Philips | 19PFL4322/10 | Owner's Manual | Philips Síkképernyős TV 20PFL4122/10 Felhasználói kézikönyv

Philips Síkképernyős TV 20PFL4122/10 Felhasználói kézikönyv
Bevezetés
GB
Köszönjük, hogy ezt a televíziókészüléket választotta!
A kézikönyv a készülék beüzemelésével és működtetésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.
Kérjük, olvassa el figyelmesen.
Reméljük, hogy tökéletesen elégedett az új technológiával.
FR
NL
DE
Tartalomjegyzék
Fontos biztonsági tudnivalók
Üzembe helyezés
Az LCD TV bemutatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A TV-készülék kezelőgombjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Távirányító gombjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A TV-készülék beüzemelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gyors üzembe helyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatornabeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egyéb beállítások az telepítés menüben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kezelés
Képbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hangbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szolgáltatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Képernyőformátumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Használat PC monitor üzemmódban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Külső berendezések csatlakoztatása
A készülék alján elhelyezkedő csatlakozók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék oldalán elhelyezkedő csatlakozók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kézenfekvő információk
Tanácsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szójegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IT
2
3
3
4
6
7
7
8
8
9
9
10
11
12
13
13
14
14
15
15
DK
NO
SE
SU
RU
ES
PT
GR
TR
HU
PL
Újrahasznosítás
A készülékben használt anyagok újból felhasználhatók vagy újrahasznosíthatók.
A környezetszennyezés minimálisra csökkentése érdekében, a feladatra
szakosodott cégek begyűjtik az elhasznált készülékeket és szétszerelik őket,
miután kinyerték az újrahasznosítható anyagokat (a részleteket illetően
érdeklődjön kereskedőjénél).
1
CZ
SK
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Olvassa el a berendezés üzemeltetése előtt
Fontos
• A TV-készülék mindegyik oldalán legalább 10-15
cm szabad helyet hagyjon a megfelelő szellőzés
biztosítása érdekében. Ne helyezze a TV-készüléket szőnyegre.
• A berendezést ne tegye ki vízcsöpögésnek vagy
fröcskölésnek.
• Óvja a készüléket esőtől, nedvességtől, és ne
helyezzen rá folyadékkal telt edényeket, például
vázákat.
• A készüléket a földelt csatlakozódugasszal kell
az elektromos hálózathoz csatlakoztatni. (Nem
elérhető 15 hüvelykes képátlójú készüléken.)
• Az eszközcsatoló a készülék leválasztására
szolgáló eszközként működik, és mindig
működőképes állapotban kell lennie. (Nem
elérhető 15 hüvelykes képátlójú készüléken.)
Általános tudnivalók
Az összes csatlakozás létrehozása előtt ne
dugja a készülék dugóját a fali konnektorba, vagy akassza a TV-készüléket a falra.
• A TV-készülék tetszés szerint bárhova
elhelyezhető vagy felakasztható, viszont ügyelni
kell arra, hogy a levegő szabadon átjárhasson a
szellőzőnyílásokon.
•
•
•
•
A képernyő gondozása
• Ne érintse, ne nyomja, ne dörzsölje, és ne üsse
meg a képernyőt kemény tárggyal, mert ez karcolást, horzsolási nyomot vagy a képernyő végleges
megrongálódását okozhatja.
• Ne dörzsölje továbbá a készüléket vegyszerrel
kezelt portörlő kendővel.
• Ne érintse a felületet puszta kézzel vagy zsíros
ronggyal (egyes kozmetikumok károsíthatják a
képernyőt).
• A képernyő tisztítása előtt húzza ki a TV-készülék
tápkábelét a konnektorból.
• Ha a felület porossá válik, óvatosan törölje le
nedvszívó pamuttal vagy egyéb puha anyaggal, pl.
szarvasbőrrel.
• Ne használjon acetont, toluolt vagy alkoholt a
TV-készülék tisztításához, mert megmarhatják a
felületét.
• Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A nyál- és vízcseppeket a lehető leghamarabb törölje le. Ha hosszú ideig érintkeznek
a képernyővel, deformációt vagy színfakulást
okozhatnak.
Elektromos, mágneses és elektromágneses mezők („EMF”)
• A Philips Royal Electronics fogyasztóknak szánt
termékeket gyárt és értékesít, melyek – bármilyen
elektronikus készülékhez hasonlóan – általánosságban képesek elektromágneses jelek kibocsátására
és fogadására.
• A Philips egyik fontos üzleti alapelve értelmében
minden szükséges egészségügyi és biztonsági intézkedést megtesz, hogy termékei megfeleljenek valamennyi, törvény által előírt jogi követelménynek,
és a termékek kibocsátása a gyártásuk idején érNe üzemeltesse a TV-készüléket könyvszekvényben lévő EMF határértékeken belül maradjon.
rényben vagy ahhoz hasonló zárt helyen.
• A Philips elkötelezett az olyan termékek kifejleszA veszélyforrások csökkentése érdekében nem
tése, gyártása és forgalmazása mellett, amelyek nem
szabad nyílt lángú forrást, mint például égő
károsítják az egészséget.
gyertyát a készülékre, vagy annak környezetébe • A Philips megerősíti, hogy amennyiben termékeit
helyezni.
megfelelően, előírás szerint kezelik, használatuk a
Ne tegye ki a készüléket hősugárzás, közvetlen
jelenleg rendelkezésre álló tudományos eredménapfény, eső, vagy víz hatásának.
nyek tanúsága szerint biztonságos.
A berendezést ne tegye ki vízcsöpögésnek vagy • A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF és
fröcskölésnek.
biztonsági szabványok kifejlesztésében, így lehetővé
válik, hogy a szabványosítás terén történt fejlesztések a Philips termékeiben korábban megjelenjenek.
2
Az LCD TV bemutatása
POWER
POWER
PROGRAM
PROGRAM
MENU
MENU
Televízió kezelőgombjai:
• POWER: a TV-készülék be- és kikapcsolásához.
• VOLUME -/+: a hangerő beállításához.
• MENU: menük megjelenítéséhez és bezárásához.
A PROGRAM - /+ gombokkal választhatja ki a
beállítandó elemet, a változtatásokat pedig a
VOLUME -/+ gombokkal hajthatja végre.
• PROGRAM -/+(- P +): programok kiválasztásához.
VOLUME
VOLUME
A készülék oldala:
• Fülhallgató
• AV 1:Videobemenet, S-Video, Audió B/J bemenet
• CV1/AV 2: Komponens videó (YPbPr), Kompozit
videó, (Videobemenet), Audió B/J bemenet
19PFL4322 / 20PFL4122
HDMI
HDMI
VGA
VGA
AUDIO
AUDIO IN
IN
EXT
EXT
AUDIO
AUDIO IN
IN
EXT
EXT
PC
PC IN
IN
15PFL4122
HDMI
HDMI
VGA
VGA
PC
PC IN
IN
3
A készülék hátulja:
• TV 75 Ω
• EXT
• PC IN (PC bemenet):VGA és Audió
• HDMI
• HÁLÓZAT
• DC bemenet (csak a 15PFL4122 esetében)
Távirányító gombok
1)
2)
ÜZEMKAPCSOLÓ
Nyomja meg a TV-készülék be- és kikapcsolásához készenléti módból, illetve módba.
Megjegyzés: a TV-készülék soha nem kerül teljesen feszültségmentes állapotba, hacsak fizikailag
nem húzzák ki a dugóját a konnektorból.
A négy színes gombbal közvetlenül elérheti a
hozzájuk tartozó elemeket a teletext oldalon.
3) Alvás gomb
Nyomja meg, hogy az LCD TV a megadott idő
után automatikusan kikapcsolódjon.
4) Okos hang gomb
Nyomja meg többször, hogy a következő
beállítás közül válasszon: Egyéni, Beszéd,
Zene, Film, Multimédia.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
A/CH
/
)
5) Kurzor (
A menükben ennek a négy gombnak a
segítségével böngészhet.
8)
9)
6) MENU (Menü)
A TV menüelemeinek előhívásához vagy
bezárásához.
7) A/CH
Nyomja meg az előzőleg megtekintett
műsorra ugráshoz.
10)
i+
AV
8) VOL +/A hangerő beállításához való.
9) Némítás
A hang elnémítása vagy visszakapcsolása.
10) Információ gomb
Nyomja meg az aktuális csatornaszám
megjelenítéséhez a TV-képernyőn.
4
Távirányító gombok
11) Képernyőformátumt
(11
(12
(13
(14
(15
(16
A/CH
(17
(11. oldal)
12) I-II gomb / Hang mód
Nyomja meg többször, hogy a következők közül
válasszon: MONÓ, DUAL I, DUAL II, SZTEREÓ,
NICAM MONÓ, NICAM DUAL I, NICAM DUAL
II, NICAM SZTEREÓ
13) Teletext gomb
Teletext Be/Ki
Teletext tartás
Kimerevíti a teletext oldalt.
Teletext vegyes
A Teletext háttere átlátszóvá válik, így tartalma
keveredik a képpel.
Teletext felfed / elrejt
Nyomja meg a gombot a felfedés és az elrejtés
közötti váltáshoz.
Fő tartalom
Nyomja meg a fő tartalom menübe történő
visszatéréshez.
Teletext nagyítás
Nyomja meg a kétszeres nagyításhoz.
14) Okos kép gomb
Nyomja meg többször, hogy a következő
három beállítás közül válasszon: Egyéni, Gazdag,
Természetes, Lágy vagy Multimédia képbeállítás.
(18
i+
AV
(19
15) OK gomb
Nyomja meg az OK gombot a Programlista
megnyitásához vagy a választás megerősítéshez.
16) Kiváló térhang gomb
A TV hangjának nagyobb mélységet és teret
kölcsönöz. A Virtuális térhangot BE- vagy
KIKAPCSOLHATJA.
17) P +/Nyomja meg a csatornák fel és lefelé léptetéséhez.
Nyomja meg a teletext oldal fel és lefelé
görgetéséhez.
18) Számgomb
Nyomja meg a számgombokat a TV-csatornák
közvetlen eléréséhez. Kétszámjegyű csatorna
esetén a 2. számjegyet az 1. után adja meg.
19) AV gomb
Nyomja meg ezt a gombot a bemeneti videó
jelforrás kiválasztásához: TV, CVI, AV 1, AV 2, PC,
EXT és HDMI.
5
A TV-készülék beüzemelése
A TV-készülék elhelyezése
A TV-készüléket szilárd, stabil felületre állítsa. A veszély elkerülése érdekében ne tegye
ki a TV-készüléket víznek vagy hőforrásnak (pl.
lámpa, gyertya, hősugárzó). Ne zárja el a káva
szellőzőnyílásait.
Antenna csatlakoztatása
• Csatlakoztassa az antenna dugóját a készülék
hátulján található
csatlakozóhoz.
• Csatlakoztassa a hálózati kábelt a televízióhoz, a
dugóját pedig a fali konnektorba dugja (220-240
V / 50 Hz). Más készülékek csatlakozását illetően
lásd: 13. oldal.
POWER
PROGRAM
MENU
VOLUME
Bekapcsolás
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a POWER
gombot. Egy kék színű jelzőfény kezd világítani, majd
a képernyő is bekapcsol. Lapozzon a Gyors üzembe
helyezési fejezethez. Ha a TV-készülék készenléti
állapotban marad (vörös állapotjelző fény), nyomja
meg a P –/+ gombot a távirányítón. A kijelző villog,
amikor használja a távirányítót.
19PFL4322
20PFL4122
15PFL4122
Megjegyzés-Gyors üzembe helyezés
ATS (Automatic Tuning System –
Automatikus hangolórendszer) funkció
Ha a távadó állomás vagy a kábelhálózat küldi az
automatikus rendezési jelet, a programok eleve jó
számozással kerülnek tárolásra. Ebben az esetben a
telepítés befejeződött. Ellenkező esetben
használhatja a Csat. beáll. menüt a programok
helyes számozásához.
ACI (Automatic Channel Sintallation –
Automatikus csatornatelepítés) funkció
Ha ACI-t sugárzó kábelrendszer vagy TV csatorna
érzékelése történik, műsorlista jelenik meg.
ACI sugárzása hiányában a csatornák számozása az
Ön nyelv- és ország-beállítása szerint történik. A
Csat. beáll. menü segítségével átszámozhatja őket.
6
Gyors üzembe helyezés
Amikor TV-készülékét először kapcsolja be,
a képernyőn egy menü jelenik meg. Ebben a
menüben kell kiválasztania az országot és a
menük nyelvét.
(1)
(2)
Ország
Nyelv
...
Magyar
Ha a menü nem jelenik meg, nyomja meg a MENU
Aut.tárol.
gombot
a menü megjelenítéséhez.
Kérem várjon
Nyomja
meg0 a
gombot a távirányítón az
Prog.megvan
Frek. 246.50
MHz
ország
kiválasztásához,
majd hagyja jóvá a
gombbal.
gombbal, majd
Ezután válasszon nyelvet a
hagyja
gombbal.
Fő vezérlőkjóvá a
Telepítés
6
A keresés automatikusan elindul. A készülék tárolja
az elérhető TV- és rádiócsatornákat. Ez néhány
percig tartó művelet. A képernyőn ilyenkor a keresés állapota és a talált programok száma látható. A
keresés végén eltűnik a menü.
A keresésből történő kilépéshez vagy annak megszakításához nyomja meg a MENU gombot. Ha nem található csatorna, tekintse meg a lehetséges megoldásokat
a 15. oldalon.
Ha a távadó állomás vagy a kábelhálózat küldi az
automatikus rendezési jelet, a programok eleve jó
számozással kerülnek tárolásra. Ebben az esetben a
telepítés befejeződött.
Ellenkező esetben használhatja a Csat. beáll.
menüt a programok egyéni preferenciák szerinti
számozásához. (8. oldal)
Aut.tárol.
Nyelv
Ország
Kézi
tárolás
Aut.tárol.
Indít ?
Kézi tárol.
Csat. beáll.
Ezzel
a menüvel egyenként lehet csatornákat
Gyári beáll.
tárolni.
Info
Nyomja
meg a MENU gombot.
A kurzorral jelölje ki az telepítés menüt, majd a
Kézi tárol. elemet:
Fő vezérlők
Telepítés
6
Kézi tárol.
Nyelv
Rendszer
Ország
Kézi tárol.
Aut.tárol.
Prog.szám
Kézi tárol.
Finomhangol.
Csat. beáll.
Tárolás
5
Info
Rendszer: válassza az Európa (automatikus
érzékelés*) vagy Nyugat-Európa (BG szabvány),
Kelet-Európa
(DK szabvány), Nagy-Britannia
Fő vezérlők
4
Csat. beáll.
(I Telepítés
szabvány) vagy6 Franciaorzág
(LL’ szabvány)
Csat. szerk.
Nyelv
elemet.
Csatornacsere
Ország
Aut.tárol.
Név szerk.
Kézi tárol.
Csat.válog.
Gyári beáll.
7
Info
Prog. Szám: adja meg a kívánt számot a
0–9 számbillentyűkkel.
vagy a
Finomhangol.: ha a vétel nem megfelelő, állítson
rajta a
billentyűzk segítségével.
Gyári beáll.
Csat. beáll.
Kézi tárol.: nyomja meg a gombot. A keresés
automatikusan elindul. Ha csatornát talált, a keresés
megáll, és a csatorna neve megjelenik a képernyőn
(ha elérhető). Folytassa a következő lépéssel. Amennyiben ismeri a keresett csatorna frekvenciáját,
azt a 0–9 számbillentyűk segítségével közvetlenül
megadhatja.
Ha nem látható kép, tekintse meg a lehetséges megoldásokat a 15. oldalon.
Tárolás: nyomja meg a
a csatornát.
Ismételje meg a
csatotnára.
-
gombot. A készülék tárolja
. épést minden tárolandó
Nyomja meg a MENU gombot a menük
bezárásához.
Fő vezérlők
Telepítés
6
Nyelv
Ország
Csatornabeállítás
Kézi tárol.
5
Rendszer
Kézi tárol.
Aut.tárol.
Prog.szám
Kézi tárol.
Finomhangol.
Csat. beáll.
Segítségével
a kijelöltTárolás
csatornát beállíthatja
Gyári beáll.
átugrandónak
vagy aktívnak.
Nyomja
meg a MENU gombot.
Info
A kurzorral jelölje ki az Telepítésn menüt,
majd a Csat. beáll. elemet:
Fő vezérlők
Telepítés
6
Csat. beáll.
Nyelv
Csat. szerk.
Ország
Csatornacsere
Aut.tárol.
Név szerk.
Kézi tárol.
Csat.válog.
4
Csat. beáll.
Gyári beáll.
Válassza ki a kívánt tételt a
gombbal, majd
hagyja jóvá a gombbal.
• Csat. szerk.: lehetővé teszi a szerkesztendő
csatorna kiválasztását.
• Csat. felcs.: a kijelölt csatornát a célcsatornával
váltja fel.
• Név szerk.: Szükség esetén a TV-csatornákat és
külső csatlakozókat tetszése szerint elnevezheti.
Használja a
gombot a név kijelzési területén
történő navigáláshoz (6 karakter), illetve a
gombot a karakterek kiválasztásához. A név
megadása után használja a gombot a kilépéshez.
A készülék tárolja a nevet.
• Csat. válog.: az elérhető csatornákat szám vagy
ábécé szerint rendezi.
Info
Egyéb beállítások az Telepítés menüben
Nyomja meg a MENU gombot.
Fő vezérlők
Kép
Hang
4
Telepítés
6
Nyelv
Ország
Funkciók
Aut.tárol.
Telepítés
Kézi tárol.
Csat. beáll.
Gyári beáll.
Info
Válassza ki a kívánt tételt a
hagyja jóvá a gombbal.
gombbal, majd
• Nyelv: a menük nyelvének módosítására való.
• Ország: a területnek megfelelő ország
kiválasztásához (GB = Nagy-Britannia)
Ez a beállítás kereséshez, automatikus csatornarendezéshez és a teletext megjelenítéséhez
való. Ha az ország nincs a listán, válassza a „…”
elemet.
• Aut. tárol.: a területen fellelhető csatornák automatikus keresésének elindításához. Ha a távadó
állomás vagy a kábelhálózat küldi az automatikus
rendezési jelet, a programok eleve jó számozással kerülnek tárolásra. Ellenkező esetben
használhatja a Csat. beáll. menüt a programok
átszámozásához.
Egyes közvetítők vagy kábelhálózatok saját programrendezési paramétereiket is közvetítik (régió, nyelv,
stb.). Ebben az esetben a
gombbal válassza
ki a megfelelő elemet, és erősítse meg a . gomb
megnyomásával. A keresésből történő kilépéshez vagy
annak megszakításához nyomja meg a MENU
gombot. Ha nem látható kép, tekintse meg a lehetséges megoldásokat a 15. oldalon.
Nyomja meg a MENU gombot a menük
bezárásához.
Kép beállítások
Nyomja meg a MENU, majd a
Megjelenik a Kép menü.
Fő vezérlők
4
Kép
Kép
Okos kép
Hang
Kontraszt
Funkciók
Fényerő
Telepítés
Szín
gombot.
8
Képélesség
Árnyalat
Színhőmérs.
Képformátum
Info
Nyomja meg a
gombot a kívánt elem
kiválasztásához és beállításához, majd hagyja
Fő vezérlők
4
Hang
4
jóváKépa gombbal.
Okos hang
MENU
gombot
a
menük
Nyomja
meg
a
Beállítások
Hang
Funkciók
Kiváló térhang
bezárásához.
Telepítés
Fő vezérlők
4
Hangerő-kiegy.
Kép
Kép
Okos kép
Hang
Kontraszt
Funkciók
Fényerő
Telepítés
Szín
Info
Hangbeállítások
A beállítások leírása:
• Okos kép: a Okos kép menüben öt
beállítás közül választhat: Egyéni, Gazdag,
Természetes, Lágy vagy Multimédia.
• Fényerõ: a kép fényerejét módosítja.
• Kontraszt: a világos és sötét részek közötti
különbség mértékét módosítja.
• Szín: a színek intenzitását változtatja meg.
• Képélesség: a kép részletességét módosítja.
• Árnyalat: a kép színeit módosítja kevertre vagy
adott színezetűre.
• Színhőmérs.: a színbeállításokat a
következőképpen módosítja: Hideg (kékes kép),
Normál (kiegyensúlyozott kép) vagy Meleg
(vöröses kép).
• Képformátum: a képformátum módosítása a
nézett műsornak megfelelően. Lásd a 11. oldalt
további információkért.
8
Képélesség
Árnyalat
Színhőmérs.
Nyomja meg a MENU gombot, jelölje ki a
Info
Hang
elemet ( ), majd nyomja meg a gomFunkciók
4
bot.Fő vezérlők
Megjelenik a 4Hang
menü.
Képformátum
Kép
Időzítő
Hang
NR
Funkciók
Autom. zár
Telepítés
Fő vezérlők
Forráslista
4
Hang
Kép
Okos hang
Hang
Beállítások
Funkciók
Kiváló térhang
Telepítés
Info
Hangerő-kiegy.
4
A beállítások leírása:
Info
Fő vezérlők
4
Funkciók
Kép
Időzítő
Hang
NR
Funkciók
Autom. zár
Telepítés
Forráslista
Info
Nyomja meg a
gombot a kívánt elem kiválasztásához és beállításához, majd hagyja jóvá a
gombbal.
Nyomja meg a MENU gombot a menük
bezárásához.
4
• Okos hang: a távvezérlőn lévő Okos hang gomb
ismételt megnyomásával a Egyéni, Beszéd, Zene,
Film és a Multimédia közül választhat.
A Egyéni mód tetszés szerint beállítható.
• Beállítások: lehetővé teszi a hang magasfrekvenciáinak, mélyfrekvenciáinak és egyensúly beállítását.
• Kiváló térhang: a TV hangjának nagyobb mélységet
és teret kölcsönöz.A Be vagy Ki közül választhat.
• Hanghatároló: ezzel a funkcióval korlátozhatja a
hirtelen hangfelerősödéseket pl. egy csatornaváltáskor vagy műsort követő reklámblokk alatt.
Fő vezérlők
4
Hang
Kép
Okos hang
Hang
Beállítások
Funkciók
Kiváló térhang
Telepítés
Hangerő-kiegy.
Szolgáltatások
4
Nyomja meg a MENU gombot, jelölje ki a
Info
Funkciók
elemet ( ) majd nyomja meg a
gombot. A következők beállítására van
lehetőség:
Fő vezérlők
4
Funkciók
Kép
Időzítő
Hang
NR
Funkciók
Autom. zár
Telepítés
Forráslista
4
Info
• Idõzítõ
- Óra: az idő beállításához.
- Kezdés ideje: beállítja a TV automatikus bekapcsolódási idejét.
- Befejezés ideje: beállítja a TV automatikus kikapcsolódási idejét.
- Idõz. kikap.: ezzel a lehetőséggel válthat át
automatikus készenléti funkcióra.A listán 0 és 180
közötti értékek szerepelnek.
• NR
Elnyomja a képzajt (havazást) gyenge vételi körülmények között.
• Autom. zár
Bizonyos csatornák blokkolhatók, melylyel elkerülhető, hogy a gyerekek nem nekik való
műsorokat nézzenek. Autom. zár a blokkolást
többféle módon teszi lehetővé:
- Program zár: lehetővé teszi a kívány TV-csatornák
zárolását.
- Átkódolás: a hozzáférési kód módosítását teszi
lehetővé.
- Mindent töröl: az összes zárolt csatorna és program zárolásának feloldását teszi lehetővé.
Ne feledje, hogy a 0000 az alapértelmezett PIN-kód.
Ha az Ön elérési kódját valaki más (pl. gyermeke)
módosította, vagy elfelejtette a kódot, mindig beléphet,
ha megadja a 0711 fő PIN-kódot.
• Forráslista
Magában foglalja az alábbi videó bemeneti jelforrásokat is: TV, CV1, AV 1, AV 2, PC, EXT és HDMI.
gombot a kívánt elem
Nyomja meg a
kiválasztásához és beállításához, majd hagyja jóvá
a gombbal
Nyomja meg a MENU gombot a menük
bezárásához.
10
Képernyőformátum
Nyomja meg a gombot az elérhető megjelentési
formátumok megjelenítéséhez. Az elérhető
megjelenítési formátumok a Tv-jeltől függenek.
A kívánt megjelenítési formátum kiválasztásához
nyomja meg többször a FORMAT gombot: a
15PFL4122/ 20PFL4122 készülékek esetében.
4:3
Zsugorítás 16:9
HD 4:3
A 19PFL4322 esetében: Automatikus,
Szuperszéles, 4:3, Filmnyújtás 14:9, Filmnyújtás
16:9, 16:9 felir. és szélesvásznú.
A/CH
4:3
i+
Nyújtás 4:3
AV
16:9 felir.
Filmnyújtás 14:9
Filmnyújtás 16:9
Szuperszéles
Szélesvásznú
A Szuperszéles, Filmnyújtás 14:9, Filmnyújtás
16:9 és a 16:9 felir. a lehető legjobban kitölti
a képernyőt. Tanácsos a kurzor fel/le gombot
megnyomni a kép helyzetének beállításához a
képernyőn.
A Szuperszéles eltávolítja a 4:3 képarányú műsorok
esetében a kép oldalán megjelenő fekete sávokat
minimális tiorzítás mellett. Nyújtás 4:3, Zsugorítás
16:9, HD 4:3, Filmnyújtás 14:9, Filmnyújtás 16:9 és
Szuperszéles módban a feliratokat a kurzor fel/le
gomb megnyomásával jelenítheti meg.
Megjegyzés: HD jelforrás megjelenítése esetén nem
minden képformátum elérhető.
11
Használat PC monitor üzemmódban
PC üzemmód
Nyomja meg a távirányító AV gombját a Source
(Forrás) lista megjelenítéséhez.
Nyomja meg a
gombot a PC üzemmód
kiválasztásához, majd hagyja jóvá a gombbal.
- Szakasz: megszünteti a vízszintes interferenciavonalakat.
- Óra: megszünteti a függőleges interferenciavonalakat.
- Vízszintes: a kép vízszintes helyzetének beállítására szolgál.
- Függőleges: a kép függőleges helyzetének beállítására szolgál.
-Először is a számítógépet a TV hátulján lévő VGA
aljzathoz kell csatlakoztatni, és a lehető lefjobb
Hang:
felbontást beállítani rajta.
• Okos hang: a távvezérlőn lévő Finom hang
-Laptop felhasználók nyomják meg az “Fn” + “CRT/
gomb ismételt megnyomásával a Egyéni, Beszéd,
LCD” gombot, hogy a kijelzést TV-re váltsák.
Zene, Film és a Multimédia közül választhat. A
Egyéni mód tetszés szerint beállítható.
A PC menük használata
• Beállítások: lehetővé teszi a hang magasfrekvenNyomja meg a MENU gombot a PC monitor
ciáinak, mélyfrekvenciáinak és egyensúly beállítását.
üzemmód beállításainak eléréséhez. Használja a
• Kiváló térhang: a TV hangjának nagyobb mékurzort a beállítások végzéséhez (a beállítások
lységet és teret kölcsönöz.A Be vagy Ki közül
mentése automatikusan megtörténik):
választhat.
Kép:
• Hangerő-kiegy.: ezzel a funkcióval korlátozhatja a
hirtelen hangfelerősödéseket pl. egy csatornaváltás• Színhőmérs.: a színbeállításokat a
kor vagy műsort követő reklámblokk alatt.
következőképpen módosítja: Hideg (kékes
kép), Normál (kiegyensúlyozott kép) vagy
Meleg (vöröses kép).
• Fényerő: a fényerő beállításához való.
• Kontraszt: a kép kontrasztjának módosításához való.
• Autom. beáll.: a kép megfelelő helyzetének,
illetve a fázis és időzítés beállítások automatikus beállítására való.
• Kézi beáll.: a megjelenített kép manuális
finomhangolásához.
Funkciók (Nem elérhető 15/20 hüvelykes
képátlójú készüléken.):
• Képformátum: teljes kitöltés vagy 4:3
képarány választása a PC-s megjelenítéshez.
Telepítés:
• Nyelv: a kívánt nyelv kiválasztására való.
• Gyári beáll.: a TV-készülék összes beállítását a
gyárira állítja vissza.
Íme a TV-készüléken elérhető PC megjelenítési módok különféle felbontásainak felsorolása:
640 x 480
15” / XGA
19” / WXGA
20” / VGA
V
V
V
720 x 400
V
800 x 600
V
V
1024 x 768
V
V
1280 x 720
V
1280 x 768
V
1360 x 768
V
1440 x 900
V
12
Külső berendezések csatlakoztatása
Forráslista
Nyomja meg az AV gombot a Forráslista megjelenítéséhez, majd válassza a TV
elemet, vagy a hozzá csatlakoztatott külső berendezéseket, pl. CVI, AV 1, AV 2, PC,
EXT és HDMI.
7
TV
CVI
AV1
AV2
PC
EXT
HDMI
15PFL4122
19PFL4322 / 20PFL4122
HDMI
VGA
AUDIO IN
EXT
PC IN
A készülék alján elhelyezkedő csatlakozók
Csatlakoztassa az EXT-hez
EXT forrás kijelöléséhez
HDMI
HDMI
D-SUB
AUDIO IN
EXT
PC IN
D-SUB
AUDIO IN
EXT
PC IN
DVD-felvevő
DVD lejátszó
Műhold
Set-Top box
A készülék oldalán elhelyezkedő csatlakozók
Csatlakoztassa CVI / komponens (YPbPr) csatlakozóhoz
CVI forrás kiválasztása
Videomagnó
Videomagnó KomDVD lejátszó
Csatlakoztassa
az DVD-felvevő
AV 1, AV 2: csatlakozóhoz:
Műhold
pozit
(1)+(2), (1)+(4)
Set-Top box
Csatlakoztassa
az AV 1: csatlakozóhoz: S-Video
1
(3)+(2)
2
AV 1 vagy AV 2 forrás választása
1
DVD lejátszó
Műhold
Set-Top box
Játék
DVD lejátszó
Kamera
Műhold
Set-Top box
Játék
Kamera
Csatlakoztatás fülhallgatóhoz
3
2
3
4
1
4
DVD lejátszó
Műhold
Set-Top box
Játék
DVD lejátszó
Kamera
Műhold
Set-Top box
Játék
Kamera
1
13
HDMI
HDMI
D-SUB
AUDIO IN
PC IN
D-SUB
AUDIO IN
PC IN
HDMI
EXT
EXT
HDMI
HDMI
D-SUB
AUDIO IN
PC IN
D-SUB
AUDIO IN
PC IN
EXT
EXT
DVD lejátszó
Műhold
Set-Top box
Játék
Kamera
4
1
Csatlakoztassa az HDMI
HDMI forrás kiválasztása
HDMI
VGA
AUDIO IN
PC IN
EXT
Csatlakoztassa az PC
PC forrás kiválasztása
HDMI
VGA
AUDIO IN
PC IN
EXT
HDMI
Analóg PC
VGA
VGA
DVD lejátszó
Műhold
Set-Top box
HD rádióerősítő
A HDMI bemenet képes kezelni a 480i/p, 576i/p,
720p és 1080i/p jeleket.
Fn
LCD/CRT
Laptop felhasználók nyomják meg az “Fn” +
“CRT/LCD” gombot, hogy a kijelzést TV-re
váltsák.
Tanácsok
Gyenge vétel
A közelben lévő hegyek, magas épületek szellemképeket és árnyékokat okozhatnak. Ha
ilyet tapasztal, próbálja meg a képet kézzel beállítani. Tekintse meg a kézi hangolással
foglalkozó részt (7. oldal) vagy változtasson a külső antenna beállításán. Ha beltéri antennát használ, a vétel bizonyos körülmények között nehézségekbe ütközhet. Az antenna
forgatásával javíthat a vétel minőségén. Amennyiben a vétel továbbra is gyenge marad,
kültéri antennát kell használnia.
Nincs kép
Helyesen csatlakoztatta az antennacsatlakozót? A megfelelő rendszert választotta ki?
(7. oldal). A nem megfelelően csatlakoztatott (SCART) eurocsatlakozók és antennacsatlakozók gyakran okoznak a kép- és hangminőséget károsan befolyásoló problémákat (a
csatlakozók a készülék mozgatásakor könnyen kicsúszhatnak a helyükről). Ellenőrizze az
összes csatlakozót.
Nincs hang
Ha némely csatornán kép van ugyan, de hang nincs, akkor nem a megfelelő TV-rendszer
van beállítva. Állítsa be a helyes rendszert (7. oldal). A TV-készülékhez csatlakoztatott
erősítő nem bocsát ki hangot? Ellenőrizze, hogy nem tévesztette-e össze a hangkimenetet
a hangbemenettel.
PC / TV mód
közötti váltás?
Nyomja meg az AV gombot a távirányítón, és válassza a PC módot a Forráslistán (12. oldal).
Először is a számítógépet a TV hátulján lévő VGA aljzathoz kell csatlakoztatni, és a lehető
lefjobb felbontást beállítani rajta.
Laptop felhasználók nyomják meg az “Fn” + “CRT/LCD” gombot, hogy a kijelzést TV-re
váltsák.
A PC üzemmód
nem működik?
Ellenőrizze, hogy a számítógép megjelenítési felbontása kompatibilis-e a TV-készülékkel
(12. oldal).
Távvezérlő
A TV-készülék nem reagál a távirányító parancsára és a rajta lévő jelzőfény nem villog,
amikor a távirányítót működteti? Cserélje ki az elemet.
Készenlét
Ha a készülék 30 percnél hosszabb ideig nem kap jelet, automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Az energiatakarékossági szempontokat szem előtt tartva a készüléket úgy
tervezték, hogy készenléti üzemmódban nagyon kevés áramot fogyasszon (kevesebbet,
mint 1 W).
A készülék tisztítása
Kizárólag tiszta, puha és szöszmentes ruhával törölje le a képernyőt és a készülékházat. A
tisztításhoz ne használjon alkoholos vagy oldószeres tisztítószereket.
Még mindig nem
működik?
Húzza ki a TV-készülék tápcsatlakozóját a konnektorból, majd 30 másodperc múlva
csatlakoztassa újra. Ha a tv-készüléke meghibásodik, soha ne próbálja meg saját maga
megjavítani. Forduljon a kereskedő szervizéhez segítségért.
Szójegyzék
VGA (Video Graphics Array): elterjedt grafikai
megjelenítési szabvány PC-hez.
RGB jel: a képet alkotó három videojel: Red
(vörös), Green (Zöld) és Blue (Kék). Az ilyen jel
használata javítja a képminőséget.
S-VHS jel: az S-VHS és a Hi-8 szabvány két
külön Y/C videojelet alkalmaz. A fényerősség Y
(fekete-fehér) és a színesség C jel (színjel) elkülönítve kerül a szalagra. Ez jobb képminőséget biztosít, mint a hagyományos videó (VHS és 8 mm),
melynél az Y/C jelet egyetlen videojellé keverik.
NICAM hang: Digitális hangátvitelt elősegítő
eljárás.
Rendszer: A televízió által megjelenített képeket nem ugyanazon rendszer szerint sugározzák
a különböző országokban. Különféle szabványok
léteznek: BG, DK, I és L L’. A System (Rendszer)
beállításban (7. oldal) ezek közül választhat. Ezeket
azonban nem szabad összetéveszteni a színkódolásnál használatos PAL és SECAM normákkal.
Európában a legtöbb országban a PAL rendszert
használják, Franciaországban, Oroszországban és a
legtöbb afrikai országban a SECAM-ot. Az USA és
Japán egy harmadik, NTSC névre keresztelt rendszert alkalmaz. Az EXT bemenet fogadja az NTSC
kódolású felvételeket. 16:9: a képernyő hossza és
magassága közötti arányt jelöli. A széles képernyőjű
készülékek 16:9 aránnyal rendelkeznek, a hagyományos TV-készülékek pedig 4:3 aránnyal.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising