Philips | HR1881/00 | Owner's Manual | Philips Robust Collection Odšťavňovač HR1881/00 Záruční list

Philips Robust Collection Odšťavňovač HR1881/00 Záruční list
Čeština
Zaručni podminky
Na tento vyrobek poskytuje společnost Philips, divize
„Drobne domaci spotřebiče” (Philips CL) zaruku po dobu
24 měsiců* od data prodeje vyrobku spotřebiteli. Zaruka
se vztahuje na vady způsobene chybou materialu a chybou
vyroby. Reklamaci je možne uplatnit na zakladě předloženi
reklamovaneho vyrobku a předloženi originalu dokladu o
koupi, na kterem je uvedeno typove označeni vyrobku a
datum prodeje. Reklamaci je možne uplatnit u prodejce
u ktereho byl vyrobek zakoupen nebo v autorizovanem
servise Philips CL. Aktualni adresy autorizovanych servisů
vam poskytne prodejce, Philips CL nebo jsou dostupne
na internetove adrese uvedene v ramečku „CONSUMER
RELATIONS DESKS”. Zaruka se na vyrobek vztahuje
pouze tehdy, pokud jeho použivani odpovida obvyklemu
použivani.
Za obvykle použivani v tomto smyslu Philips považuje
zejmena, pokud vyrobek:
-- Je použivan pouze k učelu, ke kteremu je určen a
ktery je popsan v přiloženem navodu k použiti. Pro
spotřebitele je zavazny pouze navod v českem jazyce
vydany Philips CL.
-- Je použivan a spravně udržovan podle tohoto navodu,
je použivan šetrně, pozorně a nepřetěžovan.
-- Je chraněn pouzdrem nebo krytkou, pokud je
přiložena.
Magyar
--
--
--
--
--
Garancia
Philips Consumer Lifestyle a vásárlás dátumától
számított kétéves* időtartamon keresztül garanciát
vállal termékeiért. Ha e kétéves garancia-időszakon
belül a nem megfelelő anyagnak vagy kidolgozásnak
tulajdonítható bármilyen hiba merülne fel, a Philips
Consumer Lifestyle saját költségén megjavítja vagy
kicseréli a terméket.
A Philips Consumer Lifestyle csak abban az esetben
téríti meg a javítás vagy a csere költségét, ha megfelelő
bizonyítékot (pl. a vásárlást igazoló nyugtát) kap arra
vonatkozóan, hogy a szerviz igénylésének napja a
garancia-időszakon belül van.
A garancia nem terjed ki olyan termékekre, illetve
alkatrészekre, amelyek elhasználódásnak vannak
kitéve, amelyek természetüknél fogva fogyóeszköznek
minősülnek, vagy amelyek üvegből készültek.
A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:
amikor a hiba helytelen használatból, nem megfelelő
karbantartásból (pl. az alkatrészeket eltömő vízkő)
eredő kár következménye, illetve ha a módosítást vagy
javítást nem a Philips Consumer Lifestyle által erre
felhatalmazott személy végezte.
A készülék kizárólag házi használatra készült.
Amennyiben a készüléket nem megfelelően vagy
szakmai, részben szakmai célokra használják, illetve nem
tartják be a használati útmutatóban leírtakat, a garancia
4203.000.6449.1.indd 1
--
--
----
--
Je použivan s doporučenym, čistym a
neopotřebovanym přislušenstvim a přislušenstvi
podlehajici rychlejšimu opotřebeni je mu pravidelně
vyměňovane. Philips CL nenese odpovědnost za
nespravnou funkci a připadne vady vyrobku způsobene
použivanim
přislušenstvi a naplni jinych než doporučenych vyrobců,
za chyby způsobene použivanim poškozeneho,
opotřebovaneho a znečištěneho přislušenstvi nebo
naplni.
Je použivan s intenzitou a v prostředi odpovidajicim
provozu v domacnosti.
Je použivan a čištěn vodou průměrne tvrdosti.
Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
Pokud by byl používán nesprávným způsobem, pro
profesionální či poloprofesionální účely nebo v případě
použití v rozporu s pokyny v tomto návodu, pozbývá
záruka platnosti a společnost Philips odmítá jakoukoliv
zodpovědnost za způsobené škody.
Aby byl spotřebič použivan spravnym způsobem,
měl by uživatel přesně dodržovat všechny instrukce
uvedene v navodu k obsluze a vyhnout se veškerym
činnostem nebo způsobům použiti, ktere jsou v
navodu označeny jako nežadouci nebo před nimiž je
varovano.
hatályát veszti és a Philips semminemű felelősséget
nem vállal az okozott károkért.
-- A készülék megfelelő használata érdekében a
felhasználónak pontosan be kell tartania a használati
útmutatóban foglalt összes utasítást, és tartózkodnia
kell minden olyan cselekedettől, amelyet a használati
útmutató nemkívánatosnak minősít vagy amely
végrehajtásának tilalmára figyelmeztet.
* Különleges jótállás és szerviz
Regisztráljuk a vásárlást, hogy kapcsolatot tarthassunk
ügyfeleinkkel és további előnyöket és szolgáltatásokat
ajánlhassunk fel. A vásárlástól számított 3 hónapon belüli
regisztrálás esetén a következő előnyökre számíthat:
-- 5 éves garancia a termékre (és 15 éves garancia a
motorra)
-- Új receptötletek e-mailben
-- Tippek és ötletek a Robust termék használatához és
karbantartásához
-- A legfrissebb hírek a Robust termékcsaládról
Az új termék regisztrálásához látogasson el a www.
philips.com/kitchen címre, vagy hívja a helyi Philips
Ügyfélszolgálatot (Magyarország: 06 80 018 189).
Ha kérdése van a konyhai eszköz használatával,
karbantartásával, tartozékaival stb., kapcsolatban, forduljon
online támogató részlegünkhöz a www.philips.com/
kitchen címen, vagy hívja a helyi Ügyfélszolgálatot.
Cégünk maximális figyelmet fordít a minőségi termékek
fejlesztésére, tesztelésére és kivitelezésére.
* Jedinečný servis a záruka
Registrace do 3 měsíců od data nákupu Vám přinese tyto
výhody:
-- 5letá záruka na výrobek (a 15letá záruka na motor)
-- Nápady na nové recepty přes email
-- Tipy a triky jak používat a udržovat Váš výrobek
-- Poslední novinky z celé kolekce
Všechno co musíte udělat pro registraci je navštívit stránky
www.philips.com/kitchen nebo zavolat na bezplatnou
infolinku 800142840. Jestli máte nějaké otázky ohledně
Vašeho kuchyňského přístroje ( používání, údržba,
příslušenství...) můžete taktéž kontaktovat naši infolinku
nebo navštívit stránky www.philips.com/kitchen. Poskytne
Vám maximální podporu k tomuto vysoce kvalitnímu
produktu.
V případě, že Váš produkt bude potřebovat opravu, můžete
kontaktovat naše autorizované servisní středisko nebo
zavolat na bezplatnou infolinku, kde Vám rádi pomůžou a
poradí školení agenti.
Abban az esetben, ha az Ön készüléke javításra
szorulna, kérjük, vegye fel a kapcsolatot valamelyik
szervizpartnerünkkel, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkkal,
ahol a lehető legrövidebb idő alatt gondoskodnak a javítás
megszervezéséről. Ezáltal Ön továbbra is élvezheti a finom,
házi készítésű ételek ízeit.
www.philips.com/kitchen
u
www.philips.com/kitchen
4203.000.6449.1
11-11-09 14:47
Русский
Гарантия
Уважаемый потребитель! Фирма Philips выражает
благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое
качество и безупречное функционирование данного
изделия при соблюдении правил его эксплуатации.
При покупке убедительно просим Вас проверить
правильность заполнения гарантийного талона.
При этом серийный номер и наименование модели
приобретенного Вами товара должны быть идентичны
записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения
в талон каких-либо изменений, исправлений.
В случае неправильного или неполного заполнения
гарантийного талона немедленно обратитесь к
продавцу.
Данное изделие представляет собой технически
сложный товар. При бережном и внимательном
отношении он будет надежно служить Вам
долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте
механических повреждений, попадания вовнутрь
посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в
течение всего срока службы следите за сохранностью
идентификационной наклейки с обозначением
наименования модели и серийного номера изделия.
Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что
его параметры работы отличаются от изложенных в
инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за
консультацией в наш Информационный центр.
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара
потребителю) - 2 года*. Срок службы (исчисляется
со дня передачи товара потребителю либо с даты
изготовления, если дату передачи товара определить
невозможно) - 3 года. По окончании срока службы
обратитесь в авторизованный сервисный центр для
проведения профилактических работ и получения
рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.
Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте
в течение срока службы документы, прилагаемые к
товару при его продаже (данный гарантийный талон,
товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по
эксплуатации (на любом носителе) и иные документы).
Гарантийное обслуживание не распространяется
на аксессуары, изделия из стекла, лампы, батареи и
аккумуляторы, защитные экраны, ремни u иные детали с
ограниченным сроком пользования, а также на изделия,
недостатки которых возникли вследствие:
1. Нарушения потребителем правил эксплуатации,
хранения или транспортировки товара.
2. Действий третьих лиц:
ремонта неуполномоченными лицами;
внесения несанкционированных изготовителем
конструктивных или схемотехнических изменений и
изменений программного обеспечения;
отклонение от норм Государственных Технических
Стандартов (ГОСТов) и Технических Регламентов
питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
неправильной установки и подключения изделия.
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар,
молния и т.п.);
Данное изделие предназначено исключительно для
личного бытового использования. При использовании
4203.000.6449.1.indd 2
изделия для профессиональных либо частично
профессиональных целей гарантия аннулируется
и Филипс не будет нести никаких обязательств за
понесенный ущерб.
Информацию об определении даты изготовления,
расположении сервисных центров и иные сведения
об изделиях и сервисном обслуживании Вы можете
получить в Информационном Центре
(Россия: 8 800 200 77 43, звонок бесплатный).
*Дополнительный сервис и гарантия
Вы приобрели кухонный прибор из коллекции Robust, и
для нас очень важно, чтобы Вы остались довольны. Мы
предлагаем Вам зарегистрировать свою покупку, чтобы
Вы смогли получать дополнительное обслуживание и
преимущества. Зарегистрируйтесь в течение 3 месяцев
с момента покупки и вы получите:
-- 5 лет гарантии на продукт и 15 лет гарантии на
мотор
-- Свежие идеи рецептов по электронной почте
-- Советы и подсказки по использованию и
обслуживанию коллекции Robust
-- Последние новости о коллекции Robust
Все, что необходимо сделать, — это зарегистрировать
Ваш прибор на сайте www.philips.com/kitchen или
позвонить по бесплатному номеру центра поддержки
покупателей Philips в своей стране (Россия 8 800 200
77 43).
В случае возникновения вопросов, связанных с
кухонным прибором (использование, хранение,
аксессуары) можно проконсультироваться в службе
поддержки через сайт www.philips.com/kitchen или
позвонить по телефону горячей линии. Мы вложили
максимум усилий в разработку, испытания и дизайн
этой высококачественной техники. Могут возникнуть
случаи, когда прибор будет нуждаться в ремонте.
Тогда Вам следует обратиться в авторизованный
сервис центр Philips или позвонить по бесплатному
телефону горячей линии Philips в вашей стране. Наши
специалисты помогут решить проблемы за максимально
короткое время. После чего Вы снова сможете
использовать технику Robust для приготовления
домашних блюд.
Polski
Gwarancja
- Philips Consumer Lifestyle udziela dwuletniej
gwarancji* na swoje produkty. Okres gwarancji liczy
się od daty zakupu. W przypadku ujawnienia wad
materiałowych lub produkcyjnych w czasie trwania
dwuletniej gwarancji* Philips Consumer Lifestyle na
własny koszt naprawi produkt lub wymieni go na nowy.
-- - Philips Consumer Lifestyle dokona naprawy
lub wymiany produktu bezpłatnie wyłącznie
po przedstawieniu wiarygodnego dowodu, na
przykład paragonu kasowego, potwierdzającego, że
termin zgłoszenia reklamacji ma miejsce w okresie
gwarancyjnym.
-- - Gwarancją nie są objęte produkty oraz części
produktów ulegające zużyciu, które można, ze względu
na ich właściwości lub wykonanie ze szkła, zaliczyć do
elementów zużywalnych.
-- - Gwarancją nie są objęte wady będące następstwem
uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym
użytkowaniem lub niedostateczną konserwacją (np.
zablokowanie części przez osadzający się kamień) oraz
wynikające z przeróbek lub napraw przeprowadzanych
przez osoby nieposiadające autoryzacji Philips
Consumer Lifestyle.
-- - Właściwe stosowanie urządzenia wymaga od
użytkownika ścisłego przestrzegania wszystkich
zaleceń zawartych w instrukcji obsługi produktu oraz
powstrzymania się od używania go w sposób opisany
w instrukcji obsługi jako nieodpowiedni lub przed
którym ostrzega producent.
-- - Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego. Używanie go w profesjonalnych lub
półprofesjonalnych punktach gastronomicznych bądź
w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją spowoduje
unieważnienie gwarancji. Firma Philips nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w takich
przypadkach.
-- - Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego. Używanie go w profesjonalnych lub
półprofesjonalnych punktach gastronomicznych bądź
w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją spowoduje
unieważnienie gwarancji. Firma Philips nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w takich
przypadkach.
* Wyjątkowa gwarancja i serwis
Dzięki rejestracji nasi klienci będą również mogli korzystać
z oferowanych przez nas usług i dodatkowych korzyści.
Zarejestruj urządzenie w ciągu trzech miesięcy od dnia
zakupu, aby uzyskać:
-- 5 lat gwarancji na produkt (oraz 15 lat gwarancji na
silnik),,
-- świeże pomysły na przepisy przesyłane w
wiadomościach e-mail,
-- wskazówki i ciekawostki dotyczące eksploatacji i
konserwacji produktu Robust,
-- najnowsze wiadomości dotyczące kolekcji Robust
Collection.
Aby zarejestrować nowy produkt, wystarczy odwiedzić
stronę www.philips.pl/kulinaria lub zadzwonić pod
--
specjalny, lokalny, darmowy numer Centrum Obsługi
Klienta firmy Philips: 008003111318. W razie pytań
dotyczących urządzenia kuchennego (jego użytkowania,
konserwacji, akcesoriów itp.) można skonsultować się z
pracownikiem działu pomocy technicznej przez Internet
pod adresem www.philips.pl („pomoc i kontakt”) lub
zadzwonić pod lokalny numer Centrum Obsługi Klienta.
Dołożyliśmy wszelkich starań w opracowanie, testowanie i
zaprojektowanie tego wysokiej jakości produktu.
Jednakże jeśli konieczna będzie naprawa urządzenia,
prosimy zadzwonić pod lokalny numer Centrum
Obsługi Klienta firmy Philips. Jego pracownicy pomogą
w zorganizowaniu koniecznych napraw w możliwie
najkrótszym terminie i przy zachowaniu maksimum wygody
— pracownicy mogą zamówić kuriera, który zjawi się u
Państwa w domu, aby zabrać produkt i przywieźć go z
powrotem po przeprowadzeniu naprawy.
11-11-09 14:47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising