Philips | 19PFL2908H/12 | Owner's Manual | Philips 2900 series Ultra Slim LED TV 19PFL2908H/12 Felhasználói kézikönyv

Philips 2900 series Ultra Slim LED TV 19PFL2908H/12 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Tartalomjegyzék
Fontos
Fontos.....................................................................1
A TV-készülék használata ....................................2
Távirányító ..........................................................2
Értesítések, jellemzők és kiegészítők..................3
Energiahatékonyság............................................3
TV görgető gomb.................................................3
Csatlakoztatás a hálózatra..................................3
Be-ki kapcsolás...................................................3
Első bekapcsolás.................................................3
Médiaböngésző menü.........................................4
Média fájlok lejátszása egy USB háttértárról.......4
Egy program rögzítése........................................4
‘Mielőtt telepítené és használná a TV-készüléket,
olvassa el és értelmezze a Biztonsági füzetben lévő
összes információt. Amennyiben ezen utasítások
be nem tartásából kár származik, ezeket a garancia
nem fedi.’
A régi berendezés és az elemek ártalmatlanítása
Ezt a TV-készüléket vagy elemet nem szabad rendes
háztartási hulladékként elhelyezni. Amennyiben
el akarja helyezni ezt a terméket vagy az elemet
hulladékként, vegye figyelembe a hulladékgyűjtőrendszereket vagy létesítményeket a szabályszerű
újrahasznosítás céljából.
Megjegyzés: A lent látható Pb jel az elemek esetében azt
jelenti hogy ez az elem ólomot tartalmaz.
Időzített felvétel...................................................4
Azonnali felvétel..................................................5
A felvett műsorok megtekintése...........................5
A TV-készülék beállításainak módosítása...........5
Az opciók megjelenítése......................................5
Hangbeállítások...................................................5
A szülői beállítások konfigurálása........................5
Elektronikus programfüzet (EPG)........................5
A TV-készülék frissítése.......................................6
Hibaelhárítás .........................................................6
Műszaki adatok......................................................7
PC bemenet tipikus képernyőmódjai .................7
Magyar - 1 -
Termékek Elemek
A TV-készülék használata
Távirányító
1. Készenlét
2. Stop (Médiaböngésző üzemmódban)
3. Lejátszás) / LejátszásDiavetítés(Médiaböngésző üzemmódban)
4. Gyors visszacsévélés (Médiaböngésző videó
üzemmódban)
5. AV / Forrás kiválasztása
6. TV
7. Elektronikus programajánló (DVB
csatornákon)
8. Navigációs gombok (Fel/Le/Balra/(Jobbra)
9. Program rögzítés
10. Program léptetése le / Oldal léptetése fel
(TXT-üzemmódban)
11. Elnémítás
12. Hangerő csökkentése
13. Zöld gomb / Eltávolítása a listából (EPG-ben)
/ Az összes megjelölése/megjelölés törlése (a
kedvenclistában)
14. Piros gomb
15. Számgombok
16. Feliratozás be-ki (DVB csatornákon)
17. Teletext / Keverés (Teletext üzemmódban)
18. Kék gomb/Csatornalist szerkesztése/Szűrés
(a Kedvencek listában és az Elektronikus
műsorfüzetben)
19. Sárga gomb / Időzítés rendezése (az EPGben)
20. Hangerő növelése
MEGJEGYZÉS: A távirányítási tartomány kb. 7m / 23ft.
Teletext
A belépéshez nyomja le a TEXTgombot A Mix/
keverés mód aktiválásához nyomja le mégegyszer.
A kilépéshez nyomja le újra a gombot. Kövesse a
digitális teletext képernyőn megjelenő utasításokat.
Digitális teletext (csak az Egyesült
Királyságban)
A digitális szöveginformáció megtekintéséhez
nyomja le a TEXT gombot újra. Használja a színes
gombokat, a kurzorgombokat és az OK gombot. A
működtetés eltérő lehet a digitális teletext tartalmától
függően. Kövesse a digitális teletext képernyőn
megjelenő utasításokat.
21. Program léptetése fel / Oldal léptetése le
(TXT-üzemmódban)
22. Kilépés / Visszatérés / Index oldal (Teletext
üzemmódban)/Csat
23. Mono/Stereo - Duális I-II / aktuális nyelv (DVB
csatornákon)
24. Rendben (Elfogadás) / Tart (a TXT módban)/
Csatorna Listák Szerkesztése
25. Info / megjelenítése (Teletext üzemmódban)
26. Menü be-ki / Kilépés (Médiaböngésző
üzemmódban)
27. Kép zoom
28. Gyors lejátszás (Médiaböngésző
üzemmódban)
29. Szünet (Médiaböngésző üzemmódban) /
Időzített felvétel
Magyar - 2 -
Értesítések, jellemzők és kiegészítők
Energiahatékonyság
Ez a TV-készülék energiahatékony:
• Energiatakarékos mód (ECO): Alkalmazhat egy
energiatakarékos képbeállítások kombinációját.
A TV-készülék nézése közben nyomja meg a
Menü gombot, és az Energiatakarékos Üzemmód
beállításai a Főmenü Képbeállításaiban találhatók.
• Képmód kiválasztás: Ha a TV-készüléket csak
audió hallgatására kívánja használni, kikapcsolhatja
a képernyőt. A többi funkció normálisan működik.
A TV-készülék nézése közben nyomja le a Menü
gombot, és válassza ki a Kép opciót, majd az
Energiatakarékos üzemmód opció alatt válassza ki
a 'Kép ki' opciót.
Megjegyzés: Ha a TV-készüléket hosszú ideig nem
használja, húzza ki a TV-készüléket a konnektorból.
TV görgető gomb
A TV-készülék oldalán lévő görgető gomb lehetővé
teszi a hangerő beállítását, a a csatornák módosítását
és a TV-készülék stand-by módba váltását.
Csatlakoztatás a hálózatra
A TV készüléket 220-240 V AC, 50 Hz-es működésre
tervezték. A kicsomagolás után hagyja, hogy
a TV-készülék a szoba hőmérsékletét elérje,
mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorhoz.
Be-ki kapcsolás
A TV bekapcsolása
A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is.
• Nyomja meg az “ ” gombot, a CH- vagy CH+ vagy
egy számgombot a távirányítón.
• A TV-készülék készenlétről történő átváltása
közben nyomja le az oldalsó funkciókapcsolót.
Megjegyzés: Ha a TV-készüléket magára hagyta és nem
működteti egy ideig, a TV-készülék készenléti üzemmódba
vált. Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik
meg: “Készenlét állapot, nincs beavatkozás”. A
folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.
A TV kikapcsolása
• Nyomja le a “ ” gombot a távkapcsolón, vagy
nyomja le az oldalsó funkciókapcsol, amíg a TV
készenléti módra vált.
Megjegyzés: A TV teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati
kábelt a konnektorból.
Első bekapcsolás
A TV-készülék első bekapcsoláskor megjelenik a
nyelv kiválasztása menü. Jelölje ki a kívánt nyelvet,
majd nyomja meg az OK gombot a Otthoni üzemmód
/ Bolt üzemmód kiválasztásával.
A TV-készülék az Első telepítés menü (FTI)
követésével állítható be az alábbi opciók betartásával.
Az antenna beállítása
A digitális földi TV műsorok kereséséhez válassza ki
az ANTENNA opciót a Keresési típus képernyőről.
A hangerő megváltoztatása: Növelje a hangerőt a
gomb felfelé görgetésével. Csökkentse a hangerőt a
gomb lefelé görgetésével.
Csatornák váltása:
A keresés végén egy LCN (*) segítségével létrehozott
opcionális csatornalista jelenik meg a képernyőn.
Válassza ki az "Igen" opciót, és nyomja le az OK
gombot a lista tárolásához.
1. Nyomja le a görgető gomb közepét, és a képernyőn
megjelenik a csatorna információk felirat.
A Csatornalistából való kilépéshez és a TV nézéséhez
2. Görgessen a tárolt csatornák között a gomb felfelé
vagy lefelé nyomásával.
(*) Az LCN a logikai csatornaszám rendszer, amely
az elérhető adásokat a felismert csatorna sorszám
szerint rendszerezi.
A forrás váltása:
1. Nyomja le a gomb közepét kétszer és a képernyőn
megjelenik a forráslista.
2. Görgessen a rendelkezésre álló források között a
gomb felfelé vagy lefelé nyomásával.
nyomja meg az “
Kábel beállítása
” gombot.
A KÁBEL opció kiválasztása után nyomja le a
távirányító OK gombját. Amennyiben a hálózati
szolgáltató támogatja a Hálózati azonosítón alapuló
telepítést (pl. Unitymedia), az automatikus telepítéshez
a következő ablakban válassza ki az IGEN opciót, és
nyomja meg az OK gombot.
A TV-készülék készenléti módba váltásához:
Nyomja le a gomb közepét és tartsa lenyomva néhány
másodpercig, a TV készenléti módra vált.
Magyar - 3 -
Médiaböngésző menü
Ismétlés/Keverés Mód működtetése
A lejátszás a gombbal
és aztán az aktiválással
lehetséges
A TV-készülék lejátsza a következő fájlt, majd megismétli a teljes listát.
A lejátszás az OK
gombbal, és aztán az
A fájl ismétlődve kerül lejátszásra (ismétlés).
aktiválással lehetséges
A lejátszás az OK/
gombbal, és aztán az
A fájl véletlenszerű módon kerül lejátszásra.
aktiválással lehetséges
A lejátszás az OK/
gombbal, és aztán az A fájl lejátszása véletlenszerűen folytatódik, és a véletlenszerű lejátszás
aktiválással lehetséges folytatódik.
Amennyiben a hálózati szolgáltató nem támogatja a
Hálózati azonosítón alapuló telepítést válassza ki a
NEM opciót, nyomja meg az OK gombot, és kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
A képernyőről kiválaszthatja a frekvenciatartományokat
is.
Adja meg kézzel a frekvenciatartományt a
számgombok segítségével.
Megjegyzés: A keresés ideje kiválasztott keresési
léptetéstől függ.
Média fájlok lejátszása egy USB háttértárról
A M é d i a b ö n g é s z ő s e g í t s é g é v e l a T V- h e z
csatlakoztatott USB háttértáron tárolt fényképek,
zene és filmfájlok jeleníthetők meg. Csatlakoztassa
az USB háttértárat az egyik USB bemenetre a
TV hátoldalán. A “ ” gomb Médiaböngésző mód
közbeni lenyomásával megnyílnak a Kép, Hang és a
Beállítások opciók. A képernyőből való kilépéshez
” gombot. A Médiaböngészőt
nyomja meg újra a “
a Beállítások menü használatával állíthatja be.
FONTOS! Mentse le a fájlokat, mielőtt bármit
csatlakoztatna a TV-készülékhez. A gyártó
nem vállal felelősséget a fájlok bárminemű
károsodásáért vagy az adatvesztésért. Bizonyos
típusú USB-eszközök, pl. MP3-lejátszók vagy USB
merevlemezek/háttértárak nem kompatibilisek
ezzel a TV-készülékkel.
Egy program rögzítése
Az első használat előtt formázza az USB flash
meghajtót / eszközt. Ehhez nyomja meg az OK
gombot, amíg a Lemezformázás üzenet megjelenik
a képernyőn, majd adja meg a PIN kódját. A PIN kód
gyári beállítása “0000”.
• Egy program rögzítéséhez Önnek még a TVkészülék kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia
kell egy USB háttértárat. A rögzítési funkció a TVkészülék bekapcsolása után válik elérhetővé.
• A csatlakoztatott USB flash meghajtóknak /
eszközöknek legalább 1 gigabájt (1 gb) szabad hellyel
és USB 2.0 kompatibilitással kell rendelkezniük. Ha
hibaüzenet jelenik meg, akkor ezek a feltételek nem
állnak fenn.
• Alapértelmezve a rögzített programok a
csatlakoztatott USB flash meghajtóra / eszközre
kerülnek elmentésre. Ugyanakkor ezeket a
programokat egy számítógépre is elmentheti, de
csak a TV-készüléken játszhatja le őket.
• A TV a FAT32 és az NTFS formázású lemezeket
támogatja, de a felvétel nem lehetséges NTFS
formázású lemezek esetén.
Időzített felvétel
Az időzített felvétel mód aktiválásához nyomja le a
SZÜNET gombot egy műsor megtekintése közben.
• Az időzített felvétel módban a műsor szüneteltetve
van és egyidejűleg felvételre kerül a csatlakoztatott
USB háttértárra.
• Nyomja le újra a
(LEJÁTSZÁS) gombot
a megállított műsornak megállítás pontjától
történőmegtekintéshez. Nyomja le a STOP gombot
az késleltetett felvétel leállításához és az élőadáshoz
történő visszatéréshez.
Megjegyzés: A rádió módban a késleltett felvétel nem
használható.
Megjegyzés: A késleltetett előrecsévélés funkció
nem használható a lejátszás közbeni gyors
előrecsévélés opció használata nélkül.
Magyar - 4 -
Hangbeállítások
Azonnali felvétel
Nyomja le a
gombot a felvétel azonnali
elindításához egy műsor megtekintése közben. A
gombja újbóli megnyomásával a
távirányító
következő esemény felvételét indíthatja el az EPG-n.
Ebben az esetben megjelenik egy OSD, mely a
felvenni kívánt műsorokat jelöli. A leállítás (STOP)
gomb lenyomásával törölhető az azonnali felvétel.
Hangerő: Beállítja a hangszintet.
Megjegyzés: A Médieböngésző megtekintése és a műsorok
közötti váltás a felvétel módban nem lehetséges. Az időzített
felvétel alatti műsorok rögzítése közben egy figyelmeztető
üzenet jelenik meg a képernyőn, ha az USB háttértár
sebessége nem megfelelő.
AVL: Beállítja a kilépő hangerő max. szintjét.
A felvett műsorok megtekintése
Válassza a Felvételek könyvtárat a
Médiaböngészőmenüből. Válasszon ki egy címet
a listáról (ha az már felvételre került). Nyomja meg
az OK gombot a Lejátszás opció megtekintéséhez.
Válasszon ki egy opciót az OK gombbal.
Megjegyzés: A főmenü megtekintése és a menüben
található címek a lejátszás alatt nem elérhetők.
Nyomja le a (STOP) gombot a lejátszáshoz és a
visszatéréshez a Felvételek Könyvtárba.
Lassított előre lejátszás
A lassított lejátszás akkor választható, ha a felvétel
megtekintése közben lenyomja a (SZÜNET) szünet
gombbal irányítható.
gombot. A lassított lejátszás a
gomb ismételt lenyomásával változtatható a
A
lejátszás sebessége.
A TV-készülék beállításainak
módosítása
Az alábbi opciókhoz való hozzáféréshez;
Equalizer: Módosítja a hangkeverő módot.
Egyensúly: Beállítja, hogy a hang a jobb vagy a bal
oldali hangszóróból érkezik-e.
Fejhalllgató: Beállítja a fejhallgató hangerejét.
Hangmód: Beállítja a kívánt hangmódot.
Térhatású hang: A térhatású hangot Ki vagy Be
lehet kapcsolni.
Digitális kimenet: Beállítja a digitális kimenet
hangtípusát.
A szülői beállítások konfigurálása
Ez a funkció korlátozza a hozzáférést a kiválasztott
tartalomhoz. Ezt egy Ön által beállított PIN kód
ellenőrzi. A gyári beállítása “0000”.
Menüzár (opcionális): A menüzár beállítása lehetővé
teszi vagy letiltja a menü elérését.
Korhatár-zár (opcionális): Ha ezt beállítja, akkor
a műsorból lekérdezi a korhatár-információt, és ha
az nem engedélyezett, akkor nem engedélyezi a
műsorhoz való hozzáférést.
Gyermekzár (opcionális): Ha a Gyerekzár be van
állítva, a TV készülék kizárólag a távirányítón keresztül
irányítható. Ebben az esetben a vezérlőpanel gombok
nem működnek.
PIN kód beállítása: Új PIN kód határozható meg.
Megjegyzés: Ha az országként Franciaország került
kiválasztásra, gyári beállítású jelszóként a 4725 használható.
Elektronikus programfüzet (EPG)
1- Nyomja le a Menü gombot
Néhány, de nem minden csatorna információkat küld
a jelenlegi és a következő műsorokról. Nyomja meg
2 - Jelölje ki a választását
3 - A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot
a“
” gombot az EPG menü megjelenítéséhez.
Fel / le / Bal / jobb: Navigálás az EPG-ben
Az opciók megjelenítése
Mód: Módosítja a kép módot az alábbiak egyikére:
Mozi, Játék, Dinamikus és Természetes.
Kontraszt: Beállítja a kép világosságának és
sötétségének értékeit.
OK : Megmutatja a csatornákhoz tartozó opciókat.
INFÓ: Megjeleníti a kiválasztott műsorhoz tartozó
részletes információkat.
ZÖLD: Az EPG Ütemezési listájára kapcsol.
Világosság: Beállítja a kép világosságának értékét.
SÁRGA: Az EPG Idővonal listájára kapcsol.
Élesség: Beállítja az élesség értékét. Egy magasabb
élességi érték a tartalomtól függően egy tisztább,
élesebb képet eredményez.
KÉK: Kijelzi a szűrési opciókat.
Szín: Beállítja a szín értékét.
Háttérvilágítás: Ellenőrzi a háttérvilágosság
élességét.
Zajcsökkentés: Csökkenti a kép zajszintjét.
: a TV-készülék elkezdi felvenni a kiválasztott
műsort. Felvétel leállításához nyomja le újra.
Műsorokhoz tartozó opciók
Az EPG -menüben nyomja meg az OK gombot
a Esemény opciók menübe való belépéshez.
Magyar - 5 -
A csatorna kiválasztása
Az EPG menüben az opció használatával
megváltoztathatja a kiválasztott program
csatornáját.
Felvétel időzítő rögzítése/törlése
Miután a egy műsor az EPG menüben kiválasztásra
került, nyomja le az OK gombot. Válassza ki a
felvétel opciót és nyomja meg az OK gombot. Ez
után a művelet után, a kiválasztott műsor felvétele
beállításra került.
Az időzítő beállítása/ törlése
Miután a egy műsor az EPG menüben kiválasztásra
került, nyomja le az OK gombot. Válassza ki a
"Időzítő beállítása eseményhez" opciót és nyomja
le az OK gombot. Beállíthatja az időzítőt a későbbi
műsorokra.
A TV-készülék frissítése
Gyenge képminőség
• A helyes TV-rendszert választotta?
• Az alacsony jelszint a kép torzulását okozhatja.
Kérjük, ellenőrizze az antenna bemenetét.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciát
adta meg a kézi hangolás során.
• A képminőség leromolhat, ha egyszerre két
készüléket csatlakoztat a TV-készülékhez. Ebben
az esetben az egyik készüléket távolítsa el.
Nincs kép
• A Nincs kép felirat azt jelenti, hogy a TV-készülék
egyáltalán nem tud adást fogni. Jó gombokat nyomott
meg a távirányítón? Próbálja meg ismét. Ellenőrizze
azt is, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta-e
ki.
• Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
• Nincs-e megsérülve az antenna kábel?
Nyissa meg a főmenüt, válassza ki a beállításokat,
ekkor megjelenik a szoftver aktuális verziója.
• Megfelelő csatlakozót használt az antenna
csatlakoztatására?
Figyelem: Ne telepítsen alacsonyabb verziójú
szoftvert a termékre telepített szoftver verzióhoz
képest. A TO Vision nem vállal felelősséget a szoftver
leminősítéséből származó hibákért.
• Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék
eladóját.
Frissítés USB-vel
A szoftver frissítése előtt győződjön meg róla, hogy
rendelkezik az alábbiakkal:
• FAT vagy DOS formázott USB adattároló eszköz
legalább 256 megabájt tárolási hellyel, kikapcsolt
írásvédelemmel.
• Hozzáférés egy USB bemenettel és Internet
kapcsolattal rendelkező számítógéphez.
Nyissa meg a www.philips.com/support oldalt,
és kövesse a szoftver frissítésére vonatkozó
utasításokat.
Automatikus frissítés a digitális
műsorszórásból
Nincs hang
• A TV némítva lett? A némítás törléséhez nyomja le a „
” a gombot vagy erősítse a hangerőt.
• A hang csak az egyik hangszóróból jön. Nincs a balansz
szélsőséges irányba állítva? Lásd a Hang menü fejezetet.
A távkapcsoló nem működik
• Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elmeket.
Bemeneti források – nem választható
• Ha nem tud kiválasztani egy bemeneti forrást, akkor
lehetséges, hogy nincs készülék csatlakoztatva.
• Ellenőrizve az AV-kábelt és a csatlakozást, ha
megpróbált egy eszközt csatlakoztatni.
A felvétel nem lehetséges.
Amíg a TV egy antennajelet vesz. Ha az Automatikus
keresés került kiválasztásra a Frissítési opciók
menüjében, a TV készülék 03:00 órakor bekapcsol
és elindítja keresést a távközlési csatornákon. Ha egy
új szoftver kerül sikeresen letöltésre, a TV-készülék
a következő bekapcsolásakor az új szoftververzióval
indul újra.
Megjegyzés: Ha a TV a frissítés után nem indul újra, húzza
ki a TV-t 2 percre és ezután dugja be újra.
Hibaelhárítás
A TV-készülék nem kapcsol be
Bizonyosdjon meg arról, hogy a vezeték szorosan
be van dugva a fali aljzatba. A távkapcsoló elemei
lemerültek. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a TVkészüléken.
A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék
kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB
háttértárat. A felvétel funkció aktiválásához be kell
kapcsolnia készüléket. Ha a felvétel nem kivitelezhető,
kísérelje meg a TV kikapcsolása után az USB háttértár
újratelepítését.
Az USB túl lassú:
Ha az „USB túl lassú” üzenet jelenik meg a
képernyőn a felvétel elindítása közben, kísérelje
meg a felvétel újraindítását. Ha még mindig hibát
tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB háttértára
nem felel meg az átviteli sebességgel szemben
támasztott követelményeknek. Használjon másik
USB háttértárat.
Magyar - 6 -
Műszaki adatok
PC bemenet tipikus képernyőmódjai
A következő táblázat néhány tipikus videokijelző adatait tartalmazza.
Tartalomjegyzék
Felbontás
Gyakoriság
1
1024x768
60 Hz
2
1280x768
60 Hz
3
1360x768
60 Hz
4
800x600
56 Hz
5
800x600
60 Hz
6
1024x768
66 Hz
7
1280x1024
60 Hz
8
1280x960
60 Hz
9
1400x1050
60 Hz
10
1600x1200
60 Hz
11
1920x1080
60 Hz
AV és HDMI jelkompatibilitás
Forrás
Támogatott jel
Elérhető
PAL 50/60
O
KILÉPÉS
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
RGB 60
O
Oldalsó
AV
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
480I, 480P
PC/
YPbPr
HDMI1
60Hz
TV adás
PAL B/G D/K K I/I’
Csatornák vétele
VHF (I/III SÁV) - UHF (U
SÁV) - HIPERSÁV
Az előrbeállított
csatornák száma
1000
Csatorna jelző
Megjelenítés a képernyőn
RF antenna bemenet
75 Ohm (kiegyensúlyozatlan)
O
Üzemi feszültség
220-240V AC, 50Hz
Német+Nicam sztereó
2x2,5 W
576I, 576P
50Hz
O
Audió
Hang kimeneti szint
(WRMS.) (10% THD)
720P
50Hz, 60Hz
O
1080I
50Hz, 60Hz
O
1080P
50Hz, 60Hz
O
Energiafogyasztás
35 W
3,20
480I
60Hz
O
Súly
480P
60Hz
O
134 x 451 x 331
576I, 576P
50Hz
O
TV méretei MxHxM
(lábbal együtt)
720P
50Hz, 60Hz
O
35 x 451 x 296
50Hz, 60Hz
O
TV méretei MxHxM (láb
nélkül)
Kijelző
16/9_19” hüvelyk
Működtetési
hőmérséklet és
páratartalom:
5ºC-től 45ºC-ig, legfeljebb
85% páratartalom
1080I
24Hz, 25Hz
1080P
30Hz, 50Hz,
60Hz
O
Magyar - 7 -
Támogatott fájlformátumok USB üzemmódban
Média
Fájlkiterjesztés
.mpg, .mpeg
Film
Zene
Fotó
Felirat
Formátum
Videó
MPEG2:1920x1080 @ 30P
.vob
MPEG2
MPEG4, Xvid , H.264
.mkv
H.264, MPEG4,VC-1
.avi
MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264
flv
H.264/VP6/Sorenson
3gp
MPEG4, H.264
-
Megjegyzések
(Maximális felbontás/bitsebesség stb.)
MPEG1: 768x576 @30P
MPEG1, MPEG2
.mp4
.mp3
Audió
1920x1080 @ 30P
H.264/VP6:1920x1080 @ 30P
Sorenson: 352x288 @30P
1920x1080 @ 30P
32Kbps ~ 448Kbps(Bit átviteli sebesség)32K,
MPEG 1 Layer 2 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K
Hz(Mintavételezési sebesség)
32Kbps ~ 320Kbps(Bit átviteli sebesség)32K,
MPEG 1 Layer 3 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K
Hz(Mintavételezési sebesség)
.jpg .jpeg
Normál JPEG
-
max ZxM= 17000x10000 4147200 byte
.
Progresszív JPEG
-
max SZxM = 9600x6400 3840000 byte
.bmp
-
-
max SzxM = 5760x4096 3840000 byte
.sub .srt
-
-
-
Magyar - 8 -
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used
under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising