Philips | 19PFL5403D/10 | Owner's Manual | Philips LCD TV 22PFL5403D/10 Felhasználói kézikönyv

Philips LCD TV 22PFL5403D/10 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
www.philips.com/support
Country
Number
Model
Serial
Tariff
Austria
0810 000205
€0.07/min
Belgium
078250145
€0.06/min
Bulgaria
+3592 489 99 96
local
Croatia
01 3033 754
local
Czech Rep
800142840
free
Denmark
3525 8759
local
Finland
09 2311 3415
local
France
0821 611655
€0.09/min
Germany
01803 386 852
€0.09/min
Greece
0 0800 3122 1280
free
Hungary
0680018189
free
Ireland
01 601 1777
local
Italy
840320086
€0.08/min
Luxembourg
40 6661 5644
local
Netherlands
0900 8407
€0.10/min
Norway
2270 8111
local
Poland
0223491504
local
Portugal
2 1359 1442
local
Romania
1-203-2060
local
Russia
(495) 961-1111
local
Serbia
+381 114 440 841
local
Slovakia
0800 004537
free
Slovenia
01 280 95 22
local
Spain
902 888 784
€0.10/min
Sweden
08 5792 9100
local
Switzerland
0844 800 544
local
Turkey
0800 261 3302
local
UK
0870 900 9070
local
Ukraine
044 254 2392
local
This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/support.
Tartalomjegyzék
1
6
Fontos! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6.2 A csatornák kézi behangolása . . . . . . 27
1.1 Biztonság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6.3 Csatornák rendszerezése . . . . . . . . . 28
1.2 A képernyő ápolása . . . . . . . . . . . . . . . 4
6.4 Csatornák átnevezése . . . . . . . . . . . . 28
1.3 Környezetvédelmi tudnivalók . . . . . . . 4
2
3
A TV-készülék . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6.5 Csatornák eltávolítása vagy
újratelepítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1 A TV-készülék áttekintése . . . . . . . . . . 6
6.6 A csatornalista manuális frissítése . . . 29
Üzembe helyezés . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1 A TV-készülék elhelyezése . . . . . . . . . . 8
3.2 TV-készülék falra szerelése . . . . . . . . . 8
6.7 Digitális vétel tesztelése . . . . . . . . . . 29
7 ...............................
Készülékek csatlakoztatása . . . . . . . . . 30
7.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A csatlakozások áttekintése . . . . . . . . . . . . 30
3.3 Az antennakábel csatlakoztatása . . . . . 9
3.4 A hálózati tápkábel csatlakoztatása . . . 9
7.2 Készülékek csatlakoztatása . . . . . . . . 31
3.5 A kábelek elvezetése . . . . . . . . . . . . . . 9
7.3 Eszközök beállítása . . . . . . . . . . . . . . 32
3.6 Az elemek behelyezése a távirányítóba
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.4 A Philips Easylink használata . . . . . . . 33
7.5 A TV-készülék előkészítése digitális
szolgáltatásokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.7 A TV-készülék bekapcsolása . . . . . . . 10
3.8 Első üzembe helyezés . . . . . . . . . . . . 10
4
A TV-készülék kezelése . . . . . . . . . 11
4.1 A TV-készülék be-/kikapcsolása vagy
készenléti üzemmódba kapcsolása . . . . . . . 11
4.2 TV-nézés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.3 Csatlakoztatott készülékek . . . . . . . . 12
5
Csatornák behangolása. . . . . . . . . . 26
6.1 A csatornák automatikus behangolása
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8 ...............................
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
9
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9.1 Általános problémák a TV-készülékkel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.4 A teletext használata . . . . . . . . . . . . . 12
9.2 TV-csatornákkal kapcsolatos problémák
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
A TV-készülék speciális funkciói. . . 14
9.3 Képpel kapcsolatos hibajelenségek . . 36
5.1 A távirányító áttekintése . . . . . . . . . . 14
9.4 Hanggal kapcsolatos hibajelenségek . 37
5.2 A készülék menüjének használata . . . 15
9.5 HDMI-csatlakozással kapcsolatos
hibajelenségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.3 Kép- és hangbeállítások módosítása . 17
5.4 Váltás Bolt vagy Otthon üzemmódra 20
5.5 Speciális teletextfunkciók használata 20
5.6 Az elektronikus műsorfüzet használata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.7 Funkciók beállításainak módosítása . . 22
5.8 Feliratok használata . . . . . . . . . . . . . . 24
5.9 Digitális rádiócsatornák hallgatása . . . 24
5.10 A TV-készülék szoftverének frissítése 25
9.6 Számítógép csatlakoztatásával
kapcsolatos hibajelenségek . . . . . . . . . . . . 38
9.7 Kapcsolatfelvétel . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2008 © Koninklijke Philips
Electronics N.V. Minden jog
fenntartva. A műszaki adatok
előzetes értesítés nélkül
változhatnak. Minden védjegy
a Koninklijke Philips Electronics N.V.
cég, illetve a megfelelő jogbirtokos
tulajdonában van.
A Philips fenntartja a jogot
arra, hogy termékein bármikor
módosítást hajtson végre
a korábbi készlet ehhez igazodó
megváltoztatása nélkül.
A kézikönyvben található
információk a rendszer
rendeltetésszerű használatára
vonatkoznak. Ha a terméket
vagy annak egyes részeit nem
a kézikönyvben ismertetett célra
használják fel, meg kell győződni
arról, hogy a felhasználási mód
helyes, és a készülék alkalmas a célra.
A Philips garanciát vállal arra, hogy
az információk nem sértenek
semmilyen, az Egyesült Államokban
érvényes szabadalmi jogot. Ezenfelül
semmilyen további, kifejezett vagy
törvényi garancia nincs.
Garancia
Az alkatrészek házilag nem
javíthatók. Az eltávolítható vagy
nyitható fedeleket ne a készülék
belseje felé hajtsa. Javítást kizárólag
a Philips szervizközpontok és
hivatalos szakszervizek végezhetnek.
Ellenkező esetben minden kifejezett
és vélelmezett garancia érvényét
veszti. A kézikönyv által kifejezetten
tiltott műveletek, a nem ajánlott
vagy nem engedélyezett beállítások
és összeszerelési eljárások
érvénytelenítik a garanciát.
Pixeljellemzők
Ez az LCD technológiájú
termék nagy számú színes pixelt
(képpontot) alkalmaz. Bár legalább
99,999% effektív pixellel rendelkezik,
a képernyőn előfordulhatnak
folyamatosan sötét (fekete) vagy
folyamatosan fényes (piros, zöld vagy
kék) képpontok is. Ez a képernyő
szerkezeti tulajdonsága (megfelel az
iparágban elfogadott szabványoknak),
és nem hiba.
Az EMF-szabványoknak való
megfelelés
Koninklijke Philips Electronics
N.V. olyan fogyasztói elektronikai
cikkeket gyárt és forgalmaz
nagy mennyiségben, amelyek
az elektromos berendezések
többségéhez hasonlóan alkalmasak
elektromágneses jelek kibocsátására
és vételére.
A Philips az egyik legfontosabb
üzleti alapelvének értelmében
a termékekkel kapcsolatos
összes egészségügyi és
biztonsági előírás betartására
törekszik annak érdekében,
hogy a termékek megfeleljenek
a jogi követelményeknek, és az
előállítás időpontjában érvényes
EMF-szabványok határértékein
biztonságosan belül maradjanak.
A Philips csak olyan termékeket
igyekszik fejleszteni, gyártani és
forgalmazni, amelyeknek nincs
egészségkárosító hatásuk.
A Philips kijelenti, hogy termékei
megfelelő, rendeltetésszerű használat
mellett a tudomány mai állása szerint
biztonságosnak minősülnek.
A Philips aktív szerepet vállal a
nemzetközi EMF- és biztonsági
szabványok előkészítésében, ami
lehetővé teszi számára, hogy
a szabványosításban várható
fejlesztéseket előrevetítse, és előre
beépítse termékeibe.
Hálózati biztosíték (csak az
Egyesült Királyságban)
A TV-készülék engedélyezett, öntött
csatlakozódugóval van felszerelve.
Ha a hálózati biztosítékot ki kell
cserélni, akkor az új biztosítéknak
meg kell felelnie a dugón feltüntetett
értékeknek (például 10 A).
1. Távolítsa el a biztosíték tartójának
fedelét, majd magát a biztosítékot.
2. A cserebiztosítéknak meg
kell felelnie a BS 1362
szabványnak, és rendelkeznie
kell az ASTA tanúsító jelzéssel.
Ha a biztosíték elveszett, a termék
forgalmazójától kérjen információt
a megfelelő típusról.
3. Helyezze vissza a biztosítéktartó
fedelét.
Az EMC-irányelv értelmében a
készülék hálózati csatlakozódugója
nem távolítható el a tápkábelről.
Copyright
A VESA, az FDMI és a VESA
Mounting Compliant logó a Video
Electronics Standards Association
védjegyei.
® A Kensington és a MicroSaver
az ACCO World Corporation
bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban, ezenkívül
bejegyzése, illetve a bejegyzésére
irányuló kérelem elbírálása a világ
számos országában folyamatban van.
Minden egyéb bejegyzett és be nem
jegyzett védjegy az illető jogbirtokos
tulajdonában van.
1
Fontos!
Ne dugjon idegen tárgyat
a szellőzőnyílásokba, mert ezzel kárt
okozhat a készülékben.
•
A tűz és az áramütés veszélyének elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket,
a távirányítót vagy a távirányító elemeit nyílt
láng (pl. égő gyertya) vagy más hőforrás
közelébe, beleértve a közvetlen napfényt is.
•
Ne tegye a készüléket zárt helyre, például
könyvszekrénybe. A megfelelő szellőzés
érdekében hagyjon legalább 10 cm szabad
helyet a készülék körül. Gondoskodjon az
akadálymentes légáramlásról.
•
Ha a készüléket szilárd, sík felületre helyezi,
csak a mellékelt állványt használja. Ne
mozgassa a készüléket, ha az állvány nincs
stabilan a készülékhez csavarozva.
•
A falra szerelést csak képesített szakember
végezheti. A készüléket kizárólag a
megfelelő típusú fali tartószerkezethez
rögzítve és csak megfelelő teherbírású falra
szabad felszerelni. A nem megfelelő fali
rögzítés súlyos sérülést vagy kárt okozhat.
A készülék falra szerelését ne kísérelje meg
egyedül elvégezni.
•
Ha a TV-készüléket alacsony hőmérsékleten
(5 °C alatt) szállítják, nyissa ki
a dobozt, és a kicsomagolással várjon
addig, amíg a készülék fel nem veszi
a szobahőmérsékletet.
Ha a készüléket forgóállványra vagy
forgókarra rögzítették, győződjön meg arról,
hogy a készülék forgatásakor a tápkábel
nem feszül meg. A tápkábel feszülése esetén
a csatlakozások meglazulhatnak, és szikra
vagy tűz keletkezhet.
•
A rövidzárlat elkerülése érdekében óvja
a készüléket, a távirányítót és a távirányító
elemeit az esőtől és a víztől.
Villámlással járó vihar esetén áramtalanítsa
a készüléket, és húzza ki az antennát.
A vihar alatt ne érintse meg a készüléket,
a tápkábelt vagy az antennát.
•
Gondoskodjon arról, hogy a tápkábel
könnyen hozzáférhető legyen, ha
a készüléket áramtalanítani kell.
•
Ha a fülhallgatót vagy a fejhallgatót nagy
hangerőn hallgatja, végleges halláskárosodást
szenvedhet. Bár a nagy hangerőhöz
idővel hozzászokhat, hallása károsodhat.
Hallása megóvása érdekében fülhallgató
A Philips köszönti Önt! Gratulálunk
a vásárláshoz!
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen
olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.
Gondosan tanulmányozza át ezt a fejezetet, és
kövesse a biztonságra és a képernyő ápolására
vonatkozó utasításokat. A termékre vonatkozó
garancia nem terjed ki azokra a hibákra,
amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása
miatt keletkeztek.
A Philips által biztosított támogatás teljes
körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket
a www.philips.com/welcome címen.
A TV típus- és sorozatszáma a készülék hátulján
és oldalán, illetve a dobozon található.
1.1
•
•
•
Biztonság
Ne helyezzen vízzel vagy más folyadékkal
töltött edényt a készülék tetejére vagy
közelébe. A készülékbe jutó folyadék
áramütést okozhat. Ha a készüléket víz éri,
ne működtesse. Azonnal áramtalanítsa a
készüléket, és vizsgáltassa meg képesített
szakemberrel.
HU
•
HU-3
vagy fejhallgató használata esetén kerülje
a tartósan magas hangerőt.
•
A készülék áramtalanításakor tartsa be
a következő sorrendet:
• Kapcsolja ki a televíziót, majd a hálózati
tápellátást (ha van kapcsoló).
• Húzza ki a tápkábelt a hálózati
csatlakozóaljzatból.
•
Lehetőleg kerülje az állóképek huzamosabb
ideig tartó vetítését. Ide értendők többek
között a képernyőmenü és a teletext
oldalai, a fekete sávok és a tőzsdei
információs sávok. Ha az állókép vetítése
nem kerülhető el, a képernyő megóvása
érdekében csökkentse a kontrasztot és
a fényerőt.
1.3
Környezetvédelmi
tudnivalók
A csomagolás újrahasznosítása
A készülék csomagolása újrahasznosítható.
Az újrahasznosítás módjáról a helyi
hatóságoktól kérhet felvilágosítást.
• Húzza ki a tápkábelt a készülék
hátoldalán található csatlakozóból. A
tápkábelt mindig a dugasznál fogva húzza
ki. Ne húzza magát a tápkábelt.
1.2
•
A képernyő ápolása
A képernyő tisztítása előtt kapcsolja ki
a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt.
A képernyőt puha, száraz ruhával tisztítsa.
Ne alkalmazzon háztartási tisztítószereket,
mert azok károsíthatják a képernyőt.
•
A deformálódás és a színvesztés elkerülése
érdekében a vízcseppeket azonnal törölje le.
•
Ne érjen a képernyőhöz kemény tárggyal,
mert az végleges sérülést okozhat
a felületén.
HU-4
A használaton kívül helyezett termék
ártalmatlanítása
A termék kiváló minőségű anyagokból, illetve
újrahasznosítható alkatrészekből készült.
A terméken található, áthúzott hulladékgyűjtőt
ábrázoló matrica azt jelenti, hogy a termék
megfelel a 2002/96/EK európai irányelv
követelményeinek.
Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként.
Érdeklődjön a forgalmazónál a termék
biztonságos ártalmatlanításának módjáról.
A nem megfelelő hulladékkezelés káros hatással
van a környezetre és az emberi egészségre.
A használt elemek ártalmatlanítása
A készülékhez mellékelt elemek nem
tartalmaznak higanyt és kadmiumot. A mellékelt
és a vásárolt elemeket használat után a helyi
jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Energiafogyasztás
A lehető legkisebb környezetkárosító hatás
érdekében a televíziókészülék fogyasztása
készenléti állapotban minimális. Az aktív állapot
energiafogyasztási adatai a készülék hátulján
olvashatók.
HU
A termékjellemzők részletes leírását
a www.philips.com/support
HU-5
2
A TV-készülék
Oldalsó csatlakozók
Ez a rész a TV-készülék leggyakrabban használt
kezelőszerveit és funkcióit ismerteti.
2.1
A TV-készülék áttekintése
Oldalsó kezelőgombok és jelzőfények
4
3
2
1
A készülék oldalsó csatlakozóihoz hordozható
eszközöket, például nagyfelbontású
videokamerát vagy játékkonzolt csatlakoztathat.
Fejhallgató csatlakoztatására is lehetőség van.
Hátoldali csatlakozók
5
1. POWER (Tápellátás)
2. PROGRAM +/- (Programváltás)
3. MENU (Menü)
4. VOLUME +/- (Hangerő)
5. A készenléti állapot jelzőfénye és
a távirányító érzékelője
A készülék hátoldalán lévő csatlakozókhoz
az antennát, valamint az állandó készülékeket,
például a nagyfelbontású lemezes
lejátszót, DVD-lejátszót vagy videomagnót
csatlakoztathatja.
D Megjegyzés A csatlakozókról további
ismertetést a következő helyen olvashat:
7. fejezet – Készülékek csatlakoztatása.
HU-6
Távirányító
1. . Tápellátás
2. SOURCE (Forrás)
1
2
3
4
3. TELETEXT
4.
SZÍNES GOMBOK
Feladatok vagy teletextoldalak kiválasztása.
5. Í, Æ, Î, ï, OK
Navigációs és léptetőgombok
6. MENU (Menü)
7. P +/Csatornaválasztó gomb
5
8. ” +/Hangosítás/halkítás
A távirányítóról bővebben az 5.1 A távirányító
áttekintése című szakaszban olvashat.
6
7
HU
8
HU-7
3
Üzembe helyezés
Ez a rész a Gyors áttekintő útmutató
kiegészítéseképpen a TV-készülék
elhelyezéséhez és használatba vételéhez nyújt
segítséget.
D Megjegyzés Az állvány összeszerelésének
leírását a Gyors áttekintő útmutató
tartalmazza.
3.1
A TV-készülék elhelyezése
Az 1.1. szakaszban ismertetett biztonsági
előírások elolvasásán és betartásán kívül
a következőket is vegye figyelembe a TV
elhelyezésekor:
•
A TV-nézéshez ajánlott távolság a képernyő
méretének háromszorosa.
•
Úgy helyezze el a készüléket, hogy
a képernyőt ne érje közvetlen fény.
•
•
A berendezéseket a TV-készülék elhelyezése
előtt csatlakoztassa.
A készülék hátoldalán Kensington biztonsági
nyílás is található. Ha Kensington lopásgátló
zárat csatlakoztat a készülékhez (nem
tartozék), akkor a készüléket egy rögzített
tárgy (pl. asztal) közelébe helyezze,
amelyhez könnyedén hozzácsatolhatja
a zárat.
3.2
TV-készülék falra szerelése
B FIGYELEM! A TV-készülék falra
szerelését csak képzett szakember
végezheti. A Koninklijke Philips
Electronics N.V. a készülék helytelen
felszereléséből származó sérülésért és
kárért nem vállal felelősséget.
1. lépés: VESA-kompatibilis fali
tartószerkezet beszerzése
A TV-képernyő méretétől függően szerezze
be a következő fali tartószerkezetek közül
a megfelelőt:
TV-képernyő
mérete (cm)
VESAkompatibilis fali
tartószerkezet
(mm)
Speciális
utasítások
19”/48 cm
Fix 100 x 100
Nincs
Fix 100 x 200
Nincs
20”/51 cm
22”/56 cm
26”/66 cm
2. lépés: A kábelek csatlakoztatása
Az alábbi leírás alapján csatlakoztassa
a TV-készülékhez az antennakábelt, a tápkábelt
és az egyéb berendezéseket.
3. lépés: A VESA-kompatibilis fali tartó
rögzítése a TV-készülékhez
B FIGYELEM! A VESA-kompatibilis
fali tartószerkezet TV-készülékhez
történő rögzítéséhez kizárólag
a mellékelt csavarokat (M4 minden
típus esetén) és távtartókat (4 cm)
használja. A mellékelt csavarok
a TV-készülék súlyának megfelelő
teherbírásúak. A mellékelt távtartók
lehetővé teszik a kábelek megfelelő
elrendezését.
D Megjegyzés A VESA-kompatibilis
fali tartószerkezet típusától függően
HU-8
előfordulhat, hogy a könnyebb felszerelés
érdekében a rögzítőlapot előbb le kell
szerelnie a fali tartóról. A VESA-kompatibilis
fali tartószerkezet dokumentációjában
további útmutatást találhat.
3.3
Az antennakábel
csatlakoztatása
1. Keresse meg a TV ANTENNA
csatlakozót a készülék hátoldalán.
konnektorba, ha a két érték eltér.
A tápkábel csatlakoztatása
D Megjegyzés
A hálózati csatlakozó készüléktípusonként
eltérő helyen lehet.
1. A készülék hátulján vagy alján keresse meg
az AC IN hálózati csatlakozót.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt az AC IN
hálózati csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassa az antennakábelt (nem
tartozék) a TV ANTENNA csatlakozóhoz.
Szükség esetén használjon adaptert az
antennakábel csatlakoztatásához.
3.5
A kábelek elvezetése
A tápkábelt, az antennakábelt, valamint az
összes többi készülék kábelét vezesse át
a készülék hátoldalán található kábelvezetőn (1).
HU
3. Az antennakábel másik végét csatlakoztassa
a fali antennacsatlakozóhoz ügyelve arra,
hogy a csatlakozások a kábel mindkét végén
megfelelően szorosak legyenek.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos
aljzatba ügyelve arra, hogy a csatlakozások
a kábel mindkét végén megfelelően
szorosak legyenek.
3.4
A hálózati tápkábel
csatlakoztatása
B FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megfelel-e
a TV-készülék hátoldalán
feltüntetett feszültségértéknek.
Ne dugja a hálózati vezetéket a fali
HU-9
3.6
Az elemek behelyezése
a távirányítóba
1. Nyissa ki a távirányító hátoldalán az
elemtartó fedelét.
1. Nyomja meg a Î vagy a ï gombot a nyelv
kiválasztásához, majd az OK gombot a
kiválasztás elfogadásához.
2. Nyomja meg a Î vagy a ï gombot az
ország kiválasztásához, majd az OK gombot
a kiválasztás elfogadásához.
A keresés automatikusan elindul.
A készülék automatikusan tárolja az
összes rendelkezésre álló TV-csatornát és
rádióállomást. Ez a művelet néhány percig
is eltarthat. A képernyőn ilyenkor a keresés
állapota és a talált programok száma látható.
2. Helyezze be a mellékelt két elemet (AAA
méretű, LR03 típusú). Az elemek (+) és (-)
jelű vége a tartó belsején lévő jelölésnek
megfelelően helyezkedjen el.
3. Csúsztassa vissza a fedelet.
D Megjegyzés Ha a távirányítót hosszabb
ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
3.7
A TV-készülék bekapcsolása
Mielőtt a TV-készüléket első alkalommal
bekapcsolja, ellenőrizze, hogy a tápkábel
megfelelően csatlakozik-e. Ha ez megtörtént,
nyomja meg a készülék oldalán található
POWER gombot.
D Megjegyzés Egyes TV-készülék modellek
esetében a POWER gombot akár két
másodpercig is lenyomva kell tartani. A TVkészülék bekapcsolása akár 15 másodpercig
is tarthat.
3.8
Első üzembe helyezés
Amikor TV-készülékét először kapcsolja be,
a képernyőn egy menü jelenik meg. Ebben a
menüben kiválaszthatja saját országát, valamint
a menükben használni kívánt nyelvet:
Ha ez a menü nem látható, akkor azt a MENU
(Menü) gomb lenyomásával jelenítheti meg.
HU-10
D Megjegyzés Ha a készülék nem talált
csatornákat, olvassa el a következőt:
9. fejezet – Hibaelhárítás.
Ha az adóállomás vagy a kábelhálózat
automatikus rendezési jelet továbbít,
akkor a programok megfelelő számozással
kerülnek tárolásra. Ebben az esetben az
üzembe helyezés befejeződött.
4
A TV-készülék
kezelése
Ez a fejezet a készülék alapvető funkcióit
ismerteti. A készülék további funkcióinak
ismertetését az 5. fejezet – A TV-készülék speciális
funkciói részben olvashatja.
4.1
A TV-készülék be-/
kikapcsolása vagy készenléti
üzemmódba kapcsolása
E Tipp Bár a készülék készenléti állapotban
nagyon kevés energiát fogyaszt, az
energiafelhasználás mindaddig folyamatos,
amíg a főkapcsoló be van kapcsolva, és
a tápkábel be van dugva. Ha a készüléket
hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki,
és húzza a ki a tápkábelt az elektromos
aljzatból.
Bekapcsolás készenléti állapotból
A készülék bekapcsolása
•
Ha a tápellátás jelzőfény (1) nem világít,
nyomja meg a készülék oldalán található
POWER gombot.
•
1
A készülék kikapcsolása
•
Nyomja meg a készülék oldalán a POWER
gombot. A tápellátás jelzőfény (1) kikapcsol.
Ha a tápellátás jelzőfény készenléti állapotot
jelez (piros), nyomja meg a távirányítón
a . gombot.
D Megjegyzés Ha nem találja a távirányítót,
és be kívánja kapcsolni a TV-készüléket
készenléti üzemmódból, nyomja meg a TVkészülék oldalán található PROGRAM+/gombot. Ekkor a készülék kikapcsol.
4.2
TV-nézés
Csatornaváltás
HU
A készülék készenléti állapotba
•
Nyomja meg a távirányítón a . gombot.
A tápellátás jelzőfény készenléti állapotba
kapcsol (piros).
HU-11
1. Adja meg a távirányítón a csatorna számát
(1 és 999 között), vagy nyomja meg a P
+/- gombot.
2. Nyomja meg a TV-készülék oldalán
a PROGRAM +/- gombot.
3. Ha vissza kíván kapcsolni az előző
TV-csatornára, nyomja meg a távirányítón
a
gombot.
A hangerő szabályozása
3. A készülékhez kapcsolódó bemenet
kiválasztásához nyomja meg a Î vagy a ï
gombot.
4. A készülék kiválasztásához nyomja meg az
OK gombot.
4.4
A teletext használata
1. Nyomja meg a távirányítón a TELETEXT
gombot. Megjelenik a főoldal.
1. Nyomja meg a távirányító ” + vagy gombját, illetve nyomja meg a TV-készülék
oldalán található VOLUME + vagy gombot.
2. A hang némításához nyomja meg
a [ gombot a távirányítón. A hang
visszaállításához nyomja meg ismét a [
gombot.
D Megjegyzés Ha csatlakoztatva van
fejhallgató, akkor a fejhallgató hangerejét
a 5.3. fejezet – Hangbeállítások módosítása
című fejezetben leírtak szerint módosítsa.
A TV-készülék hangsugárzóit a távirányító
MUTE gombjának lenyomásával némíthatja.
A VOLUME +/- gombok megnyomása
ismét bekapcsolja a TV-készülék
hangsugárzóit.
4.3
Csatlakoztatott készülékek
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg a távirányítón a SOURCE
gombot.
HU-12
•
Az oldalak kiválasztása a távirányítóval:
• Írja be az oldalszámot a számgombokkal.
• A következő vagy az előző oldal
megnyitásához nyomja meg a Î ï
gombot.
• A képernyő alsó részén látható
színkódos elemek kiválasztásához
nyomja meg a megfelelő színes gombot.
E Tipp Az előzőleg megtekintett oldalhoz
a
gomb megnyomásával térhet vissza.
2. A teletext kikapcsolásához nyomja meg
ismét a TELETEXT gombot.
D Megjegyzés (csak az egyesült
királyságbeli felhasználóknak) Néhány
digitális TV-csatorna további digitális
szöveges szolgáltatásokat is biztosít (például
BBC1).
HU
A teletextre vonatkozó speciális információk
az 5.5 Speciális teletext-funkciók használata
fejezetben olvashatók.
HU-13
5
5.1
A TV-készülék
speciális funkciói
3. ∏
A képformátum kiválasztása.
A távirányító áttekintése
5. Színes gombok
Feladatok vagy teletext-oldalak kiválasztása.
4. SUBTITLE
Feliratok aktiválása vagy kikapcsolása.
1
21
20
2
19
3
4
5
18
6
17
7
8
16
9
15
10
14
11
13
12
6. INFO
A műsorral kapcsolatos információk
megjelenítése, amennyiben rendelkezésre
állnak.
7. OK
Belépés a Minden csatorna menübe, vagy
egy beállítás aktiválása.
8. Í, Æ, Î, ï
Navigálás a menüben.
9. OPTION
A Gyors hozzáférés menü aktiválása.
10. P +/Átkapcsolás a következő vagy az előző
csatornára.
11. Szám gombok
Csatorna, oldal vagy beállítás kiválasztása.
12.
Visszatérés az előzőleg nézett csatornához.
13. MHEG CANCEL
Kilépés a digitális szöveges vagy interaktív
szolgáltatásokból (csak az Egyesült
Királyságban).
14. [
A hang némítása vagy visszakapcsolása.
15. ” +/A hangerő növelése vagy csökkentése.
1. .
A TV-készülék bekapcsolása készenléti
állapotból, illetve visszakapcsolása készenléti
állapotba.
2. SOURCE
Választás a csatlakoztatott berendezések
közül.
HU-14
16. MENU/EXIT/BROWSE(nem áll
rendelkezésre ezen a típuson)
A menü be- és kikapcsolása.
17. BACK (Vissza)
Visszatérés az előző menühöz.
18. GUIDE
Az Elektronikus műsorfüzet megjelenítése
vagy kikapcsolása. Csak digitális csatornák
esetében aktív.
19. DEMO
Nem használható.
20. TELETEXT
A teletext be- és kikapcsolása.
21.
Az aktuális csatorna vagy forrás a képernyő
bal oldalára kerül át. A jobb oldalon
megjelenik a teletext.
5.2
A készülék menüjének
használata
A képernyőn megjelenő menü segít
a TV-készülék üzembe helyezésében, a kép- és
hangbeállítások megadásában, valamint az egyéb
funkciók elérésében. Ez a fejezet bemutatja
a menüben való navigálás módját.
2. A Î és a ï gomb lenyomásával választhatja
ki az alábbi beállítások valamelyikét:
• Smart beállítások
• Kép
• Hang
• Jellemzők
• Telepítés
3. A Æ vagy az OK gomb használatával
választhatja ki a kívánt menüpontot.
4. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
A főmenü használata
A fényerő beállítására szolgáló alábbi lépések
példaként mutatják be a főmenü használatát.
A főmenü megnyitása
1. A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg
a távirányítón a MENU gombot.
1. A TV menü megjelenítéséhez nyomja meg
a távirányítón a MENU gombot.
HU
A képernyőn a következő menü jelenik meg.
2. A ï gombbal válassza ki a Kép
menüpontot.
HU-15
5. A Æ gomb megnyomásával nyissa meg
a Fényerő beállítást.
3. A Æ gomb megnyomásával nyissa meg
a Kép menüpontot.
6. A Î vagy a ï gomb lenyomásával
módosíthatja a beállítást.
7. A Kép menüponthoz való visszatéréshez
nyomja meg a Í gombot, a kilépéshez pedig
nyomja meg a MENU gombot.
D Megjegyzés Digitális csatornák
telepítésével több lehetőség is
rendelkezésre áll.
A Gyors betekintés menü használata
A Gyors betekintés menü segítségével
közvetlenül elérheti a leggyakrabban használt
menüelemeket.
4. A ï gomb megnyomásával válassza ki
a Fényerő menüpontot.
D Megjegyzés Ha telepítve vannak és
rendelkezésre állnak digitális csatornák,
a velük kapcsolatos beállítások a Gyors
betekintés menüben jelennek meg.
1. Nyomja meg a távirányítón az OPTION
gombot.
2. A Î vagy a ï gomb használatával választhat
a lehetőségek közül.
HU-16
• Kontraszt: A kép világos területeinek
fényerejét szabályozza, a sötét
területeket azonban változatlanul hagyja.
• Fényerő: A teljes kép fényerejét
szabályozza.
• Szín: A színtelítettség szintjének
szabályozása.
3. A kiválasztott menü megjelenítéséhez
nyomja meg az OK gombot.
4. A menüben található beállítások
módosításához használja a Î, ï, Æ, Í
gombokat.
5. Az OPTION gomb megynomásával lépjen
ki a Gyors betekintés menüből, vagy
a MENU gomb megnyomásával lépjen ki
a Fő menüből.
5.3
Kép- és hangbeállítások
módosítása
Képbeállítások
1. Nyomja meg a távirányító MENU gombját,
majd válassza a Kép menüt.
• Élesség: Az apró részletek élességének
szabályozása.
• Árnyalat: A színeket a vörös vagy a kék
irányába tolja el.
• Színhőmérséklet: 3 lehetőség
választható ki. A Æ gomb megnyomásával
lépjen be a kijelölt menübe. A Î vagy
a ï gomb használatával jelölje ki a kívánt
menüpontot. A kijelölt színhőmérséklet
kiválasztásához nyomja meg az OK
gombot: Normál (kiegyensúlyozott),
Meleg (vörösebb árnyalat), Hűvös
(kékebb árnyalat).
• Képformátum: Lásd az 5.3.3.
Képformátum módosítása című fejezetet.
• Zajcsökkentés: A képzaj csökkentése
és kiszűrése. Az szolgáltatás
bekapcsolásához válassza a BE
menüpontot. KI menüpontot.
Smart beállítások használata
A képbeállítások manuális beállítása mellett
Smart beállítások is rendelkezésre állnak,
amelyek segítségével a TV-készülék egy
előre meghatározott kép- és hangbeállításra
állítható be.
2. A listába történő belépéshez nyomja meg
a Æ gombot.
3. A kívánt beállítás kiválasztásához nyomja
meg a Î vagy a ï gombot:
HU
1. Nyomja meg a távirányítón a MENU
gombot, majd válassza a Smart
beállítások lehetőséget.
2. A listába történő belépéshez nyomja meg
a Æ gombot.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki az alábbi
beállítások valamelyikét:
HU-17
• Személyes: Manuálisan kiválasztott képés hangbeállítások alkalmazása.
•
4:3
Hagyományos,
4:3 képarányú
megjelenítés.
• Élénk: Világos környezethez megfelelő,
ragyogó kép- és hangbeállítások
alkalmazása.
• Szokásos: A legtöbb nappaliban
megfelelő, természetes kép- és
hangbeállítások alkalmazása.
•
nyújtása 14:9
• Film: Teljes körű moziélményt nyújtó
dinamikus kép- és hangbeállítások
alkalmazása.
• Energiatakarékos: Alacsonyabb
fényerő és hangerő beállítása az
alacsonyabb energiafogyasztás
érdekében.
A hagyományos
4:3 formátum
14:9 képarányra
történő
átméretezése.
•
4. A kiválasztott beállítás tárolásához nyomja
meg az OK gombot.
A hagyományos
4:3 formátum
16:9 képarányra
történő
átméretezése.
Képformátum módosítása
A megjelenített műsornak megfelelően
megváltoztathatja a kép formátumát.
1. A távkapcsolón nyomja meg a ∏
(KÉPFORMÁTUM) gombot. Ugyanezt
a beállítást a MENU gomb megnyomásával,
majd a Kép > Képformátum menüpont
kiválasztásával is elérheti.
19 collos típus/22 collos típus/26 collos
típus esetén
•
Szuper zoom nagyítás (HD esetében
nem áll rendelkezésre)
A 4:3 képarányú
adások esetén
minimális
képtorzítás
mellett eltávolítja
az oldalsó fekete
sávokat.
•
2. Press Î vagy a ï gomb segítségével
válassza ki a következő képformátumok
egyikét,Az elérhető megjelenítési
formátumok a készülék típusától függnek.
16:9 összenyomása
4:3 (HD esetén nem alkalmazható)
Hagyományos,
4:3 képarányú
megjelenítés.
20 collos típus esetén
D Megjegyzés A 4:3 képformátum állandó
használata a képernyő torzítását okozhatja.
HU-18
•
Film nyújtása 14:9 (HD esetén nem
alkalmazható)
2. A listába történő belépéshez nyomja meg
a Æ gombot.
A hagyományos
4:3 formátum
14:9 képarányra
történő
átméretezése.
Film nyújtása 16:9 (HD esetén nem
alkalmazható)
A hagyományos
4:3 formátum
16:9 képarányra
történő
átméretezése.
D Megjegyzés A 16:9 képformátum állandó
használata a képernyő torzítását okozhatja.
•
Szélesvásznú
A hagyományos
4:3 formátum
16:9 képarányra
történő
átméretezése.
•
Subtitle Zoom
A klasszikus 4:3
formátum 16:9
arányra történő
átállítása. Ebben az
esetben a kép a Î
és a ï gombokkal
áthelyezhető úgy,
hogy a felirat
látható legyen.
Hangbeállítások
Ebben a fejezetben a hangbeállítások
elvégzésének módjáról olvashat.
1. Nyomja meg a távirányítón a MENU
gombot, majd válassza a Hang lehetőséget.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki az alábbi
beállítások valamelyikét:
• Beállítások:
-Magas: A magastartomány beállítása
igényeinek megfelelően.
-Mély: A mélytartomány értékének
beállítása az ízlésének megfelelően.
-Balansz: A bal és a jobb oldali
hangszórók hangerejének aránya
állítható be a készülékhez viszonyított
elhelyezkedésének megfelelően.
• Incredible surround: A TV-készülék
automatikusan a sugárzott műsornak
leginkább megfelelő surround
hangüzemmódra kapcsol. A Be és a Ki
beállítások között választhat.
• Hangerő – gyengénlátó:
A hangerőbeállításokat a látáskárosultak
igényei szerint határozza meg.
• Hang nyelve: Digitális csatornák esetén
áll rendelkezésre, ha a műsort több
nyelven sugározzák. Az összes elérhető
nyelvű hangsávot felsorolja.
• Kettős I-II: Ha rendelkezésre áll két
különböző nyelv, akkor azok között
választhat.
• Mono/Sztereó: Ha rendelkezésre áll
sztereó sugárzás, választhat a monó és
a sztereó mód között.
HU-19
HU
•
• Auto. hangerőbeállítás: Ez a funkció
csökkenti a hirtelen hangerőváltozásokat,
például reklámok vagy csatornaváltás
esetében. A Be és a Ki beállítások közül
választhat.
5.4
Váltás Bolt vagy Otthon
üzemmódra
3. A Î vagy a ï gombbal válasszon ki egy
aloldalt.
Osztott képernyős teletext
Az osztott képernyős teletext engedélyezésével
az adott csatorna vagy forrás a képernyő bal
oldalán jelenik meg. A teletext a képernyő jobb
oldalán jelenik meg.
1. Nyomja meg a távirányító MENU gombját,
majd válassza a Telepítés > Beállítások >
Hely menüpontot.
1. Az osztott képernyős teletext
engedélyezéséhez nyomja meg a távirányító
(DUAL SCREEN) gombját.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a Hely
menübe.
2. A nyormál teletext megjelenítéséhez
nyomja meg ismét a
gombot.
3. A Î vagy a ï gomb használatával válassza
ki a TV-üzemmódot:
3. A Teletext kikapcsolásához nyomja meg
a TELETEXT gombot.
• Bolt: A smart beállítások értéke ekkor
Élénk lesz, amely a leginkább megfelel
a boltokban található körülményeknek.
A beállítások módosítása csak
korlátozott mértékben lehetséges.
• Otthon: Az otthoni felhasználók az
összes TV-beállítás által kínált teljes
rugalmasságot élvezhetik.
4. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg az
OK gombot.
5. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
5.5
Speciális teletextfunkciók
használata
A TV-készülék 100 oldalas memóriával
rendelkezik, amely tárolja a sugárzott
teletextoldalakat és aloldalakat.
Teletext-aloldalak kiválasztása
Egy-egy teletextoldalhoz gyakran több aloldal
tartozik. Az aloldalak a főoldal száma melletti
sávon jelennek meg.
1. Nyomja meg a távirányító TELETEXT
gombját.
2. Válasszon ki egy teletextoldalt.
HU-20
Digitális szöveges szolgáltatások
használata (csak az Egyesült
Királyságban)
Az Egyesült Királyságban egyes digitális
TV-szolgáltatók további digitális szöveges vagy
interaktív szolgáltatásokat kínálnak (például
a BBC1). Ezek a szolgáltatások a normál
teletexthez hasonlóan működnek, de szám-,
szín- és navigációs gombok is használhatók.
1. Nyomja meg a távirányító TELETEXT
gombját.
2. Egy adott elem kiválasztásához vagy
kijelöléséhez használja a Î, ï, Æ ,Í
gombokat.
3. Jóváhagyáshoz vagy aktiváláshoz nyomja
meg az OK gombot.
4. A kívánt beállítást a színes gombok
használatával választhatja ki.
5. Az MHEG Cancel gomb megnyomásával
léphet ki a digitális szöveges vagy interaktív
szolgáltatásokból.
D gombot egyszer a képernyő felső részének
kinagyításához, kétszer az alsó részének
kinagyításához vagy háromszor a normál
kép visszaállításához. OPTION gombot.
C Figyelem! A digitális szöveges
szolgáltatások nem használhatók, amikor az
adott csatorna feliratokat is közvetít, és a
Funkciók menüben a Felirat be funkció
van beállítva az 5.8 Feliratok című fejezetben
leírtak szerint.
5.6
Az elektronikus műsorfüzet
használata
Az elektronikus műsorfüzet egy képernyőn
megjelenő útmutató, amely a beütemezett
digitális TV-adásokat jeleníti meg. Ez az
útmutató analóg csatornákhoz nem áll
rendelkezésre. Navigálhat a programok között,
illetve kiválaszthatja, valamint megtekintheti
azokat.
2. A távirányító színes gombjai segítségével
aktiválhatja a rendelkezésre álló funkciókat.
Pontos idő: sze 02. ápr. 04:02:15
Két műsorfüzet-típus létezik, a „Now and
Next” és a „7 or 8 day” elektronikus
műsorfüzet. „Now and Next” típusú
műsorfüzet mindig, a „7 or 8 day” elektronikus
műsorfüzet azonban csak bizonyos országokban
áll rendelkezésre.
•
Megtekintheti az éppen sugárzott digitális
műsorok listáját.
•
Megtekintheti a soron következő
műsorokat.
•
Csoportosíthatja a műsorokat.
Az elektronikus műsorfüzet bekapcsolása
D Megjegyzés Az elektronikus műsorfüzet
első használata alkalmával, előfordulhat,
hogy a rendszer frissítés végrehajtására
kéri. Ebben az esetben kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
3. A színes gombokkal jelenítheti meg a „7 or
8 day” elektronikus műsorfüzetet.
• Előző nap (piros): Az előző nap
elektronikus műsorfüzetének
megjelenítése.
• Következő nap (zöld): A következő
nap elektronikus műsorfüzetének
megjelenítése.
• Részletek (sárga): Információk
megjelenítése az aktuális műsorról.
• Szűrő (kék): A műsorok csoportosítása.
HU
A műsorfüzet menü segítségével az alábbiakra
nyílik lehetősége:
1. Nyomja meg a távirányító
GUIDE
gombját. Megjelenik a „Now and Next”
elektronikus műsorfüzet, amely az aktuális
műsorral kapcsolatban tartalmaz részletes
adatokat.
HU-21
• Általános interfész
Pontos idő: sze 02. ápr. 04:02:15
Időzítők használata
Nyomja meg a távirányító MENU gombját,
majd válassza a Jellemzők > Időzítő > Óra
menüpontot.
•
Automatikus óra üzemmód: A pontos
időt jelző órát kézzel vagy automatikusan is
beállíthatja:
• Kézi: Lehetővé teszi, hogy a pontos időt
és a napot Ön állítsa be.
• Automatikus: Annak a televíziós
csatornának a kiválasztását teszi
lehetővé, amelyről a TV-készülék
leolvassa a pontos időt.
4. Az elektronikus műsorfüzetből való
kilépéshez nyomja meg a távirányító
GUIDE gombját.
5.7
Funkciók beállításainak
módosítása
•
Időzóna: A beállított idő a greenwich-i
középidőn (GMT) alapul.
1. Nyomja meg a távirányító MENU gombját,
és válassza a Jellemzők menüt.
A TV-készülék automatikus átkapcsolása
készenléti módba (Elalváskapcsoló)
2. A menü megnyitásához nyomja meg a Æ
gombot.
Az elalváskapcsoló meghatározott idő elteltével
a TV-készüléket készenléti módba kapcsolja.
1. Nyomja meg a távirányító MENU gombját,
és válassza a Jellemzők > Időzítő >
Elalváskapcsoló menüpontot.
2. Nyomja meg a Æ gombot az
Elalváskapcsoló menü megnyitásához.
3. A Î és a ï gomb használatával
5 perces léptékkel legfeljebb 180 perc
késleltetést állíthat be az elalváskapcsoló
számára. A nulla érték kiválasztásával az
elalváskapcsoló letiltható.
4. Az elalváskapcsoló aktiválásához nyomja
meg az OK gombot.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki az alábbi
beállítások valamelyikét:
• Időzítő
• Automatikus zár
• Felirat
• Felirat nyelve
HU-22
D Megjegyzés A TV-készüléket bármikor
kikapcsolhatja a beállított idő lejárta előtt,
vagy az elalvási időzítés ideje alatt újból
beállíthatja az elalváskapcsolót.
A TV-készülék automatikus bekapcsolása
(Indítási idő)
Az időzítő a megadott időpontban készenléti
üzemmódból bekapcsolja a készüléket
a megadott csatornára.
1. Nyomja meg a távirányító MENU gombját,
és válassza a Jellemzők > Időzítő >
Indítási idő menüpontot.
2. Nyomja meg a Æ gombot az Indítási idő
menü megnyitásához.
3. A Î vagy a ï, illetve a Æ vagy a Í
gomb használatával válassza ki és állítsa
be a csatorna, a nap, a gyakoriság és a
kezdési idő meghatározására szolgáló
menüpontokat.
TV-csatornák vagy csatlakoztatott
készülékek zárolása (Automatikus zár)
A TV-csatornák vagy a csatlakoztatott eszközök
egy négyjegyű kód segítségével zárolhatók,
hogy a gyermekek ne tudják a számukra nem
engedélyezett tartalmakat megnézni.
Az Automatikus zár kódjának beállítása
vagy módosítása
1. Nyomja meg a távirányító MENU
gombját, majd válassza a Jellemzők >
Automatikus zár > Kód módosítása
menüpontot.
4. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztás
megerősítéséhez.
2. A kód beállításához nyomja meg a Æ
gombot.
5. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
3. Írja be a kódot a számgombokkal. Újra
megjelenik a Jellemzők menü, illetve a kód
megadását vagy módosítását megerősítő
üzenet.
A TV-készülék automatikus kikapcsolása
(Leállítási idő)
A TV-készülék a Leállítási idő funkció számára
megadott időben készenléti állapotba kapcsol.
1. Nyomja meg a távirányító MENU gombját,
és válassza a Jellemzők > Időzítő >
Leállítási idő menüpontot.
2. Nyomja meg a Æ gombot a Leállítási idő
menü megnyitásához.
3. A Î vagy a ï, illetve a Æ vagy a Í gomb
használatával válassza ki, és állítsa be a nap
meghatározására szolgáló menüpontokat.
4. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg az
OK gombot.
5. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
D Megjegyzés A TV-készüléket bármikor
kikapcsolhatja a beállított idő lejárta előtt,
vagy az elalvási időzítés ideje alatt újból
beállíthatja az elalváskapcsolót.
E Tipp A jelszót a 0711-es mesterkód
megadásával is alaphelyzetbe állíthatja.
Belépés az Automatikus zár menübe
1. Nyomja meg a távirányító MENU gombját,
és válassza a Jellemzők > Automatikus
zár menüpontot, majd a kód beírásához
nyomja meg a Æ gombot.
2. Adja meg a kódot a számgombokkal.
Az összes csatorna és a csatlakoztatott
eszközök zárolásának feloldása
1. Az Automatikus zár menüben válassza
a Összes törlése menüpontot.
2. Nyomja meg az OK gombot.
HU
E Tipp: Az indítási időzítő kikapcsolásához
az Indítási idő menüben válassza a Ki
beállítást.
Egy vagy több csatorna és
a csatlakoztatott eszközök zárolása,
illetve zárolásuk feloldása
1. Az Automatikus zár menüben válassza
a Program zárolása menüpontot.
2. A menü megnyitásához nyomja meg a Æ
HU-23
gombot.
3. A Î vagy a ï gomb használatával válassza
ki a channel lock menüpontot.
4. A Æ gomb lenyomásával zárolhatja a
csatornát, vagy feloldhatja annak zárolását.
Szülői minősítések beállítása
Számos digitális adást sugárzó szolgáltató
korhatár-jelzéssel látja el a műsorait.
A TV-készülék beállítható úgy, hogy csak
a gyermekei korának megfelelő korhatár-jelzésű
műsorokat jelenítse meg.
1. Az Automatikus zár menüben válassza
a Szülői besorolás menüpontot.
2. A menü megnyitásához nyomja meg a Æ
gombot.
3. A Î vagy a ï gombbal válasszon ki egy
életkori besorolást.
4. Válassza ki az életkort, és nyomja meg az
OK gombot.
5. A Menu gomb lenyomásával lépjen ki
a menüből.
5.8
Feliratok használata
Lehetőség van a feliratok engedélyezésére
az egyes TV-csatornák esetében. A feliratok
sugárzása teletexten vagy DVB-T digitális
sugárzáson keresztül történik. Digitális sugárzás
esetében lehetőség van a felirat preferált
nyelvének kiválasztására is.
3. A Î vagy a ï gomb megnyomásával
válassza ki a Be beállítást, ha a feliratokat
mindig meg szeretné jeleníteni, vagy
a Némítás közben bekapcsolva
menüpontot, ha a feliratokat csak akkor
szeretné megjeleníteni, amikor a távirányító
[ gombjával kikapcsolja a hangot.
4. Az OK gomb megnyomásával lépjen vissza
a Jellemzők menübe.
Felirat nyelvének kiválasztása digitális TVcsatornákon
D Megjegyzés Amikor az alábbiakban
bemutatottak szerint kiválaszt egy
feliratnyelvet valamelyik digitális TVcsatornán, akkor a Telepítés menüben
beállított, előnyben részesített feliratnyelv
átmenetileg felülírásra kerül.
1. Nyomja meg a távirányító MENU gombját,
és válassza a Jellemzők > Felirat nyelve
1. Nyomja meg a távirányító MENU gombját,
majd válassza a Jellemzők > Felirat
menüpontot.
2. A rendelkezésre álló nyelvek listájába
történő belépéshez nyomja meg a Æ
gombot.
2. A listába történő belépéshez nyomja meg
a Æ gombot.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt
feliratnyelvet.
4. Nyomja meg az OK gombot.
5.9
HU-24
Digitális rádiócsatornák
hallgatása
Ha lakhelyén fogható digitális adás, akkor
a digitális rádiócsatornákat a készülék
a telepítés során automatikusan beállítja.
A digitális rádiócsatornák átrendezésével
kapcsolatban lásd a 6.3 Csatornák átrendezése
című szakaszt.
1. Nyomja meg a távirányítón az OK gombot.
Megjelenik az Összes csatorna menü.
2. A számgombok segítségével válasszon ki
egy rádiócsatornát.
3. Nyomja meg az OK gombot.
5.10 A TV-készülék szoftverének
frissítése
A Philips folyamatosan törekszik termékei
javítására, és határozottan ajánljuk, hogy
az egyes frissítések rendelkezésre állása
esetén frissítse a TV-készülék szoftverét.
A frissítések rendelkezésre állását
a www.philips.com/support oldalon
ellenőrizheti.
Az aktuális szoftververzió ellenőrzése
1. Nyomja meg a távirányító MENU gombját,
és válassza a Telepítés Æ Jelenlegi
szoftver adatai menüpontot.
Szoftver frissítése (digitális sugárzás)
•
Válassza a Jelenleg elemet (ajánlott)
a szoftver azonnali frissítéséhez.
•
Válassza a Később elemet, ha azt szeretné,
hogy a készülék később emlékeztesse
a szoftver frissítésére.
•
Ha szeretne kilépni a frissítésből, válassza
a Mégse lehetőséget (ez nem ajánlott).
HU
Ha a TV-készülék (DVB-T) digitális sugárzást
fogad, akkor a készülék automatikusan megkapja
a szoftverfrissítéseket. Ha a képernyőn
megjelenő üzenet kéri fel a szoftver frissítésére:
HU-25
6
Csatornák
behangolása
A TV-készülék első bekapcsolása alkalmával
a készülék felkéri a megfelelő menünyelv
kiválasztására és az összes TV- és digitális
rádiócsatorna (ha vannak ilyenek) automatikus
telepítésének végrehajtására.
4. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg az
OK gombot.
5. A Í gomb megnyomásával lépjen vissza a
Telepítés menübe.
A Nyelvek menüben a menünyelven kívül
az alábbi nyelvi beállításokat is megadhatja
(kizárólag digitális csatornák esetében):
•
Hang választott nyelve: Válassza ki
a rendelkezésre álló hangsávok nyelvei
közül a kívánt nyelvet. További információkat
lásd az 5.3 Hangbeállítások módosítása című
fejezetben.
•
Felirat választott nyelve: Válassza ki
az elérhető feliratnyelvek egyikét. További
információkat lásd az 5.8 Felirat nyelvének
kiválasztása digitális TV-csatornákon című
fejezetben.
•
Hallássérült: Ha meg szeretné jeleníteni
a hallásérülteknek készült feliratváltozatot
a választott nyelven, válassza ki a Be
beállítást.
•
Hangleírás: Ha rendelkezésre áll
hangleírás, és azt a választott nyelven
hallgatni szeretné, válassza ki a Be beállítást.
Ez a fejezet a csatornák újratelepítésére,
valamint egyéb hasznos csatornatelepítés
funkciókra vonatkozó információkat tartalmaz.
D Megjegyzés A csatornák újratelepítése
módosítja az Összes csatorna listát.
6.1
A csatornák automatikus
behangolása
Ez a fejezet bemutatja, hogyan keresheti meg
és tárolhatja automatikusan a csatornákat.
Az utasítások a digitális és az analóg
csatornákra egyaránt vonatkoznak.
2. lépés: Válassza ki az országot
Válassza ki azt az országot, ahol tartózkodik.
A készülék a választott országnak megfelelően
hangolja be és rendezi a TV-csatornákat.
1. A Telepítés menüben nyomja meg a ï
gombot az Ország kiválasztásához.
2. A listába történő belépéshez nyomja meg
a Æ gombot.
1. lépés:Válassza ki a menü nyelvét
1. Nyomja meg a távirányítón a MENU
gombot, majd válassza a Telepítés > Nyelv
lehetőséget.
3. Az ország kiválasztásához nyomja meg a Î
gombot.
4. A Í gomb megnyomásával lépjen vissza
a Telepítés menübe.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be
a Menü nyelve menübe.
3. lépés: A csatornák behangolása
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt
nyelvet.
A TV-készülék megkeresi és tárolja az
összes rendelkezésre álló digitális és analóg
HU-26
TV-csatornát, valamint az összes rendelkezésre
álló rádiócsatornát.
1. A Telepítés menüben nyomja meg
a Î vagy a ï gombot a Csatorna
telepítése > Automatikus telepítés
menüpont kiválasztásához.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be
a Csatorna telepítése menübe, majd
válassza a Rendszer menüpontot.
3. A Æ gomb megnyomásával lépjen be
a Rendszer listába.
2. A Æ gomb megnyomásával válassza ki az
Indítás most menüpontot.
3. Nyomja meg az OK gombot.
4. Az indításhoz nyomja meg a zöld gombot.
5. A telepítés néhány percig tart. Amikor
a csatornák keresése befejeződött, a piros
gomb megnyomásával lépjen vissza
a Telepítés menübe.
6. A MENU gomb megnyomásával kiléphet
a menüből.
6.2
A csatornák kézi
behangolása
Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan
keresheti meg és tárolhatja kézzel
a rendelkezésre álló analóg TV-csatornákat.
Ha digitális csatornát szeretne keresni és
tárolni, tekintse meg a 6.7. Digitális vétel
tesztelése
1. lépés A rendszer kiválasztása
D Megjegyzés Ha a rendszerbeállítások
megfelelők, lépjen tovább a 2. lépés Új TVcsatornák keresése és tárolása utasításaira.
1. Nyomja meg a távirányítón a MENU
gombot, majd válassza a Telepítés >
Csatorna telepítése > Analóg: Kézi
telepítés menüpontot.
4. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt
országot vagy térséget.
5. A Í gomb megnyomásával lépjen vissza a
Csatorna telepítése menübe.
2. lépés Új TV-csatornák keresése és
tárolása
1. Nyomja meg a távirányítón a MENU
gombot, majd válassza a Telepítés >
Csatorna telepítése > Analóg: Kézi
telepítés > Keresés menüpontot.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be
a Keresés menübe.
3. Nyomja meg a piros gombot, és a
távirányító számgombjai segítségével adja
meg kézzel a háromjegyű frekvenciaértéket.
A zöld gomb megnyomásával a következő
csatornát keresheti automatikusan.
4. Az új csatorna megtalálásakor nyomja meg
a Í gombot.
5. Válassza a Tárolás új csatornaként
pontot, majd nyomja meg a Æ gombot
a menüpont megnyitásához.
6. Nyomja meg az OK gombot a csatorna
mentéséhez.
HU-27
HU
E Tipp Ha a készülék digitális TV-csatornákat
talál, a telepített csatornák listáján néhány
üres csatornaszám jelenhet meg. Ha a tárolt
csatornák átnevezését vagy újrarendezését
szeretné elvégezni, illetve csatornát
szeretne törölni, olvassa el a 6.3 A csatornák
átrendezése című szakaszt.
A csatorna száma megjelenik a képernyőn.
7. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
Analóg csatornák finomhangolása
Gyenge vétel esetén az analóg csatornák
finomhangolása manuálisan is elvégezhető.
1. Nyomja meg a távirányítón a MENU
gombot, majd válassza a Telepítés >
Csatorna telepítése > Analóg: kézi
telepítés > Finomhangolás menüpontot.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be
a Finomhangolás menübe.
3. A Î és a ï gombbal állítsa be a frekvenciát.
4. Ha végzett, nyomja meg a OK gombot.
5. Ha a finomhangolással beállított csatornát
az aktuális csatornaszámra kívánja menteni,
válassza az Aktuális csatorna tárolása
lehetőséget.
6. A menü megnyitásához nyomja meg a Æ
gombot.
7. Nyomja meg az OK
8. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
6.3
Csatornák rendszerezése
1. Nyomja meg a távirányítón a MENU
gombot, majd válassza a Telepítés >
Csatorna telepítése > Átrendezés
menüpontot.
6.4
Csatornák átnevezése
1. Nyomja meg a távirányítón a MENU
gombot, majd válassza a Telepítés >
Csatorna telepítése > Átrendezés
menüpontot.
2. A Æ gomb megnyomásával nyissa meg az
Átrendezés listát.
3. Az Átrendezés listán belül a Î vagy a ï
gombbal válassza ki az átnevezni kívánt
csatornát.
4. Nyomja meg a piros gombot.
5. Karakterek kiválasztásához nyomja meg
a Í és a Æ gombot, vagy karakterek
módosításához nyomja meg a Î és a ï
gombot. A szóköz, a számok (0-9) és egyéb
különleges karakterek a z és az A betű
között találhatók.
6. A befejezéshez nyomja meg a zöld gombot
vagy az OK gombot.
E Tipp Az összes karakter törléséhez nyomja
meg a sárga gombot. Ha csak a kijelölt
karaktereket kívánja törölni, nyomja meg
a kék gombot.
6.5
Csatornák eltávolítása vagy
újratelepítése
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be az
Átrendezés listába.
1. Lehetőség van a tárolt csatornák
eltávolítására, valamint az eltávolított
csatornák újratelepítésére is.Nyomja meg
a távirányító MENU gombját, és válassza
a Telepítés > Csatorna telepítése >
Átrendezés menüpontot.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki az
átrendezni kívánt csatornát.
2. A Æ gomb megnyomásával nyissa meg az
Átrendezés listát.
4. A sárga gombbal a csatornát felfelé
mozgathatja a listán, a kék gombbal pedig
lefelé.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki az
eltávolítani vagy újratelepíteni kívánt
csatornát.
5. A kilépéshez nyomja meg a MENU
gombot.
4. A zöld gomb megnyomásával eltávolíthatja
vagy újratelepítheti az adott csatornát.
HU-28
5. A kilépéshez nyomja meg a MENU
gombot.
6.6
A csatornalista manuális
frissítése
1. Az automatikus frissítésen kívül
a csatornalista manuális frissítésére is
lehetőség van.Nyomja meg a távirányítón
a MENU gombot, majd válassza
a Telepítés > Csatorna telepítése >
Telepítés frissítése menüpontot.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be
a Telepítés frissítése menübe. Az Indítás
most opció kiemelve jelenik meg.
3. Nyomja meg az OK gombot.
3. Automatikus indításhoz vagy a tesztelni
kívánt csatorna frekvenciájának manuális
megadásához nyomja meg a zöld gombot.
Ha a jel minősége és erőssége nem
megfelelő, akkor helyezze át az antennát
vagy a műholdvevő antennát, és ismételje
meg a tesztet.
4. A művelet befejeződésekor a sárga gombbal
tárolhatja a frekvenciát.
5. A piros gomb megnyomásával térjen vissza
a Csatorna telepítése menübe.
6. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
D Megjegyzés Ha továbbra is problémái
vannak a digitális adás vételével, lépjen
kapcsolatba antennák telepítésére
specializálódott szakemberrel.
4. A frissítés indításához nyomja meg a zöld
gombot. Ez a művelet néhány percig
tarthat.Amikor a frissítés befejeződött,
a piros gomb megnyomásával lépjen vissza
a Csatorna telepítése menübe.
5. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
6.7
Digitális vétel tesztelése
Digitális sugárzás vétele esetén lehetőség
van a digitális csatornák minőségének és
jelerősségének tesztelésére. Így lehetővé válik
az antenna vagy műholdantenna áthelyezése és
tesztelése.
HU
1. Nyomja meg a távirányítón a MENU
gombot, majd válassza a Telepítés >
Csatorna telepítése > Digitális: vétel
tesztelése menüpontot.
2. Nyomja meg az OK gombot.
HU-29
7
Készülékek
csatlakoztatása
7.1
A csatlakozások áttekintése
gombját egyszer az EXT 1 kiválasztásához,
kétszer az EXT 2 kiválasztásához és
így tovább. Egyes (SCART-aljzathoz
csatlakoztatott) berendezéseknél
a választás automatikusan történik.
10
9
11
8
7
Hátoldali csatlakozók
1. Digitális hangkimenet
Hangkimeneti Cinch-csatlakozók
házimozikhoz vagy egyéb
audiorendszerekhez.
2. TV (75 Ω)
TV antenna.
3. EXT 1 – SCART (bemenet/kimenet)
Többféle berendezés, például videofelvevő,
videokamera (VHS, 8 mm-es vagy Hi8-as
formátumú), dekóder, műholdvevő, DVDlejátszó, játékkonzol vagy más, RGB-jelet
továbbító készülékek csatlakoztatásához.
4. EXT 3 – Számítógépes hang/
YPbPr/hang bal/jobb komponenscsatlakozóaljzatok (bemenet)
Komponens számítógépes audió és videó
(YPbPr) és Audio L/R bemeneti csatlakozók
számítógépekhez (ha a számítógépet DVIHDMI átalakítóval csatlakoztatja) DVDlejátszókhoz, digitális vevőkészülékekhez,
játékkonzolokhoz és egyéb
videokészülékekhez.
5. VGA (PC) csatlakozóaljzat (bemenet)
vagy egy számítógép. Ha a csatlakoztatott
készülékről kíván képet megjeleníteni,
nyomja meg a távirányító SOURCE
HU-30
6. HDMI (bemenet) 1/2
HDMI bemeneti csatlakozó Blu-ray
lejátszóhoz, digitális vevőkészülékhez,
játékkonzolhoz és egyéb HD-eszközökhöz.
7. SERV(bemenet)
Javításnál használatos.
Oldalsó csatlakozók
8. EXT2-CVBS/S-Video
Videobemeneti Cinch-csatlakozó kompozit
eszközök számára, S-Video bemeneti
csatlakozó S-Video eszközök számára
9. Fejhallgató
3,5 mm méretű sztereó mini-jack
csatlakozó.
10. Common Interface (Általános
illesztőfelület)
Aljzat a feltételes hozzáférésű modulok
(CAM) számára.
11. AUDIO L/R
Bal és jobb oldali hangbemeneti csatlakozó
kompozit és S-Video készülékekhez.
számára.
7.2
Készülékek csatlakoztatása
Ez a fejezet bemutatja a különböző
készülékek különböző csatlakozókkal való
csatlakoztatásának módját, valamint kiegészíti a
Gyors áttekintő bemutató című dokumentumban
foglalt példákat.
C Figyelem! A készülékek csatlakoztatása
előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
D Megjegyzés Egy adott készüléknek a
TV-készülékhez való csatlakoztatására
különböző típusú csatlakozók használhatók
a rendelkezésre állás és az Ön igényei
szerint.
Blu-ray lejátszó
A nagyfelbontású videók teljes részletességgel
történő lejátszásához az ábrán látható módon
csatlakoztasson egy HDMI-kábelt:
DVD-lejátszó
DVD-lemez lejátszásához az ábrán látható
módon csatlakoztasson egy SCART-kábelt:
Műholdvevő készülék
az ábrán látható módon csatlakoztasson két
antennakábelt és egy SCART-kábelt.
Különálló DVD-felvevő és vevőkészülék
Analóg csatornák antennán keresztüli vételéhez
és a műsorok rögzítéséhez különálló DVDfelvevőn és vevőkészüléken, csatlakoztasson
három antennakábelt és egy SCART-kábelt az
alábbi ábra szerint:
DVD-felvevő és házimozirendszer
Analóg csatornák antennán keresztüli vételéhez,
a hang kivezetéséhez házimozirendszerre,
valamint a műsorok felvételéhez DVD-felvevőre,
csatlakoztasson két antennakábelt, egy SCARTkábelt és két digitális audiokábelt az alábbi ábra
szerint:
D Megjegyzés Házimozi vagy egyéb
audiorendszer használata esetén a képek
és hangok közötti legjobb szinkronizáció
úgy érhető el, ha a lejátszóból származó
hangjelet először a TV-készülékre vezeti.
Ezt követően vezesse a hangjelet a
házimozirendszerre vagy audioeszköre
a TV-készülék hátoldalán található
audiocsatlakozókon keresztül.
Az analóg csatornák antennán keresztül
történő, valamint a digitális jelek műholdvevővel
történő vételéhez az ábrán látható módon
csatlakoztassa az antennakábelt és a SCARTkábelt.
HD digitális vevőkészülék
HU
Analóg csatornák antennán keresztüli
vételéhez és digitális csatornák HD digitális
vevőkészüléken keresztüli vételéhez
csatlakoztasson két antennakábelt és egy
HDMI-kábelt az alábbi ábra szerint:
Kombinált DVD-felvevő és digitális
vevőkészülék
Az analóg jelek antennán keresztül történő
vételéhez, valamint a kombinált DVD-felvevővel
és digitális vevőkészülékkel történő rögzítéshez
HU-31
Játékkonzol vagy videokamera
A legegyszerűbben a TV-készülék
oldalcsatlakozóihoz csatlakoztathatja
a játékkonzolt vagy a videokamerát.
Csatlakoztassa például a játékkonzolt vagy
a videokamerát a TV-készülék oldalán található
VIDEO/S-Video és AUDIO L/R csatlakozókhoz.
A nagyfelbontású eszközök számára HDMIcsatlakozó is rendelkezésre áll.
csatlakoztassa a TV-készülék hátoldalán
található AUDIO IN mini-jack
csatlakozóhoz.
7.3
Eszközök beállítása
Csatornadekóder hozzárendelése
A rendszeresen használt játékkonzolt vagy
videokamerát a TV-készülék hátoldalán
található EXT 3 (komponens) vagy HDMIcsatlakozójához is csatlakoztathatja.
Számítógép
Számítógép csatlakoztatása előtt:
•
A számítógép monitorának képfrissítését
állítsa 60 Hz értékre. A számítógépes jelek
esetén támogatott felbontások listáját lásd:
8. fejezet – Műszaki adatok.
•
A TV képformátumát állítsa Szélesvásznú
beállításra az 5.3. Képformátum módosítása
szakaszban ismertetett módon.
Számítógép csatlakoztatása
a TV-készülék hátoldalához
1. Egy VGA-kábel használatával csatlakoztassa
a számítógépet a TV-készülék hátoldalán
található PC IN bemenethez.
2. A számítógép mini-jack audiokábelét
HU-32
A digitális csatornákat dekódoló dekóderek
a SCART-aljzathoz csatlakoztathatók. Ezeket
a TV-csatornákat kikódolandó csatornákként
kell beállítani. Ezek után rendelje a csatlakozást
ahhoz az aljzathoz, amelyre a dekódert
kapcsolta.
1. Nyomja meg a távirányító MENU gombját,
és válassza a Telepítés > Dekóder
menüpontot.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki
a dekódolni kívánt csatornát.
4. Az OK gomb használatával jelölheti ki
a csatornát vagy szüntetheti meg annak
kijelölését.
5. A Ígombbal térjen vissza az előző menübe.
6. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
7.4
A Philips Easylink használata
A TV-készülék támogatja a Philips EasyLink
funkciót, amely lehetővé teszi az egyérintéses
lejátszást és egyérintéses készenléti állapotot
az EasyLink kompatibilis készülékek között.
A kompatibilis készülékeknek csatlakoztatva kell
lenniük a TV-készülékhez HDMI-csatlakozással,
valamint a 7.4.1 Készülékek hozzárendelése
csatlakozókhoz című fejezetben leírtak
szerint hozzárendelve kell lenniük az adott
csatlakozókhoz.
EasyLink funkció be- és kikapcsolása
1. Nyomja meg a távirányító MENU gombját,
majd válassza a Telepítés > Beállítások >
EasyLink menüpontot.
2. A Be és a Ki beállítások közül választhat.
Lejátszás egy gombnyomással
Az egyérintéses lejátszás lehetővé teszi,
hogy például a DVD-lejátszó távirányítójának
lejátszás gombját nyomja meg. Ezzel elindul
a lejátszás a DVD-készüléken és a TV-készülék
automatikusan a megfelelő forrásra kapcsol és
megjeleníti a DVD-tartalmat.
A rendszer készenléti állapotának
használata
A rendszer készenléti állapota lehetővé teszi,
hogy például a TV távirányítóján nyomja meg
és tartsa lenyomva a POWER gombot. Ekkor
a TV-készülék és az összes csatlakoztatott
HDMI-készülék be- vagy készenléti üzemmódba
kapcsolódik. A rendszert a csatlakoztatott
HDMI-készülékek bármelyikének
távirányítójával készenléti üzemmódba állíthatja.
7.5
A TV-készülék előkészítése
digitális szolgáltatásokra
A kódolt digitális TV-csatornák ún. Feltételes
hozzáférés modul (CAM) és Smart card kártya
segítségével kódolhatók ki, amelyet a digitális
TV-csatornák szolgáltatója biztosít.
A CAM segítségével számos digitális
szolgáltatás engedélyezhető, a szolgáltatótól
és a választott szolgáltatásoktól (például pay
TV) függően. A szolgáltatásokra vonatkozó
bővebb információkért és a szolgáltatás
feltételeiért forduljon a digitális TV-csatornák
szolgáltatójához.
A Conditional Access Module (Feltételes
hozzáférési modul) használata
B FIGYELEM! CAM-modul behelyezése
előtt kapcsolja ki a TV-készüléket.
Mindenképpen kövesse az alábbiakban
leírt utasításokat. A CAM-modul
nem megfelelő behelyezése a CAMmodult és a TV-készüléket egyaránt
károsíthatja.
HU-33
HU
2. A listába történő belépéshez nyomja meg
a Æ gombot.
1. A CAM-modulra nyomtatott utasításokat
követve óvatosan helyezze be a CAMmodult a TV-készülék oldalán található
Közös interfészbe.
2. Ütközésig tolja be a CAM-modult.
3. Kapcsolja be a TV-készüléket és várjon, amíg
a CAM-modul aktiválódik. Ez a folyamat
több percet is igénybe vehet.
D Megjegyzés Ne távolítsa el a CAM-modul
a nyílásból. A CAM-modul eltávolításával
ismét elérhetetlenné válnak a digitális
szolgáltatások.
CAM-szolgáltatások elérése
•
A CAM-modul behelyezése és aktiválása
után nyomja meg a távirányító MENU
gombját, majd válassza a TV menü >
Jellemzők > Általános interfész
menüpontot.
Ez a menüelem csak akkor érhető el, ha a
CAM-modul megfelelően be van helyezve
HU-34
és aktiválva van. A képernyőn megjelenő
alkalmazásokat és tartalmat a digitális TV-műsor
szolgáltatója bocsátja rendelkezésre.
Műszaki adatok
A választható képernyőfelbontások
•
Számítógépes (PC) formátumok
Felbontás
Frissítési frekvencia
720 x 400
70 Hz
640 x 480
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1024 x 768
60 Hz
1440 x 900
60 Hz
1680 x 1050 60 Hz
(csak 56 cm-es
készülékek esetén)
1366 x 768
60 Hz
(csak 66 cm-es
készülékek esetén)
Távirányító
• Típus: RC-6
•
Elemek: 2 db AAA méretű (LR03 típusú)
Csatlakozók (hátul)
• EXT 1 (SCART): SCART bemenet–kimenet
•
EXT 3: komponens számítógépes audio
(Y Pb Pr), audio bal/jobb bemenet
•
VGA
•
HDMI 1/2/
•
SPDIF-kimenet: Digitális hangkimenet
(koaxiális-cinch-S/PDIF). Megjelenítéssel
szinkronizált.
•
TV ANTENNA
D Megjegyzés
A 20PFL3403D-as modell csak a 640 x
480-as képfelbontású és 60 Hz-es formátum
használatára alkalmas.
Csatlakozók (oldalt)
•
Fejhallgató-kimenet (sztereó mini-jack
csatlakozó)
•
•
EXT 2 komponens AUDIO bal/jobb
bemenet, Video (CVBS) bemenet, S-Video
•
Általános illesztőfelület (CAM-aljzat)
Videoformátumok
Felbontás
480i
480p
576i
576p
720p
1080i
1080p
Frissítési frekvencia
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz, 60 Hz
50 Hz, 60 Hz
50 Hz, 60 Hz(HDMI)
D Megjegyzés
A 20PFL3403D-as modell csak a 480i 60
Hz-es\576i, 50 Hz-es és a 480p 60 Hzes\576p, 50 Hz-es formátum használatára
alkalmas.
Hangolóegység / vétel / átvitel
•
Antennabemenet: 75 ohm, koaxiális (IEC75)
•
TV-rendszer: PAL D/K, BG,I SECAM L’/L,
•
Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
•
DVB földi vevőegység (az országok listája
a TV-készülék hátoldalán található)
Tápellátás
•
Hálózati tápellátás: 100–240 V (±10%)
váltakozó feszültség
•
Teljesítményfelvétel normál és készenléti
állapotban: A műszaki adatokat lásd
a www.philips.com webhelyen.
•
Környezeti hőmérséklet: 5 °C – 35 °C
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak. A termék részletes műszaki
adatai a www.philips.com/support címen
találhatók.
HU-35
HU
8
9
Hibaelhárítás
következtében végbemenő hőtágulás
természetes velejáró hangja. Ez nincs
hatással a készülék működésére.
Ez a fejezet az általános hibajelenségeket és
azok elhárítási módját ismerteti.
9.2
9.1
Általános problémák
a TV-készülékkel
A készülék nem kapcsolódik be:
TV-csatornákkal kapcsolatos
problémák
Korábban beállított csatornák nem
jelennek meg a csatornalistában:
•
Húzza ki a hálózati kábelt, várjon egy
percet, majd csatlakoztassa újra.
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő listát
választotta-e ki.
•
Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően
csatlakozik-e, valamint, hogy az aljzat
feszültség alatt van-e.
•
Lehet, hogy a csatornát eltávolították az
Átrendezés menübe. A menü eléréséhez
nyomja meg a távirányító MENU gombját,
és válassza a Telepítés > Csatorna
telepítése > Átrendezés parancsot.
A távirányító nem működik megfelelően:
•
Ellenőrizze, hogy a távirányítóban az elemek
+ és – pólusa megfelelően van-e behelyezve.
Az installálás során a TV-készülék nem
talált digitális csatornákat:
•
Cserélje ki a távirányító elemeit, ha azok
lemerültek vagy gyengék.
•
•
Tisztítsa meg a távirányító elejét és a TV
érzékelőjét.
Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a DVB-T
szolgáltatást az Ön országában. Az országok
listája a TV-készülék hátoldalán található.
9.3
Elfelejtette az automatikus zár
kioldásához szükséges kódot.
•
Írja be a „0711” kódot az 5.7 TV-csatornák
vagy csatlakoztatott készülékek zárolása
(automatikus zár) című szakaszban leírtak
szerint.
A tápellátás jelzőfény világít, de nincs kép:
•
Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően
van-e csatlakoztatva.
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van-e
kiválasztva.
A TV menüje nem a megfelelő nyelven
jelenik meg
•
A TV menüjének a kívánt nyelvre történő
beállítását lásd: 6.1 fejezet – A csatornák
automatikus behangolása.
Képpel kapcsolatos
hibajelenségek
Hang van, de kép nincs:
•
Ellenőrizze, hogy a kép beállításai
megfelelőek-e. Lásd: 5.3 fejezet –
Képbeállítások.
A TV kikapcsolása, bekapcsolása vagy
készenléti módba kapcsolása során a TV
burkolata reccsenő hangot ad:
Az antennacsatlakozáson keresztül
érkező kép gyenge minőségű:
•
•
Nem hibajelenség. A reccsenő hang
a készülék felmelegedésének és lehűlésének
HU-36
Ellenőrizze az antenna megfelelő
csatlakoztatását TV-hez.
A hangszórók, a nem földelt
audioberendezések, a fénycsövek, a magas
épületek és hegyek befolyásolhatják a
képminőséget. A vétel javítása érdekében
forgassa el az antennát, vagy helyezze
távolabb a TV közelében lévő készülékeket.
•
Ellenőrizze a tartózkodási helyének
megfelelő TV-rendszer kiválasztását. Lásd:
6.2 A csatornák kézi behangolása.
•
Ha csak egyetlen csatorna esetén rossz
a képminőség, próbálja meg a csatorna
finomhangolásával elhárítani a problémát.
Lásd a 6.2 Analóg csatornák finomhangolása
című fejezetet.
9.4
Hanggal kapcsolatos
hibajelenségek
Kép van, de hang nincs:
D Megjegyzés Ha a TV-készülék nem érzékel
hangjelet, akkor automatikusan kikapcsolja a
hangkimenetet és nem jelez hibát.
•
Ellenőrizze, hogy az összes kábel
megfelelően csatlakozik-e.
•
Ellenőrizze, hogy a hangerő értéke ne
legyen 0.
•
Ellenőrizze, hogy a hang ne legyen
elnémítva.
Gyenge a képminőség a csatlakoztatott
készülékek esetén:
Kép van, de a hang minősége gyenge:
•
Győződjön meg arról, hogy a készülékek
megfelelően legyenek csatlakoztatva.
•
•
Ellenőrizze, hogy a kép beállításai
megfelelőek-e. Lásd: 5.3 fejezet –
Képbeállítások.
A TV-készülék nem mentette el
a beállításaimat:
•
Ellenőrizze, hogy a TV-készülék a beállítások
módosítása terén teljes körű rugalmasságot
nyújtó Otthon üzemmódra van-e állítva.
Lásd az 5.4 Váltás Shop vagy Otthon
üzemmódra című fejezetet.
A képméret nem felel meg a képernyő
méretének, túl nagy vagy túl kicsi:
•
Próbálkozzon meg egy másik képformátum
használatával az 5.3 Képformátum módosítása
című fejezetben leírtak szerint.
Kép van, de csak az egyik hangszóróból
hallható hang:
•
Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekből
érkező képek nem megfelelően
helyezkednek el a képernyőn. Ellenőrizze
a készülék jelkimenetét.
Ellenőrizze a Balansz megfelelő beállításait
az 5.3 fejezet – Hangbeállítások részben
ismertetett módon.
9.5
HDMI-csatlakozással
kapcsolatos hibajelenségek
HDMI-készülékekkel kapcsolatos
hibajelenségek
•
A HDCP rendszer a készülékről érkező
jeleknek a TV-készüléken késéssel történő
megjelenítését okozhatja.
•
Ha a TV nem ismeri fel a készüléket, és
a képernyőn nem látható kép, kapcsoljon
az egyik készülékről a másikra, majd vissza,
hogy így újraindítsa a felismerési folyamatot.
•
Ha folyamatosan akadozik a hang, olvassa
el a csatlakoztatott készülék használati
útmutatóját, és ellenőrizze a kimeneti
beállításokat. Vagy kísérelje meg a HDMI-
A kép nem megfelelően helyezkedik el
a képernyőn:
•
Ellenőrizze a Hang beállításait az 5.3
fejezet – Hangbeállítások részben ismertetett
módon.
HU-37
HU
•
készülékről érkező hangjelet a TV-készülék
hátoldalán található AUDIO IN csatlakozón
keresztül a TV-készülékre vezetni.
9.6
Számítógép
csatlakoztatásával
kapcsolatos hibajelenségek
A számítógép által továbbított kép
nem stabil a TV képernyőjén vagy nincs
szinkronban:
•
Ellenőrizze, hogy a számítógépen beállított
felbontást és frissítési frekvenciát
támogatja-e a készülék. A támogatott
felbontásokat és frissítési gyakoriságokat
lásd a 8. Műszaki adatok című fejezetben.
9.7
Kapcsolatfelvétel
Ha a nem sikerült elhárítani a hibát, látogasson
el a TV-készülékkel kapcsolatos gyakori
kérdéseket ismertető webhelyre
a www.philips.com/support címen.
Ha a probléma továbbra sem oldódik meg,
hívja a felhasználói kézikönyvben található,
országának megfelelő ügyfélszolgálatot.
B FIGYELEM! Ne kísérelje meg
a TV-készülék házilagos javítását.
Ez súlyos sérülést, a készülék végleges
meghibásodását vagy a garancia
elvesztését okozhatja.
D Megjegyzés Mielőtt kapcsolatba lép
velünk, kérjük készítse elő a TV-készülék
típus- és sorozatszámát. A TV típus- és
sorozatszáma a készülék hátulján, oldalán,
illetve a dobozon található.
HU-38
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
72-T540M5-X411C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising