Philips | CT3558/000000EU | Owner's Manual | Philips Mobilní telefon CT3558/00BFEURO Dokument o specifické nasákavosti SAR

Philips Mobilní telefon CT3558/00BFEURO Dokument o specifické nasákavosti SAR
Hodnota SAR
International - ICNIRP
TENTO MOBILNÍ TELEFON SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYZAŘOVÁNÍ RADIOVÝCH VLN.
Váš mobilní telefon vysílá a přijímá rádiové záření. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval limity
vyzařování rádiových vln (RF) doporučených mezinárodními normami (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí
všeobecných směrnic a stanovují povolené úrovně energie RF pro většinu populace. Směrnice byly
navrženy nezávislými vědeckými organizacemi po opakovaném a důkladném vyhodnocení vědeckých
studií. Směrnice mají velkou bezpečnostní rezervu, která zajišťuje bezpečnost všech osob, bez ohledu na
věk a zdravotní stav.
Standard pro vyzařování mobilních telefonů vychází ze základního měření, nazývaného Specific
Absorption Rate nebo SAR. Limit SAR stanovený v mezinárodních směrnicích je 2,0 W/kg. Testy SAR jsou
prováděny ve standardních pracovních polohách a s telefonem vysílajícím nejvyšší navržený výkon ve
všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je SAR udáváno pro nejvyšší výkonovou hladinu,
aktuální hodnota SAR telefonu během provozu může být podstatně nižší než tato maximální hodnota. Je
to způsobeno tím, že telefon pracuje s několika úrovněmi výkonu tak, aby byl použit nejnižší výkon
dostatečný pro dosažení sítě. Všeobecně je možné říci, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je
výstupní výkon telefonu.
Maximální hodnota SAR pro tento Philips 355 / CT 3558 model telefonu při testování během telefonování
je 0,662 W/kg. Ačkoliv mohou mít jednotlivé telefony v různých polohách rozdílné hodnoty SAR, všechny
splňují odpovídající mezinárodní směrnice pro RF vyzařování.
4311 255 59352
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising