Philips | 50PFL3008H/12 | Owner's Manual | Philips 3000 series Full HD Ultra Slim LED TV 50PFL3008H/12 Felhasználói kézikönyv

Philips 3000 series Full HD Ultra Slim LED TV 50PFL3008H/12 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Tartalomjegyzék
Fontos
Fontos.....................................................................1
A TV-készülék használata ....................................2
Remote távirányító .............................................2
Értesítések, jellemzők és kiegészítők..................3
Energiahatékonyság............................................3
TV görgető gomb.................................................3
Be-ki kapcsolás...................................................3
Első bekapcsolás.................................................3
Médiaböngésző menü.........................................4
Média fájlok lejátszása egy USB háttértárról.......4
Egy program rögzítése........................................4
Mielőtt telepítené és használná a TV-készüléket, olvassa
el és értelmezze a Biztonsági füzetben lévő összes
információt. Amennyiben ezen utasítások be nem
tartásából kár származik, ezeket a garancia nem fedi.’
A régi berendezés és az elemek ártalmatlanítása
Kérjük, ezt a TV-készüléket vagy elemet nem
szabad rendes háztartási hulladékként elhelyezni.
Amennyiben el akarja helyezni ezt a terméket
vagy az elemet hulladékként, vegye figyelembe a
hulladékgyűjtő-rendszereket vagy létesítményeket
a szabályszerű újrahasznosítás céljából.
Megjegyzés: A lent látható Pb jel az elemek esetében azt
jelenti hogy ez az elem ólomot tartalmaz.
Időzített felvétel ..................................................4
Azonnali felvétel..................................................4
A felvett műsorok megtekintése ..........................5
A TV-készülék beállításainak módosítása...........5
Az opciók megjelenítése......................................5
Hangbeállítások...................................................5
A szülői beállítások konfigurálása........................5
Elektronikus programfüzet (EPG)............................5
Műsorokhoz tartozó opciók..................................5
A TV-készülék frissítése........................................6
Hibaelhárítás..........................................................6
Műszaki adatok......................................................7
Magyar - 1 -
Termékek Elemek
A TV-készülék használata
Remote távirányító
MEGJEGYZÉS: A távirányítási tartomány nagyjából
7m/23ft.
Teletext
A belépéshez nyomja le a TEXT gombot A Mix/
keverés mód aktiváláshoz nyomja le mégegyszer.
A kilépéshez nyomja le újra Kövesse a digitális
teletext képernyőn megjelenő utasításokat.
Digitális teletext (csak az Egyesült
Királyságban)
A digitális szöveginformáció megtekintéséhez
nyomja le a TEXT gombot újra. Használja a színes
gombokat, a kurzorgombokat és az OK gombot. A
működtetés eltérő lehet a digitális teletext tartalmától
függően. Kövesse a digitális teletext képernyőn
megjelenő utasításokat.
1. Készenlét
2. Stop (Médiaböngésző módban)
3. Lejátszás (Médiaböngésző módban) /
Lejátszás-diavetítés (Médiaböngészőben)
4. Gyors visszacsévélés (Médiaböngésző
módban)
5. AV / Forrás kiválasztása
6. TV
7. Elektornikus program ajánló(DVB
csatornákon)
8. Navigációs gombok (Fel/Le/Balra/Jobbra)
9. Program rögzítés
10. Program léptetése le / Oldal léptetése fel
11. Elnémítás
12. Hangerő csökkentése
13. Zöld gomb / Eltávolítása a listából (EPGben) / Az összes megjelölése/megjelölés
törlése (a kedvenclistában)
14. Piros gomb
15. Számgombok
16. Feliratozás be-ki (DVB csatornákon)
17. Teletext / Keverés (TXT üzemmódban)
18. Kék gomb/Csatornalist szerkesztése/
Szűrés (a Kedvencek listában és az
Elektronikus műsorfüzetben)
19. Sárga gomb / Időzítés rendezése (EPGben)
20. Hangerő növelése
21. Program léptetése fel / Oldal léptetése le
22. Hátsó / Vissza / Index oldal (TXTüzemmódban)/Csat
23. Mono/Stereo - Duális I-II / aktuális nyelv
(*) (DVB csatornákon)
24. Rendben (Elfogadás) / Tart (a TXT
módban) / Csatorna Listák Szerkesztése
25. Info / megjelenítése (TXT-üzemmódban)
26. Menü be-ki / Kilépés (Médiaböngésző
módban)
27. Kép zoom
28. Gyors lejátszás (Médiaböngésző módban)
29. Szünet (Médiaböngésző módban) /
Idõzített felvétel
Magyar - 2 -
Értesítések, jellemzők és kiegészítők
Be-ki kapcsolás
A TV bekapcsolása
Energiahatékonyság
A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is.
Ez a TV-készülék energiahatékony:
• Energiatakarékos mód (ECO): Alkalmazhat egy
energiatakarékos képbeállítások kombinációját.
A TV-készülék nézése közben nyomja meg a
Menü gombot, és az Energiatakarékos Üzemmód
beállításai a Főmenü Képbeállításaiban találhatók.
• Képmód kiválasztás: Ha a TV-készüléket csak
audió hallgatására kívánja használni, kikapcsolhatja
a képernyőt. A többi funkció normálisan működik.
A TV-készülék nézése közben nyomja le a Menü
gombot, és válassza ki a Kép opciót, majd az
Energiatakarékos üzemmód opció alatt válassza ki
a 'Kép ki' opciót.
• Megjegyzés: Ha a TV-készüléket hosszú ideig nem
használja, húzza ki a TV-készüléket a konnektorból.
TV görgető gomb
A TV-készülék oldalán lévő görgető gomb lehetővé
teszi a hangerő beállítását, a a csatornák módosítását
és a TV-készülék stand-by módba váltását.
• Nyomja meg az “ ” gombot, a CH- vagy CH+ vagy
egy számgombot a távirányítón.
• A TV-készülék készenlétről történő átváltása
közben nyomja le az oldalsó funkciókapcsolót.
Megjegyzés: Ha a TV-készüléket magára hagyta és nem
működteti egy ideig, a TV-készülék készenléti üzemmódba
vált. Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik meg:
“Készenlét állapot, nincs beavatkozás” Nyomja le az OK
gombot a folytatáshoz.
A TV kikapcsolása
• Nyomja le a “ “ gombot a távkapcsolón, vagy
nyomja le az oldalsó funkciókapcsol, amíg a TV
készenléti módra vált.
Megjegyzés: A TV teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati
kábelt a konnektorból.
Első bekapcsolás
A TV-készülék első bekapcsoláskor megjelenik a
nyelv kiválasztása menü. Válassza ki a kívánt nyelvet
és nyomja le az OK gombot.
A TV-készülék az Első telepítés menü követésével
állítható be.
Az antenna beállítása
A digitális földi TV műsorok kereséséhez válassza ki az
ANTENNA opciót a Keresési típus képernyőről.
A keresés végén egy LCN (*) segítségével
létrehozott csatorna lista jelenik meg a képernyőn.
Válassza ki az "Igen" opciót és nyomja le az OK
gombot a lista tárolásához.
A Csatornalistából való kilépéshez és a TV nézéséhez
A hangerő megváltoztatása: Növelje a hangerőt a
gomb felfelé görgetésével. Csökkentse a hangerőt a
gomb lefelé görgetésével.
Csatornák váltása:
1. Nyomja le a görgető gomb közepét, és a képernyőn
megjelenik a csatorna információk felirat.
2. Görgessen a tárolt csatornák között a gomb felfelé
vagy lefelé nyomásával.
A forrás váltása:
1. Nyomja le a gomb közepét kétszer és a képernyőn
megjelenik a forráslista.
nyomja meg az “ ” gombot.
(*) Az LCN a logikai csatornaszám rendszer, amely
az elérhető adásokat a felismert csatorna sorszám
szerint rendszerezi.
Kábel beállítása
A KÁBEL opció kiválasztása után nyomja le a
távirányító OK gombját. Az automatikus telepítéshez
válassza az IGEN-t, majd nyomja le az OK gombot. A
képernyőről kiválaszthatja a frekvenciatartományokat
is.
Adja meg kézzel a frekvenciatartományt a
számgombok segítségével.
Megjegyzés: A keresés ideje kiválasztott keresési
léptetéstől függ.
2. Görgessen a rendelkezésre álló források között a
gomb felfelé vagy lefelé nyomásával.
A TV-készülék készenléti módba váltásához:
Nyomja le a gomb közepét és tartsa lenyomva néhány
másodpercig, a TV készenléti módra vált.
Magyar - 3 -
Médiaböngésző menü
ü
Ismétlés/Keverés Mód működtetése
A lejátszás a
gombbal és aztán az
aktiválással lehetséges
A lejátszás az OK
gombbal, és aztán az
aktiválással lehetséges
A lejátszás az OK/
gombbal, és aztán az
aktiválással lehetséges
A lejátszás az OK/
gombbal, és aztán az
aktiválással lehetséges
A TV-készülék lejátsza a következő fájlt, majd megismétli a teljes listát.
A fájl ismétlődve kerül lejátszásra (ismétlés).
A fájl véletlenszerű módon kerül lejátszásra.
A fájl lejátszása véletlenszerűen folytatódik, és a véletlenszerű lejátszás
folytatódik.
Média fájlok lejátszása egy USB háttértárról
A M é d i a b ö n g é s z ő s e g í t s é g é v e l a T V- h e z
csatlakoztatott USB háttértáron tárolt fényképek,
zene és filmfájlok jeleníthetők meg. Csatlakoztassa
az USB háttértárat az egyik USB bemenetre a
TV hátoldalán. “
” gomb Médiaböngésző mód
közbeni lenyomásával megnyílnak a Kép, Hang és a
Beállítások opciókM" " gombot. A Médiaböngészőt
a Beállítások menü használatával állíthatja be.
FONTOS! Mentse le a fájlokat, mielőtt bármit
csatlakoztatna a TV-készülékhez. A gyártó
nem vállal felelősséget a fájlok bárminemű
károsodásáért vagy az adatvesztésért. Bizonyos
típusú USB-eszközök, pl. MP3-lejátszók vagy USB
merevlemezek/háttértárak nem kompatibilisek
ezzel a TV-készülékkel.
Egy program rögzítése
Az első használat előtt formázza az USB flash
meghajtót / eszközt. Ehhez nyomja meg az OK
gombot, amíg a Lemezformázás üzenet megjelenik
a képernyőn, majd adja meg a PIN kódját. A PIN kód
gyári beállítása “0000”.
• Egy program rögzítéséhez Önnek még a TVkészülék kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia
kell egy USB háttértárat. A rögzítési funkció a TVkészülék bekapcsolása után válik elérhetővé.
• A csatlakoztatott USB flash meghajtóknak /
eszközöknek legalább 1 gigabájt szabad hellyel
és USB 2.0 kompatibilitással kell rendelkezniük.
Ha hibaüzenet jelenik meg, akkor ezek a feltételek
nem állnak fenn.
• Alapértelmezve a rögzített programok a
csatlakoztatott USB flash meghajtóra / eszközre
kerülnek elmentésre. Ugyanakkor ezeket a
programokat egy számítógépre is elmentheti, de
csak a TV-készüléken játszhatja le őket.
• A TV a FAT32 és az NTFS formázású lemezeket
támogatja, de a felvétel nem lehetséges NTFS
formázású lemezek esetén.
Időzített felvétel
Az időzített felvétel mód aktiválásához nyomja le a
SZÜNET gombot egy műsor megtekintése közben.
• Az időzített felvétel módban a műsor szüneteltetve
van és egyidejűleg felvételre kerül a csatlakoztatott
USB háttértárra.
• Nyomja le újra a
(LEJÁTSZÁS) gombot
a megállított műsornak megállítás pontjától
történőmegtekintéshez. Nyomja le a STOP gombot
az késleltetett felvétel leállításához és az élőadáshoz
történő visszatéréshez.
Megjegyzés: A rádió módban a késleltett felvétel nem
használható.
Megjegyzés: A késleltetett előrecsévélés funkció
nem használható a lejátszás közbeni gyors
előrecsévélés opció használata nélkül.
Azonnali felvétel
Nyomja le a
gombot a felvétel azonnali
elindításához egy műsor megtekintése közben. A
gombja újbóli megnyomásával a
távirányító
következő esemény felvételét indíthatja el az EPG-n.
Ebben az esetben megjelenik egy OSD, mely a
felvenni kívánt műsorokat jelöli. A leállítás (STOP)
gomb lenyomásával törölhető az azonnali felvétel.
Magyar - 4 -
Megjegyzés: A Médieböngésző megtekintése és a műsorok
közötti váltás a felvétel módban nem lehetséges. Az időzített
felvétel alatti műsorok rögzítése közben egy figyelmeztető
üzenet jelenik meg a képernyőn, ha az USB háttértár
sebessége nem megfelelő.
A felvett műsorok megtekintése
Válassza a Felvételek könyvtárat a Médiaböngésző
menüből. Válasszon ki egy címet a listáról (ha az
már felvételre került). Nyomja meg az OK gombot a
Lejátszás opció megtekintéséhez. Válasszon ki egy
opciót az OK gombbal.
Megjegyzés: A főmenü megtekintése és a menüben
található címek a lejátszás alatt nem elérhetők.
Nyomja le a (STOP) gombot a lejátszáshoz és a
visszatéréshez a Felvételek Könyvtárba.
Lassított előre lejátszás
A lassított lejátszás akkor választható, ha a felvétel
megtekintése közben lenyomja a (PAUSE) szünet
gombbal irányítható.
gombot. A lassított lejátszás a
gomb ismételt lenyomásával változtatható a
A
lejátszás sebessége.
ATV-készülék beállításainak módosítása
Az alábbi opciókhoz való hozzáféréshez;
1. Nyomja le a Menü gombot.
2. Jelölje ki a választását
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot
Az opciók megjelenítése
Mód: Módosítja a kép módot az alábbiak egyikére:
Mozi, Játék,Sport, Dinamikus és Természetes.
Kontraszt: Beállítja a kép világosságának és sötétségének
értékeit.
Világosság: Beállítja a kép világosságának értékét.
Élesség: Beállítja az élesség értékét. Egy magasabb
élességi érték a tartalomtól függően egy tisztább,
élesebb képet eredményez.
Szín: Beállítja a szín értékét.
Háttérvilágítás: Ellenőrzi a háttérvilágosság élességét.
Zajcsökkentés: Csökkenti a kép zajszintjét.
Hangbeállítások
Dinamikus mélyhang: Bekapcsolja vagy kikapcsolja
a Dinamikus mélyhangot. Növeli a mélyhang
tartományát.
Térhatású hang: A térhatású hangot Ki vagy Be
lehet kapcsolni.
Digitális kimenet: Beállítja a digitális kimenet
hangtípusát.
A szülői beállítások konfigurálása
Ez a funkció korlátozza a hozzáférést a kiválasztott
tartalomhoz. Ezt egy Ön által beállított PIN kód
ellenőrzi. Agyári beállítása “0000”.
Menüzár (opcionális): A menüzár beállítása lehetővé
teszi vagy letiltja a menü elérését.
Korhatár-zár (opcionális): Ha ezt beállítja, akkor
a műsorból lekérdezi a korhatár-információt, és ha
az nem engedélyezett, akkor nem engedélyezi a
műsorhoz való hozzáférést.
Gyermekzár (opcionális): Ha a Gyerekzár be van
állítva, a TV készülék kizárólag a távirányítón keresztül
irányítható. Ebben az esetben a vezérlőpanel gombok
nem működnek.
PIN kód beállítása: Új PIN kód határozható meg.
Megjegyzés: Ha az országként Franciaország került
kiválasztásra, gyári beállítású jelszóként a 4725 használható.
Elektronikus programfüzet (EPG)
Néhány, de nem minden csatorna információkat küld
a jelenlegi és a következő műsorokról. Nyomja meg
a“
” gombot az EPG menü megjelenítéséhez.
Fel / le / Bal / jobb Navigálás az EPG-ben
OK: Megmutatja a csatornákhoz tartozó opciókat.
INFO: Megjeleníti a kiválasztott műsorhoz tartozó
részletes információkat.
ZÖLD: Az EPG Ütemezési listájára kapcsol.
SÁRGA: Az EPG Idővonal listájára kapcsol.
KÉK: Kijelzi a szűrési opciókat.
: a TV-készülék elkezdi felvenni a kiválasztott
műsort. Felvétel leállításához nyomja le újra.
Műsorokhoz tartozó opciók
Hangerő: Beállítja a hangszintet.
Az EPG -menüben nyomja meg az OK gombot
a Esemény opciók menübe való belépéshez.
Equalizer: Módosítja a hangkeverő módot.
A csatorna kiválasztása
Egyensúly: Beállítja, hogy a hang a jobb vagy a bal
oldali hangszóróból érkezik-e.
AzEPG menüben az opció használatával
megváltoztathatja a kiválasztott program
csatornáját.
Fejhalllgató: Beállítja a fejhallgató hangerejét.
Hangmód: Beállítja a kívánt hangmódot.
AVL: Beállítja a kilépő hangerő max. szintjét.
Felvétel időzítő rögzítése/törlése
Miután a egy műsor az EPG menüben kiválasztásra
került, nyomja le az OK gombot. Válassza ki a
Record/felvétel opciót és nyomja meg az OK gombot.
Fejhallgató/Line kimenet: Ez az opció beállítja a
fejhallgatót, ha fejhallgatóval rendelkezik, vagy a line
kimenetet, ha egy külső hangszóró van csatlakoztatva
a fejhallgató bemenetéhez.
Magyar - 5 -
Ez után a művelet után, a kiválasztott műsor felvétele
beállításra került.
Az időzítő beállítása/ törlése
Miután a egy műsor az EPG menüben kiválasztásra
került, nyomja le az OK gombot. Válassza ki a Set
Timer on Event opciót és nyomja le az OK gombot.
Beállíthatja az időzítőt a későbbi műsorokra.
A TV-készülék frissítése
Nyissa meg a főmenüt, válassza ki a beállításokat,
ekkor megjelenik a szoftver aktuális verziója.
Figyelem: Ne telepítsen alacsonyabb verziójú
szoftvert a termékre telepített szoftver verzióhoz
képest. A TO Vision nem vállal felelősséget a szoftver
leminősítéséből származó hibákért.
Frissítés USB-vel
A szoftver frissítése előtt győződjön meg róla, hogy
rendelkezik az alábbiakkal:
· FAT vagy DOS formázott USB adattároló eszköz
legalább 256 megabájt tárolási hellyel, kikapcsolt
írásvédelemmel.
· Hozzáférés egy USB bemenettel és Internet
kapcsolattal rendelkező számítógéphez.
Nyissa meg a www.philips.com/support oldalt,
és kövesse a szoftver frissítésére vonatkozó
utasításokat.
• A képminőség leromolhat, ha egyszerre két
készüléket csatlakoztat a TV-készülékhez. Ebben
az esetben az egyik készüléket távolítsa el.
Nincs kép
• A Nincs kép felirat azt jelenti, hogy a TV-készülék
egyáltalán nem tud adást fogni. Jó gombokat nyomott
meg a távirányítón? Próbálja meg ismét. Ellenőrizze
azt is, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta-e
ki.
• Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
• Nincs-e megsérülve az antenna kábel?
• Megfelelő csatlakozót használt az antenna
csatlakoztatására?
• Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék
eladóját.
Nincs hang
• A TV némítva lett? A némítás törléséhez nyomja le a
„ ” a gombot vagy erősítse a hangerőt.
• A hang csak az egyik hangszóróból jön. Nincs a
balansz szélsőséges irányba állítva? Lásd Hang
menü fejezetet.
A távkapcsoló nem működik
• Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elmeket.
Bemeneti források – nem választható
• Ha nem tud kiválasztani egy bemeneti forrást, akkor
lehetséges, hogy nincs készülék csatlakoztatva.
• Ellenőrizve az AV-kábelt és a csatlakozást, ha
megpróbált egy eszközt csatlakoztatni.
Automatikus frissítés a digitális
műsorszórásból
Amíg a TV egy antennajelet vesz. Ha az Automatikus
keresés került kiválasztásra a Frissítési opciók
menüjében, a TV készülék 03:00 órakor bekapcsol
és elindítja keresést a távközlési csatornákon. Ha
egy új szoftver kerül letöltésre, a TV következő
bekapcsolásánál az az új verzióval indul újra.
Megjegyzés: Ha a TV-készülék a frissítés után nem indul újra,
húzza ki a TV-készüléket 2 percre és ezután dugja be újra.
Hibaelhárítás
A TV-készülék nem kapcsol be
Bizonyosdjon meg arról, hogy a vezeték szorosan
be van dugva a fali aljzatba. A távkapcsoló elemei
lemerültek. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a TVkészüléken.
A felvétel nem lehetséges
A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék
kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB
háttértárat. A felvétel funkció aktiválásához be kell
kapcsolnia készüléket. Ha a felvétel nem kivitelezhető,
kísérelje meg a TV kikapcsolása után az USB háttértár
újratelepítését.
Az USB túl lassú:
Ha az „USb túl lassú” üzenet jelenik meg a képernyőn
a felvétel elindítása közben, kísérelje meg a felvétel
újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal,
lehetséges, hogy az Ön USB háttértára nem USB
2.0 kompatibilis.
Gyenge képminőség
• A helyes TV-rendszert választotta?
• Az alacsony jelszint a kép torzulását okozhatja.
Kérjük, ellenőrizze az antenna bemenetét.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciát
adta meg a kézi hangolás során.
Magyar - 6 -
Műszaki adatok
PC bemenet tipikus képernyőmódjai
A következő táblázat néhány tipikus videokijelző
adatait tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem támogatja
az eltérő felbontást. Az ÖN TV készüléke legfeljebb
az 1920x1080-as felbontást támogatja.
Tartalomjegyzék
Felbontás
Frekvencia
1
640x350p
60 Hz
2
640x400p
60 Hz
3
1024x768
60 Hz
4
1280x768
60 Hz
5
1360x768
60 Hz
6
720x400
60 Hz
7
800x600
56 Hz
8
800x600
60 Hz
9
1024x768
60 Hz
10
1024x768
66 Hz
11
1280x768
60 Hz
12
1360x768
60 Hz
13
1280x1024
60 Hz
14
1280x960
60 Hz
15
1280x1024
60 Hz
16
1400x1050
60 Hz
17
1600x1200
60 Hz
18
1920x1080
60 Hz
Magyar - 7 -
AV és HDMI jelkompatibilitás
Forrás
Támogatott jel
Elérhető
PAL 50/60
O
KILÉPÉS
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
RGB 60
O
PAL 50/60
Oldalsó
AV
PC/YPbPr
HDMI1
HDMI2
TV adás
PAL B/G D/K K
Csatornák vétele
VHF (I/III SÁV) - UHF (U SÁV)
- HIPERSÁV
Az előrbeállított
csatornák száma
1000
O
Csatorna jelző
Megjelenítés a képernyőn
O
RF antenna bemenet
75 Ohm (kiegyensúlyozatlan)
480I, 480P
60Hz
O
Üzemi feszültség
220-240V AC, 50Hz.
576I, 576P
50Hz
O
Hang
Német+Nicam sztereó
720P
50Hz, 60Hz
O
1080I
50Hz, 60Hz
O
Hang kimeneti szint
(WRMS.) (10% THD)
2x8 W
1080P
50Hz, 60Hz
O
480I
60Hz
O
Energiafogyasztás
100 W
NTSC 60
480P
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz, 60Hz
O
1080I
50Hz, 60Hz
O
1080P
30Hz, 50Hz,
60Hz
24Hz, 25Hz
O
Súly
TV méretei MxHxM
(lábbal együtt)
232 x 1139x 721
TV méretei MxHxM (láb
nélkül)
78 x 1139 x 679
Kijelző
50” hüvelyk
Működtetési
hőmérséklet és
páratartalom:
5ºC-től 45ºC-ig, legfeljebb
85% páratartalom
Magyar - 8 -
Támogatott fájlformátumok USB üzemmódban
Média
Fájlkiterjesztés
Formátum
Videó
Hang
Film
dat, mpg, mpeg
Mpeg1,2
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM
1080P@ 30fps 50Mbit/sec
dat, mpg, mpeg
MPEG2 ,H.264, VC1,
AVS, MVC
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM
H.264:1080Px2@25fps
1080P@ 50fps MVC:
1080P@ 24fps Egyéb:
1080P@ 30fps” 50Mbit/
sec
.vob
MPEG2
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3,
LPCM
1080P@ 30fps 50Mbit/sec
.mkv
MPEG1,2,4, XviD,
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC,
H.264:1080Px2@25fps
1080P@ 50fps
Egyéb:1080P@ 30fps
50Mbit/sec
H.264,
AC3/EAC3, LPCM
VC1,WMV3,
.mp4 .mov
.avi
Motion JPEG
MPEG1,2,4
Xvid
H.264,
Megjegyzések
MPEG1/2 Layer 3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM
H.264:
1080Px2@25fps1080P@
50fps Egyéb: 1080P@
30fps 50Mbit/sec
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM, WMA
H.264: 1080Px2@25fps
1080P@ 50fps Egyéb:
1080P@ 30fps” 50Mbit/
sec
MPEG1/2 Layer 3, AAC/
HEAAC, LPCM/ADPCM
H.264: 1080Px2@25fps
1080P@ 50fps Egyéb:
1080P@ 30fps” 50Mbit/
sec
VC1,WMV3,
Sorenson H.263
Motion JPEG
flv
H.264,
Sorenson H.263
Zene
3gp,3g2
MPEG4, H.264
asf, wmv
MPEG2,4, XviD,
H.264, VC1,WMV3
.mp3
-
WMA / ASF
.m4a/ .aac
1080P@ 30fps 50Mbit/
sec
LPCM
WMA, WMA Pro
AAC, HEAAC
.jpg .jpeg
Normál JPEG
.png
Progresszív JPEG
.bmp
Nem összefűzött
.png
Felirat
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM,
WMA
MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)
.wav
Fotó
1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
összefűzött
sub
-
-
srt
-
-
Magyar - 9 -
MAX WxH = 14592x12288
Legfeljebb 8 MegaByte
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used
under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising