Philips | 42PFL9632D/10 | Owner's Manual | Philips Cineos Síkképernyős TV 52PFL9632D/10 Felhasználói kézikönyv

Philips Cineos Síkképernyős TV 52PFL9632D/10 Felhasználói kézikönyv
2701.1_HU
13-09-2007
11:42
Pagina 1
Tartalomjegyzék
Fontos tudnivalók 3
Biztonság 3
A képernyő ápolása 3
Újrahasznosítás 3
2
2.1
2.2
A TV-készülék 4
A televízió áttekintése 4
Termékkijelölések 5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Bevezetés 5
A TV-készülék elhelyezése 5
Fali rögzítés - VESA 5
A távvezérlő elemei 7
Antennakábel 7
Csatlakoztatás a hálózathoz 7
Első bekapcsolás 7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
A TV-készülék használata 8
Be- és kikapcsolás - Készenlét 8
TV-nézés 9
Digitális vevőkészülék csatornáinak
megtekintése 9
Csatlakoztatott készülékek 9
DVD-lemez lejátszása 10
Teletext-oldal kiválasztása 10
Ambilight üzemmódok közötti váltás 11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
A TV-készülék fejlett funkciói 12
A távvezérlő áttekintése 12
A TV-menü áttekintése 13
Kép- és hangbeállítások 15
Ambilight 18
Teletext 19
Kedvenc csatornák listája 20
Elektronikus műsorfüzet 21
Időzítők és zárak 22
Feliratok 23
Fényképek megtekintése és MP3 lejátszása... 24
Digitális rádiócsatornák hallgatása 26
Szoftverfrissítés 26
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Csatorna beállítása 28
Automatikus csatornabeállítás 28
Kézi installálás 29
A tárolt csatornák átrendezése 29
Automatikus csatornakezelés 30
Digitális vételteszt 30
Gyári beállítások 30
Tartalomjegyzék
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Csatlakoztatott készülékek 31
A csatlakozások áttekintése 31
Csatlakoztatás 32
A készülékek csatlakoztatása 34
Csatlakozások beállítása 38
Előkészítés digitális szolgáltatásokra 39
8
Műszaki adatok 40
9
Hibaelhárítás 41
10
Tárgymutató 43
MAGYAR
1
1.1
1.2
1.3
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a
támogatásokat a www.philips.com/welcome
honlapon
1
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 2
2007 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. Minden jog fenntartva. A műszaki
adatok előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak. Minden védjegy a
Koninklijke Philips Electronics N.V. céget
vagy az illető jogtulajdonost illeti.
A Philips fenntartja a jogot, hogy a
terméken anélkül hajtson végre
módosításokat, hogy a korábbi
készleteket ennek megfelelően kellene
megváltoztatnia.
A kézikönyvben található információk
alapján biztosítható a rendszer
rendeltetésszerű használata. Ha a terméket
vagy annak egyes részeit nem a
kézikönyvben ismertetett célra használják
fel, meg kell bizonyosodni az eljárás
helyességéről és megfelelőségéről. A Philips
garanciát vállal arra, hogy az információk
nem sértik az Egyesült Államok szabadalmi
jogait.További garanciákat - sem
kifejezettet, sem burkoltat - nem vállal.
Garancia
Az alkatrészek házilag nem javíthatók.
Az eltávolítható fedeleket ne a készülék
felé hajtsa be. Javításokat kizárólag a
Philips szervizközpontok és hivatalos
szakszervizek végezhetnek. Ellenkező
esetben a kifejezett vagy burkolt
garancia érvényességét veszti.
A kézikönyv által kifejezetten tiltott
műveletek, a nem ajánlott vagy nem
engedélyezett beállítások és
összeszerelési eljárások érvénytelenítik a
garanciát.
Pixeljellemzők
Ez az LCD technológiájú termék nagy
számú színes pixelt alkalmaz. Bár legalább
99,999% effektív pixellel rendelkezik, a
képernyőn megjelenhetnek fekete pöttyök
vagy fényes (piros, zöld vagy kék) pontok.
Ez a képernyő szerkezeti tulajdonsága
(megfelel az iparágban elfogadott
szabványoknak) és nem hiba.
2
Nyílt forrású szoftver
A televízió nyílt forrású szoftvert
tartalmaz. A Philips vállalja, hogy igény
esetén a szoftverek terjesztése során
használatos adathordozón kiszállítja vagy
elérhetővé teszi a megfelelő forráskód
teljes, géppel olvasható másolatát,
amelynek költsége nem lépi túl a
forráskód eljuttatásának összegét.
Az ajánlat a készülék vásárlásától
számított 3 éven belül érvényes.
A forráskódért írjon a
Philips Innovative Applications N.V.
Ass. fejlesztésekért felelős igazgatójának, a
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium címre.
cserélni (például 10 A).
1. Távolítsa el a biztosíték tartójának
fedelét, majd magát a biztosítékot.
2. A cserebiztosítéknak meg kell felelnie
a BS 1362 szabványnak, és
rendelkeznie kell az ASTA jelöléssel.
Ha a biztosíték elveszett, a termék
forgalmazójától kérjen információkat
a megfelelő típusra vonatkozólag.
3. Helyezze vissza a biztosíték tartójának
fedelét.
Az EMC-irányelv értelmében a készülék
hálózati csatlakozódugója nem
távolítható el a tápkábelről.
Szerzői jogok
Az EMF-szabványoknak való megfelelőség
Koninklijke Philips Electronics N.V. számos
olyan terméket gyárt és kínál eladásra
vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus
készülékek általában, elektromágneses
jelek kibocsátására és vételére képesek.
A Philips egyik leglényegesebb működési
irányelve minden szükséges egészségi és
biztonsági intézkedés foganatosítása
termékei gyártásában, hogy ezáltal
megfeleljen az összes vonatkozó jogi
előírásnak, valamint a termék gyártásakor
érvényben lévő EMF-szabványoknak.
A Philips olyan termékek fejlesztésére,
gyártására és eladására kötelezte el magát,
amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk.
A Philips kijelenti, hogy termékei
megfelelő, rendeltetésszerű használat
mellett a tudomány mai állása szerint
biztonságosnak minősülnek.
A Philips aktív szerepet vállal a
nemzetközi EMF- és biztonsági
szabványok előkészítésében, ami lehetővé
teszi számára a szabványosításban várható
további fejlesztések előrevetítését és azok
beépítését termékeibe.
Hálózati biztosíték (csak az Egyesült
Királyságban)
A TV-készülék tesztelt öntött
csatlakozódugóval van felszerelve. Ha
szükségessé válik a hálózati biztosíték
cseréje, akkor azt a dugón feltüntetett
értékekkel rendelkező biztosítékra kell
A VESA, az FDMI és a VESA
Mounting Compliant logó a
Video Electronics Standards Association
védjegyei.
A gyártás a Dolby
Laboratories engedélyével
történt. A „Dolby”, a „Pro Logic” és a
szimbólum a Dolby Laboratories
védjegyei.
G
A gyártás a BBE Sound, Inc.
engedélyével történt. A BBE,
Inc. engedélyével, a következő Egyesült
Államokbeli szabadalmak alapján:
5510752, 5736897. A BBE szó és a BBE
szimbólum a BBE Sound Inc. bejegyzett
védjegyei.
A Windows Media a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
® A Kensington és a MicroSaver az
ACCO World Corporation bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban, és a
világ számos országában folyamatban
van a benyújtott regisztrálási kérelmek
feldolgozása. Minden egyéb bejegyzett és
be nem jegyzett védjegy az illető
jogtulajdonost illeti.
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 3
Gondosan tanulmányozza át ezt a fejezetet, és
kövesse az utasításokat. A garancia nem terjed ki az
olyan károkra, amelyek az utasítások be nem
tartásából származnak.
• Állóképek
Amennyire lehetséges, kerülje az állóképek
megjelenítését. Ha ez mégsem lehetséges, a
képernyő károsodásának elkerülése érdekében
csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.
Az állóképek olyan képek, amelyek huzamosabb
ideig a képernyőn maradnak. Az állóképekre
néhány példa: képernyőn megjelenő menük,
Teletext-oldalak, az alsó és felső fekete sáv, tőzsdei
információk, TV-csatornák logója, időkijelzés stb.
1.1
1.3
Fontos tudnivalók
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen
olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.
Biztonság
• Rövidzárlat elkerülése érdekében óvja a
készüléket csapadéktól és egyéb folyadéktól.
• Tűz és áramütés kockázatának elkerülése
érdekében nyílt láng (például égő gyertya) ne
legyen a TV-készülék közvetlen közelében.
• A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább
10 cm szabad helyet a készülék körül.
• Ne tegye radiátor vagy más hőforrás közelébe.
• A TV-készüléket nem szabad túl szűk helyen,
például könyvespolcon elhelyezni. Ügyeljen rá,
hogy függönyök, szekrények stb. ne akadályozzák a
levegő áramlását a szellőzőnyílásokon keresztül.
• Gondoskodjon róla, hogy a TV-készülék ne tudjon
a földre esni. A készüléket szilárd, egyenletes
felületen helyezze el, és kizárólag a készülékhez
mellékelt állványt használja.
• A hálózati vezeték megrongálódása tüzet vagy
áramütést okozhat, ezért ne helyezze a TVkészüléket vagy más olyan tárgyat a vezetékre,
amely károsíthatja.
• Forgóállványra vagy VESA fali tartóra történő
felszerelésnél ügyeljen arra, hogy a hálózati
csatlakozódugót ne érje igénybevétel. A nem
tökéletesen illeszkedő hálózati csatlakozódugók
ívképződést vagy tüzet okozhatnak.
1.2
Újrahasznosítás
• A csomagot a helyi újrahasznosító gyűjtőhelyen
helyezze el.
• Az elemeket biztonságos módon, a helyi
előírásoknak megfelelően selejtezze le.
• A készülék újrafeldolgozható és újrahasznosítható
anyagokból készült.
• Ne kezelje a készüléket a háztartási hulladékkal
együtt. A környezetkímélő újrahasznosítással és a
helyi előírásokkal kapcsolatban tájékozódjon vagy
a termék forgalmazójától kérjen felvilágosítást.
A nem megfelelő hulladékkezelés káros hatással
van a környezetre és az emberi egészségre.
(EEC 2002/96/EC)
MAGYAR
1
A képernyő ápolása
• Tisztítás előtt húzza ki a dugót az aljzatból.
• A készülék felületét puha, nedves ruhával tisztítsa.
Ne használjon egyéb anyagokat (vegyszer,
háztartási tisztítószer). Ez károsíthatja a
képernyőt.
• Ne törölje a képernyőt olyan anyaggal, amely
megsértheti az üveget!
• A deformálódás és a színvesztés elkerülése
érdekében a vízcseppeket rögtön törölje le.
Fontos!
3
2701.1_HU
2
13-09-2007
11:43
Pagina 4
A TV-készülék
Ebben a részben a TV-készülék kezelőszerveivel és
funkcióival ismerkedhet meg.
2.1
A televízió áttekintése
Távvezérlő
1
2
INPUT
-
v
2
j
MHEG
CANCEL
b
q
3
DEMO
3
GUIDE
a
OPTION
4
B
POWER
-
PROGRAM
+
MENU
1
B
VOLUME
+
Oldalsó kezelőgombok
5-6
OK
LIST
1
2
3
4
5
6
Hangosítás/halkítás
Menü
Csatornaváltás (fel/le)
Bekapcsológomb
LED-jelzőfény (kék: bekapcsolva; piros: készenlét)
Távvezérlő érzékelője
4
MENU
b
5
6
7
BROWSE
V
¬
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
8
Oldalsó csatlakozók
Ambilight
MODE
9
Kamera, játékkonzol, fejhallgató és USB-eszköz
csatlakoztatásához.
1
2
Hátoldali csatlakozók
3
4
5
6
7
8
9
Készenlét vagy bekapcsolás
Készülék kiválasztása (DVD-lejátszó, videomagnó
stb.)
Színes gombok
Navigációs gomb (fel o, le œ, balra p,
jobbra π), OK és LIST
Teletext gomb
Menüválasztó gomb
Csatornaválasztó gomb
Hangosítás/halkítás
Ambilight be- és kikapcsolása
A távvezérlőről bővebben az 5.1 A távvezérlő
áttekintése című részben olvashat.
Antenna, DVD-felvevő, videomagnó vagy egyéb
eszköz csatlakoztatásához.
4
A TV-készülék
2.2
13-09-2007
11:43
Pagina 5
Termékkijelölések
A TV-készülék a legmodernebb audio- és
videotechnológiai újításokkal van felszerelve.
A TV-készülék a következő funkciókkal rendelkezik:
Nagyfelbontású LCD-kijelző
1920x1080p felbontás, a legmagasabb felbontás,
amelyre HD-készülék képes. A progresszív
letapogatásnak köszönhetően ragyogó,
villogásmentes képet nyújt, optimális fényerő és
kiváló színek mellett.
Ambilight (háttérvilágítás)
Megnyugtató vizuális élményt tesz lehetővé, és
javítja az észlelt képminőséget.
Perfect Pixel HD
Tökéletes képminőség bármilyen forrásból.
100Hz Clear LCD (amennyiben vannak)
A 100Hz Clear LCD-nek köszönhetően a mozgás
reprodukciója kivételesen éles lesz, jobbfeketeszint,
magas kontraszt és nyugodt kép érhető el, és a
nézési szög is javul.
DVB-T beépített tuner
A hagyományos analóg TV-adásokon kívül a készülék
alkalmas a digitális földi TV- és rádióadások vételére
is.
Elektronikus műsorfüzet - EPG
Az elektronikus műsorfüzet megjeleníti a
beütemezett digitális televízióműsorokat a
képernyőn. A műsorfüzet emlékezteti, hogy mikor
kezdődnek az adások, hogy kapcsolja be a TV-t stb.
HDMI csatlakozók
3 HDMI-csatlakozó a csúcsminőségű nagyfelbontású
csatlakoztatásért.
3
Bevezetés
Ez a rész a TV-készülék elhelyezésében és
használatba vételében nyújt segítséget.
3.1
A TV-készülék elhelyezése
) Figyelem
A TV-készülék elhelyezése előtt figyelmesen olvassa
el a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat az
1.1 Biztonság című fejezetben.
A nagyképernyős TV-készülékek nehezek.
A készüléket legalább két személy tegye helyére.
Csatlakoztassa a kívánt készülékeket, mielőtt a
TV-készüléket elhelyezné végleges helyén, vagy a
falra rögzítené.
A TV-nézéshez ajánlott távolság a képernyő
méretének háromszorosa.
Az ideális látási viszonyok érdekében úgy helyezze
el a készüléket, hogy a képernyőre ne essen
közvetlenül fény.
Az Ambilight funkció előnyei leginkább besötétített
szobában élvezhetők.
A legjobb Ambilight hatás érdekében helyezze a
televíziót a faltól 10–20 cm távolságra. A készüléket
ne érje közvetlen napsugárzás.
Kensington biztonsági nyílás
A TV-készülék hátuljára Kensington biztonsági
nyílással van felszerelve, amelybe lopásgátló zár
helyezhető.
A lopásgátló Kensington zár külön vásárolható meg.
USB-csatlakozás
Multimédiás csatlakozás, melynek segítségével
azonnal megtekintheti képeit, vagy lejátszhatja
zenéit.
A TV-készülék
5
MAGYAR
2701.1_HU
2701.1_HU
3.2
13-09-2007
11:43
Pagina 6
Fali rögzítés - VESA
Ò A TV-állvány eltávolítása előtt keresse meg a
4 csavart az állványon.
Ez a televízió alkalmas VESA-szabványú falra
szerelésre. A rögzítőelem nem tartozék.
VESA MIS-F, 600, 400 M8 kódszámú
VESA-szabványú rögzítőelemet használjon.
ç Figyelmeztetés
Falra rögzítés esetén gondosan mérlegelje a
készülék súlyát. A nem megfelelő fali rögzítés
komoly sérüléseket és kárt okozhat. A Koninklijke
Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a
helytelen rögzítésből adódó balesetért,
sérülésekért.
‡ Keresse meg a 4 kisméretű tárcsát a készülék
hátoldalán.
® Csavarja ki a tárcsákat, és a lyukak (M8)
segítségével rögzítse a VESA fali tartót.
† Csavarja ki a 4 csavart.
º Emelje le a TV-készüléket az állványról.
4x
2
◊Mielőtt a készüléket a falra erősítené, csatlakoztassa
az szükséges vezetékeket a TV hátoldalához. Lásd a
7 Csatlakozások című fejezetet.
Kövesse a VESA fali tartóhoz mellékelt útmutató
előírásait.
6
A TV-készülék
2701.1_HU
3.3
13-09-2007
11:43
Pagina 7
A távvezérlő elemei
3.5
Csatlakoztatás a
hálózathoz
‡ Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e
a TV hátoldalán lévő címkére nyomtatott
feszültségértéknek. Ne dugja a hálózati vezetéket
a fali konnektorba, ha a két érték eltér.
® Csatlakoztassa stabilan a hálózati kábelt.
‡ Nyissa ki a távvezérlő hátoldalán az elemtartó
fedelét.
® Tegye be a távvezérlőbe a 2 mellékelt elemet
(1,5 V-os AA-R6 típus). Ügyeljen, hogy az
elemek polaritása (+ és - jel) megfeleljen a
tartó belsején lévő jelölésnek.
Ò Zárja vissza a fedelet.
rMegjegyzés
Ha a távvezérlőt huzamosabb ideig nem használja,
vegye ki az elemeket.
3.4
Antennakábel
UK - EIRE
A készülék feszültség alatt van egészen addig, amíg a
hálózati kábelét ki nem húzza az elektromos
hálózatból. Hálózati áram mindenkor szükséges.
3.6
ANTENNA
Első bekapcsolás
Mikor a hálózati vezetéket az első (és csak az első)
alkalommal a fali konnektorba helyezi, a telepítési
folyamat automatikusan elindul. Kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
A menü nyelve
V lasszon nyelvet...
Vá
çais
Hrvatski
MAGYAR
‡ Keresse meg a TV-készülék alsó részén található
antennacsatlakozást.
® Illessze az antenna csatlakozódugóját az x
Antenna feliratú aljzatba.
English
Español
Italiano
a fel-le nyilakkal!
Magyar
...
K vetkező
Kö
à Tippek
• Ha nem a megfelelő nyelvet választotta ki, a
távvezérlő piros gombjával térhet vissza a
nyelvválasztó menübe.
• Ha át kívánja rendezni a tárolt csatornákat,
olvassa el a 6.3 Tárolt csatornák átrendezése
című fejezetet.
A TV-készülék
7
2701.1_HU
4
13-09-2007
11:43
Pagina 8
A TV-készülék
használata
A következőkben a készülék alapvető használatával
ismerkedhet meg.
4.1
Be- és kikapcsolás Készenlét
A készüléket az alábbi módon kapcsolhatja be:
• Nyomja meg a TV job oldalán található B
Power gombot, ha a készenléti jelzőfény nem
világít.
• Nyomja meg a távvezérlőn a B gombot, ha a
készenléti jelzőfény világít.
A készüléket az alábbi módon kapcsolhatja
készenléti állapotba:
• Nyomja meg a távvezérlőn a B gombot.
B
POWER
- PRO
Bekapcsolás készenléti módból a távvezérlő nélkül:
• A kikapcsoláshoz nyomja meg a TV oldalán
található B Power gombot, majd a
bekapcsoláshoz nyomja meg ismét a B Power
gombot.
B
B
INPUT
v
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
OPTION
a
A készülék kikapcsolása:
• Nyomja meg a TV oldalán található B Power
gombot.
rMegjegyzés
Az energiafelhasználás bizonyos mértékben
hozzájárul a levegő és a vizek szennyezéséhez. Ha a
hálózati kábel be van dugva a fali aljzatba, a TVkészülék energiát fogyaszt. Ez a TV nagyon kevés
energiát használ fel készenléti üzemmódban.
8
A TV-készülék használata
2701.1_HU
4.2
13-09-2007
11:43
Pagina 9
TV-nézés
4.3
4.2.1 Csatornaváltás
‡ A TV-csatornák között az alábbi módon válthat:
• Nyomja meg a távvezérlőn a csatorna számát
(1-999), vagy válassza ki a csatornát a P+ vagy
a P- gombbal.
• Nyomja meg a TV oldalán található
Program/Channel - vagy + gombot.
® Ha vissza kíván kapcsolni az előző TVcsatornára, nyomja meg a R gombot.
Digitális vevőkészülék
csatornáinak megtekintése
‡ Kapcsolja be a digitális vevőkészüléket.
A vevőkészülék által közvetített kép
automatikusan megjelenhet a képernyőn.
® A kívánt TV-csatornát a digitális vevőkészülék
távvezérlőjével válassza ki.
Ha nem jelenik meg a kép:
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a v gombot.
B
BROWSE
INPUT
v
v
V
¬
j
P
MHEG
CANCEL
b
q
P
DEMO
GUIDE
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
Ambilight
OPTION
-
0
9
MODE
4.2.2 Hangerő beállítása
‡ A hangerőt az alábbi módon állíthatja be:
• Nyomja meg a távvezérlőn a V + vagy a gombot
• Nyomja meg a készülék oldalán található
Volume + vagy - gombot.
® A hangot az alábbi módon némíthatja el:
• Nyomja meg a távvezérlő ¬ gombját
• A hang visszaállításához nyomja meg ismét a
¬ gombot.
BROWSE
V
¬
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
V
¬
A TV-készülék használata
a
® A v gomb többszöri megnyomásával válassza
ki a készüléket. Várjon néhány másodpercig, míg
a közvetített kép meg nem jelenik.
Ò Nyomja meg az OK gombot.
† A kívánt TV-csatornát a digitális vevőkészülék
távvezérlőjével válassza ki.
4.4
Csatlakoztatott készülékek
‡ Kapcsolja be a készüléket.
A készülék által közvetített kép automatikusan
megjelenhet.
Ha nem jelenik meg a kép:
® Nyomja meg a távvezérlőn a v gombot.
Ò A v gomb többszöri megnyomásával válassza
ki a készüléket. Várjon néhány másodpercig, míg
a közvetített kép meg nem jelenik.
† Nyomja meg az OK gombot.
º A készülék távvezérlőjével válassza ki a kívánt
TV-csatornát.
MAGYAR
1
9
2701.1_HU
4.5
13-09-2007
11:43
Pagina 10
DVD-lemez lejátszása
‡ Helyezze be a DVD-lemezt a lejátszóba.
® Nyomja meg a Play π gombot.
A lejátszó által közvetített kép automatikusan
megjelenik a képernyőn.
Ha nem jelenik meg a kép:
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a v gombot.
4.6
Teletext-oldal kiválasztása
A legtöbb TV-csatorna Teletexten keresztül is
közvetít információkat.
A Teletext-oldalakat az alábbi módon jelenítheti
meg:
‡ Nyomja meg a b gombot.
Megjelenik a főoldal.
B
OK
LIST
INPUT
v
v
j
MHEG
CANCEL
b
q
b
MENU
b
DEMO
GUIDE
OPTION
a
® A v gomb többszöri megnyomásával válassza
ki a DVD-lejátszót. Várjon néhány másodpercig,
míg a közvetített kép meg nem jelenik.
Ò Nyomja meg az OK gombot.
† Nyomja meg a Play π gombot.
V
¬
P
® A kívánt oldalt az alábbi módon választhatja ki:
• A számgombokkal írja be az oldalszámot.
• Az előző vagy a következő oldalra a P- vagy
P+, illetve a o, œ gombokkal ugorhat.
• A képernyő alsó részén látható színezett
opciókat a színes gombokkal választhatja ki.
à Tipp
Az előzőleg megtekintett oldalhoz az R gomb
megnyomásával térhet vissza.
Ò A Teletextet a b gomb ismételt
megnyomásával kapcsolhatja ki.
rMegjegyzés
Csak az Egyesült Királyságban: számos digitális
TV-csatorna további digitális szöveges szolgáltatásokat
biztosít (pl. BBC1).
A Teletextről bővebben az 5.5 Teletext című
fejezetben olvashat.
10
A TV-készülék használata
2701.1_HU
4.7
13-09-2007
11:43
Pagina 11
Ambilight üzemmódok
közötti váltás
Négy Ambilight üzemmód áll rendelkezésre:
• Szín
Az Ambilight állandó színre állítható be.
• Pihentető
Az Ambilight lágyan, fokozatosan vált a képernyőn
megjelenő képekkel együtt.
• Mérsékelt
A Pihentető és a Dinamikus opciók közötti
beállítás.
• Dinamikus
Az Ambilight gyorsan, érzékenyen reagál.
Az Ambilight üzemmódok között az alábbi módon
válthat:
Ambilight
MODE
Ambilight
MODE
‡ A funkció be-/kikapcsolásához nyomja meg az
Ambilight gombot.
® A Mode gombbal válassza ki a kívánt Ambilight
üzemmódot.
Ò Nyomja meg az OK gombot.
Az Ambilight funkcióról bővebben az 5.4 Ambilight
című fejezetben olvashat.
A TV-készülék használata
MAGYAR
à Tipp
Az Ambilight funkciót akkor élvezheti teljes
mértékben, ha lekapcsolja a szobában lévő lámpákat.
11
2701.1_HU
5
13-09-2007
11:43
Pagina 12
A TV-készülék fejlett
funkciói
Ebben a részben a TV-készülék alábbi fejlett funkcióit
ismerheti meg:
• a menük használata
• a kép, a hang és az Ambilight beállítása
• további tudnivalók a Teletextről
• kedvenc csatornalista összeállítása
• az Elektronikus műsorfüzet előnyei
5.1
A távvezérlő áttekintése
1
B
INPUT
21
20
2
3
v
22
j
MHEG
CANCEL
b
q
4
5
DEMO
GUIDE
a
OPTION
19
6
OK
LIST
7
8
18
b
MENU
BROWSE
V
¬
P
17
16
15
12
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
Ambilight
12
13
MODE
14
• zárak és időzítők beállítása
• feliratok beállítása és a felirat nyelvének kiválasztása
• USB-eszközön tárolt fényképek és zenék
megtekintése, illetve meghallgatása.
1 Készenlét B
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba
kapcsolása.
2 Input v
Csatlakoztatott készülék és a TV közötti váltás.
3 Felezett képernyő b
A Teletext megjelenítése a képernyő jobb
oldalán, a kép megjelenítése a bal oldalon.
4 Széles képernyős képformátum q
Képformátum kiválasztása.
5 Színes gombok
• Teletext-oldalak kiválasztása.
• Különböző funkciók kiválasztása.
6 Műsorfüzet a
Az Elektronikus műsorfüzet megnyitása és
bezárása.
7 OK/List
• A csatornalista megjelenítése.
• Beállítások aktiválása.
8 Navigációs gombok pπoœ
Navigálás a menükben.
9 Teletext b
A Teletext be- vagy kikapcsolása.
10 +P- Csatornák léptetése fel és le
A következő vagy az előző csatornára ugrás a
csatornalistában.
11 Némítás ¬
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.
12 Számgombok
TV-csatorna kiválasztása.
13 Előző csatorna R
Visszakapcsolás az előző csatornára.
14 Mode
Az Ambilight módok közötti váltás
15 Ambilight
Az Ambilight be- és kikapcsolása.
16 Képernyő-információ i
A csatornával vagy a műsorral kapcsolatos
információk megjelenítése, amennyiben
rendelkezésre állnak.
A TV-készülék fejlett funkciói
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 13
17 Hangosítás/halkítás +VA hangerőszint beállítása.
18 Menu
A menü be- és kikapcsolása.
19 Option
A Gyors hozzáférés menü megnyitása és bezárása.
20 Demo
A demo menü kapcsolható be, amely a készülék
funkcióit mutatja be.
21 Feliratokj
A felirat üzemmód aktiválása és kikapcsolása.
22 MHEG cancel (csak Nagy-Britanniában)
Csak a digitális szöveges és interaktív
szolgáltatásokból való kilépésre szolgáló gomb.
5.2
A TV-menü áttekintése
A képernyőn megjelenő menük segítségével
telepítheti a TV-készüléket, beállíthatja a képet és a
hangot, kiválaszthatja a kívánt Ambilight funkciót,
valamint elérheti a különböző funkciókat. Ebben a
részben a menükkel és kezelésükkel ismerkedhet meg.
5.2.1 A menü
‡ A főmenü a távvezérlőn lévő Menu gombbal
jeleníthető meg.
® A menüből a Menu megnyomásával léphet ki.
OK
LIST
Ha a távvezérlő valamelyik gombjáról szeretne
olvasni, nézzen utána a 10 Tárgymutatóban, hogy a
kézikönyvben hol található a leírása.
b
MENU
MENU
BROWSE
BROWSE
V
¬
P
üje
Televízió
Mű
ák list ja
ü
A főmenü a következő lehetőségeket kínálja:
• A TV menüje
A menü segítségével elvégezheti a telepítést,
a kép- és hangbeállításokat, kiválaszthatja a kívánt
Ambilight módot és egyéb funkciókat érhet el.
• Csatornák listája
A menüpont kiválasztásával a csatornalista
jeleníthető meg. A kedvenc csatornák listáját itt
állíthatja össze.
• Műsorfüzet
Ha digitális csatornák rendelkezésre állnak, ezzel a
funkcióval a műsorokkal kapcsolatos információk
jeleníthetők meg.
Az Elektronikus műsorfüzettől függően megtekintheti
a beütemezett digitális televízióműsorok táblázatát is,
és egyszerűen kiválaszthatja a kívánt műsort. Lásd az
5.7 Elektronikus műsorfüzet című fejezetet.
• Multimédia
A menüpont kiválasztásával USB-eszközön tárolt
képek tekinthetők meg, illetve zenék játszhatók le.
Lásd az 5.10 Fényképek megtekintése és MP3
lejátszása, ... című fejezetet.
A TV-készülék fejlett funkciói
13
MAGYAR
Multimédia
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 14
5.2.2 A menü használata
Az alábbi példa segítségével megtanulhatja a menü
kezelését.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot.
a
OPTION
OK
º A képbeállításokhoz nyomja meg a π gombot.
Kontraszt
Fényerő
90
47
Szin
Sz
52
0
K
LIST
Kontraszt
Kép
ég
4
Sz
b
MENU
MENU
BROWSE
BROWSE
Perfect Pixel HD
HD Nat... Motion
◊A œ gombbal válassza ki a Fényerő menüpontot.
Megjelenik a főmenü a képernyőn.
K p
Ké
Televízió
ja
Mű
Fényerő
Kontraszt
Fényerő
98
47
Sz
52
0
ü
Multimédia
K
® A π gomb megnyomásával lépjen A TV menüjébe.
ég
4
Színárnyalat
Perfect Pixel HD
HD Nat... Motion
állít...
‹ A π gombbal jelenítse meg a fényerő-beállítást..
Funkci
állap...
Installálás
Kép
Szoftverfrissítés
Hang
Fényerő
Ambilight
ÒA π gombbal lépjen A televízió beállításai
menübe.
A televízió
állít... Beállí ások assziszt.
Be
Vissz. stand. állap...
K p
Ké
ítás
Ambilight
≈A o és a œ gombokkal adja meg a kívánt
beállítást.
Ú A képbeállításokhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a p gombot, vagy a menüből való
kilépéshez a Menu gombot.
† A œ gombbal válassza ki a Kép menüpontot.
rMegjegyzés:
Digitális csatornák telepítésével több lehetőség is
rendelkezésre áll.
Hang
A televízió
állít... Ké
K p
Be llítá
Kontraszt
Vissz. stand. állap...
K p
Ké
Fényerő
Szin
Ambilight
ég
Perfect Pixel HD
...
14
A TV-készülék fejlett funkciói
13-09-2007
11:43
Pagina 15
5.2.3 Gyors hozzáférés menü
A Gyors hozzáférés menü segítségével közvetlenül
elérheti a leggyakrabban használt menüelemeket.
Ha rendelkezésre állnak digitális csatornák, a velük
kapcsolatos lehetőségek ebben a menüben jelennek
meg.
5.3
‡ Nyomja meg a távvezérlőn az Option gombot.
® A o vagy a œ gombbal válassza ki a kívánt
menüpontot.
Ò A kiválasztott menüpont megjelenítéséhez
nyomja meg az OK gombot.
† A menüben a o, œ, p, π gombokkal adhatja
meg a beállításokat.
º A menüből az Option gomb megnyomásával
léphet ki.
5.3.1 Beállítások asszisztens
A Beállítások asszisztens segítségével rendkívül
egyszerűen elvégezhetők az alapvető kép-, hang- és
Ambilight beállítások.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > A televízió beállításai >
Beállítások asszisztens menüpontokat, majd a
belépéshez nyomja meg a π gombot.
® Nyomja meg az OK gombot.
Ò Az asszisztens indításához nyomja meg a
távvezérlőn lévő zöld gombot.
† A p és a π gombokkal válthat a bal és a jobb
oldali beállítások között.
º A következő beállításra a zöld gomb
megnyomásával léphet.
Az asszisztens számos beállításon végigvezeti.
A beállítások elvégzése után a készülék
rákérdez, hogy tárolni kívánja-e azokat.
◊Az összes beállítást a zöld gomb
megnyomásával tárolhatja.
v
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
a
OPTION
OPTION
OK
LIST
• Hang nyelve
Lásd az 5.3.5 Hangbeállítások módosítása című
fejezetet.
• Felirat nyelve
Lásd az 5.9.3 Digitális felirat nyelvének
kiválasztása című fejezetet.
• Feliratok
Lásd az 5.9 Feliratok című fejezetet.
• Képformátum
Lásd a 5.3.4 Széles képernyős képformátum című
fejezetet.
• Hangszínszabályozó
Lásd az 5.3.5 Hangbeállítások módosítása című
fejezetet.
• Óra
Az óra megjelenítése
‡ Az óra tartós megjelenítéséhez nyomja meg az
OK gombot.
® Az óra ismételt kiválasztásához nyomja meg az
Option és a o vagy a œ gombot.
Ò Az óra elrejtéséhez nyomja meg az OK gombot.
Kép- és hangbeállítások
Ebben a részben megtanulhatja, hogy a kép- és
hangbeállítások miként végezhetők el a különböző
menük segítségével.
5.3.2 Visszaállítás standard állapotba
A funkció segítségével a TV-készülék a kívánt előre
beállított értékekre állítható. Mindegyik opció egyedi
kép-, hang- és Ambilight beállításokat tartalmaz.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > A televízió beállításai >
Visszaállítás standard állapotba menüpontokat,
majd a lista megjelenítéséhez nyomja meg a π
gombot.
® A o és a œ gombokkal választhatja ki a kívánt
beállítást.
Ò Tároláshoz nyomja meg a zöld gombot.
Standard beállítások: Aktuális,Természetes, Élénk, Film
Gyors hozzáfé
f és
Hang nyelve
Feliratok nyelve
K
Ké
átum
Óra
A TV-készülék fejlett funkciói
15
MAGYAR
2701.1_HU
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 16
5.3.3 Képbeállítások
Ebben a fejezetben a képbeállítások elvégzéséről
olvashat.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > A televízió beállításai >
Kép menüpontokat, majd a lista megjelenítéséhez
nyomja meg a π gombot.
® A o és a œ gombokkal választhatja ki a kívánt
beállítást.
A televízió
•
•
állít... Ké
K p
Be llítá
Kontraszt
Vissz. stand. állap...
K p
Ké
Fényerő
•
•
Ambilight
ég
Perfect Pixel HD
HD Nat...
at... M
Motion
•
100 Hz C
Cl
Clear LCD
Zavarelfojtás
•
MPEG artifact eln...
Szí
ítás
é ékelő
K
Ké
átum
• Kontraszt
A kép világos területeinek erősségét szabályozza,
a sötét területeket változatlanul hagyja.
• Fényerő
A teljes kép fényerejét szabályozása.
• Szín
A telítettség szintjének szabályozása.
• Színárnyalat
NTSC sugárzás esetén ez a beállítás kiegyenlíti a
különböző színváltozatokat.
• Élesség
Az apró részletek élességének szabályozása.
• Színárnyalat
A színek Normál, Meleg (vöröses) vagy Hideg
(kékes) árnyalatra állíthatók. A Felhasználói
telepítés opcióval ízlés szerint adhatók meg a
beállítások a Felhasználói árnyalat menüben.
• Egyéni színárnyalat
Ha a Színárnyalat menüben a Felhasználói
telepítés opció van kiválasztva, egyéni beállítást
adhat meg.
A zöld gombbal kiválaszthatóak az egyes sávok,
amelyekkel az alábbiak értéke állítható be:
- R-WP piros fehérszint
- G-WP zöld fehérszint
- B-WP kék fehérszint
16
•
•
•
•
- R-BL piros feketeszint
- G-BL zöld feketeszint
Perfect Pixel HD
A Perfect Pixel HD, a legideálisabb képbeállítás
be- és kikapcsolása.
HD Natural Motion
Csökkenti a félképek és a sorok villódzását és
sima mozgást eredményez, különösen mozifilmek
esetében.
A Minimum, Maximum és a Ki beállítások közül
választhat.
100Hz Clear LCD (amennyiben vannak)
Az 100Hz Clear LCD funkció ki- és bekapcsolása.
Dinamikus kontraszt
A funkció a kép kontrasztját a képernyőn
megjelenő kép változásai szerint javítja.
A Minimum, Maximum és a Ki beállítások közül
választhat. A közepes szint ajánlott.
Zajcsökkentés
A képzaj csökkentése és kiszűrése. A Minimum,
Maximum és a Ki beállítások közül választhat.
MPEG artifact elnyomása
A funkció a digitális képeken lévő átmeneteket
mossa össze. Az MPEG artifact elnyomása funkció
ki- és bekapcsolása.
Színjavítás
A színeket élénkebbé teszi, és fényes színek
esetén növeli a részletek felbontását. A Minimum,
Maximum és a Ki beállítások közül választhat.
Aktív vezérlés
A funkció a lehető legjobb képminőség
érdekében korrigálja a fogadott jeleket. Az Aktív
vezérlés funkció ki- és bekapcsolása.
Fényérzékelő
A kép- és az Ambilight beállításokat a helyiség
fényviszonyaihoz igazítja. Az Optikai érzékelő beés kikapcsolása.
Képformátum
Lásd a 5.3.4 Széles képernyős képformátum című
fejezetet.
A TV-készülék fejlett funkciói
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 17
5.3.4 Széles képernyős képformátum
Kiküszöbölhetők a képernyő két oldalán vagy a
tetején és az alján megjelenő fekete sávok, ha egy
olyan képformátumra vált, amely az egész képernyőt
betölti.
‡ A Képformátum menü bekapcsolásához nyomja
meg a q gombot.
v
q
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
a
OPTION
OK
LIST
® A o és a Ō gombokkal válasszon a
rendelkezésre álló képformátumok közül.
Ò A csak részben látható felirat megjelenítéséhez
nyomja meg a (fel) gombot, így felfelé
mozgathatja a képet.
à Tipp
A minimális torzítás érdekében az Autom. formátum
ajánlott.
Autom. formátum (PC-nél nem alkalmazható.)
A kép automatikus nagyítása,
hogy az teljesen kitöltse a
képernyőt. A feliratok továbbra
is láthatóak maradnak.
Széles képernyő
A 4:3 formátum
kiszélesítése 16:9
formátumra.
Méretezés nélkül (Kizárólag HD és PC esetén.)
Maximális élesség. A
széleknél torzítás fordulhat
elő. Fekete sávok
jelenhetnek meg a
számítógépről megtekintett
képeken
.
rMegjegyzés
Ne feledje el megnevezni a csatlakoztatott
készüléket a Csatlakozás menüben. Lásd a 7.4.3 A
készülékek elnevezése című fejezetet.
5.3.5 Hangbeállítások
Ebben a részben a képbeállítások elvégzésének
módjáról olvashat.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > A televízió beállításai >
Hang menüpontokat, majd a lista
megjelenítéséhez nyomja meg a π gombot.
® A o és a œ gombokkal választhatja ki a kívánt
beállítást.
A televízió
állít... Hang
Be llítá
4:3 HD-nél nem
alkalmazható.) A klasszikus
4:3 formátumú megjelenítés
Film nyújtása 14:9
HD-nél nem alkalmazható.)
A klasszikus 4:3 formátum
14:9 arányra történő
átállítása
Film szélesítése 16:9
HD-nél nem alkalmazható.)
A klasszikus 4:3 formátum
16:9 arányra történő
átállítása
A TV-készülék fejlett funkciói
Equalizer
Vissz. stand. állap... Hangerő
K p
Ké
Ambilight
Surround üzemm...
MAGYAR
Super zoom (HD-nél nem
alkalmazható.) A 4:3
képarányú adások esetén
eltávolítja az oldalsó fekete
sávokat. A minimális torzítás
elkerülhetetlen.
ő
Autom. surround
• Hangszínszabályozó
Segítségével a mély és a magas hangok aránya
állítható be. Az egyes beállításokhoz válassza ki az
adott sávot. Lásd az 5.2.3 Gyors hozzáférés menü
című fejezetet is.
• Hangerő
A hangerő beállítása.
Amikor a V segítségével a hangerőt állítja, egy
hangerőt jelző sáv jelenik meg. Ha ezt nem
szeretné megjeleníteni, lépjen A TV menüje >
Installálás > Preferenciák menüpontba, nyomja
meg a π gombot a lista megjelenítéséhez, majd
válassza ki a Hangerő jelzőskála ki beállítást.
17
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 18
‡ A o és a œ gombokkal válassza ki a Hangerő
jelzőskála menüpontot.
® A belépéshez nyomja meg a π gombot.
Ò Válassza ki a Be beállítást, amelynek hatására a
hangerő jelzőskála ideiglenes megjelenik, amikor
a hangerőt állítja.
• Balansz
A bal és a jobb oldali hangszórók hangerejének
aránya állítható be a készülékhez viszonyított
elhelyezkedésének megfelelően.
• Hang nyelve
Digitális műsorszórás esetén az adások esetén
sokszor több nyelv közül választhat.
Lásd az 5.2.3 Gyors hozzáférés menü című
fejezetet is. Ha tartósan módosítani kívánja hang
nyelvét, olvassa el a 6 Csatornabeállítás című
fejezetet.
• Kétnyelvű I/II
Ha két nyelven történik az adott műsor sugárzása,
kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
• Mono/Sztereo
Ha sztereo sugárzás áll rendelkezésre, mindegyik
csatorna esetén választhat a Mono és a Sztereo
módok között.
• Surround üzemmód
Segítségével térbeli hangzás élvezhető,
amennyiben az adott csatorna vagy a
csatlakoztatott készülék ilyen hangot sugároz.
• Fejhallg. hangerő
A fejhallgató hangereje állítható be. A TV-készülék
hangszóróit a távvezérlő ¬ gombjával némíthatja
el.
• Automatikus hangerőkiegyenlítés
A funkció tompítja a hirtelen
hangerőszintváltozásokat, például reklámok elején
vagy csatornák közötti váltáskor. A Be és a Ki
beállítások között választhat.
• Delta hangerő
Kiegyenlíti a csatornák vagy a csatlakoztatott
készülékek közötti hangerőkülönbségeket.
‡ Kapcsoljon arra a csatornára vagy készülékre,
amelynek esetében ki szeretné egyenlíteni a
hangerőt.
® A Hang menüben válassza ki a Delta hangerő
pontot, és állítsa át a hangerőt.
• Automata surround
A készülék automatikusan a legjobb eredményt
adó surround üzemmódra kapcsol a vett
műsorjelnek megfelelően. A Be és a Ki beállítások
között választhat.
18
5.4
Ambilight
Ebben a részben a képbeállítások elvégzésének
módjáról olvashat.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > A televízió beállításai >
Ambilight menüpontokat, majd a lista
megjelenítéséhez nyomja meg a π gombot.
® A o és a œ gombokkal választhatja ki a kívánt
beállítást.
A televízió
állít... Ambilight
Be llítá
Vissz. stand. állap...
K p
Ké
Fényerő
Mód
n
Ambilight
Szí
í
ég növ..
Balansz
• Ambilight Az Ambilight funkció be- és
kikapcsolása.
• Fényerő Az Ambilight által sugárzott fény
szintjének szabályozása.
• Mód Négy Ambilight üzemmód áll
rendelkezésre: Szín, Pihentető, Mérsékelt,
Dinamikus. Lásd a 4.7 Ambilight üzemmódok
közötti váltás című fejezetet.
• Szín Ha az Üzemmód menüben a Szín
lehetőséget választja, akkor a listából kiválaszthat
egy állandó színt, vagy egyéni színt állíthat elő:
Meleg fehér; Hideg fehér; Kék; Felhasználói
telepítés
Ha a Szín menüben a Felhasználói telepítés
lehetőséget választja, egyéni ízlésének megfelelően
állíthatja be a színeket.
‡ Először válassza a Telítettség pontot, és állítsa
nagyra az értéket.
® Ezután válassza a Színskála pontot, és csúsztassa
a kapcsolót 0-tól 100-ig, így a pirostól a sárgán
és a zöldön keresztül eljut a kékig.
• Felosztás A TV-készülék bal és jobb oldala közötti
színkülönbségek beállítása, ha az Üzemmód
menüben a Pihentető, a Mérsékelt vagy a
Dinamikus beállítás van kiválasztva.
A Felosztás kikapcsolásával dinamikus, de mono
színeket nyújt az Ambilight.
• Színtelítettség növelése Itt lehetősége van a
fénytelítettség fokozására a dinamikus hatás
növeléséhez, ha az Üzemmód menüben a
Pihentető, a Mérsékelt vagy a Dinamikus beállítás
van kiválasztva.
• Balansz A sztereo hang balanszhoz hasonlóan a
TV-készülék bal és jobb oldalához külön-külön
beállítható az Ambilight szintje.
A TV-készülék fejlett funkciói
13-09-2007
11:43
Pagina 19
ç Figyelem
Az infravörös távvezérlőből érkező jel
zavarmentességének érdekében a készülékeket úgy
helyezze el, hogy a háttérvilágításon kívül essenek.
Készenléti üzemmód Ambilight funkcióval
A TV-készülék készenléti állapotában is
bekapcsolhatja az Ambilight funkciót. Ebben az
esetben az Ambilight folyamatosan egy színt biztosít.
‡ A készülék készenléti állapotában nyomja meg
az Ambilight gombot a távvezérlőn.
® A Mode gomb ismételt megnyomásával
válasszon ki egy színt.
i
Ambilight
5.5
0
Ambilight
MODE
® Nyomja meg a i gombot.
Megjelenik a T.O.P. áttekintő lista.
Ò A p, π vagy a o, œ gombokkal válasszon ki
egy témát.
† Az oldal megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.
5.5.3 Felezett képernyős Teletext
A TV-adás és a Teletext egyidejű megtekintése.
‡ Nyomja meg a b gombot a Felezett
képernyős Teletexthez.
® A normál Teletext megjelenítéséhez nyomja meg
ismét a b gombot.
Ò A Teletext kikapcsolásához nyomja meg a b
gombot.
MODE
Teletext
A TV-készülék 1200 oldalas memóriával rendelkezik,
amely a várakozási idő lecsökkentése érdekében a
legtöbb sugárzott oldalt és aloldalt tárolja.
A Teletext-oldalak kiválasztásáról a 4.6 Teletextoldalak kiválasztása című fejezetben tudhat meg
bővebb információkat.
5.5.1
Egy oldalszám alatt található
aloldalak megtekintése
Egy-egy Teletext oldalszám alatt sokszor több aloldal
is található.
Az oldalak száma a fő oldalszám mellett található
sávon jelenik meg.
‡ Nyomja meg a b gombot.
® Válasszon ki egy Teletext-oldalt.
Ò A p vagy a π gombbal válasszon ki egy aloldalt.
5.5.2 A T.O.P. Teletext kezelése
Nem mindegyik TV-csatorna sugároz T.O.P típusú
Teletextet (Table of Pages - oldalakat tartalmazó
táblázat). Az oldalszámok beírása nélkül egyszerűen
a kívánt témára ugorhat.
‡ Nyomja meg a b gombot.
5.5.4
Keresés a Teletextben
A funkció segítségével gyorsan egy adott
oldalszámhoz kapcsolódó témához ugorhat, vagy
szavakat kereshet a Teletext-oldalak között.
‡ Nyomja meg a b gombot.
® Az első szó vagy szám kijelöléséhez nyomja meg
az OK gombot.
Ò A o, œ vagy a p, π gombokkal ugorhat a
következő szóra vagy számra az oldalon.
† Az OK gomb megnyomásával indíthatja a
keresést azon oldal után, amely tartalmazza a
kijelölt szót vagy számot.
º Tartsa lenyomva a o gombot addig, míg
megszűnik a szó vagy szám kijelölése. Ezzel kilép
a Keresés funkcióból.
5.5.5 Teletext-oldalak nagyítása
A kényelmesebb olvashatóság érdekében
kinagyíthatóak a Teletext-oldalak.
‡ Nyomja meg a b gombot, majd válasszon ki
egy Teletext-oldalt.
® Ha az oldal felső részét szeretné kinagyítani,
nyomja meg az Option gombot a távvezérlőn.
Ò Az oldal alsó részének nagyításához nyomja meg
ismét az Option gombot.
† A kinagyított oldalon a o és a œ gombokkal
léptethet.
º A normál oldalmérethez az Option gomb
ismételt megnyomásával térhet issza.
v
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
a
OPTION
OPTION
i
7
8
i
0
OK
LIST
Ambilight
A TV-készülék fejlett funkciói
9
MODE
19
MAGYAR
2701.1_HU
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 20
5.5.6 Teletext menü
A Teletext menüben található funkciók segítségével
megjelenítheti a rejtett információkat, automatikusan
léptetheti az aloldalakat, valamint módosíthatja a
karakterkészletet.
• Kimutatás
Az egyes oldalakon elrejtett információk
(pl. rejtvények, találós kérdések megoldása)
elrejtésére és megjelenítésére szolgál.
• Aloldal-forgatás
Ha a kiválasztott oldalhoz aloldalak is tartoznak,
az aloldalakat automatikusan léptetheti.
• Nyelv
Bizonyos nyelvek eltérő karaktereket használnak.
Adott esetben váltson a másik készletre a szöveg
helyes megjelenítése érdekében.
‡ Nyomja meg a b gombot.
® Nyomja meg a Menu gombot.
Kimutatás
Ki
Aloldal-forgatás
Ki
Nyelv
II.Csop.
® A o és a œ gombokkal válassza ki a kívánt
menüpontot.
† Beállítás módosításához nyomja meg az OK
gombot.
º A Teletext menüből való kilépéshez nyomja meg
a Menu gombot.
◊A Teletext kikapcsolásához nyomja meg a b
gombot.
Digitális szöveges szolgáltatások
(csak az Egyesült Királyságban)
Számos TV-szolgáltató további digitális szöveges vagy
interaktív szolgáltatásokat nyújt (pl. BBC1) az általuk
sugárzott digitális TV-csatornákon. Ezek a
szolgáltatások a normál Teletexthez hasonlóan
kezelhetők, vagyis a szám, szín és a navigációs
gombokkal választhatja ki a kívánt opciókat.
‡ Nyomja meg a b gombot.
® A o, œ vagy a p, π gombokkal válassza vagy
jelölje ki a kívánt elemeket.
Ò A megfelelő színes gombbal válassza ki a kívánt
opciót.
† Jóváhagyáshoz vagy aktiváláshoz nyomja meg az
OK gombot.
º Az MHEG Cancel gomb megnyomásával léphet
ki a digitális szöveges vagy interaktív
szolgáltatásokból.
20
5.5.8 Teletext 2.5
Ha az adott TV-csatorna sugározza ezt a típusú
Teletextet, szebb színeket és fejlettebb grafikát
élvezhet.
A Teletext 2.5 gyári beállításként bekapcsolt
állapotban van.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Installálás >
Preferenciák > Teletext 2.5 menüpontokat, majd
a lista megjelenítéséhez nyomja meg a π gombot.
® A Be és a Ki beállítások között választhat.
5.6
Teletext menü
5.5.7
ç Figyelem
A digitális szöveges szolgáltatások nem használhatók,
amikor az adott csatorna feliratokat is közvetít és a
Funkciók menüben a Feliratok funkció be van
kapcsolva. Lásd az 5.9 Feliratok című fejezetet.
Kedvenc csatornák listája
Megtekintheti a Minden csatorna listát, vagy
összeállíthatja Kedvenc listáját, amelybe a kedvelt
TV-csatornákat és rádióállomásokat mentheti el.
Azaz minden családtagnak lehet saját kedvenclistája.
5.6.1
Kedvenclista kiválasztása
Az alábbiakban a kívánt kedvenclista kiválasztásának
módját ismerheti meg.
‡ Nyomja meg az OK gombot.
Miután először elvégezte a beállítást, megjelenik
a Minden csatorna lista. Egyébként csak az utoljára
kiválasztott kedvencek listája jelenik meg.
Minden csatorna
....
EXT 3
A
1
ákk 1
ó
ákk 1
ák 2
4 Rá ócsatorná
V lasztási lista
Vá
® Az összes kedvenc lista megjelenítéséhez nyomja
meg a piros gombot.
Ò A o és a œ gombokkal válassza ki a kívánt listát.
† Nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik a kiválasztott kedvenclista.
º A kilépéshez nyomja meg ismét az OK gombot.
A TV-készülék fejlett funkciói
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 21
5.6.2
A kedvencek listájának összeállítása
A kedvencek listájának összeállítása és módosítása.
‡ Nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik az utoljára kiválasztott lista.
® Az összes kedvenc lista megjelenítéséhez nyomja
meg a piros gombot.
Ò A o és a œ gombokkal válassza ki a kívánt listát.
† Nyomja meg az OK gombot.
º A zöld gomb megnyomásával lépjen a Szerkesztés
módba.
A lista kiválasztásával megjelenik a teljes
csatornalista.
◊A o és a œ gombok segítségével jelölje ki a
kívánt csatornát.
‹ A kijelölt csatorna megjelöléséhez (vagy a jelölés
megszüntetéséhez) nyomja meg az OK gombot.
A csatorna a kiválasztott listára kerül (vagy
törlődik onnan).
≈A zöld gomb megnyomásával lépjen ki a
Szerkesztés módból.
Ekkor ismét megjelenik a módosított csatornalista.
5.6.3
Csatorna kiválasztása
a kedvenclistából
‡ Nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik az utoljára kiválasztott csatornák listája.
® A o és a œ gombok segítségével jelölje ki a
kívánt csatornát.
Ò Nyomja meg az OK gombot.
A TV-készülék a választott csatornára hangol.
5.7
Elektronikus műsorfüzet
Az Elektronikus műsorfüzet egy képernyőn megjelenő
útmutató, amely a beütemezett digitális TV-adásokat
mutatja be.
Műsoridő, cím és műfaj szerint navigálhat és választhatja
ki a műsorokat. Aktuális információkat nyújtó és
részletes műsorfüzetek léteznek.
Digitális csatornák esetén a műsorfüzet mindig
rendelkezésre áll. Az aktuális típusú műsorfüzet
mindig, a részletes műsorfüzet azonban csak bizonyos
országokban áll rendelkezésre.
A műsorfüzet segítségével az alábbiakra nyílik
lehetősége:
• megtekintheti az aktuálisan sugárzott műsorok
listáját
• megtudhatja, hogy mi lesz a következő műsor
• műfajok szerint rendezheti a műsorokat
• emlékeztetőket állíthat be, amelyek figyelmeztetik az
adott műsor kezdésére
• létrehozhatja a kedvenc EPG-csatornáinak listáját
• stb.
5.7.1
A műsorfüzet kezelése
‡ Nyomja meg a a gombot.
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
¬
P
2
3
4
5
6
7
8
i
0
Ambilight
9
MODE
OK
LIST
Aktuális műsorfüzet
Az aktuálisan sugárzott műsorról jelenít meg részletes
információkat.
P
1
a
Az alábbi típusú műsorfüzetek jelennek meg
BROWSE
V
a
OPTION
26 BBC1
0
-
9
Kd., 12 Szep.
09:17
Tétel: Commonwealth Games
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min
..........
Kilépés
K vetkező
Kö
Csatornaváltáshoz nyomjon - P +.
A TV-készülék fejlett funkciói
21
MAGYAR
b
MENU
GUIDE
GUIDE
à Tipp
• A kiválasztott kedvenclistában található
TV-csatornák között a -P+ gombbal léptethet.
• A számgombokkal kiválaszthat kedvencként nem
jelölt csatornákat is.
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 22
vagy
Részletes műsorfüzet
A műsorfüzet adatainak lekérése igénybe vehet
némi időt.
Megjelenik a TV-műsorok listája.
Műsorfüzet
Kd., 12 Szep.
Körül
BBC ONE
07:50
BBC TWO
five
Következő
09:55
Commonwealth
12:30
Commonwealth
09:50 Tweenies
10:15
Something Special
09:00 The Wright Stuff
10:30 Trisha Goddard
BBC THREE 05:32
This is BBC THREE
12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR 05:32
This is BBC FOUR
12:00 This is BBC FOUR
abc1
Moonlighting
09:20
Emlékeztető
N zés
10:15
ás ...
1
Daddio
Info
1
® A színes gombokkal aktiválhatja a képernyő alján
megjelenő funkciókat.
• Következő: információk megjelenítése a következő
műsorról.
• Emlékeztető: adott műsorhoz emlékeztető
csatolása vagy az emlékeztető törlése.
• Nézés: aktuális műsor megtekintése vagy
meghallgatása.
• Ugrás...: ugrás a következő vagy az előző napra.
• Info: információk megjelenítése a kiválasztott
műsorról (ha rendelkezésre áll).
Ò A a gombbal léphet ki a műsorfüzetből.
5.7.2
További információk a részletes
műsorfüzetről
A műfaj, a beállított emlékeztetők stb. alapján történő
keresés a Műsorfüzet menüben végezhető el.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a a gombot.
® Nyomja meg a Menu gombot.
Megjelenik a Műsorfüzet menü.
Műsorfüzet
Műsor
Műsor
12:30 South Today
Keresés műfaj szer... 11:50 Working Lunch
Emlékeztetők időr...
13:00 In aller Freund
EPG adatok vétele
Ò A o és a œ gombokkal válassza ki a
menüpontot.
† A belépéshez nyomja meg a π gombot.
º A œ és a o gombokkal válasszon.
◊Az aktiváláshoz nyomja meg az OK gombot,
vagy a megtekintéshez a zöld gombot.
‹ A a gombbal léphet ki a műsorfüzetből.
5.8
Időzítők és zárak
Ez a rész a TV-készülék be- és kikapcsolásának,
illetve a készülék zárolásának és a zárolás
feloldásának módját ismerteti.
5.8.1
Automatikus átkapcsolás készenléti
módba
Az Időzített kikapcsoló funkció segítségével a készülék
készenléti állapotba kapcsolható a megadott idő után.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Funkciók > Időzített
kikapcsoló menüpontokat, majd az időzített
kikapcsolósáv megjelenítéséhez nyomja meg a π
gombot.
® A o és a œ gombokkal 5 perces lépésekben
max. 180 percre beállíthatja az időt. A 0 érték
kiválasztásával az időzített kikapcsoló leállítható.
A TV-készüléket bármikor lekapcsolhatja egy korábbi
időpontban, vagy a visszaszámlálás alatt törölheti a
beállított időt.
5.8.2
A TV-készülék automatikus
bekapcsolása
Az időzítő készenléti üzemmódból automatikusan
bekapcsolja a készüléket a megadott csatornára, a
megadott időpontban.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Funkciók > Időzítő
menüpontokat, majd az Időzítő menü
megjelenítéséhez nyomja meg a π gombot.
® A o és a œ, illetve a p és a π gombokkal
választhatja ki egyenként a kívánt menüelemeket
a következő beállításokhoz: csatorna kiválasztása,
a bekapcsolás napjának és idejének vagy napi
bekapcsolás beállítása.
Ò Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
† A Menu gomb megnyomásával lépjen ki a
menüből.
à Tipp
Az időzítő kikapcsolásához az Időzítő menüben
válassza a Ki beállítást.
5.8.3 TV-csatornák és műsorok zárolása
Zárolhatja a TV-csatornákat és/vagy a csatlakoztatott
készülékek által közvetített felvételek lejátszását, ha
nem szeretné, hogy gyermekei megtekinthessék.
A zároláshoz egy négyjegyű kódra van szükség.
rMegjegyzés
Csak a Kedvenc EPG csatornák jelölésű csatornák
jelennek meg a Műsorfüzet menüben.
22
A TV-készülék fejlett funkciói
13-09-2007
11:43
Pagina 23
A kód beállítása és módosítása
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Funkciók > Kódbeállítás
vagy Kód módosítása menüpontokat, majd a kód
beírásához nyomja meg a π gombot.
® Adja meg a kódot a számgombokkal.
Újra megjelenik a Funkciók menü, megerősítve a
kód megadását vagy módosítását.
Elfelejtette a kódot?
‡ Válassza ki a Kód módosítása menüpontot.
® Nyomja meg a π gombot.
Ò Adja meg a 8-8-8-8 felülíró kódot.
† Adjon meg egy új kódot.
º Hagyja jóvá az új kódot.
Az előző kódot törli a rendszer, és az újat tárolja.
5.8.4
Gyermekzár aktiválása és
kikapcsolása
A kód beállítása után zárolhatja az összes csatornát
és készüléket, zárolhat egyetlen csatornát vagy
készüléket, beállíthat egy időpontot, amely után az
összes csatorna és készülék zárolásra kerül, valamint
ha rendelkezésre állnak digitális csatornák, akkor
megadhatja gyermeke korát a korhatáros
műsorokhoz.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Funkciók >
Gyermekzár menüpontokat, majd a kód
beírásához nyomja meg a π gombot.
® Adja meg a kódot a számgombokkal.
Ò Válasszon ki egyet a lehetőségek közül.
† Nyomja meg a π gombot.
Az összes csatorna és a csatlakoztatott eszközök
zárolása és a zárolás feloldása
‡ Válassza ki a Zár vagy a Kiold menüpontot.
® Nyomja meg az OK gombot.
Adott műsor vagy az összes csatorna zárolása a
megadott időponttól kezdve
ár
Z
éni zár
á
é
Kiold
ár
án
árolása
ülő
‡ Válassza ki az Egyéni zár menüpontot.
® Az Egyéni zár menü megjelenítéséhez nyomja
meg a π gombot.
Ò A Zár után menü megjelenítéséhez nyomja meg
ismét a π gombot.
† Az időzítőzár bekapcsolásához válassza a Be
beállítást.
A TV-készülék fejlett funkciói
º Nyomja meg a p gombot.
◊Válassza ki az Idő menüpontot.
‹ Nyomja meg a π gombot.
≈Adja meg az időt a o vagy a œ majd a π
gombokkal.
Ú Nyomja meg az OK gombot.
Egy vagy több csatorna és a csatlakoztatott
eszközök zárolása
‡ Válassza ki az Egyéni zár menüpontot.
® A belépéshez nyomja meg a π gombot.
Ò A o és a œ gombokkal válassza ki a Csatorna
zárolása lehetőséget.
† Nyomja meg a π gombot.
º A zárolni vagy kioldani kívánt csatorna/csatornák
kiválasztásához nyomja meg a o vagy a œ
gombot.
◊A csatornák zárolását vagy a zárolás feloldását
az OK gombra kattintva véglegesítheti.
Korhatár megadása digitális programokhoz
Számos digitális adást sugárzó szolgáltató a műsorait
korhatár-jelzéssel látja el (országonként változik). Ha
a korhatár-jelölés magasabb, mint gyermeke kora,
akkor a műsor zárolásra kerül.
‡ Válassza ki az Egyéni zár menüpontot.
® A belépéshez nyomja meg a π gombot.
Ò A Szülői minősítés kiválasztásához nyomja meg
a o vagy a œ gombot.
† Nyomja meg a π gombot.
º A o és a œ gombokkal válassza ki a kívánt
korhatárt.
◊A Gyermekzár menüből való kilépéshez nyomja
meg a Menu gombot.
5.9
Feliratok
Mindegyik TV-csatorna esetén beállíthatók a Teletext
vagy a DVB-T (digitális) által közvetített feliratok.
Digitális csatornák esetén kiválaszthatja a felirat nyelvét.
5.9.1 Feliratozás analóg TV-csatornák esetén
‡ Válasszon ki egy analóg TV-csatornát.
® A Teletext bekapcsolásához nyomja meg a b
gombot.
Ò Adja meg a felirat három számjegyből álló
oldalszámát.
† A Teletext kikapcsolásához nyomja meg a b
gombot.
rMegjegyzés
Az analóg csatornák teletextben található feliratoldalát
minden csatornához külön kell elmenteni.
23
MAGYAR
2701.1_HU
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 24
5.9.2 Feliratozás aktiválása és kikapcsolása
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Funkciók > Feliratok
menüpontokat, majd a lista megjelenítéséhez
nyomja meg a π gombot.
A TV menü
ízió
Funkciók
Funkciók
állí
Installálás
Feliratok
Feliratozás nyelve
őzí
ó
r
ítés
ó
ít.
5.10 Fényképek megtekintése és
MP3 lejátszása...
USB-eszközön (nem tartozéka a TV-készüléknek)
tárolt képek megtekintése és zenék hallgatása. A
képeket diavetítésként tekintheti meg, vagy
meghallgathatja saját összeállítású lejátszási listáját.
rMegjegyzés
A Philips nem vonható felelősségre, ha a
TV-készülék nem támogatja az USB-eszközt, és a
Philips nem vállalja a felelősséget a tárolt adatok
károsodásáért vagy megsemmisüléséért.
Közös interfész
Demo
® A o vagy a œ gombbal válassza ki a Be
beállítást, ha a feliratokat mindig meg kívánja
jeleníteni, vagy a Felirat némításkor beállítást, ha
a feliratokat csak akkor szeretné megjeleníteni,
amikor a távvezérlőn lévő ¬ gombbal elnémítja
a hangot.
Ò A p gomb megnyomásával lépjen vissza a
Funkciók menübe.
à Tipp
A Felirat menüt a távvezérlőn lévő Option gombbal
közvetlenül elérheti. Lásd az 5.2.3 Gyors hozzáférés
menü című fejezetet.
5.9.3 Digitális felirat nyelvének kiválasztása
Ha a digitális csatornák feliratokat is közvetítenek, a
rendelkezésre álló nyelvek közül kiválaszthatja, hogy
a feliratot melyik nyelven jelenítse meg a készülék.
Ebben az esetben az Installálás menüben megadott
nyelvbeállítás ideiglenesen nem érvényesül.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Funkciók >
Feliratozás nyelve menüpontokat, majd a
rendelkezésre álló nyelvek listájához nyomja
meg a π gombot.
® A o vagy a œ gombbal válassza ki a felirat
kívánt nyelvét.
Ò Nyomja meg az OK gombot.
5.10.1 USB-eszköz behelyezése
Kapcsolja be a TV-készüléket, és helyezze az
USB-eszközt a TV oldalán található csatlakozóba.
Automatikusan megjelenik a főmenü, amelyben az
USB-eszköz neve kiemelten jelenik meg a
Multimédia felirat mellett.
Mű
ák list ja
ü
Multimédia
5.10.2 Az USB-eszköz eltávolítása
ç Figyelem
Az USB-eszköz károsodásának elkerülése érdekében
először lépjen ki a képernyőmenüből, és várjon öt
másodpercet az USB-eszköz eltávolítása előtt.
‡ A menüből a Menu megnyomásával léphet ki.
® Vegye ki az USB-eszközt
5.10.3 Képek megtekintése
A Multimédia menü segítségével megjeleníthetők az
USB-eszközön tárolt fájlok.
‡ Lépjen a Multimédia menübe a π gomb
megnyomásával.
A Kép menüpont kiemelve jelenik meg.
USB
à Tipp
A Feliratok nyelve menüt a távvezérlőn lévő Option
gombbal közvetlenül elérheti. Lásd az 5.2.3 Gyors
hozzáférés menü című fejezetet.
üje
Televízió
Kép
Zene
Kép
Afrika_2001
Paris_2006
My_car.jpg
Jean.jpg
Mary.jpg
® Lépjen a Kép mappába a π gomb
megnyomásával.
Ò Válassza ki a kívánt képet vagy fényképalbumot
a o vagy a œ gomb megnyomásával.
24
A TV-készülék fejlett funkciói
K p
Ké
11:43
Pagina 25
Afrika_2001
Afrika_2001
Paris_2005
My_car.jpg
Jean.jpg
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Mary.jpg
Cairo.jpg
Afrika_2001
Afrika_2001
Kenya.jpg
Congo.jpg
‡ Válassza ki a kívánt albumot.
® A képek listájához nyomja meg a π gombot.
Ò Nyomja meg a zöld gombot.
† A kívánt kép kijelöléséhez nyomja meg a o
vagy a œ, illetve a p vagy a π gombot.
º A kép megtekintéséhez nyomja meg az OK
gombot.
◊A kicsinyített nézethez a p gomb megnyomásával
térhet vissza.
‹ A képek listájához a zöld gomb megnyomásával
térhet vissza.
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Kenya.jpg
USB
Afrika_2001
—
13-09-2007
—
2701.1_HU
Kenya.jpg
Cairo.jpg
Kenya.jpg
A diavetítés beállításai
• Részletek / Több részlet
A diavetítésben lévő képek neve, dátuma, mérete
és a következő kép megjelenítése.
• Átmenetek
A rendelkezésre álló képátmeneti stílusok
megjelenítése. A o és a œ gombbal választhat,
az OK gombbal indíthatja.
• Dia megj. ideje
A képek váltásakor érvényesülő késleltetési idő
beállítása: Rövid, Közepes vagy Hosszú.
• Elforgat
A funkcióval a kép forgatása végezhető el.
• Zoom
A kiválasztható nagyítási lehetőségek listájának
megjelenítése.
• Indítás/Műsor
A diavetítés leállítása és újraindítása.
5.10.4 Bélyegképek
A kiválasztott albumban tárolt képek megtekintése
kicsinyítve.
A TV-készülék fejlett funkciói
5.10.5 Zene hallgatása
Keresse meg zenéit a Multimédia menüben található
Zene albumban.
‡ Jelölje ki a Zene pontot a Multimédia menüben.
® A π gomb megnyomásával lépjen a Zene
mappába.
Ò Válassza ki a kívánt zeneszámot vagy albumot
a o és a œ gombokkal.
† A kiválasztott zeneszám vagy ugyanabban az
albumban tárolt következő szám lejátszásához
nyomja meg az OK gombot.
A zenelejátszással kapcsolatos beállítások
• Részletek
A fájl nevének megjelenítése.
• Ismétlés: egyet/mindent
Az albumban lévő összes zeneszám ismétlése
addig, míg le nem állítja a lejátszást, vagy egyetlen
zeneszám ismétlése mindaddig, amíg le nem állítja
a lejátszást.
• Véletlen sorrendű lejátszás
Zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben.
5.10.6 Diavetítés háttérzenével
A tárolt képek diavetítését a kiválasztott zene egyidejű
lejátszásával tekintheti meg.
‡ Először válassza ki a kívánt albumot, majd
nyomja meg az OK gombot.
® Jelölje ki a Kép mappát, válassza ki a kívánt
fényképalbumot, majd nyomja meg az OK
gombot.
25
MAGYAR
† A kép megtekintéséhez vagy az albumban tárolt
képek diavetítéséhez nyomja meg az OK gombot.
º A diavetítést az OK gomb megnyomásával
szüneteltetheti. A gomb ismételt megnyomásával
indítható újra.
◊Nyomja meg az egyik színes gombot a
távvezérlőn a TV-készülék képernyőjének alsó
részén látható, megfelelő funkció indításához.
A diavetítést leállíthatja a kék gombbal, és
megtekintheti a többi funkciót.
Ha a képernyő alsó részén a funkciókat jelző sáv
eltűnt, bármelyik színes gomb megnyomásával
előhívhatja.
‹Nyomja meg a p gombot, és válasszon ki egy
másik képet vagy albumot.
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 26
5.11 Digitális rádiócsatornák
hallgatása
Ha lakhelyén fogható digitális adás, akkor a digitális
rádiócsatornákat a készülék a telepítés során
automatikusan beállítja.
Digitális rádiót az alábbi módon hallgathat:
‡ Nyomja meg a távvezérlőn az OK gombot.
Megjelenik a Minden csatorna menü.
® A számgombokkal válasszon ki egy
rendelkezésre álló rádiócsatornát a 400. számú
csatornától előre. Az átrendezésről lásd: 6.3.3 A
csatornák átrendezése.
Ò Nyomja meg az OK gombot.
5.12 Szoftverfrissítés
A Philips folyamatosan termékeinek tökéletesítésén
fáradozik, s azt szeretné, hogy Ön ennek előnyeit a
vásárlás után is ki tudja használni. A TV-készülék
szoftverének frissítéséhez USB-eszközre van szükség
(nem tartozék).
rMegjegyzés
Az USB-eszköznek legalább 48 Mb szabad tárhellyel
kell rendelkeznie. Fontos, hogy az írásvédelem ki
legyen kapcsolva.
Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök nem
használhatók ezzel a TV-készülékkel. Ebben az
esetben vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
5.12.1 Frissítő segéd
A Frissítő segéd segítségével elvégezheti a
TV-készülék szoftverének frissítését.
A TV azonosítása
Identyfikacja telewizora nastąpi po podłączeniu
urządzenia pamięci USB.
A TV-készülék felismeri önmagát az USB-eszközön.
‡ Nyomja meg a Menu gombot.
® Nyomja meg a π gombot.
Ò A o vagy a œ gombbal, válassza ki a
Szoftverfrissítés menüpontot.
† Nyomja meg a π gombot.
A TV menü
Szoftverfrissítés
ízió
Funkciók
Frissítő segéd
állí
Installálás
Szoftverfrissítés
26
º A o vagy a œ gombbal, válassza ki a Frissítő
segéd menüpontot.
◊Nyomja meg a π gombot.
‹Az aktiváláshoz nyomja meg az OK gombot.
≈Helyezze be az USB-eszközt a TV-készülék
oldalán található USB-nyílásba.
A főmenü megjelenik a képernyőn.
ÚA folytatáshoz nyomja meg a zöld gombot.
Ekkor megjelenik egy üzenet, amely arról értesít,
hogy a TV-készülék sikeresen átmásolta az
azonosítófájlt az USB-eszközre.
œ A befejezéshez ismét nyomja meg a zöld gombot.
π Vegye ki az USB-eszközt a TV-készülékből.
5.12.2 Szoftver letöltése a számítógépről az
USB-eszközre
‡ Helyezze be az USB-eszközt az internetre
csatlakoztatott számítógépbe.
® Keresse meg az USB-eszközön az „update.htm”
nevű fájlt, és nyissa meg.
Ò Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat,
majd kattintson az Azonosító (ID) elküldése
gombra.
A szoftverfrissítés ekkor letöltődik az USBeszközre.
† Vegye ki az USB-eszközt a számítógépből.
5.12.3 A letöltött szoftverfrissítés
átmásolása a TV-készülékre
ç Figyelem
• A szoftverfrissítés alatt ne távolítsa el az
USB-eszközt.
• Ha a frissítés során áramkimaradás lép fel, ne vegye
ki az USB-eszközt a TV-készülékből. A TV-készülék
folytatja a frissítést, mihelyt ismét van áram.
‡ Helyezze be az USB-eszközt a TV-készülék
oldalán található USB-nyílásba.
Info. az akt. szoftv.
Helyi frissítések
és
A TV-készülék fejlett funkciói
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 27
® A TV-készülék kikapcsol. A képernyő
körülbelül 10 másodpercre elsötétül. Várjon,
és ez idő alatt ne nyomja meg a TV-készüléken
található bekapcsológombot (B).
rMegjegyzés
A gombot csak egyszer nyomja, és ne nyomja meg a
TV-készüléken található Power B gombot.
◊A TV-készülék kikapcsol. A képernyő körülbelül
10 másodpercre elsötétül. Kérem, várjon.
ÒA frissítési folyamat automatikusan elindul.
Kérjük, várjon.
‹A TV-készülék ismét bekapcsol. A frissítés ezzel
befejeződött.
A frissítés akkor fejeződik be, amikor a képernyőn
megjelenik a „Sikeres művelet” üzenet.
g
† Vegye ki az USB-eszközt a TV-készülékből.
º Nyomja meg a távvezérlőn a B gombot.
B
B
INPUT
v
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
a
A TV-készülék fejlett funkciói
‡ Válassza ki a TV menüjének Szoftverfrissítés
pontját.
® Nyomja meg a π gombot.
Ò A o vagy a œ gombbal, válassza ki az
Információ az aktuális szoftverről lehetőséget.
Megjelenik a szoftver verziószáma és leírása.
MAGYAR
Pr
Operation Successful! Re
5.12.4 Az aktuális szoftververzió ellenőrzése
Szoftverfrissítés csak abban az esetben hajtható
végre, ha az új szoftver eltér az aktuálisan használt
programtól. Az aktuális szoftver verzióját bármikor
ellenőrizheti.
5.12.5 Szoftverfrissítés a digitális
szolgáltatáson keresztül (DVB-T)
A TV-készülék automatikusan képes fogadni új
szoftvereket a digitális szolgáltatórendszeren keresztül.
Ha a képernyőn megjelenik egy üzenet a frissítésről,
azt tanácsoljuk, hogy azonnal hajtsa végre a szoftver
frissítését - válassza ki a Jelenleg lehetőséget.
Ha később szeretne emlékeztetőt kapni a
frissítésről, válassza a Később lehetőséget.
Ha meg szeretné szakítani a frissítést, a Törlés
lehetőséget válassza (nem ajánlott). Megszakítás
esetén később is elvégezheti a frissítést A TV
menüje > Szoftverfrissítés > Helyi frissítések
menüpontban.
27
2701.1_HU
13-09-2007
6
11:43
Pagina 28
Csatorna beállítása
A TV-készülék első bekapcsolásakor kiválasztotta a
TV-menük nyelvét, és az összes rendelkezésre álló
csatorna beállítása megtörtént.
Ez a fejezet segítségére lesz, ha szükségesnek tartja
a kezdeti installálás ismétlését, illetve ha egy új
analóg TV-csatornát szeretne beállítani.
rMegjegyzés:
- Ha nem szükséges, nem kell végrehajtania minden
egyes lépést.
- Az újratelepítés módosítja a Minden csatorna
listát, valamint az újonnan hozzáadott csatornákat
a rendszer egyik kedvencek listához sem adja
hozzá.
6.1
Automatikus
csatornabeállítás
Ebben a fejezetben megtudhatja, hogy hogyan
keresheti meg és tárolhatja automatikusan a
rendelkezésre álló csatornákat.
1. lépés A menü nyelve
A TV-menü nyelvének beállítása.
Ha a nyelvi beállításai megfelelőek, folytassa egy
következő lépéssel.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Installálás > Nyelvek
menüpontokat, majd lépjen A menü nyelve
menüpontba a π gomb megnyomásával
® A o vagy a œ gombbal válassza ki a kívánt
nyelvet.
ÒJóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
† A p gomb megnyomásával lépjen vissza az
Installálás menübe.
Installálás
Nyelvek
Nyelvek
Ország
A menü
V
Vá
Id zóna
h...
á
és
ás
• Hallássérülés
Ha meg szeretné jeleníteni a hallásérülteknek
készült feliratváltozatot a választott nyelven,
válassza ki a Be beállítást.
2. lépés Válassza ki az országot
Válassza ki azt az országot, ahol tartózkodik.
A készülék a választott országnak megfelelően
telepíti és rendezi a TV-csatornákat.
‡ A œ gombbal válasszon országot.
® A lista megjelenítéséhez nyomja meg a π gombot.
Ò A o és a œ gombokkal válassza ki azt az
országot, ahol él.
† A p gomb megnyomásával lépjen vissza az
Installálás menübe.
3. lépés Időzóna beállítása
Csak a több időzónában található országok esetén
áll rendelkezésre.
‡ A œ gombbal válassza ki az Időzóna menüpontot.
® A lista megjelenítéséhez nyomja meg a π gombot.
Ò A o és a œ gombokkal válassza ki a megfelelő
időzónát.
† A p gomb megnyomásával lépjen vissza az
Installálás menübe.
4. lépés TV-csatornák és rádióállomások
beállítása
A televízió automatikusan megkeresi és beállítja az
összes elérhető digitális és analóg TV-csatornát és
rádióállomást.
‡ A œ gombbal válassza ki a Csatorna beállítása
menüpontot.
® A π gomb megnyomásával lépjen a Csatorna
beállítása menübe.
Az Automatikus installálás opció kiemelve jelenik
meg.
Ò A π gombbal válassza ki az Azonnali indítás opciót.
† Nyomja meg az OK gombot.
º Az indításhoz nyomja meg a zöld gombot.
A telepítés néhány percet vehet igénybe.
◊Amikor a csatornák keresése befejeződött, a
piros gomb megnyomásával lépjen vissza az
Installálás menübe.
‹ A Menu gomb megnyomásával lépjen ki A TV
menüje menüpontból.
…
Digitális csatornák esetén a Nyelvek menüben a
következő nyelvi beállítások is rendelkezésre állnak.
• Választott kísérőhang
Válassza ki a kívánt nyelvet.
• Választott feliratozás
Válassza ki a kívánt nyelvet. Lásd az 5.9 Feliratok
című fejezetet.
28
à Tipp
Ha a készülék digitális TV-csatornákat talál, a
telepített csatornák listáján néhány üres
csatornaszám jelenhet meg.
Ha a tárolt csatornák átnevezését, újrarendezését
szeretné elvégezni, vagy csatornát szeretne törölni,
olvassa el a 6.3 A csatornák átrendezése című
fejezetet.
A TV-készülék fejlett funkciói
6.2
13-09-2007
11:43
Pagina 29
Kézi installálás
A Kézi installálás funkció segítségével az analóg
TV-csatornák egyenként, manuálisan behangolhatók.
6.2.1 A rendszer kiválasztása
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Installálás > Csatorna
beállítása > Analóg: kézi installálás
menüpontokat, majd a Kézi installálás menühöz
nyomja meg a π gombot.
A Rendszer opció kiemelve jelenik meg.
® A lista megjelenítéséhez nyomja meg a π
gombot.
Ò A o és a œ gombokkal válassza ki a megfelelő
országot vagy területet.
† A p gomb megnyomásával lépjen vissza az
Installálás menübe.
Csatorna be llítá
Analóg: ké
k zi install...
Automatikus inst... Rendszer
Frissíté
íté
Keresés
Teszt-v
6.2.3 Finomhangolás
Gyenge vételi jel esetén a talált csatornát
finomhangolással állítsa be.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Installálás > Csatorna
beállítása > Analóg: kézi installálás >
Finomhangolás menüpontokat, majd a
belépéshez nyomja meg a π gombot.
® A o és a œ gombokkal állítsa be a frekvenciát
Ò A finomhangolás befejezéséhez nyomja meg a
p gombot.
† Ha a finomhangolással beállított csatornát az
aktuális csatornaszámra kívánja menteni, válassza
az Aktuális csatorna mentése lehetőséget.
º Nyomja meg a π gombot.
◊Nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik a „Kész” felirat.
‹ A Menu gomb megnyomásával lépjen ki a
Csatorna beállítása menüből.
6.3
A tárolt csatornák átrendezése
ás
ü
á
Á
át...
ú
6.2.2 Új csatornák keresése
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Installálás > Csatorna
beállítása > Analóg: kézi installálás > Keresés
menüpontokat, majd a belépéshez nyomja meg a
π gombot.
® Ha manuálisan kívánja megadni a frekvenciát,
nyomja meg a vörös gombot, vagy a következő
csatorna kereséséhez nyomja meg a zöld
gombot.
à Tipp
Ha tudja a frekvenciát, adja meg a frekvencia
értékének 3 számjegyét a távvezérlő
számjegygombjaival.
Ò Ha megtalálta az új csatornát, nyomja meg a p
gombot.
† Válassza ki a Menteni új csatornaként
menüpontot az új csatorna új csatornaszámon
történő mentéséhez.
º Nyomja meg a π gombot.
◊Nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik a „Kész” felirat.
‹ A Menu gomb megnyomásával lépjen ki a
Csatorna beállítása menüből.
A TV-készülék fejlett funkciói
A tárolt csatornákat átnevezheti, újrarendezheti,
törölheti, valamint újratelepítheti őket.
6.3.1 Csatorna átnevezése
Módosíthatja a csatornák nevét, vagy nevet rendelhet a
névvel még nem rendelkező csatornákhoz.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Installálás > Csatorna
beállítása > Átrendezés menüpontokat.
® A csatornalista-menübe való lépéshez nyomja
meg a π gombot.
Ò A o és a œ gombokkal válassza ki az
csatornalistából az átnevezni kívánt csatornát.
† Nyomja meg a vörös gombot.
º Karakter kiválasztásához nyomja meg a p vagy
π gombot, a karakterek módosításához nyomja
meg a o vagy π gombot. A szóköz, a számok
és egyéb különleges karakterek a z és A betűk
között találhatók.
◊A befejezéshez nyomja meg a zöld vagy az OK
gombot.
à Tipp
A sárga gombbal az összes karakter törölhető.
A kék gombbal az éppen kijelölt karakter törölhető.
29
MAGYAR
2701.1_HU
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 30
6.3.2
Csatorna törlése vagy újratelepítése
Eltávolíthat egy tárolt csatornát. Ezután nem
hangolhat többet rá.
A funkcióval egy korábban törölt csatorna is
újratelepíthető.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Installálás > Csatorna
beállítása > Átrendezés menüpontokat.
® A csatornalista-menübe való lépéshez nyomja
meg a π gombot.
Ò A o és a œ gombokkal válassza ki az
csatornalistából a törölni vagy újratelepíteni
kívánt csatornát.
† A csatornák törléséhez vagy újbóli beállításához
nyomja meg a zöld gombot.
Ò Ismételje meg a fenti eljárást az összes átnevezni
kívánt csatorna esetén.
6.3.3 A csatornák átrendezése
Tetszés szerint módosíthatja az eltárolt csatornák
sorrendjét.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Installálás > Csatorna
beállítása > Átrendezés menüpontokat.
® A csatornalista-menübe való lépéshez nyomja
meg a π gombot.
Ò A o és a œ gombokkal válassza ki az
csatornalistából az áthelyezni kívánt csatornát.
† A sárga gombbal a kiválasztott csatornát felfelé
mozgathatja a listában.
º A kék gombbal a kiválasztott csatornát lefelé
mozgathatja a listában.
◊A menüből a Menu megnyomásával léphet ki.
6.4
6.5
Digitális vételteszt
Digitális TV-csatornák vétele esetén leellenőrizheti a
csatornák vételi jelének minőségét és erejét.
A jelerősség alapján áthelyezheti az antennát a jobb
minőségű vétel érdekében.
‡ Válassza ki a kívánt csatornát.
® Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Installálás Csatorna
beállítása >Tesztvétel dig. üzemm. menüpontokat,
majd a belépéshez nyomja meg a π gombot.
Ò Nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik a csatorna frekvenciája, a hálózat neve,
a jel minősége és erőssége.
† Indításhoz vagy a tesztelni kívánt csatorna
frekvenciájába történő belépéshez nyomja meg
a zöld gombot. Ha a jelminőség és a jelerősség
nem megfelelő, állítson az antennán.
º Ha a jelminőség és a jelerősség megfelelő, a
sárga gomb megnyomásával elmentheti a
frekvenciát.
◊A piros gomb megnyomásával lépjen vissza a
Csatorna beállítása menübe.
‹A menüből a Menu megnyomásával léphet ki.
à Tipp
A legjobb eredmény elérése érdekében keressen fel
egy antennaszerelő szakembert.
Automatikus csatornakezelés
A készülék naponta egyszer, délelőtt 3 órakor az összes
rendelkezésre álló TV-csatornát automatikusan frissíti. A
frissítés abban az esetben történik meg, ha a TVkészülék készenléti üzemmódban van. Ennek során sem
a csatornák neve, sem a már eltárolt csatornák
sorrendje nem módosul.Törlődnek a csatornalistából
azok a csatornák, amelyeket korábban eltárolt, de a
frissítés során nem talál a készülék.
A frissítést Ön is elvégezheti bármikor.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Installálás > Csatorna
beállítása > Frissítés telepítése menüpontokat,
majd a belépéshez nyomja meg a π gombot.
® Nyomja meg az OK gombot.
Ò Az indításhoz nyomja meg a zöld gombot.
Elindul a tárolt csatornák frissítése, amely néhány
percet vesz igénybe.
30
† Amikor a frissítés befejeződött, a piros gomb
megnyomásával lépjen vissza a Csatorna beállítása
menübe.
º A menüből a Menu megnyomásával léphet ki.
6.6
Gyári beállítások
Amennyiben nem sikerül megfelelően beállítani a
képet, a hangot és az Ambilight lehetőségeket,
visszaállíthatja a gyári beállításokat.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
válassza ki A TV menüje > Installálás> Gyári
beállítások menüpontokat, majd a belépéshez
nyomja meg a π gombot.
® Nyomja meg az OK gombot.
ÒA menüből a Menu megnyomásával léphet ki.
rMegjegyzés
A csatornák telepítésének beállításai nem
módosulnak.
A TV-készülék fejlett funkciói
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 31
7
Csatlakoztatott készülékek
7.1
A csatlakozások áttekintése
3
2
1
12
Y
13
14
Pb
Pr
VIDEO
L
AUDIO
R
AUDIO
L/ R
EXT 3
S-VIDEO
15
EXT 2
EXT 1
USB
16
5
6 7
L
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
3
4
5
6
7
HDMI 2
11
Közös interfész (Common Interface)
Nyílás a feltételes hozzáférés modul (CAM)
számára
Audio OUT L/R (bal/jobb hangkimenet)
Hangkimeneti Cinch csatlakozások
házimozirendszerhez stb.
Digital Audio In (digitális hangbemenet)
(amennyiben vannak)
Hangbemeneti Cinch csatlakozás bármilyen,
HDMI-DVI adapterrel rendelkező
HDMI-csatlakozóhoz.
Digital AUDIO OUT (digitális hangkimenet)
Hangkimeneti Cinch csatlakozás
házimozirendszerhez stb.
HDMI 3
SERVICE
UART
ANTENNA
DISPLAY SYNCHRONIZED.
Scart-csatlakozó DVD-lejátszóhoz, videomagnóhoz,
digitális vevőkészülékhez, játékkonzolhoz stb.
EXT2
Második Scart-csatlakozó.
EXT3
Komponens video (YPbPr) és Audio L/R
csatlakozások DVD-lejátszóhoz, digitális
vevőkészülékhez, játékkonzolhoz stb.
Csatlakozások
HDMI 1
10
IN
DIGITAL
AUDIO
Hátoldali csatlakozók
1 EXT1
2
9
OUT
R
COMMON INTERFACE
8
HDMI 1
HDMI bemeneti csatlakozás Blu-ray lemez
lejátszóhoz, HD digitális vevőkészülékhez,
HD játékkonzolhoz stb.
9 HDMI 2
Második HDMI bemeneti csatlakozás.
10 HDMI 3
Harmadik HDMI bemeneti csatlakozás.
11 Antennabemenet
8
Oldalsó csatlakozók
12 S-Video
S-Video bemeneti csatlakozás, amely az Audio
L/R csatlakozásokkal használható kamkorderhez,
játékkonzolhoz stb.
13 Video
S-Video bemeneti Cinch csatlakozás, amely az
Audio L/R csatlakozásokkal használható
kamkorderhez, játékkonzolhoz stb.
14 Audio L/R in
Bal és jobb oldali hangbemenet kamkorderhez,
játékkonzolhoz stb.
15 Fejhallgató
Sztereó minicsatlakozó.
16 USB
USB-csatlakozó.
31
MAGYAR
4
2701.1_HU
7.2
13-09-2007
11:43
Pagina 32
Csatlakoztatás
Ebben a részben megtudhatja, hogy készülékét
miként csatlakoztathatja a legmegfelelőbb módon.
A TV-készülék hátoldalán hat csatlakozó található:
- EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 és HDMI3.
Az adott készüléket a legjobb minőséget nyújtó
csatlakozó segítségével kapcsolja a TV-hez.
A készüléken a legjobb minőséget biztosító
csatlakozást keresse meg, és ennek segítségével
csatlakoztassa a TV-hez.
A csatlakozások beállítása
Ha elvégezte az összes csatlakoztatást, a
TV-készülékkel meg kell ismertetni, hogy melyik
csatlakozóra milyen készüléket kapcsolt. Ezt a
TV menüjének segítségével állíthatja be. Lásd a
7.4 A csatlakozások beállítása című fejezetet.
7.2.1 HDMI - A legjobb minőség ★★★★★
A HDMI-csatlakoztatás révén érhető el a legjobb
kép- és hangminőség. A video- és az audiojeleket
egyetlen vezeték továbbítja. A HDMI-csatlakoztatást
HD (nagyfelbontású) TV-jelekhez használja.
A HDMI-csatlakoztatás segítségével a készülékek
egyszerűen, egyetlen gombnyomással
működtethetők, amennyiben rendelkeznek CEC
típusú HDMI-csatlakozóval.
A HDMI-összeköttetéssel a TV-hez csatlakoztatott
készülék csak audio- és videojelek küldésére képes.
A készülék nem képes a TV felől érkező audio- és
videojelek vételére és rögzítésére.
.
HDMI-kábel (max. 5m)
à Tipp
Ha a csatlakoztatni kívánt készülék csak
DVI-bemenettel rendelkezik, használjon HDMI /
DVI adaptert. Ebben az esetben egy további
audiokábelre van szükség.
32
rMegjegyzés
A HDMI támogatja a HDCP technológiát (Nagy
sávszélességű, digitális tartalomvédelem).
A HDCP egy másolásvédelmet biztosító jel, amelyet
a HD felvételek (DVD-lemez vagy Blu-ray lemez)
továbbítanak.
7.2.2 CEC típusú HDMI (amennyiben vannak)
A CEC-technológiával (Consumer Electronics
Control) felszerelt HDMI-csatlakozás további
előnyöket nyújt a normál HDMI-csatlakozáshoz
képest. Segítségével még egyszerűbben kezelhető
mind a TV, mind a csatlakoztatott készülékek.
A csatlakoztatott készülékeknek ehhez szintén
rendelkezniük kell CEC típusú HDMI-csatlakozással.
‡ Nyomja meg a távvezérlő Menu gombját,
válassza a TV-menü > Telepítés > Preferenciák
elemet, majd a lista beviteléhez nyomja meg a
jobbra navigációs billentyűt.
® A HDMI-control kiválasztásához nyomja meg a
felfelé vagy lefelé navigációs billentyűt
Ò Bevitelhez nyomja meg a jobbra navigációs
billentyűt.
† A CEC típusú HDMI aktiválásához válassza a Be
lehetőséget.
rMegjegyzés
Előfordulhat, hogy a CEC típusú HDMI nem
működik egyéb márkák eszközeivel.
Lejátszás egy gombnyomásra
Helyezze be a megtekinteni kívánt DVD-lemezt.
A TV-készülék készenléti állapotból bekapcsolódik,
és a lemez indításakor automatikusan megjelenik a
DVD-lemezre rögzített felvétel.
‡ Nyomja meg a készüléken lévő Play π gombot.
A TV-készülék bekapcsolódik készenléti
állapotból.
A teljes rendszer készenléti állapotban
A TV távvezérlőjével az összes készülék
kikapcsolható.
‡ Tar tsa lenyomva néhány másodpercig a TVkészülék távvezérlőjén lévő B gombot.
Az összes készülék készenléti állapotba kapcsol.
Csatlakozások
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 33
7.2.3 YPbPr - Kiváló minőség ★★★★
A komponens videó (YPbPr) csatlakozókat és az
Audio L/R minicsatlakozót használja. A csatlakoztatás
során ügyeljen a kábelek színeire.
Az YPbPr képes kezelni a HD TV jeleket.
7.2.5 S-Video - Megfelelő minőség ★★
Egy S-Video és egy Audio L/R (Cinch) kábelt
használjon. A csatlakoztatás során ügyeljen a kábelek
színeire.
S-Video kábel
Komponens (YPbPr)
videókábel
- piros, zöld, kék
Audio L/R - sztereó
minicsatlakozós kábel
7.2.4 Scart - Megfelelő minőség ★★★
A video- és az audiojeleket egyetlen vezeték
továbbítja.
A Scart-csatlakozók képesek kezelni az RGB
videojeleket, azonban a HD TV jeleket nem tudják
továbbítani.
Audio L/R kábel
- piros, fehér
7.2.6 Video - Alapszintű minőség ★
Egy videokábelt (Cinch) és egy Audio L/R kábelt
(Cinch) használjon. A csatlakoztatás során ügyeljen a
kábelek színeire
SCART-kábel
Csatlakozások
7.2.7 A kép és a hang szinkronizálása
Annak érdekében, hogy a képernyőn megjelenő kép
és a hang megfelelő összhangban legyen, a
házimozirendszert Audio L/R vagy Digital Audio
kimenetre csatlakoztassa.
Lásd a 7.3.4 és a 7.3.8 fejezetekben található ábrákat.
Ne csatlakoztassa DVD-lejátszó, digitális
vevőkészülék és egyéb audio- vagy videoberendezés
audiójeleit közvetlenül a házimozirendszerhez.
33
MAGYAR
Kombinált videokábel - sárga és Audio L/R kábel
- piros és fehér
2701.1_HU
7.3
13-09-2007
11:43
Pagina 34
A készülékek csatlakoztatása
Az alábbiakban bemutatott csatlakoztatási módokat a
leggyakrabban előforduló esetekhez állítottuk össze.
Ezeken kívül egyéb megoldások is alkalmazhatók.
7.3.1 DVD-lejátszó
A készüléket Scart-kábel segítségével csatlakoztassa
a TV-készülék hátoldalán található EXT1 bemenetre.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
DVD Player
7.3.2
DVD-felvevő vagy digitális
vevőkészülék
Használjon egy Scart-kábelt és 2 antennakábelt.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
EXT 2
EXT 1
OUT
L
R
AUDIO OUT
IN
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
DVD Recorder / Digital receiver
7.3.3 DVD-felvevő és digitális vevőkészülék
Használjon 3 Scart-kábelt és 3 antennakábelt.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DVD Recorder
34
IN
OUT
IN
Receiver / Cable box
Csatlakozások
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 35
7.3.4 DVD-felvevő és házimozirendszer
Használjon egy Scart-kábelt, 2 antennakábelt és
1 audiokábelt (Cinch).
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
DIGITAL
AUDIO
OUT
L
EXT 2
EXT 1
OUT
R
AUDIO OUT
EXT 3
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
IN
DVD Recorder
Home Theatre System
7.3.5 DVD-felvevő és DVD házimozirendszer
Használjon 2 Scart-kábelt, 2 antennakábelt és
1 audiokábelt (Cinch).
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DVD Recorder
IN
DVD Home Theatre System
MAGYAR
R
AUDIO OUT
EXT 2
7.3.6 Műholdvevő
Használjon egy Scart-kábelt és 2 antennakábelt.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
EXT 1
OUT
R
AUDIO OUT
EXT 2
IN
DIGITAL
AUDIO
Csatlakozások
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
Satellite receiver
35
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 36
7.3.7
HD digitális vevőkészülék /
HD műholdvevő
Használjon egy Scart-kábelt és 2 antennakábelt.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
EXT 2
EXT 1
HDMI
OUT
OUT
IN
OUT
IN
HDMI 1
DIGITAL
AUDIO
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
HD Digital receiver / HD Satellite receiver
7.3.8
DVD-R, házimozirendszer és digitális
vevőkészülék
Használjon 3 Scart-kábelt, 3 antennakábelt és
1 audiokábelt (Cinch).
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
DIGITAL
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO OUT
EXT 3
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DVD Recorder
OUT
IN
IN
Digital Receiver
DIGITAL
AUDIO
IN
Home Theatre System
7.3.9 Blu-Ray lemez lejátszó
Használjon egy HDMI-kábelt.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
36
EXT 2
EXT 1
HDMI
OUT
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
Blu-ray Disc player
Csatlakozások
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 37
7.3.10 Játékkonzol
Ha játékkonzolt kíván csatlakoztatni, a legkönnyebben
használható csatlakozót a TV-készülék oldalán találja.
A jobb minőségű csatlakozók a TV-készülék hátoldalán
találhatók.
Csatlakoztatás a TV-készülék oldalához
A Video és az Audio L/R (Cinch) csatlakozókat
használja.
S-VIDEO
VIDEO
L
AUDIO
R
7.3.12 Számítógép
A számítógéphez legmegfelelőbb csatlakozó a TVkészülék hátoldalán található. A TV-készülék oldalán
található csatlakozó praktikusabb ugyan, de az csak a
számítógépen tárolt képek és filmek megtekintésére
alkalmas.
ç Figyelem
A számítógép csatlakoztatása előtt állítsa a
számítógépmonitor frissítési sebességét 60 Hz-re.
Csatlakoztatás a TV-készülék hátoldalához
A számítógép DVI-csatlakozója csatlakoztatható a
TV-készülék HDMI-csatlakozójához. HDMI-DVI
kábelt vagy HDMI-DVI adaptert használjon.
A hang sztereó minicsatlakozóval szerelt
hangkábellel továbbítható. A sztereó minicsatlakozót
csatlakoztassa a TV-készülék EXT3 aljzatához.
EXT 3 - AUDIO L/R
HDMI
Csatlakoztatás a TV-készülék hátoldalához
A nagyfelbontású minőség érdekében használjon
HDMI vagy YPbPr (EXT3) bemenetet.
DVI
AUDIO
Csatlakoztatás a TV-készülék oldalához
Használja a Video és az Audio L/R (Cinch) vagy a
S-Video és az Audio L/R csatlakozókat.
S-VIDEO
VIDEO
L
AUDIO
R
S-VIDEO
VIDEO
L
AUDIO
R
Csatlakoztatás a TV-készülék hátoldalához
A nagyfelbontású minőség érdekében használjon
HDMI vagy YPbPr (EXT3) bemenetet.
Csatlakozások
OUT
AUDIO
OUT
HDMI
A Csatlakozás menüben kapcsolja ezt az EXT3
aljzatot a használt HDMI-csatlakozóhoz.
Lásd a 7.4 A csatlakozások beállítása című fejezetet.
Csatlakoztatás a TV-készülék oldalához
Ha a számítógép nem rendelkezik DVI-csatlakozóval,
a TV-készülék oldalán lévő S-VIDEO és AUDIO L/R
(RCA) csatlakozók használhatók. Ez a csatlakozó
csak a Windows Media Center vagy hasonló
alkalmazásokhoz használható.
à Tipp
A maximális képélesség érdekében állítsa át a
TV képformátumát Nem méretezett a
Képformátum menüben. Lásd a 5.3.4 Széles
képernyős képformátum fejezetet..
A számítógépes monitorok esetén támogatott
felbontási módokat a 8 Műszaki adatok című
fejezetben találja.
37
MAGYAR
7.3.11 Kamkorder
Ha kamkordert kíván csatlakoztatni, a legkönnyebben
használható csatlakozót a TV-készülék oldalán találja.
A jobb minőségű csatlakozók a TV-készülék
hátoldalán találhatók.
DVI
2701.1_HU
7.4
13-09-2007
11:43
Pagina 38
A csatlakozások beállítása
Miután az összes készüléket csatlakoztatta, a
TV-készülékkel meg kell ismertetni, hogy melyik
csatlakozóra milyen készüléket kapcsolt.
7.4.1 Digital Audio In (amennyiben vannak)
Ha a Digital Audio In csatlakozót használja,
akkor a menüben ahhoz a készülékhez kapcsolja ezt
a csatlakozót, amelyből a hang érkezik.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
és válassza ki A TV menüje> Installálás >
Csatlakozás > Digital Audio In menüpontokat.
® A lista megjelenítéséhez nyomja meg a π gombot.
Ò A œ és a o gombokkal válassza ki a készülék
által használt csatlakozót.
7.4.3 A készülékek elnevezése
Az egyszerű kiválasztás és a legmegfelelőbb jelkezelés
érdekében nevezze el a készülékeket.
Rendelje a készüléktípust (DVD-felvevő, videómagnó,
játékkonzol stb.) ahhoz a csatlakozóhoz, amelyre az
adott készüléket kapcsolta.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
és válassza ki A TV menüje> Installálás >
Csatlakozás > EXT1 menüpontokat.
® A lista megjelenítéséhez nyomja meg a π gombot.
Ò A œ és a o gombokkal válassza ki a készülék
típusát.
† Lépjen ki a menüből a Menu gombbal.
Csatlakozás
EXT 1
EXT 1
EXT 2
Nincs
DVD
Csatlakozás
DIGITAL AUDIO IN
EXT 3
HDMI 1
Blu-ray
HDD/DVDR
...
EXT 3
Nincs
EXT 1
HDMI 2
HDMI 3
J ték
HDMI 1
HDMI 2
EXT 2
EXT 3
Side
VCR
...
...
HDMI 3
Side
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
AUDIO IN L/R
DIGITAL AUDIO IN Side
7.4.2 Audio In L/R
Ha az Audio In L/R csatlakozót használja, akkor a
menüben ahhoz a készülékhez kapcsolja ezt a
csatlakozót, amelyből a hang érkezik.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
és válassza ki A TV menüje > Installálás >
Csatlakozás > Audio In L/R menüpontokat.
® A lista megjelenítéséhez nyomja meg a π gombot.
Ò A œ és a o gombokkal válassza ki a készülék
által használt csatlakozót.
Csatlakozás
AUDIO IN L/R
...
EXT 3
Nincs
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side
HDMI 3
7.4.4 Kódolt csatornák
A TV-csatornák kikódolására szolgáló dekódert az
EXT1 vagy az EXT2 (Scart) aljzathoz kell
csatlakoztatni.
Ezeket a TV-csatornákat kikódolandó csatornákként
kell beállítani. Ezek után rendelje a csatlakozást
ahhoz az aljzathoz, amelyre a dekódert kapcsolta.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot, és
válassza ki A TV menüje> Installálás > Dekóder >
Csatorna menüpontokat.
® A lista megjelenítéséhez nyomja meg a π gombot.
Ò A œ és a o gombokkal válassza ki dekódolni
kívánt csatornát.
† Nyomja meg a p gombot, majd lépjen vissza, és
válassza ki az Állapot pontot.
º A œ és a o gombokkal válassza ki a dekóder
által használt csatlakozót.
◊Lépjen ki a menüből a Menu gombbal.
AUDIO IN L/R
38
Csatlakozások
2701.1_HU
7.5
13-09-2007
11:43
Pagina 39
Előkészítés digitális
szolgáltatásokra
A kódolt digitális TV-csatornák ún. Feltételes
hozzáférés modul (CAM) segítségével kódolhatók
ki, amelyet a digitális TV-csatornák szolgáltatója
biztosít. A modul révén számos szolgáltatásra
lehetőség nyílik, és ezek szolgáltatónként eltérőek
lehetnek (pl. előfizetéses TV-csatornák).
Bővebb információkért forduljon a digitális
TV-csatornák szolgáltatójához.
7.5.1
A Feltételes hozzáférés modul (CAM)
behelyezése
) Figyelem
A modul behelyezése előtt kapcsolja ki a TV-készüléket.
Keresse meg a modulon a jelzést, melynek segítségével
megfelelően behelyezheti. A modul helytelen
behelyezése kárt okozhat mind a modulban, mind a
TV-készülékben.
‡ Tolja óvatosan a modult ütközésig a
TV hátoldalán található Közös interfész
(Common Interface) nyílásba.
® Hagyja a modult a Közös interfész nyílásban.
COMMON INTERFACE
MAGYAR
COMMON INTERFACE
Néhány percig eltarthat, amíg a modul készenléti
állapotba kerül. A modul eltávolításával ismét
elérhetetlenné válnak a digitális szolgáltatások.
7.5.2 Közös interfész menüpont
Ebben a menüpontban érheti el a telepített modul
által biztosított szolgáltatást. Az alkalmazások, ezek
funkciói, maga a tartalom és a képernyőn megjelenő
üzenetek a digitális TV-csatornák szolgáltatójától
függnek.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot,
majd válassza ki A TV menüje > Funkciók >
Közös interfész menüpontot.
Ez a menüpont akkor érhető el, ha be van helyezve
a modul, és a szolgáltatóval létrejött a kapcsolat.
Csatlakozások
39
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 40
8 Műszaki adatok
Kép / Kijelző
• Kijelző típusa: LCD Full HD W-UXGA
• Panel felbontása: 1920 x 1080p
• Perfect Pixel HD képjavítás
• 1080p 24/25/30/50/60 Hz feldolgozás
• 100 Hz LCD (amennyiben vannak)
Támogatott képernyőfelbontások
• Számítógépes formátumok (HDMI/DVI)
Felbontás
Frissítési sebesség
640 x 480
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1024 x 768
60 Hz
1280 x 768
60 Hz
1360 x 768
60 Hz
1920 x 1080i
60Hz
1920 x 1080p 60Hz
• Videoformátumok
Felbontás
Frissítési sebesség
480i
60 Hz
480p
60 Hz
576i
50 Hz
576p
50 Hz
720p
50 Hz, 60 Hz
1080i
50 Hz, 60 Hz
1080p
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p
50 Hz, 60 Hz
Hangolóegység/vétel/adás
• Antennabemenet: 75 ohm koaxiális (IEC75)
• TV-rendszer: DVD COFDM 2K/8K
• Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
• DVD: DVB földi vevőegység
(az országok listáját lásd a TV-készülék
típustábláján)
Méretek és tömeg (megközelítőleg)
TV típusa
- szélesség
- magasság
- mélység
- súly
TV + állvány
- szélesség
- magasság
- mélység
- súly
40
37-42-47-52PFL9632D/10
37”
42”
47”
52”
950
1060 1170 1310 mm
612
675
736
824 mm
125
125
125
125 mm
22
28
32
41 kg
950
677
184
25
1060
740
256
32
1170
801
297
37
Hang
• Hangrendszer:
- Virtual Dolby Digital
- BBE
Multimédia
• Csatlakozás: USB
• Lejátszható formátumok: MP3, LPCM,
diavetítés (.alb)
JPEG
Távvezérlő
• RC4450 típus esetén
• Elemek: 2 db AA méretű, R6 típus
Csatlakoztathatóság
• EXT1 (Scart): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
• EXT2 (Scart): Audio L/R, CVBS in/out, RGB,
S-video in/out
• EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R in (minicsatlakozó)
• HDMI 1
• HDMI 2
• HDMI 3
• HDMI-control 1.3a
• Analóg Audio L/R out - szinkronizált képhez
• Digitális Audio in (koaxiális-Cinch-S/PDIF)
(amennyiben vannak)
• Digitális Audio out (koaxiális-Cinch-S/PDIF)
szinkronizált képhez
• Oldallapon: Audio L/R in, Video (CVBS) in,
S-Video
fejhallgató kimenet (sztereo minicsatlakozó), USB
Áram
• Tápellátás: AC 220-240 V (±10%)
• Normál és készenléti üzemmód energiafelhasználása:
Lásd a műszaki adatokat a www.philips.com címen
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C - 35 °C
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak. A termék további műszaki adatai a
www.philips.com/support címen találhatók.
1310 mm
889 mm
218 mm
47 kg
Műszaki adatok
2701.1_HU
9
13-09-2007
11:43
Pagina 41
Hibaelhárítás
◊Nyomja meg az OK gombot.
‹Lépjen ki a menüből a Menu gomb megnyomásával.
TV-csatornák
A televízió és a távvezérlő
A TV-készülék nem reagál a távvezérlő jeleire
• Ellenőrizze, hogy távvezérlőben lévő elemek nem
merültek-e le vagy nincsenek-e kifogyóban.
Ellenőrizze, hogy a + / - jelzéseknek megfelelően
helyezte-e be őket.
• Tisztítsa meg a távvezérlő és a TV érzékelőit.
• Az oldalsó kezelőgombokkal a képek és hangok
néhány alapbeállítása módosítható.
‡ A hangerőt a Volume – és + gombokkal
állíthatja be.
® A Program/Channel – és + gombokkal lapozhat
a kedvencként kijelölt csatornák között.
Ò A Menu gombbal főmenübe léphet.
A Volume – és +, valamint a Program/Channel
– és + gombokkal kiválaszthatja és beállíthatja a
kép és hang menüelemeit.
Villog a készüléken lévő piros lámpa
• Húzza ki fél percre, majd csatlakoztassa újra a
hálózati kábelt. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő
hely a szellőzéshez. Várja meg, míg a TV-készülék
lehűl. Ha a készülék nem áll ismét készenléti
állapotba, és a és a lámpa ismét villogni kezd, hívja
az ügyfélszolgálatot.
Ha elfelejtette a gyermekzár kioldásához szükséges
kódot
• Lásd az 5.8.3 Kódbeállítás / Kód módosítása című
fejezetet.
Ha nem a megfelelő nyelvre van beállítva a TV menüje
A nyelv módosításához az alábbiak szerint járjon el.
‡ Nyomja meg a távvezérlőn a Menu gombot.
® Nyomja meg a π gombot.
Ò Jelölje ki a harmadik sort a gombbal.
† Nyomja meg a π gombot háromszor.
º A œ és a o gombokkal válassza ki a kívánt
nyelvet.
Hibakeresés
Nem található néhány TV-csatorna
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornalista van-e
kiválasztva.
• Előfordulhat, hogy az adott csatornákat törölte az
Átrendezés menüben.
A készülék nem talált digitális csatornákat az
installálás során
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a DVB-T
szolgáltatást az Ön országában. Az országok listája
a készülék típustábláján található.
Képek
Világít a fény, de nincs kép
• Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e
csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van-e
kiválasztva.
Hang van, de kép nincs
• Ellenőrizze, hogy a kontraszt- és a
fényerőbeállításokat a menüben.
Gyenge a készülék képminősége
• Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e
csatlakoztatva.
• A hangszórók, a nem leföldelt audioberendezések, a
fénycsövek, a magas épületek és hegyek
befolyásolhatják a képminőséget. A képminőség
javítása érdekében forgassa el az antennát, vagy
helyezze távolabbra a TV közelében lévő készülékeket.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő TV-rendszer van-e
kiválasztva a Kézi installálás menüben.
• Ha csak egyetlen csatorna esetén rossz a
képminőség, a Finomhangolás menüpontban
állítsa be pontosan. Lásd a 6.2.3 fejezetet.
Rossz a kép színminősége
• Ellenőrizze a színbeállításokat a Kép menüben.
Válassza ki bármelyik beállítást a Visszaállítás
standard állapotba menüben. Lásd az 5.3.2 fejezetet.
• Ellenőrizze a csatlakoztatott készülékek aljzatait és
kábeleit.
Amikor a TV-készüléket ismét bekapcsolom, nem a
legutóbb megadott beállításokat jeleníti meg
• Ellenőrizze, hogy az Otthon beállítást adta-e meg
A TV menüje> Installálás > Preferenciák > Hely
menüben.
41
MAGYAR
A készülék nem kapcsolódik be
• Ellenőrizze, hogy hálózati kábelt csatlakoztatta-e.
• Ellenőrizze, hogy távvezérlőben lévő elemek nem
merültek-e le vagy nincsenek-e kifogyóban.
Ellenőrizze, hogy a + / - jelzéseknek megfelelően
helyezte-e be őket.
A TV-készüléket a rajta lévő gombokkal is
bekapcsolhatja.
• Húzza ki a hálózati kábelt, várjon egy percet, majd
csatlakoztassa újra.
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 42
A képméret nem felel meg a képernyő méretének túl nagy vagy túl kicsi
• Válasszon egy jobban megfelelő képformátumot a
Képformátum menüben.
Lásd a 5.3.4 Széles képernyős képformátum című
fejezetet.
• A legjobb jelkezelés érdekében nevezze el a
csatlakoztatott készüléket a Csatlakozás menüben.
Lásd a 7.4.3 A készülékek elnevezése című fejezetet.
A kép nem megfelelően helyezkedik el a képernyőn
• Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekből érkező
képek nem megfelelően helyezkednek el a
képernyőn. A képet a távvezérlőn lévő p, π vagy
o, œ gombokkal igazíthatja a képernyőn.
Ellenőrizze a készülék jelkimenetét.
Hang
Kép van, de hang nincs
• Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a hangerő.
• Ellenőrizze, hogy nem némította-e el a hangot a
¬ gombbal.
• Ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően
csatlakozik-e.
• Ha a készülék nem érzékel hangjelet, akkor
automatikusan kikapcsolja a hangot.
Ez a normális működési mód, nem jelent
meghibásodást.
Gyenge a hangminőség
• Ellenőrizze, hogy a hang sztereóra van-e beállítva.
• Ellenőrizze az Equalizer beállításokat.
• Válassza ki bármelyik beállítást a Visszaállítás
standard állapotba menüben. Lásd az 5.3.2
fejezetet.
Csak az egyik hangszóróból hallható hang
• Ellenőrizze, hogy a Balansz nincs-e túlzottan a bal
vagy a jobb oldalra állítva.
HDMI-csatlakozások
Hibák HDMI segítségével csatlakoztatott
készülékekkel
• A HDMI - HDCP folyamat eltarthat néhány
másodpercig, így a TV az adott készülékből
érkező képet nem azonnal jeleníti meg.
• Ha a TV nem ismeri fel a készüléket, és a
képernyőn nem látható kép, kapcsoljon az egyik
készülékről a másikra, majd vissza, hogy így
újraindítsa a HDCP folyamatot.
• Ha folyamatosan gondok vannak a hanggal, olvassa
el a csatlakoztatott készülék használati útmutatóját,
és ellenőrizze a kimeneti beállításokat.
42
Ha ez sem oldja meg a problémát, csatlakoztasson
még egy audiokábelt.
• Ha HDMI-DVI adaptert használ, ellenőrizze, hogy
egy további audiocsatlakozás rendelkezésre áll-e.
USB-csatlakozás
A TV-készülék nem jeleníti meg az USB-eszköz
tartalmát
• Állítsa a készüléket (kamera) „Tömeges tárolási
osztály” megfelelőségre.
• Előfordulhat, hogy az USB-eszközhöz specális
meghajtóprogramra van szükség. Ez a szoftver
sajnos nem tölthető le a TV-készülékre.
Nem látom a fájlokat a Multimédia menüben.
• A TV nem támogatja az összes audio- és
dépekfájl típust. Lásd a 8 Műszaki adatok című
fejezetet.
A készülék nem játssza le hibátlanul az audio- és a
képekfájlokat
• Az USB-eszköz teljesítménye korlátozhatja az
átviteli sebességet.
Számítógép
A számítógép által továbbított kép nem stabil a TV
képernyőjén, vagy nincs összhangban
• Ellenőrizze, hogy a számítógépen a megfelelő
felbontás van-e beállítva. Lásd a 8 Műszaki adatok
című fejezetet.
Ha a probléma nem oldódott meg
Kapcsolja ki, majd vissza a TV-készüléket. Ha a
probléma továbbra sem oldódik meg, hívja az
ügyfélszolgálatot, vagy látogasson el a
www.philips.com/support címen található
weboldalunkra.
Az ügyfélszolgálat telefonszámai a felhasználói
kézikönyv utolsó oldalán találhatók.
A hívás előtt készítse elő a TV típus- és a
termékszámát.
Ezeket a számokat a csomagoláson vagy a televízió
hátulján és alján lévő típusjelzésen találja.
) Figyelem
Ne próbálja saját maga megjavítani a TV-készüléket.
Hibakeresés
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Pagina 43
10 Tárgymutató
A
A képernyő óvása 3
A televízió beállításai menü 15
A TV-készülék elhelyezése 5
Aktív vezérlés 16
Állóképek 3
Ambilight
menü / beállítások 18
módok 11
szín 18
színtelítettség növelése 18
TV készenléti állpotban 19
Analóg
kézi telepítés 29
TV-csatornák 29
Antenna
kábel 7 csatlakoztatás 7
készülékek 31
Átnevezés 29
Automata surround 18
Automatikus beállítás 28
Automatikus formátum 17
Automatikus
hangerőkiegyenlítés 18
B
Balansz
Ambilight 18
hang 17
Beállítások asszisztens 15
Bekapcsolás 8
Bekapcsolás 8
Biztonság 3
Blu-ray 31,32,36
C
CA-modul 31,39
Csatlakozás
áttekintés 31
beállítás 32,37
legjobb 32
Csatorna
átrendezés 29
előző 12
installálás 28
kedvencek listája 20
kezelés 30
minden csatorna lista 20
tárolás / installálás 29
Tárgymutató
zár 20
Csatornák átrendezése 29
Csatornaváltás fel/le 12
D
Dekóder
csatorna 37
Delta hangerő 18
Digitális
audio out 31
felirat nyelve 24
hang nyelve 17
szöveges szolgáltatások 20
tesztvétel 30
vevőkészülék 34
Dinamikus kontraszt 16
DVB-T 5
DVD
csatlakoztatás 34
felvevő 34
lejátszás 9
lejátszó 34
E
Egyéni színárnyalat 16
Egyéni zár 20
Elektronikus műsorfüzet 21
Elemek 3, 7
Eszköz
csatlakoztatás 32
elnevezés 37
TV-nézés 9
EXT 1, 2, 3 30
F
Fehérszint 16
Fejhallgató
csatlakoztatás 4, 31
hangerő 18
Feketeszint 16
Felezett képernyő 12
Felhasználói szín 18
Felirat 23
Felvevő 34
Fényerő 16
Fényérzékelő 16
Film nyújtása 17
Finomhangolás 29
Főoldal
hely 41
G
Gomb(ok)
szín 12
a TV-készülék 4
a távvezérlő 4, 12
Gyári beállítások 30
Gyermekzár 23
Gyors hozzáférés menü 15
H
Hallássérülés 28
Hálózati vezeték 8
Hang
menü 17
surround mód 18
Hangerő
gomb 12
menü 17
Hangszín-szabályozó 17
Használatbavétel
automatikus 28
kézi 29
menü 28
frissítés 30
Házimozirendszer 35
HD digitális vevőkészülék 36
HDCP 32
HDMI
control 33
csatlakoztatás 31
HD Natural Motion 16
Hely 41
Hibaelhárítás 41
MAGYAR
100 Hz ClearLCD 16
I
Időzített kikapcsoló 22
Időzítő 22
Időzítők 22
Időzóna 28
J
Játékkonzol 37
K
Kamera (fénykép) 37
Kábel
HDMI 32
Scart 33
YPbPr 32
S-Video 33
Video 33
43
2701.1_HU
13-09-2007
11:43
Kedvenc csatornák listája 20
Kensington biztonsági nyílás 5
Képek
formátum 16
menü 16
Képélesség 16
Képernyőtisztítás 3
Képnézegető 24
Keresés
csatornák 29
teletext oldalak 19
Készenlét 22
Készülékek elnevezése 37
Kétnyelvű I/II 18
Kód 22
Kód megváltoztatása 22
Kódbeállítás 22
Kontraszt 16
Közös interfész (CAM)
menü 39
nyílás 31,39
M
Menu gomb 13
Mono 18
MPEG artefact elnyomása 16
Műholdvevő 35
Műszaki adatok 40
Pagina 44
Széles képernyős
képformátum 17
Szín
gombok 4, 12
menü 16
Színárnyalat 16
Színárnyalat 16
Színjavítás 16
Szoftverfrissítés 26
Sztereó 18
T
T.O.P 19
Távvezérlő
áttekintés 12
elemek 7
Teletext 19
digitális 29
felezett képernyő 19
menü 20
teletext 2.5 20
U
Újrafelhasználás 3
Újrarendezés 29
USB
csatlakozó 31
eszköz 24
Képnézegető 24
N
Némítógomb 12
Nyelv
felirat 19
hang 18
menü 28
O
OK gomb 12
Óra 15
Ország
digitális rendszer 30
választás 28
V
VCR
csatlakoztatás 34
Videoformátumok 40
Videokábel 33
Videokamera 37
Visszaállítás standard
állapotba 15
Y
YPbPr 32
Z
P
Perfect Pixel HD 16
Zajcsökkentés 16
Zárak 22
Zene 25
R
Rádióállomás 26
S
Scart-csatlakozó 33
Super zoom 17
Számítógép
csatlakoztatás 37
képernyőfelbontás 40
44
Tárgymutató
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising