Philips | 32PFL7762D/12 | Owner's Manual | Philips Síkképernyős TV 32PFL7782D/12 Felhasználói kézikönyv

Philips Síkképernyős TV 32PFL7782D/12 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
www.philips.com/support
Country
Austria
Belgium
Czech Rep
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
UK
Number
0810 000205
078250145
800142840
3525 8759
09 2311 3415
0821 611655
01803 386 852
0 0800 3122 1280
0680018189
01 601 1777
840320086
40 6661 5644
0900 8407
2270 8111
0223491504
2 1359 1442
0800004537
902 888 784
08 5792 9100
0844 800 544
0870 900 9070
This information is correct at the time of press.
For updated information, see www.support.philips.com
Model
Serial
Tariff
0.07/min
0.06/min
free
local
local
0.09/min
0.09/min
free
free
local
0.08/min
local
0.10/min
local
local
local
free
0.10/min
local
local
local
Tartalomjegyzék
Biztonság ............................................... 4
A televízió vezérlőgombjai és
csatlakozói ............................................ 5
A digitális csatornákhoz való hozzáférés
korlátozásához kapcsolódó beállítások ... 16
Az általános illesztőfelület csatlakozónyílás
használata ........................................................ 16
Kezdeti lépések .................................... 6
A kedvenc csatornák listáinak
összeállítása ........................................ 17
A készülék falra szerelése ............................. 6
Szoftver automatikus frissítése ........ 18
A tápkábel és az antenna csatlakoztatása .. 6
Szoftver verziójának megjelenítése ........... 18
A készülék bekapcsolása ............................... 6
A szoftverletöltésekkel kapcsolatos
tudnivalók ....................................................... 18
Elemek behelyezése a távirányítóba ........... 6
A távirányító funkciói .......................... 7
A készülék első bekapcsolása .............. 9
Új szoftver letöltése ..................................... 18
A Beállítások menü használata ........ 19
Visszatérés a telepítés menübe.................... 9
Programlisták letöltése ..................... 20
Az információs sáv értelmezése ....... 10
Digitális teletext használata .............. 21
Digitális tévézés és rádiózás ............. 11
A tárolt csatornák sorrendjének
módosítása .................................................... 11
Új TV-csatornák és rádióállomások
keresése .......................................................... 11
TV-csatornák és rádióállomások
beállítása ............................................. 12
Analóg teletext digitális módban ............... 21
Feltételes hozzáférés használata ...... 22
Analóg csatornák automatikus
behangolása ........................................ 23
Analóg csatornák kézi behangolása . 24
Csatornák átszámozása ..................... 25
Új csatornák és állomások hozzáadása
a listához ......................................................... 12
Csatornák elnevezése ........................ 26
Csatornák újratelepítése ............................. 12
Kedvenc csatornák kiválasztása ........ 27
Digitális csatornák kézi beállítása .............. 13
TV-vétel tesztelése ....................................... 13
Csatornák hozzáadása és eltávolítása
a kedvencek listájából .................................. 27
Nyelv és terület beállítása ................. 14
Az időzítő beállítása ........................... 28
Nyelv és terület beállítása........................... 14
Kívánt nyelv visszaállítása ............................ 14
Nyelvi beállítások almenü ........................... 14
Területi beállítások almenü ........................ 15
A digitális csatornákhoz való
hozzáférés korlátozása ...................... 16
PIN-kód használata ....................................... 16
A PIN-kód módosítása ................................ 16
Csatornák zárolása
(Gyerekfelügyelet) ............................. 29
PIN-kód létrehozása gyerekek
felügyeletéhez ................................................ 29
Csatornák zárolása és engedélyezése ..... 29
PIN-kód megváltoztatása gyerekek
felügyeletéhez ................................................ 30
Összes csatorna zárolása és engedélyezése
.......................................................................... 30
HU-1
HU
Bevezetés .............................................. 3
Oldalsó kezelőgombok zárolása
(Gyerekzár) ........................................ 31
Hangbeállítások számítógépes módban ... 42
Az Ambilight technológia
használata .......................................... 32
Támogatott számítógépes felbontások .... 42
Az Ambilight funkció be- és kikapcsolása 32
Ambilight beállítások módosítása .............. 32
Képi és hangbeállítások módosítása . 33
Képi beállítások ............................................ 33
Hangbeállítások ............................................. 33
A Smart kép és a Smart hang
használata ........................................... 35
A Smart kép használata ............................... 35
A Smart hang használata ............................. 35
Képformátumok ................................. 36
A teletext használata ......................... 37
A készülék használata nagy felbontású
módban ............................................... 39
HD (nagy felbontású) eszköz
csatlakoztatása a TV-készülékhez ............. 39
Képi és hangbeállítások módosítása HD
módban .......................................................... 39
Képi beállítások HD módban ..................... 39
Hangbeállítások HD módban ..................... 39
A TV in HD (TV HD-ben) mód beállítása
.......................................................................... 39
Megjelenítés natív 1080 módban ............... 40
Támogatott formátumok ............................ 40
Az Auto HDMI funkció használata ........... 41
HDMI 1.3a CEC ............................................ 41
A készülék használata számítógépes
monitorként ........................................ 42
Számítógép csatlakoztatása a TVkészülékhez .................................................... 42
Képi és hangbeállítások módosítása
számítógépes módban ................................ 42
Képi beállítások számítógépes módban ... 42
HU-2
A TV in PC (TV PC-ben) mód beállítása . 42
Hibaelhárítás ...................................... 43
Környezetvédelmi tudnivalók ........... 45
Bevezetés
A képernyő megóvása
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt
a televíziókészüléket. Ebben az útmutatóban
a televíziókészülék üzembe helyezéséhez és
működtetéséhez szükséges információkat találja.
Ha az útmutató elolvasása után
további kérdése van, vegye fel a kapcsolatot
a helyi Philips ügyfélszolgálattal vagy
szervizközponttal. A telefonszámokat és
címeket a TV-készülékhez mellékelt világgarancia füzetben találja.
Termékinformáció
2. A televízió képernyőjének tisztításához
csak a mellékelt puha törlőkendőt
használja.
3. Ne használjon túlságosan átnedvesített
törlőkendőt. Ne használjon acetont,
toluolt vagy alkoholt a TV-készülék
tisztításához. Biztonsági okokból
a készülék tisztítása előtt mindig
húzza ki a tápkábelt az aljzatból.
X
HU
A termék modell- és sorozatszáma
a készülék hátlapján és bal oldalán,
illetve a készülék dobozán található.
1. Csak az állványra vagy falra való rögzítés
és csatlakoztatás befejeztével távolítsa el
a védőfóliát.
4. Ne érintse, ne nyomja, ne dörgölje,
és ne üsse meg a képernyőt kemény
tárggyal, mert ez karcolást vagy
a képernyő végleges megrongálódását
okozhatja.
Termékszolgáltatások
Megjegyzés: Csak bizonyos típusú
modelleknél érhető el
HU-3
Biztonság
1. 25 kg-nál nehezebb tévékészülék
felemeléséhez és szállításához két ember
szükséges. A készülék helytelen kezelése
súlyos sérülést okozhat.
Ne használja a TV-készüléket, ha víz érte.
Azonnal húzza ki a készülék tápkábelét
a csatlakozóból, és ellenőriztesse
a készüléket egy tévészerelővel.
2. Ha a tévékészüléket valamely felületre
lehelyezi, ügyeljen rá, hogy az vízszintes
legyen, és bírja el a készülék súlyát.
9. Villámlásokkal járó viharos időben ne
érintse meg a tévékészüléket, a tápkábelt
és az antennát.
3. A TV-készülék falra való rögzítése
hozzáértést igényel, így azt csak az
arra képesített személy végezheti
el. Ne próbálja meg egyedül
elvégezni a műveletet. A Philips
a készülék helytelen felszereléséért
és a felszerelésből származó
sérülésekért nem vállal felelősséget.
10. Ne hagyja a készüléket készenléti
módban hosszabb ideig. Húzza ki inkább
a készülék tápkábelét a csatlakozóból.
4. A TV-készülék megfelel a VESA falra
rögzítési szabványnak. A készülék falra
rögzítésére szolgáló, VESA szabványnak
megfelelő tartópolcért lépjen kapcsolatba
a helyi viszonteladóval. A tévékészülék
falra szerelése előtt ellenőrizze, hogy
a fal elbírja-e a készülék súlyát.
5. Bárhová helyezi vagy függeszti
a tévékészüléket, ügyeljen rá, hogy
a levegő szabadon áramolhasson
a szellőzőnyílásokon keresztül.
Ne helyezze a készüléket zárt területre.
11. A TV-készülék mindig csatlakoztatva
van a konnektorhoz. A TV-készülék
áramellátása a következõ módon
szakítható meg:
• húzza ki a tápkábelt a TV-készülék
hátuljából, vagy
• húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
Ügyeljen rá, hogy a tápkábel és
a konnektor mindig könnyen elérhető
legyen, hogy a TV-készüléket áramtalanítani
tudja.
12. A tápkábelt a dugasznál, és ne a
vezetéknél fogva húzza ki.
6. Ne helyezzen nyílt lángot, például égő
gyertyát a TV-készülék közelébe.
7. Ne tegye ki a készüléket vagy a távirányító
elemeit hőhatásnak, közvetlen napfénynek,
esőnek vagy nedvességnek.
X
X
8. Ne helyezzen vízzel töltött vázát
a készülék tetejére vagy közelébe.
A készülékbe ömlő víz áramütést okozhat.
HU-4
13. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően
csatlakozik-e a tévékészülék
tápcsatlakozó aljzatába és a fali aljzatba.
14. Ha a készüléket talapzatra vagy tartókarra
rögzítették, ellenőrizze, hogy a készülék
forgatásánál a tápkábel nem feszül-e meg.
A tápkábel megfeszülése a csatlakozás
meglazulását, rövidzárlatot és tüzet
okozhat.
15. Ellenőrizze, hogy az otthonában
elérhető hálózati feszültség megfelel-e
a TV-készülék hátlapján lévő címkén
feltüntetett feszültségértéknek.
HU
A televízió vezérlőgombjai és csatlakozói
1. . TÁPKAPCSOLÓ
A készülék be- és kikapcsolása. Az
elektromos hálózatról való lecsatlakozáshoz
húzza ki a kábelt a készülék hátoldalán lévő
csatlakozó aljzatból, vagy húzza ki a dugaszt
a fali aljzatból.
2. - PROGRAM +
Csatorna kiválasztása.
3. MENÜ
Menük megjelenítése és bezárása.
4. - HANGERŐ +
Hangerő csökkentése és növelése.
5. Audio Video
Fényképezőgép vagy videokamera
csatlakoztatása.
6. Fejhallgató
Fejhallgató csatlakoztatása. Ha
a készülékhez fejhallgató csatlakozik,
a némítás funkció nem működik.
7. Oldalsó HDMI
Külső berendezés (beleértve a nagy
felbontású eszközöket) csatlakoztatása.
8. Általános illesztőfelület (CI)
csatlakozónyílás
Feltételes hozzáférésű kártya
(például kábelkártya vagy smart
kártya) csatlakoztatása.
9. TV-antenna
TV-antenna dugasz csatlakoztatása.
10. HDMI
Külső berendezés (beleértve a nagy
felbontású eszközöket) csatlakoztatása.
Egyes modelleken három HDMI
csatlakozó található.
11. EXT 4 Y/C és EXT 4 YPbPr
Külső eszköz csatlakoztatása. Egyszerre
csak egy videocsatlakozó használható.
12. EXT 1 (RGB) és EXT 2 (CVBS/
S-VIDEO)
Külső eszköz csatlakoztatása.
13. Javításnál használatos (ne csatlakoztasson
ide fejhallgatót).
HU-5
Kezdeti lépések
A készülék falra szerelése
A készülék bekapcsolása
A TV-készülék megfelel a VESA falra
rögzítési szabványnak. A készülék falra
rögzítésére szolgáló, VESA szabványnak
megfelelő tartópolcért lépjen kapcsolatba
a helyi viszonteladóval.
A készülék bekapcsolásához nyomja meg
az oldalsó vezérlőgombok között található
TÁPKAPCSOLÓ gombot. Kék jelzőfény
kapcsol be, és néhány másodperc múlva
kivilágosodik a képernyő.
A készülék falra való rögzítése előtt
csatlakoztassa a kábeleket a készülékhez.
Ha a készülék készenléti állapotban marad,
a jelzőfény továbbra is pirosan világít.
Nyomja meg az oldalsó vezérlőgombok
között található PROGRAM +/- gombot,
vagy a távirányítón lévő P +/- gombot.
Győződjön meg róla, hogy a fal és a készülék
hátoldala között legalább 30 mm a távolság.
Ha a készülékben mélynyomó is van, további
10 mm szükséges az optimális hangzáshoz.
vagy
A tápkábel és az antenna
csatlakoztatása
Az antenna dugaszátés a tápkábelt dugja be
ütközésig a TV alján lévő megfelelő aljzatokba
a fali aljzathoz való csatlakoztatás előtt.
KÁBEL
HU-6
Elemek behelyezése
a távirányítóba
Helyezze be az elemeket a távirányítóba
ügyelve az elemek + és - pólusának
helyes elhelyezésére. A helyes elhelyezés
a távirányító belsejében látható.
A távirányító funkciói
4.
Feliratok
Feliratok be- és kikapcsolása digitális módban.
4
5
6
5.
Teletext (Kettős ablak)
A teletext használatával kapcsolatos
tájékoztatás: A teletext használata
(37. oldal).
7
8
6.
Analóg menü
A TV-menükbe való be- és kilépés analóg
módban.
9
10
11
12
13
7. Î, ï, Í, Æ
A menüpontok kiválasztása és módosítása.
8. u OK
Beállítások megerősítése és a programok
listájának megjelenítése digitális módban.
9.
Analóg/Digitális
Váltás az analóg és a digitális mód között.
10. + VOL –
Hangerő csökkentése és növelése.
1.
Készenléti állapot
A készülék készenléti állapotba
való kapcsolása és bekapcsolása.
–
, a P +/-,
A bekapcsolás a
vagy a
gombokkal is történhet.
2.
Teletext
A teletext használatával kapcsolatos
tájékoztatás: A teletext használata (37. oldal).
3.
Hang mód
A csatornák átállítása Mono módba
Stereo vagy Nicam Stereo módból.
– Kétnyelvű műsorokhoz válassza
a Dual å vagy Dual » lehetőséget
a sugárzott jelnek megfelelően.
– Digitális módban az ù gomb
listát jelenít meg a választható
szinkronnyelvekről.
11.
Némítás
A hangszóró hangjának be- és
kikapcsolása.
12.
–
Numerikus gombok
Az adók számának közvetlen bevitele.
Kétszámjegyű programhely esetén
a második számjegyet röviddel az első
számjegy után kell megnyomni, az
elválasztó vonal megjelenése előtt.
13.
Képernyőadatok
– Információs sáv megjelenítése és
elrejtése Digitális módban. További
tájékoztatás: Az információs sáv
értelmezése (10. oldal).
– Analóg üzemmódban
a programszám, a hangzási mód,
az óra és az időzítő hátralévő
idejének megjelenítése és elrejtése.
HU-7
HU
1
2
3
A távirányító funkciói (folytatás)
18.
Mégsem
Digitális módban kilépés a teletextből.
Ezzel a gombbal lehet kilépni
a teletextből, ha erre nincs
lehetőség színes gombbal.
19.
Digitális menü
Digitális módban a digitális menü
megjelenítése és az abból való kilépés.
20.
Programlisták
Programlisták letöltése. További
tájékoztatás: Programlisták letöltése
(20. oldal).
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
14.
Képformátum
A képformátum módosítása. További
tájékoztatás: Képformátumok (36. oldal).
15.
Forráslista
A TV vagy külső eszköz megtekintésére
használható források listájának
megjelenítése.
16.
Teletext színek
A teletext használatával kapcsolatos
tájékoztatás: A teletext használata
(37. oldal).
17.
Beállítások
A beállítások használatával kapcsolatos
tudnivalók: Az Beállítások menü használata
(19. oldal).
HU-8
21. + P – Program
Az előző vagy a következő TV-csatorna
kiválasztása.
22.
VISSZA
Váltás a korábban és a most nézett
csatorna között. Ez a gomb a csatornák
elnevezésénél szerkesztésre és
visszalépésre is használható.
23.
Smart kép és
hang Az előre megadott kép- és
hangbeállítások váltogatása. További
tájékoztatás: A Smart kép és a Smart
hang használata (35. oldal).
24.
Ambilight
Csak az Ambilight funkciós készülékeknél
használható.
– ON/OFF (BE/KI): Ambilight be- és
kikapcsolása.
– MODE (MÓD): Ambilight üzemmód
kiválasztása.
A készülék első bekapcsolása
A készülék első bekapcsolásakor a készülék
digitális módban van, és a következő menü
jelenik meg a képernyőn.
11:28
Language
Country
Time Zone
Service Scan
6. A ï gombbal válassza ki
a Szolgáltatások áttekintése
elemet.
English
Español
Français
Italiano
Magyar
7. Nyomja meg az u gombot a telepítés
megkezdéséhez. A készülék megkeresi
az elérhető analóg és digitális
csatornákat.
Select your preferred language
Nyelv, ország és időzóna kiválasztása
1. A Æ gombbal lépjen be a Language
(Nyelv) menübe, majd a Î és a ï
gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.
Nyelv
Ország
Időzóna
Szolgáltatások
áttekintése
8. Ha a készülék nem észlel digitális
gombbal
csatornát, váltson az
analóg üzemmódba.
Visszatérés a telepítés menübe
Ezzel az eljárással a digitális és az analóg
üzemmód beállításai is visszaállnak a gyári
alapértékekre.
2. Az u gombbal erősítse meg a
választást.
Beállítás
5. Az u gombbal erősítse meg
a választást.
11:28
Angol
Español
Français
Italiano
Magyar
1. Tartsa lenyomva öt másodpercig
a TV-készülék oldalsó vezérlőgombjai
közül a MENÜ gombot. A képernyőn
megjelenik egy menü.
2. Válassza ki a nyelvet, az országot és
az időzónát, ahogy azt a készülék első
bekapcsolásánál tette.
A kívánt nyelv kiválasztása
3. A Î és a ï gombbal jelölje ki az Ország
vagy Időzóna elemet, majd a Æ gombbal
adja meg az Ország vagy Időzóna
elem értékét. Megjegyzés: Ha nem jó
országot választ, a csatornák számozása
nem fog megfelelni az országban használt
szabványnak. Kevesebb szolgáltatás
érhető el, vagy egyáltalán nem érhető
el szolgáltatás.
HU-9
HU
Setup
4. A Î és a ï gombbal állíthatja be
az Ország és az Időzóna elem
értékét.
Az információs sáv értelmezése
Digitális program kiválasztásánál a képernyő
felső részén megjelenik egy információs sáv.
A sáv néhány másodperc múlva eltűnik.
programpreset
number
szám
2
műsor
kezdésének
programme
és
befejezésének
start
and
symbols
ideje
Befejezés ideje ikonok
11:00-11:45
BBC 2
10:38
TXT
Snooker
csatorna
neve
channel name
óra
clock
Maradék percek 22
program
címe
Programcím
műsorból
remaining time
hátralévő
idő
of programme
Az információs sávban a csatorna száma,
a csatorna neve, a műsor címe, a műsor
kezdésének ideje, a műsor végének ideje,
az óra és az aktuális műsorból hátralévő
idő látható.
Az információs sávban megjelenő
ikonok értelmezése
• i A műsorral kapcsolatban további
információk is elérhetők. A további
információk megjelenítéséhez nyomja
meg egyszer az
gombot. Az
információk eltűntetéséhez nyomja
meg újból az
•
gombot.
Elérhető feliratok. A feliratokat
a
gombbal lehet elérni. Egy másik
lehetőség: az
gombbal lépjen be
az options (beállítások) menübe, és ott
válassza a subtitles (feliratok) elemet.
•
TXT
Analóg teletext érhető el digitális
módban.
•
ù További nyelvek érhetők el. Egy
másik nyelv kiválasztása az
gombbal
történik. Lépjen be az
gombbal
a beállítások menübe
• u A szimbólum színe (vörös, zöld,
sárga vagy kék) a kiválasztott kedvencek
listára utal.
HU-10
Megjegyzés: Egy fehér u ikon jelenik
meg, ha a csatorna legalább egy nem aktív
kedvencek listában is szerepel.
Digitális tévézés és rádiózás
A tárolt csatornák sorrendjének
módosítása
8. A zöld gombbal erősítse meg a választást.
A csere művelete befejeződött.
Lehetőség van a tárolt digitális csatornák és
rádióállomások sorrendjének módosítására.
9. Ismételje addig az előző lépéseket, amíg
a csatornák a kívánt sorrendbe nem
kerülnek.
2. A
gombbal jelenítse meg a telepítés
menüt.
3. A ï gombbal válassza ki a Telepítés
elemet, és nyomja meg kétszer
a Æ gombot a Szolgáltatáslista
elem kiválasztásához.
Beállítás
Telepítés
Szolgáltatáslista
Szolgáltatás
beállítása
Tesztvétel
11:28
Szolgáltatások átrendezése
Új TV-csatornák megnézése
Új rádióállomások
meghallgatása
11. A
gombbal lépjen ki a menüből.
Új TV-csatornák és rádióállomások
keresése
A készülék telepítése után ellenőrizheti
a műsorszolgáltató által sugárzott
TV-csatornák és rádióállomások elérhetőségét.
1. Analóg mód használata esetén váltson
át digitális módba a távirányító
gombjával.
2. A
gombbal jelenítse meg a telepítés
menüt.
A szolgáltatáslisták kezelése.
Bezárás
4. A Î és a ï gombbal válassza
a Szolgáltatások átrendezése
elemet, és nyomja meg a Æ gombot.
Beállítás
Telepítés > Szolgáltatáslista
Szolgáltatások
átrendezése
Új TV-csatornák megnézése
Új rádióállomások
meghallgatása
10. A Í gombbal térjen vissza az előző menübe.
11:28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
Szolgáltatások előre beállított helyének megváltoztatása
Bezárás
5. A Î és a ï gombbal jelölje ki a kívánt
csatornát.
6. Aktiválja a csatornát az u gombbal.
A kiválasztott csatorna eltávolításához
nyomja meg a piros gombot.
7. A Î és a ï gombbal válassza ki
a csatorna új számát.
3. A ï gombbal válassza ki a Telepítés
elemet, és nyomja meg kétszer
a Æ gombot a Szolgáltatáslista
kiválasztásához.
4. A Î és a ï gombbal válassza ki
az Új TV-csatornák megnézése vagy
az Új rádióállomások meghallgatása
elemet.
5. Ha új szolgáltatások érhetők el, a Æ
gombbal lépjen be a szolgáltatások
listájába, amelyben a Î és a ï gombbal
mozoghat. További tájékoztatás új
szolgáltatások hozzáadásáról a kedvenc
csatornák listájához: Új csatornák
és állomások hozzáadása a listához
(12. oldal).
6. A Í gombbal térjen vissza az előző menübe.
7. A
gombbal lépjen ki a menüből.
HU-11
HU
1. Analóg mód használata esetén váltson
át digitális módba a távirányító
gombjával.
TV-csatornák és rádióállomások beállítása
7. A Í gombbal térjen vissza az előző menübe.
Új csatornák és állomások
hozzáadása a listához
A telepítés kezdeti lépései után lehetőség
nyílik a szolgáltató által sugárzott TVcsatornák és rádióállomások megkeresésére.
1. Analóg mód használata esetén váltson
át digitális módba a távirányító
gombjával.
2. A
gombbal jelenítse meg a telepítés
menüt.
3. A ï gombbal válassza ki a Telepítés
elemet, és nyomja meg a Æ gombot.
Beállítás
Telepítés
11:28
Szolgáltatáslista
Szolgáltatás
beállítása
Tesztvétel
Új szolgáltatások hozzáadása
Minden szolgáltatás
újratelepítése
Manuális tárolás
4. Válassza ki a Szolgáltatás beállítása
elemet, és nyomja meg a Æ gombot.
5. Nyomja meg a Æ gombot új
szolgáltatás hozzáadásához, és az
u gombbal kezdje meg a telepítést.
Keresés
Megtalált TV-csatornák
Megtalált rádióállomások
Egyéb megtalált szolgáltatások
Tárolás
Elvet
Az új szolgáltatások áttekintése
Bezárás
A készülék megkezdi a keresést. Az
újonnan talált csatornák bekerülnek
a csatornalista menübe. A képernyőn
nyomon követheti a telepítés állapotát
és a talált csatornák számát.
6. A keresés befejeztével az u gombbal
lehet elfogadni az új szolgáltatásokat.
HU-12
Csatornák újratelepítése
Ebben a menüben lehetőség nyílik az
összes digitális TV-csatorna és rádióállomás
újratelepítésére.
1. Analóg mód használata esetén váltson
át digitális módba a távirányító
gombjával.
2. A
gombbal jelenítse meg a telepítés
menüt.
3. A ï gombbal válassza ki a Telepítés
elemet, és nyomja meg a Æ gombot.
4. Válassza ki a Szolgáltatás beállítása
elemet, és nyomja meg a Æ gombot.
Beállítás
Telepítés
11:28
Szolgáltatás beállítása
Új szolgáltatások
hozzáadása
Minden szolgáltatás
újratelepítése
Manuális tárolás
11:28
Szolgáltatás beállítása
Új szolgáltatások
hozzáadása
Minden szolgáltatás
újratelepítése
Manuális tárolás
gombbal lépjen ki a menüből.
5. Válassza ki a Minden szolgáltatás
újratelepítése elemet, és
nyomja meg a Æ gombot.
A szolgáltatások telepítése és kezelése
Bezárás
Beállítás
Telepítés
8. A
Keresés
Megtalált TV-csatornák
Megtalált rádióállomások
Egyéb megtalált szolgáltatások
Tárolás
Elvet
Az újratelepítés el fog távolítani minden szolgáltatási beállítást.
Bezárás
6. Nyomja meg az u gombot
a telepítés megkezdéséhez. A digitális
szolgáltatások keresése megkezdődik.
A szolgáltatásokat automatikusan tárolja
a készülék. A keresés befejezése után
a menüben a talált digitális szolgáltatások
száma látható.
7. Nyomja meg az u gombot
a szolgáltatások mentéséhez.
8. A Í gombbal térjen vissza az előző menübe.
9. A
gombbal lépjen ki a menüből.
TV-csatornák és rádióállomások beállítása (folytatás)
A szolgáltatások kézi keresése a kívánt
csatorna frekvenciájának beírásával történik.
1. Analóg mód használata esetén váltson
át digitális módba a távirányító
gombjával.
gombbal jelenítse meg a telepítés
2. A
menüt.
3. Válassza ki a Szolgáltatás beállítása
elemet, és nyomja meg a Æ gombot.
4. Válassza ki a Manuális tárolás
elemet, és nyomja meg a Æ gombot.
Beállítás
Telepítés > Szolgáltatás beállítása
Új szolgáltatások hozzáadása
Minden szolgáltatás
újratelepítése
Manuális tárolás
11:28
Frekvencia
Hálózat neve
Jel minősége
Jel erőssége
Megtalált szolgáltatások
Tárolás
Elvet
Kézi hangolási szolg.
Bezárás
–
gombokkal adja meg
5. A
a kívánt csatorna frekvenciáját, és nyomja
meg az u gombot a kereséshez.
6. A keresés befejeztével az u gombbal
lehet elfogadni az új szolgáltatásokat.
7. A Í gombbal térjen vissza az előző menübe.
8. A
Beállítás
Telepítés
11:28
Szolgáltatáslista
Szolgáltatás
beállítása
Tesztvétel
Frekvencia
Hálózat neve
Jel minősége
Jel erőssége
Tesztjel minősége
Bezárás
3. A ï gombbal válassza ki a Tesztvétel
elemet, és nyomja meg a Æ gombot.
A program frekvenciája, a hálózat
neve, a jel minősége és a jel erőssége
megjelenik a képernyőn.
4. A Æ gombbal válassza ki a Frekvencia
elemet, és a
–
gombokkal írja
be az ellenőrizni kívánt digitális csatorna
frekvenciáját.
– A Æ gombbal lépkedhet
a karakterhelyek között.
– Ha a tesztvétel gyenge jelerősséget
mutat, hangolja be vagy használjon jobb
antennát. A legjobb eredmény eléréséhez
forduljon szakemberhez.
5. A frekvencia beütése után lépjen ki az
u gombbal a Frekvencia menüből.
6. A Í gombbal térjen vissza az előző
menübe.
7. A
gombbal lépjen ki a menüből.
gombbal lépjen ki a menüből.
TV-vétel tesztelése
Ez a menü lehetőséget nyújt az antennán
keresztül érkező jel erősségének
ellenőrzésére.
gombbal
1. Digitális módban a
jelenítse meg a telepítés menüt.
2. A ï gombbal válassza ki a Telepítés
elemet, és nyomja meg a Æ gombot.
HU-13
HU
Digitális csatornák kézi beállítása
Nyelv és terület beállítása
Lehetőség nyílik a nyelv, ország és időzóna
megadására.
3. A ï gombbal válassza ki a menü második
elemét.
Nyelv és terület beállítása
4. A Æ gombbal lépjen át a menü következő
szintjére.
1. Analóg mód használata esetén váltson
át digitális módba a távirányító
gombjával.
5. Nyomja meg a Æ gombot, majd a ï
gombot a menü ötödik elemének
kiválasztásához.
gombbal jelenítse meg a telepítés
2. A
menüt.
6. A Æ gombbal lépjen át a menü következő
szintjére.
3. A ï gombbal válassza ki a Preferenciák
elemet, és nyomja meg a Æ gombot.
7. A Î és a ï gombbal válassza ki a kívánt
nyelvet.
Beállítás
Preferenciák
Nyelv
Hely
11:28
Audio
Felirat/teletext
Feliratozás üzemmód
Feliratok a halláskárosultaknak
Rendszer
A kívánt nyelv kiválasztása
Bezárás
8. Az u gombbal erősítse meg
a választást.
9. A
gombbal lépjen ki a menüből.
Nyelvi beállítások almenü
Az alábbi lista a nyelvi beállítások almenü
elemeit tartalmazza.
4. Válassza ki a Nyelv vagy Hely elemet,
és nyomja meg a Æ gombot.
•
Audio: Hang nyelvi beállításának
megadása.
5. A Î és a ï gombbal válassza ki a kívánt
elemet, és a Æ gombbal lépjen be az
elemhez tartozó almenübe.
•
Felirat/teletext: Felirat és teletext
nyelvének megadása.
•
Feliratozás üzemmód: Feliratok
bekapcsolása, kikapcsolása, vagy
automatikus kezelése. Automatikus mód
használata esetén akkor jelennek meg
a feliratok, ha az eredeti hangjellel együtt
érkeznek.
•
Feliratok halláskárosultaknak:
Feliratok be és kikapcsolása
halláskárosultak számára. A funkció csak
akkor használható, ha része az adásnak.
•
Rendszer: A menü nyelvének
kiválasztása.
6. Adja meg a kívánt értékeket, és lépjen ki
az u vagy a Í gombbal.
7. A Í gombbal térjen vissza az előző
menübe.
8. A
gombbal lépjen ki a menüből.
Kívánt nyelv visszaállítása
Ha rossz nyelvet választott, és nem érti
a kiválasztott nyelvet, a következő lépésekkel
állíthatja vissza a kívánt nyelvet.
1. A
gombbal lépjen ki a menüből.
gombbal jelenítse meg újból
2. A
a menüt.
HU-14
Nyelv és terület beállítása (folytatás)
Területi beállítások almenü
Az alábbi lista a területi beállítások almenü
elemeit tartalmazza.
•
Ország: Tartózkodási hely kiválasztása.
•
Időzóna: A tartózkodási helynek
megfelelő időzóna kiválasztása.
A nyelv választása független az ország
választásától.
HU
Vigyázat: Ha nem jó országot választ,
a csatornák számozása nem feltétlenül
fog megfelelni az országban használt
szabványnak. Így előfordulhat, hogy kevesebb
szolgáltatást lehet fogni, vagy egyáltalán nem
érhető el szolgáltatás.
HU-15
A digitális csatornákhoz való hozzáférés korlátozása
Lehetőség nyílik a digitális csatornákhoz való
hozzáférés korlátozására
4. A ï gombbal válassza ki A pin kód
módosítása elemet.
PIN-kód használata
5. A Æ gombbal lépjen be A pin kód
módosítása menübe.
1. Analóg mód használata esetén váltson
át digitális módba a távirányító
gombjával.
gombbal jelenítse meg a beállítás
2. A
menüt.
3. A ï gombbal válassza ki a Hozzáférési
korlátozások elemet, és nyomja meg a Æ
gombot.
4. A Æ gombbal lépjen be az Állítsa be
a PIN kódos védelmet! menübe.
11:28
Beállítás
Hozzáférési korlátozások
Állítsa be a PIN kódos
védelmet!
Korhatár minősítés
TV-csatornák
Rádióállomások
A pin kód módosítása
Be
Ki
Kapcsolja a PIN kódos védelmet be vagy ki!
Bezárás
5. A Í és a Æ gombbal válassza ki a Be
elemet, és lépjen ki az u gombbal.
Figyelmeztetés: PIN-kód használata
esetén programozott felvétel
beállításakor meg kell adni a PIN-kódot.
6. A Í gombbal térjen vissza az előző menübe.
7. A
gombbal lépjen ki a menüből.
A PIN-kód módosítása
1. Analóg mód használata esetén váltson
át digitális módba a távirányító
gombjával.
gombbal jelenítse meg a telepítés
2. A
menüt.
3. A ï gombbal válassza ki a Hozzáférési
korlátozások, elemet, és nyomja meg a Æ
gombot.
HU-16
6. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a PIN-kód módosításához.
A PIN-kód alapértelmezett értéke 1234.
Ha elfelejtette a PIN-kódot, visszaállíthatja az
alapértelmezett PIN-kódot a 0711 univerzális
kód beütésével.
A digitális csatornákhoz való
hozzáférés korlátozásához
kapcsolódó beállítások
Az alábbi lista a hozzáférés korlátozása
almenü elemeit tartalmazza.
•
Korhatár minősítés
Korhatár kiválasztása műsorok
blokkolásához. Ez a funkció csak
a korhatár-besorolással sugárzott
műsoroknál használható.
•
TV-csatornák
A blokkolni kívánt TV-csatorna
kiválasztása.
•
Rádióállomások
A blokkolni kívánt rádióállomás
kiválasztása.
•
A pin kód módosítása
A PIN-kód módosítása.
Az általános illesztőfelület
csatlakozónyílás használata
A készüléken általános illesztőfelület (CI)
csatlakozó található. A CI csatlakozó
használatával kapcsolatos tájékoztatás:
Feltételes hozzáférés használata (22. oldal).
A kedvenc csatornák listáinak összeállítása
Lehetőség van négy lista létrehozására
a kedvenc TV-csatornákból és
rádióállomásokból.
•
• A Î és a ï gombbal válassza ki az
TV-csatornát.
1. Analóg mód használata esetén váltson
át digitális módba a távirányító
gombjával.
•
11:28
1-es lista
2-es lista
3-es lista
4-es lista
• A Î és a ï gombbal válassza ki
a rádióállomást.
• Az u gombbal erősítse meg
a választást.
Végezze el a változtatásokat kedvenc szolgáltatásainak listáján!
Bezárás
3. A Æ gombbal lépjen be a Kedvencek
menübe.
4. A Î és a ï gombbal válassza ki az1-es
lista, 2-es lista, 3-as lista vagy 4-es
lista elemet, és nyomja meg a Æ gombot.
5. A Î és a ï gombbal válassza ki a kívánt
elemet.
6. A Æ gombbal lépjen be az almenübe.
Rádióállomások kiválasztása
Rádióállomások hozzáadása a listához.
• Lépjen ki a Í gombbal.
•
Az összes szolgáltatás hozzáadása
Az összes elérhető szolgáltatás
hozzáadása a listához.
• Nyomja meg az u gombot.
•
Az összes szolgáltatás eltávolítása
Az összes szolgáltatás eltávolítása
a listából.
• Nyomja meg az u gombot.
A következő lista a Kedvencek menü
elemeit mutatja be.
• Név: Lista elnevezése. A Î és a ï
gombbal mozoghat a kijelzőn.
• A P + / – gombbal választhatja ki
a karaktereket. A név legfeljebb 16
karakterből állhat.
gombbal módosíthatja
• A
a karaktereket.
• A név megadása után lépjen ki az u
gombbal.
HU-17
HU
Kedvencek
Preferenciák
Tájékoztatás
Hozzáférési
korlátozások
Telepítés
• Az u gombbal erősítse meg
a választást.
• Lépjen ki a Í gombbal.
2. A
gombbal jelenítse meg
a beállítás menüt.
Beállítás
TV-csatornák kiválasztása
TV-csatorna hozzáadása a listához.
Szoftver automatikus frissítése
Lehetőség van új szoftver telepítésére
és a meglévő szoftver verziójának
megjelenítésére.
A letöltés elfogadása után a szoftver letöltése
egy meghatározott nap meghatározott
időpontjában történik.
Szoftver verziójának megjelenítése
A letöltés időpontjában a készüléket
készenléti állapotba kell kapcsolni.
1. Analóg mód használata esetén váltson
át digitális módba a távirányító
gombjával.
2. A
gombbal jelenítse meg
a telepítés menüt.
Beállítás
Kedvencek
Preferenciák
Tájékoztatás
Hozzáférési
korlátozások
Telepítés
11:28
1-es lista
2-es lista
3-es lista
4-es lista
3. Nyomja meg a ï gombot, majd nyomja
meg kétszer a Æ gombot a
Tájékoztatás elem kiválasztásához.
A szoftver verziója megjelenik a
képenyőn.
Kedvencek
Preferenciák
Tájékoztatás
Hozzáférési
korlátozások
Telepítés
11:28
Új szoftver letöltése
1. A Beállítás menüben a Æ gombbal
lépjen be beállítás módba.
2. A Î és a ï gombbal válassza a ki az
Igen és a Nem válaszok egyikét. Igen
válasz esetén a frissítés az adásból érkező
letöltések révén automatikusan történik.
Rendszerszoftver
Automatikus mód használata esetén
a készülék készenléti állapotban észleli
az elérhető frissítéseket.
Tájékoztatást ad a problémajelentésekről és telepíti a új szoftvert.
Bezárás
A szoftverletöltésekkel kapcsolatos
tudnivalók
A szoftverletöltés menü a szoftver leírását,
továbbá a letöltés idejét és dátumát
tartalmazza.
Az új szoftver frissítheti menüket és új
funkciókat adhat a menükhöz. Azonban az új
szoftver nem befolyásolja a TV működését.
Amikor elérhetővé válik egy új szoftver,
érdemes elfogadni és letölteni az új szoftvert.
HU-18
A szoftver sikeres letöltéséről gratuláló
üzenet tájékoztat. Nyomja meg az u
gombot a készülék normál üzemmódjába
való visszatéréshez.
Az új szoftverekről és a frissítés módjáról
a www.philips.com oldalon tájékozódhat.
Végezze el a változtatásokat kedvenc szolgáltatásainak listáján!
Bezárás
Beállítás
Ha a letöltés során probléma lép fel,
a készülék tájékoztat a szoftver letöltési
időpontjának új időzítéséről. Nyomja meg az
u gombot a készülék normál üzemmódjába
való visszatéréshez.
A TV-készülék következő
bekapcsolásakor üzenet tájékoztat arról,
hogy új szoftver érhető el.
Megjegyzés: Az új szoftverek és
a telepítés lépései a következő helyen
is elérhetők:
www.philips.com/support
3. Nyomja meg az u gombot az új
szoftver letöltésének megkezdéséhez.
A Beállítások menü használata
A kedvenc adók listáját, illetve a nyelv és
a feliratok beállítását közvetlenül el lehet érni.
•
• A Îés a ï gombbal válassza ki
a kívánt nyelvet.
1. Analóg mód használata esetén váltson
át digitális módba a távirányító
gombjával.
• Az u gombbal erősítse meg
a választást.
2. Jelenítse meg a beállítások
menüt a fehér
gombbal.
Kedvencek
Feliratnyelv
Kísérőhang nyelve
Üzemmód
A feliratok nyelvének végleges
megváltoztatásához lásd: Nyelv
és terület beállítása (14. oldal).
11:28
Nincs
Philips 1
Philips 2
Philips 3
Philips 4
•
• A Î és a ï gombbal válassza ki
a kívánt nyelvet.
Kiválasztja az aktív kedvenclistát
• Az u gombbal erősítse meg
a választást.
Kilépés
3. A Î és a ï gombbal válassza ki a kívánt
elemet, és a Æ gombbal lépjen be az
elemhez tartozó almenübe.
4. Miután befejezte a műveletet, a fehér
gombbal tud kilépni a menüből.
A szinkronnyelv végleges
megváltoztatásához lásd: Nyelv
és terület beállítása (14. oldal).
•
A következő lista az Opciók menü elemeit
mutatja be.
•
Kísérőhang nyelve
Szinkronnyelv módosítása.
• Az u gombbal erősítse meg
a választást.
Üzemmód
Rádióállomások, TV csatornák és
szolgáltatások fogása.
Megjegyzés (csak az Egyesült
Királyságban érvényes): A TV-csatornák
listája a rádióállomásokat és a TVcsatornákat is tartalmazza.
Kedvencek
A kedvenc adók listájának kiválasztása.
• A Î és a ï gombbal válassza ki
a kedvenc csatornák listáját.
HU
Opciók
Feliratnyelv
A felirat nyelvének módosítása.
•
Banner időtartama
Az információs sáv megjelenítésének
időtartama.
• A kedvenc adók listájából való
kilépéshez válassza a Nincs értéket.
A kedvenc adók listájának elkészítésével
kapcsolatos tájékoztatás: A kedvenc
csatornák listájának összeállítása
(17. oldal).
HU-19
Programlisták letöltése
Lehetőség nyílik Electronic Programme
Guide (Elektronikus műsorfüzet) elérésére,
amely a digitális programok listájának
gyors és egyszerű megtekintését nyújtja.
A műsorfüzetben való böngészés során
részletes tájékoztatást kaphat a műsorokról.
Az alábbi lista az Opciók almenüt mutatja be.
1. Analóg mód használata esetén váltson
át digitális módba a távirányító
gombjával.
2. A
gombbal jelenítse meg
az elektromos műsorfüzetet.
1
BBC
17:28
Programozás/Szolgáltatás
1. BBC
2. BBC TWO
3. ITC Channel 3
4. Channel 4
5. ITV 2
6. BBC CHOICE
Most/Következő
Ma
Most
Következő
See it saw Microsoap
Snooker
Ice Skating
Trisha
This morning
Gmtv2
This afternoon
Oakie Doke Bodger & Badger
Felül
Bezárás
Opciók
A kiválasztott kedvencek listában
megjelenik digitális programok egy listája.
3. A ï gombbal lépjen be a Programozás/
Szolgáltatás listába. Egy másik
lehetőség: nyomja meg a Æ gombot
a Most lista eléréséhez.
4. A Î és a ï gombbal válassza ki a kívánt
programot.
5. A színes gombbal indítsa el a TV-segédet.
A TV-segéd funkciói megjelennek
a képernyő alján.
gombot
6. Nyomja meg a
a kiválasztott programmal kapcsolatos
további információk megjelenítéséhez.
További információk csak akkor jelennek
meg, ha elérhetők ilyenek.
7. Miután befejezte a műveletet, a fehér
gombbal tud kilépni a menüből.
HU-20
•
Felül (sárga gomb)
Ugrás a lista tetejére.
•
Bezárás (kék gomb)
Kilépés a TV-segédből.
•
Opciók (fehér gomb)
A következők beállítása: kedvenc
csatornák listája, üzemmód és téma.
A témák érdeklődési körökre utalnak.
Például választhatja a következő
témák megjelenítését: dráma, hírek,
és mozifilmek.
Digitális teletext használata
A digitális teletextben való böngészés
során kicsit várni kell, amíg az egyes
oldalak letöltődnek. Ilyenkor gyakran egy
üzenet jelenik meg a képernyőn a letöltés
állapotának jelzésére.
A digitális teletext által nyújtott szolgáltatások
jelentősen eltérnek az analóg teletext
által nyújtott szolgáltatásoktól. A digitális
teletext által nyújtott szolgáltatások között
megtalálhatók a műsorszolgáltató által tervezett
és felügyelt képek és szövegek. Néhány digitális
csatorna exkluzív digitális teletext szolgáltatást
kínál. Egyes csatornák a sugárzott műsorral
kapcsolatos információkat is kínálnak.
Analóg teletext digitális módban
Előfordulhat, hogy a digitális teletext
elsőbbséget élvez a feliratokkal szemben.
Ilyenkor a digitális teletextből való kilépéskor
nem jelenik meg automatikusan a szolgáltató
által sugárzott felirat. A feliratok újbóli
megjelenítéséhez nyomja meg a távirányító
gombját, vagy váltson csatornát.
Nyomja meg a
gombot az analóg
teletext eléréséhez.
A digitális teletext használatához kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
A teletext a következő gombokkal
használható:
•
Í Æ Î ï nyílgombok
•
Ha digitális teletext szolgáltatást nem nyújtó
csatornán a TXT teletext ikont látja, akkor
lehetőség van analóg teletext elérésére
digitális módban.
Ha országként az Egyesült Királyságot
állította be, tartsa nyomva a
5 másodpercig.
gombot
Az analóg teletext szolgáltatásainak
használatához lásd: A teletext használata
(37. oldal).
színes gombok
•
•
Megjegyzés: Analóg teletext az összes
országban elérhető.
teletext be/ki gomb
–
számgombok
Ha digitális teletext módban nem érhető el
olyan hivatkozás a színes gombokkal, amellyel
kiléphetne, használja a
gombot.
Ha teletext szolgáltatást kínáló digitális
csatornára kapcsol, a készülék letölti
a háttérben a teletextet. Mielőtt megnyomná
a
gombot, várja meg, amíg a letöltés
befejeződik. Ha a
gombot a letöltés
befejezése előtt nyomja meg, a teletext
megjelenéséig kicsit várni kell.
HU-21
HU
Megjegyzés: Digitális teletext csak az
Egyesült Királyságban érhető el.
Feltételes hozzáférés használata
Pay TV (fizetős) vagy ehhez hasonló
szolgáltatás előfizetésekor feltételes
hozzáférésű modult kell használni.
gombbal lépjen be a Telepítés
5. A
menübe.
Feltételes hozzáférésű (CA) kártya
csatlakoztatására a készülék Általános
illesztőfelület (CI) csatlakozója használatos.
6. A ï gombbal válassza ki a Hozzáférés
korlátozása elemet, és nyomja meg a Æ
gombot.
Szolgáltatás előfizetésekor a szolgáltató ad
egy CA kártyát, például kábel- vagy smart
kártyát. Egyes szolgáltatók CI modult is
mellékelnek a CA kártya fogadásához. A CI
modult néha PCMCIA adapternek is nevezik.
7. A Æ gombbal lépjen be a Feltételes
hozzáférésű modul menübe.
Ha a CA kártyához nem mellékeltek
CI modult, a CI modul beszerzésével
kapcsolatban érdeklődjön a szolgáltatónál.
Ha a CA kártyához mellékeltek CI modult,
először illessze a kártyát a CI modulba,
aztán illessze a CI modult készüléken lévő CI
csatlakozóba.
A következő leírás a feltételes hozzáférés
használatát mutatja be.
1. Kapcsolja ki a TV-készüléket.
2. Ha a modulhoz mellékeltek
műsorkártyát, illessze a CA kártyát a CI
modulba. Győződjön meg róla, hogy
a CA kártyán lévő nyíl a modulon lévő
nyíl irányába mutat.
3. Illessze a CI modult a készüléken
lévő CI csatlakozóba.
ÁLTALÁNOS ILLESZTŐFELÜLET MODUL
FELTÉTES HOZZÁFÉRÉSŰ
4. Kapcsolja be a TV-készüléket.
HU-22
8. Nyomja meg az
gombot a CAM
funkciók eléréséhez, a képernyőn
láthatók szerint.
FONTOS
Ha CA kártya vagy CI modul nincs, illetve
helytelenül lett beillesztve, nem jelenik meg
a CA menü.
A képernyőn megjelenő funkciók
szolgáltatónként eltérők lehetnek.
Analóg csatornák automatikus behangolása
Lehetőség nyílik az analóg csatornák
automatikus megkeresésére és eltárolására.
1. Analóg mód használata esetén váltson
át digitális módba a távirányító
gombjával.
Aut. Tárol.
Program
TV
3
196 MHz
gombbal jelenítse meg a
2. A
Fő Menü.
A keresés megszakításához vagy a keresésből
Fényerő
Szín
Kontraszt
Képélesség
Telítettség
További opciók
* Csak bizonyos típusú modelleknél érhető el
3. A Î és a ï gombbal válassza ki az
Indítás elemet, majd a Æ vagy az u
gombbal lépjen be az Indítás menübe.
Fő Menü
Kép
Hang
Ambilight*
Funkciók
Indítás
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program
* Csak bizonyos típusú modelleknél érhető el
4. Válassza ki az Aut. Tárol. elemet,
majd nyomja meg a Æ vagy az u
gombot a csatornák automatikus
megkereséséhez.
A készülék az összes elérhető csatornát
eltárolja. Az automatikus tárolás
művelete néhány percet vesz igénybe.
A képernyőn ilyenkor a keresés állapota
és a talált programok száma látható.
való kilépéshez nyomja meg a
gombot.
Az automatikus tárolás műveletének
megszakítása esetén a készülék nem tárolja
el az összes csatornát. Az összes csatorna
eltárolásához kezdje újra az automatikus
tárolást.
Automatikus hangolórendszer (ATS)
Ha a távadó állomás vagy kábelhálózat
automatikus rendezési jelet küld,
a programok számozása megfelelő lesz.
Ebben az esetben a telepítés befejeződött.
Ha nem fogható automatikus rendezési jel,
a programok számozása a Sorrend menü
segítségével történhet.
Csatornák automatikus beállítása (ACI)
Ha a készülék ACI jelet sugárzó
kábelhálózatot vagy TV-csatornát észlel,
megjelenik egy programlista. Ha ACI jel nem
fogható, a csatornák számozása a kiválasztott
nyelv és ország alapján történik. Ha ACI jel
nem fogható, a Sorrend menü segítségével
lehet újraszámozni a csatornákat.
Megjegyzés: A nyelvet és az országot
nem lehet módosítani analóg módban.
A nyelv és az ország módosításához lépjen
ki analóg módból, és lépjen be digitális
módba. További tájékoztatás: Nyelv és
terület beállítása (14. oldal).
HU-23
HU
Fő Menü
Kép
Hang
Ambilight*
Funkciók
Indítás
Analóg csatornák kézi behangolása
Az analóg csatornák hangolása kézi
beállítással, egyesével történik.
1. Digitális mód használata esetén váltson
át analóg módba a távirányító
gombjával.
gombbal jelenítse meg a
2. Az
Fő Menü.
Fő Menü
Kép
Hang
Ambilight*
Funkciók
Indítás
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program
* Csak bizonyos típusú modelleknél érhető el
3. A Î és a ï gombbal válassza ki az
Indítás elemet, majd a Æ vagy az u
gombbal lépjen be az Indítás menübe.
4. Válassza ki a Kézi Tárol. elemet, majd
nyomja meg a Æ vagy az u gombot
a Kézi Tárol. menübe való belépéshez.
Indítás
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program
Rendszer
Keresés
Prog. Szám
Finomállítás
Tárolás
5. A Î és a ï gombbal válogathat a
Kézi Tárol. menü elemei között.
Kézi Tárol.
Rendszer
Keresés
Prog. Szám
Finomállítás
Tárolás
HU-24
Európa
Franciaország
Nagy-Britannia
Nyugat-Európa
Kelet-Európa
6. Lépjen be a Rendszer menübe, és
válassza ki a következő lehetőségek
egyikét:
– Európa (automatikus észlelés)
– Franciaország (LL’ standard)
– Nagy-Britannia (I standard)
– Nyugat-Európa (BG standard)
– Kelet-Európa (DK standard)
7. A Æ vagy az u gombbal erősítse meg
a választást.
8. Lépjen be a Keresés menübe, és
a Æ gombbal indítsa el a keresést. Ha
a készülék csatornát talál, a keresés
megáll, és ha elérhető, megjelenik
a csatorna neve.Egy másik lehetőség
a kívánt programhoz tartozófrekvencia
megadása a
–
gombok
segítségével.
9. Lépjen be a Prog. Szám menübe.
10. A
–
gombokkal vagy a Î és
a ï gombbal adja meg a csatornához
rendelni kívánt számot.
11. Ha a vétel minősége nem kielégítő, lépjen
be a Finomállítás menübe, majd a Î és
a ï gombbal finomítsa a hangolást.
12. Lépjen be a Tárolás menübe, és a Æ
vagy az u gombbal tárolja a módosított
értéket.. A készülék tárolja a csatornát.
13. Ismételje meg a fenti lépéseket minden
egyes tárolni kívánt csatornánál.
14. A Í gombbal térjen vissza az előző
menübe.
15. A
gombbal lépjen ki a menüből.
Csatornák átszámozása
Lehetőség van a csatornához rendelt szám
megváltoztatására
Indítás
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program
1. A
gombbal jelenítse meg a Fő
Menü.
2. A Î és a ï gombbal válassza ki az
Indítás elemet, majd a Æ vagy az u
gombbal lépjen be a menübe.
6. A Î és a ï gombbal válassza ki
a csatorna számát, és a Í gombbal
erősítse meg a választást. Észrevehető,
hogy a kurzor most már jobbra mutat.
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program
Indítás
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program
* Csak bizonyos típusú modelleknél érhető el
3. A Î és a ï gombbal válassza ki
a Sorrend elemet, majd a Æ vagy
az u gombbal lépjen be a menübe.
Indítás
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program
100
001
002
003
004
005
006
007
008
100
001
002
003
004
005
006
007
008
HU
Fő Menü
Kép
Hang
Ambilight*
Funkciók
Indítás
100
001
002
003
004
005
006
007
008
7. Ismételje meg a fenti lépéseket minden
egyes tárolni kívánt csatornánál.
8. A Í gombbal térjen vissza az előző
menübe.
9. A
gombbal lépjen ki a menüből.
4. A Î és a ï gombbal válassza ki
a módosítani kívánt csatorna számát.
5. A Æ gombbal lépjen be rendezés módba.
Észrevehető, hogy a kurzor most már
balra mutat.
HU-25
Csatornák elnevezése
Lehetőség van név hozzárendelésére
a csatornák számához.
Indítás
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program
gombbal jelenítse meg a Fő
1. A
Menü.
2. A Î és a ï gombbal válassza ki az
Indítás elemet, majd a Æ vagy az u
gombbal lépjen be a menübe.
Fő Menü
Kép
Hang
Ambilight*
Funkciók
Indítás
7. A Æ vagy az u gombbal tárolhatja
a nevet. A név tárolása után a név
megjelenik a készülék képernyőjének
bal felső sarkában.
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program
8. A Í gombbal térjen vissza az előző
menübe.
* Csak bizonyos típusú modelleknél érhető el
3. A Î és a ï gombbal válassza ki
a Névadás elemet, majd a Æ vagy
az u gombbal lépjen be a menübe.
Indítás
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program
100
001
002
003
004
005
006
007
008
4. A Î és a ï gombbal válassza ki az
elnevezni kívánt csatorna számát.
5. A Æ gombbal lépjen a név megadására
szolgáló területre.
6. A Î és a ï gombbal válassza ki a nevet
alkotó karaktereket.
– A nevek legfeljebb 5 karakterből
állhatnak.
– A nevek megadására szolgáló területen
a Í és a Æ gombbal lehet mozogni.
HU-26
106
001
002
003
004
005 z
006
007
008
9. A
gombbal lépjen ki a menüből.
Kedvenc csatornák kiválasztása
Lehetőség van a kedvenc csatornákat
tartalmazó lista összeállítására.
A lista használata esetén a távirányító P – / +
gombjával csak a kedvenc csatornák között
lehet lépkedni.
A kedvencek listájában nem szereplő
csatornák a
–
számgombokkal
érhetők el.
5. A Æ vagy az u gombbal lehet
a csatornát hozzáadni, illetve eltávolítani
a listából.
– Ha a menü jobb oldalán a $ jel látható,
a csatorna szerepel a kedvencek listáján.
– Ha a menü jobb oldalán nem
látható a $ jel, a csatorna nem
szerepel a kedvencek listáján.
Indítás
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program
Csatornák hozzáadása és
eltávolítása a kedvencek listájából
1. A
gombbal jelenítse meg a Fő
Menü.
Fő Menü
Kép
Hang
Ambilight*
Funkciók
Indítás
6. A Í gombbal térjen vissza az előző
menübe.
HU
2. A Î és a ï gombbal válassza ki az
Indítás elemet, majd a Æ vagy az u
gombbal lépjen be a menübe.
100
001
002
003
004
005
006
007
008
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program
7. A
gombbal lépjen ki a menüből.
* Csak bizonyos típusú modelleknél érhető el
3. A Î és a ï gombbal válassza ki a Kedv.
Program elemet, majd a Æ vagy az u
gombbal lépjen be a menübe.
4. A Î és a ï gombbal válassza
ki a hozzáadni vagy eltávolítani
kívánt csatorna számát.
Indítás
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program
100
001
002
003
004
005
006
007
008
HU-27
Az időzítő beállítása
Be lehet programozni a készüléket arra,
hogy egy megadott időpontban váltson át
egy másik csatornára, vagy kapcsoljon be
készenléti állapotból.
• Ha a TV-készüléket bekapcsolt
állapotban hagyja, a készülék
a Kezdés értékének megfelelő
időpontban csatornát vált, majd
a Vége értékének megfelelő
időpontban készenléti állapotba
kapcsol.
Az időzítő működésbe lépéséhez
a készüléknek készenléti módban kell lennie.
1. A
gombbal jelenítse meg a Fő
Menü.
2. A Î és a ï gombbal válassza ki
a Funkciók elemet, majd a Æ vagy
az u gombbal lépjen be a menübe.
Fő Menü
Kép
Hang
Ambilight*
Funkciók
Indítás
A következő lista az időzítő beállításait
mutatja be:
•
Időzítő
Gyerekzár
Szülői Ell.
Auto HDMI
* Csak bizonyos típusú modelleknél érhető el
3. A Æ vagy az u gombbal lépjen be
az Időzítő menübe.
Megjegyzés: A beállított időtartam
utolsó percében egy visszaszámláló óra
jelenik meg a képernyőn. A készülék
készenléti állapotba való kapcsolását
ilyenkor leállíthatja, ha megnyomja
bármelyik gombot a távirányítón.
•
Idő
A pontos idő beállítása.
•
Kezdés
Az időzítő indításának időpontja.
A készülék a megadott időpontban
bekapcsol készenléti állapotból, vagy
egy másik csatornára vált.
•
Vége
A számláló leállásának időpontja. A TV
a megadott időpontban kikapcsol.
•
Prog. Szám
A csatorna számának megadása.
•
Indít
A beállítások a következőket
tartalmazzák:
4. A Î és a ï gombbal válogathat
az Időzítő menü elemei között.
Időzítő
Elalváskapcs
Időzítés
Kezdés
Vége
Prog. Szám
Indít
--:--
5. A Í, Æ, Î, ï gombokkal vagy
a
–
számgombokkal
módosíthatja az időzítő beállításait.
• Ha a készüléket készenléti állapotba
gombbal, a készülék
kapcsolja a
a megadott időpontban automatikusan
bekapcsol.
HU-28
Időzítés
Időtartam megadása, amely letelte után
a készülék készenléti állapotba kapcsol.
A funkciót a Ki érték választásával
kapcsolhatja ki
• Ki: visszavonás
• Egyszer: egyetlen riasztás
• Naponta: minden nap
Csatornák zárolása (Gyerekfelügyelet)
Lehetőség van TV-csatornák blokkolására,
hogy a gyerekek ne tudják nézni azokat.
4. A
–
számgombok segítségével
adja meg az új kódot, és hagyja jóvá azt.
A Szülői Ell. menü elérése
Szülői Ell.
Lezárt Progr.
Átkódolás
Mindent Töröl
Mindent Lezár
gombbal jelenítse meg a Fő
1. A
Menü.
2. A Î és a ï gombbal válassza ki
a Funkciók elemet, majd a Æ vagy
az u gombbal lépjen be a menübe.
Időzítő
Gyerekzár
Szülői Ell.
Auto HDMI
* Csak bizonyos típusú modelleknél érhető el
3. A ï gombbal válassza ki a Szülői Ell.
elemet, majd a Æ vagy az u gombbal
lépjen be a menübe.
PIN-kód létrehozása gyerekek
felügyeletéhez
1. Lépjen be a Szülői Ell. menübe a fenti,
A Szülői Ell. menü elérése részben leírtak
szerint.
Funkciók
Időzítő
Gyerekzár
Szülői Ell.
Auto HDMI
* * * *
Titkos Kód
2. Írja be a 0711 kódot a
–
számgombokkal. A Hibás felirat
megjelenik a képernyőn.
5. A Í gombbal térjen vissza az előző
menübe.
6. A
gombbal lépjen ki a menüből.
Csatornák zárolása és
engedélyezése
1. Lépjen be a Gyerekzár menübe a fenti,
A Gyerekzár menü elérése részben leírtak
szerint.
2. Írja be a belépési kódot a
–
számgombokkal. Megjelenik a Szülői Ell.
menü.
3. A Æ gombbal lépjen be a Lezárt Progr.
menübe.
Szülői Ell.
Lezárt Progr.
Átkódolás
Mindent Töröl
Mindent Lezár
106
001
002
003
004
005
006
007
008
4. Használja a Î és a ï gombot a zárolni
vagy engedélyezni kívánt csatorna
kiválasztásához.
3. Írja be újból a 0711 belépési kódot.
A készülék a kód megváltoztatását kéri.
HU-29
HU
Fő Menü
Kép
Hang
Ambilight*
Funkciók
Indítás
106
001
002
003
004
005
006
007
008
Csatornák zárolása (Gyerekfelügyelet) (folytatás)
5. A Í vagy a Æ gombbal zárolja vagy
engedélyezze a kívánt csatornát.
Összes csatorna zárolása és
engedélyezése
1. Lépjen be a Szülői Ell. menübe az A Szülői
Ell. menü elérése (29. oldal).
A zárolt csatornáknál lakatot
ábrázoló + ikon jelenik meg
a csatorna száma mellett.
Szülői Ell.
Lezárt Progr.
Átkódolás
Mindent Töröl
Mindent Lezár
106
001
002
003
004
005
006
007
008
3. A ï gombbal lépjen be a Mindent
Töröl vagy a Mindent Lezár menübe.
4. A Æ gombbal engedélyezze vagy zárolja
az összes csatornát.
6. A Í gombbal térjen vissza az előző
menübe.
7. Az
gombbal lépjen ki a menüből.
PIN-kód megváltoztatása gyerekek
felügyeletéhez
1. Lépjen be a Szülői Ell. menübe A Szülői Ell.
menü elérése (29. oldal).
2. Írja be a négyjegyű kódot a
számbillentyűkkel
–
3. A ï gombbal válassza ki az Átkódolás
elemet.
4. A Æ gombbal lépjen be az Átkódolás
módba.
5. Írja be a kódot a
segítségével.
–
gombok
6. Erősítse meg a kódot a kód ismételt
beírásával.
HU-30
2. Nyomja meg a ï gombot
a Mindent Töröl és a Mindent
Lezár lehetőségek egyikének
kiválasztásához.
Oldalsó kezelőgombok zárolása (Gyerekzár)
Lehetőség van a készülék oldalsó gombjainak
zárolására ahhoz, hogy a gyerekek ne
tudjanak csatornát váltani. Ez azonban
nem gátolja meg a gyerekeket abban, hogy
a távirányítóval váltsanak csatornát.
1. Az
Menü.
gombbal jelenítse meg a Fő
2. A Î és a ï gombbal válassza ki
a Funkciók elemet, majd a Æ vagy az
u gombbal lépjen be a menübe.
3. A ï gombbal válassza ki a Gyerekzár
elemet, majd a Æ vagy az u
gombbal lépjen be a menübe.
Ki
Be
HU
Funkciók
Időzítés
Gyerekzár
Szülői Ell.
Auto HDMI
4. A Î és a ï gombbal válassza ki a Be
vagy a Ki értéket.
5. A Æ vagy az u gombbal erősítse meg
a választást.
6. A Í gombbal térjen vissza az előző
menübe.
7. A
gombbal lépjen ki a menüből.
HU-31
Az Ambilight technológia használata
Ez a szakasz csak az Ambilight funkciós
készülékekre vonatkozik.
3. A Æ vagy az u gombbal erősítse meg
a választást.
Az Ambilight funkció be- és
kikapcsolása
4. A Î és a ï gombbal választhat
a funkcióhoz tartozó beállítások
közül.
gombbal jelenítse meg a Fő
1. A
Menü.
2. A Î és a ï gombbal válassza ki az
Ambilight elemet, majd a Æ vagy az
u gombbal lépjen be a menübe.
Fő Menü
Kép
Hang
Ambilight
Funkciók
Indítás
Ambilight
Fényerő
Mód
Szín
Egyéni szín
Balansz
5. Állítsa be az elemet, és a Æ vagy az u
gombbal erősítse meg a beállítást.
Az alábbi lista az Ambilight beállításokat
tartalmazza:
•
Fényerő
Az Ambilight világítás fényerejének
módosítása.
•
Mód
A következő, előre beállított módok
egyikének kiválasztása: Színes, Pihentető,
Visszafogott és Dinamikus.
•
Szín
Az alábbi színbeállítások egyikének
kiválasztása: Melegfehér, Hidegfehér,
Kék, Piros, Zöld, Sárga, Bíbor, Egyéni.
Megjegyzés: Ez a menüelem csak akkor
jelenik meg, ha az Szín értéket választotta
a Mód beállításnál.
•
Egyéni szín
A színek telítettségének, illetve
a színtartomány beállítása.
Megjegyzés: Ez a menüelem csak
akkor jelenik meg, ha az Egyéni értéket
választotta a Szín beállításnál.
•
Balansz
A kép szélén megjelenő színek
intenzitásának módosítása.
3. A Î és a ï gombbal válassza ki a Be
vagy a Ki értéket.
Ambilight
Ambilight
Fényerő
Mód
Szín
Egyéni szín
Balansz
Ki
Be
4. A Í gombbal térjen vissza az előző
menübe.
5. A
gombbal lépjen ki a menüből.
Ambilight beállítások módosítása
1. Lépjen be az Ambilight menübe
az előző részben bemutatott 1–3.
lépésekkel.
2. A Î és a ï gombbal válasszon egyet
az alábbi lehetőségek közül: Fényerő,
Mód, Szín, Egyéni szín vagy Balansz.
HU-32
Lehetőség van a képi- és hangbeállítások
módosítására.
•
•
gombbal jelenítse meg a Fő
1. A
Menü.
2. A Î és a ï gombbal válassza ki a Kép
vagy a Hang elemet, majd a Æ vagy az
u gombbal lépjen be a menübe.
Kép
Fényerő
Szín
Kontraszt
Képélesség
Telítettség
További opciók
•
•
100
53
•
0
Hang
Ekvalizer
Balansz
Aut. hangerőszab.
Növ. térhangzás
BBE
120HZ
200HZ
500HZ
1200HZ
3000HZ
7500HZ
12000HZ
3. A Î és a ï gombbal válassza ki a Kép
vagy a Hang elemet, majd nyomja
meg a Æ vagy az ugombot a beállítás
megadásához.
4. A Î és a ï gombbal módosítsa a Kép
vagy a Hang beállítást.
5. A Í gombbal térjen vissza az előző menübe.
6. A
gombbal lépjen ki a menüből.
Hangbeállítások
Az alábbi lista a hangbeállításokat mutatja be:
•
Ekvalizer
Hangszín beállítása.
•
Balansz
Hangkiegyenlítés a jobb oldali és bal oldali
hangszórókon.
Képi beállítások
Az alábbi lista a képi beállításokat mutatja be:
•
Fényerő
Kép fényerejének módosítása).
Szín
Színek intenzitásának módosítása.
Kontraszt
A világos és sötét részek közötti
különbség mértékét adja meg a készülék
kontraszt tartományán belül.
Képélesség
Élesség csökkentése és növelése.
Telítettség
A következő beállítások váltogatása:
Hideg – kékes kép, Normál –
kiegyensúlyozott kép vagy Meleg –
vöröses kép.
További opciók...
• Kontraszt+
A TV-készülék kontraszt
tartományának növelése. A Kontraszt+
funkció bekapcsolásához válassza a Be
értéket.
• Active Control
A képi beállítások automatikus
behangolása az optimális képminőség
eléréséhez a jeltől függetlenül.
• Zajcsökkentés
A gyenge jelátvitelből fakadó
képzaj (fehér pontok) csökkentése.
A zajcsökkentés funkció bekapcsolásához
válassza a Be értéket.
• Képhibák csökk.
A digitális tartalom színátmeneteinek
finomítása.
• Dig. Natural Motion (Digitális
természetes mozgás)
A mozgó képeknél tapasztalható
remegés csökkentése.
HU-33
HU
Képi és hangbeállítások módosítása
Képi és hangbeállítások módosítása (folytatás)
•
Aut. hangerőszab.
Hirtelen hangerő-felerősödések
korlátozása (például műsorok váltásakor
vagy a reklámblokkok alatt).
•
Növ. térhangzás
• Sztereó jel esetén az Incr. Surround
és a Stereo értékek közül választhat.
• Mono jel esetén a Mono és
a Térhangzás értékek közül
választhat.
•
BBE (High definition sound – Nagy
felbontású hang)
Hangtisztaság visszaállítása a beszéd jobb
érthetőségéhez és az élő hatású zenéhez.
HU-34
A Smart kép és a Smart hang használata
A Smart kép használata
A Smart hang használata
Lehetőség nyílik az előre megadott képi
gombbal
beállítások váltogatására. A
lépkedhet a beállítások között.
Lehetőség nyílik az előre megadott
hangbeállítások váltogatására. A
gombbal lépkedhet a beállítások között.
Sport
Zene
Hírek
vagy Hírek
vagy
Mozifilmek
Játék
Film
Egyéni
Az Egyéni beállítást a Kép menüben lehet
létrehozni, a Fő Menü belül. Ez az egyetlen
módosítható Smart kép beállítás. Az összes
többi beállítás előre megadott.
Az Egyéni beállítást a Hang menüben lehet
létrehozni, a Fő Menü belül. Ez az egyetlen
módosítható Smart hang beállítás. Az
összes többi beállítás előre megadott.
Az alábbi lista a smart kép beállítások
áttekintését nyújtja:
Az alábbi lista a smart hang beállítások
áttekintését nyújtja:
•
Mozifilmek
Brilliáns és borotvaéles képbeállítás
moziszerű hatáshoz.
•
Film
Moziszerű hangzás hihetetlen hangzást
nyújtó mélynyomóval.
•
Sport
Ideális sportműsorokhoz és természetes
fényviszok között.
•
Zene
Kristálytiszta zenei hangzás, amely öröm
a fülnek.
•
Hírek
Gyenge világítás és halvány háttér
esetén javasolt, pihentető atmoszféra
megteremtéséhez.
•
Hírek
Kiváló minőségű hangzás, amely kiemeli
a hangban rejlő érzelmeket és mélységet.
•
•
Játék
Számítógéphez, játékkonzolokhoz.
playstation-höz stb.
Egyéni
A Fő Menü Hang menüjében
létrehozott egyéni hangzás.
•
Egyéni
A Fő Menü Kép menüjében megadott
egyéni beállítások.
HU-35
HU
Egyéni
Képformátumok
A képek átvitele többféle formátumban
történhet. A
gombbal váltogathatja
a képformátumokat, és kiválaszthatja a kívánt
megjelenítési formátumot.
Szélesvásznú
A kép az eredeti 16:9 formátumban
jelenik meg.
Megjegyzés: Ha 4:3 formátumú képet
szélesvásznú módban jelenít meg, a kép
vízszintesen megnyúlik.
4:3
A kép 4:3 formátumban jelenik meg, és
a képernyő mindkét oldalán egy üres,
fekete sáv látható.
Nagyít 16:9
A kép 16:9 formátumúra lesz nagyítva.
Ezt a formátumot akkor érdemes használni,
amikor olyan képeket jelenít meg, melyek
felül és alul fekete sávokkal rendelkeznek
(levélszekrény formátum). Ilyenkor a kép
aljából és tetejéből nagyobb rész hiányzik.
Nagy Felirat
Ez a mód a 4:3 formátumú képek
megjelenítésére alkalmas, a képernyő teljes
felületét használja, miközben a feliratozás
látható marad. A kép tetejéből egy kevés
hiányzik.
Szuperszéles
Nagyít 14:9
A kép 14:9 formátumban jelenik meg. A kép
két oldalán két vékony fekete csík marad,
a kép alja és teteje pedig le lesz vágva.
HU-36
Ez a mód a 4:3 formátumú képek
megjelenítésére alkalmas, a képernyő
teljes felületét használja a képek széleinek
felnagyításával.
A teletext használata
1
2
3
4
1. Teletext Be/Ki
A teletext megjelenítésének be- és ki
kapcsolása. Megjelenik a tartalomjegyzék
az elérhető elemek listájával. Minden
elemhez egy 3 számjegyű oldalszám
tartozik. Ha a nézett csatorna nem
közvetít teletextet, a 100 jelzés jelenik
meg, és a képernyő üres marad.
A teletextből való kilépéshez nyomja
meg újból a
gombot.
2. Közvetlen elérés
Az elemek közvetlen megnyitása.
A képernyő alján különféle színes
felületek láthatók. Ha a színes felületek
villognak, akkor az illető elem még nem
érhető el.
3. Oldal kiválasztása
–
Teletext oldalszámának megadása.
Ha például a 120. oldalt kívánja
megtekinteni, írja be a 120-at. A szám
a képernyő bal felső sarkában jelenik
meg. A keresett oldal elérésekor
a számláló leáll, és megjelenik a kívánt
oldal. Másik oldal megtekintéséhez
ismételje meg ezt a műveletet. Ha
a számláló nem áll meg, az oldalt nem
lehet elérni. Ilyen esetben válasszon egy
másik számot.
4. Tartalom
Visszatérés a tartalomjegyzékhez.
A tartalomjegyzék általában
a 100. oldal, vagy a találati lista menü.
HU-37
HU
A teletext olyan információs rendszer, amelyet
egyes műsorcsatornák sugároznak. A teletext
az újsághoz hasonlóan használható. A teletexten
keresztül ezen kívül különféle feliratok érhetők
el hallási zavarokkal küzdők vagy a közvetítés
szinkronnyelvét nem értő személyek számára.
A teletext használata (folytatás)
teljes képernyős teletextet.
8
8
8
5
6
7
7. Oldal nagyítása
Oldal tetejének vagy aljának megjelenítése.
Újból megnyomva a gombot a kép mérete
visszatér az eredetire.
8. Kedvenc oldalak
Kedvenc oldal megjelenítése.
Ez a beállítás csak analóg módban
használható.A kedvenc oldalak elérése
a színes gombokkal történik. A beállítás
után ezek az oldalak alapértelmezett
módon kedvencként jelennek meg,
valahányszor a teletextet elindítja.
A kedvencek tárolásához végezze
el az alábbi lépéseket:
8
• A
gombbal jelenítse meg a
teletextet.
8
• A
gombbal váltson kedvenc
oldal módra.
• A
–
gombokkal adja meg
a kedvencként menteni kívánt teletext
oldal számát.
5. Rejtett információk
Rejtett információk megjelenítésére
használhatja, például játékok vagy
rejtvények megoldásához.
6. TV-kép/Teletext
• Teletext módba váltáshoz nyomja
gombot.
meg a
• A
gombot megnyomva a
Teletext a képernyő jobb oldalán, a
normál kép pedig a képernyő bal
oldalán jelenik meg.
• A
gombbal állíthatja vissza a
teljes képernyős TV-képet.
• A
gombbal állíthatja vissza a
HU-38
• Nyomja meg, és 5 másodpercig
tartsa nyomva a kiválasztott színes
gombot. Az oldalszám megjelenik
a színes területen, és az oldalt tárolja
a készülék.
• Ismételje meg a fenti lépéseket a többi
színes gombbal is.
• A kedvenc oldal menüből a
gombbal léphet ki.
• A teletext módból a
léphet ki.
gombbal
• A kedvencként tárolt oldalak
törléséhez lépjen be a kedvenc
gomb
oldalak menübe a
nyomva tartásával körülbelül
5 másodpercig.
A készülék használata nagy felbontású módban
HD (nagy felbontású) eszköz
csatlakoztatása a TV-készülékhez
4. A Î és a ï gombbal módosítsa a Kép
vagy a Hang beállítást.
1. A HD eszköz HDMI vagy DVI kimenetét
csatlakoztassa a TV-készülék bármelyik
HDMI csatlakozójához. Ehhez HDMI–
DVI vagy HDMI–HDMI kábelt használjon.
5. A Í gombbal térjen vissza az előző menübe.
2. Ha HDMI–DVI kábelt használ, a HD
eszköz audio csatlakozóját a TV-készülék
oldalán lévő L vagy R audio csatlakozóval
kösse össze.
gombbal jelenítse meg a források
3. A
listáját.
4. A Î és a ï gombbal válassza
ki a megfelelő HDMI-forrást.
Forrás
TV
EXT 1
EXT 2
EXT 3
EXT 4 Y/C
EXT 4 YPbPr
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3*
Side HDMI
Digital TV
* Csak bizonyos típusú modelleknél érhető
5. A Æ vagy az u gombbal erősítse meg
a forrás kiválasztását.
gombbal lépjen ki a menüből.
Képi beállítások HD módban
A vízszintes és a függőleges eltolás funkciók
kivételével a HD módban és a TV módban
elérhető összes képi beállítás megegyezik.
•
Vízszintes eltolás
A kép vízszintes pozíciójának módosítása.
•
Függőleges eltolás
A kép függőleges pozíciójának
módosítása.
Hangbeállítások HD módban
A HD módban és a TV módban elérhető
hangbeállítások megegyeznek.
A TV in HD (TV HD-ben) mód
beállítása
A TV HD-ben módot olyan kor kell
beállítani, ha a következő felbontások
valamelyikét támogató HD eszközt
csatlakoztat: 480p, 720p, 1080i vagy 1080p.
A Funkciók menü a Módválasztás és
a Formátum beállításokat tartalmazza.
gombbal jelenítse meg a Fő
1. A
Menü.
Képi és hangbeállítások módosítása
HD módban
2. A Î és a ï gombbal válassza ki
a Funkciók elemet, majd a Æ vagy az
u gombbal lépjen be a menübe.
gombbal jelenítse meg a Fő
1. A
Menü.
3. A ï gombbal válassza ki
a Módválasztás elemet, majd a Æ
vagy az u gombbal lépjen be a menübe.
2. A Î és a ï gombbal válassza ki a Kép
vagy a Hang elemet, majd a Æ vagy az
u gombbal lépjen be a menübe.
3. A Î és a ï gombbal válassza ki a Kép
vagy a Hang elemet, majd a Æ vagy az
u gombbal lépjen be a menübe.
HU-39
HU
Egy másik lehetőség: csatlakoztassa a HD
eszköz YPbPr kimenetét a TV-készülék
komponens video bemenetéhez.
6. A
A készülék használata nagy felbontású módban
(folytatás)
Funkciók
Időzítés
Gyerekzár
Szülői Ell.
Auto HDMI
Módválasztás
4. A Æ gombbal lépjen be a Kijelzés
módba.
PC
HD
5. Nyomja meg kétszer a Æ gombot
a Ki/Be beállítás eléréséhez
a natív 1080 elemnél.
Kijelzés
natív 1080
Ki
Be
4. A Î és a ï gombbal válassza ki a HD
elemet.
5. A Í gombbal térjen vissza az előző menübe.
6. A
gombbal lépjen ki a menüből.
Megjelenítés natív 1080 módban
Megjegyzés: Csak a teljes HD 1080p
támogatású készülékek alkalmasak a natív
1080p módban való megjelenítésre.
Ha a 1080i vagy 1080p felbontást támogató
HD eszközt csatlakoztat, a Kijelzés
(natív1080) funkció elérhető a Funkciók
menüben. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az
eredeti HD formátum megtekintését 1080i
és 1080p módban.
1. A
gombbal jelenítse meg a Fő
Menü.
6. A Î és a ï gombbal válassza ki a Ki
vagy a Be értéket. A natív 1080 módban
történő megjelenítéshez válassza a Be
értéket.
7. A Í gombbal térjen vissza az előző
menübe.
8. A
Támogatott formátumok
A következő táblázatok a HD módban
támogatott formátumokat tartalmazzák.
2. A Î és a ï gombbal válassza ki
a Funkciók elemet, majd a Æ vagy az
u gombbal lépjen be a menübe.
HD
3. A ï gombbal válassza ki a Kijelzés
elemet.
SD
Funkciók
Időzítés
Gyerekzár
Szülői Ell.
Auto HDMI
Kijelzés
HU-40
natív 1080
gombbal lépjen ki a menüből.
720p
480i
1080p
1080i
576i
Megjegyzés: Ez a Philips TV-készülék
HDMI kompatibilis. Ha nem elégedett
a képpel, állítsa át a videoformátumot
a csatlakoztatott külső eszközön. Például
DVD-lejátszónál válassza a 480p, 576p, 720p,
1080i vagy 1080p formátumot. Ez nem
a TV-készülék hibája.
A készülék használata nagy felbontású módban
(folytatás)
Az Auto HDMI funkció használata
Az első alkalommal, amikor HDMI-n
keresztül csatlakoztat egy eszközt, a
TV-készülék automatikusan átvált az
adott HDMI csatornára. A későbbi HDMI
csatlakoztatások során a TV-készülék nem
kapcsol át automatikusan.
Funkciók
Időzítő
Gyerekzár
Szülői Ell.
Auto HDMI
Ki
Be
Az Auto HDMI kikapcsolása
2. A Î és a ï gombbal válassza ki a
Funkciók pontot, majd a Æ vagy az u
gombbal lépjen be a menübe.
Fő Menû
Kép
Hang
Ambilight*
Funkciók
Indítás
Időzítő
Gyerekzár
Szülői Ell.
Auto HDMI
6. A Í gombbal lépjen vissza az előző
menübe.
7. A
gombbal lépjen ki a menüből.
HDMI 1.3a CEC
A TV-készülék képes HDMI-CEC
kapcsolatra más eszközökkel. A következő
ismertetés a TV-készülékhez HDMI kábellel
csatlakozó, CEC-kompatibilis eszközökre
vonatkozik.
Egy gombnyomásos lejátszás
* Csak bizonyos típusú modelleknél érhető el
3. A Î és a ï gombbal válassza ki az Auto
HDMI pontot, majd a Æ vagy az u
gombbal lépjen be a menübe.
4. A Î és a ï gombbal válassza ki a Ki
elemet.
5. A Æ és a u gombbal erősítse meg a
választását.
Ha a TV-készüléket olyan eszközhöz
csatlakoztatja, amely támogatja az egy
gombnyomásos lejátszást, akkor a
TV-készüléket és az eszközt egyetlen
távvezérlővel irányíthatja. Ha például
megnyomja a DVD távvezérlőjének
egy gombnyomásos lejátszás gombját, a
Philips TV-készülék automatikusan átvált a
megfelelő csatornára, és megjeleníti a DVD
tartalmát.
Készenlét
Ha a TV-készüléket olyan eszközhöz
csatlakoztatja, amely támogatja a
készenléti állapotot, akkor a TV-készülék
távvezérlőjével készenléti állapotba
helyezheti az eszközt. Az eszköz
készenléti állapotba helyezéséhez 3–4
másodpercig tartsa nyomva a TV-készülék
gombját.
távvezérlőjének
HU-41
HU
1. A
gombbal jelenítse meg a Fő
Menü.
A készülék használata számítógépes monitorként
A TV-készülék számítógépes monitorként
is használható a számítógép HDMI vagy DVI
kimenetének és a TV-készülék valamelyik
HDMI csatlakozójának összekötésével.
Használjon HDMI–DVI vagy HDMI–HDMI
kábelt. A VGA kimeneten keresztül történő
csatlakozás nem támogatott.
Ha HDMI csatlakozót használ a számítógép
és a TV csatlakoztatásra, esetleg módosítani
kell a számítógép felbontását vagy beállításait.
A képernyőn egyes esetekben egy párbeszédablak
jelenhet meg, melyen a televíziózás folytatásához
meg kell nyomni az „OK” gombot. A számítógép
felbontásának vagy beállításainak módosításával
kapcsolatos tudnivalókat a számítógéphez
mellékelt útmutatóban találja.
Számítógép csatlakoztatása
a TV-készülékhez
1. A HD eszköz HDMI vagy DVI kimenetét
csatlakoztassa a TV-készülék bármelyik
HDMI csatlakozójához. Használjon
HDMI–DVI vagy HDMI–HDMI kábelt.
2. Ha HDMI–DVI kábelt használ,
a számítógépen lévő audiocsatlakozót
a TV-készüléken lévő L vagy R
audiocsatlakozóhoz kösse.
gombbal jelenítse meg
3. A
a Források listája elemet.
Képi és hangbeállítások módosítása
számítógépes módban
A képi és hangbeállítások számítógépes
módban való módosításához kövesse a Képi
és hangbeállítások módosítása HD módban
(39. oldal) leírtakat.
Képi beállítások számítógépes
módban
A hangbeállítások számítógépes módban
megegyeznek a Képi beállítások HD módban
(39. oldal) leírtakkal.
Hangbeállítások számítógépes
módban
A számítógépes módban és a TV módban
elérhető hangbeállítások megegyeznek.
A TV in PC (TV PC-ben) mód
beállítása
A TV PC-ben mód beállításához kövesse
A TV in HD (TV HD-ben) mód beállítása
(39. oldal) leírtakat. A művelet során a HD
helyett válassza a PC-t.
Funkciók
Időzítés
Gyerekzár
Szülői Ell.
Auto HDMI
Módválasztás
PC
HD
4. A Î és a ï gombbal válassza
ki a megfelelő HDMI-forrást.
Forrás
TV
EXT 1
EXT 2
EXT 3
EXT 4 Y/C
EXT 4 YPbPr
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3*
Side HDMI
Digital TV
* Csak bizonyos típusú modelleknél érhető
5. A Æ vagy az u gombbal erősítse meg
a forrás kiválasztását.
HU-42
Támogatott számítógépes
felbontások
A következő képernyőfelbontások
támogatottak.
640 x 480, 60 Hz
640 x 480, 72 Hz
640 x 480, 75 Hz
640 x 480, 85 Hz
800 x 600, 60 Hz
800 x 600, 72 Hz
800 x 600, 75 Hz
800 x 600, 85 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1024 x 768, 70 Hz
1024 x 768, 75 Hz
1024 x 768, 85 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
Hibaelhárítás
Az alábbiakban olyan jelenségekről olvashat, amelyekkel TV-készüléke használatakor
találkozhat. Mielőtt a szervizt hívná, végezze el ezeket az egyszerű ellenőrzéseket.
Jelenség
Lehetséges megoldások
A képernyőn
semmi nem jelenik
meg
•
•
Gyenge vétel
(„havazás”)
•
•
•
Nincs kép
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a hálózati
aljzatba és a TV-készülék tápcsatlakozó aljzatába. Ha még mindig
nincs áramellátás, húzza ki a dugaszt. Várjon 60 másodpercet,
majd dugja vissza a dugaszt. Kapcsolja be újból a készüléket.
Nyomja meg a távirányító
gombját.
Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően csatlakozik-e
a készülékhez és a fali antenna csatlakozóhoz.
Próbálja meg manuálisan beállítani a képet (24. oldal).
A megfelelő TV-rendszert választotta? (24. oldal).
Ellenőrizze a mellékelt kábelek csatlakozásait (antenna kábel
a TV-készülékhez, antenna kábel a felvevőhöz, tápkábelek stb).
Ellenőrizze, hogy a megfelelő forrást választotta-e ki.
Ellenőrizze, hogy a gyerekzárt kikapcsolta-e.
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő TV-rendszert választotta-e
(24. oldal).
Nincs hang
•
Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e a minimumon.
•
Ellenőrizze, hogy a némítás (
) mód be van-e kapcsolva.
gombot a némítás feloldásához.
Ha igen, nyomja meg a
Ellenőrizze a külső eszközök és a TV-készülék közti
csatlakozásokat.
•
HU
Egyes csatornákon
nincs hang
Hang interferencia
•
Az interferencia elkerülése érdekében kapcsoljon ki minden
elektromos háztartási berendezést, például hajszárítót, porszívót.
Nem ismerem
a kiválasztott
nyelvet, így nem
tudom működtetni
a készüléket
digitális
üzemmódban
•
A
•
•
•
•
•
A
gombbal jelenítse meg újból a menüt.
A ï gombbal válassza ki a menü második elemét. Nyomja meg
a ï gombot a következő menüszintre lépéshez.
Nyomja meg újból a Æ gombot. A ï gombbal válassza ki a menü
ötödik elemét.
Nyomja meg a Æ gombot a következő menüszintre lépéshez.
A Î és a ï gombbal válassza ki a megfelelő nyelvet.
Az u gombbal erősítse meg a választást.
•
A
•
•
•
Menjen közelebb a TV-készülék elején lévő vevőhöz.
Ellenőrizze, hogy az elemeket jól rakta-e be.
Cserélje ki az elemeket.
A TV-készülék
nem válaszol
a távirányító
parancsaira
•
gombbal lépjen ki a képernyőn megjelenített menüből.
gombbal lépjen ki a menüből.
HU-43
Hibaelhárítás (folytatás)
Jelenség
Lehetséges megoldások
Nincs digitális
csatorna
•
Kérdezze viszonteladóját az országban elérhető földfelszíni
digitális televízió-műsorszórási jelekről.
Egy vagy néhány
apró pont látszik
a képernyőn,
melyek nem
változtatják
színüket a kép
színével együtt
•
Ez a jelenség nem utal meghibásodásra. Az LCD képernyő
a kép részletgazdagságának visszaadása érdekében nagyon fejlett
technológiával készült. A képpontok nagyon nagy száma miatt
a képernyőn időnként megjelenhet néhány kék, zöld, vagy piros,
nem aktív képpont.
Megjegyzés: ez nincs hatással a készülék teljesítményére.
Képkihagyás vagy
villogó kép HD
módban
•
•
Ha a csatlakoztatott berendezés, például DVD lejátszó
vagy set-top meghibásodik, a kép zajossá válik. Olvassa el
a csatlakoztatott digitális berendezések használati útmutatóját.
Használjon szabványos HDMI–DVI/HDMI-HDMI kábelt.
Nincs kép és hang,
de a vörös fény
világít az elülső
panelen
•
Nyomja meg a távirányító
Nem működnek
számítógépes
módok
•
•
Ellenőrizze a csatlakozásokat.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő forrást választotta-e ki. Nyomja
gombot a Forráslista megjelenítéséhez, majd
meg az
válassza ki a megfelelő forrást.
Ellenőrizze, hogy számítógép kompatibilis képfelbontásra van-e állítva.
Ellenőrizze a számítógép grafikus kártyájának beállítását.
•
•
Az S-Video színe
egyre halványodik
•
•
•
Számítógépes
módban a képernyő
alján és felső részén
fekete, üres sáv
jelenik meg.
gombját.
Győződjön meg róla, hogy az SVHS kábel megfelelően csatlakozik.
A távirányító P + gombjával váltson csatornát, majd a P - gombbal
váltson vissza..
Módosítsa a számítógép képernyő frissítési értékét 60 Hz-re.
AC3 hang nem
hallható
•
Ez a készülék nem támogatja az AC3 formátumot. Az audio
módok közötti váltáshoz használja a távirányító
gombját.
A TV antenna
nem kap áramot
a készüléktől
•
Egyes TV-antennák a TV-készüléktől kapják az áramot.
Ez a készülék nem támogatja ezt a lehetőséget.
A csatornák
közötti váltás
nagyon lassú
•
A Pay TV (fizetős) csatornákat a kábelszolgáltató levédi és
a dekódolás hosszabb ideig is eltarthat. Ez a gép természetes
működéséhez tartozik, nincs szükség beavatkozásra.
A digitális menübe
nem lehet belépni
•
Ellenőrizze, hogy a TV-készülék nincs-e analóg módban. Ha igen,
az
gombbal váltson digitális módra.
HU-44
Környezetvédelmi tudnivalók
A készülék csomagolása újrafelhasználáshoz
lett kialakítva. Forduljon a helyi szervekhez
a csomagolás újrafelhasználásával
kapcsolatban.
Régi készülék hulladékkezelése
A termék kiváló minőségű anyagokból
és összetevőkből épül fel, amelyek
újrahasznosíthatók. Ha a termékre áthúzott
kukát ábrázoló matricát ragasztottak, az azt
jelenti, hogy a termékre érvényes a 2002/96/EC
európai direktíva.
Megjegyzés: A termékjellemzők és
az adatok előzetes tájékoztatás nélkül
megváltoztathatók.
További segítségért forduljon
bizalommal a helyi telefonos
ügyfélszolgálathoz. A telefonszámokat
és címeket a TV-készülékhez mellékelt
világ-garancia füzetben találja.
Elektromos, mágneses és
elektromágneses mezők (EMF)
•
A Royal Philips Electronics olyan, széles
vásárlóközönségnek szánt készülékeket
gyárt és ad el, amelyek az elektromos
berendezések többségéhez hasonlóan
alkalmasak elektromágneses jelek
kibocsátására és fogására.
•
A készülékhez mellékelt elemek nem
tartalmaznak nehézfémeket, higanyt
és kadmiumot. A lemerült elemek
hulladékkezelésénél vegye figyelembe
a helyi előírásokat.
A Philips legfontosabb üzleti alapelve
a termékekkel kapcsolatos összes
szükséges egészségügyi és biztonsági
óvintézkedés betartása, hogy a termék
megfeleljen a jogi követelményeknek
és bőven belül maradjon az előállítás
időpontjában érvényes EMF szabvány
által meghatározott kereteken .
•
A Philips elkötelezett híve olyan
termékek fejlesztésének, gyártásának
és forgalmazásának, amelyek nem
károsak az egészségre.
Fogyasztás
•
A Philips megerősíti, hogy termékei
rendeltetésszerű használata esetén
tudományos bizonyítékok támasztják
alá a termék használatának biztonságos
mivoltát.
•
A Philips aktív résztvevője a nemzetközi
EMF és biztonsági szabványok kialakításának,
így időben értesül a szabványokban
bekövetkező változásokról, és termékeit
rögtön ennek megfelelően alakítja ki.
Ismerkedjen meg az elektromos
berendezések hulladékkezelésével
kapcsolatos helyi szabályokkal. Kövesse
a helyi szabályokat, és a régi készülékeket
ne tegye a hagyományos háztartási
hulladék közé. A régi készülék megfelelő
hulladékkezelése segít a környezetet és az
emberi egészséget érintő káros hatások
kialakulásának meggátolásában.
Az elemek hulladékkezelése
•
A készülék fogyasztása készenléti
állapotban minimális, a környezeti
hatások minimálisra csökkentése
érdekében.
•
A TV-készülék energiafogyasztási adatai
a TV hátulján lévő típuslapon olvashatók.
A termékjellemzők részletes leírását
a www.philips.com/support honlapon lévő
termékismertetőben találja.
HU-45
HU
Újrafelhasználás
© 2007 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
Document order number: 3139 125 38922
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising