Philips | 50PF7321/10 | Owner's Manual | Philips széles, síkképernyős LCD TV 37PF7331/12 Felhasználói kézikönyv

Philips széles, síkképernyős LCD TV 37PF7331/12 Felhasználói kézikönyv
www.philips.com/support
Country
Austria
Belgium
Chech Rep
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
UK
Number
0820 901114
070 222 303
800142840
3525 8759
09 2311 3415
08 9165 0005
0180 5 356 767
0 0800 3122 1280
0680018189
01 601 1777
199 404 041
40 6661 5644
0900 8407
2270 8111
0223491504
2 1359 1442
0800004537
902 888 784
08 5792 9100
0844 800 544
0906 1010 016
Model
Serial
Tariff
€0.20/min
€0.17/min
free
local
local
€0.23/min
€0.12/min
free
free
local
€0.25/min
local
€0.20/min
local
local
local
free
€0.15/min
local
local
£0.15/min
RU
ES
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a televízió készüléket.
A kézikönyv segítséget nyújt a készülék beállításában és működtetésében.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót.
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Előkészületek / Üzembe helyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A televízió kezelőgombjai és csatlakozói. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
A távirányító nyomógombjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
A távirányító nyomógombjai (egyéb funkciók) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Gyors indítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Csatornák rendezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Automatikus tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Csatorna elnevezése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Kép- és hangbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
A Kontraszt+ és az NR (zajcsökkentő) funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Az ébresztési funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A PIP (kép a képben) funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Képformátumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
A kép és hang alapbeállítások használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Az Aktív vezérlés funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
A TV használata számítógép-monitorként . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
A TV használata HD (nagy felbontású) módban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Tanácsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Szószedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
A választható országok referenciatáblázata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
PT
English
Bevezetés
GR
TR
HU
PL
CZ
SK
Újrafeldolgozás
A termék csomagolása újrafelhasználható. Forduljon a helyi hatóságokhoz
a megfelelő elhelyezés érdekében.
A régi termék elhelyezése
Termék tervezése és gyártása során kiváló minőségű anyagokból és alkatrészeket
használtunk, melyek újrafeldolgozhatók és újra hasznosíthatók. Ez az áthúzott
szemetesedény szimbólum azt jelzi, hogy a termék megfelel a 2002/976/EC
európai uniós irányelvnek.
Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikai termékekre vonatkozó helyi
szelektív hulladékgyűjtő rendszerről.
Kérjük, hogy a helyi szabályzás szerint cselekedjék, és ne helyezze a régi
terméket a háztartási hulladék közé. A termék megfelelő elhelyezése segít
megakadályozni a környezetre és az emberi egészségre ható negatív
következményeket.
1
Biztonsági információk
10 cm
10 cm
10 cm
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon
legalább 10 cm távolságot a készülék
minden oldalán. Helyezze a készüléket
stabil, sík felületre. Soha ne takarja
le a TV szellőzőnyílásait szövettel vagy
más anyaggal. Ez túlmelegedést okozhat.
Ne tegyen semmit a szellőzőnyílásokba.
Ha fém vagy gyúlékony anyag kerül
a nyílásokba, tüzet vagy áramütést okozhat.
Figyeljen arra, hogy ne csatlakozzon túl sok
készülék ugyanabba a konnektorba, mert
a túlterhelés tüzet vagy áramütést okozhat.
X
X
A képernyő tisztításakor finoman törölje le a
felületet nedvszívó pamuttal vagy más puha
anyaggal (pl. szarvasbőrrel). Ne használjon
olyan nedves kendőt, amelyből csöpög a víz.
Ne használjon acetont, toluolt vagy alkoholt
a TV tisztításához. Biztonsági okokból húzza
ki a csatlakozót a konnektorból.
A vezetéket a dugónál fogva húzza ki.
Ne a csatlakozóvezetéknél fogva húzza ki.
Ne használjon rosszul csatlakozó konnektort.
A dugót teljesen dugja be a konnektorba.
Ha a csatlakozás laza, ív keletkezhet, ami tüzet
okozhat.
X
A tűz és az áramütés veszélyének elkerülése
érdekében ne tegye ki a tévét esőnek vagy
nedvességnek.
Nyílt lángot (pl. égő gyertyát) ne helyezzen
a készülék tetejére vagy közelébe.
X
Ne helyezze a készüléket olyan helyre,
ahol közvetlen napfény vagy hő érheti.
Biztonsági okokból ne érintse meg a TV-t,
a hálózati kábelt vagy az antennát
villámlással járó vihar esetén.
X
A készülék falra szerelését szakképzett
szerelővel végeztessék. A hibás vagy
helytelen telepítés veszélyezteti a készülék
biztonságos működését.
2
Ne helyezzen vízzel telt vázát a készülékre.
A készülékbe folyó víz áramütést okozhat.
Ne kapcsolja be a készüléket, ha víz folyt
bele. Azonnal ellenőriztesse egy képzett
szakemberrel.
Előkészületek / Üzembe helyezés
3 A televízió üzembe helyezése
1 Csatlakozások
26”
26”
MENU
37”/42”/50”
– PROGRAM +
32”
– VOLUME +
POWER
• Csatlakoztassa az antennakábelt 75 Ω
: a készülék alján található bemenetbe.
• Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali
csatlakozóhoz (220-240 V 50/60Hz).
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a
tápkábel megfelelően csatlakozike a hálózati aljzatba és a TV-készülék
tápcsatlakozó aljzatába.
Figyelmeztetés!
Amennyiben a TV-készülék forgótalppal
vagy -karral felszerelt, bizonyosodjon
meg arról, hogy forgatáskor nincs-e
terhelés a tápkábelen. A leterhelt
vezeték meglazíthatja a csatlakozásokat,
ami meghajlást illetve tüzet okozhat.
32”
37”/42”/50”
2 A távirányító használata
Húzza ki a műanyag elválasztó lapot
az elemektől a távirányító üzembe
helyezéséhez.
MEGJEGYZÉS
További részleteket talál a
csatlakoztatásról a
“CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓBAN”
• A készülék üzembe helyezéséhez nyomja
meg a POWER gombot. Ekkor egy zöld
jelzőfény kezd világítani, és a képernyő
bekapcsol.
• Ha a készülék készenléti állapotban marad
(piros jelzőfény), nyomja meg a PROGRAM
+/– gombot az előlapon vagy a
P – / + gombot a távvezérlőn.
3
A televízió kezelőgombjai és csatlakozói
11
– PROGRAM +
4
R
Audio In
32”
AUDIO
IN
L
Video In
MENU
3
Headphone
VIDEO
IN
2
– VOLUME +
S-Video
EXT3/SVHS3
7
6
5
EXT 4
AUDIO R
IN
L
POWER
1
S-VIDEO
HDMI 2
AC in ~
R
Pr
L
Pb
Y
HDMI 1
DVI
(AUDIO IN)
EXT 2 /SVHS2
EXT 1
10
9
8
2
37”/42”/50”
3
4
EXT3/SVHS3
1
11
7
6
FIGYELEM:
Ez egy 1. osztályba
sorolt berendezés.
Ezt a készüléket
védőföldeléses
csatlakozással ellátott
hálózati aljzathoz kell
csatlakoztatni.
AUDIO R
IN
L
HDMI 2
MAINS ~
5
EXT 4
5
R
L
Pr
Y
Pb
HDMI 1
DVI
(AUDIO IN)
EXT 2 /SVHS2
EXT 1
AC in ~
Plazma TV
8
4
9
10
LCD
TV
A televízió kezelőgombjai és csatlakozói
1
2
4
3
11
Headphone
R
Audio In
AUDIO
IN
L
Video In
VIDEO
IN
S-Video
26”
S-VIDEO
EXT3/SVHS3
7
6
5
EXT 4
AUDIO R
IN
L
HDMI 2
AC in ~
R
EXT 2 /SVHS2
5 Áramellátás: Dugja be a hálózati vezeték
dugóját a konnektorba.
6 DVI hangkimenet: HD (nagy felbontású)
készülék vagy DVI kimenetű számítógép
csatlakoztatásához.
7 Komponens videobemenet / Hangbemenet
(EXT4): Hasonló csatlakozóval rendelkező
készülék, pl. DVD, műholdvevő
csatlakoztatásához. Csatlakoztassa a tévé
hangkimenetét a készülék kimenetéhez a
komponens videokábellel együtt.
Y
EXT 1
10
8
HDMI 1 / HDMI 2 bemenet: Műholdvevő,
DVD-felvevő/lejátszó, nagy felbontású
vevő/készülék vagy személyi számítógép
csatlakoztatásához.
9
EXT1 és EXT2/SVHS2 bemenet:
SCART kimenettel rendelkező, pl. DVDlejátszó/felvevő, videomagnó, dekóder
csatlakoztatásához.
2 VOLUME –/+: a hangerőszint beállításához.
4 PROGRAM –/+: a csatorna kiválasztása.
Pb
9
8
3 MENU: A menük elérése vagy bezárása.
A beállítást a PROGRAM –/+ gombok
segítségével kiválaszthatja, a VOLUME
–/+ gombokkal pedig elvégezheti.
Pr
HDMI 1
DVI
(AUDIO IN)
1 POWER: a készülék be- vagy kikapcsolása.
L
Fontos: Csak EXT 1 SCART kábelt
használjon a dekóder dobozának
csatlakoztatásához.
10 TV antenna csatlakozó: Csatlakoztassa
az antennát a 75 Ω : csatlakozóba.
11 Oldalsó csatlakozók (EXT3/SVHS3):
Kamera, kamkorder vagy hasonló
eszközök csatlakoztatásához. Lehetővé
teszi fejhallgató csatlakoztatását is a
személyes élmény érdekében.
MEGJEGYZÉS
További részleteket talál a
csatlakoztatásról a
“CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓBAN”
5
A távirányító nyomógombjai
7 Aktív vezérlés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(lásd a 14. oldalon).
8 MENÜ
AUX
15
16
17
18
19
20
A TV menüjének megjelenítéséhez
és eltüntetéséhez.
9 Kurzor
A négy gomb a menü elemeinek kiválasztásához
és a beállításokhoz használható.
10 OK
Megerősíti a választást.
11 Hangerő ( – VOL + )
A hangerőszint beállításához.
12 Kép és hang alapbeállítások
10
21
11
22
12
Lehetővé tesz egy sor kép és hang
alapbeállítást (lásd a 14. oldalt).
13
/ számgombok
A csatornák azonnali kiválasztásához.
A kétszámjegyű csatornáknál a második
számjegyet a vonal eltűnése előtt kell beírni.
14 Képernyőinformációk
A program számának, a hangmód és az
automatikus kikapcsolásig hátralevő
idő és a jelerősség* megjelenítéséhez/
eltüntetéséhez.
13
15 Üzemmód
14
23
A TV, DVD és az AUX mód között vált (lásd
„ A távirányító – egyéb funkciók” fejezetet
a 7. oldalon).
16 Csatornák listája
A csatornák listájának megjelenítése/eltüntetése.
A
gombokkal választhatja ki a csatornát,
és a gombbal jelenítheti meg.
17 Kép a képben
1 Készenlét
A TV készenléti állapotba kapcsolása. A TV
bekapcsolásához használja a
,
–
vagy a – P + (– Program +) gombokat.
2 Pixel Plus
A tökéletes élesség, a megnövelt mélységérzet,
az igazi természetes részletgazdagság és a
ragyogó, élénk színek egyedülálló
kombinációja. A Pixel + bemutatásához nyomja
meg a gombot.
3 DVD / AUX (lásd a 7. oldalon).
4 Térhatású hang
6
A térhatású hang be- és kikapcsolásához.
Bekapcsoláskor sztereó üzemmódban
a hangfalak távolsága nagyobbnak tűnik.
A Virtual Dolby Surround készülékek esetében
Dolby Surround Pro Logic hatást eredményez.
5 Teletext gombok (lásd a 15. oldalon).
6 AV
A Forrás megjelenítése a TV-adás vagy más,
az EXT1, EXT2/SVHS2, EXT3/SVHS3, EXT 4, HDMI 1
vagy HDMI 2 készülék kiválasztásához.
Megjeleníti a PIP ablakot a képernyőn (lásd
a 12. oldalt a PIP szolgáltatás használatáról).
18 Hangmód
Lehetővé teszi a Stereo vagy Nicam Stereo
adások Mono történő átalakítását, vagy a
kétnyelvű adások Dual å vagy Dual » hangsávja
közötti váltást. A piros Monó kijelzés azt jelenti,
hogy az adás más hangmódban is fogható.
(lásd a 13. oldalon).
19 Képformátum
20 DVD / AUX (lásd a 7. oldalon).
21 Némítás
A hang némításához és visszaállításához.
22 Csatornaválasztás (– P +)
A következő vagy az előző program
kiválasztásához. Néhány másodpercre
megjelenik a csatorna száma és a hangmód.
Egyes, teletextet sugárzó csatornáknál a műsor
címe is megjelenik a képernyő alsó részén.
A legutoljára
23 Előző/jelenlegi csatorna
és a jelenleg nézett csatorna közötti váltáshoz.
* A jelerősség kijelző az éppen nézett
program adásának jelerősségét
mutatja.
A távirányító nyomógombjai (egyéb funkciók)
A távirányító lehetővé teszi, hogy néhány Philips DVD-készülék fő funkcióit vezérelje.
MEGJEGYZÉS : A Philips DVD-felvevő nem vezérelhető.
Nyomja meg a
gombot az üzemmód kiválasztásához: DVD vagy AUX.
A távirányító fényjelzőjének világítása jelzi a választott üzemmódot. Ha a választott üzemmód
aktiválása elmarad, akkor a fényjelző 20 másodperc múlva kikapcsol. Az üzemmód
automatikusan visszatér TV állásba.
A készüléktől függően a következő gombokat használhatja :
készenléti üzemmód
szünet
gyors visszacsévélés
menü megjelenítése és
eltüntetése
leállítás
csatornaválasztás
lejátszás
navigáció és beállítás,
választás megerősítése
gyors előrecsévélés
felvétel
-
számgombok
Gyors indítás
A TV első bekapcsolásakor egy menü jelenik
meg a képernyőn. Ez a menü arra szólítja fel
Önt, hogy válassza ki a megfelelő országot
és menünyelvet.
Plug’n’Play
Country
Language
GB
English
MEGJEGYZÉS
Ha a fenti menü nem jelenik meg, folytassa
a telepítést a csatornák behangolásával az
Automatikus tárolás segítségével (lásd 8.
oldal). Ha megjelent a fenti menü, végezze
el a következő lépéseket.
gombjaival válassza ki a
1 A távirányító
kívánt országot. Ha a kívánt ország nem
szerepel a listán, válassza a „...” opciót.
Lapozza fel „A választható országok
referenciatáblázatát” a 20. oldalon.
2 A
gombbal lépjen a Nyelv menüre,
és válassza ki a kívánt nyelvet a
gombokkal.
Fontos : Ha ki akar lépni vagy meg akarja
szakítani a keresést annak befejezése
gombot. Ha
előtt, nyomja meg a
megszakítja a keresést az automatikus
tárolás közben, nem minden csatorna lesz
eltárolva. Az összes csatorna tárolásához
újra el kell indítania az automatikus tárolást.
MEGJEGYZÉS
AHR (Automatikus hangoló rendszer)
szolgáltatás
Ha az adó vagy a kábelhálózat
tartalmazza az automatikus sorrend jelet,
akkor a csatornák ennek megfelelően
lesznek számozva. Ebben az esetben
az üzembe helyezéssel elkészült. Egyéb
esetben használnia kell a Fajta menüt
a csatornák számozásához.
ACST (Automat ikus csatorna telepítés)
Ha a kábelhálózat vagy a csatorna tartalmaz
ACST jelet, megjelenik a csatornalista.
ACST nélkül a csatornákat a nyelvi és az
országbeállításnak megfelelően számozza
a készülék. A Fajta menüt használhatja az
átszámozáshoz.
Néhány műsorszóró vagy kábelhálózat a
saját rendezési paramétereit is sugározza
(terület, nyelv stb.). Ebben az esetben
a
gombokkal jelezze választását,
a gombbal pedig nyugtázza azt.
3 A Æ gombbal indítsa el a keresést.
7
Csatornák rendezése
1 Nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a TV Menü a képernyőn.
TV Menü
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
4
Válassza ki az áthelyezni kívánt
programot a
és a /
gombok
segítségével (ekkor a nyíl balra mutat).
5 A
gombokkal válassza ki az új
csatornaszámot, és tárolja el a /
gombbal. (A nyíl ekkor jobbra mutat, és a
rendezés befejeződött).
Indítás
Nyelv
Ország
Aut. Tárol
Kézi Tárol
Sorrend
Névadás
6 Ismételje meg a 4 – 5 lépeseket
minden újraszámozandó csatornánál.
2 A gombbal válassza ki az Indítás
menüt, és a gombbal lépjen
be az Indítás menübe.
7 A keresés befejeződése után nyomja
gombot a menüből való
meg a
kilépéshez.
8 A menüből való kilépéshez nyomja meg
gombot.
a
3 A gombbal válassza ki a Sorrend
menüpontot, és a /
gombbal
lépjen be a rendezés üzemmódba.
Automatikus tárolás
1 Nyomja meg a
gombot.
2 A gombbal válassza ki az Indítás
menüt, és a /
gombbal lépjen
be az Indítás menübe (a Nyelv van
kijelölve).
TV Menü
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
Indítás
Nyelv
Ország
Aut. Tárol
Kézi Tárol
Sorrend
Névadás
Keresés
3 Mielőtt továbblépne a csatornák
automatikus tárolásához, válassza
ki a kívánt Nyelv* opciót a
gombokkal.
4 Válassza ki az Ország opciót a
gombbal, és használja a
gombokat a
megfelelő ország kiválasztásához.
* Nyelvválasztás
Ha véletlenül rossz nyelvet választott, és nem
érti a menü nyelvét, végezze el a következő
lépéseket a megfelelő nyelv kiválasztásához :
gombot a jelenlegi
– nyomja meg a
menüből való kilépéshez.
gombot a menübe
– nyomja meg a
való belépéshez.
– nyomja a gombot addig, amíg a
8
5 A gombbal válassza ki az Aut.
Tárol. Menüpontot, és a /
gomb elindítja a csatornák automatikus
keresését. Minden elérhető csatorna
el lesz tárolva. A művelet néhány percig
tart. A képernyőn látható a keresés
folyamata és a megtalált programok
száma. Ha ki akar lépni, vagy meg
akarja szakítani a keresést, nyomja meg
a
gombot.
6 A keresés befejeződése után nyomja
meg a
gombot a menüből
való kilépéshez.
Fontos: Ha ki akar lépni, vagy meg
akarja szakítani a keresést annak
befejezése előtt, nyomja meg a
gombot. Ha megszakítja a keresést
az automatikus tárolás közben, nem
minden csatorna lesz eltárolva. Az összes
csatorna tárolásához újra el kell indítania
az automatikus tárolást.
NEGYEDIK menüpontot ki nem választja.
– nyomja meg a gombot az Indítás
menübe való belépéshez.
– nyomja meg a
gombokat a kívánt
nyelv kiválasztásához (a menü a
kiválasztott nyelven fog megjelenni).
Továbbléphet a csatornák automatikus
tárolásához.
Kézi tárolás
1
2
3
4
Ez a menüpont lehetővé teszi
a programhelyek egyenként történő
tárolását.
Nyomja meg a
gombot.
A gombbal válassza ki az Indítás
menüt, és a /
gombbal lépjen
be az Indítás menübe.
A gombbal válassza ki a Kézi Tárol.
menüpontot, és a /
gombbal
lépjen be a kézi tárolás menüjébe.
A
gombokat használva választhatja
ki, állíthatja és aktiválhatja
a menüpontokat a kézi tárolás menüben.
TV Menü
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
5
Kézi Tárol
Rendszer
Keresés
Prog. Szám
Finomállítás
Tárolás
Európát
Rendszer: A
gombokkal jelölje ki
Európát (automatikus keresés*),
Kelet-Európát (DK szabvány),
Nyugat-Európát (BG szabvány) vagy
Franciaországot (LL’ szabvány),
Egyesült Királyságot (I szabvány),
6 Keresés:
Nyomja meg a /
gombot.
A keresés elindul. Minden egyes
program megtalálásakor a keresés
leáll, és megjelenik a program neve
(ha elérhető). Lépjen a következő
ponthoz. Ha ismeri a kívánt csatorna
frekvenciáját, akkor üsse be közvetlenül
a
–
gombok használatával.
7
Prog. Szám:
Írja be a kíván számot a
vagy a Í Æ gombokkal.
8
Finomállítás:
Ha a vétel nem megfelelő, szabályozza
be a Í Æ gombokkal.
–
Tárolás:
A változtatás tárolásához nyomja meg
a /
gombot. A csatorna tárolása
megtörtént.
10 Ismételje meg a 6 – 9 lépéseket
minden eltárolni kívánt csatornánál.
11 A visszatérhet az előző menübe a
gombbal.
12 A menüből való kilépéshez nyomja meg
a
gombot.
9
* Franciaországot (LL’ szabvány) kivéve,
ahol a kereséshez Franciaországot kell
választani.
Csatorna elnevezése
3 A gombbal válassza ki a Névadás
gombbal
menüpontot, és a /
lépjen be a névadás üzemmódba.
Szükség esetén nevet adhat a
tévécsatornának.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 A gombbal válassza ki az Indítás
menüt, és a /
gombbal lépjen
be az Indítás menübe.
TV Menü
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
gombokkal választhatja
5 A
ki a karaktereket (legfeljebb 5 karaktert),
gombokkal lépkedhet a név
és a
mezőben.
Indítás
Nyelv
Ország
Aut. Tárol
Kézi Tárol
Fajta
Névadás
gombokkal válassza ki az
4 A
elnevezendő csatornát, és a /
gombbal lépjen be a névbeírás
üzemmódba.
gombot, hogy a
6 Nyomja meg a /
név megjelenjen a képernyő jobb felső
sarkában. A név tárolása megtörtént.
8
7 A menüből való kilépéshez nyomja meg a
gombot.
9
Kép- és hangbeállítások
1 Nyomja meg a
A képbeállítások leírása
gombot.
2 A
gombokkal válassza ki a Kép
vagy Hang menüpontot.
3 A
gombokkal lépjen
/
be a Kép vagy Hang menüpontba.
TV Menü
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
Kép
Fényerő
Szín
Kontraszt
Képélesség
Telítettség
Tárolás
39
A hangbeállítások leírása
Equalizer : a hangtónus beállítására
(mély hangok: 120 Hz-től, a magas hangok:
10 Hz-ig).
TV Menü
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
Hang
•
•
•
•
•
120 Hz
500 Hz
1500 Hz
5 KHz
10 KHz
4 A
gombok használatával válassza ki
a megfelelő Kép vagy Hang beállítást, és
a
gombokkal állíthatja
be a készüléket.
gombokkal válassza ki a Kép
5 A
vagy Hang menüpontot.
6 A változtatás tárolásához nyomja meg a
gombot.
7 Visszatérhet az előző menübe a
gombbal.
8 A menüből való kilépéshez nyomja meg
gombot.
a
10
Fényerő : a kép fényerejét szabályozza.
Szín : a szín telítettségét szabályozza.
Kontraszt : a világos és sötét tónusok közötti
különbséget szabályozza.
Képélesség : a kép élességét növeli vagy
csökkenti a kép részleteinek kiemelése
érdekében.
Telítettség : a színek árnyalatát szabályozza
Hideg (kékebb), Normális (kiegyensúlyozott)
vagy Meleg (pirosabb).
Tárolás : A képbeállítások tárolása a memóriába.
Balansz : a bal és jobb oldali hangszórókból
jövő hang kiegyensúlyozása.
Deltahang : a különböző programok és
EXT csatlakozók közötti hangerőeltérések
kiegyenlítésére használható. Megjegyzés:
A 0-40 csatornák egyedi hangerővel
rendelkezhetnek, a 41 és afölötti csatornák
közös hangerő-beállítással szólnak.
Hanghatároló : automatikus hangerőszabályozás, amely csökkenti a hangerőnövekedést, különösen egy másik programra
váltáskor és a reklámoknál.
Dolby Virtual : A térhatású hang be- és
kikapcsolásához.
Ezeket a beállításokat a
is elérheti.
gombbal
Tárolás : a hangbeállítások eltárolása
a memóriába.
A Kontraszt+ és az NR (zajcsökkentő) funkciók
1 Nyomja meg a
gombot.
2 A
gombbal válassza ki a Funkciók
menüt, és a /
gombbal lépjen
be a Funkciók menübe.
3 A
gombbal válassza ki a Kontraszt+
vagy a NR (zajcsökkentő) funkciót,
és a
gombbal válassza a Be vagy
Ki beállítást.
4 A visszatérhet az előző menübe a
gombbal.
5 A menüből való kilépéshez nyomja meg
a
A szolgáltatások ismertetése
Kontraszt+ :
– optimalizálja a teljes képkontrasztot a kép
jobb láthatósága érdekében
– válassza a Be beállítást a szolgáltatás
bekapcsolásához
NR (zajcsökkentés) :
– javítja a „zajos” képet (kis pontok a képen),
melyet a gyenge jelerősség okoz
– válassza a Be beállítást a szolgáltatás
bekapcsolásához.
gombot.
Az ébresztési funkció
Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy
tévékészülékét ébresztésre használja.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 A gombbal válassza ki a Funkciók
menüt, és a /
gombbal lépjen
be a Idõzítõ menübe.
3
A beállítások eléréséhez használja a
gombot, és a
vagy
gombbal válassza ki vagy
állítsa be az opciót
TV Menü
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
Idõzítõ
Elalváskapcs
Időzítés
Kezdés
Vége
Prog. Szám
Indít
10:56
Elalváskapcs: Lehetővé teszi annak az
időtartamnak a beállítását, amelynek
elteltével a tévékészülék automatikusan
készenléti üzemmódba kapcsol át.
Időzítés: állítsa be a pontos időt.
Megjegyzés: az óra automatikusan
beállítódik a kapcsológombbal történő
bekapcsolás után. A pontos időt az 1
programhelyre hangolt adás teletextjéről
tölti le. Ha ennek a programnak nincs
teletextje, akkor a beállítás nem történik
meg.
Kezdés: állítsa be a kezdési időpontot.
Vége: állítsa be a készenléti üzemmódba
való átkapcsolás időpontját.
Prog. szám: állítsa be annak
a programnak a számát, amelyre ébredni
szeretne.
Indít, amellyel a következőket lehet
beállítani:
• Egyszer egyszeri ébresztés,
• Naponta minden nap,
• Kikapcsolás törlés.
4 A
gomb megnyomásával
a beprogramozott időpontban
a tévékészüléket átkapcsolja készenléti
állapotba. Ha bekapcsolva hagyja
a tévékészüléket, akkor a megjelölt
időpontban csak programot fog váltani
(és a Vége után fog készenléti állapotba
átkapcsolni).
11
A PIP (kép a képben) funkció
A PIP (kép a képben) funkció lehetővé teszi,
hogy megnézze a PC (személyi számítógép)
vagy a HD (nagy felbontású) készülék képét
egy tévéadás nézése közben.
“ A
gombbal válassza ki a PIP menüpontot.
‘ Nyomja meg a gombot a PIP menübe
való belépéshez.
PIP
FONTOS
A PC PIP képének megjelenítéséhez a következő
lépéseket kell megtenni :
A HDMI 1 vagy HDMI 2 bemenetet kell
csatlakoztatni a PC DVI kimenetéhez.
Használjon egy HDMI-DVI átalakítót a
csatlakoztatáshoz.
A HD készülék PIP képének megjelenítéséhez
a következő lépéseket kell megtenni :
A HDMI 1 vagy HDMI 2 bemenetet kell
csatlakoztatni a HD készülék HDMI kimenetéhez.
MEGJEGYZÉS
• A tévéadás nézése közben csak egyetlen forrás
PIP képe tekinthető meg.
• Lépjen be a PIP menübe és válassza
a HDMI bemenetet. Alább elolvashatja, hogyan
érheti el a PIP menüt.
• Válassza a HDM 1 vagy HDMI 2 bemenetet a
csatlakozástól függően.
PIP
PIP méret
Vízszintes
Függőleges
HDMI
HDMI 1
HDMI 2
A PIP kép elérése a PIP menü segítségével
& Nyomja meg a
való belépéshez.
gombot a főmenübe
gombbal válassza ki a Funkciók
menüt, és a /
gombbal lépjen be
a Funkciók menübe.
TV Menü
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
12
Funkciók
Időzítő
Kontraszt+
NR
PIP
Æ
Æ
Æ
Æ
•
•
•
•
PIP méret
Vízszintes
Függőleges
HDMI
Ki
( A
gombbal válassza ki a megfelelő
PIP menüpontot.
§ A
gombokkal érheti el a PIP menü
elemeit a következő módosítások
és beállítások elvégzéséhez.
7 A PIP kép kikapcsolásához válassza
a PIP méret, majd a Ki beállítást.
A PIP menü elemei
PIP méret
: Kiválaszthatja a PIP kép méretét
(Ki, Kis, Közepes, Nagy és
Egymás mellett).
Vízszintes
: A PIP képet vízszintesen
mozgatja balról jobbra és vissza.
Függőleges : A PIP képet függőlegesen
mozgatja fentről le és vissza.
HDMI
PIP
PIP méret
Vízszintes
Függőleges
HDMI
PIP méret
Vízszintes
Függőleges
HDMI
: Ha a HDMI 1 és a HDMI 2
bemenet is csatlakoztatva van,
kiválaszthatja a PIP forrást,
HDMI 1 vagy HDMI 2.
A PIP kép elérése a PIP gomb segítségével
& Nyomja meg a távvezérlő
gombját
a PIP kép megjelenítéséhez. Egy kis PIP
kép jelenik meg a képernyőn.
é A
újbóli megnyomásával kicsiről
közepesre változtathatja a PIP kép méretét.
“ A
harmadszori megnyomásával
közepesről nagyra változtathatja a PIP kép
méretét.
‘ A
gomb negyedszeri megnyomásával
a nagy PIP képet Egymás melletti (a tévéadás
képe az egyik oldalon, a PIP kép a másik
oldalon) képre változtathatja.
( A
gomb ötödszöri megnyomásával
kikapcsolhatja a PIP képet.
MEGJEGYZÉS
A PC és a HD-készülék
csatlakoztatásának további részleteiről
lásd a CSATLAKOZTATÁSI
ÚTMUTATÓT.
Képformátumok
A kép sugárzása 16:9 (szélesvásznú) vagy 4:3 (hagyományos) képarányban történhet.
A 4:3 arányú kép alsó és felső részén néha fekete sáv látható. Ez a funkció lehetővé teszi
a képmegjelenítés optimalizálását a képernyőn.
Nyomja meg a
(vagy a
) gombot a különböző üzemmódok kiválasztásához.
A TV automatikus átkapcsolóval rendelkezik, amely kiválasztja a megfelelő képformátumot
a csatornákkal együtt sugárzott speciális jelek segítségével.
4:3
A kép 4:3 formátumban jelenik meg, és a kép két oldalán fekete
csík látható.
Nagyít 14:9
A kép kinyúlik 14:9 formátumra, a kép két oldalán vékony fekete
csík látható.
Nagyít 16:9
A kép kinyúlik 16:9 formátumra. Ez a beállítás akkor ajánlható,
ha megjelenő kép alsó és felső részén fekete csík látható
(letterbox formátum).
Nagy felirat
A 4:3 arányú kép kitölti a teljes képernyőt, és a feliratok láthatók
maradnak.
Szuperszéles
A 4:3 arányú kép kitölti a teljes képernyőt a szélek megnyújtásával.
Szélesvásznú
A kép megfelelő arányban jelenik meg, ha az adás 16:9 képarányú.
Megjegyzés: Ha 4:3 képarányú adást jelenít meg ilyen
üzemmódban, a kép vízszintesen meg lesz nyújtva.
13
A kép és hang alapbeállítások használata
A kép alapbeállítás szolgáltatás 5
képbeállítást nyújt : Gazdag, Természetes,
Lágy, Multimédia és Egyéni.
A képbeállítások leírása
Gazdag
A
gomb ismételt megnyomásával
kiválaszthatja a megfelelő üzemmódot.
Természetes
Gazdag
Lágy
vagy
Multimédia
Egyéni
A hang alapbeállítás szolgáltatás 4
hangbeállítást nyújt: Színház, Zene, Beszéd
és Egyéni.
gomb ismételt megnyomásával
A
kiválaszthatja a megfelelő üzemmódot.
Zene
Színház
vagy
Beszéd
Egyéni
: Fényes és éles képbeállítás,
amely világos környezetben és
bemutatókon használható a TV
minőségének bemutatásához
jó képforrás esetén.
Természetes : Referencia üzemmód
nappaliban és átlagos
képforrás esetén.
Lágy
: Rossz minőségű képforrás
esetén. Nappaliban
használható beállítás.
Multimédia : Üzleti környezetben, és
demonstrációhoz használható
rossz képforrás esetén.
Grafikus alkalmazásokhoz
is jól használható.
Egyéni
: A képbeállítások személyre
szabhatóak.
A hangbeállítások leírása
Színház : Kiemeli az akciókat (a mély
és magas hangokat kiemeli).
Zene
: Kiemeli a mély hangokat
(a basszusok felerősödnek).
Beszéd : Kiemeli a magas hangokat
(a magashangok felerősödnek).
Egyéni : A hangbeállítások személyre
szabhatóak.
MEGJEGYZÉS : Az Egyéni beállítás
az a beállítás, melyet a főmenüben található
Kép/Hang menüben határozott meg.
Ez az egyetlen beállítás a Kép/hang
alapbeállítások között, melyet meg lehet
változtatni. Az összes többi beállítást a gyártó
határozta meg.
Az Aktív vezérlés funkció
Az Aktív vezérlés automatikusan
az optimális képminőséget állítja be
folyamatosan, minden jelerősség esetén.
gombbal kapcsolhatja
&A
ki és be az Aktív vezérlést.
Aktív vezérlés Ki
Aktív vezérlés Be
14
é
Válassza az Aktív vezérlés Be opciót az
Aktív vezérlés funkció bekapcsolásához.
“
Válassza az Aktív vezérlés Ki opciót az
Aktív vezérlés funkció kikapcsolásához.
Teletext
A teletext egy újsághoz hasonló információs rendszer, melyet az egyes csatornák sugároznak. Segítségével
a nagyothallók vagy az adás nyelvét nem ismerők feliratozva nézhetik a műsorokat (kábelhálózatok, műholdas
csatornák stb.)
A teletext elérése vagy az abból való kilépés.
1 A teletext
Megjelenik a tartalomjegyzék az elérhető
megjelenítése
rovatok listázásával. Minden egyes rovatot
egy háromjegyű oldalszám jelöl. Ha a
kiválasztott csatorna nem rendelkezik teletext
szolgáltatással, a 100. szám jelenik meg, és a
képernyő sötét marad. Ebben az esetben lépjen
3
ki a teletextből, és válasszon egy másik csatornát.
AUX
6
5
1
2
2 Egy oldal
Írja be a választott oldal számát a 0-9 vagy
a P –/+ gombok használatával. Például: a
120. oldalhoz írja be a 120. számokat. A szám
megjelenik a képernyő bal felső sarkában.
Ha az oldalt sikerült megtalálni, akkor a
számláló leáll. Ismételje meg ezt a műveletet
egy másik oldal megtekintéséhez. Ha a számláló
folyamatosan keres, ez azt jelenti, hogy a kívánt
oldal nem létezik. Írjon be egy másik számot.
3 Közvetlen
A képernyő alján színes területek láthatók.
A 4 színes gomb segítségével elérheti ezeket
a rovatokat vagy a megfelelő oldalakat. A színes
területek villognak, ha a rovat vagy az oldal még
nem elérhető.
4 Tartalomjegyzék
Megjeleníti a tartalomjegyzéket
(általában a 100. oldal).
5 Aloldal
Egyes oldalak aloldalakat tartalmaznak, melyek
automatikusan egymás után megjelennek. Ezzel a
gombbal megállíthatja vagy folytathatja az aloldalak
megjelenítését. Ekkor a
jelzés látható a bal
felső sarokban. Az előző vagy a következő aloldal
kiválasztásához használja a
billentyűket.
Nincs funkció. Nem alkalmazható.
kiválasztása
hozzáférés a
rovatokhoz
2
4
megjelenítése
6 Dupla
teletext
oldal
AUX
Rejtett
információk
9
7
7
9
8 Az oldal nagyítása
Lehetővé teszi az oldal felső vagy alsó részének
kinagyítását. Az újbóli megnyomással visszatérhet
a normál méretre.
8
9 Kedvenc oldalak
A képernyő alján jelzett szabványos színes
témák helyett eltárolhatja 4 kedvenc oldalát
az első 40 csatornán, melyeket a színes
gombokkal (piros, zöld, sárga, kék) érhet el.
A beállítás után ezek a kedvenc oldalak lesznek
az alapértelmezettek a teletext megjelenítésekor.
2
9
9
Meg tudja jeleníteni és el tudja rejteni a rejtett
információkat (rejtvények megoldását).
1. Nyomja meg a
gombot a kedvenc
oldalak üzemmód bekapcsolásához.
gombokat a
/
2. Használja a
kedvencként eltárolandó teletext oldal
szám beírásához.
3. Nyomja meg a kiválasztott színes gombot 5
másodpercig. Az oldal tárolása megtörtént.
4. Ismételje meg a 2-3. lépéseket a többi
színes gombbal.
5. A kedvenc oldal üzemmódból való
gombot.
kilépéshez nyomja meg a
6. A teletext üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a
gombot kétszer.
MEGJEGYZÉS : Ha minden kedvenc oldalt
törölni szeretne, tartsa lenyomva a
gombot 5 másodpercig.
15
A TV használata számítógép-monitorként
A készülék számítógép-monitorként is használható.
A Funkciók ismertetése
FONTOS
A PC-monitorként való használathoz
kövesse a következő lépéseket:
Formátum :
– A teljes képernyő és a PC eredeti formátuma
közötti választás.
&
PIP (Kép a képben) :
– Megjeleníti a PIP képet a tévéadás egyidejű
megtekintéséhez.
é
A HDMI 1 vagy HDMI 2 bemenetet
csatlakoztatni KELL a PC DVI kimenetéhez.
Használjon egy HDMI-DVI átalakítót a
csatlakoztatáshoz.
gombbal megjelenítheti a Forrás
A
listát, és a
gombbal válassza ki a HDMI 1
vagy HDMI 2 bemenetet.
A /
forrásra.
gombbal vált a TV a kiválasztott
Forrás
TV
EXT 1
EXT 2 / SVHS2
EXT 3 / SVHS3
EXT 4
HDMI 1
HDMI 2
Forrás
TV
EXT 1
EXT 2 / SVHS2
EXT 3 / SVHS3
EXT 4
HDMI 1
HDMI 2
A PC menük használata
gombot a PC menü
Nyomja meg a
megjelenítéséhez.
A beállítások eléréséhez használja a
gombot, és a
/
gombbal
válassza ki vagy állítsa be az opciót (a
beállításokat automatikusan tárolja a
készülék):
A képbeállítások ismertetése
Fényerő / Kontraszt :
– A fényerő és kontraszt beállítása.
Telítettség :
– A színek árnyalatát szabályozza: Hideg
(kékebb), Normális (kiegyensúlyozott)
vagy Meleg (pirosabb).
Audió kivál :
– A televízió hangforrásának kiválasztására
szolgál (PC/HD vagy TV).
Támogatott PC felbontások
640
640
640
640
800
800
16
x
x
x
x
x
x
480,
480,
480,
480,
600,
600,
60
67
72
75
56
60
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
800 x 600, 72 Hz
800 x 600, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1024 x 768, 70 Hz
1024 x 768, 75 Hz
* Válasz. Üzemmód:
– 480p, 576p vagy 720p felbontást
támogató számítógép vagy HD-készülék
csatlakoztatásakor a Funkcióki menü
Válasz. Üzemmód pontja kiemelve jelenik
meg. Választhat a PC és a HD üzemmód
között. A 480p, 576p vagy 720p felbontás
támogatásának hiánya esetén nem
használhatja ezt a funkciót.
A PIP funkció használata
A PIP (Kép a képben) funkció lehetővé
teszi, hogy PC módban a PIP képen egy
tévécsatorna adását nézze.
FONTOS
A tévéadás PIP képének megjelenítéséhez
a következő lépéseket kell megtenni :
A HDMI 1 vagy HDMI 2 bemenetet
csatlakoztatni KELL a PC DVI kimenetéhez.
Használjon egy HDMI-DVI átalakítót a
csatlakoztatáshoz.
A PIP menü: A PIP méret, Vízszintes
és Függőleges funkciók pontosan ugyanúgy
működnek, mint amikor a PIP képet tévé
üzemmódban jeleníti meg. Kivéve a HDMI,
mert nincs lehetőség más forrás kiválasztására.
PIP
PIP méret Æ
Vízszintes Æ
Függőleges Æ
HDMI Æ
HDMI
Í
Nincs választási
lehetőség
A PIP menü ismertetését és működését
megtalálja a PIP (kép a képben) funkció című
fejezetben a 12. oldalon.
MEGJEGYZÉS
A PC csatlakoztatásának további
részleteiről lásd a CSATLAKOZTATÁSI
ÚTMUTATÓT.
A TV használata HD (nagy felbontású) módban
HD mód
HD szolgáltatások
A HD (nagy felbontású) mód tisztább
és élesebb képet biztosít, ha olyan HDvevőt/készüléket használ, amely képes nagy
felbontású csatornák vételére.
Időzítő: Az elalvás-időzítő és az időzítő
funkciók megegyeznek a TV-készülék
elalvásidőzítő és időzítő funkcióival, és
ugyanúgy működnek (lásd a 11. oldalt).
FONTOS
A HD üzemmódban való használathoz
kövesse a következő lépéseket :
PIP: A PIP-megjelenítéssel egyszerre több
TV-műsort nézhet. A PIP menüpontok: PIP
Size (PIP), Horizontal (Vízszintes) és
Vertical (Függőleges) beállítások - pontosan
ugyanúgy működnek, mint a TV-módban
használt PIP-megjelenítésben.
A PIP menüpontok leírását és használatát lásd
“A PIP (kép a képben) funkció használata”
című részben, a 12. oldalon.
&
A HDMI 1 vagy HDMI 2 bemenetet
csatlakoztatni KELL a HD-készülék
HDMI/DVI kimenetéhez. Használjon
HDMI-DVI átalakítót, ha a DVI kimenetet
csatlakoztatja. További információkat
talál a Csatlakoztatási útmutatóban.
é
gombbal megjelenítheti a Forrás
A
listát, és a
gombbal válassza
ki a HDMI 1 vagy HDMI 2 bemenetet.
A /
gombbal vált a TV
a kiválasztott forrásra.
Forrás
TV
EXT 1
EXT 2 / SVHS2
EXT 3 / SVHS3
EXT 4
HDMI 1
HDMI 2
Forrás
TV
EXT 1
EXT 2 / SVHS2
EXT 3 / SVHS3
EXT 4
HDMI 1
HDMI 2
A HD menük használata
& Nyomja meg a
gombot a HD menü
megjelenítéséhez.
gombbal érheti el a beállításokat, és
A
gombokkal választhatja ki és
/
a
állíthatja át a beállítást.
HD Indítás menü
MEGJEGYZÉS : A HD menüben nem érheti
el az Indítás menüpontot. NINCS Indítás
funkció HD üzemmódban.
HD kép- és hangbeállítások
A HD kép- és hangbeállítások
funkciói megegyeznek a TV kép- és
hangbeállításokkal, és teljesen ugyanúgy
működnek, mint a TV kép- és hangbeállítások
(lásd a 10. oldalt).
* Vízs. mozgatás: Beállítja a kép vízszintes
pozícióját.
* Válasz. Üzemmód:
– 480p, 576p vagy 720p felbontást
támogató számítógép vagy HD-készülék
csatlakoztatásakor a Funkcióki menü
Válasz. Üzemmód pontja kiemelve jelenik
meg. Választhat a PC és a HD üzemmód
között. A 480p, 576p vagy 720p felbontás
támogatásának hiánya esetén nem
használhatja ezt a funkciót.
Funkciók
Idõzítõ
Kontraszt+
NR
PIP
Vízs. mozgatás
Válasz. Üzemmód
Æ
Æ
Æ
Æ
HD
Támogatott HD formátumok
480p
720p
576p
1080i
MEGJEGYZÉS
A HD-készülék csatlakoztatásának
további részleteiről lásd a
CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓT.
Az Ön Philips TV-je megfelel a HDMI szabványnak. Ha a kapott kép minősége nem
megfelelő, kérjük, változtassa meg a készüléken (DVD-lejátszón, kábeltévés beltéri egységen
stb.) a képformátumot egy szabványos formátumra. Például DVD-lejátszón válassza az 480p,
576p, 720p vagy 1080i beállítást. Személyi számítógépen válassza a 640 x 480, 800 x 600
vagy 1024 x 768 beállítást. Ha a probléma továbbra is fennáll, a grafikus kártya lehetséges
szoftverfrissítésével kapcsolatban tájékozódjon a személyi számítógép
használati útmutatójában. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez nem a TV-készülék hibája.
17
Tanácsok
Az alábbi lista tartalmazza azokat a tüneteket, melyekkel találkozhat a TV használata során. A
szerviz hívása előtt hajtsa végre ezeket az egyszerű ellenőrző lépéseket.
Tünet
Lehetséges okok
Tennivaló
Nincs kép
• Hibás tápellátás
• A TV nincs bekapcsolva
• Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel jól csatlakozik a
konnektorba. Ha nincs tápellátás, húzza ki a dugót.
Várjon 60 mp-et, és dugja vissza a dugót. Kapcsolja
be újra a TV-t.
• Nyomja meg a
gombot a távvezérlőn.
Rossz az adás vétele
(havas kép és zaj)
• Rossz az
antennacsatlakozás
• Gyenge az adás
• Rossz a TV-rendszer
• Ellenőrizze az antenna csatlakozását a TV hátoldalán.
• Próbálja meg kézzel beállítani a képet (lásd a 9. oldalt).
• A megfelelő TV-rendszert választotta? (lásd a 9. oldalt).
Nincs kép
• Hibás (antenna)kábel
• Ellenőrizze, hogy a SCART-kábelek és az antennakábel
megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő forrás van-e kiválasztva.
Nyomja meg a
gombot a Forrás lista
megjelenítéséhez, és válassza ki a megfelelő forrást.
• Rossz forrás van
kiválasztva
Bizonyos csatornákon
nincs hang
• Rossz a TV-rendszer
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő TV-rendszer van
kiválasztva (lásd a 9. oldalt).
Nincs hang
• A hangerőszint 0
• A hang némítva van
•
•
•
•
• Fejhallgató van
csatlakoztatva
18
Próbálja meg növelni a hangerőt.
Ellenőrizze, hogy nincs-e némítva a hang.
A távirányítóval közvetlenül a TV érzékelőjére célozzon.
Húzza ki a fejhallgatót (csak a 26/32” modellekhez).
Hang interferencia
• Elektromos eszközök
• Próbáljon meg kikapcsolni minden használatban levő
elektromos eszközt, például a hajszárítót, a porszívót.
Nem érthető a
képernyőn megjelenő
szöveg
• Véletlenül rossz nyelv
lett kiválasztva
• Nyomja meg a
gombot a jelenlegi menüből való
kilépéshez. Nyomja meg a
gombot a főmenübe
való belépéshez. A /
gombbal lépjen be a
menübe, és a
gombbal válassza ki a megfelelő
nyelvet.
A TV nem reagál
a távvezérlőre
• Rossz az elemek
polaritása
• Kimerültek az elemek
• Ellenőrizze az elemek polaritását.
• Cserélje ki az elemeket.
Piros, kék, zöld és
• A folyadékkristály
fekete pöttyök jelennek
sajátossága
meg a képernyőn
• Ez a tünet nem utal problémára. A folyadékkristálypanel igen nagy pontosságú technológiával készül
a finom képmegjelenítés érdekében. Alkalmanként
néhány nem aktív pixel jelenhet meg a képernyőn
állandó piros, kék, zöld vagy fekete pontként. Ez
nem befolyásolja a készülék működését.
Akadozik vagy villog
• A HDCP*
a kép HD üzemmódban
(lásd a szószedetet)
hitelesítés nem sikerült
• Zaj jelenik meg a képernyőn, ha a csatlakoztatott
digitális készülék (DVD-lejátszó vagy beltéri egység)
HDCP* hitelesítése nem sikerült. Ellenőrizze a
csatlakoztatott digitális készülék használati utasítását.
• Használjon szabványos HDMI-DVI kábelt.
Nincs hang vagy kép,
de az előlapi piros
jelzőfény világít
• Nyomja meg a
• A készülék készenléti
állapotban van
gombot a távvezérlőn.
Tanácsok
Tünet
Lehetséges okok
Tennivaló
Nem érem el az
Indítás menüt
• AV, EXTERNAL vagy
HD üzemmód.
• NINCS Indítás menü AV, EXTERNAL és HD
üzemmódban.
A PC üzemmódok
nem működnek
• Hibás csatlakoztatás
• Ellenőrizze a csatlakozásokat. (Lásd „A TV használata
számítógép-monitorként” című fejezetet a 16. oldalon).
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő forrás van-e kiválasztva.
Nyomja meg a
gombot a Forrás lista
megjelenítéséhez, és válassza ki a megfelelő forrást.
• Ellenőrizze, hogy a számítógépet megfelelő felbontásra
állította-e (Lásd „A TV használata számítógépmonitorként” című fejezetet a 16. oldalon).
• Ellenőrizze a PC grafikus kártyájának beállítását.
• Rossz forrás van
kiválasztva
• Rossz a megjelenítés
• Rossz a PC
grafikuskártyájának
beállítása
Az S-Video színei
halványak
• A jel hibás érzékelése
• Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően
csatlakozik-e.
• Nyomja meg a P +/– gombot a távirányítón,
és léptessen egy csatornát fel, majd egyet vissza.
Fekete csík látható a
képernyő alsó és felső
részén PC üzemmódban
• Túl nagy a PC frissítési
sebessége
• Állítsa a PC frissítési sebességét 60 Hz-re.
Szószedet
DVI (Digital Visual Interface – Digitális
képcsatlakozó) : A digitális csatlakozó
szabványát a Digital Display Working Group
(DDWG) készítette az analóg jelek digitálissá
alakításához, hogy az analóg és monitorok is
megfelelő jelet kapjanak.
VGA (Video Graphics Array) : grafikus
kijelzőrendszerek általános szabványa PC-k
számára.
RGB jelek : Három videojelet jelöl: piros (red),
zöld (green) és kék (blue), melyek a képet
alkotják. A jelek használata jobb képminőséget
biztosít.
S-VHS jelek : Két különálló videojelről van szó
(Y/C), melyeket az S-VHS és a Hi-8 felvételi
szabványból származnak. Az Y fényerő jelek
(fekete és fehér) és a C színjelek különkülön vannak tárolva a szalagon. Ez jobb
képminőséget biztosít, mint a hagyományos
videó (VHS és 8 mm), ahol az Y/C jelek egy
videojelbe vannak keverve.
NICAM hang : Olyan eljárás, amely a hangot
digitális formában továbbítja.
16:9 : A képernyő szélesség/magasság
arányára vonatkozik. A széles képernyőjű
televíziók aránya 16/9, a hagyományos TV-k
aránya pedig 4/3.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface
– Nagy felbontású multimédia csatlakozó) :
Tömörítetlen, teljesen digitális hang/kép
csatlakozást biztosít a TV és bármilyen HDMI
kimenettel rendelkező hang/kép eszköz (pl.
beltéri egység, DVD-lejátszó, házimozi erősítő)
között. A HDMI támogatja a kibővített és nagy
felbontású képet, és a kétcsatornás digitális
hangot.
Rendszer : A televíziós adások sugárzása
nem ugyanúgy történik az egyes országokban.
Különböző szabványok léteznek: BG, DK,
I és LL’. A Rendszer beállítás (8. old)
segítségével lehet kiválasztani a megfelelő
szabványt. Ezt nem szabad összekeverni a
PAL vagy a SECAM színkódolással. A PAL-t
használják a legtöbb európai országban,
a SECAM-ot Franciaországban, Oroszországban
és a legtöbb afrikai országban. Az Egyesült
Államokban és Japánban eltérő rendszert,
az NTSC-t használják.
HDCP (High-bandwidth Digital-Content
Protection) A HDCP titkosítja a digitális
tartalom átvitelét a képforrás vagy adó
(pl. számítógép, DVD-lejátszó vagy beltéri
egység) és a digitális megjelenítő vagy vevő
(pl. monitor, televízió vagy projektor) között.
19
Műszaki adatok
Képpanel mérete
Hangkimeneti teljesítmény
26PF7xxx
32PF7xxx
37PF7xxx
66 cm (26”)
80 cm (32”)
94 cm (37”)
2x5W
2 x 15 W
2 x 15 W
TV-rendszer
PAL,
Videokép-megjelenítés
42PF7xxx
50PF7xxx
107 cm (42") 127 cm (50")
2 x 15 W
2 x 15 W
SECAM
NTSC, PAL, SECAM
Hangrendszer
Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
Csatlakozások
Hátsó
Antennabemenet 75 Ω, Scart 1, Scart 2, HDMI 1, HDMI 2,
Komponens videobemenet
Hangbemenet, Videobemenet, S-Video bemenet, fejhallgató
Oldalsó
Fogyasztás
110 W
120 W
180W
220 W
240 W
Fogyasztás készenléti
üzemmódban
<1W
<1W
<1W
<1W
<1W
80.5 cm
22.2 cm
47.7 cm
92.4 cm
22.2 cm
55 cm
111 cm
24 cm
65.7 cm
123.6 cm
28 cm
72 cm
142.5 cm
32.5 cm
85.6 cm
13.3 kg
19 kg
25 kg
42 kg
57.3 kg
Méretek (állvánnyal)
Szélesség
Mélység
Magasság
Tömeg (állvánnyal)
A termékjellemzők és az adatok előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatók.
A választható országok referenciatáblázata
20
Rövidítés
Ország
Rövidítés
Ország
Rövidítés
Ország
A
Ausztria
GR
Görögország
H
Magyarország
B
Belgium
I
Olaszország
HR
Horvátország
CH
Svájc
IRL
Írország
PL
Lengyelország
D
Németország
L
Luxemburg
RO
Románia
DK
Dánia
N
Norvégia
RUS
Oroszország
E
Spanyolország
NL
Hollandia
SK
Szlovákia
F
Franciaország
P
Portugália
SLO
Szlovénia
FI
Finnország
S
Svédország
TR
Törökország
GB
Anglia
CZ
Cseh Köztársaság
---
Egyéb
Information for users in the UK (not
applicable outside the UK)
Positioning the TV
For the best results, choose a position
where light does not fall directly on the
screen, and at some distance away from
radiators or other sources of heat. Leave
a space of at least 5 cm all around the TV
for ventilation, making sure that curtains,
cupboards etc. cannot obstruct the air flow
through the ventilation apertures. The TV is
intended for use in a domestic environment
only and should never be operated or stored
in excessively hot or humid atmospheres.
General Points
Please take note of the section entitled ‘Tips’
at the end of this booklet.
Interference
The Department of Trade and Industry
operates a Radio Interference Investigation
Service to help TV licence holders improve
reception of BBC and IBA programmes
where they are being spoilt by interference.
If your dealer cannot help,ask at a main Post
Office for the booklet “How to Improve
Television and Radio Reception”.
Mains connection
Before connecting the TV to the mains,
check that the mains supply voltage corresponds to the voltage printed on the
type plate on the rear panel of the TV. If
the mains voltage is different, consult your
dealer.
Important
This apparatus is fitted with an approved
moulded 13 AMP plug. Should it become
necessary to replace the mains fuse, this
must be replaced with a fuse of the same
value as indicated on the plug.
1 Remove fuse cover and fuse.
2 The replacement fuse must comply with
BS 1362 and have the ASTA approval
mark. If the fuse is lost, make contact
with your retailer in order to verify the
correct type.
3 Refit the fuse cover.
If for any reason the fitted plug is not
suitable for your socket outlet, please
consult your retailer or a qualified
electrician before proceeding with the
installation.
Connecting the aerial
The aerial should be connected to the
socket marked : at the back of the set.An
inferior aerial is likely to result in a poor,
perhaps unstable picture with ghost images
and lack of contrast. Make-shift loft or settop aerials are often inadequate. Your dealer
will know from experience the most suitable
type for your locality. Should you wish to
use the set in conjunction with
other equipment, which connects to the
aerial socket such as TV games, or a video
camera it is recommended that these be
connected via a combiner unit to avoid
repeated connection and disconnection
of the aerial plug.
Fitting the stand (if provided)
Use only the stand provided with the set,
making sure that the fixings are properly
tightened. A diagram showing how to
assemble the stand is packed with the stand.
Never use a make-shift stand, or legs fixed
with woodscrews.
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com
3139 125 35754
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising