Philips | CT7608/00TGEURO | Owner's Manual | Philips Mobilní telefon CT7608/00TGEURO Dokument o specifické nasákavosti SAR

Philips Mobilní telefon CT7608/00TGEURO Dokument o specifické nasákavosti SAR
Philips_CZ_4311 255 57691.book Page 100 Tuesday, July 27, 2004 1:41 PM
Hodnota SAR pro koncové uživatele
TENTO MOBILNÍ TELEFON SPLŇUJE POŽADAVKY EU A FCC
NA VYZAŘOVÁNÍ RADIOVÝCH VLN.
Váš mobilní telefon vysílá a přijímá rádiové záření. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vyzařování
rádiových vln (RF) doporučených Radou Evropské Unie. Tyto limity jsou součástí všeobecných směrnic
a stanovují povolené úrovně RF energie pro většinu populace. Směrnice byly navrženy nezávislými vědeckými
organizacemi po opakovaném a důkladném vyhodnocení vědeckých studií. Směrnice mají velkou bezpečnostní
rezervu, která zajišťuje bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.
Standard pro vyzařování mobilních telefonů vychází ze základního měření, nazývaného Specific Absorption Rate
nebo SAR. Limit SAR stanovený v mezinárodních směrnicích je 2,0W/kg. Testy SAR jsou prováděny ve
standardních pracovních polohách a s telefonem vysílajícím nejvyšší navržený výkon ve všech testovaných
frekvenčních pásmech. Ačkoliv je SAR udáváno pro nejvyšší výkonovou hladinu, aktuální hodnota SAR telefonu
během provozu může být podstatně nižší než tato maximální hodnota. Je to způsobeno tím, že telefon pracuje
s několika úrovněmi výkonu tak, aby byl použit nejnižší výkon dostatečný pro dosažení sítě. Obecně je možné říci,
že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.
Před uvedením nového telefonu na trh je nutné prokázat soulad s evropskou směrnicí R&TTE. Jedním ze
základních požadavků této směrnice je ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a ostatních osob. Maximální hodnota
SAR pro tento model telefonu Philips 760 / CT 7608 při testování během telefonování je 0,575 W/kg. Ačkoliv
mohou mít jednotlivé telefony v různých polohách rozdílné hodnoty SAR, všechny splňují odpovídající EU
směrnice pro RF vyzařování.
4311 255 62891
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising