Philips | 42PFL3405H/12 | Owner's Manual | Philips LCD TV 42PFL3405H/12 Felhasználói kézikönyv

Philips LCD TV 42PFL3405H/12 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
32PFL3205H/12
32PFL3405H/12
32PFL3605H/12
42PFL3405H/12
42PFL3605H/12
47PFL3605H/12
HU
Felhasználói kézikönyv
Model
Serial
www.philips.com/support
Österreich
0800 180 016
België/Belgique
80080190
България
00800 11 544 24
Hrvatska
01 6403 776
Česká republika
800142840
Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759
Lokalt opkald
Lokalni poziv
Estonia
6008600
kohalik kõne tariifi
Suomi
09 2311 3415
paikallispuhelu
France
0805 025 510
numéro sans frais
Deutschland
0800 000 7520
gebührenfreier Anruf
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország
0680018189
Ingyenes hívás
Hrvatska
0800 222778
free
Ireland
01 601 1777
Italia
800 088774
Numero Verde
Қазақстан
+7 727 250 66 17
local
Latvia
52737691
local
Lithuania
67228896
local
Luxemburg/Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/Appel local
Nederland
0800 0230076
Gratis nummer
Norge
22 70 81 11
Lokalsamtale
Polska
00800-311-13-18
Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal
800 780 903
Chamada Grátis
România
0800-894910
0318107125
Apel gratuit
Apel local
Россия
(495) 961-1111
0.15 USD/minute
Србија
+381 114 440 841
Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537
Bezplatný hovor
Slovenija
00386 12 80 95 00
lokalni klic
España
900 800 655
Teléfono local gratuito solamente para
clientes en España
Sverige
08 5792 9100
Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera
0800 002 050
Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe
France
Türkiye
0800 261 3302
Şehiriçi arama
United Kingdom
General No: 0800 331 6015
General National Rate No:
0870 911 0036
free
National rate
Україна
0-800-500-697
This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
6 A csatornák beállítása
1 Megjegyzés
2
2 Fontos!
4
3 A TV-készülék
8
8
8
29
29
30
31
31
31
Automatikus csatornabeállítás
A csatornák kézi beállítása
Csatornák átnevezése
Csatornák átrendezése
Digitális vétel tesztelése
7 Eszközök csatlakoztatása
Oldalsó kezelőszervek és jelzőfények
Távvezérlő
4 A TV-készülék használata
A TV-készülék be- / kikapcsolása vagy
készenléti üzemmódba kapcsolása
Csatornaváltás
Csatlakoztatott készülékek
A TV hangerejének beállítása
A teletext használata
5 A TV-készülék fejlett funkciói
A TV-menük elérése
A főmenüben található készülékek
átnevezése
Készülékek eltávolítása a kezdőmenüről.
Kép- és hangbeállítások módosítása
Az univerzális elérés menü használata
Speciális teletextfunkciók használata
A kedvenc csatornák listájának létrehozása
és használata
Az elektronikus műsorfüzet használata
A TV-készülék órájának használata
Időzítők használata
A TV-készülék zárolása
A feliratozás használata
USB-memóriaeszközön tárolt fényképek
megjelenítése és zene lejátszása
Digitális rádiócsatornák hallgatása
A TV-készülék szoftverének frissítése
A TV-készülék beállításainak módosítása
A dekóder csatorna megnyitása
TV-bemutató indítása
A TV gyári beállításainak visszaállítása
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
13
16
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
27
28
28
Hátoldali csatlakozópanel
Oldalsó csatlakozó
Számítógép csatlakoztatása
A CAM-modul (Conditional Access
Module – feltételes hozzáférési modul)
használata
A Philips Easylink funkció használata
Kensington-zár használata
8 Termékadatok
32
32
34
35
36
36
38
39
39
39
39
39
39
40
40
Támogatott képernyőfelbontások
Multimédia
Hangolóegység / vétel / adás
Távvezérlő
Tápkapcsoló
Támogatott TV-tartók
Termékjellemzők
9 Hibakeresés
Általános problémák a TV-készülékkel
TV-csatornákkal kapcsolatos problémák
Képpel kapcsolatos problémák
Hanggal kapcsolatos problémák
HDMI-csatlakozással kapcsolatos
problémák
Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos
problémák
Kapcsolatfelvétel
10 Tárgymutató
41
41
41
42
42
42
43
43
44
HU
1
Mag yar
Tartalomjegyzék
1 Megjegyzés
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés
nélkül változhatnak. Minden védjegy a
Koninklijke Philips Electronics N.V vagy a
megfelelő jogbirtokos tulajdonában van. A
Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken
anélkül hajtson végre módosításokat, hogy
a korábbi készleteket ugyanúgy meg kellene
megváltoztatnia.
A kézikönyvben található információk alapján
biztosítható a rendszer rendeltetésszerű
használata. Ha a terméket vagy annak egyes
részeit nem a kézikönyvben ismertetett célra
használják fel, meg kell győződni arról, hogy
a felhasználási mód helyes, és a készülék
alkalmas a célra. A Philips garanciát vállal arra,
hogy az információk nem sértenek az Egyesült
Államokban bejegyzett szabadalmat. További
garanciákat – sem kifejezettet, sem burkoltat
– nem vállal.
Garancia
• Sérülés, a TV-készülék károsodásának,
illetve a garancia elvesztésének veszélye!
Ne próbálja saját maga megjavítani a TVkészüléket.
• A TV-készüléket és a tartozékokat
csak a gyártó által meghatározott
rendeltetésének megfelelően használja.
• A TV-készülék hátulján feltüntetett
figyelmeztető jel elektromos áramütés
veszélyét jelzi. Soha ne távolítsa el a
TV-készülék burkolatát. Szervizelési
vagy javítási igény esetén mindig lépjen
kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával.
2
HU
•
A kézikönyv által kifejezetten tiltott
műveletek, a nem ajánlott vagy
nem engedélyezett beállítások és
összeszerelési eljárások érvénytelenítik a
garanciát.
Pixel-jellemzők
Ez az LCD technológiájú termék nagyszámú
színes pixelt alkalmaz. Bár legalább 99,999%
effektív pixellel rendelkezik, a képernyőn
előfordulhatnak folyamatosan sötét (fekete)
vagy folyamatosan fényes (piros, zöld vagy
kék) képpontok is. Ez a képernyő szerkezeti
tulajdonsága (megfelel az iparágban elfogadott
szabványoknak) és nem hiba.
Az EMF-szabványoknak való megfelelőség
A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos
olyan terméket gyárt és kínál eladásra
vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus
készülékek általában, elektromágneses jelek
kibocsátására és vételére képesek.
A Philips egyik leglényegesebb működési
irányelve minden szükséges egészségi és
biztonsági intézkedés foganatosítása termékei
gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes
vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék
gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.
A Philips olyan termékek fejlesztésére,
gyártására és eladására kötelezte el magát,
amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk.
A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő,
rendeltetésszerű használat mellett a tudomány
mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.
A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi
EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében,
ami lehetővé teszi számára a szabványosításban
várható további fejlesztések előrevetítését és
azok beépítését termékeibe.
1
Távolítsa el a biztosíték tartójának fedelét,
majd magát a biztosítékot.
2
A cserebiztosítéknak meg kell felelnie a
BS 1362 szabványnak, és rendelkeznie kell
az ASTA tanúsító jelzéssel. Ha a biztosíték
elveszett, a termék forgalmazójától kérjen
információt a megfelelő típusról.
A HDMI, a HDMI embléma és a HighDefinition Multimedia Interface (nagy felbontású
multimédia-felület) a HDMI licensing LLC
védjegye, illetve bejegyzett védjegye.
Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett
védjegy az illető jogtulajdonost illeti.
Mag yar
Hálózati biztosíték
(csak az Egyesült Királyságban)
A TV-készülék engedélyezett, öntött
csatlakozódugóval van felszerelve. Ha szükségessé
válik a hálózati biztosíték cseréje, akkor azt
a dugón feltüntetett értékekkel rendelkező
biztosítékra kell cserélni (például 10 A).
3 Helyezze vissza a biztosítéktartó fedelét.
Az EMC-irányelv értelmében a készülék
hálózati csatlakozódugója nem távolítható el a
tápkábelről.
Copyright
® A Kensington és a Micro Saver az ACCO
World Corporation bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban, ezenkívül a világ
számos országában be van jegyezve, illetve a
bejegyzésére irányuló kérelem elbírálás alatt áll.
A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján
történt. A Dolby és a dupla D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
Megjegyzés
• Csak egyes típusok esetén
HU
3
2 Fontos!
A TV-készülék használata előtt figyelmesen
olvassa el az összes utasítást. A garancia nem
terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások
figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.
Biztonság
Áramütés veszélye vagy tűzveszély!
• Soha ne érje a készüléket csapadék
vagy víz. Soha ne helyezzen a készülék
közelébe folyadékot tartalmazó
edényt, például vázát. Ha a készülékre
vagy a készülékbe folyadék kerülne,
azonnal húzza ki az elektromos
hálózati csatlakozót. Használat előtt
vizsgáltassa meg a TV-készüléket a Philips
vevőszolgálattal.
• Soha ne tegye ki a készüléket, a
távvezérlőt vagy az elemeket nyílt
láng vagy hőforrás hatásának, például
közvetlen napfénynek.
A tűzveszély elkerülése érdekében ne
helyezzen a TV-készülék, a távvezérlő és
az elemek közelébe gyertyát vagy egyéb
nyílt lángot.
•
•
4
Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék
szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
Ha a TV-készüléket elforgatja, ügyeljen
arra, hogy a tápkábel ne feszüljön meg. A
tápkábel feszülése esetén a csatlakozások
meglazulhatnak, és szikra keletkezhet.
HU
Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!
• Soha ne tegye ki a távvezérlőt vagy
az elemeket esővíz, víz vagy erős hő
hatásának.
• Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók
csatlakoztatását vagy eltávolítását. A
kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet
okozhatnak.
Sérülésveszély vagy a TV károsodásának
veszélye!
• 25 kg-nál nagyobb súlyú TV-készülék
felemeléséhez és kézben történő
szállításához két ember szükséges.
• Ha a készüléket állványra helyezi,
kizárólag a készülékhez mellékelt állványt
használja. Az állványt erősen rögzítse a
TV-készülékhez. A készüléket olyan sima,
vízszintes felületre helyezze, amely elbírja
a TV-készülék és az állvány együttes
súlyát.
• Ha a készüléket falra szereli, olyan fali
szerelvényt válasszon, amely elbírja a
TV-készülék súlyát. A fali szerelvényt
olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja
a TV-készülék és a szerelvény együttes
súlyát. A Koninklijke Philips Electronics
N.V. nem vállal felelősséget a helytelen
falra rögzítésből adódó balesetért,
sérülésekért és károkért.
Gyermekek sérülésének veszélye!
Kövesse a következő óvintézkedéseket, hogy a
gyermekek sérülésének elkerülése érdekében
megelőzze a TV-készülék felborulását:
• Soha ne helyezze a TV-készüléket olyan
felületre, amely terítővel vagy más olyan
anyaggal van leborítva, amely lerántható.
• Győződjön meg arról, hogy a TV-készülék
egyik része sem lóg túl az alátámasztási
felület szélén.
• Ha a TV-készüléket magas bútorra (pl.
könyvespolcra) helyezi, győződjön meg
arról, hogy mind a bútor, mind a TVkészülék rögzítve van a falhoz vagy más,
alkalmas tárgyhoz.
• Tanítsa meg a gyermekeknek, hogy
milyen veszélyekkel jár, ha a TV-készülék
eléréséhez felmásznak a bútorra.
Képernyő ápolása
•
•
•
•
•
Amennyire lehetséges, kerülje az
állóképek megjelenítését. Az állóképek
olyan képek, amelyek huzamosabb ideig a
képernyőn maradnak. Állóképek például
a képernyőn megjelenő menük, fekete
sávok, valamint a megjelenített idő.
Ha az állókép vetítése nem kerülhető
el, a képernyő megóvása érdekében
csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.
Tisztítás előtt húzza ki a dugót az
aljzatból.
A TV-készülék és a keret tisztításához
puha, nedves rongyot használjon.
A készülék tisztításához soha ne
használjon oldószereket, például
alkoholt, vegyszereket vagy háztartási
tisztítószereket.
A TV-képernyő károsodásának veszélye!
A képernyőhöz soha ne érintsen
tárgyakat, azt ne nyomja meg, ne
dörzsölje vagy ütögesse.
A deformálódás és a színvesztés
elkerülése érdekében a vízcseppeket
rögtön törölje le.
HU
5
Mag yar
Túlmelegedés veszélye!
• A TV-készüléket soha ne helyezze túl szűk
helyre. A megfelelő szellőzés érdekében
mindig hagyjon legalább 10 cm szabad
helyet a TV-készülék körül. Ellenőrizze,
hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja
el a készülék szellőzőnyílásait.
A TV-készülék károsodásának veszélye!
• Mielőtt csatlakoztatná a TV-készüléket a
hálózati aljzathoz, győződjön meg arról,
hogy a hálózati feszültség megfelel a TVkészülék hátulján feltüntetett értéknek.
Eltérő feszültségérték esetén soha ne
csatlakoztassa a TV-készüléket a hálózati
aljzathoz.
Sérülésveszély, tűzveszély vagy a tápkábel
sérülésének veszélye!
• Soha ne helyezze a TV-készüléket vagy
más tárgyat a tápkábelre.
• A TV-készülék hálózati kábelének
a hálózati aljzatból való egyszerű
eltávolítása érdekében biztosítsa, hogy
mindig hozzáférjen a hálózati kábelhez.
• A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a
kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
• Villámlással járó vihar előtt húzza ki
TV-készülék tápkábelét és az antennát.
Villámlással járó viharok közben soha
ne érintse meg a TV-készülék részeit, a
tápkábelt vagy az antennakábelt.
Halláskárosodás veszélye!
• Ne használja a fülhallgatót vagy a
fejhallgatót nagy hangerővel vagy túl
hosszú ideig.
Alacsony hőmérséklet
• Ha a TV-készüléket 5 °C alatti
hőmérsékleten szállítja, akkor a TVkészülék kicsomagolása után várjon, amíg
a TV hőmérséklete eléri a környezet
hőmérsékletét, és csak ezután dugja a TV
tápkábelét a hálózati aljzatba.
A régi készülékek és akkumulátorok
kiselejtezése
Környezetvédelmi
célkitűzések
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi törvényeknek
megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket
gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.
A feleslegessé vált készülék helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek
a 2006/66/EK európai irányelv
követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket
háztartási hulladékként.
Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív
gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel
megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a
környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos negatív következmények
megelőzéséhez.
6
HU
• Nagy energiahatékonyság
• Alacsony készenléti energiafelvétel
• Újrahasznosítást elősegítő tervezés
A Philips folyamatosan szem előtt tartja
innovatív fogyasztói termékei káros környezeti
hatásainak csökkentését. A gyártás során a
környezeti fejlesztésre irányuló erőfeszítéseink
a káros anyagok mennyiségének csökkentését,
az energiahatékony felhasználást, a
hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztatást és a
termék újrahasznosítását célozzák.
Környezetvédelmi célkitűzéseink
eredményeképp ez a TV-készülék
elnyerte az Európai Unió Öko-címkéjét, a
megkülönböztető Virág jelet
(lásd: www.ecolabel.eu)
A készenléti állapotban fogyasztott
energiával, a garanciális irányelvekkel,
a cserealkatrészekkel és a TV-készülék
újrahasznosításával kapcsolatos részletes
információkat a Philips országspecifikus
weboldalán, a www.philips.com címen talál.
A TV-készülék egyes funkciói elősegítik az
energiahatékony használatot. A TV-készülék
környezetvédelmi tulajdonságait az Európai
Unió Öko-címkéjével ismerték el.
Mag yar
Energiatakarékos funkciók
• Környezetifény-érzékelő
(Csak egyes típusok esetén)
Energiamegtakarítási célból a beépített
környezetifény-érzékelő csökkenti a TVképernyő fényerejét, ha a környezeti fény
mennyisége csökken.
• Energiatakarékosság
Az energiatakarékossághoz a TV-készülék
energiatakarékos beállítása mellett több
TV-beállítás is hozzájárul. Tekintse meg a
smart beállításokat a beállítás menüben.
• Alacsony készenléti üzemmód
energiafelhasználása
Az osztályelső és csúcstechnológiájú
tápáramkör a TV-készülék
áramfogyasztását rendkívül alacsony
szintre csökkenti, ugyanakkor megtartja a
folyamatos készenléti funkciót.
Energiagazdálkodás
(Csak egyes típusok esetén)
A TV-készülék speciális energiagazdálkodása
garantálja a lehető leghatékonyabb
energiafelhasználást. Ellenőrizheti, hogy a
személyes TV-beállítások, a képernyőn látható
aktuális képek fényerőszintje és a környezeti
fényviszonyok hogyan befolyásolják a relatív
energiafogyasztást.
A használat befejezése
A TV-készülék és az akkumulátorok megfelelő
hulladékkezelésével kapcsolatban lásd: ‘A régi
készülékek és akkumulátorok kiselejtezése’
részt a felhasználói kézikönyvben
(lásd ‘A régi készülékek és akkumulátorok
kiselejtezése’, 6. oldal).
HU
7
3 A TV-készülék
Távvezérlő
1
2
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által
biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja
TV-készülékét a www.philips.com/welcome
oldalon.
22
21
20
19
Ez a rész áttekintést nyújt a TV-készülék gyakran
használt kezelőszerveiről és funkcióiról.
3
4
5
6
7
8
Oldalsó kezelőszervek és
jelzőfények
1
18
9
17
10
11
16
12
2
13
3
15
4
14
5
a
+/-: A hangerő növelése vagy
csökkentése.
b
(Otthon): A kezdőmenü be- és
kikapcsolása.
a
c P/CH +/-: Átkapcsolás a következő vagy
az előző beprogramozott csatornára.
d
(Tápkapcsoló): A készülék ki- és
bekapcsolása. A készülék feszültség alatt
marad mindaddig, amíg a tápkábelét ki
nem húzza az elektromos aljzatból.
e Készenlétkijező és távvezérlő
érzékelője.
8
HU
(Készenléti állapot bekapcsolva)
Készenléti állapotba kapcsolja a TVkészüléket, ha az be van kapcsolva.
• Bekapcsolja a TV-készüléket, ha az
készenléti állapotban van.
•
b
MENU
A főmenü be- és kikapcsolása.
c MHEG/TELETEXT
A teletext be- és kikapcsolása.
d
SOURCE
A csatlakoztatott berendezések
kiválasztása.
q
•
•
BACK P/P (Előző csatorna )
Visszatérés az előző képernyőre.
Átkapcsolás az előzőleg nézett
csatornára.
e Színes gombok
Feladatok vagy beállítások kiválasztása.
r
f AD (Hangleírás)
(csak RF Digital TV-készülék esetén)
Csak az Egyesült Királyságban:
Hangtájékoztatást biztosít látássérültek
számára.
s SUBTITLE
(csak RF Digital TV-készülék esetén)
Feliratok engedélyezése vagy letiltása.
OPTIONS
Az aktuális művelet vagy kiválasztás
beállításainak megjelenítése.
h OK
Beírás vagy választás megerősítése és a
csatornatáblázat megjelenítése TV-nézés
közben.
i
(Navigációs gombok)
Navigálás a menükben.
j
INFO
A műsorral kapcsolatos információk
megjelenítése, amennyiben rendelkezésre
állnak. Ha az információk több oldalra
szétosztva tekinthetők meg, akkor a
következő oldal megjelenítéséhez nyomja
meg a OPTIONS gombot.
k
(Némítás)
A hang elnémítása és visszaállítása.
l P +/- (Csatornaváltás Fel / Le)
Átkapcsolás a következő vagy az előző
beprogramozott csatornára. Ha a TV
menüje be van kapcsolva, akkor ez Oldal
fel / le parancsként használható.
t DEMO (Csak egyes típusok esetén)
A bemutató menü be- és kikapcsolása.
Mag yar
g
GUIDE
Váltás a csatornatáblázat és a
programlista között.
u
FORMAT
Képformátum kiválasztása.
v
INCR. SURR
Sztereó jelforrások esetében az Incredible
Surround engedélyezése. Térhatású
mód engedélyezése monó jelforrások
esetében.
Távvezérlő használata
A távvezérlő használatakor tartsa azt közel
a TV-készülékhez, és irányítsa a távvezérlő
érzékelője felé. Győződjön meg arról, hogy
a távvezérlő és a TV-készülék között nem
akadályozza bútor, fal vagy más tárgy a jelek
haladását.
~5m
~30˚
m 0-9 (Számgombok)
Csatorna vagy beállítás kiválasztása.
n
PICTURE (Kép-előbeállítások)
A képbeállítások menüjének megnyitása.
o
SOUND (Hang-előbeállítás)
A hangbeállítások menüjének megnyitása.
p
+/- (Hangerő Fel / Le)
A hangerő növelése vagy csökkentése.
HU
9
4 A TV-készülék
használata
Megjegyzés
• Ha nem találja a távvezérlőt, és készenléti
üzemmódban levő TV-készülékét be kívánja
kapcsolni, nyomja meg a TV-készülék oldalán a
P/CH +/- gombot.
Ebben a szakaszban a TV-készülék alapvető
műveleteinek végrehajtásáról olvashat.
A TV-készülék be- /
kikapcsolása vagy készenléti
üzemmódba kapcsolása
Csatornaváltás
•
•
•
•
Nyomja meg a távvezérlőn a P +/gombot vagy a TV-készülék oldalán a
P/CH +/- gombot.
Írjon be egy csatornaszámot a
Számgombok segítségével.
A csatornatáblázatot a OK gomb
megnyomásával jelenítheti meg.
Ha vissza kíván kapcsolni az előző
TV-csatornára, nyomja meg a távvezérlőn
a
BACK P/P gombot.
Megjegyzés
• Kedvenclista használata esetén csak az abban
Bekapcsolás
• Ha a készenléti jelzőfény nem világít,
nyomja meg a készülék oldalán található
(Tápkapcsoló) gombot.
• Ha a készenlétjelző pirosan világít, nyomja
meg a távvezérlőn a
(Készenléti állapot bekapcsolva)
gombot.
A készülék készenléti állapotba állítása
• Nyomja meg a távvezérlőn a
(Készenléti állapot bekapcsolva)
gombot.
» A készenlétjelző színe pirosra változik.
A készülék kikapcsolása
• Nyomja meg a (Tápkapcsoló) gombot
a készülék oldalán.
» A készenlétjelző kikapcsolódik.
felsorolt csatornák választhatók ki a listáról
(lásd ‘Kedvenclista kiválasztása’, 17. oldal).
Csatornaváltás a csatornatáblázat
használatával
A csatornatáblázat táblázatos formában jeleníti
meg az elérhető csatornákat.
1
Nyomja meg a OK gombot.
» Megjelenik a csatornatáblázat.
2
A
gombok segítségével
kiválaszthatja a csatornát és megtekintheti
az előnézetét.
A kijelölt csatorna műsorának nézéséhez
nyomja meg az OK gombot.
Tanács
• Bár a készülék készenléti állapotban nagyon
kevés energiát fogyaszt, az energiafelhasználás
folyamatos. Ha a TV-készüléket hosszabb ideig
nem használja, a hálózati kábelt húzza ki a
csatlakozóaljzatból.
10
HU
3
Csatlakoztatott készülékek
Megjegyzés
• Kapcsolja be a készüléket, mielőtt forrásként
beállítaná a TV-készüléken.
A hangerő növelése vagy csökkentése
• Nyomja meg az
+/- gombot.
Hang elnémítása vagy visszaállítása
• A hang elnémításához nyomja meg a
gombot.
• A hang visszaállításához nyomja meg
ismét a gombot.
A teletext használata
1
Nyomja meg a
SOURCE gombot.
» Megjelenik a forráslista.
1
2
A
segítségével válasszon egy
készüléket.
Nyomja meg a MHEG/TELETEXT
gombot.
» Megjelenik a főoldal.
2
3
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» A TV-készülék átvált a kiválasztott
készülékre.
Az alábbiak szerint válasszon ki egy oldalt:
• A Számgombok segítségével adja
meg az oldalszámot.
• Az előző vagy a következő oldal
megjelenítéséhez nyomja meg a
P +/- gombot.
• A Színes gombok használatával
válasszon ki egy színkódos elemet.
• Az előzőleg megtekintett oldalhoz
a
BACK gomb megnyomásával
térhet vissza.
3
A teletextből való kilépéshez nyomja meg
az MHEG/TELETEXT gombot.
Mag yar
A forrás kiválasztására szolgáló gomb
használata
A TV hangerejének beállítása
Megjegyzés
• Csak egyesült királyságbeli felhasználók
részére: Számos digitális TV-csatorna további
digitális szöveges szolgáltatásokat biztosít
(pl. BBC1).
HU
11
5 A TV-készülék
fejlett funkciói
A főmenüben található
készülékek átnevezése
A menük segítségével csatornákat hangolhat
be, módosíthatja a kép- és hangbeállításokat,
valamint további szolgáltatásokat is elérhet.
A főmenübe felvett készülékek kívánság szerint
átnevezhetők.
1 Nyomja meg az MENU gombot.
2 A
gombbal válassza ki az átnevezni
kívánt készüléket.
3 Nyomja meg a OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
1
4
Nyomja meg a
gombot az
[Átnevezés] pont kiválasztásához, majd
nyomja meg a OK gombot.
» Megjelenik egy szövegbeviteli mező.
5
A
gombok segítségével válassza ki
a megfelelő karaktereket.
Az egyes karakterek elfogadásához
nyomja meg az OK gombot.
Válassza a [Kész] parancsot, majd az
eszközök átnevezésének befejezéséhez
nyomja meg az OK gombot.
A TV-menük elérése
Nyomja meg az MENU gombot.
» Megjelenik a menüképernyő.
Új készülék
Beállítás
TV-nézés
6
7
Megjegyzés
2
Az alábbi menük egyikének
kiválasztásához és a menüben való
navigáláshoz nyomja meg a
gombot.
• [TV-nézés]: Visszakapcsolás az
antenna jelforrásra, ha másik jelforrás
van kiválasztva.
• [Új készülék]: Új készülékek
hozzáadása a kezdőmenühöz.
• [Beállítás]: A kép-, hang- és egyéb
beállítások módosítására szolgáló
menük elérése.
3
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
4
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
MENU
Tanács
• Az [Új készülék] kiválasztása után kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat a megfelelő
eszköz és csatlakozó kiválasztásához.
12
HU
• A készülék neve legfeljebb 16 karakterből
állhat.
• A kis- és nagybetűk közti váltáshoz használja az
[Aa] lehetőséget.
Készülékek eltávolítása a
kezdőmenüről.
Ha egy készülék már nem csatlakozik a TV-hez,
távolítsa el azt a kezdőmenüről.
1 Nyomja meg az MENU gombot.
2 A
gombbal válassza ki az
eltávolítani kívánt eszközt.
3 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
4 Nyomja meg a gombot az
[Eszk. eltávol.] pont kiválasztásához, majd
nyomja meg a OK gombot.
5 Válassza az [Eltávolítás] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
» A kiválasztott eszköz eltűnik a
főmenüből.
Kép- és hangbeállítások
módosítása
•
A kép- és hangbeállítások módosítása, hogy azok
a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek.
Alkalmazhatja az előre meghatározott
beállításokat, de manuálisan is módosíthatja
azokat.
•
•
•
•
• TV nézése vagy külső készülékek használata
3
közben nyomja meg az OPTIONS gombot,
majd válassza a [Kép és hang] parancsot a képés hangbeállítások gyors eléréséhez.
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Ezzel a kiválasztott kép előbeállítás
érvényre jut.
A Beállítások segéd használata
A képbeállítások manuális megadása
A Beállítások segéd segítségével megadhatja a
kép- és hangbeállításokat.
1
2
1
2
3
Nyomja meg az
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Kép] > [Beáll. assziszt.]
lehetőséget.
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beáll. assziszt.] menü.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a kívánt képbeállítások
kiválasztásához.
Kép-előbeállítás használata
Előre meghatározott képbeállítások
alkalmazásához használja a Kép-előbeállítások
funkciót.
1
Nyomja meg az PICTURE gombot.
» Megjelenik az [Kép előbeállítás] menü.
2
A
gombokkal válasszon az alábbi
beállítások közül.
• [Egyéni]: A [Beáll. assziszt.] menü
módosításainak alkalmazása.
• [Élénk]: Gazdag és dinamikus
beállítások alkalmazása.
• [Normál]: A legtöbb környezethez
és a legtöbb műsorhoz megfelelő
képbeállítások.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nyomja meg az
Mag yar
Megjegyzés
[Film]: Beállítások alkalmazása a
filmlejátszásra.
[Játék]: Játékra alkalmas beállítások
alkalmazása.
[Energiatakarékos]: Kis
energiafelhasználást biztosító
beállítások alkalmazása.
[Természetes]: A legjobb
képminőség beállítása.
[Egyéni]: A személyre szabott
képbeállítások megjelenítése.
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Kép] lehetőséget.
A
gombok használatával válasszon
az alábbi beállítások közül.
[Kép előbeállítás]: Előre meghatározott
képbeállítások elérése.
[Videokontraszt]: A videotartalom
intenzitásának beállítása, miközben a
háttérvilágítás változatlan marad.
[Kontraszt]: A háttérvilágítás
intenzitásának beállítása a videotartalom
módosítása nélkül.
[Fényerő]: A sötét területek
intenzitásának és részletgazdagságának
módosítása.
[Szín]: A színek telítettségének
módosítása.
[Árnyalat]: A színeltérések kompenzálása.
[Élesség]: A képélesség beállítására
szolgál.
[Zajcsökkentés]: A képzaj szűrése és
csökkentése.
[Árnyalat]: Egy kép színegyensúlyának
módosítása.
[Egyéni színárny.]: Az árnyalatbeállítás
testreszabása. (Csak akkor érhető el, ha
az [Árnyalat] > [Egyéni] ki van választva)
HU
13
•
•
•
•
•
•
[Crystal Clear]: Minden egyes képpont
finombeállítása a környező képpontok
alapján. Ez kiváló, nagy felbontású képet
eredményez.
• [Dinam. kontraszt]: Javítja a
kontrasztot. A javasolt beállítás:
[Közepes].
• [Dinam. háttérvil.]: A TV-készülék
háttérvilágításának módosítása,
hogy az megfeleljen a környezeti
fényviszonyoknak.
• [MPEG hibacsökk.]: Az átmenetek
elsimítása digitális képeknél. Ez a
funkció ki- és bekapcsolható.
• [Színkiemelés]: A színeket
elevenebbé teszi, továbbá
élénk színek esetén növeli a
részletgazdagságot. Ez a funkció ki- és
bekapcsolható.
[PC mód]: A kép beállítása arra az esetre,
ha egy személyi számítógép csatlakozik a
TV-készülékhez a HDMI vagy a DVIcsatlakozón keresztül.
[Képformátum]: A kép formátumának
megváltoztatása.
[Képméret]: A megjelenítési terület
beállítása. (Maximális értékre állítva a kép
zajossá válhat, illetve az élek egyenetlenül
jelenhetnek meg.)
[Vízsz. eltolás]: A kép vízszintes irányú
beállítása PC-VGA, DVI, HDMI vagy
YPbPr esetében.
[Függ. eltolás]: A kép függőleges irányú
beállítása PC-VGA, DVI, HDMI vagy
YPbPr esetében.
A képformátum módosítása
1
Nyomja meg az
FORMAT gombot.
» Megjelenik a képformátum sávja.
2
A
gombok segítségével válasszon
képformátumot.
» A kiválasztott képformátum aktiválódik.
3
Nyomja meg az OK gombot a választás
megerősítéséhez.
14
HU
A képformátumok összefoglalása
A következő képbeállításokat lehet megadni.
Megjegyzés
• A képforrás formátumától függően bizonyos
képbeállítások nem érhetők el.
[Autom. formátum]:
(Számítógépes módban
nem használható.)
Automatikusan a
megfelelő képformátumot
választja ki. Ha nem,
akkor a szélesképernyős
formátumot használja.
[SuperZoom nagyít]:
(HD és számítógépes
módban nem használható.)
A 4:3 képarányú adások
esetén eltávolítja az
oldalsó fekete sávokat.
A minimális torzítás
elkerülhetetlen.
[4:3]: Hagyományos, 4:3
képarányú megjelenítés.
[Nagy felirat]: 4:3
formátumú képek a
képernyő teljes területén
történő megjelenítése úgy,
hogy a feliratok láthatók
maradnak. A kép felső
területének egy részét
levágja.
[Film széles. 14:9]: (HD
és számítógépes módban
nem használható.) A 4:3
formátum 14:9 képarányra
történő átméretezése.
[Nem besorolt]: Csak
HD és számítógépes
módban használható egyes
készülékek esetében. A
legnagyobb képélességet
biztosítja. A műsorszóró
rendszerétől függően
kismértékű torzulás
jelenhet meg. A legjobb
eredmény elérése
érdekében állítsa a
számítógép képbeállítását
széles képernyőre.
A hangbeállítások kézi meghatározása
1
2
3
•
•
•
•
•
•
A hang-előbeállítások használata
Előre meghatározott hangbeállítások
alkalmazásához használja a Hang-előbeállítások
funkciót.
1
2
3
Nyomja meg az SOUND gombot.
» Megjelenik az [Hang előbeállítás]
menü.
A
gombok használatával válasszon az
alábbi beállítások közül.
• [Egyéni]: A hangmenüben személyre
szabott beállítások alkalmazása.
• [Normál]: A legtöbb környezethez
és a legtöbb műsorhoz megfelelő
hangbeállítások.
• [Hírek]: Beszédre, például
hírműsorok hallgatására alkalmas
beállítások alkalmazása.
• [Film]: Filmlejátszásra alkalmas
beállítások alkalmazása.
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Ezzel a kiválasztott hangbeállítás
érvényre jut.
•
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza ki
a [Beállítás] > [Hang] lehetőséget.
» Megjelenik az [Hang] menü.
A
gombok használatával válasszon
az alábbi beállítások közül.
[Hang előbeállítás]: Az előre
meghatározott hangbeállítások elérése.
[Mély]: A mély hangok szabályozása.
[Magas]: A magas hangok szabályozása.
[Dig. hang-ajak szink.]: A lipsync
hangkimenet engedélyezése vagy
letiltása. Ennek engedélyezése esetén
a TV szinkronizálja a hang- és a
videokimenetet. Letiltása esetén a TV-hez
csatlakoztatott készüléken kell beállítani a
lipsync hangszolgáltatást.
(Csak SPDIF-csatlakozás esetén érhető
el)
[Hangerő]: A hangerő szabályozása.
[Gyengénlátó]: A látáskárosult hangsáv és
a normál hangsáv arányának beállítása. Ha
rendelkezésre áll, a látáskárosult hangsáv
a képernyőn látható eseményekről
szóló beszámolót szólaltat meg. Ennek
engedélyezéséhez a következő gombot
kell megnyomni: AD (Hangleírás). (Csak
az Egyesült Királyságban érhető el.)
[Balansz]: A jobb és a bal oldali hangszóró
egyensúlyának beállítása.
[Beszédnyelv]: Digitális csatornák esetén
áll rendelkezésre, ha a műsort több
nyelven sugározzák. Az összes elérhető
nyelvű hangsáv felsorolása.
[Kettős I-II]: Különböző nyelvű hangsávok
közötti váltás, amennyiben a műsort több
nyelven sugározzák.
[Monó/sztereó]: A sztereó és monó
hangzás közötti váltás sztereóban
sugárzott műsor esetén.
[TV-hangszórók]: A TV hangszóróinak
be- és kikapcsolása.
(Csak akkor elérhető, ha az EasyLink
funkció be van kapcsolva.)
[Surround]: Térhatású hangzás
engedélyezése.
HU
15
Mag yar
[Film széles. 16:9]:
(HD és számítógépes
módban nem használható.)
A 4:3 formátum 16:9
képarányra történő
átméretezése.
[Szélesvásznú]: A 4:3
formátum 16:9 arányra
történő átállítása.
•
•
•
•
[Fejhall. hangerő]: A fejhallgató
hangerejének beállítása.
[Auto. hangerőbeállítás]: A hirtelen
hangerőváltozások csökkentése, például
csatornaváltás esetén.
[Hangerőváltozás]: Kiegyenlíti a csatornák
vagy a csatlakoztatott készülékek közötti
hangerőkülönbségeket. A delta hangerő
módosítása előtt a készüléket kapcsolja át
a csatlakoztatott készülékre.
[SPDIF OUT]: Az SPDIF csatlakozóra
kerülő digitális hangkimenet formátumát
választja meg.
• [PCM]: PCM formátumúra alakítja át
a nem PCM formátumokat.
• [Többcsatornás]: A házimozira
irányítja a hangot.
Az univerzális elérés menü
használata
Az univerzális elérés menüt az üzembe helyezés
alkalmával aktiválhatja. Az engedélyezés után a
TV nézése vagy a külső készülékek használata
közben egyszerűen elérhetők a gyengén látók és a
halláskárosultak által használható menük.
•
•
•
Tanács
• A beállítások a távvezérlő színes gombjaival
érhetők el.
Speciális teletextfunkciók
használata
A teletext menüjének elérése
A teletext szolgáltatásainak elérése a teletext
beállításainak menüjéből.
1
Nyomja meg a MHEG/TELETEXT
gombot.
» Megjelenik a teletext képernyője.
2
Nyomja meg a OPTIONS gombot.
» Megjelenik a teletext menüje.
3
A
segítségével válassza ki az alábbi
lehetőségek egyikét.
• [Felfedés]: Az egyes oldalakon
elrejtett információknak (pl.
rejtvények, találós kérdések
megoldásának) megjelenítésére vagy
elrejtésére szolgál.
• [Alold. megtekint.]: Ha vannak
elérhető aloldalak, az aloldalakat
automatikusan léptetheti.
• [Nyelv]: Átváltás másik
nyelvcsoportba, hogy a szöveg
helyesen jelenjen meg, ha az adott
Tanács
• Az univerzális elérés menü az alábbi
menüpontok kiválasztásával is engedélyezhető:
[Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Testreszabás] > [Univ. elérés] > [Be].
1
TV-nézés közben nyomja meg a
OPTIONS gombot.
» Megjelenik a TV-beállítások menüje.
2
Válassza az [Univ. elérés] menüpontot,
majd az OK vagy a gomb
megnyomásával nyissa meg azt.
3
A
gombok megnyomásával válassza
ki az alábbi beállítások egyikét, majd
annak megnyitásához nyomja meg a OK
gombot.
16
HU
[Hallássérültek]: A
halláskárosultaknak szóló felirat
engedélyezése vagy letiltása.
[Gyengénlátó]: A hangszóró,
a fejhallgató vagy mindkettő
kiválasztása a [Gyengénlátó]
hangsáv lejátszásához. A hangleírás
letiltásához válassza a [Ki]
lehetőséget. (Csak az Egyesült
Királyságban érhető el).
[Gyengénlátó]: A gyengén látóknak
szánt hangsáv hangerejének
beállítása.
•
4
A
gombok használatával válassza
ki a megfelelő menüpontot, majd annak
elfogadásához nyomja meg az OK
gombot.
5
A teletext beállításainak menüjéből való
kilépéshez nyomja meg az
BACK
gombot.
Teletext aloldalainak kiválasztása
Egy-egy teletextoldalhoz gyakran több aloldal
tartozik. Az aloldalak a főoldal száma melletti
sávon jelennek meg.
1
Nyomja meg az MHEG/TELETEXT
gombot.
» Megjelenik a teletext képernyője.
2
A P +/- segítségével válasszon egy
teletextoldalt.
3
Aloldalt a
A Teletext 2.5 használata
A Teletext 2.5 több színt és jobb
képminőséget biztosít, mint a hagyományos
teletext. Ha egy csatorna Teletext
2.5 formátumban sugároz, a készülék
alapértelmezés szerint átvált erre a
formátumra.
1 Nyomja meg az MENU gombot.
2 A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Testreszabás] > [Teletext 2.5]
lehetőséget.
3 A segítségével válassza ki a [Be] vagy
a [Ki] lehetőséget.
4 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
A kedvenc csatornák
listájának létrehozása és
használata
Kedvenc TV-csatornáiból listát állíthat össze,
hogy egyszerűbben megtalálja azokat.
segítségével nyithat meg.
Kedvenclista kiválasztása
A T.O.P. kiválasztása
1
A T.O.P. (Table Of Pages, oldaljegyzékes)
teletext-adások lehetővé teszik, hogy
oldalszámok beírása nélkül egyik témáról a
másikra ugorjon. T.O.P. nem mindegyik TVcsatorna esetében elérhető.
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
1
Nyomja meg az MHEG/TELETEXT
gombot.
» Megjelenik a teletext képernyője.
3
2
Nyomja meg az INFO gombot.
» Megjelenik a T.O.P. áttekintő lista.
A
gombok használatával válassza a
[Válasszon listát] menüpontot, majd a
OK gomb segítségével nyissa meg azt.
» Megjelennek a csatornalista beállításai.
4
Válassza az [kedvenc] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
» Ekkor csak a kedvenclistán
szereplő csatornák jelennek meg a
csatornatáblázatban.
3
A
gombok segítségével válasszon
egy témát.
4
Az oldal megtekintéséhez nyomja meg az
OK gombot.
HU
17
Mag yar
•
nyelv eltérő karakterkészletet
használ.
[Old. kimerevít.]: Az aktuális oldal
kimerevítése.
[Osztott képernyő] / [Teljes
képernyő]: Képernyőosztásos
teletext engedélyezése és letiltása.
Megjegyzés
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
4
Válassza az [Megjel. kedvenc.]
lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
» A csatorna felkerül a kedvenclistára.
• Amíg nem vesz fel csatornákat a
kedvenclistákra, a kedvenc csatornák táblázata
üres.
Az összes csatorna megtekintése
A kedvenclistából kilépve megtekintheti az
összes beállított csatornát.
1
TV-nézés közben nyomja meg a OK
gombot.
» Megjelenik a csatornatáblázat.
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
3
A
gombok használatával válassza a
[Válasszon listát] menüpontot, majd a
OK vagy a gomb segítségével nyissa
meg azt.
4
Válassza az [Összes] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
» A csatornatáblázatban az összes
csatorna megjelenik.
Megjegyzés
Megjegyzés
• A csatornatáblázatban minden kedvenc
csatornát csillag jelöl.
Csatorna eltávolítása a
kedvenclistából
1
TV-nézés közben nyomja meg a OK
gombot.
» Megjelenik a csatornatáblázat.
2
A
gombbal válassza ki az
eltávolítani kívánt csatornát.
3
4
Nyomja meg az
OPTIONS gombot.
Válassza az [Törl. a kedv.-ből]
lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
» A csatorna eltávolítása megtörténik.
• A csatornatáblázat megjelenítésekor az összes
kedvenc csatornát csillag jelöli.
Csatorna felvétele a kedvenclistába
Tanács
• Egy csatorna kedvenclistába való felvétele előtt
jelenítse meg az összes csatornát.
1
TV-nézés közben nyomja meg a OK
gombot.
» Megjelenik a csatornatáblázat.
2
A
segítségével válassza ki a
kedvenclistára felvenni kívánt csatornát.
18
HU
Az elektronikus műsorfüzet
használata
Az elektronikus műsorfüzet a digitális csatornák
esetében a képernyőn megjeleníthető
műsorkalauz. A műsorfüzet a következőket teszi
lehetővé:
• Megtekintheti az éppen sugárzott digitális
műsorok listáját
• Megtekintheti a soron következő
műsorokat.
• Műfajok szerint rendezheti a műsorokat.
•
Emlékeztetőket állíthat be, amelyek
figyelmeztetik az adott műsorok
kezdetére.
Létrehozhatja a kedvenc EPGcsatornáinak listáját
Az elektronikus műsorfüzet
bekapcsolása
1
TV-nézés közben nyomja meg a
GUIDE gombot.
» Megjelenik az ütemezett műsorokkal
kapcsolatos információkat tartalmazó
EPG-szervező képernyő.
A műsorfüzet beállításait tartalmazó
menü használata
Az emlékeztetők beállításához és törléséhez,
a nap váltásához és a műsorfüzet egyéb
hasznos lehetőségeinek eléréséhez használja a
műsorfüzet beállításainak menüjét.
1
2
3
Megjegyzés
• A műsorfüzetadatok csak bizonyos
országokban állnak rendelkezésre, és
betöltésük időt vehet igénybe.
Az elektronikus műsorfüzet
használata
1
TV-nézés közben nyomja meg a
GUIDE gombot.
» Megjelenik az EPG-szervező képernyő.
2
Nyomja meg a MENU gombot.
» Megjelenik a műsorfüzet menü.
4
3
A
gombok segítségével válassza ki
a kívánt beállítást, majd a jóváhagyáshoz
nyomja meg az OK gombot.
Az elektronikus műsorfüzetből való
kilépéshez nyomja meg a MENU
gombot.
5
4
Megjegyzés
Nyomja meg a
GUIDE gombot.
Nyomja meg a OPTIONS gombot.
» Megjelenik az EPG menü.
A
segítségével válassza ki az alábbi
lehetőségek egyikét.
• [Emlék. beállít.] / [Emlék. törlése]:
A műsorok emlékeztetőinek
beállítása vagy törlése.
• [Nap módosítása]: EPG nap
beállítása.
• [Adatok megjel.]: A
programinformációk megjelenítése.
• [Keres. műf. Szerint]: TV-műsorok
keresése műfaj alapján.
• [Ütemezett emlék.]:
Műsoremlékeztetők listájának
megjelenítése. Csak a később
kezdődő műsorok esetében érhető
el.
• [Kedvenc EPG-csatornák]: A
kedvenc EPG csatornák beállítása.
A beállítás aktiválásához nyomja meg az
OK gombot.
Az elektronikus műsorfüzetből való
BACK
kilépéshez nyomja meg a
gombot.
Tanács
• A
GUIDE gomb lenyomásával válthat
a műsorfüzet és a csatornatáblázat
megjelenítése között.
• A Műsorfüzet menüben csak a [Kedvenc EPGcsatornák] listán szereplő csatornák jelennek
meg.
HU
19
Mag yar
•
A TV-készülék órájának
használata
A TV-készülék képernyőjén megjeleníthet egy
órát. Az óra a TV-szolgáltató által továbbított
pontos időt jeleníti meg.
A TV-készülék órájának kézi beállítása
Az óra üzemmódjának módosítása
1
2
Nyomja meg az
MENU gombot.
Válassza a [Beállítás] > [Funkciók] >
[Óra] lehetőséget.
» Megjelenik az [Óra] menü.
MENU gombot.
3
A
gombok segítségével válassza ki a
[Automatikus] vagy a [Kézi] lehetőséget.
4
A megerősítéshez nyomja meg a OK
gombot.
Bizonyos országokban kézzel kell beállítani a
TV óráját.
1
2
Nyomja meg a
A
gombok segítségével válassza ki
a [Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Óra]
> [Auto. óra mód] lehetőséget.
Az időzóna módosítása
1
2
Nyomja meg a
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza ki
a [Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Óra]
> [Időzóna] lehetőséget.
3
A
gombok segítségével adja meg
az időt.
4
3
A megerősítéshez válassza az [Kész]
lehetőséget.
A
segítségével válassza ki a kívánt
időzónát.
5
4
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
A megerősítéshez nyomja meg a OK
gombot.
MENU
Megjegyzés
Megjegyzés
• Ez a lehetőség csak a [Auto. óra mód] >
[Kézi] választása esetén áll rendelkezésre (a
pontos idő adatait továbbító országok esetén).
• Ha digitális adást támogató országot választott,
akkor az óra alaphelyzetben a TV-szolgáltató
által közvetített időadatot jeleníti meg.
Nyári időszámítás használata
A TV órájának megjelenítése
1
TV-nézés közben nyomja meg a
OPTIONS gombot.
» Megjelenik a TV beállításainak menüje.
2
3
Válassza az [Óra] menüpontot.
Nyomja meg az OK gombot.
1
2
eljárást.
MENU gombot.
3
Az OK vagy a gomb használatával
nyissa meg a [Nyári időszámítás] menüt.
4
A
gombok segítségével válassza ki a
[Szabványidő] vagy a [Nyári időszámítás]
lehetőséget.
5
A megerősítéshez nyomja meg a OK
gombot.
Megjegyzés
• Az óra letiltásához ismetelje meg a fenti
Nyomja meg a
A
gombok segítségével válassza ki
a [Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Óra]
> [Nyári időszámítás] lehetőséget.
Megjegyzés
• Ez a beállítás csak az [Auto. óra mód] > [Kézi]
menüpont kiválasztása esetén érhető el.
20
HU
Időzítőket állíthat be a TV-készülék egy
meghatározott idő után történő készenléti
módba váltáshoz.
Tanács
• Az időzítők használata előtt állítsa be a TV
óráját.
A TV-készülék automatikus
átkapcsolása készenléti módba
(Időzített kikapcsoló)
Az időzített kikapcsoló előre meghatározott
idő elteltével a TV-készüléket készenléti
módba állítja.
Tanács
A TV-készülék automatikus
bekapcsolása (bekapcsolási időzítő)
Lehetőség van arra, hogy a készenléti módban
lévő TV-készüléket egy adott időpontban
meghatározott csatornára kapcsolja.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 A
gombok segítségével válassza ki
a [Beállítás] > [Funkciók] >
[Bekapcs.-időzítő] lehetőséget.
3 Nyomja meg a gombot a
[Bekapcs.-időzítő] menü megnyitásához.
• [Aktivál]: A TV bekapcsolási
gyakoriságának kiválasztása.
• [Idő]: A TV bekapcsolási idejének
beállítása.
• [Programszám]: Csatorna vagy
csatlakoztatott eszköz kiválasztása.
4 A kilépéshez nyomja meg a MENU
gombot.
• A TV-készüléket korábban is kikapcsolhatja,
vagy a visszaszámlálás alatt törölheti a
beállított időt.
Tanács
• A szolgáltatás letiltásához válassza a [Bekapcs.időzítő] > [Aktivál] > [Ki] parancsot.
1
2
3
4
Nyomja meg az
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Funkciók] > [Autom.
kikapcs.] lehetőséget.
» Megjelenik az [Autom. kikapcs.] menü.
A
gombok használatával nulla és 180
perc közötti értéket választhat.
» Az automatikus kikapcsolás időzítését
öt perces léptékkel lehet beállítani. Az
automatikus kikapcsolást a nulla érték
megadásával lehet letiltani.
Az automatikus kikapcsolást az OK gomb
használatával aktiválhatja.
» A TV a megadott időtartam eltelte
után készenléti állapotba vált.
A TV-készülék zárolása
ATV-készülék kezelőszerveinek zárolásával
megakadályozhatja, hogy gyermekei bizonyos
műsorokat vagy csatornákat nézzenek.
A PIN-kód beállítása és módosítása
1
2
Nyomja meg az MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a [Beállítás]
> [Funkciók] > [Kód beállítása] /
[Kód megváltoztatása] lehetőséget.
» Megjelenik a [Kód beállítása] / [Kód
megváltoztatása] menü.
3
A Számgombok használatával adja meg kódját.
» A személyes PIN-kód létrehozásához
vagy módosításához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
HU
21
Mag yar
Időzítők használata
Tanács
• Ha elfelejtette a kódot, írja be a „8888”
számot a meglévő kód felülírásához.
A TV-készülék zárolása vagy kioldása
A TV zárolásával az összes csatorna
és csatlakoztatott készülék elérését
meggátolhatja.
1 Nyomja meg az MENU gombot.
2 A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Funkciók] > [TV-zár]
lehetőséget.
» A készülék a PIN-kód megadását kéri.
3
4
5
6
A Számgombok használatával adja meg
kódját.
» Megjelenik az [TV-zár] menü.
A
segítségével válassza ki a [Zár] vagy
a [Kioldás] lehetőséget.
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
» Az összes csatorna és csatlakoztatott
készülék zárolása életbe lép, illetve
megszűnik.
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
MENU
Megjegyzés
3
A Számgombok használatával adja meg
kódját.
4
Válassza az [Be] menüpontot.
» Megjelenik a funkciók menüje.
5
Válassza az [Idő] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
6
Adja meg az időt a Számgombok vagy a
Navigációs gombok gombbal.
7
Válassza az [Kész] menüpontot.
» A megadott időpontban a TV-készülék
automatikusan kikapcsol.
Megjegyzés
• A TV-készülék minden bekapcsolásakor meg
kell adnia kódját.
• A módosítások érvényesítéséhez kapcsolja ki
és be a TV-készüléket.
Egy vagy több csatorna zárolása,
illetve zárolásuk feloldása
1
2
3
4
• A módosítás érvényesítéséhez kapcsolja ki,
majd ismét be a TV-készüléket.
• A [Zár] választása esetén a TV-készülék
minden bekapcsolásakor meg kell adnia kódját.
5
A TV-készülék zárolása meghatározott
időre
1
2
22
Nyomja meg a
gombot.
A
gombok segítségével válassza
ki a [Beállítás] > [Funkciók] > [Időz.
lezárás] lehetőséget.
» A készülék a PIN-kód megadását kéri.
HU
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
A zárolni vagy feloldani kívánt csatorna
gombot.
kijelöléséhez használja a
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Csatornazár] vagy a [Csatornazár
feloldása] lehetőséget.
Az egyes kijelöléseknél nyomja meg az
OK gombot a csatorna zárolásához vagy
feloldásához.
» A csatornák első alkalommal történő
zárolásakor vagy feloldásakor a
rendszer a PIN-kód megadását kéri.
6
Írja be a kódot, és nyomja meg az OK
gombot.
» A csatorna zárolását lakat ikon jelzi.
7
További csatornák zárolásához vagy
feloldásához ismételje meg az eljárást.
Megjegyzés
A feliratozás használata
• A módosítás érvényesítéséhez kapcsolja ki,
P +/- gombjait használja, akkor a zárolt
csatornákat a készülék átugorja.
• Ha a zárolt csatornákat a csatornatáblázatból
választja ki, akkor a készülék a PIN-kód
megadását kéri.
Korhatár-besorolások beállítása
Számos digitális adást sugárzó szolgáltató
korhatárjelzéssel látja el a műsorait. A
TV-készülék beállítható úgy, hogy csak a
gyermekei korának megfelelő korhatárjelzésű
műsorokat jelenítse meg.
1
2
Nyomja meg az
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Funkciók] >
[Szülői besorolás] lehetőséget.
» Megjelenik egy kódbeállítási képernyő.
Lehetőség van a feliratok engedélyezésére
az egyes TV-csatornák esetében. A feliratok
sugárzása teletexten vagy DVB-T digitális
sugárzáson keresztül történik. Digitális adások
esetén kiválaszthatja a felirat nyelvét.
Feliratozás engedélyezése analóg TVcsatornák esetében
1
2
Válasszon analóg TV-csatornát.
Nyomja meg az MHEG/TELETEXT
gombot.
3
A Számgombok használatával adja meg a
feliratoldal háromjegyű oldalszámát.
4
A teletext kikapcsolásához nyomja meg
az MHEG/TELETEXT gombot.
5
Nyomja meg az SUBTITLE gombot.
» Megjelenik az [Feliratmód] menü.
6
A [Be] lehetőség kiválasztásával
mindig megjelenítheti a feliratokat, a
[Ném. közben bekapcs.] lehetőség
használatával pedig a feliratok csak a hang
elnémításakor jelennek meg.
3
A Számgombok használatával adja meg
kódját.
» Megjelenik a korhatár-besorolási menü.
4
A
segítségével válassza ki a kívánt
korhatárt.
5
7
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
Az OK gomb megnyomásával
engedélyezheti a feliratokat.
6
8
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
A feliratok engedélyezéséhez minden
egyes analóg csatornán meg kell
ismételnie ezt a műveletet.
MENU
Tanács
• A feliratok letiltásához válassza a [Feliratmód]
> [Ki] menüpontot.
HU
23
Mag yar
majd ismét be a TV-készüléket.
• Ha a csatornák közötti váltáshoz a távvezérlő
Feliratozás engedélyezése digitális TVcsatornák esetében
1
Digitális csatorna nézése közben nyomja
meg a SUBTITLE gombot.
» Megjelenik az [Feliratmód] menü.
2
A [Be] lehetőség kiválasztásával
mindig megjelenítheti a feliratokat, a
[Ném. közben bekapcs.] lehetőség
használatával pedig a feliratok csak a hang
elnémításakor jelennek meg.
3
Az OK gomb megnyomásával
engedélyezheti a feliratokat.
Feliratok nyelvének kiválasztása
digitális TV-csatornákon
USB-memóriaeszközön tárolt
fényképek megjelenítése és
zene lejátszása
Vigyázat
• A Philips nem vállal felelősséget az USBtárolóeszköz kompatibilitásával, valamint
az azon tárolt adatok sérülésével vagy
elveszítésével kapcsolatban.
Az USB-csatlakozó használatával USBtárolóeszközökön található fényképeket
lehet megtekinteni és zeneszámokat lehet
meghallgatni.
1
2
Megjegyzés
• Amikor az alábbiakban bemutatottak szerint
kiválaszt egy feliratnyelvet valamelyik digitális
TV-csatornán, akkor a Telepítés menüben
beállított, előnyben részesített feliratnyelv
átmenetileg felülírásra kerül.
1
2
Nyomja meg az
3
A rendelkezésre álló nyelvek listájába
történő belépéshez nyomja meg az OK
vagy a gombot.
4
A
segítségével válassza ki a kívánt
feliratnyelvet.
5
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
Tanács
• A [Felirat nyelve] menüt tévénézés közben
is elérheti az OPTIONS > [Felirat nyelve]
parancs kiválasztásával.
Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a
TV-készülékhez.
» Megjelenik a főmenü.
3
A
segítségével válassza ki a
[USB tallózása] lehetőséget.
4
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
» Megjelenik az USB-indexképtallózó.
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Funkciók] > [Felirat nyelve]
lehetőséget.
Kapcsolja be a TV-készüléket.
Tanács
• A
GUIDE gomb megnyomásával válthat az
indexképek és a fájlok tallózása között.
Fényképek megtekintése
1
Az USB-tallózóban nyomja meg a
gombot a [Kép] mappa megnyitásához.
2
A
segítségével válasszon egy
fényképet vagy fényképalbumot.
3
Az OK gomb megnyomásával a fényképet
a teljes képernyőn tekintheti meg.
Tanács
• Teljes képernyős módban a
lapozhat a fényképek között.
24
HU
segítségével
1
Amikor megjelenik egy teljes képernyős
fénykép, nyomja meg az OK gombot.
» A diavetítés a kijelölt fényképtől
kezdődik.
2
A diavetítést az alábbi gombok
használatával vezérelheti:
• A diavetítés szüneteltetéséhez
nyomja meg az OK gombot.
• A
segítségével az előző vagy a
következő képre lapozhat.
• A diavetítés leállításához nyomja meg
a
BACK gombot.
Diavetítés beállításainak módosítása
1
A diavetítés megtekintése közben nyomja
meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a diavetítés beállítására
szolgáló menü.
2
A
segítségével válassza ki az alábbi
funkciók valamelyikét.
• [Diavetítés ind.] / [Diavetítés leáll.]:
A diavetítés elindítása vagy leállítása.
• [Diavetít. átm.]: A képek közötti
átmenet beállítása.
• [Diavet. seb.]: A kép megjelenítési
időtartamának beállítása.
• [Kép forgatása]: A kép elforgatása.
• [Adatok megjel.]: A diavetítésben
szereplő képek nevének, dátumának
és méretének, valamint a következő
kép megjelenítése.
3
Nyomja meg az OK gombot a választás
megerősítéséhez.
Megjegyzés
• A [Kép forgatása] és az [Adatok megjel.]
lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a
diavetítés szüneteltetéséhez megnyomja az
OK gombot.
Zene hallgatása
1
Az USB-indexképtallózóban válassza
a [Zene] lehetőséget, majd annak
megnyitásához nyomja meg a gombot.
• A GUIDE gomb megnyomásával
válthat az indexképek és a fájlok
tallózása között.
2
A
gombokkal válasszon egy
zeneszámot vagy albumot.
3
A kiválasztott zene lejátszásához nyomja
meg az OK gombot.
Gomb
OK
/
Funkció
A lejátszás szüneteltetése,
folytatása vagy leállítása.
Ugrás az előző vagy a következő
zeneszámra.
A zenelejátszással kapcsolatos
beállítások
Zenehallgatás közben nyomja meg az
OPTIONS gombot a zenelejátszással
kapcsolatos alábbi beállítások eléréséhez.
• [Lejátszás leállítása] / [Lejátszás
leállítása]: A zene indítása vagy leállítása.
• [Ismétlés] / [Lejátsz. egyszer]:
Egy zeneszám ismétlése. / Ismétlés
kikapcsolása, és a zeneszám vagy album
egyszeri lejátszása.
• [Véletlen sorrend be] /
[Véletlen sorrend ki]: A dalok véletlen
sorrendű lejátszásának be-, illetve
kikapcsolása.
• [Adatok megjel.]: A fájl nevének
megjelenítése.
• [TV-hangszórók]: A TV hangszóróinak
be- vagy kikapcsolása.
(Csak akkor elérhető, ha az EasyLink
funkció be van kapcsolva.)
• [Hang]: A hangzás beállításának
módosítása.
HU
25
Mag yar
Diavetítés megjelenítése a
fényképekről
Diavetítés megtekintése háttérzenével
A diavetítést háttérzenével is lehet kísérni.
1 Válasszon egy zeneszámokat tartalmazó
albumot.
2 Nyomja meg az OK gombot.
3 Térjen vissza az USB-tallózóhoz a
BACK gomb használatával.
4 Válasszon egy képeket tartalmazó
albumot.
5
A TV-készülék szoftverének
frissítése
A Philips folyamatosan törekszik termékei
javítására, és azt javasoljuk, hogy a frissítések
rendelkezésre állása esetén frissítse a TVkészülék szoftverét. A rendelkezésre álló
szoftverek a www.philips.com/support
webhelyen találhatók meg.
Nyomja meg az OK gombot.
Az aktuális szoftververzió ellenőrzése
USB-tárolóeszköz eltávolítása
Vigyázat
1
2
• Ennek az eljárásnak a követésével elkerülheti
az USB-tárolóeszköz károsodását.
1
2
A
BACK gomb használatával kiléphet
az USB-tallózóból.
Várjon öt másodpercet, majd válassza le
az USB-tárolóeszközt.
Digitális rádiócsatornák
hallgatása
Ha lakhelyén fogható digitális adás, akkor a
digitális rádiócsatornákat a készülék a telepítés
során automatikusan beállítja.
1
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
2
3
Nyomja meg az
4
OPTIONS gombot.
A
segítségével válassza ki a [Válasszon
listát] > [Rádió] lehetőséget.
» Megjelenik a rádióállomások táblázata.
A
segítségével válasszon
rádióállomást, és annak hallgatásához
nyomja meg az OK gombot.
Megjegyzés
• A [Válasszon listát] > [Összes] kiléphet a
rádióállomások közül, és az összes csatornát
megjelenítheti.
26
HU
Nyomja meg a
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza ki
a [Beállítás] > [Szoft.frissítés] > [Jelenl.
szver adatai] lehetőséget.
» A TV-készüléken megjelennek az
aktuális szoftveradatok.
A szoftver letöltése
1
A számítógépen nyissa meg a
webböngészőt, és nyissa meg a
www.philips.com/support címen elérhető
webhelyet.
2
Töltse le a számítógépre a legfrissebb
szoftverfrissítési fájlt.
3
4
Csomagolja ki a ZIP-fájlt.
Másolja az autorun.upg fájlt az USBeszköz gyökérmappájába.
A szoftver frissítése
A TV szoftverét USB-tárolóeszköz vagy OAD
(sugárzott szoftverletöltés) használatával lehet
frissíteni.
Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a TVkészülékhez.
1
Ha a szoftverfrissítési képernyő nem
jelenik meg automatikusan, akkor válassza
a [Beállítás] > [Szoft.frissítés] > [Helyi
frissítések] > [USB] menüpontot.
2
A TV szoftverének kézi frissítéséhez
nyomja meg az OK gombot.
3
A frissítés befejezéséhez kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
A TV-készülék beállításainak
módosítása
A TV beállításait a tulajdonságok menüben
határozhatja meg.
1
2
Megjegyzés
• A szoftverfrissítés befejezése után a TV
újraindul.
Frissítés OAD használatával
1
2
3
4
Ha a TV-készülék (DVB-T)
digitális sugárzást fogad, akkor a
készülék automatikusan megkapja a
szoftverfrissítéseket. Ha a képernyőn
megjelenő üzenet kéri fel a szoftver
frissítésére:
• Válassza a [Frissítés most] elemet a
szoftver azonnali frissítéséhez.
• Az [Emlékeztessen később]
lehetőség kiválasztásával kiléphet
a frissítési képernyőről, a készülék
pedig később emlékezteti a frissítés
elvégzésére.
• A [Mégse] lehetőség kiválasztásával
kihagyhatja a frissítést.
A [Mégse] kiválasztása esetén a
[Beállítás] > [Szoft.frissítés] >
[Helyi frissítések] > [OAD]
menüpontnál kézzel is elérheti az OAD
frissítési lehetőséget.
Válassza ki az OAD elérhető verzióját,
majd nyomja meg az OK gombot.
A frissítés indításához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés
• A szoftverfrissítés befejezése után a TV
újraindul.
Nyomja meg a
MENU gombot.
Válassza a [Beállítás] > [Üzembe helyez]
> [Testreszabás] lehetőséget.
• [Elhelyezkedés]: A TV-készülék
beállításainak optimalizálása az adott
helynek megfelelően – otthon vagy
boltban.
• [Hangerőjel. skála]: Megjeleníti
a hangerőjelző skálát a hangerő
beállításakor.
• [Csatorna adatai]: Minden
csatornaváltáskor megjeleníti az
adott csatornával kapcsolatos
információkat. A [Teljes]
kiválasztásával megjelenítheti a
csatornainformációkat, a [Ki]
használatával pedig elrejtheti azokat.
• [Univ. elérés]: Az univerzális elérés
menü engedélyezése vagy letiltása.
• [EasyLink]: Engedélyezi az
egyérintéses lejátszást és készenléti
üzemmódra váltást az EasyLinkkompatibilis készülékek között.
• [Pixel Plus Link]: Figyelmen kívül
hagyja a csatlakoztatott eszközök
beállításait, és a TV-készülék
beállításait alkalmazza. (Csak akkor
elérhető, ha az EasyLink funkció be
van kapcsolva.)
• [Teletext 2.5]: A Teletext 2.5
engedélyezése vagy letiltása.
(Digitális TV esetén)
• [E-sticker]: Csak bolti üzemmód
esetére. Az e-címke helyének
beállítása.
3
A
gombok segítségével válassza ki
a kívánt beállítást.
4
5
Nyomja meg a OK gombot.
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
MENU
HU
27
Mag yar
Frissítés USB-eszköz használatával
A dekóder csatorna
megnyitása
TV-bemutató indítása
A TV-csatornákhoz hozzárendelheti a
dekóderen vagy a bitsor-dekóderen
rendelkezésre álló csatornákat. Ezáltal ezeket a
csatornákat a TV távvezérlőjének használatával
is kiválaszthatja. A dekódert vagy a bitsordekódert a TV-készülék EXT1 (SCART)
csatlakozójához kell csatlakoztatni.
Dekóder csatorna beállítása
Dekóderről vagy bitstream-dekóderről érkező
csatornák hozzárendelése.
1
2
Nyomja meg az
A TV szolgáltatásainak megismeréséhez
bemutatókat lehet megjeleníteni. Bizonyos
bemutatók nem állnak minden típuson
rendelkezésre. Az elérhető bemutatók
felsorolása a menülistán olvasható.
1
Nyomja meg a távvezérlő DEMO
gombját.
2
A
segítségével válasszon ki egy
bemutatót, és nyomja meg a OK gombot
a bemutató megtekintéséhez.
3
A kilépéshez nyomja meg a DEMO
gombot.
MENU gombot.
Válassza a [Beállítás] > [Üzembe helyez]
> [Dekóder] lehetőséget.
3
A gomb megnyomásával nyissa meg a
[Dekóder] menüt.
4
A
gombok használatával válassza a
[Csatorna] menüpontot, majd a gomb
segítségével nyissa meg azt.
5
Válassza ki azt a csatornát, amelyet a
dekóderhez vagy a bitstream-dekóderhez
szeretne rendelni, és a jóváhagyáshoz
nyomja meg az OK gombot.
A TV gyári beállításainak
visszaállítása
Lehetősége van az alapértelmezett kép- és
hangbeállítások visszaállítására a TV-készülékén.
A csatornabeállítások változatlanok maradnak.
1
2
Nyomja meg az
MENU gombot.
Válassza a [Beállítás] > [Üzembe helyez]
> [Gyári beállítások] lehetőséget.
3
A gomb segítségével lépjen a
[Gyári beállítások] menübe.
6
Válassza a [Állapot] menüpontot, majd az
gomb megnyomásával nyissa meg azt.
4
7
Válassza ki a dekóder vagy a bitstreamdekóder által használt [EXT 1] (SCART)
csatlakozót.
A [Visszaállítás] lehetőség kiválasztásával
megkezdheti a visszaállítást.
5
6
Nyomja meg az OK gombot.
8
9
Nyomja meg az OK gombot.
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
MENU
Megjegyzés
• Válassza a [Nincs] lehetőséget, ha a dekóder
vagy a bitstream-dekóder csatornáját nem
szeretné hozzárendelni.
28
HU
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
MENU
A TV-készülék első bekapcsolása alkalmával a
készülék felkéri egy menünyelv kiválasztására
és a TV- és digitális rádiócsatornák (ha vannak
ilyenek) telepítésének végrehajtására. Ez
a fejezet a csatornák újbóli beállítására és
finomhangolására vonatkozó utasításokat
tartalmaz.
Automatikus csatornabeállítás
Ez a fejezet bemutatja, hogyan keresheti meg és
tárolhatja automatikusan a csatornákat.
1. lépés A menü nyelvének kiválasztása
1
2
Nyomja meg az
Az OK vagy a gomb használatával
nyissa meg a [Menü nyelve] menüt.
4
A
gombok segítségével válasszon ki
egy nyelvet.
5
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
6
A gomb megnyomásával térhet vissza a
[Üzembe helyez] menübe.
2. lépés Az ország kiválasztása
Válassza ki az országot, ahol a TV-t használni
szeretné. Ezzel beállítja az országban elérhető
csatornák listáját a TV-készüléken.
Nyomja meg a
Nyomja meg az OK vagy a gombot a
menü megnyitásához.
» Megjelenik az országok menüje.
4
A
segítségével válassza ki a kívánt
országot.
5
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» A képernyőn megjelenik a
csatornabeállítási útmutató.
3. lépés Csatornák beállítása
Az elérhető analóg és digitális TV-csatornák,
illetve digitális rádióállomások automatikus
beállítása.
1
A csatornabeállítási útmutató
képernyőjén válassza a [Teljes telepítés]
parancsot.
2
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
» A TV megkeresi és tárolja az összes
elérhető csatornát.
3
Ha a beállítás kész, nyomja meg az OK
gombot a menüből való kilépéshez.
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Nyelv]
> [Menü nyelve] lehetőséget.
3
1
2
3
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza
ki a [Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Csatorna telepítése] >
[Automatikus csatornakeresés]
lehetőséget.
Mag yar
6 A csatornák
beállítása
A csatornalista frissítése
Lehetőség van annak beállítására, hogy a TV
készülék készenléti üzemmódban frissítse a
csatornákat. A TV minden reggel frissíti a
tárolt csatornákat a sugárzott csatornaadatok
alapján.
1
2
3
Nyomja meg az
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Csatorna telepítése] > [Készenl. friss.]
lehetőséget.
Az automatikus frissítés engedélyezéséhez
válassza a [Be], letiltásához pedig a [Ki]
lehetőséget.
HU
29
A csatornák kézi beállítása
4
A
gombok segítségével adja meg a
három számjegyből álló frekvenciát.
Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan
keresheti meg és tárolhatja kézzel a
rendelkezésre álló analóg TV-csatornákat.
5
A keresés elindításához nyomja meg az
OK gombot.
» Ha a kiválasztott frekvencián nem
található csatorna, akkor nyomja meg
a OK gombot a következő elérhető
csatorna megkereséséhez.
6
Ha új csatornát talált, nyomja meg a
BACK gombot.
7
Az új csatorna új csatornaszámon történő
mentéséhez a
segítségével válassza ki
az [Tárol. új csat.ként] lehetőséget.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Csatorna telepítése] > [Analóg: kézi
üzembe helyezés] lehetőséget.
» Megjelenik az [Analóg: kézi üzembe
helyezés] menü.
8
Nyomja meg a OK gombot az [Tárol.
új csat.ként] pont megnyitásához, majd
nyomja meg a OK gombot.
9
A gomb megnyomásával visszaléphet az
[Csatorna telepítése] menübe.
3
A
gombok használatával válassza a
[Rendszer] menüpontot, majd a gomb
segítségével nyissa meg azt.
3. lépés Analóg csatornák
finomhangolása
4
A
segítségével válassza ki a kívánt
országot vagy térséget.
1. lépés A rendszer kiválasztása
Megjegyzés
• Ha a rendszerbeállítások megfelelőek, hagyja ki
ezt a lépést.
1
2
Nyomja meg az
MENU gombot.
5
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
6
A gomb megnyomásával térhet vissza a
[Csatorna telepítése] menübe.
2. lépés Új TV-csatornák keresése és
tárolása
1
2
3
30
Nyomja meg a
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza
ki a [Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Csatorna telepítése] > [Analóg: kézi
üzembe helyezés] lehetőséget.
» Megjelenik az [Analóg: kézi üzembe
helyezés] menü.
A
gombok segítségével válassza a
[Keresés] menüpontot, majd a gomb
segítségével nyissa meg azt.
HU
1
2
Nyomja meg az
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Csatorna telepítése] > [Analóg: kézi
üzembe helyezés] lehetőséget.
» Megjelenik az [Analóg: kézi üzembe
helyezés] menü.
3
A
gombok használatával válassza a
[Finomhangolás] menüpontot, majd a
gomb segítségével nyissa meg azt.
4
5
A
6
A
gombok segítségével válassza az
[Aktuális csatorna tárolása] lehetőséget
a csatorna számának tárolásához.
7
Nyomja meg a gombot az [Aktuális
csatorna tárolása] pont megnyitásához,
majd nyomja meg a OK gombot.
8
A gomb megnyomásával visszaléphet az
[Csatorna telepítése] menübe.
segítségével állítsa be a frekvenciát.
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
4
Válassza ki az átrendezni kívánt csatornát,
majd nyomja meg az OK gombot.
» A kiválasztott csatorna kijelölve jelenik
meg.
A csatornák átnevezhetők. A név a csatorna
kiválasztásakor jelenik meg.
1
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
5
2
3
A
gombok használatával helyezze
a kijelölt csatornát a kívánt helyre, majd
nyomja meg az OK gombot.
Válassza ki az átnevezni kívánt csatornát.
6
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» [Átrendezés kész] felirat jelenik meg a
képernyőn.
7
A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
8
A csatornatáblázatból a
BACK gomb
megnyomásával léphet ki.
4
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
Nyomja meg a
gombot az [Csat.
átnevezése] pont kiválasztásához, majd
nyomja meg a OK gombot.
» Megjelenik egy szövegbeviteli mező.
5
A
gombok segítségével válassza ki
a megfelelő karaktereket.
6
Az egyes karakterek elfogadásához
nyomja meg az OK gombot.
7
Válassza a [Kész] lehetőséget, majd a
csatornák átnevezésének befejezéséhez
nyomja meg az OK gombot.
Tanács
Digitális vétel tesztelése
A digitális csatornák esetén ellenőrizheti azok
minőségét és jelerősségét. Így lehetővé válik az
antenna vagy műholdantenna áthelyezése és
tesztelése.
1
2
• A kis- és nagybetűk közti váltáshoz használja az
[Aa] lehetőséget.
Nyomja meg a
MENU gombot.
A
gombok segítségével válassza
ki a [Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Csatorna telepítése] >
[Manuális csatornakeresés] lehetőséget.
3
Nyomja meg a gombot a menü
megnyitásához.
Csatornák átrendezése
4
A
segítségével adja meg a tesztelni
kívánt csatorna frekvenciáját.
A csatornák beállítása után módosíthatja
megjelenítésük sorrendjét.
5
A frekvencia jóváhagyásához nyomja
meg az OK gombot, majd nyomja
meg ismét az OK gombot a [Keresés]
elfogadásához.
6
Ha végzett, a frekvencia mentéséhez
válassza a [Tárol] parancsot.
1
TV-nézés közben a csatornatáblázat
megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítások
menüje.
3
Nyomja meg a
gombot az
[Átrendezés] pont kiválasztásához, majd
nyomja meg a OK gombot.
Megjegyzés
• Ha a jelminőség és -erősség gyenge, állítsa új
helyzetbe az antennát vagy a műholdantennát,
és végezze el ismét a tesztet.
• Ha továbbra is problémát tapasztal a digitális
adás vételében, forduljon szakképzett
antennaszerelőhöz.
HU
31
Mag yar
Csatornák átnevezése
7 Eszközök
csatlakoztatása
Ez a szakasz a különböző készülékek
különböző csatlakozók használatával történő
csatlakoztatását ismerteti. Az Üzembe helyezés
című dokumentum példákat is tartalmaz.
a TV ANTENNA
Jelbemenet antenna, kábel vagy
műholdvevő egység jeleinek fogadásához.
TV ANTENNA
Megjegyzés
• Az egyes készülékek többféle csatlakozóval
kapcsolhatók a TV-készülékhez.
Hátoldali csatlakozópanel
32
HU
b EXT 1 és EXT 2 (CVBS és RGB)
Analóg audio- és videobemenet analóg
vagy digitális készülékek – pl. DVDlejátszó vagy játékkonzol – által küldött
jelek fogadásához.
c SPDIF OUT
Digitális audiokimenet
házimozirendszerekhez és egyéb digitális
audiorendszerekhez.
f HDMI 1
Digitális audio- és videobemenet nagy
felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray
lejátszó – által küldött jelek fogadásához.
d SERV. U
Csak szervizszakemberek által történő
használatra.
e PC IN (VGA és AUDIO IN)
Audio- és videobemenet számítógép által
küldött jelek fogadásához.
VGA
VGA
DVI- vagy VGA-csatlakozó használata
esetén külön audiokábelre (lásd
‘Számítógép csatlakoztatása’, 35. oldal) is
szükség van.
g EXT 3 (Y Pb Pr és AUDIO L/R)
Analóg audio- és videobemenet analóg
vagy digitális készülékek – pl. DVD-lejátszó
vagy játékkonzol – által küldött jelek
fogadásához.
AUDIO IN
LEFT/RIGHT
VGA/DVI
HU
33
Mag yar
SPDIF OUT
Oldalsó csatlakozó
b VIDEO
Kompozit videobemenet analóg
készülékek – például videofelvevő – által
küldött jelek fogadásához.
c USB
Adatbemenet USB tárolóeszközökről.
a AUDIO L/R
A VIDEO bemenethez csatlakoztatott
analóg készülékek jeleit fogadó
audiobemenet.
34
HU
d HDMI
Digitális audio- és videobemenet nagy
felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray
lejátszó – által küldött jelek fogadásához.
e
(Fejhallgató)
Sztereó audiokimenet fejhallgatóhoz vagy
fülhallgatóhoz.
•
DVI-HDMI kábel
AUDIO IN
LEFT/RIGHT
VGA/DVI
f COMMON INTERFACE
Nyílás a feltételes hozzáférési modul
(CAM) számára.
•
Számítógép csatlakoztatása
Mag yar
DVI
HDMI-kábel és HDMI-DVI adapter
AUDIO IN
LEFT/RIGHT
VGA/DVI
Teendők számítógép TV-készülékhez
csatlakoztatása előtt
• A számítógépen állítsa a képernyőfrissítési gyakoriságot 60Hz értékre.
• Válasszon egy támogatott
képernyőfelbontást a számítógépén.
Csatlakoztassa a számítógépet az alábbi
csatlakozók valamelyikével:
DVI
Megjegyzés
• DVI- vagy VGA-csatlakozó használata esetén
külön audiokábelre is szükség van.
VGA kábel
HDMI-kábel
AUDIO IN
LEFT/RIGHT
VGA/DVI
VGA
VGA
•
•
HU
35
A CAM-modul (Conditional
Access Module – feltételes
hozzáférési modul) használata
A Feltételes hozzáférési modult (CAM) digitális
TV-szolgáltatóktól lehet beszerezni, és az általuk
sugárzott digitális csatornák dekódolására
szolgál.
Megjegyzés
• Tekintse meg a szolgáltatótól származó
dokumentációt, amely bemutatja a kártya
behelyezésének módját a Feltételes hozzáférési
modulba.
Helyezzen be és aktiváljon egy CAMmodult
5
Kapcsolja be a TV-készüléket, és
várjon, amíg a CAM-modul aktiválódik.
Ez a folyamat több percet is igénybe
vehet. A CAM-modult használat
közben ne távolítsa el a nyílásból – a
CAM eltávolítása kikapcsolja a digitális
szolgáltatásokat.
CAM-szolgáltatások elérése
1
A CAM-modul behelyezése és aktiválása
után nyomja meg a MENU gombot.
2
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Funkciók] > [Általános
interfész] lehetőséget.
» A digitális szolgáltató által kínált
alkalmazások megjelennek a képernyőn.
Megjegyzés
Vigyázat
• Mindenképpen kövesse az alábbiakban leírt
utasításokat. A CAM-modul nem megfelelő
behelyezése a CAM-modult és a TVkészüléket egyaránt károsíthatja.
1
Kapcsolja ki a TV-készüléket, és húzza ki
annak tápkábelét a konnektorból.
2
A CAM-modulra nyomtatott nyílnak
megfelelően óvatosan helyezze be a
CAM-modult a COMMON INTERFACE
TV-készülék oldalán található nyílásába.
• Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a
CAM-modul megfelelően van behelyezve és
aktiválva.
A Philips Easylink funkció
használata
A készülék támogatja a Philips EasyLink
szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) protokollt használja. A
HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott
EasyLink-kompatibilis készülékek távvezérlővel
irányíthatók.
Megjegyzés
• Az EasyLink-kompatibilis készüléket be kell
kapcsolni, és ki kell választani forrásként.
3
4
Ütközésig tolja be a CAM-modult.
36
HU
Csatlakoztassa újra a TV tápkábelét a
konnektorhoz.
• A Philips nem garantálja a HDMI CECkészülékekkel való 100%-os kompatibilitást.
Lejátszás egy gombnyomásra
Ha a TV-készüléket olyan eszközökhöz
csatlakoztatja, amelyek támogatják az egy
gombnyomásos lejátszást, akkor a TVkészüléket és az eszközöket távvezérlővel
irányíthatja.
Készenléti üzemmód egy gombnyomásra
Ha a TV-készüléket olyan eszközökhöz
csatlakoztatja, amelyek támogatják a készenléti
üzemmód használatát, akkor a TV-készülék
távvezérlőjének használatával a TV-készüléket
és a csatlakoztatott HDMI-eszközöket is
készenléti állapotba helyezheti.
Rendszerhang vezérlése
Amikor TV-készülékét HDMI CECkompatibilis készülékekhez csatlakoztatja, a TV
képes a csatlakoztatott eszközről érkező hang
automatikus lejátszására.
Az egy gombnyomásra történő hanglejátszás
funkció használatához, a csatlakoztatott
készülékből érkező hangbemenetet hozzá kell
rendelnie a TV-készülékhez.
A csatlakoztatott készülék távvezérlőjével
szabályozhatja a hangerőt.
Az egyérintéses készenléti üzemmód
használata
1
A TV-hangszórók álváltása EasyLink
módba
Ha EasyLink szabványnak megfelelő házimozit
használ tartalom lejátszására, akkor a TV
hangszórói automatikusan elnémulnak.
1
Engedélyezze az egy gombnyomásos
lejátszást és készenléti üzemmódba
váltást az Easylink-kompatibilis eszközök
között az előző fejezet (lásd ‘EasyLink
funkció be- és kikapcsolása’, 37. oldal)
utasításainak megfelelően.
2
3
Nyomja meg az
EasyLink funkció be- és kikapcsolása
Megjegyzés
• Ne engedélyezze a Philips EasyLink funkciót, ha
nem kívánja használni.
1
2
3
Nyomja meg az
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Üzembe helyez] >
[Testreszabás] > [EasyLink] lehetőséget.
Válassza a [Be] vagy [Ki] beállítást.
Nyomja meg a (Készenléti állapot
bekapcsolva) gombot a TV vagy a
készülék távvezérlőjén.
» Ekkor a TV-készülék és az összes
csatlakoztatott HDMI-készülék
készenléti üzemmódba kapcsol.
4
MENU gombot.
A
segítségével válassza ki a
[Beállítás] > [Hang] > [TV-hangszórók]
> [Auto EasyLink] lehetőséget.
» A TV hangszórói automatikusan
kikapcsolnak, ha a készülék egy
Easylink-kompatibilis készülékről érkező
jelet észlel.
A hangvezérlés kikapcsolásához és a TV
hangszóróinak bekapcsolásához nyomja
meg a
gombot a [Beállítás] >
[Hang] > [TV-hangszórók] > [Be]
lehetőség kiválasztásához.
Megjegyzés
• A TV hangszóróinak elnémításához válassza a
[TV-hangszórók] > [Ki] parancsot.
Az egyérintéses lejátszás használata
1
Az EasyLink engedélyezését követően
a készüléken nyomja meg a Lejátszás
gombot.
» A TV-készülék automatikusan a
megfelelő jelforrásra vált.
HU
37
Mag yar
EasyLink-funkciók
Kensington-zár használata
A TV-készülék hátoldalán Kensington
biztonsági nyílás található. Valamilyen nehezen
mozdítható tárgyhoz – például asztalhoz – és a
biztonsági nyíláshoz rögzített Kensington-zárral
megakadályozhatja a készülék ellopását.
38
HU
8 Termékadatok
Multimédia
•
A termékadatok külön értesítés nélkül
változhatnak. A részletes termékadatok a
www.philips.com/support oldalon olvashatók.
•
Támogatott
képernyőfelbontások
Megjegyzés
• A multimédiás fájlnevek nem lehetnek 128
karakternél hosszabbak.
Mag yar
Számítógépes formátumok
• Felbontás – frissítési gyakoriság:
• 640 x 480 – 60 Hz
• 800 x 600 – 60 Hz
• 1024 x 768 – 60 Hz
• 1280 x 720 – 60Hz
• 1280 x 768 – 60 Hz
• 1280 x 1024 – 60 Hz
• 1360 x 768 – 60 Hz
• 1440 x 900 – 60 Hz (csak teljes HD
üzemmód esetén)
• 1680 x 1050 – 60Hz (csak teljes HD
üzemmód esetén)
Videoformátumok
• Felbontás – frissítési gyakoriság:
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz.
Támogatott tárolóeszköz: USB (a készülék
csak FAT vagy FAT 32 fájlrendszerrel
rendelkező USB-memóriaegységeket
támogat)
Támogatott multimédiafájl-formátumok:
• Képek: JPEG
• Hang: MP3
Hangolóegység / vétel / adás
•
•
•
•
•
Antennabemenet: 75 ohm koaxiális
(IEC75)
DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4
TV-rendszer: DVB COFDM 2K/8K; PAL I,
B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L’
Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
Hangolóegység-sávok: Hyperband, Schannel, UHF, VHF
Távvezérlő
•
•
Típus: PF01E09B
Elemek: 2 x AAA (LR03 típusú)
Tápkapcsoló
•
•
•
Hálózati tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
Energiafelhasználás a készenléti
üzemmódban: < 0,3 W
Környezeti hőmérséklet: 5–40 Celsius fok
HU
39
Támogatott TV-tartók
Termékjellemzők
Ha a TV-készüléket tartóra szeretné helyezni,
vásároljon Philips TV-tartót vagy VESAkompatibilis TV-tartót. A csatlakozók egyszerű
eléréséhez hagyjon legalább 5,5 cm szabad
helyet a TV-készülék hátuljánál.
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes
figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Figyelem
• Tartson be a TV-tartóhoz mellékelt minden
utasítást. A Koninklijke Philips Electronics N.V.
nem vállal felelősséget a TV-készülék helytelen
rögzítéséből adódó balesetért, sérülésekért és
károkért.
TVképernyő
mérete
(hüvelyk)
32
42
47
40
HU
Szükséges
Szükséges
furattávolság rögzítőcsavarok
(mm)
200 x 200
300 x 200
400 x 300
4 x M6 (≤ 10 mm)
4 x M6 (≤ 10 mm)
4 x M8 (≤ 12 mm)
32PFL3605H/32PFL3205H/32PFL3405H
• TV-állvány nélkül
• Méretek (Sz x Ma x Va): 795,6 x
508,3 x 93 (mm)
• Tömeg: 8,3 kg
• TV-állvánnyal
• Méretek (Sz x Ma x Va): 795,6 x
556,6 x 220,8 (mm)
• Tömeg: 9,4 kg
42PFL3605H/42PFL3405H
• TV-állvány nélkül
• Méretek (Sz x Ma x Va): 1018,5 x
635,7 x 83 (mm)
• Tömeg: 11,5 kg
• TV-állvánnyal
• Méretek (Sz x Ma x Va): 1018,5 x
683 x 235,8 (mm)
• Tömeg: 12,8 kg
47PFL3605H
• TV-állvány nélkül
• Méretek (Sz x Ma x Va): 1129,8 x
700,7 x 83 (mm)
• Tömeg: 16,8 kg
• TV-állvánnyal
• Méretek (Sz x Ma x Va): 1129,8 x
746,4 x 270,1 (mm)
• Tömeg: 19,8 kg
Ez a fejezet a gyakran előforduló problémákat
és azok megoldásait mutatja be.
Általános problémák a TVkészülékkel
A TV-készülék nem kapcsolódik be:
•
Húzza ki a hálózati kábelt a
csatlakozóaljzatból. Várjon egy percet,
majd dugja vissza a kábelt.
•
Győződjön meg arról, hogy a hálózati
kábel megfelelően csatlakozik.
A távvezérlő nem megfelelően működik:
•
Ellenőrizze, hogy a távvezérlő elemei
a +/- jelölésnek megfelelően vannak-e
behelyezve.
•
Cserélje ki a távvezérlő elemeit, ha azok
lemerültek vagy lemerülőfélben vannak.
•
Tisztítsa meg a távvezérlő és a TV
érzékelőit.
A TV-készülék készenléti jelzőfénye pirosan
villog:
•
Húzza ki a hálózati kábelt a
csatlakozóaljzatból. A hálózati kábel
ismételt csatlakoztatása előtt várjon,
amíg a TV-készülék lehűl. Ha a villogás
ismét látható, lépjen kapcsolatba a Philips
vevőszolgálattal.
Elfelejtette a TV-készülék zárolási funkciójának
feloldókódját.
•
Írja be: „8888”.
A TV menüje nem a megfelelő nyelvre van
beállítva.
•
Állítsa be a TV menüjének kívánt nyelvét.
A TV-készülék be- / ki- vagy készenléti
üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang
hallható a TV-készülék házából:
•
Nincs teendő. A nyikorgó hangot a
TV-készülék lehűlése és felmelegedése
során bekövetkező normál tágulása
vagy összehúzódása okozza. Ez nincsen
hatással a teljesítményre.
Nem lehet eltávolítani a TV-n látható
„e-címke” szalagcímet.
•
Az emblémák és a képek eltávolításához
állítsa be a megfelelő üzemeltetési helyet
a TV-készüléken.
1. Nyomja meg az MENU gombot.
2. Válassza a [Beállítás] > [Üzembe
helyez] > [Testreszabás] >
[Elhelyezkedés] lehetőséget.
3. Válassza az [Otthon] lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
TV-csatornákkal kapcsolatos
problémák
Mag yar
9 Hibakeresés
Korábban beállított csatornák nem jelennek
meg a csatornalistában:
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő
csatornalistát választotta-e ki.
Az üzembe helyezés során a TV-készülék nem
talált digitális csatornákat:
•
Ellenőrizze, hogy a TV-készülék az adott
országban a DVB-T, a DVB-T Lite vagy a
DVB-C szabványt támogatja-e.
A TV bizonyos csatornákat nem állít be
automatikusan:
•
Győződjön meg arról, hogy a beállítás
során helyesen választja ki az országot,
amelyben a TV-készüléket (lásd ‘2.
lépés Az ország kiválasztása’, 29. oldal)
üzemelteti.
HU
41
Képpel kapcsolatos
problémák
Hanggal kapcsolatos
problémák
A TV-készülék be van kapcsolva, de nincs kép:
•
Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően
van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
•
Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék
van-e kiválasztva a TV forrásául.
Van hang, de nincs kép:
•
Ellenőrizze, hogy a képbeállítások
megfelelően vannak-e megadva.
Gyenge minőségű a TV-adás vétele valamelyik
antennacsatlakozás esetében:
•
Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően
van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
•
A hangszórók, a földeletlen
audioberendezések, a fénycsövek, a
magas épületek és egyéb nagy tárgyak
befolyásolhatják a vétel minőségét. Ha
lehetséges, a vételi minőség javítása
érdekében forgassa el az antennát, és
helyezze távolabbra a TV közelében lévő
készülékeket.
•
Ha a vétel csak egy csatorna esetében
gyenge minőségű, akkor végezze el az
adott csatorna finomhangolását.
Gyenge a csatlakoztatott készülékekről
származó kép minősége:
•
Ellenőrizze, hogy a készülékek
megfelelően csatlakoznak-e.
•
Ellenőrizze, hogy a képbeállítások
megfelelően vannak-e megadva.
A TV-készülék nem tárolta a képbeállításokat:
• Ellenőrizze, hogy a TV-készülék helyének
beállítása Otthon-e. Ez az üzemmód
nagy rugalmasságot biztosít a beállítások
módosításához és mentéséhez.
A képméret nem felel meg a képernyő
méretének, túl nagy vagy túl kicsi:
•
Próbálkozzon meg egy másik
képformátum használatával.
A kép elhelyezkedése nem megfelelő:
•
Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről
érkező képek nem megfelelően
helyezkednek el a képernyőn. Ellenőrizze
a készülék jelkimenetét.
Van kép, de nincs hang a TV-készüléken:
42
HU
Megjegyzés
• Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet, akkor
automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet
– ez nem hibajelenség.
•
Ellenőrizze, hogy minden kábel
megfelelően van-e csatlakoztatva.
•
Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a
hangerő.
•
Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a
hang.
Van kép, de a hangminőség gyenge:
•
Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások
megfelelően vannak-e megadva.
Van kép, de a hang csak az egyik
hangsugárzóból hallható:
•
Ellenőrizze, hogy a hangbalansz középre
van-e állítva.
HDMI-csatlakozással
kapcsolatos problémák
Problémák léptek fel a HDMI-készülékekkel
kapcsolatban:
•
Vegye figyelembe, hogy a
HDCP-támogatás
(Nagy sávszélességű digitálistartalomvédelem) késleltetheti a
HDMI-készülékről származó tartalom
megjelenítését a TV-készüléken.
•
Ha a TV nem ismeri fel a
HDMI-készüléket, és nem látható kép,
kapcsolja a forrást az egyik készülékről a
másikra, majd vissza.
•
Ha időnként akadozó hangot tapasztal,
ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a
HDMI-készülék kimeneti beállításai.
•
Ha HDMI–DVI adaptert vagy
HDMI–DVI kábelt használ, ellenőrizze,
hogy a kiegészítő hangkábel csatlakoztatva
van-e az AUDIO IN
(csak mini-jack) csatlakozóhoz.
Számítógép csatlakoztatásával
kapcsolatos problémák
A számítógép által továbbított kép nem stabil
a TV képernyőjén:
•
Győződjön meg arról, hogy a számítógép
támogatott felbontású és frissítési
frekvenciájú jelet küld a TV-készülékre.
•
Állítsa a TV képformátumát nem
méretezett beállításúra.
Mag yar
Kapcsolatfelvétel
Ha nem tudja megoldani a problémát, olvassa
el az erre a készülékre vonatkozó GYIK
(Gyakran ismételt kérdések) összeállítást a
www.philips.com/support oldalon.
Ha a problémára ott sem talál megoldást,
lépjen kapcsolatba a jelen Függelékben az
Ön országára vonatkozóan megadott Philips
ügyfélszolgálattal.
Figyelem
• Ne kísérelje meg a TV-készülék házilagos
javítását. Ez komoly személyi sérülést és / vagy
a TV-készülék helyrehozhatatlan károsodását
okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.
Megjegyzés
• Mielőtt felhívná a Philips ügyfélszolgálatát,
jegyezze fel a TV-készülék típusát és gyártási
számát. Ezeket a TV-készülék hátulján, illetve a
csomagoláson találja.
HU
43
10 Tárgymutató
A
a csatornák beállítása
automatikus
kézi
a képernyő ápolása
A TV-készülék áttekintése
alapértelmezés visszaállítása
alapértelmezett beállítások
analóg
finomhangolás
antenna
29
30
5
8
28
28
30
33
Á
átvitel
általános interfész
39, 41
36
Ó
óra
beállítás
kijelző
19
19
É
élettartam vége
6
D
Ú
újrafeldolgozás
6
B
beállítások
hang
kép
beállítások asszisztens
bekapcsolásidőzítő
biztonság
bolti üzemmód
15, 13
13
13
20
4
27
C
CAM-modul
csatlakozás
44
antenna
32
számítógép
43, 35
csatlakozók
áttekintés
32
hátoldali csatlakozók
32
HDMI
42, 32
oldalsó csatlakozók
34
USB
24
csatornadekóder
27
csatornák
átnevezés
31
átrendezés
31
finomhangolás
30
frissítés
18
hangolás
30
hangolás
automatikus
29
kézi
30
hibaelhárítás
41
kapcsoló
10
kedvencek listája
17
lista
17
táblázat
10
vétel ellenőrzése (digitális csatornák)
31
zárolás
21
csatornák átnevezése
31
csatornák átrendezése
31
csatornák finomhangolása
30
csatornatáblázat
10
HU
36
dekóder
demo
diavetítés
nézet
zenével
digitális csatorna
feliratok
vételi teszt
digitális rádió
digitális szolgáltatások
CAM
teletext
27
28
24
25
23
31
25, 29
36
11, 16
E
EasyLink
egyérintéses készenléti üzemmód
37
37
37
37
37
27
6
37
37
39, 6
29
27
6
39, 6
F
fali rögzítőkeret
falra szerelés
felbontás
feliratok
analóg csatornán
digitális csatornán
nyelv
40
4, 40
39
23
23
23
G
gyári beállítások
gyerekzár
besorolás-alapú zárolás
csatlakoztatott készülékek zárolása
csatornák zárolása
PIN-kód
28
22
21
22
21
H
hallássérültek
hangbeállítások
hang-előbeállítások
hangerő
automatikus kiegyenlítés
beállítás
némítás
változás
hátoldali csatlakozók
HDMI
hibaelhárítás
16
15
15
15
11
11, 37
15
32
42, 34, 32
41
I
időzítő
bekapcsolásidőzítő
elalváskapcsoló
készenlét
időzóna
21
20
20
20
K
kapcsoló
be és ki
csatornák
forrás
karbantartás
kedvencek listája
hozzáadás a listához
lista létrehozása
lista megjelenítése
Kensington-zár
képbeállítások
kép-előbeállítások
képformátum
hibaelhárítás
módosítás
készenlét
készülékek
készülékek
átnevezés
csatlakozás
eltávolítás
hozzáadás a főmenühöz
megtekintés
kijelző
felbontás
kiselejtezés
környezetvédelmi tudnivalók
10
10
11
5
18
17
17
38
13
13
42
14
10
11
12
32
12
12
11
39
6
6
L
lista
kedvencek listája
17
HU
45
Mag yar
egygombos lejátszás
engedélyezés
letiltás
rendszerhang vezérlése
e-címke
ECO-Green
egyérintéses készenléti üzemmód
egygombos lejátszás
elemek
elhelyezkedés
ország
otthon vagy boltban
energiafelhasználás hatékonysága
energiafogyasztás
M
S
menü
főmenü
nyelv
teletext
univerzális hozzáférés
MHEG-teletext
MPEG-képzaj csökkentése
multimédia
műszaki adatok
12
29
16
16
11
13
39
39
N
nyári időszámítás
nyelv
felirat
hibaelhárítás
menü
20
23
41
29
O
ország
otthoni mód
OAD
oldalsó csatlakozók
Oldaltáblázat
29
27
27
34
17
P
PIN-kód
pixel plus hivatkozás
21
27
R
rádió
46
HU
25
smart beállítások
smart kártya
szállítás
számítógép
csatlakozás
kijelző felbontása
számítógép
csatlakozás
felbontás
szoftver
frissítés
sugárzott szoftverletöltés
verzió
szülői besorolás
13, 15
36
4
43, 35
39
35, 43
39
26
26
26
22
T
tápkapcsoló
tartalmi besorolások
távvezérlő
áttekintés
elemek
műszaki adatok
teletext
aloldalak
funkciók
használat
menü
Oldaltáblázat
Teletext 2.5
teletext aloldalai
termék regisztrálása
termékjellemzők
termékleírás
tulajdonságok
TV hangszóróinak némítása
TV zárolása
besorolás-alapú zárolás
csatlakoztatott készülékek zárolása
csatornák zárolása
PIN-kód
39
22
8
39, 6
39
17
16
11
16
17
17
17
8
39
39
27
37
22
21
22
21
U
univerzális elérés menü
USB
fényképek megtekintése
szoftver frissítése
USB leválasztása
zene hallgatása
USB leválasztása
16
24
26
25
25
25
V
31, 42
39
Mag yar
vétel
videoformátum
műszaki adatok
Z
zárolás
besorolás-alapú zárolás
csatlakoztatott készülékek zárolása
csatornák zárolása
Kensington-zár
PIN-kód
zene
diavetítéssel
digitális rádió
USB
zöld
22
21
22
38
21
25
25
25
6
HU
47
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising