Philips | 42PFL3604H/12 | Owner's Manual | Philips LCD TV 22PFL3404D/12 Felhasználói kézikönyv

Philips LCD TV 22PFL3404D/12 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
19PFL3404H/12
22PFL3404H/12
26PFL3404H/12
32PFL3404H/12
42PFL3604H/12
19PFL3404D/12
22PFL3404D/12
26PFL3404D/12
32PFL3404D/12
42PFL3604D/12
19PFL3404D/05
22PFL3404D/05
26PFL3404D/05
HU
Felhasználói kézikönyv
Model
Serial
www.philips.com/support
Österreich
0810 000205
€0.07 pro Minute
België/Belgique
078250145
€0.06 Per minuut/Par minute
България
+3592 489 99 96
Местен разговор
Hrvatska
01 6403 776
Lokalni poziv
Česká republika
800142840
Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759
Lokalt opkald
Estonia
6008600
local
Suomi
09 2311 3415
paikallispuhelu
France
0821 611655
€0.09 Par minute
Deutschland
01803 386 852
€0.09 pro Minute
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország
0680018189
Ingyenes hívás
Ireland
North 0800 055 6882
South 1800-PHILIPS 7445477
free
Italia
840320086
€0.08 Al minuto
Қазақстан
+7 727 250 66 17
local
Latvia
67228896
local
Lithuania
52737691
local
Luxemburg/Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/Appel local
Nederland
0900 8407
€0.10 Per minuut
Norge
2270 8111
Lokalsamtale
Polska
(022) 3491504
połączenie lokalne
Portugal
800 780 903
Chamada local
România
031-810 71 25
0800-89 49 10
Apel local
Россия
Moscow (495) 961-1111
Outside Moscow 8-800-200-0880
Местный звонок
Србија
+381 114 440 841
Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537
Bezplatný hovor
Slovenija
00386 12 80 95 00
lokalni klic
España
902 888 784
€0.10 Por minuto
Sverige
08 5792 9100
Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera
0844 800 544
Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye
0800 261 3302
Şehiriçi arama
United Kingdom
General No: 0870 900 9070
General National Rate No:
0870 911 0036
local
Україна
8-800-500-69-70
Місцевий виклик
This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
Csatornák átrendezése
Digitális vétel tesztelése
1 Megjegyzés
2
2 Figyelem!
4
3 A TV-készülék áttekintése
6
6
6
Oldalsó kezelőszervek és kijelzők
Távvezérlő
4 A készülék használata
A TV-készülék be-/kikapcsolása vagy
készenléti üzemmódba kapcsolása
Csatornaváltás
Csatlakoztatott készülékek
A TV hangerejének beállítása
A teletext használata
8
8
8
9
9
9
5 A TV-készülék speciális funkciói
10
A TV-menük elérése
10
Készülékek eltávolítása a kezdőmenüről. 10
Kép- és hangbeállítások módosítása
10
Speciális teletextfunkciók használata
14
A kedvenc csatornák listájának létrehozása
és használata
14
Az elektronikus műsorfüzet használata 16
Időzítők használata
17
A TV zárolása és a korhatár-besorolások 18
A feliratozás használata
19
A TV-készülék órájának használata
20
USB-memóriaeszközön tárolt fényképek
megjelenítése és zenék lejátszása
21
Digitális rádiócsatornák hallgatása
23
A TV-készülék szoftverének frissítése
23
A TV-készülék beállításainak módosítása 24
A dekóder csatorna megnyitása
24
TV-bemutató indítása
25
A TV gyári beállításainak visszaállítása
25
6 A csatornák beállítása
Automatikus csatornabeállítás
A csatornák kézi beállítása
Csatornák átnevezése
29
29
7 Eszközök csatlakoztatása
30
A 19-22 collos TV-készülékek hátoldalán
található csatlakozók
30
A 26 collos vagy ennél nagyobb TVkészülékek hátoldalán található csatlakozók
32
Oldalsó csatlakozó
33
Számítógép csatlakoztatása
34
A CAM-modul (Conditional Access Module
– feltételes hozzáférési modul) használata
35
A Philips Easylink funkció használata
36
Kensington-zár használata
36
8 Termékadatok
37
37
37
37
37
37
38
Támogatott képernyőfelbontások
Multimédia
Hangolóegység/vétel/adás
Távvezérlő
Tápkapcsoló
Támogatott TV-tartók
9 Hibaelhárítás
39
Általános problémák a TV-készülékkel
39
TV-csatornákkal kapcsolatos problémák 39
Képpel kapcsolatos problémák
39
Hanggal kapcsolatos problémák
40
HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák
40
Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos
problémák
40
Kapcsolatfelvétel
40
10 Tárgymutató
41
26
26
27
28
HU
1
Ma g y a r
Tartalomjegyzék
1 Megjegyzés
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés
nélkül változhatnak. Minden védjegy a
Koninklijke Philips Electronics N.V vagy a
megfelelő jogbirtokos tulajdonában van. A
Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken
anélkül hajtson végre módosításokat, hogy
a korábbi készleteket ugyanúgy meg kellene
megváltoztatnia.
A kézikönyvben található információk alapján
biztosítható a rendszer rendeltetésszerű
használata. Ha a terméket vagy annak egyes
részeit nem a kézikönyvben ismertetett célra
használják fel, meg kell győződni arról, hogy a
felhasználási mód helyes, és a készülék alkalmas
a célra. A Philips garanciát vállal arra, hogy az
információk nem sértenek Egyesült Államok
bejegyzett szabadalmat. További garanciákat
– sem kifejezettet, sem burkoltat – nem vállal.
Garancia
• Sérülés, a TV-készülék károsodásának,
illetve a garancia elvesztésének veszélye!
Ne próbálja saját maga megjavítani a TVkészüléket.
• A TV-készüléket és a tartozékokat
csak a gyártó által meghatározott
rendeltetésének megfelelően használja.
• A TV-készülék hátulján feltüntetett
figyelmeztető jel elektromos áramütés
veszélyét jelzi. Soha ne távolítsa el a
TV-készülék burkolatát. Szervizelési
vagy javítási igény esetén mindig lépjen
kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával.
A kézikönyv által kifejezetten tiltott
műveletek, a nem ajánlott vagy
nem engedélyezett beállítások és
2
HU
összeszerelési eljárások érvénytelenítik a
garanciát.
Pixel-jellemzők
Ez az LCD technológiájú termék
nagyszámú színes pixelt alkalmaz.
Bár legalább 99,999% effektív pixellel
rendelkezik, a képernyőn előfordulhatnak
folyamatosan sötét (fekete) vagy
folyamatosan fényes (piros, zöld vagy kék)
képpontok is. Ez a képernyő szerkezeti
tulajdonsága (megfelel az iparágban
elfogadott szabványoknak) és nem hiba.
Az EMF-szabványoknakvaló megfelelőség
A Koninklijke Philips Electronics N.V.
számos olyan terméket gyárt és kínál
eladásra vásárlóinak, amelyek, mint
az elektronikus készülékek általában,
elektromágneses jelek kibocsátására és
vételére képesek.
A Philips egyik leglényegesebb működési
irányelve minden szükséges egészségi
és biztonsági intézkedés foganatosítása
termékei gyártásában, hogy ezáltal
megfeleljen az összes vonatkozó jogi
előírásnak, valamint a termék gyártásakor
érvényben lévő EMF-szabványoknak.
A Philips olyan termékek fejlesztésére,
gyártására és eladására kötelezte el
magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani
hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei
megfelelő, rendeltetésszerű használat
mellett a tudomány mai állása szerint
biztonságosnak minősülnek.
A Philips aktív szerepet vállal a
nemzetközi EMF- és biztonsági
szabványok előkészítésében, ami lehetővé
teszi számára a szabványosításban várható
további fejlesztések előrevetítését és azok
beépítését termékeibe.
Hálózati biztosíték (csak az Egyesült
Királyságban)
A TV-készülék engedélyezett, öntött
csatlakozódugóval van felszerelve. Ha
szükségessé válik a hálózati biztosíték
cseréje, akkor azt a dugón feltüntetett
értékekkel rendelkező biztosítékra kell
cserélni (például 10 A).
1
2
3
Távolítsa el a biztosíték tartójának fedelét,
majd magát a biztosítékot.
A cserebiztosítéknak meg kell felelnie a
BS 1362 szabványnak, és rendelkeznie kell
az ASTA tanúsító jelzéssel. Ha a biztosíték
elveszett, a termék forgalmazójától kérjen
információt a megfelelő típusról.
Mag y a r
Helyezze vissza a biztosítéktartó fedelét.
Az EMC-irányelv értelmében a készülék
hálózati csatlakozódugója nem távolítható el a
tápkábelről.
Copyright
A VESA, az FDMI és a VESA Mounting
Compliant logó a Video Electronics Standards
Association védjegyei.
® A Kensington és a Micro Saver az ACCO
World Corporation bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban, ezenkívül a világ
számos országában be van jegyezve, illetve a
bejegyzésére irányuló kérelem elbírálás alatt áll.
A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján
történt. A „Dolby”, a „Pro Logic” és a dupla D-s
embléma a Dolby Laboratories védjegye.
Megjegyzés
• Csak az MPEG4-HD szabványt támogató TVkészülékekre érvényes.
Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett
védjegy az illető jogtulajdonost illeti.
HU
3
2 Figyelem!
•
A TV-készülék használata előtt figyelmesen
olvassa el az összes utasítást. A garancia nem
terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások
figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.
Biztonság
•
Áramütés veszélye vagy tűzveszély!
• Soha ne érje a készüléket csapadék
vagy víz. Soha ne helyezzen a
készülék közelébe folyadékot
tartalmazó edényt, például vázát.
Ha a készülékre vagy a készülékbe
folyadék kerülne, azonnal húzza ki
az elektromos hálózati csatlakozót.
Használat előtt vizsgáltassa
meg a TV-készüléket a Philips
vevőszolgálattal.
• Soha ne tegye ki a készüléket, a
távvezérlőt vagy az elemeket nyílt
láng vagy hőforrás hatásának, például
közvetlen napfénynek.
A tűzveszély elkerülése érdekében
ne helyezzen a TV-készülék, a
távirányító és az elemek közelébe
gyertyát vagy egyéb nyílt lángot.
•
•
4
Soha ne helyezzen tárgyakat a
készülék szellőzőibe vagy egyéb
nyílásaiba.
• Ha a TV-készüléket elforgatja,
ügyeljen arra, hogy a tápkábel
ne feszüljön meg. A tápkábel
feszülése esetén a csatlakozások
meglazulhatnak, és szikra keletkezhet.
Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!
• Soha ne tegye ki a távvezérlőt vagy
az elemeket esővíz, víz vagy erős hő
hatásának.
• Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók
csatlakoztatását vagy eltávolítását. A
•
HU
•
kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy
tüzet okozhatnak.
Sérülésveszély vagy a TV károsodásának
veszélye!
• 25 kg-nál nagyobb súlyú TV-készülék
felemeléséhez és kézben történő
szállításához két ember szükséges.
• Ha a készüléket állványra helyezi,
kizárólag a készülékhez mellékelt
állványt használja. Az állványt
erősen rögzítse a TV-készülékhez.
A készüléket olyan sima, vízszintes
felületre helyezze, amely elbírja a TVkészülék és az állvány együttes súlyát.
• Ha a készüléket falra szereli, olyan
fali szerelvényt válasszon, amely
elbírja a TV-készülék súlyát. A
fali szerelvényt olyan falfelületre
rögzítse, amely elbírja a TV-készülék
és a szerelvény együttes súlyát. A
Koninklijke Philips Electronics N.V.
nem vállal felelősséget a helytelen
falra rögzítésből adódó balesetért,
sérülésekért és károkért.
Sérülésveszély gyermekek
számára!Kövesse a következő
óvintézkedéseket, hogy a gyermekek
sérülésének elkerülése érdekében
megelőzze a TV-készülék felborulását:
• Soha ne helyezze a TV-készüléket
olyan felületre, amely terítővel vagy
más olyan anyaggal van leborítva,
amely lerántható.
• Győződjön meg arról, hogy a TVkészülék egyik része sem lóg túl az
alátámasztási felület szélén.
• Ha a TV-készüléket magas bútorra
(pl. könyvespolcra) helyezi,
győződjön meg arról, hogy mind a
bútor, mind a TV-készülék rögzítve
van a falhoz vagy más, alkalmas
tárgyhoz.
• Tanítsa meg a gyermekeknek, hogy
milyen veszélyekkel jár, ha a TVkészülék eléréséhez felmászik a
bútorra.
Túlmelegedés veszélye! A TV-készüléket
soha ne helyezze túl szűk helyre. A
megfelelő szellőzés érdekében mindig
hagyjon legalább 10 cm szabad helyet
a TV-készülék körül. Ellenőrizze, hogy
függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait.
•
•
•
•
•
•
A TV-készülék károsodásának veszélye!
Mielőtt csatlakoztatná a TV-készüléket a
hálózati aljzathoz, győződjön meg arról,
hogy a hálózati feszültség megfelel a TVkészülék hátulján feltüntetett értéknek.
Eltérő feszültségérték esetén soha ne
csatlakoztassa a TV-készüléket a hálózati
aljzathoz.
Sérülésveszély, tűzveszély vagy a tápkábel
sérülésének veszélye! Soha ne helyezze
a TV-készüléket vagy más tárgyat a
tápkábelre.
A TV-készülék hálózati kábelének
a hálózati aljzatból való egyszerű
eltávolítása érdekében biztosítsa, hogy
mindig hozzáférjen a hálózati kábelhez.
A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a
kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
Villámlással járó vihar előtt húzza ki
TV-készülék tápkábelét és az antennát.
Villámlással járó viharok közben soha
ne érintse meg a TV-készülék részeit, a
tápkábelt vagy az antennakábelt.
Halláskárosodás veszélye! Ne használja
a fülhallgatót vagy a fejhallgatót nagy
hangerővel vagy túl hosszú ideig.
Ha a TV-készüléket 5 °C alatti
hőmérsékleten szállítja, akkor a TVkészülék kicsomagolása után várjon, amíg
a TV hőmérséklete eléri a környezet
hőmérsékletét, és csak ezután dugja a TV
tápkábelét a hálózati aljzatba.
Képernyő ápolása
•
•
•
Amennyire lehetséges, kerülje az
állóképek megjelenítését. Az állóképek
olyan képek, amelyek huzamosabb ideig a
képernyőn maradnak. Állóképek például
a képernyőn megjelenő menük, fekete
sávok, valamint a megjelenÍtett idő.
Ha az állókép vetítése nem kerülhető
el, a képernyő megóvása érdekében
csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.
Tisztítás előtt húzza ki a dugót az
aljzatból.
A TV-készülék és a keret tisztításához
puha, nedves rongyot használjon.
A készülék tisztításához soha ne
használjon oldószereket, például
alkoholt, vegyszereket vagy háztartási
tisztítószereket.
•
•
A TV-képernyő károsodásának veszélye!
A képernyőhöz soha ne érintsen
tárgyakat, azt ne nyomja meg, ne
dörzsölje vagy ütögesse.
A deformálódás és a színvesztés
elkerülése érdekében a vízcseppeket
rögtön törölje le.
Ma g y a r
•
A régi készülékek és akkumulátorok
kiselejtezése
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
Ha ezt az áthúzott szemeteskosár
szimbólumot látja egy készüléken, az adott
termék megfelel a 2002/96/EK irányelv
előírásainak. Tájékozódjon az elektromos és
elektronikus termékek szelektív hulladékként
történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak
megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket
gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.
A feleslegessé vált készülék helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek
a 2006/66/EK európai irányelv
követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket
háztartási hulladékként.
Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
hulladékkezelésére vonatkozó helyi
szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált
akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását.
HU
5
3 A TV-készülék
áttekintése
Ez a rész áttekintést nyújt a TV-készülék gyakran
használt kezelőszerveiről és funkcióiról.
Oldalsó kezelőszervek és
kijelzők
Távvezérlő
1
2
22
21
20
19
3
4
5
6
7
8
4
18
9
17
10
11
16
12
3
2
1
a
POWER: A készülék ki- és
bekapcsolása. A készülék feszültség alatt
marad mindaddig, amíg a tápkábelét ki
nem húzza az elektromos aljzatból.
13
b P/CH +/-: Átkapcsolás a következő vagy
az előző beprogramozott csatornára.
c
SOURCE: A csatlakoztatott
berendezések kiválasztása.
d VOLUME +/-: A hangerő növelése vagy
csökkentése.
6
HU
15
14
(Készenléti állapot bekapcsolva)
Készenléti állapotba kapcsolja a TVkészüléket, ha az be van kapcsolva.
• Bekapcsolja a TV-készüléket, ha az
készenléti állapotban van.
l P +/- (Csatornaváltás Fel/Le)
Átkapcsolás a következő vagy az előző
beprogramozott csatornára. Ha a TV
menüje be van kapcsolva, akkor ez Oldal
fel/le parancsként használható.
MENU
A főmenü be- és kikapcsolása.
m 0-9 (Számgombok)
Csatorna vagy beállítás kiválasztása.
•
b
Ma g y a r
a
c MHEG/TELETEXT
A teletext be- és kikapcsolása.
n
PICTURE (Kép-előbeállítások)
A képbeállítások menüjének megnyitása.
d
o
SOUND(Hang-előbeállítás)
A hangbeállítások menüjének megnyitása.
p
+/- (Hangerő Fel/Le)
A hangerő növelése vagy csökkentése.
q
BACK P/P (Előző csatorna )
• Visszatérés az előző képernyőre.
• Átkapcsolás az előzőleg nézett
csatornára.
r
GUIDE
Váltás a csatornatáblázat és a
programlista között.
SOURCE
A csatlakoztatott berendezések
kiválasztása.
e Színes gombok
Feladatok vagy beállítások kiválasztása.
f AD (Hangleírás) (csak RF Digital TVkészülék esetén)
Csak az Egyesült Királyságban:
Hangtájékoztatást biztosít látássérültek
számára.
g
OPTIONS
Az aktuális művelet vagy kiválasztás
beállításainak megjelenítése.
h OK
Beírás vagy választás megerősítése és a
csatornatáblázat megjelenítése TV-nézés
közben.
i
(Navigációs gombok)
Navigálás a menükben.
j
INFO
A műsorral kapcsolatos információk
megjelenítése, amennyiben rendelkezésre
állnak. Ha az információk több oldalra
szétosztva tekinthetők meg, akkor a
következő oldal megjelenítéséhez nyomja
meg a OPTIONS gombot.
k
(Némítás)
Elnémítja, vagy visszaállítja az
audiokimenetet.
s SUBTITLE (csak RF Digital TV-készülék
esetén)
Feliratok engedélyezése vagy letiltása.
t DEMO
A bemutató menü be- és kikapcsolása.
u
FORMAT
Képformátum kiválasztása.
v
INCR. SURR
Sztereó jelforrások esetében az Incredible
Surround engedélyezése. Térhatású
mód engedélyezése monó jelforrások
esetében.
HU
7
4 A készülék
használata
Tanács
• Bár a készülék készenléti állapotban nagyon
kevés energiát fogyaszt, az energiafelhasználás
folyamatos. Ha a TV-készüléket hosszabb ideig
nem használja, a hálózati kábelt húzza ki a
csatlakozóaljzatból.
Ez a fejezet az alapműveletek (lásd: ‘A TVkészülék speciális funkciói’, 10. ezen az oldalon:)
végrehajtásában nyújt segítséget.
Megjegyzés
• Ha nem találja a távirányítót, és készenléti
üzemmódban levő TV-készülékét be kívánja
kapcsolni, nyomja meg a TV-készülék oldalán a
P/CH +/- vagy a SOURCE gombot.
A TV-készülék be-/
kikapcsolása vagy készenléti
üzemmódba kapcsolása
Csatornaváltás
Bekapcsolás
• Ha a készenlétjelző nem világít, nyomja
meg a készülék oldalán található
POWER gombot.
• Ha a készenlétjelző pirosan világít, nyomja
meg a távirányítón a (Készenléti
állapot bekapcsolva) gombot.
A készülék készenléti állapotba állítása
• Nyomja meg a távirányítón a
(Készenléti állapot bekapcsolva) gombot.
» A készenlétjelző színe pirosra változik.
A készülék kikapcsolása
• Nyomja meg a POWER gombot a
készülék oldalán.
» A készenlétjelző kikapcsolódik.
•
•
•
Nyomja meg a távvezérlőn a P +/gombot vagy a TV-készülék oldalán a
P/CH +/- gombot.
Írjon be egy csatornaszámot a
Számgombok segítségével.
Használja a csatornatáblázatot.
Megjegyzés
• Kedvenclista használata esetén csak az abban
felsorolt csatornák választhatók ki a listáról.
8
HU
Megjegyzés
• Kapcsolja be a készüléket, mielőtt forrásként
beállítaná a TV-készüléken.
A forrás kiválasztására szolgáló gomb
használata
A hangerő növelése vagy csökkentése
• Nyomja meg az
+/- gombot.
• Nyomja meg a VOLUME +/- gombot a
készülék oldalán.
Hang elnémítása vagy visszaállítása
• A hang elnémításához nyomja meg a
gombot.
• A hang visszaállításához nyomja meg
ismét a gombot.
Ma g y a r
Csatlakoztatott készülékek
A teletext használata
1
Nyomja meg a
SOURCE gombot.
» Megjelenik a forráslista.
2
A Navigációs gombok segítségével
válasszon egy készüléket.
3
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» A TV-készülék átvált a kiválasztott
készülékre.
1
Nyomja meg az MHEG/TELETEXT
gombot.
» Megjelenik a főoldal.
2
Az alábbiak szerint válasszon ki egy oldalt:
• A Számgombok segítségével adja
meg az oldalszámot.
• A következő vagy az előző oldal
megjelenítéséhez nyomja meg a P
+/- vagy a
gombot.
• A Színes gombok használatával
válasszon ki egy színkódos elemet.
• Az előzőleg megtekintett oldalhoz
a
BACK gomb megnyomásával
térhet vissza.
3
A teletextből való kilépéshez nyomja meg
az MHEG/TELETEXT gombot.
A TV hangerejének beállítása
Megjegyzés
• Csak egyesült királyságbeli felhasználók
részére: Számos digitális TV-csatorna további
digitális szöveges szolgáltatásokat biztosít (pl.
BBC1).
HU
9
5 A TV-készülék
speciális funkciói
Készülékek eltávolítása a
kezdőmenüről.
A TV-menük elérése
1
2
Nyomja meg a
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik az [Eszk. eltávol.] lista.
4
Nyomja meg az OK gombot, és az
[Eltávolítás] parancs kiválasztásával
távolítsa el az eszközt.
» A kiválasztott készülék eltűnik a
kezdőmenüről.
A menük segítségével csatornákat hangolhat
be, módosíthatja a kép- és hangbeállításokat,
valamint további szolgáltatásokat is elérhet.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
» Megjelenik a menüképernyő.
Új készülék
Ha egy készülék már nem csatlakozik a TV-hez,
távolítsa el azt a kezdőmenüről.
Beállítás
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki az
eltávolítani kívánt készüléket.
TV-nézés
Kép- és hangbeállítások
módosítása
2
3
4
Az alábbi menük egyikének
kiválasztásához és a benne történő
navigáláshoz használja a nyílgombokat:
.
• [TV-nézés]Visszakapcsolás az
antenna jelforrásra, ha másik jelforrás
van kiválasztva.
• [Beállítás]A kép- és hangbeállítások,
valamint a TV egyéb beállításainak
meghatározására szolgáló menük
megnyitása.
• [Új készülék]Új készülékek
hozzáadása a kezdőmenühöz.
Nyomja meg az OK gombot a választás
megerősítéséhez.
A menüből való kilépéshez nyomja meg a
MENU gombot.
Tanács
• Az [Új készülék] kiválasztása után a képernyőn
megjelenő utasítások követésével válassza ki a
megfelelő készüléket és csatlakozót.
10
HU
A kép- és hangbeállítások módosítása, hogy azok
a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek.
Alkalmazhatja az előre meghatározott
beállításokat, de manuálisan is módosíthatja
azokat.
A Beállítások segéd használata
A Beállítások segéd segítségével
megadhatja az igényeinek megfelelő kép- és
hangbeállításokat.
1
2
Nyomja meg a
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a [Beáll. assziszt.] menü.
A képernyőn megjelenő utasítások
követésével válassza ki a kívánt
képbeállításokat.
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Kép] > [Beáll. assziszt.]
lehetőséget.
3
Előre meghatározott képbeállítások
alkalmazásához használja a Kép-előbeállítások
funkciót.
•
1
Nyomja meg az PICTURE gombot.
» Megjelenik az [Kép előbeállítás] menü.
2
A
segítségével válassza ki az alábbi
kép előbeállítások valamelyikét.
• [Egyéni]A személyre szabott
képbeállítások megjelenítése.
• [Élénk]A képbeállítási paraméterek
maximális értékre állítása.
• [Normál]A legtöbb környezethez
és a legtöbb műsorhoz megfelelő
képbeállítások.
• [Film]Filmnézéshez ideális
képbeállítások alkalmazása.
• [Játék]Gyors mozgásokat
megjelenítő játékokra optimalizált
képbeállítások.
• [Energiatakarékos]Kis
energiafelhasználást biztosító
képbeállítások.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Ezzel a kiválasztott képbeállítás
érvényre jut.
A képbeállítások manuális megadása
1
2
Nyomja meg a
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Kép] lehetőséget.
'
!*$ ) ''
)
•
%
& "# ( •
A
segítségével válassza ki az alábbi
képbeállítások valamelyikét.
[Kép előbeállítás]Előre meghatározott
képbeállítások elérése.
[Kontraszt]A világos területek
intenzitásának módosítása a sötét
területek változatlanul hagyása mellett.
[Fényerő]A sötét területek intenzitásának
és részletgazdagságának módosítása.
[Szín]A szín telítettségének módosítása.
[Árnyalat]Az NTSC kódolású TV-adások
színbeli eltéréseinek kiegyenlítése.
[Élesség]A képrészletek élességének
módosítása.
[Zajcsökkentés]A képzaj szűrése és
csökkentése.
[Árnyalat]Egy kép színegyensúlyának
módosítása.
[Egyéni színárny.]Egy felhasználói
árnyalatbeállítás alkalmazása. (Csak akkor
érhető el, ha kiválasztotta a [Árnyalat] >
[Egyéni] beállítást)
[Digital Crystal Clear]Minden egyes
képpont finombeállítása a környező
képpontok alapján. Ez kiváló, nagy
felbontású képet eredményez.
• [Dinam. kontraszt]A kép
kontrasztjának automatikus
módosítása. A javasolt beállítás:
[Közepes].
• [Dinam. háttérvil.]A TV-készülék
háttérvilágításának módosítása,
hogy az megfeleljen a környezeti
fényviszonyoknak.
• [MPEG hibacsökk.]Az átmenetek
elsimítása digitális képeknél. Ez a
funkció ki- és bekapcsolható.
• [Színkiemelés]A színeket elevenebbé
teszi, továbbá élénk színek esetén
növeli a részletek felbontását. Ez a
funkció ki- és bekapcsolható.
[PC mód]A kép beállítása arra az esetre,
ha egy személyi számítógép csatlakozik a
TV-készülékhez a HDMI vagy a DVIcsatlakozón keresztül.
[Képformátum]A kép formátumának
megváltoztatása.
HU
11
Ma g y a r
Kép-előbeállítás használata
•
•
[Vízsz. eltolás]A kép vízszintes irányú
beállítása PC-VGA, DVI, HDMI vagy
YPbPr esetében.
[Függ. eltolás]A kép függőleges irányú
beállítása PC-VGA, DVI, HDMI vagy
YPbPr esetében.
[Nagy felirat]4:3
formátumú képek a
képernyő teljes területén
történő megjelenítése úgy,
hogy a feliratok láthatók
maradnak. A kép felső
területének egy részét
levágja.
[Film széles. 14:9](HD
és számítógépes módban
nem használható.) A 4:3
formátum 14:9 képarányra
történő átméretezése.
[Film széles. 16:9](HD
és számítógépes módban
nem használható.) A 4:3
formátum 16:9 képarányra
történő átméretezése.
[Szélesvásznú] A klasszikus
4:3 formátum 16:9 arányra
történő nyújtása.
A képformátum módosítása
1
Nyomja meg az
FORMAT gombot.
» Megjelenik a képformátum sávja.
2
A
vagy a
FORMAT gomb
segítségével válasszon képformátumot.
» A kiválasztott képformátum aktiválódik.
3
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
A képformátumok összefoglalása
A következő képbeállításokat lehet megadni.
[Nem besorolt]Csak
HD és számítógépes
módban használható egyes
készülékek esetében. A
legnagyobb képélességet
biztosítja. A műsorszóró
rendszerétől függően
kismértékű torzulás
jelenhet meg. A legjobb
eredmény elérése
érdekében állítsa a
számítógép képbeállítását
széles képernyőre.
Megjegyzés
• A képforrás formátumától függően bizonyos
képbeállítások nem érhetők el.
[Autom.
formátum](Számítógépes
módban nem használható.)
A kép automatikus
nagyítása, hogy az teljesen
kitöltse a képernyőt.
A feliratok láthatók
maradnak.
[SuperZoom nagyít](HD
és számítógépes módban
nem használható.) A 4:3
képarányú adások esetén
eltávolítja az oldalsó fekete
sávokat. A minimális
torzítás elkerülhetetlen.
[4:3]Hagyományos, 4:3
képarányú megjelenítés.
12
HU
A hang-előbeállítások használata
Előre meghatározott hangbeállítások
alkalmazásához használja a Hang-előbeállítások
funkciót.
1
Nyomja meg az SOUND gombot.
» Megjelenik az [Hang előbeállítás]
menü.
3
A
segítségével válassza ki az alábbi
hangbeállítások valamelyikét.
• [Normál]A legtöbb környezethez
és a legtöbb műsorhoz megfelelő
hangbeállítások.
• [Hírek]Beszédhez, például hírek
hallgatásához ideális hangbeállítások
alkalmazása.
• [Film]Filmnézéshez ideális
hangbeállítások alkalmazása.
• [Egyéni]A hangmenüben személyre
szabott beállítások alkalmazása.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Ezzel a kiválasztott hangbeállítás
érvényre jut.
•
•
•
Hangbeállítások módosítása
1
2
Nyomja meg a
MENU gombot.
•
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Hang] lehetőséget.
» Megjelenik a [Hang] menü.
•
•
( ''
$'
#
# (
•
! '
% &
3
("""
("
A
segítségével válasszon az alábbi
hangbeállítások közül.
• [Hang előbeállítás]Az előre
meghatározott hangbeállítások
elérése.
• [Mély]A mély hangok szabályozása.
• [Magas]A magas hangok
szabályozása.
• [Hangerő]A hangerő szabályozása.
• [Gyengénlátó]A látáskárosult hangsáv
és a normál hangsáv arányának
beállítása. Ha rendelkezésre áll, a
látáskárosult hangsáv a képernyőn
látható eseményekről szóló
beszámolót szólaltat meg. Ennek
engedélyezéséhez a következő
gombot kell megnyomni: AD
(Hangleírás).
[Balansz]A bal és a jobb oldali
hangszóró hangerőegyensúlyának
beállítása a hallgató
elhelyezkedésének megfelelően.
[Beszédnyelv]Digitális csatornák
esetén áll rendelkezésre, ha a műsort
több nyelven sugározzák. Az összes
elérhető nyelvű hangsáv felsorolása.
[Kettős I-II]Különböző nyelvű
hangsávok közötti váltás, amennyiben
a műsort több nyelven sugározzák.
[Monó/sztereó]A sztereó és monó
hangzás közötti váltás sztereóban
sugárzott műsor esetén.
[TV-hangszórók]A TV
hangszóróinak be- és kikapcsolása.
[Surround]Térhatású hangzás
engedélyezése.
[Auto. hangerő]A hirtelen
hangerőváltozások csökkentése,
például csatornaváltás esetén. A
funkció használata kiegyenlítettebb
hangerőt eredményez.
[Hangerőváltozás]Kiegy
enlíti a csatornák vagy a
csatlakoztatott készülékek
közötti hangerőkülönbségeket.
A delta hangerő módosítása
előtt a készüléket kapcsolja át a
csatlakoztatott készülékre.
HU
13
Ma g y a r
2
Speciális teletextfunkciók
használata
A teletext menüjének elérése
A fejlett teletextfunkciók legtöbbje a teletext
menüjéből érhető el.
1
Nyomja meg az MHEG/TELETEXT
gombot.
» Megjelenik a teletext képernyője.
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a teletext menüje.
3
A
segítségével válassza ki az alábbi
lehetőségek egyikét.
• [Old. kimerevít.]Az aktuális oldal
kimerevítése.
• [Kettős/teljes kép]Az osztott
képernyős teletext engedélyezése
és letiltása. Ennek használatakor
az aktuális műsor a képernyő bal
oldalán, a teletext pedig a jobb
oldalon jelenik meg.
• [Felfedés]Az egyes oldalakon
elrejtett információknak (pl.
rejtvények, találós kérdések
megoldásának) megjelenítésére vagy
elrejtésére szolgál.
• [Alold. megtekint.]Ha vannak
elérhető aloldalak, az aloldalakat
automatikusan léptetheti.
• [Nyelv]Átváltás másik
nyelvcsoportba, hogy a szöveg
helyesen jelenjen meg, ha az adott
nyelv eltérő karakterkészletet
használ.
4
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
5
A teletext beállításainak menüjéből
való kilépéshez nyomja meg az MHEG/
TELETEXT gombot.
Teletext aloldalainak kiválasztása
Egy-egy teletextoldalhoz gyakran több aloldal
tartozik. Az aloldalak a főoldal száma melletti
sávon jelennek meg.
1
Nyomja meg az MHEG/TELETEXT
gombot.
» Megjelenik a teletext képernyője.
2
A
segítségével válasszon egy
teletextoldalt.
3
Aloldalt a
segítségével nyithat meg.
A T.O.P. kiválasztása
A T.O.P. (Table Of Pages, oldaljegyzékes)
teletext-adások lehetővé teszik, hogy
oldalszámok beírása nélkül egyik témáról a
másikra ugorjon. T.O.P. nem mindegyik TVcsatorna esetében elérhető.
1
Nyomja meg az MHEG/TELETEXT
gombot.
» Megjelenik a teletext képernyője.
2
Nyomja meg az INFO gombot.
» Megjelenik a T.O.P. áttekintő lista.
3
A
gombok segítségével válasszon
egy témát.
4
Az oldal megtekintéséhez nyomja meg az
OK gombot.
A kedvenc csatornák
listájának létrehozása és
használata
Kedvenc TV-csatornáiból és rádióállomásaiból
listákat állíthat össze, hogy könnyebben
megtalálja azokat.
Tanács
• A TV-készülékén legfeljebb négy kedvenclistát
hozhat létre és tárolhat.
14
HU
1
2
3
4
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
A
segítségével válassza a [Kedv. csat.
megj.] parancsot, majd nyomja meg az
OK gombot.
» Megjelenik a kedvencek listája.
A
segítségével válasszon ki egy
kedvenclistát, majd nyomja meg az OK
gombot.
» Ekkor csak a kedvenclistán
szereplő csatornák jelennek meg a
csatornatáblázatban.
Megjegyzés
• Amíg nem vesz fel csatornákat a
Csatorna felvétele a kedvenclistába
Tanács
• Egy csatorna kedvenclistába való felvétele előtt
jelenítse meg az összes csatornát.
1
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
2
A kedvenclistára felvenni kívánt csatorna
kiválasztásához használja a
gombokat.
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
4
A
segítségével válassza a [Megjel.
kedvenc.] parancsot, majd nyomja meg az
OK gombot.
» Megjelenik a kedvencek listája.
5
A
segítségével válassza ki azt a
kedvenclistát, amelybe fel kívánja venni a
csatornát.
6
Nyomja meg az OK gombot.
» A csatorna felkerül a kedvenclistára.
kedvenclistákra, a kedvenc csatornák táblázata
üres.
Az összes csatorna megtekintése
A kedvenclistából kilépve megtekintheti az
összes beállított csatornát.
1
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
3
4
A
segítségével válassza ki a [Kedv.
csat. megj.] > [Összes] lehetőséget.
Nyomja meg az OK gombot.
» A csatornatáblázatban az összes
csatorna megjelenik.
Megjegyzés
• A csatornatáblázat megjelenítésekor az összes
kedvenc csatornát csillag jelöli.
Tanács
• TV-nézés során az aktuális csatornát a
következő gombok használatával veheti fel
kedvenclistára: OPTIONS > [Megjel.
kedvenc.].
Csatorna eltávolítása kedvenclistából
Megjegyzés
• A csatorna eltávolítása előtt válassza ki a
kedvenclistát.
1
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
HU
15
Ma g y a r
Kedvenclista kiválasztása
3
4
A
segítségével válassza a [Kedv. csat.
megj.] parancsot, majd nyomja meg az
OK gombot.
A
segítségével válasszon ki egy
kedvenclistát, majd annak módosításához
nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a kedvenc csatornák
táblázata.
5
A
segítségével válassza ki a listáról
eltávolítani kívánt csatornát.
6
7
Nyomja meg az
A
segítségével válassza a [Törl. a
kedv.-ből] parancsot, majd nyomja meg
az OK gombot.
» A csatorna ezzel törlődött a
kedvenclistáról.
Az elektronikus műsorfüzet a digitális csatornák
esetében a képernyőn megjeleníthető
műsorkalauz. A műsorfüzet a következőket teszi
lehetővé:
• Megtekintheti az éppen sugárzott digitális
műsorok listáját
• Megtekintheti a soron következő
műsorokat.
• Műfajok szerint rendezheti a műsorokat.
• Emlékeztetőket állíthat be, amelyek
figyelmeztetik az adott műsorok
kezdetére.
• Létrehozhatja a kedvenc EPGcsatornáinak listáját
Az elektronikus műsorfüzet
bekapcsolása
16
TV-nézés közben nyomja meg az
GUIDE gombot.
» Megjelenik az ütemezett műsorokkal
kapcsolatos információkat tartalmazó
EPG-szervező képernyő.
HU
• A műsorfüzetadatok csak bizonyos
országokban állnak rendelkezésre, és
betöltésük időt vehet igénybe.
Tanács
• A
GUIDE gomb lenyomásával válthat
a műsorfüzet és a csatornatáblázat
megjelenítése között.
OPTIONS gombot.
Az elektronikus műsorfüzet
használata
1
Megjegyzés
Az elektronikus műsorfüzet
használata
1
TV-nézés közben nyomja meg a
GUIDE gombot.
» Megjelenik az EPG-szervező képernyő.
2
Nyomja meg az MENU gombot.
» Megjelenik a műsorfüzet menü.
3
A
gombok segítségével válassza ki
a kívánt beállítást, majd a jóváhagyáshoz
nyomja meg az OK gombot.
4
Az elektronikus műsorfüzetből való
kilépéshez nyomja meg a MENU
gombot.
Megjegyzés
• A Műsorfüzet menüben csak a [Kedv. EPG
csat.] listában [x] jellel megjelölt csatornák
jelennek meg.
A műsorfüzet beállításait tartalmazó
menü használata
Az emlékeztetők beállításához és törléséhez,
a nap váltásához és a műsorfüzet egyéb
hasznos lehetőségeinek eléréséhez használja a
műsorfüzet beállításainak menüjét.
1
2
Nyomja meg az
GUIDE gombot.
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik az EPG menü.
A
segítségével válassza ki az alábbi
lehetőségek egyikét.
• [Emlék. beállít.]/ [Emlék. törlése]
• [Nap módosítása]
• [Adatok megjel.]
• [Keres. műf. Szerint]
• [Emlékeztetők ütemezése]
• [Kedv. EPG csat.]
4
A beállítás aktiválásához nyomja meg az
OK gombot.
5
Az elektronikus műsorfüzetből való
kilépéshez nyomja meg a
BACK
gombot.
Tanács
• A
GUIDE gomb lenyomásával válthat
a műsorfüzet és a csatornatáblázat
megjelenítése között.
Időzítők használata
A TV-készülék bekapcsolásához, vagy egy
meghatározott idő után készenléti módba
váltáshoz időzítőket állíthat be.
3
A
segítségével állítsa be a kikapcsolás
idejét.
» Az időzített kikapcsoló öt perces
lépésekben akár 180 percre is állítható.
Az időzített kikapcsolót a nulla érték
megadásával lehet kikapcsolni.
4
Nyomja meg az OK gombot
az elalváskapcsoló időzítőjének
aktiválásához.
» A TV-készülék az előre meghatározott
idő letelte után készenléti módba vált.
A TV-készülék automatikus
bekapcsolása (bekapcsolási időzítő)
Lehetősége van a megadott időpontban
készenléti üzemmódból bekapcsolni a
készüléket a megadott csatornára.
1
2
Nyomja meg a
3
Nyomja meg az OK vagy a gombot a
[Bekapcs.-időzítő] menü megnyitásához.
• [Aktivál] A gyakoriság beállítása [Ki],
[Egyszer] vagy [Napi] értékre.
• [Idő] A TV automatikus
bekapcsolásának ideje.
• [Programszám] A csatorna
kiválasztása.
4
A menüből való kilépéshez nyomja meg a
MENU gombot.
A TV-készülék automatikus
átkapcsolása készenléti módba
(Időzített kikapcsoló)
Az időzített kikapcsoló előre meghatározott
idő elteltével a TV-készüléket készenléti
módba állítja.
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Funkciók] > [Bekapcs.időzítő] lehetőséget.
Tanács
Tanács
• Válassza a [Bekapcs.-időzítő] > [Aktivál]
• A TV-készüléket korábban is kikapcsolhatja,
vagy a visszaszámlálás alatt törölheti a
beállított időt.
1
2
Nyomja meg a
> [Ki] lehetőséget a [Bekapcs.-időzítő]
letiltásához.
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza
ki a [Beállítás] > [Funkciók] > [Autom.
kikapcs.] lehetőséget.
» Megjelenik a sáv.
HU
17
Ma g y a r
3
A TV zárolása és a korhatárbesorolások
ATV-készülék kezelőszerveinek zárolásával és a
besorolások alkalmazásával megakadályozhatja,
hogy gyermekei bizonyos műsorokat vagy
csatornákat nézzenek.
A TV-készülék zárolása vagy kioldása
A TV-készülék zárolásával megakadályozható,
hogy a gyermekek hozzáférjenek az összes
csatornához, illetve a csatlakoztatott
eszközökhöz.
1
2
Nyomja meg a
3
A Számgombok használatával adja meg
kódját.
» Megjelenik a [TV-zár] menü.
A kód beállítása és módosítása
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Funkciók] > [TV-zár]
lehetőséget.
» Megjelenik egy képernyő, amely a kód
beírását kéri.
1
2
Nyomja meg a
3
A kódbeállításba történő belépéshez
nyomja meg az OK vagy a gombot.
4
A Számgombok használatával adja meg
kódját.
A
segítségével válassza ki a [Zár] vagy
a [Kioldás] lehetőséget.
5
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
» Az összes csatorna és csatlakoztatott
készülék zárolása életbe lép, illetve
megszűnik.
4
5
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki
a [Beállítás] > [Funkciók] > [Kód
beállítása] lehetőséget.
A megerősítéshez adja meg újra ugyanezt
a kódot az új párbeszédpanelen.
» Ha a kód beállítása sikeres, a
párbeszédpanel eltűnik. Ha azonban a
kódot nem sikerült beállítani, akkor új
párbeszédpanel jelenik meg, amely a
kód újbóli megadását kéri.
6
A kód módosításához válassza a
[Beállítás] > [Funkciók] > [Kód
megváltoztatása] lehetőséget.
7
A Számgombok segítségével adja meg
jelenlegi kódját.
» Ha a kódot elfogadta a készülék, új
párbeszédpanel jelenik meg, amely az
új kód megadását kéri.
8
A Számgombok használatával adja meg az
új kódot.
» Megjelenik egy üzenet, amely az új
kód ismételt beírását kéri megerősítés
céljából.
Tanács
• Ha elfelejtette a kódot, írja be a „8888”
számot a meglévő kód felülírásához.
18
HU
Megjegyzés
• A [Zár] kiválasztása esetén a TV minden
egyes bekapcsolásakor be kell írnia a kódot
az összes csatorna és csatlakoztatott készülék
eléréséhez.
Egy vagy több csatorna zárolása
1
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
2
A
segítségével jelölje ki a zárolni
kívánt csatornát.
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
A
segítségével válassza ki a
[Csatornazár] menüpontot, és a menü
megnyitásához nyomja meg az OK
gombot.
» Megjelenik a kódbeállítási képernyő,
amely az aktuális kód beírását kéri
(csak az első alkalommal történő
kiválasztáskor).
5
Írja be a kódot, és nyomja meg az OK
gombot.
6
További csatornák zárolásához ismételje
meg ezeket a lépéseket.
Megjegyzés
• A módosítások érvényesítéséhez kapcsolja ki,
majd be a TV-készüléket.
Egy vagy több csatorna zárolásának
feloldása
1
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
2
A
segítségével válassza ki a
feloldani kívánt zárolt csatornát.
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
4
A
segítségével válassza a
[Csatornazár feloldása] parancsot, majd
nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a kódbeállítási képernyő,
amely az aktuális kód beírását kéri
(csak az első alkalommal történő
kiválasztáskor).
5
Írja be a kódot, és nyomja meg az OK
gombot.
6
További csatornák zárolásának
feloldásához ismételje meg a műveletet.
Megjegyzés
• A módosítások érvényesítéséhez kapcsolja ki,
majd be a TV-készüléket.
• Ha a csatornák közötti váltáshoz a távvezérlő
P +/- gombjait használja, akkor a zárolt
csatornákat a készülék átugorja.
• Ha a zárolt csatornákat a csatornatáblázatból
próbálja elérni, akkor az aktuális kód beírását
kérő képernyő jelenik meg.
Ma g y a r
4
Korhatár-besorolások beállítása
Számos digitális adást sugárzó szolgáltató
korhatárjelzéssel látja el a műsorait. A
TV-készülék beállítható úgy, hogy csak a
gyermekei korának megfelelő korhatárjelzésű
műsorokat jelenítse meg.
1
2
Nyomja meg a
3
A Számgombok használatával adja meg
kódját.
» Megjelenik a korhatár-besorolási menü.
4
A
segítségével válassza ki a kívánt
korhatárt.
5
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
6
A menüből való kilépéshez nyomja meg a
MENU gombot.
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Funkciók] > [Szülői
besorolás] lehetőséget.
» Megjelenik egy kódbeállítási képernyő.
A feliratozás használata
Lehetőség van a feliratok engedélyezésére
az egyes TV-csatornák esetében. A feliratok
sugárzása teletexten vagy DVB-T digitális
sugárzáson keresztül történik. Digitális sugárzás
esetében lehetőség van a felirat nyelvének
kiválasztására is.
HU
19
Feliratozás engedélyezése analóg TVcsatornák esetében
1
2
Válasszon analóg TV-csatornát.
Nyomja meg az MHEG/TELETEXT
gombot.
3
A Számgombok használatával adja meg a
feliratoldal háromjegyű oldalszámát.
4
A teletext kikapcsolásához nyomja meg
az MHEG/TELETEXT gombot.
5
Nyomja meg a SUBTITLE gombot.
» Megjelenik a [Feliratmód] menü.
6
A [Be] lehetőség kiválasztásával
mindig megjelenítheti a feliratokat, a
[Ném. közben bekapcs.] lehetőség
használatával pedig a feliratok csak a hang
elnémításakor jelennek meg.
7
Feliratok nyelvének kiválasztása
digitális TV-csatornákon
Az OK gomb megnyomásával
engedélyezheti a feliratokat.
Megjegyzés
• Amikor az alábbiakban bemutatottak szerint
kiválaszt egy feliratnyelvet valamelyik digitális
TV-csatornán, akkor a Telepítés menüben
beállított, előnyben részesített feliratnyelv
átmenetileg felülírásra kerül.
1
2
Nyomja meg a
3
A rendelkezésre álló nyelvek listájába
történő belépéshez nyomja meg az OK
vagy a gombot.
4
A
segítségével válassza ki a kívánt
feliratnyelvet.
5
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
Megjegyzés
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Funkciók] > [Felirat nyelve]
lehetőséget.
Tanács
• A feliratok engedélyezéséhez minden egyes
analóg csatornán meg kell ismételnie ezt a
műveletet.
MENU gombot.
• A [Felirat nyelve] menüt TV-nézés közben is
elérheti az OPTIONS > [Felirat nyelve]
parancs kiválasztásával.
Tanács
• A feliratok letiltásához válassza a [Feliratmód]
> [Ki] menüpontot.
Feliratozás engedélyezése digitális TVcsatornák esetében
1
2
Digitális csatorna nézése közben nyomja
meg a SUBTITLE gombot.
» Megjelenik az [Feliratmód] menü.
A [Be] lehetőség kiválasztásával
mindig megjelenítheti a feliratokat, a
[Ném. közben bekapcs.] lehetőség
használatával pedig a feliratok csak a hang
elnémításakor jelennek meg.
3
Az OK gomb megnyomásával
engedélyezheti a feliratokat.
20
HU
A TV-készülék órájának
használata
A TV-készülék képernyőjén megjeleníthet egy
órát. Az óra a TV-szolgáltató által továbbított
pontos időt jeleníti meg.
A TV órájának megjelenítése
1
TV-nézés közben nyomja meg az
OPTIONS gombot.
» Megjelenik a TV beállításainak menüje.
2
3
Válassza az [Óra] menüpontot.
Nyomja meg az OK gombot.
4
A
segítségével válassza ki a
[Szabványidő] vagy a [Nyári időszámítás]
lehetőséget.
5
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
• Az óra letiltásához ismetelje meg a fenti
eljárást.
Az óra üzemmódjának módosítása
1
2
Nyomja meg a
3
Nyomja meg az OK vagy a gombot az
[Automatikus óra] menü megnyitásához.
4
A
segítségével válassza ki az
[Automatikus] vagy a [Kézi] lehetőséget.
5
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
MENU gombot.
Megjegyzés
• Ez a beállítás csak az [Automatikus óra] >
[Kézi] menüpont kiválasztása esetén érhető el.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Óra] >
[Automatikus óra] lehetőséget.
Az időzóna módosítása
1
2
Nyomja meg az
3
A
segítségével válassza ki a kívánt
időzónát.
4
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
USB-memóriaeszközön tárolt
fényképek megjelenítése és
zenék lejátszása
Vigyázat
• A Philips nem vállal felelősséget az USBtárolóeszköz kompatibilitásával, valamint
az azon tárolt adatok sérülésével vagy
elveszítésével kapcsolatban.
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Óra] >
[Időzóna] lehetőséget.
A TV-készüléken USB-csatlakozó található, amely
USB-memóriaegységeken tárolt fényképek
megjelenítését és zenék lejátszását teszi
lehetővé.
1
2
Megjegyzés
Kapcsolja be a TV-készüléket.
Csatlakoztassa az USB-eszközt a TV
oldalán található USB-porthoz.
» Megjelenik a főmenü.
• Ez a lehetőség csak a [Automatikus óra] >
[Kézi] választása esetén áll rendelkezésre (a
pontos idő adatait továbbító országok esetén).
Új készülék
TV-nézés
Nyári időszámítás használata
1
2
Nyomja meg a
3
Az OK vagy a gomb használatával
nyissa meg a [Nyári időszámítás] menüt.
USB tallózása
Beállítás
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Óra] >
[Nyári időszámítás] lehetőséget.
3
A
segítségével válassza ki az [USB
tallózása] lehetőséget.
HU
21
Ma g y a r
Megjegyzés
4
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
» Megjelenik az USB-indexképtallózó.
Diavetítés beállításainak módosítása
1
A diavetítés megtekintése közben nyomja
meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a diavetítés beállítására
szolgáló menü.
2
A
segítségével válassza ki az alábbi
funkciók valamelyikét.
• [Diav. leáll./ind.]A diavetítés
elindítása vagy leállítása.
• [Diavetít. átmenet]A képek közötti
átmenet beállítása.
• [Diavetítés sebes.]A kép
megjelenítési időtartamának
beállítása.
• [Kép forgatása]A kép elforgatása.
• [Adatok megjel.]A diavetítésben
szereplő képek nevének, dátumának
és méretének, valamint a következő
kép megjelenítése.
3
Nyomja meg az OK gombot a választás
megerősítéséhez.
Tanács
• A
GUIDE gomb megnyomásával válthat az
indexképek és a fájlok tallózása között.
Fényképek megtekintése
1
Az USB-indexképtallózóban válassza
a [Kép] lehetőséget, majd annak
megnyitásához nyomja meg a gombot.
2
A GUIDE gomb megnyomásával
válthat az indexképek és a fájlok tallózása
között.
3
A
segítségével válasszon egy
fényképet vagy fényképalbumot.
4
Az OK gombbal a kijelölt fényképet
megtekintheti teljes képernyős
üzemmódban.
Megjegyzés
Tanács
• Teljes képernyős módban a
segítségével
• A [Kép forgatása] és az [Adatok megjel.]
lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a
diavetítés szüneteltetéséhez megnyomja az OK
vagy a
gombot.
lapozhat a fényképek között.
Diavetítés megjelenítése a
fényképekről
Zene hallgatása
1
1
Az USB-indexképtallózóban válassza
a [Zene] lehetőséget, majd annak
megnyitásához nyomja meg a gombot.
2
A GUIDE gomb megnyomásával
válthat az indexképek és a fájlok tallózása
között.
3
A
segítségével válasszon egy zenét
vagy zenei albumot.
4
A kiválasztott zene lejátszásához nyomja
meg az OK gombot.
2
Amikor megjelenik egy teljes képernyős
fénykép, nyomja meg az OK gombot.
» A diavetítés az éppen látható képtől
kezdődik.
A következő gombokat használhatja:
• A diavetítés szüneteltetéséhez
nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a ikon.
•
•
22
HU
A
segítségével az előző vagy a
következő képre lapozhat.
A diavetítés leállításához nyomja meg
a
BACK gombot.
A TV-készülék szoftverének
frissítése
Zenehallgatás közben nyomja meg az
OPTIONS gombot a zenelejátszással
kapcsolatos alábbi beállítások eléréséhez.
• [Lej. leáll./ind.]
• [Ism./Lej. egyszer]
• [Vél. sorr. be/ki]
• [Adatok megjel.]
• [TV-hangszórók]
A Philips folyamatosan törekszik termékei
javítására, és azt javasoljuk, hogy a frissítések
rendelkezésre állása esetén frissítse a TVkészülék szoftverét. A rendelkezésre álló
szoftverek a www.philips.com/support
webhelyen találhatók meg.
Ma g y a r
A zenelejátszással kapcsolatos
beállítások
Az aktuális szoftververzió ellenőrzése
USB-tárolóeszköz eltávolítása
Vigyázat
1
2
• Ennek az eljárásnak a követésével elkerülheti
az USB-tárolóeszköz károsodását.
1
A
BACK gomb használatával kiléphet
az USB-tallózóból.
2
Az USB-tárolóeszköz leválasztása előtt
várjon öt másodpercet.
Nyomja meg a
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Szoft.frissítés] > [Aktuális
szoftver] lehetőséget.
» A TV-készüléken megjelennek az
aktuális szoftver adatai.
Szoftver frissítése (digitális sugárzás)
A TV szoftvere USB-eszköz vagy OAD
használatával frissíthető.
Digitális rádiócsatornák
hallgatása
Frissítés USB-eszköz használatával
Ha lakhelyén fogható digitális adás, akkor a
digitális rádiócsatornákat a készülék a telepítés
során automatikusan beállítja.
1
Ha a szoftverfrissítési képernyő nem
jelenik meg automatikusan, a kézi
frissítéshez válassza a [Beállítás] > [Szoft.
frissítés] > [Helyi frissítések] > [USB]
menüpontot.
2
A frissítés befejezéséhez kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
1
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
2
3
Nyomja meg az
4
OPTIONS gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Csatornaszűrés] > [Rádió] lehetőséget.
» Megjelenik a rádióállomások táblázata.
A
segítségével válasszon
rádióállomást, és annak hallgatásához
nyomja meg az OK gombot.
Csatlakoztassa az USB-eszközt a TV oldalán
található USB-porthoz.
Megjegyzés
• A szoftverfrissítés befejezése után a TV
újraindul.
Megjegyzés
• A [Csatornaszűrés] > [Összes] kiléphet a
rádióállomások közül, és az összes csatornát
megjelenítheti.
HU
23
Frissítés OAD (sugárzott
szoftverletöltés) használatával
1
Ha a TV-készülék (DVB-T)
digitális sugárzást fogad, akkor a
készülék automatikusan megkapja a
szoftverfrissítéseket. Ha a képernyőn
megjelenő üzenet kéri fel a szoftver
frissítésére:
• Válassza a [Frissítés most] elemet a
szoftver azonnali frissítéséhez.
• Az [Emlékeztessen később]
lehetőség kiválasztásával kiléphet
a frissítési képernyőről, a készülék
pedig később emlékezteti a frissítés
elvégzésére.
• A [Mégse] lehetőség kiválasztásával
kihagyhatja a frissítést.
2
A [Mégse] kiválasztása esetén a
[Beállítás] > [Szoft.frissítés] > [Helyi
frissítések] > [OAD] menüpontnál kézzel
is elérheti az OAD frissítési lehetőséget.
3
Válassza ki az OAD elérhető verzióját,
majd nyomja meg az OK gombot.
4
A frissítés indításához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés
3
Az OK vagy a gomb használatával
nyissa meg a [Testreszabás] menüt.
• [Elhelyezkedés]A TV-készülék
beállításainak optimalizálása az adott
helynek megfelelően – otthon vagy
boltban.
• [Hangerőjel. skála]Megjeleníti
a hangerőjelző skálát a hangerő
beállításakor.
• [Csatorna adatai]Minden
csatornaváltáskor megjeleníti az
adott csatornával kapcsolatos
információkat. A [Teljes]
kiválasztásával megjelenítheti a
csatornainformációkat, a [Ki]
választásával pedig eltüntetheti
azokat.
• [EasyLink]Engedélyezi az
egyérintéses lejátszást és készenléti
üzemmódra váltást az EasyLinkkompatibilis készülékek között.
• [E-sticker]Csak bolti üzemmód
esetére. Az e-címke helyének
beállítása.
A dekóder csatorna
megnyitása
• A szoftverfrissítés befejezése után a TV
újraindul.
A TV-készülék beállításainak
módosítása
1
2
Nyomja meg a
A TV-csatornákhoz hozzárendelheti a
dekóderen vagy a bitsor-dekóderen
rendelkezésre álló csatornákat. Ezáltal ezeket a
csatornákat a TV távvezérlőjének használatával
is kiválaszthatja. A dekódert vagy a bitsordekódert a TV-készülék EXT1 (SCART)
csatlakozójához kell csatlakoztatni.
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Testreszabás] lehetőséget.
Dekóder csatorna beállítása
Dekóderről vagy bitsor-dekóderről érkező
csatornák hozzárendelése
1
2
24
HU
Nyomja meg a
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Testreszabás] > [Dekóder] lehetőséget.
Az OK vagy a gomb megnyomásával
nyissa meg a [Dekóder] menüt.
4
A
segítségével válassza ki a
[Csatorna] menüpontot, és annak
megnyitásához nyomja meg az OK vagy a
gombot.
» A képernyőn megjelenik az analóg
csatornák listája.
5
6
A
segítségével válassza ki azt a
csatornát, amelyet a dekóderhez vagy
a bitsor-dekóderhez szeretne rendelni,
és az elfogadáshoz nyomja meg az OK
gombot.
Válassza ki az [Állapot] menüpontot, és a
megnyitásához nyomja meg az OK vagy a
gombot.
7
A
segítségével válassza ki a dekóder
vagy a bitsor-dekóder által használt [EXT
1] (SCART) csatlakozót.
8
9
Nyomja meg az OK gombot.
A TV gyári beállításainak
visszaállítása
Lehetősége van az alapértelmezett kép- és
hangbeállítások visszaállítására a TV-készülékén.
A csatornabeállítások változatlanok maradnak.
1
2
Nyomja meg a
3
Nyomja meg az OK vagy a gombot a
[Gyári beállítások] menü megnyitásához.
» Megjelenik egy gyári beállításhoz
tartozó üzenet.
4
A [Visszaállítás] lehetőség kiválasztásával
megkezdheti a visszaállítást.
5
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
MENU gombot.
Ma g y a r
3
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Gyári
beállítások] lehetőséget.
MENU
A menüből való kilépéshez nyomja meg a
MENU gombot.
TV-bemutató indítása
1
Nyomja meg a távvezérlő DEMO
gombját.
2
A
segítségével válasszon ki egy
bemutatót, és nyomja meg a OK gombot
a bemutató megtekintéséhez.
3
A kilépéshez nyomja meg a DEMO
gombot.
HU
25
2. lépés – Az ország kiválasztása
6 A csatornák
beállítása
Válassza ki lakóhely szerinti országát a
megfelelő csatornabeállítás érdekében.
A TV-készülék első bekapcsolása alkalmával a
készülék felkéri egy menünyelv kiválasztására
és a TV- és digitális rádiócsatornák (ha vannak
ilyenek) telepítésének végrehajtására. Ez
a fejezet a csatornák újbóli beállítására és
finomhangolására vonatkozó utasításokat
tartalmaz.
1
2
Nyomja meg a
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Csat.
behangolása] > [Csatornasegéd]
lehetőséget.
!*'
) &
Ez a fejezet bemutatja, hogyan keresheti meg és
tárolhatja automatikusan a csatornákat.
*
*
(&(
", #%%*
3
1. lépés – A menü nyelvének
kiválasztása
3
Automatikus csatornabeállítás
Nyomja meg a
" + ($
1
2
MENU gombot.
MENU gombot.
Nyomja meg az OK vagy a gombot a
menü megnyitásához.
» Megjelenik az országok menüje.
Válassza ki országát,
majd nyomja meg
az OK gombot
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Nyelv]
> [Menü nyelve] lehetőséget.
Szlovákia
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Svájc
Az OK vagy a gomb használatával
nyissa meg a [Menü nyelve] menüt.
Törökország
Egyesült Királyság
Ukrajna
$ '
# * '
# * '
)
+&
'
% )
)& '
4
Decoder
!
& Cl
Menu languageock
(
Primary subtitle in
A
segítségével válassza ki a kívánt
országot.
5
") ))
Nyomja meg az OK gombot a választás
megerősítéséhez.
» A képernyőn megjelenik a csatornák
beállítási útmutatója.
)* 4
A
segítségével válasszon ki egy nyelvi
beállítást.
5
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
6
A gomb megnyomásával térhet vissza
az [Üzembe helyez] menübe.
26
HU
Telepítse az elérhető analóg és digitális TVcsatornákat, illetve digitális rádióállomásokat
automatikusan.
1
A csatornák telepítésére szolgáló
képernyőn (lásd: ‘2. lépés – Az ország
kiválasztása’, 26. ezen az oldalon:), a
[Teljes telepítés] parancs kiválasztásával
automatikusan telepítheti az összes TVcsatornát és digitális rádióállomást.
A csatornák kézi beállítása
Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan
keresheti meg és tárolhatja kézzel a
rendelkezésre álló analóg TV-csatornákat.
1. lépés A rendszer kiválasztása
Megjegyzés
• Ha a rendszerbeállítások megfelelőek, hagyja ki
ezt a lépést.
1
2
2
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
» A TV megkeresi és tárolja az összes
elérhető csatornát.
Nyomja meg a
A készülék digitális csatornákat talált 7
A készülék analóg csatornákat talált 0
Hang
Sound
Analóg: Kézi
Leállítás
3
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza
ki a [Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Csat. behangolása] > [Analóg: Kézi]
lehetőséget.
» Megjelenik a [Analóg: Kézi] menü.
Kép
Rendszerkeresés. Kérjük,
várjon.
Ma g y a r
3. lépés – Csatornák beállítása
Nyelv
Csatornasegéd
Csat. behangolása
Készenl. friss.
Preferences
Egyéni
beállítás
Decoder
Dekóder
Start up message
Rendszer
Digital Test recept...
Óra
Analóg: Kézi
Funkciók
Features
Üzembe helyez
A telepítés befejeződése után nyomja
meg az OK gombot a [Üzembe helyez]
menühöz történő visszatéréshez.
4. lépés – A csatornalista frissítése
Beállíthatja, hogy a TV készenléti
üzemmódban automatikusan frissítse a
csatornákat. Ha engedélyezi ezt a szolgáltatást,
akkor a TV-készüléken tárolt csatornákat a
készülék minden reggel frissíti a sugárzott
csatornainformációk alapján.
1
2
Nyomja meg a
3
Az automatikus frissítés engedélyezéséhez
válassza a [Be], letiltásához pedig a [Ki]
lehetőséget.
MENU gombot.
Gyári beállítások
Szoft.frissítés
3
Az OK vagy a gomb megnyomásával
nyissa meg a [Rendszer] menüt.
4
A
segítségével válassza ki a kívánt
országot vagy térséget.
5
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
6
A gomb megnyomásával térhet vissza a
[Csat. behangolása] menübe.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Csat. behangolása] > [Készenl. friss.]
lehetőséget.
HU
27
2. lépés: Új TV-csatornák keresése és
tárolása
3
A
segítségével válassza ki a
[Finomhangolás] menüpontot, majd a
[Finomhangolás] megnyitásához nyomja
meg az OK vagy a gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Csat. behangolása] > [Analóg: Kézi]
lehetőséget.
» Megjelenik az [Analóg: Kézi] menü.
4
5
6
A
A
segítségével válassza ki a [Keresés]
menüpontot, majd a [Keresés] menü
megnyitásához nyomja meg az OK vagy a
gombot.
7
4
A
segítségével adja meg a három
számjegyből álló frekvenciát.
Nyomja meg az OK vagy a gombot az
[Akt. csat. tárol.] megnyitásához, majd
nyomja meg az OK gombot.
8
5
A keresés elindításához nyomja meg az
OK gombot.
» Ha a kiválasztott frekvencián nem
található csatorna, akkor nyomja meg
a OK gombot a következő elérhető
csatorna megkereséséhez.
A gomb megnyomásával térjen vissza a
[Csat. behangolása] menübe.
Csatornák átnevezése
6
Ha új csatornát talált, nyomja meg a
BACK gombot.
1
7
Az új csatorna új csatornaszámon történő
mentéséhez a
segítségével válassza ki
az [Új csat. tárolása] lehetőséget.
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
2
A
segítségével válassza ki az
átnevezni kívánt csatornát.
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
4
3. lépés – Analóg csatornák
finomhangolása
A
segítségével válassza ki a [Csat.
átnevezése] lehetőséget.
» Megjelenik egy szövegbeviteli mező.
5
1
2
A
segítségével válassza ki és
módosítsa a karaktereket.
6
A csatornák átnevezésének befejezéséhez
válassza a [Kész] lehetőséget.
1
2
3
Nyomja meg az
MENU gombot.
8
Nyomja meg az OK vagy a gombot az
[Új csat. tárolása] menü megnyitásához,
majd nyomja meg az OK gombot.
9
A gomb megnyomásával visszaléphet az
[Analóg: Kézi] menübe.
28
Nyomja meg a
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Csat. behangolása] > [Analóg: Kézi]
lehetőséget.
» Megjelenik az [Analóg: Kézi] menü.
HU
segítségével állítsa be a frekvenciát.
Ha elkészült, nyomja meg az OK gombot.
A
segítségével válassza az [Akt. csat.
tárol.] parancsot a finomhangolással
beállított csatorna mentéséhez az aktuális
csatornaszámon.
A csatornák átnevezhetők, így a csatorna
kiválasztásakor a megadott név jelenik meg.
Tanács
• A kis- és nagybetűk közti váltáshoz használja az
[Aa] lehetőséget.
4
A
segítségével adja meg a tesztelni
kívánt csatorna frekvenciáját.
A csatornák beállítása után módosíthatja
megjelenítésük sorrendjét.
5
A frekvencia elfogadásához nyomja
meg az OK gombot, majd nyomja
meg ismét az OK gombot a [Keresés]
elfogadásához.
6
Ha végzett, a frekvencia mentéséhez
válassza a [Tárol] parancsot.
1
2
Tévénézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
3
A
segítségével válassza az
[Átrendezés] parancsot, majd
az OK gombbal térjen vissza a
csatornatáblázathoz.
4
A
segítségével válassza ki az
átrendezni kívánt csatornát, majd nyomja
meg az OK gombot.
» A kiválasztott csatorna kijelölve jelenik
meg.
5
A
segítségével helyezze a kijelölt
csatornát a kívánt helyre.
6
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» [Átrendezés kész] felirat jelenik meg a
képernyőn.
7
Az átrendezés befejezéséhez nyomja meg
az OK gombot.
Ma g y a r
Csatornák átrendezése
Megjegyzés
• Ha a jelminőség és -erősség gyenge, állítsa új
helyzetbe az antennát vagy a műholdantennát
és végezze el ismét a tesztet.
• Ha továbbra is problémát tapasztal a
digitális adás vételében, forduljon antennák
telepítésére specializálódott szakemberhez.
Digitális vétel tesztelése
Digitális sugárzás vétele esetén lehetőség
van a digitális csatornák minőségének és
jelerősségének tesztelésére. Így lehetővé válik
az antenna vagy műholdantenna áthelyezése és
tesztelése.
1
2
Nyomja meg a
3
Nyomja meg az OK vagy a
menü megnyitásához.
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Csat.
behangolása] > [Dig.: vételi teszt]
lehetőséget.
gombot a
HU
29
7 Eszközök
csatlakoztatása
Ez a fejezet bemutatja a különböző
készülékek különböző csatlakozókkal való
csatlakoztatásának módját, valamint kiegészíti az
Üzembe helyezés című dokumentumban foglalt
példákat.
a PC IN (VGA és AUDIO IN)
Audio- és videobemenet számítógép által
küldött jelek fogadásához.
PC IN(AUDIO)
VGA
Megjegyzés
• A készülékek csatlakoztatásához különböző
típusú csatlakozók használhatók a készülékektől
és az igényektől függően.
A 19-22 collos TV-készülékek
hátoldalán található
csatlakozók
8
30
7
HU
VGA
b EXT 2 (Y Pb Pr és AUDIO L/R)
Analóg audio- és videobemenet analóg
vagy digitális készülékek – pl. DVDlejátszó vagy játékkonzol – által küldött
jelek fogadásához.
c EXT 1 (CVBS és RGB)
Analóg audio- és videobemenet analóg
vagy digitális készülékek – pl. DVDlejátszó vagy játékkonzol – által küldött
jelek fogadásához.
Ma g y a r
AUDIO
IN
f SPDIF OUT
Digitális audiokimenet
házimozirendszerekhez és egyéb digitális
audiorendszerekhez.
SPDIF OUT
d TV ANTENNA
Jelbemenet antenna, kábel vagy
műholdvevő egység jeleinek fogadásához.
TV ANTENNA
e AV OUT (VIDEO OUT és AUDIO OUT
L/R)
Audio- és videokimenet analóg
készülékekhez, például másik TV-hez vagy
felvevőkészülékhez.
g HDMI 1
Digitális audio- és videobemenet nagy
felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray
lejátszó – által küldött jelek fogadásához.
DVI- vagy VGA-csatlakozó használata
esetén külön audiokábelre (lásd:
‘Számítógép csatlakoztatása’, 34. ezen az
oldalon:) is szükség van.
h SERV. U
Szoftverfrissítéshez
HU
31
A 26 collos vagy ennél
nagyobb TV-készülékek
hátoldalán található
csatlakozók
b EXT 3 (Y Pb Pr és AUDIO L/R)
Analóg audio- és videobemenet analóg
vagy digitális készülékek – pl. DVDlejátszó vagy játékkonzol – által küldött
jelek fogadásához.
SPDIF
OUT
a HDMI 1 (HDMI és AUDIO IN)
Digitális audio- és videobemenet nagy
felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray
lejátszó – által küldött jelek fogadásához.
c EXT 1 (RGB és CVBS)/ EXT 2 (CVBS)
Analóg audio- és videobemenet analóg
vagy digitális készülékek – pl. DVDlejátszó vagy játékkonzol – által küldött
jelek fogadásához. Az EXT 2 csatlakozó
támogatja az S-Video átvitel használatát.
EXT1/ EXT2
(RGB/CVBS)/ (CVBS)
Audiobemenet külön audiocsatlakozást
igénylő készülékek – például számítógép
– által küldött jelek fogadásához.
DVI- vagy VGA-csatlakozó használata
esetén külön audiokábelre (lásd:
‘Számítógép csatlakoztatása’, 34. ezen az
oldalon:) is szükség van.
32
HU
d TV ANTENNA
Jelbemenet antenna, kábel vagy
műholdvevő egység jeleinek fogadásához.
a COMMON INTERFACE
Nyílás a feltételes hozzáférési modul
(CAM) számára.
Ma g y a r
TV ANTENNA
b AUDIO L/R
A VIDEO bemenethez csatlakoztatott
analóg készülékek jeleit fogadó
audiobemenet.
e SPDIF OUT
Digitális audiokimenet
házimozirendszerekhez és egyéb digitális
audiorendszerekhez.
f SERV. U
Szoftverfrissítéshez
c VIDEO
Kompozit videobemenet analóg
készülékek – például videofelvevő – által
küldött jelek fogadásához.
Oldalsó csatlakozó
1
2
3
4
5
HU
33
d USB
Adatbemenet USB tárolóeszközökről.
e HDMI (Legalább 26 collos TVkészülékek esetén)
Digitális audio- és videobemenet nagy
felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray
lejátszó – által küldött jelek fogadásához.
•
HDMI-kábel
•
DVI-HDMI kábel
For TV of size 19-22 inch
PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
DVI
•
HDMI-kábel és HDMI-DVI adapter
For TV of size 19-22 inch
PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
Számítógép csatlakoztatása
Teendők számítógép TV-készülékhez
csatlakoztatása előtt
• A számítógépen állítsa a képernyőfrissítési gyakoriságot 60Hz értékre.
• Válasszon egy támogatott
képernyőfelbontást a számítógépén.
Csatlakoztassa a számítógépet az alábbi
csatlakozók valamelyikével:
Megjegyzés
• DVI- vagy VGA-csatlakozó használata esetén
külön audiokábelre is szükség van.
34
HU
DVI
•
VGA kábel
CAM-modult a COMMON INTERFACE
TV-készülék oldalán található nyílásába.
For TV of size 19-22 inch only
VGA
3
4
VGA
A CAM-modul (Conditional
Access Module – feltételes
hozzáférési modul) használata
A Feltételes hozzáférési modult (CAM) digitális
TV-szolgáltatóktól lehet beszerezni, és az általuk
sugárzott digitális csatornák dekódolására
szolgál.
Megjegyzés
Ma g y a r
PC IN(AUDIO)
Ütközésig tolja be a CAM-modult.
Kapcsolja be a TV-készüléket, és
várjon, amíg a CAM-modul aktiválódik.
Ez a folyamat több percet is igénybe
vehet. A CAM-modult használat
közben ne távolítsa el a nyílásból – a
CAM eltávolítása kikapcsolja a digitális
szolgáltatásokat.
CAM-szolgáltatások elérése
1
A CAM-modul behelyezése és aktiválása
után nyomja meg a MENU gombot.
2
A
gombok segítségével válassza ki
a [Beállítás] > [Funkciók] > [Általános
interfész] lehetőséget.
» A digitális szolgáltató által kínált
alkalmazások megjelennek a képernyőn.
• Szükség esetén tekintse meg a szolgáltatótól
származó dokumentációt, amely bemutatja
a kártya behelyezésének módját a Feltételes
hozzáférési modulba.
Megjegyzés
• Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a
CAM-modul megfelelően van behelyezve és
aktiválva.
Helyezzen be és aktiváljon egy CAMmodult
Vigyázat
• Mindenképpen kövesse az alábbiakban leírt
utasításokat. A CAM-modul nem megfelelő
behelyezése a CAM-modult és a TVkészüléket egyaránt károsíthatja.
1
2
Kapcsolja ki a TV-készüléket.
A CAM-modulra nyomtatott nyílnak
megfelelően óvatosan helyezze be a
HU
35
A Philips Easylink funkció
használata
A TV-készülék támogatja a Philips EasyLink
funkciót, amely lehetővé teszi az egyérintéses
lejátszást és egyérintéses készenléti állapotot az
EasyLink kompatibilis készülékek között.
Megjegyzés
• A kompatibilis készülékeket HDMI-csatlakozón
keresztül csatlakoztassa a TV-készülékhez.
EasyLink funkció be- és kikapcsolása
Megjegyzés
• Ne engedélyezze a Philips EasyLink funkciót, ha
nem kívánja használni.
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
3
Válassza a [Be] vagy [Ki] beállítást.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Testreszabás] > [EasyLink] lehetőséget.
Az egyérintéses lejátszás használata
1
Az EasyLink engedélyezését követően
a készüléken nyomja meg a Lejátszás
gombot.
» A TV-készülék automatikusan a
megfelelő jelforrásra vált.
Az egyérintéses készenléti üzemmód
használata
1
Tartsa nyomva legalább három
másodpercig a TV-készülék vagy a
készülék távirányítójának Standby
(Készenlét) (Készenlét) gombját.
» Ekkor a TV-készülék és az összes
csatlakoztatott HDMI-készülék
készenléti üzemmódba kapcsol.
36
HU
Kensington-zár használata
A TV-készülék hátoldalán Kensington
biztonsági nyílás található. Valamilyen nehezen
mozdítható tárgyhoz – például asztalhoz – és a
biztonsági nyíláshoz rögzített Kensington-zárral
megakadályozhatja a készülék ellopását.
Multimédia
•
A termékadatok külön értesítés nélkül
változhatnak. A részletes termékadatok a www.
philips.com/support oldalon olvashatók.
•
Támogatott
képernyőfelbontások
Számítógépes formátumok
• Felbontás – frissítési gyakoriság:
• 640 x 480 – 60 Hz
• 800 x 600 – 60 Hz
• 1024 x 768 – 60 Hz
• 1280 x 1024 – 60 Hz
• 1360 x 768 – 60 Hz
• 1440 x 900 – 60 Hz (csak teljes HD
üzemmód esetén)
• 1680 x 1050 – 50 Hz, 60 Hz (csak
teljes HD üzemmód esetén)
• HDMI/DVI-bemeneten keresztül
Videoformátumok
• Felbontás – frissítési gyakoriság:
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz.
Támogatott tárolóeszköz: USB (a készülék
csak FAT vagy FAT 32 fájlrendszerrel
rendelkező USB-memóriaegységeket
támogat)
Támogatott multimédiafájl-formátumok:
• Képek: JPEG
• Hang: MP3
Megjegyzés
• A multimédiás fájlnevek nem lehetnek 128
karakternél hosszabbak.
Hangolóegység/vétel/adás
•
•
•
•
•
Antennabemenet: 75 ohm koaxiális
(IEC75)
DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4
(csak bizonyos típusok esetén)
TV-rendszer: DVB COFDM 2K/8K; PAL I,
B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L’
Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
Hangolóegység-sávok: Hyperband, Schannel, UHF, VHF
Távvezérlő
•
•
Típus: PF01E09B
Elemek: 2 x AAA (LR03 típusú)
Tápkapcsoló
•
•
•
Hálózati tápellátás: 220-240V, 50Hz
Energiafelhasználás a készenléti
üzemmódban: < 0,3W
Környezeti hőmérséklet: 5–40 Celsius fok
HU
37
Ma g y a r
8 Termékadatok
Támogatott TV-tartók
Ha a TV-készüléket tartóra szeretné helyezni,
vásároljon Philips TV-tartót vagy VESAkompatibilis TV-tartót. A csatlakozók egyszerű
eléréséhez hagyjon legalább 5,5 cm szabad
helyet a TV-készülék hátuljánál.
Figyelem
• Tartson be a TV-tartóhoz mellékelt minden
utasítást. A Koninklijke Philips Electronics N.V.
nem vállal felelősséget a TV-készülék helytelen
rögzítéséből adódó balesetért, sérülésekért és
károkért.
TVképernyő
mérete
(coll)
19
22
26
32
42
38
HU
Szükséges
Szükséges
furattávolság rögzítőcsavarok
(mm)
100 x 100
100 x 100
100 x 200
200 x 200
400 x 400
4 x M4
4 x M4
6 x M4
4 x M6
4 x M6
TV-csatornákkal kapcsolatos
problémák
Ez a fejezet a gyakran előforduló problémákat
és azok megoldásait mutatja be.
Korábban beállított csatornák nem jelennek
meg a csatornalistában:
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő
csatornalistát választotta-e ki.
Az üzembe helyezés során a TV-készülék nem
talált digitális csatornákat:
•
Ellenőrizze, hogy a TV-készülék
támogatja-e az országában érvényes
DVB-T vagy DVB-C szabványt. Az
országok listája a TV-készülék hátoldalán
található.
Általános problémák a TVkészülékkel
A TV-készülék nem kapcsolódik be
•
Húzza ki a hálózati kábelt a
csatlakozóaljzatból. Várjon egy percet,
majd dugja vissza a kábelt.
•
Győződjön meg arról, hogy a hálózati
kábel megfelelően csatlakozik.
A távvezérlő nem megfelelően működik:
•
Ellenőrizze, hogy a távvezérlő elemei
a +/- iránynak megfelelően vannak-e
behelyezve.
•
Cserélje ki a távvezérlő elemeit, ha azok
lemerültek vagy lemerülőfélben vannak.
•
Tisztítsa meg a távvezérlő és a TV
érzékelőit.
A TV-készülék készenléti jelzőfénye pirosan
villog:
•
Húzza ki a hálózati kábelt a
csatlakozóaljzatból. A hálózati kábel
ismételt csatlakoztatása előtt várjon,
amíg a TV-készülék lehűl. Ha a villogás
ismét látható, lépjen kapcsolatba a Philips
vevőszolgálattal.
Elfelejtette a TV-készülék zárolási funkciójának
feloldókódját.
•
Írja be: „8888”.
A TV menüje nem a megfelelő nyelvre van
beállítva.
•
Állítsa be a TV menüjének kívánt nyelvét.
A TV-készülék be-/ki- vagy készenléti
üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang
hallható a TV-készülék házából:
•
Nincs teendő. A nyikorgó hangot a
TV-készülék lehűlése és felmelegedése
során bekövetkező normál tágulása
vagy összehúzódása okozza. Ez nincsen
hatással a teljesítményre.
Képpel kapcsolatos
problémák
A TV-készülék be van kapcsolva, de nincs kép:
•
Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően
van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van
e kiválasztva a TV forrásául.
Van hang, de nincs kép:
•
Ellenőrizze, hogy a képbeállítások
megfelelően vannak-e megadva.
Gyenge minőségű a TV-adás vétele valamelyik
antennacsatlakozás esetében:
•
Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően
van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
•
A hangszórók, a földeletlen
audioberendezések, a fénycsövek, a
magas épületek és egyéb nagy tárgyak
befolyásolhatják a vétel minőségét. Ha
lehetséges, a vételi minőség javítása
érdekében forgassa el az antennát, és
helyezze távolabbra a TV közelében lévő
készülékeket.
•
Ha a vétel csak egy csatorna esetében
gyenge minőségű, akkor végezze el az
adott csatorna finomhangolását.
Gyenge a csatlakoztatott készülékekről
származó kép minősége:
•
Ellenőrizze, hogy a készülékek
megfelelően csatlakoznak-e.
•
Ellenőrizze, hogy a képbeállítások
megfelelően vannak-e megadva.
HU
39
Ma g y a r
9 Hibaelhárítás
A TV-készülék nem tárolta a képbeállításokat:
• Ellenőrizze, hogy a TV-készülék helyének
beállítása Otthon-e. Ez az üzemmód
nagy rugalmasságot biztosít a beállítások
módosításához és mentéséhez.
A képméret nem felel meg a képernyő
méretének, túl nagy vagy túl kicsi:
•
Próbálkozzon meg egy másik
képformátum használatával.
A kép elhelyezkedése nem megfelelő:
•
Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről
érkező képek nem megfelelően
helyezkednek el a képernyőn. Ellenőrizze
a készülék jelkimenetét.
•
•
•
készülékről származó tartalom
megjelenítését a TV-készüléken.
Ha a TV nem ismeri fel a HDMIkészüléket, és nem látható kép, kapcsolja
a forrást az egyik készülékről a másikra,
majd vissza.
Ha időnként akadozó hangot tapasztal,
ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a HDMIkészülék kimeneti beállításai.
Ha HDMI–DVI adaptert vagy HDMI–DVI
kábelt használ, ellenőrizze, hogy a
kiegészítő hangkábel csatlakoztatva van-e
az AUDIO L/R vagy AUDIO IN (csak
mini-jack) csatlakozóhoz.
Hanggal kapcsolatos
problémák
Számítógép csatlakoztatásával
kapcsolatos problémák
Van kép, de nincs hang a TV-készüléken:
A számítógép által továbbított kép nem stabil
a TV képernyőjén:
•
Ellenőrizze, hogy a számítógépen
a támogatott felbontás és frissítési
gyakoriság van-e beállítva.
•
Állítsa a TV képformátumát nem
méretezett beállításúra.
Megjegyzés
• Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet, akkor
automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet
– ez nem hibajelenség.
•
Ellenőrizze, hogy minden kábel
megfelelően van-e csatlakoztatva.
•
Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a
hangerő.
•
Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a
hang.
Van kép, de a hangminőség gyenge:
•
Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások
megfelelően vannak-e megadva.
Van kép, de a hang csak az egyik
hangsugárzóból hallható:
•
Ellenőrizze, hogy a hangbalansz középre
van-e állítva.
Kapcsolatfelvétel
Ha nem tudja megoldani a problémát, olvassa
el az erre a készülékre vonatkozó GYIK
(Gyakran ismételt kérdések) összeállítást a
www.philips.com/support oldalon.
Ha a problémára ott sem talál megoldást,
lépjen kapcsolatba a jelen Függelékben az
Ön országára vonatkozóan megadott Philips
ügyfélszolgálattal.
Figyelem
HDMI-csatlakozással
kapcsolatos problémák
Problémák léptek fel a HDMI-készülékekkel
kapcsolatban:
•
Vegye figyelembe, hogy a HDCPtámogatás késleltetheti a HDMI-
40
HU
• Ne kísérelje meg a TV-készülék házilagos
javítását. Ez komoly személyi sérülést és/vagy
a TV-készülék helyrehozhatatlan károsodását
okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.
Megjegyzés
• Mielőtt felhívná a Philips ügyfélszolgálatát,
jegyezze fel a TV-készülék típusát és gyártási
számát. Ezeket a TV-készülék hátulján, illetve a
csomagoláson találja.
A
a csatornák beállítása
automatikus
kézi
26
27
Ó
óra
20
B
beállítások asszisztens
besorolások
10
19
36
36
36
36
17
37
24
F
feliratok
analóg csatornán
digitális csatornán
nyelv
20
20
20
G
C
CAM-modul
csatlakozások
hálózati kábel
HDMI
hibaelhárítás
hibaelhárítás
műszaki adatok
csatornák
átnevezés
hangolás
automatikus
kézi
kedvencek lista
vételi teszt
Csatornalista
frissítés
hibaelhárítás
kedvenc
EasyLink
egyérintéses készenléti üzemmód
egyérintéses lejátszás
engedélyezés
letiltás
elalváskapcsoló
elemek
elhelyezkedés
35
30
40
40
37
28
26
27
14
29
15
39
14
gyári beállítások
gyerekzár
besorolás-alapú zárolás
25
19
H
hangbeállítások
hangerő
beállítás
HDMI-kábel
hibaelhárítás
hibaelhárítás
13
9
40
39
I
időzítő
bekapcsolásidőzítő
készenlét
17
17
K
D
demo
digitális csatorna
vételi teszt
digitális rádió
digitális szolgáltatások
CAM
teletext
25
29
23
35
14
kedvencek lista
beállítás
kiválasztás
Kensington-zár
képbeállítások
képformátum
hibaelhárítás
képformátum módosítása
14
15
36
10
39
12
HU
41
Ma g y a r
E
10 Tárgymutató
Készenléti üzemmód egy gombnyomásra
készülékek
megtekintés
kijelző
felbontás
környezetvédelmi tudnivalók
36
9
37
5
L
Lejátszás egy gombnyomásra
36
M
menü
főmenü
teletext
multimédia
fényképek megtekintése
zene hallgatása
Multimédia
műszaki adatok
műszaki adatok
10
14
22
22
37
37
5
8
8
38
9
39
8
8
10
23
37
18
18
V
vétel
Videoformátum
videoformátum műszaki adatai
39
37
Z
O
Oldaltáblázat
14
R
rögzítő
38
S
Smart beállítások
Smart kártya
számítógépes formátum
műszaki adatok
szoftver
verzió
11, 12
35
37
23
T
távvezérlő
áttekintés
műszaki adatok
Teletext
aloldalak
funkciók
oldaltáblázat
42
TV
a képernyő ápolása
bekapcsolás
csatornaváltás
falra szerelés
hangerő beállítása
hibaelhárítás
készenlét
kikapcsolás
menü
szoftver
tuner műszaki adatai
TV zárolása
csatlakoztatott készülékek zárolása
csatornák zárolása
HU
6
37
14
14
14
zárolás
Kensington
zene
digitális rádió
USB
36
23
22
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising