelitní přijímač
nesmí mít stejné číslo uživatelského pásma jako jiný
satelitní přijímač v systému Unicable.
Uživatelská pásmová frekvence
Kromě čísla uživatelského pásma potřebuje
vestavěný satelitní přijímač frekvenci vybraného čísla
uživatelského pásma. Tyto frekvence se většinou
zobrazují vedle čísla uživatelského pásma v přepínači
systému Unicable.
39
7 – Vyberte možnost Konec a stisknutím tlačítka OK
zavřete možnost Odebrání satelitu.
Přidání satelitu
K aktuální satelitní instalaci můžete přidat další
satelit. Nainstalované satelity a jejich kanály zůstanou
nezměněny. Někteří poskytovatelé satelitních služeb
však neumožňují přidání satelitu.
Postup změny pořadí a názvu kanálů .
..
Na další satelit je třeba pohlížet jako na doplněk.
Nejde o vaše hlavní předplatné satelitu ani o hlavní
satelit, z něhož používáte balíček kanálů. Typicky
byste přidali 4. satelit, pokud již máte nainstalovány
3 satelity. Pokud již máte nainstalovány 4 satelity,
mohli byste zvážit nejprve odebrání jednoho satelitu,
aby bylo možné přidat nový satelit.
U satelitních kanálů můžete změnit pořadí a
přejmenovat je.
Změna pořadí
Měnit pořadí kanálů lze pouze v seznamu Oblíbené
programy. Chcete-li získat další informace o změně
pořadí satelitních kanálů, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte si položku Satelit, změna pořadí
kanálů.
Nastavení
Pokud máte aktuálně nainstalován pouze 1 nebo
2 satelity, nemusí vám aktuální nastavení instalace
umožnit přidání doplňkového satelitu. Pokud
potřebujete změnit nastavení instalace, je nutné
znovu provést kompletní instalaci satelitů. Je-li nutná
změna nastavení, nelze použít možnost Přidat satelit.
Přejmenování kanálů
Kanály v seznamu kanálů lze přejmenovat.
1 – Vyberte kanál, který chcete přejmenovat,
z jednoho ze seznamů kanálů – Všechny, Oblíbené,
Rádio nebo Nové.
2 – Stiskněte tlačítko  Přejmenovat. Můžete zadat
text přímo pomocí klávesnice dálkového ovladače
nebo otevřít klávesnici na obrazovce.
Postup přidání satelitu . . .
1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Vyhledávání satelitů a stiskněte
tlačítko OK.
3 – Vyberte možnost Přidat satelit a stiskněte tlačítko
OK. Zobrazí se aktuální satelity.
4 – Vyberte možnost Přidat a stiskněte tlačítko OK.
Televizor vyhledá nové satelity.
5 – Pokud televizor nalezl jeden nebo více satelitů,
vyberte možnost Instalovat a stiskněte tlačítko OK.
Televizor nainstaluje kanály nalezených satelitů.
6 – Chcete-li uložit kanály a rádiové stanice, vyberte
možnost Dokončit a stiskněte tlačítko OK.
S použitím klávesnice dálkového ovladače
Chcete-li odstranit znak, umístěte kurzor za znak a
stiskněte tlačítko .
Chcete-li zadat znak, stiskněte znak na klávesnici.
Až budete hotovi, stiskněte tlačítko OK a vyberte
možnost Hotovo. Opětovným stisknutím tlačítka OK
ukončíte přejmenování.
Další informace o zadávání textu získáte stisknutím
tlačítka  Klíčová slova a vyhledáním tématu
Dálkový ovladač, klávesnice.
S použitím klávesnice na obrazovce
Odebrání satelitu
Chcete-li otevřít klávesnic na obrazovce, umístěte
kurzor do textového pole názvu a stiskněte tlačítko
OK.
Chcete-li odstranit znak před kurzorem, stiskněte
klávesu  Backspace .
Chcete-li zadat znak, vyberte znak kurzorovými
klávesami a stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li vybrat velká písmena, stiskněte klávesu .
Chcete-li vybrat čísla nebo speciální znaky, stiskněte
klávesu .
Až budete hotovi, zavřete klávesnici na obrazovce
stisknutím tlačítka .
Chcete-li přejmenování dokončit, vyberte možnost
Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
Ze své aktuální instalace satelitů můžete odebrat
jeden nebo více satelitů. Odeberete satelit i jeho
kanály. Někteří poskytovatelé satelitních služeb však
odebrání satelitu neumožňují.
Postup odebrání satelitů . . .
1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Vyhledávání satelitů a stiskněte
tlačítko OK.
3 – Vyberte možnost Odebrání satelitu a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se aktuální satelity.
4 – Pomocí kurzorových kláves vyberte satelit, který
chcete odebrat.
5 – Stisknutím tlačítka OK označte satelit pro
odebrání. Opětovným stisknutím tlačítka OK označení
zrušíte.
6 – Vyberte možnost Odebrat, stiskněte tlačítko OK a
potvrďte akci. Satelity jsou odebrány.
40
Aktualizace satelitních kanálů
Jazyky a zvuk
Každý den v 6:00 televizor automaticky aktualizuje
satelitní kanály. Aktualizace kanálů hledá nové kanály
a přidává je do seznamu kanálů. Kanály, které již
nejsou dostupné, jsou odebrány a pokud
poskytovatel změní pořadí kanálů v balíčku, bude
seznam kanálů v televizoru aktualizován. Aby mohl
televizor provádět automatickou aktualizaci
satelitních kanálů, musí být v pohotovostním režimu.
Aktualizaci kanálů můžete kdykoli provést i sami.
Preferované jazyky a titulky
Nové kanály nalezené během aktualizace kanálů se
označí písmenem N a shromažďují se v seznamu
kanálů Nové. Nové kanály se také přidávají do
seznamu kanálů Všechny. Nové kanály zůstávají
v seznamu kanálů Nové, dokud je nenaladíte nebo
neoznačíte jako oblíbené.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení satelitu a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Jazyky a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte požadované nastavení.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Satelitní kanály mohou obsahovat více jazyků zvuku,
jazyků titulků nebo jazyků teletextu. Můžete televizor
nastavit tak, aby automaticky přepínal na váš
preferovaný jazyk, jazyk titulků nebo jazyk teletextu,
pokud je tento jazyk dostupný na daném kanálu nebo
stránkách teletextu.
Postup nastavení preferovaného jazyka . . .
Vypnutí automatické aktualizace kanálů
Pokud chcete předejít aktualizaci kanálů, můžete
úplně vypnout televizor. Případně můžete vypnout
automatickou aktualizaci v nabídce Nastavení.
Zvuk pro sluchově postižené
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení satelitu > Instalace
kanálu > Automatická aktualizace kanálů a vyberte
možnost Vypnuto.
Některé digitální televizní kanály vysílají speciální zvuk
a titulky přizpůsobené sluchově postiženým osobám.
Je-li zapnuta možnost Sluchově postižení, televizor
automaticky přepíná na přizpůsobený zvuk a titulky,
jsou-li k dispozici. Než budete moci zapnout
možnost Sluchově postižení, je nutné zapnout
možnost Univerzální přístup.
Vypnutí aktualizace pro konkrétní satelit
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení satelitu > Instalace
kanálu > Možnost automatické aktualizace.
3 - Pomocí kurzorových kláves vyberte satelit,
u něhož nechcete provádět aktualizaci. Stisknutím
tlačítka OK označení satelitu zrušíte.
4 - Vyberte možnost Dokončeno a stisknutím tlačítka
OK zavřete nabídku.
Televizor nebude aktualizovat kanály ze satelitu,
u kterého bylo zrušeno označení.
Zapnutí
Chcete-li zapnout možnost Sluchově postižení,
stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte možnost
Univerzální přístup a stiskněte tlačítko OK. Vyberte
možnost Sluchově postižení a hodnotu Zapnuto
a stiskněte tlačítko OK.
Dostupnost jazyka zvuku pro sluchově postižené
ověříte stisknutím tlačítka  OPTIONS , výběrem
možnosti Jazyk zvuku a vyhledáním jazyka zvuku
s ikonou .
Ruční spuštění aktualizace
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Vyhledávání satelitů
a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Aktualizace kanálů a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Chcete-li zkontrolovat, které satelity jsou
nastaveny pro aktualizaci, vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Pomocí kurzorových kláves označte satelity pro
aktualizaci nebo toto označení zrušte. Vyberte
možnost Dokončeno a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Aktualizovat a stiskněte tlačítko
OK. Aktualizace může trvat několik minut.
7 - Vyberte možnost Dokončit a stiskněte tlačítko
OK.
Pokud se položka Univerzální přístup v nabídce
Možnosti neobjeví, zapněte Univerzální přístup
v nabídce Nastavení.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Univerzální přístup.
Zvukový komentář
Zapnutí
Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální
zvukový komentář, který popisuje děj na obrazovce.
Aby bylo možné zapnout zvuk zvukového komentáře
a efekty, je nutné nejprve zapnout možnost Zvukový
komentář. A ještě než budete moci zapnout možnost
41
Zvukový komentář, je nutné zapnout možnost
Univerzální přístup.
a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Nastavení satelitu > Jazyky >
Popis zvuku > Zvukové efekty a stiskněte tlačítko OK.
3 – Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto
a stiskněte OK.
4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaně) nabídku zavřete.
Zvukový komentář
Při použití možnosti Zvukový komentář je k normální
zvukové stopě přidán komentář vypravěče.
Přepnutí na komentář (je-li k dispozici) . . .
1 – Když je zapnuta možnost Univerzální přístup,
stiskněte tlačítko  OPTIONS a na liště nabídek
vyberte kartu Možnosti.
2 – Vyberte možnost Popis zvuku a stiskněte
tlačítko OK.
3 – Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko
OK.
Řeč
Zvukový komentář může obsahovat také titulky pro
vyslovovaná slova.
Přepnutí na tyto titulky (jsou-li k dispozici) . . .
1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Nastavení satelitu > Jazyky >
Popis zvuku > Řeč a stiskněte tlačítko OK.
3 – Vyberte možnost Popisný (zvuk) nebo Titulky
a stiskněte tlačítko OK.
4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaně) nabídku zavřete.
Můžete zkontrolovat, zda je k dispozici zvukový
komentář.
V nabídce Možnosti vyberte položku Jazyk zvuku
a vyhledejte jazyk zvuku označený ikonou .
Reproduktory / Sluchátka
Je možné zvolit, odkud chcete zvukový komentář
poslouchat: zda má být slyšet pouze z reproduktorů
televizoru, pouze ve sluchátkách nebo v obou
zařízeních.
Ruční instalace
Nastavení možnosti Reproduktory / Sluchátka . . .
1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Nastavení satelitu > Jazyky >
Popis zvuku > Reproduktory / sluchátka a stiskněte
tlačítko OK.
3 – Vyberte možnost Reproduktory, Sluchátka nebo
Reproduktory + sluchátka a stiskněte tlačítko OK.
4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaně) nabídku zavřete.
Ruční instalace je určena pro odborné uživatele.
Ruční instalaci můžete použít k rychlému přidání
nových kanálů ze satelitního transpondéru. Musíte
znát frekvenci a polarizaci transpondéru. Televizor
nainstaluje všechny kanály daného transpondéru.
Pokud byl transpondér nainstalován již dříve, všechny
jeho kanály – bývalé i nové – se přesunou na konec
seznamu kanálů Všechny.
Ruční instalaci lze použít v případě, že je třeba
změnit počet satelitů. Pokud je třeba tento úkon, je
nutné provést kompletní instalaci pomocí možnosti
Instalovat satelity.
Smíšená hlasitost
Postup instalace transpondéru . . .
1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Nastavení satelitu > Instalace
kanálů > Ruční instalace a stiskněte tlačítko OK.
3 – Máte-li nainstalován více než 1 satelit, vyberte
satelit/LNB, pro který chcete přidat kanály.
4 – Nastavte potřebnou hodnotu Polarizace. Pokud
nastavíte možnost Režim přenosové rychlosti na
hodnotu Ruční, můžete zadat přenosovou rychlost
pod položkou Přenosová rychlost ručně. Zadejte
Frekvenci a spusťte vyhledávání transpondéru.
5 – Pokud je nalezen transpondér, vyberte možnost
Uložit a stisknutím tlačítka OK uložte nový
transpondér na vybraný LNB.
6 – Výběrem možnosti Konec ukončete ruční
instalaci.
Je možné smíchat hlasitost normálního zvuku se
zvukovým komentářem.
Nastavení hlasitosti . . .
1 – Stiskněte tlačítko  OPTIONS a na liště
nabídek vyberte kartu Možnosti.
2 – Vyberte možnost Univerzální přístup > Smíšená
hlasitost a stiskněte tlačítko OK.
3 – Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte posuvník.
4 – Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Zvukový efekt
Některé zvukové komentáře mohou obsahovat
zvláštní zvukové efekty, například stereo nebo
postupné vytrácení zvuku.
Přepnutí na zvukové efekty (jsou-li k dispozici) . . .
1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
42
8.6
Problémy se satelity
Televizor nemůže najít požadované satelity nebo
instaluje stejné satelity dvakrát
• Zkontrolujte, zda je na počátku instalace nastaven
správný počet satelitů. Můžete televizor nastavit tak,
aby vyhledal jeden, dva nebo 3/4 satelity.
LNB s duální hlavou nedokáže nalézt druhý satelit
• Pokud televizor nalezne jeden satelit, ale nemůže
nalézt druhý, otočte o několik stupňů anténu.
Zarovnejte anténu tak, aby přijímala nejsilnější signál
z prvního satelitu. Na obrazovce zkontrolujte
ukazatel síly signálu prvního satelitu. Když je první
satelit nastaven na nejsilnější signál, vyberte možnost
Hledat znovu a vyhledejte druhý satelit. • Ujistěte se,
že jsou v možnostech nastaveny Dva satelity.
Změna nastavení instalace můj problém nevyřešila
• Všechna nastavení, satelity a kanály se ukládají
teprve na konci instalace, když dokončujete postup.
Všechny satelitní kanály zmizely
• Pokud používáte systém Unicable, ujistěte se, že jste
v nastavení systému Unicable nastavili jedinečné
číslo uživatelského pásma pro satelitní přijímač.
Mohlo by se stát, že stejné číslo uživatelského pásma
používá jiný satelitní přijímač.
Některé satelitní kanály zřejmě zmizely ze seznamu
kanálů
• Pokud se zdá, že některé kanály zmizely nebo
nejsou na svém místě, vysílací společnost mohla
změnit umístění těchto kanálů v transpondéru.
Chcete-li obnovit pozice kanálů v seznamu kanálů,
zkuste aktualizovat balíček kanálů.
Nelze odebrat satelit
• Předplacené balíčky neumožňují odebrání satelitu.
Chcete-li odebrat satelit, je nutné znovu provést
kompletní instalaci a vybrat jiný balíček.
Někdy je příjem nekvalitní
• Zkontrolujte, zda je satelitní anténa řádně
připevněna. Silný vítr s ní může pohybovat.
• Příjem může být zhoršen sněhem a deštěm.
43
• Demo
Výběrem možnosti Demo můžete shlédnout
ukázková videa.
9
Hlavní nabídka
V hlavní nabídce můžete zahájit jakoukoli činnost,
kterou může televizor provádět.
Po otevření hlavní nabídky můžete začít sledovat
televizi nebo disk ze systému domácího kina.
V hlavní nabídce lze také otevřít službu Smart TV
a procházet internet nebo otevřít Nápovědu
v případě, že potřebujete informace o používání
televizoru.
Otevření hlavní nabídky
1 - Chcete-li otevřít hlavní nabídku, stiskněte
tlačítko .
2 - Vyberte činnost pomocí kurzorových kláves
a vybranou činnost spusťte stisknutím tlačítka OK.
3 - Chcete-li hlavní nabídku uzavřít beze změny
aktuální činnosti, znovu stiskněte tlačítko .
• Nápověda
Vyberte možnost Nápověda a stisknutím tlačítka OK
otevřete nápovědu na obrazovce. V abecedním
seznamu lze vyhledat téma.
• Nastavení
Výběrem možnosti Nastavení můžete nainstalovat
kanály nebo upravit veškerá nastavení televizoru.
• Satelitní
Výběrem možnosti Satelit a stisknutím
tlačítka OK můžete sledovat satelitní kanály.
• TV
Výběrem možnosti TV a stisknutím
tlačítka OK můžete sledovat televizní kanály.
• Smart TV
Výběrem možnosti Smart TV a stisknutím
tlačítka OK otevřete úvodní stránku služby Smart TV.
• Zdroj
Vyberte možnost Zdroj a vyberte možnost a poté
připojené zařízení ze seznamu pod ikonou. Stisknutím
tlačítka OK přepnete na vybrané zařízení.
• TV průvodce
Výběrem možnosti TV průvodce a stisknutím
tlačítka OK otevřete seznam aktuálních
a plánovaných televizních pořadů na vašich
kanálech.
• Nahrávky
Výběrem možnosti Záznamy a stisknutím
tlačítka OK otevřete seznam svých záznamů.
44
Chcete-li zobrazit podrobnosti o vybraném pořadu,
stiskněte tlačítko  INFO .
10
TV průvodce
Změnit den
10.1
Co je potřeba
TV průvodce může zobrazit naplánované pořady pro
nadcházející dny (maximálně až na 8 dní).
TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a
naplánovaných televizních pořadů pro vaše kanály.
V závislosti na tom, odkud pocházejí informace
(data) TV průvodce se zobrazí analogové a digitální
kanály nebo pouze digitální kanály. Informace TV
průvodce nejsou nabízeny všemi kanály.
Pokud informace TV průvodce pocházejí od vysílací
společnosti, můžete stisknutím tlačítka  + zobrazit
plán pro jeden z následujících dní. Stisknutím tlačítka
  přejdete na předchozí den.
Případně můžete stisknout tlačítko  OPTIONS
a vybrat možnost Změnit den.
Vyberte možnost Předchozí den, Dnes nebo Další
den a stiskněte tlačítko OK a vyberte den programu.
Televizor může shromažďovat informace TV průvodce
pro kanály, které jsou v televizoru nainstalovány
(např. kanály, které sledujete pomocí funkce Watch
TV (Sledování televize)). Televizor nemůže
shromažďovat informace TV průvodce pro kanály
sledované z digitálního přijímače.
Nastavení připomínky
Máte možnost nastavit připomínky, které vás upozorní
na zahájení pořadu prostřednictvím zprávy na
obrazovce.
10.2
Používání TV průvodce
• Chcete-li nastavit připomínku, vyberte pořad
v programu a stisknutím tlačítka  proveďte
příkaz Nastavit připomínku. Pořad se označí ikonou
hodin.
• Chcete-li připomínku zrušit, stisknutím tlačítka 
proveďte příkaz Smazat připomínku.
• Chcete-li zobrazit seznam všech nastavených
připomínek, stiskněte tlačítko  OPTIONS a
vyberte možnost Všechna připomenutí.
Otevření TV průvodce
Chcete-li otevřít TV průvodce, stiskněte
tlačítko  TV GUIDE.
Opětovným stisknutím tlačítka  TV GUIDE
průvodce zavřete.
Vyhledání podle žánru
Jsou-li k dispozici informace, můžete vyhledat
naplánované pořady podle žánru, podobně jako
filmy, sport apod.
Když TV průvodce otevřete poprvé, televizor
prohledá všechny TV kanály a získá informace
o pořadech. To může několik minut trvat. Data TV
průvodce se uloží do televizoru.
Chcete-li vyhledat pořady podle žánru, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Vyhledat
podle žánru.
Vyberte žánr a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
seznam nalezených pořadů.
Naladění programu
10.3
Přepnutí na pořad
Nahrávání
Z TV průvodce můžete přepnout na aktuální pořad.
Chcete-li vybrat pořad, označte název pořadu
pomocí kurzorových kláves.
Přejděte doprava a zobrazte pořady naplánované na
další část daného dne.
Chcete-li přepnout na pořad (kanál), vyberte pořad
a stiskněte tlačítko OK.
Z TV průvodce lze okamžitě nahrávat nebo
naplánovat nahrávání televizního pořadu. Chcete-li
uložit nahrávky, připojte k televizoru pevný disk USB.
Chcete-li získat další informace o nahrávání,
stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte si
položku Nahrávání.
Zobrazení podrobných informací o pořadu
45
Zdroje
Chcete-li obnovit ikonu zařízení na původní název
a typ, stiskněte tlačítko  OPTIONS. Vyberte
možnost Původní název a ikona a stiskněte
tlačítko OK.
11.1
Vyhledat připojení
11
Seznam zdrojů
Chcete-li znovu vyhledat všechna připojení televizoru
a aktualizovat nabídku Zdroj, stiskněte
tlačítko  OPTIONS. Vyberte možnost Vyhledat
připojení a stiskněte tlačítko OK.
V seznamu připojení (v nabídce Zdroj) najdete
zařízení, která jsou připojena k televizoru. V nabídce
Zdroj můžete na zařízení přepínat.
Nabídka Zdroj
11.2
Nabídku Zdroj otevřete tlačítkem  SOURCES .
Chcete-li přepnout na připojené zařízení, vyberte
zařízení pomocí šipek  (doleva) nebo  (doprava)
a stiskněte tlačítko OK.
U některých zařízení (zařízení HDMI-CEC) můžete
přímo vybrat činnost v seznamu, pod ikonou zařízení.
Vyberte zařízení, vyberte činnost a stiskněte tlačítko
OK.
Chcete-li nabídku Zdroj zavřít bez přepnutí na jiné
zařízení, znovu stiskněte tlačítko  SOURCES.
Z pohotovostního režimu
Když je televizor v pohotovostním režimu, můžete
přepnout na připojené zařízení dálkovým ovladačem
televizoru.
Přehrávání
Chcete-li zapnout přehrávač disků i televizor
z pohotovostního režimu a ihned spustit přehrávání
disku nebo sledování pořadu, stiskněte
tlačítko  (přehrát) na dálkovém ovladači televizoru.
Zařízení by mělo být připojeno kabelem HDMI a jak
v televizoru, tak v zařízení musí být zapnuta funkce
HDMI CEC.
Automatické rozpoznání
Když k televizoru připojíte nové zařízení, je toto
zařízení automaticky rozpoznáno a přidáno do
nabídky Zdroj. Zařízení se zobrazuje jako ikona (typ
zařízení) a má svůj název. Pokud typ zařízení není
v souladu s daným zařízením (například pokud
televizor uvádí, že jde o přehrávač, ale přehrávač to
není), můžete typ změnit.
Chcete-li změnit typ zařízení, stiskněte možnost 
Změnit typ a vyberte typ vhodný pro dané zařízení.
Poté stiskněte tlačítko OK.
Jestliže název není pro dané zařízení vhodný nebo
chcete zařízení pojmenovat sami, stiskněte
tlačítko  Přejmenovat . Pomocí klávesnice
dálkového ovladače zadejte nový název.
Systém domácího kina (HTS)
Můžete zapnout systém domácího kina a poslouchat
zvukový disk nebo rádiový kanál a ponechat
televizor v pohotovostním režimu.
Chcete-li přepnout pouze na zařízení HTS, když je
televizor v pohotovostním režimu, stiskněte
tlačítko  SOURCES na dálkovém ovladači
televizoru.
11.3
EasyLink (digitální sběrnice
mezi audio video zařízeními)
Příslušný typ zařízení usnadňuje používání zařízení.
Typ zařízení určuje styl obrazu a zvuku, hodnoty
rozlišení, konkrétní nastavení nebo pozici v rámci
nabídky Zdroj.
Funkce EasyLink umožňuje ovládat připojená
zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru.
Funkce EasyLink využívá ke komunikaci
s připojenými zařízeními funkci HDMI CEC. Zařízení
musejí podporovat funkci HDMI CEC a musí být
připojena prostřednictvím konektoru HDMI.
Když k televizoru připojíte nové zařízení, ikona
zařízení přeskočí na začátek nabídky Zdroj.
Pokud televizor zařízení automaticky nerozpozná,
vyberte konektor, k němuž jste zařízení připojili,
a upravte typ a název zařízení.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
Původní název a ikona
46
položku EasyLink.
47
12
12.3
Časovače a hodiny
Časovač vypnutí
Pokud během 4 hodin nestisknete žádné tlačítko na
dálkovém ovladači nebo pokud televizor nepřijímá
žádný vstupní signál a po dobu 10 minut nepřijme
žádný příkaz z dálkového ovladače, automaticky se
vypne kvůli úspoře energie.
12.1
Časovač vypnutí
Funkci automatického vypnutí lze nastavit tak, aby se
televizor po určité době automaticky přepnul do
pohotovostního režimu.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování
televize používáte digitální přijímač (set top
box – STB) a nepoužíváte dálkový ovladač
televizoru, deaktivujte funkci automatického vypnutí.
Postup nastavení časovače vypnutí . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Auto vypnutí.
Pomocí posuvníku můžete nastavit čas až 180 minut
v krocích po 5 minutách. Je-li čas nastaven na
možnost0 minut , funkce automatického vypnutí se
vypne. Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo
dobu během jejího odpočítávání resetovat.
3 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup deaktivace funkce Časovač vypnutí . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Časovač vypnutí a přesuňte posuvník na
hodnotu Vypnuto.
3 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace o ekologických
nastaveních televizoru, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Nastavení Eco.
12.2
Hodiny
Pokud chcete zjistit, kolik je hodin, stisknutím tlačítka
 TV GUIDE najdete čas v TV průvodci.
V některých zemích digitální vysílání nevysílá
informace o koordinovaném světovém čase (UTC).
Změna letního času může být ignorována a televizor
může zobrazovat nesprávný čas.
Úprava nastavení hodin v televizoru . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení TV > Obecná
nastavení > Hodiny > Režim automatických
hodin a vyberte možnost Podle země.
3 - Vyberte možnost Letní čas a zvolte příslušné
nastavení.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup ručního nastavení hodin . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení TV > Obecná
nastavení > Hodiny > Režim automatických
hodin a vyberte možnost Ruční.
3 - Vyberte možnost Datum a Čas a upravte
hodnoty.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
48
13
Hry
13.1
Hraní hry
Je-li k televizoru připojena herní konzole, můžete na
televizoru hrát hry.
Chcete-li získat další informace o připojení herní
konzole, stiskněte tlačítko  Klíčová slova a
vyhledejte položku Herní konzola, připojení.
Spuštění hry
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES , vyberte herní
konzoli a stiskněte tlačítko OK.
2 - Na herní konzoli spusťte hru a vyberte režim pro
více hráčů nebo pro dva hráče.
Ideální herní nastavení
V některých hrách vyžadujících rychlost a přesnost
nastavte televizor před zahájením hraní na ideální
nastavení Hra.
Je-li herní konzole přidána jako typ zařízení Hra
v nabídce Zdroje (seznam připojení), televizor
automaticky přejde na ideální nastavení Hra.
Je-li typ vaší herní konzole nastaven jako Přehrávač
a většinou slouží jako přehrávač disků, ponechte typ
zařízení nastavený na hodnotu Přehrávač.
Ideální nastavení televizoru ručně . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Upřesnit > Styl aktivity a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Zvolte možnost Hra a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stiskněte tlačítko , v případě potřeby
opakovaně, a ukončete nabídku. Nezapomeňte po
skončení hry vrátit nastavení Styl aktivity zpět na
hodnotu Vypnuto.
49
14
Lišta nabídek a třídění
Fotografie, videa a
hudba
Když je připojeno zařízení USB, televizor třídí soubory
podle typu. Přejděte na lištu nabídek a vyberte typ
souboru, který hledáte.
Pokud procházíte soubory z počítače, je možné je
procházet pouze tak, jak jsou uspořádány v počítači.
14.1
Z připojeného zařízení USB
nebo počítače v síti
Lišta nabídek
Přejděte na lištu nabídek a vyberte typ souboru,
který chcete sledovat nebo přehrát.
Vyberte možnost  Fotografie ,  Hudba nebo
 Videa . Můžete také otevřít zobrazení  Složky
a při hledání souboru procházet složkami.
Co je potřeba
Můžete zobrazit své fotografie a přehrávat hudbu
a videa z připojené jednotky USB Flash nebo
z pevného disku USB. Máte-li ve své domácí síti
počítač, můžete zobrazit a přehrávat soubory
z počítače na televizoru.
Řazení
Chcete-li procházet fotografie podle data, měsíce,
roku nebo v abecedním pořadí podle názvu,
stiskněte možnost  Řadit .
Chcete-li procházet hudbu podle alba, interpreta,
žánru nebo v abecedním pořadí podle názvu,
stiskněte možnost  Řadit .
Videa se řadí v abecedním pořadí.
Z paměťového zařízení USB
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
nebo pevný disk USB k jednomu z konektorů USB.
Televizor rozpozná zařízení a zobrazí seznam
souborů.
Pokud se seznam nezobrazí automaticky, stiskněte
tlačítko  SOURCES, vyberte možnost Procházet
USB a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazení fotografií
Chcete-li zobrazit fotografie, vyberte na liště nabídek
možnost  Fotografie , vyberte miniaturu fotografie
a stiskněte tlačítko OK.
Pokud je ve stejné složce několik fotografií, vyberte
některou fotografii a stisknutím
možnosti  Prezentace spusťte prezentaci všech
fotografií v této složce.
Chcete-li přejít na další nebo předchozí fotografii,
stiskněte tlačítko  + nebo  - .
Chcete-li zastavit prezentaci nebo zavřít fotografii,
stiskněte možnost  LIST nebo  (Zastavit).
Varování
Jestliže se pokusíte pozastavit nebo nahrávat pořad
s připojeným pevným diskem USB, televizor zobrazí
dotaz, zda chcete naformátovat pevný disk USB.
Tímto formátováním dojde k odstranění všech
aktuálních souborů z pevného disku USB.
Společně s prezentací je možné přehrávat hudbu.
Prezentaci spusťte až poté, co spustíte hudbu.
1 – Vyberte skladbu nebo složku se skladbami
a stiskněte tlačítko OK.
2 – Stiskněte tlačítko  LIST a vyberte
možnost  Fotografie .
3 – Vyberte fotografii nebo složku s fotografiemi
a stiskněte tlačítko  Prezentace .
Z počítače
Pokud jsou televizor a počítač ve stejné síti, můžete
prostřednictvím televizoru procházet a přehrávat
soubory uložené v počítači.
V počítači je potřeba nainstalovat software serveru
médií, například Twonky™, který umožní sdílení
souborů s televizorem. Televizor zobrazuje soubory
a složky tak, jak jsou uspořádány v počítači.
Chcete-li procházet soubory v počítači, stiskněte
tlačítko  SOURCES, vyberte možnost Procházet
síť a stiskněte tlačítko OK.
Info
Chcete-li zobrazit informace o fotografii (velikost,
datum vytvoření, cesta k souboru apod.), vyberte
fotografii a stiskněte tlačítko  INFO .
Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.
Možnosti
Stiskněte tlačítko  OPTIONS .
• Náhodný výběr
Zobrazení fotografií v náhodném pořadí.
• Opakování
50
Přehraje souvislou prezentaci.
• Rychlost prezentace
Nastaví rychlost prezentace.
• Přechod prezentace
Nastaví styl přechodů mezi fotografiemi.
Přehrávání videozáznamů
Chcete-li přehrát video, na liště nabídek vyberte
možnost  Videa , vyberte video a stiskněte tlačítko
OK.
Pokud je ve stejné složce několik videí, stisknutím
možnosti  Přehrát vše přehrajete všechna videa
v této složce.
Chcete-li přejít na další nebo předchozí video,
stiskněte tlačítko  + nebo  - .
Chcete-li video pozastavit, stiskněte tlačítko OK.
Pokračovat můžete opětovným stisknutím tlačítka OK.
Chcete-li se ve videu posunout o 10 sekund vpřed
nebo vzad, stiskněte tlačítko  nebo .
Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun
vpřed, stiskněte tlačítko  nebo . Stisknutím
těchto tlačítek několikrát za sebou zvýšíte rychlost
– 1/4x, 1/2x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
*1/4x a 1/2x jsou dostupné pouze u funkce DLNA.
Chcete-li přehrávání videa zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Chcete-li zavřít možnosti Procházet USB nebo
Procházet síť, stiskněte tlačítko  a vyberte jinou
činnost.
Přehrávání hudby
Chcete-li přehrávat hudbu, vyberte na liště nabídek
možnost  Hudba , vyberte skladbu a stiskněte
tlačítko OK.
Pokud je ve stejné složce několik skladeb, stisknutím
možnosti  Přehrát vše přehrajete všechny skladby
v této složce.
Chcete-li přejít na další nebo předchozí skladbu,
stiskněte tlačítko  + nebo  - .
Chcete-li hudbu pozastavit, stiskněte tlačítko OK.
Pokračovat můžete opětovným stisknutím tlačítka OK.
Chcete-li se ve skladbě posunout o 10 sekund vpřed
nebo o 10 sekund vzad, stiskněte tlačítko  nebo .
Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun
vpřed, stiskněte tlačítko  nebo . Stisknutím
těchto tlačítek několikrát za sebou zvýšíte rychlost
– 1/4x, 1/2x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Info
Chcete-li zobrazit informace o videu (pozici
v přehrávání, délka, název, datum apod.), vyberte
video a stiskněte tlačítko  INFO .
Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.
Možnosti
*1/4x a 1/2x jsou dostupné pouze u funkce DLNA.
Stiskněte tlačítko  OPTIONS .
Chcete-li přehrávání hudby zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
• Titulky
Pokud jsou titulky dostupné, můžete je nastavit na
hodnotu Zapnuto, Vypnuto nebo Zapnuto bez zvuku.
• Náhodný výběr
Přehrávání videí v náhodném pořadí.
• Opakování
Přehraje video jednou nebo je bude přehrávat
neustále.
Pokud stisknete tlačítko  LIST nebo , hudba se
bude přehrávat dál.
Info
Chcete-li zobrazit informace o skladbě (název,
interpret, délka apod.), vyberte skladbu a stiskněte
tlačítko  INFO .
Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.
Chcete-li zavřít možnosti Procházet USB nebo
Procházet síť, stiskněte tlačítko  a vyberte jinou
činnost.
Možnosti
Stiskněte tlačítko  OPTIONS .
• Náhodný výběr
Přehraje hudbu náhodně.
• Opakování
Přehraje skladbu jednou nebo ji bude přehrávat
neustále.
14.2
Wi-Fi Miracast
Informace o funkci Wi-Fi Miracast
Chcete-li zavřít možnosti Procházet USB nebo
Procházet síť, stiskněte tlačítko  a vyberte jinou
činnost.
Váš televizor je zařízení s certifikací Wi-Fi Certified
Miracast™. Funkce Miracast™ umožňuje bezdrátově
sledovat sdílenou obrazovku chytrého telefonu,
tabletu nebo počítače na televizní obrazovce. Můžete
streamovat videa (zvuk a obraz), sdílet fotografie
nebo cokoli jiného z obrazovky tohoto zařízení. Není
třeba připojovat zařízení k domácí síti. Televizor i
zařízení musí mít certifikaci Wi-Fi Certified Miracast™ a
51
musejí mít zapnutou funkci Miracast.
může také požádat o zadání kódu PIN v zařízení.
Pokud se naváže připojení, televizor zobrazí
obrazovku zařízení.
5 - V zařízení vyberte videa, fotografie nebo
soubory, které chcete sledovat na televizoru.
*Funkce Miracast je podporována rozhraním Wi-Fi 3.5
a novějším.
Ukončení sdílení
Chcete-li získat další informace o certifikaci Wi-Fi
Certified Miracast™, přejděte na adresu www.wi-fi.org
Sdílení obrazovky televizoru nebo mobilního zařízení
můžete kdykoli ukončit.
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi jsou
registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi
Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™ jsou
ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
Ze zařízení
Pomocí aplikace, kterou jste použili ke spuštění
funkce Miracast, můžete odpojit a zastavit sledování
obrazovky zařízení na televizoru. Televizor se přepne
zpět na poslední vybraný pořad.
Postup zapnutí a vypnutí funkce
Miracast
Z televizoru
Zapnutí funkce Miracast
Chcete-li zastavit sledování obrazovky zařízení na
televizoru, můžete . . .
Zkontrolujte, zda je funkce Wi-Fi Miracast zapnuta.
1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Nastavení sítě > Wi-Fi
Miracast > Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.
3 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
• stisknutím tlačítka  spustit sledování televizního
vysílání
• stisknutím tlačítka  spustit další aktivitu na
televizoru
• stisknutím tlačítka  SOURCES otevřít nabídku
Zdroj a vybrat připojené zařízení.
Vypnutí funkce Miracast
Blokování zařízení
Pokud nechcete, aby televizor přijímal žádosti
o sdílení z jiných zařízení, vypněte funkci Miracast
v televizoru.
1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Nastavení sítě > Wi-Fi
Miracast > Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
3 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Když poprvé přimete žádost ze zařízení, můžete
zařízení blokovat. Tato žádost a všechny budoucí
žádosti z tohoto zařízení budou ignorovány.
Chcete-li blokovat zařízení, vyberte v okně žádosti
možnost Blokovat . . . a stiskněte tlačítko OK.
Odblokování všech zařízení
Všechna zařízení jsou uložena v seznamu připojení
funkce Wi-Fi Miracast. Pokud tento seznam
vymažete, všechna blokovaná zařízení budou
odblokována.
Sdílení obrazovky na televizoru
Postup pro sdílení obrazovky chytrého telefonu,
tabletu nebo počítače na televizoru . . .
Postup odblokování všech blokovaných zařízení . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení sítě > Resetovat
skupinu Miracast.
3 - Stisknutím tlačítka OK seznam vymažete.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
1 - Zapněte televizor.
2 - V zařízení otevřete aplikaci, jako je například WiFi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display*
nebo podobnou, a začněte vyhledávat další zařízení
kompatibilní s funkcí Miracast.
3 - V seznamu nalezených zařízení vyberte televizor
pro připojení.
4 - V televizoru zvolte souhlas s připojením
k televizoru. Můžete být požádáni o zadání kódu
PIN ze zařízení do televizoru – zadejte čísla pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Televizor vás
Blokování dříve připojeného zařízení
Chcete-li blokovat zařízení, které jste předtím připojili,
je nejprve nutné vymazat seznam připojení funkce WiFi Miracast. Pokud tento seznam vymažete, bude
52
třeba znovu potvrdit nebo blokovat připojení pro
každé zařízení.
Zpoždění obrazovky
Normální zpoždění při sdílení obrazovky pomocí
funkce Miracast je přibližně 1 sekunda. Zpoždění však
může být delší, pokud používáte starší zařízení nebo
počítače s menším výkonem procesoru.
Specifické vlastnosti
• Funkce Miracast v tomto televizoru podléhá
protokolu HDCP a nedokáže zobrazovat prémiový
obsah chráněný proti kopírování, který je odesílán ze
zařízení.
• Maximální podporované rozlišení videa je 720p.
53
Opakovaným stisknutím těchto tlačítek změníte
rychlost posunu.
15
Pozastavení
televizního vysílání
Specifické vlastnosti
• Zvukový komentář AD (Audio Description) pro
zrakově postižené není k dispozici pro přehrávání
v režimu pozastavení televize a nahrávání.
• Do vyrovnávací paměti lze uložit digitální titulky
(DVB) kanálu. Do vyrovnávací paměti nelze uložit
titulky pocházející z textových služeb. Chcete-li
zkontrolovat, zda jsou k dispozici digitální titulky
(DVB), nalaďte televizní kanál, stiskněte tlačítko 
OPTIONS a výběrem možnosti Jazyk titulků
otevřete seznam titulků. Do vyrovnávací paměti lze
uložit pouze jazyk titulků označený ikonou DVB.
Televizní vysílání můžete pozastavit a obnovit jeho
sledování později. Pozastavení lze provést pouze
u digitálních kanálů. Pro zajištění vyrovnávací paměti
pro vysílání je nutné připojit pevný disk USB. Vysílání
lze pozastavit maximálně na 90 minut.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Pevný
disk USB.
Pozastavení nebo obnovení vysílání
Chcete-li pozastavit televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Pozastavit). Na obrazovce se krátce zobrazí
indikátor průběhu.
Indikátor průběhu lze opět zobrazit dalším stisknutím
tlačítka  (Pozastavit).
Chcete-li obnovit sledování, stiskněte tlačítko 
(Přehrát). Ikona na obrazovce informuje, že sledujete
pozastavené vysílání.
Návrat k aktuálnímu televiznímu vysílání
Chcete-li přepnout zpět na aktuální televizní vysílání,
stiskněte tlačítko  (Zastavit).
V okamžiku, kdy přepnete na digitální kanál, pevný
disk USB začne ukládat vysílání. Když přepnete na
další digitální kanál, vysílání nového kanálu se uloží
do vyrovnávací paměti a vysílání předešlého kanálu
se vymaže. Když přepnete na připojené zařízení
(přehrávač Blu-ray disků nebo digitální přijímač),
pevný disk USB zastaví ukládání do vyrovnávací
paměti a vysílání se vymaže. Vysílání se vymaže také
v případě přepnutí televizoru do pohotovostního
režimu.
Během nahrávání pořadu na pevný disk USB nelze
televizní vysílání pozastavit.
Okamžité přehrávání
Při sledování televizního vysílání z digitálního TV
kanálu můžete snadno spustit okamžité přehrávání
vysílání.
Chcete-li přehrát posledních 10 sekund televizního
vysílání, stiskněte tlačítko  (Pozastavit) a poté
tlačítko  (Doleva).
Tlačítko  můžete stisknout opakovaně, dokud
nedojdete na začátek nahrávky vysílání ve
vyrovnávací paměti nebo nevyčerpáte maximální
časový rozsah.
Indikátor průběhu
Po zobrazení indikátoru průběhu na obrazovce
stisknutím tlačítka  (Posun vzad) nebo
tlačítka  (Posun vpřed) vyberte místo, odkud
chcete začít sledovat pozastavené vysílání.
54
Stisknutím tlačítka  (doprava) nebo  (doleva)
můžete procházet pořady kanálu.
Chcete-li změnit datum seznamu, stiskněte tlačítko
 OPTIONS a vyberte možnost Změnit den.
Vyberte v seznamu požadovaný den a stiskněte
tlačítko OK. Pokud data TV průvodce pocházejí
z internetu, můžete vybrat datum v horní části
stránky a stisknout tlačítko OK.
2 - Po zvýraznění programu stiskněte tlačítko  a
vyberte možnost Nahrát. Televizor přidá na konci
programu určitou časovou rezervu. V případě
potřeby můžete časovou rezervu zvýšit.
3 - Vyberte možnost Plán a stiskněte tlačítko OK.
Nahrávání programu je nyní naplánováno. Pokud se
naplánované nahrávky překrývají, automaticky se
zobrazí varování.
Naplánujete-li nahrávání pořadu během vaší
nepřítomnosti, nezapomeňte nechat televizor
v pohotovostním režimu a pevný disk USB zapnutý.
16
Nahrávání
16.1
Co je potřeba
Pro nahrávání televizního programu potřebujete . . .
• připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru
• digitální televizní kanály nainstalované na tomto
televizoru (kanály sledované pomocí funkce Watch
TV (Sledování televize))
• příjem informací o kanálech pro vestavěného TV
průvodce (od vysílací společnosti nebo z internetu)
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Pevný
disk USB, instalace.
Seznam nahrávek
16.2
Nahrávání programu
Chcete-li zobrazit seznam nahrávek a naplánovaných
nahrávek, stiskněte tlačítko , vyberte možnost 
Záznamy a stiskněte tlačítko OK.
Spuštění nahrávání
V tomto seznamu můžete vybrat nahrávku ke
sledování, odebrat nahrané pořady, upravit čas
ukončení probíhajícího nahrávání nebo zkontrolovat
volné místo na disku. Pokud TV průvodce pochází
z internetu, lze v tomto seznamu také naplánovat
nahrávku, pro níž sami nastavíte čas začátku a čas
konce, protože načasovaná nahrávka není propojeno
s pořadem. Chcete-li nastavit načasovanou
nahrávku, vyberte možnost Naplánovat nahrávku
v horní části stránky a stiskněte tlačítko OK. Nastavte
kanál, datum a časový rozsah. Chcete-li potvrdit
nahrávku, vyberte možnost Plánování a stiskněte
tlačítko OK.
Chcete-li nahrát sledovaný pořad, stiskněte tlačítko
 (Nahrávání) na dálkovém ovladači.
Pokud přijímáte informace TV průvodce z internetu,
můžete před potvrzením nahrávání upravit čas konce
nahrávání v automaticky otevíraném okně.
Pokud přijímáte informace TV průvodce od vysílací
společnosti, nahrávání začne okamžitě. Čas konce
nahrávání můžete upravit v seznamu záznamů.
Nahrávání ukončíte okamžitě stisknutím tlačítka 
(Zastavit).
Zrušení naplánovaného nahrávání
Chcete-li odebrat naplánované nahrávání, vyberte
nadcházející nahrávání a stiskněte tlačítko OK.
Případně můžete vybrat naplánované nahrávání a po
stisknutí tlačítka  OPTIONS vybrat možnost Zrušit
nahrávání.
Plánování nahrávání
Specifické vlastnosti
Nahrávání připravovaného programu můžete
naprogramovat na dnešek nebo na několik dní
později (maximálně za 8 dní).
• • Během nahrávání programu lze sledovat dříve
nahraný program.
• Během nahrávání nelze přepínat televizní kanály.
• Během nahrávání nelze pozastavit televizní vysílání.
• Pro nahrávání je potřeba spolehlivé nastavení hodin.
Pokud hodiny televizoru ručně přenastavíte, nemusí
se nahrávání podařit.
• Popis zvuku (zvukový komentář) pro zrakově
postižené nelze nahrávat.
1 - Chcete-li naplánovat nahrávání, stiskněte
možnost  TV průvodce .
Na stránce TV průvodce vyberte kanál a pořad, který
chcete nahrát.
Na kanál v seznamu můžete rychle přejít zadáním
jeho čísla.
55
• Je možné nahrát digitální titulky (DVB) kanálu. Není
možné nahrávat titulky pocházející z textových
služeb. Chcete-li zkontrolovat, zda jsou k dispozici
digitální titulky (DVB), nalaďte televizní kanál a
stiskněte tlačítko  OPTIONS a výběrem možnosti
Jazyk titulků otevřete seznam titulků. Nahrávat lze
pouze jazyk titulků označený ikonou DVB.
16.3
Sledování nahrávky
Sledování nahrávky . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost 
Nahrávky a stiskněte tlačítko OK.
2 - V seznamu vyberte nahrávku a stisknutím
tlačítka  (Přehrát) spusťte přehrávání. Můžete
používat tlačítka  (Vpřed),  (Zpět),  (Pozastavit)
nebo  (Zastavit) na dálkovém ovladači.
Vypršená platnost nahrávky
Vysílací společnosti mohou omezit počet dnů, kdy lze
nahrávku sledovat. U nahrávky v seznamu se může
zobrazovat počet dnů do doby, než vyprší její
platnost.
Nezdařené nahrávání
Pokud vysílací společnost neumožní vytvoření
naplánované nahrávky nebo došlo k přerušení
stahování, je nahrávka označena jako Nezdařilo se.
Odstranění nahrávky
Chcete-li některou nahrávku odstranit, vyberte ji ze
seznamu, stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Odstranit záznam.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Nahrát program.
56
2 - Zadejte svou e-mailovou adresu, vyberte
možnost Pokračovat a stiskněte tlačítko OK.
3 - Potvrďte e-mailovou adresu.
17
Smart TV
Rodičovský zámek
17.1
Postup uzamknutí aplikací určených pro dospělé
starší 18 let . . .
Informace o službě Smart TV
1 - Zapněte rodičovský zámek služby Smart TV:
vyberte možnost Povolit a stiskněte tlačítko OK.
2 - Zadejte odemykací kód PIN podle vlastní volby.
3 - Potvrďte kód PIN.
Aplikace pro dospělé starší 18 let jsou nyní zamknuty.
Chcete-li otevřít zamknutou aplikaci, vyberte ji
a stiskněte tlačítko OK. Televizor vás vyzve k zadání
čtyřciferného kódu.
Připojte tento Philips Smart LED TV k internetu a
objevte nový televizní svět. Můžete vytvořit kabelové
připojení k routeru nebo se připojit bezdrátově
prostřednictvím Wi-Fi.
Když je televizor připojen k domácí síti, je možné na
televizoru zobrazit fotografie z chytrého telefonu,
přehrávat videa uložená v počítači nebo ovládat
televizor pomocí tabletu.
Když je televizor připojen k internetu, můžete
sledovat půjčené video z online video obchodu,
přečíst si online TV průvodce nebo nahrát oblíbený
televizní pořad na pevný disk USB. Aplikace Smart TV
poskytnou další zábavu v nejrůznějších formách a
také praktické služby.
17.4
Aplikace Smart TV
Otevření služby Smart TV
Úvodní stránka služby Smart TV představuje vaše
spojení s internetem. Můžete si půjčit filmy online,
přečíst si noviny, sledovat videa a poslouchat hudbu.
Můžete také nakupovat online, otevřít si stránku své
sociální sítě (Twitter, . . .) nebo prostřednictvím služby
Online TV sledovat televizní pořad, když se vám to
právě hodí. Chcete-li vyzkoušet jakoukoli
z uvedených činností, otevřete aplikace internetové
stránky, které jsou upravené pro použití v televizoru.
Službu Smart TV můžete otevřít, když je televizor
připojen k internetu.
17.2
Co je potřeba
Abyste si mohli vychutnat aplikace služby Smart TV,
je nutné televizor připojit k routeru
s vysokorychlostním (širokopásmovým) připojením
k internetu. Můžete použít domácí síť připojenou
k internetu. Počítač není třeba.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Síť.
Otevření služby Smart TV
Chcete-li otevřít úvodní stránku služby Smart TV,
stiskněte možnost  Smart TV .
Můžete také stisknout tlačítko , vybrat možnost
Smart TV a stisknout tlačítko OK.
Upozornění
Chcete-li snáze zadávat text nebo procházet
internetové stránky, zvažte připojení USB klávesnice a
USB myši k televizoru.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku USB
klávesnice nebo USB myš.
Televizor se připojí k internetu a otevře úvodní
stránku služby Smart TV. To může několik sekund
trvat.
Zavření služby Smart TV
Chcete-li zavřít úvodní stránku služby Smart TV,
stiskněte tlačítko  a vyberte jinou činnost.
17.3
Nastavení Smart TV
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese
odpovědnost za obsah a kvalitu obsahu od
poskytovatelů služeb.
Při prvním otevření služby Smart TV je třeba
nakonfigurovat připojení. Před pokračováním si
přečtěte podmínky a vyjádřete svůj souhlas. Pokud
službu Smart TV nechcete nastavit, stiskněte
tlačítko .
Registrace
Postup registrace v klubu Philips . . .
1 - Vyberte možnost Přejmenovat a stiskněte
tlačítko OK.
57
Úvodní stránka služby Smart TV
Otevření aplikace
1234567-
Chcete-li otevřít aplikaci, je nutné ji nejprve přidat do
seznamu na úvodní stránce služby Smart TV. Do
svého seznamu můžete přidávat aplikace z Galerie
aplikací.
Seznam aplikací na úvodní stránce služby Smart TV
může mít několik stránek. Mezi jednotlivými stránkami
se můžete pohybovat pomocí kurzorových kláves.
Můžete také použít tlačítko  + (další stránka)
nebo  – (předchozí stránka).
Nyní v televizi
Vaše aplikace
Galerie aplikací
Internet
Doporučené aplikace
Hledat
Barevná ovládací tlačítka
Vaše aplikace
Aplikace se spouštějí z úvodní stránky služby Smart
TV. Pokud na úvodní stránce ještě žádné aplikace
nejsou, můžete je přidat z Galerie aplikací.
Otevření aplikace
Postup otevření aplikace . . .
1 – Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Smart TV.
2 – Na úvodní stránce vyberte ikonu aplikace
a stiskněte tlačítko OK.
V aplikaci se můžete stisknutím tlačítka  přesunout
o jeden krok nebo stránku zpět.
Galerie aplikací
V Galerii aplikací naleznete všechny dostupné
aplikace.
Internet
Zavření aplikace
Aplikace Internet slouží k otevření sítě World Wide
Web v televizoru.
V televizoru můžete zobrazit jakoukoli internetovou
stránku, ale většina z nich není upravena pro
prohlížení na televizní obrazovce.
– Některé moduly plug-in (například pro zobrazení
stránek nebo videí) nejsou v televizoru dostupné.
– Internetové stránky se zobrazují postupně a na
celou obrazovku.
Chcete-li zavřít aplikaci a vrátit se na úvodní stránku
služby Smart TV, stiskněte tlačítko  Smart TV .
Nové načtení aplikace
Pokud se aplikace nenačetla správně, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a výběrem možnosti Znovu
načíst znovu načtěte stránku.
Zvětšení
Doporučené aplikace
Zvětšení stránky aplikace . . .
1 – Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Zvětšit stránku.
2 – Zvětšení nastavte pomocí posuvníku.
3 – Do normálního zobrazení se vrátíte obnovením
nastavení posuvníku.
V tomto okně společnost Philips představuje řadu
doporučených aplikací pro vaši zemi, aplikace pro
službu Online TV nebo výběr filmů k zapůjčení
z video obchodů. Tyto položky můžete vybrat
a otevřít v okně Doporučené aplikace.
Hledat
Zobrazení informací o zabezpečení
Možnost Hledat umožňuje vyhledat příslušné
aplikace v Galerii aplikací.
Zadejte klíčové slovo do textového pole, vyberte
možnost  a stisknutím tlačítka OK spusťte
vyhledávání. Do pole pro vyhledávání můžete zadat
jména, názvy, žánry a popisná klíčová slova.
Textové pole můžete také ponechat prázdné
a hledat nejoblíbenější vyhledávané výrazy nebo
klíčová v celé řadě kategorií. V seznamu nalezených
klíčových slov vyberte klíčové slovo a stisknutím
tlačítka OK vyhledejte položky odpovídající tomuto
klíčovému slovu.
Máte možnost zkontrolovat úroveň zabezpečení na
stránce aplikace.
Na stránce aplikace stiskněte tlačítko  OPTIONS
a vyberte možnost Informace o zabezpečení . Pokud
se v průběhu načítání v dolní části obrazovky vedle
animace načítání zobrazuje ikona zámku , je přenos
zabezpečený.
Zpětná vazba k aplikacím
Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka  Zpětná
vazba vyberte tlačítko „líbí“ nebo „nelíbí“ nebo nám
pošlete poznámku. Můžete také nahlásit poruchu
aplikace.
Správa aplikací
V seznamu aplikací na úvodní stránce služby Smart
TV lze . . .
• Odebrat aplikaci
Chcete-li odebrat aplikaci ze seznamu, vyberte ikonu
aplikace a stiskněte tlačítko  Odebrat . Aplikace
58
zůstane dostupná v galerii aplikací.
• Přesunout aplikaci
Chcete-li změnit pozici aplikace v seznamu, vyberte
ikonu aplikace, stiskněte možnost  Přesunout a
pomocí šipek změňte její pozici. Tlačítkem OK
vybranou pozici potvrďte.
• Zamknout aplikaci
Chcete-li zamknout aplikaci, vyberte ikonu aplikace
a stiskněte tlačítko  Zámek .
Pokud aplikaci zamknete, je nutné zadat čtyřmístný
číselný kód PIN nastavený jako rodičovský zámek
během konfigurace služby Smart TV. V seznamu se
zamknuté aplikace označují ikonou zámku .
Chcete-li odemknout aplikaci, vyberte ji a stiskněte
tlačítko  Odemknout . Pro odemknutí je nutné
zadat čtyřmístný číselný kód PIN.
z videopůjčoven, které nabízejí pouze stahování
filmů. U staženého půjčeného filmu můžete použít
funkci pozastavení nebo restartování. Informace
o době trvání zapůjčení filmů vám poskytne příslušný
video obchod.
Datové přenosy na internetu
Streamování nebo stahování mnoha videí může vést
k překročení vašeho měsíčního limitu pro stahování
dat z internetu.
Online TV
Aplikace služby Online TV na úvodní stránce služby
Smart TV* umožňuje sledovat televizní pořady, které
jste zmeškali, nebo sledovat televizní pořady v době,
kdy se vám to nejlépe hodí.
Otevření služby Online TV
Galerie aplikací
Otevření aplikace Online TV . . .
Otevřete možnost App Gallery (Galerie aplikací)
v nabídce Smart TV a budete moci procházet
aplikace, sbírku přizpůsobených webových stránek
pro použití v televizoru.
1 - Stiskněte tlačítko  Smart TV .
2 - Na úvodní stránce vyberte ikonu služby 
Online TV a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte na stránce pořad a stisknutím tlačítka
OK zahajte sledování. Můžete používat
tlačítka  (Přehrát) a  (Pozastavit).
Najděte si aplikaci pro videa YouTube, oblíbené
noviny, online fotoalbum, Twitter apod. K dispozici
jsou aplikace umožňující půjčení videa z online video
obchodu a aplikace určené ke sledování zmeškaných
pořadů. Pokud v App Gallery (Galerie aplikací)
nenaleznete to, co hledáte, zkuste štěstí na síti a
surfujte po internetu na televizoru.
Seznam podle vysílacích společností
Chcete-li zobrazit pořady služby Online TV
uspořádané podle vysílacích společností, stiskněte
možnost  Všechny vysílací společnosti .
Vyberte vysílací společnost a stiskněte tlačítko OK.
*Pokud je ve vaší oblasti k dispozici.
Aplikace pro půjčená videa
17.5
Díky aplikacím video obchodu ve službě Smart TV si
můžete půjčit oblíbený film z online video obchodu.
Můžete jej bezpečně zaplatit kreditní kartou.
Multi view
Když používáte aplikaci Smart TV nebo internet,
můžete současně sledovat aktuální televizní kanál.
Režim Multi view otevře vedle obrazovky Smart TV
ještě malou obrazovku pro televizní kanál.
Půjčování filmu
1 - V seznamu aplikací otevřete aplikaci obchodu
Video Store nebo vyberte doporučené video na
úvodní stránce služby Smart TV.
2 - Vyberte film.
3 - Zaplaťte online.
4 - Začněte sledovat. Můžete používat tlačítka 
(Přehrát) a  (Pozastavit).
Postup otevření zobrazení Multi view…
1 - Tlačítkem  SMART TV otevřete aplikaci Smart
TV.
2 - Tlačítkem  MULTI VIEW otevřete malou
obrazovku.
3 - Stisknutím tlačítka  + nebo  – změníte
televizní kanál na malé obrazovce.
Ve většině video obchodů budete požádáni
o vytvoření účtu pro přihlášení.
Streamování videa
V režimu Multi view nelze na obrazovce Smart TV
používat ukazatel dálkového ovladače ani připojenou
myš USB.
Tento televizor umožňuje sledovat půjčené filmy
odesílané ve formátu streamování videa. Na film se
můžete začít dívat téměř okamžitě. Možná budete
potřebovat pevný disk USB k ukládání vyrovnávací
paměti videa. Máte-li připojen pevný disk USB,
můžete si stáhnout filmy k zapůjčení
59
17.6
Resetování aplikace Smart TV
Chcete-li resetovat připojení ke službě Smart TV,
vymažte paměť internetu v televizoru.
Vymažete svou registraci služeb Philips Smart TV a
nastavení rodičovského hodnocení, své přihlašovací
údaje k aplikacím video obchodu, všechny oblíbené
televizní aplikace služby Smart TV, internetové
záložky a historii.
Postup vymazání paměti internetu . . .
1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Nastavení sítě > Smazat
internetovou paměť a stiskněte tlačítko OK.
60
18
18.3
Multi room
Používání funkce Multi room
18.1
První použití
Informace o funkci Multi
room
Když funkci Multi room spouštíte poprvé, zapněte
oba televizory.
Jakmile tento televizor naváže připojení s druhým
televizorem, druhý televizor se automaticky objeví
v nabídce Procházet síť, i když je v pohotovostním
režimu.
S funkcí Multi Room můžete sledovat televizní
program, který pochází z jiného televizoru ve vaší
domácnosti. Program je streamován z jednoho
televizoru do druhého. Můžete například streamovat
program do televizoru, který nemá připojení k anténě
nebo nemá vlastní kartu Smart Card. Můžete také
streamovat nahraný program z televizoru
s připojeným pevným diskem.
Streamování televizního kanálu
Funkce Multi room umožňuje sledovat aktuální
televizní kanál nebo otevřít seznam kanálů druhého
televizoru. Vyberete-li kanál ze seznamu, druhý
televizor rovněž přepne na vybraný kanál. Je-li druhý
televizor vybaven vestavěným satelitním tunerem
s nainstalovanými kanály nebo připojeným pevným
diskem (HDD) s nahrávkami*, můžete je také
sledovat na tomto televizoru. Kanály nelze přepínat
v době, kdy druhý televizor nahrává nebo je
v režimu Pozastavení televizního vysílání.
Televizor, ze kterého je program do jiného televizoru
streamován, musí být zapnutý a musí na něm být
naladěn příslušný kanál nebo zapnuto přehrávání
požadovaného programu.
Při streamování televizního programu pomocí funkce
Multi Room je rozlišení obrazu omezeno maximálně
na 720p. Rozhlasové kanály streamovat nelze.
Některé vysílací společnosti své programy chrání a
streamování u nich neumožňují.
Postup sledování televizního kanálu z druhého
televizoru . . .
1 – Zkontrolujte, zda je druhý televizor
v pohotovostním režimu* nebo je zapnutý.
2 – Zapněte tento televizor, stiskněte tlačítko 
SOURCES , vyberte možnost Procházet síť
a stiskněte tlačítko OK.
3 – Není-li televizor ještě připojen k vaší domácí síti,
automaticky se zahájí instalace sítě. Pokud je televizor
již k síti připojen, pokračujte krokem 4.
4 – V nabídce Procházet síť vyberte název druhého
televizoru a stiskněte tlačítko OK. Máte-li doma
několik televizorů, pravděpodobně bude vhodné
změnit název druhého televizoru. To můžete provést
přímo na dotčeném televizoru.
5 – Vyberte, co chcete z druhého televizoru
sledovat . . .
• Chcete-li sledovat aktuální kanál na druhém
televizoru, vyberte možnost Aktuální kanál
a stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li otevřít seznam kanálů druhého televizoru,
vyberte možnost Sledování TV a stiskněte tlačítko 
(doprava).
• Chcete-li otevřít seznam satelitních kanálů druhého
televizoru, vyberte možnost Sledovat satelit
a stiskněte tlačítko  (doprava).
• Chcete-li otevřít seznam nahrávek* druhého
televizoru, vyberte možnost Sledování nahrávek
a stiskněte tlačítko  (doprava).
• Kanály můžete přepínat tlačítky  + a  – .
Kanály nelze přepínat v době, kdy druhý televizor
nahrává nebo je v režimu Pozastavení televize.
18.2
Co je potřeba
Chcete-li streamovat televizní pořad z jednoho
televizoru do druhého, musí pořad pocházet
z digitálního televizního kanálu.
Oba televizory musí být připojeny k domácí
bezdrátové síti. Chcete-li získat další informace,
stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Bezdrátová síť.
Oba televizory Philips také musí mít modelové číslo
končící na číslici 8 nebo vyšší, např. xxXXXxxx 8.
U starších televizorů může být nutná aktualizace
softwaru na nejnovější verzi. Informace o aktualizaci
softwaru naleznete v příslušné kapitole nápovědy
daného televizoru.
Ujistěte se, že obě televizory mají zapnuto
nastavení Zapnout pomocí funkce Wi-Fi
(WoWLAN) v nabídce nastavení televizoru.
Kontrola nastavení u tohoto televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení sítě > Zapnout
pomocí funkce Wi-Fi, vyberte položku Zapnuto
a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK , v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
61
*Chcete-li zapnout druhý televizor z pohotovostního
režimu nebo sledovat jeho nahrávky z připojeného
pevného disku, musí typové číslo obou televizorů
končit číslicí osm nebo vyšší, např. xxXXXxxx8 nebo
xxXXXxxx9.
Název televizoru
Postup změny názvu televizoru . . .
Stiskněte tlačítko  > Nastavení > Nastavení sítě >
Název televizní sítě.
62
19
Nastavení kanálu
Nastavení
V nabídce Nastavení kanálu můžete nastavit
předvolby jazyka nebo nastavit volbu Sluchově
postižení a Zvukový komentář pro osoby se
sluchovým a zrakovým postižením. Můžete zadat
vhodnost podle věku a zabránit tak dětem ve
sledování nevhodného pořadu a nastavit nebo
změnit Kód rodičovského zámku. Můžete zapnout
Automatickou aktualizaci kanálů, provést test
digitálního příjmu nebo ručně nainstalovat analogové
kanály.
19.1
Nabídka Nastavení
Rychlá nastavení obrazu a zvuku
Funkce Rychlá nastavení obrazu a zvuku umožňuje
v několika snadných krocích nastavit základní
předvolby obrazu. Provedená nastavení se uloží pod
položkou Styl obrazu – Vlastní. Pokud dojde ke
změně nastavení obrazu, můžete se vrátit ke svým
předvolbám obrazu. Máte možnost nastavit
předvolbu obrazu samostatně pro každou činnost
televizoru nebo připojeného zařízení.
Jazyky
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Jazyk zvuku nebo Titulky.
Univerzální přístup
Pokud se chcete vrátit ke své předvolbě obrazu
během sledování televizního kanálu, stiskněte tlačítko
, vyberte možnost Styl obrazu a vyberte možnost
Osobní.
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Univerzální přístup, kde jsou uvedeny
informace o nastavení televizoru pro sluchově
a zrakově postižené.
Postup Rychlého nastavení obrazu . . .
Nastavení předvoleb
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rychlá nastavení obrazu a
zvuku a stiskněte tlačítko OK. Projděte všechny kroky
a postup ukončete.
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte si
další informace pod položkami Automatická
aktualizace kanálu nebo Oznámení aktualizace.
Vyhledejte si také položku Ruční instalace, kde jsou
uvedeny informace o analogových kanálech nebo
o přepnutí DVB na připojení antény.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Obrazový styl.
Dětský zámek
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova
položku Rodičovský zámek.
a vyhledejte
Nastavení TV
Hledat satelit
V nabídce Nastavení televizoru můžete nastavit
všechny možnosti. Položka Obecná nastavení
v nabídce obsahuje kolekci nastavení, jako například
Jazyk nabídky, Časovač vypnutí, Časovač vypnutí,
Univerzální přístup a další.
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova
položku Satelit, instalace.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte požadované
téma.
a vyhledejte
Nastavení satelitu
Jazyky
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Jazyk zvuku nebo Titulky.
Hledat kanály
Nastavení předvoleb
Funkce Hledat kanály umožňuje aktualizovat
současný seznam kanálů a přidat do seznamu kanálů
případné nové kanály. Můžete provést také
opětovnou instalaci všech kanálů. Aktualizace nebo
instalace kanálů může chvíli trvat.
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Satelit, automatická aktualizace kanálu nebo
Satelit, oznámení aktualizace nebo Satelit, možnosti
automatických aktualizací.
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Kanál, aktualizace nebo Znovu nainstalovat
kanály.
Dětský zámek
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova
položku Satelit, zámek kanálu.
63
a vyhledejte
• Fotografické – ideální pro prohlížení fotografií
Připojení k síti
Obnovení stylu
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Síť, bezdrátová nebo Síť, kabelová.
Když vyberete Styl obrazu, můžete upravit libovolné
nastavení obrazu v nabídce Nastavení > Nastavení
televizoru > Obraz…
Ve vybraném stylu se uloží změny, které jste provedli.
Doporučujeme upravovat nastavení obrazu pouze
pro styl Vlastní.
Nastavení sítě
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Síť, nastavení.
Obnovení nastavení stylu na výchozí hodnoty…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnosti Nastavení televizoru > Obraz >
Obrazový styl a zvolte styl obrazu, který chcete
obnovit.
3 - Stiskněte tlačítko  Obnovit styl .
4 - Vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko OK. Styl
se obnoví.
5 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Aktualizace softwaru
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Software, aktualizace z internetu nebo
Software, aktualizace pomocí USB.
Aktualizace softwaru
Chcete-li získat další informace o úpravě
jednotlivých nastavení obrazu, stiskněte tlačítko 
Klíčová slova a vyhledejte položku Obraz.
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Software, aktualizace pomocí USB.
Doma nebo V obchodě
Je-li možnost Styl obrazu přepnuta zpět na hodnotu
Živý pokaždé, když zapnete televizor, znamená to, že
je umístění televizoru nastaveno na hodnotu Obchod.
Jde o nastavení určené k propagaci v obchodě.
Postup nastavení televizoru pro domácí použití . . .
Nastavení softwaru
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Software, aktuální verze.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Umístění a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Doma a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Sledování ukázky
Možnost Ukázka v nabídce  umožňuje prohlédnout
si některá ukázková videa týkající se funkcí kvality
obrazu televizoru.
19.2
Nastavení obrazu
Obraz
Barva
Styl obrazu
Možnost Barva umožňuje upravit sytost barvy obrazu.
Postup úpravy barvy . . .
Chcete-li snadno upravit obraz, můžete vybrat
předvolbu nastavení v nabídce Obrazový styl.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Barva.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte
hodnotu tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko a klikněte na možnost Styl obrazu.
2 - Vyberte styl a stiskněte tlačítko OK.
Zde jsou dostupné styly obrazu . . .
• Vlastní – vaše předvolby zvolené v Rychlém
nastavení obrazu
• Jasné – ideální pro sledování za denního světla
• Přirozené – nastavení přirozeného obrazu
• Standardní – standardní výrobní nastavení.
• Film – ideální pro sledování filmů
64
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé > Barvy > Teplota
barev.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte
možnost Normální, Teplá nebo Studená. Chcete-li
nastavit teplotu barev sami, vyberte možnost Vlastní.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Kontrast
Možnost Kontrast umožňuje upravit kontrast obrazu.
Postup úpravy jasu a kontrastu . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Kontrast.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte
hodnotu tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Vlastní teplota barev
Prostřednictvím možnosti Vlastní teplota barev
můžete nastavit teplotu barev sami. Chcete-li nastavit
Vlastní teplotu barev, nejprve vyberte možnost
Vlastní v nastavení Teplota barev. Tím se zpřístupní
nabídka Vlastní teplota barev. Vlastní teplota barev je
nastavení určené pro pokročilé uživatele.
Ostrost
Možnost Ostrost umožňuje upravit úroveň ostrosti
jemných detailů obrazu.
Postup nastavení ostrosti . . .
Postup nastavení vlastní teploty barev . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Ostrost.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte
hodnotu tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Pokročilé > Barvy > Vlastní teplota barev.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava).
4 - Pomocí kurzorových kláves vyberte nastavení.
5 - Nastavení potvrďte stisknutím klávesy OK.
6 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení obrazu
Nastavení barev
Nastavení kontrastu
Zvýšení sytosti barev
Režimy kontrastu
Možnost Zvýšení sytosti barev umožňuje zlepšit
intenzitu barev a detaily v jasných barvách.
Možnost Režimy kontrastu umožňuje nastavit úroveň,
při níž lze snížit spotřebu energie ztlumením intenzity
jasu obrazovky. Zvolte nejlepší spotřebu energie nebo
obraz s největší intenzitou jasu.
Postup nastavení úrovně . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Pokročilé > Barvy > Zvýšení sytosti barev.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Maximum, Střední, Minimum nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup nastavení úrovně . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz
> Pokročilé > Kontrast > Režimy kontrastu.
3 - Stisknutím tlačítka  (doprava) a vyberte
možnost Nejlepší obraz, Nejnižší spotřeba,
Standardní nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Teplota barev
Možnost Teplota barev umožňuje nastavit obraz na
předem nastavenou teplotu barev nebo vybrat volbu
Vlastní, takže budete moci nastavit teplotu sami
pomocí možnosti Vlastní teplota barev. Teplota barev
a Vlastní teplota barev jsou nastavení určená pro
pokročilé uživatele.
Jas
Možnost Jas umožňuje nastavit úroveň jasu
obrazového signálu. Jas je nastavení určené pro
odborné uživatele. Uživatelům, kteří nepatří mezi
odborníky, doporučujeme upravovat jas pomocí
Postup výběru předvolby . . .
65
nastavení Kontrast.
možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup nastavení úrovně . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé > Kontrast > Jas.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte
hodnotu tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Redukce šumu
Možnost Redukce šumu umožňuje filtrovat a
redukovat úroveň šumu v obrazu.
Postup úpravy redukce šumu. . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Pokročilé > Ostrost > Redukce šumu.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Maximum, Střední, Minimum nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Kontrast videa
Funkce Kontrast videa umožňuje snížit rozsah
kontrastu videa.
Postup nastavení úrovně . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz
> Pokročilé > Kontrast > Kontrast videa.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte
hodnotu tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Redukce MPEG artefaktů
Možnost Redukce MPEG artefaktů umožňuje vyhladit
digitální přechody v obrazu. Artefakty MPEG se
většinou zobrazují jako malé bloky nebo zubaté
okraje v obrazech.
Postup redukce artefaktů MPEG . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Pokročilé > Ostrost > Redukce MPEG artefaktů.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Maximum, Střední, Minimum nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Gama
Možnost Gama umožňuje nastavit nelineární
nastavení svítivosti a kontrastu obrazu. Gama je
nastavení určené pro odborné uživatele.
Postup nastavení úrovně . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé > Kontrast
> Gama.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte
hodnotu tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Hra nebo počítač
Televizor lze přepnout na ideální nastavení obrazu
pro hraní nebo pro použití televizoru jako
počítačového monitoru. Nastavení pro Hru a Počítač
se liší. Pokud je v nabídce Zdroj nastaven správný
typ zařízení (herní konzola nebo počítač), televizor při
přepnutí na toto zařízení automaticky přepne na
ideální nastavení. Pokud nastavení přepnete ručně,
nezapomeňte je vypnout, až budete přepínat na
sledování televize nebo jiného připojeného zařízení.
Nastavení ostrosti
Super rozlišení
Možnost Super rozlišení umožňuje zapnout vynikající
ostrost v okrajích linií a obrysech.
Postup ručního přepnutí nastavení . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Upřesnit > Styl aktivity.
3 - Vyberte možnost Hra, Počítač nebo TV. Možnost
TV vrátí nastavení zpět na sledování televize.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Pokročilé > Ostrost > Super rozlišení.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte
66
Stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Zvuk, kde získáte další informace o úpravě
jednotlivých nastavení zvuku.
Místnost
Pokud se televizor nachází v obchodě, můžete
nastavit, aby zobrazoval propagační pruh pro
obchody. Obrazový styl se automaticky nastaví na
možnost Jasné. Automatický Časovač vypnutí se
vypne.
Nastavení zvuku
Basový
Postup nastavení televizoru pro umístění v obchodě .
..
Možnost Basy umožňuje upravit úroveň nízkých tónů
zvuku.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Umístění a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Obchod a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup nastavení úrovně . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Basy.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte
hodnotu tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
19.3
Sluch
Zvukový styl
Výšky
Chcete-li snadno upravit zvuk, můžete vybrat
předvolbu nastavení v nabídce Zvukový styl.
Možnost Výšky umožňuje upravit úroveň vysokých
tónů zvuku.
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko a klikněte na možnost Zvukový styl.
Postup nastavení úrovně . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Zvuk > Výšky.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte
hodnotu tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
2 - Vyberte styl a stiskněte tlačítko OK.
Zde jsou různé styly zvuku . . .
• Vlastní – vaše volby provedené pod položkou
Nastavit vlastní zvuk
• Originál – standardní nastavení z výroby
• Film – ideální pro sledování filmů
• Hudba – ideální pro poslech hudby
• Hra – ideální pro hraní her
• Zprávy – ideální pro řeč
Režim prostorového zvuku
Úprava stylu zvuku
Pomocí režimu Surroundmůžete nastavit zvukový
efekt reproduktorů televizoru.
Když vyberete Zvukový styl, můžete upravit libovolné
nastavení zvuku v nabídce Nastavení > Nastavení
televizoru > Zvuk…
Ve vybraném stylu se uloží změny, které jste provedli.
Doporučujeme upravovat nastavení zvuku pouze pro
styl Vlastní.
Postup nastavení režimu Surround . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Zvuk > Režim Surround.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte
možnost Stereo, Incredible Surround.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Obnovení nastavení stylu na výchozí hodnoty…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnosti Nastavení televizoru > Zvuk >
Zvukový styl a zvolte styl, který chcete obnovit.
3 - Stiskněte tlačítko  Obnovit styl .
4 - Vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko OK. Styl
se obnoví.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK, v případě
potřeby opakovaným, nabídku zavřete.
Hlasitost sluchátek
Možnost Hlasitost sluchátek umožňuje samostatně
nastavit hlasitost pro připojená sluchátka.
Postup nastavení rychlosti . . .
67
1 - Stiskněte tlačítko Hlasitost sluchátek a na liště
nabídek.
2 - Pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte hlasitost.
3 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Zvukový výstup.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Vypnuto, Reproduktory TV, EasyLink nebo
Automatické spuštění EasyLink.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup přímého přepnutí reproduktorů . . .
1 - Během sledování televize stiskněte tlačítko 
OPTIONS a vyberte možnost Obraz a zvuk.
2 - Vyberte položku Reproduktory a vyberte
možnost TV nebo Zesilovač (audiozařízení).
3 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení zvuku
Automatická úprava hlasitosti
Možnost Automatická úprava hlasitosti umožňuje
nastavit televizor tak, aby automaticky vyrovnával
náhlé rozdíly hlasitosti. Obvykle k nim dochází na
počátku vysílání reklam nebo v případě přepínání
kanálů.
Čistý zvuk
Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .
Možnost Clear Sound slouží k vylepšení zvuku řeči.
Je ideální pro zpravodajské pořady. Vylepšení řeči lze
zapnout nebo vypnout.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Automatická úprava hlasitosti.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte
možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Clear Sound.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte
možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Reproduktory TV
Televizor můžete nastavit tak, aby odesílal zvuk do
připojeného audiozařízení – do systému domácího
kina nebo audiosystému. Možnost Reproduktory TV
umožňuje vybrat, kde chcete slyšet zvuk televizoru a
způsob, jak jej chcete ovládat.
HDMI ARC
Pokud pro žádné připojení HDMI nepotřebujete
zpětný zvukový kanál (ARC neboli Audio Return
Channel), můžete signál ARC vypnout.
• Pokud vyberete možnost Vypnuto, budou
reproduktory televizoru trvale vypnuty.
• Pokud vyberete možnost Reproduktory TV,
reproduktory televizoru zůstanou trvale zapnuté.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku HDMI
ARC.
Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru
HDMI CEC, můžete použít jedno z nastavení funkce
EasyLink.
Formát výstupu zvuku
• Pokud vyberete možnost EasyLink, televizor odesílá
zvuk do audiozařízení. Když zařízení přehrává zvuk,
televizor vypne reproduktory televizoru.
• Pokud vyberete možnost Autom. start EasyLink,
televizor přepne na audiozařízení, odešle zvuk
televizoru do zařízení a vypne reproduktory
televizoru.
Je-li vybrána možnost EasyLink nebo Automatické
spuštění EasyLink, můžete stále přepnout na
reproduktory televizoru nebo reproduktory zařízení
v nabídce zvuku.
Formát výstupu zvuku umožňuje nastavit výstupní
zvukový signál televizoru tak, aby odpovídal
možnostem zpracování zvuku vašeho systému
domácího kina.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Formát výstupu zvuku.
Vyrovnání výstupu zvuku
Postup nastavení reproduktorů televizoru . . .
Možnost Vyrovnání výstupu zvuku umožňuje
vyrovnat úroveň hlasitosti zvuku systému domácího
kina podle hlasitosti televizoru, když mezi těmito
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
68
zařízeními přepínáte.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Zvukový výstup.
3 - Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Vypnuto, Reproduktory TV, EasyLink nebo
Automatické spuštění EasyLink.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Vyrovnání výstupu zvuku.
Zpoždění zvukového výstupu
Postup přímého přepnutí reproduktorů . . .
Nastavíte-li ve svém systému domácího kina možnost
Zpoždění zvukového výstupu za účelem
synchronizace zvuku a obrazu, je nutné vypnout
možnost Zpoždění zvukového výstupu na televizoru.
1 - Při sledování televizoru stiskněte tlačítko  .
2 - Vyberte možnost Reproduktory a vyberte
položku TV nebo Zesilovač (audiosystém).
3 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Zpoždění zvukového výstupu.
Umístění televizoru
Synchronizace zvukového výstupu
Toto nastavení je součástí úvodní instalace a je
zvolena buď hodnota Na TV stojanu nebo Upevnění
na zeď. Pokud jste od té doby umístění televizoru
změnili, upravte příslušným způsobem toto nastavení
pro dosažení co nejlepší reprodukce zvuku.
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího
kina, můžete nastavit zpoždění na televizoru pomocí
možnosti Posun zvukového výstupu.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Posun
zvukového výstupu.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Umístění televize a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Na TV stojanu nebo Upevnění
na zeď a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Reproduktory
Systém domácího kina (HTS)
Zvuk televizoru můžete odesílat do připojeného
zvukového zařízení – systému domácího kina nebo
audiosystému.
19.4
Univerzální přístup
Můžete si vybrat, kde chcete zvuk televizoru slyšet a
způsob, jak jej chcete ovládat.
Zapnutí
• Pokud vyberete možnost Vypnuto, budou
reproduktory televizoru trvale vypnuty.
• Pokud vyberete možnost Reproduktory TV,
reproduktory televizoru zůstanou trvale zapnuté.
Se zapnutou možností Univerzální přístup je televizor
nastaven pro sluchově a zrakově postižené.
Zapnutí
Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru
HDMI CEC, můžete použít jedno z nastavení funkce
EasyLink.
Pokud jste možnost Univerzální přístup nezapnuli
během instalace, můžete tak učinit v nabídce
Nastavení.
Postup zapnutí možnosti Univerzální přístup . . .
• Pokud vyberete možnost EasyLink, televizor odesílá
zvuk do audiozařízení. Když zařízení přehrává zvuk,
televizor vypne reproduktory televizoru.
• Pokud vyberete možnost Autom. start EasyLink,
televizor přepne na audiozařízení, odešle zvuk
televizoru do zařízení a vypne reproduktory
televizoru.
Pokud vyberete možnost EasyLink nebo Automatické
spuštění EasyLink, můžete v případě potřeby
přepnout na reproduktory televizoru.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnosti Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Univerzální přístup a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup nastavení reproduktorů televizoru . . .
Zapnutím možnosti Univerzální přístup v nabídce
Nastavení se možnost Univerzální přístup přidá do
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
69
nabídky Možnosti.
Můžete zkontrolovat, zda je k dispozici zvukový
komentář.
V nabídce Možnosti vyberte položku Jazyk zvuku
a vyhledejte jazyk zvuku označený ikonou .
Sluchově postižení
Zapnutí
Některé digitální televizní kanály vysílají speciální zvuk
a titulky přizpůsobené pro potřeby sluchově
postižených osob. Je-li zapnuta možnost Sluchově
postižení, televizor automaticky přepíná na
přizpůsobený zvuk a titulky, jsou-li k dispozici. Než
budete moci zapnout možnost Sluchově postižení, je
nutné zapnout možnost Univerzální přístup.
Reproduktory / Sluchátka
V nabídce Reproduktory / Sluchátka si můžete
nastavit, kde chcete zvukový komentář slyšet.
V nabídce jsou reproduktory televizoru, sluchátka
nebo obě možnosti současně.
Nastavení možnosti Reproduktory / Sluchátka . . .
Zapnutí
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálu > Jazyky >
Zvukový komentář > Reproduktory / Sluchátka
a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Reproduktory, Sluchátka nebo
Reproduktory + sluchátka a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup zapnutí možnosti Sluchově postižení . . .
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte možnost
Univerzální přístup a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Sluchově postižení, zvolte
možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.
Dostupnost jazyka zvuku pro sluchově postižené
ověříte stisknutím tlačítka  OPTIONS , výběrem
možnosti Jazyk zvuku a vyhledáním jazyka zvuku
s ikonou .
Smíšená hlasitost
Pokud se položka Univerzální přístup v nabídce
Možnosti neobjeví, zapněte Univerzální přístup
v nabídce Nastavení.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Univerzální přístup.
Je možné smíchat hlasitost normálního zvuku se
zvukovým komentářem.
Nastavení hlasitosti . . .
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a na liště nabídek
vyberte možnost Univerzální přístup.
2 - Vyberte možnost Smíšená hlasitost a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Pomocí tlačítka  nebo  nastavte posuvník.
4 - Potvrďte tlačítkem OK.
Zvukový komentář
Zapnutí
Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální
zvukový komentář popisující děj na obrazovce.
Aby bylo možné zapnout zvuk a efekty pro zrakově
postižené osoby, je nutné nejprve zapnout možnost
Zvukový komentář.
A ještě než budete moci zapnout možnost Zvukový
komentář, je nutné zapnout možnost Univerzální
přístup.
Zvukový efekt
Některé zvukové komentáře mohou obsahovat
zvláštní zvukové efekty, například stereo nebo
postupné vytrácení zvuku.
Přepnutí na zvukové efekty (jsou-li k dispozici) . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů > Jazyky >
Popis zvuku > Zvukové efekty a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto
a stiskněte OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Zvukový komentář
Při použití možnosti Zvukový komentář je k normální
zvukové stopě přidán komentář vypravěče.
Přepnutí na komentář (je-li k dispozici) . . .
1 - Zapněte možnost Univerzální přístup, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Univerzální
přístup.
2 - Vyberte možnost Zvukový komentář a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko
OK.
70
Řeč
Zvukový komentář může obsahovat také titulky pro
vyslovovaná slova.
Přepnutí na tyto titulky (jsou-li k dispozici) . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení kanálů > Jazyky >
Popis zvuku > Řeč a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Popisný (zvuk) nebo Titulky
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pípnutí tlačítka
Pípnutí tlačítka poskytuje zvukovou zpětnou vazbu
při každém stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači.
Hlasitost zvuku je pevně nastavena.
Postup aktivace pípání tlačítek . . .
1 – Stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte možnost
Univerzální přístup a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Pípnutí kláves a nastavte
hodnotu Zapnuto.
Pokud se položka Univerzální přístup v nabídce
Možnosti neobjeví, zapněte Univerzální přístup
v nabídce Nastavení.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Univerzální přístup.
71
Electronic Control).
20
Specifikace
Energetický štítek EU
20.1
Energetický štítek EU vás informuje o třídě úspory
energie tohoto výrobku. Čím je třída úspory energie
výrobku ekologičtější, tím méně energie spotřebuje.
Na štítku naleznete informace o třídě úspory energie,
průměrné spotřebě energie výrobku a průměrné
spotřebě energie za 1 rok. Hodnoty o spotřebě
energie výrobku najdete také na webových stránkách
společnosti Philips pro vaši zemi na adrese
www.philips.com/TV
Ochrana životního prostředí
Úspora energie
Položka Nastavení Eco sdružuje nastavení, která
pomáhají chránit životní prostředí.
Během sledování televizního kanálu stiskněte
ikonu , otevřete nabídku Nastavení Eco a stiskněte
tlačítko OK.
Aktivní nastavení jsou označena ikonou . Jednotliví
nastavení můžete označit nebo jejich označení
odstranit tlačítkem OK.
Opětovným stisknutím tlačítka  nabídku Nastavení
Eco zavřete.
Likvidace produktu
Likvidace starého výrobku a baterií
Úspora energie
Tento obrazový styl nastavuje obraz tak, aby byla
spotřeba elektrické energie co nejmenší.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Obrazový styl.
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů
a komponentů nejvyšší kvality, které je možné
recyklovat a opětovně použít.
Obrazovka vypnuta
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá
směrnici EU 2002/96/ES.
Pokud pouze posloucháte hudbu, můžete vypnout
obrazovku televizoru, a šetřit tak energii.
Vyberte možnost Obrazovka vypnuta a stiskněte
tlačítko OK. Obrazovku znovu zapnete libovolným
tlačítkem na dálkovém ovladači (kromě tlačítka).
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků.
Světelný senzor*
Vestavěný snímač okolního světla snižuje jas televizní
obrazovky, pokud okolní světlo potemní, a tak šetří
energii. Vestavěný senzor osvětlení automaticky
přizpůsobí obraz světelným podmínkám v místnosti.
Dodržujte místní směrnice a staré výrobky
nelikvidujte spolu s běžným odpadem domácnosti.
Správnou likvidací starého výrobku předcházíte
případným nepříznivým důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví.
*Týká se pouze televizorů vybavených světelným
senzorem
Časovač vypnutí
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU
2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného
komunálního odpadu.
Pokud během 4 hodin nestisknete žádné tlačítko na
dálkovém ovladači nebo pokud televizor po dobu
10 minut nepřijímá žádný vstupní signál, automaticky
se vypne, aby šetřil energii.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování
televize používáte digitální přijímač (set top
box – STB) a nepoužíváte dálkový ovladač
televizoru, deaktivujte funkci automatického vypnutí.
Informujte se o místních směrnicích týkajících se
sběru baterií, protože správnou likvidací starého
výrobku předcházíte případným nepříznivým
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.
Kromě těchto ekologických nastavení nabízí televizor
také technologie šetrné k životnímu prostředí
(snižující spotřebu energie).
Neaktivní zařízení vypnutá
Vypnutí připojených neaktivních zařízení
s technologií EasyLink HDMI-CEC (Consumer
72
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
20.2
Příjem
• Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
• Pásma tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB:
- Pro modely s názvem obsahujícím text PxK:
DVB-T (pozemní, anténa) COFDM 2K/8K; DVB-C
(kabel) QAM; DVB-S/S2 QPSK, přenosová rychlost
2 až 45 milionů symbolů, SCPC a MCPC
- Pro modely s názvem obsahujícím text PxS:
DVB-T2; DVB-C (kabel) QAM; DVB-S/S2 QPSK,
přenosová rychlost 2 až 45M symbolů, SCPC a MCPC
• Přehrávání analogového videa: NTSC, SECAM, PAL
• Přehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Vstup satelitní antény: 75 ohmů, typ F
• Rozsah vstupní frekvence: 950 až 2 150 MHz
• Rozsah úrovně vstupu: 25 až 65 dBm
• Podporované satelity: Astra 19.2°E, Astra 23.5°E,
Astra 28.2°E, Hotbird 13.0°E, TürkSat 42.0°E, Eutelsat
7°W, Thor 1°W
• Podpora Astra HD+
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora 1 až 4 LNB, volba
polarity 14/18 V, volba pásma 22 kHz, režim Tone
Burst, el. proud LNB max. 300 mA
Počítačové formáty
Rozlišení (mimo jiné)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
20.4
Spotřeba
Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího
upozornění změnit. Další podrobnosti o technických
údajích výrobku naleznete na webové stránce
www.philips.com/support
Spotřeba
• Síťové napájení: 220-240 V stříd., +/-10 %
• Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,3 W
• Funkce úspory energie: Úspora energie, Obrazovka
vypnuta, Světelný senzor, Časovač vypnutí, Neaktivní
zařízení vypnutá.
Poznámka: Viz vybrané země na typovém štítku
televizoru.
20.3
Příkon uvedený na typovém štítku výrobku udává
spotřebu energie výrobku při normálním použití
v domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximální příkon
uvedený v závorce slouží pro stanovení elektrické
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7.2).
Displej
Typ
• Úhlopříčka obrazovky:
– 81 cm (32")
– 102 cm (40")
– 127 cm (50")
20.5
Rozměry a hmotnost
32Pxx5300
• bez stojanu:
Šířka 726,5 mm – výška 435,6 mm – hloubka
76,8 mm – hmotnost ±4,98 kg
• se stojanem:
Šířka 726,5 mm – výška 485,4 mm – hloubka
185,6 mm – hmotnost ±5,73 kg
• Rozlišení displeje:
- PFxxxx9 : 1920x1080p
- PHxxxx9 : 1366x768p
Vstupní rozlišení pro televizory
HD/FHD
40Pxx5300
• bez stojanu:
Šířka 903,5 mm – výška 523,1 mm – hloubka
88,1 mm – hmotnost ±7,82 kg
• se stojanem:
Šířka 903,5 mm – výška 576,7 mm – hloubka
222,1 mm – hmotnost ±9,72 kg
Video formáty
Rozlišení – Obnovovací frekvence
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
50Pxx5300
73
• bez stojanu:
Šířka 1123,6 mm – výška 646,7 mm – hloubka
63,8 mm – hmotnost ±12,9 kg
• se stojanem:
Šířka 1123,6 mm – výška 709,2 mm – hloubka
259,3 mm – hmotnost ±15,48 kg
rychlost pro soubor média je 30 Mb/s.
– Maximální podporovaná přenosová rychlost videa
pro soubor média je 20 Mb/s.
– MPEG-4 AVC (H.264) podporováno do High Profile
@ L4.1.
– VC-1 podporováno do Advanced Profile @ L3.
Funkce Miracast™ Wi-Fi Certified
20.6
Tento televizor podporuje zařízení WiDi 4.x.
Možnosti připojení
Podporovaný software serveru médií (DMS)
• Počítač PC – Microsoft Windows XP, Vista nebo
Windows 7
– Můžete použít jakýkoli software serveru médií
s certifikací DLNA certified®.
– Microsoft – Windows Media Player
• Operační systém Mac OS X
– Můžete použít jakýkoli software serveru médií
s certifikací DLNA certified®.
• Mobilní zařízení
– Aplikace Philips TV – iOS, Android
– Součinnost a výkon se mohou lišit v závislosti na
možnostech použitého mobilního zařízení a softwaru.
Zadní část televizoru
• Vstup zvuku (DVI na HDMI) (stereofonní
minikonektor 3,5 mm)
• CVBS: Audio L/R, CVBS vstup, RGB
• SCART (včetně adaptéru): Audio L/R, CVBS vstup,
RGB
• YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R: stereofonní minikonektor
3,5 mm
• Digitální výstup zvuku: optický, Toslink
• Síť LAN: RJ45
• Vstup HDMI s funkcí ARC
Předpisy ESD
Boční strana televizoru
• Vstup HDMI s funkcí ARC
• USB 2.0
• Slot běžného rozhraní: CI+/CAM
• Sluchátka: stereofonní minikonektor 3,5 mm
Zařízení vyhovuje kritériím výkonu A pro ESD. Pokud
se zařízení kvůli elektrostatickému výboji neobnoví
v režimu sdílení souborů, je vyžadován zásah
uživatele.
20.7
Multimédia
Připojení
• USB 2.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11b/g/n (vestavěné)
Podporované systémy souborů USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
Formáty přehrávání
• Kontejnery: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS,
MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V,
M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Videokodeky: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
• Audiokodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™,
MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (včetně MP3), WMA (v. 2
až v. 9.2), WMA Pro (v. 9/v. 10)
• Titulky:
– Formáty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB),
MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Kódování znaků: UTF-8, střední Evropa a východní
Evropa (Windows-1250), azbuka (Windows-1251),
řečtina (Windows-1253), turečtina (Windows-1254),
západní Evropa (Windows-1252)
• Obrazové kodeky: JPEG
• Omezení:
– Maximální podporovaná celková přenosová
74
televizor opět používat.
Chcete-li zabránit náhodné aktualizaci softwaru
televizoru, odstraňte z paměťového zařízení USB
soubor autorun.upg.
21
Software
21.1
Aktualizace softwaru
Aktualizace z internetu
Aktualizace ze zařízení USB
Je-li televizor připojen k internetu, může se
zobrazovat zpráva od společnosti TP Vision vyzývající
k aktualizaci softwaru televizoru. To vyžaduje
vysokorychlostní (širokopásmové) připojení
k internetu.
Aktualizace softwaru televizoru může být nutná. Pro
nahrání softwaru do televizoru potřebujete počítač
s vysokorychlostním připojením k internetu a
paměťové zařízení USB. Použijte paměťové zařízení
USB s volným místem 256 MB. Zkontrolujte, zda je
vypnuta ochrana proti kopírování.
Pokud se tato zpráva zobrazí, doporučujeme provést
aktualizaci.
Vyberte možnost Aktualizovat. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
1 - Spuštění aktualizace v televizoru
Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost Aktualizace softwaru > USB
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Identifikace televizoru
Zasuňte paměťové zařízení USB do jednoho
z konektorů USB na televizoru.
Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK. Na
paměťové zařízení USB se zapíše identifikační soubor.
3 - Stažení softwaru televizoru
Zasuňte paměťové zařízení USB do počítače.
Na paměťovém zařízení USB najděte soubor
update.htm a dvakrát na něj klikněte.
Klikněte na možnost Odeslat ID.
Je-li k dispozici nový software, stáhněte soubor .zip.
Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor
autorun.upg do paměťového zařízení USB.
Tento soubor neumisťujte do složky.
4 - Aktualizace softwaru televizoru
Znovu zasuňte paměťové zařízení USB do televizoru.
Aktualizace se spustí automaticky.
Televizor se na 10 sekund vypne a poté znovu
zapne. Prosím vyčkejte.
Nové aktualizace si také můžete vyhledat sami.
Vyhledání aktualizace . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace softwaru >
Televizor s internetem a stiskněte
tlačítko OK. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po dokončení aktualizace se televizor sám
automaticky vypne a zase zapne.
Vyčkejte, dokud se nezapne.
21.2
Verze softwaru
Postup zobrazení aktuální verze softwaru televizoru . .
.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení softwaru a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Informace o současném
softwaru a zobrazte si informaci Verze vydání.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Přitom . . .
• nepoužívejte dálkový ovladač
• neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru.
Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu,
neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru. Po
obnovení napájení bude aktualizace pokračovat.
Na konci aktualizace se na obrazovce objeví zpráva
Operation successful (Operace byla úspěšná).
Vyjměte paměťové zařízení USB a stiskněte
tlačítko  na dálkovém ovladači.
21.3
Software s otevřeným
zdrojovým kódem
Přitom . . .
Tento televizor obsahuje software s otevřeným
zdrojovým kódem. Společnost TP Vision Europe B.V.
tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii
odpovídajícího zdrojového kódu pro autorskými právy
chráněné balíčky softwaru s otevřeným zdrojovým
kódem, které jsou použity v tomto výrobku
• dvakrát stiskněte tlačítko 
• stiskněte vypínač napájení na televizoru
Televizor se vypne (na 10 sekund) a poté se znovu
zapne. Vyčkejte.
Software televizoru je aktualizován. Nyní můžete
75
a u kterých takovou nabídku vyžadují příslušné
licence.
Tato nabídka platí až tři roky po nákupu výrobku
a vztahuje se na kohokoli, kdo obdrží toto sdělení.
Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte nás prosím
(anglicky) na adrese . . .
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
76
ovladačů, které jsou s televizorem bezdrátově
spárovány.
22
Odstraňování
problémů a
podpora
Po zobrazení úvodní obrazovky Philips se televizor
přepne zpět do pohotovostního režimu
Když je televizor v pohotovostním režimu, zobrazí se
úvodní obrazovka Philips a televizor se vrátí zpět do
pohotovostního režimu. Jedná se o normální chování.
Pokud televizor odpojíte od napájení a znovu jej
připojíte, při dalším spuštění se zobrazí úvodní
obrazovka. Chcete-li ukončit pohotovostní režim
televizoru, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
nebo na televizoru.
22.1
Odstraňování problémů
Videokanály
Kontrolka pohotovostního režimu bliká
Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením 5 minut vyčkejte. Pokud blikání neustává,
kontaktujte TV oddělení péče o zákazníky
společnosti Philips.
kanály
Zkontrolujte technické údaje a ověřte, zda váš
televizor podporuje standard DVB-T nebo DVB-C ve
vaší zemi.
Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny všechny
kabely a zda je vybrána správná síť.
Nesprávný jazyk nabídky
Změňte jazyk zpět na preferovaný jazyk.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obecná nastavení > Jazyk
menu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
V seznamu nejsou zobrazeny dříve nainstalované
kanály
Zkontrolujte, zda jste vybrali správný seznam kanálů.
Všeobecné údaje
Televizor se nezapne
• Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením minutu vyčkejte.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.
Obraz
Vrzání při spuštění nebo vypnutí
Obraz chybí nebo je zkreslený
• Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
• Zkontrolujte, zda je jako zdroj vybráno správné
zařízení.
• Zkontrolujte připojení externího zařízení nebo zdroje.
Když televizor zapnete, vypnete nebo přepnete do
pohotovostního režimu, můžete z jeho těla slyšet
vrzavý zvuk. Jedná se o normální zvuk, který je
způsobem přirozeným rozpínáním a smršťováním těla
přístroje při zahřívání a ochlazování. Výkon televizoru
není žádným způsobem ovlivněn.
Je slyšet zvuk, ale obraz chybí
• Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Televizor nereaguje na dálkový ovladač
Nekvalitní příjem antény
• Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
• Kvalitu příjmu mohou ovlivnit reproduktory,
neuzemněná zvuková zařízení, neonové osvětlení
nebo vysoké budovy a jiné velké objekty. Pokuste se
zlepšit kvalitu obrazu přesměrováním antény nebo
umístěním zařízení z dosahu televizoru.
• Je-li špatný příjem pouze u některého kanálu,
zkuste jej doladit.
Po spuštění se televizor chvíli aktivuje. Během této
doby nereaguje na dálkový ovladač ani na tlačítka na
přístroji. Jedná se o normální chování.
Pokud televizor nereaguje na dálkový ovladač ani
později, můžete funkci dálkového ovladače
zkontrolovat pomocí fotoaparátu mobilního telefonu.
Zapněte fotoaparát telefonu a namiřte dálkový
ovladač do objektivu. Při stisknutí libovolného tlačítka
dálkového ovladače byste ve fotoaparátu měli vidět
bliknutí infračervené diody. Pokud tomu tak je,
ovladač funguje a je třeba zkontrolovat televizor.
Jestliže bliknutí nezaznamenáte, dálkový ovladač
může být rozbitý nebo může mít slabé baterie.
Tato metoda kontroly nefunguje u dálkových
Nekvalitní obraz ze zařízení
• Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.
• Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Nastavení obrazu se po chvíli změní
77
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na
hodnotu Doma . Nastavení v tomto režimu je
možné upravovat a ukládat.
na DVI, připojte další audio kabel ke vstupu audio
(pouze mini jack), je-li k dispozici.
EasyLink nefunguje
• Zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení HDMI
kompatibilní s funkcí HDMI-CEC. Funkce EasyLink je
možné použít pouze u zařízení, která podporují funkci
HDMI-CEC.
Zobrazuje se komerční reklama
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na
hodnotu Doma.
Nezobrazuje se ikona zvuku
• Je-li připojeno zvukové zařízení HDMI-CEC, jedná
se o normální stav.
Nezobrazují se fotografie, videa a hudba ze zařízení
Obraz neodpovídá obrazovce
Přejděte na jiný formát obrazu. Stiskněte tlačítko .
Formát obrazů se u jednotlivých kanálů mění
USB
• Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB nastaveno
jako kompatibilní s normou pro velkokapacitní
paměťová zařízení (informace jsou uvedeny
v dokumentaci k danému zařízení).
• Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB kompatibilní
s televizorem.
• Zkontrolujte, zda televizor podporuje příslušný
formát obrazu a zvuku.
Vyberte jiný formát obrazu než Automatický.
Obraz je ve špatné pozici
Signál obrazu z některých zařízení nemusí přesně
odpovídat obrazovce. Zkontrolujte výstupní signál
z připojeného zařízení.
Obraz z počítače není stabilní
Zkontrolujte, zda počítač používá podporované
rozlišení a obnovovací frekvenci.
Trhané přehrávání souborů ze zařízení USB
• Přenos z úložného zařízení USB může být omezen
přenosovou rychlostí do televizoru. Důsledkem může
být nízká kvalita přehrávání.
Sluch
22.2
Zvuk chybí nebo je špatné kvality
Registrace
Pokud televizor nezaznamená žádný zvukový signál,
automaticky vypne výstup zvuku. Nejedná se o
závadu.
Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu
výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování),
privilegovaného přístupu k informacím o nových
výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti
vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech
týkajících se nových výrobků na trhu.
• Zkontrolujte, zda je zvuk správně nastaven.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně
připojeny.
• Zkontrolujte, zda není hlasitost ztlumena.
• Zkontrolujte, zda je výstup zvuku televizoru připojen
na výstup zvuku systému domácího kina.
Zvuk by měl být slyšet z reproduktorů systému HTS.
• U některých zařízení je třeba ručně aktivovat výstup
zvuku HDMI. Pokud je zvuk HDMI aktivován, ale stále
nic neslyšíte, zkuste změnit digitální formát zvuku
zařízení na PCM (Pulse Code Modulation). Pokyny
naleznete v příručce k danému zařízení.
Přejděte na webové stránky
www.philips.com/welcome
22.3
Nápověda
Tento televizor nabízí nápovědu na obrazovce.
Otevření nápovědy
1 - Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku Doma.
2 - Vyberte možnost Nápověda a stiskněte tlačítko
OK.
Připojení
Rozhraní HDMI
• Upozorňujeme, že podpora připojení HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) může způsobit,
že při zobrazování obsahu ze zařízení HDMI může
dojít k prodlevě.
• Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a
nezobrazí žádný obraz, přepněte zdroj na jiné zařízení
a poté zpět na požadované zařízení.
• Pokud dochází k přerušovaným poruchám zvuku,
zkontrolujte výstupní nastavení zařízení HDMI.
• Používáte-li adaptér HDMI na DVI nebo kabel HDMI
Pokud chcete témata hledat podle abecedy, vyberte
možnost Klíčová slova.
Chcete-li nápovědu číst jako knihu, vyberte možnost
Kniha.
Než provedete pokyny Nápovědy, Nápovědu zavřete.
Chcete-li zavřít Nápovědu, stiskněte tlačítko .
Přímá nápověda
Modrým tlačítkem  můžete Nápovědu otevřít
78
přímo. Nápověda se otevře na stránce, která nejlépe
odpovídá právě prováděné činnosti nebo volbě
v televizoru.
Nesnažte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít
k vážnému zranění, nevratnému poškození televizoru
a ke ztrátě záruky.
U některých činností, jako je například Teletext, mají
barevná tlačítka specifické funkce a nemohou otevřít
Nápovědu.
Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu
nebo počítači
Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly
lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a
číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na počítači.
Z počítače si také můžete příslušnou stránku
Nápovědy vytisknout.
Chcete-li si stáhnout Nápovědu (uživatelskou
příručku), přejděte na webové stránky
www.philips.com/support
MTK5300_v8_20150429
22.4
Nápověda online
Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související
s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši
online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk
a zadat číslo modelu výrobku.
Přejděte na webové stránky
www.philips.com/support.
Na webových stránkách podpory naleznete telefonní
číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také
odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích
můžete chatovat s našimi spolupracovníky a položit
otázku přímo nebo prostřednictvím e-mailu.
Nový software nebo příručku televizoru můžete
stáhnout pro přečtení k počítači.
22.5
Péče o zákazníky / Opravy
Podporu nebo informace ohledně opravy můžete
získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky
ve vaší zemi. Telefonní číslo naleznete v tištěné
dokumentaci dodané s televizorem.
Nebo navštivte naše webové stránky
www.philips.com/support
Číslo modelu televizoru a sériové číslo
Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla
modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla
naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní
části televizoru.
 Varování
79
23
Nebezpečí zranění nebo poškození
televizoru
Bezpečnost a péče
• Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností
převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
• Pokud chcete televizor umístit na podstavec,
použijte pouze dodaný podstavec. Podstavec pevně
připevněte k televizoru.
Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží
hmotnost televizoru a podstavce.
• Při připevňování na zeď zkontrolujte, zda držák
bezpečně udrží hmotnost televizoru. Společnost TP
Vision nenese žádnou odpovědnost za nesprávné
připevnění na zeď, které se stane příčinou nehody,
zranění nebo škod.
• Části tohoto výrobku jsou vyrobeny ze skla. Při
manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo ke
zranění nebo škodám.
23.1
Bezpečnost
Důležité
Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte všechny
bezpečnostní pokyny. Je-li škoda způsobena
nedodržováním pokynů, záruka se stává neplatnou.
Zajistěte televizor před přepadnutím
Televizor vždy zajistěte dodávaným držákem na
stěnu, aby nepřepadl. Držák namontujte a televizor
k němu připojte i v případě, že televizor umístíte na
podlahu.
Nebezpečí poškození televizoru!
Před připojením televizoru k síťové zásuvce se
ujistěte, že napájecí napětí odpovídá hodnotě
vytištěné na zadní straně televizoru. Jestliže je napětí
odlišné, nikdy televizor nepřipojujte k síťové zásuvce.
Pokyny pro montáž naleznete ve Stručném návodu
k rychlému použití, jenž byl dodán spolu
s televizorem. Pokud jste tento návod ztratili, můžete
si jej stáhnout z webových stránek www.philips.com.
Při hledání Stručného návodu k rychlému použití ke
stažení použijte typové číslo výrobku.
Nebezpečí poranění dětí
Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili
převrhnutí televizoru a případnému následnému
poranění dětí:
Nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem
• Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou
nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
• Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje
přes okraj montážního povrchu.
• Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek, např.
na knihovnu, bez ukotvení nábytku a televizoru ke
zdi nebo vhodné opoře.
• Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt
na nábytek k televizoru.
• Televizor nikdy nevystavujte působení deště nebo
vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumisťujte
nádoby s kapalinami, například vázy.
Pokud se kapaliny rozlijí na televizor nebo do něho
vniknou, televizor ihned odpojte od síťové zásuvky.
Před použitím požádejte o kontrolu televizoru
středisko péče o zákazníky společnosti Philips.
• Nikdy televizor, dálkový ovladač ani baterie
nevystavujte nadměrnému teplu. Nikdy je neumísťujte
do blízkosti hořících svíček, otevřeného ohně či jiných
tepelných zdrojů, a to včetně přímého slunečního
světla.
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních
otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
• Nikdy nepokládejte těžké předměty na napájecí
kabel.
• Při zapojování do zástrček nepoužívejte sílu.
Uvolněné zástrčky mohou způsobit jiskření nebo
požár. Zajistěte, aby nedocházelo k napínání
napájecího kabelu při otáčení televizní obrazovky.
• Chcete-li televizor odpojit od síťového napájení, je
nutné vytáhnout zástrčku televizoru. Při odpojování
napájení vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla
neustále zcela přístupná.
Nebezpečí spolknutí baterií!
Dálkový ovladač může obsahovat knoflíkové baterie,
který by malé děti mohly snadno spolknout. Dbejte,
aby tyto baterie byly vždy mimo dosah dětí.
Nebezpečí přehřívání
Televizor nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru.
Po všech stranách televizoru ponechejte vždy volný
prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na
televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.
80
Bouřky
Před bouřkou odpojte televizor ze zásuvky a antény.
Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru,
napájecího kabelu ani anténního kabelu.
Nebezpečí poškození sluchu
Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší
dobu.
Nízké teploty
Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej
před připojením k síťové zásuvce rozbalte
a počkejte, dokud nedosáhne pokojové teploty.
Vlhkost
Jen zřídka může vlivem působení teploty a vlhkosti
dojít k nepatrné kondenzaci uvnitř skleněné přední
části televizoru (u některých modelů). Abyste tomu
zabránili, nevystavujte televizor přímému slunečnímu
záření, horku nebo extrémní vlhkosti. Jestliže dojde ke
kondenzaci, sama zmizí po spuštění televizoru na
několik hodin.
Vlhkost způsobená kondenzací nenaruší příjem
televizoru ani nezpůsobí žádnou poruchu.
23.2
Péče o obrazovku
• Nikdy se obrazovky nedotýkejte a dbejte, abyste ji
nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili žádným
předmětem.
• Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
• Televizor a rám očistěte měkkým vlhkým hadříkem
a jemně je otřete. Dejte pozor, abyste se nedotkli
diod LED Ambilight za zadní straně televizoru. Při
čištění televizoru nikdy nepoužívejte takové látky,
jako je například alkohol, chemikálie nebo čisticí
prostředky pro domácnost.
• Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev,
otřete kapky vody co nejdříve.
• Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům.
Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na
obrazovce delší dobu. Statické obrazy jsou nabídky
na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času apod.
Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast
a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.
81
v této příručce nejsou doporučeny nebo schváleny,
budou mít za následek zneplatnění záruky. Pixelová
charakteristika: Tento LCD/LED výrobek obsahuje
vysoký počet barevných pixelů. Ačkoli míra
efektivních pixelů dosahuje hodnoty 99,999 % nebo
více, mohou se na obrazovce neustále objevovat
černé tečky nebo jasné světelné body (červené,
zelené nebo modré). Jedná se o strukturální
vlastnost displeje (nevybočující z průmyslových
standardů), nikoli o závadu. Prohlášení o shodě CE:
Tento výrobek splňuje základní požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice 2006/95/ES (nízké
napětí), 2004/108/ES (EMC) a 2011/65/EU (ROHS).
Prohlášení o shodě EMF: Společnost TP Vision
Europe B.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků
určených pro spotřebitele. Tyto výrobky mají
obecnou vlastnost vysílat a přijímat
elektromagnetické signály, stejně jako veškerá
elektronická zařízení. Jedním z hlavních obchodních
principů společnosti Philips je přijímat u výrobků
veškerá nezbytná opatření na ochranu zdraví a
bezpečnosti v souladu se všemi příslušnými právními
požadavky a standardy EMF (elektrická, magnetická a
elektromagnetická pole) platnými v době výroby
výrobku. Společnost Philips se zavázala vyvíjet,
vyrábět a prodávat výrobky, které nemají nepříznivé
účinky na zdravotní stav. Společnost TP Vision
potvrzuje, že pokud jsou její výrobky řádně používány
k účelu, k jakému byly vyrobeny, je jejich používání
podle nejnovějších vědeckých důkazů bezpečné.
Společnost Philips se aktivně podílí na vývoji
mezinárodních standardů EMP a bezpečnostních
norem. Tato činnost společnosti Philips umožňuje
předvídat další vývoj v oblasti standardizace, který
tak dokáže rychle zapracovat do svých výrobků.
24
Podmínky použití,
autorská práva
a licence
24.1
Zásady použití
2014 © TP Vision Europe B.V. Všechna práva
vyhrazena.
Tento produkt byla uveden na trh společností TP
Vision Europe B.V. nebo některou z jejích
přidružených společností, dále souhrnně nazývaných
TP Vision, která je výrobcem tohoto výrobku.
Společnost TP Vision je poskytovatelem záruky na
televizor, k němuž byla přibalena tato příručka.
Philips a emblém štítu Philips jsou registrované
ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího
upozornění. Ochranné známky jsou majetkem
společnosti Koninklijke Philips N.V nebo příslušných
vlastníků. Společnost TP Vision si vyhrazuje právo
kdykoli výrobky měnit, aniž by vznikla povinnost
odpovídajícím způsobem upravit dříve dodané zboží.
Tištěné materiály dodávané společně s televizorem a
příručka uložená v paměti televizoru nebo stažená
z webových stránek Philips jsou považovány za
dostatečný návod k používání systému.
Jsme přesvědčeni o přiměřenosti materiálu v této
příručce s ohledem na zamyšlené použití systému.
Pokud dojde k použití výrobku nebo jeho
jednotlivých modulů či procesů k jiným než zde
uvedeným účelům, je třeba získat potvrzení o jejich
platnosti a vhodnosti. Společnost TP Vision Europe
B.V. se zaručuje, že samotný materiál neporušuje
žádné patenty registrované v USA. Žádná jiná záruka
není poskytována, ani ji nelze vyvozovat. Společnost
TP Vision Europe B.V. neodpovídá za žádné chyby
v obsahu tohoto dokumentu ani za problémy vzniklé
v důsledku obsahu v tomto dokumentu. Chyby
ohlášené společnosti Philips budou co nejdříve
opraveny a publikovány na jejích webových
stránkách podpory. Podmínky záruky: Nebezpečí
zranění, poškození televizoru nebo zneplatnění
záruky! Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
Televizor i příslušenství používejte vždy v souladu se
záměrem výrobce. Varovný symbol na zadní straně
televizoru upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem. Nikdy nesundávejte kryt televizoru.
V případě potřeby servisu nebo oprav vždy
kontaktujte TV podporu zákazníků společnosti Philips.
Jakékoli operace, které jsou v této příručce výslovně
zakázány, a úpravy nebo montážní postupy, které
24.2
Autorská práva a licence
Rozhraní HDMI
HDMI®
Označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC v USA a dalších zemích.
82
Dolby
Java
Dolby®
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
Java a obchodní známky odvozené od známky Java
jsou registrované obchodní známky společnosti
Oracle a jejích přidružených společností v USA a
dalších zemích.
DTS 2.0 + výstup Digital Out™
Microsoft
DTS 2.0 + výstup Digital Out™
Vyrobeno na základě licencí U.S. Patent: 5 956 674;
5 974 380; 6 487 535 a dalších vydaných a dosud
nevyřízených amerických a celosvětových patentů.
DTS, symbol a DTS společně se symbolem jsou
registrované ochranné známky a DTS 2.0+Digital Out
je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc.
Výrobek obsahuje software. Všechna práva
vyhrazena.
Windows Media
Windows Media je registrovaná ochranná známka
nebo ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA anebo dalších zemích.
Microsoft PlayReady
Vlastníci obsahu používají technologii pro přístup
k obsahu Microsoft PlayReady™, která chrání jejich
duševní vlastnictví včetně obsahu podléhajícího
autorským právům.
Toto zařízení využívá technologii PlayReady pro
přístup k obsahu chráněnému pomocí technologie
PlayReady nebo technologie WMDRM. Pokud se
zařízení nepodaří správně uplatnit omezení používání
obsahu, mohou vlastníci obsahu požadovat od
společnosti Microsoft, aby zrušila schopnost zařízení
využívat obsah chráněný technologií PlayReady.
Zrušení by nemělo ovlivnit nechráněný obsah ani
obsah chráněný pomocí jiných technologií přístupu.
Vlastníci obsahu od vás mohou požadovat upgrade
technologie PlayReady pro přístup k jejich obsahu.
Pokud upgrade odmítnete, nebudete moci
přistupovat k obsahu vyžadujícímu upgrade.
DLNA Certified®
© 2013 Digital Living Network Alliance. Všechna práva
vyhrazena.
© 2013 DLNA. Všechna práva vyhrazena.
DTVi
Wi-Fi Alliance
Značka a logo DTVi jsou registrované značky
univerzity Pontifical Catholic University v Riu de
Janeiru (PUC-Rio) a univerzity Federal University of
Paraíba (UFPB).
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi jsou
registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi
Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™ jsou
ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
83
Software MHEG
Autorská práva v softwaru MHEG (dále označován
jako „Software“) obsaženém v tomto televizoru (dále
označován jako „tento výrobek“) vám umožňují
využívat interaktivní funkce televizoru, které vlastní
společnost S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED (dále
označována jako „Vlastník“). Máte povoleno používat
Software pouze ve spojení s tímto výrobkem.
Kensington
Kensington a Micro Saver jsou registrované obchodní
známky společnosti ACCO World Corporation v USA.
Žádost o registraci je podána i v dalších zemích
světa.
Jiné ochranné známky
Všechny další registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.
84
Rejstřík
Infračervený senzor 25
Instalace bezdrátové sítě 8
Interaktivní TV, informace 31
Interaktivní TV, základní informace 31
Internet 58
Internetová paměť, vymazání 60
Internetová paměť, vymazání 10
A
Aplikace, doporučení 58
Aplikace, galerie 59
Aplikace, otevření 58
Aplikace, videa k&nbsp;zapůjčení 59
Aplikace, vyhledávání 58
Aplikace, zámek 58
Aplikace, zpětná vazba 58
Audio Out –&nbsp;optický 12
Automatická aktualizace kanálu 32
Automatická úprava hlasitosti 68
I
iTV 31
J
Jas 65
Jazyk nabídky 31
Jazyk zvuku 30
Jazyk, nabídky a zprávy 31
Jazyk, původní 30
Jazyk, zvuk 30
Jednotka USB Flash, připojení 20
B
Balíček kanálů, aktualizace 39
Balíčky kanálů 39
Barva 64
Barvy, teplota barev 65
Barvy, zvýšení sytosti barev 65
Basový 67
Bezpečnostní pokyny 80
K
Kabelová síť 9
Kanál, oblíbený 26
Kanál, přepínání 26
Kanál, stav 28
Kanály, aktualizace 32
Kanály, možnosti 28
Kanály, problémy 77
Kanály, přejmenování 27
Kód rodičovského zámku 27
Klávesnice, připojení 19
Kontaktování společnosti Philips 79
Kontrast 65
Kontrast podsvícení 65
Kontrast, Gama 66
Kontrast, jas 65
Kontrast, kontrast videa 66
Kontrast, režimy kontrastu 65
Kopie seznamu kanálů 33
Kopie seznamu kanálů 32
Kvalita příjmu 35
C
CAM – Conditional Access Module (modul podmíněného
přístupu) 14
CI+ 14
D
Digitální teletext 29
DVB (digitální vysílání) 33
DVI, připojení 11
E
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními) 13
EasyLink, připojení 11
Energetický štítek EU 72
ESD 74
F
Formáty přehrávání 74
Fotoaparát, připojení 20
Fotografie, prezentace 50
Fotografie, videa a hudba 50
Funkce EasyLink, nastavení 13
Funkce Miracast™ Wi-Fi Certified 51
L
Likvidace produktu 72
Likvidace televizoru a baterií 72
G
M
Gama 66
Místnost 67
Miracast, blokování/odblokování 52
Miracast, sdílení obrazovky 52
Miracast, zastavení sdílení 52
Miracast™ 51
Modul CAM, instalace 14
Možnosti, kanálu 28
Multi room, informace 61
Multi room, nastavení 61
Multi room, používání 61
Multi view 59
Myš, připojení 19
H
HDCP, ochrana proti kopírování 11
HDMI ARC 11
HDMI CEC 13
Herní konzole, připojení 17
Hlasitost sluchátek 67
Hodiny 48
Hodiny televizoru 48
Hra nebo počítač 66
Hra nebo počítač, hra 49
Hra, hraní 49
Hudba, přehrávání 51
N
I
Nahrávání, co je potřeba 18
Nahrávání, co je potřeba 55
Incredible Surround 67
85
Nahrávání, plánování a nahrávání 55
Nahrávání, seznam nahrávek 55
Nahrávání, spuštění 55
Nahrávka, sledování 56
Nastavení DVB 34
Nastavení Eco 72
Nápověda 78
Nápověda na obrazovce 78
Satelit, seznam kanálů 36
Satelit, sluchově postižení 41
Satelit, Unicable 39
Satelit, vhodnost podle věku 37
Satelit, zamknutí kanálů 37
Síť, bezdrátová 8
Síť, DHCP 8
Síť, heslo 8
Síť, kabelová 9
Síť, nastavení 10
Síť, statická adresa IP 8
Síťová frekvence 34
Síťový název televizoru 10
Síťový router 8
Seznam oblíbených kanálů 26
Sledování televize 26
Slot Common Interface 14
Sluchátka 22
Sluchově postižení 70
Smart TV, úvodní stránka 58
Smart TV, informace 57
Smart TV, internet 58
Smart TV, kód PIN 57
Smart TV, Multi view 59
Smart TV, otevření 57
Smart TV, přehled 58
Smart TV, registrace 57
Software s&nbsp;otevřeným zdrojovým kódem 75
Software, aktuální verze 74
Spotřeba energie, kontrola 72
Standard Wi-Fi 8
Styl aktivity 66
Styl obrazu 64
Středisko péče o&nbsp;zákazníky 79
Synchronizace zvuku s&nbsp;obrazem 16
Systém Active Control 64
Systém domácího kina, problémy 16
Systém domácího kina, připojení 15
Systém domácího kina, vícekanálový 16
Systém domácího kina, vyrovnání hlasitosti 16
Systém domácího kina, zvuk 69
O
Obraz, barva 64
Obraz, kontrast podsvícení 65
Obraz, ostrost 65
Obraz, problémy 77
Obrazovka vypnuta 51
Obrazovka vypnuta 72
Online TV 59
Opravit 79
Ostrost 65
Ostrost, redukce MPEG artefaktů 66
Ostrost, redukce šumu 66
Ostrost, super rozlišení 66
P
Péče o&nbsp;obrazovku 81
Pevný disk USB, instalace 18
Pevný disk USB, místo na disku 18
Pixel Plus link 13
Podpora online 79
Podpora, online 79
Podporované servery médií 74
Pohotovostní režim 23
Pozastavení televizního vysílání 54
Problémy se sítí 9
Prohledávání frekvence 34
Průvodce možnostmi připojení 11
Přehrávač disků Blu-ray, připojení 17
Přejmenování kanálů 27
Přenosová rychlost 34
Připojení antény 7
Připojení antény, tipy 11
Připojení HDMI, tipy 11
Připojení napájení 6
Připojení SCART, tipy 12
Připojení YPbPr, tipy 12
Původní jazyk 30
T
Teletext 29
Text 29
Titulky 30
Titulky, nahrávání 55
Titulky, pozastavení televize 54
TV na vyžádání 59
TV průvodce 45
TV průvodce, hodiny 48
Twitter 57
R
Redukce MPEG artefaktů 66
Redukce šumu 66
Reproduktory TV 68
Režim prostorového zvuku 67
Režim přenosové rychlosti 34
Režim síťové frekvence 34
Rodičovské hodnocení 27
Rozhlasový kanál 26
Ruční instalace 35
Rychlé nastavení obrazu 63
U
Umístění televizoru 6
Umístění televizoru 69
Umístění v&nbsp;obchodě 67
Unicable 39
Univerzální přístup 69
Univerzální přístup, sluchově postižení 70
Univerzální přístup, smíšená hlasitost 70
Univerzální přístup, zvukové efekty 70
Univerzální přístup, řeč 71
USB klávesnice 19
USB myš 19
S
Satelit, aktualizace kanálu 41
Satelit, balíčky 39
Satelit, instalace 38
Satelit, jednotka MDU (Multi-Dwelling-Unit) 38
Satelit, odebrání 40
Satelit, přejmenování kanálů 40
Satelit, přidání 40
Satelit, připojení 7
V
86
Výběr videa 28
Výšky 67
Videa k&nbsp;zapůjčení 59
Videa, přehrávání 51
Vzdálenost sledování 6
W
WPS&nbsp;–&nbsp;chráněné nastavení Wi-Fi 8
WPS&nbsp;–&nbsp;kód PIN 8
Z
Zapnutí 23
Zapnutí a&nbsp;vypnutí 23
Zámek kanálů 27
Zesilovač, audiosystém 68
Zpráva o&nbsp;aktualizaci kanálu 32
Zrakově postižení 70
Zvuk, problémy 78
Zvukový komentář 70
Zvukový styl 67
Č
Časovač 48
Časovač vypnutí 48
Čistý zvuk 68
87
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
88
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising