Philips | 32PFL7603D/12 | Owner's Manual | Philips LCD TV 42PFL7603D/12 Felhasználói kézikönyv

Philips LCD TV 42PFL7603D/12 Felhasználói kézikönyv
1 Függelék
5
Teletext oldalak nagyítása
A felhasználói kézikönyv „Teletext oldalak
nagyítása” című része ismerteti, hogy a
teletext oldalak nagyításához nyomja az
OPTION gombot kell használni.
A TV-készülék szoftverének frissítését
követően (a 64.67.3 vagy újabb verzióra)
az OPTION gomb már nem használható a
teletext oldalak nagyítására.
A teletext oldalak nagyításához az eredeti
utasítások helyett alkalmazza a következő
eljárást:
1
2
3
4
Nyomja meg a TELETEXT gombot, majd
válasszon ki egy teletext oldalt.
Az oldal felső részének a nagyításához
nyomja meg a
(Képformátum)
gombot.
Az oldal alsó részének nagyításához
nyomja meg ismét a
(Képformátum)
gombot.
A kinagyított oldalon a
használatával lapozhat.
gombok
A normál oldalmérethez a
(Képformátum) gomb ismételt
megnyomásával térhet vissza.
Felezett képernyős teletext
használata
A kézikönyv „A felezett képernyős teletext
használata” című részében leírtak szerint, ha
a felezett képernyős teletext engedélyezve
van, a normál teletext képernyőre a Dual
screen gomb segítségével lehet átkapcsolni.
A TV-készülék szoftverének frissítését
követően (a 64.67.3 vagy újabb verzióra) a
Dual screen gomb már nem használható a
normál teletext oldalak megjelenítésére.
Az eredeti utasítások helyett alkalmazza a
következő eljárást:
1
2
A felezett képernyős teletext
engedélyezéséhez nyomja meg a
távirányító Dual screen gombját.
A teletextből való kilépéshez nyomja meg
újra a Dual screen gombot.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Model
Serial
www.philips.com/support
Österreich
0810 000205
€0.07 pro Minute
België/Belgique
078250145
€0.06 Per minuut/Par minute
България
+3592 489 99 96
Местен разговор
Hrvatska
01 3033 754
Lokalni poziv
Česká republika
800142840
Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759
Lokalt opkald
Suomi
09 2311 3415
paikallispuhelu
France
0821 611655
€0.09 Par minute
Deutschland
01803 386 852
€0.09 pro Minute
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország
0680018189
Ingyenes hívás
Ireland
0800 055 6882
Free call
Italia
848390207
€0.08 Al minuto
Luxemburg/
Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/
Appel local
Nederland
0900 8407
€0.10 Per minuut
Norge
2270 8111
Lokalsamtale
Polska
0223491504
połączenie lokalne
Portugal
2 1359 1442
Chamada local
România
1-203-2060
Apel local
Россия
(495) 961-1111
Местный звонок
Србија
+381 114 440 841
Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537
Bezplatný hovor
Slovenija
01 280 95 22
lokalni klic
España
902 888 784
€0.10 Por minuto
Sverige
08 5792 9100
Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/
Svizzera
0844 800 544
Appel local/Ortsgespräch/
Chiamata locale
Türkiye
0800 261 3302
Şehiriçi arama
United Kingdom
0870 900 9070
Local call
Україна
044 254 2392
Місцевий виклик
This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/flavors.
Tartalomjegyzék
5.12 Fényképek megtekintése és zenehallgatás
��������������������������������������������������������������������� HU-29
5.13 Digitális rádiócsatornák hallgatása ����� HU-31
1. Fontos tudnivalók������������������������ HU-3
5.14 A TV-készülék szoftverének frissítése� HU-31
1.1
Biztonság����������������������������������������������� HU-3
1.2
A képernyő ápolása������������������������������� HU-4
1.3
Környezetvédelem ������������������������������� HU-4
6.1
2. A TV-készülék������������������������������ HU-5
6.2
Csatornák manuális beállítása ����������������HU-34
6.3
Csatornák átnevezése������������������������� HU-35
2.1
6
A TV-készülék áttekintése��������������������� HU-5
4
A TV-készülék elhelyezése ������������������� HU-7
3.2
A TV-készülék falra szerelése��������������� HU-7
3.3
Az antennakábel csatlakoztatása����������� HU-8
3.4
Csatlakoztatás a hálózathoz ����������������� HU-9
3.5
A távvezérlő elemeinek behelyezése ��� HU-9
3.6
A TV-készülék bekapcsolása����������������� HU-9
3.7
Első beállítás ��������������������������������������� HU-10
7
4.1 A TV-készülék be-/kikapcsolása vagy
készenléti üzemmódba kapcsolása��������������� HU-11
TV-nézés ��������������������������������������������� HU-12
4.3 A DVB-C és a DVB-T csatornák egyidejű
használata ����������������������������������������������������� HU-12
5
4.4
A teletext használata��������������������������� HU-13
4.5
Az Ambilight-funkció használata��������� HU-13
A TV-készülék speciális funkcióiHU-14
5.1
A távvezérlő áttekintése��������������������� HU-14
5.2
A TV-készülék menüinek használata��� HU-16
5.3
Kép- és hangbeállítások módosítása��� HU-18
5.4
Ambilight-beállítások módosítása������� HU-22
5.5
A LightGuide fényerejének beállítása� HU-22
5.6
Váltás Shop vagy Otthon üzemmódraHU-23
5.7
Speciális teletext-funkciók használata� HU-23
5.8
Kedvenclisták létrehozása������������������� HU-25
5.9 Az elektronikus műsorfüzet használata
��������������������������������������������������������������������� HU-26
5.10 Időzítők és gyermekzár használata����� HU-27
5.11 Feliratok használata����������������������������� HU-28
6.5
Csatornák átrendezése����������������������� HU-35
6.6
A csatornalista manuális frissítése ����� HU-35
6.7
A digitális vétel tesztelése������������������� HU-36
6.8
Demo indítása������������������������������������� HU-36
6.9 A TV-készülék visszaállítása a gyári
beállításokra ������������������������������������������������� HU-36
A TV-készülék használata �������� HU-11
4.2
Automatikus csatornabeállítás��������������������HU-33
6.4 Csatornák eltávolítása vagy újratelepítése
��������������������������������������������������������������������� HU-35
3. Bevezetés ������������������������������������ HU-7
3.1
Csatornák telepítése���������������� HU-33
Eszközök csatlakoztatása �������� HU-37
7.1
A csatlakozások áttekintése ��������������� HU-37
7.2
Csatlakoztatási minőség kiválasztása � HU-38
7.3
A készülékek csatlakoztatása��������������������HU-40
7.4
Készülékek beállítása��������������������������� HU-44
7.5
A Philips EasyLink használata ���������������� HU-45
7.6 A TV-készülék előkészítése digitális
szolgáltatásokra��������������������������������������������� HU-46
8
Műszaki adatok�������������������������� HU-47
9
Hibaelhárítás ���������������������������� HU-48
10 Tárgymutató ���������������������������� HU-51
2008 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. Minden jog fenntartva.
A műszaki adatok előzetes
figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Minden védjegy a Koninklijke Philips
Electronics N.V. céget, vagy az illető
jogtulajdonost illeti.
A Philips fenntartja a jogot, hogy
a terméken anélkül hajtson végre
módosításokat, hogy a korábbi
készleteket ennek megfelelően
kellene megváltoztatnia.
A kézikönyvben található információk
alapján biztosítható a rendszer
rendeltetésszerű használata. Ha a
terméket vagy annak egyes részeit
nem a kézikönyvben ismertetett célra
használják fel, meg kell bizonyosodni
az eljárás helyességéről és
megfelelőségéről. A Philips garanciát
vállal arra, hogy az információk nem
sértik az Egyesült Államok szabadalmi
jogait. További garanciákat - sem
kifejezettet, sem burkoltat - nem vállal.
Garancia
Az alkatrészek házilag nem javíthatók.
Az eltávolítható fedeleket ne a
készülék felé hajtsa be. Javításokat
kizárólag a Philips szervizközpontok
és hivatalos szakszervizek
végezhetnek. Ellenkező esetben
a kifejezett vagy burkolt garancia
érvényességét veszti. A kézikönyv
által kifejezetten tiltott műveletek, a
nem ajánlott vagy nem engedélyezett
beállítások és összeszerelési eljárások
érvénytelenítik a garanciát.
Pixel-jellemzők
Ez az LCD technológiájú termék
nagy számú színes pixelt alkalmaz.
Bár legalább 99,999% effektív
pixellel rendelkezik, a képernyőn
megjelenhetnek fekete pöttyök vagy
fényes (piros, zöld vagy kék) pontok.
Ez a képernyő szerkezeti tulajdonsága
(megfelel az iparágban elfogadott
szabványoknak) és nem hiba.
Nyílt forrású szoftver
A televízió nyílt forrású szoftvert
tartalmaz. A Philips vállalja, hogy
igény esetén a szoftverek terjesztése
során használatos adathordozón
kiszállítja vagy elérhetővé teszi a
megfelelő forráskód teljes, géppel
olvasható másolatát, amelynek
költsége nem lépi túl a forráskód
eljuttatásának összegét.
Az ajánlat a készülék vásárlásától
számított 3 éven belül érvényes. A
forráskódért írjon a
Philips Consumer Lifestyle
Development Manager
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1, Toa Payoh
Singapore 319762
Az EMF-szabványoknak való
megfelelőség
A Koninklijke Philips Electronics N.V.
számos olyan terméket gyárt és kínál
eladásra vásárlóinak, amelyek, mint
az elektronikus készülékek általában,
elektromágneses jelek kibocsátására
és vételére képesek.
A Philips egyik leglényegesebb
működési irányelve minden
szükséges egészségi és biztonsági
intézkedés foganatosítása termékei
gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen
az összes vonatkozó jogi előírásnak,
valamint a termék gyártásakor
érvényben lévő EMF-szabványoknak.
A Philips olyan termékek
fejlesztésére, gyártására és eladására
kötelezte el magát, amelyeknek nincs
ártalmas élettani hatásuk.
A Philips kijelenti, hogy termékei
megfelelő, rendeltetésszerű használat
mellett a tudomány mai állása szerint
biztonságosnak minősülnek.
A Philips aktív szerepet vállal a
nemzetközi EMF- és biztonsági
szabványok előkészítésében,
ami lehetővé teszi számára a
szabványosításban várható további
fejlesztések előrevetítését és azok
beépítését termékeibe.
Hálózati biztosíték (csak az
Egyesült Királyságban)
A TV-készülék tesztelt öntött
csatlakozódugóval van felszerelve. Ha
szükségessé válik a hálózati biztosíték
cseréje, akkor azt a dugón feltüntetett
értékekkel rendelkező biztosítékra
kell cserélni (például 10 A).
1. Távolítsa el a biztosíték tartójának
fedelét, majd magát a biztosítékot.
2. A cserebiztosítéknak meg kell
felelnie a BS 1362 szabványnak,
és rendelkeznie kell az ASTA
jelöléssel. Ha a biztosíték elveszett,
a termék forgalmazójától kérjen
információkat a megfelelő típusra
vonatkozólag.
3. Helyezze vissza a biztosíték
tartójának fedelét.
Az EMC-irányelv értelmében a
készülék hálózati csatlakozódugója
nem távolítható el a tápkábelről.
Copyright
A VESA, az FDMI és a VESA
Mounting Compliant logó a Video
Electronics Standards Association
védjegyei.
A gyártás a Dolby Laboratories
engedélyével történt. A „Dolby”, a
„Pro Logic” és a G szimbólum a
Dolby Laboratories védjegyei.
A gyártás a BBE Sound, Inc.
engedélyével történt. A BBE, Inc.
engedélyével, a következő Egyesült
Államokbeli szabadalmak alapján:
5510752, 5736897. A BBE szó és a
BBE szimbólum a BBE Sound Inc.
bejegyzett védjegyei.
A Windows Media a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
® A Kensington és a Micro Saver
az ACCO World Corporation
bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban, és a világ számos
országában folyamatban van a
benyújtott regisztrálási kérelmek
feldolgozása. Minden egyéb
bejegyzett és be nem jegyzett
védjegy az illető jogtulajdonost illeti.
Fontos tudnivalók
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában!
készüléket. Azonnal húzza ki a TV-készülék
hálózati kábelét, és ellenőriztesse a TVkészüléket képesített szerelővel.
•
Tűz vagy áramütés kockázatának elkerülése
érdekében ne helyezze a TV-készüléket, a távvezérlőt vagy a távvezérlő elemeit nyílt láng
(például égő cigaretta) vagy egyéb hőforrás
közelébe, beleértve a közvetlen napsugárzást is.
•
A TV-készüléket nem szabad túl szűk
helyen, például könyvespolcon elhelyezni.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon
legalább 10 cm szabad helyet a készülék
körül. Győződjön meg róla, hogy semmi
sem akadályozza a szabad légáramlást.
•
Ha a TV-készüléket lapos, szilárd felületre
helyezi el, kizárólag a mellékelt állványt használja.
Ne mozgassa a TV-készüléket, ha az állvány
nincs megfelelően a TV-készülékhez csavarozva.
•
A TV-készülék falra szerelését csak képzett
szakember végezheti. A TV-készülék csak
megfelelő fali tartóra, és csak olyan falra szerelhető fel, amely biztonsággal elbírja a TV-készülék súlyát. A nem megfelelő
fali rögzítés komoly sérüléseket és kárt
okozhat. Ne kísérelje meg saját maga rögzíteni a TV-készüléket a falra.
•
Ha a TV-készülék forgatható alapra vagy
forgatható karra van felszerelve, ellenőrizze,
hogy a hálózati kábel ne feszüljön meg a TV-készülék elforgatásakor. A hálózati kábel
feszülése miatt kilazulhatnak a csatlakozók,
és ez ívképződést vagy tüzet okozhat.
•
Villámlással járó vihar előtt húzza ki TVkészülék hálózati kábelét és az antennát.
Villámlással járó viharok közben ne érintse
meg a TV-készülék részeit, a hálózati kábelt
vagy az antennakábelt.
•
A TV-készüléket úgy helyezze el,
hogy könnyen hozzáférjen a hálózati
kábelhez, hogy a TV-készülék könnyen
lecsatlakoztatható legyen a hálózatról.
•
Amikor lecsatlakoztatja a TV-készüléket a hálózatról, mindenképpen:
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen
olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.
Gondosan tanulmányozza át és kövesse a biztonsági, valamint a képernyő ápolására vonatkozó utasításokat. A termékgarancia nem terjed ki az olyan károkra, amelyek az
utasítások be nem tartásából származnak.
A Philips által biztosított teljes körű
támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
A TV-készülék típus- és sorozatszáma a TVkészülék hátoldalán és oldalán, valamint a csomagoláson van feltüntetve.
1.1
•
•
•
•
Biztonság
25 kg-nál nagyobb súlyú TV-készülék
felemeléséhez és kézben történő
szállításához két ember szükséges. A TVkészülék nem megfelelő módon történő
mozgatása komoly sérülést okozhat.
Ha a TV-készüléket alacsony (5°C alatti)
hőmérsékleten szállították, nyissa ki a dobozt és a kicsomagolás előtt várja meg,
amíg a TV-készülék hőmérséklete eléri az
adott helyiség környezeti hőmérsékletét.
Rövidzárlat elkerülése érdekében óvja a TVkészüléket, a távvezérlőt vagy a távvezérlő
elemeit csapadéktól vagy egyéb folyadéktól.
Ne helyezzen vízzel vagy egyéb folyadékkal
teli edényt a TV-készülék tetejére vagy annak
közelébe. Ha folyadék ömlik a TV-készülékre,
az áramütést okozhat. Ha folyadék ömlött
a TV-készülékre, akkor ne üzemeltesse a Magyar
1.
1. Kapcsolja ki a TV-készüléket, majd a főkapcsolót (ha van).
2. Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból.
HU-3
3. Húzza ki a hálózati kábelt a TV-készülék
hátoldalán található tápcsatlakozóból. A
hálózati kábelt mindig a dugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza a hálózati kábelt.
mezők. Ha mindenképpen állóképeket
kell használnia, csökkentse a képernyő
kontraszt- és fényerőbeállítását, hogy
elkerülje a képernyő károsodását.
1.3
Környezetvédelem
A csomagolás újrahasznosítása
A termék csomagolása újrahasznosítható.
A csomagolás újrahasznosításának módja tekintetében lépjen kapcsolatba a helyi
hatóságokkal.
•
A fülhallgató vagy fejhallgató nagy
hangerővel történő használata állandó
halláskárosodást okozhat. Bár a nagy
hangerő idővel megszokottnak tűnhet, ettől
függetlenül károsíthatja a hallását. Hallása védelme érdekében ne használja sokáig nagy
hangerővel a fülhallgatót vagy fejhallgatót.
1.2
•
Az elhasznált termék hulladékkezelése
Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható
és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek
felhasználásával állították elő. A termékhez
kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
A képernyő ápolása
A képernyő tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati vezetéket.
A képernyőt puha, száraz ruhával tisztítsa.
Ne használjon háztartási tisztítószereket,
mert károsíthatják a képernyőt.
Az elhasznált terméket a lakossági hulladéktól
elkülönítve kell kezelni. A termék biztonságos
hulladékkezeléséről a márkakereskedőtől
kaphat tájékoztatást. A nem megfelelő
hulladékkezelés káros hatással van a környezetre és az emberi egészségre egyaránt.
Lecserélt elemek hulladékkezelése
A mellékelt elemek nem tartalmaznak higanyt
vagy kadmiumot. A mellékelt elemek és minden
egyéb felhasznált elem hulladékkezelését a helyi
előírásoknak megfelelően végezze.
•
A deformálódás vagy színvesztés elkerülése
érdekében a vízcseppeket rögtön törölje le.
•
Ne érintsen, nyomjon vagy dörzsöljön
kemény tárgyakat a képernyőhöz, mivel
ezek maradandó károsodást okozhatnak.
•
Ahol csak lehetséges, kerülje az
állóképeket, amelyek hosszabb ideig
maradnak a képernyőn. Ilyenek például a képernyőmenük, teletext-oldalak, fekete
sávok és tőzsdei információkat tartalmazó
HU-4
Áramfogyasztás
A TV-készülék a környezetre gyakorolt káros
hatás minimális szintre csökkentése érdekében
készenléti üzemmódban csak minimális
mennyiségű áramot fogyaszt. Az aktív üzemmód
áramfogyasztása a TV-készülék hátoldalán van
feltüntetve.
A termék további műszaki adatai a termék
műszaki adatlapján olvashatók a www.philips.com/support címen.
2.
A TV-készülék
Oldalsó csatlakozók
Ez a rész áttekintést nyújt a TV-készülék
gyakran használt kezelőszerveiről és funkcióiról.
2.1
A TV-készülék áttekintése
Oldalsó kezelőszervek és kijelzők
VOLUME
4
3
MENU
PROGRAM
2
1
A TV-készülék oldalsó csatlakozói segítségével
olyan mobileszközökhöz csatlakozhat, mint
például fényképezőgép vagy nagyfelbontású
játékkonzol. Továbbá fejhallgató vagy USBmemóriaeszköz is csatlakoztatható.
Hátoldali csatlakozók
POWER
6
5
1. POWER
2. PROGRAM +/3. MENU
4. VOLUME +/5. Készenlétjező/Távvezérlő érzékelője
A TV-készülék hátoldali csatlakozói segítségével
csatlakozhat az antennához vagy olyan állandóan
csatlakoztatott készülékekhez, mint például
nagyfelbontású lemezlejátszó, DVD-lejátszó vagy
videomagnó.
DDMegjegyzés
A csatlakozásokról bővebben a 7. Eszközök
csatlakoztatása című fejezetben olvashat.
HU-5
Magyar
6. LightGuide
1. KÉSZENLÉT
Távvezérlő
2. SOURCE
1
2
3
SOURCE
TELETEXT
SUBTITLE
DEMO
4
GUIDE
5
OK
OPTION
EXIT
6
MENU
BROWSE
P
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MHEG
CANCEL
0
AMBILIGHT
HU-6
MODE
4. SZÍNES GOMBOK
Balról kezdve: Piros, zöld, sárga, kék
5. NAVIGÁCIÓS GOMBOK
Fel Î, le ï, balra Í, jobbra Æ, OK
6. MENU
7. CSATORNAVÁLTÁS FEL/LE
INFO
BACK
3. TELETEXT
9
8. HANGOSÍTÁS/HALKÍTÁS
9. AMBILIGHT
A távvezérlőről bővebben az 5.1 A távvezérlő
áttekintése című fejezetben olvashat.
3.
Bevezetés
Ez a fejezet segítséget nyújt a TV-készülék
elhelyezésében és használatba vételében,
valamint kiegészíti a Gyors áttekintő útmutató
című dokumentumban foglalt információkat.
DDMegjegyzés
Az állványra szerelésre vonatkozó
utasításokat a Gyors áttekintő útmutató
tartalmazza.
3.1
A TV-készülék elhelyezése
A TV-készülék elhelyezésekor az 1.1 fejezetben
foglalt biztonsági utasításokon túl vegye
figyelembe az alábbiakat is:
•
A TV-nézéshez ajánlott ideális távolság a képernyő méretének háromszorosa.
•
Úgy helyezze el a készüléket, hogy a képernyőre ne essen fény.
•
A TV-készülék végleges elhelyezése előtt
csatlakoztassa a különböző eszközöket.
•
A TV-készülék hátoldalán Kensington
biztonsági nyílás található.
3.2
A TV-készülék falra
szerelése
BBFIGYELEM!
A TV-készülék falra szerelését csak képzett
szakember végezheti. A Koninklijke Philips
Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen rögzítésből adódó balesetért vagy
sérülésekért.
1. lépés VESA-kompatibilis fali tartó
megvásárlása
A TV-képernyő méretétől függően vásárolja meg az alábbi fali tartók valamelyikét:
TV
VESASpeciális
képernyőméret kompatibilis utasítások
fali tartó
(hüvelyk/cm)
típus
(milliméter)
32”/81 cm
Szabályozható
300 x 300
A VESAkompatibilis
tartót a TV-készülék
rögzítése
előtt
200 x 300
méretre kell
beállítani.
37”/94 cm
Rögzített
300 x 300
Nincs
42”/107 cm vagy Rögzített
nagyobb
400 x 400
Nincs
•
Magyar
Lopásgátló Kensington-zár (nem tartozék)
csatlakoztatása esetén, a TV-készüléket olyan
állandó lakberendezési tárgy (például asztal)
közelében helyezze el, amely könnyedén
csatlakoztatható a zárhoz.
A legjobb Ambilight-hatás eléréséhez
a TV-készüléket a faltól 10-20 cm távolságra helyezze el. Az Ambilight
funkció leghatékonyabban gyenge világítású
szobában működik.
HU-7
2. lépés TV-állvány eltávolítása
DDMegjegyzés
Ezek az utasítások csak a felszerelt állvánnyal
rendelkező TV-készülékekre vonatkoznak.
Ha az Ön TV-készülékére nincs felszerelve
az állvány, folytassa itt: 3. lépés Kábelek
csatlakoztatása.
3. lépés A VESA-kompatibilis fali tartó
rögzítése a TV-készülékhez
1. Keresse meg a TV-készülék hátoldalán
található négy felszerelőanyát.
1. Helyezze a TV-készüléket óvatosan képernyővel
lefelé lapos, stabil, puha ruhával letakart
felületre. A ruha legyen elég vastag, hogy kellő
védelmet nyújtson a képernyő részére.
2. A továbbiakban kövesse a VESA-kompatibilis
fali tartóhoz mellékelt utasításokat.
2. Csillagcsavarhúzó (nem tartozék)
segítségével csavarja ki az állványt a TVkészülékhez erősítő négy csavart.
DDMegjegyzés
A VESA-kompatibilis fali tartó TV-készülékhez
történő rögzítéséhez a 32 hüvelykes modellek
esetén az M6 csavarokat, a nagyobb modellek
esetén az M8 csavarokat használja.
3.3
Az antennakábel
csatlakoztatása
3. Határozott mozdulattal húzza le az állványt
a TV-készülék aljáról. Mind az állványt, mind
a csavarokat helyezze el biztonságos helyre,
hogy az állvány későbbi újbóli felszerelése
esetén rendelkezésre álljanak.
1. Keresse meg a TV-készülék hátoldalán
található TV ANTENNA csatlakozót.
2. Csatlakoztassa az antennakábel (nem tartozék) egyik végét a TV ANTENNA
csatlakozóhoz. Ha az antennakábel nem illeszkedik, használjon megfelelő adaptert.
HU-8
3. Csatlakoztassa az antennakábel másik végét
az antennakimenethez, ügyelve, hogy a kábel
mindkét vége megfelelően csatlakozzon.
3.4
3.5
A távvezérlő elemeinek
behelyezése
Csatlakoztatás a hálózathoz
BBFIGYELEM!
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelele a TV-készülék hátoldalán feltüntetett
feszültségértéknek. Ne dugja a hálózati
vezetéket a fali konnektorba, ha a két érték eltér.
Csatlakoztatás a hálózathoz
DDMegjegyzés
A hálózati csatlakozóaljzat elhelyezkedése
eltérő az egyes TV-készülék modellek esetében.
1. Csúsztassa le az elemtartó fedelét a távvezérlő hátoldalán.
2. Helyezze be a két mellékelt elemet (AAA
méret, LR03-as típus). Ellenőrizze, hogy az
elemek + és - végei a tartó belsejében lévő
jelöléseknek megfelelően helyezkednek-e el.
3. Csúsztassa vissza a helyére a fedelet.
DDMegjegyzés
Ha a távvezérlőt hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
3.6
A TV-készülék bekapcsolása
UK - EIRE
1. Keresse meg az AC IN hálózati
csatlakozóaljzatot a TV-készülék hátoldalán
vagy alján.
DDMegjegyzés
Egyes TV-készülék modellek esetében a POWER gombot akár két másodpercig
is lenyomva kell tartani. A TV-készülék
bekapcsolását sípoló hang jelzi. A
TV-készülék bekapcsolódása akár
15 másodpercig is eltarthat.
2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt az AC IN
hálózati csatlakozóaljzatba.
3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózathoz, ügyelve, hogy a vezeték mindkét
vége megfelelően csatlakozzon.
HU-9
Magyar
A TV-készülék első bekapcsolásakor ellenőrizze,
hogy a hálózati vezeték megfelelően
csatlakozik-e. Amikor ezzel végzett, kapcsolja be
a főkapcsolót (ha van a készüléken főkapcsoló),
majd nyomja meg a TV-készülék oldalán
található POWER gombot.
3.7
Első beállítás
1. Amikor első alkalommal kapcsolja be a TV-készüléket, megjelenik a nyelvválasztó
menü.
A menü nyelve
Válasszon nyelvet...
English
Español
Français
Hrvatski
a fel-le nyilakkal!
Italiano
Magyar
...
Következő
•
Válassza ki a kívánt nyelvet, és a TV-készülék
beállításához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
DDMegjegyzés
Ha a készülék DVB-C műsorszórást
érzékel, akkor ki kell választani az Antenna
vagy a Kábel lehetőséget. Az Antenna
kiválasztásával a DVB-T csatornák
telepíthetők. A Kábel kiválasztásával a DVB-C csatornák telepíthetők.
CCFIGYELEM
A DVB-C Beállítások kizárólag indokolt
esetben szabad módosítani.
EETipp
A csatornák újratelepítését a 6. A csatornák
beállítása című fejezetben leírtak szerint
hajthatja végre.
HU-10
4
A TV-készülék
használata
4.1.3 A TV-készülék készenléti
üzemmódba kapcsolása
Ez a fejezet az TV-készülék alapműveleteinek
végrehajtásában nyújt segítséget. A TV-készülék
speciális műveleteire vonatkozó utasítások
az 5. A TV-készülék speciális funkciói fejezetben
olvashatók.
A TV-készülék be-/
kikapcsolása vagy készenléti
üzemmódba kapcsolása
4.1.1 A TV-készülék bekapcsolása
MENU
PROGRAM
Ha a LightGuide (1) kikapcsolt állapotban
van, nyomja meg a TV-készülék oldalán
található POWER gombot. A bekapcsolás
alatt a LightGuide villog, és akkor kezd el
állandóan világítani, ha a TV-készülék már
használatra kész.
4.1.2 A TV-készülék kikapcsolása
MENU
PROGRAM
1
•
Nyomja meg a . KÉSZENLÉT a távvezérlőn.A LightGuide elalszik, a készenlétjelző pedig világítani kezd
(pirosan).
EETipp
Bár a TV-készülék készenléti üzemmódban
igen kevés energiát fogyaszt, de amíg
a készülék csatlakozik a hálózathoz és
be van kapcsolva, addig továbbra is van
áramfogyasztás. Ha a TV-készüléket
hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és
a hálózati kábelt húzza ki a fali aljzatból.
POWER
1
•
•
POWER
2
Nyomja meg a TV-készülék oldalán található
POWER gombot. Mind a LightGuide (1),
mind a készenlétjelző (2) kikapcsol.
4.1.4 A TV-készülék bekapcsolása
készenléti üzemmódból
•
Ha a készenlétjelző világít (pirosan),
akkor nyomja meg a . KÉSZENLÉT a távvezérlőn.
DDMegjegyzés
Ha nem találja a távvezérlőt, és be kívánja kapcsolni a TV-készüléket készenléti
üzemmódból, nyomja meg a TV-készülék
oldalán található POWER gombot. Ekkor
kikapcsolódik a TV-készülék. A POWER
gomb ismételt megnyomásával a TV-készülék
ismét bekapcsolódik.
HU-11
Magyar
4.1
4.2
TV-nézés
4.2.1 Csatornaváltás
•
Nyomja meg a távvezérlőn a HANGOSÍTÁS / HALKÍTÁS gombot.
•
Nyomja meg a TV-készülék oldalsó
kezelőszerveinél a VOLUME + vagy gombot.
•
•
Írja be a távvezérlőn az adott számot
(1‑999) vagy nyomja meg a távvezérlőn a CSATORNAVÁLTÁS +/- gombot.
•
A TV-készülék oldalsó kezelőszervei közül
nyomja meg a PROGRAM +/- gombot.
•
Nyomja meg a gombot a távvezérlőn
az előzőleg nézett TV-csatornára való
visszatéréshez.
4.2.2 Csatornaváltás (digitális vevőkészülék)
Nyomja meg a gombot a távvezérlőn
a hang elnémításához. Nyomja meg a gombot újra a távvezérlőn a hang
elnémításának megszüntetéséhez.
DDMegjegyzés
Ha csatlakoztatva van fejhallgató, akkor a fejhallgató hangerejét a 5.3.5 hangbeállítások
módosítása fejezetben leírtak szerint
módosítsa. Ahhoz, hogy elnémítsa a TV-készülék hangsugárzóit, meg kell
nyomnia a távvezérlő MUTE gombját. A
HANGOSÍTÁS/HALKÍTÁS gombok
megnyomása ismét bekapcsolja a TVkészülék hangsugárzóit.
4.3
A DVB-C és a DVB-T
csatornák egyidejű
használata
Amennyiben mind a DVB-C, mind a DVB-T
csatornák telepítésre kerültek, a csatornák
mindkét hálózatból hozzáférhetők.
1. Kapcsolja be a digitális vevőkészüléket.
2. A távvezérlőn nyomja meg a SOURCE
gombot, majd válassza ki a bemenetet,
amelyhez a digitális vevőkészülék
csatlakozik.
3. A digitális vevőkészülék kiválasztáshoz
nyomja meg az OK gombot.
4. A TV-csatornák kiválasztásához használja a digitális vevőkészülék távvezérlőjét.
4.2.3 Hangerő beállítása
1. Nyomja meg a MENU gombot.
2. Válassza a A TV menüje > Installálás
> Telepítési mód menüpontot.
3. Válassza a Kábel lehetőséget (a DVB-C
csatornákhoz való hozzáféréshez) vagy
válassza az Antenna lehetőséget (a DVB-T
csatornákhoz való hozzáféréshez).
4. A DVB-C és DVB-T csatornák közötti
váltást a 4.2.1. Csatornaváltás című
fejezetben leírtak szerint hajthatja végre.
DDMegjegyzés
A DVB-C és DVB-T csatornák
telepítésére vonatkozó utasításokat lásd
a 6.1 Automatikus csatornabeállítás című
szakaszban.
HU-12
4.4
A teletext használata
A legtöbb tv-csatorna teletexten keresztül is
közvetít információkat.
1. Nyomja meg a távvezérlő AMBILIGHT
gombját. Az Ambilight-funkció bekapcsolódik.
1. Nyomja meg a távvezérlő TELETEXT
gombját. Ekkor megjelenik a főoldal.
2. Adott oldal kiválasztása a távvezérlő
segítségével:
2. Az Ambilight-funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét az AMBILIGHT gombot.
4.5.1 Ambilight-üzemmódok közötti váltás
• Írja be az oldalszámot a számgombokkal.
• A képernyő alsó részén látható színezett
opciókat a színes gombokkal választhatja ki.
1. Az Ambilight-funkció bekapcsolt állapotában
nyomja meg a távvezérlő MODE gombját.
Megjelenik egy Ambilight Üzemmód képernyő.
EETipp
Nyomja meg a gombot az előleg
megtekintett oldalra való visszatéréshez.
2. A MODE vagy Î, ï gombok
megnyomásával válassza ki az alábbi
Ambilight-üzemmódok valamelyikét:
3. A teletext kikapcsolásához nyomja meg újra a TELETEXT gombot.
DDMegjegyzés (csak az egyesült
királyságbeli felhasználóknak)
Néhány digitális TV-csatorna további
digitális szöveges szolgáltatásokat is
biztosít (például BBC1).
A teletextre vonatkozó speciális információk
az 5.7 Speciális teletext-funkciók használata
fejezetben olvashatók.
4.5
Az Ambilight-funkció
használata
Az Ambilight olyan innovatív Philips-funkció,
amely reaktív háttérvilágítás hozzáadásával
tovább javítja a vizuális élményt.
•
Szín
Az Ambilight állandó színre állítható be.
•
Pihentető
Az Ambilight lágyan, fokozatosan vált, a képernyőn megjelenő képekkel szinkronban.
•
Mérsékelt
Az Ambilight Pihentető és Dinamikus
üzemmódjai közötti beállítás.
•
Dinamikus
Az Ambilight gyorsan változik a képernyőn
megjelenő képek változására válaszul.
3. Az Ambilight-üzemmód aktiválásához
nyomja meg az OK gombot.
Az Ambilight-funkcióra vonatkozó további
információkat lásd az 5.4 Ambilight-beállítások
módosítása fejezetben.
HU-13
Magyar
• A következő vagy előző oldal
megtekintéséhez nyomja meg a CSATORNAVÁLTÁS +/-, illetve Î/ï
gombot.
5
A TV-készülék
speciális funkciói
5.1
A távvezérlő áttekintése
Ez a fejezet részletes áttekintést nyújt a távvezérlő funkcióiról.
Ez a fejezet segítséget nyújt a TV-készülék
speciális funkcióinak végrehajtásában.
1
23
22
21
20
19
18
2
SOURCE
TELETEXT
3
4
5
SUBTITLE
DEMO
GUIDE
INFO
7
OK
BACK
OPTION
EXIT
MENU
BROWSE
17
14
10
11
HU-14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MHEG
CANCEL
0
AMBILIGHT
8
9
P
16
15
6
12
MODE
13
1. KÉSZENLÉT
A TV-készülék bekapcsolása készenléti
állapotból, illetve visszakapcsolása készenléti
állapotba.
2. SOURCE
Csatlakoztatott készülékek kiválasztása.
3. KÉPFORMÁTUM
Képformátum kiválasztása.
4. SUBTITLE
Feliratok aktiválása vagy kikapcsolása.
5. SZÍNES GOMBOK
Feladatok vagy teletext-oldalak kiválasztása.
6. INFO
Műsorral kapcsolatos információk
megjelenítése, amennyiben rendelkezésre
állnak.
7. OK
Hozzáférés a Minden csatorna menühöz
vagy egy adott beállítás aktiválása.
17. HANGOSÍTÁS/HALKÍTÁS
Hangerő növelése vagy csökkentése.
18. MENU
Menü megjelenítése vagy kikapcsolása.
19. BACK
20. GUIDE
Az Elektronikus műsorfüzet megjelenítése
vagy kikapcsolása. Csak digitális csatornák
esetében aktív.
21. DEMO
A Demo menü megjelenítése vagy
kikapcsolása.
22. TELETEXT
Teletext megjelenítése vagy kikapcsolása.
23. FELEZETT KÉPERNYŐ
Az aktuális csatorna vagy forrás a képernyő
bal oldalára kerül át. A jobb oldalon
megjelenik a teletext.
8. NAVIGÁCIÓS GOMBOK
Fel Î, le ï, balra Í és jobbra Æ gombok a menüben való navigáláshoz.
9. OPTION
A Gyors hozzáférés menü aktiválása.
10. CSATORNAVÁLTÁS FEL/LE
Ugrás a következő vagy előző csatornára.
11. SZÁMGOMBOK
Csatorna, oldal vagy beállítás kiválasztása.
12. ELŐZŐ CSATORNA
Visszatérés az előzőleg nézett csatornára.
Magyar
13. MODE
Váltás az Ambilight-üzemmódok között.
14. AMBILIGHT
Az Ambilight-funkció be- és kikapcsolása.
15. MHEG CANCEL
Kilépés a digitális szöveges vagy interaktív
szolgáltatásokból (csak az Egyesült
Királyságban).
16. MUTE
Hang elnémítása vagy visszaállítása.
HU-15
5.2
A TV-készülék menüinek
használata
A képernyőn megjelenő menük segítségével
telepítheti a TV-készüléket, beállíthatja a képet
és a hangot, kiválaszthatja a kívánt Ambilight
funkciót, valamint elérheti a különböző egyéb
funkciókat. Ez a fejezet bemutatja a menükben
való navigálás módját.
•
Multimédia
A menüpont kiválasztásával USB-eszközön
tárolt képek tekinthetők meg, illetve zenék
játszhatók le. Lásd az 5.12 Fényképek
megtekintése és zenehallgatás című fejezetet.
5.2.2 A főmenü használata
Az alábbi példa bemutatja a főmenü használatát.
5.2.1 A főmenü megjelenítése
1. A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a távvezérlő MENU gombját.
Televízió
Multimédia
2. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
A főmenü a következő elemeket tartalmazza:
• A TV menüje
A menü segítségével elvégezheti a telepítést,
a kép- és hangbeállításokat, kiválaszthatja a kívánt Ambilight módot és egyéb funkciókat
állíthat be.
•
Csatornák listája
A menüpont kiválasztásával megjeleníthető
a csatornák listája. A kedvenc csatornák
listáját itt állíthatja össze.
Műsorfüzet
Ha telepítve vannak digitális csatornák,
ezzel a funkcióval megjeleníthetők a digitális
műsorokkal kapcsolatos információk. Lásd
az 5.9 Elektronikus műsorfüzet használata
című fejezetet.
HU-16
Televízió
A TV menüje
Csatornák listája
Műsorfüzet
A TV menüje
Csatornák listája
Műsorfüzet
•
1. A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a távvezérlő MENU gombját.
Multimédia
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen A TV
menüje elembe.
A TV menüje
A televízió beállít...
A televízió beállít... Beállítások assziszt.
Funkciók
Installálás
Szoftverfrissítés
Vissz. stand. állap...
Kép
Hang
Ambilight
3. A Æ gomb megnyomásával lépjen
A televízió beállításai menübe.
A televízió beállít... Beállítások assziszt.
Beállítások assziszt.
Vissz. stand. állap... Azonnali indítás
Kép
Hang
Ambilight
A televízió beállít... Kép
Beállítások assziszt. Kontraszt
Vissz. stand. állap... Fényerő
Szin
Kép
Hang
Színárnyalat
Ambilight
Képélesség
Színárnyalat
Pixel Plus
Digital Natural Motion
5. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a Kép
beállításokba.
Kép
Kontraszt
Fényerő
Szin
Színárnyalat
Kontraszt
90
47
52
0
Képélesség 4
Színárnyalat
Pixel Plus
HD Natural Motion
6. A ï gomb megnyomásával válassza ki a Fényerő menüpontot.
Kép
Fényerő
98
47
52
Szin
Színárnyalat 0
Kontraszt
Fényerő
Képélesség 4
Színárnyalat
Perfect Pixel
HD Natural Motion
7. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a Fényerő beállítást.
Fényerő
8. A Î és a ï gombokkal adja meg a kívánt
beállítást.
9. A Kép beállításokhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a Í gombot vagy a kilépéshez
nyomja meg a MENU gombot.
DDMegjegyzés
Digitális csatornák telepítésével több
lehetőség is rendelkezésre áll.
5.2.3 A Gyors hozzáférés menü használata
A Gyors hozzáférés menü segítségével közvetlenül
elérheti a leggyakrabban használt menüelemeket.
DDMegjegyzés
Ha telepítve vannak és rendelkezésre állnak
digitális csatornák, a velük kapcsolatos beállítások
a Gyors hozzáférés menüben jelennek meg.
1. Nyomja meg a távvezérlőn az OPTION gombot.
2. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt
beállítást:
• Hang nyelve (digitális)
Lásd az 5.3.5 Hangbeállítások módosítása
című fejezetet.
• Feliratok nyelve (digitális)
Lásd az 5.11.3 Felirat nyelvének kiválasztása
digitális TV-csatornákon című fejezetet.
• Felirat
Lásd az 5.11 Feliratok használata című fejezetet.
• Képformátum
Lásd az 5.3.4 Képformátum módosítása
című fejezetet.
• Equalizer
Lásd az 5.3.5 Hangbeállítások módosítása
című fejezetet.
• Óra
3. A kiválasztott menü megjelenítéséhez
nyomja meg az OK gombot.
4. A menüben található beállítások módosításához
használja a Î, ï, Í, Æ gombokat.
5. A menüből való kilépéshez nyomja meg az
OPTION gombot.
HU-17
Magyar
4. A ï gomb megnyomásával válassza ki a Kép menüpontot.
Óra megjelenítése vagy elrejtése
1. Az óra tartós megjelenítéséhez a Gyors
hozzáférés menüben válassza ki az Óra
elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
Gyors hozzáférés
Hang nyelve
Feliratok nyelve
Felirat
5.3.2 Képbeállítások módosítása
Ebben a fejezetben a képbeállítások
elvégzésének módjáról olvashat.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
A televízió beállításai > Kép elemet.
A televízió beállít... Kép
Képformátum
Equalizer
Beállítások assziszt. Kontraszt
Vissz. stand. állap...
Kép
Hang
Ambilight
Óra
2. Nyomja meg az OPTION, majd a Î
vagy ï gombot az Óra elem ismételt
kiválasztásához.
Fényerő
Szin
Színárnyalat
Képélesség
Színárnyalat
Pixel Plus
3. Az óra elrejtéséhez nyomja meg az OK gombot.
Dig...Nat...Motion
Dinamikus kontr.
5.3
Zavarelfojtás
Kép- és hangbeállítások
módosítása
MPEG artifact eln...
Színjavítás
Ebben a fejezetben a kép- és hangbeállítások
elvégzésének módjáról olvashat.
5.3.1 A Beállítások asszisztens
használata
A Beállítások asszisztens végigvezeti Önt a kép-, hang- és Ambilight-beállításokon.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
A televízió beállításai > Beállítások
asszisztens elemet.
Active control
Optikai érzékelő
Képformátum
2. A listába történő belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt
beállítást:
•
Kontraszt
A kép világos területeinek erősségét
szabályozza, a sötét területeket változatlanul
hagyja.
3. Az Azonnali indítás lehetőséghez nyomja meg az OK gombot.
•
Fényerő
A kép fényerejét szabályozza.
4. Az asszisztens indításához nyomja meg a távvezérlőn lévő zöld gombot.
•
Szín
A telítettség szintjének szabályozása.
5. A Í és a Æ gombokkal válthat a bal és jobb
oldali beállítások között.
•
6. A következő beállításra a zöld gomb
megnyomásával léphet. Az asszisztens
számos beállításon végigvezeti. A beállítások
elvégzése után az asszisztens rákérdez, hogy
kívánja-e tárolni a beállításokat.
Színárnyalat
NTSC sugárzás esetén ez a beállítás
kiegyenlíti a különböző színváltozatokat.
•
Képélesség
Az apró részletek élességének szabályozása..
2. A belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
7. Az összes beállítás tárolásához nyomja meg
a zöld gombot.
HU-18
Színárnyalat
A színek Normál, Meleg (vöröses)
vagy Hideg (kékes) árnyalatra állíthatók.
Saját beállítás megadásához válassza a Felhasználói telepítés elemet.
•
Active Control
A funkció a lehető legjobb képminőség
érdekében korrigálja a fogadott jeleket. Az
Active Control funkció Be vagy Ki értékre
állítása.
• Felhasználói árnyalat
Ha a Színárnyalat menüben a Felhasználói telepítés opció van
kiválasztva, a képernyőn megjelenő
utasítások követésével módosíthatja az
alábbi beállítások értékeit:
- R-WP (Fehér pont piros komponense)
- G-WP (Fehér pont zöld komponense)
- B-WP (Fehér pont kék komponense)
- R-BL (Fekete szint piros komponense)
- G-BL (Fekete szint zöld komponense)
•
Optikai érzékelő
A kép- és az Ambilight beállításokat a helyiség fényviszonyaihoz igazítja. Az Optikai
érzékelő Be vagy Ki értékre állítása.
•
Képformátum
Lásd az 5.3.4 Képformátum módosítása című
fejezetet.
•
Pixel Plus
A Pixel Plus HD funkció engedélyezése
vagy letiltása, amely funkció finomhangolja az egyes pixeleket, hogy igazodjanak
a környező pixelekhez. Ez kiváló, nagy
felbontású képet eredményez.
•
HD Natural Motion
Csökkenti a félképek és a sorok villódzását
és sima mozgást eredményez, különösen
mozifilmek esetében. A Maximum,
Minimum és a Ki beállítások közül
választhat.
•
Dinamikus kontraszt
Ez a funkció a kép kontrasztját a képernyőn
megjelenő kép változásai szerint javítja. A
Minimum, Közepes, Maximum és Ki
beállítások közül választhat. A Közepes az
ajánlott beállítás.
5.3.3 Smart settings beállítások
használata
A képbeállítások manuális beállítása mellett
Smart Settings beállítások is rendelkezésre
állnak, amelyek segítségével a TV-készülék egy
előre meghatározott kép-, hang és Ambilightbeállításra állítható be.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje > A
televízió beállításai > Smart settings
visszaállítása.
2. A listába történő belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki az alábbi
beállítások valamelyikét:
• Aktuális
A manuálisan kiválasztott kép-, hang- és
Ambilight-beállítások alkalmazása.
•
Zavarelfojtás
Képzaj kiszűrése és csökkentése. A
Minimum, Közepes, Maximum és Ki
beállítások közül választhat.
• Szabványos
A legtöbb nappaliban megfelelő,
természetes kép-, hang- és Ambilightbeállítások alkalmazása.
•
MPEG artifact elnyomása
A funkció a digitális képeken lévő
átmeneteket mossa össze. Az MPEG artifact
elnyomása funkció Be vagy Ki értékre
állítása.
• Élénk
Világos környezethez megfelelő, ragyogó
kép-, hang- és Ambilight-beállítások
alkalmazása.
•
Színjavítás
A színeket élénkebbé teszi, és fényes színek
esetén növeli a részletek felbontását. A
Minimum, Közepes, Maximum és Ki
beállítások közül választhat.
• Film
Teljes körű moziélményt nyújtó dinamikus
kép-, hang- és Ambilight-beállítások.
4. A kiválasztás tárolásához nyomja meg a zöld
gombot.
HU-19
Magyar
•
5.3.4 Képformátum módosítása
Módosítsa a képformátumot, hogy az
megfeleljen a tartalomnak.
1. Nyomja meg a távvezérlő
KÉPFORMÁTUM gombját. Vagy nyomja meg a MENU gombot, majd válassza A TV
menüje > A televízió beállításai >
Kép > Képformátum elemet.
DDMegjegyzés
A 4:3 képformátum állandó használata a képernyő torzítását okozhatja. Az Autom.
formátum beállítás használatát javasoljuk.
•
14:9 képformátum (HD esetén nem alkalmazható)
A klasszikus 4:3 formátum 14:9 arányra történő átállítása.
2. A Î vagy a ï gombbal válassza ki az alábbi
képformátumok valamelyikét:
•
Autom. formátum (PC-nél nem alkalmazható)
DDMegjegyzés
A 14:9 képformátum állandó használata a képernyő torzítását okozhatja. Az Autom.
formátum beállítás használatát javasoljuk.
•
A kép automatikus nagyítása, hogy az
teljesen kitöltse a képernyőt. A feliratok
továbbra is láthatóak maradnak.
DDMegjegyzés
A képernyő minimális torzítása érdekében
használja az Autom. formátum beállítást.
•
•
16:9 képformátum (HD esetén nem alkalmazható)
A klasszikus 4:3 formátum 16:9 arányra történő átállítása.
Széles képernyő
Super zoom (HD esetén nem alkalmazható)
A klasszikus 4:3 formátum 16:9 arányra történő nyújtása.
A 4:3 képarányú adások esetén minimális
torzítással távolítja el az oldalsó fekete sávokat.
•
•
Nem méretezett (Kizárólag HD és PC esetén)
4:3 (HD esetén nem alkalmazható)
A klasszikus 4:3 formátum megjelenítése.
HU-20
Maximális élesség, bár a széleken
torzulás jelenhet meg. Valamint fekete
sávok jelenhetnek meg számítógépről
megtekintett képek esetén.
menüje > Installálás > Preferenciák. A
listába történő belépéshez nyomja meg a Æ
gombot, majd válassza a Volume bar on
vagy Volume bar off lehetőséget.
5.3.5 Hangbeállítások módosítása
2. A listába történő belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
A televízió beállít... Hang
Beállítások assziszt. Equalizer
Vissz. stand. állap... Hangerő
Balansz
Kép
Hang
Ambilight
Kísérőhang nyelve
Kétnyelvű I/II
Mono/Sztereo
Surround üzemm...
•
Balansz
A bal és a jobb oldali hangsugárzók
hangerejének aránya állítható be a készülékhez
viszonyított elhelyezkedésének megfelelően.
•
Hang nyelve
Felsorolja az adott digitális csatorna esetében
rendelkezésre álló nyelveket (analóg
csatornák esetében nem áll rendelkezésre).
•
Dual I/II
Ha rendelkezésre áll két különböző nyelv,
akkor azok között választhat.
•
Mono/Sztereo
Ha rendelkezésre áll sztereo sugárzás,
választhat a monó és a sztereo mód között.
•
Surround üzemmód
Ha rendelkezésre áll surround hangzás
(Virtual Dolby Surround), engedélyezze azt
a tökéletesebb térbeli hangzás érdekében.
•
Fejhallg. hangerő
A fejhallgató hangerejének módosítása.
Fejhallg. hangerő
Autom. hangerőszab.
Delta hangerő
Autom. surround
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki az alábbi
beállítások valamelyikét:
•
Equalizer
Segítségével beállítható a mély és a magas
hangok aránya. Az egyes beállításokhoz
válassza ki az adott sávot. Vagy a színes
gombok segítségével válassza ki valamelyik
előre beállított equalizer-beállítást:
• Szabványos
Az equalizer semleges értékre van állítva.
• Beszéd
Az equalizer-beállítások a beszédalapú
hangra vannak optimalizálva.
• Multimédia
A beállítások a különböző
audiotípusokra vannak optimalizálva.
• Zene
A beállítások zenére vannak
optimalizálva.
•
DDMegjegyzés
Ha csatlakoztatva van fejhallgató, a TVkészülék hangsugárzóinak elnémításához
nyomja meg a távvezérlő MUTE gombját.
A HANGOSÍTÁS/HALKÍTÁS gombok
megnyomása megszünteti a TV-készülék
hangsugárzóinak elnémítását.
•
Automatic volume leveling
Ez a funkció csökkenti a hirtelen hangerőváltozásokat, például reklámok vagy
csatornaváltás esetében. A Be és a Ki
beállítások közül választhat.
•
Delta hangerő
Kiegyenlíti a csatornák vagy a csatlakoztatott készülékek közötti
hangerőkülönbségeket. A Delta hangerő
funkcióra történő váltás előtt a készüléket
át kell kapcsolni a csatlakoztatott
készülékre.
•
Automata surround
A TV-készülék automatikusan a rendelkezésre álló legjobb sugárzott
surround hangerő-üzemmódra kapcsol. A
Be és a Ki beállítások közül választhat.
Hangerő
A hangerő módosítása.
EETipp
A hangerő módosításakor megjelenő
hangerő jelzőskála engedélyezéséhez
vagy letiltásához nyomja meg a távvezérlő
MENU gombját, majd válassza A TV
HU-21
Magyar
Ebben a fejezetben a hangbeállítások
elvégzésének módjáról olvashat.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
A televízió beállításai > Hang elemet.
5.4
Ambilight-beállítások
módosítása
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza A TV menüje > A televízió
beállításai > Ambilight elemet.
2. A listába történő belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
A televízió beállít... Ambilight
Beállítások assziszt. Ambilight
Vissz. stand. állap... Fényerő
Mód
Kép
Hang
Ambilight
Szín
Felosztás
Balansz
•
Balansz
A TV-készülék bal és jobb oldalára különkülön beállítja az Ambilight szintjét.
CCFigyelem!
A távérzékelőkből érkező jel zavarmentes
vétele érdekében ne helyezze a távvezérlőket
az Ambilight által megvilágított területre.
5.4.1 Ambilight-funkció a TV-készülék
készenléti üzemmódjában
A TV-készülék készenléti üzemmódjában is
bekapcsolhatja az Ambilight-funkciót, hogy
hangulatosabbá tegye a helyiséget. Ebben az
üzemmódban az Ambilight csak állandó színként
áll rendelkezésre.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki az alábbi
beállítások valamelyikét:
•
Ambilight
Az Ambilight-funkció Be vagy Ki értékre
kapcsolása.
•
Fényerő
Az Ambilight által sugárzott fény szintjének
szabályozása.
•
Mód
Négy Ambilight-üzemmód áll rendelkezésre:
Szín, Pihentető, Mérsékelt, Dinamikus.
Lásd a 4.5.1 Ambilight-üzemmódok közötti
váltás című fejezetet.
•
Szín
Válassza ki valamelyik előre beállított
színbeállítást (Meleg fehér, Hideg fehér,
Kék) vagy beállíthat valamilyen egyéni színt.
DDMegjegyzés
Egyéni szín beállítása esetén először a Telítettség elemet válassza ki, és arra magas
értéket adjon meg. Majd válassza a Színskála
pontot és válasszon egy értéket 0 és 100 között.
•
Felosztás
A TV-készülék bal és jobb oldalára külön-külön
beállítja az Ambilight-szín szintjét. Maximum,
Közepes, Minimum és Ki szintek közül
választhat. A Ki lehetőség választása esetén
csak monó színeket nyújt az Ambilight.
HU-22
1. A TV-készülék készenléti állapotában nyomja meg a távvezérlő AMBILIGHT gombját.
2. A MODE gomb ismételt megnyomásával
válasszon ki egy színt.
5.5
A LightGuide fényerejének
beállítása
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
válassza A TV-menüje > Installálás >
Preferenciák > LightGuide Szint.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a LightGuide Szint menübe.
3. A Î és a ï gombokkal válassza ki a LightGuide fényerejét:
• 0: Ki
• 1: 25%
• 2: 50%
• 3: 75%
• 4: Teljes
4. Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
5. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
5.7.2 T.O.P. teletext-adások kiválasztása
5.6
A T.O.P. (Table Of Pages, oldaljegyzékes) teletextadások lehetővé teszik, hogy oldalszámok beírása nélkül egyik témáról a másikra ugorjon. A T.O.P.
nem mindegyik TV-csatorna esetében elérhető.
Váltás Shop vagy Otthon
üzemmódra
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
válassza A TV-menüje > Installálás >
Preferenciák > Hely elemet.
1. Nyomja meg a távvezérlő TELETEXT gombját.
2. Nyomja meg az INFO gombot.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a Hely
menübe.
3. A Î és a ï gombokkal válassza ki a TVüzemmódot:
• Otthon
Az otthoni felhasználók az összes TVbeállítást kínálta teljes rugalmasságot
élvezhetik.
Megjelenik a T.O.P. áttekintő lista.
3. A Í, Æ vagy a Î, ï gombokkal válasszon ki
egy témát.
4. Az oldal megtekintéséhez nyomja meg az
OK gombot.
4. Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
5.7.3 Felezett képernyős teletext használata
5. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
A felezett képernyős teletext engedélyezésével
az adott csatorna vagy forrás a képernyő bal
oldalán jelenik meg. A teletext pedig a képernyő
jobb oldalán jelenik meg.
5.7
Speciális teletext-funkciók
használata
A TV-készülék 1,200 oldalas memóriával rendelkezik,
amely tárolja a sugárzott teletext-oldalakat és
aloldalakat. A teletext-memória csökkenti az egyes
oldalak betöltődéséhez szükséges időt.
5.7.1 Teletext-aloldalak kiválasztása
Egy-egy teletext-oldal alatt sokszor több aloldal
is található. Az aloldalak a főoldal száma melletti
sávon jelennek meg.
1. Nyomja meg a távvezérlő TELETEXT gombját.
2. Válasszon ki egy teletext-oldalt.
3. Aloldal kiválasztásához használja a Í és a Æ
gombokat.
1. A felezett képernyős teletext
engedélyezéséhez nyomja meg a távvezérlő
FELEZETT KÉPERNYŐ gombját.
2. Normál teletext megjelenítéséhez nyomja meg ismét a gombot.
3. A teletext kikapcsolásához nyomja meg a
TELETEXT gombot.
5.7.4 Keresés a teletextben
A funkció segítségével gyorsan egy adott
oldalszámhoz kapcsolódó témához ugorhat, vagy
szavakat kereshet a teletext-oldalak között.
1. Nyomja meg a távvezérlő TELETEXT
gombját.
2. Az első szó vagy szám kijelöléséhez nyomja meg az OK gombot.
3. A Î, ï vagy a Í, Æ gombokkal ugorhat a következő szóra vagy számra az oldalon.
HU-23
Magyar
• Shop
Smart settings beállítások Élénk értéke;
ideális üzletekben való alkalmazásra. A
beállítások módosítása csak korlátozott
mértékben lehetséges.
4. Az OK gomb megnyomásával indíthatja a keresést azon oldal után, amely tartalmazza a kijelölt szót vagy számot.
•
5. A Keresés funkcióból való kilépéshez
nyomja le addig a Î gombot, amíg eltűnik
az összes szó vagy szám kijelölése.
Kimutatás
Az egyes oldalakon elrejtett információk
(pl. rejtvények, találós kérdések megoldása)
elrejtésére és megjelenítésére szolgál.
•
Aloldal-forgatás
Ha a kiválasztott oldalhoz aloldalak is tartoznak,
az aloldalakat automatikusan léptetheti.
5.7.5 Teletext-oldalak nagyítása
•
Nyelv
Bizonyos nyelvek eltérő karaktereket
használnak. Más nyelv használata esetén
kapcsoljon át a megfelelő nyelvcsoportra,
hogy a szöveg helyesen jelenjen meg.
A kényelmesebb olvashatóság érdekében a teletext-oldalak kinagyíthatók.
1. Nyomja meg a távvezérlőn a TELETEXT
gombot, majd válasszon ki egy teletext-oldalt.
2. Ha az oldal felső részét szeretné kinagyítani,
nyomja meg a távvezérlő OPTION gombját.
4. Az egyes beállításokat az OK gomb
segítségével módosíthatja:
5. A Teletext menü elemből való kilépéshez
nyomja meg a MENU gombot.
6. A teletext kikapcsolásához nyomja meg a
TELETEXT gombot.
3. Az oldal alsó részének nagyításához nyomja meg ismét az OPTION gombot.
5.7.7 Digitális szöveges szolgáltatások
használata (csak az Egyesült
Királyságban)
5. A normál oldalmérethez az OPTION
gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.
Az Egyesült Királyságban egyes digitális TVszolgáltatók további digitális szöveges vagy
interaktív szolgáltatásokat kínálnak (például
a BBC1). Ezek a szolgáltatások a normál
teletexthez hasonlóan működnek, de szám-,
szín- és navigációs gombok is használhatók.
5.7.6 A teletext menü használata
1. Nyomja meg a távvezérlő TELETEXT
gombját.
4. A kinagyított oldalon a Î és a ï
gombokkal léptethet.
A teletext menüben található funkciók
segítségével megjelenítheti a rejtett információkat,
automatikusan léptetheti az aloldalakat, valamint
módosíthatja a karakterkészletet.
1. Nyomja meg a távvezérlő TELETEXT
gombját.
2. Nyomja meg a MENU gombot. Megjelenik
a Teletext menü.
Teletext menü
Kimutatás
Ki
Aloldal-forgatás
Nyelv
Ki
II.Csop.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt
beállítást.
HU-24
2. Egy adott elem kiválasztásához vagy
kijelöléséhez használja a Î, ï vagy Í, Æ
gombokat.
3. A megfelelő színes gombbal válassza ki a kívánt opciót.
4. Jóváhagyáshoz vagy aktiváláshoz nyomja meg az OK gombot.
5. Az MHEG Cancel gomb megnyomásával
léphet ki a digitális szöveges vagy interaktív
szolgáltatásokból.
CCFigyelem!
A digitális szöveges szolgáltatások nem használhatók, amikor az adott csatorna feliratokat is közvetít és a Funkciók
menüben a Subtitle On funkció van beállítva az 5.9 Feliratok című fejezetben leírtak szerint.
5.7.8 A Teletext 2.5 használata
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt listát.
Ha egy adott TV-csatorna sugározza ezt a típusú teletextet, a Teletext 2.5 a normál
teletextnél szebb színeket és fejlettebb
grafikákat kínál. A Teletext 2.5 alapértelmezés
szerint be van kapcsolva.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
Installálás > Preferenciák > Teletext
2.5 elemet.
4. Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a kiválasztott kedvenclista.
3. A Be és a Ki beállítások között választhat.
4. A beállítás módosításához nyomja meg az
OK gombot.
5.8.2 Kedvenclista létrehozása
1. Nyomja meg a távvezérlő OK gombját.
Megjelenik az utoljára kiválasztott lista.
2. Az összes kedvenclista megjelenítéséhez
nyomja meg a piros gombot.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt listát.
4. Nyomja meg az OK gombot.
5. A zöld gomb megnyomásával lépjen Edit
módba. A lista kiválasztásával megjelenik a teljes csatornalista.
Kedvenclisták létrehozása
6. Egy adott csatorna kijelöléséhez nyomja meg a Î vagy a ï gombot.
Használhatja a Minden csatorna listát
vagy összeállíthatja saját kedvenclistáját a kedvenc TV-csatornáival és rádióállomásaival.
A család minden tagja létrehozhatja a saját
kedvenclistáját.
7. A kijelölt csatorna megjelöléséhez (vagy
a jelölés megszüntetéséhez) nyomja meg
az OK gombot. A csatorna a kiválasztott
listára kerül (vagy törlődik onnan).
5.8
5.8.1 Kedvenclista kiválasztása
1. Nyomja meg a távvezérlő OK gombját. Vagy
nyomja meg a MENU gombot, és válassza a Csatornalista lehetőséget. Új telepítés
esetén megjelenik a Minden csatorna lista.
Minden csatorna
....
EXT 3
HDMI ...
A
1 Analóg csatornák 1
2 Digit. csatornák 1
3 Digit. csatornák 2
4 Rádiócsatornák 1
8. Az Edit módból való kilépéshez nyomja meg újra a zöld gombot. Ekkor ismét
megjelenik a módosított csatornalista.
5.8.3 Csatorna kiválasztása
a kedvenclistáról
1. Nyomja meg a távvezérlő OK gombját.
Megjelenik az utoljára kiválasztott csatornalista.
2. Egy adott csatorna kijelöléséhez használja a Î vagy a ï gombot.
3. Nyomja meg az OK gombot. A TV-készülék
a választott csatornára hangol.
EETipp
....
Választási lista
Ha nem új telepítésről van szó, a legutoljára kiválasztott kedvenclista jelenik meg.
2. Az összes kedvenc lista megjelenítéséhez
nyomja meg a piros gombot.
HU-25
Magyar
2. A listába történő belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
5. Kilépéshez nyomja meg újra az OK gombot.
•
A kiválasztott listán található csatornák
között a távirányítón található
CSATORNAVÁLTÁS FEL/LE gomb
segítségével léptethet.
•
A listán nem szereplő csatornákat a számgombok segítségével választhatja ki.
5.9
Az elektronikus műsorfüzet
használata
Az elektronikus műsorfüzet egy képernyőn
megjelenő útmutató, amely a beütemezett
digitális TV-adásokat jeleníti meg. Ez az
útmutató analóg csatornákhoz nem áll
rendelkezésre. Műsoridő, cím és műfaj szerint
navigálhat és választhatja ki a műsorokat.
Két műsorfüzet-típus létezik, a „Now and Next”
és a „7 or 8 day” elektronikus műsorfüzet. A
„Now and Next” típusú műsorfüzet mindig, a „7 or 8 day” elektronikus műsorfüzet azonban
csak bizonyos országokban áll rendelkezésre.
Vagy nyomja meg a MENU gombot és
válassza a Műsorfüzet elemet.
Az alábbi műsorfüzet típusok jelennek meg:
„Now and Next” EPG
Az aktuálisan sugárzott műsorról jelenít
meg részletes információkat.
26 BBC1
Kd., 12 Szep.
09:17
Title : Commonwealth Games
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min
..........
A műsorfüzet menü segítségével az alábbiakra nyílik lehetősége:
Csatornaváltáshoz nyomjon - P +.
•
Megtekintheti az aktuálisan sugárzott
digitális műsorok listáját
Vagy
•
Megtekintheti a soron következő műsorokat
•
Műfajok szerint rendezheti a műsorokat
•
Emlékeztetőket állíthat be, amelyek
figyelmeztetik az adott műsor kezdésére
A „7 or 8 day” műsorfüzet adatainak
fogadása beletelhet bizonyos időbe. A betöltés
után megjelenik a TV-műsorok listája.
•
Létrehozhatja a kedvenc EPG-csatornáinak
listáját
5.9.1 Az elektronikus műsorfüzet
bekapcsolása
DDMegjegyzés
Az elektronikus műsorfüzet első használata alkalmával, előfordulhat, hogy a rendszer
frissítés végrehajtására kéri. Ebben az esetben
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
1. Nyomja meg a távvezérlő
GUIDE gombját.
Kilépés
Következő
„7 or 8 day” EPG
Műsorfüzet
Kd., 12 Szep.
Körül
09:55
Következő
BBC ONE
07:50 Commonwealth
12:30 Commonwealth
BBC TWO
09:50 Tweenies
10:15 Something Special
five
09:00 The Wright Stuff
10:30 Trisha Goddard
BBC THREE 05:32 This is BBC THREE
BBC FOUR
05:32 This is BBC FOUR
abc1
09:20 Moonlighting
Emlékeztető
13:50
Anastasia
Nézés
12:00 This is BBC THREE
12:00 This is BBC FOUR
10:15 Daddio
Ugrás ...
Info
0010 - EEN
2. A távvezérlő színes gombjai segítségével
aktiválhatja a rendelkezésre álló funkciókat:
• Következő
Információk megjelenítése a következő
műsorról.
• Emlékeztető
Műsor bejelölése emlékeztetőként.
• Nézés
Aktuális műsor megtekintése vagy
meghallgatása.
HU-26
• Jump to...
Ugrás a következő vagy előző napra.
Az időzített kikapcsoló meghatározott idő elteltével
a TV-készüléket készenléti módba kapcsolja.
• Info
Információkat jelenít meg a kiválasztott
műsorról, ha rendelkezésre áll ilyen
információ.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
Funkciók > Időzített kikapcsoló elemet.
5.9.2 További információk a „7 or 8 day”
elektronikus műsorfüzetről
A Műsorfüzet menün keresztül rendelkezésre
áll műfaj szerinti keresés, emlékeztetők
beállítása, valamint további funkciók.
1. Nyomja meg a távvezérlő
GUIDE gombját.
2. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját.
Megjelenik a Műsorfüzet menü.
Műsorfüzet
Műsor
Műsor
12:30 South Today
Keresés műfaj szer... 11:50 Working Lunch
Emlékeztetők időr... 11:55 Melrose Place
Kedvenc EPG csat... 13:00 In aller Freund
EPG adatok vétele
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt
menüelemet.
4. A belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
5. A kiválasztáshoz nyomja meg a Î vagy a ï
gombot.
6. A kiválasztás aktiválásához nyomja meg az
OK gombot vagy a zöld színű gombot.
7. Az elektronikus műsorújságból való kilépéshez
nyomja meg a GUIDE gombot.
DDMegjegyzés
Csak a Kedvenc EPG-csatornaként megjelölt
csatornák jelennek meg a Műsorfüzet menüben.
5.10 Időzítők és gyermekzár
használata
Ez a fejezet a TV-készülék adott időpontban
történő be- és kikapcsolásának módját, illetve a Gyermekzár funkció használatát ismerteti.
5.10.1 A TV-készülék automatikus
átkapcsolása készenléti módba
(Időzített kikapcsoló)
2. Nyomja meg a Æ gombot az Időzített
kikapcsoló sávba történő belépéshez.
3. A Î vagy a ï gombbal állítsa be az elalvási
időt. Ez öt percenként egészen 180 percig
állítható. A nulla érték kiválasztásával az
időzített kikapcsoló leállítható.
4. Az időzített kikapcsoló aktiválásához
nyomja meg az OK gombot.
DDMegjegyzés
A TV-készüléket bármikor kikapcsolhatja a beállított idő lejárta előtt, vagy a visszaszámlálás ideje alatt újból beállíthatja az időzített kikapcsolást.
5.10.2 A TV-készülék automatikus
bekapcsolása (Időzítő)
Az időzítő készenléti üzemmódból bekapcsolja a készüléket a megadott csatornára, a megadott
időpontban.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
Funkciók > Időzítő elemet.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be az
Időzítő menübe.
3. A Î vagy a ï, Í vagy a Æ gombbal válassza ki és adja meg a menüelemeket a csatorna,
a hét napja, a gyakoriság és a kezdő időpont
megadásához.
4. Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
5. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
EETipp
Az időzítő kikapcsolásához az Időzítő
menüben válassza a Ki beállítást.
5.10.3 TV-csatornák vagy csatlakoztatott
készülékek zárolása (Gyermekzár)
A TV-csatornák vagy a csatlakoztatott eszközök
egy négyjegyű kód segítségével zárolhatók,
hogy a gyermekek ne tudják a számukra nem engedélyezett tartalmakat megnézni.
HU-27
Magyar
3. Az elektronikus műsorújságból való kilépéshez
nyomja meg a GUIDE gombot.
A Gyermekzár kódjának beállítása vagy
módosítása
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
Funkciók > Kódbeállítás vagy Kód
módosítása elemet.
2. A kódbeállításba történő belépéshez
nyomja meg a Æ gombot.
5. Nyomja meg a Í gombot.
6. Válassza ki az Idő elemet.
7. Nyomja meg a Æ gombot.
8. Adja meg az időt a Î vagy a ï és a Æ gombbal.
9. Nyomja meg az OK gombot.
3. Adja meg a kódot a számgombokkal.
A Funkciók menü ismét megjelenik egy
üzenettel, amely a kód létrehozásának vagy
módosításának megerősítését kéri.
Egy vagy több csatorna és a
csatlakoztatott eszközök zárolása
EETipp
Ha elfelejtette a kódot, írja be a „8888”
számokat a meglévő kódok felülírásához.
2. A belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
Belépés a Gyermekzár menübe
4. Nyomja meg a Æ gombot.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
válassza A TV menüje > Funkciók >
Gyermekzár elemet, majd a kód
megadásához nyomja meg a Æ gombot.
5. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a lezárni
vagy feloldani kívánt csatornát vagy készüléket.
2. Adja meg a kódot a számgombokkal.
Az összes csatorna és a csatlakoztatott
eszköz zárolása és a zárolás feloldása
1. A Gyermekzár menüben válassza a Zár
vagy a Kiold elemet.
2. Nyomja meg az OK gombot.
Adott műsor vagy összes csatorna
zárolása a megadott időponttól kezdve
1. A Gyermekzár menüben válassza az
Egyéni zár elemet.
Gyermekzár
Egyéni zár
Zár
Egyéni zár
Kiold
Zár után
Csatorna zárolása
Szülői minősítés
2. Az Egyéni zár menü megjelenítéséhez
nyomja meg a Æ gombot.
3. A Zár után menü megjelenítéséhez nyomja meg ismét a Æ gombot.
4. Az Időzítőzár engedélyezéséhez válassza a Be értéket.
HU-28
1. A Gyermekzár menüben válassza az
Egyéni zár elemet.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a Csatorna zárolása elemet.
6. Minden egyes kiválasztásnál nyomja meg
az OK gombot az adott csatorna vagy
készülék zárolásához vagy feloldásához.
Szülői minősítések beállítása
Számos digitális adást sugárzó szolgáltató
korhatár-jelzéssel látja el a műsorait. A TV-készülék
beállítható úgy, hogy csak a gyermekei korának
megfelelő korhatár-jelzésű műsorokat jelenítse meg.
1. A Gyermekzár menüben válassza az
Egyéni zár elemet.
2. A belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a Szülői
minősítés elemet.
4. Nyomja meg a Æ gombot.
5. A Î vagy a ï gombbal válasszon ki egy
korhatárt.
6. Nyomja meg a Menu gombot a Gyermekzár menüből való kilépéshez.
5.11 Feliratok használata
Lehetőség van a feliratok engedélyezésére az
egyes TV-csatornák esetében. A feliratok sugárzása teletexten vagy DVB-T digitális sugárzáson keresztül
történik. Digitális sugárzás esetében lehetőség van a felirat preferált nyelvének kiválasztására is.
5.11.1 Feliratok engedélyezése analóg TVcsatornák esetében
1. Válasszon ki egy analóg TV-csatornát.
2. Nyomja meg a távvezérlő TELETEXT gombját.
3. Adja meg a feliratoldal háromjegyű oldalszámát.
4. A teletext kikapcsolásához nyomja meg a
TELETEXT gombot.
5. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
Funkciók > Felirat elemet.
6. A listába történő belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
DDMegjegyzés
Amikor az alábbiakban bemutatottak
szerint kiválaszt egy feliratnyelvet valamelyik
digitális TV-csatornán, az Installálás
menüben beállított preferált feliratnyelv
átmenetileg felülírásra kerül.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
Funkciók > Felirat nyelve elemet.
2. A rendelkezésre álló nyelvek listájába történő belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt
feliratnyelvet.
4. Nyomja meg az OK gombot.
Funkciók
A televízió beállít... Feliratok
Funkciók
Feliratozás nyelve
Installálás
Időzített kikapcsoló
Gyermekzár
Szoftverfrissítés
Kódbeállít./módosít.
Időzítő
Közös interfész
Demo
7. A Î vagy a ï gombokkal jelölje ki a Be
elemet a feliratok állandó megjelenítéséhez
vagy a Felirat némításkor elemet, ha a feliratokat csak akkor kívánja megjeleníteni,
ha a hang el van némítva a távvezérlő
gombja segítségével.
8. Az OK gomb megnyomásával lépjen vissza a Funkciók menübe.
DDMegjegyzés
A feliratok engedélyezéséhez az analóg
csatornákon minden egyes csatornán meg
kell ismételnie ezt a műveletet.
5.11.2 Feliratok engedélyezése digitális
TV-csatornák esetében
Ismételje meg az 5.11.1 Feliratok engedélyezése
analóg TV-csatornák esetében című fejezetben
ismertetett 5-8. lépést.
5.12 Fényképek megtekintése és
zenehallgatás
Külső USB-tárolóeszköz csatlakoztatásával
megtekinthet képeket (csak a JPEG formátum támogatott) vagy hallgathat zenét (csak az MP3
vagy a Linear PCM formátum támogatott).
DDMegjegyzés
A Philips nem vonható felelősségre, ha a TV-készülék nem támogatja az USBtárolóeszközt, továbbá a Philips nem vállalja a felelősséget a tárolt adatok károsodásáért
vagy megsemmisüléséért.
5.12.1 USB-tárolóeszköz csatlakoztatása
A TV-készülék bekapcsolt állapotában csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a TV-készülék oldalán
található USB-porthoz. Automatikusan megjelenik
a főmenü, amelyben az USB-eszköz neve kiemelten
jelenik meg a Multimédia felirat mellett.
Televízió
A TV menüje
Csatornák listája
Műsorfüzet
Multimédia
DDMegjegyzés
Az oldalsó csatlakozók, köztük az USB-port
leírását lásd a 7.1 A csatlakozások áttekintése
HU-29
Magyar
A TV menüje
5.11.3 Felirat nyelvének kiválasztása
digitális TV-csatornákon
című fejezetben.
• A diavetítés leállításához nyomja meg az
OK gombot. Újraindításhoz nyomja meg
ismét az OK gombot.
5.12.2 USB-tárolóeszköz eltávolítása
• Nyomja meg az egyik színes gombot a távvezérlőn a TV-készülék képernyőjének
alsó részén látható, megfelelő funkció
indításához.
CCFigyelem!
Az USB-eszköz károsodásának elkerülése
érdekében az eszköz eltávolításakor mindig
kövesse az alábbiakban leírt eljárást.
• A diavetítés leállításához és a többi
funkció megtekintéséhez nyomja meg
a kék gombot. Ha a képernyő alsó
részén a funkciókat jelző sáv eltűnt, azt
bármelyik színes gomb megnyomásával
előhívhatja.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját
a Multimédia menüből való kilépéshez.
2. Várjon öt másodpercet, mielőtt eltávolítaná
az USB-eszközt.
5.12.3 Fényképek megtekintése
1. Miután csatlakoztatta az USB-tárolóeszközt
a TV-készülékhez, nyomja meg a Æ gombot
a Multimédia menübe történő belépéshez.
A Kép menüpont kiemelve jelenik meg.
5. Másik kép vagy album kiválasztásához
nyomja meg a Í gombot.
A diavetítés beállításai
•
Részletek nélkül/Több részlet
A diavetítésben képeinek neve, dátuma,
mérete és a következő kép megjelenítése.
•
Átmenetek
A rendelkezésre álló képátmeneti stílusok
megjelenítése. A Î és a ï gombbal választhat,
és az OK gombbal aktiválhatja a kiválasztást.
•
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a Kép
mappába.
Dia megj. ideje
A képek váltásakor érvényesülő késleltetési
idő beállítása: Rövid, Közepes vagy Hosszú.
•
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt
képet vagy képalbumot az USB-eszközről.
Elforgat
Kép elforgatása.
•
Zoom
A kiválasztható nagyítási lehetőségek
listájának megjelenítése.
•
Műsort indít/Műsort megállít
Diavetítés indítása vagy leállítása.
USB
Kép
Zene
Kép
Afrika_2001
Paris_2006
My_car.jpg
Jean.jpg
Mary.jpg
Kép
Afrika_2001
Afrika_2001
Paris_2005
My_car.jpg
Jean.jpg
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Mary.jpg
Cairo.jpg
Afrika_2001
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Afrika_2001
A bélyegképek lehetővé teszik a képalbumok
áttekintés formájában történő megtekintését.
1. Válassza ki a kívánt képalbumot.
Kenya.jpg
Cairo.jpg
4. A kép megtekintéséhez vagy az albumban
tárolt képek diavetítéséhez nyomja meg az
OK gombot.
HU-30
5.12.4 Képek megtekintése bélyegképként
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a képlistába.
3. Nyomja meg a zöld gombot.
4. A Î vagy ï, Í vagy Æ gombokkal jelölje ki
a kívánt képet.
5. A kép megtekintéséhez nyomja meg az OK
7. A képlistához való visszatéréshez nyomja meg a zöld gombot.
5.12.5 Zenehallgatás
1. Miután csatlakoztatta az USB-tárolóeszközt
a TV-készülékhez, nyomja meg a Æ gombot
a Multimédia menübe történő belépéshez.
2. Válassza ki a Zene elemet, majd a Æ gomb
megnyomásával lépjen be a Zene mappába.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt
zeneszámot vagy albumot.
4. A kiválasztott zeneszám vagy album lejátszásához nyomja meg az OK gombot.
A zenelejátszással kapcsolatos beállítások
•
Részletek nélkül/Több részlet
Megjeleníti a fájlnevet.
•
Ismétlés: egyet/mindent
Zeneszám vagy album ismétlése.
•
Kevert sorrend
Zeneszámok lejátszása véletlenszerű
sorrendben.
5.12.6 Zenés diabemutató megtekintése
A tárolt képeket tartalmazó diavetítés
háttérzenével is megtekinthető.
1. Először válassza ki a kívánt albumot, majd
nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza ki a megjeleníteni kívánt albumot,
majd nyomja meg az OK gombot.
5.13 Digitális rádiócsatornák
hallgatása
Ha lakhelyén fogható digitális adás, akkor a digitális rádiócsatornákat a készülék a telepítés
során automatikusan beállítja. A digitális
csatornák átrendezésével kapcsolatban lásd a 6.5 Csatornák átrendezése című fejezetet.
1. Nyomja meg a távvezérlő OK gombját.
Megjelenik a Minden csatorna menü.
2. A számgombok segítségével válasszon ki
egy rádiócsatornát.
3. Nyomja meg az OK gombot.
5.14 A TV-készülék szoftverének
frissítése
A Philips folyamatosan törekszik termékei javítására,
és határozottan ajánljuk, hogy az egyes frissítések
rendelkezésre állása esetén frissítse a TV-készülék
szoftverét. A frissítések rendelkezésre állását a www.philips.com/support oldalon ellenőrizheti.
5.14.1 Az aktuális szoftververzió
ellenőrzése
• Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját és válassza A TV menüje >
Szoftverfrissítés > Információ az
aktuális szoftverről elemet.
5.14.2 Szoftverfrissítések rendelkezésre
állásának ellenőrzése
A Philips bizonyos időközönként digitális
sugárzás keretében üzeneteket bocsát ki,
amelyek szoftverfrissítések rendelkezésre állását
jelentik be:
• Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját és válassza A TV menüje >
Szoftverfrissítés > Hirdetés elemet.
5.14.3 Szoftver frissítése (digitális
sugárzás)
Ha a TV-készülék (DVB-T) digitális sugárzást
fogad, akkor a készülék automatikusan megkapja a szoftverfrissítéseket. Ha a képernyőn
megjelenő üzenet kéri fel a szoftver frissítésére:
•
Válassza a Jelenleg elemet (ajánlott) a szoftver azonnali frissítéséhez.
•
Válassza a Később elemet, ha azt szeretné,
hogy a készülék később emlékeztesse a szoftver frissítésére.
HU-31
Magyar
gombot.
6. A bélyegképes áttekintéshez való
visszatéréshez nyomja meg a Í gombot.
•
Ha szeretne kilépni a frissítésből, a Törlés
lehetőséget válassza (nem ajánlott). Ha leállítja a frissítést, végezze el manuálisan
a szoftver frissítését a MENU gomb
megnyomásával és A TV menüje >
Szoftverfrissítés > Helyi frissítések
menüpont kiválasztásával. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5.14.4 Szoftver frissítése (analóg sugárzás)
DDMegjegyzés
A művelet végrehajtása előtt győződjön meg
róla, hogy:
•
van elég ideje a teljes frissítési művelet
befejezéséhez;
•
rendelkezésére áll legalább 64 MB szabad
tárhellyel rendelkező USB-tárolóeszköz;
•
rendelkezésére áll USB-porttal és internethozzáféréssel rendelkező számítógép.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját és válassza A TV menüje >
Szoftverfrissítés > Frissítő segéd elemet.
2. Válassza az Azonnali indítás lehetőséget.
3. Csatlakoztassa az USB-tárolóeszköz
és nyomja meg a zöld gombot. Egy
azonosítófájl másolódik az USB-eszközre.
4. A befejezéshez nyomja meg a zöld gombot.
5. Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
6. A számítógépen tallózzon az USBtárolóeszközre és kattintson duplán az
„Update” nevű HTML-fájlra.
7. A frissítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
HU-32
Csatornák telepítése
Installálás
A TV-készülék első bekapcsolása alkalmával
a készülék felkéri a megfelelő menünyelv
kiválasztására és az összes TV- és digitális
rádiócsatorna (ha vannak ilyenek) automatikus
telepítésének végrehajtására.
Ez a fejezet a csatornák újratelepítésére, valamint
egyéb hasznos csatornatelepítés funkciókra vonatkozó információkat tartalmaz.
DD Megjegyzés
A csatornák újratelepítése módosítja a Minden csatorna listát.
6.1
1. lépés A menü nyelvének kiválasztása
DD Megjegyzés
Ha a nyelvi beállítások megfelelőek, folytassa a 2. lépés Az ország kiválasztása elemmel.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza A TV menüje > Installálás >
Nyelvek > A menü nyelve elemet.
Nyelvek
A menü nyelve
A menü nyelve
English
Elsődleges hang
Elsődleges felirat
Español
Français
Hrvatski
Másodlagos felirat
Italiano
Elsődleges teletext
Magyar
Másodlagos hang
Másodlagos teletext
...
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a A
menü nyelve menübe.
MENU_languages_HUN.EPS
3. A Î és a ï gombokkal válassza ki a kívánt
nyelvet.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
5. A Í gomb kétszeri megnyomásával lépjen
vissza az Installálás menübe.
A menü nyelve
Csatorna beállítása
Másodlagos hang
Preferenciák
Elsődleges felirat
Csatlakozás
Másodlagos felirat
Gyári beállítások
Elsődleges teletext
Elsődleges hang
Másodlagos teletext
6. A Nyelvek menüben a menünyelven kívül
az alábbi nyelvi beállításokat is megadhatja MENU_installation_HUN.EPS
(kizárólag digitális csatornák esetében):
•
Elsődleges/Másodlagos hang
A digitális csatornákhoz válassza ki a hang
elsődleges és másodlagos nyelvét.
•
Elsődleges/Másodlagos felirat
A digitális csatornákhoz válassza ki a felirat
elsődleges és másodlagos nyelvét.
•
Elsődleges/Másodlagos teletext
A digitális csatornákhoz válassza ki a teletext
elsődleges és másodlagos nyelvét.
•
Hallássérült
Válassza a Be lehetőséget a felirat
megjelenítéséhez a hang elsődleges és
másodlagos nyelvével.
Automatikus csatornabeállítás
Ez a fejezet bemutatja, hogyan keresheti meg
és tárolhatja automatikusan a csatornákat. Az
utasítások a digitális és az analóg csatornákra egyaránt vonatkoznak.
Nyelvek
Nyelvek
Időzóna
2. lépés Az ország kiválasztása
Válassza ki azt az országot, ahol tartózkodik. A
TV-készülék az adott országnak megfelelően
telepíti és rendezi el a csatornákat.
DD Megjegyzés
Ha az ország beállításai megfelelőek, folytassa a 3. lépés Antenna vagy Kábel választása szakasszal.
1. Az Installálás menüben nyomja meg a ï gombot a Csatorna beállítása elem kiválasztásához.
2. A lista megnyitásához nyomja meg az Æ
gombot. Az Automatikus installálás
parancs kiemelve jelenik meg,
3. Az Æ gomb megnyomásával válassza ki az
Azonnali indítás
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
5. A Î és a ï gombbal válassza ki a kívánt
országot.
6. Nyomja meg a Következő gombot.
HU-33
Magyar
6
3. lépés Antenna vagy Kábel választása
(csak DVB-C esetében)
DD Megjegyzés
Ez a lehetőség csak abban az esetben jelenik
meg, ha az Ön országában a DVB-C (Kábeles
digitális sugárzás) szolgáltatás használható.
Ha a DVB-C szolgáltatás az Ön országában
nem támogatott lépjen a 4. lépés A csatornák
beállítása pontra.
1. Az Î vagy az ï gomb megnyomásával válassza az Antenna vagy a Kábellehetőséget. Az
Antenna elem kiválasztásával a csatornák
telepítése DVB-T (földfelszíni digitális
sugárzás) szolgáltatáson keresztül történik.
A Kábel lehetőség kiválasztásával a csatornák
telepítése DVB-C szolgáltatáson keresztül
történik.
2. Nyomja meg a Következő gombot.
4. lépés A csatornák beállítása
A TV-készülék megkeresi és tárolja az összes
rendelkezésre álló digitális és analóg TV-csatornát,
valamint az összes rendelkezésre álló digitális
rádiócsatornát.
CC FIGYELEM
Ha a 3. lépésben (Antenna vagy Kábel választása)
a Kábel lehetőséget választotta, elérhetővé
válik a Beállítások menü. Amennyiben DVB-C
szolgáltatója eltérő értékeket nem ad meg,
hagyja változatlanul a következő beállítások
értékeit: Hálózati frekvencia, Hálózati
azonosító és Jelsebesség. Vegye figyelembe,
hogy a Frekvenciakeresés Teljes keresés
értékre állítása jelentősen meghosszabbítja a telepítési időt.
1. Nyomja meg az Indítás gombot a telepítés
indításához. A telepítés igénybe vehet néhány
percet.
2. Ha a telepítés befejeződött az Installálás
menühöz a Befejezés gomb megnyomásával
térhet vissza.
3. A kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
DD Megjegyzés
Amennyiben DVB-T és DVB-C szolgáltatási
hozzáféréssel is rendelkezik, és mindkét
hálózatból szeretne csatornákat nézni, végezze
el a csatorna telepítést kétszer – egyszer
a DVB-T, egyszer a DVB-C szolgáltatásra vonatkozóan. Telepítés után a csatornák
közötti váltást a 4.3 A DVB-C és a DVB-T
csatornák egyidejű használata című fejezetben
leírtak szerint hajthatja végre.
HU-34
EE Tipp
Ha a készülék digitális TV-csatornákat talál,
a telepített csatornák listáján néhány üres
csatornaszám jelenhet meg. Ha a tárolt
csatornák átnevezését vagy újrarendezését
szeretné elvégezni, illetve csatornát szeretne
törölni, olvassa el a 6.5 Csatornák átrendezése
című szakaszt.
6.2
Csatornák manuális beállítása
Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan keresheti
meg és tárolhatja kézzel a rendelkezésre álló
analóg TV-csatornákat.
1. lépés A rendszer kiválasztása
DD Megjegyzés
Ha a rendszer beállításai megfelelőek, ugorjon
a 2. lépés Új TV-csatornák keresése és tárolása
részre.
1. Nyomja meg a távirányítón a MENU gombot,
majd válassza a A TV menüje > Installálás
> Csatorna beállítása > Analóg: kézi
installálás menüpontot.
Csatorna beállítása Analóg: kézi install...
Automatikus inst... Rendszer
Frissítés telepítése Keresés
Teszt-vétel dig. üz... Finomhangolás
Analóg: kézi install... Aktuális csatornát...
Átrendezés
Menteni új csator...
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a Csatorna beállítása menübe. A Rendszer
lehetőség kiemelve jelenik meg.
3. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a Rendszer listába.
4. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt
országot vagy térséget.
5. A Í gomb megnyomásával lépjen vissza a Csatorna beállítása menübe.
2. lépés Új TV-csatornák keresése és tárolása
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza A TV menüje > Installálás >
Csatorna beállítása > Analóg: Kézi
installálás > Keresés elemet.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a Keresés menübe.
3. Nyomja meg a piros gombot és a távvezérlő
4. Ha új csatornát talált, nyomja meg a Í gombot.
5. Válassza ki a Menteni új csatornaként
menüpontot az új csatorna új
csatornaszámon történő mentéséhez.
6. A belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
7. Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a „Kész” felirat.
5. Karakterek kiválasztásához nyomja meg a Í és
a Æ gombot, vagy karakterek módosításához
nyomja meg a Î és a ï gombot. A szóköz, a számok (0-9) és egyéb különleges karakterek
a z és A betűk között találhatók.
6. A befejezéshez nyomja meg a zöld gombot
vagy az OK gombot.
EETipp
Az összes karakter törléséhez nyomja meg a sárga gombot. Ha csak a kijelölt karaktereket
kívánja törölni, nyomja meg a kék gombot.
8. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
6.4
6.2.1 Analóg csatornák finomhangolása
Gyenge vétel esetén az analóg csatornák
finomhangolása manuálisan is elvégezhető.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza A TV menüje > Installálás >
Csatorna beállítása > Analóg: Kézi
installálás > Finomhangolás elemet.
Lehetőség van a tárolt csatornák eltávolítására vagy valamely eltávolított csatorna újratelepítésére.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
Installálás > Csatorna beállítása >
Átrendezés elemet.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a Finomhangolás menübe.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be az
Átrendezés listába.
3. A Î és a ï gombokkal állítsa be a frekvenciát.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki az
eltávolítani vagy újratelepíteni kívánt
csatornát.
4. Ha végzett, nyomja meg a Í gombot.
5. Ha a finomhangolással beállított csatornát
az aktuális csatornaszámra kívánja menteni,
válassza az Aktuális csatornát ment
lehetőséget.
6. A belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
Csatornák eltávolítása vagy
újratelepítése
4. A csatornák törléséhez vagy újbóli
beállításához nyomja meg a zöld gombot.
5. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
6.5
Csatornák átrendezése
8. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
Installálás > Csatorna beállítása >
Átrendezés elemet.
6.3
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be az
Átrendezés listába.
7. Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a „Kész” felirat.
Csatornák átnevezése
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
Installálás > Csatorna beállítása >
Átrendezés elemet.
3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki az
átrendezni kívánt csatornát.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be az
Átrendezés listába.
4. A sárga gombbal az adott csatornát felfelé
mozgathatja a listában. Vagy a kék gombbal
lefelé mozgathatja a csatornát a listában.
3. Az Átrendezés listán belül a Î vagy a ï gombbal válassza ki az átnevezni kívánt
csatornát.
6.6
4. Nyomja meg a piros gombot.
5. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
A csatornalista manuális
frissítése
HU-35
Magyar
számgombjai segítségével adja meg
manuálisan a háromjegyű frekvenciaértéket.
Vagy nyomja meg a zöld gombot a következő
csatorna automatikus kereséséhez.
Ha a TV-készülék készenléti módban van,
minden reggel megtörténik a frissítés. Ez
a frissítés összeveti a csatornalistában
tárolt csatornákat a szolgáltató által kínált
csatornákkal. Ha valamelyik csatorna nem áll
rendelkezésre, az automatikusan eltávolításra kerül a csatornalistából.
Az automatikus frissítésen kívül a csatornalista manuális frissítésére is lehetőség van.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
Installálás > Csatorna beállítása >
Frissítés telepítése elemet.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a Frissítés telepítése menübe. Az Azonnali
indítás opció kiemelve jelenik meg.
3. Nyomja meg az OK gombot.
4. A frissítés indításához nyomja meg a zöld
gombot. A művelet eltarthat néhány percig.
5. Amikor a frissítés befejeződött, a piros
gomb megnyomásával lépjen vissza a Csatorna beállítása menübe.
6. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
6.7
A digitális vétel tesztelése
Digitális sugárzás vétele esetén lehetőség
van a digitális csatornák minőségének és
jelerősségének tesztelésére. Így lehetővé válik
az antenna vagy műholdantenna áthelyezése és
tesztelése.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
Installálás > Csatorna beállítása >
Tesztvétel dig. üzemm. elemet.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a Tesztvétel dig. üzemm. menübe.
3. Nyomja meg az OK gombot.
4. Automatikus indításhoz vagy a tesztelni
kívánt csatorna frekvenciájának manuális
megadásához nyomja meg a zöld gombot.
Ha a jelminőség és -erősség gyenge, állítsa új
helyzetbe az antennát vagy a műholdantennát
HU-36
és végezze el ismét a tesztet.
5. Ha végzett, a frekvencia eltárolásához
nyomja meg a sárga gombot.
6. A piros gomb megnyomásával lépjen vissza a Csatorna beállítása menübe.
7. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
DDMegjegyzés
Ha továbbra is problémái vannak a digitális
adás vételével, lépjen kapcsolatba antennák
telepítésére specializálódott szakemberrel.
6.8
Demo indítása
1. Nyomja meg a távvezérlő piros gombját.
Vagy nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
Funkciók > Demo elemet.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a Demo menübe.
3. Válassza ki a kívánt demót, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Kilépéshez nyomja meg a piros gombot.
6.9
A TV-készülék visszaállítása
a gyári beállításokra
A TV-készülék gyári beállításainak visszaállítása visszaállítja az alapértelmezett kép- és
hangbeállításokat. A csatornabeállítások
változatlanok maradnak.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
Installálás > Gyári beállítások elemet.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen
be a Gyári beállítások menübe. A
Visszaállítás opció kiemelve jelenik meg.
3. A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg az OK gombot.
4. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
Eszközök
csatlakoztatása
7.1
A csatlakozások áttekintése
Hátoldali csatlakozók
1. EXT 1
Első SCART-csatlakozó DVD-lejátszókhoz,
videomagnókhoz, digitális vevőkészülékekhez,
játékkonzolokhoz és egy egyéb SCARTeszközökhöz. Az alábbiakat támogatja: Audio
L/R, CVBS in/out, RGB.
2. EXT 2
Második SCART-csatlakozó. Az alábbiakat
támogatja: Audio L/R, CVBS in/out, RGB.
3. EXT 3
Komponens video- (Y Pb Pr) és Audio L/R bemeneti csatlakozók DVD-lejátszókhoz,
digitális vevőkészülékekhez, játékkonzolokhoz
és egyéb videokészülékekhez.
4. SPDIF OUT
SPDIF hangkimeneti csatlakozó
házimozikhoz és egyéb audiorendszerekhez.
5. AUDIO OUT L/R
Hangkimenti Cinch csatlakozók házimozikhoz
vagy egyéb audiorendszerekhez.
6. TV ANTENNA
7. HDMI 1/2/3
HDMI bemeneti csatlakozók Bluray lemezlejátszókhoz, digitális
vevőkészülékekhez, játékkonzolokhoz és
egyéb nagyfelbontású készülékekhez.
DDMegjegyzés
A HDMI-csatlakozók száma készüléktípusonként eltérő lehet.
8. AUDIO IN
Minicsatlakozó PC-audiobemenethez
(ha számítógép csatlakoztat DVI-HDMI
adapteren keresztül).
HU-37
Magyar
7
Oldalsó csatlakozók
9. Fejhallgató
Sztereó minicsatlakozó.
10. AUDIO L/R
Bal és jobb oldali hangbementi csatlakozó
kompozit és S-Video készülékekhez.
11. VIDEO
Videobemeneti Cinch csatlakozó kompozit
készülékekhez.
12. S-VIDEO
S-Video bementi csatlakozó S-Video
készülékekhez.
7.2
Csatlakoztatási minőség
kiválasztása
Ez a fejezet bemutatja, hogyan tökéletesítheti az
audiovizuális élményt azáltal, hogy a készülékeket
a lehető legjobb minőséget biztosító
csatlakozókkal csatlakoztatja egymáshoz.
A készülékek csatlakoztatását követően ne
feledje el azokat engedélyezni a 7.4 Készülékek
beállítása című fejezetben foglaltak szerint.
7.2.1 HDMI - A legjobb minőség
13. USB
USB-csatlakozó tárolóeszközökhöz.
14. HDMI
Kiegészítő HDMI-csatlakozó mobil
nagyfelbontású készülékekhez.
15. KÖZÖS INTERFÉSZ
Nyílás a feltételes hozzáférésű modulok
(CAM) számára.
A HDMI-csatlakoztatással érhető el a lehető
legjobb audiovizuális minőség. Az audio- és
videojeleket egyaránt ugyanazon a HDMIkábelen továbbítja, ezáltal tömörítetlen, digitális
interfészt kialakítva a TV-készülék és a HDMIkészülékek között. A teljes körű nagyfelbontású
videoélményhez HDMI-csatlakoztatást kell
használnia. Szintén HDMI-kábeleket kell
használni a 7.5 A Philips EasyLink használata című
fejezetben bemutatott Philips EasyLink funkció
engedélyezéséhez.
EETipp
Ha a számítógépe rendelkezik DVIcsatlakozóval, a készüléket DVI-HDMI
adapter segítségével csatlakoztathatja a TV-készülék hátoldalán található HDMIcsatlakozóhoz. A készülékről egy különálló
audiokábelt kell csatlakoztatnia az AUDIO
IN minicsatlakozóba.
DDMegjegyzés
A Philips HDMI támogatja a HDCP
technológiát (Nagy sávszélességű digitális
tartalomvédelem). A HDCP a Digitális
jogok kezelésének egy formája, amely védi a DVD- vagy Blu-ray lemezek nagyfelbontású
tartalmát.
HU-38
7.2.2 Komponens (Y Pb Pr) - Kiváló
minőség
A komponens (Y Pb Pr) videó jobb
képminőséget kínál az S-Video vagy kompozit
videocsatlakozásoknál. Bár a komponensvideó
támogatja a nagyfelbontású jeleket, a képminőség a HDMI minőségénél alacsonyabb,
és analóg az adatátvitel.
Komponens videokábel csatlakoztatásakor
csatlakoztassa a megfelelő színű kábeleket
a TV-készülék hátoldalán található EXT 3
csatlakozókhoz. Továbbá az Audio L/R kábelt a piros és fehér Audio L/R bementi csatlakozókhoz
kell csatlakoztatni az EXT 3 helyen.
7.2.4 S-Video - Megfelelő minőség
Analóg kapcsolatként az S-Video a kompozit
videónál jobb képminőséget biztosít. Amikor
S-Video kapcsolattal csatlakoztatja a készüléket,
az S-Video kábelt dugja a TV-készülék oldalán
található S-Video csatlakozóba. A készülék és
a TV-készülék oldalán található piros és fehér
Audio L/R csatlakozók között különálló Audio
L/R kábelt kell csatlakoztatnia.
S-Video kábel
Audio L/R kábel
- piros, fehér
7.2.5 Kompozit - Alapszintű minőség
Komponens videokábel Audio L/R kábel
- piros, zöld, kék
- piros, fehér
Magyar
7.2.3 SCART - Megfelelő minőség
A kompozit videokapcsolat alapvető analóg
csatlakoztatást kínál, általában egy (sárga)
Cinch kábel és egy (piros és fehér) Audio L/R Cinch kábel kombinálásával. A TV-készülék
oldalán található kompozit video- és Audio L/R bemeneti csatlakozókhoz való csatlakoztatáskor
ügyeljen a kábelek színére.
A SCART egyetlen kábelen kombinálja az
audio- és videojeleket. Az audiojelek sztereó
minőségűek, míg a videojelek lehetnek kompozit
vagy S-Video minőségűek A SCART nem támogatja a nagyfelbontású videojeleket és analóg
rendszert takar. A TV-készüléken két SCARTcsatlakozó található: az EXT 1 és az EXT 2.
Kompozit audio-/videokábel - Sárga, piros és
fehér
HU-39
7.3
A készülékek csatlakoztatása
Ez a fejezet bemutatja a különböző készülékek
különböző csatlakozókkal való csatlakoztatásának
módját, valamint kiegészíti a Gyors áttekintő
bemutató című dokumentumban foglalt példákat.
CCFigyelem!
A készülékek csatlakoztatása előtt húzza ki
a hálózati csatlakozót.
DDMegjegyzés
Egy adott készüléknek a TV-készülékhez
való csatlakoztatására különböző típusú
csatlakozók használhatók a rendelkezésre
állás és az Ön igényei szerint.
7.3.1 Blu-ray lemezlejátszó
Teljes körű nagyfelbontású kép érdekében
csatlakoztasson HDMI-kábelt az alábbi ábra szerint:
7.3.2 DVD-lejátszó
A DVD-minőségű kép érdekében csatlakoztasson
SCART-kábelt az alábbi ábra szerint:
DVD Player
HU-40
7.3.3 Műholdvevő
Analóg csatornák antennán keresztüli vételéhez
és digitális csatornák műholdvevőn keresztüli
vételéhez csatlakoztasson egy antennakábelt és
egy SCART-kábelt az alábbi ábra szerint:
Satellite receiver
7.3.4 HD digitális vevőkészülék
Analóg csatornák antennán keresztüli
vételéhez és digitális csatornák HD digitális
vevőkészüléken keresztüli vételéhez
csatlakoztasson két antennakábelt és egy
HDMI-kábelt az alábbi ábra szerint:
OUT
IN
HD Digital receiver / HD Satellite receiver
HU-41
Magyar
HDMI
OUT
7.3.5 Kombinált DVD-felvevő és digitális
vevőkészülék
Analóg csatornák antennán keresztüli vételéhez
és a műsorok rögzítéséhez kombinált
DVD-felvevőn és digitális vevőkészüléken,
csatlakoztasson két antennakábelt és egy
SCART-kábelt az alábbi ábra szerint:
OUT
IN
DVD Recorder / Digital receiver
7.3.6 Különálló DVD-felvevő és
vevőkészülék
Analóg csatornák antennán keresztüli vételéhez
és a műsorok rögzítéséhez különálló DVDfelvevőn és vevőkészüléken, csatlakoztasson
három antennakábelt és három SCART-kábelt
az alábbi ábra szerint:
OUT
DVD Recorder
HU-42
IN
OUT
Receiver / Cable box
IN
7.3.7 DVD-felvevő és házimozirendszer
Analóg csatornák antennán keresztüli vételéhez,
a hang kivezetéséhez házimozirendszerre,
valamint a műsorok felvételéhez DVD-felvevőre,
csatlakoztasson két antennakábelt, egy SCARTkábelt és két digitális audiokábelt az alábbi ábra szerint:
Magyar
DDMegjegyzés
Házimozi vagy egyéb audiorendszer
használata esetén a képek és hangok közötti
legjobb szinkronizáció úgy érhető el, ha a lejátszóból származó hangjelet először a TV-készülékre vezeti. Ezt követően vezesse
a hangjelet a házimozirendszerre vagy
audioeszköre a TV-készülék hátoldalán
található audiocsatlakozókon keresztül.
HU-43
7.3.8 Játékkonzol vagy videokamera
A mobil játékkonzol vagy videokamera legpraktikusabban a TV-készülék oldalához
csatlakoztatható. A játékkonzolt vagy a videokamerát csatlakoztathatja például a TV-készülék oldalán található VIDEO/SVideo és AUDIO L/R csatlakozókhoz. A
nagyfelbontású készülékekhez HDMI-csatlakozó
is rendelkezésre áll.
Állandó jelleggel csatlakoztatott játékkonzol vagy
videokamera csatlakoztatható a TV-készülék
hátoldalán található valamelyik HDMI-csatlakozóhoz
vagy EXT 3 (komponens) csatlakozóhoz.
7.3.9 Személyi számítógép
A számítógép csatlakoztatása előtt:
•
•
Állítsa a számítógép-monitor frissítési
sebességét 60 Hz-re. A számítógépes
felbontások teljes listáját lásd a 8. Műszaki
adatok című fejezetben.
Módosítsa a TV képformátumát Nem
méretezett beállításra az 5.3.4. Képformátum
módosítása című fejezetben leírtak szerint.
Számítógép csatlakoztatása a TVkészülék hátoldalához
1. HDMI–DVI kábel vagy (a HDMI-kábelre
rögzített) HDMI–DVI adapter segítségével
csatlakoztassa a TV-készülék hátoldalán
található valamelyik HDMI-csatlakozót a számítógép DVI-csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa a számítógép felöl érkező
hangkábelt a TV-készülék hátoldalán
található AUDIO IN L/R minicsatlakozóba.
HU-44
DDMegjegyzés
Az AUDIO IN minicsatlakozónak
hozzárendelve kell lennie a HDMIcsatlakozóhoz a 7.4.3 Az AUDIO IN
L/R minicsatlakozó hozzárendelése című
fejezetben leírtak szerint.
7.4
Készülékek beállítása
Amikor minden készülék csatlakoztatva van,
ki kell választania az egyes csatlakozókhoz
csatlakoztatott készülékek típusát.
7.4.1 Készülékek hozzárendelése
csatlakozókhoz
Az egyszerű kiválasztás és a leghatékonyabb
jelkezelés érdekében rendelje hozzá a TVkészülék csatlakozóihoz csatlakoztatott
készülékeket az egyes csatlakozókhoz.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
Installálás > Csatlakozás elemet.
Csatlakozás
EXT 1
EXT 1
EXT 2
EXT 3
Nincs
DVD
Blu-ray
HDMI 1
HDD/DVDR
HDMI 2
HDMI 3
HD felv.
Játék
Side
VCR
...
...
2. A listába történő belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
3. A ï vagy a Î gombbal válassza ki a kívánt
csatlakozót.
4. A listába történő belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
5. A ï vagy a Î gombbal válassza ki az adott
csatlakozóhoz hozzárendelt készüléket.
6. A készülék kiválasztásához nyomja meg az
OK gombot.
7. Ismételje a műveletet addig, amíg az összes
készüléket megfelelően hozzá nem rendelte
a csatlakozókhoz.
8. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza A TV menüje > Installálás >
Dekóder > Csatorna elemet.
2. A listába történő belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
3. A ï vagy a Î gombbal válassza ki a dekódolni kívánt csatornát.
4. Nyomja meg a Í gombot és lépjen vissza az
Állapot elem kiválasztásához.
5. A ï vagy a Î gombbal válassza ki a dekóder által használt csatlakozót.
6. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
7.4.2 Az AUDIO IN minicsatlakozó
hozzárendelése
Ha számítógépről érkező hangkábelt
csatlakoztat a TV-készülék hátoldalán lévő
AUDIO IN L/R minicsatlakozóhoz, akkor azt
hozzá kell rendelnie a HDMI-csatlakozóhoz.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza A TV menüje > Installálás >
Csatlakozás > AUDIO IN L/R elemet.
A TV-készülék támogatja a Philips EasyLink
funkciót, amely lehetővé teszi az egyérintéses
lejátszást és egyérintéses készenléti állapotot
az EasyLink kompatibilis készülékek között. A
kompatibilis készülékeknek csatlakoztatva kell
lenniük a TV-készülékhez HDMI-csatlakozással,
valamint a 7.4.1 Készülékek hozzárendelése
csatlakozókhoz című fejezetben leírtak szerint
hozzárendelve kell lenniük az adott csatlakozókhoz.
AUDIO IN L/R
...
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
None
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 3
Side
AUDIO IN L/R
2. A listába történő belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
3. A ï vagy a Î gombbal válassza ki a számítógép által használt HDMI-csatlakozót.
4. Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
7.4.3 Csatornadekóder hozzárendelése
A digitális csatornákat dekódoló dekóderek az
EXT 1 vagy EXT 2 (SCART) csatlakozókhoz
csatlakoztathatók. Ezeket a TV-csatornákat
kikódolandó csatornákként kell beállítani. Ezek
után rendelje a csatlakozást ahhoz az aljzathoz,
amelyre a dekódert kapcsolta.
A Philips EasyLink használata
7.5.1 EasyLink funkció be- és kikapcsolása
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
válassza A TV-menüje > Installálás >
Preferenciák > EasyLink elemet,
2. A Be és a Ki beállítások között választhat.
7.5.2 Az egyérintéses lejátszás használata
Az EasyLink funkció bekapcsolása után nyomja meg a lejátszás gombot a készüléken. A
TV-készülék automatikus átkapcsol a megfelelő
jelforrásra.
7.5.3 Az egyérintéses készenléti
üzemmód használata
Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 3
másodpercig a . KÉSZENLÉT gombot
a készüléken vagy a távirányítón. Ekkor a TV-készülék és az összes csatlakoztatott HDMIkészülék be- vagy készenléti üzemmódba kapcsol.
HU-45
Magyar
Csatlakozás
7.5
7.6
A TV-készülék előkészítése
digitális szolgáltatásokra
A kódolt digitális TV-csatornák ún. Feltételes
hozzáférés modul (CAM) és Smart card kártya segítségével kódolhatók ki, amelyet a digitális
TV-csatornák szolgáltatója biztosít.
A CAM segítségével számos digitális
szolgáltatás engedélyezhető, a szolgáltatótól
és a választott szolgáltatásoktól (pl. pay TV)
függően. A szolgáltatásokra vonatkozó bővebb
információkért és a szolgáltatás feltételeiért
forduljon a digitális TV-csatornák szolgáltatójához.
7.6.1 A Feltételes hozzáférés modul
(CAM) használata
BBFIGYELEM!
CAM-modul behelyezése előtt kapcsolja ki
a TV-készüléket. Mindenképpen kövesse az
alábbiakban leírt utasításokat. A CAM-modul
nem megfelelő behelyezése a CAM-modult
és a TV-készüléket egyaránt károsíthatja.
1. A CAM-modulra nyomtatott utasításokat
követve óvatosan helyezze be a CAM-modult a TV-készülék oldalán található Közös interfészbe.
2. Ütközésig tolja be a CAM-modult.
3. Kapcsolja be a TV-készüléket és várjon, amíg
a CAM-modul aktiválódik. Ez a folyamat
több percet is igénybe vehet.
HU-46
DDMegjegyzés
Ne távolítsa el a CAM-modul a nyílásból. A CAM-modul eltávolításával
ismét elérhetetlenné válnak a digitális
szolgáltatások.
7.6.2 CAM-szolgáltatások elérése
•
A CAM-modul behelyezése és aktiválása után nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza A TV menüje >
Funkciók > Közös interfész elemet.
Ez a menüelem csak akkor elérhető, ha a CAMmodul megfelelően be van helyezve és aktiválva van. A képernyőn megjelenő alkalmazásokat
és tartalmat a digitális TV-műsor szolgáltatója bocsátja rendelkezésre.
Műszaki adatok
Támogatott képernyőfelbontások
• Számítógépes formátumok
Felbontás
Frissítési sebesség
640 x 480
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1024 x 768
60 Hz
1920 x 1080i
60Hz
1920 x 1080p
60 Hz
•
Videoformátumok
Felbontás
Frissítési sebesség
480i
60 Hz
480p
60 Hz
576i
50 Hz
576p
50 Hz
720p
50 Hz, 60 Hz
1080i
50 Hz, 60 Hz
1080p
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p
50 Hz, 60 Hz
Hangolóegység/vétel/adás
• Antennabemenet: 75 ohm koaxiális (IEC75)
•
TV-rendszer: DVB COFDM 2K/8K
•
Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
•
DVB földi vevőegység (az országok listája a TV-készülék hátoldalán található)
Multimédia
• Csatlakozás: USB
•
Lejátszható formátumok: MP3, Linear PCM,
diavetítés (.alb), JPEG
Távvezérlő
• Típus: RCPF03E08B
•
Elemek: 2 x AAA méretű (LR03 típus)
Csatlakozók (hátsó)
• EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out,
RGB
•
EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out,
RGB
•
EXT 3: Komponens (Y Pb Pr), Audio L/R in
•
HDMI 1/2/3
DDMegjegyzés
A TV-készülék típusától függően előfordulhat,
hogy az Ön TV-készüléke kettő vagy három hátoldali HDMI-csatlakozóval rendelkezik.
•
SPDIF OUT: Digitális hangkimenet
(koaxiális-Cinch-S/PDIF). Szinkronizált
képhez
•
AUDIO OUT L/R: Analóg hangkimenet.
•
TV ANTENNA
•
AUDIO IN: Hangbementi minicsatlakozó
PC DVI-HDMI csatlakozásokhoz.
Csatlakozók (oldalsó)
• Fejhallgató kimenet (sztereo minicsatlakozó)
•
AUDIO B/J bemenet
•
Video (CVBS) bemenet
•
S-Video
•
USB
•
HDMI
•
Közös interfész (CAM nyílás)
Áram
• Tápellátás: AC 220-240 V (±10%)
•
Normál és készenléti üzemmód
energiafelhasználása: Lásd a műszaki
adatokat a www.philips.com címen
•
Környezeti hőmérséklet: 5 °C - 35 °C
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak. A termékcsoportra vonatkozó
részletes műszaki adatok a www.philips.com/support oldalon olvashatók.
HU-47
Magyar
8
9
Hibaelhárítás
Ez a fejezet a gyakran előforduló problémákat
és azok megoldásait mutatja be.
9.1
Általános problémák a TVkészülékkel
9.2
Korábban beállított csatornák nem
jelennek meg a csatornalistában:
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő listát
választotta-e ki.
•
A TV-készülék nem kapcsolódik be
• Húzza ki a hálózati kábelt, várjon egy
percet, majd csatlakoztassa újra.
•
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel
megfelelően csatlakozik-e, és a főkapcsoló
be van-e kapcsolva.
A távvezérlő nem megfelelően működik:
• Ellenőrizze, hogy a távvezérlő elemei a +/tájolásnak megfelelően vannak-e behelyezve.
•
Cserélje ki a távvezérlő elemeit, ha azok
lemerültek vagy lemerülőfélben vannak.
•
Tisztítsa meg a távvezérlő és a TV érzékelőit.
A TV-készülék készenléti jelzőfénye
pirosan villog:
• Kapcsolja ki a TV-készüléket és húzza ki a hálózati kábelt. Várjon, amíg a TV-készülék
lehűl, és csak utána csatlakoztassa újra a hálózati kábelt és kapcsolja be a TVkészüléket. Ha a villogás ismételten előfordul,
lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
Elfelejtette a gyermekzár kioldásához
szükséges kódot
• Írja be a „8888” kódot az 5.10.3 TV-csatornák
vagy csatlakoztatott készülékek zárolása
(Gyermekzár) című fejezetben leírtak szerint.
A TV menüje nem a megfelelő nyelven
jelenik meg
• A TV menüjének a preferált nyelvre történő
módosítására vonatkozó utasításokat lásd a 6.1
Automatikus csatornabeállítás című fejezetben.
A TV-készülék be-/ki- vagy készenléti
üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang
hallható a TV-készülék házából:
• Nincs teendő. A nyikorgó hangot a TV-készülék
lehűlése és felmelegedése során bekövetkező
normál tágulása vagy összehúzódása okozza. Ez
nincsen hatással a teljesítményre.
HU-48
TV-csatornákkal kapcsolatos
problémák
Lehet, hogy a csatornát eltávolították az
Átrendezés menübe. A menü megnyitásához
nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza A TV menüje > Installálás >
Csatorna beállítása > Átrendezés elemet.
Az installálás során a TV-készülék nem
talált digitális csatornákat:
• Ellenőrizze, hogy a TV-készülék támogatja-e
a DVB-T szolgáltatást az Ön országában.
Az országok listája a TV-készülék hátoldalán
található.
9.3
Képpel kapcsolatos
problémák
A LightGuide világít, de nincs kép:
• Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően
van-e csatlakoztatva.
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van-e
kiválasztva.
Van hang, de nincs kép:
• Ellenőrizze, hogy a képbeállítások
megfelelően vannak-e megadva. Lásd az
5.3.2 Képbeállítások módosítása elemet.
Gyenge minőségű TV-adás vétele
valamelyik antennacsatlakozás esetében:
• Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően
van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
•
A hangszórók, a földeletlen
audioberendezések, a fénycsövek, a magas
épületek és hegyek befolyásolhatják a képminőséget. A képminőség javítása érdekében forgassa el az antennát,
vagy helyezze távolabbra a TV-készülék
közelében lévő készülékeket.
•
Ellenőrizze, hogy az adott térségnek
megfelelő TV-rendszer van-e kiválasztva.
Lásd a 6.2 Csatornák manuális beállítása című
fejezetet.
Ha a vétel csak egy csatorna esetében
gyenge minőségű, akkor kísérelje meg az
adott csatorna finomhangolását. Lásd a 6.2.1
Csatornák finomhangolása című fejezetet.
Gyenge a csatlakoztatott készülékekről
származó kép minősége:
• Ellenőrizze, hogy a készülékek megfelelően
csatlakoznak-e. Valamint győződjön meg
róla, hogy a készülékek hozzá vannake rendelve a csatlakozókhoz a 7.4.1
Készülékek hozzárendelése csatlakozókhoz
című fejezetben leírtak szerint.
•
Ellenőrizze, hogy a képbeállítások
megfelelően vannak-e megadva. Lásd az
5.3.2 Képbeállítások módosítása elemet.
A TV-készülék nem mentette el a
beállításaimat:
• Ellenőrizze, hogy a TV-készülék a beállítások
módosítása terén teljes körű rugalmasságot
nyújtó Otthon üzemmódra van-e állítva.
Lásd az 5.6 Váltás Shop vagy Otthon
üzemmódra című fejezetet.
A képméret nem felel meg a képernyő
méretének - túl nagy vagy túl kicsi:
• Próbálkozzon meg egy másik képformátum használatával az 5.3.4 Képformátum
módosítása című fejezetben leírtak szerint.
•
Rendelje hozzá a készüléket a csatlakozókhoz
a 7.4.1 Készülékek hozzárendelése
csatlakozókhoz című fejezetben leírtak szerint.
A kép nem megfelelően helyezkedik el a
képernyőn:
• Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről
érkező képek nem megfelelően
helyezkednek el a képernyőn. Ellenőrizze a készülék jelkimenetét.
9.4
Hanggal kapcsolatos
problémák
Van kép, de nincs hang a TV-készüléken:
DDMegjegyzés
Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet,
akkor automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet és nem jelez hibát.
•
Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően
van-e csatlakoztatva.
•
Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a hangerő.
•
Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a hang.
Van kép, de a hangminőség gyenge:
• Ellenőrizze a Hang beállításait az
5.3.5 Hangbeállítások módosítása című
fejezetben leírtak szerint, ellenőrizve,
hogy a Sztereó elem van-e kiválasztva, és
megfelelőek-e az Equalizer funkció beállításai.
Szükség esetén kísérelje meg a hangbeállítások
normál értékre történő visszaállítását.
Van kép, de a hang csak az egyik
hangsugárzóból hallható:
• Ellenőrizze, hogy a Balansz elem megfelelően, az 5.3.5 Hangbeállítások
módosítása című fejezetben leírtak szerint
van-e beállítva.
9.5
HDMI-csatlakozással
kapcsolatos problémák
Problémák léptek fel a HDMIkészülékekkel kapcsolatban
• A HDCP-támogatás késleltetheti a TVkészüléket az adott készülékről származó
tartalom megjelenítésében.
•
Ha a TV nem ismeri fel a készüléket, és a képernyőn nem látható kép, kapcsoljon az
egyik készülékről a másikra, majd vissza,
hogy így újraindítsa a folyamatot.
•
Ha időnként akadozó hangot tapasztal,
nézze meg a HDMI-készülék felhasználói
kézikönyvében, hogy megfelelőek-e a kimeneti beállítások. Vagy kísérelje meg
a HDMI-készülékről érkező hangjelet a TV-készülék hátoldalán található AUDIO
IN csatlakozón keresztül a TV-készülékre
vezetni.
•
Ha HDMI–DVI adaptert vagy HDMI–DVI
kábelt használ, ellenőrizze, hogy a kiegészítő hangkábel csatlakoztatva van-e az
AUDIO IN csatlakozóhoz. A 7.4.2 és 7.4.3
fejezetekben leírtak szerint a hangcsatlakozó
hozzárendelését is el kell végeznie.
HU-49
Magyar
•
9.6
USB-csatlakoztatással
kapcsolatos problémák
A TV-készülék nem jeleníti meg az USBeszköz tartalmát:
• Állítsa a készüléket „Tömeges tárolási
osztály” megfelelőségre, a készülék
dokumentációjában leírtak szerint.
•
Előfordulhat, hogy az USB-eszköz nem kompatibilis a TV-készülékkel.
•
A TV nem támogatja az összes hang- és
képfájl típust. A támogatott fájltípusok
listáját lásd a 8. Műszaki adatok című
fejezetben.
A hang- vagy képfájlok lejátszása, illetve
megjelenítése nem zökkenőmentes
• Lehet, hogy az USB-eszköz átviteli
teljesítménye korlátozza az átviteli
sebességet.
9.7
Számítógép
csatlakoztatásával
kapcsolatos problémák
A számítógép által továbbított kép
nem stabil a TV képernyőjén, vagy nincs
összhangban:
• Ellenőrizze, hogy a számítógépen a támogatott felbontás és frissítési gyakoriság
van-e beállítva. A támogatott felbontásokat
és frissítési gyakoriságokat lásd a 8. Műszaki
adatok című fejezetben.
HU-50
9.8
Kapcsolatfelvétel
Ha nem tudja megoldani a problémát olvassa el az erre a TV-készülékre vonatkozó GYIK
(Gyakran feltett kérdések) összeállítást a www.philips.com/support oldalon.
Ha a problémára ott sem talál megoldást, lépjen
kapcsolatba az Ön országára jelen felhasználói
kézikönyvben megadott ügyfélszolgálattal.
BBFIGYELEM!
Ne kísérelje meg a TV-készülék házilagos
javítását. Az komoly személyi sérülést
és/vagy a TV-készülék helyrehozhatatlan
károsodását okozhatja, továbbá
érvényteleníti a garanciát.
DDMegjegyzés
Mielőtt kapcsolatba lép velünk, kérjük
készítse elő a TV-készülék típus- és
sorozatszámát. Ezeket a számokat a TV-készülék hátoldaláról, valamint a csomagolásról olvashatja le.
A
Active Control HU-19
A képernyő ápolása HU-4
A készülék kezelése
Képernyő HU-4
Környezet HU-4
Ambilight
Beállítások módosítása
Balansz HU-22
Felosztás HU-22
Fényerő HU-22
Szín HU-22
Üzemmód HU-22
Best effect HU-7
Használat HU-13
Használat készenléti üzemmódban HU-22
Üzemmód módosítása HU-13
Analóg
Csatorna beállítása HU-34
Csatornák finomhangolása HU-35
Antenna
Csatlakozás HU-8
Automatikus
Csatorna beállítása HU-33
Hangerőszabályozás HU-21
Surround HU-21
B
Balansz
Ambilight HU-22
Hang HU-21
Beállítások
Ambilight
Beállítások módosítása HU-22
A TV-készülék helye
Hely módosítása HU-23
Hang
Beállítások módosítása HU-21
Kép
Beállítások asszisztens használata HU-18
Beállítások módosítása HU-18
Formátum módosítása HU-20
Smart settings használata HU-19
Light Guide
Fényerő beállítása HU-22
Bekapcsológomb
Csatlakozás HU-9
Biztonsági tudnivalók HU-3
C
Csatlakozások
Hátoldali csatlakozók HU-37
Kábelminőség
HDMI HU-38
Komponens HU-39
Kompozit HU-39
S-Video HU-39
SCART HU-39
Készülékek
Blu-ray lemez lejátszó HU-40
DVD-felvevő/Digitális vevőkészülék HU-42
DVD-felvevő/Házimozirendszer HU-43
DVD-felvevő/Vevőkészülék HU-42
DVD-lejátszó HU-40
Feltételes hozzáférés modul (CAM) HU-46
HD digitális vevőkészülék HU-41
Játékkonzol/videokamera HU-44
Műholdvevő készülék HU-41
PC HU-44
USB HU-29
Készülékek beállítása
Csatornadekóder hozzárendelése HU-45
Hozzárendelés csatlakozókhoz HU-44
HU-51
Magyar
Tárgymutató
Oldalsó csatlakozók HU-38
Philips Easylink
Engedélyezés/letiltás HU-45
Használat HU-45
Csatornák
Átnevezés HU-35
Átrendezés HU-35
Csatornalista frissítése HU-35
Dekóder HU-45
Digitális vétel tesztelése HU-36
Eltávolít HU-35
Installálás
Automatikus HU-33
Kézi HU-34
Kedvenclisták
Beállítás HU-25
Használat HU-25
Kiválasztás HU-25
Minden csatorna lista HU-25
Módosítás HU-12
Csatornák átnevezése HU-35
Csatornák átrendezése HU-35
Csatornák eltávolítása HU-35
Csatornák finomhangolása HU-35
D
Dekóder HU-45
Delta hangerő HU-21
Demo HU-36
Digitális
Rádió HU-31
Szolgáltatások HU-45
Teletext HU-24
Dinamikus kontraszt HU-19
E
Elektronikus műsorfüzet
Használat HU-26
Equalizer HU-21
F
HU-52
Felezett képernyős teletext HU-23
Felhasználói árnyalat HU-19
Feliratok
Analóg TV HU-29
Digitális TV HU-29
Nyelv HU-29
Feltételes hozzáférés modul (CAM)
Beszúr HU-46
Menü HU-46
Fényerő HU-18
Fényképek és zene
Fényképek megtekintése HU-30
USB-eszköz csatlakoztatása HU-29
Zenehallgatás HU-31
Zenés diabemutató megtekintése HU-31
G
Gyári beállítások HU-36
Gyári beállítások visszaállítása HU-36
Gyermekzár
Egy vagy több csatorna/készülék zárolása HU-28
Kód beállítása/módosítása HU-28
Összes csatorna/készülékek zárolása HU-28
Szülői minősítés beállítása HU-28
Zárolás egy adott időpont után HU-28
Gyors hozzáférés menü HU-17
H
Hálózat
Csatlakozás HU-9
Hang
Beállítások módosítása
Automata hangerőszab. HU-21
Automata surround HU-21
Balansz HU-21
Delta hangerő HU-21
Equalizer HU-21
Fejhallg. hangerő HU-21
Hangerő HU-21
Hang nyelve HU-21
Optikai érzékelő HU-19
Kétnyelvű I/II HU-21
Pixel Plus HD HU-19
Mono/Sztereo HU-21
Szín HU-18
I
Időzített kikapcsoló HU-27
Időzítő HU-27
Időzítők
Időzített kikapcsoló HU-27
Időzítő HU-27
Időzóna HU-34
K
Kedvenclisták HU-25
Kensington-zár HU-7
Kép
Beállítások asszisztens használata HU-18
Beállítások módosítása
Active Control HU-19
Dinamikus kontraszt HU-19
Felhasználói árnyalat HU-19
Fényerő HU-18
HD Natural Motion HU-19
Képélesség HU-18
Kontraszt HU-18
MPEG artifact elnyomása HU-19
Színárnyalat HU-18, HU-19
Színjavítás HU-19
Zavarelfojtás HU-19
Formátum módosítása HU-20
Smart settings használata
Aktuális HU-19
Élénk HU-19
Film HU-19
Normál HU-19
Képélesség HU-18
Készülékek
Óra HU-12
Készülékek beállítása HU-44
Kétnyelvű I/II HU-21
Kézi csatornabeállítás HU-34
Komponens kábel HU-39
Kompozit HU-39
Kontraszt HU-18
Környezetvédelem HU-4
L
Light Guide
Fényerő beállítása HU-22
M
Menük
Gyermekzár HU-27
Gyors hozzáférés
Használat HU-17
Hálózat
Magyar
Surround üzemmód HU-21
Hangerő
Automata szabályozás HU-21
Beállítás HU-12, HU-21
Delta HU-21
Fejhallgató HU-21
Hang nyelve HU-21
Hátoldali csatlakozók HU-5
HDCP HU-38
HDMI-kábel HU-38
HD Natural Motion HU-19
Hibaelhárítás HU-47
Hozzárendelés
Készülékek HU-44
Használat HU-16
Hozzáférés HU-16
Nyelv HU-33
Teletext menü HU-24
Minden csatorna lista HU-25
Monó hang HU-21
MPEG artifact elnyomása HU-19
HU-53
Műszaki adatok HU-47
N
Némítás HU-15
Nyelv
Feliratok HU-29
Hang HU-21
Menük HU-33
O
Oldal
Csatlakozók HU-5
Vezérlők HU-5
Optikai érzékelő HU-19
Óra HU-18
Ország
Kiválasztás HU-33
Otthon üzemmód HU-23
P
Philips EasyLink HU-45
Pixel Plus HD HU-19
R
Rádiócsatornák HU-31
Rendszer kiválasztása HU-34
S
S-Video HU-39
SCART-kábel HU-39
Shop üzemmód HU-23
Smart settings
Aktuális HU-19
Élénk HU-19
Film HU-19
Normál HU-19
Surround hangzás
Automatikus HU-21
Üzemmód HU-21
Színárnyalat HU-18, HU-19
Színjavítás HU-19
HU-54
Szoftverfrissítés
Elérhetőség ellenőrzése HU-31
Frissítés (analóg) HU-32
Frissítés (digitális) HU-31
Verzió ellenőrzése HU-31
Sztereo hang HU-21
Szülői minősítés HU-28
T
T.O.P. teletext HU-23
Távvezérlő
Alapvető funkciók HU-6
Elemek HU-9
Speciális funkciók HU-14
Teletext
Speciális funkciók
Aloldal-forgatás HU-24
Aloldalak kiválasztása HU-23
Digitális teletext HU-24
Felezett képernyő HU-23
Keresés HU-23
Kimutatás HU-24
Nagyítás HU-24
Nyelv HU-24
T.O.P adások HU-23
Teletext 2.5 HU-25
Termék újrahasznosítása HU-4
TV
Állvány HU-8
Ambilight HU-13
Áttekintés HU-5
Bevezetés HU-7
Csatlakozás
Antenna HU-8
Hálózat HU-9
Csatlakozások
Készülékek HU-40
Minőség HU-38
Oldal HU-38
Vissza HU-37
Csatorna beállítása HU-33
Csatornák
Kedvenclisták HU-25
Módosítás HU-12
Demo HU-36
Elektronikus műsorfüzet HU-26
Falra szerelés HU-7
Feliratok HU-28
Fényképek és zene HU-29
Főmenük
Használat HU-16
Hozzáférés HU-16
Gyári beállítások visszaállítása HU-36
Gyermekzár HU-27
Gyors hozzáférés menü
Használat HU-17
Hangerő HU-12
Időzítők
Időzített kikapcsoló HU-27
Időzítő HU-27
Kábelkezelés HU-9
Kapcsoló
Be HU-9, HU-11
Speciális funkciók HU-23
TV-készülék elhelyezése HU-7
TV-készülék falra szerelése HU-7
TV kapcsolása
Be HU-9, HU-11
Be készenléti üzemmódból HU-11
Készenléti üzemmódba HU-11
Ki HU-11
U
USB-eszköz
Csatlakozás HU-29
Csatlakoztatás megszüntetése HU-30
V
VESA fali tartó HU-7
Videoformátumok HU-47
Y
Y Pb Pr HU-39
Z
Zavarelfojtás HU-19
Be készenléti üzemmódból HU-11
Készenléti üzemmódba HU-11
Ki HU-11
Oldalsó kezelőszervek HU-5
Óra
Csatornák HU-12
Készülékek HU-12
Pozíció HU-7
Magyar
Ideális távolság HU-7
Szoftverfrissítés HU-31
Távvezérlő
Alapvető funkciók HU-6
Elemek HU-9
Speciális funkciók HU-14
Teletext
Alapvető funkciók HU-13
HU-55
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 3139 125 39623
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising