Philips | 65PUS8601/12 | Owner's Manual | Philips 8600 series Ultra tenký TV s rozlíš. 4K UHD so sys. Android™ 65PUS8601/12 Používateľská príručka

Philips 8600 series Ultra tenký TV s rozlíš. 4K UHD so sys. Android™ 65PUS8601/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
8601 series
www.philips.com/welcome
Návod na použitie
55PUS8601
65PUS8601
Obsah
1 Prehliadka televízora
1.1 Televízor Ultra HD
4
1.2 Televízor Philips so systémom Android
1.3 Sledovanie kanálov
4
1.4 Používanie aplikácií
4
1.5 Hranie hier
5
1.6 Požičanie filmu
5
1.7 Pozastavenie TV vysielania a nahrávanie
1.8 Smartfóny a tablety
5
1.9 Ambilight
5
1.10 Pripojenie cez Bluetooth
5
2 Inštalácia
7.2
7.3
7.4
7.5
4
4
8 TV program
5
2.1 Prečítajte si o bezpečnosti
7
2.2 Upevnenie televízora na stojan alebo stenu
2.3 Rady týkajúce sa umiestnenia
7
2.4 Napájací kábel
7
2.5 Kábel antény
8
2.6 Satelitná anténa
8
9.1 Nahrávanie
47
9.2 Pozastavenie TV
11 Domovská ponuka
18
54
54
13 Netflix
55
14 Zdroje
56
54
14.1 Prepnutie na televízny vstup
56
14.2 Možnosti televíznych vstupov
56
14.3 Názov a typ zariadenia
56
14.4 Hra alebo počítač
56
14.5 Opätovné prehľadávanie pripojení
23
4.10 Slúchadlá
24
4.11 Herná konzola
25
4.12 Herný ovládač
25
4.13 Pevný disk USB
26
4.14 Klávesnica USB
27
4.15 USB jednotka Flash
27
4.16 Fotoaparát
28
4.17 Videokamera
28
4.18 Počítač
28
15 Aplikácie
16 Hranie
30
30
Jas loga Philips
30
Tlačidlá na televízore
30
Časovač vypnutia
30
Časovač vypnutia
31
17 Internet
6.1 Prehľad tlačidiel
32
6.2 Dotykový ovládač
33
6.3 Hlas
33
6.4 Klávesnica
34
6.5 Diaľkové ovládanie, párovanie
6.6 Infračervený snímač
36
6.7 Batérie
36
6.8 Čistenie
36
63
64
17.1 Spustenie internetu
17.2 Možnosti na internete
32
60
63
16.1 Čo potrebujete
63
16.2 Herné ovládače
63
16.3 Hranie hry
63
16.4 Ideálne nastavenia pre hry
5.1 Zapnutie, pohotovostný režim alebo vypnutie
57
58
15.1 Informácie o aplikáciách
58
15.2 Google Play
58
15.3 Galéria aplikácií
59
15.4 Spustenie a zastavenie aplikácie
15.5 Uzamknutie aplikácií
60
15.6 Správa aplikácií
61
15.7 Odkladanie
61
5 Zapínanie a vypínanie
7.1 Zoznamy kanálov
52
52
12.1 Informácie o ponuke televízora
12.2 Otvorenie ponuky televízora
4.9 Stojany na bezdrôtové reproduktory PTA860
7 Televízne kanály
52
12 Ponuka televízora
15
6 Diaľkové ovládanie
50
11.1 Informácie o domovskej ponuke
11.2 Otvorenie domovskej ponuky
11.3 Vyhľadávanie a hlas
52
11.4 Obmedzený profil
52
22
5.2
5.3
5.4
5.5
50
10.1 O funkcii Najlepší výber
50
10.2 Aktuálny obsah na televízore
10.3 Televízia na požiadanie
50
10.4 Video na vyžiadanie
51
7
47
48
10 Najlepší výber
13
4.1 Informácie o pripojení
15
4.2 Rozhranie CAM s prístupovou kartou – CI+
4.3 Prijímač set-top box
19
4.4 Systém domáceho kina (HTS)
20
4.5 Telefóny a tablety
22
4.6 Prehrávač diskov Blu-ray
22
4.7 DVD prehrávač
22
4.8 Bluetooth – Reproduktory a herné ovládače
45
9 Nahrávanie a pozastavenie TV
3 Pripojenie televízora so systémom Android
10
4 Pripojenie zariadení
45
8.1 Čo potrebujete
45
8.2 Údaje TV programu
45
8.3 Používanie TV programu
7
3.1 Sieť a internet
10
3.2 Konto Google
12
3.3 Galéria aplikácií Philips
Sledovanie kanálov
38
Obľúbené kanály
40
Teletext
42
Interaktívny TV
43
64
64
18 Vaše videá, fotografie a hudba
18.1 Pomocou rozhrania USB
65
18.2 Z počítača alebo zariadenia NAS
18.3 Z cloudovej úložnej služby
65
18.4 Prehrávanie videí
65
18.5 Prezeranie fotografií
66
18.6 Prehrávanie hudby
66
36
37
19 Smartfóny a tablety
37
2
68
65
65
68
19.1 Aplikácia Philips TV Remote
19.2 Google Cast
68
19.3 AirPlay
68
19.4 MHL
68
20 Ambilight
Index
70
20.1 Štýl funkcie Ambilight
70
20.2 Vypnutie funkcie Ambilight
20.3 Nastavenia funkcie Ambilight
21 Multi View
70
70
71
71
21.1 Otvorenie zobrazenia Multi View
21.2 Teletext a televízia
71
22 Nastavenie
72
72
22.1 Často používané nastavenia
22.2 Obraz
72
22.3 Zvuk
77
22.4 Ambilight
80
22.5 Eko nastavenia
83
22.6 Všeobecné nastavenia
84
22.7 Jazyk, región a hodiny
86
22.8 Univerzálny prístup
87
22.9 Detský zámok
88
22.10 Bezdrôtové pripojenie a sieť
22.11 Nastavenia systému Android
23 Inštalácia kanálov
89
90
91
91
23.1 Inštalácia z antény/káblovej TV
23.2 Inštalácia satelitu
95
24 Softvér
100
24.1 Aktualizovať softvér
100
24.2 Verzia softvéru
100
24.3 Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
24.4 Oznámenia
101
25 Špecifikácie
100
102
25.1 Environmentálne otázky
102
25.2 Príkon
102
25.3 Technické údaje produktu
102
25.4 Operačný systém
102
25.5 Prijatie
102
25.6 Displej
103
25.7 Rozmery a hmotnosti
103
25.8 Pripojiteľnosť
104
25.9 Zvuk
104
25.10 Multimédiá
104
26 Pomoc a podpora
105
26.1 Zaregistrujte svoj televízor
105
26.2 Používanie pomocníka
105
26.3 Riešenie problémov
105
26.4 Online pomoc
107
26.5 Podpora a opravy
108
27 Bezpečnosť a údržba
109
27.1 Bezpečnosť
109
27.2 Čistenie
110
28 Podmienky používania
111
28.1 Podmienky používania – televízor
111
28.2 Podmienky používania – galéria aplikácií Philips
111
29 Autorské práva
112
29.1 HDMI
112
29.2 MHL
112
29.3 Dolby
112
29.4 DTS Premium Sound
112
29.5 Wi-Fi Alliance
112
29.6 Microsoft
112
29.7 Ostatné ochranné známky
113
3
114
Vďaka aplikácii Philips TV Remote v smartfóne či
tablete máte všetky televízne kanály na dosah ruky.
Odosielajte fotografie na veľkú obrazovku televízora
alebo si pozrite obľúbenú kuchársku reláciu na
tablete v kuchyni. Odteraz sa televízor stane súčasťou
vašej mobilnej domácnosti.
1
Prehliadka
televízora
Pripojte televízor k domácej sieti a na internet.
1.1
* Televízor musí byť pripojený na internet. Pri určitých
poskytovateľoch obsahu môže byť nutné prihlásenie
na odber služieb.
Televízor Ultra HD
Tento televízor je vybavený obrazovkou typu Ultra
HD. Jej rozlíšenie je štvornásobne vyššie ako pri
bežných obrazovkách s vysokým rozlíšením HD.
Technológia Ultra HD má viac než 8 miliónov pixelov
pre ten najkvalitnejší a najprirodzenejší obraz
televízora.
** Premietanie je optimalizované iba pre vybrané
služby. Kvalita prenosu sa pri ostatnom obsahu môže
líšiť. Podporované operačné systémy a zariadenia:
Android 2.3 a novší, iOS® 7 a novší, Windows® 7
a novší, Mac OS® 10.7 a novší a Chrome OS (verzia
38 alebo novšia).
Nová technológia Ultra Pixel HD Engine navyše
umožňuje nepretržité konvertovanie akéhokoľvek
televízneho signálu do rozlíšenia Ultra HD. Túto
úchvatnú kvalitu obrazu si vďaka tomu môžete
vychutnávať od okamihu, keď zapnete televízor.
Rovnako môžete prostredníctvom rozhrania HDMI
sledovať aj videá, ktoré sú priamo v rozlíšení Ultra HD.
Formát Ultra HD je zárukou dokonale živého a
ostrého obrazu aj na veľkej obrazovke.
Google, Android, Google Play a iné značky sú
ochranné známky spoločnosti Google Inc. Robot
Android je reprodukovaný alebo upravený z diela
vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google
a používaný v súlade s podmienkami uvedenými
v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalco
de
1.3
Sledovanie kanálov
Samozrejme, televízor má slúžiť na sledovanie
televíznych kanálov.
Na tomto televízore si môžete vytvoriť niekoľko
zoznamov obľúbených kanálov, v ktorých môžete
meniť poradie kanálov alebo ich premenovávať.
Pozrite si odporúčania k programom pomocou
funkcie Teraz v televízii alebo dobehnite zmeškané
časti seriálu vďaka funkcii TV na požiadanie.
Pomocou funkcie Najlepší výber si môžete otvoriť
personalizované televízne odporúčania. TV program
online umožňuje nastavovať pripomienky alebo
nahrávať programy*.
1.2
Televízor Philips so
systémom Android
Toto je televízor Philips so systémom Android
TV™ a rozlíšením UHD.
* Musí byť pripojený pevný disk USB.
Systém Android ponúka tisíce filmov, relácií a hier
z portálov Google Play, YouTube a vašich
obľúbených aplikácií.*
Vďaka hlasovému vyhľadávaniu a odporúčaniam na
mieru môžete stráviť viac času zábavou a podstatne
menej času hľadaním niečoho dobrého. Pomocou
zabudovanej technológie Google Cast môžete
jednoducho prenášať filmy, relácie a fotografie
z počítača Chromebook či zariadenia so systémom
Android na obrazovku televízora.**
1.4
Používanie aplikácií
Aplikácie skvelým spôsobom rozširujú možnosti, ktoré
vám váš televízor ponúka.
Môžete nainštalovať aplikácie od spoločnosti Philips,
bezplatné aplikácie pre televízory alebo použiť
aplikácie dostupné pre systém Android alebo
televízor so systémom Android. Pozrite si širokú
ponuku aplikácií v Galérii aplikácií Philips alebo
obchode Google Play Store. Na začiatok je v
televízore predinštalovaných niekoľko praktických
4
aplikácií.
Pozastavenie TV alebo Nahrávanie.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Aplikácie.
1.8
Smartfóny a tablety
1.5
Pomocou tohto televízora od spoločnosti Philips so
systémom Android môžete poľahky zdieľať obsah z
vášho smartfónu alebo tabletu na veľkej obrazovke.
Hranie hier
Tento televízor ponúka veľkú obrazovku na hranie
hier.
Prevezmite a nainštalujte si aplikáciu Philips TV
Remote App. Táto bezplatná aplikácia je k dispozícii
pre systém Android aj iOS.
Môžete hrať hry z pripojenej hernej konzoly, hry z
nainštalovaných aplikácií alebo jednoducho online
hry na internete. Na televízore je možné zadať
optimálne nastavenia na hranie, ktoré zaručia
dynamický a bezprostredný zážitok.
Pomocou aplikácie MyRemote môžete teraz v
smartfóne alebo tablete ovládať médiá okolo seba.
Posielajte fotografie, hudbu a videá na veľkú
obrazovku televízora alebo sledujte akýkoľvek
televízny kanál prostredníctvom tabletu či telefónu.
Otvorte si TV program a naplánujte nahrávanie na
zajtra. Televízor sa doma už postará o zvyšok. Zapnite
funkciu Ambilight+hue a vyčarujte si priamo v
obývačke útulnú svetelnú atmosféru. Vďaka aplikácii
MyRemote máte všetko pod kontrolou. Aj keď chcete
napríklad iba trochu znížiť hlasitosť televízora.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Hranie.
1.6
Požičanie filmu
1.9
Ak chcete sledovať požičané video, už nemusíte ísť
do požičovne.
Ambilight
Pomocou funkcie Video na vyžiadanie vo funkcii
Najlepší výber si môžete vybrať a ihneď prehrať svoje
obľúbené filmy. Video obchod prenesie film priamo
do televízora u vás doma. Video na vyžiadanie je
dostupné vo vybraných krajinách.
Ambilight je najelegantnejšia a exkluzívna funkcia vo
vašom novom televízore Philips.
Jemná žiara farebného svetla, ktoré vychádza spoza
obrazovky, rozširuje váš vizuálny zážitok. Vďaka
funkcii Ambilight vaše oči oddychujú, ale vaša myseľ
je úplne zaujatá tým, čo vidíte. Vyberte si z mnohých
štýlov funkcie Ambilight ten, ktorý zodpovedá vašej
nálade. Rovnako môžete neutralizovať vplyv farebnej
steny na farby funkcie Ambilight Projection pomocou
nastavenia Farba steny.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Video na vyžiadanie.
1.7
Pozastavenie TV vysielania a
nahrávanie
Pomocou funkcie Ambilight+hue bude mať dokonca
funkcia Ambilight ešte väčší dosah. Prepínanie
bezdrôtovo ovládaných žiaroviek Philips Hue*. Tieto
žiarovky vyplnia celú miestnosť farbami, ktoré sa
prispôsobujú obrazovke televízora.
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť a nahrávať vysielanie digitálnych
televíznych kanálov.
Keď funkciu Ambilight vypnete, bude vám chýbať.
* Funkcia Philips Hue sa predáva samostatne.
Prerušte vysielanie a vybavte si dôležitý hovor alebo
si jednoducho dajte prestávku počas sledovania
športového zápasu – televízor bude vysielanie
ukladať na pevný disk USB. Potom si ho môžete
kedykoľvek znova pozrieť.
1.10
Pripojenie cez Bluetooth
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete tiež
nahrávať digitálne televízne vysielanie. Nahrávať
môžete počas sledovania programu alebo môžete
naplánovať nahrávanie programu v budúcnosti.
Váš televízor je vybavený technológiou Bluetooth.
Môžete pripojiť samostatné bezdrôtové reproduktory
alebo bezdrôtové slúchadlá. Zabudnite na pripájanie
káblov, zariadenie stačí spárovať s televízorom.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
5
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Bluetooth alebo Bezdrôtové reproduktory.
6
upevnenie televízora ku konzole kompatibilnej so
systémom VESA zasunuli zhruba 10 mm dovnútra
závitových objímok televízora.
2
Inštalácia
2.1
Prečítajte si o bezpečnosti
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny.
Ak si chcete prečítať pokyny, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Bezpečnostné pokyny.
2.3
2.2
Rady týkajúce sa
umiestnenia
Upevnenie televízora na
stojan alebo stenu
• Televízor umiestnite na také miesto, kde na
obrazovku nebude dopadať priame svetlo.
• Na dosiahnutie najlepšieho efektu technológie
Ambilight stlmte osvetlenie v miestnosti.
• Televízor umiestnite najviac 15 cm od steny.
• Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je
trojnásobok uhlopriečky jeho obrazovky. Keď sedíte,
oči by ste mali mať vo výške stredu obrazovky.
Stojan televízora
Informácie o inštalácii stojana televízora nájdete v
Stručnej úvodnej príručke dodanej s televízorom. Ak
ste stručnú úvodnú príručku stratili, môžete si ju
prevziať na adrese www.philips.com.
Stručnú úvodnú príručku na prevzatie vyhľadajte
pomocou typového čísla vášho televízora.
Upevnenie na stenu
Výstraha
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť musí vykonávať výlučne
kvalifikovaná osoba. Montáž televízora na stenu musí
spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú
hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek
inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.
2.4
Napájací kábel
• Pripojte napájací kábel ku konektoru POWER na
zadnej strane televízora.
• Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený ku
konektoru.
• Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka v sieťovej
zásuvke neustále prístupná.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
Váš televízor je pripravený pre nástenný držiak
kompatibilný so systémom VESA (predáva sa
samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly použite nasledujúci kód
VESA . . .
• 55PUS8601
VESA MIS-F 200 x 200, M6
• 65PUS8601
VESA MIS-F 200 x 200, M6
Príprava
Najprv zo závitových objímok na zadnej strane
televízora vyberte 4 plastové skrutkovacie viečka.
Dbajte na to, aby sa kovové skrutky slúžiace na
Aj napriek tomu, že tento televízor má v
7
pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu energie,
odpojte napájací kábel, ak nebudete televízor dlhý
čas používať. Ušetríte tým energiu.
Jeden tuner
Ak chcete sledovať satelitný kanál a zároveň nahrávať
z iného kanála, musíte satelitnú anténu k televízoru
pripojiť pomocou dvoch rovnakých káblov. Ak máte k
dispozícii iba jeden kábel, môžete sledovať iba kanál,
z ktorého práve nahrávate.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Zapínanie a vypínanie.
Kábel zo satelitnej antény pripojte priamo ku
konektoru SAT 1. Použite koaxiálny kábel vhodný na
pripojenie satelitnej antény. Skôr ako začnete s
inštaláciou, uistite sa, že je satelitná anténa správne
nasmerovaná.
2.5
Kábel antény
Konektor antény pevne pripojte ku konektoru
Antenna na zadnej strane televízora.
Počas inštalácie satelitu vyberte položku Jeden tuner.
Ku konektoru môžete pripojiť vlastnú anténu alebo
kábel so signálom z anténneho distribučného
systému. Použite konektor koaxiálneho anténneho
kábla IEC RF 75 ohmov.
Toto pripojenie antény použite pre vstupné signály
DVB-T a DVB-C.
Dva tunery
Ak chcete sledovať satelitný kanál a zároveň nahrávať
z iného kanála, musíte satelitnú anténu k televízoru
pripojiť pomocou dvoch rovnakých káblov.
Prvý kábel zo satelitnej antény pripojte priamo ku
konektoru SAT 1 a druhý kábel ku konektoru SAT 2.
Použite koaxiálny kábel vhodný na pripojenie
satelitnej antény. Skôr ako začnete s inštaláciou,
uistite sa, že je satelitná anténa správne
nasmerovaná.
2.6
Satelitná anténa
Pomoc odborníka
Pri inštalácii systému satelitnej antény by ste sa mali
obrátiť na odborníka. Existujúce, ale neznáme
nastavenie alebo miestne podmienky satelitného
príjmu vám môžu skomplikovať nastavenie
satelitného systému. Elektrika môže pri nesprávnej
inštalácii poškodiť televízor.
Počas inštalácie satelitu vyberte položku Dva tunery.
Varovanie
Ak je vaša satelitná anténa vybavená systémom
Universal LNB, nepoužívajte rozdeľovače
koaxiálneho kábla , ak nepoužívate inštaláciu typu
Unicable.
8
Unicable alebo MDU
Ak používate systém Unicable, pripojte kábel ku
konektoru SAT 1. Používajte koaxiálny kábel, ktorý je
vhodný na pripojenie satelitnej antény, a iba
rozdeľovače káblov, ktoré vyhovujú systému
Unicable. Skôr ako začnete s inštaláciou, uistite sa, že
je satelitná anténa správne nasmerovaná.
Počas inštalácie satelitu vyberte položku Dva
tunery a potom Unicable.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Unicable, nastavenie.
9
4 - Vyberte možnosť Bezdrôtový a stlačte
tlačidlo OK.
5 - V zozname nájdených sietí kliknite na svoju
bezdrôtovú sieť. Ak sa vaša sieť v zozname
nenachádza, pretože je jej názov skrytý (je vypnuté
vysielanie identifikátora SSID smerovača), vyberte
možnosť Pridať novú sieť v spodnej časti zoznamu a
názov siete zadajte manuálne.
6 - V závislosti od typu smerovača môžete zadať
šifrovací kľúč – WEP, WPA alebo WPA2. Ak ste
šifrovací kľúč pre danú sieť už zadali, môžete kliknúť
na položku OK a hneď sa pripojiť.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
3
Pripojenie televízora
so systémom
Android
3.1
Sieť a internet
Wi-Fi On/Off
Domáca sieť
Skôr než sa pokúsite vytvoriť pripojenie, skontrolujte,
či je pripojenie Wi-Fi zapnuté…
Ak chcete využívať všetky možnosti ponúkané
televízorom Philips so systémom Android, musí byť
televízor pripojený na internet.
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zapnutie/vypnutie Wi-Fi a stlačte tlačidlo
OK.
4 - Ak je vypnuté, vyberte možnosť Zap. a stlačte
tlačidlo OK.
Televízor pripojte k domácej sieti
s vysokorýchlostným internetovým
pripojením. Televízor môžete k sieťovému smerovaču
pripojiť bezdrôtovo alebo pomocou kábla.
Pripojiť sa k sieti
Bezdrôtové pripojenie
WPS
Čo potrebujete
Ak váš smerovač disponuje funkciou WPS, môžete sa
priamo pripojiť k smerovaču bez skenovania sietí. Ak
sa vo vašej bezdrôtovej sieti nachádzajú zariadenia,
ktoré používajú systém bezpečnostného šifrovania
WEP, funkciu WPS nemožno použiť.
Na bezdrôtové pripojenie televízora k internetu
potrebujete Wi-Fi smerovač s internetovým
pripojením.
Použite vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie
na internet.
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku WPS a stlačte tlačidlo OK.
5 - Prejdite k smerovaču, stlačte tlačidlo WPS a do 2
minút sa vráťte k televízoru.
6 - Ak sa chcete pripojiť, vyberte možnosť Pripojiť.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
WPS s kódom PIN
Vytvorenie pripojenia
Ak váš smerovač disponuje funkciou WPS s kódom
PIN, môžete sa priamo pripojiť k smerovaču bez
skenovania sietí. Ak sa vo vašej bezdrôtovej sieti
nachádzajú zariadenia, ktoré používajú systém
bezpečnostného šifrovania WEP, funkciu WPS
nemožno použiť.
Bezdrôtové
Ak chcete vytvoriť bezdrôtové pripojenie…
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti a stlačte tlačidlo OK.
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete a
10
stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť WPS s kódom PIN a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Zapíšte si 8-ciferný kód PIN zobrazený na
obrazovke a zadajte ho do softvéru smerovača v
počítači. Ak neviete nájsť miesto na zadanie kódu PIN,
pozrite si návod na používanie softvéru smerovača.
6 - Ak sa chcete pripojiť, vyberte možnosť Pripojiť.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
**Na splnenie predpisov EMC použite tienený kábel
Ethernet FTP kat. 5E.
Sieťové nastavenia
Zobraziť nastavenia siete
Pomocou tejto položky si môžete prezrieť všetky
aktuálne nastavenia siete. Napríklad adresy IP a MAC,
silu signálu, rýchlosť pripojenia, spôsob šifrovania,
atď.
Ak chcete zobraziť aktuálne nastavenia siete…
Problémy
1 - Pripojte smerovač k televízoru pomocou
sieťového kábla (kábel Ethernet**).
2 - Uistite sa, že ste smerovač zapli.
3 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
5 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zobraziť nastavenie siete a stlačte tlačidlo
OK.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Riešenie problémov.
Káblové pripojenie
Čo potrebujete
Na pripojenie televízora k internetu potrebujete
sieťový smerovač s internetovým pripojením. Použite
vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie na
internet.
Konfigurácia siete
Ak ste pokročilý používateľ a chcete sieť
nakonfigurovať so statickou adresou IP, nastavte
adresu IP televízora na možnosť Statická IP.
Ak chcete na televízore nastaviť statickú adresu IP…
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Konfigurácia statickej IP a stlačte tlačidlo
OK.
4 - Nakonfigurujte pripojenie.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Vytvorenie pripojenia
Ak chcete vytvoriť káblové pripojenie…
1 - Pripojte smerovač k televízoru pomocou
sieťového kábla (kábel Ethernet**).
2 - Uistite sa, že ste smerovač zapli.
3 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
5 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Káblové pripojenie a stlačte
tlačidlo OK. Televízor bude neustále vyhľadávať
pripojenie k sieti.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN)
Tento televízor môžete z pohotovostného režimu
zapnúť pomocou smartfónu alebo tabletu. Musí byť
zapnuté nastavenie Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN).
Ak chcete zapnúť funkciu WoWLAN…
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP smerovača.
Funkcia DHCP by mala byť zapnutá.
11
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN) a stlačte tlačidlo
OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Názov televíznej siete a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pomocou klávesnice diaľkového ovládania
zadajte názov.
5 - Premenovávanie dokončíte výberom položky
 a stlačením tlačidla OK.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Digital Media Renderer (DMR)
Ak vaše súbory médií nemožno prehrať na obrazovke
televízora, skontrolujte, či máte zapnutú funkciu
Digitial Media Renderer. Funkcia DMR je zapnutá ako
výrobné nastavenie.
Vymazať pamäť internetu
Ak chcete zapnúť funkciu DMR…
Pomocou položky Vymazať pamäť internetu môžete
vymazať registráciu na serveri Philips a nastavenia
rodičovskej zámky, prihlásenia do aplikácií video
obchodov, všetky obľúbené aplikácie funkcie Smart
TV, internetové záložky a históriu. Interaktívne
aplikácie MHEG môžu do televízora tiež ukladať tzv.
súbory „cookie“. Tieto súbory sa tiež odstránia.
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Digital Media Renderer a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete vymazať pamäť internetu…
Ak chcete pomocou aplikácie Philips TV Remote
sledovať digitálne televízne kanály na smartfóne či
tablete, musíte mať zapnutú funkciu Wi-Fi Smart
Screen. Niektoré kódované kanály nemusí byť možné
prehrať na mobilnom zariadení.
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Vymazať pamäť internetu a stlačte tlačidlo
OK.
4 - Stlačením tlačidla OK potvrďte.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
V niektorých krajinách môžu právne predpisy alebo
technické nariadenia zakazovať použitie funkcie Wi-Fi
Smart Screen.
Zdieľanie súborov
Wi-Fi Smart Screen
Ak chcete zapnúť funkciu Wi-Fi Smart Screen…
Televízor je možné pripojiť k iným zariadeniam vo
vašej bezdrôtovej sieti, ako napríklad počítaču či
smartfónu. Použiť môžete počítač s operačným
systémom Microsoft Windows alebo Apple OS X.
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Wi-Fi Smart Screen a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Tento televízor umožňuje zobrazovať fotografie a
prehrávať hudbu alebo videá uložené v počítači.
Použite ľubovoľný novší softvér mediálneho servera s
certifikáciou DLNA.
Mediálny softvér nainštalujte do počítača a nastavte
ho na zdieľanie mediálnych súborov s televízorom.
Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie
daného softvéru mediálneho servera. Keď chcete
súbory prehliadať alebo prehrávať na televízore, musí
byť tento softvér spustený.
Názov televíznej siete
Ak máte vo svojej domácej sieti viac televízorov,
môžete televízoru priradiť jedinečný názov.
Ak chcete zmeniť názov televízora…
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
12
3.2
Odhlásenie
Konto Google
Ak sa chcete odhlásiť z účtu Google…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, posuňte obsah nadol,
vyberte položku  Všeobecné nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Stlačte tlačidlo  (vpravo), vyberte položku
Nastavenia systému Android a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  (dole), vyberte
položky Osobné > Google a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Odstrániť účet a stlačte tlačidlo
OK.
5 - Vyberte položku OK a stlačte tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Prihlásiť
Ak chcete využívať všetky možnosti ponúkané
televízorom Philips so systémom Android, môžete sa
prihlásiť do služieb Google pomocou svojho konta
Google.
Po prihlásení môžete hrať svoje obľúbené hry
prostredníctvom telefónu, tabletu a televízora.
Taktiež sa vám na obrazovke televízora budú
zobrazovať odporúčania na videá a hudbu na mieru,
pričom zároveň získate prístup k portálom YouTube,
Google Play a iným aplikáciám.
Prihlásiť
Na prihlásenie do služieb Google na televízore
použite existujúci účet Google. Konto Google
pozostáva z e-mailovej adresy a hesla. Ak ešte
nemáte konto Google, vytvorte si ho pomocou
počítača alebo tabletu (accounts.google.com). Na
hranie hier prostredníctvom obchodu Google Play je
potrebný profil Google+. Ak ste sa neprihlásili počas
prvotnej inštalácie televízora, vždy sa môžete prihlásiť
neskôr.
Nastavenia systému Android
Môžete nastaviť alebo zobraziť rôzne nastavenia
a informácie súvisiace so systémom Android. Môžete
zobraziť zoznam aplikácií nainštalovaných
v televízore a nimi využívaný úložný priestor.
Môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať na
hlasové vyhľadávanie. Môžete nastaviť klávesnicu na
obrazovke alebo umožniť aplikáciám využívať
informácie o vašej polohe. Objavte rôzne nastavenia
systému Android. Ďalšie informácie o týchto
nastaveniach nájdete na
adrese www.support.google.com/androidtv.
Ak sa chcete prihlásiť po vykonaní inštalácie
televízora…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, posuňte obsah nadol,
vyberte položku  Všeobecné nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Stlačte tlačidlo  (vpravo), vyberte položku
Nastavenia systému Android a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  (dole), vyberte
položky Osobné > Pridať účet a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačte tlačidlo OK v položke PRIHLÁSIŤ.
5 - Pomocou klávesnice diaľkového ovládania
zadajte svoju e-mailovú adresu a stlačte malé
tlačidlo OK na pravej strane klávesnice.
6 - Zadajte heslo a stlačením toho istého malého
tlačidla OK sa prihláste.
7 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete tieto nastavenia otvoriť…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, posuňte obsah nadol,
vyberte položku  Všeobecné nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Stlačte tlačidlo  (vpravo), vyberte položku
Nastavenia systému Android a stlačte tlačidlo OK.
3 - Objavte rôzne nastavenia systému Android.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
3.3
Galéria aplikácií Philips
Ak sa chcete prihlásiť pomocou iného konta Google,
najprv sa odhláste a následne sa prihláste pomocou
iného konta.
Aplikácie Philips
Pripojte televízor na internet a vyskúšajte si aplikácie
vybrané spoločnosťou Philips. Aplikácie Galérie
aplikácií Philips sú vyvinuté špeciálne pre
televízor. Aplikácie z galérie aplikácií je možné
prevziať a nainštalovať zadarmo.
Zbierka aplikácií ponúkaných v rámci galérie aplikácií
Philips sa môže v jednotlivých krajinách alebo
oblastiach líšiť.
13
Podmienky používania
Ak chcete inštalovať a používať aplikácie z galérie
aplikácií Philips, musíte súhlasiť s podmienkami
používania. Ak ste súhlas s nimi nevyjadrili počas
prvotnej inštalácie televízora, vždy ich môžete
odsúhlasiť neskôr. Od okamihu vyjadrenia súhlasu
s podmienkami používania sa niektoré aplikácie
priamo sprístupnia a zároveň môžete prehliadať
galériu aplikácií Philips, odkiaľ je možné nainštalovať
ďalšie aplikácie.
Ak chcete vyjadriť súhlas s podmienkami používania
po vykonaní inštalácie televízora…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, vyberte položky
Zbierka aplikácií od spoločnosti Philips > Galéria
aplikácií a stlačením tlačidla OK otvorte galériu
aplikácií.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku
Podm. používania a stlačte tlačidlo OK. Môžete si tak
prečítať podmienky používania alebo zásady ochrany
osobných údajov.
3 - Vyberte položku Súhlasím a stlačte tlačidlo OK.
Tento súhlas nie je možné odvolať.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Nastavenia súkromia
Môžete upraviť niektoré nastavenia súkromia pre
aplikácie z galérie aplikácií Philips.
• Môžete povoliť zasielanie technických štatistík
spoločnosti Philips.
• Môžete povoliť zobrazovanie odporúčaní na mieru.
• Môžete povoliť používanie súborov cookie.
• Môžete zapnúť detskú zámku pre aplikácie určené
používateľom starším ako 18 rokov.
Ak chcete upraviť nastavenia súkromia galérie
aplikácií Philips…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, vyberte položky
Zbierka aplikácií od spoločnosti Philips > Galéria
aplikácií a stlačením tlačidla OK otvorte galériu
aplikácií.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte Nastavenia
súkromia a stlačte tlačidloOK.
3 - Vyberte každé nastavenie a stlačením tlačidla OK
ho povoľte alebo zakážte. Môžete si prečítať
podrobnosti o každom nastavení.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
14
4
Porty HDMI
Pripojenie zariadení
Kvalita HDMI
4.1
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvyššej kvality
obrazu aj zvuku. Jediný kábel HDMI slúži na prenos
zvukového aj obrazového signálu. Na prenos
televízneho signálu vo vysokom rozlíšení (HD) alebo
rozlíšení Ultra HD (UHD) použite kábel HDMI.
Informácie o pripojení
Sprievodca pripojením
V záujme zaručenia optimálnej kvality signálu použite
vysokorýchlostný kábel HDMI a nepoužívajte káble
dlhšie ako 5 m.
Zariadenie vždy k televízoru pripájajte pomocou
najkvalitnejšieho dostupného spôsobu
pripojenia. Používajte tiež kvalitné káble, aby sa
zaistil dobrý prenos obrazu aj zvuku.
Ak zariadenie pripojené cez rozhranie HDMI
nefunguje správne, skúste, či sa problém nevyrieši
iným nastavenímHDMI Ultra HD. V ponuke Pomocník
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku HDMI Ultra HD.
Keď pripojíte zariadenie, televízor rozpozná, akého je
typu, a jednotlivým zariadeniam priradzuje správny
názov typu. Názov typu zariadenia môžete v prípade
potreby zmeniť. Ak je nastavený správny názov typu
zariadenia, televízor po prepnutí na toto zariadenie v
ponuke Zdroje automaticky prepne na optimálne
nastavenia televízora.
Ak potrebujete pomoc s pripojením viacerých
zariadení k televízoru, navštívte lokalitu Sprievodca
pripojením pre televízor Philips. Tento sprievodca
uvádza informácie o rôznych spôsoboch pripojenia a
typoch káblov, ktoré je potrebné použiť.
Prejdite na lokalitu
www.connectivityguide.philips.com
Ochrana proti kopírovaniu
Port Antenna
Káble HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP 2.2
(High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP
je signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
Ak máte set-top box (digitálny prijímač) alebo
rekordér, pripojte anténne káble tak, aby signál z
antény najskôr prechádzal digitálnym prijímačom
alebo rekordérom, až potom prechádzal do
televízora. Pri takomto pripojení sa z antény alebo
digitálneho prijímača môžu do rekordéra vysielať
ďalšie kanály, ktoré sa dajú nahrávať.
HDMI ARC
Všetky konektory HDMI na televízore disponujú aj
rozhraním HDMI ARC (Audio Return Channel).
Ak zariadenie (väčšinou ide o systém domáceho kina)
tiež disponuje rozhraním HDMI ARC, pripojte ho ku
ktorémukoľvek konektoru HDMI na televízore. Ak
zariadenie pripojíte pomocou rozhrania HDMI ARC,
nemusíte pripájať ďalšie zvukové káble na prenos
zvuku z televízora do systému domáceho kina.
Pripojenie HDMI ARC kombinuje zvukový aj obrazový
signál.
Systém domáceho kina môžete pripojiť ku
ktorémukoľvek konektoru HDMI na televízore, ale
funkcia ARC funguje len pre jedno
zariadenie/pripojenie súčasne.
15
tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť UHD 4:4:4/4:2:2 (najvyššia
kvalita UHD), UHD 4:2:0 alebo Vypnuté a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
HDMI MHL
Vďaka pripojeniu HDMI MHL môžete prenášať obraz
z vášho smartfónu alebo tabletu so systémom
Android na obrazovku televízora.
Pripojenie HDMI 4 na tomto televízore obsahuje
aj MHL 2 (Mobile High-Definition Link).
Toto káblové pripojenie ponúka mimoriadnu stabilitu
a šírku pásma, krátke oneskorenie, žiadne bezdrôtové
rušenie a dobrú kvalitu reprodukcie zvuku. A okrem
toho bude pripojenie MHL nabíjať batériu vášho
smartfónu alebo tabletu. Vaše mobilné zariadenie sa
však nebude nabíjať, ak je pripojené k televízoru,
ktorý je iba v pohotovostnom režime.
HDMI CEC – EasyLink
Easy Link
Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať pripojené
zariadenie pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink používa na komunikáciu s
pripojenými zariadeniami protokol HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zariadenia musia
podporovať protokol HDMI CEC a musia byť
pripojené pomocou pripojenia HDMI.
Zistite si, aký pasívny kábel MHL je vhodný pre vaše
mobilné zariadenie. Zvlášť pri konektore HDMI na
televízore si zistite, aký typ konektora musíte pripojiť k
smartfónu alebo tabletu.
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL sú
obchodné známky spoločnosti MHL, LLC.
Nastavenie EasyLink
Televízor sa dodáva so zapnutou funkciou EasyLink.
Uistite sa, že sú správne nastavené všetky nastavenia
HDMI-CEC na pripojených zariadeniach s funkciou
EasyLink. Funkcia EasyLink nemusí fungovať so
zariadeniami iných značiek.
HDMI s rozlíšením Ultra HD
Na tomto televízore môžete sledovať videá natočené
či vytvorené priamo v rozlíšení Ultra HD –
3840 x 2160 pixelov. Zapojte zariadenia
prehrávajúce video v kvalite Ultra HD do jedného z
konektorov HDMI.
Štandard HDMI CEC pri iných značkách
Štandard HDMI CEC má pri iných značkách odlišné
názvy. Pár príkladov: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Nie
všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou
EasyLink.
Problémy so zariadeniami pripojenými pomocou
rozhrania HDMI
Tento televízor podporuje rozlíšenie Ultra HD.
Niektoré zariadenia – pripojené pomocou rozhrania
HDMI – nedokážu z elektronického hľadiska
rozpoznať TV s technológiou Ultra HD a nemusia
fungovať správne alebo môžu mať skreslený obraz
alebo zvuk. Ak chcete zabrániť nesprávnemu
fungovaniu takéhoto zariadenia, môžete nastaviť
kvalitu signálu na úroveň, s ktorou si zariadenie
poradí. Ak zariadenie nepracuje so signálmi Ultra HD,
môžete funkciu Ultra HD pre toto pripojenie HDMI
vypnúť.
Názvy technológií HDMI CEC použité v tomto príklade
sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
Obsluha zariadení
Ak chcete ovládať zariadenie pripojené ku konektoru
HDMI s nastavenou funkciou EasyLink, vyberte
požadované zariadenie (alebo jeho činnosť) zo
zoznamu pripojení televízora. Stlačte tlačidlo 
SOURCES , vyberte požadované zariadenie
pripojené pomocou pripojenia HDMI a stlačte tlačidlo
OK.
Ak chcete nastaviť kvalitu signálu...
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku HDMI Ultra HD a stlačte
Po výbere zariadenia môžete dané zariadenie ovládať
pomocou diaľkového ovládania televízora.
Tlačidlá  HOME a  OPTIONS a niektoré ďalšie
16
tlačidlá na televízore, ako napríklad  AMBILIGHT,
však nebudú slúžiť na ovládanie daného zariadenia.
Pripojenie DVI do HDMI
Ak máte zariadenie vybavené iba konektorom DVI,
môžete ho pripojiť k niektorému z konektorov HDMI
pomocou adaptéra DVI do HDMI.
Ak sa požadované tlačidlo nenachádza na diaľkovom
ovládaní televízora, vyberte dané tlačidlo v ponuke
Možnosti.
Stlačte tlačidlo  OPTIONS a na paneli s ponukami
vyberte položku Ovládacie prvky. Na obrazovke
vyberte požadované tlačidlo a stlačte tlačidlo OK.
Niektoré veľmi špecifické tlačidlá zariadení sa
nemusia nachádzať v ponuke Ovládacie prvky.
Pripojte kábel Audio L/R ku konektoru AUDIO IN
(stereofónny minikonektor veľkosti 3,5 mm).
Na diaľkové ovládanie televízora budú reagovať
iba zariadenia s podporou funkcie diaľkového
ovládania EasyLink.
Zapnutie a vypnutie funkcie EasyLink
Funkciu EasyLink môžete zapnúť alebo vypnúť.
Televízor sa dodáva so zapnutými nastaveniami
funkcie EasyLink.
Y Pb Pr – Komponentné video
Ak chcete vypnúť ovládanie EasyLink…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Všeobecné nastavenia
> EasyLink a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku EasyLink a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Y Pb Pr – Komponentné video predstavuje vysoko
kvalitné pripojenie.
Pripojenie YPbPr môžete používať pre televízne
signály s vysokým rozlíšením (HD). Okrem signálov Y,
Pb a Pr pripojte aj signály pre ľavý a pravý zvukový
kanál.
Počas pripájania spárujte farby konektorov YPbPr
(zelený, modrý, červený) s konektormi kábla.
Ak zariadenie využíva aj zvukový kanál, použite
zvukový kábel Audio L/R (cinch).
Diaľkové ovládanie EasyLink
Ak chcete umožniť komunikáciu medzi zariadeniami,
ale nechcete ich ovládať pomocou diaľkového
ovládania televízora, môžete vypnúť funkciu
diaľkového ovládania EasyLink.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť diaľkové ovládanie
EasyLink…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Všeobecné nastavenia
> EasyLink a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Diaľkové ovládanie
Easylink a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Scart
SCART predstavuje kvalitné pripojenie.
Pripojenie SCART môžete použiť na prenos
obrazových signálov CVBS a RGB, ale nie na prenos
televíznych signálov s vysokým rozlíšením (HD).
Pripojenie SCART kombinuje obrazový aj zvukový
signál. Pripojenie SCART zároveň podporuje aj
prehrávanie vo formáte NTSC.
17
CI+
Televízor podporuje modul podmieneného prístupu
CI+.
Vďaka modulu CI+ môžete sledovať prémiové
programy v rozlíšení HD (napríklad filmy alebo šport),
ktoré ponúkajú prevádzkovatelia televízneho
vysielania vo vašej oblasti. Tieto programy sú
kódované prevádzkovateľmi televízneho vysielania a
predplatený modul CI+ slúži na ich dekódovanie.
Prevádzkovatelia digitálnej televízie vám modul CI+
(Modul podmieneného prístupu – CAM) a príslušnú
prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte ich
prémiové programy. Tieto programy sa vyznačujú
vysokou úrovňou ochrany proti kopírovaniu.
Optický zvukový výstup
Optický zvukový výstup predstavuje vysoko kvalitné
zvukové pripojenie.
Pomocou tohto optického pripojenia môžete
prenášať zvuk s konfiguráciou kanálov až do 5.1. Ak
vaše zvukové zariadenie (väčšinou ide o systém
domáceho kina) nedisponuje konektorom HDMI ARC,
môžete toto pripojenie využiť prostredníctvom
konektora Audio In, optického pripojenia na systéme
domáceho kina. Optický zvukový výstup vysiela zvuk
z televízora do systému domáceho kina.
Ďalšie informácie a podmienky získate u vášho
prevádzkovateľa digitálneho televízneho vysielania.
Jedna prístupová karta
Prevádzkovatelia digitálnej televízie vám modul CI+
(Modul podmieneného prístupu – CAM) a príslušnú
prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte ich
prémiové programy.
Typ výstupného zvukového signálu môžete nastaviť
tak, aby zodpovedal schopnostiam vášho systému
domáceho kina v oblasti prehrávania zvuku.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo
 Kľúčové slová a vyhľadajte položku Nastavenia
výstupu zvuku.
Vložte prístupovú kartu do modulu CAM. Postupujte
podľa pokynov, ktoré vám poskytol daný
prevádzkovateľ.
Ak chcete vložiť modul CAM do televízora…
1 - Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny
postup vloženia. Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k
poškodeniu modulu CAM a televízora.
2 - Pri pohľade na zadnú stranu televízora vložte
modul CAM do zásuvky COMMON INTERFACE 1 tak,
aby bola predná strana modulu CAM otočená
smerom k vám.
3 - Vsuňte modul CAM až na doraz. Nechajte ho
natrvalo v zásuvke.
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke,
môžete nastaviť synchronizáciu prehrávania zvuku a
videa.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo
 Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Synchronizácia zvuku a videa.
4.2
Rozhranie CAM
s prístupovou kartou – CI+
Po zapnutí televízora môže aktivovanie modulu CAM
niekoľko minút trvať. Ak je vložený modul CAM a sú
zaplatené príslušné poplatky za predplatné (rôzne
druhy predplatného sa môžu líšiť), môžete pomocou
prístupovej karty sledovať kódované kanály.
18
Modul CAM a prístupová karta sú určené výlučne pre
váš televízor. Ak modul CAM odpojíte, už nebude
môcť sledovať kódované kanály podporované
modulom CAM.
Heslá a kódy PIN
Pri niektorých moduloch CAM je na sledovanie
kanálov nutné zadať kód PIN. Keď pre modul CAM
nastavujete kód PIN, odporúčame použiť rovnaký kód
ako používate na odomknutie televízora.
Ak chcete nastaviť kód PIN pre modul CAM…
Dve prístupové karty
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES.
2 - Vyberte typ kanála, pre ktorý využívate modul
CAM, Sledovať TV alebo Pozerať satelit.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Common Interface.
4 - Vyberte slot Common Interface (slot 1 alebo 2),
ktorý chcete použiť pre tento modul CAM, a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
5 - Vyberte prevádzkovateľa modulu CAM a stlačte
tlačidlo OK. Nasledujúce stránky vytvára daný
prevádzkovateľ. Skontrolujte nastavenie kódu PIN.
Niektorí prevádzkovatelia digitálnej televízie vám
môžu poskytnúť aj druhý modul CI+ (CAM) a
prístupovú kartu. Druhý modul CAM a prístupovú
kartu potrebujete, ak chcete sledovať jeden kanál a
súčasne nahrávať z iného kanála od rovnakého
poskytovateľa digitálnej televízie.
Ak môžete pomocou každej karty sledovať rovnaký
počet kanálov, na obidve karty sa viažu rovnaké
sledovacie práva. Ak môžete pomocou jednej karty
sledovať menej kanálov ako pomocou druhej, karty
majú rozdielne sledovacie práva.
4.3
Ak sa na obidve prístupové karty vzťahujú rovnaké
sledovacie práva, nezáleží na tom, ktorú kartu vložíte
do ktorej zásuvky. Ak má jedna prístupová karta širšie
sledovacie práva ako druhá, kartu so širšími
sledovacími právami zasuňte do zásuvky COMMON
INTERFACE 1. Kartu s užšími sledovacími právami
vložte do zásuvky COMMON INTERFACE 2.
Prijímač set-top box
Prijímač káblovej televízie
Pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k
zariadeniu set-top-box (digitálny prijímač) a k
televízoru.
Vložte prístupové karty do modulov CAM. Postupujte
podľa pokynov, ktoré vám poskytol daný
prevádzkovateľ.
Ak chcete vložiť modul CAM do televízora…
1 - Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny
postup vloženia. Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k
poškodeniu modulu CAM a televízora.
2 - Pri pohľade na zadnú stranu televízora vložte
modul CAM do zásuvky tak, aby bola predná strana
modulu CAM otočená smerom k vám.
3 - Vsuňte modul CAM až na doraz. Nechajte ho
natrvalo v zásuvke.
Okrem pripojenia antény pripojte digitálny prijímač k
televízoru pomocou kábla HDMI.
Ak digitálny prijímač nedisponuje konektorom HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
Po zapnutí televízora môže aktivovanie modulu CAM
niekoľko minút trvať. Ak je vložený modul CAM a sú
zaplatené príslušné poplatky za predplatné (rôzne
druhy predplatného sa môžu líšiť), môžete pomocou
prístupovej karty sledovať kódované kanály.
Modul CAM a prístupová karta sú určené výlučne pre
váš televízor. Ak modul CAM odpojíte, už nebude
môcť sledovať kódované kanály podporované
modulom CAM.
Časovač vypnutia
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho
prijímača, vypnite túto funkciu. Vypnutím časovača
zabránite vypnutiu televízora po uplynutí 4 hodín bez
stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní televízora.
19
Ak chcete získať ďalšie informácie, v
ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Časovač vypnutia.
dokáže vysielať signál ARC len pomocou tohto
pripojenia HDMI.
Satelitný tuner
Pripojte kábel satelitnej antény k satelitnému
prijímaču.
Okrem pripojenia antény pripojte zariadenie k
televízoru pomocou kábla HDMI.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
Synchronizácia zvuku a videa
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s prehrávačom
diskov môžete nastaviť oneskorenie prehrávania na
zosynchronizovanie zvuku s videom.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Synchronizácia zvuku a videa.
Pripojenie cez rozhranie HDMI
Časovač vypnutia
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru
pomocou kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie
Philips Soundbar alebo systém domáceho kina so
zabudovaným prehrávačom diskov.
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho
prijímača, vypnite túto funkciu. Vypnutím časovača
zabránite vypnutiu televízora po uplynutí 4 hodín bez
stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní televízora.
Ak sa na systéme domáceho kina nenachádza
konektor HDMI ARC, na prenos zvuku z televízora do
systému domáceho kina použite optický zvukový
kábel (Toslink).
Ak chcete získať ďalšie informácie, v
ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Časovač vypnutia.
4.4
Systém domáceho kina (HTS)
Pripojenie pomocou rozhrania HDMI
ARC
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru
pomocou kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie
Philips Soundbar alebo systém domáceho kina so
zabudovaným prehrávačom diskov.
Synchronizácia zvuku a videa
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s prehrávačom
diskov môžete nastaviť oneskorenie prehrávania na
zosynchronizovanie zvuku s videom.
HDMI ARC
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Synchronizácia zvuku a videa.
Ak sa na systéme domáceho kina nachádza konektor
HDMI ARC, môžete na pripojenie použiť ktorýkoľvek
konektor HDMI na televízore. Ak zariadenie pripojíte
pomocou pripojenia HDMI ARC, nemusíte pripájať
ďalší zvukový kábel. Pripojenie HDMI ARC kombinuje
zvukový aj obrazový signál.
Všetky konektory HDMI na televízore disponujú aj
rozhraním pre funkciu ARC (Audio Return Channel).
Po pripojení systému domáceho kina však televízor
20
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Nastavenia výstupu zvuku
Oneskorenie zvukového výstupu
Po pripojení systému domáceho kina (HTS) k
televízoru by mal byť obraz na televíznej obrazovke
synchronizovaný so zvukom systému domáceho kina.
Formát zvukového výstupu
Ak váš systém domáceho kina (HTS) podporuje
technológie spracovania viackanálového zvuku ako
Dolby Digital, DTS® a pod., nastavte formát
zvukového výstupu na možnosť Viackanálový.
Pomocou možnosti Viackanálový môže televízor z
televízneho vysielania alebo pripojeného prehrávača
odosielať komprimovaný viackanálový zvuk do
systému domáceho kina. Ak váš systém domáceho
kina nedokáže spracovať viackanálový zvuk, vyberte
možnosť Stereo.
Automatická synchronizácia zvuku s videom
Pri najnovších systémoch domáceho kina Philips je
synchronizácia zvuku s videom automatická a vždy
správna.
Oneskorenie synchronizácie zvuku
Niektoré systémy domáceho kina môžu vyžadovať na
synchronizáciu zvuku s videom oneskorenie
synchronizácie zvuku. Na systéme domáceho kina
zvyšujte hodnotu oneskorenia, kým obraz
nezosúladíte so zvukom. Môže byť potrebná hodnota
oneskorenia až 180 ms. Prečítajte si používateľskú
príručku k systému domáceho kina. Keď máte v
systéme domáceho kina nastavenú hodnotu
oneskorenia, je potrebné, aby ste v televízore vypli
funkciu Oneskorenie zvukového výstupu.
Ak chcete nastaviť formát zvukového výstupu…
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Formát zvukového
výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Viackanálový alebo Stereo a
stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete vypnúť oneskorenie zvukového výstupu…
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Oneskorenie
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Vyrovnanie zvukového výstupu
Funkciu vyrovnania zvukového výstupu môžete
použiť na vyrovnanie hlasitosti televízora a systému
domáceho kina, keď prepínate medzi týmito
zariadeniami. Rozdiely v hlasitosti môžu byť
spôsobené rôznym spracovaním zvuku.
Odchýlka zvukového výstupu
Ak chcete vyrovnať rozdiely v hlasitosti…
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie na systéme
domáceho kina, môžete zvuk zosynchronizovať v
televízore. Môžete nastaviť oneskorenie slúžiace na
kompenzáciu času, ktorý systém domáceho kina
potrebuje na spracovanie zvuku. Hodnotu môžete
nastaviť v krokoch po 5 ms. Maximálne nastavenie je
–60 ms.
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Vyrovnanie
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Ak je rozdiel v hlasitosti výrazný, vyberte možnosť
Viac. Ak je rozdiel len mierny, vyberte možnosť Menej.
5 - Stlačte tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Nastavenie položky Oneskorenie zvukového výstupu
by malo byť zapnuté.
Ak chcete synchronizovať zvuk televízora…
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Odchýlka
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo  (vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
Funkcia Vyrovnanie zvukového výstupu ovplyvní
signál optického zvukového výstupu aj signál HDMI
ARC.
21
Problémy so zvukom systému
domáceho kina
Zvuk s hlasným šumom
Ak sledujete video z pripojenej pamäťovej jednotky
USB typu Flash alebo pripojeného počítača, môže
dôjsť k skresleniu zvuku domáceho kina. K vzniku
šumu dochádza, keď zvukový alebo obrazový súbor
obsahuje zvuk DTS, no domáce kino zvuk DTS
nedokáže spracovať. Problém je možné napraviť
nastavením formátu zvukového výstupu televízora
na hodnotu Stereo.
Ak prehrávač diskov Blu-ray disponuje funkciou
EasyLink HDMI CEC, môžete ho ovládať pomocou
diaľkového ovládania televízora.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
EasyLink HDMI CEC.
Stlačením tlačidla  otvorte ponuku Všetky
nastavenia > Zvuk > Rozšírené > Formát zvukového
výstupu.
Žiaden zvuk
4.7
Ak prostredníctvom domáceho kina nepočujete zvuk
televízora, skontrolujte, či ste kábel HDMI pripojili ku
konektoru HDMI ARC na systéme domáceho kina.
Všetky konektory HDMI na televízore podporujú
funkciu HDMI ARC.
DVD prehrávač
Na pripojenie DVD prehrávača k televízoru použite
kábel HDMI.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
4.5
Telefóny a tablety
Na pripojenie smartfónu alebo tabletu k televízoru
môžete použiť káblové alebo bezdrôtové pripojenie.
Bezdrôtové
Pre bezdrôtové pripojenie si z vášho obľúbeného
obchodu s aplikácií prevezmite do smartfónu alebo
tabletu aplikáciu Philips TV Remote. Ak chcete získať
ďalšie informácie, stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Aplikácia Philips TV
Remote.
Ak je DVD prehrávač pripojený pomocou pripojenia
HDMI a disponuje funkciou EasyLink CEC, môžete ho
ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
Ak chcete získať ďalšie informácie o funkcii EasyLink,
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová a
vyhľadajte položku EasyLink HDMI CEC.
Káblové pripojenie
Pre káblové pripojenie použite konektor HDMI 4 MHL,
ktorý sa nachádza na zadnej strane televízora. Ak
chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku HDMI
MHL.
4.8
Bluetooth – Reproduktory
a herné ovládače
4.6
Čo potrebujete
Prehrávač diskov Blu-ray
K tomuto televízoru je možné pomocou rozhrania
Bluetooth® pripojiť bezdrôtové zariadenia –
bezdrôtový reproduktor, subwoofer, zvukový panel
alebo slúchadlá. Bezdrôtový herný ovládač je možné
pripojiť aj pomocou rozhrania Bluetooth LE.
Na pripojenie prehrávača diskov Blu-ray k televízoru
použite vysokorýchlostný kábel HDMI.
Ak chcete prehrávať zvuk z televízora pomocou
bezdrôtového reproduktora, musíte tento bezdrôtový
reproduktor spárovať s televízorom. Spárovať je
22
možné niekoľko bezdrôtových reproduktorov
a maximálne 4 zariadenia s rozhraním Bluetooth LE
(nízka spotreba energie). Televízor dokáže prehrávať
zvuk súčasne iba prostredníctvom jedného
reproduktora. Ak pripojíte subwoofer, zvuk sa
prehráva z televízora aj z pripojeného subwoofera. Ak
pripojíte zvukový panel, zvuk sa prehráva iba
pomocou zvukového panela.
Ak chcete získať ďalšie informácie o výbere
bezdrôtového reproduktora, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Reproduktory, výber reproduktora.
Upozornenie – Synchronizácia zvuku a obrazu
Po spárovaní bezdrôtového reproduktora cez
rozhranie Bluetooth môžete nastaviť, aby sa zvuk
televízora prehrával pomocou neho.
Výber zariadenia
Mnohé systémy reproduktorov s rozhraním
Bluetooth sa vyznačujú vysokou mierou oneskorenia.
V dôsledku vysokej miery oneskorenia znie zvuk až
po zobrazení príslušného obrazu a prichádza k ich
nedokonalej vzájomnej synchronizácii. Než si zakúpite
systém bezdrôtových reproduktorov s rozhraním
Bluetooth, informujte sa o najnovších modeloch
a vyberte zariadenie s nízkou mierou oneskorenia.
Poraďte sa s predajcom.
Ak chcete vybrať reproduktor na prehrávanie zvuku
televízora…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Reproduktory a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte požadovaný reproduktorový systém
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete získať ďalšie informácie o spárovaní
bezdrôtového reproduktora, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Bluetooth, spárovanie.
Odstránenie zariadenia
Môžete pripojiť alebo odpojiť bezdrôtové zariadenie
Bluetooth. Keď je zariadenie Bluetooth pripojené,
môžete používať herný ovládač alebo počúvať zvuk
televízora prostredníctvom bezdrôtového
reproduktora. Bezdrôtové zariadenie Bluetooth je
taktiež možné odstrániť. Ak zariadenie Bluetooth
odstránite, zruší sa jeho spárovanie.
Spárovanie zariadenia
Bezdrôtový reproduktor umiestnite v okruhu 5 metrov
od televízora. V návode na používanie zariadenia
nájdete podrobné informácie o spárovaní a
bezdrôtovom dosahu. Skontrolujte, či je na televízore
zapnuté nastavenie Bluetooth.
Ak chcete odstrániť alebo odpojiť bezdrôtové
zariadenie…
Po spárovaní bezdrôtového herného ovládača ho
môžete začať používať. Po spárovaní bezdrôtového
reproduktora môžete nastaviť, aby sa zvuk televízora
prehrával pomocou neho. Keď je zariadenie
spárované, nie je ho potrebné spárovať znova, až kým
ho neodstránite.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Bluetooth, vyberte
možnosť Odstrániť zariadenie a stlačte tlačidlo OK.
4 - V zozname vyberte požadované bezdrôtové
zariadenie a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte
možnosť Odpojiť alebo Odstrániť a stlačte
tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku OK a stlačením
tlačidla OK ju potvrďte.
7 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete spárovať bezdrôtový reproduktor s
televízorom…
1 - Zapnite bezdrôtový reproduktor a umiestnite ho v
dosahu televízora.
2 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete >
Bluetooth > Vyhľadať zariadenie Bluetooth a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Zariadenie
tak spárujete s televízorom a v televízore sa uloží toto
pripojenie. Ak bol dosiahnutý maximálny počet
spárovaných zariadení, bude nutné najprv zrušiť
spárovanie niektorého spárovaného zariadenia.
5 - Vyberte typ zariadenia (slúchadlá, subwoofer
atď.) a stlačte tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
23
nabok a dosadal tak na úchytku na stĺpiku stojana.
Reproduktor jemne zatlačte na stĺpik, až kým sú obe
jednotky dokonale prepojené.
5 - Pripojte hardvérový kľúč USB PTA860 k jednému
z konektorov USB na zadnej strane televízora a
zelený minikonektor pripojte k prípojke s označením
WIRELESS AUDIO.
6 - K obom stojanom na reproduktory pripojte
napájacie káble a zapojte ich do elektrických
zásuviek.
4.9
Stojany na bezdrôtové
reproduktory PTA860
O stojanoch PTA860
Vďaka stojanom na odpojiteľné bezdrôtové
reproduktory Philips PTA860* môžete bočné stojany
umiestniť ďalej od obrazovky televízora. Získate tak
priestorovejší zvuk, ktorý lepšie doplní zážitok zo
sledovania na veľkej obrazovke. Minimalistický dizajn
stojanov sa skvelo hodí k štíhlemu dizajnu
reproduktorov. Na týchto stojanoch sú reproduktory
bezdrôtovo pripojené k televízoru.
Na zjednodušenie tohto procesu sú hardvérový kľúč
USB PTA860 a oba stojany na reproduktory
spárované už pri výrobe.
Úpravou výšky nastaviteľných nôh stojanov môžete
odstrániť naklonenie stĺpika alebo zaistiť jeho stabilitu.
Párovanie
Na zjednodušenie tohto procesu sú hardvérový kľúč
USB PTA860 a oba stojany na reproduktory
spárované už pri výrobe. Stojany po zostavení nie je
potrebné párovať. Ak kontrolka LED na hardvérovom
kľúči USB a oboch stojanoch svieti na bielo, znamená
to, že všetky 3 sú pripojené a napájané.
Stojany PTA860 môžete používať v kombinácii so
subwooferom SUB100*, aby ste dosiahli bohatý,
hlboký a priestorový zvuk.
Spárovanie alebo opakované spárovanie
* Stojany PTA860 a subwoofer SUB100 sa predávajú
samostatne.
Ak sa hardvérový kľúč USB alebo reproduktory z
nejakého dôvodu nepripoja, prípadne ak jedna alebo
viac kontroliek LED bliká na červeno, je potrebné
spárovanie zopakovať.
Inštalácia
Ak chcete zopakovať spárovanie…
Než začnete s nastavovaním oboch stojanov na
reproduktory PTA860, skontrolujte, či máte k
dispozícii dve voľné elektrické zásuvky, pre každý
stojan jednu.
1 - Ak chcete spustiť proces spárovania, stlačte
tlačidlo párovania  na hardvérovom kľúči USB na 5
sekúnd a rovnaký postup opakujte aj na oboch
reproduktoroch. Proces párovania môžete vykonávať
postupne pre jednotlivé zariadenia. Všetky kontrolky
LED budú postupne blikať na bielo.
2 - Systém sa bude snažiť spárovať hardvérový kľúč
USB s oboma stojanmi na reproduktory.
3 - Po spárovaní hardvérového kľúča USB a oboch
stojanov na reproduktory sa kontrolky LED rozsvietia
na bielo.
4 - Ak kontrolka LED na niektorom stojane stále bliká
na červeno, ešte raz stlačte na 5 sekúnd tlačidlo
spárovania  na hardvérovom kľúči a rovnaký
postup zopakujte pre daný stojan. Systém sa opäť
pokúsi o vytvorenie pripojenia.
Aby ste dosiahli ideálnu reprodukciu zvuku, stojany
na reproduktory umiestnite do vzdialenosti najviac 1
meter od televízora. Dbajte, aby ste ľavý reproduktor
umiestnili vľavo a pravý reproduktor vpravo od
televízora. Stojany na reproduktory sú označené na
spodnej strane.
Ak chcete namontovať reproduktory na stojany…
1 - Vypnite televízor a odpojte zástrčky
reproduktorov od konektorov na zadnej strane
televízora.
2 - Oddeľte reproduktor od bočnej steny televízora.
Reproduktory sú prichytené pomocou magnetu.
3 - Odpojte kábel a kryt reproduktora tak, že
reproduktor chytíte do jednej ruky a káblik do druhej
a aplikovaním jemnej sily potiahnete káblik smerom
od reproduktora. Tým odpojíte vnútorný pripájací
kolík z reproduktora.
4 - Otvor v spodnej časti reproduktora nasuňte na
pripájací kolík stĺpika stojana. Natočte reproduktor tak,
aby bol malý zárez na spodnej strane natočený
Po prepnutí televízora do pohotovostného režimu sa
do tohto režimu prepnú aj oba stojany s na
odpojiteľné reproduktory. Ich kontrolky sa rozsvietia
na červeno.
24
4.10
Y Pb Pr
Slúchadlá
Pripojte hernú konzolu káblom komponentného
videa (Y Pb Pr) a káblom Audio L/R k
televízoru.
Slúchadlá môžete pripojiť ku konektoru  na zadnej
strane televízora. Ide o minikonektor veľkosti 3,5 mm.
Hlasitosť slúchadiel môžete nastaviť samostatne.
Nepoužívajte minikonektory v spodných rohoch na
zadnej strane televízora, ktoré sú určené pre
odpojiteľné bočné reproduktory.
Ak chcete nastaviť hlasitosť…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS.
2 - Vyberte položku Hlasitosť v slúchadlách a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Scart
Ak sa na hernej konzole nachádza iba výstup Video
(CVBS) a Audio L/R, použite adaptér Video Audio L/R
na SCART (predáva sa samostatne) a pripojte ju
pomocou pripojenia SCART.
4.11
Herná konzola
HDMI
Ideálne nastavenie
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak hernú konzolu
pripojíte k televízoru pomocou vysokorýchlostného
kábla HDMI.
Než začnete s hraním hier prostredníctvom
pripojenej hracej konzoly, odporúčame na televízore
nastaviť ideálne nastavenie Hra.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo Kľúčové slová a vyhľadajte položku
alebo počítač.
4.12
Herný ovládač
25
Hra
Pripojenie herného ovládača
Problémy
Na hranie internetových hier môžete k tomuto
televízoru pripojiť niektorý z vybraného radu
bezdrôtových herných ovládačov. Môžete používať
herné ovládače s USB nano prijímačom alebo herné
ovládače s rozhraním Bluetooth.
Ak chcete predísť prípadnému vzájomnému rušeniu s
inými bezdrôtovými zariadeniami televízora…
• Použite predlžovací kábel USB a posuňte nano
prijímač zhruba 1 meter od televízora.
• Prípadne môžete k televízoru pripojiť napájaný
rozbočovač USB a nano prijímače pripojiť k
rozbočovaču USB.
Ak chcete pripojiť herný ovládač s USB nano
prijímačom…
1 - Pripojte malý nano prijímač k jednému z
konektorov USB na bočnej strane televízora.
Bezdrôtový nano prijímač je súčasťou balenia
herného ovládača.
2 - Keď je herný ovládač zapnutý, môžete ho
používať.
4.13
Pevný disk USB
Čo potrebujete
K druhému konektoru USB na bočnej strane
televízora môžete pripojiť druhý herný ovládač.
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť alebo nahrávať digitálne televízne
vysielanie (vysielanie DVB alebo podobné).
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pomocou neho rozšíriť pamäť televízora a uložiť tak
viac aplikácií.
Minimum miesta na disku
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie, potrebujete
pevný disk s minimálne 32 GB voľného priestoru a
podporou pripojenia USB 2.0.
Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie,
potrebujete minimálne 250 GB voľného priestoru na
disku. V závislosti od celkového voľného miesta na
disku sa naformátujú fixné oblasti pre pozastavenie
televízora, nahrávky a ukladanie aplikácií.
Bluetooth
Ak chcete pripojiť bezdrôtový herný ovládač
s rozhraním Bluetooth, stlačte farebné
tlačidlo Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Bluetooth, spárovanie.
Ak chcete získať ďalšie informácie o inštalácii
pevného disku USB, stlačte farebné tlačidlo 
Kľúčové slová a vyhľadajte položku Pevný disk USB,
formátovanie.
Vhodné herné ovládače
Na použite s týmto televízorom bol uspôsobený a
testovaný vybraný rad bezdrôtových herných
ovládačov. Iné herné ovládače nemusia byť plne
kompatibilné.
Formátovanie
Vhodné herné ovládače sú…
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania, ako aj pred uložením aplikácií,
musíte pripojiť a naformátovať pevný disk USB.
Formátovaním sa z pevného disku USB odstránia
všetky súbory. Ak chcete nahrávať vysielanie
pomocou údajov TV programu z internetu, pred
inštaláciou pevného disku USB je nutné nastaviť
pripojenie na internet.
• Logitech F710
• Logitech F510
• Bezdrôtový ovládač Xbox 360 pre systém Windows
• Bezdrôtový herný ovládač Speedlink Strike FX
• Sony Play Station s káblovým pripojením
• Mad Catz C.T.R.L. Mobilný herný ovládač pre systém
Android
• Ipega, PG-9023
• Ipega, PG-9025
• Herný ovládač PhoneJoy
Varovanie
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
26
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
Konfigurujte
Inštalácia klávesnice
Ak chcete naformátovať pevný disk USB…
Ak chcete nainštalovať klávesnicu USB, zapnite
televízor a pripojte klávesnicu USB k jednému z
konektorov USB na televízore. Keď televízor prvýkrát
rozpozná klávesnicu, môžete určiť rozloženie
klávesnice a otestovať toto rozloženie. Ak ako
primárne rozloženie klávesov vyberiete cyriliku alebo
gréčtinu, ako sekundárne rozloženie môžete nastaviť
latinskú abecedu.
1 - Pripojte pevný disk USB k niektorému z
konektorov USB na televízore. Počas formátovania
nepripájajte ďalšie zariadenie USB do žiadneho z
portov.
2 - Zapnite pevný disk USB a televízor.
3 - Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4 - Televízor sa vás spýta, či chcete pevný disk USB
používať na ukladanie aplikácií. Ak áno, odpovedzte
na túto otázku kladne.
5 - Po dokončení formátovania pevného disku USB
ho nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Ak chcete zmeniť nastavenie rozloženia klávesnice, ak
je už rozloženie nastavené…
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
3 - Ak chcete spustiť nastavenie klávesnice, vyberte
položku Nastavenia klávesnice USB.
Špeciálne klávesy
Klávesy na zadávanie textu
• Kláves Enter = OK
• Backspace = odstránenie znaku pred kurzorom
• Klávesy so šípkami = navigácia v rámci textového
poľa
• Ak je nastavené sekundárne rozloženie klávesnice a
chcete prepnúť rozloženie, stlačte súčasne klávesy
Ctrl + medzerník.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Pozastavenie TV alebo Nahrávanie.
Klávesy pre aplikácie a internetové stránky
• Tab a Shift + Tab = ďalšia a predchádzajúca položka
• Home = prechod na začiatok stránky
• End = prechod na koniec stránky
• Page Up = prechod o stránku vyššie
• Page Down = prechod o stránku nižšie
• + = priblíženie o jeden stupeň
• - = oddialenie o jeden stupeň
• * = prispôsobenie webovej stránky šírke obrazovky
4.14
Klávesnica USB
Pripojenie
Ak chcete počas používania televízora zadávať text,
pripojte k nemu klávesnicu USB (typ USB-HID).
K televízoru môžete pripojiť klávesnicu a myš.
Pripojiť ich môžete pomocou niektorého z konektorov
USB.
4.15
USB jednotka Flash
Z pamäťovej jednotky USB typu Flash môžete
prezerať fotografie alebo prehrávať hudbu a videá.
Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
jedného z konektorov USB na televízore, keď je
televízor zapnutý.
27
Televízor rozpozná pamäťovú jednotku a otvorí
zoznam s jej obsahom.
Ak sa zoznam obsahu nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte položku USB.
4.17
Videokamera
HDMI
Ak chcete zrušiť sledovanie obsahu na pamäťovej
jednotke typu Flash, stlačte tlačidlo  TV alebo
vyberte inú činnosť.
Ak chcete odpojiť pamäťovú jednotku USB typu Flash,
môžete ju kedykoľvek vytiahnuť z konektora.
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak videokameru pripojíte
k televízoru pomocou kábla HDMI.
Ultra HD na USB
Môžete prehliadať fotografie v rozlíšení Ultra HD
uložené na pripojenom zariadení USB či jednotke
typu Flash. Ak má fotografia ešte vyššie rozlíšenie,
televízor ho zníži na rozlíšenie Ultra HD.
Ak chcete získať ďalšie informácie o sledovaní a
prehrávaní obsahu USB jednotky Flash, stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Videá, fotografie a hudba.
Audio Video LR/Scart
4.16
Na pripojenie videokamery môžete použiť pripojenie
HDMI, YPbPr alebo SCART. Ak sa na videokamere
nachádza len výstup Video (CVBS) a Audio L/R,
použite adaptér Video Audio L/R na SCART (predáva
sa samostatne) a pripojte ju pomocou pripojenia
SCART.
Fotoaparát
Ak chcete zobraziť fotografie uložené v digitálnom
fotoaparáte, pripojte ho priamo k televízoru.
Na pripojenie použite niektorý z konektorov USB na
televízore. Po pripojení fotoaparát zapnite.
Ak sa zoznam obsahu nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte položku USB.
Môže byť potrebné nastaviť fotoaparát na prenos
obsahu prostredníctvom protokolu PTP (Picture
Transfer Protocol). Pozrite si návod na používanie
digitálneho fotoaparátu.
4.18
Ultra HD na USB
Pripojenie
Počítač
Môžete prehliadať fotografie v rozlíšení Ultra HD
uložené na pripojenom zariadení USB či jednotke
typu Flash. Ak má fotografia ešte vyššie rozlíšenie,
televízor ho zníži na rozlíšenie Ultra HD.
Prostredníctvom konektorov USB nie je možné
prehrávať videá, ktoré sú priamo v rozlíšení Ultra HD.
K televízoru môžete pripojiť počítač a používať
televízor ako monitor počítača.
Pomocou pripojenia HDMI
Pripojte počítač k televízoru pomocou kábla HDMI.
Ak chcete získať viac informácií o prehliadaní
fotografií, stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová a
vyhľadajte položku Videá, fotografie a hudba.
28
Pomocou adaptéra DVI do HDMI
Taktiež môžete použiť adaptér DVI do HDMI (predáva
sa samostatne) na pripojenie počítača ku konektoru
HDMI a kábel Audio L/R (minikonektor veľkosti
3,5 mm) na pripojenie ku konektoru AUDIO IN L/R na
zadnej strane televízora.
Ideálne nastavenie
Ak chcete televízor využívať ako monitor počítača,
odporúčame nastaviť televízor na ideálne nastavenie
Počítač.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo Kľúčové slová a vyhľadajte položku
alebo počítač.
Hra
29
2 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia a potom
položku Jas loga Philips.
3 - Vyberte úroveň Maximum, Stredne, Minimum
alebo možnosť Vypnuté, ktorou osvetlenie loga
vypnete.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
5
Zapínanie a
vypínanie
5.1
Zapnutie, pohotovostný
režim alebo vypnutie
Uistite sa, že televízor je pripojený k elektrickej sieti.
Pripojte dodaný napájací kábel k vstupnému
konektoru napájania v zadnej časti televízora.
Kontrolka v spodnej časti televízora sa rozsvieti.
Zapnutie
Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači zapnite
televízor. Alebo stlačte tlačidlo  HOME. Televízor
môžete zapnúť aj stlačením malého páčkového
tlačidla v zadnej časti televízora, ak nemôžete nájsť
diaľkový ovládač alebo sú vybité batérie.
5.3
Tlačidlá na televízore
Základné operácie televízora môžete ovládať, aj keď
stratíte diaľkové ovládanie alebo sa mu vybijú batérie.
Prepnutie do pohotovostného režimu
Ak chcete otvoriť základnú ponuku…
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
Môžete tiež stlačiť malé páčkové tlačidlo v zadnej
časti televízora.
1 - Keď je televízor zapnutý, stlačením páčkového
tlačidla na jeho zadnej strane otvoríte základnú
ponuku.
2 - Jeho stlačením vľavo alebo vpravo vyberte
položku  Hlasitosť,  Kanál alebo  Zdroje. Ak
chcete spustiť ukážkový film, stlačte tlačidlo 
Ukážka.
3 - Stláčaním tlačidiel hore alebo dole upravíte
hlasitosť či prepnete na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál. Pomocou tlačidiel hore a dole
môžete prechádzať aj zoznamom zdrojov vrátane
možnosti výberu tunera. Stlačením páčkového tlačidla
spustíte ukážkový film.
4 - Táto ponuka sa vypne automaticky.
V pohotovostnom režime zostáva televízor pripojený
k elektrickej sieti, no spotrebováva minimum energie.
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, vyberte položku  a stlačte páčkové tlačidlo.
Ak chcete televízor vypnúť úplne, odpojte zástrčku
napájacieho kábla.
Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy nie za kábel. Uistite sa, že máte vždy
voľný prístup k sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a
elektrickej zásuvke.
5.2
Jas loga Philips
Môžete nastaviť jas osvetlenia loga Philips na prednej
strane televízora alebo ho úplne vypnúť.
Upravenie alebo vypnutie…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo
OK.
30
5.4
Časovač vypnutia
Pomocou funkcie Časovač vypnutia môžete nastaviť
televízor tak, aby sa po uplynutí predvoleného času
automaticky prepol do pohotovostného režimu.
Ak chcete nastaviť časovač vypnutia…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia, potom
položku Časovač autom. vypnutia a stlačte tlačidlo
 (vpravo). Pomocou posuvnej lišty môžete nastaviť
čas až na 180 minút v 5-minútových intervaloch. Ak
nastavíte hodnotu 0 minút, funkcia automatického
vypnutia sa vypne. Počas odpočítavania môžete
televízor vypnúť aj skôr alebo vynulovať čas.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
5.5
Časovač vypnutia
Ak televízor prijíma televízny signál, no po dobu 4
hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, automaticky sa vypne, aby šetril energiu. Ak
televízor 10 minút neprijme televízny signál ani príkaz
z diaľkového ovládania, tiež sa automaticky vypne.
Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia.
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia …
1 - Stlačte tlačidlo  NASTAVENIA, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Eko nastavenia, potom
položku Časovač vypnutia a stlačte tlačidlo 
(vpravo). Stlačením šípok nahor alebo nadol upravte
nastavenú hodnotu. Zadaním hodnoty 0 (Vypnuté)
časovač vypnutia vypnete.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Keď je časovač vypnutia aktívny, zobrazuje sa
ikona .
Ak chcete získať ďalšie informácie o ekologických
nastaveniach televízora, stlačte farebné tlačidlo 
Kľúčové slová a vyhľadajte položku Eko
nastavenia.
31
6
Stredná časť
Diaľkové ovládanie
6.1
Prehľad tlačidiel
Horná časť
1 –  INFO
Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.
2 – Dotykový ovládač/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.
Prechádzanie zoznamu.
3 –  BACK
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Opustenie ponuky bez zmeny nastavenia.
Prechod späť na predchádzajúcu stranu
aplikácie/internetovú stránku.
1 –  Pohotovostný režim/zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do
pohotovostného režimu.
2 –  AMBILIGHT
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ambilight a zapnutie
funkcie Ambilight v pohotovostnom režime.
4 –     Farebné tlačidlá
Priamy výber možností. Modrým tlačidlom 
otvoríte funkciu Pomocník.
3 –  TV GUIDE
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.
5 –  Hlasitosť
Nastavenie úrovne hlasitosti.
4 –  SOURCES
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
6 –  Stlmiť
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
5 –  Ponuka televízora
Otvorenie ponuky televízora s bežnými funkciami
televízora.
6 – Mikrofón
7 –  OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.
VOICE
8 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie
zoznamu kanálov počas sledovania televízie.
7– 
Priame otvorenie aplikácie Netflix (ak je k dispozícii).
Keď je televízor v zapnutom režime alebo v
pohotovostnom režime.
9 –  HOME
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Doma.
8 –  SETTINGS
Otvorenie ponuky Často používané nastavenia a
Všetky nastavenia.
10 –  Kanál
Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál
v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stránky teletextu. Spustenie
nasledujúcej alebo predchádzajúcej kapitoly na disku.
9 –  TOP PICKS
Otvorenie ponuky s odporúčanými programami,
videami na požiadanie (videá na zapožičanie) alebo
on-line TV službami (Catch Up TV). Ak je k dispozícii.
11 –  Multi View
Otvorenie malej obrazovky vo veľkej.
10 –  VOICE
Spustenie zadávania hlasových príkazov.
11 –  EXIT
Prepnutie späť na sledovanie televízie. Zastavenie
interaktívnej televíznej aplikácie (napríklad HbbTV).
Spodná časť
32
1 – Číselné klávesy
Priame prepnutie kanála.
6.3
2 – SUBTITLE
Zapnutie, vypnutie alebo automatické zobrazovanie
titulkov.
Hlas
Používanie funkcie Hlas
3 – Prehrávanie a nahrávanie
• Prehrávanie  na spustenie prehrávania.
• Pozastavenie  na pozastavenie prehrávania
• Zastavenie  na zastavenie prehrávania
• Pretočenie vzad  na pretáčanie dozadu
• Pretočenie vpred  na pretáčanie dopredu
• Nahrávanie  na spustenie nahrávania
Na vyhľadávanie videí, hudby alebo iného obsahu na
internete môžete použiť aj váš hlas. Je pritom
potrebné hovoriť do mikrofónu na diaľkovom
ovládaní. Alternatívne môžete zadať text pomocou
klávesnice diaľkového ovládania.
4 – TEXT
Zapnutie textu/teletextu.
6.2
Dotykový ovládač
Kosoštvorcová časť navigačného tlačidla na
diaľkovom ovládači slúži ako tlačidlo nahor, nadol,
vľavo a vpravo a zároveň ako malý dotykový ovládač.
Pomocou tohto dotykového ovládača môžete rolovať
dlhé zoznamy alebo ich prechádzať položku po
položke.
Ak chcete používať hlasové ovládanie…
1 - Stlačte tlačidlo  VOICE. Rozsvieti sa modré
svetlo na diaľkovom ovládaní sa otvorí sa pole
vyhľadávania. Ak je ikona  na obrazovke červená,
mikrofón je aktívny.
2 - Zreteľne vyslovte, čo hľadáte. Môžete hovoriť
10 sekúnd, potom sa mikrofón vypne. Zobrazenie
výsledkov môže chvíľu trvať.
3 - V zozname s výsledkami vyhľadávania môžete
vybrať požadovanú položku.
4 - Ak chcete výsledky vyhľadávania zatvoriť, stlačte
tlačidlo  BACK.
Ako používať dotykový ovládač...
1 - Otvorte ľubovoľnú ponuku televízora, ktorá
obsahuje zoznam, napr. domovskú ponuku alebo
zoznam kanálov.
2 - Palcom prejdite po dotykovom ovládači v tom
smere, ktorým chcete rolovať zoznam. To znamená
nahor alebo nadol, vľavo alebo vpravo. Ak posuniete
prst po dotykovom ovládači, označenie sa pohne o 1
krok. Ak prst posuniete a potom podržíte na
dotykovom ovládači (nemusíte vyvíjať tlak),
označenie sa bude posúvať po zozname dovtedy,
kým prst z dotykového ovládača nezdvihnete.
Ak chcete vyhľadávať pomocou klávesnice na
diaľkovom ovládaní…
1 - Stlačením tlačidla  VOICE otvorte pole
vyhľadávania.
2 - Stlačením tlačidla  (vpravo) zvýraznite textové
pole.
3 - Natočte klávesnicu diaľkového ovládania smerom
nahor a napíšte názov vyhľadávanej položky.
4 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete klávesnicu
na obrazovke.
5 - V zozname s výsledkami vyhľadávania môžete
vybrať požadovanú položku.
6 - Ak chcete výsledky vyhľadávania zatvoriť, stlačte
tlačidlo  BACK.
Venujte chvíľu času nácviku tohto posunutia a
posunutia s podržaním. Je to užitočná pomôcka pri
prechádzaní dlhých zoznamov.
Dotykový ovládač sa nedá vypnúť.
33
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Pozrite si aj informácie na adrese
www.support.google.com/androidtv
Nastavenia hlasového vyhľadávania
Môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať na
hlasové vyhľadávanie.
Ak chcete nastaviť jazyk hlasového vyhľadávania…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, posuňte obsah nadol,
vyberte položku  Všeobecné nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Stlačte tlačidlo  (vpravo), vyberte položku
Nastavenia systému Android a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Predvoľby >  Reč a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Prehľad tlačidiel
Qwerty a Azerty
Prehľad klávesnice Qwerty/Azerty.*
6.4
Klávesnica
Písanie textu
1 – Znak Azerty
Poloha znaku, ak je rozloženie klávesnice nastavené
na AZERTY.
Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového
ovládania môžete vpisovať text do ktoréhokoľvek
textového poľa na obrazovke.
2 –  Shift
Písanie veľkých písmen.
Ak chcete písať text…
1 - Ak ešte nie je vybraté textové pole, vyberte ho.
2 - Ak chcete aktivovať tlačidlá klávesnice, otočte
diaľkové ovládanie klávesnicou nahor. Diaľkové
ovládanie držte v dvoch rukách a píšte oboma
palcami.
3 - Ak chcete klávesnicu na obrazovke skryť, stlačte
tlačidlo  BACK.
4 - Zadaný text potvrdíte stlačením tlačidla OK.
3 – Ω špeciálne znaky
Zobrazenie klávesnice na obrazovke umožňujúcej
výber písmen s diakritikou a symbolov.
4 – Tlačidlo Fn
Zadanie čísla alebo interpunkčného znamienka.
5 –  Medzerník
6 – Navigácia a OK
Klávesnica na obrazovke
7 –  Zdieľať
Zdieľanie aktuálne sledovaného obsahu online.
Ak zadávate text pomocou klávesnice na obrazovke,
môžete si nastaviť rozloženie klávesnice, na aké ste
zvyknutí.
* Na vašom diaľkovom ovládaní nájdete v závislosti
od oblasti, v ktorej žijete, rozloženie klávesnice
Qwerty/Azerty alebo Qwerty/Cyrilika.
Ak chcete tieto nastavenia otvoriť…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Stlačte tlačidlo  (vpravo), vyberte položku
Nastavenia systému Android a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte
položky Predvoľby >  Klávesnica a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Jazyk a stlačte tlačidlo OK. Tu
môžete nastaviť rozloženie klávesnice pre príslušný
jazyk.
Qwerty a Cyrilika
Prehľad klávesnice Qwerty/Cyrilika.*
34
Čísla a interpunkcia
Ak chcete napísať číslo alebo interpunkčné
znamienko, pred napísaním požadovaného čísla
alebo interpunkčného znamienka stlačte kláves Fn.
Režim Fn môžete zapnúť alebo vypnúť rovnako ako
režim písania veľkých písmen.
1 – Znaky Cyriliky
Znaky ponúkané, keď je klávesnica prepnutá na
Cyriliku.
Internet
Pomocou klávesu Fn môžete zadávať znaky www.
alebo .com.
2 –  Prepnutie klávesnice na Cyriliku
Prepnutie klávesnice na znaky Cyriliky a späť na
Qwerty.
Písmená s diakritikou a symboly
3 -  Shift
Písanie veľkých písmen.
Znaky s diakritikou a symboly nie sú na klávesnici
diaľkového ovládania k dispozícii.
Ak chcete napísať takýto znak, môžete otvoriť
klávesnicu na obrazovke.
4 – Ω Špeciálne znaky
Zobrazenie klávesnice na obrazovke umožňujúcej
výber písmen s diakritikou a symbolov.
Klávesnicu na obrazovke otvoríte stlačením tlačidla Ω.
Na klávesnici na obrazovke vyhľadajte požadovaný
znak. Rozloženie klávesnice môžete prepnúť
pomocou farebných tlačidiel. Znak zadáte stlačením
tlačidla OK. Klávesnica na obrazovke zmizne, keď
stlačíte znak na klávesnici diaľkového ovládania.
5 - tlačidlo Fn
Zadanie čísla alebo interpunkčného znamienka.
6 -  Medzerník
7 –  Zdieľať
Zdieľanie aktuálne sledovaného obsahu online.
8 – Navigácia a OK
Klávesnica Qwerty, Azerty a Cyrilická
klávesnica
* Na vašom diaľkovom ovládaní nájdete v závislosti
od oblasti, v ktorej žijete, rozloženie klávesnice
Qwerty/Azerty alebo Qwerty/Cyrilika.
Štandardné rozloženie klávesnice diaľkového
ovládania je Qwerty.
Veľké a malé písmená
Klávesnica Azerty
Ak chcete napísať veľké písmeno, stlačte kláves
 (Shift) a hneď potom stlačte požadovaný znak.
V závislosti od oblasti, v ktorej žijete, možno
klávesnicu diaľkového ovládania nastaviť na
rozloženie Azerty. Znaky rozloženia Azerty sú
znázornené v pravej hornej časti príslušných kláves.
Ak chcete zadať viac po sebe nasledujúcich veľkých
písmen, stlačte kláves  a počas písania ho
podržte.
Ak chcete rozloženie klávesnice nastaviť na Azerty…
Ak chcete stále zadávať veľké písmená, stlačením a
podržaním klávesu  po dobu 2 sekúnd prepnete
klávesnicu do režimu písania veľkých písmen.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Región a jazyk > Klávesnica
diaľkového ovládania.
3 - Vyberte možnosť Azerty alebo Qwerty a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete znova prejsť do režimu písania malých
písmen, opätovne stlačte kláves . Ak počas 20
sekúnd nestlačíte žiadny kláves, režim písania veľkých
písmen sa automaticky vypne. Ak stlačíte iný funkčný
kláves, napríklad Fn alebo Ω, režim písania veľkých
písmen sa vypne.
Cyrilická klávesnica
V závislosti od oblasti, v ktorej žijete, možno
klávesnicu diaľkového ovládania nastaviť na Cyriliku.
Znaky Cyriliky sú znázornené v pravej hornej časti
kláves klávesnice.
Ak chcete písať znaky Cyrilliky…
1 - Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
35
2 - Ak chcete prepnúť späť na rozloženie Qwerty,
opätovne stlačte tlačidlo .
snímač na prednej strane televízora.
6.5
Diaľkové ovládanie,
párovanie
Diaľkové ovládanie televízora využíva na odosielanie
príkazov do televízora technológiu Bluetooth. Na
rozdiel od diaľkových ovládaní využívajúcich
infračervené signály nemusíte diaľkovým ovládaním
mieriť na televízor. Aby mohlo diaľkové ovládanie
komunikovať s televízorom, tieto dve zariadenia
musia byť spárované (prepojené). Po spárovaní
nemožno dané diaľkové ovládanie použiť s iným
televízorom.
6.7
Batérie
Televízor vás upozorní, keď sú batérie diaľkového
ovládania takmer vybité.
Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor na batérie
na strane diaľkového ovládania s klávesnicou.
Párovanie
1 - Pomocou drobnej mince alebo iného malého
oblého objektu stlačte obdĺžnikové uvoľňovacie
tlačidlo, čím otvoríte kryt batérií.
2 - Posuňte batériu smerom ku kovovej pružine a
opačný koniec batérie vytiahnite von.
3 - Vymeňte staré batérie za 2 alkalické batérie
typu AA-LR6-1,5 V. Dodržte správnu orientáciu pólov
batérií (+ a -).
4 - Dvierka uložte späť na miesto a zatlačte ich
nadol, kým nezaskočia na miesto.
Počas úvodnej inštalácie televízora vás televízor
vyzval na stlačenie tlačidla OK, čím sa vykonalo
spárovanie. Ak televízor nereaguje na žiadne
stlačenie tlačidiel na diaľkovom ovládaní, párovanie
nebolo úspešné.
Opätovné párovanie
Ak došlo k zrušeniu spárovania s diaľkovým
ovládaním, môžete televízor znova spárovať s
diaľkovým ovládaním.
Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať,
vyberte batérie.
Ak chcete začať párovanie...
1 - Postavte sa pred pravú stranu televízora a v jeho
zadnej časti stlačte vypínač páčkového ovládača ,
ktorý 3 sekundy podržte. Zobrazí sa hlásenie, že je
televízor pripravený na spárovanie.
2 - Súčasne stlačte farebné tlačidlá  (červené)
a  (modré) na 1 sekundu. Ak je párovanie
úspešné, zobrazí sa hlásenie.
Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení
uvedených v časti o ukončení používania.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Koniec používania.
Po vypnutí televízora sa spárovanie uloží.
Tento televízor je možné spárovať len s jedným
diaľkovým ovládaním. Ak chcete zrušiť spárovanie
diaľkového ovládania s televízorom, musíte ho
spárovať s iným televízorom.
6.8
Čistenie
6.6
Infračervený snímač
Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú
proti poškriabaniu.
Diaľkové ovládanie televízora využíva na odosielanie
príkazov do televízora technológiu Bluetooth. Vďaka
technológii Bluetooth nemusíte diaľkovým ovládaním
mieriť na televízor.
Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou
handričkou. Na čistenie diaľkového ovládania nikdy
nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky
ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
Televízor však dokáže prijímať príkazy aj z diaľkového
ovládania, ktoré využíva technológiu IR (infračervené
signály). Môžete používať aj takého diaľkové
ovládanie, musíte ním však mieriť na infračervený
36
1 - Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
7
Televízne kanály
7.1
Výber jedného zo zoznamov kanálov...
Zoznamy kanálov
1 - Keď je na obrazovke otvorený zoznam kanálov,
stlačte tlačidlo  OPTIONS.
2 - Vyberte položku Vybrať zoznam kanálov a
stlačte tlačidlo OK.
3 - V ponuke zoznamu vyberte jeden z dostupných
zoznamov kanálov a stlačte tlačidlo OK.
O zoznamoch kanálov
Po inštalácii kanálov sa všetky kanály zobrazia
v zozname kanálov. Kanály sú zobrazené s názvom a
logom, pokiaľ je TV pripojený k internetu a tieto
informácie sú k dispozícii.
Prípadne môžete vybrať názov zoznamu v hornej
časti zoznamu kanálov a stlačením
tlačidla OK otvoriť ponuku zoznamu.
Pre každý typ tunera - anténa/kábel (DVB-T/C) alebo
satelit (DVB-S) - je k dispozícii zoznam kanálov so
všetkými nainštalovanými kanálmi. Tento zoznam
môžete odfiltrovať, aby zobrazoval len TV alebo len
rozhlasové stanice. Prípadne pokiaľ máte
nainštalovaných niekoľko satelitov, môžete odfiltrovať
kanály na jednom satelite.
Tip
Medzi dvomi tunermi môžete ľahko prepínať v
ponuke Zdroje.
Stlačte tlačidlo  SOURCES a výberom
položky Sledovať TV prepnite na
terestriálny/káblový tuner. Výberom položky Pozerať
satelit prepnite na satelitný tuner.
TV vždy otvorí posledný zvolený kanál pre zvolený
tuner.
Pre jednotlivé typy tunerov – terestriálny/káblový
(DVB-T/C) alebo satelitný (DVB-S) – môžete
vytvoriť 4 rôzne zoznamy obľúbených kanálov na
jednoduché prepínanie kanálov. Každý zoznam
obľúbených kanálov môžete pomenovať samostatne.
Meniť poradie kanálov je možné len v týchto
zoznamoch obľúbených kanálov.
Filtrovanie zoznamu kanálov
Keď je zvolený zoznam obľúbených kanálov,
pomocou tlačidiel   alebo   budete ladiť len
kanály v príslušnom zozname.
Zoznam so všetkými kanálmi môžete filtrovať.
Zoznam kanálov môžete nastaviť tak, aby zobrazoval
len TV alebo len rozhlasové stanice. U
terestriálnych/káblových kanálov môžete nastaviť,
aby sa v zozname zobrazovali len voľne šírené alebo
len kódované kanály. Pokiaľ máte nainštalovaných
niekoľko satelitov, môžete odfiltrovať kanály na
jednom satelite.
Ikony kanálov
Po automatickej aktualizácii kanálov v zozname
kanálov budú novo nájdené kanály označené
symbolom  (hviezdička).
Ak uzamknete kanál, bude označený symbolom 
(zámka).
3 najpopulárnejšie kanály sledované inými divákmi v
danom okamihu sú označené číslicou 1, 2 alebo 3.
Nastavenie filtra na zozname so všetkými kanálmi...
1 - Stlačte tlačidlo  TV.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
4 - Vyberte položku Vybrať zoznam kanálov a
stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Filtrovať kanály
antény, Filtrovať kanály káblovej TV alebo Filtrovať
satelitné kanály podľa zoznamu, ktorý chcete
filtrovať.
6 - V ponuke Možnosti vyberte filter, ktorý chcete,
a aktivujte ho stlačením tlačidla OK. Názov filtra sa
zobrazí ako časť názvu zoznamu kanálov v hornej
časti zoznamu kanálov.
7 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Rozhlasové stanice
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie
sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi
rozhlasovými stanicami môžete prepínať rovnako ako
pri televíznych kanáloch. Inštalácia kanálov
káblového vysielania (DVB-C) zvyčajne zoraďuje
rozhlasové stanice od čísla kanála 1001 nahor.
Otvorenie zoznamu kanálov
Vedľa zoznamu so všetkými kanálmi pre každý tuner,
terestriálny/káblový alebo satelitný tuner, si môžete
zvoliť odfiltrovaný zoznam alebo jeden z obľúbených
vami vytvorených zoznamov.
Otvorenie aktuálneho zoznamu kanálov…
37
Vyhľadanie kanála
Uzamknutie kanála
Ak potrebujete nájsť kanál v dlhom zozname, môžete
ho nechať vyhľadať.
Uzamknutie a odomknutie kanálu
Ak chcete deťom zabrániť sledovať niektorý kanál,
môžete ho uzamknúť. Ak chcete sledovať uzamknutý
kanál, musíte zadať 4-ciferný kód PIN funkcie Detská
zámka. Programy z pripojených zariadení nie je
možné uzamknúť.
TV dokáže vyhľadať kanál v jednom z troch hlavných
zoznamov kanálov – zozname kanálov pre
terestriálnu, káblovú a satelitnú TV.
Ak chcete vyhľadať kanál…
1 - Stlačte tlačidlo  TV.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
4 - Vyberte položku Vybrať zoznam kanálov a
stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Filtrovať kanály
antény, Filtrovať kanály káblovej TV alebo Filtrovať
satelitné kanály a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte tlačidlo Vyhľadať kanál a stlačením
tlačidla OK otvorte textové pole. Text môžete zadávať
pomocou klávesnice diaľkového ovládania alebo
klávesnice na obrazovke.
7 - Zadajte číslo, názov, alebo časť názvu, vyberte
tlačidlo Prijať a stlačte tlačidlo OK. TV vyhľadá
názvy vyhovujúcich kanálov vo zvolenom zozname.
Ak chcete uzamknúť kanál…
1 - Stlačte tlačidlo  TV.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte zoznam kanálov.
V prípade potreby zmeňte zoznam kanálov.
3 - Vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť.
4 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku Uzamknúť kanál a stlačte tlačidlo OK.
5 - Zadajte svoj 4-ciferný kód PIN, keď oň požiada
TV. Uzamknutý kanál sa označí symbolom  (zámka).
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Odomknutie kanálu…
1 - Stlačte tlačidlo  TV.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte zoznam kanálov.
V prípade potreby zmeňte zoznam kanálov.
3 - Vyberte kanál, ktorý chcete odomknúť.
4 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku Odomknúť kanál a stlačte tlačidlo OK.
5 - Zadajte svoj 4-ciferný kód PIN, keď oň požiada
TV.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Výsledky vyhľadávania sú uvedené ako zoznam
kanálov – názov zoznamu je uvedený v hornej časti.
Výsledky vyhľadávania zmiznú po zvolení ďalšieho
kanálu v zozname alebo uzavretí zoznamu s
výsledkami vyhľadávania.
7.2
Sledovanie kanálov
Naladenie kanálu
Ak uzamknete alebo odomknete kanály v zozname
kanálov, kód PIN stačí zadať raz až do uzavretia
zoznamu kanálov.
Ak chcete začať sledovať televízne kanály, stlačte
tlačidlo . Televízor prepne na kanál, ktorý ste
naposledy sledovali.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v Pomocníkovi
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Detská zámka.
Naladenie kanálu
Ak chcete naladiť iný kanál, stlačte tlačidlá  
alebo  .
Ak poznáte číslo požadovaného kanála, zadajte toto
číslo pomocou číselných tlačidiel. Stlačením tlačidla
OK po zadaní čísla ihneď naladíte kanál.
Vekové obmedzenie
Ak sú dostupné príslušné informácie z internetu,
televízor uvádza názov a informácie o aktuálnom
programe, ako aj názov a informácie o programe,
ktorý po ňom nasleduje.
Digitálne kanály môžu označovať svoje programy
vekovým obmedzením. Ak je vekové obmedzenie
programu rovnaké alebo vyššie než vek, ktorý ste
nastavili ako vekové obmedzenie pre svoje dieťa,
program bude uzamknutý. Ak chcete sledovať
uzamknutý program, je nutné najprv zadať kód PIN
detskej zámky.
Ak chcete deťom zabrániť sledovať program
nevhodný pre ich vek, môžete nastaviť vekové
obmedzenie.
Predchádzajúci kanál
Ak chcete naladiť znova predchádzajúci kanál, stlačte
tlačidlo  BACK.
Ak chcete nastaviť vekové obmedzenie…
Môžete taktiež naladiť kanály zo zoznamu kanálov.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
38
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Detská zámka > Rodičovská
zámka.
3 - Zadajte 4-miestny kód PIN detskej zámky. Ak ste
kód ešte nenastavili, vyberte položku Zadať kód v
ponuke Detská zámka. Zadajte 4-miestny kód PIN
detskej zámky a potvrďte ho. Teraz môžete zadať
vekové obmedzenie.
4 - Späť v ponuke Rodičovská zámka kliknite na
príslušný vek a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Uprednostňovaný jazyk titulkov môžete zvoliť pod
položkou Jazyk titulkov.
Titulky z teletextu
Ak naladíte analógový kanál, titulky pre jednotlivé
kanály bude nutné nastaviť manuálne.
1 - Prepnite na požadovaný kanál a stlačením
tlačidla TEXT otvorte teletext.
2 - Zadajte číslo stránky s titulkami, väčšinou 888.
3 - Zatvorte teletext opätovným stlačením tlačidla
TEXT.
Ak chcete vekové obmedzenie vypnúť, vyberte
možnosť Žiadny. V niektorých krajinách je však nutné
nastaviť vekové obmedzenie.
Ak ste v ponuke titulkov vybrali možnosť Zapnuté,
počas sledovania analógového kanála sa v prípade
dostupnosti zobrazia titulky.
V prípade niektorých
poskytovateľov/prevádzkovateľov vysielania televízor
uzamyká iba programy s vyšším
obmedzením. Vekové obmedzenie je nastavené pre
všetky kanály.
Ak chcete zistiť, či je kanál analógový, alebo digitálny,
prepnite na daný kanál a otvorte položku Informácie
o kanáli v ponuke  OPTIONS.
Jazyk titulkov
Možnosti kanálov
Uprednostnené jazyky titulkov
Otvorenie možností
Digitálne vysielanie môže pre jeden program ponúkať
titulky v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť
preferovaný primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak
sú k dispozícii titulky v jednom z týchto jazykov,
televízor vybrané titulky zobrazí.
Počas sledovania kanála môžete nastaviť niekoľko
možností.
V závislosti od typu kanála, ktorý sledujete
(analógový alebo digitálny), či nastavení televízora je
k dispozícii niekoľko možností.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
titulkov…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Región a jazyk a vyberte
položky Jazyky > Základné
titulky alebo Sekundárne titulky.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Otvorenie ponuky možností...
1 - Počas sledovania kanála stlačte tlačidlo 
OPTIONS.
2 - Ak ho chcete zatvoriť, znova stlačte tlačidlo .
Titulky
Zapnutie
Digitálne vysielanie môže k programom ponúkať
titulky.
Výber jazyka titulkov
Ak chcete zobraziť titulky…
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk titulkov. Ak nie sú k dispozícii žiadne jazyky
titulkov, túto možnosť nie je možné vybrať.
Stlačte tlačidlo SUBTITLE.
Titulky môžete zapnúť alebo vypnúť. Prípadne
môžete zvoliť možnosť Automaticky.
Ak chcete nastaviť jazyk titulkov, keď nie je k dispozícii
žiadny z vašich preferovaných jazykov…
Automatické
Ak sú informácie o jazyku súčasťou digitálneho
vysielania a vysielaný program nie je vo vašom jazyku
(v jazyku nastavenom na TV), TV môže automaticky
zobraziť titulky v jednom z vami uprednostnených
jazykov pre titulky. Jeden z týchto jazykov titulkov
musí byť zároveň súčasťou vysielania.
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
2 - Vyberte položku Jazyk titulkov a dočasne
vyberte jeden z jazykov titulkov.
39
Jazyk zvuku
HbbTV na tomto kanáli
Uprednostňovaný jazyk zvuku
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
Digitálne vysielanie dokáže pre program ponúknuť
niekoľko zvukových stôp v rôznych jazykoch. Môžete
nastaviť preferovaný základný a sekundárny jazyk
zvuku. Ak je počas sledovania k dispozícii jeden z
týchto jazykov, televízor prepne na príslušný jazyk
zvuku.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku
HbbTV na tomto kanáli a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
zvuku…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte ponuku Región a jazyk a vyberte
položky Jazyky > Základný
zvuk alebo Sekundárny zvuk.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Kompletné zablokovanie HbbTV na TV…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Všeobecné nastavenia >
Rozšírené > HbbTV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Vybratie jazyka zvuku
Informácie o kanáli
Ak nie je k dispozícii žiaden z preferovaných jazykov
zvuku, môžete vybrať iný dostupný jazyk titulkov. Ak
nie sú k dispozícii žiadne jazyky zvykových stôp, túto
možnosť nie je možné vybrať.
Môžete zobraziť technické charakteristiky
konkrétneho kanálu, či je digitálny alebo analógový,
typ zvuku a pod.
Ak chcete nastaviť jazyk zvuku, keď nie je k dispozícii
žiadny z vašich preferovaných jazykov…
Zobrazenie technických informácií o kanáli…
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
2 - Vyberte položku Jazyk zvuku a dočasne
vyberte jeden z jazykov titulkov.
1 - Nalaďte kanál.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku
Informácie o kanáli a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak chcete obrazovku zatvoriť, stlačte tlačidlo OK.
Bežné rozhranie
Mono/Stereo
Ak ste do niektorého zo slotov Common Interface
vložili dekódovaciu kartu, môžete zobraziť informácie
o CAM a operátorovi, prípadne niekoľko nastavení v
spojitosti s CAM.
Zvuk analógového kanálu môžete prepnúť do režimu
mono alebo stereo.
Prepnutie do režimu mono alebo stereo…
Zobrazenie informácií o CAM…
1 - Nalaďte analógový kanál.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku Mono/Stereo a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Mono alebo Stereo a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES.
2 - Vyberte typ kanála, pre ktorý využívate modul
CAM, Sledovať TV alebo Pozerať satelit.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Common Interface.
4 - Vyberte príslušný slot Common Interface (slot 1
alebo 2) a stlačte tlačidlo  (vpravo).
5 - Vyberte televízneho prevádzkovateľa modulu
CAM a stlačte tlačidlo OK. Nasledujúce stránky
vytvára daný prevádzkovateľ.
40
Kanály v zozname obľúbených sa prečíslujú.
7.3
Obľúbené kanály
Pridanie niekoľkých kanálov
O obľúbených kanáloch
Ak chcete pridať niekoľko po sebe nasledujúcich
programov do zoznamu obľúbených položiek
súčasne, môžete použiť funkciu Vybrať rozsah.
V zozname obľúbených kanálov môžete vybrať
požadované kanály.
Pre jednotlivé typy tunerov – Sledovať
TV (terestriálny/káblový – DVB-T/C) alebo Pozerať
satelit (satelitný – DVB-S) – môžete vytvoriť 4 rôzne
zoznamy obľúbených programov na jednoduché
prepínanie kanálov. Každý zoznam obľúbených
kanálov môžete pomenovať samostatne. Meniť
poradie kanálov je možné len v zozname obľúbených
programov.
Pridanie rozsahu kanálov…
1 - Otvorte zoznam obľúbených programov, kam
chcete pridať rozsah kanálov.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku
Vybrať rozsah a stlačte tlačidlo OK.
3 - V zozname naľavo vyberte prvý kanál rozsahu,
ktorý chcete pridať, a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (dole) vyberte posledný
kanál rozsahu, ktorý chcete pridať. Kanály sú
označené naľavo.
5 - Stlačením tlačidla OK pridajte tento rozsah
kanálov a potvrďte.
S vybraným zoznamom obľúbených programov ladíte
len kanály v príslušnom zozname pri používaní
tlačidiel   alebo  .
Taktiež môžete začať s tvorbou zoznamu obľúbených
programov z funkcie Vybrať rozsah.
Vytvorenie zoznamu obľúbených
Vytvorenie zoznamu obľúbených programov...
1 - Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
4 - Vyberte položku Vytvoriť zoznam obľúbených a
stlačte tlačidlo OK.
5 - V zozname naľavo vyberte kanál, ktorý chcete
označiť ako obľúbený, a stlačte tlačidlo OK. Kanály
sa zobrazujú v zozname napravo v poradí, v akom ich
pridávate. Ak chcete operáciu vrátiť späť, označte
kanál v zozname naľavo a znovu stlačte tlačidlo OK.
6 - V prípade potreby môžete pokračovať vo výbere
a pridávaní kanálov medzi obľúbené programy.
7 - Pridávanie kanálov ukončíte stlačením tlačidla
 BACK.
Premenovanie zoznamu obľúbených
Zoznam obľúbených môžete premenovať.
Premenovanie zoznamu obľúbených...
1 - Otvorte Zoznam obľúbených kanálov, ktorý
chcete premenovať.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku
Premenovať zoznam obľúbených a stlačte tlačidlo
OK.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete klávesnicu
na obrazovke.
4 - Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového
ovládania môžete vymazať aktuálny názov alebo
zadať nový názov.
5 - Po skončení otočte diaľkové ovládanie, vyberte
položku Zavrieť a stlačte tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
TV vás požiada o premenovanie zoznamu
obľúbených programov. Môžete použiť klávesnicu na
obrazovke alebo klávesnicu na zadnej strane
diaľkového ovládania.
1 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete klávesnicu
na obrazovke.
2 - Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového
ovládania môžete vymazať aktuálny názov alebo
zadať nový názov.
3 - Po skončení otočte diaľkové ovládanie, vyberte
položku Zavrieť a stlačte tlačidlo OK.
Odstránenie zoznamu obľúbených
Zoznam obľúbených môžete odstrániť.
Odstránenie zoznamu obľúbených...
1 - Otvorte Zoznam obľúbených programov, ktorý
chcete premenovať.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku
Odstrániť zoznam obľúbených a stlačte tlačidlo OK.
3 - Potvrďte odstránenie zo zoznamu.
4 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
TV sa prepne na novo vytvorený zoznam obľúbených
programov.
Taktiež môžete pridať niekoľko programov súčasne
alebo založiť zoznam obľúbených programov
skopírovaním zoznamu kanálov so všetkými kanálmi a
odstránením kanálov, ktoré nepotrebujete.
41
rohu obrazovky v režime Teletext zobrazíte stĺpec
obľúbených stránok.
2 - Stláčaním tlačidiel  (dole) a  (hore) vyberte
číslo stránky a stlačením tlačidla OK stránku otvorte.
Zoznam môžete vymazať pomocou možnosti
Vymazať obľúbené stránky.
Znovu zoradiť kanály
Poradie kanálov môžete zmeniť len v zozname
obľúbených kanálov (zmena poradia).
Zmena poradia kanálov…
Vyhľadávanie v teletexte
1 - Otvorte Zoznam obľúbených kanálov, v ktorom
chcete zmeniť usporiadanie.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku
Znovu zoradiť kanály a stlačte tlačidlo OK.
3 - V zozname obľúbených kanálov vyberte kanál,
ktorý chcete presunúť, a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole)
presuňte kanál na želané miesto.
5 - Nové umiestnenie potvrdíte stlačením tlačidla
OK.
6 - Poradie kanálov môžete meniť rovnakým
spôsobom, kým nezatvoríte zoznam obľúbených
položiek tlačidlom  BACK.
Môžete vybrať slovo a v teletexte vyhľadať všetky
miesta, kde sa toto slovo vyskytuje.
1 - Otvorte stránku teletextu a stlačte tlačidlo OK.
2 - Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
požadované slovo alebo číslo.
3 - Ďalším stlačením tlačidla OK prejdete na
najbližšie miesto výskytu tohto slova alebo čísla.
4 - Ďalším stlačením tlačidla OK znova prejdete na
nasledujúce miesto výskytu.
5 - Vyhľadávanie ukončite stláčaním
tlačidla  (hore), až kým nezostane označená
žiadna položka.
Teletext z pripojeného zariadenia
7.4
Niektoré zariadenia, ktoré prijímajú TV kanály, môžu
tiež ponúkať teletext.
Ak chcete otvoriť teletext z pripojeného zariadenia . . .
Teletext
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte príslušné
zariadenie a stlačte tlačidlo OK.
2 - Počas sledovania kanála na zariadení stlačte
tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku Zobraziť
tlačidlá zariadenia, stlačte tlačidlo  a následne OK
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete tlačidlá
zariadenia.
4 - Ak chcete zatvoriť teletext, znovu stlačte
tlačidlo  BACK.
Stránky teletextu
Ak chcete počas sledovania televíznych kanálov
otvoriť teletext, stlačte tlačidlo TEXT.
Ak chcete teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo
TEXT.
Výber stránky teletextu
Ak chcete vybrať stránku . . .
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
1 - Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2 - Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so
šípkami.
3 - Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z
farebne označených položiek v spodnej časti
obrazovky.
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania
ponúkajú na svojich digitálnych televíznych kanáloch
špeciálny digitálny teletext alebo interaktívne
televízne funkcie. Tieto služby zahŕňajú normálny
teletext, v rámci ktorého môžete navigovať a vyberať
položky pomocou tlačidiel s číslami, farebných
tlačidiel a tlačidiel so šípkami.
Podstránky teletextu
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko
podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište
vedľa čísla hlavnej stránky.
Podstránky vyberiete pomocou tlačidiel  a .
Ak chcete zatvoriť digitálny teletext, stlačte
tlačidlo  BACK.
Prehľad T.O.P. teletextu
Možnosti teletextu
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou
T.O.P. Teletext.
Na otvorenie stránok T.O.P. textu v rámci teletextu
stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku Prehľad
teletextu T.O.P. a stlačte tlačidlo OK.
Vo funkcii Teletext môžete po stlačení tlačidla 
OPTIONS vybrať z nasledujúcich možností…
• Zmraziť stránku
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých
podstránok.
• Dual Screen/Celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu
vedľa seba.
• Prehľad teletextu T.O.P.
Na otvorenie stránok T.O.P. Teletext.
Obľúbené stránky
Televízor vytvorí zoznam posledných 10 stránok
teletextu, ktoré ste otvorili. Môžete ich jednoducho
otvoriť znova v stĺpci Obľúbené stránky teletextu.
1 - Výberom symbolu  (srdce) v ľavom hornom
42
• Zväčšiť
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie
čítala.
• Odkryť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
• Opakov. podstránok
Opakovanie podstránok, ak sú nejaké k dispozícii.
• Skryť/zobraziť obľúbené stránky
Skrytie alebo zobrazenie zoznamu obľúbených
stránok.
• Vymazať obľúbené stránky
Vymazanie obľúbených stránok.
• Jazyk
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na
správne zobrazenie textu.
• Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Telext 2.5, ktorá ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku.
lepšiu grafiku. Teletext 2.5 je aktivovaný ako
štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť teletext 2.5…
1 - Stlačte tlačidlo TEXT.
2 - Keď je na obrazovke otvorená funkcia Teletext,
stlačte tlačidlo  OPTIONS.
3 - Vyberte položky Teletext 2.5 > Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
7.5
Interaktívny TV
Informácie o funkcii iTV
Pomocou funkcie interaktívneho TV niektorí
poskytovatelia digitálneho vysielania kombinujú svoj
bežný televízny program s informačnými alebo
zábavnými stránkami. Na niektorých stránkach
môžete reagovať na program alebo hlasovať,
nakupovať online alebo zaplatiť za program videa na
požiadanie.
Teletext a televízia
Pri sledovaní teletextu môžete v malom okne
zobrazenia Multi View pozerať aj vysielanie
televízneho kanála.
Ak chcete sledovať televízny kanál počas sledovania
teletextu…
HbbTV, MHEG, . . .
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Na obrazovke vyberte možnosť Multi View:
Zapnuté. Kanál, ktorý sledujete, sa zobrazí na malej
obrazovke.
3 - Ak chcete malú obrazovku skryť, znova stlačte
tlačidlo a na obrazovke vyberte možnosť Multi
View: Vypnuté.
Vysielatelia využívajú rôzne systémy interaktívnej
televízie: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
alebo iTV (interaktívna TV - MHEG). Interaktívny TV sa
niekedy označuje ako digitálny teletext alebo červené
tlačidlo. Každý systém je však odlišný.
Ďalšie informácie získate na webovej lokalite
konkrétneho poskytovateľa vysielania.
Konfigurácia teletextu
Čo potrebujete
Jazyk teletextu
Interaktívny TV je dostupný len na digitálnych TV
kanáloch. Aby ste si mohli plne vychutnať výhody
interaktívneho TV, budete potrebovať
vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie
televízora k internetu.
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
teletextu . . .
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Región a jazyk > Jazyky a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Základný teletext alebo
Sekundárny teletext a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte uprednostňovaný jazyk teletextu a
stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
HbbTV
Ak chcete získať ďalšie informácie, v
ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku HbbTV, zapnutie a vypnutie .
Teletext 2.5
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a
43
Používanie iTV
Otvorenie stránok iTV
Väčšina kanálov ponúkajúcich HbbTV alebo iTV vás
vyzve, aby ste na otvorenie ich interaktívneho
programu stlačili tlačidlo  alebo tlačidlo OK.
Navigácia v rámci stránok iTV
Na navigáciu v rámci stránok iTV môžete použiť
tlačidlá so šípkami, farebné tlačidlá, tlačidlá s číslami a
tlačidlo  BACK.
Pomocou tlačidiel  (Prehrávanie),  (Pozastavenie)
a  (Zastavenie) môžete ovládať sledovanie videí v
rámci stránok iTV.
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Ak chcete otvoriť digitálny teletext, stlačte tlačidlo
TEXT. Ak ho chcete zatvoriť, stlačte tlačidlo  BACK.
Zatvorenie stránok iTV
Väčšina stránok iTV poskytuje informácie o tlačidle na
zatvorenie.
Ak chcete vynútiť zatvorenie stránky iTV, prepnite na
nasledujúci TV kanál a potom stlačte
tlačidlo  BACK.
44
nastavenia Od poskytovateľa vysielania sa stanú v
zozname neviditeľnými, ak dané nastavenie zmeníte
na možnosť Z internetu alebo naopak. Mohlo sa stať,
že televízor sa automaticky prepol na možnosť Z
internetu.
Ak chcete nahrávky sprístupniť v zozname nahrávok,
prejdite na nastavenie, ktoré bolo aktívne v čase, keď
boli nahrávky urobené.
8
TV program
8.1
Čo potrebujete
Pomocou TV programu môžete zobraziť zoznam
aktuálnych a plánovaných televíznych programov na
vašich kanáloch. V závislosti od zdroja informácií
(údajov) TV programu sa zobrazujú analógové aj
digitálne kanály alebo len digitálne kanály. Nie všetky
kanály poskytujú informácie o TV programe.
8.3
Používanie TV programu
Otvorenie TV programu
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované.
Televízor nedokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály sledované z digitálneho
prijímača alebo dekodéra.
Ak chcete otvoriť TV program, stlačte tlačidlo  TV
GUIDE. TV program zobrazuje kanály zvoleného
tunera.
Zatvoríte ho ďalším stlačením tlačidla  TV GUIDE.
Pri prvom otvorení TV programu televízor spustí
vyhľadávanie informácií o programe všetkých
televíznych kanálov. Toto vyhľadávanie môže trvať
niekoľko minút. Údaje TV programu sa uložia do
televízora.
8.2
Údaje TV programu
Funkcia TV program získava informácie (údaje) od
poskytovateľov vysielania alebo z internetu. V
niektorých krajinách a v prípade niektorých kanálov
nemusia byť informácie o TV programe dostupné.
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované.
Televízor nedokáže zhromažďovať informácie o TV
programe z kanálov sledovaných z digitálneho
prijímača alebo dekodéra.
Naladenie programu
Z ponuky TV program môžete prepnúť na aktuálny
program.
Ak chcete prejsť na niektorý program (kanál), vyberte
daný program a stlačte tlačidlo OK.
Televízor sa dodáva s predvoleným nastavením na
možnosť Od poskytovateľa vysielania.
Zobrazenie podrobností o programe
Ak televízor získava informácie z internetu, TV
program dokáže okrem digitálnych programov
zobraziť aj analógové programy. V ponuke TV
programu sa zároveň zobrazuje malá obrazovka s
aktuálnym kanálom.
Ak chcete zobraziť podrobnosti o zvolenom
programe…
1 - Stlačte tlačidlo  INFO.
2 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Z internetu
Zmena dňa
Ak je televízor pripojený na internet, môžete ho
nastaviť tak, aby získaval informácie o TV programe z
internetu.
TV program dokáže zobraziť plánované programy na
nasledujúce dni (maximálne do 8 dní).
Ak chcete nastaviť informácie v TV programe…
Stlačte farebné tlačidlo  Deň a vyberte
požadovaný deň.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Rozšírené > TV program, vyberte
položku Z internetu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zatvoríte ponuku.
Chýbajúce nahrávky
V prípade, že niektoré nahrávky zo zoznamu
nahrávok zmizli, mohli sa zmeniť informácie (údaje)
TV programu. Nahrávky urobené pomocou
45
pripomienok vyberte kartu Pripomienky a stlačte
tlačidlo OK, čím zobrazíte len pripomienky.
5 - Stlačením farebného
tlačidla  Odstrániť odstránite zvolenú
pripomienku. Stlačením farebného
tlačidla  Záznam nahráte zvolený program.
6 - Stlačením tlačidla  BACK zatvoríte ponuku.
Hľadať podľa žánru
Ak sú tieto informácie k dispozícii, môžete vyhľadať
plánované programy podľa ich žánru, napr. filmy,
šport, atď.
Ak chcete vyhľadávať programy podľa žánrov…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
3 - Vyberte položku Hľadať podľa žánru a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte požadovaný žáner a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa zoznam nájdených programov.
5 - Môžete nastaviť pripomienky alebo naplánovať
nahrávanie pre zvolený program.
6 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Nastavenie nahrávania
V ponuke TV program môžete nastaviť nahrávanie*.
V ponuke TV program je program nastavený na
nahrávanie označený ikonou  (červená bodka).
Ak chcete nahrať program…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte aktuálny
program alebo program v budúcnosti.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávanie .
3 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Ak chcete získať ďalšie informácie o funkcii
Nahrávanie, stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Nahrávanie.
Ak chcete zrušiť nahrávanie…
Nastavenie pripomienky
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
nastavený na nahrávanie.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Vymazať nahr. .
3 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Môžete nastaviť pripomienku programu. Na začiatku
daného programu sa zobrazí hlásenie s upozornením.
Na tento kanál môžete okamžite prepnúť.
* Ďalšie informácie nájdete v kapitole Nahrávanie a
pozastavenie TV.
V ponuke TV program je program s pripomienkou
označený ikonou  (hodiny).
Ak chcete nastaviť pripomienku…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
v budúcnosti.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
3 - Vyberte položku Nastaviť pripomienku a stačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Ak chcete vymazať pripomienku…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
s pripomienkou.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
3 - Vyberte položku Vymazať pripomienku a stačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Zoznam pripomienok
Môžete zobraziť zoznam nastavených pripomienok.
Zoznam pripomienok
Ak chcete otvoriť zoznam pripomienok…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3 - V hornej časti obrazovky vyberte
možnosť  Naplánované a stlačte tlačidlo
4 - V zozname naplánovaných nahrávok a
OK.
46
9
Naplánovať nahrávanie
Nahrávanie
a pozastavenie TV
Môžete naplánovať nahrávanie budúceho programu
pre aktuálny deň alebo niekoľko dní dopredu
(maximálne 8 dní). Televízor nahrávanie spustí
a ukončí na základe údajov z TV programu.
Ak chcete nahrať program…
9.1
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - V TV programe vyberte kanál a program, ktorý
chcete nahrať. Stláčaním tlačidiel  (vpravo)
a  (vľavo) môžete prechádzať programy
jednotlivých kanálov. Pomocou farebného
tlačidla  Deň vyberte požadovaný deň.
3 - Keď je požadovaný program zvýraznený, stlačte
farebné tlačidlo  Nahrávanie . Nahrávanie
programu sa naplánuje. V prípade prekrývajúceho sa
nahrávania sa automaticky zobrazí varovanie. Ak
plánujete nahrávať program vo vašej neprítomnosti,
nezabudnite televízor nechať v pohotovostnom
režime a zapnúť pevný disk USB.
4 - Televízor na koniec programu pridá určitú časovú
rezervu. Túto rezervu môžete upraviť pomocou
položky Automatická rezerva na konci.
5 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Nahrávanie
Čo potrebujete
Môžete nahrávať digitálne televízne vysielanie a
pozrieť si ho neskôr.
Na nahrávanie televízneho programu potrebujete…
• pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore
• digitálne televízne kanály nainštalované na tomto
televízore
• prijímať informácie o kanáloch pre zabudovaný TV
program
• spoľahlivé nastavenie hodín televízora. Ak hodiny
televízora manuálne prestavíte, nahrávanie nemusí
správne fungovať.
Vysielanie nie je možné nahrávať počas použitia
funkcie pozastavenia televízie.
Zoznam nahrávok
Niektorí prevádzkovatelia digitálnej televízie
nepovoľujú nahrávanie kanálov.
Nahrávky môžete prehliadať a spravovať
prostredníctvom zoznamu nahrávok. Vedľa zoznamu
nahrávok je uvedený samostatný zoznam pre
naplánované nahrávania a pripomienky.
Ak chcete získať ďalšie informácie o inštalácii
pevného disku, stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Pevný disk USB,
inštalácia.
Ak chcete otvoriť zoznam nahrávok…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3 - V zozname nahrávok vyberte
karty Nové, Pozreté alebo Vypršalo a stlačením
tlačidla OK aktivujte filter zobrazenia.
4 - Keď v zozname vyberiete nahrávku, môžete ju
odstrániť stlačením tlačidla  Odstrániť alebo
zastaviť prebiehajúce nahrávanie pomocou
tlačidla  Zastaviť nahrávanie . Nahrávku môžete
premenovať stlačením tlačidla  Premenovať .
5 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Nahrávanie programu
Okamžité nahrávanie
Ak chcete nahrať program, ktorý práve sledujete,
stlačte tlačidlo  (Nahrávanie) na diaľkovom
ovládaní. Nahrávanie sa ihneď spustí.
Nahrávanie zastavíte stlačením
tlačidla  (Zastavenie).
Poskytovatelia vysielania môžu obmedziť počet dní,
počas ktorých je možné nahrávku sledovať. Po
skončení tohto obdobia sa nahrávka označí ako
nahrávka s vypršanou platnosťou. Nahrávka v
zozname môže uvádzať počet dní do vypršania.
Ak sú k dispozícii informácie z TV programu,
program, ktorý práve sledujete, sa nahrá od okamihu,
kedy stlačíte tlačidlo nahrávania, až do konca
programu. Ak údaje TV programu nie sú k dispozícii,
nahrávanie sa spustí iba na 30 minút. Čas skončenia
nahrávania môžete upraviť v zozname Nahrávky.
Keď poskytovateľ vysielania zabráni nahrávaniu alebo
ak príde k prerušeniu vysielania, nahrávanie bude
označené ako Neúspešné.
47
a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte kanál, z ktorého chcete nahrávať,
a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte deň nahrávania a stlačte tlačidlo OK.
8 - Nastavte čas začiatku a skončenia nahrávania.
Vyberte tlačidlo a pomocou tlačidiel  (hore)
a  (dole) nastavte hodiny a minúty.
9 - Vyberte položku Program a stlačením
tlačidla OK naplánujte manuálne nahrávanie.
Konflikty nahrávaní
Keď sa časy dvoch naplánovaných nahrávaní
vzájomne prekrývajú, vzniká konflikt nahrávaní.
Konflikt nahrávaní môžete vyriešiť upravením času
začiatku a skončenia nahrávania jedného alebo
obidvoch naplánovaných nahrávaní.
Ak chcete upraviť čas začiatku alebo skončenia
naplánovaného nahrávania…
Nahrávanie sa zobrazí v zozname naplánovaných
nahrávaní a pripomienok.
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3 - V hornej časti obrazovky vyberte
možnosť  Naplánované a stlačte tlačidlo OK.
4 - V zozname naplánovaných nahrávaní
a pripomienok vyberte kartu Nahrávky a stlačte
tlačidlo OK, čím zobrazíte naplánované nahrávania.
5 - Vyberte naplánované nahrávanie, ktoré vzájomne
koliduje s iným naplánovaným nahrávaním, a stlačte
tlačidlo  Nastaviť čas .
6 - Vyberte čas začiatku alebo skončenia a zmeňte
ho pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
Vyberte možnosť Prijať a stlačte tlačidlo OK.
7 - Stlačením tlačidla  BACK zatvoríte ponuku.
Sledovanie televízie počas nahrávania
Váš televízor je vybavený 2 tunermi. Jeden tuner
slúži na sledovanie televízneho kanála, kým pomocou
druhého tunera môžete súčasne nahrávať iný kanál.
Dostupnosť kanálov na sledovanie počas nahrávania
závisí od konfigurácie televízora na prijímanie kanálov.
Ktoré kanály môžete sledovať počas nahrávania…
Ak na dekódovanie kódovaných kanálov používate 1
modul CAM, môžete sledovať iba kanály, ktoré nie je
potrebné dekódovať a kanál, z ktorého nahrávate.
Ak na dekódovanie kódovaných kanálov používate 2
moduly CAM a obidve prístupové karty majú rovnaké
sledovacie práva, môžete sledovať všetky kanály
vrátane kanála, z ktorého nahrávate.
Automatická rezerva na konci
Môžete nastaviť časovú rezervu, ktorú televízor
automaticky pridá na koniec každého naplánovaného
nahrávania.
Ak používate 2 moduly CAM s rozdielnymi
sledovacími právami, môžete sledovať iba kanály
modulu CAM s menšími sledovacími právami a kanál,
z ktorého nahrávate.
Ak chcete nastaviť automatickú rezervu času
skončenia…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku Automatická rezerva na konci a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  (hore)
alebo  (dole) a stlačením tlačidla
OK nastavte
časovú rezervu, ktorá sa automaticky pridá k času
nahrávania. K času nahrávania je možné pridať
maximálne 45 minút.
4 - Stlačením tlačidla  BACK zatvoríte ponuku.
Ak používate systém Unicable a máte k dispozícii iba 1
používateľské pásmo, môžete sledovať iba kanály,
ktoré nie je nutné dekódovať, a kanál, z ktorého
nahrávate.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Prístupová karta, CAM.
Sledovanie nahrávky
Manuálne nahrávanie
Ak chcete sledovať nahrávku…
Môžete naplánovať aj nahrávanie bez prepojenia
s TV programom. Sami tak môžete nastaviť typ
tunera, kanál a čas začiatku aj skončenia.
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3 - V zozname nahrávok vyberte požadovanú
nahrávku a stlačením tlačidla OK spustite jej
sledovanie.
4 - Môžete používať
tlačidlá  (pozastaviť),  (prehrať),  (pretočiť
dozadu),  (pretočiť dopredu) a  (zastaviť).
5 - Späť na sledovanie televízie prepnete stlačením
tlačidla  TV.
Ak chcete manuálne naplánovať nahrávanie…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3 - V hornej časti obrazovky vyberte
možnosť  Naplánované a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku
Program a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte tuner, z ktorého chcete nahrávať,
48
9.2
Znovu prehranie
Pozastavenie TV
Keďže televízor uchováva sledované vysielanie,
zväčša je vysielanie možné vrátiť o niekoľko sekúnd
naspäť.
Čo potrebujete
Ak chcete aktuálne vysielanie znova prehrať…
Vysielanie digitálnej televízie môžete pozastaviť
a pokračovať v sledovaní o chvíľu neskôr.
1 - Stlačte tlačidlo  (Pozastavenie)
2 - Stlačte tlačidlo  (Pretočiť
dozadu). Opakovaným stláčaním
tlačidla  nastavte, odkiaľ chcete začať sledovať
pozastavené vysielanie. Opakovaným stláčaním
tlačidiel upravte rýchlosť. V určitom bode dosiahnete
začiatok uloženého vysielania alebo maximálny
časový rozsah.
3 - Stlačením tlačidla  (Prehrávať) spustíte
opätovné prehrávanie vysielania.
4 - Stlačením tlačidla  (Zastaviť) spustíte
sledovanie živého vysielania.
Na pozastavenie televízneho programu potrebujete…
• pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore
• digitálne televízne kanály nainštalované na tomto
televízore
• prijímať informácie o kanáloch pre TV program
zobrazovaný na obrazovke
Keď je pripojený pevný disk USB a je naformátovaný,
televízor neustále uchováva sledované televízne
vysielanie. Keď prepnete na iný kanál, vysielanie
predchádzajúceho kanála sa vymaže. Vysielanie sa
vymaže aj vtedy, keď prepnete televízor do
pohotovostného režimu.
Funkciu pozastavenia nie je možné použiť počas
nahrávania.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Pevný
disk USB, inštalácia.
Pozastavenie programu
Ak chcete pozastaviť a obnoviť vysielanie…
Ak chcete pozastaviť vysielanie, stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie). V spodnej časti obrazovky
sa nakrátko zobrazí lišta priebehu.
Ak chcete zobraziť lištu priebehu, znova stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie).
Ak chcete pokračovať v sledovaní, stlačte
tlačidlo  (Prehrávanie).
Keď je na obrazovke zobrazená lišta priebehu,
stláčaním tlačidiel  (Pretočenie vzad)
a  (Pretočenie vpred) vyberte, odkiaľ chcete
pokračovať v sledovaní pozastaveného vysielania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel upravte rýchlosť.
Vysielanie môžete pozastaviť maximálne na
90 minút.
Ak sa chcete vrátiť k živému televíznemu vysielaniu,
stlačte tlačidlo  (Zastaviť).
49
10
televízii…
Najlepší výber
• informácie funkcie Teraz v televízii musia byť v danej
krajine dostupné
• na televízore musia byť nainštalované kanály
• Televízor musí byť pripojený k internetu.
• hodiny televízora musia byť nastavené na možnosť
Automaticky alebo Závisí od krajiny
• musíte prijať Podmienky používania (Tie ste museli
prijať, už keď ste sa pripojili k internetu.)
10.1
O funkcii Najlepší výber
Po stlačení tlačidla  Najlepší výber vám televízor
odporučí…
Ikona  sa v hornej časti obrazovky zobrazí, iba keď
je funkcia Teraz v televízii k dispozícii.
• aktuálne TV programy v časti Teraz v televízii
• online TV služby (Catch Up TV) v časti TV na
požiadanie
• najnovšie videá na požičanie v časti Video na
vyžiadanie
V televízore sa neukladajú staršie odporúčania.
Používanie funkcie Teraz v televízii
Ak chcete využívať funkciu Najlepší výber, pripojte
televízor na internet. Overte si, či súhlasíte s
Podmienkami používania… Informácie a služby
funkcie Najlepší výber sú dostupné len vo vybraných
krajinách.
Ak chcete otvoriť funkciu Teraz v televízii…
1 - Stlačením tlačidla  TOP PICKS otvoríte
ponuku funkcie Najlepší výber.
2 - Vyberte položku  Teraz v televízii v hornej
časti obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Podmienky používania
Ak chcete TV povoliť tieto odporúčania, musíte
odsúhlasiť Podmienky používania. Ak chcete získavať
personalizované odporúčania na základe vašich
sledovacích návykov, uistite sa, že ste označili
začiarkavacie políčko pre Pridanie služieb s
osobnými odporúčaniami.
Keď otvoríte funkciu Teraz v televízii, televízoru môže
obnovenie informácií na stránke niekoľko sekúnd
trvať.
Vo funkcii Teraz v televízii môžete…
Ak chcete otvoriť podmienky používania…
• vybrať a stlačiť tlačidlo OK na ikone programu, ak
chcete naladiť aktuálny program,
• vybrať a stlačiť tlačidlo OK na ikone naplánovaných
programov, ak chcete naladiť kanál.
1 - Stačte tlačidlo  NAJLEPŠÍ VÝBER.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku
Podm. používania a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Nastavenia súkromia a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Pridanie služieb s osobnými
odporúčaniami a stlačením tlačidlaOK začiarknite
políčko. Opätovným stlačením tlačidla OK
začiarknutie zrušíte.
5 - Stlačením tlačidla  BACK zatvoríte ponuku.
Na spustenie, zastavenie alebo vymazanie
plánovanej nahrávky môžete použiť farebné tlačidlá.
Rovnako môžete nastaviť alebo odstrániť
pripomienku, ktorá vás upozorní, keď bude program
začínať.
Ak chcete funkciu Teraz v televízii opustiť bez
prepnutia na iný kanál, stlačte tlačidlo  BACK.
10.2
10.3
Aktuálny obsah na televízore
Televízia na požiadanie
Informácie o funkcii Teraz v televízii
Informácie o televízii na požiadanie
Prostredníctvom položky  Teraz v televízii
televízor odporúča 10 najpopulárnejších programov,
ktoré sú práve vo vysielaní.
Vďaka funkcii  Televízia na požiadanie si môžete
pozrieť televízne programy, ktoré ste si nestihli
pozrieť, či sledovať svoje obľúbené programy práve
vtedy, keď vám to najviac vyhovuje. Táto služba sa
tiež nazýva Catch Up TV, Replay TV alebo Online TV.
Programy dostupné v rámci služby TV na požiadanie
môžete sledovať bezplatne.
Televízor odporúča programy, ktoré sa práve vysielajú
alebo začínajú v priebehu 15 minút. Odporúčané
programy sa vyberú z vami nainštalovaných kanálov.
Výber sa vykoná z kanálov z vašej krajiny. Funkcia
Teraz v televízii vám môže poskytnúť aj odporúčania
na mieru podľa programov, ktoré bežne sledujete.
Funkcia Televízia na požiadanie dokáže poskytovať
personalizované odporúčania programov na základe
inštalácie televízora a programov, ktoré bežne
Ak chcete zobrazovať informácie funkcie Teraz v
50
sledujete.
Používanie videa na požiadanie
Ikona  sa v hornej časti obrazovky zobrazí, iba keď
je funkcia TV na požiadanie k dispozícii.
Otvorenie služby Video na vyžiadanie…
1 - Stlačením tlačidla  TOP PICKS otvoríte
ponuku funkcie Najlepší výber.
2 - Vyberte položku  Video na vyžiadanie v
hornej časti obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Pomocou navigačných tlačidiel vyberte plagát
filmu.
4 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Používanie televízie na požiadanie
Otvorenie TV na požiadanie…
1 - Stlačením tlačidla  TOP PICKS otvoríte
ponuku funkcie Najlepší výber.
2 - Vyberte  TV na požiadanie v hornej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (dole) zobrazte stránku na
celú obrazovku.
4 - Ak je dostupný viac ako jeden vysielateľ, môžete
vybrať jedného z nich.
5 - Vyberte ikonu programu a stlačením
tlačidla OK spustíte sledovanie.
6 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Keď otvoríte funkciu Video na požiadanie, televízoru
môže obnovenie informácií na stránke niekoľko
sekúnd trvať.
Ak je dostupná viac ako jedna predajňa, môžete si
vybrať jednu z nich.
Ak si chcete požičať film…
1 - Označenie presuňte na plagát filmu. Po
niekoľkých sekundách sa zobrazia stručné informácie.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte stránku filmu vo
video predajni, kde sa vám zobrazí súhrn filmu.
3 - Potvrďte svoju objednávku.
4 - Platbu vykonajte na TV.
5 - Spustite prehrávanie. Môžete použiť
tlačidlá  (Prehrávanie) a  (Pozastavenie).
Keď otvoríte funkciu TV na požiadanie, televízoru
môže obnovenie informácií na stránke niekoľko
sekúnd trvať.
Po spustení programu môžete na ovládanie používať
tlačidlá  (Prehrať) a  (Pozastaviť).
10.4
Video na vyžiadanie
Informácie o funkcii Video na
vyžiadanie
Funkcia  Video na vyžiadanie umožňuje
požičiavať si filmy z video obchodov online.
Funkcia Video na vyžiadanie dokáže ponúknuť
personalizované odporúčania na filmy na základe
krajiny, inštalácie televízora a programov, ktoré bežne
sledujete.
Ikona  sa v hornej časti obrazovky zobrazí, iba keď
je funkcia Video na vyžiadanie k dispozícii.
Platby
Keď si zapožičiate alebo zakúpite film, video predajni
môžete bezpečným spôsobom zaplatiť kreditnou
kartou. Väčšina video predajní vás požiada o
vytvorenie prihlasovacieho konta pri zapožičaní
prvého filmu.
Množstvo prenesených údajov
Prenos veľkého množstva videí môže spotrebovať
veľké množstvo údajov a môžete tak prekročiť váš
mesačný limit na prenos údajov cez internet.
51
11
11.2
Domovská ponuka
Otvorenie domovskej ponuky
11.1
Ak chcete zobraziť domovskú ponuku a otvoriť
položku…
Informácie o domovskej
ponuke
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Vyberte požadovanú položku a stlačením
tlačidla OK ju otvorte.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zavriete domovskú
ponuku bez otvorenia položky.
Ak chcete využívať výhody televízora so systémom
Android, pripojte televízor na internet.
Pomocou dotykového ovládača na diaľkovom
ovládaní môžete rýchlo prechádzať medzi riadkami.
Podobne ako pri systéme Android na smartfóne či
tablete sa domovská ponuka nachádza v strede
televízora. V domovskej ponuke môžete spúšťať
všetky aplikácie, prepínať televízne kanály, požičať si
film, zobraziť webovú lokalitu alebo prepnúť na
pripojené zariadenie. V závislosti od nastavenia
televízora a vašej krajiny môže domovská ponuka
obsahovať rôzne položky.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v časti Pomocník
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová a
vyhľadajte položku Diaľkové ovládanie, dotykový
ovládač.
11.3
Domovská ponuka je rozdelená na riadky…
Vyhľadávanie a hlas
Odporúčania
V prvom nájdete obľúbené videá, hudobné videá
alebo internetové hity. Môžete upraviť Nastavenia
súkromia v časti Podmienky používania tak, aby boli
povolené návrhy na základe vašich osobných
návykov pri sledovaní.
Na vyhľadávanie videí, hudby alebo iného obsahu na
internete môžete použiť aj váš hlas. Je pritom
potrebné hovoriť do mikrofónu na diaľkovom
ovládaní. Alternatívne môžete zadať text pomocou
klávesnice diaľkového ovládania.
 Zbierka aplikácií od spoločnosti Philips
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Hlas.
Tento riadok obsahuje návrhy z Galérie aplikácií
Philips.
 Aplikácie
11.4
Riadok Aplikácie obsahuje všetky aplikácie, ktoré sú
súčasťou televízora, ako aj aplikácie, ktoré ste si sami
prevzali z obchodu Google Play. V tomto riadku
nájdete aj aplikácie pre televízor, ako
napríklad Sledovať TV, Zdroje, Médiá a iné. Na
začiatku riadka sa zobrazia aplikácie, ktoré ste spustili
naposledy.
Obmedzený profil
 Hry
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, nie je
možné…
Používanie určitých aplikácií môžete obmedziť
prepnutím televízora do obmedzeného profilu.
V obmedzenom profile bude možné používať iba
aplikácie, ktoré sami vyberiete. Tento profil je možné
vypnúť iba po zadaní kódu PIN.
V tejto časti môžete spustiť hru v televízore. Ak si
prevezmete hru, zobrazí sa v tomto riadku.
V tejto časti môžete otvoriť rôzne nastavenia. Ak však
chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte
tlačidlo  SETTINGS a vyberte položku Všetky
nastavenia. Tiež tu môžete otvoriť časť Pomocník.
• Hľadať ani otvárať aplikácie, ktoré sú označené ako
nepovolené
• Používať obchod Google Play
• Nakupovať filmy ani televízne relácie z aplikácie
Google Play ani hry z aplikácie Google Play Games
• Používať aplikácie tretích strán, ktoré nevyužívajú
prihlásenie Google
Pozrite si aj informácie na adrese
www.support.google.com/androidtv
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, je
možné…
 Nastavenie
• Sledovať už požičaný alebo zakúpený obsah
z aplikácie Google Play Movies & TV
• Hrať už zakúpené a nainštalované hry z aplikácie
Google Play Games
52
• Využívať prístup k nasledujúcim nastaveniam: Sieť
Wi-Fi, Reč a Dostupnosť
• Pridanie príslušenstva Bluetooth
Na televízore zostane prihlásené konto Google.
Použitím obmedzeného profilu sa konto Google
neprepne.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Obmedzený profil.
53
12
Ponuka televízora
12.1
Informácie o ponuke
televízora
Ak televízor nie je možné pripojiť k internetu,
môžete Ponuku televízora použiť ako domovskú
ponuku.
V ponuke televízora nájdete všetky funkcie
televízora.
12.2
Otvorenie ponuky televízora
Ak chcete otvoriť ponuku televízora a otvoriť
položku…
1 - Stlačením tlačidla  otvoríte ponuku televízora.
2 - Vyberte požadovanú položku a stlačením
tlačidla OK ju otvorte alebo spustite.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zatvoríte ponuku
televízora bez spustenia položky.
54
13
Netflix
Ak máte členské prihlásenie na odber služby Netflix,
môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix.
Televízor musí byť pripojený k internetu. Vo vašom
regióne môže byť služba Netflix k dispozícii len po
budúcich softvérových aktualizáciách.
Ak chcete otvoriť službu Netflix, stlačením tlačidla
 spustite aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete
otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora.
www.netflix.com
55
kábla HDMI a na televízore aj zariadení musí byť
zapnutá funkcia HDMI CEC.
14
Zdroje
Informácie o zariadení
Po otvorení tejto možnosti si môžete pozrieť
informácie o pripojenom zariadení.
14.1
Prepnutie na televízny vstup
Zo zoznamu zdrojov môžete prepnúť na ľubovolný
z televíznych vstupov. Môžete prepnúť na tuner
slúžiaci na sledovanie televízie, otvoriť obsah na
pripojenej USB jednotke Flash alebo sledovať
nahrávky, ktoré ste zaznamenali na pripojený pevný
disk USB. Môžete prepnúť na pripojené zariadenia
a sledovať program z nich, digitálneho prijímača
alebo prehrávača diskov Blu-ray.
14.3
Názov a typ zariadenia
Keď k televízoru pripojíte nové zariadenie a televízor
ho zaznamená, môžete mu priradiť ikonu
zodpovedajúcu príslušnému typu zariadenia. Ak
pripojíte zariadenie s káblom HDMI a protokolom
HDMI CEC, televízor automaticky rozpozná typ
zariadenia a zariadeniu priradí príslušnú ikonu a
názov.
Ak chcete prepnúť na televízny vstup…
1 - Stlačením tlačidla  SOURCES otvorte ponuku
Zdroje.
2 - Vyberte televízny vstup, ktorý chcete sledovať,
a stlačte tlačidlo OK. Na televízore sa zobrazí
program daného zariadenia.
3 - Opätovným stlačením tlačidla  SOURCES
zatvoríte ponuku bez prepnutia na televízny vstup.
Typ zariadenia určuje štýl obrazu a zvuku, hodnoty
rozlíšenia, špecifické nastavenia alebo umiestnenie v
ponuke zdrojov. Výberom optimálnych nastavení sa
nemusíte zaoberať.
Premenovanie alebo zmena typu
Jednodotykové prehrávanie
Vždy môžete zmeniť názov alebo typ pripojeného
zariadenia. Vyhľadajte ikonu  vpravo od názvu
zariadenia v ponuke Zdroje. Niektoré zdroje
pripájané do televíznych vstupov neumožňujú zmenu
názvu.
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete
pomocou diaľkového ovládania televízora zapnúť
prehrávač diskov.
Ak chcete zapnúť prehrávač diskov aj televízor
z pohotovostného režimu a ihneď spustiť
prehrávanie disku, stlačte tlačidlo  (Prehrávanie)
na diaľkovom ovládaní televízora. Zariadenie musí
byť pripojené pomocou kábla HDMI a na televízore aj
zariadení musí byť zapnutá funkcia HDMI CEC.
Zmena názvu alebo typu zariadenia…
1 - Vyberte zariadenie v ponuke Zdroje.
2 - Stlačením tlačidla  (vpravo) označte
ikonu  a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete klávesnicu
na obrazovke.
4 - Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového
ovládania môžete vymazať aktuálny názov alebo
zadať nový názov.
5 - Ak chcete zmeniť typ zariadenia, stlačte tlačidlo
 (dolu) a vyhľadajte dostupné typy zariadení.
Vyberte požadovaný typ a stlačte tlačidlo OK.
6 - Ak chcete obnoviť názov zariadenia na pôvodný
názov konektora, vyberte položku Obnoviť a stlačte
tlačidlo OK.
7 - Vyberte položku Zavrieť a stlačením tlačidla OK
zatvorte túto ponuku.
14.2
Možnosti televíznych vstupov
Niektoré zariadenia pripájané do televíznych vstupov
ponúkajú osobité nastavenia.
Ak chcete upraviť nastavenia konkrétneho
televízneho vstupu…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES.
2 - Vyberte televízny vstup zo zoznamu a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS. Tu môžete nastaviť
možnosti vybraného televízneho vstupu.
4 - Opätovným stlačením tlačidla  OPTIONS
zatvoríte ponuku Možnosti.
14.4
Hra alebo počítač
Ponúkané možnosti…
Od typu zariadenia závisí štýl obrazu a zvuku,
hodnoty rozlíšenia a iné technické vlastnosti.
Výberom optimálnych nastavení sa nemusíte
zaoberať.
Ovládacie prvky
Pomocou tejto možnosti môžete ovládať pripojené
zariadenie pomocou diaľkového ovládania
televízora. Zariadenie musí byť pripojené pomocou
Pri niektorých zariadeniach nie je typ zariadenia tak
jednoznačný. Herná konzola môže obsahovať
56
zabudovaný prehrávač diskov Blu-ray, pričom sa typ
nastaví na Prehrávač, pretože sa väčšinou využíva na
prehrávanie diskov. Pri takýchto zariadeniach môžete
dočasne prepnúť na ideálne nastavenia na hranie
hier. Prípadne môžete prepnúť na ideálne nastavenia
pre pripojený počítač.
Nastavenie Hra alebo počítač je možné použiť len
vtedy, keď nastavenie v ponuke Zdroje prepnete na
pripojené zariadenie. Nastavenie Hra alebo počítač
zostáva pre vybrané zariadenie uložené.
Ak chcete manuálne prepnúť na ideálne nastavenia
na hranie hier a používanie počítača…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Obraz > Rozšírené a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Hra alebo Počítač a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Hra, Počítač alebo Vypnuté.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Keď hry dohráte, nezabudnite nastavenie prepnúť
späť na hodnotu Vypnuté.
14.5
Opätovné prehľadávanie
pripojení
Môžete opätovne prehľadať všetky konektory
televízora a tak v ponuke Zdroje zobraziť práve
pripojené zariadenia.
Ak chcete opätovne prehľadať pripojenia…
1 - Vyberte ikonu  v pravom hornom rohu ponuky
Zdroje.
2 - Stlačením tlačidla OK spustíte prehľadávanie
pripojení. V ponuke Zdroje sa zobrazia nové
pripojené zariadenia.
57
Ak chcete sledovať požičaný alebo zakúpený film či
reláciu…
15
Aplikácie
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Movies & TV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte film alebo reláciu z knižnice aplikácie,
vyberte titul a stlačte tlačidlo OK.
4 - Na ovládanie môžete použiť tlačidlá 
(zastaviť),  (pozastaviť),  (pretočiť dozadu)
alebo  (pretočiť dopredu) na diaľkovom ovládaní.
5 - Aplikáciu Movies & TV vypnete opakovaným
stlačením tlačidla  BACK alebo
tlačidlom  EXIT.
15.1
Informácie o aplikáciách
V časti  Aplikácie domovskej ponuky môžete
zobraziť všetky nainštalované aplikácie.
Podobne ako aplikácie v smartfóne alebo tablete, aj
aplikácie v televízore ponúkajú špeciálne funkcie,
ktoré obohatia váš divácky zážitok. Aplikácie ako
YouTube, Twitter, hry, video obchody alebo
predpovede počasia (a iné). Pomocou aplikácie
Internet môžete surfovať po internete.
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
Aplikácie môžu pochádzať z galérie aplikácií Philips
alebo obchodu Google Play™. Na začiatok je
v televízore predinštalovaných niekoľko praktických
aplikácií.
Hudba
Aby bolo možné inštalovať aplikácie z galérie
aplikácií Philips alebo obchodu Google Play, musí byť
televízor pripojený na internet. Aby bolo možné
používať galériu aplikácií, musíte vyjadriť svoj súhlas
s podmienkami používania. Ak chcete používať
aplikácie z obchodu Google Play a obchod Google
Play, musíte sa prihlásiť pomocou konta Google.
Aplikácia Google Play Music umožňuje prehrávať
vašu obľúbenú hudbu na televízore.
Prostredníctvom aplikácie Google Play Music môžete
zakúpiť hudbu prostredníctvom počítača či mobilného
zariadenia. Na televízore môžete prípadne prihlásiť
svoje prihlásenie na odber v aplikácii Google Play
Music do služby All Access. Rovnako je možné
prehrávať hudbu, ktorú už vlastníte a je uložená
v počítači.
V ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyberte položky Galéria
aplikácií, Podmienky používania alebo Galéria
aplikácií, Nastavenia súkromia.
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
prihlásenie na odber hudby
15.2
Google Play
Aplikácia Movies and TV
Ak chcete spustiť aplikáciu Google Play Music…
Aplikácia Filmy a TV Google Play umožňuje požičať
si alebo kúpiť filmy či seriály a sledovať ich na
televízore.
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Music a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovanú hudbu a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Aplikáciu Music vypnete opakovaným stlačením
tlačidla  BACK alebo tlačidlom  EXIT.
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
zakúpiť filmy a relácie
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
Ak si chcete požičať film alebo reláciu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Movies & TV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte film alebo reláciu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku, ktorú chcete zakúpiť, a stlačte
tlačidlo OK. Následne budete prevedení procesom
zakúpenia obsahu.
58
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Aplikáciu Google Play Store, zatvoríte
opakovaným stlačením tlačidla  BACK alebo
stlačením tlačidla  EXIT.
Hry
Aplikácia Google Play Games umožňuje hrať na
televízore hry. Online alebo offline.
Rodičovská kontrola
Môžete sa pozrieť, čo práve hrajú vaši priatelia, alebo
sa pridať do hry a vzájomne súperiť. Môžete sledovať
svoje úspechy či začať tam, kde ste hru naposledy
prerušili.
V aplikácii Google Play Store môžete skryť aplikácie
v závislosti od veku osôb, ktoré ich používajú alebo
zakupujú. Ak chcete nastaviť alebo zmeniť vekové
obmedzenie, musíte zadať kód PIN.
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
zakúpiť nové hry
Ak chcete nastaviť rodičovskú kontrolu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Store a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Nastavenia > Rodičovská
kontrola a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte požadovanú vekovú úroveň.
5 - Po vyžiadaní zadajte kód PIN.
6 - Aplikáciu Google Play Store, zatvoríte
opakovaným stlačením tlačidla  BACK alebo
stlačením tlačidla  EXIT.
Spustite aplikáciu Google Play Games, kde vyberte
a nainštalujte nové aplikácie hier priamo na
televízore. Niektoré hry sú bezplatné. Ak na hranie
niektorej z hier potrebujete herný ovládač, zobrazí sa
príslušné hlásenie.
Ak chcete spustiť alebo zastaviť aplikáciu Google Play
Game…
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Games a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte hru, ktorú chcete hrať, alebo novú hru,
ktorú chcete nainštalovať, a stlačte tlačidlo OK.
4 - Po dokončení opakovane stlačte
tlačidlo  BACK alebo stlačte tlačidlo  EXIT,
prípadne aplikáciu zastavte pomocou tlačidla na
ukončenie/zastavenie priamo v nej.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
Platby
Ak chcete prostredníctvom televízora platiť
v obchode Google Play, musíte do svojho konta
Google zadať spôsob platby – kreditnú kartu (mimo
územia Spojených štátov). Pri zakúpení filmu alebo
relácie sa platba odráta z tejto kreditnej karty.
Nainštalované hry sa zároveň zobrazia v riadku 
Hry v domovskej ponuke
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
Ak chcete pridať kreditnú kartu…
1 - Na počítači prejdite na adresu
accounts.google.com a prihláste sa do konta Google,
ktoré budete používať v obchode Google Play na
televízore.
2 - Prejdite na adresu wallet.google.com, kde do
konta Google pridáte kreditnú kartu.
3 - Zadajte údaje o kreditnej karte a vyjadrite
súhlas s príslušnými zmluvnými podmienkami.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
Google Play Store
Aplikácia Google Play Store umožňuje preberať
a inštalovať nové aplikácie. Niektoré aplikácie sú
bezplatné.
15.3
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
zakúpiť aplikácie
Galéria aplikácií
Pripojte televízor na internet a vyskúšajte si aplikácie
vybrané spoločnosťou Philips. Tieto aplikácie sú
určené špeciálne pre televízory. Galéria aplikácií
Philips ponúka pestrú paletu aplikácií. V niektorých
krajinách je možné nainštalovať aplikácie miestnych
video obchodov alebo poskytovateľov vysielania
v danej krajine. Súčasťou aplikácií poskytovateľov
vysielania môžu byť aj služby Catch-Up TV. Aplikácie
z galérie aplikácií je možné prevziať a nainštalovať
Ak chcete nainštalovať novú aplikáciu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Store a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať,
59
zadarmo.
Google Play Store – Vekové obmedzenie
Zbierka aplikácií ponúkaných v rámci galérie aplikácií
Philips sa môže v jednotlivých krajinách alebo
oblastiach líšiť.
V aplikácii Google Play Store môžete skryť aplikácie
v závislosti od veku osôb, ktoré ich používajú alebo
zakupujú. Ak chcete nastaviť alebo zmeniť vekové
obmedzenie, musíte zadať kód PIN. Od nastavenia
vekového obmedzenia závisí, ktoré aplikácie je
možné nainštalovať.
Niektoré aplikácie z galérie aplikácií sú na televízore
vopred nainštalované. Pri inštalácií ďalších aplikácií
z galérie aplikácií budete požiadaní o vyjadrenie
súhlasu s podmienkami používania. Nastavenia
súkromia môžete upraviť podľa vlastných preferencií.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Google Play Store.
Ak chcete nainštalovať aplikáciu z galérie aplikácií…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nadol a vyberte položky  Zbierka
aplikácií od spoločnosti Philips >  Galéria aplikácií
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte ikonu aplikácie a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Inštalovať a stlačte tlačidlo OK.
Uzamknutie aplikácií od 18 rokov
Môžete uzamknúť aplikácie z galérie aplikácií Philips,
ktoré sú určené pre osoby staršie ako 18 rokov.
Týmto nastavením sa riadi nastavenie 18+
v nastaveniach súkromia galérie aplikácií Philips.
15.4
Ak chcete uzamknúť aplikácie od 18 rokov…
Spustenie a zastavenie
aplikácie
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Detská zámka, Uzamknutie
aplikácií a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Aplikácie môžete spustiť z domovskej ponuky.
Ak chcete spustiť aplikáciu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nadol po položku  Aplikácie , vyberte
požadovanú aplikáciu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak chcete aplikáciu zatvoriť, stlačte
tlačidlo  BACK alebo  EXIT, prípadne aplikáciu
zastavte pomocou tlačidla na ukončenie/zastavenie
priamo v nej.
V ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Detská zámka, nastavenie kódu PIN.
Obmedzený profil
15.5
Uzamknutie aplikácií
Informácie o obmedzenom profile
Používanie určitých aplikácií môžete obmedziť
prepnutím televízora do obmedzeného profilu.
V domovskej ponuke sa zobrazia iba vami povolené
aplikácie. Na vypnutie obmedzeného profilu je
potrebné zadať kód PIN.
Informácie o uzamknutí aplikácií
Prístup k aplikáciám nevhodným pre deti môžete
uzamknúť. Aplikácie určené pre osoby staršie ako 18
rokov je možné uzamknúť v galérii aplikácií alebo
nastaviť obmedzený profil v domovskej ponuke.
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, nie je
možné…
Od 18 rokov
• Hľadať ani otvárať aplikácie, ktoré sú označené ako
nepovolené
• Používať obchod Google Play
• Nakupovať filmy ani televízne relácie z aplikácie
Google Play ani hry z aplikácie Google Play Games
• Používať aplikácie tretích strán, ktoré nevyužívajú
prihlásenie Google
V prípade uzamknutia aplikácií určených pre osoby
staršie ako 18 rokov si televízor pri spustení takejto
aplikácie vyžiada zadanie kódu PIN. Toto uzamknutie
sa vzťahuje iba na aplikácie z galérie aplikácií Philips,
ktoré sú označené ako vhodné od 18 rokov.
Obmedzený profil
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, je
možné…
Pre domovskú ponuku môžete nastaviť obmedzený
profil, ktorý umožňuje prístup iba k aplikáciám, ktoré
sami povolíte. Pri nastavení a aktivovaní
obmedzeného profilu je potrebné zadať kód PIN.
• Sledovať už požičaný alebo zakúpený obsah
z aplikácie Google Play Movies & TV
60
dole na položku  Nastavenia a posuňte obsah
úplne doprava.
• Hrať už zakúpené a nainštalované hry z aplikácie
Google Play Games
• Využívať prístup k nasledujúcim nastaveniam: Sieť
Wi-Fi, Reč a Dostupnosť
• Pridanie príslušenstva Bluetooth
Ukončenie
Na televízore zostane prihlásené konto Google.
Použitím obmedzeného profilu sa konto Google
neprepne.
Ak chcete ukončiť obmedzený profil…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, prejdite dole a potom
úplne doprava.
2 - Vyberte položku Obmedzený profil a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Ukončiť obmedzený profil
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Zadajte kód PIN. Na televízore sa ukončí
obmedzený profil.
Nastavenie
Ak chcete nastaviť obmedzený profil…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, posuňte obsah nadol,
vyberte položku  Nastavenia >  Všeobecné
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Stlačte tlačidlo  (vpravo), vyberte položku
Nastavenia systému Android a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  (dole), vyberte
položky Osobné > Bezpečnosť
a obmedzenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Nastavenie a stlačte tlačidlo
OK.
5 - Pomocou diaľkového ovládania zadajte kód PIN.
6 - Vyberte položku Povolené aplikácie a stlačte
tlačidlo OK.
7 - V zozname dostupných aplikácií niektorú vyberte
a stlačením tlačidla OK nastavte, či ju povoliť alebo
nie.
8 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
15.6
Správa aplikácií
Ak zastavíte aplikáciu a vrátite sa do domovskej
ponuky, aplikácia sa v skutočnosti nevypne. Aplikácia
je naďalej spustená na pozadí, aby bola ihneď
k dispozícii, keď sa ju rozhodnete znova spustiť.
Väčšina aplikácií si v záujme plynulej prevádzky
potrebuje ukladať údaje vo vyrovnávacej pamäti
televízora. Ak chcete optimalizovať celkový výkon
televízora so systémom Android alebo udržať nízke
využitie jeho pamäte, je dobré aplikáciu úplne vypnúť
alebo vymazať údaje konkrétnych aplikácií
z vyrovnávacej pamäte. Taktiež je najvhodnejšie
odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate.
Teraz môžete aktivovať obmedzený profil.
Ak chcete otvoriť zoznam prevzatých a systémových
aplikácií…
Pomocou kódu PIN môžete vždy zmeniť kód PIN
alebo upraviť zoznam povolených a nepovolených
aplikácií.
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, prejdite nadol, vyberte
položky  Nastavenia >  Všeobecné nastavenia
a stlačte tlačidlo OK.
2 - Stlačte tlačidlo  (vľavo), vyberte položku
Nastavenia systému Android a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Zariadenie > Aplikácie a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte aplikáciu a stlačte tlačidlo OK. Ak je
aplikácia stále spustená, môžete ju nútene ukončiť
alebo vymazať jej údaje z vyrovnávacej pamäte.
Prevzaté aplikácie môžete odinštalovať.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Aktivovanie
Ak chcete aktivovať (prepnúť na) obmedzený profil…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, posuňte obsah nadol,
vyberte položku  Nastavenia >  Všeobecné
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Stlačte tlačidlo  (vpravo), vyberte položku
Nastavenia systému Android a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  (dole), vyberte
položky Osobné > Bezpečnosť
a obmedzenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Spustiť obmedzený profil
a stlačte tlačidlo OK.
5 - Pomocou diaľkového ovládania zadajte kód PIN.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak na uchovávanie aplikácií používate pevný disk
USB, môžete aplikácie presúvať z pevného disku USB
do pamäte televízora a naopak.
Aktivovanie obmedzeného profilu spoznáte podľa
zobrazenia ikony v domovskej obrazovke. Prejdite
61
15.7
Odkladanie
Môžete si pozrieť, koľko úložného priestoru v internej
pamäti televízora je využitého na aplikácie, hudbu
atď. Rovnako si môžete pozrieť, koľko voľného miesta
ešte máte k dispozícii na inštaláciu nových aplikácií.
Ak sa prevádzka aplikácií spomalí alebo s aplikáciami
nastane problém, skontrolujte úložný priestor.
Ak sa chcete pozrieť, koľko úložné priestoru
využívate…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, prejdite nadol, vyberte
položky  Nastavenia >  Všeobecné
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Stlačte tlačidlo  (vľavo), vyberte položku
Nastavenia systému Android a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Zariadenie > Úložisko a
obnovenie a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pozrite si využitý úložný priestor v pamäti
televízora.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Pevný disk USB
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pomocou neho rozšíriť pamäť televízora a uložiť tak
viac aplikácií. Počas formátovania procesu povoľte
použitie pevného disku USB ako doplnkovej pamäte
televízora. Televízor bude nové aplikácie ukladať
najprv na pevný disk USB. Niektoré aplikácie
neumožňujú uloženie na pevnom disku USB.
62
16
Z domovskej ponuky
Hranie
Ak chcete spustiť hru z domovskej ponuky…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte dole na položku  Hry , vyberte hru
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Opakovane stlačte tlačidlo  BACK alebo
stlačte tlačidlo  EXIT, prípadne aplikáciu zastavte
pomocou tlačidla na ukončenie/zastavenie priamo
v nej.
16.1
Čo potrebujete
Tento televízor umožňuje hranie hier…
• z galérie aplikácií v domovskej ponuke
• z obchodu Google Play v domovskej ponuke
• z pripojenej hernej konzoly
Hry z galérie aplikácií a obchodu Google Play je
pred hraním nutné prevziať a nainštalovať na
televízore. Na hranie niektorých hier je potrebný
herný ovládač.
Z hernej konzoly
Ak chcete spustiť hru z hernej konzoly…
1 - Zapnite hernú konzolu.
2 - Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte hernú
konzolu alebo názov pripojenia.
3 - Spustite hru.
4 - Opakovane stlačte tlačidlo  BACK alebo
stlačte tlačidlo  EXIT, prípadne aplikáciu zastavte
pomocou tlačidla na ukončenie/zastavenie priamo
v nej.
Aby bolo možné inštalovať aplikácie hier z galérie
aplikácií Philips alebo obchodu Google Play, musí byť
televízor pripojený na internet. Aby bolo možné
používať galériu aplikácií, musíte vyjadriť svoj súhlas
s podmienkami používania. Ak chcete používať
aplikácie z obchodu Google Play a obchod Google
Play, musíte sa prihlásiť pomocou konta Google.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyberte položky Galéria
aplikácií, podmienky používania alebo Galéria
aplikácií, nastavenia súkromia.
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripojení hernej
konzoly, stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a
vyhľadajte položku Herná konzola, pripojenie.
16.4
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripojení k
internetu, stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová a
vyhľadajte položku Inštalácia siete.
Ideálne nastavenia pre hry
Ak spustíte hranie hry z domovskej ponuky, televízor
sa prepne na ideálne nastavenia pre hry automaticky.
Ak hru spustíte z pripojenej hernej konzoly, pre ktorú
je ako typ zariadenia nastavená herná konzola,
televízor sa taktiež prepne na ideálne nastavenia pre
hry automaticky. Na ideálne nastavenia pre hry
môžete televízor prepnúť aj manuálne.
16.2
Herné ovládače
Na hranie internetových hier môžete k tomuto
televízoru pripojiť niektorý z vybraného radu
bezdrôtových herných ovládačov. Televízor
podporuje súčasné pripojenie dvoch herných
ovládačov. Herný ovládač môžete ihneď po pripojení
začať používať.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Hra alebo počítač.
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripojení herného
ovládača, stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Herný ovládač,
pripojenie.
16.3
Hranie hry
63
Označenie aktuálnej stránky ako obľúbenej.
17
Internet
17.1
Spustenie internetu
Na televízore je možné prehliadať internet. Môžete
zobraziť akúkoľvek internetovú lokalitu, no väčšina
z nich nie je prispôsobená na zobrazenie na
televíznej obrazovke.
• Niektoré softvérové doplnky (napr. na prezeranie
stránok alebo videí) nie sú v televízore dostupné.
• Nie je možné odosielať ani preberať súbory.
• Internetové stránky sa zobrazujú na celej obrazovke
a vždy iba po jednej stránke.
Ak chcete spustiť internetový prehliadač…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nadol, vyberte
položku Aplikácie >  Internet a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Zadajte internetovú adresu a stlačte tlačidlo
4 - Ak chcete internet zatvoriť, stlačte
tlačidlo  HOME alebo  TV.
OK.
17.2
Možnosti na internete
K internetu je k dispozícii niekoľko doplnkov.
Ak chcete otvoriť tieto doplnky…
1 - Keď je otvorená aplikácia Internet, stlačte tlačidlo
 OPTIONS.
2 - Vyberte niektorú z položiek a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Zadať adresu
Zadanie novej internetovej adresy.
Zobraziť obľúbené
Zobrazenie stránok, ktoré ste označili ako obľúbené.
Znova načítať stránku
Opätovné načítanie internetovej stránky.
Priblížiť stranu
Pomocou posuvnej lišty nastavte percentuálnu
hodnotu priblíženia.
Bezpečnostné informácie
Zobrazenie úrovne zabezpečenia aktuálnej stránky.
Označ. ako obľúbené
64
18
Ak chcete prehliadať a prehrávať súbory na počítači…
Vaše videá,
fotografie a hudba
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  Sieť a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte  „názov zariadenia“ a stlačením
tlačidla (vpravo) môžete prezerať a prehrávať
súbory.
3 - Ak chcete zastaviť prehrávanie videí, fotografií
a hudby, stlačte tlačidlo  EXIT.
18.1
Pomocou rozhrania USB
Môžete zobraziť fotografie alebo prehrávať hudbu
alebo videá uložené na pripojenej pamäťovej
jednotke USB typu Flash alebo pevnom disku USB.
18.3
Keď je televízor zapnutý, pripojte k jednému z
konektorov USB na televízore pamäťovú jednotku
USB typu Flash alebo pevný disk USB. Televízor
rozpozná toto zariadenie a zobrazí zoznam
mediálnych súborov.
Môžete prehliadať fotografie a prehrávať hudbu
a videá nahrané na online úložnú službu využívajúcu
technológiu cloud*.
Z cloudovej úložnej služby
Pomocou aplikácie  Cloud Explorer sa môžete
pripájať ku cloudovým hostiteľským službám. Pripojiť
sa môžete za pomoci používateľského mena a hesla.
Ak sa zoznam súborov automaticky nezobrazí…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Prejdite nadol, vyberte
položky  Aplikácie >  Cloud
Explorer a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovanú hostiteľskú službu.
4 - Pripojte a prihláste sa k hostiteľskej službe
pomocou prihlasovacieho mena a hesla.
5 - Vyberte fotografiu alebo video, ktoré chcete
prehrať, a stlačte tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zariadenia USB a stlačením
tlačidla  (vpravo) vyberte požadované zariadenie
USB.
3 - Môžete prehliadať súbory v systéme priečinkov
tak, ako je na jednotke zorganizovaný.
4 - Ak chcete zastaviť prehrávanie videí, fotografií
a hudby, stlačte tlačidlo  EXIT.
Varovanie
Ak sa pokúsite pozastaviť alebo nahrať program, kým
je pripojený pevný disk USB, televízor vás požiada o
naformátovanie pevného disku USB. Pri tomto
formátovaní sa odstránia všetky aktuálne súbory na
pevnom disku USB.
* Úložná služba, ako napríklad Dropbox™.
18.4
Prehrávanie videí
18.2
Z počítača alebo zariadenia
NAS
Prehrávanie videí
Spôsob otvorenia zoznamu mediálnych súborov na
televízore závisí od typu zariadenia, na ktorom sú
súbory uložené. Pozrite si kapitoly uvedené vyššie.
Môžete prehliadať fotografie alebo prehrávať hudbu z
počítača alebo zariadenia NAS (Network Attached
Storage) v domácej sieti.
Ak chcete na televízore prehrať video…
Vyberte názov súboru a stlačte tlačidlo OK.
Televízor a počítač alebo zariadenie NAS sa musia
nachádzať v tej istej sieti. Na počítači alebo zariadení
NAS musí byť nainštalovaný softvér mediálneho
servera, ako napríklad Twonky™. Mediálny server
musí byť nastavený na zdieľanie súborov s
televízorom. Televízor zobrazuje súbory a priečinky
podľa organizácie na mediálnom serveri alebo tak,
ako sú uložené v počítači či zariadení NAS.
• Ak chcete pozastaviť prehrávanie videa, stlačte
tlačidlo OK. Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.
• Ak chcete pretáčať dozadu alebo dopredu, stlačte
tlačidlo  alebo . Opätovným stlačením tlačidiel
zrýchlite pretáčanie – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• Ak chcete prejsť na nasledujúce video v priečinku,
stlačením tlačidla OK pozastavte prehrávanie, na
obrazovke vyberte položku  a stlačte tlačidlo OK.
• Ak chcete zastaviť prehrávanie videa, stlačte
tlačidlo  (Zastaviť).
Televízor nepodporuje zobrazenie titulkov pri prenose
videa z počítača či zariadenia NAS.
Ak mediálny server podporuje vyhľadávanie súborov,
k dispozícii je vyhľadávacie pole.
65
• Ak sa chcete vrátiť späť do priečinka, stlačte
tlačidlo  BACK.
Opätovným stlačením informácie skryjete.
Lišta priebehu
Prezentácia s hudbou
Ak chcete počas prehrávania videa zobraziť lištu
priebehu (pozícia prehrávania, dĺžka, názov, dátum,
atď.), stlačte tlačidlo  INFO.
Opätovným stlačením informácie skryjete.
Môžete sledovať prezentáciu svojich fotografií
a zároveň počúvať hudbu. Hudbu je nutné spustiť
pred spustením prezentácie.
Ak chcete k prezentácii spustiť hudbu…
Možnosti videa
1 - Vyberte požadovanú skladbu alebo priečinok so
skladbami a stlačte tlačidlo OK.
2 - Stlačením tlačidla  INFO skryjete informácie
o súbore a lištu priebehu.
3 - Stlačte tlačidlo  BACK.
4 - Teraz môžete pomocou navigačných šípok vybrať
priečinok s fotografiami.
5 - Vyberte priečinok s fotografiami a stlačte
tlačidlo  Prehrať všetko .
6 - Prezentáciu zastavíte stlačením
tlačidla  BACK.
Stlačením tlačidla  OPTIONS počas prehrávania
videa môžete…
• Prehrať všetko – Prehrať všetky súbory videa v
tomto priečinku.
• Prehrať jedno – Prehrať iba toto video.
• Náhodný výber – Prehrať súbory v náhodnom
poradí.
• Titulky – Ak sú k dispozícii titulky, môžete nastaviť
možnosť Zapnuté, Vypnuté alebo Zapnuté bez zvuku.
• Jazyk titulkov – Ak je k dispozícii, nastavte jazyk
titulkov.
• Jazyk zvuku – Ak je k dispozícii, nastavte jazyk
zvuku.
• Opakovať – Prehrávať všetky videá v danom
priečinku raz alebo opakovane.
Možnosti fotografií
Stlačením tlačidla  OPTIONS počas zobrazenia
fotografie na obrazovke môžete…
• Prezentácia – Zobraziť fotografie jednu po druhej.
• Náhodný výber – Prehrať súbory v náhodnom
poradí.
• Opakovať – Prehrať prezentáciu raz alebo
opakovane.
• Otočiť – Otočiť fotografiu do formátu na šírku alebo
na výšku.
• Zastaviť hudbu – Zastaviť hudbu hrajúcu na pozadí.
• Rýchlosť prezentácie – Nastaviť rýchlosť
prezentácie.
18.5
Prezeranie fotografií
Prezeranie fotografií
Spôsob otvorenia zoznamu mediálnych súborov na
televízore závisí od typu zariadenia, na ktorom sú
súbory uložené. Pozrite si kapitoly uvedené vyššie.
Ak chcete zobraziť fotografiu na televízore…
18.6
Vyberte názov súboru a stlačte tlačidlo OK.
Prehrávanie hudby
Ak sa v priečinku nachádza viac fotografií, môžete
spustiť prezentáciu.
Ak chcete spustiť prezentáciu…
Prehrávanie hudby
1 - Vyberte priečinok s fotografiami.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Prehrať všetko .
• Na nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu
prejdete stlačením tlačidla  (vpravo – nasledujúca)
alebo  (vľavo – predchádzajúca).
• Prezentáciu pozastavíte stlačením tlačidla OK.
Opätovné prehrávanie spustíte opätovným stlačením
tlačidla OK.
• Prezentáciu zastavíte stlačením
tlačidla OK a následne tlačidla  BACK.
Spôsob otvorenia zoznamu mediálnych súborov na
televízore závisí od typu zariadenia, na ktorom sú
súbory uložené. Pozrite si kapitoly uvedené vyššie.
Ak chcete na televízore prehrať skladbu…
Vyberte názov skladby a stlačte tlačidlo OK.
Ak sa v priečinku nachádza viacero skladieb, môžete
ich počúvať jednu po druhej.
• Ak chcete pozastaviť prehrávanie skladby, stlačte
tlačidlo OK. Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.
• Ak chcete pretáčať dozadu alebo dopredu, stlačte
tlačidlo  alebo . Opätovným stlačením tlačidiel
Informácie
Ak chcete zobraziť informácie o fotografii (veľkosť,
dátum vytvorenia, cesta k súboru, atď.), vyberte
požadovanú fotografiu a stlačte tlačidlo  INFO.
66
zrýchlite pretáčanie – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu
v priečinku, stlačením tlačidla OK pozastavte
prehrávanie, na obrazovke vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
• Ak sa chcete vrátiť späť do priečinka, stlačte
tlačidlo  BACK, pričom sa prehrávanie hudby
nepreruší.
• Ak chcete zastaviť prehrávanie hudby, stlačte
tlačidlo  (Zastavenie).
Lišta priebehu
Ak chcete počas prehrávania skladby zobraziť lištu
priebehu (pozícia prehrávania, dĺžka, názov, dátum,
atď.), stlačte tlačidlo  INFO .
Opätovným stlačením informácie skryjete.
Možnosti hudby
Funkcie farebných tlačidiel a možnosti pri prehrávaní
hudby.
• Prehrať všetko – Prehrať všetky skladby v tomto
priečinku.
• Prehrať jedno – Prehrať iba túto skladbu.
• Náhodný výber – Prehrať súbory v náhodnom
poradí.
• Opakovať – Prehrávať všetky skladby v danom
priečinku raz alebo opakovane.
67
či Big Web Quiz pre zariadenie Chromecast. Pozrite si
aj informácie na adrese google.com/cast
19
Smartfóny a tablety
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
19.1
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
Aplikácia Philips TV Remote
Nová aplikácia Philips TV Remote pre váš smartfón
či tablet odteraz bude vaším najlepším spoločníkom
pri sledovaní televízie.
Premietanie obsahu na televízor
Ak chcete premietnuť aplikáciu na obrazovku
televízora…
Aplikácia MyRemote umožňuje ovládať médiá vo
vašom okolí. Posielajte fotografie, hudbu a videá na
veľkú obrazovku televízora alebo sledujte akýkoľvek
televízny kanál prostredníctvom tabletu či telefónu.
Nájdite si v TV programe, čo chcete sledovať,
a pozrite si to na telefóne či televízore. Vďaka
aplikácii TV Remote môžete telefón používať ako
diaľkové ovládanie.
1 - Na smartfóne či tablete otvorte aplikáciu
s podporou technológie Google Cast.
2 - Ťuknite na ikonu Google Cast.
3 - Vyberte televízor, na ktorý chcete premietať.
4 - Na smartfóne či tablete stlačte tlačidlo
prehrávania. Na televízore by sa mal začať prehrávať
vybraný obsah.
Prevezmite si aplikáciu Philips TV Remote z obchodu
s aplikáciami ešte dnes.
Aplikácia Philips TV Remote je k dispozícii pre
systémy iOS a Android, pričom je bezplatná.
19.3
AirPlay
Wi-Fi Smart Screen
Ak chcete na televízore so systémom Android
využívať funkciu AirPlay, môžete si prevziať
a nainštalovať niektorú z mnohých aplikácií pre
systém Android, ktoré to umožňujú. Niekoľko týchto
aplikácií nájdete aj v obchode Google Play.
Ak chcete pomocou aplikácie Philips TV Remote
sledovať digitálne televízne kanály na smartfóne či
tablete, musíte mať zapnutú funkciu Wi-Fi Smart
Screen. Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Wi-Fi Smart Screen.
19.4
MHL
19.2
Google Cast
Tento televízor podporuje technológiu MHL™.
Ak technológiu MHL podporuje aj vaše mobilné
zariadenie, môžete ho k televízoru pripojiť pomocou
kábla MHL. Pri prepojení pomocou kábla MHL
môžete zobrazenie na displeji mobilného zariadenia
sledovať na obrazovke televízora. Zároveň sa nabíja
batéria vášho mobilného zariadenia. Pripojenie MHL
je ideálne na dlhšie sledovanie filmov alebo hranie
hier z mobilného zariadenia na obrazovke televízora.
Čo potrebujete
Ak aplikácia na vašom mobilnom zariadení podporuje
technológiu Google Cast, môžete danú aplikáciu
prenášať na tento televízor. V príslušnej mobilnej
aplikácii vyhľadajte ikonu Google Cast. Pomocou
mobilného zariadenia môžete ovládať prehrávanie na
televízore. Technológia Google Cast funguje
v systémoch Android a iOS.
Nabíjanie
Vaše mobilné zariadenie musí byť pripojené k tej istej
domácej sieti Wi-Fi ako televízor.
Keď je pripojený kábel MHL, vaše zariadenie sa
nabíja, pokým je zapnutý televízor (nie
v pohotovostnom režime).
Kábel MHL
Na prepojenie mobilného zariadenia s televízorom je
potrebný pasívny kábel MHL (HDMI na Micro USB).
Na pripojenie mobilného zariadenia môže byť nutný
samostatný adaptér. Kábel MHL pripojte ku
konektoru HDMI 4 MHL na televízore.
Aplikácie s technológiou Google Cast
V súčasnosti každý deň vznikajú nové aplikácie
s podporou technológie Google Cast. Vyskúšať si ju
môžete napríklad prostredníctvom aplikácií, služieb
a lokalít ako YouTube, Chrome, Netflix, Photowall …
68
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL sú
obchodné známky spoločnosti MHL, LLC.
69
• Retro – založené na dynamike zvuku
• Spectrum – založené na dynamike zvuku
• Scanner – založené na dynamike zvuku
• Rhytm – založené na dynamike zvuku
• Party – mix všetkých štýlov Podľa zvuku, jeden po
druhom
20
Ambilight
20.1
Štýl funkcie Ambilight
Podľa videa
Podľa farby
Funkciu Ambilight môžete nastaviť tak, aby sa
prispôsobila dynamike obrazu či zvuku televízneho
programu. Prípadne je možné nastaviť, aby funkcia
Ambilight vytvárala prednastavený farebný štýl alebo
funkciu Ambilight vypnúť.
Funkciu Ambilight môžete nastaviť tak, aby sa
prispôsobila dynamike obrazu či zvuku televízneho
programu. Prípadne je možné nastaviť, aby funkcia
Ambilight vytvárala prednastavený farebný štýl alebo
funkciu Ambilight vypnúť.
Ak vyberiete položku Podľa videa, môžete nastaviť
niektorý zo štýlov, ktoré sa prispôsobujú dynamike
obrazu na televíznej obrazovke.
Ak vyberiete možnosť Podľa farby, môžete nastaviť
jeden z prednastavených farebných štýlov.
1 - Stlačte tlačidlo  AMBILIGHT.
2 - Vyberte položku Podľa farby a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovaný štýl a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo  AMBILIGHT.
2 - Vyberte položku Podľa videa a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovaný štýl a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
K dispozícii sú štýly
K dispozícii sú štýly
Podľa videa…
Podľa farby…
• Horúca láva – odtiene červenej farby
• Hlboká voda – odtiene modrej farby
• Svieža príroda – odtiene zelenej farby
• Teplá biela – nemenná farba
• Studená biela – nemenná farba
• Štandardný – ideálne na bežné sledovanie televízie
• Prirodzený – čo najvernejšie sa prispôsobuje
obrazu alebo zvuku
• Podmanivý – ideálne na akčné filmy
• Hra – ideálne na hranie hier
• Jasné – ideálne na sledovanie počas dňa
• Pohodlie – ideálne na pokojný večer
• Relax – ideálne na navodenie salónnej atmosféry
20.2
Vypnutie funkcie Ambilight
Ak chcete vypnúť funkciu Ambilight…
Podľa zvuku
1 - Stlačte tlačidlo  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Funkciu Ambilight môžete nastaviť tak, aby sa
prispôsobila dynamike obrazu či zvuku televízneho
programu. Prípadne je možné nastaviť, aby funkcia
Ambilight vytvárala prednastavený farebný štýl alebo
funkciu Ambilight vypnúť.
Ak vyberiete položku Podľa zvuku, môžete nastaviť
niektorý zo štýlov, ktoré sa prispôsobujú dynamike
zvuku.
20.3
1 - Stlačte tlačidlo  AMBILIGHT.
2 - Vyberte položku Podľa zvuku a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovaný štýl a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Ambilight, nastavenia.
K dispozícii sú štýly
Nastavenia funkcie Ambilight
Podľa zvuku…
• Lumina – spája dynamiku zvuku s farebným videom
• Colora – založené na dynamike zvuku
70
21
Multi View
21.1
Otvorenie zobrazenia Multi
View
Zobrazenie Multi View vám umožní v malom okne
sledovať druhý program.
Ak chcete otvoriť zobrazenie Multi View…
1 - Naladenie televízneho kanálu Ak nepozeráte
žiadne televízne kanály, stlačte tlačidlo  TV.
2 - Stlačením tlačidla  otvorte malé okno a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Stláčaním tlačidiel   alebo   nalaďte
ďalší kanál na veľkej obrazovke.
4 - Stlačením tlačidla  a potom tlačidla OK
televízne kanály vymeníte. Alebo stlačením tlačidla
 (dolu) a potom tlačidla OK malé okno zatvoríte.
Podmienky
• Zobrazenie Multi View možno použiť len s
digitálnymi televíznymi kanálmi.
• Zobrazenie Multi View nie je k dispozícii, ak televízor
nahráva.
• Ak chcete zobrazenie Multi View použiť pre satelitné
televízne kanály, musíte k satelitnému tanieru pripojiť
2 satelitné tunery, SAT 1 a SAT 2.
• Ak oba televízne kanály potrebujú modul CAM na
dekódovanie, musíte mať pre zobrazenie Multi View
nainštalované 2 moduly CAM.
21.2
Teletext a televízia
Pri sledovaní teletextu môžete v malom okne
zobrazenia Multi View pozerať aj vysielanie
televízneho kanála.
Ak chcete sledovať televízny kanál počas sledovania
teletextu…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Na obrazovke vyberte možnosť Multi View:
Zapnuté. Kanál, ktorý sledujete, sa zobrazí na malej
obrazovke.
3 - Ak chcete malú obrazovku skryť, znova stlačte
tlačidlo a na obrazovke vyberte možnosť Multi
View: Vypnuté.
71
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
22
Nastavenie
K dispozícii sú tieto štýly…
22.1
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS.
2 - Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť,
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak nechcete nič meniť, stlačte tlačidlo  BACK.
• Osobné – nastavenia obrazu, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
• Jasné – ideálne na sledovanie počas dňa
• Prirodzené – prirodzené nastavenia obrazu
• Štandardné – energeticky najúspornejšie nastavenie
– výrobné nastavenie
• Film – ideálne na sledovanie filmov
• Fotografia – ideálne nastavenia na prezeranie
fotografií
• ISF Deň – na kalibráciu ISF
• ISF Noc – na kalibráciu ISF
22.2
Prispôsobenie štýlu
Často používané nastavenia
Najčastejšie používané nastavenia sa nachádzajú v
ponuke Často používané nastavenia.
Ak chcete otvoriť túto ponuku…
Obraz
Každé upravené nastavenie obrazu, napríklad
položky Farba alebo Kontrast, sa uloží v aktuálne
zvolenej položke Štýl obrazu. To vám umožňuje
upraviť jednotlivé štýly.
Nastavenia pre každé pripojené zariadenie v ponuke
Zdroje možno uložiť len v štýle Osobné.
Rýchle nastavenie
Počas prvej inštalácie ste v niekoľkých jednoduchých
krokoch vykonali základné nastavenia obrazu. Tieto
kroky môžete zopakovať v ponuke Rýchle nastavenie
obrazu. Ak ich chcete vykonať, uistite sa, že je na
televízore možné naladiť televízny kanál alebo
zobraziť program z pripojeného zariadenia.
Obnovenie štýlu
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu…
Ak chcete nastaviť obraz v niekoľkých jednoduchých
krokoch…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Štýl obrazu a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte štýl, ktorý chcete obnoviť, a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Stlačte farebné tlačidlo  Obnoviť štýl . Štýl sa
obnoví.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Rýchle nastavenie obrazu a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
Pomocou navigačných tlačidiel vyberte požadovanú
možnosť.
5 - Nakoniec vyberte položku Dokončiť a stlačte
tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Doma alebo obchod
Ak sa pri každom zapnutí televízora štýl obrazu
prepne na možnosť Jasné, umiestnenia televízora je
nastavené na možnosť Obchod. Ide o nastavenie
vhodné na propagáciu televízora v obchode.
Štýl obrazu
Výber štýlu
Ak chcete televízor nastaviť na domáce použite…
V záujme zjednodušenia nastavení obrazu si môžete
vybrať predvolený Štýl obrazu.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Umiestnenie a stlačte tlačidlo
OK.
4 - Vyberte položku Doma a stlačte tlačidlo OK.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  SETTINGS, vyberte položku Štýl
obrazu a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte niektorú z položiek v zozname štýlov
a stlačte tlačidlo OK.
72
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
vyberte položku Posledné nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.
6 - Alebo sa kliknutím na položku Späť vráťte na
nastavenie použité pred otvorením ponuky Formát
obrazu.
7 - Ak stlačíte tlačidlo  Základné , televízor
nastavenia uloží ako Posledné nastavenie, prípadne
stlačením tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
• Posunutie – pomocou navigačných tlačidiel obraz
posuňte. Obraz môžete posúvať, iba keď je priblížený.
• Priblíženie – pomocou navigačných tlačidiel obraz
priblížte.
• Natiahnutie – pomocou navigačných tlačidiel obraz
natiahnite vertikálne alebo horizontálne.
• Posledné nastavenie – obnovte posledné
nastavenie, ktoré ste pre dané pripojenie (zdroj)
zadali.
• Späť – obnovte formát obrazu, pri ktorom ste začali.
• Pôvodné – zobrazí pôvodný formát vstupného
obrazu. Ide o formát pixelov 1:1. Pokročilý režim pre
formát HD a vstup z počítača.
Formát obrazu
Základné
Ak obraz nezaplní celú obrazovku alebo sa na
vrchnej, spodnej či na oboch stranách zobrazujú
čierne pruhy, môžete ho nastaviť tak, aby obrazovku
úplne zaplnil.
Ak chcete vybrať jedno zo základných nastavení na
vyplnenie obrazovky…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS.
2 - Vyberte položku Formát obrazu a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Na celú obrazovku alebo
Prispôsobiť obrazovke a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Hra alebo počítač
Na celú obrazovku – automaticky zväčší obraz na
celú obrazovku. Skreslenie obrazu je minimálne,
titulky zostanú viditeľné. Nevhodné pre signál z
počítača. Pri niektorých neštandardných formátoch
obrazu sa stále môžu zobrazovať čierne pruhy.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Hra alebo počítač.
Prispôsobiť obrazovke – automaticky zväčšuje
obraz, aby vyplnil obrazovku bez skreslenia. Môžu sa
zobraziť čierne pruhy. Nevhodné pre signál z počítača.
Nastavenia obrázka
Farba
Pokročilé
Pomocou nastavenia Farba môžete upraviť úroveň
sýtosti farieb obrazu.
Ak dve základné nastavenia nezodpovedajú formátu
obrazu, ktorý chcete dosiahnuť, môžete využiť
rozšírené nastavenia. Rozšírené nastavenia umožňujú
manuálne upraviť formát obrazu na obrazovke.
Ak chcete upraviť farby…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Farba a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Obraz môžete priblížiť, natiahnuť alebo posunúť tak,
aby zobrazoval čo potrebujete – napr. chýbajúce
titulky alebo panel s prechádzajúcim textom. Ak
upravujete formát obrazu pre konkrétny zdroj,
napríklad pripojenú hernú konzolu, k tomuto
nastaveniu sa môžete vrátiť pri ďalšom použití hernej
konzoly. Televízor pre každé pripojenie uchová
posledné použité nastavenie.
Ak chcete manuálne upraviť formát obrazu…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS.
2 - Vyberte položku Formát obrazu a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Rozšírené a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Posunutie, Priblíženie alebo
Natiahnutie, stlačte tlačidlo OK a upravte obraz
pomocou navigačných tlačidiel.
5 - Alebo ak chcete nastaviť už uložený formát,
Kontrast
Pomocou nastavenia Kontrast môžete upraviť
kontrast obrazu. Ak sledujete 3D obsah, toto
nastavenie sa zmení na Kontrast 3D.
Ak chcete upraviť kontrast…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
73
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Kontrast a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Vlastná farebná teplota sú nastavenia určené pre
pokročilých používateľov.
Ak chcete vybrať predvolené nastavenie…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Farba > Farebná
teplota a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte
možnosť Normálna, Teplá alebo Studená a
stlačte tlačidlo OK. Ak chcete nastaviť farebnú teplotu
sami, vyberte možnosť Vlastné nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ostrosť
Pomocou nastavenia Ostrosť môžete upraviť úroveň
ostrosti v jemných detailoch obrazu.
Ak chcete upraviť ostrosť…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Ostrosť a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Vlastná farebná teplota
Pomocou funkcie Vlastná farebná teplota môžete
sami nastaviť teplotu farby. Ak chcete nastaviť vlastnú
farebnú teplotu, najprv v ponuke Farebná teplota
vyberte položku Vlastné nastavenie. Vlastná farebná
teplota je nastavenie určené pre pokročilých
používateľov.
Ak chcete nastaviť vlastnú farebnú teplotu…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Farby > Vlastná
farebná teplota a stlačte tlačidlo  (vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu. WP znamená
ukazovateľ bielej farby a BL úroveň čiernej farby. V
rámci tejto ponuky si môžete vybrať aj jednu z
predvolieb.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Rozšírené nastavenia
Nastavenia farieb
Zvýšenie sýtosti farieb
Pomocou funkcie Zvýšenie sýtosti farieb môžete
zdokonaliť intenzitu farieb a rozlíšenie detailov v
jasných farbách.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Farba > Zvýšenie sýtosti
farieb a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ovládanie farby ISF
Pomocou nastavenia Ovládanie farby ISF môže
odborník na ISF kalibrovať reprodukciu farieb
televízora. Ovládanie farby je nastavenie určené pre
odborníkov na ISF.
Vyťažte z obrazovky svojho televízora maximum
vďaka kalibrácii ISF®. Požiadajte o návštevu
odborníka na kalibráciu ISF, ktorý na televízore
nastaví najoptimálnejšie nastavenia obrazu. Rovnako
môžete nastaviť aj kalibráciu ISF funkcie Ambilight.
Požiadajte svojho predajcu o kalibráciu ISF.
Teplota farby
Pomocou funkcie Farebná teplota môžete nastaviť
predvolenú teplotu farby alebo vybrať položku
Vlastná a upraviť nastavenie teploty sami pomocou
funkcie Vlastná farebná teplota. Farebná teplota a
Kalibrácia prináša výhody…
• vyšší jas a ostrosť obrazu
• lepšie detaily v jasných a tmavých častiach
74
• hlbšie a tmavšie odtiene čiernej
• vyššia čistota a kvalita farieb
• nižšia spotreba energie
alebo Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Odborník na kalibráciu ISF uloží a uzamkne
nastavenia ISF ako 2 nastavenia štýlu obrazu.
Po dokončení kalibrácie ISF stlačte tlačidlo 
SETTINGS, vyberte položku Štýl obrazu a stlačte
tlačidlo OK. Vyberte možnosť ISF Deň alebo ISF
Noc a stlačte tlačidlo OK. Možnosť ISF Deň vyberte,
ak chcete televízor sledovať pri jasnejších svetelných
podmienkach, možnosť ISF Noc na sledovanie v tme.
Jas
Pomocou nastavenia Jas môžete nastaviť úroveň jasu
obrazového signálu. Jas je nastavenie určené pre
pokročilých používateľov. Menej pokročilým
používateľom odporúčame na upravenie jasu obrazu
použiť nastavenie Kontrast.
Ak chcete upraviť úroveň…
ISF – Režim iba RGB
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Jas a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Pomocou nastavenia Iba režim RGB môže odborník
na ISF prepnúť obrazovku do režimu farebnej škály
RGB.
Nastavenia kontrastu
Režim kontrastu
Pomocou funkcie Režimy kontrastu môžete nastaviť
úroveň, pri ktorej sa dá znížiť spotreba energie
stlmením intenzity obrazovky. Rozhodnite sa pre
najnižšiu spotrebu energie alebo obraz s najvyššou
intenzitou.
Kontrast obrazu
Ak chcete upraviť úroveň…
Pomocou nastavenia Kontrast obrazu môžete znížiť
kontrast obrazu. Kontrast videa je nastavenie určené
pre pokročilých používateľov.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Režim
kontrastu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Najlepšia spotreba, Najlepší
obraz, Štandard alebo Vypnuté a stlačte tlačidlo
OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Kontrast
obrazu a stlačte tlačidlo  (vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Dokonalý kontrast
Pomocou funkcie Dokonalý kontrast môžete nastaviť
úroveň, pri ktorej televízor automaticky zdokonalí
detaily tmavých, stredných a svetlých plôch obrazu.
Senzor osvetlenia
Funkcia Senzor osvetlenia automaticky prispôsobuje
nastavenia obrazu a funkcie Ambilight svetelným
podmienkam v miestnosti. Senzor osvetlenia môžete
zapnúť alebo vypnúť.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Dokonalý
kontrast a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo
3 - Vyberte
75
OK.
OK.
položky Rozšírené > Kontrast > Senzor
osvetlenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Ostrosť > Redukcia šumu a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Svetlosť
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov
Pomocou funkcie Svetlosť, môžete nastaviť
nelineárne nastavenie svietivosti a kontrastu obrazu.
Svetlosť je nastavenie určené pre pokročilých
používateľov.
Pomocou nastavenia Redukcia MPEG artefaktov
môžete vyhladiť digitálne prechody v obraze.
Artefakty MPEG sa väčšinou javia ako malé štvorčeky
alebo zúbkované okraje v obraze.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Svetlosť a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete zapnúť redukciu artefaktov MPEG…
Nastavenia ostrosti
Nastavenia pohybu
Ultra vysoké rozlíšenie
Perfect Natural Motion
Pomocou funkcie rozlíšenia Ultra Resolution môžete
aktivovať vynikajúcu ostrosť najmä pri líniách a
kontúrach obrazu.
Pomocou nastavenia Perfect Natural Motion, môžete
obmedziť trhané zobrazenie viditeľné vo filmoch v
televízii. Perfect Natural Motion robí každý pohyb
hladkým a plynulým.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Ostrosť
> Redukcia MPEG artefaktov a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
Ak chcete upraviť trhané zobrazenie…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Ostrosť > Ultra
rozlíšenie a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Pohyb > Perfect
Natural Motion a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ostrosť, redukcia šumu
Natural Motion
Pomocou nastavenia Redukcia šumu, môžete
odfiltrovať a znížiť úroveň šumu v obraze.
Pomocou nastavenia Natural Motion môžete
obmedziť trhané zobrazenie viditeľné vo filmoch
v televízii. Vďaka technológii Natural Motion je každý
pohyb hladký a plynulý.
Ak chcete nastaviť redukciu šumu…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo
OK.
OK.
Ak chcete upraviť trhané zobrazenie…
76
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Pohyb > Natural
Motion a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť UHD 4:4:4/4:2:2 (najvyššia
kvalita UHD), UHD 4:2:0 alebo Vypnuté a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
22.3
Zvuk
Clear LCD
Štýl zvuku
Pomocou nastavenia Clear LCD aktivujete vynikajúcu
ostrosť pohybu, lepšiu úroveň čiernej, vysoký kontrast
bez blikania obrazu, plynulý obraz a širší pozorovací
uhol.
Výber štýlu
Zvuk môžete jednoducho upraviť výberom
predvolených nastavení pomocou položky Štýl zvuku.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo SETTINGS, vyberte položku Štýl zvuku a
stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte niektorú z položiek v zozname štýlov
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Pohyb > Clear
LCD a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
K dispozícii sú tieto štýly…
• Osobné – nastavenia zvuku, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
• Pôvodné – najneutrálnejšie nastavenie zvuku
• Film – ideálne na sledovanie filmov
• Hudba – ideálne na počúvanie hudby
• Hra – ideálne na hranie hier
• Novinky – ideálne na hlas
HDMI s rozlíšením Ultra HD
Na tomto televízore môžete sledovať videá natočené
či vytvorené priamo v rozlíšení Ultra HD –
3840 x 2160 pixelov. Zapojte zariadenia
prehrávajúce video v kvalite Ultra HD do jedného z
konektorov HDMI.
Prispôsobenie štýlu
Problémy so zariadeniami pripojenými pomocou
Každé upravené nastavenie zvuku, napríklad položky
Výšky alebo Basy, sa uloží v aktuálne zvolenej
položke Štýl zvuku. To vám umožňuje upraviť
jednotlivé štýly.
Nastavenia pre každé pripojené zariadenie v ponuke
Zdroje možno uložiť len v štýle Osobné.
rozhrania HDMI
Tento televízor podporuje rozlíšenie Ultra HD.
Niektoré zariadenia – pripojené pomocou rozhrania
HDMI – nedokážu z elektronického hľadiska
rozpoznať TV s technológiou Ultra HD a nemusia
fungovať správne alebo môžu mať skreslený obraz
alebo zvuk. Ak chcete zabrániť nesprávnemu
fungovaniu takéhoto zariadenia, môžete nastaviť
kvalitu signálu na úroveň, s ktorou si zariadenie
poradí. Ak zariadenie nepracuje so signálmi Ultra HD,
môžete funkciu Ultra HD pre toto pripojenie HDMI
vypnúť.
Obnovenie štýlu
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Štýl zvuku a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte štýl, ktorý chcete obnoviť, a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Stlačte farebné tlačidlo  Obnoviť štýl . Štýl sa
obnoví.
Ak chcete nastaviť kvalitu signálu...
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku HDMI Ultra HD a stlačte
77
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Bluetooth, informujte sa o najnovších modeloch
a vyberte zariadenie s nízkou mierou oneskorenia.
Poraďte sa s predajcom.
Ak chcete získať ďalšie informácie o spárovaní
bezdrôtového reproduktora, v ponuke Pomocník
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Bluetooth, spárovanie.
Reproduktory
Výber reproduktorov
V tejto ponuke môžete zapnúť alebo vypnúť
reproduktory televízora. V prípade pripojenia
domáceho kina alebo bezdrôtového reproduktora s
rozhraním Bluetooth môžete vybrať, ktoré zariadenie
má prehrávať zvuk televízora. V tomto zozname sú
zobrazené všetky dostupné reproduktorové systémy.
Spárovanie reproduktora
Ak chcete získať ďalšie informácie o spárovaní
bezdrôtových zariadení, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Bluetooth, spárovanie.
Ak pre zvukové zariadenie (napr. domáce kino)
používate pripojenie HDMI CEC, môžete vybrať
možnosť Automatické spustenie EasyLink. Televízor
tak zapne požadované zvukové zariadenie, začne do
neho prenášať zvuk a vypne reproduktory televízora.
Odstránenie reproduktora
Ak chcete získať ďalšie informácie o zrušení
spárovania (odstránení) bezdrôtového zariadenia
Bluetooth, v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Bluetooth, odstránenie zariadenia.
Ak chcete vybrať požadované reproduktory...
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Reproduktory a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte požadovaný reproduktorový systém
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Hlasitosť subwoofera
Ak k televízoru pripojíte bezdrôtový subwoofer s
rozhraním Bluetooth, môžete mierne zvýšiť alebo
znížiť jeho hlasitosť.
Ak chcete mierne upraviť hlasitosť…
Bezdrôtové reproduktory (Bluetooth)
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Zvuk > Bezdrôtové reproduktory
> Hlasitosť subwoofera a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Čo potrebujete
K tomuto televízoru je možné pomocou rozhrania
Bluetooth® pripojiť bezdrôtové zariadenia –
bezdrôtový reproduktor, subwoofer, zvukový panel
alebo slúchadlá. Bezdrôtový herný ovládač je možné
pripojiť aj pomocou rozhrania Bluetooth LE.
Ak chcete prehrávať zvuk z televízora pomocou
bezdrôtového reproduktora, musíte tento bezdrôtový
reproduktor spárovať s televízorom. Spárovať je
možné niekoľko bezdrôtových reproduktorov
a maximálne 4 zariadenia s rozhraním Bluetooth LE
(nízka spotreba energie). Televízor dokáže prehrávať
zvuk súčasne iba prostredníctvom jedného
reproduktora. Ak pripojíte subwoofer, zvuk sa
prehráva z televízora aj z pripojeného subwoofera. Ak
pripojíte zvukový panel, zvuk sa prehráva iba
pomocou zvukového panela.
Problémy
Prerušenie pripojenia
• Umiestnite bezdrôtový reproduktor v okruhu 5
metrov od televízora.
• Na miestach so zvýšeným výskytom bezdrôtových
signálov, ako sú napríklad domácnosti s viacerými
bezdrôtovými smerovačmi, môže dochádzať k
problémom s bezdrôtovým pripojením. Smerovač a
bezdrôtový reproduktor umiestnite čo najbližšie k
televízoru.
Upozornenie – Synchronizácia zvuku a obrazu
Mnohé systémy reproduktorov s rozhraním
Bluetooth sa vyznačujú vysokou mierou oneskorenia.
V dôsledku vysokej miery oneskorenia znie zvuk až
po zobrazení príslušného obrazu a prichádza k ich
nedokonalej vzájomnej synchronizácii. Než si zakúpite
systém bezdrôtových reproduktorov s rozhraním
Synchronizácia zvuku a obrazu
• Než zakúpite bezdrôtový reproduktor s rozhraním
Bluetooth, informujte sa o kvalite jeho
synchronizácie zvuku a obrazu. Nie všetky zariadenie
78
Bluetooth umožňujú optimálnu funkčnosť. Poraďte sa
s predajcom.
Surround režim
Pomocou nastavenia Surround režim môžete nastaviť
efekt zvuku reproduktorov televízora.
Nastavenia zvuku
Ak chcete nastaviť Surround režim…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Surround režim a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Stereo alebo Incredible
Surround a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Basy
Pomocou nastavenia Basy môžete nastaviť úroveň
nízkych tónov zvuku.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Basy a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Rozšírené nastavenia
Automatické vyrovnávanie hlasitosti
Pomocou nastavenia Automatické vyrovnávanie
hlasitosti môžete nastaviť automatické vyvažovanie
náhlych rozdielov v hlasitosti. Tie sa vyskytujú najmä
na začiatku reklám alebo pri prepínaní kanálov.
Výšky
Pomocou nastavenia Výšky môžete nastaviť úroveň
vysokých tónov zvuku.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Automatické
vyrovnávanie hlasitosti a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Výšky a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Reproduktory
V tejto ponuke môžete zapnúť alebo vypnúť
reproduktory televízora. V prípade pripojenia
domáceho kina alebo bezdrôtového reproduktora s
rozhraním Bluetooth môžete vybrať, ktoré zariadenie
má prehrávať zvuk televízora. V tomto zozname sú
zobrazené všetky dostupné reproduktorové systémy.
Hlasitosť v slúchadlách
Pomocou nastavenia Hlasitosť v slúchadlách môžete
samostatne nastaviť hlasitosť pripojených slúchadiel.
Ak chcete nastaviť hlasitosť…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Hlasitosť v slúchadlách a
stlačte položku  (vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak pre zvukové zariadenie (napr. domáce kino)
používate pripojenie HDMI CEC, môžete vybrať
možnosť Automatické spustenie EasyLink. Televízor
tak zapne požadované zvukové zariadenie, začne do
neho prenášať zvuk a vypne reproduktory televízora.
Ak chcete vybrať požadované reproduktory...
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Reproduktory a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte požadovaný reproduktorový systém
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
79
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Umiestnenie televízora
Čistý zvuk
Počas úvodnej inštalácie sa toto nastavenie nastaví
na možnosť Na TV stojane alebo Na stene. Ak ste od
úvodného nastavenia zmenili umiestnenie televízora,
upravte toto nastavenie na správnu hodnotu, aby sa
zaistila najlepšia reprodukcia zvuku.
Funkcia Clear Sound vylepšuje nastavenia zvuku
vhodné pre hlas. Ideálne riešenie na sledovanie
spravodajských programov. Vylepšenie hlasu môžete
zapnúť alebo vypnúť.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Umiestnenie televízora a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Na TV stojane alebo Na stene a
stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Clear Sound a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
22.4
Ambilight
Formát zvukového výstupu
Štýl funkcie Ambilight
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Formát zvukového výstupu.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Štýl funkcie Ambilight .
Vyrovnanie zvukového výstupu
Vypnutie funkcie Ambilight
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Vyrovnanie zvukového
výstupu.
Ak chcete vypnúť funkciu Ambilight…
1 - Stlačte tlačidlo  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Oneskorenie zvukového výstupu
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Oneskorenie zvukového
výstupu.
Nastavenia funkcie Ambilight
Jas
Umožňuje nastaviť úroveň jasu funkcie Ambilight.
Odchýlka zvukového výstupu
Ak chcete upraviť úroveň…
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Odchýlka zvukového výstupu.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Ambilight > Jas a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
80
Jas naspodku
Konfigurujte
Umožňuje nastaviť úroveň jasu funkcie Ambilight
naspodku televízora. Biely povrch stola môže efekt
Ambilight odrážať príliš intenzívne.
1. krok – sieť
Pomocou tohto prvého kroku pripravíte televízor na
vyhľadanie mosta Philips hue. Televízor aj most
Philips hue musia byť pripojené k rovnakej sieti.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Ambilight > Jas naspodku a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Inštalácia…
1 - Pripojte most Philips hue k elektrickej zásuvke.
2 - Pripojte most Philips hue k rovnakému
smerovaču ako televízor – na pripojenie použite
kábel Ethernet.
3 - Zapnite žiarovky hue.
Ak chcete začať s konfiguráciou…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Ambilight > Ambilight+hue a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Konfigurovať a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
Televízor vyhľadá most Philips hue. Ak televízor ešte
nie je pripojený k vašej sieti, najprv spustí konfiguráciu
siete. Ak sa most Philips hue objaví v zozname…
Nasýtenie
Umožňuje nastaviť úroveň sýtosti funkcie Ambilight.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Ambilight > Nasýtenie a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
prejdite na 2. krok 2 – Most hue.
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripojení
televízora k domácej sieti, stlačte farebné tlačidlo
 Kľúčové slová a vyhľadajte položku Sieť,
bezdrôtové pripojenie.
Ambilight+hue
2. krok – Most hue
Čo potrebujete
V nasledujúcom kroku prepojíte televízor s mostom
Philips hue.
Televízor je možné pripojiť iba k jednému mostu
hue.
Pomocou funkcie Ambilight+hue môžete svetlá
Philips hue nastaviť tak, aby kopírovali farby funkcie
Ambilight televízora. Svetlá Philips hue rozšíria efekt
technológie Ambilight po celej miestnosti. Ak svetlá
Philips hue nemáte, zakúpte si základnú súpravu
Philips hue (obsahuje most hue a 3 žiarovky hue) a
nainštalujte žiarovky a most. Ďalšie žiarovky Philips
hue je možné zakúpiť samostatne.
Ak chcete pripojiť most hue…
1 - Keď je televízor pripojený k sieti, zobrazí dostupné
mosty hue. Ak televízor zatiaľ nenašiel váš most hue,
môžete vybrať možnosť Znovu prehľadať a stlačiť
tlačidlo OK.
Ak televízor našiel jediný most hue, ktorý máte k
dispozícii, vyberte názov mosta hue a stlačte tlačidlo
OK.
Ak máte k dispozícii viac než jeden most hue, kliknite
na most hue, ktorý chcete použiť, a stlačte
položkuOK.
2 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
3 - Teraz prejdite k mostu Philips hue a stlačte
tlačidlo prepojenia umiestnené v strede zariadenia.
Tým sa most hue prepojí s televízorom. Tento krok
vykonajte do 30 sekúnd. Televízor potvrdí, či došlo k
úspešnému prepojeniu televízora a mosta hue.
4 - Vyberte položku OK a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete na televízore nastaviť funkciu
Ambilight+hue, potrebujete…
• most Philips hue
• niekoľko žiaroviek Philips hue
• tento televízor pripojený k domácej sieti
Funkciu Ambilight+hue môžete kompletne nastaviť
pomocou televízora, pričom nepotrebujete aplikáciu
Ambilight+hue.
Ak si neskôr pomocou smartfónu či tabletu
prevezmete bezplatnú aplikáciu Ambilight+hue,
môžete pomocou nej upravovať nastavenia funkcie
Ambilight+hue.
Keď je most Philips hue pripojený k televízoru,
81
prejdite na stránku Žiarovky hue.
stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
3. krok – Žiarovky hue
V nasledujúcom kroku vyberiete žiarovky Philips hue,
ktoré majú byť ovládané funkciou Ambilight.
Pre funkciu Ambilight+hue môžete vybrať maximálne
9 žiaroviek Philips hue.
Svetelný efekt
Úroveň efektu Ambilight pre žiarovky Ambilight+hue
je možné upraviť.
Ak chcete vybrať žiarovky pre funkciu Ambilight+hue…
Ak chcete upraviť ponorenie funkcie Ambilight+hue…
1 - V zozname označte žiarovky, ktoré majú byť
ovládané funkciou Ambilight. Žiarovku označíte tak,
že vyberiete jej názov a stlačíte tlačidlo OK. Každá
žiarovka po označení raz blikne.
2 - Po dokončení procesu vyberte položku OK a
stlačte tlačidlo OK.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Ambilight > Ambilight+hue a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Ponorenie a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Keď máte označené žiarovky pre funkciou
Ambilight+hue, prejdite na stránku Konfigurovať
žiarovky.
4. krok – Konfigurácia žiarovky
V nasledujúcom kroku nakonfigurujete jednotlivé
žiarovky Philips hue.
Zobraziť konfiguráciu
Ak chcete nakonfigurovať jednotlivé žiarovky hue…
Pomocou položky Zobraziť konfiguráciu si môžete
prezrieť aktuálnu konfiguráciu funkcie Ambilight+hue.
Ktorú sieť využívate, koľko žiaroviek je pripojených
atď.
1 - Vyberte žiarovku, ktorú chcete nastaviť, a stlačte
tlačidlo OK. Vybraná žiarovka bude blikať.
2 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
3 - Najprv vyznačte, do akej polohy voči televízoru
ste žiarovku umiestnili. Správnym nastavením uhla sa
do žiarovky pomocou funkcie Ambilight vyšle správna
farba. Výberom posuvného prvku upravte polohu.
4 - Následne zadajte Vzdialenosť medzi žiarovkou a
televízorom. Čím je žiarovka ďalej od televízora, tým je
farba funkcie Ambilight slabšia. Výberom posuvného
prvku upravte vzdialenosť.
5 - Nakoniec nastavte Jas žiarovky. Výberom
posuvného prvku upravte jas.
6 - Konfigurovanie danej žiarivky ukončíte
označením položky OK a stlačením tlačidla OK.
7 - V ponuke Konfigurovať Ambilight+hue môžete
vykonať rovnaký postup pre všetky žiarovky.
8 - Po nastavení konfigurácie žiariviek Ambilight+hue
vyberte položku Dokončiť a stlačte tlačidlo OK.
Ak si chcete prezrieť aktuálne nastavenie funkcie
Ambilight+hue…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Ambilight > Ambilight+hue a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Zobraziť konfiguráciu a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Obnovenie konfigurácie
Konfiguráciu Ambilight+hue je možné obnoviť
(odinštalovať) celú naraz.
Funkcia Ambilight+hue je pripravená na používanie.
Ak chcete obnoviť konfiguráciu Ambilight+hue…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Ambilight > Ambilight+hue a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Obnoviť konfiguráciu a stlačte
tlačidlo OK. Konfigurácia je obnovená.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Zapnutie alebo vypnutie funkcie
Efekt Ambilight+hue pre žiarovky je možné vypnúť.
Žiarovky sa rozsvietia na bielo.
Ak chcete vypnúť funkciu Ambilight+hue…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Ambilight+hue a stlačte tlačidlo OK .
2 - Vyberte možnosť Vypnuté alebo Zapnuté a
82
Lounge Light
Vypnutie TV
Ak je televízor v pohotovostnom režime, môžete
zapnúť svetlo Lounge Light. Svetlo Lounge Light je
funkcia Ambilight bez videa. Svetlo Lounge Light
môžete zapnúť, aj ak je televízor zapnutý, ale má
vypnutú obrazovku, aby šetril energiu – napríklad keď
počúvate rozhlasovú stanicu.
Pomocou nastavenia Vypnutie TV môžete funkciu
Ambilight vypnúť okamžite alebo ju nastaviť tak, aby
sa osvetlenie postupne stlmilo po vypnutí televízora.
Pomalé stlmovanie vám poskytne čas na zapnutie
svetiel v obývačke.
Ak chcete nastaviť spôsob vypnutia funkcie
Ambilight…
Zapnutie
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte
položky Ambilight > Rozšírené a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Vypnutie TV a stlačte tlačidlo
OK.
4 - Vyberte možnosť Zoslabiť a vypnúť alebo
Okamžité vypnutie a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak je televízor v pohotovostnom režime, stlačením
tlačidla  AMBILIGHT zapnite svetlo Lounge Light.
Opakovaným stláčaním tlačidla  môžete prepínať
medzi rôznymi farebnými schémami, ktoré nájdete v
ponuke Podľa farby. Opakovaným stlačením
tlačidla  svetlo vypnete.
Vypnúť obrazovku
Ak je televízor zapnutý, ale má vypnutú obrazovku,
stlačením tlačidla  AMBILIGHT zapnete svetlo
Lounge Light. Pomocou tlačidla  AMBILIGHT
môžete prepínať medzi štýlmi zvuku nastavenými v
ponuke Podľa zvuku alebo farebnými schémami
nastavenými v ponuke Podľa farby. Opakovaným
stlačením tlačidla  svetlo vypnete.
Ladenie ISF
Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako vypnúť
obrazovku na šetrenie energie a počúvať televízor ako
rozhlasovú stanicu, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Vypnúť obrazovku.
Ak televízor kalibruje odborník na ISF, je možné
nakalibrovať statickú farbu funkcie Ambilight. Na
kalibráciu si môžete vybrať akúkoľvek farbu. Po
vykonaní kalibrácie ISF si môžete vybrať statickú farbu
ISF.
Ak chcete vybrať statickú farbu ISF…
Pokročilé
Stlačte tlačidlo  (Ambilight), vyberte možnosť
ISF a stlačte tlačidlo OK.
Farba steny
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Kalibrácia ISF®.
Pomocou nastavenia Farba steny môžete
neutralizovať vplyv farebnej steny na farby funkcie
Ambilight. Vyberte farbu steny za televízorom a
televízor upraví farby funkcie Ambilight tak, aby sa
javili neskreslené.
22.5
Eko nastavenia
Ak chcete vybrať farbu steny . . .
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte
položky Ambilight > Rozšírené a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Farba steny a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte farbu, ktorá sa zhoduje s farbou steny za
televízorom, a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Úspora energie
Ak vyberiete položku Úspora energie, televízor
automaticky prejde na štýl obrazu Štandard, čo je
energeticky najúspornejšie nastavenie obrazu aj
funkcie Ambilight.
Ak chcete televízor nastaviť na úsporu energie…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Eko nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Kliknite na položku Úspora energie a položka
Štýl obrazu sa automaticky nastaví na Štandard. Toto
nastavenie je označené symbolom  (list).
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
83
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Eko nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Časovač vypnutia a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu. Zadaním
hodnoty 0 (Vypnuté) časovač vypnutia vypnete.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Vypnúť obrazovku
Ak používate televízor na počúvanie hudby, môžete
obrazovku televízora vypnúť na účely úspory energie.
Ak chcete vypnúť obrazovku televízora…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Eko nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Vypnúť obrazovku a stlačte
tlačidlo OK. Obrazovka sa vypne.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
22.6
Všeobecné nastavenia
Jas loga Philips
Ak chcete obrazovku znova zapnúť, stačí stlačiť
ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
Môžete nastaviť jas osvetlenia loga Philips na prednej
strane televízora alebo ho úplne vypnúť.
Upravenie alebo vypnutie…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Jas loga Philips a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Senzor osvetlenia
Zabudovaný senzor okolitého osvetlenia pri jeho
zoslabení automaticky zníži jas obrazovky, čím šetrí
elektrickú energiu. Vstavaný svetelný senzor
automaticky nastavuje obraz spolu s funkciou
Ambilight s ohľadom na osvetlenie miestnosti.
Ak chcete vypnúť iba obrazovku…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Eko nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Senzor osvetlenia a stlačte
tlačidlo OK. Ak je senzor osvetlenia aktivovaný, je toto
nastavenie označené symbolom  (list).
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Doma alebo obchod
Ak televízor používate v domácnosti, nastavte
umiestnenie na možnosť Doma. Ak televízor
používate v obchode, nastavte umiestnenie na
možnosť Obchod. Pri umiestnení Obchod sa štýl
obrazu automaticky nastaví na možnosť
Jasné. Automatický časovač vypnutia sa vypne.
Časovač vypnutia
Ak chcete nastaviť umiestnenie televízora…
Ak televízor prijíma televízny signál, no po dobu 4
hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, automaticky sa vypne, aby šetril energiu. Ak
televízor 10 minút neprijme televízny signál ani príkaz
z diaľkového ovládania, tiež sa automaticky vypne.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Umiestnenie a stlačte tlačidlo
OK.
4 - Vyberte možnosť Doma alebo Obchod a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia.
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia …
84
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Logá kanálov a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Konfigurácia pre obchod
Ak je televízor nastavený na možnosť Obchod,
niektoré nastavenia sa upravia automaticky. Tieto
nastavenia je možné upraviť cez položku Konfigurácia
pre obchod.
Ak chcete nastaviť Konfiguráciu pre obchod…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Konfigurácia pre obchod a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Zmeňte nastavenia podľa svojich preferencií.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
HbbTV
Ak televízny kanál ponúka stránky HbbTV, musíte
tieto stránky najprv zapnúť v nastaveniach televízora,
aby ste ich mohli prezerať.
Ak chcete prehrať ukážkový videoklip…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Všeobecné nastavenia
> HbbTV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo  .
2 - Vyberte položku Ukážky a stlačte tlačidlo OK.
Spustí sa prehrávanie videoklipu.
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
Tento videoklip môžete využiť na kontrolu kvality
obrazu a zvuku televízora. Pri prehrávaní videoklipu
sa televízor prepne na výrobné nastavenia.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte možnosť
HbbTV na tomto kanáli a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
Ukážky
Na ukážku kvality obrazu a zvuku tohto televízora
môžete prehrávať uložené videoklipy.
Easy Link
Výrobné nastavenia
Ak chcete získať ďalšie informácie o ovládaní
EasyLink, v ponuke Pomocník stlačte farebné tlačidlo
 Kľúčové slová a vyhľadajte položku EasyLink.
Na televízore môžete nastaviť pôvodné (výrobné)
nastavenia obrazu, zvuku a funkcie Ambilight.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia…
Pokročilé
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Výrobné nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Ok a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Údaje TV programu
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Údaje TV programu.
Logá kanálov
V niektorých krajinách môže televízor zobrazovať logá
kanálov.
Ak nechcete, aby sa tieto logá zobrazovali, môžete
ich vypnúť.
Ak chcete vypnúť logá…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo
2 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia
OK.
85
Inštalácia televízora
Preferovaný jazyk zvuku
Môžete zopakovať aj kompletnú inštaláciu televízora.
Digitálne vysielanie dokáže pre program ponúknuť
niekoľko zvukových stôp v rôznych jazykoch. Môžete
nastaviť preferovaný základný a sekundárny jazyk
zvuku. Ak je počas sledovania k dispozícii jeden z
týchto jazykov, televízor prepne na príslušný jazyk
zvuku.
Ak chcete zopakovať inštaláciu televízora…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Preinštalovať televízor a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
zvuku…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte ponuku Región a jazyk a vyberte
položky Jazyky > Základný
zvuk alebo Sekundárny zvuk.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
22.7
Jazyk, región a hodiny
Jazyk ponuky
Zmeňte jazyk späť na požadovaný.
Hodiny
1 - Stlačte tlačidlo  (kruhové tlačidlo nad
tlačidlom OK).
2 - Vyberte ikonu  (Nastavenie) a stlačte
tlačidlo OK.
3 - 5-krát stlačte tlačidlo  (dole).
4 - 3-krát stlačte tlačidlo  (vpravo), vyberte
požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
Dátum a čas
Automatické
Štandardné nastavenie pre hodiny televízora je
Automaticky. Informácie o čase získava televízor z
prenášaného UTC (koordinovaný univerzálny čas).
Ak čas nie je správny, môžete hodiny televízora
nastaviť na možnosť Závisí od krajiny. Pre niektoré
krajiny môžete vybrať konkrétne časové pásmo alebo
nastaviť časový posun. V niektorých krajinách a u
niektorých poskytovateľov sieťových služieb je
nastavenie hodín skryté, aby sa predišlo
nesprávnemu nastaveniu hodín.
Predvoľby jazyka
Uprednostňovaný jazyk titulkov
Digitálne vysielanie môže pre jeden program ponúkať
titulky v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť
preferovaný primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak
sú k dispozícii titulky v jednom z týchto jazykov,
televízor vybrané titulky zobrazí.
Ak chcete nastaviť hodiny televízora…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk, potom položky
Hodiny > Automat. režim hodín a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Automaticky alebo Závisí od
krajiny a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
titulkov…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Región a jazyk a vyberte
položky Jazyky > Základné
titulky alebo Sekundárne titulky.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Manuálne
Ak žiadne z automatických nastavení nezobrazuje čas
správne, môžete ho nastaviť manuálne.
Ak však plánujete nahrávanie podľa TV programu,
odporúčame nemeniť čas a dátum manuálne. V
niektorých krajinách a u niektorých poskytovateľov
sieťových služieb je nastavenie hodín skryté, aby sa
86
predišlo nesprávnemu nastaveniu hodín.
Klávesnica diaľkového ovládania
Ak chcete nastaviť hodiny televízora ručne (ak je k
dispozícii)…
Štandardné rozloženie klávesnice diaľkového
ovládania je Qwerty.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk, potom položky
Hodiny > Automat. režim hodín a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Manuálne a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačte tlačidlo  (vľavo), vyberte položku Dátum
aleboČas a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Klávesnica Azerty
V závislosti od oblasti, v ktorej žijete, možno
klávesnicu diaľkového ovládania nastaviť na
rozloženie Azerty. Znaky rozloženia Azerty sú
znázornené v pravej hornej časti príslušných kláves.
Ak chcete rozloženie klávesnice nastaviť na Azerty…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Región a jazyk > Klávesnica
diaľkového ovládania.
3 - Vyberte možnosť Azerty alebo Qwerty a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Časová zóna
Pre niektoré krajiny môžete pre správne nastavenie
hodín televízora vybrať konkrétne časové pásma.
Cyrilická klávesnica
Ak chcete nastaviť časovú zónu (ak je k dispozícii)…
V závislosti od oblasti, v ktorej žijete, možno
klávesnicu diaľkového ovládania nastaviť na Cyriliku.
Znaky Cyriliky sú znázornené v pravej hornej časti
kláves klávesnice.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk, potom
položku Hodiny a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Časové pásmo a stlačte tlačidlo
OK.
4 - V závislosti od krajiny môžete na nastavenie
správneho času televízora vybrať časové pásmo
alebo nastaviť časový posun.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete písať znaky Cyrilliky…
1 - Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
2 - Ak chcete prepnúť späť na rozloženie Qwerty,
opätovne stlačte tlačidlo .
22.8
Univerzálny prístup
Časovač vypnutia
Zapnutie
Pomocou časovača automatického vypnutia môžete
nastaviť televízor tak, aby sa po uplynutí
predvoleného času automaticky prepol do
pohotovostného režimu.
Keď je zapnutá funkcia Univerzálny prístup, televízor
ponúka extra funkcie pre nepočujúce osoby, osoby
so zhoršeným sluchom, nevidiace osoby či osoby so
zhoršeným zrakom.
Ak chcete nastaviť časovač vypnutia…
Zapnutie
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia, potom
položku Časovač autom. vypnutia a stlačte tlačidlo
 (vpravo). Pomocou posuvnej lišty môžete nastaviť
čas až na 180 minút v 5-minútových intervaloch. Ak
nastavíte hodnotu 0 minút, funkcia automatického
vypnutia sa vypne. Počas odpočítavania môžete
televízor vypnúť aj skôr alebo vynulovať čas.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak ste počas inštalácie nezapli možnosť Univerzálny
prístup, môžete ju kedykoľvek zapnúť. Keď sa zapne
možnosť Univerzálny prístup, do ponuky Možnosti
pribudne voľba Univerzálny prístup.
Ak chcete zapnúť univerzálny prístup…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny prístup, stlačením
tlačidla  (vpravo) vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
87
ponuku.
Zmieš. hlasitosť
Môžete nastaviť pomer hlasitosti normálnej zvukovej
stopy a stopy s komentárom.
Zhoršený sluch
Ak chcete nastaviť pomer hlasitosti…
Niektoré digitálne televízne kanály vysielajú špeciálny
zvuk a titulky prispôsobené pre hluchých divákov
alebo divákov so zhoršeným sluchom. Keď je zapnutá
funkcia Zhoršený sluch, televízor automaticky prepne
na tieto prispôsobené titulky, keď sú k dispozícii. Aby
bolo možné zapnúť funkciu Zhoršený sluch, musí byť
zapnutá možnosť Univerzálny prístup.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny prístup, potom
položku Zvukový popis a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak je zapnutá funkcia Zvukový popis, môžete
vybrať možnosť Zmieš. hlasitosť a stlačiť tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete zapnúť funkciu Zhoršený sluch…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zhoršený sluch, vyberte
možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
Ak je k dispozícii jazyk zvuku so zvukovým
komentárom, toto nastavenie nájdete aj v
ponuke  OPTIONS > Dostupnosť > Zmieš.
hlasitosť.
Ak chcete skontrolovať, či je dostupný zvuk a titulky
pre divákov so sluchovým postihnutím, stlačte tlačidlo
 OPTIONS, vyberte položku Jazyk zvuku a
vyhľadajte jazyk zvuku označený symbolom .
Zvukové efekty
Ak sa položka Dostupnosť nezobrazí v ponuke
Možnosti, zapnite položku Univerzálny prístup v
ponuke Nastavenia. Ak chcete získať ďalšie
informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a
vyhľadajte položku Univerzálny prístup, zapnutie.
Niektoré zvukové stopy s komentárom môžu
obsahovať rôzne zvukové efekty, napríklad
stereofonický zvuk alebo stišovanie zvuku.
Ak chcete zapnúť Zvukové efekty (ak sú k dispozícii)…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny prístup, potom
položku Zvukový popis a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak je zapnutá funkcia Zvukový popis, môžete
vybrať možnosť Zvukové efekty a stlačiť tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Zvukový popis
Zapnutie
Digitálne televízne kanály môžu vysielať špeciálnu
zvukovú stopu s komentárom, ktorý opisuje dianie na
obrazovke.
Ak chcete nastaviť zvukovú stopu a efekty pre
zrakovo postihnutých, musíte najskôr zapnúť funkciu
Zvukový popis.
Ak chcete zapnúť funkciu Zvukový popis, v ponuke
Nastavenia musíte najskôr zapnúť funkciu Univerzálny
prístup.
Reč
Zvuková stopa s komentárom môže obsahovať aj
titulky pre hovorené slová.
Ak je zapnutá funkcia Zvukový popis, k bežnej
zvukovej stope sa pridá stopa s komentárom
rozprávača.
Ak chcete zapnúť komentár (ak je k dispozícii)…
Ak chcete zapnúť tieto titulky (ak sú k dispozícii) . . .
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny prístup, potom
položku Zvukový popis a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak je zapnutá funkcia Zvukový popis, môžete
vybrať možnosť Zvukové efekty a stlačiť tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Opisný alebo Titulky a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS.
2 - Vyberte položky Univerzálny prístup > Zvukový
popis a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
Môžete skontrolovať, či je dostupná zvuková stopa s
komentárom.
V ponuke Možnosti vyberte položku Jazyk zvuku a
vyhľadajte jazyk zvuku označený ikonou .
88
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Detská zámka, potom položku
Zadať kód alebo Zmeniť kód a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zadajte 4-miestny kód podľa vlastného výberu.
Ak je kód už nastavený, zadajte aktuálny kód detskej
zámky a následne dvakrát zadajte nový kód.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
22.9
Detský zámok
Vekové obmedzenie
Ak chcete deťom zabrániť sledovať program
nevhodný pre ich vek, môžete nastaviť vekové
obmedzenie.
Digitálne kanály môžu označovať svoje programy
vekovým obmedzením. Ak je vekové obmedzenie
programu rovnaké alebo vyššie než vek, ktorý ste
nastavili ako vekové obmedzenie pre svoje dieťa,
program bude uzamknutý. Ak chcete sledovať
uzamknutý program, je nutné najprv zadať kód PIN
detskej zámky.
Nový kód je nastavený.
Zabudli ste svoj kód PIN?
Ak ste kód zabudli, môžete prepísať ten súčasný a
nastaviť nový kód PIN.
Ak chcete nastaviť vekové obmedzenie…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Detská zámka, potom položku
Zadať kód alebo Zmeniť kód a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zadajte prepisovací kód 8888.
4 - Teraz zadajte nový kód PIN detskej zámky a
potvrďte ho jeho opätovným zadaním.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Detská zámka > Rodičovská
zámka.
3 - Zadajte 4-miestny kód PIN detskej zámky. Ak ste
kód ešte nenastavili, vyberte položku Zadať kód v
ponuke Detská zámka. Zadajte 4-miestny kód PIN
detskej zámky a potvrďte ho. Teraz môžete zadať
vekové obmedzenie.
4 - Späť v ponuke Rodičovská zámka kliknite na
príslušný vek a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
22.10
Bezdrôtové pripojenie a sieť
Ak chcete vekové obmedzenie vypnúť, vyberte
možnosť Žiadny. V niektorých krajinách je však nutné
nastaviť vekové obmedzenie.
Sieť
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripojení
televízora do siete, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Sieť.
V prípade niektorých
poskytovateľov/prevádzkovateľov vysielania televízor
uzamyká iba programy s vyšším
obmedzením. Vekové obmedzenie je nastavené pre
všetky kanály.
Bluetooth
Uzamknutie aplikácií
Čo potrebujete
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová a
vyhľadajte položku Uzamknutie aplikácií.
K tomuto televízoru je možné pomocou rozhrania
Bluetooth® pripojiť bezdrôtové zariadenia –
bezdrôtový reproduktor, subwoofer, zvukový panel
alebo slúchadlá. Bezdrôtový herný ovládač je možné
pripojiť aj pomocou rozhrania Bluetooth LE.
Nastavenie/zmena kódu
Ak chcete prehrávať zvuk z televízora pomocou
bezdrôtového reproduktora, musíte tento bezdrôtový
reproduktor spárovať s televízorom. Spárovať je
možné niekoľko bezdrôtových reproduktorov
a maximálne 4 zariadenia s rozhraním Bluetooth LE
(nízka spotreba energie). Televízor dokáže prehrávať
zvuk súčasne iba prostredníctvom jedného
reproduktora. Ak pripojíte subwoofer, zvuk sa
Kód PIN detskej zámky slúži na uzamknutie a
odomknutie kanálov a programov. Ak vás televízor
ešte nevyzval, aby ste zadali kód PIN, na tomto
mieste môžete nastaviť kód PIN pre detskú zámku.
Ak chcete nastaviť kód zámky alebo zmeniť aktuálny
kód…
89
prehráva z televízora aj z pripojeného subwoofera. Ak
pripojíte zvukový panel, zvuk sa prehráva iba
pomocou zvukového panela.
adrese www.support.google.com/androidtv.
Ak chcete tieto nastavenia otvoriť…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, posuňte obsah nadol,
vyberte položku  Všeobecné nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Stlačte tlačidlo  (vpravo), vyberte položku
Nastavenia systému Android a stlačte tlačidlo OK.
3 - Objavte rôzne nastavenia systému Android.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Upozornenie – Synchronizácia zvuku a obrazu
Mnohé systémy reproduktorov s rozhraním
Bluetooth sa vyznačujú vysokou mierou oneskorenia.
V dôsledku vysokej miery oneskorenia znie zvuk až
po zobrazení príslušného obrazu a prichádza k ich
nedokonalej vzájomnej synchronizácii. Než si zakúpite
systém bezdrôtových reproduktorov s rozhraním
Bluetooth, informujte sa o najnovších modeloch
a vyberte zariadenie s nízkou mierou oneskorenia.
Poraďte sa s predajcom.
Ak chcete získať ďalšie informácie o spárovaní
bezdrôtového reproduktora, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Bluetooth, spárovanie.
Spárovanie zariadenia
Ak chcete získať ďalšie informácie o spárovaní
bezdrôtových zariadení, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Bluetooth, spárovanie.
Výber zariadenia
Ak chcete získať ďalšie informácie o výbere
bezdrôtového reproduktora, v ponuke Pomocník
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Bluetooth, výber
zariadenia.
Odstránenie zariadenia
Ak chcete získať ďalšie informácie o zrušení
spárovania (odstránení) bezdrôtového zariadenia
Bluetooth, v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Bluetooth, odstránenie zariadenia.
22.11
Nastavenia systému Android
Môžete nastaviť alebo zobraziť rôzne nastavenia
a informácie súvisiace so systémom Android. Môžete
zobraziť zoznam aplikácií nainštalovaných
v televízore a nimi využívaný úložný priestor.
Môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať na
hlasové vyhľadávanie. Môžete nastaviť klávesnicu na
obrazovke alebo umožniť aplikáciám využívať
informácie o vašej polohe. Objavte rôzne nastavenia
systému Android. Ďalšie informácie o týchto
nastaveniach nájdete na
90
televízie alebo počas pohotovostného režimu.
23
Inštalácia kanálov
Manuálna aktualizácia kanálov
23.1
Aktualizáciu kanálov môžete kedykoľvek spustiť
manuálne.
Inštalácia z antény/káblovej
TV
Ak chcete manuálne spustiť aktualizáciu kanálov…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály, potom položku
Inštalácia z antény/káblovej TV a stlačte
tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Vyhľadať kanály a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Aktualizovať digitálne kanály,
potom položku Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Spustiť a stlačením
tlačidla OK aktualizujte digitálne kanály. Môže to
trvať niekoľko minút.
7 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Aktualizovať kanály
Automatická aktualizácia kanálov
Ak prijímate digitálne kanály, môžete nastaviť
televízor tak, aby automaticky aktualizoval tieto
kanály.
Každý deň o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu
nainštalovaných kanálov a uloží nové. Nové kanály sa
uložia do zoznamu kanálov, pričom sa označia
symbolom  . Kanály bez signálu sa odstránia. Aby
bolo možné kanály automaticky aktualizovať, musí
byť televízor v pohotovostnom režime. Automatickú
aktualizáciu kanálov je možné vypnúť.
Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály, potom položku
Inštalácia z antény/káblovej TV a stlačte
tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Automatická aktualizácia
kanálov a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Preinštalovať kanály
Preinštalovanie všetkých kanálov
Všetky kanály môžete preinštalovať a ponechať
všetky ostatné nastavenia televízora bez zmeny.
Ak je nastavený kód PIN, pred preinštalovaním
kanálov ho bude potrebné zadať.
Ak chcete preinštalovať kanály…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály, potom položku
Inštalácia z antény/káblovej TV a stlačte
tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Vyhľadať kanály a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Preinštalovať kanály, potom
položku Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte krajinu, kde sa práve nachádzate,
a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte položku Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
8 - Vyberte požadovaný typ inštalácie, Anténa (DVBT) alebo Kábel (DVB-C), a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte položku Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
10 - Vyberte požadovaný typ kanálov, Digitálne
a analógové kanály alebo Iba digitálne kanály,
a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte položku Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
12 - Vyberte položku Spustiť a stlačením
tlačidla OK aktualizujte digitálne kanály. Môže to
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Ak nechcete, aby sa po
každej aktualizácii kanálov zobrazovalo toto hlásenie,
môžete ho vypnúť.
Ak chcete vypnúť hlásenie…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály, potom položku
Inštalácia z antény/káblovej TV a stlačte
tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Správa o aktualizácii
kanálov a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
V niektorých krajinách môže automatická
aktualizácia kanálov prebehnúť počas sledovania
91
trvať niekoľko minút.
13 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
jednotku typu Flash s minimálnou kapacitou 1 GB.
Podmienky
• Oba televízory sú z produktového radu z toho istého
roku.
• Oba televízory majú rovnaký typ hardvéru. Typ
hardvéru môžete skontrolovať na typovom štítku na
zadnej strane televízora. Väčšinou sa uvádza vo
forme Q . . . LA
• Oba televízory majú kompatibilné softvérové verzie.
Inštalácia televízora
Môžete zopakovať aj kompletnú inštaláciu televízora.
Televízor sa úplne preinštaluje.
Aktuálna verzia kanálov
Ak chcete zopakovať inštaláciu televízora…
Ak chcete skontrolovať aktuálnu verziu zoznamu
kanálov...
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia, potom
položku Preinštalovať televízor a stlačte tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Áno a stlačením
tlačidla OK ju potvrďte.
5 - Televízor sa úplne preinštaluje. Inštalácia môže
trvať niekoľko minút.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály, potom
položku Kopírovať zoznam kanálov,
položku Aktuálna verzia a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zobrazenie zavrite stlačením tlačidla OK.
Aktuálna verzia softvéru
Ak chcete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru
televízora…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktualizovať softvér, potom
položku Info o použitom softvéri a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Zobrazí sa verzia, poznámky k verzii a dátum
vytvorenia. Ak je k dispozícii číslo ESN Netflix, zobrazí
sa aj to.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Výrobné nastavenia
Na televízore môžete nastaviť pôvodné (výrobné)
nastavenia obrazu, zvuku a funkcie Ambilight.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia, potom
položku Výrobné nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Kopírovanie zoznamu kanálov
Ak chcete skopírovať zoznam predvolieb kanálov…
1 - Zapnite televízor. Na tomto televízore by mali byť
nainštalované kanály.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash.
3 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Kanály, potom
položku Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov,
položku Kopírovať do USB a stlačte tlačidlo OK.
V prípade potreby zadajte kód PIN.
5 - Po ukončení kopírovania odpojte pamäťovú
jednotku USB typu Flash.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov
Úvod
Funkcia Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov je
určená pre predajcov a pokročilých používateľov. V
niektorých krajinách je funkciu Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov možné používať len na
kopírovanie satelitných kanálov.
Pomocou funkcie kopírovania zoznamu predvolieb
kanálov môžete prekopírovať kanály nainštalované v
jednom televízore do iného televízora Philips
rovnakého produktového radu. Vďaka funkcii
kopírovania zoznamu predvolieb kanálov sa môžete
vyhnúť časovo náročnému vyhľadávaniu kanálov a
môžete do televízora nahrať vopred definovanú
konfiguráciu zoznamu kanálov. Použite pamäťovú
Teraz môžete prekopírovaný zoznam kanálov načítať
do iného televízora značky Philips.
92
Načítanie zoznamu kanálov
DVB-T alebo DVB-C
Do nenainštalovaných televízorov
Príjem vysielania DVB-T alebo DVB-C
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Počas inštalácie kanálov ste tesne pred vyhľadaním
kanálov vybrali možnosť Anténa (DVB-T) alebo Kábel
(DVB-C). Možnosť Anténa DVB-T vyhľadáva
terestriálne analógové kanály a digitálne kanály DVBT/T2. Možnosť Kábel DVB-C vyhľadáva analógové a
digitálne kanály poskytované prevádzkovateľom
káblového vysielania DVB-C.
Do televízora, ktorý ešte nie je nainštalovaný
1 - Zapojte televízor do elektrickej zásuvky, čím sa
spustí inštalácia, a vyberte požadovanú krajinu a
jazyk. Vyhľadanie kanálov môžete preskočiť.
Inštaláciu dokončite.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash,
ktorá obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Kanály, potom
položku Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov,
položku Kopírovať do USB a stlačte tlačidlo OK.
V prípade potreby zadajte kód PIN.
5 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie
zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku
USB typu Flash.
Inštalácia kanálov DVB-C
Kvôli jednoduchšiemu používaniu sú všetky
nastavenia štandardu DVB-C nastavené automaticky.
V niektorých krajinách môže televízor zadať
identifikáciu siete alebo operátora automaticky. Ak
následne inštalácia DVB-C zlyhá, reštartujte ju a keď
vás televízor počas inštalácie požiada o identifikáciu
siete alebo sieťovú frekvenciu, zadajte údaje, ktoré ste
získali od operátora DVB-C.
Konflikty čísiel kanálov
V niektorých krajinách môžu mať rôzne televízne
kanály (poskytovatelia vysielania) priradené rovnaké
číslo kanála. Televízor počas inštalácie zobrazí
zoznam s konfliktami čísiel kanálov. V prípade
viacerých televíznych kanálov bude potrebné vybrať,
ktorý televízny kanál chcete na dané číslo kanála
nainštalovať.
Do nainštalovaného televízora
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Do televízora, ktorý je už nainštalovaný
1 - Overte nastavenie krajiny daného televízora. (Ak
chcete toto nastavenie overiť, pozrite si kapitolu
Preinštalovanie všetkých kanálov. Spustite tento
proces, kým nedosiahnete nastavenie pre príslušnú
krajinu. Stlačením tlačidla  BACK zrušte inštaláciu.)
Ak je krajina nastavená správne, pokračujte krokom
č. 2.
Ak nie je nastavená správna krajina, je nutné spustiť
preinštalovanie. Pozrite si kapitolu Preinštalovanie
všetkých kanálov a spustite inštaláciu. Vyberte
správnu krajinu a preskočte vyhľadávanie kanálov.
Inštaláciu dokončite. Po jej ukončení pokračujte
krokom 2.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash,
ktorá obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Kanály, potom
položku Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov,
položku Kopírovať do USB a stlačte tlačidlo OK.
V prípade potreby zadajte kód PIN.
5 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie
zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku
USB typu Flash.
Nastavenia štandardu DVB
Režim sieťovej frekvencie
Ak chcete v rámci funkcie Snímanie frekvencie na
vyhľadávanie kanálov použiť metódu Rýchle
vyhľadávanie, vyberte možnosť Automaticky.
Televízor využije jednu z predefinovaných sieťových
frekvencií (alebo HC – navádzací (tzv. homing) kanál)
podľa hodnoty používanej väčšinou
prevádzkovateľov káblovej televízie v danej krajine.
Ak ste na vyhľadávanie kanálov dostali konkrétnu
hodnotu sieťovej frekvencie, vyberte možnosť Ručne.
Sieťová frekvencia
Keď je Režim sieťovej frekvencie nastavený na
hodnotu Ručne, pomocou tejto položky môžete
zadať hodnotu sieťovej frekvencie, ktorú vám poskytol
váš prevádzkovateľ káblovej televízie. Na zadanie
hodnoty použite číselné tlačidlá.
93
Ak chcete skontrolovať kvalitu príjmu digitálneho
kanála…
Snímanie frekvencie
Vyberte spôsob vyhľadávania kanálov. Môžete vybrať
rýchlejšiu možnosť Rýchle vyhľadávanie a použiť
predefinované možnosti využívané väčšinou
prevádzkovateľov káblovej televízie v danej krajine.
Digitálne kanály
1 - Nalaďte kanál.
2 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Kanály, potom
položku Inštalácia z antény/káblovej TV a stlačte
tlačidlo OK. V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Digitálne: Test príjmu a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo
OK. Digitálna frekvencia sa zobrazí pre tento kanál.
6 - Opäť vyberte položku Hľadať a stlačením
tlačidla OK skontrolujte kvalitu signálu danej
frekvencie. Výsledok testu sa zobrazí na obrazovke.
Príjem môžete skúsiť vylepšiť upravením polohy
antény alebo skontrolovaním zapojenia.
7 - Frekvenciu môžete zmeniť aj sami. Skontrolujte
jednotlivé frekvencie a pomocou tlačidiel  (hore)
alebo  (dole) upravte ich hodnoty. Vyberte
položku Hľadať a stlačením tlačidla OK opäť
skontrolujte príjem.
8 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak viete, že váš prevádzkovateľ káblovej televízie
neponúka digitálne kanály, vyhľadávanie digitálnych
kanálov môžete preskočiť.
Ručná inštalácia
Ak sa takýmto vyhľadávaním nenainštalujú žiadne
kanály alebo niektoré kanály chýbajú, môžete vybrať
rozšírený spôsob Kompletné snímanie. Pri tomto
postupe bude vyhľadávanie a inštalácia kanálov trvať
dlhšie.
Veľkosť kroku frekvencie
Televízor vyhľadáva kanály v krokoch po 8 MHz .
Ak sa pri tomto postupe nenainštalujú žiadne kanály
alebo niektoré kanály chýbajú, môžete vyhľadávať v
menších krokoch po 1 MHz . Pri využívaní krokov po
1 MHz bude vyhľadávanie a inštalácia kanálov trvať
dlhšie.
Vyberte možnosť Vypnuté.
Analógové televízne kanály je možné inštalovať ručne
kanál po kanáli.
Ak chcete manuálne nainštalovať analógové kanály…
Analógové kanály
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály, potom
položku Inštalácia z antény/káblovej TV a stlačte
tlačidlo OK. V prípade potreby zadajte kód PIN.
3 - Vyberte položku Analógové: Ručná
inštalácia a stlačte tlačidlo OK.
Ak viete, že váš prevádzkovateľ káblovej televízie
neponúka analógové kanály, vyhľadávanie
analógových kanálov môžete preskočiť.
Vyberte možnosť Vypnuté.
Voľne dostupné/kódované
• Systém
Ak chcete nastaviť systém televízora, vyberte
položku Systém.
Vyberte vašu krajinu alebo časť sveta, v ktorej sa
momentálne nachádzate, a stlačte tlačidlo OK.
Ak máte predplatené služby platenej televízie a
modul podmieneného prístupu (CAM), vyberte
možnosť Voľne dostupné + kódované. Ak nemáte
predplatené kanály ani služby platenej televízie,
môžete vybrať možnosť Iba voľne dostupné kanály.
• Vyhľadať kanál
Ak chcete vyhľadať kanál, vyberte položku Vyhľadať
kanál a stlačte tlačidlo OK. Frekvenciu
vyhľadávaného kanála môžete zadať manuálne alebo
ho môžete nechať vyhľadať televízorom. Stlačením
tlačidla  (vpravo) vyberte
položku Vyhľadať a stlačením tlačidla OK dajte
kanál automaticky vyhľadať. Na obrazovke sa zobrazí
vyhľadaný kanál a ak je slabý príjem, opäť stlačte
položku Vyhľadávať. Ak chcete kanál uložiť, vyberte
položku Hotovo a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku CAM
– modul podmieneného prístupu.
Kvalita príjmu
Môžete skontrolovať kvalitu a silu signálu
konkrétneho digitálneho kanála. Ak používate
vlastnú anténu, skúste zmeniť jej polohu a tým zlepšiť
príjem signálu.
• Uložiť
Kanál môžete uložiť s aktuálnym číslom kanála alebo
94
s novým číslom kanála.
Vyberte možnosť Uložiť aktuálny kanál alebo Uložiť
ako nový kanál a stlačte tlačidlo OK. Nakrátko sa
zobrazí číslo nového kanálu.
satelitov, môžete zmeniť alebo skontrolovať
nastavenie inštalácie. Pozrite si ďalšiu kapitolu
Nastavenia inštalácie satelitu.
Ak chcete začať vyhľadávať satelity…
Tieto kroky môžete opakovať, až kým nevyhľadáte
všetky dostupné analógové televízne kanály.
Unicable
1 - Vyberte položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo OK.
Televízor vyhľadá satelity dostupné v rámci
nasmerovania vašej satelitnej antény. Môže to trvať
niekoľko minút. Ak sa nájde satelit, jeho názov a
intenzita signálu sa zobrazia na obrazovke.
2 - Ak televízor zobrazí želaný satelit, vyberte
položku Inštalovať a stlačte tlačidlo OK. Ak televízor
požadovaný satelit nenašiel, môže byť zmenené
natočenie taniera alebo odpojený kábel. Môžete
vybrať možnosť Hľadať znova a stlačiť tlačidlo OK.
3 - Ak satelit ponúka balíky kanálov, na televízore sa
zobrazia balíky dostupné pre daný satelit. Vyberte
požadovaný balíček a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
Niektoré balíky ponúkajú rýchlu a úplnú inštaláciu
dostupných kanálov – v takomto prípade si vyberte
jednu možnosť. Na televízore sa nainštalujú satelitné
kanály a rozhlasové stanice.
5 - Ak chcete uložiť konfiguráciu satelitu aj
nainštalované kanály a rozhlasové stanice, vyberte
položku Dokončiť a stlačte tlačidlo OK.
Na pripojenie satelitnej antény k televízoru môžete
použiť systém Unicable. Na začiatku inštalácie môžete
vybrať systém Unicable pre jeden alebo dva satelity.
Nastavenia inštalácie satelitu
23.2
Inštalácia satelitu
Inštalácia satelitov
Informácie o inštalácii satelitov
Tento televízor má zabudované dva satelitné tunery
DVB-S/DVB-S2.
Maximálne 4 satelity
Na tomto televízore môžete nainštalovať maximálne 4
satelity (4 konvertory LNB). Na začiatku inštalácie
vyberte presný počet satelitov, ktoré chcete
nainštalovať. Urýchli to inštaláciu.
Nastavenia inštalácie satelitu sú prednastavené pre
príslušnú krajinu. Od týchto nastavení závisí, akým
spôsobom televízor vyhľadáva a inštaluje satelity
a ich kanály. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek
zmeniť.
MDU - Jednotka Multi-Dwelling-Unit
Zabudované satelitné tunery podporujú jednotku
MDU na satelitoch Astra a Digiturk na satelite
Eutelsat. Jednotka MDU na satelite Türksat nie je
podporovaná.
Ak chcete zmeniť nastavenia inštalácie satelitu…
1 - Spustite inštaláciu satelitu.
2 - Na obrazovke slúžiacej na spustenie hľadania
satelitov vyberte položku Nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte počet satelitov, ktoré chcete
nainštalovať, alebo vyberte jeden zo systémov
Unicable. Ak vyberiete možnosť Unicable, môžete pre
jednotlivé tunery vybrať čísla používateľských pásiem
a zadať frekvencie používateľských pásiem.
4 - Po dokončení vyberte položku Ďalej a stlačte
tlačidlo OK.
5 - V ponuke Nastavenie sa stlačením farebného
tlačidla  Hotovo vráťte na obrazovku umožňujúcu
spustiť vyhľadávanie satelitov.
Spustenie inštalácie
Skôr ako začnete s inštaláciou, uistite sa, že je
satelitná anténa správne pripojená a optimálne
nasmerovaná.
Ak chcete spustiť inštaláciu satelitu…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Inštalácia satelitu a stlačte
tlačidlo OK. V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Vyhľadať satelit a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Vyberte možnosť Jeden tuner alebo Dva tunery a
stlačte tlačidlo OK. V televízore sú zabudované 2
satelitné tunery. Prispôsobte svoj výber tomu, koľko
káblov satelitných antén máte k dispozícii.
6 - Vyberte položku Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
Navádzací transpondér a LNB
V niektorých krajinách je možné upraviť odborné
nastavenia navádzacieho transpondéra
a jednotlivých konvertorov LNB. Tieto nastavenia
použite alebo upravte iba vtedy, keď sa nepodarí
normálna inštalácia. Ak používate neštandardné
satelitné vybavenie, môžete pomocou týchto
nastavení prekonať štandardné nastavenia. Niektorí
Na ďalšej obrazovke môžete začať s vyhľadávaním
satelitov. Na obrazovke je uvedené aktuálne
nastavenie inštalácie. Kým začnete s vyhľadávaním
95
poskytovatelia vysielania vám môžu poskytnúť
hodnoty pre transpondér či konvertory LNB, ktoré tu
môžete zadať.
chýbajúce kanály.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Unicable, pripojenie.
Moduly CAM satelitov
Číslo používateľského pásma
Ak na sledovanie satelitných kanálov používate
modul CAM (modul podmieneného prístupu),
odporúčame, aby bol počas inštalácie satelitu v
televízore daný modul CAM vložený.
Každý satelitný tuner musí byť v rámci systému
Unicable očíslovaný (napr. 0, 1, 2, 3 atď.).
Dostupné používateľské pásma a ich čísla nájdete na
rozvádzači systému Unicable. Používateľské pásmo
(User band) sa niekedy uvádza vo forme skratky UB.
Existujú rozvádzače systému Unicable ponúkajúce 4
alebo 8 používateľských pásiem. Ak v nastaveniach
vyberiete systém Unicable, televízor vás požiada o
priradenie jedinečného čísla používateľského pásma
pre jednotlivé zabudované satelitné tunery. V
systéme Unicable nemôžu mať dva satelitné tunery
rovnaké číslo používateľského pásma.
Väčšina modulov CAM slúži na odkódovanie kanálov.
Moduly CAM najnovšej generácie (CI+ 1.3 s profilom
prevádzkovateľa) dokážu samostatne nainštalovať
všetky kanály do televízora. Modul CAM vás vyzve na
inštaláciu satelitov a kanálov. Tieto moduly CAM
nielen nainštalujú a odkódujú kanály, ale kanály
zároveň aj pravidelne aktualizujú.
Balíky kanálov
Satelity môžu ponúkať balíky kanálov, ktoré obsahujú
bezplatné kanály (voľne dostupné) a ponúkajú výber
vhodný pre určitú krajinu. Niektoré satelity ponúkajú
balíky predplatného - kolekcie kanálov, za ktoré je
potrebné zaplatiť.
Frekvencia používateľského pásma
Spolu s jedinečným číslom používateľského pásma
potrebuje vstavaný satelitný prijímač aj frekvenciu
zvoleného čísla používateľského pásma. Tieto
frekvencie väčšinou nájdete vedľa čísel
používateľských pásiem na rozvádzači systému
Unicable.
Ak si vyberiete predplatený balík, televízor vás môže
požiadať o výber rýchlej alebo kompletnej inštalácie.
Ak chcete nainštalovať len kanály v balíku, vyberte
položku Rýchle. Ak chcete nainštalovať aj všetky
ostatné dostupné kanály, vyberte položku Úplné. V
prípade balíkov predplatného odporúčame Rýchlu
inštaláciu. Ak máte ďalšie satelity, ktoré nie sú
súčasťou balíka predplatného, odporúčame Úplnú
inštaláciu. Všetky nainštalované kanály nájdete v
zozname Všetky.
Automatická aktualizácia kanálov
Ak máte nainštalované digitálne satelitné kanály,
môžete nastaviť televízor tak, aby tieto kanály
automaticky aktualizoval.
Každý deň o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu
nainštalovaných kanálov a uloží nové. Nové kanály sa
uložia do zoznamu kanálov, pričom sa označia
symbolom  . Kanály bez signálu sa odstránia a ak
prevádzkovateľ satelitného vysielania zmení poradie
kanálov v balíku, zoznam kanálov televízora sa
aktualizuje. Aby bolo možné kanály automaticky
aktualizovať, musí byť televízor v pohotovostnom
režime. Automatickú aktualizáciu kanálov je možné
vypnúť.
Konfigurácia systému Unicable
Systém Unicable
Satelitnú anténu môžete k televízoru pripojiť
pomocou jednokáblového systému, MDU alebo
Unicable. Jednokáblové systémy využívajú na
prepojenie satelitnej antény so všetkými satelitnými
tunermi v systéme jeden kábel. Jednokáblové
systémy sa bežne využívajú v bytových domoch. Ak
používate systém Unicable, televízor vás v priebehu
inštalácie požiada o priradenie čísla používateľského
pásma a zodpovedajúcej frekvencie. V tomto
televízore môžete prostredníctvom systému Unicable
nainštalovať 1 alebo 2 satelity.
Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Inštalácia satelitu a stlačte
tlačidlo OK. V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Automatická aktualizácia
kanálov a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
Ak po inštalácii systému Unicable zistíte, že chýbajú
niektoré kanály, pravdepodobne počas inštalácie
prebehla aj ďalšia inštalácia v systéme Unicable.
Znova vykonajte postup inštalácie a nainštalujte
96
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak máte momentálne nainštalovaný len 1 alebo 2
satelity, aktuálne nastavenia inštalácie nemusia
povoľovať pridanie ďalšieho satelitu. Ak potrebujete
zmeniť nastavenia inštalácie, musíte zopakovať celú
inštaláciu satelitov. Ak sa vyžaduje zmena nastavení,
nemôžete použiť položku Pridať satelit.
Môžete nastaviť, aby televízor aktualizoval iba kanály
konkrétneho satelitu.
Ak chcete označiť satelity, ktoré sa majú aktualizovať…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Inštalácia satelitu a stlačte
tlačidlo OK. V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Možnosť automatickej
aktualizácie a stlačte tlačidlo OK.
5 - V zozname satelitov vyberte satelit a stlačením
tlačidla OK ho označte alebo zrušte jeho označenie.
6 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
7 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete pridať satelit…
V niektorých krajinách môže automatická aktualizácia
kanálov prebehnúť počas sledovania televízie alebo
počas pohotovostného režimu.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Inštalácia satelitu a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Vyhľadať satelity a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Pridať satelit a stlačte
tlačidlo OK. Zobrazia sa aktuálne satelity.
5 - Vyberte položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo OK.
Televízor vyhľadá nové satelity.
6 - Ak televízor nájde jeden alebo viac satelitov,
vyberte položku Inštalovať a stlačte tlačidlo OK.
Televízor nainštaluje kanály nájdených satelitov.
7 - Vyberte položku Dokončiť a stlačením
tlačidla OK kanály a rozhlasové stanice uložte.
Manuálna aktualizácia kanálov
Odstránenie satelitu
Aktualizáciu kanálov môžete kedykoľvek spustiť
manuálne.
Môžete odstrániť jeden alebo viacero satelitov z vašej
aktuálnej inštalácie satelitov. Pri tejto činnosti sa
odstráni satelit aj jeho kanály. Niektorí
prevádzkovatelia satelitov neumožňujú
odstraňovanie satelitu.
Ak chcete manuálne spustiť aktualizáciu kanálov…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Inštalácia satelitu a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Vyhľadať satelity a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Aktualizovať kanály a stlačte
tlačidlo OK. Spustí sa aktualizácia televízora.
Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.
5 - Vyberte položku Dokončiť a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete odstrániť satelity…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Inštalácia satelitu a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Vyhľadať satelity a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Odstrániť satelit a stlačte
tlačidlo OK. Zobrazia sa aktuálne satelity.
5 - Vyberte satelit a stlačením tlačidla OK ho
označte alebo zrušte jeho označenie na odstránenie.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Pridanie satelitu
K vašej aktuálnej inštalácii satelitov môžete pridať
ďalší satelit. Táto činnosť nebude mať vplyv na
nainštalované satelity a ich kanály. Prevádzkovatelia
niektorých satelitov nedovoľujú pridávanie ďalších
satelitov.
Ručná inštalácia
Ďalší satelit by mal byť braný ako doplnok, nie je to
vaše hlavné satelitné predplatné či hlavný satelit,
ktorého balík kanálov využívate. Väčšinou pridávate 4.
satelit, ak už máte nainštalované 3 satelity. Ak máte
nainštalované 4 satelity, mali by ste najskôr zvážiť
odstránenie jedného z nich, pretože až potom budete
môcť pridať nový satelit.
Ručná inštalácia je určené pre pokročilých
používateľov.
Pomocou ručnej inštalácie môžete otestovať intenzitu
signálu konvertora LNB. Signál môžete otestovať
samostatne pre každý tuner, tuner 1 (Sat 1) alebo
tuner 2 (Sat 2).
Alebo môžete ručnú inštaláciu použiť na rýchle
pridanie nových kanálov zo satelitného transpondéra.
Nastavenie
97
Kanály môžete pridávať len na tuner 1 (Sat 1). Ak
chcete pridať kanály, musíte poznať frekvenciu a
polarizáciu transpondéra. Televízor nainštaluje všetky
kanály z daného transpondéra. Ak bol daný
transpondér už nainštalovaný, všetky jeho kanály –
predchádzajúce aj nové – sa presunú na koniec
zoznamu kanálov Všetky.
Ak potrebujete zmeniť počet satelitov, nemôžete na
to použiť ručnú inštaláciu. Budete musieť vykonať
kompletnú inštaláciu pomocou ponuky Inštalácia
satelitov.
Automaticky.
Ak chcete otestovať konvertor LNB alebo uložiť
kanály z transpondéra…
Televízor nedokáže nájsť požadované satelity alebo
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Inštalácia satelitu a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Ručná inštalácia a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Tuner a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte tuner, ktorý chcete testovať, a stlačte
tlačidlo OK.
6 - Ak máte nainštalovaný viac ako 1 satelit, vyberte
satelit/konvertor LNB, ktorý chcete otestovať alebo k
nemu pridať kanály, a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte položku Polarizácia a stlačte tlačidlo
OK. Vyberte požadovanú polarizáciu a stlačte
tlačidlo OK.
8 - Ak nastavíte Režim prenosovej rýchlosti na
možnosť Ručne, môžete ručne zadať hodnotu
prenosovej rýchlosti do poľa Prenosová rýchlosť.
9 - Vyberte položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo OK.
Na obrazovke sa zobrazí intenzita signálu.
10 - Ak chcete kanály nového transpondéra uložiť,
vyberte položku Uložiť a stlačte tlačidlo OK.
11 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
• Skontrolujte, či ste v nastaveniach na začiatku
inštalácie nastavili správny počet satelitov. Môžete
nastaviť, aby televízor vyhľadával jeden, dva alebo
3/4 satelity.
Nízka frekvencia LO/Vysoká frekvencia LO
Frekvencie lokálnych oscilátorov sú nastavené na
štandardné hodnoty. Tieto hodnoty upravte iba v
prípade použitia zariadení, ktoré vyžadujú iné
hodnoty.
Problémy
nainštaluje ten istý satelit dvakrát
Dvojitý konvertor LNB nedokáže nájsť druhý satelit
• Ak televízor nájde jeden satelit, ale nedokáže nájsť
druhý, otočte anténu o niekoľko stupňov. Nasmerujte
anténu tak, aby ste získali čo najsilnejší signál z
prvého satelitu. Skontrolujte indikátor intenzity signálu
prvého satelitu na obrazovke. Keď je prvý satelit
nastavený na najsilnejší signál, vyberte položku
Hľadať znova a spustite vyhľadávanie druhého
satelitu.
• Uistite sa, že je nastavená možnosť Dva satelity.
Zmena nastavení inštalácie nevyriešila môj problém
• Všetky nastavenia, satelity a kanály sa uložia len po
úplnom dokončení inštalácie.
Všetky satelitné kanály zmizli
• Ak používate systém Unicable, uistite sa, či ste
obidvom zabudovaným tunerom v nastaveniach
systému Unicable priradili dve jedinečné čísla
používateľského pásma. Môže sa stať, že iný satelitný
prijímač v systéme Unicable využíva rovnaké číslo
používateľského pásma.
Navádzací transpondér a LNB
Zdá sa, že niektoré satelitné kanály zmizli zo
V niektorých krajinách je možné upraviť odborné
nastavenia navádzacieho transpondéra
a jednotlivých konvertorov LNB. Tieto nastavenia
použite alebo upravte iba vtedy, keď sa nepodarí
normálna inštalácia. Ak používate neštandardné
satelitné vybavenie, môžete pomocou týchto
nastavení prekonať štandardné nastavenia. Niektorí
poskytovatelia vysielania vám môžu poskytnúť
hodnoty pre transpondér či konvertory LNB, ktoré tu
môžete zadať.
zoznamu kanálov
• Ak sa zdá, že niektoré kanály zo zoznamu kanálov
zmizli alebo sa zmenilo ich umiestnenie, poskytovateľ
vysielania mohol zmeniť umiestnenie týchto kanálov
v rámci transpondéra. Ich polohu v zozname kanálov
skúste obnoviť aktualizáciou balíka kanálov.
Nemôžem odstrániť satelit
• Balíky predplatného neumožňujú odstránenie
satelitu. Ak chcete satelit odstrániť, musíte opätovne
vykonať kompletnú inštaláciu a vybrať iný balík.
Napájanie LNB
Napájanie konvertorov LNB je predvolene zapnuté.
Niekedy je príjem nekvalitný
22 kHz tón
• Skontrolujte, či je satelitná anténa pevne ukotvená.
Silný vietor ňou mohol pohnúť.
Tón je predvolene nastavený na hodnotu
98
• Sneženie a dážď môžu znížiť kvalitu prijímaného
signálu.
99
24
Identifikácia televízora
1 - Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
jedného z konektorov USB na televízore.
2 - Vyberte položku Zapísať na USB a stlačte
tlačidlo OK. Na pamäťovú jednotku USB typu Flash
sa zapíše identifikačný súbor.
Softvér
24.1
Aktualizovať softvér
Prevzatie softvéru
1 - Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
počítača.
2 - Na pamäťovej jednotku USB typu Flash nájdite
súbor update.htm a dvakrát naň kliknite.
3 - Kliknite na položku Poslať ID.
4 - Ak je dostupný nový softvér, prevezmite súbor vo
formáte .zip.
5 - Po prevzatí ho rozbaľte a skopírujte
súbor autorun … .upg (názov začína výrazom
„autorun…“) na pamäťové zariadenie
USB. Neumiestňujte ho do priečinka.
Aktualizácia z Internetu
Ak je televízor pripojený k internetu, môže sa zobraziť
požiadavka na aktualizáciu softvéru televízora.
Budete potrebovať vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie k internetu. Ak sa toto
hlásenie zobrazí, odporúčame vykonať aktualizáciu.
Keď je na obrazovke zobrazené hlásenie, vyberte
položku Aktualizovať a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Aktualizácia softvéru televízora
1 - Pamäťovú jednotku USB typu Flash znova
pripojte k televízoru. Aktualizácia sa spustí
automaticky.
2 - Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút.
Nestláčajte tlačidlo  na televízore ani diaľkovom
ovládaní. Neodpájajte jednotku USB typu Flash.
3 - Po dokončení aktualizácie sa televízor prepne
späť na kanál, ktorý ste predtým sledovali.
Aktualizáciu softvéru môžete vyhľadať aj manuálne.
Počas aktualizácie softvéru sa nezobrazuje žiadny
obraz, pričom sa televízor vypne a znova zapne.
Môže sa to stať niekoľkokrát. Aktualizácia môže trvať
niekoľko minút. Počkajte, kým sa činnosť televízora
neobnoví. Počas aktualizovania softvéru nestláčajte
vypínač  na televízore ani na diaľkovom ovládaní.
Ak chcete sami vyhľadať aktualizáciu…
Ak počas aktualizácie nastane výpadok napájania,
neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash od
televízora. Po obnovení napájania bude aktualizácia
pokračovať.
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktualizovať softvér, potom
položku Vyhľadať aktualizácie a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Internet a stlačte tlačidlo OK.
4 - Televízor na internete vyhľadá aktualizáciu.
5 - Ak je aktualizácia k dispozícii, môžete softvér
ihneď aktualizovať.
6 - Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút.
Nestláčajte tlačidlo  na televízore ani diaľkovom
ovládaní.
7 - Po dokončení aktualizácie sa televízor prepne
späť na kanál, ktorý ste predtým sledovali.
Ak chcete zabrániť neúmyselnej aktualizácii softvéru
televízora, odstráňte súbor autorun … .upg z
pamäťovej jednotky USB typu Flash.
24.2
Verzia softvéru
Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru
televízora…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktualizovať softvér, potom
položku Info o použitom softvéri a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Zobrazí sa verzia, poznámky k verzii a dátum
vytvorenia. Ak je k dispozícii číslo ESN Netflix, zobrazí
sa aj to.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.
Aktualizácia zo zariadenia USB
Softvér televízora môže byť potrebné aktualizovať.
Budete potrebovať počítač s vysokorýchlostným
pripojením na internet a pamäťovú jednotku USB typu
Flash na nahranie softvéru do televízora. Použite
pamäťovú jednotku USB typu Flash s 500 MB
voľného priestoru. Uistite sa, že je ochrana proti
zápisu vypnutá.
Ak chcete aktualizovať softvér televízora…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktualizovať softvér, potom
položku Vyhľadať aktualizácie a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku USB a stlačte tlačidlo OK.
100
24.3
Softvér s otvoreným
zdrojovým kódom
Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným
zdrojovým kódom. Spoločnosť TP Vision Europe B.V.
týmto ponúka možnosť poskytnúť na základe
požiadania kópiu úplného zdrojového kódu pre balíky
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené
autorským právom použité v tomto produkte, pre
ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný
príslušnými licenciami.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia
výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie.
Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite žiadosť v
anglickom jazyku na adresu . . .
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
24.4
Oznámenia
Môžete nastaviť zobrazovanie oznámení o
dostupnosti nového softvéru televízora na prevzatie
alebo iných záležitostiach týkajúcich sa softvéru.
Ak si chcete prečítať tieto oznámenia…
1 - Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte
položku Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktualizovať softvér, potom
položku Oznámenia a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak je k dispozícii oznámenie, môžete si ho
prečítať alebo vybrať niektoré z dostupných
oznámení.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.
101
25
25.2
Špecifikácie
Príkon
Technické údaje výrobku podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnejšie
technické údaje k tomuto výrobku nájdete na
adrese www.philips.com/support
25.1
Environmentálne otázky
Európsky energetický štítok
Príkon
• Zdroj napájania: AC 220-240V +/-10 %
• Teplota prostredia: 5 °C až 35 °C
• Funkcie úspory energie: Senzor osvetlenia, stlmenie
obrazu (pre rádio), časovač automatického vypnutia,
ponuka ekologických nastavení.
Európsky energetický štítok informuje o triede
energetickej úspornosti tohto výrobku. Čím je trieda
energetickej úspornosti výrobku bližšie k zelenej
farbe, tým menej energie výrobok spotrebuje.
Na štítku nájdete triedu energetickej účinnosti,
priemernú spotrebu energie výrobku počas
používania a priemernú spotrebu energie za 1 rok.
Hodnoty spotreby energie výrobku môžete tiež nájsť
na webovej lokalite Philips pre vašu krajinu na adrese
www.philips.com/TV
Informácie o spotrebe energie nájdete
v kapitole Technické údaje produktu.
Menovitý výkon uvedený na štítku produktu uvádza
jeho spotrebu energie pri bežnom použití v
domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximálny výkon,
uvedený v zátvorkách, sa používa pre účely elektrickej
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7,2).
Koniec používania
25.3
Likvidácia použitých produktov a batérií
Technické údaje produktu
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou
vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa
dajú recyklovať a znova využiť.
55PUS8601
• Trieda energetickej efektívnosti: A
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 139 cm/55 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 115 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 160 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime (W): 0,5
W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 3840 x 2160p
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého
koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento
produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.
65PUS8601
• Trieda energetickej efektívnosti: A+
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 164 cm/65 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 118 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 164 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime (W): 0,5
W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 3840 x 2160p
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného
zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.
Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte
takéto produkty s bežným domovým odpadom.
Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete
zabrániť možným negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
* Spotreba energie za rok v kWh je založená na
spotrebe energie televízora, ktorý je spustený 4
hodny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba
energie závisí od spôsobu použitia televízora.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice
EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným
domovým odpadom.
25.4
Operačný systém
Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného
zberu batérií, pretože správna likvidácia batérií
pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Operačný systém Android: Android Lollipop 5.1
102
• 1920 x 1080p – 60 Hz
• 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
25.5
Prijatie
• Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny vstup (IEC75)
• Pásma tunera: VHF, UHF, S-Band/Hyperband
• DVB: DVB-T (terestriálne, anténa) COFDM 2K/8K,
DVB-T2, DVB-C (kábel) QAM
• Analógové prehrávanie videa: PAL, SECAM
• Digitálne prehrávanie videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Prehrávanie digitálneho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Anténny vstup na satelit: 75 ohmov typu F
• Frekvenčný rozsah vstupu: 950 až 2150 MHz
• Rozsah úrovne vstupu: 25 až 65 dBm
• DVB-S/S2 prenosová rýchlosť 2 až 45 Msymbolov/s
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora pre 1 až 4 konvertory LNB:
výber polarity 13/18 V, výber pásma 22 kHz,
podporovaný režim tónovej dávky
• max. prúd pre LNB 300 mA.
25.7
Rozmery a hmotnosti
55PUS8601
55PUS8601
• s TV stojanom a bočnými reproduktormi:
Šírka 1317 mm – Výška 758 mm – Hĺbka 227 mm –
Hmotnosť ±21,5 kg
• len s bočnými reproduktormi:
Šírka 1260 mm – Výška 709 mm – Hĺbka 41 mm –
Hmotnosť ±20 kg
• len s TV stojanom:
Šírka 1317 mm – Výška 758 mm – Hĺbka 227 mm –
Hmotnosť ±20,5 kg
• bez TV stojana a bočných reproduktorov:
Šírka 1227 mm – Výška 709 mm – Hĺbka 41 mm –
Hmotnosť ±19 kg
25.6
Displej
Philips PTS840 – stredový TV stojan*
V kombinácii s modelom 55PUS8600 a bočnými
reproduktormi
Šírka 1260 mm – Výška 763 mm – Hĺbka 202 mm –
Hmotnosť ±24 kg
Typ
Diagonálny rozmer obrazovky
• 55PUS8601: 139 cm/55 palcov
• 65PUS8601: 164 cm/65 palcov
Philips PTA860 – stojany na bezdrôtové
reproduktory*
Rozlíšenie displeja
• 3840 x 2160p
Vstupné rozlíšenie
Jeden stojan na reproduktor v kombinácii s bočným
reproduktorom 55PUS8600.
Výška 1262 mm – Šírka základne 160 mm – Hĺbka
základne (s prípojkami) 210 mm – Hmotnosť ±2 kg (1
stojan + reproduktor)
Formáty videa
* Predáva sa samostatne
Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 2160p (4K) – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
65PUS8601
65PUS8601
• s TV stojanom a bočnými reproduktormi:
Šírka 1551 mm – Výška 892 mm – Hĺbka 270 mm –
Hmotnosť ±28 kg
• len s bočnými reproduktormi:
Šírka 1480 mm – Výška 834 mm – Hĺbka 41 mm –
Hmotnosť ±26 kg
• len s TV stojanom:
Šírka 1551 mm – Výška 892 mm – Hĺbka 270 mm –
Hmotnosť ±27 kg
• bez TV stojana a bočných reproduktorov:
Šírka 1447 mm – Výška 834 mm – Hĺbka 41 mm –
Hmotnosť ±25 kg
Počítačové formáty
Rozlíšenie (okrem iných)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 800p - 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1440 x 900p - 60 Hz
• 1680 x 1050p - 60 Hz
Philips PTS840 – stredový TV stojan*
V kombinácii s modelom 65PUS8600 a bočnými
reproduktormi
103
Šírka 1480 mm – Výška 892 mm – Hĺbka 202 mm –
Hmotnosť ±30 kg
25.10
Multimédiá
Philips PTA860 – stojany na bezdrôtové
reproduktory*
Pripojenia
• USB 2.0 – USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (vstavané)
• BT2.1 s EDR a BT4.0 s BLE
Jeden stojan na reproduktor v kombinácii s bočným
reproduktorom 65PUS8600.
Výška 1387 mm – Šírka základne 160 mm – Hĺbka
základne (s prípojkami) 210 mm – Hmotnosť ±2 kg (1
stojan + reproduktor)
Podporované systémy súborov zariadení USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
* Predáva sa samostatne
Mediálne servery, podporované
• Zásobníky: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS,
MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V,
M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Video kodeky: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1,
WMV9
• Audio kodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium
Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (vrátane MP3),
WMA (v2 až v9.2), WMA Pro (v9/v10)
• Titulky:
– Formáty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB),
MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Kódovanie znakov: UTF-8, Stredná Európa a
Východná Európa (Windows-1250), Cyrilika
(Windows-1251), Gréčtina (Windows-1253), Turečtina
(Windows-1254), Západná Európa (Windows-1252)
• Kodeky obrázkov: JPEG, JPS, MPO
• Obmedzenia:
– Maximálna celková podporovaná bitová rýchlosť
súboru médií je 30 Mbit/s.
– Maximálna podporovaná bitová rýchlosť videa
súboru médií je 20 Mbit/s.
– Kodek MPEG-4 AVC (H.264) je podporovaný až do
profilu High Profile na úrovni 5.1.
– Kodek H.265 (HEVC) je podporovaný až do profilu
Main/Main 10 do úrovne 5.1
– Kodek VC-1 je podporovaný až do profilu Advanced
Profile @ L3.
25.8
Pripojiteľnosť
Bočná strana TV
• Vstup HDMI 3 – ARC – HDCP 2.2 – 4K 50/60 Hz
• Vstup HDMI 4 – MHL – HDMI 2.2 – 4K 50/60 Hz
• USB 2 – USB 2.0
• USB 3 – USB 3.0 (modré)
• 2 x zásuvka rozhrania Common Interface CI+/CAM
• Slúchadlá – stereofónny minikonektor veľkosti
3,5 mm
Zadná strana TV
• Audio vstup (DVI do HDMI) – stereofónny
minikonektor veľkosti 3,5 mm
• SCART: Audio L/R, vstup CVBS, RGB
• YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
• Sieť LAN – RJ45
Spodná časť televízora
• Vstup HDMI 1 – ARC – HDCP 2.2 – 4K 50/60 Hz
• Vstup HDMI 2 – ARC – HDCP 2.2 – 4K 50/60 Hz
• USB 1 – USB 2.0
• Digitálny zvukový výstup – optický Toslink
• Anténa (75 Ω), duálny tuner
• Satelitný tuner 1
• Satelitný tuner 2
• Len séria 8601 – bezdrôtový zvuk, pre zariadenie
Philips PTA860
Podporovaný softvér mediálneho servera (DMS)
• Môžete použiť akýkoľvek softvér mediálneho servera
s certifikáciou DLNA V1.5 (trieda DMS).
• Môžete použiť aplikáciu Philips TV Remote (iOS a
Android) na mobilných zariadeniach.
25.9
Zvuk
Funkčnosť sa môže líšiť v závislosti od možností
daného mobilného zariadenia a použitého softvéru.
• 3D wOOx
• HD Stereo
• Výstupný výkon (RMS): 50 W
• Dolby Digital Plus®
• DTS Premium Sound™
Smernice ESD
Tento prístroj spĺňa výkonové kritériá A pre ESD. Ak
zariadenie neobnoví činnosť v režime zdieľania v
dôsledku elektrostatického výboja, je potrebný zásah
používateľa.
104
26
26.3
Pomoc a podpora
Riešenie problémov
26.1
Zapnutie a diaľkové ovládanie
Zaregistrujte svoj televízor
TV sa nedá zapnúť
• Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Minútu
počkajte a potom ho znova pripojte.
• Skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený.
Zaregistrujte si svoj televízor a využite množstvo
výhod, medzi ktoré patria úplná podpora (vrátane
preberania súborov), výhradný prístup k informáciám
o nových produktoch, exkluzívne ponuky a zľavy,
šanca vyhrať hodnotné ceny a podieľať sa na
špeciálnych prieskumoch o nových produktoch.
Škrípavý zvuk počas zapínania alebo vypínania
Počas zapínania, vypínania či prepínania televízora
do pohotovostného režimu zaznie z rámu televízora
škrípavý zvuk. Tento zvuk je spôsobený bežným
sťahovaním a rozťahovaním televízora v dôsledku
jeho zohrievania a ochladzovania. Nemá žiadny vplyv
na jeho funkčnosť.
Prejdite na stránku www.philips.com/welcome
26.2
Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie.
Používanie pomocníka
Televízor potrebuje na zapnutie určitý čas. Počas
tohto času nereaguje na diaľkové ovládanie ani
ovládacie prvky na televízore. Ide o bežné
fungovanie.
Ak televízor naďalej nereaguje na diaľkové ovládanie,
môžete pomocou fotoaparátu mobilného telefónu
skontrolovať, či diaľkový ovládač funguje. Prepnite
telefón do režimu fotoaparátu a namierte diaľkový
ovládač na jeho objektív. Ak na diaľkovom ovládači
stlačíte ľubovoľné tlačidlo a cez fotoaparát vidno
bliknutie červenej diódy LED, diaľkové ovládanie
funguje. Je nutné skontrolovať televízor.
Ak žiadne bliknutie nevidno, diaľkové ovládanie môže
byť pokazené alebo môže mať vybité batérie.
Týmto spôsobom nie je možné kontrolovať diaľkové
ovládania, ktoré sú s televízorom bezdrôtovo
spárované.
Súčasťou tohto televízora je Pomocník na
obrazovke  .
Zobrazenie Pomocníka
Stlačením tlačidla  (modré) priamo otvorte
Pomocníka. V Pomocníkovi sa automaticky otvorí
kapitola, ktorá najbližšie súvisí s tým, čo práve robíte
alebo čo je na televízore vybrané. Abecedne
zoradené témy zobrazíte stlačením farebného
tlačidla  Kľúčové slová .
Ak chcete Pomocníka prehliadať ako knihu, vyberte
položku Kniha.
 Pomocníka je možné otvoriť aj v domovskej
ponuke alebo ponuke televízora.
Pred vykonaním pokynov uvedených v Pomocníkovi
musíte Pomocníka zatvoriť.
Ak chcete Pomocníka zatvoriť, stlačte farebné tlačidlo
 Zavrieť .
Televízor sa po zobrazení spúšťacej obrazovky
Philips prepne naspäť do pohotovostného režimu
Keď je televízor v pohotovostnom režime, zobrazí sa
spúšťacia obrazovka Philips a následne sa televízor
vráti do pohotovostného režimu. Ide o bežné
fungovanie. Keď televízor odpojíte a znova pripojíte k
zdroju napájania, spúšťacia obrazovka sa zobrazí pri
ďalšom spustení. Televízor spustíte
z pohotovostného režimu stlačením tlačidla  na
diaľkovom ovládaní alebo na televízore.
Pri niektorých činnostiach, ako (napríklad používanie
teletextu) majú farebné tlačidlá špecifické funkcie a
nemožno pomocou nich otvoriť Pomocníka.
Pomocník televízora na vašom tablete, inteligentnom
telefóne alebo počítači
V záujme jednoduchšieho čítania dlhších pokynov si
môžete Pomocníka k televízoru prevziať vo formáte
PDF, ktorý je možné prehliadať na smartfónoch,
tabletoch či počítačoch. Prípadne si príslušnú stránku
pomocníka môžete vytlačiť pomocou počítača.
Pomocníka (návod na použitie) si môžete prevziať na
adrese www.philips.com/support
Svetlo pohotovostného režimu stále bliká
Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Počkajte
5 minút a znova ho pripojte. Ak svetlo znova začne
blikať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o
spotrebiteľov televízorov Philips.
MTK_U+_20160427_0729
105
Obrazový signál z rôznych zariadení sa nemusí na
obrazovke zobrazovať správne. Skontrolujte obrazový
výstup pripojeného zariadenia.
Kanály
Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály
Obraz počítača nie je stabilný
V technických špecifikáciách skontrolujte, či televízor
podporuje vysielanie DVB-T alebo DVB-C vo vašej
krajine.
Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a je
vybraná správna sieť.
Skontrolujte, či počítač využíva podporované
rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
Zvuk
Predtým nainštalované kanály sa nenachádzajú v
zozname kanálov
Žiadny zvuk alebo slabá kvalita zvuku
Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.
Ak sa nepodarí zachytiť žiadny zvukový signál,
televízor automaticky vypne zvukový výstup – to
neznamená, že nefunguje správne.
Obraz
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia zvuku.
• Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
• Skontrolujte, či hlasitosť nie je stlmená alebo
nastavená na nulu.
• Skontrolujte, či je zvukový výstup televízora
pripojený k zvukovému vstupu systému domáceho
kina.
Zvuk musí počuteľne znieť z reproduktorov systému
domáceho kina.
• Niektoré zariadenia vyžadujú manuálne zapnutie
zvukového výstupu HDMI. Ak je zvukové rozhranie
HDMI už povolené, no stále nepočuť žiadny zvuk,
skúste zmeniť digitálny formát zvuku na hodnotu PCM
(impulzová kódová modulácia). Pokyny nájdete v
dokumentoch priložených k danému zariadeniu.
Žiadny obraz alebo deformovaný obraz
• Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
• Skontrolujte, či je v ponuke Zdroje vybraté správne
zariadenie.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.
Zvuk a žiadny obraz
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu. Stlačte tlačidlo  SETTINGS, vyberte Štýl
obrazu a vyberte ľubovoľný štýl.
Slabý príjem antény
• Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
• Reproduktory, neuzemnené zvukové systémy,
neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké objekty
môžu mať vplyv na kvalitu príjmu. Ak je to možné,
skúste zvýšiť kvalitu príjmu otočením antény alebo
posunutím zariadení ďalej od televízora.
• Ak je príjem slabý len pre jeden kanál, dolaďte tento
kanál.
HDMI a USB
HDMI
• V dôsledku podpory protokolu HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) môže prísť k
predĺženiu času, za ktorý televízor zobrazí obsah zo
zariadení s rozhraním HDMI.
• Ak televízor nerozpozná zariadenie HDMI a
nezobrazí sa žiadny obraz, prepnite zdroj z jedného
zariadenia na iné a späť.
• Ak prichádza k rušeniu obrazu a zvuku zariadenia
pripojeného cez rozhranie HDMI, skúste, či sa
problém nevyrieši iným nastavením HDMI Ultra HD.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku HDMI Ultra HD.
• Ak prichádza k opakovanému rušeniu zvuku,
skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia výstupu
zo zariadenia HDMI.
• Ak používate adaptér z HDMI na DVI alebo kábel z
HDMI na DVI, uistite sa, že je ku konektoru AUDIO IN
(iba minikonektor) pripojený samostatný zvukový
kábel, ak je takýto konektor k dispozícii.
Slabý zvuk zariadenia
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
Nastavenia obrazu sa po chvíli zmenia
Skontrolujte, či je položka Umiestnenie nastavená
na hodnotu Doma . V tomto režime môžete
nastavenia meniť a ukladať.
Zobrazuje sa panel s reklamou
Skontrolujte, či je položka Umiestnenie nastavená
na hodnotu Doma.
Obraz veľkosťou nezodpovedá obrazovke
Skúste nastaviť iný formát obrazu. Stlačte tlačidlo 
SETTINGS a vyberte položku Formát obrazu.
Formát obrazu sa pri rôznych kanáloch mení
Funkcia HDMI EasyLink nefunguje
• Skontrolujte, či sú všetky zariadenia HDMI
Vyberte iný formát obrazu ako automatický.
Obraz je nesprávne umiestnený
106
kompatibilné so štandardom HDMI-CEC. Funkcie
systému EasyLink fungujú iba pri zariadeniach, ktoré
sú kompatibilné so štandardom HDMI-CEC.
Bluetooth
Nemožno vykonať spárovanie
• Skontrolujte, či je zariadenie v režime párovania.
Prečítajte si používateľskú príručku k zariadeniu.
• Smerovač a bezdrôtový reproduktor umiestnite čo
najbližšie k televízoru.
• Na miestach so zvýšeným výskytom bezdrôtových
signálov, ako sú napríklad domácnosti s viacerými
bezdrôtovými smerovačmi, môže dochádzať k
problémom s bezdrôtovým pripojením.
• Ak sa pokúšate sprárovať s televízorom niekoľko
zariadení naraz, nemusí to fungovať.
Nezobrazuje sa žiadna ikona hlasitosti
• Keď je pripojené zvukové zariadenie s podporou
štandardu HDMI-CEC alebo upravujete hlasitosť
zariadenia pomocou diaľkového ovládania televízora,
tento jav je bežný.
Nezobrazujú sa fotografie, videá ani hudba zo
zariadenia USB
• Skontrolujte, či je na zariadení USB nastavená
podpora použitia ako veľkokapacitného úložného
zariadenia tak, ako je uvedené v dokumentácii
daného úložného zariadenia.
• Skontrolujte, či je úložné zariadenie USB
kompatibilné s televízorom.
• Skontrolujte, či televízor podporuje dané obrazové a
zvukové súbory.
Súbory sa cez rozhranie USB prehrávajú
Pripojenie cez rozhranie Bluetooth sa prerušilo
• Vždy umiestnite bezdrôtový reproduktor v okruhu 5
metrov od televízora.
Synchronizácia zvuku a obrazu pri použití rozhrania
Bluetooth
• Než zakúpite bezdrôtový reproduktor s rozhraním
Bluetooth, informujte sa o kvalite jeho
synchronizácie zvuku a obrazu. Nie všetky zariadenie
Bluetooth umožňujú optimálnu funkčnosť. Poraďte sa
s predajcom.
prerušovane
• Charakteristiky prenosu úložného zariadenia USB
môžu mať vplyv na prenosovú rýchlosť údajov do
televízora, čím prichádza k zhoršeniu kvality
prehrávania.
Internet
Wi-Fi
Nefunguje internet
• Ak je smerovač správne pripojený, skontrolujte
pripojenie smerovača na internet.
Sieť Wi-Fi sa nenašla alebo je rušená
• Bezdrôtovú sieť môžu rušiť mikrovlnné rúry, telefóny
s technológiou DECT alebo iné zariadenia
používajúce štandard Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti
televízora.
• Odporúčame používať frekvenciu 5 GHz (802.11ac)
na vašom smerovači, ak je váš televízor v oblasti s
väčším množstvom iných bezdrôtových smerovačov
(bytové domy a pod.).
• Skontrolujte, či brány firewall vo vašej sieti umožňujú
prístup k bezdrôtovému pripojeniu televízora.
• Na zjednodušenie inštalácie vašej bezdrôtovej siete
neskrývajte názov vášho smerovača vypnutím
vysielania identifikátora SSID.
• Ak bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nefunguje
správne, skúste použiť káblové pripojenie siete.
Nesprávny jazyk ponuky
Nesprávny jazyk ponuky
Zmeňte jazyk späť na požadovaný.
1 - Stlačte tlačidlo  (kruhové tlačidlo nad
tlačidlom OK).
2 - Vyberte ikonu  (Nastavenie) a stlačte
tlačidlo OK.
3 - 5-krát stlačte tlačidlo  (dole).
4 - 3-krát stlačte tlačidlo  (vpravo), vyberte
požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
Pripojenie k sieti Wi-Fi je pomalé
• Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie na internet.
• Obmedzte počet zariadení, ktoré používajú rovnaký
smerovač.
• Pozrite si návod na používanie bezdrôtového
smerovača, kde nájdete informácie o dosahu v
interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch
ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
26.4
Online pomoc
Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa televízora
Philips, obráťte sa na našu online podporu. Môžete
zvoliť svoju krajinu a zadať modelové číslo produktu.
DHCP
• Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) smerovača. Funkcia DHCP by
mala byť zapnutá.
Prejdite na lokalitu www.philips.com/support.
Na lokalite podpory nájdete telefónne číslo, ktoré
vám umožní kontaktovať našu spoločnosť vo vašej
107
krajine, ale aj odpovede na často kladené otázky
(FAQ). V niektorých krajinách je možné komunikovať
priamo s niektorým z našich spolupracovníkov a klásť
otázky buď priamo, alebo prostredníctvom e-mailu.
Môžete prevziať nový softvér televízora alebo
používateľskú príručku, ktorú môžete následne otvoriť
v počítači.
26.5
Podpora a opravy
Ak potrebujete pomoc alebo vykonať opravu, môžete
zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o
zákazníkov vo vašej krajine. Naši servisní technici sa
v prípade potreby postarajú o opravu.
Telefónne číslo nájdete v tlačenej dokumentácii k
televízoru.
Prípadne navštívte našu webovú
lokalitu www.philips.com/support a v prípade
potreby vyberte vašu krajinu.
 Aplikácia podpory
Rovnako môžete vyhľadať aplikáciu Podpora
v riadku Aplikácie domovskej ponuky.
Otvorte túto aplikáciu, kde nájdete telefónne číslo,
pomocou ktorého sa s nami môžete skontaktovať.
Číslo modelu a sériové číslo televízora
Môžu vás požiadať o uvedenie čísla modelu a
sériového čísla televízora. Tieto čísla nájdete na štítku
na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo
spodnej strane televízora.
 Výstraha
Nepokúšajte sa televízor opraviť sami. Mohli by ste si
spôsobiť ťažké zranenie, neopraviteľné poškodenie
televízora či ukončenie platnosti záruky.
108
27
Riziko poranenia osôb alebo
poškodenia televízora
Bezpečnosť a
údržba
• Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg (55 libier)
musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
• Ak chcete televízor umiestniť na stojan, používajte
iba dodaný stojan alebo stojan navrhnutý pre tento
konkrétny typ televízora (pozri typové číslo). Televízor
na stojan bezpečne upevnite. Televízor na stojane
umiestnite na hladký, vodorovný a stabilný povrch,
ktorý udrží hmotnosť televízora a stojana.
• Vonkajšia sila na kryt alebo obrazovku televízora
(váha alebo náraz) môžu spôsobiť dočasnú
deformáciu obrazu alebo trvalé poškodenie.
• Pri montáži na stenu sa uistite, že nástenná konzola
bezpečne unesie hmotnosť televízora. Spoločnosť TP
Vision nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu
montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, zranenie
alebo poškodenie.
• Niektoré časti výrobku sú vyrobené zo skla. Preto s
televízorom manipulujte opatrne, aby ste predišli
zraneniu alebo poškodeniu.
27.1
Bezpečnosť
Dôležité!
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste im
porozumeli. Ak sa nebudete riadiť uvedenými
pokynmi a dôjde pritom k poškodeniu televízora,
záruka sa na takéto poškodenie nebude vzťahovať.
Riziko požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom
Riziko poškodenia televízora!
• Televízor nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do
blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s
tekutinami, ako napríklad vázy.
V prípade, že príde k rozliatiu tekutín na televízor
alebo do televízora, televízor ihneď odpojte od
elektrickej zásuvky.
Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov televízorov
Philips a požiadajte o kontrolu televízora.
• Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie nikdy
nevystavujte nadmernému teplu. Nikdy ich
neumiestňujte do blízkosti horiacich sviečok,
otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy
nevkladajte predmety.
• Nikdy neukladajte ťažké predmety na napájací
kábel.
• Dbajte na to, aby na elektrické zástrčky nepôsobila
nadmerná sila. Uvoľnené zástrčky môžu spôsobiť
iskrenie alebo požiar. Uistite sa, že pri otáčaní
obrazovky sa napájací kábel nadmerne nenapína.
• Pri odpájaní televízora od elektrickej siete je nutné
odpojiť sieťovú zástrčku televízora. Pri odpájaní
napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie
za kábel. Uistite sa, že máte vždy voľný prístup k
sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a elektrickej
zásuvke.
Pred pripojením televízora k elektrickej zásuvke
skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s
hodnotou uvedenou na zadnej strane televízora.
Televízor nikdy nepripájajte k napájacej zásuvke s
odlišným napätím.
Riziko poranenia detí
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor
neprevrátil a neporanil deti:
• Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý
látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
• Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez
okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.
• Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok
(napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj
televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
• Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na
nábytok, na ktorom je umiestnený televízor.
Riziko prehltnutia batérií!
Diaľkové ovládanie môže obsahovať batérie
mincového typu, ktoré môžu malé deti veľmi ľahko
prehltnúť. Uchovávajte tieto batérie vždy mimo
dosahu detí.
109
• Aby sa predišlo vzniku deformácií a vyblednutiu
farieb, čo najskôr utrite kvapky vody.
• V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým
obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú
zobrazené na obrazovke dlhý čas. Statické obrazy sú
ponuky na obrazovke, čierne pruhy, zobrazenie času
a pod. Ak musíte používať statické obrazy, znížte
kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k jej
poškodeniu.
Riziko prehriatia
Televízor nikdy neumiestňujte do tesného priestoru.
Okolo televízora vždy nechajte voľné miesto najmenej
10 cm (4 palce) na vetranie. Dbajte na to, aby závesy
ani iné predmety nezakrývali vetracie otvory na
televízore.
Búrky s bleskami
Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a
antény.
Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
Riziko poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel
nastavených na vysokú hlasitosť.
Nízke teploty
Ak sa televízor prepravuje pri teplote nižšej ako 5 °C
(41 °F), pred pripojením k elektrickej zásuvke ho
vybaľte a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne
teplotu v miestnosti.
Vlhkosť
V zriedkavých prípadoch, v závislosti od teploty a
vlhkosti, môže na vnútornej strane predného skla
televízora dochádzať k nepatrnej kondenzácii (pri
niektorých modeloch). Ak tomu chcete predísť,
nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu,
teplu ani extrémnej vlhkosti. Ak dôjde ku kondenzácii,
tento jav sám zmizne, keď necháte televízor niekoľko
hodín zapnutý.
Skondenzovaná vlhkosť nepoškodí televízor ani
nespôsobí jeho poruchu.
27.2
Čistenie
• Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte, neškriabte ani
neudierajte na ňu žiadnym predmetom.
• Pred čistením televízor odpojte.
• Televízor a rám čistite mäkkou vlhkou handričkou.
Utierajte ho jemne. Nedotýkajte sa diód LED funkcie
Ambilight na zadnej strane televízora. Na čistenie
televízora nikdy nepoužívajte látky ako alkohol,
chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre
domácnosť.
110
televízoru. Prípadne navštívte našu webovú
lokalitu www.philips.com/support a v prípade
potreby vyberte vašu krajinu. Nárok na záruku zaniká
vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných
v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov
montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo
nepovoľujú.
28
Podmienky
používania
28.1
Charakteristické vlastnosti obrazových bodov
Tento produkt LCD/LED má vysoký počet farebných
obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje
minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov,
sa na obrazovke môžu nepretržite zobrazovať čierne
body alebo jasné svetelné body (červené, zelené
alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v
rámci bežných priemyselných noriem), ktorá
neznamená poruchu.
Podmienky používania –
televízor
2015 © TP Vision Europe B.V. Všetky práva
vyhradené.
Tento produkt uviedla na trh spoločnosť TP Vision
Europe B.V. alebo niektorá z jej pridružených
spoločností, ďalej len „TP Vision“, ktorá je výrobcom
tohto produktu. Spoločnosť TP Vision vystupuje ako
ručiteľ voči televízoru, ku ktorému je táto príručka
priložená. Názov Philips a logo spoločnosti Philips sú
registrované obchodné značky spoločnosti
Koninklijke Philips N.V.
Vyhlásenie o zhode CE
Tento produkt je v súlade so základnými
požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami
smernice 2006/95/ES (Nízke napätie), 2004/108/ES
(EMC) a 2011/65/EÚ (ROHS).
Súlad s normou o elektromagnetických poliach
Spoločnosť TP Vision vyrába a predáva množstvo
produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako
akékoľvek elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať
elektromagnetické signály. Jednou z hlavných
obchodných zásad spoločnosti TP Vision je
zabezpečiť všetky potrebné opatrenia na ochranu
zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov
s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné
požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s
normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí
(EMF), ktoré platili v čase výroby produktov.
Špecifikácie podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú
majetkom spoločnosti Koninklijke Philips N.V alebo
ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť TP Vision si
vyhradzuje právo na zmenu výrobkov kedykoľvek bez
toho, aby musela upraviť staršie zásoby.
Písomné materiály pribalené k tomuto televízoru
a príručka uložená v pamäti televízora alebo
prevzatá z webovej lokality spoločnosti
Philips www.philips.com/support sa považujú za
zodpovedajúce na určené používanie tohto systému.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
zodpovedajúci na určené používanie tohto systému.
Ak sa produkt alebo jeho individuálne moduly či
postupy používajú na iné účely, ako sú uvedené v
tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich
oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť TP Vision
zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z
patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa žiadna
ďalšia záruka. Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tohto
dokumentu ani za problémy zapríčinené jeho
obsahom. Chyby nahlásené spoločnosti Philips budú
čo najrýchlejšie opravené a uverejnené na stránke
podpory spoločnosti Philips.
Spoločnosť TP Vision je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a
predávať produkty, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé
účinky na zdravie. Spoločnosť TP Vision potvrdzuje,
že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa
ich určeného účelu, sú bezpečné na používanie, a to
v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v
súčasnosti dostupné. Spoločnosť TP Vision zohráva
aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF
a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať
ďalší vývoj v štandardizácii a čo najskôr integrovať
tieto poznatky v jej produktoch.
28.2
Podmienky záruky – riziko poranenia, poškodenia
televízora alebo zrušenia platnosti záruky!
Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami. Televízor
a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným
výrobcom. Výstražný štítok na zadnej strane
televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nikdy nedemontujte kryt televízora. Ak je potrebný
servis alebo oprava, vždy sa obráťte na službu
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
Telefónne číslo nájdete v tlačenej dokumentácii k
Podmienky používania –
galéria aplikácií Philips
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Podmienky používania, galéria
aplikácií.
111
29
29.4
Autorské práva
DTS Premium Sound
29.1
HDMI
DTS Premium Sound ™
Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete na
adrese http://patents.dts.com. Vyrobené na základe
licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited.
DTS, príslušný symbol, DTS a DTS spolu s týmto
symbolom sú registrovanými ochrannými známkami,
pričom kanál DTS 2.0 je ochrannou známkou
spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené.
HDMI
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch
a iných krajinách.
29.2
29.5
MHL
Wi-Fi Alliance
MHL®
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú
registrované ochranné známky organizácie Wi-Fi
Alliance.
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL sú
obchodné známky spoločnosti MHL, LLC.
29.3
29.6
Dolby
Microsoft
Dolby®
Windows Media
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
Windows Media je registrovaná ochranná známka
alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
Microsoft PlayReady
Vlastníci obsahu využívajú technológiu Microsoft
PlayReady™ na prístup k obsahu s cieľom ochrany
svojho intelektuálneho vlastníctva vrátane obsahu
chráneného autorskými právami.
Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na
112
prístup k obsahu s ochranou PlayReady alebo
WMDRM. Ak zariadenie nedokáže správne
implementovať obmedzenia používania obsahu,
majitelia obsahu môžu spoločnosť Microsoft požiadať
o odobratie schopnosti zariadenia používať obsah s
ochranou PlayReady. Tento postup neovplyvní
nechránený obsah ani obsah chránený inými
technológiami na kontrolu prístupu. Majitelia obsahu
môžu na prístup k ich obsahu vyžadovať aktualizáciu
technológie PlayReady. Ak túto aktualizáciu
nepovolíte, nebudete môcť získať prístup k obsahu,
ktorý túto aktualizáciu vyžaduje.
29.7
Ostatné ochranné známky
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
113
Index
A
AirPlay 68
Aktualizácia kanálov, anténa/kábel 91
Aktualizácia kanálov, satelitné 96
Aktualizovať softvér 100
Aktuálny obsah na televízore 50
Ambilight 70
Ambilight+hue 81
Ambilight+hue, konfigurácia 81
Ambilight+hue, ponorenie 82
Ambilight+hue, zapnutie alebo vypnutie 82
Ambilight, farba steny 83
Ambilight, jas 80
Ambilight, jas naspodku 81
Ambilight, ladenie ISF 83
Ambilight, nastavenie 80
Ambilight, podľa farby 70
Ambilight, podľa videa 70
Ambilight, podľa zvuku 70
Ambilight, rozšírené nastavenia 83
Ambilight, sýtosť 81
Ambilight, svetlo Lounge Light 83
Ambilight, vypnutie 70
Ambilight, vypnutie televízora 83
Aplikácia Philips TV Remote 68
Aplikácia, spustenie a zastavenie 60
Aplikácie 58
Aplikácie z obchodu Google Play 58
Aplikácie, správa aplikácií 61
Aplikácie, uzamknutie aplikácií 60
Aplikácie, Zámka 18+ 60
Archív televízneho vysielania 50
Automatická rezerva na konci 47
Automatické vypnutie 31
Automatické vyrovnávanie hlasitosti 79
Autorské práva 112
Ú
Úspora energie 83
Účet, Google 13
B
Balíky kanálov 95
Basy 79
Bezdrôtové reproduktory 78
Bezdrôtové reproduktory 22
Bezpečnostné pokyny 109
Bluetooth 22
Bluetooth, odstránenie zariadenia 23
Bluetooth, spárovanie 23
Bluetooth, výber zariadenia 23
Bluetooth, zariadenia 22
C
CAM, heslá a PIN 19
CAM, informácie o sledovaní 40
CAM, pripojenie 18
CI+ 18
Clear LCD 77
Cloud Explorer 65
D
Dátum a čas 86
Detská zámka, nastavenie kódu PIN 89
Detský zámok 89
Diaľkové ovládanie Easylink, Zapnuté/vypnuté 17
Diaľkové ovládanie, batérie 36
Diaľkové ovládanie, dotykový ovládač 33
Diaľkové ovládanie, hlas 33
Diaľkové ovládanie, klávesnica 34
Diaľkové ovládanie, párovanie 36
Diaľkové ovládanie, prehľad 32
Diaľkové ovládanie, Qwerty a Azerty 34
Diaľkové ovládanie, Qwerty a Cyrilika 34
Digitálny teletext 42
Dokonalý kontrast 75
Domovská ponuka 52
Dropbox 65
Dva moduly CAM 18
DVB-T a DVB-C, nastavenia 93
E
EasyLink HDMI-CEC 16
EasyLink, Zapnuté/vypnuté 17
Eko nastavenia 83
Eko nastavenia, úspora energie 83
Európsky energetický štítok 102
Externý ukladací priestor 26
F
Farba steny 83
Formát obrazu 73
Formát zvukového výstupu 21
Fotoaparát, pripojenie 28
Fotografie, prezentácia s hudbou 66
Frekvencia používateľského pásma 96
G
Galéria aplikácií Philips, inštalácia aplikácií 59
Galéria aplikácií Philips, registrácia 13
Galéria aplikácií, nastavenia súkromia 13
Galéria aplikácií, podmienky používania 13
Google Cast 68
Google Play Store 59
Google, prihlásenie 13
H
HbbTV 43
HbbTV na tomto kanáli 40
HbbTV, zapnutie a vypnutie 40
HDMI MHL 68
HDMI, ARC 15
HDMI, CEC 16
HDMI, MHL 16
HDMI, Ultra HD 16
Herná konzola, pripojenie 25
Herný ovládač, pripojenie 25
Hlas 33
Hlasitosť subwoofera 78
Hlasitosť v slúchadlách 79
Hostiteľské služby na zdieľanie súborov 65
Hra alebo počítač 56
Hranie 63
I
114
Internet, prehliadanie 64
Internet, súbory cookie, záložky a história 12
Inštalácia kanálov, analógové 94
Inštalácia kanálov, anténa/kábel 91
Inštalácia kanálov, satelitné 95
Inštalácia satelitu, problémy 98
Inštalácia televízora 86
J
Jas 75
Jas loga Philips 30
Jas, logo Philips 30
Jazyk ponuky 86
Jazyk zvuku 40
Jeden alebo dva tunery (satelit) 95
Jednoduché nastavenie obrazu 72
K
Kanál, obľúbené 41
Kanál, odporúčania 50
Kanál, uzamknutie 38
Kanály 37
Kanály, sledovanie 38
Kód PIN 89
Klávesnica USB 27
Koniec používania 102
Konto Google 13
Kontrast obrazu 75
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov 92
L
Logá kanálov 85
M
Médiá 65
Médiá, prehrávanie hudby 66
Médiá, prehrávanie videí 65
Médiá, prezeranie fotografií 66
MHEG 43
Mono/Stereo 40
Most hue 81
Multi View 71
N
Nahrávanie 47
Nahrávanie, konflikty 48
Nahrávanie, naplánovať manuálne 48
Nahrávanie, sledovanie nahrávky 48
Nahrávanie, vypršalo 47
Najlepší výber 49
Nastavenia obrázka 73
Nastavenia systému Android 90
Nastavenia výstupu zvuku 21
Nastavenia zvuku 79
Nastavenia, ekologické 83
Nastavenia, obraz 72
Nastavenia, umiestnenie v obchode 85
Nastavenia, všeobecné 84
Nastavenia, zvuk 77
Nastavenia, často používané 72
Nastavenie 72
Nastavenie hodín 86
Nastavenie v obchode 85
Natural Motion 76
Názov televízora 12
Názov vstupu 56
Názov zdroja 56
Nesprávny jazyk ponuky 86
Netflix 55
O
Obmedzený profil 60
Obnovenie kódu PIN 89
Obnovenie výrobných nastavení 85
Obraz, Clear LCD 77
Obraz, dokonalý kontrast 75
Obraz, farebná teplota 74
Obraz, jas 75
Obraz, kontrast obrazu 75
Obraz, Natural Motion 76
Obraz, ovládanie farby ISF 74
Obraz, Perfect Natural Motion 76
Obraz, redukcia MPEG artefaktov 76
Obraz, redukcia šumu 76
Obraz, režim kontrastu 75
Obraz, rozšírené nastavenia 74
Obraz, senzor osvetlenia 75
Obraz, svetlosť 76
Obraz, Ultra rozlíšenie 76
Obraz, zvýšenie sýtosti farieb 74
Obľúbené kanály 41
Ochranné známky 112
Odchýlka zvukového výstupu 21
Oneskorenie zvukového výstupu 21
Online TV 50
Operačný systém Android 102
Opraviť 108
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov 76
Ostrosť, redukcia šumu 76
Ovládanie farby ISF 74
P
Parameter, multimédiá 104
Parameter, príjem 103
Parameter, typ displeja 103
Parameter, vstupné rozlíšenie 103
Parameter, zvuk 104
Perfect Natural Motion 76
Pevný disk USB, formátovanie 26
Pevný disk USB, inštalácia 26
Pevný disk USB, pripojenie 26
PIP 71
Podmienky používania, galéria aplikácií 14
Podmienky používania, televízor 111
Podpora 105
Pomocník 105
Ponuka televízora 54
Porty 15
Porty HDMI 15
Pozastavenie TV 49
Požičané videá 51
Počítač, otvorenie súborov 65
Počítač, prehrávanie hudby 66
Počítač, prehrávanie videí 65
Počítač, prezeranie fotografií 66
Počítač, pripojenie 28
Prehliadanie internetu 64
Prezentácia s hudbou 66
Pridanie satelitu 97
Prihlásenie sa do služieb Google 13
Pripojené zariadenie, názov alebo typ 56
Pripojene, káblová sieť 11
Pripojenia k televízoru 15
Pripojenie k bezdrôtovej sieti 10
Pripojenie ku káblovej sieti 11
115
Pripojenie MHL 68
Pripojenie, bezdrôtová sieť 10
Pripojiteľnosť 104
Program 45
R
Rýchle nastavenie obrazu 72
Reproduktory, výber reproduktora 78
Režim kontrastu 75
Riešenie problémov 105
Rozmery a hmotnosti 103
S
Satelit, 1 alebo 2 tunery 8
Satelit, pridanie satelitu 97
Senzor osvetlenia 75
Sieť, nastavenia 11
Sieť, názov televízora 12
Sieť, vymazanie pamäte 12
Sieť, Wi-Fi Smart Screen 12
Sieť, zapnutie s Wi-Fi (WoWLAN) 11
Slúchadlá 25
Smartfóny a tablety 68
Softvér 100
Softvér mediálneho servera 104
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom 101
Softvér, aktualizácia 100
Softvér, verzia 100
Spotreba energie 102
Sprievodca pripojením 15
Starostlivosť o obrazovku 110
Stojany na bezdrôtové reproduktory PTA860 24
Stručná úvodná príručka 7
Surround režim 79
Svetlosť 76
Synchronizácia videa so zvukom 21
Uzamknutie kanála 38
V
Vaše médiá 65
Výrobné nastavenia 85
Výšky 79
Vekové obmedzenie 89
Videá, fotografie a hudba 65
Video na vyžiadanie 51
Video obchody 51
Videokamera, pripojenie 28
Vstupné rozlíšenie 103
Vyhľadávanie pomocou hlasu 33
Vymazať pamäť internetu 12
Vypnutie TV 83
Vyrovnanie zvukového výstupu 21
Všeobecné nastavenia 84
W
Wi-Fi Smart Screen 12
Wi-Fi, zapnutie a vypnutie 10
WPS 10
Z
Teletext 42
Televízia na požiadanie 50
Televízny vstup 56
Televízor so systémom Android, prihlásenie 13
Teplota farby 74
Text, zadávanie 34
Titulky 39
Titulky, jazyk 39
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní 32
Tlačidlá na televízore 30
TV aplikácie 58
TV program 45
TV program, vysielanie alebo internet 45
Zabudli ste kód PIN? 89
Zadávanie textu 34
Zapínanie a vypínanie 30
Zariadenia USB, prehrávanie hudby 66
Zariadenia USB, prehrávanie videí 65
Zariadenie USB, otvorenie súborov 65
Zariadenie USB, prezeranie fotografií 66
Zdroj napájania 102
Zdroje 56
Znovu prehranie 49
Zoznam kanálov, filtrovanie 37
Zoznam kanálov, logá 85
Zoznamy kanálov 37
Zvýšenie sýtosti farieb 74
Zvuk, automatické vyrovnávanie hlasitosti 79
Zvuk, basy 79
Zvuk, Clear Sound 80
Zvuk, formát zvukového výstupu 21
Zvuk, hlasitosť v slúchadlách 79
Zvuk, odchýlka zvukového výstupu 21
Zvuk, oneskorenie zvukového výstupu 21
Zvuk, reproduktory 79
Zvuk, rozšírené nastavenia 79
Zvuk, Surround režim 79
Zvuk, umiestnenie televízora 80
Zvuk, výšky 79
Zvuk, Vyrovnanie zvukového výstupu 21
U
Š
Ukážkový videoklip 85
Ukážky 85
Ultra vysoké rozlíšenie 76
Umiestnenie doma alebo v obchode 84
Umiestnenie televízora 80
Unicable, nastavenie 96
Unicable, pripojenie 9
Univerzálny prístup 87
Univerzálny prístup, zapnutie 87
Univerzálny prístup, zhoršený sluch 88
Univerzálny prístup, zvukový popis 88
Upevnenie na stenu, VESA 7
USB jednotka Flash 27
Uzamknutie aplikácií 60
Uzamknutie aplikácií 60
Špecifikácie 102
Štýl funkcie Ambilight 70
Štýl obrazu 72
Štýl zvuku 77
T
Ž
Žiarovky hue 81
Č
Čas a dátum 86
Časovač 31
Časovač vypnutia 31
Časovač vypnutia 31
Časová zóna 87
Často používané nastavenia 72
116
Číslo používateľského pásma 96
Červené tlačidlo 43
Čistý zvuk 80
Čistenie 110
117
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising