Philips | 26PFL2908H/12 | Owner's Manual | Philips 2900 series Ultra Slim LED TV 26PFL2908H/12 Felhasználói kézikönyv

Philips 2900 series Ultra Slim LED TV 26PFL2908H/12 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Általános mûködtetés
Tartalomjegyzék
TV vezérlőgombok és működtetés.......................... 1
Általános mûködtetés.............................................. 1
Menü funkciók......................................................... 7
Specifikációk................................................................14
Az elemek behelyezése a távkapcsolóba
Óvatosan emelje fel a távkapcsoló hátlapján a fedelet.
Helyezze be a két AAA elemet. Bizonyosodjon meg
arról, hogy az elemek + és – végei megfelelően
illeszkednek az elemek helyén (ügyeljen a megfelelő
polaritásra. Helyezze vissza az elemfedelet.
TV vezérlőgombok és működtetés
Csatlakoztatás a hálózatra, antenna/kábel
2. Lefelé
3. Program/Hangerõ/ AV / Készenlét-Be
választó kapcsoló
Megjegyzés: a kapcsoló fel és lemozgatásával lehet
megváltoztatni a hangerõt. A csatornaváltáshoz nyomja le
egyszer a kapcsoló közepét (3. pozíció) és aztán mozgassa
felfelé vagy lefelé. Ha Ön még egyszer lenyomja a kapcsoló
közepét, az OSD jelenik meg. A kapcsoló közepének
lenyomásával és néhány másodperces nyomva tartásával
a TV a készenléti módra vált. A fõmenü OSD nem jeleníthetõ
meg az ellenõrzõ gombokkal.
Vezérlés a távirányítóval
” vagy a “
Antenna vagy kábel
SPDIF
• Nyomja meg a “ ” gombot a távirányítón a fõmenü
megjelenéséhez. A Bal vagy a Job gombokkal lehet
egy menü fület kiválasztani, a belépéshez nyomja le
az OK-t. A Bal vagy a Jobb gomb megnyomásával
állítható be egy elem. A menü képernyőből való
kilépéshez nyomja le a “
FONTOS: A TV készüléket 220-240 V AC, 50 Hzes mûködésre tervezték. A kicsomagolás után,
hagyja, hogy a TV a szoba hőmérsékletét elérje,
mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorhoz.
HDMI 1
1. Felfelé
” gombot.
• Ha csatlakoztatta a külsõ rendszereket a TV-hez,
akkor átválthat a különbözõ bemeneti forrásokra.
A különböző források kiválasztásához nyomja le a
SOURCE gombot a távkapcsolón.
• A csatronaváltáshoz és a hangerőbeállításához
használja a +/- és a CH+/- gombokat a távkapcsolón.
Coax.OUT
Mellékelt tartozékok
• Távirányító
• Elemek: 2 db AAA
• Használati utasítás
• Gyorskezdés útmutató
• Oldalsó AV csatlakozó kábel
Magyar - 1 -
Magyar - 2 -
A távkapcsoló nézete
1. Készenlét
2. Stop (Médiaböngészõ videó üzemmódban)
3. Lejátszás (Médiaböngésző módban) /
Lejátszás-diavetítés (Médiaböngészőben)
4. Gyors visszacsévélés (Médiaböngészõ videó
üzemmódban)
5. AV / Forrás kiválasztása
6. TV
7. Elektornikus program ajánló(DVB csatornákon)
8. Navigációs gombok (Fel/Le/Balra/(Jobbra –
TXT aloldal)
9. Mûsor rögzítése
10. Program léptetése le / Oldal léptetése fel
11. Elnémítás
12. Hangerõ csökkentése
13. Zöld gomb / Eltávolítása a listából (EPG ) /
Megjelöléséhez/a megjelölés (a kedvenc lista)
14. Piros gomb
15. Számgombok
16. Feliratozás be-ki (DVB csatornákon)
17. Teletext / Keverés (TXT üzemmódban)
18. Kék gomb/Csatornalist szerkesztése/Szűrés (a
Kedvencek listája és Elektronikus műsorfüzet)
19. Sárga gomb / Időzítés rendezése(EPG-ben)
20. Hangerõ növelése
21. Program léptetése fel / Oldal léptetése le
22. Hátsó / Vissza / Index oldal (TXT-üzemmódban)
23. Mono/Stereo - Duális I-II / aktuális nyelv (*)
(DVB csatornákon)
24. Rendben (Elfogadás) / Tart (a TXT módban)/
Csatorna Listák Szerkesztése
25. Info / megjelenítése (TXT-üzemmódban)
26. Menü be-ki / Kilépés (Média böngésző módban)
27. Kép zoom
Teletext
28. Gyors lejátszás (Médiaböngészõ videó
üzemmódban)
29. Szünet (Médiaböngészõ videó üzemmódban) /
Idõzített felvétel
A belépéshez nyomja le a TEXTgombot A Mix/
keverés mód aktiváláshoz nyomja le mégegyszer.
A kilépéshez nyomja le újra Kövesse a digitális
teletext képernyõn megjelenõ utasításokat.
Digitális teletext (** csak az Egyesült
Királyságban)
A digitális szöveginformáció megtekintéséhez nyomja
le a TEXT gombot újra. Használja a színes gombokat,
a kurzorgombokat és az OK gombot. A működtetés
eltérő lehet a digitális teletext tartalmától függően.
Kövesse a digitális teletext képernyõn megjelenõ
utasításokat.
Magyar - 3 -
A csatlakozók áttekintése
Csatlakozó
Típus
Kábelek
Eszközök
Scart
Csatlakozás.
(vissza)
VGA
Csatlakozás.
(vissza)
OLDALSÓ-AV
PC/YPbPr
Audio
Csatlakozás.
(oldal)
Oldalsó videó/hang
csatlakozó kábelt
(támogatott)
PC RGB
Kábel (Nincs a
csomagban)
HDMI
Csatlakozás.
(vissza)
SPDIFF
Csatlakozás.
(vissza)
OLDALSÓ-AV
Oldalsó AV
Csatlakozás.
(oldal)
AV csatlakozó kábel
FEJHALLGATÓ
Fejhallgató
Csatlakozás.
(oldal)
USB*
Csatlakozás.
(oldal)
CI
Csatlakozás.
(oldal)
CAM
module
MEGJEGYZÉS: Egy eszköz csatlakoztatása esetén az Oldalsó AV-n keresztül, a mellékelt
csatlakozókábeleket kell használni.Lásd a fenti ábrát. | A számítógép hang kapcsolatának létrehozásához
a melléklet OLDALSÓ AV CSATLAKO`ZÓ kábel FEHÉR és PIROS bemeneteir szükségesek. | Ha a SCART
aljazoton keresztül egy külső eszköz csatlakozik, a TV automatikusan AV módba kapcsol.| DTV csatornák
vétele esetén (Mpeg4 H.264) vagy a Média Böngésző módban a scart aljzat nem használható kimenetként. | A
feli rögzítő készlet használata esetén (választható) ajánlatos az összes kábel csatlakoztatása a TV hátoldalára
még a fali felszerelés előtt. | Csak akkor illessze be vagy távolítsa el a CI modult, ha a TV KIKAPCSOLT
állapotban van. Forduljon a modul használati utasításához a beállítások részleteiért.
Megjegyzés: A VGA kábelt YPbPr-rel is használhatja (nem támogatott) ahhoz, hogy a VGA bemenet
YPbPr jeleket is tudjon fogadni.
FIGYELMEZTETÉS: A VGA és a YPbPr kábel nem használható egyszerre.
Magyar - 4 -
Be-ki kapcsolás
A TV-készülék bekapcsolása
• Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a 220-240
Voltos, 50 Hz-es váltakozó áramú hálózathoz.
• Ekkor a stand-by LED világítani kezd.
• A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is.
• Nyomja meg az “ ” gombot, a CH- vagy CH+ vagy
egy számgombot a távirányítón.
• Nyomja le a TV jobb oldalán található vezérlõ
gombot. Ezután a TV bekapcsol.
amely az első telepítés során egyszer már beállításra
került. Ha elfelejtett az első telepítés során megadott
PIN kódot, akkor használja a PIN mesterkódjaként
a 4725-öt.
Az antenna beállítása
Az AERIAL/ANTENNA opció Keresési típus
képernyőről történő kiválasztásával a digitális televízió
keresi a a digitális földi TV műsorokat.
MEGJEGYZÉS: Nyomja meg az “
visszavonáshoz.
” gombot a
Megjegyzés: Amennyiben a TV-készüléket a távirányítón vagy
a TV-készüléken lévõ CH- vagy CH+ gombbal kapcsolja be,
az Ön által utoljára nézett program újra kiválasztásra kerül.
Miután minden elérhetõ állomást eltárolt, a
Csatornalista jelenik meg a képernyõn. Ha Ön
elégedett kiválasztott csatornákkal, válassza az “Igen”
gombot és nyomja le az OK.
A TV-készülék mindkét módon bekapcsol.
A Csatornalistából való kilépéshez és a TV nézéséhez
A TV-készülék kikapcsolása
nyomja meg az“ ” gombot.
(*) Az LCN a logikai csatornaszám rendszer, amely
az elérhető adásokat a felismert csatorna sorszám
szerint rendszerezi.
• Nyomja meg a távirányítón lévõ “ ” gombot vagy
az kapcsolót a TV-n, így a TV-készülék standby/
készenléti üzemmódba kerül.
• A TV teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati
kábelt a konnektorból.
Megjegyzés: A TV készenléti üzemmódjában a készenléti
LED villoghat, jelezve, hogy bizonyos funkciók, például a
Készenléti keresés, a Letöltés vagy az Idõzítõ, aktívak.
Első beüzemelés
Az első bekapcsoláskor a nyelv kiválasztása ablak
jelenik meg, melyen a választható nyelvek névsor
szerinti sorrendben láthatók. Ezután az " " vagy
" " gombbal jelölje ki a kívánt nyelvet, és nyomja meg
az OK gombot a megerõsítéshez. Első beüzemelés.
A „ ” vagy a “ ”gombokkal állítható be a kívánt
ország és a “ ” gomb lenyomásával választható
ki a Keresés típusa. A “ ” vagy “ ” segítségével
lehet kívánt keresési módot beállítani. A választható
keresési módok Digitális és analóg, csak digitális
és csak analóg. A beállítás után nyomja le a “ ”
Teletext nyelv beállításához. Használja a “ ” vagy
“ ” gombot a kívánt teletext nyelv beállításához.
Ha kódolt állomásokat kíván keresni, akkor állítsa
Igen-re a Titkosított keresést. A folytatáshoz nyomja
meg a távirányító OK gombját, majd az alábbi üzenet
jelenik meg a képernyõn: A kívánt forrás a műsorok
kereséséhez és tárolásához ki kell választani egy
keresési módot ahhoz.
FONTOS: Ha az ország beállításként Franciaország
vagy Olaszország kerül beállításra, akkor meg kell
erősítenie a PIN kódot. A kiválasztott PIN szám nem
lehet 0000. Adja meg a PIN kódot is erősítse meg úgy,
hogy az mégegyszer megadja. Nyomja meg az OK
gombot a folytatáshoz. Ha a két PIN kód megegyezik,
akkor az a PIN mesterkódjaként kerül beállításra.
Kábel beállítása
A KÁBEL opció kiválasztása után nyomja le
az OK gombot a távkapcsolón a folytatáshoz. A
folytatáshoz válassza az IGEN-t majd nyomja le
az OK gombot. A művelet törléséhez válassza
a NEM-t és nyomja le az OK-t. A képernyõrõl
kiválaszthatja a frekvenciatartományokat. A látható sorok
kijelöléséhez használja a “ ” vagy a “ ” gombot. A
frekvenciatartományt kézzel is beírhatja, a távirányító
numerikus gombjainak segítségével. A frekvencia
indítását és leállítását is beállíthatja a távirányító
numerikus gombjainak segítségével. A mûvelet után
beállíthatja a Keresési lépést 8000 KHz-re vagy 1000
KHz-re. Ha az 1000 KHz-et választja, a TV a leírt
módon végzi a keresési folyamatot. A Keresési időtartam
ennek megfelelően nő. Az első telepítés során megadott
országtól függően, a Hálózati csatornakeresésnél
250KHz-es léptetésre van lehetőség. Ügyeljen arra,
hogy a 250KHz-es opció kiválasztása esetén a keresési
folyamat tovább tarthat.
Továbbá egyes országok esetén a Hálózati azonosító
is megadható. A Hálózati azonosító funkció biztosítja a
lehetőséget a Hálózati információs tábla megnyitásához.
Ez a táblázat a kiválasztatott hálózattal kapcsolatos
információkat tartalmaz. Ez változhat az opertártól
függően, továbbá attól függően, hogy az operátor melyik
régióból sugároz. Ennek befejztével nyomja le az OK
gombot az automatikus kereséshez. A TV az elérhető
csatornákat keresi és tárolja.
VIGYÁZAT: HA bármilyen menü művelethez szükség
lenne a PIN kódra, akkor azt a PIN kódot kell megadni,
Magyar - 5 -
Média lejátszás az USB bemeneten
keresztül
Az USB bementen keresztül USB háttértárat, vagy USB
memóriaegységet csatlakoztathat a TV készülékhez. Ez
funkció lehetővé teszi Önnek, hogy a műsorokat az USB
háttértárról játsszon le, vagy arra felvegyen. A készülék 2,5”
és a 3,5” hüvelykes (hdd, külsõ tápellátással) háttértárolókat
támogatja.
FONTOS! Készítsen biztonsági másolatot a fájlokról,
mielőtt bármilyen csatlakoztatást végez a TVkészülékhez, hogy elkerülje a lehetséges adatvesztést.
Megjegyzés: A gyártó nem vállal felelősséget a fájlok
bárminemű károsodásáért vagy az adatvesztésért.
Lehetséges, hogy bizonyos típusú USB-eszközök
(MP3-lejátszók) nem kompatibilisek ezzel a TV-vel. A TV
a FAT32 és az NTFS formázású lemezeket támogatja,
de a felvétel nem lehetséges NTFS formázású
lemezek esetén. Megjegyzés: Az 1 TB (tera byte) vagy
annál nagyobb kapacitású USB háttértár formázásánál
nehézségek léphetnek fel a formázási eljárás közben.
Az USB-eszközök gyors bedugása és kihúzása nagyon
veszélyes művelet. Nem dugja be és húzza ki gyorsan
egymás a meghajtót. Ez fizikai sérülést okozhat az USBlejátszóban, és különösen magában az USB-eszközben.
Fájl lejátszása közben ne húzza ki az USB-eszközt.
Médiaböngésző menü
A Média böngészõ segítségével a TV-hez
csatlakoztatott USB háttértáron tárolt fényképek,
zene és filmfájlok jeleníthetõk meg. Ehhez kövesse
következő utasításokat: Csatlakoztassa az USB
háttértárat az egyik USB bemenetre a TV hátoldalán.
” gombot és válassza ki a Média
Nyomja le a “
böngésző ikont a Balra/Jobbra és azOK gombat. A
Médiaböngésző főmenü megjelenik a képernyőn. A
megfelelő fül kiválasztásával jeleníthető meg az annak
megfelelő Videó, Zene vagy Fénykép tartalom. Média
lejátszás funkció indításához kövesse a menüablak alatt
látható utasításokat. A Médiaböngészõt beállíthatja a
Beállítás párbeszédablak használatával.
Ismétlés/Keverés Mód működtetése
A lejátszás a
-val és aztán az
aktiválással lehetséges
A lejátszás a -val és aztán az
aktiválással lehetséges
A lejátszás a
-val és aztán az
aktiválással lehetséges
A lejátszás a
-val és aztán az
aktiválással lehetséges
A TV következő fájlt játsza le,
majd megismétlis a teljes listát.
aktiválásával a fájlt ismétlődő
lejátsát (ismétlés funkció)
eredményezi.
val történő indításával, majd a
ugyanannak a fájlnak .
a fájl lejátszás folytatódik
véletlenszerűen és a
véletlenszerű lejátszás
folytatódik.
Magyar - 6 -
Menü funkciók
Kép menü tartalom
Mód
Nézési igényeinek megfelelően beállíthatja a kívánt üzemmódot. A kép mód
az alábbi opciók egyikére állítható be: Cinema,Game,Dynamic, és Natural.
Kontraszt
Beállítja a képernyõ világosságának és sötétségének értékeit.
Fényerõ
Beállítja az képernyõ világosságának értékét.
Élesség
Beállítja az képernyõn lévõ objektumok élességének értékét.
Szín
Beállítja az színértékét, a színek igazításával együtt.
Energiatakarékos
Üzemmód:
Nyomja meg a gombot az Energiatakarékos Üzemmód ki- ,vagy
bekapcsolásához.
Háttérfény
(válaszható)
Ez a beállítás a háttérvilágítás szintjét szabályozza és Automatikusra,
Maximumra, Minimumra, Közepesre valamint Gazdaságosra (választható)
állítható be. A háttérvilágítás funkció nem látható, amennyiben az
Energiatakarákos üzemmód be van kapcsolva. A Háttérfény nem alkalmazható
a VGA, a Média kereső módban valamint, ha a kép mód Játék beállításában.
Zajcsökkentés
Ha a műsorszóró jele gyenge és a kép zajos, használja a Zajcsökkentés
beállítást a zaj mennyiségének csökkentéséhez. A zajcsökkentés az alábbi
opciók egyikére állítható be: Alacsony, Közepes, Magas vagy Ki.
Színhõmérséklet
Beállítja a kívánt színtónust.
Kép zoom
Bbeállítja a képméretet Automatikus,16:9, Felira,14:9, 14:9 Közeli, , 4:3
vagy Mozi.
HDMI True Black
A HDMI forrás megtekintése során ez a funkció látható a Kép beállítások
menüben. ezzel a funkcióval a fekete szín megjelenítése javítható.
Film mód (opcionális)
A filmek a normál televíziós műsorokhoz képest más másodpercenkénti
képkockaszámmal készülnek. Kapcsolja be ezt a beállítást, ha filmet néz,
hogy a gyorsan mozgó jeleneteket tisztán lássa.
Színeltolás:
Beállítja a kívánt színtónust.
Gyári beállítások
visszaállítása
Visszaállítja a képbeállításokat az alapbeállításra.
Automatikus
pozícionálás PC
módban
Automatikusan optimalizálja a kijelzést. Az optimalizásáshoz nyomja meg
az OK gombot.
H pozícionálás PC
módban
Ez a menüpont pozíció beigazítja a képet vízszintesen a képernyõ jobb vagy
bal oldalára.
V pozícionálás PC
módban
Ez a funkció a képet függõlegesen mozgatja a képernyõ teteje vagy alja felé.
Képpont óra
(Számítógépmódban)
A Képpont óra beállítja a helyes interferenciát, amely mint függõleges sáv
jelenik meg a pontintenzív prezentációknál, mint a táblázatkezelõk vagy
paragrafusok vagy kis betûs szövegek.
Fázis PC módban
A felbontástól és a letapogatási frekvenciától függően, amely a TV-készülékbe
érkezik, lehet, hogy zajos vagy elmosódott képet lát a képernyőn. Ez esetben
használja a próba vagy hiba metódussal, egy tisztább kép érdekében.
Haladó beállítások
A VGA (PC) módban a Kép menü egyes elemei nem elérhetõk. Ehelyett a VGA mód beállításai
hozzáadódnak a Képbeállításhoz a PC üzemmódban.
Magyar - 7 -
Menü funkciók
Hang menü tartalom
Hangerõ
Beállítja a hangszintet.
Az Ekvalizátor menüben a módot megváltoztathatja Zene, Film, Beszéd, Lapos,
Ekvalizátor:
Klasszikus vagy Egyéni módra. Nyomja le a “ ” gombot az elõzõ menübe való
visszalépéshez. Az Ekvalizátor menü beállításai csak akkor változtathatók meg, ha
az Ekvalizátor Mód beállításaEgyéni.
Balansz
Ezzel a beállítással kiegyenlítheti a bal és jobb hangszóró hangerejét.
Fejhallgató
Fejhallgató hangerõ beállítása.
Hangmód
Választhat a Mono, Sztereo, Dual-I vagy Dual-II módok közül. Csak akkor, ha
a választott csatorna is támogatja azt a módot.
AVL
Az automatikus hangerõ korlátozás (AVL) funkcióval beállíthat egy rögzített
hangerõt (például a reklámok hangereje hangosabb, mint a mûsorok).
Dinamikus
mélyhang:
Nyomja meg a " " vagy a " " gombot a funkció be- Vagy kikapcsolásához.
Digitális kimenet:
Beállítja a digitális kimenet hangtípusát.
Szülői felügyelet beállítása
Bizonyos mûsorok, csatornék és menük megtekintése ellen
lázárható a rendszer a szülõi felügyelet rendszerrel.
A csatornalista használata
A TV kiválogatja az eltárolt állomásokat a Csatornalistába.
A csatornalista opciók használatával szerkesztheti a
csatornalistákat, beállíthatja a kedvenceket vagy a
kilistázandó aktív állomásokat.
• A főmenübüől válassza ki a Csatorna listát.
• Válassza ki a Csatornalista szerkesztését az
összes eltárolt csatorna kezeléséhez. Ennek az
ablaknak a segítségével lehetséges a csatornák
mozgatása, törlése, nevének megváltoztatása,
valamint zárolása.
• A kedvenc műsorok listájának létrehozásához
válassza ki a Favourites/Kedvencek-et.
• Szülői felügyelet beállítása Válassza ki a
műsor típusát a listából a “ ” / “ ” és az OK
gombokkal.
Emelje ki a Parental/Szülői felügyletet a beállításokban,
majd nyomja le az OK-t a folytatáshoz. A szülõi
felügyelet menüopcióinak megjelenítéséhez egy
PIN kódot kell beírni. A PIN gyári beállítása 0000. A
megfelelõ PIN szám megadása után a szülõi beállítások
menü jelenik meg:
Menüzár: A menüzár beállítása lehetővé teszi vagy
letiltja a menü elérését.
Korhatár-zár: Ha ezt beállítja, akkor a mûsorból
lekérdezi a korhatár-információt, és ha az nem
engedélyezett, akkor nem engedélyezi a mûsorhoz
való hozzáférést.
Gyerekzár: Ha a Gyerekzár be van állítva, a TV
készülék kizárólag a távirányítón keresztül irányítható.
Ebben az esetben a vezérlõpanel gombok nem
mûködnek.
PIN kód beállítása: Új PIN kód határozható meg.
FONTOS: A PIN szám gyári beállítása 0000. Ha
megváltoztatja a jelszót, akkor írja le, és tegye
biztonságos helyre.
Megjegyzés: Ha az országként Franciaország vagy
Olaszország, került kiválasztásra, gyári beállítású
jelszóként a 4725 használható.
Magyar - 8 -
Menü funkciók
Beállítások menü tartalom
Feltételes hozzáférés
Szabályozza a feltételes hozzáférési modulokat, ha elérhetõk.
Nyelv
A nyelvi beállítások megadása (-a kiválkasztott országtól függően változhat) Az
előnyben részesített és az aktuális beállítások választhatók (*) Ezek a beállítások
megváltoztathatók, ha a mûsorsugárzó is támogatja.
Felnõtt
A szülõi beállítások konfigurálása
Idõzítõk
Beállítja az idõzítõt a kívánt mûsorokhoz. / Kikapcsolja a TV elalvásidőzítőjét
egy bizonyos idő elteltével.
Felvétel beállítások
Megjeleníti a felvétel beállítások menüt.
Dátum/idő:
Dátum és idõ beállítása.
Megjegyzés:
* A TV az idő információt az adásból nyeri. A pontos idő a Dátum/Idő beállításokon
keresztül lesz elérhető, ha ez az információ adásban megtalálható
A Dátum/Idő beállításokat akkor lehet megváltoztatnik, ha a TV nem csatorna
módban van. Az idő információ nem frissíthető, ha TV készenléti módban van
és később úgy kerül bekapcsolásra, hogy nincs adás.
Ha van adás, akkor az aktuális információ az adáson keresztül érkezik. Másszóval,
az idő információ ezen prioritások alapján lesz elérhető: Másszóval, az idő információ
ezen prioritások alapján lesz elérhető A TV először az idő információkat keresi az
adásban, ezután a felhasználó kedvenc beállításait, majd a teletextt információt.
Források
Engedélyezheti vagy letilthatja a kiválasztott forrásopciókat.
Telepítés és újrahangolás menü tartalom
Az automatikus hangolás opciók megjelenítése.
Digitális antenna:Keresi és tárolja a antenna fogható DVB csatornákat.
Automatikus
Csatorna Keresés
(Újrahangolás)
Digitális kábel: Keresi és tárolja a kábelen fogható DVB csatornákat.
Analóg: Analóg állomásokat keres és tárol el.
Digitális antenna és analóg:Keresi és tárolja a antenna fogható DVB és analóg
csatornákat.
Digitális kábel és analóg: Keresi és tárolja a kábelen fogható DVB és analóg
csatornákat.
Kézi csatornakeresés
Ez a funkció közvetlen mûsor beírásához használható.
Hálózati csatorna
keresés
A linkelt csatornák keresi a távközlési rendszerben.
Analóg finomhangolás
Ez a beállítás lehetõvé teszi az analóg csatornák hangolását. Ez funkció nem
választható, ha nincs analóg csatorna tárolva.
Első beüzemelés
Törli az összes tárolt csatornát és beállítást, visszaállítja a TV-t a gyári
beállításokra és elindítja újra az elsõ üzembe helyezést. Az ezzel az eljárással
kapcsolatos további információkért tanulmányozza az Elsõ telepítés fejezet.
Szolgáltatáslista
törlése
(*) Dánia, Svédország, Norvégia vagy Finnország esetén. Törölje a szolgálatások
listáját, majd nyomja le az OK-t. A képernyõn a következõ OSD jelenik meg:
Válassza az IGEN-t a és nyomja le a az OK-t folytatáshoz, vagy válassza NEM-et
és nyomja le az OK-t a törléshez.
Egyéb beállítások: A TV készülék egyéb beállítási opcióit jeleníti meg.
Kijelzési idõhatár
Megváltoztatja a menüképernyõ kijelzési idõhatárát.
Kódolt csatornák
keresése
Ha a beállítás be van kapcsolva, a keresési eljárás a kódolt csatornákat is megkeresi.
Ha Ki állapotra kapcsolja, akkor az automatikus vagy a kézi keresés nem fogja
megkeresni a kódolt csatornákat.
Magyar - 9 -
Menü funkciók
Kék háttér (opcionális)
Aktiválja vagy deaktiválja a kék héttér rendszert, ha a jel gyenge vagy hiányzik.
Szoftverfrissítés
Ahhoz, hogy biztosítsa, a TV mindig a legfrissebb adatokkal rendelkezzen, használja
ezt a beállítást. A megfelelõ mûködéshez a TV-t állítsa készenléti üzemmódba.
Alkalmazás verzió
Megjeleníti az alkalmazás verzióját:
Segítség
nagyothallóknak
Ha a műsorszolgáltató engedélyezi a különleges hangjeleket, akkor
bekapcsolhatja ezt a beállítást, hogy fogni tudja ezeket a jeleket.
Audio leírás
A hangos körülírás azt a kiegészíto narrációs hangsávot jelenti, amelyet a
vizuális médiák (televízió és filmek) látássérült nézoknek készítettek. Csak
akkor használhatja ezt a funkciót, ha a musorszolgáltató támogatja ezt a további
narrációs hangsávot.
Auto TV Ki:
A számláló végértékével az automatikus kikapcsolás ideje állítható be. A kikapcsolási
idõzítõ elérésével, ha TV nem üzemel, az ki fog kapcsolni.
Mûsortípus
Kiválasztja a kívánt műsor típust.
Készenléti keresés
(Standby Search) (*)
Ha kikapcsolja a Készenléti keresés funkciót, akkor az nem fog mûködni. A
Készenléti keresés használatához ellenorizze, hogy a Készenléti keresést
bekapcsolta-e. Ha a készenléti keresés Be állásra vankapcsolba, akkor a TV
készenléti üzemmódja közben indul el az elérhetõ adások keresése. Ha TV
bármilyen új vagy még hiányzó adást talál, egy menü ablak jelenik, amelyben
választani kell a változások átvétele és elutasítása között. A csatornalista
frissítésre és módosításra kerül e művelet után. Aktiválja a Készenléti keresés
beállítást, hogy a TV készülék automatikusan frissíthesse a mûsorszolgáltató
frekvenciáját, az adás definícióját és hasonló módosításokat.
Magyar - 10 -
Elektronikus programfüzet (EPG)
Néhány, de nem minden csatorna információkat küld
a jelenlegi és a következõ mûsorokról. Nyomja meg a
“
” gombot az EPG menü megjelenítéséhez.
Fel / le / Bal / jobb Navigálás az EPG-ben
OK: Megmutatja a csatornákhoz tartozó opciókat.
INFO: megjeleníti a kiválasztott műsorhoz tartozó
részletes információkat.
ZÖLD: Az EPG Ütemezési listájára kapcsol.
SÁRGA: Az EPG Idővonal listájára kapcsol.
KÉK: kijelzi a szûrési opciókat.
: a TV elkezdi felvenni a kiválasztott mûsort.
Felvétel leállításához nyomja le újra.
FONTOS: A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék
kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB háttértárat.
A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia készüléket.
Különben a felvétel funkció nem használható.
Megjegyzés: Egy másik csatorna kiválasztás a felvétel alatt
nem lehetséges.
Program opciók
Műsor felvétele
FONTOS: Egy új USB háttétár használata esetén ajánlott
elõször a háttértár formázása, készülék “Háttértár formázás”
funkciójának segítségével.
A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék
kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB
háttértárat. A felvétel funkció aktiválásához be kell
kapcsolnia készüléket.
A felvétel funkció használata esetén a készülékhez
csatlakoztatnia kell az USB háttértárat, vagy egy
külsõ háttértárat és a csatlakoztatott USB háttértárnak
legalább 1 GB kapacitással és 2.0 átviteli sebességgel
kell rendelkeznie. Ha a csatlakoztatott USB eszköz
nem támogatja a 2.0 átviteli sebességet, egy
hibaüzenet jelenik meg.
Megjegyzés: A felvett programok a csatlakoztatott USB
háttértáron kerülnek tárolásra. Szükség esetén tárolhat/
másolhat felvételek a számítógépre, de ezeket a fájlokat nem
lehet lejátszani a számítógépen. A felvételeket csak a TV-n
keresztül lehet megtekinteni.
Megjegyzés: A beszédszinkronban késé léphet fel az időzített
felvétel során. A rádió adások felvétele nem támogatott.
A TV legfeljebb tízórányi műsort képes rögzíteni.
Az EPG-menüben nyomja meg az OK gombot a
Esemény opciók menübe való belépéshez.
A felvett műsorok 4 GB-os partíciókban kerülnek
tárolásra.
A csatorna kiválasztása
Ha a csatlakoztatott USB eszköz írási sebessége nem
megfelelõ, akkor felvétel sikertelen lesz és az idõzített
felvétel funkció sem alkalmazható.
Az opció használatával a kiválasztott csatornára
válthat.
Felvétel időzítő rögzítése/törlése
Miután kiválasztotta a mûsort az EPG menüjében, az
OK gomb lenyomásával megjelenik a választahat
o opciók ablaka. Válassza ki a "felvétel" opciót és
nyomja le az OK gombot. Ez után a művelet után, a
kiválasztott műsor felvétele beállításra került.
A már beállított felvétel törléséhez, jelölje ki a műsort
és nyomja le az OK gombot majd válassza ki a
"időzítő törlése opciót" A felvétel törlésre kerül.
Az időzítő beállítása/ törlése
Miután kiválasztotta a mûsort az EPG menüjében, az
OK gomb lenyomásával megjelenik a választahat
o opciók ablaka. Válassza ki a "Időzítő beállítása
eseményhez" opciót és nyomja le az OK gombot.
Beállíthatja az időzítőt a későbbi műsorokra. Egy már
beállított emlékeztető törléséhez jelölje ki a műsort
és nyom ja le az OK gombot. Aztán válassza ki az
“Időzítő törlése” opciót. A idõzítõ törlésre kerül.
Megjegyzés: Az idõzítõ rögzítése rögzítés, vagy beállítás
nem lehetséges kettõ vagy több különálló eseményhez
egyazon idõszakon belül.
A HD mûsorok felvétele nagyobb helyet igényelhet
az USB háttértáron, az adás felbontásától függõen.
Ez okból ajánlott a merevlemezes USB háttértár
alkalmazása a HD mûsorok rögzítéséhez.éhez.
Ne húzza ki az USB/HDD a felvétel közben. Ez
megrongálhatja a csatlakoztatott USB/HDD-t.
A több partíciós támogatás is válaszatható. Legfeljebb
két különböző partíció támogatott. Ha lemez kettőnél
több partícióval rendelkezik, a rendszer lefagyhat.
Az USB háttértár első partícióját a PVR funkciók
használják. Ezért ezt elsődleges partícióként kell
formázni a PVR funkciók számára.
Néhány adat csomag nem kerülhet felvételre a jellel
kapcsolatos problémák miatt, ezért a videó a lejátszás
közben lefagyhat.
Felvétel, Lejátszás, Szünet, Megmutat (a
PlayListDialog esetén) nem használhatók, ha
teletext BE van kapcsolva. Ha egy felvétel akkor indul
el, amikor a teletext BE van kapcsolva, a teletext
automatikus kikapcsol. Teletext használata a lejátszás
és a felvétel közben sem lehetséges.
Magyar - 11 -
Időzített felvétel
Az időzített felvétel módba történő váltáshoz nyomja
le a
(SZÜNET) gombot egy műsor megtekintése
közben. Az időzített felvétel módban a műsor
szüneteltetve van és egyidejűleg felvételre kerül a
csatlakoztatott USB háttértárra (*). Nyomja le újra a
(LEJÁTSZÁS) gombot a megállított műsornak
megállítás pontjától történőmegtekintéshez. A valós
és az időzített felvételre kerülő műsor közötti
időkülönbség az infosávon látható.
Azonnali felvétel
Nyomja le a felvétel
(FELVÉTEL) gombot a felvétel
azonnali elindításához egy műsor megtekintése
( F E LV É T E L ) ú j b ó l i
közben. A felvétel
megnyomásával a távirányítón a következő esemény
felvételét indíthatja el az EPG-n. Ebben az esetben
az OSD megjelennek a felvenni kívánt műsorok. A
leállítás
(STOP) gomb lenyomásával törölhető az
azonnali felvétel.
Megjegyzés: Egy másik csatorna és a média kereső
kiválasztása a felvétel alatt nem lehetséges. Az időzített
felvétel alatti műsorok rögzítése közben egy figyelmeztető
üzenet jelenik meg a képernyőn, ha az USB háttértár
sebessége nem megfelelő.
A felvett műsorok megtekintése
A Médiakereső kiválasztásához a főmenüben
használja a “ ” vagy a“ ” gombot a Média
bömgészőkiválasztásához és nyomja le az
OKgombot. A főmenüben emelje ki a Felvételek
Könyvtárat a “ ” vagy a “ ” gombok használatával,
és nyomja le az OK gombot a belépéshez. A
Felvételek Könyvtár jelenik meg. Válasszon ki
egy címet (ha az már felvételre került) a listáról a
“ ” vagy a “ ” gomb használatával. Nyomja meg az
OK gombot a Lejátszás opció megtekintéséhez. Az
opciókat a „ ” / „ ” és az gombokkal választhatja ki.
Megjegyzés: A fõmenü megtekintése és a menüben található
címek a lejátszás alatt nem elérhetõk.
Nyomja le a
(STOP) gombot a lejátszáshoz és a
visszatéréshez a Felvételek Könyvtárba.
Lassú előretekerés
A lassított lejátszás akkor választható, ha a felvétel
megtekintése közben lenyomja a (PAUSE) szünet
gombbal irányítható.
gombot. A lassított lejátszás a
gomb ismételt lenyomásával változtatható a
A
lejátszás sebessége.
Felvétel beállítások
Kiválasztja Felvételekhez tartozó címeket a Beállítások
menüben a felvételek beállításainak konfigurálásához.
A háttértár formázása: A csatlakoztatott USB tárolót
a Lemez formázása funkcióval lehet formázni.
FONTOS: Ügyeljen arra, hogy ebben az esetben az
USB meghajtón lévő MINDEN adat elveszik, és a
meghajtó formátuma konvertálásra kerül FAT32-be.
Az USB háttértár hibája esetén és megkísérelheti
annak formázását. A legtöbb esetben a formázott
USB háttértár újra képes a normális működésre,
jóllehet minden, az USB háttértáron tárolt adat ebben
az esetben elveszik.
Megjegyzés: Ha az „USb túl lassú” üzenet jelenik meg
a képernyőn a felvétel elindítása közben, kísérelje meg
a felvétel újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal,
lehetséges, hogy az Ön USB háttértára nem felel meg az
átviteli sebességgel szemben támasztott követelményeknek.
Használjon másik USB háttértárat.
Szoftverfrissítés
Az Ön TV készüléke alkalmas arra, hogy a
mûsorszolgáltató kábelén keresztül frissítéseket
keressen és töltsön le. A távközlési hálózaton történő
kereséshez, az Ön TV készüléke megkeresi a tárolt
és elérhető csatornákat. Tehát a frissítések keresése
elõtt ajánlott az összes elérhetõ csatorna automatikus
keresése és frissítése.
1) Szoftver frissíés az USB bemeneten
keresztül.
A kezdés előtt..
Bizonyosdjon meg arról, hogy az USB háttértár
megfelelő mennyiségű szabad kapacitással
rendelkezik. Ne használjon USB mervelemezt a
szoftverfrissítési eljárásokhoz.
Keresse a szoftverfrissítéseket a www.philips.
com/support oldalon.
Keresse az TV aktuális szoftver verzióit a MENU >
Beállítások > További beállítások > Szoftver frissítés
elemmel. Ha a rendelkezésre álló verzió nem újabb
a TV aktuális verziójánál, akkor nem szükséges a
termék frissítése. Ne telepítse a szoftver régebbi
verzióit, mert az problémákat okozhat.
• Miután megtalálta a legújabb szoftvert, másolja a
BIN fájlt az USB háttértárra.
• Ezután csatlakoztassa az USB háttétárat a TV usb
bemenetére.
• Kapcsolja ki a TV a főkapcsoló segítségével és
húzza ki a TV tápvezetékét.
• Tartsa a távkapcsolót a TV irányába. És nyomja le
az OK gombot a tartsa lenyomva az OK gombot (ne
engedje el az OK gombot).
• Dugja be a TV tápvezetlékét és kapcsolja be a TV-t.
• Tartsa lenyomva az OK gombot legalább öt
másodpercig a TV bekapcsolása után, majd engedje
el. A szoftverfrissítés ezzel elindult.
• A TV a szoftverfrissítés után az első telepítés
módban indul újra.
Magyar - 12 -
FONTOS
Ne nyomjon le más gombot a TV-n vagy a
távkapcsolón, a szoftverfrissítés közben.
Ne húzza ki az USB háttértárat a TV-ből a folyamat
közben.
szellemképet okozhatnak. Gyakran a képminőség
megjavul, ha változtat az antenna irányán.
Felismerhetetlen a kép vagy a teletext?
4. Ellenőrizze, hogy a megfelelő frekvenciát írta-e be.
5. Hangolja újra a csatornákat.
A nem szándékosan elindított frissítések elkerülése
érdekében kérjük a számítógép segítségével törlöje a
BIN fájlt az USB háttértáron, miután a szoftverfrissítés
sikeresen lezárult.
6. A képminőség leromolhat, ha egyszerre két
készüléket csatlakoztat a TV-készülékhez. Ebben
az esetben az egyik készüléket távolítsa el.
2) 3 AM keresés és frissítés üzemmód
1. A Nincs kép felirat azt jelenti, hogy a TV-készülék
egyáltalán nem tud adást fogni. Jó gombokat
nyomott meg a távirányítón? Próbálja meg ismét.
Ellenõrizze azt is, hogy a megfelelõ bemeneti
forrást választotta-e ki.
• Ha az Automatikus keresés került kiválasztásra a
Frissítési opciók menüjében, a TV készülék 03:00
órakor bekapcsol és elindítja keresést a távközlési
csatornákon. Ha egy új frissítés letöltésre került
az új bekapcsolásnál a TV készülék már az új
szoftververzióval indul.
Megjegyzések az újraindításhoz: Az újraindítás az utolsó
lépés a szoftverfrissítési műveletek során, ha a letöltés sikeresen
befejeződött. Az újraindítás során a TV készülék elvégzi az utolsó
beállításokat. Az újraindítási folyamat közben a tápfeszültség
ellátása fenn marad és az előoldali led villogással jelzi a folyamatot.
Megközelítőleg 5 perc múlva a TV az új, aktivált szoftverrel újraindul.
A TV az első telepítés módban indul.
• Ha az Ön TV készüléke 10 perc múlva nem
indul újra, húzza ki a tápcsatlakozót 10 percre és
dugja be újra. A TV készüléknek az új szoftverrel
gond nélkül el kell indulnia. Ha a TV készülék
működik, kérjük ismételje meg még néhányszor a
tápcsatlakozó kihúzását és visszadugását. Ha a
készülék még mindig nem mûködik, kérjük hívjon
olyan szakembert, aki a problémát meg tudja oldani.
Figyelem: Ne húzza ki a tápcsatlakozót, amíg az
újraindítást jelző led villog. Ha ez megtörténik az
ahhoz vezethet, hogy a készülék nem mûködik és csak
szakember javíthatja meg.
Hibaelhárítás és tippek
Utánvilágítás, szellemkép
Vegye figyelembe, hogy szellemkép fordulhat
elő, ha egy állandó képet jelenít meg (állóképnél
vagy szüneteltetett lejátszásnál). Az LED TV-k kép
utánvilágítása rövid idő után eltűnhet. Próbálja meg
egy ideig kikapcsolni a TV-t. Ennek elkerülésére
ne hagyja, hogy a képernyõn hosszú ideig állókép
jelenjen meg.
Nincs kép
2. Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
3. A csatlakozók rendesen be vannak-e dugva az
aljzatba?
4. Nincs-e megsérülve az antenna kábel?
5. Megfelelő csatlakozót használt az antenna
csatlakoztatására?
6. Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék
eladóját.
Nincs hang
1. A TV némítva lett? A némítás törléséhez nyomja le a
„ ” a gombot vagy erősítse a hangerőt.
2. A hang csak az egyik hangszóróból jön. Nincs a
balansz szélsőséges irányba állítva? Lásd Hang
menü fejezetet.
A távkapcsoló nem működik
A TV nem reagál a távirányítóra. Az elemek
elhasználódtak, ebben az esetben még mindig
lehetséges a TV bal oldalán található vezérlőgombok
használata. (* Csak akkor lehetséges, ha nincsenek
szülői zárolással védve és ha ez a funkció a modellen
választható
Bemeneti források – nem választható
1. Ha nem tud kiválasztani egy bemeneti forrást, akkor
lehetséges, hogy nincs készülék csatlakoztatva.
2. Ellenőrizve az AV-kábelt és a csatlakozást, ha
megpróbált egy eszközt csatlakoztatni.
Nincs tápfeszültség
Ha a TV-n nincs tápfeszültség, kérjük ellenőrizze,
hogy a tápvezeték be van dugva a fali csatlakozóba.
Gyenge képminőség
1. A helyes TV-rendszert választotta?
2. Nincs a TV vagy az antenna le nem földelt audio
berendezés vagy neon lámpa közelében?
3. A hegyek vagy a toronyházak kettős képet vagy
Magyar - 13 -
A felvétel nem lehetséges.
A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék
kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB
háttértárat. A felvétel funkció aktiválásához be
kell kapcsolnia készüléket. Különben a felvétel
funkció nem használható. Ha a felvétel nem
lehetséges, kísérelje meg kikapcsolni a TV-t és
aztán csatlakoztassa újra az USB eszközt, amíg a
TV kikapcsolt állapotban van.
Specifikációk
TV ADÁS
PAL SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
DIGITÁLIS VÉTEL
DVB-T, MPEG2, DVB-T, MPEG4 HD
DVB-T MHEG-5 gép (csak az Egyesült Királyságban)
DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4
FOGHATÓ CSATORNÁK
Az USB túl lassú:
Ha az „USb túl lassú” üzenet jelenik meg a képernyőn
a felvétel elindítása közben, kísérelje meg a felvétel
újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal,
lehetséges, hogy az Ön USB háttértára nem felel
meg az átviteli sebességgel szemben támasztott
követelményeknek. Használjon másik USB háttértárat.
VHF (I/III sáv)UHF(sáv)Hipersáv
A Dolby Laboratories licence alapján
készült.
RF ANTENNABEMENET
KERESKEDELMI VÉDJEGY NYILATKOZAT
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
A “Dolby” és a kettõs D szimbólum a Dolby Laboratories
védjegye.
220-240 V váltakozó feszültség, 50 Hz.
ELÕRE BEÁLLÍTOTT CSATORNÁK SZÁMA 1000
(800 DVB-T / 200 Analóg)
CSATORNA KIJELZŐ
Kijelzés a képernyőn
75 Ohm (asszimetrikus)
Német + Nicam sztereó
HANG KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (WRMS) (10%
THD) 2x6
Tájékoztató s felhasználók számára a hulladék
gépek és elemek elhelyezéséről
TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL (W)
[csak az Európai Unió számára]
PANEL
Ezek a szimbólumok jelölik, hogy az adott
szimbólummal jelölt gépet nem szabad rendes
háztartási hulladékként elhelyezni. Amennyiben el
akarja helyezni a gépet vagy az elemet hulladékként,
vegye figyelembe a hulladékgyûjtõ-rendszereket
vagy létesítményeket a szabályszerû újrahasznosítás
céljából.
Megjegyzés: Az alábbi Pb jel azt jelöli, hogy az elem ólmot
tartalmaz.
65 W (max)
16:9 kijelző, 26” képernyő méret
MÉRETEK (mm)
MéxSzxMa (talppal): 185 x 628 x 423
Tömeg (kg): 5,35
DxLxH (Talp nélkül):37 x 628 x 384
Tömeg (kg): 4,85
Elem
Termékek
Magyar - 14 -
Támogatott DVI felbontások
Ha a TV-készülék csatlakozójához DVI- HDMI-átalakítók (nincs benne
a készletben) használatával eszközöket csatlakoztat, tanulmányozza az
alábbi, felbontásról szóló információkat.
Sorszám
Felbontás
Frekvencia
1
640x400
70Hz
2
640x480
60Hz-66Hz-72Hz -75Hz
3
800x600
56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz
4
832x624
75 Hz
5
1024x768
60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz
6
1152x864
60Hz-70Hz-75Hz
7
1152x870
75Hz
8
1289x768
60 Hz - 75Hz
9
1280x960
60Hz-75Hz
10
1280x1024
60Hz-75Hz
PC tipikus képernyõ módok
A következő táblázat néhány tipikus videokijelző adatait tartalmazza. Lehet,
hogy a TV nem támogatja az eltérő felbontást. Az ÖN TV készüléke legfeljebb
az 1920x1080-as felbontást támogatja.
Sorszám
Felbontás
Frekvencia
1
640x350p
60 Hz
2
640x400p
60 Hz
3
1024x768
60 Hz
4
1289x768
60 Hz
5
1360x768
60 Hz
6
720x400
60 Hz
7
800x600
56 Hz
8
800x600
60 Hz
9
1024x768
60 Hz
10
1024x768
66 Hz
11
1360x768
60 Hz
12
1400x1050
60Hz-75Hz
11
1289x768
60 Hz
13
1400x900
65Hz-75Hz
12
1360x768
60 Hz
14
1600x1200
60 Hz
13
1280x1024
60 Hz
15
1680x1050
60 Hz
14
1280x960
60 Hz
16
1920x1080
60 Hz
15
1280x1024
60 Hz
17
1920x1200
60Hz
16
1400x1050
60 Hz
18
480i-480p
60Hz
19
576i-576p
50Hz
17
1600x1200
60 Hz
18
1920x1080
60 Hz
Támogatott fájlformátumok USB üzemmódban
Média
Fájlkiterjesztés
Formátum
Kép
Hang
.mpg .mpeg
MPEG1,2
MPEG Layer
1/2/3
.dat
MPEG1,2
.vob
MPEG2
.mkv
H.264, MPEG1,2,4
Megjegyzés
(Maximális felbontás/bitsebesség stb.)
MPEG2
EAC3/ AC3
MPEG4
Xvid 1.00,
Film
.mp4
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03,
Xvid 1.10-beta1/2
PCM/MP3
MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
H.264
MPEG2, MPEG4
.avi
Xvid 1.00,
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03,
Xvid 1.10-beta1/2
PCM
H.264
Zene
Fotó
Felirat
32Kbps ~ 320Kbps(Bit sebesség)
-
MPEG 1 Layer 1
/ 2 (MP3)
.jpg .jpeg
Normál JPEG
-
max WxH = 15360x8640
.
Progresszív JPEG
-
max WxH = 9600x6400
3840000bytes
.bmp
-
-
max WxH = 9600x6400
3840000bytes
.sub .srt
-
-
.mp3
Magyar - 15 -
32KHz ~ 48KHz(Mintavételi sebesség)
-
4147200bytes
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used
under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
AV és HDMI jelkompatibilitás
Forrás
Támogatott jel
Elérhetõ
PAL 50/60
O
KILÉPÉS
NTSC 60
O
SCART
RGB 50
O
RGB 60
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
Oldalsó AV
YPbPr
HDMI1
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
24Hz
O
1080P
25Hz
O
1080P
30Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
(X: Nem elérhető, O: Elérhetõ)
Néhány esetben az LED TV-n a jel nem megfelelően jelenhet meg. Ez probléma a forráseszköz nem megfelelő szabványa
miatt léphet fel. Ha hasonló problémát észlel, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval és a forrásberendezés gyártójával.
Magyar - 16 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising