Philips | 65PUS9809/12 | Owner's Manual | Philips 9800 series Ultratenký televizor 4K UHD se systémem Android™ 65PUS9809/12 Uživatelská příručka

Philips 9800 series Ultratenký televizor 4K UHD se systémem Android™ 65PUS9809/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
9809
65PUS9809
65PUS9809
Uživatelský manuál
Obsah
6.5
6.6
6.7
6.8
1 Seznámení s televizorem 4
1.1 Android TV 4
1.2 Ultra HD TV 4
1.3 Aplikace 4
1.4 Filmy a zmeškané pořady 4
1.5 Sociální sítě 4
1.6 Pozastavení televize a nahrávání 4
1.7 Hry 5
1.8 Skype 5
1.9 3D 5
1.10 Chytré telefony a tablety 5
7 Ovládání gesty 31
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
Přečtěte si bezpečnostní pokyny 6
Podstavec televizoru a montáž na zeď 6
Tipy pro umístění 6
Napájecí kabel 6
Kabel antény 7
Satelitní anténa 7
9.1 Nabídka Nyní na TV 34
9.2 Co je potřeba 34
9.3 Používání funkce Nyní na TV 34
Připojit do sítě 8
Nastavení sítě 9
Síťová zařízení 10
Sdílení souborů 10
10 Aplikace 35
10.1 Informace o aplikacích 35
10.2 Instalace aplikace 35
10.3 Spuštění aplikace 35
10.4 Chrome™ 35
10.5 Zámek aplikace 36
10.6 Widgety 36
10.7 Odebrání aplikací a widgetů 36
10.8 Vymazat internetovou paměť 36
10.9 Nastavení systému Android 36
10.10 Podmínky používání – aplikace 37
4 Připojení 11
4.1 Tipy pro připojení 11
4.2 EasyLink HDMI CEC 12
4.3 CI+ CAM s kartou Smart Card 13
4.4 Set top box – STB 14
4.5 Satelitní přijímač 14
4.6 Systém domácího kina – HTS 15
4.7 Přehrávač Blu-ray disků 16
4.8 Přehrávač disků DVD 17
4.9 Herní konzole 17
4.10 Gamepad 17
4.11 Pevný disk USB 18
4.12 USB klávesnice nebo myš 19
4.13 Jednotka Flash USB 19
4.14 Fotoaparát 20
4.15 videokamera 20
4.16 Počítač 20
4.17 Sluchátka 21
4.18 Bezdrátový subwoofer SWB50 21
4.19 Bezdrátové reproduktory 22
11 Video na vyžádání 38
11.1 Informace o službě Video on Demand 38
11.2 Půjčování filmu 38
11.3 Datový proud 38
12 TV on Demand 39
12.1 Informace o službě TV on Demand 39
12.2 Vyžádání programu 39
13 Kanály 40
13.1 Sledování kanálů 40
13.2 Televizní průvodce 46
14 Zdroje 48
5 Zapnutí a vypnutí 23
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
14.1 Přepnutí na zařízení 48
14.2 Rozpoznání zařízení 48
14.3 Přehrávání stiskem jediného tlačítka 48
Zapnutí, pohotovostní režim a vypnutí 23
Jas loga Philips 23
Tlačítka na televizoru 23
Automatické vypnutí 23
Časovač vypnutí 23
15 3D 49
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
6 Dálkový ovladač 25
6.1
6.2
6.3
6.4
Otevření hlavní nabídky 33
Přehled 33
Upozornění 33
Hledat 33
9 Nyní na TV 34
3 Síť 8
3.1
3.2
3.3
3.4
Informace o ovládání gesty 31
Kamera 31
Gesta ruky 31
Přehled nabídky ovládání gesty 31
Tipy 31
8 Hlavní nabídka 33
2 Instalace 6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Propojení s televizorem 29
Infračervený senzor 29
Baterie 29
Čištění 30
Přehled tlačítek 25
Ukazatel 26
Hlas 27
Klávesnice 27
Co je potřeba 49
3D brýle 49
Sledování v režimu 3D 51
Optimální sledování 3D 51
Péče o 3D brýle 51
Upozornění 51
16 Multi View 53
2
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
Informace o funkci Multi View 53
Panel úloh 53
Sledování dvou televizních kanálů 53
Přepnutí zobrazení 53
Teletext a televize 53
26.3 Software s otevřeným zdrojovým kódem 91
26.4 Open Source License 91
26.5 Oznámení 112
27 Specifikace 113
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
17 Hry 54
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
Co je potřeba 54
Nastavení her 54
Hraní hry 54
Gamepad 54
Hraní na rozdělené obrazovce 54
18 Videa, fotografie a hudba 56
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
Z připojení USB 56
Z počítače nebo zařízení NAS 56
Z mobilního zařízení 56
Videa 57
Fotografie 57
Hudba 58
Ochrana životního prostředí 113
Spotřeba 113
Operační systém 113
Příjem 113
Displej 113
Rozměry a hmotnost 114
Připojení 114
Zvuk 114
Multimédia 114
28 Podpora 116
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
19 Pozastavení televizního vysílání 59
Registrace 116
Odstraňování problémů 116
Nápověda 117
Nápověda online 117
Opravit 118
29 Bezpečnost a péče 119
19.1 Co je potřeba 59
19.2 Pozastavení programu 59
29.1 Bezpečnost 119
29.2 Péče o obrazovku 120
20 Nahrávání 60
30 Podmínky použití, autorská práva a licence
121
20.1 Co je potřeba 60
20.2 Nahrávání programu 60
20.3 Sledování nahrávky 61
30.1 Podmínky používání – televizor 121
30.2 Autorská práva a licence 121
21 Skype 62
Rejstřík 123
21.1 O Skype 62
21.2 Co je potřeba 62
21.3 Začínáme se službou Skype 62
21.4 Nabídka služby Skype 62
21.5 Lidé 63
21.6 Volání ve službě Skype 64
21.7 Kredit Skype 65
21.8 Nastavení služby Skype 65
21.9 Zpět na TV 66
21.10 Odhlášení 66
22 Multi Room 67
22.1 Informace o funkci Multi Room 67
22.2 Co je potřeba 67
22.3 Používání funkce Multi Room 67
23 Sdílení… 69
24 Aplikace Philips TV Remote App 70
25 Nastavení 71
25.1 Rychlá nastavení 71
25.2 Obraz 71
25.3 Zvuk 75
25.4 Ambilight 78
25.5 Obecná nastavení 81
25.6 Nastavení Eco 82
25.7 Usnadnění 82
25.8 Síť 84
25.9 Instalace antény/kabelu 84
25.10 Instalace satelitu 87
26 Software 91
26.1 Aktualizace softwaru 91
26.2 Verze softwaru 91
3
1
1.3
Seznámení
s televizorem
Aplikace
Některé praktické aplikace jsou pro začátek v televizoru
předinstalovány.
Na stránce Aplikace najdete přehled všech aplikací v televizoru.
Podobně jako u chytrého telefonu nebo tabletu nabízejí aplikace
v televizoru nové funkce a rozšiřují možnosti jeho využití.
K dispozici je například YouTube, Twitter, televizní hry,
předpověď počasí a další. Můžete si také spustit aplikaci
webového prohlížeče, například Google Chrome, a surfovat po
internetu.
1.1
Android TV
Tento televizor Philips využívá operační systém Android™.
Podobně jako chytré telefony nebo tablety i tento televizor
nabízí řadu praktických aplikací pro každou myslitelnou oblast
televizní zábavy. Můžete sledovat televizní kanály, hrát online hry,
telefonovat s přáteli přes Skype nebo hlasem ovládat vyhledávání
oblíbených skladeb na internetu.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Aplikace.
Když si do chytrého telefonu nebo tabletu nainstalujete aplikaci
Philips TV Remote App, máte televizní kanály přímo na dosah
ruky. Můžete si na velké obrazovce prohlížet své snímky nebo
sledovat oblíbenou kuchařskou show na tabletu v kuchyni.
Televizor se stává součástí vaší mobilní domácnosti.
1.4
Můžete se připojit k domácí síti a k internetu.
Využijte službu Video on Demand a nejnovější filmy si můžete
streamovat přímo do televizoru. Otevřete si aplikaci
videoobchodu, vytvořte si vlastní účet, vyberte film a stiskněte
tlačítko přehrávání. Starosti se stahováním můžete pustit
z hlavy*.
Filmy a zmeškané pořady
Chcete-li si vypůjčit video, nemusíte vůbec odcházet z domova.
Google, Android a další značky jsou ochranné známky
společnosti Google Inc. Robot Android vychází z díla
vytvořeného a sdíleného společností Google a je použit
v souladu s podmínkami, které jsou popsány v licenci Creative
Commons 3.0 Attribution License.
Služba Video on Demand je k dispozici pouze ve vybraných
zemích.
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Video on Demand.
1.2
*V závislosti na službě streamování videa zvoleného
videoobchodu.
Ultra HD TV
Tento televizor je vybaven displejem Ultra HD s čtyřikrát větším
rozlišením než normální displeje HD. Ultra HD pracuje
s 8 miliony pixelů a nabízí dokonalý, živý obraz.
1.5
Sociální sítě
Technologie Ultra Pixel HD Engine navíc nepřetržitě převádí
příchozí televizní signál do rozlišení Ultra HD. Tuto úžasnou
kvalitu obrazu si tedy můžete vychutnat okamžitě po zapnutí
televizoru. Můžete také sledovat videa v nativním formátu Ultra
HD prostřednictvím připojení HDMI. Ultra HD nabízí sledování
televize, které je čisté a ostré i na velké obrazovce.
Pokud si chcete zkontrolovat zprávy od přátel, nemusíte vstávat
a jít k počítači.
Zprávy ze sociálních sítí se vám zobrazí přímo na obrazovce
televizoru a můžete na ně odpovídat z pohodlí pohovky. Twitter
se nacházejí přímo v hlavní nabídce, na kartě  Aplikace.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Aplikace.
1.6
Pozastavení televize a nahrávání
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit a nahrát
vysílání z digitálního televizního kanálu.
Pozastavte televizi a vezměte naléhavý hovor nebo si jednoduše
dejte přestávku během sportovního zápasu. Televizor zatím uloží
vysílání na pevný disk USB a vy je můžete sledovat později.
4
Je-li připojen pevný disk USB, můžete také nahrávat digitální
vysílání. Je možné nahrávat během sledování pořadu nebo
naplánovat nahrávání nadcházejícího pořadu.
1.9
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Pozastavení televize nebo Nahrávání.
Váš nový televizor je 3D televizor.
3D
1.7
Vychutnejte si pohlcující zážitky při sledování filmů ve 3D.
Pouštějte si 3D filmy z přehrávače Blu-ray nebo si půjčte 3D film
ve videoobchodu ze služby Video on Demand v hlavní nabídce.
Hry
Televizor využívá aktivní technologii 3D a umožňuje sledování
3D v plném rozlišení.
Televizor nabízí dostatečně velkou plochu na hraní. Dost velkou
i pro dva hráče.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku 3D.
Můžete hrát hru z připojené herní konzole, hru z nainstalované
aplikace nebo online hru na internetu. Na televizoru si můžete
nastavit optimální herní prostředí, které podporuje rychlé akce a
citlivou odezvu. Pokud chcete hrát hru pro více hráčů na
rozdělené obrazovce, můžete si nastavit simultánní zobrazování
obou verzí na plné obrazovce. Každý hráč se pak může dokonale
soustředit na vlastní hru.
1.10
Chytré telefony a tablety
Nová aplikace Philips TV Remote App je váš nový televizní
kamarád.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Hry.
Pomocí aplikace TV Remote App nainstalované v chytrém
telefonu nebo tabletu můžete ovládat média ve svém okolí.
Odesílejte snímky, hudbu nebo videa na velkou obrazovku
televizoru nebo sledujte živě oblíbené televizní kanály na tabletu
nebo telefonu. Otevřete si TV průvodce a naplánujte zítřejší
nahrávání a televizor u vás doma se o vše postará. Zapněte si
funkci Ambilight+hue a nastavte si v pokoji příjemné barevné
efekty. S aplikací TV Remote App máte vše pod kontrolou – i
když se třeba jen rozhodnete ztlumit hlasitost televizoru.
1.8
Skype
Se službou Skype™ v televizoru můžete vytvářet a sdílet
vzpomínky přímo z obývacího pokoje, i když jste od svých přátel
odděleni. Takže už nemusíte pokaždé běžet k počítači, ani si
nemusíte nechat ujít žádný okamžik.
Aplikaci Philips TV Remote App si můžete kdykoli stáhnout ze
svého oblíbeného obchodu s aplikacemi.
Je úplně zdarma.
Aplikace Philips TV Remote App je k dispozici pro systémy iOS
a Android.
Služba Skype vám umožní uskutečňovat bezplatné hovory a
videohovory mezi zařízeními využívajícími službu Skype.
Chcete-li uskutečnit videohovor, potřebujete kameru
s vestavěným mikrofonem a kvalitní připojení k internetu.
Některé televizory Philips jsou vybaveny vestavěnou kamerou a
mikrofonem.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Skype.
5
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní dovednosti a měli
by je provést kvalifikovaní pracovníci. Montáž televizoru na zeď
musí splňovat bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru.
Před umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní
opatření.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou odpovědnost
za nesprávnou montáž ani za nehodu nebo úraz, k nimž může
při montáži dojít.
2
Instalace
2.1
Přečtěte si bezpečnostní pokyny
Před prvním použitím televizoru si přečtěte bezpečnostní
pokyny.
2.3
Chcete-li si zobrazit pokyny, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Bezpečnostní
pokyny.
Tipy pro umístění
• Umístěte televizor na místo, kde nebude na obrazovku
dopadat přímé světlo.
• Chcete-li dosáhnout co nejlepšího efektu Ambilight, ztlumte
osvětlení v místnosti.
• Televizor umístěte až 15 cm od zdi.
• Ideální vzdálenost pro sledování televize je trojnásobkem
velikosti úhlopříčky obrazovky. Při sezení by měly vaše oči být
v rovině se středem obrazovky.
2.2
Podstavec televizoru a montáž na
zeď
Podstavec televizoru
Pokyny pro montáž podstavce televizoru naleznete ve Stručném
návodu k rychlému použití, jenž byl dodán spolu s televizorem.
Pokud jste tento návod ztratili, můžete si jej stáhnout
z webových stránek www.philips.com.
Při hledání Stručného návodu k rychlému použití ke stažení
použijte typové číslo výrobku.
2.4
Připevnění na zeď
Napájecí kabel
Televizor je připraven k připevnění na držák pro montáž na zeď,
který odpovídá standardu VESA (prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte následující kód
VESA . . .
• Zastrčte napájecí kabel do napájecí zásuvky POWER v zadní
části televizoru.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zasunutý do
konektoru.
• Dbejte, aby byla zástrčka v elektrické zásuvce stále přístupná.
• Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za zástrčku,
nikdy za kabel.
• 65PUS9809
VESA MIS-F 400 x 400, M6
Příprava
Nejprve sejměte 4 plastové kryty šroubů ze závitových pouzder
na zadní straně televizoru.
Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění televizoru
na držák standardu VESA pronikají přibližně 10 mm hluboko do
závitových pouzder v televizoru.
I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu energie, pokud
jej nebudete delší dobu používat, odpojte z důvodu úspory
energie napájecí kabel.
Stiskněte barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Zapnutí, kde získáte další informace o zapínání a vypínání
Upozornění
6
televizoru.
Dva tunery
Pokud chcete sledovat jeden satelitní kanál a přitom nahrávat
jiný, je nutné připojit ze satelitní antény do televizoru dva
identické kabely.
2.5
Kabel antény
Připojte první kabel satelitní antény přímo ke konektoru SAT 1 a
druhý kabel ke konektoru SAT 2. Použijte koaxiální kabel vhodný
pro připojení satelitní antény. Před spuštěním instalace
zkontrolujte, zda je satelitní anténa správně nasměrovaná.
Zasuňte zástrčku antény pevně do zásuvky Antenna umístěné na
zadní straně televizoru.
Můžete použít vlastní anténu nebo signál antény z anténního
distribučního systému. Použijte koaxiální kabel s anténním
konektorem IEC (RF) 75 ohmů.
Během instalace satelitního připojení zvolte možnost Dva
tunery.
Toto připojení antény použijte pro vstupní signály DVB-T a DVBC.
Unicable nebo MDU
2.6
Pokud používáte systém Unicable, připojte kabel ke konektoru
SAT 1. Použijte koaxiální kabel vhodný pro připojení satelitní
antény. Před spuštěním instalace zkontrolujte, zda je satelitní
anténa správně nasměrovaná.
Satelitní anténa
Jeden tuner
Během instalace satelitního připojení zvolte možnost Dva tunery
a později možnost Unicable.
Pokud chcete sledovat jeden satelitní kanál a přitom nahrávat
jiný, je nutné připojit ze satelitní antény do televizoru dva
identické kabely. Máte-li k dispozici pouze jeden kabel, můžete
nahrávat pouze sledovaný kanál.
Připojte kabel satelitní antény přímo ke konektoru SAT 1.
Použijte koaxiální kabel vhodný pro připojení satelitní antény.
Před spuštěním instalace zkontrolujte, zda je satelitní anténa
správně nasměrovaná.
Během instalace satelitního připojení zvolte možnost Jeden
tuner.
7
4 - Vyberte možnost WPS.
5 - Přejděte k routeru a stiskněte tlačítko WPS. Během dvou
minut přejděte zpět k televizoru.
6 - Kliknutím na možnost Připojit vytvoříte připojení.
7 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
3
Síť
3.1
Připojit do sítě
WPS s kódem PIN
Bezdrátové připojení
Je-li váš router vybaven funkcí WPS s kódem PIN, můžete jej
připojit přímo, bez prohledávání sítí. Jsou-li ve vaší bezdrátové síti
zařízení využívající systém zabezpečovacího šifrování WEP, nelze
použít funkci WPS.
Co je potřeba
Chcete-li televizor připojit k internetu bezdrátově, je nutný
bezdrátový router s připojením na internet.
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
2 - Na liště nabídek klikněte na možnost  Aplikace a vyberte
možnost  Nastavení.
3 - Přejděte na možnost Síť a klikněte na možnost Připojení
k síti.
4 - Vyberte možnost WPS s kódem PIN.
5 - Zapište si zobrazený osmiciferný kód PIN a zadejte jej do
softwaru routeru v počítači. Informace o zadání kódu PIN
najdete v příručce k routeru.
6 - Kliknutím na možnost Připojit vytvoříte připojení.
7 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Použijte vysokorychlostní (širokopásmové) připojení k internetu.
Problémy
Vytvoření připojení
Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena
• Mikrovlnné trouby, telefony DECT nebo jiná zařízení Wi-Fi
802.11b/g/n v blízkosti bezdrátové sítě mohou způsobovat
rušení sítě.
• Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umožňují bezdrátový
přístup k televizoru.
• Pokud vám bezdrátová síť doma nefunguje správně, zkuste
nainstalovat kabelovou síť.
Bezdrátové technologie
Vytvoření bezdrátového připojení…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Síť a poté na možnost Připojit k síti.
3 - Klikněte na možnost Bezdrátová.
4 - V seznamu nalezených sítí vyberte svou bezdrátovou síť.
Pokud se vaše síť v seznamu nenachází, protože její název sítě je
skrytý (vypnuli jste vysílání identifikátoru SSID v routeru), vyberte
možnost Zadejte název a zadejte název sítě sami.
5 - Podle typu routeru zadejte svůj šifrovací klíč – WEP, WPA
nebo WPA2. Pokud jste již šifrovací klíč pro tuto síť zadávali,
můžete kliknutím na OK vytvořit připojení okamžitě.
6 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Internet nefunguje
• Je-li připojení k routeru v pořádku, zkontrolujte připojení
routeru k internetu.
Připojení k počítači a internetu jsou pomalá
• Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti a jiných
faktorech kvality signálu naleznete v uživatelské příručce
bezdrátového routeru.
• Pro router použijte vysokorychlostní (širokopásmové)
připojení k internetu.
DHCP
• Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat nastavení
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) routeru.
Hodnota DHCP by měla být nastavena na Zapnuto.
WPS
Je-li váš router vybaven funkcí WPS, můžete jej připojit přímo,
bez prohledávání sítí. Jsou-li ve vaší bezdrátové síti zařízení
využívající systém zabezpečovacího šifrování WEP, nelze použít
funkci WPS.
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
2 - Na liště nabídek klikněte na možnost  Aplikace a vyberte
možnost  Nastavení.
3 - Klikněte na možnost Síť a poté na Připojení k síti.
8
Pevné připojení
Konfigurace sítě
Co je potřeba
Pokud jste pokročilý uživatel a chcete nainstalovat síť se
statickou adresou IP, nastavte televizor na hodnotu Statická IP.
Chcete-li připojit televizor k internetu, potřebujete síťový router
s připojením k internetu. Použijte vysokorychlostní
(širokopásmové) připojení.
Nastavení televizoru na statickou adresu IP…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Síť a poté na Konfigurace sítě.
3 - Klikněte na možnost Statická IP a vraťte se do nabídky Síť.
4 - Klikněte na možnost Konfigurace statické IP a nakonfigurujte
připojení.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Zapnout přes Wi-Fi (WoWLAN)
Tento televizor můžete zapnout z chytrého telefonu nebo
tabletu, pokud je televizor v pohotovostním režimu. Nastavení
Zapnout pomocí funkce Wi-Fi (WoWLAN) musí být zapnuto.
Vytvoření připojení
Vytvoření kabelového připojení…
Zapnutí funkce WoWLAN…
1 - Připojte router k televizoru síťovým kabelem (kabelem sítě
Ethernet**).
2 - Zkontrolujte, zda je router zapnutý.
3 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
4 - Klikněte na možnost Síť a poté na možnost Připojit k síti.
5 - Klikněte na možnost Kabelová. Televizor neustále vyhledává
síťové připojení.
6 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Síť a poté na Zapnout pomocí funkce
Wi-Fi (WoWLAN).
3 - Klikněte na možnost Zapnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat nastavení
DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být nastavena na
Zapnuto.
Digital Media Renderer – DMR
Pokud soubory médií nelze v televizoru přehrát, zkontrolujte,
zda je zapnutá funkce Digitial Media Renderer (DMR). Ve
výchozím nastavení z výroby je funkce DMR zapnutá.
**Abyste vyhověli nařízením EMC, používejte stíněný kabel sítě
Ethernet FTP kat. 5E.
Zapnutí funkce DMR…
3.2
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Síť a poté na Digital Media Renderer.
3 - Klikněte na možnost Zapnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nastavení sítě
Zobrazit nastavení sítě
Zde si můžete zobrazit všechna aktuální nastavení sítě – adresy
IP a MAC, síla signálu, rychlost, způsob šifrování apod.
Wi-Fi Miracast
Zobrazení aktuálních nastavení sítě…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Síť a poté na Zobrazit nastavení sítě.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Zapnutí funkce Wi-Fi Miracast pro zobrazení obrazovky
chytrého telefonu, tabletu nebo počítače v televizoru.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Miracast™, zapnutí.
9
3.3
Wi-Fi Smart Screen
Síťová zařízení
Chcete-li sledovat televizní kanály na chytrém telefonu nebo
tabletu prostřednictvím aplikace Philips TV Remote App, musíte
zapnout funkci Wi-Fi Smart Screen. Některé kódované kanály
nemusí být možné na mobilním zařízení přehrávat.
Televizor je možné propojit s dalšími zařízeními ve vaší
bezdrátové síti, například s počítačem nebo chytrým telefonem.
Můžete použít počítač se systémem Microsoft Windows nebo
Apple OS X.
Zapnutí funkce Wi-Fi Smart Screen…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Síť a poté na Wi-Fi Smart Screen.
3 - Klikněte na možnost Zapnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
3.4
Sdílení souborů
V televizoru můžete otevírat fotografie, hudbu a videa uložená
v počítači. Použijte poslední verzi softwaru serveru médií, jako je
například Philips MediaManager*, Windows Media Player 11,
Twonky™ nebo podobný software.
Název televizní sítě
Nainstalujte software mediálního serveru do počítače a nastavte
jej tak, aby sdílel vaše soubory médií s televizorem. Přečtete si
uživatelskou příručku softwaru serveru médií, kde získáte další
informace. Abyste mohli procházet nebo přehrávat soubory
v televizoru, musí být tento software spuštěn v počítači.
Pokud se ve vaší domácí síti nachází více televizorů, můžete jim
přidělit jedinečné názvy.
Změna názvu televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Síť a poté na Síťový název televizoru.
3 - Pomocí klávesnice dálkového ovladače zadejte nový název.
4 - Klikněte na možnost Hotovo.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
* Software Philips MediaManager si můžete stáhnout na
stránkách podpory společnosti Philips na adrese
www.philips.com/support
Chcete-li zobrazit přehled podporovaného softwaru serveru
médií, stiskněte tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Software serveru médií, podporovaný.
Vymazat internetovou paměť
Možnost Vymazat internetovou paměť vám umožňuje vymazat
všechny internetové soubory uložené v televizoru. Vymažete
svou registraci služeb Philips Smart TV a nastavení rodičovského
hodnocení, své přihlašovací údaje k aplikacím videoobchodu,
všechny oblíbené televizní aplikace služby Smart TV, internetové
záložky a historii. Interaktivní aplikace MHEG mohou v televizoru
ukládat také takzvané soubory „cookie“. I tyto soubory budou
vymazány.
Vymazání internetové paměti…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Síť a poté na Vymazat internetovou
paměť.
3 - Kliknutím na možnost Ano volbu potvrďte.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
10
4
Připojení
4.1
Tipy pro připojení
Průvodce možnostmi připojení
EasyLink HDMI CEC
Zařízení vždy připojujte k televizoru pomocí konektoru nejvyšší
dostupné kvality. Používejte také velmi kvalitní kabely, abyste
zajistili kvalitní přenos obrazu a zvuku.
Pokud jsou zařízení připojena prostřednictvím rozhraní HDMI
a jsou vybavena funkcí EasyLink, můžete je ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru. V televizoru a připojeném
zařízení musí být zapnuta funkce EasyLink HDMI CEC.
Chcete-li získat další informace o používání služby EasyLink,
stiskněte barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
EasyLink CEC.
Když připojíte nějaké zařízení, televizor rozpozná jeho typ a
přiřadí mu odpovídající typový název. Tento typový název
můžete podle potřeby změnit. Je-li nastaven správný typový
název zařízení, televizor při nastavení tohoto zařízení v nabídce
Zdroj automaticky přepne na odpovídající optimální nastavení.
DVI na HDMI
Potřebujete-li pomoc s připojením několika zařízení k televizoru,
můžete navštívit Průvodce možnostmi připojení televizoru
Philips. Tento průvodce nabízí informace o tom, jak vytvořit
připojení a které kabely použít.
Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte adaptér DVI na
HDMI. Použijte jeden z konektorů HDMI a audio kabel L/R
(minikonektor 3,5 mm) připojte ke konektoru Audio In na zadní
straně televizoru.
Přejděte na webové stránky www.connectivityguide.philips.com
Ochrana proti kopírování
Kabely DVI a HDMI podporují funkci HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection). HDCP je signál ochrany proti
kopírování chránící obsah disků DVD nebo Blu-ray. Označuje se
také jako DRM (Digital Rights Managament).
Anténa
Máte-li set top box (digitální přijímač) nebo rekordér, připojte
kabely antény tak, aby signál antény procházel nejprve set top
boxem nebo rekordérem a poté teprve vstoupil do televizoru.
Takto mohou anténa a set top box odesílat případné další kanály
do rekordéru k nahrávání.
HDMI ARC
Všechna připojení HDMI v televizoru mají zpětný zvukový
kanál HDMI ARC (neboli Audio Return Channel).
Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina (HTS neboli
Home Theatre System), rovněž konektor HDMI ARC, připojte
je k libovolnému konektoru HDMI na tomto televizoru.
Použijete-li připojení HDMI ARC, není třeba připojovat zvláštní
audio kabel, který odesílá zvuk televizního obrazu do zařízení
HTS. Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje.
K připojení zařízení HTS můžete použít libovolný konektor
HDMI na tomto televizoru, ale funkce ARC je k dispozici pouze
pro jedno zařízení nebo připojení současně.
HDMI
HDMI Ultra HD
HDMI CEC
V tomto televizoru můžete sledovat videa natočená nebo
nahraná v „nativním“ rozlišení Ultra HD – 3840 x 2160 pixelů.
Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI. Jediný
kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál. Používejte kabel
HDMI pro signály s kvalitou obrazu HD (High Definition) nebo
Ultra HD (UHD). Pro nejlepší kvalitu přenosu použijte
vysokorychlostní kabel HDMI; nepoužívejte kabel delší než 5 m.
Připojte přehrávač disků Blu-ray, herní konzoli nebo počítač
kompatibilní s formátem Ultra HD do konektoru HDMI 1.
K tomuto účelu použijte vysokorychlostní kabel HDMI. Připojení
HDMI UHD může mít zpětný zvukový kanál ARC (Audio Return
Channel).
11
Pouze připojení HDMI 1 je kompatibilní s ochranou proti
kopírování HDCP 2.2.
DVI na HDMI
Pokud vlastníte zařízení s konektorem DVI, můžete takové
zařízení připojit k libovolnému konektoru HDMI pomocí
adaptéru DVI na HDMI.
Připojte audiokabel L/R ke konektoru AUDIO IN (3,5mm
minikonektor).
Audio Out – optický
Audio Out – optický je vysoce kvalitní zvukové připojení.
Toto optické připojení dokáže přenášet audiokanály 5.1. Pokud
audiozařízení, obvykle systém domácího kina (HTS neboli Home
Theatre System), nemá žádný konektor HDMI ARC, můžete
tento kabel připojit ke konektoru Audio In – optický na zařízení
HTS. Výstup Audio Out – optický odešle zvuk televizoru do
zařízení HTS.
Y Pb Pr
Komponentní video Y Pb Pr je vysoce kvalitní připojení.
Připojení YPbPr lze použít pro televizní signály s vysokým
rozlišením (HD). Kromě signálů Y, Pb a Pr přidejte také zvukové
signály Audio L a Audio R pro přenos zvuku.
Můžete nastavit typ výstupního audio signálu tak, aby odpovídal
možnostem vašeho systému domácího kina.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Nastavení výstupu zvuku.
Barevné konektory YPbPr (zelená, modrá, červená) připojte
k zástrčkám odpovídajících barev.
Pokud má zařízení také zvuk, použijte také audiokabel cinch L/R.
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce, můžete upravit
synchronizaci zvuku a obrazu.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Synchronizace zvuku s obrazem.
4.2
EasyLink HDMI CEC
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
Funkce EasyLink umožňuje ovládat připojená zařízení pomocí
dálkového ovladače televizoru. Funkce EasyLink využívá ke
komunikaci s připojenými zařízeními funkci HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zařízení musejí podporovat
funkci HDMI CEC a musí být připojena prostřednictvím
konektoru HDMI.
Scart
SCART je připojení dobré kvality.
Připojení SCART lze použít pro videosignály CVBS a RGB. Nelze
je však použít pro televizní signály s vysokým rozlišením (HD).
Připojení SCART kombinuje videosignál a audiosignál. Připojení
SCART také podporuje přehrávání NTSC.
12
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení > EasyLink a poté
ještě na další možnost EasyLink.
3 - Klikněte na možnost Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
dálkové ovládání EasyLink
Chcete-li, aby zařízení komunikovalo, ale nechcete je ovládat
pomocí dálkového ovladače televizoru, můžete dálkové ovládání
EasyLink samostatně vypnout.
V nabídce nastavení funkce EasyLink vyberte možnost Dálkové
ovládání EasyLink a vyberte možnost Vypnuto.
Nastavení funkce EasyLink
Televizor se dodává se zapnutou funkcí EasyLink. Zkontrolujte,
zda je na připojených zařízeních EasyLink správné nastavení
funkce HDMI-CEC. Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení
jiných značek.
4.3
HDMI-CEC u jiných značek
CI+ CAM s kartou Smart Card
Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy, například:
Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink
a Viera Link. Ne všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně
kompatibilní.
CI+
Tento televizor je připraven pro služby podmíněného přístupu
CI+.
Uvedené příklady značek používaných pro funkci HDMI CEC
jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Služby CI+ vám umožní sledovat prémiové programy v kvalitě
HD, například filmy a sport, jež nabízejí televizní vysílací
společnosti ve vašem regionu. Tyto pořady jsou kódovány
televizní vysílací společností a dekódovány modulem CI+.
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní vysílání vám
poskytnou tento modul CI+ (Conditional Access Module
– modul podmíněného přístupu neboli CAM) a příslušnou kartu
Smart Card, když si předplatíte jejich prémiové programy. Tyto
programy se vyznačují vysokou úrovní ochrany proti kopírování.
Ovládání zařízení
Chcete-li ovládat zařízení připojené ke konektoru HDMI
a nastavit je prostřednictvím funkce EasyLink, vyberte zařízení
(nebo jeho činnost) v seznamu připojení televizoru. Stiskněte
tlačítko  SOURCES, vyberte zařízení připojené ke konektoru
HDMI a poté stiskněte tlačítko OK.
Další informace o podmínkách vám poskytne vysílací společnost
zajišťující digitální televizní vysílání.
Jakmile je zařízení vybráno, lze je ovládat pomocí dálkového
ovladače televizoru. Avšak tlačítka  a  OPTIONS a některá
jiná tlačítka pro ovládání televizoru, jako je například 
Ambilight, se do zařízení nepředávají.
Pokud potřebné tlačítko není na dálkovém ovladači televizoru,
můžete vybrat tlačítko v nabídce Možnosti.
Stiskněte tlačítko  OPTIONS a na liště nabídek vyberte
možnost Ovládací prvky. Na obrazovce vyberte požadované
zařízení a stiskněte tlačítko OK.
Některá velmi specifická tlačítka zařízení nemusejí být v nabídce
Ovládací prvky k dispozici.
Jedna karta Smart Card
Na dálkový ovladač televizoru budou reagovat pouze zařízení,
která podporují funkci dálkového ovládání EasyLink.
Nastavení funkce EasyLink
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní vysílání vám
poskytnou tento modul CI+ (Conditional Access Module
– modul podmíněného přístupu neboli CAM) a příslušnou kartu
Smart Card, když si předplatíte jejich prémiové programy.
Televizor se dodává se všemi nastaveními funkce EasyLink
zapnutými.
Vložte kartu Smart Card do modulu CAM. Postupujte podle
pokynů, které vám poskytne příslušná vysílací společnost.
Vložení modulu CAM do televizoru…
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)
1 - Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul CAM.
Nesprávným vložením můžete poškodit modul CAM a televizor.
2 - Přistupte k televizoru zezadu. Modul CAM uchopte tak, aby
Úplné vypnutí funkce EasyLink…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
13
jeho přední strana směřovala k vám, a jemně jej zasuňte do slotu
COMMON INTERFACE 1.
3 - Modul CAM zasuňte co nejdále a nechte jej trvale ve slotu.
Hesla a kódy PIN
U některých modulů CAM je nutné ke sledování kanálů zadat
kód PIN. Při nastavování kódu PIN u modulu CAM
doporučujeme použít stejný kód, jaký používáte při odemykání
televizoru.
Po zapnutí televizoru může několik minut trvat, než se modul
CAM aktivuje. Když je vložen modul CAM a je uhrazeno
předplatné (způsoby předplatného se mohou lišit), můžete
sledovat kódované kanály podporované kartou Smart Card
modulu CAM.
Nastavení kódu PIN u modulu CAM…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES.
2 - Vyberte typ kanálu, pro který modul CAM používáte:
Televize přes anténu, Kabelová televize nebo Satelitní TV.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na možnost
Common Interface.
4 - Kliknutím vyberte vysílací společnost modulu CAM. Další
nabídky pak pocházejí od vysílací společnosti. Vyhledejte
nastavení kódu PIN.
Vložený modul CAM s kartou Smart Card je určen výhradně pro
váš televizor. Pokud modul CAM vyjmete, nebudete moci dále
sledovat kódované kanály modulem CAM podporované.
4.4
Set top box – STB
Dvě karty Smart Card
Pomocí dvou kabelů antény připojte anténu k set top boxu
(digitálnímu přijímači) a k televizoru.
Některé vysílací společnosti zajišťující digitální televizní vysílání
vám poskytnou i druhý modul CI+ module (CAM) a kartu Smart
Card. Druhý modul CAM s kartou Smart Card je potřeba
v případě, pokud chcete během sledování jednoho kanálu
nahrávat jiný kanál od stejné vysílací společnosti.
Jsou-li obě karty určeny ke sledování stejného počtu kanálů,
obsahují stejná práva ke sledování. Pokud je u jedné z karet
k dispozici méně kanálů, obě karty neobsahují stejná práva ke
sledování.
Jestliže obě karty obsahují stejná práva ke sledování, nezáleží na
tom, kterou kartu zasunete do kterého slotu. Obsahuje-li jedna
karta více sledovacích práv, zasuňte tuto kartu do slotu
COMMON INTERFACE 1. Druhou kartu (méně sledovacích
práv) zasuňte do slotu COMMON INTERFACE 2.
Kromě připojení antény přidejte kabel HDMI a připojte set-top
box k televizoru.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud set-top box není
vybaven konektorem HDMI.
Vložte karty Smart Card do modulů CAM. Postupujte podle
pokynů, které vám poskytne příslušná vysílací společnost.
Vložení modulu CAM do televizoru…
1 - Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul CAM.
Nesprávným vložením můžete poškodit modul CAM a televizor.
2 - Přistupte k televizoru zezadu. Modul CAM uchopte tak, aby
jeho přední strana směřovala k vám, a jemně jej zasuňte do slotu.
3 - Modul CAM zasuňte co nejdále a nechte jej trvale ve slotu.
Po zapnutí televizoru může několik minut trvat, než se modul
CAM aktivuje. Když je vložen modul CAM a je uhrazeno
předplatné (způsoby předplatného se mohou lišit), můžete
sledovat kódované kanály podporované kartou Smart Card
modulu CAM.
Časovač vypnutí
Tento automatický časovač vypnutí vypněte, pokud používáte
pouze dálkový ovladač set top boxu. Vypnutím časovače
zabráníte automatickému vypnutí televizoru po uplynutí 4 hodin,
během nichž nebylo stisknuto tlačítko na dálkovém ovladači
televizoru.
Vložený modul CAM s kartou Smart Card je určen výhradně pro
váš televizor. Pokud modul CAM vyjmete, nebudete moci dále
sledovat kódované kanály modulem CAM podporované.
Více informací získáte v nabídce Nápověda stisknutím barevného
tlačítka  Klíčová slova a vyhledáním položky Časovač vypnutí.
14
4.5
Satelitní přijímač
Připojte kabel satelitní antény k satelitnímu přijímači.
Kromě připojení antény přidejte kabel HDMI a připojte zařízení
k televizoru.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení není
vybaveno konektorem HDMI.
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce, můžete u většiny
systémů domácího kina nastavit prodlevu, aby si zvuk a obraz
odpovídaly.
Chcete-li získat další informace, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Synchronizace
zvuku s obrazem.
Časovač vypnutí
Připojení přes HDMI
Tento automatický časovač vypnutí vypněte, pokud používáte
pouze dálkový ovladač set top boxu. Vypnutím časovače
zabráníte automatickému vypnutí televizoru po uplynutí 4 hodin,
během nichž nebylo stisknuto tlačítko na dálkovém ovladači
televizoru.
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru pomocí
kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips Soundbar nebo
systém HTS s vestavěným přehrávačem disků.
Jestliže systém domácího kina není vybaven konektorem HDMI
ARC, přidejte optický audio kabel pro odesílání zvuku (Toslink)
k televiznímu obrazu do systému domácího kina.
Více informací získáte v nabídce Nápověda stisknutím barevného
tlačítka  Klíčová slova a vyhledáním položky Časovač vypnutí.
4.6
Systém domácího kina – HTS
Připojení přes HDMI ARC
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru pomocí
kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips Soundbar nebo
systém HTS s vestavěným přehrávačem disků.
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
HDMI ARC
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce, můžete u většiny
systémů domácího kina nastavit prodlevu, aby si zvuk a obraz
odpovídaly.
Je-li váš systém domácího kina vybaven konektorem HDMI ARC,
můžete pro připojení použít libovolný konektor HDMI na
televizoru. Použijete-li připojení HDMI ARC, není třeba
připojovat další audio kabel. Připojení HDMI ARC oba signály
kombinuje.
Všechny konektory HDMI na televizoru mohou poskytnout
signál zpětného zvukového kanálu (ARC). Jakmile však systém
domácího kina připojíte, televizor může odesílat signál ARC
pouze do tohoto konektoru HDMI.
Chcete-li získat další informace, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Synchronizace
zvuku s obrazem.
Nastavení výstupu zvuku
Zpoždění audiovýstupu
Je-li k televizoru připojen systém domácího kina (HTS), obraz na
televizoru a zvuk z domácího kina by měly být synchronizovány.
Automatická synchronizace zvuku s obrazem
15
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Pokročilé a poté na možnost
Formát výstupu zvuku.
3 - Vyberte možnost Vícekanálový nebo Stereo.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
U nejnovějších systémů domácího kina Philips se zvuk s obrazem
synchronizují automaticky a jsou vždy v pořádku.
Prodleva synchronizace zvuku
U některých systémů domácího kina může být třeba upravit
zpoždění výstupu zvuku, aby došlo k synchronizaci zvuku a
obrazu. Zvyšujte hodnotu zpoždění v systému domácího kina,
dokud si obraz a zvuk nebudou odpovídat. Může být
vyžadováno nastavení hodnoty zpoždění 180 ms. Přečtěte si
uživatelskou příručku systému domácího kina. Je-li nastavena
hodnota zpoždění v systému domácího kina, je třeba vypnout
Zpoždění výstupu zvuku v televizoru.
Vyrovnání výstupu zvuku
Nastavení položky Vyrovnání výstupu zvuku slouží k nastavení
úrovně hlasitosti televizoru a systému domácího kina, když mezi
nimi přepínáte. Rozdíly v hlasitosti mohou být způsobeny rozdíly
ve zpracování zvuku.
Vypnutí zpoždění výstupu zvuku…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Pokročilé a poté na možnost
Zpoždění výstupu zvuku.
3 - Klikněte na možnost Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Vyrovnání rozdílů výstupu zvuku…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Pokročilé a poté na možnost
Vyrovnání výstupu zvuku.
3 - Pokud je rozdíl v hlasitosti značný, vyberte možnost Více.
Pokud je rozdíl v hlasitosti malý, vyberte možnost Méně.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Synchronizace audiovýstupu
Vyrovnání výstupu zvuku ovlivňuje zvukové signály z konektorů
Audio Out – optický a HDMI ARC.
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího kina, můžete
nastavit synchronizaci zvuku v televizoru. Je možné nastavit
zpoždění, která vyrovnává čas, jenž systém domácího kina
potřebuje ke zpracování zvuku a obrazu na televizoru. Hodnotu
lze nastavit v krocích po 5 ms. Maximální nastavení je -60 ms.
Problémy se zvukem systému domácího kina
Možnost Zpoždění výstupu zvuku by měla být zapnuta.
Zvuk s hlasitým šumem
Synchronizace zvuku televizoru…
Pokud sledujete video ze zapojené jednotky USB Flash nebo
počítače, zvuk z vašeho systému domácího kina může být
zkreslený. Tento šum se vyskytuje v případě, že má audio- nebo
videosoubor zvuk DTS, avšak systém domácího kina není
vybaven funkcí zpracování zvuku DTS. Tento problém lze vyřešit
nastavením položky Formát výstupu zvuku televizoru na
možnost Stereo.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Pokročilé a poté na možnost
Synchronizace audiovýstupu.
3 - Pomocí posuvníku nastavte zpoždění zvuku a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Stiskněte tlačítko  a vstupte do nabídky Nastavení > Zvuk >
Pokročilé > Formát výstupu zvuku.
Žádný zvuk
Formát výstupu zvuku
Pokud není slyšet zvuk televizoru ze systému domácího kina,
zkontrolujte, zda je kabel HDMI připojen ke konektoru HDMI
ARC systému domácího kina. Všechny konektory HDMI
televizoru jsou konektory typu HDMI ARC.
Máte-li systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre
System) vybavený funkcemi pro zpracování vícekanálového
zvuku, jako je například Dolby Digital, DTS® nebo podobné
systémy, nastavte možnost Formát výstupu zvuku na možnost
Vícekanálový. Je-li nastavena hodnota Vícekanálový, televizor
může odesílat komprimovaný signál vícekanálového zvuku
z televizního kanálu nebo připojeného přehrávače do systému
domácího kina. Máte-li systém domácího kina bez funkce
zpracování vícekanálového zvuku, vyberte možnost Stereo.
4.7
Přehrávač Blu-ray disků
Přehrávač Blu-ray disků připojte k televizoru pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI.
Nastavení formátu výstupu zvuku…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
16
Pokud je přehrávač Blu-ray disků vybaven rozhraním EasyLink
HDMI CEC, můžete jej ovládat pomocí dálkového ovladače
televizoru.
YPbPr
Více informací získáte v nabídce Nápověda stisknutím barevného
tlačítka  Klíčová slova a vyhledáním položky EasyLink HDMI
CEC.
Připojte herní konzoli k televizoru kabelem komponentního
videa (Y Pb Pr) a kabelem
Audio L/R.
4.8
Přehrávač disků DVD
DVD přehrávač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení není
vybaveno konektorem HDMI.
Video-Audio LR / SCART
Připojte herní konzoli k televizoru kabelem kompozitního videa
(CVBS) a kabelem Audio L/R.
Pokud je herní konzole vybavena pouze výstupem videa (CVBS)
a výstupem audia L/P, připojte zařízení do konektoru SCART
pomocí adaptéru video audio L/P na SCART (prodává se zvlášť).
Je-li DVD přehrávač připojen pomocí kabelu HDMI a je vybaven
rozhraním EasyLink CEC, můžete jej ovládat pomocí dálkového
ovladače televizoru.
Chcete-li získat další informace o používání služby EasyLink,
stiskněte barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
EasyLink HDMI CEC.
4.9
Herní konzole
HDMI
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud herní konzoli připojíte ke
konektoru na televizoru pomocí vysokorychlostního kabelu
HDMI.
4.10
Gamepad
17
Připojení gamepadu
Co je potřeba
Chcete-li na tomto televizoru hrát hry z internetu, můžete
připojit vybranou řadu bezdrátových zařízení Gamepad. Jakmile
zařízení Gamepad připojíte, můžete je ihned použít.
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit nebo
nahrávat televizní vysílání. Televizní vysílání musí být digitální
(vysílání DVB nebo podobně).
Připojení gamepadu…
Pozastavení
1 - Zapojte malý nanopřijímač do některého konektoru USB na
boční straně televizoru. Bezdrátový nanopřijímač je dodáván
společně s gamepadem.
2 - Když gamepad zapnete, můžete jej ihned používat.
Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat pevný disk
kompatibilní s rozhraním USB 2.0 s minimální kapacitou 32 GB.
Do druhého konektoru USB na boční straně televizoru můžete
zapojit i druhý gamepad.
Chcete-li pozastavit nebo nahrávat vysílání, je nezbytný pevný
disk s alespoň 250 GB volného místa. Pokud chcete nahrávat
vysílání s daty TV průvodce z internetu, musíte mít v televizoru
před instalací pevného disku USB nainstalováno připojení
k internetu.
Nahrávání
Pomocí gamepadu můžete ovládat i ukazatel.
Chcete-li získat další informace o postupu instalace pevného
disku USB, stiskněte barevné tlačítko  Klíčová slova a
vyhledejte položku Pevný disk USB, instalace.
Instalace
Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po zformátování
pevného disku USB. Formátováním budou z pevného disku USB
odebrány všechny soubory.
Vhodné gamepady
1 - Připojte pevný disk USB k jednomu z portů USB na
televizoru. Během formátování nepřipojujte žádné jiné zařízení
USB do ostatních portů USB.
2 - Zapněte pevný disk USB a televizor.
3 - Když je televizor naladěn na digitální televizní kanál, stiskněte
tlačítko  (Pozastavit). Pokus o pozastavení spustí formátování.
Některé bezdrátové gamepady jsou vhodné pro používání
s tímto televizorem. Jiné gamepady nemusí fungovat správně.
Vhodné gamepady…
• Logitech F710
• Logitech F510
• Xbox 360 Wireless Controller for Windows
• Speedlink Strike FX Wireless Gamepad
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Během formátování pevný disk USB neodpojujte. Když je pevný
disk USB naformátován, nechte jej trvale připojený.
Problémy s rušením
Řešení potenciálních problémů s rušením jiných bezdrátových
zařízení a televizoru…
• Použijte prodlužovací kabel USB a přesuňte nanopřijímač do
vzdálenosti přibližně metr od televizoru.
• Můžete také k televizoru připojit napájený USB hub a zapojit
nanopřijímače do něj.
Varování
4.11
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento televizor.
Uložené nahrávky nelze použít na jiném televizoru nebo na
počítači. Nahrávané soubory na pevném disku USB nekopírujte
a neměňte žádnou počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit.
Pokud naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na něm
ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný v televizoru musíte před
použitím s počítačem znovu naformátovat.
Pevný disk USB
18
Chcete-li získat další informace, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Pozastavení
televize nebo Nahrávání.
• Page Down = přechod o jednu stránku dolů
• + = zvětšení o jeden krok
• - = zmenšení o jeden krok
• * = přizpůsobení webové stránky šířce obrazovky
4.12
USB klávesnice nebo myš
USB myš
Klávesnice USB
Připojení USB myši
Instalace klávesnice
Pro procházení stránek je možné připojit USB myš (typu USBHID).
Připojte USB klávesnici (typu USB-HID) pro zadávání textu
v televizoru.
Připojení myši
Zapněte televizor a připojte USB myš k jednomu z konektorů
USB na televizoru. USB myš můžete připojit také k připojené
USB klávesnici.
Můžete připojit klávesnici a myš k televizoru.
Připojte je do jednoho z konektorů USB.
Instalace klávesnice
Kliknutí myší
• Kliknutí levým tlačítkem = OK
• Kliknutí pravým tlačítkem = Zpět 
Chcete-li nainstalovat klávesnici USB, zapněte televizor a připojte
klávesnici USB k jednomu z konektorů USB na televizoru. Když
televizor poprvé rozpozná klávesnici, můžete vybrat své
rozvržení klávesnice a svou volbu vyzkoušet. Pokud jako první
vyberete azbuku nebo řeckou klávesnici, můžete vybrat
sekundární rozložení klávesnice s latinkou.
Rolovací kolečko můžete používat k posouvání stránek nahoru
a dolů.
Chcete-li získat další informace o připojení klávesnice, stiskněte
barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Klávesnice USB.
Postup změny rozložení klávesnice později, po provedení
prvotního nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Instalaci klávesnice spustíte kliknutím na možnost Obecná
nastavení a poté na možnost Nastavení klávesnice USB.
Rychlost myši
Můžete nastavit rychlost myši pohybující se na obrazovce.
Nastavení rychlosti…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení > Rychlost
ukazatele/myši a stiskněte tlačítko OK.
3 - Pomocí šipek  (nahoru) a  (dolů) zvyšte nebo snižte
rychlost.
4 - Po stisknutí šipky  (doprava) můžete myší pohybovat a
vyzkoušet nastavenou rychlost.
5 - Stisknutím šipky  (doleva) se vrátíte k posuvníku. Můžete
nastavení upravit znovu.
6 - Po nastavení požadované volby stisknutím šipky  (doleva)
hodnotu uložíte a nabídku zavřete.
7 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Klíče
Klávesy pro zadávání textu
• Tlačítko Enter = OK
• Backspace = odstranění znaku před kurzorem
• Kurzorové klávesy = procházení textovým polem
• Chcete-li přepnout mezi rozložením klávesnice v případě, že je
nastaveno sekundární rozložení, stiskněte současně klávesy Ctrl
+ mezerník.
Klávesy pro aplikace Smart TV a internetové stránky
• Tab a Shift + Tab = Další a Předchozí
• Home = přechod na začátek stránky
• End = přechod na konec stránky
• Page Up = přechod o jednu stránku nahoru
19
Můžete prohlížet fotky v rozlišení Ultra HD z připojeného
zařízení USB nebo jednotky flash. Pokud je rozlišení fotky vyšší,
televizor sníží rozlišení na Ultra HD. Nelze přehrávat nativní
Ultra HD video přes připojení USB.
4.13
Jednotka Flash USB
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu z připojené
jednotky USB Flash.
Chcete-li získat další informace o prohlížení fotografií, stiskněte
barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Fotografie, videa a hudba.
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash do
jednoho z konektorů USB na televizoru.
Ultra HD v zařízení USB
Můžete prohlížet fotky v rozlišení Ultra HD z připojeného
zařízení USB nebo jednotky flash. Pokud je rozlišení fotky vyšší,
televizor sníží rozlišení na Ultra HD. Nelze přehrávat nativní
Ultra HD video přes připojení USB.
Televizor jednotku USB Flash rozpozná a otevře seznam s jejím
obsahem.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky, stiskněte
tlačítko  SOURCES a klikněte na možnost USB.
4.15
Chcete-li přestat sledovat obsah jednotky USB Flash, stiskněte
tlačítko  TV nebo vyberte jinou činnost.
Chcete-li jednotku USB Flash odpojit, můžete ji kdykoli vysunout.
videokamera
HDMI
Ultra HD v zařízení USB
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud videokameru připojíte
k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Můžete prohlížet fotky v rozlišení Ultra HD z připojeného
zařízení USB nebo jednotky flash. Pokud je rozlišení fotky vyšší,
televizor sníží rozlišení na Ultra HD. Nelze přehrávat nativní
Ultra HD video přes připojení USB.
Chcete-li získat další informace o sledování nebo přehrávání
obsahu z jednotky USB Flash, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Fotografie, videa
a hudba.
4.14
Fotoaparát
Chcete-li zobrazit fotografie uložené v digitálním fotoaparátu,
můžete fotoaparát připojit přímo k televizoru.
Video-Audio LR / SCART
Připojte jej k jednomu z konektorů USB konektorů na televizoru.
Po vytvoření připojení zapněte fotoaparát.
K připojení videokamery můžete použít konektor HDMI, YPbPr
nebo SCART. Je-li vaše videokamera vybavena pouze výstupem
Video (CVBS) a Audio L/R, použijte pro připojení ke konektoru
SCART adaptér Video Audio L/R na SCART (prodává se zvlášť).
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky, stiskněte
tlačítko  SOURCES a klikněte na USB.
Pravděpodobně bude třeba nastavit fotoaparát pro přenos
obsahu pomocí protokolu PTP (Obraz Transfer Protocol).
Přečtěte si uživatelskou příručku digitálního fotoaparátu.
Ultra HD v zařízení USB
20
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
4.16
Počítač
Nezapomeňte po skončení hraní hry vrátit nastavení Hra nebo
počítač zpět na hodnotu Počítač.
Připojte
K televizoru můžete připojit počítač a používat televizor jako
počítačový monitor.
4.17
Sluchátka
Pomocí konektoru HDMI
Sluchátka můžete připojit ke konektoru  na zadní straně
televizoru. Jedná se minikonektor 3,5 mm. Hlasitost sluchátek lze
nastavit samostatně.
Počítač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Nastavení hlasitosti…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Hlasitost sluchátek a kliknutím
do posuvníku upravte hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pomocí adaptéru DVI na HDMI
Případně můžete použít adaptér DVI na HDMI (prodává se
zvlášť) a připojit počítač ke konektoru HDMI a audio kabel L/R
(stereofonní minikonektor 3,5 mm) připojit ke vstupu AUDIO
IN – L/R na zadní straně televizoru.
4.18
Bezdrátový subwoofer SWB50
Připojte
Televizor se dodává s bezdrátovým subwooferem Philips SWB
50.
Pokud jste bezdrátový subwoofer nespárovali s televizorem
během úvodní instalace nebo byl bezdrátový subwoofer dříve
spárován s jiným televizorem, můžete jej spárovat s tímto
televizorem v nabídce Nastavení.
Nastavení
Je-li váš počítač přidán jako typ zařízení Počítač v nabídce Zdroj
(seznam připojení), televizor automaticky přejde na ideální
nastavení pro Počítač.
Postup spárování bezdrátového subwooferu s televizorem…
Pokud používáte počítač ke sledování filmů nebo k hraní her,
pravděpodobně budete chtít nastavit televizor zpět na hodnoty
ideální pro sledování televize nebo hraní.
1 - Umístěte subwoofer do vzdálenosti 5 metrů od televizoru a
zapněte jej. Vypínač na subwooferu začne blikat.
2 - Na dálkovém ovladači televizoru stiskněte tlačítko  a
stisknutím tlačítka  (levého) vyberte nabídku Nastavení.
3 - Klikněte na možnost Zvuk > Bezdrátový reproduktor >
Přidat nový reproduktor.
4 - Na subwooferu nejméně na 4 sekundy stiskněte vypínač.
Vypínač bude rychle blikat.
5 - Na televizoru vyberte možnost Připojit a stisknutím tlačítka
OK zahajte párování subwooferu s televizorem.
6 - Bude-li párování úspěšné, zobrazí se zpráva.
Ruční volba optimálního nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé a poté na možnost
Hra nebo počítač.
3 - Klikněte na možnost Hra (pro hraní) nebo na Počítač (pro
sledování filmů).
21
7 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
kde jsou uvedeny konkrétní informace ohledně párování a
dosahu bezdrátového signálu.
2 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
3 - Klikněte na možnost Zvuk > Bezdrátové reproduktory >
Přidat nový reproduktor.
4 - Postupujte podle pokynů na obrazovce. Spárujte zařízení
s televizorem a televizor si uloží připojení.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Ideální umístění
Dbejte na to, aby byl subwoofer maximálně 5 metrů od
televizoru. Subwoofer také umístěte nejméně 30 cm od stěny
nebo jiné velké svislé plochy. Subwoofer můžete položit nebo
postavit.
Chcete-li získat další informace o výběru bezdrátového
reproduktoru, stiskněte barevné tlačítko  Klíčová slova a
vyhledejte položku Bezdrátové reproduktory, výběr.
V ideálním případě umístěte bezdrátový subwoofer pod
pohovku, na které sedíte při sledování televize.
Zapnuto, pohotovostní režim nebo blikání
Jakmile je bezdrátový subwoofer spárován s televizorem, zapne
se, když zapnete televizor, a přejde do pohotovostního režimu,
když do pohotovostního režimu přepnete televizor. Subwoofer
můžete odpojit od elektrické sítě, ale může chvíli trvat, než se
subwoofer znovu automaticky připojí k televizoru.
Přepínání barev kontrolky LED
• Červená znamená, že subwoofer je v pohotovostním režimu.
• Modrá znamená, že subwoofer je spárován a přehrává zvuk
televizoru.
• Pokud modrá pomalu bliká, subwoofer není připojen
k televizoru.
• Pokud modrá bliká rychle, subwoofer je otevřený pro párování
s televizorem.
4.19
Bezdrátové reproduktory
Chcete-li přehrávat zvuk televizoru v bezdrátovém
reproduktoru, je nutné bezdrátový reproduktor spárovat
s televizorem. Je možné spárovat až 10 bezdrátových
reproduktorů, avšak v jednom okamžiku lze používat pouze
jeden subwoofer nebo zvukový projektor Sound bar. Umístěte
bezdrátový reproduktor maximálně 5 metrů od televizoru.
Postup spárování bezdrátového reproduktoru s televizorem…
1 - Zapněte bezdrátový reproduktor a umístěte jej do dosahu
televizoru. Přečtěte si uživatelskou příručku k danému zařízení,
22
5
Zapnutí a vypnutí
5.1
Zapnutí, pohotovostní režim a
vypnutí
5.3
Než televizor zapnete, nezapomeňte zasunout kabel napájení do
konektoru POWER v zadní části televizoru.
Tlačítka na televizoru
Chcete-li televizor uvést do pohotovostního režimu a indikátor
nesvítí, stiskněte malý joystick na zadní straně televizoru.
Indikátor se rozsvítí.
Pokud ztratíte dálkový ovladač nebo se vám vybijí baterie,
můžete stále ovládat základní funkce televizoru.
Otevření základní nabídky…
1 - Když je televizor zapnutý, stiskněte joystick na zadní straně
televizoru. Zobrazí se základní nabídka.
2 - Pomocí tlačítek doleva a doprava můžete vybrat Hlasitost,
Kanál nebo Zdroje. Pokud je televizor v režimu Umístění
v prodejně, můžete také vybrat možnost Kamera.
3 - Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit hlasitost nebo
vybrat další či předchozí kanál. Můžete jimi také procházet
seznam zdrojů včetně volby tuneru. Stisknutím joysticku vysunete
kameru.
4 - Nabídka zmizí automaticky.
Když je televizor v pohotovostním režimu, zapnete jej
tlačítkem  na dálkovém ovladači. Můžete také stisknout tlačítko
 HOME.
Přepnutí zpět do pohotovostního režimu
Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního režimu,
stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
Chcete-li televizor vypnout, vyberte možnost Vypnout televizor
a stiskněte joystick.
Vypnutí
Chcete-li televizor vypnout, stiskněte joystick. Indikátor zhasne.
Televizor je stále připojen ke zdroji napájení, spotřebovává však
jen velmi málo energie.
Pokud chcete televizor vypnout úplně, odpojte zástrčku napájení
z elektrické zásuvky.
Při odpojování zástrčky vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za
kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla
neustále zcela přístupná.
5.4
Automatické vypnutí
5.2
Funkci časovače lze nastavit tak, aby se televizor po určité době
automaticky přepnul do pohotovostního režimu.
Jas loga Philips
Nastavení časovače…
Můžete nastavit jas loga Philips na přední straně televizoru nebo
toto logo můžete úplně vypnout.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení > Časovač. Pomocí
posuvníku můžete nastavit čas až 180 minut v krocích po
5 minutách. Je-li čas nastaven na 0 minut, funkce časovače se
vypne. Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu během
odpočítávání resetovat.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup nastavení nebo vypnutí jasu…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení a poté na Jas loga
Philips.
3 - Vyberte možnost Maximum, Střední, Minimum, případně
logo vypněte úplně nastavením možnosti Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
23
5.5
Časovač vypnutí
Když televizor přijímá signál vysílání, vy však po dobu 4 hodin
nestisknete žádné tlačítko dálkového ovladače, televizor se
z důvodu úspory energie automaticky vypne. Televizor se také
automaticky vypne v případě, že po dobu 10 minut nepřijme ani
televizní signál, ani žádný signál z dálkového ovladače.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize
používáte digitální přijímač (set top box) a nepoužíváte dálkový
ovladač televizoru, deaktivujte funkci automatického vypnutí.
Deaktivace časovače vypnutí…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté klikněte na Nastavení Eco.
2 - Klikněte na možnost Časovač vypnutí a kliknutím do
posuvníku upravte hodnotu. Hodnota 0 (Vypnuto) časovač
vypnutí deaktivuje.
Když je časovač vypnutí aktivní, zobrazuje se před ním ikona .
Chcete-li získat další informace o ekologických nastaveních
televizoru, stiskněte barevné tlačítko  Klíčová slova a
vyhledejte položku Nastavení Eco.
24
6
Střed
Dálkový ovladač
6.1
Přehled tlačítek
Horní
1 –  HOME
Otevření výchozí nabídky.
2 –  SOURCES
Otevření nabídky Zdroje.
3 –     Barevná tlačítka
Přímý výběr možností. Modré tlačítko  otevření Nápovědy.
1 –  Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního
režimu.
4 –  INFO
Otevře nebo zavře informace o pořadech.
2 – Přehrávání a nahrávání
• Přehrávání , pro spuštění přehrávání.
• Pozastavení , pro pozastavení přehrávání
• Zastavení , pro zastavení přehrávání
• Posun vzad , pro posun vzad
• Rychle dopředu , pro rychlý posun záznamu vpřed
• Nahrávání , pro spuštění nahrávání
5 –  BACK
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Zavře nabídku bez změny nastavení.
Návrat na předchozí aplikaci nebo internetovou stránku.
3 –  Ambilight
Zapnutí nebo vypnutí funkce Ambilight a zapnutí funkce
Ambilight v pohotovostním režimu.
7 –  OPTIONS
Slouží k otevření nebo zavření nabídky Options (Možnosti).
6 –  EXIT
Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní
aplikace.
8 – OK
Potvrzení výběru nebo nastavení. Aktivace ukazatele a kliknutí.
4 –  TV GUIDE
Otevření nebo zavření TV průvodce.
5 – VOICE – mikrofon
9 – Kurzorová / navigační tlačítka
Slouží k procházení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
6 –  Nastavení
Otevře nabídku Nastavení.
10 –  MULTIVIEW
Otevře malou doplňkovou obrazovku.
7 –  Formát obrazu
Otevření nebo zavření nabídky Formát obrazu.
Spodní strana
8 –  3D
Otevření nebo zavření nabídky 3D nebo okamžité přepnutí do
režimu 3D.
9 –  VOICE
Aktivuje vyhledávání hlasem.
25
1 –  Hlasitost
Slouží k úpravě úrovně hlasitosti.
dálkového ovladače a položením palce zpět na tlačítko OK.
Chcete-li ukazatel probudit, položte palec na tlačítko OK a lehce
dálkovým ovladačem zatřeste.
2 – Číselná tlačítka
Přímý výběr kanálu.
3 – SUBTITLE
Zapnutí nebo vypnutí titulků během ztlumení.
Klikání
4 –  LIST
Otevření nebo zavření seznamu kanálů.
Pokud chcete provést výběr, přesuňte ukazatel nad
požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK (klikněte), jako
byste používali počítačovou myš. Je-li třeba použít barevná
tlačítka, tlačítko  INFO nebo  OPTIONS, je nutné je
stisknout klasicky na dálkovém ovladači.
5 –  Kanály
Přepnutí na další nebo předchozí kanál ze seznamu kanálů,
otevření další nebo předchozí stránky teletextu nebo spuštění
následující či předchozí kapitoly na disku.
Stisknutí tlačítka během používání ukazatele…
6 –  Ztlumení
Slouží k vypnutí nebo obnovení zvuku.
1 - Přesuňte ukazatel nad položku na obrazovce, například na
vybraný kanál v seznamu.
2 - Zvedněte palec, aby ukazatel zůstal ve zvolené pozici.
3 - Stiskněte požadované barevné tlačítko.
4 - Položte palec zpět na tlačítko OK a můžete ukazatel dále
používat.
7 – TEXT
Otevření nebo zavření teletextu.
6.2
Ukazatel
Navigace pomocí šipek
Pokud stisknete šipku (doleva, doprava, nahoru nebo dolů),
ukazatel zmizí. Televizor se přepne do režimu navigace pomocí
šipek. Chcete-li ukazatel probudit, položte palec na tlačítko OK a
lehce dálkovým ovladačem zatřeste.
Informace o ukazateli
Namísto procházení obrazovky pomocí kurzorových kláves
můžete použít ukazatel.
Ukazatel funguje podobně jako počítačová myš. Ukazatelem 
– modrou šipkou – pohybujete mírným pohybem dálkového
ovladače. Podobně jako u počítačové myši i u ukazatele je
možné nastavit rychlost.
Ztracený ukazatel
Po nějaké době se ukazatel může ztratit. Chcete-li nad ním
znovu převzít kontrolu, zvedněte palec, namiřte dálkový ovladač
na modrou šipku na obrazovce a znovu položte palec na
tlačítko OK.
Kromě ukazatele můžete volbu stále provádět pomocí šipek;
v takovém případě ukazatel dočasně zmizí. Některé aplikace,
například teletext nebo některé internetové stránky, ukazatel
nepodporují. Televizor u nich automaticky přepne na ovládání
pomocí šipek.
V případě, že ukazatel nechcete používat, můžete jej vypnout.
Rychlost ukazatele
Připojíte-li gamepad, můžete pohyb ukazatele ovládat i pomocí
gamepadu.
Můžete upravit rychlost ukazatele, tedy rychlost, kterou se
ukazatel pohybuje po obrazovce.
Nastavení rychlosti…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení > Rychlost
ukazatele/myši a stiskněte tlačítko OK.
3 - Pomocí šipek  (nahoru) a  (dolů) zvyšte nebo snižte
rychlost.
4 - Stisknutím šipky  (doprava) vyzkoušíte nastavenou rychlost.
Položte palec na tlačítko OK a vyzkoušejte rychlost ukazatele.
5 - Stisknutím šipky  (doleva) se vrátíte k posuvníku. Můžete
nastavení upravit znovu.
6 - Po nastavení požadované volby stisknutím šipky  (doleva)
hodnotu uložíte a nabídku zavřete.
7 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
Použití ukazatele
Aktivovat
Když otevřete obrazovku nebo aplikaci, která podporuje funkci
ukazatele, zobrazí se neaktivní ukazatel v podobě šedivé šipky
 někde uprostřed obrazovky.
Položením palce na tlačítko OK ukazatel aktivujete (tlačítko
nemačkejte). Nyní můžete pohybem zápěstí ukazatelem
pohybovat – není nutné pohybovat celou paží. Když uvolníte
tlačítko OK, ukazatel zůstane na místě. Po 5 vteřinách nečinnosti
ukazatel zmizí. Můžete jej pak znovu zobrazit pohybem
26
opakovaným) nabídku zavřete.
Hlasové příkazy
Doporučujeme používat následující příkazy, které funkci hlasu
pomohou lépe porozumět vašim požadavkům. Příkazy je nutné
vyslovovat anglicky.
Vypnutí ukazatele
Vypnutí ukazatele…
WATCH [například: „watch The Muppets Show“] – Televizor se
pokusí vyhledat tento program a přepne na něj.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení > Ukazatel dálkového
ovladače a vyberte možnost Vypnuto.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
CHANNEL [například: channel BBC1] – Televizor se pokusí
vyhledat uvedený kanál a přepne na něj.
PLAY [například: „play Jingle Bells“] – Televizor vyhledá danou
skladbu ve vaší hudební knihovně a pokusí se ji přehrát.
SEARCH [například: search Hobbit] – Televizor prohledá vaše
média a zobrazí nalezené výsledky.
6.3
GOOGLE [například: google burza] – Televizor použije
internetovou funkci vyhledávání Google a zobrazí nalezené
výsledky.
Hlas
Používání hlasu
GO TO (přejít na) [například: go to Philips.com] – Televizor
otevře webové stránky Philips.
Vzhledem ke změně podmínek podpory společnosti Google již
systém Android TV od společnosti Philips nenabízí funkci
Hlasové vyhledávání. Proto už nemůžeme zaručit plynulé
fungování Hlasového vyhledávání na vašem televizoru.
Omlouváme se za vzniklé potíže a doporučujeme vyhledávat
pomocí klávesnice dálkového ovladače.
OPEN (otevřít) [například: open Skype] – Televizor otevře
službu Skype.
Aby mohl televizor příkaz provést, musí mít přístup k hledanému
obsahu. Musí být naladěny příslušné kanály a u médií musí být
povoleno sdílení. Připojená zařízení musí být zapnuta a televizor
musí mít přístup k internetu.
Děkujeme vám za vaši trpělivost a pochopení.
6.4
S funkcí hlasu můžete televizor ovládat tím, že budete pokyny
říkat do dálkového ovladače. Televizor musí být připojen
k internetu.
Klávesnice
Přehled
Můžete v televizoru hlasem přepnout na konkrétní kanál nebo
z TV průvodce spustit sledování právě vysílaného programu.
Hlasovou funkci také můžete kdykoli použít k vyhledávání na
internetu. Pokud chcete, můžete vyslovit název aplikace a tím ji
v televizoru spustit.
Qwerty a Azerty
Přehled klávesnice Qwerty/Azerty.*
Ovládání televizoru hlasem…
1 - Stiskněte tlačítko  VOICE.
2 - Nejprve je nutné vyslovit příkaz a poté říci, co chcete.
Můžete mluvit až 10 sekund, poté se mikrofon vypne. Vždy, než
začnete mluvit, stiskněte tlačítko  VOICE, a to i v případě, že
vás televizor požádá o zopakování. Televizor provede váš příkaz.
Když poprvé stisknete tlačítko  VOICE a vyzkoušíte hlasové
příkazy, otevře se stránka nápovědy pro používání hlasových
příkazů. Přečtěte si, jak se hlasové příkazy používají. Můžete
znovu stisknout tlačítko  VOICE a ihned to vyzkoušet. Chceteli nápovědu zavřít, stiskněte tlačítko  Zpět.
1 – Znak Azerty
Pozice znaku pro případ, kdy je rozvržení klávesnice nastaveno
na možnost Azerty.
2 –  Shift
Psaní velkých písmen.
Během hovorů přes Skype není funkce hlasu k dispozici.
3 – Ω Speciální znaky
Otevře klávesnici na obrazovce, kde můžete zadávat písmena
s diakritickými znaménky a symboly.
27
4 – Klávesa Fn
Zadávání čísel a interpunkčních znamének.
5 –  Mezerník
6 – Navigace a OK
7 –  Sdílení
Online sdílení právě sledovaného obsahu.
Zadávání textu
* Dálkový ovladač nabízí klávesnici Qwerty/Azerty nebo
Qwerty/Azbuka (podle regionu).
Chcete-li zadat text do textového pole na obrazovce, vyberte
textové pole a začněte psát.
Text potvrďte stisknutím klávesy OK.
Qwerty a Azbuka
Přehled klávesnice Qwerty/Azbuka.*
Velká a malá písmena
Chcete-li napsat velké písmeno, těsně před napsáním písmene
stiskněte klávesu  (Shift).
Chcete-li napsat několik velkých písmen za sebou, stiskněte a
během psaní podržte klávesu .
Chcete-li psát velkými písmeny, stisknutím klávesy  na
2 sekundy přepněte klávesnici do režimu psaní velkými písmeny.
Chcete-li režim psaní velkými písmeny vypnout, znovu stiskněte
klávesu . Pokud během 20 sekund není stisknuta žádná
klávesa, režim psaní velkými písmeny se automaticky vypne.
Režim psaní velkými písmeny vypnete také v případě stisknutí
jiné klávesy pro změnu režimu, jako je například Fn nebo Ω.
1 – Znaky azbuky
Dostupné znaky v případě, kdy je klávesnice přepnutá na azbuku.
2 –  Přepínač klávesnice Azbuka
Přepíná na klávesnici Azbuka nebo zpět na klávesnici Qwerty.
3 –  Shift
Psaní velkých písmen.
Čísla a interpunkční znaménka
4 – Ω Speciální znaky
Otevře klávesnici na obrazovce, kde můžete zadávat písmena
s diakritickými znaménky a symboly.
Chcete-li napsat číslo nebo interpunkční znaménko, těsně před
napsáním požadovaného čísla nebo interpunkčního znaménka
stiskněte klávesu Fn. Režim Fn lze zapnout nebo vypnout
stejným způsobem jako režim psaní velkými písmeny.
5 – Tlačítko Fn
Zadávání čísel a interpunkčních znamének.
Internet
6 –  Mezerník
Klávesu Fn můžete použít k napsání výrazů www. nebo .com.
7 –  Sdílení
Online sdílení právě sledovaného obsahu.
Písmena s diakritickými znaménky a symboly
8 – Navigace a stiskněte tlačítko OK
*Dálkový ovladač nabízí klávesnici Qwerty/Azerty nebo
Qwerty/Azbuka (podle regionu).
Písmena s diakritickými znaménky a symboly nejsou na klávesnici
dálkového ovladače k dispozici.
Chcete-li takový znak napsat, můžete otevřít klávesnici na
obrazovce.
Psaní textu
Klávesnici na obrazovce otevřete stisknutím klávesy Ω. Na
klávesnici na obrazovce můžete přejít na požadovaný znak.
Rozvržení klávesnice lze přepínat pomocí barevných tlačítek.
Stisknutím tlačítka OK zadáte znak. Klávesnice na obrazovce
zmizí poté, co stisknete znak na klávesnici dálkového ovladače.
Klávesnice na zadní straně dálkového ovladače umožňuje psát
text do jakéhokoli textového pole na obrazovce. Klávesy se
aktivují otočením klávesnice směrem nahoru. Dálkovým ovladač
držte oběma rukama a pište oběma palci.
28
Chcete-li provést párování, podržte dálkový ovladač blízko loga
Philips (asi 10 cm) a zároveň stiskněte červené  a modré 
tlačítko. V případě úspěšného spárování se zobrazí zpráva.
• Dálkový ovladač ještě není spárován
Chcete-li provést párování, podržte dálkový ovladač blízko loga
Philips (asi 10 cm) a stiskněte tlačítko OK. V případě úspěšného
spárování se zobrazí zpráva.
Klávesnice Qwerty, Azerty a Azbuka
Standardní rozvržení klávesnice dálkového ovladače je Qwerty.
Klávesnice Azerty
V závislosti na vašem regionu lze klávesnici dálkového ovladače
nastavit na rozvržení Azerty. Znaky Azerty jsou zobrazeny na
příslušných klávesách vpravo nahoře.
Postup nastavení rozvržení klávesnice na možnost Azerty…
Maloobchodní prodej
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení > Klávesnice
dálkového ovladače.
3 - Klikněte na možnost Azerty nebo Qwerty.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Chcete-li provést spárování nového (dosud nespárovaného)
televizoru s dálkovým ovladačem, který je již spárován s jiným
televizorem, podržte dálkový ovladač blízko loga Philips (asi
10 cm) a zároveň stiskněte červené  a modré  tlačítko.
V případě úspěšného spárování se zobrazí zpráva.
Klávesnice Azbuka
6.6
V závislosti na vašem regionu lze klávesnici dálkového ovladače
přepnout na znaky azbuky.
Znaky azbuky se zobrazují na klávesách vpravo nahoře.
Infračervený senzor
Dálkový ovladač televizoru využívá pro odesílání příkazů
televizoru signály RF (rádiové frekvence). Při použití signálů RF
není třeba mířit dálkovým ovladačem na televizor.
Postup psaní znaků azbuky…
1 - Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
2 - Opětovným stisknutím tlačítka  přepnete zpět na
klávesnici Qwerty.
Televizor však může přijímat příkazy také z dálkového ovladače
využívajícího k odesílání příkazů infračervené signály (IR neboli
infrared). Pokud používáte tento typ dálkového ovladače, vždy
dbejte na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na infračervený
snímač na přední části televizoru.
6.5
Propojení s televizorem
Párování
Tento dálkový ovladač televizoru využívá pro odesílání příkazů
televizoru signály RF (rádiové frekvence). Na rozdíl od dálkových
ovladačů využívajících infračervené signály umožňuje tento typ
ovladače odesílat příkazy bez nutnosti mířit na televizor.
Aby mohl dálkový ovladač komunikovat s televizorem, měly by
být televizor s dálkovým ovladačem vzájemně spárovány
(propojeny). Po provedení párování není možné používat
dálkový ovladač k ovládání jiného televizoru.
Po spuštění úvodní instalace televizoru vás televizor vyzval ke
stisknutí tlačítka OK. Tím bylo provedeno párování. Když
vypnete televizor, párování se uloží. S tímto televizorem lze
spárovat až 5 dálkových ovladačů.
6.7
Baterie
Televizor vás upozorní, když je baterie dálkového ovladače
téměř vybitá.
Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na baterie na
straně s klávesnicí dálkového ovladače.
1 - Pomocí drobné mince nebo jiného malého tupého předmětu
otevřete kryt zatlačením na obdélníkové uvolňovací tlačítko.
2 - Posuňte modrou pojistku ve směru šipky a zvedněte ji.
3 - Vyměňte staré baterie za dvě 1,5V alkalické baterie typu AALR6. Dbejte na to, aby byly póly + a – baterie zarovnány
správně.
4 - Zatlačte modrou pojistku směrem dolů a zasuňte ji, až
zacvakne.
5 - Vložte zpět kryt prostoru na baterie a zatlačte jej, až
Opětovné párování
S tímto televizorem můžete spárovat další dálkový ovladač.
Způsob párování dálkového ovladače se liší u dálkového
ovladače, který je již spárován s jiným televizorem, a u ovladače,
který zatím spárován není.
• Dálkový ovladač je spárován s jiným televizorem
29
zacvakne.
Přibližně na 15 sekund skloňte dálkový ovladač dolů, aby došlo
ke kalibraci ukazatele.
Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
Staré baterie zlikvidujte v souladu s pokyny o likvidaci.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Likvidace produktu.
6.8
Čištění
Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou odolnou vůči
poškrábání.
Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění
dálkového ovladače nepoužívejte alkohol, chemické látky ani
čisticí prostředky pro domácnost.
30
• Pohybem otevřené dlaně posouváte po obrazovce
zvýrazněnou plochu. Požadovanou možnost vyberte.
7
Ovládání gesty
Klikání
• Kliknutí provedete sevřením a otevřením dlaně.
• Když ruku svěsíte, funkce ovládání gesty zůstane aktivní
přibližně 5 vteřin.
• Pokud během těchto 5 vteřin ruku znovu zvednete, zobrazí se
ukazatel nebo nabídka ovládání gesty.
• Jestliže ruku zvednete až po uplynutí 5 vteřin, musíte znovu
„kliknout“, abyste vyvolali nabídku ovládání gesty.
7.1
Informace o ovládání gesty
Díky funkci Ovládání gesty můžete televizor ovládat pomocí
jednoduchých gest ruky. Ovládání gesty můžete používat, když je
kamera televizoru vysunuta. Dejte pozor, aby při vysouvání
nebyla kamera blokována.
Můžete používat levou nebo pravou ruku.
Abyste mohli při ovládání gesty používat ukazatel, musí být
ukazatel dálkového ovladače zapnutý.
Stiskněte tlačítko  Nastavení > Obecná nastavení > Ukazatel
dálkového ovladače.
Pomocí ovládání gesty můžete přepínat kanály, upravovat
hlasitost nebo ztlumit zvuk. Můžete otevřít hlavní nabídku nebo
vyvolat ukazatel a pohybovat se s jeho pomocí po obrazovce.
Ovládání gesty funguje nejlépe, pokud jste před televizorem ve
vzdálenosti přibližně 3 až 5 metrů. Dejte pozor, aby do kamery
nesvítilo slunce a aby výhled nebyl zacloněn. V místnosti nesmí
být příliš tma, neboť kamera musí rozpoznat pohyby vaší ruky.
Jednobarevné nečleněné pozadí pomáhá lepšímu rozpoznání
pohybu.
Rychlost ukazatele ovládaného rukou je stejná jako u ukazatele
dálkového ovladače.
7.4
Přehled nabídky ovládání gesty
Ovládání gesty nelze použít u aplikací, které používají kameru,
například Skype.
7.2
Kamera
Ovládání gesty můžete používat, když je kamera televizoru
vysunuta. Když televizor přepnete do pohotovostního režimu,
kamera se zasune zpět.
Pokud ovládání gesty nepoužíváte, můžete kameru vypnout.
Kamera se pak vysune pouze v případě, kdy ji potřebujete,
například pro aplikaci Skype nebo pro funkci přizpůsobení
ostrosti podle vzdálenosti.
1 – Indikátor funkce ovládání gesty
Ukazuje, jak provést kliknutí a jak vyvolat nabídku ovládání gesty.
2 –  Hlavní nabídka
Kliknutím hlavní nabídku otevřete.
Vypnutí kamery…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení a vyberte možnost
Kamera.
3 - Klikněte na možnost Vypnuto. Kamera se zasune.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
3 –  Kanál nahoru nebo dolů
Přepnutí na další nebo předchozí kanál nebo spuštění sledování
televize.
Opakovaným klikáním přepínáte kanály.
4 –  Vyvolání ukazatele
Kliknutím přepnete na ukazatel ovládaný gesty.
5 –  Hlasitost nahoru nebo dolů
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
Opakovaným klikáním hodnotu upravíte.
7.3
Gesta ruky
6 –  Vypnutí nebo obnovení zvuku
Zvuk můžete obnovit také kliknutím na nabídku zvýšení nebo
snížení hlasitosti.
Funkce ovládání gesty využívá specifická gesta ruky.
• Zvedněte ruku dlaní směrem k televizoru. Tímto pohybem
funkci ovládání gesty aktivujete.
• Sevřete dlaň v pěst a ihned ji znovu rozevřete. Zobrazí se
nabídka ovládání gesty.
7 –  Zavření nabídky
Kliknutím zavřete nabídku ovládání gesty.
31
7.5
Tipy
• Vždy otevírejte ruku úplně a směřujte dlaň k televizoru.
• Pokud se ukazatel dostane mimo pohodlný dosah, změňte
pozici ruky. Stáhněte ji a znovu zvedněte.
• Chcete-li vyvolat hlavní nabídku, stáhněte ruku a vyvolejte
nabídku ovládání gesty. Potom rukou klikněte na možnost 
Hlavní nabídka.
32
9 - BAREVNÁ TLAČÍTKA
10 -  Info – jsou-li informace k dispozici, ikona má bílou barvu.
11 -  Možnosti – jsou-li možnosti k dispozici, ikona má bílou
barvu.
12 -  – otevírá celou stránku karty.
8
Hlavní nabídka
8.1
Otevření hlavní nabídky
8.3
Abyste mohli naplno využívat výhody platformy Android,
připojte televizor k internetu.
Upozornění
Podobně jako u chytrých telefonů nebo tabletů se systémem
Android představuje hlavní nabídka určité centrum televizoru.
V hlavní nabídce můžete spustit libovolnou aplikaci, přepnout na
televizní kanál, vypůjčit si film nebo přepnout na připojené
zařízení.
Televizor umí přijímat řadu různých zpráv, které se nazývají
Upozornění. Tato upozornění pocházejí z různých aplikací
v televizoru nebo vám mohou být zasílány přáteli či různými
středisky aplikací. Upozornění jsou ukládána do seznamu,
přičemž nejnovější upozornění je vždy nahoře.
Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
Když přijmete upozornění, vpravo nahoře na obrazovce se
krátce zobrazí ikona . Když na tuto ikonu kliknete, otevře se
okno upozornění.
Kliknutím na ikonu v horním pruhu vyberete požadovanou
kartu.
•
•
•
•
•
•
Otevření upozornění později…
 Nyní na TV
 Aplikace
 Video on Demand
 TV on Demand
 Kanály
 Zdroje
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
2 - Klikněte na ikonu upozornění  v pravém horním rohu
nabídky.
3 - Kliknutím si upozornění zobrazíte.
Při otevřeném upozornění můžete stisknutím tlačítka 
(doprava) otevřít příslušnou aplikaci.
U některých nastavení televizoru a v některých zemích nemusí
být k dispozici všechny ikony. Podrobnější informace ohledně
jednotlivých karet v hlavní nabídce uvádíme v následujících
kapitolách.
Stisknutím tlačítka  (doleva) vybrané upozornění smažete.
Stisknutím tlačítka  INFO si zobrazíte celé upozornění.
Chcete-li hlavní nabídku uzavřít bez provedené jakékoli změny,
stiskněte tlačítko  BACK.
8.4
Hledat
8.2
Když je televizor připojen k internetu, můžete použít vyhledávací
pole v hlavní nabídce.
Přehled
Můžete zadat text a vyhledávat skladby, televizní programy, videa
na YouTube nebo cokoli na internetu. K zadávání textu můžete
použít klávesnici na obrazovce nebo klávesnici dálkového
ovladače.
Můžete také vyzkoušet funkci vyhledávání hlasem a vyslovit
hledanou položku, aniž byste museli otevírat hlavní nabídku.
1 -  Nyní na TV
2 -  Aplikace
3 -  Video on Demand
4 -  TV on Demand
5 -  Kanály
Vyhledávání…
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
2 - Kliknutím na položku  otevřete vyhledávací pole.
• Automaticky se otevře klávesnice na obrazovce, na které
můžete zadat text pomocí navigačních tlačítek. Chcete-li
klávesnici na obrazovce zavřít, stiskněte tlačítko  BACK.
• Když začnete používat klávesnici dálkového ovladače,
klávesnice na obrazovce se zavře.
6 -  Zdroje
7 -  Upozornění
8 -  Hledat
Výsledky vyhledávání se zobrazí během několika vteřin. Pomocí
šipek nahoru a dolů můžete zobrazit různé typy nalezeného
obsahu.
33
9
9.3
Nyní na TV
Používání funkce Nyní na TV
Když otevřete nabídky Nyní na TV, může trvat několik vteřin,
než televizor informace obnoví.
9.1
Nabídka Nyní na TV
Postup otevření nabídky Nyní na TV…
V nabídce  Nyní na TV, která je součástí hlavní nabídky,
televizor doporučuje 9 nejoblíbenějších programů, které je
možné v danou chvíli sledovat.
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
2 - Kliknutím na ikonu  v horním pruhu otevřete kartu Nyní
na TV.
Televizor doporučuje programy, které právě běží nebo které
začnou během 15 minut. Doporučené programy jsou vybírány
z nainstalovaných kanálů, a to z kanálů vaší země. Můžete si také
funkci Nyní na TV nastavit tak, aby vám nabízela přizpůsobená
doporučení na základě programů, které sledujete pravidelně.
V nabídce Nyní na TV můžete…
• kliknutím na ikonu programu přepnout přímo na vysílaný
program.
• kliknutím na ikonu naplánovaného programu přepnout na
příslušný kanál.
• kliknutím na reklamu otevřít webovou stránku reklamy.
Abyste mohli využívat funkci přizpůsobených doporučení, musíte
v Podmínkách používání potvrdit Souhlas s poskytováním
osobních doporučení. Pokud jste již vyjádřili souhlas
s podmínkami, zkontrolujte, zda jste zaškrtli i políčko pro Souhlas
s poskytováním osobních doporučení. Před vyjádřením souhlasu
si můžete podmínky detailně prostudovat.
Chcete-li nabídku Nyní na TV zavřít, aniž byste přepnuli na jiný
program, stiskněte tlačítko  BACK.
Pomocí barevných tlačítek můžete spustit, zastavit nebo
odstranit nahrávání. Můžete také nastavit nebo odstranit
upomínku, která upozorňuje na začátek programu.
Chcete-li vyjádřit souhlas s Podmínkami používání a udělit
Souhlas s poskytováním osobních doporučení, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Podmínky
používání, aplikace.
Televizor neukládá předchozí doporučení. Funkce Nyní na TV je
k dispozici pouze ve vybraných zemích.
9.2
Co je potřeba
Chcete-li používat funkci Nyní na TV…
• v televizoru musí být nainstalovány televizní kanály.
• funkce Nyní na TV musí být ve vaší zemi k dispozici.
• hodiny televizoru musí být nastaveny na hodnotu Automaticky
nebo Podle země.
• musíte vyjádřit souhlas s Podmínkami používání (tento souhlas
jste mohli vyjádřit už dříve, když jste se připojovali k internetu).
• Data TV průvodce pocházejí především z internetu, mohou
však také pocházet od vysílací společnosti, není-li nastaveno
rodičovské hodnocení nebo jsou-li kanály uzamčeny.
Doporučujeme připojit televizor k internetu.
Ikona  se v horním pruhu hlavní nabídky zobrazuje pouze
v případě, je-li funkce Nyní na TV dostupná.
34
Aplikace
nabídku Aplikace.
3 - Kliknutím na ikonu  vpravo otevřete celou stránku
Aplikace. Šipkou dolů si můžete zobrazovat další stránky.
4 - Aplikaci spustíte kliknutím na její ikonu.
10.1
Ukončení aplikace…
Informace o aplikacích
Stiskněte tlačítko  HOME a vyberte jinou aktivitu nebo
stisknutím tlačítka  EXIT zapněte sledování televize.
10
Pomocí ikony  Aplikace v hlavní nabídce otevřete stránku
Aplikace.
10.4
Na stránce Aplikace najdete přehled všech aplikací v televizoru.
Podobně jako u chytrého telefonu nebo tabletu nabízejí aplikace
v televizoru nové funkce a rozšiřují možnosti jeho využití.
K dispozici je například YouTube, Twitter, televizní hry,
předpověď počasí a další. Můžete si také spustit aplikaci
webového prohlížeče, například Google Chrome, a surfovat po
internetu.
Chrome™
Otevření prohlížeče
Pomocí internetového prohlížeče Chrome™ můžete
v televizoru procházet internet.
Aplikace mohou pocházet ze služby Philips App Gallery nebo
z obchodu Google Play™. Některé praktické aplikace jsou pro
začátek v televizoru předinstalovány. Některé aplikace nabízejí
widgety, které se zobrazují na stránce Aplikace.
Procházení internetu…
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
2 - Kliknutím na možnost  v horním pruhu otevřete
nabídku Aplikace.
3 - Vyhledejte ikonu aplikace Chrome a klikněte na ni.
Chcete-li nainstalovat aplikaci ze služby Philips App Gallery nebo
z obchodu Google Play, musí být televizor připojen k internetu.
V televizoru můžete zobrazit jakoukoli internetovou stránku, ale
některé z nich nemusí být upraveny pro prohlížení na televizní
obrazovce.
10.2
Instalace aplikace
Můžete si instalovat aplikace ze služby Philips App Gallery nebo
z obchodu Google Play.
• Některé moduly plug-in (například pro zobrazení stránek nebo
videí) nejsou v televizoru dostupné.
• Internetové stránky se zobrazují postupně a na celou
obrazovku.
Postup instalace aplikace…
Ukončení procházení internetu…
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
2 - Kliknutím na možnost  v horním pruhu otevřete
nabídku Aplikace.
3 - Klikněte na ikonu App Gallery nebo na ikonu Google Play.
4 - Vyberte požadovanou aplikaci a klikněte na tlačítko Instalovat
vedle ní.
Stiskněte tlačítko  HOME a vyberte jinou aktivitu nebo
stisknutím tlačítka  EXIT zapněte sledování televize.
Tipy pro procházení
K přetahování a posouvání stránek můžete využít ukazatel.
Televizor aplikaci nainstaluje.
Přetáhnutí stránky…
Ikona nainstalované aplikace se zobrazí na stránce Aplikace.
Aplikace nainstalované ze služby App Gallery se po instalaci
automaticky otevřou.
1 - Umístěte ukazatel na levou nebo pravou hranu stránky.
2 - Stiskněte a podržte tlačítko OK a pohybem dálkového
ovladače doprava nebo doleva zobrazíte následující nebo
předchozí stránku.
Pokud máte při instalaci aplikace problémy, nejprve zkontrolujte
nastavení v obchodě Google Play.
Posunutí stránky…
1 - Umístěte ukazatel do středu stránky.
2 - Stiskněte a podržte tlačítko OK a pohybem dálkového
ovladače stránku posuňte nahoru nebo dolů.
10.3
Spuštění aplikace
Při posouvání stránky směrem dolů mohou karty a adresní řádek
v horní části stránky zmizet.
Aplikaci můžete spustit na stránce Aplikace.
Spuštění aplikace…
Opětovné zobrazení karet a adresního řádku…
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
2 - Kliknutím na možnost  v horním pruhu otevřete
1 - Umístěte ukazatel na horní hranu stránky.
2 - Stiskněte a podržte tlačítko OK a pohněte dálkovým
35
ovladačem směrem dolů.
Fotorámeček
Google Chrome může čas od času upravovat funkce prohlížeče.
10.5
Na stránce Aplikace se nachází malý widget s názvem
Fotorámeček. Do fotorámečku si můžete nastavit fotografii
podle vlastního výběru.
Zámek aplikace
Nastavení fotografie do fotorámečku…
1 - Otevřete fotografii na obrazovce televizoru.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na možnost
Nastavit jako fotorámeček. Velikost fotografie bude upravena
tak, aby odpovídala malému widgetu.
Můžete si v televizoru nastavit uzamčení aplikací nevhodných pro
děti.
Zamknout je možné pouze aplikace ze služby App Gallery.
Abyste pak mohli aplikaci odemknout, musíte zadat kód PIN
rodičovského zámku televizoru.
Podrobnější informace o prohlížení fotografií na obrazovce
televizoru získáte stisknutím barevného tlačítka  Klíčová slova
a vyhledáním položky Videa, fotografie a hudba.
Uzamknutí aplikací nevhodných pro děti…
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
2 - Kliknutím na možnost  v horním pruhu otevřete
nabídku Aplikace.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na položku
Podmínky používání. Pokud jste dosud nevyjádřili souhlas,
můžete to udělat nyní.
4 - Na další stránce zaškrtněte políčko Allow 18+ App Locking.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
10.7
Odebrání aplikací a widgetů
Aplikace a widgety můžete ze stránky Aplikace odstranit.
Pokud některou aplikaci odeberete, zároveň ji i odinstalujete.
Můžete odstranit pouze ty aplikace a widgety, které jste sami
nainstalovali. Odstraněné aplikace a widgety můžete kdykoli
nainstalovat znovu.
10.6
Odebrání aplikace nebo widgetu…
Widgety
1 - Přesuňte ukazatel nad aplikaci a zvedněte palec z tlačítka.
2 - Zobrazí-li se barevné tlačítko Odebrat, stisknutím tlačítka
 aplikaci ze stránky Aplikace odeberete.
Informace o widgetech
Widget je malé okno na stránce Aplikace. Widgety zobrazují
různé informace, například zprávy, předpověď počasí,
doporučení a podobně. Widget není třeba spouštět; jakmile je
přidán na stránku Aplikace, zůstává trvale zapnutý.
10.8
Vymazat internetovou paměť
Můžete vymazat internetovou paměť televizoru.
Existují dva typy widgetů. Některé widgety pocházejí z aplikací a
mají ikonu aplikace a widget. Jiné widgety jsou samostatné a
nemají vůbec ikonu aplikace. Když nainstalujete aplikaci s vlastní
ikonou a widgetem, musíte přidat widget na stránku Aplikace
sami. Widgety bez samostatné ikony aplikace jsou přidány na
stránku Aplikace automaticky.
Můžete vymazat registraci Philips, nastavení rodičovského
hodnocení, přihlašovací údaje v aplikaci videoobchodu,
internetové záložky, soubory cookie a historii.
Vymazání internetové paměti…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Síť a poté na Vymazat internetovou
paměť.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Přidání widgetu na stránku Aplikace…
Po nainstalování aplikace stiskněte na stránce Aplikace barevné
tlačítko  Widgety.
V seznamu widgetů vyberte widget, který chcete přidat na
stránku Aplikace. Označení (například 2x3 nebo 1x2) určuje
velikost prostoru, který widget na stránce Aplikace zabere.
Ve widgetech není podporováno přehrávání zvuku ani videa.
10.9
Nastavení systému Android
Můžete si upravit specifická nastavení pro používání aplikací.
Správa aplikací
36
Zobrazení seznamu nainstalovaných aplikací, kontrola volného
místa pro stahování dalších nebo odinstalování aplikace.
Účty
Zobrazení dostupných účtů nebo přidání účtu pro
nainstalovanou aplikaci.
Usnadnění
Nastavení televizoru pro lidi se zrakovým nebo sluchovým
omezením.
Metody zadávání na klávesnici
Výběr metody zadávání na klávesnici.
Nastavení soukromí
Přečtení nastavení ochrany soukromí Android.
Právní informace k systému Android
Zobrazení právních informací společnosti Google.
Nastavení systému Android…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení a poté na Nastavení
systému Android.
3 - Klikněte na požadované nastavení.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
10.10
Podmínky používání – aplikace
Když jste připojili televizor k internetu, byli jste požádáni
o vyjádření souhlasu s Podmínkami používání.
Chcete-li používat aplikace ze služby Philips App Gallery nebo
z obchodu Google Play, musíte vyjádřit souhlas s Podmínkami
používání. Podmínky používání si můžete otevřít a znovu přečíst
a můžete také vyjádřit souhlas se specifickými částmi, například
Souhlas s poskytováním osobních doporučení nebo Povolit
zamknutí aplikací 18+.
Zobrazení Podmínek používání a vyjádření souhlasu…
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
2 - Kliknutím na možnost  v horním pruhu otevřete
nabídku Aplikace.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na možnost
Podmínky používání. Přesuňte se dolů a znovu potvrďte souhlas.
4 - Na další stránce zaškrtněte požadované specifické části,
s nimiž chcete také vyjádřit souhlas.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
37
11
11.3
Video na vyžádání
Datový proud
Tento televizor umožňuje sledovat půjčené filmy odesílané ve
formátu streamování videa. Na film se můžete začít dívat téměř
okamžitě. Možná budete potřebovat pevný disk USB k ukládání
vyrovnávací paměti videa. Máte-li připojen pevný disk USB,
můžete si stáhnout filmy k zapůjčení z videopůjčoven, které
nabízejí pouze stahování filmů. Informace o podmínkách vám
poskytne příslušný videoobchod.
11.1
Informace o službě Video on
Demand
Na kartě  Video on Demand ve výchozí nabídce si můžete
půjčovat filmy z online videoobchodu. Můžete platit bezpečně
pomocí platební karty. Můžete si také službu Video on Demand
nastavit tak, aby vám doporučovala filmy na základě vaší země,
nastavení televizoru a pravidelně sledovaných programů.
Datové přenosy na internetu
Streamování nebo stahování mnoha videí může vést
k překročení vašeho měsíčního limitu pro stahování dat
z internetu.
Abyste mohli využívat funkci přizpůsobených doporučení, musíte
v Podmínkách používání potvrdit Souhlas s poskytováním
osobních doporučení. Pokud jste již vyjádřili souhlas
s podmínkami, zkontrolujte, zda jste zaškrtli i políčko pro Souhlas
s poskytováním osobních doporučení. Před vyjádřením souhlasu
si můžete podmínky detailně prostudovat.
Služba Video on Demand je k dispozici pouze ve vybraných
zemích. Ikona  se v horním pruhu hlavní nabídky zobrazuje
pouze v případě, je-li služba Video on Demand dostupná.
Chcete-li vyjádřit souhlas s Podmínkami používání a udělit
Souhlas s poskytováním osobních doporučení, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Podmínky
používání, aplikace.
11.2
Půjčování filmu
Na první stránce služby Video on Demand, nad seznamem filmů,
je k dispozici výběr kategorií. Můžete si také vybrat oblíbený
videoobchod (pokud je jich v nabídce více) nebo konkrétní žánr
z nabídky.
Výběr videoobchodu nebo žánru…
1 - Klikněte na možnost Všechny obchody nebo Žánr.
2 - Kliknutím vyberte požadovaný obchod nebo žánr.
3 - Pokud nechcete provést žádnou změnu, stiskněte
tlačítko BACK.
Vypůjčení filmu…
1 - Přesunutím ukazatele nad film si zobrazíte jeho název.
2 - Kliknutím na ikonu přejdete do videoobchodu, kde si můžete
přečíst obsah filmu.
3 - Potvrďte objednávku.
4 - Zaplaťte online.
5 - Začněte sledovat. Můžete používat tlačítka  (Přehrát) a 
(Pozastavit).
Ve většině videoobchodů budete požádáni o vytvoření účtu pro
přihlášení.
38
12
TV on Demand
12.1
Informace o službě TV on
Demand
Díky možnosti  TV on Demand ve výchozí nabídce můžete
sledovat televizní pořady, které jste zmeškali, nebo sledovat
televizní pořady v době, kdy se vám to nejlépe hodí.
Můžete si také službu TV on Demand nastavit tak, aby vám
doporučovala filmy na základě vaší země, nastavení televizoru a
pravidelně sledovaných programů.
Abyste mohli využívat funkci přizpůsobených doporučení, musíte
v Podmínkách používání potvrdit Souhlas s poskytováním
osobních doporučení. Pokud jste již vyjádřili souhlas
s podmínkami, zkontrolujte, zda jste zaškrtli i políčko pro Souhlas
s poskytováním osobních doporučení. Před vyjádřením souhlasu
si můžete podmínky detailně prostudovat.
Služba TV on Demand je k dispozici pouze ve vybraných zemích.
Ikona  se v horním pruhu hlavní nabídky zobrazuje pouze
v případě, že je služba Video on Demand dostupná.
Chcete-li vyjádřit souhlas s Podmínkami používání a udělit
Souhlas s poskytováním osobních doporučení, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Podmínky
používání, aplikace.
12.2
Vyžádání programu
Na první stránce služby TV on Demand, nad seznamem
programů, je k dispozici výběr kategorií. Můžete si také vybrat
oblíbenou vysílací společnost (pokud je jich v nabídce více),
vybrat seznam oblíbených programů nebo vybrat určitý den.
Výběr vysílací společnosti…
1 - Klikněte na možnost Vysílací společnost.
2 - Kliknutím vyberte požadovanou společnost.
3 - Pokud nechcete provést žádnou změnu, stiskněte tlačítko
 BACK.
Vyžádání programu…
1 - Přesunutím ukazatele nad program si zobrazíte jeho název.
2 - Kliknutím na ikonu přejdete do služby TV on Demand dané
vysílací společnosti, kde si můžete přečíst informace o programu.
3 - Potvrďte požadavek.
4 - Je-li třeba, proveďte online platbu.
5 - Začněte sledovat. Můžete používat tlačítka  (Přehrát) a 
(Pozastavit).
39
Po provedení automatické aktualizace kanálů se seznam kanálů
automaticky aktualizuje. Nové kanály jsou označeny ikonou.
13
Kanály
Ikony kanálů
 Oblíbený kanál
 Uzamčený kanál
 Nový kanál
 Kódovaný kanál
13.1
Sledování kanálů
Přepínání kanálů
Chcete-li otevřít seznam kanálů, stiskněte tlačítko LIST.
Chcete-li sledovat TV kanály, stiskněte tlačítko . Televizor se
naladí na naposledy sledovaný kanál.
Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během instalace
nainstalovány digitální rozhlasové stanice. Na rádiový kanál lze
přepnout podobně jako na televizní kanály. Při instalaci DVB-C
obvykle rozhlasové stanice začínají od čísla kanálu 1001 výše.
Přepínání kanálů
Chcete-li přepnout kanál, stiskněte tlačítko  + nebo  –.
Pokud víte číslo kanálu, zadejte je pomocí číselných tlačítek.
Stisknutím tlačítka OK po zadání čísla na kanál ihned přepnete.
*Pokud má televizor integrovaný satelitní tuner. Zkontrolujte,
zda je v nabídce Nastavení k dispozici možnost Instalace satelitu.
Skupiny kanálů
Opakovaným stisknutím některého z tlačítek  procházíte
kanály z aktuálně vybrané skupiny ze seznamu kanálů.
Otevření seznamu kanálů
Nyní a další
Chcete-li otevřít seznam kanálů, stiskněte tlačítko  LIST.
Seznam se zobrazí na celé obrazovce.
Během sledování televizního kanálu můžete rychle procházet
ostatní kanály a podívat se, co vysílají.
Seznam kanálů k procházení otevřete tlačítkem  (nahoru)
nebo  (dolů). Televizor zobrazuje informace získané
z internetu – název a podrobnosti aktuálního a následujícího
programu.
Seznam kanálů také můžete otevřít z hlavní nabídky.
Stiskněte tlačítko  a klikněte na možnost  Kanály v horní
části.
Kanály jsou zastoupeny názvem a logem.
Chcete-li si zobrazit aktuální programy, stiskněte tlačítko 
INFO.
Pokud se chcete vrátit zpět na seznam kanálů, znovu stiskněte
tlačítko  INFO.
PŘEDCHOZÍ KANÁL
Chcete-li přepnout zpět na předchozí naladěný kanál, stiskněte
tlačítko  BACK.
Chcete-li v seznamu kanálů na konkrétní kanál přepnout, klikněte
na něj ukazatelem nebo jej vyberte pomocí šipek a stiskněte
tlačítko OK.
Kanály také můžete přepínat v seznamu kanálů.
Seznam kanálů
Skupiny kanálů
Informace o seznamu kanálů
V seznamu kanálů si můžete vybrat konkrétní skupinu kanálů.
V seznamu kanálů jsou uvedeny všechny kanály (anténní,
kabelové i satelitní) a rozhlasové stanice nainstalované
v televizoru. Pokud je televizor připojen k internetu a příslušné
informace jsou k dispozici, kanály se zobrazují s názvem a logem
nebo s názvem a aktuálním programem.
Vyberte kanály z anténního, kabelového nebo satelitního tuneru.
Můžete také vybrat pouze své oblíbené kanály, z tuneru
Anténa/Kabel nebo Satelit. Také můžete z daného tuneru vybrat
pouze digitální kanály nebo rozhlasové stanice. Skupina kanálů,
kterou vyberete v seznamu kanálů, představuje výběr, který pak
procházíte pomocí tlačítek  + a  –.
Můžete si kanály označit jako oblíbené nebo můžete některé
zablokovat, pokud se domníváte, že nejsou vhodné pro děti. Tři
nejčastěji sledované kanály jsou označeny tenkým rámečkem
kolem názvu a loga.
Výběr skupiny
໊
1 - Stisknutím tlačítka  LIST během sledování televize
otevřete seznam kanálů na celé obrazovce.
2 - Klikněte na některou kartu skupiny nad seznamem kanálů.
V seznamu se zobrazí pouze vybraná skupina kanálů. Některé
skupiny mohou být prázdné.
V seznamu kanálů si můžete nastavit skupinu kanálů pro každý
integrovaný tuner (anténní, kabelový nebo satelitní)*. Tuto
skupinu můžete dále filtrovat tak, aby se zobrazovaly všechny
nebo pouze oblíbené kanály. Můžete odfiltrovat rozhlasové
stanice nebo naopak televizní kanály a také můžete vybrat pouze
digitální nebo analogové kanály.
40
Oblíbené kanály
Přesun kanálu
Můžete si vytvořit skupinu oblíbených kanálů.
Kanály můžete v seznamu kanálů přesouvat – měnit jejich pozici.
U každého tuneru tuner (anténního, kabelového nebo
satelitního)*, si můžete označit libovolné kanály jako oblíbené.
Když vyberete v seznamu kartu Oblíbené, zobrazí se
k procházení pouze oblíbené kanály. Všechny ostatní kanály
budou skryty.
Přesunutí kanálu…
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
2 - Klikněte na možnost Oblíbené.
3 - Stiskněte barevné tlačítko  Přesunout.
4 - Přesuňte ukazatel nad kanál, který chcete přesunout, klikněte
na něj a přetáhněte jej do nové pozice. Pokud jej chcete
přesunout na předchozí nebo následující stránku, přetáhněte jej
na dolní nebo horní hranu stránky. Zobrazí se následující nebo
předchozí stránka. Nová pozice je označena šipkou.
5 - Uvolněním tlačítka OK kanál umístíte na novou pozici.
6 - Můžete vybrat a přesunout i další kanály.
7 - Po ukončení přesunu kanálů stiskněte tlačítko  Zavřít.
8 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) přepnete na sledování televize.
Vytvoření skupiny oblíbených kanálů…
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
2 - Klikněte na tuner Anténa, Kabel nebo Satelit*.
3 - Kliknutím na kartu Kanály si zobrazíte všechny nainstalované
kanály daného tuneru.
4 - Stiskněte barevné tlačítko  Upravit Oblíbené a můžete
začít vybírat oblíbené kanály.
5 - Pomocí ukazatele klikněte na všechny kanály, které chcete
označit jako oblíbené. Chcete-li označení u některého kanálu
odebrat, znovu na něj klikněte. Můžete také použít výběr pomocí
šipek – vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko OK.
6 - Po dokončení výběru oblíbených kanálů stiskněte tlačítko
 Zavřít.
Chcete-li přesunout pouze jeden kanál, můžete na něj kliknout
ukazatelem a několik vteřin jej přidržet. Kanál se uvolní ze
seznamu a pluje v horní části seznamu kanálů; nyní jej můžete
snadno přesunout a uvolnit v nové pozici.
Chcete-li najednou označit více kanálů, stiskněte tlačítko 
Upravit Oblíbené a vyberte možnost  Vybrat řadu. Klikněte
na první a poté na poslední kanál řady, kterou chcete přidat do
oblíbených.
Pokud chcete vybrat všechny kanály, zvolte možnost  Vybrat
vše.
Přesun pomocí šipek
Chcete-li k přesunu použít šipky, vyberte kanál, který chcete
přesunout, a pomocí šipek jej umístěte v nové pozici. Novou
pozici také můžete zadat pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovladači. Stisknutím tlačítka OK umístění kanálu v nové pozici
potvrdíte.
Kanály v nabídce Oblíbené mají jiná čísla.
*Pokud má televizor integrovaný satelitní tuner. Zkontrolujte,
zda je v nabídce Nastavení k dispozici možnost Instalace satelitu.
Uzamknutí kanálu
Kanál můžete uzamknout.
Pokud nechcete, aby děti některý kanál sledovaly, můžete jej
uzamknout. Abyste pak mohli uzamčený kanál sledovat, je nutné
zadat kód rodičovského zámku. Programy z připojených zařízení
zamknout nelze.
Přejmenování kanálu
Kanál můžete přejmenovat.
Přejmenování kanálu…
Uzamknutí kanálu…
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
2 - Přesuňte ukazatel nad kanál a zvedněte palec z tlačítka.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
4 - Položte palec zpět na tlačítko OK a klikněte na možnost
Přejmenovat.
5 - Pomocí klávesnice dálkového ovladače zadejte nový název.
6 - Stisknutím tlačítka OK textové pole zavřete.
7 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) přepnete na sledování televize.
1 - Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko  LIST
a otevřete seznam kanálů.
2 - V libovolné skupině umístěte ukazatel nad kanál, který chcete
zamknout, a zvedněte palec z tlačítka.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na možnost
Zamknout kanál. Zamčený kanál je označen ikonou .
Chcete-li kanál odemknout, zvolte jej a vyberte
možnost Odemknout kanál. Je nutné zadat kód rodičovského
zámku.
Při přejmenovávání je k dispozici pouze latinka.
Vhodnost podle věku
Chcete-li zabránit dětem ve sledování pořadu nevhodného pro
jejich věk, můžete nastavit vhodnost podle věku.
41
2 - V libovolné skupině stiskněte tlačítko  OPTIONS a
klikněte na možnost Vyhledat kanál.
3 - Na klávesnici dálkového ovladače zadejte text a klikněte na
možnost Hledat.
4 - Televizor zobrazí nalezené kanály.
5 - Chcete-li hledat znovu, stiskněte barevné tlačítko  Hledat
znovu.
Digitální kanály mohou mít nastavenou vhodnost programů
podle věku. Pokud je věkové omezení u daného programu vyšší
nebo shodné s věkovým omezením, které si nastavíte, program
bude uzamčen. Abyste mohli uzamčený program sledovat, je
nutné zadat kód rodičovského zámku.
Postup nastavení vhodnosti podle věku…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení > Rodičovský zámek >
Rodičovské hodnocení.
3 - Zadejte 4místný kód rodičovského zámku. Pokud jste kód
dosud nenastavili, klikněte na možnost Zadat kód v nabídce
Rodičovský zámek. Zadejte 4místný kód rodičovského zámku a
potvrďte jej. Nyní můžete nastavit omezení podle věku.
4 - Vraťte se do nabídky Rodičovské hodnocení, klikněte na
požadovaný věk a stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Možnosti kanálů
Otevření nabídky Možnosti
Během sledování kanálu si můžete nastavit různé možnosti.
K dispozici jsou různé možnosti v závislosti na typu sledovaného
kanálu (analogový nebo digitální) nebo na uživatelském nastavení
televizoru.
Otevřete nabídku možností
Chcete-li rodičovské hodnocení vypnout, vyberte
možnost Žádné. V některých zemích je však nastavení
rodičovského hodnocení povinné.
Během sledování kanálu stiskněte tlačítko  OPTIONS.
U některých vysílacích společností zamkne televizor pouze
programy s vyšším nastaveným hodnocením. Rodičovské
hodnocení podle věku se nastavuje pro všechny kanály současně.
Výběr videa
Nové kanály
Digitální TV kanály mohou nabídnout více video signálů (vysílání
s více kanály), různá místa nebo úhly pohledu kamery u stejné
události nebo různé pořady na jednom TV kanálu. Pokud jsou
takové TV kanály dostupné, televizor zobrazí zprávu.
Nové kanály jsou uloženy v seznamu kanálů a jsou označeny
ikonou hvězdičky ().
Dual I-II
Po automatické aktualizaci kanálů se mohou nové kanály ve
skupině objevit automaticky. Kanály můžete ihned uzamknout,
přejmenovat nebo zařadit mezi oblíbené. Jakmile nový kanál
poprvé zapnete, bude ze skupiny nových kanálů odstraněn.
Pokud audio signál obsahuje dva jazyky zvuku, ale jeden jazyk
(nebo oba) nemá označení jazyka, je k dispozici tato možnost.
Chcete-li otevřít skupinu nových kanálů, stiskněte tlačítko 
OPTIONS a klikněte na možnost Zobrazit nové kanály.
Common Interface
Chcete-li kanál označit jako oblíbený, stiskněte barevné
tlačítko  Upravit Oblíbené.
Je-li k dispozici předplacený prémiový obsah z modulu CAM,
můžete prostřednictvím této možnosti zadat nastavení
poskytovatele služby.
Pokud chcete kanál zamknout, odemknout nebo přejmenovat,
stiskněte tlačítko  OPTIONS.
Skupinu nových kanálů zavřete tlačítkem  Zavřít.
Informace o kanálu
Vyhledání kanálu podle názvu
Výběrem možnosti Informace o kanálu zobrazíte technické
informace o kanálu (zda je analogový nebo digitální) nebo
o sledovaném připojeném zařízení.
Kanál můžete v seznamu kanálů vyhledat podle jména.
Můžete kanál vyhledat i v jednotlivých skupinách kanálů. Můžete
celý název kanálu nebo jeho část. Vyhledávací pole nerozlišuje
velká a malá písmena a háčky a čárky.
Mono/Stereo
Chcete-li přepnout zvuk na mono nebo stereo, vyberte možnost
Mono/Stereo.
Vyhledání kanálu…
1 - Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko  LIST
a otevřete seznam kanálů.
42
Toto nastavení není vhodné pro počítač. U některých
extrémních formátů obrazu se mohou přesto objevit černé
pruhy.
• Přizpůsobit obraz – automaticky přiblíží obraz, aby bez
zkreslení vyplňoval obrazovku. Mohou být vidět černé pruhy.
Nevhodné pro počítač.
Další možnosti
Usnadnění
Je-li aktivní režim Usnadnění, mohou televizor používat i lidé se
sluchovým nebo zrakovým postižením.
Chcete-li získat další informace, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Usnadnění.
Titulky
Pokročilé
Tato možnost slouží k Zapnutí titulků nebo Vypnutí titulků.
Výběrem možnosti Zapnuto bez zvuku zobrazíte titulky pouze
v případě, že je zvuk ztlumený tlačítkem .
Pokud tato dvě základní nastavení k požadovanému
naformátování obrazu nestačí, můžete vyzkoušet pokročilá
nastavení. V nabídce pokročilých nastavení obraz naformátujete
na obrazovku ručně.
Jazyk titulků
Obraz můžete podle potřeby přibližovat, roztahovat a posouvat
a zobrazit ho tak požadovaným způsobem – například s dobře
viditelnými titulky nebo rolovacími textovými bannery. Pokud
naformátujete obraz na konkrétní zdroj (například na připojenou
herní konzoli), můžete si při příštím připojení tohoto zdroje
nastavení znovu vyvolat. Televizor si ukládá poslední nastavení
pro jednotlivé typy připojení.
U digitálního vysílání můžete dočasně vybrat dostupný jazyk
titulků, pokud žádný z vašich preferovaných jazyků není
k dispozici.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Titulky.
Jazyky zvuku
Ruční formátování obrazu…
U digitálního vysílání můžete dočasně vybrat dostupný jazyk
zvuku, pokud žádný z vašich preferovaných jazyků není
k dispozici.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Jazyky zvuku.
1 - Stiskněte tlačítko  (Formát obrazu).
2 - Pokud se nejprve otevře Základní nastavení, stiskněte tlačítko
 Pokročilé.
3 - Upravte obraz pomocí nabídky Posun, Zvětšení nebo
Roztáhnout. Kliknutím na možnost Poslední nastavení přepnete
na naposled uložený formát. Kliknutím na možnost Zrušit se
vrátíte zpět k nastavení z okamžiku, kdy jste nabídku Formát
obrazu otevřeli.
4 - Když stisknete tlačítko  Základní nebo tlačítkem 
Zpět nabídku zavřete, televizor vytvořené nastavení uloží jako
Poslední nastavení.
• Posun – Kliknutím na šipky obraz posunete. Posouvat můžete
pouze zvětšený obraz.
• Zvětšení – Kliknutím na šipky obraz přiblížíte.
• Roztáhnout – Kliknutím na šipky obraz svisle nebo vodorovně
roztáhnete.
• Poslední nastavení – Kliknutím se vrátíte k poslednímu
nastavení uloženému pro tento zdroj (připojení).
• Zrušit – Kliknutím se vrátíte k formátu před započetím úprav.
• Původní – Zobrazí původní formát vstupního obrazu. Jedná se
o formát 1:1 (pixel na pixel). Pokročilý režim pro vstup HD
nebo počítač.
HbbTV na tomto kanálu
Máte možnost blokovat stránky HbbTV z kanálu, který nabízí
službu HbbTV.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku HbbTV.
Aplikace MHP
Zapnutí nebo vypnutí aplikací MHP.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku MHP.
Formát obrazu
Základní
Pokud obraz nevyplňuje celou obrazovku a nahoře a dole nebo
po stranách se zobrazují černé pruhy, můžete jej upravit, aby se
zobrazoval na celé obrazovce.
Teletext
Výběr jednoho ze základních nastavení pro vyplnění celé
obrazovky…
Stránky teletextu
1 - Stiskněte tlačítko  (Formát obrazu).
2 - Vyberte možnost Vyplnit obrazovku nebo Přizpůsobit
obraz.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
• Vyplnit obrazovku – automaticky zvětší obraz tak, aby vyplnil
obrazovku. Zkreslení obrazu je minimální, titulky jsou viditelné.
Chcete-li otevřít teletext, stiskněte během sledování televizních
kanálů tlačítko TEXT.
Chcete-li teletext zavřít, znovu stiskněte tlačítko TEXT.
Výběr stránky teletextu
Postup výběru stránky . . .
43
1 - Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2 - Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3 - Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno z barevně
označených témat v dolní části obrazovky.
Možnosti teletextu
Stisknutím tlačítka  OPTIONS v teletextu otevřete nabídku
možností…
Podstránky teletextu
• Zastavit stránku
Zastaví automatické otáčení podstránek.
• Dvojitá obrazovka / Celá obrazovka
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
• Přehled teletextu T.O.P.
Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.).
• Zvětšení
Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.
• Odhalit
Zruší skrytí informací na stránce.
• Opakování podstránek
Opakuje dostupné podstránky.
• Jazyk
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke správnému
zobrazení.
• Teletext 2.5
Aktivuje Teletext 2.5, který nabízí více barev a lepší grafiku.
Číslo stránky teletextu může obsahovat několik podstránek. Čísla
podstránek se zobrazují v pruhu vedle čísla hlavní stránky.
Chcete-li vybrat podstránku, stiskněte tlačítko  nebo .
Tabulky stránek teletextu (T.O.P.)
Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek teletextu.
Chcete-li v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Přehled T.O.P.
Oblíbené stránky
Televizor vytváří seznam 10 naposledy otevřených stránek
teletextu. Můžete je snadno znovu otevřít ve sloupci Oblíbené
stránky teletextu.
1 - V teletextu vyberte hvězdičku v levém horním rohu
obrazovky a zobrazte sloupec s oblíbenými stránkami.
2 - Pomocí tlačítek  (dolů) a  (nahoru) vyberte číslo stránky
a stisknutím tlačítka OK otevřete stránku.
Seznam můžete vymazat pomocí možnosti Vymazat oblíbené
stránky.
Nastavení teletextu
Hledání na teletextu
Jazyk teletextu
Lze vybrat slovo a vyhledat v teletextu všechny výskyty daného
slova.
Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání mají
k dispozici několik jazyků teletextu.
Postup nastavení primárního a sekundárního jazyka teletextu . . .
1 - Otevřete stránku teletextu a stiskněte tlačítko OK.
2 - Pomocí kurzorových kláves vyberte slovo nebo číslo.
3 - Znovu stiskněte tlačítko OK: ihned přejdete na další výskyt
tohoto slova nebo čísla.
4 - Opětovným stisknutím tlačítka OK přejdete na následující
výskyt.
5 - Vyhledávání ukončíte opakovaným stisknutím tlačítka 
(nahoru) tak dlouho, až nebude označen žádný výběr.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení > Jazyky a poté na
Primární teletext nebo Sekundární teletext.
3 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Teletext z připojeného zařízení
Teletext 2.5
Některá zařízení, která přijímají televizní kanály, mohou také
nabízet teletext.
Postup otevření teletextu z připojeného zařízení . . .
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší grafiku.
Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní nastavení od výrobce.
Vypnutí Teletextu 2.5…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte zařízení a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Během sledování kanálu na daném zařízení stiskněte tlačítko
 OPTIONS, vyberte možnost Zobrazení tlačítek zařízení,
vyberte tlačítko  a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK skryjete tlačítka zařízení.
4 - Chcete-li teletext ukončit, znovu stiskněte tlačítko  BACK.
1 - Stiskněte tlačítko TEXT.
2 - Při zobrazeném teletextu stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3 - Vyberte možnost Teletext 2.5 > Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Titulky a jazyky
Někteří poskytovatelé digitálního vysílání nabízejí na svých
digitálních televizních kanálech digitální teletext nebo interaktivní
televizní kanály. Tyto služby zahrnují běžný teletext s výběrem a
procházením prostřednictvím číselných a barevných tlačítek
a kurzorových kláves.
Titulky
Zapnutí
Chcete-li zapnout titulky, stiskněte tlačítko SUBTITLE.
Chcete-li digitální teletext ukončit, stiskněte tlačítko  BACK.
44
U titulků můžete nastavit možnost Zapnuto, Vypnuto nebo
Zapnuto bez zvuku.
Můžete si také nastavit automatické zobrazování titulků, pokud je
vysílaný program v jiném jazyce, než je nastavený jazyk televizoru.
V takovém případě vyberte možnost Automaticky. Při tomto
nastavení se titulky budou zobrazovat také při ztlumení
televizoru.
primární a sekundární jazyk zvuku. Pokud je k dispozici zvuk
v jednom z těchto jazyků, televizor na něj přepne.
Pokud není k dispozici žádný z preferovaných jazyků, můžete
vybrat jiný dostupný jazyk zvuku.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka zvuku…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení a poté na Jazyky >
Primární zvuk nebo Sekundární zvuk.
3 - Kliknutím vyberte požadovaný jazyk.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nastavení jazyka
Digitální kanály mohou pro jeden pořad nabízet několik jazyků
titulků. Můžete nastavit preferovaný primární a sekundární jazyk
titulků. Pokud budou k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků,
televizor vybrané titulky zobrazí.
Výběr jazyka zvuku, když není k dispozici žádný z preferovaných
jazyků…
Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném z preferovaných
jazyků, můžete vybrat jiný dostupný jazyk titulků.
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2 - Klikněte na možnost Jazyk zvuku a vyberte jazyk zvuku, který
chcete dočasně použít.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka titulků…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení a poté na Jazyky >
Primární titulky nebo Sekundární titulky.
3 - Kliknutím vyberte požadovaný jazyk.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Původní jazyk
Jestliže digitální kanál obsahuje původní jazyk pořadu nebo filmu,
můžete televizor nastavit na automatické přepínání na tento
jazyk zvuku.
Automatické přepnutí na původní jazyk…
Výběr jazyka titulků, když není k dispozici žádný z preferovaných
jazyků…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení a poté na Jazyky >
Původní jazyk.
3 - Klikněte na možnost Zapnuto a můžete dabovaný film
sledovat v původním jazyce.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2 - Klikněte na možnost Jazyk titulků a vyberte jazyk, který
chcete dočasně použít.
Titulky z teletextu
Pokud sledujete analogové kanály, je nutné nastavit titulky
u jednotlivých kanálů ručně.
Jazyk nabídky
1 - Přepněte na kanál a stisknutím tlačítka TEXT otevřete
teletext.
2 - Zadejte číslo stránky pro titulky, obvykle 888.
3 - Opětovným stisknutím tlačítka TEXT teletext zavřete.
Postup změny jazyka nabídek a zpráv televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení a poté na Jazyky
> Jazyk nabídky.
3 - Kliknutím vyberte požadovaný jazyk.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pokud během sledování tohoto analogového kanálu v nabídce
Titulky vyberete možnost Zapnuto, titulky se zobrazí (pokud
jsou k dispozici).
Chcete-li zjistit, který kanál je analogový nebo digitální, přepněte
na daný kanál a tlačítkem  OPTIONS otevřete Informace
o kanálu.
Interaktivní televize
Jazyky zvuku
Informace o iTV
Nastavení jazyka
Díky interaktivní televizi některé společnosti poskytující digitální
vysílání kombinují běžný televizní pořad s informacemi nebo
stránkami zábavy. Na některých stránkách můžete reagovat na
Digitální TV kanály mohou pro jeden pořad vysílat zvuk
s několika mluvenými jazyky. Můžete nastavit preferovaný
45
pořad nebo hlasovat, nakupovat online nebo zaplatit za pořad
služby Video-On-Demand.
Většina stránek iTV obsahuje informaci o tom, kterým tlačítkem
je zavřete.
Chcete-li stránku iTV nuceně zavřít, přepněte na další televizní
kanál a stiskněte tlačítko  BACK.
HbbTV, MHEG, . . .
Vysílací společnosti používají různé interaktivní televizní systémy:
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) nebo iTV (Interaktivní
TV – MHEG). Interaktivní televizi se někdy říká digitální teletext
nebo červené tlačítko. Každý systém je však jiný.
13.2
Televizní průvodce
Další informace najdete na internetových stránkách příslušných
vysílacích společností.
Co je potřeba
TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a
naplánovaných televizních pořadů pro vaše kanály. V závislosti na
tom, odkud pocházejí informace (data) TV průvodce se zobrazí
analogové a digitální kanály nebo pouze digitální kanály.
Informace TV průvodce nejsou nabízeny všemi kanály.
Co je potřeba
Interaktivní televize je k dispozici pouze na digitálních televizních
kanálech. Chcete-li si plně vychutnat výhody interaktivní televize,
potřebujete vysokorychlostní internetové připojení k televizoru.
Televizor může shromažďovat informace TV průvodce pro
kanály, které jsou v televizoru nainstalovány. Televizor nemůže
shromažďovat informace TV průvodce pro kanály sledované
z digitálního přijímače nebo dekodéru.
HbbTV
Pokud televizní kanál nabízí stránky HbbTV, musíte nejdříve
zapnout možnost HbbTV v nastavení televizoru, abyste mohli
zobrazit stránky.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Nastavení televizoru a poté na HbbTV.
3 - Klikněte na možnost Zapnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Data TV průvodce
TV průvodce přijímá informace (data) od vysílacích společností
nebo z internetu. V některých regionech a u některých kanálů
nemusejí být informace pro TV průvodce dostupné. Televizor
může shromažďovat informace TV průvodce pro kanály, které
jsou v televizoru nainstalovány. Televizor nemůže shromažďovat
informace TV průvodce pro kanály sledované z digitálního
přijímače nebo dekodéru.
Chcete-li zamezit přístupu na stránky HbbTV na konkrétním
kanálu, můžete blokovat stránky HbbTV pouze pro tento kanál.
1 - Nalaďte kanál, na kterém chcete blokovat stránky HbbTV.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na možnost
HbbTV na tomto kanálu.
3 - Klikněte na možnost Vypnuto.
Televizor se dodává s položkou informace nastavenou na
možnost Z vysílače.
Použití služby iTV
Pokud informace TV průvodce pocházejí z internetu, TV
průvodce může kromě seznamu digitálních kanálů zobrazit
i seznam analogových kanálů. Nabídka TV průvodce také
zobrazuje malé okno s aktuálním kanálem.
Otevření stránek iTV
Ze sítě Internet
Většina kanálů nabízejících vysílání HbbTV nebo iTV vás vyzve ke
stisknutí červeného tlačítka  nebo tlačítka OK, kterým
otevřete interaktivní program.
Pokud je televizor připojen k internetu, lze jej nastavit tak, aby
přijímal informace TV průvodce z internetu.
Procházení stránkami iTV
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení > TV průvodce a
klikněte na možnost Z internetu.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nastavení informací TV průvodce…
Na stránkách iTV se můžete pohybovat pomocí číselných tlačítek
a tlačítka  BACK.
Videa na stránkách iTV můžete přehrávat tlačítky  (Přehrát), 
(Pozastavit) a  (Zastavit).
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Chybějící nahrávky
Chcete-li otevřít digitální teletext, stiskněte tlačítko TEXT.
Chcete-li teletext zavřít, stiskněte tlačítko  BACK.
Pokud se zdá, že ze seznamu nahrávek některé nahrávky zmizely,
mohly se změnit informace (data) TV průvodce. Nahrávky
provedené s nastavením Z vysílače budou v seznamu
neviditelné, pokud přepnete nastavení na možnost Z internetu
Zavření stránek iTV
46
nebo opačně. Televizor pravděpodobně automaticky přepnul na
možnost Z internetu.
Chcete-li nahrávky v seznamu nahrávek zpřístupnit, přepněte na
nastavení, které bylo platné v době pořízení nahrávek.
Chcete-li zobrazit seznam všech nastavených připomínek,
stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na možnost
Naplánované připomínky.
Vyhledávání podle žánru
Používání TV průvodce
Jsou-li k dispozici informace, můžete vyhledat naplánované
pořady podle žánru, podobně jako filmy, sport apod.
Otevření TV průvodce
Chcete-li vyhledat pořady podle žánru, stiskněte tlačítko 
OPTIONS a vyberte možnost Vyhledat podle žánru.
Vyberte žánr a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se seznam
nalezených pořadů.
Chcete-li otevřít TV průvodce, stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
Opětovným stisknutím tlačítka  TV GUIDE průvodce zavřete.
Když TV průvodce otevřete poprvé, televizor prohledá všechny
TV kanály a získá informace o pořadech. To může několik minut
trvat. Data TV průvodce se uloží do televizoru.
Nahrávky
Z TV průvodce lze okamžitě nahrávat nebo naplánovat
nahrávání televizního pořadu. Chcete-li uložit nahrávky, připojte
k televizoru pevný disk USB.
Naladění programu
Přepnutí na pořad
Chcete-li získat další informace o nahrávání, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte si položku Nahrávání.
Z TV průvodce můžete přepnout na aktuální pořad.
Kliknutím na název programu program vyberete.
Přejděte doprava a zobrazte pořady naplánované na další část
daného dne.
Chcete-li přepnout na pořad (kanál), vyberte pořad a stiskněte
tlačítko OK.
Zobrazení podrobných informací o pořadu
Chcete-li zobrazit podrobnosti o vybraném pořadu, stiskněte
tlačítko  INFO.
Změna dne
TV průvodce může zobrazit naplánované pořady pro
nadcházející dny (maximálně až na 8 dní).
Pokud informace TV průvodce pocházejí od vysílací společnosti,
můžete stisknutím tlačítka  + zobrazit plán pro jeden
z následujících dní. Stisknutím tlačítka  – přejdete na předchozí
den.
Můžete také stisknout barevné tlačítko  Den a vybrat
požadovaný den.
Nastavení připomínky
Máte možnost nastavit připomínky, které vás upozorní na
zahájení pořadu prostřednictvím zprávy na obrazovce.
Chcete-li nastavit připomínku, vyberte pořad v TV průvodci
a stiskněte barevné tlačítko  Nastavit připomínku. Pořad se
označí ikonou hodin .
Chcete-li připomínku zrušit, stiskněte tlačítko  Zrušit
připomenutí.
47
14
14.3
Zdroje
Přehrávání stiskem jediného
tlačítka
14.1
Přepnutí na zařízení
Když je televizor v pohotovostním režimu, můžete přepnout na
přehrávač disků dálkovým ovladačem televizoru.
V seznamu zdrojů můžete přepnout na připojené zařízení a
sledovat program z něj.
Přehrávání
Chcete-li zapnout přehrávač disků i televizor z pohotovostního
režimu a ihned spustit přehrávání disku, stiskněte
tlačítko  (přehrát) na dálkovém ovladači televizoru.
Zařízení musí být připojeno kabelem HDMI a jak v televizoru,
tak v zařízení musí být zapnuta funkce HDMI CEC.
Přepnutí na připojené zařízení…
1 - Stisknutím tlačítka  SOURCES otevřete nabídku Zdroj.
2 - Klikněte na ikonu připojeného zařízení. Televizor zobrazí
program tohoto zařízení.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK se vrátíte ke sledování televize.
Chcete-li nabídku Zdroj zavřít bez přepnutí na některé zařízení,
znovu stiskněte tlačítko  SOURCES.
14.2
Rozpoznání zařízení
Když k televizoru připojíte nové zařízení, zařízení je rozpoznáno
a můžete mu přiřadit ikonu typu zařízení. Připojíte-li zařízení
pomocí konektoru HDMI CEC, získá příslušnou ikonu
automaticky.
Pokud chcete změnit ikonu přiřazenou zařízení, stiskněte
barevné tlačítko  Změnit typ a vyberte typ odpovídající
připojenému zařízení.
Jestliže název není pro dané zařízení vhodný nebo chcete
zařízení pojmenovat sami, stiskněte tlačítko  Přejmenovat.
Pomocí klávesnice dálkového ovladače zadejte nový název.
Příslušný typ zařízení usnadňuje používání zařízení. Typ zařízení
určuje styl obrazu a zvuku, hodnoty rozlišení, konkrétní nastavení
nebo pozici v rámci nabídky Zdroj.
Když k televizoru připojíte nové zařízení, ikona zařízení přeskočí
na začátek nabídky Zdroj.
Původní název a ikona
Chcete-li ikonu zařízení změnit zpět na původní název a typ,
stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na možnost Původní
název a ikona.
Vyhledat připojení
Chcete-li znovu vyhledat všechna připojení televizoru
a aktualizovat nabídku Zdroj, stiskněte tlačítko  OPTIONS a
klikněte na možnost Vyhledat připojení.
48
15
Zapnutí a vypnutí
3D
3D brýle zapnete stisknutím tlačítka  .
Trvá několik sekund, než se brýle přizpůsobí signálu 3D z 3D
vysílače na televizoru. Při prvním použití může tento postup trvat
až 15 sekund.
15.1
Co je potřeba
Stav baterie
Toto je aktivní 3D televizor. Můžete na něm sledovat 3D pořady
a filmy v rozlišení Full HD.
Když 3D brýle zapnete, můžete zkontrolovat stav baterie.
• Pokud kontrolka LED bliká zeleně, můžete brýle používat
4 hodiny nebo více.
• Pokud kontrolka LED bliká oranžově, můžete brýle používat
přinejmenším 2 hodiny, ale méně než 4 hodiny.
• Pokud kontrolka LED bliká červeně, je baterie téměř vybitá a
zbývají méně než 2 hodiny sledování ve 3D.
Můžete si také prohlížet 3D fotografie v rozlišení Ultra HD
z připojeného zařízení USB. Nelze však sledovat 3D video
v nativním rozlišení Ultra HD.
Pro sledování 3D obrazu je třeba…
• naladit televizní kanál, jenž vysílá pořady ve 3D.
• půjčit si film ve 3D z online videoobchodu.
• spustit film ve 3D z disku 3D Blu-ray, zařízení USB nebo
počítače.
Vypnutí
Chcete-li 3D brýle vypnout, stiskněte tlačítko . Kontrolka LED
čtyřikrát blikne. Pokud 3D brýle nepřijmou 3D signály po dobu
dvou minut, automaticky se vypnou.
V případě, že budete na televizoru chtít sledovat obraz ve 3D,
budete také potřebovat jeden z těchto typů aktivních 3D brýlí
Philips. . .
3D přijímač na 3D brýlích
• PTA507
• PTA508
• PTA509
• PTA517
• PTA518
• PTA519
Zkontrolujte, zda je optika přijímače umístěná uprostřed brýlí
v dosahu 3D signálu.
Tyto brýle můžete používat pro hraní na rozdělené obrazovce.
Všechny typy se prodávají samostatně. Aktivní 3D brýle jiných
značek nemusejí být podporovány.
15.2
3D brýle
PTA509
Hraní na rozdělené obrazovce
Tyto brýle můžete používat pro hraní na rozdělené obrazovce.
Dva hráči tak sledují stejný televizor, ale vidí dva různé obrazy
hry.
Přehled
Chcete-li brýle nastavit na sledování obrazu hráče 1 nebo
hráče 2, zapněte brýle a poté stiskněte tlačítko Hráč 1/2.
• Pokud je kontrolka LED oranžová a nepřerušovaně svítí po
dobu dvou sekund, jsou brýle nastaveny pro hráče 1.
• Pokud je kontrolka LED oranžová a bliká, jsou brýle nastaveny
pro hráče 2.
Chcete-li získat další informace, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Hraní na
rozdělené obrazovce.
1 -  – vypínač.
2 - Hráč 1/2 – výběr hráče 1 nebo 2.
3 - Optika přijímače
4 - Přihrádka na baterie
5 - LED kontrolka
Když 3D brýle rozbalíte, odstraňte také plastový pásek
z prostoru na baterie.
49
vysílače na televizoru. Při prvním použití může tento postup trvat
až 15 sekund.
Nasaďte kryt zpět a otočením doprava jej zavřete.
Stav baterie
Když 3D brýle zapnete, můžete zkontrolovat stav baterie.
• Pokud kontrolka LED bliká zeleně, můžete brýle používat
4 hodiny nebo více.
• Pokud kontrolka LED bliká oranžově, můžete brýle používat
méně než 4 hodiny.
• Pokud kontrolka LED bliká červeně, je baterie téměř vybitá a
zbývají méně než 2 hodiny sledování ve 3D.
Chcete-li vyměnit baterii, stiskněte malý knoflík na krytu baterie a
posunutím krytu směrem nahoru jej otevřete. Vyměňte baterii
typu CR2032 (3 V). Zkontrolujte, zda je strana baterie
s označením + viditelná. Nasaďte kryt a zasuňte jej dolů, až
uslyšíte klapnutí.
Vypnutí
Chcete-li 3D brýle vypnout, na 2 vteřiny stiskněte tlačítko .
Kontrolka LED čtyřikrát blikne. Pokud 3D brýle nepřijmou 3D
signály po dobu dvou minut, automaticky se vypnou.
Varování
V případě nesprávného umístění baterie hrozí nebezpečí
výbuchu. Baterie vyměňujte pouze za stejný typ.
3D přijímač na 3D brýlích
Nebezpečí
• Baterii nepolykejte. Hrozí nebezpečí popálení chemikáliemi.
• Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Dojde-li ke
spolknutí knoflíkové baterie, může za pouhé 2 hodiny způsobit
vážné vnitřní popáleniny a může způsobit smrt.
• Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
• Pokud přihrádku na baterie nelze zcela uzavřít, přestaňte
výrobek používat a uložte jej mimo dosah dětí.
• Pokud se domníváte, že mohlo dojít k polknutí baterií nebo
vložení do jakékoli části těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Ujistěte se, že optika přijímače uprostřed brýlí může přijímat 3D
signály. Odstraňte také překážky ze 3D přijímače na televizoru.
1 - 3D vysílač na televizoru
2 - 3D přijímač na 3D brýlích
Hraní na rozdělené obrazovce
Tyto brýle můžete používat pro hraní na rozdělené obrazovce.
Dva hráči tak sledují stejný televizor, ale vidí dva různé obrazy
hry.
PTA519
Chcete-li brýle nastavit na sledování obrazu hráče 1 nebo
hráče 2, zapněte brýle a tlačítkem přepněte hráče 1 nebo
hráče 2.
Přehled
• Pokud je kontrolka LED zelená a nepřerušovaně svítí po dobu
1,5 sekundy, jsou brýle nastaveny pro hráče 1.
• Pokud je kontrolka LED zelená a bliká, jsou brýle nastaveny
pro hráče 2.
Chcete-li získat další informace, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Hraní na
rozdělené obrazovce.
1 - Vypínač – výběr hráče 1 nebo 2
2 - Optika přijímače
3 - Přihrádka na baterie
Nasaďte kryt zpět a otočením doprava jej zavřete.
Když 3D brýle rozbalíte, odstraňte také plastový pásek
z prostoru na baterie.
Zapnutí a vypnutí
3D brýle zapnete stisknutím tlačítka .
Trvá několik sekund, než se brýle přizpůsobí signálu 3D z 3D
Chcete-li vyměnit baterii, otočte malým krytem doleva a
50
otevřete prostor pro baterie. Vyměňte baterii typu CR2032
(3 V). Zkontrolujte, zda je strana baterie s označením + viditelná.
Nasaďte kryt zpět a otočením doprava jej zavřete.
Změna nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na nabídku 3D > Přepnout do 3D a vyberte
možnost Automaticky, Pouze upozornění nebo Nikdy.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Varování
V případě nesprávného umístění baterie hrozí nebezpečí
výbuchu. Baterie vyměňujte pouze za stejný typ.
Nebezpečí
• Baterii nepolykejte. Hrozí nebezpečí popálení chemikáliemi.
• Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Dojde-li ke
spolknutí knoflíkové baterie, může za pouhé 2 hodiny způsobit
vážné vnitřní popáleniny a může způsobit smrt.
• Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
• Pokud přihrádku na baterie nelze zcela uzavřít, přestaňte
výrobek používat a uložte jej mimo dosah dětí.
• Pokud se domníváte, že mohlo dojít k polknutí baterií nebo
vložení do jakékoli části těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Vytvoření 3D z 2D
Díky funkci převodu 2D na 3D můžete sledovat obraz ve 3D
stále. Televizor dokáže vytvořit 3D z 2D signálu.
Sledování obrazu 3D z 2D signálu…
1 - Stiskněte tlačítko  3D.
2 - Klikněte na možnost Převod 2D na 3D. Nasaďte si 3D brýle.
Vypnutí…
1 - Stiskněte tlačítko  3D.
2 - Klikněte na možnost 2D.
15.3
Sledování v režimu 3D
15.4
Sledování obrazu 3D
Optimální sledování 3D
Když televizor přepnete do režimu 3D nebo když se zobrazí
upozornění, že je k dispozici režim 3D, nasaďte si 3D brýle.
Aby byl zážitek ze sledování ve 3D optimální, doporučujeme:
Pokud televizor signál 3D nezjistí (chybí tag signálu 3D), program
3D se na obrazovce zobrazí jako dvojitý obraz. V takovém
případě je nutné zapnout 3D ručně.
• sedět od televizoru ve vzdálenosti, která odpovídá alespoň
trojnásobku výšky televizní obrazovky, nejdále však 6 metrů.
• vyhnout se zářivkovému osvětlení (jako jsou zářivky nebo
některé úsporné žárovky, které fungují na nízké frekvenci) a
přímému slunečnímu světlu, které může 3D obraz rušit.
Ruční zapnutí 3D…
1 - Stiskněte tlačítko  3D.
2 - Kliknutím na odpovídající možnost vyberte vhodné nastavení
obrazu 3D. Můžete si vybrat z nabídky Vedle sebe, Vedle sebe
obráceně, Nahoře / dole a Nahoře / dole obráceně.
15.5
Péče o 3D brýle
Ukončení sledování 3D…
1 - Stiskněte tlačítko  3D.
2 - Klikněte na možnost 2D.
• Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol,
rozpouštědla a povrchově aktivní činidla, ani vosk, benzen,
rozpouštědla, repelenty proti hmyzu či maziva. Použití těchto
chemikálií by mohlo způsobit změnu zbarvení či praskliny.
• Nevystavujte 3D brýle přímému slunečnímu světlu, horku, ohni
ani vodě. Mohlo by dojít k poškození funkcí výrobku nebo
požáru.
• Dbejte opatrnosti, aby vám brýle neupadly na zem, neohýbejte
je ani nevyvíjejte nadměrný tlak na jejich sklíčka.
• Skla čistěte čistým měkkým hadříkem (z mikrovláken nebo
bavlněného flanelu), abyste je nepoškrábali. Čisticí prostředky
nestříkejte přímo na 3D brýle. Mohlo by dojít k poškození
elektronických obvodů (u aktivních 3D brýlí).
• Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol,
rozpouštědla a povrchově aktivní činidla, ani vosk, benzen,
rozpouštědla, repelenty proti hmyzu či maziva. Použití těchto
chemikálií by mohlo způsobit změnu zbarvení či praskliny.
3D obraz se přepne na 2D poté, co přepnete na jiný kanál nebo
připojené zařízení.
Automatické přepnutí
Při prvním zjištění signálu 3D můžete nastavit, jak se má 3D
v budoucnu spouštět. Toto nastavení je možné změnit i později
v nabídce Nastavení.
• Pokud se má do režimu 3D přepínat automaticky, zvolte
možnost Automaticky.
• Pokud chcete nejprve zobrazit upozornění, zvolte možnost
Pouze upozornění.
• Pokud nechcete režim 3D využívat vůbec, zvolte možnost
Nikdy.
51
15.6
Upozornění
• Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let.
• Pokud jste vy nebo někdo v rodině někdy trpěli epilepsií nebo
záchvaty kvůli citlivosti na světlo, pak se před vystavením se
blikajícím světelným zdrojům, rychlým obrazovým sekvencím či
sledování 3D obrazu poraďte s lékařem.
• Pokud se vám udělá nevolno, přestaňte sledovat 3D obraz
a nezačínejte ihned poté s nějakou potenciálně nebezpečnou
činností (například řízením auta), dokud příznaky nezmizí. Pokud
příznaky přetrvávají, nezačínejte opět sledovat 3D obraz bez
konzultace s lékařem.
• Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou závratě, bolesti
hlavy nebo dezorientace doporučujeme nesledovat obraz ve 3D
po delší dobu.
• Nepoužívejte brýle 3D k jiným účelům než sledování
televizoru 3D.
• Pokud normálně nosíte dioptrické brýle nebo používáte
kontaktní čočky, noste 3D brýle společně s těmito brýlemi nebo
čočkami.
• Brýle ukládejte mimo dosah malých dětí, aby děti nespolkly
malé části nebo baterie.
• Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat
pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné
pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do šesti let,
protože jejich zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.
• Vyhněte se použití 3D brýlí v případě oční infekce nebo jiných
kontaktně přenášených nemocí (např. zánět spojivek, vši apod.).
3D brýle začněte znovu používat teprve poté, co infekce úplně
zmizí.
52
Používáte-li jeden nebo dva moduly CAM k dešifrování kanálů
(dva moduly CAM, každý s jinými oprávněními ke sledování),
mohou se některé kanály zobrazit v režimu Multi View na malé
obrazovce. Pravděpodobně nemáte oprávnění dešifrovat daný
kanál na tomto tuneru. Režim Multi View nedokáže zobrazit
kanály ze služby Pause TV.
16
Multi View
16.1
Informace o funkci Multi View
16.4
Pomocí panelu úloh Multi View můžete snadno přepnout
z jedné naposledy spuštěné aplikace (televize, teletextu, TV
průvodce, prohlížeče Chrome apod.) na druhou. Můžete
například přímo přepnout ze sledovaného televizního kanálu na
webové stránky, které jste před chvílí otevřeli v prohlížeči
Google Chrome.
Přepnutí zobrazení
Můžete přepnout zobrazení kanálu na velké obrazovce a
v malém okně.
Přepnutí zobrazení…
Se zobrazením Multi View můžete rovněž sledovat dva kanály
najednou. Televizní kanál se zobrazuje na velké obrazovce, druhý
pak na malé obrazovce (obraz v obraze).
1 - Stiskněte tlačítko  MULTI VIEW.
2 - Kliknutím na tlačítko  přepnete kanály.
Malé okno je bez zvuku.
Obrazovka v režimu Multi View nezobrazuje video ve 3D ani
Ultra HD. Zobrazení Multi View není k dispozici pro analogové
kanály. Zobrazení Multi View také není podporováno všemi
aplikacemi.
16.5
16.2
Postup sledování televizního kanálu během sledování teletextu…
Teletext a televize
Můžete sledovat televizní kanál na malé obrazovce zobrazení
Multi View během sledování teletextu.
Panel úloh
1 - Stiskněte tlačítko  MULTI VIEW.
2 - Klikněte na tlačítko  na obrazovce. Kanál, který jste
sledovali, se zobrazí na malé obrazovce.
3 - Pomocí tlačítek   nebo   můžete přepínat
kanály na malé obrazovce.
Panel úloh vám umožní přepínat z jedné naposledy spuštěné
aplikace televizoru na druhou. Panel úloh dokáže zobrazit
6 naposledy spuštěných aplikací.
Chcete-li malou obrazovku skrýt, opět stiskněte tlačítko 
MULTI VIEW a klikněte na ikonu  na obrazovce.
Postup přepnutí z jedné aplikace na druhou…
1 - Stiskněte tlačítko  MULTI VIEW. Panel úloh se zobrazuje
v dolní části obrazovky a jsou na něm ikony naposledy
spuštěných aplikací.
2 - Požadovanou aplikaci vyberete kliknutím na ikonu. Televizor
na aplikaci přepne.
16.3
Sledování dvou televizních kanálů
Se zobrazením Multi View můžete sledovat dva kanály najednou.
Druhý kanál uvidíte na malé obrazovce v pravém horním rohu
obrazovky.
Postup sledování dvou televizních kanálů najednou…
1 - Stisknutím tlačítka  začněte sledovat televizní kanál.
2 - Stiskněte tlačítko  MULTI VIEW. V dolní části obrazovky
se zobrazí panel úloh.
3 - Klikněte na tlačítko  na obrazovce. Tentýž kanál se objeví
na malé obrazovce.
Chcete-li malou obrazovku skrýt, opět stiskněte tlačítko 
MULTI VIEW a klikněte na ikonu  na obrazovce.
53
nebo na její připojení.
3 - Spusťte hru.
4 - Chcete-li hraní ukončit, stiskněte tlačítko  HOME a vyberte
jinou aktivitu.
17
Hry
17.1
Chcete-li získat další informace o připojení gamepadu, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Herní konzole,
připojení.
Co je potřeba
Na tomto televizoru můžete hrát hry z různých zdrojů…
• Z připojené herní konzole
• Z galerie aplikací v nabídce TV aplikace
• Z internetu v televizoru
• Z obchodu Google Play – hry stáhnuté do televizoru
Ze stránky Aplikace
V televizoru můžete hrát hry nainstalované na stránce Aplikace.
Spuštění hry…
Abyste mohli hrát hry z galerie aplikací nebo internetových
stránek nebo hry stáhnuté z obchodu Google Play, musí mít
televizor vysokorychlostní (širokopásmové) připojení k internetu.
Abyste mohli hrát hry z internetu, potřebujete gamepad.
Chcete-li získat další informace o připojení k internetu, stiskněte
barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Instalace
sítě.
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
2 - Kliknutím na možnost  v horním pruhu otevřete
nabídku Aplikace.
3 - Na stránce Aplikace klikněte na požadovanou herní aplikaci.
4 - Kliknutím na ikonu hru spustíte. Ke hraní používejte gamepad.
5 - Chcete-li hraní ukončit, stiskněte tlačítko  HOME a vyberte
jinou aktivitu.
17.2
Chcete-li získat další informace o připojení k internetu, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Síť, připojení.
Nastavení her
Ze sítě Internet
Než začnete hrát hru (z konzole, aplikace nebo internetu),
přepněte televizor do optimálního nastavení na hry. Toto
nastavení podporuje rychlost a přesnost hraní her.
V televizoru můžete hrát hry přímo z internetu.
Spuštění hry…
Když herní konzoli přidáte do nabídky Zdroje jako typ Hra
(seznam připojení), televizor se přepne na optimální herní
nastavení automaticky. Pokud je herní konzole nastavena jako
Přehrávač a po většinu času využívána jako přehrávač disků,
ponechte nastavení na hodnotě Přehrávač.
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
2 - Kliknutím na možnost  v horním pruhu otevřete
nabídku Aplikace.
3 - Na stránce Aplikace klikněte na internetový prohlížeč,
například Google Chrome.
4 - Na internetu vyhledejte stránku, která nabízí online hry.
5 - Kliknutím na ikonu hru spustíte. Ke hraní používejte gamepad.
6 - Chcete-li hraní ukončit, stiskněte tlačítko  HOME a vyberte
jinou aktivitu.
Ruční volba optimálního nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko  a klikněte na možnost Hra.
2 - Vyberte možnost Zapnuto. Televizor se přepne do
optimálního nastavení na hraní.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace o připojení k internetu, stiskněte
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Síť, připojení.
Po skončení hraní nezapomeňte toto nastavení přepnout zpět na
hodnotu Vypnuto.
17.4
Gamepad
17.3
Hraní hry
Chcete-li na televizoru hrát internetové hry, můžete k němu
připojit některé bezdrátové gamepady. Televizor podporuje
připojení až dvou gamepadů současně. Gamepad můžete začít
používat ihned po připojení.
Z herní konzole
V televizoru můžete hrát hry z připojené herní konzole.
Pomocí gamepadu můžete ovládat i ukazatel.
Spuštění hry…
Chcete-li získat další informace o připojení herní konzole,
stiskněte barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
Gamepad, připojení.
1 - Zapněte herní konzoli.
2 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a klikněte na herní konzoli
54
17.5
Hraní na rozdělené obrazovce
Informace o hraní na rozdělené obrazovce
Pokud hrajete hru pro dva hráče s rozdělenými obrazovkami,
můžete televizor nastavit tak, aby jednotlivé obrazovky
zobrazoval jako celou obrazovku. Jednotliví hráči vidí pouze svou
část hry, a to na celé obrazovce. K zobrazení obou obrazovek
televizor využívá 3D technologii.
Co je potřeba
Chcete-li hrát hru pro dva hráče s využitím tohoto televizoru,
potřebujete dvoje aktivní 3D brýle – Philips PTA507, PTA508,
PTA509, PTA517, PTA518 nebo PTA519.
Herní konzole také musí být připojena konektorem HDMI.
Hraní hry na rozdělené obrazovce
Spuštění hry pro dva hráče…
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES a klikněte na herní konzoli.
2 - Na herní konzoli spusťte hru a vybere režim pro dva hráče.
Vyberte režim pro zobrazení rozdělené obrazovky.
3 - V režimu televize stiskněte tlačítko  a klikněte na možnost
Hra.
4 - Vyberte možnost Rozdělená obrazovka, vlevo/vpravo nebo
Rozdělená obrazovka, nahoře/dole – podle toho, v jakém
formátu se hra na rozdělené obrazovce zobrazuje. Televizor
zobrazí obě verze na celé obrazovce.
5 - Ke sledování 2 různých obrazovek si nasaďte 3D brýle.
Chcete-li brýle nastavit na sledování obrazu pro hráče 1 a 2,
stiskněte přepínač pro nastavení hráčů na brýlích (Player 1/2).
Zapnutí a vypnutí rozdělené obrazovky
V režimu rozdělené obrazovky pro dva hráče můžete přepínat
z rozdělené obrazovky na kombinované zobrazení a zase zpátky,
číst herní nabídku nebo výsledky her.
Chcete-li přepínat zobrazení, stiskněte tlačítko OK na dálkovém
ovladači televizoru.
Spuštění hry pro dva hráče
Chcete-li ukončit rozdělení obrazovky pro dva hráče, stiskněte
tlačítko  a vyberte další aktivitu.
55
18
18.3
Videa, fotografie
a hudba
Z mobilního zařízení
Informace o funkci Wi-Fi Miracast
Díky funkci Wi-Fi Miracast™ si můžete prohlížet snímky nebo
přehrávat hudbu či videa z mobilního zařízení.
18.1
Z připojení USB
Váš televizor je zařízení s certifikací Wi-Fi Certified Miracast™.
Funkce Miracast™ umožňuje bezdrátově sledovat sdílenou
obrazovku chytrého telefonu, tabletu nebo počítače na televizní
obrazovce. Můžete streamovat videa (zvuk a obraz), sdílet
fotografie nebo cokoli jiného z obrazovky tohoto zařízení. Není
třeba připojovat zařízení k domácí síti. Televizor i zařízení musí
mít certifikaci Wi-Fi Certified Miracast™ a musí mít zapnutou
funkci Miracast.
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu z připojené
jednotky USB Flash nebo pevného disku USB.
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash nebo
pevný disk USB k jednomu z konektorů USB. Televizor rozpozná
zařízení a zobrazí seznam mediálních souborů. Pokud se seznam
souborů nezobrazí automaticky, stiskněte tlačítko  SOURCES
a klikněte na USB.
Funkce Miracast v tomto televizoru podléhá protokolu HDCP a
nedokáže zobrazovat prémiový obsah chráněný proti kopírování,
který je odesílán ze zařízení. Maximální podporované rozlišení
videa je 720p u 2,4GHz připojení Wi-Fi a 1080p u 5GHz
připojení Wi-Fi.
Můžete vyhledat požadovaný soubor pomocí vyhledávacího pole
nebo soubory procházet ve složkách podle toho, jak jste si je na
disku uspořádali.
Televizor také mediální soubory seskupí podle typu –  Videa,
 Fotografie nebo  Hudba. Barevná tlačítka a možnosti
v nabídce  OPTIONS zastupují jednotlivé typy.
Chcete-li získat další informace o certifikaci Wi-Fi Certified
Miracast™, přejděte na adresu www.wi-fi.org
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi jsou registrované
ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™, Miracast™ jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi
Alliance.
Chcete-li ukončit přehrávání videí, fotografií nebo hudby,
stiskněte tlačítko  HOME a vyberte jinou aktivitu.
Varování
Jestliže se pokusíte pozastavit nebo nahrávat pořad s připojeným
pevným diskem USB, televizor zobrazí dotaz, zda chcete
naformátovat pevný disk USB. Tímto formátováním dojde
k odstranění všech aktuálních souborů z pevného disku USB.
Zapnutí funkce Miracast
Zkontrolujte, zda je funkce Wi-Fi Miracast zapnuta.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení > Wi-Fi Miracast.
3 - Klikněte na možnost Zapnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
18.2
Z počítače nebo zařízení NAS
Můžete si prohlížet snímky nebo přehrávat hudbu a videa
z počítače nebo ze zařízení NAS (Network Attached Storage)
v domácí síti.
Televizor a počítač nebo zařízení NAS musí být ve stejné síti.
V počítači nebo zařízení NAS musí být nainstalován software
serveru médií, například Twonky™. Server médií musí být
nastaven na sdílení souborů s televizorem. Televizor zobrazí vaše
soubory a složky tak, jak jsou uspořádány serverem médií nebo
jak jsou uloženy v počítači nebo zařízení NAS. Barevná tlačítka a
možnosti v nabídce  OPTIONS televizoru fungují stejně u
všech typů mediálních souborů.
Sdílení obrazovky na televizoru
Postup pro sdílení obrazovky chytrého telefonu, tabletu nebo
počítače na televizoru…
1 - 1. Zapněte televizor.
2 - V zařízení otevřete aplikaci, jako je například Wi-Fi Miracast,
Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display* nebo podobnou, a
začněte vyhledávat další zařízení kompatibilní s funkcí Miracast.
3 - V seznamu nalezených zařízení vyberte televizor pro
připojení.
4 - V televizoru zvolte souhlas s připojením k televizoru. Můžete
být požádáni o zadání kódu PIN ze zařízení do televizoru –
zadejte čísla pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
Televizor vás může také požádat o zadání kódu PIN v zařízení.
Pokud server médií podporuje vyhledávání souborů, je
k dispozici vyhledávací pole.
Chcete-li vyhledat a přehrát soubor z počítače, stiskněte
tlačítko  SOURCES a klikněte na možnost SimplyShare.
56
Pokud se naváže připojení, televizor zobrazí obrazovku zařízení.
5 - V zařízení vyberte videa, fotografie nebo soubory, které
chcete sledovat na televizoru.
Zpoždění obrazovky
Normální zpoždění při sdílení obrazovky pomocí funkce Miracast
je přibližně 1 sekunda. Zpoždění však může být delší, pokud
používáte starší zařízení s menším výkonem procesoru.
* Funkce Miracast je podporována funkcí WiDi 3.5 a novější.
Příslušná síť Wi-Fi (například „DIRECT_název_televizoru“) se
může zobrazit i v seznamu dostupných sítí v dalších zařízeních,
například v notebooku. Připojení však mohou využít pouze
zařízení s funkcí Wi-Fi Miracast.
18.4
Videa
Ukončení sdílení
Přehrávání videozáznamů
Sdílení obrazovky televizoru nebo mobilního zařízení můžete
kdykoli ukončit.
Způsob otevření seznamu mediálních souborů v televizoru závisí
na typu zařízení, v němž jsou tyto soubory uloženy.
Ze zařízení
Chcete-li přehrát video, klikněte v seznamu mediálních souborů
na název příslušného souboru.
Pomocí aplikace, kterou jste použili ke spuštění funkce Miracast,
můžete odpojit a zastavit sledování obrazovky zařízení
na televizoru. Televizor se přepne zpět na poslední vybraný
pořad.
• Chcete-li přejít na další nebo předchozí video, stiskněte tlačítko
 + nebo  –.
• Chcete-li video pozastavit, stiskněte tlačítko OK. Pokračovat
můžete opětovným stisknutím tlačítka OK.
• Chcete-li se ve videu posunout o 10 sekund vpřed nebo vzad,
stiskněte tlačítko  nebo .
• Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun vpřed,
stiskněte tlačítko  nebo . Stisknutím těchto tlačítek
několikrát za sebou zvýšíte rychlost – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• Chcete-li přehrávání videa zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
• Chcete-li vrátit zpět do složky, stiskněte tlačítko  BACK.
Z televizoru
Chcete-li zastavit sledování obrazovky zařízení na televizoru,
můžete . . .
• stisknutím tlačítka  spustit sledování televizního vysílání
• stisknutím tlačítka  spustit další aktivitu na televizoru
• stisknutím tlačítka  SOURCES otevřít nabídku Zdroj a
vybrat připojené zařízení.
Indikátor průběhu
Chcete-li během přehrávání videa zobrazit indikátor průběhu
(pozici v přehrávání, délku, název, datum a podobně), stiskněte
tlačítko  INFO.
Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.
Blokování zařízení
Když poprvé přijmete žádost ze zařízení, můžete zařízení
blokovat. Tato žádost a všechny budoucí žádosti z tohoto
zařízení budou ignorovány.
Chcete-li zařízení zablokovat, klikněte na možnost Blokovat….
Možnosti videa
Odblokování všech zařízení
Funkce barevných tlačítek a možnosti při přehrávání videa:
Všechna dříve připojená i blokovaná zařízení jsou uložena
v seznamu připojení funkce Wi-Fi Miracast. Pokud tento seznam
vymažete, všechna blokovaná zařízení budou odblokována.
• Přehrát vše – Přehraje všechny videosoubory ve složce.
• Přehrát jedno – Přehraje pouze dané video.
• Seznam – Zobrazí videa jako seznam souborů.
• Náhledy – Zobrazí videa v podobě miniatur.
• Náhodně – Přehraje soubory v náhodném pořadí.
• Titulky – Pokud jsou titulky dostupné, můžete je nastavit na
hodnotu Zapnuto, Vypnuto nebo Zapnuto bez zvuku.
• Jazyk titulků – Výběr jazyka titulků (je-li tato možnost
dostupná).
• Jazyk zvuku – Výběr jazyka zvuku (je-li tato možnost
dostupná).
• Opakovat – Přehraje všechna videa ve složce jednou nebo
stále dokola.
Odblokování všech blokovaných zařízení…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Síť a poté na Připojení Wi-Fi Miracast.
Seznam bude vymazán.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Blokování dříve připojeného zařízení
Chcete-li blokovat zařízení, které jste předtím připojili, je nejprve
nutné vymazat seznam připojení funkce Wi-Fi Miracast. Pokud
tento seznam vymažete, bude třeba znovu potvrdit nebo
blokovat připojení pro každé zařízení.
57
18.5
18.6
Fotografie
Hudba
Prohlížení fotografie
Přehrávání hudby
Způsob otevření seznamu mediálních souborů v televizoru závisí
na typu zařízení, v němž jsou tyto soubory uloženy.
Způsob otevření seznamu mediálních souborů v televizoru závisí
na typu zařízení, v němž jsou tyto soubory uloženy.
Chcete-li si prohlížet fotografie, klikněte v seznamu mediálních
souborů na název příslušného souboru.
Chcete-li přehrát skladbu, klikněte v seznamu mediálních
souborů na název příslušného souboru.
Je-li ve složce více fotografií, můžete spustit prezentaci.
Je-li ve složce více skladeb, můžete si je přehrávat postupně.
Spuštění prezentace…
• Chcete-li přejít na další nebo předchozí skladbu, stiskněte
tlačítko  + nebo  –.
• Chcete-li video pozastavit, stiskněte tlačítko OK. Pokračovat
můžete opětovným stisknutím tlačítka OK.
• Chcete-li se ve skladbě posunout o 10 sekund vpřed nebo
vzad, stiskněte tlačítko  nebo .
• Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun vpřed,
stiskněte tlačítko  nebo . Stisknutím těchto tlačítek
několikrát za sebou zvýšíte rychlost – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• Pokud stisknete tlačítko  LIST nebo  BACK, hudba se
bude přehrávat dál.
• Chcete-li hudbu zastavit, stiskněte tlačítko  (Zastavit).
1 - Vyberte snímek ze složky.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Prezentace.
• Chcete-li přejít na další nebo předchozí fotografii, stiskněte
tlačítko  + nebo  –.
• Chcete-li zastavit prezentaci nebo zavřít fotografii, stiskněte
možnost  LIST nebo  (Zastavit).
Přehrávání hudby na pozadí prezentace…
1 - Před spuštěním prezentace spusťte přehrávání hudby.
2 - Vyberte skladbu nebo složku se skladbami a stiskněte tlačítko
OK.
3 - Vyberte fotografii nebo složku s fotografiemi a stiskněte
tlačítko  Prezentace.
Indikátor průběhu
Chcete-li během přehrávání skladby zobrazit indikátor průběhu
(pozici v přehrávání, délku, název, datum a podobně), stiskněte
tlačítko  INFO.
Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.
Info
Chcete-li zobrazit informace o fotografii (velikost, datum
vytvoření, cesta k souboru apod.), vyberte fotografii a stiskněte
tlačítko  INFO.
Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.
Možnosti přehrávání hudby
Funkce barevných tlačítek a možnosti při přehrávání hudby:
Možnosti prohlížení fotografií
• Přehrát vše – Přehraje všechny skladby ve složce.
• Přehrát jedno – Přehraje pouze danou skladbu.
Funkce barevných tlačítek a možnosti při prohlížení fotografií:
• Prezentace – Zobrazuje snímky jeden po druhém.
• Třídění – Třídí snímky v logickém pořadí.
• Seznam – Zobrazí snímky jako seznam souborů.
• Náhledy – Zobrazí snímky v podobě miniatur.
• Náhodně – Přehraje soubory v náhodném pořadí.
• Opakovat – Přehraje prezentaci jednou nebo stále dokola.
• Zastavit hudbu – Ukončí přehrávání hudby na pozadí.
• Rychlost prezentace – Nastavuje rychlost prezentace.
• Přechod prezentace – Nastavuje styl přechodu snímků.
• Otočit – Otočí snímek do pozice na výšku nebo na šířku.
• Nastavit jako fotorámeček – Nastaví snímek jako
fotorámeček do widgetu Fotorámeček v hlavní nabídce.
• Náhodně – Přehraje soubory v náhodném pořadí.
• Opakování – Přehraje všechny skladby ve složce jednou nebo
stále dokola.
58
19
Přehrát znovu
Pozastavení televizního
vysílání
Je-li připojen naformátovaný pevný disk USB, televizor ukládá
sledované televizní vysílání. Když přepnete na jiný kanál, vysílání
z předchozího kanálu je vymazáno. Také při přepnutí televizoru
do pohotovostního režimu je veškeré zaznamenané vysílání
vymazáno.
19.1
Co je potřeba
Vzhledem k funkci ukládání sledovaného vysílání si většinou
můžete přehrát program několik vteřin zpětně.
Digitální televizní vysílání můžete pozastavit a obnovit jeho
sledování později.
Přehrání aktuálního vysílání…
1 - Stiskněte tlačítko  (Pozastavit)
2 - Stiskněte tlačítko  (Vlevo). Tlačítko  můžete stisknout
opakovaně, dokud nedosáhnete začátku uloženého záznamu
nebo maximálního časového rozsahu.
Podmínky pozastavení požadovaného televizního programu…
• připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto televizoru
• digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
• příjem informací o kanálu pro TV průvodce na obrazovce
Vysílání není možné pozastavit během nahrávání.
Chcete-li získat další informace, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Pevný disk USB,
instalace.
19.2
Pozastavení programu
Pozastavit
Pozastavení a obnovení vysílání…
Chcete-li pozastavit televizní vysílání, stiskněte tlačítko 
(Pozastavit). Na obrazovce se krátce zobrazí indikátor průběhu.
Indikátor průběhu lze opět zobrazit dalším stisknutím tlačítka 
(Pozastavit).
Chcete-li obnovit sledování, stiskněte tlačítko  (Přehrát). Na
obrazovce se zobrazí malá ikona  s časem vysílání.
Vysílání lze pozastavit maximálně na 90 minut.
Chcete-li přepnout zpět na aktuální televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Indikátor průběhu
Chcete-li zobrazit indikátor průběhu, stiskněte tlačítko 
(Pozastavit) při pozastaveném programu nebo tlačítko 
(Přehrát) při obnoveném přehrávání programu. Se zobrazeným
indikátorem průběhu můžete pomocí tlačítek  (Posun zpět)
nebo  (Posun vpřed) nastavit, kdy chcete pozastavené vysílání
obnovit. Opakovaným stisknutím těchto tlačítek měníte rychlost
posunu.
Během nahrávání pořadu na pevný disk USB nelze televizní
vysílání pozastavit.
59
režimu a pevný disk USB zapnutý.
3 - Televizor přidá na konci programu určitou časovou rezervu.
V případě potřeby můžete časovou rezervu zvýšit.
20
Nahrávání
Upravení koncového času nahrávání…
20.1
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
2 - Klikněte na možnost  Aplikace a poté na Nahrávky.
3 - Vyberte nahrávání, které chcete upravit, a stiskněte tlačítko
 Upravit čas. Pokud data TV průvodce pocházejí z internetu,
vyberte požadované nahrávání a stiskněte tlačítko OK. Zobrazujíli se informace o programu, stiskněte tlačítko  Upravit
nahrávání.
Co je potřeba
Můžete si nahrát digitální televizní vysílání a sledovat je později.
Podmínky nahrávání požadovaného televizního programu…
• připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto televizoru
• digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
• příjem informací o kanálu pro TV průvodce na obrazovce
• spolehlivé nastavení hodin televizoru. Pokud hodiny televizoru
nastavíte ručně, nahrávání se nemusí zdařit.
Seznam nahrávek
Pokud využíváte funkci pozastavení televizního vysílání, nahrávání
není možné.
Všechny nahrávky a naplánovaná nahrávání se zobrazují
v Seznamu nahrávek.
Některé vysílací společnosti zajišťující digitální televizní vysílání
nepovolují nahrávání kanálů.
Otevření seznamu…
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
2 - Klikněte na možnost  Aplikace a poté na  Nahrávky.
Chcete-li získat další informace o postupu instalace pevného
disku USB, stiskněte barevné tlačítko  Klíčová slova a
vyhledejte položku Pevný disk USB, instalace.
V seznamu můžete vybrat nahrávku ke sledování, odebrat
nahrané programy, upravit koncový čas nahrávky nebo
zkontrolovat volné místo na disku.
Můžete také naplánovat nahrávání s vlastnoručně nastaveným
časem počátku a konce – nahrávání, které se nevztahuje
k žádnému konkrétnímu programu.
20.2
Nahrávání programu
Nastavení načasovaného nahrávání…
Spuštění nahrávání
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na možnost Plán
(pokud data TV průvodce pocházejí z internetu, stiskněte místo
toho tlačítko  Naplánovat nové).
2 - Nastavte kanál, datum a časový rámec.
3 - Kliknutím na možnost Plán nahrávání potvrďte.
Chcete-li nahrát sledovaný pořad, stiskněte tlačítko 
(Nahrávání) na dálkovém ovladači. Nahrávání začne okamžitě.
Jsou-li k dispozici data TV průvodce, sledovaný program je
možné nahrát celý. Pokud data TV průvodce k dispozici nejsou,
maximální délka nahrávky je 30 minut. Čas ukončení nahrávání
můžete upravit v nabídce Seznam nahrávek.
Odstranění naplánovaného nahrávání…
1 - V Seznamu nahrávek vyberte naplánované nahrávání.
2 - Stiskněte tlačítko  Odebrat.
Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko  (Zastavit).
Sledování televize během nahrávání
Naplánovat nahrávání
Televizor je vybaven dvěma tunery, aby bylo možné během
nahrávání sledovat jiný kanál. Nabídka kanálů, které jsou
k dispozici během nahrávání, však závisí na nastavení televizoru
na příjem kanálů.
Nahrávání připravovaného programu můžete naprogramovat na
dnešek nebo na několik dní později (maximálně za 8 dní).
Naplánování nahrávání…
Kanály dostupné ke sledování během nahrávání:
1 - Stiskněte tlačítko  TV průvodce. Na stránce TV průvodce
vyberte kanál a program, který chcete nahrát. Pomocí tlačítek
 (Vpravo) a  (Vlevo) můžete procházet programy kanálu.
Pomocí barevných tlačítek můžete vybrat požadovaný den.
2 - Zvýrazněte požadovaný program a stiskněte barevné
tlačítko  Nahrát. Nahrávání programu bude naplánováno.
Pokud naplánujete překrývající se nahrávání, automaticky se
zobrazí varování. Pokud plánujete nahrávat program
v nepřítomnosti, nezapomeňte nechat televizor v pohotovostním
Pokud k dekódování kanálů používáte jeden modul CAM,
můžete sledovat pouze nekódované kanály a nahrávaný kanál.
Pokud k dekódování kanálů používáte dva moduly CAM a obě
karty Smart Card obsahují stejná práva ke sledování, můžete
sledovat všechny kanály včetně nahrávaného.
Pokud k dekódování kanálů používáte dva moduly CAM
s různými právy ke sledování, můžete sledovat pouze kanály
60
modulu CAM s omezenějšími právy ke sledování a nahrávaný
kanál.
Pokud používáte systém Unicable a máte k dispozici pouze
jedno uživatelské pásmo, můžete sledovat pouze nekódované
kanály a nahrávaný kanál.
Chcete-li získat další informace, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Smart Card,
CAM.
20.3
Sledování nahrávky
Sledování nahrávky…
1 - Stisknutím tlačítka  HOME otevřete hlavní nabídku.
2 - Klikněte na možnost  Aplikace a poté na  Nahrávky.
3 - V seznamu vyberte nahrávku a stisknutím tlačítka OK spusťte
přehrávání. Můžete používat tlačítka  (Vpřed),  (Zpět), 
(Pozastavit) nebo  (Zastavit) na dálkovém ovladači.
Vysílací společnosti mohou omezit počet dnů, kdy lze nahrávku
sledovat. U nahrávky v seznamu se může zobrazovat počet dnů
do doby, než vyprší její platnost.
Pokud vysílací společnost neumožní vytvoření naplánované
nahrávky nebo došlo k přerušení stahování, je nahrávka označena
jako Nezdařilo se.
Smazání nahrávky…
1 - V Seznamu nahrávek vyberte nahrávku.
2 - Stiskněte tlačítko  Odebrat nebo  Smazat.
61
vedle kamery svítí.
21
Skype
Přihlásit se
21.1
Přihlaste se do služby Skype prostřednictvím svého Skype jména
a hesla. Pokud ještě Skype jméno nemáte, vytvořte si nový účet
Skype.
O Skype
Se službou Skype™ v televizoru můžete vytvářet a sdílet
vzpomínky přímo z obývacího pokoje, i když jste od svých přátel
odděleni.
Postup přihlášení do služby Skype…
1 - Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku Doma.
2 - Klikněte na možnost  Aplikace a poté na Skype.
3 - Pokud Skype spouštíte poprvé, můžete nastavit kameru.
4 - Jestliže jste se na tomto televizoru do služby Skype dosud
nepřihlašovali, klikněte na možnost Přihlásit se nebo Přidat účet.
Pokud jste se již přihlašovali, klikněte na svůj účet.
5 - Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Takže už nemusíte pokaždé běžet k počítači, ani si nemusíte
nechat ujít žádný okamžik. Služba Skype vám umožní
uskutečňovat bezplatné hovory a videohovory mezi zařízeními
využívajícími službu Skype.
Můžete hovořit s přáteli na velké obrazovce a proměnit obývací
pokoj v místo, kde bude příjemné zážitky prožívat celá rodina.
Potřebujete pomoc?
Pokud zapomenete své Skype jméno nebo heslo nebo máte
potíže s přihlášením, navštivte stránku podpory služby Skype
www.skype.com/support
21.2
Co je potřeba
Tento televizor je vybaven vestavěnou kamerou a mikrofonem
pro službu Skype.
Nový účet Skype
Abyste mohli službu Skype používat, televizor musí mít kvalitní
připojení k internetu. Můžete jej připojit bezdrátově nebo
kabelem.
Chcete-li získat další informace, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Síť, bezdrátová.
Pokud ještě nemáte Skype jméno a heslo, můžete si vytvořit
nový účet Skype v počítači. Jakmile úspěšně vytvoříte nový účet,
můžete se pomocí svého jména a hesla Skype přihlásit
v televizoru.
Chcete-li si v počítači vytvořit účet Skype, přejděte na stránku
www.skype.com
Účet služby Skype
Abyste mohli službu Skype používat, musíte vytvořit účet Skype
pro sebe nebo pro své rodinné příslušníky. Nový účet pro službu
Skype můžete vytvořit i v televizoru, v počítači je to však
jednodušší.
Účet Microsoft
Kredit Skype nebo předplatné Skype
Kredit Skype nebo předplatné Skype vám umožní uskutečňovat
levné hovory na mobilní telefony i pevné linky (navštivte svůj
účet Skype v počítači, telefonu nebo tabletu). Další informace
naleznete na webové stránce Skype.com
Pokud máte účet Microsoft, můžete se prostřednictvím tohoto
účtu do služby Skype v televizoru přihlásit.
Postup přihlášení prostřednictvím účtu Microsoft…
1 - Na přihlašovací stránce služby Skype klikněte na možnost
Přihlásit pomocí účtu společnosti Microsoft.
2 - Klikněte na možnost Další. Televizor otevře přihlašovací
webovou stránku účtu Microsoft.
3 - Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu Microsoft.
4 - Klikněte na možnost Odeslat.
21.3
Začínáme se službou Skype
Kamera
Ve službě Skype nelze uskutečňovat tísňová
volání
Tento televizor je vybaven vestavěnou kamerou a mikrofonem.
Kamera se nachází v blízkosti loga Philips.
Služba Skype nenahrazuje telefon a nelze ji používat pro volání
na tísňové linky.
Pokud je kamera při zapnutí služby Skype skrytá, automaticky se
vysune. Dejte pozor, aby při vysouvání nebyla kamera
blokována.
Když probíhá videohovor přes službu Skype, modrá kontrolka
62
21.4
Postup přidání kontaktu Skype…
Nabídka služby Skype
1 - Na stránce Lidé klikněte na možnost  Přidat přítele.
2 - Zadejte jeho Skype jméno nebo e-mailovou adresu. Můžete
také zkusit zadat jeho jméno. Poté klikněte na možnost
Prohledat Skype.
3 - Služba Skype se pokusí najít požadovaný kontakt a zobrazí
seznam výsledků.
4 - Klikněte na požadovaný kontakt a vyberte možnost Přidat
kontakt.
5 - Napište žádost a klikněte na možnost Odeslat. Služba Skype
zašle vaši zprávu se žádostí dané osobě.
Po úspěšném přihlášení otevře aplikace Skypenabídku Skype.
Položky nabídky služby Skype…
•  Můj profil
V nabídce Můj profil můžete upravit vlastní profil ve službě
Skype. Můžete si zde nastavit stav, profilový obrázek, telefonní
číslo a řadu dalších prvků. Některá nastavení je možné měnit
pouze v počítači.
Pokud tato osoba vaši žádost přijme, její Skype jméno se zobrazí
ve vašem seznamu a můžete ji prostřednictvím služby Skype
kontaktovat.
•  Lidé
V nabídce Lidé můžete telefonovat a spravovat své kontakty.
•  Historie
V nabídce Historie si můžete prohlédnout zmeškané nebo
uskutečněné hovory a poslechnout hlasové zprávy.
Přidání telefonního čísla
•  Volat na telefony
V nabídce Volat na telefony můžete volat na pevnou linku nebo
na mobilní telefony zadáním telefonního čísla. Abyste mohli volat
na telefony, musíte mít kredit Skype nebo předplatné Skype.
V nabídce Lidé, která je seznamem vašich kontaktů, můžete
přidat i kontakt v podobě telefonního čísla. Pomocí hlasového
hovoru Skype můžete lidem volat na telefon. Abyste mohli
telefonovat, musíte mít kredit Skype.
•  Nastavení
V nabídce Nastavení můžete změnit heslo, nastavit soukromí a
hlasové zprávy, zobrazit zablokované kontakty a provést řadu
dalších akcí. V nabídce Nastavení se také můžete ze služby Skype
odhlásit.
Postup přidání telefonního čísla…
1 - Na stránce Lidé klikněte na možnost Přidat přítele.
2 - Klikněte na možnost Přidat telefonní číslo.
3 - Chcete-li zadat jméno kontaktu, klikněte na možnost Zadejte
jméno. Zadejte jméno a potvrďte kliknutím na možnost Uložit.
4 - Klikněte na možnost Přidat číslo vedle typu telefonního čísla,
které chcete přidat.
5 - Klikněte na libovolnou zemi. Vyhledejte správnou zemi
daného telefonního čísla a klikněte na příslušnou vlajku.
6 - Zadejte telefonní číslo svého kontaktu.
7 - Klikněte na možnost Uložit. Můžete u daného kontaktu uložit
další telefonní číslo nebo změny potvrdit kliknutím na možnost
Přidat ke kontaktům.
•  Zpět na TV
Touto možností Skype zavřete a můžete pokračovat ve
sledování televize. Vaše kontakty vám stále mohou volat.
21.5
Lidé
Vaše kontakty
V nabídce Lidé naleznete seznam svých kontaktů Skype.
Přijetí žádosti kontaktu
Kontakty se zobrazují s profilovým obrázkem a Skype jménem.
Kontakty, které jsou online a kterým můžete ve službě Skype
zavolat, mají vedle jména zelenou tečku. Kontakty přidané na
základě telefonního čísla zelenou tečku dostupnosti nemají.
Když obdržíte Žádost o kontakt, daný kontakt se zobrazí na
stránce Lidé. Vedle jeho jména se zobrazí ikona .
Přijetí žádosti kontaktu…
1 - Na stránce Lidé klikněte na daný kontakt.
2 - Klikněte na možnost Přijmout. Nyní můžete novému
kontaktu zavolat a zobrazit si jeho stav online.
Přidání kontaktu
Přidání kontaktu Skype
Odstranění a blokování kontaktu
V nabídce Lidé, která je seznamem vašich kontaktů, můžete
přidat nový kontakt Skype.
Skype kontakt můžete odstranit a zablokovat. Takový kontakt
vás už nebude moci prostřednictvím služby Skype kontaktovat a
bude odebrán z vašeho seznamu kontaktů.
Jestliže znáte Skype jméno nebo e-mail některého z přátel,
služba Skype jej může snadno vyhledat. Pokud jeho Skype jméno
nebo e-mail neznáte, můžete ho také zkusit vyhledat podle
jména.
Zablokovaný kontakt neobdrží žádné upozornění, že jste ho
zablokovali; na jeho seznamu kontaktů ale budete trvale vypadat,
63
jako byste byli offline.
Uskutečnění hlasového hovoru
Zablokované kontakty můžete kdykoli odblokovat. Odblokovaný
kontakt bude přidán zpět do vašeho seznamu kontaktů.
Můžete uskutečnit i hlasový hovor s vypnutou kamerou.
Postup uskutečnění hlasového hovoru…
Telefonní čísla blokovat nelze. Můžete je pouze odebrat ze
svého seznamu kontaktů.
1 - Na stránce Lidé klikněte na kontakt, kterému chcete zavolat.
2 - Klikněte na možnost Hlasový hovor. Pokud má tento kontakt
zapnutou službu Skype a hovor přijme, můžete s ním hovořit.
3 - Hovor ukončíte kliknutím na možnost  Ukončit hovor.
Zablokování a odstranění kontaktu…
1 - Na stránce Lidé klikněte na kontakt, který chcete zablokovat.
2 - Klikněte na možnost Odstranit a blokovat tento kontakt.
3 - Klikněte na možnost Odebrat. Kontakt bude odebrán
z vašeho seznamu kontaktů a nebude vás moci nadále
kontaktovat.
Kontakt vás může přidat k hovoru s více než jedním účastníkem.
Vy sami dalšího účastníka přidat nemůžete.
Postup zrušení blokování kontaktu…
Volání na klasické telefonní číslo
1 - V nabídce Skype klikněte na možnost Nastavení.
2 - Vyberte možnost Zabezpečení > Správa blokovaných
kontaktů.
3 - Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Kredit Skype nebo předplatné Skype vám umožní uskutečňovat
levné hovory na mobilní telefony i pevné linky. Chcete-li volat na
telefony, je třeba zakoupit kredit Skype nebo předplatné služby
Skype.
Postup volání na telefon…
Změna jména kontaktu
1 - Na stránce Lidé klikněte na kontakt s telefonním číslem.
2 - Klikněte na telefonní číslo. Abyste mohli volat na klasické
telefonní číslo, musíte mít kredit Skype nebo předplatné služby
Skype. Pokud váš kontakt hovor přijme, můžete s ním hovořit.
3 - Hovor ukončíte kliknutím na možnost  Ukončit hovor.
Postup přejmenování kontaktu…
1 - Na stránce Lidé klikněte na kontakt, který chcete
přejmenovat.
2 - Klikněte na možnost Upravit vedle jeho jména.
3 - Zadejte nové jméno kontaktu a klikněte na možnost Uložit.
Pomocí služby Skype můžete také volat přímo na telefonní čísla.
Požadované telefonní číslo zadáte na číselníku.
Postup otevření číselníku…
21.6
1 - V nabídce Skype klikněte na možnost Volání na telefony.
2 - Klikněte na možnost Vyberte zemi, abyste mohli přidat
předvolbu. Vyhledejte požadovanou zemi a klikněte na její název
a vlajku.
3 - Vraťte se do nabídky Volání na telefony.
4 - Pomocí číslic na číselníku zadejte telefonní číslo.
5 - Klikněte na možnost Hovor.
6 - Hovor ukončíte kliknutím na možnost  Ukončit hovor.
Volání ve službě Skype
Videohovor nebo hlasový hovor
Uskutečnění videohovoru
Postup uskutečnění videohovoru…
Žádné volání na tísňové linky se službou Skype
1 - Na stránce Lidé klikněte na kontakt, kterému chcete zavolat.
2 - Klikněte na možnost Videohovor. Pokud má tento kontakt
zapnutou službu Skype, má připojenou kameru Skype a hovor
přijme, uvidíte jej na obrazovce televizoru.
3 - Hovor ukončíte kliknutím na možnost  Ukončit hovor.
Služba Skype nenahrazuje telefon a nelze ji používat pro volání
na tísňové linky.
Když je kamera Skype zapnutá, svítí modrá kontrolka LED.
V pravém dolním rohu obrazovky je malé okénko, ve kterém
vidíte svůj obraz tak, jak ho vidí váš kontakt.
Chcete-li kameru Skype vypnout, klikněte na možnost  Video
vypnuto. Znovu ji můžete zapnout kliknutím na možnost 
Video zapnuto.
Příjem hovoru
Jste-li přihlášeni ve službě Skype a sledujete televizi, upozorní vás
na příchozí hovor vyzváněcí tón a zpráva na obrazovce. Ve
zprávě je uvedeno, kdo volá: hovor můžete přijmout nebo
odmítnout.
Chcete-li ztlumit mikrofon, klikněte na možnost  Mikrofon
vypnutý. Znovu jej můžete zapnout kliknutím na možnost 
Mikrofon zapnutý.
Chcete-li hovor přijmout, klikněte na možnost  – Odpovědět
s videem.
64
Chcete-li hovor přijmout s vypnutou kamerou, klikněte na
možnost  – Přijmout se zvukem.
21.7
Kredit Skype
Chcete-li hovor odmítnout, klikněte na možnost .
Ve službě Skype si můžete zakoupit kredit Skype nebo uhradit
předplatné Skype. Máte-li k dispozici kredit Skype nebo
předplatné Skype, můžete uskutečňovat levné hovory na mobilní
telefony i pevné linky prostřednictvím televizoru.
Historie
Na stránce Historie nabídky Skype se nachází seznam hovorů
uskutečněných prostřednictvím televizoru. Najdete zde také
zmeškané hovory a můžete si poslechnout hlasové zprávy.
Nákup kreditu Skype
Chcete-li zakoupit kredit Skype nebo uhradit předplatné Skype,
přihlaste se ke službě Skype v počítači.
Zakoupený kredit Skype bude zpřístupněn, až se přihlásíte ke
službě Skype v televizoru.
Doba, po kterou aplikace Skype uchovává události v seznamu
historie, závisí na počtu vašich kontaktů a na tom, jak intenzivně
službu Skype využíváte.
Částka kreditu nebo informace o předplatném se zobrazuje na
každé stránce, odkud můžete uskutečnit telefonní hovor.
Hlasové zprávy
Nízký kredit Skype
Informace o hlasových zprávách
Pokud bude váš kredit příliš nízký pro uskutečnění telefonního
hovoru, zobrazí se upozornění.
Pokud vám někdo zavolá ve službě Skype a vy hovor nepřijmete,
může vám zanechat zprávu ve schránce hlasových zpráv Skype.
Pokud někomu zavoláte vy a on hovor nepřijme, můžete mu
zaslat hlasovou zprávu.
21.8
Abyste mohli hlasovou zprávu přijmout nebo odeslat, musíte si
vy i váš kontakt nejprve nastavit službu hlasových zpráv Skype.
Hlasové zprávy si můžete nastavit na počítači na stránce
www.skype.com
Zapamatovat heslo
Nastavení služby Skype
Pokud v televizoru používáte stále stejný účet Skype, můžete si
nastavit přeskočení přihlašovací stránky služby Skype.
Na přihlašovací stránce zaškrtněte políčko před nabídkou
Zapamatovat heslo. Pokud se ze služby Skype neodhlásíte, pak
můžete klidně přepnout na sledování televize nebo televizi
vypnout, a při příštím spuštění služby Skype se vám rovnou
otevře stránka Lidé, aniž byste se museli přihlašovat.
Nahrání hlasové zprávy
Pokud váš kontakt nepřijme hovor a má aktivní funkci hlasových
zpráv, můžete mu zanechat hlasovou zprávu.
Nahrání hlasové zprávy…
1 - Zavolejte svému kontaktu. Pokud váš hovor nepřijme, Skype
vám nabídne možnost zaslání hlasové zprávy.
2 - Po zaznění pípnutí namluvte zprávu.
3 - Nahrávání ukončíte kliknutím na možnost Ukončit hovor.
Obecné informace
Kredit Skype
Kontrola výše kreditu Skype…
Přehrání hlasové zprávy
Spusťte službu Skype a klikněte na možnost  Nastavení >
Obecné > Kredit Skype.
Váš kontakt vám také může zaslat hlasovou zprávu. Hlasové
zprávy si můžete přehrát na stránce Historie.
Přehrání hlasové zprávy…
Podmínky služby Skype
1 - V nabídce Skype klikněte na možnost Historie.
2 - Klikněte na hlasovou zprávu, kterou chcete přehrát.
3 - Kliknutím na možnost  si hlasovou zprávu přehrajete.
Hlasovou zprávu si můžete poslechnout, kolikrát chcete.
Přístup k Podmínkám služby Skype a k Zásadám ochrany
osobních údajů služby Skype…
Spusťte službu Skype a klikněte na možnost  Nastavení >
Obecné > Podmínky služby nebo Zásady ochrany osobních
údajů.
65
1 - Přihlaste se do služby Skype pomocí svého účtu.
2 - V nabídce Skype klikněte na možnost  Nastavení.
3 - Klikněte na možnost Upozornění.
Zabezpečení
Změnit heslo
Své aktuální heslo Skype můžete změnit a zadat pro svůj účet
Skype nové heslo.
Kamera
Postup změny hesla…
Pozice kamery
1 - Přihlaste se do služby Skype pomocí svého účtu.
2 - V nabídce Skype klikněte na možnost  Nastavení.
3 - Klikněte na možnost Zabezpečení a poté na Změnit heslo.
4 - Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Můžete si nastavit záběr kamery. Pohled kamery lze přiblížit
nebo oddálit a naklonit ve vodorovném či svislém směru.
Postup úprav záběru kamery…
1 - Přihlaste se do služby Skype pomocí svého účtu.
2 - V nabídce Skype klikněte na možnost  Nastavení >
Kamera.
3 - Záběr přiblížíte kliknutím na možnost  (plus), oddálíte jej
kliknutím na možnost  (mínus). Chcete-li kameru natočit ve
vodorovném směru, klikněte na šipky doprava nebo doleva,
chcete-li ji naklonit ve svislém směru, použijte šipky nahoru a
dolů.
4 - Kliknutím na možnost Uložit nastavený záběr kamery uložíte.
Blokované kontakty
Můžete si zobrazit seznam všech blokovaných kontaktů. V tomto
seznamu můžete kontakty odblokovat.
Otevření seznamu…
1 - Přihlaste se do služby Skype pomocí svého účtu.
2 - V nabídce Skype klikněte na možnost  Nastavení.
3 - Klikněte na možnost Zabezpečení > Správa blokovaných
kontaktů.
21.9
Zpět na TV
Příchozí hovory
Kliknutím na možnost  Zpět na TV službu Skype zavřete a
vrátíte se ke sledování televize.
Můžete si nastavit, aby služba Skype omezila příchozí hovory
Skype.
Vaše kontakty vám stále mohou volat.
Nastavení omezení…
1 - Přihlaste se do služby Skype pomocí svého účtu.
2 - V nabídce Skype klikněte na možnost  Nastavení.
3 - Klikněte na možnost Zabezpečení > Povolit hovory od
> Kdokoli nebo Pouze moje kontakty.
21.10
Odhlášení
Když se ze služby Skype odhlásíte, vaše kontakty vám už
nebudou moci volat.
Profilový obrázek
Postup odhlášení…
Můžete si nastavit, aby služba Skype nezobrazovala váš profilový
obrázek všem.
1 - V nabídce Skype klikněte na možnost  Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Odhlásit.
Nastavení omezení…
1 - Přihlaste se do služby Skype pomocí svého účtu.
2 - V nabídce Skype klikněte na možnost  Nastavení.
3 - Klikněte na možnost Zabezpečení > Zobrazit můj profilový
obrázek > Kdokoli nebo Pouze moje kontakty.
Upozornění
Můžete si nastavit upozornění služby Skype na příchozí hovory,
na žádosti kontaktů, na hlasové zprávy nebo na zmeškané
hovory. Můžete si také nastavit typ upozornění na příchozí
hovory a hlasitost vyzvánění.
Nastavení upozornění Skype…
66
22
22.3
Multi Room
Používání funkce Multi Room
Spuštění
22.1
Informace o funkci Multi Room
Když funkci Multi Room spouštíte poprvé, zapněte oba
televizory.
S funkcí Multi Room můžete sledovat televizní program, který
pochází z jiného televizoru ve vaší domácnosti. Program je
streamován z jednoho televizoru do druhého. Můžete například
streamovat program do televizoru, který nemá připojení
k anténě nebo nemá vlastní kartu Smart Card. Můžete také
streamovat nahraný program z televizoru s připojeným pevným
diskem.
Jakmile tento televizor naváže připojení s druhým televizorem,
druhý televizor se automaticky objeví v nabídce Procházet síť, i
když je v pohotovostním režimu.
Streamování televizního kanálu
Televizor, ze kterého je program do jiného televizoru
streamován, musí být zapnutý a musí na něm být naladěn
příslušný kanál nebo zapnuto přehrávání požadovaného
programu.
Funkce Multi Room umožňuje sledovat aktuální televizní kanál
nebo otevřít seznam kanálů druhého televizoru. Vyberete-li kanál
ze seznamu, druhý televizor rovněž přepne na vybraný kanál. Je-li
druhý televizor vybaven vestavěným satelitním tunerem
s nainstalovanými kanály nebo připojeným pevným diskem
(HDD) s nahrávkami*, můžete je také sledovat na tomto
televizoru. Kanály nelze přepínat v době, kdy druhý televizor
nahrává, je v režimu Pozastavení televizního vysílání nebo právě
používá aplikaci Skype.
Při streamování televizního programu pomocí funkce Multi
Room je rozlišení obrazu omezeno maximálně na 720p.
Rozhlasové kanály streamovat nelze. Některé vysílací společnosti
své programy chrání a streamování u nich neumožňují.
Postup sledování televizního kanálu z druhého televizoru . . .
1 – Zkontrolujte, zda je druhý televizor v pohotovostním
režimu* nebo je zapnutý.
2 – Zapněte tento televizor, stiskněte tlačítko  SOURCE,
vyberte možnost Procházet síť a stiskněte tlačítko OK.
3 – Není-li televizor ještě připojen k vaší domácí síti, automaticky
se zahájí instalace sítě. Pokud je televizor již k síti připojen,
pokračujte krokem 4.
4 – V nabídce Procházet síť vyberte název druhého televizoru
a stiskněte tlačítko OK. Máte-li doma několik televizorů,
pravděpodobně bude vhodné změnit název druhého televizoru.
To můžete provést přímo na dotčeném televizoru.
5 – Vyberte, co chcete z druhého televizoru sledovat . . .
• Chcete-li sledovat aktuální kanál na druhém televizoru, vyberte
možnost Aktuální kanál a stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li otevřít seznam kanálů druhého televizoru, vyberte
možnost Sledování TV a stiskněte tlačítko  (vpravo).
• Chcete-li otevřít seznam satelitních kanálů druhého televizoru,
vyberte možnost Sledovat satelit a stiskněte tlačítko  (vpravo).
• Chcete-li otevřít seznam nahrávek* druhého televizoru,
vyberte možnost Sledování nahrávek a stiskněte tlačítko 
(vpravo).
• Kanály můžete přepínat tlačítky  + a  –. Kanály nelze
přepínat v době, kdy druhý televizor nahrává, je v režimu Pause
TV nebo právě používá aplikaci Skype.
22.2
Co je potřeba
Chcete-li streamovat televizní pořad z jednoho televizoru do
druhého, musí pořad pocházet z digitálního televizního kanálu.
Oba televizory musí být připojeny k domácí bezdrátové síti.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Bezdrátová síť.
Oba televizory Philips také musí mít modelové číslo končící na
číslici 8 nebo vyšší – tzn. například xxXXXxxx8 nebo
xxXXXxxx9. U starších televizorů může být nutná aktualizace
softwaru na nejnovější verzi. Informace o aktualizaci softwaru
naleznete v příslušné kapitole nápovědy daného televizoru.
Zkontrolujte, zda je v nastavení obou televizorů aktivována
položka Zapnout pomocí funkce Wi-Fi (WoWLAN).
Kontrola nastavení u tohoto televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Síť a poté na Zapnout pomocí funkce
Wi-Fi (WoWLAN).
3 - Klikněte na možnost Zapnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
*Chcete-li zapnout druhý televizor z pohotovostního režimu
nebo sledovat jeho nahrávky z připojeného pevného disku, musí
typové číslo obou televizorů končit číslicí osm, např. (velikost
obrazovky) PFLxxx8.
Televizor, ze kterého je program do jiného televizoru
streamován, musí být zapnutý a musí na něm být naladěn
příslušný kanál nebo zapnuto přehrávání požadovaného
programu.
67
Název televizoru
Postup změny názvu televizoru . . .
Stiskněte tlačítko  > Nastavení > Nastavení sítě > Název
televizní sítě.
68
23
Sdílení…
Pomocí tlačítka Sdílení  na zadní straně dálkového ovladače a
vpravo vedle klávesnice můžete sdílet název sledovaného kanálu
a programu nebo prohlížené internetové stránky. Můžete sdílet
název a informace o programu vybraném v TV průvodci nebo
název a ikonu aplikace ze služby Smart TV. Tyto věci můžete
sdílet na Facebooku nebo na Twitteru nebo na jiné sociální síti,
která je dostupná na stránce aplikací Smart TV.
Televizor musí být připojen k internetu.
Postup sdílení sledovaného nebo vybraného programu…
1 - Tlačítkem  otevřete nabídku Sdílení.
2 - Vyberte sociální síť, na které chcete informace sdílet,
a stiskněte tlačítko OK.
3 - Televizor otevře webovou stránku dané sociální sítě. Podle
typu vybrané sociální sítě můžete přidat příspěvek, zaslat zprávu
nebo zprávu napsat.
69
24
Aplikace Philips TV
Remote App
Nová aplikace Philips TV Remote App je váš nový televizní
kamarád.
Aplikace TV Remote App v chytrém telefonu nebo tabletu vám
umožní ovládnout média kolem vás. Můžete odesílat fotografie,
hudbu nebo videa na velkou obrazovku televizoru nebo můžete
sledovat jakýkoli svůj televizní kanál živě na tabletu nebo
telefonu. Vyhledejte si obsah, který chcete sledovat, a podívejte
se na něj v telefonu nebo na televizoru. Aplikace TV Remote
App předává kontrolu do vašich rukou: umožní vám například
jednoduše snížit hlasitost televizoru.
Aplikaci Philips TV Remote App si můžete kdykoli stáhnout ze
svého oblíbeného obchodu s aplikacemi.
Je úplně zdarma.
Aplikace Philips TV Remote App je k dispozici pro systémy iOS
a Android.
70
25
Obnovení nastavení stylu na výchozí hodnoty…
Nastavení
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Styl obrazu a vyberte styl
obrazu, který chcete obnovit.
3 - Stiskněte barevné tlačítko  Obnovit styl. Styl bude
obnoven na původní nastavení.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
25.1
Rychlá nastavení
Nastavení televizoru, která potřebujete nejčastěji, jsou
shromážděna v nabídce Rychlá nastavení.
Postup otevření nabídky…
Doma nebo V obchodě
1 - Stiskněte tlačítko  .
2 - Klikněte na nastavení, která chcete upravit.
Je-li možnost Styl obrazu přepnuta zpět na hodnotu Jasné
pokaždé, když zapnete televizor, znamená to, že je umístění
televizoru nastaveno na hodnotu Obchod. Jde o nastavení
určené k propagaci v obchodě.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nastavení televizoru pro domácí použití…
25.2
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení > Umístění a poté
na Doma.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Obraz
Styl obrazu
Výběr stylu
Chcete-li snadno upravit obraz, můžete vybrat některý
přednastavený Styl obrazu.
Hra nebo počítač
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko  a
klikněte na možnost Styl obrazu.
2 - Vyberte požadovaný styl ze seznamu.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Když připojíte nějaké zařízení, televizor rozpozná jeho typ a
přiřadí mu odpovídající typový název. Tento typový název
můžete podle potřeby změnit. Je-li nastaven správný typový
název zařízení, televizor při nastavení tohoto zařízení v nabídce
Zdroj automaticky přepne na odpovídající optimální nastavení.
Dostupné styly…
Pokud máte herní konzoli s vestavěným přehrávačem disků Bluray, můžete nastavit její typ na Disk Blu-ray. V nabídce Hra nebo
počítač pak můžete přepnout na optimální herní nastavení
ručně. Když se pak vrátíte ke sledování televize, nezapomeňte
nastavení Hra nebo počítač opět vypnout.
• Osobní – předvolby obrazu nastavené během prvního
spuštění.
• Jasné – ideální pro sledování za denního světla
• Přirozené – nastavení přirozeného obrazu
• Standardní – nejoptimálnější spotřeba energie (tovární
nastavení)
• Film – ideální pro sledování filmů
Ruční přepnutí nastavení…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé a poté na možnost
Hra nebo počítač.
3 - Klikněte na typ zařízení, který chcete použít. Chcete-li
přepnout zpět na televizor, vyberte možnost Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
• Fotografické – ideální pro prohlížení fotografií
• ISF den – nastavení kalibrace ISF
• ISF noc – nastavení kalibrace ISF
Obnovení stylu
Když vyberete styl obrazu, můžete upravit libovolné nastavení
obrazu v nabídce Nastavení > Obraz…
Daný styl uloží vámi provedené změny. Doporučujeme provádět
změny pouze u stylu Osobní. Nabídka Styl obrazu – Osobní umí
uložit individuální nastavení pro každé jednotlivé připojené
zařízení z nabídky Zdroj.
71
Minimum nebo Vypnuto.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nastavení obrazu
barvy
Možnost Barva umožňuje upravit sytost barvy obrazu.
Teplota barev
Nastavení barvy…
Možnost Teplota barev umožňuje nastavit obraz na předem
nastavenou teplotu barev nebo vybrat volbu Vlastní, takže
budete moci nastavit teplotu sami pomocí možnosti Vlastní
teplota barev. Teplota barev a Vlastní teplota barev jsou
nastavení určená pro odborné uživatele.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Barva a kliknutím do
posuvníku upravte hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Výběr předvolby…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé > Barva > Teplota
barev a vyberte položku Normální, Teplá nebo Studená. Chceteli nastavit teplotu barev sami, vyberte možnost Vlastní.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
kontrast
Možnost Kontrast umožňuje upravit kontrast obrazu. Pokud
sledujete 3D obraz, toto nastavení se přepne na možnost
Kontrast 3D.
Nastavení kontrastu…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Kontrast a kliknutím do
posuvníku upravte hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Vlastní teplota barev
Prostřednictvím možnosti Vlastní teplota barev můžete nastavit
teplotu barev sami. Chcete-li nastavit vlastní teplotu barev,
nejprve vyberte možnost Vlastní v nabídce Teplota barev. Vlastní
teplota barev je nastavení určené pro odborné uživatele.
Nastavení vlastní teploty barev…
Ostrost
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé > Barva > Vlastní
teplota barev a kliknutím do posuvníku upravte hodnotu.
Zkratka WP označuje bílý bod a zkratka BL označuje úroveň
černé. Můžete také vybrat jednu z předvoleb v této nabídce.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Možnost Ostrost umožňuje upravit úroveň ostrosti jemných
detailů obrazu.
Nastavení ostrosti…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Ostrost a kliknutím do
posuvníku upravte hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Řízení barev ISF
Možnost Řízení barev ISF umožňuje odborníkovi ISF provést
kalibraci reprodukce barev prostřednictvím televizoru. Řízení
barev je odborné nastavení ISF.
Pokročilé
Možnost Vylepšení barev umožňuje zlepšit intenzitu barev a
detaily v jasných barvách.
Nejlepšího možného výkonu displeje televizoru lze dosáhnout
pomocí kalibrace ISF®. Odborník na kalibraci ISF vás může
navštívit u vás doma a určit zcela optimální hodnoty nastavení
obrazu na televizoru. Dále může tento odborník aplikovat
kalibraci ISF na funkci Ambilight.
Požádejte o kalibraci ISF svého prodejce.
Nastavení úrovně…
Kalibrace přináší…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé > Barva
> Vylepšení barev a vyberte položku Maximum, Střední,
• Lepší čistotu a ostrost obrazu
• Více podrobností ve světlých a tmavých partiích
• Hlubší a tmavší černou
• Vyšší věrnost a kvalitu barev
barvy
Vylepšení barev
72
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé > Kontrast > Jas a
kliknutím do posuvníku upravte hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
• Sníženou spotřebu energie
Odborník na kalibraci ISF uloží a uzamkne nastavení ISF jako
2 styly obrazu.
Po provedení kalibrace ISF stiskněte tlačítko , klikněte na
možnost Styl obrazu a vyberte nabídku ISF den nebo ISF noc.
Chcete-li televizor sledovat při jasném světle, vyberte možnost
ISF den, pro tmavé prostředí vyberte možnost ISF noc.
Kontrast videa
Pouze režim RGB ISF
Možnost Kontrast videa umožňuje snížit rozsah kontrastu videa.
Pokud sledujete 3D obraz, je toto nastavení přepnuto na
možnost Kontrast 3D videa. Kontrast videa a Kontrast 3D videa
jsou nastavení určená pro odborné uživatele.
Možnost Pouze režim RGB umožňuje odborníkovi ISF přepnout
obrazovku pouze na barvy RGB.
Nastavení úrovně…
kontrast
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé >
Kontrast > Kontrast videa a kliknutím do posuvníku upravte
hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Režimy kontrastu
Možnost Režim kontrastu umožňuje nastavit úroveň, při níž lze
snížit spotřebu energie ztlumením intenzity jasu obrazovky.
Zvolte nejlepší spotřebu energie nebo obraz s největší intenzitou
jasu.
Nastavení úrovně…
Světelný snímač
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé > Kontrast
> Režim kontrastu a vyberte položku Nejnižší spotřeba,
Nejlepší obraz, Standardní nebo Vypnuto.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Světelný snímač automaticky upravuje nastavení obrazu a funkce
Ambilight podle osvětlení místnosti. Světelný snímač lze zapnout
nebo vypnout.
Vypnutí nebo zapnutí…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé >
Kontrast > Světelný snímač a vyberte možnost Zapnuto nebo
Vypnuto.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Dokonalý kontrast
Možnost Dokonalý kontrast umožňuje nastavit úroveň, při které
televizor automaticky vylepší detaily v tmavých, středně tmavých
a světlých oblastech obrazu.
Nastavení úrovně…
Gama
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé > Kontrast
> Dokonalý kontrast a vyberte položku Maximum, Střední,
Minimum nebo Vypnuto.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Možnost Gama umožňuje nastavit nelineární nastavení svítivosti
a kontrastu obrazu. Gama je nastavení určené pro odborné
uživatele.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé >
Kontrast > Gama a kliknutím do posuvníku upravte hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Jas
Možnost Jas umožňuje nastavit úroveň jasu obrazového signálu.
Jas je nastavení určené pro odborné uživatele. Uživatelům, kteří
nepatří mezi odborníky, doporučujeme upravovat jas pomocí
nastavení Kontrast.
Nastavení úrovně…
73
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé > Pohyb > Perfect
Natural Motion.
3 - Klikněte na možnost Maximum, Střední, Minimum nebo
Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Ostrost
Ultra Resolution
Možnost Ultra Resolution umožňuje zapnout vynikající ostrost
v okrajích linií a obrysech.
Vypnutí nebo zapnutí…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé > Ostrost > Ultra
Resolution.
3 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Clear LCD
Možnost Clear LCD umožňuje zapnout vynikající ostrost
pohybu, lepší úroveň černé, vysoký kontrast bez blikání obrazu,
klidný obraz a větší úhel sledování.
Vypnutí nebo zapnutí…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé > Pohyb > Clear
LCD.
3 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Redukce šumu
Možnost Redukce šumu umožňuje filtrovat a redukovat úroveň
šumu v obrazu.
Nastavení redukce šumu…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé > Ostrost >
Redukce šumu.
3 - Klikněte na možnost Maximum, Střední, Minimum nebo
Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Formát obrazu
Pokud se na obou stranách obrazu nebo nahoře i dole objeví
černé pruhy, můžete upravit formát obrazu tak, aby vyplnil celou
obrazovku.
Redukce MPEG artefaktů
Chcete-li získat další informace o úpravě jednotlivých nastavení
obrazu, stiskněte barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Formát obrazu.
Možnost Redukce MPEG artefaktů umožňuje vyhladit digitální
přechody v obrazu. Artefakty MPEG se většinou zobrazují jako
malé bloky nebo zubaté okraje v obrazech.
Přizpůsobení ostrosti podle vzdálenosti
Redukce artefaktů MPEG…
Pomocí funkce Přizpůsobení ostrosti podle vzdálenosti nastaví
televizor ostrost obrazu podle toho, z jaké vzdálenosti jej
sledujete (podle vzdálenosti mezi televizorem a vaší pozicí při
sledování).
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz > Pokročilé > Ostrost >
Redukce MPEG artefaktů.
3 - Klikněte na možnost Maximum, Střední, Minimum nebo
Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nastavení ostrosti…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz a poté na Přizpůsobení ostrosti
podle vzdálenosti.
3 - Sedněte si na obvyklé místo, odkud televizor běžně sledujete.
4 - Klikněte na možnost Spustit. Televizor změří vzdálenost a
nastaví úroveň ostrosti.
5 - Po dokončení klikněte na možnost Dokončení.
6 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pohyb
Perfect Natural Motion
Možnost Perfect Natural Motion umožňuje snížit trhavé
pohyby, které se zobrazují ve filmech v televizoru. Díky funkci
Perfect Natural Motion jsou všechny pohyby hladké a plynulé.
Úprava trhavých pohybů…
74
Rychlé nastavení obrazu
25.3
Během první instalace jste provedli základní nastavení obrazu
v několika jednoduchých krocích. V nabídce Rychlé nastavení
obrazu můžete tato nastavení upravit. Než začnete, nejprve
zkontrolujte, zda televizor dokáže naladit televizní kanál nebo
zobrazit program z připojeného zařízení.
Zvukový styl
Zvuk
Výběr stylu
Nastavení obrazu v několika jednoduchých krocích…
Chcete-li snadno upravit zvuk, můžete vybrat předvolbu
nastavení v nabídce Styl zvuku.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obraz a poté na Rychlé nastavení
obrazu.
3 - Klikněte na požadované nastavení a přejděte k další položce.
4 - Po dokončení klikněte na možnost Dokončení.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko  a
klikněte na možnost Styl zvuku.
2 - Vyberte požadovaný styl ze seznamu.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Dostupné styly…
• Osobní – předvolby zvuku nastavené během prvního spuštění.
• Původní – neutrální nastavení zvuku
• Film – ideální pro sledování filmů
• Hudba – ideální pro poslech hudby
• Hra – ideální pro hraní her
Po dokončení rychlého nastavení obrazu můžete využít i nabídku
Rychlé nastavení zvuku a jednoduchým způsobem nastavit i
zvuk televizoru.
Umístění
• Zprávy – ideální pro řeč
Pokud se televizor nachází v obchodě, můžete nastavit, aby
zobrazoval propagační pruh pro obchody. Styl obrazu se
automaticky nastaví na možnost Živý. Automatický Časovač
vypnutí se vypne.
Obnovení stylu
Když vyberete styl zvuku, můžete upravit libovolné nastavení
zvuku v nabídce Nastavení > Zvuk…
Nastavení televizoru na umístění v obchodě…
Daný styl uloží vámi provedené změny. Doporučujeme provádět
změny pouze u stylu Osobní. Nabídka Styl zvuku – Osobní umí
uložit individuální nastavení pro každé jednotlivé připojené
zařízení z nabídky Zdroj.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení a vyberte možnost
Umístění.
3 - Klikněte na možnost Obchod.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Obnovení nastavení stylu na výchozí hodnoty…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Styl zvuku a vyberte styl zvuku,
který chcete obnovit.
3 - Stiskněte barevné tlačítko  Obnovit styl. Styl bude
obnoven na původní nastavení.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pokud televizor používáte doma, nastavte jej na domácí použití.
Nastavení Obchod
Je-li televizor nastaven do režimu Obchod, můžete nastavit
dostupnost konkrétní ukázky pro použití v prodejně.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení a poté na Prodejní
režimy.
3 - Klikněte na možnost Vypnuto nebo na možnost Pruh
s vysvětlením funkcí či Ostrost přizpůsobená podle vzdálenosti
jako v prodejním režimu.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nastavení zvuku
Basy
Možnost Basy umožňuje upravit úroveň nízkých tónů zvuku.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Basy a kliknutím do posuvníku
upravte hodnotu.
75
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Hlasitost sluchátek a kliknutím
do posuvníku upravte hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Výšky
Možnost Výšky umožňuje upravit úroveň vysokých tónů zvuku.
Nastavení úrovně…
Pokročilé
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Výšky a kliknutím do posuvníku
upravte hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Automatická úprava hlasitosti
Možnost Automatická úprava hlasitosti umožňuje nastavit
televizor tak, aby automaticky vyrovnával náhlé rozdíly hlasitosti.
Obvykle k nim dochází na počátku vysílání reklam nebo
v případě přepínání kanálů.
Vypnutí nebo zapnutí…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Pokročilé > Automatická
úprava hlasitosti.
3 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Prostorový režim
Možnost Režim prostorového zvuku umožňuje nastavit zvukové
efekty reproduktorů televizoru. Pokud vyberete možnost
Incredible Surround pro sledování 2D, televizor automaticky
přepne na možnost Incredible Surround 3D, jakmile začnete
sledovat 3D. Pokud nechcete, aby televizor automaticky přepínal,
vyberte možnost Vypnuto pod položkou Auto Surround 3D.
Nastavení prostorového režimu…
Clear Sound
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Prostorový režim.
3 - Vyberte možnost Stereo, Incredible Surround nebo
Incredible Surround 3D.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Možnost Clear Sound slouží k vylepšení zvuku řeči. Je ideální pro
zpravodajské pořady. Vylepšení řeči lze zapnout nebo vypnout.
Vypnutí nebo zapnutí…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Pokročilé > Clear Sound.
3 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Auto Surround 3D
Možnost Auto Surround 3D umožňuje blokovat automatické
přepínání televizoru na možnost Incredible Surround 3D, pokud
dojde k přepnutí televizoru na sledování 3D.
HDMI ARC
Vypnutí nebo zapnutí…
Pokud pro žádné připojení HDMI nepotřebujete zpětný zvukový
kanál (ARC neboli Audio Return Channel), můžete signál ARC
vypnout.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Auto Surround 3D.
3 - Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku HDMI ARC.
Formát výstupu zvuku
Hlasitost sluchátek
Formát výstupu zvuku umožňuje nastavit výstupní zvukový signál
televizoru tak, aby odpovídal možnostem zpracování zvuku
vašeho systému domácího kina.
Možnost Hlasitost sluchátek umožňuje samostatně nastavit
hlasitost pro připojená sluchátka.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Formát výstupu zvuku.
Nastavení hlasitosti…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
76
Vyrovnání výstupu zvuku
Výběr reproduktoru
Možnost Vyrovnání výstupu zvuku umožňuje vyrovnat úroveň
hlasitosti zvuku systému domácího kina podle hlasitosti
televizoru, když mezi těmito zařízeními přepínáte.
Je-li bezdrátový reproduktor spárován s televizorem, můžete jej
vybrat a použít k přehrávání zvuku televizoru.
Postup výběru bezdrátového reproduktoru pro přehrání zvuku
televizoru…
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Vyrovnání výstupu zvuku.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Pokročilé > TV reproduktory.
3 - Klikněte na název požadovaného bezdrátového
reproduktoru. Reproduktory televizoru se vypnou. Pokud
vyberete bezdrátový subwoofer, reproduktory televizoru
zůstanou zapnuté.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Zpoždění audiovýstupu
Nastavíte-li ve svém systému domácího kina možnost Zpoždění
zvukového výstupu za účelem synchronizace zvuku a obrazu, je
nutné vypnout možnost Zpoždění zvukového výstupu
na televizoru.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Zpoždění zvukového výstupu.
Přímé přepnutí na bezdrátové reproduktory…
Synchronizace audiovýstupu
1 - Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2 - Klikněte na možnost Reproduktory a na název příslušného
bezdrátového reproduktoru.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího kina, můžete
nastavit zpoždění na televizoru pomocí možnosti Posun
zvukového výstupu.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Posun zvukového výstupu.
Odebrat reproduktor
Reproduktory
Postup zrušení párování a odebrání bezdrátového
reproduktoru…
Bezdrátové reproduktory
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Bezdrátové reproduktory >
Odebrat reproduktor.
3 - V seznamu kliknutím označte bezdrátový reproduktor, který
chcete odebrat.
4 - Klikněte na možnost Odebrat.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Je možné zrušit párování bezdrátového reproduktoru a odebrat
jej ze seznamu spárovaných reproduktorů.
Co je potřeba
K tomuto televizoru můžete připojit bezdrátový reproduktor
(subwoofer nebo zvukový projektor Sound bar).
Lze připojit celou řadu vybraných bezdrátových výrobků
s reproduktory společnosti Philips a využívat je k přehrávání
zvuku televizoru. Další informace o vhodných bezdrátových
zvukových produktech naleznete na webové stránce
www.philips.com/tv
Hlasitost subwooferu
Chcete-li přehrávat zvuk televizoru v bezdrátovém
reproduktoru, je nutné bezdrátový reproduktor spárovat
s televizorem. Je možné spárovat až 10 bezdrátových
reproduktorů, avšak v jednom okamžiku lze používat pouze
jedno bezdrátové zařízení. Připojíte-li subwoofer, zvuk se bude
přehrávat v televizoru a subwooferu. Připojíte-li zařízení Sound
bar, bude se zvuk přehrávat pouze v něm.
Pokud připojíte bezdrátový subwoofer, můžete jeho hlasitost
mírně zvýšit nebo snížit.
Mírné upravení hlasitosti…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Bezdrátové reproduktory >
Hlasitost subwooferu a kliknutím do posuvníku upravte
hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Chcete-li získat další informace o spárování bezdrátového
reproduktoru, stiskněte barevné tlačítko  Klíčová slova a
vyhledejte položku Bezdrátové reproduktory, připojení.
77
Problémy
Umístění televize
Ztráta připojení
• Umístěte bezdrátový reproduktor v dosahu 5 metrů od
televizoru.
• Místa s vysokou mírou bezdrátové aktivity (například byty
s velkým počtem bezdrátových routerů) mohou bezdrátové
připojení narušovat. Ponechte router a bezdrátový reproduktor
co nejblíže k televizoru.
Toto nastavení je součástí úvodní instalace a je zvolena buď
hodnota Na TV stojanu nebo Na zdi. Pokud jste od té doby
umístění televizoru změnili, upravte příslušným způsobem toto
nastavení pro dosažení co nejlepší reprodukce zvuku.
Neshoda zvuku a obrazu
• U některých bezdrátových reproduktorových systémů může
být problém se synchronizací zvuku a videa. Doporučujeme
používat bezdrátové zvukové produkty Philips.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení > Umístění
televizoru.
3 - Klikněte na možnost Na TV stojanu nebo Na zdi.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Systém domácího kina (HTS)
25.4
Ambilight
Zvuk televizoru můžete odesílat do připojeného zvukového
zařízení – systému domácího kina nebo audiosystému.
Můžete si vybrat, kde chcete zvuk televizoru slyšet a způsob, jak
jej chcete ovládat.
• Pokud vyberete možnost Vypnuto, budou reproduktory
televizoru trvale vypnuty.
• Pokud vyberete možnost Zapnuto, reproduktory televizoru
budou vždy zapnuty.
Styl funkce Ambilight
Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru HDMI CEC,
můžete použít jedno z nastavení funkce EasyLink.
• Pokud vyberete možnost EasyLink, televizor odesílá zvuk do
audiozařízení. Když zařízení přehrává zvuk, televizor vypne
reproduktory televizoru.
• Pokud vyberete možnost Automatické spuštění EasyLink,
televizor přepne na audiozařízení, odešle zvuk televizoru do
zařízení a vypne reproduktory televizoru.
Pokud vyberete možnost EasyLink nebo Automatické spuštění
EasyLink, můžete v případě potřeby přepnout na reproduktory
televizoru.
Nastavení stylu Ambilight…
Můžete si nastavit styl funkce Ambilight. V nabídce je několik
dynamických stylů a jeden statický – stálá barva. Barvu statického
stylu si můžete nastavit podle svého. Můžete také funkci
Ambilight vypnout.
1 - Stiskněte tlačítko  (Ambilight).
2 - Kliknutím vyberte preferovaný styl Ambilight. Pokud vyberete
možnost Statický, zobrazí se barevná paleta. Kliknutím na
požadovanou barvu nastavíte barvu statického stylu. Chcete-li
funkci Ambilight vypnout, klikněte na možnost Vypnuto.
Kromě možnosti vypnutí jsou v nabídce tyto styly:
• Standardní
• Přirozený
• Vtahující
• Živé
• Hra
Nastavení reproduktorů televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Zvuk > Pokročilé > TV reproduktory.
3 - Klikněte na možnost Vypnuto, Zapnuto, EasyLink nebo
Automatické spuštění EasyLink.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
• Komfort
• Relaxační
• ISF
• Statický
Přímé přepnutí na reproduktory…
Nastavení režimu Ambilight
1 - Při sledování televizoru stiskněte tlačítko  .
2 - Klikněte na možnost Reproduktory a poté na TV nebo
Audiosystém.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Jas funkce Ambilight
Možnost Jas umožňuje nastavit úroveň jasu funkce Ambilight.
Nastavení úrovně…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Ambilight > Jas a kliknutím do
posuvníku upravte hodnotu.
78
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Síť
Nejprve je třeba připravit televizor tak, aby byl schopen vyhledat
můstek Philips hue Bridge.
Sytost funkce Ambilight
Televizor a můstek Philips hue Bridge musí používat stejnou síť.
Připojte můstek Philips hue Bridge ethernetovým kabelem
k routeru sítě, kterou používá televizor.
Rozsviťte žárovky hue.
Možnost Sytost umožňuje nastavit úroveň sytosti barev funkce
Ambilight.
Nastavení úrovně…
Postup zahájení konfigurace…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Ambilight > Sytost a kliknutím do
posuvníku upravte hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko  (Ambilight) a kliknutím vyberte
požadovaný styl Ambilight.
2 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
3 - Klikněte na možnost Ambilight > Ambilight+hue a vyberte
možnost Zapnutí.
4 - Klikněte na možnost Konfigurace.
5 - Pokud je televizor připojen do vaší domácí sítě, ihned začne
vyhledávat můstek Philips hue Bridge.
Není-li televizor dosud připojen do domácí sítě, nejprve začne
nastavovat síť. Televizor musíte připojit do domácí sítě.
Funkce Ambilight + aplikace hue
Co je potřeba
Se systémem Ambilight+hue si můžete nastavit žárovky Philips
systému Philips hue tak, aby jejich světlo odpovídalo barevnému
efektu Ambilight televizoru. Žárovky Philips systému hue rozšíří
efekt Ambilight do celé místnosti. Pokud dosud žádné žárovky
systému hue nemáte, kupte si Startovací sadu Philips hue
(obsahuje můstek hue Bridge a tři žárovky hue) a nainstalujte
můstek i žárovky. Žárovky Philips hue se prodávají i samostatně.
Když je televizor připojen do domácí sítě, přejděte na stránku
Můstek hue Bridge.
Chcete-li získat další informace o připojení televizoru do domácí
sítě, stiskněte barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Síť, bezdrátová.
Pro nastavení systému Ambilight+hue k televizoru
potřebujete…
Můstek hue
• můstek Philips hue Bridge
• několik žárovek Philips hue
• Tento televizor zapojený do domácí sítě
V dalším kroku propojíme televizor s můstkem Philips hue
Bridge.
Televizor může být propojen pouze s jedním můstkem hue
Bridge.
Kompletní nastavení systému Ambilight+hue můžete provést
v televizoru. Aplikace Ambilight+hue není třeba.
Pokud si později stáhnete aplikaci Ambilight+hue do chytrého
telefonu nebo tabletu, můžete pomocí této aplikace upravovat
některá nastavení systému Ambilight+hue.
Postup připojení můstku hue Bridge…
1 - Když je televizor připojen do domácí sítě, zobrazí dostupné
můstky hue Bridge. Pokud televizor požadovaný můstek dosud
nenalezl, můžete zkusit možnost Znovu prohledat.
Když televizor nalezne váš jediný můstek hue Bridge, klikněte na
možnost Další.
Pokud je k dispozici více můstků hue Bridge, klikněte na
požadovaný můstek a poté na možnost Další.
2 - Nyní přejděte k můstku Philips hue Bridge a stiskněte
propojovací tlačítko uprostřed zařízení. Dojde k propojení
můstku s televizorem. Tento krok je třeba provést do 30 sekund.
Úspěšné propojení s můstkem hue Bridge televizor potvrdí.
3 - V tomto potvrzení klikněte na možnost OK.
Konfigurace
Postup konfigurace
Chcete-li nakonfigurovat žárovky Philips hue jako žárovky
systému Ambilight+hue, postupujte podle návodu uvedeného
na následujících stranách…
1 - Síť
2 - Můstek hue
3 - Žárovky systému hue
4 - Konfigurace žárovek
Když je televizor propojen s můstkem Philips hue Bridge,
přejděte na stránku Žárovky systému hue.
Žárovky hue
V dalším kroku je třeba vybrat žárovky Philips systému hue,
které budou doplňovat systém Ambilight.
79
Do systému Ambilight+hue je možné zapojit až 9 žárovek Philips
hue.
Zobrazit konfiguraci
V nabídce Zobrazit konfiguraci si můžete prohlédnout aktuální
nastavení systému Ambilight+hue – používanou síť, počet
zapojených žárovek a podobně.
Výběr žárovek pro systém Ambilight+hue…
1 - V nabídce Konfigurovat Ambilight+hue klikněte na možnost
Žárovky hue.
2 - Označte žárovky, které budou doplňovat systém Ambilight.
Žárovku označíte kliknutím na její název.
3 - Po dokončení klikněte na možnost OK.
Zobrazení aktuálního nastavení systému Ambilight+hue…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Ambilight > Ambilight+hue > Zobrazit
konfiguraci.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Když jsou žárovky označeny pro systém Ambilight+hue, přejděte
na stránku Konfigurace žárovek.
Konfigurovat žárovku
V dalším kroku nakonfigurujeme jednotlivé žárovky Philips hue.
Pokročilá nastavení funkce Ambilight
Postup konfigurace jednotlivých žárovek hue…
Barva stěny
1 - V nabídce Konfigurovat Ambilight+hue klikněte na název
žárovky. Vybraná žárovka bliká.
2 - Nejprve označte, jak je žárovka vzhledem k televizoru
umístěna. Při správném nastavení úhlu bude žárovka přijímat
odpovídající barvu Ambilight. Kliknutím do posuvníku upravte
hodnotu.
3 - Nastavte vzdálenost mezi žárovkou a televizorem. Čím dále
od televizoru, tím slabší barva Ambilight. Kliknutím do posuvníku
upravte hodnotu.
4 - Nakonec nastavte jas žárovky. Kliknutím do posuvníku
upravte hodnotu.
5 - Po dokončení konfigurace konkrétní žárovky klikněte na
možnost OK.
6 - V nabídce Konfigurovat Ambilight+hue můžete provést
stejné nastavení u všech žárovek.
7 - Až nakonfigurujete všechny žárovky systému Ambilight+hue,
klikněte na možnost Dokončení.
Možnost Barva stěny umožňuje neutralizovat vliv barevné stěny
na barvy Ambilight. Vyberte barvu stěny za televizorem a
televizor přizpůsobí barvy funkce Ambilight tak, aby se
zobrazovaly podle původního záměru.
Postu volby barvy stěny . . .
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Ambilight > Pokročilé > Barva stěny.
3 - V barevné paletě klikněte na barvu, která odpovídá stěně za
televizorem.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Vypnutí TV
Systém Ambilight+hue je připraven.
Možnost Vypnutí TV umožňuje nastavit funkci Ambilight tak, aby
se při vypnutí televizoru ihned vypnula nebo pomalu odezněla.
Pomalé odeznění vám poskytne trochu času na přechod
k běžnému osvětlení místnosti.
Nastavení systému Ambilight+hue můžete kdykoli změnit.
Chcete-li konfiguraci upravit, stiskněte tlačítko  a klikněte na
možnost Nastavení > Ambilight > Ambilight+hue >
Konfigurace.
Výběr způsobu, jakým se funkce Ambilight vypíná…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Ambilight > Pokročilé > Vypnutí TV.
3 - Vyberte možnost Zeslabení až vypnutí nebo Okamžitě
vypnout.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Intenzita
V nabídce Intenzita můžete upravit intenzitu efektu Ambilight u
žárovek systému Ambilight+hue.
Nastavení intenzity efektu Ambilight+hue…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Ambilight > Ambilight+hue > Intenzita
a kliknutím do posuvníku upravte hodnotu.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Lounge Light
Pokud je televizor v pohotovostním režimu, můžete zapnout
funkci Ambilight a v místnosti vytvořit efekt Lounge Light.
Funkci Ambilight na televizoru v pohotovostním režimu zapnete
stisknutím tlačítka  (Ambilight) na televizoru.
80
Chcete-li změnit efekt Lounge Light, znovu stiskněte tlačítko
 (Ambilight) na televizoru.
Chcete-li efekt Lounge Light vypnout, na několik sekund
stiskněte a podržte tlačítko  (Ambilight).
25.5
Obecná nastavení
Rodičovský zámek
Výběr přednastavené barvy efektu Lounge Light…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Ambilight > Pokročilé > Lounge Light.
3 - Kliknutím vyberte požadovanou barvu.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Kód PIN rodičovského zámku se používá k zamykání a
odemykání kanálů a programů.
Nastavení nebo změna aktuálního zámku…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení > Zadat kód nebo
Změnit kód a stiskněte tlačítko OK.
3 - Zadejte čtyřciferný kód podle vlastního výběru. Pokud je kód
již nastaven, zadejte aktuální kód rodičovského zámku a poté
dvakrát zadejte nový kód.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Když si do chytrého telefonu nebo tabletu nainstalujete aplikaci
Philips TV Remote App, můžete si barevné schéma efektu
Lounge Light nastavit sami. V seznamu schémat klikněte na
možnost TV Remote App a jako barvu Lounge Light si nastavte
vlastní schéma Lounge Light. Když je televizor v pohotovostním
režimu a váš chytrý telefon nebo tablet je připojen ke stejné
domácí síti, můžete si aktuální nastavení Lounge Light měnit
přímo z mobilního zařízení.
Nový kód je nastaven.
Zapomněli jste svůj kód PIN rodičovského zámku?
Pokud svůj kód PIN zapomenete, můžete aktuální kód přepsat a
zadat nový kód.
Lounge Light+hue
Pokud jste instalovali systém Ambilight+hue, můžete nechat
žárovky hue kopírovat osvětlení Lounge Light díky technologii
Ambilight. Žárovky Philips systému hue rozšíří světelný efekt
Lounge Light do celé místnosti. Po nastavení systému
Ambilight+hue se žárovky hue zapnou a automaticky nastaví na
kopírování osvětlení Lounge Light. Pokud nechcete, aby žárovky
hue kopírovaly osvětlení Lounge Light, můžete žárovky vypnout.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení > Zadat kód nebo
Změnit kód a stiskněte tlačítko OK.
3 - Zadejte hlavní kód 8888.
4 - Nyní zadejte nový kód PIN rodičovského zámku a zadejte jej
ještě jednou pro potvrzení.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Vypnutí žárovek hue…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Ambilight > Pokročilé > Lounge
Light+hue.
3 - Klikněte na možnost Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nový kód je nastaven.
Hodiny
Pokud chcete zjistit, kolik je hodin, stiskněte tlačítko  . Hlavní
nabídka ukazuje čas stále.
V některých zemích digitální vysílání nevysílá informace
o koordinovaném světovém čase (UTC). Změna letního času
může být ignorována a televizor může zobrazovat nesprávný čas.
Ladění ISF
Když vám odborník ISF nakalibruje televizor, může nakalibrovat i
barvu statického režimu Ambilight. Ke kalibraci si můžete vybrat
libovolnou barvu. Po provedení kalibrace ISF si můžete nastavit
statickou barvu ISF.
Výběr statické barvy ISF…
Pokud nahráváte pořady naplánované v TV průvodci,
doporučujeme, abyste čas a datum ručně neměnili. V některých
zemích a u některých poskytovatelů služeb je nastavení Hodiny
skryto, aby nedošlo k nesprávnému nastavení času.
Stiskněte tlačítko  (Ambilight) a klikněte na možnost ISF.
Nastavení hodin televizoru…
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Kalibrace ISF®.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipku  (doleva).
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení > Hodiny a vyberte
položku Podle země.
3 - Vyberte možnost Letní čas a zvolte příslušné nastavení.
Chcete-li čas a datum nastavit ručně, vyberte možnost Ručně.
Poté vyberte možnost Čas nebo Datum.
81
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Světelný snímač
Vestavěný světelný snímač snižuje jas televizní obrazovky, pokud
okolní světlo potemní, a šetří tak energii. Vestavěný světelný
snímač automaticky přizpůsobí obraz a funkci Ambilight
světelným podmínkám v místnosti.
Loga kanálů
V některých zemích může televizor zobrazovat loga kanálů.
Pokud tato loga zobrazovat nechcete, můžete je vypnout.
Vestavěný světelný snímač automaticky přizpůsobí obraz a funkci
Ambilight světelným podmínkám v místnosti.
Vypnutí loga…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté klikněte na Nastavení Eco.
2 - Klikněte na možnost Světelný snímač. Když je světelný
snímač aktivní, zobrazuje se před ním ikona .
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipku  (doleva).
2 - Vyberte možnost Obecná nastavení > Loga kanálů a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Časovač vypnutí
Když televizor přijímá signál vysílání, vy však po dobu 4 hodin
nestisknete žádné tlačítko dálkového ovladače, televizor se
z důvodu úspory energie automaticky vypne. Televizor se také
automaticky vypne v případě, že po dobu 10 minut nepřijme ani
televizní signál, ani žádný signál z dálkového ovladače.
25.6
Nastavení Eco
Úspora energie
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize
používáte digitální přijímač (set top box) a nepoužíváte dálkový
ovladač televizoru, deaktivujte funkci automatického vypnutí.
Položka Nastavení Eco  sdružuje nastavení, která pomáhají
chránit životní prostředí.
Deaktivace časovače vypnutí…
Úspora energie
1 - Stiskněte tlačítko  a poté klikněte na Nastavení Eco.
2 - Klikněte na možnost Časovač vypnutí a kliknutím do
posuvníku upravte hodnotu. Hodnota 0 (Vypnuto) časovač
vypnutí deaktivuje.
Pokud vyberete možnost Úspora energie, televizor automaticky
přepne na nastavení Styl obrazu – Standardní, které představuje
nejoptimálnější nastavení obrazu a funkce Ambilight z hlediska
spotřeby energie.
Když je časovač vypnutí aktivní, zobrazuje se před ním ikona .
Nastavení režimu úspory energie…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté klikněte na Nastavení Eco.
2 - Klikněte na možnost Úspora energie. Styl obrazu se
automaticky přepne na hodnotu Standardní.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
25.7
Usnadnění
Zapnutí
Je-li aktivní režim Usnadnění, mohou televizor používat i lidé se
sluchovým nebo zrakovým postižením.
Vypnout obrazovku
Zapnutí
Pokud pouze posloucháte hudbu, můžete vypnout obrazovku
televizoru, a šetřit tak energii.
Pokud jste možnost Usnadnění nezapnuli během instalace,
můžete tak učinit v nabídce Nastavení.
Zapnutí funkce usnadnění…
Vypnutí obrazovky televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté klikněte na Nastavení Eco.
2 - Klikněte na možnost Vypnout obrazovku.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Vyberte možnost Usnadnění a poté ještě jednou možnost
Usnadnění.
3 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Chcete-li obrazovku znovu zapnout, stiskněte libovolné tlačítko
na dálkovém ovladači.
Když funkci usnadnění zapnete, do nabídky Možnosti bude
přidána položka Usnadnění.
82
Pípnutí tlačítka
Čtené informace a text
Pípnutí tlačítka poskytuje zvukovou zpětnou vazbu při každém
stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači. Hlasitost pípnutí je pevně
nastavena.
Můžete si nechat přečíst následující informace a texty:
• Jméno a číslo kanálu (při přepínání kanálů)
• Čas počátku televizního programu
• Informace o aktuálním a následujícím televizním programu
• Pokyny pro navigaci pomocí šipek
• Text zvukového komentáře (je-li k dispozici)
• Úroveň hlasitosti (při její úpravě)
• Položky nabídky Možnosti
• Pokyny pro navigaci v hlavní nabídce
Aktivace pípnutí tlačítka…
1 – Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko 
OPTIONS, vyberte možnost Usnadnění a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Pípnutí tlačítka a nastavte hodnotu
Zapnuto.
Pokud se v nabídce Možnosti položka Usnadnění nezobrazuje,
zapněte funkci Usnadnění v nabídce Nastavení.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Usnadnění.
Problémy se sluchem
Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky
přizpůsobené pro sluchově postižené osoby. Když zapnete funkci
Sluchově postižení, televizor na tento speciální zvuk nebo titulky
přepne (pokud jsou k dispozici). Než zapnete funkci Sluchově
postižení, je nutné nejprve zapnout režim Usnadnění.
Hlasové pokyny
Co je potřeba
Zapnutí
S funkcí hlasových pokynů může váš chytrý telefon nebo tablet
přečíst text, který se zobrazuje na obrazovce televizoru. Může
vám říci, na jaký kanál jste přepnuli, nebo vám může přečíst
informace o následujícím programu na tomto kanálu. Funkce
hlasových pokynů dokáže přečíst název kanálu a programu a
informace z TV průvodce.
Postup zapnutí funkce Sluchově postižení…
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko 
OPTIONS, vyberte možnost Usnadnění a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Sluchově postižení, zvolte možnost
Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.
Váš chytrý telefon nebo tablet musí mít nainstalovánu aplikaci
převodu textu na řeč (TTS). Televizor musí být s chytrým
telefonem nebo tabletem propojen v domácí síti.
Dostupnost jazyka zvuku pro sluchově postižené ověříte
stisknutím tlačítka  OPTIONS, výběrem možnosti Jazyk zvuku
a vyhledáním jazyka zvuku s ikonou .
Když v nabídce Usnadnění funkci hlasových pokynů zapnete,
televizor zasílá informace TTS všem chytrým telefonům a
tabletům v domácí síti. Máte-li aplikaci TTS v mobilním zařízení
zapnutou, text bude převeden na řeč.
Pokud se v nabídce Možnosti položka Usnadnění nezobrazuje,
zapněte funkci Usnadnění v nabídce Nastavení.
Chcete-li získat další informace, stiskněte tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Usnadnění.
Televizor údaje TTS odesílá v jazyce, který je pro televizor
nastaven. Chytrý telefon nebo tablet je v tomto jazyce přečte.
Nastavení jazyka v mobilním zařízení se může lišit.
Zvukový komentář
Funkce hlasových pokynů podporuje pouze navigaci pomocí
tlačítek.
Zapnutí
Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální zvukový
komentář popisující děj na obrazovce.
Aby bylo možné zapnout zvuk a efekty pro zrakově postižené
osoby, je nutné nejprve zapnout možnost Zvukový komentář.
A ještě než budete moci zapnout možnost Zvukový komentář,
je nutné aktivovat režim Usnadnění v nabídce Nastavení.
Zapnutí
Zapnutí funkce hlasových pokynů…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Vyberte možnost Usnadnění > Hlasové pokyny.
3 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Při použití možnosti Zvukový komentář je k normální zvukové
stopě přidán komentář vypravěče.
Zapnutí komentáře (je-li k dispozici)…
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko 
OPTIONS.
2 - Vyberte možnost Usnadnění > Zvukový komentář a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.
Všechna ostatní nastavení, například hlas mluvčího a rychlost
nebo hlasitost čtení, se provádějí v aplikaci TTS mobilního
zařízení.
83
Můžete zkontrolovat, zda je k dispozici zvukový komentář.
V nabídce Možnosti vyberte položku Jazyk zvuku a vyhledejte
jazyk zvuku označený ikonou .
25.8
Síť
Chcete-li získat další informace, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku Síť.
Smíšená hlasitost
Je možné smíchat hlasitost normálního zvuku se zvukovým
komentářem.
25.9
Instalace antény/kabelu
Postup smíšení hlasitosti…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Vyberte možnost Usnadnění > Zvukový komentář >
Smíšená hlasitost a stiskněte tlačítko OK.
3 - Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte posuvník.
4 - Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Aktualizovat kanály
Automatická aktualizace kanálu
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor nastavit tak, aby
tyto kanály automaticky aktualizoval.
Je-li k dispozici jazyk zvuku s přidaným zvukovým komentářem,
můžete toto nastavení najít také v nabídce  OPTIONS >
Usnadnění > Smíšená hlasitost.
Televizor kanály jednou denně (v 6:00) aktualizuje a uloží nové
kanály. Nové kanály se ukládají do seznamu kanálů a jsou
označeny ikonou . Kanály bez signálu jsou odstraněny. Aby
mohla automatická aktualizace proběhnout, musí být televizor
v pohotovostním režimu. Automatickou aktualizaci kanálů je
možné vypnout.
Zvukový efekt
Vypnutí automatické aktualizace…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Instalace antény/kabelu > Automatická
aktualizace kanálu a klikněte na možnost Vypnuto.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Některé zvukové komentáře mohou obsahovat zvláštní zvukové
efekty, například stereo nebo postupné vytrácení zvuku.
Zapnutí zvukových efektů (je-li tato funkce k dispozici)…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Vyberte možnost Usnadnění > Zvukový komentář >
Zvukové efekty a stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace či odstranění
stávajících kanálů se při spuštění televizoru zobrazí zpráva. Pokud
nechcete, aby tato zpráva zobrazovala po každé aktualizaci
kanálů, můžete ji vypnout.
Vypnutí zprávy…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Instalace antény/kabelu > Zpráva
o aktualizaci kanálu a klikněte na možnost Vypnuto.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Řeč
Zvukový komentář může obsahovat také titulky pro vyslovovaná
slova.
Přepnutí na tyto titulky (jsou-li k dispozici) . . .
V některých zemích se automatická aktualizace kanálů provádí
během sledování televize nebo v libovolném okamžiku, kdy je
televizor v pohotovostním režimu.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Vyberte možnost Usnadnění > Zvukový komentář > Řeč a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Vyberte možnost Popisný nebo Titulky a stiskněte tlačítko
OK.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Ruční aktualizace kanálů
Aktualizaci kanálů můžete kdykoli spustit sami.
Spuštění ruční aktualizace kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Instalace antény/kabelu > Hledat
84
kanály a klikněte na možnost Aktualizace.
3 - Postupujte podle pokynů na obrazovce. Aktualizace může
několik minut trvat.
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení a poté na Tovární
nastavení.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nové kanály
Nové kanály jsou v seznamu kanálů označeny ikonou .
Kopie seznamu kanálů
Otevření seznamu nových kanálů…
Úvod
1 - Stisknutím tlačítka  LIST otevřete seznam kanálů.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na možnost
Zobrazit nové kanály. Kanál můžete označit jako oblíbený nebo
jej můžete uzamknout či přejmenovat.
3 - Stisknutím barevného tlačítka  Zavřít seznam nových
kanálů zavřete.
Možnost Kopie seznamu kanálů je určena prodejcům a
odborným uživatelům. V některých zemích umožňuje funkce
Kopie seznamu kanálů kopírovat pouze satelitní kanály.
Díky možnosti Kopie seznamu kanálů lze zkopírovat kanály
nainstalované v jednom televizoru do jiného televizoru Philips
téže řady. Kopie seznamu kanálů ušetří čas při hledání kanálů,
protože do televizoru se načte předdefinovaný seznam kanálů. Je
třeba použít jednotku USB Flash s kapacitou nejméně 1 GB.
Znovu nainstalovat kanály
Je-li nastaven kód dětského zámku, bude třeba tento kód zadat
před opakovanou instalací kanálů.
Podmínky
• Oba televizory jsou ze stejné modelové řady.
• Oba televizory mají stejný typ hardwaru. Typ hardwaru
zkontrolujete na typovém štítku na zadní straně televizoru.
Obvykle je označen Q . . . LA
• Oba televizory mají kompatibilní verze softwaru.
Provedení opětovné instalace kanálů…
Aktuální verze softwaru
Znovu nainstalovat kanály
Všechny kanály můžete nainstalovat znovu, aniž byste změnili
ostatní nastavení televizoru.
Aktuální verzi softwaru televizoru si můžete zkontrolovat
v nabídce Nastavení > Aktualizace softwaru > Info
o používaném softwaru.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Instalace antény/kabelu > Hledat
kanály a klikněte na možnost Znovu nainstalovat.
3 - Postupujte podle pokynů na obrazovce. Instalace může
několik minut trvat.
Kopírování seznamu kanálů
Kopírování seznamu kanálů…
1 - Zapněte televizor. Televizor by měl mít nainstalovány kanály.
2 - Připojte jednotku USB Flash.
3 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
4 - Klikněte na možnost Obecná nastavení > Kopie seznamu
kanálů a poté na Kopírovat na USB. Aby mohlo kopírování
proběhnout, můžete být požádáni o zadání kódu PIN
rodičovského zámku.
5 - Po dokončení kopírování jednotku USB Flash odpojte.
6 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Opakovaná instalace televizoru
Můžete znovu nainstalovat celý televizor. Všechna nastavení
televizoru budou přeinstalována.
Provedení instalace celého televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Obecná nastavení a poté na
Opakovaná instalace televizoru.
3 - Postupujte podle pokynů na obrazovce. Instalace může
několik minut trvat.
Nyní můžete zkopírovaný seznam kanálů přenést do jiného
televizoru Philips.
Tovární nastavení
Nahrání seznamu kanálů
Můžete v televizoru obnovit původní (tovární) nastavení obrazu,
zvuku a funkce Ambilight.
Do televizoru, který ještě není nainstalován
Přepnutí na původní nastavení…
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo ne, je třeba
použít různé způsoby odeslání seznamu kanálů.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
85
Kvůli usnadnění použití jsou všechna nastavení DVB-C
automatická.
Pokud vám poskytovatel služeb DVB-C poskytl konkrétní
hodnoty DVB-C, ID sítě nebo frekvenci sítě, zadejte tyto
hodnoty, až o ně televizor v průběhu instalace požádá.
Do televizoru, který ještě není nainstalován
1 - Zapojením zástrčky spusťte instalaci a vyberte jazyk a zemi.
Přeskočte možnost vyhledání kanálů. Dokončete instalaci.
2 - Připojte do televizoru jednotku USB Flash se seznamem
kanálů.
3 - Spusťte nahrávání seznamu kanálů: Stiskněte tlačítko  a
tlačítkem  (vlevo) vyberte možnost Nastavení.
4 - Klikněte na možnost Obecná nastavení > Kopie seznamu
kanálů a poté na Kopírovat do TV. Aby mohlo kopírování
proběhnout, můžete být požádáni o zadání kódu PIN
rodičovského zámku tohoto televizoru.
5 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do televizoru
zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB Flash.
Konflikty čísel kanálů
V některých zemích mohou mít různé TV kanály (vysílací
společnosti) stejné číslo kanálu. Televizor v průběhu instalace
zobrazí seznam s konflikty čísel kanálů. U vícenásobných čísel
kanálů je třeba vybrat, který TV kanál chcete nainstalovat
s daným číslem kanálu.
Nastavení DVB
Do již nainstalovaného televizoru
Režim síťové frekvence
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo ne, je třeba
použít různé způsoby odeslání seznamu kanálů.
Pokud chcete rychle vyhledat kanály metodou Rychlé
prohledávání dostupnou pod položkou Prohledávání frekvence,
vyberte možnost Automaticky. Televizor použije jednu
z předdefinovaných síťových frekvencí (nebo HC – Identifikační
kanál), které používá většina poskytovatelů kabelových služeb ve
vaší zemi.
Do již nainstalovaného televizoru
1 - Ověřte nastavení země televizoru. (Nastavení ověříte
stisknutím tlačítka  a pomocí tlačítka  (vlevo) výběrem
možnosti Nastavení. Klikněte na možnost Instalace
antény/kabelu a poté na Znovu nainstalovat kanály. Stisknutím
tlačítka  BACK a výběrem možnosti Zrušit instalaci opustíte.)
Pokud je země nastavena správně, pokračujte zde uvedeným
krokem 2.
Pokud není správně nastavena země, je nutné spustit opětovnou
instalaci. Postup opětovné instalace: Stiskněte tlačítko  a
tlačítkem  (vlevo) vyberte možnost Nastavení. Klikněte na
možnost Instalace antény/kabelu a poté na Znovu nainstalovat
kanály. Vyberte správnou zemi a přeskočte hledání kanálů.
Dokončete instalaci. Po skončení se vraťte ke kroku 2.
2 - Připojte do televizoru jednotku USB Flash se seznamem
kanálů.
3 - Spusťte nahrávání seznamu kanálů: Stiskněte tlačítko  a
tlačítkem  (vlevo) vyberte možnost Nastavení.
4 - Klikněte na možnost Obecná nastavení > Kopie seznamu
kanálů a poté na Kopírovat do TV. Aby mohlo kopírování
proběhnout, můžete být požádáni o zadání kódu PIN
rodičovského zámku tohoto televizoru.
5 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do televizoru
zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB Flash.
Pokud jste pro vyhledávání kanálů obdrželi konkrétní „síťovou
frekvenci“, vyberte možnost Ručně.
Síťová frekvence
Pokud je položka Režim frekvence sítě nastavena na hodnotu
Ručně, můžete zde zadat hodnotu síťové frekvence, kterou jste
obdrželi od poskytovatele kabelových služeb. Hodnotu zadejte
pomocí číselných tlačítek.
Prohledávání frekvence
Vyberte metodu vyhledávání kanálů. Můžete vybrat rychlejší
metodu Rychlé prohledávání a použít předdefinovaná nastavení
používaná většinou poskytovatelů kabelových služeb ve vaší
zemi.
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo pokud některé
kanály chybí, můžete vybrat rozšířenou metodu Kompletní
prohledávání. Vyhledání a instalace kanálů touto metodou trvá
déle.
DVB-T nebo DVB-C
Příjem DVB-T nebo DVB-C
Velikost frekvenčního kroku
Během instalace kanálů, těsně před vyhledáním kanálů, jste
provedli volbu možnosti Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C).
Anténa (DVB-T) vyhledává pozemní analogové kanály a digitální
kanály DVB-T. Kabel (DVB-C) vyhledává analogové a digitální
kanály dostupné u poskytovatele kabelové služby DVB-C.
Televizor vyhledává kanály v krocích po 8 MHz.
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo pokud některé
kanály chybí, můžete vyhledávat v menších krocích po 1 MHz.
Vyhledání a instalace kanálů v krocích po 1 MHz trvá déle.
Instalace kanálu DVB-C
86
Digitální kanály
Ruční instalace
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb nenabízí digitální
kanály, můžete vyhledávání digitálních kanálů vynechat.
Analogové televizní kanály lze postupně nainstalovat ručně.
Ruční instalace analogových kanálů…
Vyberte možnost Vypnuto.
1 – Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 – Klikněte na možnost Obecná nastavení > Instalace
antény/kabelu a vyberte možnost Ruční instalace.
Analogové kanály
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb nenabízí
analogové kanály, můžete vyhledávání analogových kanálů
vynechat.
• Systém
Chcete-li nastavit systém televizoru, klikněte na možnost Systém.
Vyberte zemi nebo region, ve kterém se právě nacházíte.
Vyberte možnost Vypnuto.
• Vyhledat kanál
Chcete-li vyhledat kanál, klikněte na možnost Vyhledat kanál a
poté na Hledat. Můžete také zadat příslušnou frekvenci sami.
Pokud je příjem slabý, znovu stiskněte tlačítko Hledat. Chcete-li
nalezený kanál uložit, klikněte na možnost Hotovo.
Volně dostupné / Kódované
Máte-li předplatné a modul CAM (Conditional Access Module
– modul podmíněného přístupu) pro placené televizní služby,
vyberte možnost Volně dostupné + Kódované. Pokud jste si
nepředplatili televizní kanály nebo služby, můžete vybrat
možnost Pouze volně dostupné kanály.
• Uchování
Můžete uložit kanál pod aktuálním číslem kanálu nebo pod
novým číslem kanálu.
Vyberte možnost Uložit aktuální kanál nebo Uložit jako nový
kanál.
Chcete-li získat další informace, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte položku
CAM – Conditional Access Module.
Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny dostupné
analogové televizní kanály.
25.10
Kvalita příjmu
Instalace satelitu
Můžete kontrolovat kvalitu a sílu signálu digitálního kanálu. Máteli vlastní anténu, můžete změnit její polohu a pokusit se
o zlepšení příjmu.
Instalace satelitu
Kontrola kvality příjmu digitálního kanálu…
Informace o instalaci satelitu
1 – Nalaďte požadovaný kanál.
2 – Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
3 – Klikněte na možnost Obecná nastavení > Instalace
antény/kabelu a vyberte možnost Test příjmu.
Tento televizor má dva vestavěné satelitní tunery DVB-S / DVBS2.
Až 4 satelity
V tomto televizoru můžete nainstalovat až 4 satelity (4 LNB). Na
počátku instalace vyberte přesný počet satelitů, které chcete
instalovat. Tím se instalace urychlí.
Digitální frekvence je zobrazena pro daný kanál. Je-li příjem
nekvalitní, můžete změnit polohu antény. Chcete-li znovu
zkontrolovat kvalitu signálu této frekvence, vyberte možnost
Hledání a stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li sami zadat konkrétní digitální frekvenci, zadejte ji
pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače. Případně můžete
vybrat frekvenci, umístit šipky na číslo pomocí  a  a změnit
číslo pomocí  a . Chcete-li frekvenci zkontrolovat, vyberte
možnost Hledat.
Unicable
Pro připojení antény k televizoru můžete použít systém Unicable.
Možnost Unicable vyberte na začátku instalace pro 1 nebo pro
2 satelity.
Jednotka MDU (Multi-Dwelling-Unit)
Používáte-li pro příjem kanálů DVB-C, jsou k dispozici možnosti
Režim přenosové rychlosti a Předdefinované přenosové
rychlosti. Pro Režim přenosové rychlosti vyberte možnost
Automatický, pokud vám poskytovatel neposkytl konkrétní
hodnotu přenosové rychlosti. Chcete-li tuto hodnotu zadat,
použijte číselná tlačítka.
Vestavěné satelitní tunery podporují jednotky MDU na satelitech
Astra a Digiturk na satelitu Eutelsat. Jednotka MDU na satelitu
Türksat není podporována.
87
Spuštění instalace
Balíčky kanálů
Před spuštěním instalace zkontrolujte, zda je satelitní anténa
správně nasměrovaná.
Satelity mohou nabízet balíčky kanálů, které zahrnují bezplatné
kanály (nekódované) a nabízejí výběr vhodný pro danou zemi.
Některé satelity nabízejí předplacené balíčky – soubor kanálů, za
které platíte.
Spuštění instalace satelitu…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Instalace satelitu a na možnost Spustit.
3 - Klikněte na možnost Instalovat satelity a volbu potvrďte
kliknutím na možnost Opakovaná instalace. Televizor zobrazí
aktuální nastavení instalace satelitu.
Pokud toto nastavení chcete změnit, klikněte na možnost
Nastavení. Přejděte ke kroku 3b.
Pokud toto nastavení změnit nechcete, klikněte na možnost
Hledat. Přejděte ke kroku 5.
3b – Televizor je vybaven 2 vestavěnými satelitními tunery.
Vyberte možnost Jeden tuner nebo Dva tunery – podle toho,
kolik kabelů ze satelitní antény připojíte. Pokud použijete
jednokabelový systém (Unicable nebo MDU), vždy vyberte
možnost Dva tunery.
4 - V nabídce Systém instalace vyberte počet satelitů, které
chcete nainstalovat, nebo nastavte některý ze systémů Unicable.
Vyberete-li možnost Unicable, můžete u každého tuneru nastavit
číslo a frekvenci uživatelského pásma. V některých zemích
můžete v nabídce Další nastavení upravit i určitá expertní
nastavení jednotlivých konvertorů LNB.
5 - Televizor vyhledá satelity dostupné ve směru vaší antény. To
může trvat několik minut. Je-li nalezen satelit, na obrazovce se
zobrazí jeho název a síla příjmu.
6 - Když televizor nalezne požadované satelity, klikněte na
možnost Instalovat.
7 - Pokud satelit nabízí Balíčky kanálů, televizor dostupné balíčky
zobrazí. Klikněte na balíček, o který máte zájem. Některé balíčky
nabízejí Rychlou nebo Kompletní instalaci obsažených kanálů;
vyberte tedy jednu z možností. Televizor nainstaluje satelitní
kanály a rozhlasové stanice.
8 - Uložte nastavení satelitu a nainstalované kanály a rozhlasové
stanice kliknutím na možnost Dokončení.
Pokud si zvolíte předplacený balíček, televizor vás může požádat
o výběr Rychlé nebo Úplné instalace.
Vyberte možnost Rychlá, pokud chcete instalovat pouze kanály
z balíčku, nebo vyberte možnost Kompletní pro instalaci balíčku
i všech ostatních dostupných kanálů. Pro předplacené balíčky
doporučujeme rychlou instalaci. Máte-li další satelity, které nejsou
součástí vašeho předplaceného balíčku, doporučujeme kompletní
instalaci. Všechny nainstalované kanály se uloží do seznamu
kanálů Všechny.
Nastavení Unicable
Systém Unicable
Pro připojení antény k televizoru můžete použít jednokabelový
systém, systém MDU nebo systém Unicable. Jednokabelový
systém využívá k připojení satelitní antény ke všem satelitním
přijímačům v systému jeden kabel. Jednokabelový systém se
obvykle používá v bytových domech. Pokud používáte systém
Unicable, televizor vás během instalace požádá o přiřazení čísla
uživatelského pásma a příslušné frekvence. V tomto televizoru
lze pomocí systému Unicable nainstalovat 1 nebo 2 satelity.
Pokud po instalaci systému Unicable zaznamenáte, že chybějí
nějaké kanály, mohla ve stejnou chvíli v systému Unicable
probíhat jiná instalace. Zopakujte instalaci a chybějící kanály se
znovu objeví.
Číslo uživatelského pásma
V systému Unicable musí být každý připojený satelitní tuner
očíslován (např. 0, 1, 2, 3 atd.).
Dostupná uživatelská pásma a jejich čísla naleznete v přepínači
systému Unicable. Pro termín Uživatelské pásmo se někdy
používá zkratka UB (User band). Existují přepínače systému
Unicable, které nabízejí 4 nebo 8 uživatelských pásem. Pokud
v nastavení vyberete možnost Unicable, televizor vás požádá o
přiřazení jedinečného čísla uživatelského pásma pro každý
vestavěný satelitní tuner. Satelitní tuner nesmí mít stejné číslo
uživatelského pásma jako jiný satelitní tuner v systému Unicable.
Satelitní moduly CAM
Pokud ke sledování satelitních kanálů používáte modul CAM
(Conditional Access Module) s kartou Smart Card,
doporučujeme provádět instalaci satelitu s modulem CAM
zasunutým do televizoru.
Většina modulů CAM se používá k dekódování kanálů.
Moduly CAM nové generace (CI+ 1.3 s profilem operátora) umí
nainstalovat všechny satelitní kanály do televizoru samy. Modul
CAM vás k instalaci příslušných satelitů a kanálů vyzve. Tyto
moduly CAM dokáží kanály nainstalovat a dekódovat a zároveň
se starají i o pravidelné aktualizace.
Uživatelská pásmová frekvence
Kromě čísla uživatelského pásma potřebuje vestavěný satelitní
přijímač frekvenci vybraného čísla uživatelského pásma. Tyto
frekvence se většinou zobrazují vedle čísla uživatelského pásma
v přepínači systému Unicable.
88
hlavní předplatné satelitu ani o hlavní satelit, z něhož používáte
balíček kanálů. Typicky byste přidali 4. satelit, pokud již máte
nainstalovány 3 satelity. Pokud již máte nainstalovány 4 satelity,
mohli byste zvážit nejprve odebrání jednoho satelitu, aby bylo
možné přidat nový satelit.
Automatická aktualizace kanálu
Pokud přijímáte digitální satelitní kanály, můžete televizor nastavit
tak, aby tyto kanály automaticky aktualizoval.
Televizor kanály jednou denně (v 6:00) aktualizuje a uloží nové
kanály. Nové kanály se ukládají do seznamu kanálů a jsou
označeny ikonou . Kanály bez signálu jsou odstraněny a pokud
satelitní operátor změní pořadí kanálů v balíčku, bude seznam
kanálů v televizoru aktualizován. Aby mohla automatická
aktualizace proběhnout, musí být televizor v pohotovostním
režimu. Automatickou aktualizaci kanálů je možné vypnout.
Nastavení
Pokud máte aktuálně nainstalován pouze 1 nebo 2 satelity,
nemusí vám aktuální nastavení instalace umožnit přidání
doplňkového satelitu. Pokud potřebujete změnit nastavení
instalace, je nutné znovu provést kompletní instalaci satelitů. Je-li
nutná změna nastavení, nelze použít možnost Přidat satelit.
Vypnutí automatické aktualizace…
Přidání satelitu…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Instalace satelitu > Automatická
aktualizace kanálu a klikněte na možnost Vypnuto.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Instalace satelitu > Hledat satelit a
poté na Přidat satelit. Zobrazí se aktuální satelity.
3 - Klikněte na možnost Hledat. Televizor vyhledá nové satelity.
4 - Pokud televizor nalezl jeden nebo více satelitů, klikněte na
možnost Instalovat. Televizor nainstaluje kanály nalezených
satelitů.
5 - Uložte kanály a rozhlasové stanice kliknutím na možnost
Dokončení.
Můžete si nastavit, aby televizor aktualizoval pouze kanály
určitého satelitu.
Označení satelitů, které chcete aktualizovat…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Instalace satelitu a poté na Možnost
automatické aktualizace. Kliknutím na satelit v seznamu jej
označíte nebo jeho označení zrušíte.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Odebrání satelitu
Ze své aktuální instalace satelitů můžete odebrat jeden nebo
více satelitů. Odeberete satelit i jeho kanály. Někteří
poskytovatelé satelitních služeb odebrání satelitu neumožňují.
V některých zemích se automatická aktualizace kanálů provádí
během sledování televize nebo v libovolném okamžiku, kdy je
televizor v pohotovostním režimu.
Odebrání satelitu…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Instalace satelitu > Hledat satelit a
poté na Odebrat satelit. Zobrazí se aktuální satelity.
3 - Kliknutím na satelit jej označíte nebo jeho označení zrušíte.
4 - Klikněte na možnost Odebrat. Označené satelity budou
odebrány.
5 - Kliknutím na možnost Konec nabídku odebrání satelitu
zavřete.
Ruční aktualizace kanálů
Aktualizaci kanálů můžete kdykoli spustit sami.
Spuštění ruční aktualizace kanálů…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Instalace satelitu > Hledat kanály a
klikněte na možnost Aktualizovat kanály.
3 - Postupujte podle pokynů na obrazovce. Aktualizace může
několik minut trvat.
Ruční instalace
Ruční instalace je určena pro odborné uživatele.
Ruční instalaci můžete použít k rychlému přidání nových kanálů
ze satelitního transpondéru. Musíte znát frekvenci a polarizaci
transpondéru. Televizor nainstaluje všechny kanály daného
transpondéru. Pokud byl transpondér nainstalován již dříve,
všechny jeho kanály – bývalé i nové – se přesunou na konec
seznamu kanálů Všechny.
Ruční instalaci lze použít v případě, že je třeba změnit počet
satelitů. Pokud je třeba tento úkon, je nutné provést kompletní
instalaci pomocí možnosti Instalovat satelity.
Přidání satelitu
K aktuální satelitní instalaci můžete přidat další satelit.
Nainstalované satelity a jejich kanály zůstanou nezměněny.
Někteří poskytovatelé satelitních služeb neumožňují přidání
satelitu.
Na další satelit je třeba pohlížet jako na doplněk. Nejde o vaše
89
Instalace transpondéru…
Všechny satelitní kanály zmizely
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Instalace satelitu a poté na Ruční
instalace.
3 - Máte-li nainstalován více než 1 satelit, vyberte satelit/LNB,
pro který chcete přidat kanály.
4 - Nastavte potřebnou hodnotu Polarizace. Pokud nastavíte
možnost Režim přenosové rychlosti na hodnotu Ruční, můžete
zadat přenosovou rychlost pod položkou Přenosová rychlost
ručně. Zadejte Frekvenci a spusťte vyhledávání transpondéru.
5 - Pokud je nalezen transpondér, kliknutím na možnost Uložit
uložte nový transpondér na vybraný LNB.
6 - Kliknutím na možnost Konec ruční instalaci ukončíte.
• Pokud používáte systém Unicable, zkontrolujte, zda jste
v nastavení systému Unicable nastavili pro každý satelitní tuner
jedinečné číslo uživatelského pásma. Mohlo by se stát, že stejné
číslo uživatelského pásma používá jiný satelitní tuner v daném
systému Unicable.
Některé satelitní kanály zřejmě zmizely ze seznamu kanálů
• Pokud se zdá, že některé kanály zmizely nebo nejsou na svém
místě, vysílací společnost mohla změnit umístění těchto kanálů
v transpondéru. Chcete-li obnovit pozice kanálů v seznamu
kanálů, zkuste aktualizovat balíček kanálů.
Nelze odebrat satelit
• Předplacené balíčky neumožňují odebrání satelitu. Chcete-li
odebrat satelit, je nutné znovu provést kompletní instalaci a
vybrat jiný balíček.
Nastavení LNB
Někdy je příjem nekvalitní
V některých zemích můžete upravit určitá expertní nastavení
jednotlivých konvertorů LNB.
• Zkontrolujte, zda je satelitní anténa řádně připevněna. Silný vítr
s ní může pohybovat.
• Příjem může být zhoršen sněhem a deštěm.
Napájení LNB
Ve výchozím nastavení je Napájení LNB zapnuto.
Tón 22 kHz
Ve výchozím nastavení je Tón nastaven na hodnotu
Automaticky.
Nízká frekvence lokálního oscilátoru / Vysoká frekvence
lokálního oscilátoru
Frekvence lokálního oscilátoru jsou nastaveny na standardní
hodnoty. Tyto hodnoty upravujte pouze v případě, že používáte
netradiční vybavení, které vyžaduje odlišné nastavení.
Problémy
Televizor nemůže najít požadované satelity nebo instaluje
stejné satelity dvakrát
• Zkontrolujte, zda je na počátku instalace nastaven správný
počet satelitů. Můžete televizor nastavit tak, aby vyhledal jeden,
dva nebo 3/4 satelity.
LNB s duální hlavou nedokáže nalézt druhý satelit
• Pokud televizor nalezne jeden satelit, ale nemůže nalézt druhý,
otočte o několik stupňů anténu. Nasměrujte anténu tak, aby
přijímala nejsilnější signál z prvního satelitu. Na obrazovce
zkontrolujte ukazatel síly signálu prvního satelitu. Když je první
satelit nastaven na nejsilnější signál, vyberte možnost Hledat
znovu a vyhledejte druhý satelit.
• Ujistěte se, že jsou v možnostech nastaveny Dva satelity.
Změna nastavení instalace můj problém nevyřešila
• Všechna nastavení, satelity a kanály se ukládají teprve na konci
instalace, když dokončujete postup.
90
Když je zpráva zobrazena, klikněte na možnost Aktualizovat a
postupujte podle pokynů na obrazovce.
26
Software
26.1
Po dokončení aktualizace se televizor sám automaticky vypne
a zase zapne. Vyčkejte, dokud se nezapne. Nepoužívejte vypínač
napájení  na televizoru.
Aktualizace softwaru
Vlastní vyhledání aktualizace softwaru…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Aktualizace softwaru > Vyhledat
aktualizace a vyberte možnost Internet. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Aktualizace ze zařízení USB
Může se stát, že bude nutné provést aktualizaci softwaru
televizoru. Pro nahrání softwaru do televizoru potřebujete
počítač s vysokorychlostním připojením k internetu a jednotku
USB Flash. Použijte jednotku USB Flash s volným místem alespoň
500 MB. Zkontrolujte, zda je vypnuta ochrana proti kopírování.
26.2
Aktualizace softwaru televizoru…
Verze softwaru
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Aktualizace softwaru.
Zobrazení aktuální verze softwaru televizoru…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Aktualizace softwaru a poté na Info o
používaném software. Podívejte se na položku Verze:.
3 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Identifikace televizoru
1 - Zasuňte jednotku USB Flash do jednoho z konektorů USB na
televizoru.
2 - Klikněte na možnost Spustit. Na jednotku USB Flash bude
zapsán identifikační soubor.
Stažení softwaru
1 - Zasuňte jednotku USB Flash do počítače.
2 - Na jednotce USB Flash vyhledejte soubor update.htm a
dvakrát na něj klikněte.
3 - Klikněte na možnost Odeslat ID.
4 - Je-li k dispozici nový software, stáhněte soubor .zip.
5 - Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor autorun.upg
na jednotku USB Flash. Tento soubor neumisťujte do složky.
26.3
Software s otevřeným zdrojovým
kódem
Tento televizor obsahuje software s otevřeným zdrojovým
kódem. Společnost TP Vision Europe B.V. tímto nabízí, že na
vyžádání poskytne úplnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu
pro autorskými právy chráněné balíčky softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem, které jsou použity v tomto výrobku
a u kterých takovou nabídku vyžadují příslušné licence.
Aktualizace softwaru televizoru
1 - Znovu zasuňte jednotku USB Flash do televizoru. Aktualizace
se spustí automaticky. Vyčkejte na její dokončení. Nemačkejte
žádné tlačítko na dálkovém ovladači a neodpojujte jednotku USB
Flash.
2 - Po dokončení aktualizace se televizor sám automaticky vypne
a zase zapne. Na obrazovce se zobrazí anglická zpráva
Operation successful (Operace proběhla úspěšně). Nyní
můžete televizor opět používat.
Tato nabídka je platná po dobu tří let od zakoupení výrobku a je
k dispozici každému, kdo obdrží tuto informaci.
Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte nás prosím (anglicky)
na adrese . . .
Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu, neodpojujte
jednotku USB Flash od televizoru. Po obnovení napájení bude
aktualizace pokračovat.
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
Chcete-li zabránit náhodné aktualizaci softwaru televizoru,
odstraňte soubor autorun.upg z jednotky USB Flash.
26.4
Aktualizace z internetu
Open Source License
Je-li televizor připojen k internetu, může se zobrazovat zpráva
vyzývající k aktualizaci softwaru televizoru. To vyžaduje
vysokorychlostní (širokopásmové) internetové připojení. Pokud
se tato zpráva zobrazí, doporučujeme provést aktualizaci.
README for the source code of the parts of TP Vision Europe
B.V. TV software that fall under open source licenses.
This is a document describing the distribution of the source
91
code used on the TP Vision Europe B.V. TV, which fall either
under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU
Lesser General Public License (the LGPL), or any other open
source license. Instructions to obtain copies of this software can
be found in the Directions For Use.
NOTICE Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg,
daniel@haxx.se. All rights reserved.Permission to use, copy,
modify, and distribute this software for any purposewith or
without fee is hereby granted, provided that the above
copyrightnotice and this permission notice appear in all
copies.THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.
INNO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OROTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USEOR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.Except as
contained in this notice, the name of a copyright holder shall
notbe used in advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealingsin this Software without prior written
authorization of the copyright holder.
TP Vision Europe B.V. MAKES NO WARRANTIES
WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS
SOFTWARE. TP Vision Europe B.V. offers no support for this
software. The preceding does not affect your warranties and
statutory rights regarding any TP Vision Europe B.V. product(s)
you purchased. It only applies to this source code made available
to you.
Android (4.2.2)
This tv contains the Android Jelly Bean Software.Android is a
Linux-based operating system designed primarily for touchscreen
mobile devices such as smartphones and tablet computers. This
software will also be reused in TPVision Android based TV's.The
original download site for this software is :
https://android.googlesource.com/This piece of software is made
available under the terms and conditions of the Apache license
version 2, which can be found below. Android APACHE License
Version 2 (http://source.android.com/source/licenses.html)
libfreetype (2.4.2)
FreeType is a software development library, available in source
and binary forms, used to render text on to bitmaps and
provides support for other font-related operationsThe original
download site for this software is :
https://github.com/julienr/libfreetype-androidFreetype License
Busybox (1.1.194)
The original download site for this software is :
http://www.busybox.net/This piece of software is made available
under the terms and conditions of the GPL v2 license.
libjpeg (8a)
This package contains C software to implement JPEG image
encoding, decoding, and transcoding.This software is based in
part on the work of the Independent JPEG
Group.----------------------The authors make NO WARRANTY
or representation, either express or implied,with respect to this
software, its quality, accuracy, merchantability, orfitness for a
particular purpose. This software is provided "AS IS", and you,its
user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.This
software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.All Rights
Reserved except as specified below.Permission is hereby granted
to use, copy, modify, and distribute thissoftware (or portions
thereof) for any purpose, without fee, subject to
theseconditions:(1) If any part of the source code for this
software is distributed, then thisREADME file must be included,
with this copyright and no-warranty noticeunaltered; and any
additions, deletions, or changes to the original filesmust be
clearly indicated in accompanying documentation.(2) If only
executable code is distributed, then the
accompanyingdocumentation must state that "this software is
based in part on the work ofthe Independent JPEG Group".(3)
Permission for use of this software is granted only if the user
acceptsfull responsibility for any undesirable consequences; the
authors acceptNO LIABILITY for damages of any kind.These
conditions apply to any software derived from or based on the
IJG code,not just to the unmodified library. If you use our work,
you ought toacknowledge us.Permission is NOT granted for the
use of any IJG author's name or company namein advertising or
publicity relating to this software or products derived fromit.
This software may be referred to only as "the Independent JPEG
Group'ssoftware".We specifically permit and encourage the use
linux kernel (3.4.70)
This tv contains the Linux Kernel.The original download site for
this software is : http://www.kernel.org/.This piece of software is
made available under the terms and conditions of the GPL v2
license, which can be found below. Additionally, following
exception applies : "NOTE! This copyright does *not* cover
user programs that use kernel services by normal system calls this is merely considered normal use of the kernel, and does
*not* fall under the heading of "derived work". Also note that
the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation,
but the instance of code that it refers to (the linux kernel) is
copyrighted by me and others who actually wrote it. Also note
that the only valid version of the GPL as far as the kernel is
concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not
v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated.
Linus Torvalds"
libcurl (7.21.7)
libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library,
supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS,
IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP,
SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL
certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP
form based upload, proxies, cookies, user+password
authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos), file
transfer resume, http proxy tunneling and more!The original
download site for this software is :
http://curl.haxx.se/libcurl/COPYRIGHT AND PERMISSION
92
of this software as the basis ofcommercial products, provided
that all warranty or liability claims areassumed by the product
vendor.
http://code.google.com/p/protobufCopyright 2008, Google
Inc.All rights reserved.Redistribution and use in source and binary
forms, with or withoutmodification, are permitted provided that
the following conditions aremet: * Redistributions of source
code must retain the above copyrightnotice, this list of
conditions and the following disclaimer. * Redistributions in
binary form must reproduce the abovecopyright notice, this list
of conditions and the following disclaimerin the documentation
and/or other materials provided with thedistribution. * Neither
the name of Google Inc. nor the names of itscontributors may
be used to endorse or promote products derived fromthis
software without specific prior written permission.THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHTOWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANYTHEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.Code generated by the Protocol Buffer
compiler is owned by the ownerof the input file used when
generating it. This code is notstandalone and requires a support
library to be linked with it. Thissupport library is itself covered by
the above license.
libpng (1.4.1)
libpng is the official Portable Network Graphics (PNG) reference
library (originally called pnglib). It is a platform-independent
library that contains C functions for handling PNG images. It
supports almost all of PNG's features, is extensible.The original
download site for this software is :
https://github.com/julienr/libpng-androidlibpng license
openssl (1.0.1e)
OpenSSL is an open-source implementation of the SSL and TLS
protocols. The core library, written in the C programming
language, implements the basic cryptographic functions and
provides various utility functions.The original download site for
this software is : http://openssl.org/OpenSSL license
Zlib compression library (1.2.7)
zlib is a general purpose data compression library. All the code is
thread safe. The data format used by the zlib library is described
by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files
http://tools.ietf.org/html/rfc1950 (zlib format), rfc1951 (deflate
format) and rfc1952 (gzip format) Developed by Jean-loup Gailly
and Mark Adler(C) 1995-2012 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided 'as-is', without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any
damages arising from the use of this software. Permission is
granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute
it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this
software must not be misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use this software in a
product, an acknowledgment in the product documentation
would be appreciated but is not required. 2. Altered source
versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software. 3. This notice may
not be removed or altered from any source distribution. Jeanloup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org
madler@alumni.caltech.edu
guava (11.0.2)
The Guava project contains several of Google's core libraries
that we rely on in our Java-based projects: collections, caching,
primitives support, concurrency libraries, common annotations,
string processing, I/O, and so forth.The original download site for
this software is : http://code.google.com/This piece of software is
made available under the terms and conditions of the Apache
License version 2.
dvbsnoop (1.2)
dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer program.For
generating CRC32 values required for composing PAT, PMT, EIT
sectionsThe original download site for this software is : https://git
hub.com/a4tunado/dvbsnoop/blob/master/src/misc/crc32.cGPL
v2 http://dvbsnoop.sourceforge.net/dvbsnoop.html
gSoap (2.7.15)
The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software
development toolkit for SOAP/XML Web services and generic
(non-SOAP) C/C++ XML data bindings.Part of the software
embedded in this product is gSOAP software. Portions created
by gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A. van Engelen,
Genivia inc. All Rights Reserved. THE SOFTWARE IN THIS
PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents.The original
download site for this software is :
http://ezxml.sourceforge.net.Copyright 2004, 2005 Aaron
Voisine. This piece of software is made available under the terms
and conditions of the MIT license, which can be found below.
Protobuf (2.0a)
Protocol Buffers are a way of encoding structured data in an
efficient yet extensible format. Google uses Protocol Buffers for
almost all of its internal RPC protocols and file formats.The
original download site for this software is :
93
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
EMX (0.9c)
Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc suite. Opera
uses modified versions of the sprintf and sscanf methods from
this C library.* The emx libraries are not distributed under the
GPL. Linking an * application with the emx libraries does not
cause the executable * to be covered by the GNU General
Public License. You are allowed * to change and copy the emx
library sources if you keep the copyright * message intact. If you
improve the emx libraries, please send your * enhancements to
the emx author (you should copyright your * enhancements
similar to the existing emx libraries).
restlet (2.1.4)
Restlet is a lightweight, comprehensive, open source REST
framework for the Java platform. Restlet is suitable for both
server and client Web applications. It supports major Internet
transport, data format, and service description standards like
HTTP and HTTPS, SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL.The
original download site for this software is : http://restlet.orgThis
piece of software is made available under the terms and
conditions of the Apache License version 2.
freetype (2.4.8)
Opera uses freetype FreeType 2 is a software-font engine that is
designed to be small, efficient, highly customizable and portable,
while capable of producing high-quality output (glyph
images).The original download site for this software is :
http://www.freetype.org/freetype2/index.htmlFreetype License
Opera Web Browser (SDK 3.5)
This TV contains Opera Browser Software.
HKSCS (2008)
Opera uses HKSCS: The Government of the Hong Kong Special
Administrative Region HKSCS mappingsThe original download
site for this software is : http://www.ogcio.gov.hkBefore
downloading the Software or Document provided on this Web
page, you should read the following terms (Terms of Use). By
downloading the Software and Document, you are deemed to
agree to these terms.1. The Government of the Hong Kong
Special Administrative Region (HKSARG) has the right to amend
or vary the terms under this Terms of Use from time to time at
its sole discretion.2. By using the Software and Document, you
irrevocably agree that the HKSARG may from time to time vary
this Terms of Use without further notice to you and you also
irrevocably agree to be bound by the most updated version of
the Terms of Use.3. You have the sole responsibility of obtaining
the most updated version of the Terms of Use which is available
in the "Digital 21" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en/business
/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm).4. By accepting this
Terms of Use, HKSARG shall grant you a non-exclusive license
to use the Software and Document for any purpose, subject to
clause 5 below.5. You are not allowed to make copies of the
Software and Document except it is incidental to and necessary
for the normal use of the Software. You are not allowed to
adapt or modify the Software and Document or to distribute,
sell, rent, or make available to the public the Software and
Document, including copies or an adaptation of them.6. The
Software and Document are protected by copyright. The
licensors of the Government of Hong Kong Special
Administrative Region are the owners of all copyright works in
the Software and Document. All rights reserved.7. You
understand and agree that use of the Software and Document
are at your sole risk, that any material and/or data downloaded
or otherwise obtained in relation to the Software and
Document is at your discretion and risk and that you will be
solely responsible for any damage caused to your computer
system or loss of data or any other loss that results from the
download and use of the Software and Document in any
manner whatsoever.8. In relation to the Software and
Document, HKSARG hereby disclaims all warranties and
conditions, including all implied warranties and conditions of
dlmalloc (2.7.2)
Opera uses Doug Lea's memory allocatorThe original download
site for this software is :
http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html
double-conversion
Opera uses double-conversion library by Florian Loitsch, faster
double : string conversions (dtoa and strtod).The original
download site for this software is :
http://code.google.com/p/double-conversionCopyright
2006-2011, the V8 project authors. All rights
reserved.Redistribution and use in source and binary forms, with
or withoutmodification, are permitted provided that the
following conditions aremet: * Redistributions of source code
must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer. * Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution. * Neither the name of
Google Inc. nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHTOWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANYTHEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
94
merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement.9. HKSARG will not be liable for any direct, indirect,
incidental, special or consequential loss of any kind resulting from
the use of or the inability to use the Software and Document
even if HKSARG has been advised of the possibility of such
loss.10. You agree not to sue HKSARG and agree to indemnify,
defend and hold harmless HKSARG, its officers and employees
from any and all third party claims, liability, damages and/or costs
(including, but not limited to, legal fees) arising from your use of
the Software and Document, your violation of the Terms of Use
or infringement of any intellectual property or other right of any
person or entity.11. The Terms of Use will be governed by and
construed in accordance with the laws of Hong Kong.12. Any
waiver of any provision of the Terms of Use will be effective
only if in writing and signed by HKSARG or its representative.13.
If for any reason a court of competent jurisdiction finds any
provision or portion of the Terms of Use to be unenforceable,
the remainder of the Terms of Use will continue in full force and
effect.14. The Terms of Use constitute the entire agreement
between the parties with respect to the subject matter hereof
and supersedes and replaces all prior or contemporaneous
understandings or agreements, written or oral, regarding such
subject matter.15.In addition to the licence granted in Clause 4,
HKSARG hereby grants you a non-exclusive limited licence to
reproduce and distribute the Software and Document with the
following conditions:(i) not for financial gain unless it is
incidental;(ii) reproduction and distribution of the Software and
Document in complete and unmodified form; and(iii) when you
distribute the Software and Document, you agree to attach the
Terms of Use and a statement that the latest version of the
Terms of Use is available from the "Office of the Government
Chief Information Officer" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en
/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm).
Opera uses OpenSSL, which is an open-source implementation
of the SSL and TLS protocols. The core library, written in the C
programming language, implements the basic cryptographic
functions and provides various utility functions.The original
download site for this software is : http://openssl.org/OpenSSL
license
Unicode (4.0)
Opera uses Unicode : Data from the Unicode character
database.The original download site for this software is :
www.unicode.orghttp://www.unicode.org/copyright.html
Webp (0.2.0)
Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding images in
the WebP format. Products may use it to decode WebP images.
The turbo servers will eventually re-decode images to
WebP.The original download site for this software is :
https://developers.google.com/speed/webp/?csw=1
https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/Additional IP
Rights Grant (Patents)"This implementation" means the
copyrightable works distributed byGoogle as part of the WebM
Project.Google hereby grants to you a perpetual, worldwide,
non-exclusive,no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section)patent license to make, have made, use,
offer to sell, sell, import,transfer, and otherwise run, modify and
propagate the contents of thisimplementation of VP8, where
such license applies only to those patentclaims, both currently
owned by Google and acquired in the future,licensable by
Google that are necessarily infringed by thisimplementation of
VP8. This grant does not include claims that would beinfringed
only as a consequence of further modification of
thisimplementation. If you or your agent or exclusive licensee
institute ororder or agree to the institution of patent litigation
against anyentity (including a cross-claim or counterclaim in a
lawsuit) allegingthat this implementation of VP8 or any code
incorporated within thisimplementation of VP8 constitutes direct
or contributory patentinfringement, or inducement of patent
infringement, then any patentrights granted to you under this
License for this implementation of VP8shall terminate as of the
date such litigation is filed.
IANA (Dec 30 2013)
Opera uses Internet Assigned Numbers Authority: Character
encoding tag names and numbers.The original download site for
this software is : https://www.iana.org
ICU (3)
Opera uses ICU : International Components for Unicode:
Mapping table for GB18030The original download site for this
software is : http://site.icu-project.org/http://source.icuproject.org/repos/icu/icu/trunk/license.html
FaceBook SDK (3.0.1)
This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK for
Android is the easiest way to integrate your Android app with
Facebook's platform. The SDK provides support for Login with
Facebook authentication, reading and writing to Facebook APIs
and support for UI elements such as pickers and dialogs.The
original download site for this software is :
https://developer.facebook.com/docs/androidThis piece of
software is made available under the terms and conditions of the
Apache License version 2.
MozTW (1.0)
Opera uses MoxTW : MozTW project: Big5-2003 mapping
tables.The original download site for this software is :
https://moztw.orgThis piece of software is made available under
the terms and conditions of CCPL
NPAPI (0.27)
Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h,
npfunctions.h, npruntime.h and nptypes.h. Distributed as part of
the Netscape 4 Plugin SDK.The original download site for this
software is : wiki.mozilla.orgThis piece of software is made
available under the terms and conditions of mozilla licencse as
described below.
iptables (1.4.7)
iptables is a user space application program that allows a system
administrator to configure the tables provided by the Linux
kernel firewall (implemented as different Netfilter modules) and
the chains and rules it stores. Different kernel modules and
programs are currently used for different protocols; iptables
applies to IPv4The original download site for this software is :
https://android.googlesource.comThis piece of software is made
openssl (1.0.0g)
95
available under the terms and conditions of the GPL v2.
Marvell Bootloader (NA)
Developed by Marvell SemiconductorsThis piece of software is
made available under the terms and conditions of the GPL v2
license, which can be found below.
libyuv (814)
libyuv is an open source project that includes YUV conversion
and scaling functionality.The original download site for this
software is : http://code.google.com/p/libyuvThis piece of
software is made available under the terms and conditions BSD.
DirectFB (1.6.1)
DirectFB is a thin library that provides hardware graphics
acceleration.The original download site for this software is :
http://www.directfb.org/This piece of software is made available
under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which
can be found below.
Audio Codec FLAC (1.2.1)
This TV uses FLAC in libddlacodec.so.FLAC stands for Free
Lossless Audio Codec, an audio format similar to MP3, but
lossless, meaning that audio is compressed in FLAC without any
loss in quality.The original download site for this software is :
http://www.xiph.orgThis piece of software is made available
under the terms and conditions of the BSD license, which can be
found below.
fusion (8.10.3)
Fusion provides an implementation of abstractions needed for
multi-threaded/multi-process programming: .The original
download site for this software is : http://www.directfb.org/This
piece of software is made available under the terms and
conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.
Audio Codec SRC (1.8.1)
This TV uses Audio Codec SRC which is used by
libamphal.so.The original download site for this software is :
https://ccrma.stanford.edu/~jos/resample/This piece of software
is made available under the terms and conditions of the LGPL
v2, which can be found below.
live555 (NA)
Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client.The original download
site for this software is : http://www.live555.comThis piece of
software is made available under the terms and conditions of the
LGPL v2.1 license, which can be found below.
Audio Codec Vorbis (1.3.3)
This TV uses Audio Codec Vorbis which is used by
libamphal.so.The original download site for this software is :
http://www.xiph.orgThis piece of software is made available
under the terms and conditions of BSD Style.
Google Mocking Framework (NA)
Google C++ Mocking Framework (or Google Mock for short) is
a library for writing and using C++ mock classes. GThe original
download site for this software is :
http://code.google.com/p/googlemock/Copyright 2008, Google
Inc.All rights reserved.Redistribution and use in source and binary
forms, with or withoutmodification, are permitted provided that
the following conditions aremet: * Redistributions of source
code must retain the above copyrightnotice, this list of
conditions and the following disclaimer. * Redistributions in
binary form must reproduce the abovecopyright notice, this list
of conditions and the following disclaimerin the documentation
and/or other materials provided with thedistribution. * Neither
the name of Google Inc. nor the names of itscontributors may
be used to endorse or promote products derived fromthis
software without specific prior written permission.THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHTOWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANYTHEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
Flick Runtime Library (2.1)
This TV uses Flick Runtime Library.The original download site for
this software is : http://www.cs.utah.edu/flux/This piece of
software is made available under the terms and conditions of the
BSD Style License.
ffmpeg (1.1.1)
This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, cross-platform
solution to record, convert and stream audio and video.The
original download site for this software is : http://ffmpeg.orgThis
piece of software is made available under the terms and
conditions of the GPL v2 license, which can be found below.
tinyxml (2.4.0)
This TV uses tinyxml.TinyXML is a simple, small, efficient, C++
XML parser that can be easily integrating into other
programs.The original download site for this software is :
http://www.grinninglizard.com/tinyxml/This software is provided
'as-is', without any express or impliedwarranty. In no event will
the authors be held liable for anydamages arising from the use of
this software.Permission is granted to anyone to use this
software for anypurpose, including commercial applications, and
to alter it andredistribute it freely, subject to the following
restrictions:1. The origin of this software must not be
misrepresented; you mustnot claim that you wrote the original
software. If you use thissoftware in a product, an
acknowledgment in the product documentationwould be
appreciated but is not required.2. Altered source versions must
be plainly marked as such, andmust not be misrepresented as
being the original software.3. This notice may not be removed
or altered from any sourcedistribution..
Bluetooth Stack (Bluedroid)
96
This TV uses Bluetooth stack.The original download site for this
software is :This piece of software is made available under the
terms and conditions of Android Apache License Version 2.
Software.THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND,EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OFMERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANYCLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
AN ACTION OF CONTRACT,TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THESOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
D-BUS (1.2.1)
D-Bus is a simple system for interprocess communication and
coordination.The original download site for this software is :
http://dbus.freedesktop.orgThis piece of software is made
available under the terms and conditions of GPL V2.
EXIF (NA)
Exif JPEG header manipulation tool.The original download site
for this software is :
http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/Portions of this source
code are in the public domainCopyright (c) 2008, The Android
Open Source ProjectAll rights reserved.Redistribution and use in
source and binary forms, with or withoutmodification, are
permitted provided that the following conditionsare met: *
Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer. *
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution. * Neither the name of The Android Open
Source Project nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THECOPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT,INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSSOF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSEDAND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY,OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUTOF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OFSUCH DAMAGE.
neven face recognition library (NA)
This TV uses neven face recognition library which is used for
face recognitionThis piece of software is made available under
the terms and conditions of Android Apache License version 2.
Unicode (4.8.1.1)
This TV uses Unicode which specifies the representation of
textThe original download site for this software is : http://icuproject.orgICU License - ICU 1.8.1 and laterCOPYRIGHT AND
PERMISSION NOTICECopyright (c) 1995-2008 International
Business Machines Corporation and othersAll rights
reserved.Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, provided that the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in all copies of the Software
and that both the above copyright notice(s) and this permission
notice appear in supporting documentation.THE SOFTWARE IS
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF
THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS
NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.Except as
contained in this notice, the name of a copyright holder shall not
be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or
other dealings in this Software without prior written
authorization of the copyright holder.All trademarks and
registered trademarks mentioned herein are the property of
their respective owners.
EXPAT (2.1.0)
EXPAT is a XML Parser.The original download site for this
software is : http://expat.sourceforge.netCopyright (c) 1998,
1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark
CooperCopyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat
maintainers.Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaininga copy of this software and associated
documentation files (the"Software"), to deal in the Software
without restriction, includingwithout limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish,distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and topermit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject tothe following
conditions:The above copyright notice and this permission notice
shall be includedin all copies or substantial portions of the
IPRoute2 (NA)
IPRoute2 is used for TCP/IP,Networking and Traffic control.The
original download site for this software is : http://www.linuxfoun
dation.org/collaborate/workgroups/networking/iproute2This
piece of software is made available under the terms and
conditions of GPL V2.
97
mtpd (NA)
mtpd is used for VPN Network.The original download site for
this software is : http://libmtp.sourceforge.net/This piece of
software is made available under the terms and conditions of
Apache License version 2.0.
The original download site for this software is :
http://www.sonivoxmi.com/This piece of software is made
available under the terms and conditions of Apache License
version 2.0.
Sqlite (3071100)
The original download site for this software is :
www.sqlite.org.This piece of software is made available under
the terms and conditions of Apache License version 2.0.
MDNS Responder (NA)
MDNS Responder. The mDNSResponder project is a
component of Bonjour,Apple's ease-of-use IP networking
initiative.The original download site for this software is : http://w
ww.opensource.apple.com/tarballs/mDNSResponder/This piece
of software is made available under the terms and conditions of
Apache License version 2.0.
Nuance Speech Recognition engine (NA)
The original download site for this software is :
http://www.nuance.com/This piece of software is made available
under the terms and conditions of Apache License version 2.0.
NFC (NA)
NFC Semiconductor's NFC Library. Near Field Communication
(NFC) is a set of short-range wireless technologies, typically
requiring a distance of 4cm or less to initiate a connection. NFC
allows you to share small payloads of data between an NFC tag
and an Android-powered device, or between two Androidpowered devices.This piece of software is made available under
the terms and conditions of Apache License version 2.0.
C++Standard Template Library library (5)
This TV uses Implementation of the C++ Standard Template
Library.The original download site for this software is :
http://stlport.sourceforge.netBoris Fomitchev grants Licensee a
non-exclusive, non-transferable, royalty-free license to use
STLport and its documentation without fee.By downloading,
using, or copying STLport or any portion thereof, Licensee
agrees to abide by the intellectual property laws and all other
applicable laws of the United States of America, and to all of the
terms and conditions of this Agreement.Licensee shall maintain
the following copyright and permission notices on STLport
sources and its documentation unchanged :Copyright 1999,2000
Boris FomitchevThis material is provided "as is", with absolutely
no warranty expressed or implied. Any use is at your own
risk.Permission to use or copy this software for any purpose is
hereby granted without fee, provided the above notices are
retained on all copies. Permission to modify the code and to
distribute modified code is granted, provided the above notices
are retained, and a notice that the code was modified is included
with the above copyright notice.The Licensee may distribute
binaries compiled with STLport (whether original or modified)
without any royalties or restrictions.The Licensee may distribute
original or modified STLport sources, provided that:The
conditions indicated in the above permission notice are met;The
following copyright notices are retained when present, and
conditions provided in accompanying permission notices are met
:Copyright 1994 Hewlett-Packard CompanyCopyright 1996,97
Silicon Graphics Computer Systems, Inc.Copyright 1997
Moscow Center for SPARC Technology.Permission to use, copy,
modify, distribute and sell this software and its documentation
for any purpose is hereby granted without fee, provided that the
above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission notice appear in supporting
documentation. Hewlett-Packard Company makes no
representations about the suitability of this software for any
purpose. It is provided "as is" without express or implied
warranty.Permission to use, copy, modify, distribute and sell this
software and its documentation for any purpose is hereby
granted without fee, provided that the above copyright notice
appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. Silicon
Graphics makes no representations about the suitability of this
software for any purpose. It is provided "as is" without express
or implied warranty.Permission to use, copy, modify, distribute
Skia (NA)
Skia is a complete 2D graphic library for drawing Text,
Geometries, and Images.The original download site for this
software is : http://code.google.com/p/skia/// Copyright (c) 2011
Google Inc. All rights reserved.//// Redistribution and use in
source and binary forms, with or without// modification, are
permitted provided that the following conditions are// met://// *
Redistributions of source code must retain the above copyright//
notice, this list of conditions and the following disclaimer.// *
Redistributions in binary form must reproduce the above//
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer// in the documentation and/or other materials
provided with the// distribution.// * Neither the name of Google
Inc. nor the names of its// contributors may be used to endorse
or promote products derived from// this software without
specific prior written permission.//// THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS// "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT// LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR// A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT// OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,// SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT//
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE,// DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY// THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT// (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE// OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.=================
======================================
==================
Sonic Audio Synthesis library (NA)
98
and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright
notice appear in all copies and that both that copyright notice
and this permission notice appear in supporting documentation.
Moscow Center for SPARC Technology makes no
representations about the suitability of this software for any
purpose. It is provided "as is" without express or implied
warranty
reproduce the above copyrightnotice, this list of conditions and
the following disclaimer in thedocumentation and/or other
materials provided with the distribution.- Neither the name of
the Xiph.org Foundation nor the names of itscontributors may
be used to endorse or promote products derived fromthis
software without specific prior written permission.THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATIONOR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANYTHEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
svox (NA)
The original download site for this software is :
http://www.nuance.com/This piece of software is made available
under the terms and conditions of Apache License version 2.0.
tinyalsa (NA)
This TV uses tinyalsa: a small library to interface with ALSA in
the Linux kernelThe original download site for this software is :
http://github.com/tinyalsaCopyright 2011, The Android Open
Source ProjectRedistribution and use in source and binary forms,
with or withoutmodification, are permitted provided that the
following conditions are met: * Redistributions of source code
must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer. * Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution. * Neither the name of
The Android Open Source Project nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written
permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY The Android
Open Source Project ``AS IS'' ANDANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THEIMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSEARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL The Android Open
Source Project BE LIABLEFOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIALDAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
ORSERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVERCAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICTLIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAYOUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCHDAMAGE.
Webkit (12.0.7.42)
This TV uses WebkitThe original download site for this software
is : http://www.webkit.orgThis piece of software is made
available under the terms and conditions of LGPL version 2.
wpa_supplicant_Daemon (v0.6)
Library used by legacy HAL to talk to wpa_supplicant
daemonThe original download site for this software is :
http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/This piece of software is
made available under the terms and conditions of GPL version 2.
dnsmasq
Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS forwarder and
DHCP serverThe original download site for this software is :
https://android.googlesource.com/platform/external/dnmasqThis
piece of software is made available under the terms and
conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.
TP Vision Europe B.V. is grateful to the groups and individuals
above for their contributions.
_________________________________
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Vorbis Decompression Library (NA)
This TV uses Tremolo ARM-optimized Ogg Vorbis
decompression library. Vorbis is a general purpose audio and
music encoding format contemporary to MPEG-4's AAC and
TwinVQ, the next generation beyond MPEG audio layer 3The
original download site for this software is :
http://wss.co.uk/pinknoise/tremoCopyright (c) 2002-2008
Xiph.org FoundationRedistribution and use in source and binary
forms, with or withoutmodification, are permitted provided that
the following conditionsare met:- Redistributions of source code
must retain the above copyrightnotice, this list of conditions and
the following disclaimer.- Redistributions in binary form must
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for
all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation's software and to any other program
99
whose authors commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Lesser General
Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom,
not price. Our General Public Licenses are designed to make
sure that you have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can
change the software or use pieces of it in new free programs;
and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the
software, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else
and passed on, we want its recipients to know that what they
have is not the original, so that any problems introduced by
others will not reflect on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a
free program will individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this, we have made
it clear that any patent must be licensed for everyone's free use
or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION
AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may be
distributed under the terms of this General Public License. The
"Program", below, refers to any such program or work, and a
"work based on the Program" means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the
Program's source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and give any other recipients of
the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the terms
of Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole or in part contains or is derived from the Program or
any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started running
for such interactive use in the most ordinary way, to print or
display an announcement including an appropriate copyright
notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the
program under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is
interactive but does not normally print such an announcement,
your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as
part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the
Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium does
not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based
on it, under Section 2) in object code or executable form under
the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do
one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
100
cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the
offer to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the
work for making modifications to it. For an executable work,
complete source code means all the source code for all modules
it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code
distributed need not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are
not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the
Program is void, and will automatically terminate your rights
under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance of
this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based
on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of
patent infringement or for any other reason (not limited to
patent issues), conditions are imposed on you (whether by court
order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the
Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only
way you could satisfy both it and this License would be to refrain
entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section is
intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of
any such claims; this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide
if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under this
License may add an explicit geographical distribution limitation
excluding those countries, so that distribution is permitted only
in or among countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in the body of
this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or
new versions of the General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which applies
to it and "any later version", you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of any later
version published by the Free Software Foundation. If the
Program does not specify a version number of this License, you
may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other
free programs whose distribution conditions are different, write
to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.
Our decision will be guided by the two goals of preserving the
free status of all derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM,
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE
101
QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS
WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW
OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU
OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO
OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
must provide complete object files to the recipients, so that they
can relink them with the library after making changes to the
library and recompiling it. And you must show them these terms
so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we
copyright the library, and (2) we offer you this license, which
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that
there is no warranty for the free library. Also, if the library is
modified by someone else and passed on, the recipients should
know that what they have is not the original version, so that the
original author's reputation will not be affected by problems that
might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence
of any free program. We wish to make sure that a company
cannot effectively restrict the users of a free program by
obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore,
we insist that any patent license obtained for a version of the
library must be consistent with the full freedom of use specified
in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the
ordinary GNU General Public License. This license, the GNU
Lesser General Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary General Public
License. We use this license for certain libraries in order to
permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or
using a shared library, the combination of the two is legally
speaking a combined work, a derivative of the original library.
The ordinary General Public License therefore permits such
linking only if the entire combination fits its criteria of freedom.
The Lesser General Public License permits more lax criteria for
linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because
it does Less to protect the user's freedom than the ordinary
General Public License. It also provides other free software
developers Less of an advantage over competing non-free
programs. These disadvantages are the reason we use the
ordinary General Public License for many libraries. However, the
Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to
encourage the widest possible use of a certain library, so that it
becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free
programs must be allowed to use the library. A more frequent
case is that a free library does the same job as widely used nonfree libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free
library to free software only, so we use the Lesser General
Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free
programs enables a greater number of people to use a large
body of free software. For example, permission to use the GNU
C Library in non-free programs enables many more people to
use the whole GNU operating system, as well as its variant, the
GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of
the users' freedom, it does ensure that the user of a program
________________________________
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also
counts as the successor of the GNU Library Public License,
version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for
all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some
specially designated software packages--typically libraries--of the
Free Software Foundation and other authors who decide to use
it. You can use it too, but we suggest you first think carefully
about whether this license or the ordinary General Public
License is the better strategy to use in any particular case, based
on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom
of use, not price. Our General Public Licenses are designed to
make sure that you have the freedom to distribute copies of
free software (and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that you can
change the software and use pieces of it in new free programs;
and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender
these rights. These restrictions translate to certain responsibilities
for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
we gave you. You must make sure that they, too, receive or can
get the source code. If you link other code with the library, you
102
that is linked with the Library has the freedom and the
wherewithal to run that program using a modified version of the
Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow. Pay close attention to the difference
between a "work based on the library" and a "work that uses the
library". The former contains code derived from the library,
whereas the latter must be combined with the library in order
to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION
AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or
other program which contains a notice placed by the copyright
holder or other authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public License (also
called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data
prepared so as to be conveniently linked with application
programs (which use some of those functions and data) to form
executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based
on the Library" means either the Library or any derivative work
under copyright law: that is to say, a work containing the Library
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or
translated straightforwardly into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work
for making modifications to it. For a library, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus
any associated interface definition files, plus the scripts used to
control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running a program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only if its contents
constitute a work based on the Library (independent of the use
of the Library in a tool for writing it). Whether that is true
depends on what the Library does and what the program that
uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and distribute a copy of this
License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any
portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy
and distribute such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:
� a) The modified work must itself be a software library.
� b) You must cause the files modified to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of any
change.
� c) You must cause the whole of the work to be licensed at
no charge to all third parties under the terms of this License.
� d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
table of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility is
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
in the event an application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots
has a purpose that is entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the square root
function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the
Library, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as
part of a whole which is a work based on the Library, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the
Library with the Library (or with a work based on the Library)
on a volume of a storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU
General Public License instead of this License to a given copy of
the Library. To do this, you must alter all the notices that refer
to this License, so that they refer to the ordinary GNU General
Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer
version than version 2 of the ordinary GNU General Public
License has appeared, then you can specify that version instead if
you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies
to all subsequent copies and derivative works made from that
copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
derivative of it, under Section 2) in object code or executable
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that
you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
103
from a designated place, then offering equivalent access to copy
the source code from the same place satisfies the requirement
to distribute the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being
compiled or linked with it, is called a "work that uses the
Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the
Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library (because
it contains portions of the Library), rather than a "work that uses
the library". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header
file that is part of the Library, the object code for the work may
be a derivative work of the Library even though the source code
is not. Whether this is true is especially significant if the work can
be linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small
inline functions (ten lines or less in length), then the use of the
object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a
derivative work. (Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of
Section 6. Any executables containing that work also fall under
Section 6, whether or not they are linked directly with the
Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine
or link a "work that uses the Library" with the Library to produce
a work containing portions of the Library, and distribute that
work under terms of your choice, provided that the terms
permit modification of the work for the customer's own use and
reverse engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work
that the Library is used in it and that the Library and its use are
covered by this License. You must supply a copy of this License.
If the work during execution displays copyright notices, you must
include the copyright notice for the Library among them, as well
as a reference directing the user to the copy of this License.
Also, you must do one of these things:
� a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including
whatever changes were used in the work (which must be
distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an
executable linked with the Library, with the complete machinereadable "work that uses the Library", as object code and/or
source code, so that the user can modify the Library and then
relink to produce a modified executable containing the modified
Library. (It is understood that the user who changes the contents
of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)
� b) Use a suitable shared library mechanism for linking with
the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run
time a copy of the library already present on the user's
computer system, rather than copying library functions into the
executable, and (2) will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs one, as long as the
modified version is interface-compatible with the version that
the work was made with.
� c) Accompany the work with a written offer, valid for at least
three years, to give the same user the materials specified in
Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of
performing this distribution.
� d) If distribution of the work is made by offering access to
copy from a designated place, offer equivalent access to copy
the above specified materials from the same place.
� e) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special
exception, the materials to be distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel, and so on)
of the operating system on which the executable runs, unless
that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library together in an
executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other library
facilities not covered by this License, and distribute such a
combined library, provided that the separate distribution of the
work based on the Library and of the other library facilities is
otherwise permitted, and provided that you do these two things:
� a) Accompany the combined library with a copy of the same
work based on the Library, uncombined with any other library
facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
� b) Give prominent notice with the combined library of the
fact that part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same
work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have
received copies, or rights, from you under this License will not
have their licenses terminated so long as such parties remain in
full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Library or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work
based on the Library), you indicate your acceptance of this
License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based
104
on the Library), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute, link with or modify
the Library subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of
patent infringement or for any other reason (not limited to
patent issues), conditions are imposed on you (whether by court
order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the
Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive
copies directly or indirectly through you, then the only way you
could satisfy both it and this License would be to refrain entirely
from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section is
intended to apply, and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of
any such claims; this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide
if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Library under this
License may add an explicit geographical distribution limitation
excluding those countries, so that distribution is permitted only
in or among countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in the body of
this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or
new versions of the Lesser General Public License from time to
time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Library specifies a version number of this License which applies
to it and "any later version", you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of any later
version published by the Free Software Foundation. If the Library
does not specify a license version number, you may choose any
version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with
these, write to the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions
for this. Our decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our free software
and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD
THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW
OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU
OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO
OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
_______________________________
BSD LICENSE
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement: This
product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND
CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
105
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under
common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of
the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.
______________________________
"Source" form shall mean the preferred form for making
modifications,
including but not limited to software source code,
documentation
source, and configuration files.
MIT LICENSE
Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so,
subject to
the following conditions:
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
The above copyright notice and this permission notice shall be
included
in all copies or substantial portions of the Software.
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or
Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for
which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the
purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that
remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the
interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or
additions
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright
owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf
of
the copyright owner. For the purposes of this definition,
"submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication
sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control
systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of,
_____________________________
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION,
AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use,
reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this
document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized
by
106
the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work,
but
excluding communication that is conspicuously marked or
otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
distribution, then any Derivative Works that You distribute must
include a readable copy of the attribution notices contained
within such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and
wherever such third-party notices normally appear. The contents
of the NOTICE file are for informational purposes only and
do not modify the License. You may add Your own attribution
notices within Derivative Works that You distribute, alongside
or as an addendum to the NOTICE text from the Work,
provided
that such additional attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal
Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by
Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and
conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
You may add Your own copyright statement to Your
modifications and
may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies
with
the conditions stated in this License.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions
of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have
made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable
by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If
You
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes
direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state
otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the
Work
by You to the Licensor shall be under the terms and conditions
of
this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or
modify
the terms of any separate license agreement you may have
executed
with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use
the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the
Licensor,
except as required for reasonable and customary use in
describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE
file.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of
the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or
without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or
Derivative Works a copy of this License; and
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
either express or
implied, including, without limitation, any warranties or
conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for
determining the
(b) You must cause any modified files to carry prominent
notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
107
appropriateness of using or redistributing the Work and assume
any
risks associated with Your exercise of permissions under this
License.
_____________________________
This copy of the libpng notices is provided for your convenience.
In case of
any discrepancy between this copy and the notices in the file
png.h that is
included in the libpng distribution, the latter shall prevail.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
other commercial damages or losses), even if such Contributor
has been advised of the possibility of such damages.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional notices
immediately following
this sentence.
This code is released under the libpng license.
libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1, February
25, 2010, are
Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-1.2.5
with the following individual added to the list of Contributing
Authors
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While
redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to
offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act
only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on
behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by
reason
of your accepting any such warranty or additional liability.
Cosmin Truta
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3,
2002, are
Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-1.0.6
with the following individuals added to the list of Contributing
Authors
END OF TERMS AND CONDITIONS
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
and with the following additions to the disclaimer:
To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
replaced with your own identifying information. (Don't include
the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate
comment syntax for the file format. We also recommend that a
file or class name and description of purpose be included on the
same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.
There is no warranty against interference with your enjoyment
of the
library or against infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your particular purposes
or needs. This library is provided with all faults, and the entire
risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is
with
the user.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20,
2000, are
Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-0.96,
with the following individuals added to the list of Contributing
Authors:
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing,
software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions
and
limitations under the License.
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are
Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger
Distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-0.88,
108
with the following individuals added to the list of Contributing
Authors:
boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the
files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg (88x31) and
"pngnow.png.jpg" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified
Open Source is a
certification mark of the Open Source Initiative.
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are
Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
February 25, 2010
For the purposes of this copyright and license, "Contributing
Authors"
is defined as the following set of individuals:
_____________________________
This software is based in part on the work of the FreeType
Team.
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
---------------------The FreeType Project LICENSE
----------------------------
The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing
Authors
and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of merchantability
and of
fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group
42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental, special,
exemplary,
or consequential damages, which may result from the use of the
PNG
Reference Library, even if advised of the possibility of such
damage.
2006-Jan-27
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute
this
source code, or portions hereof, for any purpose, without fee,
subject
to the following restrictions:
This license applies to all files found in such packages, and
which do not fall under their own explicit license. The license
affects thus the FreeType font engine, the test programs,
documentation and makefiles, at the very least.
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
The FreeType Project is distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to the FreeType font
engine,
various tools and contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all encourage
inclusion
and use of free software in commercial and freeware products
alike. As a consequence, its main points are that:
1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not
be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from
any
source or altered source distribution.
o We don't promise that this software works. However, we will
be
interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)
The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit,
without
fee, and encourage the use of this source code as a component
to
supporting the PNG file format in commercial products. If you
use this
source code in a product, acknowledgment is not required but
would be
appreciated.
o You can use this software for whatever you want, in parts or
full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)
o You may not pretend that you wrote this software. If you use
it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that you have used the
FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and
A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in
"about"
109
assume no liability related to The FreeType Project.
This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and
irrevocable right and license to use, execute, perform, compile,
display, copy, create derivative works of, distribute and
sublicense the FreeType Project (in both source and object code
forms) and derivative works thereof for any purpose; and to
authorize others to exercise some or all of the rights granted
herein, subject to the following conditions:
Finally, many people asked us for a preferred form for a
credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus
encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright � <year> The FreeType
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
o Redistribution of source code must retain this license file
(`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to
the original files must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the unaltered,
original files must be preserved in all copies of source
files.
Please replace <year> with the value from the FreeType version
you
actually use.
Legal Terms
===========
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of the work of the
FreeType Team, in the distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the FreeType web page in your
documentation, though this isn't mandatory.
0. Definitions
-------------Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project',
and `FreeType archive' refer to the set of files originally
distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and
Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as
alpha,
beta or final release.
These conditions apply to any software derived from or based
on
the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use
our work, you must acknowledge us. However, no fee need be
paid
to us.
`You' refers to the licensee, or person using the project, where
`using' is a generic term including compiling the project's source
code as well as linking it to form a `program' or `executable'.
This program is referred to as `a program using the FreeType
engine'.
3. Advertising
-------------Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use
the name of the other for commercial, advertising, or
promotional
purposes without specific prior written permission.
This license applies to all files distributed in the original
FreeType Project, including all source code, binaries and
documentation, unless otherwise stated in the file in its
original, unmodified form as distributed in the original archive.
If you are unsure whether or not a particular file is covered by
this license, you must contact us to verify this.
We suggest, but do not require, that you use one or more of
the
following phrases to refer to this software in your
documentation
or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David
Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved
except as
specified below.
As you have not signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted
material, only this license, or another one contracted with the
authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.
Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType
Project, you indicate that you understand and accept all the
terms
of this license.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR
THE INABILITY TO
USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
4. Contacts
----------There are two mailing lists related to FreeType:
o freetype@nongnu.org
Discusses general use and applications of FreeType, as well as
future and wanted additions to the library and distribution.
If you are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the documentation.
2. Redistribution
-----------------
110
o freetype-devel@nongnu.org
* openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called
"OpenSSL"
* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior
written
* permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the
following
* acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL
Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL
PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =====================================
===============================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric
Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written
by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues,
specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT --_____________________________
LICENSE ISSUES
==============
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the
conditions of
the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to
the toolkit.
See below for the actual license texts. Actually both licenses are
BSD-style
Open Source licenses. In case of any license issues related to
OpenSSL
please contact openssl-core@openssl.org.
OpenSSL License
--------------/* =====================================
===============================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights
reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or
without
* modification, are permitted provided that the following
conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above
copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in
* the documentation and/or other materials provided with the
* distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
* software must display the following acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL
Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must
not be used to
* endorse or promote products derived from this software
without
* prior written permission. For written permission, please
contact
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with
Netscapes SSL.
111
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as
long as
* the following conditions are aheared to. The following
conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL
documentation
* included with this distribution is covered by the same
copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright
notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given
attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program
startup or
* in documentation (online or textual) provided with the
package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or
without
* modification, are permitted provided that the following
conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the
distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
software
* must display the following acknowledgement:
* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from
the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative
thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an
acknowledgement:
* "This product includes software written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS''
AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available
version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot
simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
26.5
Oznámení
Bude-li k dispozici nový software televizoru ke stažení nebo jiné
informace o softwaru, můžete obdržet oznámení.
Jak si přečíst tato oznámení…
1 - Stiskněte tlačítko  a poté šipkou  (doleva) vyberte
možnost Nastavení.
2 - Klikněte na možnost Aktualizace softwaru a poté na
možnost Oznámení.
3 - Klikněte na oznámení, které si chcete přečíst.
4 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
112
27
27.2
Specifikace
Spotřeba
Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího
upozornění změnit. Další podrobnosti o technických údajích
výrobku naleznete na webové stránce www.philips.com/support
27.1
Ochrana životního prostředí
Spotřeba
• Síťové napájení: 220-240 V stříd., +/-10 %
• Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,3 W
• Funkce úspory energie: Světelný snímač, Režim Eco, Vypnutí
obrazu (pro rádio), Časovač automatického vypnutí, nabídka
Nastavení Eco.
Energetický štítek EU
Energetický štítek EU vás informuje o třídě úspory energie
tohoto výrobku. Čím je třída úspory energie výrobku
ekologičtější, tím méně energie spotřebuje.
Na štítku naleznete informace o třídě úspory energie, průměrné
spotřebě energie výrobku a průměrné spotřebě energie za
1 rok. Hodnoty o spotřebě energie výrobku najdete také na
webových stránkách společnosti Philips pro vaši zemi na adrese
www.philips.com/TV
Příkon uvedený na typovém štítku výrobku udává spotřebu
energie výrobku při normálním použití v domácnosti (IEC 62087
Ed.2). Maximální příkon uvedený v závorce slouží pro stanovení
elektrické bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7.2).
Likvidace produktu
27.3
Likvidace starého výrobku a baterií
Operační systém
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů
nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.
Android OS
4.2.2 Jelly Bean
27.4
Příjem
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého
kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
• Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
• Pásma tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T (pozemní, anténa) COFDM 2K/8K, DVB-T2:
pouze pro typy televizorů '. . . T/12', DVB-C (kabel) QAM
• Přehrávání analogového videa: SECAM; PAL
• Přehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Vstup satelitní antény: 75 ohmů, typ F
• Rozsah vstupní frekvence: 950 až 2 150 MHz
• Rozsah úrovně vstupu: 25 až 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, přenosová rychlost 2 až 45 M symbolů,
SCPC a MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora 1 až 4 LNB, volba polarity 14/18 V,
volba pásma 22 kHz, režim Tone Burst, el. proud LNB max.
300 mA
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu
elektrických a elektronických výrobků.
Dodržujte místní směrnice a staré výrobky nelikvidujte spolu
s běžným odpadem domácnosti. Správnou likvidací starého
výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC,
které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.
27.5
Displej
Informujte se o místních směrnicích týkajících se sběru baterií,
protože správnou likvidací starého výrobku předcházíte
případným nepříznivým důsledkům na životní prostředí a lidské
zdraví.
113
Výška 892 mm – hloubka 260 mm – hmotnost ±37,5 kg
Typ
65PUS9809
• bez stojanu:
Šířka 1495 mm – výška 839 mm – hloubka 80 mm – hmotnost
±35 kg
• se stojanem:
Výška 904 mm – hloubka 271 mm – hmotnost ±36 kg
Úhlopříčka obrazovky
• 55PUS8809: 140 cm / 55"
• 55PUS8909C: 140 cm / 55"
• 55PUS9109: 140 cm / 55"
• 65PUS9109: 165 cm / 65"
• 65PUS9809: 165 cm / 65"
Rozměry jsou zaokrouhlené.
Rozlišení displeje
• 3840 x 2160p
27.7
Připojení
Rozlišení vstupu
Boční strana televizoru
• 2x vstup HDMI – ARC – HDMI 2.0
• 2x USB 2.0
• 2x slot Common Interface: CI+/CAM
Formáty videa
Rozlišení – Obnovovací frekvence
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Zadní část televizoru
• Vstup zvuku (DVI na HDMI) – stereofonní minikonektor
3,5 mm
• SCART (včetně adaptéru): Audio L/R, CVBS vstup, RGB
• YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
• Síť LAN – RJ45
Dolní část televizoru
• Vstup HDMI 1 – ARC – HDMI 2.0 – HDCP 2.2
• Vstup HDMI 2 – ARC – HDMI 2.0
• 1x USB 2.0
• Výstup zvuku – optický Toslink
• Sluchátka – stereofonní minikonektor 3,5 mm
• Anténa (75 Ω), dva tunery
• Satelitní tuner 1
• Satelitní tuner 2
Počítačové formáty
Rozlišení (mimo jiné)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
• 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
27.8
Zvuk
• 3D wOOx
• HD Stereo
• Výstupní výkon (RMS): 30 W (xxPUS7909: 25 W)
• Dolby® Digital Plus
• DTS Premium Sound™
27.6
Rozměry a hmotnost
Řady 9000
27.9
55PUS9109
• bez stojanu:
Šířka 1227 mm – výška 698 mm – hloubka 54 mm – hmotnost
±20 kg
• se stojanem:
Výška 753 mm – hloubka 220 mm – hmotnost ±22 kg
Multimédia
Připojení
• USB 2.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11b/g/n (vestavěné)
65PUS9109
• bez stojanu:
Šířka 1450 mm – výška 827 mm – hloubka 54 mm – hmotnost
±35 kg
• se stojanem:
Podporované systémy souborů USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
Formáty přehrávání
114
• Kontejnery: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS,
MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A),
Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Video kodeky: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
• Audiokodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer
I/II/III (včetně MP3), WMA (verze 2 až verze 9.2), WMA Pro
(v9/v10)
• Titulky:
– Formáty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD
(TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Kódování znaků: UTF-8, střední Evropa a východní Evropa
(Windows-1250), azbuka (Windows-1251), řečtina
(Windows-1253), turečtina (Windows-1254), západní Evropa
(Windows-1252)
• Obrazové kodeky: JPEG, JPS, MPO
• Omezení:
– Maximální podporovaná celková přenosová rychlost pro
soubor média je 30 Mb/s.
– Maximální podporovaná přenosová rychlost videa pro soubor
média je 20 Mb/s.
– MPEG-4 AVC (H.264) podporováno do High Profile @ L4.1.
– VC-1 podporováno do Advanced Profile @ L3.
Funkce Miracast™ Wi-Fi Certified
Tento televizor podporuje zařízení WiDi 4.x.
Podporovaný software serveru médií (DMS)
• Počítač PC – Microsoft Windows XP, Vista nebo Windows 7
– Můžete použít jakýkoli software serveru médií s certifikací
DLNA certified®.
– Microsoft – Windows Media Player
• Operační systém Mac OS X
– Můžete použít jakýkoli software serveru médií s certifikací
DLNA certified®.
• Mobilní zařízení
– Philips TV Remote app – iOS, Android
– Součinnost a výkon se mohou lišit v závislosti na možnostech
použitého mobilního zařízení a softwaru.
Předpisy ESD
Zařízení vyhovuje kritériím výkonu A pro ESD. Pokud se zařízení
kvůli elektrostatickému výboji neobnoví v režimu sdílení souborů,
je vyžadován zásah uživatele.
115
je třeba zkontrolovat televizor.
Jestliže bliknutí nezaznamenáte, dálkový ovladač může být rozbitý
nebo může mít slabé baterie.
Tato metoda kontroly nefunguje u dálkových ovladačů, které
jsou s televizorem bezdrátově spárovány.
28
Podpora
28.1
Registrace
Po zobrazení úvodní obrazovky Philips se televizor přepne
Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu výhod
zahrnujících plnou podporu (včetně stahování), privilegovaného
přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídek
a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech
týkajících se nových výrobků na trhu.
Když je televizor v pohotovostním režimu, zobrazí se úvodní
obrazovka Philips a televizor se vrátí zpět do pohotovostního
režimu. Jedná se o normální chování. Pokud televizor odpojíte
od napájení a znovu jej připojíte, při dalším spuštění se zobrazí
úvodní obrazovka. Chcete-li ukončit pohotovostní režim
televizoru, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači nebo na
televizoru.
zpět do pohotovostního režimu
Přejděte na webové stránky www.philips.com/welcome
Kontrolka pohotovostního režimu bliká
28.2
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným zapojením
5 minut vyčkejte. Pokud blikání neustává, kontaktujte TV
oddělení péče o zákazníky společnosti Philips.
Odstraňování problémů
Kanály
Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály
Obraz
Zkontrolujte technické údaje a ověřte, zda váš televizor
podporuje standard DVB-T nebo DVB-C ve vaší zemi.
Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny všechny kabely a zda je
vybrána správná síť.
Obraz chybí nebo je zkreslený
• Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
• Ujistěte se, že je u zdroje vysílání vybráno správné zařízení.
• Ujistěte se, že jsou externí zařízení a zdroj správně připojeny.
V seznamu nejsou zobrazeny dříve nainstalované kanály
Je slyšet zvuk, ale obraz chybí
• Ujistěte se, že je nastavení obrazu správné.
Ověřte, že je vybrán správný seznam kanálů.
Nekvalitní příjem antény
• Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
• Kvalitu příjmu mohou ovlivnit reproduktory, neuzemněná
zvuková zařízení, neonové osvětlení nebo vysoké budovy a jiné
velké objekty. Pokuste se zlepšit kvalitu obrazu přesměrováním
antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
• Je-li špatný příjem pouze u některého kanálu, zkuste jej doladit
pomocí Ruční instalace.
Obecné informace
Televizor se nezapne
• Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením minutu vyčkejte.
• Ověřte, že je napájecí kabel řádně připojen.
Nekvalitní obraz ze zařízení.
• Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.
• Ujistěte se, že je nastavení obrazu správné.
Vrzání při spuštění nebo vypnutí
Když televizor zapnete, vypnete nebo přepnete do
pohotovostního režimu, můžete z jeho těla slyšet vrzavý zvuk.
Jedná se o normální zvuk, který je způsobem přirozeným
rozpínáním a smršťováním těla přístroje při zahřívání a
ochlazování. Výkon televizoru není žádným způsobem ovlivněn.
Nastavení obrazu se po chvíli změní
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na
hodnotu Doma . Nastavení v tomto režimu je možné upravovat
a ukládat.
Televizor nereaguje na dálkový ovladač
Zobrazuje se komerční reklama
Po spuštění se televizor chvíli aktivuje. Během této doby
nereaguje na dálkový ovladač ani na tlačítka na přístroji. Jedná se
o normální chování.
Pokud televizor nereaguje na dálkový ovladač ani později,
můžete funkci dálkového ovladače zkontrolovat pomocí
fotoaparátu mobilního telefonu. Zapněte fotoaparát telefonu a
namiřte dálkový ovladač do objektivu. Při stisknutí libovolného
tlačítka dálkového ovladače byste ve fotoaparátu měli vidět
bliknutí infračervené diody. Pokud tomu tak je, ovladač funguje a
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na hodnotu
Doma.
Obraz neodpovídá obrazovce
Přejděte na jiný formát obrazu. Stiskněte tlačítko .
Formát obrazů se u jednotlivých kanálů mění
Vyberte jiný formát obrazu než Automatický.
116
s televizorem.
• Ujistěte se, že televizor podporuje příslušné formáty souborů
se zvukem a obrázky.
Obraz je ve špatné pozici
Signál obrazu z některých zařízení nemusí přesně odpovídat
obrazovce. Zkontrolujte výstupní signál z připojeného zařízení.
Trhané přehrávání souborů ze zařízení USB
• Přenosový výkon úložného zařízení USB může omezovat
přenosovou rychlost dat do televizoru a zhoršit tak kvalitu
přehrávání.
Obraz z počítače není stabilní
Ujistěte se, že je ve vašem počítači nastaveno podporované
rozlišení a obnovovací frekvence.
Je-li připojeno zvukové zařízení HDMI-CEC,
jedná se o normální stav.
Zvuk
Zvuk chybí nebo je špatné kvality
Nesprávný jazyk nabídky
Pokud není zjištěn žádný zvukový signál, televizor automaticky
vypne zvukový výstup – nejedná se o selhání.
Změňte jazyk zpět na preferovaný jazyk.
1 - Stiskněte tlačítko .
2 - Klikněte na ikonu  (doleva).
3 - Pětkrát klikněte na ikonu  (dolů).
4 - Třikrát klikněte na ikonu  (doprava), vyberte svůj jazyk a
stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka  BACK (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
• Zkontrolujte správnost nastavení zvuku.
• Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně připojeny.
• Ujistěte se, že hlasitost není ztlumena nebo nastavena na
nulovou hodnotu.
• Zkontrolujte, zda je výstup zvuku televizoru připojen na výstup
zvuku systému domácího kina.
Z reproduktorů zařízení HTS by měl být slyšet zvuk.
• U některých zařízení je třeba ručně aktivovat výstup zvuku
HDMI. Pokud je zvuk HDMI aktivován, ale stále nic neslyšíte,
zkuste změnit digitální formát zvuku zařízení na PCM (Pulse
Code Modulation). Pokyny naleznete v příručce k danému
zařízení.
28.3
Nápověda
Tento televizor nabízí nápovědu na obrazovce.
Otevření nápovědy
Připojení
Modrým tlačítkem  můžete Nápovědu otevřít přímo.
Nápověda se otevře na stránce, která nejlépe odpovídá právě
prováděné činnosti nebo volbě v televizoru. Pokud chcete
témata hledat podle abecedy, vyberte možnost Klíčová slova.
HDMI
• Upozorňujeme, že podpora připojení HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) může způsobit, že při zobrazování
obsahu ze zařízení HDMI může dojít k prodlevě.
• Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a nezobrazí žádný
obraz, přepněte zdroj na jiné zařízení a poté zpět na požadované
zařízení.
• Pokud dochází k přerušování zvuku, ověřte správnost nastavení
výstupu ze zařízení HDMI.
• Používáte-li adaptér HDMI na DVI nebo kabel HDMI na DVI,
připojte další audio kabel ke vstupu audio (pouze mini jack), je-li
k dispozici.
Chcete-li nápovědu číst jako knihu, vyberte možnost Kniha.
Než provedete pokyny Nápovědy, Nápovědu zavřete.
Nápovědu zavřete stisknutím barevného tlačítka  Zavřít.
U některých činností, jako je například Teletext, mají barevná
tlačítka specifické funkce a nemohou otevřít Nápovědu.
Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu nebo
počítači
Funkce EasyLink nefunguje.
• Zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení HDMI kompatibilní s funkcí
HDMI-CEC. Funkce EasyLink je možné použít pouze u zařízení,
která podporují funkci HDMI-CEC.
Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly lépe, můžete
si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a číst ji v chytrém
telefonu, v tabletu nebo na počítači. Z počítače si také můžete
příslušnou stránku Nápovědy vytisknout.
Chcete-li si stáhnout Nápovědu (uživatelskou příručku), přejděte
na webové stránky www.philips.com/support
Nezobrazuje se ikona zvuku
• Je-li připojeno zvukové zařízení HDMI-CEC, jedná se o
normální stav.
MRVL_20140918
Nezobrazují se fotografie, videa a hudba ze zařízení USB
• Ujistěte se, že je úložné zařízení USB nastaveno tak, aby
vyhovovalo třídě Mass Storage Class, a to podle pokynů
v dokumentaci k paměťovému zařízení.
• Ujistěte se, že je úložné zařízení USB kompatibilní
MRVL_20170427
117
28.4
Nápověda online
Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips,
můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom
vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.
Přejděte na webové stránky www.philips.com/support.
Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro
kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté
otázky (FAQ). V některých zemích můžete chatovat s našimi
spolupracovníky a položit otázku přímo nebo prostřednictvím emailu.
Nový software nebo příručku televizoru můžete stáhnout pro
přečtení k počítači.
28.5
Opravit
Podporu nebo informace ohledně opravy můžete získat na
telefonní lince střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. Telefonní
číslo naleznete v tištěné dokumentaci dodané s televizorem.
Nebo navštivte naše webové stránky www.philips.com/support.
Číslo modelu televizoru a sériové číslo
Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku
a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na
zadní či spodní části televizoru.
 Pozor
Nesnažte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít k vážnému
zranění, nevratnému poškození televizoru a ke ztrátě záruky.
118
29
Nebezpečí poškození televizoru!
Bezpečnost a péče
Před připojením televizoru k síťové zásuvce se ujistěte, že
napájecí napětí odpovídá hodnotě vytištěné na zadní straně
televizoru. Jestliže je napětí odlišné, nikdy televizor nepřipojujte
k síťové zásuvce.
29.1
Bezpečnost
Důležité
Nebezpečí poranění dětí
Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte všechny
bezpečnostní pokyny. Je-li škoda způsobena nedodržováním
pokynů, záruka se stává neplatnou.
Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili převrhnutí
televizoru a případnému následnému poranění dětí:
• Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou nebo
jiným materiálem, který lze stáhnout.
• Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes okraj
montážního povrchu.
• Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek, např. na
knihovnu, bez ukotvení nábytku a televizoru ke zdi nebo vhodné
opoře.
• Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek
k televizoru.
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem
• Televizor nikdy nevystavujte působení deště nebo vody. Do
blízkosti televizoru nikdy neumisťujte nádoby s kapalinami,
například vázy.
Pokud dojde k rozlití vody na televizor nebo do něj, okamžitě
odpojte televizor z elektrické zásuvky.
Před použitím požádejte o kontrolu televizoru středisko péče
o zákazníky společnosti Philips.
• Nikdy televizor, dálkový ovladač ani baterie nevystavujte
nadměrnému teplu. Nikdy je neumísťujte do blízkosti hořících
svíček, otevřeného ohně či jiných tepelných zdrojů, a to včetně
přímého slunečního světla.
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů
nebo jiných otvorů na televizoru.
• Nikdy nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel.
• Při zapojování do zástrček nepoužívejte sílu. Uvolněné zástrčky
mohou způsobit jiskření nebo požár. Zajistěte, aby nedocházelo
k napínání napájecího kabelu při otáčení televizní obrazovky.
• Chcete-li televizor odpojit od síťového napájení, je nutné
vytáhnout zástrčku televizoru. Při odpojování napájení vždy
tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel. Zajistěte, aby zástrčka,
napájecí kabel i zásuvka byla neustále zcela přístupná.
Nebezpečí spolknutí baterií!
Dálkový ovladač může obsahovat knoflíkové baterie, který by
malé děti mohly snadno spolknout. Dbejte, aby tyto baterie byly
vždy mimo dosah dětí.
Nebezpečí přehřívání
Televizor nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru. Po všech
stranách televizoru ponechejte vždy volný prostor nejméně
10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zkontrolujte, zda
ventilační otvory na televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné
předměty.
Bouřky
Před bouřkou odpojte televizor od elektrické zásuvky a antény.
Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího
kabelu nebo anténního kabelu.
Nebezpečí zranění nebo poškození
televizoru
Nebezpečí poškození sluchu
• Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg
jsou třeba dvě osoby.
• Pokud chcete televizor umístit na podstavec, použijte pouze
dodaný podstavec. Podstavec pevně připevněte k televizoru.
Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží hmotnost
televizoru a podstavce.
• Při připevňování na zeď zkontrolujte, zda držák bezpečně udrží
hmotnost televizoru. Společnost TP Vision nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné připevnění na zeď, které se stane
příčinou nehody, zranění nebo škod.
• Části tohoto výrobku jsou vyrobeny ze skla. Při manipulaci
postupujte opatrně, aby nedošlo ke zranění nebo škodám.
Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.
Nízké teploty
Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej před
připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud
nedosáhne pokojové teploty.
119
Vlhkost
Jen zřídka může vlivem působení teploty a vlhkosti dojít
k nepatrné kondenzaci uvnitř skleněné přední části televizoru
(u některých modelů). Abyste tomu zabránili, nevystavujte
televizor přímému slunečnímu záření, horku nebo extrémní
vlhkosti. Jestliže dojde ke kondenzaci, sama zmizí po spuštění
televizoru na několik hodin.
Vlhkost způsobená kondenzací nenaruší příjem televizoru ani
nezpůsobí žádnou poruchu.
29.2
Péče o obrazovku
• Nikdy se obrazovky nedotýkejte, netlačte na ni, neškrábejte
a zabraňte úderům do obrazovky jakýmikoli předměty.
• Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
• Televizor a rám očistěte měkkým vlhkým hadříkem a jemně je
otřete. Dejte pozor, abyste se nedotkli diod LED Ambilight za
zadní straně televizoru. Při čištění televizoru nikdy nepoužívejte
takové látky, jako je například alkohol, chemikálie nebo čisticí
prostředky pro domácnost.
• Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky
vody co nejdříve.
• Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům. Statické
obrazy jsou obrazy, které zůstávají na obrazovce delší dobu.
Statické obrazy jsou nabídky na obrazovce, černé pruhy,
zobrazení času apod. Musíte-li statické obrazy používat, snižte
kontrast a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.
120
výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 2006/95/ES (nízké napětí), 2004/108/ES (EMC) a
2011/65/EU (ROHS). Prohlášení o shodě EMF: Společnost TP
Vision Europe B.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených
pro spotřebitele. Tyto výrobky mají obecnou vlastnost vysílat a
přijímat elektromagnetické signály, stejně jako veškerá
elektronická zařízení. Jedním z hlavních obchodních principů
společnosti Philips je přijímat u výrobků veškerá nezbytná
opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti v souladu se všemi
příslušnými právními požadavky a standardy EMF (elektrická,
magnetická a elektromagnetická pole) platnými v době výroby
výrobku. Společnost Philips se zavázala vyvíjet, vyrábět a
prodávat výrobky, které nemají nepříznivé účinky na zdravotní
stav. Společnost TP Vision potvrzuje, že pokud jsou její výrobky
řádně používány k účelu, k jakému byly vyrobeny, je jejich
používání podle nejnovějších vědeckých důkazů bezpečné.
Společnost Philips se aktivně podílí na vývoji mezinárodních
standardů EMP a bezpečnostních norem. Tato činnost
společnosti Philips umožňuje předvídat další vývoj v oblasti
standardizace, který tak dokáže rychle zapracovat do svých
výrobků.
30
Podmínky použití,
autorská práva a licence
30.1
Podmínky používání – televizor
2014 © TP Vision Europe B.V. Všechna práva vyhrazena.
Tento produkt byla uveden na trh společností TP Vision Europe
B.V. nebo některou z jejích přidružených společností, dále
souhrnně nazývaných TP Vision, která je výrobcem tohoto
výrobku. Společnost TP Vision je poskytovatelem záruky na
televizor, k němuž byla přibalena tato příručka. Philips a emblém
štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti
Koninklijke Philips N.V.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips
N.V nebo příslušných vlastníků. Společnost TP Vision si vyhrazuje
právo kdykoli výrobky měnit, aniž by vznikla povinnost
odpovídajícím způsobem upravit dříve dodané zboží.
30.2
Autorská práva a licence
Tištěné materiály dodávané společně s televizorem a příručka
uložená v paměti televizoru nebo stažená z webových stránek
Philips jsou považovány za dostatečný návod k používání
systému.
HDMI
Jsme přesvědčeni o přiměřenosti materiálu v této příručce
s ohledem na zamyšlené použití systému. Pokud dojde k použití
výrobku nebo jeho jednotlivých modulů či procesů k jiným než
zde uvedeným účelům, je třeba získat potvrzení o jejich platnosti
a vhodnosti. Společnost TP Vision Europe B.V. se zaručuje, že
samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované v USA.
Žádná jiná záruka není poskytována, ani ji nelze vyvozovat.
Společnost TP Vision Europe B.V. neodpovídá za žádné chyby
v obsahu tohoto dokumentu ani za problémy vzniklé v důsledku
obsahu v tomto dokumentu. Chyby ohlášené společnosti Philips
budou co nejdříve opraveny a publikovány na jejích webových
stránkách podpory. Podmínky záruky: Nebezpečí zranění,
poškození televizoru nebo zneplatnění záruky! Nikdy se
nepokoušejte opravit televizor sami. Televizor i příslušenství
používejte vždy v souladu se záměrem výrobce. Varovný symbol
na zadní straně televizoru upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem. Nikdy nesundávejte kryt televizoru. V případě potřeby
servisu nebo oprav vždy kontaktujte TV podporu zákazníků
společnosti Philips. Jakékoli operace, které jsou v této příručce
výslovně zakázány, a úpravy nebo montážní postupy, které v této
příručce nejsou doporučeny nebo schváleny, budou mít za
následek zneplatnění záruky. Pixelová charakteristika: Tento
LCD/LED výrobek obsahuje vysoký počet barevných pixelů.
Ačkoli míra efektivních pixelů dosahuje hodnoty 99,999 % nebo
více, mohou se na obrazovce neustále objevovat černé tečky
nebo jasné světelné body (červené, zelené nebo modré). Jedná
se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z průmyslových
standardů), nikoli o závadu. Prohlášení o shodě CE: Tento
HDMI®
Označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface
a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších
zemích.
Dolby
Dolby®
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti
Dolby Laboratories.
121
Windows Media
DTS Premium Sound™
Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo
ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA
a/nebo dalších zemích.
Microsoft PlayReady
Vlastníci obsahu používají technologii pro přístup k obsahu
Microsoft PlayReady™, která chrání jejich duševní vlastnictví
včetně obsahu podléhajícího autorským právům.
Toto zařízení využívá technologii PlayReady pro přístup k obsahu
chráněnému pomocí technologie PlayReady nebo technologie
WMDRM. Pokud se zařízení nepodaří správně uplatnit omezení
používání obsahu, mohou vlastníci obsahu požadovat od
společnosti Microsoft, aby zrušila schopnost zařízení využívat
obsah chráněný technologií PlayReady. Zrušení by nemělo
ovlivnit nechráněný obsah ani obsah chráněný pomocí jiných
technologií přístupu. Vlastníci obsahu od vás mohou požadovat
upgrade technologie PlayReady pro přístup k jejich obsahu.
Pokud upgrade odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu
vyžadujícímu upgrade.
DTS Premium Sound™
Informace o patentech DTS naleznete na adrese
http://patents.dts.com. Vyrobeno na základě licence od
spolčenosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol a DTS společně
se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0
Channel je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
Skype
Wi-Fi Alliance
Skype™
© 2014 Skype a/nebo Microsoft. Název Skype, související
ochranné známky a loga a logo „S“ jsou ochranné známky
společnosti Skype nebo přidružených společností.
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi jsou registrované
ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™, Miracast™ jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi
Alliance.
Skype je obchodní známka společnosti Skype nebo jejích
přidružených společností. Přestože byl tento výrobek testován a
splnil standardy certifikace z hlediska kvality zvuku a videa, není
předmětem propagace ze strany společnosti Skype, Skype
Communications S.a.r.l. ani žádné z jejích přidružených
společností.
Software MHEG
Autorská práva v softwaru MHEG (dále označován jako
„Software“) obsaženém v tomto televizoru (dále označován jako
„tento výrobek“) vám umožňují využívat interaktivní funkce
televizoru, které vlastní společnost S&T CLIENT SYSTEMS
LIMITED (dále označována jako „Vlastník“). Máte povoleno
používat Software pouze ve spojení s tímto výrobkem.
Java
Java a obchodní známky odvozené od známky Java jsou
registrované obchodní známky společnosti Oracle a jejích
přidružených společností v USA a dalších zemích.
Jiné ochranné známky
Microsoft
Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky
jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.
122
Rejstřík
3
3D 49
3D, brýle PTA509 49
3D, brýle PTA519 50
3D, optimální sledování 51
3D, převod 2D na 3D 51
3D, sledování 51
3D, varování týkající se ochrany zdraví 52
A
Ambilight, barva stěny 80
Ambilight, Lounge Light 80
Ambilight, Lounge Light+hue 81
Ambilight, nastavení 78
Ambilight, vypnutí televizoru 80
Ambilight, zapnutí nebo vypnutí 78
Android OS, verze 113
Aplikace 35
Aplikace Philips TV Remote App 70
Aplikace TV Remote App 70
Aplikace, dostupná paměť 36
Aplikace, zámek 36
Audio Out – optický, tipy 12
Auto Surround 3D 76
Automatická aktualizace kanálu 84
Automatická úprava hlasitosti 76
Automatické vypnutí 23
Automaticky vypnout 24
Ú
Účty aplikací 36
B
barvy 72
B
Barvy, teplota barev 72
Barvy, zvýšení sytosti barev 72
Basy 75
Baterie, dálkový ovladač 29
Bezdrátová síť 8
Bezdrátové audio 77
Bezdrátové reproduktory, informace 77
Bezdrátové reproduktory, připojení 22
Bezdrátové reproduktory, výběr 77
Bezpečnostní pokyny 119
C
CAM, Conditional Access Module 13
Catch-Up TV 39
Chcete-li otevřít seznam kanálů, stiskněte tlačítko &nbsp;LIST. 40
Chrome™ 35
CI+ 13
Clear LCD 74
Clear Sound 76
D
Dálkový ovladač, azerty 29
Dálkový ovladač, diakritická znaménka a symboly 28
Dálkový ovladač, klávesnice 28
Dálkový ovladač, mikrofon 27
Dálkový ovladač, párování 29
Dálkový ovladač, přehled tlačítek 25
Dálkový ovladač, qwerty 29
Dálkový ovladač, qwerty a azbuka 28
Dálkový ovladač, qwerty a azerty 27
Dálkový ovladač, ukazatel 26
Dálkový ovladač, velká písmena 28
Digitální teletext 43
DMR, Digital Media Renderer 9
DVB (digitální vysílání) 86
DVD přehrávač 17
DVI, připojení 11
E
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními) 12
EasyLink HDMI CEC 11
EasyLink, připojení 11
Energetický štítek EU 113
ESD 114
F
Formát obrazu 43
Formát výstupu zvuku 16
Formáty přehrávání 114
Fotoaparát, připojení 20
Fotografie, prohlížení 58
Fotorámeček 36
Funkce Ambilight + aplikace hue 79
Funkce Ambilight, umístění televizoru 6
Funkce Miracast™ Wi-Fi Certified 56
Funkce obraz v obraze (PIP) 53
Funkce WoWLAN 9
G
Gama 73
Gamepad, připojení 17
Google Chrome™ 35
H
HbbTV 46
HDCP, ochrana proti kopírování 11
HDMI ARC 11
HDMI CEC 12
HDMI Ultra HD 11
Herní konzole, připojení 17
Hlas 27
Hlasitost sluchátek 76
Hlasové pokyny 83
Hlavní nabídka 33
Hlavní nabídka, přehled 33
Hlavní nabídka, vyhledávání 33
Hledat 33
Hodiny 81
Hra nebo počítač, nastavení 71
Hraní her 54
Hraní na rozdělené obrazovce 55
Hraní, hraní na rozdělené obrazovce 55
Hry 54
Hry, ideální nastavení 54
123
Hudba, přehrávání 58
Kvalita příjmu 87
I
L
Ikona zařízení 48
Incredible Surround 76
Infračervený senzor 29
Instalace satelitu 87
Instalace televizoru 85
Instalace, anténa/kabel 84
Interaktivní TV, informace 45
Interaktivní TV, základní informace 46
Internetová paměť, vymazání 9
Likvidace produktu 113
Likvidace televizoru a baterií 113
Loga kanálů 82
Logo Philips, jas 23
Lounge Light 80
I
iTV 45
J
Jas 73
Jas, logo Philips 23
Jazyk nabídky 45
Jazyk televizoru 45
Jazyk zvuku 45
Jazyk, nabídky a zprávy 45
Jazyk, původní 45
Jazyk, zvuk 45
Jednotka USB Flash, připojení 20
K
Kabelová síť 9
Kalibrace ISF® 72
Kamera 31
Kanál 40
Kanál, automatická aktualizace kanálů 84
Kanál, hledání 42
Kanál, instalace antény/kabelu 84
Kanál, instalace satelitu 87
Kanál, možnosti 42
Kanál, nový 42
Kanál, opětovná instalace 85
Kanál, přejmenování 41
Kanál, přepnutí 40
Kanál, přesunutí 41
Kanál, ruční aktualizace kanálů 84
Kanál, uzamčení 41
Kanály, problémy 116
Kanály, sledování dvou kanálů 53
Kód PIN 81
Kód PIN rodičovského zámku 81
Klávesnice USB 19
Klávesnice, připojení 19
Kontaktování společnosti Philips 118
K
kontrast 72
K
Kontrast 3D podsvícení 72
Kontrast podsvícení 72
Kontrast, dokonalý kontrast 73
Kontrast, Gama 73
Kontrast, jas 73
Kontrast, kontrast videa 73
Kontrast, režim kontrastu 73
Kontrast, světelný snímač 73
Kontrola spotřeby energie 82
Kopie seznamu kanálů 85
M
Média 56
Mediální soubory, z&nbsp;disku USB 56
Mediální soubory, z&nbsp;mobilního zařízení 56
Mediální soubory, z&nbsp;počítače nebo zařízení NAS 56
Metody zadávání na klávesnici 36
Miracast™ 56
Miracast™, zapnutí 56
Možnosti kanálu 42
Multi Room 67
Multi Room, používání 67
Multi View 53
Myš, připojení 19
N
Nahrávání, co je potřeba 60
Nahrávání, data TV průvodce 46
Nahrávání, plánování nahrávání 60
Nahrávání, seznam nahrávek 60
Nahrávání, spuštění 60
Nahrávka, sledování 61
Nastavení Eco 82
Nastavení funkce EasyLink 13
Nápověda 117
Nápověda na obrazovce 117
Nyní na TV 34
Nyní na TV, používání 34
O
Obraz, barva 72
Obraz, kontrast podsvícení 72
Obraz, ostrost 72
Obraz, posunutí 43
Obraz, problémy 116
Obraz, přiblížení 43
Obraz, roztáhnutí 43
Odstraňování problémů 116
Okamžité přehrávání 59
Online TV 39
Opakovaná instalace televizoru 85
Opravit 118
Ostrost 72
Ostrost, redukce MPEG artefaktů 74
Ostrost, redukce šumu 74
Ostrost, Ultra Resolution 74
Ovládání gesty 31
Ovládání gesty, kamera 31
Oznámení 112
P
Párování dálkového ovladače 29
Péče o&nbsp;obrazovku 120
Perfect Natural Motion 74
Pevný disk USB, instalace 18
Pevný disk USB, místo na disku 18
Philips hue 79
124
Podmínky používání, aplikace 37
Podmínky používání, televizor 121
Podpora online 118
Podpora, online 118
Podporované servery médií 114
Pohotovostní režim 23
Pohyb, Clear LCD 74
Pohyb, Perfect Natural Motion 74
Pomocí internetového prohlížeče Chrome™ můžete v&nbsp;televizoru
procházet internet. 35
Pozastavení televizního vysílání 59
Počítač, připojení 21
Problémy 116
Problémy se sluchem 82
Problémy se zrakem 82
Prodejní režimy 75
Programy, doporučení 34
Prohledávání frekvence 86
Prostorový režim 76
Pruh s&nbsp;vysvětlením funkcí 75
Průvodce možnostmi připojení 11
Přehrát znovu 59
Přehrávač disků Blu-ray, připojení 16
Připojení antény 7
Připojení antény, tipy 11
Připojení DVI 12
Připojení HDMI, tipy 11
Připojení napájení 6
Připojení SCART, tipy 12
Připojení YPbPr, tipy 12
Připojení, přehrávač DVD 17
Připojení, seznam 48
Přizpůsobení ostrosti podle vzdálenosti 74
Půjčování filmu 38
Původní jazyk 45
R
Redukce MPEG artefaktů 74
Redukce šumu 74
Reproduktory, bezdrátové 77
Režim síťové frekvence 86
Rodičovské hodnocení 41
Rozlišení vstupu 113
Rozměry a hmotnost 114
Ruční instalace 87
Rychlá nastavení 71
Rychlé nastavení obrazu 75
Rychlé nastavení zvuku 75
S
Satelit, balíčky kanálů 88
Satelit, jednotka MDU (Multi-Dwelling-Unit) 87
Satelit, odebrání satelitu 89
Satelit, přidání satelitu 89
Satelit, ruční aktualizace kanálů 89
Satelit, Unicable 88
Satelitní anténa, připojení 7
Satelitní moduly CAM 88
Satelitní přijímač, připojení 15
Satelity, automatická aktualizace kanálů 89
Síť, bezdrátová 8
Síť, DHCP 8
Síť, heslo 8
Síť, kabelová 9
Síť, nastavení 9
Síť, problémy 8
Síť, připojení 8
Síť, síťový název televizoru 10
Síť, statická adresa IP 9
Síť, vymazání internetové paměti 10
Síť, Wi-Fi Smart Screen 10
Síť, zobrazení nastavení 9
Síťová frekvence 86
Síťový název televizoru 9
Sdílení… 69
Set top box, připojení 14
Seznam kanálů 40
Seznam kanálů, informace 40
Seznam kanálů, oblíbené 41
Seznam kanálů, otevření 40
Seznam kanálů, skupiny 40
Seznam oblíbených kanálů 41
SimplyShare (počítač nebo zařízení NAS) 56
Skype, automatické přihlašování 65
Skype, účet Microsoft 62
Skype, co je potřeba 62
Skype, hlasové zprávy 65
Skype, hlasový hovor 64
Skype, kamera 62
Skype, kontakty 63
Skype, kredit 65
Skype, nabídka 63
Skype, nový účet 62
Skype, odhlášení 66
Skype, Podmínky služby 65
Skype, pozice kamery 66
Skype, příjem hovoru 64
Skype, přihlášení 62
Skype, videohovor 64
Skype, volání na telefony 64
Skype, Zásady ochrany osobních údajů 65
Skype, zmeškané hovory 65
Skype, zpět na TV 66
Skype™, informace 62
Sledování televizoru 40
Sledování v&nbsp;režimu 3D 49
Slot Common Interface 13
Sluchátka 21
Smart Card, CAM 13
Software s&nbsp;otevřeným zdrojovým kódem 91
Software, aktualizace 91
Soubory cookie, vymazání 36
Správa aplikací 36
Standard Wi-Fi 8
Styl funkce Ambilight 78
Styl obrazu 71
Styl zvuku 75
Středisko péče o&nbsp;zákazníky 118
Světelný snímač 73
Synchronizace audiovýstupu 16
Synchronizace zvuku s&nbsp;obrazem 15
Systém domácího kina, problémy 16
Systém domácího kina, připojení 15
Systém domácího kina, vícekanálový 16
Systém domácího kina, vyrovnání hlasitosti 16
Systém domácího kina, zvuk 78
T
Teletext 43
125
Televizní průvodce 46
Test příjmu 87
Text 43
Titulky 44
Tlačítka na televizoru 23
Tovární nastavení 85
TV on Demand 39
TV průvodce, data/informace 46
TV průvodce, připomínky 47
TV reproduktory 78
Č
Časovač vypnutí 24
Černé pruhy 43
Červené tlačítko 45
U
Ukazatel 26
Ukazatel, informace&nbsp;o 26
Ukazatel, používání 26
Ukazatel, rychlost 26
Ukazatel, vypnutí 27
Ultra HD, připojení 11
Umístění 75
Umístění televize 78
Umístění v&nbsp;obchodě 75
Umístění v&nbsp;prodejně 75
Unicable 88
Upozornění 33
USB myš 19
Usnadnění 82
Usnadnění, Hlasové pokyny 83
Usnadnění, problémy se sluchem 83
Uživatelská příručka 117
V
Výběr videa 42
Výšky 76
Velikost frekvenčního kroku 86
Vhodnost podle věku 41
Videa, fotografie a&nbsp;hudba 56
Videa, přehrávání 57
Video na vyžádání 38
Videoobchody 38
Vymazat internetovou paměť 10
Vymazat internetovou paměť 36
Vyplnit obrazovku 43
Vyrovnání výstupu zvuku 16
Vzdálenost sledování 6
W
Wi-Fi Smart Screen 10
Widgety 35
Widgety 36
WPS - chráněné nastavení Wi-Fi 8
WPS&nbsp;–&nbsp;kód PIN 8
Z
Zapnutí 23
Zapnutí a&nbsp;vypnutí 23
Zaregistrujte svůj výrobek 116
Základní nabídka 23
Zdroje 48
Zhoršený sluch 83
Změna pořadí kanálů 41
Zpoždění audiovýstupu 15
Zpráva o&nbsp;aktualizaci kanálu 84
Zrakově postižení 83
Zvuk, problémy 117
Zvukový komentář 83
126
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Contact information
Argentina
0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782
België / Belgique
070 700 035 (0,15€/min.)
Bosna i Hercegovina
033 941 251 (Lokalni poziv)
Brazil
0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245
Бълария
02 4916 273 (Национален номер)
Česká republika
228880895 (Místní tarif)
Danmark
3525 8314
Deutchland
0180 501 04 69 (0,14€/Min.)
Ελλάδα
2111983028 (Εθνική κλήση)
España
902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)
Estonia
6683061 (Kohalikud kõned)
France
01 57 32 40 50 (local)
Hrvatska
01 777 66 01 (Lokalni poziv)
Italia
0245 28 70 14 (chiamata nazionale)
Romānä
031 6300042 (Tarif local)
Ireland
0818 210 140 (national call)
Россия
8-800-22 00004 (бесплатно)
Northern Ireland
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)
Suisse / Schweiz / Svizzera
0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)
Kaзaкcтaн
8 10 800 2000 00 04 (free)
Србија
011 321 6840 (Lokalni poziv)
Latvia
6616 3263 (Vietējais tarifs)
Slovakia
2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)
Lithuania
8 5 214 0293 (Vietinais tarifais)
Slovenija
1 888 83 12 (Lokalni klic)
Luxembourg / Luxemburg
2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)
Suomi
09 88 62 50 40
Magyarország
06 1 700 8151 (Belföldi hívás)
Sverige
08 5792 9096 (lokalsamtal)
Nederland
0900 202 08 71 (0,10€/min.)
ประเทศไทย (Thailand)
02 652 7650
Norge
22 97 19 14
Türkiye
444 8 445
Österreich
0820 40 11 33 (0,145€/Min.)
United Kingdom
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)
Polska
22 397 15 04 (Połączenie lokalne)
Україна
0-800-500-480 (безкоштовно)
Portugal
707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)
www.philips.com/support
Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com
127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising