Philips | HTL5120S/12 | Owner's Manual | Philips Soundbar hangsugárzó HTL5120S/12 Felhasználói kézikönyv

Philips Soundbar hangsugárzó HTL5120S/12 Felhasználói kézikönyv
Mindig az Ön rendelkezésére áll!
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome
Kérdése
van? Lépjen
kapcsolatba a a
Philips céggel!
HTL5120
Felhasználói kézikönyv
Tartalomjegyzék
1 Fontos! 2
2
3
3
3
2 Az Ön SoundBar készüléke 4
4
4
5
3 Csatlakoztatás 7
7
Biztonság Óvja a terméket! Óvja a környezetet! Súgó és támogatás Főegység Távvezérlő Csatlakozók Csatlakoztatás a TV-készülékhez Digitális eszközök csatlakoztatása
HDMI-kapcsolaton keresztül Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és
más készülékekről 7
8
4 A SoundBar használata 9
A hangerőszint beállítása 9
Hang kiválasztása 9
MP3-lejátszó 10
Zene lejátszása Bluetooth segítségével 10
Automatikus készenlét 11
A gyári beállítások visszaállítása 11
5 A SoundBar fali rögzítése 12
12
6 Termékleírás 13
7 Hibakeresés 14
8 Megjegyzés 16
16
16
Falra szerelés Megfelelőség Védjegyek HU
1
1 Fontos!
A termék használata előtt figyelmesen olvassa
el az összes utasítást. A garancia nem terjed
ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások
figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.
Biztonság
Áramütés veszélye vagy tűzveszély!
• Óvja a készüléket és tartozékait
csapadéktól vagy egyéb folyadéktól.
Soha ne helyezzen a készülék közelébe
folyadékot tartalmazó edényt, például
vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe
folyadék kerülne, azonnal húzza ki az
elektromos hálózati csatlakozót. Használat
előtt vizsgáltassa meg a készüléket a Philips
vevőszolgálattal.
• Ne tegye ki a készüléket és tartozékait
nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például
közvetlen napfénynek.
• Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék
szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
• Ha a hálózati csatlakozódugó vagy
készülékcsatlakozó használatos
megszakítóeszközként, akkor mindig
működőképesnek kell lennie.
• Villámlással járó vihar előtt húzza ki a
készülék tápkábelét.
• A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a
kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!
• Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a
hálózati aljzathoz, győződjön meg róla,
hogy a hálózati feszültség megfelel a
készülék hátulján feltüntetett értéknek.
Eltérő feszültségérték esetén soha ne
csatlakoztassa a készüléket a hálózati
aljzathoz.
Sérülésveszély vagy a SoundBar károsodásának
veszélye!
• Falra szerelhető készülékek esetén
kizárólag a mellékelt fali tartószerkezetet
2
HU
használja. A fali szerelvényt olyan falfelületre
rögzítse, amely elbírja a készülék és a
szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke
Philips Electronics N.V. nem vállal
felelősséget a helytelen falra rögzítésből
adódó balesetért, sérülésekért és károkért.
• Soha ne helyezze a készüléket vagy
bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre
vagy más elektromos berendezésre.
• Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten
szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon,
amíg a készülék hőmérséklete eléri a
környezet hőmérsékletét, és csak ezután
dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
• A termék egyes részei üvegből is
készülhettek. A sérülések és károk
elkerülése érdekében óvatosan kezelje a
készüléket.
Túlmelegedés veszélye!
• Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre.
A megfelelő szellőzés érdekében mindig
hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a
készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny
vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait.
Szennyeződésveszély!
• Ne keverje az akkumulátorokat és
elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
• Ha az elemeket rosszul helyezi be,
felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy
egyenértékű típussal szabad.
• Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek,
vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni
a távvezérlőt.
• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak,
így azokat használat után megfelelően kell
kezelni.
Az elemek lenyelésének veszélye!
• A termék vagy annak távirányítója
gombelemet tartalmazhat, amely könnyen
lenyelhető. Minden esetben tartsa az
elemet gyermekektől távol! Az elem
lenyelése súlyos sérülést vagy halált
okozhat. A lenyelést követő két órán belül
súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
•
•
•
Ha úgy gondolja, hogy az elem a
szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal
forduljon orvoshoz.
Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol
az új és a használt elemet is. Elemcsere
után győződjön meg arról, hogy az
elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
Ha az elemtartó rekeszt nem lehet
megfelelően lezárni, ne használja tovább
a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és
lépjen kapcsolatba a gyártóval.
II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű
készülék védelmi földelés nélkül.
Óvja a terméket!
A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas
textíliát használjon.
Óvja a környezetet!
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak
megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket
gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.
A feleslegessé vált készülék helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek a
2006/66/EK európai irányelv követelményeinek,
ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.
Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
hulladékkezelésére vonatkozó helyi
szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált
akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását.
Súgó és támogatás
A Philips kiterjedt online támogatást biztosít.
Látogasson el weboldalunkra: www.philips.com/
support, ahonnan:
• letöltheti a teljes felhasználói kézikönyvet,
• kinyomtathatja a rövid üzembe helyezési
útmutatót,
• megtekintheti az oktatóvideókat (csak
bizonyos típusok esetében),
• választ kaphat a gyakran ismétlődő
kérdésekre (GYIK),
• e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit,
• kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.
A weboldalon megjelenő utasításokkal lehet
a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adnia a
termék típusszámát,
vagy az adott országban működő Philips
vevőszolgálattól is kérhet segítséget. Mielőtt
felvenné a kapcsolatot a Philips munkatársaival,
jegyezze fel a termék típusszámát és gyártási
számát. Ezek az adatok a termék hátlapján vagy
alján találhatók.
HU
3
2 Az Ön
SoundBar
készüléke
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által
biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja
SoundBar készülékét a www.philips.com/
welcome oldalon.
Főegység
Ez a szakasz a főegység áttekintését tartalmazza.
Bluetooth
a
(Készenléti állapot
bekapcsolva/Készenlétjelző)
• A SoundBar rendszer bekapcsolása
vagy készenléti üzemmódba állítása.
• A SoundBar készenléti állapotában a
készenlét jelzőfénye vörösen világít.
b Hangerőkijelzés/Forráskijelzések
Hangerő módosításakor a hangerőkijelzők
világítani kezdenek, és kijelzik a hangerő
szintjét.
Kiválasztott forrás esetén a forrás jelzőfény
világít.
• HDMI ARC: Világítani kezd, amikor a
HDMI ARC lehetőséget választja ki
bemeneti forrásként.
• HDMI 1: Világítani kezd, amikor a
HDMI IN 1 lehetőséget választja ki
4
HU
•
•
•
•
bemeneti forrásként. 5 másodpercig
villog Dolby hanganyag lejátszásakor.
HDMI 2: Világítani kezd, amikor a
HDMI IN 2 lehetőséget választja ki
bemeneti forrásként. 5 másodpercig
villog DTS hanganyag lejátszásakor.
OPTICAL: Világítani kezd, amikor
optikai bemeneti forrásra vált.
AUX/Bluetooth: Világítani kezd, amikor
analóg bemeneti forrásra vált. Villog,
amikor Bluetooth módra vált.
COAXIAL: Világítani kezd, amikor
koaxiális bemeneti forrásra vált.
c Hangerőkijelzés/V. SURR jelzőfény
• Hangerő módosításakor a
hangerőkijelzők világítani kezdenek, és
kijelzik a hangerő szintjét.
• Virtuális térhatású hang kiválasztásakor
világít.
d Hangerőkijelzés/MUSIC iLINK jelzőfény
• Hangerő módosításakor a
hangerőkijelzők világítani kezdenek, és
kijelzik a hangerő szintjét.
• Világítani kezd, amikor a MUSIC iLINK
lehetőséget választja ki bemeneti
forrásként.
Távvezérlő
Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését
tartalmazza.
1
2
17
3
4
16
Bluetooth
5
15
6
7
14
8
13
9
10
11
12
e COAX
A hangforrás koaxiális csatlakozásra állítása.
f MUSIC iLINK
A hangforrás MUSIC iLINK-csatlakozásra
állítása.
g AUTO VOLUME ON/OFF
Automatikus hangerő be- vagy kikapcsolása.
h AUDIO SYNC +/Hangkésleltetés növelése vagy csökkentése.
i +/- (Hangerő)
A hangerő növelése vagy csökkentése.
j TREBLE +/A magas hang növelése vagy csökkentése.
k BASS +/A mélyhang növelése vagy csökkentése.
l V.SURR
Váltás sztereó és virtuális térhatású hangzás
között.
m
(Némítás)
Hangerő némítása vagy visszaállítása.
n NIGHT MODE ON/OFF
Az éjszakai üzemmód be- és kikapcsolása.
a
(Készenléti állapot bekapcsolva)
A SoundBar rendszer bekapcsolása
vagy készenléti üzemmódba állítása.
• Ha az EasyLink be van kapcsolva,
tartsa lenyomva legalább három
másodpercen keresztül az összes
csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis
készülék készenléti üzemmódba
kapcsolásához.
•
b HDMI 1
A hangforrás HDMI IN 1 csatlakozásra
állítása.
c HDMI 2
A hangforrás HDMI IN 2 csatlakozásra
állítása.
d OPTIKAI
A hangforrás optikai csatlakozásra állítása.
o Bluetooth
Váltás Bluetooth módra.
p AUX
A hangforrás AUX-csatlakozásra állítása.
q HDMI ARC
A hangforrás HDMI ARC csatlakozásra
állítása. A HDMI ARC lehetőséget csak
abban az esetben választhatja ki, ha
egy HDMI ARC kábellel csatlakoztatja
a SoundBar készüléket a HDMI ARCkompatibilis TV-készülékhez.
Csatlakozók
Ez a szakasz a SoundBar készüléken található
csatlakozók áttekintését tartalmazza.
HU
5
f DIGITAL IN-COAXIAL
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más
digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.
Hátsó csatlakozók
g DIGITAL IN-OPTICAL
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más
digitális készülék optikai hangkimenetéhez.
a MUSIC iLINK
Audiobevitel MP3-lejátszóról.
Alsó csatlakozó
g
6
5
4
1
2
3
a HDMI IN 1
Csatlakoztassa egy digitális készülék HDMIkimenetéhez.
b HDMI IN 2
Csatlakoztassa egy digitális készülék HDMIkimenetéhez.
c TO TV-HDMI OUT (ARC)
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMIbemenetéhez.
d AC MAINS~
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.
e AUDIO IN-AUX
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más
analóg készülék analóg hangkimenetéhez.
6
HU
3 Csatlakoztatás
TV
Ez a fejezet a SoundBar TV- vagy egyéb
készülékekhez történő csatlakoztatásában nyújt
segítséget.
A SoundBar és tartozékai normál
csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a Rövid
üzembe helyezési útmutató tartalmazza.
1
Megjegyzés
•• A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék
hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
•• Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a
csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék
vezetékét kihúzta-e a fali aljzatból.
Csatlakoztatás a TVkészülékhez
A SoundBar rendszert egy TV-készülékhez
csatlakoztathatja. A TV-műsorok hangját a
SoundBar hangsugárzóin keresztül hallhatja. A
SoundBar és a TV-készülék csatlakoztatásához a
lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot
használja.
Csatlakozás a tv-készülékhez HDMIkapcsolaton keresztül (ARC)
A SoundBar támogatja az Audio Return
Channel (ARC) technológiával szerelt
HDMI-t. Ha a TV HDMI ARC-kompatibilis,
a TV audiotartalmait egyetlen HDMI kábel
segítségével hallhatja a SoundBar készüléken.
2
Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel
csatlakoztassa a SoundBar HDMI OUT
(ARC) csatlakozóját a TV-készülék HDMI
ARC csatlakozójához.
• A TV-készülék HDMI ARC
csatlakozójának jelölése eltérő lehet.
További részleteket a TV-készülék
felhasználói kézikönyvében talál.
Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC
funkciókat. További részleteket a TVkészülék felhasználói kézikönyvében talál.
Megjegyzés
•• Ha TV-készüléke nem HDMI ARC kompatibilis,
csatlakoztasson egy audiokábelt a TV-készülék hangjának
SoundBar készüléken keresztül történő hallgatásához.
(lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más
készülékekről', 8. oldal)
•• Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is tartozik,
a házimozi HDMI/DVI adapteren keresztül is
csatlakoztatható a TV-készülékhez. Előfordulhat, hogy
néhány funkció nem használható.
Digitális eszközök
csatlakoztatása HDMIkapcsolaton keresztül
Csatlakoztasson digitális eszközt, például
beltéri egységet, DVD-/Blu-ray lejátszót vagy
játékkonzolt a SoundBar készülékhez szabványos
HDMI-kapcsolaton keresztül. Amikor így
csatlakoztatja a készülékeket, és fájlt vagy játékot
játszik le, a
• videó automatikusan megjelenik a TV
képernyőjén, és
HU
7
•
1
2
3
a SoundBar automatikusan lejátssza a
hangot.
1
Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel
csatlakoztassa a digitális eszköz HDMI
OUT csatlakozóját a SoundBar készülék
HDMI IN 1/2 csatlakozójához.
SoundBar rendszer csatlakoztatása
TV-készülékhez HDMI OUT (ARC)
csatlakozón keresztül.
• Ha TV-készüléke nem HDMI CEC
kompatibilis, válassza ki a megfelelő
videobemeneti csatornát a készüléken.
2. opció: Audió csatlakoztatása digitális
koaxiális kábellel
Jó minőségű audió
Kapcsolja be a HDMI-CEC funkciókat
a csatlakoztatott eszközön. További
részletekért lásd az eszköz felhasználói
kézikönyvét.
Hangforrás csatlakoztatása
TV-ről és más készülékekről
1
A TV-készülék vagy más eszközök hangját a
SoundBar hangsugárzóin játszhatja le.
A TV-készülékén, SoundBar és más készülékein
található lehető legjobb minőségű csatlakoztatási
módot használja.
Megjegyzés
•• Ha a SoundBar készüléket és a TV-készüléket HDMI
ARC kapcsolaton keresztül csatlakoztatja, nincs szükség
külön audiocsatlakozásra.
1. opció: Audió csatlakoztatása digitális
optikai kábellel
Kiváló minőségű audió
HU
Koaxiális kábellel csatlakoztassa a SoundBar
készülék COAXIAL csatlakozóját a TVkészülék vagy más eszköz COAXIAL/
DIGITAL OUT csatlakozójához.
• A digitális koaxális optikai csatlakozó
jelölése DIGITAL AUDIO OUT lehet.
3. opció: Audió csatlakoztatása analóg
hangkábelekkel
Alapszintű minőségű audió
1
Analóg kábellel csatlakoztassa a SoundBar
készülék AUX csatlakozóit a TVkészülék vagy más eszköz AUDIO OUT
csatlakozóihoz.
DVD
TV
8
Optikai kábellel csatlakoztassa a SoundBar
készülék OPTICAL csatlakozóját a TVkészülék vagy más eszköz OPTICAL OUT
csatlakozójához.
• A digitális optikai csatlakozó jelölése
SPDIF vagy SPDIF OUT lehet.
4 A SoundBar
használata
Hang kiválasztása
Ez a rész azt mutatja be, hogyan használható a
SoundBar csatlakoztatott eszközök hangjának
lejátszására.
Mielőtt hozzáfogna
• Gondoskodjon a rövid üzembe helyezési
útmutatóban, valamint a felhasználói
kézikönyvben ismertetett csatlakozások
létrehozásáról.
• Állítsa a SoundBar rendszert a többi
készülékhez megfelelő forrásra.
Ez a fejezet adott videófelvétel vagy zeneszám
lejátszásához szükséges ideális hangzás
kiválasztásában nyújt segítséget.
Térhangzás üzemmód
Merüljön el a hangélmények élvezetében a
térbeli hangzásmódok segítségével.
1
A hangerőszint beállítása
»» Ha a főegység V.SURR jelzőfénye
kialszik, kétcsatornás sztereóhang
van bekapcsolva, ami ideális a
zenehallgatáshoz.
1
A hangerő növeléséhez vagy
csökkentéséhez nyomja meg a +/(Hangerő) gombot.
• A hang elnémításához nyomja meg a
(Némítás)gombot.
• A hang visszakapcsolásához nyomja
meg ismét a (Némítás)gombot, vagy
nyomja meg a +/- (Hangerő) gombot.
Hangerőkijelzés
• Hangerő módosításakor egy vagy több
Hangerőkijelzés (legfeljebb 8 jelzőfény)
világítani kezd a főegységen, és jelzi a
hangerő szintjét. Minél több jelzőfény világít,
annál magasabb a hangerő szintje.
0
60
A térhatás üzemmód ki- vagy
bekapcsolásához nyomja meg többször a
V.SURR gombot.
»» Ha a térhatás üzemmód be van
kapcsolva, a főegység V.SURR
jelzőfénye világít. Térhatású
hangélményt nyújt.
Hangszínszabályzó
A SoundBar rendszer magas frekvenciájú (magas
hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok)
beállításainak módosítása.
1
A TREBLE +/- vagy BASS +/- lenyomásával
változtathatja a magas vagy mély
hangszintet.
Magas/mély hangok jelzőfénye
• A kívánt magas vagy mély hangszint
változtatásakor a főegység összes
jelzőfénye egyenként villog. Ha a magas
vagy mély hangszint a minimumra van
állítva, az összes jelzőfény kialszik.
Bluetooth
•
Ha öt másodpercig nem nyomja meg a
hangerőszabályozót, a hangerőkijelzők
kialszanak, és világítani kezd az aktuális
forrás jelzőfénye, valamint a hangzás
üzemmód jelzőfénye.
Automatikus hangerő
Kapcsolja be az automatikus hangerő funkciót,
hogy másik forrásra váltáskor is változatlan
maradjon a hangerő.
1
Nyomja meg a AUTO VOLUME ON/
OFF gombot a hangerő be- vagy
kikapcsolásához.
HU
9
»» A V.SURR jelzőfény egyszer felvillan
az automatikus hangerő be- vagy
kikapcsolásakor.
A kép és hang szinkronizálása
Ha az audio- és a videotartalom nincs
szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel
késleltetésére.
1
A hang és a kép szinkronizálásához nyomja
meg a AUDIO SYNC +/- gombot.
Éjszakai mód
Ha a hangfelvételeket halkan szeretné hallgatni,
csökkentse az erős hangok hangerejét. Az
éjszakai mód csak Dolby Digital hangsávok
esetében elérhető.
1
Az éjszakai mód be- vagy kikapcsolásához
nyomja meg a NIGHT MODE ON/OFF
gombot.
»» A V.SURR jelzőfény egyszer felvillan az
éjszakai mód be- vagy kikapcsolásakor.
Megjegyzés
•• Ha az automatikus hangerő-beállítás be van kapcsolva,
3
Zene lejátszása Bluetooth
segítségével
Bluetooth segítségével csatlakoztassa a
SoundBar készüléket a Bluetooth eszközhöz
(pl. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon
vagy laptop), és már hallgathatja is az eszközön
tárolt hangfájlokat a SoundBar hangsugárzókon
keresztül.
Amire szüksége lesz:
• 2.1+EDR verziójú Bluetooth eszköz, amely
támogatja az A2DP Bluetooth profilt.
• A SoundBar és a Bluetooth eszköz közötti
optimális működési távolság körülbelül 10
méter.
1
2
az éjszakai mód bekapcsolása nem lehetséges.
MP3-lejátszó
MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy
zene lejátszásához.
Szükséges összetevők
• MP3-lejátszó
• 3,5 mm-es sztereó audiokábel
1
2
10
3
A 3,5 mm-es sztereó audiokábel
segítségével csatlakoztassa az MP3-lejátszót
a SoundBar MUSIC iLINK csatlakozójához.
Nyomja meg a MUSIC iLINK gombot.
HU
Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az
audiofájlok vagy zene kiválasztásához és
lejátszásához.
4
A SoundBar Bluetooth módra váltásához
nyomja meg a Bluetooth gombot a
távvezérlőn.
»» A AUX/Bluetooth jelzőfény gyorsan
villog.
A Bluetooth eszközön váltson Bluetooth
módra, majd keresse meg és válassza a
Philips HTL5120 lehetőséget (a csatlakozás
megkezdéséhez (további információt a
Bluetooth engedélyezéséről a Bluetooth
eszköz felhasználói kézikönyvében talál).
• Jelszónak írja be a következőt: „0000”.
»» Csatlakozás közben a jelzőfény
lassabban villog.
Várjon, amíg a SoundBar készülék sípoló
hangot nem ad.
»» Ha a Bluetooth-kapcsolat sikeres, a
AUX/Bluetooth jelzőfény világítani
kezd.
»» Ha a kapcsolat sikertelen, a
AUX/Bluetooth jelzőfény
folyamatosan, lassan villog.
Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy
zenét a Bluetooth eszközön.
•
5
Ha lejátszás közben hívás érkezik,
a zenelejátszás megáll. A hívás
befejeztével a lejátszás folytatódik.
A Bluetooth módból való kilépéshez
válasszon másik forrást.
• Ha ismét Bluetooth módra vált, a
Bluetooth-kapcsolat aktív marad.
Megjegyzés
•• A zenehallgatás megszakadhat az eszköz és a SoundBar
között lévő akadályok miatt, úgy mint fal, az eszközön
lévő fém borítás vagy a közelben lévő, azonos
frekvencián működő másik eszköz.
•• Ha a SoundBar készüléket másik Bluetooth eszközhöz
szeretné csatlakoztatni, kapcsolja ki azt az eszközt,
amelyhez éppen csatlakozik.
•• A Philips nem garantálja az összes Bluetooth eszközzel
való 100%-os kompatibilitást.
Automatikus készenlét
Ha médiafájlt játszik le egy csatlakoztatott
eszközről, a SoundBar automatikusan készenléti
módra vált, ha:
• 30 percig nem nyom meg semmilyen forrás
gombot, és
• nincs észlelt hang-/videólejátszás a
csatlakoztatott eszközről.
A gyári beállítások
visszaállítása
A SoundBar gyári beállításai visszaállíthatók.
1
Nyomja meg három másodpercen belül a
TREBLE+, a VOL- és a BASS+ gombot.
»» A gyári beállítások sikeres visszaállítása
után a SoundBar automatikusan
kikapcsol, majd újraindul.
HU
11
5 A SoundBar fali
rögzítése
Mielőtt a falra szereli a SoundBar rendszert,
olvasson el minden biztonsággal kapcsolatos
tudnivalót. (lásd 'Biztonság', 2. oldal)
Falra szerelés
Megjegyzés
•• A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal
felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó
balesetért, sérülésekért és károkért. Ha kérdése van,
vegye fel a kapcsolatot az országában lévő Philips
vevőszolgálattal.
•• A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja
a készülék és a szerelvény együttes súlyát.
•• A fali rögzítést megelőzően nem kell eltávolítania a
négy gumitalpat a SoundBar alsó részéről, ugyanis a
gumitalpakat nem lehet újra rögzíteni.
A csavar hosszúsága/átmérője
Győződjön meg arról, hogy a fali tartó típusának
megfelelő hosszúságú és átmérőjű csavarokat
használ a falra helyezés során.
3 - 3.5mm
> 25mm
A SoundBar rendszer fali rögzítésével
kapcsolatos tudnivalókért lásd a falra szerelési
útmutatót.
12
HU
6 Termékleírás
Megjegyzés
•• A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés
nélkül változhat.
Erősítő
•
•
•
•
Kimeneti összteljesítmény: 120 W RMS (+/0,5 dB, 30% THD) / 96 W RMS (+/- 0,5 dB,
10% THD)
Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) /
(A-súlyozott)
Bemeneti érzékenység:
• AUX: 800 mV
• Music iLink: 550 mV
••
••
Méretek (Sz x Ma x Mé):
1010 x 81 x 154 mm
Tömeg: 3,9 kg
Falra szerelés
••
••
••
Méretek (Sz x Ma x Mé):
40 x 100 x 26,5 mm
Tömeg: 0,1 kg/db
A távvezérlő elemei
•
2 x AAA-R03-1,5 V
Hang
•
S/PDIF digitális hangbemenet:
• Koaxiális: IEC 60958-3
• Optikai: TOSLINK
Bluetooth
••
••
Bluetooth profilok: A2DP
Bluetooth verzió: 2.1+EDR
Főegység
••
••
••
•
•
Tápellátás: 110-240 V~; 50-60 Hz
Energiafogyasztás: 40 W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban:
≤ 0,5 W
Hangsugárzó impedancia:
• Mélyhang: 3 ohm
• magashang: 12 ohm
Hangszóró-meghajtók: 2 x 102 mm
(4") mélynyomó + 2 x 25,4 mm (1")
magassugárzó
HU
13
7 Hibakeresés
Figyelem
•• Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.
Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert
ezzel a garancia érvényét veszíti.
Ha a készülék használata közben problémái
adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt
szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll
a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre
álló támogatást a www.philips.com/support
weboldalon.
Főegység
A SoundBar rendszeren lévő gombok nem
működnek.
• Néhány percre húzza ki a rendszer
tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.
Hang
Nem érkezik hang a SoundBar
hangsugárzóiból.
• Csatlakoztassa az audiokábelt a SoundBar
rendszerhez és a TV-készülékhez vagy más
készülékekhez. Azonban nincs szükség
külön audiocsatlakozásra, amennyiben:
• a SoundBar rendszer és a TV-készülék
HDMI ARC kapcsolaton keresztül
csatlakozik, vagy
• az eszköz a SoundBar HDMI IN
csatlakozójához csatlakozik.
• Állítsa vissza a SoundBar gyári beállításait.
(lásd 'A gyári beállítások visszaállítása', 11.
oldal)
• Válassza ki a megfelelő audiobemenetet a
távvezérlőn.
• Ellenőrizze, hogy a SoundBar rendszert
nem némította-e.
14
HU
Torz vagy visszhangos a hang.
• Ha a SoundBar rendszeren keresztül játszik
le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg
arról, hogy a TV-készülék hangja el van-e
némítva.
Az audio- és a videotartalom nincs
szinkronizálva.
• Az audio- és a videotartalom
szinkronizálásához nyomja meg a AUDIO
SYNC +/- gombot.
Bluetooth
Az eszköz nem csatlakoztatható a SoundBar
készülékhez.
• A készülék nem támogatja a SoundBar
készülékhez szükséges kompatibilis
profilokat.
• A készülék Bluetooth funkciója nincs
engedélyezve. A funkció engedélyezésének
módját a készülék felhasználói
kézikönyvében találja.
• Az eszköz nem megfelelően csatlakozik.
Csatlakoztassa az eszközt megfelelően.
(lásd 'Zene lejátszása Bluetooth
segítségével', 10. oldal)
• A SoundBar már egy másik Bluetooth
eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le az
eszközt, majd próbálja újra.
Gyenge a csatlakoztatott Bluetooth eszköz
audiolejátszásának minősége.
• Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb
a készüléket a SoundBar készülékhez, vagy
távolítson el a készülék és a SoundBar
között elhelyezkedő minden akadályt.
A Bluetooth eszköz egyfolytában csatlakozik
és lecsatlakozik.
• Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb
a készüléket a SoundBar készülékhez, vagy
távolítson el a készülék és a SoundBar
között elhelyezkedő minden akadályt.
• Az interferencia elkerüléséhez kapcsolja ki
a Bluetooth eszköz Wi-Fi funkcióját.
• Egyes Bluetooth eszközök esetében
a Bluetooth-kapcsolat automatikusan
kikapcsolható energiatakarékosság céljából.
Ez nem jelenti a SoundBar meghibásodását.
HU
15
8 Megjegyzés
Ez a szakasz a jogi és védjegy-figyelmeztetéseket
tartalmazza.
Megfelelőség
Ez a termék megfelel az Európai
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.
A Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy ez a
termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges
előírásainak és kiegészítéseinek.
Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata
megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF
formátumú verziójában a www.philips.com/
support weboldalon.
Védjegyek
A gyártás az Egyesült Államok Szabadalmi
számok: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 és
egyéb egyesült államokbeli és nemzetközi,
kiadott és bejegyzés alatt lévő szabadalmak
alapján történt. A DTS, a Symbol, a DTS és a
Symbol együtt bejegyzett védjegyek; a DTS
Digital Surround és a DTS logók a DTS, Inc.
védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz. DTS,
Inc. Minden jog fenntartva.
A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján
történt. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
16
HU
A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók
a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a Philips
engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.
A „HDMI”, a „HDMI High-Definition
Multimedia Interface” és a HDMI embléma a
HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és
más országokban.
Philips Consumer Lifestyle
HK-1236- HTL5120/12
Year 2012
........................................................
(Report No. / Numéro du Rapport)
..............................................................................................
(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de
laquelle le marquage CE a été apposé)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)
PHILIPS
HTL5120/12
..................................
...............................................
(brand name, nom de la marque)
(Type version or model, référence ou modèle)
SOUNDBAR SPEAKER
.................................................................
(product description, description du produit)
_
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN 55013:2001+A1: 2003+A2: 2006
EN 55020:2007+A11:2011
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN62301:2005
EN62311:2008
EN 300328 V1.7.1:2006
EN 301489-1 V1.9.2: 2011
EN 301489-17 V2.1.1: 2009
_
Following the provisions of :
_
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
1999/5/EC(R&TTE Directive)
2006/95/EC (Low Voltage Directive)
2004/108/EC (EMC Directive)
2011/65/EU (RoHS Directive)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/1275/2008
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
Telefication
NB
The Notified Body ............................................... performed ...................................................................
(L’Organisme Notifié)
(Name and number/ nom et numéro)
(a effectué)
(description of intervention /
description de l’intervention)
12214133/AA/00
And issued the certificate, ....................................................................................
(et a délivré le certificat)
Remarks:
(certificate number / numéro du certificat)
(Remarques:)
Drachten, Netherlands, August 30, 2012
...........................................................
(place,date / lieu, date)
Philips Consumer Lifestyle
A.Speelman, CL Compliance Manager
...............................................................................................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
AMB 544-9056
17
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HTL5120_12_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising