Philips | 23PFL5322/58 | Owner's Manual | Philips széles, síkképernyős LCD TV 23PFL5322/58 Felhasználói kézikönyv

Philips széles, síkképernyős LCD TV 23PFL5322/58 Felhasználói kézikönyv
Magyar
www.philips.com/support
Country
Austria
Belgium
Czech Rep
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
UK
Number
0810 000205
078250145
800142840
3525 8759
09 2311 3415
0821 611655
0900 1101211
0 0800 3122 1280
0680018189
01 601 1777
840320086
40 6661 5644
0900 8407
2270 8111
0223491504
2 1359 1442
0800004537
902 888 784
08 5792 9100
0844 800 544
0845 601 0354
This information is correct at the time of press.
For updated information, see www.support.philips.com
Model
Serial
Tariff
€0.07/min
€0.06/min
free
local
local
€0.09/min
€0.10/min
free
free
local
€0.08/min
local
€0.10/min
local
local
local
free
€0.10/min
local
local
local
Information for users in the UK (not applicable outside the UK)
Positioning the TV
Important
For the best results, choose a position where
light does not fall directly on the screen, and
at some distance away from radiators or other
sources of heat. Leave a space of at least 5 cm all
around the TV for ventilation, making sure that
curtains, cupboards etc. cannot obstruct the air
flow through the ventilation apertures.The TV
is intended for use in a domestic environment
only and should never be operated or stored in
excessively hot or humid atmospheres.
This apparatus is fitted with an approved
moulded 13AMP plug. Should it become
necessary to replace the mains fuse, this
must be replaced with a fuse of the same
value as indicated on the plug.
General Points
3 Refit the fuse cover.
If for any reason the fitted plug is not suitable
for your socket outlet, please consult your
retailer or a qualified electrician before
proceeding with the installation.
Please take note of the section entitled ‘Tips’ at
the end of this booklet.
Interference
The Department of Trade and Industry operates
a Radio Interference Investigation Service to help
TV licence holders improve reception of BBC
and IBA programmes where they are being spoilt
by interference. If your dealer cannot help, ask
at a main Post Office for the booklet “How to
Improve Television and Radio Reception”.
Mains connection
Before connecting the TV to the mains, check
that the mains supply voltage corresponds to
the voltage printed on the type plate on the rear
panel of the TV. If the mains voltage is different,
consult your dealer.
1 Remove fuse cover and fuse.
2 The replacement fuse must comply with BS
1362 and have the ASTA approval mark.
If the fuse is lost, make contact with your
retailer in order to verify the correct type.
Connecting the aerial
The aerial should be connected to the socket
marked : at the back of the set. An inferior
aerial is likely to result in a poor, perhaps
unstable picture with ghost images and lack
of contrast. Make-shift loft or set-top aerials
are often inadequate.Your dealer will know
from experience the most suitable type for
your locality. Should you wish to use the set
in conjunction with other equipment, which
connects to the aerial socket such as TV games,
or a video camera it is recommended that these
be connected via a combiner unit to avoid
repeated connection and disconnection of the
aerial plug.
Fitting the stand (if provided)
Use only the stand provided with the set, making
sure that the fixings are properly tightened. A
diagram showing how to assemble the stand is
packed with the stand. Never use a make-shift
stand, or legs fixed with woodscrews.
Újrafeldolgozás
A termék csomagolása újrafelhasználható. Forduljon a helyi hatóságokhoz
a megfelelő elhelyezés érdekében.
Termékinformáció
• Készenléti módban ez a televíziókészülék
minimális energiamennyiséget használ, így a
lehető legkevesebb hatással van a környezetre.
Elhasznált termékek selejtezése
Termék tervezése és gyártása során kiváló
minőségű anyagokból és alkatrészeket használtunk, melyek újrafeldolgozhatók és újra
hasznosíthatók. Ez az áthúzott szemetesedény
szimbólum azt jelzi, hogy a termék megfelel a
2002/976/EC európai uniós irányelvnek.
Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikai termékekre vonatkozó helyi szelektív
hulladékgyűjtő rendszerről.
Kérjük, hogy a helyi szabályzás szerint cselekedjék, és ne helyezze a régi
terméket a háztartási hulladék közé. A termék
megfelelő elhelyezése segít megakadályozni a
környezetre és az emberi egészségre ható negatív
következményeket.
Az elemek hulladékkezelése
A készülékkel mellékelt elemek nem tartalmazzák
a higany és kadmium nehézfémeket. A kimerült
elemek hulladékkezelésénél vegye figyelembe az
országában érvényes, illetve helyi előírásokat.
A TVkészülék
hátulján
• A készülék készenléti állapotának
energiafogyasztása kevesebb, mint 2 W.
• A TV-készülék energiafogyasztási adatai a
TV hátulján található típuslapon találhatók.
• A termékjellemzők részletes leírását a
www.philips.com/support weblapon találja.
Megjegyzés
A termékjellemzők és az adatok
előzetes tájékoztatás nélkül
megváltoztathatók.
• Ha további segítségre lenne szüksége,
forduljon bizalommal a helyi telefonos
ügyfélszolgálathoz. A megfelelő
telefonszámokat és címeket a mellékelt
Világ-garancia füzetben találja.
Bevezető
Köszönjük, hogy megvásárolta a TV készüléket.
Ezt a kézikönyvet abból a célból szerkesztették, hogy segítségére legyen a TV készülék
beállításában és működtetésében.
Azt javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át a kezelési útmutatót.
Magyar
Tartalomjegyzék
Biztonsági figyelmeztetések............................................................................................................................2
Előkészítés / Az első lépések.........................................................................................................................3
TV kezelőszervek és csatlakozók.................................................................................................................4
A távvezérlő gombjai.......................................................................................................................................5
Gyors üzembehelyezés....................................................................................................................................6
Programok sorbarendezése...........................................................................................................................6
Automatikus tárolás.........................................................................................................................................7
Kézi tárolás.........................................................................................................................................................7
TV-csatornák elnevezése................................................................................................................................8
Kép- és hangbeállítás........................................................................................................................................8
A Kontraszt+ és az Elalváskapcsoló funkciók............................................................................................9
Az Intelligens kép- és hangfunkciók használata..........................................................................................9
Képarány beállítások......................................................................................................................................10
Teletext.............................................................................................................................................................11
A TV használata számítógép-monitorként................................................................................................12
A TV használata HD (Nagy felbontás) Üzemmódban...........................................................................13
A TV használata rádióként...........................................................................................................................14
Kiegészítő berendezések csatlakoztatása
Felvevő (DVD-lejátszó/videó) csatlakoztatása.........................................................................................16
A számítógép csatlakoztatása.......................................................................................................................17
Nagy felbontású készülék csatlakoztatása.................................................................................................18
Egyéb berendezések (műhold, dekóder, játékkonzol, stb.) csatlakoztatása.....................................19
Fényképezőgép, videórekorder, fejhallgató csatlakoztatása.................................................................19
Hibakeresés Tippek........................................................................................................................................20
Kifejezések magyarázata................................................................................................................................21
Műszaki adatok................................................................................................................................................22
Biztonsági figyelmeztetések
X
X
X
Magyar
Ügyeljen rá, hogy ne csatlakoztasson túl sok
készüléket ugyanabba a fali konnektorba, mert
ez túlterhelést és végül tüzet vagy áramütést
okozhat.
X
X
X
• A TV képernyő tisztításakor nedvszívó
pamut vagy vászonanyagot, vagy más puha
anyagokat, mint pl. szarvasbőr, használjon.Ne
használjontúl nedves ruhát, amely csepeg a
víztől.
A TV tisztítására ne használjon acetont,
benzolt vagy alkoholt. Elővigyázatosságból
húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali
konnektorból.
• Elővigyázatosságból ne nyúljon a TV
semmilyen alkatrészéhez, a vezetékhez vagy
az antennakábelhez villámlással járó vihar
közben.
X
Ne tegye ki a tévékészüléket vagy a távirányító
elemeit közvetlen hőhatásnak, napfénynek,
esőnek vagy nedvességnek
X
• Ne helyezzen nyílt lángot, például égő
gyertyát a tévékészülék közelébe.
• Ne helyezzen vízzel töltött vázát a
tévékészülék tetejére vagy közelébe. A
készülékbe ömlő víz áramütést okozhat.
Ne használja a készüléket, ha víz érte.
Azonnal húzza ki a tápkábelt a hálózati
csatlakozóból, és ellenőriztesse a készüléket
egy tévészerelővel.
Dugja be a tápkábelt (mellékelve) a TVkészülék hátlapján lévő (lefele néző)
tápcsatlakozóba, a másik végét pedig a fali
csatlakozóba.
Az elektromos hálózatról való lecsatlakozáshoz
húzza ki a kábelt a tévékészülék hátoldalán
lévő csatlakozó aljzatból, vagy a dugaszt a fali
aljzatból.
A tévékészüléken a hálózati kapcsoló
használatos a készülék csatlakozásának
megszüntetésére.
X
A vezetéket a csatlakozódugónál fogva húzza
ki a fali konnektorból. Ne rántsa meg a vezetéket.
Ne használjon gyenge csatlakozású fali konnektort.
A csatlakozódugót teljesen illessze be a fali
konnektorba. Ha nem illeszkedik megfelelően,
az tűz kialakulásához vezethet.
Elektromos, mágneses és elektromágneses terek („EMF”)
• A Philips Royal olyan termékeket gyárt
és forgalmaz fogyasztói részére, melyek,
mint minden elektromos berendezés,
általánosságban képesek kibocsátani és
fogadni elektromágneses jeleket.
• A Philips üzletpolitikájának egyik
legfontosabb elve, hogy minden szükséges
egészségügyi és biztonsági intézkedéssel
ellátja készülékeit, hogy azok megfeleljenek
minden rájuk vonatkozó jogi rendelkezésnek,
és jóval a gyártás időpontjában érvényes
EMF szabványokon belül maradjanak.
• A Philips elkötelezte magát amellett, hogy
olyan termékeket fejleszt és gyárt, melyek
nem okoznak egészségügyi károsodást.
• A Philips kijelenti, hogy amennyiben
termékeit használati céljuknak megfelelően
használják fel, akkor a termék használata
biztonságos a jelenlegi tudományos
ismeretek tükrében.
• A Philips aktív szerepet játszik a
nemzetközi EMF és biztonsági szabványok
megalkotásában, mely lehetővé teszi, hogy
a Philips további fejlesztéseket hajthasson
végre e szabványok minél gyorsabb
alkalmazására a termékeiben.
Előkészítés / Az első lépések
1
3
2
4
Magyar
5121
15PF 5121
20PF 5321
23PF
A védőréteget csak azután távolítsa el, miután a készüléket véglegesen
felszerelte a falra, vagy elhelyezte a tartó állványon, és a csatlakozásokat összedugta.
Óvatosan mozgassa!
A televízió képernyőjének tisztításához csak a mellékelt puha törlőkendőt használja.
1 A TV készülék megfelelő elhelyezése
• A TV-készülék energiafogyasztási adatai a TV
hátulján található típustáblán találhatók.
Figyelmeztetés: Ellenőrizze, hogy az
otthonában elérhető hálózati feszültség
megfelel-e a TV-készülék hátlapján lévő címkén
feltüntetett feszültségértéknek.
• Ha a tévékészüléket valamely felületre
lehelyezi, ügyeljen, hogy az vízszintes legyen,
és bírja el a készülék súlyát.
• A tévékészülék falra szerelése előtt
ellenőrizze, hogy a fal elbírja-e a készülék
súlyát. A TV-készülék falra történő rögzítését
hozzáértő szerelő végezze. A szakszerűtlenül
falra szerelt TV-készülék használata nem
biztonságos.
• Falra szerelés előtt nem kell az összes
csatlakozást létrehozni, de a kábeleket be kell
dugni a TV-készülék megfelelő csatlakozóiba.
• Bárhová helyezi vagy függeszti a
tévékészüléket, ügyeljen rá, hogy a levegő
szabadon áramolhasson a szellőzőnyílásokon
keresztül. Ne helyezze a tévékészüléket zárt
területre.
Amennyiben a TV-készülék forgótalppal vagy karral felszerelt, bizonyosodjon meg arról, hogy
forgatáskor nincs-e terhelés a tápkábelen. A
leterhelt vezeték meglazíthatja a csatlakozásokat,
ami meghajlást illetve tüzet okozhat.
3 A távvezérlő használata
•
H
elyezze be a távvezérlőhöz kapott 2
elemet. Az elemek behelyezésénél ügyeljen
a (+) és (–) végek megfelelő társítására (az
elemtartó belsejében látható jelekhez).
4 A TV készülék bekapcsolása
2 Csatlakozók
•Illessze be az antenna csatlakozóját a készülék
alján található ���������
hüvelybe.
•A hálózati csatlakozódugót illessze be
a fali konnektorba 220 -240V (50 ~ 60Hz)
•Egyéb eszközök csatlakoztatásához nézze
meg a “Kiegészítő eszközök csatlakoztatása”
részt a 16-19. oldalon.
• A
TV készülék bekapcsolásához nyomja meg
a BE-/KIKAPCSOLÓ gombot. Zöld színű jelzés
jelenik meg, és a képernyő kivilágosodik.
• Ha a TV készenléti üzemmódban marad
(piros fényjelzés), nyomja meg a P – / +
gombot a távvezérlőn.
Megjegyzés: Ne hagyja a készüléket készenléti
módban hosszabb ideig. Húzza ki inkább a
készülék tápkábelét a fali csatlakozóból.
TV �����������������
kezelőszervek����
és �����������
csatlakozók
1
2
3
4
Magyar
11
R
AUDIO
IN
L
VIDEO
IN
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
TV
75Ω
:
FM
ANT
6
7
EXT1
DVI-I
(HD/PC)
5
8
1 BE-/KIKAPCSOLÓ : a TV be- és kikapcsolásához.
Megjegyzés : Az áramellátás a Be-/kikapcsoló
gomb kikapcsolt állapotában sem szakad meg.
2 PROGRAM –/+ : programhelyek kiválasztására.
3 MENÜ : menüpontok megjelenítéséhez
vagy bezárásához. A Program –/+ gombokat
menüpont kiválasztására, a HANGERŐ –/+
gombokat pedig a kiválasztott menüpontba
történő belépésre és a szükséges módosítások
elvégzésére lehet használni.
4 HANGERŐ –/+ : a hangszint beállításához.
5 A tápellátás csatlakozója : A hálózati
csatlakozódugót illessze a fali konnektorba.
6 TV antenna csatlakozója : Illessze be az antenna
dugóját a TV antenna ��������������������
csatlakozóaljzatába.
9
10
7 FM Antenna csatlakozója : Csatlakoztassa
a rádióantenna vezetékét az FM Antenna
csatlakozóaljzatba.
8 Csak karbantartási célra szolgál.
9 EXT1 csatlakozó : DVD-lejátszó, videó, felvevő
készülék, dekóder vagy játékkonzol, stb.
csatlakoztatására
10 DVI-I (HD /PC): DVI/VGA kivezetéssel
rendelkező HD (nagy felbontású) berendezés
vagy számítógép csatlakoztatásár [MÁS
BETŰTÍPUS].
11 Oldalsó csatlakozók (AV/SVHS) : kamera vagy
kamkorder jellegű készülékek csatlakoztatásához.
Lehetővé teszi a személyes élményhez fejhallgató
csatlakoztatását.
A csatlakozókkal kapcsolatos további
részletekért lásd a a 16-19. oldalt.
A távvezérlő gombjai
11
12
2
3
4
13
5
6
14
7
15
8
5
Képernyő formátum
6
MENÜ
A TV menüpontokba történő be- és kilépéshez.
7
Kurzor gombok
Ez a 4 gomb a kiválasztásokhoz és a
menüpontok módosításaihoz használható.
8
Hangerő ( – VOL + )
9
Intelligens kép-/hangbeállítások
Már előre létrehozott kép- és hangbeállítások
elérésére szolgál.
11
Hang üzemmód
Programok Sztereóból vagy Nicam Sztereóból
Monoba történő átalakítására,vagy kétnyelvű
programok esetében a Dual å vagy a Dual »
közötti váltására szolgál. A Mono jelzőfény vörösen
világít, ha átalakított pozícióban van.
12
Programok listája
A programok listájának megjelenítésére és a
listából történő kilépésre szolgál. A Î ï gombok
segítségével ki tud jelölni egy programot,
és a Æ gombbal meg is jelenítheti.
13
Teletext gomb (lásd a 11. oldalt).
14
Térhatású üzemmód
A térhatású hangok be- és kikapcsolásához . Sztereó
esetén azt a benyomást kelti, hogy a hangsugárzók
messzebb vannak.
9
10
1
18
Készenléti gomb
A TV készenléti üzemmódjának bekapcsolásához.
A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja
meg a 0-9, P – / + (Program – / +) vagy az AV
gombot.
2 Elalváskapcsoló
Kiválasztja azt az intervallumot, melynek
elteltével a készülék automatikusan készenléti
üzemmódba kapcsol (lásd a 9. oldalt).
3
4
AV
A forráslista megjelenítésére szolgál, amelyen
ki lehet választani a TV-t, az EXT1, AV/SVHS
pontokhoz csatlakozó kiegészítő berendezéseket,
számítógépet, HD-t vagy FM rádiót.
A hangerő beállításához.
10 Képernyő információ A programszám, hang üzemmód és
az elalváskapcsoló maradék idejének
megjelenítésére és törlésére szolgál.
16
17
(lásd a 10. oldalt).
Magyar
1
15 Némítás
Elnémítja vagy visszaállítja a hangot.
16 TV programok kiválasztása (P / +)
A következő vagy az előző program
kiválasztásához. A programszám és a hang
üzemmód megjelenik néhány másodpercre.
Néhány TV program esetében a program címe
megjelenik a képernyő alján.
17
/ Numerikus gombok
Programok közvetlen hozzáféréséhez. 2 jegyű
programszám esetében a második számjegyet
a gondolatjel eltűnése előtt meg kell adni.
18 Korábbi/jelenlegi program
A legutóbb megtekintett és az aktuális
program közötti átváltáshoz.
Teletext gombok (lásd a 11. oldalt)
Gyors üzembehelyezés
Amikor legelőször bekapcsolja a TV készüléket,
a képernyőn egy menü jelenik meg. Ezen
menüpont segítségével kiválaszthatja a menü
országát és nyelvét:
Magyar
Plug’n’Play
Ország
Nyelv
Í GB Æ
Angol
3 A keresés automatikusan elindul. Minden
elérhető TV program tárolása megtörténik.
Ez a művelet néhány percig eltarthat. A
képernyő megjeleníti a keresés állapotát és
a megtalált programok számát. A keresés
befejeződésével a menü eltűnik.
A kilépéshez vagy a keresés megszakításához
nyomja meg a H gombot.
MEGJEGYZÉS!
MEGJEGYZÉS!
Ha a fenti menü nem jelenik meg, a csatornák
beállításait az Automata tárolási módszer
segítségével végezzük el (lásd 7. oldal). Ha a
fenti menü jelenik meg, végezze el az alábbi
műveleteket.
1 Az ország kiválasztásához használja a távvezérlő
Î ï gombjait, és hagyja jóvá a Æ gombbal.
Ha az országa nem jelenik meg a képernyőn,
válassza ki ezt:
����� “...”.
������
2 Válassza ki a kívánt nyelvet a Í Æ gombok
használatával.
ATS (Automatikus hangolás) funkció
Ha az adó vagy a kábelhálózat elküldi az
automatikus sorrend jelet, a programok
a megfelelő módon lesznek megszámozva.
Ebben az esetben a beállítás meg is történik.
Ha nem ez a helyzet, a Sorbarendezés
menüt kell használnia a programok megfelelő
megszámozásához.
ACI (Automatikus csatornabeállítás)
funkció
Ha kábeles hálózatot vagy olyan TV csatornát
talál a rendszer, amely ACI jeleket küld,
megjelenik egy lista. ACI jelek nélkül a
csatornák a nyelv és ország beállításainak
megfelelően lesznek megszámozva.
A Sorbarendezés menü használatával lehet
átszámozni őket.
Néhány adó és kábeles hálózat elküldi a saját
sorrend paramétereit (régió, nyelv, stb.). Ebben
az esetben a Í Æ gombok segítségével jelölje
ki a kívánt választási lehetőségeket.
Programok sorbarendezése
1 Nyomja meg a H gombot. Megjelenik
a TV menü a képernyőn.
TV menü
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
4 Válassza ki a változtatni kívánt programszámot
a Î ï gombokkal és
����������������
nyomja meg a� Æ
gombot a sorbarendezési mód megadásához
(A kurzornyíl most balra mutat).
Indítás
Nyelv
Ország
Automatikus tárolás
Kézi tárolás
Sorbarendezés
Név
Æ
•
0
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
•
•
•
•
•
1
2
3
4
5
3 A ï gomb segítségével válassza ki a
Sorbarendezés pontot, és a Æ gombbal
lépjen be a sorbarendezési üzemmódba.
Æ
2 A ï gomb segítségével válassza ki az Indítás
menüt, majd a Æ gombbal lépjen be a menübe.
5 A Î ï gombok segítségével válassza ki az új
programszámot, és hagyja jóvá a Í gombbal.
(A kurzornyíl most jobbra mutat, és a
sorrend kialakítása befejeződött).
6 Ismételje meg a 4 és 5 lépést minden
olyan programszám esetében, amelyiket
át szeretne számozni.
7 A menüből történő kilépéshez nyomja
meg a Ë gombot.
Automatikus tárolás
TV menü
Indítás
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
Nyelv
Ország
Æ
Automatikus tárolás
Æ
Kézi tárolás
Sorbarendezés
Név
Í
Angol
Æ
Æ
Æ
Æ
3 Mielőtt elvégezné a csatornák automatikus
tárolását, válassza ki a kívánt nyelvet
* a Nyelv almenüben. a Í Æ gombokkal.
4 Válassza ki az Ország pontot a ï gomb
segítségével, és a Í Æ gombokkal válassza
ki a kívánt országot.
5 A ï gomb segítségével válassza ki az
Automatikus tárolás pontot, és a Æ
gomb segítségével elindíthatja a csatornák
automatikus keresését . Minden elérhető
TV program tárolása megtörténik.
Ez a művelet néhány percig eltarthat.
A kijelző megjeleníti a keresés állapotát és
a megtalált programok számát. A kilépéshez
vagy a keresés megszakításához nyomja meg a
H gombot.
6 A menüből történő kilépéshez nyomja meg a
gomb szimbólumot ide kell tenni!
MEGJEGYZÉS! : Ha az automatikus tárolás
közben megszakítja a keresést,a rendszer nem
fogja az összes csatornát tárolni. Ha az összes
csatornát szeretné tárolni, újra el kell végeznie
az automatikus tárolás teljes keresési műveletét.
Magyar
1 Nyomja meg a H gombot.
2 A ï gomb használatával válassza ki az Indítás
pontot, és a Æ gomb segítségével lépjen be az
Indítás menübe (A Nyelv pont ki van emelve).
* Anyelv kiválasztása
Ha valamilyen okból nem a megfelelő nyelvet
választotta ki, és nem érti a képernyőn megjelenő
üzeneteket, végezze el a következő lépéseket a
kívánt nyelv visszaállításához :
– n yomja le aËgombot az aktuális
menüből történő kilépéshez.
– n yomja meg a H gombot a TV menübe való
belépéshez.
– nyomja meg a ï gombot többször addig,
amíg a menü NEGYEDIK eleme ki nem
lesz emelve.
– n yomja meg a Æ gombot az Indítás menübe
történő belépéshez
– n yomja meg a Í Æ gombokat a kívánt nyelv
kiválasztásához (a menü most a kiválasztott
nyelven fog megjelenni). Ezután továbbléphet
a TV csatornák automatikus beállításához.
Kézi tárolás
Ez a menüpont arra használható, hogy
egyszerre egy programot tároljon a rendszer.
1 Nyomja meg a H gombot.
2 A ï gomb segítségével válassza ki az Indítás
menüpontot, és a Æ gomb használatával
lépjen be az Indítás menübe.
3 A ï gomb segítségével válassza ki a Kézi
tárolás pontot, és a Æ gombbal lépjen be
a Kézi tárolás menübe.
4 A Î ï gombok segítségével válassza ki a
Kézi tárolás menüben azokat az elemeket,
amelyeket hozzáigazítani vagy aktiválni szeretne.
TV menü
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
Kézi tárolás
Rendszer
Keresés : Æ
Programszám. Æ
Finomállítás Æ
Tárolás Æ
Európa
5 Rendszer : A Í Æ gombok segítségével
a következő lehetőségeket választhatja ki
Európa (automatikus felismerés*),
Franciaország (LL’ standard),
Egyesült Királyság (I standard),
Nyugat-Európa (BG standard),
Kelet-Európa (DK standard). vagy
* A Franciaország (LL’ standard) lehetőséget
kivéve Franciaországot kell választania.
6 Keresés :
Nyomja meg a Æ gombot. A keresés elindul.
Valahányszor talál a rendszer egy programot,
a keresés leáll, és a program neve megjelenik
(ha rendelkezésre áll). Menjen a következő
lépésre. Ha ismeri a kívánt program
frekvenciáját, ezt közvetlenül is megadhatja a
-tól
-ig gombok segítségével.
Ha semmilyen képet nem talál az eszköz, nézze
meg a “Hibakeresési tippeket” a 20-21. oldalon.
7 Programszám :
Adja meg a kívánt számot a
-tól
-ig vagy a Í Æ gombok segítségével.
8 Finomhangolás� :
Ha a vétel nem megfelelő, igazítsa ki a Í Æ
gombok segítségével.
9
Tárolás :
A változtatások tárolásához nyomja meg a Æ
gombot . A program tárolása megtörtént.
10 Ismételje meg a 6 -tól 9 -ig lépéseket
minden egyes tárolni kívánt program
esetében.
11 A menüből történő kilépéshez nyomja meg
aËgombot.
Csatornák elnevezése
Lehetőség van arra, hogy egy TV csatornához
nevet rendeljen.
1 Nyomja meg a
H
gombot.
Magyar
2 A
ï gomb segítségével válassza ki az Indítás
menüpontot, és a Æ gomb használatával
lépjen be az Indítás menübe.
TV menü
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
Æ
Æ
6 Tartsa lenyomva a Æ gombot, amíg a név
meg nem jelenik a TV képernyő felső, jobb
oldali sarkában. A név tárolása megtörtént.
Automatikus tárolás Æ
Kézi tárolás
Sorbarendezés
Név
Î ï gombok segítségével válassza
4 A
ki az elnevezni kívánt programot, és a Æ
gomb segítségével lépjen be az elnevezés
üzemmódba.
Î ï gombok segítségével válassza
5 A
ki a karaktereket (maximum 5 karakter),
közben a Í Æ gombokkal tud mozogni
a név mezőben.
Indítás
Nyelv
Ország
3 A
ï gomb segítségével válassza ki a Név
pontot, és a Æ gombbal lépjen be a név
üzemmódba.
Æ
Æ
8
Æ
Kép- és hangbeállítás
1 Nyomja meg a
H
A Képbeállítás leírása
gombot.
2 A Î ï gombok segítségével válassza
ki a Kép vagy a Hang pontokat.
3 A Í Æ gombokkal pedig lépjen
be a Kép vagy a Hang menübe.
TV menü
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
Kép
Fényerő
Szín
Kontraszt
Képélesség
Telítettség
Tárolás
39
A Hangbeállítások leírása
Equalizer : a hangszín beállításához
(basszustól: 100 Hz a szopránig : 8000 Hz).
Balansz : kiegyenlíti hozza a bal és jobb
oldali hangsugárzók hangját.
TV menü
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
Hang
Equalizer
Balansz
Deltahang
AVL
Incr Surround
Tárolás
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
•
•
•
•
•
100 Hz
300 Hz
1000 Hz
3000 Hz
8000 Hz
Æ
4 A Î ï gombok segítségével válasszon ki egy
kép- vagy hangbeállítást, és a Í Æ gombokkal
végezze el a változtatásokat.
5 A menüből történő kilépéshez nyomja
meg a Ëgombot.
Fényerő : a kép fényességét változtatja.
Szín : a szín intenzitását változtatja.
Kontraszt : a világos és sötét tónusok közötti
eltérést módosítja.
Képélesség : növeli vagy csökkenti a képélesség
szintjét a kép részleteinek kiemelése céljából.
Telítettség : a színhozzárendelést változtatja
: Hideg (kékebb), Normál (egyensúlyban) vagy
Meleg (vörösebb).
Tárolás : a kép módosításainak és beállításainak
tárolása.
Deltahang : a különböző csatornák és az EXT
csatlakozó között meglévő hangerőeltérést
kompenzálja. Megjegyzés : A 0 -tól 40 -ig
elhelyezkedő programokhoz egyéni hangerőt lehet
beállítani, míg a 41. vagy efölötti programok a
közös beállítási értékeket osztják meg.
AVL (Hanghatároló) : a hanghatásban fellépő
hirtelen emelkedést korlátozza különösen a
programok változásakor vagy reklámok alatt.
Incr. Surround: választhat az Incredible
Surround (Hihetetlen térhangzás) és a Sztereo
módok, valamint a Mono és Térhangzás módok
közül (Mono üzemmódban).
Ezeket a beállításokat a f gomb segítségével is
elérheti.
Tárolás : a hangbeállításokat tárolja.
A Kontraszt+ és az Elalváskapcsoló funkciók
2 A
ï gomb segítségével válassza ki a Funkciók
pontot, és a Æ gomb használatával lépjen
be a Funkciók menübe.
3 A Î ï gombok segítségével válassza ki az egyik
Funkciót, és a Í Æ gombokkal válasszon
ki egy lehetőséget vagy beállítást.
4 A
menüből történő kilépéshez nyomja
meg a Ëgombot.
A funkcióbeállítások leírása
Kontraszt+ :
– optimalizálja a kép kontraszt beállítását
a jobb láthatóság érdekében.
– válassza ki a Be lehetőséget a funkció
bekapcsolásához.
Elalváskapcsoló :
– válassza ki azt az *időintervallumot, amely
leteltével a rendszer automatikusan készenléti
üzemmódba kapcsoljon.
– válassza ki a Ki lehetőséget a funkció
kikapcsolásához.
*időintervallum
• 15, 30, 45 vagy 60 perc.
• 90 vagy 120 perc.
• 180 vagy 240 perc
Magyar
1 Nyomja meg a H gombot.
MEGJEGYZÉS! : Az Elalváskapcsoló használata
esetén azutolsó percben egy visszaszámláló fog
megjelenni a képernyőn. A távvezérlő bármely
gombjának megnyomásával törölheti
az Elalváskapcsoló beállítását.
Az Intelligens kép- és hangfunkciók használata
Az Intelligens kép funkció 5 képbeállítási
lehetőséget tartalmaz, ezek a következők : [kövér
betűvel!], Természetes, Lágy, Multimédia
és Személyes.
Ismételten nyomja le a
gombot addig,
amíg be nem keretezi azt a beállítást, amelyiket
használni szeretne.
Természetes
Gazdag
Lágy
Gazdag
Személyes
Az Intelligens hang funkció 4 hangbeállítási
lehetőséget tartalmaz, ezek a következők :
Színház, Zene, Beszéd és Személyes.
Ismételten nyomja le a
gombot addig,
amíg be nem keretezi azt a beállítást, amelyiket
használni szeretne.
Zene
vagy
Beszéd
Személyes
: Nagy fényerejű és éles
képbeállítások, amelyek világos
környezetben történő használatra
alkalmasak és arra, hogy a TV
minőségét megfelelő forrás mellett
demonstrálják.
Természetes : A
jánlott üzemmódbeállítás
nappali szobai használat és átlagos
jelerősség mellett.
Lágy.
vagy
Multimédia
Színház
A Képbeállítások leírása
: Gyenge minőségű jelekhez szánták.
Alkalmas a nappali szobában
történő használatra.
Multimédia : A legjobb grafikai alkalmazásokhoz.
Személyes : A
saját preferenciáinak megfelelő
képbeállításokat tartalmazza.
A Hangbeállítások leírása
Színház : N
yomatékosítja a mozgások
érzékelését (a basszus és a szoprán
is erősödik).
Zene
: Kihangsúlyozza az alacsony hangokat
(a basszus erősödik).
Beszéd : K
ihangsúlyozza a magas hangokat
(a szoprán erősödik).
Személyes : A saját preferenciáinak megfelelő
hangbeállításokat tartalmazza.
MEGJEGYZÉS! : A Személyes beállítás
az a beállítás, amelyet a fő menü Kép/Hang
menüpontjának használatával hozhat létre.
Ez az egyetlen beállítás az Intelligens Kép/Hang
beállításon belül, amelyet megváltoztathat.
Az összes többi beállítás gyárilag programozott.
Képarány beállítások
A képeket 16:9-es (széles képernyő) vagy 4:3-as (hagyományos képernyő) formátumban is fogadhatja).
A 4:3-as képarány esetében gyakran fekete csík látható a képernyő bal és jobb szélén.
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy optimalizálja a kép beállításait a képernyőjén.
Ha a televízió képernyője 4:3-as,
nyomja meg a
ë
gombot (vagy a Î ï gombokat) a megfelelő üzemmód kiválasztásához.
Magyar
4:3
Ez a formátum ajánlott, ha 4:3-as arányú képet szeretne megjeleníteni a képernyő
teljes felületének felhasználásával.
Széthúzott 4:3
Ha ezt a formátumot választja, a kép függőleges irányban megnyúlik, és így
csökkenti a vízszintes fekete csíkok kiterjedését.
Összenyomott 16:9
Ezt a formátumot javasoljuk, ha teljes képernyős képeket 16:9 arányúra szeretne
összenyomni. Ha ezt a lehetőséget választja, fekete vízszintes csíkokat
lehet majd látni a képernyő alsó és felső részén.
Ha a televízió képernyője 16:9-es,
nyomja meg a ë gombot (vagy Í Æ gombokat) a megfelelő üzemmód kiválasztásához. Ezt a TV
készüléket automatikus kapcsolóval is ellátták, amely kiválasztja a megfelelő képernyő formátumot,
feltéve, hogy a program elküldi az ehhez szükséges jelzést.
4:3
A kép 4:3-as formátumban jelenik meg, és fekete sáv látszik mindkét oldalon.
Nagyított 14:9
A kép 14:9-es formátumban jelenik meg, mindkét oldalon ott marad egy vékony
fekete sáv.
Nagyított 16:9
A kép 16:9-es formátumban jelenik meg. Ezt az üzemmódot javasoljuk, ha olyan
képeket jelenít meg, amelyek alul és felül fekete sávot tartalmaznak (postafiók
formátum).
Felirat láthatóvá tétele
Ezt az üzemmódot használhatja, ha 4:3-as arányú képeket szeretne a képernyő
teljes felületén megjeleníteni, miközben a felirat is látható.
Szuperszéles
Ezt az üzemmódot használhatja, ha 4:3-as arányú képeket szeretne a képernyő
teljes felületén megjeleníteni a kép oldalának megnagyobbításával.
Szélesvásznú
Ez az üzemmód a képernyő teljes felületén megjeleníti a képeket.
10
Teletext
A Teletext egy olyan információs rendszer, amelyet bizonyos csatornák sugároznak, és amely használatában
hasonlít az újságra. Biztosítja a hozzáférést feliratokhoz is a hallásproblémával küzdő nézők, valamint azok
számára, akik nem ismerik jól a sugárzott adás nyelvét (kábelhálózat, műholdas csatornák, stb.).
a teletext oldal TV
programra történő
rávetítése
6
7
3
5
1
2 Oldal kiválasztása
8
3 Közvetlen
A képernyő alján színes területek jelennek meg. A 4
színes gomb a különböző elemek, illetve a megfelelő
oldalak elérésére szolgál. Ameddig a színezett területek
villognak, az elem vagy oldal még nem elérhető.
4 Tartalomjegyzék
Ez a gomb a tartalomjegyzék oldalát hozza vissza
(általában a 100. oldal).
hozzáférés az
egyes elemekhez
2
4
5
Az aloldalak
megjelenítésének
leállítása és
újrakezdése
Kétoldalas
6
9
9
9
Nyomja meg egyszer a gombot a teletext
megjelenítéséhez. A főoldalon a különböző elérhető
elemek listája jelenik meg. Válasszon ki egy olyan csatornát,
amely tartalmaz teletext szolgáltatást. Nyomja meg a
gombot másodszor is, és a teletext oldal rá fog vetítődni
a TV programra. Nyomja meg a gombot harmadszor is,
ha szeretne kilépni a teletext üzemmódból.
Adja meg a szükséges oldal számát a 0 -tól 9 -ig gombok
vagy a P –/+ gombok segítségével. Példa: A 120. oldalhoz
adja meg a 120-as számot. A szám megjelenik a képernyő
bal felső sarkában. A számláló megállítja a keresést, amint
az oldalt megtalálta. Ismételje meg ezt az eljárást, ha egy
másik oldalt szeretne megtekinteni. Ha a számláló tovább
folytatja a keresést, ez azt jelenti, hogy a kívánt oldal nem
elérhető. Válasszon egy másik oldalszámot ebben az esetben.
Bizonyos oldalak aloldalakat is tartalmaznak, ezeket is egymás
után automatikusan megjeleníti a rendszer. Ez a gomb
használható az aloldalak megjelenítésének megállítására, illetve
9
újrakezdésére. A
jelölés jelenik meg a bal felső sarokban.
6 teletext
A kétoldalas teletext üzemmód be- és kikapcsolására
szolgál. Az aktív oldal a képernyő bal oldalán, a következő
oldal pedig a jobb oldalon jelenik meg. Nyomja meg a ë
gombot, ha szeretne egy oldalt a képernyőn megtartani (pl.
a tartalomjegyzék oldalát). Az aktív oldal ekkor jobb oldalon
jelenik meg. A normál üzemmódhoz való visszatéréshez
nyomja meg a ê gombot. MEGJEGYZÉS! : Csak a
16:9-es beállítás mellett alkalmazható.
7 Rejtett
A rejtett tartalom megjelenítésére vagy elrejtésére
szolgál (játékmegoldások ).
8 Oldal nagyítása
Lehetővé teszi az oldal felső vagy alsó részének
megjelenítését. Az újbóli gombnyomás hatására a kép
visszaváltozik normál méretűre.
9 Kedvenc oldalak
A képernyő alján megjelenített standard színes területek
helyett az első 40 csatornához tárolhatja 4 kedvenc oldalát,
amelyeket aztán a színes gombok használatával érhet el
(piros, zöld, sárga, kék). Ha a kedvenc oldalakat egyszer
beállítja, utána ezek fognak megjelenni alapértelmezettként,
valahányszor a teletext lehetőséget kiválasztja.
tartalom
Magyar
1 Teletext be/ki és
1 Nyomja meg a H gombot a kedvenc oldalak
üzemmód kiválasztásához.
gombokkal adja meg azt az oldalt,
amelyet kedvenc oldalként szeretne tárolni.
2 A
4
3 Tartsa lenyomva a megfelelő színes gombot 3
másodpercig. Az oldal tárolása megtörtént.
4 Ismételje meg a 3-4-es lépést a többi színes gombbal is.
5 A kedvenc oldal üzemmódból történő kilépéshez
nyomja meg a H gombot.
6 A teletext üzemmódból történő kilépéshez kétszer
nyomja meg a ¤ gombot.
11
A TV mint számítógép-monitor használata
MEGJEGYZÉS!
• Ha a TV-t számítógép-monitorként használja, az elektromágneses környezetben történő
használat miatt átlós irányú interferencia vonalakat lehet észlelni a képernyőn, de ez nem
befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A jobb teljesítmény érdekében jó minőségű DVI kábel használatát ajánljuk.
A PC menüpontok használata
Magyar
A TV-t számítógép-monitorként is használhatja.
Nyomja meg a H gombot a PC menü
megjelenítéséhez.
A Î ï gomb segítségével lépjen be a
beállításokba és a Í Æ gombbal válassza ki vagy
változtassa meg a beállításokat (a beállításokat
a rendszer automatikusan elmenti):
FIGYELEM!
A TV PC monitorként történő használatához
az alábbi lépést végre kell hajtani :
A TV DVI-I bemenetét csatlakoztatni kell a PC
DVI kimenetéhez. A csupán VGA csatlakozóval
rendelkező eszközt VGA-val lehet csatlakoztatni
egy DVI adapterhez. A csatlakoztatással kapcsolatos
további információért nézze meg a 16. oldalt.
PC menü beállítások
• Kép :
– Fényerő / Kontraszt: a fényerő és a
kontraszt beállításához.
– Vízszintes / Függőleges*: a kép vízszintes
és függőleges irányú elhelyezéséhez.
– Telítettség : a színhozzárendelést változtatja
: Hideg (kékebb), Normál (színek
egyensúlyban) vagy Meleg (vörösebb).
A PC üzemmód kiválasztása
Nyomja meg a távvezérlő
gombját
a Forráslista megjelenítéséhez.
Forrás
TV Æ
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
FM rádió
• A
udió kiválasztása : a TV-n megjelenő hang
kiválasztására szolgál (TV, PC vagy FM).
Forrás
TV
EXT1
AV / SVHS
PC Æ
HD
FM rádió
• Funkciók:
– Szakasz/Óra* : eltávolítja a vízszintes
(Szakasz) és függőleges (Óra) interferencia
vonalakat.
– Formátum : A szélesvásznú beállítás esetén
a teljes és az eredeti formátum közül választhat.
4:3-as képarány beállítása esetén csak az
Eredeti formátum választható.
– Automata beállítás* : A kép pozícióját
és a Szakasz/Óra beállításokat a rendszer
automatikusan kiválasztja.
A Î ï gomb segítségével válassza ki a PC-t,
és a Ægombbal kapcsolja be a TV-t PC
üzemmódban.
A TV üzemmódhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a
gombot, válassza ki a TV-t,
és hagyja jóvá a Æ gombbal.
Támogatott PC képformátumok
Analóg és digitális PC
üzemmód
1
2
3
4
5
6
Felbontás
640 x 350
640 x 480
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1280 x 768
√ Támogatott
12
X Nem támogatott
• V
isszatérés a gyári beállításokhoz: a gyári
beállításokhoz történő visszatérésre szolgál
(alapértelmezett beállítások).
* Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a
TV-hez egy VGA kimenettel rendelkező számítógép
csatlakozik.
20”/51 cm
23”/58 cm
4:3
VGA
16:9
WXGA
√
√
X
X
X
X
X
√
√
X
√
√
A TV használata HD (Nagy felbontás) üzemmódban
A
Î ï gomb segítségével válassza ki a HD
pontot, és a Æ gombbal kapcsolja a TV-t HD
üzemmódba.
A
TV üzemmódhoz történő visszalépéshez
nyomja meg a
gombot, válassza ki a
TV-t, és hagyja jóvá a Æ gombbal.
FONTOS
A TV HD üzemmódban történő használatához végre kell hajtani az alábbi lépéseket:
A HD menük használata
Nyomja meg a H gombot a HD menü
megjelenítéséhez.
Csatlakoztassa a HD forrás DVI kimenetét
az LCD TV DVI-I Be bemenetéhez. Ha a HD
forrás csak HDMI csatlakozóval rendelkezik,
szüksége lesz egy DVI-HDMI kábelre is.
Csatlakoztassa a HD forrás Audió (piros
és fehér) kimenetét a TV DVI Audió
bemenetéhez. A csatlakozással kapcsolatos
további információért nézze meg a 18. oldalt.
MEGJEGYZÉS : Az Indítás pontot nem lehet
elérni a HD menüben. HD üzemmódban NEM
létezik az Indítás funkció.
HD Kép- és hangbeállítások
N
yomja meg a távvezérlő
gombját
a Forráslista megjelenítéséhez.
A HD kép- és hangbeállítások ugyanolyan funkciókkal
rendelkeznek, mint a TV kép- és hangbeállítások,
és éppen ugyanúgy működnek (lásd 8. oldal).
Forrás
Forrás
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
FM rádió
A Î ï gomb segítségével lépjen be a
beállításokhoz és a Í Æ gombbal válassza
ki vagy változtassa meg a beállításokat.
HD indítási menü
A HD üzemmód kiválasztása
TV Æ
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
FM rádió
Magyar
HD üzemmód
A HD (Nagy felbontású) üzemmód a DVI-I
bemeneten keresztül tisztább és élesebb képek
élvezetét teszi lehetővé, ha olyan HD adót/
berendezést használ, amely képes nagy felbontású
programok közvetítésére.
HD Funkciók
• Elalváskapcsoló : Lásd az “Elalváskapcsoló
használata” részt a 9. oldalon.
• V
ízszintes eltolás : a kép vízszintes
pozíciójának beállításához. Æ
Támogatott HD képformátumok
Analóg és digitális HD
üzemmód
20”/51 cm
23”/58 cm
4:3
16:9
VGA
Jelformátum
1
2
SDTV 480i
SDTV 576i
Analóg
√
√
3
4
5
6
EDTV 480p
Digitális
WXGA
Analóg
Digitális
X
√
X
X
√
X
√
√
√
EDTV 576p
√
√
HDTV 720p
√
X
X
√
√
√
√
HDTV 1080i
X
√
√
√
√ Támogatott
X Nem támogatott
13
A TV használata FM rádióként
A TV-t FM rádióként is használhatja
a rádióhallgatás élményéért.
Magyar
FIGYELEM!
A TV FM rádióként történő használatához
az alábbi lépéseket kell végrehajtani :
& Csatlakoztassa a rádióantenna vezetékét
a TV hátoldalán lévő FM Antenna aljzathoz.
TV
75Ω
:
FM
ANT
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
EGJEGYZÉS : A Kép beállításait nem
M
lehet elérni az FM rádió menüből.
A Rádió menüben NINCSEN Kép funkció.
A Rádió menü beállításai
• Indítás
– Nyelv : Válassza ki a kívánt nyelvet a
menü megjelenítéséhez.
* A nyelv kiválasztása
H
a valamely okból nem megfelelő nyelvet
választott, és nem érti a képernyőn megjelenő
utasításokat, a 7. oldalon megtalálja azokat
az utasításokat, amelyekkel visszaállíthatja
a kívánt nyelve[MÁS BETŰ, ÉS NEM KÖVÉR!].
é Nyomja meg a távvezérlő
gombját
a Forráslista megjelenítéséhez.
– Automatikus tárolás : A rádióállomásokat
automatikusan beállítja (teljes keresés).
Forrás
TV Æ
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
FM rádió
MEGJEGYZÉS! : Ha az automatikus tárolás
közben megszakítja a keresést, a rendszer
nem fogja tárolni az összes csatronát. Ha az
összes rádiócsatornát tárolni szeretné, meg
kell ismételnie az automata tárolás teljes
keresési eljárását.
Forrás
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
FM rádió Æ
Î ï gomb segítségével válassza ki az
3 A
FM rádió pontot, és a Æ gombbal kapcsolja
a TV-t FM rádió üzemmódba.
4 A TV üzemmódhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a
gombot, válassza ki a
TV-t, és hagyja jóvá a Æ gombbal.
Az FM rádió menük használata
N
yomja meg a H gombot az FM rádió
menü megjelenítéséhez.
Rádió Menü
Indítás
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
Nyelv
Ország
Æ
Automatikus tárolás
Æ
Kézi tárolás
Sorbarendezés
Név
Í
Angol
Æ
Æ
Æ
Æ
A Î ï gomb segítségével lépjen be a
beállításokhoz, és a Í Æ gombbal válassza
ki vagy változtassa meg a beállításokat.
14
– Kézi tárolás : A rádióállomásokat manuálisan
állítja be (keresés állomásonként). Válassza
ki a programszámot. a ï gombbal, és adja
meg a kívántprogramszámot a Í Æ gomb
segítségével.
A
telepítés bekapcsolásához válassza ki a
Tárolás pontot, és nyomja meg a Æ gombot.
Az FM rádió csatorna tárolása megtörtént.
– Sorbarendezés : Pontosan úgy működik,
mint a TV Sorbarendezés funkciója (lásd 6. oldal).
– Név : Pontosan úgy működik, mint a TV Név
funkciója (lásd a 8. oldalt).
MEGJEGYZÉS : A Rádió menüben az
Ország beállítás nem elérhető A Rádió
Telepítés menüjében nincs Ország funkció.
A TV használata FM rádióként
Az FM rádió menük használata
Rádió menü
Kép
Hang
Funkciók
Indítás
Hang
Equalizer
Balansz
Deltahang
AVL
Incr Surround
Tárolás
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
•
•
•
•
•
100 Hz
300 Hz
1000 Hz
3000 Hz
8000 Hz
• Funkciók
– Képernyővédő : A képernyővédő funkció
bekapcsolásához válassza ki a “Be”
lehetőséget . A kikapcsoláshoz válassza
ki a “Ki” lehetőséget.
Magyar
• Hang
A
Rádió Hangbeállítások ugyanazokkal a funkciókkal
rendelkeznek mint a TV hangbeállítások, és
teljesen ugyanúgy működnek (lásd a 8. oldalon).
• Elalváskapcsoló : Lásd az “Elalváskapcsoló
funkció használata” ” részt a 9. oldalon.
Æ
MEGJEGYZÉS : A Rádió menüből a
Deltahang beállítások nem elérhetőek .
Rádió Hangbeállítások menüjében nincs meg
a Deltahang funkció.
A Rádió hangfunkcióinak használata
A Rádió Intelligens hang funkciója 4
üzemmódot tartalmaz, ezek a következők :
Klasszikus, Jazz, Pop és Személyes.
A Személyes beállítások kivételével az összes
üzemmód beállításait a gyártó programozta.
meg. A hangmenüben a kívánt frekvenciát a
Személyes üzemmód alkalmazásával állíthatja be.
A kívánt frekvenciák kiválasztása után válassza ki
a Tárolás lehetőséget, és a személyes beállítások
elmentéséhez nyomja meg a Æ gombot.
A Rádió hangbeállítások ugyanazokkal a funkciókkal
rendelkeznek mint a TV hangbeállítások,
és ugyanúgy működnek (lásd a 8. oldalon).
Ismételten nyomja le a
gombot addig,
amíg be nem keretezi azt a beállítást, amelyiket
használni szeretné.
Klasszikus
Jazz
Pop
Személyes
15
Kiegészítő berendezések csatlakoztatása
A televízió rendelkezik 1 külső csatlakozóval a készülék alján (EXT1) és néhánnyal az oldalán.
Magyar
Nyomja meg a távvezérlő
gombját a Forráslista megjelenítéséhez. A Î ï gomb segítségével
válassza ki az EXT1, AV/SVHS, PC, HD vagy Rádió lehetőségeket attól függően, hogy milyen eszközt
csatlakoztatott a TV-hez. A Æ gomb segítségével kapcsolja be a kívánt üzemmódot.
R
AUDIO
IN
L
TV
75Ω
:
VIDEO
IN
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
FM
ANT
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
Felvevő (DVD-felvevő/videomagnó csatlakoztatása
TV
75Ω
:
FM
ANT
EXT1
DVI-I
(HD/PC)
Forrás
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
FM rádió
Æ
AV gomb
3
2
1
DEKÓDER
4
FELVEVŐ
Csatlakoztassa az antenna kábelét 1. Használjon jó minőségű SCART kábelt 2 az optimális képminőség
érdekében. Ha a felvevő nem rendelkezik SCART csatlakozóval, a csatlakoztatás kizárólag az
antennakábelen keresztül lehetséges 3. Ehhez be kell hangolnia a felvevőkészülékét, és a tesztjelet hozzá
kell rendelnie a 0 számú programhoz,vagy a tesztjelet tárolnia kell valahol a 90 és 99 számú programok
között (lásd Kézi Tárolás a 6. oldalon). Nézze meg a felvevőkészülék kézikönyvét is.
A Forráslista megjelenítéséhez nyomja meg a
gombot, és a Î ï gomb segítségével válassza ki az EXT1
lehetőséget. A Æ gomb segítségével a kiválasztott forrásra kapcsolhat.
Dekóder csatlakoztatása
Csatlakoztassa a dekódert egy SCART 4 segítségével a felvevőkészülék második SCART
csatlakozójába. Nézze meg a felvevőkészülék kézikönyvét is. A dekódert közvetlenül az EXT1 aljzathoz
is csatlakoztathatja egy SCART kábel segítségével.
FONTOS : A Canal + dekóder csatlakoztatásához kizárólag az EXT 1 scart bemenetet használja.
16
Kiegészítő berendezések csatlakoztatása
A számítógép csatlakoztatása
DVI (PC) és DVI-I (TV) csatlakozás
FM
ANT
EXT1
DVI-I
(HD/PC)
Magyar
TV
75Ω
:
PC
DVI csatlakozóval
Forrás
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
FM rádió
R
AUDIO
IN
L
VIDEO
IN
Æ
S-VIDEO
AV gomb
DVI
AUDIO
IN
TV
75Ω
:
FM
ANT
EXT1
DVI-I
(HD/PC)
PC
VGA
csatlakozóval
R
AUDIO
IN
L
VGA - DVI
adapter
VIDEO
IN
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
& Csatlakoztassa a számítógép DVI kimenetét az LCD TV DVI-I bemeneti aljzatába. Ha a számítógép
csak VGA csatlakozóval rendelkezik, DVI-VGA kábellel csatlakoztassa a számítógépet.
Csatlakoztassa a számítógép Audió kimenetét a TV DVI AUDIO IN bemenetéhez.
3
Nyomja meg a
gombot a Forráslista megjelenítéséhez és a Î ï gomb segítségével válassza ki a
PC-t. A Æ gomb segítségével kapcsoljon a kiválasztott forrásra.
17
Kiegészítő berendezések csatlakoztatása
Nagy felbontású (HD) berendezés csatlakoztatása
DVI és DVI-I csatlakozás
Magyar
TV
75Ω
:
FM
ANT
EXT1
HDMI és DVI-I csatlakozás
TV
75Ω
:
DVI-I
(HD/PC)
R
FM
ANT
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
HD berendezés
L
VIDEO
IN
L
VIDEO
IN
S-VIDEO
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
HD berendezés
DVI
AUDIO
IN
CVI és DVI-I csatlakozás
Forrás
TV
75Ω
:
FM
ANT
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
FM rádió
Æ
AV gomb
Piros/zöld/kék
csatlakozók
1
R
AUDIO
IN
L
Fehér
vagy piros
csatlakozók
VIDEO
IN
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
2
A TV képes fogadni a HD berendezés nagyfelbontású jeleit az alábbi csatlakoztatás mellett.
& Csatlakoztassa a HD berendezés DVI / CVI kimenetét az LCD TV DVI-I bemenetéhez .
Ha a HD berendezés csak HDMI csatlakozóval rendelkezik, szüksége lesz egy DVI-HDMI
adapterre is (lásd a fenti diagramot).
é Csatlakoztassa a HD forrás Audió (piros és fehér) kimenetét a TV DVI Audio In bemenetéhez.
“3 Nyomja meg a
gombot a Forráslista megjelenítéséhez, és a Î ï gomb segítségével válassza ki aHD-t.
A Æ gomb segítségével kapcsoljon a kiválasztott forrásra.
18
Kiegészítő berendezések csatlakoztatása
Egyéb berendezések (műholdvevő, dekóder, játékkonzol, stb.) csatlakoztatása
EXT1
FM
ANT
Forrás
DVI-I
(HD/PC)
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
FM rádió
Æ
Magyar
TV
75Ω
:
AV gomb
1
3
4
2
FELVEVŐ
& Az ábra alapján csatlakoztassa az antennakábeleket 1 , 2 és 3 (csak abban az esetben, ha a kiegészítő
berendezés rendelkezik TV antenna be-/kimenettel). Bármelyik eszközről legyen is szó, azt SCART kábel
segítségével csatlakoztassa az 4 EXT1 scart bemenetbe a lehető legjobb képminőség érdekében.
é A felvevőkészülék csatlakoztatásához hasonlóan a kiegészítő berendezéseknek is a tesztjelét keresse.
“ A Forráslista megjelenítéséhez nyomja meg a
gombot és a Î ï gomb segítségével válassza ki TÖRLENDŐ!
az EXT1 lehetőséget. A Æ gomb segítségével kapcsoljon a kiválasztott forrásra.
Fényképezőgép, kamkorder, fejhallgató csatlakoztatása
R
AUDIO
IN
R
AUDIO
IN
L
L
VIDEO
IN
VIDEO
IN
S-VIDEO
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
DVI
AUDIO
IN
Fényképezőgép vagy kamkorder
satlakoztassa a fényképezőgépet vagy kamkordert az ábra alapján.
&C
éM
ono berendezések esetén a VIDEO IN (sárga) és AUDIO L (fehér) csatlakozókat használja.
Sztereó berendezések esetén csatlakoztassa az AUDIO R (piros) kimenetet is. Ha készüléke
rendelkezik S-VHS csatlakozóval, az S-video kábelt az S-VIDEO bemenethez csatlakoztassa
a VIDEO IN bemenet helyett.
MEGJEGYZÉS! : Az S-VIDEO kapcsolat felül fogja írni a VIDEO IN kapcsolatot, ha mindkét
kapcsolat egyidejűleg fennáll.
“A
Forráslista megjelenítéséhez nyomja meg a
gombot, és a Î ï gomb segítségével válassza
ki az AV /SHVS lehetőséget. A Æ gomb segítségével kapcsoljon a kiválasztott forrásra.
Fejhallgató
& Illessze be a csatlakozódugót a fejhallgató aljzatába az ábrán látható módon.
é Az optimális teljesítmény érdekében a fejhallgató impedanciája 32 és 600 Ohm között legyen.
Megjegyzés : A TV hangját a rendszer elnémítja. Csak a fejhallgató hangját fogja hallani.
19
Hibakeresési tippek
Magyar
Az alábbi lista tartalmazza azokat a hibajelenségeket, amelyekkel a TV használata során találkozhat. A
szerviz hívása előtt hajtsa végre ezeket az egyszerű ellenőrző lépéseket.
20
Hibajelenség
Nincs kép
Lehetséges okok
Tennivalók
• Nem megfelelő tápellátás
• A TV nincs bekapcsolva
• Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően
csatlakozik-e a konnektorba és a TV-hez
• Ha még mindig nincs tápellátás, húzza ki a dugót a
konnektorból. Várjon 60 mp-ig, és dugja vissza a
csatlakozót. Kapcsolja be újra a TV-t.
• Nyomja meg a TV be-/kikapcsoló gombját.
Gyenge a vétel (havas
kép és zaj)
• Rossz az
antennacsatlakozás
• Gyenge minőségű
közvetítés
• Rossz a TV-rendszer
• Ellenőrizze az antenna csatlakozását a TV hátoldalán.
• Próbálja meg kézzel beállítani a képet (lásd a 7. oldalt).
• A megfelelő TV-rendszert választotta? (lásd a 7. oldalt).
Nincs kép
• Hibás (antenna)kábel
• Rossz forrás van
kiválasztva.
• Ellenőrizze, hogy a SCART kábelek és az antenna
megfelelően csatlakozik-e
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő forrás van-e kiválasztva.
Nyomja meg a
gombot a Forráslista
megjelenítéséhez, és válassza ki a megfelelő forrást.
Nincs hang bizonyos
csatornákon
• Rossz a TV-rendszer
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő TV-rendszer van-e
kiválasztva (lásd a 7. oldalt).
Nincs hang
• A hangerőszint 0
• A hang némítva van
Hang interferencia
• Elektromos eszközök
• Próbáljon meg kikapcsolni minden használatban
lévő elektromos eszközt, például a hajszárítót, porszívót.
Nem érthető a
kiválasztott nyelv
• Véletlenül rossz nyelv
lett kiválasztva
• Nyomja meg a Ë gombot az aktuális menüből
Nyomja meg a H gombot a főmenü kiválasztásához.
A ï gomb segítségével válassza ki a főmenü negyedik
elemét. A Æ gomb segítségével lépjen be a következő
menüszintre, és a Í Æ gomb használatával válassza ki
a megfelelő nyelvet.
A TV nem reagál a
távvezérlőre
• Nem jól helyezte be az
elemeket
• Kimerültek az elemek
• Ellenőrizze, hogy az elemeket megfelelő módon
helyezte-e be a készülékbe.
• Cserélje ki az elemeket.
Piros, kék, zöld és
fekete pöttyök
jelennek meg a
képernyőn
• A folyadékkristály
sajátossága
• Ez a tünet nem utal problémára. A folyadékkristály
igen nagy pontosságú technológiával készül a finom
képmegjelenítés érdekében. Alkalmanként néhány
nem aktív pixel jelenhet meg a képernyőn állandó
piros, kék, zöld vagy fekete pontként. Ez nem
befolyásolja a készülék működését.
• Próbálja meg növelni a hangerőt.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e némítva a hang. Ha a
némítás üzemmód be van kapcsolva, a ( [)
kikapcsoláshoz nyomja meg a
gombot
• A távvezérlővel közvetlenül a TV érzékelőjére célozzon.
• A készülékhez. fejhallgató • Húzza ki a fejhallgatót.
csatlakozik
Akadozik vagy villog a • * HDCP (lásd a
kép HD üzemmódban
kifejezések magyarázatát.
hitelesítés nem sikerült
• Zaj jelenik meg a képernyőn, ha a csatlakoztatott
digitális készülék (DVD-lejátszó vagy beltéri egység) * HDCP hitelesítése nem siekrült. Ellenőrizze a csatlakoztatott digitális készülék használati utasítását.
• Használjon szabványos HDMI-DVI kábelt. Nincs hang vagy kép, de • A készülék készenléti
az előlapi piros jelzőfény
állapotban van
világít
• Nyomja meg a
gombot.
Hibakeresési tippek
Tünet
Nem érem el az
üzemmódot.
Lehetséges okok
A PC üzemmódok
nem működnek
• Hibás csatlakoztatás
S-Video színei
halványak
Fekete csík látható
képernyő alsó és
felső részén PC
üzemmódban
• In AV, EXTERNAL vagy
Indítás menüt
Tennivalók
• Nyomja meg az AV gombot, és válassza ki a TV HD
üzemmód A Menü gomb segítségével most el tudja
érni az Indítás menüt.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat. (Lásd a TV használat a
“számítógép-monitorként” című részt a 15.
Magyar
oldalon).
• Rossz forrás van kiválasztva • Ellenőrizze, hogy a megfelelő forrás van-e kiválasztva.
Nyomja meg a
gombot a Forráslista
megjelenítéséhez, és válassza ki a megfelelő forrást.
• Rossz a megjelenítés
• Ellenőrizze, hogy a számítógépet megfelelő
felbontásra állította-e (Lásd “A TV használata
számítógép-monitorként” című részt a 17. oldalon).
• Rossz a PC grafikus• Ellenőrizze a PC grafikus kártyájának beállítását.
kártyájának beállítása
• A jel hibás érzékelése
• Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik-e.
• Nyomja meg a P + gombot a távvezérlőn, és
léptessen egy csatornát fel, majd egyet vissza.
• Állítsa a PC frissítési sebességét 60 Hz-re.
• Túl nagy a PC frissítési
sebessége
Kifejezések magyarázata
DVI (Digital Visual Interface - Digitális képcsatlakozó) :
A digitális csatlakozó szabványát a Digital Display Working
Group (DDWG) készítette analóg jelek digitálissá
alakításához, így az analóg és a digitális monitorok
is megfelelő jelet kaphatnak.
VGA (Video Graphics Array) : grafikus kijelzőrendszerek
általános szabványa PC-k számára.
RGB jelek : Három videojelet jelöl: piros, zöld és
kék, amelyek a képet alkotják. A jelek használata
jobb képminőséget biztosít.
S-VHS jelek : Két különálló videojelről van szó (Y/C),
melyek az S-VHS és Hi-8 felvételi szabványból
származnak. Az Y fényerő jelek (fekete és fehér)
és a C színjelek külön-külön vannak tárolva a szalagon.
Ez jobb képminőséget biztosít, mint a hagyományos
video (VHS és 8 mm), ahol az Y/C jelek egyetlen
videojelbe vannak keverve.
NICAM hang : Olyan eljárás, amely a hangot digitális
formában tudja továbbitani.
16:9 : A képernyő szélesség/magasság arányára
vonatkozik. A széles képernyőjű televíziók aránya
16/9, a hagyományos TV-k aránya pedig 4/3.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Nagy
felbontású multimédia csatlakozó) : Tömörítetlen,
teljesen digitális audió/video csatlakozást biztosít a TV
és bármilyen HDMI kimenettel rendelkező audió/video
eszköz (pl. beltéri egység, DVD-lejátszó, házimozi
erősítő) között. A HDMI támogatja a kibővített és
nagy felbontású képet és a kétcsatornás digitális hangot.
Rendszer : A televíziós adások sugárzása nem
ugyanúgy történik in az egyes országokban.
Különböző szabványok léteznek: BG, DK, I, és LL’.
A Rendszerbeállítás (6. oldal) segítségével lehet
kiválasztani a megfelelő szabványt. Ezt nem szabad
összekeverni a PAL vagy a SECAM színkódolással.
A PAL rendszert használják a legtöbb európai országban,
a SECAM-ot pedig Franciaországban, Oroszországban
és a legtöbb afrikai országban. Az Egyesült Államokban
és Japánban eltérő rendszert, az NTSC-t használják.
HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection
- Nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem):
A HDCP titkosítja a digitális tartalom átvitelét a
képforrás vagy adó (pl. számítógép, DVD-lejátszó
vagy beltéri egység) és a digitális megjelenítő vagy
vevő (pl. monitor, televízió vagy projektor) között.
21
© 2007 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
Document order number: 3139 125 39021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising