Philips | 55PUS7100/12 | Owner's Manual | Philips 7000 series Ultra tenký TV s rozlíš. 4K UHD so sys. Android™ 55PUS7100/12 Používateľská príručka

Philips 7000 series Ultra tenký TV s rozlíš. 4K UHD so sys. Android™ 55PUS7100/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
7100 series
www.philips.com/welcome
Návod na použitie
43PUS7100
49PUS7100
55PUS7100
Obsah
1 Prehliadka televízora
4
1.1 Televízor s rozlíšením Ultra HD
1.2 Philips Android TV™
4
1.3 Používanie aplikácií
4
1.4 Hranie hier
4
1.5 Filmy a premeškané programy
1.6 Pozastavenie TV a nahrávanie
1.7 Sociálne siete
5
1.8 Ambilight
5
1.9 Ambilight + hue
5
2 Inštalácia
8.4 TV program
35
8.5 Text/Teletext
36
8.6 Interaktívny TV
37
4
9 Najlepší výber
9.1 O funkcii Najlepší výber
39
9.2 Aktuálny obsah na televízore
9.3 Televízia na požiadanie
39
9.4 Video na vyžiadanie
40
4
5
10 Zdroje
6
11 Aplikácie
13 3D
5 Zapínanie a vypínanie
14
14 Multi View
15 Nastavenie
23
17 Softvér
68
68
69
16.1 Inštalácia z antény/káblovej TV
16.2 Inštalácia satelitu
72
69
76
17.1 Aktualizovať softvér
76
17.2 Verzia softvéru
76
17.3 Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
17.4 Open Source License
77
17.5 Oznámenia
111
27
18 Špecifikácie
112
18.1 Environmentálne otázky
112
18.2 Príkon
112
18.3 Operačný systém
113
18.4 Prijatie
113
18.5 Displej
113
18.6 Rozmery a hmotnosti
113
18.7 Pripojiteľnosť
114
29
30
8.1 Zoznamy kanálov
8.2 Sledovanie kanálov
8.3 Obľúbené kanály
46
47
16 Inštalácia kanálov
7 Domovská ponuka a ponuka televízora
29
7.1 Otvorenie domovskej ponuky
46
15.1 Obraz
47
15.2 Zvuk
53
15.3 Ambilight
56
15.4 Eko nastavenia
59
15.5 Všeobecné nastavenia
60
15.6 Hodiny, región a jazyk
63
15.7 Univerzálny prístup
66
15.8 Bezdrôtové pripojenie a sieť
15.9 Nastavenia systému Android
25
6.1 Prehľad tlačidiel
25
6.2 Klávesnica
26
6.3 Prepojenie s televízorom
6.4 Infračervený snímač
28
6.5 Batérie
28
6.6 Čistenie
28
44
45
45
46
14.1 Teletext a televízia
14.2 Galéria aplikácií a TV
14.3 HDMI a TV
46
23
5.1 Zapnutie alebo pohotovostný režim
5.2 Jas loga Philips
23
5.3 Tlačidlá na televízore
23
5.4 Časovač vypnutia
23
5.5 Časovač vypnutia
24
43
44
13.1 Čo potrebujete
44
13.2 3D okuliare
44
13.3 Nastavenia 3D
44
13.4 Optimálne sledovanie 3D
13.5 Starostlivosť o 3D okuliare
13.6 Zdravotné upozornenie
12
6 Diaľkové ovládanie
43
12.1 Pomocou rozhrania USB
43
12.2 Z počítača alebo zariadenia NAS
4.1 Rady týkajúce sa pripojenia
12
4.2 Rozhranie CI+ CAM s prístupovou kartou
4.3 Prijímač set-top box
15
4.4 Systém domáceho kina (HTS)
16
4.5 Prehrávač diskov Blu-ray
18
4.6 DVD prehrávač
18
4.7 Slúchadlá
18
4.8 Herné konzoly
19
4.9 Herný ovládač
19
4.10 Pevný disk USB
19
4.11 Klávesnica, pripojenie
20
4.12 USB jednotka Flash
21
4.13 Fotoaparát
21
4.14 Videokamera
21
4.15 Počítač
21
8 Kanály
42
12 Videá, fotografie a hudba
3.1 Smart TV a internet
8
3.2 Pripojiť sa k sieti
8
3.3 Sieťové nastavenia
9
3.4 Sieťové zariadenia
11
3.5 Zdieľanie súborov
11
4 Pripojenia
41
42
11.1 Informácie o aplikáciách
11.2 Inštalácia aplikácie
42
11.3 Spustenie aplikácie
42
8
39
41
10.1 Prepnutie na zariadenie
41
10.2 Zisťovanie zariadení
41
10.3 Jednodotykové prehrávanie
6
2.1 Prečítajte si o bezpečnosti
6
2.2 Upevnenie televízora na stojan alebo stenu
2.3 Rady týkajúce sa umiestnenia
6
2.4 Napájací kábel
6
2.5 Kábel antény
7
2.6 Satelitná anténa
7
3 Sieť
39
30
31
34
2
76
18.8 Zvuk
114
18.9 Multimédiá
114
19 Pomoc a podpora
115
19.1 Zaregistrovanie
115
19.2 Riešenie problémov
115
19.3 Pomocník
116
19.4 Online pomoc
117
19.5 Opraviť
117
20 Bezpečnosť a údržba
118
20.1 Bezpečnosť
118
20.2 Starostlivosť o obrazovku
119
21 Podmienky používania TV
120
22 Podmienky používania Smart TV
23 Autorské práva
121
122
23.1 Ultra HD
122
23.2 HDMI
122
23.3 Dolby Digital Plus
122
23.4 DTS Premium Sound ™
122
23.5 DLNA Certified®
122
23.6 Microsoft
122
23.7 Wi-Fi Alliance
123
23.8 Kensington
123
23.9 Ostatné ochranné známky
123
Index
124
3
* Televízor musí byť pripojený na internet. Pri určitých
poskytovateľoch obsahu môže byť nutné prihlásenie
na odber služieb.
1
Prehliadka
televízora
** Premietanie je optimalizované iba pre vybrané
služby. Kvalita prenosu sa pri ostatnom obsahu môže
líšiť. Podporované operačné systémy a zariadenia:
Android 2.3 a novší, iOS® 7 a novší, Windows® 7
a novší, Mac OS® 10.7 a novší a Chrome OS (verzia
38 alebo novšia).
1.1
Televízor s rozlíšením Ultra
HD
Google, Android, Google Play a iné značky sú
ochranné známky spoločnosti Google Inc. Robot
Android je reprodukovaný alebo upravený z diela
vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google
a používaný v súlade s podmienkami uvedenými
v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.
Tento televízor je vybavený obrazovkou typu Ultra
HD. Jej rozlíšenie je štvornásobne vyššie ako pri
bežných obrazovkách s vysokým rozlíšením HD. Ultra
HD, to je viac než 8 miliónov pixelov pre ten
najkvalitnejší a najprirodzenejší obraz televízora.
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalco
de
Nová technológia Ultra Pixel HD Engine navyše
umožňuje nepretržité konvertovanie akéhokoľvek
televízneho signálu do rozlíšenia Ultra HD. Túto
úchvatnú kvalitu obrazu si vďaka tomu môžete
vychutnávať od okamihu, keď zapnete televízor.
Rovnako môžete prostredníctvom rozhrania HDMI
sledovať aj videá, ktoré sú priamo v rozlíšení Ultra HD.
Formát Ultra HD je zárukou dokonale živého a
ostrého obrazu aj na veľkej obrazovke.
1.3
Používanie aplikácií
Na začiatok je v televízore predinštalovaných
niekoľko praktických aplikácií.
Na stránkach ponuky Aplikácie je uvedený zoznam
aplikácií v televízore. Podobne ako aplikácie v
smartfóne alebo tablete, aj aplikácie v televízore
ponúkajú špeciálne funkcie, ktoré obohatia váš
divácky zážitok. Aplikácie ako televízne hry alebo
predpovede počasia (a iné). Prípadne si spustite
aplikáciu internetového prehliadača a môžete
surfovať na internete.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Aplikácie.
1.2
Philips Android TV™
Toto je televízor Philips so systémom Android
TV™ a rozlíšením UHD.
1.4
Hranie hier
Systém Android ponúka tisíce filmov, relácií a hier
z portálov Google Play, YouTube a vašich
obľúbených aplikácií.*
Vďaka odporúčaniam na mieru môžete stráviť viac
času zábavou a podstatne menej času hľadaním
niečoho dobrého. Pomocou zabudovanej
technológie Google Cast môžete jednoducho
prenášať filmy, relácie a fotografie z počítača
Chromebook či zariadenia so systémom Android na
obrazovku televízora.**
Tento televízor ponúka veľkú obrazovku na hranie
hier. Dosť veľkú pre dvoch.
Môžete hrať hry z pripojenej hernej konzoly, hry z
nainštalovaných aplikácií alebo jednoducho online
hry na internete. Na televízore je možné zadať
optimálne nastavenia na hranie, ktoré zaručia
dynamický a bezprostredný zážitok. Pri hraní hry pre
viacerých hráčov s rozdelenou obrazovkou môžete
televízor nastaviť tak, aby sa obe obrazovky súčasne
zobrazovali na celú obrazovku. Každý z hráčov sa tak
môžete sústrediť na svoju vlastnú hru.
Vďaka aplikácii Philips TV Remote v smartfóne či
tablete máte všetky televízne kanály na dosah ruky.
Odosielajte fotografie na veľkú obrazovku televízora
alebo si pozrite obľúbenú kuchársku reláciu na
tablete v kuchyni. Odteraz sa televízor stane súčasťou
vašej mobilnej domácnosti.
Pripojte televízor k domácej sieti a na internet.
4
1.5
1.8
Filmy a premeškané
programy
Ambilight
Ambilight je najelegantnejšia a exkluzívna funkcia vo
vašom novom televízore Philips.
Ak chcete sledovať požičané video, už nemusíte ísť
do požičovne.
Jemná žiara farebného svetla, ktoré svieti spoza
obrazovky, rozširuje váš vizuálny zážitok. Vďaka
funkcii Ambilight vaše oči oddychujú, ale vaša myseľ
je úplne zaujatá tým, čo vidíte.
Otvorte položku Video na vyžiadanie a pozrite si
najnovšie filmové hity prenášané priamo do
televízora. Otvorte aplikáciu video obchodu, vytvorte
si osobné konto, vyberte požadovaný film a spustite
prehrávanie.
Pomocou funkcie Ambilight+hue dokonca ďalej
rozšírite funkciu Ambilight. Prepínanie bezdrôtovo
ovládaných žiaroviek Philips Hue*. Všetky sú
nastavené tak, aby vyplnili celú miestnosť farbami,
ktoré sa prispôsobujú obrazovke televízora.
Video na vyžiadanie je dostupné vo vybraných
krajinách.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Video na vyžiadanie.
Keď funkciu Ambilight vypnete, bude vám chýbať.
1.6
1.9
Pozastavenie TV a
nahrávanie
Ambilight + hue
* Predáva sa samostatne.
Váš televízor Ambilight
Jedinečná funkcia Ambilight od spoločnosti Philips je
nad rámec bežnej technológie. Vďaka nej vaša
obrazovka nevyzerá len oveľa širšia, ale mimoriadne
široké žiariace svetlo z bokov obrazovky na okolité
steny vám prinesie pôsobivejší zážitok zo sledovania.
Farby, živosť a vzrušenie prechádzajú za hranice
obrazovky priamo do vašej obývačky a prinášajú so
sebou vzrušujúcejší, intenzívnejší a hlbší zážitok zo
sledovania.
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť a nahrávať vysielanie digitálnych
televíznych kanálov.
Prerušte vysielanie a vybavte si dôležitý hovor alebo
si jednoducho dajte prestávku počas sledovania
športového zápasu – televízor bude vysielanie
ukladať na pevný disk USB. Potom si ho môžete
kedykoľvek znova pozrieť.
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete tiež
nahrávať digitálne televízne vysielanie. Nahrávať
môžete počas sledovania programu alebo môžete
naplánovať nahrávanie programu v budúcnosti.
Ambilight + Hue
Vyplňte svoj priestor a život s úžasnou funkciou
Ambilight. Funkcia Ambilight + hue* umožňuje rozšíriť
váš zážitok z technológie Ambilight do celej vašej
miestnosti.
1.7
Pomocou funkcie Ambilight+hue dokonca ďalej
rozšírite funkciu Ambilight. Prepínanie bezdrôtovo
ovládaných žiaroviek Philips Hue*. Všetky sú
nastavené tak, aby vyplnili celú miestnosť farbami,
ktoré sa prispôsobujú obrazovke televízora.
Sociálne siete
Správy od priateľov už nemusíte kontrolovať len na
počítači.
Váš televízor Ambilight a žiarovky Hue navzájom
„komunikujú“ bezdrôtovo a obklopujú vás emóciami,
silou a farbami funkcie Ambilight.
Tento televízor umožňuje zobrazovať správy zo
sociálnych sietí priamo na televíznej obrazovke.
Odpovedať na správy môžete priamo z pohodlia
pohovky.
* Súprava hue sa predáva samostatne
5
Inštalácia
Dbajte na to, aby sa kovové skrutky slúžiace na
upevnenie televízora ku konzole kompatibilnej so
systémom VESA zasunuli zhruba 10 mm dovnútra
závitových objímok televízora.
2.1
Výstraha
2
Prečítajte si o bezpečnosti
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť musí vykonávať výlučne
kvalifikovaná osoba. Montáž televízora na stenu musí
spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú
hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek
inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny.
Ak si chcete prečítať pokyny, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Bezpečnostné pokyny.
2.2
Upevnenie televízora na
stojan alebo stenu
2.3
Rady týkajúce sa
umiestnenia
Stojan televízora
• Televízor umiestnite na také miesto, kde na
obrazovku nebude dopadať priame svetlo.
• Na dosiahnutie najlepšieho efektu technológie
Ambilight stlmte osvetlenie v miestnosti.
• Televízor umiestnite najviac 15 cm od steny.
• Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je
trojnásobok uhlopriečky jeho obrazovky. Keď sedíte,
oči by ste mali mať vo výške stredu obrazovky.
Informácie o inštalácii stojana televízora nájdete v
Stručnej úvodnej príručke dodanej s televízorom. Ak
ste príručku stratili, môžete si ju prevziať na
adrese www.philips.com.
Stručnú úvodnú príručku na prevzatie vyhľadajte
pomocou typového čísla vášho televízora.
Upevnenie na stenu
Váš televízor je tiež pripravený na inštaláciu pomocou
nástennej konzoly kompatibilnej so systémom VESA
(predáva sa samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly použite nasledujúci kód
VESA . . .
2.4
Napájací kábel
• Pripojte napájací kábel ku konektoru POWER na
zadnej strane televízora.
• Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený ku
konektoru.
• Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka v sieťovej
zásuvke neustále prístupná.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
• 43PUx7100, 43PUx7150
VESA MIS-F 300 x 200, M6
• 49PUx7100, 49PUx7150, 49PUx7170, 49PUx7180
VESA MIS-F 300 x 300, M6
• 55PUx7100, 55PUx7150, 55PUx7170, 55PUx7180
VESA MIS-F 300 x 300, M6
• 65PUx7120
VESA MIS-F 400 x 400, M6
Príprava
Najprv zo závitových objímok na zadnej strane
televízora vyberte 4 plastové skrutkovacie viečka.
6
Aj napriek tomu, že tento televízor má v
pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu energie,
odpojte napájací kábel, ak nebudete televízor dlhý
čas používať. Ušetríte tým energiu.
Ak chcete získať ďalšie informácie o zapínaní a
vypínaní televízora, stlačte farebné tlačidlo 
Kľúčové slová a vyhľadajte položku Zapnutie.
2.5
Kábel antény
Konektor antény pevne pripojte ku konektoru
Antenna na zadnej strane televízora.
Ku konektoru môžete pripojiť vlastnú anténu alebo
kábel so signálom z anténneho distribučného
systému. Použite konektor koaxiálneho anténneho
kábla IEC RF 75 ohmov.
Toto pripojenie antény použite pre vstupné signály
DVB-T a DVB-C.
2.6
Satelitná anténa
Konektor satelitu typu F zapojte do satelitnej prípojky
SAT na zadnej strane televízora.
7
5 - V zozname nájdených sietí kliknite na svoju
bezdrôtovú sieť. Ak sa vaša sieť v zozname
nenachádza, pretože je jej názov skrytý (je vypnuté
vysielanie identifikátora SSID smerovača), vyberte
možnosť Pridať novú sieť a názov siete zadajte
manuálne.
6 - V závislosti od typu smerovača môžete zadať
šifrovací kľúč – WEP, WPA alebo WPA2. Ak ste
šifrovací kľúč pre danú sieť už zadali, môžete kliknúť
na položku OK a hneď sa pripojiť.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
3
Sieť
3.1
Smart TV a internet
Bez pripojenia k internetu nefunguje funkcia Smart
TV.
Tento televízor vybavený funkciou Smart TV nie je
bez pripojenia k domácej sieti a internetu
inteligentným televízorom. Odporúčame vám, aby ste
svoj nový televízor vybavený funkciou Smart TV ihneď
po zakúpení pripojili k internetu. Má to množstvo
výhod.
WPS
Ak váš smerovač disponuje funkciou WPS, môžete sa
priamo pripojiť k smerovaču bez skenovania sietí. Ak
sa vo vašej bezdrôtovej sieti nachádzajú zariadenia,
ktoré používajú systém bezpečnostného šifrovania
WEP, funkciu WPS nemožno použiť.
Televízor môžete k sieťovému smerovaču pripojiť
bezdrôtovo alebo pomocou kábla.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku WPS a potom stlačte tlačidlo
OK.
5 - Prejdite k smerovaču, stlačte tlačidlo WPS a do 2
minút sa vráťte k televízoru.
6 - Ak sa chcete pripojiť, vyberte možnosť Pripojiť.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
3.2
Pripojiť sa k sieti
Bezdrôtové pripojenie
Čo potrebujete
Na bezdrôtové pripojenie televízora k internetu
potrebujete Wi-Fi smerovač s internetovým
pripojením.
Použite vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie
na internet.
WPS s kódom PIN
Ak váš smerovač disponuje funkciou WPS s kódom
PIN, môžete sa priamo pripojiť k smerovaču bez
skenovania sietí. Ak sa vo vašej bezdrôtovej sieti
nachádzajú zariadenia, ktoré používajú systém
bezpečnostného šifrovania WEP, funkciu WPS
nemožno použiť.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť WPS s kódom PIN a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Zapíšte si 8-ciferný kód PIN zobrazený na
obrazovke a zadajte ho do softvéru smerovača v
počítači. Ak neviete nájsť miesto na zadanie kódu PIN,
pozrite si návod na používanie softvéru smerovača.
6 - Ak sa chcete pripojiť, vyberte možnosť Pripojiť.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Vytvorenie pripojenia
Bezdrôtové
Ak chcete vytvoriť bezdrôtové pripojenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Bezdrôtový a stlačte
tlačidlo OK.
8
5 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Káblové pripojenie a stlačte
tlačidlo OK. Televízor bude neustále vyhľadávať
pripojenie k sieti.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Problémy
Bezdrôtová sieť sa nenašla alebo je rušená
• Bezdrôtovú sieť môžu rušiť mikrovlnné rúry, telefóny
s technológiou DECT alebo iné zariadenia
používajúce štandard Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti
televízora.
• Skontrolujte, či brány firewall vo vašej sieti umožňujú
prístup k bezdrôtovému pripojeniu televízora.
• Ak bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nefunguje
správne, skúste použiť káblové pripojenie siete.
Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP smerovača.
Funkcia DHCP by mala byť zapnutá.
**Na splnenie predpisov EMC použite tienený kábel
Ethernet FTP kat. 5E.
Nefunguje internet
• Ak je smerovač správne pripojený, skontrolujte
pripojenie smerovača na internet.
3.3
Pripojenie k počítaču a na internet je pomalé
• Pozrite si návod na používanie bezdrôtového
smerovača, kde nájdete informácie o dosahu v
interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch
ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
• Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie na internet.
Sieťové nastavenia
Zobraziť nastavenia siete
Pomocou tejto položky si môžete prezrieť všetky
aktuálne nastavenia siete. Napríklad adresy IP a MAC,
silu signálu, rýchlosť pripojenia, spôsob šifrovania,
atď.
DHCP
• Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) smerovača. Funkcia DHCP by
mala byť zapnutá.
Ak chcete zobraziť aktuálne nastavenia siete…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fii > Zobraziť nastavenie siete a stlačte
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Káblové pripojenie
Čo potrebujete
Na pripojenie televízora k internetu potrebujete
sieťový smerovač s internetovým pripojením. Použite
vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie na
internet.
Konfigurácia siete
Ak ste pokročilý používateľ a chcete sieť
nakonfigurovať so statickou adresou IP, nastavte
adresu IP televízora na možnosť Statická IP.
Ak chcete na televízore nastaviť statickú adresu IP…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Konfigurácie siete a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Statická IP a stlačením tlačidla
OK povoľte možnosť Konfigurácia statickej IP.
5 - Kliknite na položku Konfigurácia statickej IP a
nakonfigurujte pripojenie.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vytvorenie pripojenia
Ak chcete vytvoriť káblové pripojenie…
1 - Pripojte smerovač k televízoru pomocou
sieťového kábla (kábel Ethernet**).
2 - Uistite sa, že ste smerovač zapli.
3 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
9
Zapnutie cez sieť
Wi-Fi Smart Screen
Tento televízor môžete z pohotovostného režimu
zapnúť pomocou smartfónu alebo tabletu. Musí byť
zapnuté nastavenie Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN).
Ak chcete pomocou aplikácie Philips TV Remote
sledovať digitálne televízne kanály na smartfóne či
tablete, musíte mať zapnutú funkciu Wi-Fi Smart
Screen. Niektoré kódované kanály nemusí byť možné
prehrať na mobilnom zariadení.
Ak chcete zapnúť funkciu WoWLAN…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN) a stlačte tlačidlo
OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete zapnúť funkciu Wi-Fi Smart Screen…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Wi-Fi Smart Screen a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zapnutie pripojenia siete Wi-Fi
Názov televíznej siete
Pripojenie Wi-Fi môžete vo svojom televízore zapnúť
alebo vypnúť.
Ak máte vo svojej domácej sieti viac televízorov,
môžete televízoru priradiť jedinečný názov.
Ak chcete zapnúť funkciu Wi-Fi…
Ak chcete zmeniť názov televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zapnutie/vypnutie Wi-Fi a stlačte tlačidlo
OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Názov televíznej siete a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pomocou klávesnice na obrazovke alebo
klávesnice na diaľkovom ovládači (ak je k dispozícii)
zadajte názov.
5 - Zmenu potvrďte stlačením tlačidla .
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Digital Media Renderer – DMR
Ak vaše súbory médií nemožno prehrať na obrazovke
televízora, skontrolujte, či máte zapnutú funkciu
Digitial Media Renderer. Funkcia DMR je zapnutá ako
výrobné nastavenie.
Vymazať pamäť internetu
Pomocou položky Vymazať pamäť internetu môžete
odstrániť všetky internetové súbory uložené v
televízore. Odstráni sa registrácia funkcie Philips
Smart TV a nastavenie rodičovskej zámky, prihlásenia
do aplikácií video obchodov, všetky obľúbené
aplikácie funkcie Smart TV, internetové záložky a
história. Interaktívne aplikácie MHEG môžu do
televízora tiež ukladať tzv. súbory „cookie“. Tieto
súbory sa tiež odstránia.
Ak chcete zapnúť funkciu DMR…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Digital Media Renderer – DMR a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete vymazať pamäť internetu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Vymazať pamäť internetu a stlačte tlačidlo
10
OK.
4 - Stlačením tlačidla OK potvrďte.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
3.4
Sieťové zariadenia
Televízor je možné pripojiť k iným zariadeniam vo
vašej bezdrôtovej sieti, ako napríklad počítaču či
smartfónu. Použiť môžete počítač s operačným
systémom Microsoft Windows alebo Apple OS X.
3.5
Zdieľanie súborov
Tento televízor umožňuje zobrazovať fotografie a
prehrávať hudbu alebo videá uložené v počítači.
11
4
Porty HDMI
Pripojenia
Kvalita HDMI
4.1
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvyššej kvality
obrazu aj zvuku. Jediný kábel HDMI slúži na prenos
zvukového aj obrazového signálu. Na prenos
televízneho signálu vo vysokom rozlíšení (HD) alebo
rozlíšení Ultra HD (UHD) použite kábel HDMI.
Rady týkajúce sa pripojenia
Sprievodca pripojením
V záujme zaručenia optimálnej kvality signálu použite
vysokorýchlostný kábel HDMI a nepoužívajte káble
dlhšie ako 5 m.
Zariadenie vždy k televízoru pripájajte pomocou
najkvalitnejšieho dostupného spôsobu pripojenia.
Používajte tiež kvalitné káble, aby sa zaistil dobrý
prenos obrazu aj zvuku.
Keď pripojíte zariadenie, televízor rozpozná, akého je
typu, a jednotlivým zariadeniam priradzuje správny
názov typu. Názov typu zariadenia môžete v prípade
potreby zmeniť. Ak je nastavený správny názov typu
zariadenia, televízor po prepnutí na toto zariadenie v
ponuke Zdroje automaticky prepne na optimálne
nastavenia televízora.
Ak potrebujete pomoc s pripojením viacerých
zariadení k televízoru, navštívte lokalitu Sprievodca
pripojením pre televízor Philips. Tento sprievodca
uvádza informácie o rôznych spôsoboch pripojenia a
typoch káblov, ktoré je potrebné použiť.
Ochrana proti kopírovaniu
Káble HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP je
signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
Prejdite na lokalitu
www.connectivityguide.philips.com
HDMI ARC
Port Antenna
Všetky konektory HDMI na televízore disponujú aj
rozhraním HDMI ARC (Audio Return Channel).
Ak máte set-top box (digitálny prijímač) alebo
rekordér, pripojte anténne káble tak, aby signál z
antény najskôr prechádzal digitálnym prijímačom
alebo rekordérom, až potom prechádzal do
televízora. Pri takomto pripojení sa z antény alebo
digitálneho prijímača môžu do rekordéra vysielať
ďalšie kanály, ktoré sa dajú nahrávať.
Ak zariadenie (väčšinou ide o systém domáceho kina)
tiež disponuje rozhraním HDMI ARC, pripojte ho ku
ktorémukoľvek konektoru HDMI na televízore. Ak
zariadenie pripojíte pomocou rozhrania HDMI ARC,
nemusíte pripájať ďalšie zvukové káble na prenos
zvuku z televízora do systému domáceho kina.
Pripojenie HDMI ARC kombinuje zvukový aj obrazový
signál.
Systém domáceho kina môžete pripojiť ku
ktorémukoľvek konektoru HDMI na televízore, ale
funkcia ARC funguje len pre jedno
zariadenie/pripojenie súčasne.
HDMI s rozlíšením Ultra HD
Na tomto televízore môžete sledovať videá natočené
či vytvorené priamo v rozlíšení Ultra HD –
3840 x 2160 pixelov.
Prehrávač diskov Blu-ray, hernú konzolu alebo
počítač, ktorý umožňuje prehrávanie obsahu vo
vysokom rozlíšení Ultra HD, zapojte do jedného z
konektorov HDMI. Na pripojenie použite
vysokorýchlostný kábel HDMI. Konektory HDMI UHD
12
umožňujú využívať funkciu ARC (Audio Return
Channel).
Obsluha zariadení
HDMI CEC – EasyLink
Ak chcete ovládať zariadenie pripojené ku konektoru
HDMI s nastavenou funkciou EasyLink, vyberte
požadované zariadenie (alebo jeho činnosť) zo
zoznamu pripojení televízora. Stlačte tlačidlo 
SOURCES , vyberte požadované zariadenie
pripojené do konektora HDMI a stlačte tlačidlo OK.
Easy Link
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvyššej kvality
obrazu aj zvuku. Jediný kábel HDMI slúži na prenos
zvukového aj obrazového signálu. Na prenos
televízneho signálu vo vysokom rozlíšení (HD) alebo
rozlíšení Ultra HD (UHD) použite kábel HDMI. V
záujme zaručenia optimálnej kvality signálu použite
vysokorýchlostný kábel HDMI a nepoužívajte káble
dlhšie ako 5 m.
Po výbere zariadenia môžete dané zariadenie ovládať
pomocou diaľkového ovládania televízora.
Tlačidlá  HOME a  OPTIONS a niektoré
ďalšie tlačidlá na televízore, ako napríklad 
Ambilight , však nebudú slúžiť na ovládanie daného
zariadenia.
Ak sa požadované tlačidlo nenachádza na diaľkovom
ovládaní televízora, vyberte dané tlačidlo v ponuke
Možnosti.
Stlačte tlačidlo  OPTIONS a na paneli s ponukami
vyberte položku Ovládacie prvky. Na obrazovke
vyberte požadované tlačidlo zariadenia a stlačte
tlačidlo OK.
Niektoré veľmi špecifické tlačidlá zariadení sa
nemusia nachádzať v ponuke Ovládacie prvky.
Na diaľkové ovládanie televízora budú reagovať
iba zariadenia s podporou funkcie diaľkového
ovládania EasyLink.
EasyLink HDMI-CEC
Ak vaše zariadenia pripojené pomocou rozhrania
HDMI podporujú funkciu EasyLink, môžete ich
ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink HDMI CEC musí byť zapnutá v
televízore aj v pripojenom zariadení.
Nastavenia funkcie EasyLink
Televízor sa dodáva so zapnutými nastaveniami
funkcie EasyLink.
Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať pripojené
zariadenie pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink používa na komunikáciu s
pripojenými zariadeniami protokol HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zariadenia musia
podporovať protokol HDMI CEC a musia byť
pripojené pomocou pripojenia HDMI.
Easy Link
Ak chcete funkciu EasyLink úplne vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Nastavenia televízora a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položku EasyLink, stlačte tlačidlo 
(vpravo) a potom vyberte položku EasyLink o jeden
krok ďalej.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenie EasyLink
Televízor sa dodáva so zapnutou funkciou EasyLink.
Uistite sa, že sú správne nastavené všetky nastavenia
HDMI-CEC na pripojených zariadeniach s funkciou
EasyLink. Funkcia EasyLink nemusí fungovať so
zariadeniami iných značiek.
Štandard HDMI CEC pri iných značkách
Diaľkové ovládanie EasyLink
Štandard HDMI CEC má pri iných značkách odlišné
názvy. Pár príkladov: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Nie
všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou
EasyLink.
Ak chcete povoliť komunikáciu medzi zariadeniami,
ale nechcete ich ovládať pomocou diaľkového
ovládania televízora, môžete vypnúť funkciu
diaľkového ovládania pomocou funkcie EasyLink.
V ponuke nastavení funkcie EasyLink vyberte položku
Diaľkové ovládanie EasyLink a vyberte možnosť
Vypnuté.
Názvy technológií HDMI CEC použité v tomto príklade
sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní
funkcie EasyLink, stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku EasyLink HDMI CEC.
13
Pripojenie DVI do HDMI
SCART
Ak máte zariadenie vybavené iba konektorom DVI,
môžete ho pripojiť k niektorému z konektorov HDMI
pomocou adaptéra DVI do HDMI.
SCART predstavuje kvalitné pripojenie.
Pripojenie SCART môžete použiť na prenos
obrazových signálov CVBS a RGB, ale nie na prenos
televíznych signálov s vysokým rozlíšením (HD).
Pripojenie SCART kombinuje obrazový aj zvukový
signál. Pripojenie SCART zároveň podporuje aj
prehrávanie vo formáte NTSC.
Ak je vaše zariadenie vybavené len konektorom DVI,
použite adaptér DVI do HDMI. Použite jeden z
konektorov HDMI a na prenos zvuku pripojte kábel
Audio L/R (minikonektor veľkosti 3,5 mm) ku
konektorom Audio In na zadnej strane televízora.
Optický zvukový výstup
Optický zvukový výstup predstavuje vysokokvalitné
zvukové pripojenie.
Ochrana proti kopírovaniu
Pomocou tohto optického pripojenia môžete
prenášať zvuk s konfiguráciou kanálov až do 5.1. Ak
vaše zvukové zariadenie (väčšinou ide o systém
domáceho kina) nedisponuje konektorom HDMI ARC,
môžete toto pripojenie využiť prostredníctvom
konektora Audio In, optického pripojenia na systéme
domáceho kina. Optický zvukový výstup vysiela zvuk
z televízora do systému domáceho kina.
Káble DVI a HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP
je signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
Y Pb Pr – Komponentné video
Typ výstupného zvukového signálu môžete nastaviť
tak, aby zodpovedal schopnostiam vášho systému
domáceho kina v oblasti prehrávania zvuku.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo
 Kľúčové slová a vyhľadajte položku Nastavenia
výstupu zvuku.
Y Pb Pr – Komponentné video predstavuje
vysokokvalitné pripojenie.
Pripojenie YPbPr môžete používať pre televízne
signály s vysokým rozlíšením (HD). Okrem signálov Y,
Pb a Pr pripojte aj signály pre ľavý a pravý zvukový
kanál.
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke,
môžete nastaviť synchronizáciu prehrávania zvuku a
videa.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo
 Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Synchronizácia zvuku a videa.
Počas pripájania spárujte farby konektorov YPbPr
(zelený, modrý, červený) s konektormi kábla.
Ak zariadenie využíva aj zvukový kanál, použite
zvukový kábel Audio L/R (cinch).
14
váš televízor. Ak modul CAM odpojíte, už nebude
môcť sledovať kódované kanály podporované
modulom CAM.
4.2
Rozhranie CI+ CAM s
prístupovou kartou
CI+
Televízor podporuje modul podmieneného prístupu
CI+.
Vďaka modulu CI+ môžete sledovať prémiové
programy v rozlíšení HD (napríklad filmy alebo šport),
ktoré ponúkajú prevádzkovatelia televízneho
vysielania vo vašej oblasti. Tieto programy sú
kódované prevádzkovateľmi televízneho vysielania a
predplatený modul CI+ slúži na ich dekódovanie.
Prevádzkovatelia digitálnej televízie vám modul CI+
(Modul podmieneného prístupu – CAM) a príslušnú
prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte ich
prémiové programy. Tieto programy sa vyznačujú
vysokou úrovňou ochrany proti kopírovaniu.
Heslá alebo kódy PIN
Pri niektorých moduloch CAM je na sledovanie
kanálov nutné zadať kód PIN. Keď pre modul CAM
nastavujete kód PIN, odporúčame použiť rovnaký kód
ako používate na odomknutie televízora.
Ak chcete nastaviť kód PIN pre modul CAM…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES .
2 - Vyberte typ kanála, pre ktorý využívate modul
CAM.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Common Interface.
4 - Vyberte televízneho prevádzkovateľa modulu
CAM. Nasledujúce stránky vytvára daný
prevádzkovateľ. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a vyhľadajte informácie o nastavení kódu
PIN.
Ďalšie informácie a podmienky získate u vášho
prevádzkovateľa digitálneho televízneho vysielania.
4.3
Prijímač set-top box
Jedna prístupová karta
Prevádzkovatelia digitálnej televízie vám modul CI+
(Modul podmieneného prístupu – CAM) a príslušnú
prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte ich
prémiové programy.
Prijímač káblovej televízie
Pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k
zariadeniu set-top-box (digitálny prijímač) a k
televízoru.
Vložte prístupovú kartu do modulu CAM. Postupujte
podľa pokynov, ktoré vám poskytol daný
prevádzkovateľ.
Ak chcete vložiť modul CAM do televízora…
1 - Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny
postup vloženia. Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k
poškodeniu modulu CAM a televízora.
2 - Pri pohľade na zadnú stranu televízora vložte
modul CAM do zásuvky COMMON INTERFACE tak,
aby bola predná strana modulu CAM otočená
smerom k vám.
3 - Vsuňte modul CAM až na doraz. Nechajte ho
natrvalo v zásuvke.
Okrem pripojenia antény pripojte digitálny prijímač k
televízoru pomocou kábla HDMI.
Ak digitálny prijímač nedisponuje konektorom HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
Po zapnutí televízora môže aktivovanie modulu CAM
niekoľko minút trvať. Ak je vložený modul CAM a sú
zaplatené príslušné poplatky za predplatné (rôzne
druhy predplatného sa môžu líšiť), môžete pomocou
prístupovej karty sledovať kódované kanály.
Modul CAM a prístupová karta sú určené výlučne pre
15
4.4
Systém domáceho kina (HTS)
Pripojenie pomocou rozhrania HDMI
ARC
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru
pomocou kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie
Philips Soundbar alebo systém domáceho kina so
zabudovaným prehrávačom diskov.
Časovač vypnutia
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho
prijímača, vypnite túto funkciu. Vypnutím časovača
zabránite vypnutiu televízora po uplynutí 4 hodín bez
stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní televízora.
HDMI ARC
Ak sa na systéme domáceho kina nachádza konektor
HDMI ARC, môžete na pripojenie použiť ktorýkoľvek
konektor HDMI na televízore. Ak zariadenie pripojíte
pomocou pripojenia HDMI ARC, nemusíte pripájať
ďalší zvukový kábel. Pripojenie HDMI ARC kombinuje
zvukový aj obrazový signál.
Všetky konektory HDMI na televízore disponujú aj
rozhraním pre funkciu ARC (Audio Return Channel).
Po pripojení systému domáceho kina však televízor
dokáže vysielať signál ARC len pomocou tohto
pripojenia HDMI.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v
ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Časovač vypnutia.
Satelitný tuner
Pripojte kábel satelitnej antény k satelitnému
prijímaču.
Okrem pripojenia antény pripojte zariadenie k
televízoru pomocou kábla HDMI.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
Synchronizácia zvuku a videa
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s prehrávačom
diskov môžete nastaviť oneskorenie prehrávania na
zosynchronizovanie zvuku s videom.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Synchronizácia zvuku a videa.
Časovač vypnutia
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho
prijímača, vypnite túto funkciu. Vypnutím časovača
zabránite vypnutiu televízora po uplynutí 4 hodín bez
stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní televízora.
Pripojenie cez rozhranie HDMI
Ak chcete získať ďalšie informácie, v
ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Časovač vypnutia.
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru
pomocou kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie
Philips Soundbar alebo systém domáceho kina so
zabudovaným prehrávačom diskov.
Ak sa na systéme domáceho kina nenachádza
konektor HDMI ARC, na prenos zvuku z televízora do
systému domáceho kina použite optický zvukový
kábel (Toslink).
16
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Vyrovnanie
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položky Viac, Stredne alebo Menej a
potom stlačte tlačidlo OK.
5 - Ak je rozdiel v hlasitosti výrazný, vyberte možnosť
Viac. Ak je rozdiel len mierny, vyberte možnosť Menej.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Synchronizácia zvuku a videa
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s prehrávačom
diskov môžete nastaviť oneskorenie prehrávania na
zosynchronizovanie zvuku s videom.
Funkcia Vyrovnanie zvukového výstupu ovplyvní
signál optického zvukového výstupu aj signál HDMI
ARC.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Synchronizácia zvuku a videa.
Oneskorenie zvukového výstupu
Po pripojení systému domáceho kina (HTS) k
televízoru by mal byť obraz na televíznej obrazovke
synchronizovaný so zvukom systému domáceho kina.
Nastavenia výstupu zvuku
Automatická synchronizácia zvuku s videom
Formát zvukového výstupu
Pri najnovších systémoch domáceho kina Philips je
synchronizácia zvuku s videom automatická a vždy
správna.
Ak váš systém domáceho kina (HTS) podporuje
technológie spracovania viackanálového zvuku ako
Dolby Digital, DTS® a pod., nastavte formát
zvukového výstupu na možnosť Viackanálový.
Pomocou možnosti Viackanálový môže televízor z
televízneho vysielania alebo pripojeného prehrávača
odosielať komprimovaný viackanálový zvuk do
systému domáceho kina. Ak váš systém domáceho
kina nedokáže spracovať viackanálový zvuk, vyberte
možnosť Stereo.
Oneskorenie synchronizácie zvuku
Niektoré systémy domáceho kina môžu vyžadovať na
synchronizáciu zvuku s videom oneskorenie
synchronizácie zvuku. Na systéme domáceho kina
zvyšujte hodnotu oneskorenia, kým obraz
nezosúladíte so zvukom. Môže byť potrebná hodnota
oneskorenia až 180 ms. Prečítajte si používateľskú
príručku k systému domáceho kina. Keď máte v
systéme domáceho kina nastavenú hodnotu
oneskorenia, je potrebné, aby ste v televízore vypli
funkciu Oneskorenie zvukového výstupu.
Ak chcete nastaviť formát zvukového výstupu...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Formát zvukového
výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Viackanálový alebo Stereo a
stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete vypnúť oneskorenie zvukového výstupu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Oneskorenie
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vyrovnanie zvukového výstupu
Funkciu vyrovnania zvukového výstupu môžete
použiť na vyrovnanie hlasitosti televízora a systému
domáceho kina, keď prepínate medzi týmito
zariadeniami. Rozdiely v hlasitosti môžu byť
spôsobené rôznym spracovaním zvuku.
Odchýlka zvukového výstupu
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie na systéme
domáceho kina, môžete zvuk zosynchronizovať v
televízore. Môžete nastaviť oneskorenie slúžiace na
kompenzáciu času, ktorý systém domáceho kina
potrebuje na spracovanie zvuku. Hodnotu môžete
nastaviť v krokoch po 5 ms. Maximálne nastavenie je
Ak chcete vyrovnať rozdiely v hlasitosti…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
17
–60 ms.
EasyLink HDMI CEC, môžete ho ovládať pomocou
diaľkového ovládania televízora.
Nastavenie položky Oneskorenie zvukového výstupu
by malo byť zapnuté.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
EasyLink HDMI CEC.
Ak chcete synchronizovať zvuk televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Odchýlka
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pomocou posuvného prvku nastavte
požadované oneskorenie zvuku a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
4.6
DVD prehrávač
Na pripojenie DVD prehrávača k televízoru použite
kábel HDMI.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
Problémy so zvukom systému
domáceho kina
Zvuk s hlasným šumom
Ak sledujete video z pripojenej pamäťovej jednotky
USB typu Flash alebo pripojeného počítača, môže
dôjsť k skresleniu zvuku domáceho kina. K vzniku
šumu dochádza, keď zvukový alebo obrazový súbor
obsahuje zvuk DTS, no domáce kino zvuk DTS
nedokáže spracovať. Problém je možné napraviť
nastavením položky Formát zvukového
výstupu televízora na hodnotu Stereo.
Ak je DVD prehrávač pripojený pomocou pripojenia
HDMI a disponuje funkciou EasyLink CEC, môžete ho
ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
Ak chcete získať ďalšie informácie o funkcii EasyLink,
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová a
vyhľadajte položku EasyLink HDMI CEC.
Stlačením tlačidla  otvorte ponuku Všetky
nastavenia > Zvuk > Rozšírené > Formát zvukového
výstupu.
4.7
Žiaden zvuk
Slúchadlá
Ak prostredníctvom domáceho kina nepočujete zvuk
televízora, skontrolujte, či ste kábel HDMI pripojili ku
konektoru HDMI ARC na systéme domáceho kina.
Všetky konektory HDMI na televízore podporujú
funkciu HDMI ARC.
Slúchadlá môžete zapojiť do konektora  na zadnej
strane televízora. Ide o minikonektor veľkosti 3,5 mm.
Hlasitosť slúchadiel môžete nastaviť samostatne.
4.5
Prehrávač diskov Blu-ray
Na pripojenie prehrávača diskov Blu-ray k televízoru
použite vysokorýchlostný kábel HDMI.
Ak chcete nastaviť hlasitosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položku Hlasitosť v slúchadlách a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
Ak prehrávač diskov Blu-ray disponuje funkciou
18
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
4.9
Herný ovládač
4.8
Pripojenie herného ovládača
Herné konzoly
Na hranie internetových hier môžete k tomuto
televízoru pripojiť niektorý z vybraného radu
bezdrôtových herných ovládačov. Herný ovládač
môžete ihneď po pripojení začať používať.
HDMI
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak hernú konzolu
pripojíte k televízoru pomocou vysokorýchlostného
kábla HDMI.
Ak chcete pripojiť herný ovládač…
1 - Pripojte malý nano prijímač k jednému z
konektorov USB na bočnej strane televízora.
Bezdrôtový nano prijímač je súčasťou balenia
herného ovládača.
2 - Keď je herný ovládač zapnutý, môžete ho
používať.
K druhému konektoru USB na bočnej strane
televízora môžete pripojiť druhý herný ovládač.
Vhodné herné ovládače
YPbPr
Na použite s týmto televízorom bol uspôsobený a
testovaný vybraný rad herných ovládačov. Iné herné
ovládače nemusia byť plne kompatibilné.
Pripojte hernú konzolu káblom komponentného
videa (Y Pb Pr) a káblom Audio L/R k televízoru.
Vhodné herné ovládače sú…
• Logitech F710
• Logitech F510
• Bezdrôtový ovládač Xbox 360 pre systém Windows
• Bezdrôtový herný ovládač Speedlink Strike FX
Problémy s rušením
Ak chcete predísť prípadnému vzájomnému rušeniu s
inými bezdrôtovými zariadeniami televízora…
• Použite predlžovací kábel USB a posuňte nano
prijímač zhruba 1 meter od televízora.
• Prípadne môžete k televízoru pripojiť napájaný
rozbočovač USB a nano prijímače pripojiť k
rozbočovaču USB.
Video-Audio LR/Scart
Pripojte hernú konzolu k televízoru kompozitným
káblom (CVBS) a káblom Audio L/R k televízoru.
Ak sa na hernej konzole nachádza iba výstup Video
(CVBS) a Audio L/R, použite adaptér Video Audio L/R
na SCART (predáva sa samostatne) a pripojte ju
pomocou pripojenia SCART.
4.10
Pevný disk USB
Čo potrebujete
Ak ku televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť alebo nahrávať televízne vysielanie. Toto
vysielanie musí byť digitálne (DVB alebo podobné).
Pozastavenie
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie, potrebujete
19
pevný disk s minimálne 4 GB voľného priestoru a
podporou pripojenia USB 2.0.
4.11
Klávesnica, pripojenie
Nahrávanie
Pripojenie
Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie,
potrebujete minimálne 250 GB voľného priestoru na
disku. Ak chcete nahrávať vysielanie a televízor
získava údaje TV programu z internetu, pred
inštaláciou pevného disku USB musí byť televízor
pripojený na internet.
Ak chcete počas používania televízora zadávať text,
pripojte k nemu klávesnicu USB (typ USB-HID).
K televízoru môžete pripojiť klávesnicu a myš.
Pripojiť ich môžete pomocou niektorého z konektorov
USB.
Ak chcete získať ďalšie informácie o inštalácii
pevného disku USB, stlačte farebné tlačidlo 
Kľúčové slová a vyhľadajte položku Pevný disk USB,
Inštalácia.
Inštalácia
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania musíte pripojiť a naformátovať
pevný disk USB. Formátovaním sa z pevného disku
USB odstránia všetky súbory.
Pripojenie a konfigurácia klávesnice
1 - Pripojte pevný disk USB k niektorému z
konektorov USB na televízore. Počas formátovania
nepripájajte ďalšie zariadenie USB do žiadneho z
portov.
2 - Zapnite pevný disk USB a televízor.
3 - Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak chcete nainštalovať klávesnicu USB, zapnite
televízor a pripojte klávesnicu USB k jednému z
konektorov USB na televízore. Keď televízor prvýkrát
rozpozná klávesnicu, môžete určiť rozloženie
klávesnice a otestovať toto rozloženie. Ak ako
primárne rozloženie klávesov vyberiete cyriliku alebo
gréčtinu, ako sekundárne rozloženie môžete nastaviť
latinskú abecedu.
Po dokončení formátovania pevného disku USB ho
nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Ak chcete zmeniť nastavenie rozloženia klávesnice, ak
je už rozloženie nastavené…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Ak chcete spustiť nastavenie klávesnice, vyberte
položku Nastavenia klávesnice USB a stlačte tlačidlo
OK.
Varovanie
Špeciálne klávesy
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
Klávesy na zadávanie textu
• Kláves Enter = OK
• Backspace = odstránenie znaku pred kurzorom
• Klávesy so šípkami = navigácia v rámci textového
poľa
• Ak je nastavené sekundárne rozloženie klávesnice a
chcete prepínať medzi rozloženiami klávesnice,
stlačte súčasne klávesy Ctrl + medzerník.
Klávesy pre aplikácie funkcie Smart TV a internetové
stránky
• Tab a Shift + Tab = ďalšia a predchádzajúca položka
20
• Home = prechod na začiatok stránky
• End = prechod na koniec stránky
• Page Up = prechod o stránku vyššie
• Page Down = prechod o stránku nižšie
• + = priblíženie o jeden stupeň
• - = oddialenie o jeden stupeň
• * = prispôsobenie webovej stránky šírke obrazovky
uložené na pripojenom zariadení USB či jednotke
typu Flash. Ak má fotografia ešte vyššie rozlíšenie,
televízor ho zníži na rozlíšenie Ultra HD.
Prostredníctvom konektorov USB nie je možné
prehrávať videá, ktoré sú priamo v rozlíšení Ultra HD.
4.14
4.12
Videokamera
USB jednotka Flash
HDMI
Z pamäťovej jednotky USB typu Flash môžete
prezerať fotografie alebo prehrávať hudbu a videá.
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak videokameru pripojíte
k televízoru pomocou kábla HDMI.
Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
jedného z konektorov USB na televízore, keď je
televízor zapnutý.
Televízor rozpozná pamäťovú jednotku a otvorí
zoznam s jej obsahom.
Ak sa zoznam obsahu nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte položku USB.
Video-Audio LR/Scart
Ak chcete zrušiť sledovanie obsahu na pamäťovej
jednotke USB typu Flash, stlačte tlačidlo  EXIT
alebo vyberte inú činnosť.
Ak chcete odpojiť pamäťovú jednotku USB typu Flash,
môžete ju kedykoľvek vytiahnuť z konektora.
Na pripojenie videokamery môžete použiť pripojenie
HDMI, YPbPr alebo SCART. Ak sa na videokamere
nachádza len výstup Video (CVBS) a Audio L/R,
použite adaptér Video Audio L/R na SCART (predáva
sa samostatne) a pripojte ju pomocou pripojenia
SCART.
Ultra HD na USB
Môžete prehliadať fotografie v rozlíšení Ultra HD
uložené na pripojenom zariadení USB či jednotke
typu Flash. Ak má fotografia ešte vyššie rozlíšenie,
televízor ho zníži na rozlíšenie Ultra HD.
4.13
Fotoaparát
Ak chcete zobraziť fotografie uložené v digitálnom
fotoaparáte, pripojte ho priamo k televízoru.
Na pripojenie použite niektorý z konektorov USB na
televízore. Po pripojení fotoaparát zapnite.
4.15
Počítač
Ak sa zoznam obsahu nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte položku USB.
Môže byť potrebné nastaviť fotoaparát na prenos
obsahu prostredníctvom protokolu PTP (Picture
Transfer Protocol). Pozrite si návod na používanie
digitálneho fotoaparátu.
Ultra HD na USB
Môžete prehliadať fotografie v rozlíšení Ultra HD
21
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pripojenie
Keď skončíte hranie hry, nezabudnite prepnúť
nastavenie Hra alebo počítač na možnosť Vypnuté.
K televízoru môžete pripojiť počítač a používať
televízor ako monitor počítača.
Pomocou pripojenia HDMI
Pripojte počítač k televízoru pomocou kábla HDMI.
Pomocou adaptéra DVI do HDMI
Taktiež môžete použiť adaptér DVI do HDMI (predáva
sa samostatne) na pripojenie počítača ku konektoru
HDMI a kábel Audio L/R (minikonektor veľkosti
3,5 mm) na pripojenie ku konektoru AUDIO IN L/R na
zadnej strane televízora.
Nastavenie
Ak je počítač v ponuke zdrojov (zoznam pripojení)
uvedený ako typ zariadenia Počítač, televízor
automaticky nastaví ideálne nastavenia pre typ
zariadenia Počítač.
Ak počítač používate na sledovanie filmov alebo na
hranie hier, mali by ste televízor nastaviť na ideálne
nastavenia pre sledovanie televízie alebo hranie.
Ak chcete manuálne nastaviť ideálne nastavenia
televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Hra alebo počítač
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Kliknite na možnosť Hra (pre hranie hier) alebo
možnosť Počítač (pre sledovanie filmov).
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
22
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
5
Zapínanie a
vypínanie
5.1
Zapnutie alebo pohotovostný
režim
5.3
Tlačidlá na televízore
Skôr než zapnete televízor, skontrolujte, či ste
konektor POWER na zadnej strane televízora pripojili
k elektrickej sieti.
Základné operácie televízora môžete ovládať, aj keď
stratíte diaľkové ovládanie alebo sa mu vybijú batérie.
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, keď kontrolka nesvieti, stlačte malý páčkový
ovládač na zadnej strane televízora. Kontrolka sa
rozsvieti.
Ak chcete otvoriť základnú ponuku…
1 - Keď je televízor zapnutý, stlačením páčkového
tlačidla na jeho zadnej strane otvoríte základnú
ponuku.
2 - Stlačením tlačidla vpravo alebo vľavo vyberiete
niektorú z možností Hlasitosť, Kanál alebo Zdroje.
3 - Stláčaním tlačidiel hore alebo dole upravíte
hlasitosť či prepnete na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál. Pomocou tlačidiel hore a dole
môžete prechádzať aj zoznamom zdrojov vrátane
možnosti výberu tunera. Stlačením páčkového tlačidla
vysuniete kameru.
4 - Táto ponuka sa vypne automaticky.
Keď je televízor v pohotovostnom režime, stlačením
tlačidla  na diaľkovom ovládači
ho zapnete. Alebo stlačte tlačidlo  HOME .
Prepnutie späť do pohotovostného režimu
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, vyberte položku  a stlačte páčkové
tlačidlo.
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
Ak chcete televízor vypnúť úplne, odpojte zástrčku
napájacieho kábla.
Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy nie za kábel. Uistite sa, že máte vždy
voľný prístup k sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a
elektrickej zásuvke.
5.2
5.4
Jas loga Philips
Časovač vypnutia
Môžete nastaviť jas osvetlenia loga Philips na prednej
strane televízora alebo ho úplne vypnúť.
Pomocou časovača automatického vypnutia môžete
nastaviť televízor tak, aby sa po uplynutí
predvoleného času automaticky prepol do
pohotovostného režimu.
Upravenie alebo vypnutie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku Jas
loga Philips a stlačte tlačidlo  (vpravo).
4 - Vyberte položky Minimálne, Stredné, Maximálne
alebo Vypnuté (ak chcete vypnú osvetlenie loga) a
potom stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
Ak chcete nastaviť časovač vypnutia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte možnosť Časovač autom. vypnutia a
stlačte tlačidlo  (vpravo). Pomocou posuvnej lišty
môžete nastaviť čas až na 180 minút v 5-minútových
23
intervaloch. Ak nastavíte hodnotu 0 minút, funkcia
automatického vypnutia sa vypne. Počas
odpočítavania môžete televízor vypnúť aj skôr alebo
vynulovať čas.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
5.5
Časovač vypnutia
Ak televízor prijíma televízny signál, no po dobu 4
hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, automaticky sa vypne, aby šetril energiu. Ak
televízor 10 minút neprijme televízny signál ani príkaz
z diaľkového ovládania, tiež sa automaticky vypne.
Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia.
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia …
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte možnosť Časovač vypnutia a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu. Zadaním hodnoty
0 automatické vypnutie deaktivujete.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete získať ďalšie informácie o ekologických
nastaveniach televízora, stlačte farebné tlačidlo 
Kľúčové slová a vyhľadajte položku Eko
nastavenia.
24
6
Stredná časť
Diaľkové ovládanie
6.1
Prehľad tlačidiel
Horná časť
1
Otvorenie ponúk televízora.
2 –  SOURCES
Otvorenie ponuky Zdroje.
1 –  Pohotovostný režim/zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do
pohotovostného režimu.
3 –     Farebné tlačidlá
Priamy výber možností. Modré tlačidlo  na
otvorenie Pomocníka.
2 – Prehrávanie a nahrávanie
• Prehrávanie  na spustenie prehrávania.
• Pozastavenie  na pozastavenie prehrávania
• Zastavenie  na zastavenie prehrávania
• Pretočenie vzad  na pretáčanie dozadu
• Pretočenie vpred  na pretáčanie dopredu
• Nahrávanie  na spustenie nahrávania
4 –  INFO
Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.
3 –  Ambilight
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight
6 -  - EXIT
Prepnutie späť na sledovanie televízie. Opustenie
interaktívnej televíznej aplikácie.
5 -  BACK
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Opustenie ponuky bez zmeny nastavenia.
Prechod späť na predchádzajúcu stranu
aplikácie/internetovú stránku.
4 –  TV GUIDE
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.
7 –  OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.
5– 
Otvorenie ponuky NETFLIX.
8 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
6 –  Nastavenie
Otvorenie ponuky Nastavenia.
9 – Šípky/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.
7 –  TOP PICKS
Zobrazenie vašich obľúbených televíznych
programov, najnovších filmov alebo
najpoužívanejších on-line televíznych kanálov
prezentovaných ako najlepšie návrhy.
10 –  HOME
Otvorenie domovskej ponuky.
8 –  LIST
Otvorenie alebo zatvorenie zoznamu kanálov.
Spodná časť
25
Poloha znaku, ak je rozloženie klávesnice nastavené
na AZERTY.
2 –  Shift
Písanie veľkých písmen.
3 – Ω špeciálne znaky
Zobrazenie klávesnice na obrazovke umožňujúcej
výber písmen s diakritikou a symbolov.
4 – Tlačidlo Fn
Zadanie čísla alebo interpunkčného znamienka.
5 –  Medzerník
6 – Navigácia a OK
7 –  Zdieľanie
Zdieľanie aktuálne sledovaného obsahu online.
* Na vašom diaľkovom ovládaní nájdete v závislosti
od oblasti, v ktorej žijete, rozloženie klávesnice
Qwerty/Azerty alebo Qwerty/Cyrilika.
1 –  MULTIVIEW
Otvorene ďalšej malej obrazovky.
2 –  Hlasitosť
Nastavenie úrovne hlasitosti.
Qwerty a Cyrilika
3 – Číselné tlačidlá
Priame prepnutie kanála.
Prehľad klávesnice Qwerty/Cyrilika.*
4 – SUBTITLE
Zapnutie alebo vypnutie titulkov, zapnutie titulkov
počas stlmeného zvuku.
5 –  Kanál
Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál
v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stránky teletextu. Spustenie
nasledujúcej alebo predchádzajúcej kapitoly na disku.
1 – Znaky Cyriliky
Znaky ponúkané, keď je klávesnica prepnutá na
Cyriliku.
6 –  Stlmiť
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
7 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.
2 –  Prepnutie klávesnice na Cyriliku
Prepnutie klávesnice na znaky Cyriliky a späť na
Qwerty.
6.2
3 –  Shift
Písanie veľkých písmen.
Klávesnica
Prehľad
4 – Ω Špeciálne znaky
Zobrazenie klávesnice na obrazovke umožňujúcej
výber písmen s diakritikou a symbolov.
Qwerty a Azerty
5 – tlačidlo Fn
Zadanie čísla alebo interpunkčného znamienka.
Prehľad klávesnice Qwerty/Azerty.*
6 –  Medzerník
7 –  Zdieľanie
Zdieľanie aktuálne sledovaného obsahu online.
8 – Navigácia a OK
* Na vašom diaľkovom ovládaní nájdete v závislosti
od oblasti, v ktorej žijete, rozloženie klávesnice
Qwerty/Azerty alebo Qwerty/Cyrilika.
1 – Znak Azerty
26
Písanie textu
Písmená s diakritikou a symboly
Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového
ovládania môžete vpisovať text do ktoréhokoľvek
textového poľa na obrazovke. Ak chcete aktivovať
tlačidlá klávesnice, otočte diaľkové ovládanie
klávesnicou nahor. Diaľkové ovládanie držte v dvoch
rukách a píšte oboma palcami.
Znaky s diakritikou a symboly nie sú na klávesnici
diaľkového ovládania k dispozícii.
Ak chcete napísať takýto znak, môžete otvoriť
klávesnicu na obrazovke.
Klávesnicu na obrazovke otvoríte stlačením tlačidla Ω.
Na klávesnici na obrazovke vyhľadajte požadovaný
znak. Rozloženie klávesnice môžete prepnúť
pomocou farebných tlačidiel. Znak zadáte stlačením
tlačidla OK. Klávesnica na obrazovke zmizne, keď
stlačíte znak na klávesnici diaľkového ovládania.
Klávesnica Qwerty, Azerty a Cyrilická
klávesnica
Zadávanie textu
Ak chcete zadať text do textového poľa na obrazovke,
vyberte požadované textové pole a začnite písať.
Zadaný text potvrdíte stlačením tlačidla OK.
Štandardné rozloženie klávesnice diaľkového
ovládania je Qwerty.
Klávesnica Azerty
V závislosti od oblasti, v ktorej žijete, možno
klávesnicu diaľkového ovládania nastaviť na
rozloženie Azerty. Znaky rozloženia Azerty sú
znázornené v pravej hornej časti príslušných kláves.
Veľké a malé písmená
Ak chcete napísať veľké písmeno, stlačte kláves
 (Shift) a hneď potom stlačte požadovaný znak.
Ak chcete zadať viac po sebe nasledujúcich veľkých
písmen, stlačte kláves  a počas písania ho podržte.
Ak chcete stále zadávať veľké písmená, stlačením a
podržaním klávesu  po dobu 2 sekúnd prepnete
klávesnicu do režimu písania veľkých písmen.
Ak chcete vypnúť režim písania veľkých písmen,
znovu stlačte kláves . Ak počas 20 sekúnd
nestlačíte žiadny kláves, režim písania veľkých písmen
sa automaticky vypne. Ak stlačíte iný funkčný kláves,
napríklad Fn alebo Ω, režim písania veľkých písmen sa
vypne.
Ak chcete rozloženie klávesnice nastaviť na Azerty…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Klávesnica diaľkového
ovládania a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť AZERTY alebo QWERTY a
stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Cyrilická klávesnica
Čísla a interpunkcia
V závislosti od oblasti, v ktorej žijete, možno
klávesnicu diaľkového ovládania nastaviť na Cyriliku.
Znaky Cyriliky sú znázornené v pravej hornej časti
kláves klávesnice.
Ak chcete napísať číslo alebo interpunkčné
znamienko, pred napísaním požadovaného čísla
alebo interpunkčného znamienka stlačte kláves Fn.
Režim Fn môžete zapnúť alebo vypnúť rovnako ako
režim písania veľkých písmen.
Ak chcete písať znaky Cyrilliky…
1 - Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
2 - Ak chcete prepnúť späť na rozloženie Qwerty,
opätovne stlačte tlačidlo .
Internet
Pomocou klávesu Fn môžete zadávať znaky www.
alebo .com.
27
6.3
6.4
Prepojenie s televízorom
Infračervený snímač
Párovanie
Diaľkové ovládanie televízora využíva na odosielanie
príkazov do televízora rádiové frekvencie (RF). Vďaka
technológii RF nemusíte diaľkovým ovládaním mieriť
na televízor.
Diaľkové ovládanie televízora využíva na odosielanie
príkazov do televízora rádiové frekvencie (RF). Na
rozdiel od diaľkového ovládania využívajúceho
infračervené signály, môžete pomocou tohto
diaľkového ovládania odosielať príkazy bez toho, aby
ste ním mierili na televízor.
Televízor však dokáže prijímať príkazy aj z diaľkového
ovládania, ktoré využíva technológiu IR (infračervené
signály). Môžete používať aj takého diaľkové
ovládanie, musíte ním však mieriť na infračervený
snímač na prednej strane televízora.
Aby mohlo diaľkové ovládanie komunikovať s
televízorom, tieto dve zariadenia musia byť spárované
(prepojené). Po spárovaní nemožno dané diaľkové
ovládanie použiť s iným televízorom.
Počas úvodnej inštalácie televízora vás televízor
vyzval na stlačenie tlačidla OK, čím sa vykonalo
spárovanie. Po vypnutí televízora sa spárovanie uloží.
S televízorom môžete spárovať maximálne 5
diaľkových ovládaní.
6.5
Opätovné párovanie
Batérie
S televízorom môžete spárovať ďalšie diaľkové
ovládanie.
Ak televízor nereaguje na stláčanie tlačidiel na
diaľkovom ovládaní, možno sú vybité batérie.
Spôsob spárovania diaľkového ovládania sa líši podľa
toho, či už bolo diaľkové ovládanie spárované s iným
televízorom, alebo ešte nebolo spárované.
Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor na batérie
na strane diaľkového ovládania s klávesnicou.
1 - Dvierka priestoru na batérie posuňte v smere
znázornenom šípkou.
2 - Vymeňte staré batérie za 2 batérie
typu AAA-R03-1,5 V. Dodržte správnu orientáciu
pólov batérií (+ a -).
3 - Dvierka uložte späť na miesto a zasuňte ich, kým
nezaskočia na miesto.
• Diaľkové ovládanie je spárované s iným televízorom
Ak chcete vykonať párovanie, podržte diaľkové
ovládanie pri logu Philips (asi 10 cm) a naraz
stlačte  červené a  modré tlačidlo. Ak je
párovanie úspešné, zobrazí sa hlásenie.
• Diaľkové ovládanie ešte nie je spárované
Ak chcete vykonať párovanie, podržte diaľkové
ovládanie pri logu Philips (asi 10 cm) a stlačte
tlačidlo OK. Ak je párovanie úspešné, zobrazí sa
hlásenie.
Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať,
vyberte batérie.
Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení
uvedených v časti o ukončení používania.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Koniec používania.
V obchode
Ak chcete párovať nový (ešte nespárovaný) televízor s
diaľkovým ovládaním, ktoré je už spárované s iným
televízorom, podržte diaľkové ovládanie pri logu
Philips (asi 10 cm) a naraz stlačte  červené a 
modré tlačidlo.
6.6
Čistenie
Ak je párovanie úspešné, zobrazí sa hlásenie.
Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú
proti poškriabaniu.
Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou
handričkou. Na čistenie diaľkového ovládania nikdy
nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky
ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
28
7
Otvorenie domovskej ponuky
Domovská ponuka a
ponuka televízora
Ak chcete zobraziť domovskú ponuku a otvoriť
položku…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Vyberte požadovanú položku a stlačením
tlačidla OK ju otvorte alebo spustite.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zavriete domovskú
ponuku bez spustenia položky.
7.1
Otvorenie domovskej ponuky
Informácie o domovskej ponuke
Ak chcete využívať výhody televízora so systémom
Android, pripojte televízor na internet.
Podobne ako pri systéme Android na smartfóne či
tablete sa domovská ponuka nachádza v strede
televízora. V domovskej ponuke môžete spúšťať
všetky aplikácie, prepínať televízne kanály, požičať si
film, zobraziť webovú lokalitu alebo prepnúť na
pripojené zariadenie. V závislosti od nastavenia
televízora a vašej krajiny môže domovská ponuka
obsahovať rôzne položky.
Ak nemáte internetové pripojenie, môžete televízor
ovládať pomocou ponuky televízora.
Domovská ponuka je rozdelená na riadky…
V prvom nájdete obľúbené videá, hudobné videá
alebo internetové hity. Môžete upraviť Nastavenia
súkromia v časti Podmienky používania tak, aby boli
povolené návrhy na základe vašich osobných
návykov pri sledovaní.
 Zbierka aplikácií od spoločnosti Philips
Tento riadok obsahuje návrhy z aplikácií.
 Aplikácie
Riadok Aplikácie obsahuje všetky aplikácie, ktoré sú
súčasťou televízora, ako aj aplikácie, ktoré ste si sami
prevzali z obchodu Google Play. V tomto riadku
nájdete aj aplikácie pre televízor, ako
napríklad Sledovať TV, Zdroje, Mediá a iné. Na
začiatku riadka sa zobrazia aplikácie, ktoré ste spustili
naposledy.
 Hry
V tejto časti môžete spustiť hru v televízore. Ak si
prevezmete hru, zobrazí sa v tomto riadku.
 Zdroje
V tejto časti môžete prepínať medzi rôznymi vstupmi
televízora. Ak však chcete vyhľadať všetky vstupy,
otvorte ponuku Zdroje stlačením tlačidla .
 Nastavenie
V tejto časti môžete otvoriť rôzne nastavenia. Ak však
chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte
tlačidlo  SETTINGS a vyberte položku Všetky
nastavenia. Tiež tu môžete otvoriť časť Pomocník.
29
2 - Vyberte položku Vybrať zoznam kanálov a
stlačte tlačidlo press OK.
3 - V ponuke zoznamu vyberte jeden z dostupných
zoznamov kanálov a stlačte tlačidlo OK.
8
Kanály
8.1
Prípadne môžete vybrať názov zoznamu v hornej
časti zoznamu kanálov a stlačením
tlačidla OK otvoriť ponuku zoznamu.
Zoznamy kanálov
Tip
O zoznamoch kanálov
V ponuke Zdroje môžete jednoducho prepínať
medzi dvomi tunermi.
Stlačte tlačidlo  ZDROJE a výberom
položky Sledovať TV prepnite na
terestriálny/káblový tuner. Výberom položky Pozerať
satelit prepnite na satelitný tuner.
TV vždy otvorí posledný zvolený kanál pre zvolený
tuner.
Po inštalácii kanálov sa všetky kanály zobrazia v
zozname kanálov. Pri kanáloch sa zobrazujú názvy
a logá, ak sú tieto informácie dostupné.
Pre každý typ tunera - anténa/kábel (DVB-T/C) alebo
satelit (DVB-S) - je k dispozícii zoznam kanálov so
všetkými nainštalovanými kanálmi. Tento zoznam
môžete filtrovať tak, aby zobrazoval len televízne
alebo len rozhlasové kanály. Prípadne pokiaľ máte
nainštalovaných niekoľko satelitov, môžete odfiltrovať
kanály na jednom satelite.
Filtrovanie zoznamu kanálov
S vybraným zoznamom kanálov ladíte len kanály v
príslušnom zozname pri používaní
tlačidiel   alebo  .
Zoznam so všetkými kanálmi môžete filtrovať.
Zoznam kanálov môžete nastaviť tak, aby zobrazoval
len TV alebo len rozhlasové stanice. U
terestriálnych/káblových kanálov môžete nastaviť,
aby sa v zozname zobrazovali len voľne šírené alebo
len kódované kanály. Pokiaľ máte nainštalovaných
niekoľko satelitov, môžete filtrovať zoznam
satelitných kanálov podľa jednotlivých satelitov.
Ikony kanálov
Po automatickej aktualizácii kanálov v zozname
kanálov budú novo nájdené kanály označené
symbolom a  (hviezdička).
Ak uzamknete kanál, bude označený symbolom 
(zámka).
3 najpopulárnejšie kanály sledované inými divákmi v
danom okamihu sú označené číslicou 1, 2 alebo 3.
Nastavenie filtra na zozname so všetkými kanálmi...
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  LIST, čím otvoríte zoznam kanálov.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
3 - Vyberte položku Vybrať zoznam kanálov a
stlačte tlačidlo press OK.
4 - Vyberte Filtrovať satelitné kanály, Filtrovať
kanály káblovej TV alebo Filtrovať satelitné
kanály podľa zoznamu, ktorý chcete filtrovať.
5 - V ponuke Možnosti vyberte filter, ktorý chcete a
aktivujte stlačením tlačidla OK. Názov filtra sa zobrazí
ako časť názvu zoznamu kanálov v hornej časti
zoznamu kanálov.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zavrite ponuku.
Rozhlasové stanice
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie
sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi
rozhlasovými stanicami môžete prepínať rovnako ako
pri televíznych kanáloch. Inštalácia kanálov
káblového vysielania (DVB-C) zvyčajne zoraďuje
rozhlasové stanice od čísla kanála 1001 nahor.
Otvorenie zoznamu kanálov
Vedľa zoznamu so všetkými kanálmi pre každý tuner,
terestriálny/káblový alebo satelitný tuner, si môžete
zvoliť odfiltrovaný zoznam alebo jeden z obľúbených
vami vytvorených zoznamov.
Vyhľadanie kanála
Ak potrebujete nájsť kanál v dlhom zozname, môžete
ho nechať vyhľadať.
Otvorenie aktuálneho zoznamu kanálov…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  LIST, čím otvoríte zoznam kanálov.
2 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
TV dokáže vyhľadať kanál v jednom z troch hlavných
zoznamov kanálov – zozname kanálov pre
terestriálnu, káblovú a satelitnú TV.
Výber jedného zo zoznamov kanálov...
Ak chcete vyhľadať kanál…
1 - Keď je na obrazovke otvorený zoznam kanálov,
stlačte tlačidlo  OPTIONS.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  LIST, čím otvoríte zoznam kanálov.
30
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
3 - Vyberte položku Vybrať zoznam kanálov a
stlačte tlačidlo press OK.
4 - Vyberte Filtrovať kanály antény, Filtrovať
kanály káblovej TV alebo Filtrovať satelitné
kanály a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte tlačidlo Vyhľadať kanál a stlačením
otvorte textové pole OK. Text môžete zadávať
pomocou klávesnice diaľkového ovládania alebo
klávesnice na obrazovke.
6 - Zadajte číslo, názov, alebo časť názvu a vyberte
tlačidlo Prijať a stlačte tlačidlo OK. TV vyhľadá
názvy vyhovujúcich kanálov vo zvolenom zozname.
možné uzamknúť.
Výsledky vyhľadávania sú uvedené ako zoznam
kanálov – názov zoznamu je uvedený v hornej časti.
Výsledky vyhľadávania zmiznú po zvolení ďalšieho
kanálu v zozname alebo uzavretí zoznamu s
výsledkami vyhľadávania.
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte zoznam kanálov.
V prípade potreby zmeňte zoznam kanálov.
3 - Vyberte kanál, ktorý chcete odomknúť.
4 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS,
vyberte Odomknúť kanál a stlačte tlačidlo OK.
5 - Zadajte svoj 4-ciferný kód PIN, keď oň požiada
TV.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zavrite ponuku.
Ak chcete uzamknúť kanál…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  LIST, čím otvoríte zoznam kanálov.
2 - Vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte Uzamknúť
kanál a stlačte tlačidlo OK.
4 - Zadajte svoj 4-ciferný kód PIN, keď oň požiada
TV. Uzamknutý kanál sa označí symbolom  (zámka).
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zavrite ponuku.
Odomknutie kanálu…
8.2
Sledovanie kanálov
Naladenie kanálu
Ak uzamknete alebo odomknete kanály v zozname
kanálov, kód PIN stačí zadať raz až do uzavretia
zoznamu kanálov.
Ak chcete začať sledovať televízne kanály, stlačte
tlačidlo . Televízor prepne na kanál, ktorý ste
naposledy sledovali.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Detská zámka.
Prepínanie kanálov
Kanály prepínajte pomocou
tlačidiel   alebo  .
Ak poznáte číslo požadovaného kanála, zadajte toto
číslo pomocou číselných tlačidiel. Stlačením tlačidla
OK po zadaní čísla ihneď prepnete kanál.
Vekové obmedzenie
Aktuálny a nasledujúci program
Ak chcete deťom zabrániť sledovať program
nevhodný pre ich vek, môžete nastaviť vekové
obmedzenie.
Počas sledovania televízneho kanála môžete rýchlo
prejsť ostatnými kanálmi a pozrieť sa, čo vysielajú.
Stláčaním tlačidiel  (hore) alebo  (dole) otvoríte
zoznam kanálov na prechádzanie. Ak sú dostupné
príslušné informácie, televízor uvádza názov a
informácie o aktuálnom programe, ako aj názov a
informácie o programe, ktorý po ňom nasleduje.
Digitálne kanály môžu označovať svoje programy
vekovým obmedzením. Ak je vekové obmedzenie
programu rovnaké alebo vyššie než vek, ktorý ste
nastavili ako vekové obmedzenie pre svoje dieťa,
program bude uzamknutý. Ak chcete sledovať
uzamknutý program, je nutné najprv zadať kód
detskej zámky.
Ak chcete nastaviť vekové obmedzenie…
Predchádzajúci kanál
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Detská zámka > Rodičovská
kontrola a stlačte tlačidlo OK.
4 - Zadajte 4-miestny kód detskej zámky. Ak ste kód
ešte nenastavili, vyberte položku Zadať kód v
ponuke Detská zámka. Zadajte 4-miestny kód a
potvrďte ho. Teraz môžete zadať vekové obmedzenie.
5 - Späť v ponuke Rodičovská zámka kliknite na
príslušný vek a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete prejsť na predchádzajúci naladený kanál,
stlačte tlačidlo  BACK.
Uzamknutie kanála
Uzamknutie a odomknutie kanálu
Ak chcete deťom zabrániť sledovať niektorý kanál,
môžete ho uzamknúť. Ak chcete sledovať uzamknutý
kanál, musíte zadať 4-ciferný kód PIN funkcie Detská
zámka. Programy z pripojených zariadení nie je
31
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak ste v ponuke titulkov vybrali možnosť Zapnuté,
počas sledovania analógového kanála sa v prípade
dostupnosti zobrazia titulky.
Ak chcete vekové obmedzenie vypnúť, vyberte
možnosť Žiadny. V niektorých krajinách je však nutné
nastaviť vekové obmedzenie.
Ak chcete zistiť, či je kanál analógový, alebo digitálny,
prepnite na daný kanál a otvorte položku Informácie
o kanáli v ponuke  OPTIONS (Možnosti).
V prípade niektorých
poskytovateľov/prevádzkovateľov vysielania televízor
uzamyká iba programy s vyšším
obmedzením. Vekové obmedzenie je nastavené pre
všetky kanály.
Jazyk titulkov
Uprednostnené jazyky titulkov
Digitálne vysielanie môže pre jeden program ponúkať
titulky v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť
preferovaný primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak
sú k dispozícii titulky v jednom z týchto jazykov,
televízor vybrané titulky zobrazí.
Možnosti kanálov
Otvorenie možností
Počas sledovania kanála môžete nastaviť niekoľko
možností.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
titulkov…
V závislosti od typu kanála, ktorý sledujete
(analógový alebo digitálny), či nastavení televízora je
k dispozícii niekoľko možností.
1 - Počas sledovania kanála stlačte tlačidlo 
OPTIONS .
2 - Zatvoríte ďalším stlačením
tlačidla  OPTIONS .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Región a jazyk a
vyberte Jazyky > Základné
titulky alebo Sekundárne titulky.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zavrite ponuku.
Titulky
Výber jazyka titulkov
Otvorenie ponuky možností...
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk titulkov. Ak nie sú k dispozícii žiadne jazyky
titulkov, túto možnosť nie je možné vybrať.
Zapnutie
Ak chcete zapnúť titulky, stlačte tlačidlo SUBTITLE.
Titulky môžete zapnúť alebo vypnúť. Prípadne
môžete zvoliť možnosť Automaticky.
Ak chcete nastaviť jazyk titulkov, keď nie je k dispozícii
žiadny z vašich preferovaných jazykov…
Automatické
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2 - Vyberte položku Jazyk titulkov a dočasne
vyberte jeden z jazykov titulkov.
Ak sú informácie o jazyku súčasťou digitálneho
vysielania a vysielaný program nie je vo vašom jazyku
(v jazyku nastavenom na TV), TV môže automaticky
zobraziť titulky v jednom z vami uprednostnených
jazykov pre titulky. Jeden z týchto jazykov titulkov
musí byť zároveň súčasťou vysielania.
Jazyk zvuku
Uprednostnený jazyk
Uprednostnený jazyk titulkov môžete zvoliť pod
položkou Jazyk titulkov.
Digitálne vysielanie dokáže pre program ponúknuť
niekoľko zvukových stôp v rôznych jazykoch. Môžete
nastaviť preferovaný základný a sekundárny jazyk
zvuku. Ak je počas sledovania k dispozícii jeden z
týchto jazykov, televízor prepne na príslušný jazyk
zvuku.
Titulky z teletextu
Ak naladíte analógový kanál, titulky pre jednotlivé
kanály bude nutné nastaviť manuálne.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
zvuku…
1 - Prepnite na požadovaný kanál a stlačením
tlačidla TEXT otvorte teletext.
2 - Zadajte číslo stránky s titulkami, zvyčajne 888.
3 - Ak chcete teletext zatvoriť, znovu stlačte
tlačidlo TEXT.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Región a jazyk a
32
vyberte Jazyky > Základné
titulky alebo Sekundárne titulky.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zavrite ponuku.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zavrite ponuku.
Informácie o kanáli
Môžete zobraziť technické charakteristiky
konkrétneho kanálu, či je digitálny alebo analógový,
typ zvuku a pod.
Výber jazyka
Ak nie je k dispozícii žiaden z preferovaných jazykov
zvuku, môžete vybrať iný dostupný jazyk titulkov. Ak
nie sú k dispozícii žiadne jazyky zvykových stôp, túto
možnosť nie je možné vybrať.
Zobrazenie technických informácií o kanáli…
1 - Nalaďte kanál.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Informácie o kanáli a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak ho chcete zatvoriť, stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete nastaviť jazyk zvuku, keď nie je k dispozícii
žiadny z vašich preferovaných jazykov…
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2 - Vyberte položku Jazyk zvuku a dočasne
vyberte jeden z jazykov titulkov.
Mono/Stereo
Bežné rozhranie
Zvuk analógového kanálu môžete prepnúť do režimu
mono alebo stereo.
Prepnutie do režimu mono alebo stereo…
Ak ste do niektorého zo slotov Common Interface
vložili dekódovaciu kartu, môžete zobraziť informácie
o CAM a operátorovi, prípadne niekoľko nastavení v
spojitosti s CAM.
1 - Nalaďte analógový kanál.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS,
vyberte Mono/Stereo a stlačte tlačidlo  (pravé).
3 - Vyberte možnosť Mono alebo Stereo a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zavrite ponuku.
Zobrazenie informácií o CAM…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES .
2 - Vyberte typ kanála, pre ktorý využívate modul
CAM, Sledovať TV alebo Pozerať satelit.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Common Interface.
4 - Vyberte príslušný slot Common Interface
a stlačte tlačidlo  (vpravo).
5 - Vyberte televízneho prevádzkovateľa modulu
CAM a stlačte tlačidlo OK. Nasledujúce stránky
vytvára daný prevádzkovateľ.
Výber videa
Digitálne televízne kanály môžu ponúkať viacero
obrazových signálov (vysielanie typu multifeed),
rozličné pohľady alebo uhly kamier alebo niekoľko
programov v rámci jedného televízneho kanála. Ak sú
takéto televízne kanály k dispozícii, na obrazovke
televízora sa zobrazí hlásenie.
HbbTV na tomto kanáli
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
Dual I-II
Táto možnosť je k dispozícii, ak zvukový signál
obsahuje dva jazyky zvuku, no pri jednom z nich –
alebo oboch – nie je uvedené označenie jazyka.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
HbbTV na tomto kanáli a stlačte tlačidlo 
(doprava).
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zavrite ponuku.
Znovu zoradiť kanály
Poradie kanálov môžete zmeniť len v zozname
obľúbených kanálov (zmena poradia).
Kompletné zablokovanie HbbTV na TV…
Zmena poradia kanálov…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Rozšírené > HbbTV.
1 - Otvorte Zoznam obľúbených kanálov, v ktorom
chcete zmeniť usporiadanie.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Znovu zoradiť kanály a stlačte tlačidlo OK.
33
3 - V zozname naľavo vyberte kanál, ktorý chcete
presunúť, a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pomocou tlačidiel  (nahor) alebo  (nadol)
presuňte kanál na želané miesto.
5 - Nové umiestnenie potvrdíte stlačením tlačidla
OK.
6 - Poradie kanálov môžete meniť rovnakým
spôsobom, kým nezavriete zoznam obľúbených
položiek tlačidlom  BACK.
Pridanie niekoľkých kanálov
Ak chcete pridať niekoľko po sebe nasledujúcich
programov do zoznamu obľúbených položiek
súčasne, môžete použiť funkciu Vybrať rozsah.
Pridanie rozsahu kanálov…
1 - Otvorte zoznam obľúbených programov, kam
chcete pridať rozsah kanálov.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Vybrať rozsah a stlačte tlačidlo OK.
3 - V zozname naľavo vyberte prvý kanál rozsahu,
ktorý chcete pridať a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (nadol) vyberte posledný
kanál rozsahu, ktorý chcete pridať. Kanály sú
označené naľavo.
5 - Stlačením tlačidla OK pridajte tento rozsah
kanálov a potvrďte.
8.3
Obľúbené kanály
Vytvorenie zoznamu obľúbených
Vytvorenie zoznamu obľúbených programov...
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  LIST, čím otvoríte zoznam kanálov.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
3 - Vyberte položku Vytvoriť zoznam obľúbených a
stlačte tlačidlo press OK.
4 - V zozname naľavo vyberte kanál, ktorý chcete
označiť ako obľúbený a stlačte tlačidlo OK. Kanály sa
zobrazujú v zozname napravo v poradí, v akom ich
pridávate. Ak chcete operáciu vrátiť späť, označte
kanál v zozname naľavo a znovu stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby môžete pokračovať vo výbere
a pridávaní kanálov medzi obľúbené programy.
6 - Pridávanie kanálov ukončíte stlačením tlačidla
 BACK.
Taktiež môžete začať s tvorbou zoznamu obľúbených
programov z funkcie Vybrať rozsah.
Premenovanie zoznamu obľúbených
Premenovať môžete len zoznam obľúbených kanálov.
Premenovanie zoznamu obľúbených...
1 - Otvorte Zoznam obľúbených kanálov, ktorý
chcete premenovať.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Premenovať zoznam obľúbených a stlačte tlačidlo
OK.
3 - Stlačením tlačidla  BACK na klávesnici na
obrazovke skryjete tlačidlá zariadenia.
4 - Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového
ovládania môžete vymazať aktuálny názov alebo
zadať nový názov.
5 - Po skončení otočte diaľkové ovládanie,
vyberte Zavrieť a stlačte tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
TV vás požiada o premenovanie zoznamu
obľúbených programov. Môžete použiť klávesnicu na
obrazovke alebo klávesnicu na zadnej strane
diaľkového ovládania.
1 - Stlačením tlačidla  BACK na klávesnici na
obrazovke skryjete tlačidlá zariadenia.
2 - Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového
ovládania môžete vymazať aktuálny názov alebo
zadať nový názov.
3 - Po skončení otočte diaľkové ovládanie,
vyberte Zavrieť a stlačte tlačidlo OK.
Odstránenie zoznamu obľúbených
TV sa prepne na novo vytvorený zoznam obľúbených
programov.
Odstrániť môžete len zoznam obľúbených programov.
Taktiež môžete pridať niekoľko programov súčasne
alebo založiť zoznam obľúbených programov
skopírovaním zoznamu kanálov so všetkými kanálmi a
odstránením kanálov, ktoré nepotrebujete.
Odstránenie zoznamu obľúbených...
1 - Otvorte Zoznam obľúbených programov, ktorý
chcete premenovať.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Odstrániť zoznam obľúbených a stlačte tlačidlo OK.
3 - Potvrďte odstránenie zo zoznamu.
4 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
Kanály v zozname obľúbených sa prečíslujú.
34
Z internetu
Znovu zoradiť kanály
Poradie kanálov môžete zmeniť len v zozname
obľúbených kanálov (zmena poradia).
Ak je televízor pripojený na internet, môžete ho
nastaviť tak, aby získaval informácie o TV programe z
internetu.
Zmena poradia kanálov…
Ak chcete nastaviť informácie v TV programe…
1 - Otvorte Zoznam obľúbených kanálov, v ktorom
chcete zmeniť usporiadanie.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Znovu zoradiť kanály a stlačte tlačidlo OK.
3 - V zozname naľavo vyberte kanál, ktorý chcete
presunúť, a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pomocou tlačidiel  (nahor) alebo  (nadol)
presuňte kanál na želané miesto.
5 - Nové umiestnenie potvrdíte stlačením tlačidla
OK.
6 - Poradie kanálov môžete meniť rovnakým
spôsobom, kým nezavriete zoznam obľúbených
položiek tlačidlom  BACK.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Nastavenia televízora a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky TV program a Z internetu.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Chýbajúce nahrávky
V prípade, že niektoré nahrávky zo zoznamu
nahrávok zmizli, mohli sa zmeniť informácie (údaje)
TV programu. Nahrávky urobené pomocou
nastavenia Od poskytovateľa vysielania sa stanú v
zozname neviditeľnými, ak dané nastavenie zmeníte
na možnosť Z internetu alebo naopak. Mohlo sa stať,
že televízor sa automaticky prepol na možnosť Z
internetu.
Ak chcete nahrávky sprístupniť v zozname nahrávok,
prejdite na nastavenie, ktoré bolo aktívne v čase, keď
boli nahrávky urobené.
8.4
TV program
Čo potrebujete
Pomocou TV programu môžete zobraziť zoznam
aktuálnych a plánovaných televíznych programov na
vašich kanáloch. V závislosti od zdroja informácií
(údajov) TV programu sa zobrazujú analógové aj
digitálne kanály alebo len digitálne kanály. Nie všetky
kanály poskytujú informácie o TV programe.
Používanie TV programu
Otvorenie TV programu
Ak chcete otvoriť TV program, stlačte tlačidlo  TV
GUIDE.
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované.
Televízor nedokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály sledované z digitálneho
prijímača alebo dekodéra.
Zatvoríte ho ďalším stlačením tlačidla  TV GUIDE .
Pri prvom otvorení TV programu televízor spustí
vyhľadávanie informácií o programe všetkých
televíznych kanálov. Toto vyhľadávanie môže trvať
niekoľko minút. Údaje TV programu sa uložia do
televízora.
Údaje TV programu
Funkcia TV program získava informácie (údaje) od
poskytovateľov vysielania alebo z internetu. V
niektorých krajinách a v prípade niektorých kanálov
nemusia byť informácie o TV programe dostupné.
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované.
Televízor nedokáže zhromažďovať informácie o TV
programe z kanálov sledovaných z digitálneho
prijímača alebo dekodéra.
Naladenie programu
Prepnutie na program
Z TV programu môžete prepnúť na aktuálny program.
Výberom názvu programu vyberiete daný program.
Ak prejdete vpravo, zobrazia sa programy, ktoré sú
naplánované na neskôr.
Ak chcete prejsť na niektorý program (kanál), vyberte
daný program a stlačte tlačidlo OK.
Televízor sa dodáva s predvoleným nastavením na
možnosť Od poskytovateľa vysielania.
Zobrazenie podrobností o programe
Ak televízor získava informácie z internetu, TV
program dokáže okrem digitálnych programov
zobraziť aj analógové programy. V ponuke TV
programu sa zároveň zobrazuje malá obrazovka s
aktuálnym kanálom.
Ak chcete zobraziť podrobnosti o zvolenom
programe, stlačte tlačidlo  INFO .
35
Prehľad T.O.P. teletextu
Zmena dňa
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou
T.O.P. Teletext.
Na otvorenie stránok T.O.P. textu v rámci teletextu
stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Prehľad teletextu T.O.P.
TV program dokáže zobraziť plánované programy na
nasledujúce dni (maximálne do 8 dní).
Ak sa informácie TV programu získavajú od
poskytovateľa vysielania, môžete stlačením tlačidla
 + zobraziť program na jeden z nasledujúcich dní.
Stlačením tlačidla   sa vrátite na predchádzajúci
deň.
Obľúbené stránky
Televízor vytvorí zoznam posledných 10 stránok
teletextu, ktoré ste otvorili. Môžete ich jednoducho
otvoriť znova v stĺpci Obľúbené stránky teletextu.
Prípadne môžete stlačiť farebné tlačidlo  Deň a
vybrať požadovaný deň.
1 - Výberom hviezdičky v ľavom hornom rohu
obrazovky v režime Teletext zobrazíte stĺpec
obľúbených stránok.
2 - Stláčaním tlačidiel  (dole) a  (hore) vyberte
číslo stránky a stlačením tlačidla OK otvorte stránku.
Zoznam môžete vymazať pomocou možnosti
Vymazať obľúbené stránky.
Hľadať podľa žánru
Ak sú tieto informácie k dispozícii, môžete vyhľadať
plánované programy podľa ich žánru, napr. filmy,
šport, atď.
Ak chcete vyhľadať programy podľa žánru, stlačte
tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku Hľadať podľa
žánru.
Vyberte požadovaný žáner a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa zoznam nájdených programov.
Vyhľadávanie v teletexte
Môžete vybrať slovo a v teletexte vyhľadať všetky
miesta, kde sa toto slovo vyskytuje.
1 - Otvorte stránku teletextu a stlačte tlačidlo OK.
2 - Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
požadované slovo alebo číslo.
3 - Ďalším stlačením tlačidla OK prejdete na
najbližšie miesto výskytu tohto slova alebo čísla.
4 - Ďalším stlačením tlačidla OK znova prejdete na
nasledujúce miesto výskytu.
5 - Vyhľadávanie ukončite stláčaním
tlačidla  (hore), až kým nie nebude nič označené.
Nahrávky
Prostredníctvom TV programu môžete okamžite začať
nahrávať alebo naplánovať nahrávanie
požadovaného televízneho programu. Pripojte k
televízoru pevný disk USB na ukladanie nahrávok.
Teletext z pripojeného zariadenia
Niektoré zariadenia, ktoré prijímajú TV kanály, môžu
tiež ponúkať teletext.
Ak chcete otvoriť teletext z pripojeného zariadenia . . .
8.5
Text/Teletext
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES , vyberte príslušné
zariadenie a stlačte tlačidlo OK.
2 - Počas sledovania kanála na zariadení stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Zobraziť
tlačidlá zariadenia, stlačte tlačidlo  a následne
OK.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete tlačidlá
zariadenia.
4 - Ak chcete zatvoriť teletext, znovu stlačte
tlačidlo  BACK.
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Stránky teletextu
Ak chcete počas sledovania televíznych kanálov
otvoriť teletext, stlačte tlačidlo TEXT.
Ak chcete teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo
TEXT.
Výber stránky teletextu
Ak chcete vybrať stránku . . .
1 - Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2 - Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so
šípkami.
3 - Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z
farebne označených položiek v spodnej časti
obrazovky.
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania
ponúkajú na svojich digitálnych televíznych kanáloch
špeciálny digitálny teletext alebo interaktívne
televízne funkcie. Tieto služby zahŕňajú normálny
teletext, v rámci ktorého môžete navigovať a vyberať
položky pomocou tlačidiel s číslami, farebných
tlačidiel a tlačidiel so šípkami.
Podstránky teletextu
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko
podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište
vedľa čísla hlavnej stránky.
Podstránky vyberiete pomocou tlačidiel  alebo .
Ak chcete zatvoriť digitálny teletext, stlačte
tlačidlo  BACK.
36
8.6
Možnosti teletextu
Interaktívny TV
Vo funkcii Teletext môžete po stlačení tlačidla 
OPTIONS vybrať z nasledujúcich možností…
Informácie o funkcii iTV
• Zmraziť stránku
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých
podstránok.
• Dual Screen/Celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu
vedľa seba.
• Prehľad teletextu T.O.P.
Na otvorenie stránok T.O.P. Teletext.
• Zväčšiť
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie
čítala.
• Odkryť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
• Opakov. podstránok
Opakovanie podstránok, ak sú nejaké k dispozícii.
• Jazyk
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na
správne zobrazenie textu.
• Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Telext 2.5, ktorá ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku.
Pomocou funkcie interaktívneho TV niektorí
poskytovatelia digitálneho vysielania kombinujú svoj
bežný televízny program s informačnými alebo
zábavnými stránkami. Na niektorých stránkach
môžete reagovať na program alebo hlasovať,
nakupovať online alebo zaplatiť za program videa na
požiadanie.
HbbTV, MHEG, . . .
Vysielatelia využívajú rôzne systémy interaktívnej
televízie: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
alebo iTV (interaktívna TV - MHEG). Interaktívny TV sa
niekedy označuje ako digitálny teletext alebo červené
tlačidlo. Každý systém je však odlišný.
Ďalšie informácie získate na webovej lokalite
konkrétneho poskytovateľa vysielania.
Čo potrebujete
Interaktívny TV je dostupný len na digitálnych TV
kanáloch. Aby ste si mohli plne vychutnať výhody
interaktívneho TV, budete potrebovať
vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie
televízora k internetu.
Konfigurácia teletextu
Jazyk teletextu
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
teletextu . . .
HbbTV
Ak televízny kanál ponúka stránky HbbTV, musíte
tieto stránky najprv zapnúť v nastaveniach televízora,
aby ste ich mohli prezerať.
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Nastavenia televízora a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Jazyk > Základný
teletext alebo Sekundárny teletext a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > HbbTV a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
Teletext 2.5
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku. Teletext 2.5 je aktivovaný ako
štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť teletext 2.5…
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte
položku HbbTV na tomto kanáli.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté.
1 - Stlačte tlačidlo TEXT.
2 - Keď je na obrazovke otvorená funkcia Teletext,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 - Vyberte položku Text 2.5 > Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
37
Používanie iTV
Otvorenie stránok iTV
Väčšina kanálov ponúkajúcich funkciu HbbTV alebo
iTV vás vyzve, aby ste na otvorenie ich interaktívneho
programu stlačili tlačidlo  (červené) alebo tlačidlo
OK.
Navigácia v rámci stránok iTV
Na navigáciu v rámci stránok iTV môžete použiť
tlačidlá so šípkami, farebné tlačidlá, tlačidlá s číslami a
tlačidlo  BACK.
Pomocou tlačidiel  (Prehrávanie), 
(Pozastavenie) a  (Zastavenie) môžete ovládať
sledovanie videí v rámci stránok iTV.
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Ak chcete otvoriť digitálny teletext, stlačte tlačidlo
TEXT. Ak ho chcete zatvoriť, stlačte
tlačidlo  BACK .
Zatvorenie stránok iTV
Väčšina stránok iTV poskytuje informácie o tlačidle na
zatvorenie.
Ak chcete vynútiť zatvorenie stránky iTV, prepnite na
nasledujúci TV kanál a potom stlačte
tlačidlo  BACK.
38
• musíte prijať Podmienky používania (Tie ste museli
prijať, už keď ste sa pripojili k internetu.)
9
Najlepší výber
Ikona  sa v hornej časti obrazovky zobrazí, iba keď
je funkcia Teraz v televízii k dispozícii.
9.1
V televízore sa neukladajú staršie odporúčania.
O funkcii Najlepší výber
Pomocou funkcie  NAJLEPŠÍ VÝBER vám TV
odporúča aktuálne TV programy, najnovšie videá na
zapožičanie a on-line TV služby, ktoré môžete
sledovať. Overte si, či súhlasíte s Podmienkami
používania… Ak chcete využívať funkciu Najlepší
výber, pripojte televízor na internet.
Používanie funkcie Teraz v televízii
Ak chcete otvoriť funkciu Teraz v televízii…
1 - Stlačením tlačidla  TOP PICKS otvoríte
ponuku funkcie Najlepší výber.
2 - Vyberte  Teraz v televízii v hornej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Informácie a služby funkcie Najlepší výber sú
dostupné len vo vybraných krajinách.
Podmienky používania
Keď otvoríte funkciu Teraz v televízii, televízoru môže
obnovenie informácií na stránke niekoľko sekúnd
trvať.
Ak chcete TV povoliť tieto odporúčania, musíte
odsúhlasiť Podmienky používania. Ak chcete získavať
personalizované odporúčania na základe vašich
sledovacích návykov, uistite sa, že ste označili
začiarkavacie políčko pre Súhlas s osobnými
odporúčaniami.
Vo funkcii Teraz v televízii môžete…
• vyberte a stlačte tlačidlo OK na ikone programu, ak
chcete naladiť aktuálny program.
• Ak chcete naladiť kanál, vyberte a stlačte
tlačidlo OK.
Ak chcete vyjadriť svoj súhlas s Podmienkami
používania a udeliť Súhlas s osobnými
odporúčaniami…
Na spustenie, zastavenie alebo vymazanie
plánovanej nahrávky môžete použiť farebné tlačidlá.
Rovnako môžete nastaviť alebo odstrániť
pripomienku, ktorá vás upozorní, keď bude program
začínať.
1 - Stačte tlačidlo  NAJLEPŠÍ VÝBER.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Podm. používania a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte (... ...) a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačte tlačidlo  BACK.
Ak chcete funkciu Teraz v televízii opustiť bez
prepnutia na iný kanál, stlačte tlačidlo  BACK.
9.2
9.3
Aktuálny obsah na televízore
Televízia na požiadanie
Informácie o funkcii Teraz v televízii
Informácie o televízii na požiadanie
Prostredníctvom položky  Teraz v televízii
televízor odporúča 10 najpopulárnejších programov,
ktoré sú práve vo vysielaní.
Vďaka funkcii  Televízia na požiadanie si môžete
pozrieť televízne programy, ktoré ste si nestihli
pozrieť, či sledovať svoje obľúbené programy práve
vtedy, keď vám to najviac vyhovuje. Táto služba sa
tiež nazýva Catch Up TV, Replay TV alebo Online TV.
Programy dostupné v rámci služby TV na požiadanie
môžete sledovať bezplatne.
Televízor odporúča programy, ktoré sa práve vysielajú
alebo začínajú v priebehu 15 minút. Odporúčané
programy sa vyberú z vami nainštalovaných kanálov.
Výber sa vykoná z kanálov z vašej krajiny. Funkcia
Teraz v televízii vám môže poskytnúť aj odporúčania
na mieru podľa programov, ktoré bežne sledujete.
Funkcia Televízia na požiadanie dokáže poskytovať
personalizované odporúčania programov na základe
inštalácie televízora a programov, ktoré bežne
sledujete.
Ak chcete zobrazovať informácie funkcie Teraz v
televízii…
Ikona  sa v hornej časti obrazovky zobrazí, iba keď
je funkcia TV na požiadanie k dispozícii.
• informácie funkcie Teraz v televízii musia byť v danej
krajine dostupné
• na televízore musia byť nainštalované kanály
• Televízor musí byť pripojený k internetu.
• hodiny televízora musia byť nastavené na možnosť
Automaticky alebo Závisí od krajiny
39
Keď otvoríte funkciu Video na požiadanie, televízoru
môže obnovenie informácií na stránke niekoľko
sekúnd trvať.
Používanie televízie na požiadanie
Otvorenie TV na požiadanie…
Ak je dostupná viac ako jedna predajňa, môžete si
vybrať jednu z nich.
1 - Stlačením tlačidla  TOP PICKS otvoríte
ponuku funkcie Najlepší výber.
2 - Vyberte  TV na požiadanie v hornej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (nadol) otvorte domovskú
ponuku.
4 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Ak si chcete požičať film…
1 - Označenie presuňte na plagát filmu. Po
niekoľkých sekundách sa zobrazia stručné informácie.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte stránku filmu vo
video predajni, kde sa vám zobrazí synopsa filmu.
3 - Potvrďte svoju objednávku.
4 - Platbu vykonajte na TV.
5 - Spustite prehrávanie. Môžete použiť
tlačidlá  (Prehrávanie) a  (Pozastavenie).
Keď otvoríte funkciu TV na požiadanie, televízoru
môže obnovenie informácií na stránke niekoľko
sekúnd trvať.
Ak je dostupný viac ako jeden vysielateľ, môžete
vybrať jedného z nich.
9.4
Video na vyžiadanie
Informácie o funkcii Video na
vyžiadanie
Funkcia  Video na vyžiadanie umožňuje
požičiavať si filmy z video obchodov online.
Funkcia Video na vyžiadanie dokáže ponúknuť
personalizované odporúčania na filmy na základe
krajiny, inštalácie televízora a programov, ktoré bežne
sledujete.
Ikona  sa v hornej časti obrazovky zobrazí, iba keď
je funkcia Video na vyžiadanie k dispozícii.
Platby
Keď si zapožičiate alebo zakúpite film, video predajni
môžete bezpečným spôsobom zaplatiť kreditnou
kartou. Väčšina video predajní vás požiada o
vytvorenie prihlasovacieho konta pri zapožičaní
prvého filmu.
Množstvo prenesených údajov
Prenos veľkého množstva videí môže spotrebovať
veľké množstvo údajov a môžete tak prekročiť váš
mesačný limit na prenos údajov cez internet.
Používanie videa na požiadanie
Otvorenie služby Video na vyžiadanie…
1 - Stlačením tlačidla  TOP PICKS otvoríte
ponuku funkcie Najlepší výber.
2 - Vyberte  Video na požiadanie v hornej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (nadol) otvorte domovskú
ponuku.
4 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
40
a výberom položky Obnova nastavenia.
Ak chcete znova skenovať všetky pripojenia
10
Zdroje
Prepnutie na zariadenie
televízora a aktualizovať ponuku Zdroje...
1 - Stlačením tlačidla  SOURCES otvorte ponuku
Zdroje.
2 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku  a následne
stlačte tlačidlo OK.
V zozname zdrojov môžete prepnúť na pripojené
zariadenie a sledovať jeho program.
10.3
10.1
Jednodotykové prehrávanie
Ak chcete prepnúť na pripojené zariadenie…
1 - Stlačením tlačidla  SOURCES otvorte ponuku
Zdroje.
2 - V zozname zdrojov vyberte niektorú z položiek.
Na televízore sa zobrazí program alebo obsah
daného zariadenia.
3 - Ak chcete sledovať televíziu, stlačte tlačidlo 
BACK.
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete
pomocou diaľkového ovládania televízora zapnúť
prehrávač diskov.
Prehrávanie
Ak chcete zapnúť prehrávač diskov a televízor z
pohotovostného režimu a ihneď spustiť prehrávanie
disku, stlačte tlačidlo  (Prehrávanie) na diaľkovom
ovládaní televízora.
Zariadenie musí byť pripojené pomocou kábla HDMI
a na televízore aj zariadení musí byť zapnutá funkcia
HDMI CEC.
Ak chcete zatvoriť ponuku zdrojov bez výberu
zariadenia, znova stlačte tlačidlo  SOURCES.
10.2
Zisťovanie zariadení
Keď k televízoru pripojíte nové zariadenie, toto
zariadenie sa automaticky rozpozná a môžete mu
priradiť ikonu označujúcu typ zariadenia. Ak pripojíte
zariadenie s funkciou HDMI CEC, ikona sa zariadeniu
priradí automaticky.
Ak chcete zmeniť ikonu priradenú k pripojenému
zariadeniu...
1 - Stlačením tlačidla  SOURCES otvorte ponuku
Zdroje.
2 - V ponuke Zdroje vyberte pripojené zariadenie,
stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť .
3 - Stlačte tlačidlo OK a vyberte typ zariadenia,
ktorý sa zhoduje s pripojeným zariadením.
Ak sa názov zariadenia nezhoduje s daným
zariadením alebo ak chcete sami pomenovať
zariadenie...
1 - Stlačením tlačidla  SOURCES otvorte ponuku
Zdroje.
2 - V ponuke Zdroje vyberte pripojené zariadenie,
stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť .
3 - Stlačte tlačidlo OK a následne pomocou
klávesnice na obrazovke alebo klávesnice diaľkového
ovládania (ak je k dispozícii) zadajte nový názov.
4 - Stlačením tlačidla  potvrďte.
Ak chcete obnoviť pôvodný názov a typ ikony
zariadenia...
1 - Stlačením tlačidla  SOURCES otvorte ponuku
Zdroje.
2 - V ponuke Zdroje vyberte pripojené zariadenie,
stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť .
3 - Obnovenie vykonáte stlačením tlačidla OK
41
položky  Aplikácie otvorte Aplikácie.
3 - Výberom ikony aplikácie ju spustite.
11
Aplikácie
Ak chcete ukončiť aplikáciu…
Stlačte tlačidlo  HOME a vyberte inú činnosť
alebo stlačením tlačidla  EXIT spustite sledovanie
televízie.
11.1
Informácie o aplikáciách
Pomocou položky  Aplikácie domovskej ponuky
môžete otvárať stránky aplikácií.
Na stránkach ponuky Aplikácie je uvedený zoznam
aplikácií v televízore. Podobne ako aplikácie v
smartfóne alebo tablete, aj aplikácie v televízore
ponúkajú špeciálne funkcie, ktoré obohatia váš
divácky zážitok. Aplikácie ako televízne hry alebo
predpovede počasia (a iné). Prípadne si spustite
aplikáciu internetového prehliadača a môžete
surfovať na internete.
Aplikácie môžu pochádzať z galérie aplikácií Philips
alebo lokality Google Play™. Na začiatok je v
televízore predinštalovaných niekoľko praktických
aplikácií. Niektoré aplikácie môžu ponúkať
miniaplikácie, ktoré sa zobrazujú na stránkach ponuky
Aplikácie.
Aby bolo možné inštalovať aplikácie z galérie aplikácií
Philips alebo lokality Google Play, musí byť televízor
pripojený na internet.
11.2
Inštalácia aplikácie
Aplikácie môžete inštalovať z galérie aplikácií Philips
alebo lokality Google Play.
Ak chcete nainštalovať aplikáciu…
1 - Stlačením tlačidla  HOME otvorte domovskú
ponuku.
2 - Výberom položky Aplikácie otvorte Aplikácie.
3 - Vyberte ikonu  Galéria aplikácií alebo ikonu
obchodu Google Play™.
4 - Vyberte požadovanú aplikáciu a vyberte ikonu
inštalácie vedľa nej.
Televízor aplikáciu nainštaluje.
Ak máte problémy s inštaláciou aplikácií, najprv
skontrolujte nastavenia na lokalite Google Play.
11.3
Spustenie aplikácie
Aplikácie môžete spustiť zo stránok ponuky Aplikácie.
Ak chcete spustiť aplikáciu…
1 - Stlačením tlačidla  HOME otvorte domovskú
ponuku.
2 - Výberom
42
tlačidla  OPTIONS na televízore sú rovnaké pre
všetky typy mediálnych súborov.
12
Videá, fotografie a
hudba
Ak mediálny server podporuje vyhľadávanie súborov,
k dispozícii je vyhľadávacie pole.
Ak chcete prehľadávať a prehrávať súbory na počítači,
stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte položku
SimplyShare.
12.1
Pomocou rozhrania USB
Môžete zobraziť fotografie alebo prehrávať hudbu
alebo videá uložené na pripojenej pamäťovej
jednotke USB typu Flash alebo pevnom disku USB.
Keď je televízor zapnutý, pripojte k jednému z
konektorov USB na televízore pamäťovú jednotku
USB typu Flash alebo pevný disk USB. Televízor
rozpozná toto zariadenie a zobrazí zoznam
mediálnych súborov. Ak sa zoznam súborov
nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte položku USB.
Súbory môžete vyhľadať pomocou poľa vyhľadávania
alebo prehliadať v systéme priečinkov tak, ako je na
jednotke zorganizovaný.
Televízor zhromažďuje mediálne súbory aj podľa typu
–  Video ,  Fotografie alebo  Hudba
. Funkcie farebných tlačidiel a možnosti po stlačení
tlačidla  OPTIONS sú preto prispôsobené
jednotlivým typom súborov.
Ak chcete ukončiť prehrávanie videí, fotografií a
hudby, stlačte tlačidlo  HOME a vyberte inú
činnosť.
Varovanie
Ak sa pokúsite pozastaviť alebo nahrať program, kým
je pripojený pevný disk USB, televízor vás požiada o
naformátovanie pevného disku USB. Pri tomto
formátovaní sa odstránia všetky aktuálne súbory na
pevnom disku USB.
12.2
Z počítača alebo zariadenia
NAS
Môžete prehliadať fotografie alebo prehrávať hudbu z
počítača alebo zariadenia NAS (Network Attached
Storage) v domácej sieti.
Televízor a počítač alebo zariadenie NAS sa musia
nachádzať v tej istej sieti. Na počítači alebo zariadení
NAS musí byť nainštalovaný softvér mediálneho
servera, ako napríklad Twonky™. Mediálny server
musí byť nastavený na zdieľanie súborov s
televízorom. Televízor zobrazuje súbory a priečinky
podľa organizácie na mediálnom serveri alebo tak,
ako sú uložené v počítači či zariadení NAS. Funkcie
farebných tlačidiel a možnosti
43
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku 3D a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky 3D > Prepnúť na 3D a vyberte
možnosť Automaticky, Len notifikácia alebo Nikdy.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
13
3D
13.1
Čo potrebujete
Tento televízor využíva technológiu pasívneho
zobrazovania 3D.
Ukončenie formátu 3D
Ak chcete sledovať 3D obsah…
• nalaďte televízny kanál, ktorý vysiela programy v 3D
• požičajte si film v 3D z online video obchodu
• spustite prehrávanie filmu v 3D z disku 3D Blu-ray,
zariadenia USB alebo počítača.
Ukončenie sledovania v režime 3D…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte 3D formát >
2D a stlačte OK.
Keď prepnete na iný kanál alebo pripojené
zariadenie, režim 3D sa prepne na režim 2D.
Prostredníctvom rozhrania USB môžete prehliadať
fotografie v rozlíšení Ultra HD vo formáte 3D.
Prostredníctvom zariadenia pripojeného ku konektoru
HDMI 5 nie je možné sledovať videá vo formáte 3D,
ktoré sú priamo v rozlíšení Ultra HD.
Konverzia 2D na 3D
Ak potrebujete ďalšie okuliare, objednajte si pasívne
3D okuliare Philips PTA417 alebo PTA426 (predávajú
sa samostatne). Iné 3D okuliare nemusia byť
podporované.
Pomocou konverzie formátu 2D na formát 3D môžete
televízor neustále sledovať v režime 3D. Televízor 3D
obraz umelo vytvára z 2D signálu.
Ak chcete sledovať 3D obraz z 2D signálu…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte Formát 3D >
potom stlačte OK.
13.2
3D okuliare
Konverzia z 2D na 3D,
Ak chcete vypnúť konverziu 2D na 3D…
Keď je na obrazovke zobrazený program vo formáte
3D, jednoducho si nasaďte 3D okuliare a sledujte
program vo formáte 3D.
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte 3D formát >
2D a stlačte OK.
Odporúčaná výška sledovania
Najlepšiu kvalitu obrazu počas sledovania pasívnej 3D
technológie dosiahnete, ak sa vaše oči nachádzajú
zarovno so stredom obrazovky.
Formát 3D
Keď sa televízor prepne do režimu 3D alebo keď sa
zobrazí oznámenie, že režim 3D je dostupný,
nasaďte si 3D okuliare.
13.3
Ak televízor nedokáže rozpoznať 3D signál (značka 3D
signálu sa nezobrazuje), 3D program sa zobrazuje ako
zdvojený obraz na obrazovke.
Nastavenia 3D
Automatické prepínanie
Výber príslušného nastavenia na získanie správneho
3D obrazu...
Pri prvom rozpoznaní 3D signálu môžete nastaviť
svoje preferencie, ktoré chcete v budúcnosti používať
pri prepínaní do režimu 3D. Toto nastavenie môžete
neskôr zmeniť v ponuke Konfigurácia.
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte 3D formát > 3D – Vedľa seba, 3D –
Vrchný/spodný, 3D – Vedľa seba obrátené alebo 3D
– Vrchný/spodný obrátené a stlačte tlačidlo OK.
• Ak chcete do režimu 3D prepínať automaticky,
vyberte možnosť Automaticky.
• Ak chcete najprv zobraziť upozornenie, vyberte
položku Len notifikácia.
• Ak režim 3D nechcete nikdy zapnúť, vyberte
možnosť Nikdy.
Ak chcete toto nastavenie zmeniť…
44
bolestiam hlavy alebo dezorientácii, neodporúčame
sledovať obraz v 3D v dlhších časových intervaloch.
• 3D okuliare nepoužívajte na iné účely ako na
sledovanie 3D televízie.
• Ak bežne nosíte dioptrické okuliare alebo kontaktné
šošovky, noste 3D okuliare spolu s týmito okuliarmi či
šošovkami.
• Okuliare uchovávajte mimo dosah malých detí, aby
ste predišli prehltnutiu drobných častí alebo batérií.
• Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať
na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie
uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa
neodporúča deťom do šesť rokov, keďže ich zrakový
systém ešte nie je úplne vyvinutý.
• 3D okuliare nepoužívajte v prípade infekcií očí ani
iných chorôb prenosných kontaktom (napr. zápal
spojiviek, vši atď.). Začnite 3D okuliare znova používať,
až keď bude daná infekcia úplne potlačená.
13.4
Optimálne sledovanie 3D
Pre optimálne sledovanie 3D vám odporúčame:
• sedieť od TV vo vzdialenosti, ktorá predstavuje
aspoň 3-násobok výšky TV obrazovky, nie však ďalej
ako 6 m.
• vyhýbať sa osvetleniu žiarivkami (ako je osvetlenie
TL alebo niektorými energeticky úspornými
žiarovkami, ktoré pracujú pri nízkej frekvencii) a
priamemu slnečnému žiareniu, pretože ich účinkom
sa 3D efekt môže strácať.
13.5
Starostlivosť o 3D okuliare
• Nepoužívajte čistiace chemikálie s obsahom
alkoholu, rozpúšťadiel, detergentov ani vosku,
benzénu, riedidla, repelentu proti komárom alebo
maziva. V prípade použitia týchto chemikálií by mohlo
dôjsť k odfarbeniu alebo popraskaniu materiálu.
• 3D okuliare nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu, vysokým teplotám, ohňu ani vode. Tieto
vplyvy by mohli spôsobiť ich poruchu alebo požiar.
• Nedovoľte, aby 3D okuliare spadli na zem,
neohýbajte ich, ani nepôsobte nadmernou silou na
ich sklá.
• V záujme predchádzania poškriabaniu používajte na
čistenie skiel iba čistú mäkkú tkaninu (z mikrovlákien
alebo bavlneného flanelu). Na 3D okuliare nikdy
priamo nesprejujte čistiace prostriedky. Mohli by ste
tým poškodiť elektroniku (aktívne 3D okuliare).
• Nepoužívajte čistiace chemikálie s obsahom
alkoholu, rozpúšťadiel, detergentov ani vosku,
benzénu, riedidla, repelentu proti komárom alebo
maziva. V prípade použitia týchto chemikálií by mohlo
dôjsť k odfarbeniu alebo popraskaniu materiálu.
13.6
Zdravotné upozornenie
• Sledovanie obrazu vo formáte 3D sa neodporúča
deťom mladším ako 6 rokov.
• Ak vy alebo vaši rodinní príslušníci trpíte
epileptickými alebo fotosenzitívnymi záchvatmi, pred
vystavením sa pôsobeniu zdrojov blikajúceho svetla,
rýchlemu sledu obrazov alebo pred sledovaním
obrazu v 3D sa poraďte s lekárom.
• Ak zaznamenáte akékoľvek ťažkosti, prestaňte
sledovať obraz v 3D a nepúšťajte sa ihneď do
žiadnych potenciálne nebezpečných aktivít (napríklad
šoférovania automobilu), až kým symptómy
nezmiznú. Ak symptómy pretrvávajú, pred ďalším
sledovaním obrazu v 3D sa najskôr poraďte s
odborným lekárom.
• Aby nedošlo k ťažkostiam, ako napr. závratom,
45
možnosť Multi View: Vypnuté.
14
Multi View
14.1
Teletext a televízia
Pri sledovaní teletextu môžete v malom okne
zobrazenia Multi View pozerať aj vysielanie TV kanála.
Sledovanie TV kanála počas čítania teletextu…
1 - Stlačte tlačidlo  MULTI VIEW .
2 - Na obrazovke vyberte možnosť Multi View:
Zapnuté. Kanál, ktorý sledujete, sa zobrazí na malej
obrazovke.
3 - Stlačením tlačidiel   alebo   môžete
prepínať kanály na malej obrazovke.
Ak chcete malú obrazovku skryť, znova stlačte
tlačidlo  MULTI VIEW a na obrazovke vyberte
možnosť Multi View: Vypnuté.
14.2
Galéria aplikácií a TV
Pri sledovaní aplikácie v galérii aplikácií môžete
v malom okne zobrazenia Multi View pozerať aj
vysielanie TV kanála.
Ak chcete počas sledovania aplikácie v galérii
aplikácií sledovať TV kanál…
1 - Stlačte tlačidlo  MULTI VIEW .
2 - Vyberte možnosť Multi View: Zapnuté. Kanál,
ktorý sledujete, sa zobrazí na malej obrazovke.
3 - Stlačením tlačidiel   alebo   môžete
prepínať kanály na malej obrazovke.
Ak chcete malú obrazovku skryť, znova stlačte
tlačidlo  MULTI VIEW a na obrazovke vyberte
možnosť Multi View: Vypnuté.
14.3
HDMI a TV
Pri sledovaní videa zo zariadenia pripojeného cez
konektor HDMI môžete v malom okne zobrazenia
Multi View pozerať aj vysielanie TV kanála.
Ak chcete počas sledovania videa zo zariadenia
pripojeného cez konektor HDMI sledovať TV kanál…
1 - Stlačte tlačidlo  MULTI VIEW .
2 - Vyberte možnosť Multi View: Zapnuté. Kanál,
ktorý sledujete, sa zobrazí na malej obrazovke.
3 - Stlačením tlačidiel   alebo   môžete
prepínať kanály na malej obrazovke.
Ak chcete malú obrazovku skryť, znova stlačte
tlačidlo  MULTI VIEW a na obrazovke vyberte
46
15
Doma alebo obchod
Nastavenie
Ak pri každom zapnutí televízora štýl obrazu prepne
možnosť Štýl obrazu späť na Jasné, umiestnenie
televízora je nastavené na možnosť Obchod. Ide o
nastavenie vhodné na propagáciu televízora v
obchode.
15.1
Obraz
Ak chcete televízor nastaviť na domáce použite…
Štýl obrazu
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Umiestnenie > Doma a stlačte
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Výber štýlu
V záujme zjednodušenia nastavení obrazu si môžete
vybrať predvolený Štýl obrazu.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte položku Štýl obrazu a potom v zozname
vyberte niektorý zo štýlov.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia obrázka
K dispozícii sú tieto štýly…
• Osobné – nastavenia obrazu, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
• Jasné – ideálne na sledovanie počas dňa
• Prirodzené – prirodzené nastavenia obrazu
• Štandard – energeticky najúspornejšie nastavenie –
výrobné nastavenie
• Film – ideálne na sledovanie filmov
Farba
Pomocou nastavenia Farba môžete upraviť úroveň
sýtosti farieb obrazu.
Ak chcete upraviť farby…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položku Farba a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
• Fotografia – ideálne nastavenia na prezeranie
fotografií
• ISF Deň – na kalibráciu ISF
• ISF Noc – na kalibráciu ISF
Obnovenie štýlu
Keď máte vybraný štýl obrazu, môžete jednotlivé jeho
nastavenia obrazu upraviť v ponuke Všetky
nastavenia > Obraz…
Kontrast
Vykonané zmeny sa vo vybranom štýle uložia.
Odporúčame upravovať iba nastavenia obrazu pre
štýl Osobné. Štýl obrazu – Osobné umožňuje uložiť
osobitné nastavenia pre všetky pripojené zariadenia v
ponuke Zdroje.
Pomocou nastavenia Kontrast môžete upraviť
kontrast obrazu.
Ak chcete upraviť kontrast…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položku Kontrast a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Kliknite na položku Štýl obrazu a potom vyberte
štýl obrazu, ktorý chcete obnoviť.
3 - Stlačte farebné tlačidlo  Obnoviť štýl a stlačte
tlačidlo OK. Štýl sa obnoví.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
47
Ostrosť
Rozšírené nastavenia obrazu
Pomocou nastavenia Ostrosť môžete upraviť úroveň
ostrosti v jemných detailoch obrazu.
Hra alebo počítač
Keď pripojíte zariadenie, televízor rozpozná, akého je
typu, a jednotlivým zariadeniam priradzuje správny
názov typu. Názov typu zariadenia môžete v prípade
potreby zmeniť. Ak je nastavený správny názov typu
zariadenia, televízor po prepnutí na toto zariadenie v
ponuke Zdroje automaticky prepne na optimálne
nastavenia televízora.
Ak chcete upraviť ostrosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položku Ostrosť a stlačte tlačidlo
 (vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak používate hernú konzolu so zabudovaným
prehrávačom diskov Blu-ray Disc, jej názov typu
môže byť nutné nastaviť na Disk Blu-ray. Pomocou
možnosti Hra alebo počítač môžete manuálne
zapnúť optimálne nastavenia na hranie hier. Keď sa
vrátite k sledovaniu televízie, nezabudnite nastavenie
Hra alebo Počítač vypnúť.
Nastavenia obrazu 3D
Ak chcete nastavenie zapnúť manuálne…
Kontrast 3D
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Hra alebo počítač
a potom vyberte typ zariadenia, ktoré chcete
používať. Ak chcete prepnúť späť na televíziu, kliknite
na položku Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak sledujete obraz 3D, jeho kontrast môžete nastaviť
pomocou nastavenia Kontrast 3D.
Ak chcete upraviť kontrast 3D…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Kontrast 3D a stlačte tlačidlo
 (vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia farieb
Odtieň
Pomocou nastavenia Odtieň môžete upraviť úroveň
ostrosti v jemných detailoch obrazu.
Kontrast obrazu 3D
Ak chcete upraviť odtieň…
Ak si sledujete obraz 3D, môžete znížiť rozsah
kontrastu obrazu pomocou nastavenia Kontrast
obrazu 3D. Kontrast obrazu 3D je nastavenie, ktoré je
určené pre pokročilých používateľov.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Farba a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Odtieň a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
5 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Kontrast >
Kontrast obrazu 3D a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zvýšenie sýtosti farieb
Pomocou funkcie Zvýšenie sýtosti farieb môžete
zdokonaliť intenzitu farieb a rozlíšenie detailov v
jasných farbách.
48
Ak chcete upraviť úroveň…
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Farba > Zvýšenie sýtosti
farieb a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia regulácie farieb
Ovládanie farby ISF
Pomocou nastavenia Ovládanie farby ISF môže
odborník na ISF kalibrovať reprodukciu farieb
televízora. Ovládanie farby je nastavenie určené pre
odborníkov na ISF.
Vyťažte z obrazovky svojho televízora maximum
vďaka kalibrácii ISF®. Požiadajte o návštevu
odborníka na kalibráciu ISF, ktorý na televízore
nastaví najoptimálnejšie nastavenia obrazu. Rovnako
môžete nastaviť aj kalibráciu ISF funkcie Ambilight.
Požiadajte svojho predajcu o kalibráciu ISF.
Teplota farby
Pomocou funkcie Farebná teplota môžete nastaviť
predvolenú teplotu farby alebo vybrať položku
Vlastná a upraviť nastavenie teploty sami pomocou
funkcie Vlastná farebná teplota. Farebná teplota a
Vlastná farebná teplota sú nastavenia určené pre
pokročilých používateľov.
Kalibrácia prináša výhody…
• vyšší jas a ostrosť obrazu
• lepšie detaily v jasných a tmavých častiach
• hlbšie a tmavšie odtiene čiernej
• vyššia čistota a kvalita farieb
• nižšia spotreba energie
Ak chcete vybrať predvolené nastavenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Farba > Farebná
teplota a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte
položku Normálny, Teplý alebo Studený. Ak
chcete nastaviť farebnú teplotu sami, môžete vyberte
možnosť Vlastné.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Odborník na kalibráciu ISF uloží a uzamkne
nastavenia ISF ako 2 nastavenia štýlu obrazu.
Po dokončení kalibrácie ISF stlačte tlačidlo ,
vyberte položku Štýl obrazu a následne položku ISF
Deň alebo ISF Noc. Možnosť ISF Deň vyberte, ak
chcete televízor sledovať pri jasnejších svetelných
podmienkach, možnosť ISF Noc na sledovanie v tme.
Farebný tón
Ak chcete nastaviť hodnotu Farebný tón…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky
Rozšírené > Farba > Ovládanie farby a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Farebný tón a stlačte tlačidlo
 (vpravo).
5 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vlastná farebná teplota
Pomocou funkcie Vlastná farebná teplota môžete
sami nastaviť farebnú teplotu. Ak chcete nastaviť
vlastnú farebnú teplotu, najprv v ponuke Farebná
teplota vyberte položku Vlastné nastavenie. Vlastná
farebná teplota je nastavenie určené pre pokročilých
používateľov.
Ak chcete nastaviť vlastnú farebnú teplotu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Farby > Vlastná
farebná teplota a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu. WP znamená
ukazovateľ bielej farby a BL úroveň čiernej farby. V
rámci tejto ponuky si môžete vybrať aj jednu z
predvolieb.
Nasýtenie
Ak chcete nastaviť hodnotu Nasýtenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
49
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Farba > Ovládanie farby a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Nasýtenie a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
5 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
najnižšiu spotrebu energie alebo obraz s najvyššou
intenzitou.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Režim
kontrastu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položky Štandard, Najlepší
výkon, Najlepší obraz, alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Obnoviť všetky
Pomocou položky Obnoviť všetky môžete obnoviť
všetky na predvolené hodnoty.
Ak chcete obnoviť všetky hodnoty v
ponuke Ovládanie farieb …
Dynamický kontrast
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky
Rozšírené > Farba > Ovládanie farby a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Obnoviť všetky a stlačte
tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pomocou funkcie Dynamický kontrast môžete
nastaviť úroveň, pri ktorej televízor automaticky
zdokonalí detaily tmavých, stredných a svetlých plôch
obrazu.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Dynamický
kontrast a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
ISF – Režim iba RGB
Režim iba RGB je odborné nastavenie umožňujúce
aktivovať iba farebnú škálu RGB. Ak chcete upraviť
hodnoty v ponuke Režim iba RGB, najskôr
nastavte ISF deň alebo ISF noc v ponuke Štýl
obrazu.
Ak chcete nastaviť hodnotu Režim iba RGB…
Jas
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Farba > Režim
iba RGB a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položky Červená, Zelená, Modrá alebo
Vypnuté (ak chcete vypnúť režim RGB).
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pomocou nastavenia Jas môžete nastaviť úroveň jasu
obrazového signálu. Jas je nastavenie určené pre
pokročilých používateľov. Menej pokročilým
používateľom odporúčame na upravenie jasu obrazu
použiť nastavenie Kontrast.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Jas a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia kontrastu
Režimy kontrastu
Pomocou funkcie Režim kontrastu môžete nastaviť
úroveň, pri ktorej sa dá znížiť spotreba energie
stlmením intenzity obrazovky. Rozhodnite sa pre
50
Kontrast obrazu
Svetlosť
Pomocou nastavenia Kontrast obrazu môžete znížiť
rozsah kontrastu obrazu.
Pomocou funkcie Svetlosť, môžete nastaviť
nelineárne nastavenie svietivosti a kontrastu obrazu.
Svetlosť je nastavenie určené pre pokročilých
používateľov.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Kontrast
obrazu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Svetlosť a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Kontrast obrazu 3D
Ak si sledujete obraz 3D, môžete znížiť rozsah
kontrastu obrazu pomocou nastavenia Kontrast
obrazu 3D. Kontrast obrazu 3D je nastavenie, ktoré je
určené pre pokročilých používateľov.
Nastavenia ostrosti
Ultra vysoké rozlíšenie
Pomocou funkcie rozlíšenia Ultra rozlíšenie môžete
aktivovať vynikajúcu ostrosť najmä pri líniách a
kontúrach obrazu.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Kontrast >
Kontrast obrazu 3D a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Ostrosť > Ultra
rozlíšenie a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Senzor osvetlenia
Funkcia Senzor osvetlenia automaticky prispôsobuje
nastavenia obrazu a funkcie Ambilight svetelným
podmienkam v miestnosti. Senzor osvetlenia môžete
zapnúť alebo vypnúť.
Ostrosť, redukcia šumu
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
Ak chcete nastaviť redukciu šumu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Senzor
osvetlenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položky Rozšírené > Ostrosť > Redukcia šumu a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pomocou nastavenia Redukcia šumu, môžete
odfiltrovať a znížiť úroveň šumu v obraze.
51
OK.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
• Na celú obrazovku – automaticky zväčší obraz na
celú obrazovku. Skreslenie obrazu je minimálne,
titulky zostanú viditeľné. Nevhodné pre signál z
počítača. Pri niektorých neštandardných formátoch
obrazu sa stále môžu zobrazovať čierne pruhy.
• Prispôsobiť obrazovke – automaticky zväčšuje
obraz, aby vyplnil obrazovku bez skreslenia. Môžu sa
zobraziť čierne pruhy. Nevhodné pre signál z počítača.
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov
Pomocou nastavenia Redukcia MPEG artefaktov
môžete vyhladiť digitálne prechody v obraze.
Artefakty MPEG sa väčšinou javia ako malé štvorčeky
alebo zúbkované okraje v obraze.
Ak chcete zapnúť redukciu artefaktov MPEG…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položky Rozšírené > Ostrosť > Redukcia MPEG
artefaktov a stlačte tlačidlo  (vpravo).
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pokročilé
Ak dve základné nastavenia nezodpovedajú formátu
obrazu, ktorý chcete dosiahnuť, môžete využiť
rozšírené nastavenia. Rozšírené nastavenia umožňujú
manuálne upraviť formát obrazu na obrazovke.
Obraz môžete priblížiť, natiahnuť alebo posunúť tak,
aby zobrazoval čo potrebujete – napr. chýbajúce
titulky alebo panel s prechádzajúcim textom. Ak
upravujete formát obrazu pre konkrétny zdroj,
napríklad pripojenú hernú konzolu, k tomuto
nastaveniu sa môžete vrátiť pri ďalšom použití hernej
konzoly. Televízor pre každé pripojenie uchová
posledné použité nastavenie.
Nastavenia pohybu
Perfect Natural Motion
Pomocou nastavenia Perfect Natural Motion, môžete
obmedziť trhané zobrazenie viditeľné vo filmoch v
televízii. Perfect Natural Motion robí každý pohyb
hladkým a plynulým.
Ak chcete manuálne upraviť formát obrazu…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte možnosť Rozšírené a stlačte tlačidlo OK.
3 - Pomocou nastavení Posunutie, Priblíženie,
Natiahnutie alebo Pôvodné upravte obraz. Kliknutím
na položku Späť sa vrátite na nastavenie použité pred
otvorením ponuky Formát obrazu.
• Posunutie – výberom šípok posuňte obraz. Obraz
môžete posúvať, iba keď je priblížený.
• Priblíženie – výberom šípok obraz priblížte.
• Natiahnutie – výberom šípok obraz vertikálne alebo
horizontálne natiahnite.
• Späť – výberom sa vrátite na formát obrazu, pri
ktorom ste začali.
• Pôvodné – zobrazí pôvodný formát vstupného
obrazu. Ide o formát pixelov 1:1. Pokročilý režim pre
formát HD a vstup z počítača.
Ak chcete upraviť trhané zobrazenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Pohyb > Perfect
Natural Motion a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Formát obrazu
Základné
Rýchle nastavenie obrazu
Ak obraz nezaplní celú obrazovku alebo sa na
vrchnej, spodnej či na oboch stranách zobrazujú
čierne pruhy, môžete ho nastaviť tak, aby obrazovku
úplne zaplnil.
Počas prvej inštalácie ste v niekoľkých jednoduchých
krokoch vykonali základné nastavenia obrazu. Tieto
kroky môžete zopakovať v ponuke Rýchle nastavenie
obrazu. Ak ich chcete vykonať, uistite sa, že je na
televízore možné naladiť televízny kanál alebo
zobraziť program z pripojeného zariadenia.
Ak chcete vybrať jedno zo základných nastavení na
vyplnenie obrazovky…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte položku Formát obrazu > Na celú
obrazovku alebo Prispôsobiť obrazovke a stlačte
Ak chcete nastaviť obraz v niekoľkých jednoduchých
krokoch…
52
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Obraz a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Rýchle nastavenie
obrazu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte Spustiť.
5 - Vyberte požadované nastavenie obrazu a
prejdite na nasledujúce nastavenie.
6 - Nakoniec vyberte položku Dokončiť.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Kliknite na položku Štýl zvuku a vyberte štýl
zvuku, ktorý chcete obnoviť.
4 - Stlačte farebné tlačidlo  Obnoviť štýl . Štýl sa
obnoví
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia zvuku
Basy
15.2
Pomocou nastavenia Basy môžete nastaviť úroveň
nízkych tónov zvuku.
Zvuk
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položku Basy a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Štýl zvuku
Výber štýlu
Zvuk môžete jednoducho upraviť výberom
predvolených nastavení pomocou položky Štýl zvuku.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položku Štýl zvuku a potom v zozname
vyberte niektorý zo štýlov.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Výšky
Pomocou nastavenia Výšky môžete nastaviť úroveň
vysokých tónov zvuku.
K dispozícii sú tieto štýly…
Ak chcete upraviť úroveň…
• Osobné – nastavenia zvuku, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
• Pôvodné – najneutrálnejšie nastavenie zvuku
• Film – ideálne na sledovanie filmov
• Hudba – ideálne na počúvanie hudby
• Hra – ideálne na hranie hier
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položku Výšky a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
• Novinky – ideálne na hlas
Obnovenie štýlu
Keď máte vybratý štýl zvuku, môžete jednotlivé
nastavenia zvuku upraviť v
ponuke Konfigurácia > Zvuk…
Surround režim
Pomocou nastavenia Surround režim môžete nastaviť
efekt zvuku reproduktorov televízora.
Vykonané zmeny sa vo vybranom štýle uložia.
Odporúčame upravovať iba nastavenia zvuku pre štýl
Osobné. Štýl zvuku – Osobné umožňuje uložiť
osobitné nastavenia pre všetky pripojené zariadenia v
ponuke Zdroje.
Ak chcete nastaviť Surround režim…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Surround režim a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
53
4 - Vyberte položku Stereo alebo Incredible
surround.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Rozšírené a stlačte tlačidlo  (vpravo).
4 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Automatické vyrovnávanie hlasitosti a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
5 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia zvuku pre sledovanie vo formáte 3D
Incredible Surround 3D
Pomocou nastavenia Surround režim môžete nastaviť
efekt zvuku reproduktorov televízora. Ak nastavíte
efekt Incredible Surround pre sledovanie 2D obsahu,
keď začnete sledovať 3D obsah, televízor automaticky
prepne na efekt Incredible Surround 3D. Ak nechcete,
aby sa televízor prepínal automaticky, vyberte
možnosť Vypnuté v ponuke Auto. priestorový zvuk
3D.
Čistý zvuk
Funkcia Clear Sound vylepšuje nastavenia zvuku
vhodné pre hlas. Ideálne riešenie na sledovanie
spravodajských programov. Vylepšenie hlasu môžete
zapnúť alebo vypnúť.
Ak chcete nastaviť Surround režim…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položku Surround režim a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Stereo alebo Incredible
surround 3D.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Clear Sound a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Auto. priestorový zvuk 3D
Pomocou nastavenia Auto. priestorový zvuk 3D
môžete zabrániť automatickému prepínaniu televízora
do efektu Incredible Surround 3D pri sledovaní 3D
obsahu.
Formát zvukového výstupu
Pomocou nastavenia Formát zvukového výstupu
môžete nastaviť výstupný zvukový signál tak, aby
zodpovedal schopnostiam vášho systému domáceho
kina v oblasti spracovania zvuku.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položku Auto. priestorový zvuk 3D a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nastaviť formát zvukového výstupu...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Formát zvukového
výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Viackanálový alebo Stereo a
stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Rozšírené nastavenia zvuku
Automatické vyrovnávanie hlasitosti
Pomocou nastavenia Automatické vyrovnávanie
hlasitosti môžete nastaviť automatické vyvažovanie
náhlych rozdielov v hlasitosti. Tie sa vyskytujú najmä
na začiatku reklám alebo pri prepínaní kanálov.
54
Vyrovnanie zvukového výstupu
Hlasitosť v slúchadlách
Pomocou funkcie Vyrovnanie zvukového výstupu
môžete vyrovnať hlasitosť zvuku systému domáceho
kina a hlasitosť televízora pri prepínaní medzi týmito
zariadeniami.
Pomocou nastavenia Hlasitosť v slúchadlách môžete
samostatne nastaviť hlasitosť pripojených slúchadiel.
Ak chcete vyrovnať rozdiely v hlasitosti…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položku Hlasitosť v slúchadlách a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nastaviť hlasitosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Vyrovnanie
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položky Viac, Stredne alebo Menej a
potom stlačte tlačidlo OK.
5 - Ak je rozdiel v hlasitosti výrazný, vyberte možnosť
Viac. Ak je rozdiel len mierny, vyberte možnosť Menej.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Reproduktory
TV reproduktory
Zvuk z televízora môžete prenášať do pripojeného
zvukového zariadenia – systému domáceho kina
alebo zvukového systému.
Oneskorenie zvukového výstupu
Ak na vašom systéme domáceho kina nastavíte
oneskorenie synchronizácie zvuku, na dosiahnutie
synchronizácie zvuku a obrazu je na televízore
potrebné vypnúť položku Oneskorenie zvukového
výstupu.
Môžete vybrať zariadenie, z ktorého chcete počúvať
zvuk z televízora, a spôsob, akým ho chcete ovládať.
• Ak vyberiete položku Reproduktory televízora sú
vypnuté, reproduktory televízora natrvalo vypnete.
• Ak vyberiete položku Reproduktory televízora sú
zapnuté, reproduktory televízora zostanú neustále
zapnuté.
Ak chcete vypnúť oneskorenie zvukového výstupu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Oneskorenie
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak je zvukové zariadenie pripojené prostredníctvom
protokolu HDMI CEC, môžete použiť jedno z
nastavení funkcie EasyLink.
• Ak vyberiete položku EasyLink, televízor bude
prenášať zvuk do zvukového zariadenia. Počas
prehrávania zvuku iným zariadením sa reproduktory
televízora vypnú.
• Ak vyberiete položku Automatické spustenie
EasyLink, televízor zapne požadované zvukové
zariadenie, začne do neho prenášať zvuk z televízora
a vypne reproduktory televízora.
Ak máte aktivovanú funkciu EasyLink alebo
Automatické spustenie EasyLink, môžete aj naďalej v
prípade potreby prepínať medzi reproduktormi
televízora.
Odchýlka zvukového výstupu
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie v systéme
domáceho kina, môžete ho nastaviť v televízore
pomocou možnosti Odchýlka zvukového výstupu.
Ak chcete synchronizovať zvuk televízora…
Ak chcete nastaviť TV reproduktory…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Odchýlka
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pomocou posuvného prvku nastavte
požadované oneskorenie zvuku a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Rozšírené a stlačte tlačidlo  (vpravo).
4 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku TV
reproduktory a stlačte tlačidlo  (vpravo).
5 - Vyberte položku Reproduktory televízora sú
55
zapnuté, Reproduktory televízora sú
vypnuté, EasyLink alebo Automatické spustenie
EasyLink.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete reproduktory zapnúť priamo…
Hlasitosť subwoofera
1 - Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte položku Reproduktory a potom položku
TV alebo Zvukový systém.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nastaviť hlasitosť bezdrôtového
reproduktora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Bezdrôtové
reproduktory > Hlasitosť subwoofera a stlačte
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Bezdrôtové reproduktory
Čo potrebujete
K tomuto televízoru je možné pripojiť bezdrôtový
reproduktor – subwoofer alebo zvukový panel.
Zvuk z televízora môže prehrávať rad vybraných
bezdrôtových reproduktorov značky Philips.
Informácie o zvukových produktoch vhodných pre
tento televízor nájdete na webovej lokalite
spoločnosti Philips – www.philips.com/tv
Problémy
Prerušenie pripojenia
• Umiestnite bezdrôtový reproduktor v okruhu 5
metrov od televízora.
• Na miestach so zvýšeným výskytom bezdrôtových
signálov, ako sú napríklad domácnosti s viacerými
bezdrôtovými smerovačmi, môže dochádzať k
problémom s bezdrôtovým pripojením. Smerovač a
bezdrôtový reproduktor umiestnite čo najbližšie k
televízoru.
Ak chcete prehrávať zvuk z televízora pomocou
bezdrôtového reproduktora, musíte tento bezdrôtový
reproduktor spárovať s televízorom. Spárovať je
možné až 10 bezdrôtových reproduktorov, no
súčasne je možné používať iba jeden. Ak pripojíte
subwoofer, zvuk sa prehráva z televízora aj z
pripojeného subwoofera. Ak pripojíte zvukový panel,
zvuk sa prehráva iba pomocou zvukového panela.
Nesúlad medzi obrazom a zvukom
• U niektorých systémov bezdrôtových reproduktorov
môžu vznikať problémy so synchronizáciou zvuku a
obrazu. Odporúčame využívať bezdrôtové zvukové
produkty značky Philips.
Výber reproduktora
Ak chcete pripojiť bezdrôtový reproduktor...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Bezdrôtové
reproduktory > Pripojte reproduktor a stlačte
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Umiestnenie televízora
Počas úvodnej inštalácie sa toto nastavenie nastaví
na možnosť Na TV stojane alebo Na stene. Ak ste od
úvodného nastavenia zmenili umiestnenie televízora,
upravte toto nastavenie na správnu hodnotu, aby sa
zaistila najlepšia reprodukcia zvuku.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Nastavenia televízora a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položku Umiestnenie televízora a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Kliknite na možnosť Na TV stojane alebo Na
stene.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Odstránenie reproduktora
Ak chcete odpojiť bezdrôtový reproduktor...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Zvuk a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Bezdrôtové
reproduktory > Odpojte reproduktor a stlačte
56
položku Ambilight a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Jas naspodku a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
15.3
Ambilight
Štýl funkcie Ambilight
Môžete nastaviť štýl funkcie Ambilight. K dispozícii je
niekoľko dynamických a jeden statický štýl – stála
farba. Pre statický štýl si môžete sami vybrať
požadovanú farbu. Prípadne môžete funkciu
Ambilight vypnúť.
Sýtosť funkcie Ambilight
Pomocou nastavenia Nasýtenie môžete nastaviť
úroveň sýtosti funkcie Ambilight.
Ak chcete nastaviť štýl funkcie Ambilight…
1 - Stlačte tlačidlo  (Ambilight).
2 - Vyberte uprednostňovaný štýl funkcie Ambilight.
Ak kliknite na možnosť Statický, zobrazí sa farebná
paleta. Kliknutím na niektorú z farieb palety nastavíte
statickú farbu. Ak chcete funkciu Ambilight vypnúť,
vyberte položku Vypnuté.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Ambilight a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položku Nasýtenie a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Okrem nastavenia Vypnuté sú k dispozícii štýly…
• Štandardný
• Prirodzený
• Podmanivý
• Výrazný
• Hra
Statická farba funkcie Ambilight
• Komfort
• Relaxačný
• ISF
• Statický
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Ambilight a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položku Statická farba funkcie Ambilight
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia funkcie Ambilight
Jas funkcie Ambilight
Pomocou nastavenia Jas môžete nastaviť úroveň jasu
funkcie Ambilight.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Ambilight a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Jas a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Rozšírené nastavenia funkcie
Ambilight
Farba steny
Pomocou nastavenia Farba steny môžete
neutralizovať vplyv farebnej steny na farby funkcie
Ambilight. Vyberte farbu steny za televízorom a
televízor upraví farby funkcie Ambilight tak, aby sa
javili neskreslené.
Jas funkcie Ambilight, na spodnej strane
Ak chcete vybrať farbu steny . . .
Ak chcete nastaviť úroveň jasu funkcie Ambilight na
spodnej strane…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Ambilight a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Farba steny a
stlačte tlačidlo OK.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
57
4 - Na farebnej palete kliknite na farbu
zodpovedajúcu farbe steny za televízorom.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Lounge Light+hue
Ak nainštalujete aplikáciu Ambilight+hue, žiarovky
hue môžu kopírovať svetlo Lounge Light funkcie
Ambilight. Svetlá Philips hue rozšíria efekt svetla
Lounge Light po celej miestnosti. Keď nakonfigurujete
aplikáciu Ambilight+hue, žiarovky hue sa zapnú a
budú automaticky kopírovať svetlo Lounge Light. Ak
nechcete, aby žiarovky hue kopírovali svetlo Lounge
Light, môžete ich vypnúť.
Vypnutie TV
Pomocou nastavenia Vypnutie TV môžete funkciu
Ambilight vypnúť okamžite alebo ju nastaviť tak, aby
sa osvetlenie postupne stlmilo po vypnutí televízora.
Pomalé stlmovanie vám poskytne čas na zapnutie
svetiel v obývačke.
Ak chcete žiarovky vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Ambilight a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Lounge
Light+hue a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nastaviť spôsob vypnutia funkcie
Ambilight…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Ambilight a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Vypnutie TV a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Zoslabiť a vypnúť alebo
Okamžité vypnutie.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ladenie ISF
Ak televízor kalibruje odborník na ISF, je možné
nakalibrovať statickú farbu funkcie Ambilight. Na
kalibráciu si môžete vybrať akúkoľvek farbu. Po
vykonaní kalibrácie ISF si môžete vybrať statickú farbu
ISF.
Atmosféra Lounge Light
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete
zapnúť funkciu Ambilight a navodiť v miestnosti
špecifickú svetelnú atmosféru.
Ak chcete vybrať statickú farbu ISF…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Ambilight a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Ladenie ISF a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete vybrať prednastavenú farbu atmosféry
funkcie Lounge Light…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Ambilight a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > Lounge
Light a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte si požadovanú atmosféru.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ambilight + hue
Vďaka aplikácii Philips TV Remote môžete pomocou
smartfónu či tabletu sami nastaviť farbu atmosféry
funkcie Lounge Light. V zozname atmosfér kliknite na
položku Aplikácia TV Remote a môžete ako
atmosféru funkcie Lounge Light použiť svoje vlastné
nastavenie funkcie Lounge Light. Keď je televízor v
pohotovostnom režime a smartfón či tablet pripojený
k tej istej domácej sieti, môžete aktuálnu atmosféru
funkcie Lounge Light zmeniť pomocou mobilného
zariadenia.
Konfigurujte
Pomocou funkcie Konfigurovať môžete nastaviť
žiarovky Philips Hue, aby kopírovali farby funkcie
Ambilight.
Nastavenie žiaroviek Philips Hue…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Ambilight a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Ambilight+hue > Konfigurovať
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte Spustiť.
58
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Obnovenie konfigurácie
Resetovanie funkcie Ambilight+hue...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Ambilight a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Ambilight+hue > Obnoviť
konfiguráciu a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vypnutie
Vypnutie funkcie Ambilight+hue...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Ambilight a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Ambilight+hue > Vypnúť
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
15.4
Eko nastavenia
Úspora energie
Svetelný efekt
Eko nastavenia  obsahujú nastavenia televízora
zamerané na ochranu životného prostredia.
Pomocou funkcie Ponorenie môžete nastaviť, ako
presne žiarovky Hue kopírujú funkciu Ambilight.
Úspora energie
Ak vyberiete položku Úspora energie, televízor
automaticky prejde na štýl obrazu Štandard, čo je
energeticky najúspornejšie nastavenie obrazu aj
funkcie Ambilight.
Nastavenie funkcie Intenzita efektu Ambilight+hue…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Ambilight a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Ambilight+hue > Ponorenie
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete televízor nastaviť na úsporu energie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Eko nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Kliknite na položku Úspora energie a položka
Štýl obrazu sa automaticky nastaví na Štandard.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zobraziť konfiguráciu
Pomocou funkcie Zobraziť konfiguráciu môžete
zobraziť aktuálne nastavenia siete Ambilight+hue,
mosta a žiaroviek.
Vypnúť obrazovku
Zobrazenie konfigurácie Ambilight+hue...
Ak počúvate len hudbu, môžete obrazovku televízora
vypnúť za účelom úspory energie.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Ambilight a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položky Ambilight+hue > Zobraziť
konfiguráciu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete vypnúť iba obrazovku…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Eko nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte možnosť Vypnúť obrazovku.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete obrazovku znova zapnúť, stačí stlačiť
ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
59
Senzor osvetlenia
Easy Link
Zabudovaný senzor okolitého osvetlenia pri jeho
zoslabení automaticky zníži jas obrazovky, čím šetrí
elektrickú energiu. Vstavaný svetelný senzor
automaticky nastavuje obraz spolu s funkciou
Ambilight s ohľadom na osvetlenie miestnosti.
Všeobecné nastavenia
Ak chcete funkciu EasyLink úplne vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položku EasyLink, stlačte tlačidlo 
(vpravo) a potom vyberte položku EasyLink o jeden
krok ďalej.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete vypnúť iba obrazovku…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Eko nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položku Senzor osvetlenia. Pred
senzorom osvetlenia sa v aktívnom stave zobrazí
ikona .
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Diaľkové ovládanie EasyLink
Časovač vypnutia
Ak chcete vypnúť diaľkové ovládanie EasyLink…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky EasyLink > Diaľkové ovládanie
Easylink a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak televízor prijíma televízny signál, no po dobu 4
hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, automaticky sa vypne, aby šetril energiu. Ak
televízor 10 minút neprijme televízny signál ani príkaz
z diaľkového ovládania, tiež sa automaticky vypne.
Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia.
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia …
HDMI s rozlíšením Ultra HD
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Eko nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položku Časovač vypnutia. Výberom
miesta v posuvného prvku upravte hodnotu. Zadaním
hodnoty 0 (Vypnuté) časovač vypnutia vypnete.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Tento televízor dokáže zobrazovať signály Ultra HD.
Niektoré zariadenia – pripojené pomocou rozhrania
HDMI – nedokážu rozpoznať TV s technológiou Ultra
HD a nemusia fungovať správne alebo môžu mať
skreslený obraz alebo zvuk. Ak chcete zabrániť
nesprávnemu fungovaniu takéhoto zariadenia,
môžete nastaviť kvalitu signálu na úroveň, s ktorou si
zariadenie poradí. Ak zariadenie nepracuje so
signálmi Ultra HD, môžete funkciu Ultra HD pre toto
pripojenie HDMI vypnúť.
Keď je časovač vypnutia aktívny, zobrazuje sa
ikona .
15.5
Nastavenie UHD 4:4:4/4:2:2 podporuje signály UHD
YCbCr 4:4:4/4:2:2. Nastavenie UHD 4:2:0 podporuje
signály UHD YCbCr 4:2:0.
Všeobecné nastavenia
Ak chcete nastaviť kvalitu signálu...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Rozšírené > HDMI Ultra
60
HD a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť UHD 4:4:4/4:2:2, UHD
4:2:0 alebo UHD vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Klávesnica diaľkového ovládania
Ak chcete rozloženie klávesnice nastaviť na Azerty…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Klávesnica diaľkového
ovládania a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia systému Android
Ak chcete zobraziť alebo konfigurovať nastavenia
aplikácií systému Android, prejdite do ponuky
Nastavenia systému Android.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položku Nastavenia systému Android a
stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby stlačením
tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
Nastavenia klávesnice USB
Ak chcete nainštalovať klávesnicu USB, zapnite
televízor a pripojte klávesnicu USB k jednému z
konektorov USB na televízore. Keď televízor prvýkrát
rozpozná klávesnicu, môžete určiť rozloženie
klávesnice a otestovať toto rozloženie. Ak ako
primárne rozloženie klávesov vyberiete cyriliku alebo
gréčtinu, ako sekundárne rozloženie môžete nastaviť
latinskú abecedu.
Pevný disk USB
Konfigurácia a formátovanie pevného disku USB…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položku Pevný disk USB a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Spustiť a postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete zmeniť nastavenie rozloženia klávesnice, ak
je už rozloženie nastavené…
Jas loga Philips
HbbTV
Môžete nastaviť jas osvetlenia loga Philips na prednej
strane televízora alebo ho úplne vypnúť.
Ak televízny kanál ponúka stránky HbbTV, musíte
tieto stránky najprv zapnúť v nastaveniach televízora,
aby ste ich mohli prezerať.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Ak chcete spustiť nastavenie klávesnice, vyberte
položku Nastavenia klávesnice USB a stlačte tlačidlo
OK.
Upravenie alebo vypnutie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položku HbbTV a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku Jas
loga Philips a stlačte tlačidlo  (vpravo).
4 - Vyberte položky Minimálne, Stredné, Maximálne
alebo Vypnuté (ak chcete vypnú osvetlenie loga) a
potom stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
61
 (vpravo).
4 - Vyberte položku Vypnuté alebo funkciu
Reklamný pútač na funkcie, ktorá bude zobrazovať
ukážku funkcií v obchode.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte HBB TV na
tomto kanáli a stlačte OK.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
Časovač vypnutia
Umiestnenie televízora
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia …
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Eko nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položku Časovač vypnutia. Výberom
miesta v posuvného prvku upravte hodnotu. Zadaním
hodnoty 0 (Vypnuté) časovač vypnutia vypnete.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Počas úvodnej inštalácie sa toto nastavenie nastaví
na možnosť Na TV stojane alebo Na stene. Ak ste od
úvodného nastavenia zmenili umiestnenie televízora,
upravte toto nastavenie na správnu hodnotu, aby sa
zaistila najlepšia reprodukcia zvuku.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položku Umiestnenie televízora a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Kliknite na možnosť Na TV stojane alebo Na
stene.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Keď je časovač vypnutia aktívny, zobrazuje sa
ikona .
Doma alebo obchod
Ak je televízor nainštalovaný v obchode, môžete ho
nastaviť tak, aby zobrazoval reklamný pútač. Štýl
obrazu sa automaticky nastaví na možnosť
Jasné. Časovač vypnutia je vypnutý.
TV program
Ak chcete televízor nastaviť na umiestnenie v
obchode…
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku TV
program, údaje a informácie.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Umiestnenie > Obchod a
stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Logá kanálov
V niektorých krajinách môže televízor zobrazovať logá
kanálov.
Ak nechcete, aby sa tieto logá zobrazovali, môžete
ich vypnúť.
Ak televízor používate v domácnosti, nastavte ho na
možnosť Doma.
Ak chcete vypnúť logá…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Logá kanálov a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Konfigurácia pre obchod
Ak je televízor nastavený na možnosť Obchod,
môžete určiť dostupnosť konkrétnych ukážok na
používanie v obchode.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Konfigurácia pre obchod a stlačte tlačidlo
62
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Detská zámka > Zadať
kód alebo Zmeniť kód a stlačte tlačidlo OK.
4 - Zadajte 4-miestny kód podľa vlastného výberu.
Ak je kód už nastavený, zadajte aktuálny kód detskej
zámky a následne dvakrát zadajte nový kód.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Výrobné nastavenia
Na televízore môžete nastaviť pôvodné (výrobné)
nastavenia obrazu, zvuku a funkcie Ambilight.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Výrobné nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nový kód je nastavený.
Zabudli ste kód PIN detskej zámky?
Ak ste kód zabudli, môžete prepísať ten súčasný a
nastaviť nový kód PIN.
Detský zámok
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Detská zámka > Zmeniť kód a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Zadajte prepisovací kód 8888.
5 - Teraz zadajte nový kód PIN detskej zámky a
potvrďte ho jeho opätovným zadaním.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vekové obmedzenie
Nastavenie minimálneho veku na sledovanie vekovo
neprístupných programov.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položku Detská zámka > Rodičovská
zámka a vyberte jeden z vekov v zozname.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nový kód je nastavený.
Inštalácia televízora
Uzamknutie aplikácií
Môžete zopakovať aj kompletnú inštaláciu televízora.
Televízor sa úplne preinštaluje.
Uzamknutie aplikácií z Galérie aplikácií nevhodných
pred deti…
Ak chcete zopakovať inštaláciu televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Detská zámka > Uzamknutie
aplikácií a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Všeobecné
nastavenia a Preinštalovať televízor.
3 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
15.6
Hodiny, región a jazyk
Jazyk ponuky
Nastavenie/zmena kódu
Ak chcete zmeniť jazyk ponúk a hlásení televízora…
Kód PIN detskej zámky slúži na uzamknutie a
odomknutie kanálov a programov.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
Ak chcete nastaviť kód zámky alebo zmeniť aktuálny
kód…
63
3 - Vyberte položky Jazyk > Jazyk ponuky a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Kliknite na požadovaný jazyk.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia jazyka titulkov
Digitálne kanály môžu pre jeden program ponúkať
titulky v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť
preferovaný primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak
sú k dispozícii titulky v jednom z týchto jazykov,
televízor vybrané titulky zobrazí.
Predvoľby jazyka
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk titulkov.
Nastavenia jazyka zvuku
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
titulkov…
Digitálne televízne kanály dokážu v rámci jedného
programu vysielať zvuk, ktorý prenáša niekoľko
jazykov. Môžete nastaviť preferovaný základný a
sekundárny jazyk zvuku. Ak je počas sledovania k
dispozícii jeden z týchto jazykov, televízor prepne na
tento jazyk.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Jazyky > Primárne
titulky alebo Sekundárne titulky a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Kliknite na požadovaný jazyk.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak nie je k dispozícii zvuk ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk zvuku.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
zvuku…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Jazyky > Základný
zvuk alebo Sekundárny zvuk a stlačte tlačidlo OK.
4 - Kliknite na požadovaný jazyk.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nastaviť jazyk titulkov, keď nie je k dispozícii
žiadny z vašich preferovaných jazykov…
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2 - Vyberte položku Jazyk titulkov a kliknite na
dočasne požadovaný jazyk.
Titulky z teletextu
Ak chcete vybrať jazyk zvuku, keď nie je k dispozícii
žiaden z preferovaných jazykov zvuku…
Ak naladíte analógový kanál, titulky pre jednotlivé
kanály bude nutné nastaviť manuálne.
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2 - Kliknite na položku Jazyk zvuku a kliknite na
dočasne požadovaný jazyk zvuku.
1 - Prepnite na požadovaný kanál a stlačením
tlačidla TEXT otvorte teletext.
2 - Zadajte číslo stránky s titulkami, zvyčajne 888.
3 - Ak chcete teletext zatvoriť, znovu stlačte
tlačidlo TEXT.
Titulky
Ak ste v ponuke titulkov vybrali možnosť Zapnuté,
počas sledovania analógového kanála sa v prípade
dostupnosti zobrazia titulky.
Zapnutie
Ak chcete zapnúť titulky, stlačte tlačidlo SUBTITLE.
Ak chcete zistiť, či je kanál analógový, alebo digitálny,
prepnite na daný kanál a otvorte položku Informácie
o kanáli v ponuke  OPTIONS (Možnosti).
Pre titulky môžete nastaviť možnosti Zapnuté,
Vypnuté alebo Zapnuté bez zvuku.
Ak chcete titulky zobrazovať automaticky, keď
vysielaný program nie je vo vašom jazyku (teda
jazyku nastavenom pre televízor), vyberte položku
Automaticky. Pri tomto nastavení sa titulky
automaticky zobrazia, aj keď stlmíte zvuk.
Jazyky textu/teletextu
Stránky teletextu
Ak chcete počas sledovania televíznych kanálov
otvoriť teletext, stlačte tlačidlo TEXT.
Ak chcete teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo
TEXT.
Výber stránky teletextu
64
tlačidlo  BACK.
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Ak chcete vybrať stránku . . .
1 - Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2 - Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so
šípkami.
3 - Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z
farebne označených položiek v spodnej časti
obrazovky.
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania
ponúkajú na svojich digitálnych televíznych kanáloch
špeciálny digitálny teletext alebo interaktívne
televízne funkcie. Tieto služby zahŕňajú normálny
teletext, v rámci ktorého môžete navigovať a vyberať
položky pomocou tlačidiel s číslami, farebných
tlačidiel a tlačidiel so šípkami.
Podstránky teletextu
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko
podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište
vedľa čísla hlavnej stránky.
Podstránky vyberiete pomocou tlačidiel  alebo .
Ak chcete zatvoriť digitálny teletext, stlačte
tlačidlo  BACK.
Prehľad T.O.P. teletextu
Možnosti teletextu
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou
T.O.P. Teletext.
Na otvorenie stránok T.O.P. textu v rámci teletextu
stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Prehľad teletextu T.O.P.
Vo funkcii Teletext môžete po stlačení tlačidla 
OPTIONS vybrať z nasledujúcich možností…
• Zmraziť stránku
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých
podstránok.
• Dual Screen/Celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu
vedľa seba.
• Prehľad teletextu T.O.P.
Na otvorenie stránok T.O.P. Teletext.
• Zväčšiť
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie
čítala.
• Odkryť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
• Opakov. podstránok
Opakovanie podstránok, ak sú nejaké k dispozícii.
• Jazyk
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na
správne zobrazenie textu.
• Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Telext 2.5, ktorá ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku.
Obľúbené stránky
Televízor vytvorí zoznam posledných 10 stránok
teletextu, ktoré ste otvorili. Môžete ich jednoducho
otvoriť znova v stĺpci Obľúbené stránky teletextu.
1 - Výberom hviezdičky v ľavom hornom rohu
obrazovky v režime Teletext zobrazíte stĺpec
obľúbených stránok.
2 - Stláčaním tlačidiel  (dole) a  (hore) vyberte
číslo stránky a stlačením tlačidla OK otvorte stránku.
Zoznam môžete vymazať pomocou možnosti
Vymazať obľúbené stránky.
Vyhľadávanie v teletexte
Môžete vybrať slovo a v teletexte vyhľadať všetky
miesta, kde sa toto slovo vyskytuje.
1 - Otvorte stránku teletextu a stlačte tlačidlo OK.
2 - Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
požadované slovo alebo číslo.
3 - Ďalším stlačením tlačidla OK prejdete na
najbližšie miesto výskytu tohto slova alebo čísla.
4 - Ďalším stlačením tlačidla OK znova prejdete na
nasledujúce miesto výskytu.
5 - Vyhľadávanie ukončite stláčaním
tlačidla  (hore), až kým nie nebude nič označené.
Konfigurácia teletextu
Jazyk teletextu
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
teletextu . . .
Teletext z pripojeného zariadenia
Niektoré zariadenia, ktoré prijímajú TV kanály, môžu
tiež ponúkať teletext.
Ak chcete otvoriť teletext z pripojeného zariadenia . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Jazyk > Základný
teletext alebo Sekundárny teletext a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
1 - Stlačte tlačidlo ,, vyberte zariadenie a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Počas sledovania kanála na zariadení stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Zobraziť
tlačidlá zariadenia, stlačte tlačidlo  a následne
OK.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete tlačidlá
zariadenia.
4 - Ak chcete zatvoriť teletext, znovu stlačte
65
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Teletext 2.5
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku. Teletext 2.5 je aktivovaný ako
štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť teletext 2.5…
Časová zóna
Ak chcete nastaviť časovú zónu…
1 - Stlačte tlačidlo TEXT.
2 - Keď je na obrazovke otvorená funkcia Teletext,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 - Vyberte položku Text 2.5 > Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Hodiny > Časová zóna a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte niektorú z časových zón.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Hodiny
Dátum a čas
Automatické
Časovač vypnutia
Ak chcete vedieť, koľko je hodín, stlačte tlačidlo . V
domovskej ponuke sa vždy zobrazuje aktuálny čas.
Pomocou časovača automatického vypnutia môžete
nastaviť televízor tak, aby sa po uplynutí
predvoleného času automaticky prepol do
pohotovostného režimu.
V niektorých krajinách digitálne vysielanie neprenáša
údaje UTC (koordinovaný univerzálny čas). V tomto
prípade sa nemusí uskutočniť posun na letný čas a
televízor môže zobrazovať nesprávny čas.
Ak chcete nastaviť časovač vypnutia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte možnosť Časovač autom. vypnutia a
stlačte tlačidlo  (vpravo). Pomocou posuvnej lišty
môžete nastaviť čas až na 180 minút v 5-minútových
intervaloch. Ak nastavíte hodnotu 0 minút, funkcia
automatického vypnutia sa vypne. Počas
odpočítavania môžete televízor vypnúť aj skôr alebo
vynulovať čas.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak nahrávate programy obsiahnuté v TV programe,
odporúčame nemeniť čas a dátum manuálne. V
niektorých krajinách a u niektorých poskytovateľov
sieťových služieb je nastavenie Hodiny skryté, aby sa
predišlo nesprávnemu nastaveniu hodín.
Ak chcete hodiny televízora napraviť automaticky…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Hodiny > Automat. režim
hodín a Závisí od krajiny.
4 - Vyberte položku Letný čas a vyberte správne
nastavenie.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
15.7
Univerzálny prístup
Zapnutie
Manuálne
Keď je zapnutá funkcia Univerzálny prístup, televízor
je pripravený na použitie hluchými osobami, osobami
so zhoršeným sluchom, slepými osobami či osobami
so zhoršeným zrakom.
Ak chcete nastaviť hodiny televízora ručne...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Hodiny > Automat. režim
hodín a vyberte možnosť Ručne.
4 - Vyberte položky Dátum a Čas na nastavenie.
Zapnutie
Ak ste počas inštalácie nezapli možnosť Univerzálny
prístup, v rámci ponuky Univerzálny prístup ju môžete
kedykoľvek zapnúť.
Ak chcete zapnúť možnosť Dostupnosť…
66
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Univerzálny prístup a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - V ďalšom kroku vyberte položku Univerzálny
prístup.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zvukový popis
Zapnutie
Digitálne televízne kanály môžu vysielať špeciálnu
zvukovú stopu s komentárom, ktorý opisuje dianie na
obrazovke.
Ak chcete nastaviť zvukovú stopu a efekty pre
zrakovo postihnutých, musíte najskôr zapnúť funkciu
Zvukový popis.
Ak chcete zapnúť funkciu Zvukový popis, v ponuke
nastavenia musíte najskôr zapnúť funkciu Univerzálny
prístup.
Keď sa zapne možnosť Univerzálny prístup, do
ponuky Možnosti pribudne voľba Univerzálny
prístup.
Ak je zapnutá funkcia Zvukový popis, k bežnej
zvukovej stope sa pridá stopa s komentárom
rozprávača.
Ak chcete zapnúť komentár (ak je k dispozícii)…
Zhoršený sluch
Niektoré digitálne televízne kanály vysielajú špeciálny
zvuk a titulky prispôsobené pre hluchých divákov
alebo divákov so zhoršeným sluchom. Keď je zapnutá
funkcia Zhoršený sluch, televízor automaticky prepne
na tieto prispôsobené titulky, keď sú k dispozícii. Aby
bolo možné zapnúť funkciu Zhoršený sluch, musí byť
zapnutá možnosť Univerzálny prístup.
Ak chcete zapnúť funkciu Zvukový popis…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Univerzálny prístup a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Zvukový popis a stlačte tlačidlo  (vpravo).
4 - V ďalšom kroku vyberte položku Zvukový popis.
5 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete zapnúť funkciu Zhoršený sluch...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Univerzálny prístup a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Zhoršený sluch a stlačte tlačidlo  (vpravo).
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete zapnúť možnosť Zvukový popis počas
sledovania televízora...
1 – Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačte tlačidlo OK.
2 – Vyberte možnosť Zvukový popis a stlačte tlačidlo
OK.
Ak chcete zapnúť možnosť Zhoršený sluch počas
sledovania televízora...
Môžete skontrolovať, či je dostupná zvuková stopa s
komentárom.
V ponuke s možnosťami vyberte položku Jazyk zvuku
a vyhľadajte jazyk zvuku označený ikonou .
1 – Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačte tlačidlo OK.
2 – Vyberte položku Zhoršený sluch a vyberte
položku Zapnuté.
Ak chcete skontrolovať, či je dostupný zvuk a titulky
pre divákov so sluchovým postihnutím, stlačte tlačidlo
 OPTIONS , vyberte položku Jazyk zvuku a
vyhľadajte jazyk zvuku označený symbolom .
Zmieš. hlasitosť
Ak sa položka Dostupnosť nezobrazí v ponuke
Možnosti, zapnite položku Univerzálny prístup v
ponuke nastavenia.
Ak chcete nastaviť pomer hlasitosti…
Môžete nastaviť pomer hlasitosti normálnej zvukovej
stopy a stopy s komentárom.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Univerzálny prístup a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Zvukový popis > Zmieš. hlasitosť
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
67
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Bluetooth
Ak je k dispozícii jazyk zvuku so zvukovým
komentárom, toto nastavenie nájdete aj v
ponuke  OPTIONS > Univerzálny prístup > Zmieš.
hlasitosť.
Vyhľadať zariadenia
Ak chcete vytvoriť pripojenie Bluetooth…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte Bluetooth > Vyhľadať zariadenie
Bluetooth a stlačte tlačidlo OK.
4 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Zvukový efekt
Niektoré zvukové stopy s komentárom môžu
obsahovať rôzne zvukové efekty, napríklad
stereofonický zvuk alebo stišovanie zvuku.
Ak chcete zapnúť Zvukové efekty (ak sú k dispozícii)…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Univerzálny prístup a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Zvukový popis > Zvukové efekty
a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Odstránenie zariadenia
Reč
Zapnutie zariadenia Bluetooth
Zvuková stopa s komentárom môže obsahovať aj
titulky pre hovorené slová.
Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Bluetooth na
televízore...
Ak chcete zapnúť tieto titulky (ak sú k dispozícii) . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte Bluetooth > Zapnutie/vypnutie
Bluetooth a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Odstránenie pripojenia Bluetooth…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte položku
Bezdrôtové a sieť a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte Bluetooth > Odstrániť zariadenie a
stlačte tlačidlo OK.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Univerzálny prístup a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Zvukový popis > Reč a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Opisný alebo Titulky a stlačte
tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
15.9
Nastavenia systému Android
15.8
Ak chcete zobraziť alebo konfigurovať nastavenia
aplikácií systému Android, prejdite do ponuky
Nastavenia systému Android.
Bezdrôtové pripojenie a sieť
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby stlačením
tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
Sieť
Pripojiť sa k domácej sieti – bezdrôtovo alebo
pomocou káblov. Prípadne upravte sieťové
nastavenia.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Sieť,
pripojiť alebo Sieť, nastavenia.
68
16.1
2 - Vyberte položky Inštalácia z antény/káblovej
tv > Vyhľadať kanály a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
4 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.
Inštalácia z antény/káblovej
TV
Preinštalovať kanály
16
Inštalácia kanálov
Preinštalovať kanály
Aktualizovať kanály
Automatická aktualizácia kanálov
Všetky kanály môžete preinštalovať a ponechať
všetky ostatné nastavenia televízora bez zmeny.
Ak prijímate digitálne kanály, môžete nastaviť
televízor tak, aby automaticky aktualizoval tieto
kanály.
Ak je nastavený kód rodičovskej zámky, pred
opätovnou inštaláciou kanálov ho bude potrebné
zadať.
Každý deň o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu
nainštalovaných kanálov a uloží nové. Nové kanály sa
uložia do zoznamu kanálov, pričom sa označia
symbolom  . Kanály bez signálu sa odstránia. Aby
bolo možné kanály automaticky aktualizovať, musí
byť televízor v pohotovostnom režime. Automatickú
aktualizáciu kanálov je možné vypnúť.
Ak chcete preinštalovať kanály…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Inštalácia z antény/káblovej
tv > Vyhľadať kanály a kliknite na možnosť Spustiť.
3 - Vyberte položku Preinštalovať kanály a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Inštalácia z antény/káblovej
tv > Automatická aktualizácia kanálov a kliknite na
možnosť Vypnuté.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Inštalácia televízora
Môžete zopakovať aj kompletnú inštaláciu televízora.
Televízor sa úplne preinštaluje.
Ak chcete zopakovať inštaláciu televízora…
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Ak nechcete, aby sa po
každej aktualizácii kanálov zobrazovalo toto hlásenie,
môžete ho vypnúť.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Všeobecné
nastavenia a Preinštalovať televízor.
3 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
Ak chcete vypnúť hlásenie…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte položky Inštalácia z antény/káblovej
tv > Správa o aktualizácii kanálov a kliknite na
možnosť Vypnuté.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Výrobné nastavenia
Na televízore môžete nastaviť pôvodné (výrobné)
nastavenia obrazu, zvuku a funkcie Ambilight.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia…
V niektorých krajinách môže automatická aktualizácia
kanálov prebehnúť počas sledovania televízie alebo
počas pohotovostného režimu.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Výrobné nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Manuálna aktualizácia kanálov
Aktualizáciu kanálov môžete kedykoľvek spustiť
manuálne.
Ak chcete manuálne spustiť aktualizáciu kanálov…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
69
Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov
Načítanie zoznamu kanálov
Úvod
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Do nenainštalovaných televízorov
Funkcia Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov je
určená pre predajcov a pokročilých používateľov. V
niektorých krajinách je funkciu Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov možné používať len na
kopírovanie satelitných kanálov.
Do televízora, ktorý ešte nie je nainštalovaný
1 - Zapojte televízor do elektrickej zásuvky, čím sa
spustí inštalácia, a vyberte požadovanú krajinu a
jazyk. Vyhľadanie kanálov môžete preskočiť.
Inštaláciu dokončite.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash,
ktorá obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete odoslať zoznam kanálov, stlačte
tlačidlo .
4 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
5 - Vyberte položky Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov a Kopírovať do TV. Televízor si
od vás môže vyžiadať zadanie kódu PIN detskej
zámky.
6 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie
zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku
USB typu Flash.
Pomocou funkcie kopírovania zoznamu predvolieb
kanálov môžete prekopírovať kanály nainštalované v
jednom televízore do iného televízora Philips
rovnakého produktového radu. Vďaka funkcii
kopírovania zoznamu predvolieb kanálov sa môžete
vyhnúť časovo náročnému vyhľadávaniu kanálov a
môžete do televízora nahrať vopred definovanú
konfiguráciu zoznamu kanálov. Použite pamäťovú
jednotku typu Flash s minimálnou kapacitou 1 GB.
Podmienky
• Oba televízory sú z produktového radu z toho istého
roku.
• Oba televízory majú rovnaký typ hardvéru. Typ
hardvéru môžete skontrolovať na typovom štítku na
zadnej strane televízora. Väčšinou sa uvádza vo
forme Q . . . LA
• Oba televízory majú kompatibilné softvérové verzie.
Aktuálna verzia softvéru
Do nainštalovaného televízora
Aktuálnu verziu softvéru televízora môžete
skontrolovať pomocou možností  > Aktualizovať
softvér > Info o použitom softvéri.
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Do televízora, ktorý je už nainštalovaný
1 - Overte nastavenie krajiny daného televízora. (Ak
chcete overiť toto nastavenie, stlačte
tlačidlo . Vyberte položky Inštalácia z
antény/káblovej tv a Preinštalovať kanály. Inštaláciu
opustíte stlačením tlačidla  a následne Zrušiť.)
Ak je krajina nastavená správne, pokračujte krokom
č. 2.
Ak nie je nastavená správna krajina, je nutné spustiť
preinštalovanie. Ak chcete spustiť preinštalovanie,
stlačte tlačidlo . Vyberte položky Inštalácia z
antény/káblovej tv a Preinštalovať kanály. Vyberte
správnu krajinu a preskočte vyhľadávanie kanálov.
Inštaláciu dokončite. Po jej ukončení pokračujte
krokom 2.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash,
ktorá obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete odoslať zoznam kanálov, stlačte
tlačidlo .
4 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
5 - Vyberte položky Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov a Kopírovať do TV. Televízor si
od vás môže vyžiadať zadanie kódu PIN detskej
zámky.
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov
Ak chcete skopírovať zoznam predvolieb kanálov…
1 - Zapnite televízor. Na tomto televízore by mali byť
nainštalované kanály.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash.
3 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
5 - Vyberte položky Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov a Kopírovať do USB. Pri
kopírovaní zoznamu kanálov si od vás televízor môže
vyžiadať kód PIN detskej zámky.
6 - Po ukončení kopírovania odpojte pamäťovú
jednotku USB typu Flash.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Teraz môžete prekopírovaný zoznam kanálov načítať
do iného televízora značky Philips.
70
6 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie
zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku
USB typu Flash.
Snímanie frekvencie
Vyberte spôsob vyhľadávania kanálov. Môžete vybrať
rýchlejšiu možnosť Rýchle vyhľadávanie a použiť
predefinované možnosti využívané väčšinou
prevádzkovateľov káblovej televízie v danej krajine.
DVB-T alebo DVB-C
Ak sa takýmto vyhľadávaním nenainštalujú žiadne
kanály alebo niektoré kanály chýbajú, môžete vybrať
rozšírený spôsob Úplné snímanie. Pri tomto postupe
bude vyhľadávanie a inštalácia kanálov trvať dlhšie.
Príjem vysielania DVB-T alebo DVB-C
Počas inštalácie kanálov ste tesne pred vyhľadaním
kanálov vybrali možnosť Anténa (DVB-T) alebo Kábel
(DVB-C). Možnosť Anténa DVB-T vyhľadáva
terestriálne analógové kanály a digitálne kanály DVBT. Možnosť Kábel DVB-C vyhľadáva analógové a
digitálne kanály poskytované prevádzkovateľom
káblového vysielania DVB-C.
Veľkosť kroku frekvencie
Televízor vyhľadáva kanály v krokoch po 8 MHz .
Ak sa pri tomto postupe nenainštalujú žiadne kanály
alebo niektoré kanály chýbajú, môžete vyhľadávať v
menších krokoch po 1 MHz . Pri využívaní krokov po
1 MHz bude vyhľadávanie a inštalácia kanálov trvať
dlhšie.
Inštalácia kanálov DVB-C
Kvôli jednoduchšiemu používaniu sú všetky
nastavenia štandardu DVB-C nastavené automaticky.
Ak vám prevádzkovateľ vysielania DVB-C poskytol
konkrétne hodnoty vysielania DVB-C, napríklad
identifikáciu siete alebo sieťovú frekvenciu, zadajte
tieto hodnoty počas inštalácie, keď vás na to televízor
vyzve.
Digitálne kanály
Ak viete, že váš prevádzkovateľ káblovej televízie
neponúka digitálne kanály, vyhľadávanie digitálnych
kanálov môžete preskočiť.
Konflikty čísiel kanálov
V niektorých krajinách môžu mať rôzne televízne
kanály (poskytovatelia vysielania) priradené rovnaké
číslo kanála. Televízor počas inštalácie zobrazí
zoznam s konfliktami čísiel kanálov. V prípade
viacerých televíznych kanálov bude potrebné vybrať,
ktorý televízny kanál chcete na dané číslo kanála
nainštalovať.
Analógové kanály
Ak viete, že váš prevádzkovateľ káblovej televízie
neponúka analógové kanály, vyhľadávanie
analógových kanálov môžete preskočiť.
Nastavenia štandardu DVB
Voľne dostupné/kódované
Režim sieťovej frekvencie
Ak máte predplatené služby platenej televízie a
modul podmieneného prístupu (CAM), vyberte
možnosť Voľne dostupné + kódované. Ak nemáte
predplatené kanály ani služby platenej televízie,
môžete vybrať možnosť Iba voľne dostupné kanály.
Ak chcete v rámci funkcie Rýchle vyhľadávanie na
vyhľadávanie kanálov použiť metódu Snímanie
frekvencie, vyberte možnosť Automaticky. Televízor
využije jednu z predefinovaných sieťových frekvencií
(alebo HC – navádzací (tzv. homing) kanál) podľa
hodnoty používanej väčšinou prevádzkovateľov
káblovej televízie v danej krajine.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku CAM,
modul podmieneného prístupu.
Ak ste na vyhľadávanie kanálov dostali konkrétnu
hodnotu sieťovej frekvencie, vyberte možnosť Ručne.
Kvalita príjmu
Môžete skontrolovať kvalitu a silu signálu
konkrétneho digitálneho kanála. Ak používate
vlastnú anténu, skúste zmeniť jej polohu a tým zlepšiť
príjem signálu.
Sieťová frekvencia
Keď je Režim sieťovej frekvencie nastavený na
hodnotu Ručne, pomocou tejto položky môžete
zadať hodnotu sieťovej frekvencie, ktorú vám poskytol
váš prevádzkovateľ káblovej televízie. Na zadanie
hodnoty použite číselné tlačidlá.
Ak chcete skontrolovať kvalitu príjmu digitálneho
kanála…
1 - Nalaďte kanál.
2 - Stlačte tlačidlo .
71
3 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Všeobecné nastavenia a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Vyberte položky Inštalácia z antény/káblovej
tv a Digitálne:. Testovať príjem .
všetky dostupné analógové televízne kanály.
16.2
Inštalácia satelitu
Digitálna frekvencia sa zobrazí pre tento kanál. Ak je
prijímaný signál slabý, môžete sa pokúsiť zmeniť
polohu antény. Ak chcete znovu skontrolovať kvalitu
signálu na tejto frekvencii, vyberte položku Vyhľadať a
stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete manuálne zadať konkrétnu digitálnu
frekvenciu, použite číselné tlačidlá na diaľkovom
ovládaní. Môžete tiež vybrať frekvenciu tak, že
pomocou tlačidiel  a  prejdete na jednotlivé čísla
frekvencie a upravíte ich pomocou tlačidiel  a .
Ak chcete skontrolovať frekvenciu, vyberte položku
Vyhľadať.
Inštalácia satelitov
Informácie o inštalácii satelitov
Tento televízor má zabudované dva satelitné tunery
DVB-S/DVB-S2.
Maximálne 4 satelity
Na tomto televízore môžete nainštalovať maximálne 4
satelity (4 konvertory LNB). Na začiatku inštalácie
vyberte presný počet satelitov, ktoré chcete
nainštalovať. Urýchli to inštaláciu.
Ak na príjem kanálov používate štandard DVB-C,
dostupné budú možnosti Režim prenosovej rýchlosti
a Preddefinované prenosové rýchlosti. Pod položkou
Režim prenosovej rýchlosti vyberte možnosť
Automaticky, ak vám prevádzkovateľ neposkytol
špecifickú hodnotu prenosovej rýchlosti. Ak chcete
zadať hodnotu prenosovej rýchlosti, použite číselné
tlačidlá.
Unicable
Na pripojenie satelitnej antény k televízoru môžete
použiť systém Unicable. Na začiatku inštalácie môžete
vybrať systém Unicable pre jeden alebo dva satelity.
MDU - Jednotka Multi-Dwelling-Unit
Zabudované satelitné tunery podporujú jednotku
MDU na satelitoch Astra a Digiturk na satelite
Eutelsat. Jednotka MDU na satelite Türksat nie je
podporovaná.
Ručná inštalácia
Analógové televízne kanály je možné inštalovať ručne
kanál po kanáli.
Ak chcete manuálne nainštalovať analógové kanály…
Spustenie inštalácie
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete vstúpiť do ponuky, vyberte
položku Nastavenia televízora a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
3 - Vyberte položky Inštalácia z antény/káblovej
tv a Analógové:. Ručná inštalácia .
Skôr ako začnete s inštaláciou, uistite sa, že je
satelitná anténa správne pripojená a optimálne
nasmerovaná.
Ak chcete spustiť inštaláciu satelitu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Kanály > Inštalácia
satelitu a stlačte tlačidlo OK. V prípade potreby
zadajte kód PIN.
3 - Vyberte položku Vyhľadať satelit a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo OK.
TV vyhľadá satelity.
5 - Vyberte položku Inštalovať a stlačte
tlačidlo OK. Na televízore sa zobrazí aktuálna
konfigurácia inštalácie satelitu.
Ak chcete túto konfiguráciu zmeniť, vyberte položku
Nastavenie.
Ak konfiguráciu nechcete meniť, vyberte položku
Vyhľadať. Prejdite na krok 5.
• Systém
Ak chcete nastaviť systém televízora, vyberte
položku Systém.
Vyberte vašu krajinu alebo časť sveta, v ktorej sa
momentálne nachádzate.
• Vyhľadať kanál
Ak chcete vyhľadať kanál, vyberte položku Vyhľadať
kanál. Vyberte Hľadať. Frekvenciu môžete zadať aj
ručne. Ak je prijímaný signál slabý, znovu stlačte
tlačidlo Hľadať. Ak chcete kanál uložiť, vyberte
položku Hotovo.
• Uložiť
Kanál môžete uložiť s aktuálnym číslom kanála alebo
s novým číslom kanála.
Vyberte možnosť Uložiť aktuálny kanál alebo Uložiť
ako nový kanál.
6 - V časti Systém inštalácie vyberte počet satelitov,
ktoré chcete nainštalovať, alebo vyberte jeden zo
systémov Unicable. Ak vyberiete možnosť Unicable,
môžete pre jednotlivé tunery vybrať čísla
Tieto kroky môžete opakovať, až kým nevyhľadáte
72
používateľských pásiem a zadať frekvencie
používateľských pásiem. V niektorých krajinách je v
ponuke Ďalšie nastavenia možné upraviť niektoré
odborné nastavenia jednotlivých konvertorov LNB.
7 - Televízor vyhľadá satelity dostupné v rámci
nasmerovania vašej satelitnej antény. Môže to trvať
niekoľko minút. Ak sa nájde satelit, jeho názov a
intenzita signálu sa zobrazia na obrazovke.
8 - Keď televízor nájde požadované satelity, vyberte
položku Inštalovať.
9 - Ak satelit ponúka balíky kanálov, na televízore sa
zobrazia balíky dostupné pre daný satelit. Vyberte
požadovaný balík. Niektoré balíky ponúkajú rýchlu a
úplnú inštaláciu dostupných kanálov – v takomto
prípade si vyberte jednu možnosť. Na televízore sa
nainštalujú satelitné kanály a rozhlasové stanice.
10 - Ak chcete uložiť konfiguráciu satelitu aj
nainštalované kanály a rozhlasové stanice, vyberte
položku Dokončiť.
Konfigurácia systému Unicable
Systém Unicable
Satelitnú anténu môžete k televízoru pripojiť
pomocou jednokáblového systému, MDU alebo
Unicable. Jednokáblové systémy využívajú na
prepojenie satelitnej antény so všetkými satelitnými
tunermi v systéme jeden kábel. Jednokáblové
systémy sa bežne využívajú v bytových domoch. Ak
používate systém Unicable, televízor vás v priebehu
inštalácie požiada o priradenie čísla používateľského
pásma a zodpovedajúcej frekvencie. V tomto
televízore môžete prostredníctvom systému Unicable
nainštalovať 1 alebo 2 satelity.
Ak po inštalácii systému Unicable zistíte, že chýbajú
niektoré kanály, pravdepodobne počas inštalácie
prebehla aj ďalšia inštalácia v systéme Unicable.
Znova vykonajte postup inštalácie a nainštalujte
chýbajúce kanály.
Moduly CAM satelitov
Číslo používateľského pásma
Ak na sledovanie satelitných kanálov používate
modul CAM (modul podmieneného prístupu),
odporúčame, aby bol počas inštalácie satelitu v
televízore daný modul CAM vložený.
Každý satelitný tuner musí byť v rámci systému
Unicable očíslovaný (napr. 0, 1, 2, 3 atď.).
Dostupné používateľské pásma a ich čísla nájdete na
rozvádzači systému Unicable. Používateľské pásmo
(User band) sa niekedy uvádza vo forme skratky UB.
Existujú rozvádzače systému Unicable ponúkajúce 4
alebo 8 používateľských pásiem. Ak v nastaveniach
vyberiete systém Unicable, televízor vás požiada o
priradenie jedinečného čísla používateľského pásma
pre jednotlivé zabudované satelitné tunery. V
systéme Unicable nemôžu mať dva satelitné tunery
rovnaké číslo používateľského pásma.
Väčšina modulov CAM slúži na odkódovanie kanálov.
Moduly CAM najnovšej generácie (CI+ 1.3 s profilom
prevádzkovateľa) dokážu samostatne nainštalovať
všetky kanály do televízora. Modul CAM vás vyzve na
inštaláciu satelitov a kanálov. Tieto moduly CAM
nielen nainštalujú a odkódujú kanály, ale kanály
zároveň aj pravidelne aktualizujú.
Balíky kanálov
Satelity môžu ponúkať balíky kanálov, ktoré obsahujú
bezplatné kanály (voľne dostupné) a ponúkajú výber
vhodný pre určitú krajinu. Niektoré satelity ponúkajú
balíky predplatného - kolekcie kanálov, za ktoré je
potrebné zaplatiť.
Frekvencia používateľského pásma
Spolu s jedinečným číslom používateľského pásma
potrebuje vstavaný satelitný prijímač aj frekvenciu
zvoleného čísla používateľského pásma. Tieto
frekvencie väčšinou nájdete vedľa čísel
používateľských pásiem na rozvádzači systému
Unicable.
Ak si vyberiete predplatený balík, televízor vás môže
požiadať o výber rýchlej alebo kompletnej inštalácie.
Ak chcete nainštalovať len kanály v balíku, vyberte
položku Rýchle. Ak chcete nainštalovať aj všetky
ostatné dostupné kanály, vyberte položku Úplné. V
prípade balíkov predplatného odporúčame Rýchlu
inštaláciu. Ak máte ďalšie satelity, ktoré nie sú
súčasťou balíka predplatného, odporúčame Úplnú
inštaláciu. Všetky nainštalované kanály nájdete v
zozname Všetky.
Automatická aktualizácia kanálov
Ak prijímate digitálne satelitné kanály, môžete
nastaviť televízor tak, aby tieto kanály automaticky
aktualizoval.
Každý deň o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu
nainštalovaných kanálov a uloží nové. Nové kanály sa
uložia do zoznamu kanálov, pričom sa označia
symbolom  . Kanály bez signálu sa odstránia a ak
prevádzkovateľ satelitného vysielania zmení poradie
73
kanálov v balíku, zoznam kanálov televízora sa
aktualizuje. Aby bolo možné kanály automaticky
aktualizovať, musí byť televízor v pohotovostnom
režime. Automatickú aktualizáciu kanálov je možné
vypnúť.
môcť pridať nový satelit.
Nastavenie
Ak máte momentálne nainštalovaný len 1 alebo 2
satelity, aktuálne nastavenia inštalácie nemusia
povoľovať pridanie ďalšieho satelitu. Ak potrebujete
zmeniť nastavenia inštalácie, musíte zopakovať celú
inštaláciu satelitov. Ak sa vyžaduje zmena nastavení,
nemôžete použiť položku Pridať satelit.
Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Inštalácia
satelitu > Automatická aktualizácia kanálov a
vyberte položku Vypnuté.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete pridať satelit…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Inštalácia satelitu > Vyhľadať
satelit a následne položku Pridať satelit. Zobrazia sa
aktuálne satelity.
3 - Vyberte Hľadať. Televízor vyhľadá nové satelity.
4 - Ak televízor nájde jeden alebo viac satelitov,
vyberte položku Inštalovať. Televízor nainštaluje
kanály nájdených satelitov.
5 - Ak chcete uložiť kanály a rozhlasové stanice,
vyberte položku Dokončiť.
Môžete nastaviť, aby televízor aktualizoval iba kanály
konkrétneho satelitu.
Ak chcete označiť satelity, ktoré sa majú aktualizovať…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Inštalácia satelitu a následne
vyberte položku Možnosť automatickej aktualizácie.
V zozname satelitov výberom označte alebo zrušte
označenie jednotlivých satelitov.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Odstránenie satelitu
V niektorých krajinách môže automatická aktualizácia
kanálov prebehnúť počas sledovania televízie alebo
počas pohotovostného režimu.
Môžete odstrániť jeden alebo viacero satelitov z vašej
aktuálnej inštalácie satelitov. Pri tejto činnosti sa
odstráni satelit aj jeho kanály. Niektorí
prevádzkovatelia satelitov neumožňujú
odstraňovanie satelitu.
Manuálna aktualizácia kanálov
Ak chcete odstrániť satelity…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Inštalácia satelitu > Vyhľadať
satelit a následne položku Odstrániť
satelit. Zobrazia sa aktuálne satelity.
3 - Výberom označte alebo zrušte označenie
satelitov, ktoré chcete odstrániť.
4 - Vyberte Odstrániť. Satelity sa odstránia.
5 - Výberom položky Koniec zatvorte ponuku
Odstrániť satelit.
Aktualizáciu kanálov môžete kedykoľvek spustiť
manuálne.
Ak chcete manuálne spustiť aktualizáciu kanálov…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Inštalácia satelitu > Vyhľadať
kanály a vyberte položku Aktualizovať kanály.
3 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.
Ručná inštalácia
Pridanie satelitu
Ručná inštalácia je určené pre pokročilých
používateľov.
K vašej aktuálnej inštalácii satelitov môžete pridať
ďalší satelit. Táto činnosť nebude mať vplyv na
nainštalované satelity a ich kanály. Prevádzkovatelia
niektorých satelitov nedovoľujú pridávanie ďalších
satelitov.
Ručnú inštaláciu môžete použiť na rýchle pridanie
nových kanálov zo satelitného transpondéra. Musíte
poznať frekvenciu a polarizáciu transpondéra.
Televízor nainštaluje všetky kanály z daného
transpondéra. Ak bol daný transpondér už
nainštalovaný, všetky jeho kanály – predchádzajúce
aj nové – sa presunú na koniec zoznamu kanálov
Všetky.
Ak potrebujete zmeniť počet satelitov, nemôžete na
to použiť ručnú inštaláciu. Budete musieť vykonať
Ďalší satelit by mal byť braný ako doplnok, nie je to
vaše hlavné satelitné predplatné či hlavný satelit,
ktorého balík kanálov využívate. Väčšinou pridávate 4.
satelit, ak už máte nainštalované 3 satelity. Ak máte
nainštalované 4 satelity, mali by ste najskôr zvážiť
odstránenie jedného z nich, pretože až potom budete
74
kompletnú inštaláciu pomocou ponuky Inštalácia
satelitov.
nastavený na najsilnejší signál, vyberte položku
Hľadať znova a spustite vyhľadávanie druhého
satelitu.
• Uistite sa, že je nastavená možnosť Dva satelity.
Ak chcete nainštalovať transpondér…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Inštalácia satelitu a Ručná
inštalácia.
3 - Ak máte nainštalovaný viac ako 1 satelit, vyberte
satelit/konvertor LNB, ku ktorému chcete pridať
kanály.
4 - Nastavte požadovanú Polarizáciu. Ak
nastavíte Režim prenosovej rýchlosti na
možnosť Ručne, môžete ručne zadať hodnotu
prenosovej rýchlosti do poľa Prenosová rýchlosť.
Zadajte Frekvenciu a spustite vyhľadávanie
transpondéra.
5 - Ak sa nájde transpondér, výberom
položky Uložiť uložte nový transpondér na vybranom
konvertore LNB.
6 - Výberom položku Koniec ukončíte ručnú
inštaláciu.
Zmena nastavení inštalácie nevyriešila môj problém
• Všetky nastavenia, satelity a kanály sa uložia len po
úplnom dokončení inštalácie.
Všetky satelitné kanály zmizli
• Ak používate systém Unicable, uistite sa, či ste
obidvom zabudovaným tunerom v nastaveniach
systému Unicable priradili dve jedinečné čísla
používateľského pásma. Môže sa stať, že iný satelitný
prijímač v systéme Unicable využíva rovnaké číslo
používateľského pásma.
Zdá sa, že niektoré satelitné kanály zmizli zo
zoznamu kanálov
• Ak sa zdá, že niektoré kanály zo zoznamu kanálov
zmizli alebo sa zmenilo ich umiestnenie, poskytovateľ
vysielania mohol zmeniť umiestnenie týchto kanálov
v rámci transpondéra. Ich polohu v zozname kanálov
skúste obnoviť aktualizáciou balíka kanálov.
Nastavenia LNB
Nemôžem odstrániť satelit
V niektorých krajinách môžete upraviť niektoré
odborné nastavenia jednotlivých konvertorov LNB.
• Balíky predplatného neumožňujú odstránenie
satelitu. Ak chcete satelit odstrániť, musíte opätovne
vykonať kompletnú inštaláciu a vybrať iný balík.
Napájanie LNB
Napájanie konvertorov LNB je predvolene zapnuté.
Niekedy je príjem nekvalitný
22 kHz tón
• Skontrolujte, či je satelitná anténa pevne ukotvená.
Silný vietor ňou mohol pohnúť.
• Sneženie a dážď môžu znížiť kvalitu prijímaného
signálu.
Tón je predvolene nastavený na hodnotu
Automaticky.
Nízka frekvencia LO/Vysoká frekvencia LO
Frekvencie lokálnych oscilátorov sú nastavené na
štandardné hodnoty. Tieto hodnoty upravte iba v
prípade použitia zariadení, ktoré vyžadujú iné
hodnoty.
Problémy
Televízor nedokáže nájsť požadované satelity alebo
nainštaluje ten istý satelit dvakrát
• Skontrolujte, či ste v nastaveniach na začiatku
inštalácie nastavili správny počet satelitov. Môžete
nastaviť, aby televízor vyhľadával jeden, dva alebo
3/4 satelity.
Dvojitý konvertor LNB nedokáže nájsť druhý satelit
• Ak televízor nájde jeden satelit, ale nedokáže nájsť
druhý, otočte anténu o niekoľko stupňov. Nasmerujte
anténu tak, aby ste získali čo najsilnejší signál z
prvého satelitu. Skontrolujte indikátor intenzity signálu
prvého satelitu na obrazovke. Keď je prvý satelit
75
17
Aktualizácia z Internetu
Softvér
Ak je televízor pripojený k internetu, môže sa zobraziť
požiadavka na aktualizáciu softvéru televízora.
Budete potrebovať vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie k internetu. Ak sa toto
hlásenie zobrazí, odporúčame vykonať aktualizáciu.
17.1
Aktualizovať softvér
Keď je na obrazovke zobrazené hlásenie, vyberte
položku Aktualizovať a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Aktualizácia zo zariadenia USB
Softvér televízora môže byť potrebné aktualizovať.
Budete potrebovať počítač s vysokorýchlostným
pripojením na internet a pamäťovú jednotku USB typu
Flash na nahranie softvéru do televízora. Použite
pamäťovú jednotku USB typu Flash s 500 MB
voľného priestoru. Uistite sa, že je ochrana proti
zápisu vypnutá.
Po dokončení aktualizácie sa televízor automaticky
vypne a znova zapne. Počkajte, kým sa televízor
opäť nezapne.
Ak chcete sami vyhľadať aktualizáciu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Aktualizovať
softvér > Vyhľadať aktualizácie a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Internet a stlačte tlačidlo 
(vpravo). Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete aktualizovať softvér televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte možnosť Aktualizovať softvér a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
Identifikácia televízora
1 - Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
jedného z konektorov USB na televízore.
2 - Vyberte Spustiť. Na pamäťovú jednotku USB
typu Flash sa zapíše identifikačný súbor.
17.2
Verzia softvéru
Prevzatie softvéru
1 - Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
počítača.
2 - Na pamäťovej jednotku USB typu Flash nájdite
súbor update.htm a dvakrát naň kliknite.
3 - Vyberte položku Poslať ID.
4 - Ak je dostupný nový softvér, prevezmite súbor vo
formáte .zip.
5 - Po prevzatí ho rozbaľte a skopírujte
súbor autorun.upg na pamäťovú jednotku USB typu
Flash. Neumiestňujte ho do priečinka.
Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru
televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Aktualizovať softvér > Info o
použitom softvéri a stlačte tlačidlo OK.
3 - Pozrite si údaje položky Verzia:.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Aktualizácia softvéru televízora
1 - Pamäťovú jednotku USB typu Flash znova
pripojte k televízoru. Aktualizácia sa spustí
automaticky. Čakajte. Nestláčajte žiadne tlačidlo na
diaľkovom ovládači ani neodpájajte pamäťovú
jednotku USB typu Flash.
2 - Po dokončení aktualizácie sa televízor
automaticky vypne a znova zapne. Na obrazovke sa
zobrazí hlásenie Operation successful (Operácia
úspešná) (v angličtine). Televízor môžete znova
používať.
17.3
Softvér s otvoreným
zdrojovým kódom
Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným
zdrojovým kódom. Spoločnosť TP Vision Europe B.V.
týmto ponúka možnosť poskytnúť na základe
požiadania kópiu úplného zdrojového kódu pre balíky
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené
autorským právom použité v tomto produkte, pre
ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný
príslušnými licenciami.
Ak počas aktualizácie nastane výpadok napájania,
neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash od
televízora. Po obnovení napájania bude aktualizácia
pokračovať.
Ak chcete zabrániť neúmyselnej aktualizácii softvéru
televízora, odstráňte súbor autorun.upg z pamäťovej
jednotky USB typu Flash.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia
výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie.
Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite žiadosť v
anglickom jazyku na adresu . . .
76
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
linux kernel (3.10.46)
This TV contains the Linux Kernel. The original
download site for this software is :
http://www.kernel.org/.This piece of software is made
available under the terms and conditions of the GPL
v2 license, which can be found below. Additionally,
following exception applies : "NOTE! This copyright
does *not* cover user programs that use kernel
services by normal system calls - this is merely
considered normal use of the kernel, and does *not*
fall under the heading of "derived work". Also note
that the GPL below is copyrighted by the Free
Software Foundation, but the instance of code that it
refers to (the linux kernel) is copyrighted by me and
others who actually wrote it. Also note that the only
valid version of the GPL as far as the kernel is
concerned is _this_ particular version of the license (ie
v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly
otherwise stated. Linus Torvalds"
17.4
Open Source License
README for the source code of the parts of TP Vision
Netherlands B.V. TV software that fall under open
source licenses.
This is a document describing the distribution of the
source code used on the TP Vision Netherlands B.V.
TV, which fall either under the GNU General Public
License (the GPL), or the GNU Lesser General Public
License (the LGPL), or any other open source license.
Instructions to obtain copies of this software can be
found in the Directions For Use.
libcurl (7.21.7)
libcurl is a free and easy-to-use client-side URL
transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS,
Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS,
POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP,
SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL
certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading,
HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy
tunneling and more! The original download site for
this software is :
http://curl.haxx.se/libcurl/COPYRIGHT AND
PERMISSION NOTICE Copyright (c) 1996 - 2010,
Daniel Stenberg, daniel@haxx.se.All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute this
software for any purpose with or without fee is
hereby granted, provided that the above copyright
notice and this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD
PARTY RIGHTS. INNO EVENT SHALL THE AUTHORS
OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM,DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
AN ACTION OF CONTRACT, TORT OROTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USEOR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of a copyright holder shall not be
used in advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without prior
written authorization of the copyright holder.
TP Vision Netherlands B.V. MAKES NO WARRANTIES
WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. TP Vision
Netherlands B.V. offers no support for this software.
The preceding does not affect your warranties and
statutory rights regarding any TP Vision Netherlands
B.V. product(s) you purchased. It only applies to this
source code made available to you.
Android (5.1.0)
This tv contains the Android Lollipop Software.
Android is a Linux-based operating system designed
primarily for touch screen mobile devices such as
smartphones and tablet computers. This software will
also be reused in TPVision Android based TV's. The
original download site for this software is :
https://android.googlesource.com/This piece of
software is made available under the terms and
conditions of the Apache license version 2, which can
be found below. Android APACHE License Version 2
(http://source.android.com/source/licenses.html)
Toolbox (N/A)
The original download site for this software is :
https://android.googlesource.com/This piece of
software is made available under the terms and
conditions of the Apache license version 2, which can
be found below. Android APACHE License Version 2
(http://source.android.com/source/licenses.html)
libfreetype (2.4.2)
77
FreeType is a software development library, available
in source and binary forms, used to render text on to
bitmaps and provides support for other font-related
operations
license
The original download site for this software is : https:/
/github.com/julienr/libfreetype-androidFreetype
License
OpenSSL is an open-source implementation of the
SSL and TLS protocols. The core library, written in the
C programming language, implements the basic
cryptographic functions and provides various utility
functions. The original download site for this software
is : http://openssl.org/OpenSSL license
openssl (1.0.1j)
libjpeg (8a)
This package contains C software to implement JPEG
image encoding, decoding, and transcoding. This
software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.----------------------The
authors make NO WARRANTY or representation,
either express or implied, with respect to this
software, its quality, accuracy, merchantability, or
fitness for a particular purpose. This software is
provided "AS IS", and you, its user, assume the entire
risk as to its quality and accuracy. This software is
copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights
Reserved except as specified below. Permission is
hereby granted to use, copy, modify, and distribute
this software (or portions thereof) for any purpose,
without fee, subject to the seconditions:(1) If any part
of the source code for this software is distributed,
then this README file must be included, with this
copyright and no-warranty notice unaltered; and any
additions, deletions, or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation.(2) If only executable code is
distributed, then the accompanying documentation
must state that "this software is based in part on the
work of the Independent JPEG Group".(3) Permission
for use of this software is granted only if the user
accepts full responsibility for any undesirable
consequences; the authors accept NO LIABILITY for
damages of any kind. These conditions apply to any
software derived from or based on the IJG code, not
just to the unmodified library. If you use our work, you
ought to acknowledge us. Permission is NOT granted
for the use of any IJG author's name or company
name in advertising or publicity relating to this
software or products derived from it. This software
may be referred to only as "the Independent JPEG
Group'ssoftware". We specifically permit and
encourage the use of this software as the basis of
commercial products, provided that all warranty or
liability claims are assumed by the product vendor.
Zlib compression library (1.2.7)
zlib is a general purpose data compression library. All
the code is thread safe. The data format used by the
zlib library is described by RFCs (Request for
Comments) 1950 to 1952 in the files
http://tools.ietf.org/html/rfc1950 (zlib format), rfc1951
(deflate format) and rfc1952 (gzip format) Developed
by Jean-loup Gailly and Mark Adler(C) 1995-2012
Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is
provided 'as-is', without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable
for any damages arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software
for any purpose, including commercial applications,
and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions: 1. The origin of this software
must not be misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in the
product documentation would be appreciated but is
not required. 2. Altered source versions must be
plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software. 3. This
notice may not be removed or altered from any
source distribution. Jean-loup Gailly Mark Adler
jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu
dvbsnoop (1.2)
dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer program.
For generating CRC32 values required for composing
PAT, PMT, EIT sections
The original download site for this software is : https:/
/github.com/a4tunado/dvbsnoop/blob/master/src/
misc/crc32.cGPL v2
http://dvbsnoop.sourceforge.net/dvbsnoop.html
libpng (1.4.1)
ezxml (0.8.6)
libpng is the official Portable Network Graphics (PNG)
reference library (originally called pnglib). It is a
platform-independent library that contains C
functions for handling PNG images. It supports almost
all of PNG's features, is extensible. The original
download site for this software is :
https://github.com/julienr/libpng-androidlibpng
ezXML is a C library for parsing XML documents. The
original download site for this software is :
http://ezxml.sourceforge.net.Copyright 2004, 2005
Aaron Voisine. This piece of software is made
available under the terms and conditions of the MIT
license, which can be found below.
78
gSoap (2.7.15)
Protobuf (2.0a)
The gSOAP toolkit is an open source C and C++
software development toolkit for SOAP/XML Web
services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data
bindings. Part of the software embedded in this
product is gSOAP software. Portions created by
gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A. van
Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved. THE
SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART
PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Protocol Buffers are a way of encoding structured
data in an efficient yet extensible format. Google uses
Protocol Buffers for almost all of its internal RPC
protocols and file formats. The original download site
for this software is :
http://code.google.com/p/protobufCopyright 2008,
Google Inc.All rights reserved. Redistribution and use
in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: * Redistributions of
source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer. *
Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution. *
Neither the name of Google Inc. nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific
prior written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHTOWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOTLIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANYTHEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE. Code generated by the Protocol
Buffer compiler is owned by the owner of the input
file used when generating it. This code is not
standalone and requires a support library to be linked
with it. This support library is itself covered by the
above license.
restlet (2.1.4)
Restlet is a lightweight, comprehensive, open source
REST framework for the Java platform. Restlet is
suitable for both server and client Web applications. It
supports major Internet transport, data format, and
service description standards like HTTP and HTTPS,
SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL. The original
download site for this software is :
http://restlet.orgThis piece of software is made
available under the terms and conditions of the
Apache License version 2.
Opera Web Browser (SDK 3.5)
This TV contains Opera Browser Software.
dlmalloc (2.7.2)
Opera uses Doug Lea's memory allocator
guava (11.0.2)
The original download site for this software is :
http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html
The Guava project contains several of Google's core
libraries that we rely on in our Java-based projects:
collections, caching, primitives support, concurrency
libraries, common annotations, string processing, I/O,
and so forth. The original download site for this
software is : http://code.google.com/This piece of
software is made available under the terms and
conditions of the Apache License version 2.
double-conversion
Opera uses double-conversion library by Florian
Loitsch, faster double : string conversions (dtoa and
strtod).The original download site for this software is :
http://code.google.com/p/doubleconversionCopyright 2006-2011, the V8 project
79
authors. All rights reserved. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions
aremet: * Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer. * Redistributions in binary
form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with
the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor
the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software
without specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHTOWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOTLIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANYTHEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
Opera uses HKSCS: The Government of the Hong
Kong Special Administrative Region HKSCS mappings
The original download site for this software is :
http://www.ogcio.gov.hkBefore downloading the
Software or Document provided on this Web page,
you should read the following terms (Terms of Use).
By downloading the Software and Document, you are
deemed to agree to these terms.1. The Government of
the Hong Kong Special Administrative Region
(HKSARG) has the right to amend or vary the terms
under this Terms of Use from time to time at its sole
discretion.2. By using the Software and Document,
you irrevocably agree that the HKSARG may from
time to time vary this Terms of Use without further
notice to you and you also irrevocably agree to be
bound by the most updated version of the Terms of
Use.3. You have the sole responsibility of obtaining
the most updated version of the Terms of Use which
is available in the "Digital 21" Web site (http://www.og
cio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/t
erms.htm).4. By accepting this Terms of Use, HKSARG
shall grant you a non-exclusive license to use the
Software and Document for any purpose, subject to
clause 5 below.5. You are not allowed to make copies
of the Software and Document except it is incidental
to and necessary for the normal use of the Software.
You are not allowed to adapt or modify the Software
and Document or to distribute, sell, rent, or make
available to the public the Software and Document,
including copies or an adaptation of them.6. The
Software and Document are protected by copyright.
The licensors of the Government of Hong Kong
Special Administrative Region are the owners of all
copyright works in the Software and Document. All
rights reserved.7. You understand and agree that use
of the Software and Document are at your sole risk,
that any material and/or data downloaded or
otherwise obtained in relation to the Software and
Document is at your discretion and risk and that you
will be solely responsible for any damage caused to
your computer system or loss of data or any other
loss that results from the download and use of the
Software and Document in any manner whatsoever.8.
In relation to the Software and Document, HKSARG
hereby disclaims all warranties and conditions,
including all implied warranties and conditions of
merchantability, fitness for a particular purpose and
non-infringement.9. HKSARG will not be liable for any
direct, indirect, incidental, special or consequential
loss of any kind resulting from the use of or the
inability to use the Software and Document even if
HKSARG has been advised of the possibility of such
loss.10. You agree not to sue HKSARG and agree to
indemnify, defend and hold harmless HKSARG, its
officers and employees from any and all third party
claims, liability, damages and/or costs (including, but
not limited to, legal fees) arising from your use of the
Software and Document, your violation of the Terms
of Use or infringement of any intellectual property or
EMX (0.9c)
Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc
suite. Opera uses modified versions of the sprintf and
sscanf methods from this C library.* The emx libraries
are not distributed under the GPL. Linking an *
application with the emx libraries does not cause the
executable * to be covered by the GNU General
Public License. You are allowed * to change and copy
the emx library sources if you keep the copyright *
message intact. If you improve the emx libraries,
please send your * enhancements to the emx author
(you should copyright your * enhancements similar to
the existing emx libraries).
freetype (2.4.8)
Opera uses freetype FreeType 2 is a software-font
engine that is designed to be small, efficient, highly
customizable and portable, while capable of
producing high-quality output (glyph images).The
original download site for this software is : http://ww
w.freetype.org/freetype2/index.htmlFreetype License
HKSCS (2008)
80
other right of any person or entity.11. The Terms of Use
will be governed by and construed in accordance
with the laws of Hong Kong.12. Any waiver of any
provision of the Terms of Use will be effective only if
in writing and signed by HKSARG or its
representative.13. If for any reason a court of
competent jurisdiction finds any provision or portion
of the Terms of Use to be unenforceable, the
remainder of the Terms of Use will continue in full
force and effect.14. The Terms of Use constitute the
entire agreement between the parties with respect to
the subject matter hereof and supersedes and
replaces all prior or contemporaneous
understandings or agreements, written or oral,
regarding such subject matter.15.In addition to the
licence granted in Clause 4, HKSARG hereby grants
you a non-exclusive limited licence to reproduce and
distribute the Software and Document with the
following conditions:(i) not for financial gain unless it
is incidental;(ii) reproduction and distribution of the
Software and Document in complete and unmodified
form; and(iii) when you distribute the Software and
Document, you agree to attach the Terms of Use and
a statement that the latest version of the Terms of
Use is available from the "Office of the Government
Chief Information Officer" Web site (http://www.ogcio
.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/term
s.htm).
piece of software is made available under the terms
and conditions of mozilla licencse as described
below.
Unicode (4.0)
Opera uses Unicode : Data from the Unicode
character database. The original download site for
this software is : www.unicode.orghttp://www.unicod
e.org/copyright.html
Webp (0.2.0)
Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding
images in the WebP format. Products may use it to
decode WebP images. The turbo servers will
eventually re-decode images to WebP.The original
download site for this software is :
https://developers.google.com/speed/webp/?csw=1
https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/
Additional IP Rights Grant (Patents)"This
implementation" means the copyrightable works
distributed byGoogle as part of the WebM
Project.Google hereby grants to you a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free,
irrevocable (except as stated in this section)patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell,
import, transfer, and otherwise run, modify and
propagate the contents of this implementation of
VP8, where such license applies only to those patent
claims, both currently owned by Google and acquired
in the future, licensable by Google that are
necessarily infringed by this implementation of VP8.
This grant does not include claims that would be
infringed only as a consequence of further
modification of this implementation. If you or your
agent or exclusive licensee institute or order or agree
to the institution of patent litigation against any entity
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that this implementation of VP8 or any code
incorporated within this implementation of VP8
constitutes direct or contributory patent infringement,
or inducement of patent infringement, then any
patent rights granted to you under this License for this
implementation of VP8shall terminate as of the date
such litigation is filed.
IANA (Dec 30 2013)
Opera uses Internet Assigned Numbers Authority:
Character encoding tag names and numbers. The
original download site for this software is :
https://www.iana.org
ICU (3)
Opera uses ICU : International Components for
Unicode: Mapping table for GB18030The original
download site for this software is : http://site.icu-proj
ect.org/http://source.icuproject.org/repos/icu/icu/trunk/license.html
MozTW (1.0)
Opera uses MoxTW : MozTW project: Big5-2003
mapping tables. The original download site for this
software is : https://moztw.orgThis piece of software
is made available under the terms and conditions of
CCPL
FaceBook SDK (3.0.1)
This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK
for Android is the easiest way to integrate your
Android app with Facebook's platform. The SDK
provides support for Login with Facebook
authentication, reading and writing to Facebook APIs
and support for UI elements such as pickers and
dialogs. The original download site for this software is
: https://developer.facebook.com/docs/androidThis
piece of software is made available under the terms
and conditions of the Apache License version 2.
NPAPI (0.27)
Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h,
npfunctions.h, npruntime.h and nptypes.h. Distributed
as part of the Netscape 4 Plugin SDK.The original
download site for this software is : wiki.mozilla.orgThis
81
iptables (1.4.7)
ffmpeg (2.1.3)
iptables is a user space application program that
allows a system administrator to configure the tables
provided by the Linux kernel firewall (implemented as
different Netfilter modules) and the chains and rules it
stores. Different kernel modules and programs are
currently used for different protocols; iptables applies
to IPv4The original download site for this software is :
https://android.googlesource.comThis piece of
software is made available under the terms and
conditions of the GPL v2.
This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, crossplatform solution to record, convert and stream audio
and video. The original download site for this
software is : http://ffmpeg.orgThis piece of software is
made available under the terms and conditions of the
GPL v2 license, which can be found below.
tinyxml (2.4.0)
This TV uses FLAC in libddlacodec.so.FLAC stands for
Free Lossless Audio Codec, an audio format similar to
MP3, but lossless, meaning that audio is compressed
in FLAC without any loss in quality. The original
download site for this software is :
http://www.xiph.orgThis piece of software is made
available under the terms and conditions of the BSD
license, which can be found below.
This TV uses tinyxml.TinyXML is a simple, small,
efficient, C++ XML parser that can be easily
integrating into other programs. The original
download site for this software is :
http://www.grinninglizard.com/tinyxml/This software
is provided 'as-is', without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable
for any damages arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software
for any purpose, including commercial applications,
and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:1. The origin of this software
must not be misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in the
product documentation would be appreciated but is
not required.2. Altered source versions must be
plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.3. This
notice may not be removed or altered from any
source distribution..
Audio Codec SRC (1.8.1)
jimtcl (0.73)
This TV uses Audio Codec SRC which is used by
libamphal.so. The original download site for this
software is :
https://ccrma.stanford.edu/~jos/resample/This piece
of software is made available under the terms and
conditions of the LGPL v2, which can be found below.
jimtcl is an opensource small-footprint
implementation of the Tcl programming language
Audio Codec Vorbis (1.3.3)
DRM (NA)
libyuv (814)
libyuv is an open source project that includes YUV
conversion and scaling functionality. The original
download site for this software is :
http://code.google.com/p/libyuvThis piece of
software is made available under the terms and
conditions BSD.
Audio Codec FLAC (1.2.1)
The original download site for this software is : http://j
im.tcl.tk/index.html/doc/www/www/index.htmlThis
piece of software is made available under the terms
and conditions of the JIM TCL license.
This TV uses Audio Codec Vorbis which is used by
libamphal.so. The original download site for this
software is : http://www.xiph.orgThis piece of
software is made available under the terms and
conditions of BSD Style.
Marvell Bootloader (NA)
Developed by Marvell Semiconductors
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the GPL v2 license, which can
be found below.
Flick Runtime Library (2.1)
This TV uses Flick Runtime Library. The original
download site for this software is :
http://www.cs.utah.edu/flux/This piece of software is
made available under the terms and conditions of the
BSD Style License.
DirectFB (1.6.1)
DirectFB is a thin library that provides hardware
graphics acceleration. The original download site for
this software is : http://www.directfb.org/This piece of
82
software is made available under the terms and
conditions of the LGPL v2.1 license, which can be
found below.
met: * Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer. * Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with
the distribution. * Neither the name of The Android
Open Source Project nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written
permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS"AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THECOPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT,INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING,BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSSOF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSEDAND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY,OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUTOF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OFSUCH DAMAGE.
fusion (8.10.3)
Fusion provides an implementation of abstractions
needed for multi-threaded/multi-process
programming: .The original download site for this
software is : http://www.directfb.org/This piece of
software is made available under the terms and
conditions of the LGPL v2.1 license, which can be
found below.
ntfs-3g (2011.4.12)
Ntfs-3g is an open source for cross platform NTFS file
system support. The original download site for this
software is : http://www.tuxera.com/communityThis
piece of software is made available under the terms
and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be
found below.
live555 (NA)
Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client. The original
download site for this software is :
http://www.live555.comThis piece of software is
made available under the terms and conditions of the
LGPL v2.1 license, which can be found below.
EXPAT (2.1.0)
EXPAT is a XML Parser. The original download site for
this software is :
http://expat.sourceforge.netCopyright (c) 1998, 1999,
2000 Thai Open Source Software Center Ltd and
Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006 Expat maintainers. Permission is hereby
granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation
files (the"Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The above
copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the
Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OFMERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.IN
NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANYCLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT,TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THESOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
Bluetooth Stack (Bluedroid)
This TV uses Bluetooth stack. The original download
site for this software is :This piece of software is made
available under the terms and conditions of Android
Apache License Version 2.
D-BUS (1.2.1)
D-Bus is a simple system for inter process
communication and coordination. The original
download site for this software is :
http://dbus.freedesktop.orgThis piece of software is
made available under the terms and conditions of
GPL V2.
EXIF (NA)
Exif JPEG header manipulation tool. The original
download site for this software is :
http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/Portions of
this source code are in the public domain
Copyright (c) 2008, The Android Open Source Project
All rights reserved. Redistribution and use in source
and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are
83
SOFTWARE.
oups/networking/iproute2This piece of software is
made available under the terms and conditions of
GPL V2.
neven face recognition library (NA)
This TV uses neven face recognition library which is
used for face recognition
mtpd (NA)
mtpd is used for VPN Network. The original download
site for this software is :
http://libmtp.sourceforge.net/This piece of software is
made available under the terms and conditions of
Apache License version 2.0.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of Android Apache License
version 2.
Unicode (4.8.1.1)
This TV uses Unicode which specifies the
representation of text
MDNS Responder (NA)
MDNS Responder. The mDNSResponder project is a
component of Bonjour,Apple's ease-of-use IP
networking initiative. The original download site for
this software is : http://www.opensource.apple.com/t
arballs/mDNSResponder/This piece of software is
made available under the terms and conditions of
Apache License version 2.0.
The original download site for this software is :
http://icu-project.orgICU License - ICU 1.8.1 and later
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright (c)
1995-2008 International Business Machines
Corporation and others All rights reserved. Permission
is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the
Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, provided that the above copyright
notice(s) and this permission notice appear in all
copies of the Software and that both the above
copyright notice(s) and this permission notice appear
in supporting documentation. THE SOFTWARE IS
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD
PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN
THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY
SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES,
OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF
THIS SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use or
other dealings in this Software without prior written
authorization of the copyright holder. All trademarks
and registered trademarks mentioned herein are the
property of their respective owners.
NFC (NA)
NFC Semiconductor's NFC Library. Near Field
Communication (NFC) is a set of short-range wireless
technologies, typically requiring a distance of 4cm or
less to initiate a connection. NFC allows you to share
small payloads of data between an NFC tag and an
Android-powered device, or between two Androidpowered devices. This piece of software is made
available under the terms and conditions of Apache
License version 2.0.
Skia (NA)
Skia is a complete 2D graphic library for drawing Text,
Geometries, and Images. The original download site
for this software is :
http://code.google.com/p/skia/Copyright (c) 2011
Google Inc. All rights reserved. Redistribution and use
in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: * Redistributions of
source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer. *
Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution. *
Neither the name of Google Inc. nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific
prior written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
IPRoute2 (NA)
IPRoute2 is used for TCP/IP, Networking and Traffic
control. The original download site for this software is
: http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgr
84
MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHTOWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOTLIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANYTHEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
to modify the code and to distribute modified code is
granted, provided the above notices are retained, and
a notice that the code was modified is included with
the above copyright notice. The Licensee may
distribute binaries compiled with STLport (whether
original or modified) without any royalties or
restrictions. The Licensee may distribute original or
modified STLport sources, provided that: The
conditions indicated in the above permission notice
are met; The following copyright notices are retained
when present, and conditions provided in
accompanying permission notices are met :Copyright
1994 Hewlett-Packard Company Copyright 1996,97
Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Copyright
1997 Moscow Center for SPARC Technology.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell
this software and its documentation for any purpose
is hereby granted without fee, provided that the
above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice
appear in supporting documentation. HewlettPackard Company makes no representations about
the suitability of this software for any purpose. It is
provided "as is" without express or implied warranty.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell
this software and its documentation for any purpose
is hereby granted without fee, provided that the
above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice
appear in supporting documentation. Silicon Graphics
makes no representations about the suitability of this
software for any purpose. It is provided "as is" without
express or implied warranty. Permission to use, copy,
modify, distribute and sell this software and its
documentation for any purpose is hereby granted
without fee, provided that the above copyright notice
appear in all copies and that both that copyright
notice and this permission notice appear in
supporting documentation. Moscow Center for
SPARC Technology makes no representations about
the suitability of this software for any purpose. It is
provided "as is" without express or implied warranty
Sonic Audio Synthesis library (NA)
The original download site for this software is :
http://www.sonivoxmi.com/This piece of software is
made available under the terms and conditions of
Apache License version 2.0.
Sqlite (3071100)
The original download site for this software is :
www.sqlite.org.This piece of software is made
available under the terms and conditions of Apache
License version 2.0.
Nuance Speech Recognition engine (NA)
The original download site for this software is :
http://www.nuance.com/This piece of software is
made available under the terms and conditions of
Apache License version 2.0.
C++Standard Template Library library (5)
This TV uses Implementation of the C++ Standard
Template Library. The original download site for this
software is : http://stlport.sourceforge.netBoris
Fomitchev grants Licensee a non-exclusive, nontransferable, royalty-free license to use STLport and
its documentation without fee. By downloading,
using, or copying STLport or any portion thereof,
Licensee agrees to abide by the intellectual property
laws and all other applicable laws of the United
States of America, and to all of the terms and
conditions of this Agreement. Licensee shall maintain
the following copyright and permission notices on
STLport sources and its documentation unchanged
:Copyright 1999,2000 Boris Fomitchev This material is
provided "as is", with absolutely no warranty
expressed or implied. Any use is at your own risk.
Permission to use or copy this software for any
purpose is hereby granted without fee, provided the
above notices are retained on all copies. Permission
svox (NA)
The original download site for this software is :
http://www.nuance.com/This piece of software is
made available under the terms and conditions of
Apache License version 2.0.
tinyalsa (NA)
This TV uses tinyalsa: a small library to interface with
ALSA in the Linux kernel The original download site
for this software is :
http://github.com/tinyalsaCopyright 2011, The
Android Open Source Project Redistribution and use
in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
85
following conditions are met: * Redistributions of
source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer. *
Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution. *
Neither the name of The Android Open Source
Project nor the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY The Android Open
Source Project ``AS IS'' ANDANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THEIMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSEARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL The Android Open Source Project BE
LIABLEFOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIALDAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS ORSERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVERCAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICTLIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAYOUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCHDAMAGE.
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE FOUNDATIONOR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOTLIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANYTHEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
wpa_supplicant_Daemon (v0.8)
Library used by legacy HAL to talk to wpa_supplicant
daemonThe original download site for this software is
: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/This piece of
software is made available under the terms and
conditions of GPL version 2.
gson (2.3)
Gson is a Java library that can be used to convert
Java Objects into their JSON representation. It can
also be used to convert a JSON string to an
equivalent Java object. Gson can work with arbitrary
Java objects including pre-existing objects that you
do not have source-code of. The original download
site for this software is :
https://code.google.com/p/google-gson/This piece
of software is made available under the terms and
conditions of the Apache License 2.0
Vorbis Decompression Library (NA)
This TV uses Tremolo ARM-optimized Ogg Vorbis
decompression library. Vorbis is a general purpose
audio and music encoding format contemporary to
MPEG-4's AAC and TwinVQ, the next generation
beyond MPEG audio layer 3The original download
site for this software is :
http://wss.co.uk/pinknoise/tremoCopyright (c)
2002-2008 Xiph.org Foundation Redistribution and
use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met:- Redistributions of
source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the
names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA
This software includes an implementation of the AES
Cipher, licensed by Brian Gladman
The original download site for this software is :
http://www.gladman.me.uk/This piece of software is
licensed by Brian Gladman
libUpNp (1.2.1)
The original download site for this software is :
http://upnp.sourceforge.net/This piece of software is
made available under the terms and conditions of the
BSD.
dnsmasq
Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS
forwarder and DHCP server
The original download site for this software is : https:/
/android.googlesource.com/platform/external/dnma
sqThis piece of software is made available under the
terms and conditions of the GPL v2 license, which can
86
be found below.
to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its
users. This General Public License applies to most of
the Free Software Foundation's software and to any
other program whose authors commit to using it.
(Some other Free Software Foundation software is
covered by the GNU Lesser General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
rfkill (0.4)
rfkill is a small users pace tool to query the state of
the rfkill switches, buttons and subsystem interfaces.
Some devices come with a hard switch that lets you
kill different types of RF radios
When we speak of free software, we are referring to
freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the
software or use pieces of it in new free programs; and
that you know you can do these things.
The original download site for this software is : http://
wireless.kernel.org/en/users/Documentation/rfkillThis
piece of software is made available under the terms
and conditions of the GPL v2 license, which can be
found below.
TomCrypt (1.1)
To protect your rights, we need to make restrictions
that forbid anyone to deny you these rights or to ask
you to surrender the rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
iwedia stack is using tomcrypt for sw decryptionThe
original download site for this software is : http://man
pages.ubuntu.com/manpages/saucy/man3/libtomcry
pt.3.htmlThis piece of software is made available
under the terms and conditions of the DO WHAT THE
FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must give
the recipients all the rights that you have. You must
make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms
so they know their rights.
AsyncHttpclient (1.4.6)
The original download site for this software is :
http://loopj.com/android-async-http/This piece of
software is made available under the terms and
conditions of the APACHE LICENSE 2.0
We protect your rights with two steps: (1) copyright
the software, and (2) offer you this license which
gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want
to make certain that everyone understands that there
is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want
its recipients to know that what they have is not the
original, so that any problems introduced by others
will not reflect on the original authors' reputations.
TP Vision Netherlands B.V. is grateful to the groups
and individuals above for their contributions.
_________________________________
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Finally, any free program is threatened constantly by
software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain
patent licenses, in effect making the program
proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone's free
use or not licensed at all.
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation,
Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
of this license document, but changing it is not
allowed.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they are
outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is
covered only if its contents constitute a work based
on the Program (independent of having been made
by running the Program). Whether that is true
Preamble
The licenses for most software are designed to take
away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is intended
87
depends on what the Program does.
the corresponding source code, to be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange;
or,
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
c) Accompany it with the information you received as
to the offer to distribute corresponding source code.
(This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in
object code or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.)
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or
publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed
as a whole at no charge to all third parties under the
terms of this License.
The source code for a work means the preferred form
of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts
used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the
source code distributed need not include anything
that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel,
and so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a
notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and
telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does
not normally print such an announcement, your work
based on the Program is not required to print an
announcement.)
If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code
from the same place counts as distribution of the
source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object
code.
These requirements apply to the modified work as a
whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not
apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on
the Program, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to
infringe any patents or other property right claims or
to contest validity of any such claims; this section has
the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented
by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a
licensee cannot impose that choice.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights
or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on
the Program.
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Program with the Program (or with a
work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work
under the scope of this License.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
a) Accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above
on a medium customarily used for software
interchange; or,
Each version is given a distinguishing version number.
If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version",
you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version
published by the Free Software Foundation. If the
Program does not specify a version number of this
b) Accompany it with a written offer, valid for at least
three years, to give any third party, for a charge no
more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of
88
License, you may choose any version ever published
by the Free Software Foundation.
recipients all the rights that we gave you. You must
make sure that they, too, receive or can get the
source code. If you link other code with the library,
you must provide complete object files to the
recipients, so that they can relink them with the library
after making changes to the library and recompiling it.
And you must show them these terms so they know
their rights.
NO WARRANTY
________________________________
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
We protect your rights with a two-step method: (1) we
copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute
and/or modify the library.
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation,
Inc.
To protect each distributor, we want to make it very
clear that there is no warranty for the free library.
Also, if the library is modified by someone else and
passed on, the recipients should know that what they
have is not the original version, so that the original
author's reputation will not be affected by problems
that might be introduced by others.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies
of this license document, but changing it is not
allowed.
Finally, software patents pose a constant threat to the
existence of any free program. We wish to make sure
that a company cannot effectively restrict the users of
a free program by obtaining a restrictive license from
a patent holder. Therefore, we insist that any patent
license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in
this license.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It
also counts as the successor of the GNU Library
Public License, version 2, hence the version number
2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take
away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public Licenses are
intended to guarantee your freedom to share and
change free software--to make sure the software is
free for all its users.
Most GNU software, including some libraries, is
covered by the ordinary GNU General Public License.
This license, the GNU Lesser General Public License,
applies to certain designated libraries, and is quite
different from the ordinary General Public License.
We use this license for certain libraries in order to
permit linking those libraries into non-free programs.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software
Foundation and other authors who decide to use it.
You can use it too, but we suggest you first think
carefully about whether this license or the ordinary
General Public License is the better strategy to use in
any particular case, based on the explanations below.
When a program is linked with a library, whether
statically or using a shared library, the combination of
the two is legally speaking a combined work, a
derivative of the original library. The ordinary General
Public License therefore permits such linking only if
the entire combination fits its criteria of freedom. The
Lesser General Public License permits more lax
criteria for linking other code with the library.
When we speak of free software, we are referring to
freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have the
freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish); that you receive
source code or can get it if you want it; that you can
change the software and use pieces of it in new free
programs; and that you are informed that you can do
these things.
We call this license the "Lesser" General Public
License because it does Less to protect the user's
freedom than the ordinary General Public License. It
also provides other free software developers Less of
an advantage over competing non-free programs.
These disadvantages are the reason we use the
ordinary General Public License for many libraries.
However, the Lesser license provides advantages in
certain special circumstances.
To protect your rights, we need to make restrictions
that forbid distributors to deny you these rights or to
ask you to surrender these rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the library or if you modify it.
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible use of
a certain library, so that it becomes a de-facto
standard. To achieve this, non-free programs must be
allowed to use the library. A more frequent case is
that a free library does the same job as widely used
For example, if you distribute copies of the library,
whether gratis or for a fee, you must give the
89
non-free libraries. In this case, there is little to gain by
limiting the free library to free software only, so we
use the Lesser General Public License.
?a) The modified work must itself be a software
library.
?b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
In other cases, permission to use a particular library in
non-free programs enables a greater number of
people to use a large body of free software. For
example, permission to use the GNU C Library in nonfree programs enables many more people to use the
whole GNU operating system, as well as its variant,
the GNU/Linux operating system.
?c) You must cause the whole of the work to be
licensed at no charge to all third parties under the
terms of this License.
?d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other than
as an argument passed when the facility is invoked,
then you must make a good faith effort to ensure that,
in the event an application does not supply such
function or table, the facility still operates, and
performs whatever part of its purpose remains
meaningful.
Although the Lesser General Public License is Less
protective of the users' freedom, it does ensure that
the user of a program that is linked with the Library
has the freedom and the wherewithal to run that
program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a "work based on
the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library,
whereas the latter must be combined with the library
in order to run.
(For example, a function in a library to compute
square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of the application. Therefore,
Subsection 2d requires that any application-supplied
function or table used by this function must be
optional: if the application does not supply it, the
square root function must still compute square roots.)
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
A "library" means a collection of software functions
and/or data prepared so as to be conveniently linked
with application programs (which use some of those
functions and data) to form executables.
These requirements apply to the modified work as a
whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Library, and can be reasonably
considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not
apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on
the Library, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
The "Library", below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A "work based on the Library" means
either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Library or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated straightforwardly into
another language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term "modification".)
Thus, it is not the intent of this section to claim rights
or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on
the Library.
"Source code" for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for
all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the library.
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Library with the Library (or with a work
based on the Library) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work
under the scope of this License.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they are
outside its scope. The act of running a program using
the Library is not restricted, and output from such a
program is covered only if its contents constitute a
work based on the Library (independent of the use of
the Library in a tool for writing it). Whether that is true
depends on what the Library does and what the
program that uses the Library does.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of
the code of the Library into a program that is not a
library.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering
90
equivalent access to copy the source code from the
same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object
code.
present on the user's computer system, rather than
copying library functions into the executable, and (2)
will operate properly with a modified version of the
library, if the user installs one, as long as the modified
version is interface-compatible with the version that
the work was made with.
However, linking a "work that uses the Library" with
the Library creates an executable that is a derivative
of the Library (because it contains portions of the
Library), rather than a "work that uses the library". The
executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such
executables.
?c) Accompany the work with a written offer, valid for
at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a
charge no more than the cost of performing this
distribution.
?d) If distribution of the work is made by offering
access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
When a "work that uses the Library" uses material
from a header file that is part of the Library, the object
code for the work may be a derivative work of the
Library even though the source code is not. Whether
this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a
library. The threshold for this to be true is not
precisely defined by law.
?e) Verify that the user has already received a copy of
these materials or that you have already sent this user
a copy.
For an executable, the required form of the "work that
uses the Library" must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable
from it. However, as a special exception, the materials
to be distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form)
with the major components (compiler, kernel, and so
on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the
executable.
If such an object file uses only numerical parameters,
data structure layouts and accessors, and small
macros and small inline functions (ten lines or less in
length), then the use of the object file is unrestricted,
regardless of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library,
you may distribute the object code for the work under
the terms of Section 6. Any executables containing
that work also fall under Section 6, whether or not
they are linked directly with the Library itself.
It may happen that this requirement contradicts the
license restrictions of other proprietary libraries that
do not normally accompany the operating system.
Such a contradiction means you cannot use both
them and the Library together in an executable that
you distribute.
You must give prominent notice with each copy of the
work that the Library is used in it and that the Library
and its use are covered by this License. You must
supply a copy of this License. If the work during
execution displays copyright notices, you must
include the copyright notice for the Library among
them, as well as a reference directing the user to the
copy of this License. Also, you must do one of these
things:
?a) Accompany the combined library with a copy of
the same work based on the Library, uncombined
with any other library facilities. This must be
distributed under the terms of the Sections above.
?b) Give prominent notice with the combined library
of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.
?a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source code for the
Library including whatever changes were used in the
work (which must be distributed under Sections 1 and
2 above); and, if the work is an executable linked with
the Library, with the complete machine-readable
"work that uses the Library", as object code and/or
source code, so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that
the user who changes the contents of definitions files
in the Library will not necessarily be able to recompile
the application to use the modified definitions.)
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply, and the
section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to
infringe any patents or other property right claims or
to contest validity of any such claims; this section has
the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by
public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to the
?b) Use a suitable shared library mechanism for
linking with the Library. A suitable mechanism is one
that (1) uses at run time a copy of the library already
91
author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a
licensee cannot impose that choice.
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
permit persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to
Each version is given a distinguishing version number.
If the Library specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version",
you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version
published by the Free Software Foundation. If the
Library does not specify a license version number,
you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
the following conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.
NO WARRANTY
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND,
_______________________________
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
BSD LICENSE
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT,
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS
AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
_____________________________
Apache
License
Version 2.0,
January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE,
REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
______________________________
1. Definitions.
MIT LICENSE
Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining
"License" shall mean the terms and conditions
for use, reproduction,
a copy of this software and associated
documentation files (the
and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Software"), to deal in the Software without
restriction, including
"Licensor" shall mean the copyright owner or
92
entity authorized by
whether in Source or Object
the copyright owner that is granting the
License.
form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations,
or other modifications
"Legal Entity" shall mean the union of the
acting entity and all
represent, as a whole, an original work of
authorship. For the purposes
other entities that control, are controlled by, or
are under common
of this License, Derivative Works shall not
include works that remain
control with that entity. For the purposes of
this definition,
separable from, or merely link (or bind by
name) to the interfaces of,
"control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the
the Work and Derivative Works thereof.
direction or management of such entity,
whether by contract or
"Contribution" shall mean any work of
authorship, including
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent
(50%) or more of the
the original version of the Work and any
modifications or additions
outstanding shares, or (iii) beneficial
ownership of such entity.
to that Work or Derivative Works thereof, that
is intentionally
"You" (or "Your") shall mean an individual or
Legal Entity
submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner
exercising permissions granted by this License.
or by an individual or Legal Entity authorized
to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this
definition, "submitted"
"Source" form shall mean the preferred form
for making modifications,
means any form of electronic, verbal, or
written communication sent
including but not limited to software source
code, documentation
to the Licensor or its representatives, including
but not limited to
source, and configuration files.
communication on electronic mailing lists,
source code control systems,
"Object" form shall mean any form resulting
from mechanical
and issue tracking systems that are managed
by, or on behalf of, the
transformation or translation of a Source form,
including but
Licensor for the purpose of discussing and
improving the Work, but
not limited to compiled object code,
generated documentation,
excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise
and conversions to other media types.
designated in writing by the copyright owner
as "Not a Contribution."
"Work" shall mean the work of authorship,
whether in Source or
Object form, made available under the
License, as indicated by a
"Contributor" shall mean Licensor and any
individual or Legal Entity
copyright notice that is included in or attached
to the work
on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and
(an example is provided in the Appendix
below).
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms
and conditions of
"Derivative Works" shall mean any work,
93
this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual,
(a) You must give any other recipients of the
Work or
worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable
Derivative Works a copy of this License;
copyright license to reproduce, prepare
Derivative Works of,
and
publicly display, publicly perform, sublicense,
and distribute the
(b) You must cause any modified files to carry
prominent notices
Work and such Derivative Works in Source or
Object form.
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any
Derivative Works
3. Grant of Patent License. Subject to the terms
and conditions of
that You distribute, all copyright, patent,
trademark, and
this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual,
attribution notices from the Source form
of the Work,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable
excluding those notices that do not
pertain to any part of
(except as stated in this section) patent license
to make, have made,
the Derivative Works; and
use, offer to sell, sell, import, and otherwise
transfer the Work,
where such license applies only to those
patent claims licensable
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as
part of its
by such Contributor that are necessarily
infringed by their
distribution, then any Derivative Works
that You distribute must
Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s)
include a readable copy of the
attribution notices contained
with the Work to which such Contribution(s)
was submitted. If You
within such NOTICE file, excluding those
notices that do not
institute patent litigation against any entity
(including a
pertain to any part of the Derivative
Works, in at least one
cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work
of the following places: within a NOTICE
text file distributed
or a Contribution incorporated within the Work
constitutes direct
as part of the Derivative Works; within
the Source form or
or contributory patent infringement, then any
patent licenses
documentation, if provided along with
the Derivative Works; or,
granted to You under this License for that
Work shall terminate
within a display generated by the
Derivative Works, if and
wherever such third-party notices
normally appear. The contents
as of the date such litigation is filed.
of the NOTICE file are for informational
purposes only and
4. Redistribution. You may reproduce and
distribute copies of the
do not modify the License. You may add
Your own attribution
Work or Derivative Works thereof in any
medium, with or without
notices within Derivative Works that You
distribute, alongside
modifications, and in Source or Object form,
provided that You
or as an addendum to the NOTICE text
from the Work, provided
meet the following conditions:
94
that such additional attribution notices
cannot be construed
warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
as modifying the License.
PARTICULAR PURPOSE. You are solely
responsible for determining the
You may add Your own copyright statement to
Your modifications and
appropriateness of using or redistributing the
Work and assume any
may provide additional or different license
terms and conditions
risks associated with Your exercise of
permissions under this License.
for use, reproduction, or distribution of Your
modifications, or
for any such Derivative Works as a whole,
provided Your use,
8. Limitation of Liability. In no event and under no
legal theory,
reproduction, and distribution of the Work
otherwise complies with
whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise,
the conditions stated in this License.
unless required by applicable law (such as
deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall
any Contributor be
5. Submission of Contributions. Unless You
explicitly state otherwise,
liable to You for damages, including any
direct, indirect, special,
any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work
incidental, or consequential damages of any
character arising as a
by You to the Licensor shall be under the
terms and conditions of
result of this License or out of the use or
inability to use the
this License, without any additional terms or
conditions.
Work (including but not limited to damages for
loss of goodwill,
Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify
work stoppage, computer failure or
malfunction, or any and all
the terms of any separate license agreement
you may have executed
other commercial damages or losses), even if
such Contributor
with Licensor regarding such Contributions.
has been advised of the possibility of such
damages.
6. Trademarks. This License does not grant
permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor,
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While
redistributing
except as required for reasonable and
customary use in describing the
the Work or Derivative Works thereof, You may
choose to offer,
origin of the Work and reproducing the
content of the NOTICE file.
and charge a fee for, acceptance of support,
warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights
consistent with this
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by
applicable law or
License. However, in accepting such
obligations, You may act only
agreed to in writing, Licensor provides the
Work (and each
on Your own behalf and on Your sole
responsibility, not on behalf
Contributor provides its Contributions) on an
"AS IS" BASIS,
of any other Contributor, and only if You agree
to indemnify,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or
defend, and hold each Contributor harmless
implied, including, without limitation, any
95
for any liability
incurred by, or claims asserted against, such
Contributor by reason
of your accepting any such warranty or
additional liability.
_____________________________
This copy of the libpng notices is provided for your
convenience. In case of
END OF TERMS AND CONDITIONS
any discrepancy between this copy and the notices in
the file png.h that is
APPENDIX: How to apply the Apache License to
your work.
included in the libpng distribution, the latter shall
prevail.
To apply the Apache License to your work,
attach the following
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
boilerplate notice, with the fields enclosed by
brackets "[]"
If you modify libpng you may insert additional notices
immediately following
replaced with your own identifying
information. (Don't include
this sentence.
the brackets!) The text should be enclosed in
the appropriate
comment syntax for the file format. We also
recommend that a
This code is released under the libpng license.
file or class name and description of purpose
be included on the
libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1,
February 25, 2010, are
same "printed page" as the copyright notice
for easier
Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn RandersPehrson, and are
identification within third-party archives.
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.2.5
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
with the following individual added to the list of
Contributing Authors
Licensed under the Apache License, Version 2.0
(the "License");
Cosmin Truta
you may not use this file except in compliance
with the License.
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 October 3, 2002, are
You may obtain a copy of the License at
Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson,
and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
with the following individuals added to the list of
Contributing Authors
Unless required by applicable law or agreed to in
writing, software
distributed under the License is distributed on an
"AS IS" BASIS,
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
KIND, either express or implied.
Gilles Vollant
See the License for the specific language
governing permissions and
and with the following additions to the disclaimer:
limitations under the License.
96
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors"
There is no warranty against interference with your
enjoyment of the
is defined as the following set of individuals:
library or against infringement. There is no
warranty that our
Andreas Dilger
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
or needs. This library is provided with all faults,
and the entire
Paul Schmidt
Tim Wegner
risk of satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with
the user.
The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The
Contributing Authors
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6,
March 20, 2000, are
and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed
or implied,
Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and
are
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96,
fitness for any purpose. The Contributing Authors
and Group 42, Inc.
with the following individuals added to the list of
Contributing Authors:
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary,
or consequential damages, which may result from the
use of the PNG
Tom Lane
Reference Library, even if advised of the possibility of
such damage.
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
Permission is hereby granted to use, copy, modify,
and distribute this
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May
1997, are
source code, or portions hereof, for any purpose,
without fee, subject
Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger
Distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.88,
to the following restrictions:
with the following individuals added to the list of
Contributing Authors:
be misrepresented as being the original source.
John Bowler
source or altered source distribution.
Kevin Bracey
Sam Bushell
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
fee, and encourage the use of this source code as a
component to
Tom Tanner
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January
1996, are
source code in a product, acknowledgment is not
required but would be
Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42,
Inc.
97
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about"
archive packages;
some of them may contain, in addition to the
FreeType font engine,
boxes and the like:
various tools and contributions which rely on, or
relate to, the
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
FreeType Project.
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the
This license applies to all files found in such
packages, and
files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg (88x31) and
"pngnow.png.jpg" (98x31).
which do not fall under their own explicit
license. The license
affects thus the FreeType font engine,
the test programs,
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI
Certified Open Source is a
documentation and makefiles, at the very least.
certification mark of the Open Source Initiative.
This license was inspired by the BSD,
Artistic, and IJG
Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
(Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion
February 25, 2010
and use of free software in commercial and
freeware products
alike. As a consequence, its main points are that:
_____________________________
This software is based in part on the work of the
FreeType Team.
o We don't promise that this software works.
However, we will be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution)
----------------------
The FreeType Project
LICENSE
o You can use this software for whatever you
want, in parts or
----------------------------
full form, without having to pay us. (`royaltyfree' usage)
2006-Jan-27
o You may not pretend that you wrote this
software. If you use
Copyright 1996-2002,
2006 by
it, or only parts of it, in a program, you
must acknowledge
David Turner, Robert Wilhelm, and
Werner Lemberg
somewhere in your documentation that
you have used the
FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this
Introduction
software, with or without modifications, in
commercial products.
============
We disclaim all warranties covering The
FreeType Project and
The FreeType Project is distributed in several
98
assume no liability related to The FreeType Project.
This license applies to all files distributed in
the original
FreeType Project, including all source
code, binaries and
Finally, many people asked us for a
preferred form for a
documentation, unless otherwise stated in
the file in its
credit/disclaimer to use in compliance with this
license. We thus
original, unmodified form as distributed in the
original archive.
encourage you to use the following text:
If you are unsure whether or not a particular file
is covered by
"""
this license, you must contact us to verify this.
Portions of this software are copyright ?<year>
The FreeType
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000
by David Turner,
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as
specified below.
Please replace <year> with the value from the
FreeType version you
actually use.
--------------
THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY
Legal Terms
===========
KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
--------------
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
Throughout this license, the terms `package',
`FreeType Project',
BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE
USE OR THE INABILITY TO
and `FreeType archive' refer to the set of
files originally
USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
distributed by the authors (David Turner,
Robert Wilhelm, and
-----------------
Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they
named as alpha,
This license grants a worldwide, royalty-free,
perpetual and
beta or final release.
irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile,
`You' refers to the licensee, or person using the
project, where
display, copy, create derivative works of,
distribute and
`using' is a generic term including compiling the
project's source
sublicense the FreeType Project (in both source
and object code
code as well as linking it to form a `program' or
`executable'.
forms) and derivative works thereof for any
purpose; and to
This program is referred to as `a program
using the FreeType
authorize others to exercise some or all of the
rights granted
engine'.
herein, subject to the following conditions:
99
As you have not signed this license, you are
not required to
o Redistribution of source code must retain
this license file
accept it. However, as the FreeType
Project is copyrighted
(`FTL.TXT') unaltered; any additions,
deletions or changes to
material, only this license, or another one
contracted with the
the original files must be clearly indicated in
accompanying
authors, grants you the right to use, distribute,
and modify it.
documentation. The copyright notices
of the unaltered,
Therefore, by using, distributing, or modifying
the FreeType
original files must be preserved in all
copies of source
Project, you indicate that you understand and
accept all the terms
files.
of this license.
o Redistribution in binary form must provide a
disclaimer that
-----------
states that the software is based in part of
the work of the
There are two mailing lists related to FreeType:
FreeType Team, in the distribution
documentation. We also
o freetype@nongnu.org
encourage you to put an URL to the FreeType
web page in your
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as
documentation, though this isn't mandatory.
future and wanted additions to the library
and distribution.
These conditions apply to any software derived
from or based on
If you are looking for support, start in this
list if you
the FreeType Project, not just the unmodified
files. If you use
haven't found anything to help you in the
documentation.
our work, you must acknowledge us. However,
no fee need be paid
to us.
o freetype-devel@nongnu.org
-------------Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues,
Neither the FreeType authors and contributors
nor you shall use
specific licenses, porting, etc.
the name of the other for commercial, advertising,
or promotional
Our home page can be found at
purposes without specific prior written permission.
http://www.freetype.org
We suggest, but do not require, that you use one
or more of the
following phrases to refer to this software in your
documentation
--- end of FTL.TXT ---
or advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine',
_____________________________
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
100
LICENSE ISSUES
(http://www.openssl.org/)"
==============
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL
Project" must not be used to
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e.
both the conditions of
* endorse or promote products derived from this
software without
the OpenSSL License and the original SSLeay
license apply to the toolkit.
* prior written permission. For written
permission, please contact
See below for the actual license texts. Actually both
licenses are BSD-style
*
Open Source licenses. In case of any license issues
related to OpenSSL
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be
called "OpenSSL"
please contact openssl-core@openssl.org.
* nor may "OpenSSL" appear in their names
without prior written
OpenSSL License
*
---------------
permission of the OpenSSL Project.
*
/* ===================
* 6. Redistributions of any form whatsoever must
retain the following
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All
rights reserved.
*
*
* "This product includes software developed by
the OpenSSL Project
* Redistribution and use in source and binary forms,
with or without
acknowledgment:
* for use in the OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/)"
* modification, are permitted provided that the
following conditions
*
* are met:
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL
PROJECT ``AS IS'' AND ANY
*
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* 1. Redistributions of source code must retain the
above copyright
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
*
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* 2. Redistributions in binary form must reproduce
the above copyright
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL,
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer in
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT
* the documentation and/or other materials
provided with the
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
*
*
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION)
* 3. All advertising materials mentioning features or
use of this
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* software must display the following
acknowledgment:
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* "This product includes software developed by
the OpenSSL Project
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
*
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
distribution.
for use in the OpenSSL Toolkit.
101
* ===================
* Redistribution and use in source and binary forms,
with or without
*
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* This product includes cryptographic software
written by Eric Young
* are met:
* (eay@cryptsoft.com). This product includes
software written by Tim
* 1. Redistributions of source code must retain the
copyright
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
*
*/
* 2. Redistributions in binary form must reproduce
the above copyright
Original SSLeay License
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the
-----------------------
* documentation and/or other materials
provided with the distribution.
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
* 3. All advertising materials mentioning features or
use of this software
* All rights reserved.
*
*
must display the following acknowledgement:
* This package is an SSL implementation written
* "This product includes cryptographic software
written by
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
*
* The implementation was written so as to conform
with Netscapes SSL.
* The word 'cryptographic' can be left out if the
rouines from the library
*
*
* This library is free for commercial and noncommercial use as long as
* 4. If you include any Windows specific code (or a
derivative thereof) from
* the following conditions are aheared to. The
following conditions
* the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement:
* apply to all code found in this distribution, be it the
RC4, RSA,
* "This product includes software written by Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The
SSL documentation
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
being used are not cryptographic related :-).
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG
``AS IS'' AND
* included with this distribution is covered by the
same copyright terms
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* except that the holder is Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).
*
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* Copyright remains Eric Young's, and as such any
Copyright notices in
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* the code are not to be removed.
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* If this package is used in a product, Eric Young
should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* This can be in the form of a textual message at
program startup or
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION)
* in documentation (online or textual) provided with
the package.
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
*
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
102
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
a mechanism generally
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
accepted in the software development
community for the electronic
* SUCH DAMAGE.
transfer of data.
*
* The licence and distribution terms for any
publically available version or
1.5. "Executable" means Covered Code in any
form other than Source
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this
code cannot simply be
Code.
* copied and put under another distribution licence
1.6. "Initial Developer" means the individual or
entity identified
* [including the GNU Public Licence.]
*/
as the Initial Developer in the Source Code
notice required by Exhibit
A.
1.7. "Larger Work" means a work which
combines Covered Code or
_____________________________
MOZILLA PUBLIC
portions thereof with code not governed by the
terms of this License.
LICENSE
Version 1.1
1.8. "License" means this document.
--------------1.8.1. "Licensable" means having the right to
grant, to the maximum
extent possible, whether at the time of the
initial grant or
1.0.1. "Commercial Use" means distribution or
otherwise making the
subsequently acquired, any and all of the rights
conveyed herein.
Covered Code available to a third party.
1.1. "Contributor" means each entity that creates
or contributes to
1.9. "Modifications" means any addition to or
deletion from the
the creation of Modifications.
substance or structure of either the Original
Code or any previous
Modifications. When Covered Code is released
as a series of files, a
1.2. "Contributor Version" means the
combination of the Original
Modification is:
Code, prior Modifications used by a Contributor,
and the Modifications
A. Any addition to or deletion from the
contents of a file
made by that particular Contributor.
containing Original Code or previous
Modifications.
1.3. "Covered Code" means the Original Code or
Modifications or the
B. Any new file that contains any part of
the Original Code or
combination of the Original Code and
Modifications, in each case
previous Modifications.
including portions thereof.
1.10. "Original Code" means Source Code of
1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means
103
computer software code
than fifty percent
which is described in the Source Code notice
required by Exhibit A as
(50%) of the outstanding shares or beneficial
ownership of such
Original Code, and which, at the time of its
release under this
entity.
License is not already Covered Code governed
by this License.
2.1. The Initial Developer Grant.
The Initial Developer hereby grants You a worldwide, royalty-free,
1.10.1. "Patent Claims" means any patent
claim(s), now owned or
non-exclusive license, subject to third party
intellectual property
hereafter acquired, including without
limitation, method, process,
claims:
and apparatus claims, in any patent Licensable
by grantor.
(a) under intellectual property rights
(other than patent or
trademark) Licensable by Initial
Developer to use, reproduce,
1.11. "Source Code" means the preferred form of
the Covered Code for
modify, display, perform, sublicense and
distribute the Original
making modifications to it, including all modules
it contains, plus
Code (or portions thereof) with or
without Modifications, and/or
any associated interface definition files, scripts
used to control
as part of a Larger Work; and
compilation and installation of an Executable,
or source code
differential comparisons against either the
Original Code or another
(b) under Patents Claims infringed by the
making, using or
well known, available Covered Code of the
Contributor's choice. The
selling of Original Code, to make, have
made, use, practice,
Source Code can be in a compressed or
archival form, provided the
sell, and offer for sale, and/or otherwise
dispose of the
Original Code (or portions thereof).
appropriate decompression or de-archiving
software is widely available
for no charge.
(c) the licenses granted in this Section
2.1(a) and (b) are
1.12. "You" (or "Your") means an individual or a
legal entity
effective on the date Initial Developer
first distributes
exercising rights under, and complying with all
of the terms of, this
Original Code under the terms of this
License.
License or a future version of this License
issued under Section 6.1.
(d) Notwithstanding Section 2.1(b) above,
no patent license is
For legal entities, "You" includes any entity
which controls, is
granted: 1) for code that You delete from
the Original Code; 2)
controlled by, or is under common control with
You. For purposes of
separate from the Original Code; or 3)
for infringements caused
this definition, "control" means (a) the power,
direct or indirect,
by: i) the modification of the Original
Code or ii) the
to cause the direction or management of such
entity, whether by
combination of the Original Code with
other software or devices.
contract or otherwise, or (b) ownership of more
104
3) for infringements caused by: i) third
party modifications of
2.2. Contributor Grant.
Contributor Version or ii) the
combination of Modifications made
Subject to third party intellectual property
claims, each Contributor
by that Contributor with other software
(except as part of the
hereby grants You a world-wide, royalty-free,
non-exclusive license
Contributor Version) or other devices; or
4) under Patent Claims
(a) under intellectual property rights
(other than patent or
infringed by Covered Code in the
absence of Modifications made by
trademark) Licensable by Contributor, to
use, reproduce, modify,
that Contributor.
display, perform, sublicense and
distribute the Modifications
created by such Contributor (or portions
thereof) either on an
3.1. Application of License.
The Modifications which You create or to which
You contribute are
unmodified basis, with other
Modifications, as Covered Code
governed by the terms of this License, including
without limitation
and/or as part of a Larger Work; and
Section 2.2. The Source Code version of
Covered Code may be
(b) under Patent Claims infringed by the
making, using, or
distributed only under the terms of this License
or a future version
selling of Modifications made by that
Contributor either alone
of this License released under Section 6.1, and
You must include a
and/or in combination with its
Contributor Version (or portions
copy of this License with every copy of the
Source Code You
of such combination), to make, use, sell,
offer for sale, have
distribute. You may not offer or impose any
terms on any Source Code
made, and/or otherwise dispose of: 1)
Modifications made by that
version that alters or restricts the applicable
version of this
Contributor (or portions thereof); and 2)
the combination of
License or the recipients' rights hereunder.
However, You may include
Modifications made by that Contributor
with its Contributor
an additional document offering the additional
rights described in
Version (or portions of such
combination).
Section 3.5.
(c) the licenses granted in Sections 2.2(a)
and 2.2(b) are
3.2. Availability of Source Code.
Any Modification which You create or to which
You contribute must be
effective on the date Contributor first
makes Commercial Use of
made available in Source Code form under the
terms of this License
the Covered Code.
either on the same media as an Executable
version or via an accepted
(d) Notwithstanding Section 2.2(b)
above, no patent license is
Electronic Distribution Mechanism to anyone to
whom you made an
granted: 1) for any code that Contributor
has deleted from the
Executable version available; and if made
available via Electronic
Contributor Version; 2) separate from
the Contributor Version;
Distribution Mechanism, must remain available
105
for at least twelve (12)
LEGAL file in all copies
months after the date it initially became
available, or at least six
Contributor makes available thereafter
and shall take other steps
(6) months after a subsequent version of that
particular Modification
(such as notifying appropriate mailing
lists or newsgroups)
has been made available to such recipients.
You are responsible for
reasonably calculated to inform those
who received the Covered
ensuring that the Source Code version remains
available even if the
Code that new knowledge has been
obtained.
Electronic Distribution Mechanism is maintained
by a third party.
(b) Contributor APIs.
If Contributor's Modifications include an
application programming
3.3. Description of Modifications.
You must cause all Covered Code to which You
contribute to contain a
interface and Contributor has knowledge
of patent licenses which
file documenting the changes You made to
create that Covered Code and
are reasonably necessary to implement
that API, Contributor must
the date of any change. You must include a
prominent statement that
also include this information in the
LEGAL file.
the Modification is derived, directly or indirectly,
from Original
(c)
Code provided by the Initial Developer and
including the name of the
Representations.
Contributor represents that, except as
disclosed pursuant to
Initial Developer in (a) the Source Code, and (b)
in any notice in an
Section 3.4(a) above, Contributor
believes that Contributor's
Executable version or related documentation in
which You describe the
Modifications are Contributor's original
creation(s) and/or
origin or ownership of the Covered Code.
Contributor has sufficient rights to grant
the rights conveyed by
3.4. Intellectual Property Matters
this License.
(a) Third Party Claims.
If Contributor has knowledge that a
license under a third party's
3.5. Required Notices.
You must duplicate the notice in Exhibit A in
each file of the Source
intellectual property rights is required to
exercise the rights
Code. If it is not possible to put such notice in
a particular Source
granted by such Contributor under
Sections 2.1 or 2.2,
Code file due to its structure, then You must
include such notice in a
Contributor must include a text file with
the Source Code
location (such as a relevant directory) where a
user would be likely
distribution titled "LEGAL" which
describes the claim and the
to look for such a notice. If You created one or
more Modification(s)
party making the claim in sufficient detail
that a recipient will
You may add your name as a Contributor to the
notice described in
know whom to contact. If Contributor
obtains such knowledge after
Exhibit A. You must also duplicate this License
in any documentation
the Modification is made available as
described in Section 3.2,
for the Source Code where You describe
recipients' rights or ownership
Contributor shall promptly modify the
106
rights relating to Covered Code. You may
choose to offer, and to
set forth in this
License. If You distribute the Executable version
under a different
charge a fee for, warranty, support, indemnity or
liability
license You must make it absolutely clear that
any terms which differ
obligations to one or more recipients of
Covered Code. However, You
from this License are offered by You alone, not
by the Initial
may do so only on Your own behalf, and not on
behalf of the Initial
Developer or any Contributor. You hereby agree
to indemnify the
Developer or any Contributor. You must make it
absolutely clear than
Initial Developer and every Contributor for any
liability incurred by
any such warranty, support, indemnity or
liability obligation is
the Initial Developer or such Contributor as a
result of any such
offered by You alone, and You hereby agree to
indemnify the Initial
terms You offer.
Developer and every Contributor for any
liability incurred by the
3.7. Larger Works.
Initial Developer or such Contributor as a result
of warranty,
You may create a Larger Work by combining
Covered Code with other code
support, indemnity or liability terms You offer.
not governed by the terms of this License and
distribute the Larger
3.6. Distribution of Executable Versions.
Work as a single product. In such a case, You
must make sure the
You may distribute Covered Code in Executable
form only if the
requirements of this License are fulfilled for the
Covered Code.
requirements of Section 3.1-3.5 have been met
for that Covered Code,
and if You include a notice stating that the
Source Code version of
If it is impossible for You to comply with any of
the terms of this
the Covered Code is available under the terms
of this License,
License with respect to some or all of the
Covered Code due to
including a description of how and where You
have fulfilled the
statute, judicial order, or regulation then You
must: (a) comply with
obligations of Section 3.2. The notice must be
conspicuously included
the terms of this License to the maximum extent
possible; and (b)
in any notice in an Executable version, related
documentation or
describe the limitations and the code they
affect. Such description
collateral in which You describe recipients'
rights relating to the
must be included in the LEGAL file described in
Section 3.4 and must
Covered Code. You may distribute the
Executable version of Covered
be included with all distributions of the Source
Code. Except to the
Code or ownership rights under a license of
Your choice, which may
extent prohibited by statute or regulation, such
description must be
contain terms different from this License,
provided that You are in
sufficiently detailed for a recipient of ordinary
skill to be able to
compliance with the terms of this License and
that the license for the
understand it.
Executable version does not attempt to limit or
alter the recipient's
rights in the Source Code version from the rights
107
This License applies to code to which the Initial
Developer has
Exhibit A shall not of themselves be deemed to
be modifications of
attached the notice in Exhibit A and to related
Covered Code.
this License.)
COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS
LICENSE ON AN "AS IS" BASIS,
6.1. New Versions.
Netscape Communications Corporation
("Netscape") may publish revised
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
and/or new versions of the License from time to
time. Each version
WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT
THE COVERED CODE IS FREE OF
will be given a distinguishing version number.
DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A
PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE COVERED CODE
6.2. Effect of New Versions.
Once Covered Code has been published under
a particular version of the
IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE
PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT,
License, You may always continue to use it
under the terms of that
YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY
OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE
version. You may also choose to use such
Covered Code under the terms
COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR
OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER
of any subsequent version of the License
published by Netscape. No one
OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL
PART OF THIS LICENSE. NO USE OF
other than Netscape has the right to modify the
terms applicable to
ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED
HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.
Covered Code created under this License.
6.3. Derivative Works.
8.1. This License and the rights granted
hereunder will terminate
If You create or use a modified version of this
License (which you may
automatically if You fail to comply with terms
herein and fail to cure
only do in order to apply it to code which is not
already Covered Code
such breach within 30 days of becoming aware
of the breach. All
governed by this License), You must (a) rename
Your license so that
sublicenses to the Covered Code which are
properly granted shall
the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL",
"Netscape",
survive any termination of this License.
Provisions which, by their
"MPL", "NPL" or any confusingly similar phrase
do not appear in your
nature, must remain in effect beyond the
termination of this License
license (except to note that your license differs
from this License)
shall survive.
and (b) otherwise make it clear that Your
version of the license
8.2. If You initiate litigation by asserting a
patent infringement
contains terms which differ from the Mozilla
Public License and
claim (excluding declatory judgment actions)
against Initial Developer
Netscape Public License. (Filling in the name of
the Initial
or a Contributor (the Initial Developer or
Contributor against whom
Developer, Original Code or Contributor in the
notice described in
You file such action is referred to as
108
"Participant") alleging that:
by license or settlement) prior to the initiation of
patent
infringement litigation, then the reasonable
value of the licenses
(a) such Participant's Contributor Version
directly or indirectly
granted by such Participant under Sections 2.1
or 2.2 shall be taken
infringes any patent, then any and all rights
granted by such
into account in determining the amount or
value of any payment or
Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2
of this License
license.
shall, upon 60 days notice from Participant
terminate prospectively,
unless if within 60 days after receipt of notice
You either: (i)
8.4. In the event of termination under Sections
8.1 or 8.2 above,
agree in writing to pay Participant a mutually
agreeable reasonable
all end user license agreements (excluding
distributors and resellers)
royalty for Your past and future use of
Modifications made by such
which have been validly granted by You or any
distributor hereunder
Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim
with respect to
prior to termination shall survive termination.
the Contributor Version against such
Participant. If within 60 days
UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO
LEGAL THEORY, WHETHER TORT
of notice, a reasonable royalty and payment
arrangement are not
(INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR
OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL
mutually agreed upon in writing by the parties
or the litigation claim
DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR
ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE,
is not withdrawn, the rights granted by
Participant to You under
OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES,
BE LIABLE TO ANY PERSON FOR
Sections 2.1 and/or 2.2 automatically terminate
at the expiration of
ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY
the 60 day notice period specified above.
CHARACTER INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL,
(b) any software, hardware, or device, other
than such Participant's
WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR
MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER
Contributor Version, directly or indirectly
infringes any patent, then
COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF
SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN
any rights granted to You by such Participant
under Sections 2.1(b)
INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES. THIS LIMITATION OF
and 2.2(b) are revoked effective as of the date
You first made, used,
LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR
DEATH OR PERSONAL INJURY
sold, distributed, or had made, Modifications
made by that
RESULTING FROM SUCH PARTY'S
NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW
Participant.
PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE
8.3. If You assert a patent infringement claim
against Participant
EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO
alleging that such Participant's Contributor
Version directly or
THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT
APPLY TO YOU.
indirectly infringes any patent where such claim
is resolved (such as
109
shall be construed against the drafter shall not
apply to this
The Covered Code is a "commercial item," as
that term is defined in
License.
48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of
"commercial computer
software" and "commercial computer software
documentation," as such
As between Initial Developer and the
Contributors, each party is
terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995).
Consistent with 48
responsible for claims and damages arising,
directly or indirectly,
C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through
227.7202-4 (June 1995),
out of its utilization of rights under this License
and You agree to
all U.S. Government End Users acquire Covered
Code with only those
work with Initial Developer and Contributors to
distribute such
rights set forth herein.
responsibility on an equitable basis. Nothing
herein is intended or
shall be deemed to constitute any admission of
liability.
This License represents the complete
agreement concerning subject
matter hereof. If any provision of this License is
held to be
Initial Developer may designate portions of the
Covered Code as
unenforceable, such provision shall be
reformed only to the extent
"Multiple-Licensed". "Multiple-Licensed"
means that the Initial
necessary to make it enforceable. This License
shall be governed by
Developer permits you to utilize portions of the
Covered Code under
California law provisions (except to the extent
applicable law, if
Your choice of the NPL or the alternative
licenses, if any, specified
any, provides otherwise), excluding its conflictof-law provisions.
by the Initial Developer in the file described in
Exhibit A.
With respect to disputes in which at least one
party is a citizen of,
or an entity chartered or registered to do
business in the United
EXHIBIT A -Mozilla Public License.
States of America, any litigation relating to this
License shall be
``The contents of this file are subject to the
Mozilla Public License
subject to the jurisdiction of the Federal Courts
of the Northern
Version 1.1 (the "License"); you may not use this
file except in
District of California, with venue lying in Santa
Clara County,
compliance with the License. You may obtain a
copy of the License at
California, with the losing party responsible for
costs, including
http://www.mozilla.org/MPL/
without limitation, court costs and reasonable
attorneys' fees and
Software distributed under the License is
distributed on an "AS IS"
expenses. The application of the United Nations
Convention on
basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
either express or implied. See the
Contracts for the International Sale of Goods is
expressly excluded.
License for the specific language governing
rights and limitations
Any law or regulation which provides that the
language of a contract
under the License.
110
17.5
Oznámenia
The Original Code is ________.
The Initial Developer of the Original Code is
________.
Môžete nastaviť zobrazovanie oznámení o
dostupnosti nového softvéru televízora na prevzatie
alebo iných záležitostiach týkajúcich sa softvéru.
Portions created by ________are Copyright (C)
________. All Rights Reserved.
Ak si chcete prečítať tieto oznámenia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktualizovať
softvér > Oznámenia.
3 - Kliknite na oznámenie, ktoré si chcete prečítať.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Contributor(s): ________.
Alternatively, the contents of this file may be
used under the terms
of the _____ license (the "[___] License"), in
which case the
provisions of [______] License are applicable
instead of those
above. If you wish to allow use of your version
of this file only
under the terms of the [____] License and not to
allow others to use
your version of this file under the MPL, indicate
your decision by
deleting the provisions above and replace
them with the notice and
other provisions required by the [___] License.
If you do not delete
the provisions above, a recipient may use your
version of this file
under either the MPL or the [___] License."
[NOTE: The text of this Exhibit A may differ
slightly from the text of
the notices in the Source Code files of the
Original Code. You should
use the text of this Exhibit A rather than the text
found in the
Original Code Source Code for Your
Modifications.]
111
hodny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba
energie závisí od spôsobu použitia televízora.
18
Špecifikácie
** Keď je televízor vypnutý pomocou diaľkového
ovládania a nie je aktívna žiadna funkcia.
18.1
Environmentálne otázky
Koniec používania
Európsky energetický štítok
Likvidácia použitých produktov a batérií
Európsky energetický štítok informuje o triede
energetickej úspornosti tohto výrobku. Čím je trieda
energetickej úspornosti výrobku bližšie k zelenej
farbe, tým menej energie výrobok spotrebuje.
Na štítku nájdete triedu energetickej účinnosti,
priemernú spotrebu energie výrobku počas
používania a priemernú spotrebu energie za 1 rok.
Hodnoty spotreby energie výrobku môžete tiež nájsť
na webovej stránke Philips pre vašu krajinu na adrese
www.philips.com/TV
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou
vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa
dajú recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého
koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento
produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.
Technické údaje produktu
43PUx7100
• Trieda energetickej efektívnosti: A
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 108 cm/43 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 65 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 95 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,50 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 3840 x 2160p
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného
zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.
Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte
takéto produkty s bežným domovým odpadom.
Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete
zabrániť možným negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
49PUx7100
• Trieda energetickej efektívnosti: A
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 123 cm/49 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 75 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 110 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,50 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 3840 x 2160p
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice
EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným
domovým odpadom.
55PUx7100
• Trieda energetickej efektívnosti: A
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 139 cm/55 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 92 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 134 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,50 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 3840 x 2160p
Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného
zberu batérií, pretože správna likvidácia batérií
pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
18.2
Príkon
65PUx7120
• Trieda energetickej efektívnosti: A
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 164 cm/65 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 133 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 194 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,50 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 3840 x 2160p
Technické údaje výrobku podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnejšie
technické údaje k tomuto výrobku nájdete na
adrese www.philips.com/support
Príkon
• Zdroj napájania: AC 220-240V +/-10 %
• Teplota prostredia: 5 °C až 35 °C
* Spotreba energie za rok v kWh je založená na
spotrebe energie televízora, ktorý je spustený 4
112
• Funkcie úspory energie: Senzor osvetlenia,
ekonomický režim, stlmenie obrazu (pre rádio),
časovač automatického vypnutia, ponuka
ekologických nastavení.
Vstupné rozlíšenie
Formáty videa
Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia
Informácie o spotrebe energie nájdete v kapitole
Technické údaje produktu.
Menovitý výkon uvedený na štítku produktu uvádza
jeho spotrebu energie pri bežnom použití v
domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximálny výkon,
uvedený v zátvorkách, sa používa pre účely elektrickej
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7,2).
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
18.3
Počítačové formáty
Operačný systém
Rozlíšenie (okrem iných)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
• 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Operačný systém Android
5.0 Lollipop
18.4
Prijatie
• Anténny vstup: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC75)
• Pásma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T2, DVB-C (kábel) QAM
• Analógové prehrávanie videa: SECAM, PAL
• Digitálne prehrávanie videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Prehrávanie digitálneho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Anténny vstup na satelit: 75 ohmov typu F
• Frekvenčný rozsah vstupu: 950 až 2150 MHz
• Rozsah úrovne vstupu: 25 až 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, prenosová rýchlosť 2 až 45 M
symbolov, SCPC a MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora pre 1 až 4 konvertory LNB,
výber polarity 14/18 V, výber pásma 22 kHz, režim
tónovej dávky, prúd LNB maximálne 300 mA
18.6
Rozmery a hmotnosti
43PUx7100
• bez TV stojana:
Šírka 970,2 mm – Výška 574,6 mm – Hĺbka
36,7 mm – Hmotnosť ±10,85 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1017,7 mm – Výška 626,7 mm – Hĺbka 213,5 mm
– Hmotnosť ±11,1 kg
49PUx7100
• bez TV stojana:
Šírka 1102,8 mm – Výška 638,5 mm – Hĺbka 36,7 mm
– Hmotnosť ±13,6 kg
18.5
Displej
Typ
• s TV stojanom:
Šírka 1149 mm – Výška 701 mm – Hĺbka 255,2 mm –
Hmotnosť ±13,9 kg
Diagonálny rozmer obrazovky
• 43PUx7100 : 108 cm/43 palcov
• 49PUx7100 : 123 cm/49 palcov
• 55PUx7100 : 139 cm/55 palcov
• 65PUx7120 : 164 cm/65 palcov
55PUx7100
• bez TV stojana:
Šírka 1238,6 mm – Výška 714,9 mm – Hĺbka
36,7 mm – Hmotnosť ±16,78 kg
Rozlíšenie displeja
• 3840 x 2160p
• s TV stojanom:
Šírka 1285,1 mm – Výška 777,4 mm – Hĺbka 272 mm –
Hmotnosť ±17,11 kg
65PUx7120
113
• bez TV stojana:
Šírka 1457,8 mm – Výška 835,7 mm – Hĺbka
55,3 mm – Hmotnosť ±32,7 kg
• Video kodeky: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9, H.265
(HEVC)
• Audio kodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium
Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (vrátane MP3),
WMA (v2 až v9.2), WMA Pro (v9/v10)
• Titulky:
– Formáty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB),
MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Kódovanie znakov: UTF-8, Stredná Európa a
Východná Európa (Windows-1250), Cyrilika
(Windows-1251), Gréčtina (Windows-1253), Turečtina
(Windows-1254), Západná Európa (Windows-1252)
• Kodeky obrázkov: JPEG, JPS, MPO
• Obmedzenia:
– Maximálna celková podporovaná bitová rýchlosť
súboru médií je 30 Mbit/s.
– Maximálna podporovaná bitová rýchlosť videa
súboru médií je 20 Mbit/s.
– Kodek MPEG-4 AVC (H.264) je podporovaný až do
profilu High Profile @ L4.1.
– Kodek H.265 (HEVC) je podporovaný až do profilu
Main/Main 10 do úrovne 5.1
– Kodek VC-1 je podporovaný až do profilu Advanced
Profile @ L3.
• s TV stojanom:
Šírka 1508,9 mm – Výška 898,2 mm – Hĺbka
293 mm – Hmotnosť ±33,5 kg
18.7
Pripojiteľnosť
Bočná strana TV
• Slúchadlá – stereofónny minikonektor veľkosti
3,5 mm
• 2 x vstup HDMI
• 2 x USB 2.0
• 1 x zásuvka rozhrania Common Interface CI+/CAM
Zadná strana TV
• Audio vstup (DVI do HDMI) – stereofónny
minikonektor veľkosti 3,5 mm
• SCART: Audio L/R, vstup CVBS, RGB
• YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
Spodná časť televízora
• Vstup HDMI 1 – ARC – HDMI 2.0
• Vstup HDMI 2 – ARC – HDMI 2.0
• 1x USB 2.0
• Zvukový výstup – optický Toslink
• Sieť LAN – RJ45
• Anténa (75 Ω)
• Satelitný tuner
Certifikát Wi-Fi
Tento televízor podporuje zariadenia s technológiou
WiDi 4.x.
Podporovaný softvér mediálneho servera (DMS)
• PC – Microsoft Windows XP, Vista alebo Windows 7
– Môžete použiť ľubovoľný softvér mediálneho
servera s certifikáciou DLNA®.
– Microsoft – Windows Media Player
• Mac OS X
– Môžete použiť ľubovoľný softvér mediálneho
servera s certifikáciou DLNA®.
• Mobilné zariadenia
– Philips TV Remote app – iOS, Android
- Schopnosť komunikácie s inými zariadeniami a
výkon sa môže líšiť v závislosti od možností daného
mobilného zariadenia a použitého softvéru.
18.8
Zvuk
• 3D wOOx
• HD Stereo
• Výstupný výkon (RMS): 20 W
• Dolby® Digital Plus
• DTS Premium Sound ™
Smernice ESD
Tento prístroj spĺňa výkonové kritériá B pre ESD. Ak
zariadenie neobnoví činnosť v režime zdieľania v
dôsledku elektrostatického výboja, je potrebný zásah
používateľa.
18.9
Multimédiá
Pripojenia
• USB 2.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11b/g/n (vstavané)
Podporované systémy súborov zariadení USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
Mediálne servery, podporované
• Zásobníky: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS,
MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V,
M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
114
telefón do režimu fotoaparátu a namierte diaľkový
ovládač na jeho objektív. Ak na diaľkovom ovládači
stlačíte ľubovoľné tlačidlo a cez fotoaparát vidno
bliknutie červenej diódy LED, diaľkové ovládanie
funguje. Je nutné skontrolovať televízor.
Ak žiadne bliknutie nevidno, diaľkové ovládanie môže
byť pokazené alebo môže mať vybité batérie.
Týmto spôsobom nie je možné kontrolovať diaľkové
ovládania, ktoré sú s televízorom bezdrôtovo
spárované.
19
Pomoc a podpora
19.1
Zaregistrovanie
Zaregistrujte si svoj televízor a využite množstvo
výhod, medzi ktoré patria úplná podpora (vrátane
preberania súborov), výhradný prístup k informáciám
o nových produktoch, exkluzívne ponuky a zľavy,
šanca vyhrať hodnotné ceny a podieľať sa na
špeciálnych prieskumoch o nových produktoch.
Televízor sa po zobrazení spúšťacej obrazovky
Philips prepne naspäť do pohotovostného režimu
Keď je televízor v pohotovostnom režime, zobrazí sa
spúšťacia obrazovka Philips a následne sa televízor
vráti do pohotovostného režimu. Ide o bežné
fungovanie. Keď televízor odpojíte a znova pripojíte k
zdroju napájania, spúšťacia obrazovka sa zobrazí pri
ďalšom spustení. Televízor spustíte z pohotovostného
režimu stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní
alebo na televízore.
Prejdite na stránku www.philips.com/welcome
19.2
Riešenie problémov
Kanály
Svetlo pohotovostného režimu stále bliká
Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Počkajte
5 minút a znova ho pripojte. Ak svetlo znova začne
blikať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o
spotrebiteľov televízorov Philips.
Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály
V technických špecifikáciách skontrolujte, či televízor
podporuje vysielanie DVB-T alebo DVB-C vo vašej
krajine.
Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a je
vybraná správna sieť.
Obraz
Predtým nainštalované kanály sa nenachádzajú v
zozname kanálov
Žiadny obraz/deformovaný obraz
• Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
• Skontrolujte, či je ako zdroj zobrazenia vybrané
správne zariadenie.
• Skontrolujte, či je externé zariadenie alebo zdroj
správne pripojený.
Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.
Všeobecné
TV sa nedá zapnúť
• Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Minútu
počkajte a potom ho znova pripojte.
• Skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený.
Zvuk a žiadny obraz
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
Slabý príjem antény
• Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
• Reproduktory, neuzemnené zvukové systémy,
neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké objekty
môžu mať vplyv na kvalitu príjmu. Ak je to možné,
skúste zvýšiť kvalitu príjmu otočením antény alebo
posunutím zariadení ďalej od televízora.
• Ak je príjem slabý len pre jeden kanál, dolaďte tento
kanál.
Škrípavý zvuk počas zapínania alebo vypínania
Počas zapínania, vypínania či prepínania televízora
do pohotovostného režimu zaznie z rámu televízora
škrípavý zvuk. Tento zvuk je spôsobený bežným
sťahovaním a rozťahovaním televízora v dôsledku
jeho zohrievania a ochladzovania. Nemá žiadny vplyv
na jeho funkčnosť.
Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie.
Televízor potrebuje na zapnutie určitý čas. Počas
tohto času nereaguje na diaľkové ovládanie ani
ovládacie prvky na televízore. Ide o bežné
fungovanie.
Ak televízor naďalej nereaguje na diaľkové ovládanie,
môžete pomocou fotoaparátu mobilného telefónu
skontrolovať, či diaľkový ovládač funguje. Prepnite
Slabý zvuk zariadenia
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
Nastavenia obrazu sa po chvíli zmenia
Skontrolujte, či je položka Umiestnenie nastavená
na hodnotu Doma . V tomto režime môžete
115
nastavenia meniť a ukladať.
zo zariadenia HDMI.
• Ak používate adaptér z HDMI na DVI alebo kábel z
HDMI na DVI, uistite sa, že je ku konektoru AUDIO IN
(iba minikonektor) pripojený samostatný zvukový
kábel, ak je takýto konektor k dispozícii.
Zobrazuje sa panel s reklamou
Skontrolujte, či je položka Umiestnenie
na hodnotu Doma .
nastavená
Funkcia EasyLink nefunguje
• Skontrolujte, či sú všetky zariadenia HDMI
kompatibilné so štandardom HDMI-CEC. Funkcie
systému EasyLink fungujú iba pri zariadeniach, ktoré
sú kompatibilné so štandardom HDMI-CEC.
Obraz veľkosťou nezodpovedá obrazovke
Skúste nastaviť iný formát obrazu.
Formát obrazu sa pri rôznych kanáloch mení
Vyberte iný formát obrazu ako automatický.
Nezobrazuje sa žiadna ikona hlasitosti
• Keď je pripojené zvukové zariadenie s podporou
štandardu HDMI-CEC, je tento jav bežný.
Nezobrazujú sa fotografie, videá ani hudba zo
Obraz je nesprávne umiestnený
Obrazový signál z rôznych zariadení sa nemusí na
obrazovke zobrazovať správne. Skontrolujte obrazový
výstup pripojeného zariadenia.
zariadenia USB
• Skontrolujte, či je na zariadení USB nastavená
podpora použitia ako veľkokapacitného úložného
zariadenia tak, ako je uvedené v dokumentácii
daného úložného zariadenia.
• Skontrolujte, či je úložné zariadenie USB
kompatibilné s televízorom.
• Skontrolujte, či televízor podporuje dané obrazové a
zvukové súbory.
Súbory sa cez rozhranie USB prehrávajú
Obraz počítača nie je stabilný
Skontrolujte, či počítač využíva podporované
rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
Zvuk
prerušovane
• Charakteristiky prenosu úložného zariadenia USB
môžu mať vplyv na prenosovú rýchlosť údajov do
televízora, čím prichádza k zhoršeniu kvality
prehrávania.
Žiadny zvuk alebo slabá kvalita zvuku
Ak sa nepodarí zachytiť žiadny zvukový signál,
televízor automaticky vypne zvukový výstup – to
neznamená, že nefunguje správne.
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia zvuku.
• Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
• Skontrolujte, či hlasitosť nie je stlmená alebo
nastavená na nulu.
• Skontrolujte, či je zvukový výstup televízora
pripojený k zvukovému vstupu systému domáceho
kina.
Zvuk musí počuteľne znieť z reproduktorov systému
domáceho kina.
• Niektoré zariadenia vyžadujú manuálne zapnutie
zvukového výstupu HDMI. Ak je zvukové rozhranie
HDMI už povolené, no stále nepočuť žiadny zvuk,
skúste zmeniť digitálny formát zvuku na hodnotu PCM
(impulzová kódová modulácia). Pokyny nájdete v
dokumentoch priložených k danému zariadeniu.
19.3
Pomocník
Súčasťou tohto televízora je Pomocník na obrazovke.
Zobrazenie Pomocníka
Stlačením tlačidla  (modré) priamo otvorte funkciu
Pomocník. V Pomocníkovi sa automaticky otvorí
kapitola, ktorá najbližšie súvisí s tým, čo práve robíte
alebo čo je na televízore vybrané. Ak chcete
prehliadať témy v abecednom poradí, vyberte
položku Kľúčové slová .
Ak chcete funkciu Pomocník prehliadať ako knihu,
vyberte položku Kniha.
Pripojenia
Pred vykonaním pokynov uvedených v Pomocníkovi
musíte Pomocníka zatvoriť.
Ak chcete funkciu Pomocník zatvoriť, stlačte farebné
tlačidlo  Zavrieť .
HDMI
• V dôsledku podpory protokolu HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) môže prísť k
predĺženiu času, za ktorý televízor zobrazí obsah zo
zariadení s rozhraním HDMI.
• Ak televízor nerozpozná zariadenie HDMI a
nezobrazí sa žiadny obraz, prepnite zdroj z jedného
zariadenia na iné a späť.
• Ak prichádza k opakovanému rušeniu zvuku,
skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia výstupu
Pri niektorých činnostiach, ako (napríklad používanie
teletextu) majú farebné tlačidlá špecifické funkcie a
nemožno pomocou nich otvoriť Pomocníka.
Pomocník televízora na vašom tablete, inteligentnom
telefóne alebo počítači
V záujme jednoduchšieho čítania dlhších pokynov si
môžete Pomocníka k televízoru prevziať vo formáte
116
PDF, ktorý je možné prehliadať na smartfónoch,
tabletoch či počítačoch. Prípadne si príslušnú stránku
pomocníka môžete vytlačiť pomocou počítača.
Pomocníka (návod na použitie) si môžete prevziať na
adrese www.philips.com/support
MVL_v37_20160516
19.4
Online pomoc
Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa televízora
Philips, obráťte sa na našu online podporu. Môžete
zvoliť svoj jazyk a zadať modelové číslo produktu.
Prejdite na lokalitu www.philips.com/support .
Na lokalite podpory nájdete telefónne číslo, ktoré
vám umožní sa s nami kontaktovať vo vašej krajine,
ale aj odpovede na často kladené otázky (FAQ). V
niektorých krajinách je možné komunikovať priamo s
niektorým z našich spolupracovníkov a klásť otázky
buď priamo, alebo prostredníctvom e-mailu.
Môžete prevziať nový softvér televízora alebo
príručku, ktorú môžete následne otvoriť v počítači.
19.5
Opraviť
Ak potrebujete pomoc alebo vykonať opravu, môžete
zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o
zákazníkov vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v
tlačenej dokumentácii k televízoru.
Alebo navštívte našu webovú lokalitu
www.philips.com/support .
Číslo modelu a sériové číslo televízora
Môžu vás požiadať o uvedenie čísla modelu a
sériového čísla televízora. Tieto čísla nájdete na štítku
na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo
spodnej strane televízora.
 Výstraha
Nepokúšajte sa televízor opraviť sami. Mohli by ste si
spôsobiť ťažké zranenie, neopraviteľné poškodenie
televízora či ukončenie platnosti záruky.
117
obrazovky sa napájací kábel nadmerne nenapína.
• Pri odpájaní televízora od elektrickej siete je nutné
odpojiť sieťovú zástrčku televízora. Pri odpájaní
napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie
za kábel. Uistite sa, že máte vždy voľný prístup k
sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a elektrickej
zásuvke.
20
Bezpečnosť a
údržba
20.1
Bezpečnosť
Riziko poranenia osôb alebo
poškodenia televízora
Dôležité!
• Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg (55 libier)
musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
• Ak chcete televízor umiestniť na stojan, používajte
iba dodaný stojan. Televízor na stojan bezpečne
upevnite.
Televízor umiestnite na hladký vodorovný povrch,
ktorý udrží hmotnosť televízora a stojana.
• Pri montáži na stenu sa uistite, že nástenná konzola
bezpečne unesie hmotnosť televízora. Spoločnosť TP
Vision nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu
montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, zranenie
alebo poškodenie.
• Niektoré časti výrobku sú vyrobené zo skla. Preto s
televízorom manipulujte opatrne, aby ste predišli
zraneniu alebo poškodeniu.
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste im
porozumeli. Ak sa nebudete riadiť uvedenými
pokynmi a dôjde pritom k poškodeniu televízora,
záruka sa na takéto poškodenie nebude vzťahovať.
Zabezpečenie televízora proti
spadnutiu
Vždy zabezpečte televízor proti spadnutiu pomocou
dodanej nástennej konzoly. Konzolu nainštalujte a
pripevnite k nej televízor, aj keď ho umiestňujete na
podlahu.
Riziko poškodenia televízora!
Informácie o inštalácii nájdete v Stručnej úvodnej
príručke dodanej s televízorom. Ak ste príručku stratili,
môžete si ju prevziať na adrese www.philips.com
Stručnú úvodnú príručku na prevzatie vyhľadajte
pomocou typového čísla vášho TV.
Pred pripojením televízora k elektrickej zásuvke
skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s
hodnotou uvedenou na zadnej strane televízora.
Televízor nikdy nepripájajte k napájacej zásuvke s
odlišným napätím.
Riziko požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom
Riziko poranenia detí
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor
neprevrátil a neporanil deti:
• Televízor nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do
blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s
tekutinami, ako napríklad vázy.
V prípade, že príde k rozliatiu tekutín na televízor
alebo do televízora, televízor ihneď odpojte od
elektrickej zásuvky.
Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov televízorov
Philips a požiadajte o kontrolu televízora.
• Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie nikdy
nevystavujte nadmernému teplu. Nikdy ich
neumiestňujte do blízkosti horiacich sviečok,
otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy
nevkladajte predmety.
• Nikdy neukladajte ťažké predmety na napájací
kábel.
• Dbajte na to, aby na elektrické zástrčky nepôsobila
nadmerná sila. Uvoľnené zástrčky môžu spôsobiť
iskrenie alebo požiar. Uistite sa, že pri otáčaní
• Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý
látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
• Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez
okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.
• Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok
(napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj
televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
• Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na
nábytok, na ktorom je umiestnený televízor.
Riziko prehltnutia batérií!
Diaľkové ovládanie môže obsahovať batérie
mincového typu, ktoré môžu malé deti veľmi ľahko
prehltnúť. Uchovávajte tieto batérie vždy mimo
dosahu detí.
118
• Aby sa predišlo vzniku deformácií a vyblednutiu
farieb, čo najskôr utrite kvapky vody.
• V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým
obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú
zobrazené na obrazovke dlhý čas. Statické obrazy sú
ponuky na obrazovke, čierne pruhy, zobrazenie času
a pod. Ak musíte používať statické obrazy, znížte
kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k jej
poškodeniu.
Riziko prehriatia
Televízor nikdy neumiestňujte do tesného priestoru.
Okolo televízora vždy nechajte voľné miesto najmenej
10 cm (4 palce) na vetranie. Dbajte na to, aby závesy
ani iné predmety nezakrývali vetracie otvory na
televízore.
Búrky s bleskami
Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a
antény.
Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
Riziko poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel
nastavených na vysokú hlasitosť.
Nízke teploty
Ak sa televízor prepravuje pri teplote nižšej ako 5 °C
(41 °F), pred pripojením k elektrickej zásuvke ho
vybaľte a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne
teplotu v miestnosti.
Vlhkosť
V zriedkavých prípadoch, v závislosti od teploty a
vlhkosti, môže na vnútornej strane predného skla
televízora dochádzať k nepatrnej kondenzácii (pri
niektorých modeloch). Ak tomu chcete predísť,
nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu,
teplu ani extrémnej vlhkosti. Ak dôjde ku kondenzácii,
tento jav sám zmizne, keď necháte televízor niekoľko
hodín zapnutý.
Skondenzovaná vlhkosť nepoškodí televízor ani
nespôsobí jeho poruchu.
20.2
Starostlivosť o obrazovku
• Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte, neškriabte ani
neudierajte na ňu žiadnym predmetom.
• Pred čistením televízor odpojte.
• Televízor a rám čistite mäkkou vlhkou handričkou.
Utierajte ho jemne. Nedotýkajte sa diód LED funkcie
Ambilight na zadnej strane televízora. Na čistenie
televízora nikdy nepoužívajte látky ako alkohol,
chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre
domácnosť.
119
minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov,
sa na obrazovke môžu nepretržite zobrazovať čierne
body alebo jasné svetelné body (červené, zelené
alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v
rámci bežných priemyselných noriem), ktorá
neznamená poruchu.
21
Podmienky
používania TV
Vyhlásenie o zhode CE
Tento produkt je v súlade so základnými
požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami
smernice 2006/95/ES (Nízke napätie), 2004/108/ES
(EMC) a 2011/65/EÚ (ROHS).
2015 © TP Vision Europe B.V. Všetky práva
vyhradené.
Tento produkt uviedla na trh spoločnosť TP Vision
Europe B.V. alebo niektorá z jej pridružených
spoločností, ďalej len „TP Vision“, ktorá je výrobcom
tohto produktu. Spoločnosť TP Vision vystupuje ako
ručiteľ voči televízoru, ku ktorému je táto príručka
priložená. Názov Philips a logo spoločnosti Philips sú
registrované obchodné značky spoločnosti
Koninklijke Philips N.V.
Súlad s normou o elektromagnetických poliach
Spoločnosť TP Vision Europe B.V. vyrába a predáva
mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako
akékoľvek elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať
elektromagnetické signály. Jedným z hlavných
obchodných princípov spoločnosti Philips je
uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu
zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov
s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné
požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s
normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí
(EMF), ktoré platili v čase výroby produktov.
Špecifikácie podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú
majetkom spoločnosti Koninklijke Philips N.V alebo
ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť TP Vision si
vyhradzuje právo na zmenu výrobkov kedykoľvek bez
toho, aby musela upraviť staršie zásoby.
Písomné materiály pribalené k tomuto televízoru a
príručka uložená v pamäti televízora alebo prevzatá z
webovej lokality spoločnosti sa považujú za
zodpovedajúce na určené používanie tohto systému.
Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a
predávať produkty, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé
účinky na zdravie. Spoločnosť TP Vision potvrdzuje,
že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa
ich určeného účelu, sú bezpečné na používanie, a to
v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v
súčasnosti dostupné. Spoločnosť Philips má aktívnu
úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF a
bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať
ďalší vývoj v štandardizácii pre skoré integrovanie v jej
produktoch.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
zodpovedajúci na určené používanie tohto systému.
Ak sa produkt alebo jeho individuálne moduly či
postupy používajú na iné účely, ako sú uvedené v
tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich
oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť TP Vision
Europe B.V. zaručuje, že samotný materiál neporušuje
žiadny z patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje
sa žiadna ďalšia záruka. Spoločnosť TP Vision Europe
B.V. nenesie zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu
tohto dokumentu ani za problémy zapríčinené jeho
obsahom. Chyby nahlásené spoločnosti Philips budú
čo najrýchlejšie opravené a uverejnené na stránke
podpory spoločnosti Philips.
Podmienky záruky – riziko poranenia, poškodenia
televízora alebo zrušenia platnosti záruky!
Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami. Televízor
a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným
výrobcom. Výstražný štítok na zadnej strane
televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nikdy nedemontujte kryt televízora. Ak je potrebný
servis alebo oprava, vždy sa obráťte na službu
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips. Nárok
na záruku zaniká vykonaním akýchkoľvek činností
výslovne zakázaných v tejto príručke, akýchkoľvek
nastavení a postupov montáže, ktoré sa v tejto
príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú.
Charakteristické vlastnosti obrazových bodov
Tento produkt LCD/LED má vysoký počet farebných
obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje
120
22
Podmienky
používania Smart TV
Môžete si prečítať podmienky používania, zásady
ochrany osobných údajov a tiež nastaviť nastavenia
súkromia vášho televízora Smart TV.
Ak si chcete otvoriť stránku s podmienkami
používania Smart TV…
1 - Stlačením tlačidla  HOME otvorte domovskú
ponuku.
2 - Výberom
položky  Aplikácie otvorte Aplikácie.
3 - Vyberte možnosť Podpora.
121
23
23.4
Autorské práva
DTS Premium Sound ™
23.1
Ultra HD
Logo DIGITALEUROPE UHD je obchodná známka
asociácie DIGITALEUROPE.
DTS Premium Sound ™
Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete na
adrese http://patents.dts.com. Vyrobené na základe
licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited.
DTS, príslušný symbol, DTS a DTS spolu s týmto
symbolom sú registrovanými ochrannými známkami,
pričom kanál DTS 2.0 je ochrannou známkou
spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené.
23.2
HDMI
23.5
DLNA Certified®
(Ak sa používa)
HDMI®
Logá DLNA®, DLNA Logo a DLNA CERTIFIED® sú
ochranné, servisné alebo certifikačné známky
spoločnosti Digital Living Network Alliance.
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch
a iných krajinách.
23.6
Microsoft
23.3
Dolby Digital Plus
Windows Media
Windows Media je registrovaná ochranná známka
alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
Dolby®
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
Microsoft PlayReady
Vlastníci obsahu využívajú technológiu Microsoft
PlayReady™ na prístup k obsahu s cieľom ochrany
svojho intelektuálneho vlastníctva vrátane obsahu
chráneného autorskými právami.
Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na
prístup k obsahu s ochranou PlayReady alebo
WMDRM. Ak zariadenie nedokáže správne
implementovať obmedzenia používania obsahu,
majitelia obsahu môžu spoločnosť Microsoft požiadať
122
o odobratie schopnosti zariadenia používať obsah s
ochranou PlayReady. Tento postup neovplyvní
nechránený obsah ani obsah chránený inými
technológiami na kontrolu prístupu. Majitelia obsahu
môžu na prístup k ich obsahu vyžadovať aktualizáciu
technológie PlayReady. Ak túto aktualizáciu
nepovolíte, nebudete môcť získať prístup k obsahu,
ktorý túto aktualizáciu vyžaduje.
23.7
Wi-Fi Alliance
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú
registrované ochranné známky organizácie Wi-Fi
Alliance.
23.8
Kensington
(Ak sa používa)
Kensington a Micro Saver sú obchodné známky
spoločnosti ACCO World Corporation registrované v
Spojených štátoch amerických s vydanými
registráciami a aplikáciami vo fáze schvaľovania v
iných krajinách po celom svete.
23.9
Ostatné ochranné známky
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
123
Index
3D, optimálne sledovanie 45
3D, zdravotné upozornenie 45
Herný ovládač, pripojenie 19
Hlasitosť v slúchadlách 55
Hra alebo počítač, nastavenie 47
A
I
3
Aktuálny obsah na televízore 39
Aplikácie 42
Auto. priestorový zvuk 3D 54
Automatické vypnutie 24
Automatické vyrovnávanie hlasitosti 54
B
Basy 53
Batérie, diaľkové ovládanie 28
Bezdrôtová sieť 8
Bezpečnostné pokyny 118
C
CAM, modul podmieneného prístupu 15
CI+ 15
D
Detský zámok 63
Diaľkové ovládanie, Azerty 27
Diaľkové ovládanie, batérie 28
Diaľkové ovládanie, Cyrilika 27
Diaľkové ovládanie, diakritika a symboly 27
Diaľkové ovládanie, klávesnica 27
Diaľkové ovládanie, párovanie 28
Diaľkové ovládanie, Qwerty 27
Diaľkové ovládanie, Qwerty a Azerty 26
Diaľkové ovládanie, Qwerty a Cyrilika 26
Diaľkové ovládanie, veľké písmená 27
Digitálny prijímač set-top box, pripojenie 15
Digitálny teletext 36
DMR, Digital Media Renderer 10
Domovská ponuka 29
DVD prehrávač 18
DVD prehrávač, pripojenie 18
Incredible Surround 53
Incredible Surround 3D 54
Infračervený snímač 28
Interaktívny TV, informácie 37
Interaktívny TV, čo potrebujete 37
Inštalácia siete 8
I
iTV 37
J
Jas, logo Philips 23
K
Kanál 30
Kanál, možnosti 32
Kanál, prepnutie na kanál 31
Kanál, TV program 35
Kanál, vekové obmedzenie 31
Kanály, sledovať dva kanály 46
Káblová sieť 9
Klávesnica USB, pripojenie 20
Klávesnica, pripojenie 20
Koniec používania 112
Kontrast 47
Kontrast 3D podsvietenia 48
Kontrast podsvietenia 47
Kontrast, dynamický kontrast 50
Kontrast, kontrast obrazu 51
Kontrast, kontrast obrazu 3D 48
Kontrast, režim kontrastu 50
Kontrast, senzor osvetlenia 51
Kontrast, svetlosť 51
L
E
Logo Philips, jas 23
EasyLink HDMI-CEC 60
Eko nastavenia 59
M
F
Farba 47
Farba, farebná teplota 49
Farba, farebný tón 49
Farba, nasýtenie 49
Farba, odtieň 48
Farba, ovládanie farby 49
Farba, vlastná farebná teplota 49
Farba, zvýšenie sýtosti farieb 48
Filtrovanie, zoznam kanálov 30
Formát zvukového výstupu 17
Fotoaparát, pripojenie 21
H
HbbTV 37
HDMI, ARC 12
HDMI, EasyLink 13
HDMI, Ultra HD 12
Herná konzola, pripojenie 19
Mediálne súbory, z jednotky USB 43
Mediálne súbory, z počítača alebo zariadenia NAS 43
Možnosti kanála 32
Multi View 46
N
Nahrávanie, údaje TV programu 35
Nastavenia výstupu zvuku 17
Názov televíznej siete 9
O
Obraz v obraze 46
Obraz, farba 47
Obraz, formát obrazu 52
Obraz, formát obrazu, rozšírený 52
Obraz, formát obrazu, základný 52
Obraz, kontrast podsvietenia 47
Obraz, ostrosť 48
Obraz, rýchle nastavenia 52
Obľúbené kanály, odstránenie 34
Obľúbené kanály, premenovanie 34
124
Odchýlka zvukového výstupu 17
Oneskorenie zvukového výstupu 17
Optický zvukový výstup, tipy 14
Ostrosť 48
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov 52
Ostrosť, redukcia šumu 51
Ostrosť, Ultra Resolution 51
Otvorenie, zoznam kanálov 30
Ovládanie farby, obnovenie 50
P
Pamäť internetu, vymazanie 9
Pamäťová jednotka USB typu Flash, pripojenie 21
Párovanie diaľkového ovládania 28
Perfect Natural Motion 52
Pevný disk USB, inštalácia 20
Pevný disk USB, priestor na disku 19
Pevný disk USB, pripojenie 19
Pohotovostný režim 23
Pohyb, Perfect Natural Motion 52
Počítač, pripojenie 21
Prístupová karta, CAM 15
Prehrávač diskov Blu-ray, pripojenie 18
Pripojenie antény 7
Pripojenie antény, rady 12
Pripojenie HDMI, DVI 14
Pripojenie napájania 6
Pripojenie satelitu 7
Pripojenie SCART, rady 14
Pripojenie YPbPr, rady 14
Programy, odporúčania 39
R
Redukcia MPEG artefaktov 52
Redukcia šumu 51
Rodičovská zámka 31
S
Senzor osvetlenia 51
Sieť, bezdrôtové pripojenie 8
Sieť, káblová 9
Sieť, nastavenia 9
Sieť, názov televíznej siete 10
Sieť, pripojenie 8
Sieť, statická adresa IP 9
Sieť, vymazať pamäť internetu 10
Sieť, Wi-Fi Smart Screen 10
Sieť, WoWLAN 10
Sieť, WPS 8
Sieť, zapnúť sieť Wi-Fi 10
Sieť, zobrazenie nastavení 9
SimplyShare (počítač alebo zariadenie NAS) 43
Slúchadlá, pripojenie 18
Sledovanie televízie 31
Sprievodca pripojením 12
Surround režim 53
Svetlosť 51
Synchronizácia videa so zvukom 17
Synchronizácia zvuku a videa 17
Systém domáceho kina, pripojenie 16
Systém domáceho kina, problémy 18
Systém domáceho kina, viackanálový zvuk 17
Systém domáceho kina, vyrovnanie hlasitosti 17
TV program 35
TV program, údaje a informácie 35
U
Ultra HD, pripojenie 12
Umiestnenie televízora 6
V
Výber videa 33
Výšky 53
Vekové obmedzenie 31
Video na vyžiadanie 40
Videokamera, pripojenie 21
Vyhľadávanie, zoznam kanálov 30
Vymazať pamäť internetu 10
Vyrovnanie zvukového výstupu 17
Vytvorenie, zoznam obľúbených kanálov 34
Vzdialenosť pri sledovaní 6
W
Wi-Fi 8
Wi-Fi Smart Screen 10
WoWLAN 10
Z
Zapnutie 23
Zapnutie a vypnutie 23
Zásuvka rozhrania Common Interface 15
Zoznam kanálov, informácie 30
Zvuk, automatické vyrovnávanie hlasitosti 54
Zvuk, automatický priestorový zvuk 3D 54
Zvuk, basy 53
Zvuk, Clear Sound 54
Zvuk, hlasitosť v slúchadlách 55
Zvuk, Incredible Surround 3D 54
Zvuk, Surround režim 53
Zvuk, výšky 53
Š
Štýl obrazu 47
Štýl zvuku 53
Č
Časovač vypnutia 23
Časovač vypnutia 24
Červené tlačidlo 37
Čistý zvuk 54
T
Teletext 36
Televízia na požiadanie 39
Tlačidlá na televízore 23
125
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
126
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising