Philips | 32PFK6500/12 | Owner's Manual | Philips 6500 series Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™ 32PFK6500/12 Uživatelská příručka

Philips 6500 series Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™ 32PFK6500/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
6500 series
www.philips.com/welcome
Uživatelský manuál
32PFK6500
Obsah
1 Seznámení s televizorem
1.1 Philips Android TV
4
1.2 Používání aplikací
4
1.3 Hraní her
4
1.4 Filmy a zmeškané pořady
4
1.5 Pozastavení televize a nahrávání
1.6 Chytré telefony a tablety
4
1.7 Sociální sítě
5
1.8 Ambilight
5
1.9 Ambilight + hue
5
1.10 Připojení Bluetooth
5
2 Instalace
4
41
6
11 Nabídka Domů
48
11.1 Informace o hlavní nabídce
48
11.2 Otevření hlavní nabídky
48
11.3 Vyhledávání a hlasové vyhledávání
11.4 Omezený profil
48
8
49
13 Netflix
50
14 Zdroje
51
14.1 Přepínání na televizní vstup
51
14.2 Možnosti televizního vstupu
51
14.3 Název a typ zařízení
51
14.4 Hra nebo počítač
51
14.5 Znovu vyhledat připojení
52
19
15 Aplikace
53
15.1 Informace o aplikacích
53
15.2 Google Play
53
15.3 App Gallery
54
15.4 Spuštění a ukončení aplikace
15.5 Blokování aplikací
55
15.6 Správa aplikací
56
15.7 Úložiště
56
16 Hry
26
5.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim
5.2 Jas loga Philips
26
5.3 Tlačítka na televizoru
26
5.4 Časovač
26
5.5 Časovač vypnutí
26
26
17 Internet
55
58
16.1 Co potřebujete
16.2 Gamepad
58
16.3 Hraní hry
58
58
59
17.1 Spuštění aplikace Internet
59
17.2 Možnosti na internetu
59
28
6.1 Přehled tlačítek
28
6.2 Hlasové vyhledávání
29
6.3 Klávesnice
30
6.4 Dálkový ovladač, párování
6.5 Infračervený senzor
31
6.6 Baterie
31
6.7 Čištění
32
48
12.1 Informace o nabídce televizoru
49
12.2 Otevření Nabídky televizoru
49
13
6 Dálkový ovladač
44
46
12 Nabídka televizoru
5 Zapnutí a vypnutí
43
10.1 Nejlepší tipy
46
10.2 Nyní na TV
46
10.3 TV on Demand
46
10.4 Video on Demand
47
11
4.1 Informace o připojení
13
4.2 CAM s kartou Smart Card - CI+
15
4.3 Přijímač – set top box
16
4.4 Systém domácího kina – HTS
17
4.5 Chytré telefony a tablety
19
4.6 Přehrávač Blu-ray disků
19
4.7 DVD přehrávač
19
4.8 Bluetooth – reproduktory a gamepady
4.9 Sluchátka
20
4.10 Herní konzole
21
4.11 Gamepad
21
4.12 Pevný disk USB
22
4.13 Klávesnice USB
23
4.14 Jednotka Flash USB
24
4.15 Fotoaparát
24
4.16 Videokamera
24
4.17 Počítač
24
18 Videa, fotografie a hudba
18.1 Z připojení USB
60
18.2 Z počítače nebo zařízení NAS
18.3 Ze služby cloudového úložiště
18.4 Přehrávání videí
60
18.5 Zobrazení fotografií
61
18.6 Přehrávání hudby
61
31
33
7.1 Instalace kanálů
7.2 Seznamy kanálů
7.3 Sledování kanálů
7.4 Oblíbené kanály
7.5 Teletext
38
8.1 Co potřebujete
41
8.2 Data TV průvodce
41
8.3 Používání TV průvodce
10 Nejlepší tipy
3 Připojení k televizoru Android TV
7 Kanály
41
9 Pozastavení televize a nahrávání
6
4 Připojit zařízení
8 Televizní průvodce
9.1 Nahrávání
43
9.2 Pozastavení televizního vysílání
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny
6
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď
2.3 Tipy pro umístění
6
2.4 Napájecí kabel
6
2.5 Kabel antény
7
2.6 Satelitní anténa
7
3.1 Síť a internet
8
3.2 Účet Google
11
3.3 Philips App Gallery
39
7.6 Interaktivní televize
4
19 Chytré telefony a tablety
33
33
34
37
19.1 Aplikace Philips TV Remote App
19.2 Google Cast
63
19.3 Miracast
63
19.4 AirPlay
64
2
60
60
60
63
63
19.5 MHL
64
20 Ambilight
66
20.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí
20.2 Funkce Ambilight vypnuta
66
20.3 Nastavení funkce Ambilight
66
21 Multi View
66
67
68
22.1 Obraz
68
22.2 Zvuk
73
22.3 Nastavení funkce Ambilight
76
22.4 Nastavení Eco
78
22.5 Obecná nastavení
79
22.6 Hodiny, oblast a region
82
22.7 Univerzální přístup
85
23 Bezdrátové a kabelové sítě
23.1 Síť
87
23.2 Bluetooth
25 Instalace kanálů
88
89
25.1 Instalace antény/kabelu
25.2 Instalace satelitu
91
25.3 Kopie seznamu kanálů
26 Software
87
87
24 Nastavení systému Android
89
95
97
26.1 Aktualizace softwaru
97
26.2 Verze softwaru
97
26.3 Software s otevřeným zdrojovým kódem
26.4 Oznámení
98
27 Vlastnosti
97
99
27.1 Ochrana životního prostředí
99
27.2 Spotřeba
99
27.3 Operační systém
100
27.4 Příjem
100
27.5 Typ obrazovky
100
27.6 Rozlišení vstupu obrazu:
100
27.7 Rozměry a hmotnost
100
27.8 Možnosti připojení
101
27.9 Zvuk
101
27.10 Multimédia
101
28 Nápověda a podpora
102
28.1 Zaregistrujte svůj televizor
102
28.2 Používání nápovědy
102
28.3 Odstraňování problémů
102
28.4 Nápověda online
104
28.5 Podpora a servis
104
29 Bezpečnost a péče
29.1 Bezpečnost
106
29.2 Péče o obrazovku
106
107
30 Podmínky používání
108
30.1 Podmínky používání – televizor
108
30.2 Podmínky používání – Smart TV
108
30.3 Podmínky používání – Philips App Gallery
108
31 Autorská práva
Microsoft
110
Wi-Fi Alliance
110
Kensington
111
Jiné ochranné známky
Rejstřík
67
21.1 Informace o funkci Multi View
21.2 Teletext a televize
67
21.3 Nettv a TV
67
21.4 HDMI a televizor
67
22 Nastavení
31.5
31.6
31.7
31.8
110
31.1 MHL
110
31.2 Rozhraní HDMI
110
31.3 Dolby Digital Plus
110
31.4 DTS Premium Sound™
110
3
112
111
1
například Google Chrome, a surfovat po internetu.
Seznámení s
televizorem
Chcete-li získat další informace z Nápovědy,
stiskněte barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Aplikace.
1.3
1.1
Hraní her
Philips Android TV
Toto je televizor Philips Android TV™.
Televizor nabízí dostatečně velkou plochu na hraní.
Dost velkou i pro dva hráče.
Systém Android TV nabízí tisíce filmů, pořadů a her
z obchodu Google Play, ze služby YouTube
a z vašich oblíbených aplikací.*
Díky hlasovému vyhledávání a osobním
doporučením budete mít více času na zábavu
a neztratíte tolik času hledáním něčeho zajímavého.
S vestavěným zařízením Google Cast můžete do
televizoru snadno odesílat filmy, pořady a fotografie
z počítače Chromebook nebo zařízení Android.**
Můžete hrát hru z připojené herní konzole, hru
z nainstalované aplikace nebo online hru na
internetu. Na televizoru si můžete nastavit optimální
herní prostředí, které podporuje rychlé akce a citlivou
odezvu. Pokud chcete hrát hru pro více hráčů na
rozdělené obrazovce, můžete si nastavit simultánní
zobrazování obou verzí na plné obrazovce. Každý
hráč se pak může dokonale soustředit na vlastní hru.
Když si do chytrého telefonu nebo tabletu
nainstalujete aplikaci Philips TV Remote App, máte
televizní kanály přímo na dosah ruky. Můžete si na
velké obrazovce prohlížet své snímky nebo sledovat
oblíbenou kuchařskou show na tabletu v kuchyni.
Televizor se stává součástí vaší mobilní domácnosti.
1.4
Filmy a zmeškané pořady
Chcete-li si vypůjčit video, nemusíte vůbec odcházet
z domova.
Můžete se připojit k domácí síti a k internetu.
Využijte službu Video na vyžádání a nejnovější filmy
si můžete streamovat přímo do televizoru. Otevřete si
aplikaci videoobchodu, vytvořte si vlastní účet,
vyberte film a stiskněte tlačítko přehrávání.
* Televizor musí být připojen k internetu. Služby
některých poskytovatelů obsahu mohou být placené.
** Odesílání do televizoru je optimalizováno pouze
pro některé služby. Kvalita streamování jiného obsahu
se může lišit. Podporované operační systémy
a zařízení: Android 2.3 a vyšší, iOS® 7 a vyšší,
Windows® 7 a vyšší, Mac OS® 10.7 a vyšší a Chrome
OS (verze 38 nebo vyšší).
Služba Video on Demand je k dispozici pouze ve
vybraných zemích.
Chcete-li získat další informace z Nápovědy,
stiskněte barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Video na vyžádání.
Google, Android, Google Play a další značky jsou
ochranné známky společnosti Google Inc. Robot
Android vychází z díla vytvořeného a sdíleného
společností Google a je použit v souladu
s podmínkami, které jsou popsány v licenci Creative
Commons 3.0 Attribution License.
1.5
Pozastavení televize a
nahrávání
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalco
de
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit
a nahrát vysílání z digitálního televizního kanálu.
Pozastavte televizi a vezměte naléhavý hovor nebo
si jednoduše dejte přestávku během sportovního
zápasu. Televizor zatím uloží vysílání na pevný disk
USB. Můžete je sledovat později.
Je-li připojen pevný disk USB, můžete také nahrávat
digitální vysílání. Je možné nahrávat během sledování
pořadu nebo naplánovat nahrávání nadcházejícího
pořadu.
1.2
Používání aplikací
Některé praktické aplikace jsou pro začátek
v televizoru předinstalovány.
Na stránkách aplikací najdete přehled všech aplikací
v televizoru. Podobně jako u chytrého telefonu
nebo tabletu nabízejí aplikace v televizoru nové
funkce a rozšiřují možnosti jeho využití. K dispozici
jsou například televizní hry nebo předpověď počasí.
Můžete si také spustit aplikaci webového prohlížeče,
Chcete-li získat další informace z Nápovědy,
stiskněte barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Pozastavení televizního
vysílání nebo Nahrávání.
4
1.6
Když funkci Ambilight vypnete, bude vám chybět.
Chytré telefony a tablety
* Samostatně dostupné.
Nová aplikace Philips TV Remote App je váš nový
televizní kamarád.
1.9
Ambilight + hue
Aplikace TV Remote App v chytrém telefonu nebo
tabletu vám umožní ovládnout média kolem vás.
Můžete odesílat fotografie, hudbu nebo videa na
velkou obrazovku televizoru nebo můžete sledovat
jakýkoli svůj televizní kanál živě na tabletu nebo
telefonu. Otevřete si TV průvodce a naplánujte zítřejší
nahrávání. Televizor u vás doma se o vše postará.
Zapněte si funkci Ambilight+hue a nastavte si
v pokoji příjemné barevné efekty. Aplikace TV
Remote App předává kontrolu do vašich rukou.
Umožní vám například jednoduše snížit hlasitost
televizoru.
Televizor Ambilight
Jedinečná technologie Ambilight od společnosti
Philips překračuje hranice obyčejného. Nejenže díky
dalšímu světlu po stranách na okolní stěnu působí
televizní obrazovka mnohem širší, navíc se budete
moci do zážitku ze sledování ještě víc ponořit. Barva,
živost a vzrušení překračují hranice obrazovky a zaplní
váš obývací pokoj úchvatným a intenzivním diváckým
zážitkem.
Ambilight + Hue
Aplikaci Philips TV Remote App si můžete kdykoli
stáhnout ze svého oblíbeného obchodu
s aplikacemi.
Naplňte svůj prostor i život zázrakem Ambilight.
Technologie Ambilight + hue* umožňuje rozšíření
zážitku Ambilight na celou místnost.
Je úplně zdarma.
Funkci Ambilight můžete ještě více rozšířit pomocí
technologie Ambilight+hue. Využívá bezdrátově
ovládané žárovky aplikace Philips Hue*. Všechny
žárovky lze nastavit tak, aby zaplnily místnost
barvami, které se hodí k obsahu zobrazeném
v televizoru.
Aplikace Philips TV Remote App je k dispozici pro
systémy iOS a Android.
1.7
Sociální sítě
Televizor Ambilight a žárovky hue spolu bezdrátově
„hovoří“, aby vás obklopily emocemi, silou a barvou
technologie Ambilight.
Pokud si chcete zkontrolovat zprávy od přátel,
nemusíte vstávat a jít k počítači.
*Sada hue je dostupná samostatně.
Televizor vám umožní přijímat zprávy ze sociálních
sítí na televizní obrazovce. Na zprávy můžete
odpovídat rovnou z pohovky.
1.10
Připojení Bluetooth
Chcete-li získat další informace z Nápovědy,
stiskněte barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Aplikace.
Televizor obsahuje technologii Bluetooth.
Můžete připojit přídavné bezdrátové reproduktory
nebo bezdrátová sluchátka. Zapomeňte na
připojování kabelů, stačí spárovat televizor se
zařízením.
1.8
Ambilight
Chcete-li získat další informace z Nápovědy,
stiskněte barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte
položku Bluetooth nebo Bezdrátové reproduktory.
Ambilight je nejelegantnější a nejexkluzivnější funkce
vašeho nového televizoru Philips.
Jedná se o nenápadné osvětlení barevným světlem,
které vychází zpoza obrazovky, čímž umocňuje váš
vizuální zážitek. Díky funkci Ambilight si odpočinou
vaše oči, ale vaše mysl je zcela pohlcena vizuálním
zážitkem.
Funkci Ambilight můžete ještě více rozšířit pomocí
technologie Ambilight+hue. Využívá bezdrátově
ovládané žárovky aplikace Philips Hue*. Všechny
žárovky lze nastavit tak, aby zaplnily místnost
barvami, které se hodí k obsahu zobrazeném
v televizoru.
5
Instalace
55PFx6540, 55PFx6550, 55PFx6560, 55PFx6580
VESA MIS-F 400 x 200, M6
• 65PFx6520
VESA MIS-F 400x400, M6
2.1
Příprava
Přečtěte si bezpečnostní
pokyny
Nejprve sejměte 4 plastové kryty šroubů ze
závitových pouzder na zadní straně televizoru.
Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění
televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně
10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru.
2
Před prvním použitím televizoru si přečtěte
bezpečnostní pokyny.
Upozornění
Chcete-li si zobrazit pokyny, stiskněte v Nápovědě
barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Bezpečnostní pokyny.
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní
dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní
pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat
bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Před
umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní
opatření.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž ani za nehodu
nebo úraz, k nimž může při montáži dojít.
2.2
Podstavec televizoru a
montáž na zeď
Podstavec televizoru
2.3
Pokyny pro montáž podstavce televizoru naleznete
ve Stručném návodu k rychlému použití, jenž byl
dodán spolu s televizorem. Pokud jste tento návod
ztratili, můžete si jej stáhnout z webových
stránek www.philips.com.
Tipy pro umístění
• Umístěte televizor na místo, kde nebude na
obrazovku dopadat přímé světlo.
• Chcete-li dosáhnout co nejlepšího efektu Ambilight,
ztlumte osvětlení v místnosti.
• Televizor umístěte až 15 cm od zdi.
• Ideální vzdálenost pro sledování televize je
trojnásobkem velikosti úhlopříčky obrazovky. Při
sezení by měly vaše oči být v rovině se středem
obrazovky.
Při hledání Stručného návodu k rychlému
použití ke stažení použijte typové číslo výrobku.
Připevnění na zeď
Televizor je připraven k připevnění na držák pro
montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA
(prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte
následující kód VESA . . .
2.4
Napájecí kabel
• Zastrčte napájecí kabel do napájecí
zásuvky POWER v zadní části televizoru.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zasunutý
do konektoru.
• Dbejte, aby byla zástrčka v elektrické zásuvce stále
přístupná.
• Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za
zástrčku, nikdy za kabel.
• 32PFx6500
VESA MIS-F 100 x 100, M4
• 40PFx6510,
40PFx6540, 40PFx6550, 40PFx6560, 40PFx6580
VESA MIS-F 200 x 200, M4
• 50PFx6510,
50PFx6540, 50PFx6550, 50PFx6560, 50PFx6580
VESA MIS-F 400 x 200, M6
• 55PFx6510,
6
I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu
energie, pokud jej nebudete delší dobu používat,
odpojte z důvodu úspory energie napájecí kabel.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Zapínání s dalšími
informacemi o zapínání a vypínání televizoru.
2.5
Kabel antény
Zasuňte zástrčku antény pevně do
zásuvky Antenna umístěné na zadní straně
televizoru.
Můžete použít vlastní anténu nebo signál antény
z anténního distribučního systému. Použijte koaxiální
kabel s anténním konektorem IEC (RF) 75 ohmů.
Toto připojení antény použijte pro vstupní signály
DVB-T a DVB-C.
2.6
Satelitní anténa
Připojte satelitní konektor typu F k satelitnímu
konektoru SAT na zadní straně televizoru.
7
nenachází, protože název sítě je skrytý (vypnuli jste
vysílání identifikátoru SSID v routeru), vyberte
možnost Přidat novou síť a zadejte název sítě sami.
6 - Podle typu routeru zadejte svůj šifrovací klíč –
WEP, WPA nebo WPA2. Pokud jste již šifrovací klíč
pro tuto síť zadávali, můžete kliknutím na
tlačítko OK vytvořit připojení okamžitě.
7 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
3
Připojení
k televizoru
Android TV
3.1
WPS
Síť a internet
Je-li váš router vybaven funkcí WPS, můžete jej
připojit přímo, bez prohledávání sítí. Jsou-li ve vaší
bezdrátové síti zařízení využívající systém
zabezpečovacího šifrování WEP, nelze použít funkci
WPS.
Domácí síť
Abyste mohli využít všechny funkce televizoru Philips
Android TV, musí být televizor připojen k internetu.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Připojit do sítě a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost WPS a stiskněte tlačítko OK.
5 - Přejděte k routeru a stiskněte tlačítko WPS.
Během dvou minut přejděte zpět k televizoru.
6 - Výběrem možnosti Připojit vytvořte připojení.
7 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Připojte televizor do domácí sítě s vysokorychlostním
připojením k internetu. Televizor můžete k síťovému
routeru připojit bezdrátově nebo kabelem.
Připojit do sítě
Bezdrátové připojení
Co potřebujete
Chcete-li televizor připojit k internetu bezdrátově, je
nutný bezdrátový router s připojením na internet.
WPS s kódem PIN
Použijte vysokorychlostní (širokopásmové) připojení.
Je-li váš router vybaven funkcí WPS s kódem PIN,
můžete jej připojit přímo, bez prohledávání sítí. Jsou-li
ve vaší bezdrátové síti zařízení využívající systém
zabezpečovacího šifrování WEP, nelze použít funkci
WPS.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Připojit do sítě a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost WPS s kódem PIN a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Zapište si zobrazený osmiciferný kód PIN
a zadejte jej do softwaru routeru v počítači.
Informace o zadání kódu PIN najdete v příručce
k routeru.
6 - Výběrem možnosti Připojit vytvořte připojení.
7 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Vytvoření připojení
Bezdrátové provedení
Vytvoření bezdrátového připojení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Připojit do sítě a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Bezdrátový a stiskněte
tlačítko OK.
5 - V seznamu nalezených sítí vyberte svou
bezdrátovou síť. Pokud se vaše síť v seznamu
Problémy
Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena
• Mikrovlnné trouby, telefony DECT nebo jiná zařízení
Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti bezdrátové sítě mohou
způsobovat rušení sítě.
8
• Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umožňují
bezdrátový přístup k televizoru.
• Pokud vám bezdrátová síť doma nefunguje správně,
zkuste nainstalovat kabelovou síť.
**Abyste vyhověli nařízením EMC, používejte stíněný
kabel sítě Ethernet FTP kat. 5E.
Internet nefunguje
• Je-li připojení k routeru v pořádku, zkontrolujte
připojení routeru k internetu.
Nastavení sítě
Zobrazit nastavení sítě
Připojení k počítači a internetu jsou pomalá
• Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti
a jiných faktorech kvality signálu naleznete
v uživatelské příručce bezdrátového routeru.
• Pro router použijte vysokorychlostní
(širokopásmové) připojení k internetu.
Zde si můžete zobrazit všechna aktuální nastavení
sítě. Adresy IP a MAC, sílu signálu, rychlost, způsob
šifrování apod.
Zobrazení aktuálních nastavení sítě…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Zobrazit nastavení sítě a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
DHCP
• Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
Pevné připojení
Co potřebujete
Konfigurace sítě
Chcete-li připojit televizor k internetu, potřebujete
síťový router s připojením k internetu. Použijte
vysokorychlostní (širokopásmové) připojení.
Pokud jste pokročilý uživatel a chcete nainstalovat síť
se statickou adresou IP, nastavte televizor na
hodnotu Statická IP .
Nastavení televizoru na statickou adresu IP…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Konfigurace sítě a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Statická IP a stiskněte
tlačítko OK, čímž povolíte možnost Konfigurace
statické IP.
5 - Vyberte možnost Konfigurace statické IP a
nakonfigurujte připojení.
6 - Můžete nastavit číslo pro Adresu IP, Masku
sítě, Bránu, DNS 1 nebo DNS 2.
7 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vytvoření připojení
Vytvoření kabelového připojení…
1 - Připojte router k televizoru síťovým kabelem
(kabelem sítě Ethernet**).
2 - Zkontrolujte, zda je router zapnutý.
3 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
5 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Připojit do sítě a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Připojení vedením a stiskněte
tlačítko OK. Televizor neustále vyhledává síťové
připojení.
7 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Zapnout přes Wi-Fi (WoWLAN)
Tento televizor můžete zapnout z chytrého telefonu
nebo tabletu, pokud je televizor v pohotovostním
režimu. Nastavení Zapnout pomocí funkce Wi-Fi
(WoWLAN) musí být zapnuto.
Zapnutí funkce WoWLAN…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
9
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Zapnout přes Wi-Fi (WoWLAN) a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Miracast a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Miracast™, zapnutí.
Zapnout připojení Wi-Fi
Vymazat připojení Wi-Fi Miracast
Můžete zapnout nebo vypnout připojení Wi-Fi
v televizoru.
Vymažte seznam připojených a blokovaných zařízení
používaných s funkcí Miracast.
Zapnutí připojení Wi-Fi…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo Wi-Fi > Wi-Fi
zapnuto/vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vymazání připojení Miracast…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo Wi-Fi > Wi-Fi
Miracast Connections a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Smazat vše a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Digital Media Renderer – DMR
Wi-Fi Smart Screen
Pokud soubory médií nelze v televizoru přehrát,
zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Digitial Media
Renderer (DMR). Ve výchozím nastavení z výroby je
funkce DMR zapnutá.
Chcete-li sledovat televizní kanály na chytrém
telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace
Philips TV Remote App, musíte zapnout funkci Wi-Fi
Smart Screen. Některé kódované kanály nemusí být
možné na mobilním zařízení přehrávat.
Zapnutí funkce DMR…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Digital Media Renderer - DMR a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zapnutí funkce Wi-Fi Smart Screen…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo Wi-Fi > Wi-Fi
Smart Screen a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zapnout funkci Wi-Fi Miracast
Název televizní sítě
Po zapnutí funkce Wi-Fi Miracast můžete sdílet
obrazovku svého chytrého telefonu, tabletu nebo
počítače na televizoru.
Pokud se ve vaší domácí síti nachází více televizorů,
můžete jim přidělit jedinečné názvy.
Zapnutí funkce Miracast...
Změna názvu televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo Wi-Fi > Wi-Fi
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
10
Wi-Fi > Název televizní sítě a stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí klávesnice na obrazovce nebo klávesnice
na dálkovém ovladači (je-li k dispozici) zadejte
název.
5 - Výběrem možnosti  potvrďte změnu.
6 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
v počítači nebo tabletu na adrese
accounts.google.com. Ke hraní her na Google Play
potřebujete profil Google+. Pokud se nepřihlásíte
hned při instalaci televizoru, můžete se přihlásit
později.
Přihlášení po instalaci televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  (dolů) a vyberte
položku Osobní > Přidat účet a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stiskněte tlačítko OK u možnosti PŘIHLÁŠENÍ.
5 - Na klávesnici dálkového ovladače zadejte emailovou adresu a stiskněte malé tlačítko OK na
pravé straně klávesnice.
6 - Zadejte heslo a přihlaste se stisknutím malého
tlačítka OK.
7 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vymazat internetovou paměť
Pomocí funkce Vymazat internetovou paměť můžete
smazat všechny internetové soubory a přihlašovací
údaje uložené v televizoru, například hesla, soubory
cookie a historii.
Vymazání internetové paměti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo
Wi-Fi > Vymazat internetovou paměť a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Pro potvrzení vyberte možnost OK.
5 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Když se chcete přihlásit jiným účtem Google, nejprve
se odhlaste a potom se přihlaste jiným účtem.
Nastavení systému Android
Můžete nastavit nebo zobrazit několik specifických
nastavení a údajů pro Android. Můžete zobrazit
seznam aplikací nainstalovaných v televizoru
a místo, které potřebují. Můžete nastavit jazyk
Hlasového vyhledávání. Můžete nakonfigurovat
klávesnici na obrazovce nebo umožnit, aby aplikace
využívaly vaše umístění. Prohlédněte si různá
nastavení systému Android. Další informace o těchto
nastaveních najdete na
stránce www.support.google.com/androidtv.
Sdílení souborů
Televizor je možné propojit s dalšími zařízeními ve
vaší bezdrátové síti, například s počítačem nebo
chytrým telefonem. Můžete použít počítač se
systémem Microsoft Windows nebo Apple OS X.
V televizoru můžete otevírat fotografie, hudbu
a videa uložená v počítači.
Otevření nastavení…
3.2
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Prohlédněte si různá nastavení systému Android.
4 - V případě potřeby stisknutím
tlačítka BACK nabídku zavřete.
Účet Google
Přihlásit se
Abyste mohli využít všechny funkce televizoru Philips
Android TV, můžete se přihlásit ke službám Google
pomocí účtu Google.
Po přihlášení můžete hrát své oblíbené hry na
telefonu, tabletu i televizoru. Na obrazovce
domácího televizoru také získáte přizpůsobená
doporučení videí a hudby a přístup k YouTube,
Google Play a dalším aplikacím.
3.3
Philips App Gallery
Přihlásit se
Ke službám Google se v televizoru přihlaste
existujícím účtem Google. Pro přihlášení k účtu
Google potřebujete e-mailovou adresu a heslo.
Pokud ještě nemáte účet Google, vytvořte si ho
11
App Gallery.
2 - Můžete vybrat možnost Zásady ochrany
soukromí a po stisknutí tlačítka OK si zásady
přečtěte.
3 - Vyberte možnost Přijmout a stiskněte
tlačítko OK. Schválení nelze odvolat.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Aplikace Philips
Po připojení televizoru k internetu můžete používat
aplikace vybrané společností Philips. Jde o aplikace
navržené speciálně pro televizory. Galerie Philips
App Gallery obsahuje širokou nabídku aplikací.
V některých zemích můžete nainstalovat i aplikace
místní služby Videostore nebo aplikace vysílacích
televizních společností. Ty nabízejí i televizní služby
Catch-Up.
Sbírka aplikací v galerii Philips App Gallery se může
v jednotlivých zemích a regionech lišit.
Některé aplikace z App Gallery jsou již předem
nainstalované v televizoru. Při instalaci dalších
aplikací z App Gallery budete požádáni o souhlas
s Podmínkami používání. Zásady ochrany soukromí
můžete nastavit podle svých preferencí.
Podmínky používání
Abyste mohli nainstalovat a používat aplikace
z galerie Philips App Gallery, musíte souhlasit
s Podmínkami použití. Pokud jste podmínky
neodsouhlasili hned při instalaci televizoru, můžete
souhlas vyjádřit později. Jakmile vyjádříte souhlas
s Podmínkami používání, některé aplikace se
okamžitě zpřístupní a další aplikace budete moci
nainstalovat z galerie Philips App Gallery.
Vyjádření souhlasu s Podmínkami používání po
instalaci televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME a vyberte položku
Kolekce Philips > App Gallery a stisknutím tlačítka
OK otevřete galerii App Gallery.
2 - Můžete vybrat položkuPodmínky používání
a stisknutím tlačítka OK je zobrazte pro čtení.
3 - Vyberte možnost Přijmout a stiskněte tlačítko
OK. Schválení nelze odvolat.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Nastavení soukromí
Některá nastavení soukromí u aplikací Philips App
Gallery můžete nastavit.
• Můžete povolit odesílání technických statistik do
společnosti Philips.
• Můžete povolit osobní doporučení.
• Můžete povolit používání souborů cookies.
• Můžete zapnout Rodičovský zámek pro aplikace
označené jako nevhodné do 18 let.
Nastavení ochrany soukromí pro Philips App Gallery…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME a vyberte
položku Kolekce Philips > App
Gallery a stisknutím tlačítka OK otevřete galerii
12
4
Ochrana proti kopírování
Připojit zařízení
Kabely HDMI podporují funkci HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál
ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD
nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital
Rights Managament).
4.1
Informace o připojení
Průvodce možnostmi připojení
HDMI ARC
Zařízení vždy připojujte k televizoru pomocí
konektoru nejvyšší dostupné kvality. Používejte také
velmi kvalitní kabely, abyste zajistili kvalitní přenos
obrazu a zvuku.
Všechna připojení HDMI v televizoru mají zpětný
zvukový kanál HDMI ARC (neboli Audio Return
Channel).
Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina
(HTS neboli Home Theatre System), rovněž konektor
HDMI ARC, připojte je k libovolnému konektoru
HDMI na tomto televizoru. Použijete-li připojení HDMI
ARC, není třeba připojovat zvláštní audio kabel, který
odesílá zvuk televizního obrazu do zařízení HTS.
Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje.
Když připojíte nějaké zařízení, televizor rozpozná jeho
typ a přiřadí mu odpovídající typový název. Tento
typový název můžete podle potřeby změnit. Je-li
nastaven správný typový název zařízení, televizor při
nastavení tohoto zařízení v nabídce Zdroj
automaticky přepne na odpovídající optimální
nastavení.
K připojení zařízení HTS můžete použít libovolný
konektor HDMI na tomto televizoru, ale funkce ARC je
k dispozici pouze pro jedno zařízení nebo připojení
současně.
Potřebujete-li pomoc s připojením několika zařízení
k televizoru, můžete navštívit Průvodce možnostmi
připojení televizoru Philips. Tento průvodce nabízí
informace o tom, jak vytvořit připojení a které kabely
použít.
Přejděte na webové
stránky www.connectivityguide.philips.com
HDMI MHL
S funkcí HDMI MHL můžete odeslat to, co vidíte na
chytrém telefonu nebo tabletu se systémem Android,
na obrazovku televizoru.
Port pro anténu
Připojení HDMI 4 tohoto televizoru zahrnuje funkci
MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link).
Máte-li set top box (digitální přijímač) nebo rekordér,
připojte kabely antény tak, aby signál antény
procházel nejprve set top boxem nebo rekordérem
a poté teprve vstoupil do televizoru. Takto mohou
anténa a set top box odesílat případné další kanály
do rekordéru k nahrávání.
Toto kabelové připojení nabízí výbornou stabilitu a
šířku pásma, nízké zpoždění, žádné bezdrátové rušení
a dobrou kvalitu reprodukce zvuku. Připojení MHL
bude navíc nabíjet baterii vašeho chytrého telefonu či
tabletu. I když je vaše mobilní zařízení připojeno,
nebude se nabíjet, když je televizor v pohotovostním
režimu.
Porty HDMI
Informujte se, jaký pasivní kabel MHL je pro vaše
mobilní zařízení vhodný. Zejména o typu konektoru,
který potřebujete pro připojení k chytrému telefonu
nebo tabletu. Druhý konektor musí být HDMI pro
připojení k televizoru.
Kvalita HDMI
Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI.
Jediný kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.
Použití kabelu HDMI pro televizní signál.
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti MHL, LLC.
Pro nejlepší kvalitu přenosu použijte vysokorychlostní
kabel HDMI; nepoužívejte kabel delší než 5 m.
HDMI CEC - EasyLink
13
Jakmile je zařízení vybráno, lze je ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru.
Tlačítka  HOME a  OPTIONS a některá další
tlačítka pro ovládání televizoru, se ale do zařízení
nepředávají.
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI.
Jediný kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.
Používejte kabel HDMI pro signály s kvalitou obrazu
HD (High Definition). Pro nejlepší kvalitu přenosu
použijte vysokorychlostní kabel HDMI; nepoužívejte
kabel delší než 5 m.
Pokud potřebné tlačítko není na dálkovém ovladači
televizoru, můžete vybrat tlačítko v nabídce
Možnosti.
Stiskněte tlačítko  OPTIONS a na liště nabídek
vyberte možnost Ovládací prvky. Na obrazovce
vyberte požadované tlačítko zařízení a stiskněte
tlačítko OK.
Některá velmi specifická tlačítka zařízení nemusejí být
v nabídce Ovládací prvky k dispozici.
Na dálkový ovladač televizoru budou reagovat pouze
zařízení, která podporují funkci dálkového ovládání
EasyLink.
EasyLink HDMI CEC
Pokud jsou zařízení připojena prostřednictvím
rozhraní HDMI a jsou vybavena funkcí EasyLink,
můžete je ovládat pomocí dálkového ovladače
televizoru. V televizoru a připojeném zařízení musí
být zapnuta funkce EasyLink HDMI CEC.
Zapnutí nebo vypnutí funkce EasyLink
Funkce EasyLink umožňuje ovládat připojená zařízení
pomocí dálkového ovladače televizoru. Funkce
EasyLink využívá ke komunikaci s připojenými
zařízeními funkci HDMI CEC (Consumer Electronics
Control). Zařízení musejí podporovat funkci HDMI CEC
a musí být připojena prostřednictvím konektoru
HDMI.
Úplné vypnutí funkce EasyLink…
Funkce EasyLink můžete Zapnout nebo Vypnout.
Televizor se dodává se všemi nastaveními funkce
EasyLink zapnutými.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost EasyLink, stiskněte
tlačítko  (vpravo) a potom znovu vyberte
možnost EasyLink.
4 - Vyberte možnost Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení funkce EasyLink
Televizor se dodává se zapnutou funkcí EasyLink.
Zkontrolujte, zda je na připojených zařízeních
EasyLink správné nastavení funkce HDMI-CEC.
Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných
značek.
Dálkový ovladač EasyLink
HDMI-CEC u jiných značek
Chcete-li, aby zařízení komunikovalo, ale nechcete je
ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru,
můžete dálkové ovládání EasyLink samostatně
vypnout.
Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy,
Jako příklady lze uvést: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne
všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně
kompatibilní.
Zapnutí nebo vypnutí dálkového ovládání EasyLink…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost EasyLink > Dálkové ovládání
EasyLink, a potom stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto
a stiskněte OK.
5 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Uvedené příklady značek používaných pro funkci
HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Ovládání zařízení
Chcete-li ovládat zařízení připojené ke konektoru
HDMI a nastavit je prostřednictvím funkce EasyLink,
vyberte zařízení nebo jeho činnost v seznamu
připojení televizoru. Stiskněte tlačítko  SOURCES ,
vyberte zařízení připojené ke konektoru HDMI a poté
stiskněte tlačítko OK.
14
DVI na HDMI
Scart
Pokud vlastníte zařízení s konektorem DVI, můžete
takové zařízení připojit k libovolnému
konektoru HDMI pomocí adaptéru DVI na HDMI.
SCART je připojení dobré kvality.
Připojení SCART lze použít pro videosignály CVBS
a RGB, nelze je však použít pro televizní signály
s vysokým rozlišením (HD). Připojení SCART
kombinuje videosignál a audiosignál. Připojení SCART
také podporuje přehrávání NTSC.
Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte
adaptér DVI na HDMI. Použijte jeden z konektorů
HDMI a audio kabel L/R (minikonektor 3,5 mm)
připojte ke konektoru Audio In na zadní straně
televizoru.
Audio Out – optický
Audio Out – optický
Toto optické připojení dokáže přenášet
audiokanály 5.1. Pokud audiozařízení, obvykle
systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre
System), nemá žádný konektor HDMI ARC, můžete
tento kabel připojit ke konektoru Audio In – optický
na zařízení HTS. Výstup Audio Out – optický odešle
zvuk televizoru do zařízení HTS.
Ochrana proti kopírování
Kabely DVI a HDMI podporují funkci HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál
ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD
nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital
Rights Managament).
Můžete nastavit typ výstupního audio signálu tak, aby
odpovídal možnostem vašeho systému domácího
kina.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Nastavení výstupu
zvuku.
Komponentní video Y Pb Pr
Komponentní video Y Pb Pr je vysoce kvalitní
připojení.
Připojení YPbPr lze použít pro televizní signály
s vysokým rozlišením (HD). Kromě signálů Y, Pb a Pr
přidejte také zvukové signály Audio L a Audio R pro
přenos zvuku.
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete upravit synchronizaci zvuku a obrazu.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová slova a
vyhledejte položku Synchronizace zvuku s obrazem .
Barevné konektory YPbPr (zelená, modrá, červená)
připojte k zástrčkám odpovídajících barev.
Pokud má zařízení také zvuk, použijte také audiokabel
cinch L/R.
15
mohou lišit), můžete sledovat kódované kanály
podporované kartou Smart Card modulu CAM.
4.2
CAM s kartou Smart Card CI+
Vložený modul CAM s kartou Smart Card je určen
výhradně pro váš televizor. Pokud modul CAM
vyjmete, nebudete moci dále sledovat kódované
kanály modulem CAM podporované.
CI+
Tento televizor je připraven pro služby podmíněného
přístupu CI+.
Služby CI+ vám umožní sledovat prémiové programy
v kvalitě HD, například filmy a sport, jež nabízejí
televizní vysílací společnosti ve vašem regionu. Tyto
pořady jsou kódovány televizní vysílací společností
a dekódovány modulem CI+.
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní
vysílání vám poskytnou tento modul CI+ (Conditional
Access Module – modul podmíněného přístupu
neboli CAM) a příslušnou kartu Smart Card, když si
předplatíte jejich prémiové programy. Tyto programy
se vyznačují vysokou úrovní ochrany proti kopírování.
Hesla a kódy PIN
U některých modulů CAM je nutné ke sledování
kanálů zadat kód PIN. Při nastavování kódu PIN
u modulu CAM doporučujeme použít stejný kód, jaký
používáte při odemykání televizoru.
Další informace o podmínkách vám poskytne vysílací
společnost zajišťující digitální televizní vysílání.
Nastavení kódu PIN u modulu CAM…
Smart Card
4.3
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES .
2 - Vyberte typ kanálu, pro který modul CAM
používáte.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na
možnost Běžné rozhraní.
4 - Vyberte vysílací společnost modulu CAM. Další
nabídky pak pocházejí od vysílací společnosti. Podle
pokynů na obrazovce vyhledejte nastavení kódu PIN.
Přijímač – set top box
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní
vysílání vám poskytnou tento modul CI+ (Conditional
Access Module – modul podmíněného přístupu
neboli CAM) a příslušnou kartu Smart Card, když si
předplatíte jejich prémiové programy.
Kabelový přijímač
Pomocí dvou kabelů antény připojte anténu k set top
boxu (digitálnímu přijímači) a k televizoru.
Vložte kartu Smart Card do modulu CAM. Postupujte
podle pokynů, které vám poskytne příslušná vysílací
společnost.
Vložení modulu CAM do televizoru…
1 - Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul
CAM. Nesprávným vložením můžete poškodit modul
CAM a televizor.
2 - Přistupte k televizoru zezadu. Modul CAM
uchopte tak, aby jeho přední strana směřovala
k vám, a jemně jej zasuňte do slotu COMMON
INTERFACE.
3 - Modul CAM uchopte tak, aby jeho přední strana
směřovala k vám, a jemně jej zasuňte do slotu.
Modul CAM zasuňte co nejdále a nechte jej trvale ve
slotu.
Kromě připojení antény přidejte kabel HDMI
a připojte set-top box k televizoru.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud set-top
box není vybaven konektorem HDMI.
Po zapnutí televizoru může několik minut trvat, než se
modul CAM aktivuje. Když je vložen modul CAM a je
uhrazeno předplatné (způsoby předplatného se
16
Připojení přes HDMI ARC
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru
pomocí kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips
Soundbar nebo systém HTS s vestavěným
přehrávačem disků.
HDMI ARC
Je-li váš systém domácího kina vybaven konektorem
HDMI ARC, můžete pro připojení použít libovolný
konektor HDMI na televizoru. Použijete-li připojení
HDMI ARC, není třeba připojovat další audio kabel.
Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje.
Všechny konektory HDMI na televizoru mohou
poskytnout signál zpětného zvukového kanálu (ARC).
Jakmile však systém domácího kina připojíte, televizor
může odesílat signál ARC pouze do tohoto konektoru
HDMI.
Časovač vypnutí
Tento automatický časovač vypnutí vypněte, pokud
používáte pouze dálkový ovladač set top boxu.
Vypnutím časovače zabráníte automatickému vypnutí
televizoru po uplynutí 4 hodin, během nichž nebylo
stisknuto tlačítko na dálkovém ovladači televizoru.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová slova a
vyhledáním položky Časovač vypnutí.
Satelitní tuner
Připojte kabel satelitní antény k satelitnímu přijímači.
Kromě připojení antény přidejte kabel HDMI
a připojte zařízení k televizoru.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení
není vybaveno konektorem HDMI.
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete u většiny systémů domácího kina nastavit
prodlevu, aby si zvuk a obraz odpovídaly.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová slova a
vyhledejte položku Synchronizace zvuku s obrazem .
Připojení přes HDMI
Časovač vypnutí
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru
pomocí kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips
Soundbar nebo systém HTS s vestavěným
přehrávačem disků.
Tento automatický časovač vypnutí vypněte, pokud
používáte pouze dálkový ovladač set top boxu.
Vypnutím časovače zabráníte automatickému vypnutí
televizoru po uplynutí 4 hodin, během nichž nebylo
stisknuto tlačítko na dálkovém ovladači televizoru.
Jestliže systém domácího kina není vybaven
konektorem HDMI ARC, přidejte optický audio kabel
pro odesílání zvuku (Toslink) k televiznímu obrazu do
systému domácího kina.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová slova a
vyhledáním položky Časovač vypnutí.
4.4
Systém domácího kina – HTS
17
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
Synchronizace zvuku televizoru…
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete u většiny systémů domácího kina nastavit
prodlevu, aby si zvuk a obraz odpovídaly.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Synchronizace
audiovýstupu a stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí posuvníku nastavte zpoždění zvuku a
stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová slova a
vyhledejte položku Synchronizace zvuku s obrazem .
Nastavení výstupu zvuku
Zpoždění výstupu zvuku
Formát výstupu zvuku
Je-li k televizoru připojen systém domácího kina
(HTS), obraz na televizoru a zvuk z domácího kina
by měly být synchronizovány.
Máte-li systém domácího kina (HTS neboli Home
Theatre System) vybavený funkcemi pro zpracování
vícekanálového zvuku, jako je například Dolby Digital,
DTS® nebo podobné systémy, nastavte možnost
Formát výstupu zvuku na možnost Vícekanálový. Je-li
nastavena hodnota Vícekanálový, televizor může
odesílat komprimovaný signál vícekanálového zvuku
z televizního kanálu nebo připojeného přehrávače
do systému domácího kina. Máte-li systém domácího
kina bez funkce zpracování vícekanálového zvuku,
vyberte možnost Stereo.
Automatická synchronizace zvuku s obrazem
U nejnovějších systémů domácího kina Philips se
zvuk s obrazem synchronizují automaticky a jsou
vždy v pořádku.
Prodleva synchronizace zvuku
U některých systémů domácího kina může být třeba
upravit zpoždění výstupu zvuku, aby došlo
k synchronizaci zvuku a obrazu. Zvyšujte hodnotu
zpoždění v systému domácího kina, dokud si obraz a
zvuk nebudou odpovídat. Může být vyžadováno
nastavení hodnoty zpoždění 180 ms. Přečtěte si
uživatelskou příručku systému domácího kina. Je-li
nastavena hodnota zpoždění v systému domácího
kina, je třeba vypnout Zpoždění výstupu zvuku
v televizoru.
Nastavení formátu výstupu zvuku…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Formát výstupu
zvuku a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vícekanálový nebo Stereo
(bez komprimace) a poté stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vypnutí zpoždění audiovýstupu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Zpoždění
audiovýstupu a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Systém domácího kina, vyrovnání hlasitosti
Nastavení položky Vyrovnání výstupu zvuku slouží
k nastavení úrovně hlasitosti televizoru a systému
domácího kina, když mezi nimi přepínáte. Rozdíly
v hlasitosti mohou být způsobeny rozdíly ve
zpracování zvuku.
Kompenzace výstupu zvuku
Vyrovnání rozdílů výstupu zvuku…
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího
kina, můžete nastavit synchronizaci zvuku
v televizoru. Je možné nastavit kompenzaci, která
vyrovnává čas, jenž systém domácího kina potřebuje
ke zpracování zvuku a obrazu na televizoru. Hodnotu
lze nastavit v krocích po 5 ms. Maximální nastavení
je -60 ms.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Vyrovnání
výstupu zvuku a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Více, Středně nebo Méně a
poté stiskněte tlačítko OK.
Nastavení Zpoždění audiovýstupu by mělo být
zapnuto.
5 - Pokud je rozdíl v hlasitosti velký, vyberte
možnost Více. Pokud je rozdíl v hlasitosti malý,
18
vyberte možnost Méně.
6 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
4.6
Vyrovnání výstupu zvuku ovlivňuje zvukové signály
z konektorů Audio Out – optický a HDMI ARC.
Přehrávač Blu-ray disků připojte k televizoru
pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI.
Přehrávač Blu-ray disků
Problémy se zvukem systému
domácího kina
Zvuk s hlasitým šumem
Pokud sledujete video ze zapojené jednotky USB
Flash nebo počítače, zvuk z vašeho systému
domácího kina může být zkreslený. Tento šum se
vyskytuje v případě, že má audio- nebo videosoubor
zvuk DTS, avšak systém domácího kina není vybaven
funkcí zpracování zvuku DTS. Tento problém lze
vyřešit nastavením položky Formát výstupu
zvukutelevizoru na možnost Stereo (bez
komprimace).
Pokud je přehrávač Blu-ray disků vybaven rozhraním
EasyLink HDMI CEC, můžete jej ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru.
4.7
DVD přehrávač
Stiskněte tlačítko  a vstupte do nabídky Všechna
nastavení > Zvuk > Pokročilé > Formát výstupu
zvuku.
DVD přehrávač připojte k televizoru pomocí kabelu
HDMI.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení
není vybaveno konektorem HDMI.
Žádný zvuk
Pokud není slyšet zvuk televizoru ze systému
domácího kina, zkontrolujte, zda je kabel HDMI
připojen ke konektoru HDMI ARC systému domácího
kina. Všechna připojení HDMI televizoru jsou připojení
HDMI ARC
4.5
Chytré telefony a tablety
Pokud chcete k televizoru připojit chytrý telefon
nebo tablet, můžete využít bezdrátové nebo
kabelové připojení.
Je-li DVD přehrávač připojen pomocí kabelu HDMI
a je vybaven rozhraním EasyLink CEC, můžete jej
ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.
Bezdrátové provedení
Další informace o ovládání EasyLink zobrazíte
v Nápovědě stisknutím barevného
tlačítka  Klíčová slova a vyhledáním
položky EasyLink HDMI CEC.
Pokud chcete využít bezdrátové připojení, stáhněte si
do chytrého telefonu nebo tabletu aplikaci Philips TV
Remote App z oblíbeného obchodu s aplikacemi.
Kabelové připojení
4.8
Pokud chcete využít kabelové připojení, použijte
připojení HDMI 4 MHL na zadní straně
televizoru. Více informací získáte v nabídce
Nápověda stisknutím barevného tlačítka  Klíčová
slova a vyhledáním položky HDMI MHL.
Bluetooth – reproduktory
a gamepady
19
připojení.
6 - Vyberte typ zařízení (sluchátka, subwoofer, …),
vyberte možnost Další a stiskněte tlačítko OK.
7 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Co potřebujete
K televizoru můžete připojit bezdrátové zařízení
Bluetooth® – bezdrátový reproduktor, subwoofer,
zvukový projektor nebo sluchátka. Můžete připojit
i gamepad pomocí Bluetooth LE.
Chcete-li získat další informace o výběru
bezdrátového reproduktoru, stiskněte v Nápovědě
barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Reproduktory, výběr.
Chcete-li přehrávat zvuk televizoru v bezdrátovém
reproduktoru, je nutné bezdrátový reproduktor
spárovat s televizorem. Televizor můžete spárovat
s bezdrátovými reproduktory a maximálně čtyřmi
zařízeními Bluetooth LE (low energy). Televizor může
v jednom okamžiku přehrávat zvuk pouze v jednom
reproduktoru. Připojíte-li subwoofer, zvuk se bude
přehrávat v televizoru a subwooferu. Připojíte-li
zařízení Sound bar, bude se zvuk přehrávat pouze
v něm.
Další informace o nastavení zapnutí nebo vypnutí
funkce Bluetooth, stiskněte v Nápovědě barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Bluetooth, zapnutí a vypnutí .
Výběr zařízení
Upozornění – synchronizace zvuku a obrazu
Spárovaný bezdrátový reproduktor Bluetooth můžete
vybrat pro přehrávání zvuku z televizoru.
Reproduktory Bluetooth mají často značné takzvané
zpoždění. Dlouhé zpoždění znamená, že zvuk se
opožďuje za obrazem, takže synchronizace pohybu
rtů a zvuku je nesprávná. Než si zakoupíte systém
reproduktorů Bluetooth, informujte se, které modely
jsou nejnovější, a najděte zařízení, které má nízké
zpoždění. Prodejce vám poradí.
Výběr bezdrátového reproduktoru pro přehrání zvuku
televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Reproduktory a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte požadovaný systém reproduktorů
a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace o spárování
bezdrátového reproduktoru, stiskněte v Nápovědě
barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Bluetooth, párování.
Odebrání zařízení
Párování zařízení
Bezdrátové zařízení Bluetooth můžete připojit
a odpojit. Když je zařízení Bluetooth připojeno,
můžete používat gamepad nebo pouštět zvuk
televizoru do bezdrátového reproduktoru. Bezdrátové
zařízení Bluetooth můžete také odebrat. Spárování
zařízení Bluetooth se po odebrání zruší.
Umístěte bezdrátový reproduktor maximálně 5 metrů
od televizoru. Přečtěte si uživatelskou příručku
k danému zařízení, kde jsou uvedeny konkrétní
informace ohledně párování a dosahu bezdrátového
signálu. Zkontrolujte, že je nastavení Bluetooth
v televizoru zapnuté.
Odebrání a odpojení bezdrátového zařízení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové
sítě a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Bluetooth > Odebrat
zařízení a stiskněte možnost OK.
4 - Vyberte bezdrátové zařízení ze seznamu
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Odpojit nebo Odebrat
a stiskněte tlačítko OK.
6 - Stiskněte tlačítko OK a potvrďte dalším
stisknutím tlačítka OK.
7 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Bezdrátový gamepad můžete používat ihned po
spárování. Spárovaný bezdrátový reproduktor můžete
vybrat pro přehrávání zvuku z televizoru. Když je
zařízení spárované, nemusíte ho párovat znovu,
dokud ho neodeberete.
Postup spárování bezdrátového reproduktoru
s televizorem…
1 - Zapněte bezdrátový reproduktor a umístěte jej do
dosahu televizoru.
2 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
otevřete nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost Bluetooth > Vyhledat zařízení
Bluetooth a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Spárujte zařízení s televizorem a televizor si uloží
20
4.9
Sluchátka
Sluchátka můžete připojit ke konektoru  na zadní
straně televizoru. Jedná se minikonektor 3,5 mm.
Hlasitost sluchátek lze nastavit samostatně.
Scart
Připojte herní konzoli k televizoru kabelem
kompozitního videa (CVBS) a kabelem Audio L/R.
Nastavení hlasitosti…
Pokud je herní konzole vybavena pouze výstupem
videa (CVBS) a výstupem audia L/P, připojte zařízení
do konektoru SCART pomocí adaptéru video audio
L/P na SCART (prodává se zvlášť).
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Hlasitost
sluchátek a stiskněte tlačítko OK.
2 - Pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
4.10
Herní konzole
Rozhraní HDMI
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud herní konzoli
připojíte ke konektoru na televizoru pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI.
Nejlepší nastavení
Než začnete hrát hru na připojené herní konzoli,
doporučujeme v televizoru nastavit nejvhodnější
nastavení Herní režim.
Až hru dohrajete a začnete sledovat televizní vysílání,
přepněte nastavení Hra nebo počítač zpět
na Vypnuto.
Volba optimálního nastavení televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Hra nebo
počítač a vyberte typ zařízení, který chcete
použít. Chcete-li přepnout zpět na televizor, vyberte
možnost Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Y Pb Pr
Připojte herní konzoli k televizoru kabelem
komponentního videa (Y Pb Pr) a audiokabelem L/R.
21
4.11
4.12
Gamepad
Pevný disk USB
Připojení gamepadu
Co potřebujete
Chcete-li na televizoru hrát internetové hry, můžete
k němu připojit některé podporované gamepady.
Můžete používat gamepad s nanopřijímačem USB
nebo s funkcí Bluetooth.
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit
nebo nahrávat televizní vysílání. Televizní vysílání
musí být digitální (vysílání DVB nebo podobně).
Pozastavení
Připojení gamepadu s USB nanopřijímačem…
Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat
pevný disk kompatibilní s rozhraním USB 2.0
s minimální kapacitou 4 GB.
1 - Zapojte malý nanopřijímač do některého
konektoru USB na boční straně televizoru. Bezdrátový
nanopřijímač je dodáván společně s gamepadem.
2 - Když gamepad zapnete, můžete jej ihned
používat.
Nahrávání
Chcete-li pozastavit nebo nahrávat vysílání, je
nezbytný pevný disk s alespoň 250 GB volného
místa. Pokud chcete nahrávat vysílání s daty TV
průvodce z internetu, musíte mít v televizoru před
instalací pevného disku USB nainstalováno připojení
k internetu.
Do druhého konektoru USB na boční straně televizoru
můžete zapojit i druhý gamepad.
Bluetooth
Chcete-li připojit bezdrátový gamepad přes
Bluetooth, stiskněte v Nápovědě barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Bluetooth, Párování.
Chcete-li získat další informace o postupu instalace
pevného disku USB, stiskněte v Nápovědě barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Pevný disk USB, Instalace.
Vhodné gamepady
Instalace
Některé gamepady jsou vhodné pro používání
s tímto televizorem, jejich kompatibilita byla
otestována. Jiné gamepady nemusí fungovat správně.
Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po
zformátování pevného disku USB. Formátováním
budou z pevného disku USB odebrány všechny
soubory.
Vhodné gamepady…
• Logitech F710
• Logitech F510
• Xbox 360 Wireless Controller for Windows
• Speedlink Strike FX Wireless Gamepad
• Kabelem připojená konzole Sony Play Station
• Mad Catz C.T.R.L. Mobilní gamepad pro Android
• Ipega, PG-9023
• Ipega, PG-9025
• Gamepad PhoneJoy
1 - Připojte pevný disk USB k jednomu
z portů USB na televizoru. Během formátování
nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních
portů USB.
2 - Zapněte pevný disk USB a televizor.
3 - Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
trvale připojený.
Problémy
Řešení potenciálních problémů s rušením jiných
bezdrátových zařízení a televizoru…
• Použijte prodlužovací kabel USB a přesuňte
nanopřijímač do vzdálenosti přibližně metr od
televizoru.
• Můžete také k televizoru připojit napájený USB hub
a zapojit nanopřijímače do něj.
Varování
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
22
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
4.13
Klávesnice USB
Připojení
Připojte USB klávesnici (typu USB-HID) pro zadávání
textu v televizoru.
Připojte je do jednoho z konektorů
USB.
Formátování
Pozastavovat a nahrávat vysílání nebo ukládat
aplikace můžete až po zformátování pevného disku
USB. Formátováním budou z pevného disku USB
odebrány všechny soubory. Pokud chcete nahrávat
vysílání podle údajů TV průvodce na internetu, musíte
před instalací pevného disku USB nejprve nastavit
připojení televizoru k internetu.
Varování
Konfigurace
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
Chcete-li nainstalovat klávesnici USB, zapněte
televizor a připojte klávesnici USB k jednomu
z konektorů USB na televizoru. Když televizor
poprvé rozpozná klávesnici, můžete vybrat své
rozvržení klávesnice a svou volbu vyzkoušet. Pokud
jako první vyberete azbuku nebo řeckou klávesnici,
můžete vybrat sekundární rozložení klávesnice
s latinkou.
Formátování pevného disku USB…
Postup změny rozložení klávesnice později, po
provedení prvotního nastavení…
1 - Připojte pevný disk USB k jednomu z portů USB
na televizoru. Během formátování nepřipojujte žádné
jiné zařízení USB do ostatních portů USB.
2 - Zapněte pevný disk USB a televizor.
3 - Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
4 - Televizor zobrazí zprávu, zda chcete k ukládání
aplikací použít pevný disk USB. Pokud chcete,
potvrďte, že souhlasíte.
5 - Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
trvale připojený.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Nastavení klávesnice USB a
stiskněte tlačítko OK, čímž spustíte nastavení
klávesnice.
Speciální klávesy
Klávesy pro zadávání textu
• Tlačítko Enter = OK
• Backspace = odstranění znaku před kurzorem
• Kurzorové klávesy = procházení textovým polem
• Chcete-li přepnout mezi rozložením klávesnice
v případě, že je nastaveno sekundární rozložení,
stiskněte současně klávesy Ctrl + mezerník.
Klávesy pro aplikace a internetové stránky
• Tab a Shift + Tab = Další a Předchozí
• Home = přechod na začátek stránky
• End = přechod na konec stránky
• Page Up = přechod o jednu stránku nahoru
• Page Down = přechod o jednu stránku dolů
• + = zvětšení o jeden krok
23
• - = zmenšení o jeden krok
• * = přizpůsobení webové stránky šířce obrazovky
4.16
4.14
Rozhraní HDMI
Videokamera
Jednotka Flash USB
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud videokameru
připojíte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash.
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
do jednoho z konektorů USB na televizoru.
Televizor jednotku USB Flash rozpozná a otevře
seznam s jejím obsahem.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky,
stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost USB.
Audio video LR / SCART
K připojení videokamery můžete použít konektor
HDMI, YPbPr nebo SCART. Je-li vaše videokamera
vybavena pouze výstupem Video (CVBS) a Audio
L/R, použijte pro připojení ke konektoru SCART
adaptér Video Audio L/R na SCART (prodává se
zvlášť).
Chcete-li přestat sledovat obsah jednotky USB Flash,
stiskněte tlačítko  EXIT nebo vyberte jinou
činnost.
Chcete-li jednotku USB Flash odpojit, můžete ji
kdykoli vysunout.
Chcete-li získat další informace o sledování nebo
přehrávání obsahu z jednotky USB Flash, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Fotografie, videa
a hudba .
4.15
Fotoaparát
Chcete-li zobrazit fotografie uložené v digitálním
fotoaparátu, můžete fotoaparát připojit přímo
k televizoru.
4.17
Připojte jej k jednomu z konektorů USB na
televizoru. Po vytvoření připojení zapněte fotoaparát.
Počítač
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky,
stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost USB.
Pravděpodobně bude třeba nastavit fotoaparát pro
přenos obsahu pomocí protokolu PTP (Obraz
Transfer Protocol). Přečtěte si uživatelskou příručku
digitálního fotoaparátu.
Připojení
K televizoru můžete připojit počítač a používat
televizor jako počítačový monitor.
Pomocí konektoru HDMI
Počítač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Chcete-li získat další informace o prohlížení
fotografií, stiskněte v Nápovědě barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Fotografie, videa a hudba .
24
Pomocí adaptéru DVI na HDMI
Případně můžete použít adaptér DVI na HDMI
(prodává se zvlášť) a připojit počítač ke konektoru
HDMI a audio kabel L/R (stereofonní minikonektor
3,5 mm) připojit ke vstupu AUDIO IN – L/R na zadní
straně televizoru.
Ideální nastavení
Při připojování počítače doporučujeme, abyste pro
připojení, které pro počítač používáte, vybrali správný
název typu zařízení v nabídce Zdroj. Když potom
v nabídce Zdroj přepnete na Počítač, televizor se
automaticky nastaví na ideální nastavení pro počítač.
Ideální nastavení můžete ručně nastavit na Vypnuto,
když sledujete televizní vysílání, nebo na Herní režim,
když hrajete hry na připojené herní konzoli (po
dohrání hry nezapomeňte změnit nastavení zpět na
Vypnuto).
Když přepnete na zdroj a změníte nastavení Hra
nebo počítač, nastavení se pro vybraný zdroj uloží.
Volba optimálního nastavení televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Hra nebo
počítač a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Hra (pro hraní)
nebo Počítač (pro sledování filmu).
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nezapomeňte po skončení hraní hry vrátit
nastavení Hra nebo počítač na hodnotu Vypnuto.
25
stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
5
Zapnutí a vypnutí
5.1
Zapnutí nebo pohotovostní
režim
Ujistěte se, že je televizor připojen ke zdroji napájení.
Připojte přiložený napájecí kabel ke konektoru AC
in na zadní straně televizoru. Kontrolka ve spodní
části televizoru se rozsvítí.
5.3
Zapnutí
Tlačítka na televizoru
Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a zapněte
televizor. Případně stiskněte tlačítko  HOME .
Pokud nemůžete dálkový ovladač najít nebo jsou
jeho baterie vybité, můžete též stisknout malý joystick
na zadní straně televizoru a tím ji zapnout.
Pokud ztratíte dálkový ovladač nebo se vám vybijí
baterie, můžete stále ovládat základní funkce
televizoru.
Otevření základní nabídky…
1 - Když je televizor zapnutý, stiskněte joystick na
zadní straně televizoru. Zobrazí se základní nabídka.
2 - Stisknutím vlevo nebo vpravo vyberete možnosti
 Hlasitost,  Kanál nebo  Zdroje. Chcete-li
spustit demo film, vyberte možnost  Demo.
3 - Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit
hlasitost nebo vybrat další či předchozí kanál. Můžete
jimi také procházet seznam zdrojů včetně volby
tuneru. Demo film spustíte stisknutím joysticku.
4 - Nabídka zmizí automaticky.
Přepnutí do pohotovostního režimu
Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního
režimu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
Můžete též stisknout malý joystick na zadní straně
televizoru
Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního
režimu, vyberte možnost  a stiskněte joystick.
V pohotovostním režimu je televizor stále připojen ke
zdroji napájení, spotřebovává však jen velmi málo
energie.
Pokud chcete televizor vypnout úplně, odpojte
zástrčku napájení z elektrické zásuvky.
Při odpojování zástrčky vždy tahejte za zástrčku,
nikdy ne za kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí
kabel i zásuvka byla neustále zcela přístupná.
5.4
Časovač
5.2
Jas loga Philips
Funkci Časovač vypnutí lze nastavit tak, aby se
televizor po určité době automaticky přepnul do
pohotovostního režimu.
Můžete nastavit jas loga Philips na přední straně
televizoru nebo toto logo můžete úplně vypnout.
Nastavení časovače…
Postup nastavení nebo vypnutí jasu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Časovač
vypnutí a stiskněte tlačítko OK.
2 - Pomocí posuvníku můžete nastavit čas až
180 minut v krocích po 5 minutách. Je-li čas
nastaven na 0 minut, funkce časovače se vypne.
Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu
během odpočítávání resetovat.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jas loga Philips a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte
možnost Minimum, Střední, Maximum
nebo Vypnuto, čímž vypnete osvětlení loga, a poté
26
5.5
Časovač vypnutí
Když televizor přijímá signál vysílání, ale vy po dobu
4 hodin nestisknete žádné tlačítko dálkového
ovladače, televizor se z důvodu úspory energie
automaticky vypne. Televizor se také automaticky
vypne v případě, že po dobu 10 minut nepřijme ani
televizní signál, ani žádný signál z dálkového
ovladače.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování
televize používáte digitální přijímač (set top box)
a nepoužíváte dálkový ovladač televizoru,
deaktivujte funkci automatického vypnutí.
Deaktivace časovače vypnutí …
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení Eco a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Časovač vypnutí a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte hodnotu. Hodnota 0 automatické vypnutí
deaktivuje.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace o ekologických
nastaveních televizoru, stiskněte v Nápovědě
barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Nastavení Eco.
27
6
Střed
Dálkový ovladač
6.1
Přehled tlačítek
Horní
1–

Otevření nabídky televizoru s běžnými funkcemi
televizoru.
2 –  SOURCES
Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
1 –  Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do
pohotovostního režimu.
3 –     Barevná tlačítka
Přímý výběr možností. Modré tlačítko  otevření
Nápovědy.
2 – Přehrávání a nahrávání
• Přehrávání , pro přehrávání
• Pozastavení , pro pozastavení přehrávání
• Zastavení , pro zastavení přehrávání
• Posun vzad , pro posun vzad
• Rychle dopředu , pro rychlý posun záznamu
vpřed
• Nahrávání , pro spuštění nahrávání
4 –  INFO
Otevření nebo zavření informací o pořadech.
5 –  BACK
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Zavření nabídky bez změny nastavení.
Návrat na předchozí aplikaci nebo internetovou
stránku.
3 –  Ambilight
Výběr jednoho ze stylů Ambilight.
6 –  EXIT
Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření
interaktivní televizní aplikace.
4 –  TV GUIDE
Otevření nebo zavření TV průvodce.
7 –  OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky možností.
5– 
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být
zapnutý nebo v pohotovostním režimu.
8 – OK
Potvrzení výběru nebo nastavení.
6 –  Nastavení
Otevření nabídky Častá nastavení a Všechna
nastavení.
9 – Kurzorová / navigační tlačítka
Procházení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
10 –  HOME
Otevření výchozí nabídky.
7 –  TOP PICKS
Otevření nabídky s doporučenými programy, služby
Video na vyžádání (Půjčená videa) nebo služby
Online TV (Catch Up TV).
Spodní část
8 –  SEARCH
Otevření stránky vyhledávání.
28
*Abyste mohli používat aplikaci Android TV Remote
Control, musíte mít chytrý telefon nebo tablet se
systémem Android 4.3 nebo novějším.
Hlasové vyhledávání
Párování s televizorem
Na dálkovém ovladači není žádný mikrofon. Pokud
chcete používat hlasové vyhledávání, musíte si
nejprve nainstalovat aplikaci Android TV Remote
Control do chytrého telefonu nebo tabletu se
systémem Android.
1 - V chytrém telefonu nebo tabletu Android
vyhledejte v obchodě Google Play aplikaci „Android
TV Remote Control“.
2 - Stáhněte si aplikaci aplikaci Android TV Remote
Control* a nainstalujte ji do chytrého telefonu nebo
tabletu Android.
3 - Chytrý telefon nebo tablet Android připojte do
stejné sítě jako zařízení Android TV.
4 - Do chytrého telefonu nebo tabletu Android
nainstalujte „PhilipsTv“**. Potom se na obrazovce
zobrazí kód Android TV.
5 - Do chytrého telefonu nebo tabletu Android
zadejte kód, zařízení se spáruje
s televizorem Android TV.
1 –  MULTIVIEW
Na velké obrazovce otevře okno malé obrazovky.
2 –  Hlasitost
Úprava úrovně hlasitosti.
3 – Číselná tlačítka
Přímý výběr kanálu.
4 – SUBTITLE
Zapnutí či vypnutí titulků nebo aktivace jejich
automatického zapínání.
5 –  Kanál
Přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu
kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku
Textu/Teletextu. Spuštění další nebo předchozí
kapitoly na disku.
*Abyste mohli používat aplikaci Android TV Remote
Control, musíte mít chytrý telefon nebo tablet se
systémem Android 4.3 nebo novějším.
**Název televizoru Android TV závisí na názvu
nastaveném v položce Síťový název televizoru.
Název modelu televizoru je v této položce
přednastavený.
6 –  Ztlumení
Vypnutí nebo obnovení zvuku.
7 – TEXT
Otevření nebo zavření teletextu.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Síť, síťový název
televizoru.
6.2
Hlasové vyhledávání
Používání hlasového vyhledávání
Stahování aplikací z Google play
Na internetu můžete vyhledávat videa, hudbu nebo
cokoli jiného pomocí ikony  v horní části hlavní
nabídky. Hlasové vyhledávání můžete začít používat
kdykoli. Místo toho můžete zadat text pomocí
klávesnice dálkového ovladače.
Použijte chytrý telefon nebo tablet se systémem
Android jako dálkové ovládání k televizoru Android
TV. Snadným přepínáním mezi režimy d-pad,
touchpad a gamepad můžete v zařízení Android TV
ovládat obsah i hrát hry. Klepnutím na mikrofon
zahájíte hlasové vyhledávání, nebo můžete zadat
hledaný text v televizoru Android TV z klávesnice.
Používání hlasového vyhledávání…
1 - V chytrém telefonu zahájíte hlasové vyhledávání
klepnutím na ikonu .
2 - Když je ikona  na obrazovce červená,
mikrofon je aktivní.
3 - Jasně vyslovte hledaný termín. Zobrazení
výsledku může chvíli trvat.
4 - Na obrazovce, kde se zobrazí výsledky
vyhledávání, vyberte ten, který chcete.
Začněte připojením telefonu nebo tabletu se
systémem Android do stejné sítě, ve které je připojen
televizor Android TV, nebo vyhledejte televizor
Android TV přes bluetooth.
Funguje se všemi televizory Android TV.
29
Viz také www.support.google.com/androidtv
Psaní textu
Klávesnice na zadní straně dálkového ovladače
umožňuje psát text do jakéhokoli textového pole na
obrazovce. Klávesy se aktivují otočením klávesnice
směrem nahoru. Dálkovým ovladač držte oběma
rukama a pište oběma palci.
Nastavení hlasového vyhledávání
Můžete nastavit jazyk Hlasového vyhledávání.
Nastavení jazyka hlasového vyhledávání…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte
možnost Preference >  Řeč a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko
OK.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Psaní textu…
1 - Není-li textové pole vybrané, vyberte ho.
2 - Aktivujte tlačítka klávesnice otočením dálkového
ovladače tak, aby klávesnice směřovala nahoru.
Dálkovým ovladač držte oběma rukama a pište
oběma palci.
3 - Chcete-li skrýt klávesnici na obrazovce, stiskněte
tlačítko  BACK .
Text potvrďte stisknutím klávesy OK.
6.3
Klávesnice
Přehled
Klávesnice na obrazovce
Qwerty a Azerty
Pokud k zadávání textu používáte klávesnici na
obrazovce, můžete její rozvržení nakonfigurovat, aby
klávesy byly rozložené, jak jste zvyklí.
Přehled klávesnice Qwerty/Azerty.*
Otevření nastavení…
Stiskněte tlačítko  HOME, vyberte
možnost Všechna nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte
možnost Preference >  Klávesnice a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Vyberte možnost Konfigurace > Jazyk
a stiskněte tlačítko OK. Zde můžete nastavit
rozvržení klávesnice pro svůj jazyk.
8 - Stisknutím tlačítka  BACK zavřete nabídku
a přejděte o krok zpět.
1 – Znak Azerty
Pozice znaku pro případ, kdy je rozvržení klávesnice
nastaveno na možnost Azerty.
2 –  Shift
Psaní velkých písmen.
3 – Klávesa Fn
Zadávání čísel a interpunkčních znamének.
4–
 Mezerník
5–
Navigace a
Velká a malá písmena
Chcete-li napsat velké písmeno, těsně před napsáním
písmene stiskněte klávesu  (Shift).
Chcete-li napsat několik velkých písmen za sebou,
stiskněte a během psaní podržte klávesu .
Chcete-li psát velkými písmeny, stisknutím
klávesy  na 2 sekundy přepněte klávesnici do
režimu psaní velkými písmeny.
Chcete-li ukončit režim velkých písmen, znovu
stiskněte klávesu . Pokud během 20 sekund není
stisknuta žádná klávesa, režim psaní velkými písmeny
se automaticky vypne. Stisknete-li jinou klávesu pro
OK
6 –  Sdílení
Online sdílení právě sledovaného obsahu.
* Dálkový ovladač nabízí klávesnici Qwerty/Azerty
nebo Qwerty/Azbuka (podle regionu).
30
úpravy, například Fn nebo
velkých písmen.
Ω, rovněž ukončíte režim
na klávesnici Qwerty.
6.4
Čísla a interpunkční znaménka
Dálkový ovladač, párování
Chcete-li napsat číslo nebo interpunkční znaménko,
stiskněte klávesu Fn těsně předtím, než napíšete
požadované číslo nebo interpunkční znaménko.
Režim Fn lze zapnout nebo vypnout stejným
způsobem jako režim psaní velkými písmeny.
Tento dálkový ovladač televizoru využívá pro
odesílání příkazů televizoru signály RF (rádiové
frekvence). Na rozdíl od dálkových ovladačů
využívajících infračervený signál nemusíte ovladačem
RF mířit přímo na televizor. Aby mohl dálkový ovladač
komunikovat s televizorem, měly by být televizor
s dálkovým ovladačem vzájemně spárovány
(propojeny). Po provedení párování není možné
používat dálkový ovladač k ovládání jiného
televizoru.
Internet
Klávesu Fn můžete použít k napsání výrazů www.
nebo .com.
Párování
Písmena s diakritickými znaménky a
symboly
Po spuštění úvodní instalace televizoru vás televizor
vyzval ke stisknutí tlačítka OK. Tím bylo provedeno
párování. Pokud televizor nereaguje na stisknutí
tlačítek dálkového ovladače, spárování neproběhlo
úspěšně.
Písmena s diakritickými znaménky a symboly nejsou
na klávesnici dálkového ovladače k dispozici.
Chcete-li takový znak napsat, můžete otevřít
klávesnici na obrazovce.
Opětovné párování
Pokud se spárování s dálkovým ovladačem přeruší,
můžete jej s televizorem spárovat znovu.
Klávesnice Qwerty, Azerty a Azbuka
Zahájení párování…
Standardní rozvržení klávesnice dálkového ovladače
je Qwerty.
1 - Na zadní straně televizoru stiskněte na 3 sekundy
vypínač joysticku  (při pohledu zepředu se tlačítko
nachází vpravo). Zobrazí se zpráva, že televizor je
připraven ke spárování.
2 - Stiskněte na jednu sekundu zároveň barevná
tlačítka  (červené) a  (modré). V případě
úspěšného spárování se zobrazí zpráva.
Klávesnice Azerty
V závislosti na vašem regionu lze klávesnici
dálkového ovladače nastavit na rozvržení Azerty.
Znaky Azerty jsou zobrazeny na příslušných
klávesách vpravo nahoře.
Postup nastavení rozvržení klávesnice na možnost
Azerty…
6.5
Infračervený senzor
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Klávesnice dálkového
ovladače a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost AZERTY nebo QWERTY a
stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Dálkový ovladač televizoru využívá pro odesílání
příkazů televizoru signály BT (bluetooth). Při použití
signálů BT není třeba mířit dálkovým ovladačem na
televizor.
Televizor však může přijímat příkazy také
z dálkového ovladače využívajícího k odesílání
příkazů infračervené signály (IR neboli infrared).
Pokud používáte tento typ dálkového ovladače, vždy
dbejte na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na
infračervený snímač na přední části televizoru.
Klávesnice Azbuka
V závislosti na vašem regionu lze klávesnici
dálkového ovladače přepnout na znaky azbuky.
Znaky azbuky se zobrazují na klávesách vpravo
nahoře.
Postup psaní znaků azbuky…
1 - Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
2 - Opětovným stisknutím tlačítka  přepnete zpět
31
6.6
Baterie
Pokud televizor nereaguje na stisknutí tlačítek na
dálkovém ovladači, mohou být baterie vybité.
Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na
baterie na straně s klávesnicí dálkového ovladače.
1 - Posuňte kryt přihrádky na baterie ve směru, který
ukazuje šipka.
2 - Staré baterie nahraďte dvěma bateriemi
typu AAA-R03-1,5 V . Dbejte na to, aby byly póly +
a – baterie zarovnány správně.
3 - Vložte zpět kryt přihrádky na baterie a zasuňte jej,
až zacvakne.
Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte,
vyjměte baterie.
Staré baterie zlikvidujte v souladu s pokyny o
likvidaci.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě, barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Likvidace produktu.
6.7
Čištění
Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou
odolnou vůči poškrábání.
Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným
hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte
alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro
domácnost.
32
7
Otevření seznamu kanálů
Kanály
Vedle seznamu kanálů pro každý tuner. Anténa/kabel
nebo Satelit, můžete vybrat filtrovaný seznam nebo si
vybrat jeden ze seznamů oblíbených, které jste sami
vytvořili.
7.1
Instalace kanálů
Otevření aktuálního seznamu kanálů…
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Kanál, Instalace
satelitu.
1 - Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete aktuální seznam
kanálů.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK zavřete seznam
kanálů.
7.2
Výběr jednoho ze seznamů kanálů…
Seznamy kanálů
1 - Při zobrazeném seznamu kanálů stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte možnost Vybrat seznam kanálů
a stiskněte tlačítko OK.
3 - V nabídce seznamů vyberte jeden z dostupných
seznamů kanálů a stiskněte tlačítko OK.
Informace o seznamech kanálů
Po instalaci kanálů se všechny kanály zobrazí
v seznamu kanálů. U kanálů se zobrazuje jejich
název a logo, jsou-li tyto informace k dispozici.
Místo toho můžete nahoře na seznamu kanálů vybrat
název seznamu a stisknutím tlačítka OK otevřít
nabídku seznamů.
Pro každý typ tuneru – Anténa/kabel (DVB-T/C)
nebo Satelit (DVB-S) – existuje seznam kanálů
obsahující všechny nainstalované kanály. Tento
seznam můžete filtrovat pouze tak, aby zobrazoval
televizní nebo rádiové kanály. Pokud máte
nainstalováno několik satelitů, můžete kanály filtrovat
podle satelitu.
Tip
Můžete snadno přepínat mezi dvěma tunery
v nabídce Zdroje.
Stiskněte tlačítko  SOURCES a výběrem
možnosti Sledování TV přepněte na tuner
Anténa/kabel. Výběrem možnosti Sledování
satelitu přepnete na tuner satelitu.
Televizor vždy otevře poslední vybraný seznam
kanálů pro vybraný tuner.
Otevřete seznam kanálů a pomocí šipky  (nahoru)
nebo  (dolů) vyberte požadovaný kanál. Stisknutím
tlačítka OK spustíte jeho sledování. Na kanály
v daném seznamu přepínáte pouze
tlačítky   nebo  .
Ikony kanálů
Filtrování seznamu kanálů
Po automatické aktualizaci kanálů v seznamu kanálů
jsou nově nalezené kanály označeny
symbolem  (hvězdička).
Pokud kanál zamknete, bude označen
symbolem  (zámek).
3 nejoblíbenější kanály, které právě sledují ostatní,
jsou označeny symbolem 1, 2 nebo 3.
Seznam se všemi kanály můžete filtrovat. Seznam
kanálů můžete nastavit tak, aby zobrazoval pouze
televizní kanály nebo pouze rádiové stanice. U
anténních/kabelových kanálů můžete nastavit
seznam tak, aby zobrazoval nekódované nebo
kódované kanály. Pokud máte nainstalováno několik
satelitů, můžete seznam satelitních kanálů filtrovat
podle satelitu.
Seznam kanálů, informace
Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během
instalace nainstalovány digitální rádiové stanice. Na
rádiový kanál lze přepnout podobně jako na televizní
kanály. Při instalaci DVB-C obvykle rozhlasové
stanice začínají od čísla kanálu 1001 výše.
Nastavení filtru seznamu všech kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete aktuální seznam
kanálů.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS .
4 - Vyberte možnost Vybrat seznam kanálů
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Filtrovat anténní
kanály, Filtrovat kabelové kanály nebo Filtrovat
satelitní kanály podle seznamu, který chcete filtrovat.
6 - V nabídce Možnosti vyberte požadovaný filtr a
aktivujte jej stisknutím tlačítka OK. Název filtru se
33
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů). V závislosti
na dostupnosti informací televizor zobrazuje název a
podrobnosti aktuálního a následujícího programu.
zobrazí jako součást názvu seznamu kanálů nahoře
na seznamu kanálů.
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se vraťte o jeden
krok zpět nebo stisknutím tlačítka  nabídku
zavřete.
Předchozí kanál
Chcete-li přepnout zpět na předchozí naladěný kanál,
stiskněte tlačítko  BACK.
Vyhledání kanálu
Kanál můžete hledat, pokud jej chcete najít v příliš
dlouhém seznamu kanálů.
Uzamknutí kanálu
Televizor může vyhledávat kanál na jednom ze 3
hlavních seznamů kanálů – Anténní, Kabelové nebo
Satelitní kanály.
Postup uzamknutí a odemknutí kanálu
Pokud nechcete, aby děti některý kanál sledovaly,
můžete jej uzamknout. Abyste pak mohli uzamčený
kanál sledovat, je nutné zadat čtyřmístný kód PIN
rodičovského zámku. Programy z připojeného
zařízení nelze uzamknout.
Vyhledání kanálu…
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete aktuální seznam
kanálů.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS .
4 - Vyberte možnost Vybrat seznam kanálů
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Filtrovat anténní kanály,
Filtrovat kabelové kanály nebo Filtrovat satelitní
kanály a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Vyhledat kanál a stisknutím
tlačítka OK otevřete textové pole. K zadávání textu
můžete použít klávesnici na dálkovém ovladači (máteli ji) nebo klávesnici na obrazovce.
7 - Zadejte číslo, název nebo součást názvu, vyberte
možnost Použít a stiskněte tlačítko OK. Televizor
bude vyhledávat odpovídající názvy kanálů ve
vybraném seznamu.
Uzamknutí kanálu…
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete seznam kanálů.
Pokud je třeba, změňte seznam kanálů.
3 - Vyberte kanál, který chcete uzamknout.
4 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Zamknout kanál a stiskněte tlačítko OK.
5 - Pokud si jej televizor vyžádá, zadejte 4místný kód
PIN. Zamknutý kanál je má označení  (zámek).
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se vraťte o jeden
krok zpět nebo stisknutím tlačítka  nabídku
zavřete.
Odemknutí kanálu…
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete seznam kanálů.
Pokud je třeba, změňte seznam kanálů.
3 - Vyberte kanál, který chcete odemknout.
4 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Odemknout kanál a stiskněte tlačítko OK.
5 - Pokud si jej televizor vyžádá, zadejte 4místný kód
PIN.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se vraťte o jeden
krok zpět nebo stisknutím tlačítka  nabídku
zavřete.
Výsledky vyhledávání se zobrazí jako seznam kanálů
– viz název seznamu nahoře. Výsledky vyhledávání
zmizí, jakmile vyberete jiný seznam kanálů nebo
seznam s výsledky vyhledávání zavřete.
7.3
Sledování kanálů
Naladění kanálu
Pokud zamykáte nebo odemykáte kanály na
seznamu kanálů, musíte kód PIN zadat pouze jednou,
dokud seznam kanálů nezavřete.
Chcete-li sledovat TV kanály, stiskněte tlačítko .
Televizor se naladí na naposledy sledovaný kanál.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová
slova a vyhledáním položky Rodičovský zámek.
Přepínání kanálů
Chcete-li přepnout kanál, stiskněte
tlačítko   nebo  .
Pokud víte číslo kanálu, zadejte je pomocí číselných
tlačítek. Po zadání čísla kanálu na něj ihned přepnete
stisknutím tlačítka OK.
Vhodnost podle věku
Chcete-li zabránit dětem ve sledování pořadu
nevhodného pro jejich věk, můžete nastavit vhodnost
podle věku.
Nyní a další
Během sledování televizního kanálu můžete rychle
procházet ostatní kanály a podívat se, co vysílají.
Seznam kanálů k procházení otevřete
Digitální kanály mohou mít nastavenou vhodnost
34
programů podle věku. Pokud je věkové omezení
u daného programu vyšší nebo shodné s věkovým
omezením, které si nastavíte, program bude
uzamčen. Abyste mohli uzamčený program sledovat,
je nutné zadat kód rodičovského hodnocení.
jazyce a vysílaný program není ve vašem jazyce
(jazyce nastaveném na televizoru), televizor může
automaticky zobrazit titulky v jednom z vašich
preferovaných jazyků titulků. Jeden z těchto jazyků
titulků musí být rovněž součástí vysílání.
Postup nastavení vhodnosti podle věku…
Preferovaný jazyk titulků můžete vybrat
v nabídce Jazyk titulků.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rodičovský
zámek > Rodičovské hodnocení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Zadejte 4místný kód rodičovského zámku. Pokud
jste kód dosud nenastavili, vyberte možnost Nastavit
kód v nabídce Rodičovský zámek. Zadejte 4místný
kód rodičovského zámku a potvrďte jej. Nyní můžete
nastavit omezení podle věku.
4 - Vraťte se do nabídky Rodičovské hodnocení,
vyberte požadovaný věk a stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Titulky z teletextu
Pokud sledujete analogové kanály, je nutné nastavit
titulky u jednotlivých kanálů ručně.
1 - Přepněte na kanál a stisknutím
tlačítka TEXT otevřete teletext.
2 - Zadejte číslo stránky pro titulky, obvykle 888.
3 - Opětovným stisknutím tlačítka TEXT teletext
zavřete.
Pokud během sledování tohoto analogového kanálu
v nabídce Titulky vyberete možnost Zapnuto, titulky
se zobrazí (pokud jsou k dispozici).
Chcete-li rodičovské hodnocení vypnout, vyberte
možnost Žádné. V některých zemích je však
nastavení rodičovského hodnocení povinné.
Chcete-li zjistit, který kanál je analogový nebo
digitální, přepněte na daný kanál a
tlačítkem  OPTIONS otevřete Informace
o kanálu .
U některých vysílacích společností zamkne televizor
pouze programy s vyšším nastaveným
hodnocením. Rodičovské hodnocení podle věku se
nastavuje pro všechny kanály současně.
Jazyk titulků
Preferované jazyky titulků
Možnosti kanálů
Digitální vysílání může pro jeden pořad nabízet
několik jazyků titulků. Můžete nastavit preferovaný
primární a sekundární jazyk titulků. Pokud budou
k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků,
televizor vybrané titulky zobrazí.
Otevření nabídky Možnosti
Během sledování kanálu si můžete nastavit různé
možnosti.
K dispozici jsou různé možnosti v závislosti na typu
sledovaného kanálu (analogový nebo digitální) nebo
na uživatelském nastavení televizoru.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka titulků…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region
a jazyk > Jazyky > Primární
titulky nebo Sekundární titulky.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se vraťte o jeden
krok zpět nebo stisknutím tlačítka  nabídku
zavřete.
Otevření nabídky možností…
1 - Během sledování kanálu stiskněte tlačítko 
OPTIONS .
2 - Opětovným stisknutím
tlačítka  OPTIONS nabídku zavřete.
Titulky
Zapnutí
Výběr jazyka titulků
Chcete-li zapnout titulky, stiskněte
tlačítko SUBTITLE.
Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném
z preferovaných jazyků, můžete vybrat jiný dostupný
jazyk titulků. Pokud nejsou k dispozici žádné jazyky
titulků, nemůžete tuto možnost vybrat.
Titulky můžete Zapnout nebo Vypnout. Místo toho
můžete vybrat možnost Automaticky.
Automatické
Výběr jazyka titulků, když není k dispozici žádný
z preferovaných jazyků…
Pokud jsou součástí digitálního vysílání informace o
35
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte možnost Jazyk titulků a vyberte jeden
z jazyků titulků dočasně.
HbbTV na tomto kanálu
Chcete-li zamezit přístupu na stránky HbbTV na
konkrétním kanálu, můžete blokovat stránky HbbTV
pouze pro tento kanál.
Jazyk zvuku
1 - Nalaďte kanál, na kterém chcete blokovat stránky
HbbTV.
2 - Stiskněte možnost  OPTIONS , vyberte
možnost HbbTV na tomto kanálu a stiskněte tlačítko
 (Vpravo).
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Preferovaný jazyk zvuku
U digitálního vysílání se může pro určitý program
nabízet několik jazyků pro zvuk (mluvené jazyky).
Můžete nastavit preferovaný primární a sekundární
jazyk zvuku. Pokud je k dispozici zvuk v jednom
z těchto jazyků, televizor se na něj přepne.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka zvuku…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a poté
možnost Jazyky > Primární zvuk nebo Sekundární
zvuk.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se vraťte o jeden
krok zpět nebo stisknutím tlačítka  nabídku
zavřete.
Úplné zablokování HbbTV na televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná
nastavení > Pokročilé > HbbTV.
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Výběr jazyka zvuku
Informace o kanálu
Pokud nejsou k dispozici žádné preferované jazyky,
můžete vybrat jiný dostupný jazyk. Pokud nejsou
k dispozici žádné jazyky pro zvuk, nemůžete tuto
možnost vybrat.
Můžete zobrazit technické parametry konkrétního
kanálu, například digitální nebo analogový, typ zvuku
atd.
Zobrazení technických informací o kanálu…
Výběr jazyka, když není k dispozici žádný
z preferovaných jazyků…
1 - Nalaďte požadovaný kanál.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Informace o kanálu a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Chcete-li tuto obrazovku zavřít, stiskněte
tlačítko OK.
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte možnost Jazyk zvuku a vyberte pro
zvuk dočasně jeden z jazyků.
Běžné rozhraní
Pokud jste do jednoho ze slotů Common Interface
nainstalovali modul CAM, můžete zobrazit informace
o modulu CAM a operátorovi nebo provádět
nastavení spojená s modulem CAM.
Mono / Stereo
Zobrazení informací o modulu CAM…
Přepnutí do režimu Mono nebo Stereo…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES .
2 - Vyberte typ kanálu, pro který modul CAM
používáte, Sledování TV nebo Sledování satelitu.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na
možnost Běžné rozhraní.
4 - Vyberte příslušný slot Common Interface
a stiskněte tlačítko  (vpravo).
5 - Vyberte televizního operátora modulu CAM a
stiskněte tlačítko OK. Další nabídky pak pocházejí od
vysílací společnosti.
1 - Ladění analogového kanálu.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Mono/Stereo a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Mono nebo Stereo a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Zvuk analogového kanálu můžete přepnout do
režimu Mono nebo Stereo.
36
Výběr videa
Vytvoření seznamu oblíbených
Digitální TV kanály mohou nabídnout více video
signálů (vysílání s více kanály), různá místa nebo úhly
pohledu kamery u stejné události nebo různé pořady
na jednom TV kanálu. Pokud jsou takové TV kanály
dostupné, televizor zobrazí zprávu.
Vytvoření seznamu oblíbených kanálů…
1 - Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2 - Stisknutím tlačítka OK otevřete aktuální seznam
kanálů.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
4 - Vyberte možnost Vytvořit seznam oblíbených
položek a stiskněte tlačítko OK.
5 - Na seznamu vlevo vyberte kanál, který chcete
zařadit mezi oblíbené, a stiskněte tlačítko OK. Kanály
se zařazují do seznamu vpravo v pořadí, ve kterém je
přidáte. Pokud chcete akci zrušit, vyberte kanál na
seznamu vlevo a znovu stiskněte tlačítko OK.
6 - V případě potřeby můžete pokračovat ve výběru
a přidávat na seznam oblíbených položek další
kanály.
7 - Pokud chcete přestat přidávat kanály, stiskněte
tlačítko  BACK.
Dual I-II
Pokud audio signál obsahuje dva jazyky zvuku, ale
jeden nebo oba z těchto jazyků nemají označení
jazyka, je k dispozici tato možnost.
Přeskupení kanálů
Měnit pořadí kanálů (přeuspořádat) můžete pouze
v seznamu oblíbených položek.
Televizor vás požádá, abyste seznam oblíbených
položek přejmenovali. Můžete použít klávesnici na
obrazovce nebo klávesnici na zadní straně dálkového
ovladače.
Změna pořadí kanálů…
1 - Otevřete seznam oblíbených položek, který
chcete přeuspořádat.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte možnost
Přeskupení kanálů a stiskněte tlačítko OK.
3 - V seznamu oblíbených položek vyberte kanál,
který chcete přeuspořádat, a stiskněte tlačítko OK.
4 - Tlačítky  (nahoru) nebo  (dolů) přesuňte
kanál do požadované pozice.
5 - Stisknutím tlačítka OK potvrďte nové umístění.
6 - Stejným postupem můžete měnit pořadí kanálů,
dokud seznam oblíbených položek nezavřete
stisknutím tlačítka  BACK.
1 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete klávesnici
na obrazovce.
2 - Pomocí klávesnice na zadní straně dálkového
ovladače smažte aktuální název a zadejte nový
název.
3 - Poté dálkový ovladač otočte, vyberte
možnost Zavřít a stiskněte tlačítko OK.
Televizor se přepne na nově vytvořený seznam
oblíbených položek.
Můžete zadat několik kanálů současně nebo založit
nový seznam kanálů tak, že duplikujete seznam
kanálů se všemi kanály a odeberete kanály, o které
nemáte zájem.
7.4
Oblíbené kanály
Kanály v novém seznamu oblíbených se přečíslují.
Oblíbené kanály
Do seznamu oblíbených kanálů můžete zařadit
kanály, které se vám líbí.
Přidání rozsahu kanálů
Pro každý typ tuneru – Sledování TV (Anténa/kabel
– DVB-T/C) nebo Sledování satelitu (Satelit – DVBS) – můžete vytvořit 4 různé seznamy oblíbených
kanálů pro snadné přepínání kanálů. Každý seznam
oblíbených můžete individuálně pojmenovat. Pouze
na seznamu oblíbených můžete přeuspořádat kanály.
Pokud chcete do seznamu oblíbených položek
najednou přidat řadu po sobě jdoucích kanálů,
můžete použít funkci Vybrat rozsah.
Přidání rozsahu kanálů…
1 - Otevřete seznam oblíbených položek, kam chcete
přidat po sobě jdoucí kanály.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte možnost
Vybrat rozsah a stiskněte tlačítko OK.
3 - V seznamu vlevo vyberte první kanál rozsahu,
který chcete přidat, a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (dolů) vyberte poslední
kanál rozsahu, který chcete přidat. Kanály se označí
vlevo.
5 - Stisknutím tlačítka OK tento seznam kanálů
Otevřete seznam oblíbených položek a pomocí
šipky  (nahoru) nebo  (dolů) vyberte
požadovaný kanál. Stisknutím tlačítka OK spustíte
jeho sledování. Na kanály v daném seznamu
přepínáte pouze tlačítky   nebo  .
37
přidejte a potvrďte.
5 - Stisknutím tlačítka OK potvrďte nové umístění.
6 - Stejným postupem můžete měnit pořadí kanálů,
dokud seznam oblíbených položek nezavřete
stisknutím tlačítka  BACK.
Pomocí funkce Vybrat rozsah můžete také začít
vytvářet seznam oblíbených položek.
Přejmenování seznamu oblíbených
položek
7.5
Teletext
Přejmenovat můžete pouze seznam oblíbených
položek.
Stránky teletextu
Přejmenování seznamu oblíbených položek…
Chcete-li otevřít teletext, stiskněte během sledování
televizních kanálů tlačítko TEXT.
Chcete-li teletext zavřít, znovu stiskněte
tlačítko TEXT.
1 - Otevřete seznam oblíbených položek, který
chcete přejmenovat.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Přejmenovat seznam oblíbených
položek a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete klávesnici
na obrazovce.
4 - Pomocí klávesnice na zadní straně dálkového
ovladače smažte aktuální název a zadejte nový
název.
5 - Poté dálkový ovladač otočte, vyberte
možnost Zavřít a stiskněte tlačítko OK.
6 - Stisknutím tlačítka  BACK zavřete seznam
kanálů.
Výběr stránky teletextu
Postup výběru stránky . . .
1 - Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2 - Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3 - Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno
z barevně označených témat v dolní části
obrazovky.
Podstránky teletextu
Číslo stránky teletextu může obsahovat několik
podstránek. Čísla podstránek se zobrazují v pruhu
vedle čísla hlavní stránky.
Chcete-li vybrat podstránku, stiskněte
tlačítko  nebo .
Odebrání seznamu oblíbených
položek
Přehled teletextu Stránky teletextu
Odebrat můžete pouze seznam oblíbených položek.
Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek
teletextu (T.O.P.).
Otevře Tabulky stránek teletextu Chcete-li
v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Přehled
teletextu
Odebrání seznamu oblíbených položek…
1 - Otevřete seznam oblíbených položek, který
chcete odebrat.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Odebrat seznam oblíbených položek a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Potvrďte odebrání seznamu.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK zavřete seznam
kanálů.
Oblíbené stránky
Televizor vytváří seznam 10 naposledy otevřených
stránek teletextu. Můžete je snadno znovu otevřít ve
sloupci Oblíbené stránky teletextu.
1 - V teletextu vyberte hvězdičku v levém horním
rohu obrazovky a zobrazte sloupec s oblíbenými
stránkami.
2 - Pomocí tlačítek  (dolů) a  (nahoru) vyberte
číslo stránky a stisknutím tlačítka OK otevřete
stránku.
Seznam můžete vymazat pomocí možnosti Vymazat
oblíbené stránky.
Přeskupení kanálů
Měnit pořadí kanálů (přeuspořádat) můžete pouze
v seznamu oblíbených položek.
Změna pořadí kanálů…
1 - Otevřete seznam oblíbených položek, který
chcete přeuspořádat.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte možnost
Přeskupení kanálů a stiskněte tlačítko OK.
3 - V seznamu oblíbených položek vyberte kanál,
který chcete přeuspořádat, a stiskněte tlačítko OK.
4 - Tlačítky  (nahoru) nebo  (dolů) přesuňte
kanál do požadované pozice.
Hledání na teletextu
Lze vybrat slovo a vyhledat v teletextu všechny
výskyty daného slova.
1 - Otevřete stránku teletextu a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Pomocí kurzorových kláves vyberte slovo nebo
38
číslo.
3 - Znovu stiskněte tlačítko OK: ihned přejdete na
další výskyt tohoto slova nebo čísla.
4 - Opětovným stisknutím tlačítka OK přejdete na
následující výskyt.
5 - Vyhledávání ukončíte opakovaným stisknutím
tlačítka  (nahoru) tak dlouho, až nebude označen
žádný výběr.
Nastavení teletextu
Jazyk teletextu
Některé společnosti poskytující digitální televizní
vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.
Postup nastavení primárního a sekundárního jazyka
teletextu . . .
Teletext z připojeného zařízení
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jazyk > Primární
teletext nebo Sekundární teletext a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Některá zařízení, která přijímají televizní kanály,
mohou také nabízet teletext.
Postup otevření teletextu z připojeného zařízení . . .
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES , vyberte zařízení
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Během sledování kanálu na daném zařízení
stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte
možnost Zobrazení tlačítek zařízení, vyberte
tlačítko  a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete tlačítka
zařízení.
4 - Chcete-li teletext ukončit, znovu stiskněte
tlačítko  BACK .
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Teletext 2.5
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší
grafiku. Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní
nastavení od výrobce.
Vypnutí Teletextu 2.5…
Někteří poskytovatelé digitálního vysílání nabízejí na
svých digitálních televizních kanálech digitální teletext
nebo interaktivní televizní kanály. Tyto služby zahrnují
běžný teletext s výběrem a procházením
prostřednictvím číselných a barevných tlačítek
a kurzorových kláves.
1 - Stiskněte tlačítko TEXT.
2 - Při zobrazeném teletextu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Teletext 2.5 > Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Chcete-li digitální teletext ukončit, stiskněte
tlačítko  BACK.
7.6
Interaktivní televize
Možnosti teletextu
Informace o iTV
Stisknutím tlačítka  OPTIONS v teletextu
otevřete nabídku možností…
Díky interaktivní televizi některé společnosti
poskytující digitální vysílání kombinují běžný televizní
pořad s informacemi nebo stránkami zábavy. Na
některých stránkách můžete reagovat na pořad nebo
hlasovat, nakupovat online nebo zaplatit za pořad
služby Video-On-Demand.
• Zastavit stránku
Zastaví automatické otáčení podstránek.
• Dvojitá obrazovka / Celá obrazovka
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
• Přehled teletextu T.O.P.
Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.).
• Zvětšit
Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.
• Odkrýt
Zruší skrytí informací na stránce.
• Opakování podstránek
Opakuje dostupné podstránky.
• Jazyk
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke
správnému zobrazení.
• Teletext 2.5
Aktivuje Teletext 2.5, který nabízí více barev a lepší
grafiku.
HbbTV, MHEG, . . .
Vysílací společnosti používají různé interaktivní
televizní systémy: HbbTV (Hybrid Broadcast
Broadband TV) nebo iTV (Interactive TV – MHEG).
Interaktivní televizi se někdy říká digitální teletext
nebo červené tlačítko. Každý systém je však jiný.
Další informace najdete na internetových stránkách
příslušných vysílacích společností.
39
Co potřebujete
Interaktivní televize je k dispozici pouze na digitálních
televizních kanálech. Chcete-li si plně vychutnat
výhody interaktivní televize, potřebujete
vysokorychlostní internetové připojení k televizoru.
HbbTV
Pokud televizní kanál nabízí stránky HbbTV, musíte
nejdříve zapnout možnost HbbTV v nastavení
televizoru, abyste mohli zobrazit stránky.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení > Pokročilé
> HbbTV a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zapnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Chcete-li zamezit přístupu na stránky HbbTV na
konkrétním kanálu, můžete blokovat stránky HbbTV
pouze pro tento kanál.
1 - Nalaďte kanál, na kterém chcete blokovat stránky
HbbTV.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost HbbTV na tomto kanálu.
3 - Vyberte možnost Vypnuto.
Použití služby iTV
Otevření stránek iTV
Většina kanálů nabízejících vysílání HbbTV nebo iTV
vás vyzve ke stisknutí červeného tlačítka  nebo
tlačítka OK, kterým otevřete interaktivní program.
Procházení stránkami iTV
Na stránkách iTV se můžete pohybovat pomocí
číselných tlačítek a tlačítka  BACK.
Videa na stránkách iTV můžete přehrávat
tlačítky  (Přehrát),  (Pozastavit) a  (Zastavit).
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Chcete-li otevřít digitální teletext, stiskněte
tlačítko TEXT. Chcete-li jej zavřít, stiskněte
tlačítko  BACK .
Zavření stránek iTV
Většina stránek iTV obsahuje informaci o tom, kterým
tlačítkem je zavřete.
Chcete-li stránku iTV nuceně zavřít, přepněte na další
televizní kanál a stiskněte tlačítko  BACK.
40
s nastavením Z vysílače budou v seznamu
neviditelné, pokud přepnete nastavení
na možnost Z internetu a naopak. Televizor se
mohl automaticky přepnout na možnost Z internetu .
Chcete-li nahrávky v seznamu nahrávek zpřístupnit,
přepněte na nastavení, které bylo platné v době
pořízení nahrávek.
8
Televizní průvodce
8.1
Co potřebujete
TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a
naplánovaných televizních pořadů pro vaše kanály.
V závislosti na tom, odkud pocházejí informace
(data) TV průvodce se zobrazí analogové a digitální
kanály nebo pouze digitální kanály. Informace TV
průvodce nejsou nabízeny všemi kanály.
8.3
Používání TV průvodce
Otevření TV průvodce
Televizor může shromažďovat informace TV průvodce
pro kanály, které jsou v televizoru nainstalovány.
Televizor nemůže shromažďovat informace TV
průvodce pro kanály sledované z digitálního
přijímače nebo dekodéru.
Chcete-li otevřít TV průvodce, stiskněte tlačítko 
TV GUIDE . TV průvodce zobrazuje kanály pro
vybraný tuner.
Opětovným stisknutím tlačítka  TV GUIDE
průvodce zavřete.
Když TV průvodce otevřete poprvé, televizor
prohledá všechny TV kanály a získá informace
o pořadech. To může několik minut trvat. Data TV
průvodce se ukládají do televizoru.
8.2
Data TV průvodce
TV průvodce přijímá informace (data) od vysílacích
společností nebo z internetu. V některých regionech
a u některých kanálů nemusejí být informace pro TV
průvodce dostupné. Televizor může shromažďovat
informace TV průvodce pro kanály, které jsou
v televizoru nainstalovány. Televizor nemůže
shromažďovat informace TV průvodce pro kanály
sledované z digitálního přijímače nebo dekodéru.
Naladění programu
Z TV průvodce můžete přepnout na aktuální pořad.
Chcete-li přepnout na pořad (kanál), vyberte pořad
a stiskněte tlačítko OK.
Televizor se dodává s položkou informace
nastavenou na možnost Z vysílače .
Zobrazení podrobných informací o pořadu
Zobrazení podrobných informací o pořadu…
Pokud informace TV průvodce pocházejí z internetu,
TV průvodce může kromě seznamu digitálních kanálů
zobrazit i seznam analogových kanálů. Nabídka TV
průvodce také zobrazuje malé okno s aktuálním
kanálem.
1 - Stiskněte tlačítko  INFO.
2 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Ze sítě Internet
Změna dne
Pokud je televizor připojen k internetu, lze jej nastavit
tak, aby přijímal informace TV průvodce z internetu.
TV průvodce může zobrazit naplánované pořady pro
nadcházející dny (maximálně až na 8 dní).
Nastavení informací TV průvodce…
Stiskněte barevné tlačítko  Den a vyberte
požadovaný den.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > TV
průvodce > Z internetu a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení připomínky
Můžete si nastavit připomínku na vybraný pořad. Při
začátku pořadu se zobrazí zpráva. Můžete pak ihned
přepnout na vybraný kanál.
Chybějící nahrávky
Program s připomínkou je v TV průvodci označen
ikonou  (hodiny).
Pokud se zdá, že ze seznamu nahrávek některé
nahrávky zmizely, mohly se změnit informace (data)
TV průvodce. Nahrávky provedené
Nastavení připomínky…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
41
nadcházející program.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Nastavit
připomínku a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Nastavení nahrávání
Nahrávání můžete nastavit v TV průvodci*.
Program s nastaveným nahráváním je v TV průvodci
označen ikonou  .
Odstranění připomínky…
Seznam nahrávání si zobrazíte
tlačítkem  Záznamy . Program s nastaveným
nahráváním je v TV průvodci označen před názvem
ikonou  (červená tečka).
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
program s připomínkou.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Smazat
připomínku a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Nahrání programu…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
nadcházející nebo aktuální program.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrát .
3 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Vyhledávání podle žánru
Zrušení nahrávání…
Jsou-li k dispozici informace, můžete vyhledat
naplánované pořady podle žánru, podobně jako
filmy, sport apod.
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
program s nastaveným nahráváním.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Vymazat záznam .
3 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Vyhledání programu podle žánru…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Vyhledat podle žánru
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte požadovaný žánr a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam nalezených pořadů.
5 - U vybraného programu můžete nastavit
připomínku nebo naplánovat nahrávání.
6 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
*Podrobnější informace naleznete v kapitole
Pozastavení televize a nahrávání.
Seznam připomínek
Můžete si zobrazit seznam nastavených připomínek.
Seznam připomínek
Otevření seznamu připomínek…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3 - V horní části obrazovky vyberte
možnost  Naplánováno a stiskněte tlačítko OK.
4 - V seznamu naplánovaných nahrávání a
připomínek vyberte kartu Připomínky a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se pouze připomínky.
5 - Chcete-li vybranou připomínku odebrat, stiskněte
barevné tlačítko  Odebrat . Chcete-li vybraný
program nahrát, stiskněte barevné
tlačítko  Nahrát .
6 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
42
9
můžete upravit v nabídce Nahrávky.
Pozastavení televize
a nahrávání
Naplánovat nahrávání
Nahrávání připravovaného programu můžete
naprogramovat na dnešek nebo na několik dní
později (maximálně za 8 dní). Televizor zahájí
a ukončí nahrávání podle dat z TV průvodce.
9.1
Nahrávání
Nahrání programu…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Na stránce TV průvodce vyberte kanál a pořad,
který chcete nahrát. Pořady kanálu můžete
procházet stisknutím tlačítka  (Vpravo) nebo 
(Vlevo). Stiskněte barevné
tlačítko  Den a vyberte požadovaný den.
3 - Zvýrazněte požadovaný program a stiskněte
barevné tlačítko  Nahrát . Nahrávání programu
bude naplánováno. Pokud naplánujete překrývající se
nahrávání, automaticky se zobrazí varování. Pokud
plánujete nahrávat program v nepřítomnosti,
nezapomeňte nechat televizor v pohotovostním
režimu a pevný disk USB zapnutý.
4 - Televizor přidá na konci pořadu určitou časovou
rezervu. Rezervu můžete upravit
v nastavení Automatický přesah.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Co potřebujete
Můžete si nahrát digitální televizní vysílání a sledovat
je později.
Podmínky nahrávání požadovaného televizního
programu…
• připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru
• digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
• příjem informací o kanálu pro TV průvodce na
obrazovce
• spolehlivé nastavení hodin televizoru. Pokud hodiny
televizoru nastavíte ručně, nahrávání se nemusí zdařit.
Pokud využíváte funkci pozastavení televizního
vysílání, nahrávání není možné.
Někteří poskytovatelé DVB mohou v zájmu
uplatňování autorského práva používat různá
omezení pomocí technologie DRM (Digital Right
Management). V případě vysílání chráněných kanálů
může být nahrávání, platnost nahrávání nebo počet
zhlédnutí omezeno. Nahrávání může být zcela
zakázáno. Při pokusu o nahrávání chráněného
vysílání nebo přehrávání nahrávky po vypršení
platnosti se může zobrazit chybová zpráva.
Seznam nahrávek
Nahrávky můžete zobrazit a spravovat v seznamu
nahrávek. Vedle seznamu nahrávek je další seznam
naplánovaného nahrávání a připomínek.
Otevření seznamu nahrávek…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3 - V seznamu nahrávek vyberte
kartu Nové, Sledované nebo Vypršené a filtrujte
zobrazení stisknutím tlačítka OK.
4 - Nahrávku vybranou v seznamu můžete odebrat
stisknutím tlačítka  Odebrat , probíhající nahrávání
můžete zastavit barevným tlačítkem  Zastavit
nahrávání. Nahrávku můžete přejmenovat barevným
tlačítkem  Přejmenovat .
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace o instalaci pevného
disku USB, stiskněte v Nápovědě barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Pevný disk USB, Instalace.
Nahrávání programu
Spuštění nahrávání
Vysílací společnosti mohou omezit počet dnů, kdy lze
nahrávku sledovat. Po uplynutí této doby se nahrávka
označí jako vypršená. U nahrávky v seznamu se
může zobrazovat počet dnů do doby, než vyprší její
platnost.
Chcete-li nahrát sledovaný pořad, stiskněte tlačítko
 (Nahrávání) na dálkovém ovladači. Nahrávání
začne okamžitě.
Když chcete nahrávání zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Pokud vysílací společnost neumožní vytvoření
naplánované nahrávky nebo došlo k přerušení
vysílání, je nahrávka označena jako Nezdařilo se.
Když jsou k dispozici data z TV průvodce, sledovaný
program se nahraje od okamžiku stisknutí tlačítka
nahrávání do skončení pořadu. Pokud data TV
průvodce k dispozici nejsou, maximální délka
nahrávky je 30 minut. Čas ukončení nahrávání
43
tlačítko OK.
6 - Vyberte kanál pro nahrávání a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Vyberte den nahrávání a stiskněte tlačítko OK.
8 - Nastavte čas zahájení a ukončení nahrávání.
Vyberte tlačítko a pomocí tlačítek  (nahoru)
nebo  (dolů) nastavte hodiny a minuty.
9 - Vyberte možnost Naplánovat a stisknutím
tlačítka OK ručně naplánujte nahrávání.
Konflikty nahrávání
Když se doba dvou naplánovaných nahrávání
překrývá, dojde ke konfliktu nahrávání. Konflikt
nahrávání vyřešíte tím, že upravíte čas zahájení
a ukončení nahrávání jednoho nebo obou
naplánovaných nahrávání.
Úprava času zahájení a ukončení naplánovaného
nahrávání…
Nahrávání se zobrazí v seznamu naplánovaného
nahrávání a připomenutí.
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3 - V horní části obrazovky vyberte
možnost  Naplánováno a stiskněte tlačítko OK.
4 - V seznamu naplánovaných nahrávání
a připomínek vyberte kartu Nahrávky a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se pouze naplánovaná
nahrávání.
5 - Vyberte naplánované nahrávání, které je
v konfliktu s jiným nahráváním, stiskněte barevné
tlačítko a vyberte možnost  Upravit čas .
6 - Vyberte čas zahájení a ukončení nahrávání
a upravte je pomocí tlačítek  (nahoru)
nebo  (dolů). Vyberte možnost Použít a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Sledování nahrávky
Sledování nahrávky…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3 - Ze seznamu vyberte požadovanou nahrávku
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
4 - Můžete použít
tlačítka  (pauza),  (přehrát),  (posun
zpět),  (posun vpřed) nebo  (zastavit).
5 - Přepnout zpět ke sledování televizoru lze
tlačítkem  EXIT.
Automatický přesah
9.2
Dobu přesahu, kterou televizor automaticky přidá na
konec každého naplánovaného nahrávání, můžete
nastavit.
Pozastavení televizního
vysílání
Nastavení automatického časového přesahu…
Co potřebujete
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Automatický přesah a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  (nahoru)
nebo  (dolů) a potom tlačítkem
OK nastavte
časový přesah automaticky přidaný nakonec
nahrávání. K nahrávání můžete přidat až 45 minut.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Digitální televizní vysílání můžete pozastavit
a obnovit jeho sledování později.
Podmínky pozastavení požadovaného televizního
programu…
• připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru
• digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
• příjem informací o kanálu pro TV průvodce na
obrazovce
Ruční nahrávání
Je-li připojen naformátovaný pevný disk USB,
televizor neustále ukládá sledované televizní vysílání.
Když přepnete na jiný kanál, vysílání z předchozího
kanálu je vymazáno. Také při přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu je veškeré zaznamenané
vysílání vymazáno.
Můžete naplánovat nahrávání, které není propojeno
s televizním programem. Sami nastavíte typ tuneru,
kanál a čas zahájení a ukončení nahrávání.
Ruční naplánování nahrávání…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3 - V horní části obrazovky vyberte
možnost  Naplánováno a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Naplánovat a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte tuner pro nahrávání a stiskněte
Vysílání není možné pozastavit během nahrávání.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová slova
a vyhledejte položku Pevný disk USB, instalace.
44
Pozastavení programu
Pozastavení a obnovení vysílání…
Chcete-li pozastavit televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Pozastavit). Na dolním okraji obrazovky se
na chvíli zobrazí indikátor průběhu.
Indikátor průběhu lze opět zobrazit dalším stisknutím
tlačítka  (Pozastavit).
Chcete-li obnovit sledování, stiskněte
tlačítko  (Přehrát).
Se zobrazeným indikátorem průběhu můžete pomocí
tlačítek  (Posun zpět) nebo  (Posun vpřed)
nastavit, kdy chcete pozastavené vysílání obnovit.
Opakovaným stisknutím těchto tlačítek měníte
rychlost posunu.
Vysílání lze pozastavit maximálně na 90 minut.
Chcete-li přepnout zpět na televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Přehrávání
Vzhledem k funkci ukládání sledovaného vysílání si
většinou můžete přehrát program několik vteřin
zpětně.
Přehrání aktuálního vysílání…
1 - Stiskněte tlačítko  (Pozastavit)
2 - Stiskněte tlačítko  (Posun zpět). Opakovaným
stisknutím tlačítka  vyberte, odkud chcete začít
sledovat pozastavené vysílání. Opakovaným
stisknutím těchto tlačítek měníte rychlost posunu.
V určitém okamžiku dojdete na začátek uloženého
vysílání start nebo maximálního časového rozsahu.
3 - Chcete-li vysílání sledovat znovu, stiskněte
tlačítko  (Přehrát).
4 - Když chcete znovu sledovat živé vysílání,
stiskněte tlačítko  (Zastavit).
45
• Televizor musí být připojen k internetu.
• hodiny televizoru musí být nastaveny na hodnotu
Automaticky nebo Podle země.
• musíte vyjádřit souhlas s Podmínkami používání
(tento souhlas jste mohli vyjádřit už dříve, když jste se
připojovali k internetu).
10
Nejlepší tipy
10.1
Nejlepší tipy
Ikona  se v horní části obrazovky zobrazí jen
tehdy, když je služba Nyní v televizi dostupná.
Pomocí funkce  TOP PICKS váš televizor
doporučuje aktuální televizní programy, nejnovější
videa k zapůjčení a televizní služby online, které
můžete sledovat. Musíte souhlasit s Podmínkami
používání. Abyste mohli využívat funkci Nejlepší tipy,
připojte televizor k internetu.
Co potřebujete
Používání funkce Nyní na TV
Postup otevření nabídky Nyní na TV…
Informace a služby v rámci funkce Nejlepší tipy jsou
dostupné pouze ve vybraných zemích.
1 - Stisknutím tlačítka  TOP PICKS otevřete
nabídku Nejlepší tipy.
2 - Vyberte možnost  Nyní v televizi v horní
části obrazovky a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Podmínky používání
Pokud chcete povolit, aby vám televizor dával tato
doporučení, musíte souhlasit s Podmínkami
používání. Pokud chcete dostávat doporučení
přizpůsobená podle toho, co obvykle sledujete,
musíte označit zaškrtávací políčko
s položkou Souhlas s osobními doporučeními .
Když otevřete nabídku Nyní na TV, může trvat několik
vteřin, než televizor informace obnoví.
V nabídce Nyní na TV můžete…
Souhlas s Podmínkami používání a potvrzení
Souhlasu s osobními doporučeními…
• přepnout na právě vysílaný program tak, že na ikoně
programů vyberete program a stisknete tlačítko OK,
• přepnout již na kanál s plánovaným programem tak,
že na ikoně plánovaných programů vyberete kanál a
stisknete tlačítko OK.
1 - Stiskněte tlačítko  TOP PICKS.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Podmínky používání a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost (… …) a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stiskněte tlačítko  BACK.
Ke spuštění, ukončení nebo vymazání plánovaného
nahrávání můžete použít barevné klávesy na
dálkovém ovladači. Aplikace
Chcete-li nabídku Nyní na TV zavřít, aniž byste
přepnuli na jiný program, stiskněte tlačítko  BACK .
10.2
Nyní na TV
10.3
Nabídka Nyní na TV
TV on Demand
V nabídce  Nyní na TV televizor doporučuje
10 nejoblíbenějších programů, které je možné
v danou chvíli sledovat.
Informace o službě TV on Demand
Díky možnosti  TV na vyžádání můžete sledovat
televizní pořady, které jste zmeškali, nebo sledovat
televizní pořady v době, kdy se vám to nejlépe hodí.
Tato služba se nazývá také Catch Up TV, Replay TV
nebo Online TV. Programy dostupné v TV na
vyžádání lze sledovat zdarma.
Doporučené programy jsou vybírány
z nainstalovaných kanálů, a to z kanálů vaší země.
Můžete si také funkci Nyní na TV nastavit tak, aby vám
nabízela přizpůsobená doporučení na základě
programů, které sledujete pravidelně. Abyste mohli
využívat funkci přizpůsobených doporučení, musíte
v Podmínkách používání potvrdit Souhlas
s poskytováním osobních doporučení. Funkce Nyní
na TV vám také může předložit doporučení
přizpůsobená podle programů, které pravidelně
sledujete.
Službu TV na vyžádání si můžete nastavit tak, aby
vám doporučovala filmy na základě vaší země,
nastavení televizoru a pravidelně sledovaných
programů.
Ikona  se v horní části obrazovky zobrazí jen
tehdy, když je služba TV na vyžádání dostupná.
Chcete-li používat funkci Nyní na TV…
• funkce Nyní na TV musí být ve vaší zemi k dispozici.
• v televizoru musí být nainstalovány televizní kanály.
46
Využívání TV na vyžádání
Použití funkce Video na vyžádání
Otevření TV na vyžádání…
Otevření Videa na vyžádání…
1 - Stisknutím tlačítka  TOP PICKS otevřete
nabídku Nejlepší tipy.
2 - Vyberte možnost  TV na vyžádání v horní
části obrazovky a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  (dolů) otevřete stránku na
celou obrazovku.
4 - Pokud je k dispozici více vysílacích společností,
můžete vybrat jednu konkrétní.
5 - Sledování zahájíte tak, že vyberte ikonu programu
a stisknete tlačítko OK.
6 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
1 - Stisknutím tlačítka  TOP PICKS otevřete
nabídku Nejlepší tipy.
2 - Vyberte možnost  Video na vyžádání v horní
části obrazovky a stiskněte tlačítko OK.
3 - Pomocí navigačních tlačítek vyberte plakát
k filmu.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Když otevřete nabídku Video na vyžádání, může trvat
několik vteřin, než televizor informace obnoví.
Pokud je k dispozici více videopůjčoven, můžete
vybrat jednu konkrétní.
Když otevřete nabídku TV na vyžádání, může trvat
několik vteřin, než televizor informace obnoví.
Vypůjčení filmu…
1 - Přejděte na zvýrazněné místo na plakátu k filmu.
Po několika sekundách se zobrazí stručné informace.
2 - Stisknutím tlačítka OK se zobrazí stránka filmu
z videopůjčovny se synopsí filmu.
3 - Potvrďte objednávku.
4 - Platbu proveďte na televizoru.
5 - Videokanály Můžete používat
tlačítka  (Přehrát) a  (Pozastavit).
Po spuštění programu můžete používat
tlačítka  (Přehrát) a  (Pozastavit).
10.4
Video on Demand
Informace o službě Video on
Demand
S funkcí  Video na vyžádání si můžete půjčovat
filmy z videopůjčovny online.
Můžete si také službu Video na vyžádání nastavit tak,
aby vám doporučovala filmy na základě vaší země,
nastavení televizoru a pravidelně sledovaných
programů.
Ikona  se v horní části obrazovky zobrazí jen
tehdy, když je služba Video na vyžádání dostupná.
Platba
Když si půjčíte nebo koupíte film, můžete
videopůjčovně bezpečně zaplatit kreditní
kartou. Většina videopůjčoven vás při prvním
zapůjčení filmu požádá o vytvoření účtu pro
přihlášení.
Datové přenosy na internetu
Streamování mnoha videí může vést k překročení
vašeho měsíčního limitu pro stahování dat
z internetu.
47
11
11.2
Nabídka Domů
Otevření hlavní nabídky
Chcete-li otevřít hlavní nabídku a otevřít položku…
11.1
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Vyberte požadovanou položku a stisknutím
tlačítka OK ji otevřete nebo spusťte.
3 - Pokud žádnou položku spouštět nechcete,
stisknutím tlačítka  BACK hlavní nabídku zavřete.
Informace o hlavní nabídce
Abyste mohli využívat výhody televizoru se systémem
Android, připojte televizor k internetu.
Podobně jako u chytrých telefonů nebo tabletů se
systémem Android představuje hlavní nabídka určité
centrum televizoru. V hlavní nabídce můžete spustit
libovolnou aplikaci, přepnout na televizní kanál,
vypůjčit si film, otevřít webovou stránku nebo
přepnout na připojené zařízení. Hlavní nabídka může
v závislosti na nastavení televizoru a vaší zemí
obsahovat různé položky.
11.3
Vyhledávání a hlasové
vyhledávání
Na internetu můžete vyhledávat videa, hudbu nebo
cokoli jiného pomocí ikony  v hlavní nabídce.
Hledaný výraz můžete vyslovit nebo napsat.
Položky v hlavní nabídce jsou uspořádány do řádků…
Doporučení
Další informace získáte v nabídce Nápověda
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová
slova a vyhledáním položky Hlasové vyhledávání.
V prvním řádku jsou návrhy oblíbených videí,
hudebních videí či internetových hitů. V podmínkách
použití lze upravit nastavení soukromí tak, aby návrhy
odpovídaly vašem stylu sledování.
11.4
 Kolekce aplikací Philips
Omezený profil
Tento řádek obsahuje návrhy aplikací.
Přepnutím televizoru do omezeného profilu můžete
zakázat používání některých aplikací. Tento omezený
profil umožňuje pouze používání aplikací, které
vyberete. K opuštění profilu musíte zadat kód PIN.
 Aplikace
Řádek s aplikacemi obsahuje veškeré aplikace
dodávané s televizorem a také aplikace, které jste si
sami stáhli z obchodu Google Play. Dále v tomto
řádku naleznete aplikace pro televizor, jako jsou
například Sledování TV, Zdroje nebo Média.
Poslední spuštěné aplikace se zobrazí na začátku
řádku.
Co nelze v omezeném režimu…
• Hledat a spouštět aplikace označené jako
Nepovolené
• Používat obchod Google Play
• Nakupovat filmy v aplikaci Google Play Movies & TV
ani hry v aplikaci Google Play Games
• Používat aplikace třetích stran, které nepoužívají
přihlášení účtem Google
 Hry
Tento řádek umožňuje spouštění her v televizoru.
Když si stáhnete nějakou hru, zobrazí se právě
v tomto řádku.
Co můžete v omezeném režimu……
 Nastavení
• Sledovat dříve zakoupený obsah z aplikace Google
Play Movies & TV
• Hrát dříve zakoupené a nainstalované hry
z aplikace Google Play Games
• Měnit následující nastavení: Síť Wi-Fi, Řeč
a Usnadnění
• Přidávat příslušenství Bluetooth
Tento řádek umožňuje otevřít výběr nastavení. Chceteli najít všechna nastavení, stiskněte
tlačítko  SETTINGS a vyberte možnost Všechna
nastavení. Můžete zde také otevřít Nápovědu.
Viz také www.support.google.com/androidtv
Účet Google zůstane v televizoru přihlášený.
Přepnutím do omezeného profilu se Účet Google
nezmění.
48
12
Nabídka televizoru
12.1
Informace o nabídce
televizoru
Pokud televizor nemůžete připojit k internetu,
můžete používat nabídku Nabídka televizoru jako
hlavní nabídku.
V nabídce televizoru najdete všechny funkce
televizoru.
12.2
Otevření Nabídky televizoru
Chcete-li otevřít Nabídku televizoru a otevřít
položku…
1 - Stisknutím tlačítka  otevřete Nabídku
televizoru.
2 - Vyberte požadovanou položku a stisknutím
tlačítka OK ji otevřete nebo spusťte.
3 - Pokud žádnou položku spouštět nechcete,
stisknutím tlačítka  BACK Nabídku televizoru
zavřete.
49
13
Netflix
Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu
Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí
být připojen k internetu.
Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka .
Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního
režimu televizoru.
www.netflix.com
50
Otevřením této možnosti zobrazíte informace
o připojeném zařízení.
14
Zdroje
14.3
14.1
Název a typ zařízení
Přepínání na televizní vstup
Když připojíte k televizoru nové zařízení, televizor ho
detekuje a umožní vám přiřadit odpovídající ikonu
typu zařízení. Připojíte-li zařízení kabelem HDMI
a HDMI CEC, televizor automaticky detekuje typ
zařízení a přiřadí mu vhodnou ikonu.
V seznamu Zdroje můžete přepnout na některý
z televizních vstupů. Přepnutím na tuner umožníte
sledování televizního vysílání, otevření obsahu
jednotky Flash USB nebo sledování nahraného
obsahu z pevného disku USB. Můžete přepnout zdroj
na připojená zařízení a sledovat jejich program, na
digitální přijímač nebo přehrávač disků Blu-ray.
Typ zařízení určuje styl obrazu a zvuku, hodnoty
rozlišení, konkrétní nastavení nebo pozici v rámci
nabídky Zdroj. Ideální nastavení se nastaví
automaticky.
Přepnutí na televizní vstup…
1 - Stisknutím tlačítka  SOURCES otevřete
nabídku Zdroje.
2 - Vyberte televizní vstup, který chcete sledovat,
a stiskněte tlačítko OK. Televizor zobrazí program
tohoto zařízení.
3 - Dalším stisknutím tlačítka  SOURCES zavřete
nabídku bez přepnutí na televizní vstup.
Přejmenování nebo změna typu zařízení
Název a typ připojeného zařízení můžete kdykoli
změnit. Napravo od názvu zařízení v nabídce Zdroje
najdete ikonu . Název některých typů zdrojů nelze
změnit.
Změna typu zařízení…
Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
1 - Vyberte zařízení v nabídce Zdroje.
2 - Pomocí tlačítka  (vpravo) vyberte
ikonu  a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete klávesnici
na obrazovce.
4 - Pomocí tlačítka  (dolů) najdete všechny
dostupné typy zařízení. Vyberte požadovaný typ
a stiskněte tlačítko OK.
Když je televizor v pohotovostním režimu, můžete
přepnout na přehrávač disků dálkovým ovladačem
televizoru.
Chcete-li zapnout přehrávač disků i televizor
z pohotovostního režimu a ihned spustit přehrávání
disku, stiskněte tlačítko  (přehrát) na dálkovém
ovladači televizoru. Zařízení musí být připojeno
kabelem HDMI a jak v televizoru, tak v zařízení musí
být zapnuta funkce HDMI CEC.
5 - Pokud chcete resetovat typ zařízení na původní
typ podle konektoru, vyberte
možnost Reset a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Zavřít a stisknutím tlačítka OK
zavřete nabídku.
14.2
Možnosti televizního vstupu
Změna názvu zařízení…
Některá zařízení televizního vstupu nabízejí specifická
nastavení.
1 - Vyberte zařízení v nabídce Zdroje.
2 - Pomocí tlačítka  (vpravo) vyberte
ikonu  a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete klávesnici
na obrazovce.
4 - Pomocí klávesnice na zadní straně dálkového
ovladače smažte aktuální název a zadejte nový
název.
5 - Pokud chcete resetovat název zařízení na
původní typ podle konektoru, vyberte
možnost Reset a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Zavřít a stisknutím tlačítka OK
zavřete nabídku.
Nastavení možností specifického televizního vstupu…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES .
2 - V seznamu vyberte televizní vstup a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS . Zde můžete
nastavit možnosti pro vybraný televizní vstup.
4 - Dalším stisknutím tlačítka  OPTIONS nabídku
Možnosti zavřete.
Jaké možnosti můžete nastavit…
Ovládací prvky
Pomocí této možnosti můžete ovládat televizní vstup
dálkovým ovladačem televizoru. Zařízení musí být
připojeno kabelem HDMI a jak v televizoru, tak
v zařízení musí být zapnuta funkce HDMI CEC.
Informace o zařízení
51
14.4
Hra nebo počítač
Typ zařízení určuje styl obrazu a zvuku, hodnoty
rozlišení a další specifika. Ideální nastavení se nastaví
automaticky.
U některých typů zařízení není volba možností tak
jednoznačná. Herní konzole může mít vestavěný
přehrávač disků Blu-ray, ale je nastaven typ zařízení
Přehrávač, protože většinou konzoli používáte
k přehrávání disků. U takových zařízení můžete
dočasně přepínat ideální nastavení na herní režim.
Nebo můžete také přepnout na ideální nastavení pro
připojený počítač.
Když v nabídce Zdroje přepnete na připojené
zařízení, můžete použít pouze nastavení Hra nebo
počítač. Pro vybrané zařízení se uloží nastavení Hra
nebo počítač.
Ruční přepnutí ideálních nastavení pro hry nebo
počítač…
1 - Stiskněte tlačítko  SETTINGS, vyberte
možnost Všechna nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Styl
obrazu > Pokročilé a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Hra, Počítač nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Po skončení hraní nezapomeňte toto nastavení
přepnout zpět na hodnotu Vypnuto.
14.5
Znovu vyhledat připojení
Všechna připojení televizoru můžete znovu prohledat,
aby se aktualizovala nabídka Zdroje přidáním nově
připojených zařízení.
Vyhledání všech připojení…
1 - Stisknutím tlačítka  SOURCES otevřete
nabídku Zdroje.
2 - Stisknutím tlačítka  (nahoru) vyberte
ikonu  vpravo nahoře v nabídce Zdroje.
3 - Stisknutím tlačítka OK spusťte vyhledávání
připojených zařízení. Do nabídky Zdroje se přidají
nově připojená zařízení.
52
5 - Můžete také pomocí tlačítka  (vpravo) vybrat
možnost Přidat do seznamu přání a stisknout tlačítko
OK. Video se přidá do seznamu Moje přání.
15
Aplikace
Sledování zakoupeného nebo zapůjčeného filmu
nebo televizního pořadu…
15.1
Informace o aplikacích
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Posuňte stránku dolů, vyberte možnost 
Aplikace > Google Play Movies & TV a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Moje knihovna a vyberte
možnost Moje filmy nebo Moje TV pořady. Potom
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte, co chcete sledovat, a stiskněte tlačítko
OK. Můžete používat tlačítka dálkového ovladače 
(zastavit),  (pauza),  (posun zpět) nebo 
(posun vpřed).
5 - Aplikaci Movies & TV ukončíte opakovaným
stisknutím tlačítka  BACK nebo stisknutím
tlačítka  EXIT.
Všechny nainstalované aplikace najdete
v nabídce  Aplikace v hlavní nabídce.
Podobně jako u chytrého telefonu nebo tabletu
nabízejí aplikace v televizoru nové funkce a rozšiřují
možnosti jeho využití. K dispozici je například
YouTube, hry, videoobchody, předpověď počasí
a další. Pomocí aplikace Internet můžete procházet
internet.
Aplikace mohou pocházet z galerie Philips App
Gallery nebo z obchodu Google Play™. Některé
praktické aplikace jsou již na začátku nainstalované
v televizoru.
Některé produkty a funkce Google Play jsou
dostupné pouze ve vybraných zemích.
Chcete-li nainstalovat aplikaci ze služby Philips App
Gallery nebo z obchodu Google Play, musí být
televizor připojen k internetu. Abyste mohli používat
aplikace z galerie App Gallery, musíte vyjádřit
souhlas s Podmínkami používání. Abyste mohli
používat obchod Google Play a aplikace z obchodu
Google Play, musíte se přihlásit k účtu Google.
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
Hudba
Chcete-li zobrazit další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová slova
a vyhledejte položku App Gallery, Podmínky
používání nebo App Gallery, Nastavení soukromí.
V aplikaci Google Play Music můžete v televizoru
přehrávat svou oblíbenou hudbu.
Aplikace Google Play Music umožňuje zakoupit
hudbu do počítače nebo do mobilního zařízení.
V televizoru se také můžete přihlásit k odběru
s plným přístupem, což je předplatné hudby na
Google Play Music. V aplikaci můžete také přehrávat
hudební soubory uložené v počítači.
15.2
Google Play
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li si koupit předplatné hudby, přidejte k účtu
Google údaje o platební kartě.
Movies and TV
V aplikaci Google Play Movies & TV si můžete
zakoupit nebo zapůjčit filmy a televizní pořady ke
sledování v televizoru.
Spuštění aplikace Google Play Music…
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li nakupovat filmy a televizní pořady,
přidejte k účtu Google údaje o platební kartě.
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Posuňte stránku dolů, vyberte možnost 
Aplikace > Google Play Music a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Vyberte požadovanou hudbu a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Aplikaci Music ukončíte opakovaným stisknutím
tlačítka  BACK nebo stisknutím tlačítka  EXIT.
Zakoupení a zapůjčení filmu nebo televizního
pořadu…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Posuňte stránku dolů, vyberte možnost 
Aplikace > Google Play Movies & TV a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovaný film nebo pořad a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte požadovaný nákup a stiskněte tlačítko
OK. Aplikace vás provede nákupem.
Některé produkty a funkce Google Play jsou
dostupné pouze ve vybraných zemích.
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
53
stisknutím tlačítka  BACK nebo
tlačítkem  EXIT.
Hry
Filtrování obsahu (Rodičovské ovládací prvky)
Aplikace Google Play Games umožňuje v televizoru
hrát hry. Online nebo offline.
V obchodě Google Play můžete skrýt obsah určený
pouze dospělým uživatelům/nakupujícím. Ke změně
nastavení úrovně dospělosti je nutné zadat kód PIN.
Můžete se podívat, co právě hrají vaši přátelé, nebo
se můžete přidat k jejich hře a soutěžit s nimi.
Můžete sledovat svoje úspěchy a příště začít tam,
kde jste skončili.
Nastavení rodičovského zámku…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Posuňte stránku dolů, vyberte možnost 
Aplikace > Google Play Store a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Vyberte možnost Nastavení > Filtrování
obsahu a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte požadovanou úroveň dospělosti.
5 - Až k tomu budete vyzváni, zadejte kód PIN.
6 - Aplikaci Google Play Storeukončíte opakovaným
stisknutím tlačítka  BACK nebo
tlačítkem  EXIT.
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li nakupovat nové hry, přidejte k účtu
Google údaje o platební kartě.
Spusťte aplikaci Google Play Games, vyberte si nové
herní aplikace a nainstalujte si je do televizoru.
Některé hry jsou zdarma. Pokud je ke hraní některé
hry nutný gamepad, zobrazí se upozornění.
Spuštění a ukončení hry v aplikaci Google Play
Games…
Některé produkty a funkce Google Play jsou
dostupné pouze ve vybraných zemích.
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Posuňte stránku dolů, vyberte možnost 
Aplikace > Google Play Games a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Vyberte hru, kterou chcete hrát, nebo novou hru,
kterou chcete nainstalovat, a stiskněte tlačítko OK.
4 - Potom několikrát stiskněte tlačítko  BACK
nebo jednou stiskněte tlačítko  EXIT nebo
aplikaci ukončete tlačítkem konec/zastavit v aplikaci.
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
Platby
Abyste mohli zaplatit v aplikaci Google Play on TV,
musíte přidat ke svému účtu Google platební
prostředek – platební kartu (mimo USA). Platby za
nákupy filmů a televizních pořadů se strhnou z této
platební karty.
Nainstalované hry se zobrazí v hlavní nabídce
v řádku  Hry
Některé produkty a funkce Google Play jsou
dostupné pouze ve vybraných zemích.
Přidání platební karty…
1 - V počítači přejděte na stránku
accounts.google.com a přihlaste se k účtu Google,
který budete používat v aplikaci Google Play on TV.
2 - Na stránce wallet.google.com přidejte ke svému
účtu Google platební kartu.
3 - Zadejte údaje o platební kartě a potvrďte
souhlas s podmínkami používání služby.
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
Google Play Store
V aplikaci Google Play Store si můžete stahovat
a instalovat nové aplikace. Některé aplikace jsou
zdarma.
15.3
App Gallery
Co potřebujete
• televizor musí být připojen k internetu,
• musíte se v televizoru přihlásit k účtu Google,
• chcete-li nakupovat aplikace, přidejte k účtu
Google údaje o platební kartě.
Po připojení televizoru k internetu můžete používat
aplikace vybrané společností Philips. Jde o aplikace
navržené speciálně pro televizory. Galerie Philips
App Gallery obsahuje širokou nabídku aplikací.
V některých zemích můžete nainstalovat i aplikace
místní služby Videostore nebo aplikace vysílacích
televizních společností. Ty nabízejí i televizní služby
Catch-Up. Stahování a instalace aplikací z galerie
App Gallery je zdarma.
Instalace nové aplikace…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Posuňte stránku dolů, vyberte možnost 
Aplikace > Google Play Store a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat,
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Aplikaci Google Play Storeukončíte opakovaným
Sbírka aplikací v galerii Philips App Gallery se může
v jednotlivých zemích a regionech lišit.
54
Některé aplikace z App Gallery jsou již předem
nainstalované v televizoru. Při instalaci dalších
aplikací z App Gallery budete požádáni o souhlas
s Podmínkami používání. Zásady ochrany soukromí
můžete nastavit podle svých preferencí.
nastavení úrovně dospělosti je nutné zadat kód PIN.
Úroveň dospělosti určí, které aplikace bude možné
nainstalovat.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová
slova a vyhledáním položky Google Play Store.
Instalace aplikací z galerie App Gallery…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Přejděte na stránce dolů, vyberte
možnost Kolekce Philips >  App Gallery
a potom stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte ikonu aplikace a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Instalovat a stiskněte tlačítko
OK.
Blokování aplikací určených pro
uživatele nad 18 let (označení 18+)
Můžete blokovat aplikace 18+ z galerie Philips App
Gallery. Toto nastavení kontroluje označení 18+
v nastavení ochrany soukromí galerie Philips App
Gallery.
15.4
Blokování aplikací určených pro uživatele nad 18 let...
Spuštění a ukončení
aplikace
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rodičovský zámek, vyberte
Zámek aplikace a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Aplikaci můžete spustit z hlavní nabídky.
Spuštění aplikace…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Přejděte na stránce dolů k možnosti 
Aplikace , vyberte požadovanou aplikaci a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Když chcete aplikaci ukončit, několikrát stiskněte
tlačítko  BACK nebo jednou stiskněte
tlačítko  EXIT nebo aplikaci ukončete tlačítkem
konec/zastavit v aplikaci.
Další informace získáte v nabídce Nápověda
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová
slova a vyhledáním položky Rodičovský zámek,
Nastavení kódu PIN.
Omezený profil
15.5
Informace o omezeném profilu
Blokování aplikací
Přepnutím televizoru do omezeného profilu můžete
zakázat používání některých aplikací. V hlavní
nabídce se zobrazí pouze aplikace, které povolíte.
K vypnutí omezeného profilu musíte zadat kód PIN.
Informace o blokování aplikací
Aplikace nevhodné pro děti můžete
zablokovat. Aplikace s hodnocením 18+ v galerii
App Gallery můžete zablokovat, nebo můžete
v hlavní nabídce nastavit omezený profil.
Co nelze v omezeném režimu…
• Hledat a spouštět aplikace označené jako
Nepovolené
• Používat obchod Google Play
• Nakupovat filmy v aplikaci Google Play Movies & TV
ani hry v aplikaci Google Play Games
• Používat aplikace třetích stran, které nepoužívají
přihlášení účtem Google
18+
Zámek aplikací 18+ vás při pokusu o spuštění
aplikace označené jako nevhodné do 18 let požádá
o zadání kódu PIN. Zámek je platný pouze pro
aplikace 18+ z galerie Philips App Gallery.
Co můžete v omezeném režimu……
Omezený profil
• Sledovat dříve zakoupený obsah z aplikace Google
Play Movies & TV
• Hrát dříve zakoupené a nainstalované hry
z aplikace Google Play Games
• Měnit následující nastavení: Síť Wi-Fi, Řeč
a Usnadnění
• Přidávat příslušenství Bluetooth
V hlavní nabídce můžete nastavit omezený profil.
Potom se v hlavní nabídce zobrazují pouze aplikace,
které povolíte. K nastavení omezeného profilu
a přepnutí do něj musíte zadat kód PIN.
Google Play Store – Dospělost
V obchodě Google Play můžete skrýt obsah určený
pouze dospělým uživatelům/nakupujícím. Ke změně
Účet Google zůstane v televizoru přihlášený.
55
Přepnutím do omezeného profilu se Účet Google
nezmění.
na stránce až doprava.
2 - Vyberte možnost Omezený profil a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Ukončit omezený profil
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Zadejte kód PIN. Omezený profil se v televizoru
ukončí.
Nastavení
Nastavení omezeného profilu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  (dolů), vyberte možnost
Osobní > Zabezpečení a omezení a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Omezený profil a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
6 - Pomocí dálkového ovladače zadejte kód PIN.
7 - Vyberte možnost Povolené aplikace a stiskněte
tlačítko OK.
8 - V seznamu dostupných aplikací vyberte aplikaci
a stisknutím tlačítka OK ji povolte nebo zakažte.
9 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
15.6
Správa aplikací
Když ukončíte aplikaci a vrátíte se na domovskou
obrazovku, aplikace se ve skutečnosti neukončí.
Aplikace běží v pozadí, aby byla rychle připravena,
až ji spustíte znovu. Většina aplikací si pro plynulý běh
ukládá data do paměti cache televizoru. Pro
optimalizaci celkového běhu aplikací a zajištění
dostatku paměti v televizoru Android může být
vhodné ukončit aplikaci zcela nebo vyčistit data dané
aplikace z paměti cache. Také byste měli
odinstalovat aplikace, které již nepoužíváte.
Otevření seznamu stažených a systémových
aplikací…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zařízení > Aplikace a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko OK. Pokud je
aplikace spuštěná, můžete vynutit její ukončení nebo
vymazat její data z paměti cache. Stažené aplikace
můžete odinstalovat.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Nyní jste vstoupili do omezeného profilu.
Ten, kdo zná kód PIN, může kdykoli změnit kód PIN
nebo upravit seznam povolených a nepovolených
aplikací.
Vstup
Vstup (přepnutí) do omezeného profilu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Stiskněte tlačítko  (dolů), vyberte možnost
Osobní > Zabezpečení a omezení a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vstoupit do omezeného profilu
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Pomocí dálkového ovladače zadejte kód PIN.
6 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Pokud ukládáte aplikace na pevný disk USB, můžete
aplikaci přesunout z paměti televizoru na pevný disk
USB a naopak.
15.7
Úložiště
Zobrazuje, kolik paměti – interní paměti v televizoru
– je použito na aplikace, videa, hudbu apod. Vidíte
také, kolik volného místa v paměti zbývá pro instalaci
nových aplikací. Pokud máte potíže s aplikacemi
nebo se aplikace zpomalují, zkontrolujte dostupnou
paměť.
Vstup do omezeného profilu poznáte, když se na
domovské obrazovce zobrazí jeho ikona. Posuňte se
na stránce dolů
k možnosti  Nastavení a posuňte se až doprava.
Zobrazení využití paměti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zařízení > Úložiště
a reset a stiskněte tlačítko OK.
Konec
Ukončení omezeného profilu…
1 - Stiskněte tlačko  HOME, posuňte se na
stránce dolů k možnosti  Nastavení a posuňte se
56
4 - Zobrazení využití paměti v televizoru.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK se vraťte o jeden
krok nebo tlačítkem  EXIT zavřete nabídku.
Pevný disk USB
Pokud k televizoru připojíte pevný disk USB, můžete
ho využít ke zvětšení paměti televizoru a k uložení
většího množství aplikací. Během formátování
pevného disku USB povolte jeho používání jako
dodatečné paměti televizoru. Televizor se vždy
nejprve pokusí uložit nové aplikace na pevný disk
USB. Některé aplikace neumožňují instalaci na pevný
disk USB.
57
16
Z hlavní nabídky
Hry
Spuštění hry z hlavní nabídky…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Posuňte se na stránce dolů k možnosti  Hry ,
vyberte požadovanou hru a stiskněte tlačítko OK.
3 - Chcete-li hru ukončit, několikrát stiskněte
tlačítko  BACK nebo jednou stiskněte
tlačítko  EXIT nebo aplikaci ukončete tlačítkem
konec/zastavit v aplikaci.
16.1
Co potřebujete
Na tomto televizoru můžete hrát hry…
• z galerie App Gallery v hlavní nabídce,
• z obchodu Google Play v hlavní nabídce,
• z připojené herní konzole.
Abyste mohli hrát hry z galerie App Gallery
a z obchodu Google Play, musíte je nejprve
stáhnout a nainstalovat do televizoru. K hraní
některých her je nutný gamepad.
Z herní konzole
Spuštění hry z herní konzole…
1 - Zapněte herní konzoli.
2 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte herní
konzoli nebo název konektoru.
3 - Spusťte hru.
4 - Chcete-li hru ukončit, několikrát stiskněte
tlačítko  BACK nebo jednou stiskněte
tlačítko  EXIT nebo aplikaci ukončete tlačítkem
konec/zastavit v aplikaci.
Chcete-li nainstalovat hru ze služby Philips App
Gallery nebo z obchodu Google Play, musí být
televizor připojen k internetu. Abyste mohli používat
aplikace z galerie App Gallery, musíte vyjádřit
souhlas s Podmínkami používání. Abyste mohli
používat obchod Google Play a aplikace z obchodu
Google Play, musíte se přihlásit k účtu Google.
Chcete-li zobrazit další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová slova
a vyhledejte položku App Gallery, Podmínky
používání nebo App Gallery, Nastavení soukromí.
Chcete-li získat další informace o připojení herní
konzole, stiskněte v Nápovědě barevné tlačítko 
Klíčová slova a vyhledejte položku Herní konzole,
připojení.
Chcete-li získat další informace o připojení
k internetu, stiskněte v Nápovědě barevné tlačítko
 Klíčová slova a vyhledejte položku Instalace sítě.
16.2
Gamepad
Chcete-li na televizoru hrát internetové hry, můžete
k němu připojit některé podporované gamepady.
Televizor podporuje připojení až dvou gamepadů
současně. Gamepad můžete začít používat ihned po
připojení.
Chcete-li získat další informace o připojení
gamepadu, stiskněte v Nápovědě barevné tlačítko
 Klíčová slova a vyhledejte položku Gamepad,
připojení.
16.3
Hraní hry
58
17
Označení aktuálně zobrazené stránky jako oblíbené.
Internet
Titulky
Zobrazení titulků, jsou-li dostupné.
17.1
Spuštění aplikace Internet
V televizoru můžete procházet internet. Můžete
zobrazit jakoukoli internetovou stránku, ale většina
z nich není upravena pro prohlížení na televizní
obrazovce.
• Některé moduly plug-in (například pro zobrazení
stránek nebo videí) nejsou v televizoru dostupné.
• Nemůžete odesílat a stahovat soubory.
• Internetové stránky se zobrazují postupně a na
celou obrazovku.
Spouštění prohlížeče Internet…
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Posuňte se na stránce dolů a vyberte
možnost Aplikace >  Internet a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Zadejte internetovou adresu, vyberte možnost 
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Chcete-li ukončit prohlížeč Internet, stiskněte
tlačítko  HOME nebo  EXIT.
17.2
Možnosti na internetu
K procházení internetu je k dispozici několik
rozšíření.
Otevření rozšíření…
1 - Se zobrazenou webovou stránkou stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte jednu z položek a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zadejte adresu
Zadání nové internetové adresy.
Zobrazit Oblíbené
Zobrazení stránek označených jako oblíbené.
Znovu načíst stránku
Opětovné načtení internetové stránky.
Zvětšit stránku
Procento zvětšení nastavte pomocí posuvníku.
Informace o bezpečnosti
Zobrazení úrovně zabezpečení aktuálně zobrazené
stránky.
Označit jako oblíbené
59
možnost  Síť a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení
SimplyShare a stisknutím tlačítka  (vpravo)
vyberte požadované zařízení.
3 - Soubory můžete procházet a přehrávat.
4 - K ukončení přehrávání videí, fotografií nebo
hudby slouží tlačítko  EXIT.
18
Videa, fotografie a
hudba
18.1
Z připojení USB
18.3
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash nebo pevného disku
USB.
Ze služby cloudového
úložiště
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
nebo pevný disk USB k jednomu z konektorů USB.
Televizor rozpozná zařízení a zobrazí seznam
mediálních souborů.
Můžete prohlížet fotografie a přehrávat hudbu
a videa nahraná do služby úložiště na online
cloudu*.
Pomocí aplikace  Cloud Explorer se můžete
připojit ke cloudovým hostitelským službám. Připojíte
se pomocí svého uživatelského jména a hesla.
Pokud se seznam souborů nezobrazí automaticky…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Zařízení USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení
USB.
3 - Soubory ve složkách můžete procházet podle
toho, jak jste si je na disku uspořádali.
4 - K ukončení přehrávání videí, fotografií nebo
hudby slouží tlačítko  EXIT.
1 - Stiskněte tlačítko  HOME.
2 - Přejděte na stránce dolů, vyberte
možnost  Aplikace >  Cloud
Explorer a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovanou hostitelskou službu.
4 - Připojte se a přihlaste se do hostitelské služby
svým uživatelským jménem a heslem.
5 - Vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit, nebo
video, které chcete přehrát, a stiskněte tlačítko OK.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Varování
Jestliže se pokusíte pozastavit nebo nahrávat pořad
s připojeným pevným diskem USB, televizor zobrazí
dotaz, zda chcete naformátovat pevný disk USB.
Tímto formátováním dojde k odstranění všech
aktuálních souborů z pevného disku USB.
* Služba úložiště, například Dropbox™.
18.4
18.2
Přehrávání videí
Z počítače nebo zařízení NAS
Přehrávání videozáznamů
Můžete si prohlížet snímky nebo přehrávat hudbu a
videa z počítače nebo ze zařízení NAS (Network
Attached Storage) v domácí síti.
Způsob otevření seznamu mediálních souborů
v televizoru závisí na typu zařízení, v němž jsou tyto
soubory uloženy. Viz předchozí kapitoly.
Televizor a počítač nebo zařízení NAS musí být ve
stejné síti. V počítači nebo zařízení NAS musí být
nainstalován software serveru médií. Server médií
musí být nastaven na sdílení souborů s televizorem.
Televizor zobrazí vaše soubory a složky tak, jak jsou
uspořádány serverem médií nebo jak jsou uloženy
v počítači nebo zařízení NAS.
Přehrávání videa v televizoru…
Vyberte možnost  Videa , vyberte název souboru
a stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li video pozastavit, stiskněte tlačítko OK.
Pokračovat můžete opětovným stisknutím tlačítka OK.
• Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun
vpřed, stiskněte tlačítko  nebo . Stisknutím
těchto tlačítek několikrát za sebou zvýšíte rychlost
– 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• Na další video ve složce přejdete tak, že stisknutím
tlačítka OK pozastavíte přehrávání, potom na
obrazovce vyberete možnost  a stisknete
tlačítko OK.
Televizor nepodporuje titulky u filmů streamovaných
z počítače nebo zařízení NAS.
Pokud server médií podporuje vyhledávání souborů,
je k dispozici vyhledávací pole.
Procházení a přehrávání souborů z počítače…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
60
• Chcete-li přehrávání videa zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
• Chcete-li se vrátit zpět do složky, stiskněte tlačítko
 BACK .
• Prezentaci můžete pozastavit stisknutím tlačítka OK.
Znovu ji spustíte dalším stisknutím tlačítka OK.
• Prezentaci můžete ukončit stisknutím
tlačítka OK a výběrem možnosti  BACK.
Indikátor průběhu
Info
Chcete-li během přehrávání videa zobrazit indikátor
průběhu (pozici v přehrávání, délku, název, datum a
podobně), stiskněte tlačítko  INFO .
Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.
Chcete-li zobrazit informace o fotografii (velikost,
datum vytvoření, cesta k souboru apod.), vyberte
fotografii a stiskněte tlačítko  INFO .
Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.
Možnosti videa
Prezentace s hudbou
Stisknutím tlačítka  OPTIONS během přehrávání
videa můžete…
Můžete zároveň přehrávat prezentaci fotografií
a hudbu. Hudbu musíte spustit před spuštěním
prezentace fotografií.
• Označit jako oblíbené – Nastaví vybrané video
jako oblíbené.
• Přehrát vše – Přehraje všechny videosoubory ve
složce.
• Přehrát jedno – Přehraje pouze dané video.
Přehrávání hudby na pozadí prezentace…
1 - Vyberte skladbu nebo složku se skladbami
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Chcete-li skrýt informace a indikátor průběhu,
stiskněte tlačítko  INFO.
3 - Stiskněte tlačítko  BACK.
4 - Pomocí navigačních šipek vyberte složku
s fotografiemi.
5 - Vyberte složku s fotografiemi a stiskněte
tlačítko  Prezentace .
6 - Když chcete prezentaci zastavit, stiskněte
tlačítko  BACK.
• Titulky – Pokud jsou titulky dostupné, můžete je
nastavit na hodnotu Zapnuto, Vypnuto nebo Zapnuto
bez zvuku.
• Jazyk zvuku – Výběr jazyka zvuku (je-li tato
možnost dostupná).
• Náhodně – Přehraje soubory v náhodném pořadí.
• Opakovat – Přehraje všechna videa ve složce
jednou nebo stále dokola.
Možnosti prohlížení fotografií
18.5
Zobrazení fotografií
Stisknutím tlačítka  OPTIONS se zobrazenou
fotografií můžete…
Prohlížení fotografií
• Označit jako oblíbené – Nastaví vybranou
fotografii jako oblíbenou.
• Prezentace – Zobrazuje snímky jeden po druhém.
Způsob otevření seznamu mediálních souborů
v televizoru závisí na typu zařízení, v němž jsou tyto
soubory uloženy. Viz předchozí kapitoly.
• Otočit – Otočí snímek do pozice na výšku nebo na
šířku.
• Náhodně – Přehraje soubory v náhodném pořadí.
• Opakovat – Přehraje prezentaci jednou nebo stále
dokola.
Zobrazení všech fotografií v televizoru…
Vyberte možnost  Fotografie , vyberte
možnost Vše a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazení fotografie v televizoru…
• Zastavit hudbu – Ukončí přehrávání hudby na
pozadí.
• Rychlost prezentace – Nastavuje rychlost
prezentace.
• Přechod prezentace – Nastavuje styl přechodu
snímků.
Vyberte možnost  Fotografie , vyberte název
souboru a stiskněte tlačítko OK.
Spuštění prezentace v televizoru…
Je-li ve složce více fotografií, můžete spustit
prezentaci.
Spuštění prezentace…
1 - Vyberte složku s fotografiemi.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Prezentace .
• Chcete-li přejít na další nebo předchozí fotografii,
stiskněte tlačítko  (vpravo – další)
nebo  (vlevo – předchozí).
61
18.6
Přehrávání hudby
Přehrávání hudby
Způsob otevření seznamu mediálních souborů
v televizoru závisí na typu zařízení, v němž jsou tyto
soubory uloženy. Viz předchozí kapitoly.
Přehrávání skladby v televizoru…
Vyberte možnost  Hudba , vyberte název souboru
a stiskněte tlačítko OK.
Je-li ve složce více skladeb, můžete si je přehrávat
postupně.
• Chcete-li skladbu pozastavit, stiskněte tlačítko OK.
Pokračovat můžete opětovným stisknutím tlačítka OK.
• Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun
vpřed, stiskněte tlačítko  nebo . Stisknutím
těchto tlačítek několikrát za sebou zvýšíte rychlost
– 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• Na další skladbu ve složce přejdete tak, že
stisknutím tlačítka OK pozastavíte přehrávání, potom
na obrazovce vyberete možnost  a stisknete
tlačítko OK.
• Chcete-li se vrátit zpět do složky, stiskněte
tlačítko  BACK, hudba se bude přehrávat dále.
• Chcete-li přehrávání hudby zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Indikátor průběhu
Chcete-li během přehrávání skladby zobrazit
indikátor průběhu (pozici v přehrávání, délku, název,
datum a podobně), stiskněte tlačítko  INFO .
Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.
Možnosti přehrávání hudby
Možnosti přehrávání hudby...
• Označit jako oblíbené – Nastaví vybranou skladbu
jako oblíbenou.
• Přehrát vše – Přehraje všechny skladby ve složce.
• Přehrát jedno – Přehraje pouze danou skladbu.
• Náhodně – Přehraje soubory v náhodném pořadí.
• Opakování – Přehraje všechny skladby ve složce
jednou nebo stále dokola.
62
Některé produkty a funkce Google Play jsou
dostupné pouze ve vybraných zemích.
19
Chytré telefony a
tablety
Další informace najdete na stránce
support.google.com/androidtv
Postup odesílání do televizoru
19.1
Aplikace Philips TV Remote
App
Odeslání aplikace na obrazovku televizoru…
1 - V chytrém telefonu nebo tabletu otevřete
aplikaci podporující funkci Google Cast.
2 - Klepněte na ikonu Google Cast.
3 - Vyberte televizor, do kterého chcete aplikaci
odeslat.
4 - Na chytrém telefonu nebo tabletu spusťte
přehrávání. Vybraný soubor by se měl začít přehrávat
v televizoru.
Nová aplikace Philips TV Remote App pro chytré
telefony a tablety je novým kamarádem vaší televize.
S aplikací TV Remote App jste pánem médií kolem
vás. Můžete odesílat fotografie, hudbu nebo videa na
velkou obrazovku televizoru nebo můžete sledovat
jakýkoli svůj televizní kanál živě na tabletu nebo
telefonu. V TV průvodci najděte pořad, který chcete
sledovat, a sledujte ho v telefonu nebo v televizoru.
Telefon nebo tablet s aplikací TV Remote App
můžete používat jako dálkový ovladač.
19.3
Miracast
Aplikaci Philips TV Remote App si můžete kdykoli
stáhnout ze svého oblíbeného obchodu
s aplikacemi.
Informace o funkci Wi-Fi Miracast
Díky funkci Wi-Fi Miracast™ si můžete v televizoru
prohlížet snímky nebo přehrávat hudbu či videa
z mobilního zařízení. Mobilní zařízení by mělo být
v dosahu televizoru, což obvykle znamená ve stejné
místnosti.
Aplikace Philips TV Remote App je k dispozici pro
systémy iOS a Android a je bezplatná.
Wi-Fi Smart Screen
Chcete-li sledovat televizní kanály na chytrém
telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace
Philips TV Remote App, musíte zapnout funkci Wi-Fi
Smart Screen. Chcete-li získat další informace,
stiskněte v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Wi-Fi Smart Screen.
Zkontrolujte, zda mobilní zařízení podporuje funkci
Miracast.
Váš televizor je zařízení s certifikací Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™. Funkce Miracast™ umožňuje bezdrátově
sledovat sdílenou obrazovku chytrého telefonu,
tabletu nebo počítače na televizní obrazovce. Můžete
streamovat videa (zvuk a obraz), sdílet fotografie
nebo cokoli jiného z obrazovky tohoto zařízení. Není
třeba připojovat zařízení k domácí síti. Televizor
i zařízení musí mít certifikaci Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ a musí mít zapnutou funkci Miracast.
19.2
Google Cast
Co potřebujete
Funkce Miracast v tomto televizoru podléhá
protokolu HDCP a nedokáže zobrazovat prémiový
obsah chráněný proti kopírování, který je odesílán ze
zařízení. Maximální podporované rozlišení videa je
720p u 2,4GHz připojení Wi-Fi a 1080p u 5GHz
připojení Wi-Fi.
Pokud má aplikace v telefonu nebo tabletu funkci
Google Cast, můžete ji odeslat do tohoto televizoru.
V mobilní aplikaci vyhledejte ikonu Google Cast.
Mobilní zařízení můžete použít k ovládání obsahu
zobrazeného v televizoru. Google Cast funguje
v systémech Android a iOS.
Chcete-li získat další informace o certifikaci Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™, přejděte na adresu www.wifi.org
Mobilní zařízení musí být připojeno do stejné domácí
sítě Wi-Fi jako televizor.
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi jsou
registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi
Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™ jsou
ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
Aplikace s funkcí Google Cast
Každý den přibývají nové aplikace s funkcí Google
Cast. Již dnes můžete funkci vyzkoušet v aplikacích
YouTube, Chrome, Netflix, Photowall … nebo Big Web
Quiz for Chromecast. Viz také google.com/cast
63
• stisknutím tlačítka  EXIT spustit sledování
televizního vysílání,
• stisknutím tlačítka  HOMEspustit další aktivitu na
televizoru,
• stisknutím tlačítka  SOURCES otevřít nabídku
Zdroj a vybrat připojené zařízení.
Zapnutí funkce Miracast
Zkontrolujte, zda je funkce Wi-Fi Miracast zapnuta.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě a
stiskněte tlačítko  (vpravo), čímž otevřete nabídku.
3 - Vyberte možnost Kabelová nebo Wi-Fi > Wi-Fi
Miracast a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Blokování zařízení
Když poprvé přijmete žádost ze zařízení, můžete
zařízení blokovat. Tato žádost a všechny budoucí
žádosti z tohoto zařízení budou ignorovány.
Blokování zařízení...
Vyberte možnost Blokování... a stiskněte tlačítko
OK.
Sdílení obrazovky na televizoru
Odblokování všech zařízení
Postup pro sdílení obrazovky chytrého telefonu,
tabletu nebo počítače na televizoru…
Všechna dříve připojená i blokovaná zařízení jsou
uložena v seznamu připojení funkce Wi-Fi Miracast.
Pokud tento seznam vymažete, všechna blokovaná
zařízení budou odblokována.
1 - Zapněte televizor.
2 - V nabídce nastavení v zařízení nastavte vysílání
nebo zrcadlení displeje. Miracast používá funkci Wi-Fi
Direct™.
3 - V zařízení vyhledejte dostupná zařízení Miracast
a vyberte televizor, k němuž se chcete připojit.
4 - V televizoru potvrďte požadavek na připojení.
Můžete být požádáni o zadání kódu PIN ze zařízení
do televizoru – zadejte čísla pomocí číselných
tlačítek na dálkovém ovladači. Další možnost je, že
budete požádáni o zadání kódu PIN v zařízení. Po
navázání připojení televizor zobrazí obrazovku
zařízení.
5 - V zařízení vyberte videa, fotografie nebo
soubory, které chcete sledovat na televizoru.
Odblokování všech blokovaných zařízení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Bezdrátové a kabelové sítě >
Kabelová nebo Wi-Fi a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Připojení Wi-Fi
Miracast a stiskněte tlačítko OK. Seznam bude
vymazán.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Blokování dříve připojeného zařízení
Chcete-li blokovat zařízení, které jste předtím připojili,
je nejprve nutné vymazat seznam připojení funkce WiFi Miracast. Pokud tento seznam vymažete, bude
třeba znovu potvrdit nebo blokovat připojení pro
každé zařízení.
* Funkce Miracast je podporována funkcí WiDi 3.5 a
novější.
Příslušná síť Wi-Fi (například
„DIRECT_název_televizoru“) se může zobrazit i
v seznamu dostupných sítí v dalších zařízeních,
například v notebooku. Připojení však mohou využít
pouze zařízení s funkcí Wi-Fi Miracast.
Zpoždění obrazovky
Normální zpoždění při sdílení obrazovky pomocí
funkce Miracast je přibližně 1 sekunda. Zpoždění však
může být delší, pokud používáte starší zařízení
s menším výkonem procesoru.
Ukončení sdílení
Sdílení obrazovky televizoru nebo mobilního zařízení
můžete kdykoli ukončit.
Ze zařízení
19.4
Pomocí aplikace, kterou jste použili ke spuštění
funkce Miracast, můžete odpojit a zastavit sledování
obrazovky zařízení na televizoru. Televizor se přepne
zpět na poslední vybraný pořad.
AirPlay
Chcete-li televizor Android TV vybavit funkcí AirPlay,
můžete si stáhnout a nainstalovat některou
z aplikací pro systém Android, které tuto funkci
poskytují. Několik takových aplikací najdete
v obchodě Google Play.
Z televizoru
Chcete-li zastavit sledování obrazovky zařízení na
televizoru, můžete: . .
64
19.5
MHL
Tento televizor je kompatibilní se standardem MHL™.
Máte-li mobilní zařízení kompatibilní s MHL, můžete
ho kabelem MHL připojit k televizoru. Po připojení
kabelu MHL můžete vysílat obraz mobilního zařízení
do televizoru. Baterie mobilního zařízení se zároveň
bude nabíjet. Připojení MHL je ideální pro sledování
filmů a delší hraní her z mobilního zařízení na
obrazovce televizoru.
Nabíjení
Když je kabel MHL připojen a televizor je zapnutý
(není v pohotovostním režimu), připojené mobilní
zařízení se nabíjí.
Kabel MHL
Pro připojení mobilního zařízení k televizoru
potřebujete kabel MHL (HDMI / Micro USB).
K připojení mobilního zařízení můžete potřebovat
další adaptér. K připojení kabelu MHL k televizoru
použijte připojení HDMI 4 MHL.
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti MHL, LLC.
65
• Horká láva – variace červených odstínů
• Hlubina – variace modrých odstínů
• Svěží příroda – variace zelených odstínů
• Teplá bílá ISF – statická barva
• Chladná bílá – statická barva
20
Ambilight
20.1
Ambilight, zapnutí nebo
vypnutí
20.2
Sledovat video
Vypnutí funkce Ambilight...
Funkce Ambilight vypnuta
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Funkci Ambilight můžete nastavit, aby sledovala
dynamiku videa, nebo na jeden přednastavený
barevný styl. Můžete také funkci Ambilight vypnout.
Po výběru možnosti Sledovat video můžete vybrat
jeden ze stylů sledování dynamiky obrazu na televizní
obrazovce.
Nastavení stylu Ambilight…
20.3
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Sledovat video a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovaný styl a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Nastavení funkce Ambilight
Další informace získáte v nabídce Nápověda
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová
slova a vyhledáním položky Ambilight, nastavení.
Dostupné styly pro možnost Sledovat video…
• Standardní – ideální pro každodenní sledování
televize
• Přirozený – sleduje obraz nebo zvuk co nejvěrněji
• Prostorový – ideální pro akční filmy
• Jasný – ideální pro sledování za denního světla
• Hra – ideální pro hraní her
• Pohodlný – ideální pro tiché večery
• Uvolněný – ideální pro pocit jako ve společenské
místnosti
Sledovat barvu
Funkci Ambilight můžete nastavit, aby sledovala
dynamiku videa, nebo na jeden přednastavený
barevný styl. Můžete také funkci Ambilight vypnout.
Pokud vyberete možnost Sledovat barvu, máte na
výběr několik přednastavených barevných stylů.
Nastavení stylu Ambilight…
1 - Stiskněte tlačítko  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnost Sledovat barvu a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte požadovaný styl a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Dostupné styly pro možnost Sledovat barvu…
66
21
21.4
Multi View
HDMI a televizor
21.1
Můžete sledovat televizní kanál na malé obrazovce
zobrazení Multi View během sledování videa
z připojeného zařízení HDMI.
Informace o funkci Multi View
Pokud chcete sledovat televizní kanál při sledování
videa z připojeného zařízení HDMI*…
Obrazovka Multi View nedokáže zobrazit video ve 3D
ani v rozlišení Ultra HD. Zobrazení Multi View není
k dispozici pro analogové kanály. Zobrazení Multi
View také není podporováno všemi aplikacemi.
1 - Stiskněte tlačítko  MULTI VIEW .
2 - Vyberte na obrazovce možnost Multi View: On.
Kanál, který jste sledovali, se zobrazí na malé
obrazovce.
21.2
Chcete-li malou obrazovku skrýt, opět stiskněte
tlačítko  MULTI VIEW a vyberte na obrazovce
možnost Multi View: Off.
* V režimu zobrazení Multi View můžete sledovat
pouze obraz televizního kanálu, zatímco zvuk tohoto
kanálu bude vypnutý.
Teletext a televize
Můžete sledovat televizní kanál na malé obrazovce
zobrazení Multi View během sledování teletextu.
Postup sledování televizního kanálu během sledování
teletextu…
1 - Stiskněte tlačítko  MULTI VIEW .
2 - Vyberte na obrazovce možnost Multi View: On.
Kanál, který jste sledovali, se zobrazí na malé
obrazovce.
Chcete-li malou obrazovku skrýt, opět stiskněte
tlačítko  MULTI VIEW a vyberte na obrazovce
možnost Multi View: Off.
21.3
Nettv a TV
Můžete sledovat televizní kanál na malé obrazovce
zobrazení Multi View během sledování aplikace Nettv
v galerii App Gallery.
Pokud chcete sledovat televizní kanál při sledování
aplikace Nettv v galerii App Gallery*...
1 - Stiskněte tlačítko  MULTI VIEW .
2 - Vyberte na obrazovce možnost Multi View: On.
Kanál, který jste sledovali, se zobrazí na malé
obrazovce.
3 - Stisknutím tlačítek   nebo   můžete
přepínat kanály na malé obrazovce.
Chcete-li malou obrazovku skrýt, opět stiskněte
tlačítko  MULTI VIEW a vyberte na obrazovce
možnost Multi View: Off.
* Ne všechny aplikace Nettv podporují zobrazení
Multi View s televizním kanálem. Pokud daná
aplikace tuto možnost nepodporuje, televizor zobrazí
následující hlášku: Režim Multi View není
podporován.
67
2 - Vyberte možnost Styl obrazu a vyberte styl
obrazu, který chcete obnovit.
3 - Stiskněte barevné tlačítko  Obnovit styl a
stiskněte tlačítko OK. Styl bude obnoven na původní
nastavení.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
22
Nastavení
22.1
Obraz
Styl obrazu
Doma nebo v obchodě
Výběr stylu
Je-li možnost Styl obrazu přepnuta zpět na
hodnotu Jasné pokaždé, když zapnete televizor,
znamená to, že je umístění televizoru nastaveno na
hodnotu Obchod. Jde o nastavení určené
k propagaci v obchodě.
Chcete-li snadno upravit obraz, můžete vybrat
některý přednastavený Styl obrazu.
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko .
2 - Vyberte možnost Styl obrazu vyberte jeden ze
stylů v seznamu.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení televizoru pro domácí použití…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Umístění > Domů a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Dostupné styly…
• Osobní – předvolby obrazu nastavené během
prvního spuštění.
• Jasné – ideální pro sledování za denního světla
• Přirozené – nastavení přirozeného obrazu
• Standardní – nejoptimálnější spotřeba energie
(tovární nastavení)
• Film – ideální pro sledování filmů
Nastavení obrazu
Barva
• Fotografické – ideální pro prohlížení fotografií
• ISF den – nastavení kalibrace ISF
• ISF noc – nastavení kalibrace ISF
Možnost Barva umožňuje upravit sytost barvy
obrazu.
Nastavení barvy…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Barva a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Přizpůsobení stylu
Pokud upravíte nastavení obrazu, například barvu
nebo kontrast, nastavení bude uloženo do aktuálně
vybraného Stylu obrazu. Každý styl si tak můžete
přizpůsobit podle svého.
Nastavení pro jednotlivá připojená zařízení může
uložit pouze styl Osobní, a to do nabídky Zdroje.
Obnovení stylu
Když vyberete styl obrazu, můžete upravit libovolné
nastavení obrazu v nabídce Všechna
nastavení > Obraz…
Kontrast
Možnost Kontrast umožňuje upravit kontrast obrazu.
Daný styl uloží vámi provedené změny.
Doporučujeme upravovat nastavení obrazu pouze
pro styl Osobní. Nabídka Styl obrazu – Osobní umí
uložit individuální nastavení pro každé jednotlivé
připojené zařízení z nabídky Zdroj.
Nastavení kontrastu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kontrast a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
Obnovení nastavení stylu na výchozí hodnoty…
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko .
68
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení barev
Vylepšení barev
Možnost Vylepšení barev umožňuje zlepšit intenzitu
barev a detaily v jasných barvách.
Ostrost
Nastavení úrovně…
Možnost Ostrost umožňuje upravit úroveň ostrosti
jemných detailů obrazu.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte
možnost Pokročilé > Barva > Vylepšení barev a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte
možnost Maximum, Střední, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení ostrosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ostrost a stiskněte tlačítko 
(vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Teplota barev
Pokročilá nastavení obrazu
Možnost Teplota barev umožňuje nastavit obraz na
předem nastavenou teplotu barev nebo vybrat
volbu Vlastní, takže budete moci nastavit teplotu
sami pomocí možnosti Vlastní teplota barev. Teplota
barev a Vlastní teplota barev jsou nastavení určená
pro odborné uživatele.
Hra nebo počítač
Když připojíte nějaké zařízení, televizor rozpozná jeho
typ a přiřadí mu odpovídající typový název. Tento
typový název můžete podle potřeby změnit. Je-li
nastaven správný typový název zařízení, televizor při
nastavení tohoto zařízení v nabídce Zdroj
automaticky přepne na odpovídající optimální
nastavení.
Výběr předvolby…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Barva > Teplota
barev a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte
možnost Normální, Teplá nebo Studená. Chcete-li
nastavit teplotu barev sami, vyberte možnost Vlastní.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokud máte herní konzoli s vestavěným
přehrávačem disků Blu-ray, můžete nastavit její typ
na Disk Blu-ray. V nabídce Hra nebo počítač pak
můžete přepnout na optimální herní nastavení ručně.
Když se pak vrátíte ke sledování televize,
nezapomeňte nastavení Hra nebo počítač opět
vypnout.
Ruční přepnutí nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Hra nebo
počítač a vyberte typ zařízení, který chcete
použít. Chcete-li přepnout zpět na televizor, vyberte
možnost Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vlastní teplota barev
Prostřednictvím možnosti Vlastní teplota
barev můžete nastavit teplotu barev sami. Chcete-li
nastavit vlastní teplotu barev, nejprve vyberte
možnost Vlastní v nabídce Teplota barev. Vlastní
teplota barev je nastavení určené pro odborné
uživatele.
Nastavení vlastní teploty barev…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Barva > Vlastní
69
teplota barev a stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu. Zkratka WP
označuje bílý bod a zkratka BL označuje úroveň
černé. Můžete také vybrat jednu z předvoleb v této
nabídce.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Sytost
Postup nastavení hodnoty sytosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Barva > Řízení
barev a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Sytost a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
5 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení řízení barev
Řízení barev ISF
Možnost Řízení barev ISF umožňuje odborníkovi ISF
provést kalibraci reprodukce barev prostřednictvím
televizoru. Řízení barev je odborné nastavení ISF.
Nejlepšího možného výkonu displeje televizoru lze
dosáhnout pomocí kalibrace ISF®. Odborník na
kalibraci ISF vás může navštívit u vás doma a určit
zcela optimální hodnoty nastavení obrazu na
televizoru. Dále může tento odborník aplikovat
kalibraci ISF na funkci Ambilight.
Požádejte o kalibraci ISF svého prodejce.
Resetovat vše
Pomocí možnosti Resetovat vše můžete všechny
hodnoty na výchozí nastavení.
Postup resetování všech hodnot v nabídce
barev…
Řízení
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Barva > Řízení
barev a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Resetovat vše a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Kalibrace přináší…
• Lepší čistotu a ostrost obrazu
• Více podrobností ve světlých a tmavých partiích
• Hlubší a tmavší černou
• Vyšší věrnost a kvalitu barev
• Sníženou spotřebu energie
Odborník na kalibraci ISF uloží a uzamkne nastavení
ISF jako 2 styly obrazu.
Po provedení kalibrace ISF stiskněte tlačítko ,
vyberte možnost Styl obrazu a vyberte nabídku ISF
den nebo ISF noc. Chcete-li televizor sledovat při
jasném světle, vyberte možnost ISF den, pro tmavé
prostředí vyberte možnost ISF noc.
Pouze režim RGB ISF
Pouze režim RGB je nastavení pro odborníky ISF pro
přepnutí na barvy RGB. Pokud chcete upravit
hodnoty v nabídce Pouze režim RGB, nejprve
nastavte ISF den nebo ISF noc v nabídce Styl
obrazu.
Barevný tón
Postup nastavení hodnoty barevného tónu…
Postup nastavení hodnoty možnosti Pouze režim
RGB…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Barva > Řízení
barev a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Barevný tón a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
5 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Barva > Pouze
režim RGB a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte
možnost Červená, Zelená, Modrá nebo Vypnuto,
čímž vypnete režim RGB.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
70
4 - Vyberte
možnost Maximum, Střední, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení kontrastu
Režimy kontrastu
Možnost Režim kontrastu umožňuje nastavit
úroveň, při níž lze snížit spotřebu energie ztlumením
intenzity jasu obrazovky. Zvolte nejlepší spotřebu
energie nebo obraz s největší intenzitou jasu.
Jas
Nastavení úrovně…
Možnost Jas umožňuje nastavit úroveň jasu
obrazového signálu. Jas je nastavení určené pro
odborné uživatele. Uživatelům, kteří nepatří mezi
odborníky, doporučujeme upravovat jas pomocí
nastavení Kontrast.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte
možnost Pokročilé > Kontrast > Režim
kontrastu a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Standardní, Nejlepší
napájení, Nejlepší obraz nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte
možnost Pokročilé > Kontrast > Jas a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Dynamický kontrast
Možnost Dynamický kontrast umožňuje nastavit
úroveň, při které televizor automaticky vylepší detaily
v tmavých, středně tmavých a světlých oblastech
obrazu.
Nastavení úrovně…
Kontrast videa
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte
možnost Pokročilé > Kontrast > Dynamický
kontrast a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte
možnost Maximum, Střední, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Možnost Kontrast videa umožňuje snížit rozsah
kontrastu videa.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte
možnost Pokročilé > Kontrast > Kontrast videa a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Dokonalý kontrast
Možnost Dokonalý kontrast umožňuje nastavit
úroveň, při které televizor automaticky vylepší detaily
v tmavých, středně tmavých a světlých oblastech
obrazu.
Světelný snímač
Světelný snímač automaticky upravuje nastavení
obrazu a funkce Ambilight podle osvětlení místnosti.
Světelný snímač lze zapnout nebo vypnout.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte
možnost Pokročilé > Kontrast > Dokonalý
kontrast a stiskněte tlačítko OK.
Vypnutí nebo zapnutí…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte
71
možnost Pokročilé > Kontrast > Světelný
snímač a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
4 - Vyberte
možnost Maximum, Střední, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Gama
Redukce MPEG artefaktů
Možnost Gama umožňuje nastavit nelineární
nastavení svítivosti a kontrastu obrazu. Gama je
nastavení určené pro odborné uživatele.
Možnost Redukce MPEG artefaktů umožňuje
vyhladit digitální přechody v obrazu. Artefakty MPEG
se většinou zobrazují jako malé bloky nebo zubaté
okraje v obrazech.
Nastavení úrovně…
Redukce artefaktů MPEG…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte
možnost Pokročilé > Kontrast > Gamma a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a stiskněte
tlačítko  (vpravo), čímž otevřete nabídku.
3 - Vyberte
možnost Pokročilé > Ostrost > Redukce artefaktů
MPEG a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte
možnost Maximum, Střední, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení ostrosti
Super Resolution
Nastavení pohybu
Možnost Super Resolution umožňuje zapnout
vynikající ostrost v okrajích linií a obrysech.
Natural Motion
Vypnutí nebo zapnutí…
Funkce Natural Motion umožňuje odstranit trhavé
pohyby, které jsou obvyklé u filmů na televizoru. Díky
funkci Natural Motion jsou všechny pohyby hladké
a plynulé.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Ostrost > Super
resolution a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Úprava trhavých pohybů…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Pohyb > Natural
Motion a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte
možnost Maximum, Střední, Minimum
nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Ostrost, redukce šumu
Možnost Redukce šumu umožňuje filtrovat a
redukovat úroveň šumu v obrazu.
Nastavení redukce šumu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a stiskněte
tlačítko  (vpravo), čímž otevřete nabídku.
3 - Vyberte
možnost Pokročilé > Ostrost > Redukce
šumu a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
72
• Původní – Zobrazí původní formát vstupního
obrazu. Jedná se o formát 1:1 (pixel na pixel).
Pokročilý režim pro vstup HD nebo počítač.
Formát obrazu
Základní
Pokud obraz nevyplňuje celou obrazovku a nahoře a
dole nebo po stranách se zobrazují černé pruhy,
můžete jej upravit, aby se zobrazoval na celé
obrazovce.
Rychlé nastavení obrazu
Během první instalace jste provedli základní nastavení
obrazu v několika jednoduchých krocích. V nabídce
Rychlé nastavení obrazu můžete tato nastavení
upravit. Než začnete, nejprve zkontrolujte, zda
televizor dokáže naladit televizní kanál nebo zobrazit
program z připojeného zařízení.
Výběr jednoho ze základních nastavení pro vyplnění
celé obrazovky…
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko .
2 - Vyberte možnost Formát obrazu > Vyplnit
obrazovku nebo Přizpůsobit obrazovce a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
• Vyplnit obrazovku – automaticky zvětší obraz tak,
aby vyplnil obrazovku. Zkreslení obrazu je minimální,
titulky jsou viditelné. Nevhodné pro počítač. U
některých extrémních formátů obrazu se mohou
přesto objevit černé pruhy.
• Přizpůsobit obraz – automaticky přiblíží obraz, aby
bez zkreslení vyplňoval obrazovku. Mohou být vidět
černé pruhy. Nevhodné pro počítač.
Nastavení obrazu v několika jednoduchých krocích…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obraz a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Rychlé nastavení
obrazu a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Spustit.
5 - Vyberte požadované nastavení obrazu a přejděte
k další položce.
6 - Nakonec vyberte možnost Dokončit.
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokročilý
22.2
Pokud tato dvě základní nastavení k požadovanému
naformátování obrazu nestačí, můžete vyzkoušet
pokročilá nastavení. V nabídce pokročilých nastavení
obraz naformátujete na obrazovku ručně.
Zvuk
Styl zvuku
Obraz můžete podle potřeby přibližovat, roztahovat a
posouvat a zobrazit ho tak požadovaným způsobem
– například s dobře viditelnými titulky nebo
rolovacími textovými bannery. Pokud naformátujete
obraz na konkrétní zdroj (například na připojenou
herní konzoli), můžete si při příštím připojení tohoto
zdroje nastavení znovu vyvolat. Televizor si ukládá
poslední nastavení pro jednotlivé typy připojení.
Výběr stylu
Chcete-li snadno upravit zvuk, můžete vybrat
předvolbu nastavení v nabídce Styl zvuku.
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko .
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Styl zvuku vyberte jeden ze
stylů v seznamu.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Ruční formátování obrazu…
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko .
2 - Vyberte možnost Pokročilé a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Pomocí možností Posun, Zvětšení, Roztáhnout
nebo Původní upravte obraz. Výběrem
možnosti Zpět se vrátíte k nastavení obrazu, které
platilo v okamžiku otevření nabídky Formát obrazu.
• Posun – Výběrem šipek obraz posunete. Posouvat
můžete pouze zvětšený obraz.
• Zvětšení – Výběrem šipek obraz přiblížíte.
• Roztáhnout – Výběrem šipek obraz svisle nebo
vodorovně roztáhnete.
• Zrušit – Výběrem se vrátíte k formátu před
započetím úprav.
Dostupné styly…
• Osobní – předvolby zvuku nastavené během
prvního spuštění.
• Původní – neutrální nastavení zvuku
• Film – ideální pro sledování filmů
• Hudba – ideální pro poslech hudby
• Hra – ideální pro hraní her
• Zprávy – ideální pro řeč
73
Obnovení stylu
Režim Surround
Když vyberete styl zvuku, můžete upravit libovolné
nastavení zvuku v nabídce Nastavení > Zvuk…
Možnost Prostorový režim umožňuje nastavit
zvukové efekty reproduktorů televizoru.
Daný styl uloží vámi provedené změny.
Doporučujeme provádět změny zvuku pouze
u stylu Osobní. Nabídka Styl zvuku – Osobní umí
uložit individuální nastavení pro každé jednotlivé
připojené zařízení z nabídky Zdroj.
Nastavení režimu prostorového zvuku…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Prostorový režim a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost Stereo nebo Incredible
Surround.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Obnovení nastavení stylu na výchozí hodnoty…
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko .
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Styl zvuku a vyberte styl
zvuku, který chcete obnovit.
4 - Stiskněte barevné tlačítko  Obnovit styl . Styl
bude obnoven na původní nastavení.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení zvuku
Automatická úprava hlasitosti
Možnost Automatická úprava hlasitosti umožňuje
nastavit televizor tak, aby automaticky vyrovnával
náhlé rozdíly hlasitosti. Obvykle k nim dochází na
počátku vysílání reklam nebo v případě přepínání
kanálů.
Nastavení zvuku
Basy
Možnost Basy umožňuje upravit úroveň nízkých
tónů zvuku.
Vypnutí nebo zapnutí…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost Automatická úprava
hlasitosti a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
5 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Basy a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Clear Sound
Výšky
Možnost Funkce Clear Sound slouží k vylepšení
zvuku řeči. Je ideální pro zpravodajské pořady.
Vylepšení řeči lze zapnout nebo vypnout.
Možnost Výšky umožňuje upravit úroveň vysokých
tónů zvuku.
Nastavení úrovně…
Vypnutí nebo zapnutí…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Výšky a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Funkce Clear
sound a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a poté
stiskněte OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
74
Formát výstupu zvuku
Hlasitost sluchátek
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Formát výstupu zvuku.
Možnost Hlasitost sluchátek umožňuje samostatně
nastavit hlasitost pro připojená sluchátka.
Nastavení hlasitosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Hlasitost sluchátek a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Systém domácího kina, vyrovnání hlasitosti
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Vyrovnání výstupu
zvuku.
Zpoždění výstupu zvuku
Nastavíte-li ve svém systému domácího kina možnost
Zpoždění zvukového výstupu za účelem
synchronizace zvuku a obrazu, je nutné vypnout
možnost Zpoždění audiovýstupu na televizoru.
Reproduktory
TV reproduktory
Vypnutí zpoždění audiovýstupu…
Zvuk televizoru můžete odesílat do připojeného
zvukového zařízení – systému domácího kina nebo
audiosystému.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Zpoždění
audiovýstupu a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Můžete si vybrat, kde chcete zvuk televizoru slyšet a
způsob, jak jej chcete ovládat.
• Pokud vyberete možnost Reproduktory TV
vypnuty, budou reproduktory televizoru trvale
vypnuty.
• Pokud vyberete možnost Reproduktory TV
zapnuty, reproduktory televizoru zůstanou trvale
zapnuté.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Zpoždění audiovýstupu.
Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru
HDMI CEC, můžete použít jedno z nastavení funkce
EasyLink.
• Pokud vyberete možnost EasyLink, televizor
odesílá zvuk do audiozařízení. Když zařízení přehrává
zvuk, televizor vypne reproduktory televizoru.
• Pokud vyberete možnost Automatický start
EasyLink, televizor přepne na audiozařízení, odešle
zvuk televizoru do zařízení a vypne reproduktory
televizoru.
Pokud vyberete možnost EasyLink nebo Automatické
spuštění EasyLink, můžete v případě potřeby
přepnout na reproduktory televizoru.
Kompenzace výstupu zvuku
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího
kina, můžete nastavit zpoždění na televizoru pomocí
možnosti Synchronizace audiovýstupu.
Synchronizace zvuku televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Synchronizace
audiovýstupu a stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí posuvníku nastavte zpoždění zvuku a
stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení reproduktorů televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost TV reproduktory a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
5 - Vyberte možnost Reproduktory TV
zapnuty, Reproduktory TV
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Posun zvukového
výstupu.
75
vypnuty, EasyLink nebo Automatický start
EasyLink.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
reproduktory > Odebrat reproduktor a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Přímé přepnutí na reproduktory…
1 - Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2 - Vyberte možnost Reproduktory a vyberte
položku TV nebo Audiosystém.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Hlasitost subwooferu
Postup nastavení hlasitosti bezdrátového
reproduktoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Bezdrátové
reproduktory > Hlasitost subwooferu a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Bezdrátové reproduktory
Co potřebujete
K tomuto televizoru můžete připojit bezdrátový
reproduktor (subwoofer nebo zvukový projektor
Sound bar).
Lze připojit celou řadu vybraných bezdrátových
výrobků s reproduktory společnosti Philips a využívat
je k přehrávání zvuku televizoru. Další informace o
vhodných bezdrátových zvukových produktech
naleznete na webové stránce www.philips.com/tv
Problémy
Ztráta připojení
• Umístěte bezdrátový reproduktor v dosahu 5 metrů
od televizoru.
• Místa s vysokou mírou bezdrátové aktivity
(například byty s velkým počtem bezdrátových
routerů) mohou bezdrátové připojení narušovat.
Ponechte router a bezdrátový reproduktor co nejblíže
k televizoru.
Chcete-li přehrávat zvuk televizoru v bezdrátovém
reproduktoru, je nutné bezdrátový reproduktor
spárovat s televizorem. Je možné spárovat až
10 bezdrátových reproduktorů, avšak v jednom
okamžiku lze používat pouze jedno bezdrátové
zařízení. Připojíte-li subwoofer, zvuk se bude
přehrávat v televizoru a subwooferu. Připojíte-li
zařízení Sound bar, bude se zvuk přehrávat pouze
v něm.
Neshoda zvuku a obrazu
• U některých bezdrátových reproduktorových
systémů může být problém se synchronizací zvuku a
videa. Doporučujeme používat bezdrátové
audiovýrobky Philips.
Výběr reproduktoru
Postup připojení bezdrátového reproduktoru...
22.3
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Bezdrátové
reproduktory > Připojit reproduktor a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení funkce Ambilight
Ambilight, zapnutí nebo vypnutí
Chcete-li získat další informace z Nápovědy,
stiskněte barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Styl Ambilight.
Nastavení funkce Ambilight
Odebrání reproduktoru
Jas funkce Ambilight
Postup odebrání bezdrátového reproduktoru...
Možnost Jas umožňuje nastavit úroveň jasu funkce
Ambilight.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Zvuk a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Bezdrátové
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
76
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jas a stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení funkce Ambilight
Barva stěny
Možnost Barva stěny umožňuje neutralizovat vliv
barevné stěny na barvy Ambilight. Vyberte barvu
stěny za televizorem a televizor přizpůsobí barvy
funkce Ambilight tak, aby se zobrazovaly podle
původního záměru.
Jas funkce Ambilight, jas dolní části
Postup volby barvy stěny . . .
Postup nastavení jasu funkce Ambilight v dolní části...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Barva stěny a
stiskněte tlačítko OK.
4 - V barevné paletě vyberte barvu, která odpovídá
stěně za televizorem.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jas dolní části a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vypnutí TV
Sytost funkce Ambilight
Možnost Vypnutí TV umožňuje nastavit funkci
Ambilight tak, aby se při vypnutí televizoru ihned
vypnula nebo pomalu odezněla. Pomalé odeznění
vám poskytne trochu času na přechod k běžnému
osvětlení místnosti.
Možnost Sytost umožňuje nastavit úroveň sytosti
barev funkce Ambilight.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Sytost a stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Výběr způsobu, jakým se funkce Ambilight vypíná…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Vypnutí TV a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zeslabení až
vypnutí nebo Okamžité vypnutí.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Statická barva Ambilight
Nastavení úrovně…
Ladění ISF
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Statická barva Ambilight a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Když vám odborník ISF nakalibruje televizor, může
nakalibrovat i barvu statického režimu Ambilight. Ke
kalibraci si můžete vybrat libovolnou barvu. Po
provedení kalibrace ISF si můžete nastavit statickou
barvu ISF.
Výběr statické barvy ISF…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Ladění ISF a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
77
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zobrazit konfiguraci
Pomocí funkce Zobrazit konfiguraci můžete zobrazit
aktuální nastavení Ambilight+hue, sítě, mostu a
žárovek.
Ambilight + hue
Zobrazení konfigurace Ambilight+hue...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ambilight+hue > Zobrazit
konfiguraci a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko
OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Konfigurace
Pomocí funkce Konfigurace můžete nastavit žárovky
Philips Hue podle barev funkce Ambilight.
Nastavení žárovek Philips Hue…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ambilight+hue > Konfigurace
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Spustit.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Resetování konfigurace
Resetování efektu Ambilight+hue...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ambilight+hue > Resetovat
konfiguraci a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vypnutí
Vypnutí funkce Ambilight+hue...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ambilight+hue > Vypnutí a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko
OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
22.4
Nastavení Eco
Úspora energie
Položka Nastavení Eco  sdružuje nastavení, která
pomáhají chránit životní prostředí.
Úspora energie
Intenzita
Pokud vyberete možnost Úspora energie, televizor
automaticky přepne na nastavení Styl obrazu –
Standardní, které představuje nejoptimálnější
nastavení obrazu z hlediska spotřeby energie.
Pomocí funkce Intenzita můžete nastavit, jak přesně
se budou žárovky Hue řídit funkcí Ambilight.
Nastavení intenzity efektu Ambilight+hue…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Ambilight a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Ambilight+hue > Intenzita a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení režimu úspory energie…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení Eco a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Úspora energie. Styl obrazu se
automaticky přepne na hodnotu Standardní.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
78
časovač vypnutí deaktivuje.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vypnout obrazovku
Pokud pouze posloucháte hudbu, můžete vypnout
obrazovku televizoru, a šetřit tak energii.
Vypnutí obrazovky televizoru…
22.5
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení Eco a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Vypnout obrazovku.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Obecná nastavení
EasyLink (digitální sběrnice mezi
audio video zařízeními)
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
Chcete-li obrazovku znovu zapnout, stiskněte
libovolné tlačítko na dálkovém ovladači.
Úplné vypnutí funkce EasyLink…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost EasyLink, stiskněte
tlačítko  (vpravo) a potom znovu vyberte
možnost EasyLink.
4 - Vyberte možnost Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Světelný snímač
Vestavěný světelný snímač snižuje jas televizní
obrazovky, pokud okolní světlo potemní, a šetří tak
energii. Vestavěný světelný snímač automaticky
přizpůsobí obraz a funkci Ambilight světelným
podmínkám v místnosti.
Vypnutí obrazovky televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení Eco a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Světelný snímač. Když je
světelný snímač aktivní, zobrazuje se před ním
ikona .
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Dálkový ovladač EasyLink
Postup vypnutí dálkového ovládání EasyLink…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost EasyLink > Dálkové ovládání
EasyLink, a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Časovač vypnutí
Když televizor přijímá signál vysílání, ale vy po dobu
4 hodin nestisknete žádné tlačítko dálkového
ovladače, televizor se z důvodu úspory energie
automaticky vypne. Televizor se také automaticky
vypne v případě, že po dobu 10 minut nepřijme ani
televizní signál, ani žádný signál z dálkového
ovladače.
Nastavení systému Android
Můžete nastavit nebo zobrazit několik specifických
nastavení a údajů pro Android. Můžete zobrazit
seznam aplikací nainstalovaných v televizoru
a místo, které potřebují. Můžete nastavit jazyk
Hlasového vyhledávání. Můžete nakonfigurovat
klávesnici na obrazovce nebo umožnit, aby aplikace
využívaly vaše umístění. Prohlédněte si různá
nastavení systému Android. Další informace o těchto
nastaveních najdete na
stránce www.support.google.com/androidtv.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování
televize používáte digitální přijímač (set top box)
a nepoužíváte dálkový ovladač televizoru,
deaktivujte funkci automatického vypnutí.
Deaktivace časovače vypnutí …
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení Eco a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Časovač vypnutí. Výběrem
v posuvníku upravte hodnotu. Hodnota 0 (Vypnuto)
Otevření nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
79
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Prohlédněte si různá nastavení systému Android.
4 - V případě potřeby stisknutím
tlačítka BACK nabídku zavřete.
provedení prvotního nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Nastavení klávesnice USB a
stiskněte tlačítko OK, čímž spustíte nastavení
klávesnice.
Pevný disk USB
Chcete-li nastavit a zformátovat pevný disk USB...
HbbTV
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pevný disk USB a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Spustit a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokud televizní kanál nabízí stránky HbbTV, musíte
nejdříve zapnout možnost HbbTV v nastavení
televizoru, abyste mohli zobrazit stránky.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > HbbTV a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace o postupu instalace
pevného disku USB, stiskněte v Nápovědě barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Pevný disk USB, Instalace.
Chcete-li zamezit přístupu na stránky HbbTV na
konkrétním kanálu, můžete blokovat stránky HbbTV
pouze pro tento kanál.
Jas loga Philips
1 - Nalaďte kanál, na kterém chcete blokovat stránky
HbbTV.
2 - Stiskněte možnost  OPTIONS , vyberte
možnost Hbb TV na tomto kanálu a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko
OK.
Můžete nastavit jas loga Philips na přední straně
televizoru nebo toto logo můžete úplně vypnout.
Postup nastavení nebo vypnutí jasu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jas loga Philips a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte
možnost Minimum, Střední, Maximum
nebo Vypnuto, čímž vypnete osvětlení loga, a poté
stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Doma nebo v obchodě
Pokud je televizor umístěn v obchodě, můžete
nastavit, aby zobrazoval propagační pruh pro
obchody. Styl obrazu se automaticky nastaví na
možnost Jasné. Časovač vypnutí je neaktivní.
Nastavení televizoru na umístění v obchodě…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Umístění > Obchod a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení klávesnice USB
Chcete-li nainstalovat klávesnici USB, zapněte
televizor a připojte klávesnici USB k jednomu
z konektorů USB na televizoru. Když televizor
poprvé rozpozná klávesnici, můžete vybrat své
rozvržení klávesnice a svou volbu vyzkoušet. Pokud
jako první vyberete azbuku nebo řeckou klávesnici,
můžete vybrat sekundární rozložení klávesnice
s latinkou.
Pokud televizor používáte doma, nastavte jej na
domácí použití.
Postup změny rozložení klávesnice později, po
80
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Pokročilé > Loga
kanálů a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Konfigurace obchodu
Je-li televizor nastaven do režimu Obchod, můžete
nastavit dostupnost konkrétní ukázky pro použití
v prodejně.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Konfigurace
obchodu a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte na možnost Vypnuto nebo
možnost Pruh s vysvětlením funkcí jako
v prodejním režimu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Tovární nastavení
V televizoru můžete obnovit původní (tovární)
nastavení.
Přepnutí na původní nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Tovární nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Umístění televize
Toto nastavení je součástí úvodní instalace a je
zvolena buď hodnota Na podstavci nebo Na stěně.
Pokud jste od té doby umístění televizoru změnili,
upravte příslušným způsobem toto nastavení pro
dosažení co nejlepší reprodukce zvuku.
Rodičovský zámek
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Umístění televize a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Klikněte na možnost Na podstavci nebo Na
stěně.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Vhodnost podle věku
Nastavení minimálního věku pro sledování programů
s hodnocením...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rodičovský zámek a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Rodičovské hodnocení
a vyberte jeden z věků uvedených na seznamu.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Televizní průvodce
Další informace získáte v nabídce Nápověda
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová
slova a vyhledáním položky TV průvodce, data
a informace .
Zámek aplikace
Další informace získáte v nabídce Nápověda
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová
slova a vyhledáním položky Zámek aplikace.
Loga kanálů
Nastavení kódu / změna kódu
V některých zemích může televizor zobrazovat loga
kanálů.
Pokud tato loga zobrazovat nechcete, můžete je
vypnout.
Kód PIN rodičovského zámku se používá k zamykání
a odemykání kanálů a programů.
Nastavení nebo změna aktuálního zámku…
Vypnutí loga…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rodičovský zámek a otevřete
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
81
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Nastavit kód nebo Změnit
kód a stiskněte tlačítko OK.
4 - Zadejte čtyřciferný kód podle vlastního výběru.
Pokud je kód již nastaven, zadejte aktuální kód
rodičovského zámku a poté dvakrát zadejte nový kód.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Předvolby jazyka
Nastavení jazyka zvuku
Digitální TV kanály mohou pro jeden pořad vysílat
zvuk s několika mluvenými jazyky. Můžete nastavit
preferovaný primární a sekundární jazyk zvuku.
Pokud je k dispozici zvuk v jednom z těchto jazyků,
televizor na něj přepne.
Nový kód je nastaven.
Pokud není k dispozici žádný z preferovaných
jazyků, můžete vybrat jiný dostupný jazyk zvuku.
Zapomněli jste svůj kód PIN rodičovského zámku?
Pokud svůj kód PIN zapomenete, můžete aktuální kód
přepsat a zadat nový kód.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka zvuku…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rodičovský zámek a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Změnit kód a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Zadejte hlavní kód 8888.
5 - Nyní zadejte nový kód PIN rodičovského zámku a
zadejte jej ještě jednou pro potvrzení.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jazyk > Primární
zvuk nebo Sekundární zvuk a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte požadovaný jazyk.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nový kód je nastaven.
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte možnost Jazyk zvuku a vyberte jazyk
zvuku, který chcete dočasně použít.
Výběr jazyka zvuku, když není k dispozici žádný
z preferovaných jazyků…
Přeinstalace televizoru
Můžete znovu nainstalovat celý televizor. Všechna
nastavení televizoru budou přeinstalována.
Titulky
Provedení instalace celého televizoru…
Zapnutí
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení a vyberte
položku Znovu instalovat televizi.
3 - Postupujte podle pokynů na obrazovce. Instalace
může několik minut trvat.
Chcete-li zapnout titulky, stiskněte
tlačítko SUBTITLE.
U titulků můžete nastavit
možnost Zapnuto, Vypnuto nebo Zapnuto bez
zvuku.
Nebo, chcete-li automaticky zobrazit titulky
v případě, že vysílaný program není v jazyku
uloženém v rámci nastavení televizoru, vyberte
možnost Automaticky. Při tomto nastavení se titulky
budou zobrazovat také při ztlumení televizoru.
22.6
Hodiny, oblast a region
Jazyk, nabídky a zprávy
Nastavení jazyka titulků
Postup změny jazyka nabídek a zpráv televizoru…
Digitální kanály mohou pro jeden pořad nabízet
několik jazyků titulků. Můžete nastavit preferovaný
primární a sekundární jazyk titulků. Pokud budou
k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků,
televizor vybrané titulky zobrazí.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jazyk > Jazyk nabídek a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte požadovaný jazyk.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném
z preferovaných jazyků, můžete vybrat jiný dostupný
jazyk titulků.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka titulků…
82
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jazyky > Primární
titulky nebo Sekundární titulky a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte požadovaný jazyk.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Přehled teletextu Stránky teletextu
Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek
teletextu (T.O.P.).
Otevře Tabulky stránek teletextu Chcete-li
v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Přehled
teletextu
Oblíbené stránky
Televizor vytváří seznam 10 naposledy otevřených
stránek teletextu. Můžete je snadno znovu otevřít ve
sloupci Oblíbené stránky teletextu.
Výběr jazyka titulků, když není k dispozici žádný
z preferovaných jazyků…
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2 - Vyberte možnost Jazyk titulků a vyberte jazyk,
který chcete dočasně použít.
1 - V teletextu vyberte hvězdičku v levém horním
rohu obrazovky a zobrazte sloupec s oblíbenými
stránkami.
2 - Pomocí tlačítek  (dolů) a  (nahoru) vyberte
číslo stránky a otevřete stránku stisknutím
tlačítka OK.
Seznam můžete vymazat pomocí možnosti Vymazat
oblíbené stránky.
Titulky z teletextu
Pokud sledujete analogové kanály, je nutné nastavit
titulky u jednotlivých kanálů ručně.
Hledání na teletextu
1 - Přepněte na kanál a stisknutím
tlačítka TEXT otevřete teletext.
2 - Zadejte číslo stránky pro titulky, obvykle 888.
3 - Opětovným stisknutím tlačítka TEXT teletext
zavřete.
Lze vybrat slovo a vyhledat v teletextu všechny
výskyty daného slova.
1 - Otevřete stránku teletextu a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Pomocí kurzorových kláves vyberte slovo nebo
číslo.
3 - Znovu stiskněte tlačítko OK: ihned přejdete na
další výskyt tohoto slova nebo čísla.
4 - Opětovným stisknutím tlačítka OK přejdete na
následující výskyt.
5 - Vyhledávání ukončíte opakovaným stisknutím
tlačítka  (nahoru) tak dlouho, až nebude označen
žádný výběr.
Pokud během sledování tohoto analogového kanálu
v nabídce Titulky vyberete možnost Zapnuto, titulky
se zobrazí (pokud jsou k dispozici).
Chcete-li zjistit, který kanál je analogový nebo
digitální, přepněte na daný kanál a
tlačítkem  OPTIONS otevřete Informace
o kanálu .
Teletext z připojeného zařízení
Jazyky teletextu
Některá zařízení, která přijímají televizní kanály,
mohou také nabízet teletext.
Postup otevření teletextu z připojeného zařízení . . .
Stránky teletextu
Chcete-li otevřít teletext, stiskněte během sledování
televizních kanálů tlačítko TEXT.
Chcete-li teletext zavřít, znovu stiskněte
tlačítko TEXT.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte zařízení
a stiskněte tlačítko OK.
2 - Během sledování kanálu na daném zařízení
stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte
možnost Zobrazení tlačítek zařízení, vyberte
tlačítko  a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete tlačítka
zařízení.
4 - Chcete-li teletext ukončit, znovu stiskněte
tlačítko  BACK .
Výběr stránky teletextu
Postup výběru stránky . . .
1 - Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2 - Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3 - Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno
z barevně označených témat v dolní části
obrazovky.
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Někteří poskytovatelé digitálního vysílání nabízejí na
svých digitálních televizních kanálech digitální teletext
nebo interaktivní televizní kanály. Tyto služby zahrnují
běžný teletext s výběrem a procházením
prostřednictvím číselných a barevných tlačítek
a kurzorových kláves.
Podstránky teletextu
Číslo stránky teletextu může obsahovat několik
podstránek. Čísla podstránek se zobrazují v pruhu
vedle čísla hlavní stránky.
Chcete-li vybrat podstránku, stiskněte
tlačítko  nebo .
83
Chcete-li digitální teletext ukončit, stiskněte
tlačítko  BACK.
Hodiny
Datum a čas
Možnosti teletextu
Automatické
Stisknutím tlačítka  OPTIONS v teletextu
otevřete nabídku možností…
Pokud chcete zjistit, kolik je hodin, stiskněte
tlačítko . Hlavní nabídka ukazuje čas stále.
• Zastavit stránku
Zastaví automatické otáčení podstránek.
• Dvojitá obrazovka / Celá obrazovka
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
• Přehled teletextu T.O.P.
Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.).
• Zvětšit
Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.
• Odkrýt
Zruší skrytí informací na stránce.
• Opakování podstránek
Opakuje dostupné podstránky.
• Jazyk
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke
správnému zobrazení.
• Teletext 2.5
Aktivuje Teletext 2.5, který nabízí více barev a lepší
grafiku.
V některých zemích digitální vysílání nevysílá
informace o koordinovaném světovém čase (UTC).
Změna letního času může být ignorována a televizor
může zobrazovat nesprávný čas.
Pokud nahráváte pořady naplánované v TV průvodci,
doporučujeme, abyste čas a datum ručně neměnili.
V některých zemích a u některých poskytovatelů
služeb je nastavení Hodiny skryto, aby nedošlo
k nesprávnému nastavení času.
Postup automatické opravy nastavení hodin
televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Hodiny > Automatický režim
hodin a vyberte možnost Podle země.
4 - Vyberte možnost Letní čas a zvolte příslušné
nastavení.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení teletextu
Jazyk teletextu
Některé společnosti poskytující digitální televizní
vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.
Postup nastavení primárního a sekundárního jazyka
teletextu . . .
Ruční
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Jazyk > Primární
teletext nebo Sekundární teletext a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Hodiny > Automatický režim
hodin a vyberte možnost Ručně.
4 - Vyberte možnost Datum a Čas a upravte
hodnoty.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Postup ručního nastavení hodin televizoru...
Teletext 2.5
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší
grafiku. Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní
nastavení od výrobce.
Vypnutí Teletextu 2.5…
Časové pásmo
Postup nastavení časového pásma…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Hodiny > Časové pásmo a
stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte některé z časových pásem.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
1 - Stiskněte tlačítko TEXT.
2 - Při zobrazeném teletextu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Teletext 2.5 > Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
84
opakovaným, nabídku zavřete.
Postup zapnutí funkce Sluchově postižení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Sluchově postižení a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Dálkový ovladač, klávesnice
Postup nastavení rozvržení klávesnice na možnost
Azerty…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Klávesnice dálkového
ovladače a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Azerty nebo Qwerty a
stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Postup zapnutí funkce Sluchově postižení během
sledování televizoru...
1 – Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS , vyberte možnost Univerzální
přístup a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Sluchově postižení a
nastavte hodnotu Zapnuto.
22.7
Dostupnost jazyka zvuku pro sluchově postižené
ověříte stisknutím tlačítka  OPTIONS , výběrem
možnosti Jazyk zvuku a vyhledáním jazyka zvuku
s ikonou .
Univerzální přístup
Zapnutí
Pokud se v nabídce Možnosti položka Dostupnost
nezobrazuje, zapněte funkci Univerzální
přístup v nabídce Nastavení.
Je-li aktivní režim Univerzální přístup, mohou
televizor používat i lidé se sluchovým nebo zrakovým
postižením.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Univerzální přístup.
Zapnutí
Pokud jste možnost Univerzální přístup nezapnuli
během instalace, můžete ji zapnout v nabídce
Univerzální přístup.
Zapnutí funkce usnadnění…
Zvukový komentář
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Univerzální přístup o jeden
krok dále.
4 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zapnutí
Zapnutím možnosti Univerzální přístup se do
nabídky Možnosti přidá možnost Univerzální přístup.
Při použití možnosti Zvukový komentář je
k normální zvukové stopě přidán komentář
vypravěče.
Zapnutí komentáře (je-li k dispozici)…
Problémy se sluchem
Postup zapnutí zvukového komentáře…
Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk
a titulky přizpůsobené pro sluchově postižené osoby.
Když zapnete funkci Sluchově postižení, televizor na
tento speciální zvuk nebo titulky automaticky přepne
(pokud jsou k dispozici). Než zapnete funkci
Sluchově postižení, je nutné nejprve zapnout režim
Univerzální přístup.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Zvukový komentář a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - V dalším kroku vyberte opět možnost Zvukový
komentář.
Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální
zvukový komentář popisující děj na obrazovce.
Aby bylo možné zapnout zvuk a efekty pro zrakově
postižené osoby, je nutné nejprve zapnout
možnost Zvukový komentář.
A ještě než budete moci zapnout možnost Zvukový
komentář, je nutné aktivovat režim Univerzální
přístup v nabídce nastavení.
85
5 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte
tlačítko OK.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Zvukový efekt
Některé zvukové komentáře mohou obsahovat
zvláštní zvukové efekty, například stereo nebo
postupné vytrácení zvuku.
Postup zapnutí zvukového komentáře během
sledování televizoru...
Zapnutí zvukových efektů (je-li tato funkce
k dispozici)…
1 – Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS , vyberte možnost Univerzální
přístup a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Zvukový komentář a vyberte
možnost Zapnuto.
Můžete zkontrolovat, zda je k dispozici zvukový
komentář.
V nabídce Možnosti vyberte položku Jazyk zvuku a
vyhledejte jazyk zvuku označený ikonou .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a stiskněte
tlačítko  (vpravo), čímž otevřete nabídku.
3 - Vyberte možnost Zvukový komentář > Zvukové
efekty a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Reproduktory/sluchátka
Řeč
V nabídce Reproduktory / sluchátka si můžete
nastavit, kde chcete zvukový komentář slyšet.
V nabídce jsou reproduktory televizoru, sluchátka
nebo obě možnosti současně.
Zvukový komentář může obsahovat také titulky pro
vyslovovaná slova.
Přepnutí na tyto titulky (jsou-li k dispozici) . . .
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Zvukový
komentář > Řeč a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Popisný nebo Titulky a
stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nastavení reproduktorů nebo sluchátek…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Zvukový
komentář > Reproduktory / sluchátka a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Reproduktory, Sluchátka nebo
Reproduktory + sluchátka a stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Smíšená hlasitost
Je možné smíchat hlasitost normálního zvuku se
zvukovým komentářem.
Postup smíšení hlasitosti…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Univerzální přístup a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Zvukový komentář > Smíšená
hlasitost a stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Je-li k dispozici jazyk zvuku s přidaným zvukovým
komentářem, můžete toto nastavení najít také
v nabídce  OPTIONS > Univerzální přístup >
Smíšená hlasitost.
86
23
Párování zařízení
Bezdrátové a
kabelové sítě
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápověděbarevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Bluetooth,
Párování s dalšími informacemi o párování
bezdrátových zařízení.
23.1
Síť
Výběr zařízení
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Síť s dalšími
informacemi o připojení televizoru k síti.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Bluetooth, Výběr
zařízení s dalšími informacemi o výběru
bezdrátového reproduktoru.
23.2
Bluetooth
Odebrání zařízení
Co potřebujete
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Bluetooth, Odebrání
zařízení s dalšími informacemi o zrušení párování
(odebrání) zařízení Bluetooth.
K televizoru můžete připojit bezdrátové zařízení
Bluetooth® – bezdrátový reproduktor, subwoofer,
zvukový projektor nebo sluchátka. Můžete připojit
i gamepad pomocí Bluetooth LE.
Chcete-li přehrávat zvuk televizoru v bezdrátovém
reproduktoru, je nutné bezdrátový reproduktor
spárovat s televizorem. Televizor můžete spárovat
s bezdrátovými reproduktory a maximálně čtyřmi
zařízeními Bluetooth LE (low energy). Televizor může
v jednom okamžiku přehrávat zvuk pouze v jednom
reproduktoru. Připojíte-li subwoofer, zvuk se bude
přehrávat v televizoru a subwooferu. Připojíte-li
zařízení Sound bar, bude se zvuk přehrávat pouze
v něm.
Upozornění – synchronizace zvuku a obrazu
Reproduktory Bluetooth mají často značné takzvané
zpoždění. Dlouhé zpoždění znamená, že zvuk se
opožďuje za obrazem, takže synchronizace pohybu
rtů a zvuku je nesprávná. Než si zakoupíte systém
reproduktorů Bluetooth, informujte se, které modely
jsou nejnovější, a najděte zařízení, které má nízké
zpoždění. Prodejce vám poradí.
Chcete-li získat další informace o spárování
bezdrátového reproduktoru, stiskněte v Nápovědě
barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Bluetooth, Párování.
87
24
Nastavení systému
Android
Můžete nastavit nebo zobrazit několik specifických
nastavení a údajů pro Android. Můžete zobrazit
seznam aplikací nainstalovaných v televizoru
a místo, které potřebují. Můžete nastavit jazyk
Hlasového vyhledávání. Můžete nakonfigurovat
klávesnici na obrazovce nebo umožnit, aby aplikace
využívaly vaše umístění. Prohlédněte si různá
nastavení systému Android. Další informace o těchto
nastaveních najdete na
stránce www.support.google.com/androidtv.
Otevření nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Prohlédněte si různá nastavení systému Android.
4 - V případě potřeby stisknutím
tlačítka BACK nabídku zavřete.
88
25
Ruční aktualizace kanálů
Instalace kanálů
Aktualizaci kanálů můžete kdykoli spustit sami.
Spuštění ruční aktualizace kanálů…
25.1
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Vyhledat kanály a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Aktualizace digitálních kanálů,
vyberte možnost Další a stiskněte tlačítko OK.
7 - Vyberte možnost Spustit a aktualizujte digitální
kanály stisknutím tlačítka OK. Může to trvat několik
minut.
8 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Instalace antény/kabelu
Aktualizovat kanály
Automatická aktualizace kanálu
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor
nastavit tak, aby tyto kanály automaticky aktualizoval.
Televizor kanály jednou denně (v 6:00) aktualizuje a
uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají do
seznamu kanálů a jsou označeny ikonou . Kanály
bez signálu jsou odstraněny. Aby mohla automatická
aktualizace proběhnout, musí být televizor
v pohotovostním režimu. Automatickou aktualizaci
kanálů je možné vypnout.
Přeinstalace kanálů
Vypnutí automatické aktualizace…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Automatická aktualizace
kanálů a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
tlačítko OK.
6 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Opětovná instalace všech kanálů
Všechny kanály můžete nainstalovat znovu, aniž
byste změnili ostatní nastavení televizoru.
Je-li nastaven kód PIN, bude třeba před opakovanou
instalací kanálů tento kód zadat.
Provedení opětovné instalace kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Vyhledat kanály a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Přeinstalace kanálů, vyberte
možnost Další a stiskněte tlačítko OK.
7 - Vyberte zemi, ve které se nacházíte, a stiskněte
tlačítko OK.
8 - Vyberte možnost Další a stiskněte tlačítko OK.
9 - Vyberte požadovaný typ instalace, Anténa (DVBT) nebo Kabel (DVB-C) a stiskněte tlačítko OK.
8 - Vyberte možnost Další a stiskněte tlačítko OK.
11 - Vyberte požadovaný typ kanálů, Digitální
a analogové kanály nebo Pouze digitální
kanály a stiskněte tlačítko OK.
8 - Vyberte možnost Další a stiskněte tlačítko OK.
13 - Vyberte možnost Spustit a aktualizujte
digitální kanály stisknutím tlačítka OK. Může to trvat
několik minut.
14 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace
či odstranění stávajících kanálů se při spuštění
televizoru zobrazí zpráva. Pokud nechcete, aby tato
zpráva zobrazovala po každé aktualizaci kanálů,
můžete ji vypnout.
Vypnutí zprávy…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Zpráva o aktualizaci
kanálu a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
tlačítko OK.
6 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
V některých zemích se automatická aktualizace
kanálů provádí během sledování televize nebo
v libovolném okamžiku, kdy je televizor
v pohotovostním režimu.
89
Přeinstalace televizoru
Velikost frekvenčního kroku
Můžete znovu nainstalovat celý televizor. Všechna
nastavení televizoru budou přeinstalována.
Televizor vyhledává kanály v krocích po
8 MHz .
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo
pokud některé kanály chybí, můžete vyhledávat
v menších krocích po 1 MHz . Vyhledání a instalace
kanálů v krocích po 1 MHz trvá déle.
Provedení instalace celého televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení >
Přeinstalace televizoru a stiskněte tlačítko OK.
3 - Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Ano a potvrďte ji
tlačítkem OK.
5 - Celý televizor se kompletně přeinstaluje. Všechna
nastavení se resetují a nainstalované kanály se
nahradí. Instalace může trvat několik minut.
6 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Digitální kanály
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb
nenabízí digitální kanály, můžete vyhledávání
digitálních kanálů vynechat.
Analogové kanály
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb
nenabízí analogové kanály, můžete vyhledávání
analogových kanálů vynechat.
DVB-T nebo DVB-C
Nastavení DVB
Režim síťové frekvence
Volně dostupné / Kódované
Pokud chcete rychle vyhledat kanály
metodou Rychlé prohledávání dostupnou pod
položkou Prohledávání frekvence, vyberte
možnost Automaticky. Televizor použije jednu
z předdefinovaných síťových frekvencí (nebo HC –
Identifikační kanál), které používá většina
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
Máte-li předplatné a modul CAM (Conditional Access
Module – modul podmíněného přístupu) pro
placené televizní služby, vyberte možnost Volně
dostupné + kódované . Pokud jste si nepředplatili
televizní kanály nebo služby, můžete vybrat
možnost Pouze bezplatné kanály.
Chcete-li získat další informace, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová slova a
vyhledejte položku CAM, Conditional Access
Module.
Pokud jste pro vyhledávání kanálů obdrželi konkrétní
„síťovou frekvenci“, vyberte možnost Ručně.
Síťová frekvence
Kvalita příjmu
Pokud je položka Režim síťové frekvence nastavena
na hodnotu Ručně, můžete zde zadat hodnotu síťové
frekvence, kterou jste obdrželi od poskytovatele
kabelových služeb. Hodnotu zadejte pomocí
číselných tlačítek.
Můžete kontrolovat kvalitu a sílu signálu digitálního
kanálu. Máte-li vlastní anténu, můžete změnit její
polohu a pokusit se o zlepšení příjmu.
Kontrola kvality příjmu digitálního kanálu…
1 - Nalaďte požadovaný kanál.
2 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu a stiskněte tlačítko OK. Je-li třeba,
zadejte kód PIN.
4 - Vyberte možnost Digitální: Test
příjmu a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Digitální frekvence je zobrazena pro
daný kanál.
6 - Vyberte znovu možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Zkontroluje se kvalita signálu na této
frekvenci. Výsledek se zobrazí na obrazovce. Abyste
zlepšili příjem, můžete změnit polohu antény nebo
Prohledávání frekvence
Vyberte metodu vyhledávání kanálů. Můžete vybrat
rychlejší metodu Rychlé prohledávání a použít
předdefinovaná nastavení používaná většinou
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo
pokud některé kanály chybí, můžete vybrat
rozšířenou metodu Plné vyhledávání. Vyhledání a
instalace kanálů touto metodou trvá déle.
90
zkontrolovat připojení.
7 - Můžete také změnit příslušnou frekvenci sami. Po
jednom vybírejte číslo frekvence a hodnotu měňte
pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů). Vyberte
možnost Vyhledat a znovu spusťte test příjmu
stisknutím tlačítka OK.
8 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Informace o instalaci satelitu
Tento televizor má dva vestavěné satelitní tunery DVBS / DVB-S2.
Až 4 satelity
V tomto televizoru můžete nainstalovat až 4 satelity
(4 LNB). Na počátku instalace vyberte přesný počet
satelitů, které chcete instalovat. Tím se instalace
urychlí.
Ruční instalace
Unicable
Analogové televizní kanály lze postupně nainstalovat
ručně.
Pro připojení antény k televizoru můžete použít
systém Unicable. Možnost Unicable vyberte na
začátku instalace pro 1 nebo pro 2 satelity.
Ruční instalace analogových kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
antény/kabelu a stiskněte tlačítko OK. Je-li třeba,
zadejte kód PIN.
3 - Vyberte možnost Analogový: Ruční
instalace a stiskněte tlačítko OK.
Jednotka MDU (Multi-Dwelling-Unit)
Vestavěné satelitní tunery podporují jednotky MDU
na satelitech Astra a Digiturk na satelitu Eutelsat.
Jednotka MDU na satelitu Türksat není podporována.
Spuštění instalace
• Systém
Chcete-li nastavit systém televizoru, vyberte možnost
Systém.
Vyberte zemi nebo region, ve kterém se právě
nacházíte, a stiskněte tlačítko OK.
Před spuštěním instalace zkontrolujte, zda je satelitní
anténa správně nasměrovaná.
Spuštění instalace satelitu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
satelitu a stiskněte tlačítko OK. Je-li třeba, zadejte
kód PIN.
3 - Vyberte možnost Vyhledávání
satelitů a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Televizor vyhledá satelity.
5 - Vyberte možnost Instalovat a stiskněte tlačítko
OK. Televizor zobrazí aktuální nastavení instalace
satelitu.
Pokud toto nastavení chcete změnit, vyberte
možnost Nastavení.
Pokud toto nastavení změnit nechcete, vyberte
možnost Vyhledat. Přejděte ke kroku 5.
• Vyhledat kanál
Najděte kanál výběrem možnosti Vyhledat
kanál a stiskněte tlačítko OK. Při hledání kanálu
můžete sami zadat frekvenci nebo nechat televizor,
aby kanál vyhledal. Stiskněte tlačítko  (vpravo),
vyberte možnost Vyhledat a stiskněte tlačítko OK.
Kanál se vyhledá automaticky. Nalezený kanál se
zobrazí na obrazovce. Pokud je příjem slabý, stiskněte
tlačítko Vyhledat znovu. Chcete-li kanál uložit,
vyberte možnost Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
• Uložení
Můžete uložit kanál pod aktuálním číslem kanálu
nebo pod novým číslem kanálu.
Vyberte možnost Uložit tento kanál nebo Uložit
jako nový kanál a stiskněte tlačítko OK. Krátce se
zobrazí číslo nového kanálu.
Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny
dostupné analogové televizní kanály.
6 - V nabídce Systém instalace vyberte počet
satelitů, které chcete nainstalovat, nebo nastavte
některý ze systémů Unicable. Vyberete-li možnost
Unicable, můžete u každého tuneru nastavit číslo a
frekvenci uživatelského pásma. V některých zemích
můžete v nabídce Další nastavení upravit i určitá
expertní nastavení jednotlivých konvertorů LNB.
7 - Televizor vyhledá satelity dostupné ve směru vaší
antény. To může trvat několik minut. Je-li nalezen
satelit, na obrazovce se zobrazí jeho název a síla
příjmu.
8 - Když televizor nalezne požadované satelity,
vyberte možnost Instalovat.
9 - Pokud satelit nabízí Balíčky kanálů, televizor
25.2
Instalace satelitu
91
dostupné balíčky zobrazí. Vyberte potřebný
balíček Některé balíčky
nabízejí Rychlou nebo Kompletní instalaci
obsažených kanálů; vyberte tedy jednu z možností.
Televizor nainstaluje satelitní kanály a rozhlasové
stanice.
10 - Uložte nastavení satelitu a nainstalované kanály
a rozhlasové stanice zvolením možnosti Dokončit.
Balíčky kanálů
Poskytovatelé satelitních služeb mohou nabízet
balíčky kanálů, které zahrnují bezplatné kanály
(nekódované) a nabízejí výběr vhodný pro danou
zemi. Některé satelity nabízejí předplacené balíčky
– soubor kanálů, za které platíte.
Pokud si zvolíte předplacený balíček, televizor vás
může požádat o výběr Rychlé nebo Úplné instalace.
Vyberte možnost Rychlá, pokud chcete instalovat
pouze kanály z balíčku, nebo vyberte možnost
Kompletní pro instalaci balíčku i všech ostatních
dostupných kanálů. Pro předplacené balíčky
doporučujeme rychlou instalaci. Máte-li další satelity,
které nejsou součástí vašeho předplaceného balíčku,
doporučujeme kompletní instalaci. Všechny
nainstalované kanály se uloží do seznamu kanálů
Všechny.
Nastavení instalace satelitu
Nastavení instalace satelitu jsou předem nastavena
pro jednotlivé státy. Nastavení určuje způsob, jak
televizor vyhledává a instaluje satelity a satelitní
kanály. Nastavení můžete kdykoli změnit.
Změna nastavení instalace satelitu…
1 - Spusťte instalaci satelitu.
2 - Na obrazovce, ze které spouštíte vyhledávání
satelitů, vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte počet satelitů, které chcete nainstalovat,
nebo nastavte některý ze systémů Unicable. Vybereteli možnost Unicable, můžete u každého tuneru
nastavit číslo a frekvenci uživatelského pásma.
4 - Po dokončení vyberte tlačítko Další a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stiskněte v nabídce Nastavení barevné
tlačítko  Hotovo , vrátíte se na obrazovku, z níž
můžete spustit vyhledávání satelitů.
Nastavení Unicable
Systém Unicable
Pro připojení antény k televizoru můžete použít
jednokabelový systém, systém MDU nebo systém
Unicable. Jednokabelový systém využívá k připojení
satelitní antény ke všem satelitním přijímačům
v systému jeden kabel. Jednokabelový systém se
obvykle používá v bytových domech. Pokud
používáte systém Unicable, televizor vás během
instalace požádá o přiřazení čísla uživatelského
pásma a příslušné frekvence. V tomto televizoru lze
pomocí systému Unicable nainstalovat 1 nebo
2 satelity.
Naváděcí transpondér a LNB
V některých zemích můžete upravit expertní
nastavení jednotlivých konvertorů a LNB. Tato
nastavení použijte pouze v případech, kdy se
normální instalace nedaří. Máte-li nestandardní
satelitní vybavení, můžete v těchto nastaveních
změnit standardní nastavení. Někteří poskytovatelé
služeb vám sdělí hodnoty pro transpondér nebo LNB,
které zde můžete zadat.
Pokud po instalaci systému Unicable zaznamenáte,
že chybějí nějaké kanály, mohla ve stejnou chvíli
v systému Unicable probíhat jiná instalace. Zopakujte
instalaci a chybějící kanály se znovu objeví.
Číslo uživatelského pásma
Satelitní moduly CAM
V systému Unicable musí být každý připojený
satelitní tuner očíslován (např. 0, 1, 2, 3 atd.).
Pokud ke sledování satelitních kanálů používáte
modul CAM (Conditional Access Module) s kartou
Smart Card, doporučujeme provádět instalaci satelitu
s modulem CAM zasunutým do televizoru.
Dostupná uživatelská pásma a jejich čísla naleznete
v přepínači systému Unicable. Pro termín Uživatelské
pásmo se někdy používá zkratka UB (User band).
Existují přepínače systému Unicable, které nabízejí
4 nebo 8 uživatelských pásem. Pokud v nastavení
vyberete možnost Unicable, televizor vás požádá o
přiřazení jedinečného čísla uživatelského pásma pro
každý vestavěný satelitní tuner. Satelitní tuner nesmí
mít stejné číslo uživatelského pásma jako jiný satelitní
tuner v systému Unicable.
Většina modulů CAM se používá k dekódování
kanálů.
Moduly CAM nové generace (CI+ 1.3 s profilem
operátora) umí nainstalovat všechny satelitní kanály
do televizoru samy. Modul CAM vás k instalaci
příslušných satelitů a kanálů vyzve. Tyto moduly CAM
dokáží kanály nainstalovat a dekódovat a zároveň se
starají i o pravidelné aktualizace.
92
Uživatelská pásmová frekvence
Ruční aktualizace kanálů
Kromě čísla uživatelského pásma potřebuje
vestavěný satelitní přijímač frekvenci vybraného čísla
uživatelského pásma. Tyto frekvence se většinou
zobrazují vedle čísla uživatelského pásma v přepínači
systému Unicable.
Aktualizaci kanálů můžete kdykoli spustit sami.
Spuštění ruční aktualizace kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
satelitu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Hledat kanály a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Aktualizace kanálů a stiskněte
tlačítko OK. Televizor se začne aktualizovat.
Aktualizace může několik minut trvat.
5 - Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace může několik minut trvat.
6 - Vyberte možnost Dokončit a stiskněte
tlačítko OK.
Ruční aktualizace kanálů
Pokud přijímáte digitální satelitní kanály, můžete
televizor nastavit tak, aby tyto kanály automaticky
aktualizoval.
Televizor kanály jednou denně (v 6:00) aktualizuje a
uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají do
seznamu kanálů a jsou označeny ikonou . Kanály
bez signálu jsou odstraněny a pokud satelitní
operátor změní pořadí kanálů v balíčku, bude
seznam kanálů v televizoru aktualizován. Aby mohla
automatická aktualizace proběhnout, musí být
televizor v pohotovostním režimu. Automatickou
aktualizaci kanálů je možné vypnout.
Přidání satelitu
K aktuální satelitní instalaci můžete přidat další
satelit. Nainstalované satelity a jejich kanály zůstanou
nezměněny. Někteří poskytovatelé satelitních služeb
neumožňují přidání satelitu.
Vypnutí automatické aktualizace…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
satelitu a stiskněte tlačítko OK. Je-li třeba, zadejte
kód PIN.
3 - Vyberte možnost Automatická aktualizace
kanálů a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Na další satelit je třeba pohlížet jako na doplněk.
Nejde o vaše hlavní předplatné satelitu ani o hlavní
satelit, z něhož používáte balíček kanálů. Typicky
byste přidali 4. satelit, pokud již máte nainstalovány
3 satelity. Pokud již máte nainstalovány 4 satelity,
mohli byste zvážit nejprve odebrání jednoho satelitu,
aby bylo možné přidat nový satelit.
Nastavení
Pokud máte aktuálně nainstalován pouze 1 nebo
2 satelity, nemusí vám aktuální nastavení instalace
umožnit přidání doplňkového satelitu. Pokud
potřebujete změnit nastavení instalace, je nutné
znovu provést kompletní instalaci satelitů. Je-li nutná
změna nastavení, nelze použít možnost Přidat satelit.
Můžete si nastavit, aby televizor aktualizoval pouze
kanály určitého satelitu.
Označení satelitů, které chcete aktualizovat…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
satelitu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Možnost automatické
aktualizace a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte satelit v seznamu satelitů a označte ho
nebo zrušte jeho označení stisknutím tlačítka OK.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Přidání satelitu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
satelitu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Vyhledávání
satelitů a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Přidat satelit a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se aktuální satelity.
5 - Vyberte možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Televizor vyhledá nové satelity.
6 - Pokud televizor nalezl jeden nebo více satelitů,
vyberte možnost Instalovat a stiskněte tlačítko OK.
Televizor nainstaluje kanály nalezených satelitů.
7 - Vyberte možnost Dokončit a stiskněte
tlačítko OK. Kanály a rozhlasové stanice se uloží.
V některých zemích se automatická aktualizace
kanálů provádí během sledování televize nebo
v libovolném okamžiku, kdy je televizor
v pohotovostním režimu.
93
Odebrání satelitu
Naváděcí transpondér a LNB
Ze své aktuální instalace satelitů můžete odebrat
jeden nebo více satelitů. Odeberete satelit i jeho
kanály. Někteří poskytovatelé satelitních služeb
odebrání satelitu neumožňují.
V některých zemích můžete upravit expertní
nastavení jednotlivých konvertorů a LNB. Tato
nastavení použijte pouze v případech, kdy se
normální instalace nedaří. Máte-li nestandardní
satelitní vybavení, můžete v těchto nastaveních
změnit standardní nastavení. Někteří poskytovatelé
služeb vám sdělí hodnoty pro transpondér nebo LNB,
které zde můžete zadat.
Odebrání satelitu…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
satelitu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Vyhledávání
satelitů a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Odebrat satelit a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se aktuální satelity.
5 - Vyberte satelit a stisknutím tlačítka OK ho
označte k odebrání, nebo zrušte jeho označení.
6 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Napájení LNB
Ve výchozím nastavení je Napájení LNB zapnuto.
Tón 22 kHz
Ve výchozím nastavení je Tón nastaven na hodnotu
Automaticky.
Nízká frekvence lokálního oscilátoru / Vysoká
frekvence lokálního oscilátoru
Frekvence lokálního oscilátoru jsou nastaveny na
standardní hodnoty. Tyto hodnoty upravujte pouze
v případě, že používáte netradiční vybavení, které
vyžaduje odlišné nastavení.
Ruční instalace
Ruční instalace je určena pro odborné uživatele.
Ruční instalaci můžete použít k rychlému přidání
nových kanálů ze satelitního transpondéru. Musíte
znát frekvenci a polarizaci transpondéru. Televizor
nainstaluje všechny kanály daného transpondéru.
Pokud byl transpondér nainstalován již dříve, všechny
jeho kanály – bývalé i nové – se přesunou na konec
seznamu kanálů Všechny.
Ruční instalaci lze použít v případě, že je třeba
změnit počet satelitů. Pokud je třeba tento úkon, je
nutné provést kompletní instalaci pomocí možnosti
Instalovat satelity.
Problémy
Televizor nemůže najít požadované satelity nebo
instaluje stejné satelity dvakrát
• Zkontrolujte, zda je na počátku instalace nastaven
správný počet satelitů. Můžete televizor nastavit tak,
aby vyhledal jeden, dva nebo 3/4 satelity.
LNB s duální hlavou nedokáže nalézt druhý satelit
• Pokud televizor nalezne jeden satelit, ale nemůže
nalézt druhý, otočte o několik stupňů anténu.
Nasměrujte anténu tak, aby přijímala nejsilnější signál
z prvního satelitu. Na obrazovce zkontrolujte
ukazatel síly signálu prvního satelitu. Když je první
satelit nastaven na nejsilnější signál, vyberte možnost
Hledat znovu a vyhledejte druhý satelit.
• Ujistěte se, že jsou v možnostech nastaveny Dva
satelity.
Instalace transpondéru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály > Instalace
satelitu a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Ruční instalace a otevřete
nabídku stisknutím tlačítka  (vpravo).
4 - Máte-li nainstalován více než 1 satelit, vyberte
možnost LNB, pro který chcete přidat kanály.
5 - Nastavte potřebnou hodnotu Polarizace. Pokud
nastavíte možnost Režim přenosové rychlosti na
hodnotu Ruční, můžete zadat přenosovou rychlost
pod položkou Přenosová rychlost ručně.
6 - Pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte frekvenci a potom vyberte možnost Hotovo.
7 - Vyberte možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Síla signálu se zobrazí na obrazovce.
8 - Chcete-li kanály z nového transpondéru uložit,
vyberte možnost Uložit a stiskněte tlačítko OK.
9 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Změna nastavení instalace můj problém nevyřešila
• Všechna nastavení, satelity a kanály se ukládají
teprve na konci instalace, když dokončujete postup.
Všechny satelitní kanály zmizely
• Pokud používáte systém Unicable, zkontrolujte, zda
jste v nastavení systému Unicable nastavili pro každý
vestavěný satelitní tuner jedinečné číslo uživatelského
pásma. Mohlo by se stát, že stejné číslo uživatelského
pásma používá jiný satelitní tuner v daném systému
Unicable.
Některé satelitní kanály zřejmě zmizely ze seznamu
94
kanálů
Kopírování seznamu kanálů
• Pokud se zdá, že některé kanály zmizely nebo
nejsou na svém místě, vysílací společnost mohla
změnit umístění těchto kanálů v transpondéru.
Chcete-li obnovit pozice kanálů v seznamu kanálů,
zkuste aktualizovat balíček kanálů.
Kopírování seznamu kanálů…
1 - Zapněte televizor. Televizor by měl mít
nainstalovány kanály.
2 - Připojte jednotku USB Flash.
3 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Kanály > Kopírování seznamu
kanálů a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Kopírovat na USB a stiskněte
tlačítko OK. Aby mohlo kopírování proběhnout,
můžete být požádáni o zadání kódu PIN
rodičovského zámku.
6 - Po dokončení kopírování jednotku USB Flash
odpojte.
7 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Nelze odebrat satelit
• Předplacené balíčky neumožňují odebrání satelitu.
Chcete-li odebrat satelit, je nutné znovu provést
kompletní instalaci a vybrat jiný balíček.
Někdy je příjem nekvalitní
• Zkontrolujte, zda je satelitní anténa řádně
připevněna. Silný vítr s ní může pohybovat.
• Příjem může být zhoršen sněhem a deštěm.
25.3
Nyní můžete zkopírovaný seznam kanálů přenést do
jiného televizoru Philips.
Kopie seznamu kanálů
Úvod
Verze seznamu kanálů
Možnost Kopie seznamu kanálů je určena prodejcům
a odborným uživatelům. V některých zemích
umožňuje funkce Kopie seznamu kanálů kopírovat
pouze satelitní kanály.
Kontrola aktuální verze seznamu kanálů...
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Kanály a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Kopie seznamu kanálů,
vyberte možnost Aktuální verze a potom stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Díky možnosti Kopie seznamu kanálů lze zkopírovat
kanály nainstalované v jednom televizoru do jiného
televizoru Philips téže řady. Kopie seznamu kanálů
ušetří čas při hledání kanálů, protože do televizoru se
načte předdefinovaný seznam kanálů. Je třeba použít
jednotku USB Flash s kapacitou nejméně 1 GB.
Podmínky
• Oba televizory jsou ze stejné modelové řady.
• Oba televizory mají stejný typ hardwaru. Typ
hardwaru zkontrolujete na typovém štítku na zadní
straně televizoru. Obvykle je označen Q . . . LA
• Oba televizory mají kompatibilní verze softwaru.
Nahrání seznamu kanálů
Do televizoru, který ještě není nainstalován
Aktuální verze softwaru
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
Kontrola aktuální verze softwaru televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace
softwaru a otevřete nabídku stisknutím
tlačítka  (vpravo).
3 - Vyberte možnost Informace o aktuálním
softwaru a stiskněte tlačítko OK.
4 - Zobrazí se verze, poznámky k verzi a datum
vytvoření. Je-li k dispozici číslo Netflix ESN, zobrazí
se také.
5 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Do televizoru, který ještě není nainstalován
1 - Zapojením zástrčky spusťte instalaci a vyberte
jazyk a zemi. Přeskočte možnost vyhledání kanálů.
Dokončete instalaci.
2 - Připojte do televizoru jednotku USB Flash se
seznamem kanálů.
3 - Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Kanály > Kopie seznamu
kanálů > Kopírovat do TV a stiskněte tlačítko OK.
Je-li třeba, zadejte kód PIN.
5 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB
95
Flash.
Do již nainstalovaného televizoru
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
Do již nainstalovaného televizoru
1 - Ověřte nastavení země televizoru. (Pokyny
k ověření nastavení najdete v kapitole Znovu
instalovat všechny kanály. Projděte uvedeným
postupem k nastavení země. Stisknutím
tlačítka  BACK můžete instalaci zrušit.)
Pokud je země nastavena správně, pokračujte zde
uvedeným krokem 2.
Pokud není správně nastavena země, je nutné spustit
opětovnou instalaci. Přečtěte si kapitolu Opětovná
instalace všech kanálů a spusťte instalaci. Vyberte
správnou zemi a přeskočte hledání kanálů.
Dokončete instalaci. Po skončení se vraťte ke kroku 2.
2 - Připojte do televizoru jednotku USB Flash se
seznamem kanálů.
3 - Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Kanály > Kopie seznamu
kanálů > Kopírovat do TV a stiskněte tlačítko OK.
Je-li třeba, zadejte kód PIN.
5 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB
Flash.
96
softwaru > Vyhledat aktualizace a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost USB a stiskněte tlačítko OK.
26
Software
Identifikace televizoru
1 - Zasuňte jednotku USB Flash do jednoho
z konektorů USB na televizoru.
2 - Vyberte možnost Zapsat na USB a stiskněte
tlačítko OK. Na jednotku USB Flash bude zapsán
identifikační soubor.
26.1
Aktualizace softwaru
Aktualizace z internetu
Stáhnutí softwaru
1 - Zasuňte jednotku USB Flash do počítače.
2 - Na jednotce USB Flash vyhledejte soubor
update.htm a dvakrát na něj klikněte.
3 - Klikněte na možnost Odeslat ID.
4 - Je-li k dispozici nový software, stáhněte soubor
.zip.
5 - Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor
autorun.upg na jednotku USB Flash. Tento soubor
neumisťujte do složky.
Je-li televizor připojen k internetu, může se
zobrazovat zpráva vyzývající k aktualizaci softwaru
televizoru. To vyžaduje vysokorychlostní
(širokopásmové) internetové připojení. Pokud se tato
zpráva zobrazí, doporučujeme provést aktualizaci.
Když je zpráva zobrazena, klikněte na možnost
Aktualizovat a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Aktualizaci softwaru můžete vyhledat také sami.
Aktualizace softwaru televizoru
1 - Znovu zasuňte jednotku USB Flash do televizoru.
Aktualizace se spustí automaticky.
2 - Aktualizace softwaru může trvat několik minut.
Nevypínejte televizor tlačítkem  na televizoru ani
na dálkovém ovladači. Neodebírejte jednotku Flash
USB.
3 - Po dokončení aktualizace televizor znovu zobrazí
poslední sledovaný kanál.
V průběhu aktualizace softwaru není na obrazovce
žádný obraz. Televizor se vypne a znovu zapne.
Může se vypnout i několikrát. Aktualizace může trvat
několik minut. Vyčkejte, než se na televizoru znovu
zobrazí obraz. Během aktualizace softwaru
nevypínejte televizor vypínačem  na televizoru ani
na dálkovém ovladači.
Vlastní vyhledání aktualizace softwaru…
Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu,
neodpojujte jednotku USB Flash od televizoru. Po
obnovení napájení bude aktualizace pokračovat.
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace
softwaru > Vyhledat aktualizace a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Internet a stiskněte tlačítko OK.
4 - Televizor vyhledá aktualizaci na internetu.
5 - Pokud je k dispozici aktualizace softwaru,
můžete ji ihned spustit.
6 - Aktualizace softwaru může trvat několik minut.
Nevypínejte televizor tlačítkem  na televizoru ani
na dálkovém ovladači.
7 - Po dokončení aktualizace televizor znovu zobrazí
poslední sledovaný kanál.
Chcete-li zabránit náhodné aktualizaci softwaru
televizoru, odstraňte soubor autorun.upg z jednotky
USB Flash.
26.2
Verze softwaru
Zobrazení aktuální verze softwaru televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace
softwaru > Informace o aktuálním softwaru a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Zobrazí se verze, poznámky k verzi a datum
vytvoření. Je-li k dispozici číslo Netflix ESN, zobrazí
se také.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Aktualizace ze zařízení USB
Může se stát, že bude nutné provést aktualizaci
softwaru televizoru. Pro nahrání softwaru do
televizoru potřebujete počítač s vysokorychlostním
připojením k internetu a jednotku USB Flash. Použijte
jednotku USB Flash s volným místem alespoň
500 MB. Zkontrolujte, zda je vypnuta ochrana proti
kopírování.
Aktualizace softwaru televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace
97
26.3
Software s otevřeným
zdrojovým kódem
Tento televizor obsahuje software s otevřeným
zdrojovým kódem. TTP Vision Europe B.V. tímto
nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii
odpovídajícího zdrojového kódu pro autorskými právy
chráněné balíčky softwaru s otevřeným zdrojovým
kódem, které jsou použity v tomto výrobku
a u kterých takovou nabídku vyžadují příslušné
licence.
Tato nabídka platí až tři roky po nákupu výrobku
a vztahuje se na kohokoli, kdo obdrží toto sdělení.
Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte nás prosím
(anglicky) na adrese . . .
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
26.4
Oznámení
Bude-li k dispozici nový software televizoru ke
stažení nebo jiné informace o softwaru, můžete
obdržet oznámení.
Jak si přečíst tato oznámení…
1 - Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizace softwaru >
Oznámení a stiskněte tlačítko OK.
3 - Můžete si přečíst aktuální oznámení, nebo vybrat
jiné dostupné oznámení.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
98
27
závisí na způsobu využívání televizoru.
Vlastnosti
** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a
není aktivní žádná funkce.
27.1
Ochrana životního prostředí
Likvidace produktu
Energetický štítek EU
Likvidace starého výrobku a baterií
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů
a komponentů nejvyšší kvality, které je možné
recyklovat a opětovně použít.
Energetický štítek EU vás informuje o třídě úspory
energie tohoto výrobku. Čím je třída úspory energie
výrobku ekologičtější, tím méně energie spotřebuje.
Na štítku naleznete informace o třídě úspory energie,
průměrné spotřebě energie výrobku a průměrné
spotřebě energie za 1 rok. Hodnoty o spotřebě
energie výrobku najdete také na webových stránkách
společnosti Philips pro vaši zemi na
adrese www.philips.com/TV
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá
směrnici EU 2012/19/ES.
Informace o produktu
40PFx65x0
• Třída energetické účinnosti: A+
• Velikost viditelné obrazovky: 102 cm / 40"
• Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 39 W
• Roční spotřeba energie (kWh) *: 57 kWh
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu
(W) **: 0,50 W
• Rozlišení displeje (pixely): 1920 x 1080p
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků.
Dodržujte místní směrnice a staré výrobky
nelikvidujte spolu s běžným odpadem domácnosti.
Správnou likvidací starého výrobku předcházíte
případným nepříznivým důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví.
50PFx65x0
• Třída energetické účinnosti: A+
• Velikost viditelné obrazovky: 126 cm / 50"
• Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 56 W
• Roční spotřeba energie (kWh) *: 82 kWh
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu
(W) **: 0,50 W
• Rozlišení displeje (pixely): 1920 x 1080p
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU
2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného
komunálního odpadu.
55PFx65x0
• Třída energetické účinnosti: A++
• Velikost viditelné obrazovky: 139 cm /55"
• Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 61 W
• Roční spotřeba energie (kWh) *: 88 kWh
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu
(W) **: 0,50 W
• Rozlišení displeje (pixely): 1920 x 1080p
Informujte se o místních směrnicích týkajících se
sběru baterií, protože správnou likvidací starého
výrobku předcházíte případným nepříznivým
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.
27.2
65PFx6520
• Třída energetické účinnosti: A++
• Velikost viditelné obrazovky: 164 cm /65"
• Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 56 W
• Roční spotřeba energie (kWh) *: 81 kWh
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu
(W) **: 0,50 W
• Rozlišení displeje (pixely): 1920 x 1080p
Spotřeba
Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího
upozornění změnit. Další podrobnosti o technických
údajích výrobku naleznete na webové stránce
www.philips.com/support
Spotřeba
• Nepájení ze sítě: AC 220-240 V +/-10 %
• Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
* Roční spotřeba energie v kWh: vychází ze spotřeby
energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny
denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie
99
• Funkce úspory energie: Režim Eco, Vypnutí obrazu
(pro rádio), Časovač automatického vypnutí, nabídka
Nastavení Eco.
27.6
Rozlišení vstupu obrazu:
Chcete-li získat informace o spotřebě energie,
přečtěte si kapitolu Informace o produktu .
Videoformáty
Rozlišení – Obnovovací frekvence
Příkon uvedený na typovém štítku výrobku udává
spotřebu energie výrobku při normálním použití
v domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximální příkon
uvedený v závorce slouží pro stanovení elektrické
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7.2).
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
27.3
Operační systém
Počítačové formáty
Rozlišení (mimo jiné)
OS Android :
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1600 x 1200p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
Android Lollipop 5.1
27.4
Příjem
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Pásma tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T (pozemní, anténa) COFDM 2K/8K, DVBC (kabel) QAM
• Přehrávání analogového videa: SECAM, PAL
• Přehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Vstup satelitní antény: 75 Ohmů typ F
• Rozsah vstupní frekvence: 950 až 2150 MHz
• Rozsah vstupní úrovně: 25 až 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, přenosová rychlost 2 až 45 M
symbolů, SCPC a MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora 1 až 4 LNB, volba
polarity 14/18 V, volba pásma 22 kHz, režim Tone
Burst, el. proud LNB max. 300 mA
27.7
Rozměry a hmotnost
32PFx6500
• bez stojanu:
Šířka 726,5 mm – výška 425,4 mm – hloubka
76,8 mm – hmotnost ±5,3 kg
• se stojanem:
Šířka 726,5 mm – výška 487,7 mm – hloubka
198 mm – hmotnost ±6,82 kg
40PFx6510,
27.5
• bez stojanu:
Šířka 918 mm – výška 531,5 mm – hloubka
63,6 mm – hmotnost ±8,81 kg
• se stojanem:
Šířka 918 mm – výška 594 mm – hloubka
221,5 mm – hmotnost ±11,51 kg
50PFx6510, 50PFx6540, 50PFx6550, 50PFx6560,
Typ obrazovky
Úhlopříčka obrazovky
• 32PFx6500 : 80 cm / 32"
• 40PFx65x0 : 102 cm / 40"
• 50PFx65x0 : 126 cm / 50"
• 55PFx65x0 : 139 cm /55"
• 65PFx6520 : 164 cm /65"
50PFx6580
• bez stojanu:
Šířka 1123,6 mm – výška 646,7 mm – hloubka
77 mm – hmotnost ±13,3 kg
• se stojanem:
Šířka 1123,6 mm – výška 709 mm – hloubka
263,6 mm – hmotnost ±17,2 kg
55PFx6510,
5
Rozlišení displeje
• 1920 x 1080p
5PFx6540, 55PFx6550, 55PFx6560, 55PFx6580
100
• bez stojanu:
Šířka 1239,2 mm – výška 726 mm – hloubka
79,2 mm – hmotnost ±15,1 kg
• se stojanem:
Šířka 1239,2 mm – výška 773,6 mm – hloubka
279 mm – hmotnost ±18,5 kg
• BT2.1 s EDR a BT4.0 s BLE
Podporované systémy souborů USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
Formáty přehrávání
• Formáty: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS,
MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V,
M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Video kodeky: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1,
WMV9
• Audio kodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium
Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (včetně MP3),
WMA (verze 2 až verze 9.2), WMA Pro (v9/v10)
• Titulky:
– Formáty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB),
MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Kódování znaků: UTF-8, střední Evropa a východní
Evropa (Windows-1250), azbuka (Windows-1251),
řečtina (Windows-1253), turečtina (Windows-1254),
západní Evropa (Windows-1252)
• Obrazové kodeky: JPEG, JPS, MPO
• Omezení:
– Maximální podporovaná celková přenosová
rychlost pro soubor média je 30 Mb/s.
– Maximální podporovaná přenosová rychlost videa
pro soubor média je 20 Mb/s.
– MPEG-4 AVC (H.264) podporováno do High Profile
@ L5.1.
– H.265 (HEVC) podporováno do Main / Main 10
Profile do úrovně 5.1
– VC-1 podporováno do Advanced Profile @ L3.
65PFx6520
• bez stojanu:
Šířka 1457,8 mm – výška 835,7 mm – hloubka
55,3 mm – hmotnost ±32,5 kg
• se stojanem:
Šířka 1503,7 mm – výška 898,2 mm – hloubka
293 mm – hmotnost ±31,5 kg
27.8
Možnosti připojení
Boční strana televizoru
• HDMI 3 in – ARC
• HDMI 4 in – MHL – ARC
• USB 2 – USB 3.0 (modrý)
• USB 3 – USB 2.0
• 1x slot Common Interface: CI+/CAM
• Sluchátka – stereofonní minikonektor 3,5 mm
Zadní část televizoru
• Vstup zvuku (DVI na HDMI) – stereofonní
minikonektor 3,5 mm
• Konektor SCART: Audio L/R, CVBS vstup, RGB
• YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R
Dolní část televizoru
• HDMI 1 in – ARC
• HDMI 2 in – ARC
• USB 1 – USB 2.0
• Výstup zvuku – optický Toslink
• Síť LAN – RJ45
• Anténa (75)
• Satelitní tuner
Certifikace Wi-Fi
Tento televizor podporuje zařízení s certifikací
Miracast.
Podporovaný software serveru médií (DMS)
• Můžete použít libovolný software mediálního
serveru s certifikací DLNA V1.5 (třída DMS).
• Můžete používat aplikaci Philips TV Remote na
mobilních zařízeních (iOS a Android).
27.9
Zvuk
Výkon se může lišit v závislosti na možnostech
použitého mobilního zařízení a softwaru.
• 3D wOOx
• HD Stereo
• Výstupní výkon (RMS): 20 W
• Dolby® Digital Plus
• DTS Premium Sound™
Předpisy ESD
Toto zařízení vyhovuje kritériím výkonu B pro ESD.
Pokud se zařízení kvůli elektrostatickému výboji
neobnoví v režimu sdílení souborů, je vyžadován
zásah uživatele.
27.10
Multimédia
Připojení
• USB 2.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (vestavěné)
101
28
28.3
Nápověda a
podpora
Odstraňování problémů
Zapnutí a dálkový ovladač
Televizor se nezapne
• Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením minutu vyčkejte.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.
28.1
Zaregistrujte svůj televizor
Vrzání při spuštění nebo vypnutí
Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu
výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování),
privilegovaného přístupu k informacím o nových
výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti
vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech
týkajících se nových výrobků na trhu.
Když televizor zapnete, vypnete nebo přepnete do
pohotovostního režimu, můžete z jeho těla slyšet
vrzavý zvuk. Jedná se o normální zvuk, který je
způsobem přirozeným rozpínáním a smršťováním těla
přístroje při zahřívání a ochlazování. Výkon televizoru
není žádným způsobem ovlivněn.
Přejděte na webové
stránky www.philips.com/welcome
Televizor nereaguje na dálkový ovladač
Po spuštění se televizor chvíli aktivuje. Během této
doby nereaguje na dálkový ovladač ani na tlačítka na
přístroji. Jedná se o normální chování.
Pokud televizor nereaguje na dálkový ovladač ani
později, můžete funkci dálkového ovladače
zkontrolovat pomocí fotoaparátu mobilního telefonu.
Zapněte fotoaparát telefonu a namiřte dálkový
ovladač do objektivu. Při stisknutí libovolného tlačítka
dálkového ovladače byste ve fotoaparátu měli vidět
bliknutí infračervené diody. Pokud tomu tak je,
ovladač funguje a je třeba zkontrolovat televizor.
Jestliže bliknutí nezaznamenáte, dálkový ovladač
může být rozbitý nebo může mít slabé baterie.
Tato metoda kontroly nefunguje u dálkových
ovladačů, které jsou s televizorem bezdrátově
spárovány.
28.2
Používání nápovědy
Tento televizor nabízí nápovědu na obrazovce  .
Otevření nápovědy
Modrým tlačítkem  můžete Nápovědu otevřít
přímo. Nápověda se otevře na stránce, která nejlépe
odpovídá právě prováděné činnosti nebo volbě
v televizoru. Stisknutím barevného
tlačítka  Klíčová slova se zobrazí abecední
seznam témat.
Chcete-li nápovědu číst jako knihu, vyberte
možnost Kniha.
Můžete také otevřít možnost  Nápověda z hlavní
nabídky nebo z nabídky televizoru.
Po zobrazení úvodní obrazovky Philips se televizor
Než provedete pokyny Nápovědy, Nápovědu zavřete.
Nápovědu zavřete stisknutím barevného
tlačítka  Zavřít .
Když je televizor v pohotovostním režimu, zobrazí se
úvodní obrazovka Philips a televizor se vrátí zpět do
pohotovostního režimu. Jedná se o normální chování.
Pokud televizor odpojíte od napájení a znovu jej
připojíte, při dalším spuštění se zobrazí úvodní
obrazovka. Chcete-li ukončit pohotovostní režim
televizoru, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači
nebo na televizoru.
přepne zpět do pohotovostního režimu
U některých činností, jako je například Teletext, mají
barevná tlačítka specifické funkce a nemohou otevřít
Nápovědu.
Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu
nebo počítači
Kontrolka pohotovostního režimu bliká
Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly
lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a
číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na
počítači. Z počítače si také můžete příslušnou
stránku Nápovědy vytisknout.
Chcete-li si stáhnout Nápovědu (uživatelskou
příručku), přejděte na webové
stránky www.philips.com/support
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením 5 minut vyčkejte. Pokud blikání neustává,
kontaktujte TV oddělení péče o zákazníky
společnosti Philips.
MTK_v45_20160418
102
z připojeného zařízení.
Kanály
Obraz z počítače není stabilní
Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální
kanály
Zkontrolujte, zda počítač používá podporované
rozlišení a obnovovací frekvenci.
Zkontrolujte technické údaje a ověřte, zda váš
televizor podporuje standard DVB-T nebo DVB-C ve
vaší zemi.
Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny všechny
kabely a zda je vybrána správná síť.
Zvuk
Zvuk chybí nebo je špatné kvality
V seznamu nejsou zobrazeny dříve nainstalované
Pokud televizor nezaznamená žádný zvukový signál,
automaticky vypne výstup zvuku. Nejedná se o
závadu.
kanály
Zkontrolujte, zda jste vybrali správný seznam kanálů.
• Zkontrolujte, zda je zvuk správně nastaven.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně
připojeny.
• Zkontrolujte, zda není hlasitost ztlumena.
• Zkontrolujte, zda je výstup zvuku televizoru připojen
na výstup zvuku systému domácího kina.
Zvuk by měl být slyšet z reproduktorů systému HTS.
• U některých zařízení je třeba ručně aktivovat výstup
zvuku HDMI. Pokud je zvuk HDMI aktivován, ale stále
nic neslyšíte, zkuste změnit digitální formát zvuku
zařízení na PCM (Pulse Code Modulation). Pokyny
naleznete v příručce k danému zařízení.
Obraz
Obraz chybí nebo je zkreslený
• Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
• Zkontrolujte, zda je jako zdroj vybráno správné
zařízení.
• Zkontrolujte připojení externího zařízení nebo zdroje.
Je slyšet zvuk, ale obraz chybí
• Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Nekvalitní příjem antény
• Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
• Kvalitu příjmu mohou ovlivnit reproduktory,
neuzemněná zvuková zařízení, neonové osvětlení
nebo vysoké budovy a jiné velké objekty. Pokuste se
zlepšit kvalitu obrazu přesměrováním antény nebo
umístěním zařízení z dosahu televizoru.
• Je-li špatný příjem pouze u některého kanálu,
zkuste jej doladit.
HDMI a USB
Rozhraní HDMI
• Upozorňujeme, že podpora připojení HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) může způsobit,
že při zobrazování obsahu ze zařízení HDMI může
dojít k prodlevě.
• Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a
nezobrazí žádný obraz, přepněte zdroj na jiné zařízení
a poté zpět na požadované zařízení.
• Pokud dochází k přerušovaným poruchám zvuku,
zkontrolujte výstupní nastavení zařízení HDMI.
• Používáte-li adaptér HDMI na DVI nebo kabel HDMI
na DVI, připojte další audio kabel ke vstupu audio
(pouze mini jack), je-li k dispozici.
Nekvalitní obraz ze zařízení
• Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.
• Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Nastavení obrazu se po chvíli změní
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na
hodnotu Doma . Nastavení v tomto režimu je možné
upravovat a ukládat.
HDMI EasyLink nefunguje
• Zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení HDMI
kompatibilní s funkcí HDMI-CEC. Funkce EasyLink je
možné použít pouze u zařízení, která podporují funkci
HDMI-CEC.
Zobrazuje se komerční reklama
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění
hodnotu Doma .
nastavena na
Nezobrazuje se ikona zvuku
• Když je připojené zvukové zařízení HDMI-CEC a vy
nastavujete hlasitost zvuku v zařízení dálkovým
ovladačem, takové chování je normální.
Nezobrazují se fotografie, videa a hudba ze zařízení
Obraz neodpovídá obrazovce
Přejděte na jiný formát obrazu.
Formát obrazů se u jednotlivých kanálů mění
Vyberte jiný formát obrazu než Automatický.
USB
• Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB nastaveno
jako kompatibilní s normou pro velkokapacitní
paměťová zařízení (informace jsou uvedeny
v dokumentaci k danému zařízení).
Obraz je ve špatné pozici
Signál obrazu z některých zařízení nemusí přesně
odpovídat obrazovce. Zkontrolujte výstupní signál
103
• Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB kompatibilní
s televizorem.
• Zkontrolujte, zda televizor podporuje příslušný
formát obrazu a zvuku.
Nesprávný jazyk nabídky
Nesprávný jazyk nabídky
Změňte jazyk zpět na váš jazyk.
Trhané přehrávání souborů ze zařízení USB
• Přenos z úložného zařízení USB může být omezen
přenosovou rychlostí do televizoru. Důsledkem může
být nízká kvalita přehrávání.
1 - Stiskněte tlačítko  (kulaté tlačítko nad
tlačítkem OK).
2 - Vyberte ikonu  (Nastavení) a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Pětkrát stiskněte tlačítko  (dolů).
4 - Klikněte 3x na šipku  (vpravo), vyberte jazyk
a stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK nabídku zavřete.
Wi-Fi, Internet a Bluetooth
Síť Wi-Fi nebyla nalezena nebo je rušena
• Mikrovlnné trouby, telefony DECT nebo jiná zařízení
Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti bezdrátové sítě mohou
způsobovat rušení sítě.
• Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umožňují
bezdrátový přístup k televizoru.
• Pokud vám bezdrátová síť doma nefunguje správně,
zkuste nainstalovat kabelovou síť.
28.4
Nápověda online
Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související
s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši
online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk
a zadat číslo modelu výrobku.
Internet nefunguje
• Je-li připojení k routeru v pořádku, zkontrolujte
připojení routeru k internetu.
Přejděte na webové
stránky www.philips.com/support.
Připojení k počítači a internetu jsou pomalá
• Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti
a jiných faktorech kvality signálu naleznete
v uživatelské příručce bezdrátového routeru.
• Pro router použijte vysokorychlostní
(širokopásmové) připojení k internetu.
Na webových stránkách podpory naleznete telefonní
číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také
odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích
můžete chatovat s našimi spolupracovníky a položit
otázku přímo nebo prostřednictvím e-mailu.
Nový software nebo příručku televizoru můžete
stáhnout pro přečtení k počítači.
DHCP
• Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
28.5
Ztráta připojení Bluetooth
• Umístěte bezdrátový reproduktor v dosahu 5 metrů
od televizoru.
• Místa s vysokou mírou bezdrátové aktivity
(například byty s velkým počtem bezdrátových
routerů) mohou bezdrátové připojení narušovat.
Ponechte router a bezdrátový reproduktor co nejblíže
k televizoru.
Synchronizace obrazu a zvuku reproduktorů
Podpora a servis
Podporu nebo informace ohledně opravy můžete
získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky
ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní
technici postarají o opravu televizoru.
Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci
dodané s televizorem.
Můžete se také podívat na naše webové stránky
www.philips.com/support a vybrat požadovanou
zemi.
Bluetooth
• Než si zakoupíte reproduktor Bluetooth, informujte
se, jaká je kvalita jeho synchronizace obrazu a zvuku.
Této vlastnosti se říká „synchronizace pohybu rtů“.
Některá zařízení Bluetooth fungují nesprávně.
Prodejce vám poradí.
 Aplikace Support
Můžete také v řádku aplikací v hlavní nabídce
vyhledat aplikaci Support.
V aplikaci najdete telefonní číslo na naši společnost.
Číslo modelu televizoru a sériové číslo
Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla
modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla
naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní
části televizoru.
104
 Pozor
Nesnažte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít
k vážnému zranění, nevratnému poškození televizoru
a ke ztrátě záruky.
105
29
Nebezpečí zranění nebo poškození
televizoru
Bezpečnost a péče
• Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností
převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
• Pokud chcete televizor umístit na podstavec,
použijte pouze dodaný podstavec. Podstavec pevně
připevněte k televizoru.
Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží
hmotnost televizoru a podstavce.
• Při připevňování na zeď zkontrolujte, zda držák
bezpečně udrží hmotnost televizoru. Společnost TP
Vision nenese žádnou odpovědnost za nesprávné
připevnění na zeď, které se stane příčinou nehody,
zranění nebo škod.
• Části tohoto výrobku jsou vyrobeny ze skla. Při
manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo ke
zranění nebo škodám.
29.1
Bezpečnost
Důležité
Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte všechny
bezpečnostní pokyny. Je-li škoda způsobena
nedodržováním pokynů, záruka se stává neplatnou.
Zajistěte televizor před přepadnutím
Televizor vždy zajistěte dodávaným držákem na
stěnu, aby nepřepadl. Držák namontujte a televizor
k němu připojte i v případě, že televizor umístíte na
podlahu.
Nebezpečí poškození televizoru!
Před připojením televizoru k síťové zásuvce se
ujistěte, že napájecí napětí odpovídá hodnotě
vytištěné na zadní straně televizoru. Jestliže je napětí
odlišné, nikdy televizor nepřipojujte k síťové zásuvce.
Pokyny pro montáž naleznete ve Stručném návodu
k rychlému použití, jenž byl dodán spolu
s televizorem. Pokud jste tento návod ztratili, můžete
si jej stáhnout z webových stránek www.philips.com
Při hledání Stručného návodu k rychlému použití ke
stažení použijte typové číslo výrobku.
Nebezpečí poranění dětí
Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili
převrhnutí televizoru a případnému následnému
poranění dětí:
Nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem
• Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou
nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
• Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje
přes okraj montážního povrchu.
• Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek, např.
na knihovnu, bez ukotvení nábytku a televizoru ke
zdi nebo vhodné opoře.
• Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt
na nábytek k televizoru.
• Televizor nikdy nevystavujte působení deště nebo
vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumisťujte
nádoby s kapalinami, například vázy.
Pokud se kapaliny rozlijí na televizor nebo do něho
vniknou, televizor ihned odpojte od síťové zásuvky.
Před použitím požádejte o kontrolu televizoru
středisko péče o zákazníky společnosti Philips.
• Nikdy televizor, dálkový ovladač ani baterie
nevystavujte nadměrnému teplu. Nikdy je neumísťujte
do blízkosti hořících svíček, otevřeného ohně či jiných
tepelných zdrojů, a to včetně přímého slunečního
světla.
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních
otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
• Nikdy nepokládejte těžké předměty na napájecí
kabel.
• Při zapojování do zástrček nepoužívejte sílu.
Uvolněné zástrčky mohou způsobit jiskření nebo
požár. Zajistěte, aby nedocházelo k napínání
napájecího kabelu při otáčení televizní obrazovky.
• Chcete-li televizor odpojit od síťového napájení, je
nutné vytáhnout zástrčku televizoru. Při odpojování
napájení vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla
neustále zcela přístupná.
Nebezpečí spolknutí baterií!
Dálkový ovladač může obsahovat knoflíkové baterie,
který by malé děti mohly snadno spolknout. Dbejte,
aby tyto baterie byly vždy mimo dosah dětí.
Nebezpečí přehřívání
Televizor nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru.
Po všech stranách televizoru ponechejte vždy volný
prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na
televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.
106
Bouřky
Před bouřkou odpojte televizor ze zásuvky
a antény.
Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru,
napájecího kabelu ani anténního kabelu.
Nebezpečí poškození sluchu
Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší
dobu.
Nízké teploty
Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej
před připojením k síťové zásuvce rozbalte
a počkejte, dokud nedosáhne pokojové teploty.
Vlhkost
Jen zřídka může vlivem působení teploty a vlhkosti
dojít k nepatrné kondenzaci uvnitř skleněné přední
části televizoru (u některých modelů). Abyste tomu
zabránili, nevystavujte televizor přímému slunečnímu
záření, horku nebo extrémní vlhkosti. Jestliže dojde ke
kondenzaci, sama zmizí po spuštění televizoru na
několik hodin.
Vlhkost způsobená kondenzací nenaruší příjem
televizoru ani nezpůsobí žádnou poruchu.
29.2
Péče o obrazovku
• Nikdy se obrazovky nedotýkejte a dbejte, abyste ji
nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili žádným
předmětem.
• Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
• Televizor a rám očistěte měkkým vlhkým hadříkem
a jemně je otřete. Dejte pozor, abyste se nedotkli
diod LED Ambilight za zadní straně televizoru. Při
čištění televizoru nikdy nepoužívejte takové látky,
jako je například alkohol, chemikálie nebo čisticí
prostředky pro domácnost.
• Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev,
otřete kapky vody co nejdříve.
• Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům.
Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na
obrazovce delší dobu. Statické obrazy jsou nabídky
na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času apod.
Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast
a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.
107
a vybrat požadovanou zemi. Jakékoli operace, které
jsou v této příručce výslovně zakázány, a úpravy
nebo montážní postupy, které v této příručce nejsou
doporučeny nebo schváleny, budou mít za následek
zneplatnění záruky.
30
Podmínky používání
30.1
Pixelová charakteristika
Tento LCD/LED výrobek obsahuje vysoký počet
barevných pixelů. Ačkoli míra efektivních pixelů
dosahuje hodnoty 99,999 % nebo více, mohou se na
obrazovce neustále objevovat černé tečky nebo jasné
světelné body (červené, zelené nebo modré). Jedná
se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující
z průmyslových standardů), nikoli o závadu.
Podmínky používání –
televizor
2015 © TP Vision Europe B.V. Všechna práva
vyhrazena.
Tento produkt uvedla na trh společnost TP Vision
Europe B.V. by TP Vision Europe B.V. nebo jedna
z jeho dceřiných společností, které se v tomto
dokumentu označují jako TP Vision, což je výrobce
daného produktu. Společnost TP Vision je
poskytovatelem záruky na televizor, k němuž byla
přibalena tato příručka. Philips a emblém štítu Philips
jsou registrované ochranné známky společnosti
Koninklijke Philips N.V.
Prohlášení o shodě CE
Tento výrobek splňuje základní požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice 2006/95/ES (nízké
napětí), 2004/108/ES (EMC) a 2011/65/EU (ROHS).
Soulad se standardy EMP
Společnost TP Vision vyrábí a prodává mnoho
výrobků určených pro spotřebitele. Tyto výrobky mají
obecnou vlastnost vysílat a přijímat
elektromagnetické signály, stejně jako veškerá
elektronická zařízení. Jedním z hlavních obchodních
principů společnosti TP Vision je přijímat u výrobků
veškerá nezbytná opatření na ochranu zdraví a
bezpečnosti v souladu se všemi příslušnými právními
požadavky a standardy EMF (elektrická, magnetická
a elektromagnetická pole) platnými v době výroby
výrobku.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího
upozornění. Ochranné známky jsou majetkem
společnosti Koninklijke Philips N.V nebo příslušných
vlastníků. Společnost TP Vision si vyhrazuje právo
kdykoli výrobky měnit, aniž by vznikla povinnost
odpovídajícím způsobem upravit dříve dodané zboží.
Tištěné materiály dodávané společně s televizorem
a příručka uložená v paměti televizoru nebo stažená
z webových stránek Philips
www.philips.com/support jsou považovány za
dostatečný návod k používání systému.
Společnost TP Vision se zavázala vyvíjet, vyrábět
a prodávat výrobky, které nemají nepříznivé účinky
na zdravotní stav. Společnost TP Vision potvrzuje, že
pokud jsou její výrobky řádně používány k účelu,
k jakému byly vyrobeny, je jejich používání podle
nejnovějších vědeckých důkazů bezpečné.
Společnost TP Vision se aktivně podílí na vývoji
mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních
norem. Tato činnost společnosti TP Vision umožňuje
předvídat další vývoj v oblasti standardizace, který
tak dokáže rychle zapracovat do svých výrobků.
Jsme přesvědčeni o přiměřenosti materiálu v této
příručce s ohledem na zamyšlené použití systému.
Pokud dojde k použití výrobku nebo jeho
jednotlivých modulů či procesů k jiným než zde
uvedeným účelům, je třeba získat potvrzení o jejich
platnosti a vhodnosti. Společnost TP Vision zaručuje,
že samotný materiál nenaruší žádné patenty USA.
Žádná jiná záruka není poskytována, ani ji nelze
vyvozovat. Společnost TP Vision neodpovídá za
žádné chyby v obsahu tohoto dokumentu ani za
problémy vzniklé v důsledku obsahu v tomto
dokumentu. Chyby ohlášené společnosti Philips
budou co nejdříve opraveny a publikovány na jejích
webových stránkách podpory.
30.2
Podmínky
používání – Smart TV
Podmínky záruky: Nebezpečí zranění, poškození
televizoru nebo zneplatnění záruky!
Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
Televizor i příslušenství používejte vždy v souladu se
záměrem výrobce. Varovný symbol na zadní straně
televizoru upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem. Nikdy nesundávejte kryt televizoru.
V případě potřeby servisu nebo oprav vždy
kontaktujte TV podporu zákazníků společnosti Philips.
Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci
dodané s televizorem. Můžete se také podívat na
naše webové stránky www.philips.com/support
Můžete si prohlédnout podmínky používání, zásady
ochrany osobních údajů, případně nastavit soukromí
televizoru Smart TV.
Otevření podmínek používání stránky Smart TV…
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní
nabídku.
2 - Výběrem možnosti  Aplikace otevřete
nabídku Aplikace.
3 - Vyberte možnost Support.
108
30.3
Podmínky
používání – Philips App
Gallery
Více informací získáte v nabídce Nápověda
stisknutím barevného tlačítka  Klíčová
slova a vyhledáním položky Podmínky používání,
App Gallery.
109
31
31.4
Autorská práva
DTS Premium Sound™
31.1
MHL
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti MHL, LLC.
DTS Premium Sound™
Informace o patentech DTS naleznete na adrese
http://patents.dts.com. Vyrobeno na základě licence
od spolčenosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol a
DTS společně se symbolem jsou registrované
ochranné známky a DTS 2.0 Channel je ochranná
známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna
práva vyhrazena.
31.2
31.5
Rozhraní HDMI
Microsoft
HDMI®
Windows Media
Označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC v USA a dalších zemích.
Windows Media je registrovaná ochranná známka
nebo ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA anebo dalších zemích.
Microsoft PlayReady
31.3
Vlastníci obsahu používají technologii pro přístup
k obsahu Microsoft PlayReady™, která chrání jejich
duševní vlastnictví včetně obsahu podléhajícího
autorským právům.
Toto zařízení využívá technologii PlayReady pro
přístup k obsahu chráněnému pomocí technologie
PlayReady nebo technologie WMDRM. Pokud se
zařízení nepodaří správně uplatnit omezení používání
obsahu, mohou vlastníci obsahu požadovat od
společnosti Microsoft, aby zrušila schopnost zařízení
využívat obsah chráněný technologií PlayReady.
Zrušení by nemělo ovlivnit nechráněný obsah ani
obsah chráněný pomocí jiných technologií přístupu.
Vlastníci obsahu od vás mohou požadovat upgrade
technologie PlayReady pro přístup k jejich obsahu.
Pokud upgrade odmítnete, nebudete moci
přistupovat k obsahu vyžadujícímu upgrade.
Dolby Digital Plus
Dolby®
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
110
31.6
Wi-Fi Alliance
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi jsou
registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi
Alliance.
31.7
Kensington
(v příslušných případech)
Kensington a Micro Saver jsou registrované ochranné
známky společnosti ACCO World Corporation v USA.
Žádost o registraci je podána i v dalších zemích
světa.
31.8
Jiné ochranné známky
Všechny další registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.
111
Rejstřík
A
Funkce WoWLAN 9
Ambilight, barva stěny 77
Ambilight, nastavení 76
Ambilight, vypnutí televizoru 77
Ambilight, zapnutí nebo vypnutí 66
Anténa, Ruční instalace 91
Aplikace 53
Audio Out – optický, tipy 15
Automatická aktualizace kanálu 89
Automatická úprava hlasitosti 74
Automatické vypnutí 27
G
B
Barva 68
Barva, barevný tón 70
Barva, sytost 70
Barvy, teplota barev 69
Barvy, vlastní teplota barev 69
Barvy, zvýšení sytosti barev 69
Barvy, řízení barev 70
Basy 74
Baterie, dálkový ovladač 32
Bezdrátová síť 8
Bezdrátové audio 76
Bezdrátové reproduktory, informace 76
Bezdrátové reproduktory, výběr 76
Bezpečnostní pokyny 106
Bluetooth 20
Bluetooth, Odebrání zařízení 20
Bluetooth, Párování 20
Bluetooth, Výběr zařízení 20
Bluetooth, Zařízení 20
C
CAM, Conditional Access Module 16
CI+ 16
Clear Sound 74
D
Dálkový ovladač, azbuka 31
Dálkový ovladač, azerty 31
Dálkový ovladač, diakritická znaménka a symboly 31
Dálkový ovladač, klávesnice 30
Dálkový ovladač, klávesnice 30
Dálkový ovladač, qwerty 31
Dálkový ovladač, qwerty a azerty 30
Dálkový ovladač, velká písmena 30
Digitální teletext 38
DMR, Digital Media Renderer 10
DVB (digitální vysílání) 90
DVD přehrávač 19
E
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními) 13
EasyLink, dálkové ovládání 14
EasyLink, zapnutí a vypnutí 14
Evropské ekologické označení Ecolabel 99
F
Formát výstupu zvuku 18
Fotoaparát, připojení 24
Fotografie, videa a hudba 60
Funkce obraz v obraze (PIP) 67
Gama 72
Gamepad, připojení 22
Google Play Store 54
H
HbbTV 40
HDMI MHL 13
HDMI, ARC 13
Herní konzole, připojení 21
Hlasitost sluchátek 75
Hlasové vyhledávání 29
Hra nebo počítač 52
Hra nebo počítač, nastavení 69
I
Incredible Surround 74
Informace o produktu 99
Instalace satelitu 91
Instalace televizoru 90
Interaktivní televize 40
Interaktivní TV, informace 39
Internetová paměť, vymazání 9
I
iTV 39
J
Jas, logo Philips 26
Jazyk textu, Primární 39
Jazyk textu, Sekundární 39
Jazyk titulků 35
Jazyk titulků, Primární 35
Jazyk titulků, Sekundární 35
Jazyk zvuku 36
Jazyk zvuku, Primární 36
Jazyk zvuku, Sekundární 36
Jednotka USB Flash, připojení 24
K
Kabel, Ruční instalace 91
Kabelová síť 9
Kanál 33
Kanál, automatická aktualizace kanálů 89
Kanál, Instalace antény 89
Kanál, instalace kabelu 89
Kanál, instalace satelitu 91
Kanál, možnosti 35
Kanál, opětovná instalace 89
Kanál, přepnutí na kanál 34
Kanál, Rozhlasové stanice 33
Kanál, ruční aktualizace kanálů 89
Kanál, Seznam kanálů 33
Kanál, Seznam kanálů, filtrování 33
Kanál, Seznam kanálů, informace 33
Kanál, Seznam kanálů, otevření 33
Kanál, Seznam kanálů, vyhledávání 34
Kanál, televizní průvodce 41
Kanál, vhodnost podle věku 34
Kanály, sledování dvou kanálů 67
Klávesnice USB 23
112
Klávesnice USB, připojení 23
Kompenzace výstupu zvuku 18
Kontaktování společnosti Philips 104
Kontrast 68
Kontrast podsvícení 68
Kontrast, dokonalý kontrast 71
Kontrast, dynamický kontrast 71
Kontrast, Gama 72
Kontrast, kontrast videa 71
Kontrast, režim kontrastu 71
Kontrast, světelný snímač 71
Kontrola spotřeby energie 78
Kopie seznamu kanálů 95
Kopie seznamu kanálů, aktuální verze 95
Kopie seznamu kanálů, kopírování 95
Kopie seznamu kanálů, nahrání 95
Kvalita příjmu 90
L
Likvidace produktu 99
Likvidace televizoru a baterií 99
Loga kanálů 81
Logo Philips, jas 26
M
Média 60
Mediální soubory, z disku USB 60
Mediální soubory, z počítače nebo zařízení NAS 60
Miracast™, zapnutí 64
Motion, Natural Motion 72
Možnosti kanálu 35
Multi View 67
N
Na podstavci, Umístění televizoru 81
Na stěně, Umístění televizoru 81
Nabídka Domů 48
Nahrávání 43
Nahrávání, data TV průvodce 41
Nastavení Eco 78
Nastavení systému Android 11
Nastavení výstupu zvuku 18
Natural Motion 72
Nyní na TV 46
O
Obraz, barva 68
Obraz, formát obrazu 73
Obraz, formát obrazu, pokročilý 73
Obraz, formát obrazu, základní 73
Obraz, kontrast podsvícení 68
Obraz, ostrost 69
Obraz, rychlá nastavení 73
Oprava 104
Ostrost 69
Ostrost, redukce MPEG artefaktů 72
Ostrost, redukce šumu 72
Ostrost, Super Resolution 72
Oznámení 98
P
Péče o obrazovku 107
Pevný disk USB, instalace 22
Pevný disk USB, místo na disku 22
Podmínky používání 108
Podmínky používání, App Gallery 12
Podpora online 104
Podpora, online 104
Pohotovostní režim 26
Počítač, připojení 24
Problémy 102
Problémy se sluchem 85
Problémy se zrakem 85
Problémy, Dálkový ovladač 102
Problémy, HDMI 103
Problémy, Jazyk nabídky 104
Problémy, Kanály 103
Problémy, Obraz 103
Problémy, Připojení, Internet 104
Problémy, Připojení, Wi-Fi 104
Problémy, USB 103
Problémy, Zvuk 103
Programy, doporučení 46
Prohledávání frekvence 90
Průvodce možnostmi připojení 13
Přehrávač Blu-ray disků, připojení 19
Přeinstalace televizoru 90
Připojení antény 7
Připojení HDMI, DVI 15
Připojení napájení 6
Připojení SCART, tipy 15
Připojení YPbPr, tipy 15
R
Redukce MPEG artefaktů 72
Redukce šumu 72
Reproduktory, bezdrátové 76
Režim prostorového zvuku 74
Režim síťové frekvence 90
Rodičovské hodnocení 34
Rodičovský zámek 81
S
Satelit, balíčky kanálů 92
Satelit, odebrání satelitu 94
Satelit, přidání satelitu 93
Satelit, připojení 7
Satelit, ruční aktualizace kanálů 93
Satelit, Ruční instalace 94
Satelit, Unicable 92
Satelitní moduly CAM 92
Satelity, automatická aktualizace kanálů 93
Síť, bezdrátová 8
Síť, kabelová 9
Síť, nastavení 9
Síť, připojení 8
Síť, síťový název televizoru 10
Síť, statická adresa IP 9
Síť, vymazat připojení Wi-Fi Miracast 10
Síť, Wi-Fi Smart Screen 10
Síť, WoWLAN 9
Síť, WPS 8
Síť, WPS s kódem PIN. 8
Síť, zapnout připojení Wi-Fi 10
Síť, zobrazení nastavení 9
Síťová frekvence 90
Síťová instalace 8
Síťový název televizoru 9
Sledování televize 34
Slot Common Interface 16
Sluchátka, připojení 21
Smart Card, CAM 16
Software s otevřeným zdrojovým kódem 98
Software, aktualizace 97
Soubory médií, z úložiště na cloudu 60
113
Standard Wi-Fi 8
Styl obrazu 68
Styl zvuku 73
Středisko péče o zákazníky 104
Světelný snímač 79
Synchronizace zvuku a obrazu 18
Synchronizace zvuku s obrazem 18
Systém domácího kina, problémy 19
Systém domácího kina, vícekanálový 18
Systém domácího kina, vyrovnání hlasitosti 18
Systém domácího kina, zvuk 75
T
Teletext 38
Televizní průvodce 41
Test příjmu 90
Text 38
Titulky 35
Tlačítka na televizoru 26
TV on Demand 46
TV průvodce, data a informace 41
TV průvodce, připomínky 41
TV reproduktory 75
U
Umístění televizoru 6
Unicable 92
Univerzální přístup 85
Univerzální přístup, Problémy se sluchem 85
Univerzální přístup, Reproduktory / sluchátka 86
V
Výběr videa 37
Výšky 74
Velikost frekvenčního kroku 90
Vhodnost podle věku 34
Video on Demand 47
Videokamera, připojení 24
Vymazat internetovou paměť 11
Vymazat připojení Miracast 10
Vyrovnání výstupu zvuku 18
Vzdálenost sledování 6
Z
Zapnutí 26
Zaregistrujte svůj výrobek 102
Zámek aplikace 55
Zhoršený sluch 85
Zpoždění výstupu zvuku 18
Zpráva o aktualizaci kanálu 89
Zrakově postižení 85
Zvuk, automatická úprava hlasitosti 74
Zvuk, basy 74
Zvuk, Clear Sound 74
Zvuk, hlasitost sluchátek 75
Zvuk, prostorový režim 74
Zvuk, výšky 74
Zvukový komentář 85
Ř
Řízení barev, resetování 70
Č
Časovač 26
Časovač vypnutí 27
114
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
115
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising