Philips | 40PFL4308K/12 | Owner's Manual | Philips 4000 series 3D Ultra Slim LED TV 32PFL4308K/12 Felhasználói kézikönyv

Philips 4000 series 3D Ultra Slim LED TV 32PFL4308K/12 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
PFL43x8
PFL31x8
PFL30x8
HU Felhasználói kézikönyv
Tartalom
1
2
3
4
5
Fontos!
3
Biztonság
Karbantartás
Jogi háttér
Fenntarthatóság
Súgó és támogatás
3
5
6
8
9
A TV-készülék használata
10
A tv kezelőszervei
TV-nézés
A műsorfüzet megtekintése
3D-tartalom nézése
Multimédia fájlok lejátszása
10
12
17
18
19
7
A TV-készülék fejlett funkciói 23
TV-nézés felfüggesztése
TV-műsorok felvétele
Játék játszása
A teletext megtekintése
Zárak és időzítők beállítása
23
24
27
28
29
A TV-beállítások módosítása
31
Kép és hang
Csatornák
Műholdbeállítások
Nyelvi beállítások
Általános hozzáférési beállítások
Egyéb beállítások
A szoftver frissítése
Teljes visszaállítás
31
33
36
38
39
40
41
42
A TV-készülék csatlakoztatása 43
Kábelek
Antenna csatlakoztatása
Készülékek csatlakoztatása
További eszközök csatlakoztatása
Csatlakoztatott készülékek
EasyLink készülékek beállítása
CAM (Feltételes hozzáférési
modul) csatlakoztatása
HU
6
2
43
44
44
50
52
52
55
8
Hibakeresés
57
Általános hibajelenségek
Csatornákkal kapcsolatos
problémák
Képpel kapcsolatos problémák
Hanggal kapcsolatos problémák
Csatlakoztatással kapcsolatos
problémák
Kapcsolat a Philips céggel
57
Termékjellemzők
61
Tápellátás és vétel
Kijelző és a hang
Képernyőfelbontások
Multimédia
Csatlakoztathatóság
Súgó verziója
61
61
61
62
65
65
Tárgymutató
66
58
58
59
60
60
Biztonság
Óvintézkedések
A TV-készülék használata előtt figyelmesen
olvassa el az összes utasítást. A garancia nem
terjed ki azokra a hibákra, amelyek az
utasítások figyelmen kívül hagyása miatt
keletkeztek.
Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

Soha ne érje a készüléket csapadék vagy
víz. Soha ne helyezzen a készülék
közelébe folyadékot tartalmazó edényt,
például vázát. Ha a készülékre vagy a
készülékbe folyadék kerülne, azonnal
húzza ki az elektromos hálózati
csatlakozót. Használat előtt vizsgáltassa
meg a TV-készüléket a Philips
vevőszolgálattal.

Soha ne tegye ki a készüléket, a
távirányítót vagy az elemeket nyílt láng
vagy hőforrás hatásának, például
közvetlen napfénynek. A tűzveszély
elkerülése érdekében ne tegyen a
televíziókészülék, a távirányító és az
elemek közelébe gyertyát vagy egyéb
nyílt lángot.



Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék
szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
Soha ne tegye ki a távirányítót vagy az
elemeket eső, víz vagy erős hő
hatásának.
Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók
csatlakoztatását vagy eltávolítását.
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugó
teljesen be legyen dugva a konnektorba.
A kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy
tüzet okozhatnak.

Ha a TV-készüléket elforgatja, ügyeljen
arra, hogy a tápkábel ne feszüljön meg.
A tápkábel feszülése esetén a
csatlakozások meglazulhatnak, és szikra
keletkezhet.

A TV áramtalanításához húzza ki a
csatlakozódugót. A hálózati kábel
eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem
a csatlakozódugót fogja. Ügyeljen rá,
hogy mindig teljes mértékben
hozzáférjen a csatlakozódugóhoz, a
hálózati kábelhez és a hálózati
dugaszolóaljzathoz.
A TV-készülék károsodásának veszélye!

25 kg-nál (55 fontnál) nagyobb tömegű
TV-készülék felemeléséhez és kézben
történő szállításához két ember
szükséges.

Ha a készüléket állványra helyezi,
kizárólag a készülékhez mellékelt
állványt használja. Az állványt erősen
rögzítse a TV-készülékhez. A készüléket
olyan sima, vízszintes felületre helyezze,
amely elbírja a TV-készülék és az állvány
együttes súlyát.

Ha a készüléket falra szereli, olyan fali
szerelvényt válasszon, amely elbírja a
TV-készülék súlyát. A fali szerelvényt
olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a
TV-készülék és a szerelvény együttes
súlyát. A TP Vision Netherlands B.V.
nem vállal felelősséget a helytelen falra
rögzítésből adódó balesetért,
sérülésekért és károkért.

Ha tárolni szeretné a TV-t, szerelje le
róla az állványt. Soha ne fektesse a
hátára a TV-t úgy, hogy rajta van az
állvány.

Mielőtt csatlakoztatná a TV-készüléket a
hálózati aljzathoz, győződjön meg arról,
hogy a hálózati feszültség megfelel a
TV-készülék hátulján feltüntetett
értéknek. Eltérő feszültségérték esetén
soha ne csatlakoztassa a TV-készüléket
a hálózati aljzathoz.

A termék egyes részei üvegből is
készülhettek. A sérülések és károk
elkerülése érdekében óvatosan kezelje
a készüléket.
HU
3
Magyar
1 Fontos!
Gyermekek sérülésének veszélye!
Kövesse a következő óvintézkedéseket, hogy
a gyermekek sérülésének elkerülése
érdekében megelőzze a TV-készülék
felborulását:

Soha ne helyezze a TV-készüléket olyan
felületre, amely terítővel vagy más olyan
anyaggal van leborítva, amely lerántható.

Győződjön meg arról, hogy a
TV-készülék egyik része sem lóg túl az
alátámasztási felület szélén.

Ha a TV-készüléket magas bútorra (pl.
könyvespolcra) helyezi, győződjön meg
arról, hogy mind a bútor, mind a
TV-készülék rögzítve van a falhoz vagy
más alkalmas tárgyhoz.

Tanítsa meg a gyermekeknek, hogy
milyen veszélyekkel jár, ha a
TV-készülék eléréséhez felmásznak a
bútorra.
Az elemek lenyelésének veszélye!

A készülék vagy annak távirányítója
gombelemet tartalmazhat, amely
könnyen lenyelhető. Minden esetben
tartsa az elemet gyermekektől távol!
Túlmelegedés veszélye!

A TV-készüléket soha ne helyezze túl
szűk helyre. A megfelelő szellőzés
érdekében mindig hagyjon legalább 10
cm szabad helyet a TV-készülék körül.
Ügyeljen arra, hogy függöny vagy egyéb
tárgy soha ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait.
Sérülésveszély, tűzveszély vagy a tápkábel
sérülésének veszélye!

Soha ne helyezze a TV-készüléket vagy
más tárgyat a tápkábelre.

Villámlással járó vihar előtt húzza ki
TV-készülék és tápkábelét és az
antennát. Villámlással járó viharok
közben ne érintse meg a TV-készülék
részeit, a tápkábelt vagy az
antennakábelt.
Halláskárosodás veszélye!

Ne használja a fülhallgatót vagy a
fejhallgatót nagy hangerővel vagy túl
hosszú ideig.
HU
4
Alacsony hőmérséklet

Ha a TV-készüléket 5 °C (41 °F) alatti
hőmérsékleten szállítja, akkor a
TV-készülék kicsomagolása után várjon,
amíg a TV hőmérséklete eléri a
környezet hőmérsékletét, és csak
ezután dugja be a TV tápkábelét a
hálózati aljzatba.
3D egészségügyi figyelmeztetés
Csak 3D TV-készülékek esetén.

Ha családjában előfordult epilepszia
vagy fényhatás által kiváltott roham,
forduljon orvoshoz, mielőtt villogó
fényforrást, gyors egymásutánban
érkező képsorozatot vagy 3D-műsort
tekintene meg.

A rossz közérzet - például szédülés,
fejfájás vagy tájékozódási zavarok elkerülése érdekében a 3D hosszabb
ideig tartó nézése nem javasolt. Ha
bármilyen kellemetlenséget érez, ne
nézzen tovább 3D-t és a tünetek
megszűnéséig azonnal függesszen fel
minden lehetségesen veszélyes
tevékenységet (például autóvezetés).
Ha a tünetek továbbra is fennállnak, a
3D-műsor nézésének folytatása előtt
kérje ki orvos tanácsát.

A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik
nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt
kellemetlen tüneteket 3D-nézés
közben. 3D-műsor nézése 6 éven aluli
gyermekek számára nem javasolt, mivel
még nem fejlődött ki a látórendszerük.

Csak a 3D TV nézéséhez használja a
3D-szemüveget.

Ha a 3D tartalmakat fluoreszcens vagy
LED fényben tekinti meg 3D szemüveg
használatával, villódzást észlelhet.
Villódzás esetén kapcsolja le a lámpákat.

Képernyő






A TV-képernyő károsodásának veszélye!
A képernyőhöz soha ne érintsen
tárgyakat, azt ne nyomja meg, ne
dörzsölje vagy ütögesse.
Tisztítás előtt húzza ki a dugót az
aljzatból.
A TV-készülék és a keret tisztításához
puha, nedves ruhát használjon, és
törölje át vele óvatosan. A készülék
tisztításához soha ne használjon
oldószereket, például alkoholt,
vegyszereket vagy háztartási
tisztítószereket.
A deformálódás és a színvesztés
elkerülése érdekében a vízcseppeket
rögtön törölje le.
Amennyire lehetséges, kerülje az
állóképek megjelenítését. Az állóképek
olyan képek, amelyek huzamosabb ideig
a képernyőn maradnak. Állóképek
például a képernyőn megjelenő menük,
a fekete sávok, a megjelenített idő stb.
Ha nem lehet elkerülni állóképek
megjelenítését, a képernyő megóvása
érdekében csökkentse a kontrasztot és
a fényerőt.
3D-szemüveg
Mellékelt 3D szemüveggel rendelkező
készülékek esetén.
Az alábbiak szerint óvja a szemüveget a
sérülésektől:

Használjon tiszta, puha ruhát
(mikroszálas törlőkendőt vagy pamutot)
a lencsék karcolódásmentes tiszításához.
Soha ne permetezzen tisztítófolyadékot
közvetlenül a 3D-szemüvegre. A
legtöbb ismert
napszemüveglencse-gyártó által gyártott
előre nedvesített törlőkendők is
használhatók.

Ne tegye ki a 3D-szemüveget közvetlen
napfénynek, hőnek, tűznek vagy víznek.
Ezek a termék meghibásodásához
vezethetnek vagy tüzet okozhatnak.

A 3D-szemüveg lencséit ne ejtse le, ne
hajlítsa meg azokat, illetve ne
gyakoroljon rájuk nyomást.
Ne használjon alkoholt, oldószert,
felületaktív anyagot, viaszt, benzolt,
hígítót, szúnyogriasztót vagy
kenőanyagot tartalmazó tisztítószereket.
Az ilyen tisztítószerek használata
elszíneződést vagy repedések
kialakulását okozhatja.
FULLADÁS VESZÉLYE - Mindig tartsa a
készüléket 3 évnél fiatalabb
gyermekektől távol! A készülék olyan
apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket
a gyermekek lenyelhetnek.
Elhelyezési tippek

Úgy helyezze el a készüléket, hogy a
képernyőre ne essen közvetlen fény.

Az e televíziókészülék nézéséhez
ajánlott ideális távolság a képernyő
átlójának háromszorosa. Ha például a
televíziókészülék képernyőátlója 81 cm
(32"), az ideális tévénézési távolság a
képernyőtől számított kb. 2,5 méter
(kb. 92").

Ülés közben szemének egy szintben kell
lennie a képernyő közepével.
A TV elhelyezése
A legjobb hangbeállításokat azzal érheti el a
TV-készüléken, ha kiválasztja az elhelyezés
módját (falra vagy állványra történő
elhelyezés).
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza ki a [Beállítás] elemet, majd
nyomja meg a OK gombot.
3. Válassza ki a [TV-beáll. menü] >
[Általános beállítások] > [TV elhelyezése]
lehetőséget.
4. Válassza az [TV-állványon] vagy a [Falra
szerelt] lehetőséget, majd nyomja meg az
OK gombot.
HU
5
Magyar
Karbantartás
A TV-készülék lezárása
A TV-készülék hátoldalán található egy
Kensington típusú biztonsági nyílás. A
televíziókészülék biztonságos lezárásához
vásároljon Kensington lopásgátló zárat (nem
mellékelt tartozék, külön kell megvásárolni).
A TP Vision Netherlands B.V. nem tehető
felelőssé sem a dokumentum tartalmának
bármely hibájáért, sem a dokumentum
tartalma által esetlegesen okozott hibákért. A
Philips-hez bejelentett hibákat a lehető
leghamarabb feldolgozzuk és közzétesszük a
Philips terméktámogató weboldalán.
Garanciális feltételek

Sérülés, a TV-készülék károsodásának,
illetve a garancia elvesztésének veszélye!
Ne próbálja saját maga megjavítani a
TV-készüléket.

A TV-készüléket és a tartozékokat csak
a gyártó által meghatározott
rendeltetésüknek megfelelően használja.

Jogi háttér
Megjegyzés
2013 © TP Vision Netherlands B.V. Minden
jog fenntartva. A műszaki adatok előzetes
figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden
védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V.
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti. A TP
Vision Netherlands B.V. fenntartja a jogot,
hogy a terméken anélkül hajtson végre
módosításokat, hogy a korábbi gyártású
termékeket ugyanúgy meg kellene
változtatnia.
A kézikönyvben található információk alapján
biztosítható a rendszer rendeltetésszerű
használata. Ha a terméket vagy annak egyes
részeit nem a kézikönyvben ismertetett célra
használják fel, meg kell győződni arról, hogy a
felhasználási mód helyes, és a készülék
alkalmas a célra. A TP Vision Netherlands
B.V. garanciát vállal arra, hogy az információk
nem sértenek az Amerikai Egyesült
Államokban bejegyzett szabadalmat. További
garanciákat – sem kifejezettet, sem burkoltat
– nem vállal.
HU
6
A TV-készülék hátulján feltüntetett
figyelmeztető jel elektromos áramütés
veszélyét jelzi. Soha ne távolítsa el a
TV-készülék burkolatát. Szervizelési
vagy javítási igény esetén mindig lépjen
kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával.

A kézikönyv által kifejezetten tiltott
műveletek, a nem ajánlott vagy nem
engedélyezett beállítások és
összeszerelési eljárások érvénytelenítik a
garanciát.
Képpont-jellemzők
Ez az LCD/LED technológiájú termék
nagyszámú színes képpontot alkalmaz. Bár az
effektív képpontok aránya legalább 99,999%,
a képernyőn előfordulhatnak folyamatosan
sötét (fekete) vagy folyamatosan fényes
(piros, zöld vagy kék) képpontok is. Ez a
képernyő gyártási sajátossága (megfelel az
iparágban elfogadott szabványoknak) és nem
hiba.
CE-megfelelőség
A termék megfelel a 2006/95/EC
(kisfeszültség), valamint a 2004/108/EC
(EMC) és 2011/65/EU (ROHS) irányelv
előírásaiban foglalt minden lényeges
követelménynek és más vonatkozó
rendelkezésnek.
Védjegyek és szerzői jogok
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
A gyártás a Dolby Laboratories licence
alapján történt. A „Dolby” és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.
A „HDMI”, a „HDMI High-Definition
Multimedia Interface” és a HDMI embléma a
HDMI Licensing LLC védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
A Kensington és a Micro Saver az ACCO
World Corporation bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban, ezenkívül a
világ számos országában be van jegyezve,
illetve a bejegyzésére irányuló kérelem
elbírálás alatt áll.
Nyílt forráskód
A termék nyílt forráskódú licenc engedéllyel
rendelkező szoftvert tartalmaz. A
nyilatkozatok és a licencek szövegei a
termékbe épített, elektronikus használati
útmutatóban találhatók. A TP Vision
Netherlands B.V. ezennel felajánlja, hogy
kérésre biztosítja a termék által használt,
szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú
szoftvercsomagokhoz tartozó teljes
forráskód másolatát, amennyiben a
termékhez ezt a megfelelő licencek előírják.
Az ajánlat a készülék vásárlásától számított
három éven belül érvényes mindazok
számára, akik ezt az információt megkapták.
A forráskód beszerzéséhez küldje el
kérelmét angol nyelven a termékszámmal
együtt a következő címre:
“Intellectual Property Department, TP Vision
Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA
Eindhoven, The Netherlands”.
Az USA-ban bejegyzett egy vagy több alábbi
szabadalom szerint: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
A DivX®, a DivX Certified® és a kapcsolódó
emblémák a Rovi Corporation vagy
leányvállalatai védjegyei, használatuk licenc
alapján történik.
A DIVX VIDEÓRÓL: A DivX® a Rovi
Corporation leányvállalata, a DivX, LLC által
kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a
DivX-videofájlokat lejátszó termék DivX
Certified® tanúsítvánnyal rendelkezik. A
divx.com oldalon többet is megtudhat a
technológiáról, és a rendelkezésre álló
szoftvereszközökkel DivX videoformátumba
konvertálhatja a fájlokat.
HU
7
Magyar
Az EMF-szabványoknak való megfelelőség
A TP Vision Netherlands B.V. számos olyan
terméket gyárt és kínál vásárlóinak, amelyek,
mint az elektronikus készülékek általában,
elektromágneses jelek kibocsátására és
vételére képesek.
A Philips egyik leglényegesebb működési
irányelve, hogy minden szükséges egészségi
és biztonsági intézkedést megtesz
termékeinek gyártása során, hogy ezzel
megfeleljen az összes vonatkozó jogi
előírásnak, valamint a termék gyártásakor
érvényben lévő Electro Magnetic Field (EMF)
szabványoknak.
A Philips olyan termékek fejlesztésére,
gyártására és eladására kötelezte el magát,
amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk.
A TP Vision kijelenti, hogy termékei
megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett
a tudomány mai állása szerint biztonságosnak
minősülnek.
A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi
EMF- és biztonsági szabványok
előkészítésében, ami lehetővé teszi számára
a szabványosításban várható további
fejlesztések előrevetítését és azok beépítését
termékeibe.
A DIVX IGÉNY SZERINTI
VIDEOLEJÁTSZÁSRÓL: Ezt a DivX
Certified® tanúsítvánnyal rendelkező
készüléket regisztrálni kell a megvásárolt
DivX igény szerinti (Video-on-Demand,
VOD) tartalom lejátszásához. A regisztrációs
kód előhívásához keresse meg a DivX VOD
részt a készülék beállítás menüjében. A
vod.divx.com oldalon többet is megtudhat a
regisztrálás elvégzéséről.
Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett
védjegy az illető jogtulajdonost illeti.


Fenntarthatóság
Energiafelhasználási hatékonyság
Ez a televíziókészülék energiatakarékos
funkciókkal rendelkezik. Ezeket a funkciókat
úgy érheti el, hogy tévénézés közben
megnyomja a távirányítón a Zöld gombot.

Energiatakarékos képbeállítások: Több
olyan képbeállítást is használhat,
amelyek csökkentik az
energiafogyasztást. Tévénézés közben
nyomja meg a Zöld gombot, majd
válassza az [Energiatakarékos]
lehetőséget. Ezután válassza ki a
[Energiatakarékos] képbeállítást.

Képernyő kikapcsolása: Ha csak a
televízió hangját szeretné hallgatni,
kikapcsolhatja a televíziókészülék
képernyőjét. A többi funkció továbbra is
a szokásos módon működik. Tévénézés
közben nyomja meg a Zöld gombot,
majd válassza az
[Képernyő-kikapcsoló] lehetőséget.

Fényérzékelő: Amikor csökken a
környezeti fény erőssége, a beépített
környezetifény-érzékelő csökkenti a
televíziókészülék képernyőjének
fényerősségét. Az érzékelő
bekapcsolásához nyomja meg a Zöld
gomb gombot tévénézés közben, és
válassza a [Fényérzékelő] pontot.

Alacsony készenléti energiafelvétel: A
speciális tápáramkör a televíziókészülék
áramfogyasztását rendkívül alacsony
szintre csökkenti, ugyanakkor megtartja
a folyamatos készenléti funkciót.
HU
8

Automatikus kikapcsolás: A
TV-készülék beállítása bizonyos ideig
tartó inaktivitás után történő
automatikus kikapcsolásra az
energiatakarékosság érdekében.
Tévénézés közben nyomja meg a Zöld
gombot, majd válassza az [Autom.
kikapcsolás] lehetőséget. Ezután
válassza ki azt az időt, amely elteltével a
TV-készülék kikapcsol.
Inaktív eszközök kikapcsolása: Inaktív
csatlakoztatott EasyLink HDMI-CEC
(Consumer Electronic Control)
kompatibilis eszközök kikapcsolása.
Tévénézés közben nyomja meg a Zöld
gombot, majd válassza az [Inaktív
készülékek kikapcsolása] lehetőséget.
Energiakezelés: Továbbfejlesztett
energiakezelés segítségével ez a
televíziókészülék kevesebb energiát
fogyaszt. Ha szeretné megtekinteni,
hogyan befolyásolják személyes
TV-beállításai a televíziókészülék relatív
energiafogyasztását, akkor nyomja meg
a
gombot, és válassza a [Beállítás] >
[Bemutatók megt.] > [Active Control
bemutató] lehetőséget.
Újrafelhasználás
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről.
A termék akkumulátorai megfelelnek a
2006/66/EK európai irányelv
követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket
háztartási hulladékként. Tájékozódjon az
akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére
vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a
feleslegessé vált akkumulátorok helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását.
Látogasson el a Philips honlapjára
Ha a képernyőn megjelenő [Súgó] nem
tartalmazza a keresett információt, keresse
fel online terméktámogató szolgálatunkat a
következő címen: www.philips.com/support.
A Philips terméktámogató webhelyén
továbbá:

megkeresheti a gyakori kérdésekre
adott válaszokat;

letöltheti a felhasználói kézikönyvet
kinyomtatható PDF formátumban;

e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit;

online cseveghet a Philips ügyfélszolgálat
munkatársaival (csak bizonyos
országokban).
Használja a Philips csatlakoztatási
útmutatót
Energiahatékonysági címke
Az európai energiahatékonysági címke a
termék energiahatékonysági osztályát jelzi.
Minél zöldebb egy termék
energiahatékonysági osztálya, a termék annál
kevesebb energiát fogyaszt.
A címkén megtalálható az
energiahatékonysági osztály, a termék
használat közbeni átlagos energiafogyasztása,
valamint éves átlagos energiafogyasztása. A
termék energiafogyasztására vonatkozó
adatok a Philipsnek az illető országra
vonatkozó honlapján (www.philips.com/TV)
is megtalálhatók.
Súgó és támogatás
A súgó használata
A [Súgó] menü megjelenítéséhez nyomja
meg a Kék gomb gombot.
A könnyen használható csatlakoztatási
útmutató megmutatja, hogyan kapcsolható a
TV-készülék más eszközökhöz. Látogasson el
a http://www.connectivityguide.philips.com
webhelyre.
Keresés a TV-fórumon
Előfordulhat, hogy kérdésére a használók
Philips TV közössége már megadta a választ.
Látogassa meg a
www.supportforum.philips.com webhelyet.
Kapcsolat a Philips céggel
Az országában működő Philips
vevőszolgálattól is kérhet segítséget. Ennek
telefonszáma megtalálható a termékhez
mellékelt brosúrában, valamint a
www.philips.com/support webhelyen.
Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Philips
munkatársaival, jegyezze fel a
televíziókészülék típusát és gyártási számát.
Ezek az adatok a készülék hátoldalán, illetve a
csomagoláson találhatók.
A [Súgó] menüből való kilépéshez nyomja
meg a
gombot.
HU
9
Magyar
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak
megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket
gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A
feleslegessé vált készülék helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását.
2 A TV-készülék
használata
Érzékelők és kijelzők
A tv kezelőszervei
Kezelőszervek a hátoldalon
A PFL4xx8 modelleknél
1. Távirányító érzékelője
A távirányítót irányítsa az érzékelőre.
Győződjön meg arról, hogy a távirányító és a
televíziókészülék között semmi nem
akadályozza a jelek terjedését.
1. (Standby (Készenlét)): A
televíziókészülék be-, illetve kikapcsolása.
2. CH +/-: Átkapcsolás a következő, illetve
az előző csatornára.
3.
(SOURCE): Egy csatlakoztatott
készülék nézése.
4.
+/- (Hangerő): A hangerő növelése,
illetve csökkentése.
A PFL3xx8 modelleknél
1. Távirányító érzékelője
A távirányítót irányítsa az érzékelőre.
Győződjön meg arról, hogy a távirányító és a
televíziókészülék között semmi nem
akadályozza a jelek terjedését.
HU
10
1. (Standby (Készenlét)): A
televíziókészülék bekapcsolása, illetve
készenléti üzemmódba állítása.
2. Lejátszás gombok: Multimédia fájlok
lejátszásának vezérlése.
3.
SOURCE: Egy csatlakoztatott
készülék nézése.
4. GUIDE: Műsorfüzet megtekintése.
5.
TV: TV-nézés.
6.
(Főoldal): A Főmenü megnyitása.
7.OK: Adatbevitel vagy kijelölés jóváhagyása.
8.
(Navigációs gombok): Navigálás
a menükben, valamint a menüelemek
kijelölése.
9.
LIST: A tévécsatornák listájának
megjelenítése.
10.
FORMAT: A képformátum
módosítása a képforrásnak megfelelően.
11.
INFO: Az éppen végzett
tevékenységre vonatkozó információ
megjelenítése.
12. OPTIONS: Jelenleg rendelkezésre álló
opció-, kép- és hangmenük elérése.
13.
(Vissza): Visszatérés az előző
menüoldalra, illetve kilépés a televízió adott
funkciójából.
14. CH +/-: Csatornaváltás.
15. +/- (Hangerő): A hangerő beállítása.
16.
(Némítás): A hang elnémítása, illetve
visszakapcsolása.
17. Színes gombok: Feladatok, illetve
lehetőségek kiválasztása.
A gombok a szolgáltató által nyújtott
szolgáltatásnak megfelelően működnek.
18. SUBTITLE: A feliratozás be-, illetve
kikapcsolása.
19. 0-9 (Számgombok): Televízió-csatornák
kiválasztása, illetve szöveg bevitele.
20. TEXT: A teletext be-, illetve kikapcsolása.
HU
11
Magyar
Távvezérlő
EasyLink kezelőgombok
Ha a televíziókészüléket HDMI-CEC
funkcióval rendelkező készülékhez, például
Blu-ray lejátszóhoz vagy
házimozi-rendszerhez csatlakoztatja, akkor
mindezeket egyszerre, egyetlen távirányítóval
vezérelheti. Ehhez mindössze az EasyLink
funkciót kell bekapcsolnia a csatlakoztatás
után.
További információk az Easylink funkcióról: A
TV-készülék csatlakoztatása > EasyLink
eszközök beállítása > Eszközök vezérlése
(Oldal 54).
Képernyőn megjelenő
távirányítógombok
A csatlakoztatott HDMI-CEC funkcióval
rendelkező készülékek a képernyőn
megjelenő távirányítógombokkal is
vezérelhetők. Győződjön meg arról, hogy
Easylink funkció bekapcsol a csatlakoztatás
után. További információk az Easylink
funkcióról: A TV-készülék csatlakoztatása >
Easylink eszközök beállítása >
Vezérlőeszközök (Oldal 54).
Hozzáférés a képernyőn megjelenő
távirányítógombokhoz
1. Valamely csatlakoztatott készülék nézése
közben nyomja meg a OPTIONS
gombot.
2. Válassza ki a [Távvezérlő megjelenítése]
elemet, majd nyomja meg a OK gombot.
3. Válasszon ki egy gombot a képernyőn, és
nyomja meg az OK gombot.
HU
12
TV-nézés
A TV-készülék be-, illetve kikapcsolása
Kapcsolja be a tv-t

Csatlakoztassa a televíziókészüléket az
elektromos hálózathoz és kapcsolja be.

Ha a TV-készülék nincs bekapcsolva, a
készenlétjelző LED kikapcsolva marad.
Nyomja meg a gombot a
TV-készüléken.

Ha a készenlétjelző LED kigyullad,
nyomja meg a gombot a távirányítón.
Megjegyzés: A televíziókészülék kis
késleltetéssel reagál.
Tipp: Ha nem találja a távirányítót, és a
készenléti üzemmódban lévő
televíziókészüléket be kívánja kapcsolni,
nyomja meg a televíziókészülék bármelyik
gombját.
A TV-készülék készenléti üzemmódba
kapcsolása
Nyomja meg a távvezérlő gombját.
A TV-készülék készenlétjelző LED-je pirosra
vált.
Kapcsolja ki a TV-készüléket.
Nyomja meg a gombot a TV-készüléken.
A készenlétjelző LED kialszik.
Megjegyzés: Igaz ugyan, hogy készenléti és
kikapcsolt állapotban a televíziókészülék
nagyon keveset fogyaszt, de azért fogyaszt
valamennyi energiát. Ha várhatóan sokáig
nem fogja használni a televíziókészüléket,
húzza ki a tápkábelét az elektromos
hálózatból.
A fejhallgató hangerejének beállítása
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza ki a [Beállítás] > [TV-beáll.
menü] > [Hang] > [Fejhall. hangerő]
lehetőséget, majd nyomja meg a OK
gombot.
3. Válasszon ki egy szintet.
Magyar
Automatikus kikapcsolás
A TV-készülék energiatakarékossági
beállításaival, melyek alapértelmezés szerint
be vannak kapcsolva, energiát takaríthat meg.
Ha négy órán keresztül nem történik
felhasználói beavatkozás (pl. a távirányítón
vagy a TV-n lévő egyik gomb megnyomása),
a TV automatikusan készenléti üzemmódba
kapcsol.
Az automatikus kikapcsolás letiltása
1. Tévénézés közben nyomja meg a
távirányító Zöld gombját.
2. Válassza ki a [Autom. kikapcsolás] elemet,
majd nyomja meg a OK gombot.
3. Válassza ki a [Ki] elemet, majd nyomja
meg az OK gombot.
A TV-csatornák közötti váltás
A TV hangerejének beállítása


Nyomja meg a távirányító vagy a
televíziókészülék CH +/- gombját.
Nyomja meg a távirányító Számgombok
gombját a csatornaszám megadásához.
A kedvenc csatornák kezelése
A TV hangerejének növelése vagy
csökkentése

Nyomja meg a távvezérlő +/- gombját.

Nyomja meg a
+/- gombot a
TV-készüléken.
A TV hangjának némítása vagy
visszakapcsolása

A hang elnémításához nyomja meg a
távirányító
gombját.

A hang visszakapcsolásához nyomja
meg ismét a
gombot.
Megjelenítheti az összes csatornát, vagy a
kedvenc csatornáinak listáját.
A kedvenc csatornák listájának létrehozása
1. Nyomja meg a
LIST gombot.
Megjelenik a csatornalista.
2. Jelölje ki a kedvencek közé felvenni kívánt
csatornát, és nyomja meg a OPTIONS
gombot.
3. Válassza az [Kedvencek
hozzáadása/eltávolítása] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
A kiválasztott csatorna egy csillaggal van
megjelölve.
Ha el kíván távolítani egy csatornát a
kedvencek listájáról, jelölje ki a [Kedvencek
hozzáadása/eltávolítása] elemet, és nyomja
meg az OK gombot.
HU
13
A kedvenc csatornák listájának
megjelenítése
1. Nyomja meg a
LIST, majd a
OPTIONS gombot.
2. A [Lista] > [Kedvencek] lehetőség
kiválasztásával jelenítheti meg a kedvencek
listában lévő csatornákat.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
Manage channel lists
A csatornák beprogramozása után:

Szűrheti a csatornákat.

Válthat az antennás vagy kábeles
csatornák között.

Átnevezheti a csatornákat.

Átrendezheti a csatornákat.

Zárolhat egy csatornát.

Hallgathat digitális rádiót.
Csatornák szűrése
1. TV-nézés közben nyomja meg a
LIST
gombot.
2. Nyomja meg az OPTIONS gombot,
majd válassza az [Szűrő] lehetőséget.
3. Válasszon a lehetőségek közül, majd
nyomja meg az OK gombot.

[Digitális + analóg]: A csatornalista
összes csatornájának megjelenítése.

[Digitális TV csatornák]: Csak a digitális
csatornák megjelenítése.

[Analóg csatornák]: Csak az analóg
csatornák megjelenítése.

[Szabad/kódolt]: A csatornalista összes
csatornájának megjelenítése.

[Csatornák titkosítása]: Csak a kódolt
csatornák megjelenítése.

[Ingyenes csatornák]: Csak a kódolatlan
csatornák megjelenítése.
Megjegyzés: A szűrési feltételek a
műsorszórótól függően eltérhetnek.
HU
14
Váltás az antennás vagy kábeles csatornák
között
Tévénézés közben válthat az antennás vagy
kábeles csatornák között.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] > [Csatorna
telepítése] > [Antennacsatlakozás]
lehetőséget.
3. Válassza az [Antenna (DVB-T)]
lehetőséget az antennás csatornákhoz, vagy a
[Kábel (DVB-C)] lehetőséget a kábeles
csatornákhoz, majd nyomja meg a OK
gombot.
Csatornák átnevezése
Ha kiválaszt egy csatornát, megjelenik a
csatorna neve. A csatorna neve
megváltoztatható.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
LIST gombot.
Megjelenik a csatornalista.
2. Válassza ki az átnevezni kívánt csatornát,
majd válassza az OPTIONS lehetőséget.
3. Válassza az [Átnevez.] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik a képernyő-billentyűzet.
4. A Navigációs gombok segítségével
válassza ki az egyes karaktereket, majd
nyomja meg az OK gombot.
5. Amikor végzett, válassza az [Kész]
lehetőséget, majd a megerősítéshez nyomja
meg az OK gombot.
Csatorna zárolása
A zárolással megakadályozható a jogosulatlan
hozzáférés a csatornákhoz.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
LIST gombot.
Megjelenik a csatornalista.
2. Válassza ki azt a csatornát, amelyet zárolni
kíván, majd nyomja meg a OPTIONS
gombot.
3. Válassza az [Csatornazár] lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
4. Adja meg a PIN-kódot, amikor erre
felszólítást kap.
A csatorna egy lakat ikonnal megjelölve
jelenik meg a csatornalistában.
Tipp: Egy zárolt csatorna nézéséhez adja
meg a PIN-kódot, amikor erre felszólítást
kap.
Digitális rádió hallgatása
Ha vannak digitális rádiócsatornák,
hallgathatja őket. Ezek a tévécsatornák
beállításakor automatikusan beállításra
kerülnek.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
LIST gombot.
Megjelenik a csatornalista.
2. Nyomja meg a OPTIONS gombot.
3. Válassza ki a következő opciót: [Szűrő] >
[Rádió], majd nyomja meg az OK gombot.
4. Válasszon egy rádiócsatornát, majd nyomja
meg az OK gombot.
Csatlakoztatott készülékek
A készülék nézése előtt csatlakoztatnia kell a
készüléket a televíziókészülékhez. Lásd: A
TV-készülék csatlakoztatása > Készülékek
csatlakoztatása (Oldal 44).
Válasszon ki egy készüléket a SOURCE
gombbal
1. Nyomja meg a
SOURCE gombot.
2. Válasszon ki egy készüléket, majd nyomja
meg a OK gombot.
Készülék választása a főmenüből
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza ki a [Forrás] elemet, majd nyomja
meg a OK gombot.
3. Válassza ki a készüléket, majd nyomja meg
a OK gombot.
Csatlakoztatott készülékek hozzáadásáról és
kezeléséről lásd a következő fejezetet:
TV-készülék csatlakoztatása >
Csatlakoztatott készülék nézése >
Készülékbeállítások módosítása (Oldal 52).
HU
15
Magyar
Csatornák átrendezése
A csatornák beállítása után átrendezheti a
csatornalista elemeit.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
LIST gombot.
Megjelenik a csatornalista.
2. Nyomja meg a OPTIONS gombot.
3. Válassza ki a [Átrendezés] elemet, majd
nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza ki azt a csatornát, amelyet a listán
máshová kíván helyezni, majd nyomja meg a
OK gombot.
5. A Navigációs gombok segítségével
helyezze át a kijelölt csatornát a kívánt
helyre, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Amikor végzett, nyomja meg az
OPTIONS gombot.
7. Válassza ki a [Kilépés az átrendezésből]
elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
Gyári kép- és hangbeállítások
használata
A televíziókészülék gyári kép- és
hangbeállításokat tartalmaz. Használhatja,
illetve igényei szerint módosíthatja ezeket a
beállításokat.
A kívánt képbeállítás kiválasztása
1. TV-nézés közben nyomja meg a
OPTIONS gombot.
2. Válassza a [Kép és hang] >
[Képbeállítások] lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
3. Válasszon a lehetőségek közül, majd
nyomja meg az OK gombot:

[Egyéni]: A testre szabott képbeállítások
alkalmazása.

[Élénk]: Gazdag és dinamikus beállítás,
nappali használatra ideális.

[Természetes]: Természetes hatású
képbeállítások.

[Normál]: A legtöbb környezet, illetve
videotípus esetében alkalmas
alapértelmezett beállítások.

[Film]: Filmek megjelenítéséhez ideális
beállítások.

[Fénykép]: Képnézegetéshez ideális
beállítások.

[Energiatakarékos]: Energiatakarékos
beállítások (leghatékonyabb
energiafelhasználás).
A kívánt hangbeállítás kiválasztása
1. TV-nézés közben nyomja meg a
OPTIONS gombot.
2. Válassza a [Kép és hang] >
[Hangbeállítások] lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
3. Válasszon a lehetőségek közül, majd
nyomja meg az OK gombot:

[Egyéni]: A testreszabott
hangbeállítások alkalmazása.

[Eredeti]: A legtöbb környezethez és
hangtípushoz alkalmas beállítások.

[Film]: Filmek megjelenítéséhez ideális
beállítások.



HU
[Zene]: Zenehallgatáshoz ideális
beállítások.
[Játék]: Játékhoz ideális beállítások.
[Hírek]: Beszédhez, például
hírműsorokhoz alkalmas beállítások.
16
A képformátum módosítása
A képformátumot a képforrásnak
megfelelően módosíthatja.
1. Nyomja meg a
FORMAT gombot.
2. Válasszon ki egy képformátumot, majd
nyomja meg a OK gombot.
Az elérhető képformátumok köre a
videoforrástól függ:

[Automatikus kitöltés]: A kép beállítása
a képernyő teljes kitöltésére (a
feliratozás látható marad). A legkisebb
képtorzulás eléréséhez ajánlott (HD
vagy számítógép esetében nem
használható).

[Automatikus nagyítás]: A kép
nagyítása úgy, hogy teljesen kitöltse a
képernyőt. A legkisebb képtorzulás
eléréséhez ajánlott (HD vagy
számítógép esetében nem használható).

[SuperZoom nagyítás]: Az oldalsó
fekete sávok eltávolítása a 4:3
képarányú adások esetén. HD vagy
számítógép használata esetén nem
ajánlott.

[Film szélesítése 16:9]: A 4:3 képarányú
kép átméretezése 16:9 képarányúra.
HD vagy számítógép használata esetén
nem ajánlott.

[Szélesvásznú]: Szélesvásznú formátum
megjelenítése megnyújtás nélkül. HD
vagy számítógép használata esetén nem
ajánlott.

[Nem besorolt]: A legnagyobb
felbontás biztosítása a számítógép
képének megjelenítéséhez. Csak akkor
érhető el, ha a Kép menüben be van
jelölve van a számítógépes üzemmód.

[4:3]: A hagyományos 4:3 képarány
megjelenítése.
Végrehajtható műveletek
A műsorszóró által biztosított műsorfüzetek
segítségével megtekintheti a digitális
TV-csatornák előjegyzéseit és a műsorok
tartalmát. Az, hogy van-e műsorfüzet, a
műsorszórótól függ.
Nem jelenítheti meg egy csatorna
műsorfüzetét, ha:

a csatorna korhatára egyenlő vagy
nagyobb, mint a TV-készüléken
beállított korhatár.

a csatorna zárolva van.
A műsorszórótól
A műsorszórótól származó műsorfüzet
kiválasztása
A műsorfüzet használata előtt ellenőrizze a
következő beállításokat:
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [TV-beáll. menü]
> [Általános beállítások] > [TV-műsor]
lehetőséget.
3. Válassza ki a [Műsorszóró] lehetőséget,
majd nyomja meg az gombotOK.
A műsorszórótól származó műsorfüzet
megnyitása
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza ki a [TV-műsor] elemet, majd
nyomja meg a OK gombot.
3. A műsorfüzet első megnyitásakor kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat a
műsorfüzet frissítéséhez.
A műsorszórói műsorfüzet testreszabása
A megjelenített információk testreszabhatók:

Beállíthat a műsorok kezdetére
figyelmeztető jelzést.

Megjelenítheti csak a kívánt csatornákat.

Megváltoztathatja a megjelenített napot.

Műsorok felvételének előjegyzésére. A
következő fejezetet olvassa el: A
TV-készülék fejlett funkciói >
TV-műsorok felvétele > Felvételek
előjegyzése (Oldal 25).
Megjegyzés: A lehetőségek a műsorszórótól
elérhető műsorinformációktól függően
eltérhetnek.
1. A műsorfüzetben nyomja meg az
OPTIONS gombot.
2. Válasszon a lehetőségek közül, majd
nyomja meg az OK gombot:

[Perbarui panduan TV]: A műsorfüzet
frissítése.

[Nap módosítása]: A műsorfüzetben
megjelenítendő nap kiválasztása.

[Keresés műfaj szerint]: Műsorok
keresése műfaj alapján.

[Minden emlékeztető]: Lista
megjelenítése az összes
műsoremlékeztetőről.
HU
17
Magyar
A műsorfüzet megtekintése
3D-tartalom nézése
Amire szüksége lesz:
Csak a PFL43x8 modelleknél.
Az Ön televíziója 3D TV. 3D tartalom
nézése előtt olvassa el a Fontos > 3D
egészségügyi figyelmeztetés (Oldal 4)
menüpont információit.
3D tartalmak nézéséhez ezen a TV-n
használja a PTA508 vagy PTA518 típusú
Philips Active 3D szemüveget (külön
megvásárolható).
Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más márkájú 3D
szemüveg használata csökkenti vagy
tönkreteszi a 3D hatást.

Egyes 3D formátumok nem
támogatottak.

Ha a 3D tartalmakat fluoreszcens vagy
LED fényben tekinti meg, villódzást
észlelhet. Villódzás esetén kapcsolja le a
lámpákat.
Ahhoz, hogy a háromdimenziós műsorok
nézése során a tökéletesen élvezhesse a
háromdimenziós hatást:

Legalább a tévéképernyő magasságának
(h) háromszorosát kitevő távolságra
foglaljon helyet a készülék előtt. Ne
üljön 6 m-nél távolabbra.
HU
18
3D-s megjelenítés indítása
A 3D automatikus bekapcsolása
A televíziókészülék észleli, hogy
háromdimenziós a jel, és felkéri, hogy a
műsor nézéséhez vegye fel a
háromdimenziós szemüveget. A TV
reakciójának beállítása 3D jel érzékelése
esetén:
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [TV-beáll. menü]
> [3D] > [Váltás 3D-re] lehetőséget.
3. Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg
az OK gombot.

[Auto]: A TV automatikusan 3D
módba kapcsol.

[Csak értesítés]: A TV először
megjelenít egy értesítést.

[Soha]: Nincs értesítés.
Háromdimenziós tartalmat kínáló forrás
kiválasztása
Háromdimenziós lemez esetén:
1. Játssza le a lemezt egy olyan 3D Blu-ray
lemezlejátszón, amely a televíziókészülék
HDMI aljzatához csatlakozik.
2. Nyomja meg a
SOURCE gombot,
majd válassza ki a 3D Blu-ray lemezlejátszót.
Háromdimenziós tévéműsor esetén:
1. Válassza ki a [TV-nézés] lehetőséget, majd
kapcsoljon egy olyan TV csatornára, amelyik
3D tartalmat sugároz.
Megjegyzés:

A 2D módba történő
visszakapcsoláshoz nyomja meg a
OPTIONS gombot. Válassza a [Kép
és hang] > [3D beállítások] > [2D]
lehetőséget.

Ha másik csatornára vagy másik
csatlakoztatott eszközre vált, a TV 2D
módba kapcsol.
2D - 3D konvertálás
Minden kétdimenziós műsor átalakítható úgy,
hogy hármom dimenzióban legyen nézhető.
1. Nyomja meg a OPTIONS gombot.
2. Válassza a következőket: [Kép és hang] >
[3D beállítások] > [2D - 3D átalakítás].
A 3D mélység beállítása:
1. Nyomja meg a OPTIONS gombot.
2. Válassza a [Kép és hang] > [3D hatás]
lehetőséget.
3. Válasszon a lehetőségek közül, majd
nyomja meg az OK gombot.
A 2D - 3D konvertálás kikapcsolása:
1. Nyomja meg a OPTIONS gombot.
2. Válassza a [Kép és hang] > [3D
beállítások] > [2D] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
Multimédia fájlok lejátszása
Magyar
A bemeneti 3D formátum kiválasztása
A televíziókészülék észleli, hogy
háromdimenziós a jel, és felkéri, hogy a
műsor nézéséhez vegye fel a
háromdimenziós szemüveget. Ha a
televíziókészülék a 3D jelcímke hiánya miatt
nem tudja észlelni a háromdimenziós jelet,
akkor egymást átfedő képeket jelenít meg.
Az egymást átfedő képeket úgy tudja
háromdimenzióssá alakítani, hogy módosítja a
háromdimenziós formátumot.
1. Nyomja meg a OPTIONS gombot.
2. Válassza a [Kép és hang] > [3D
beállítások] lehetőséget.
3. Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg
az OK gombot.

[3D - Egymás melletti]: akkor válassza,
ha a televíziókészülék egymást
függőlegesen átfedő képeket jelenít
meg.

[3D - Felső / alsó]: akkor válassza, ha a
televíziókészülék egymást vízszintesen
átfedő képeket jelenít meg.

[3D - Felső / alsó (fordított)] vagy [3D
- Egymás melletti (fordított)]: akkor
válassza, ha a televíziókészülék torzított
képeket jelenít meg, például ha a háttér
közelebbinek tűnik.
Végrehajtható műveletek
Videókat, fényképeket és zenét játszhat le a
TV-készülékhez kapcsolt USB eszközről.
Fájlok lejátszása USB-eszközről
A TV-készüléken megjelenítheti, illetve
lejátszhatja az USB-tárolóeszközön található
fényképeket, videókat vagy zenefájlokat.
Figyelem!

A TP Vision nem vállal felelősséget az
USB-tárolóeszköz támogatottságával,
valamint az azon tárolt adatok
sérülésével, elveszítésével kapcsolatban.

Ne terhelje túl az USB-csatlakozót. Ha
500 mA-nél nagyobb áramfelvételű
USB-eszközt csatlakoztat,
mindenképpen használja annak saját
külső tápegységét.
USB-eszközök csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a
televíziókészülék USB-csatlakozójához.
2. Nyomja meg a
SOURCE gombot,
válassza a [USB] lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
3. Válasszon ki egy fájlt a
tartalomböngészőben, majd a lejátszás
megkezdéséhez nyomja meg a OK gombot.
4. Nyomja meg a Lejátszás gombok gombot
a lejátszás vezérléséhez.
5. Opcionális: Egy másik USB-eszköz
kiválasztásához válassza ki a [USB-eszköz]
lehetőséget a televízió képernyőjének alján.
Tippek:

Az oszlop tetejére kattintással a fájlokat
típus szerint sorba rendezheti.

A [Rendezés] gombbal rendezheti a
fájlokat név, dátum vagy más mező
szerint.
Megjegyzés: Ha más tevékenységre kapcsol,
a konverzió leáll.
HU
19
Lejátszási lehetőségek
Nézze meg a videót
1. Válassza ki a
pontot a felső sorban.
2. Válassza ki a kívánt videót, majd nyomja
meg az OK gombot.
3. Opcionális: Egy mappa összes videójának
lejátszásához válasszon ki egy videót, majd
válassza a [Összes lejátsz.] lehetőséget.

A következő vagy előző videóra
ugráshoz nyomja meg a CH+ vagy
CH - gombot.

A videó szüneteltetéséhez nyomja meg
a OK gombot.
A lejátszás folytatásához nyomja meg
ismét a OK gombot.

10 másodpercnyi előre, illetve hátrafelé
történő ugráshoz nyomja meg a ,
illetve a gombot.

Előre, illetve hátrafelé történő
kereséshez nyomja meg a
, illetve a
gombot. A különböző sebességek
közötti váltáshoz nyomja meg többször
a gombot.

A lejátszás leállításához nyomja meg a
gombot.
Videobeállítások
Videó lejátszása közben nyomja meg az
OPTIONS, majd az OK gombot egy
funkció kiválasztásához:

[Feliratok]: Az elérhető felirat
beállítások kiválasztása.

[Felirat nyelve]: A felirat nyelvének
kiválasztása, ha több is elérhető.

[Karakterkészlet]: A megfelelő
karakterkészlet kiválasztása a
feliratokhoz.

[Beszédnyelv]: Hangcsatorna nyelvi
beállítása.

[Ismétlés]: Válassza ki a [Ismétlés]
lehetőséget a videofájl ismételt
lejátszásához vagy a [Lejátsz. egyszer]
lehetőséget a videofájl egyszeri
lejátszásához.
HU
20

[Médiaszerver]: Miközben tartalmat
játszik le egy médiakiszolgálóról,
kiválaszthat egy másik médiakiszolgálót.

[Véletlen sorrend be] / [Véletlen
sorrend ki]: A videofájlok véletlen
sorrendű lejátszásának be-, illetve
kikapcsolása.

[DivX® VOD]: A TV-készülék DivX
regisztrációs és regisztrációtörlési
kódjának megjelenítése.
Megjegyzés:
Egy videó adatainak megtekintéséhez
(például, lejátszási pozíció, időtartam, cím
vagy dátum), válassza ki a videót, majd
nyomja meg az
INFO gombot.
Az információk elrejtéséhez nyomja meg újra
az
INFO gombot.
Zene hallgatása
1. Válassza ki a
pontot a felső sorban.
2. Válasszon ki egy zeneszámot, majd nyomja
meg az OK gombot.
3. Opcionális: Egy mappa összes
zeneszámának lejátszásához válasszon ki egy
zeneszámot, majd válassza a [Összes
lejátsz.] lehetőséget.

A következő vagy előző zeneszámra
ugráshoz nyomja meg a CH+ vagy a
CH - gombot.

A zeneszám szüneteltetéséhez nyomja
meg a OK gombot.
A lejátszás folytatásához nyomja meg
ismét a OK gombot.

10 másodpercnyi előre, illetve hátrafelé
történő ugráshoz nyomja meg a ,
illetve a gombot.

Előre, illetve hátrafelé történő
kereséshez nyomja meg a
, illetve a
gombot. A különböző sebességek
közötti váltáshoz nyomja meg többször
a gombot.

A zene leállításához nyomja meg a
gombot.
Diavetítési beállítások
Diavetítés lejátszása közben nyomja meg az
OPTIONS, majd az OK gombot egy
funkció kiválasztásához:

[Véletlen sorrend ki] / [Véletlen
sorrend be]: A diavetítésben szereplő
képek véletlen sorrendű
megjelenítésének engedélyezése vagy
letiltása

[Ismétlés]: Válassza ki a [Ismétlés]
opciót a diavetítés ismételt
megnézéséhez, vagy a [Lejátsz.
egyszer] opciót az egyszeri
megnézéséhez.

[Diavetítési idő]: A diavetítésben
szereplő fényképek megjelenítési
idejének kiválasztása.

[Diavetítési átmenet]: A képek közötti
átmenet kiválasztása.

[Médiaszerver]: Miközben tartalmat
játszik le egy médiakiszolgálóról,
kiválaszthat egy másik médiakiszolgálót.
Fényképek megtekintése
1. Válassza ki a
pontot a felső sorban.
2. Válasszon egy indexképet, majd nyomja
meg az OK gombot.
Diavetítés indítása
Ha több fénykép van egy mappában,
válasszon ki egy fényképet, majd válassza a
[Diavetítés] opciót.

A következő vagy előző fényképre
ugráshoz nyomja meg a CH+ vagy a
CH - gombot.

A diavetítés leállításához vagy a fénykép
bezárásához nyomja meg a
LIST
vagy a gombot.
HU
21
Magyar
Zenei beállítások
Zene lejátszása közben nyomja meg az
OPTIONS, majd az OK gombot egy
funkció kiválasztásához:

[Ismétlés]: Adott szám vagy album
ismételt lejátszásához válassza a
[Ismétlés] lehetőséget, illetve egy adott
szám egyszeri lejátszásához válassza a
[Lejátsz. egyszer] lehetőséget.

[Médiaszerver]: Miközben tartalmat
játszik le egy médiakiszolgálóról,
kiválaszthat egy másik médiakiszolgálót.

[Véletlen sorrend be] / [Véletlen
sorrend ki]: A zeneszámok véletlen
sorrendű lejátszásának be-, illetve
kikapcsolása
Megjegyzés:
Egy dal adatainak megtekintéséhez (például
cím, előadó vagy időtartam), válassza ki a
dalt, majd nyomja meg a
INFO gombot.
Az információk elrejtéséhez nyomja meg újra
az
INFO gombot.
DivX® VOD (Video On Demand)
lejátszása
A TV-készülék DivX Certified(R)
tanúsítvánnyal rendelkezik és képes a nagy
felbontású DivX Video-On-Demand videók
lejátszására.
A DivX VOD videók lejátszásához
számítógépről először aktiválni kell a
TV-készülék DivX VOD szolgáltatását. A
TV-készülék DivX VOD szolgáltatásának
aktiválása ingyenes.
A televíziókészülék regisztrálása
Ha a TV-készülék nincs aktiválva, amikor
elindul egy kölcsönzött DivX videó lejátszása,
a TV-készülék megjeleníti a TV-készülék
aktiválásához szükséges DivX regisztrációs
kódot.
Az alábbi lépéseket követve regisztrálja a
készüléket.
1. Amikor a televíziókészülék megjeleníti a 8
vagy 10 jegyű regisztrációs kódot, jegyezze
fel a kódot, és látogasson el a
http://vod.divx.com.
2. Töltse le és telepítse számítógépére a
DivX Player lejátszóprogramot.
3. Indítsa el a DivX-lejátszó programot, és
hozzon létre egy DivX-fiókot (VOD >
Create a DivX Account (DivX-fiók
létrehozása) .
4. A DivX-lejátszóban regisztrálja a
televíziókészüléket annak kódjával (VOD >
Register a DivX Certified Device (DivX
Certified tanúsítvánnyal rendelkező készülék
regisztrálása).
5. Amikor erre felszólítást kap, töltse le a
regisztrációs videót, és mentse egy
USB-tárolóeszközre vagy a csatlakoztatott
médiakiszolgálóra.
6. A televíziókészüléken játssza le a
regisztrációs videót. Ezzel befejeződik a
regisztrálás, és a DivX aktiválódik a
televíziókészüléken.
Részletes támogatás a DivX honlapjáról
kapható.
HU
22
A televíziókészülék regisztrációjának
visszavonása:
1. Nyomja meg a
SOURCE gombot.
2. Válassza ki a [USB tallózása] elemet, majd
nyomja meg a OK gombot.
3. Nyomja meg a OPTIONS gombot,
válassza a [DivX® VOD] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
TV-nézés felfüggesztése
Végrehajtható műveletek
Digitális csatorna nézése közben megállíthatja
a műsort, hogy felvegye a telefont vagy
szünetet tartson. Az adást a rendszer a
televíziókészülékhez csatlakoztatott USB-s
merevlemezre rögzíti. A műsor lejátszását
bármikor folytathatja.
Megjegyzés:

Egy műsort legfeljebb 90 percre lehet
megállítani.

Az USB-s merevlemezt kifejezetten
ehhez a televíziókészülékhez formázták
meg. Mindig hagyja a TV-hez
csatlakoztatva. Az USB-s merevlemez
tartalma nem érhető el másik
TV-készülékről vagy számítógépről.

Ne terhelje túl az USB-csatlakozót. Ha
500 mA-nél nagyobb áramfelvételű
USB-s merevlemezt csatlakoztat,
mindenképpen használja annak saját
külső tápegységét.
Megjegyzés:

Ügyeljen arra, hogy mind a
televíziókészülék, mind az USB-s
merevlemez ki legyen kapcsolva.

Az USB-s merevlemez formázása
közben ne csatlakoztasson más
USB-eszközt a televíziókészülékhez.
Amire szüksége lesz:


Hangolja TV-készülékét digitális
csatornák vételére. Lásd: A TV
beállításainak megváltoztatása >
Csatornák > Automatikus üzembe
helyezés (Oldal 33).
Legalább 4 GB kapacitású és legalább
30 MB/sec átviteli sebességű USB
2.0-kompatibilis merevlemezt
csatlakoztasson. Az optimális
teljesítmény érdekében használjon 32
GB kapacitású merevlemezt.
USB-s merevlemez telepítése
A tévéadás megállításához USB-s
merevlemezt kell csatlakoztatni a
televíziókészülékhez, és meg kell formázni.
Ha a televíziókészülék nem ismeri fel az
USB-s merevlemezt, azt személyi számítógép
segítségével formázza meg NTFS vagy
FAT32 fájlrendszerre, majd próbálkozzon
újra.
Figyelem!

A TP Vision nem vállal felelősséget az
USB-s merevlemez támogatottságával,
valamint az azon tárolt adatok
sérülésével, elveszítésével kapcsolatban.

A formázással minden adatot letöröl a
csatlakoztatott USB-s merevlemezről.
1. Az USB-s merevlemezt közvetlenül a
televíziókészülékhez csatlakoztassa, illetve ha
később más USB-eszközöket is csatlakoztatni
kíván, akkor az USB-s merevlemezt
USB-elosztón (hub) keresztül csatlakoztassa.
2. Kapcsolja be a televíziókészüléket, és ha
szükséges (mert például külső tápellátásról
működik), az USB-s merevlemezt is.
3. Váltson át egy digitális tévécsatornára.
4. A gombot megnyomva kezdje meg az
USB-s merevlemez formázását.
5. A formázás végrehajtásához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
Vigyázat: A merevlemez formázása hosszabb
ideig is eltarthat. A folyamat sikeres
befejeződéséig ne kapcsolja ki a
televíziókészüléket, és ne válassza le az USB-s
merevlemezt.
HU
23
Magyar
3 A TV-készülék
fejlett funkciói
Élő TV-adás szüneteltetése
TV-műsorok felvétele
Végrehajtható műveletek
Ha a televízió képes elektronikus
műsorfüzeteket fogadni, a tévéműsorokat
USB-s merevlemezre rögzítheti. Jelenleg futó
tévéműsorok és későbbi tévéműsorok is
felvehetők.
Megjegyzés:

A felvétel csak azokban az országokban
támogatott, amelyekben elérhetők az
elektronikus műsorfüzetek.

Az észak-európai országokban a
televízió-műsor felvételekor a
televíziókészülék korlátozottan
támogatja a feliratozást.
1. Egy digitális csatornán nézett tévéadás
megállításához nyomja meg a gombot.
2. A megállított adás nézésének folytatásához
nyomja meg a gombot.
A folyamatjelzőn a következő időkijelzések
láthatók:
A. Az adás első megállításának időpontja.
B. Ahol a szüneteltetett adás nézése éppen
tart.
C. Ahol az élő adás éppen tart.

A tárolt adás megnézéséhez a
,
illetve a
gomb segítségével haladjon
vissza, illetve előre a műsorban.

A lejátszási sebesség módosításához
ismételten nyomja meg a
, illetve a
gombot.

Az élő tévéadás nézéséhez nyomja meg
a gombot.
Megjegyzés: Felvétel közben nem lehetséges
a TV-adás szüneteltetése.
Az USB-s merevlemezen tárolt tévéadás
letörlődik, ha:

Leválasztja az USB-s merevlemezt.

A TV-t készenléti állapotba kapcsolja.

Megkezdi egy tévéműsor felvételét.

Másik csatornára vált.

A TV jelforrását átállítja egy
csatlakoztatott másik eszközre (például
Blu-ray lejátszóra vagy digitális vevőre).
HU
24
Amire szüksége lesz:


Hangolja TV-készülékét digitális
csatornák vételére, mint például a
DVB-rendszerű adás. Lásd: A TV
beállításainak megváltoztatása >
Csatornák > Automatikus üzembe
helyezés (Oldal 33).
Legalább 32 GB kapacitású és legalább
30 MB/sec átviteli sebességű USB
2.0-kompatibilis merevlemezt
csatlakoztasson. Az optimális
teljesítmény érdekében használjon 250
GB kapacitású merevlemezt. Ugyanaz az
USB-s merevlemez használható a
TV-műsorok felvételére és
szüneteltetésére.
USB-s merevlemez telepítése
A tévéműsor felvételéhez USB-s
merevlemezt kell csatlakoztatni a
televíziókészülékhez, és meg kell formázni.
Ha a televíziókészülék nem ismeri fel az
USB-s merevlemezt, azt személyi számítógép
segítségével formázza meg NTFS vagy
FAT32 fájlrendszerre, majd próbálkozzon
újra.
Figyelem!

A TP Vision nem vállal felelősséget az
USB-s merevlemez támogatottságával,
valamint az azon tárolt adatok
sérülésével, elveszítésével kapcsolatban.
A formázással minden adatot letöröl a
csatlakoztatott USB-s merevlemezről.

Az USB-s merevlemezt kifejezetten
ehhez a televíziókészülékhez formázták
meg. Mindig hagyja a TV-hez
csatlakoztatva. Az USB-s merevlemez
tartalma nem érhető el másik
TV-készülékről vagy számítógépről.

Ne terhelje túl az USB-csatlakozót. Ha
500 mA-nél nagyobb áramfelvételű
USB-s merevlemezt csatlakoztat,
mindenképpen használja annak saját
külső tápegységét.
Megjegyzés:

Ügyeljen arra, hogy mind a
televíziókészülék, mind az USB-s
merevlemez ki legyen kapcsolva.

Az USB-s merevlemez formázása
közben ne csatlakoztasson más
USB-eszközt a televíziókészülékhez.
4. A gombot megnyomva kezdje meg az
USB-s merevlemez formázását.
5. A formázás végrehajtásához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
Vigyázat: A merevlemez formázása hosszabb
ideig is eltarthat. A folyamat sikeres
befejeződéséig ne kapcsolja ki a
televíziókészüléket, és ne válassza le az USB-s
merevlemezt.
A felvétel indítása
Felvétel egy gombnyomásra
A jelenleg nézett műsor egyetlen
gombnyomással felvehető.
1. Az USB-s merevlemezt közvetlenül a
televíziókészülékhez csatlakoztassa, illetve ha
később más USB-eszközöket is csatlakoztatni
kíván, akkor az USB-s merevlemezt
USB-elosztón (hub) keresztül csatlakoztassa.
2. Kapcsolja be a televíziókészüléket, és ha
szükséges (mert például külső tápellátásról
működik), az USB-s merevlemezt is.
3. Váltson át egy digitális tévécsatornára.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
gombot.
A felvétel azonnal megkezdődik. Megjelenik
egy előugró ablak, amely jelzi a műsor
végének idejét.
2. Opcionális: A Navigációs gombok
használatával jelölje meg a felvétel végének
idejét.
3. Válassza ki a [Jóváhagy] elemet, majd
nyomja meg az OK gombot.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés:

Felvétel közben nem lehet
tévécsatornát váltani, vagy a TV-adást
szüneteltetni.

Ha nem érhető el TV-műsor
információ, alapértelmezés szerint 30
perces felvételi idő kerül beállításra.
Szükség esetén ez megváltoztatható.
HU
25
Magyar

Schedule recordings
Műsoradatok megtekintése
A műsor állapotától függően elkezdheti nézni
azt, vagy előjegyezheti a műsort felvételre.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [TV-műsor] lehetőséget.
3. Válassza ki a csatornát és a műsort, majd
nyomja meg a OK gombot.
Megjelennek a műsoradatok.
Megjegyzés: Ha olyan időpontra állítja be a
felvételt, amikor nincs otthon, ne felejtse el a
televíziókészüléket készenléti üzemmódba
kapcsolva, az USB-s merevlemezt pedig
bekapcsolva hagyni.
Tévéműsor felvételének előjegyzése
Beállítható, hogy egy ma vagy legfeljebb nyolc
nappal később sugárzott műsort felvegyen a
készülék. Tévéműsorhoz nem kapcsolódó,
adott időben történő felvétel is
előjegyezhető, ha nem érhető el a
műsorfüzet.
1. Nyomja meg a
gombot, majd válassza a
[TV-műsor] lehetőséget.
2. Válassza ki a csatornát és a felvenni kívánt
műsort.
3. Opcionális: Egy későbbi napon sugárzott
program felvételéhez: nyomja meg az
OPTIONS gombot, válassza ki a [Nap
módosítása] lehetőséget, majd válasszon egy
másik napot.
4. Válassza az [Felvétel] lehetőséget.
Megjelenik egy előugró ablak.
5. Válassza ki és változtassa meg a felvétel
adatait a Számgombok és a Navigációs
gombok segítségével.
6. Válassza ki a [Jóváhagy] lehetőséget, majd
nyomja meg a OK gombot.
Előjegyzett felvétel megváltoztatása
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza ki a [Felvételek] elemet, majd
nyomja meg a OK gombot.
Megjelenik az előjegyzett felvételek listája.
3. Válassza ki a felvételt, majd válassza ki a
[Idő beállítása] lehetőséget.
4. Szükség szerint változtassa meg a felvétel
idejét, majd válassza az [Jóváhagy]
lehetőséget.
HU
26
törölhet egy előjegyzett felvételt,
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza ki a [Felvételek] elemet, majd
nyomja meg a OK gombot.
Megjelenik a felvételek listája.
3. Válassza ki a felvételt, majd válassza ki a
[Eltávolítás] lehetőséget.
törölhet egy előjegyzett felvételt,
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza ki a [Felvételek] elemet, majd
nyomja meg a OK gombot.
Megjelenik a felvételek listája.
3. Válassza ki a felvételt, majd válassza ki a
[Eltávolítás] lehetőséget.
A kiválasztott előjegyzett felvétel törlésre
kerül.
Felvett műsor megnézése
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza ki a [Felvételek] elemet, majd
nyomja meg a OK gombot.
Megjelenik a felvételek listája.
3. A listából válassza ki a kívánt felvételt, majd
nyomja meg az OK gombot.
Elindul a felvétel lejátszása.
Felvételek rendezése
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza ki a [Felvételek] elemet, majd
nyomja meg a OK gombot.
Megjelenik a felvételek listája.
3. Nyomja meg a OPTIONS gombot.
4. Válasszon egy rendezési lehetőséget: név,
dátum, lejárati dátum vagy típus, majd
nyomja meg az OK gombot.
Megjegyzés:

Ha egy adás esetén korlátozzák, hogy
annak felvétele az adás sugárzása után
hány napig nézhető meg, akkor a
felvételek listáján szerepel a lejáratig
még hátralévő napok száma is.

Ha a felvétel lejárt, vagy ha a szolgáltató
megtiltja a lejátszást, a felvétel nem
játszható le.

Ha egy előjegyzett felvétel
műsorszolgáltatói tiltás vagy más ok
miatt nem történik meg megfelelően,
[Sikertelen] jelet kap a felvételek
listáján.
Játék elkezdése
Megjeleníthető a felvételek listája és az USB
merevlemezen még rendelkezésre álló
szabad hely. Lemezterület felszabadításához
töröljön felvételeket.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza ki a [Felvételek] elemet, majd
nyomja meg a OK gombot.
Megjelenik a felvételek listája.
3. Válassza ki a felvételt, majd válassza ki a
[Eltávolítás] lehetőséget.
1. Nyomja meg a
SOURCE gombot.
2. Válassza ki a játékkonzolt, majd nyomja
meg az OK gombot.
3. Ha szükséges, helyezzen be egy
játéklemezt a konzolba, majd válassza ki a
kívánt játékot.
4. A játék elkezdéséhez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Játék játszása
A PFL43x8 modelleknél.
Egyes játékok lehetővé teszik a több
játékossal való és az osztott képernyős
játékot. A TV 3D technológiája képes
megjeleníteni az osztott képernyőt két teljes
képernyős képként. A kétszemélyes játék
szemüvegeivel a két játékos eltérő képet
láthat ugyanazon a TV-készüléken.
Végrehajtható műveletek
Játszhat normál vagy kétszemélyes*, teljes
képernyős játékokat a TV-készüléken,
játékokra optimalizált képbeállításokkal.
*Csak a PFL43x8 modelleknél.
Kétszemélyes, teljes képernyős játék
indítása
Amire szüksége lesz:
1. Nyomja meg a
SOURCE gombot.
2. Válassza ki a játékkonzolt, majd nyomja
meg az OK gombot.
3. Ha szükséges, helyezzen egy játéklemezt a
játékkonzolba.
4. A játékkonzolban válasszon ki egy több
játékos vagy két játékos számára készült
játékot, majd válassza az osztott képernyős
üzemmódot.

5. Nyomja meg a TV távvezérlőjén a
OPTIONS gombot.
6. Válassza a [Kép és hang] > [Kétszereplős
játék] lehetőséget.
7. Válassza az [Felső / alsó] vagy a [Egymás
melletti] lehetőséget, majd nyomja meg az
OK gombot.
Csatlakoztassa a játékkonzolt a TV-hez.
Lásd: A TV-készülék csatlakoztatása >
Készülékek csatlakoztatása >
Játékkonzol (Oldal 47).

Egy készlet két játékos számára
(PTA508 vagy PTA518 típusú, külön
kapható) a teljes képernyős
játékokhoz*. A készlet két
játékszemüveget tartalmaz. A
szemüvegek töltéséről és
bekapcsolásáról a hozzájuk mellékelt
használati útmutatóban olvashat.
*A PFL43x8 modelleknél
8. Kapcsolja be a két játékoshoz való
szemüveget, nyomja meg a játékosválasztó
gombot, és tegye fel a szemüveget. (Tekintse
meg a két játékoshoz való játékszemüvegek
használati útmutatóját).
Tipp: A játék menüjének vagy az
eredményeknek a megtekintéséhez nyomja
meg a OK gombot az üzemmódváltáshoz.
HU
27
Magyar
Felvételek törlése
Játékbeállítások
Képbeállítás játékokhoz
A TV-képernyő optimalizálható a játékokhoz
a kép késleltetése nélkül.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [TV-beáll. menü]
> [Kép] lehetőséget, majd nyomja meg az
OK gombot.
3. Válassza a [Játék vagy számítógép] >
[Játék] lehetőséget.
Hangbeállítás játékokhoz
A hangeffektusok optimalizálhatók a
játékokhoz.
1. Nyomja meg a OPTIONS gombot.
2. Válassza a [Kép és hang] >
[Hangbeállítások] > [Játék] lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
Ezzel a TV készen áll a játékra.
Megjegyzés: A játék végeztével térjen vissza
a szokásos hangbeállításhoz.
A teletext megtekintése
Oldal kiválasztása
Amikor teletext szolgáltatást is nyújtó
csatornát néz, megnézheti a teletextet.
1. Válasszon olyan csatornát, amely kínál
teletext szolgáltatást, és nyomja meg a TEXT
gombot.
2. Válasszon ki egy oldalt az alábbi
módszerek egyikével:

Adja meg az oldalszámot a
Számgombok segítségével.

A CH + / CH - gombot megnyomva
megnézheti a következő, illetve az előző
oldalt.

A Színes gombok segítségével válasszon
ki egy színkódos elemet.
A teletext beállításai
1. A teletext megtekintése közben nyomja
meg az OPTIONS gombot.
2. Válasszon egy lehetőséget:

[Oldal kimerevít.] / [Feloldás]: Az
aktuális oldal kimerevítése, illetve a
kimerevítés megszüntetése
HU
28







[Osztott képernyő] / [Teljes
képernyő]: Az osztott képernyős
teletext be-, illetve kikapcsolása. Osztott
képernyős megjelenítés esetén az
éppen nézett csatorna adása és a
sugárzott teletext is látható a televízió
képernyőjének egyik, illetve másik felén.
[T.O.P. áttekintés]: A T.O.P. (Table Of
Pages, oldaljegyzékes) teletext-adások
lehetővé teszik, hogy oldalszámok
beírása nélkül egyik témáról a másikra
ugorjon.
[Nagyítás] / [Normál nézet]: Az oldal
nagyítása. A nagyított nézetben való
mozgáshoz nyomja meg a Navigációs
gombok gombokat.
[Felfedés]: Az oldalakon elrejtett
információk (pl. rejtvények, találós
kérdések megoldása) megjelenítése
vagy elrejtése.
[Aloldalak megtekintése]: Az elérhető
aloldalak automatikusan megjelennek.
[Nyelv]: Átváltás másik nyelvcsoportra
a különböző karakterkészletek helyes
megjelenítése érdekében.
[Teletext 2.5]: Teletext megtekintése a
normál teletextnél több színnel és jobb
grafikával. Ha egy csatorna Teletext 2.5
formátumban sugároz, a készülék
alapértelmezés szerint átvált erre a
formátumra.
A teletext nyelve
Olyan digitális tévécsatornák esetén, ahol a
szolgáltató különböző nyelven kínál
teletextet, kiválasztható az elsődleges és a
másodlagos nyelv.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] vagy a
[Műholdbeállítások] lehetőséget.
3. Válassza a [Nyelvek] > [Elsődleges
teletext] vagy [Másodlagos teletext]
lehetőséget.
4. Válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg az
OK gombot.
Ha egy teletext-oldalnak több aloldala van,
azokat egymás után lehet megnézni. Az
aloldalak a főoldal száma melletti sávon
jelennek meg.
Nyomja meg a vagy a gombot a
kiválasztáshoz.
Keresés
Megkereshet egy, az aktuális teletext oldalon
lévő szót vagy számot.
1. Teletext oldal megjelenítésekor az első
szó vagy szám kijelöléséhez nyomja meg az
OK gombot.
2. A Navigációs gombok segítségével
ugorjon a keresett szóra vagy számra.
3. A keresés elindításához nyomja meg az
OK gombot.
4. A kereső funkcióból való kilépéshez addig
nyomogassa a
gombot, amíg egyetlen szó
vagy szám sem marad kijelölve.
Digitális teletext
Ha egy digitális tévécsatorna szolgáltatója
adott célú digitális szöveget vagy interaktív
szolgáltatást kínál, akkor digitális teletext
nézhető. Az olyan csatornák, mint például a
BBC1, több interaktív funkcióval rendelkező
digitális teletextet is kínálhatnak.
Megjegyzés: A digitális teletext-szolgáltatások
nem használhatók, amikor az adott csatorna
feliratokat is közvetít, és azok megjelenítése
be van kapcsolva. Lásd: A TV-beállítások
módosítása > Nyelvi beállítások> Digitális
csatornák feliratozása (Oldal 38).
Digital teletext üzemmódban:

A Navigációs gombok segítségével
válassza ki vagy jelölje ki az elemeket.

A Színes gombok segítségével válassza
ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot a jóváhagyáshoz
vagy aktiváláshoz.
Zárak és időzítők beállítása
Óra
A televízión megjeleníthet egy órát. Az óra a
TV-műsor szolgáltatója által közvetített időt
mutatja.
A TV órájának megjelenítése
1. TV-nézés közben nyomja meg a
OPTIONS gombot.
2. Válassza ki a [Óra] elemet, majd nyomja
meg a OK gombot.
Az óra a televízió képernyőjének jobb felső
sarkában jelenik meg.
Az óra üzemmódjának módosítása
Az óra üzemmódja automatikusra vagy
kézire állítható be. Alapértelmezés szerint
automatikus üzemmódban van, így a
mutatott időt automatikusan szinkronizálja az
UTC-vel (a koordinált egységes idővel). Ha a
TV-készülék nem képes UTC-adás
fogadására, az óra üzemmódját állítsa [Kézi]
értékűre.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
gombot.
2. Válassza a következőket: [Beállítás] >
[TV-beáll. menü] > [Általános beállítások].
3. Válassza a [Óra] > [Autom. óra mód]
lehetőséget.
4. Válassza az [Automatikus], a [Kézi] vagy
az [Országfüggő] lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
Az időzóna módosítása
Órajel-adatokat biztosító országok esetén
módosíthatja az időzónát a [Autom. óra
mód] > [Automatikus] vagy [Országfüggő]
lehetőség kiválasztásával.
1. Válassza a [Óra] menü [Időzóna] pontját.
2. Válassza ki az időzónát, majd nyomja meg
az OK gombot.
Nyári időszámítás beállítása
Órajel-adatokat biztosító országok esetén
be-, illetve kikapcsolhatja a nyári időszámítást
a [Autom. óra mód] > [Automatikus] vagy
[Országfüggő] lehetőség kiválasztásával.
1. Válassza a [Óra] menü [Nyári
időszámítás] pontját.
2. Válassza a [Szabványidő] vagy a [Nyári
időszámítás] lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
HU
29
Magyar
Aloldalak
Az óra kézi beállítása
A dátum és a pontos idő kézzel is
beállítható. Ennek megkezdése előtt az óra
üzemmódját állítsa [Kézi]-re.
1. Az [Óra] menüben válassza a [Dátum]
vagy az [Idő] lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
2. Állítsa be az időt vagy a dátumot a
Navigációs gombok lehetőséggel.
3. Válassza ki a [Kész] elemet, majd nyomja
meg az OK gombot.
Elalváskapcsoló
Beállítható, hogy bizonyos idő után a
televíziókészülék készenléti üzemmódba
kapcsoljon. A visszaszámlálási időszakban a
televíziókészülék bármikor kikapcsolható,
illetve az elalváskapcsoló alaphelyzetbe
állítható.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [TV-beáll. menü]
> [Általános beállítások] > [Autom.
kikapcs.] lehetőséget.
3. Állítsa be az elalváskapcsoló idejét.
Az elalvási idő maximum 180 percre
állítható. Az elalváskapcsoló kikapcsolásához
nulla percet állítson be.
4. Nyomja meg az OK gombot az
elalváskapcsoló aktiválásához. A megadott
idő elteltekor a televíziókészülék készenléti
üzemmódba kapcsol.
Gyerekzár
Ha védeni szeretné gyermekeit a számukra
nem megfelelő TV-műsoroktól, zárolhatja a
TV-t vagy letilthatja a korhatáros műsorokat.
A gyerekzár kódjának beállítása vagy
módosítása
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] vagy a
[Műholdbeállítások] > [Gyerekzár]
lehetőséget.
3. Válassza a [Kód beállítása] vagy [Kód
megváltoztatása] beállítást.
4. A Számgombok segítségével adja meg a
kódot.
HU
30
Tipp: Ha a csatornákat a csatornalistából
választja ki, akkor a készülék a zárolási kód
megadását kéri. Ha elfelejtette a kódot, írja
be a „8888” számot a meglévő kód
felülírásához.
Csatornák zárolása vagy feloldása
1. A Gyerekzár menüben válassza a
[Csatornazár.] lehetőséget.
2. A Számgombok segítségével adja meg a
gyerekzár kódját.
3. Válassza ki a zárolni vagy feloldani kívánt
csatornákat. A zárolás érvényre juttatásához
kapcsolja ki, majd újra be a
televíziókészüléket.
Megjegyzés:
Ha a csatornákat a csatornalistából választja
ki, akkor a készülék a zárolási kód megadását
kéri.
Szülői besorolás
A TV-készülék beállítható úgy, hogy csak a
gyermekei korának megfelelő korhatárjelzésű
műsorokat jelenítse meg. Ez a korlátozási
lehetőség csak olyan szolgáltatók által
sugárzott digitális csatornákra vonatkozik,
amelyek korosztály szerint csoportosítják
műsoraikat.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] vagy a
[Műholdbeállítások] lehetőséget.
3. Válassza a [Gyerekzár] > [Szülői
besorolás] lehetőséget.
A készülék kéri, hogy adja meg a gyermekzár
kódját.
4. A Számgombok segítségével adja meg a
gyermekzár kódját.
5. Válassza ki a kívánt korhatárt, majd nyomja
meg az OK gombot.
A készülék letiltja a beállított értéknél
magasabb korhatárral rendelkező összes
műsort.
További tudnivalók a gyerekzárkódokról: A
TV-készülék fejlett funkciói > Zárak és
időzítők beállítása > Gyerekzár (Oldal 30).

Kép és hang
Beállítási segéd
A kép és a hang beállítását a Beállítási segéd
könnyíti meg, amely azonnal szemlélteti is a
kiválasztott beállítás hatását.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [Gyors kép- és
hangbeállítás] lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
3. Válassza ki a [Folytatás] elemet, majd
nyomja meg az OK gombot.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a kívánt beállítások
kiválasztásához.

További képbeállítások
A beállítások a Kép menüben módosíthatók.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [TV-beáll. menü]
> [Kép] lehetőséget, majd nyomja meg az
OK gombot.
3. Válassza ki a módosítani kívánt beállítást,
majd nyomja meg az OK gombot.

[Képbeállítások]: Előre megadott
képbeállítás kiválasztása.

[Stílus helyreállítása]: A legutóbb
kiválasztott, előre meghatározott
képbeállítás visszaállítása.

[3D Backlight kontrasztja] / [Kontras
lampu latar]: A képernyő-háttérvilágítás
fényerejének beállítása.

[Szín]: A kép színtelítettségének
módosítása.

[Élesség]: A kép élességének
módosítása.

[Zajcsökkentés]: A zajcsökkentés
mértékének megválasztása.

[MPEG hibacsökkentés]: Digitális kép
átmeneteinek és homályosságának
finomítása.

[Pixel Plus] / [Digital Crystal Clear]:
Pixelek finomhangolása a környező
pixelekhez, és kiváló, nagy felbontású
kép előállítása.
-[Javított élesség]: A képet
különlegesen élessé teszi; különösen a
vonalak és a körvonalak vonatkozásában
- [Dinam. kontraszt]: Sötét, közepes és
világos területek részletgazdagságának
dinamikus fokozása.
- [Dinam. háttérvil.]: Háttérvilágítás
szintjének megválasztása a dinamikus
energiafogyasztás és a kontraszt
optimalizálásához.
- [Színkiemelés]: Színek élénkségének
és részletességének dinamikus javítása.
[Javított]: Bővített beállítások, például
gamma, árnyalat és video kontraszt
beállítások elérése.
- [Fényérzékelő]: TV képernyő
fényerejének automatikus beállítása a
helyiség fényerejének megfelelően.
- [Gamma]: A kép nem lineáris
fényerősségének és kontrasztjának
beállítása.
- [Színárnyalat]: A színegyensúly
módosítása.
- [Egyéni színárny.]: A
színegyensúly-beállítás testreszabása.
Csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a
[Színárnyalat] > [Egyéni] beállítást.
- [3D videokontraszt] /
[Videokontraszt]: Video kontraszt
beállítása.
- [Fényerő]: Képernyő fényerejének
beállítása.
- [Színárnyalat]: Az NTSC rendszerű
tévéadások színbeli eltéréseinek
kiegyenlítése
[Játék vagy számítógép]: Ha
csatlakoztatott játékkonzolról jelenít
meg tartalmat, válassza a [Játék]
lehetőséget a játékbeállítások
alkalmazásához. Ha számítógépet
csatlakoztatott HDMI-n keresztül,
válassza a [Számítógép] lehetőséget. A
maximális részletességhez legyen
kiválasztva a [Formátum és szélek] >
[Képformátum] > [Nem besorolt]
beállítás.
HU
31
Magyar
4 A TV-beállítások
módosítása

[Formátum és szélek]: Bővített
beállítások a kép megjelenítési
formátumának vezérléséhez.
- [Képformátum]: A kép formátumának
megváltoztatása
- [Képernyő szegély]: A kép méretének
módosítása
- [Képeltolás]: Ha lehetséges, a kép
helyzetének módosítása.
További hangbeállítások
A beállítások a Hang menüben
módosíthatók.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [TV-beáll. menü]
> [Hang] lehetőséget, majd nyomja meg az
OK gombot.
3. Válassza ki a módosítani kívánt beállítást,
majd nyomja meg az OK gombot.

[Hangbeállítások]: Az előre
meghatározott hangbeállítások elérése.

[Stílus helyreállítása]: A legutóbb
kiválasztott, előre meghatározott
hangbeállítás visszaállítása.

[Mély]: A hangszóró és a fejhallgató
mély hangszintjének módosítása.

[Magas]: A hangszóró és a fejhallgató
magas hangszintjének módosítása.

[Surround üzemmód]: Térhangzású
mód kiválasztása az audio élmény
fokozásához.

[Automatikus fantasztikus térhangzás
3D]: Térhangzású mód kiválasztása az
audio élmény fokozásához 3D módban.
Csak egyes típusok esetén.

[Fejhall. hangerő]: A fejhallgató
hangerejének beállítása.

[Javított]: Bővített beállítások az audio
élmény fokozásához.
- [Autom. hangerőbeállítás]:Hirtelen
hangerőváltozások csökkentésének
engedélyezése, például csatornaváltás
esetén.
- [TV-hangszórók]: A kívánt
hangszórók kiválasztása a hang
hallgatásához a TV-ről. Lásd: A
TV-készülék csatlakoztatása > Easylink
eszközök beállítása > Válassza ki a
hangsugárzó kimenetet (Oldal 54).
HU
32
- [Clear Sound]: (Csak bizonyos
típusok esetén) Hangminőség javítása.
- [Audiokimenet formátuma]: A
digitális hangkimeneti csatlakozó
kimeneti hangformátumának
kiválasztása. A [Többcsatornás] és
[Sztereó] beállítások választhatók.
- [Audiokimenet kiegyenlítése]:
Sztereó hang kimenet jelszintjének
beállítása. A [Kevesebb] megenged
bizonyos mértékű intenzitáscsökkentést
vagy jelerősség-csökkenést. A [Több]
nem enged meg intenzitáscsökkentést
vagy jelerősség-csökkenést.
- [HDMI 1 - ARC]: Audiokimenet
engedélyezése a HDMI 1 aljzathoz
csatlakoztatott ARC-kompatibilis
készülékről.
- [Hangkim. késleltet.]: A
televíziókészülék képének a
csatlakoztatott házimozirendszer
hangjához történő automatikus
szinkronizálása. Nem szükséges ezt a
beállítást használni, ha a TV-t Philips
házimozirendszerhez csatlakoztatja.
- [Audiokimenet eltolódása]:
Audiokimenet késleltetésének beállítása.
Csak akkor áll rendelkezésre, ha a
[Hangkim. késleltet.] be van kapcsolva.
Hangformátum
Digitális csatornák
Ha egy digitális tévécsatorna szolgáltatója
többféle formátumban is sugározza a hangot,
akkor kiválasztható valamelyik hangformátum.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] vagy a
[Műholdbeállítások] > [Nyelvek] >
[Preferált audioformátum] lehetőséget.
3. Válasszon a lehetőségek közül, majd
nyomja meg az OK gombot.

[Normál]: Normál hangformátum
(MPEG).

[Javított]: Fejlett hangformátumok, ha
elérhetőek (AAC, Dolby Digital vagy
Dolby Digital Plus).
Visszaállíthatja az alapértelmezett kép- és
hangbeállításokat, és közben megőrizheti a
csatornabeállításokat.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
gombot.
2. Válassza ki a [Beállítás] > [TV-beáll.
menü] > [Általános beállítások] > [Gyári
beállítások] lehetőséget, majd nyomja meg a
OK gombot.
3. Válassza ki a [Visszaállítás] elemet, majd
nyomja meg az OK gombot.
A (csatornabeállítások kivételével a)
televíziókészülék összes beállítása gyári
alapértelmezett értékét veszi fel.
Csatornák
Automatikus üzembe helyezés
When the TV was switched on for the first
time, a full installation of channels was
performed.
To change your language, country, and
reinstall all available TV channels, you can run
this full installation again.
Hangolás elindítása
Megjegyzés: Ha a rendszer kód megadását
kéri, írja be: 8888.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [Csatornák
keresése] > [Csatornák újratelepítése]
lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
3. Válassza ki az országot, majd nyomja meg
az OK gombot.
4. Válassza ki a hálózatot, majd nyomja meg
az OK gombot:

[Antenna (DVB-T)]: Antenna vételű
jelek elérése.

[Kábel (DVB-C)]: Kábeles jelek elérése.
5. A képernyőn megjelenő utasításokat
követve válasszon más opciókat, ha vannak.
Megjelenik a csatornakeresés indítómenüje.
6. Válassza ki a [Kezdés] lehetőséget, majd
nyomja meg a OK gombot.
7. A csatornakeresés végeztével válassza a
[Befejezés] lehetőséget, majd nyomja meg az
OK gombot.
Tipp: A csatornalista megtekintéséhez
nyomja meg a
LIST gombot.
Megjegyzés: Ha a készülék digitális
tévécsatornákat talál, a telepített csatornák
listáján néhány üres csatornaszám jelenhet
meg. Ezeket a csatornákat átnevezheti és
átrendezheti.
Analóg csatornák telepítése
Az analóg tévécsatornák egyesével
kereshetők meg és tárolhatók.
1. lépés: A rendszer kiválasztása
Megjegyzés: Ha a rendszerbeállítások
megfelelőek, hagyja ki ezt a lépést.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
gombot.
2. Válassza a következőket: [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] > [Csatorna
telepítése].
3. Válassza ki a következő opciót: [Analóg:
kézi installálás] > [Rendszer], majd nyomja
meg az OK gombot.
4. Válassza ki az országának vagy térségének
megfelelő rendszert, majd nyomja meg az
OK gombot.
2. lépés: Új TV-csatornák keresése és
tárolása
1. TV-nézés közben nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a következőket: [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] > [Csatorna
telepítése].
3. Válassza ki a következő opciót: [Analóg:
kézi installálás] > [Csatorna keresése],
majd nyomja meg az OK gombot.
4. Keresse meg a csatornát:

Ha tudja a csatorna frekvenciáját, írja be
azt a Navigációs gombok, illetve a
Számgombok segítségével.

Ha nem tudja a csatorna frekvenciáját,
keresse meg a következő, erős jelű
csatornát. Válassza az [Keresés]
lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
HU
33
Magyar
Kép és hang alaphelyzetbe állítása
5. Amikor megtalálta a helyes csatornát,
válassza a [Kész] elemet, és nyomja meg az
OK gombot.
6. Válassza az [Tárol. új csat.ként] elemet,
majd nyomja meg az OK gombot az új
TV-csatorna tárolásához.
Megjegyzés: Ha gyenge a vétel, helyezze át
az antennát, és ismételje meg a műveletet.
Digitális csatornák telepítése
Ha ismeri a telepítendő csatornák
frekvenciáját, akkor egyesével megkeresheti
és tárolhatja a digitális csatornákat. Célszerű
felvenni a kapcsolatot a szolgáltatóval.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a következőket: [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] > [Csatorna
telepítése].
3. Válassza a [Digitális: Vételi teszt] >
[Csatorna keresése] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
4. A Számgombok segítségével állítsa be a
csatornafrekvenciát.
5. Válassza ki a [Keresés] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
6. A csatorna megtalálása után válassza a
[Tárol] lehetőséget, majd nyomja meg az
OK gombot.
Analóg csatornák finomhangolása
Ha gyenge az analóg csatorna vételi jele,
megpróbálkozhat a tévécsatorna
finomhangolásával.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a következőket: [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] > [Csatorna
telepítése].
3. Válassza ki a következő opciót: [Analóg:
kézi installálás] > [Finomhangolás], majd
nyomja meg az OK gombot.
4. A csatorna finomhangolásához nyomja
meg a
vagy a
gombot.
5. A megfelelő csatornafrekvencia
kiválasztása után válassza a [Kész]
lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot.
6. Válasszon a lehetőségek közül, majd
nyomja meg az OK gombot:
HU
34


[Aktuális csatorna tárolása]: A
csatorna tárolása az aktuális
csatornaszám alatt.
[Tárol. új csat.ként]: A csatorna
tárolása új csatornaszám alatt.
Csatornalista frissítése
Amikor először kapcsolta be a tv-készüléket,
a rendszer elvégezte a csatornák teljes
hangolását. Amikor ezek a csatornalisták
módosulnak, akkor alapértelmezés szerin a
televíziókészülék automatikusan frissíti őket.
Az automatikus frissítés ki is kapcsolható, és a
csatornák kézzel is frissíthetők.
Megjegyzés: Ha a rendszer kód megadását
kéri, írja be: 8888.
Automatikus frissítés
A digitális csatornák automatikus felvételéhez
vagy eltávolításához hagyja készenléti
állapotban a televíziókészüléket. A
TV-készülék naponta frissíti a csatornákat, és
menti az új csatornákat. Az üres csatornák
eltűnnek a csatornalistából.
A csatornafrissítésre figyelmeztető üzenet
kikapcsolása
Csatornafrissítés esetén a készülék
bekapcsolása után üzenet jelenik meg. Ez az
üzenet kikapcsolható.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] vagy a
[Műholdbeállítások] lehetőséget.
3. Válassza a [Csatorna telepítése] >
[Csatornafrissítés üzenet] lehetőséget.
4. Válassza ki a [Ki] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
Az automatikus frissítés kikapcsolása
A [Csatorna telepítése] menüben válassza a
következőket: [Automatikus
csatornafrissítés] > [Ki].
Csatornák kézi frissítése
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [Csatornák
keresése] > [Csatornák frissítése]
lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
3. A képernyőn megjelenő utasításokat
követve frissítse a csatornákat.
FIGYELEM: ez a funkció a kereskedők és
szervizelést végző szakemberek számára van
fenntartva.
A csatornalistákat USB tárolóeszköz
segítségével másolhatja egyik Philips TV-ről a
másikra. A második TV-n nincs szükség újból
megkeresni vagy telepíteni a csatornákat. A
csatornalistákat tartalmazó fájl elég kicsi
ahhoz, hogy bármilyen USB tárolóeszközre
ráférjen.
Amire szüksége lesz:
A következő tulajdonságokkal rendelkező két
Philips televíziókészülék:

az országbeállítások megegyeznek,

az évtartomány megegyezik,

ugyanaz a DVB-típus, amelyet a
készüléktípus nevének előtagja jelez (H,
K, T, D/00),

ugyanazok a műholdbeállítások, az LNB
műholdak számát is beleértve,

ugyanaz a hardvertípus, amelyet a
televíziókészülék hátlapján lévő matrica
jelez, például: TPM10.1E LA,

kompatibilis szoftververziók.
Megjegyzés: Ha a rendszer kód megadását
kéri, írja be: 8888.
1. lépés: Ellenőrizze az országbeállítást
1. Kapcsolja be az első televíziókészüléket
(azt, amelyikről a csatornákat át kívánja
másolni a második televíziókészülékre).
2. Nyomja meg a
gombot.
3. Válassza a [Beállítás] > [Csatornák
keresése] > [Csatornák újratelepítése]
lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
Megjelenik az ország menü.
4. Jegyezze fel a jelenlegi beállításokat.
5. Nyomja meg az
gombot.
6. A kilépéshez nyomja meg a [Mégse]
gombot.
2. lépés: Másolja át a csatornalistát egy
USB-s eszközre
1. Csatlakoztasson egy USB-s tárolóeszközt
az első televíziókészülékhez (ahhoz, amelyre
telepítve vannak a csatornák).
2. Nyomja meg a
gombot.
3. Válassza a [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] vagy a
[Műholdbeállítások] lehetőséget.
4. Válassza a [Csatorna telepítése] >
[Csatornalista másol.] > [Másolás USB-re]
opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
A készülék átmásolja a csatornalistát az USB
tárolóeszközre.
5. Válassza le az USB-s tárolóeszközt.
3. lépés: Csatornák másolása csatornákkal
még nem rendelkező TV-re
1. Kapcsolja be a második televíziókészüléket,
amelyre át kívánja másolni a csatornalistát.
Megkezdődik a kezdeti telepítés.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, és válassza ki ugyanazt az
országot, mint amelyik azon a
televíziókészüléken van kiválasztva, amelyről
a csatornalistát át kívánja másolni.
3. Ugorja át a csatornák keresését.
4. Csatlakoztassa az USB-s tárolóeszközt.
5. Nyomja meg a
gombot.
6. Válassza a [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] vagy
[Műholdbeállítások] lehetőséget.
7. Válassza a [Csatorna telepítése] >
[Csatornalista másol.] > [Másolás TV-re]
lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
A készülék átmásolja a csatornalistát a TV-re.
8. Válassza le az USB-s tárolóeszközt.
HU
35
Magyar
Csatornák másolása
3. lépés: Csatornák másolása csatornákkal
már rendelkező TV-re
1. Kapcsolja be a második televíziókészüléket,
amelyre át kívánja másolni a csatornalistát.
2. Nyomja meg a
gombot.
3. Válassza a [Beállítás] > [Csatornák
keresése] > [Csatornák újratelepítése]
lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
Megjelenik az ország menü.
4. Ügyeljen arra, hogy az országbeállítás
megegyezzen az első televíziókészülékével.
5. Nyomja meg az
gombot.
6. A kilépéshez nyomja meg a [Mégse]
gombot.
7. Ha eltérő a beállított ország, telepítse újra
a második televíziókészüléket, hogy annak
országbeállítása megegyezzen az első
televíziókészülékével. Lásd: A TV
beállításainak módosítása > Teljes
visszaállítás (Oldal 42).
8. Csatlakoztassa az USB-s tárolóeszközt a
második televíziókészülékhez.
9. Nyomja meg a
gombot.
10. Válassza a [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] vagy
[Műholdbeállítások] lehetőséget.
11. Válassza a [Csatorna telepítése] >
[Csatornalista másol.] > [Másolás TV-re]
lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
A készülék átmásolja a csatornalistát a
második televíziókészülékre.
12. Válassza le az USB-s tárolóeszközt.
HU
36
Műholdbeállítások
Végrehajtható műveletek
Ez a televíziókészülék 4 különböző alacsony
zajszintű blokkoló átalakító (LNB) jelét tudja
venni. Az LNB a tányérantenna rúdjának
végre van rögzítve, és a műholdról érkező
jelek vételére szolgál.
Megjegyzés:

A műholdas vétel csak egyes típusok
esetén lehetséges. [Műhold keresése]
lehetőség csak a DVB-S modult
támogató tv-készülékek esetében
érhető el.

Műholdas csatornák vételéhez
csatlakoztasson egy beltéri műholdvevő
egységet a televíziókészülék SAT
bemenetéhez.
Műholdas csatornák telepítése
Műholdas csatornák újratelepítése
1. TV-nézés közben nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a következőket: [Beállítás] >
[Műhold keresése] > [Műholdak
újratelepítése].
3. A telepítés végrehajtásához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Ennek végeztével válassza a [Befejezés]
befejezés lehetőséget, majd nyomja meg az
OK gombot.
A csatlakozás típusának kiválasztása
Műholdas csatornák telepítésekor be kell
állítani a csatlakozás típusát. A
tányérantennán lévő LNB-k száma határozza
meg azt, hogy hány műholdas csatorna
állítható be.
1. Műholdas csatornák újratelepítésekor
válassza a [Beállítások] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza a [Csatlakozás típusa]
lehetőséget.
3. Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg
az OK gombot.

[1 műhold (egy LNB)]: Akkor válassza,
ha csak egyetlen LNB-vel rendelkezik.

[2 műhold (DiSEqC Mini)]: Akkor
válassza, ha 2 LNB-vel rendelkezik.
[3 vagy 4 műhold (DiSEqC 1.0)]: Akkor
válassza, ha 3 vagy 4 LNB-vel
rendelkezik.

[Unicable 1 műholdhoz]: Akkor
válassza, ha Unicable összeállítást
használ 1 műholddal.

[Unicable 2 műholdhoz]: Akkor
válassza, ha Unicable összeállítást
használ 2 műholddal.
Kézi hangolás
Ha a telepítés során kimarad egy
transzponder, ellenőrizheti egy transzponder
jelerősségét, illetve felvehet egy új
transzpondert.
1. TV-nézés közben nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [Műhold
keresése] > [Kézi telepítés] lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a kívánt LNB-t.
4. Ha ismeri a transzponder frekvenciáját
(amely több csatornát is magába foglalhat),
válassza a [Frekvencia] lehetőséget, és állítsa
be a frekvenciát.
5. Válassza ki a [Keresés] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
6. Ha a készülék új frekvenciát talál, nyomja
meg a [Tárol] gombot, és vegye fel az új
transzpondert és annak csatornáit.
Műholdas csatornák frissítése
1. TV-nézés közben nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a következőket: [Beállítás] >
[Műhold keresése] > [Csatornák frissítése].
3. A telepítés végrehajtásához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Ennek végeztével válassza a [Befejezés]
befejezés lehetőséget, majd nyomja meg az
OK gombot.
Műhold hozzáadása és törlése
Bármikor hozzáadhat és törölhet
műholdakat, és bármikor telepíthet
csatornákat új műholdakról.
Megjegyzés: Műhold hozzáadása előtt
győződjön meg arról, hogy helyes
csatlakozási típus van beállítva. Lásd: A TV
beállításainak módosítása >
Műholdbeállítások > Műholdas csatornák
telepítése (Oldal 36).
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [Műhold
keresése] lehetőséget, majd nyomja meg az
OK gombot.
3. Válassza ki a [Műhold hozzáadása] elemet,
majd nyomja meg az OK gombot.
A televíziókészülék műholdat keres az első
szabad LNB-n. Ez a több percet is igénybe
vehet.
4. Ha nem talál műholdat, ellenőrizze az
antennacsatlakozást és a tányérantenna
állását, majd válassza a [Keresés újra]
lehetőséget.
5. Ha az új műholdas csatorna megfelelő, a
[Következő] segítségével telepítse az összes
csatornát a műholdról.
A telepítés több percet is igénybe vehet.
Műhold törlése
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [Műhold
keresése] > [Műhold törlése] lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a törlendő műholdakat, válassza
a [Eltávolítás] lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
HU
37
Magyar

Nyelvi beállítások
A menü nyelve
1. While you watch TV, press .
2. Select [Beállítás] > [TV-beáll. menü] >
[Általános beállítások] > [Menü nyelve].
3. Select a menu language from the list, then
press OK.
Hang nyelve
Ha a tévécsatorna két vagy több nyelven
sugározza az adást, kiválaszthatja, melyik
nyelvet részesíti előnyben.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
OPTIONS gombot.
2. Digitális csatornák esetén válassza a
[Beszédnyelv] pontot. Analóg csatornák
esetén válassza a [Kettős I-II] pontot. A
megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
3. Válasszon egyet a rendelkezésre álló
nyelvek közül, majd nyomja meg az OK
gombot.
Kiválaszthatja a kívánt elsődleges és
másodlagos audio nyelvet, ha rendelkezésre
áll.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] vagy a
[Műholdbeállítások] > [Nyelvek]
lehetőséget.
3. Válassza a [Hang elsődleges nyelve] vagy
[Hang másodlagos nyelve] lehetőséget, és
válasszon a rendelkezésre álló nyelvek közül.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
HU
38
Analóg csatornák feliratozása
1. Analóg tévécsatorna nézése közben
nyomja meg a TEXT gombot.
2. Adja meg a feliratokat tartalmazó oldal
három számjegyből álló oldalszámát, amelyik
általában a „888“.
Ezzel bekapcsolta a feliratozást, ha vannak
feliratok.
Digitális csatornák feliratozása
1. While you watch a digital TV channel,
press OPTIONS.
2. Select [Feliratok], then press OK.
3. Select [Feliratok ki], [Feliratok be] or
[Automatikus], then press OK.
Felirat nyelve
Módosíthatja a digitális csatornák feéliratainak
nyelvét, ha rendelkezésre állnak.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
OPTIONS gombot.
2. Válassza ki a [Felirat nyelve] pontot,
válasszon egyet a rendelkezésre álló nyelvek
közül, majd nyomja meg az OK gombot.
Az adott csatorna feliratnyelve ezzel
megváltozik.
Kiválaszthatja a kívánt elsődleges és
másodlagos feliratnyelvet, ha rendelkezésre
áll.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] vagy a
[Műholdbeállítások] > [Nyelvek]
lehetőséget.
3. Válassza a [Felirat elsődleges nyelve] vagy
[Felirat másodlagos nyelve] lehetőséget, és
válasszon a rendelkezésre álló nyelvek közül.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
Bekapcsolás
Néhány digitális TV-szolgáltató speciális
hang- és feliratfunkciókat kínál a gyengén
látók és a halláskárosultak számára. Ezek a
funkciók be- és kikapcsolhatók.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a következőket: [Beállítás] >
[TV-beáll. menü] > [Általános beállítások].
3. Válassza a [Univ. elérés] > [Be] vagy [Ki]
lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot.
Hangjelzés beállítása
Beállíthatja, hogy a televízió hangjelzést adjon,
amikor megnyom egy gombot a
televíziókészülék távirányítóján.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
OPTIONS gombot.
2. Válassza a [Univ. elérés] > [Bill.hang] >
[Be] lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
Halláskárosultak segédeszközei
Halláskárosultak számára sugárzott hang
biztosítása érdekében nyomja meg a
OPTIONS gombot, majd válassza a
[Beszédnyelv] lehetőséget. A
halláskárosultak számára sugárzott hangot
támogató nyelveket egy fület szimbolizáló
ikon jelzi.
A halláskárosultak számára készült hang és
felirat bekapcsolása
1. TV-nézés közben nyomja meg a
OPTIONS gombot.
2. Válassza a [Univ. elérés] > [Hallássérült]
lehetőséget.
3. Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg
az OK gombot.

[Ki]: A halláskárosultak számára
biztosított funkciók kikapcsolása.

[Be]: A halláskárosultak számára készült
hang és felirat bekapcsolása.
Látássérültek segédeszközei
Látássérültek számára sugárzott hang
biztosítása érdekében nyomja meg a
OPTIONS gombot, majd válassza a
[Beszédnyelv] elemet. A látássérültek
számára sugárzott hangot támogató
nyelveket egy szemet szimbolizáló ikon jelzi.
Hangszóró vagy fejhallgató kiválasztása
Kiválaszthatja, hogy honnan legyen hallható a
csökkent látóképességűek számára készült
hang: a televíziókészülék hangszóróiból, a
fejhallgatóból, vagy mindkét helyről.
1. TV-nézés közben nyomja meg a
OPTIONS gombot.
2. Válassza a [Univ. elérés] > [Gyengénlátó]
lehetőséget.
3. Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg
az OK gombot.

[Hangszórók]: Csökkent
látóképességűek számára készült hang
csak a hangszórón keresztül.

[Fejhallgatók]: Csökkent
látóképességűek számára készült hang
csak a fejhallgatón keresztül.

[Hangsugárzók + fejhallgatók]:
Csökkent látóképességűek számára
készült hang a hangszórón és a
fejhallgatón keresztül.

[Ki]: Csökkent látóképességűek számára
készült hang kikapcsolása.
Megjegyzés: Ha be van kapcsolva az EasyLink
távirányító, akkor a zöld gomb nem
választható ki. Az EasyLink kikapcsolásáról
lásd a következő fejezetet: A TV-készülék
csatlakoztatása > EasyLink készülékek
beállítása > Amire szüksége lesz (Oldal 53).
Halláskárosultak számára sugárzott hang
hangerejének beállítása
1. TV-nézés közben nyomja meg a
OPTIONS gombot.
2. Válassza a [Univ. elérés] > [Bővített
hang] lehetőséget.
3. A Navigációs gombok segítségével állítsa
be a hangerőt, majd nyomja meg az OK
gombot.
HU
39
Magyar
Általános hozzáférési
beállítások
Hangeffektusok
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] vagy a
[Műholdbeállítások] lehetőséget.
3. Válassza ki a [Nyelvek] > [Gyengénlátó]
> [Hangeffektusok] lehetőséget.
4. Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg
az OK gombot.

[Be]: Hangeffektusok engedélyezése a
csökkent látóképességűek számára
készült hangban.

[Ki]: Hangeffektusok letiltása a csökkent
látóképességűek számára készült
hangban.
Beszéd típusa
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] >
[Csatornabeállítások] vagy a
[Műholdbeállítások] lehetőséget.
3. Válassza ki a [Nyelvek] > [Gyengénlátó]
> [Beszéd] lehetőséget.
4. Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg
az OK gombot.

[Leíró]: Magyarázószöveg
megszólaltatása a csökkent
látóképességűek számára készült
hangban.

[Feliratozás]: Feliratok megszólaltatása
a csökkent látóképességűek számára
készült hangban.
HU
40
Egyéb beállítások
TV-bemutató
Elindíthat egy bemutatót, amellyel
megismerheti a televíziókészülék funkcióit.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [Bemutatók
megt.] lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
3. Válassza ki a kívánt bemutatót, majd
nyomja meg az OK gombot.
Home mode
Előfordulhat, hogy egyes TV-beállítások nem
érhetőek el Bolti üzemmódban. A
televíziókészülék megfelelő beállításainak
biztosítása érdekében kapcsolja a
TV-készüléket Otthoni üzemmódba.
1. Televíziózás közben nyomja meg az
gombot.
2. Válassza ki a [Beállítás] elemet, majd
nyomja meg a OK gombot.
3. Válassza a [TV-beáll. menü] > [Általános
beállítások] > [Tartózkodási hely]
lehetőséget.
4. Válassza az [Otthon] vagy a [Bolt]
lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
5. Indítsa újra a TV-t.
Verzió ellenőrzése
1. Press .
2. Select [Beállítás] > [Szoftverbeállítások]
> [Jelenl. szver adatai], then press OK.
The current software version is displayed.
Caution: Do not install a lower version of
software than the current version installed
on your product. TP Vision cannot be held
liable or be made responsible for problems
caused by a software downgrade.
Frissítse a szoftvert a következő módszerek
valamelyikével:

Frissítés USB-tárolóeszköz segítségével

Frissítés digitális szolgáltatáson keresztül
Frissítés USB-n keresztül
Amire szüksége lesz:

van egy legalább 256 MB tárterületű,
FAT vagy DOS fájlrendszerrel
formázott USB-s tárolóeszköz, és ez
nem írásvédett;

rendelkezésére áll egy USB-porttal és
internet-hozzáféréssel rendelkező
számítógép.

Fájlarchiváló program, amely támogatja
a ZIP fájlformátumot, mint például a
WinZip® for Microsoft® Windows®
vagy a StuffIt® for Macintosh®
formátumokat.
Megjegyzés: ne használjon USB
merevlemez-meghajtót.
A legújabb szoftverek letöltése
1. Csatlakoztassa az USB-meghajtót a
számítógéphez.
2. A számítógépen indítson el egy böngészőt,
például az Internet Explorer®-t vagy a
Safari®-t, és látogasson el a
www.philips.com/support oldalra.
3. Keresse meg a TV-jét, és keresse meg a
hozzá tartozó szoftvereket és
illesztőprogramokat. A szoftverfrissítés
tömörített (*.zip) fájl formájában elérhető.
4. Ha a verzió magasabb, mint a TV-n lévő
szoftver verziója, kattintson a szoftverfrissítési
hivatkozásra.
5. Fogadja el a licencszerződést, és töltse le a
ZIP fájlt az USB memóriára.
Megjegyzés: Egyes internetböngészők,
például a Mozilla® Firefox® vagy a Google®
Chrome® a ZIP fájlt közvetlenül a
számítógépre töltik le. Ilyen esetben másolja
át a fájlt az USB memóriára.
6. Internet Explorer esetén: Fájlkitömörítő
program segítségével tömörítse ki az
autorun.upg fájlt a letöltött ZIP fájlból. Ne
másolja és ne helyezze át a kitömörített fájlt
egy másik mappába.
6. Safari esetén: A letöltés után az
autorun.upg fájlt a rendszer automatikusan
kitömöríti a ZIP fájlból a számítógépre.
Másolja át a fájlt az USB memóriára. Ne
másolja és ne helyezze át a kitömörített fájlt
egy másik mappába.
7. Adja ki és távolítsa el az USB memóriát a
számítógépből.
HU
41
Magyar
A szoftver frissítése
A TV-szoftver frissítése
Figyelem!

A szoftverfrissítés közben ne kapcsolja
ki a TV-t és ne húzza ki az USB
memóriát.

Ha a frissítés során áramszünet lép fel,
ne vegye ki az USB memóriát a
TV-készülékből. A TV-készülék az
energiaellátás helyreállása után folytatja
a frissítést.

Ha hiba történik a frissítés közben,
próbálja meg újra elkezdeni. Ha a hiba
ismét fellép, forduljon a Philips
vevőszolgálathoz.
1. Húzzon ki minden USB-eszközt, például a
Wi-Fi adaptert a TV-készülékből, majd
kapcsolja be a TV-t.
2. Csatlakoztassa az USB memóriát a TV-hez.
A szoftverfrissítés automatikusan elindul. A
frissítés végén megjelenik egy értesítő üzenet
a képernyőn.
3. A TV újraindítása előtt húzza ki az USB
memóriát a TV-ből.
4. Nyomja meg a gombot a távirányítón –
ne nyomja meg a gombot egynél
többször.
A TV kikapcsol, majd újra bekapcsol. A
frissítés ezzel befejeződött.
5. A TV szoftver véletlen frissítésének
elkerülésére csatlakoztassa újra az USB
memóriát a számítógéphez, és törölje az
autorun.upg fájlt.
HU
42
Frissítés digitális szolgáltatáson
keresztül
A televíziókészülék képes digitális
szolgáltatáson keresztül fogadni a
szoftverfrissítéseket (ha van ilyen
szolgáltatás). Szoftverfrissítés fogadásakor a
készülék figyelmezteti, hogy frissíteni kell a
szoftvert. Az üzenet megjelenésekor
kifejezetten ajánlatos frissíteni a szoftvert.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha nem frissíti azonnal a TV szoftverét a
frissítés beszerzésekor, a rendszer felszólítja,
hogy mentse el a frissítőfájlt. A szoftver
későbbi frissítéséhez:
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a következőket: [Beállítás] >
[Szoftverbeállítások] > [Helyi frissítések].
3. Válassza ki a letöltött fájlt, és a képernyőn
megjelenő utasításokat követve fejezze be a
frissítést.
Teljes visszaállítás
You can reset all picture and sound settings
and reinstall all TV channels on your TV.
1. Press .
2. Select [Beállítás] > [TV-beáll. menü] >
[Általános beállítások] > [TV újratelep.],
then press OK.
3. Follow the onscreen instructions.
Kábelek
Kábelminőség
Mielőtt más eszközöket csatlakoztat a
TV-készülékhez, ellenőrizze az adott eszköz
csatlakozóit. Az eszközt a TV-készülékhez az
elérhető legjobb minőséget biztosító
csatlakozással csatlakoztassa. A jobb
minőségű csatlakozás jobban közvetíti a
képet és a hangot.
Az útmutatóban bemutatott csatlakoztatási
módok csak javaslatként szolgálnak. Egyéb
megoldás is lehetséges. További
lehetőségekért látogasson el a
http://www.connectivityguide.philips.com
weboldalra.
Tipp: Ha a készülék csak kompozit vagy RCA
csatlakozóval rendelkezik, akkor a készüléket
kompozit (CVBS) kábellel csatlakoztassa a
televíziókészülék CVBS/Y csatlakozójához.
HDMI
An HDMI connection has the best picture
and sound quality.

An HDMI cable combines video and
audio signals. Connect HDMI for
high-definition (HD) TV signals, and to
switch on EasyLink.

An HDMI Audio Return Channel
(ARC) connector allows output of TV
audio to an HDMI ARC compliant
device.

Connect HDMI cables shorter than 5
meters/16.4 feet.
Y Pb Pr
A komponens video (Y Pb Pr) csatlakozás
csak videojeleket továbbít. A hanghoz az
Audio Left/Right (bal/jobb oldali hang)
csatlakozót is használni kell.

Az Y Pb Pr csatlakozó alkalmas a
nagyfelbontású (HD) TV-jelek
kezelésére.

Az Y Pb Pr-csatlakozót a színjelölésnek
megfelelően csatlakoztassa a
kábelcsatlakozókhoz.
SCART
A SCART-csatlakozó audio- és videojeleket
egyaránt továbbít.
A SCART-csatlakozók alkalmasak az RGB
videojelek kezelésére, azonban a
nagyfelbontású (HD) TV-jeleket nem tudják
továbbítani.
HU
43
Magyar
5 A TV-készülék
csatlakoztatása
Antenna csatlakoztatása
Csatlakoztassa az antennát a TV-készülékhez.
Készülékek csatlakoztatása
Blu-ray- vagy DVD-lejátszó
Connect the disc player with an HDMI cable to the TV.
A lejátszót komponens videokábellel (Y Pb Pr) és L/R audiokábellel csatlakoztassa a
televíziókészülékhez.
HU
44
TV-vevőkészülék
Magyar
A műholdas* vagy digitális TV-vevőkészüléket antennakábel használatával csatlakoztassa a
TV-készülékhez.
* Csak bizonyos típusok esetén.
A műholdas vagy digitális TV-vevőkészüléket HDMI-kábellel csatlakoztassa a televíziókészülékhez.
A digitális TV-vevőkészüléket komponens videokábellel (Y Pb Pr) és L/R audiokábellel csatlakoztassa
a televíziókészülékhez.
HU
45
A digitális TV-vevőkészüléket SCART-kábel használatával csatlakoztassa a TV-készülékhez.
Videomagnó
A felvevőt antennakábel használatával csatlakoztassa a TV-készülékhez.
A felvevőkészüléket HDMI-kábellel csatlakoztassa a televíziókészülékhez.
HU
46
Magyar
A videomagnót komponens vidokábellel (Y Pb Pr) és L/R audiokábellel csatlakoztassa a
televíziókészülékhez.
A felvevőt SCART-kábel használatával csatlakoztassa a TV-készülékhez.
Játékkonzol
Connect the game console with an HDMI cable to the TV.
HU
47
A játékkonzolt komponens videokábellel (Y Pb Pr) és L/R audiokábellel csatlakoztassa a
televíziókészülékhez.
Házimozirendszer
A HDMI-ARC kompatibilis házimozirendszert HDMI-kábel használatával csatlakoztassa a
TV-készülékhez.
A házimozirendszert HDMI-kábel és koaxiális audiokábel használatával csatlakoztassa a
TV-készülékhez.
HU
48
Magyar
A házimozirendszert komponens videokábellel (Y Pb Pr) és L/R audiokábellel csatlakoztassa a
televíziókészülékhez.
A házimozirendszert SCART-kábel használatával csatlakoztassa a TV-készülékhez.
Digitális fényképezőgép
A digitális fényképezőgépet USB-kábel használatával csatlakoztassa a TV-készülékhez.
HU
49
Digitális videokamera
A digitális videokamerát HDMI-kábellel csatlakoztassa a televíziókészülékhez.
A digitális videokamerát komponens videokábellel (Y Pb Pr) és L/R audiokábellel csatlakoztassa a
televíziókészülékhez.
További eszközök csatlakoztatása
USB-tárolóeszköz
Az USB-s merevlemezt USB-kábellel csatlakoztassa a televíziókészülékhez.
HU
50
Magyar
Az USB memóriát USB-kábellel csatlakoztassa a televíziókészülékhez.
Számítógép
A számítógépet HDMI-kábellel csatlakoztassa a televíziókészülékhez.
A számítógépet DVI-HDMI-kábellel és audiokábellel csatlakoztassa a televíziókészülékhez.
HU
51
Csatlakoztatott készülékek
Készülék kiválasztása
A készülék nézése előtt csatlakoztatnia kell a
készüléket a televíziókészülékhez. Lásd: A
TV-készülék csatlakoztatása > Készülékek
csatlakoztatása (Oldal 44).
Válasszon ki egy készüléket a SOURCE
gombbal
1. Nyomja meg a
SOURCE gombot.
2. Válasszon ki egy készüléket, majd nyomja
meg a OK gombot.
Készülék választása a főmenüből
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza ki a [Forrás] elemet, majd nyomja
meg a OK gombot.
3. Válasszon ki egy készüléket, majd nyomja
meg a OK gombot.
Change device settings
Készüléktípus módosítása
A készüléktípus módosítható a Forrás
menüből történő könnyebb elérés
érdekében.
1. Nyomja meg a
SOURCE gombot.
2. Válasszon ki egy készüléket, majd nyomja
meg a [Készülék típusa] gombot.
3. Válasszon ki egy készüléktípust, majd
nyomja meg a OK gombot.
Készülék átnevezése
A készülék a TV-hez való csatlakoztatás után
átnevezhető.
1. Nyomja meg a
SOURCE gombot.
2. Válassza ki a csatlakozót, majd nyomja meg
a [Átnevez.] gombot.
3. A képernyőn megjelenő billentyűzet
segítségével írja be az új nevet.
4. Ha végzett, válassza a [Kész] elemet, majd
nyomja meg az OK gombot.
Készülékbeállítások visszaállítása
A készülék típusa és neve visszaállítható az
alapértékekre.
1. A [Forrás] menüben válassza ki a
készüléket, és nyomja meg az OPTIONS
gombot.
2. Válassza ki a [Eredeti név és ikon] elemet,
majd nyomja meg a OK gombot.
HU
52
EasyLink készülékek
beállítása
Végrehajtható műveletek
A Philips EasyLink speciális vezérlési
funkcióival még hatékonyabban használhatja
a HDMI-CEC-kompatibilis készülékeket. A
HDMI-CEC-kompatibilis készülékeket
HDMI-kábellel csatlakoztassa a
televíziókészülékhez, így egyszerre
vezérelheti őket a televízió távirányítójával.
Megjegyzés: Más márkák esetén eltérő lehet
a HDMI-CEC funkció. Például: Anynet
(Samsung), Aquos Link (Sharp) vagy BRAVIA
Sync (Sony). Nem minden márka
kompatibilis teljes mértékben a Philips
EasyLinkkel.
A Philips EasyLink bekapcsolása után a
következő funkciók érhetők el:
Lejátszás egy gombnyomásra
HDMI-CEC-kompatibilis készüléken található
tartalom lejátszása esetén a televíziókészülék
készenléti állapotból a megfelelő forrásra vált
át.
Készenléti üzemmód egy gombnyomásra
Ha megnyomja a gombot a
televíziókészülék távirányítóján, a
televíziókészülék és az összes
HDMI-CEC-kompatibilis készülék készenléti
üzemmódra vált.
Inaktív készülékek automatikus kikapcsolása
Ha egy HDMI-CEC kompatibilis készülék
inaktív egy ideje, átvált készenléti módba.
EasyLink távirányító
A televíziókészülék távirányítójával több
HDMI-CEC-kompatibilis készülék is
vezérelhető.
What you need

Csatlakoztasson egy HDMI-CEC
kompatibilis készüléket a
TV-készülékhez. Egyszerre több
HDMI-CEC készülék is csatlakoztatható.
Lásd: A TV-készülék csatlakoztatása >
Készülékek csatlakoztatása (Oldal 44).

Állítsa be megfelelően mindegyik
HDMI-CEC kompatibilis készüléket.

Kapcsolja be az EasyLink funkciót.
Kapcsolja be az EasyLink funkciót.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [TV-beáll. menü]
> [Általános beállítások] > [EasyLink]
lehetőséget.
3. Válassza ki a következő opciót: [EasyLink]
> [Be], majd nyomja meg az OK gombot.
Eszközök vezérlése
Ha több olyan HDMI-CEC-kompatibilis
készüléket csatlakoztat, amelyek támogatják
ezt a funkciót, akkor az összes ilyen eszköz a
televíziókészülék távirányítójával vezérelhető.
Megjegyzés: Ez speciális beállítás. Azok a
készülékek, amelyek nem támogatják ezt a
beállítást, nem képesek reagálni a
televíziókészülék távirányítójára.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [TV-beáll. menü]
> [Általános beállítások] > [EasyLink] >
[EasyLink távirányító] lehetőséget.
3. Válassza a [Be] vagy a [Ki] lehetőséget, és
nyomja meg az OK gombot.
Tippek:

A TV vezérléséhez való visszatéréshez
nyomja meg a
gombot, és válassza a
[TV-nézés] lehetőséget.

Másik készülék vezérléséhez nyomja
meg a
gombot, és válassza ki az
eszközt a főmenüben.
EasyLink-gombok
A HDMI-CEC-kompatibilis készülékek a
televíziókészülék távirányítójának következő
gombjaival vezérelhetők:

: A televíziókészülék és a
csatlakoztatott készülék be-, illetve
készenléti üzemmódba való kapcsolása.

Lejátszás gombok: A video- és a
zenelejátszás vezérlése.

Számgombok: Cím, fejezet vagy
zeneszám kiválasztása.

OK: A lejátszás elindítása,
szüneteltetése vagy folytatása a
csatlakoztatott készüléken, a választás
érvényesítése vagy a készülék
menüjének megnyitása.

: A televíziókészülék főmenüjének
megjelenítése.
HU
53
Magyar
Rendszerhang vezérlése
Ha hangszóróval rendelkező
HDMI-CEC-kompatibilis készüléket a
HDMI ARC csatlakozón át csatlakoztat, akkor
beállíthatja, hogy a televízió hangját a
televíziókészülék hangszórója helyett a
csatlakoztatott készülék hangszóróján
keresztül hallgassa.
A képminőség megőrzése
Ha a televízió képminősége más készülékek
képfeldolgozó funkciói miatt romlik, akkor a
képminőség megőrzése érdekében
bekapcsolhatja a Pixel Plus Link funkciót.
A képmegjelenítési terület maximális
méretűre állítása feliratozott videók esetén
Előfordulhat, hogy a feliratok külön sávban
jelennek meg a videó alatt, csökkentve így a
képmegjelenítési területet. A
képmegjelenítési terület maximalizálása
érdekében bekapcsolható az automatikus
felirateltolás, így a feliratok a videó képén
jelennek meg.
Képernyős távvezérlés (OSRC)
A készülékek további, a képernyőn
megjelenő EasyLink távirányítógombokkal is
vezérelhetők.
Hozzáférés a képernyős távvezérléshez
(OSRC)
1. Valamely csatlakoztatott készülék nézése
közben nyomja meg a OPTIONS
gombot.
2. Válassza ki a [Vezérlők] elemet, majd
nyomja meg a OK gombot.
3. Válasszon ki egy gombot a képernyőn, és
nyomja meg az OK gombot.
4. A menüből való kilépéshez nyomja meg a
gombot.
Switch off connecting devices
You can also set the TV to switch off the
connecting HDMI-CEC compliant devices if
they are not the active source. The TV
switches the connecting device to standby
after 10 minutes of inactivity.
1. Press .
2. Select [Beállítás] > [TV-beáll. menü] >
[Általános beállítások] > [EasyLink].
3. Select [Készülékek automatikus
kikapcsolása] > [Be], then press OK.
Válassza ki a hangsugárzó kimenetet
Ha a csatlakoztatott eszköz HDMI
ARC-kompatibilis (HDMI Audio Return
Channel), a televíziókészülék hangját
HDMI-kábelen keresztül küldheti a
kimenetre. Nincs szükség más audiokábelre.
Győződjön meg arról, hogy az eszközt a
televíziókészülék HDMI ARC csatlakozójához
csatlakoztatta. Lásd: A TV-készülék
csatlakoztatása > Kábelek > HDMI (Oldal
43).
A HDMI ARC bekapcsolása
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [TV-beáll. menü]
> [Hang] > [Javított] > [HDMI 1 - ARC]
lehetőséget.
3. Válasszon a következő lehetőségek közül,
majd nyomja meg az OK gombot:

[Be]: A televíziókészülék hangjának
hallgatása a csatlakoztatott
HDMI-ARC-kompatibilis készüléken
keresztül.
HU
54

[Ki]: A TV hangja a TV-készülék
hangszóróján vagy a digitális
hangkimeneten keresztül csatlakoztatott
készülékeken hallható.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a
csatlakoztatott készülék összes HDMI-CEC
beállítása megfelelő.
A TV-készülék hangszóróinak beállítása
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [TV-beáll. menü]
> [Hang] > [Javított] > [TV-hangszórók]
lehetőséget.
3. Válasszon a lehetőségek közül, majd
nyomja meg az OK gombot.

[Ki]: A TV-hangszóró kikapcsolása.

[Be]: A TV-hangszóró bekapcsolása.

[EasyLink]: A televíziókészülék
hangszóróinak kikapcsolása és a
televízió hangjának továbbítása a
csatlakoztatott HDMI-CEC-kompatibilis,
hangszóróval rendelkező készülékre.

[EasyLink autom indítás]: Ha
HDMI-CEC audiokészüléket
csatlakoztatott, a TV hangszóróinak
automatikus kikapcsolása és a TV
hangjának átküldése a készülékre.
TV audio jelfolyam módosítása
A hang bármikor átváltható a TV hangszórói
és a csatlakoztatott erősítő között.
1. Nyomja meg a OPTIONS gombot.
2. Válassza a [Kép és hang] > [Hangszórók]
lehetőséget.
3. Válasszon a következő lehetőségek közül,
majd nyomja meg az OK gombot:

[TV]: Alapértelmezés szerint be van
kapcsolva.
A TV hangjának lejátszása a TV-n és a
csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis
hangeszközön keresztül, amíg a
csatlakoztatott eszköz
rendszerhangvezérlésre vált. A TV
hangját ezután a csatlakoztatott eszköz
játssza le.
[Erősítő]: Hang lejátszása a
csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis
eszközön keresztül. Ha a rendszerhang
mód nem engedélyezett az eszközön,
akkor a hang lejátszása továbbra is a TV
hangszóróján keresztül történik. Ha
[EasyLink autom indítás] volt
kiválasztva, a televíziókészülék kéri, hogy
a csatlakoztatott eszköz rendszerhang
módra váltson.
A képminőség megőrzése
Ha a televízió képminősége más készülékek
képfeldolgozó funkciói miatt romlik, akkor
bekapcsolhatja a Pixel Plus Link funkciót.
A Pixel Plus Link funkció bekapcsolása
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [TV-beáll. menü]
> [Általános beállítások] > [EasyLink]
lehetőséget.
3. Válassza ki a következő opciót: [Pixel Plus
Link] > [Be], majd nyomja meg az OK
gombot.
A videomegjelenítési terület maximális
méretűre állítása
Előfordulhat, hogy a feliratok külön sávban
jelennek meg a videó alatt, csökkentve így a
képmegjelenítési területet. A
képmegjelenítési terület maximalizálása
érdekében bekapcsolható az automatikus
felirateltolás. Ekkor a feliratok a videó képén
jelennek meg.
Az automatikus felirateltolás bekapcsolása
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [TV-beáll. menü]
> [Általános beállítások] > [EasyLink]
lehetőséget.
3. Válassza ki a következő opciót: [Felirat
autom. eltolása] > [Be], majd nyomja meg
az OK gombot.
CAM (Feltételes
hozzáférési modul)
csatlakoztatása
Magyar

Végrehajtható műveletek
Kódolt digitális tévécsatornák CAM-modul
(Conditional Access Module) segítségével
nézhetők. Miután behelyezte a CAM-modult,
és kifizette az előfizetési díjat, már nézheti a
műsorokat.
A TV-készülék támogatja a CI (Common
Interface) és a CI+ rendszereket. A CI+
kiváló digitális HD műsorokatámogat, erős
másolás elleni védelemmel.
Megjegyzés: Az alkalmazások, a funkciók, a
tartalom és a képernyőn megjelenő üzenetek
a CAM-szolgáltatótól függnek.
Amire szüksége lesz:
Figyelem! A CAM-modul sérülésének
megelőzése érdekében a modult csak az
útmutatóban leírtaknak megfelelően helyezze
be.
Megjegyzés: Olvassa el azt a szolgáltató által
kiadott dokumentációt, amely ismerteti,
hogyan kell az intelligens kártyát betenni a
CAM-modulba.
HU
55
1. Kapcsolja ki a TV-készüléket.
2. A CAM-modulra nyomtatott utasításokat
követve helyezze be a CAM-modult a
televíziókészülék oldalán található közös
aljzatba.
Ütközésig tolja be a CAM-modult.
3. Kapcsolja be a televíziókészüléket, és várja
meg, amíg a CAM-modul aktiválódik. Ez a
művelet eltarthat néhány percig.
Hogy gond nélkül elérhetőek legyenek a
kódolt digitális tévécsatornák, hagyja a
CAM-modult a nyílásban.
CAM-szolgáltatások elérése
1. A CAM-modul bedugása és aktiválása után
nyomja meg a OPTIONS gombot.
2. Válassza ki a [Általános interfész] elemet,
majd nyomja meg a OK gombot.
3. Válassza ki a CAM-szolgáltatót, majd
nyomja meg az OK gombot.
HU
56
Általános hibajelenségek
A TV-készülék nem kapcsolódik be:

Húzza ki a hálózati kábelt a
csatlakozóaljzatból. Várjon egy percet,
majd dugja vissza a kábelt.

Győződjön meg arról, hogy a hálózati
kábel megfelelően van csatlakoztatva.
A TV-készülék be- vagy kikapcsolásakor,
illetve készenléti üzemmódba
kapcsolásakor nyikorgó hang hallható a
TV-készülék házából:
Nincs teendő. A nyikorgó hangot a
TV-készülék lehűlése és felmelegedése során
bekövetkező normál tágulása vagy
összehúzódása okozza. Ez nincsen hatással a
működésre.
A televíziókészülék bekapcsolt állapotban
sem reagál a távirányítón vagy a készüléken
található gombok megnyomására:
A készüléknek az elinduláshoz időre van
szüksége. Ezalatt a televíziókészülék nem
reagál a távirányítóra és a készüléken
található gombokra. Ez nem utal hibára.
Ha a TV-készülék továbbra sem reagál a
távirányítóra, ellenőrizze a távirányítót egy
digitális fényképezőgépen keresztül nézve –
ha megnyom egy gombot a távirányítón és
piros villogást lát a fényképezőgép
érzékelőjén, akkor a távirányító működik, de
előfordulhat, hogy a TV-készüléket
ellenőriztetni kell a Philips vevőszolgálattal. Ez
a hibakeresési eljárás nem használható olyan
távirányítókhoz, amelyek vezeték nélkül
kapcsolódnak a TV-készülékhez.
A TV készenléti állapotában megjelenik az
indítóképernyő, majd a TV-készülék
visszatér készenléti állapotba:
Ez nem utal hibára. A TV-készülék
tápellátásának kikapcsolásakor és
visszakapcsolásakor a következő indításkor
megjelenik az indítóképernyő.
A televíziókészüléket készenléti
üzemmódban úgy kapcsolhatja be, hogy
megnyomja a távirányító gombját, illetve
megnyomja a televíziókészülék valamelyik
gombját.
A TV-készülék készenléti jelzőfénye pirosan
villog:
Húzza ki a hálózati kábelt a
csatlakozóaljzatból. A tápkábel ismételt
csatlakoztatása előtt várjon, amíg a
TV-készülék lehűl. Ha a villogás ismét látható,
lépjen kapcsolatba a Philips vevőszolgálattal.
A TV hangja nem a megfelelő nyelven szólal
meg:
Ha a hang nyelve az OPTIONS gombbal
lett beállítva, a TV-készülék visszaáll az
alapértelmezett nyelvre, ha csatornát vált,
vagy kikapcsolja a TV-készüléket. A
kiválasztott nyelv megőrzése érdekében a
gomb megnyomásával, majd a [Beállítás] >
[Csatornabeállítások], a
[Műholdbeállítások] > [Nyelvek] > [Hang
elsődleges nyelve] vagy a [Hang másodlagos
nyelve] lehetőség kiválasztásával változtassa
meg a hang nyelvét.
A televíziókészülék vagy a Smart TV
menüje nem megfelelő nyelven jelenik meg:
Állítsa be a menü kívánt nyelvét.
További információ: A TV-beállítások
módosítása > Nyelvi beállítások > Menü
nyelve (Oldal 38).
Elfelejtette a csatornák lezárását (a
gyermekzárat) feloldó 4 számjegyből álló
kódot:
Adja meg a „8888” kódot.
HU
57
Magyar
6 Hibakeresés
Frissíteni szeretné a televíziókészülék
szoftverét:
Látogasson el a www.philips.com/support
webhelyre, és töltse le a televíziókészülékhez
tartozó legfrissebb szoftvercsomagot. A
webhelyen megtalálhatók a telepítési
utasítások is, továbbá a kiadásra vonatkozó
megjegyzések is, amelyek felsorolják, mi
változott meg a szoftverben. A
televíziókészülék szoftverének frissítésére
teljes körű leírást tartalmaz a következő
fejezet is: A TV-beállítások módosítása > A
szoftver frissítése (Oldal 41).
Csatornákkal kapcsolatos
problémák
Tévécsatornákat szeretne telepíteni,
beállítani:
Az analóg vagy digitális csatornák
telepítéséről további információk: A
TV-beállítások módosítása > Automatikus
üzembe helyezés (Oldal 33). A műholdas
tévécsatornák telepítéséről további
információk: A TV-beállítások módosítása >
Műholdbeállítások (Oldal 36).
Az üzembe helyezés során a TV-készülék
nem talált digitális csatornákat:

A műszaki adatok tanulmányozásával
győződjön meg arról, hogy a
televíziókészülék országában támogatja
a következőket: DVB-T, DVB-C vagy
DVB-S.

Győződjön meg arról, hogy minden
kábel megfelelően csatlakozik, és hogy a
megfelelő hálózat van kiválasztva.
Korábban beállított csatornák nem jelennek
meg a csatornalistában:
Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornalistát
választotta-e ki.
Át kívánja rendezni a csatornalistát:
Telepítés, beállítás után a csatornák
megjelennek a csatornalistán. A csatornalisták
kezelését (ide értve a csatornák átrendezését
is) a következő fejezet ismerteti: TV-nézés >
Csatornalisták kezelése (Oldal 14).
HU
58
Képpel kapcsolatos
problémák
A TV be van kapcsolva, de nincs kép, vagy
torzul a kép:

Ellenőrizze, hogy az antenna
megfelelően van-e csatlakoztatva a
TV-készülékhez.

Ellenőrizze, hogy a megfelelő eszköz
van-e kiválasztva megjelenítési
forrásként.

Ellenőrizze, hogy a külső készülék vagy
forrás megfelelően van-e csatlakoztatva.
Van hang, de nincs kép:
Ellenőrizze, hogy a megfelelő képbeállítások
vannak-e megadva.
Gyenge minőségű a TV-adás vétele
valamelyik antennacsatlakozás esetében:

Ellenőrizze, hogy az antenna
megfelelően van-e csatlakoztatva a
TV-készülékhez.

A hangszórók, a földeletlen
audioberendezések, a fénycsövek, a
magas épületek és az egyéb nagy
tárgyak befolyásolhatják a vétel
minőségét. Ha lehetséges, a vételi
minőség javítása érdekében forgassa el
az antennát, és helyezze távolabbra a
TV közelében lévő készülékeket.

Ha a vétel csak egy csatorna esetében
gyenge minőségű, végezze el az adott
csatorna finomhangolását.
Gyenge a csatlakoztatott készülékekről
származó kép minősége:

Ellenőrizze, hogy a készülékek
megfelelően vannak-e csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy a megfelelő
képbeállítások vannak-e megadva.
A TV-készülék nem tárolta a
képbeállításokat:
Ellenőrizze, hogy a TV-készülék helyeként az
Otthon beállítás van-e megadva. A
beállításokat ebben az üzemmódban
módosíthatja és mentheti.
A TV képernyőjén egy e-címke szalagcím
jelenik meg az információkkal:
A TV-készülék [Bolt] üzemmódban van. Az
e-címke eltávolításához állítsa a
TV-készüléket [Otthon] üzemmódba, és
indítsa újra a TV-készüléket. Lásd: A
TV-beállítások módosítása > Egyéb
beállítások > Otthoni mód (Oldal 40).
A számítógép által továbbított kép nem
stabil a TV képernyőjén:

Győződjön meg arról, hogy a
számítógép támogatott felbontású, és
frissítési frekvenciájú jelet küld a
TV-készülékre. Lásd: Termékjellemzők
> Képernyőfelbontások (Oldal 61).

Állítsa be a [Nem besorolt]
képformátumot.
Hanggal kapcsolatos
problémák
Van kép, de nincs hang a TV-készüléken:
Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet,
akkor automatikusan kikapcsolja a
hangkimenetet – ez nem hibajelenség.

Ellenőrizze, hogy az összes kábel
megfelelően van-e csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e
elnémítva vagy nullára állítva.

Ellenőrizze, hogy a TV hangszórója
van-e beállítva. Nyomja meg az
OPTIONS gombot, és válassza ki a
[Kép és hang] > [Hangszórók], majd a
[TV] lehetőséget.

Ellenőrizze, hogy a TV hangkimenete
csatlakoztatva van-e a HDMI-CEC
kompatibilis vagy az
EasyLink-kompatibilis házimozirendszer
hangbemenetéhez. A házimozirendszer
hangszórójából hangot kell hallania.

Egyes készülékek esetén szükségessé
válhat, hogy kézzel kapcsolja be a HDMI
audiokimenetet. Ha már be van
kapcsolva a HDMI audiokimenet, de
hang mégsem hallható, próbálja meg
átállítani a készülék digitális
hangformátumát PCM-re (Pulse Code
Modulation). Útmutatás a készülék
dokumentációjában található.
Van kép, de a hangminőség gyenge:
Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások
megfelelően vannak-e megadva.
HU
59
Magyar
A képméret nem felel meg a képernyő
méretének, túl nagy vagy túl kicsi:
Váltson át egy másik képformátumra.
A kép formátuma a különböző csatornákon
más és más:
Az [Automatikus nagyítás] képformátum
helyett válasszon ki egy másik
képformátumot.
A kép elhelyezkedése nem megfelelő:
Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről
érkező képek nem megfelelően
helyezkednek el a képernyőn. Ellenőrizze a
készülék jelkimenetét.
A megjelenített csatornák képe kódolt:
Lehetséges, hogy a tartalom eléréséhez
feltételes hozzáférési modul (CAM)
használata szükséges. Forduljon a
szolgáltatóhoz.
Csatlakoztatással
kapcsolatos problémák
Problémák léptek fel a HDMI-készülékekkel
kapcsolatban:

Vegye figyelembe, hogy a
HDCP-támogatás (High-bandwidth
Digital Content Protection – Nagy
sávszélességű digitálistartalom-védelem)
késleltetheti a HDMI-készülékről
származó tartalom megjelenítését a
televíziókészüléken.

Ha a TV nem ismeri fel a
HDMI-készüléket, és nem látható kép,
kapcsolja át a forrást az egyik
készülékről a másikra, majd vissza.

Ha időnként akadozó hangot tapasztal,
ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a
HDMI-készülék kimeneti beállításai.

Ha HDMI–DVI-adaptert vagy
HDMI–DVI-kábelt használ, ellenőrizze,
hogy a kiegészítő hangkábel
csatlakoztatva van-e az AUDIO L/R
vagy az AUDIO IN (csak mini-jack)
csatlakozóhoz.
Az EasyLink funkciók nem használhatók:
Ellenőrizze, hogy a HDMI-eszközök
kompatibilisek-e a HDMI-CEC szabvánnyal.
Az EasyLink funkciók csak a HDMI-CEC
szabvánnyal kompatibilis eszközökkel
működnek.
Ha a televíziókészülékhez HDMI
CDC-kompatibilis audioeszköz csatlakozik,
akkor a televíziókészüléken a hang
elnémítása, a hangerő növelése és
csökkentése során nem látható a némítás,
illetve a hangerő-szabályozás ikonja:
Ha HDMI-CEC-kompatibilis audioeszköz
csatlakozik a készülékhez, akkor ez normális
viselkedésmód.
Nem jelenik meg az USB-eszköz tartalma:

Győződjön meg arról, hogy az
USB-tárolóeszköz megfelelőségének
beállítása Háttértár osztály a
tárolóeszköz dokumentációjában
leírtaknak megfelelően.

Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz
kompatibilis-e a TV-készülékkel.

Ellenőrizze, hogy a TV-készülék
támogatja-e a hang- és
képfájlformátumokat.
USB-s tárolóeszközön lévő hang- és
képfájlok csak akadozva játszhatók le,
illetve jeleníthetők meg:
Az USB-tárolóeszköz határt szabhat a
TV-készülék adatátviteli sebességének, ami
gyenge minőségű lejátszáshoz vezethet.
Kapcsolat a Philips céggel
Figyelmeztetés: Ne kísérelje meg a
TV-készülék házilagos javítását. Az komoly
személyi sérülést és/vagy a TV-készülék
helyrehozhatatlan károsodását okozhatja,
továbbá érvényteleníti a garanciát.
Ha nem tudja megoldani a problémát,
olvassa el a televíziókészülékre vonatkozó
GY.I.K (Gyakran ismételt kérdések)
összeállítást a www.philips.com/support
címen. Kapcsolatba léphet a Philips TV
közösségével, és hozzászólásával
gazdagíthatja is a közösséget a
www.supportforum.philips.com címen.
Ha beszélni szeretne a Philips egy
képviselőjével, vagy ha e-mail szeretne
küldeni neki, akkor országában vegye fel a
kapcsolatot a Philips ügyfélszolgálatával. Az
elérhetőségek a televíziókészülékhez
mellékelt brosúrában, illetve a
www.philips.com/support címen találhatók.
Mielőtt felhívná a Philips ügyfélszolgálatát,
jegyezze fel a televíziókészülék típusát és
gyártási számát. Ezeket a TV-készülék
hátulján, illetve a csomagoláson találja.
HU
60
Tápellátás és vétel
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés
nélkül változhatnak.
Tápellátás

Hálózati tápellátás: AC 220-240V
(50-60Hz)

Energiafogyasztás készenléti
üzemmódban: < 0,3 W

Környezeti hőmérséklet: 5–40 °C

A készülék energiafelhasználásáról lásd a
műszaki adatokat a
www.philips.com/support címen.
A termék típuscímkéjén feltüntetett névleges
teljesítmény a termék normál otthoni
üzemére vonatkozó fogyasztást jelenti (IEC
62087 Ed.2). A zárójelben szereplő
maximális teljesítményfelvétel elektromos
biztonsági célra van feltüntetve (IEC 60065
Ed. 7.2).
Vétel

Antennabemenet: 75 ohm koaxiális
(IEC75)

Televíziórendszer: DVB COFDM 2K/8
K

Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM*

Digitális TV: MPEG-4, DVB-T (földi
sugárzású), DVB-T2*, DVB-C (kábel),
DVB-S/S2* (műholdas)

Hangolási sávok: VHF, UHF, S-Channel,
Hyperband
*Csak egyes típusok esetében áll
rendelkezésre.
Kijelző és a hang
Kép / Kijelző

Kijelző típusa: Full HD, LED-es
háttérvilágítás

Átlós képernyőméret:
- 81 cm / 32"
- 99 cm / 39"
- 102 cm / 40"
- 107 cm / 42"
- 117 cm / 46"
- 127 cm / 50"
- 140 cm / 55"

Képméretarány: 16:9 (széles képernyő)

Képernyő felbontás: 1920x1080p (Full
HD)

Képjavítás: Pixel Precise

A tökéletes mozgás frekvenciája (PMR):
- A PFL43x8: 200Hz

- A PFL3xx8: 100Hz

A PFL43x8 modelleknél: 3D: 3D Max
Hang

Kimeneti teljesítmény (RMS):
- PFL43x8/PFL31x8/PFL3018/PFL3028/
PFL3058: 20 W @ 10% THD
- PFL3078: 12 W @ 10% THD

Tiszta hangzás

Mono / Sztereó / Másodlagos audio
programozás
Képernyőfelbontások
Számítógépes formátumok - HDMI
(Felbontás – frissítési gyakoriság)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 X 720 - 60 Hz
1280 X 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1680 x 1050 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
HU
61
Magyar
7 Termékjellemző
k
Számítógépes formátumok - VGA
(Felbontás – frissítési gyakoriság)
Multimédia
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Támogatott multimédiás csatlakozások
Képformátumok
(Felbontás – frissítési gyakoriság)
480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Támogatott hang/képformátumok
Támogatott hang/képformátumok
HU
62
Megjegyzés: A multimédiás fájlnevek nem
lehetnek 128 karakternél hosszabbak.

USB: Csak olyan USB eszközt
csatlakoztasson, amelynek fogyasztása
nem több, mint 500mA.
- NTFS, FAT 16 (csak olvasható)
- FAT 32

Ethernet LAN RJ-45 (egyes modellek
esetén)
Támogatott képfájlok

JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo, *.jps

GIF (87a, 89a): *.gif

PNG: *.png, * .pns

BMP: *.bmp, *.dib

JPS: *.jps

PNS: *.pns

BMS: *.bms
Magyar
Támogatott hang/képformátumok
Támogatott hang/képformátumok
Támogatott hang/képformátumok
Támogatott hang/képformátumok
HU
63
Támogatott hangformátumok
Támogatott hangformátumok
Támogatott feliratformátumok
Karakterkódolás

Windows-1250 (CP-1250):
közép-európai és kelet-európai latin
(cseh, magyar, lengyel, szlovák, szlovén,
horvát, román és szerb nyelvek)

Windows-1251 (CP-1251): cirill

Windows-1252 (CP-1252):
nyugat-európai latin

Windows-1253 (CP-1253): görög

Windows-1254 (CP-1254): török

UTF-8: Több bájtos karakterkódolás az
Unicode formátumhoz
HU
64
Magyar
Csatlakoztathatóság
Hátlap

HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return
Channel

A PFL43x8 modelleknél: HDMI 2

AUDIO IN (DVI): 3,5 mm-es sztereó
mini aljzat

NETWORK: Ethernet LAN RJ-45
(egyes modellek esetén)

SERV. U: szervizport

CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R: Kompozit
video és audio

DIGITAL AUDIO OUT: Koaxális

TV ANTENNA: 75 ohmos, koaxiális
(IEC)

SCART (RGB/CVBS): SCART adapter

SAT: F-tűs műholdas (egyes modellek
esetén)
Oldalsó

CI: Általános illesztőfelület

HDMI

USB

Fejhallgató: 3,5 mm-es sztereó
minicsatlakozó.
Súgó verziója
UMv 300812125204
HU
65
8 Tárgymutató
C
3
CAM, behelyezés - 55
CAM - 55
3D - 18
CAM, engedélyezés - 56
3D indítása - 18
CAM-modul - 55
3D szemüveg, ápolás - 5
CI - 55
3D, 2D-ből 3D - 19
3D, egészségügyi figyelmeztetés - 4
Cs
3D, formátum megváltoztatása - 18
csatlakozók - 43
3D, kikapcsolás - 18
csatlakoztatás, digitális fényképezőgép - 49
csatlakoztatás, digitális videokamera - 50
A,Á
csatlakoztatás, felvevőkészülék - 46
a képernyő ápolása - 5
csatlakoztatás, házimozi - 48
A tv kezelőszervei - 10
csatlakoztatás, játékkonzol - 47
általános hozzáférés, engedélyezés - 39
csatlakoztatás, külső merevlemez - 50
általános hozzáférés, halláskárosultak - 39
csatlakoztatás, lemezlejátszó - 44
általános hozzáférés, látássérültek - 39
csatlakoztatás, számítógép - 51
Általános interfész - 55
csatlakoztatás, TV-vevőkészülék - 45
analóg csatornák telepítése - 33
csatlakoztatás, USB-eszköz - 50
analóg csatornák, feliratok - 38
csatlakoztatási útmutató - 9
analóg csatornák, finomhangolás - 34
csatlakoztathatóság - 65
átnevezés, csatlakoztatott készülék - 52
csatlakoztatott készülék átnevezése - 52
automatikus felirat-elcsúsztatás - 55
csatornák - 13
Automatikus kikapcsolás, eszközök - 53
csatornák átnevezése - 14
csatornák beállítása automatikusan - 33
B
csatornák, átnevezés - 14
beállítások asszisztens - 31
csatornák, beállítás (analóg) - 33
beállítások, hang - 32
csatornák, beállítás (automatikus) - 33
beállítások, hangformátum - 32
csatornák, beállítás (digitális) - 34
beállítások, játék - 28
csatornák, beállítás (műholdas) - 36
beállítások, kép - 31
csatornák, elrejtés vagy megjelenítés - 14
billentyűhang - 39
csatornák, finomhangolás (analóg) - 34
biztonság - 3
csatornák, frissítés - 34
bolti üzemmód - 40
csatornák, kedvencek - 13
csatornák, logó - 14
HU
66
csatornák, újrahangolás - 42
csatornák, váltás - 13
Csatornalista - 14
csatornalista másolása - 35
F
Magyar
csatornák, rendezés - 14
feliratozás, analóg - 38
feliratozás, digitális - 38
feliratozás, nyelve - 38
felvételek, előjegyzés - 26
D
felvételek, megnézés - 26
demo - 40
felvételek, törlés - 27
digitális csatornák telepítése - 34
felvevőkészülék csatlakoztatása - 46
digitális csatornák, feliratok - 38
fenntarthatóság - 8
digitális fényképezőgép - 49
Gy
digitális rádió - 14
digitális videokamera - 50
gyerekzár - 30
DivX VOD - 22
H
E,É
halláskárosultak segédeszközei - 39
EasyLink - 52
EasyLink, engedélyezés - 53
EasyLink, funkciók - 52
EasyLink, képernyőn megjelenő
vezérlőgombok - 12
hang nyelve - 38
hangbeállítások - 32
hangbeállítások, alaphelyzet - 33
hangerő - 13
hangspecifikációk - 61
EasyLink, kezelőgombok - 53
házimozi, csatlakoztatás - 48
EasyLink, távirányító - 53
HDMI - 43
EasyLink, TV-hangszórók - 54
HDMI ARC - 43
elalváskapcsoló - 30
J
elektronikus műsorfüzet, szolgáltató - 17
elhelyezés, állvány vagy fal - 5
elhelyezés, tippek - 5
előbeállítások, kép és hang - 16
előjegyzés, felvételek - 26
energiaellátási specifikációk - 61
Energiahatékonysági címke - 9
energiatakarékossági beállítások - 8
erősítő, kimenet kiválasztása - 54
érzékelők - 10
eszközök, megtekintés - 52
játékbeállítások - 28
játékkonzol, csatlakoztatás - 47
játékok, két játékos - 27
jelforrás, kiválasztás - 15
K
kábelek - 43
kapcsolat a Philips céggel - 9
kedvenc csatornák listája - 13
Kensington-zár - 6
képbeállítások - 31
képbeállítások, alaphelyzet - 33
HU
67
képformátum - 16
készenlét - 12
készenlétjelző LED - 10
kezelőszervek a hátoldalon - 10
kodekek, támogatott - 62
S
SCART - 43
Súgó verziója - 65
súgó, képernyőn megjelenő - 9
külső merevlemez - 50
Sz
L
szoftver, digitális frissítés - 42
látássérültek segédeszközei - 39
lejátszás, USB fájlok - 19
lemezlejátszó csatlakoztatása - 44
szoftver, USB-frissítés - 41
szoftver, verzió ellenőrzése - 41
szülői besorolás - 30
T
M
megjelenítési felbontások - 61
megjelenítési specifikációk - 61
multimédia, fájlok lejátszása - 19
multimédia, lejátszási opciók - 20
multimédia, támogatott formátumok - 62
műhold, beállítások - 36
műhold, csatornák beállítása - 36
műhold, hozzáadás és törlés - 37
műsorfüzet, műsorszóró - 17
távirányító - 11
Teletext 2.5 - 28
teletext, aloldalak - 29
teletext, digitális szöveg - 29
teletext, keresés - 29
teletext, nagyítás - 28
teletext, nyelv - 28
teletext, oldaltáblázat - 28
teletext, osztott képernyő - 28
terméktámogatás - 9
Ny
Tévéműsor megállítása - 23
nyelv, feliratoké - 38
tévéműsorok felvétele - 24
nyelv, menü - 38
TV zárolása - 6
TV-hangszórók elnémítása - 13
O,Ó
TV-készülék be- vagy kikapcsolása - 12
online fórum - 9
TV-műsorfüzet, műsorszóró - 17
óra - 29
TV-műsorok felvétele, egygombos - 25
otthoni mód - 40
TV-műsorok felvétele, USB merevlemez - 24
P
TV-műsorok szüneteltetése, USB
merevlemez - 23
PC, képernyőfelbontások - 61
TV-vevőkészülék csatlakoztatása - 45
Pixel Plus hivatkozás - 55
HU
68
Magyar
U,Ú
újrafeldolgozás - 8
újrahangolás - 42
USB, fájlok lejátszása - 19
Ü,Ű
üzemmód, otthoni vagy bolti - 40
V
védjegyek és szerzői jogok - 7
vezérlők - 10
Y
YPbPr, komponens videocsatlakozás - 43
HU
69
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license
from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising