Philips | 32PF9531/10 | Owner's Manual | Philips Cineos Síkképernyős TV 32PF9531/10 Felhasználói kézikönyv

Philips Cineos Síkképernyős TV 32PF9531/10 Felhasználói kézikönyv
Erről a Felhasználói kézikönyvről
HU
Ez a kézikönyv minden szükséges információt tartalmaz új televíziókészülékének beállításához és
üzemeltetéséhez.
Olvassa el a képernyő alján megjelenő súgószöveget is.
Ha a televízióval kapcsolatban olyan problémája merül fel, amelyet a felhasználói kézikönyv vagy
a „Hibaelhárítás” fejezet alapján nem tud megoldani, forduljon a helyi Philips vevőszolgálathoz vagy
márkaszervizhez. Lásd a világ minden részére kiterjedő garancialevelet.
A Philips vevőszolgálatának felhívása előtt készítse elő a készülék hátulján, alján vagy a csomagoláson található
típusjelet és gyártási számot.
Típusjel: 32PF9531/10
Gyártási szám: ................................
Tartalom
Biztonsági figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Az RC4404/01 távvezérlő használata . . . . . . . . 5
A választógomb használata . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A televízió oldalán található gombok . . . . . . . . 7
A televízió bekapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Első bekapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Navigálás a menüben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A televízió menübeállításainak használata . . . 12
A képbeállítás menü beállításai . . . . . . . . 14
A hangbeállítás menü beállításai . . . . . . . . 17
Menübeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Televíziócsatornák keresése és tárolása . 22
A csatornaszámlista átalakítása . . . . . . . . 24
Egyéni beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Csatlakozások kiválasztása . . . . . . . . . . . . 26
A dekóder csatornaszámának kiválasztása 26
A gyári beállítások visszaállítása . . . . . . . . 27
A televízió szoftverének frissítése . . . . . . 27
A kedvencek listájának elkészítése . . . . . . . . . 28
Multimédia böngésző . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kép- és hangkapcsolat létrehozása . . . . . . . . 34
Oldalsó lap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Hátlap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Csatlakoztatás:
videomagnó vagy DVD-felvevő . . . . . . . . 37
két videomagnó vagy DVD-felvevő . . . . . .38
műholdvevő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
DVD-lejátszó, kábeldekóder vagy
játékkonzol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
DVD-lejátszó vagy kábeldekóder . . . . . . 39
DVD-lejátszó, vevőkészülék vagy
kábeldekóder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
számítógép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
házimozi-erősítő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
A csatlakoztatott berendezés kiválasztása . . . 43
Felvétel a felvevőkészülékével . . . . . . . . . . . . 43
Gombok az audio- és videoberendezések
kezeléséhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1. melléklet: a távvezérlő beállítása a kiegészítő
berendezések használatához . . . . . . . . . . 46
2. melléklet - Szoftverfrissítés Philips
TV-készülékek számára, hordozható
adattárolók felhasználásával . . . . . . . . . . . 47
3. melléklet - Háttérzenével kísért diabemutató
formátuma Philips TV-készülékekhez . . . . 50
4. melléklet - Digitális fényképezőgépekkel és
USB-csatlakozással kapcsolatos kérdések
Philips TV-készülékek esetében . . . . . . . . 52
5. melléklet - HDMI csatlakozóval
csatlakoztatott kiegészítő berendezésekkel
kapcsolatos kérdések . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Újrafelhasználás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Termékadatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1
Biztonságtechnika
HU
Általános
Ne csatlakoztassa a csatlakozót a fali
aljzatba, és ne állítsa fel a televíziókészüléket
a fali konzolra, amíg el nem végezte az
összes csatlakoztatást.
• Állítsa fel vagy függessze fel a televíziókészüléket a
kívánt helyre olyan módon, hogy ne legyen
akadályoztatva a levegő szabad áramlása
a szellőzőrácsokon keresztül.
• A vevőkészüléket nem szabad túl szűk helyen,
például könyvespolcon vagy hasonló helyen
elhelyezni.
• Veszélyes helyzetek keletkezésének kizárása
érdekében nyílt láng (például égő gyertya) ne
legyen a televíziókészülék közvetlen közelében.
• Tartsa távol hőtől, közvetlen napsugárzástól, illetve
csapadéktól vagy egyéb nedvességtől.
• A készülékbe nem kerülhet nedvesség és
kifröccsent folyadék.
A képernyő óvása
Ne törölje a képernyőt olyan anyaggal, amely
megsértheti az üveget! Ne használjon portörlőt és
vegyi anyagokat a tisztításhoz! Ne érintse meg a
képernyőt kézzel és olajos törlővel (egyes
kozmetikai készítmények ártalmas lehetnek
a képernyőre).Tisztítás előtt húzza ki a hálózati
kábelt. Ha a felületet szennyeződés éri, törölje
le óvatosan vattával vagy más puha anyaggal. Ne
használjon acetont, toluolt vagy alkoholt, mert ezek
ártanak a képernyőnek. Ne használjon folyékony
tisztítószereket és aeroszolos termékeket.A
képernyőre kerülő vízcseppeket minél előbb törölje
le. Ha sokáig a képernyőn maradnak, deformálódást
és színvesztést okozhatnak.
Állóképek a televízió-képernyőn
A LCD és plazmaképernyők sajátossága, hogy ha
ugyanazt a képet hosszú ideig jelenítik meg, utána
egy ideig a képernyőn marad a kép kontúrja. Ez a
beégés jelensége.A televízió általános használata
folyamatosan mozgó és változó képek
megjelenítését jelenti a képernyőn.
2
Az állóképek listája (ez nem teljes lista: Ön más
jelenségeket is észlelhet):
• TV- és DVD-menük: DVD-lemez tartalmának
megjelenítése;
• Fekete keret: amikor a képernyő jobb és bal
oldalán fekete keret jelenik meg. Ilyenkor ajánlatos
a képformátumot úgy beállítani, hogy
a kép kitöltse a teljes képernyőt;
• TV-csatorna logója: ha fényes és tartósan van
jelen, problémát okozhat.A mozgó- és kis
kontrasztú képek kevésbé okozzák a képernyő
egyenlőtlen öregedését;
• Tőzsdei információk a képernyő alsó részén;
• Vásárlási tv-csatornák logója és árlisták: fényes és
folyamatosan vagy ismétlődően jelenik meg
a televízió-képernyő ugyanazon a helyén.
Az állóképek közé tartoznak még a logók,
a számítógépes grafikák, az időkijelzés, a teletext
és a 4:3 módban megjelenített képek, a statikus
képek és karakterek stb.
Tipp:Televíziónézés közben csökkentse
a kontrasztot és a fényerőt.
Elektromos, mágneses és elektromágneses terek („EMF”)
1. A Philips Royal Electronics olyan termékeket
gyárt és forgalmaz fogyasztói részére, melyek,
mint minden elektromos berendezés,
általánosságban képesek kibocsátani és fogadni
elektromágneses jeleket.
2. A Philips üzletpolitikájának egyik legfontosabb
elve, hogy minden szükséges egészségügyi és
biztonsági intézkedéssel ellátja készülékeit, hogy
azok megfeleljenek minden rájuk vonatkozó jogi
rendelkezésnek, és jóval a gyártás időpontjában
érvényes EMF szabványokon belül maradjanak.
3. A Philips elkötelezte magát amellett, hogy olyan
termékeket fejleszt és gyárt, melyek nem
okoznak egészségügyi károsodást.
4. A Philips kijelenti, hogy amennyiben termékeit
használati céljuknak megfelelően használják fel,
akkor a termék használata biztonságos a
jelenlegi tudományos ismeretek tükrében.
5. A Philips aktív szerepet játszik a nemzetközi
EMF és biztonsági szabványok megalkotásában,
mely lehetővé teszi, hogy a Philips további
fejlesztéseket hajthasson végre e szabványok
minél gyorsabb alkalmazására a termékeiben.
Bevezetés
HU
Mielőtt hozzáfogna
Figyelem! Feltétlenül végezze el a szükséges csatlakoztatásokat, mielőtt a hálózati kábelt a
televízióhoz és a fali aljzathoz csatlakoztatja, illetve a televíziót a falra függeszti.
Mielőtt bekapcsolná TV-készülékét, csatlakoztasson minden kiegészítő berendezést. Lásd a Kép- és
hangkapcsolat létrehozása című részt a következő oldalon: 34.
A hátsó csatlakozópanel áttekintése
TV-készülékéhez az audió és videó berendezések széles skálája csatlakoztatható. Lásd a Hang- és
képkapcsolat létrehozása című részt a következő oldalon: 34.
AUDIO OUT
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
AUDIO OUT
AUDIO OUT
AUDIO
OUT
R
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
R
L
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
EXT3
EXT3
AUDIO in L/R
HDMI
Pb
DISPLAY SYNCHRONIZED
AUDIO
OUT
R
L
AUDIO
IN
R
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
EXT3
EXT3
HDMI
DIGITAL
AUDIO
IN
Pb
DIGITAL
AUDIO
IN
Pr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
VGA
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN L/R
PC-VGA
ANTENNA
EXT2
EXT1
o
ANTENNA
75
EXT2
EXT1
Pr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
VGA
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN L/R
PC-VGA
ANTENNA
EXT2
EXT1
o
ANTENNA
75
EXT2
EXT1
Az EXT1 csatlakozó képes CVBS, RGB és Audio L/R jelek kezelésére;
Az EXT2 csatlakozó képes CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R jelek fogadására;
Az EXT3 csatlakozó képes YPbPr és Audio L/R jelek fogadására;
HDMI 1 és 2;
Az VGA csatlakozó képes VGA, SVGA, XGA, 480p, 576p, 1080i, Audio L/R jelek fogadására.
Támogatott videoformátumok: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.
Figyelem: bontsa az áramellátást a csatlakozások létrehozása előtt!
Tipp: célszerű a berendezéseket RGB-kimeneten keresztül csatlakoztatni az EXT1 vagy EXT2
csatlakozókhoz, mivel az RGB jobb képminőséget biztosít.
3
Bevezetés (Folytatás)
HU
Az oldalsó csatlakozópanel áttekintése
- Fényképezőgép, videokamera illetve játékkonzol
csatlakoztatásához lásd a Kép- és hangkapcsolat létrehozása
című részt a következő oldalon: 35.
- Fejhallgató csatlakoztatásához lásd a Kép- és hangkapcsolat
létrehozása című részt a következő oldalon: 35.
USB
- USB csatlakozós készülék csatlakoztatásához lásd a Multimédia
böngésző című részt a következő oldalon: 29.
Az antenna csatlakoztatása
<
Illessze az antenna csatlakozódugóját szorosan a TV alján
található x antennahüvelybe!
Tipp: A legjobb minőség érdekében használja a készülékhez
mellékelt árnyékolt kábelt.
Csatlakoztatás a hálózathoz
<
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati csatlakozókábelt a tv alján
található csatlakozóaljzathoz és a fali aljzathoz.
Figyelem! Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelele a tv hátoldalán lévő címkére nyomtatott feszültség
értékének.
UK - EIRE
Távvezérlő
<
Tegye be a távvezérlőbe a 2 mellékelt elemet (1,5 V-os R6
típus).
Az elemek (+) és (-) jelű vége megfelelően helyezkedjen el
(figyelje a tartó belsején lévő jelölést).
A legtöbb gomb esetében a gomb egyszeri megnyomása
aktiválja az adott funkciót.
Az ismételt megnyomás a funkciót kikapcsolja.
4
Az RC4404 távvezérlő használata
HU
B Készenléti üzemmód
Ha megnyomja, a televízió készenléti állapotba áll, illetve
bekapcsol, ha készenléti állapotban volt. Amikor a televízió
készenléti üzemmódban van, vörös jelzőfény világít a készüléken.
Figyelem! A készülék feszültség alatt van egészen addig,
amíg kábelét ki nem húzza az elektromos hálózatból.
TV Megnyomásakor a készülék TV üzemmódba vált.
DVD STB VCR AUX
A gombok egyikének megnyomásával kiválaszthatja
a rendszerüzemmódot, amelyben használható a távvezérlő.
Lásd az Audio- és videoberendezések gombjai című részt
a következő oldalon: 44.
a
DEMO A Bemutató menü be- és kikapcsolása
A színes gombok
- Ha a színes gombokhoz funkció van rendelve, a színes
gombok megjelennek a képernyőn.
- Oldal kiválasztása Teletext üzemmódban
OPTION
- A Gyors hozzáférés menü megnyitása és bezárása. Ez
a menü néhány gyakran használt lehetőséget tartalmaz,
mint például a Képformátum.
- Teletext üzemmódban a gomb ismételt megnyomásával
megnagyíthatja a teletextoldalt. Lásd:Teletext, 33. oldal.
a jövőbeni használatra
Kurzorgombok
A menük között a fel/le és balra/jobbra kurzorgombok
megnyomásával mozoghat.
OK - Beállítás aktiválásához
v
- Elkezdi lejátszani a Multimédia böngésző alkalmazás
tartalmát.
BROWSE/MENU:
A Főmenü megnyitása és bezárása Lásd: Navigálás a menük
között, 11. oldal.
b Teletext be/ki
A teletext bekapcsolása. Lásd:Teletext, 31. oldal.
V A hangerő beállítása
A hangerő növelése (+) és csökkentése (-).
¬ Némítógomb: A hang némítása, illetve visszakapcsolása.
5
Az RC4404 távvezérlő használata (folytatás)
HU
+P- A csatorna kiválasztása
- A Kedvenc csatornák listáján szereplő televíziócsatornák
és jelforrások közötti keresésre szolgál.
- Oldal kiválasztása Teletext üzemmódban;
- Gyorskeresés a menük listáiban;
- A televízió bekapcsolása készenléti állapotból
0/9 számgombok
A TV-csatornák kiválasztása (0 és 999 között).
AV A kiegészítő berendezés kiválasztása
Lásd Installálás, Csatlakozás menü, 26. oldal.
a
0 Előző csatorna
A jelenleg nézett és az előző tv-csatorna közötti
átkapcsolásra szolgál.
Ò ‡ π † Audio- és videoberendezések gombjai
Lásd az Audio- és videoberendezések gombjai című részt
a következő oldalon: 50.
Lásd a Multimédia böngésző című részt a következő oldalon: 35.
‡ CANCEL jövőbeni használatra
® jövőbeni használatra
i Képernyő-információ
A gomb megnyomására a képernyőn tájékoztatás jelenik meg
a kiválasztott tv-csatornáról vagy programról.
b Kettős képernyő
A b gomb megnyomására megjelenik a teletext
a képernyő jobb oldalán.
FAV A csatornák listájának megjelenítése. Legfeljebb négy
v
kedvenclistát készíthet.
Megjegyzés: kiegészítő készülékek távvezérlővel való
vezérlését lásd a következő oldalon: 46.
6
Az OPTION gomb használata
HU
Az OPTION gombbal megjelenítheti a Gyors hozzáférés menüt,
amely közvetlen hozzáférést biztosít egyes funkciókhoz és
menülehetőségekhez.
1. Ha megnyomja az OPTION gombot:
> Megjelenik a Gyors hozzáférés menü.
2. A kurzort fel/le mozgatva választhat menüelemet.
3. Az OK gomb megnyomásával ugorhat a kiválasztott
menüelemre a televízió menüjében. (Kivéve az Óra
lehetőséget).
4. A kurzorgombokkal választhat.
5. Nyomja meg az OPTION gombot a kilépéshez.
a
Felirat:
Lásd a Menübeállítások című részt a következő oldalon: 19.
Képformátum:
Lásd A televízió menübeállításainak használata című részt
A képbeállítás menü beállításai című fejezetben a következő
oldalon: 16.
Equalizer:
Lásd A televízió menübeállításainak használata című részt
A hangbeállítás menü beállításai című fejezetben a következő
oldalon: 17.
Gyors hozzáférés
Felirat
Képformátum
Equalizer
Óra:
Óra
<
Az óra megjelenítésének be- és kikapcsolása a képernyőn.
A televízió oldalán található gombok
Ha a távvezérlő elvész vagy eltörik, a csatornaválasztáson és
a hangerőszabályzáson kívül az alapvető beállítást a készülék
előlapján található gombok segítségével is elvégezheti.
< A B bekapcsológombbal kapcsolhatja be és ki
a televíziót.
B POWER
VOLUME
MENU
PROGRAM
A televízió menüje előhívható távvezérlő nélkül is, a MENU
GOMBBAL.
< Nyomja meg:
- A VOLUME - és + gombot, valamint a PROGRAM/
CHANNEL - és + gombot menüelem kiválasztásához;
- A MENU gomb megnyomásával erősítheti meg
választását.
7
Kapcsolja be a TV-t!
HU
<
<
Nyomja meg a televízió oldalán lévő B bekapcsológombot!
> A tv-készülék elején található jelzőfény világítani kezd, és
a képernyő bekapcsol.
Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja meg
a -P+ gombot vagy a B gombot a távvezérlőn!
Megjegyzés: Amikor először bekapcsolja a tv-készüléket
(és csak akkor) a beállítási folyamat előtt köszöntőképernyő jelenik meg. Lásd az Első bekapcsolás című részt,
9. oldal.
Első bekapcsolás
A beállítás folyamán több képernyő jelenik meg, amelyek
segítenek a készülék beállításában.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!
Megjegyzés: Ha a készüléket már beállította, vagy módosítani
szeretné az első bekapcsoláskor megadott beállításokat,
folytassa A televízió menübeállításainak használata c. résszel,
13. oldal.
8
Első bekapcsolás (Folytatás)
HU
1. lépés: A képernyő nyelvének kiválasztása
Az üdvözlőképernyőt követően megjelenik a képernyőmenü
nyelvének kiválasztására vonatkozó kérdés. A fejléc és az
információ nyelve a képernyőn folyamatosan változik
1. A kurzort fel/le mozgatva választhatja ki a megfelelő nyelvet.
2. Nyomja meg az OK gombot a távvezérlőn.
3. A beállítás folytatásához kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
a
2. lépés: A kezdeti tv-beállítási folyamat befejezése
1. Nyomja meg a zöld gombot a távvezérlőn, amikor
a Televízió van kiválasztva.
2. Válassza ki azt az országot, ahol jelenleg tartózkodik.
3. Nyomja meg a távirányító zöld gombját az automatikus
csatornabeállítás elindításához.
> Az összes rendelkezésre álló televíziócsatornák
automatikus keresése és tárolása. A művelet néhány
percig tarthat. A keresés végén megjelenik a talált
csatornák száma.
4. A keresés végén nyomja meg újra a vörös gombot.
Válasszon nyelvet.....
Megjegyzések: Ha később állítja be a csatornákat, akkor
válassza az Automatikus beállítást a televízió menüjében
(Installálás, Csatornák) a rendelkezésre álló csatornák
megtekintéséhez.
PHILIPS
a fel-le nyilakkal!
Következő
PHILIPS Installálás
A varázsló segít Önnek az alábbi részek
telepítésében:
Televízió
Beállítások asszisztens
Előző
Következő
Átugrás
Leáll
PHILIPS Televízió
A rendszer keresést végez.Várjon!
Leáll
9
Első bekapcsolás (Folytatás)
HU
3. lépés: Beállítások asszisztens: a tv-beállítások
kiválasztása
PHILIPS Installálás
Ennek segítségével befejezheti a Beállítások
asszisztens használatát.
Televízió
Beállítások asszisztens
Előző
Következő
Átugrás
Leáll
PHILIPS Beállítások asszisztens
Folytatás előtt válassza ki tart. helyét:
Otthon
Shop
Több osztott és teljes képernyő segítségével kiválaszthatja
a megfelelő kép- és hang-világítási beállításokat, míg végül
eléri az Önnek tökéletesen megfelelő beállítást.
1. Nyomja meg a zöld gombot a távvezérlőn a Beállítások
asszisztens menübe lépéshez.
2. A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a tartózkodási helyét.
> Ha a Shop lehetőséget választja, ezzel átugorja
a Beállítások asszisztens menüt. Ebben az esetben
a televízió kép- és hang-beállításai az előre megadott
értékre állnak vissza.
A folytatáshoz nyomja meg a zöld gombot.
> Ha a Otthon lehetőséget választja, megjelenik
a Beállítások asszisztens.
3. A megfelelő képernyőt a kurzor balra és jobbra
mozgatásával választhatja ki.
4. A választás megerősítéséhez és a következő képernyőre
ugráshoz nyomja meg a zöld gombot.
> Sorban a következő elemek jelennek meg. A fejlécben az
látható, hogy hány képernyőt fejezett be, illetve mennyi
van összesen.
A Beállítások asszisztens sorban a következő beállításokra
lép: Kép és Hang.
5. Az összes beállítás tárolásához nyomja meg újra a zöld
gombot. Ezzel visszatér a televízió beállításának menüjébe.
Megjegyzés: Ha átugorja vagy leállítja a Beállítások
asszisztenst, akkor a Philips által megadott alapbeállítások
lépnek érvénybe.
6. Nyomja meg újra a vörös gombot az Első bekapcsolás
folyamatának befejezéséhez és az első eltárolt
televíziócsatorna megjelenítéséhez.
Megjegyzés: Bármikor módosíthatja vagy visszaállíthatja
a beállításokat, illetve egyéni beállításokat adhat meg a képés hang értékénél, a televízió beállításainál.
Lásd a 13. oldalon. A televízió menübeállításainak használata
című részt.
A TV-készülék speciális funkcióinak, szolgáltatásainak és
tartozékainak beállítását lásd a 19. oldalon,
a Menübeállítások című részben.
10
Navigálás a menüben
HU
Bevezetés
A menü használatakor és a műveletek megvalósításának kísérlete
közben a képernyőn nagyszámú utasítás, súgó szöveg és
közlemény jelenik meg.
Hajtsa végre ezeket az utasításokat, és olvassa el az egyes
elemek kiválasztásakor a képernyőn megjelenő súgószövegeket.
A képernyő alján lévő színes gombok a végrehajtható
műveletekre utalnak.
A szükséges vagy kívánt művelet a távvezérlő megfelelő színes
gombjának megnyomásával választható ki.
a
Televízió
A tv. menüje
Televíziós csatornák
Multimédia
A tv. menüje
A televízió beáll...
Funkciók
Installálás
Kilépés
A televízíó beáll...
Beállítások asszist...
Visszaállítás standard...
Kép
Hang
1. Nyomja meg a MENU/BROWSE gombot a távvezérlőn.
> A főmenü megjelenik a képernyőn.
- A tv. menüje: A televízióbeállítások menüje. Lásd alább.
- Televíziós-csatornák: A televíziócsatornák listája.
Legfeljebb négy kedvenclistát hozhat létre kedvenc
televíziócsatornáiból. Lásd: Kedvenc csatornák listája, 28.
oldal.
- Multimédia: A Multimédia böngésző alkalmazás elérése.
Itt megjelenítheti személyes multimédiás fájljait.
A Multimédia lehetőség csak akkor jelenik meg, ha
USB-eszköz van csatlakoztatva. Lásd: A Multimédia
böngésző, 29. oldal.
2. A kurzor fel/le mozgatásával választhat a menüelemek közül.
3. Nyomja jobbra a kurzort a kijelölt menüelembe lépéshez.
> A jobb oldali panelen megjelenik a kiválasztott menüpont
tartalma.
4. A kurzort fel/le mozgatva választhat menüelemet.
- A televízió beállításai: Kép- és hang-beállítások
megadása
- Funkciók: Speciális televíziós funkciók beállításának
vezérlése
- Installálás:
- a nyelv beállítása;
- televíziócsatornák keresése és tárolása;
- többféle speciális funkció beállítása és módosítása;
- a csatlakoztatott kiegészítő berendezés kiválasztása;
- egy vagy több csatornaszám meghatározása
dekóderprogramhelyként;
- a kép- és hang-beállítások visszaállítása a gyári
alapértékekre;
- a televízió szoftverének frissítése.
Info
11
Navigálás a menüben (folytatás)
HU
A tv. menüje
A televízió beáll...
Funkciók
Installálás
Kilépés
A televízíó beáll...
Beállítások asszist...
Visszaállítás standard...
Kép
Hang
Info
5. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot a kiválasztott
menüelembe lépéshez.
> A jobb oldali panel tartalma áthelyeződik a bal oldali
panelre, a jobb oldali panelen pedig most a bal oldali
panelen kijelölt elem tartalma látható.
Megjegyzés: Bizonyos esetekben fontos, hogy a beállítás
közben látható legyen a kép. Ezért amikor a jobb oldali
panelen kiválaszt egy elemet, a többi menüpont eltűnik.
A kurzor bal oldali gombjának megnyomásakor az elrejtett
menüelemek újra megjelennek a képernyőn, a kijelölés pedig
átkerül a bal oldali panelre.
6. A MENU/BROWSE gomb megnyomásával kiléphet
a főmenüből.
A televízió menübeállításainak használata
Televízió
A tv. menüje
Televíziós csatornák
Multimédia
A televízió menüjének segítségével elérheti és módosíthatja
a beállításokat, ha meg szeretné változtatni az első
bekapcsolásakor megadott beállításokat, vagy a tv-készülék
speciális funkcióit, szolgáltatásait és kiegészítő berendezéseit
kívánja vezérelni.
A kép és a hang beállításainak módosítása
A tv. menüje
A televízió beáll...
Funkciók
Installálás
Kilépés
A televízíó beáll...
Beállítások asszist...
Visszaállítás standard...
Kép
Hang
1. Nyomja meg a MENU/BROWSE gombot a távvezérlőn.
> A főmenü megjelenik a képernyőn.
2. Válassza ki a tv.menüje pontot, és nyomja meg a jobb oldali
kurzorgombot.
> Megjelenik a TV-menü.
3. Válassza ki a A televízió beállításai pontot, és nyomja meg
a jobb oldali kurzorgombot.
> A televízió beállításai menü a bal oldalra kerül.
4. A MENU/BROWSE gomb megnyomásával kiléphet
a menüből.
Info
A televízió beállításait 3 módon változtathatja meg.
12
A televízió menübeállításainak használata (folytatás)
HU
A. A Beállítások asszisztens segítségével egyszerűen
módosíthatja a beállításokat.
Választásának megerősítéséhez nyomja meg a zöld gombot.
1. Válassza ki a Beállítások asszisztenst, és nyomja meg
a jobb oldali kurzorgombot.
> Több osztott és teljes képernyő segítségével
kiválaszthatja a megfelelő kép- és hang-beállításokat, míg
végül eléri az Önnek tökéletesen megfelelő beállítást.
Lásd: Első bekapcsolás, 3. lépés: Beállítások asszisztens:
a TV-beállítások kiválasztása, 10 oldal.
2. A zöld gomb megnyomásával újra visszalép a TV-menübe.
B. A Szabványos beállítások használata (amennyiben vannak)
Lehetőség egy standard kép- és hangbeállítás kiválasztására.
A tv. menüje
A televízió beáll...
Visszaállítás standard...
Aktuális
Beállítások asszist...
Visszaállítás standard.. Természetes
Élénk
Kép
Finom
Hang
Info
1. Válassza ki a Visszaállít standard állapotba pontot és
nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
> Megjelenik az a menü, amely lehetőséget biztosít
valamelyik előre beállított gyári beállítás kiválasztására.
> Az „Aktuális” megmutatja Önnek az érvényben lévő
kép- és hangbeállításokat.
> A Természetes lehetőség segítségével a képi, és
hangbeállításokat a kívánt alapértékre állíthatja. Legtöbb
esetben ez a beállítás adja
a legharmonikusabb képhatást.
> Ha az Élénk beállítást választja, akkor a kép és a hang
magasabb értékre áll, és így teljes mértékben
kihasználhatja televíziója funkcióit.
> A Finom lehetőség segítségével a képi, háttérvilágítási
és hangbeállításokat az eredeti tartalmat leghűebben
visszaadó formába állíthatja.
2. Nyomja meg a zöld gombot a kiválasztott beállítás
elmentéséhez.
C. Képi és hangbeállítások egyéni megadása
<
Válassza ki a Kép vagy Hang és nyomja meg a kurzort
jobbra.
> Megjelenik egy, a kép, a hang, finombeállításait lehetővé
tévő menü.
> A kép beállításainak módosítását lásd A képbeállítások
menü beállításai című részben a következő oldalon: 14.
> A hang beállításainak módosítását lásd A hangbeállítások
menü beállításai című részben a következő oldalon: 17.
13
A képbeállítás menü beállításai
HU
A tv. menüje
A televízió beáll...
Funkciók
Installálás
Kilépés
A televízíó beáll...
Beállítások asszist...
Visszaállítás standard...
Kép
Hang
A képmenü a kép minőségét befolyásoló beállításokat tartalmazza.
1. Nyomja meg a MENU/BROWSE gombot a távvezérlőn.
>
3.
Info
4.
5.
A tv. menüje
A televízió beáll...
Kép
Kontraszt
Beállítások asszist...
Visszaállítás standard. Fényerő
Szín
Kép
Színárnyalat
Hang
Képélesség
Színárnyalat
..............
A főmenü megjelenik a képernyőn.
2. Válassza ki a TV-menüt, és nyomja meg a jobb oldali
6.
7.
8.
kurzorgombot.
> A TV-menü a bal oldalra kerül.
Válassza ki a TV-beállításokat, és nyomja meg a jobb oldali
kurzorgombot.
> A TV-beállítások menü a bal panelra kerül.
Válassza a Kép lehetőséget, és nyomja meg a jobb oldali
kurzorgombot.
> A Kép menü a bal panelra kerül.
A kurzor fel/le mozgatásával válasszon a Kép menü pontjai
közül.
Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot a kiválasztott Kép
menüelembe lépéshez.
A kurzorgombbal adja meg a beállításokat.
Nyomja meg a bal oldali kurzorgombot a Kép menübe
történő visszatéréshez.
Kontraszt
Beállítja a fényes képrészletek intenzitását, a sötét
képrészeken viszont nem változtat.
Fényerő
A teljes kép fényerejének beállítására szolgál. A beállítás
főleg a kép sötétebb részeit befolyásolja.
Szín
A színtelítettség egyéni ízlés szerinti beállítására szolgál.
Színárnyalat
Az NTSC adások színváltozásait kompenzálja.
Képélesség
A kép finom részleteinek élességét állítja be.
Színárnyalat
Növeli vagy csökkenti a Meleg (vörös) és Hideg (kék)
színeket az egyéni ízlésnek megfelelően.
< Válassza ki a Hideg lehetőséget, ha a fehér színeknek kékes,
a Normál lehetőséget, ha a fehér színeknek semleges,
illetve a Meleg lehetőséget, ha a fehér színeknek vöröses
árnyalatot kíván adni.
< Válassza az Felhasználói telepítés lehetőséget az Egyéni
színárnyalat menüpontban, ha személyre szabott beállításokat
kíván megadni.
14
A képbeálítások menü beállításai (Folytatás)
A tv. menüje
A televízió beáll...
Beállítások asszist...
Visszaállítás standard.
Kép
Hang
Info
Kép
.............
Felhasználói árny...
Pixel Plus
Digital Natural Mo...
Clear LCD
Dinamikus kontr.
.............
HU
Felhasználói színárnyalat (csak a Színárnyalat Egyedi
beállításában)
A fehérpont (WP) és feketeszint (BL) finombeállítása
a képen.
1. Válassza a Felhasználói színárnyalat lehetőséget és nyomja
meg a jobb oldali kurzorgombot.
2. A kurzorgombok segítségével válassza ki és adja meg
a következő beállításokat:
R-WP: a kép vörös fehérpontjának beállításával teszi
lehetővé a színárnyalat egyedi igények szerinti beállítását.
G-WP: a kép zöld fehérpontjának beállításával teszi lehetővé
a színárnyalat egyedi igények szerinti beállítását.
B-WP: a kép kék fehérpontjának beállításával teszi lehetővé
a színárnyalat egyedi igények szerinti beállítását.
R-BL: a kép vörös feketeszintjének beállításával teszi
lehetővé a színárnyalat egyedi igények szerinti beállítását.
G-BL: a kép zöld feketeszintjének beállításával teszi lehetővé
a színárnyalat egyedi igények szerinti beállítását.
3. A színes gombok segítségével térhet vissza a gyári
beállításokhoz.
4. Nyomja meg a bal oldali kurzorgombot a Kép menübe
történő visszatéréshez.
Pixel Plus
<
Az optimális beállítás a Pixel Plus, ugyanis ebben az esetben
a kép teljes mértékben feldolgozásra kerül, hogy elérhető
legyen minden pixel számára a legjobb minőség, javul a
kontraszt, a képélesség, a kép mélysége, a színvisszaadás és a
fényerő bármilyen forrásból származó jel esetén, beleértve a
High Definition képet is.
Válassza a Be vagy Ki lehetőséget a Pixel Plus funkció beilletve kikapcsolásához.
Digital Natural Motion
<
Csökkenti a félképek és a sorok villódzását és sima mozgást
eredményez, különösen mozifilmek esetében.
Válassza a Ki, Minimum vagy Maximum lehetőséget, ha
látni szeretné a képminőségben beálló változást.
Clear LCD
<
A ClearLCD-nek köszönhetően a mozgás reprodukciója
kivételesen éles lesz, jobbfeketeszint, magas kontraszt és
nyugodt kép érhető el, és a nézési szög is javul.
Válassza a Be vagy Ki.
Dinamikus kontraszt
<
Létrejön a kép élességének automatikus felerősítése a kép
sötétebb és világosabb területein a képnek a képernyőn
történő változásakor.
Alapesetben válassza a Közepes lehetőséget. Igény szerint a
következő beállításokat választhatja: Minimum, Maximum
vagy Ki.
15
A képbeálítások menü beállításai (Folytatás)
HU
DNR
A tv. menüje
A televízió beáll...
Kép
.............
Beállítások asszist...
Visszaállítás standard. DNR
MPEG artifact elnyom.
Kép
Színjavítás
Hang
Active control
Képformatum
<
A DNR funkció automatikusan kiszűri és csökkenti a kép
zaját. Ezzel javul a kép minősége alacsony jelszint esetén.
Válassza a Ki, Minimum, Közepes vagy Maximum
lehetőséget a kép zajosságától függően.
MPEG artifact elnyomása
<
Az MPEG artifact elnyomása Be állásában a készülék
finomabbá teszi a digitális tartalom átmeneteit.
Válassza a Be vagy Ki.
Színjavítás
Info
<
Automatikusan szabályozza a zöldkiemelést és a kéktartomány
kiterjesztését.A színeket természetesebbé teszi.
Válassza a Ki, Minimum, Közepes vagy Maximum
lehetőséget.
Active Control (Aktív vezérlés)
<
A lehető legjobb képminőség biztosítása érdekében
a TV-készülék állandóan méri és korrigálja az összes beérkező
jelet.
Válassza a Be vagy Ki lehetőséget az Aktív vezérlés funkció
be- illetve kikapcsolásához.
Képformátum
Beállíthatja a kép méretét a sugárzott formátumnak és az
előnyben részesített beállításnak megfelelően.
A TV-beállítások menüben történő navigálás, lásd 11. oldal.
Autom. formátum
4:3
Super zoom
14:9 képformátum
16:9 képformátum Széles képernyő
Tipp: a funkció a távvezérlőn lévő gomb megnyomásával is
elérhető
A televízió menübeállításainak használata.
Válasszon a következő képformátumok közül:Autom.
formátum, Super zoom, 4:3, 14:9 képformátum, 16:9
képformátum vagy Széles képernyő.
Az Autom. formátum segítségével a kép a lehető legjobban
kitölti a képernyőt.
Az alsó fekete sávban megjelenő feliratot az Autom. formátum
teszi láthatóvá.
A program sugárzójának a felső fekete sáv sarkában
esetlegesen látható logója eltűnik a képernyőről.
A Super zoom minimális torzítással távolítja el a 4:3
programok esetén a képernyő két szélén látható fekete sávot.
A 14:9 képformátum, a 16:9 képformátum vagy a Super zoom
esetén a felirat a kurzor fel/le mozgatásával tehető láthatóvá.
Megjegyzés: HD formátummal nem minden képformátum
lesz elérhető.
16
A hangbeállítás menü beállításai
A tv. menüje
A televízió beáll...
Beállítások asszist...
Visszaállítás standard.
Kép
Hang
Info
Hang
Equalizer
Hangerő
Balansz
Kétnyelvű I-II
Mono/Sztereo
Surround üzemmód
....
HU
A hangmenü a hang minőségét befolyásoló beállításokat
tartalmazza.
1. Nyomja meg a MENU/BROWSE gombot a távvezérlőn.
>
A főmenü megjelenik a képernyőn.
2. Válassza ki a A tv. menüje pontot, és nyomja meg a jobb
3.
4.
5.
6.
oldali kurzorgombot.
> A TV-menü a bal oldalra kerül.
Válassza ki a A televízió beállításai pontot, és nyomja meg
a jobb oldali kurzorgombot.
> A TV-beállítások menü a bal panelra kerül.
Válassza ki a Hang lehetőséget, és nyomja meg a jobb oldali
kurzorgombot.
> A Hang menü a bal panelra kerül.
A kurzor fel/le mozgatásával válasszon a Hang menü pontjai
közül.
Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot a kiválasztott Hang
menüelembe lépéshez.
Megjegyzés: a bemenő jeltől függően a menü egy vagy
több pontja elérhetetlen lehet.
7. A kurzorgombbal adja meg a beállításokat.
8. Nyomja meg a bal oldali kurzorgombot a Hang menübe
történő visszatéréshez.
Equalizer
Segítségével megváltoztathatja a hangfrekvencia-átvitelt,
ízlésének megfelelően.
Tipp: a funkció a távvezérlőn lévő gomb megnyomásával is
elérhető.
Hangerő
Lehetővé teszi a kimeneti hangerő szintjének beállítását.
Balansz
A jobb és bal oldali hangszórók teljesítményének
beállításával biztosítja, hogy a készülék sztereó hanghatása az
Ön elhelyezkedésének legmegfelelőbb legyen.
Kétnyelvű I/II
Kétnyelvű adás esetén csatornánként teszi lehetővé az
Kétnyelvű I vagy a Kétnyelvű II kiválasztását.
Monó/Sztereó
Sztereó adás esetén csatornánként teszi lehetővé a Monó
vagy Sztereó hangüzemmód kiválasztását.
Surround üzemmód
Ez az üzemmód lehetőséget biztosít kifejezettebben térbeli
vagy surround üzemmód kiválasztására a sugárzott vagy a
külső bemenetekről kapott jelek függvényében.
17
A hangbeállítások menü beállításai (Folytatás)
HU
A tv. menüje
A televízió beáll...
Hang
.............
Beállítások asszist...
Visszaállítás standard. Fejhallg. hangerő
AVL
Kép
Delta hangerő
Hang
Automata surround
Fejhallgató-hangerő
Lehetővé teszi a fejhallgató hangerejének beállítását.
AVL (Automatic Volume Leveler)
Automatikusan csökkenti a hangerő-különbségeket
a csatornák és programok között, és így egyenletesebb
hangerőt biztosít. Ezzel egyidejűleg a hang dinamikája is
csökken.
Delta hangerő
Info
Ezzel a funkcióval korrigálhatja a TV-csatornák és a külső
források közötti állandó hangerő-különbségeket.
Automata surround
Az üzemmód Be állásban lehetővé teszi, hogy a készülék
automatikusan a legjobb eredményt adó surround
üzemmódra kapcsoljon a vett műsorjelnek megfelelően.
18
Menübeállítások
A tv. menüje
A televízió beáll...
Funkciók
Installálás
Kilépés
Info
Funkciók
Felirat
Időzített kikapcsoló
Gyermekzár
Kódbeállítás/mód...
Időzítő
Demo
HU
A Funkciók menü segítségével a TV és a kiegészítő
berendezések speciális funkcióit és beállításait vezérelheti.
1. Nyomja meg a MENU/BROWSE gombot a távvezérlőn.
> A főmenü megjelenik a képernyőn.
2. Válassza ki a tv. menüje ponton, és nyomja meg a jobb
oldali kurzorgombot.
> A TV-menü a bal oldalra kerül.
3. Válassza a Funkciók lehetőséget és nyomja meg a jobb
oldali kurzorgombot.
> A Funkciók menü a bal panelra kerül.
4. A kurzor fel/le mozgatásával válasszon a Funkciók menü
pontjai közül.
5. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot a kiválasztott
Funkciók menüelembe lépéshez.
6. A kurzorgombbal adja meg a beállításokat.
7. Nyomja meg a bal oldali kurzorgombot a Funkciók menübe
történő visszatéréshez.
Felirat választása
A kiválasztott televízió-csatorna Teletext feliratai.
Folyamatosan is megjeleníthető, vagy csak akkor, ha
a némítás aktív. Az csatornák teletextben található
feliratoldalát minden csatornához el kell menteni.
1. Kapcsolja be a teletextet, és válassza ki az oldalmutatóból
(index) a megfelelő feliratoldalt!
2. Kapcsolja ki a teletextet!
3. Kiválasztás
- Felirat be: a kiválasztott TV-csatorna feliratának
megjelenítéséhez.
- Felirat némításakor: ha a hangot elnémítja a távvezérlő
¬ gombjával, automatikusan megjelenik a felirat.
Időzített kikapcsoló
A funkció segítségével beállítható az az időszak, melynek
elteltével a TV automatikusan készenléti üzemmódba
kapcsol.
1. Időzített kikapcsoló kiválasztása.
2. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
3. A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az értéket.
> A listában 0-tól 180 percig tartó értékek fognak
szerepelni. Ha a 0 értéket választja, az időzített
kikapcsoló nem aktív.
Megjegyzés: Ön bármikor ki tudja kapcsolni a TVkészülékét az időkapcsoló működésbe lépése előtt, vagy az
időkapcsoló számára más időtartamot is beállíthat.
19
Menübeállítások (Folytatás)
HU
A tv. menüje
A televízió beáll...
Funkciók
Installálás
Kilépés
Info
Funkciók
Felirat
Időzített kikapcsoló
Gyermekzár
Kódbeállítás/mód...
Időzítő
Demo
Gyermekzár
Egy 4 számjegyből álló kóddal lezárhatja a TV-csatornákat és
a külső forrásokat, így a gyermekek nem nézhetnek bizonyos
programokat.
1. Gyermekzár kiválasztása.
2. A Gyermekzár menübe történő belépéshez nyomja meg
a jobb oldali kurzort.
3. Adja meg a 4-jegyű kódot.
4. Válassza ki a Gyermekzár menü egyik elemét és nyomja meg
a jobb oldali kurzorgombot.
- Zár: minden csatornát és külső forrást zárol:
- Egyéni zár: bizonyos csatornák zárolásához vagy az
összes csatorna zárolásához egy adott idő után.
< Kiválaszt
- Zár után: adott időpont után zárolja az összes csatornát.
< Nyomja meg a jobb oldali kurzort (2x).
< Válassza a Be funkciót a zár bekapcsolásához.
< Nyomja meg a bal oldali kurzort.
< Válassza a Idő és nyomja meg a jobb oldali kurzort.
< Adja meg az időt a kurzort fel/le és jobbra mozgatva.
- Csatorna zárolása: adott csatorna vagy külső forrás
zárolása. Az be- illetve kikapcsolásához nyomja meg az
OK gombot.
- Válassza ki a Kiold lehetőséget az összes zárolás
feloldásához.
Fontos! Mi a teendő, ha elfelejtette a kódját?
1. Válassza ki a Kód módosítása lehetőséget és nyomja meg a
jobb oldali kurzort.
2. Adja meg a 8-8-8-8 felülíró kódot.
3. Adja meg az új 4-jegyű kódját.
4. Hagyja jóvá az új kódot.
> Az előző kódot törli a rendszer és az újat tárolja.
20
Menübeállítások (Folytatás)
A tv. menüje
A televízió beáll...
Funkciók
Installálás
Kilépés
Funkciók
Felirat
Időzített kikapcsoló
Gyermekzár
Kódbeállítás/mód...
Időzítő
Demo
HU
Kódbeállítás/Kód módosítása
<
Info
<
Ennek segítségével megadhatja vagy megváltoztathatja
a 4-jegyű hozzáférési kódját, amelyet különböző zárolási
funkciókhoz használhat.
Válassza a Kódbeállítás vagy a Kód módosítása
lehetőséget.
> Ha a PIN-kódot még nem adták meg, a menüelem
automatikusan a Kódbeállítás pontra ugrik. Kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
> Ha a PIN-kódot korábban már megadta, a menüelem
automatikusan a Kód módosítása pontra ugrik.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Adja meg a kódot a számgombokkal. Miden számkombináció
megengedett, 0000-9999 között.
> Újra megjelenik a Funkciók menü megerősítve a PIN-kód
megadását vagy módosítását.
Időzítő
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Megjegyzés: ettől az időponttól kezdve az Ön tvkészüléke automatikusan át fog kapcsolódni a kiválasztott
csatornára minden hét megadott napján a megadott
időpontban, egészen addig, amíg ismét ki nem kapcsolja az
Időkapcsoló szerint funkciót.
A tv. menüje
Funkciók
Felirat
Időzített kikapcsoló
Gyermekzár
Kódbeállítás/mód...
Időzítő
Demo
Info
Demo
Pixel Plus
ClearLCD
Beállítások asszisz...
Active control
Ekkor a készenléti üzemmódban lévő tv-készülék adott
időpontban automatikusan bekapcsol a megadott számú
csatornán.
Időzítő kiválasztása.
Nyomja meg a jobb oldali kurzort az Időzítő menübe
történő belépéshez.
Válassza ki az Időzítőt és nyomja meg a jobb oldali kurzort.
Válassza a Be lehetőséget.
Válassza ki a Csatorna pontot, és a TV csatornát, amelyre
a TV készüléknek kapcsolnia kell a kiválasztott napon és
időpontban.
Válassza ki a Napot és a hét napját, vagy adja meg a Napi
lehetőséget.
Válassza ki az Időt és adja meg az időpontot a számgombokkal
vagy a kurzor fel/le mozgatásával.
Az aktiváláshoz nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg a jobb oldali kurzort a Funkciók ponthoz való
visszalépéshez, vagy nyomja meg a MENU/BROWSE
gombot a menü bezárásához.
Demo
A televízió szolgáltatásait mutatja be.
Demo kiválasztása.
Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
Válassza ki a kívánt Demo-t.
Nyomja meg az OK gombot a demo elindításához.
> A kiválasztott demo-t egyszer játssza le a TV.
5. Nyomja meg a vörös színű gombot a demo leállításához és
a demo menübe történő visszalépéshez.
6. Nyomja meg a vörös gombot a demo menüből történő
kilépéshez.
1.
2.
3.
4.
21
TV-csatornák keresése és tárolása
HU
Tipp: erre a fejezetre csak akkor lesz szüksége, ha meg szeretné változtatni az installálás beállításait.
Televízió
A tv. menüje
Televíziós csatornák
Installálás menü
A menüben a kezdeti installálási beállításokat, a TV-csatornák,
a nyelv és az ország beállításait módosíthatja.
Multimédia
A tv. menüje
A televízió beáll...
Funkciók
Installálás
Kilépés
Installálás
Nyelvek
Ország
Csatornák
Preferenciák
Csatlakozás
Dekodér
........
Info
1. Nyomja meg a MENU/BROWSE gombot a távvezérlőn.
> A főmenü megjelenik a képernyőn.
2. Válassza ki A tv. menüje pontot, és nyomja meg a jobb
oldali kurzorgombot.
> A TV-menü a bal oldalra kerül.
3. Válassza az Installálás lehetőséget és nyomja meg a jobb
oldali kurzort.
> Az Installálás menü a bal panelra kerül.
4. A kurzor fel/le mozgatásával válasszon az Installálás menü
pontjai közül.
5. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot a kiválasztott
Installálás menüelembe lépéshez.
6. A kurzorgombbal adja meg a beállításokat.
7. Nyomja meg az OK gombot a beállítás aktiválásához!
8. Nyomja meg a jobb oldali kurzort az Installálás ponthoz való
visszalépéshez vagy nyomja meg a MENU/BROWSE
gombot a menü bezárásához.
TV menu
Installálás
Nyelvek
Ország
Csatornák
Preferenciák
Csatlakozás
Dekodér
........
Nyelvek
A menü nyelve
Nyelvi beállítások megadása
A menüben megadhatja a menü nyelvét.
1. Válassza ki a Nyelvek menüelemet és a jobb oldali kurzort
megnyomva lépjen be az elérhető nyelvek listájába.
2. A kurzort fel/le mozgatva válassza ki a kívánt nyelvet.
3. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
Válassza ki az országot
Info
22
Itt adhatja meg a tartózkodási országát.
TV-csatornák keresése és tárolása (Folytatás)
TV-csatornák tárolása.
A tv. menüje
Installálás
Nyelvek
Ország
Csatornák
Preferenciák
Csatlakozás
Dekodér
Gyári beállítások
Szoftver-frissítés
HU
Csatornák
Automat. installálás
Kézi installálás
Átrendezés
Miután beállította a nyelvet és az országot, megkeresheti és
tárolhatja a TV-csatornákat.
< Válassza ki a TV installálás menüben a Csatornák pontot.
Automatikus installálás
A TV végigkeresi az egész frekvenciatartományt az adott
országnak megfelelően.
> Az összes elérhető TV-csatornát automatikusan tárolja.
A művelet néhány percig tarthat.
> A keresés végén megjelenik a talált csatornák száma.
Info
Kézi installálás
Segítségével manuálisan állíthatja be az analóg csatornákat
(csatornánként hangolva).
1. Válassza az Kézi installálás pontot és nyomja meg
a jobb oldali kurzort.
2. Válassza ki a Rendszer elemet.
3. Válassza ki az országát vagy azt a világrészt, ahol Ön
tartózkodik.
4. Válassza ki az Keresés pontot és nyomja meg a jobb oldali
kurzort.
Tipp: ajánlott szakképzett antennaszerelőt hívni a legjobb
minőség elérésének érdekében. Közvetlenül is megadhatja a
tesztelni kívánt digitális csatorna frekvenciáját.
5. Folytatáshoz nyomja meg a vörös vagy a zöld gombot.
6. Nyomja meg a bal oldali kurzort a talált csatorna
tárolásához vagy másik csatorna kereséshez.
7. Válassza a Finomhangolás pontot és nyomja meg a jobb
oldali kurzort.
A finomhangolás hasznos lehet, ha a frekvencia kicsit
változott vagy másik frekvencia interferenciát okoz.
Ha a megtalált csatorna vétele rossz, állítsa be
a frekvenciáját a kurzor fel/le mozgatásával.
8. Válassza ki az Aktuális csatorna mentése lehetőséget az
aktuális csatornaszámhoz tartozó frekvencia mentéséhez.
Nyomja meg a jobb oldali kurzort és hagyja jóvá az OK
gombbal.
Válassza ki a Menteni új csatornaként pontot
a frekvencia új csatornaszámon történő mentéséhez.
Nyomja meg a jobb oldali kurzort és hagyja jóvá az OK
gombbal.
9. Az Átrendezés menü segítségével átnevezheti vagy sorba
rendezheti a csatornákat.
23
A csatornaszámlista átalakítása
HU
A tv. menüje
Installálás
Nyelvek
Ország
Csatornák
Preferenciák
Csatlakozás
Dekodér
Gyári beállítások
Szoftver-frissítés
Csatornák
Automat. installálás
Kézi installálás
Átrendezés
<
Átrendezés
1.
2.
3.
4.
Info
Csatornák
Automat. installálás
Kézi insstallálás
Átrendezés
Átrendezés
0
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
Átrendezés
0
1
2
3
4
5
6
7
Eltávolít
Felfelé
Bármikor lehetősége van egy már tárolt név
megváltoztatására, illetve egy külső műsorforrás
elnevezésére.
Válassza ki az átnevezni kívánt csatornát.
Nyomja meg a piros gombot a távvezérlőn.
A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a megfelelő
karaktereket.Válassza a következő pozíciót a jobb oldali
kurzorgomb megnyomásával.
Befejezésül nyomja meg a zöld gombot vagy az OK gombot.
Megjegyzések:
- nyomja meg a sárga gombot az összes karakter
törléséhez. A kurzor ismét a kezdő pozícióba kerül;
- nyomja meg a kék gombot annak a karakternek az
eltávolítására, amelyen a kurzor áll. A kurzor fel/le
mozgatásával adjon meg egy új karaktert;
- a 0 - 999 csatornákhoz nevet rendelhet;
- a szóköz, számok és egyéb különleges karakterek a Z és
A között helyezkednek el.
5. Válasszon ki egy újabb csatornaszámot, majd ismételje meg
a 2 - 5 lépéseket.
Info
24
Ezzel a funkcióval megváltoztathatja a tárolt TV-csatornák
sorrendjét.
Válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát.
A sárga gomb megnyomásával a kiválasztott elemet egy
hellyel feljebb mozgathatja a listában.
A kék gomb megnyomásával a kiválasztott elemet egy hellyel
lefelé mozgathatja a listában.
Ismételje meg a többi TV-csatorna áthelyezéséhez.
Átnevezés
A tv. menüje
Átnevezés
Itt átnevezheti, átrendezheti, eltávolíthatja és újra telepítheti
a tárolt csatornákat.
Nyomja meg a megfelelő színes gombot és kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
Eltávolítás - újratelepítés
Lefelé
Ezzel a funkcióval eltávolíthatja a többé nem elérhető tárolt
csatornákat vagy külső forrásokat úgy, hogy ezután nem
hangolhat többé rájuk. A funkció lehetővé teszi továbbá
a korábban eltávolított csatornák ismételt telepítését is.
1. Válassza ki az eltávolítani kívánt csatornát.
2. Nyomja meg a zöld gombot a kiválasztott csatorna
eltávolításához.
> Az eltávolított csatornát a készülék a listában a csatorna
bejegyzése elé helyezett ikonnal jelöli.
3. Az eltávolított csatorna újratelepítéséhez nyomja meg ismét
a zöld gombot.
Egyéni beállítások
A tv. menüje
Installálás
Nyelvek
Ország
Csatornák
Preferenciák
Csatlakozás
Dekodér
Gyári beállítások
Szoftver-frissítés
Preferenciák
Hely
Teletext 2.5
OSD
Programcím
HU
A menü elemeivel speciális tv-funkciókat állíthat be vagy
módosíthat, amelyek általában csak alkalmanként érhetők el.
Elhelyezkedés kiválasztása
Itt kiválaszthatja televíziója elhelyezkedését. Ha a Shop
lehetőséget választja, akkor a kép és a hang állandó értékre
áll.
A Otthon beállítás viszont a kép és a hang előre megadott
értékeinek rugalmas módosítását teszi lehetővé.
A Teletext 2.5 kiválasztása
Info
<
<
Egyes műsorsugárzók nagyobb színválasztékot, különböző
háttérszíneket és szebb képet biztosítanak a Teletext
oldalakon.
A Teletext 2.5 Be opció kiválasztásával élvezheti e funkció
előnyeit.
Válassza a Teletext 2.5 Ki lehetőséget, ha jobban kedveli
a Teletext oldalak semleges elrendezését.
> Választása a Teletext 2.5-öt sugárzó valamennyi
csatornára vonatkozik.
Megjegyzés: a teletext 2.5 szintre történő átváltás néhány
másodpercet vehet igénybe.
Képernyőmenü (OSD) kiválasztása
<
<
Itt kiválaszthatja a hangerőskála megjelenítését, illetve hogy
a műsor- és csatornainformáció bővített vagy szűkített
formában jelenjen-e meg a képernyőn.
Válassza a Minimum lehetőséget a csatornára vonatkozó
rövidített információ megjelenítéséhez.
Válassza a Normál lehetőséget a csatornára és műsorra
vonatkozó bővebb információ megjelenítéséhez. A bővebb
információk a program ismertetését, a kiegészítő készülékek
jelének jellemzőit, a képernyőformátumot és hangmódot, a
kikapcsolási időzítésből hátralévő időt stb. tartalmazzák.
Programcím megjelenítése
Ezzel megjelenítheti a sugárzott információ szerinti
adónevet.
> Ha az Igen lehetőséget választja, akkor a tv-adás
kiválasztását vagy a távvezérlő i gombjának
megnyomását követően a képernyőn megjelenik
a sugárzott adónév.
> Ha a Nem lehetőséget választja, akkor a műsorcím csak
az i gomb megnyomásakor jelenik meg, nem egy
csatorna kiválasztása után.
25
Csatlakozások kiválasztása
HU
Itt kiválaszthatja a hang- és képbemenetekhez és -kimenetekhez
csatlakoztatott külső berendezéseket.
A tv. menüje
Installálás
Nyelvek
Ország
Csatornák
Preferenciák
Csatlakozás
Dekodér
Gyári beállítások
Szoftver-frissítés
Csatlakozás
EXT1
EXT2
EXT3
HDMI 1
HDMI 2
VGA
Side
Anal.audio bemen..
Digital Audio IN
Info
1. Válassza a Csatlakozás menüelemet.
2. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
3. Válassza ki azt a bemenetet, amelyikhez a kiegészítő
berendezés csatlakozik.
> Ha kiválasztja az EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1,
HDMI 2, VGA, Side, Anal. audio bemenet vagy
Digital Audio In bemenetek egyikét, egy lista jelenik
meg, amely segít annak megállapításában, hogy milyen
típusú kiegészítő berendezés csatlakozik ehhez a
bemenethez.
4. Ismét nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot a kiválasztott
bemenethez csatlakoztatott kiegészítő berendezések típusát
tartalmazó listába lépéshez.
5. A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a kiegészítő
berendezést.
Digital Audio In
Abban az esetben, ha a periféria rendelkezik digitális audiokimenettel, a berendezés a tévékészülék Digitális audiobemenetéhez egyszerű kábel segítségével csatlakoztatható.
A Csatlakozások menüben rendelje hozzá az Audio-bemenet
funkciókat ahhoz a külső bemenethez, amelyhez a periféria
csatlakozik.
A televízió nemcsak audiojelek vételére képes a Digital
Audio In bemeneten keresztül, hanem a Dolby Digital
audioszabvány szerinti kódolt hangot is képes továbbítani
a DIGITAL AUDIO OUT csatlakozón keresztül külső
erősítőhöz vagy vevőhöz. Ha az Ön jelvevője vagy erősítője
rendelkezik megfelelő Digital Audio In csatlakozóval, akkor
egyetlen kábel segítségével csatlakoztathatja a televízió
DIGITAL AUDIO OUT kimenetéhez.
Video- és audiocsatlakozás létrehozásáról és kiválasztásáról
lásd a Házimozi-erősítő című részt, 42. oldal.
A dekóder csatornaszámának kiválasztása
A tv. menüje
Installálás
Nyelvek
Ország
Csatornák
Preferenciák
Csatlakozás
Dekodér
Gyári beállítások
Szoftver-frissítés
Info
26
Dekodér
Csatorna
Állapot
Itt egy vagy több csatornaszámot adhat meg dekódercsatornaszámként, ha dekódert vagy descramblert csatlakoztat
az EXT1 vagy az EXT2 bemenethez.
1. Válassza azt a csatornaszámot, amelyen a dekóderről vagy
descramblerről érkező programot eltárolta.
2. Válassza az Állapot menüpontot.
3. Válassza ki a bemenetet a dekóder csatlakoztatásához:
Nincs, EXT1 vagy EXT2.
< Válassza a Nincs lehetőséget, ha az adott csatornaszámot
nem kívánja dekóder-csatornaszámként aktiválni.
A gyári beállítások visszaállítása
A tv. menüje
Installálás
Nyelvek
Ország
Csatornák
Preferenciák
Csatlakozás
Dekodér
Gyári beállítások
Szoftver-frissítés
Gyári beállítások
Visszaállítás
HU
Ez a funkció lehetővé teszi a beállítások többségének
visszaállítását az eredeti gyári értékekre.
1. Válassza ki, majd nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
2. Nyomja meg az OK gombot a beállítások törléséhez és
a gyári értékekre való visszaálláshoz.
Info
A televízió szoftverének frissítése
Itt frissítheti tv-készüléke szoftverjét USB-egység segítségével.
A tv. menüje
Installálás
Nyelvek
Ország
Csatornák
Preferenciák
Csatlakozás
Dekodér
Gyári beállítások
Szoftver-frissítés
Szoftver-frissítés
Információ az akt...
Helyi frissítések
Hirdetés
Frissítés USB-egységről
A frissítést elindíthatja USB-egységről a tv-készülék
bekapcsolását megelőzően. A memóriaegységre le kell
tölteni a megfelelő frissítést, amely
a www.philips.com/software oldalon található.
Az új szoftververzió tárolóeszközre való feltöltésére
vonatkozó információkat lásd a 2. mellékletben:
Szoftverfrissítés Philips televíziókészülékek számára,
hordozható memóriaegység felhasználásával, a következő
oldalon: 47.
Info
Automatikus szoftveres értesítés (amennyiben vannak)
<
<
A TV bekapcsolásakor üzenet jelenhet meg, mely
szoftverfrissítési lehetőségről tájékoztat.
Ha szeretné, hogy az értesítés később újra megjelenjen,
nyomja meg a távvezérlő piros gombját.
Amennyiben megerősíti az üzenet elolvasását, nyomja meg
a távvezérlő zöld gombját.
> A megerősítés után az üzenet nem fog újra megjelenni.
Amennyiben mégis ismét meg szeretné nézni a legutolsó
értesítést, válassza a Szoftverfrissítés menü Hirdetés
pontját.
Megjegyzés: az üzenet addig elérhető, amíg
a szoftverfrissítés nem történt meg.
27
A kedvencek listájának elkészítése
HU
Ez a funkció lehetővé teszi a kedvenc programok max. négy
listájának kiválasztását az Ön kedvenc tv-csatornáival és
rádióadóival. Például, a család minden egyes tagja létrehozhat
egy-egy saját kedvenclistát. A kedvenc csatornák listáin kívül Ön
választhat olyan listát is, amely csak digitális tv-csatornákat
tartalmaz, vagy csak a rádióadók listáját, vagy csak az analóg
csatornák listáját.
Megjegyzés: ennek a gombnak az első megnyomásakor a
beállítás folyamatának befejeződése után megjelenik a
csatornák teljes listája. Egyéb esetekben az utolsó kiválasztott
csatornák listája jelenik meg.
Csatorna kiválasztásához a megjelent kedvencek
listájából
1. Nyomja meg a FAV (vagy az OK) gombot.
> Megjelenik az utolsó kiválasztott csatornák listája.
2. A csatorna kiválasztásához mozgassa a kurzort fel/le.
3. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott csatornára
lépéshez.
Minden csatorna
EXT1
EXT2
HDMI
1 Analóg csatorna 1
A
2 Digitál csatornal 1
3 Digitál csatorna 2
4 Rádió csatorna 1
b2 5 Data csatorna1
Más kedvenclistáról történő választáshoz
Választási lista
Csatornaváltás az OK-val. Fel/le
lapozás a +P- gombbal.
Minden csatorna
Mind
Digitál
Analóg
A
Rádió
1.program választ.
2.program választ.
3.program választ.
4.program választ.
b3
Kedvenclista létrehozásához vagy a lista
módosításához
Választási lista
Választás: kurzor fel/le. Nyomja
meg az OK-t a jóváhagyáshoz.
1.program választ.
EXT1
EXT2
HDMI
1 Analóg csatorna 1
A
2 Digitál csatornal 1
3 Digitál csatorna 2
4 Rádió csatorna 1
b4
5 Data csatorna1
Kilépés
Vissza
Nyomja meg az OK gombot a
jelöléshez/jel.visszavonásához
Megjegyzés: a számgombok
segítségével Ön olyan
csatornákra léphet, amelyeket
nem jelölt meg kedvencként.
28
1. Nyomja meg a FAV gombot.
> Megjelenik az utolsó kiválasztott csatornák listája.
2. Nyomja meg a piros gombot a kedvenc csatornák meglévő
listáinak megjelenítéséhez.
3 A lista kiválasztásához mozgassa a kurzort fel/le.
4. Nyomja meg az OK gombot.
5. Mégegyszer nyomja meg a FAV gombot a kilépéshez.
1. Nyomja meg a FAV gombot.
> Megjelenik az utolsó kiválasztott csatornák listája.
2. Nyomja meg a piros gombot.
> Megjelenik a kedvenc programok lehetséges listáinak
gyűjteménye.
3. Mozgassa a kurzort fel/le a Kedvenc programok listájának
kiválasztásához (1-től 4-ig.)
4. Nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a zöld gombot a Javítás üzemmódba történő
belépéshez.
> Megjelenik a Kedvencek kiválasztott gyűjteményének
teljes programlistája.
6. Mozgassa a kurzort fel/le a csatorna kiválasztásához.
7. Nyomja meg az OK gombot a megvilágított csatorna
megjelöléséhez vagy a megjelölés törléséhez, a csatorna
felvételéhez vagy eltávolításához a kedvencek listájából.
8a. < Ismét nyomja meg zöld gombot a Javítás üzemmódból
történő kilépéshez.
> Megjelenik a kedvencek módosított listája.
< Ismét nyomja meg a FAV gombot a kilépéshez.
> A –P+ gomb segítségével meg tudja tekinteni a
kiválasztott lista tv-programjait.
8b. Nyomja meg a piros gombot a csatornák listája
megjelenítésének bezárásához.
Multimédia böngésző
HU
A Multimédia böngésző lehetővé teszi USB-eszközön tárolt képek
megjelenítését és audiofájlok lejátszását. A Multimédia böngésző
alkalmazás a főmenüből jeleníthető meg.
- A következő fájlformátumok jeleníthetők meg:
képfájlok: JPEG
hangfájlok: MP3, MP3 Pro, LPCM
videófájlok: MPEG1, MPEG2
- Csak a FAT/DOS formázott memóriaegységeket támogatja.
- A Philips nem vállal felelősséget azért, ha a televíziókészülék nem
támogatja az Ön USB-egységét.
a
Az USB-egység tartalmának megtekintése
Tipp: Ha az USB-egység nem illik bele az oldalt elhelyezkedő
USB-csatlakozóba, USB-hosszabbítókábellel csatlakoztassa az
USB-egységet az USB-portba.Tájékoztatásért forduljon
a márkakereskedőhöz.
USB-egység behelyezése
Megjegyzések: Az USB-egység nem tartozik a tvkészülékkel szállított tartozékok közé.
USB-memóriaegység vagy digitális fényképezőgép használata
esetén csatlakoztassa az oldalt lévő USB-csatlakozóhoz. Lásd:
Kép- és hangkapcsolat létrehozása, Előlap, 35. oldal.
Az USB-eszköz behelyezése után a képernyőn automatikusan
megjelenik a Multimédia böngésző. Lásd alább.
Az USB-egység eltávolítása
1. Nyomja meg a MENU/BROWSE gombot a távvezérlőn
a főmenü kikapcsolásához.
2. Távolítsa el az USB-egységet.
29
Multimédia böngésző (Folytatás)
HU
Televízió
Multimédia böngésző menü
A tv. menüje
Televíziós csatornák
Multimédia
USBDevice 1
Kép
Zene
London 2005
Kép
The Beatles
Filmek
Xmas2004.alb
arnold.jpg
USBDevice 1
Kép
London 2005
London2005
pic001.jpg
The Beatles
pic002.jpg
Xmas2004.alb
pic003.jpg
arnold.jpg
pic004.jpg
USBDevice 1/Kép/London2005
London2005
pic001.jpg
pic001.jpg
pic002.jpg
pic003.jpg
pic004.jpg
1. USB-egység/Kép/London2005
London2005
pic001.jpg
1. Helyezzen be USB-egységet.
2. A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az USB-egységet
a Multimédia menüben.
> A Multimédia böngészővel megtekintheti a behelyezett
USB-egységen tárolt tartalmat.
> Megjelenik a kétpaneles böngésző. A bal oldali panelen
a tartalomtípusok (zene, képek, filmek) láthatók.
> A jobb oldali panel mutatja a kiválasztott típus elérhető
tartalmát.
3. Nyomja meg a kurzor jobb oldali gombját a tartalomba
lépéshez.
4. A kurzort fel/le mozgatva választhatja ki a tartalmat.
5. Nyomja meg a kurzor jobb oldali gombját a tartalomba
lépéshez.
6. A kurzort fel/le mozgatva válassza ki a fájlt vagy könyvtárat.
Megjegyzés: Nyomja meg a zöld gombot az aktuális
könyvtárban található összes képfájl bemutatásához
bélyegkép formájában. A zöld gomb ismételt megnyomására
a képfájlok lista formájában jelennek meg.
7. Ha kiválasztotta a fájlt, nyomja meg az OK gombot a képfájl
megjelenítéséhez vagy az audiofájl lejátszásához.
Ha kiválasztotta a könyvtárt, albumot vagy lejátszási
listát, mozdítsa el a kurzort jobbra a tartalom
megtekintéséhez, vagy nyomja meg az OK gombot a
diavetítés indításához, vagy a könyvtárban, albumban vagy
lejátszási listán található fájlok ciklikus lejátszásához.
8. Mozdítsa a kurzort balra a zenelejátszás folytatásához és
a Multimédia menübe való visszatéréshez.
9. Nyomja meg az egyik színes gombot a távvezérlőn a tvkészülék képernyőjének alsó részén látható, megfelelő
funkció indításához.
Tipp: A kék színű gomb segítségével ismételten
megjeleníthetők a színes gombok.
10. A tartalom lejátszásának leállításához nyomja meg a ‡
gombot a távvezérlőn.
pic001.jpg
A lejátszáshoz nyomja meg az OK gombot.
Lehetséges a következő jelek
megjelenése:
mappa
képek
zene
saját lejátszási lista/album
video
30
Megjegyzések:
- Az Ön televíziókészüléke támogatja a zenei aláfestésű
diák bemutatását. lásd 3. melléklet - Zenei háttéraláfestéssel rendelkező diák bemutatásának formátuma
Philips TV-készülékekhez, 50. oldal;
- A bemutató akkor sem szakad meg, ha Ön ideiglenesen
átkapcsol a tartalom megtekintését biztosító képernyőre.
A hangkíséret csak akkor szakad meg, ha másik dal
lejátszása kezdődik, vagy amikor a diasorozat a végére ér.
- A további műszaki megjegyzések a 4. mellékletben
találhatók: Philips televíziókészülékek – A digitális
fényképezőgéppel és az USB-kapcsolattal összefüggő
kérdések 52. oldal.
Multimédia böngésző (Folytatás)
HU
Funkciógombok a képernyő alsó részében
Részletek
a kiválasztott fájl vagy mappa leírásának
bemutatása
Átmenetek
a diavetítés közben alkalmazandó átmenetek
beállítása
Dia ideje
egy kép bemutatási időtartamának
megválasztása diavetítés közben
Elforgat
a kép elforgatása
Ismét egyet/
mindent
zenei fájl lejátszásának ismétlése
Kevert sorrend
a zenei gyűjtemények véletlenszerű
sorrendbe rendezése
Zoom
valamelyik nagyítási szorzó (x1, x2, x4)
kiválasztása a fel/le kurzorgombok
segítségével.
Ezenkívül Ön mozgathatja a képernyőn
a kinagyított képet tartalmazó kiválasztott
ablakot a kurzorgombok segítségével.
Teljes/kicsi
képernyő
a teljes és a kicsi képernyő közötti
átkapcsolás
Megjegyzés: a kép elforgatásához, vagy valamelyik nagyítási
tényező kiválasztásához először állítsa le a diabemutatót az OK
vagy a kék gomb megnyomásával.
A távvezérlő multimédiás vezérlőgombjai
Ò
‡
π
†
a megjelenített tartalom gyors visszafelé mozgatása
a tartalom bemutatásának leállítása
- egy fájl lejátszása, diavetítés indítása, egy mappa vagy
egyéb gyűjtemény lejátszása
- tartalom lejátszásának szüneteltetése
a megjelenített tartalom gyors előre mozgatása
31
Teletext
HU
Megjegyzés: HDMI csatlakozóhoz csatlakoztatott
berendezésen keresztül a Teletext nem elérhető.
A legtöbb tv-csatorna teletexten keresztül közvetít információt.
Tv-készüléke 1200 oldalas memóriával rendelkezik, amely
a várakozási idő lecsökkentése érdekében a legtöbb sugárzott
oldalt és aloldalt tárolja. A memória minden programváltás után
frissül.
<
Nyomja meg a b gombot a teletext bekapcsolásához.
> A főoldal megjelenik a képernyőn.
a
Egy teletext-oldal kiválasztása
<
<
Adja meg a szükséges teletext-oldalszámot a számgombokkal
vagy a -P+ gomb megnyomásával.
Válassza ki a képernyő alsó részén a színes gombok
segítségével a szükséges opciót.
Visszatérés az előző teletext-oldalra
<
Nyomja meg a 0 gombot.
Válassza a T.O.P.-ot teletext vételi lehetőséget
<
v
<
Nyomja meg az i gombot.
> Megjelenik az elérhető teletext tartalmakat megjelenítő
T.O.P. áttekintés.
A kurzor fel/le és balra/jobbra mozgatásával válassza ki
a kívánt tételt, majd nyomja meg az OK gombot.
Megjegyzés: Nem minden TV-csatorna sugároz T.O.P.
teletextet.
Az aloldalak kiválasztása
Ha a kiválasztott teletext-oldal több aloldalból áll, az
elérhető aloldalak listája megjelenik a képernyőn.
Az előző vagy következő oldal kiválasztásához mozgassa
a kurzort balra vagy jobbra.
Kép/Teletext
1. Nyomja meg a b gombot.
2. A b gomb megnyomására megjelenik a teletext
a képernyő jobb oldalán.
3. Nyomja meg a b gombot a teletext teljes képernyős
üzemmódjához való visszatéréshez.
4. Nyomja meg a b gombot a teljes képernyős
megjelenítéshez való visszatéréshez.
32
Teletext (Folytatás)
HU
Hypertext
A Hypertext alkalmazásával könnyen átléphet egy
meghatározott számú oldalra, illetve konkrét szót kereshet
az aktuális teletext-oldalon.
1. Az OK gomb megnyomásával kijelölheti az oldalon szereplő
első szót vagy számot.
2. A kurzor fel/le és balra/jobbra mozgatásával választhatja ki
a keresett szót vagy számot.
3. Az OK gomb megnyomásával erősítheti meg választását.
Elkezdődik a keresés.
> A képernyő alján üzenet jelzi, hogy a keresés folyamatban
van, illetve azt, ha az adott szó vagy szám az oldalon nem
található.
4. A Hypertext üzemmódból a kurzort a lap teteje felé
mozgatva léphet ki.
a
Teletext-oldal nagyítása
<
Ismételten nyomja meg a választógombot a távvezérlőn
a teletext felső részének és alsó részének megjelenítéséhez,
majd térjen vissza a normál teletextoldal-mérethez.
Teletext-menü
A Teletext-menü különféle lehetőségeket kínál a teletext
vezérléséhez.
Teletext menü
Kimutatás
Ki
Aloldal-forgatás
Ki
Nyelv
I.csop.
1. Kapcsolja be a teletextet, és nyomja meg a MENU/BROWSE
gombot a menü megjelenítéséhez.
2. A kurzor fel/le mozgatásával válasszon a menüpontok közül.
3. Nyomja meg az OK gombot a beállítás aktiválásához.
4. A MENU/BROWSE gomb megnyomásával léphet ki
a teletext menüből.
Kimutatás
Az egyes oldalakon elrejtett információ (pl. rejtvények,
találós kérdések megoldása) megjelenítésére és elrejtésére
szolgál.
Aloldalak ciklusa (ha vannak aloldalak)
<
Az aloldalak automatikus ciklikus megjelenítésére szolgál.
Az OK gomb megnyomásával kapcsolhatja be és ki.
Nyelv
<
Ha a képernyőn megjelenő karakterek nem egyeznek meg
a teletext-adás által használt karakterekkel, e funkció
segítségével megváltoztathatja a nyelvcsoportot.
Válassza az 1. vagy a 2. csoportot az OK gombbal.
33
Kép- és hangkapcsolat létrehozása
HU
Tipp: Használja a készüléken rendelkezésre álló bemeneteket, mert így érheti el a legjobb kép- és
hangteljesítményt, lásd alább.
Megjegyzés: A televíziókészülék minden típusú csatlakozóval rendelkezik, kivéve a DVI-csatlakozót.
Más készülékek azonban rendelkezhetnek ilyen csatlakozóval. Ebben az esetben DVI–HDMI adapterre
vagy DVI–HDMI kábelre és külön audiokábelekre van szükség. Mindez kapható a márkakereskedőknél.
Figyelem: Először mindig a DVI-kimeneti csatlakozót csatlakoztassa, ez után következik a televízión
lévő HDMI-bemenet.
A legjobb
képteljesítmény
Csatlakoztatókábel
HDMI
AUDIO
IN
R
L
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Pb
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3
AUDIO
IN
R
Pr
L
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
EXT3
Pb
Pr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
Audiokapcsolat
szükséges
HDMI
(High-Definition
Multimedia
Interface)
Nem
Komponens videó
(480p/576p/720p/
480i/576i/1080i)
Igen
L
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Digital audio
Komponens videó
(480p/576p/720p/
480i/576i/1080i)
AUDIO
IN
R
Pb
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3
AUDIO
IN
R
Igen
Analog audio
EXT3
Nem
S-Videó
Igen
Videó
Igen
RF/Koaxiális
Nem
L
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Scart
Pr
Pb
Pr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EUROCONNECTOR
S-VIDEO
VIDEO
75
Megjegyzések:
- a kábelek gyakran a megfelelő csatlakozókkal megegyező színűek. Csatlakoztassa a pirosat a piroshoz, a
fehéret pedig a fehérhez....
- a videoforrások megtekintéséhez komponens videócsatlakozás (YPbPr) szükséges, például a settop box
egységből érkező, 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i vagy 480p videoformátumú digitális jelek esetében.
- VGA-csatlakozóval rendelkező számítógép, lásd 41.oldal.
34
Kép- és hangkapcsolat létrehozása - Előlap
HU
Fényképezőgép, videokamera, játék
1. Csatlakoztassa a fényképezőgépet, a
videokamerát vagy a játékot az ábrán látható
módon!
2. Monó kameráját csatlakoztassa a VIDEO 2
és az AUDIO L 3 bemenethez! Sztereó
kameráját csatlakoztassa az AUDIO R 3
bemenethez is! S-VHS kamerája S-VHS
szabványú minőséget csak akkor biztosít, ha az
S-VHS kábeleket az S-VIDEO 1 és az
AUDIO 3 bemenetekbe csatlakoztatja.
2
3
1
USB
Figyelem: ne csatlakoztassa egyszerre az
1-es és a 2-es kábelt. Ez képtorzítást
okozhat!
Fejhallgató
1. Csatlakoztassa a fejhallgató dugóját L az
ábrán látható módon.
2. A fejhallgató impedanciájának 8 és 4000 ohm
között kell lennie. A fejhallgató 3,5 mm-es jack
aljzaton keresztül csatlakozik.
A fejhallgató hangerejének beállításához
válassza a Hang menüben a Fejhallgató
hangerő menüpontot!
Tipp: Nyomja meg a ¬ gombot a távvezérlőn
a televíziókészülék beépített hangszóróinak
kikapcsolásához!
USB
Lásd: a Multimédia böngésző c. részt, 29. oldal.
35
Kép- és hangkapcsolat létrehozása - Hátlap
HU
AUDIO OUT
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
AUDIO
OUT
R
L
AUDIO
IN
R
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
EXT3
ETHERNET
o
ETHERNET
Pb
DIGITAL
AUDIO
IN
Pr
CABLE
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3
HDMI
VGA
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN L/R
PC-VGA
ANTENNA
EXT2
EXT1
o
ANTENNA
EXT2
75
EXT1
Videomagnó
DVD-lejátszó
Digitális
házimozierősítő
Analóg
házimozierősítő
Műholdvevő
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
R
AUDIO
OUT
R
AUDIO
IN
L
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
Kábeldekóder
AUDIO
IN
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Pb
YPbPr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3
PC - VGA
Pr
VGA
AUDIO IN L/R
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN L/R
PC-VGA
AUDIO IN L/R
o
ANTENNA
75
EXT2
EXT1
DIGITAL
AUDIO
IN
DVI
PC DVI
DVD-lejátszó
1 DVD-felvevő - 1 videomagnó
2 DVD-felvevő
2 videomagnó
DVI
Kábeldekóder
DVD-lejátszó
Videomagnó
DVI
Kábeldekóder
Játékkonzol
36
Dekóder
Dekóder
Analóg
házimozierősítő
Videomagnó vagy DVD-felvevő csatlakoztatása
HU
Figyelem: ne helyezze felvevőkészülékét túl közel a képernyőhöz, mivel egyes készülékek érzékenyek
lehetnek a kijelzőből érkező jelekre. A képernyőtől mért távolság legalább 0,5 méter legyen.
SCART-kábel segítségével
KÁBEL
CABLE
ANTENNA
EXT2
EXT1
o
ANTENNA
EXT2
75
EXT1
EXT 1/2
2
3
1
1. Csatlakoztassa az 1 és 2 antennakábelt az
ábrán látható módon.
2. Csatlakoztassa a SCART-kábelt 3 az ábrán
látható módon.
3. Válassza ki a jelforrást, amelyhez az Installálás
menüben a videolejátszót csatlakoztatta,
Csatlakozások kiválasztása, 26. oldal.
FELVEVŐKÉSZÜLÉK
RECORDER
Csak az antennakábel segítségével
1. Csatlakoztassa az 1 és 2 antennakábelt az
ábrán látható módon.
2. Végezze el a felvevőkészülék tesztjelének
behangolását, és rendelje hozzá a tesztjelet
a 0 programhelyhez.
Lásd: Kézi installálás, 23. oldal.
Lásd a felvevőkészülék felhasználói kézikönyvét.
KÁBEL
CABLE
ANTENNA
1
o
ANTENNA
EXT2
75
2
RECORDER
FELVEVŐKÉSZÜLÉK
Dekóder és a videomagnó csatlakoztatása
4
FELVEVŐKÉSZÜLÉK
DEKÓDER
RECORDER
DECODER
Csatlakoztassa a SCART-kábelt 4
a dekóderhez és a videomagnó speciális
SCART-csatlakozójához!
Lásd a felvevőkészülék felhasználói kézikönyvét.
Tipp: a dekódert közvetlenül az EXT1 vagy
EXT2 csatlakozókhoz is csatlakoztathatja egy
SCART-kábel segítségével.
37
Két videomagnó vagy egy videomagnó és egy DVD-felvevő csatlakoztatása
HU
Megjegyzés: a készülék nem képes jelek fogadására az YPbPr bemenethez csatlakoztatott berendezésről.
SCART-kábelek segítségével
ANTENNA
KÁBEL
EXT2
1. Csatlakoztassa az 1 és 2 antennakábelt az
ábrán látható módon.
2. Csatlakoztassa videomagnóit vagy DVDfelvevőjét az EXT1 és 2 csatlakozókhoz a 4
és 5 SCART-kábelek segítségével.
3. Válassza ki az Installálás menüben
csatlakoztatott berendezést, Csatlakozások
kiválasztása, 26. oldal, majd csatlakoztassa
a EXT1 vagy 2 bemenetre.
EXT1
CABLE
o
ANTENNA
EXT2
75
EXT 1/2
3
1
EXT1
4
5
2
RECORDER
FELVEVŐKÉSZÜLÉK
RECORDER
FELVEVŐKÉSZÜLÉK
Csak antennakábelek segítségével
1. Csatlakoztassa az 1, 2 és 3
antennakábeleket az ábrán látható módon.
2. Végezze el a felvevőkészülék tesztjelének
behangolását, és rendelje hozzá a tesztjelet
a 0 programhelyhez. Lásd: Kézi installálás, 23.
oldal.
Lásd a felvevőkészülék felhasználói kézikönyvét.
Műholdvevő csatlakoztatása
SCART-kábel segítségével
CABLE
2
EXT2
EXT1
o
ANTENNA
EXT2
75
EXT1
EXT 1/2
1
1. Csatlakoztassa az 1 és 2 antennakábelt az
ábrán látható módon.
2. Csatlakoztassa a műholdvevőt az EXT1 vagy 2
csatlakozókhoz egy SCART-kábel segítségével
3.
3. Válassza ki az Installálás menüben
csatlakoztatott berendezést, Csatlakozások
kiválasztása, 26. oldal, majd csatlakoztassa
a EXT1 vagy 2 bemenetre.
3
Komponens videocsatlakozó segítségével
Lásd: DVD-lejátszó, műholdvevő vagy
kábeldekóder csatlakoztatása, 40. oldal.
38
38
DVD-lejátszó, kábeldekóder vagy játékkonzol csatlakoztatása
HU
Tipp: szükség esetén a képet a képernyő közepére igazíthatja a kurzorgombok segítségével.
HDMI 1/2
HDMI-csatlakozó segítségével
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN L/R
PC-VGA
HDMI - ez a digitális kép és hang egyesítésének új,
vezető helyen álló szabványa.
1. Csatlakoztassa HDMI-berendezését
a HDMI-csatlakozóhoz.
2. Válassza ki az Installálás menüben
csatlakoztatott berendezést, Csatlakozások
kiválasztása, 26. oldal, majd csatlakoztassa
a HDMI 1 vagy 2 bemenetre.
HDMI
Megjegyzés: probléma esetén lásd az 5.
mellékletet: Kiegészítő berendezések
csatIakoztatása HDMI csatlakozóhoz, a következő
oldalon: 53.
DVD-lejátszó vagy kábeldekóder csatlakoztatása
Tipp: szükség esetén a képet a képernyő közepére igazíthatja a kurzorgombok segítségével.
AUDIO OUT
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO
IN
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
EXT3
EXT3
DVI-csatlakozó segítségével
DISPLAY SYNCHRONIZED
R
Pb
DIGITAL
AUDIO
IN
Pr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
HDMI
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN L/R
PC-VGA
2
HDMI
1
DVI
Megjegyzés: csak digitális hangú, DVI-csatlakozós
DVD-lejátszó csatlakoztatható a HDMIcsatlakozóhoz.
DIGITAL
AUDIO
IN
1. Csatlakoztassa a HDMI-szabványú berendezést
a DVI-kábel segítségével a TV-készülék DVIcsatlakozójához 1.
2. Csatlakoztassa az audiokábelt 2 a TV-készülék
DIGITAL AUDIO IN bemenetéhez.
3. Válassza ki az Installálás menüben
csatlakoztatott berendezést, Csatlakozások
kiválasztása, 26. oldal, majd csatlakoztassa
a HDMI 1 vagy 2 bemenetre.
4. Válassza ki a Digital audio in bemenetet is
a Csatlakozás menüben.
39
DVD-lejátszó, műholdvevő vagy kábeldekóder csatlakoztatása
HU
Tipp: szükség esetén a képet a képernyő közepére igazíthatja a kurzorgombok segítségével.
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
AUDIO
OUT
R
L
AUDIO
IN
R
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
Komponens videocsatlakozók segítségével
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Pb
Pr
2
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3
EXT3 :
AUDIO IN
R/L
DIGITAL
AUDIO
IN
EXT3 :
YPbPr
1
3
DVD / STB
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
R
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO
IN
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Pb
Pr
2
EXT3
EXT3 :
AUDIO IN
R/L
3
CABLE
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3 :
YPbPr
1
ANTENNA
o
ANTENNA
5
4
SAT / STB
40
75
1. Csatlakoztassa a három komponens videokábelt
1 a DVD-lejátszó YPbPr aljzataihoz, illetve
a televíziókészülék Y, Pb és Pr aljzataihoz az
EXT3 csatlakozón.
2. Csatlakoztassa az audiokábelt 2 a berendezés
digitális audiokimenetéhez és a televíziókészülék
DIGITAL AUDIO IN bemenetéhez.
3. Válassza ki az Installálás menüben
a csatlakoztatott berendezést, a válassza ki a
csatlakozásokat 26. oldal. Válassza ki a Digital
audio in bemenetet is ugyanabban
a Csatlakozás menüben, majd csatlakoztassa az
EXT3 bemenetre
4. Analóg hangú DVD-lejátszó esetében
csatlakoztassa az audiokábelt a DVD audió
L és R aljzataihoz és AZ EXT3 csatlakozó
3 L/R audioaljzatához.
5. Kábeldekóder és/vagy műholdvevő esetében
csatlakoztassa a televíziókábelt és/vagy
a műholdvevő kábelét 4 valamint az
antennakábelt 5.
Megjegyzések:
- a kábelek gyakran színkóddal vannak ellátva.
Csatlakoztassa a pirosat a piroshoz, a fehéret
pedig a fehérhez stb.;
- A komponens videocsatlakozó jelölései
különbözőek lehetnek a különböző márkájú
DVD-lejátszókon. Annak ellenére, hogy
a rövidítések különbözőek lehetnek, a B és az
R betűk a kék és a piros komponens jelet
jelölik, az Y jelölés pedig a fényerő jelére utal.
A meghatározásokra és a csatlakoztatásokra
vonatkozó részletes információkért olvassa el
a DVD-lejátszó használati utasítását.
- a lejátszás optimális körülményeinek biztosítása
érdekében javasolt a berendezést a lehetséges
legnagyobb támogatott kijelzési fokozatra állítani.
Figyelem: ha észreveszi, hogy a kép függőlegesen
elmozdul, torzítás vagy színhiány lép fel, ha eltűnik
a kép, esetleg az említett hibák kombinációját
tapasztalja a képernyőn, ellenőrizze a csatlakozók
megfelelő csatlakozását, illetve a csatlakoztatott
berendezés felbontásának és a jelszabványának
helyes beállítását. Lásd a berendezés felhasználói
kézikönyvét.
Számítógép csatlakoztatása
HU
Megjegyzések:
- csak digitális hangú számítógép csatlakoztatható a HDMI-csatlakozóhoz;
- ha az Ön PC-je nem rendelkezik digitális audiókimenettel, csatlakoztassa a PC-t a VGA-csatlakozón
vagy HDMI 2-n és a tv-készülék bal/jobb audió (L/R AUDIO) kimenetén keresztül.;
- mielőtt csatlakoztatná a számítógépet a televíziókészülékhez, állítsa be a képernyőfrissítést 60 Hz-re;
- támogatott számítógép monitor-üzemmódok:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768
VGA-csatlakozóval rendelkező
számítógép:
AUDIO OUT
1. A VGA 1 kábel egyik végét csatlakoztassa a
számítógép videokártyájához, a másik végét
pedig a tv-készülék alsó részén található VGAcsatlakozóhoz. Rögzítse a kábelt a dugó
csavarjaival.
2. Ha multimédiás számítógépet használ, a 2
audiókábelt csatlakoztassa a számítógép
audiókimeneteihez és a tv-készülék L/R
AUDIO (bal/jobb audió)bemeneteihez.
3. Válassza ki a VGA-t az Installálás menüben,
válassza ki a csatlakozásait, lásd 26. old., és
csatlakoztassa a VGA-csatlakozóhoz.
4. Válassza ki a Anal. audio bemenet
bemenetet is a Csatlakozás menüben.
DISPLAY SYNCHRONIZED
R
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO
IN
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Pb
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3
AUDIO in R/L
2
Pr
VGA
o
o
AUDIO IN L/R
PC-VGA
VGA
1
DVI-csatlakozóval rendelkező számítógép:
Digital audio
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
R
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO
IN
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
EXT3
HDMI
EXT3
Pb
Pr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
2
AUDIO in L/R
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN L/R
PC-VGA
HDMI
3
DVI
1
DIGITAL
AUDIO
IN
1. Használjon DVI-HDMI-kábelt a televíziókészülék
egyik HDMI-csatlakozójához 1 történő
csatlakozáshoz.
2. Csatlakoztassa az audiokábelt 2 a TV-készülék
DIGITAL AUDIO IN bemenetéhez.
3. Válassza ki az Installálás menüben a
csatlakoztatott berendezést, a válassza ki
a csatlakozásokat 26. oldal), majd csatlakoztassa a
HDMI 1 vagy 2 bemenetre.
4. Válassza ki a Digital audio In bemenetet is
a Csatlakozás menüben.
Analog. audio
1. Használjon DVI-HDMI-kábelt a televíziókészülék
egyik HDMI 2-csatlakozójához 1 történő
csatlakozáshoz.
2. Csatlakoztassa az audiokábelt 3 a TV-készülék
L/R AUDIO bemenetéhez.
3. Válassza ki az Installálás menüben a
csatlakoztatott berendezést, a válassza ki
a csatlakozásokat 26. oldal), majd csatlakoztassa a
HDMI 2 bemenetre.
4. Válassza ki a Anal. audio bemenet bemenetet
is a Csatlakozás menüben.
41
Házimozi-erősítő csatlakoztatása
HU
Digitális házimozi-erősítő
AUDIO OUT
AUDIO OUT
R
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO
IN
L
<
DIGITAL
AUDIO
OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
DIGITAL
AUDIO
OUT
DIGITAL
AUDIO
Tipp: a kép és hang közötti látható elcsúszás
elkerülésére, használja a DIGITAL AUDIO
OUT kimenetet a házimozi-erősítő
csatlakoztatására.
IN
Y
Pb
Pr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3
Csatlakoztassa a digitális házimozi-erősítőt
a DIGITAL AUDIO OUT csatlakozóhoz 1
a TV alsó részén.
1
DIGITAL
AUDIO
OUT
Analóg házimozi-erősítő
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
AUDIO
OUT
R
L
AUDIO
IN
R
L
DIGITAL
AUDIO
OUT
<
AUDIO
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
Y
Pb
Pr
HDTV & Progressive
480p, 576p, 720p, 1080i
EXT3
EXT2
AUDIO
OUT
EXT1
3
EXT2
EXT1
3
EXT 1 / 2
2
42
A házimozi-erősítő csatlakozókábeleinek és
csatlakozóbemenetének típusától függően,
csatlakoztassa felvevőkészülékét az AUDIO
OUT L és R kimenetekhez 3 vagy az EXT1
vagy 2 csatlakozókhoz 2 a televízió alján
részén.
A csatlakoztatott berendezés kiválasztása
a
HU
A csatlakoztatott berendezés használatbavétele előtt válassza ki
a kívánt beállításokat az Installálás, Csatlakozások kiválasztása
menüpontban, 26. oldal.
1. Nyomja meg a MENU/BROWSE gombot.
2. Válassza ki a A tv.menüje lehetőséget, és nyomja meg
a jobb oldali kurzorgombot.
3. Válassza az Installálás lehetőséget.
4. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
5. Válassza a Csatlakozás menüelemet.
6. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
7. Válassza ki azt a bemenetet, amelyikhez
a külső berendezés csatlakozik.
8. Ismét nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot a kiválasztott
bemenethez csatlakoztatott külső berendezések típusát
tartalmazó listába lépéshez.
9. A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a külső berendezést.
Felvétel a felvevőkészülékével
Felvétel
Ön elkészítheti a felvételt a felvevőkészülék tunere
segítségével, így nem fogja zavarni a TV-műsor nézését.
1. Válassza ki a csatornaszámot a felvevőkészüléken.
2. Kapcsolja a felvevőt felvétel üzemmódba.
Lásd a felvevőkészülék felhasználói kézikönyvét.
Megjegyzés: a TV-készüléken történő csatornaváltás nem
zavarja meg a felvételt!
43
Gombok az audio- és videoberendezések kezeléséhez
HU
A mi társaságunk által gyártott audió- és videóberendezések
többségének a vezérlésére alkalmas az Ön tv-készülékének
távirányítója.
Nyomjon meg egy gombot az üzemmódválasztó gombok (DVD,
STB, VCR, AUX) valamelyikének megnyomását követően, annak
megfelelően, hogy melyik készüléket szeretné a távvezérlővel
vezérelni.
Lásd: A távvezérlő használata, 5-6 oldal.
B
®
Ò
a
‡
π
†
i
MENU/BROWSE
-P+
0-9
kurzor fel/le
kurzor bal/jobb
0
b
v
készenléti üzemmódba kapcsolás
felvétel,
gyors vissza (VCR, CD); keresés
hátra (DVD)
leállítás,
lejátszás és szünet
gyors előre (VCR, CD);
keresés előre (DVD)
információ megjelenítése
menü be- és kikapcsolása
fejezet, csatorna vagy műsorszám
kiválasztása
számbevitel,
a következő vagy előző lemez
kiválasztása (CD)
az előző vagy következő műsorszám
kiválasztása (CD)
DVD cím/fejezet választása; index
(AUX)
válassza ki a kívánt feliratnyelvet
(DVD)
Szokásos üzemmód: ha 30 másodperc alatt nem történik
semmilyen művelet, a távvezérlő visszaáll TV-készülék
üzemmódba.
Expert üzemmód: Expert üzemmódban a távvezérlő a
kiválasztott üzemmódban marad a 30 másodperces időhatár
túllépése után is.
1. A Normal és az Expert üzemmód közötti választáshoz
használja a TV-gombot.
2. Nyomja meg egyszerre az OK és a ¬ gombokat négy
másodpercig.
> Ha a B gomb Be állásban van egy másodpercig,
a távvezérlő Expert üzemmódba kapcsol, és megtartja
a kiválasztott üzemmódot.
3. Válassza ki a kívánt üzemmódot (DVD, STB, VCR, AUX).
4. TV üzemmódba való visszalépéshez válassza a TV
menüpontot, és ismételje meg az 1 - 3. lépéseket.
44
Hibaelhárítás
HU
Hibajelenség
Lehetséges ok/Megoldás
Nincs kép
< Ellenőrizze, hogy kábelek megfelelően lettek-e csatlakoztatva. (Ellenőrizze az
antennakábel és a televíziókészülék, a másik antenna és a felvevő csatlakozásait,
valamint a hálózati kábeleket.)
< Ellenőrizze, hogy a megfelelő jelforrást választotta-e ki.
< Ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e a gyermekzárat.
Gyenge
képminőség
< Ellenőrizze a Kézi installálás menüben, hogy a megfelelő TV-rendszert
választotta-e ki.
< Ellenőrizze, hogy a televíziókészülék vagy a szobaantenna nincs-e túl közel
hangsugárzókhoz, földeletlen audioberendezéshez, fénycsövekhez stb.
< Hegyek és magas épületek dupla vagy szellemképes megjelenítést idézhetnek elő.
Néha a külső antenna irányának megváltoztatása is elegendő a kép minőségének
javításához.
< A Teletext olvashatatlan vagy problémás a vétele? Ellenőrizze, hogy helyesen
adta-e meg a frekvencia értékét, pontosan állítsa be a frekvenciát az adott
konkrét csatornához, vagy változtassa meg az antenna irányát, ha a pontos
beállítás nem segített elhárítani a problémát.
Lásd: Installálás, Analóg: kézi installálás, 26. oldal.
Gyenge színek
< Válassza a Gyári beállítások menüelemet az Installálás menüben.
< Ellenőrizze, a csatlakozásokat az opcionális berendezés és a televíziókészülék között.
Nincs hang
< Ellenőrizze, hogy a hangerő beállítása nincs-e minimális értéken.
< Ellenőrizze, hogy a hang nem lett-e némítva a ¬ gombbal.
< Ellenőrizze, a csatlakozásokat az opcionális berendezés és a televíziókészülék között.
A távvezérlő nem
működik
< Ellenőrizze, hogy a távvezérlő a használt készüléknek megfelelően lett-e beállítva.
< Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az elemek. Cserélje ki az elemeket.
Használja a televízió oldalán lévő gombokat.
< Válassza ki a TV üzemmódot a távvezérlőn.
< Abban az esetben, ha a gombok lenyomására a tévékészülék nem reagál, bizonyos
gombok fénydiódakijelzői pedig nagyobb gyakorisággal és kisebb fényerővel
villognak, mint normális üzemállapotban, távolítsa el az elemeket a távirányítóból,
majd helyezze be őket ismét a helyükre
A csatlakoztatott
berendezés
távvezérlése nem
működik
megfelelően
< A képernyő által sugárzott infravörös jelek befolyásolhatják a vételi
érzékenységet az egyéb berendezések esetében.
Megoldás: cserélje ki a külső berendezés távvezérlőjének elemeit.
Nincs kép, hang,
vagy gyenge
minőségű
< Ellenőrizze, hogy a jelforrás megfelel-e a támogatott kódok egyikének.
A VGA-kép nem
stabil vagy nem
szinkronizált
< Ellenőrizze, hogy helyes VGA-üzemmódot állított-e be a számítógépén.
Lásd: Számítógép csatlakoztatása, a 46. oldal.
< Ellenőrizze a csatlakozásokat a számítógép és a TV között.
Nem talált
megoldást
a kép- vagy
hangproblémára
< Kapcsolja ki, majd ismét be a televíziókészüléket.
Soha ne próbálja meg önállóan megjavítani a televíziókészüléket.
Vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel, vagy hívjon TV-szerelő szakembert.
Piros villogó jelzés
< Húzza ki 10 másodpercre, majd csatlakoztassa újra a hálózati kábelt.
45
1. Melléklet:A távirányító beállítása a Philips DVD vagy DVD/R kezelésére.
HU
A távirányítója alkalmas Philips DVD vagy DVD/R vezérlésére.
1. A DVD-üzemmód gombot tartsa lenyomva 4 másodpercig,
amíg a fénydióda világítani kezd.
2. A számgombok segítségével táplálja be az 500 kódot a
Philips DVD-lejátszóhoz.
A számgombok segítségével táplálja be az 542 kódot a
Philips DVD-íróhoz.
> A helyes kód megerősítéseként minden üzemmód
fénydiódái 3 másodpercig villognak. Hibás kód betáplálása
esetén minden üzemmód fénydiódája 2 másodpercre
felvillan. Ismételje meg a 2. lépést.
> Az Ön távirányítója DVD vagy DVD/R üzemmódban van.
a
A kiválasztott üzemmód visszavonásához
<
46
Nyomja le és 4 másodpercig tartsa lenyomva a DVDüzemmód gombját.
> A távirányító visszatér a TV-üzemmódhoz.
2. melléklet - Szoftverfrissítés Philips TV-készülékek számára, hordozható adattárolók felhasználásával
Bevezetés
A Philips felajánlja Önnek a TV-készüléke szoftvere frissítését
hordozható, hordozható memóriakártyák segítségével.
Általában a szoftverfrissítés folyamatának befejezése után
a TV-készülék működési jellemzői jobbak lesznek.
Az elérhető javulás függ egyrészt a frissítéshez használt
szoftvertől, másrészt a TV-készülékben a frissítést
megelőzően használt szoftvertől.
Ön önállóan el tudja végezni a szoftverfrissítést. Ennek
a dokumentumnak a tartalmát olyan felhasználóknak
szántuk, akik kellő tapasztalattal rendelkeznek műszaki
területen vagy az információtechnológia területén.
Hordozható adattároló előkészítése
szoftverfrissítéshez
Ehhez a procedúrához szükség van az alábbiakra:
- Internet-csatlakozással rendelkező személyi számítógépre;
- archiváló programra, amely támogatja a ZIP formátumot
(például WinZip for Windows vagy Stufflt for Mac Os);
- lehetőleg üres USB memory stick eszközre.
Új szoftver kapható a műszaki eszköz eladójánál vagy
letölthető a www.philips.com/support weboldalról:
Megjegyzés: csak a FAT/DOS rendszerben formázott
hordozható memóriaegységek támogatottak.
1. Számítógépe webböngészőjét használva lépjen be
a www.philips.com/support oldalra.
2. Folytassa ezt a procedúrát az Ön TV-készülékére vonatkozó
információk és szoftver megtalálásáig.
3. Válassza ki az utolsó frissítést tartalmazó fájlt, és töltse le
a személyi számítógépére.
4. Csomagolja ki a ZIP-fájlt, és másolja be az „autorun.upg” fájlt
az USB-memóriaegység gyökérkönyvtárába.
Megjegyzés: csak a www.philips.com/support oldalról
származó szoftverfrissítést használja.
A tv. menüje
Installálás
Nyelvek
Ország
Csatornák
Preferenciák
Csatlakozás
Dekodér
Gyári beállítások
Szoftver-frissítés
Info
Szoftver-frissítés
Információ az akt...
Helyi frissítések
Hirdetés
A TV-készülék szoftververziójának ellenőrzése
A szoftverfrissítés folyamatának indítását megelőzően ajánlott
ellenőrizni, hogy milyen szoftver van telepítve a televízióra.
1. Válassza ki a Szoftverfrissítés pontot a TV menüben
(Installálás, Szoftverfrissítés).
2. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
> A Szoftverfrissítés menü átkerül a bal oldali panelre.
3. Válassza ki az Információ az aktuális szoftverről
lehetőséget az aktuális szoftver verziójának és leírásának
megtekintéséhez.
47
HU
HU
2. melléklet (Folytatás)
A szoftverfrissítés automatikus folyamata
Software Upgrade Application
Upgrade busy...
Software Id:
TL32E-234
Loading
Done
Validating
Done
Programming
1. Kapcsolja ki a TV-készüléket, és távolítsa el az összes
információtároló egységet.
2. Helyezze be azt a hordozható USB-memóriaegységet,
amelyiken a letöltött új szoftververzió található.
3. Kapcsolja be a TV-készüléket a készülék oldalán található B
hálózati kapcsolóval.
4. Bekapcsoláskor a TV-készülék letapogatja a hordozható USBmemóriát, és ezt mindaddig folytatja, amíg meg nem találja a
szoftverfrissítést. A TV-készülék automatikusan újraindul és
átállítódik frissítés üzemmódba. Néhány másodperc múlva a
képernyőn megjelenik a frissítés folyamatának állapota.
Figyelmeztetés:
- ne távolítsa el az USB-memóriaegységet a szoftverfrissítés
folyamata alatt;
- abban az esetben, ha a frissítés alatt megszűnne az
áramellátás, ne távolítsa el az USB memóriaegységet
a TV-készülékből. Amint az áramellátás helyreáll,
a TV-készülék folytatja a szoftver frissítését;
- ha a frissítéskor Ön a meglévő vagy a meglévőnél régebbi
szoftververziót próbálja meg feltelepíteni, a rendszer
a jóváhagyását fogja kérni. A régebbi szoftververzióra
történő visszaállást csak valóban szükséges esetben
szabad végrehajtani.
- ha a frissítés alatt hiba következik be, próbálja meg
megismételni az eljárást, vagy vegye fel a kapcsolatot az
eladóval;
- a szoftver automatikus frissítésének folyamata csak abban
az esetben indul el, ha a hordozható USB-memóriaeszközön
található szoftververzió különbözik a TV-készülékre
telepített verziótól.
5. A szoftver sikeres frissítését követően távolítsa el
a hordozható USB-memóriaegységet, majd kapcsolja ki és
újra be a TV-készüléket a készülék oldalán található B
hálózati kapcsoló segítségével. A készülék már az új
szoftverrel fog működni.
Megjegyzés: a frissítési folyamat befejezését követően
személyi számítógépe segítségével törölje a televízió
szoftverét az USB-memóriaegységről.
48
2. melléklet (Folytatás)
Kézi installálás
A tv. menüje
Installálás
Nyelvek
Ország
Csatornák
Preferenciák
Csatlakozás
Dekodér
Gyári beállítások
Szoftver-frissítés
Info
HU
Szoftver-frissítés
Információ az akt...
Helyi frissítések
Hirdetés
A szoftver manuális frissítéséhez másolja át az „autorun.upg”
fájlt az „Upgrades” nevű mappába, amely a hordozható USB
memóriaegység gyökérkönyvtárában található. Ha akarja,
átnevezheti a fájlt, azonban tartsa meg az .upg kiterjesztést.
1. Helyezze be azt a hordozható USB-memóriaegységet,
amelyiken a letöltött új szoftververzió található.
2. Válassza ki a Szoftverfrissítés lehetőséget a Installálás
menüben.
Lépjen át a Helyi frissítések/alkalmazások helyre. A TVkészülék kilistázza a hordozható USB-memóriaegységen lévő
összes kompatibilis szoftvert, és megjeleníti minden kijelölt
frissítés adatait.
3. Válasza ki a megfelelő frissítés-verziót, és nyomja meg a piros
gombot a frissítési folyamat indításához.
Ezt követően a készülék automatikus frissítés üzemmódba
kapcsol. Néhány másodperc múlva a képernyőn megjelenik
a frissítés folyamatának állapota.
Figyelmeztetés: ha a frissítéskor Ön a meglévő vagy
a meglévőnél régebbi szoftververziót próbálja meg
feltelepíteni, a rendszer a jóváhagyását fogja kérni.
A korábbi szoftververzióra történő átállást csak valóban
szükséges esetben szabad végrehajtani.
4. A szoftver sikeres frissítését követően távolítsa el
a hordozható USB-memóriaegységet, majd kapcsolja ki és
újra be a TV-készüléket a készülék oldalán található B
hálózati kapcsoló segítségével. A készülék már az új
szoftverrel fog működni.
49
3.melléklet - Zenei háttér-aláfestéssel rendelkező diák bemutatásának formátuma Philips TV-készülékekhez
HU
Megjegyzések:
- ennek a dokumentumnak az utolsó verziója megtalálható a Philips műszaki támogatást biztosító
weboldalán (www.philips.com/support). Használja a TV-készüléke típusjelét a dokumentáció és egyéb,
a típusra vonatkozó fájlok kereséséhez.
- A Philips nem tudja vállalni a felelősséget azokért a problémákért, amelyek ennek az oldalnak
a tartalmával kapcsolatban felmerülnek. Abban az esetben, ha a Philips értesítést kap a hibákról, ezek
a legrövidebb időn belül kijavításra kerülnek, és a megfelelő információ publikálásra kerül a Philips
műszaki támogatást biztosító weboldalán.
Bevezetés
Ebben a dokumentumban kerül ismertetésre a hangkisérettel rendelkező Philips diák leírását
tartalmazó fájl létrehozása. Ennek a dokumentumnak a tartalmát olyan felhasználóknak szántuk, akik
kellő tapasztalattal rendelkeznek műszaki területen vagy az információ-technológiák területén.
A diák demonstrálásának indításához nyissa meg a diák sorrendjét leíró fájlt a TV-készüléke
Multimedia Browser programjában.
1. Nyomja meg a MENU/BROWSE gombot a távvezérlőn, miután csatlakoztatta az USB-egységet, és
bekapcsolta a TV-készüléket.
2. A hordozható memóriában lépjen be abba a mappába, amelybe a diabemutató-fájlt (.alb) mentette el.
3. Válassza ki a diabemutatót leíró fájlt, és nyomja meg az OK gombot a bemutató indításához.
4. A diabemutató leállításához nyomja meg a ‡ gombot.
Általános szabályok
- A diabemutató leírására szolgáló fájlokhoz közönséges ASCII XML szintaxisú szöveget kell használni,
ami lehetőséget ad a diabemutató leírását tartalmazó fájloknak egyszerű eszközök segítségével
történő létrehozására és szerkesztésére.
- A hálózati tartalomra vonatkozó miden hivatkozásnak a tartalom globális címzésén kell alapulnia.
- A hordozható tárolóeszkö$ök (PM) tartalma nem rendelkezik globális címmel, ezért a PM-ben
található adatokra nem lehet utalni olyan fájlgyűjteményből, amely nem található meg magában
a hordozható eszközben.
- A hordozhatóság biztosításához diák PM-ben őrzött leírásának CSAK magának a PM-nek a tartalmára kell
utalnia. A globális adresszálás használata a kompatibilitás hiányát okozhatja, ha a PM-et a hálózathoz nem
csatlakoztatott eszközben használják. Ez a követelmény azonban nem tiltás, csak ajánlás.
- Előnyösebb, ha a PM tartalmára történő utalások olyan relatív utat adnak meg, amely a bemutatandó
fájlokat tartalmazó mappától kezdődik. Ez az út tartalmazza a berendezés nevét vagy a PM
lemezmeghajtóját.
A tartalomhoz vezető abszolút út szintén támogatott.
- relatív út: pictures/test1.jpg, tamper.jpg, ../nev/bird.jpg, …
- abszolút út: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, …
Általános formátum
Az alább bemutatott formátumot és szintaxist a diabemutató leírását tartalmazó .alb kiterjesztéssel
rendelkező fájl létrehozásához kell felhasználni (ez egy szokásos ASCII szövegfájl .alb (.ALB)
kiterjesztéssel). Példák: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb,...
Ennek a szövegfájlnak a létrehozásához a következő szintaxist kell használni:
50
<?xml version="1,0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
<title>Title of the slideshow</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>
<slide>slide_1_url</slide>
<slide>slide_2_url</slide>
<slide>slide_3_url</slide>
<slide>slide_4_url</slide>
<slide>slide_5_url</slide>
<slide>slide_6_url</slide>
...
<slide>slide_N-1_url</slide>
<slide>slide_N_url</slide>
</slides>
</philips-slideshow>
3. melléklet (Folytatás)
HU
Támogatott XML címkék
A következő táblázatban bemutatjuk az XML címkék leírását.
Címke neve
Használat
Leírás
philips-slideshow
mandatory
Philips diabemutató szignatúra, beleértve a verziót.
title
optional
A lejátszási lista megnevezése (fejléce).
audio
optional
A címkét követő audio-URL adja meg, hogy a diabemutató
közben milyen háttérzene szóljon.
Érvényes hanghivatkozás lehet egy dal vagy egy lejátszási lista
(.m3u & .pls). Egyéb típusú fájlokra történő utalás esetén a
zene nem fog megszólalni. Különálló zeneszámra történő utalás
esetén a szám ismétlődni fog. Lejátszási lista megjelölése
esetén a benne szereplő számok egymást követően lejátszásra
kerülnek, amikor pedig a lista véget ér, a lejátszás a lista elejétől
újra kezdődik.
slide-duration
optional
A dia bemutatási időtartamának gyári beállítása (tizedmásodpercekben). A televízió üzemmódja esetleg nem támogatja ezt
a címkét. A program kérheti a bemutatás időtartama egy vagy
néhány előre meghatározott értékének használatát.
slides
mandatory
Azonosítja a bemutatandó diákat.
slide
optional
Meghatározza az utat (URL) egy bizonyos dia számára.
51
4.melléklet - Digitális fényképezőgépekkel és USB-csatlakozással kapcsolatos kérdések Philips TV-készülékek esetében
HU
Megjegyzések:
- ennek a dokumentumnak az utolsó verziója megtalálható a Philips műszaki támogatást biztosító
weboldalán (www.philips.com/support).
- az Ön TV-készülékének szoftvere frissíthető. Amennyiben bármilyen problémája merülne fel, mindenekelőtt
ellenőrizze, hogy az Ön készülékén a legújabb szoftver-verzió van-e telepítve. A legújabb szoftvert, a
megfelelő instrukciókkal együtt megtalálhatja a Philips műszaki támogatást biztosító weboldalán. Használja
a TV-készüléke típusjelét a dokumentáció és egyéb, a típusra vonatkozó fájlok kereséséhez.
- a Philips nem vállal felelősséget sem az adott dokumentumban előforduló bármilyen hibáért, sem pedig az
adott dokumentum tartalmával kapcsolatban felmerült problémákért. Abban az esetben, ha a Philips
értesítést kap a hibákról, ezek a legrövidebb időn belül kijavításra kerülnek, és a megfelelő információ
publikálásra kerül a Philips műszaki támogatást biztosító weboldalán.
A digitális fényképezőgépekkel történő együttműködésről
Abban az esetben, ha nem működik az USB-összeköttetés a digitális fényképezőgép és TV-készülék
között, megkísérelheti a probléma megoldását az alábbiakban javasolt módszerekkel.
- Győződjön meg arról, hogy a digitális fényképezőgép bekapcsolt állapotban van, illetve ellenőrizze
beállításai helyességét (kiegészítő információkért lásd a fényképezőgép használati utasítását).
- Néhány digitális fényképezőgépen lehetőség van az USB-interfész kikapcsolására. Mielőtt
a fényképezőgépet csatlakoztatná a TV-készülékhez, győződjön meg arról, hogy az USB-interfész be
van kapcsolva.
- Abban az esetben, ha a fényképezőgép csak beépített memóriával rendelkezik (nincs benne cserélhető
memóriakártya), kísérelje meg személyi számítógép segítségével a memória tartalmát átmásolni egy
memóriakártyára vagy USB-memóriaeszközre.
- Néhány digitális fényképezőgép lehetőséget biztosít a PTP (Picture Transfer Protocol) vagy „PC Link”
és az USB Mass Storage protokollok közötti átkapcsolásra. Győződjön meg arról, hogy a
fényképezőgépen USB Mass Storage vagy a „PC Driver” van kiválasztva.
- Abban az esetben, ha a fényképezőgép a kapcsolat interfészének különböző beállításait támogatja,
egymás után kísérelje meg azok használatát, vagy forduljon a fényképezőgép eladójához a helyes
beállításért.
Az USB-interfésszel rendelkező memóriaeszközök használatáról
- A TV-készülék USB-portjához csatlakoztatott berendezéseknek kompatibiliseknek kell lenniük a „Mass
Storage Class” szabványokkal.Abban az esetben, ha a berendezés (digitális fényképezőgép, MP3-lejátszó,
hordozható merevlemez stb.) nem kompatibilis a „Mass Storage Class” osztályú berendezésekkel, nem
fogja felismerni azt a TV-készülék tartalomböngészője
- A következő Mass Storage Class berendezések támogatottak:
A TV-készülék az „Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview” („Univerzális
Soros Busz Interfészes Háttértár Specifikáció Áttekintés”) dokumentum 2003. június 23-án kelt 1.2
verzióján alapul, beleértve az általa hivatkozott összes dokumentumot is. Ez a dokumentum
megtalálható az USB-szabványokkal foglalkozó weblapon (www.usb.org).
Az USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h) szabvány teljes körű
támogatása.A Code = 05h alosztály teljes körű támogatása; SFF-8070i specifikáció.
A Code = 06h alosztály teljes körű támogatása; áttetsző parancskészlet az SCSI-hez.
- Nagy tárolóképességű USB-memóriaeszköz esetén a tartalomböngészőnek (Content Browser) jelentős
időre lehet szüksége ahhoz, hogy Ön hozzáférhessen a fájljaihoz.
- Hordozható USB-merevlemez használata esetén: a merevlemez jelentős energiaszükséglete miatt az
ilyen merevlemezekhez külső tápegység használatát javasoljuk, amely biztosítja a lemez megfelelő
működését minden körülmények között.
A digitális formátumú tartalomról
- Csak a FAT (DOS) fájlrendszerben megformázott (inicializált) hordozható memóriaegységek
támogatottak.A formázásnál előforduló hibák a tartalom olvashatatlanságát eredményezhetik. Ilyen
esetben kísérelje meg a memóriakártya újraformázását. Ne feledje, hogy a kártya formázásakor
annak teljes tartalma (képek, zene stb.) eltávolításra kerül.
- Bármely multimédia-fájl maximális mérete sem haladhatja meg a 4 Gb értéket.
- A kö nyvtárak neveiben tilos pontokat használni.
- Abban az esetben, ha a folyamatos videó több hangsávot támogat, automatikusan az első audiósáv
kerül kiválasztásra, más audiósávot nem lehet kiválasztani.
- Feliratok külső fájljai (például a DivX.srt feliratfájlok) nem támogatottak.
52
5. melléklet - HDMI csatlakozóval csatlakoztatott kiegészítő berendezésekkel kapcsolatos kérdések
A HDMI IN csatlakozás a következő televízió és monitor megjelenítési módokat teszi lehetővé:
HD Standard Definition TV (SDTV)
Enhanced Definition TV (EDTV)
640x480p
720x480i
720x576i
High Definition TV (HDTV)
1920x1080i
1280x720p
PC VGA
SVGA
XGA
-
-
640x480i
720x480p
720x576p
640x480
800x600
1024x768
Szükség esetén a képet a képernyő közepére igazíthatja a kurzorgombok segítségével.
A törvényi előírások miatt előfordulhat, hogy bizonyos, a HDMI-bemenethez csatlakoztatott
kiegészítő berendezésekből érkező, másolásvédelemmel ellátott PCM audioforrások esetében
a digitális audiokimenet JELEI némák.
Televíziókészüléke támogatja a HDCP (a tartalom szélessávú digitális védelme) szabványt. Ez egy
olyan rendszer, amely megvédi a DVD-lemezek HDMI-szabványnak megfelelő tartalmát a másolás
ellen. Ez a rendszer biztosítja a biztonságos digitális kapcsolatot a videojel forrása (DVD, PC stb.)
és a televíziókészülék között. A tartalom a jelforrásként működő berendezésben kerül dekódolásra
a jogellenes másolás elkerülése érdekében.
A megfelelő működés csak az olyan készülékek használata esetén biztosított, amelyek támogatják
a HDMI-szabványt.
A különféle gyártóktól származó külső digitális berendezések különféle szabványok szerinti kimenő
jeleket támogathatnak.
Abban az esetben, ha a HDMI-berendezés jele nem található, kapcsolja ki majd újra be a berendezést.
A lejátszás optimális körülményeinek biztosítása érdekében javasolt a DVD-lejátszót, valamint a HD
settop box Blu-ray egységének beállítását a lehetséges legnagyobb támogatott felbontásra állítani.
53
HU
HU
Tárgymutató
sa képernyő óvása .......................2
akkumulátorok ..................... 4, 55
aktív vezérlés .............................16
antenna ..........................................4
avl ................................................18
átnevezés ....................................24
átrendezés ..................................24
audiofelvevő ...............................42
automatikus formátum ............16
automatikus installálás .............23
gyors hozzáférés menü ..............7
hang preferált nyelve ................22
hangbeállítás menü ..................17
hangerő..........................................5
hátlap ...........................................36
házimozi-erősítő........................42
HDMI csatlakozó ......................39
hely .............................................25
hibaelhárítás ...............................45
hypertext ....................................33
balansz .........................................17
beállítások asszisztens ..............10
beállítások menü .......................22
biztonsági figyelmeztetések.......2
időzítő .........................................19
installálás menü..........................22
csatlakozások .............................34
csatlakozások kiválasztása .......26
csatlakoztatott berendezés
kiválasztása...............................43
csatornák keresése ...................22
csatornák tárolása ...................22
csatornalista ........................ 11,27
csatornaszámlista átalakítása ..28
kedvenc csatornák listája.........28
kedvenc gombok .......................28
képbeállítás menü......................14
képernyő-információ ..................5
képernyőmenü nyelve.................9
képformátum..............................16
készenlét gomb ............................5
kétnyelvű I/II...............................17
kézi installálás.............................23
kód megváltoztatása ................21
kódbeállítás.................................21
komp.videocsatlakozók ......38,40
kontraszt .....................................14
kurzorgombok .............................5
menü gomb.................................11
műholdvevő ................................40
MPEG tömörítés .......................16
multimédiás böngésző..............29
dekóder.......................................26
delta hangerő .............................18
diavetítés formátum..................50
dinamikus kontraszt .................15
DNR ............................................15
DVD-felvevő...............................37
DVD-lejátszó..............................39
DVI csatlakozó.................... 39,41
előző csatorna .............................6
első bekapcsolás ..........................9
eltávolítás ....................................24
equalizer......................................17
élesség .........................................14
fejhallgató....................................35
fejhallgató-hangerő....................18
felhasználói szín .........................15
felirat preferált nyelve ..............22
feliratok .......................................19
fényerő ........................................14
fényérzékelő ...............................14
fényképezőgép ...........................35
finomhangolás ............................23
funkcióbeállítás menü...............19
gyári beállítások.........................27
gyári beállítások visszaállítása .27
gyermekzár.................................20
54
játék ...................................... 35,39
navigálás a menüben .................11
némítógomb .................................5
nyelvi beállítások .......................23
OK gomb ......................................5
oldalsó csatlakozók...................35
országválasztás...........................22
óra ..................................................7
PIN-kód.......................................21
pixel Plus ...................................15
programcím ................................25
SCART csatlakozó........ 37,38,42
surround üzemmód ..................17
számítógép..................................41
szín ...............................................14
színárnyalat .................................15
színes gombok .............................5
színezet .......................................14
színkiemelés ...............................16
szoftverfrissítés................... 27,43
T.O.P. teletext oldalak ..............32
távvezérlő......................................5
teletext........................................31
teletext 2.5.................................25
teletext menü ...........................32
televízió bekapcsolása ................8
tv menübeállítások ....................12
usb-csatlakozó ...........................35
usb-egység ..................................29
újrafelhasználás ..........................55
újratelepítés................................24
választógomb................................7
videokamera...............................35
videokészülék gombjai .............44
videomagnó ................................37
Újrafelhasználás
Újrafelhasználás
HU
Az akkumulátorok selejtezése
R A termék csomagolása újrahasznosítható.
A megfelelő ártalmatlanítás érdekében lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
A kiselejtezett termékek
ártalmatlanítása
A készülékhez mellékelt akkumulátorok nem
tartalmaznak higanyt és kadmiumot. Ajánlatos
tehát a lakóhelyén felvilágosítást kérni a helyi
előírásokkal kapcsolatban.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
Ha ezt az áthúzott kuka szimbólumot
látja egy készüléken, az illető termék
megfelel a 2002/976/EK irányelv
előírásainak.
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi
törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett
készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági
hulladéktól.
A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével
segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását.
Termékadatok
- A televíziókészülék készenléti üzemmódban is energiát fogyaszt. Az energiafelhasználás bizonyos
mértékben hozzájárul a levegő és a vizek szennyezéséhez. Az energiafelhasználás a készenléti
üzemmódban igen alacsony.
- Műszaki adatok: lásd a terméklapot a következő webhelyen: www. philips. com/support.
- Ha további segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a helyi vevőszolgálattal.
A szükséges telefonszámokat és címeket a világ minden részére kiterjedő garancialevél tartalmazza.
55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising