Philips | 32PFH5500/88 | Owner's Manual | Philips 5500 series Tenký LED TV s rozlíš. Full HD so sys. Android™ 55PFH5500/88 Používateľská príručka

Philips 5500 series Tenký LED TV s rozlíš. Full HD so sys. Android™ 55PFH5500/88 Používateľská príručka
Register your product and get support at
5500 series
www.philips.com/welcome
Návod na použitie
32PFH5500
40PFH5500
48PFH5500
55PFH5500
Obsah
1 Prehliadka televízora
9 Nahrávanie a pozastavenie TV
4
1.1 Televízor Philips so systémom Android
1.2 Používanie aplikácií
4
1.3 Hranie hier
4
1.4 Filmy a premeškané programy
4
1.5 Pozastavenie TV a nahrávanie
4
1.6 Smartfóny a tablety
5
1.7 Sociálne siete
5
1.8 Pripojenie cez Bluetooth
5
2 Inštalácia
9.1 Nahrávanie
41
9.2 Pozastavenie TV
11 Domovská ponuka
15
26
17 Internet
56
56
57
17.1 Spustenie internetu
17.2 Možnosti na internete
57
57
18 Videá, fotografie a hudba
28
58
18.1 Pomocou rozhrania USB
58
18.2 Z počítača alebo zariadenia NAS
18.3 Z cloudovej úložnej služby
58
18.4 Prehrávanie videí
58
18.5 Prezeranie fotografií
59
18.6 Prehrávanie hudby
59
29
30
31
19 Smartfóny a tablety
61
19.1 Aplikácia Philips TV Remote
19.2 Google Cast
61
19.3 Miracast
61
19.4 AirPlay
62
19.5 MHL
63
20 Multi View
39
8.1 Čo potrebujete
39
8.2 Údaje TV programu
53
56
16.1 Čo potrebujete
16.2 Herné ovládače
16.3 Hranie hry
56
26
64
20.1 O zobrazení Multi View
64
20.2 Teletext a televízia
64
39
2
50
51
15.1 Informácie o aplikáciách
51
15.2 Google Play
51
15.3 Galéria aplikácií
52
15.4 Spustenie a zastavenie aplikácie
15.5 Uzamknutie aplikácií
53
15.6 Správa aplikácií
54
15.7 Odkladanie
54
7.1 Inštalácia kanálov
31
7.2 Zoznamy kanálov
31
7.3 Sledovanie kanálov
32
7.4 Obľúbené kanály
35
7.5 Text/Teletext
36
7.6 Interaktívny TV
37
8 TV program
49
16 Hry
5.1 Zapnutie alebo pohotovostný režim
5.2 Tlačidlá na televízore
26
5.3 Časovač vypnutia
26
5.4 Časovač vypnutia
26
7 Kanály
14 Zdroje
15 Aplikácie
4.9 Slúchadlá
21
4.10 Herná konzola
21
4.11 Herný ovládač
21
4.12 Pevný disk USB
22
4.13 Klávesnica USB
23
4.14 USB jednotka Flash
24
4.15 Fotoaparát
24
4.16 Videokamera
24
4.17 Počítač
24
6.1 Prehľad tlačidiel
28
6.2 Hlasové vyhľadávanie
6.3 Infračervený snímač
6.4 Batérie
30
6.5 Čistenie
30
48
47
47
14.1 Prepnutie na zariadenie
49
14.2 Možnosti televíznych vstupov
49
14.3 Názov a typ zariadenia
49
14.4 Hra alebo počítač
49
14.5 Opätovné prehľadávanie pripojení
19
6 Diaľkové ovládanie
13 Netflix
46
47
12.1 Informácie o ponuke televízora
12.2 Otvorenie ponuky televízora
13
5 Zapínanie a vypínanie
46
12 Ponuka televízora
12
4.1 Informácie o pripojení
13
4.2 Rozhranie CAM s prístupovou kartou – CI+
4.3 Prijímač set-top box
16
4.4 Systém domáceho kina (HTS)
17
4.5 Smartfóny a tablety
19
4.6 Prehrávač diskov Blu-ray
19
4.7 DVD prehrávač
19
4.8 Bluetooth – Reproduktory a herné ovládače
44
11.1 Informácie o domovskej ponuke
46
11.2 Otvorenie domovskej ponuky
46
11.3 Vyhľadávanie a hlasové vyhľadávanie
11.4 Obmedzený profil
46
6
3 Pripojenie televízora so systémom Android
8
4 Pripojenie zariadení
44
10.1 O funkcii Najlepší výber
44
10.2 Aktuálny obsah na televízore
10.3 Televízia na požiadanie
44
10.4 Video na vyžiadanie
45
6
41
42
10 Najlepší výber
2.1 Prečítajte si o bezpečnosti
6
2.2 Upevnenie televízora na stojan alebo stenu
2.3 Rady týkajúce sa umiestnenia
6
2.4 Napájací kábel
6
2.5 Kábel antény
7
3.1 Sieť a internet
8
3.2 Konto Google
11
3.3 Galéria aplikácií Philips
39
8.3 Používanie TV programu
4
61
58
64
20.3 Aplikácia Nettv a TV
20.4 HDMI a TV
64
21 Nastavenie
65
21.1 Obraz
65
21.2 Zvuk
69
21.3 Eko nastavenia
72
21.4 Všeobecné nastavenia
73
21.5 Hodiny, región a jazyk
75
21.6 Univerzálny prístup
78
22 Bezdrôtové pripojenie a sieť
22.1 Sieť
81
22.2 Bluetooth
81
81
23 Nastavenia systému Android
24 Inštalácia kanálov
82
83
24.1 Inštalácia z antény/káblovej TV
83
24.2 Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov
25 Softvér
85
87
25.1 Aktualizovať softvér
87
25.2 Verzia softvéru
87
25.3 Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
25.4 Oznámenia
88
26 Špecifikácie
87
89
26.1 Environmentálne otázky
89
26.2 Príkon
89
26.3 Operačný systém
90
26.4 Prijatie
90
26.5 Typ obrazovky
90
26.6 Rozlíšenie obrazového vstupu
26.7 Rozmery a hmotnosti
90
26.8 Pripojiteľnosť
90
26.9 Zvuk
91
26.10 Multimédiá
91
27 Pomoc a podpora
90
92
27.1 Zaregistrujte svoj televízor
92
27.2 Používanie pomocníka
92
27.3 Riešenie problémov
92
27.4 Online pomoc
94
27.5 Podpora a opravy
94
28 Bezpečnosť a údržba
96
28.1 Bezpečnosť
96
28.2 Starostlivosť o obrazovku
97
29 Podmienky používania
98
29.1 Podmienky používania – televízor
98
29.2 Podmienky používania – televízor Smart TV
98
29.3 Podmienky používania – galéria aplikácií Philips
99
30 Autorské práva
100
30.1 MHL
100
30.2 HDMI
100
30.3 Dolby Digital Plus
100
30.4 DTS Premium Sound ™
100
30.5 Microsoft
100
30.6 Wi-Fi Alliance
100
30.7 Kensington
101
30.8 Ostatné ochranné známky
101
Index
102
3
1
1.2
Prehliadka
televízora
Používanie aplikácií
Na začiatok je v televízore predinštalovaných
niekoľko praktických aplikácií.
Na stránkach ponuky Aplikácie je uvedený zoznam
aplikácií v televízore. Podobne ako aplikácie v
smartfóne alebo tablete, aj aplikácie v televízore
ponúkajú špeciálne funkcie, ktoré obohatia váš
divácky zážitok. Aplikácie ako televízne hry alebo
predpovede počasia (a iné). Prípadne si spustite
aplikáciu internetového prehliadača, napríklad Google
Chrome, a môžete surfovať na internete.
1.1
Televízor Philips so
systémom Android
Toto je televízor Philips so systémom Android TV™.
Systém Android ponúka tisíce filmov, relácií a hier
z portálov Google Play, YouTube a vašich
obľúbených aplikácií.*
Vďaka hlasovému vyhľadávaniu a odporúčaniam na
mieru môžete stráviť viac času zábavou a podstatne
menej času hľadaním niečoho dobrého. Pomocou
zabudovanej technológie Google Cast môžete
jednoducho prenášať filmy, relácie a fotografie
z počítača Chromebook či zariadenia so systémom
Android na obrazovku televízora.**
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Aplikácie.
1.3
Hranie hier
Môžete hrať hry z pripojenej hernej konzoly, hry z
nainštalovaných aplikácií alebo jednoducho online
hry na internete. Na televízore je možné zadať
optimálne nastavenia na hranie, ktoré zaručia
dynamický a bezprostredný zážitok.
Vďaka aplikácii Philips TV Remote v smartfóne či
tablete máte všetky televízne kanály na dosah ruky.
Odosielajte fotografie na veľkú obrazovku televízora
alebo si pozrite obľúbenú kuchársku reláciu na
tablete v kuchyni. Odteraz sa televízor stane súčasťou
vašej mobilnej domácnosti.
1.4
Pripojte televízor k domácej sieti a na internet.
Filmy a premeškané
programy
* Televízor musí byť pripojený na internet. Pri určitých
poskytovateľoch obsahu môže byť nutné prihlásenie
na odber služieb.
Ak chcete sledovať požičané video, už nemusíte ísť
do požičovne.
** Premietanie je optimalizované iba pre vybrané
služby. Kvalita prenosu sa pri ostatnom obsahu môže
líšiť. Podporované operačné systémy a zariadenia:
Android 2.3 a novší, iOS® 7 a novší, Windows® 7
a novší, Mac OS® 10.7 a novší a Chrome OS (verzia
38 alebo novšia).
Otvorte položku Video na vyžiadanie a pozrite si
najnovšie filmové hity prenášané priamo do
televízora. Otvorte aplikáciu video obchodu, vytvorte
si osobné konto, vyberte požadovaný film a spustite
prehrávanie.
Google, Android, Google Play a iné značky sú
ochranné známky spoločnosti Google Inc. Robot
Android je reprodukovaný alebo upravený z diela
vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google
a používaný v súlade s podmienkami uvedenými
v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.
Video na vyžiadanie je dostupné vo vybraných
krajinách.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Video na vyžiadanie.
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalco
de
1.5
Pozastavenie TV a
nahrávanie
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť a nahrávať vysielanie digitálnych
televíznych kanálov.
Prerušte vysielanie a vybavte si dôležitý hovor alebo
4
si jednoducho dajte prestávku počas sledovania
športového zápasu – televízor bude vysielanie
ukladať na pevný disk USB. Potom si ho môžete
kedykoľvek znova pozrieť.
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete tiež
nahrávať digitálne televízne vysielanie. Nahrávať
môžete počas sledovania programu alebo môžete
naplánovať nahrávanie programu v budúcnosti.
1.8
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné tlačidlo 
Kľúčové slová a vyhľadajte položku Pozastavenie
TV alebo Nahrávanie.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Bluetooth alebo Bezdrôtové
reproduktory.
Pripojenie cez Bluetooth
Váš televízor je vybavený technológiou Bluetooth.
Môžete pripojiť samostatné bezdrôtové reproduktory
alebo bezdrôtové slúchadlá. Zabudnite na pripájanie
káblov, zariadenie stačí spárovať s televízorom.
1.6
Smartfóny a tablety
Nová aplikácia Philips TV Remote odteraz bude
vaším najlepším pomocníkom pri sledovaní televízie.
Pomocou aplikácie MyRemote môžete teraz v
smartfóne alebo tablete ovládať médiá okolo seba.
Posielajte fotografie, hudbu a videá na veľkú
obrazovku televízora alebo sledujte akýkoľvek
televízny kanál prostredníctvom tabletu či telefónu.
Otvorte si TV program a naplánujte nahrávanie na
zajtra. Televízor sa doma už postará o zvyšok. Vďaka
aplikácii MyRemote máte všetko pod kontrolou. Aj
keď chcete napríklad iba trochu znížiť hlasitosť
televízora.
Prevezmite si aplikáciu Philips TV Remote z obchodu
s aplikáciami ešte dnes.
Je zadarmo.
Aplikácia Philips TV Remote je k dispozícii pre
systémy iOS a Android.
1.7
Sociálne siete
Správy od priateľov už nemusíte kontrolovať len na
počítači.
Tento televízor umožňuje zobrazovať správy zo
sociálnych sietí priamo na televíznej obrazovke.
Odpovedať na správy môžete priamo z pohodlia
pohovky.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Aplikácie.
5
Inštalácia
Dbajte na to, aby sa kovové skrutky slúžiace na
upevnenie televízora ku konzole kompatibilnej so
systémom VESA zasunuli zhruba 10 mm dovnútra
závitových objímok televízora.
2.1
Výstraha
2
Prečítajte si o bezpečnosti
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť musí vykonávať výlučne
kvalifikovaná osoba. Montáž televízora na stenu musí
spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú
hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek
inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny.
Ak si chcete prečítať pokyny, v ponuke Pomocník
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Bezpečnostné pokyny.
2.2
Upevnenie televízora na
stojan alebo stenu
2.3
Rady týkajúce sa
umiestnenia
Stojan televízora
• Televízor umiestnite na také miesto, kde na
obrazovku nebude dopadať priame svetlo.
• Televízor umiestnite najviac 15 cm od steny.
• Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je
trojnásobok uhlopriečky jeho obrazovky. Keď sedíte,
oči by ste mali mať vo výške stredu obrazovky.
Informácie o inštalácii stojana televízora nájdete v
Stručnej úvodnej príručke dodanej s televízorom. Ak
ste príručku stratili, môžete si ju prevziať na
adrese www.philips.com.
Stručnú úvodnú príručku na prevzatie vyhľadajte
pomocou typového čísla vášho televízora.
Upevnenie na stenu
Váš televízor je tiež pripravený na inštaláciu pomocou
nástennej konzoly kompatibilnej so systémom VESA
(predáva sa samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly použite nasledujúci kód
VESA . . .
2.4
Napájací kábel
• Pripojte napájací kábel ku konektoru POWER na
zadnej strane televízora.
• Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený ku
konektoru.
• Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka v sieťovej
zásuvke neustále prístupná.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
• 32PFx5500
VESA MIS-F 100 x 100, M4
• 40PFx5500
VESA MIS-F 200 x 200, M4
• 48PFx5500
VESA MIS-F 200 x 200, M6
• 55PFx5500
VESA MIS-F 400 x 200, M6
Príprava
Najprv zo závitových objímok na zadnej strane
televízora vyberte 4 plastové skrutkovacie viečka.
6
Aj napriek tomu, že tento televízor má v
pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu energie,
odpojte napájací kábel, ak nebudete televízor dlhý
čas používať. Ušetríte tým energiu.
Ak chcete získať ďalšie informácie o zapínaní
a vypínaní televízora, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Zapnutie.
2.5
Kábel antény
Konektor antény pevne pripojte ku konektoru
Antenna na zadnej strane televízora.
Ku konektoru môžete pripojiť vlastnú anténu alebo
kábel so signálom z anténneho distribučného
systému. Použite konektor koaxiálneho anténneho
kábla IEC RF 75 ohmov.
Toto pripojenie antény použite pre vstupné signály
DVB-T a DVB-C.
7
4 - Vyberte možnosť Bezdrôtový a stlačte
tlačidlo OK.
5 - V zozname nájdených sietí kliknite na svoju
bezdrôtovú sieť. Ak sa vaša sieť v zozname
nenachádza, pretože je jej názov skrytý (je vypnuté
vysielanie identifikátora SSID smerovača), vyberte
možnosť Pridať novú sieť a názov siete zadajte
manuálne.
6 - V závislosti od typu smerovača môžete zadať
šifrovací kľúč – WEP, WPA alebo WPA2. Ak ste
šifrovací kľúč pre danú sieť už zadali, môžete kliknúť
na položku OK a hneď sa pripojiť.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
3
Pripojenie televízora
so systémom
Android
3.1
Sieť a internet
Domáca sieť
WPS
Ak chcete využívať všetky možnosti ponúkané
televízorom Philips so systémom Android, musí byť
televízor pripojený na internet.
Ak váš smerovač disponuje funkciou WPS, môžete sa
priamo pripojiť k smerovaču bez skenovania sietí. Ak
sa vo vašej bezdrôtovej sieti nachádzajú zariadenia,
ktoré používajú systém bezpečnostného šifrovania
WEP, funkciu WPS nemožno použiť.
Televízor pripojte k domácej sieti
s vysokorýchlostným internetovým
pripojením. Televízor môžete k sieťovému smerovaču
pripojiť bezdrôtovo alebo pomocou kábla.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku WPS a potom stlačte tlačidlo
OK.
5 - Prejdite k smerovaču, stlačte tlačidlo WPS a do 2
minút sa vráťte k televízoru.
6 - Ak sa chcete pripojiť, vyberte možnosť Pripojiť.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Pripojiť sa k sieti
Bezdrôtové pripojenie
Čo potrebujete
Na bezdrôtové pripojenie televízora k internetu
potrebujete Wi-Fi smerovač s internetovým
pripojením.
Použite vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie
na internet.
WPS s kódom PIN
Ak váš smerovač disponuje funkciou WPS s kódom
PIN, môžete sa priamo pripojiť k smerovaču bez
skenovania sietí. Ak sa vo vašej bezdrôtovej sieti
nachádzajú zariadenia, ktoré používajú systém
bezpečnostného šifrovania WEP, funkciu WPS
nemožno použiť.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť WPS s kódom PIN a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Zapíšte si 8-ciferný kód PIN zobrazený na
obrazovke a zadajte ho do softvéru smerovača v
počítači. Ak neviete nájsť miesto na zadanie kódu PIN,
pozrite si návod na používanie softvéru smerovača.
6 - Ak sa chcete pripojiť, vyberte možnosť Pripojiť.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Vytvorenie pripojenia
Bezdrôtové
Ak chcete vytvoriť bezdrôtové pripojenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti a stlačte tlačidlo OK.
8
5 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Káblové pripojenie a stlačte
tlačidlo OK. Televízor bude neustále vyhľadávať
pripojenie k sieti.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Problémy
Bezdrôtová sieť sa nenašla alebo je rušená
• Bezdrôtovú sieť môžu rušiť mikrovlnné rúry, telefóny
s technológiou DECT alebo iné zariadenia
používajúce štandard Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti
televízora.
• Skontrolujte, či brány firewall vo vašej sieti umožňujú
prístup k bezdrôtovému pripojeniu televízora.
• Ak bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nefunguje
správne, skúste použiť káblové pripojenie siete.
Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP smerovača.
Funkcia DHCP by mala byť zapnutá.
**Na splnenie predpisov EMC použite tienený kábel
Ethernet FTP kat. 5E.
Nefunguje internet
• Ak je smerovač správne pripojený, skontrolujte
pripojenie smerovača na internet.
Sieťové nastavenia
Pripojenie k počítaču a na internet je pomalé
• Pozrite si návod na používanie bezdrôtového
smerovača, kde nájdete informácie o dosahu v
interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch
ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
• Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie na internet.
Zobraziť nastavenia siete
Pomocou tejto položky si môžete prezrieť všetky
aktuálne nastavenia siete. Napríklad adresy IP a MAC,
silu signálu, rýchlosť pripojenia, spôsob šifrovania,
atď.
DHCP
• Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) smerovača. Funkcia DHCP by
mala byť zapnutá.
Ak chcete zobraziť aktuálne nastavenia siete…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zobraziť nastavenie siete a stlačte
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Káblové pripojenie
Čo potrebujete
Na pripojenie televízora k internetu potrebujete
sieťový smerovač s internetovým pripojením. Použite
vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie na
internet.
Konfigurácia siete
Ak ste pokročilý používateľ a chcete sieť
nakonfigurovať so statickou adresou IP, nastavte
adresu IP televízora na možnosť Statická IP.
Ak chcete na televízore nastaviť statickú adresu IP…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Konfigurácie siete a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Statická IP a stlačením tlačidla
OK povoľte možnosť Konfigurácia statickej IP.
5 - Kliknite na položku Konfigurácia statickej IP a
nakonfigurujte pripojenie.
6 - Môžete zadať číselné hodnoty pre
položky Adresa IP, Maska siete, Brána, DNS 1
alebo DNS 2.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Vytvorenie pripojenia
Ak chcete vytvoriť káblové pripojenie…
1 - Pripojte smerovač k televízoru pomocou
sieťového kábla (kábel Ethernet**).
2 - Uistite sa, že ste smerovač zapli.
3 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
9
Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN)
Zapnutie funkcie Wi-Fi Miracast
Tento televízor môžete z pohotovostného režimu
zapnúť pomocou smartfónu alebo tabletu. Musí byť
zapnuté nastavenie Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN).
Zapnite funkciu Wi-Fi Miracast, aby ste mohli zdieľať
obsah obrazovky smartfónu, tabletu alebo počítača
na televízore.
Ak chcete zapnúť funkciu WoWLAN…
Ak chcete zapnúť funkciu Miracast...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN) a stlačte tlačidlo
OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Wi-Fi Miracast a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Miracast™, zapnutie.
Zapnutie pripojenia siete Wi-Fi
Pripojenie Wi-Fi môžete vo svojom televízore zapnúť
alebo vypnúť.
Vymazanie pripojenia Wi-Fi Miracast
Ak chcete zapnúť funkciu Wi-Fi…
Vymažte zoznam pripojených a zablokovaných
zariadení, ktoré sa používajú pomocou funkcie
Miracast.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zapnutie/vypnutie Wi-Fi a stlačte tlačidlo
OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete vymazať pripojenia Miracast…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojenia Wi-Fi Miracast a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Vymazať všetko a stačte
tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Digital Media Renderer – DMR
Ak vaše súbory médií nemožno prehrať na obrazovke
televízora, skontrolujte, či máte zapnutú funkciu
Digitial Media Renderer. Funkcia DMR je zapnutá ako
výrobné nastavenie.
Wi-Fi Smart Screen
Ak chcete zapnúť funkciu DMR…
Ak chcete pomocou aplikácie Philips TV Remote
sledovať digitálne televízne kanály na smartfóne či
tablete, musíte mať zapnutú funkciu Wi-Fi Smart
Screen. Niektoré kódované kanály nemusí byť možné
prehrať na mobilnom zariadení.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Digital Media Renderer – DMR a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete zapnúť funkciu Wi-Fi Smart Screen…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Wi-Fi Smart Screen a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
10
Názov televíznej siete
Prihlásiť
Ak máte vo svojej domácej sieti viac televízorov,
môžete televízoru priradiť jedinečný názov.
Ak chcete využívať všetky možnosti ponúkané
televízorom Philips so systémom Android, môžete sa
prihlásiť do služieb Google pomocou svojho konta
Google.
Ak chcete zmeniť názov televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Názov televíznej siete a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pomocou klávesnice na obrazovke alebo
klávesnice na diaľkovom ovládači (ak je k dispozícii)
zadajte názov.
5 - Zmenu potvrďte stlačením tlačidla .
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Po prihlásení môžete hrať svoje obľúbené hry
prostredníctvom telefónu, tabletu a televízora.
Taktiež sa vám na obrazovke televízora budú
zobrazovať odporúčania na videá a hudbu na mieru,
pričom zároveň získate prístup k portálom YouTube,
Google Play a iným aplikáciám.
Prihlásiť
Na prihlásenie do služieb Google na televízore
použite existujúce konto Google. Konto Google
pozostáva z e-mailovej adresy a hesla. Ak ešte
nemáte konto Google, vytvorte si ho pomocou
počítača alebo tabletu (accounts.google.com). Na
hranie hier prostredníctvom obchodu Google Play je
potrebný profil Google+. Ak ste sa neprihlásili počas
prvotnej inštalácie televízora, vždy sa môžete prihlásiť
neskôr.
Vymazať pamäť internetu
Pomocou položky Vymazať pamäť internetu môžete
vymazať všetky internetové súbory a prihlásenia
uložené v televízore, ako sú heslá, súbory cookie
a história.
Ak sa chcete prihlásiť po vykonaní inštalácie
televízora…
Ak chcete vymazať pamäť internetu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  (dole), vyberte
položky Osobné > Pridať konto a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačte tlačidlo OK na položke PRIHLÁSIŤ.
5 - Pomocou klávesnice diaľkového ovládania
zadajte svoju e-mailovú adresu a stlačte malé
tlačidlo OK na pravej strane klávesnice.
6 - Zadajte heslo a stlačením toho istého malého
tlačidla OK sa prihláste.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Vymazať pamäť internetu a stlačte tlačidlo
OK.
4 - Stlačením tlačidla OK potvrďte.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Zdieľanie súborov
Televízor je možné pripojiť k iným zariadeniam vo
vašej bezdrôtovej sieti, ako napríklad počítaču či
smartfónu. Použiť môžete počítač s operačným
systémom Microsoft Windows alebo Apple OS X.
Ak sa chcete prihlásiť pomocou iného konta Google,
najprv sa odhláste a následne sa prihláste pomocou
iného konta.
Tento televízor umožňuje zobrazovať fotografie a
prehrávať hudbu alebo videá uložené v počítači.
Nastavenia systému Android
Môžete nastaviť alebo zobraziť rôzne nastavenia
a informácie súvisiace so systémom Android. Môžete
zobraziť zoznam aplikácií nainštalovaných
v televízore a nimi využívaný úložný priestor.
Môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať na
hlasové vyhľadávanie. Môžete nastaviť klávesnicu na
obrazovke alebo umožniť aplikáciám využívať
informácie o vašej polohe. Objavte rôzne nastavenia
systému Android. Ďalšie informácie o týchto
nastaveniach nájdete na
3.2
Konto Google
11
adrese www.support.google.com/androidtv.
Nastavenia súkromia
Ak chcete tieto nastavenia otvoriť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Objavte rôzne nastavenia systému Android.
4 - V prípade potreby stlačením
tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
Môžete upraviť niektoré nastavenia súkromia pre
aplikácie z galérie aplikácií Philips.
3.3
Ak chcete upraviť nastavenia súkromia galérie
aplikácií Philips…
• Môžete povoliť zasielanie technických štatistík
spoločnosti Philips.
• Môžete povoliť zobrazovanie odporúčaní na mieru.
• Môžete povoliť používanie súborov cookie.
• Môžete zapnúť detskú zámku pre aplikácie určené
používateľom starším ako 18 rokov.
Galéria aplikácií Philips
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, vyberte položky
Zbierka aplikácií od spoločnosti Philips > Galéria
aplikácií a stlačením tlačidla OK otvorte galériu
aplikácií.
2 - Môžete vybrať Zásady ochrany osobných
údajov a stlačením tlačidla OK si ich prečítať.
3 - Vyberte položku Prijať a stlačte tlačidlo OK.
Tento súhlas nie je možné odvolať.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Aplikácie Philips
Pripojte televízor na internet a vyskúšajte si aplikácie
vybrané spoločnosťou Philips. Tieto aplikácie sú
určené špeciálne pre televízory. Galéria aplikácií
Philips ponúka pestrú paletu aplikácií. V niektorých
krajinách je možné nainštalovať aplikácie miestnych
video obchodov alebo poskytovateľov vysielania
v danej krajine. Súčasťou aplikácií poskytovateľov
vysielania môžu byť aj služby Catch-Up TV.
Zbierka aplikácií ponúkaných v rámci galérie aplikácií
Philips sa môže v jednotlivých krajinách alebo
oblastiach líšiť.
Niektoré aplikácie z galérie aplikácií sú na televízore
vopred nainštalované. Pri inštalácií ďalších aplikácií
z galérie aplikácií budete požiadaní o vyjadrenie
súhlasu s podmienkami používania. Nastavenia
súkromia môžete upraviť podľa vlastných preferencií.
Podmienky používania
Ak chcete inštalovať a používať aplikácie z galérie
aplikácií Philips, musíte súhlasiť s podmienkami
používania. Ak ste súhlas s nimi nevyjadrili počas
prvotnej inštalácie televízora, vždy ich môžete
odsúhlasiť neskôr. Od okamihu vyjadrenia súhlasu
s podmienkami používania sa niektoré aplikácie
priamo sprístupnia a zároveň môžete prehliadať
galériu aplikácií Philips, odkiaľ je možné nainštalovať
ďalšie aplikácie.
Ak chcete vyjadriť súhlas s podmienkami používania
po vykonaní inštalácie televízora…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, vyberte položky
Zbierka aplikácií od spoločnosti Philips > Galéria
aplikácií a stlačením tlačidla OK otvorte galériu
aplikácií.
2 - Môžete vybrať položku Podmienky používania
a po stlačení tlačidla OK si ich prečítať.
3 - Vyberte položku Prijať a stlačte tlačidlo OK.
Tento súhlas nie je možné odvolať.
4 - Stlačením tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
12
4
Pripojenie zariadení
4.1
Informácie o pripojení
Sprievodca pripojením
Ochrana proti kopírovaniu
Zariadenie vždy k televízoru pripájajte pomocou
najkvalitnejšieho dostupného spôsobu pripojenia.
Používajte tiež kvalitné káble, aby sa zaistil dobrý
prenos obrazu aj zvuku.
Káble HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP je
signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
Keď pripojíte zariadenie, televízor rozpozná, akého je
typu, a jednotlivým zariadeniam priradzuje správny
názov typu. Názov typu zariadenia môžete v prípade
potreby zmeniť. Ak je nastavený správny názov typu
zariadenia, televízor po prepnutí na toto zariadenie v
ponuke Zdroje automaticky prepne na optimálne
nastavenia televízora.
HDMI ARC
Všetky konektory HDMI na televízore disponujú aj
rozhraním HDMI ARC (Audio Return Channel).
Ak zariadenie (väčšinou ide o systém domáceho kina)
tiež disponuje rozhraním HDMI ARC, pripojte ho ku
ktorémukoľvek konektoru HDMI na televízore. Ak
zariadenie pripojíte pomocou rozhrania HDMI ARC,
nemusíte pripájať ďalšie zvukové káble na prenos
zvuku z televízora do systému domáceho kina.
Pripojenie HDMI ARC kombinuje zvukový aj obrazový
signál.
Ak potrebujete pomoc s pripojením viacerých
zariadení k televízoru, navštívte lokalitu Sprievodca
pripojením pre televízor Philips. Tento sprievodca
uvádza informácie o rôznych spôsoboch pripojenia a
typoch káblov, ktoré je potrebné použiť.
Prejdite na lokalitu
www.connectivityguide.philips.com
Systém domáceho kina môžete pripojiť ku
ktorémukoľvek konektoru HDMI na televízore, ale
funkcia ARC funguje len pre jedno
zariadenie/pripojenie súčasne.
Port Antenna
Ak máte set-top box (digitálny prijímač) alebo
rekordér, pripojte anténne káble tak, aby signál z
antény najskôr prechádzal digitálnym prijímačom
alebo rekordérom, až potom prechádzal do
televízora. Pri takomto pripojení sa z antény alebo
digitálneho prijímača môžu do rekordéra vysielať
ďalšie kanály, ktoré sa dajú nahrávať.
HDMI MHL
Vďaka pripojeniu HDMI MHL môžete prenášať obraz
z vášho smartfónu alebo tabletu so systémom
Android na obrazovku televízora.
Súčasťou konektora HDMI 4 na tomto televízore je
aj technológia MHL 2.0 (Mobile High-Definition
Link).
Porty HDMI
Toto káblové pripojenie ponúka mimoriadnu stabilitu
a šírku pásma, krátke oneskorenie, žiadne bezdrôtové
rušenie a dobrú kvalitu reprodukcie zvuku. A okrem
toho bude pripojenie MHL nabíjať batériu vášho
smartfónu alebo tabletu. Vaše mobilné zariadenie sa
však nebude nabíjať, ak je pripojené k televízoru,
ktorý je iba v pohotovostnom režime.
Kvalita HDMI
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvyššej kvality
obrazu aj zvuku. Jediný kábel HDMI slúži na prenos
zvukového aj obrazového signálu. Na prenos
televízneho signálu použite kábel HDMI.
V záujme zaručenia optimálnej kvality signálu použite
vysokorýchlostný kábel HDMI a nepoužívajte káble
dlhšie ako 5 m.
Zistite si, aký pasívny kábel MHL je vhodný pre vaše
mobilné zariadenie. Zvlášť pri konektore HDMI na
televízore si zistite, aký typ konektora musíte pripojiť k
smartfónu alebo tabletu.
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL sú
obchodné známky spoločnosti MHL, LLC.
13
pripojené do konektora HDMI a stlačte tlačidlo OK.
HDMI CEC – EasyLink
Po výbere zariadenia môžete dané zariadenie ovládať
pomocou diaľkového ovládania televízora.
Tlačidlá  HOME a  OPTIONS a niektoré
ďalšie tlačidlá na televízore však nebudú slúžiť na
ovládanie daného zariadenia.
Easy Link
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvyššej kvality
obrazu aj zvuku. Jediný kábel HDMI slúži na prenos
zvukového aj obrazového signálu. Na prenos
televízneho signálu vo vysokom rozlíšení (HD) použite
kábel HDMI. V záujme zaručenia optimálnej kvality
signálu použite vysokorýchlostný kábel HDMI a
nepoužívajte káble dlhšie ako 5 m.
Ak sa požadované tlačidlo nenachádza na diaľkovom
ovládaní televízora, vyberte dané tlačidlo v ponuke
Možnosti.
Stlačte tlačidlo  OPTIONS a na paneli s ponukami
vyberte položku Ovládacie prvky. Na obrazovke
vyberte požadované tlačidlo zariadenia a stlačte
tlačidlo OK.
Niektoré veľmi špecifické tlačidlá zariadení sa
nemusia nachádzať v ponuke Ovládacie prvky.
Na diaľkové ovládanie televízora budú reagovať
iba zariadenia s podporou funkcie diaľkového
ovládania EasyLink.
EasyLink HDMI-CEC
Zapnutie a vypnutie funkcie EasyLink
Ak vaše zariadenia pripojené pomocou rozhrania
HDMI podporujú funkciu EasyLink, môžete ich
ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink HDMI CEC musí byť zapnutá v
televízore aj v pripojenom zariadení.
Funkciu EasyLink môžete zapnúť alebo vypnúť.
Televízor sa dodáva so zapnutými nastaveniami
funkcie EasyLink.
Ak chcete funkciu EasyLink úplne vypnúť…
Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať pripojené
zariadenie pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink používa na komunikáciu s
pripojenými zariadeniami protokol HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zariadenia musia
podporovať protokol HDMI CEC a musia byť
pripojené pomocou pripojenia HDMI.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku EasyLink, stlačte tlačidlo 
(vpravo) a o krok ďalej vyberte položku
EasyLink.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenie EasyLink
Televízor sa dodáva so zapnutou funkciou EasyLink.
Uistite sa, že sú správne nastavené všetky nastavenia
HDMI-CEC na pripojených zariadeniach s funkciou
EasyLink. Funkcia EasyLink nemusí fungovať so
zariadeniami iných značiek.
Diaľkové ovládanie EasyLink
Ak chcete umožniť komunikáciu medzi zariadeniami,
ale nechcete ich ovládať pomocou diaľkového
ovládania televízora, môžete vypnúť funkciu
diaľkového ovládania EasyLink.
Štandard HDMI CEC pri iných značkách
Štandard HDMI CEC má pri iných značkách odlišné
názvy. Pár príkladov: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Nie
všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou
EasyLink.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť diaľkové ovládanie
EasyLink…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položky EasyLink > Diaľkové ovládanie
Easylink a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Názvy technológií HDMI CEC použité v tomto príklade
sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
Obsluha zariadení
Ak chcete ovládať zariadenie pripojené ku konektoru
HDMI s nastavenou funkciou EasyLink, vyberte
požadované zariadenie (alebo jeho činnosť) zo
zoznamu pripojení televízora. Stlačte tlačidlo 
SOURCES , vyberte požadované zariadenie
14
Pripojenie DVI do HDMI
Scart
Ak máte zariadenie vybavené iba konektorom DVI,
môžete ho pripojiť k niektorému z konektorov HDMI
pomocou adaptéra DVI do HDMI.
SCART predstavuje kvalitné pripojenie.
Pripojenie SCART môžete použiť na prenos
obrazových signálov CVBS a RGB, ale nie na prenos
televíznych signálov s vysokým rozlíšením (HD).
Pripojenie SCART kombinuje obrazový aj zvukový
signál. Pripojenie SCART zároveň podporuje aj
prehrávanie vo formáte NTSC.
Ak je vaše zariadenie vybavené len konektorom DVI,
použite adaptér DVI do HDMI. Použite jeden z
konektorov HDMI a na prenos zvuku pripojte kábel
Audio L/R (minikonektor veľkosti 3,5 mm) ku
konektorom Audio In na zadnej strane televízora.
Optický zvukový výstup
Optický zvukový výstup predstavuje vysokokvalitné
zvukové pripojenie.
Ochrana proti kopírovaniu
Pomocou tohto optického pripojenia môžete
prenášať zvuk s konfiguráciou kanálov až do 5.1. Ak
vaše zvukové zariadenie (väčšinou ide o systém
domáceho kina) nedisponuje konektorom HDMI ARC,
môžete toto pripojenie využiť prostredníctvom
konektora Audio In, optického pripojenia na systéme
domáceho kina. Optický zvukový výstup vysiela zvuk
z televízora do systému domáceho kina.
Káble DVI a HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP
je signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
Y Pb Pr – Komponentné video
Typ výstupného zvukového signálu môžete nastaviť
tak, aby zodpovedal schopnostiam vášho systému
domáceho kina v oblasti prehrávania zvuku.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Nastavenia výstupu zvuku.
Y Pb Pr – Komponentné video predstavuje
vysokokvalitné pripojenie.
Pripojenie YPbPr môžete používať pre televízne
signály s vysokým rozlíšením (HD). Okrem signálov Y,
Pb a Pr pripojte aj signály pre ľavý a pravý zvukový
kanál.
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke,
môžete nastaviť synchronizáciu prehrávania zvuku a
videa.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Synchronizácia zvuku a videa .
Počas pripájania spárujte farby konektorov YPbPr
(zelený, modrý, červený) s konektormi kábla.
Ak zariadenie využíva aj zvukový kanál, použite
zvukový kábel Audio L/R (cinch).
15
váš televízor. Ak modul CAM odpojíte, už nebude
môcť sledovať kódované kanály podporované
modulom CAM.
4.2
Rozhranie CAM
s prístupovou kartou – CI+
CI+
Televízor podporuje modul podmieneného prístupu
CI+.
Vďaka modulu CI+ môžete sledovať prémiové
programy v rozlíšení HD (napríklad filmy alebo šport),
ktoré ponúkajú prevádzkovatelia televízneho
vysielania vo vašej oblasti. Tieto programy sú
kódované prevádzkovateľmi televízneho vysielania a
predplatený modul CI+ slúži na ich dekódovanie.
Prevádzkovatelia digitálnej televízie vám modul CI+
(Modul podmieneného prístupu – CAM) a príslušnú
prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte ich
prémiové programy. Tieto programy sa vyznačujú
vysokou úrovňou ochrany proti kopírovaniu.
Heslá a kódy PIN
Pri niektorých moduloch CAM je na sledovanie
kanálov nutné zadať kód PIN. Keď pre modul CAM
nastavujete kód PIN, odporúčame použiť rovnaký kód
ako používate na odomknutie televízora.
Ak chcete nastaviť kód PIN pre modul CAM…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES .
2 - Vyberte typ kanála, pre ktorý využívate modul
CAM.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Common Interface.
4 - Vyberte televízneho prevádzkovateľa modulu
CAM. Nasledujúce stránky vytvára daný
prevádzkovateľ. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a vyhľadajte informácie o nastavení kódu
PIN.
Ďalšie informácie a podmienky získate u vášho
prevádzkovateľa digitálneho televízneho vysielania.
4.3
Prijímač set-top box
Prístupová karta
Prevádzkovatelia digitálnej televízie vám modul CI+
(Modul podmieneného prístupu – CAM) a príslušnú
prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte ich
prémiové programy.
Prijímač káblovej televízie
Pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k
zariadeniu set-top-box (digitálny prijímač) a k
televízoru.
Vložte prístupovú kartu do modulu CAM. Postupujte
podľa pokynov, ktoré vám poskytol daný
prevádzkovateľ.
Ak chcete vložiť modul CAM do televízora…
1 - Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny
postup vloženia. Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k
poškodeniu modulu CAM a televízora.
2 - Pri pohľade na zadnú stranu televízora vložte
modul CAM do zásuvky COMMON INTERFACE tak,
aby bola predná strana modulu CAM otočená
smerom k vám.
3 - Vsuňte modul CAM až na doraz. Nechajte ho
natrvalo v zásuvke.
Okrem pripojenia antény pripojte digitálny prijímač k
televízoru pomocou kábla HDMI.
Ak digitálny prijímač nedisponuje konektorom HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
Po zapnutí televízora môže aktivovanie modulu CAM
niekoľko minút trvať. Ak je vložený modul CAM a sú
zaplatené príslušné poplatky za predplatné (rôzne
druhy predplatného sa môžu líšiť), môžete pomocou
prístupovej karty sledovať kódované kanály.
Modul CAM a prístupová karta sú určené výlučne pre
16
4.4
Systém domáceho kina (HTS)
Pripojenie pomocou rozhrania HDMI
ARC
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru
pomocou kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie
Philips Soundbar alebo systém domáceho kina so
zabudovaným prehrávačom diskov.
Časovač vypnutia
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho
prijímača, vypnite túto funkciu. Vypnutím časovača
zabránite vypnutiu televízora po uplynutí 4 hodín bez
stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní televízora.
HDMI ARC
Ak sa na systéme domáceho kina nachádza konektor
HDMI ARC, môžete na pripojenie použiť ktorýkoľvek
konektor HDMI na televízore. Ak zariadenie pripojíte
pomocou pripojenia HDMI ARC, nemusíte pripájať
ďalší zvukový kábel. Pripojenie HDMI ARC kombinuje
zvukový aj obrazový signál.
Všetky konektory HDMI na televízore disponujú aj
rozhraním pre funkciu ARC (Audio Return Channel).
Po pripojení systému domáceho kina však televízor
dokáže vysielať signál ARC len pomocou tohto
pripojenia HDMI.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Časovač vypnutia.
Satelitný tuner
Pripojte kábel satelitnej antény k satelitnému
prijímaču.
Okrem pripojenia antény pripojte zariadenie k
televízoru pomocou kábla HDMI.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
Synchronizácia zvuku a videa
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s prehrávačom
diskov môžete nastaviť oneskorenie prehrávania na
zosynchronizovanie zvuku s videom.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Synchronizácia zvuku a videa .
Časovač vypnutia
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho
prijímača, vypnite túto funkciu. Vypnutím časovača
zabránite vypnutiu televízora po uplynutí 4 hodín bez
stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní televízora.
Pripojenie cez rozhranie HDMI
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Časovač vypnutia.
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru
pomocou kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie
Philips Soundbar alebo systém domáceho kina so
zabudovaným prehrávačom diskov.
Ak sa na systéme domáceho kina nenachádza
konektor HDMI ARC, na prenos zvuku z televízora do
systému domáceho kina použite optický zvukový
kábel (Toslink).
17
Odchýlka zvukového výstupu
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie na systéme
domáceho kina, môžete zvuk zosynchronizovať v
televízore. Môžete nastaviť oneskorenie slúžiace na
kompenzáciu času, ktorý systém domáceho kina
potrebuje na spracovanie zvuku. Hodnotu môžete
nastaviť v krokoch po 5 ms. Maximálne nastavenie je
–60 ms.
Nastavenie položky Oneskorenie zvukového výstupu
by malo byť zapnuté.
Synchronizácia zvuku a videa
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s prehrávačom
diskov môžete nastaviť oneskorenie prehrávania na
zosynchronizovanie zvuku s videom.
Ak chcete synchronizovať zvuk televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Odchýlka
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pomocou posuvného prvku nastavte
požadované oneskorenie zvuku a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Synchronizácia zvuku a videa .
Nastavenia výstupu zvuku
Oneskorenie zvukového výstupu
Po pripojení systému domáceho kina (HTS) k
televízoru by mal byť obraz na televíznej obrazovke
synchronizovaný so zvukom systému domáceho kina.
Formát zvukového výstupu
Ak váš systém domáceho kina (HTS) podporuje
technológie spracovania viackanálového zvuku ako
Dolby Digital, DTS® a pod., nastavte formát
zvukového výstupu na možnosť Viackanálový.
Pomocou možnosti Viackanálový môže televízor z
televízneho vysielania alebo pripojeného prehrávača
odosielať komprimovaný viackanálový zvuk do
systému domáceho kina. Ak váš systém domáceho
kina nedokáže spracovať viackanálový zvuk, vyberte
možnosť Stereo.
Automatická synchronizácia zvuku s videom
Pri najnovších systémoch domáceho kina Philips je
synchronizácia zvuku s videom automatická a vždy
správna.
Oneskorenie synchronizácie zvuku
Niektoré systémy domáceho kina môžu vyžadovať na
synchronizáciu zvuku s videom oneskorenie
synchronizácie zvuku. Na systéme domáceho kina
zvyšujte hodnotu oneskorenia, kým obraz
nezosúladíte so zvukom. Môže byť potrebná hodnota
oneskorenia až 180 ms. Prečítajte si používateľskú
príručku k systému domáceho kina. Keď máte v
systéme domáceho kina nastavenú hodnotu
oneskorenia, je potrebné, aby ste v televízore vypli
funkciu Oneskorenie zvukového výstupu.
Ak chcete nastaviť formát zvukového výstupu...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Formát zvukového
výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Viackanálový alebo Stereo (bez
kompresie) a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete vypnúť oneskorenie zvukového výstupu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Oneskorenie
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Vyrovnanie zvukového výstupu
Funkciu vyrovnania zvukového výstupu môžete
použiť na vyrovnanie hlasitosti televízora a systému
domáceho kina, keď prepínate medzi týmito
zariadeniami. Rozdiely v hlasitosti môžu byť
spôsobené rôznym spracovaním zvuku.
Ak chcete vyrovnať rozdiely v hlasitosti…
18
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Vyrovnanie
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položky Viac, Stredne alebo Menej a
potom stlačte tlačidlo OK.
chcete získať ďalšie informácie, v ponuke Pomocník
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku HDMI MHL.
4.6
Prehrávač diskov Blu-ray
Na pripojenie prehrávača diskov Blu-ray k televízoru
použite vysokorýchlostný kábel HDMI.
5 - Ak je rozdiel v hlasitosti výrazný, vyberte možnosť
Viac. Ak je rozdiel len mierny, vyberte možnosť Menej.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Funkcia Vyrovnanie zvukového výstupu ovplyvní
signál optického zvukového výstupu aj signál HDMI
ARC.
Problémy so zvukom systému
domáceho kina
Ak prehrávač diskov Blu-ray disponuje funkciou
EasyLink HDMI CEC, môžete ho ovládať pomocou
diaľkového ovládania televízora.
Zvuk s hlasným šumom
Ak sledujete video z pripojenej pamäťovej jednotky
USB typu Flash alebo pripojeného počítača, môže
dôjsť k skresleniu zvuku domáceho kina. K vzniku
šumu dochádza, keď zvukový alebo obrazový súbor
obsahuje zvuk DTS, no domáce kino zvuk DTS
nedokáže spracovať. Problém je možné napraviť
nastavením položky Formát zvukového
výstupu televízora na hodnotu Stereo (Bez
kompresie).
4.7
DVD prehrávač
Na pripojenie DVD prehrávača k televízoru použite
kábel HDMI.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
Stlačením tlačidla  otvorte ponuku Všetky
nastavenia > Zvuk > Rozšírené > Formát zvukového
výstupu.
Žiaden zvuk
Ak prostredníctvom domáceho kina nepočujete zvuk
televízora, skontrolujte, či ste kábel HDMI pripojili ku
konektoru HDMI ARC na systéme domáceho kina.
Všetky konektory HDMI na televízore podporujú
funkciu HDMI ARC.
Ak je DVD prehrávač pripojený pomocou pripojenia
HDMI a disponuje funkciou EasyLink CEC, môžete ho
ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
4.5
Smartfóny a tablety
Ak chcete získať ďalšie informácie o funkcii EasyLink,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
EasyLink HDMI CEC.
Na pripojenie smartfónu alebo tabletu k televízoru
môžete použiť káblové alebo bezdrôtové pripojenie.
Bezdrôtové
Pre bezdrôtové pripojenie si z vášho obľúbeného
obchodu s aplikácií prevezmite do smartfónu alebo
tabletu aplikáciu Philips TV Remote.
Káblové pripojenie
Pre káblové pripojenie použite konektor HDMI 4 MHL,
ktorý sa nachádza na zadnej strane televízora. Ak
19
dosahu televízora.
2 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte položky Bluetooth > Vyhľadať
zariadenie Bluetooth a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo OK.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Zariadenie
tak spárujete s televízorom a v televízore sa uloží toto
pripojenie.
6 - Vyberte typ zariadenia (slúchadlá, subwoofer
atď), položku Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
4.8
Bluetooth – Reproduktory
a herné ovládače
Čo potrebujete
K tomuto televízoru je možné pomocou rozhrania
Bluetooth® pripojiť bezdrôtové zariadenia –
bezdrôtový reproduktor, subwoofer, zvukový panel
alebo slúchadlá. Bezdrôtový herný ovládač je možné
pripojiť aj pomocou rozhrania Bluetooth LE.
Ak chcete prehrávať zvuk z televízora pomocou
bezdrôtového reproduktora, musíte tento bezdrôtový
reproduktor spárovať s televízorom. Spárovať je
možné niekoľko bezdrôtových reproduktorov
a maximálne 4 zariadenia s rozhraním Bluetooth LE
(nízka spotreba energie). Televízor dokáže prehrávať
zvuk súčasne iba prostredníctvom jedného
reproduktora. Ak pripojíte subwoofer, zvuk sa
prehráva z televízora aj z pripojeného subwoofera. Ak
pripojíte zvukový panel, zvuk sa prehráva iba
pomocou zvukového panela.
Ak chcete získať ďalšie informácie o výbere
bezdrôtového reproduktora, v ponuke Pomocník
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Reproduktory, výber.
Ak chcete získať ďalšie informácie o zapnutí
a vypnutí nastavenia Bluetooth, v ponuke Pomocník
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Bluetooth, zapnutie
a vypnutie .
Upozornenie – Synchronizácia zvuku a obrazu
Mnohé systémy reproduktorov s rozhraním
Bluetooth sa vyznačujú vysokou mierou oneskorenia.
V dôsledku vysokej miery oneskorenia znie zvuk až
po zobrazení príslušného obrazu a prichádza k ich
nedokonalej vzájomnej synchronizácii. Než si zakúpite
systém bezdrôtových reproduktorov s rozhraním
Bluetooth, informujte sa o najnovších modeloch
a vyberte zariadenie s nízkou mierou oneskorenia.
Poraďte sa s predajcom.
Výber zariadenia
Po spárovaní bezdrôtového reproduktora cez
rozhranie Bluetooth môžete nastaviť, aby sa zvuk
televízora prehrával pomocou neho.
Ak chcete vybrať reproduktor na prehrávanie zvuku
televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Reproduktory a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte požadovaný reproduktorový systém
a stlačte tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete získať ďalšie informácie o spárovaní
bezdrôtového reproduktora, v ponuke Pomocník
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Bluetooth, spárovanie.
Spárovanie zariadenia
Odstránenie zariadenia
Bezdrôtový reproduktor umiestnite v okruhu 5 metrov
od televízora. V návode na používanie zariadenia
nájdete podrobné informácie o spárovaní a
bezdrôtovom dosahu. Skontrolujte, či je na televízore
zapnuté nastavenie Bluetooth.
Môžete pripojiť alebo odpojiť bezdrôtové zariadenie
Bluetooth. Keď je zariadenie Bluetooth pripojené,
môžete používať herný ovládač alebo počúvať zvuk
televízora prostredníctvom bezdrôtového
reproduktora. Bezdrôtové zariadenie Bluetooth je
taktiež možné odstrániť. Ak zariadenie Bluetooth
odstránite, zruší sa jeho spárovanie.
Po spárovaní bezdrôtového herného ovládača ho
môžete začať používať. Po spárovaní bezdrôtového
reproduktora môžete nastaviť, aby sa zvuk televízora
prehrával pomocou neho. Keď je zariadenie
spárované, nie je ho potrebné spárovať znova, až kým
ho neodstránite.
Ak chcete odstrániť alebo odpojiť bezdrôtové
zariadenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete spárovať bezdrôtový reproduktor s
televízorom…
1 - Zapnite bezdrôtový reproduktor a umiestnite ho v
20
3 - Vyberte Bluetooth > Odstrániť zariadenie a
stlačte tlačidlo OK.
4 - V zozname vyberte požadované bezdrôtové
zariadenie a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte
možnosť Odpojiť alebo Odstrániť a stlačte
tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku OK a stlačením
tlačidla OK ju potvrďte.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Y Pb Pr
Pripojte hernú konzolu káblom komponentného
videa (Y Pb Pr) a káblom Audio L/R k televízoru.
4.9
Slúchadlá
Slúchadlá môžete zapojiť do konektora  na zadnej
strane televízora. Ide o minikonektor veľkosti 3,5 mm.
Hlasitosť slúchadiel môžete nastaviť samostatne.
Scart
Pripojte hernú konzolu k televízoru kompozitným
káblom (CVBS) a káblom Audio L/R k televízoru.
Ak sa na hernej konzole nachádza iba výstup Video
(CVBS) a Audio L/R, použite adaptér Video Audio L/R
na SCART (predáva sa samostatne) a pripojte ju
pomocou pripojenia SCART.
Ak chcete nastaviť hlasitosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Hlasitosť
slúchadiel a stlačte tlačidlo OK.
2 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
4.10
Najlepšie nastavenie
Herná konzola
Než začnete s hraním hier prostredníctvom
pripojenej hracej konzoly, odporúčame na televízore
nastaviť ideálne nastavenie Hra.
HDMI
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak hernú konzolu
pripojíte k televízoru pomocou vysokorýchlostného
kábla HDMI.
Keď dohráte hru a začnete opäť sledovať televízor,
nezabudnite nastavenie Hra alebo počítač prepnúť
späť na možnosť Vypnuté.
Ak chcete nastaviť ideálne nastavenia televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Hra alebo počítač
a potom vyberte typ zariadenia, ktoré chcete
používať. Ak chcete prepnúť späť na televíziu, kliknite
na položku Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
21
rozbočovaču USB.
4.11
Herný ovládač
4.12
Pripojenie herného ovládača
Pevný disk USB
Na hranie internetových hier môžete k tomuto
televízoru pripojiť niektorý z vybraného radu
bezdrôtových herných ovládačov. Môžete používať
herné ovládače s USB nano prijímačom alebo herné
ovládače s rozhraním Bluetooth.
Čo potrebujete
Ak ku televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť alebo nahrávať televízne vysielanie. Toto
vysielanie musí byť digitálne (DVB alebo podobné).
Ak chcete pripojiť herný ovládač s USB nano
prijímačom…
Pozastavenie
1 - Pripojte malý nano prijímač k jednému z
konektorov USB na bočnej strane televízora.
Bezdrôtový nano prijímač je súčasťou balenia
herného ovládača.
2 - Keď je herný ovládač zapnutý, môžete ho
používať.
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie, potrebujete
pevný disk s minimálne 4 GB voľného priestoru a
podporou pripojenia USB 2.0.
Nahrávanie
Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie,
potrebujete minimálne 250 GB voľného priestoru na
disku. Ak chcete nahrávať vysielanie a televízor
získava údaje TV programu z internetu, pred
inštaláciou pevného disku USB musí byť televízor
pripojený na internet.
K druhému konektoru USB na bočnej strane
televízora môžete pripojiť druhý herný ovládač.
Bluetooth
Ak chcete pripojiť bezdrôtový herný ovládač
s rozhraním Bluetooth, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Bluetooth, spárovanie.
Ak chcete získať ďalšie informácie o inštalácii
pevného disku USB, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Pevný disk USB, inštalácia.
Vhodné herné ovládače
Inštalácia
Na použite s týmto televízorom bol uspôsobený a
testovaný vybraný rad bezdrôtových herných
ovládačov. Iné herné ovládače nemusia byť plne
kompatibilné.
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania musíte pripojiť a naformátovať
pevný disk USB. Formátovaním sa z pevného disku
USB odstránia všetky súbory.
Vhodné herné ovládače sú…
1 - Pripojte pevný disk USB k niektorému z
konektorov USB na televízore. Počas formátovania
nepripájajte ďalšie zariadenie USB do žiadneho z
portov.
2 - Zapnite pevný disk USB a televízor.
3 - Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
• Logitech F710
• Logitech F510
• Bezdrôtový ovládač Xbox 360 pre systém Windows
• Bezdrôtový herný ovládač Speedlink Strike FX
• Sony Play Station s káblovým pripojením
• Mad Catz C.T.R.L. Mobilný herný ovládač pre systém
Android
• Ipega, PG-9023
• Ipega, PG-9025
• Herný ovládač PhoneJoy
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po dokončení formátovania pevného disku USB ho
nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Problémy
Ak chcete predísť prípadnému vzájomnému rušeniu s
inými bezdrôtovými zariadeniami televízora…
• Použite predlžovací kábel USB a posuňte nano
prijímač zhruba 1 meter od televízora.
• Prípadne môžete k televízoru pripojiť napájaný
rozbočovač USB a nano prijímače pripojiť k
22
Varovanie
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
4.13
Klávesnica USB
Formátovanie
Pripojenie
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania, ako aj pred uložením aplikácií,
musíte pripojiť a naformátovať pevný disk USB.
Formátovaním sa z pevného disku USB odstránia
všetky súbory. Ak chcete nahrávať vysielanie
pomocou údajov TV programu z internetu, pred
inštaláciou pevného disku USB je nutné nastaviť
pripojenie na internet.
Ak chcete počas používania televízora zadávať text,
pripojte k nemu klávesnicu USB (typ USB-HID).
Pripojiť ich môžete pomocou niektorého z konektorov
USB.
Varovanie
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
Konfigurujte
Ak chcete nainštalovať klávesnicu USB, zapnite
televízor a pripojte klávesnicu USB k jednému z
konektorov USB na televízore. Keď televízor prvýkrát
rozpozná klávesnicu, môžete určiť rozloženie
klávesnice a otestovať toto rozloženie. Ak ako
primárne rozloženie klávesov vyberiete cyriliku alebo
gréčtinu, ako sekundárne rozloženie môžete nastaviť
latinskú abecedu.
Ak chcete naformátovať pevný disk USB…
1 - Pripojte pevný disk USB k niektorému z
konektorov USB na televízore. Počas formátovania
nepripájajte ďalšie zariadenie USB do žiadneho z
portov.
2 - Zapnite pevný disk USB a televízor.
3 - Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4 - Televízor sa vás spýta, či chcete pevný disk USB
používať na ukladanie aplikácií. Ak áno, odpovedzte
na túto otázku kladne.
5 - Po dokončení formátovania pevného disku USB
ho nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Ak chcete zmeniť nastavenie rozloženia klávesnice, ak
je už rozloženie nastavené…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Ak chcete spustiť nastavenie klávesnice, vyberte
položku Nastavenia klávesnice USB a stlačte tlačidlo
OK.
23
4.15
Špeciálne klávesy
Fotoaparát
Klávesy na zadávanie textu
• Kláves Enter = OK
• Backspace = odstránenie znaku pred kurzorom
• Klávesy so šípkami = navigácia v rámci textového
poľa
• Ak je nastavené sekundárne rozloženie klávesnice a
chcete prepnúť rozloženie, stlačte súčasne klávesy
Ctrl + medzerník.
Ak chcete zobraziť fotografie uložené v digitálnom
fotoaparáte, pripojte ho priamo k televízoru.
Na pripojenie použite niektorý z konektorov USB na
televízore. Po pripojení fotoaparát zapnite.
Ak sa zoznam obsahu nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte položku USB.
Môže byť potrebné nastaviť fotoaparát na prenos
obsahu prostredníctvom protokolu PTP (Picture
Transfer Protocol). Pozrite si návod na používanie
digitálneho fotoaparátu.
Klávesy pre aplikácie a internetové stránky
• Tab a Shift + Tab = ďalšia a predchádzajúca položka
• Home = prechod na začiatok stránky
• End = prechod na koniec stránky
• Page Up = prechod o stránku vyššie
• Page Down = prechod o stránku nižšie
• + = priblíženie o jeden stupeň
• - = oddialenie o jeden stupeň
• * = prispôsobenie webovej stránky šírke obrazovky
Ak chcete získať viac informácií o prehliadaní
fotografií, v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Fotografie, videá a hudba .
4.16
4.14
Videokamera
USB jednotka Flash
HDMI
Z pamäťovej jednotky USB typu Flash môžete
prezerať fotografie alebo prehrávať hudbu a videá.
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak videokameru pripojíte
k televízoru pomocou kábla HDMI.
Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
jedného z konektorov USB na televízore, keď je
televízor zapnutý.
Televízor rozpozná pamäťovú jednotku a otvorí
zoznam s jej obsahom.
Ak sa zoznam obsahu nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte položku USB.
Audio Video LR/Scart
Ak chcete zrušiť sledovanie obsahu na pamäťovej
jednotke USB typu Flash, stlačte tlačidlo  EXIT
alebo vyberte inú činnosť.
Ak chcete odpojiť pamäťovú jednotku USB typu Flash,
môžete ju kedykoľvek vytiahnuť z konektora.
Na pripojenie videokamery môžete použiť pripojenie
HDMI, YPbPr alebo SCART. Ak sa na videokamere
nachádza len výstup Video (CVBS) a Audio L/R,
použite adaptér Video Audio L/R na SCART (predáva
sa samostatne) a pripojte ju pomocou pripojenia
SCART.
Ak chcete získať ďalšie informácie o sledovaní
a prehrávaní obsahu USB jednotky Flash, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Fotografie, videá a hudba .
24
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Hra alebo počítač
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Kliknite na možnosť Hra (pre hranie hier) alebo
možnosť Počítač (pre sledovanie filmov).
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
4.17
Počítač
Pripojenie
K televízoru môžete pripojiť počítač a používať
televízor ako monitor počítača.
Pomocou pripojenia HDMI
Pripojte počítač k televízoru pomocou kábla HDMI.
Keď skončíte hranie hry, nezabudnite prepnúť
nastavenie Hra alebo počítač na možnosť Vypnuté.
Pomocou adaptéra DVI do HDMI
Taktiež môžete použiť adaptér DVI do HDMI (predáva
sa samostatne) na pripojenie počítača ku konektoru
HDMI a kábel Audio L/R (minikonektor veľkosti
3,5 mm) na pripojenie ku konektoru AUDIO IN L/R na
zadnej strane televízora.
Ideálne nastavenie
Ak pripojíte počítač, odporúčame príslušnému
pripojeniu, prostredníctvom ktorého je počítač
pripojený, v ponuke Zdroje priradiť správny názov
typu zariadenia. Ak následne v ponuke Zdroje
prepnete zdroj na Počítač, televízor sa automaticky
nastaví na ideálne nastavenie pre počítače.
Toto ideálne nastavenie môžete manuálne prepnúť
na možnosť Vypnuté, ak chcete sledovať televízor,
alebo Hra, ak chcete hrať hru z pripojenej hracej
konzoly (po ukončení hrania hry nezabudnite toto
nastavenie opäť vypnúť).
Ak prepnete na niektorý zdroj a zmeníte
nastavenie Hra alebo počítač, nastavenie sa uloží
pre vybraný zdroj.
Ak chcete nastaviť ideálne nastavenia televízora…
25
Ukážka.
3 - Stláčaním tlačidiel hore alebo dole upravíte
hlasitosť či prepnete na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál. Pomocou tlačidiel hore a dole
môžete prechádzať aj zoznamom zdrojov vrátane
možnosti výberu tunera. Stlačením páčkového tlačidla
spustíte ukážkový film.
4 - Táto ponuka sa vypne automaticky.
5
Zapínanie a
vypínanie
5.1
Zapnutie alebo pohotovostný
režim
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, vyberte položku  a stlačte páčkové tlačidlo.
Uistite sa, že televízor je pripojený k elektrickej sieti.
Pripojte dodaný napájací kábel k vstupnému
konektoru napájania v zadnej časti televízora.
Kontrolka v spodnej časti televízora sa rozsvieti.
Zapnutie
Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači zapnite
televízor. Alebo stlačte tlačidlo  HOME . Televízor
môžete zapnúť aj stlačením malého páčkového
tlačidla v zadnej časti televízora, ak nemôžete nájsť
diaľkový ovládač alebo sú vybité batérie.
5.3
Časovač vypnutia
Pomocou časovača automatického vypnutia môžete
nastaviť televízor tak, aby sa po uplynutí
predvoleného času automaticky prepol do
pohotovostného režimu.
Prepnutie do pohotovostného režimu
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
Môžete tiež stlačiť malé páčkové tlačidlo v zadnej
časti televízora.
Ak chcete nastaviť časovač vypnutia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Časovač
vypnutia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Pomocou posuvnej lišty môžete nastaviť čas až
na 180 minút v 5-minútových intervaloch. Ak
nastavíte hodnotu 0 minút, funkcia automatického
vypnutia sa vypne. Počas odpočítavania môžete
televízor vypnúť aj skôr alebo vynulovať čas.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
V pohotovostnom režime zostáva televízor pripojený
k elektrickej sieti, no spotrebováva minimum energie.
Ak chcete televízor vypnúť úplne, odpojte zástrčku
napájacieho kábla.
Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy nie za kábel. Uistite sa, že máte vždy
voľný prístup k sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a
elektrickej zásuvke.
5.4
Časovač vypnutia
Ak televízor prijíma televízny signál, no po dobu 4
hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, automaticky sa vypne, aby šetril energiu. Ak
televízor 10 minút neprijme televízny signál ani príkaz
z diaľkového ovládania, tiež sa automaticky vypne.
5.2
Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia.
Tlačidlá na televízore
Základné operácie televízora môžete ovládať, aj keď
stratíte diaľkové ovládanie alebo sa mu vybijú batérie.
Ak chcete otvoriť základnú ponuku…
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia …
1 - Keď je televízor zapnutý, stlačením páčkového
tlačidla na jeho zadnej strane otvoríte základnú
ponuku.
2 - Jeho stlačením vľavo alebo vpravo vyberte
položku  Hlasitosť,  Kanál alebo  Zdroje. Ak
chcete spustiť ukážkový film, stlačte tlačidlo 
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Eko nastavenia a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte možnosť Časovač vypnutia a stlačte
tlačidlo OK.
26
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu. Zadaním hodnoty
0 automatické vypnutie deaktivujete.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete získať ďalšie informácie o ekologických
nastaveniach televízora, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Eko nastavenia.
27
6
Stredná časť
Diaľkové ovládanie
6.1
Prehľad tlačidiel
Horná časť
1
Otvorenie ponuky televízora s bežnými funkciami
televízora.
2 –  SOURCES
Otvorenie ponuky Zdroje.
1 –  Pohotovostný režim/zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do
pohotovostného režimu.
3 –     Farebné tlačidlá
Priamy výber možností. Modrým tlačidlom 
otvoríte funkciu Pomocník.
2 – Prehrávanie a nahrávanie
• Prehrávanie  na spustenie prehrávania.
• Pozastavenie  na pozastavenie prehrávania
• Zastavenie  na zastavenie prehrávania
• Pretočenie vzad  na pretáčanie dozadu
• Pretočenie vpred  na pretáčanie dopredu
• Nahrávanie  na spustenie nahrávania
4 –  INFO
Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.
5 -  BACK
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Opustenie ponuky bez zmeny nastavenia.
Prechod späť na predchádzajúcu stranu
aplikácie/internetovú stránku.
3 –  MULTIVIEW
Otvorenie malej obrazovky vo veľkej.
6 -  - EXIT
Prepnutie späť na sledovanie televízie. Zastavenie
interaktívnej televíznej aplikácie.
4 –  TV GUIDE
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.
7 –  OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.
5– 
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v
zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.
8 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie
zoznamu kanálov počas sledovania televízie.
6 –  Nastavenie
Otvorenie ponuky Často používané nastavenia a
Všetky nastavenia.
9 – Šípky/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.
7 –  TOP PICKS
Otvorenie ponuky s odporúčanými programami,
videami na požiadanie (videá na zapožičanie) alebo
on-line TV službami (Catch Up TV).
10 –  HOME
Otvorenie domovskej ponuky.
8 –  SEARCH
Otvorenie stránky s vyhľadávaním.
Spodná časť
28
*Na používanie aplikácie TV Remote Control
potrebujete telefón alebo tablet so systémom
Android verzie 4.3 alebo vyššej.
Hlasové vyhľadávanie
Spárovanie s televízorom
Súčasťou diaľkového ovládania nie je mikrofón. Ak
chcete využívať hlasové vyhľadávanie, je nutné na
smartfón či tablet so systémom Android najprv
nainštalovať aplikáciu Android TV Remote Control.
1 - Na smartfóne či tablete so systémom Android
vyhľadajte v obchode Google Play položku „Android
TV Remote Control“.
2 - Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Android TV
Remote Control* na smartfóne či tablete so
systémom Android.
3 - Pripojte smartfón alebo tablet so systémom
Android k tej istej sieti, ako je pripojený váš televízor
so systémom Android.
4 - Na smartfóne či tablete so systémom Android
vyberte položku „PhilipsTv“** a na obrazovke
televízora so systémom Android sa zobrazí kód.
5 - Zadaním tohto kódu na smartfóne či tablete so
systémom Android ho spárujte s televízorom so
systémom Android.
1 –  Stíšiť
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
2 –  Hlasitosť
Nastavenie úrovne hlasitosti.
3 – Číselné tlačidlá
Priame prepnutie kanála.
4 – SUBTITLE
Zapnutie, vypnutie alebo automatické zobrazovanie
titulkov.
5 –  Kanál
Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál
v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stránky teletextu. Spustenie
nasledujúcej alebo predchádzajúcej kapitoly na disku.
*Na používanie aplikácie TV Remote Control
potrebujete telefón alebo tablet so systémom
Android verzie 4.3 alebo vyššej.
6 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.
**Názov televízora so systémom Android záleží od
názvu, ktorý ste nastavili v televíznej sieti.
Prednastavený názov je názov modelu tohto
televízora.
6.2
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné tlačidlo 
Kľúčové slová a vyhľadajte položku Sieť, názov
televíznej siete.
Hlasové vyhľadávanie
Prevzatie aplikácie z obchodu
Google play
Používanie hlasového vyhľadávania
Používajte smartfón či tablet so systémom Android
ako diaľkové ovládanie pre televízor so systémom
Android. Jednoducho prepínajte medzi režimami
smerového ovládača, dotykového ovládača
a herného ovládača na ovládanie obsahu či hranie
hier na vašom televízore so systémom Android.
Ťuknutím na mikrofón spustite hlasové vyhľadávanie
alebo zadávajte text do televízora so systémom
Android pomocou klávesnice.
Pomocou ikony  v hornej časti domovskej ponuky
môžete vyhľadávať videá, hudbu a čokoľvek iné na
internete. Hlasové vyhľadávanie môžete začať
používať kedykoľvek. Alternatívne môžete zadať text
pomocou klávesnice diaľkového ovládania.
Ak chcete použiť hlasové vyhľadávanie…
1 - Ťuknutím na ikonu  na smartfóne spustíte
hlasové vyhľadávanie.
2 - Ikona  na obrazovke je červená, mikrofón je
aktívny.
3 - Zreteľne vyslovte, čo hľadáte. Zobrazenie
výsledkov môže chvíľu trvať.
4 - Na obrazovke s výsledkami vyhľadávania
môžete vybrať požadovanú položku.
Začnite tým, že telefón či tablet so systémom Android
pripojíte k tej istej sieti ako televízor so systémom
Android alebo televízor vyhľadáte prostredníctvom
rozhrania Bluetooth.
Funguje na všetkých televízoroch so systémom
Android.
29
Pozrite si aj informácie na adrese
www.support.google.com/androidtv
6.5
Nastavenia hlasového vyhľadávania
Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú
proti poškriabaniu.
Čistenie
Môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať na
hlasové vyhľadávanie.
Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou
handričkou. Na čistenie diaľkového ovládania nikdy
nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky
ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
Ak chcete nastaviť jazyk hlasového vyhľadávania…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Predvoľby >  Reč a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  BACK sa vráťte o krok
späť alebo stlačením tlačidla  EXIT zatvorte
ponuku.
6.3
Infračervený snímač
Televízor dokáže prijímať príkazy aj z diaľkového
ovládania, ktoré využíva technológiu IR (infračervené
signály). Môžete používať aj takého diaľkové
ovládanie, musíte ním však mieriť na infračervený
snímač na prednej strane televízora.
6.4
Batérie
Ak televízor nereaguje na stláčanie tlačidiel na
diaľkovom ovládaní, možno sú vybité batérie.
Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor na batérie
na zadnej strane diaľkového ovládania.
1 - Dvierka priestoru na batérie posuňte v smere
znázornenom šípkou.
2 - Vymeňte staré batérie za 2 batérie
typu AAA-R03-1,5 V . Dodržte správnu orientáciu
pólov batérií (+ a -).
3 - Dvierka uložte späť na miesto a zasuňte ich, kým
nezaskočia na miesto.
Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať,
vyberte batérie.
Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení
uvedených v časti o ukončení používania.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Koniec používania.
30
7
Otvorenie zoznamu kanálov
Kanály
7.1
Vedľa zoznamu so všetkými kanálmi si môžete vybrať
odfiltrovaný zoznam alebo niektorý z vami
vytvorených zoznamov obľúbených kanálov.
Inštalácia kanálov
Otvorenie aktuálneho zoznamu kanálov…
1 - Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Kanál, inštalácia z antény alebo Kanál,
inštalácia z káblovej TV .
Výber jedného zo zoznamov kanálov...
O zoznamoch kanálov
1 - Keď je na obrazovke otvorený zoznam kanálov,
stlačte tlačidlo  OPTIONS.
2 - Vyberte položku Vybrať zoznam kanálov a
stlačte tlačidlo press OK.
3 - V ponuke zoznamu vyberte jeden z dostupných
zoznamov kanálov a stlačte tlačidlo OK.
Po inštalácii kanálov sa všetky kanály zobrazia
v zozname kanálov. Pri kanáloch sa zobrazujú názvy
a logá, ak sú tieto informácie dostupné.
Prípadne môžete vybrať názov zoznamu v hornej
časti zoznamu kanálov a stlačením
tlačidla OK otvoriť ponuku zoznamu.
7.2
Zoznamy kanálov
K dispozícii máte zoznam kanálov, v ktorom sú
uvedené všetky nainštalované kanály. Tento zoznam
môžete filtrovať tak, aby zobrazoval len televízne
alebo len rozhlasové kanály.
Filtrovanie zoznamu kanálov
Po výbere zoznamu kanálov stláčaním šípok 
(hore) alebo  (dole) vyberte kanál, ktorý môžete
začať sledovať stlačením tlačidla OK. Kanály v
príslušnom zozname ladíte len pri používaní tlačidiel
  alebo  .
Zoznam so všetkými kanálmi môžete filtrovať.
Zoznam kanálov môžete nastaviť tak, aby zobrazoval
len TV alebo len rozhlasové stanice. U
terestriálnych/káblových kanálov môžete nastaviť,
aby sa v zozname zobrazovali len voľne šírené alebo
len kódované kanály.
Ikony kanálov
Nastavenie filtra na zozname so všetkými kanálmi...
Po automatickej aktualizácii kanálov v zozname
kanálov budú novo nájdené kanály označené
symbolom a  (hviezdička).
Ak uzamknete kanál, bude označený symbolom 
(zámka).
3 najpopulárnejšie kanály sledované inými divákmi v
danom okamihu sú označené číslicou 1, 2 alebo 3.
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
4 - Vyberte položku Vybrať zoznam kanálov a
stlačte tlačidlo press OK.
5 - Vyberte položku Filtrovať kanály
antény alebo Filtrovať kanály káblovej TV podľa
zoznamu, ktorý chcete filtrovať.
6 - V ponuke Možnosti vyberte filter, ktorý chcete a
aktivujte stlačením tlačidla OK. Názov filtra sa zobrazí
ako časť názvu zoznamu kanálov v hornej časti
zoznamu kanálov.
7 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.
Rozhlasové stanice
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie
sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi
rozhlasovými stanicami môžete prepínať rovnako ako
pri televíznych kanáloch. Inštalácia kanálov
káblového vysielania (DVB-C) zvyčajne zoraďuje
rozhlasové stanice od čísla kanála 1001 nahor.
31
Ak chcete prejsť na predchádzajúci naladený kanál,
stlačte tlačidlo  BACK.
Vyhľadanie kanála
Ak potrebujete nájsť kanál v dlhom zozname, môžete
ho nechať vyhľadať.
Uzamknutie kanála
Televízor dokáže vyhľadať kanál v jednom z dvoch
hlavných zoznamov kanálov – zozname pre anténu
alebo káblovú TV.
Uzamknutie a odomknutie kanálu
Ak chcete deťom zabrániť sledovať niektorý kanál,
môžete ho uzamknúť. Ak chcete sledovať uzamknutý
kanál, musíte zadať 4-ciferný kód PIN funkcie Detská
zámka. Programy z pripojených zariadení nie je
možné uzamknúť.
Ak chcete vyhľadať kanál…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
4 - Vyberte položku Vybrať zoznam kanálov a
stlačte tlačidlo press OK.
5 - Vyberte Filtrovať kanály antény, Filtrovať kanály
káblovej TV a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Vyhľadať kanál a stlačením
tlačidla OK otvorte textové pole. Text môžete
zadávať pomocou klávesnice diaľkového ovládania
(ak je k dispozícii) alebo klávesnice na obrazovke.
7 - Zadajte číslo, názov, alebo časť názvu a vyberte
tlačidlo Prijať a stlačte tlačidlo OK. TV vyhľadá
názvy vyhovujúcich kanálov vo zvolenom zozname.
Ak chcete uzamknúť kanál…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte zoznam kanálov.
V prípade potreby zmeňte zoznam kanálov.
3 - Vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť.
4 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS,
vyberte Uzamknúť kanál a stlačte tlačidlo OK.
5 - Zadajte svoj 4-ciferný kód PIN, keď oň požiada
TV. Uzamknutý kanál sa označí symbolom  (zámka).
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zavrite ponuku.
Výsledky vyhľadávania sú uvedené ako zoznam
kanálov – názov zoznamu je uvedený v hornej časti.
Výsledky vyhľadávania zmiznú po zvolení ďalšieho
kanálu v zozname alebo uzavretí zoznamu s
výsledkami vyhľadávania.
Odomknutie kanálu…
Naladenie kanálu
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte zoznam kanálov.
V prípade potreby zmeňte zoznam kanálov.
3 - Vyberte kanál, ktorý chcete odomknúť.
4 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS,
vyberte Odomknúť kanál a stlačte tlačidlo OK.
5 - Zadajte svoj 4-ciferný kód PIN, keď oň požiada
TV.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete začať sledovať televízne kanály, stlačte
tlačidlo . Televízor prepne na kanál, ktorý ste
naposledy sledovali.
Ak uzamknete alebo odomknete kanály v zozname
kanálov, kód PIN stačí zadať raz až do uzavretia
zoznamu kanálov.
Prepínanie kanálov
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Detská zámka.
7.3
Sledovanie kanálov
Kanály prepínajte pomocou
tlačidiel   alebo  .
Ak poznáte číslo požadovaného kanála, zadajte toto
číslo pomocou číselných tlačidiel. Stlačením tlačidla
OK po zadaní čísla ihneď prepnete kanál.
Vekové obmedzenie
Aktuálny a nasledujúci program
Ak chcete deťom zabrániť sledovať program
nevhodný pre ich vek, môžete nastaviť vekové
obmedzenie.
Počas sledovania televízneho kanála môžete rýchlo
prejsť ostatnými kanálmi a pozrieť sa, čo vysielajú.
Stlačením tlačidiel  (hore) alebo  (dole) otvoríte
zoznam kanálov na prechádzanie. Ak sú dostupné
príslušné informácie, televízor uvádza názov a
informácie o aktuálnom programe, ako aj názov a
informácie o programe, ktorý po ňom nasleduje.
Digitálne kanály môžu označovať svoje programy
vekovým obmedzením. Ak je vekové obmedzenie
programu rovnaké alebo vyššie než vek, ktorý ste
nastavili ako vekové obmedzenie pre svoje dieťa,
program bude uzamknutý. Ak chcete sledovať
uzamknutý program, je nutné najprv zadať kód
Predchádzajúci kanál
32
funkcie Rodičovské obmedzenia.
položkou Jazyk titulkov.
Ak chcete nastaviť vekové obmedzenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Detská zámka > Rodičovská
kontrola a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zadajte 4-miestny kód detskej zámky. Ak ste kód
ešte nenastavili, vyberte položku Zadať kód v
ponuke Detská zámka. Zadajte 4-miestny kód a
potvrďte ho. Teraz môžete zadať vekové obmedzenie.
4 - Späť v ponuke Rodičovská zámka kliknite na
príslušný vek a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Titulky z teletextu
Ak naladíte analógový kanál, titulky pre jednotlivé
kanály bude nutné nastaviť manuálne.
1 - Prepnite na požadovaný kanál a stlačením
tlačidla TEXT otvorte teletext.
2 - Zadajte číslo stránky s titulkami, zvyčajne 888.
3 - Ak chcete teletext zatvoriť, znovu stlačte
tlačidlo TEXT.
Ak ste v ponuke titulkov vybrali možnosť Zapnuté,
počas sledovania analógového kanála sa v prípade
dostupnosti zobrazia titulky.
Ak chcete vekové obmedzenie vypnúť, vyberte
možnosť Žiadny. V niektorých krajinách je však nutné
nastaviť vekové obmedzenie.
Ak chcete zistiť, či je kanál analógový, alebo digitálny,
prepnite na daný kanál a otvorte položku Informácie
o kanáli v ponuke  OPTIONS (Možnosti).
V prípade niektorých
poskytovateľov/prevádzkovateľov vysielania televízor
uzamyká iba programy s vyšším
obmedzením. Vekové obmedzenie je nastavené pre
všetky kanály.
Jazyk titulkov
Uprednostnené jazyky titulkov
Digitálne vysielanie môže pre jeden program ponúkať
titulky v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť
preferovaný primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak
sú k dispozícii titulky v jednom z týchto jazykov,
televízor vybrané titulky zobrazí.
Možnosti kanálov
Otvorenie možností
Počas sledovania kanála môžete nastaviť niekoľko
možností.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
titulkov…
V závislosti od typu kanála, ktorý sledujete
(analógový alebo digitálny), či nastavení televízora je
k dispozícii niekoľko možností.
1 - Počas sledovania kanála stlačte tlačidlo 
OPTIONS .
2 - Zatvoríte ďalším stlačením
tlačidla  OPTIONS .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Región
a jazyk > Jazyky > Základné
titulky alebo Sekundárne titulky.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.
Titulky
Výber jazyka titulkov
Otvorenie ponuky možností...
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk titulkov. Ak nie sú k dispozícii žiadne jazyky
titulkov, túto možnosť nie je možné vybrať.
Zapnutie
Ak chcete zapnúť titulky, stlačte tlačidlo SUBTITLE.
Titulky môžete zapnúť alebo vypnúť. Prípadne
môžete zvoliť možnosť Automaticky.
Ak chcete nastaviť jazyk titulkov, keď nie je k dispozícii
žiadny z vašich preferovaných jazykov…
Automatické
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2 - Vyberte položku Jazyk titulkov a dočasne
vyberte jeden z jazykov titulkov.
Ak sú informácie o jazyku súčasťou digitálneho
vysielania a vysielaný program nie je vo vašom jazyku
(v jazyku nastavenom na TV), TV môže automaticky
zobraziť titulky v jednom z vami uprednostnených
jazykov pre titulky. Jeden z týchto jazykov titulkov
musí byť zároveň súčasťou vysielania.
Uprednostnený jazyk titulkov môžete zvoliť pod
33
Jazyk zvuku
HbbTV na tomto kanáli
Preferovaný jazyk zvuku
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
Digitálne vysielanie dokáže pre program ponúknuť
niekoľko zvukových stôp v rôznych jazykoch. Môžete
nastaviť preferovaný základný a sekundárny jazyk
zvuku. Ak je počas sledovania k dispozícii jeden z
týchto jazykov, televízor prepne na príslušný jazyk
zvuku.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
HbbTV na tomto kanáli a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
zvuku…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte ponuku Región a jazyk a vyberte
položky Jazyky > Základný
zvuk alebo Sekundárny zvuk.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.
Kompletné zablokovanie HbbTV na TV…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Rozšírené > HbbTV.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Vybratie jazyka zvuku
Ak nie je k dispozícii žiaden z preferovaných jazykov
zvuku, môžete vybrať iný dostupný jazyk titulkov. Ak
nie sú k dispozícii žiadne jazyky zvykových stôp, túto
možnosť nie je možné vybrať.
Informácie o kanáli
Môžete zobraziť technické charakteristiky
konkrétneho kanálu, či je digitálny alebo analógový,
typ zvuku a pod.
Ak chcete nastaviť jazyk zvuku, keď nie je k dispozícii
žiadny z vašich preferovaných jazykov…
Zobrazenie technických informácií o kanáli…
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2 - Vyberte položku Jazyk zvuku a dočasne
vyberte jeden z jazykov titulkov.
1 - Nalaďte kanál.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Informácie o kanáli a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak ho chcete zatvoriť, stlačte tlačidlo OK.
Bežné rozhranie
Mono/Stereo
Ak ste do niektorého zo slotov Common Interface
vložili dekódovaciu kartu, môžete zobraziť informácie
o CAM a operátorovi, prípadne niekoľko nastavení v
spojitosti s CAM.
Zvuk analógového kanálu môžete prepnúť do režimu
mono alebo stereo.
Prepnutie do režimu mono alebo stereo…
Zobrazenie informácií o CAM…
1 - Nalaďte analógový kanál.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku Mono/Stereo a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Mono alebo Stereo a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES .
2 - V položke Sledovať TV vyberte typ kanála, pre
ktorý využívate modul CAM.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Common Interface.
4 - Vyberte príslušný slot Common Interface
a stlačte tlačidlo  (vpravo).
5 - Vyberte televízneho prevádzkovateľa modulu
CAM a stlačte tlačidlo OK. Nasledujúce stránky
vytvára daný prevádzkovateľ.
Výber videa
Digitálne televízne kanály môžu ponúkať viacero
obrazových signálov (vysielanie typu multifeed),
rozličné pohľady alebo uhly kamier alebo niekoľko
programov v rámci jedného televízneho kanála. Ak sú
34
takéto televízne kanály k dispozícii, na obrazovke
televízora sa zobrazí hlásenie.
Vytvorenie zoznamu obľúbených
Vytvorenie zoznamu obľúbených programov...
1 - Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
4 - Vyberte položku Vytvoriť zoznam obľúbených a
stlačte tlačidlo press OK.
5 - V zozname naľavo vyberte kanál, ktorý chcete
označiť ako obľúbený a stlačte tlačidlo OK. Kanály sa
zobrazujú v zozname napravo v poradí, v akom ich
pridávate. Ak chcete operáciu vrátiť späť, označte
kanál v zozname naľavo a znovu stlačte tlačidlo OK.
6 - V prípade potreby môžete pokračovať vo výbere
a pridávaní kanálov medzi obľúbené programy.
7 - Pridávanie kanálov ukončíte stlačením tlačidla
 BACK.
Dual I-II
Táto možnosť je k dispozícii, ak zvukový signál
obsahuje dva jazyky zvuku, no pri jednom z nich –
alebo oboch – nie je uvedené označenie jazyka.
Znovu zoradiť kanály
Poradie kanálov môžete zmeniť len v zozname
obľúbených kanálov (zmena poradia).
Zmena poradia kanálov…
1 - Otvorte Zoznam obľúbených kanálov, v ktorom
chcete zmeniť usporiadanie.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Znovu zoradiť kanály a stlačte tlačidlo OK.
3 - V zozname naľavo vyberte kanál, ktorý chcete
presunúť, a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole)
presuňte kanál na želané miesto.
5 - Nové umiestnenie potvrdíte stlačením tlačidla
OK.
6 - Poradie kanálov môžete meniť rovnakým
spôsobom, kým nezatvoríte zoznam obľúbených
položiek tlačidlom  BACK.
TV vás požiada o premenovanie zoznamu
obľúbených programov. Môžete použiť klávesnicu na
obrazovke alebo klávesnicu na zadnej strane
diaľkového ovládania.
1 - Stlačením tlačidla  BACK na klávesnici na
obrazovke skryjete tlačidlá zariadenia.
2 - Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového
ovládania môžete vymazať aktuálny názov alebo
zadať nový názov.
3 - Po skončení otočte diaľkové ovládanie,
vyberte Zavrieť a stlačte tlačidlo OK.
TV sa prepne na novo vytvorený zoznam obľúbených
programov.
7.4
Obľúbené kanály
Taktiež môžete pridať niekoľko programov súčasne
alebo založiť zoznam obľúbených programov
skopírovaním zoznamu kanálov so všetkými kanálmi a
odstránením kanálov, ktoré nepotrebujete.
O obľúbených kanáloch
V zozname obľúbených kanálov môžete vybrať
požadované kanály.
Kanály v zozname obľúbených sa prečíslujú.
Môžete vytvoriť 4 rôzne zoznamy obľúbených
kanálov, ktoré vám uľahčia prepínanie kanálov. Každý
zoznam obľúbených kanálov môžete pomenovať
samostatne. Meniť poradie kanálov je možné len v
zozname obľúbených programov.
Pridanie niekoľkých kanálov
Ak chcete pridať niekoľko po sebe nasledujúcich
programov do zoznamu obľúbených položiek
súčasne, môžete použiť funkciu Vybrať rozsah.
Po výbere zoznamu obľúbených kanálov stláčaním
šípok  (hore) alebo  (dole) vyberte kanál, ktorý
môžete začať sledovať stlačením tlačidla OK. Kanály
v príslušnom zozname ladíte len pri používaní tlačidiel
  alebo  .
Pridanie rozsahu kanálov…
1 - Otvorte zoznam obľúbených programov, kam
chcete pridať rozsah kanálov.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Vybrať rozsah a stlačte tlačidlo OK.
3 - V zozname naľavo vyberte prvý kanál rozsahu,
ktorý chcete pridať a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (dole) vyberte posledný
kanál rozsahu, ktorý chcete pridať. Kanály sú
označené naľavo.
5 - Stlačením tlačidla OK pridajte tento rozsah
kanálov a potvrďte.
35
Taktiež môžete začať s tvorbou zoznamu obľúbených
programov z funkcie Vybrať rozsah.
7.5
Premenovanie zoznamu obľúbených
Stránky teletextu
Premenovať môžete len zoznam obľúbených kanálov.
Ak chcete počas sledovania televíznych kanálov
otvoriť teletext, stlačte tlačidlo TEXT.
Ak chcete teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo
TEXT.
Text/Teletext
Premenovanie zoznamu obľúbených...
1 - Otvorte Zoznam obľúbených kanálov, ktorý
chcete premenovať.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Premenovať zoznam obľúbených a stlačte tlačidlo
OK.
3 - Stlačením tlačidla  BACK na klávesnici na
obrazovke skryjete tlačidlá zariadenia.
4 - Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového
ovládania môžete vymazať aktuálny názov alebo
zadať nový názov.
5 - Po skončení otočte diaľkové ovládanie,
vyberte Zavrieť a stlačte tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
Výber stránky teletextu
Ak chcete vybrať stránku . . .
1 - Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2 - Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so
šípkami.
3 - Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z
farebne označených položiek v spodnej časti
obrazovky.
Podstránky teletextu
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko
podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište
vedľa čísla hlavnej stránky.
Podstránky vyberiete pomocou tlačidiel  a .
Odstránenie zoznamu obľúbených
Prehľad T.O.P. teletextu
Odstrániť môžete len zoznam obľúbených programov.
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou
T.O.P. Teletext.
Na otvorenie stránok T.O.P. textu v rámci teletextu
stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Prehľad teletextu T.O.P.
Odstránenie zoznamu obľúbených...
1 - Otvorte Zoznam obľúbených programov, ktorý
chcete premenovať.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Odstrániť zoznam obľúbených a stlačte tlačidlo OK.
3 - Potvrďte odstránenie zo zoznamu.
4 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
Obľúbené stránky
Televízor vytvorí zoznam posledných 10 stránok
teletextu, ktoré ste otvorili. Môžete ich jednoducho
otvoriť znova v stĺpci Obľúbené stránky teletextu.
1 - Výberom hviezdičky v ľavom hornom rohu
obrazovky v režime Teletext zobrazíte stĺpec
obľúbených stránok.
2 - Stláčaním tlačidiel  (dole) a  (hore) vyberte
číslo stránky a stlačením tlačidla OK stránku otvorte.
Zoznam môžete vymazať pomocou možnosti
Vymazať obľúbené stránky.
Znovu zoradiť kanály
Poradie kanálov môžete zmeniť len v zozname
obľúbených kanálov (zmena poradia).
Zmena poradia kanálov…
Vyhľadávanie v teletexte
1 - Otvorte Zoznam obľúbených kanálov, v ktorom
chcete zmeniť usporiadanie.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Znovu zoradiť kanály a stlačte tlačidlo OK.
3 - V zozname naľavo vyberte kanál, ktorý chcete
presunúť, a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole)
presuňte kanál na želané miesto.
5 - Nové umiestnenie potvrdíte stlačením tlačidla
OK.
6 - Poradie kanálov môžete meniť rovnakým
spôsobom, kým nezatvoríte zoznam obľúbených
položiek tlačidlom  BACK.
Môžete vybrať slovo a v teletexte vyhľadať všetky
miesta, kde sa toto slovo vyskytuje.
1 - Otvorte stránku teletextu a stlačte tlačidlo OK.
2 - Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
požadované slovo alebo číslo.
3 - Ďalším stlačením tlačidla OK prejdete na
najbližšie miesto výskytu tohto slova alebo čísla.
4 - Ďalším stlačením tlačidla OK znova prejdete na
nasledujúce miesto výskytu.
5 - Vyhľadávanie ukončite stláčaním
tlačidla  (hore), až kým nezostane označená
žiadna položka.
Teletext z pripojeného zariadenia
36
Niektoré zariadenia, ktoré prijímajú TV kanály, môžu
tiež ponúkať teletext.
Ak chcete otvoriť teletext z pripojeného zariadenia . . .
Konfigurácia teletextu
Jazyk teletextu
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte príslušné
zariadenie a stlačte tlačidlo OK.
2 - Počas sledovania kanála na zariadení stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Zobraziť
tlačidlá zariadenia, stlačte tlačidlo  a následne
OK.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete tlačidlá
zariadenia.
4 - Ak chcete zatvoriť teletext, znovu stlačte
tlačidlo  BACK.
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
teletextu . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Jazyk > Základný
teletext alebo Sekundárny teletext a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Teletext 2.5
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania
ponúkajú na svojich digitálnych televíznych kanáloch
špeciálny digitálny teletext alebo interaktívne
televízne funkcie. Tieto služby zahŕňajú normálny
teletext, v rámci ktorého môžete navigovať a vyberať
položky pomocou tlačidiel s číslami, farebných
tlačidiel a tlačidiel so šípkami.
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku. Teletext 2.5 je aktivovaný ako
štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť teletext 2.5…
Ak chcete zatvoriť digitálny teletext, stlačte
tlačidlo  BACK.
1 - Stlačte tlačidlo TEXT.
2 - Keď je na obrazovke otvorená funkcia Teletext,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 - Vyberte položku Text 2.5 > Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Možnosti teletextu
Vo funkcii Teletext môžete po stlačení tlačidla 
OPTIONS vybrať z nasledujúcich možností…
• Zmraziť stránku
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých
podstránok.
• Dual Screen/Celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu
vedľa seba.
• Prehľad teletextu T.O.P.
Na otvorenie stránok T.O.P. Teletext.
• Zväčšiť
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie
čítala.
• Odkryť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
• Opakov. podstránok
Opakovanie podstránok, ak sú nejaké k dispozícii.
• Jazyk
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na
správne zobrazenie textu.
• Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Telext 2.5, ktorá ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku.
7.6
Interaktívny TV
Informácie o funkcii iTV
Pomocou funkcie interaktívneho TV niektorí
poskytovatelia digitálneho vysielania kombinujú svoj
bežný televízny program s informačnými alebo
zábavnými stránkami. Na niektorých stránkach
môžete reagovať na program alebo hlasovať,
nakupovať online alebo zaplatiť za program videa na
požiadanie.
HbbTV, MHEG, . . .
Vysielatelia využívajú rôzne systémy interaktívnej
televízie: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
alebo iTV (interaktívna TV - MHEG). Interaktívny TV sa
niekedy označuje ako digitálny teletext alebo červené
tlačidlo. Každý systém je však odlišný.
Ďalšie informácie získate na webovej lokalite
konkrétneho poskytovateľa vysielania.
37
Čo potrebujete
Interaktívny TV je dostupný len na digitálnych TV
kanáloch. Aby ste si mohli plne vychutnať výhody
interaktívneho TV, budete potrebovať
vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie
televízora k internetu.
HbbTV
Ak televízny kanál ponúka stránky HbbTV, musíte
tieto stránky najprv zapnúť v nastaveniach televízora,
aby ste ich mohli prezerať.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Všeobecné nastavenia >
Rozšírené > HbbTV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte
položku HbbTV na tomto kanáli.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté.
Používanie iTV
Otvorenie stránok iTV
Väčšina kanálov ponúkajúcich funkciu HbbTV alebo
iTV vás vyzve, aby ste na otvorenie ich interaktívneho
programu stlačili tlačidlo  (červené) alebo tlačidlo
OK.
Navigácia v rámci stránok iTV
Na navigáciu v rámci stránok iTV môžete použiť
tlačidlá so šípkami, farebné tlačidlá, tlačidlá s číslami a
tlačidlo  BACK.
Pomocou tlačidiel  (Prehrávanie), 
(Pozastavenie) a  (Zastavenie) môžete ovládať
sledovanie videí v rámci stránok iTV.
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Ak chcete otvoriť digitálny teletext, stlačte tlačidlo
TEXT. Ak ho chcete zatvoriť, stlačte
tlačidlo  BACK .
Zatvorenie stránok iTV
Väčšina stránok iTV poskytuje informácie o tlačidle na
zatvorenie.
Ak chcete vynútiť zatvorenie stránky iTV, prepnite na
nasledujúci TV kanál a potom stlačte
tlačidlo  BACK.
38
V prípade, že niektoré nahrávky zo zoznamu
nahrávok zmizli, mohli sa zmeniť informácie (údaje)
TV programu. Nahrávky urobené pomocou
nastavenia Od poskytovateľa vysielania sa stanú
v zozname neviditeľné, ak dané nastavenie zmeníte
na možnosť Z internetu alebo naopak. Mohlo sa stať,
že televízor sa automaticky prepol na možnosť Z
internetu.
Ak chcete nahrávky sprístupniť v zozname nahrávok,
prejdite na nastavenie, ktoré bolo aktívne v čase, keď
boli nahrávky urobené.
8
TV program
8.1
Čo potrebujete
Pomocou TV programu môžete zobraziť zoznam
aktuálnych a plánovaných televíznych programov na
vašich kanáloch. V závislosti od zdroja informácií
(údajov) TV programu sa zobrazujú analógové aj
digitálne kanály alebo len digitálne kanály. Nie všetky
kanály poskytujú informácie o TV programe.
8.3
Používanie TV programu
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované.
Televízor nedokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály sledované z digitálneho
prijímača alebo dekodéra.
Otvorenie TV programu
Ak chcete otvoriť TV program, stlačte tlačidlo  TV
GUIDE. TV program zobrazuje kanály zvoleného
tunera.
8.2
Zatvoríte ho ďalším stlačením tlačidla  TV GUIDE .
Údaje TV programu
Pri prvom otvorení TV programu televízor spustí
vyhľadávanie informácií o programe všetkých
televíznych kanálov. Toto vyhľadávanie môže trvať
niekoľko minút. Údaje TV programu sa uložia do
televízora.
Funkcia TV program získava informácie (údaje) od
poskytovateľov vysielania alebo z internetu. V
niektorých krajinách a v prípade niektorých kanálov
nemusia byť informácie o TV programe dostupné.
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované.
Televízor nedokáže zhromažďovať informácie o TV
programe z kanálov sledovaných z digitálneho
prijímača alebo dekodéra.
Naladenie programu
Z ponuky TV program môžete prepnúť na aktuálny
program.
Televízor sa dodáva s predvoleným nastavením na
možnosť Od poskytovateľa vysielania .
Ak chcete prejsť na niektorý program (kanál), vyberte
daný program a stlačte tlačidlo OK.
Ak televízor získava informácie z internetu, TV
program dokáže okrem digitálnych programov
zobraziť aj analógové programy. V ponuke TV
programu sa zároveň zobrazuje malá obrazovka s
aktuálnym kanálom.
Zobrazenie podrobností o programe
Ak chcete zobraziť podrobnosti o zvolenom
programe…
Z internetu
1 - Stlačte tlačidlo  INFO.
2 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Ak je televízor pripojený na internet, môžete ho
nastaviť tak, aby získaval informácie o TV programe z
internetu.
Zmena dňa
Ak chcete nastaviť informácie v TV programe…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > TV
program > Z internetu a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
TV program dokáže zobraziť plánované programy na
nasledujúce dni (maximálne do 8 dní).
Stlačte farebné tlačidlo  Deň a vyberte
požadovaný deň.
Chýbajúce nahrávky
39
pripomienku. Stlačením farebného
tlačidla  Záznam nahráte zvolený program.
6 - Stlačením tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
Nastavenie pripomienky
Môžete nastaviť pripomienku programu. Na začiatku
daného programu sa zobrazí hlásenie s upozornením.
Na tento kanál môžete okamžite prepnúť.
Nastavenie nahrávania
V ponuke TV program je program s pripomienkou
označený ikonou  (hodiny).
V ponuke TV program môžete nastaviť nahrávanie*.
Ak chcete nastaviť pripomienku…
V ponuke TV program je program nastavený na
nahrávanie označený ikonou  .
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
v budúcnosti.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
3 - Vyberte položku Nastaviť pripomienku a stačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Zoznam nahrávok zobrazíte stlačením
tlačidla Nahrávky. Program, z ktorého sa má
nahrávať, je označený ikonou  (červená bodka)
pred názvom programu.
Ak chcete nahrať program…
Ak chcete vymazať pripomienku…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte aktuálny
program alebo program v budúcnosti.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Záznam .
3 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
s pripomienkou.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
3 - Vyberte položku Vymazať pripomienku a stačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Ak chcete zrušiť nahrávanie…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
nastavený na nahrávanie.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Vymazať nahrávku .
3 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Hľadať podľa žánru
* Ďalšie informácie nájdete v kapitole Nahrávanie a
pozastavenie TV.
Ak sú tieto informácie k dispozícii, môžete vyhľadať
plánované programy podľa ich žánru, napr. filmy,
šport, atď.
Ak chcete vyhľadávať programy podľa žánrov…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
3 - Vyberte položku Hľadať podľa žánru a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte požadovaný žáner a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa zoznam nájdených programov.
5 - Môžete nastaviť pripomienky alebo naplánovať
nahrávanie pre zvolený program.
6 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Zoznam pripomienok
Môžete zobraziť zoznam nastavených pripomienok.
Zoznam pripomienok
Ak chcete otvoriť zoznam pripomienok…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3 - V hornej časti obrazovky vyberte
možnosť  Naplánované a stlačte tlačidlo OK.
4 - V zozname naplánovaných nahrávok a
pripomienok vyberte kartu Pripomienky a stlačte
tlačidlo OK, čím zobrazíte len pripomienky.
5 - Stlačením farebného
tlačidla  Odstrániť odstránite zvolenú
40
nahrávanie sa spustí iba na 30 minút. Čas skončenia
nahrávania môžete upraviť v zozname Nahrávky.
9
Nahrávanie
a pozastavenie TV
Naplánovať nahrávanie
Môžete naplánovať nahrávanie budúceho programu
pre aktuálny deň alebo niekoľko dní dopredu
(maximálne 8 dní). Televízor nahrávanie spustí
a ukončí na základe údajov z TV programu.
9.1
Nahrávanie
Ak chcete nahrať program…
Čo potrebujete
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - V TV programe vyberte kanál a program, ktorý
chcete nahrať. Stláčaním tlačidiel  (vpravo)
a  (vľavo) môžete prechádzať programy
jednotlivých kanálov. Pomocou farebného
tlačidla  Deň vyberte požadovaný deň.
3 - Keď je požadovaný program zvýraznený, stlačte
farebné tlačidlo  Nahrávanie . Nahrávanie
programu sa naplánuje. V prípade prekrývajúceho sa
nahrávania sa automaticky zobrazí varovanie. Ak
plánujete nahrávať program vo vašej neprítomnosti,
nezabudnite televízor nechať v pohotovostnom
režime a zapnúť pevný disk USB.
4 - Televízor na koniec programu pridá určitú časovú
rezervu. Túto rezervu môžete upraviť pomocou
položky Automatická rezerva na konci.
5 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Môžete nahrávať digitálne televízne vysielanie a
pozrieť si ho neskôr.
Na nahrávanie televízneho programu potrebujete…
• pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore
• digitálne televízne kanály nainštalované na tomto
televízore
• prijímať informácie o kanáloch pre zabudovaný TV
program
• spoľahlivé nastavenie hodín televízora. Ak hodiny
televízora manuálne prestavíte, nahrávanie nemusí
správne fungovať.
Vysielanie nie je možné nahrávať počas použitia
funkcie pozastavenia televízie.
V rámci presadzovania legislatívnej ochrany
autorských práv môžu rôzni poskytovatelia vysielania
DVB pomocou technológie Správy digitálnych práv
(DRM) použiť rôzne obmedzenia. V prípade
vysielania chránených kanálov môže byť obmedzené
nahrávanie, platnosť nahrávky a počet jej prehratí.
Nahrávanie môže byť úplne zakázané. Pri pokuse
o nahrávanie chráneného vysielania alebo prehratia
nahrávky s vypršanou platnosťou sa môže zobraziť
chybové hlásenie.
Zoznam nahrávok
Nahrávky môžete prehliadať a spravovať
prostredníctvom zoznamu nahrávok. Vedľa zoznamu
nahrávok je uvedený samostatný zoznam pre
naplánované nahrávania a pripomienky.
Ak chcete otvoriť zoznam nahrávok…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3 - V zozname nahrávok vyberte
karty Nové, Pozreté alebo Vypršalo a stlačením
tlačidla OK aktivujte filter zobrazenia.
4 - Keď v zozname vyberiete nahrávku, môžete ju
odstrániť stlačením farebného
tlačidla  Odstrániť alebo zastaviť prebiehajúce
nahrávanie pomocou farebného tlačidla  Zastaviť
nahrávanie. Nahrávku môžete premenovať stlačením
farebného tlačidla  Premenovať .
5 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Ak chcete získať ďalšie informácie o inštalácii
pevného disku USB, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Pevný disk USB, inštalácia.
Nahrávanie programu
Okamžité nahrávanie
Ak chcete nahrať program, ktorý práve sledujete,
stlačte tlačidlo  (Nahrávanie) na diaľkovom
ovládaní. Nahrávanie sa ihneď spustí.
Poskytovatelia vysielania môžu obmedziť počet dní,
počas ktorých je možné nahrávku sledovať. Po
skončení tohto obdobia sa nahrávka označí ako
nahrávka s vypršanou platnosťou. Nahrávka v
zozname môže uvádzať počet dní do vypršania.
Nahrávanie zastavíte stlačením
tlačidla  (Zastavenie).
Ak sú k dispozícii informácie z TV programu,
program, ktorý práve sledujete, sa nahrá od okamihu,
kedy stlačíte tlačidlo nahrávania, až do konca
programu. Ak údaje TV programu nie sú k dispozícii,
Keď poskytovateľ vysielania zabráni nahrávaniu alebo
ak príde k prerušeniu vysielania, nahrávanie bude
označené ako Neúspešné.
41
a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte kanál, z ktorého chcete nahrávať,
a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte deň nahrávania a stlačte tlačidlo OK.
8 - Nastavte čas začiatku a skončenia nahrávania.
Vyberte tlačidlo a pomocou tlačidiel  (hore)
a  (dole) nastavte hodiny a minúty.
9 - Vyberte položku Program a stlačením
tlačidla OK naplánujte manuálne nahrávanie.
Konflikty nahrávaní
Keď sa časy dvoch naplánovaných nahrávaní
vzájomne prekrývajú, vzniká konflikt nahrávaní.
Konflikt nahrávaní môžete vyriešiť upravením času
začiatku a skončenia nahrávania jedného alebo
obidvoch naplánovaných nahrávaní.
Ak chcete upraviť čas začiatku alebo skončenia
naplánovaného nahrávania…
Nahrávanie sa zobrazí v zozname naplánovaných
nahrávaní a pripomienok.
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3 - V hornej časti obrazovky vyberte
možnosť  Naplánované a stlačte tlačidlo OK.
4 - V zozname naplánovaných nahrávaní
a pripomienok vyberte kartu Nahrávky a stlačte
tlačidlo OK, čím zobrazíte naplánované nahrávania.
5 - Vyberte naplánované nahrávanie, ktoré vzájomne
koliduje s iným naplánovaným nahrávaním, a stlačte
farebné tlačidlo  Nastaviť čas .
6 - Vyberte čas začiatku alebo skončenia a zmeňte
ho pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
Vyberte možnosť Prijať a stlačte tlačidlo OK.
7 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Sledovanie nahrávky
Ak chcete sledovať nahrávku…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3 - V zozname nahrávok vyberte požadovanú
nahrávku a stlačením tlačidla OK spustite jej
sledovanie.
4 - Môžete používať
tlačidlá  (pozastaviť),  (prehrať),  (pretočiť
dozadu),  (pretočiť dopredu) a  (zastaviť).
5 - Späť na sledovanie televízie prepnete stlačením
tlačidla  EXIT.
Automatická rezerva na konci
Môžete nastaviť časovú rezervu, ktorú televízor
automaticky pridá na koniec každého naplánovaného
nahrávania.
9.2
Pozastavenie TV
Ak chcete nastaviť automatickú rezervu času
skončenia…
Čo potrebujete
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku Automatická rezerva na konci a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  (hore)
alebo  (dole) a stlačením tlačidla
OK nastavte
časovú rezervu, ktorá sa automaticky pridá k času
nahrávania. K času nahrávania je možné pridať
maximálne 45 minút.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Vysielanie digitálnej televízie môžete pozastaviť
a pokračovať v sledovaní o chvíľu neskôr.
Na pozastavenie televízneho programu potrebujete…
• pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore
• digitálne televízne kanály nainštalované na tomto
televízore
• prijímať informácie o kanáloch pre zabudovaný TV
program
Keď je pripojený pevný disk USB a je naformátovaný,
televízor neustále uchováva sledované televízne
vysielanie. Keď prepnete na iný kanál, vysielanie
predchádzajúceho kanála sa vymaže. Vysielanie sa
vymaže aj vtedy, keď prepnete televízor do
pohotovostného režimu.
Manuálne nahrávanie
Môžete naplánovať aj nahrávanie bez prepojenia
s TV programom. Sami tak môžete nastaviť typ
tunera, kanál a čas začiatku aj skončenia.
Ak chcete manuálne naplánovať nahrávanie…
Funkciu pozastavenia nie je možné použiť počas
nahrávania.
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3 - V hornej časti obrazovky vyberte
možnosť  Naplánované a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Program a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte tuner, z ktorého chcete nahrávať,
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné tlačidlo 
Kľúčové slová a vyhľadajte položku Pevný disk
USB, inštalácia.
42
Pozastavenie programu
Ak chcete pozastaviť a obnoviť vysielanie…
Ak chcete pozastaviť vysielanie, stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie). V spodnej časti obrazovky
sa nakrátko zobrazí lišta priebehu.
Ak chcete zobraziť lištu priebehu, znova stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie).
Ak chcete pokračovať v sledovaní, stlačte
tlačidlo  (Prehrávanie).
Keď je na obrazovke zobrazená lišta priebehu,
stláčaním tlačidiel  (Pretočenie vzad)
a  (Pretočenie vpred) vyberte, odkiaľ chcete
pokračovať v sledovaní pozastaveného vysielania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel upravte rýchlosť.
Vysielanie môžete pozastaviť maximálne na
90 minút.
Ak sa chcete vrátiť k živému televíznemu vysielaniu,
stlačte tlačidlo  (Zastaviť).
Znovu prehranie
Keďže televízor uchováva sledované vysielanie,
zväčša je vysielanie možné vrátiť o niekoľko sekúnd
naspäť.
Ak chcete aktuálne vysielanie znova prehrať…
1 - Stlačte tlačidlo  (Pozastavenie)
2 - Stlačte tlačidlo  (Pretočiť
dozadu). Opakovaným stláčaním
tlačidla  nastavte, odkiaľ chcete začať sledovať
pozastavené vysielanie. Opakovaným stláčaním
tlačidiel upravte rýchlosť. V určitom bode dosiahnete
začiatok uloženého vysielania alebo maximálny
časový rozsah.
3 - Stlačením tlačidla  (Prehrávať) spustíte
opätovné prehrávanie vysielania.
4 - Stlačením tlačidla  (Zastaviť) spustíte
sledovanie živého vysielania.
43
• musíte prijať Podmienky používania (Tie ste museli
prijať, už keď ste sa pripojili k internetu.)
10
Najlepší výber
Ikona  sa v hornej časti obrazovky zobrazí, iba keď
je funkcia Teraz v televízii k dispozícii.
10.1
V televízore sa neukladajú staršie odporúčania.
O funkcii Najlepší výber
Pomocou funkcie  TOP PICKS vám televízor
odporúča aktuálne televízne programy, najnovšie
videá na zapožičanie a online TV služby, ktoré
môžete sledovať. Overte si, či súhlasíte s
Podmienkami používania… Ak chcete využívať
funkciu Najlepší výber, pripojte televízor na internet.
Používanie funkcie Teraz v televízii
Ak chcete otvoriť funkciu Teraz v televízii…
1 - Stlačením tlačidla  TOP PICKS otvoríte
ponuku funkcie Najlepší výber.
2 - Vyberte  Teraz v televízii v hornej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Informácie a služby funkcie Najlepší výber sú
dostupné len vo vybraných krajinách.
Podmienky používania
Keď otvoríte funkciu Teraz v televízii, televízoru môže
obnovenie informácií na stránke niekoľko sekúnd
trvať.
Ak chcete TV povoliť tieto odporúčania, musíte
odsúhlasiť Podmienky používania. Ak chcete získavať
personalizované odporúčania na základe vašich
sledovacích návykov, uistite sa, že ste označili
začiarkavacie políčko pre Súhlas s osobnými
odporúčaniami.
Vo funkcii Teraz v televízii môžete…
• vyberte a stlačte tlačidlo OK na ikone programu, ak
chcete naladiť aktuálny program.
• Ak chcete naladiť kanál, vyberte a stlačte
tlačidlo OK.
Ak chcete vyjadriť svoj súhlas s Podmienkami
používania a udeliť Súhlas s osobnými
odporúčaniami…
Na spustenie, zastavenie alebo vymazanie
plánovanej nahrávky môžete použiť farebné tlačidlá.
Rovnako môžete nastaviť alebo odstrániť
pripomienku, ktorá vás upozorní, keď bude program
začínať.
1 - Stačte tlačidlo  NAJLEPŠÍ VÝBER.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Podm. používania a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte (... ...) a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačte tlačidlo  BACK.
Ak chcete funkciu Teraz v televízii opustiť bez
prepnutia na iný kanál, stlačte tlačidlo  BACK.
10.2
10.3
Aktuálny obsah na televízore
Televízia na požiadanie
Informácie o funkcii Teraz v televízii
Informácie o televízii na požiadanie
Prostredníctvom položky  Teraz v televízii
televízor odporúča 10 najpopulárnejších programov,
ktoré sú práve vo vysielaní.
Vďaka funkcii  Televízia na požiadanie si môžete
pozrieť televízne programy, ktoré ste si nestihli
pozrieť, či sledovať svoje obľúbené programy práve
vtedy, keď vám to najviac vyhovuje. Táto služba sa
tiež nazýva Catch Up TV, Replay TV alebo Online TV.
Programy dostupné v rámci služby TV na požiadanie
môžete sledovať bezplatne.
Televízor odporúča programy, ktoré sa práve vysielajú
alebo začínajú v priebehu 15 minút. Odporúčané
programy sa vyberú z vami nainštalovaných kanálov.
Výber sa vykoná z kanálov z vašej krajiny. Funkcia
Teraz v televízii vám môže poskytnúť aj odporúčania
na mieru podľa programov, ktoré bežne sledujete.
Funkcia Televízia na požiadanie dokáže poskytovať
personalizované odporúčania programov na základe
inštalácie televízora a programov, ktoré bežne
sledujete.
Ak chcete zobrazovať informácie funkcie Teraz v
televízii…
Ikona  sa v hornej časti obrazovky zobrazí, iba keď
je funkcia TV na požiadanie k dispozícii.
• informácie funkcie Teraz v televízii musia byť v danej
krajine dostupné
• na televízore musia byť nainštalované kanály
• Televízor musí byť pripojený k internetu.
• hodiny televízora musia byť nastavené na možnosť
Automaticky alebo Závisí od krajiny
44
Používanie televízie na požiadanie
Používanie videa na požiadanie
Otvorenie TV na požiadanie…
Otvorenie služby Video na vyžiadanie…
1 - Stlačením tlačidla  TOP PICKS otvoríte
ponuku funkcie Najlepší výber.
2 - Vyberte  TV na požiadanie v hornej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (dole) zobrazte stránku na
celú obrazovku.
4 - Ak je dostupný viac ako jeden vysielateľ, môžete
vybrať jedného z nich.
5 - Vyberte ikonu programu a stlačením
tlačidla OK spustíte sledovanie.
6 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
1 - Stlačením tlačidla  TOP PICKS otvoríte
ponuku funkcie Najlepší výber.
2 - Vyberte  Video na požiadanie v hornej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Pomocou navigačných tlačidiel vyberte plagát
filmu.
4 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Keď otvoríte funkciu Video na požiadanie, televízoru
môže obnovenie informácií na stránke niekoľko
sekúnd trvať.
Ak je dostupná viac ako jedna predajňa, môžete si
vybrať jednu z nich.
Keď otvoríte funkciu TV na požiadanie, televízoru
môže obnovenie informácií na stránke niekoľko
sekúnd trvať.
Ak si chcete požičať film…
1 - Označenie presuňte na plagát filmu. Po
niekoľkých sekundách sa zobrazia stručné informácie.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte stránku filmu vo
video predajni, kde sa vám zobrazí synopsa filmu.
3 - Potvrďte svoju objednávku.
4 - Platbu vykonajte na TV.
5 - Spustite prehrávanie. Môžete použiť
tlačidlá  (Prehrávanie) a  (Pozastavenie).
Po spustení programu môžete na ovládanie používať
tlačidlá  (Prehrať) a  (Pozastaviť).
10.4
Video na vyžiadanie
Informácie o funkcii Video na
vyžiadanie
Funkcia  Video na vyžiadanie umožňuje
požičiavať si filmy z video obchodov online.
Funkcia Video na vyžiadanie dokáže ponúknuť
personalizované odporúčania na filmy na základe
krajiny, inštalácie televízora a programov, ktoré bežne
sledujete.
Ikona  sa v hornej časti obrazovky zobrazí, iba keď
je funkcia Video na vyžiadanie k dispozícii.
Platby
Keď si zapožičiate alebo zakúpite film, video predajni
môžete bezpečným spôsobom zaplatiť kreditnou
kartou. Väčšina video predajní vás požiada o
vytvorenie prihlasovacieho konta pri zapožičaní
prvého filmu.
Množstvo prenesených údajov
Prenos veľkého množstva videí môže spotrebovať
veľké množstvo údajov a môžete tak prekročiť váš
mesačný limit na prenos údajov cez internet.
45
11
11.2
Domovská ponuka
Otvorenie domovskej ponuky
11.1
Ak chcete zobraziť domovskú ponuku a otvoriť
položku…
Informácie o domovskej
ponuke
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Vyberte požadovanú položku a stlačením
tlačidla OK ju otvorte alebo spustite.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zatvoríte domovskú
ponuku bez spustenia položky.
Ak chcete využívať výhody televízora so systémom
Android, pripojte televízor na internet.
Podobne ako pri systéme Android na smartfóne či
tablete sa domovská ponuka nachádza v strede
televízora. V domovskej ponuke môžete spúšťať
všetky aplikácie, prepínať televízne kanály, požičať si
film, zobraziť webovú lokalitu alebo prepnúť na
pripojené zariadenie. V závislosti od nastavenia
televízora a vašej krajiny môže domovská ponuka
obsahovať rôzne položky.
11.3
Vyhľadávanie a hlasové
vyhľadávanie
Pomocou ikony  v domovskej ponuke môžete
vyhľadávať videá, hudbu a čokoľvek iné na internete.
Hľadaný obsah môžete vysloviť alebo napísať.
Domovská ponuka je rozdelená na riadky…
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Hlasové vyhľadávanie.
Odporúčania
V prvom nájdete obľúbené videá, hudobné videá
alebo internetové hity. Môžete upraviť Nastavenia
súkromia v časti Podmienky používania tak, aby boli
povolené návrhy na základe vašich osobných
návykov pri sledovaní.
11.4
Obmedzený profil
 Zbierka aplikácií od spoločnosti Philips
Tento riadok obsahuje návrhy z aplikácií.
Používanie určitých aplikácií môžete obmedziť
prepnutím televízora do obmedzeného profilu.
V obmedzenom profile bude možné používať iba
aplikácie, ktoré sami vyberiete. Tento profil je možné
vypnúť iba po zadaní kódu PIN.
 Aplikácie
Riadok Aplikácie obsahuje všetky aplikácie, ktoré sú
súčasťou televízora, ako aj aplikácie, ktoré ste si sami
prevzali z obchodu Google Play. V tomto riadku
nájdete aj aplikácie pre televízor, ako
napríklad Sledovať TV, Zdroje, Mediá a iné. Na
začiatku riadka sa zobrazia aplikácie, ktoré ste spustili
naposledy.
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, nie je
možné…
• Hľadať ani otvárať aplikácie, ktoré sú označené ako
nepovolené
• Používať obchod Google Play
• Nakupovať filmy ani televízne relácie z aplikácie
Google Play ani hry z aplikácie Google Play Games
• Používať aplikácie tretích strán, ktoré nevyužívajú
prihlásenie Google
 Hry
V tejto časti môžete spustiť hru v televízore. Ak si
prevezmete hru, zobrazí sa v tomto riadku.
 Nastavenie
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, je
možné…
V tejto časti môžete otvoriť rôzne nastavenia. Ak však
chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte
tlačidlo  SETTINGS a vyberte položku Všetky
nastavenia. Tiež tu môžete otvoriť časť Pomocník.
• Sledovať už požičaný alebo zakúpený obsah
z aplikácie Google Play Movies & TV
• Hrať už zakúpené a nainštalované hry z aplikácie
Google Play Games
• Využívať prístup k nasledujúcim nastaveniam: Sieť
Wi-Fi, Reč a Dostupnosť
• Pridanie príslušenstva Bluetooth
Pozrite si aj informácie na adrese
www.support.google.com/androidtv
Na televízore zostane prihlásené konto Google.
Použitím obmedzeného profilu sa konto Google
neprepne.
46
12
Ponuka televízora
12.1
Informácie o ponuke
televízora
Ak televízor nie je možné pripojiť k internetu,
môžete Ponuku televízora použiť ako domovskú
ponuku.
V ponuke televízora nájdete všetky funkcie
televízora.
12.2
Otvorenie ponuky televízora
Ak chcete otvoriť ponuku televízora a otvoriť
položku…
1 - Stlačením tlačidla  otvoríte ponuku televízora.
2 - Vyberte požadovanú položku a stlačením
tlačidla OK ju otvorte alebo spustite.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zatvoríte ponuku
televízora bez spustenia položky.
47
13
Netflix
Ak máte členské prihlásenie na odber služby Netflix,
môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix.
Televízor musí byť pripojený k internetu.
Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla , čím
otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť
priamo z pohotovostného režimu televízora.
www.netflix.com
48
kábla HDMI a na televízore aj zariadení musí byť
zapnutá funkcia HDMI CEC.
14
Zdroje
Informácie o zariadení
Po otvorení tejto možnosti si môžete pozrieť
informácie o pripojenom zariadení.
14.1
Prepnutie na zariadenie
Zo zoznamu zdrojov môžete prepnúť na ľubovolné
z pripojených zariadení. Môžete prepnúť na tuner
slúžiaci na sledovanie televízie, otvoriť obsah na
pripojenej USB jednotke Flash alebo sledovať
nahrávky, ktoré ste zaznamenali na pripojený pevný
disk USB. Môžete prepnúť na pripojené zariadenia
a sledovať program z nich, digitálneho prijímača
alebo prehrávača diskov Blu-ray.
14.3
Názov a typ zariadenia
Keď k televízoru pripojíte nové zariadenie a televízor
ho zaznamená, môžete mu priradiť ikonu
zodpovedajúcu príslušnému typu zariadenia. Ak
pripojíte zariadenie s káblom HDMI a protokolom
HDMI CEC, televízor automaticky rozpozná typ
zariadenia a zariadeniu priradí príslušnú ikonu.
Ak chcete prepnúť na pripojené zariadenie…
1 - Stlačením tlačidla  SOURCES otvorte ponuku
Zdroje.
2 - Vyberte niektorú z položiek v zozname zdrojov
a stlačte tlačidlo OK. Na televízore sa zobrazí
program alebo obsah daného zariadenia.
3 - Opätovným stlačením
tlačidla  SOURCES ponuku zatvoríte.
Typ zariadenia určuje štýl obrazu a zvuku, hodnoty
rozlíšenia, špecifické nastavenia alebo umiestnenie v
ponuke zdrojov. Výberom optimálnych nastavení sa
nemusíte zaoberať.
Premenovanie alebo zmena typu
Vždy môžete zmeniť názov alebo typ pripojeného
zariadenia. Vyhľadajte ikonu  vpravo od názvu
zariadenia v ponuke Zdroje. Niektoré zdroje
pripájané do televíznych vstupov neumožňujú zmenu
názvu.
Jednodotykové prehrávanie
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete
pomocou diaľkového ovládania televízora zapnúť
prehrávač diskov.
Ak chcete zapnúť prehrávač diskov aj televízor
z pohotovostného režimu a ihneď spustiť
prehrávanie disku, stlačte tlačidlo  (Prehrávanie)
na diaľkovom ovládaní televízora. Zariadenie musí
byť pripojené pomocou kábla HDMI a na televízore aj
zariadení musí byť zapnutá funkcia HDMI CEC.
Ak chcete zmeniť typ zariadenia…
1 - Vyberte zariadenie v ponuke Zdroje.
2 - Stlačením tlačidla  (vpravo) označte
ikonu  a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete klávesnicu
na obrazovke.
4 - Stlačením tlačidla  (dole) vyhľadáte všetky
dostupné typy zariadení. Vyberte požadovaný typ
a stlačte tlačidlo OK.
14.2
Možnosti televíznych vstupov
5 - Ak chcete obnoviť typ zariadenia na pôvodný typ
konektora, vyberte položku Obnoviť a stlačte
tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Zavrieť a stlačením tlačidla OK
zatvorte túto ponuku.
Niektoré zariadenia pripájané do televíznych vstupov
ponúkajú osobité nastavenia.
Ak chcete upraviť nastavenia konkrétneho
televízneho vstupu…
Ak chcete zmeniť názov zariadenia…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES .
2 - Vyberte televízny vstup zo zoznamu a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS . Tu môžete nastaviť
možnosti vybraného televízneho vstupu.
4 - Opätovným stlačením tlačidla  OPTIONS
zatvoríte ponuku Možnosti.
1 - Vyberte zariadenie v ponuke Zdroje.
2 - Stlačením tlačidla  (vpravo) označte
ikonu  a stlačte tlačidlo OK.
3 - Pomocou klávesnice na obrazovke odstráňte
aktuálny názov a zadajte nový. Stlačením
tlačidla  potvrďte.
4 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete klávesnicu
na obrazovke.
5 - Ak chcete obnoviť názov zariadenia na pôvodný
názov konektora, vyberte položku Obnoviť a stlačte
tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Zavrieť a stlačením tlačidla OK
zatvorte túto ponuku.
Ponúkané možnosti…
Ovládacie prvky
Pomocou tejto možnosti môžete ovládať pripojené
zariadenie pomocou diaľkového ovládania
televízora. Zariadenie musí byť pripojené pomocou
49
14.4
Hra alebo počítač
Od typu zariadenia závisí štýl obrazu a zvuku,
hodnoty rozlíšenia a iné technické vlastnosti.
Výberom optimálnych nastavení sa nemusíte
zaoberať.
Pri niektorých zariadeniach nie je typ zariadenia tak
jednoznačný. Herná konzola môže obsahovať
zabudovaný prehrávač diskov Blu-ray, pričom sa typ
nastaví na Prehrávač, pretože sa väčšinou využíva na
prehrávanie diskov. Pri takýchto zariadeniach môžete
dočasne prepnúť na ideálne nastavenia na hranie
hier. Prípadne môžete prepnúť na ideálne nastavenia
pre pripojený počítač.
Nastavenie Hra alebo počítač je možné použiť len
vtedy, keď nastavenie v ponuke Zdroje prepnete na
pripojené zariadenie. Nastavenie Hra alebo počítač
zostáva pre vybrané zariadenie uložené.
Ak chcete manuálne prepnúť na ideálne nastavenia
na hranie hier a používanie počítača…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Obraz > Rozšírené a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Hra, Počítač alebo Vypnuté.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Keď hry dohráte, nezabudnite nastavenie prepnúť
späť na hodnotu Vypnuté.
14.5
Opätovné prehľadávanie
pripojení
Môžete opätovne prehľadať všetky konektory
televízora a tak v ponuke Zdroje zobraziť práve
pripojené zariadenia.
Ak chcete opätovne prehľadať pripojenia…
1 - Stlačením tlačidla  SOURCES otvorte ponuku
Zdroje.
2 - Stlačením tlačidla  (hore) označte
ikonu  v pravom hornom rohu ponuky Zdroje.
3 - Stlačením tlačidla OK spustíte prehľadávanie
pripojení. V ponuke Zdroje sa zobrazia nové
pripojené zariadenia.
50
5 - Prípadne stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte
položku Vložiť do zoznamu prianí a stlačte tlačidlo
OK. Toto video sa zaradí do zoznamu Môj zoznam
prianí.
15
Aplikácie
15.1
Ak chcete sledovať požičaný alebo zakúpený film či
reláciu…
Informácie o aplikáciách
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Movies & TV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Moja knižnica a následne Moje
filmy alebo Moje relácie a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte, čo chcete pozerať, a stlačte tlačidlo OK.
Na ovládanie môžete použiť tlačidlá 
(zastaviť),  (pozastaviť),  (pretočiť dozadu)
alebo  (pretočiť dopredu) na diaľkovom ovládaní.
5 - Aplikáciu Movies & TV vypnete opakovaným
stlačením tlačidla  BACK alebo
tlačidlom  EXIT.
V časti  Aplikácie domovskej ponuky môžete
zobraziť všetky nainštalované aplikácie.
Podobne ako aplikácie v smartfóne alebo tablete, aj
aplikácie v televízore ponúkajú špeciálne funkcie,
ktoré obohatia váš divácky zážitok. Aplikácie ako
YouTube, hry, video obchody alebo predpovede
počasia (a iné). Pomocou aplikácie Internet môžete
surfovať po internete.
Aplikácie môžu pochádzať z galérie aplikácií Philips
alebo obchodu Google Play™. Na začiatok je
v televízore predinštalovaných niekoľko praktických
aplikácií.
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
Aby bolo možné inštalovať aplikácie z galérie
aplikácií Philips alebo obchodu Google Play, musí byť
televízor pripojený na internet. Aby bolo možné
používať galériu aplikácií, musíte vyjadriť svoj súhlas
s podmienkami používania. Ak chcete používať
aplikácie z obchodu Google Play a obchod Google
Play, musíte sa prihlásiť pomocou konta Google.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
Hudba
Aplikácia Google Play Music umožňuje prehrávať
vašu obľúbenú hudbu na televízore.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyberte položky Galéria
aplikácií, podmienky používania alebo Galéria
aplikácií, nastavenia súkromia.
Prostredníctvom aplikácie Google Play Music môžete
zakúpiť hudbu prostredníctvom počítača či mobilného
zariadenia. Na televízore môžete prípadne prihlásiť
svoje prihlásenie na odber v aplikácii Google Play
Music do služby All Access. Rovnako je možné
prehrávať hudbu, ktorú už vlastníte a je uložená
v počítači.
15.2
Google Play
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
prihlásenie na odber hudby
Filmy a televízia
Aplikácia Google Play Movies & TV umožňuje
požičať si alebo kúpiť filmy či seriály a sledovať ich na
televízore.
Ak chcete spustiť aplikáciu Google Play Music…
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
zakúpiť filmy a relácie
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Music a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovanú hudbu a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Aplikáciu Music vypnete opakovaným stlačením
tlačidla  BACK alebo tlačidlom  EXIT.
Ak si chcete požičať film alebo reláciu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Movies & TV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte film alebo reláciu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku, ktorú chcete zakúpiť, a stlačte
tlačidlo OK. Následne budete prevedení procesom
zakúpenia obsahu.
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
51
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Aplikáciu Google Play Store, zatvoríte
opakovaným stlačením tlačidla  BACK alebo
stlačením tlačidla  EXIT.
Hry
Aplikácia Google Play Games umožňuje hrať na
televízore hry. Online alebo offline.
Filtrovanie obsahu (Rodičovská kontrola)
Môžete sa pozrieť, čo práve hrajú vaši priatelia, alebo
sa pridať do hry a vzájomne súperiť. Môžete sledovať
svoje úspechy či začať tam, kde ste hru naposledy
prerušili.
V aplikácii Google Play Store môžete skryť aplikácie
v závislosti od veku osôb, ktoré ich používajú alebo
zakupujú. Ak chcete nastaviť alebo zmeniť vekové
obmedzenie, musíte zadať kód PIN.
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
zakúpiť nové hry
Ak chcete nastaviť rodičovskú kontrolu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Store a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Nastavenie > Filtrovanie
obsahu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte požadovanú vekovú úroveň.
5 - Po vyžiadaní zadajte kód PIN.
6 - Aplikáciu Google Play Store, zatvoríte
opakovaným stlačením tlačidla  BACK alebo
stlačením tlačidla  EXIT.
Spustite aplikáciu Google Play Games, kde vyberte
a nainštalujte nové aplikácie hier priamo na
televízore. Niektoré hry sú bezplatné. Ak na hranie
niektorej z hier potrebujete herný ovládač, zobrazí sa
príslušné hlásenie.
Ak chcete spustiť alebo zastaviť aplikáciu Google Play
Game…
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Games a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte hru, ktorú chcete hrať, alebo novú hru,
ktorú chcete nainštalovať, a stlačte tlačidlo OK.
4 - Po dokončení opakovane stlačte
tlačidlo  BACK alebo stlačte tlačidlo  EXIT,
prípadne aplikáciu zastavte pomocou tlačidla na
ukončenie/zastavenie priamo v nej.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
Platby
Ak chcete prostredníctvom televízora platiť
v obchode Google Play, musíte do svojho konta
Google zadať spôsob platby – kreditnú kartu (mimo
územia Spojených štátov). Pri zakúpení filmu alebo
relácie sa platba odráta z tejto kreditnej karty.
Nainštalované hry sa zároveň zobrazia v riadku 
Hry v domovskej ponuke
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
Ak chcete pridať kreditnú kartu…
1 - Na počítači prejdite na adresu
accounts.google.com a prihláste sa do konta Google,
ktoré budete používať v obchode Google Play na
televízore.
2 - Prejdite na adresu wallet.google.com, kde do
konta Google pridáte kreditnú kartu.
3 - Zadajte údaje o kreditnej karte a vyjadrite
súhlas s príslušnými zmluvnými podmienkami.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
Google Play Store
Aplikácia Google Play Store umožňuje preberať
a inštalovať nové aplikácie. Niektoré aplikácie sú
bezplatné.
15.3
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
zakúpiť aplikácie
Galéria aplikácií
Pripojte televízor na internet a vyskúšajte si aplikácie
vybrané spoločnosťou Philips. Tieto aplikácie sú
určené špeciálne pre televízory. Galéria aplikácií
Philips ponúka pestrú paletu aplikácií. V niektorých
krajinách je možné nainštalovať aplikácie miestnych
video obchodov alebo poskytovateľov vysielania
v danej krajine. Súčasťou aplikácií poskytovateľov
vysielania môžu byť aj služby Catch-Up TV. Aplikácie
z galérie aplikácií je možné prevziať a nainštalovať
Ak chcete nainštalovať novú aplikáciu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Store a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať,
52
zadarmo.
Google Play Store – Vekové obmedzenie
Zbierka aplikácií ponúkaných v rámci galérie aplikácií
Philips sa môže v jednotlivých krajinách alebo
oblastiach líšiť.
V aplikácii Google Play Store môžete skryť aplikácie
v závislosti od veku osôb, ktoré ich používajú alebo
zakupujú. Ak chcete nastaviť alebo zmeniť vekové
obmedzenie, musíte zadať kód PIN. Od nastavenia
vekového obmedzenia závisí, ktoré aplikácie je
možné nainštalovať.
Niektoré aplikácie z galérie aplikácií sú na televízore
vopred nainštalované. Pri inštalácií ďalších aplikácií
z galérie aplikácií budete požiadaní o vyjadrenie
súhlasu s podmienkami používania. Nastavenia
súkromia môžete upraviť podľa vlastných preferencií.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Google Play Store.
Ak chcete nainštalovať aplikáciu z galérie aplikácií…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nadol a vyberte položky  Zbierka
aplikácií od spoločnosti Philips >  Galéria aplikácií
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte ikonu aplikácie a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Inštalovať a stlačte tlačidlo OK.
Uzamknutie aplikácií od 18 rokov
Môžete uzamknúť aplikácie z galérie aplikácií Philips,
ktoré sú určené pre osoby staršie ako 18 rokov.
Týmto nastavením sa riadi nastavenie 18+
v nastaveniach súkromia galérie aplikácií Philips.
15.4
Ak chcete uzamknúť aplikácie od 18 rokov…
Spustenie a zastavenie
aplikácie
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Detská zámka, Uzamknutie
aplikácií a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Aplikácie môžete spustiť z domovskej ponuky.
Ak chcete spustiť aplikáciu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nadol po položku  Aplikácie , vyberte
požadovanú aplikáciu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak chcete aplikáciu zatvoriť, stlačte
tlačidlo  BACK alebo  EXIT, prípadne aplikáciu
zastavte pomocou tlačidla na ukončenie/zastavenie
priamo v nej.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Detská zámka, nastavenie kódu PIN.
Obmedzený profil
15.5
Uzamknutie aplikácií
Informácie o obmedzenom profile
Používanie určitých aplikácií môžete obmedziť
prepnutím televízora do obmedzeného profilu.
V domovskej ponuke sa zobrazia iba vami povolené
aplikácie. Na vypnutie obmedzeného profilu je
potrebné zadať kód PIN.
Informácie o uzamknutí aplikácií
Prístup k aplikáciám nevhodným pre deti môžete
uzamknúť. Aplikácie určené pre osoby staršie ako 18
rokov je možné uzamknúť v galérii aplikácií alebo
nastaviť obmedzený profil v domovskej ponuke.
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, nie je
možné…
Od 18 rokov
• Hľadať ani otvárať aplikácie, ktoré sú označené ako
nepovolené
• Používať obchod Google Play
• Nakupovať filmy ani televízne relácie z aplikácie
Google Play ani hry z aplikácie Google Play Games
• Používať aplikácie tretích strán, ktoré nevyužívajú
prihlásenie Google
V prípade uzamknutia aplikácií určených pre osoby
staršie ako 18 rokov si televízor pri spustení takejto
aplikácie vyžiada zadanie kódu PIN. Toto uzamknutie
sa vzťahuje iba na aplikácie z galérie aplikácií Philips,
ktoré sú označené ako vhodné od 18 rokov.
Obmedzený profil
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, je
možné…
Pre domovskú ponuku môžete nastaviť obmedzený
profil, ktorý umožňuje prístup iba k aplikáciám, ktoré
sami povolíte. Pri nastavení a aktivovaní
obmedzeného profilu je potrebné zadať kód PIN.
• Sledovať už požičaný alebo zakúpený obsah
z aplikácie Google Play Movies & TV
53
dole na položku  Nastavenie a rolujte úplne
doprava.
• Hrať už zakúpené a nainštalované hry z aplikácie
Google Play Games
• Využívať prístup k nasledujúcim nastaveniam: Sieť
Wi-Fi, Reč a Dostupnosť
• Pridanie príslušenstva Bluetooth
Ukončenie
Na televízore zostane prihlásené konto Google.
Použitím obmedzeného profilu sa konto Google
neprepne.
Ak chcete ukončiť obmedzený profil…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, rolujte dole na
položku  Nastavenie a rolujte úplne vpravo.
2 - Vyberte položku Obmedzený profil a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Ukončiť obmedzený profil
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Zadajte kód PIN. Na televízore sa ukončí
obmedzený profil.
Nastavenie
Ak chcete nastaviť obmedzený profil…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  (dole), vyberte
položky Osobné > Bezpečnosť
a obmedzenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Obmedzený profil a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Nastavenie a stlačte tlačidlo
OK.
6 - Pomocou diaľkového ovládania zadajte kód PIN.
7 - Vyberte položku Povolené aplikácie a stlačte
tlačidlo OK.
8 - V zozname dostupných aplikácií niektorú
vyberte a stlačením tlačidla OK nastavte, či ju povoliť
alebo nie.
9 - Stlačením tlačidla  BACK sa vráťte o krok
späť alebo stlačením tlačidla  EXIT zatvorte
ponuku.
15.6
Správa aplikácií
Ak zastavíte aplikáciu a vrátite sa do domovskej
ponuky, aplikácia sa v skutočnosti nevypne. Aplikácia
je naďalej spustená na pozadí, aby bola ihneď
k dispozícii, keď sa ju rozhodnete znova spustiť.
Väčšina aplikácií si v záujme plynulej prevádzky
potrebuje ukladať údaje vo vyrovnávacej pamäti
televízora. Ak chcete optimalizovať celkový výkon
televízora so systémom Android alebo udržať nízke
využitie jeho pamäte, je dobré aplikáciu úplne vypnúť
alebo vymazať údaje konkrétnych aplikácií
z vyrovnávacej pamäte. Taktiež je najvhodnejšie
odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate.
Ak chcete otvoriť zoznam prevzatých a systémových
aplikácií…
Teraz môžete aktivovať obmedzený profil.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Zariadenie > Aplikácie a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte aplikáciu a stlačte tlačidlo OK. Ak je
aplikácia stále spustená, môžete ju nútene ukončiť
alebo vymazať jej údaje z vyrovnávacej pamäte.
Prevzaté aplikácie môžete odinštalovať.
5 - Stlačením tlačidla  BACK sa vráťte o krok
späť alebo stlačením tlačidla  EXIT zatvorte
ponuku.
Pomocou kódu PIN môžete vždy zmeniť kód PIN
alebo upraviť zoznam povolených a nepovolených
aplikácií.
Aktivovanie
Ak chcete aktivovať (prepnúť na) obmedzený profil…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  (dole) a vyberte
položku Osobné > Bezpečnosť
a obmedzenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Aktivovať obmedzený profil
a stlačte tlačidlo OK.
5 - Pomocou diaľkového ovládania zadajte kód PIN.
6 - Stlačením tlačidla  BACK sa vráťte o krok
späť alebo stlačením tlačidla  EXIT zatvorte
ponuku.
Ak na uchovávanie aplikácií používate pevný disk
USB, môžete aplikácie presúvať z pevného disku USB
do pamäte televízora a naopak.
Aktivovanie obmedzeného profilu spoznáte podľa
zobrazenia ikony v domovskej obrazovke. Rolujte
54
15.7
Odkladanie
Môžete si pozrieť, koľko úložného priestoru v internej
pamäti televízora je využitého na aplikácie, hudbu
atď. Rovnako si môžete pozrieť, koľko voľného miesta
ešte máte k dispozícii na inštaláciu nových aplikácií.
Ak sa prevádzka aplikácií spomalí alebo s aplikáciami
nastane problém, skontrolujte úložný priestor.
Ak sa chcete pozrieť, koľko úložné priestoru
využívate…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Zariadenie > Úložný priestor
a obnovenie a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pozrite si využitý úložný priestor v pamäti
televízora.
5 - Stlačením tlačidla  BACK sa vráťte o krok
späť alebo stlačením tlačidla  EXIT zatvorte
ponuku.
Pevný disk USB
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pomocou neho rozšíriť pamäť televízora a uložiť tak
viac aplikácií. Počas formátovania procesu povoľte
použitie pevného disku USB ako doplnkovej pamäte
televízora. Televízor bude nové aplikácie ukladať
najprv na pevný disk USB. Niektoré aplikácie
neumožňujú uloženie na pevnom disku USB.
55
16
16.3
Hry
Hranie hry
16.1
Z domovskej ponuky
Čo potrebujete
Ak chcete spustiť hru z domovskej ponuky…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte dole na položku  Hry , vyberte hru
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Opakovane stlačte tlačidlo  BACK alebo
stlačte tlačidlo  EXIT, prípadne aplikáciu zastavte
pomocou tlačidla na ukončenie/zastavenie priamo
v nej.
Tento televízor umožňuje hranie hier…
• z galérie aplikácií v domovskej ponuke
• z obchodu Google Play v domovskej ponuke
• z pripojenej hernej konzoly
Hry z galérie aplikácií a obchodu Google Play je
pred hraním nutné prevziať a nainštalovať na
televízore. Na hranie niektorých hier je potrebný
herný ovládač.
Z hernej konzoly
Aby bolo možné inštalovať aplikácie hier z galérie
aplikácií Philips alebo obchodu Google Play, musí byť
televízor pripojený na internet. Aby bolo možné
používať galériu aplikácií, musíte vyjadriť svoj súhlas
s podmienkami používania. Ak chcete používať
aplikácie z obchodu Google Play a obchod Google
Play, musíte sa prihlásiť pomocou konta Google.
Ak chcete spustiť hru z hernej konzoly…
1 - Zapnite hernú konzolu.
2 - Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte hernú
konzolu alebo názov pripojenia.
3 - Spustite hru.
4 - Opakovane stlačte tlačidlo  BACK alebo
stlačte tlačidlo  EXIT, prípadne aplikáciu zastavte
pomocou tlačidla na ukončenie/zastavenie priamo
v nej.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyberte položky Galéria
aplikácií, podmienky používania alebo Galéria
aplikácií, nastavenia súkromia.
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripojení hernej
konzoly, v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Herná konzola, pripojenie.
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripojení na
internet, v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Inštalácia siete.
16.2
Herné ovládače
Na hranie internetových hier môžete k tomuto
televízoru pripojiť niektorý z vybraného radu
bezdrôtových herných ovládačov. Televízor
podporuje súčasné pripojenie dvoch herných
ovládačov. Herný ovládač môžete ihneď po pripojení
začať používať.
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripojení
herného ovládača, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Herný ovládač, pripojenie.
56
17
Označenie aktuálnej stránky ako obľúbenej.
Internet
Titulky
Výber titulkov, ak sú k dispozícii.
17.1
Spustenie internetu
Na televízore je možné prehliadať internet. Môžete
zobraziť akúkoľvek internetovú lokalitu, no väčšina
z nich nie je prispôsobená na zobrazenie na
televíznej obrazovke.
• Niektoré softvérové doplnky (napr. na prezeranie
stránok alebo videí) nie sú v televízore dostupné.
• Nie je možné odosielať ani preberať súbory.
• Internetové stránky sa zobrazujú na celej obrazovke
a vždy iba po jednej stránke.
Ak chcete spustiť internetový prehliadač…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nadol, vyberte
položku Aplikácie >  Internet a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Zadajte internetovú adresu, vyberte položku 
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Ak chcete internet zatvoriť, stlačte
tlačidlo  HOME alebo  EXIT.
17.2
Možnosti na internete
K internetu je k dispozícii niekoľko doplnkov.
Ak chcete otvoriť tieto doplnky…
1 - Keď je otvorená webová lokalita, stlačte
tlačidlo  OPTIONS.
2 - Vyberte niektorú z položiek a stlačte
tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zadať adresu
Zadanie novej internetovej adresy.
Zobraziť obľúbené
Zobrazenie stránok, ktoré ste označili ako obľúbené.
Znova načítať stránku
Opätovné načítanie internetovej stránky.
Priblížiť stranu
Pomocou posuvnej lišty nastavte percentuálnu
hodnotu priblíženia.
Bezpečnostné informácie
Zobrazenie úrovne zabezpečenia aktuálnej stránky.
Označ. ako obľúbené
57
18
Ak chcete prehliadať a prehrávať súbory na počítači…
Videá, fotografie a
hudba
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  Sieť a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku  Zariadenia
SimplyShare a stlačením tlačidla  (vpravo)
vyberte požadované zariadenie.
3 - Môžete prehliadať a prehrávať súbory.
4 - Ak chcete zastaviť prehrávanie videí, fotografií
a hudby, stlačte tlačidlo  EXIT.
18.1
Pomocou rozhrania USB
Môžete zobraziť fotografie alebo prehrávať hudbu
alebo videá uložené na pripojenej pamäťovej
jednotke USB typu Flash alebo pevnom disku USB.
18.3
Keď je televízor zapnutý, pripojte k jednému z
konektorov USB na televízore pamäťovú jednotku
USB typu Flash alebo pevný disk USB. Televízor
rozpozná toto zariadenie a zobrazí zoznam
mediálnych súborov.
Môžete prehliadať fotografie a prehrávať hudbu
a videá nahrané na online úložnú službu využívajúcu
technológiu cloud*.
Z cloudovej úložnej služby
Pomocou aplikácie  Cloud Explorer sa môžete
pripájať ku cloudovým hostiteľským službám. Pripojiť
sa môžete za pomoci používateľského mena a hesla.
Ak sa zoznam súborov automaticky nezobrazí…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku  Zariadenia
USB a stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte
požadované zariadenie USB.
3 - Môžete prehliadať súbory v systéme priečinkov
tak, ako je na jednotke zorganizovaný.
4 - Ak chcete zastaviť prehrávanie videí, fotografií
a hudby, stlačte tlačidlo  EXIT.
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nadol, vyberte
položky  Aplikácie >  Cloud
Explorer a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovanú hostiteľskú službu.
4 - Pripojte a prihláste sa k hostiteľskej službe
pomocou prihlasovacieho mena a hesla.
5 - Vyberte fotografiu alebo video, ktoré chcete
prehrať, a stlačte tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Varovanie
Ak sa pokúsite pozastaviť alebo nahrať program, kým
je pripojený pevný disk USB, televízor vás požiada o
naformátovanie pevného disku USB. Pri tomto
formátovaní sa odstránia všetky aktuálne súbory na
pevnom disku USB.
* Úložná služba, ako napríklad Dropbox™.
18.4
Prehrávanie videí
18.2
Z počítača alebo zariadenia
NAS
Prehrávanie videí
Spôsob otvorenia zoznamu mediálnych súborov na
televízore závisí od typu zariadenia, na ktorom sú
súbory uložené. Pozrite si kapitoly uvedené vyššie.
Môžete prehliadať fotografie alebo prehrávať hudbu z
počítača alebo zariadenia NAS (Network Attached
Storage) v domácej sieti.
Ak chcete na televízore prehrať video…
Televízor a počítač alebo zariadenie NAS sa musia
nachádzať v tej istej sieti. Na počítači alebo zariadení
NAS musí byť nainštalovaný softvér mediálneho
servera. Mediálny server musí byť nastavený na
zdieľanie súborov s televízorom. Televízor zobrazuje
súbory a priečinky podľa organizácie na mediálnom
serveri alebo tak, ako sú uložené v počítači či
zariadení NAS.
Vyberte položku  Videá , vyberte názov
požadovaného súboru a stlačte tlačidlo OK.
• Ak chcete pozastaviť prehrávanie videa, stlačte
tlačidlo OK. Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.
• Ak chcete pretáčať dozadu alebo dopredu, stlačte
tlačidlo  alebo . Opätovným stlačením tlačidiel
zrýchlite pretáčanie – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• Ak chcete prejsť na nasledujúce video v priečinku,
stlačením tlačidla OK pozastavte prehrávanie, na
obrazovke vyberte položku  a stlačte tlačidlo OK.
Televízor nepodporuje zobrazenie titulkov pri prenose
videa z počítača či zariadenia NAS.
Ak mediálny server podporuje vyhľadávanie súborov,
k dispozícii je vyhľadávacie pole.
58
alebo  (vľavo – predchádzajúca).
• Prezentáciu pozastavíte stlačením tlačidla OK.
Opätovné prehrávanie spustíte opätovným stlačením
tlačidla OK.
• Prezentáciu zastavíte stlačením
tlačidla OK a následne tlačidla  BACK.
• Ak chcete zastaviť prehrávanie videa, stlačte
tlačidlo  (Zastaviť).
• Ak sa chcete vrátiť späť do priečinka, stlačte
tlačidlo  BACK.
Lišta priebehu
Ak chcete počas prehrávania videa zobraziť lištu
priebehu (pozícia prehrávania, dĺžka, názov, dátum,
atď.), stlačte tlačidlo  INFO .
Opätovným stlačením informácie skryjete.
Informácie
Ak chcete zobraziť informácie o fotografii (veľkosť,
dátum vytvorenia, cesta k súboru, atď.), vyberte
požadovanú fotografiu a stlačte tlačidlo  INFO .
Opätovným stlačením informácie skryjete.
Možnosti videa
Stlačením tlačidla  OPTIONS počas prehrávania
videa môžete…
Prezentácia s hudbou
Môžete sledovať prezentáciu svojich fotografií
a zároveň počúvať hudbu. Hudbu je nutné spustiť
pred spustením prezentácie.
• Označ. ako obľúbené – Nastaviť vybrané video ako
obľúbené.
• Prehrať všetko – Prehrať všetky súbory videa
v tomto priečinku.
• Prehrať jedno – Prehrať iba toto video.
Ak chcete k prezentácii spustiť hudbu…
1 - Vyberte požadovanú skladbu alebo priečinok so
skladbami a stlačte tlačidlo OK.
2 - Stlačením tlačidla  INFO skryjete informácie
o súbore a lištu priebehu.
3 - Stlačte tlačidlo  BACK.
4 - Teraz môžete pomocou navigačných šípok vybrať
priečinok s fotografiami.
5 - Vyberte priečinok s fotografiami a stlačte
tlačidlo  Prezentácia .
6 - Prezentáciu zastavíte stlačením
tlačidla  BACK.
• Titulky – Ak sú k dispozícii titulky, môžete nastaviť
možnosť Zapnuté, Vypnuté alebo Zapnuté bez
zvuku.
• Jazyk zvuku – Ak je k dispozícii, nastavte jazyk
zvuku.
• Náhodný výber – Prehrať súbory v náhodnom
poradí.
• Opakovať – Prehrávať všetky videá v danom
priečinku raz alebo opakovane.
18.5
Možnosti fotografií
Prezeranie fotografií
Stlačením tlačidla  OPTIONS počas zobrazenia
fotografie na obrazovke môžete…
Prezeranie fotografií
• Označ. ako obľúbené – Nastaviť vybranú fotografiu
ako obľúbenú.
• Prezentácia – Zobraziť fotografie jednu po druhej.
Spôsob otvorenia zoznamu mediálnych súborov na
televízore závisí od typu zariadenia, na ktorom sú
súbory uložené. Pozrite si kapitoly uvedené vyššie.
• Otočiť – Otočiť fotografiu do formátu na šírku alebo
na výšku.
• Náhodný výber – Prehrať súbory v náhodnom
poradí.
• Opakovať – Prehrať prezentáciu raz alebo
opakovane.
Ak chcete zobraziť všetky fotografie na televízore…
Vyberte položky  Fotografie , následne
Všetky a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete zobraziť fotografiu na televízore…
Vyberte položku  Fotografie , vyberte názov
súboru a stlačte tlačidlo OK.
• Zastaviť hudbu – Zastaviť hudbu hrajúcu na pozadí.
• Rýchlosť prezentácie – Nastaviť rýchlosť
prezentácie.
• Prechody pri prezentácii – Nastaviť štýl prechodov
medzi jednotlivými fotografiami.
Ak chcete na televízore spustiť prezentáciu…
Ak sa v priečinku nachádza viac fotografií, môžete
spustiť prezentáciu.
Ak chcete spustiť prezentáciu…
1 - Vyberte priečinok s fotografiami.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Prezentácia .
• Na nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu
prejdete stlačením tlačidla  (vpravo – nasledujúca)
59
18.6
Prehrávanie hudby
Prehrávanie hudby
Spôsob otvorenia zoznamu mediálnych súborov na
televízore závisí od typu zariadenia, na ktorom sú
súbory uložené. Pozrite si kapitoly uvedené vyššie.
Ak chcete na televízore prehrať skladbu…
Vyberte položku  Hudba , vyberte názov súboru
a stlačte tlačidlo OK
Ak sa v priečinku nachádza viacero skladieb, môžete
ich počúvať jednu po druhej.
• Ak chcete pozastaviť prehrávanie skladby, stlačte
tlačidlo OK. Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.
• Ak chcete pretáčať dozadu alebo dopredu, stlačte
tlačidlo  alebo . Opätovným stlačením tlačidiel
zrýchlite pretáčanie – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu
v priečinku, stlačením tlačidla OK pozastavte
prehrávanie, na obrazovke vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
• Ak sa chcete vrátiť späť do priečinka, stlačte
tlačidlo  BACK, pričom sa prehrávanie hudby
nepreruší.
• Ak chcete zastaviť prehrávanie hudby, stlačte
tlačidlo  (Zastavenie).
Lišta priebehu
Ak chcete počas prehrávania skladby zobraziť lištu
priebehu (pozícia prehrávania, dĺžka, názov, dátum,
atď.), stlačte tlačidlo  INFO .
Opätovným stlačením informácie skryjete.
Možnosti hudby
Možnosti pri prehrávaní hudby...
• Označiť ako obľúbené – Nastaviť vybranú skladbu
ako obľúbenú.
• Prehrať všetko – Prehrať všetky skladby v tomto
priečinku.
• Prehrať jedno – Prehrať iba túto skladbu.
• Náhodný výber – Prehrať súbory v náhodnom
poradí.
• Opakovať – Prehrávať všetky skladby v danom
priečinku raz alebo opakovane.
60
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
19
Smartfóny a tablety
Premietanie obsahu na televízor
19.1
Aplikácia Philips TV Remote
Ak chcete premietnuť aplikáciu na obrazovku
televízora…
Nová aplikácia Philips TV Remote pre váš smartfón
či tablet odteraz bude vaším najlepším spoločníkom
pri sledovaní televízie.
1 - Na smartfóne či tablete otvorte aplikáciu
s podporou technológie Google Cast.
2 - Ťuknite na ikonu Google Cast.
3 - Vyberte televízor, na ktorý chcete premietať.
4 - Na smartfóne či tablete stlačte tlačidlo
prehrávania. Na televízore by sa mal začať prehrávať
vybraný obsah.
Aplikácia MyRemote umožňuje ovládať médiá vo
vašom okolí. Posielajte fotografie, hudbu a videá na
veľkú obrazovku televízora alebo sledujte akýkoľvek
televízny kanál prostredníctvom tabletu či telefónu.
Nájdite si v TV programe, čo chcete sledovať,
a pozrite si to na telefóne či televízore. Vďaka
aplikácii TV Remote môžete telefón používať ako
diaľkové ovládanie.
19.3
Miracast
Prevezmite si aplikáciu Philips TV Remote z obchodu
s aplikáciami ešte dnes.
Informácie o funkcii Wi-Fi Miracast
Aplikácia Philips TV Remote je k dispozícii pre
systémy iOS a Android, pričom je bezplatná.
Pomocou funkcie Wi-Fi Miracast™ môžete na
televízore prehliadať fotografie alebo prehrávať
hudbu a videá z mobilných zariadení. Príslušné
mobilné zariadenie a televízor musia byť vzájomne
v dosahu, čo väčšinou znamená byť umiestnené
v rovnakej miestnosti.
Wi-Fi Smart Screen
Ak chcete pomocou aplikácie Philips TV Remote
sledovať digitálne televízne kanály na smartfóne či
tablete, musíte mať zapnutú funkciu Wi-Fi Smart
Screen. Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Wi-Fi Smart Screen.
Skontrolujte, či vaše mobilné zariadenie podporuje
funkciu Miracast.
Váš televízor je zariadenie s certifikáciou Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™. Vďaka funkcii Miracast™
môžete sledovať a bezdrôtovo zdieľať obrazovku
vášho smartfónu, tabletu alebo počítača na
obrazovke vášho televízora. Môžete prenášať videá
(obraz aj zvuk), zdieľať fotografie alebo čokoľvek, čo
sa nachádza na obrazovke daného zariadenia.
Zariadenie nemusíte ani pripájať k vašej domácej sieti.
Televízor aj dané zariadenie musia mať certifikáciu WiFi CERTIFIED Miracast™ a zapnutú funkciu Miracast.
19.2
Google Cast
Čo potrebujete
Ak aplikácia na vašom mobilnom zariadení podporuje
technológiu Google Cast, môžete danú aplikáciu
prenášať na tento televízor. V príslušnej mobilnej
aplikácii vyhľadajte ikonu Google Cast. Pomocou
mobilného zariadenia môžete ovládať prehrávanie na
televízore. Technológia Google Cast funguje
v systémoch Android a iOS.
Funkcia Miracast na tomto televízore podlieha
protokolu HDCP a zo zariadenia teda nemôže
zobrazovať prémiový obsah chránený proti
kopírovaniu. Maximálne podporované rozlíšenie
videa je 720p pre rozhranie Wi-Fi s frekvenciou
2,4 GHz a 1080p pre rozhranie Wi-Fi s frekvenciou
5 GHz.
Vaše mobilné zariadenie musí byť pripojené k tej istej
domácej sieti Wi-Fi ako televízor.
Aplikácie s technológiou Google Cast
Ďalšie informácie o certifikácii Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ nájdete na lokalite www.wi-fi.org
V súčasnosti každý deň vznikajú nové aplikácie
s podporou technológie Google Cast. Vyskúšať si ju
môžete napríklad prostredníctvom aplikácií, služieb
a lokalít ako YouTube, Chrome, Netflix, Photowall …
či Big Web Quiz pre zariadenie Chromecast. Pozrite si
aj informácie na adrese google.com/cast
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú
registrované ochranné známky organizácie Wi-Fi
Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™ sú
ochranné známky organizácie Wi-Fi Alliance.
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
61
na televízore, môžete . . .
Zapnutie funkcie Miracast
• stlačením tlačidla  EXIT sledovať televízne
vysielanie,
• stlačením tlačidla  HOME spustiť inú aktivitu na
televízore,
• stlačením tlačidla  SOURCES otvoriť ponuku
zdrojov a vybrať pripojené zariadenie.
Skontrolujte, či je funkcia Wi-Fi Miracast zapnutá.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Wi-Fi Miracast a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Blokovanie zariadenia
Keď prvýkrát dostanete zo zariadenia požiadavku na
pripojenie, môžete dané zariadenie zablokovať. Táto
požiadavka a všetky budúce požiadavky z tohto
zariadenia budú ignorované.
Zdieľanie obrazovky na televízore
Ak chcete zablokovať zariadenie…
Ak chcete zdieľať obrazovku smartfónu, tabletu alebo
počítača na televízore…
Vyberte možnosť Blokovať... a stlačte tlačidlo
OK.
Odblokovanie všetkých zariadení
1 - Zapnite televízor.
2 - V ponuke nastavení zariadenia nastavte
premietanie či zrkadlenie zobrazovaného obsahu.
Funkcia Miracast využíva technológiu Wi-Fi Direct™.
3 - Na zariadení dajte vyhľadať dostupné zariadenia
s funkciou Miracast a vyberte televízor, ku ktorému
sa chcete pripojiť.
4 - Na televízore potvrďte požiadavku na pripojenie.
Môžete byť požiadaní o zadanie kódu PIN na
televízore - zadajte číslice pomocou číselných
tlačidiel na diaľkovom ovládaní. Na zariadení sa
prípadne môže zobraziť výzva na zadanie kódu PIN.
Po nadviazaní pripojenia sa televízor zobrazí na
obrazovke zariadenia.
5 - Na zariadení vyberte videá, fotografie alebo
súbory, ktoré chcete sledovať na obrazovke
televízora.
Všetky už pripojené aj blokované zariadenia sú
uložené v zozname pripojení Wi-Fi Miracast. Ak
zoznam vymažete, všetky blokované zariadenia budú
odblokované.
Ak chcete odblokovať všetky zablokované
zariadenia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Bezdrôtové pripojenie
a siete > Káblové pripojenie alebo Wi-Fi a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Pripojenia Wi-Fi
Miracast a stlačte tlačidlo OK. Zoznam sa vymaže.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Blokovanie predtým pripojeného zariadenia
* Funkcia Miracast je podporovaná technológiou WiDi
3.5 a vyššou.
Ak chcete zablokovať zariadenie, ktoré ste predtým
pripojili, musíte najskôr vymazať zoznam pripojení WiFi Miracast. Ak tento zoznam vymažete, budete
musieť potvrdiť alebo zablokovať pripojenie každého
zariadenia znova.
Toto pripojenie Wi-Fi (napr. „DIRECT_tvname“) je
možné nájsť aj v zoznamoch dostupných sietí iných
sieťových zariadení, napr. prenosného počítača. Dané
pripojenie však môžu využívať iba zariadenia s
podporou funkcie Wi-Fi Miracast.
Oneskorenie obrazovky
Zastavenie zdieľania
Bežné oneskorenie pri zdieľaní obrazovky
prostredníctvom funkcie Miracast je približne 1
sekunda. Ak používate staršie alebo menej výkonné
zariadenia, toto oneskorenie sa môže predĺžiť.
Zdieľanie obrazovky môžete ukončiť pomocou
televízora aj mobilného zariadenia.
Zo zariadenia
Pomocou aplikácie, ktorú používate na spúšťanie
funkcie Miracast, sa môžete odpojiť a zastaviť
sledovanie obrazovky zariadenia na televízore.
Televízor sa prepne na posledný zvolený kanál.
Z televízora
Ak chcete zastaviť sledovanie obrazovky zariadenia
62
19.4
AirPlay
Ak chcete na televízore so systémom Android
využívať funkciu AirPlay, môžete si prevziať
a nainštalovať niektorú z mnohých aplikácií pre
systém Android, ktoré to umožňujú. Niekoľko týchto
aplikácií nájdete aj v obchode Google Play.
19.5
MHL
Tento televízor podporuje technológiu MHL™.
Ak technológiu MHL podporuje aj vaše mobilné
zariadenie, môžete ho k televízoru pripojiť pomocou
kábla MHL. Pri prepojení pomocou kábla MHL
môžete zobrazenie na displeji mobilného zariadenia
sledovať na obrazovke televízora. Zároveň sa nabíja
batéria vášho mobilného zariadenia. Pripojenie MHL
je ideálne na dlhšie sledovanie filmov alebo hranie
hier z mobilného zariadenia na obrazovke televízora.
Nabíjanie
Keď je pripojený kábel MHL, vaše zariadenie sa
nabíja, pokým je zapnutý televízor (nie
v pohotovostnom režime).
Kábel MHL
Na prepojenie mobilného zariadenia s televízorom je
potrebný pasívny kábel MHL (HDMI na Micro USB).
Na pripojenie mobilného zariadenia môže byť nutný
samostatný adaptér. Kábel MHL pripojte ku
konektoru HDMI 4 MHL na televízore.
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL sú
obchodné známky spoločnosti MHL, LLC.
63
20
20.4
Multi View
HDMI a TV
20.1
Pri sledovaní videa zo zariadenia pripojeného cez
konektor HDMI môžete v malom okne zobrazenia
Multi View pozerať aj vysielanie TV kanála.
O zobrazení Multi View
Ak chcete počas sledovania videa zo zariadenia
pripojeného cez konektor HDMI sledovať TV kanál*...
Na obrazovke zobrazenia Multi View nie je možné
zobraziť obraz vo formáte 3D ani rozlíšení Ultra HD.
Zobrazenie Multi View nie je dostupné pri
analógových TV kanáloch. Nie všetky aplikácie
podporujú zobrazenie Multi View.
1 - Stlačte tlačidlo  MULTI VIEW .
2 - Vyberte možnosť Multi View: Zapnuté. Kanál,
ktorý sledujete, sa zobrazí na malej obrazovke.
Ak chcete malú obrazovku skryť, znova stlačte
tlačidlo  MULTI VIEW a na obrazovke vyberte
možnosť Multi View: Vypnuté.
* V režime zobrazenia Multi view môžete sledovať
iba obraz TV kanálu, zvuk TV kanálu bude stlmený.
20.2
Teletext a televízia
Pri sledovaní teletextu môžete v malom okne
zobrazenia Multi View pozerať aj vysielanie TV kanála.
Sledovanie TV kanála počas čítania teletextu…
1 - Stlačte tlačidlo  MULTI VIEW .
2 - Na obrazovke vyberte možnosť Multi View:
Zapnuté. Kanál, ktorý sledujete, sa zobrazí na malej
obrazovke.
Ak chcete malú obrazovku skryť, znova stlačte
tlačidlo  MULTI VIEW a na obrazovke vyberte
možnosť Multi View: Vypnuté.
20.3
Aplikácia Nettv a TV
Pri sledovaní aplikácie Nettv v galérii aplikácií môžete
v malom okne zobrazenia Multi View pozerať aj
vysielanie TV kanála.
Ak chcete počas sledovania aplikácie Nettv v galérii
aplikácií sledovať TV kanál…
1 - Stlačte tlačidlo  MULTI VIEW .
2 - Vyberte možnosť Multi View: Zapnuté. Kanál,
ktorý sledujete, sa zobrazí na malej obrazovke.
3 - Stlačením tlačidiel   alebo   môžete
prepínať kanály na malej obrazovke.
Ak chcete malú obrazovku skryť, znova stlačte
tlačidlo  MULTI VIEW a na obrazovke vyberte
možnosť Multi View: Vypnuté.
* Nie každá aplikácia Nettv podporuje zobrazenie
Multi View pre TV kanál. Ak aplikácia nepodporuje
zobrazenie Multi View, na televízore sa objaví
správa: Zobrazenie Multi View nie je podporované.
64
2 - Kliknite na položku Štýl obrazu a potom vyberte
štýl obrazu, ktorý chcete obnoviť.
3 - Stlačte farebné tlačidlo  Obnoviť štýl a stlačte
tlačidlo OK. Štýl sa obnoví.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
21
Nastavenie
21.1
Obraz
Štýl obrazu
Doma alebo obchod
Ak pri každom zapnutí televízora štýl obrazu prepne
možnosť Štýl obrazu späť na Jasné, umiestnenie
televízora je nastavené na možnosť Obchod. Ide o
nastavenie vhodné na propagáciu televízora v
obchode.
Výber štýlu
V záujme zjednodušenia nastavení obrazu si môžete
vybrať predvolený Štýl obrazu.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte položku Štýl obrazu a potom v zozname
vyberte niektorý zo štýlov.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete televízor nastaviť na domáce použite…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položky Umiestnenie > Doma a stlačte
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
K dispozícii sú tieto štýly…
• Osobné – nastavenia obrazu, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
• Jasné – ideálne na sledovanie počas dňa
• Prirodzené – prirodzené nastavenia obrazu
• Štandard – energeticky najúspornejšie nastavenie –
výrobné nastavenie
• Film – ideálne na sledovanie filmov
Nastavenia obrázka
Farba
• Fotografia – ideálne nastavenia na prezeranie
fotografií
Pomocou nastavenia Farba môžete upraviť úroveň
sýtosti farieb obrazu.
Ak chcete upraviť farby…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Farba a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Prispôsobenie štýlu
Každé upravené nastavenie obrazu, napríklad
položky Farba alebo Kontrast, sa uloží v aktuálne
zvolenej položke Štýl obrazu. To vám umožňuje
upraviť jednotlivé štýly.
Nastavenia pre každé pripojené zariadenie v ponuke
Zdroje možno uložiť len v štýle Osobné.
Obnovenie štýlu
Keď máte vybraný štýl obrazu, môžete jednotlivé jeho
nastavenia obrazu upraviť v ponuke Všetky
nastavenia > Obraz…
Kontrast
Pomocou nastavenia Kontrast môžete upraviť
kontrast obrazu.
Vykonané zmeny sa vo vybranom štýle uložia.
Odporúčame upravovať iba nastavenia obrazu pre
štýl Osobné. Štýl obrazu – Osobné umožňuje uložiť
osobitné nastavenia pre všetky pripojené zariadenia v
ponuke Zdroje.
Ak chcete upraviť kontrast…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Kontrast a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
65
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia farieb
Zvýšenie sýtosti farieb
Pomocou funkcie Zvýšenie sýtosti farieb môžete
zdokonaliť intenzitu farieb a rozlíšenie detailov v
jasných farbách.
Ostrosť
Ak chcete upraviť úroveň…
Pomocou nastavenia Ostrosť môžete upraviť úroveň
ostrosti v jemných detailoch obrazu.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Farba > Zvýšenie sýtosti
farieb a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete upraviť ostrosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Ostrosť a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Teplota farby
Rozšírené nastavenia obrazu
Pomocou funkcie Farebná teplota môžete nastaviť
predvolenú teplotu farby alebo vybrať položku
Vlastná a upraviť nastavenie teploty sami pomocou
funkcie Vlastná farebná teplota. Farebná teplota a
Vlastná farebná teplota sú nastavenia určené pre
pokročilých používateľov.
Hra alebo počítač
Keď pripojíte zariadenie, televízor rozpozná, akého je
typu, a jednotlivým zariadeniam priradzuje správny
názov typu. Názov typu zariadenia môžete v prípade
potreby zmeniť. Ak je nastavený správny názov typu
zariadenia, televízor po prepnutí na toto zariadenie v
ponuke Zdroje automaticky prepne na optimálne
nastavenia televízora.
Ak chcete vybrať predvolené nastavenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Farba > Farebná
teplota a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte
položku Normálny, Teplý alebo Studený. Ak
chcete nastaviť farebnú teplotu sami, môžete vyberte
možnosť Vlastné.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak používate hernú konzolu so zabudovaným
prehrávačom diskov Blu-ray Disc, jej názov typu
môže byť nutné nastaviť na Disk Blu-ray. Pomocou
možnosti Hra alebo počítač môžete manuálne
zapnúť optimálne nastavenia na hranie hier. Keď sa
vrátite k sledovaniu televízie, nezabudnite nastavenie
Hra alebo Počítač vypnúť.
Ak chcete nastavenie zapnúť manuálne…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Hra alebo počítač
a potom vyberte typ zariadenia, ktoré chcete
používať. Ak chcete prepnúť späť na televíziu, kliknite
na položku Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vlastná farebná teplota
Pomocou funkcie Vlastná farebná teplota môžete
sami nastaviť farebnú teplotu. Ak chcete nastaviť
vlastnú farebnú teplotu, najprv v ponuke Farebná
teplota vyberte položku Vlastné nastavenie. Vlastná
farebná teplota je nastavenie určené pre pokročilých
používateľov.
Ak chcete nastaviť vlastnú farebnú teplotu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
66
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Farby > Vlastná
farebná teplota a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Dokonalý
kontrast a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia kontrastu
Režimy kontrastu
Pomocou funkcie Režim kontrastu môžete nastaviť
úroveň, pri ktorej sa dá znížiť spotreba energie
stlmením intenzity obrazovky. Rozhodnite sa pre
najnižšiu spotrebu energie alebo obraz s najvyššou
intenzitou.
Jas
Pomocou nastavenia Jas môžete nastaviť úroveň jasu
obrazového signálu. Jas je nastavenie určené pre
pokročilých používateľov. Menej pokročilým
používateľom odporúčame na upravenie jasu obrazu
použiť nastavenie Kontrast.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Režim
kontrastu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položky Štandard, Najlepší
výkon, Najlepší obraz alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Jas a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Dynamický kontrast
Pomocou funkcie Dynamický kontrast môžete
nastaviť úroveň, pri ktorej televízor automaticky
zdokonalí detaily tmavých, stredných a svetlých plôch
obrazu.
Kontrast obrazu
Ak chcete upraviť úroveň…
Pomocou nastavenia Kontrast obrazu môžete znížiť
rozsah kontrastu obrazu.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Dynamický
kontrast a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Kontrast
obrazu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Dokonalý kontrast
Pomocou funkcie Dokonalý kontrast môžete nastaviť
úroveň, pri ktorej televízor automaticky zdokonalí
detaily tmavých, stredných a svetlých plôch obrazu.
67
Svetlosť
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov
Pomocou funkcie Svetlosť, môžete nastaviť
nelineárne nastavenie svietivosti a kontrastu obrazu.
Svetlosť je nastavenie určené pre pokročilých
používateľov.
Pomocou nastavenia Redukcia MPEG artefaktov
môžete vyhladiť digitálne prechody v obraze.
Artefakty MPEG sa väčšinou javia ako malé štvorčeky
alebo zúbkované okraje v obraze.
Ak chcete upraviť úroveň…
Ak chcete zapnúť redukciu artefaktov MPEG…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Svetlosť a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Ostrosť > Redukcia MPEG
artefaktov a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia ostrosti
Rozlíšenie Super Resolution
Formát obrazu
Pomocou funkcie rozlíšenia Super rozlíšenie môžete
aktivovať vynikajúcu ostrosť najmä v líniách a
kontúrach.
Základné
Ak obraz nezaplní celú obrazovku alebo sa na
vrchnej, spodnej či na oboch stranách zobrazujú
čierne pruhy, môžete ho nastaviť tak, aby obrazovku
úplne zaplnil.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Ostrosť > Super
rozlíšenie a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete vybrať jedno zo základných nastavení na
vyplnenie obrazovky…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte položku Formát obrazu > Na celú
obrazovku alebo Prispôsobiť obrazovke a stlačte
OK.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
• Na celú obrazovku – automaticky zväčší obraz na
celú obrazovku. Skreslenie obrazu je minimálne,
titulky zostanú viditeľné. Nevhodné pre signál z
počítača. Pri niektorých neštandardných formátoch
obrazu sa stále môžu zobrazovať čierne pruhy.
• Prispôsobiť obrazovke – automaticky zväčšuje
obraz, aby vyplnil obrazovku bez skreslenia. Môžu sa
zobraziť čierne pruhy. Nevhodné pre signál z počítača.
Ostrosť, redukcia šumu
Pomocou nastavenia Redukcia šumu, môžete
odfiltrovať a znížiť úroveň šumu v obraze.
Ak chcete nastaviť redukciu šumu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Ostrosť > Redukcia šumu a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Pokročilé
Ak dve základné nastavenia nezodpovedajú formátu
obrazu, ktorý chcete dosiahnuť, môžete využiť
rozšírené nastavenia. Rozšírené nastavenia umožňujú
manuálne upraviť formát obrazu na obrazovke.
Obraz môžete priblížiť, natiahnuť alebo posunúť tak,
aby zobrazoval to, čo potrebujete – napr. chýbajúce
68
titulky alebo panel s prechádzajúcim textom. Ak
upravujete formát obrazu pre konkrétny zdroj,
napríklad pripojenú hernú konzolu, k tomuto
nastaveniu sa môžete vrátiť pri ďalšom použití hernej
konzoly. Televízor pre každé pripojenie uchová
posledné použité nastavenie.
21.2
Ak chcete manuálne upraviť formát obrazu…
Výber štýlu
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte možnosť Rozšírené a stlačte tlačidlo OK.
3 - Pomocou nastavení Posunutie, Priblíženie,
Natiahnutie alebo Pôvodné upravte obraz. Kliknutím
na položku Späť sa vrátite na nastavenie použité pred
otvorením ponuky Formát obrazu.
• Posunutie – výberom šípok posuňte obraz. Obraz
môžete posúvať, iba keď je priblížený.
• Priblíženie – výberom šípok obraz priblížte.
• Natiahnutie – výberom šípok obraz vertikálne alebo
horizontálne natiahnite.
• Späť – výberom sa vrátite na formát obrazu, pri
ktorom ste začali.
• Pôvodné – zobrazí pôvodný formát vstupného
obrazu. Ide o formát pixelov 1:1. Pokročilý režim pre
formát HD a vstup z počítača.
Zvuk môžete jednoducho upraviť výberom
predvolených nastavení pomocou položky Štýl zvuku.
Rýchle nastavenie obrazu
• Novinky – ideálne na hlas
Zvuk
Štýl zvuku
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Štýl zvuku a potom v zozname
vyberte niektorý zo štýlov.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
K dispozícii sú tieto štýly…
• Osobné – nastavenia zvuku, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
• Pôvodné – najneutrálnejšie nastavenie zvuku
• Film – ideálne na sledovanie filmov
• Hudba – ideálne na počúvanie hudby
• Hra – ideálne na hranie hier
Počas prvej inštalácie ste v niekoľkých jednoduchých
krokoch vykonali základné nastavenia obrazu. Tieto
kroky môžete zopakovať v ponuke Rýchle nastavenie
obrazu. Ak ich chcete vykonať, uistite sa, že je na
televízore možné naladiť televízny kanál alebo
zobraziť program z pripojeného zariadenia.
Obnovenie štýlu
Keď máte vybratý štýl zvuku, môžete jednotlivé
nastavenia zvuku upraviť v
ponuke Konfigurácia > Zvuk…
Vykonané zmeny sa vo vybranom štýle uložia.
Odporúčame upravovať iba nastavenia zvuku pre štýl
Osobné. Štýl zvuku – Osobné umožňuje uložiť
osobitné nastavenia pre všetky pripojené zariadenia v
ponuke Zdroje.
Ak chcete nastaviť obraz v niekoľkých jednoduchých
krokoch…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Rýchle nastavenie
obrazu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte Spustiť.
5 - Vyberte požadované nastavenie obrazu a
prejdite na nasledujúce nastavenie.
6 - Nakoniec vyberte položku Dokončiť.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Kliknite na položku Štýl zvuku a vyberte štýl
zvuku, ktorý chcete obnoviť.
4 - Stlačte farebné tlačidlo  Obnoviť štýl . Štýl sa
obnoví
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
69
Nastavenia zvuku
Rozšírené nastavenia zvuku
Basy
Automatické vyrovnávanie hlasitosti
Pomocou nastavenia Basy môžete nastaviť úroveň
nízkych tónov zvuku.
Pomocou nastavenia Automatické vyrovnávanie
hlasitosti môžete nastaviť automatické vyvažovanie
náhlych rozdielov v hlasitosti. Tie sa vyskytujú najmä
na začiatku reklám alebo pri prepínaní kanálov.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Basy a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte položku Automatické vyrovnávanie
hlasitosti a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
5 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Výšky
Pomocou nastavenia Výšky môžete nastaviť úroveň
vysokých tónov zvuku.
Ak chcete upraviť úroveň…
Čistý zvuk
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Výšky a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Funkcia Clear Sound vylepšuje nastavenia zvuku
vhodné pre hlas. Ideálne riešenie na sledovanie
spravodajských programov. Vylepšenie hlasu môžete
zapnúť alebo vypnúť.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Clear Sound a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Surround režim
Pomocou nastavenia Surround režim môžete nastaviť
efekt zvuku reproduktorov televízora.
Ak chcete nastaviť Surround režim…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Surround režim a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte položku Stereo alebo Incredible
surround.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Formát zvukového výstupu
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Formát zvukového výstupu.
Vyrovnanie zvukového výstupu
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Vyrovnanie zvukového
výstupu.
70
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Oneskorenie zvukového výstupu
Ak na vašom systéme domáceho kina nastavíte
oneskorenie synchronizácie zvuku, na dosiahnutie
synchronizácie zvuku a obrazu je na televízore
potrebné vypnúť položku Oneskorenie zvukového
výstupu.
Reproduktory
Ak chcete vypnúť oneskorenie zvukového výstupu…
TV reproduktory
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Oneskorenie
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zvuk z televízora môžete prenášať do pripojeného
zvukového zariadenia – systému domáceho kina
alebo zvukového systému.
Môžete vybrať zariadenie, z ktorého chcete počúvať
zvuk z televízora, a spôsob, akým ho chcete ovládať.
• Ak vyberiete položku Reproduktory televízora sú
vypnuté, reproduktory televízora natrvalo vypnete.
• Ak vyberiete položku Reproduktory televízora sú
zapnuté, reproduktory televízora zostanú neustále
zapnuté.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Oneskorenie zvukového
výstupu.
Ak je zvukové zariadenie pripojené prostredníctvom
protokolu HDMI CEC, môžete použiť jedno z
nastavení funkcie EasyLink.
• Ak vyberiete položku EasyLink, televízor bude
prenášať zvuk do zvukového zariadenia. Počas
prehrávania zvuku iným zariadením sa reproduktory
televízora vypnú.
• Ak vyberiete položku Automatické spustenie
EasyLink, televízor zapne požadované zvukové
zariadenie, začne do neho prenášať zvuk z televízora
a vypne reproduktory televízora.
Ak máte aktivovanú funkciu EasyLink alebo
Automatické spustenie EasyLink, môžete aj naďalej v
prípade potreby prepínať medzi reproduktormi
televízora.
Odchýlka zvukového výstupu
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie v systéme
domáceho kina, môžete ho nastaviť v televízore
pomocou možnosti Odchýlka zvukového výstupu.
Ak chcete synchronizovať zvuk televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Odchýlka
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pomocou posuvného prvku nastavte
požadované oneskorenie zvuku a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nastaviť TV reproduktory…
Pomocou nastavenia Hlasitosť v slúchadlách môžete
samostatne nastaviť hlasitosť pripojených slúchadiel.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte položku TV reproduktory a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
5 - Vyberte položku Reproduktory televízora sú
zapnuté, Reproduktory televízora sú
vypnuté, EasyLink alebo Automatické spustenie
EasyLink.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nastaviť hlasitosť…
Ak chcete reproduktory zapnúť priamo…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Hlasitosť v slúchadlách a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
1 - Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte položku Reproduktory a potom položku
TV alebo Zvukový systém.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Odchýlka zvukového výstupu.
Hlasitosť v slúchadlách
71
reproduktory > Hlasitosť subwoofera a stlačte
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Bezdrôtové reproduktory
Čo potrebujete
K tomuto televízoru je možné pripojiť bezdrôtový
reproduktor (subwoofer alebo zvukový panel).
Problémy
Zvuk z televízora môže prehrávať rad vybraných
bezdrôtových reproduktorov značky Philips.
Informácie o bezdrôtových zvukových produktoch
vhodných pre tento televízor nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Philips – www.philips.com/tv
Prerušenie pripojenia
• Umiestnite bezdrôtový reproduktor v okruhu 5
metrov od televízora.
• Na miestach so zvýšeným výskytom bezdrôtových
signálov, ako sú napríklad domácnosti s viacerými
bezdrôtovými smerovačmi, môže dochádzať k
problémom s bezdrôtovým pripojením. Smerovač a
bezdrôtový reproduktor umiestnite čo najbližšie k
televízoru.
Ak chcete prehrávať zvuk z televízora pomocou
bezdrôtového reproduktora, musíte tento bezdrôtový
reproduktor spárovať s televízorom. Spárovať je
možné až 10 bezdrôtových reproduktorov, no
súčasne je možné používať iba jeden. Ak pripojíte
subwoofer, zvuk sa prehráva z televízora aj z
pripojeného subwoofera. Ak pripojíte zvukový panel,
zvuk sa prehráva iba pomocou zvukového panela.
Nesúlad medzi obrazom a zvukom
• U niektorých systémov bezdrôtových reproduktorov
môžu vznikať problémy so synchronizáciou zvuku a
obrazu. Odporúčame využívať bezdrôtové zvukové
produkty značky Philips.
Výber reproduktora
Ak chcete pripojiť bezdrôtový reproduktor...
21.3
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Bezdrôtové
reproduktory > Pripojte reproduktor a stlačte
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Eko nastavenia
Úspora energie
Eko nastavenia  obsahujú nastavenia televízora
zamerané na ochranu životného prostredia.
Úspora energie
Ak zapnete úsporu energie, televízor automaticky
prepne na štýl obrazu Štandard, čo je energeticky
najúspornejšie nastavenie obrazu.
Odstránenie reproduktora
Ak chcete televízor nastaviť na úsporu energie…
Ak chcete odpojiť bezdrôtový reproduktor...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Eko nastavenia a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Kliknite na položku Úspora energie a položka
Štýl obrazu sa automaticky nastaví na Štandard.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Bezdrôtové
reproduktory > Odpojte reproduktor a stlačte
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vypnúť obrazovku
Hlasitosť subwoofera
Ak počúvate len hudbu, môžete obrazovku televízora
vypnúť za účelom úspory energie.
Ak chcete nastaviť hlasitosť bezdrôtového
reproduktora…
Ak chcete vypnúť iba obrazovku…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Bezdrôtové
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Eko nastavenia a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
72
3 - Vyberte možnosť Vypnúť obrazovku.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Diaľkové ovládanie EasyLink
Ak chcete vypnúť diaľkové ovládanie EasyLink…
Ak chcete obrazovku znova zapnúť, stačí stlačiť
ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položky EasyLink > Diaľkové ovládanie
Easylink a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Časovač vypnutia
Ak televízor prijíma televízny signál, no po dobu 4
hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, automaticky sa vypne, aby šetril energiu. Ak
televízor 10 minút neprijme televízny signál ani príkaz
z diaľkového ovládania, tiež sa automaticky vypne.
Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia.
Nastavenia systému Android
Môžete nastaviť alebo zobraziť rôzne nastavenia
a informácie súvisiace so systémom Android. Môžete
zobraziť zoznam aplikácií nainštalovaných
v televízore a nimi využívaný úložný priestor.
Môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať na
hlasové vyhľadávanie. Môžete nastaviť klávesnicu na
obrazovke alebo umožniť aplikáciám využívať
informácie o vašej polohe. Objavte rôzne nastavenia
systému Android. Ďalšie informácie o týchto
nastaveniach nájdete na
adrese www.support.google.com/androidtv.
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia …
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Eko nastavenia a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Časovač vypnutia. Výberom
miesta v posuvného prvku upravte hodnotu. Zadaním
hodnoty 0 (Vypnuté) časovač vypnutia vypnete.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete tieto nastavenia otvoriť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Objavte rôzne nastavenia systému Android.
4 - V prípade potreby stlačením
tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
21.4
Všeobecné nastavenia
Easy Link
Easy Link
Pevný disk USB
Ak chcete funkciu EasyLink úplne vypnúť…
Konfigurácia a formátovanie pevného disku USB…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku EasyLink, stlačte tlačidlo 
(vpravo) a o krok ďalej vyberte položku
EasyLink.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Pevný disk USB a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Spustiť a postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete získať ďalšie informácie o inštalácii
pevného disku USB, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Pevný disk USB, inštalácia.
73
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položky Umiestnenie > Obchod a
stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia klávesnice USB
Ak chcete nainštalovať klávesnicu USB, zapnite
televízor a pripojte klávesnicu USB k jednému z
konektorov USB na televízore. Keď televízor prvýkrát
rozpozná klávesnicu, môžete určiť rozloženie
klávesnice a otestovať toto rozloženie. Ak ako
primárne rozloženie klávesov vyberiete cyriliku alebo
gréčtinu, ako sekundárne rozloženie môžete nastaviť
latinskú abecedu.
Ak televízor používate v domácnosti, nastavte ho na
možnosť Doma.
Ak chcete zmeniť nastavenie rozloženia klávesnice, ak
je už rozloženie nastavené…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Ak chcete spustiť nastavenie klávesnice, vyberte
položku Nastavenia klávesnice USB a stlačte tlačidlo
OK.
Konfigurácia pre obchod
Ak je televízor nastavený na možnosť Obchod,
môžete určiť dostupnosť konkrétnych ukážok na
používanie v obchode.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Konfigurácia pre
obchod a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
4 - Vyberte položku Vypnuté alebo funkciu
Reklamný pútač na funkcie, ktorá bude zobrazovať
ukážku funkcií v obchode.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
HbbTV
Ak televízny kanál ponúka stránky HbbTV, musíte
tieto stránky najprv zapnúť v nastaveniach televízora,
aby ste ich mohli prezerať.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > HbbTV a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
TV program
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
program, údaje a informácie .
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte HBB TV na
tomto kanáli a stlačte OK.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
TV
Logá kanálov
V niektorých krajinách môže televízor zobrazovať logá
kanálov.
Ak nechcete, aby sa tieto logá zobrazovali, môžete
ich vypnúť.
Doma alebo obchod
Ak chcete vypnúť logá…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Logá
kanálov a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
Ak je televízor nainštalovaný v obchode, môžete ho
nastaviť tak, aby zobrazoval reklamný pútač. Štýl
obrazu sa automaticky nastaví na možnosť
Jasné. Časovač vypnutia je vypnutý.
Ak chcete televízor nastaviť na umiestnenie v
obchode…
74
4 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
4 - Zadajte 4-miestny kód podľa vlastného výberu.
Ak je kód už nastavený, zadajte aktuálny kód detskej
zámky a následne dvakrát zadajte nový kód.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Výrobné nastavenia
Nový kód je nastavený.
Na televízore môžete obnoviť pôvodné (výrobné)
nastavenia.
Zabudli ste kód PIN detskej zámky?
Ak ste kód zabudli, môžete prepísať ten súčasný a
nastaviť nový kód PIN.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Výrobné nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Detská zámka a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Zmeniť kód a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Zadajte prepisovací kód 8888.
5 - Teraz zadajte nový kód PIN detskej zámky a
potvrďte ho jeho opätovným zadaním.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Detský zámok
Nový kód je nastavený.
Vekové obmedzenie
Inštalácia televízora
Nastavenie minimálneho veku na sledovanie vekovo
neprístupných programov.
Môžete zopakovať aj kompletnú inštaláciu televízora.
Televízor sa úplne preinštaluje.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Detská zámka a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rodičovské obmedzenia
a vyberte jeden z vekov v zozname.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete zopakovať inštaláciu televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Všeobecné
nastavenia a Preinštalovať televízor.
3 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
Uzamknutie aplikácií
21.5
Hodiny, región a jazyk
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Uzamknutie aplikácií.
Jazyk ponuky
Ak chcete zmeniť jazyk ponúk a hlásení televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Jazyk > Jazyk ponuky a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Kliknite na požadovaný jazyk.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenie/zmena kódu
Kód PIN detskej zámky slúži na uzamknutie a
odomknutie kanálov a programov.
Ak chcete nastaviť kód zámky alebo zmeniť aktuálny
kód…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Detská zámka a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Zadať kód alebo Zmeniť
kód a stlačte tlačidlo OK.
75
titulkov…
Predvoľby jazyka
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Jazyky > Primárne
titulky alebo Sekundárne titulky a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Kliknite na požadovaný jazyk.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia jazyka zvuku
Digitálne televízne kanály dokážu v rámci jedného
programu vysielať zvuk, ktorý prenáša niekoľko
jazykov. Môžete nastaviť preferovaný základný a
sekundárny jazyk zvuku. Ak je počas sledovania k
dispozícii jeden z týchto jazykov, televízor prepne na
tento jazyk.
Ak nie je k dispozícii zvuk ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk zvuku.
Ak chcete nastaviť jazyk titulkov, keď nie je k dispozícii
žiadny z vašich preferovaných jazykov…
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2 - Vyberte položku Jazyk titulkov a kliknite na
dočasne požadovaný jazyk.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
zvuku…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Jazyky > Základný
zvuk alebo Sekundárny zvuk a stlačte tlačidlo OK.
4 - Kliknite na požadovaný jazyk.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Titulky z teletextu
Ak naladíte analógový kanál, titulky pre jednotlivé
kanály bude nutné nastaviť manuálne.
1 - Prepnite na požadovaný kanál a stlačením
tlačidla TEXT otvorte teletext.
2 - Zadajte číslo stránky s titulkami, zvyčajne 888.
3 - Ak chcete teletext zatvoriť, znovu stlačte
tlačidlo TEXT.
Ak chcete vybrať jazyk zvuku, keď nie je k dispozícii
žiaden z preferovaných jazykov zvuku…
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2 - Kliknite na položku Jazyk zvuku a kliknite na
dočasne požadovaný jazyk zvuku.
Ak ste v ponuke titulkov vybrali možnosť Zapnuté,
počas sledovania analógového kanála sa v prípade
dostupnosti zobrazia titulky.
Ak chcete zistiť, či je kanál analógový, alebo digitálny,
prepnite na daný kanál a otvorte položku Informácie
o kanáli v ponuke  OPTIONS (Možnosti).
Titulky
Zapnutie
Ak chcete zapnúť titulky, stlačte tlačidlo SUBTITLE.
Jazyky textu/teletextu
Pre titulky môžete nastaviť možnosti Zapnuté,
Vypnuté alebo Zapnuté bez zvuku.
Ak chcete titulky zobrazovať automaticky, keď
vysielaný program nie je vo vašom jazyku (teda
jazyku nastavenom pre televízor), vyberte položku
Automaticky. Pri tomto nastavení sa titulky
automaticky zobrazia, aj keď stlmíte zvuk.
Stránky teletextu
Ak chcete počas sledovania televíznych kanálov
otvoriť teletext, stlačte tlačidlo TEXT.
Ak chcete teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo
TEXT.
Výber stránky teletextu
Ak chcete vybrať stránku . . .
Nastavenia jazyka titulkov
1 - Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2 - Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so
šípkami.
3 - Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z
farebne označených položiek v spodnej časti
obrazovky.
Digitálne kanály môžu pre jeden program ponúkať
titulky v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť
preferovaný primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak
sú k dispozícii titulky v jednom z týchto jazykov,
televízor vybrané titulky zobrazí.
Podstránky teletextu
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk titulkov.
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko
podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište
vedľa čísla hlavnej stránky.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
76
Podstránku vyberiete pomocou tlačidiel  alebo
.
Ak chcete zatvoriť digitálny teletext, stlačte
tlačidlo  BACK.
Prehľad T.O.P. teletextu
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou
T.O.P. Teletext.
Na otvorenie stránok T.O.P. textu v rámci teletextu
stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Prehľad teletextu T.O.P.
Možnosti teletextu
Vo funkcii Teletext môžete po stlačení tlačidla 
OPTIONS vybrať z nasledujúcich možností…
• Zmraziť stránku
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých
podstránok.
• Dual Screen/Celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu
vedľa seba.
• Prehľad teletextu T.O.P.
Na otvorenie stránok T.O.P. Teletext.
• Zväčšiť
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie
čítala.
• Odkryť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
• Opakov. podstránok
Opakovanie podstránok, ak sú nejaké k dispozícii.
• Jazyk
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na
správne zobrazenie textu.
• Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Telext 2.5, ktorá ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku.
Obľúbené stránky
Televízor vytvorí zoznam posledných 10 stránok
teletextu, ktoré ste otvorili. Môžete ich jednoducho
otvoriť znova v stĺpci Obľúbené stránky teletextu.
1 - Výberom hviezdičky v ľavom hornom rohu
obrazovky v režime Teletext zobrazíte stĺpec
obľúbených stránok.
2 - Stláčaním tlačidiel  (dole) alebo  (hore)
vyberte číslo stránky a stlačením tlačidla OK stránku
otvorte.
Zoznam môžete vymazať pomocou možnosti
Vymazať obľúbené stránky.
Vyhľadávanie v teletexte
Môžete vybrať slovo a v teletexte vyhľadať všetky
miesta, kde sa toto slovo vyskytuje.
1 - Otvorte stránku teletextu a stlačte tlačidlo OK.
2 - Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
požadované slovo alebo číslo.
3 - Ďalším stlačením tlačidla OK prejdete na
najbližšie miesto výskytu tohto slova alebo čísla.
4 - Ďalším stlačením tlačidla OK znova prejdete na
nasledujúce miesto výskytu.
5 - Vyhľadávanie ukončite stláčaním
tlačidla  (hore), až kým nezostane označená
žiadna položka.
Konfigurácia teletextu
Jazyk teletextu
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
teletextu . . .
Teletext z pripojeného zariadenia
Niektoré zariadenia, ktoré prijímajú TV kanály, môžu
tiež ponúkať teletext.
Ak chcete otvoriť teletext z pripojeného zariadenia . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Jazyk > Základný
teletext alebo Sekundárny teletext a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo ,, vyberte zariadenie a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Počas sledovania kanála na zariadení stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Zobraziť
tlačidlá zariadenia, stlačte tlačidlo  a následne
OK.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete tlačidlá
zariadenia.
4 - Ak chcete zatvoriť teletext, znovu stlačte
tlačidlo  BACK.
Teletext 2.5
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku. Teletext 2.5 je aktivovaný ako
štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť teletext 2.5…
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania
ponúkajú na svojich digitálnych televíznych kanáloch
špeciálny digitálny teletext alebo interaktívne
televízne funkcie. Tieto služby zahŕňajú normálny
teletext, v rámci ktorého môžete navigovať a vyberať
položky pomocou tlačidiel s číslami, farebných
tlačidiel a tlačidiel so šípkami.
1 - Stlačte tlačidlo TEXT.
2 - Keď je na obrazovke otvorená funkcia Teletext,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 - Vyberte položku Text 2.5 > Vypnuté.
77
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
4 - Vyberte niektorú z časových zón.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Hodiny
Klávesnica diaľkového ovládania
Dátum a čas
Ak chcete rozloženie klávesnice nastaviť na Azerty…
Automatické
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Klávesnica diaľkového
ovládania a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete vedieť, koľko je hodín, stlačte tlačidlo . V
domovskej ponuke sa vždy zobrazuje aktuálny čas.
V niektorých krajinách digitálne vysielanie neprenáša
údaje UTC (koordinovaný univerzálny čas). V tomto
prípade sa nemusí uskutočniť posun na letný čas a
televízor môže zobrazovať nesprávny čas.
Ak nahrávate programy obsiahnuté v TV programe,
odporúčame nemeniť čas a dátum manuálne. V
niektorých krajinách a u niektorých poskytovateľov
sieťových služieb je nastavenie Hodiny skryté, aby sa
predišlo nesprávnemu nastaveniu hodín.
21.6
Univerzálny prístup
Ak chcete hodiny televízora napraviť automaticky…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Hodiny > Automat. režim
hodín a Závisí od krajiny.
4 - Vyberte položku Letný čas a vyberte správne
nastavenie.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Zapnutie
Keď je zapnutá funkcia Univerzálny prístup, televízor
je pripravený na použitie hluchými osobami, osobami
so zhoršeným sluchom, slepými osobami či osobami
so zhoršeným zrakom.
Zapnutie
Ak ste počas inštalácie nezapli možnosť Univerzálny
prístup, v rámci ponuky Univerzálny prístup ju môžete
kedykoľvek zapnúť.
Ak chcete zapnúť možnosť Dostupnosť…
Manuálne
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - V ďalšom kroku vyberte položku Univerzálny
prístup.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nastaviť hodiny televízora ručne...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Hodiny > Automat. režim
hodín a vyberte možnosť Ručne.
4 - Vyberte položky Dátum a Čas na nastavenie.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Keď sa zapne možnosť Univerzálny prístup, do
ponuky Možnosti pribudne voľba Univerzálny
prístup.
Časová zóna
Ak chcete nastaviť časovú zónu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Hodiny > Časová zóna a
stlačte tlačidlo OK.
78
Ak chcete zapnúť komentár (ak je k dispozícii)…
Zhoršený sluch
Ak chcete zapnúť funkciu Zvukový popis…
Niektoré digitálne televízne kanály vysielajú špeciálny
zvuk a titulky prispôsobené pre hluchých divákov
alebo divákov so zhoršeným sluchom. Keď je zapnutá
funkcia Zhoršený sluch, televízor automaticky prepne
na tieto prispôsobené titulky, keď sú k dispozícii. Aby
bolo možné zapnúť funkciu Zhoršený sluch, musí byť
zapnutá možnosť Univerzálny prístup.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položku Zvukový popis a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - V ďalšom kroku vyberte položku Zvukový popis.
5 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete zapnúť funkciu Zhoršený sluch...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položku Zhoršený sluch a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete zapnúť možnosť Zvukový popis počas
sledovania televízora...
1 – Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačte tlačidlo OK.
2 – Vyberte možnosť Zvukový popis a stlačte tlačidlo
OK.
Ak chcete zapnúť možnosť Zhoršený sluch počas
sledovania televízora...
Môžete skontrolovať, či je dostupná zvuková stopa s
komentárom.
V ponuke s možnosťami vyberte položku Jazyk zvuku
a vyhľadajte jazyk zvuku označený ikonou .
1 – Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačte tlačidlo OK.
2 – Vyberte položku Zhoršený sluch a vyberte
položku Zapnuté.
Reproduktory/slúchadlá
Ak chcete skontrolovať, či je dostupný zvuk a titulky
pre divákov so sluchovým postihnutím, stlačte tlačidlo
 OPTIONS , vyberte položku Jazyk zvuku a
vyhľadajte jazyk zvuku označený symbolom .
Pomocou položky Reproduktory/Slúchadlá môžete
nastaviť spôsob reprodukcie zvukovej stopy
s komentárom.
Môžete nastaviť reprodukciu len z reproduktorov
televízora, len zo slúchadiel alebo z oboch.
Ak sa položka Dostupnosť nezobrazí v ponuke
Možnosti, zapnite položku Univerzálny prístup v
ponuke nastavenia.
Ak chcete nastaviť reproduktory/slúchadlá…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položky Zvukový
popis > Reproduktory/Slúchadlá a stlačte tlačidlo
OK.
4 - Vyberte
možnosť Reproduktory, Slúchadlá alebo
Reproduktory + slúchadlá a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Univerzálny prístup.
Zvukový popis
Zapnutie
Digitálne televízne kanály môžu vysielať špeciálnu
zvukovú stopu s komentárom, ktorý opisuje dianie na
obrazovke.
Ak chcete nastaviť zvukovú stopu a efekty pre
zrakovo postihnutých, musíte najskôr zapnúť funkciu
Zvukový popis.
Ak chcete zapnúť funkciu Zvukový popis, v ponuke
nastavenia musíte najskôr zapnúť funkciu Univerzálny
prístup.
Zmieš. hlasitosť
Môžete nastaviť pomer hlasitosti normálnej zvukovej
stopy a stopy s komentárom.
Ak je zapnutá funkcia Zvukový popis, k bežnej
zvukovej stope sa pridá stopa s komentárom
rozprávača.
Ak chcete nastaviť pomer hlasitosti…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
79
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položky Zvukový popis > Zmieš. hlasitosť
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak je k dispozícii jazyk zvuku so zvukovým
komentárom, toto nastavenie nájdete aj v
ponuke  OPTIONS > Univerzálny prístup > Zmieš.
hlasitosť.
Zvukový efekt
Niektoré zvukové stopy s komentárom môžu
obsahovať rôzne zvukové efekty, napríklad
stereofonický zvuk alebo stišovanie zvuku.
Ak chcete zapnúť Zvukové efekty (ak sú k dispozícii)…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Univerzálny prístup a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Zvukový popis > Zvukové efekty
a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Reč
Zvuková stopa s komentárom môže obsahovať aj
titulky pre hovorené slová.
Ak chcete zapnúť tieto titulky (ak sú k dispozícii) . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položky Zvukový
popis > Reč a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Opisný alebo Titulky a stlačte
tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
80
22
Spárovanie zariadenia
Bezdrôtové
pripojenie a sieť
Ak chcete získať ďalšie informácie o spárovaní
bezdrôtových zariadení, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Bluetooth, spárovanie.
22.1
Sieť
Výber zariadenia
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripojení
televízora do siete, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Sieť.
Ak chcete získať ďalšie informácie o výbere
bezdrôtového reproduktora, v ponuke Pomocník
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Bluetooth, výber
zariadenia.
22.2
Bluetooth
Odstránenie zariadenia
Ak chcete získať ďalšie informácie o zrušení
spárovania (odstránení) bezdrôtového zariadenia
Bluetooth, v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Bluetooth, odstránenie zariadenia.
Čo potrebujete
K tomuto televízoru je možné pomocou rozhrania
Bluetooth® pripojiť bezdrôtové zariadenia –
bezdrôtový reproduktor, subwoofer, zvukový panel
alebo slúchadlá. Bezdrôtový herný ovládač je možné
pripojiť aj pomocou rozhrania Bluetooth LE.
Zapnutie a vypnutie rozhrania
Bluetooth
Ak chcete prehrávať zvuk z televízora pomocou
bezdrôtového reproduktora, musíte tento bezdrôtový
reproduktor spárovať s televízorom. Spárovať je
možné niekoľko bezdrôtových reproduktorov
a maximálne 4 zariadenia s rozhraním Bluetooth LE
(nízka spotreba energie). Televízor dokáže prehrávať
zvuk súčasne iba prostredníctvom jedného
reproduktora. Ak pripojíte subwoofer, zvuk sa
prehráva z televízora aj z pripojeného subwoofera. Ak
pripojíte zvukový panel, zvuk sa prehráva iba
pomocou zvukového panela.
Ak chcete pripájať bezdrôtové zariadenia Bluetooth,
uistite sa, že je zapnuté rozhranie Bluetooth.
Ak chcete zapnúť rozhranie Bluetooth…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte
položky Bluetooth > Zapnutie/vypnutie
Bluetooth a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Upozornenie – Synchronizácia zvuku a obrazu
Mnohé systémy reproduktorov s rozhraním
Bluetooth sa vyznačujú vysokou mierou oneskorenia.
V dôsledku vysokej miery oneskorenia znie zvuk až
po zobrazení príslušného obrazu a prichádza k ich
nedokonalej vzájomnej synchronizácii. Než si zakúpite
systém bezdrôtových reproduktorov s rozhraním
Bluetooth, informujte sa o najnovších modeloch
a vyberte zariadenie s nízkou mierou oneskorenia.
Poraďte sa s predajcom.
Ak chcete získať ďalšie informácie o spárovaní
bezdrôtového reproduktora, v ponuke Pomocník
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Bluetooth, spárovanie.
81
23
Nastavenia systému
Android
Môžete nastaviť alebo zobraziť rôzne nastavenia
a informácie súvisiace so systémom Android. Môžete
zobraziť zoznam aplikácií nainštalovaných
v televízore a nimi využívaný úložný priestor.
Môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať na
hlasové vyhľadávanie. Môžete nastaviť klávesnicu na
obrazovke alebo umožniť aplikáciám využívať
informácie o vašej polohe. Objavte rôzne nastavenia
systému Android. Ďalšie informácie o týchto
nastaveniach nájdete na
adrese www.support.google.com/androidtv.
Ak chcete tieto nastavenia otvoriť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Objavte rôzne nastavenia systému Android.
4 - V prípade potreby stlačením
tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
82
24
Manuálna aktualizácia kanálov
Inštalácia kanálov
Aktualizáciu kanálov môžete kedykoľvek spustiť
manuálne.
24.1
Ak chcete manuálne spustiť aktualizáciu kanálov…
Inštalácia z antény/káblovej
TV
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Kanály > Inštalácia
z antény/káblovej TV a stlačte tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Vyhľadať kanály a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Aktualizovať digitálne kanály,
následne Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte položku Spustiť a stlačením
tlačidla OK aktualizujte digitálne kanály. Môže to
trvať niekoľko minút.
8 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Aktualizovať kanály
Automatická aktualizácia kanálov
Ak prijímate digitálne kanály, môžete nastaviť
televízor tak, aby automaticky aktualizoval tieto
kanály.
Každý deň o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu
nainštalovaných kanálov a uloží nové. Nové kanály sa
uložia do zoznamu kanálov, pričom sa označia
symbolom  . Kanály bez signálu sa odstránia. Aby
bolo možné kanály automaticky aktualizovať, musí
byť televízor v pohotovostnom režime. Automatickú
aktualizáciu kanálov je možné vypnúť.
Preinštalovať kanály
Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie…
Preinštalovanie všetkých kanálov
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Kanály > Inštalácia
z antény/káblovej TV a stlačte tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Automatická aktualizácia
kanálov a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
Všetky kanály môžete preinštalovať a ponechať
všetky ostatné nastavenia televízora bez zmeny.
Ak je nastavený kód PIN, pred preinštalovaním
kanálov ho bude potrebné zadať.
Ak chcete preinštalovať kanály…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Kanály > Inštalácia
z antény/káblovej TV a stlačte tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Vyhľadať kanály a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Preinštalovať kanály,
následne Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte krajinu, kde sa práve nachádzate,
a stlačte tlačidlo OK.
8 - Vyberte položku Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
9 - Vyberte požadovaný typ inštalácie, Anténa (DVBT) alebo Kábel (DVB-C), a stlačte tlačidlo OK.
8 - Vyberte položku Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
11 - Vyberte požadovaný typ kanálov, Digitálne
a analógové kanály alebo Iba digitálne kanály,
a stlačte tlačidlo OK.
8 - Vyberte položku Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
13 - Vyberte položku Spustiť a stlačením
tlačidla OK aktualizujte digitálne kanály. Môže to
trvať niekoľko minút.
14 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Ak nechcete, aby sa po
každej aktualizácii kanálov zobrazovalo toto hlásenie,
môžete ho vypnúť.
Ak chcete vypnúť hlásenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Kanály > Inštalácia
z antény/káblovej TV a stlačte tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Správa o aktualizácii
kanálov a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
V niektorých krajinách môže automatická
aktualizácia kanálov prebehnúť počas sledovania
televízie alebo počas pohotovostného režimu.
83
Inštalácia televízora
hodnoty používanej väčšinou prevádzkovateľov
káblovej televízie v danej krajine.
Môžete zopakovať aj kompletnú inštaláciu televízora.
Televízor sa úplne preinštaluje.
Ak ste na vyhľadávanie kanálov dostali konkrétnu
hodnotu sieťovej frekvencie, vyberte možnosť Ručne.
Ak chcete zopakovať inštaláciu televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Všeobecné nastavenia >
Preinštalovať televízor a stlačte tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Áno a stlačením
tlačidla OK ju potvrďte.
5 - Televízor sa úplne preinštaluje. Všetky nastavenia
sa obnovia a nainštalované kanály sa nahradia.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
6 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Sieťová frekvencia
Keď je Režim sieťovej frekvencie nastavený na
hodnotu Ručne, pomocou tejto položky môžete
zadať hodnotu sieťovej frekvencie, ktorú vám poskytol
váš prevádzkovateľ káblovej televízie. Na zadanie
hodnoty použite číselné tlačidlá.
Snímanie frekvencie
Vyberte spôsob vyhľadávania kanálov. Môžete vybrať
rýchlejšiu možnosť Rýchle vyhľadávanie a použiť
predefinované možnosti využívané väčšinou
prevádzkovateľov káblovej televízie v danej krajine.
DVB-T alebo DVB-C
Príjem vysielania DVB-T alebo DVB-C
Ak sa takýmto vyhľadávaním nenainštalujú žiadne
kanály alebo niektoré kanály chýbajú, môžete vybrať
rozšírený spôsob Úplné snímanie. Pri tomto postupe
bude vyhľadávanie a inštalácia kanálov trvať dlhšie.
Počas inštalácie kanálov ste tesne pred vyhľadaním
kanálov vybrali možnosť Anténa (DVB-T) alebo Kábel
(DVB-C). Možnosť Anténa DVB-T vyhľadáva
terestriálne analógové kanály a digitálne kanály DVBT. Možnosť Kábel DVB-C vyhľadáva analógové a
digitálne kanály poskytované prevádzkovateľom
káblového vysielania DVB-C.
Veľkosť kroku frekvencie
Televízor vyhľadáva kanály v krokoch po 8 MHz .
Inštalácia kanálov DVB-C
Ak sa pri tomto postupe nenainštalujú žiadne kanály
alebo niektoré kanály chýbajú, môžete vyhľadávať v
menších krokoch po 1 MHz . Pri využívaní krokov po
1 MHz bude vyhľadávanie a inštalácia kanálov trvať
dlhšie.
Kvôli jednoduchšiemu používaniu sú všetky
nastavenia štandardu DVB-C nastavené automaticky.
Ak vám prevádzkovateľ vysielania DVB-C poskytol
konkrétne hodnoty vysielania DVB-C, napríklad
identifikáciu siete alebo sieťovú frekvenciu, zadajte
tieto hodnoty počas inštalácie, keď vás na to televízor
vyzve.
Digitálne kanály
Konflikty čísiel kanálov
Ak viete, že váš prevádzkovateľ káblovej televízie
neponúka digitálne kanály, vyhľadávanie digitálnych
kanálov môžete preskočiť.
V niektorých krajinách môžu mať rôzne televízne
kanály (poskytovatelia vysielania) priradené rovnaké
číslo kanála. Televízor počas inštalácie zobrazí
zoznam s konfliktami čísiel kanálov. V prípade
viacerých televíznych kanálov bude potrebné vybrať,
ktorý televízny kanál chcete na dané číslo kanála
nainštalovať.
Analógové kanály
Ak viete, že váš prevádzkovateľ káblovej televízie
neponúka analógové kanály, vyhľadávanie
analógových kanálov môžete preskočiť.
Nastavenia štandardu DVB
Režim sieťovej frekvencie
Voľne dostupné/kódované
Ak chcete v rámci funkcie Rýchle vyhľadávanie na
vyhľadávanie kanálov použiť metódu Snímanie
frekvencie, vyberte možnosť Automaticky. Televízor
využije jednu z predefinovaných sieťových frekvencií
(alebo HC – navádzací (tzv. homing) kanál) podľa
Ak máte predplatené služby platenej televízie a
modul podmieneného prístupu (CAM), vyberte
možnosť Voľne dostupné + kódované. Ak nemáte
predplatené kanály ani služby platenej televízie,
môžete vybrať možnosť Iba voľne dostupné kanály.
84
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku CAM, modul podmieneného
prístupu.
kanál a stlačte tlačidlo OK. Frekvenciu
vyhľadávaného kanála môžete zadať manuálne alebo
ho môžete nechať vyhľadať televízorom. Stlačením
tlačidla  (vpravo) vyberte
položku Vyhľadať a stlačením tlačidla OK dajte
kanál automaticky vyhľadať. Na obrazovke sa zobrazí
vyhľadaný kanál, a ak je slabý príjem, opäť stlačte
položku Vyhľadávať. Ak chcete kanál uložiť, vyberte
položku Hotovo a stlačte tlačidlo OK.
Kvalita príjmu
Môžete skontrolovať kvalitu a silu signálu
konkrétneho digitálneho kanála. Ak používate
vlastnú anténu, skúste zmeniť jej polohu a tým zlepšiť
príjem signálu.
• Uložiť
Kanál môžete uložiť s aktuálnym číslom kanála alebo
s novým číslom kanála.
Vyberte možnosť Uložiť aktuálny kanál alebo Uložiť
ako nový kanál a stlačte tlačidlo OK. Nakrátko sa
zobrazí číslo nového kanálu.
Ak chcete skontrolovať kvalitu príjmu digitálneho
kanála…
1 - Nalaďte kanál.
2 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Kanály > Inštalácia
z antény/káblovej TV a stlačte tlačidlo OK.
V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Digitálne kanály: Test
príjmu a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo
OK. Digitálna frekvencia sa zobrazí pre tento kanál.
6 - Opäť vyberte položku Hľadať a stlačením
tlačidla OK skontrolujte kvalitu signálu danej
frekvencie. Výsledok testu sa zobrazí na obrazovke.
Príjem môžete skúsiť vylepšiť upravením polohy
antény alebo skontrolovaním zapojenia.
7 - Frekvenciu môžete zmeniť aj sami. Skontrolujte
jednotlivé frekvencie a pomocou tlačidiel  (hore)
alebo  (dole) upravte ich hodnoty. Vyberte
položku Hľadať a stlačením tlačidla OK opäť
skontrolujte príjem.
8 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Tieto kroky môžete opakovať, až kým nevyhľadáte
všetky dostupné analógové televízne kanály.
24.2
Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov
Úvod
Funkcia Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov je
určená pre predajcov a pokročilých používateľov.
Pomocou funkcie kopírovania zoznamu predvolieb
kanálov môžete prekopírovať kanály nainštalované v
jednom televízore do iného televízora Philips
rovnakého produktového radu. Vďaka funkcii
kopírovania zoznamu predvolieb kanálov sa môžete
vyhnúť časovo náročnému vyhľadávaniu kanálov a
môžete do televízora nahrať vopred definovanú
konfiguráciu zoznamu kanálov. Použite pamäťovú
jednotku typu Flash s minimálnou kapacitou 1 GB.
Ručná inštalácia
Podmienky
• Oba televízory sú z produktového radu z toho istého
roku.
• Oba televízory majú rovnaký typ hardvéru. Typ
hardvéru môžete skontrolovať na typovom štítku na
zadnej strane televízora. Väčšinou sa uvádza vo
forme Q . . . LA
• Oba televízory majú kompatibilné softvérové verzie.
Analógové televízne kanály je možné inštalovať ručne
kanál po kanáli.
Ak chcete manuálne nainštalovať analógové kanály…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Kanály > Inštalácia
z antény/káblovej TV a stlačte tlačidlo OK.
V prípade potreby zadajte kód PIN.
3 - Vyberte položku Analógové kanály: Ručná
inštalácia a stlačte tlačidlo OK.
Aktuálna verzia softvéru
Ak chcete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru
televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktualizovať
softvér a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položku Info o použitom
softvéri a stlačte tlačidlo OK.
4 - Zobrazí sa verzia, poznámky k verzii a dátum
• Systém
Ak chcete nastaviť systém televízora, vyberte
položku Systém.
Vyberte vašu krajinu alebo časť sveta, v ktorej sa
momentálne nachádzate, a stlačte tlačidlo OK.
• Vyhľadať kanál
Ak chcete vyhľadať kanál, vyberte položku Vyhľadať
85
vytvorenia. Ak je k dispozícii číslo ESN Netflix, zobrazí
sa aj to.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položky Kanály > Kopírovanie
zoznamu predvolieb kanálov > Kopírovať do
TV a stlačte tlačidlo OK. V prípade potreby zadajte
kód PIN.
5 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie
zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku
USB typu Flash.
Kopírovanie zoznamu kanálov
Ak chcete skopírovať zoznam predvolieb kanálov…
1 - Zapnite televízor. Na tomto televízore by mali byť
nainštalované kanály.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash.
3 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položky Kanály > Kopírovanie
zoznamu predvolieb kanálov a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Kopírovať do USB a stlačte
tlačidlo OK. Pri kopírovaní zoznamu kanálov si od vás
televízor môže vyžiadať kód PIN detskej zámky.
6 - Po ukončení kopírovania odpojte pamäťovú
jednotku USB typu Flash.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Do nainštalovaného televízora
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Do televízora, ktorý je už nainštalovaný
1 - Overte nastavenie krajiny daného televízora. (Ak
chcete toto nastavenie overiť, pozrite si kapitolu
Preinštalovanie všetkých kanálov. Spustite tento
proces, kým nedosiahnete nastavenie pre príslušnú
krajinu. Stlačením tlačidla  BACK zrušte inštaláciu.)
Ak je krajina nastavená správne, pokračujte krokom
č. 2.
Ak nie je nastavená správna krajina, je nutné spustiť
preinštalovanie. Pozrite si kapitolu Preinštalovanie
všetkých kanálov a spustite inštaláciu. Vyberte
správnu krajinu a preskočte vyhľadávanie kanálov.
Inštaláciu dokončite. Po jej ukončení pokračujte
krokom 2.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash,
ktorá obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položky Kanály > Kopírovanie
zoznamu predvolieb kanálov > Kopírovať do
TV a stlačte tlačidlo OK. V prípade potreby zadajte
kód PIN.
5 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie
zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku
USB typu Flash.
Teraz môžete prekopírovaný zoznam kanálov načítať
do iného televízora značky Philips.
Verzia zoznamu kanálov
Pozrite si aktuálnu verziu zoznamu kanálov...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov, následne Aktuálna verzia
a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Načítanie zoznamu kanálov
Do nenainštalovaných televízorov
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Do televízora, ktorý ešte nie je nainštalovaný
1 - Zapojte televízor do elektrickej zásuvky, čím sa
spustí inštalácia, a vyberte požadovanú krajinu a
jazyk. Vyhľadanie kanálov môžete preskočiť.
Inštaláciu dokončite.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash,
ktorá obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
86
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku USB a stlačte tlačidlo OK.
25
Softvér
Identifikácia televízora
1 - Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
jedného z konektorov USB na televízore.
2 - Vyberte položku Zapísať na USB a stlačte
tlačidlo OK. Na pamäťovú jednotku USB typu Flash
sa zapíše identifikačný súbor.
25.1
Aktualizovať softvér
Aktualizácia z Internetu
Prevzatie softvéru
1 - Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
počítača.
2 - Na pamäťovej jednotku USB typu Flash nájdite
súbor update.htm a dvakrát naň kliknite.
3 - Kliknite na položku Poslať ID.
4 - Ak je dostupný nový softvér, prevezmite súbor vo
formáte .zip.
5 - Po prevzatí ho rozbaľte a skopírujte
súbor autorun.upg na pamäťovú jednotku USB typu
Flash. Neumiestňujte ho do priečinka.
Ak je televízor pripojený k internetu, môže sa zobraziť
požiadavka na aktualizáciu softvéru televízora.
Budete potrebovať vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie k internetu. Ak sa toto
hlásenie zobrazí, odporúčame vykonať aktualizáciu.
Keď je na obrazovke zobrazené hlásenie, vyberte
položku Aktualizovať a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Aktualizáciu softvéru môžete vyhľadať aj manuálne.
Aktualizácia softvéru televízora
1 - Pamäťovú jednotku USB typu Flash znova
pripojte k televízoru. Aktualizácia sa spustí
automaticky.
2 - Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút.
Nestláčajte tlačidlo  na televízore ani diaľkovom
ovládaní. Neodpájajte jednotku USB typu Flash.
3 - Po dokončení aktualizácie sa televízor prepne
späť na kanál, ktorý ste predtým sledovali.
Počas aktualizácie softvéru sa nezobrazuje žiadny
obraz, pričom sa televízor vypne a znova zapne.
Môže sa to stať niekoľkokrát. Aktualizácia môže trvať
niekoľko minút. Počkajte, kým sa činnosť televízora
neobnoví. Počas aktualizovania softvéru nestláčajte
vypínač  na televízore ani na diaľkovom ovládaní.
Ak chcete sami vyhľadať aktualizáciu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Aktualizovať
softvér > Vyhľadať aktualizácie a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Internet a stlačte tlačidlo OK.
4 - Televízor na internete vyhľadá aktualizáciu.
5 - Ak je aktualizácia k dispozícii, môžete softvér
ihneď aktualizovať.
6 - Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút.
Nestláčajte tlačidlo  na televízore ani diaľkovom
ovládaní.
7 - Po dokončení aktualizácie sa televízor prepne
späť na kanál, ktorý ste predtým sledovali.
Ak počas aktualizácie nastane výpadok napájania,
neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash od
televízora. Po obnovení napájania bude aktualizácia
pokračovať.
Ak chcete zabrániť neúmyselnej aktualizácii softvéru
televízora, odstráňte súbor autorun.upg z pamäťovej
jednotky USB typu Flash.
25.2
Verzia softvéru
Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru
televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Aktualizovať softvér > Info o
použitom softvéri a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zobrazí sa verzia, poznámky k verzii a dátum
vytvorenia. Ak je k dispozícii číslo ESN Netflix, zobrazí
sa aj to.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
Aktualizácia zo zariadenia USB
Softvér televízora môže byť potrebné aktualizovať.
Budete potrebovať počítač s vysokorýchlostným
pripojením na internet a pamäťovú jednotku USB typu
Flash na nahranie softvéru do televízora. Použite
pamäťovú jednotku USB typu Flash s 500 MB
voľného priestoru. Uistite sa, že je ochrana proti
zápisu vypnutá.
Ak chcete aktualizovať softvér televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Aktualizovať
softvér > Vyhľadať aktualizácie a stlačte
87
25.3
Softvér s otvoreným
zdrojovým kódom
Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným
zdrojovým kódom. Spoločnosť TP Vision Europe B.V.
týmto ponúka možnosť poskytnúť na základe
požiadania kópiu úplného zdrojového kódu pre balíky
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené
autorským právom použité v tomto produkte, pre
ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný
príslušnými licenciami.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia
výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie.
Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite žiadosť v
anglickom jazyku na adresu . . .
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
25.4
Oznámenia
Môžete nastaviť zobrazovanie oznámení o
dostupnosti nového softvéru televízora na prevzatie
alebo iných záležitostiach týkajúcich sa softvéru.
Ak si chcete prečítať tieto oznámenia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktualizovať
softvér > Oznámenia a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak je k dispozícii oznámenie, môžete si ho
prečítať alebo vybrať niektoré z dostupných
oznámení.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla
 (vľavo) ponuku zatvorte.
88
hodny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba
energie závisí od spôsobu použitia televízora.
26
Špecifikácie
** Keď je televízor vypnutý pomocou diaľkového
ovládania a nie je aktívna žiadna funkcia.
26.1
Environmentálne otázky
Koniec používania
Európsky energetický štítok
Likvidácia použitých produktov a batérií
Európsky energetický štítok informuje o triede
energetickej úspornosti tohto výrobku. Čím je trieda
energetickej úspornosti výrobku bližšie k zelenej
farbe, tým menej energie výrobok spotrebuje.
Na štítku nájdete triedu energetickej účinnosti,
priemernú spotrebu energie výrobku počas
používania a priemernú spotrebu energie za 1 rok.
Hodnoty spotreby energie výrobku môžete tiež nájsť
na webovej stránke Philips pre vašu krajinu na adrese
www.philips.com/TV
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou
vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa
dajú recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého
koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento
produkt vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.
Technické údaje produktu
32PFx5500
• Trieda energetickej efektívnosti: A+
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 80 cm/32 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 29 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 42 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,50 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080p
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného
zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.
Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte
takéto produkty s bežným domovým odpadom.
Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete
zabrániť možným negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
40PFx5500
• Trieda energetickej efektívnosti: A+
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 102 cm/40 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 38 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 55 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,50 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080p
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice
EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným
domovým odpadom.
48PFx5500
• Trieda energetickej efektívnosti: A+
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 121 cm/48 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 48 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 70 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,50 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080p
Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného
zberu batérií, pretože správna likvidácia batérií
pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
26.2
Príkon
55PFx5500
• Trieda energetickej efektívnosti: A+
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 139 cm/55 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 63 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 91 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,50 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080p
Technické údaje výrobku podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnejšie
technické údaje k tomuto výrobku nájdete na
adrese www.philips.com/support
Príkon
• Zdroj napájania: AC 220-240V +/-10 %
• Teplota prostredia: 5 °C až 35 °C
* Spotreba energie za rok v kWh je založená na
spotrebe energie televízora, ktorý je spustený 4
89
• Funkcie úspory energie: Ekonomický režim, stlmenie
obrazu (pre rádio), časovač automatického vypnutia,
ponuka ekologických nastavení.
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
Informácie o spotrebe energie nájdete
v kapitole Technické údaje produktu.
Počítačové formáty
Menovitý výkon uvedený na štítku produktu uvádza
jeho spotrebu energie pri bežnom použití v
domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximálny výkon,
uvedený v zátvorkách, sa používa pre účely elektrickej
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7,2).
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1600 x 1200p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
Rozlíšenie (okrem iných)
26.3
Operačný systém
Operačný systém Android:
26.7
Android Lollipop 5.1
Rozmery a hmotnosti
32PFx5500
• bez TV stojana:
Šírka 726,5 mm – Výška 425,4 mm – Hĺbka
63,6 mm – Hmotnosť ±5,15 kg
• s TV stojanom:
Šírka 726,5 mm – Výška 488 mm – Hĺbka 179,2 mm
– Hmotnosť ±6,35 kg
26.4
Prijatie
• Anténny vstup: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC75)
• Pásma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T (terestriálne, anténa) COFDM 2K/8K,
DVB-C (kábel) QAM
• Analógové prehrávanie videa: SECAM, PAL
• Digitálne prehrávanie videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Prehrávanie digitálneho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
40PFx5500
• bez TV stojana:
Šírka 918 mm – Výška 531,5 mm – Hĺbka 63,6 mm –
Hmotnosť ±8,82 kg
• s TV stojanom:
Šírka 918 mm – Výška 594 mm – Hĺbka 213,2 mm –
Hmotnosť ±10,22 kg
48PFx5500
• bez TV stojana:
Šírka 1081,8 mm – Výška 623,4 mm – Hĺbka
77,8 mm – Hmotnosť ±12,4 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1081,8 mm – Výška 685,7 mm – Hĺbka
249,4 mm – Hmotnosť ±13,9 kg
26.5
Typ obrazovky
Diagonálny rozmer obrazovky
• 32PFx5500: 80 cm/32 palcov
• 40PFx5500: 102 cm/40 palcov
• 48PFx5500: 121 cm/48 palcov
• 55PFx5500: 139 cm/55 palcov
55PFx5500
• bez TV stojana:
Šírka 1239,2 mm – Výška 726 mm – Hĺbka 79,2 mm
– Hmotnosť ±15,1 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1239,2 mm – Výška 770,4 mm – Hĺbka
265,6 mm – Hmotnosť ±17,5 kg
Rozlíšenie displeja
• 1920 x 1080p
26.6
Rozlíšenie obrazového
vstupu
26.8
Pripojiteľnosť
Formáty videa
Bočná strana TV
• Vstup HDMI 3 – ARC
• Vstup HDMI 4 – MHL – ARC
• USB 2 – USB 3.0 (modré)
• USB 3 – USB 2.0
• 1 x zásuvka rozhrania Common Interface CI+/CAM
Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
90
• Slúchadlá – stereofónny minikonektor veľkosti
3,5 mm
– Maximálna podporovaná bitová rýchlosť videa
súboru médií je 20 Mbit/s.
– Kodek MPEG-4 AVC (H.264) je podporovaný až do
profilu High Profile na úrovni 5.1.
– Kodek H.265 (HEVC) je podporovaný až do profilu
Main/Main 10 do úrovne 5.1
– Kodek VC-1 je podporovaný až do profilu Advanced
Profile @ L3.
Zadná strana TV
• Audio vstup (DVI do HDMI) – stereofónny
minikonektor veľkosti 3,5 mm
• SCART: Audio L/R, vstup CVBS, RGB
• YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
Spodná časť televízora
• Vstup HDMI 1 – ARC
• Vstup HDMI 2 – ARC
• USB 1 – USB 2.0
• Zvukový výstup – optický Toslink
• Sieť LAN – RJ45
• Anténa (75)
Certifikát Wi-Fi
Tento televízor je kompatibilný so zariadeniami s
certifikáciou Miracast
Podporovaný softvér mediálneho servera (DMS)
• Môžete použiť akýkoľvek softvér mediálneho servera
s certifikáciou DLNA V1.5 (trieda DMS).
• Môžete použiť aplikáciu Philips TV Remote (iOS a
Android) na mobilných zariadeniach.
26.9
Zvuk
Funkčnosť sa môže líšiť v závislosti od možností
daného mobilného zariadenia a použitého softvéru.
• 3D wOOx
• HD Stereo
• Výstupný výkon (RMS): 20 W
• Dolby® Digital Plus
• DTS Premium Sound ™
Smernice ESD
Tento prístroj spĺňa výkonové kritériá B pre ESD. Ak
zariadenie neobnoví činnosť v režime zdieľania v
dôsledku elektrostatického výboja, je potrebný zásah
používateľa.
26.10
Multimédiá
Pripojenia
• USB 2.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (vstavané)
• BT2.1 s EDR a BT4.0 s BLE
Podporované systémy súborov zariadení USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
Mediálne servery, podporované
• Zásobníky: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS,
MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V,
M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Video kodeky: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1,
WMV9
• Audio kodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium
Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (vrátane MP3),
WMA (v2 až v9.2), WMA Pro (v9/v10)
• Titulky:
– Formáty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB),
MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Kódovanie znakov: UTF-8, Stredná Európa a
Východná Európa (Windows-1250), Cyrilika
(Windows-1251), Gréčtina (Windows-1253), Turečtina
(Windows-1254), Západná Európa (Windows-1252)
• Kodeky obrázkov: JPEG, JPS, MPO
• Obmedzenia:
– Maximálna celková podporovaná bitová rýchlosť
súboru médií je 30 Mbit/s.
91
27
27.3
Pomoc a podpora
Riešenie problémov
27.1
Zapnutie a diaľkové ovládanie
Zaregistrujte svoj televízor
TV sa nedá zapnúť
• Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Minútu
počkajte a potom ho znova pripojte.
• Skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený.
Zaregistrujte si svoj televízor a využite množstvo
výhod, medzi ktoré patria úplná podpora (vrátane
preberania súborov), výhradný prístup k informáciám
o nových produktoch, exkluzívne ponuky a zľavy,
šanca vyhrať hodnotné ceny a podieľať sa na
špeciálnych prieskumoch o nových produktoch.
Škrípavý zvuk počas zapínania alebo vypínania
Počas zapínania, vypínania či prepínania televízora
do pohotovostného režimu zaznie z rámu televízora
škrípavý zvuk. Tento zvuk je spôsobený bežným
sťahovaním a rozťahovaním televízora v dôsledku
jeho zohrievania a ochladzovania. Nemá žiadny vplyv
na jeho funkčnosť.
Prejdite na stránku www.philips.com/welcome
27.2
Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie.
Používanie pomocníka
Televízor potrebuje na zapnutie určitý čas. Počas
tohto času nereaguje na diaľkové ovládanie ani
ovládacie prvky na televízore. Ide o bežné
fungovanie.
Ak televízor naďalej nereaguje na diaľkové ovládanie,
môžete pomocou fotoaparátu mobilného telefónu
skontrolovať, či diaľkový ovládač funguje. Prepnite
telefón do režimu fotoaparátu a namierte diaľkový
ovládač na jeho objektív. Ak na diaľkovom ovládači
stlačíte ľubovoľné tlačidlo a cez fotoaparát vidno
bliknutie červenej diódy LED, diaľkové ovládanie
funguje. Je nutné skontrolovať televízor.
Ak žiadne bliknutie nevidno, diaľkové ovládanie môže
byť pokazené alebo môže mať vybité batérie.
Týmto spôsobom nie je možné kontrolovať diaľkové
ovládania, ktoré sú s televízorom bezdrôtovo
spárované.
Súčasťou tohto televízora je Pomocník na
obrazovke  .
Zobrazenie Pomocníka
Stlačením tlačidla  (modré) priamo otvorte funkciu
Pomocník. V Pomocníkovi sa automaticky otvorí
kapitola, ktorá najbližšie súvisí s tým, čo práve robíte
alebo čo je na televízore vybrané. Abecedne
zoradené témy zobrazíte stlačením farebného
tlačidla  Kľúčové slová .
Ak chcete funkciu Pomocník prehliadať ako knihu,
vyberte položku Kniha.
 Pomocníka je možné otvoriť aj v domovskej
ponuke alebo ponuke televízora.
Pred vykonaním pokynov uvedených v Pomocníkovi
musíte Pomocníka zatvoriť.
Ak chcete funkciu Pomocník zatvoriť, stlačte farebné
tlačidlo  Zavrieť .
Televízor sa po zobrazení spúšťacej obrazovky
Philips prepne naspäť do pohotovostného režimu
Keď je televízor v pohotovostnom režime, zobrazí sa
spúšťacia obrazovka Philips a následne sa televízor
vráti do pohotovostného režimu. Ide o bežné
fungovanie. Keď televízor odpojíte a znova pripojíte k
zdroju napájania, spúšťacia obrazovka sa zobrazí pri
ďalšom spustení. Televízor spustíte
z pohotovostného režimu stlačením tlačidla  na
diaľkovom ovládaní alebo na televízore.
Pri niektorých činnostiach, ako (napríklad používanie
teletextu) majú farebné tlačidlá špecifické funkcie a
nemožno pomocou nich otvoriť Pomocníka.
Pomocník televízora na vašom tablete, inteligentnom
telefóne alebo počítači
V záujme jednoduchšieho čítania dlhších pokynov si
môžete Pomocníka k televízoru prevziať vo formáte
PDF, ktorý je možné prehliadať na smartfónoch,
tabletoch či počítačoch. Prípadne si príslušnú stránku
pomocníka môžete vytlačiť pomocou počítača.
Pomocníka (návod na použitie) si môžete prevziať na
adrese www.philips.com/support
Svetlo pohotovostného režimu stále bliká
Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Počkajte
5 minút a znova ho pripojte. Ak svetlo znova začne
blikať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o
spotrebiteľov televízorov Philips.
MTK_v52_20170329
92
Obrazový signál z rôznych zariadení sa nemusí na
obrazovke zobrazovať správne. Skontrolujte obrazový
výstup pripojeného zariadenia.
Kanály
Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály
Obraz počítača nie je stabilný
V technických špecifikáciách skontrolujte, či televízor
podporuje vysielanie DVB-T alebo DVB-C vo vašej
krajine.
Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a je
vybraná správna sieť.
Skontrolujte, či počítač využíva podporované
rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
Zvuk
Predtým nainštalované kanály sa nenachádzajú v
zozname kanálov
Žiadny zvuk alebo slabá kvalita zvuku
Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.
Ak sa nepodarí zachytiť žiadny zvukový signál,
televízor automaticky vypne zvukový výstup – to
neznamená, že nefunguje správne.
Obraz
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia zvuku.
• Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
• Skontrolujte, či hlasitosť nie je stlmená alebo
nastavená na nulu.
• Skontrolujte, či je zvukový výstup televízora
pripojený k zvukovému vstupu systému domáceho
kina.
Zvuk musí počuteľne znieť z reproduktorov systému
domáceho kina.
• Niektoré zariadenia vyžadujú manuálne zapnutie
zvukového výstupu HDMI. Ak je zvukové rozhranie
HDMI už povolené, no stále nepočuť žiadny zvuk,
skúste zmeniť digitálny formát zvuku na hodnotu PCM
(impulzová kódová modulácia). Pokyny nájdete v
dokumentoch priložených k danému zariadeniu.
Žiadny obraz/deformovaný obraz
• Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
• Skontrolujte, či je ako zdroj zobrazenia vybrané
správne zariadenie.
• Skontrolujte, či je externé zariadenie alebo zdroj
správne pripojený.
Zvuk a žiadny obraz
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
Slabý príjem antény
• Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
• Reproduktory, neuzemnené zvukové systémy,
neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké objekty
môžu mať vplyv na kvalitu príjmu. Ak je to možné,
skúste zvýšiť kvalitu príjmu otočením antény alebo
posunutím zariadení ďalej od televízora.
• Ak je príjem slabý len pre jeden kanál, dolaďte tento
kanál.
HDMI a USB
HDMI
• V dôsledku podpory protokolu HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) môže prísť k
predĺženiu času, za ktorý televízor zobrazí obsah zo
zariadení s rozhraním HDMI.
• Ak televízor nerozpozná zariadenie HDMI a
nezobrazí sa žiadny obraz, prepnite zdroj z jedného
zariadenia na iné a späť.
• Ak prichádza k opakovanému rušeniu zvuku,
skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia výstupu
zo zariadenia HDMI.
• Ak používate adaptér z HDMI na DVI alebo kábel z
HDMI na DVI, uistite sa, že je ku konektoru AUDIO IN
(iba minikonektor) pripojený samostatný zvukový
kábel, ak je takýto konektor k dispozícii.
Slabý zvuk zariadenia
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
Nastavenia obrazu sa po chvíli zmenia
Skontrolujte, či je položka Umiestnenie nastavená
na hodnotu Doma . V tomto režime môžete
nastavenia meniť a ukladať.
Zobrazuje sa panel s reklamou
Skontrolujte, či je položka Umiestnenie
na hodnotu Doma .
nastavená
Funkcia HDMI EasyLink nefunguje
• Skontrolujte, či sú všetky zariadenia HDMI
kompatibilné so štandardom HDMI-CEC. Funkcie
systému EasyLink fungujú iba pri zariadeniach, ktoré
sú kompatibilné so štandardom HDMI-CEC.
Obraz veľkosťou nezodpovedá obrazovke
Skúste nastaviť iný formát obrazu.
Formát obrazu sa pri rôznych kanáloch mení
Vyberte iný formát obrazu ako automatický.
Nezobrazuje sa žiadna ikona hlasitosti
• Keď je pripojené zvukové zariadenie s podporou
štandardu HDMI-CEC alebo upravujete hlasitosť
Obraz je nesprávne umiestnený
93
zariadenia pomocou diaľkového ovládania televízora,
tento jav je bežný.
Nezobrazujú sa fotografie, videá ani hudba zo
Bluetooth, informujte sa o kvalite jeho
synchronizácie zvuku a obrazu. Nie všetky zariadenie
Bluetooth umožňujú optimálnu funkčnosť. Poraďte sa
s predajcom.
zariadenia USB
• Skontrolujte, či je na zariadení USB nastavená
podpora použitia ako veľkokapacitného úložného
zariadenia tak, ako je uvedené v dokumentácii
daného úložného zariadenia.
• Skontrolujte, či je úložné zariadenie USB
kompatibilné s televízorom.
• Skontrolujte, či televízor podporuje dané obrazové a
zvukové súbory.
Súbory sa cez rozhranie USB prehrávajú
Nesprávny jazyk ponuky
Nesprávny jazyk ponuky
Zmeňte jazyk späť na požadovaný.
1 - Stlačte tlačidlo  (kruhové tlačidlo nad
tlačidlom OK).
2 - Vyberte ikonu  (Nastavenie) a stlačte
tlačidlo OK.
3 - 5-krát stlačte tlačidlo  (dole).
4 - 3-krát stlačte tlačidlo  (vpravo), vyberte
požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
prerušovane
• Charakteristiky prenosu úložného zariadenia USB
môžu mať vplyv na prenosovú rýchlosť údajov do
televízora, čím prichádza k zhoršeniu kvality
prehrávania.
Wi-Fi, internet a Bluetooth
27.4
Online pomoc
Sieť Wi-Fi sa nenašla alebo je rušená
• Bezdrôtovú sieť môžu rušiť mikrovlnné rúry, telefóny
s technológiou DECT alebo iné zariadenia
používajúce štandard Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti
televízora.
• Skontrolujte, či brány firewall vo vašej sieti umožňujú
prístup k bezdrôtovému pripojeniu televízora.
• Ak bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nefunguje
správne, skúste použiť káblové pripojenie siete.
Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa televízora
Philips, obráťte sa na našu online podporu. Môžete
zvoliť svoj jazyk a zadať modelové číslo produktu.
Prejdite na lokalitu www.philips.com/support .
Na lokalite podpory nájdete telefónne číslo, ktoré
vám umožní sa s nami kontaktovať vo vašej krajine,
ale aj odpovede na často kladené otázky (FAQ). V
niektorých krajinách je možné komunikovať priamo s
niektorým z našich spolupracovníkov a klásť otázky
buď priamo, alebo prostredníctvom e-mailu.
Môžete prevziať nový softvér televízora alebo
príručku, ktorú môžete následne otvoriť v počítači.
Nefunguje internet
• Ak je smerovač správne pripojený, skontrolujte
pripojenie smerovača na internet.
Pripojenie k počítaču a na internet je pomalé
• Pozrite si návod na používanie bezdrôtového
smerovača, kde nájdete informácie o dosahu v
interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch
ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
• Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie na internet.
27.5
Podpora a opravy
DHCP
• Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) smerovača. Funkcia DHCP by
mala byť zapnutá.
Ak potrebujete pomoc alebo vykonať opravu, môžete
zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o
zákazníkov vo vašej krajine. Naši servisní technici sa
v prípade potreby postarajú o opravu.
Pripojenie cez rozhranie Bluetooth sa prerušilo
• Umiestnite bezdrôtový reproduktor v okruhu 5
metrov od televízora.
• Na miestach so zvýšeným výskytom bezdrôtových
signálov, ako sú napríklad domácnosti s viacerými
bezdrôtovými smerovačmi, môže dochádzať k
problémom s bezdrôtovým pripojením. Smerovač a
bezdrôtový reproduktor umiestnite čo najbližšie k
televízoru.
Synchronizácia zvuku a obrazu pri použití rozhrania
Telefónne číslo nájdete v tlačenej dokumentácii k
televízoru.
Prípadne navštívte našu webovú
lokalitu www.philips.com/support a v prípade
potreby vyberte vašu krajinu.
 Aplikácia podpory
Rovnako môžete vyhľadať aplikáciu Podpora
v riadku Aplikácie domovskej ponuky.
Otvorte túto aplikáciu, kde nájdete telefónne číslo,
pomocou ktorého sa s nami môžete skontaktovať.
Bluetooth
• Než zakúpite bezdrôtový reproduktor s rozhraním
94
Číslo modelu a sériové číslo televízora
Môžu vás požiadať o uvedenie čísla modelu a
sériového čísla televízora. Tieto čísla nájdete na štítku
na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo
spodnej strane televízora.
 Výstraha
Nepokúšajte sa televízor opraviť sami. Mohli by ste si
spôsobiť ťažké zranenie, neopraviteľné poškodenie
televízora či ukončenie platnosti záruky.
95
28
Riziko poranenia osôb alebo
poškodenia televízora
Bezpečnosť a
údržba
• Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg (55 libier)
musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
• Ak chcete televízor umiestniť na stojan, používajte
iba dodaný stojan. Televízor na stojan bezpečne
upevnite.
Televízor umiestnite na hladký vodorovný povrch,
ktorý udrží hmotnosť televízora a stojana.
• Pri montáži na stenu sa uistite, že nástenná konzola
bezpečne unesie hmotnosť televízora. Spoločnosť TP
Vision nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu
montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, zranenie
alebo poškodenie.
• Niektoré časti výrobku sú vyrobené zo skla. Preto s
televízorom manipulujte opatrne, aby ste predišli
zraneniu alebo poškodeniu.
28.1
Bezpečnosť
Dôležité!
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste im
porozumeli. Ak sa nebudete riadiť uvedenými
pokynmi a dôjde pritom k poškodeniu televízora,
záruka sa na takéto poškodenie nebude vzťahovať.
Riziko poškodenia televízora!
Riziko požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom
Pred pripojením televízora k elektrickej zásuvke
skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s
hodnotou uvedenou na zadnej strane televízora.
Televízor nikdy nepripájajte k napájacej zásuvke s
odlišným napätím.
• Televízor nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do
blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s
tekutinami, ako napríklad vázy.
V prípade, že príde k rozliatiu tekutín na televízor
alebo do televízora, televízor ihneď odpojte od
elektrickej zásuvky.
Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov televízorov
Philips a požiadajte o kontrolu televízora.
• Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie nikdy
nevystavujte nadmernému teplu. Nikdy ich
neumiestňujte do blízkosti horiacich sviečok,
otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy
nevkladajte predmety.
• Nikdy neukladajte ťažké predmety na napájací
kábel.
• Dbajte na to, aby na elektrické zástrčky nepôsobila
nadmerná sila. Uvoľnené zástrčky môžu spôsobiť
iskrenie alebo požiar. Uistite sa, že pri otáčaní
obrazovky sa napájací kábel nadmerne nenapína.
• Pri odpájaní televízora od elektrickej siete je nutné
odpojiť sieťovú zástrčku televízora. Pri odpájaní
napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie
za kábel. Uistite sa, že máte vždy voľný prístup k
sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a elektrickej
zásuvke.
Riziko poranenia detí
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor
neprevrátil a neporanil deti:
• Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý
látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
• Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez
okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.
• Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok
(napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj
televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
• Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na
nábytok, na ktorom je umiestnený televízor.
Riziko prehltnutia batérií!
Diaľkové ovládanie môže obsahovať batérie
mincového typu, ktoré môžu malé deti veľmi ľahko
prehltnúť. Uchovávajte tieto batérie vždy mimo
dosahu detí.
Riziko prehriatia
Televízor nikdy neumiestňujte do tesného priestoru.
Okolo televízora vždy nechajte voľné miesto najmenej
10 cm (4 palce) na vetranie. Dbajte na to, aby závesy
ani iné predmety nezakrývali vetracie otvory na
televízore.
96
Búrky s bleskami
Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a
antény.
Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
Riziko poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel
nastavených na vysokú hlasitosť.
Nízke teploty
Ak sa televízor prepravuje pri teplote nižšej ako 5 °C
(41 °F), pred pripojením k elektrickej zásuvke ho
vybaľte a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne
teplotu v miestnosti.
Vlhkosť
V zriedkavých prípadoch, v závislosti od teploty a
vlhkosti, môže na vnútornej strane predného skla
televízora dochádzať k nepatrnej kondenzácii (pri
niektorých modeloch). Ak tomu chcete predísť,
nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu,
teplu ani extrémnej vlhkosti. Ak dôjde ku kondenzácii,
tento jav sám zmizne, keď necháte televízor niekoľko
hodín zapnutý.
Skondenzovaná vlhkosť nepoškodí televízor ani
nespôsobí jeho poruchu.
28.2
Starostlivosť o obrazovku
• Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte, neškriabte ani
neudierajte na ňu žiadnym predmetom.
• Pred čistením televízor odpojte.
• Televízor a rám čistite mäkkou vlhkou handričkou.
Utierajte ho jemne. Nedotýkajte sa diód LED funkcie
Ambilight na zadnej strane televízora. Na čistenie
televízora nikdy nepoužívajte látky ako alkohol,
chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre
domácnosť.
• Aby sa predišlo vzniku deformácií a vyblednutiu
farieb, čo najskôr utrite kvapky vody.
• V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým
obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú
zobrazené na obrazovke dlhý čas. Statické obrazy sú
ponuky na obrazovke, čierne pruhy, zobrazenie času
a pod. Ak musíte používať statické obrazy, znížte
kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k jej
poškodeniu.
97
televízoru. Prípadne navštívte našu webovú
lokalitu www.philips.com/support a v prípade
potreby vyberte vašu krajinu. Nárok na záruku zaniká
vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných
v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov
montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo
nepovoľujú.
29
Podmienky
používania
29.1
Charakteristické vlastnosti obrazových bodov
Tento produkt LCD/LED má vysoký počet farebných
obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje
minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov,
sa na obrazovke môžu nepretržite zobrazovať čierne
body alebo jasné svetelné body (červené, zelené
alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v
rámci bežných priemyselných noriem), ktorá
neznamená poruchu.
Podmienky používania –
televízor
2015 © TP Vision Europe B.V. Všetky práva
vyhradené.
Tento produkt uviedla na trh spoločnosť TP Vision
Europe B.V. alebo niektorá z jej pridružených
spoločností, ďalej len „TP Vision“, ktorá je výrobcom
tohto produktu. Spoločnosť TP Vision vystupuje ako
ručiteľ voči televízoru, ku ktorému je táto príručka
priložená. Názov Philips a logo spoločnosti Philips sú
registrované obchodné značky spoločnosti
Koninklijke Philips N.V.
Vyhlásenie o zhode CE
Tento produkt je v súlade so základnými
požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami
smernice 2006/95/ES (Nízke napätie), 2004/108/ES
(EMC) a 2011/65/EÚ (ROHS).
Súlad s normou o elektromagnetických poliach
Spoločnosť TP Vision vyrába a predáva množstvo
produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako
akékoľvek elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať
elektromagnetické signály. Jednou z hlavných
obchodných zásad spoločnosti TP Vision je
zabezpečiť všetky potrebné opatrenia na ochranu
zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov
s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné
požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s
normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí
(EMF), ktoré platili v čase výroby produktov.
Špecifikácie podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú
majetkom spoločnosti Koninklijke Philips N.V alebo
ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť TP Vision si
vyhradzuje právo na zmenu výrobkov kedykoľvek bez
toho, aby musela upraviť staršie zásoby.
Písomné materiály pribalené k tomuto televízoru
a príručka uložená v pamäti televízora alebo
prevzatá z webovej lokality spoločnosti
Philips www.philips.com/support sa považujú za
zodpovedajúce na určené používanie tohto systému.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
zodpovedajúci na určené používanie tohto systému.
Ak sa produkt alebo jeho individuálne moduly či
postupy používajú na iné účely, ako sú uvedené v
tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich
oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť TP Vision
zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z
patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa žiadna
ďalšia záruka. Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tohto
dokumentu ani za problémy zapríčinené jeho
obsahom. Chyby nahlásené spoločnosti Philips budú
čo najrýchlejšie opravené a uverejnené na stránke
podpory spoločnosti Philips.
Spoločnosť TP Vision je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a
predávať produkty, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé
účinky na zdravie. Spoločnosť TP Vision potvrdzuje,
že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa
ich určeného účelu, sú bezpečné na používanie, a to
v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v
súčasnosti dostupné. Spoločnosť TP Vision zohráva
aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF
a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať
ďalší vývoj v štandardizácii a čo najskôr integrovať
tieto poznatky v jej produktoch.
29.2
Podmienky záruky – riziko poranenia, poškodenia
televízora alebo zrušenia platnosti záruky!
Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami. Televízor
a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným
výrobcom. Výstražný štítok na zadnej strane
televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nikdy nedemontujte kryt televízora. Ak je potrebný
servis alebo oprava, vždy sa obráťte na službu
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
Telefónne číslo nájdete v tlačenej dokumentácii k
Podmienky používania –
televízor Smart TV
Môžete si prečítať podmienky používania, zásady
ochrany osobných údajov a tiež nastaviť nastavenia
súkromia vášho televízora Smart TV.
Ak si chcete otvoriť stránku s podmienkami
používania Smart TV…
98
1 - Stlačením tlačidla  HOME otvorte domovskú
ponuku.
2 - Výberom
položky  Aplikácie otvorte Aplikácie.
3 - Vyberte položku Podpora.
29.3
Podmienky používania –
galéria aplikácií Philips
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Podmienky používania, galéria
aplikácií.
99
30
30.4
Autorské práva
DTS Premium Sound ™
30.1
MHL
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL sú
obchodné známky spoločnosti MHL, LLC.
DTS Premium Sound ™
Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete na
adrese http://patents.dts.com. Vyrobené na základe
licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited.
DTS, príslušný symbol, DTS a DTS spolu s týmto
symbolom sú registrovanými ochrannými známkami,
pričom kanál DTS 2.0 je ochrannou známkou
spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené.
30.2
HDMI
30.5
Microsoft
HDMI®
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch
a iných krajinách.
Windows Media
Windows Media je registrovaná ochranná známka
alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
30.3
Microsoft PlayReady
Dolby Digital Plus
Vlastníci obsahu využívajú technológiu Microsoft
PlayReady™ na prístup k obsahu s cieľom ochrany
svojho intelektuálneho vlastníctva vrátane obsahu
chráneného autorskými právami.
Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na
prístup k obsahu s ochranou PlayReady alebo
WMDRM. Ak zariadenie nedokáže správne
implementovať obmedzenia používania obsahu,
majitelia obsahu môžu spoločnosť Microsoft požiadať
o odobratie schopnosti zariadenia používať obsah s
ochranou PlayReady. Tento postup neovplyvní
nechránený obsah ani obsah chránený inými
technológiami na kontrolu prístupu. Majitelia obsahu
môžu na prístup k ich obsahu vyžadovať aktualizáciu
technológie PlayReady. Ak túto aktualizáciu
nepovolíte, nebudete môcť získať prístup k obsahu,
ktorý túto aktualizáciu vyžaduje.
Dolby®
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
100
30.6
Wi-Fi Alliance
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú
registrované ochranné známky organizácie Wi-Fi
Alliance.
30.7
Kensington
(Ak sa používa)
Kensington a Micro Saver sú obchodné známky
spoločnosti ACCO World Corporation registrované v
Spojených štátoch amerických s vydanými
registráciami a aplikáciami vo fáze schvaľovania v
iných krajinách po celom svete.
30.8
Ostatné ochranné známky
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
101
Index
A
I
Aktuálny obsah na televízore 44
Anténa, ručná inštalácia 85
Aplikácie 51
Automatická aktualizácia kanálov 83
Automatické vypnutie 26
Automatické vyrovnávanie hlasitosti 70
Incredible Surround 70
Interaktívny TV 38
Interaktívny TV, informácie 37
Inštalácia siete 8
Inštalácia televízora 84
B
iTV 37
Basy 70
Bezdrôtová sieť 8
Bezdrôtové audio 72
Bezdrôtové reproduktory, informácie 72
Bezdrôtové reproduktory, výber 72
Bezpečnostné pokyny 96
Bluetooth 20
Bluetooth, odstránenie zariadenia 20
Bluetooth, spárovanie 20
Bluetooth, výber zariadenia 20
Bluetooth, zariadenia 20
I
J
Jazyk textu, sekundárny 37
Jazyk textu, základný 37
Jazyk titulkov 33
Jazyk titulkov, sekundárne 33
Jazyk titulkov, základné 33
Jazyk zvuku 34
Jazyk zvuku, sekundárny 34
Jazyk zvuku, základný 34
K
Google Play Store 52
Kanál 31
Kanál, automatická aktualizácia kanálov 83
Kanál, inštalácia z antény 83
Kanál, inštalácia z káblovej TV 83
Kanál, manuálna aktualizácia kanálov 83
Kanál, možnosti 33
Kanál, preinštalovanie 83
Kanál, prepnutie na kanál 32
Kanál, TV program 39
Kanál, vekové obmedzenie 32
Kanály, sledovať dva kanály 64
Káblová sieť 9
Káblová TV, ručná inštalácia 85
Klávesnica USB 23
Klávesnica USB, pripojenie 23
Koniec používania 89
Kontaktovanie spoločnosti Philips 94
Kontrast 65
Kontrast podsvietenia 65
Kontrast, dokonalý kontrast 67
Kontrast, dynamický kontrast 67
Kontrast, kontrast obrazu 67
Kontrast, režim kontrastu 67
Kontrast, svetlosť 68
Kontrola spotreby energie 72
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov 85
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov, aktuálna verzia 86
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov, kopírovanie 86
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov, načítanie 86
Kvalita príjmu 85
H
L
HbbTV 38
HDMI MHL 13
HDMI, ARC 13
Herná konzola, pripojenie 21
Herný ovládač, pripojenie 22
Hlasitosť v slúchadlách 71
Hlasové vyhľadávanie 29
Hra alebo počítač 50
Hra alebo počítač, nastavenie 66
Likvidácia televízora a batérií 89
Logá kanálov 74
C
CAM, modul podmieneného prístupu 16
CI+ 16
D
Detský zámok 75
Diaľkové ovládanie a batérie 30
Digitálny teletext 36
DMR, Digital Media Renderer 10
Domovská ponuka 46
DVB (Digital Video Broadcast) 84
DVD prehrávač 19
E
Easy Link 14
EasyLink, Diaľkové ovládanie 14
EasyLink, zapnutie a vypnutie 14
Eko nastavenia 72
Európske ekologické označenie 89
F
Farba 65
Farba, vlastná farebná teplota 66
Farba, zvýšenie sýtosti farieb 66
Farby, farebná teplota 66
Formát zvukového výstupu 18
Fotoaparát, pripojenie 24
Fotografie, videá a hudba 58
G
M
Médiá 58
Mediálne súbory, z jednotky USB 58
Mediálne súbory, z počítača alebo zariadenia NAS 58
Mediálne súbory, z cloudového úložiska 58
Miracast™, zapnutie 62
Možnosti kanála 33
102
Multi View 64
N
Nahrávanie 41
Nahrávanie, údaje TV programu 39
Nastavenia systému Android 11
Nastavenia výstupu zvuku 18
Názov televíznej siete 9
O
Obraz v obraze 64
Obraz, farba 65
Obraz, formát obrazu 68
Obraz, formát obrazu, rozšírený 68
Obraz, formát obrazu, základný 68
Obraz, kontrast podsvietenia 65
Obraz, ostrosť 66
Obraz, rýchle nastavenia 69
Odchýlka zvukového výstupu 18
Oneskorenie zvukového výstupu 18
Opraviť 94
Optický zvukový výstup, tipy 15
Ostrosť 66
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov 68
Ostrosť, redukcia šumu 68
Ostrosť, Super Resolution 68
Oznámenia 88
P
Pamäť internetu, vymazanie 9
Pamäťová jednotka USB typu Flash, pripojenie 24
Pevný disk USB, inštalácia 22
Pevný disk USB, priestor na disku 22
Podmienky používania 98
Podmienky používania, galéria aplikácií 12
Podpora online 94
Podpora, online 94
Pohotovostný režim 26
Počítač, pripojenie 25
Prístupová karta, CAM 16
Prehrávač diskov Blu-ray, pripojenie 19
Preinštalovanie televízora 84
Pripojenie antény 7
Pripojenie HDMI, DVI 15
Pripojenie napájania 6
Pripojenie SCART, rady 15
Pripojenie YPbPr, rady 15
Problémy 92
Problémy, diaľkové ovládanie 92
Problémy, HDMI 93
Problémy, jazyk ponuky 94
Problémy, kanály 93
Problémy, obraz 93
Problémy, pripojenie, internet 94
Problémy, pripojenie, Wi-Fi 94
Problémy, USB 93
Problémy, zvuk 93
Programy, odporúčania 44
R
Redukcia MPEG artefaktov 68
Redukcia šumu 68
Reproduktory, bezdrôtové 72
Režim sieťovej frekvencie 84
Rodičovská zámka 32
Rozhlasové stanice 31
S
Sieť, bezdrôtové pripojenie 8
Sieť, káblová 9
Sieť, nastavenia 9
Sieť, názov televíznej siete 11
Sieť, pripojenie 8
Sieť, statická adresa IP 9
Sieť, vymazanie pripojenie Wi-Fi Miracast 10
Sieť, Wi-Fi Smart Screen 10
Sieť, WoWLAN 10
Sieť, WPS 8
Sieť, WPS s kódom PIN 8
Sieť, zapnúť sieť Wi-Fi 10
Sieť, zobrazenie nastavení 9
Sieťová frekvencia 84
Slúchadlá, pripojenie 21
Sledovanie televízie 32
Snímanie frekvencie 84
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom 88
Softvér, aktualizácia 87
Správa o aktualizácii kanálov 83
Sprievodca pripojením 13
Starostlivosť o obrazovku 97
Starostlivosť o zákazníkov 94
Surround režim 70
Svetlosť 68
Synchronizácia videa so zvukom 18
Synchronizácia zvuku a videa 18
Systém domáceho kina, problémy 19
Systém domáceho kina, viackanálový zvuk 18
Systém domáceho kina, vyrovnanie hlasitosti 18
Systém domáceho kina, zvuk 71
T
Technické údaje produktu 89
Teletext 36
Televízia na požiadanie 44
Testovať príjem 85
Titulky 33
Tlačidlá na televízore 26
TV program 39
TV program, údaje a informácie 39
TV program, pripomienka 40
TV reproduktory 71
U
Umiestnenie, umiestnenie televízora 6
Umiestnenie, vzdialenosť pri sledovaní 6
Univerzálny prístup 78
Univerzálny prístup, Osoby so zhoršeným sluchom 79
Univerzálny prístup, Reproduktory/slúchadlá 79
Uzamknutie aplikácií 53
V
Výber videa 34
Výšky 70
Vekové obmedzenie 32
Veľkosť kroku frekvencie 84
Video na vyžiadanie 45
Videokamera, pripojenie 24
Vymazanie pripojenia Miracast 10
Vymazať pamäť internetu 11
Vyrovnanie zvukového výstupu 18
W
Wi-Fi 8
WoWLAN 10
Z
103
Zapnutie 26
Zaregistrujte svoj výrobok 92
Zásuvka rozhrania Common Interface 16
Zhoršený sluch 79
Zhoršený sluch 78
Zhoršený zrak 78
Zoznam kanálov 31
Zoznam kanálov, filtrovanie 31
Zoznam kanálov, informácie 31
Zoznam kanálov, otvoriť 31
Zoznam kanálov, vyhľadávanie 32
Zrak. postihnutí 79
Zvuk, automatické vyrovnávanie hlasitosti 70
Zvuk, basy 70
Zvuk, Clear Sound 70
Zvuk, hlasitosť v slúchadlách 71
Zvuk, Surround režim 70
Zvuk, výšky 70
Zvuková stopa s komentárom 79
Zvukový popis 79
Š
Štýl obrazu 65
Štýl zvuku 69
Č
Časovač vypnutia 26
Časovač vypnutia 26
Čistý zvuk 70
104
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
105
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising