Philips | 48PFS6409/12 | Owner's Manual | Philips 6000 series Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD 48PFS6409/12 Používateľská príručka

Philips 6000 series Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD 48PFS6409/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Návod na použitie
Obsah
6.8 Párovanie s televízorom 31
6.9 Batérie 31
6.10 Čistenie 32
1 Môj nový televízor 4
1.1 Televízor s rozlíšením Ultra HD 4
1.2 Smart TV 4
1.3 App gallery (Galéria aplikácií) 4
1.4 Požičané videá 4
1.5 Sociálne siete 4
1.6 Ambilight+hue 5
1.7 Skype 5
1.8 Inteligentné telefóny a tablety 5
1.9 Pozastavenie TV a nahrávanie 5
1.10 Hranie 6
1.11 Easy Link 6
7 Televízne kanály 33
7.1 Sledovanie televíznych kanálov 33
7.2 Inštalácia kanálov 38
8 Satelitné kanály 43
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
2 Inštalácia 7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Prečítajte si o bezpečnosti 7
Upevnenie televízora na stojan alebo stenu 7
Rady týkajúce sa umiestnenia 7
Napájací kábel 7
Kábel antény 8
Satelit 8
Satelitné kanály 43
Sledovanie satelitných kanálov 43
Zoznam satelitných kanálov 43
Obľúbené satelitné kanály 44
Uzamknutie satelitných kanálov 44
Inštalácia satelitu 45
Problémy so satelitmi 49
9 Ponuka Doma 51
10 TV sprievodca 52
10.1 Čo potrebujete 52
10.2 Používanie TV programu 52
10.3 Nahrávky 52
3 Sieť 9
3.1 Bezdrôtová sieť 9
3.2 Káblová sieť 10
3.3 Sieťové nastavenia 10
11 Zdroje 53
11.1 Zoznam zdrojov 53
11.2 Z pohotovostného režimu 53
11.3 Easy Link 53
4 Pripojenia 12
4.1 Rady týkajúce sa pripojenia 12
4.2 EasyLink HDMI-CEC 13
4.3 Rozhranie Common Interface – CAM 15
4.4 Digitálny prijímač set-top box (STB) 15
4.5 Satelitný prijímač 16
4.6 Systém domáceho kina (HTS) 16
4.7 Prehrávač diskov Blu-ray 18
4.8 DVD prehrávač 18
4.9 Hracia konzola 18
4.10 Pevný disk USB 19
4.11 Klávesnica alebo myš USB 19
4.12 USB jednotka Flash 20
4.13 Fotoaparát 21
4.14 Videokamera 21
4.15 Počítač 22
4.16 Slúchadlá 22
4.17 Bezdrôtové reproduktory (pre televízory série 7500) 22
12 Časovače a hodiny 55
5 Zapnutie 24
15 Vaše fotografie, videá a hudba 61
12.1 Funkcia automatického vypnutia 55
12.2 Hodiny 55
12.3 Časovač vypnutia 55
13 3D 56
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
3D 56
Čo potrebujete 56
3D okuliare 56
Starostlivosť o 3D okuliare 57
Sledovanie vo formáte 3D 57
Optimálne sledovanie 3D 58
Zdravotné upozornenie 58
14 Hry 59
14.1 Hranie hry 59
14.2 Hry pre dvoch hráčov 59
5.1 Zapnutie alebo pohotovostný režim 24
5.2 Tlačidlá na televízore 24
5.3 Jas slovnej značky 24
15.1 Pomocou zariadenia USB alebo počítača pripojeného k sieti
61
15.2 Wi-Fi Miracast 62
6 Diaľkové ovládanie 25
16 Pozastavenie TV 65
6.1 Prehľad tlačidiel pre sériu 7100 a 7500 25
6.2 Prehľad tlačidiel pre sériu 6300, 6500, 6600 a 6700 26
6.3 Prehľad tlačidiel pre sériu 5500, 5610, 6100, 6200, 6700 a 6800
17 Nahrávanie 66
17.1 Čo potrebujete 66
17.2 Nahrávanie programu 66
17.3 Sledovanie nahrávky 67
27
6.4 Klávesnica 28
6.5 Kurzor (pre televízory série 7179/7189/7199/7500) 29
6.6 Infračervený snímač rádiofrekvenčného diaľkového ovládania
18 Skype 68
30
18.1 Informácie o službe Skype 68
18.2 Čo potrebujete 68
6.7 Infračervený snímač nerádiofrekvenčného diaľkového ovládania
30
2
18.3 Začíname so službou Skype 68
18.4 Ponuka Skype 69
18.5 My profile (Môj profil) 70
18.6 People (Ľudia) 70
18.7 Volanie pomocou služby Skype 71
18.8 Kredit Skype 73
18.9 Nastavenia aplikácie Skype 73
18.10 Odhlásenie 74
18.11 Vypnutie služby Skype 75
18.12 Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov
26.4 Online pomoc 115
26.5 Starostlivosť o zákazníkov/opravy 115
75
28.1 Podmienky používania 118
28.2 Ochranné známky a autorské práva 118
19 Smart TV 76
Index 121
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
27 Bezpečnosť a údržba 116
27.1 Bezpečnosť 116
27.2 Starostlivosť o obrazovku 117
28 Podmienky používania, autorské práva a licencie
118
Informácie o funkcii Smart TV 76
Čo potrebujete 76
Nastavenie funkcie Smart TV 76
Aplikácie funkcie Smart TV 76
Obnovenie funkcie Smart TV 78
20 Multi room (Viac miestností) 79
20.1 Informácie o funkcii Multi room (Viac miestností) 79
20.2 Čo potrebujete 79
20.3 Používanie funkcie Multi room (Viac miestností) 79
21 Zdieľať… 81
22 Aplikácia MyRemote 82
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
Informácie o aplikácii MyRemote 82
Čo potrebujete 82
Prevzatie aplikácie 83
Ponuka aplikácie 83
Funkcie aplikácie 83
23 Nastavenie 87
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
Ponuka Nastavenie 87
Obraz 88
Zvuk 92
Ambilight 96
Univerzálny prístup 99
24 Špecifikácie 101
24.1 Environmentálne otázky 101
24.2 Príjem televízneho vysielania inak ako cez satelit 101
24.3 Príjem televízneho vysielania cez satelit 102
24.4 Displej 102
24.5 Príkon 103
24.6 Rozmery a hmotnosti (séria 7500) 103
24.7 Rozmery a hmotnosti (séria 7100) 103
24.8 Rozmery a hmotnosti 104
24.9 Rozmery a hmotnosti (séria 6600/6700) 104
24.10 Rozmery a hmotnosti (séria 6500) 104
24.11 Rozmery a hmotnosti (séria 6100/6400) 105
24.12 Pripojiteľnosť pomocou konektorov na troch stranách 105
24.13 Pripojiteľnosť pomocou konektorov na dvoch stranách
105
24.14 Multimédiá 105
25 Softvér 107
25.1
25.2
25.3
25.4
Aktualizácia softvéru 107
Verzia softvéru 107
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom 107
Open source license 108
26 Riešenie problémov a podpora 113
26.1 Riešenie problémov 113
26.2 Zaregistrovanie 114
26.3 Pomocník 114
3
1
1.3
Môj nový televízor
App gallery (Galéria aplikácií)
Otvorte položku App gallery (Galéria aplikácií) funkcie Smart
TV a získajte prístup k aplikáciám – zbierke webových lokalít
prispôsobených na zobrazenie v televízore.
1.1
Televízor s rozlíšením Ultra HD
Nájdite aplikáciu pre videá služby YouTube, noviny, online album
fotografií, služby Facebook, Twitter a iné aplikácie.
Tento televízor je vybavený displejom s rozlíšením Ultra HD,
ktorý ponúka až štvornásobne vyššie rozlíšenie ako displeje so
štandardným vysokým rozlíšením HD. Ultra HD, to je viac než
8 miliónov pixelov pre ten najkvalitnejší a najprirodzenejší obraz
televízora.
K dispozícii sú aplikácie, pomocou ktorých si môžete požičať
video z online video obchodu alebo aplikácie na sledovanie
zmeškaných programov.
Ak v položke App gallery (Galéria aplikácií) nenájdete to, čo
hľadáte, otvorte internetový prehliadač a skúste to nájsť na webe
pomocou televízora.
Nová technológia Ultra Pixel HD Engine navyše umožňuje
nepretržité konvertovanie akéhokoľvek televízneho signálu do
rozlíšenia Ultra HD. Túto úchvatnú kvalitu obrazu si vďaka tomu
môžete vychutnávať od okamihu, keď zapnete televízor.
Rovnako môžete prostredníctvom rozhrania HDMI 4 sledovať aj
videá, ktoré sú priamo v rozlíšení Ultra HD. Formát Ultra HD je
zárukou dokonale živého a ostrého obrazu aj na veľkej
obrazovke.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v položke Pomocník stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku App gallery
(Galéria aplikácií).
1.4
Požičané videá
Ak chcete sledovať požičané video, už nemusíte ísť do
požičovne.
Jednoducho si požičajte najnovší film z vášho miestneho online
video obchodu.
• Iba pre televízory s obrazovkou s rozlíšením Ultra HD.
1.2
Smart TV
Pripojte tento LED televízor Philips s funkciou Smart TV na
internet a objavte úplne nový svet televízie. Môžete použiť
káblové pripojenie k smerovaču alebo bezdrôtové pripojenie
pomocou rozhrania Wi-Fi.
Spustite funkciu Smart TV a pridajte aplikáciu online video
obchodu na úvodnú stránku funkcie Smart TV.
Keď televízor pripojíte k domácej sieti, môžete na obrazovke
televízora zobraziť fotografie z inteligentného telefónu, prehrávať
videá uložené v počítači alebo ovládať televízor pomocou
tabletu.
Otvorte aplikáciu video obchodu, vytvorte si osobné
konto, vyberte požadovaný film a spustite prehrávanie.
Žiadne otravné preberanie súborov – film môžete
sledovať okamžite*.
Keď televízor pripojíte na internet, môžete si požičať video z
online video obchodu, zobraziť online TV program alebo si
nahrať obľúbený seriál na pevný disk USB.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v položke Pomocník stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Požičané videá.
* Závisí od služby prenosu videa vybratého video obchodu.
Aplikácie služby Smart TV rozšíria vaše možnosti o rôzne
zábavné a praktické služby.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v položke Pomocník stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Smart TV.
4
1.5
1.7
Sociálne siete
Skype
Správy od priateľov už nemusíte kontrolovať len na počítači.
Otvorte funkciu Smart TV, otvorte aplikáciu vašej obľúbenej
sociálnej siete a odošlite správu z pohodlia vašej pohovky.
Vďaka službe Skype™ môžete bezplatne uskutočňovať
videohovory pomocou televízora.
Môžete vidieť svojich priateľov kdekoľvek na svete a hovoriť s
nimi.
Na uskutočňovanie videohovorov potrebujete kameru so
vstavaným mikrofónom a rýchle pripojenie na internet. Niektoré
televízory Philips majú zabudovanú kameru a mikrofón.
Funkcia Smart TV podporuje obľúbené sociálne siete Facebook a
Twitter.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v položke Pomocník stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku App gallery
(Galéria aplikácií).
Ak chcete získať ďalšie informácie, v položke Pomocník stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Skype.
1.6
Ambilight+hue
1.8
Inteligentné telefóny a tablety
Pomocou funkcie Ambilight+hue môžete svetlá Philips Hue
nastaviť tak, aby kopírovali farby funkcie Ambilight televízora.
Ak chcete svoj inteligentný telefón alebo tablet používať ako
diaľkové ovládanie alebo ovládač médií, prevezmite si aplikáciu
Philips MyRemote z obchodu s aplikáciami pre váš inteligentný
telefón alebo tablet.
Svetlá Philips Hue rozšíria efekt technológie Ambilight po celej
miestnosti. Ak svetlá Philips Hue nemáte, zakúpte si základnú
súpravu Philips Hue (obsahuje most Hue a 3 žiarivky Hue) a
nainštalujte žiarivky a most. Ďalšie žiarivky Philips Hue je možné
zakúpiť samostatne.
Ovládajte televízor pomocou inteligentného telefónu alebo
tabletu, prepínajte kanály alebo nastavte úroveň hlasitosti. Vďaka
aplikácii MyRemote môžete pomocou svojho telefónu alebo
tabletu odosielať fotografie, hudbu alebo videá z vášho počítača
do televízora. Ak máte aplikáciu MyRemote nainštalovanú v
tablete, môžete zobraziť televízny program, prečítať si
informácie o programoch a prepnúť televízor na požadovaný
kanál jednoduchým ťuknutím prsta. Aplikácia MyRemote je
dostupná pre systémy iOS a Android.
• Platí len pre televízory s funkciou Ambilight.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v položke Pomocník stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Aplikácia
MyRemote.
5
1.9
1.11
Pozastavenie TV a nahrávanie
Easy Link
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete pozastaviť a
nahrávať vysielanie digitálnych televíznych kanálov.
Pomocou funkcie EasyLink môžete obsluhovať pripojené
zariadenie, ako napríklad prehrávač diskov Blu-ray, pomocou
diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink používa na komunikáciu s pripojenými
zariadeniami protokol HDMI CEC.
Prerušte vysielanie a vybavte si dôležitý hovor alebo si
jednoducho dajte prestávku počas sledovania športového zápasu
– televízor bude vysielanie ukladať na pevný disk USB. Potom
môžete kedykoľvek znova pokračovať v sledovaní.
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete tiež nahrávať
digitálne televízne vysielanie. Nahrávať môžete počas sledovania
programu alebo môžete naplánovať nahrávanie programu v
budúcnosti.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v položke Pomocník stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku EasyLink.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v položke Pomocník stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Pozastavenie TV
alebo Nahrávanie.
1.10
Hranie
Ak v ponuke Doma vyberiete svoju hernú konzolu, televízor sa
automaticky prepne na nastavenia, ktoré sú ideálne na hranie.
Ak hráte hru pre viacerých hráčov s rozdelenou obrazovkou,
môžete nastaviť televízor tak, aby každú časť obrazovky
zobrazoval na celej obrazovke súčasne.
Každý hráč sa tak môže naplno sústrediť na svoje hranie.
Televízor na súčasné zobrazenie oboch obrazoviek používa
technológiu 3D zobrazenia. Ak chcete hrať hru pre dvoch
hráčov pomocou zobrazovania dvoch obrazov na celej
obrazovke, každý hráč bude potrebovať 3D okuliare.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v položke Pomocník stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Herná konzola
alebo Hry pre dvoch hráčov.
6
• Pre 55-palcové televízory série 7100
VESA MIS-F 400 x 400, M6
• Pre 58-palcové televízory série 6800
VESA MIS-F 400 x 400, M6
• Pre 50-palcové televízory série 6800
VESA MIS-F 400 x 200, M6
• Pre 40-palcové televízory série 6800
VESA MIS-F 200 x 100, M6
• Pre 40-palcové/48-palcové televízory série 6700
VESA MIS-F 400 x 200, M6
• Pre 55-palcové/65-palcové televízory série 6600
VESA MIS-F 400 x 400, M6
• Pre 40-palcové/48-palcové televízory série 6600
VESA MIS-F 400 x 200, M6
• Pre 55-palcové televízory série 6500
VESA MIS-F 400 x 400, M6
• Pre 32-palcové/42-palcové/47-palcové televízory série 6500
VESA MIS-F 400 x 200, M6
• Pre 55-palcové televízory série 6400
VESA MIS-F 400 x 400, M6
• Pre 40-palcové/48-palcové televízory série 6400
VESA MIS-F 400 x 200, M6
2
Inštalácia
2.1
Prečítajte si o bezpečnosti
Pred používaním televízora si prečítajte všetky bezpečnostné
pokyny.
V časti Pomocník prejdite na položku Bezpečnosť a údržba >
Bezpečnosť.
2.2
Upevnenie televízora na stojan
alebo stenu
TV stojan
Informácie o inštalácii stojana televízora nájdete v Stručnej
úvodnej príručke dodanej s televízorom. Ak ste príručku stratili,
môžete si ju prevziať na adrese www.philips.com.
Výstraha
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne zručnosti a túto
činnosť by mal vykonávať výlučne kvalifikovaný personál. Montáž
televízora na stenu musí spĺňať bezpečnostné normy, ktoré
zohľadňujú hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V nenesie žiadnu zodpovednosť
za nesprávnu montáž ani akúkoľvek inú montáž, ktorá spôsobí
nehodu alebo poranenie.
Stručnú úvodnú príručku na prevzatie vyhľadajte pomocou
typového čísla vášho TV.
Upevnenie na stenu
Váš televízor je tiež pripravený na inštaláciu pomocou
nástennej konzoly kompatibilnej so systémom VESA (predáva sa
samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly použite nasledujúci kód VESA . . .
2.3
Rady týkajúce sa umiestnenia
Na bezpečné pripevnenie konzoly použite skrutky s dĺžkou
uvedenou v ilustrácii.
• Televízor umiestnite na také miesto, kde na obrazovku nebude
dopadať priame svetlo.
• Na dosiahnutie najlepšieho efektu technológie Ambilight
stlmte osvetlenie v miestnosti.*
• Televízor umiestnite najviac 15 cm od steny.
• Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je trojnásobok
uhlopriečky jeho obrazovky. Keď sedíte, oči by ste mali mať vo
výške stredu obrazovky.
• Pre 42-palcové/47-palcové/55-palcové/65-palcové televízory
série 7500
VESA MIS-F 400 x 400, M6
• Pre 42-palcové/47-palcové/55-palcové/65-palcové televízory
série 7179/7189/7199
VESA MIS-F 400 x 400, M6
• Pre 42-palcové/47-palcové televízory série 7100
VESA MIS-F 300 x 300, M6
* Funkcia Ambilight sa vzťahuje iba na televízory s funkciou
Ambilight.
7
2.4
2.6
Napájací kábel
Satelit
• Pripojte napájací kábel ku konektoru POWER na zadnej strane
televízora.
• Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený ku konektoru.
• Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka v sieťovej zásuvke
neustále prístupná.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy
neťahajte za kábel.
Pripojte konektor satelitu typu F k satelitnej prípojke SAT na
zadnej strane televízora.
• Platí len pre televízory so zabudovaným satelitným prijímačom.
Aj napriek tomu, že tento televízor má v pohotovostnom režime
veľmi nízku spotrebu energie, odpojte napájací kábel, ak
nebudete televízor dlhý čas používať. Ušetríte tým energiu.
Ak chcete získať ďalšie informácie o zapínaní a vypínaní
televízora, v položke Pomocník stlačte tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Zapnutie.
2.5
Kábel antény
Konektor antény pevne pripojte ku konektoru ANTENNA na
zadnej strane televízora.
Ku konektoru môžete pripojiť vlastnú anténu alebo kábel so
signálom z anténneho distribučného systému. Použite konektor
koaxiálneho anténneho kábla IEC RF 75 ohmov.
Toto pripojenie antény použite pre vstupné signály DVB-T a
DVB-C.
8
Krok 4 – Vyberte položku Pripojenie a stlačte tlačidlo OK.
Krok 5 – Vyberte položku Bezdrôtovo a stlačte tlačidlo OK.
Krok 6 – Vyberte položku Skenovanie, čím spustíte vyhľadávanie
vašej bezdrôtovej siete. Ak máte smerovač s funkciou WPS
(chránené nastavenie Wi-Fi), môžete vybrať možnosť WPS.
Vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo OK.
3
Sieť
3.1
Bezdrôtová sieť
• Skenovanie
Výberom položky Skenovanie spustíte vyhľadávanie vašej
bezdrôtovej siete (bezdrôtového smerovača). Televízor môže
nájsť viacero bezdrôtových sietí, ktoré sa nachádzajú vo vašej
blízkosti
• WPS
Ak váš smerovač disponuje funkciou WPS, môžete sa priamo
pripojiť k smerovaču bez skenovania. Prejdite k smerovaču,
stlačte tlačidlo WPS a do 2 minút sa vráťte k televízoru. Potom
sa pripojte stlačením tlačidla Pripojenie.
Ak sa vo vašej bezdrôtovej sieti nachádzajú zariadenia, ktoré
používajú systém bezpečnostného šifrovania WEP, funkciou
WPS nemožno použiť.
Ak je na pripojenie potrebný kód PIN WPS, namiesto možnosti
WPS vyberte položku Skenovanie.
Čo potrebujete
Ak chcete pripojiť televízor na internet bezdrôtovo, potrebujete
bezdrôtový smerovač. Použite vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie na internet.
Krok 7 – V zozname nájdených sietí vyberte vašu bezdrôtovú
sieť a stlačte tlačidlo OK.
Ak sa vaša sieť nenachádza v zozname, pretože jej názov je
skrytý (je vypnuté vysielanie identifikátora SSID smerovača),
vyberte možnosť Ručné zadanie a zadajte názov siete manuálne.
Sieťové zariadenia
Krok 8 – V závislosti od typu smerovača môžete zadať šifrovací
kľúč (WEP, WPA alebo WPA2). Ak ste šifrovací kľúč tejto siete
už zadali, môžete vybrať položku Ďalšie a hneď sa pripojiť.
Ak váš smerovač podporuje funkciu WPS alebo kód PIN WPS,
môžete vybrať možnosť WPS, PIN WPS alebo Štandard.
Vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo OK.
Televízor je možné pripojiť k iným zariadeniam vo vašej
bezdrôtovej sieti, ako napríklad počítaču či smartfónu. Použiť
môžete počítač s operačným systémom Microsoft Windows
alebo Apple OS X.
Zdieľanie súborov
Tento televízor umožňuje zobrazovať fotografie a prehrávať
hudbu alebo videá uložené v počítači. Použite aktuálnu verziu
softvéru mediálneho servera, ako napríklad Philips
MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ alebo
podobné aplikácie.
• Štandardný
Možnosť Štandard vyberte, ak chcete manuálne zadať šifrovací
kľúč (heslo, prístupovú frázu alebo bezpečnostný kľúč). Na
zadanie šifrovacieho kľúča môžete použiť klávesnicu na
diaľkovom ovládaní. Zadajte šifrovací kľúč a stlačte tlačidlo
Pripojenie.
• Kód PIN WPS
Ak chcete vytvoriť zabezpečené pripojenie WPS s kódom PIN,
vyberte možnosť PIN WPS a stlačte tlačidlo OK. Zapíšte si
zobrazený 8-ciferný kód PIN a zadajte ho do softvéru smerovača
v počítači. Vráťte sa k televízoru a stlačte tlačidlo Pripojenie. Ak
neviete nájsť miesto na zadanie kódu PIN, pozrite si návod na
používanie softvéru smerovača.
Mediálny softvér nainštalujte do počítača a nastavte ho na
zdieľanie mediálnych súborov s televízorom. Ďalšie informácie
nájdete v návode na používanie daného softvéru mediálneho
servera. Keď chcete súbory prehliadať alebo prehrávať na
televízore, musí byť tento softvér spustený.
* Softvér Philips MediaManager si môžete prevziať z lokality
podpory spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support
Krok 9 – Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Vytvorenie pripojenia
Konfigurácia siete
Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete skontrolovať
nastavenie funkcie DHCP smerovača. Funkcia DHCP by mala
byť zapnutá.
Ak ste pokročilý používateľ a chcete sieť nakonfigurovať so
statickou adresou IP, nastavte adresu IP televízora na možnosť
Statická IP.
Ak chcete nastaviť statickú adresu IP televízora, stlačte
Postupujte podľa krokov 1 až 5.
Krok 1 – Skontrolujte, či je zapnutý smerovač vašej bezdrôtovej
siete.
Krok 2 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
Krok 3 – Vyberte položku Pripojiť sa k sieti a stlačte tlačidlo
OK.
9
tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku Sieťové nastavenia > Sieťové
nastavenia > Konfigurácia siete > Statická IP. Keď je v ponuke
zvolená možnosť statickej adresy IP, môžete nastaviť adresu IP a
ďalšie potrebné údaje v položke Statická konfigurácia IP v
rovnakej ponuke.
podobné aplikácie.
Mediálny softvér nainštalujte do počítača a nastavte ho na
zdieľanie mediálnych súborov s televízorom. Ďalšie informácie
nájdete v návode na používanie daného softvéru mediálneho
servera. Keď chcete súbory prehliadať alebo prehrávať na
televízore, musí byť tento softvér spustený.
* Softvér Philips MediaManager si môžete prevziať z lokality
podpory spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support
Problémy so sieťou
Ak chcete získať prehľad o podporovaných softvérových
aplikáciách mediálneho servera, v položke Pomocník stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Softvér
mediálneho servera, podporovaný.
Bezdrôtová sieť sa nenašla alebo je rušená
• Bezdrôtovú sieť môžu rušiť mikrovlnné rúry, telefóny s
technológiou DECT alebo iné zariadenia používajúce štandard
Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti televízora.
• Skontrolujte, či brány firewall vo vašej sieti umožňujú prístup k
bezdrôtovému pripojeniu televízora.
• Ak bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nefunguje správne,
skúste použiť káblové pripojenie siete.
Pripojenie smerovača
Pri pripojení a nastavení smerovača postupujte podľa krokov 1
až 5.
Nefunguje internet
1 - Pripojte smerovač k televízoru pomocou sieťového kábla
(kábel Ethernet**).
2 - Uistite sa, že ste smerovač zapli.
3 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Pripojiť sa k sieti a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Pripoj. káblom a stlačte tlačidlo OK.
Televízor bude neustále vyhľadávať pripojenie k sieti. Po
úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
• Ak je smerovač správne pripojený, skontrolujte pripojenie
smerovača na internet.
Pripojenie k počítaču a na internet je pomalé
• Pozrite si návod na používanie bezdrôtového smerovača, kde
nájdete informácie o dosahu v interiéri, prenosovej rýchlosti a
ostatných faktoroch ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
• Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné (širokopásmové)
pripojenie na internet.
Konfigurácia siete
Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete skontrolovať
nastavenie funkcie DHCP smerovača. Funkcia DHCP by mala
byť zapnutá.
Ak ste pokročilý používateľ a chcete sieť nakonfigurovať so
statickou adresou IP, nastavte adresu IP televízora na možnosť
Statická IP.
Ak chcete nastaviť statickú adresu IP televízora, stlačte
tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku Sieťové nastavenia > Sieťové
nastavenia > Konfigurácia siete > Statická IP. Keď je v ponuke
zvolená možnosť statickej adresy IP, môžete nastaviť adresu IP a
ďalšie potrebné údaje v položke Statická konfigurácia IP v
rovnakej ponuke.
3.2
Káblová sieť
Čo potrebujete
Na pripojenie televízora na internet potrebujete sieťový
smerovač. Používajte smerovač s vysokorýchlostným
(širokopásmovým) pripojením na internet.
**Na splnenie predpisov EMC použite tienený kábel Ethernet
FTP kat. 5E.
3.3
Sieťové nastavenia
Otvorenie sieťových nastavení . . .
Zdieľanie súborov
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte možnosť Sieťové nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
• Zobraziť nastavenie siete
Pomocou tejto položky môžete zobraziť všetky aktuálne
Tento televízor umožňuje zobrazovať fotografie a prehrávať
hudbu alebo videá uložené v počítači. Použite aktuálnu verziu
softvéru mediálneho servera, ako napríklad Philips
MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ alebo
10
nastavenia siete, napríklad adresu IP a MAC, silu signálu, rýchlosť
pripojenia, spôsob šifrovania, atď.
všetky internetové súbory uložené v televízore. Odstráni sa
registrácia funkcie Philips Smart TV a nastavenie rodičovskej
zámky, prihlásenia do aplikácií video obchodov, všetky obľúbené
aplikácie funkcie Smart TV, internetové záložky a história.
Interaktívne aplikácie MHEG môžu do televízora tiež ukladať tzv.
súbory „cookie“. Tieto súbory sa tiež odstránia.
• Sieťové nastavenia
- Typ siete
Pomocou tejto položky môžete nastaviť káblové alebo
bezdrôtové pripojenie k sieti.
- Konfigurácia siete
Pomocou tejto položky môžete nastaviť konfiguráciu siete na
možnosť DHCP alebo Statická IP.
• Prehrávanie médií Wi-Fi
Ak chcete prijímať multimediálne súbory z inteligentných
telefónov alebo tabletov, nastavte funkciu DMR na možnosť
Zapnuté.
• Statická konfigurácia IP
Ak je v ponuke Sieťové nastavenia nastavená statická adresa IP,
pomocou tejto položky môžete upraviť nastavenia statickej
adresy IP.
• Wi-Fi Miracast
Ak chcete získať ďalšie informácie o technológii Wi-Fi Miracast,
stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Wi-Fi
Miracast™.
• Resetovanie skupiny Wi-Fi Direct
Vymažte zoznam pripojených a zablokovaných zariadení, ktoré
sa používajú pomocou funkcie Miracast.
• Wi-Fi Smart Screen
Ak chcete získať ďalšie informácie o funkcii Wi-Fi smart screen,
stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položky Aplikácia
MyRemote, Wi-Fi Smart Screen.
• Nahrávanie pomocou aplikácie MyRemote
Vzdialene spravujte televízne nahrávky pomocou smartfónu
alebo tabletu.
• Názov televíznej siete
Ak máte vo svojej sieti niekoľko televízorov, pomocou tejto
položky môžete jednotlivé televízory premenovať.
• Nastavenia Netflix
Upraviť nastavenia Netflix.
• Vymazať pamäť internetu
Pomocou položky Vymazať pamäť internetu môžete odstrániť
11
4
Pripojenia
4.1
Rady týkajúce sa pripojenia
EasyLink HDMI-CEC
Sprievodca pripojením
Ak vaše zariadenia pripojené pomocou rozhrania HDMI
podporujú funkciu EasyLink, môžete ich ovládať pomocou
diaľkového ovládania televízora. Funkcia EasyLink HDMI CEC
musí byť zapnutá v televízore aj v pripojenom zariadení.
Ak chcete získať ďalšie informácie o funkcii EasyLink, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku EasyLink CEC.
Zariadenie vždy k televízoru pripájajte pomocou najkvalitnejšieho
dostupného spôsobu pripojenia. Používajte kvalitné káble, aby sa
zaistil dobrý prenos obrazu aj zvuku.
Ak potrebujete pomoc s pripojením viacerých zariadení k
televízoru, navštívte lokalitu Sprievodca pripojením pre televízor
Philips. Tento sprievodca uvádza informácie o rôznych
spôsoboch pripojenia a typoch káblov, ktoré je potrebné použiť.
Pripojenie DVI do HDMI
Ak je vaše zariadenie vybavené len konektorom DVI, použite
adaptér DVI do HDMI. Použite jeden z konektorov HDMI a na
prenos zvuku pripojte kábel Audio L/R (minikonektor veľkosti
3,5 mm) ku konektoru AUDIO IN na zadnej strane televízora.
Prejdite na lokalitu www.connectivityguide.philips.com
Ochrana proti kopírovaniu
Anténa
Káble DVI a HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP je signál na
ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní obsahu z disku DVD
alebo Blu-ray. Označuje sa aj skratkou DRM (Digital Rights
Managament).
Ak máte set-top box (digitálny prijímač) alebo rekordér, pripojte
anténne káble tak, aby signál z antény najskôr prechádzal
digitálnym prijímačom alebo rekordérom, až potom prechádzal
do televízora. Pri takomto pripojení sa z antény alebo digitálneho
prijímača môžu do rekordéra vysielať ďalšie kanály, ktoré sa dajú
nahrávať.
HDMI ARC
Všetky konektory HDMI na televízore disponujú aj rozhraním
HDMI ARC (Audio Return Channel).
Ak zariadenie (väčšinou ide o systém domáceho kina) tiež
disponuje rozhraním HDMI ARC, pripojte ho ku ktorémukoľvek
konektoru HDMI na televízore. Ak zariadenie pripojíte pomocou
rozhrania HDMI ARC, nemusíte pripájať ďalšie zvukové káble na
prenos zvuku z televízora do systému domáceho kina. Pripojenie
HDMI ARC kombinuje zvukový aj obrazový signál.
Systém domáceho kina môžete pripojiť ku ktorémukoľvek
konektoru HDMI na televízore, ale funkcia ARC funguje len pre
jedno zariadenie/pripojenie súčasne.
Ak chcete vypnúť funkciu ARC pripojenia HDMI, stlačte
tlačidlo , vyberte možnosť Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Rozšírené > HDMI
ARC.
HDMI
HDMI CEC
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvyššej kvality obrazu aj zvuku.
Jediný kábel HDMI slúži na prenos zvukového aj obrazového
signálu. Na prenos televízneho signálu vo vysokom rozlíšení
(HD) alebo rozlíšení Ultra HD (UHD) použite kábel HDMI. V
záujme zaručenia optimálnej kvality signálu použite
vysokorýchlostný kábel HDMI a nepoužívajte káble dlhšie ako
5 m.
HDMI s rozlíšením Ultra HD
Na tomto televízore môžete sledovať videá natočené či
vytvorené priamo v rozlíšení Ultra HD – 3840 x 2160 pixelov.
Pripojte prehrávač diskov Blu-ray, hernú konzolu či počítač
umožňujúci prehrávanie obsahu v rozlíšení Ultra HD ku
konektoru HDMI. Na pripojenie použite vysokorýchlostný kábel
HDMI. Konektor HDMI UHD umožňuje využívanie funkcie ARC
12
(Audio Return Channel) a nepodporuje formát 3D.
konektormi.
Scart
SCART predstavuje kvalitné pripojenie. Pripojenie SCART
môžete použiť na prenos obrazových signálov CVBS a RGB, ale
nie na prenos televíznych signálov s vysokým rozlíšením (HD).
Pripojenie SCART kombinuje obrazový aj zvukový signál.
• Iba pre televízory s displejom s rozlíšením Ultra HD.
Zariadenia pripojte pomocou kábla s adaptérom SCART.
Y Pb Pr – Audio L R
Y Pb Pr – Komponentné video predstavuje vysokokvalitné
pripojenie. Pripojenie YPbPr môžete používať pre televízne
signály s vysokým rozlíšením (HD). Okrem signálov Y, Pb a Pr
pripojte aj signály pre ľavý a pravý zvukový kanál.
• Kanál Y zdieľa konektor s káblom CVBS.
• Komponentný a kompozitný kábel zdieľajú zvukové konektory.
Optický zvukový výstup
Optický zvukový výstup predstavuje vysokokvalitné zvukové
pripojenie. Pomocou tohto optického pripojenia môžete
prenášať zvuk s konfiguráciou kanálov až do 5.1. Ak vaše
zvukové zariadenie (väčšinou ide o systém domáceho kina)
nedisponuje konektorom HDMI ARC, môžete toto pripojenie
využiť prostredníctvom konektora Audio In, optického pripojenia
na systéme domáceho kina. Optický zvukový výstup vysiela zvuk
z televízora do systému domáceho kina.
• Platí len pre televízory s komponentnými konektormi.
CVBS – Audio L R
CVBS – Kompozitné video predstavuje
vysokokvalitné pripojenie. Pripojenie CVBS môžete využívať na
prenos televízneho signálu s vysokým rozlíšením (HD). K signálu
CVBS sa pridáva zvukový signál pre ľavý a pravý kanál.
• Kanál Y zdieľa konektor s káblom CVBS.
• Komponentný a kompozitný kábel zdieľajú zvukové konektory.
Typ výstupného zvukového signálu môžete nastaviť tak, aby
zodpovedal schopnostiam vášho systému domáceho kina v
oblasti prehrávania zvuku.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Nastavenia výstupu zvuku.
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, môžete
nastaviť synchronizáciu prehrávania zvuku a videa.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Synchronizácia zvuku a videa.
• Platí len pre televízory s komponentnými/kompozitnými
13
položku Ovládacie prvky. Na obrazovke vyberte požadované
tlačidlo a stlačte OK.
Niektoré veľmi špecifické tlačidlá zariadení sa nemusia nachádzať
v ponuke Ovládacie prvky.
4.2
EasyLink HDMI-CEC
Easy Link
Poznámka: Na diaľkové ovládanie televízora budú reagovať iba
zariadenia s podporou funkcie diaľkového ovládania EasyLink.
Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať pripojené zariadenie
pomocou diaľkového ovládania televízora. Funkcia EasyLink
používa na komunikáciu s pripojenými zariadeniami protokol
HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zariadenia musia
podporovať protokol HDMI CEC a musia byť pripojené
pomocou pripojenia HDMI.
Nastavenia funkcie EasyLink
Televízor sa dodáva so všetkými nastaveniami funkcie EasyLink
zapnutými. Jednotlivé nastavenia funkcie EasyLink môžete
nezávisle vypínať.
Easy Link
Úplné vypnutie funkcie EasyLink . . .
Televízor sa dodáva so zapnutou funkciou EasyLink. Uistite sa, že
sú správne nastavené všetky nastavenia HDMI-CEC na
pripojených zariadeniach s funkciou EasyLink. Funkcia EasyLink
nemusí fungovať so zariadeniami iných značiek.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
EasyLink a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Štandard HDMI CEC pri iných značkách
Diaľkové ovládanie EasyLink
Štandard HDMI CEC má pri iných značkách odlišné názvy.
Napríklad: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link,
Simplink a Viera Link. Nie všetky značky sú úplne kompatibilné s
funkciou EasyLink.
Ak chcete povoliť komunikáciu medzi zariadeniami, ale nechcete
ich ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora, môžete
vypnúť funkciu diaľkového ovládania pomocou funkcie EasyLink.
V ponuke nastavení funkcie EasyLink vyberte položku Diaľkové
ovládanie EasyLink a vyberte možnosť Vypnuté.
Nastavenie EasyLink
Názvy technológií HDMI CEC použité v tomto príklade sú
vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
Pripojenie Pixel Plus
Niektoré zariadenia, ako napríklad prehrávač diskov DVD alebo
Blu-ray, môžu využívať svoj vlastný systém spracovania kvality
obrazu. Aby ste predišli zníženiu kvality spôsobenému
vzájomným rušením týchto systémov a systému spracovania
obrazu televízora, odporúčame zablokovať systém spracovania
obrazu v danom zariadení. Televízor sa dodáva so zapnutým
pripojením Pixel Plus a vypína spracovanie kvality obrazu na
novších zariadeniach Philips pripojených k televízoru.
Ak chcete vypnúť pripojenie Pixel Plus, v ponuke nastavení
funkcie EasyLink vyberte položku Pripojenie Pixel Plus a vyberte
možnosť Vypnuté.
Obsluha zariadení
Ak chcete ovládať zariadenie pripojené ku konektoru HDMI
s nastavenou funkciou EasyLink, vyberte požadované zariadenie
(alebo jeho činnosť) zo zoznamu pripojení televízora. Stlačte
tlačidlo  SOURCES, vyberte požadované zariadenie pripojené
cez rozhranie HDMI a stlačte tlačidlo OK.
Automatické posunutie titulkov
Ak prehrávate disk DVD alebo Blu-ray na prehrávači Philips s
podporou titulkov, televízor môže titulky posunúť nahor. Titulky
budú potom viditeľné bez ohľadu na zvolený formát obrazu.
Predvolene je v televízore funkcia Automatické posunutie
titulkov zapnutá.
Ak chcete funkciu Automatické posunutie titulkov vypnúť, v
ponuke nastavení funkcie EasyLink vyberte položku Automatické
posunutie titulkov a vyberte možnosť Vypnuté.
Po výbere zariadenia môžete dané zariadenie ovládať pomocou
diaľkového ovládania televízora. Tlačidlá  a  OPTIONS, ako
aj iné tlačidlá televízora, však nebudú slúžiť na ovládanie daného
zariadenia.
Ak sa požadované tlačidlo nenachádza na diaľkovom ovládaní
televízora, vyberte dané tlačidlo v ponuke Možnosti.
Stlačte tlačidlo  OPTIONS a v paneli ponuky vyberte
Automatické vypnutie zariadení
Televízor môžete nastaviť tak, aby vypol pripojené zariadenia
14
kompatibilné s protokolom HDMI-CEC, keď sa nevyužívajú ako
aktívny zdroj. Televízor pripojené zariadenie prepne do
pohotovostného režimu po 10 minútach nečinnosti.
deaktivuje.
Ak je v televízore vložený modul CAM a sú zaplatené príslušné
poplatky za predplatné (spôsoby pripojenia sa môžu líšiť),
môžete sledovať televízne vysielanie. Vložený modul CAM je
určený len pre váš televízor.
4.3
Nastavenia modulu CAM
Rozhranie Common Interface –
CAM
Ak chcete nastaviť heslá alebo kódy PIN televízneho vysielania
prostredníctvom modulu CAM, stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku Nastavenia kanála > Common Interface.
Vyberte vášho poskytovateľa televízneho vysielania
prostredníctvom modulu CAM a stlačte tlačidlo OK.
CI+
Televízor podporuje modul podmieneného prístupu CI+.
Vďaka modulu CI+ môžete sledovať prémiové programy v
rozlíšení HD (napríklad filmy alebo šport), ktoré ponúkajú
poskytovatelia televízneho vysielania vo vašej oblasti. Tieto
programy sú šifrované poskytovateľmi televízneho vysielania a
predplatený modul CI+ slúži na ich dešifrovanie.
Poskytovatelia digitálneho televízneho vysielania vám tento
modul CI+ (modul podmieneného prístupu – CAM) poskytnú,
keď si predplatíte ich prémiové programy. Tieto programy sa
vyznačujú vysokou úrovňou ochrany proti kopírovaniu.
4.4
Digitálny prijímač set-top box
(STB)
Pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k zariadeniu settop-box (digitálny prijímač) a k televízoru.
Ďalšie informácie a podmienky získate u vášho poskytovateľa
digitálneho televízneho vysielania.
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripojení modulu CAM,
stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Common
Interface CAM.
Okrem pripojenia antény pripojte digitálny prijímač k televízoru
pomocou kábla HDMI.
Ak digitálny prijímač nedisponuje konektorom HDMI, môžete
použiť kábel SCART.
CAM
Vložte modul CAM
Pred zapojením modulu CAM vypnite televízor.
Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny postup vloženia.
Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k poškodeniu modulu CAM
a televízora.
Časovač vypnutia
Vložte kartu CAM do zásuvky rozhrania Common Interface na
televízore.
Opatrne vsuňte modul CAM až na doraz tak, aby predná strana
karty bola otočená k vám.
Kartu ponechajte natrvalo v zásuvke.
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho prijímača, vypnite
túto funkciu. Zabránite tak automatickému vypnutiu televízora
po uplynutí 4 hodín bez stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní
televízora.
Ak chcete vypnúť funkciu Časovač vypnutia, stlačte tlačidlo ,
vyberte položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Aktivácia modulu CAM môže trvať aj niekoľko minút.
Odpojením modulu CAM sa táto vysielacia služba na televízore
15
Časovač vypnutia a nastavte posuvný prvok na hodnotu
Vypnuté.
Pripojenie systému domáceho kina
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru pomocou
kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie Philips Soundbar alebo
systém domáceho kina so zabudovaným prehrávačom diskov.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI, môžete použiť
kábel SCART.
4.5
Satelitný prijímač
• Platí len pre televízory so zabudovaným satelitným prijímačom.
HDMI ARC
Ak sa na systéme domáceho kina nachádza konektor HDMI
ARC, môžete na pripojenie použiť ktorýkoľvek konektor HDMI
na televízore. Ak zariadenie pripojíte pomocou pripojenia HDMI
ARC, nemusíte pripájať ďalší zvukový kábel. Pripojenie HDMI
ARC kombinuje zvukový aj obrazový signál.
Všetky konektory HDMI na televízore disponujú aj rozhraním
pre funkciu ARC (Audio Return Channel). Po pripojení systému
domáceho kina však televízor dokáže vysielať signál ARC len
pomocou tohto pripojenia HDMI.
Pripojte kábel satelitnej antény k satelitnému prijímaču.
Okrem pripojenia antény pripojte zariadenie k televízoru
pomocou kábla HDMI.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI, môžete použiť
kábel SCART.
Ak sa na systéme domáceho kina nenachádza konektor HDMI
ARC, na prenos zvuku z televízora do systému domáceho kina
použite optický zvukový kábel (Toslink).
Časovač vypnutia
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho prijímača, vypnite
túto funkciu. Zabránite tak automatickému vypnutiu televízora
po uplynutí 4 hodín bez stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní
televízora.
Ak chcete vypnúť funkciu Časovač vypnutia, stlačte tlačidlo ,
vyberte položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Časovač vypnutia a nastavte posuvný prvok na
hodnotu Vypnuté.
Synchronizácia zvuku a videa
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na väčšine
systémov domáceho kina s prehrávačom diskov môžete nastaviť
oneskorenie prehrávania na zosynchronizovanie zvuku s videom.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Synchronizácia zvuku a videa.
4.6
Systém domáceho kina (HTS)
16
Formát výstupu zvuku
Nastavenia výstupu zvuku
Ak váš systém domáceho kina podporuje technológie
spracovania viackanálového zvuku ako Dolby Digital, DTS®
alebo podobné, nastavte formát zvukového výstupu na možnosť
Viackanálový. S možnosťou Viackanálový môže televízor z
televízneho vysielania alebo pripojeného prehrávača odosielať
komprimovaný viackanálový zvuk do systému domáceho kina.
Ak váš systém domáceho kina nedokáže spracovať viackanálový
zvuk, vyberte možnosť Stereo.
Oneskorenie zvukového výstupu
Po pripojení systému domáceho kina (HTS) k televízoru by mal
byť obraz na televíznej obrazovke synchronizovaný so zvukom
systému domáceho kina.
Automatická synchronizácia zvuku s videom
Pri najnovších systémoch domáceho kina Philips je synchronizácia
zvuku s videom automatická a vždy správna.
Ak chcete nastaviť položku Formát zvukového výstupu . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > Formát zvukového výstupu.
3 - Vyberte položku Viackanálový alebo Stereo.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Oneskorenie synchronizácie zvuku
Niektoré systémy domáceho kina môžu vyžadovať na
synchronizáciu zvuku s videom oneskorenie synchronizácie
zvuku. Na systéme domáceho kina zvyšujte hodnotu
oneskorenia, kým obraz nezosúladíte so zvukom. Môže byť
potrebná hodnota oneskorenia až 180 ms. Prečítajte si
používateľskú príručku k systému domáceho kina. Keď máte v
systéme domáceho kina nastavenú hodnotu oneskorenia, je
potrebné, aby ste v televízore vypli funkciu Oneskorenie
zvukového výstupu.
Vyrovnanie zvukového výstupu
Funkciu Vyrovnanie zvukového výstupu môžete použiť na
vyrovnanie hlasitosti televízora a systému domáceho kina, keď
prepínate medzi týmito zariadeniami. Rozdiely v hlasitosti môžu
byť spôsobené rôznym spracovaním zvuku.
Ak chcete vypnúť funkciu Oneskorenie zvukového výstupu . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Rozšírené >
Oneskorenie zvukového výstupu.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete vyrovnať rozdiely v hlasitosti . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > Vyrovnanie zvukového výstupu.
3 - Ak je rozdiel v hlasitosti výrazný, vyberte možnosť Viac. Ak je
rozdiel len mierny, vyberte možnosť Menej.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Odchýlka zvukového výstupu
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie v systéme domáceho kina,
môžete zvuk zosynchronizovať v televízore. Môžete nastaviť
oneskorenie, ktoré slúži na kompenzáciu času, ktorý systém
domáceho kina potrebuje na spracovanie zvuku. Hodnotu
môžete nastaviť v krokoch po 5 ms. Maximálne nastavenie je -60
ms. Nastavenie položky Oneskorenie zvukového výstupu by
malo byť zapnuté.
Funkcia Vyrovnanie zvukového výstupu ovplyvní signál optického
zvukového výstupu aj signál HDMI ARC.
Problémy so zvukom systému domáceho
kina
Ak chcete zosynchronizovať zvuk v televízore . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > Oneskorenie zvukového výstupu.
3 - Pomocou posuvného prvku nastavte požadované
oneskorenie zvuku a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Zvuk s hlasným šumom
Ak sledujete video z pripojenej pamäťovej jednotky USB typu
Flash alebo pripojeného počítača, môže dôjsť k skresleniu zvuku
domáceho kina. K vzniku šumu dochádza, keď zvukový alebo
obrazový súbor obsahuje zvuk DTS, no domáce kino zvuk DTS
nedokáže spracovať. Problém je možné napraviť
nastavením formátu zvukového výstupu televízora na
hodnotu Stereo.
Stlačte tlačidlo  a vyberte položku Konfigurácia > Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > Formát zvukového výstupu.
Žiaden zvuk
17
Ak prostredníctvom domáceho kina nepočujete zvuk televízora,
skontrolujte nasledujúce aspekty . . .
Ak chcete získať ďalšie informácie o funkcii EasyLink, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku EasyLink HDMI
CEC.
• Skontrolujte, či ste kábel HDMI pripojili ku konektoru HDMI
ARC na domácom kine. Všetky konektory HDMI na televízore
podporujú funkciu HDMI ARC.
• Skontrolujte, či je položka HDMI ARC televízora nastavená na
hodnotu Zapnuté.
Stlačte tlačidlo  a vyberte položku Konfigurácia > Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > HDMI ARC.
4.9
Hracia konzola
HDMI
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak hernú konzolu pripojíte k
televízoru pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI
4.7
Prehrávač diskov Blu-ray
Na pripojenie prehrávača diskov Blu-ray k televízoru použite
vysokorýchlostný kábel HDMI.
Y Pb Pr – Audio L R
Ak prehrávač diskov Blu-ray disponuje funkciou EasyLink HDMI
CEC, môžete ho ovládať pomocou diaľkového ovládania
televízora.
Pripojte hernú konzolu káblom komponentného videa (Y Pb Pr)
a káblom Audio L/R k televízoru.
Ak chcete získať ďalšie informácie o funkcii EasyLink, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku EasyLink HDMI
CEC.
4.8
DVD prehrávač
Na pripojenie DVD prehrávača k televízoru použite kábel HDMI.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI, môžete použiť
kábel SCART.
• Kanál Y zdieľa konektor s káblom CVBS.
• Komponentný a kompozitný kábel zdieľajú zvukové konektory.
CVBS – Audio L R/Scart
Pripojte hernú konzolu k televízoru kompozitným káblom
(CVBS) a káblom Audio L/R k televízoru.
Ak sa na hernej konzole nachádza iba výstup Video (CVBS) a
Audio L/R, použite adaptér Video Audio L/R na SCART a
pripojte ju pomocou pripojenia SCART.
Poznámka: adaptér výstupu CVBS na formát SCART nie je
súčasťou balenia televízora.
Ak je DVD prehrávač pripojený pomocou pripojenia HDMI a
disponuje funkciou EasyLink CEC, môžete ho ovládať pomocou
diaľkového ovládania televízora.
18
TV sprievodca
Skôr než si zakúpite pevný disk USB na nahrávanie, skontrolujte,
či je vo vašej krajine možné nahrávať vysielanie digitálnych
televíznych kanálov.
Stlačte tlačidlo  TV GUIDE na diaľkovom ovládaní. Ak sa na
stránke TV programu zobrazí tlačidlo nahrávania, môžete
nahrávať.
Ak chcete získať ďalšie informácie o inštalácii pevného disku,
stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Pevný disk
USB, inštalácia.
CVBS – Audio L R
Inštalácia
Pripojte hernú konzolu k televízoru kompozitným káblom
(CVBS) a káblom Audio L/R k televízoru.
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo nahrávania vysielania
musíte pripojiť a naformátovať pevný disk USB. Ak chcete
nahrávať vysielanie a televízor získava údaje TV programu z
internetu, pred inštaláciou pevného disku USB musí byť televízor
pripojený na internet. Formátovaním sa z pevného disku USB
odstránia všetky súbory.
1 - Pripojte pevný disk USB k niektorému z konektorov USB na
televízore. Počas formátovania nepripájajte ďalšie zariadenie USB
do žiadneho z portov.
• Kanál Y zdieľa konektor s káblom CVBS.
• Komponentný a kompozitný kábel zdieľajú zvukové konektory.
2 - Zapnite pevný disk USB a televízor.
3 - Keď je televízor naladený na digitálny televízny kanál, stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením tlačidla pozastavenia sa
spustí formátovanie.
4.10
Pevný disk USB
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Čo potrebujete
Po dokončení formátovania pevného disku USB ho nechajte
trvalo pripojený k televízoru.
Ak ku televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete pozastaviť
alebo nahrávať televízne vysielanie. Toto vysielanie musí byť
digitálne (DVB alebo podobné).
Varovanie
Nahrávanie
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento televízor a
uložené záznamy nie je možné použiť pre iný televízor ani
počítač. Súbory nahraté na pevnom disku USB nekopírujte ani
neupravujte pomocou žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa
tým poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB, obsah
pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný disk USB
naformátovaný na používanie s vaším televízorom použiť v
počítači, musíte ho znova naformátovať.
Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie, potrebujete
minimálne 250 GB voľného priestoru na disku.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Pozastavenie TV alebo Nahrávanie.
Pozastavenie
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie, potrebujete pevný disk
s minimálne 32 GB voľného priestoru a podporou pripojenia
USB 2.0.
19
4.11
Myš USB
Klávesnica alebo myš USB
Pripojenie myši USB
Klávesnica USB
Ak k televízoru pripojíte myš USB (typ USB-HID) môžete sa
pomocou nej pohybovať po stránkach na internete.
Ak chcete počas používania televízora zadávať text, pripojte k
nemu klávesnicu USB (typ USB-HID).
Na internetovej stránke môžete jednoduchšie vyberať položky a
klikať na prepojenia.
K televízoru môžete pripojiť klávesnicu a myš.
Pripojiť ich môžete pomocou niektorého z konektorov USB.
Pripojenie myši
Zapnite televízor a pripojte myš USB k jednému z konektorov
USB na televízore. Myš USB môžete tiež pripojiť k pripojenej
klávesnici USB.
Inštalácia klávesnice
Ak chcete nainštalovať klávesnicu USB, zapnite televízor a
pripojte klávesnicu USB k jednému z konektorov USB na
televízore. Keď televízor prvýkrát rozpozná klávesnicu, môžete
určiť rozloženie klávesnice a otestovať toto rozloženie. Ak ako
primárne rozloženie klávesov vyberiete cyriliku alebo gréčtinu,
ako sekundárne rozloženie môžete nastaviť latinskú abecedu.
Kliknutia myši
• Ľavé kliknutie = OK
• Pravé kliknutie = Späť 
Pomocou rolovacieho kolieska môžete posúvať stránky nahor a
nadol.
Zmena rozloženia klávesnice, keď je rozloženie klávesnice už
nastavené…
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripojení klávesnice, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Klávesnica USB.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Nastavenia klávesnice USB a stlačte tlačidlo OK.
Rýchlosť myši
Klávesy na premenovanie kanála
• Kláves Enter = OK
• Backspace = odstránenie znaku pred kurzorom
• Klávesy so šípkami = navigácia v rámci textového poľa
• Ak je nastavené sekundárne rozloženie klávesnice a chcete
prepnúť rozloženie, stlačte súčasne klávesy Ctrl + Shift.
Môžete nastaviť rýchlosť pohybu myši po obrazovke.
Ak chcete nastaviť rýchlosť . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Všeobecné nastavenia > Nastavenia
kurzora/myši a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite alebo znížite
rýchlosť.
5 - Stlačením tlačidla OK uložíte zmeny a zatvoríte nastavenie.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Klávesy pre aplikácie funkcie Smart TV a internetové stránky
• Shift + Tab = ďalšia a predchádzajúca položka
• Home = prechod na začiatok stránky
• End = prechod na koniec stránky
• Page Up = prechod o stránku vyššie
• Page Down = prechod o stránku nižšie
• + = priblíženie o jeden stupeň
• - = oddialenie o jeden stupeň
• * = prispôsobenie webovej stránky šírke obrazovky.
4.12
USB jednotka Flash
Z pamäťovej jednotky USB typu Flash môžete prezerať
fotografie alebo prehrávať hudbu a videá.
Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do jedného z
20
konektorov USB na televízore, keď je televízor zapnutý.
4.14
Videokamera
HDMI
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak videokameru pripojíte k
televízoru pomocou kábla HDMI.
Televízor rozpozná pamäťovú jednotku a otvorí zoznam s jej
obsahom.
Ak sa zoznam s obsahom nezobrazí automaticky, stlačte tlačidlo
 SOURCE, vyberte položku USB a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete zrušiť sledovanie obsahu na pamäťovej jednotke USB
typu Flash, stlačte tlačidlo  EXIT alebo vyberte inú činnosť.
Ak chcete odpojiť pamäťovú jednotku USB typu Flash, môžete
ju kedykoľvek vytiahnuť z konektora.
Ak chcete získať ďalšie informácie o sledovaní a prehrávaní
obsahu USB jednotky Flash, stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a
vyhľadajte položku Vaše fotografie, videá a hudba.
CVBS – Audio L R/Scart
4.13
Fotoaparát
Ak chcete zobraziť fotografie uložené v digitálnom fotoaparáte,
pripojte ho priamo k televízoru.
Na pripojenie videokamery môžete použiť prípojku HDMI,
YPbPr alebo SCART. Ak sa na videokamere nachádza len výstup
Video (CVBS) a Audio L/R, použite adaptér Video Audio L/R na
SCART a pripojte ju pomocou pripojenia SCART.
Na pripojenie použite niektorý z konektorov USB na televízore.
Po pripojení fotoaparát zapnite.
Poznámka: adaptér výstupu CVBS na formát Scart nie je
súčasťou balenia televízora.
Ak sa zoznam s obsahom nezobrazí automaticky, stlačte tlačidlo
 SOURCE, vyberte položku USB a stlačte tlačidlo OK.
Môže byť potrebné nastaviť fotoaparát na prenos obsahu
prostredníctvom protokolu PTP (Picture Transfer Protocol).
Pozrite si návod na používanie digitálneho fotoaparátu.
CVBS – Audio L R
Ak chcete získať viac informácií o prehliadaní fotografií, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Vaše fotografie,
videá a hudba.
Videokameru k televízoru pripojte pomocou kábla Video Audio
L/R.
Ultra HD na USB
Môžete prehliadať fotografie v rozlíšení Ultra HD uložené na
pripojenom zariadení USB či jednotke typu Flash. Ak má
fotografia ešte vyššie rozlíšenie, televízor ho zníži na rozlíšenie
Ultra HD. Prostredníctvom konektorov USB nie je možné
prehrávať videá, ktoré sú priamo v rozlíšení Ultra HD.
21
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené >
Štýl aktivity a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Hra (hranie) alebo Počítač (sledovanie
filmu) a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
• Kanál Y zdieľa konektor s káblom CVBS.
• Komponentný a kompozitný kábel zdieľajú zvukové konektory.
4.15
Počítač
Pripojenie
Keď skončíte s hraním hier, nezabudnite zmeniť nastavenie Hra
späť na možnosť Počítač.
K televízoru môžete pripojiť počítač a používať televízor ako
monitor počítača.
Pomocou pripojenia HDMI
4.16
Pripojte počítač k televízoru pomocou kábla HDMI.
Slúchadlá
Slúchadlá môžete pripojiť ku konektoru  na televízore. Ide o
minikonektor veľkosti 3,5 mm. Hlasitosť slúchadiel môžete
nastaviť samostatne.
Ak chcete nastaviť hlasitosť . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Hlasitosť
v slúch. a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stláčaním tlačidiel  (hore) alebo  (dole) upravte hlasitosť.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Pomocou adaptéra DVI do HDMI
Taktiež môžete použiť adaptér DVI do HDMI na pripojenie
počítača ku konektoru HDMI a kábel Audio L/R (minikonektor
veľkosti 3,5 mm) na pripojenie ku konektoru AUDIO IN L/R na
zadnej strane televízora.
4.17
Bezdrôtové reproduktory (pre
televízory série 7500)
Nastavenie
K tomuto televízoru je možné pripojiť bezdrôtový reproduktor –
subwoofer alebo zvukový panel. Zvuk z televízora umožňuje
prehrávať rad vybraných bezdrôtových reproduktorov značky
Philips. Prezrite si ich na adrese www.philips.com/tv
Ideálne nastavenie monitora
Ak je počítač v ponuke zdrojov (zoznam pripojení) uvedený ako
typ zariadenia Počítač, televízor automaticky nastaví ideálne
nastavenia pre typ zariadenia Počítač.
Ak chcete prehrávať zvuk z televízora pomocou bezdrôtového
reproduktora, musíte tento bezdrôtový reproduktor spárovať s
televízorom. Spárovať je možné až 10 bezdrôtových
reproduktorov, no súčasne je možné používať iba jeden
reproduktorový systém – subwoofer alebo zvukový panel.
Ak počítač používate na sledovanie filmov alebo na hranie hier,
mali by ste televízor nastaviť na ideálne nastavenia pre
sledovanie televízie alebo hranie.
Ak chcete manuálne nastaviť ideálne nastavenia televízora . . .
22
Ak chcete spárovať bezdrôtový reproduktor s televízorom…
1 - Zapnite bezdrôtový reproduktor a umiestnite ho v dosahu
televízora. V návode na používanie zariadenia nájdete podrobné
informácie o spárovaní a bezdrôtovom dosahu.
2 - Modrý indikátor LED na bezdrôtovom reproduktore bude
rýchlo blikať, čím indikuje, že reproduktor je pripravený na
spárovanie s televízorom.
3 - Na televízore stlačte tlačidlo , vyberte položku
Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Zvukový
výstup a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Bezdrôtový reproduktor > Pridať nový
reproduktor a stlačte tlačidlo OK.
6 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Zariadenie tak
spárujete s televízorom a v televízore sa uloží toto pripojenie.
7 - Televízor môžete kedykoľvek znova spárovať s bezdrôtovým
reproduktorom. Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo s
modrým indikátorom LED na bezdrôtovom reproduktore a
zopakujte kroky 3 až 6.
Ak chcete získať ďalšie informácie o prepnutí prehrávania zvuku
televízora cez bezdrôtový reproduktor, stlačte tlačidlo 
Kľúčové slová a vyhľadajte položku Bezdrôtové reproduktory,
výber.
23
5
5.2
Zapnutie
Tlačidlá na televízore
Keď je zapnuté zobrazenie na obrazovke, ponuku zobrazíte
stlačením páčkového ovládača.
5.1
Zapnutie alebo pohotovostný
režim
• Pomocou šípky/navigačných tlačidiel sa pohybujte smerom
hore, dole, vpravo a vľavo.
• Výber nastavenia potvrdíte stlačením páčkového ovládača.
Pred zapnutím televízora nezabudnite pripojiť napájací kábel ku
konektoru na zadnej strane televízora.
Ak nesvieti červená kontrolka, stlačte páčkový ovládač na pravej
alebo zadnej strane televízora, čím aktivujete pohotovostný
režim televízora. Červená kontrolka sa rozsvieti.
5.3
Jas slovnej značky
Osvetlenie slovnej značky môžete zapnúť a vypnúť.
Keď je televízor v pohotovostnom režime, stlačením
tlačidla  na diaľkovom ovládaní ho zapnete.
Upravenie alebo vypnutie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Jas slovnej značky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte úroveň Maximum, Stredne, Minimum alebo
možnosť Vypnuté, ktorou osvetlenie slovnej značky vypnete.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
• Dostupné len na niektorých modeloch televízorov
Prepnutie do pohotovostného režimu
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného režimu, stlačte
tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
Vypnutie
Ak chcete vypnúť televízor, stlačte páčkový ovládač na pravej
alebo zadnej strane. Červená kontrolka zhasne. Televízor je však
stále pripojený k elektrickej sieti a používa minimálne množstvo
energie.
Ak chcete televízor vypnúť úplne, odpojte zástrčku napájacieho
kábla.
Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie
za kábel. Uistite sa, že máte vždy voľný prístup k sieťovej
zástrčke, napájaciemu káblu a elektrickej zásuvke.
24
6
Diaľkové ovládanie
6.1
Prehľad tlačidiel pre sériu 7100 a
7500
Horná časť
1 -  SMART TV
Otvorenie úvodnej stránky funkcie Smart TV.
2 – Farebné tlačidlá
Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Modré tlačidlo  slúži
na otvorenie Pomocníka.
3 -  INFO
Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.
4 -  BACK
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Opustenie ponuky bez zmeny nastavenia.
Prechod späť na predchádzajúcu stranu služby Smart TV.
1 –  Pohotovostný režim/zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného
režimu.
5 -  HOME
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Doma.
2 – Tlačidlá na prehrávanie a nahrávanie
• Prehrávanie  na spustenie prehrávania.
• Pozastavenie  na pozastavenie prehrávania
• Zastavenie  na zastavenie prehrávania
• Pretočenie vzad  na pretáčanie dozadu
• Pretočenie vpred  na pretáčanie dopredu
• Nahrávanie  na spustenie nahrávania
6 -  EXIT
Prepnutie na sledovanie televízie.
7 -  OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.
8 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
3 -  Ambilight
Výber nastavenia funkcie Ambilight.
9 – Šípky/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.
4 –  TV GUIDE
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.
10 -  MULTIVIEW
Otvorene ďalšej malej obrazovky.
5 -  Nastavenia
Otvorenie ponuky Nastavenia.
6 –  Formát obrazu
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Formát obrazu.
Spodná časť
7 -  SOURCES
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje – zoznam
pripojených zariadení.
8 -  SEARCH
Otvorenie stránky s obľúbenými vyhľadávaniami.
Stredná časť
1 -  Hlasitosť
Nastavenie úrovne hlasitosti.
2 – Číselné tlačidlá a textová klávesnica
Priamy výber TV kanála alebo zadávanie textu.
25
8 -  SEARCH
Otvorenie stránky s obľúbenými vyhľadávaniami.
3 – SUBTITLE
Zapnutie, vypnutie alebo nastavenie automatických titulkov.
4 -  LIST
Otvorenie alebo zatvorenie zoznamu kanálov.
5 -  Kanál
Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname
kanálov.
Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu
alebo spustenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej kapitoly na
disku.
Stredná časť
6 -  Vypnutie zvuku
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
7 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie textu/teletextu.
6.2
Prehľad tlačidiel pre sériu 6300,
6500, 6600 a 6700
1 -  SMART TV
Otvorenie úvodnej stránky funkcie Smart TV.
2 – Farebné tlačidlá
Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Modré tlačidlo  slúži
na otvorenie Pomocníka.
Horná časť
3 -  INFO
Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.
4 -  BACK
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Opustenie ponuky bez zmeny nastavenia.
Prechod späť na predchádzajúcu stranu služby Smart TV.
5 -  HOME
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Doma.
1 –  Pohotovostný režim/zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného
režimu.
6 -  EXIT
Prepnutie na sledovanie televízie.
7 -  OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.
2 – Tlačidlá na prehrávanie a nahrávanie
• Prehrávanie  na spustenie prehrávania.
• Pozastavenie  na pozastavenie prehrávania
• Zastavenie  na zastavenie prehrávania
• Pretočenie vzad  na pretáčanie dozadu
• Pretočenie vpred  na pretáčanie dopredu
• Nahrávanie  na spustenie nahrávania
8 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
9 – Šípky/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.
10 -  MULTIVIEW
Otvorene ďalšej malej obrazovky.
3 -  Ambilight
Výber nastavenia funkcie Ambilight.
4 –  TV GUIDE
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.
Spodná časť
5 -  Nastavenia
Otvorenie ponuky Nastavenia.
6 –  Formát obrazu
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Formát obrazu.
7 -  SOURCES
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje – zoznam
pripojených zariadení.
26
• Pretočenie vpred  na pretáčanie dopredu
• Nahrávanie  na spustenie nahrávania
3 -  Nastavenia
Otvorenie ponuky Nastavenia.
4 –  TV GUIDE
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.
5 -  SEARCH
Otvorenie stránky s obľúbenými vyhľadávaniami.
6 –  Formát obrazu
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Formát obrazu.
1 -  Hlasitosť
Nastavenie úrovne hlasitosti.
2 – Číselné tlačidlá a textová klávesnica
Priamy výber TV kanála alebo zadávanie textu.
7 -  SOURCES
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje – zoznam
pripojených zariadení.
3 – SUBTITLE
Zapnutie, vypnutie alebo nastavenie automatických titulkov.
8 -  LIST
Otvorenie alebo zatvorenie zoznamu kanálov
4 -  LIST
Otvorenie alebo zatvorenie zoznamu kanálov.
5 -  Kanál
Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname
kanálov.
Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu
alebo spustenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej kapitoly na
disku.
Stredná časť
6 -  Vypnutie zvuku
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
7 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie textu/teletextu.
6.3
1 -  SMART TV
Otvorenie úvodnej stránky funkcie Smart TV.
Prehľad tlačidiel pre sériu 5500,
5610, 6100, 6200, 6700 a 6800
2 – Farebné tlačidlá
Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Modré tlačidlo  slúži
na otvorenie Pomocníka.
Horná časť
3 -  INFO
Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.
4 -  BACK
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Opustenie ponuky bez zmeny nastavenia.
Prechod späť na predchádzajúcu stranu služby Smart TV.
5 -  HOME
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Doma.
1 –  Pohotovostný režim/zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného
režimu.
6 -  EXIT
Prepnutie na sledovanie televízie.
2 – Tlačidlá na prehrávanie a nahrávanie
• Prehrávanie  na spustenie prehrávania.
• Pozastavenie  na pozastavenie prehrávania
• Zastavenie  na zastavenie prehrávania
• Pretočenie vzad  na pretáčanie dozadu
8 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
7 -  OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.
9 – Šípky/navigačné tlačidlá
27
1 - Znak Qwerty/Azerty
Poloha znaku, ak je rozloženie klávesnice nastavené na AZERTY.
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.
10 -  MULTIVIEW
Otvorene ďalšej malej obrazovky.
2 -  Shift
Písanie veľkých písmen.
3 – Ω špeciálne znaky
Zobrazenie klávesnice na obrazovke umožňujúcej výber písmen
s diakritikou a symbolov.
Spodná časť
4 – Tlačidlo Fn
Zadanie čísla alebo interpunkčného znamienka.
5 -  Medzerník
6 – Navigácia a OK
7 -  Backspace
Odstránenie znaku pred textovým kurzorom.
8 -  Zdieľať
Zdieľanie aktuálne sledovaného obsahu online.
1 -  Hlasitosť
Nastavenie úrovne hlasitosti.
2 – Číselné tlačidlá a textová klávesnica
Priamy výber TV kanála alebo zadávanie textu.
Qwerty a Cyrilika
3 – SUBTITLE
Zapnutie, vypnutie alebo nastavenie automatických titulkov.
Prehľad klávesnice Qwerty/Cyrilika.*
1 – Znaky Cyriliky
Znaky ponúkané, keď je klávesnica prepnutá na Cyriliku.
4 -  Vypnutie zvuku
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
2 –  Prepnutie klávesnice na Cyriliku
Prepnutie klávesnice na znaky Cyriliky a späť na Qwerty.
5 -  Kanál
Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname
kanálov.
Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu
alebo spustenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej kapitoly na
disku.
3 -  Shift
Písanie veľkých písmen.
4 – Ω Špeciálne znaky
Zobrazenie klávesnice na obrazovke umožňujúcej výber písmen
s diakritikou a symbolov.
6 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie textu/teletextu.
5 - tlačidlo Fn
Zadanie čísla alebo interpunkčného znamienka.
6.4
6 -  Medzerník
Klávesnica
7 -  Zdieľať
Zdieľanie aktuálne sledovaného obsahu online.
Prehľad
8 – Navigácia a OK
Qwerty a Azerty
* Na vašom diaľkovom ovládaní nájdete v závislosti od oblasti, v
ktorej žijete, rozloženie klávesnice Qwerty/Azerty alebo
Qwerty/Cyrilika.
Prehľad klávesnice Qwerty/Azerty.*
Písanie textu
Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového ovládania
môžete vpisovať text do ktoréhokoľvek textového poľa na
obrazovke. Ak chcete aktivovať tlačidlá klávesnice, otočte
diaľkové ovládanie klávesnicou nahor. Diaľkové ovládanie držte v
dvoch rukách a píšte oboma palcami.
28
Klávesnica Qwerty, Azerty a Cyrilická
klávesnica
Štandardné rozloženie klávesnice diaľkového ovládania je
Qwerty.
Klávesnica Azerty
V závislosti od oblasti, v ktorej žijete, klávesnicu diaľkového
ovládania možno nastaviť na rozloženie Azerty. Znaky rozloženia
Azerty sú znázornené v pravej hornej časti príslušných kláves.
Ak chcete nastaviť rozloženie klávesnice na Azerty, . . .
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačením
tlačidla OK otvorte ponuku Konfigurácia.
2 – Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Klávesnica diaľkového ovládania.
3 – Vyberte položku Azerty alebo Qwerty.
Zadávanie textu
• Ak chcete zadať text do textového poľa na obrazovke,
vyberte požadované textové pole a začnite písať. Zadaný text
potvrdíte stlačením tlačidla OK.
Veľké a malé písmená
Cyrilická klávesnica
• Ak chcete napísať veľké písmeno, stlačte kláves  (Shift) a
hneď potom stlačte požadovaný znak.
• Ak chcete zadať viac po sebe nasledujúcich veľkých písmen,
stlačte kláves  a počas písania ho podržte.
• Ak chcete stále zadávať veľké písmená, stlačením a podržaním
klávesu  po dobu 2 sekúnd prepnete klávesnicu do režimu
písania veľkých písmen.
• Ak chcete znova prejsť do režimu písania malých písmen,
opätovne stlačte kláves . Ak počas 20 sekúnd nestlačíte
žiadny kláves, režim písania veľkých písmen sa automaticky vypne.
Ak stlačíte iný funkčný kláves, napríklad Fn alebo Ω, režim písania
veľkých písmen sa vypne.
V závislosti od oblasti, v ktorej žijete, klávesnicu diaľkového
ovládania možno nastaviť na Cyriliku.
Znaky Cyriliky sú znázornené v pravej hornej časti kláves
klávesnice.
Ak chcete písať Cyrilikou . . .
1 – Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
2 – Ďalším stlačením tlačidla  prejdete naspäť na rozloženie
Qwerty.
Klávesnica Qwerty a Azerty
Štandardné rozloženie klávesnice diaľkového ovládania je
Qwerty.
Čísla a interpunkcia
Klávesnica Azerty
• Ak chcete napísať číslo alebo interpunkčné znamienko, pred
napísaním požadovaného čísla alebo interpunkčného znamienka
stlačte kláves Fn. Režim Fn môžete zapnúť alebo vypnúť
rovnako ako režim písania veľkých písmen.
V závislosti od oblasti, v ktorej žijete, klávesnicu diaľkového
ovládania možno nastaviť na rozloženie Azerty. Znaky rozloženia
Azerty sú znázornené v pravej hornej časti príslušných kláves.
Ak chcete nastaviť rozloženie klávesnice na Azerty, . . .
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 – Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Klávesnica diaľkového ovládania.
3 – Vyberte položku Azerty alebo Qwerty.
Internet
• Pomocou klávesu Fn môžete zadávať znaky www. alebo .com.
Písmená s diakritikou a symboly
Znaky s diakritikou a symboly nie sú na klávesnici diaľkového
ovládania k dispozícii.
Ak chcete napísať takýto znak, môžete otvoriť klávesnicu na
obrazovke.
6.5
Kurzor (pre televízory série
7179/7189/7199/7500)
Klávesnicu na obrazovke otvoríte stlačením tlačidla Ω. Na
klávesnici na obrazovke vyhľadajte požadovaný znak. Rozloženie
klávesnice môžete prepnúť pomocou farebných tlačidiel. Znak
zadáte stlačením tlačidla OK. Klávesnica na obrazovke zmizne,
keď stlačíte znak na klávesnici diaľkového ovládania.
Špeciálne znaky môžete tiež zadať pomocou klávesnice na
písanie správ SMS/textovej klávesnice na prednej strane
diaľkového ovládania.
29
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia > Rýchlosť kurzora
a myši a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite alebo znížite
rýchlosť.
5 - Stlačením šípky  (vpravo) otestujte nastavenú rýchlosť.
6 - Stlačením šípky  (vľavo) sa vrátite k nastavovaniu. Môžete
znova upraviť nastavenie.
7 - Stlačením tlačidla OK uložíte zmeny a zatvoríte nastavenie.
8 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Informácie o kurzore
Namiesto pohybovania sa po obrazovke pomocou tlačidiel so
šípkami môžete použiť kurzor. Kurzor – modrú šípku – môžete
ovládať pohybmi diaľkového ovládania podobne, ako keď
ovládate kurzor na obrazovke počítača pomocou myši.
Kurzor môžete používať na pohybovanie sa v rámci aplikácií
funkcie Smart TV* a internetových stránok na obrazovke
televízora. Niektoré aplikácie funkcie Smart TV nemusia
používanie kurzora podporovať. Keď kurzor nie je k dispozícii, na
pohyb po obrazovke môžete použiť tlačidlá so šípkami.
Môžete upraviť rýchlosť kurzora, prípadne, ak ho nebudete
chcieť používať, môžete ho vypnúť.
*Čoraz viac aplikácií funkcie Smart TV bude postupne zavádzať
podporu pre funkciu kurzora.
Vypnutie
Používanie kurzora
Ak chcete vypnúť kurzor . . .
Ak chcete na pohyb v rámci funkcie Smart TV a internetových
stránok používať len tlačidlá so šípkami, kurzor môžete vypnúť.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Všeobecné nastavenia > Kurzor
diaľkového ovládania a vyberte položku Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Po otvorení úvodnej obrazovky funkcie Smart TV sa kurzor
zobrazí v strede obrazovky.
Položte palec na tlačidlo OK – nestláčajte ho – a pohybujte
zápästím ruky, v ktorej držíte diaľkové ovládanie. Nemusíte
pohybovať celou rukou. Tlačidlo OK môžete pustiť a nechať
kurzor tam, kde je. Keď položíte palec na tlačidlo OK, môžete
opäť pohybovať ovládaním a používať kurzor.
Po stlačení tlačidla so šípkou kurzor zmizne. Ak chcete kurzor
znovu vyvolať, položte palec na tlačidlo OK a krátko zatraste
diaľkovým ovládaním.
6.6
Infračervený snímač
rádiofrekvenčného diaľkového
ovládania
Diaľkové ovládanie televízora využíva na odosielanie príkazov do
televízora rádiové frekvencie (RF). Vďaka technológii RF
nemusíte diaľkovým ovládaním mieriť na televízor.
Televízor však dokáže prijímať príkazy aj z diaľkového ovládania,
ktoré využíva technológiu IR (infračervené signály). Môžete
používať aj takého diaľkové ovládanie, musíte ním však mieriť na
infračervený snímač na prednej strane televízora.
Keď kurzorom zastavíte na prepojení. . .
1 - Kurzor sa rozsvieti.
2 - Stlačením tlačidla OK otvoríte prepojenie.
Keď kurzorom zastavíte na textovom poli. . .
Stlačením tlačidla OK spustíte zadávanie textu.
Rýchlosť kurzora
Môžete upraviť rýchlosť kurzora, teda rýchlosť, ktorou sa
pohybuje po obrazovke.
Ak chcete nastaviť rýchlosť . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
30
6.7
úspešné, zobrazí sa hlásenie.
Infračervený snímač
nerádiofrekvenčného diaľkového
ovládania
Pre použitie v obchode
Ak chcete párovať nový (ešte nespárovaný) televízor s
diaľkovým ovládaním, ktoré je už spárované s iným televízorom,
podržte diaľkové ovládanie pri logu Philips (asi 10 cm) a naraz
stlačte  červené a  modré tlačidlo. Ak je párovanie úspešné,
zobrazí sa hlásenie.
Televízor dokáže prijímať príkazy z diaľkového ovládania, ktoré
využíva technológiu IR (infračervené signály). Ak chcete používať
takého diaľkové ovládanie, musíte ním mieriť na infračervený
snímač na prednej strane televízora.
Upozornenie:
Ak diaľkové ovládanie stále nemožno spárovať s televízorom,
stlačte tlačidlo  > Konfigurácia > Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Preinštalovať televízor a znova zopakujte krok
párovania.
6.9
Batérie
S posuvnými dvierkami
Ak televízor nereaguje na stláčanie tlačidiel na diaľkovom
ovládaní, možno sú vybité batérie.
6.8
Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor na batérie na strane
diaľkového ovládania s klávesnicou.
Párovanie s televízorom
1 - Kryt priestoru na batérie posuňte v smere znázornenom
šípkou.
2 - Vymeňte staré batérie za 2 alkalické batérie typu AAALR03-1,5 V. Dodržte správnu orientáciu pólov batérií (+ a –).
3 - Dvierka uložte späť na miesto a zasuňte ich, kým nezaskočia
na miesto.
* Len pre televízory série 7100 a 7500
Diaľkové ovládanie televízora využíva na odosielanie príkazov do
televízora rádiové frekvencie (RF). Na rozdiel od diaľkového
ovládania využívajúceho infračervené signály, môžete pomocou
tohto diaľkového ovládania odosielať príkazy bez toho, aby ste
ním mierili na televízor.
Televízor vás upozorní, keď sú batérie diaľkového ovládania
takmer vybité.
Párovanie diaľkového ovládania
Aby mohlo diaľkové ovládanie komunikovať s televízorom, tieto
dve zariadenia musia byť spárované. Po spárovaní nemožno
dané diaľkové ovládanie použiť s iným televízorom.
Počas úvodnej inštalácie televízora vás televízor vyzval na
stlačenie tlačidla OK, čím sa vykonalo spárovanie. Po vypnutí
televízora sa spárovanie uloží. S televízorom môžete spárovať
maximálne 5 diaľkových ovládaní.
Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte batérie.
Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení uvedených v
časti o ukončení používania.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Koniec používania.
Opätovné párovanie
S televízorom môžete spárovať ďalšie diaľkové ovládanie.
Spôsob spárovania diaľkového ovládania sa líši podľa toho, či už
bolo diaľkové ovládanie spárované s iným televízorom, alebo
ešte nebolo spárované.
So zacvakávacími dvierkami
Televízor vás upozorní, keď sú batérie diaľkového ovládania
takmer vybité.
• Diaľkové ovládanie je spárované s iným televízorom
Ak chcete vykonať párovanie, podržte diaľkové ovládanie pri
logu Philips (asi 10 cm) a naraz stlačte  červené a  modré
tlačidlo. Ak je párovanie úspešné, zobrazí sa hlásenie.
• Diaľkové ovládanie ešte nie je spárované
Ak chcete vykonať párovanie, podržte diaľkové ovládanie pri
logu Philips (asi 10 cm) a stlačte tlačidlo OK. Ak je párovanie
Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor na batérie na strane
diaľkového ovládania s klávesnicou.
1 - Pomocou drobnej mince alebo iného malého oblého objektu
stlačte štvorcové tlačidlo, čím otvoríte kryt batérií.
2 - Modrý uzamykací mechanizmus posuňte v smere
31
znázornenom šípkou a vytiahnite ho.
3 - Vymeňte staré batérie za 2 alkalické batérie typu AA-LR6-1,5
V. Dodržte správnu orientáciu pólov batérií (+ a -).
4 - Modrý uzamykací mechanizmus zatlačte naspäť nadol a
posuňte ho, kým nezapadne na miesto.
5 - Dvierka uložte späť na miesto a zatlačte ich nadol, kým
nezaskočia na miesto.
Diaľkové ovládanie asi na 15 sekúnd položte, aby sa mohol
nakalibrovať kurzor.
Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte batérie.
Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení uvedených v
časti o ukončení používania.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Koniec používania.
6.10
Čistenie
Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú proti
poškriabaniu.
Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Na
čistenie diaľkového ovládania nikdy nepoužívajte látky ako
alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre
domácnosť.
32
7
Zoznam kanálov
Televízne kanály
Obľúbené kanály
7.1
Môžete vytvoriť zoznam s obľúbenými kanálmi, v ktorom sa
nachádzajú len kanály, ktoré chcete sledovať. Keď je zvolený
zoznam obľúbených kanálov, pri prepínaní kanálov sa zobrazia
len obľúbené kanály.
Sledovanie televíznych kanálov
Prepínanie kanálov
Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo  LIST,
čím otvoríte zoznam kanálov.
2 - Výberom možnosti Všetky zobrazíte všetky kanály.
3 - Vyberte požadovaný kanál a stlačením tlačidla  ho označte
ako obľúbený.
4 - Vybraný kanál sa označí symbolom .
5 - Úkon dokončíte stlačením tlačidla . Dané kanály sa pridajú
do zoznamu obľúbených kanálov.
Ak chcete sledovať televízne kanály, stlačte tlačidlo . Televízor
prepne na kanál, ktorý ste naposledy sledovali.
Tiež môžete stlačením tlačidla  otvoriť ponuku Doma, vybrať
položku Sledovať TV a stlačiť tlačidlo OK.
Ak chcete kanál odstrániť zo zoznamu obľúbených, vyberte daný
kanál pomocou tlačidla  a opätovným stlačením
tlačidla  zrušte označenie obľúbeného kanála.
Zmena zoradenia
Kanály v zozname obľúbených kanálov môžete znovu zoradiť –
zmeniť ich poradie.
Ak chcete prepínať kanály, stlačte tlačidlo  + alebo  -. Ak
poznáte číslo požadovaného kanála, zadajte toto číslo pomocou
číselných tlačidiel. Kanál sa prepne po zadaní čísla a stlačení
tlačidla OK.
1 - V zozname kanálov Obľúbené programy zvýraznite kanál,
ktorý chcete presunúť.
2 - Stlačte tlačidlo .
3 - Vyberte kanál, ktorého poradie chcete zmeniť, a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stláčaním navigačných tlačidiel posuňte zvýraznený kanál na
iné miesto a stlačte tlačidlo OK.
5 - Po dokončení stlačením tlačidla  EXIT zatvorte Zoznam
obľúbených kanálov.
Ak chcete prejsť na predchádzajúci sledovaný kanál, stlačte
tlačidlo .
Prepnutie na kanál zo zoznamu kanálov
Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo  LIST, čím
otvoríte zoznam kanálov.
Môžete zvýrazniť iný kanál a zopakovať túto operáciu.
Zobrazenia zoznamu kanálov
V zoznamoch kanálov môžete vyhľadať všetky nainštalované
televízne a rozhlasové kanály.
Okrem zobrazenia zoznamu kanálov Všetky, v ktorom sa
nachádzajú všetky nainštalované kanály, môžete vytvoriť
zoznam Obľúbené programy, zobraziť len rozhlasové stanice v
zozname Rádio alebo len nedávno pridané kanály v
zozname Nové.
Zoznam kanálov môže obsahovať niekoľko stránok s kanálmi. Ak
chcete zobraziť nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku,
stlačte tlačidlo  + alebo  -.
Ak chcete zatvoriť zoznam kanálov bez zmeny kanála, znova
stlačte tlačidlo  LIST.
Logá kanálov
V niektorých krajinách môže televízor zobrazovať logá kanálov.
Ak nechcete, aby sa tieto logá zobrazovali, môžete ich vypnúť.
Vypnutie možnosti Logá kanálov . . .
Rozhlasové stanice
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie sa nainštalujú
digitálne rozhlasové stanice. Medzi rozhlasovými stanicami
môžete prepínať rovnako ako pri televíznych kanáloch.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Logá kanálov a stlačte tlačidlo OK.
33
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo  LIST,
čím otvoríte Zoznam kanálov.
2 - V ktoromkoľvek zozname vyberte kanál, ktorý chcete
uzamknúť.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku Uzamknúť
kanál. V zozname kanálov sa uzamknutý kanál zobrazuje s ikonou
zámky .
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Premenovanie kanálov
Ak chcete odomknúť kanál, vyberte uzamknutý kanál v zozname
kanálov. Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte možnosť
Odomknúť kanál. Budete musieť zadať kód rodičovskej zámky.
Môžete premenovať kanály v zozname kanálov.
1 - Z niektorého zo zoznamov kanálov vyberte kanál, ktorý
chcete premenovať.
2 - Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať.
3 - Stlačte tlačidlo .
Text môžete zadať priamo pomocou klávesnice diaľkového
ovládania alebo môžete otvoriť klávesnicu na obrazovke.
Rodičovská zámka
Ak chcete deťom zabrániť sledovať program nevhodný pre ich
vek, môžete použiť vekové obmedzenie.
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania stanovili vekové
obmedzenia pre svoje programy. Ak je vekové obmedzenie
programu rovné alebo vyššie než vekové obmedzenie, ktoré ste
nastavili pre vaše dieťa, program bude uzamknutý.
Ak chcete sledovať uzamknutý program, musíte zadať kód
rodičovskej zámky. Rodičovská zámka je nastavená pre všetky
kanály.
Používanie klávesnice na obrazovke
• Klávesnicu na obrazovke otvoríte umiestnením kurzora do
textového poľa názvu a stlačením tlačidla OK.
• Znak pred kurzorom odstránite stlačením
tlačidla  Backspace.
• Znak zadáte výberom požadovaného znaku pomocou tlačidiel
so šípkami a stlačením tlačidla OK.
• Písanie veľkých znakov vyberiete pomocou tlačidla .
• Písanie čísel a špeciálnych znakov vyberiete pomocou
tlačidla .
• Po dokončení zadávania zatvoríte klávesnicu na obrazovke
stlačením tlačidla .
• Premenovávanie dokončíte výberom položky Hotovo
a stlačením tlačidla OK.
Ak chcete nastaviť vekové obmedzenie . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia kanála > Rodičovská
zámka > Rodičovská zámka a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zadajte 4-ciferný kód rodičovskej zámky a potvrďte ho.
Teraz môžete nastaviť vekové obmedzenie.
4 - Zadajte vek a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Používanie klávesnice diaľkového ovládania*
• Znak odstránite umiestnením kurzora za požadovaný znak a
stlačením tlačidla .
• Znak zadáte stlačením klávesu požadovaného znaku.
• Keď budete pripravení, pomocou tlačidla OK vyberte
položku Hotovo. Opätovným stlačením tlačidla OK dokončite
premenovanie.
Vekové obmedzenie vypnete výberom nastavenia veku Žiadny.
Televízor bude žiadať o zadanie kódu na odomknutie programu.
U niektorých poskytovateľov/prevádzkovateľov vysielania
televízor uzamkne len programy s vyšším vekovým obmedzením.
Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní klávesnice, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Diaľkové
ovládanie, klávesnica.
* Len v prípade diaľkového ovládania s klávesnicou
Nastavenie alebo zmena kódu zámky
Ak chcete nastaviť kód zámky alebo zmeniť aktuálny kód . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia kanála > Rodičovská
zámka > Zmeňte kód a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak je kód už nastavený, zadajte aktuálny kód rodičovskej
zámky a potom dvakrát zadajte nový kód.
Uzamknutie kanála
Ak chcete zabrániť deťom sledovať určitý kanál alebo program,
môžete uzamknúť kanály alebo uzamknúť vekovo neprístupné
programy.
Nový kód je nastavený.
Zabudli ste kód?
Uzamknutie kanála
Ak ste zabudli kód na odomknutie, zatelefonujte na linku
Strediska starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Telefónne
číslo nájdete v dokumentácii priloženej k televízoru alebo na
stránke www.philips.com/support
Môžete uzamknúť kanál, aby ho nemohli sledovať deti. Na
sledovanie uzamknutého kanála je potrebné zadať kód
rodičovskej zámky. Nie je možné zablokovať programy z
pripojených zariadení.
Ak chcete uzamknúť kanál . . .
34
Common interface
Možnosti pre kanály
Ak je k dispozícii predplatený prémiový obsah prostredníctvom
modulu CAM, pomocou tejto možnosti môžete určiť nastavenia
poskytovateľa obsahu.
Počas sledovania kanála sú k dispozícii niektoré možnosti, ktoré
sa líšia podľa typu kanála (analógový alebo digitálny) alebo podľa
nastavení televízora.
HbbTV na tomto kanáli
Otvorenie ponuky možností
Môžete zablokovať stránky služby HbbTV na kanáli, ktorý
ponúka službu HbbTV.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku HbbTV.
Počas sledovania kanála stlačte tlačidlo  OPTIONS.
Aplikácie MHP
Zapnutie a vypnutie aplikácií MHP.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku MHP.
Stav
Vyberte položku Stav, ak chcete zobraziť technické informácie o
sledovanom kanáli (či je analógový, alebo digitálny) alebo o
pripojenom zariadení.
Univerzálny prístup
Ak je zapnutá funkcia Univerzálny prístup, môžete nastaviť
niektoré možnosti pre sluchovo alebo zrakovo postihnuté osoby.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Univerzálny prístup.
Zdieľať
Umožňuje používateľovi zdieľať svoju aktivitu na sociálnych
sieťach (napríklad Twitter, Facebook či e-mail).
Výber videa
Digitálne televízne kanály môžu ponúkať viacero obrazových
signálov (vysielanie typu multifeed), rozličné pohľady alebo uhly
kamier alebo niekoľko programov v rámci jedného televízneho
kanála. Ak sú takéto televízne kanály k dispozícii, na obrazovke
televízora sa zobrazí hlásenie.
Formát obrazu
Ak sa v hornej a dolnej časti obrazovky alebo na oboch stranách
obrazovky zobrazujú čierne pruhy, môžete nastaviť formát
obrazu tak, aby bol zobrazený na celú obrazovku.
Titulky
Zmena formátu obrazu . . .
Pomocou tejto položky môžete nastaviť možnosť Titulky
zap. alebo Titulky vyp. Ak vyberiete možnosť Automaticky,
titulky sa budú zobrazovať iba vtedy, keď je zvuk stlmený
pomocou tlačidla .
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačením
tlačidla  otvorte ponuku Formát obrazu.
2 - Zo zoznamu vyberte požadovaný formát a stlačte
tlačidlo OK.
Jazyk titulkov
V závislosti od obrazu zobrazeného na obrazovke môžu byť
dostupné nasledujúce formáty obrazu . . .
Pri sledovaní digitálneho vysielania môžete dočasne vybrať
niektorý dostupný jazyk titulkov, ak nie je k dispozícii žiaden z
vašich preferovaných jazykov.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Titulky.
• Základný
- Na celú obrazovku
- Prispôsobiť obrazovke
Jazyky zvuku
• Rozšírený
- Posl. nast.
- Posunutie
- Priblíženie
- Natiahnutie
- Natívne
- Späť
Pri sledovaní digitálneho vysielania môžete dočasne vybrať
niektorý dostupný jazyk zvuku, ak nie je k dispozícii žiaden z
vašich preferovaných jazykov.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Jazyky zvuku.
Dual I-II
Táto možnosť je k dispozícii, ak zvukový signál obsahuje dva
jazyky zvuku, no pri jednom z nich – alebo oboch – nie je
uvedené označenie jazyka.
35
• Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Telext 2.5, ktorá ponúka viac farieb a lepšiu
grafiku.
Text/Teletext
Stránky Teletextu
Ak chcete počas sledovania televíznych kanálov otvoriť teletext,
stlačte tlačidlo TEXT.
Ak chcete teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo TEXT.
Konfigurácia teletextu
Jazyk teletextu
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia majú v ponuke
niekoľko jazykov teletextu.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk teletextu . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia kanála > Jazyk.
3 - Vyberte položku Základný teletext alebo Sekundárny
teletext.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Výber stránky teletextu
Ak chcete vybrať stránku . . .
1 - Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2 - Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so šípkami.
3 - Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z farebne
označených položiek v spodnej časti obrazovky.
Teletext 2.5
Podstránky teletextu
1 - Stlačte tlačidlo TEXT.
2 - Počas sledovania teletextu stlačte tlačidlo  OPTIONS.
3 - Vyberte položku Teletext 2.5 > Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a lepšiu grafiku.
Teletext 2.5 je aktivovaný ako štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť Telext 2.5 . . .
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko podstránok. Čísla
podstránok sa zobrazujú na lište vedľa čísla hlavnej stránky.
Podstránky vyberiete pomocou tlačidiel  alebo .
Stránky teletextu T.O.P.
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou Teletext
T.O.P.
Ak chcete v rámci teletextu otvoriť stránky Teletext T.O.P.,
stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku Prehľad
teletextu T.O.P.
Jazyk ponuky
Ak chcete zmeniť jazyk ponúk alebo hlásení televízora . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Menu jazyk a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Možnosti teletextu
V režime teletextu stlačením tlačidla  OPTIONS vyberte
spomedzi nasledovných položiek . . .
• Zmraziť stránku
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých podstránok.
• Dual Screen/Celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu vedľa seba.
• Prehľad teletextu T.O.P.
Otvorenie funkcie Teletext T.O.P.
• Zväčšiť
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie čítala.
• Odkryť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
• Opakov. podstránok
Opakovanie podstránok, ak sú nejaké k dispozícii.
• Jazyk
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na správne
zobrazenie textu.
Jazyky zvuku
Ak televízny kanál vysiela v dvoch alebo viacerých jazykových
zvukových kanáloch, môžete si vybrať preferovaný jazyk zvuku.
1 - Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  OPTIONS.
2 - V prípade digitálnych kanálov vyberte položku Jazyk zvuku.
Pri analógových kanáloch vyberte položku Alternatívne audio.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
3 - Vyberte si spomedzi ponúkaných jazykov a stlačte
tlačidlo OK.
Upozornenie:
Ak ste pre analógové kanály nastavili Alternatívne audio, vyberte
36
spomedzi možností:
V prípade analógových kanálov musíte titulky manuálne zapnúť
pre každý kanál.
• Základné: Základný jazyk zvuku alebo
• SAP: Sekundárny jazyk zvuku
1 - Prepnite na požadovaný kanál a stlačením tlačidla TEXT
otvorte teletext.
2 - Zadajte číslo stránky s titulkami, väčšinou 888.
3 - Zatvorte teletext opätovným stlačením tlačidla TEXT.
Ak ste v ponuke titulkov vybrali možnosť Zapnuté, počas
sledovania analógového kanála sa v prípade dostupnosti zobrazia
titulky.
Ak chcete zistiť, či je kanál analógový alebo digitálny, prepnite na
daný kanál a otvorte položku Stav v ponuke Možnosti.
Titulky a jazyky
Titulky
Zapnutie titulkov
Ak chcete otvoriť ponuku titulkov, stlačte tlačidlo SUBTITLE.
Titulky môžete nastaviť na možnosť Zapnuté, Vypnuté alebo
Automaticky.
Ak chcete zobraziť titulky, keď vysielaný program nie je vo
vašom jazyku (v nastavenom jazyku televízora), vyberte
možnosť Automaticky. Ak vyberiete túto možnosť, titulky sa
zobrazia aj pri stlmení zvuku pomocou tlačidla .
V prípade analógových kanálov musia byť titulky k dispozícii
prostredníctvom teletextu.
Jazyky zvuku
Digitálne televízne kanály dokážu v rámci jedného programu
vysielať zvuk, ktorý prenáša niekoľko jazykov. Môžete nastaviť
preferovaný základný a sekundárny jazyk zvuku. Ak je počas
sledovania k dispozícii jeden z týchto jazykov, televízor prepne na
tento jazyk.
Ak nie je k dispozícii zvuk ani v jednom z preferovaných jazykov,
môžete vybrať iný dostupný jazyk zvuku.
Ak chcete nastaviť základný a sekundárny jazyk zvuku . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia kanála a následne položky
Jazyky > Primárny jazyk zvuku alebo Sekundárny jazyk zvuku a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Titulky digitálnych kanálov
V prípade digitálnych kanálov nie je potrebné nastavovať titulky
pomocou teletextu.
Digitálne kanály môžu pre jeden program poskytovať titulky v
niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť preferovaný primárny a
sekundárny jazyk titulkov. Ak sú k dispozícii titulky v jednom z
týchto jazykov, televízor ich zobrazí.
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z preferovaných
jazykov, môžete vybrať iný dostupný jazyk titulkov.
Ak chcete vybrať jazyk zvuku, keď nie je k dispozícii žiaden z
preferovaných jazykov . . .
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
2 - Vyberte položku Jazyk zvuku, vyberte jazyk zvuku, ktorý
chcete dočasne použiť, a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk titulkov . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia kanála a následne položky
Jazyky > Jazyk základných titulkov alebo Jazyk sekundárnych
titulkov a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Jazyky zvuku pre sluchovo a zrakovo postihnutých
Ak chcete vybrať jazyk titulkov, keď nie sú k dispozícii žiadne z
preferovaných jazykov . . .
Niektoré digitálne televízne kanály vysielajú špeciálny zvuk a
titulky prispôsobené pre divákov so sluchovým alebo zrakovým
postihnutím.
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
2 - Vyberte položku Jazyk titulkov, vyberte jazyk, ktorý chcete
dočasne použiť, a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Univerzálny prístup.
Titulky analógových kanálov
37
tomto kanáli a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
Jazyk ponuky
Ak chcete zmeniť jazyk ponúk alebo hlásení televízora . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Menu jazyk a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Používanie iTV
Otvorenie stránok iTV
Väčšina kanálov ponúkajúcich HbbTV alebo iTV vás vyzve, aby
ste na otvorenie ich interaktívneho programu stlačili tlačidlo 
alebo tlačidlo OK.
Navigácia v rámci stránok iTV
Na navigáciu v rámci stránok iTV môžete použiť tlačidlá so
šípkami, farebné tlačidlá, tlačidlá s číslami a tlačidlo .
Pomocou tlačidiel  (Prehrávanie),  (Pozastavenie) a 
(Zastavenie) môžete ovládať sledovanie videí v rámci stránok
iTV.
Interaktívny TV
Informácie o funkcii iTV
Pomocou funkcie interaktívneho TV niektorí poskytovatelia
digitálneho vysielania kombinujú svoj bežný televízny program s
informačnými alebo zábavnými stránkami. Na niektorých
stránkach môžete reagovať na program alebo hlasovať,
nakupovať online alebo zaplatiť za program videa na požiadanie.
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Ak chcete otvoriť digitálny teletext, stlačte tlačidlo TEXT. Ak ho
chcete zatvoriť, stlačte tlačidlo .
HbbTV, MHEG, . . .
Zatvorenie stránok iTV
Poskytovatelia vysielania používajú rôzne systémy interaktívneho
TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) alebo iTV
(Interactive TV – MHEG). Interaktívny TV sa niekedy označuje
ako digitálny teletext alebo červené tlačidlo. Každý systém je však
odlišný.
Väčšina stránok iTV poskytuje informácie o tlačidle na
zatvorenie.
Ak chcete vynútiť zatvorenie stránky iTV, prepnite na nasledujúci
TV kanál a potom prepnite späť.
Ďalšie informácie získate na webovej lokalite konkrétneho
poskytovateľa vysielania.
Informácie o interaktívnom TV
Čo potrebujete
Pomocou funkcie interaktívneho TV niektorí poskytovatelia
digitálneho vysielania kombinujú svoj bežný televízny program s
informačnými alebo zábavnými stránkami.
Interaktívny TV je dostupný len na digitálnych TV kanáloch. Aby
ste si mohli plne vychutnať výhody interaktívneho TV, budete
potrebovať vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie
televízora k internetu.
Upozornenie:
• Pomocou tejto funkcie nie je možné prevziať súbory do
televízora.
• Nie všetky televízne programy, reklamy a funkcie obsahujú
informácie v podobe skrytých titulkov.
• Na tento digitálny obsah nie je možné reagovať.
HbbTV
Ak televízny kanál ponúka stránky HbbTV, musíte tieto stránky
najprv zapnúť v nastaveniach televízora, aby ste ich mohli
prezerať.
Ďalšie informácie získate na webovej lokalite konkrétneho
poskytovateľa vysielania.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV, následne položky
Všeobecné nastavenia > HbbTV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
7.2
Inštalácia kanálov
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na konkrétnom
kanáli, môžete tieto stránky zablokovať len pre daný kanál.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať stránky
HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku HbbTV na
38
2 - Vyberte položku Vyhľadať kanály > Znova nastaviť kanály a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte krajinu, kde inštalujete televízor.
4 - Vyberte možnosť Anténa (DVB-T) alebo Kábel (DVB-C).
Vyhľadávanie kanálov môže trvať niekoľko minút. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Aktualizácia kanálov
Automatická aktualizácia
Ak prijímate digitálne kanály, môžete nastaviť televízor tak, aby
automaticky aktualizoval zoznam novými kanálmi.
Aktualizáciu kanálov môžete spustiť aj manuálne.
Úplná inštalácia
Ak chcete znova vykonať úplnú inštaláciu televízora . . .
Automatická aktualizácia kanálov
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Preinštalovať televízor a stlačte tlačidlo OK. Inštalácia môže
trvať niekoľko minút. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Každý deň o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu nainštalovaných
kanálov a uloží nové. Nové kanály sa uložia do zoznamu Všetky a
do zoznamu Nový. Prázdne kanály sa odstránia.
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či odstránia
nainštalované kanály, po spustení televízora sa zobrazí hlásenie.
Televízor musí byť počas automatickej aktualizácie v
pohotovostnom režime.
Výrobné nastavenia
Pomocou funkcie Výrobné nastavenia môžete obnoviť pôvodné
nastavenia obrazu aj zvuku. Obnovenie pôvodných výrobných
nastavení . . .
Ak chcete vypnúť hlásenia po spustení . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia kanála a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Nastavenie predvolieb > Správa o
aktualizácii kanálov > Vypnuté.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Výrobné nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla OK potvrďte.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete vypnúť automatickú aktualizáciu kanálov . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia kanála a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Inštalácia kanálov > Automatická
aktualizácia kanálov > Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov
Spustenie aktualizácie
Úvod
Ak chcete aktualizáciu spustiť ručne . . .
Funkcia Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov je určená pre
predajcov a pokročilých používateľov. V niektorých krajinách je
funkciu Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov možné
používať len na kopírovanie satelitných kanálov.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Vyhľadať kanály a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Aktualizovať kanály a postupujte podľa
pokynov na obrazovke. Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.
Pomocou funkcie Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov
môžete prekopírovať kanály nainštalované v jednom televízore
do iného televízora Philips rovnakého produktového radu. Vďaka
funkcii kopírovania zoznamu predvolieb kanálov sa môžete
vyhnúť časovo náročnému vyhľadávaniu kanálov a môžete do
televízora nahrať vopred definovanú konfiguráciu zoznamu
kanálov. Použite pamäťovú jednotku typu Flash s minimálnou
kapacitou 1 GB.
V niektorých krajinách môže automatická aktualizácia kanálov
prebehnúť počas sledovania televízie alebo počas
pohotovostného režimu.
Opätovná inštalácia kanálov
Podmienky
• Oba televízory sú z produktového radu z toho istého roku.
• Oba televízory majú rovnaký typ hardvéru. Typ hardvéru
môžete skontrolovať na typovom štítku na zadnej strane
televízora. Väčšinou sa uvádza vo forme Q . . . LA
• Oba televízory majú kompatibilné softvérové verzie.
Môžete vyhľadať a preinštalovať kanály, a pritom nechať všetky
ostatné nastavenia televízora nezmenené. Prípadne sa môžete
rozhodnúť pre úplnú novú inštaláciu televízora.
Ak je nastavený kód rodičovskej zámky, pred opätovnou
inštaláciou kanálov ho bude potrebné zadať.
Aktuálna verzia
Opätovná inštalácia kanálov
Aktuálnu verziu softvéru televízora môžete skontrolovať
pomocou funkcie Info o použitom softvéri v položke  >
Konfigurácia > Nastavenia softvéru.
Ak chcete len preinštalovať kanály . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
39
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov > Kopírovať do TV
a stlačte tlačidlo OK. Môžete byť vyzvaní, aby ste zadali kód
rodičovskej zámky televízora.
5 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie zoznamu kanálov
do TV. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
Kopírovanie zoznamu kanálov
Ak chcete skopírovať zoznam kanálov . . .
1 - Zapnite televízor s nainštalovanými kanálmi. Pripojte
pamäťové zariadenie USB.
2 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov > Kopírovať do USB
a stlačte tlačidlo OK. Aby ste mohli kopírovať zoznam kanálov z
televízora, môžete byť vyzvaní, aby ste zadali kód rodičovskej
zámky, ktorý ste nastavili počas inštalácie.
4 - Po ukončení kopírovania odpojte pamäťové zariadenie USB.
DVB-T alebo DVB-C
Príjem vysielania DVB-T alebo DVB-C
Ak je vo vašej krajine dostupný príjem vysielania DVB-T aj DVBC a tento televízor je pripravený na príjem vysielania DVB-T aj
DVB-C vo vašej krajine, musíte pri inštalácii kanálov vybrať jeden
z týchto štandardov.
Teraz môžete prekopírovaný zoznam kanálov načítať do iného
televízora značky Philips.
Ak chcete zmeniť nastavenia DVB a spustiť novú inštaláciu
kanálov . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia kanála a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Nastavenie predvolieb > Pripojenie antény
> Anténa (DVB-T) alebo Kábel (DVB-C) a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte požadované nastavenie štandardu DVB.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Načítanie zoznamu kanálov
Načítanie kópie zoznamu kanálov
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov, ktoré sa líšia
v závislosti od toho, či už je televízor nainštalovaný.
Do televízora, ktorý ešte nie je nainštalovaný
1 - Zapojte televízor do elektrickej zásuvky, čím sa spustí
inštalácia, a vyberte požadovanú krajinu a jazyk. Môžete
preskočiť krok Vyhľadať kanály. Dokončite inštaláciu.
2 - Pripojte pamäťové zariadenie USB, ktoré obsahuje zoznam
kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov, stlačte
tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov > Kopírovať do TV
a stlačte tlačidlo OK. Môžete byť vyzvaní, aby ste zadali kód
rodičovskej zámky televízora.
5 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie zoznamu kanálov
do TV. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
Inštalácia kanálov DVB-C
Kvôli jednoduchšiemu používaniu sú všetky nastavenia štandardu
DVB-C nastavené automaticky.
Ak vám poskytovateľ vysielania DVB-C poskytol konkrétne
hodnoty vysielania DVB-C, napríklad identifikáciu siete alebo
sieťovú frekvenciu, zadajte tieto hodnoty počas inštalácie, keď
vás na to televízor vyzve.
Počas inštalácie môže byť v ponuke Nastavenie potrebné
upraviť režim vyhľadávania (úplné alebo rýchle) alebo zadať
konkrétnu prenosovú rýchlosť. Ak chcete nastaviť požadovanú
prenosovú rýchlosť, najskôr musíte nastaviť položku Prenosová
rýchlosť na možnosť Ručne.
Do televízora, ktorý je už nainštalovaný
1 - Overte nastavenie krajiny televízora. (Ak chcete overiť toto
nastavenie, stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK. Vyberte položku Vyhľadať kanály > Znova
nastaviť kanály a stlačte tlačidlo OK. Stlačte tlačidlo  a neskôr
tlačidlo Zrušiť, čím opustíte ponuku Vyhľadávať kanály.)
Ak je krajina nastavená správne, pokračujte krokom č. 2.
Ak nastavenie krajiny nie je správne, musíte spustiť opätovnú
inštaláciu. Ak chcete spustiť opätovnú inštaláciu, stlačte tlačidlo
, vyberte položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK. Vyberte
položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Preinštalovať televízor > OK. Vyberte správnu krajinu a
preskočte postup Vyhľadať kanály. Dokončite inštaláciu. Potom
pokračujte krokom č. 2.
2 - Pripojte pamäťové zariadenie USB, ktoré obsahuje zoznam
kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov, stlačte
tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Konflikty čísiel kanálov
V niektorých krajinách môžu mať rôzne televízne kanály
(poskytovatelia vysielania) priradené rovnaké číslo kanála.
Televízor počas inštalácie zobrazí zoznam s konfliktami čísiel
kanálov. V prípade viacerých televíznych kanálov bude potrebné
vybrať, ktorý televízny kanál chcete na dané číslo kanála
nainštalovať.
DVB-T + DVB-C
Ak môžete používať anténny vstup DVB-T aj vstup DVB-C,
môžete televízor nastaviť tak, aby prijímal vysielanie DVB-T aj
DVB-C. Postupne nainštalujte oba systémy s potrebnými
nastaveniami.
Po nastavení obidvoch systémov je potrebné prepnúť vstupný
anténny signál konektora Antenna na zadnej strane televízora a
nastaviť správny systém televízora, aby ste mohli sledovať kanály
nainštalované v televízore.
40
Ak chcete vybrať systém DVB-T alebo DVB-C, pozrite si postup
uvedený vyššie.
frekvencie, ktorú vám poskytol váš poskytovateľ káblovej
televízie. Na zadanie hodnoty použite číselné tlačidlá.
Nastavenia štandardu DVB
Snímanie frekvencie
Zobrazenie nastavení DVB
Vyberte spôsob vyhľadávania kanálov. Môžete vybrať rýchlejšiu
možnosť Rýchle vyhľadávanie a použiť predefinované možnosti
využívané väčšinou poskytovateľov káblovej televízie v danej
krajine.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Vyhľadať kanály a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Znova nastaviť kanály.
4 - Vyberte krajinu, kde inštalujete televízor.
5 - Vyberte položku Kábel (DVB-C).
6 - Vyberte možnosť Spustiť vyhľadávanie kanálov
alebo Nastavenia DVB-C.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak sa takýmto vyhľadávaním nenainštalujú žiadne kanály alebo
niektoré kanály chýbajú, môžete vybrať rozšírený spôsob
Kompletné snímanie. Pri tomto postupe bude vyhľadávanie a
inštalácia kanálov trvať dlhšie.
Digitálne kanály
Ak viete, že váš poskytovateľ káblovej televízie neponúka
digitálne kanály, vyhľadávanie digitálnych kanálov môžete
preskočiť.
Vyberte možnosť Vypnuté.
Režim prenosovej rýchlosti
Pokiaľ vám poskytovateľ káblovej televízie nezadal špecifickú
hodnotu prenosovej rýchlosti na inštaláciu televíznych kanálov,
ponechajte nastavenie Režim prenosovej rýchlosti na hodnote
Automatický.
Analógové kanály
Ak vám bola zadaná konkrétna hodnota prenosovej rýchlosti,
vyberte možnosť Ručne. Zadaná hodnota sa však už môže
nachádzať v predefinovanom zozname prenosových rýchlostí.
Výberom možnosti Predefinované prenosové rýchlosti
skontrolujte, či je daná hodnota dostupná automaticky.
Ak viete, že váš poskytovateľ káblovej televízie neponúka
analógové kanály, vyhľadávanie analógových kanálov môžete
preskočiť. Vyberte možnosť Vypnuté.
Voľne dostupné/kódované
Ak máte predplatené služby platenej televízie a modul
podmieneného prístupu (CAM), vyberte možnosť Voľne
dostupné + kódované. Ak nemáte predplatené kanály ani služby
platenej televízie, môžete vybrať možnosť Iba bezplatné kanály.
Prenosová rýchlosť
Keď je Režim prenosovej rýchlosti nastavený na hodnotu
Ručne, môžete zadať prenosovú rýchlosť, ktorú vám poskytol
váš poskytovateľ káblovej televízie. Na zadanie hodnoty použite
číselné tlačidlá.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku CAM – modul podmieneného
prístupu.
Režim sieťovej frekvencie
Kvalita príjmu
Ak chcete pri funkcii Snímanie frekvencie na vyhľadávanie
kanálov použiť metódu Rýchle vyhľadávanie, vyberte možnosť
Automaticky. Televízor využije jednu z predefinovaných
sieťových frekvencií (alebo HC – navádzací (tzv. homing) kanál)
podľa hodnoty, ktorú používa väčšina poskytovateľov káblovej
televízie v danej krajine.
Ak prijímate digitálne kanály, môžete skontrolovať kvalitu a silu
signálu konkrétneho kanála.
Sieťová frekvencia
Ak používate vlastnú anténu, skúste zmeniť jej polohu, a tým
zlepšiť príjem signálu.
Ak chcete skontrolovať kvalitu príjmu digitálneho kanála . . .
1 – Nalaďte kanál.
2 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
3 – Vyberte položku Nastavenia kanála > Nastavenie
predvolieb > Digitálne: test príjmu a stlačte tlačidlo OK.
Keď je Režim sieťovej frekvencie nastavený na hodnotu Ručne,
pomocou tejto položky môžete zadať hodnotu sieťovej
Digitálna frekvencia sa zobrazí pre tento kanál. Ak je prijímaný
signál slabý, môžete sa pokúsiť zmeniť polohu antény. Ak chcete
Ak ste na vyhľadávanie kanálov dostali konkrétnu hodnotu
sieťovej frekvencie, vyberte možnosť Ručne.
41
znovu skontrolovať kvalitu signálu na tejto frekvencii, vyberte
položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete manuálne zadať konkrétnu digitálnu frekvenciu,
použite číselné tlačidlá na diaľkovom ovládaní. Môžete tiež
vybrať frekvenciu tak, že pomocou tlačidiel  a  prejdete na
jednotlivé čísla frekvencie a upravíte ich pomocou tlačidiel  a
. Ak chcete skontrolovať frekvenciu, vyberte položku Vyhľadať
a stlačte tlačidlo OK.
Ak na príjem kanálov používate systém DVB-C, máte k dispozícii
nastavenie Režim prenosovej rýchlosti. Pre položku Režim
prenosovej rýchlosti nastavte možnosť Automaticky, ak vám
poskytovateľ káblového vysielania neposkytol špecifickú hodnotu
prenosovej rýchlosti. Ak chcete zadať hodnotu prenosovej
rýchlosti, použite číselné tlačidlá.
Ručná inštalácia
Analógové televízne kanály je možné inštalovať ručne kanál po
kanáli.
Ak chcete ručne nainštalovať analógové kanály . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia kanála > Nastavenie
predvolieb > Analóg: manuálna inštalácia a stlačte tlačidlo OK.
• Systém
Ak chcete nastaviť systém televízora, vyberte položku Systém a
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte vašu krajinu alebo časť sveta, v ktorej sa momentálne
nachádzate.
• Vyhľadať kanál
Ak chcete vyhľadať kanál, vyberte položku Vyhľadať kanál a
stlačte tlačidlo OK. Vyberte položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo
OK. Frekvenciu môžete zadať aj ručne. Ak je prijímaný signál
slabý, znovu stlačte tlačidlo Vyhľadať. Ak chcete kanál uložiť,
vyberte položku Hotovo a stlačte tlačidlo OK.
• Jemné ladenie
Ak chcete jemne doladiť kanál, vyberte položku Jemné ladenie a
stlačte tlačidlo OK. Kanál môžete doladiť pomocou tlačidiel 
alebo .
Ak chcete nájdený kanál uložiť, vyberte položku Hotovo a
stlačte tlačidlo OK.
• Uložiť tento kanál/Uložiť ako novú predvoľbu.
Kanál môžete uložiť s aktuálnym číslom kanála alebo s novým
číslom kanála.
Vyberte možnosť Uložiť tento kanál alebo Uložiť ako novú
predvoľbu.
Tieto kroky môžete opakovať, až kým nevyhľadáte všetky
dostupné analógové TV kanály.
42
2 - Stlačením tlačidla  LIST otvoríte požadovaný zoznam
kanálov. Daný zoznam sa zobrazí s aktuálnym zvoleným kanálom.
3 - Prejdite hore a vyberte položku Všetky alebo filter zoznamu.
Zoznamy Rádio a Nové sa zobrazujú, len ak sú k dispozícii
rozhlasové stanice resp. sa prostredníctvom aktualizácie kanálov
našli nové kanály.
8
Satelitné kanály
8.1
Satelitné kanály
• Platí len pre televízory so zabudovaným satelitným prijímačom.
Prepínanie zo zoznamu kanálov
Ak chcete prejsť na kanál zo zoznamu kanálov . . .
8.2
1 - Výberom položky  alebo  z panela ponuky zoznamu
kanálov vyberte zoznam televíznych alebo satelitných kanálov.
2 - Vyberte zoznam.
3 - Vyberte kanál z ktoréhokoľvek zo zoznamov a stlačte tlačidlo
OK. Televízor prejde na vybratý kanál.
Sledovanie satelitných kanálov
Ak chcete sledovať satelitné kanály . . .
Stlačte tlačidlo , vyberte položku Satelit a stlačte
tlačidlo OK. Televízor sa nastaví na satelitný kanál, ktorý ste
naposledy sledovali.
Možnosti zoznamu kanálov
Zmena kanálov
Ak chcete prepínať kanály, stlačte tlačidlo  + alebo  .
Televízor prejde na nasledujúci kanál vo zvolenom zozname
kanálov. Ak poznáte číslo požadovaného kanála, môžete použiť
aj číselné tlačidlá diaľkového ovládania. Ak chcete prejsť na
predchádzajúci sledovaný kanál, stlačte tlačidlo .
Ak chcete zobraziť možnosti zoznamu kanálov pre aktuálny
kanál . . .
1 - Pri zobrazenom zozname všetkých kanálov na obrazovke
vyberte požadovaný kanál a stlačte tlačidlo  OPTIONS.
2 - Vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.
Na požadovaný kanál môžete prejsť aj priamo zo Zoznamu
satelitných kanálov.
Možnosti dostupné pre satelitné kanály . . .
Zmeniť poradie kanálov môžete len v rámci zoznamu
obľúbených kanálov.
• Satelit
Filtruje zoznam kanálov len na kanály z konkrétneho satelitu
alebo zobrazuje kanály zo všetkých satelitov.
• Voľne dostupné/kódované
Filtruje zoznam kanálov len na voľne dostupné kanály, len
kódované kanály alebo oboje. Kódované kanály sa zobrazujú s
ikonou kľúča .
• Uzamknúť kanál
Kanál môžete uzamknúť. Najskôr vyberte kanál zo zoznamu,
stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku Uzamknúť
kanál. Budete musieť zadať 4-ciferný kód rodičovskej zámky. V
zozname kanálov sa uzamknutý kanál zobrazuje s ikonou zámky
.
• Odomknúť kanál
Ak chcete odomknúť zamknutý kanál, zo zoznamu vyberte
uzamknutý kanál, stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte
položku Odomknúť kanál. Budete musieť zadať 4-ciferný kód
rodičovskej zámky.
Výber filtra zoznamu
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov
Zoznam, ktorý vyberiete v rámci zoznamu kanálov, určuje kanály,
na ktoré môžete prejsť pomocou tlačidiel  + a  .
Funkcia Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov je určená pre
predajcov a pokročilých používateľov. Pomocou funkcie
kopírovania zoznamu predvolieb kanálov môžete prekopírovať
kanály nainštalované v jednom televízore do iného televízora
Philips rovnakého produktového radu. Funkcia kopírovania
zoznamu predvolieb kanálov skopíruje terestriálne aj satelitné
kanály.
8.3
Zoznam satelitných kanálov
Informácie o zozname kanálov
Keď je dokončená inštalácia satelitu, všetky satelitné kanály sú
uložené do zoznamu kanálov. Môžete zobraziť zoznam všetkých
kanálov alebo ho zúžiť len na obľúbené kanály alebo rozhlasové
stanice. Po aktualizácii kanálov môžete nájsť novopridané kanály
v zozname nových kanálov.
Z každého zo zoznamov môžete prejsť priamo na požadovaný
kanál. Zoznam, ktorý vyberiete v rámci zoznamu kanálov, určuje
kanály, na ktoré môžete prejsť pomocou tlačidiel  + a  .
Ak chcete vybrať zoznam kanálov . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Satelit a stlačte
tlačidlo OK.
43
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov.
do zoznamu obľúbených kanálov.
Ak chcete kanál odstrániť zo zoznamu obľúbených, stlačením
tlačidla  odstráňte označenie obľúbeného kanála.
8.4
Zmena poradia obľúbených kanálov
Obľúbené satelitné kanály
Poradie kanálov môžete meniť len v rámci zoznamu Obľúbené
programy.
Obľúbené kanály
1 - V zozname kanálov Obľúbené programy zvýraznite kanál,
ktorý chcete presunúť.
2 - Stlačte tlačidlo .
3 - Vyberte kanál, ktorého poradie chcete zmeniť, a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stláčaním navigačných tlačidiel posuňte zvýraznený kanál na
iné miesto a stlačte tlačidlo OK.
5 - Po dokončení stlačením tlačidla  EXIT zatvorte Zoznam
obľúbených kanálov.
Kanály môžete označiť ako obľúbené kanály. Vaše obľúbené
satelitné kanály sa zhromažďujú v zozname Obľúbené
programy zoznamu satelitných kanálov.
Sledovanie obľúbených kanálov
Zriaďte si zoznam obľúbených kanálov na jednoduché prepínanie
medzi kanálmi, ktoré chcete sledovať.
Ak chcete len prepínať medzi vašimi obľúbenými kanálmi
pomocou tlačidiel  + a  -, zo zoznamu kanálov vyberte
zoznam Obľúbené programy a znova zatvorte zoznam kanálov.
8.5
Existujú dva zoznamy obľúbených kanálov, jeden pre televízne
kanály, jeden pre satelitné kanály.
Uzamknutie satelitných kanálov
Uzamknutie kanála
Konfigurácia vášho zoznamu obľúbených
kanálov
Môžete uzamknúť kanál, aby ho nemohli sledovať deti. Na
sledovanie uzamknutého kanála je potrebné zadať kód
rodičovskej zámky. Nie je možné zablokovať programy z
pripojených zariadení.
Ak chcete vytvoriť zoznam obľúbených kanálov . . .
1 - Počas sledovania kanála stlačte tlačidlo  LIST, čím otvoríte
zoznam kanálov.
2 - V paneli ponuky vyberte položku  pre satelitné kanály.
3 - Vyberte zoznam Obľúbené programy.
4 - Televízor vás požiada, aby ste začali pridávať kanály. Stlačte
tlačidlo OK. Ak sa chcete neskôr vyhnúť meneniu poradia,
kanály vyberajte v poradí, v ktorom ich chcete mať v zozname
usporiadané.
5 - Kanál pridáte do zoznamu Obľúbené programy tak, že ho
vyberiete a stlačíte tlačidlo OK. Potom môžete vybrať ďalší
kanál, ktorý pridáte ako obľúbený kanál.
6 - Úkon dokončíte stlačením tlačidla .
Ak chcete uzamknúť kanál . . .
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo  LIST,
čím otvoríte zoznam kanálov.
2 - V ktoromkoľvek zozname vyberte kanál, ktorý chcete
uzamknúť.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku Uzamknúť
kanál. V zozname kanálov sa uzamknutý kanál zobrazuje s ikonou
zámky .
Ak chcete odomknúť kanál, vyberte uzamknutý kanál v zozname
kanálov. Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte možnosť
Odomknúť kanál.
Pridanie alebo odstránenie obľúbených
kanálov
Používanie vekového obmedzenia
Ak chcete deťom zabrániť sledovať program nevhodný pre ich
vek, môžete použiť vekové obmedzenie.
Ak chcete pridať programy do zoznamu obľúbených alebo ich
odstrániť . . .
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania stanovili vekové
obmedzenia pre svoje programy. Ak je vekové obmedzenie
programu rovné alebo vyššie než vekové obmedzenie, ktoré ste
nastavili pre vaše dieťa, program bude uzamknutý.
Ak chcete sledovať uzamknutý program, musíte zadať kód
rodičovskej zámky. Rodičovská zámka je nastavená pre všetky
kanály.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo  LIST,
čím otvoríte zoznam kanálov.
2 - Výberom možnosti Všetky zobrazíte všetky kanály.
3 - Vyberte požadovaný kanál a stlačením tlačidla  ho označte
ako obľúbený.
4 - Vybraný kanál sa označí symbolom .
5 - Úkon dokončíte stlačením tlačidla . Dané kanály sa pridajú
44
Ak chcete nastaviť vekové obmedzenie . . .
Na tomto televízore môžete nainštalovať maximálne 4 satelity
(4 konvertory LNB). Na začiatku inštalácie vyberte presný počet
satelitov, ktoré chcete nainštalovať. Urýchli to inštaláciu.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia satelitu > Rodičovská
zámka > Rodičovská zámka a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zadajte 4-ciferný kód rodičovskej zámky a potvrďte ho.
Teraz môžete nastaviť vekové obmedzenie.
4 - Zadajte vek a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Unicable
Na pripojenie satelitnej antény môžete použiť systém Unicable.
Na začiatku inštalácie vyberte, či inštalujete satelity pre systém
Unicable pre jeden alebo dva satelity.
MDU - Jednotka Multi-Dwelling-Unit
Satelitný prijímač podporuje jednotku MDU na satelitoch Astra a
Digiturk na satelite Eutelsat. Jednotka MDU na satelite Türksat
nie je podporovaná.
Vekové obmedzenie vypnete výberom nastavenia veku Žiadny.
Televízor bude žiadať o zadanie kódu na odomknutie programu.
U niektorých poskytovateľov/prevádzkovateľov vysielania
televízor uzamkne len programy s vyšším vekovým obmedzením.
Inštaluje sa
Satelity môžete nainštalovať počas počiatočnej konfigurácie
televízora. Inštalácia satelitov nasleduje po inštalácii televíznych
kanálov. Ak sledujete len satelitné kanály, inštaláciu televíznych
kanálov môžete preskočiť.
Inštaláciu nového satelitu môžete spustiť kedykoľvek
prostredníctvom ponuky Konfigurácia.
Kód rodičovskej zámky
Môžete nastaviť alebo zmeniť kód rodičovskej zámky.
Ak chcete nastaviť kód zámky alebo zmeniť aktuálny kód . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia satelitu > Rodičovská
zámka > Zmeňte kód a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak je kód už nastavený, zadajte aktuálny kód rodičovskej
zámky a potom dvakrát zadajte nový kód.
Ak chcete nainštalovať satelitné kanály . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Vyhľadať satelit a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Nainštalovať satelity a stlačte tlačidlo OK.
4 - Televízor zobrazí aktuálne nastavenie inštalácie. Ak sa toto
nastavenie zhoduje s požadovanou inštaláciou satelitov, môžete
začať s vyhľadávaním satelitov. Vyberte položku Vyhľadať a
stlačte tlačidlo OK. Prejdite na krok 5. Ak vám aktuálne
nastavenie nevyhovuje, vyberte položku Nastavenia a stlačte
tlačidlo OK. Prejdite na krok 4b.
4b – V ponuke Nastavenia vyberte presný počet satelitov, ktoré
chcete nainštalovať. V prípade, že používate systém Unicable,
vyberte položku Unicable pre 1 satelit alebo Unicable pre 2
satelity, podľa počtu satelitov, ktoré chcete nainštalovať pre
systém Unicable. Vyberte požadované nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.
4c – Ak ste nastavili presný počet satelitov alebo ste dokončili
nastavovanie systému Unicable, vyberte položku Vyhľadať a
stlačte tlačidlo OK.
5 - Televízor vyhľadá satelity dostupné v rámci nasmerovania
vašej satelitnej antény. Môže to trvať niekoľko minút. Ak sa nájde
satelit, jeho názov a intenzita signálu sa zobrazia na obrazovke.
6 - Ak je pre ktorýkoľvek z nájdených satelitov k dispozícii balík
kanálov, môžete vybrať požadovaný balík.
7 - Kanály z nájdených satelitov nainštalujete výberom položky
Inštalovať a stlačením tlačidla OK. Televízor zobrazí počet
nájdených kanálov a rozhlasových staníc.
8 - Nastavenia satelitov, všetky satelitné kanály a satelitné
rozhlasové stanice uložíte výberom položky Dokončiť a
stlačením tlačidla OK.
Nový kód je nastavený.
Zabudli ste kód rodičovskej zámky?
Ak ste kód zabudli, môžete prepísať ten súčasný a nastaviť nový
kód.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia satelitu > Rodičovská zámka >
Zmeňte kód a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zadajte prepisovací kód 8888.
4 - Teraz zadajte nový kód rodičovskej zámky a potvrďte ho
jeho opätovným zadaním.
8.6
Inštalácia satelitu
Inštalácia satelitov
Informácie o inštalácii satelitov
Tento televízor obsahuje vstavaný satelitný prijímač vysielania
DVB-S/DVB-S2. Pripojte kábel zo satelitnej antény priamo k
televízoru. Použite koaxiálny kábel vhodný na pripojenie
satelitnej antény. Skôr, ako začnete s inštaláciou, uistite sa, že je
satelitná anténa správne nasmerovaná.
Maximálne 4 satelity
45
danom systéme. Unicable sa väčšinou používa v bytových
domoch. Ak používate systém Unicable, televízor vás v priebehu
inštalácie požiada o priradenie čísla používateľského pásma a
zodpovedajúcej frekvencie. Na tomto televízore môžete
prostredníctvom systému Unicable nainštalovať 1 alebo 2
satelity.
Balíky kanálov
Informácie o balíkoch kanálov
Satelity môžu ponúkať balíky kanálov, ktoré obsahujú bezplatné
kanály (voľne dostupné) a ponúkajú výber vhodný pre určitú
krajinu. Niektoré satelity ponúkajú balíky predplatného - kolekcie
kanálov, za ktoré je potrebné zaplatiť.
Ak po inštalácii systému Unicable zistíte, že chýbajú niektoré
kanály, pravdepodobne počas inštalácie prebehla aj ďalšia
inštalácia v systéme Unicable. Znova vykonajte postup inštalácie
a nainštalujte chýbajúce kanály.
Ak si vyberiete predplatený balík, televízor vás môže požiadať o
výber rýchlej alebo kompletnej inštalácie.
Ak chcete nainštalovať iba kanály z balíka, vyberte možnosť Iba
kanály prevádzkovateľa satelitu alebo možnosť Všetky satelitné
kanály, ak chcete okrem balíka nainštalovať aj všetky ostatné
dostupné kanály. V prípade balíkov predplatného odporúčame
Rýchlu inštaláciu. Ak máte ďalšie satelity, ktoré nie sú súčasťou
balíka predplatného, odporúčame Úplnú inštaláciu. Všetky
nainštalované kanály nájdete v zozname Všetky.
Aktualizácia balíkov kanálov
Pomocou nastavenia Aktualizácia balíka kanálov môžete do
zoznamu vrátiť kanály, ktoré sa v ňom predtým nachádzali, ale už
sa nenachádzajú. Chýbajúce kanály boli premiestnené
prevádzkovateľom satelitu v rámci transpondéra. Televízor je
potrebné aktualizovať najnovšou verziou balíka kanálov.
Číslo používateľského pásma
Každý satelitný prijímač musí byť v rámci systému Unicable
očíslovaný (napr. 0, 1, 2, 3 atď.).
Ak chcete prevziať najnovšiu verziu balíka kanálov . . .
1 – Prejdite na webovú lokalitu podpory spoločnosti Philips na
adrese www.philips.com/support a zadajte typové číslo vášho
televízora.
2 – Kliknite na položku Softvér a ovládače a vyhľadajte súbor:
PredefinedSortingList
3 – Prevezmite tento súbor do počítača a skopírujte ho do
koreňového adresára pamäťovej jednotky typu Flash, nie do
priečinka (ak je to potrebné, súbor najskôr rozbaľte).
4 – Pripojte pamäťové zariadenie USB typu Flash k televízoru,
stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
5 – Vyberte položku Nastavenia satelitu > Nastavenie
predvolieb > Aktualizácia balíka kanálov a stlačte tlačidlo OK.
6 – Televízor skopíruje súbor a požiada vás o okamžité spustenie
aktualizácie kanálov. Vyberte položku Áno a stlačte tlačidlo OK.
Môže to trvať niekoľko minút. Ak chcete aktualizáciu kanálov
odložiť, môžete ju vykonať neskôr pomocou položky
Konfigurácia > Vyhľadať satelit > Aktualizovať kanály.
7 – Po dokončení aktualizácie kanálov by chýbajúce kanály mali
byť opäť na svojom pôvodnom mieste v zozname kanálov.
Dostupné používateľské pásma a ich čísla nájdete na rozvádzači
systému Unicable. Používateľské pásmo (User band) sa niekedy
uvádza vo forme skratky UB. Existujú rozvádzače systému
Unicable ponúkajúce 4 alebo 8 používateľských pásiem. Ak v
nastaveniach vyberiete systém Unicable, televízor vás požiada o
priradenie jedinečného čísla používateľského pásma pre
zabudovaný satelitný prijímač. V systéme Unicable nemôžu mať
dva satelitné prijímače rovnaké číslo používateľského pásma.
Frekvencia používateľského pásma
Spolu s jedinečným číslom používateľského pásma potrebuje
vstavaný satelitný prijímač aj frekvenciu zvoleného čísla
používateľského pásma. Tieto frekvencie väčšinou nájdete vedľa
čísel používateľských pásiem na rozvádzači systému Unicable.
Pridanie satelitu
K vašej aktuálnej inštalácii satelitov môžete pridať ďalší satelit.
Táto činnosť nebude mať vplyv na nainštalované satelity a ich
kanály. Prevádzkovatelia niektorých satelitov však nedovoľujú
pridávanie ďalších satelitov.
Konfigurácia systému Unicable
Systém Unicable
Ďalší satelit by mal byť braný ako doplnok, nie je to vaše hlavné
satelitné predplatné či hlavný satelit, ktorého balík kanálov
využívate. Väčšinou pridávate 4. satelit ak už máte nainštalované
3 satelity. Ak máte nainštalované 4 satelity, mali by ste najskôr
Na pripojenie satelitnej antény môžete použiť systém Unicable.
Systém Unicable používa jeden kábel na pripojenie satelitnej
antény k všetkým satelitným prijímačom, ktoré sa nachádzajú v
46
zvážiť odstránenie jedného z nich, pretože až potom budete
môcť pridať nový satelit.
Premenovanie kanálov
Môžete premenovať kanály v zozname kanálov.
1 – Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať, z niektorého zo
zoznamov kanálov - Všetky, Obľúbené, Rádio alebo Nové.
2 – Stlačte tlačidlo  Premenovať. Text môžete zadať priamo
pomocou klávesnice diaľkového ovládania alebo môžete otvoriť
klávesnicu na obrazovke.
Nastavenie
Ak máte momentálne nainštalovaný len 1 alebo 2 satelity,
aktuálne nastavenia inštalácie nemusia povoľovať pridanie
ďalšieho satelitu. Ak potrebujete zmeniť nastavenia inštalácie,
musíte zopakovať celú inštaláciu satelitov. Ak sa vyžaduje zmena
nastavení, nemôžete použiť položku Pridať satelit.
Používanie klávesnice diaľkového ovládania
Ak chcete pridať satelit . . .
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 –Vyberte položku Vyhľadať satelit a stlačte tlačidlo OK.
3 –Vyberte položku Pridať satelit a stlačte tlačidlo OK. Zobrazia
sa aktuálne satelity.
4 – Vyberte položku Pridať a stlačte tlačidlo OK. Televízor
vyhľadá nové satelity.
5 – Ak televízor našiel jeden alebo viac satelitov, vyberte
položku Inštalovať a stlačte tlačidlo OK. Televízor nainštaluje
kanály nájdených satelitov.
6 – Nájdené kanály a rozhlasové stanice uložíte výberom
položky Dokončiť a stlačením tlačidla OK.
Znak zmažete umiestnením kurzora za požadovaný znak a
stlačením tlačidla <icon del enter> del.
Znak zadáte stlačením klávesu požadovaného znaku.
Keď budete pripravení, pomocou tlačidla OK vyberte položku
Hotovo. Opätovným stlačením tlačidla OK dokončite
premenovanie.
Ak chcete získať ďalšie informácie o zadávaní textu, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Diaľkové
ovládanie, klávesnica.
Používanie klávesnice na obrazovke
Klávesnicu na obrazovke otvoríte umiestnením kurzora do
textového poľa názvu a stlačením tlačidla OK.
Znak pred kurzorom odstránite stlačením tlačidla  Backspace.
Znak zadáte výberom požadovaného znaku pomocou tlačidiel
so šípkami a stlačením tlačidla OK.
Písanie veľkých písmen vyberiete pomocou tlačidla .
Písanie čísel a špeciálnych znakov vyberiete pomocou tlačidla .
Po dokončení zadávania zatvoríte klávesnicu na obrazovke
stlačením tlačidla .
Premenovávanie dokončíte výberom položky Hotovo a
stlačením tlačidla OK.
Odstránenie satelitu
Môžete odstrániť jeden alebo viacero satelitov z vašej aktuálnej
inštalácie satelitov. Pri tejto činnosti sa odstráni satelit aj jeho
kanály. Niektorí prevádzkovatelia satelitov neumožňujú
odstraňovanie satelitu.
Ak chcete odstrániť satelit . . .
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 –Vyberte položku Vyhľadať satelit a stlačte tlačidlo OK.
3 – Vyberte položku Odstrániť satelit a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazia sa aktuálne satelity.
4 – Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte satelit, ktorý chcete
odstrániť.
5 – Stlačením tlačidla OK označte satelit, ktorý chcete odstrániť.
Opätovným stlačením tlačidla OK označenie zrušíte.
6 – Vyberte položku Odstrániť, stlačte tlačidlo OK a potvrďte
odstránenie. Satelity sa odstránia.
7 – Vyberte položku Ukončiť a stlačením tlačidla OK zatvoríte
ponuku Odstrániť satelit.
Aktualizácia satelitných kanálov
Každý deň o 6:00 televízor aktualizuje satelitné kanály.
Aktualizácia kanálov vyhľadá nové kanály a pridá ich do zoznamu
kanálov. Kanály, ktoré už nie sú k dispozícii, sa odstránia, a ak
poskytovateľ zmení poradie kanálov v rámci balíka, zoznam
kanálov televízora sa aktualizuje. Aby mohol televízor
automaticky aktualizovať satelitné kanály, musí byť v
pohotovostnom režime. Aktualizáciu kanálov môžete prípadne
vykonať kedykoľvek sami.
Nové kanály vyhľadané prostredníctvom aktualizácie kanálov
budú označené písmenom N a zhromaždené v zozname Nové.
Nové kanály sa pridajú aj do zoznamu všetkých kanálov. Nové
kanály zostanú v zozname kanálov Nové dovtedy, kým na ne
neprepnete alebo ich neoznačíte ako obľúbené.
Zmena poradia a premenovanie kanálov
Môžete zmeniť poradie satelitných kanálov alebo ich
premenovať.
Vypnutie automatickej aktualizácie kanálov
Zmena zoradenia
Ak sa chcete vyhnúť aktualizácii kanálov, môžete televízor na
noc úplne vypnúť. Automatickú aktualizáciu môžete vypnúť aj v
ponuke Konfigurácia.
Poradie kanálov môžete meniť len v rámci zoznamu Obľúbené
programy. Ďalšie informácie o zmene poradia satelitných kanálov
získate stlačením tlačidla  Kľúčové slová a vyhľadaním položky
Satelit, zmena poradia kanálov.
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
47
2 - Vyberte položku Nastavenia satelitu > Nastavenie
predvolieb > Automatická aktualizácia kanálov a nastavte
možnosť Vypnuté.
Zapnutie
Ak chcete zapnúť položku Zhoršený sluch, stlačte tlačidlo 
OPTIONS, vyberte položku Univerzálny prístup a stlačte
tlačidlo OK. Vyberte položku Zhoršený sluch, vyberte možnosť
Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete skontrolovať, či je dostupný zvuk a titulky pre divákov
so sluchovým postihnutím, stlačte tlačidlo  OPTIONS,
vyberte položku Jazyk zvuku a vyhľadajte jazyk zvuku označený
symbolom .
Vypnutie aktualizácie pre konkrétny satelit
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Nastavenia satelitu > Nastavenie
predvolieb > Možnosť automatickej aktualizácie.
3 - Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte satelit, ktorý nechcete
aktualizovať. Stlačením tlačidla OK zrušte označenie satelitu.
4 - Vyberte položku Hotovo a stlačením tlačidla OK zatvorte
ponuku.
Televízor nebude aktualizovať kanály zo satelitu, ktorého
označenie ste zrušili.
Ak sa položka Univerzálny prístup nezobrazuje v ponuke
Možnosti, zapnite funkciu Univerzálny prístup v ponuke
Konfigurácia.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Univerzálny prístup.
Ručné spustenie aktualizácie
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Vyhľadať satelit a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Aktualizovať kanály a stlačte tlačidlo OK.
4 - Ak chcete skontrolovať, ktoré zo satelitov sa aktualizujú,
vyberte položku Nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
5 - Pomocou tlačidiel so šípkami označte alebo zrušte označenie
satelitov, ktoré sa majú aktualizovať. Vyberte položku Hotovo a
stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Aktualizovať a stlačte tlačidlo OK.
Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.
7 - Vyberte položku Dokončiť a stlačte tlačidlo OK.
Zvukový popis
Zapnutie
Digitálne televízne kanály môžu vysielať špeciálnu zvukovú stopu
s komentárom, ktorý opisuje dianie na obrazovke. Ak chcete
nastaviť zvuk a efekty zvukového popisu, musíte najskôr zapnúť
funkciu Zvukový popis. Ak chcete zapnúť funkciu Zvukový popis,
musíte najskôr zapnúť funkciu Univerzálny prístup.
Zvukový popis
Ak je zapnutá funkcia Zvukový popis, k bežnej zvukovej stope sa
pridá stopa s komentárom rozprávača.
Ak chcete zapnúť komentár (ak je k dispozícii) . . .
1 – Keď je zapnutá funkcia Univerzálny prístup, stlačte tlačidlo
 OPTIONS a v paneli ponuky vyberte možnosť Možnosti.
2 – Vyberte možnosť Zvukový popis a stlačte tlačidlo OK.
3 – Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
Jazyky a zvuk
Preferované jazyky a titulky
Satelitné kanály môžu obsahovať rôzne jazyky zvuku, jazyky
titulkov alebo teletextu. Televízor môžete nastaviť tak, aby
automaticky prepínal na jazyk zvukovej stopy, jazyk titulkov alebo
jazyk teletextu, ktorý preferujete, v prípade, že je v rámci daného
kanála alebo stránok teletextu požadovaný jazyk k dispozícii.
Môžete skontrolovať, či je dostupná zvuková stopa s
komentárom.
V ponuke Možnosti vyberte položku Jazyk zvuku a vyhľadajte
jazyk zvuku označený ikonou .
Ak chcete nastaviť preferovaný jazyk . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia satelitu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Jazyky a stlačte tlačidlo OK. Vyberte
požadované nastavenie.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Reproduktory/slúchadlá
Môžete nastaviť spôsob reprodukcie zvukovej stopy s
komentárom. Môžete nastaviť reprodukciu len z reproduktorov
televízora, len zo slúchadiel alebo z oboch.
Ak chcete nastaviť položku Reproduktory/slúchadlá . . .
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 – Vyberte položku Nastavenia satelitu > Jazyky > Popis
zvuku > Reproduktory/slúchadlá a stlačte tlačidlo OK.
3 – Vyberte možnosť Reproduktory, Slúchadlá alebo
Reproduktory + slúchadlá a stlačte tlačidlo OK.
4 – V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Zvuk pre divákov so sluchovým postihnutím
Niektoré digitálne TV kanály vysielajú špeciálny zvuk a titulky
prispôsobené pre divákov so sluchovým postihnutím.
Keď je zapnutá položka Zhoršený sluch, televízor automaticky
prepne na prispôsobený zvuk a titulky (ak sú k dispozícii). Skôr
ako zapnete položku Zhoršený sluch, musíte zapnúť funkciu
Univerzálny prístup.
48
pomocou ponuky Inštalácia satelitov.
Zmiešaný zvuk
Ak chcete nainštalovať transpondér . . .
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 – Vyberte položku Nastavenia satelitu > Nastavenie
predvolieb > Ručná inštalácia a stlačte tlačidlo OK.
3 – Ak máte nainštalovaný viac ako 1 satelit, vyberte
satelit/konvertor LNB, ku ktorému chcete pridať kanály.
4 – Nastavte požadovanú Polarizáciu. Ak nastavíte Režim
prenosovej rýchlosti na možnosť Ručne, môžete ručne zadať
hodnotu prenosovej rýchlosti do poľa Prenosová rýchlosť.
Zadajte Frekvenciu a spustite vyhľadávanie transpondéra.
5 – Ak sa nájde transpondér, vyberte položku Uložiť a stlačením
tlačidla OK uložte nový transpondér na vybranom konvertore
LNB.
6 – Výberom položky Ukončiť opustíte ručnú inštaláciu.
Môžete nastaviť pomer hlasitosti normálnej zvukovej stopy a
stopy s komentárom.
Ak chcete nastaviť pomer hlasitosti . . .
1 – Stlačte tlačidlo  OPTIONS a v paneli ponuky vyberte
možnosť Možnosti.
2 – Vyberte položku Univerzálny prístup > Zmiešaný zvuk a
stlačte tlačidlo OK.
3 – Pomocou šípok nahor a nadol upravte polohu posuvného
prvku.
4 – Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Zvukový efekt
Niektoré zvukové stopy s komentárom môžu obsahovať rôzne
zvukové efekty, napríklad stereofonický zvuk alebo stišovanie
zvuku.
8.7
Problémy so satelitmi
Ak chcete zapnúť položku Zvukové efekty (ak sú k dispozícii) . . .
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 – Vyberte položku Nastavenia satelitu > Jazyky > Zvukový
popis > Zvukové efekty a stlačte tlačidlo OK.
3 – Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a stlačte tlačidlo
OK.
4 – V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Televízor nedokáže nájsť požadované satelity alebo nainštaluje
ten istý satelit dvakrát
• Skontrolujte, či ste v nastaveniach na začiatku inštalácie nastavili
správny počet satelitov. Môžete nastaviť, aby televízor vyhľadával
jeden, dva alebo 3/4 satelity.
Dvojitý konvertor LNB nedokáže nájsť druhý satelit
• Ak televízor nájde jeden satelit, ale nedokáže nájsť druhý,
otočte anténu o niekoľko stupňov. Nasmerujte anténu tak, aby
ste získali čo najsilnejší signál z prvého satelitu. Skontrolujte
indikátor intenzity signálu prvého satelitu na obrazovke. Keď je
prvý satelit nastavený na najsilnejší signál, vyberte položku Hľadať
znova a spustite vyhľadávanie druhého satelitu.• Uistite sa, že je
nastavená možnosť Dva satelity.
Reč
Zvuková stopa s komentárom môže obsahovať aj titulky pre
hovorené slová.
Ak chcete zapnúť tieto titulky (ak sú k dispozícii) . . .
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 – Vyberte položku Nastavenia satelitu > Jazyky > Zvukový
popis > Reč a stlačte tlačidlo OK.
3 – Vyberte možnosť Opisný (zvuk) alebo Titulky a stlačte
tlačidlo OK.
4 – V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Zmena nastavení inštalácie nevyriešila môj problém
• Všetky nastavenia, satelity a kanály sa uložia len po úplnom
dokončení inštalácie.
Všetky satelitné kanály zmizli
• Ak používate systém Unicable, uistite sa, či ste v nastaveniach
systému Unicable satelitnému prijímaču priradili jedinečné číslo
používateľského pásma. Dôvodom môže byť, že rovnaké číslo
používateľského pásma používa aj iný satelitný prijímač.
Zdá sa, že niektoré satelitné kanály zmizli zo zoznamu
kanálov
• Ak sa zdá, že niektoré kanály zo zoznamu kanálov zmizli alebo
sa zmenilo ich umiestnenie, poskytovateľ vysielania mohol
zmeniť umiestnenie týchto kanálov v rámci transpondéra. Ich
polohu v zozname kanálov skúste obnoviť aktualizáciou balíka
kanálov.
Ručná inštalácia
Ručná inštalácia je určené pre pokročilých používateľov.
Ručnú inštaláciu môžete použiť na rýchle pridanie nových
kanálov zo satelitného transpondéra. Musíte poznať frekvenciu a
polarizáciu transpondéra. Televízor nainštaluje všetky kanály z
daného transpondéra. Ak bol daný transpondér už nainštalovaný,
všetky jeho kanály - predchádzajúce aj nové - sa presunú na
koniec zoznamu kanálov Všetky.
Ak potrebujete zmeniť počet satelitov, nemôžete na to použiť
ručnú inštaláciu. Budete musieť vykonať kompletnú inštaláciu
Nemôžem odstrániť satelit
• Balíky predplatného neumožňujú odstránenie satelitu. Ak
chcete satelit odstrániť, musíte opätovne vykonať kompletnú
inštaláciu a vybrať iný balík.
Niekedy je príjem nekvalitný
• Skontrolujte, či je satelitná anténa pevne ukotvená. Silný vietor
49
ňou mohol pohnúť.
• Sneženie a dážď môžu znížiť kvalitu prijímaného signálu.
50
• Skype
Vyberte službu Skype, pomocou ktorej môžete uskutočňovať
bezplatné videohovory (len televízory s funkciou Smart TV).
• Ukážka
Výberom položky Ukážka zobrazíte ukážkové videá.
9
Ponuka Doma
Pomocou ponuky Doma môžete spustiť akúkoľvek aktivitu
televízora.
Po otvorení ponuky Doma môžete začať sledovať televíziu
alebo disk pomocou vášho systému domáceho kina. V ponuke
Doma môžete tiež otvoriť funkciu Smart TV a surfovať na
internete, používať službu Skype alebo otvoriť Pomocníka, ak
potrebujete informácie o používaní televízora.
Otvorenie ponuky Doma
1 - Ak chcete otvoriť ponuku Doma, stlačte tlačidlo .
2 - Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte požadovanú aktivitu a
stlačením tlačidla OK ju spustite.
3 - Ak chcete zatvoriť ponuku Doma bez zmeny aktuálnej
aktivity, stlačte tlačidlo .
• Pomocník
Ak vyberiete položku Pomocník a stlačením tlačidla OK otvorte
pomocníka na obrazovke. Môžete vyhľadať požadovanú tému v
abecednom zozname.
• Konfigurácia
Pomocou položky Konfigurácia môžete nainštalovať kanály
alebo upraviť všetky nastavenia televízora.
• Satelit
Ak chcete sledovať satelitné kanály, vyberte položku Satelit a
stlačte tlačidlo OK (platí len pre televízory so zabudovaným
satelitným tunerom).
• Televízor
Ak chcete sledovať televízne kanály, vyberte položku Televízor a
stlačte tlačidlo OK.
• Smart TV
Ak chcete otvoriť úvodnú stránku funkcie Smart TV, vyberte
položku Smart TV a stlačte tlačidlo OK (len televízory s funkciou
Smart TV).
• Zdroj
Vyberte položku Zdroj a vyberte pripojené zariadenie zo
zoznamu pod ikonou. Stlačením tlačidla OK prepnete na zvolené
zariadenie.
• TV sprievodca
Ak vyberiete položku TV program a stlačíte tlačidlo OK, otvorí
sa zoznam aktuálnych a plánovaných televíznych programov
vašich kanálov.
• Nahrávky
Vyberte položku Nahrávky a stlačením tlačidla OK otvorte
zoznam vašich nahrávok.
51
10
Zmeniť deň
TV sprievodca
TV program dokáže zobraziť plánované programy na
nasledujúce dni (maximálne do 8 dní).
10.1
Ak sa informácie TV programu získavajú od poskytovateľa
vysielania, môžete stlačením tlačidla  + zobraziť program na
jeden z nasledujúcich dní. Stlačením tlačidla   sa vrátite na
predchádzajúci deň.
Deň môžete zmeniť aj stlačením tlačidla  OPTIONS a
výberom položky Zmeniť deň.
Výberom možností Predchádzajúci deň, Dnes alebo Ďalší deň
vyberte požadovaný deň a stlačte tlačidlo OK.
Čo potrebujete
Pomocou TV programu môžete zobraziť zoznam aktuálnych a
plánovaných televíznych programov na vašich kanáloch. V
závislosti od zdroja informácií (údajov) TV programu sa
zobrazujú analógové aj digitálne kanály alebo len digitálne kanály.
Nie všetky kanály poskytujú informácie o TV programe.
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV programe pre
kanály, ktoré sú v ňom nainštalované (napr. kanály, ktoré
sledujete pomocou funkcie Watch TV (Sledovať televíziu)).
Televízor nedokáže zhromažďovať informácie o TV programe
pre kanály sledované z digitálneho prijímača.
Nastavenie pripomienky
Môžete nastaviť pripomienky, ktoré vás hlásením na obrazovke
upozornia na začiatok programu.
• Ak chcete nastaviť pripomienku, vyberte požadovaný program
v časovom pláne programov a stlačte tlačidlo  s
možnosťou Nastaviť pripom. Daný program sa označí ikonou
hodín.
• Ak chcete zrušiť pripomienku, stlačte farebné tlačidlo  s
možnosťou Vymazať pripom.
• Ak chcete zobraziť zoznam všetkých nastavených
pripomienok, stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte
možnosť Všetky pripomienky.
10.2
Používanie TV programu
Otvorenie TV programu
Ak chcete otvoriť TV program, stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
Zatvoríte ho ďalším stlačením tlačidla  TV GUIDE.
Hľadanie podľa žánru
Ak sú tieto informácie k dispozícii, môžete vyhľadať plánované
programy podľa ich žánru, napr. filmy, šport, atď.
Ak chcete vyhľadať programy podľa žánru, stlačte
tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku Hľadať podľa žánru.
Vyberte požadovaný žáner a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa
zoznam nájdených programov.
Pri prvom otvorení TV programu televízor spustí vyhľadávanie
informácií o programe všetkých televíznych kanálov. Toto
vyhľadávanie môže trvať niekoľko minút. Údaje TV programu sa
uložia do televízora.
10.3
Naladenie programu
Nahrávky
Prepnutie na program
Prostredníctvom TV programu môžete okamžite začať nahrávať
alebo naplánovať nahrávanie požadovaného televízneho
programu. Pripojte k televízoru pevný disk USB na ukladanie
nahrávok.
Z TV programu môžete prepnúť na aktuálny program.
Ak chcete vybrať niektorý program, pomocou tlačidiel so
šípkami prejdite na názov daného programu.
Ak prejdete vpravo, zobrazia sa programy, ktoré sú naplánované
na neskôr.
Ak chcete prejsť na niektorý program (kanál), vyberte daný
program a stlačte tlačidlo OK.
Ďalšie informácie o funkcii Nahrávanie získate stlačením tlačidla
 Kľúčové slová a vyhľadaním položky Nahrávanie.
Zobrazenie podrobností o programe
Ak chcete zobraziť podrobnosti o zvolenom programe, stlačte
tlačidlo  INFO.
52
tlačidlo  OPTIONS. Vyberte položku Pôvodný názov a
ikona a stlačte tlačidlo OK.
11
Zdroje
Skenovať pripojenia
Ak chcete znova skenovať všetky konektory televízora a
aktualizovať ponuku zdrojov, stlačte
tlačidlo  OPTIONS. Vyberte položku Skenovať pripojenia a
stlačte tlačidlo OK.
11.1
Zoznam zdrojov
V zozname pripojení (ponuke zdrojov) nájdete zariadenia
pripojené k televízoru. Pomocou tejto ponuky zdrojov môžete
prepnúť na požadované zariadenie.
11.2
Z pohotovostného režimu
Ponuka zdrojov
Ponuku zdrojov otvoríte stlačením tlačidla  SOURCES.
Ak chcete prepnúť na niektoré pripojené zariadenie, pomocou
šípok  (vľavo) alebo  (vpravo) vyberte požadované zariadenie
a stlačte tlačidlo OK.
V prípade niektorých zariadení (zariadenia HDMI-CEC) môžete
zo zoznamu pod ikonou zariadenia priamo vybrať požadovanú
aktivitu.
Vyberte zariadenie a jeho aktivitu a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete zatvoriť ponuku zdrojov bez výberu zariadenia, znova
stlačte tlačidlo  SOURCES.
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete pomocou
diaľkového ovládania televízora zapnúť pripojené zariadenie.
Prehrávanie
Ak chcete zapnúť prehrávač diskov a televízor z
pohotovostného režimu a ihneď spustiť prehrávanie disku alebo
programu, stlačte tlačidlo  (Prehrávanie) na diaľkovom ovládaní
televízora.
Zariadenie by malo byť pripojené pomocou kábla HDMI a na
televízore aj zariadení musí byť zapnutá funkciu HDMI CEC.
Automatické rozpoznanie
Systém domáceho kina
Keď k televízoru pripojíte nové zariadenie, toto zariadenie sa
automaticky rozpozná a pridá do ponuky zdrojov. Zariadenie sa
zobrazí ako ikona (typ zariadenia) s názvom. Ak typ zariadenia
nezodpovedá pripojenému zariadeniu (napríklad sa zobrazuje
označenie prehrávača, ale pripojené zariadenie nie je prehrávač),
môžete zmeniť typ zariadenia.
Ak chcete zmeniť typ zariadenia, stlačte tlačidlo  Zmeniť typ,
vyberte zodpovedajúci typ zariadenia a stlačte tlačidlo OK.
Ak sa názov zariadenia nezhoduje s daným zariadením alebo ak
chcete sami pomenovať zariadenie, stlačte tlačidlo  Premen.
Pomocou klávesnice na diaľkovom ovládaní zadajte nový názov.
Môžete zapnúť systém domáceho kina a počúvať zvukový disk
alebo rozhlasový kanál a súčasne ponechať televízor v
pohotovostnom režime.
Ak chcete zapnúť len systém domáceho kina a televízor
ponechať v pohotovostnom režime, stlačte
tlačidlo  SOURCES na diaľkovom ovládaní televízora.
Určenie správneho typu zariadenia vám zjednoduší používanie
daného zariadenia. Typ zariadenia určuje štýl obrazu a zvuku,
hodnoty rozlíšenia, špecifické nastavenia alebo umiestnenie v
ponuke zdrojov.
Keď k televízoru pripojíte nové zariadenie, ikona tohto zariadenia
sa presunie na začiatok ponuky zdrojov.
11.3
Easy Link
Ak televízor nerozpozná zariadenie automaticky, vyberte
konektor, ktorý ste použili na pripojenie zariadenia, a nastavte
typ a názov zariadenia.
Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať pripojené zariadenie
pomocou diaľkového ovládania televízora. Funkcia EasyLink
používa na komunikáciu s pripojenými zariadeniami protokol
HDMI CEC. Zariadenia musia podporovať protokol HDMI CEC
a musia byť pripojené pomocou pripojenia HDMI.
Pôvodný názov a ikona
Ak chcete obnoviť pôvodný názov a ikonu zariadenia, stlačte
53
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku EasyLink.
54
12
12.3
Časovače a hodiny
Časovač vypnutia
Ak počas 4 hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní alebo ak televízor 10 minút neprijme žiaden signál ani
príkazy z diaľkového ovládania, televízor sa automaticky vypne,
aby sa šetrila energia.
12.1
Funkcia automatického vypnutia
Pomocou funkcie automatického vypnutia môžete nastaviť
televízor tak, aby sa po uplynutí predvoleného času automaticky
prepol do pohotovostného režimu.
Ak televízor používate ako monitor alebo na sledovanie televízie
používate digitálny prijímač (set-top box – STB) a nepoužívate
diaľkové ovládanie televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia.
Ak chcete nastaviť časovač automatického vypnutia . . .
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Automatické vypnutie.
Pomocou posuvnej lišty môžete nastaviť čas až na 240 minút v
30-minútových prírastkoch. Ak nastavíte hodnotu Vypnuté,
funkcia automatického vypnutia sa vypne. Počas odpočítavania
môžete televízor vypnúť aj skôr alebo vynulovať čas.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Časovač vypnutia a nastavte posuvný prvok na hodnotu
Vypnuté.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete získať ďalšie informácie o ekologických nastaveniach
televízora, stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Eko nastavenia.
12.2
Hodiny
Ak chcete zistiť aktuálny čas, stlačte tlačidlo  TV GUIDE a
pozrite si údaj o čase v TV programe.
V niektorých krajinách digitálne vysielanie neprenáša údaje UTC
(koordinovaný univerzálny čas). V tomto prípade sa nemusí
uskutočniť posun na letný čas a televízor môže zobrazovať
nesprávny čas.
Ak chcete opraviť hodiny televízora . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Hodiny > Automat. režim hodín a vyberte možnosť Závisí od
krajiny.
3 - Vyberte položku Letný čas a vyberte správne nastavenie.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete nastaviť hodiny ručne . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Hodiny > Automat. režim hodín a vyberte možnosť Manuálne.
3 - Vyberte položky Deň a Čas na nastavenie.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
55
13
13.3
3D
3D okuliare
13.1
Pre aktívne 3D súpravy
3D
Prehľad
1 - Vypínač na zapnutie/vypnutie
2 - Výber možností hráč 1 alebo hráč 2
3 - Šošovka prijímača
4 - Priečinok na batériu
• Platí len pre televízory s podporou formátu 3D.
13.2
Čo potrebujete
Po odbalení 3D okuliarov zároveň odstráňte drobnú plastovú
fóliu z priestoru na batériu, ktorá zabraňuje vybitiu batérie.
Pre aktívne 3D súpravy
Zapnutie a vypnutie
Tento televízor využíva aktívnu technológiu zobrazovania 3D.
Môžete na ňom pozerať 3D programy a filmy v úplnom
vysokom rozlíšení (Full HD) pomocou funkcie aktívneho
zobrazovania 3D.
Zapnutie
Keď je na obrazovke zobrazený program vo formáte 3D, stlačte
tlačidlo  na 3D okuliaroch a nasaďte si ich. Okuliare sa o
niekoľko sekúnd prispôsobia 3D signálu z 3D vysielača na
televízore. Ak okuliare používate prvýkrát, môže to trvať až 15
sekúnd.
Na sledovanie 3D obsahu potrebujete:
• naladiť televízny kanál, ktorý vysiela programy v 3D,
• požičať si film v 3D z online video obchodu prostredníctvom
funkcie Smart TV,
• spustiť prehrávanie filmu v 3D z disku 3D Blu-ray, zariadenia
USB alebo počítača.
Úroveň nabitia batérie
Po zapnutí 3D okuliarov môžete skontrolovať úroveň nabitia
batérie.
Na sledovanie obrazu v 3D na tomto televízore budete zároveň
potrebovať jeden z týchto typov aktívnych 3D okuliarov Philips. .
.
• Ak kontrolka LED bliká na zeleno, okuliare môžete používať 4
hodiny alebo dlhšie.
• Ak kontrolka LED bliká na oranžovo, okuliare môžete používať
minimálne 2 hodiny, no menej ako 4 hodiny.
• Ak kontrolka LED bliká na červeno, batéria je takmer vybitá a
zostáva menej ako 2 hodiny sledovania obrazu v 3D.
• PTA507
• PTA508
• PTA509
• PTA517
• PTA518
• PTA519
Vypnutie
Ak chcete 3D okuliare vypnúť, stlačte tlačidlo . Kontrolka LED
4-krát zabliká na červeno. Ak 3D okuliare neprijmú 3D signál po
dobu 2 minút, automaticky sa vypnú.
Pre pasívne 3D súpravy
Tento televízor využíva technológiu pasívneho zobrazovania 3D.
3D vysielač
Na sledovanie 3D obsahu potrebujete:
3D vysielač
• naladiť televízny kanál, ktorý vysiela programy v 3D,
• požičať si film v 3D z online video obchodu prostredníctvom
funkcie Smart TV,
• spustiť prehrávanie filmu v 3D z disku 3D Blu-ray, zariadenia
USB alebo počítača.
Uistite sa, že šošovka prijímača v strede okuliarov môže prijímať
3D signál. Tiež odstráňte predmety z okolia vysielača 3D signálu
televízora.
1 - 3D vysielač na televízore
2 - 3D prijímač na 3D okuliaroch
Prostredníctvom rozhrania USB môžete prehliadať fotografie v
rozlíšení Ultra HD vo formáte 3D.
Hranie pre 2 hráčov
Hranie pre 2 hráčov
Okuliare môžete použiť na hranie hier pre dvoch hráčov. Dvaja
56
hráči môžu pri hraní sledovať ten istý televízor, no vidieť pritom
dve odlišné zobrazenia.
Ak chcete okuliare prepnúť na sledovanie obrazovky hráča č. 1
alebo hráča č. 2, zapnite ich a stlačte tlačidlo Player 1/2.
skiel iba čistú mäkkú tkaninu (z mikrovlákien alebo bavlneného
flanelu). Na 3D okuliare nikdy priamo nesprejujte čistiace
prostriedky. Mohli by ste tým poškodiť elektroniku (aktívne 3D
okuliare).
• Ak má kontrolka LED oranžovú farbu a svieti neprerušovane 2
sekundy, okuliare sú nastavené pre hráča č. 1.
• Ak má kontrolka LED oranžovú farbu a bliká, okuliare sú
nastavené pre hráča č. 2.
13.5
Sledovanie vo formáte 3D
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Hranie pre 2 hráčov.
Ak chcete pri sledovaní 3D programov dosiahnuť čo
najdokonalejší 3D efekt:
• Posaďte sa do vzdialenosti aspoň trojnásobku šírky televíznej
obrazovky.
• Neseďte ďalej ako 6 metrov od obrazovky.
Výmena batérií
Ak chcete v 3D okuliaroch PTA508 vymeniť batériu,
odskrutkujte malý kryt na batériu a batériu vymeňte: typ CR2032
(3 V). Dbajte na to, aby bola viditeľná strana batérie označená
symbolom +. Opätovne nasaďte kryt a upevnite ho skrutkou.
Prepínanie do režimu 3D
Pri prvom rozpoznaní 3D signálu môžete nastaviť svoje
preferencie, ktoré chcete v budúcnosti používať pri prepínaní do
režimu 3D.
Ak chcete vymeniť batériu v 3D okuliaroch PTA509, PTA51,
stlačte malý gombík na kryte batérie a vysunutím otvorte kryt.
Vymeňte batériu: typ CR2032 (3 V). Batériu vložte tak, aby
strana + smerovala k vám. Založte kryt a zasuňte ho nadol, až
kým s cvaknutím nezapadne.
• Ak chcete do režimu 3D prepínať automaticky, vyberte
možnosť Automatický.
• Ak chcete najprv zobraziť upozornenie, vyberte položku Len
notifikácia.
• Ak režim 3D nechcete nikdy zapnúť, vyberte možnosť Nikdy.
 Varovanie
Túto predvoľbu môžete kedykoľvek zmeniť v položke  >
Konfigurácia > Nastavenia TV > 3D > Prepnúť na 3D.
Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Batériu vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie.
Spustenie formátu 3D
Keď sa televízor prepne do režimu 3D alebo keď sa zobrazí
oznámenie, že režim 3D je dostupný, nasaďte si 3D okuliare.
Pre pasívne 3D súpravy
Ak TV nedokáže rozpoznať 3D signál (značka 3D signálu sa
nezobrazuje), 3D program sa zobrazuje ako zdvojený obraz na
obrazovke. Ak chcete prejsť do režimu 3D, upravte nastavenia
formátu 3D a vyberte možnosť Vedľa seba alebo Vrch/spodok
podľa polohy zdvojeného obrazu.
Keď je na obrazovke zobrazený program vo formáte 3D,
jednoducho si nasaďte 3D okuliare a sledujte program vo
formáte 3D.
Odporúčaná výška sledovania
Ukončenie formátu 3D
Najlepšiu kvalitu obrazu počas sledovania pasívnej 3D
technológie dosiahnete, ak sa vaše oči nachádzajú zarovno so
stredom obrazovky.
Ak chcete ukončiť sledovanie 3D obsahu, stlačte tlačidlo ,
vyberte položku Nastavenia 3D a vyberte možnosť Vypnuté.
Keď prepnete na iný kanál alebo pripojené zariadenie, režim 3D
sa prepne na režim 2D.
13.4
Konverzia 2D na 3D
Starostlivosť o 3D okuliare
Všetky 2D programy môžete konvertovať do formátu 3D.
• Nepoužívajte čistiace chemikálie s obsahom alkoholu,
rozpúšťadiel, detergentov ani vosku, benzénu, riedidla, repelentu
proti komárom alebo maziva. V prípade použitia týchto
chemikálií by mohlo dôjsť k odfarbeniu alebo popraskaniu
materiálu.
• 3D okuliare nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu,
vysokým teplotám, ohňu ani vode. Tieto vplyvy by mohli
spôsobiť ich poruchu alebo požiar.
• Nedovoľte, aby 3D okuliare spadli na zem, neohýbajte ich, ani
nepôsobte nadmernou silou na ich sklá.
• V záujme predchádzania poškriabaniu používajte na čistenie
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte položku Obraz a zvuk > Nastavenia 3D >
Konverzia 2D na 3D.
Ak chcete upraviť hĺbku 3D…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte položku Obraz a zvuk > Efekt 3D.
3 - Vyberte niektorú z možností a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete vypnúť konverziu 2D na 3D…
1 - Stlačte tlačidlo .
57
2 - Vyberte položku Obraz a zvuk > Nastavenia 3D > 2D a
stlačte tlačidlo OK.
Poznámka: Ak prepnete na inú aktivitu, konverzia sa zastaví.
• Ak bežne nosíte dioptrické okuliare alebo kontaktné šošovky,
noste 3D okuliare spolu s týmito okuliarmi či šošovkami.
• Okuliare uchovávajte mimo dosah malých detí, aby ste predišli
prehltnutiu drobných častí alebo batérií.
• Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje
deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam.
Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do šesť rokov,
keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.
• 3D okuliare nepoužívajte v prípade infekcií očí ani iných
chorôb prenosných kontaktom (napr. zápal spojiviek, vši atď.).
Začnite 3D okuliare znova používať, až keď bude daná infekcia
úplne potlačená.
Môžete zmeniť hĺbku 3D efektu a nastaviť slabší alebo výraznejší
3D efekt konverzie z 2D na 3D. Ak chcete zmeniť hĺbku 3D
efektu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku Efekt 3D. Vyberte
položku Vypnuté (bez 3D), Menej (slabší efekt hĺbky 3D),
Normálny (optimálna kvalita 3D) alebo Viac (výraznejší efekt
hĺbky 3D).
13.6
Optimálne sledovanie 3D
Pre optimálne sledovanie 3D vám odporúčame:
• sedieť od TV vo vzdialenosti, ktorá predstavuje aspoň
3-násobok výšky TV obrazovky, nie však ďalej ako 6 m.
• vyhýbať sa osvetleniu žiarivkami (ako je osvetlenie TL alebo
niektorými energeticky úspornými žiarovkami, ktoré pracujú pri
nízkej frekvencii) a priamemu slnečnému žiareniu, pretože ich
účinkom sa 3D efekt môže strácať.
13.7
Zdravotné upozornenie
• Sledovanie obrazu vo formáte 3D sa neodporúča deťom
mladším ako 6 rokov.
• Ak vy alebo vaši rodinní príslušníci trpíte epileptickými alebo
fotosenzitívnymi záchvatmi, pred vystavením sa pôsobeniu
zdrojov blikajúceho svetla, rýchlemu sledu obrazov alebo pred
sledovaním obrazu v 3D sa poraďte s lekárom.
• Ak zaznamenáte akékoľvek ťažkosti, prestaňte sledovať obraz
v 3D a nepúšťajte sa ihneď do žiadnych potenciálne
nebezpečných aktivít (napríklad šoférovania automobilu), až kým
symptómy nezmiznú. Ak symptómy pretrvávajú, pred ďalším
sledovaním obrazu v 3D sa najskôr poraďte s odborným
lekárom.
• Aby nedošlo k ťažkostiam, ako napr. závratom, bolestiam hlavy
alebo dezorientácii, neodporúčame sledovať obraz v 3D v
dlhších časových intervaloch.
• 3D okuliare nepoužívajte na iné účely ako na sledovanie 3D
televízie.
58
14
Hry
14.1
Hranie hry
Keď je k televízoru pripojená herná konzola, môžete sa na
televízore hrať hry.
Čo potrebujete
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripojení hernej konzoly,
stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Herná
konzola, pripojenie.
Ak chcete na tomto televízore hrať hru pre dvoch hráčov,
potrebujete 2 kusy aktívnych 3D okuliarov – Philips PTA507,
PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 alebo PTA519.
Herná konzola musí byť pripojená pomocou pripojenia HDMI.
Spustenie hry
1 - Zapnite hernú konzolu.
2 - Stlačte tlačidlo , vyberte hernú konzolu a stlačte tlačidlo
OK.
3 - Spustite hru.
Hranie hry pre dvoch hráčov
Ak chcete spustiť hru pre dvoch hráčov . . .
Ideálne nastavenie pre hry
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte hernú konzolu a
stlačte tlačidlo OK.
2 - Na hernej konzole spustite hru a vyberte režim viacerých
alebo dvoch hráčov. Vyberte režim zobrazenia na rozdelenej
obrazovke.
3 - Na televízore stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku Obraz a zvuk, vyberte položku Hra pre 2 hráčov a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte formát, v akom sa na obrazovke zobrazuje hra v
režime rozdelenej obrazovky – Vedľa seba alebo Vrch/spodok –
a stlačte tlačidlo OK. Televízor zobrazí pre obe obrazovky efekt
zobrazenia na celú obrazovku.
Aby bolo možné sledovať dve rozdielne obrazovky, nasaďte si
3D okuliare.
Ak chcete prepnúť okuliare na sledovanie zobrazenia pre hráča
1 alebo 2, stlačte tlačidlo výberu Player 1/2 na okuliaroch.
Pred hraním niektorých hier, pri ktorých je dôležitá rýchlosť a
presnosť, nastavte televízor na ideálne nastavenie Hra.
Ak je herná konzola v ponuke zdrojov (zoznam pripojení)
uvedená ako zariadenie typu Hra, televízor automaticky nastaví
ideálne nastavenia (Hra).
Ak je vaša herná konzola nastavená ako Prehrávač a väčšinu
času ju používate ako prehrávač diskov, ponechajte typ
zariadenia nastavený na možnosť Prehrávač.
Ak chcete manuálne nastaviť ideálne nastavenia televízora . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené >
Štýl aktivity a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Hra a stlačte tlačidlo OK.
4 - Ak je to potrebné, opakovaným stláčaním tlačidla 
zatvorte ponuku. Keď skončíte s hraním hier, nezabudnite zmeniť
nastavenie Hra alebo počítač späť na možnosť Vypnuté.
Aktivácia a deaktivácia zobrazenia na rozdelenej obrazovke
Hry pre dvoch hráčov
V režime rozdelenej obrazovky pre dvoch hráčov môžete
prepínať zo zobrazenia na rozdelenej obrazovke na
kombinované zobrazenie a späť, aby ste mohli čítať ponuku hry
alebo sledovať skóre hry.
Medzi zobrazeniami môžete prepínať pomocou tlačidla OK na
diaľkovom ovládaní televízora.
Pre aktívne 3D súpravy
Zastavenie hry pre dvoch hráčov
Informácie o hre dvoch hráčov
Zobrazenie rozdelenej obrazovky pre dvoch hráčov zastavíte
stlačením tlačidla  a výberom inej aktivity.
14.2
Ak hráte hru pre viacerých hráčov s rozdelenou obrazovkou,
môžete televízor nastaviť tak, aby zobrazoval obe časti
obrazovky pre jednotlivých hráčov na celú obrazovku. Každý
hráč tak bude vidieť len svoju časť hry na celej obrazovke.
Televízor na súčasné zobrazovanie oboch obrazoviek využíva
technológiu 3D zobrazenia.
Pre pasívne 3D súpravy
Informácie o hre dvoch hráčov
Ak hráte hru pre viacerých hráčov s rozdelenou obrazovkou,
môžete televízor nastaviť tak, aby zobrazoval obe časti
obrazovky pre jednotlivých hráčov na celú obrazovku. Každý
59
hráč tak bude vidieť len svoju časť hry na celej obrazovke.
Televízor na súčasné zobrazovanie oboch obrazoviek využíva
technológiu 3D zobrazenia.
Ak chcete zobraziť dva rôzne obrazy na celej obrazovke, každý
hráč potrebuje 3D okuliare.
Čo potrebujete
Ak chcete na tomto televízore hrať hru pre dvoch hráčov,
potrebujete súpravu na hranie hier pre dvoch hráčov s 2
pasívnymi 3D okuliarmi – Philips PTA436 (predávajú sa
samostatne).
Herná konzola musí byť pripojená pomocou pripojenia HDMI.
Hranie hry pre dvoch hráčov
Ak chcete spustiť hru pre dvoch hráčov . . .
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte hernú konzolu a
stlačte tlačidlo OK.
2 - Na hernej konzole spustite hru a vyberte režim viacerých
alebo dvoch hráčov. Vyberte režim zobrazenia na rozdelenej
obrazovke.
3 - Na televízore stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku Obraz a zvuk, vyberte položku Hra pre 2 hráčov a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte formát, v akom sa na obrazovke zobrazuje hra v
režime rozdelenej obrazovky – Vedľa seba alebo Vrch/spodok –
a stlačte tlačidlo OK. Televízor zobrazí pre obe obrazovky efekt
zobrazenia na celú obrazovku.
Aby bolo možné sledovať dve rozdielne obrazovky, nasaďte si
3D okuliare.
Ak chcete prepnúť okuliare na sledovanie zobrazenia pre hráča
1 alebo 2, stlačte tlačidlo výberu Player 1/2 na okuliaroch.
Aktivácia a deaktivácia zobrazenia na rozdelenej obrazovke
V režime rozdelenej obrazovky pre dvoch hráčov môžete
prepínať zo zobrazenia na rozdelenej obrazovke na
kombinované zobrazenie a späť, aby ste mohli čítať ponuku hry
alebo sledovať skóre hry.
Medzi zobrazeniami môžete prepínať pomocou tlačidla OK na
diaľkovom ovládaní televízora.
Zastavenie hry pre dvoch hráčov
Zobrazenie rozdelenej obrazovky pre dvoch hráčov zastavíte
stlačením tlačidla  a výberom inej aktivity.
60
15
Panel ponuky a usporiadanie
Vaše fotografie, videá a
hudba
Keď je k televízoru pripojené zariadenie USB, televízor usporiada
súbory podľa typu. Prejdite do panela ponuky a vyberte typ
súborov, ktorý hľadáte.
Ak prehľadávate súbory uložené v počítači, súbory a priečinky
môžete zobraziť len tak, ako sú usporiadané v počítači.
15.1
Pomocou zariadenia USB alebo
počítača pripojeného k sieti
Panel ponuky
Prejdite do panela ponuky a vyberte typ súborov, ktoré chcete
sledovať alebo prehrávať.
Vyberte položku  Fotografie,  Hudba alebo  Videá.
Môžete tiež otvoriť zobrazenie  Priečinky a vyhľadať
požadovaný súbor v priečinkoch.
Čo potrebujete
Môžete zobraziť fotografie alebo prehrávať hudbu alebo videá
uložené na pripojenej pamäťovej jednotke USB typu Flash alebo
pevnom disku USB. Ak je k vašej domácej sieti pripojený počítač,
môžete na obrazovke televízora zobraziť a spustiť prehrávanie
súborov uložených v počítači.
Triedenie
Ak chcete prehľadávať fotografie podľa dátumu, mesiaca, roka
alebo podľa názvu v abecednom poradí, stlačte tlačidlo 
Usporiadať.
Ak chcete prehľadávať hudbu podľa albumu, interpreta, žánru
alebo podľa názvu v abecednom poradí, stlačte
tlačidlo  Usporiadať.
Videá sú usporiadané v abecednom poradí.
Zo zariadenia USB
Keď je televízor zapnutý, pripojte k jednému z konektorov USB
na televízore pamäťovú jednotku USB typu Flash alebo pevný
disk USB. Televízor rozpozná toto zariadenie a zobrazí súbory.
Ak sa zoznam nezobrazí automaticky, stlačte tlačidlo 
SOURCES, vyberte položku Prehľadávať USB a stlačte tlačidlo
OK.
Prezeranie fotografií
Ak chcete zobraziť fotografie, v paneli ponuky vyberte
možnosť  Fotografie, vyberte miniatúru požadovanej
fotografie a stlačte tlačidlo OK.
Ak sa v jednom priečinku nachádza viac fotografií, môžete vybrať
fotografiu a stlačiť tlačidlo  Prezentácia, čím spustíte
prezentáciu všetkých fotografií v tomto priečinku.
Pomocou tlačidiel  + a  – môžete prejsť na nasledujúcu
alebo predchádzajúcu fotografiu.
Ak chcete zastaviť prezentáciu alebo zatvoriť fotografiu, stlačte
tlačidlo  LIST alebo  (Zastavenie).
Varovanie
Ak sa pokúsite pozastaviť alebo nahrať program, kým je
pripojený pevný disk USB, televízor vás požiada o
naformátovanie pevného disku USB. Pri tomto formátovaní sa
odstránia všetky aktuálne súbory na pevnom disku USB.
Pri prezentácii môžete prehrávať hudbu.
Najskôr spustite prehrávanie hudby, potom spustite prezentáciu.
1 – Vyberte požadovanú skladbu alebo priečinok so skladbami a
stlačte tlačidlo OK.
2 - Stlačte tlačidlo  LIST a vyberte položku  Fotografie.
3 – Vyberte fotografiu alebo priečinok s fotografiami a stlačte
tlačidlo  Prezentácia.
Z počítača
Ak sú televízor a počítač pripojené k rovnakej sieti, môžete
pomocou televízora prehľadávať a prehrávať súbory uložené v
počítači.
Ak chcete súbory zdieľať s televízorom, v počítači musíte mať
nainštalovanú softvérovú aplikáciu mediálneho servera, napríklad
Twonky™. Súbory a priečinky sa na televízore zobrazujú tak, ako
sú usporiadané v počítači
Ak chcete prehľadávať súbory v počítači, stlačte
tlačidlo  SOURCES, vyberte položku Prehľadávať sieť
a stlačte tlačidlo OK.
Informácie
Ak chcete zobraziť informácie o fotografii (veľkosť, dátum
vytvorenia, cesta k súboru, atď.), vyberte požadovanú fotografiu
a stlačte tlačidlo  INFO.
Opätovným stlačením informácie skryjete.
Možnosti
Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
• Náhodný výber
Zobrazenie fotografií v náhodnom poradí.
61
• Opakovať
Opakované prehrávanie prezentácie.
• Rýchlosť prezentácie
Nastavenie rýchlosti prezentácie.
• Prechody pri prezentácii
Nastavenie štýlu prechodov medzi fotografiami.
Prehrávanie videí
Ak chcete prehrať video, v paneli ponuky vyberte
možnosť  Videá, vyberte požadované video a stlačte
tlačidlo OK.
Ak sa v rovnakom priečinku nachádza viac videí, stlačením
tlačidla  Prehrať všetko prehráte všetky videá v tomto
priečinku.
Pomocou tlačidiel  + a  - môžete prejsť na nasledujúce
alebo predchádzajúce video.
Ak chcete pozastaviť prehrávanie videa, stlačte tlačidlo OK.
Opätovným stlačením tlačidla OK obnovíte prehrávanie.
Ak chcete v rámci videa preskočiť o 10 sekúnd dopredu alebo
dozadu, stlačte tlačidlo  alebo .
Ak chcete pretáčať dozadu alebo dopredu, stlačte
tlačidlo  alebo . Opätovným stlačením tlačidiel zrýchlite
pretáčanie – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Ak chcete zastaviť prehrávanie videa, stlačte
tlačidlo  (Zastavenie).
Ak chcete zatvoriť režim Prehľadávať USB alebo Prehľadávať
sieť, stlačte tlačidlo  a vyberte inú aktivitu.
Prehrať hudbu
Ak chcete prehrávať hudbu, v paneli ponuky vyberte možnosť
 Hudba, vyberte skladbu a stlačte tlačidlo OK.
Ak sa v rovnakom priečinku nachádza viac skladieb, stlačením
tlačidla  Prehrať všetko prehráte všetky skladby v tomto
priečinku.
Pomocou tlačidiel  + a  – môžete prejsť na nasledujúcu
alebo predchádzajúcu skladbu.
Ak chcete pozastaviť prehrávanie hudby, stlačte tlačidlo OK.
Opätovným stlačením tlačidla OK obnovíte prehrávanie.
Ak chcete v rámci skladby prejsť o 10 sekúnd dopredu alebo o
10 sekúnd dozadu, stlačte tlačidlo  alebo .
Ak chcete pretáčať dozadu alebo dopredu, stlačte
tlačidlo  alebo . Opätovným stlačením tlačidiel zrýchlite
pretáčanie – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Ak chcete zastaviť prehrávanie hudby, stlačte
tlačidlo  (Zastavenie).
Informácie
Ak chcete zobraziť informácie o videu (pozícia prehrávania,
dĺžka, názov, dátum, atď.), vyberte požadované video a stlačte
tlačidlo  INFO.
Opätovným stlačením informácie skryjete.
Možnosti
Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
Ak stlačíte tlačidlo  LIST alebo , hudba sa bude prehrávať
ďalej.
• Titulky
Ak sú dostupné titulky, môžete nastaviť
možnosť Zapnuté, Vypnuté alebo Zapnuté bez zvuku.
• Náhodný výber
Prehrávanie videí v náhodnom poradí.
• Opakovať
Prehrávanie videa jedenkrát alebo opakovane.
Informácie
Ak chcete zobraziť informácie o skladbe (názov, interpret, dĺžka
trvania, atď.), vyberte požadovanú skladbu a stlačte tlačidlo 
INFO.
Opätovným stlačením informácie skryjete.
Ak chcete zatvoriť režim Prehľadávať USB alebo Prehľadávať
sieť, stlačte tlačidlo  a vyberte inú aktivitu.
Možnosti
Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
• Náhodný výber
Náhodné prehrávanie hudby.
• Opakovať
Prehrávanie skladby jedenkrát alebo opakovane.
• Vypnutie obrazovky
Ak počúvate len hudbu, môžete obrazovku televízora vypnúť za
účelom úspory energie.
Ak chcete vypnúť obrazovku, stlačte tlačidlo  OPTIONS, v
paneli ponuky vyberte položku  Eko nastavenia, vyberte
položku Vyp. obrazovku a stlačte tlačidlo OK. Ak chcete
obrazovku znova zapnúť, stlačte ktorékoľvek tlačidlo na
diaľkovom ovládaní.
15.2
Wi-Fi Miracast
Informácie o funkcii Wi-Fi Miracast
Váš televízor je zariadenie s certifikáciou Wi-Fi Certified
Miracast™. Vďaka funkcii Miracast™ môžete sledovať a
bezdrôtovo zdieľať obrazovku vášho smartfónu, tabletu alebo
počítača na obrazovke vášho televízora. Môžete prenášať videá
(obraz aj zvuk), zdieľať fotografie alebo čokoľvek, čo sa nachádza
na obrazovke daného zariadenia. Zariadenie nemusíte ani
pripájať k vašej domácej sieti. Televízor aj dané zariadenie musia
mať certifikáciu Wi-Fi Certified Miracast™ a musia mať zapnutú
funkciu Miracast.
Ak chcete zatvoriť režim Prehľadávať USB alebo Prehľadávať
sieť, stlačte tlačidlo  a vyberte inú aktivitu.
62
Zastavenie zdieľania
Zo zariadenia
Pomocou aplikácie, ktorú používate na spúšťanie funkcie
Miracast, sa môžete odpojiť a zastaviť sledovanie obrazovky
zariadenia na televízore. Televízor sa prepne na posledný
zvolený kanál.
Ďalšie informácie o certifikácii Wi-Fi Certified Miracast™ nájdete
na lokalite www.wi-fi.org
Z televízora
Ak chcete zastaviť sledovanie obrazovky zariadenia na televízore,
môžete . . .
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované
ochranné známky organizácie Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™, Miracast™ sú ochranné známky organizácie Wi-Fi
Alliance.
• stlačením tlačidla  sledovať televízne vysielanie
• stlačením tlačidla  spustiť inú aktivitu na televízore
• stlačením tlačidla  SOURCES otvoriť ponuku zdrojov a
vybrať pripojené zariadenie.
Zapnutie funkcie Miracast
Blokovanie zariadenia
Televízor sa dodáva so zapnutou funkciou Miracast a je
pripravený zobrazovať obrazovku zariadenia s funkciou Miracast.
Keď prvýkrát dostanete zo zariadenia požiadavku na pripojenie,
môžete dané zariadenie zablokovať. Táto požiadavka a všetky
budúce požiadavky z tohto zariadenia budú ignorované.
Ak chcete zariadenie blokovať, vyberte položku Blokovať . . . v
okne požiadaviek a stlačte tlačidlo OK.
Vypnutie funkcie Miracast
Ak nechcete, aby televízor prijímal požiadavky na zdieľanie
obrazovky od iných zariadení, môžete funkciu Miracast na
televízore vypnúť.
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 – Vyberte položku Sieťové nastavenia > Wi-Fi
Miracast > Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
3 – V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Odblokovanie všetkých zariadení
Všetky už pripojené a blokované zariadenia sú uložené v
zozname pripojení Wi-Fi Miracast. Ak zoznam vymažete, všetky
blokované zariadenia budú odblokované.
Ak chcete odblokovať všetky zariadenia . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Sieťové nastavenia > Resetovať skupinu
Wi-Fi Direct.
3 - Stlačením tlačidla OK vymažete zoznam.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Zdieľanie obrazovky na televízore
Ak chcete zdieľať obrazovku inteligentného telefónu, tabletu
alebo počítača na televízore . . .
1 - Zapnite televízor.
2 - Na zariadení otvorte aplikáciu, napr. Wi-Fi Miracast, Wi-Fi
Direct™, Intel®Wireless Display* alebo podobnú a spustite
vyhľadávanie iných zariadení s funkciou Miracast.
3 - Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte televízor a pripojte
sa.
4 - Na televízore odsúhlaste požiadavku na pripojenie k
televízoru. Môžete byť požiadaní o zadanie kódu PIN na
televízore - zadajte číslice pomocou číselných tlačidiel na
diaľkovom ovládaní. V inom prípade môžete byť požiadaní
televízorom o zadanie kódu PIN na zariadení. Ak sa pripojíte,
televízor zobrazí obrazovku zariadenia.
5 - Na zariadení vyberte videá, fotografie alebo súbory, ktoré
chcete sledovať na obrazovke televízora.
Blokovanie predtým pripojeného zariadenia
Ak chcete zablokovať zariadenie, ktoré ste predtým pripojili,
musíte najskôr vymazať zoznam pripojení Wi-Fi Miracast. Ak
tento zoznam vymažete, budete musieť potvrdiť alebo
zablokovať pripojenie každého zariadenia znova.
Oneskorenie obrazovky
Bežné oneskorenie pri zdieľaní obrazovky prostredníctvom
funkcie Miracast je približne 1 sekunda. Ak používate staršie
zariadenia alebo menej výkonné počítače, toto oneskorenie sa
môže predĺžiť.
* Funkcia Miracast je podporovaná technológiou WiDi 3.5 a
vyššou.
63
Špecifické vlastnosti
• Funkcia Miracast na tomto televízore podlieha protokolu
HDCP a nemôže zobrazovať prémiový obsah odosielaný
zariadením, ktorý je chránený proti kopírovaniu.
• Maximálne podporované rozlíšenie videa je 720p.
64
Uložiť do medzipamäte nie je možné titulky vysielané pomocou
teletextových služieb. Ak chcete skontrolovať, či sú dostupné
digitálne titulky (DVB), nalaďte príslušný televízny kanál, stlačte
tlačidlo  OPTIONS, v paneli ponuky vyberte položku 
Možnosti a výberom položky Jazyk titulkov otvorte zoznam
titulkov. Do medzipamäte je možné ukladať iba jazyk titulkov,
pred ktorým je uvedená ikona DVB.
16
Pozastavenie TV
Prehrávanie televízneho vysielania môžete pozastaviť a neskôr
ho obnoviť. Pozastaviť je možné iba kanály digitálnej televízie. Je
nutné pripojiť pevný disk USB, ktorý bude slúžiť ako
medzipamäť. Vysielanie môžete pozastaviť maximálne na dobu
90 minút.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Pevný disk USB.
Pozastavenie alebo obnovenie vysielania
Ak chcete pozastaviť vysielanie, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie).
Na obrazovke sa krátko zobrazí lišta priebehu.
Ak chcete zobraziť lištu priebehu, znova stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie).
Ak chcete vysielanie opätovne spustiť, stlačte
tlačidlo  (Prehrávanie). Ikona na obrazovke signalizuje, že
sledujete pozastavené vysielanie.
Návrat k skutočnému televíznemu vysielaniu
Ak sa chcete vrátiť k práve vysielanému televíznemu programu,
stlačte tlačidlo  (Zastavenie).
Po prepnutí na digitálny kanál začne pevný disk USB ukladať
vysielanie do medzipamäte. Keď prepnete na iný digitálny kanál,
do medzipamäte sa začne ukladať nové vysielanie a vysielanie
predchádzajúceho kanála sa vymaže. Ak prepnete na pripojené
zariadenie (prehrávač diskov Blu-ray alebo digitálny prijímač),
pevný disk USB prestane ukladať vysielanie do medzipamäte a
údaje sa vymažú. Vysielanie sa tiež vymaže, ak televízor prepnete
do pohotovostného režimu.
Počas nahrávania programu na pevný disk USB nie je možné
pozastaviť vysielanie.
Okamžité opakované prehrávanie
Počas sledovania vysielania digitálneho televízneho kanála
môžete jednoducho okamžite opakovane prehrať vysielanie.
Ak chcete opakovane prehrať posledných 10 sekúnd vysielania,
stlačte tlačidlo  (Pozastavenie) a následne tlačidlo  (Vľavo).
Tlačidlo  môžete stláčať opakovane, až kým nedosiahnete
začiatok vysielania uloženého do medzipamäte alebo maximálny
časový rozsah nahrávania.
Lišta priebehu
Počas zobrazenia lišty priebehu na obrazovke môžete pomocou
tlačidiel  (Pretočenie vzad) alebo  (Pretočenie vpred)
vybrať začiatok prehrávania pozastaveného vysielania.
Opakovaným stláčaním týchto tlačidiel zmeníte rýchlosť
posúvania.
Špecifické vlastnosti
• Zvuková stopa s popisom (komentár) pre zrakovo
postihnutých nie je dostupná pri prehrávaní obsahu nahratého
pomocou funkcie pozastavenia TV alebo nahrávania.
• Do medzipamäte môžete uložiť digitálne titulky (DVB) kanála.
65
OPTIONS a vyberte položku Vybrať deň. V zozname vyberte
požadovaný deň a stlačte tlačidlo OK. Ak sa informácie TV
programu získavajú z internetu, môžete vybrať dátum v hornej
časti stránky a stlačiť tlačidlo OK.
17
Nahrávanie
17.1
Čo potrebujete
2 - Keď je program zvýraznený, stlačte tlačidlo  Nahrávať
alebo stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Nahrávať. Televízor na koniec programu pridá určitú časovú
rezervu. V prípade potreby môžete časovú rezervu zväčšiť.
Na nahrávanie televízneho programu potrebujete . . .
• pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto televízore
• nainštalované digitálne TV kanály v tomto televízore (kanály,
ktoré sledujete pomocou funkcie Sledovať televíziu)
• prijímať informácie o kanáloch pre zabudovaný TV program
(od poskytovateľa vysielania alebo z internetu)
3 - Vyberte položku Naplánovať a stlačte tlačidlo OK.
Nahrávanie programu sa naplánuje. V prípade prekrývajúceho sa
nahrávania sa automaticky zobrazí varovanie.
Ak plánujete nahrávať program vo vašej neprítomnosti,
nezabudnite televízor nechať v pohotovostnom režime a zapnúť
pevný disk USB.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Pevný disk USB, inštalácia.
17.2
Nahrávanie programu
Zoznam nahrávok
Okamžité nahrávanie
Ak chcete zobraziť zoznam nahrávok a naplánovaných nahrávaní,
stlačte tlačidlo , vyberte položku  Nahrávky a stlačte
tlačidlo OK.
Ak chcete nahrať program, ktorý práve sledujete, stlačte tlačidlo
 (Nahrávanie) na diaľkovom ovládaní.
V zobrazenom zozname môžete vybrať nahrávku, ktorú chcete
sledovať, odstrániť nahraté programy, upraviť čas skončenia
prebiehajúceho nahrávania alebo skontrolovať voľné miesto na
disku. Ak sa údaje TV programu získavajú z internetu, môžete
naplánovať nahrávanie manuálnym nastavením času začiatku a
konca nahrávania (načasované nahrávanie, ktoré sa neviaže na
konkrétny program). Ak chcete naplánovať načasované
nahrávanie, vyberte položku Naplánovať nahrávanie v hornej
časti stránky a stlačte tlačidlo OK. Vyberte požadovaný kanál,
dátum a časový rozsah. Nahrávanie potvrďte výberom položky
Naplánovať a stlačte tlačidlo OK.
Ak prijímate informácie TV programu z internetu, pred
potvrdením nahrávania môžete v kontextovom okne upraviť čas
ukončenia nahrávania.
Ak prijímate informácie TV programu od poskytovateľa
vysielania, nahrávanie sa spustí okamžite. Čas skončenia vysielania
môžete upraviť v zozname nahrávok.
Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla  (Zastavenie).
Odstránenie naplánovaného nahrávania
Ak chcete odstrániť naplánované nahrávanie, vyberte
požadované naplánované nahrávanie a stlačte tlačidlo OK.
Môžete tiež vybrať naplánované nahrávanie, stlačiť
tlačidlo  OPTIONS a vybrať položku Zruš.nahrávanie.
Plánovanie nahrávania
Špecifické vlastnosti
Môžete naplánovať nahrávanie budúceho programu pre aktuálny
deň alebo niekoľko dní dopredu (maximálne 8 dní).
• Počas nahrávania programu môžete sledovať program nahratý
predtým.
• Počas nahrávania nemôžete prepínať TV kanály.
• Počas nahrávania nemôžete pozastaviť TV vysielanie.
• Ak chcete využívať funkciu nahrávania, musíte mať presne
nastavené hodiny. Ak hodiny nastavíte manuálne, nahrávanie sa
nemusí podariť.
• Zvukovú stopu s opisom (komentárom) pre zrakovo
postihnutých nemožno nahrať.
• Nahrať môžete iba digitálne titulky (DVB) kanála. Nahrávať nie
1 - Ak chcete naplánovať nahrávanie, stlačte tlačidlo  TV
Program.
Na stránke TV programu vyberte kanál a program, ktorý chcete
nahrať.
Ak chcete preskočiť na určitý kanál v zozname, môžete zadať
číslo tohto kanála.
Medzi programami kanála sa môžete presúvať pomocou tlačidla
 (Doprava) alebo  (Doľava).
Ak chcete zmeniť dátum zoznamu, stlačte tlačidlo 
66
je možné titulky vysielané pomocou teletextových služieb. Ak
chcete skontrolovať, či sú k dispozícii digitálne titulky (DVB),
nalaďte príslušný televízny kanál a stlačte tlačidlo  OPTIONS,
v paneli ponuky vyberte položku  OPTIONS a výberom
položky Jazyk titulkov otvorte zoznam titulkov. Nahrať je
možné iba jazyk titulkov, pred ktorým je uvedená ikona DVB.
17.3
Sledovanie nahrávky
Ak chcete sledovať nahrávky . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku  Nahrávky a stlačte
tlačidlo OK.
2 - - V zozname vyberte požadovanú nahrávku a stlačením
tlačidla  (Prehrávanie) spustite prehrávanie. Môžete používať
tlačidlá  (Pretočenie vpred),  (Pretočenie vzad), 
(Pozastavenie) alebo  (Zastavenie) na diaľkovom ovládači.
Vypršanie nahrávky
Poskytovatelia vysielania môžu obmedziť počet dní, počas
ktorých je možné nahrávku sledovať. Nahrávka v zozname môže
uvádzať počet dní do vypršania.
Neúspešné nahrávanie
Keď poskytovateľ vysielania zabráni nahrávaniu alebo ak príde k
prerušeniu preberania, nahrávanie bude označené ako
Neúspešné.
Odstránenie nahrávky
Ak chcete odstrániť nahrávku, vyberte požadovanú nahrávku v
zozname, stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Odstrániť nahrávku.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Nahrávanie programu.
67
Kameru môžete umiestniť kdekoľvek, ale odporúča sa umiestniť
ju ďalej od reproduktorov televízora.
18
Skype
Ak kamera TV nie je pripojená, aplikácia Skype sa nespustí.
18.1
Informácie o službe Skype
Prihlásiť sa
Vďaka službe Skype™ môžete bezplatne uskutočňovať
videohovory pomocou televízora. Môžete vidieť svojich priateľov
kdekoľvek na svete a hovoriť s nimi. Rozprávajte sa s priateľmi
pomocou videohovorov na veľkej obrazovke televízora.
Prihláste sa do služby Skype pomocou svojho Skype mena a
hesla. Ak ešte meno v službe Skype nemáte, musíte si vytvoriť
nové konto Skype.
Ak sa chcete prihlásiť k službe Skype…
1 - Stlačením tlačidla  otvorte ponuku Doma.
2 - Vyberte položku Skype, stlačením tlačidla OK spustite službu
Skype a otvorte prihlasovaciu stránku.
3 - Vyberte textové pole Skype Name (Meno Skype) a zadajte
svoje meno v službe Skype. Klávesnicu na obrazovke zobrazíte
výberom textového poľa a stlačením tlačidla OK. Ak ste sa už
predtým prihlásili, stlačte tlačidlo  LIST a vyberte svoje meno
v službe Skype. Televízor si pamätá posledných 5 prihlásených
mien v službe Skype.
4 - Vyberte textové pole Password (Heslo) a zadajte heslo.
5 - Po zadaní vyberte položku Sign in (Prihlásiť sa) a stlačte
tlačidlo OK.
18.2
Čo potrebujete
Ak chcete uskutočniť videohovor pomocou služby Skype,
potrebujete samostatne predávanú kameru na televízor Philips
PTA317 so vstavaným mikrofónom a rýchle pripojenie na
internet.
Skôr než začnete používať službu Skype, musí mať televízor
kvalitné internetové pripojenie. Televízor je k internetu možné
pripojiť buď bezdrôtovo alebo pomocou kábla.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Sieť, bezdrôtové pripojenie.
Ak sa na obrazovke otvorí ponuka služby Skype, ste prihlásení.
Potrebujete pomoc?
Ak ste zabudli svoje meno v službe Skype alebo heslo alebo
máte problémy s prihlásením, navštívte lokalitu
www.skype.com/support
Konto Skype
Ak chcete používať službu Skype, musíte si vytvoriť konto Skype
pre seba alebo pre svoju rodinu. Nové konto Skype môžete
vytvoriť pomocou televízora alebo na počítači.
Kredit Skype alebo predplatné Skype
Nové konto Skype
Vďaka službe Skype môžete za nízke ceny telefonovať aj na
pevné linky alebo mobilné telefóny. Pomocou počítača si môžete
kúpiť kredit Skype alebo predplatné Skype na adrese
www.skype.com
Ak ešte nemáte svoje meno Skype a heslo, môžete si
prostredníctvom počítača vytvoriť nové konto Skype. Keď nové
konto úspešne vytvoríte, môžete sa pomocou mena v Skype a
hesla prihlásiť na televízore. Nové konto Skype na počítači
vytvoríte na adrese www.skype.com
Žiadne núdzové hovory
Služba Skype nepredstavuje náhradu za klasický telefón a
nemožno ju použiť na vykonanie núdzových hovorov.
Ak disponujete diaľkovým ovládaním s integrovanou klávesnicou
alebo máte k televízoru pripojenú klávesnicu USB, môžete nové
konto Skype vytvoriť aj na televízore.
18.3
Ak chcete vytvoriť nové konto na televízore…
Začíname so službou Skype
1 - Na stránke služby Skype Sign in (Prihlásiť sa) vyberte
položku Create new account (Vytvoriť nové konto) a stlačte
tlačidlo OK.
2 - V nasledujúcej ponuke vyberte položku Open browser
(Otvoriť prehliadač) a stlačte tlačidlo OK.
3 - Na televízore sa priamo otvorí webová stránka
www.skype.com. Na tejto stránke si môžete vytvoriť nové
konto.
4 - Keď služba Skype potvrdí úspešné vytvorenie nového konta,
opustite prehliadač a vráťte sa späť na stránku Sign in (Prihlásiť
sa) televízora.
5 - Zadajte svoje meno Skype a heslo a prihláste sa.
Inštalácia kamery
Pripojte kábel TV kamery k jednému z konektorov USB na
televízore.
Ohnite malú svorku tak, ako je to znázornené na obrázku, a
umiestnite kameru na televízor.
Otočte kameru tak, aby smerovala na miesto, kde väčšinou
sedíte. Počas hovoru pomocou služby Skype môžete obraz
kamery posunúť, nakloniť, priblížiť alebo oddialiť.
68
Meno Skype
Meno Skype sa musí začínať malým alebo veľkým písmenom.
Musí obsahovať 6 až 32 znakov a môže obsahovať čísla. Skype
meno nemôže obsahovať medzeru.
2 - Vyberte položku Next (Ďalej) a stlačte tlačidlo OK. Na
televízore sa zobrazí prihlasovacia webová stránka konta
Microsoft.
3 - Zadajte e-mail a heslo svojho konta Microsoft.
4 - Označte tlačidlo Submit (Odoslať) a stlačte tlačidlo OK.
Heslo
Heslo musí obsahovať 6 až 20 znakov a musí obsahovať aspoň
jedno písmeno alebo jedno číslo. Nemôže obsahovať špeciálne
znaky (obchodná značka, odrážka alebo znak eura). Heslo pre
službu Skype nemôže obsahovať medzeru.
Žiadne núdzové hovory
Pomocou služby Skype nie je možné vykonávať núdzové
hovory
Služba Skype nepredstavuje náhradu za klasický telefón a
nemožno ju použiť na vykonanie núdzových hovorov.
Ak ešte nemáte Skype meno a heslo, na prihlasovacej stránke na
obrazovke televízora si môžete vytvoriť nové konto.
1 – Na prihlasovacej stránke vyberte položku Nové konto a
stlačte tlačidlo OK.
2 – Vytvorte nové konto.
• Celé meno
Zadajte celé meno.
• Meno Skype
Zadajte meno, ktoré budete používať ako svoje Skype meno.
Vaše Skype meno bude zobrazené v zozname kontaktov
ostatných používateľov služby Skype. Skype meno sa musí
začínať malým alebo veľkým písmenom. Musí obsahovať 6 až 32
znakov a môže obsahovať čísla. Skype meno nemôže obsahovať
medzeru.
• Heslo
Zadajte svoje heslo. Heslo musí obsahovať 6 až 20 znakov a
musí obsahovať aspoň jedno písmeno alebo jedno číslo.
Nemôže obsahovať špeciálne znaky (obchodná značka, odrážka
alebo znak eura). Heslo pre službu Skype nemôže obsahovať
medzeru.
• E-mail
Zadajte svoju e-mailovú adresu.
3 – Prečítajte si podmienky používania služby Skype a vyjadrite
súhlas s ich dodržiavaním.
4 – Vaše nové konto bolo prijaté a boli ste prihlásení.
18.4
Ponuka Skype
Keď sa úspešne prihlásite, služba Skype otvorí ponuku Skype.
V ponuke Skype sa nachádzajú položky…
• My profile (Môj profil) – vaše Skype meno
Slúži na zobrazenie alebo upravenie profilu v službe Skype.
Vyberte položku Skype Name (Meno Skype) a stlačte tlačidlo
OK.
• People (Ľudia)
Pomocou ponuky People (Ľudia) môžete vytvoriť nový hovor
Skype a spravovať svoje kontakty.
• Volať na telefóny
V ponuke Call phones (Volať na telefóny) môžete volať na
pevné linky a mobilné telefóny tak, že ich čísla vytočíte pomocou
ovládača vytáčania. Aby ste mohli volať na telefónne čísla, musíte
mať kredit Skype alebo predplatné Skype. Ak nie je pripojená
kamera a mikrofón, funkciu volania na telefóny nie je možné
použiť.
Na počítači môžete upraviť alebo doplniť svoj profil služby
Skype. Spustite aplikáciu Skype na počítači, prihláste sa pomocou
svojho Skype mena a hesla a otvorte svoj profil. Môžete zmeniť
svoju profilovú fotografiu, pridať správu o vašej aktuálnej nálade
alebo upraviť nastavenia súkromia.
• História
V položke History (História) môžete prehliadať zmeškané alebo
uskutočnené hovory, ako aj prehliadať položky Contact
requests (Žiadosti o pridanie do kontaktov).
Konto Microsoft
Ak máte konto Microsoft, môžete sa pomocou neho prihlásiť do
služby Skype na televízore.
• Nastavenie
V položke Settings (Nastavenia) môžete zmeniť svoje heslo,
upraviť nastavenia týkajúce sa súkromia či hlasovej schránky,
prípadne prehliadať zablokované kontakty a ďalšie nastavenia.
Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Microsoft…
1 - Na stránke služby Skype Sign in (Prihlásiť sa) vyberte
položku Sign in with Microsoft account (Prihlásiť sa pomocou
konta Microsoft) a stlačte tlačidlo OK.
69
• Odhlásenie
Slúži na odhlásenie zo služby Skype na televízore.
Pridanie kontaktu
Pridanie Skype kontaktu
18.5
V ponuke People (Ľudia), ktorá obsahuje zoznam vašich
kontaktov, môžete pridávať nové kontakty Skype.
My profile (Môj profil)
Pridanie Skype kontaktu
V ponuke My profile (Môj profil) môžete upravovať svoj
osobný profil v službe Skype.
Ak poznáte Skype meno alebo e-mail priateľa, služba Skype jeho
kontakt jednoducho vyhľadá. Ak nepoznáte Skype meno ani email, môžete ho skúsiť vyhľadať podľa mena.
• Public
Prehliadajte a upravujte informácie o profile, ktoré sa zobrazujú
vašim kontaktom.
Ak chcete pridať Skype kontakt…
1 - Na stránke Contacts (Kontakty) stlačte tlačidlo 
OPTIONS.
2 - Vyberte možnosť Add Skype Contact (Pridať kontakt
Skype) a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zadajte meno Skype alebo e-mailovú adresu svojho nového
kontaktu. Môžete skúsiť zadať aj meno. Klávesnicu na obrazovke
zobrazíte stlačením tlačidla OK. Keď zadáte údaje, stlačte tlačidlo
OK.
4 - Služba Skype vyhľadá požadovaný kontakt a zobrazí výsledky
vyhľadávania.
5 - Označte požadovaný kontakt a stlačením tlačidla OK mu
zašlite žiadosť o pridanie do kontaktov.
6 - Žiadosť napíšte a stlačte tlačidlo OK. Služba Skype zašle
žiadosť o pridanie do kontaktov vášmu novému kontaktu. Ak
tento kontakt prijme vašu žiadosť, služba Skype zobrazí meno
daného nového kontaktu vo vašom zozname a môžete mu
zavolať prostredníctvom služby Skype.
• Telefón
Môžete zadať alebo zmeniť svoje telefónne číslo domov, do
práce či číslo mobilného telefónu.
• Private (Osobné)
Zobrazte alebo zmeňte svoju e-mailovú adresu, skontrolujte
výšku svojho kreditu alebo si pozrite informácie o predplatnom,
prípadne napíšte správu o tom, akú máte práve náladu.
• Profile picture (Profilový obrázok)
Ak ste pomocou počítača ešte nenahrali svoj profilový obrázok,
môžete si vybrať niektorý z ponúkaných avatarov.
• Stav online
Môžete zmeniť svoj stav online. Vyberte, aký stav chcete, aby
vaše kontakty videli, keď ste online.
Pridanie telefónneho čísla
18.6
V ponuke People (Ľudia) obsahujúcej zoznam vašich kontaktov
môžete ku kontaktom pridávať telefónne čísla. Prostredníctvom
hlasového hovoru služby Skype môžete volať na telefóny. Na to,
aby ste mohli telefonovať, potrebujete kredit Skype.
People (Ľudia)
Ak chcete pridať telefónne číslo…
1 - Na stránke Contacts (Kontakty) stlačte tlačidlo 
OPTIONS.
2 - Vyberte položku Add a Phone Number (Pridať telefónne
číslo) a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zadajte meno kontaktu. Klávesnicu na obrazovke zobrazíte
stlačením tlačidla OK. Keď zadáte údaje, stlačte tlačidlo OK.
4 - Zadajte telefónne číslo kontaktu. Vždy najprv zadajte kód
krajiny (napr. +421 pre Slovensko). Nezadávajte ho vo forme s
dvoma nulami. Keď zadáte údaje, stlačte tlačidlo OK. Meno
telefónneho kontaktu sa zobrazí v zozname.
Vaše kontakty
V ponuke People (Ľudia) nájdete zoznam vašich kontaktov v
službe Skype.
Vaše kontakty sa zobrazujú podľa Skype mena. Kontakty sú
online a je s nimi možné viesť hovory v službe Skype, ak sa vedľa
ich mena zobrazuje zelená bodka.
Na vyhľadávanie kontaktov v rámci svojho zoznamu kontaktov
môžete použiť textové pole v ľavom hornom rohu stránky s
kontaktmi. Vyhľadať ich môžete aj jednoduchým rolovaním
zoznamu kontaktov.
70
3 - Do textového poľa zadajte nové meno pre tento
kontakt. Klávesnicu na obrazovke zobrazíte stlačením tlačidla
OK. Keď údaje zadáte, stlačte tlačidlo OK.
Prijatie žiadosti o pridanie do kontaktov
Keď dostanete žiadosť o pridanie do kontaktov, vedľa položky
History (História) v ponuke Skype sa zobrazí malá ikona.
Ak chcete prijať žiadosť o pridanie do kontaktov…
18.7
1 - V ponuke Skype vyberte položku History (História) a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Contact requests (Žiadosti o pridanie do
kontaktov) a stlačte tlačidlo OK. Označte žiadosť a stlačte
tlačidlo OK. Služba Skype vás požiada o prijatie tohto kontaktu.
Ak ho prijmete, kontakt sa zobrazí v zozname vašich kontaktov.
Volanie pomocou služby Skype
Videohovor alebo hlasový hovor
Uskutočnenie videohovoru
Pri videohovore vidíte svojich priateľov počas telefonovania na
obrazovke.
Zablokovanie kontaktu
Ak chcete uskutočniť videohovor…
Kontakt v službe Skype môžete zablokovať. Zablokovaný
kontakt vás nebude môcť kontaktovať prostredníctvom služby
Skype. Tento kontakt o tom nebude informovaný, pričom sa v
jeho zozname kontaktov budete zobrazovať v stave offline.
Zablokované kontakty je možné spätne odblokovať.
1 - Na stránke Contacts (Kontakty) vyberte kontakt, ktorému
chcete zatelefonovať.
2 - Vyberte položku Video call (Videohovor) a stlačte tlačidlo
OK. Ak je daný kontakt prítomný v službe Skype, má pripojenú
kameru služby Skype a hovor prijme, daná osoba sa zobrazí na
televízore.
3 - Hovor ukončite výberom položky  End call (Ukončiť
hovor) a stlačením tlačidla OK.
Ak chcete zablokovať kontakt…
1 - Na stránke Contacts (Kontakty) vyberte kontakt, ktorý
chcete zablokovať.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku Block
(Zablokovať) a stlačte tlačidlo OK. Kontakt sa zablokuje.
Keď sa kamera Skype zapne, zasvieti modrá kontrolka LED. To,
čo váš kontakt vidí, sa vám zobrazuje v malom okienku v pravom
dolnom rohu televíznej obrazovky.
Ak chcete odblokovať kontakt…
1 - Označte kontakt, ktorý je zablokovaný.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku Unblock
(Odblokovať) a stlačte tlačidlo OK. Kontakt sa odblokuje.
Ak chcete kameru Skype vypnúť, vyberte položku  Video Off
(Vypnúť video) a stlačte tlačidlo OK. Opätovne ju zapnete
výberom položky Video On (Zapnúť video) a stlačením tlačidla
OK.
Ak chcete zobraziť zoznam zablokovaných kontaktov…
Ak chcete stlmiť mikrofón, vyberte položku  Mic Off (Vypnúť
mikrofón) a stlačte tlačidlo OK. Opätovne ho zapnete výberom
položky  Mic On (Zapnúť mikrofón) a stlačením tlačidla OK.
1 - V ponuke Skype vyberte položku Settings (Nastavenia) a
stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Blocked contacts (Zablokované kontakty)
a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa zoznam kontaktov, ktoré ste
zablokovali.
Počas priebehu videohovoru môžete meniť zorné pole kamery.
Ak chcete získať ďalšie informácie o zmene zorného poľa, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Skype,
priblíženie, posunutie a naklonenie kamery.
Odstránenie alebo premenovanie
Kontakty môžete premenovať alebo odstrániť.
Uskutočnenie hlasového hovoru
Ak chcete odstrániť kontakt…
Prostredníctvom hlasového hovoru môžete uskutočniť hovor s
vypnutou kamerou.
1 - Na stránke Contacts (Kontakty) vyberte kontakt, ktorý
chcete odstrániť.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku Remove
(Odstrániť) a stlačte tlačidlo OK. Kontakt sa odstráni zo
zoznamu.
Ak chcete uskutočniť hlasový hovor…
1 - Na stránke Contacts (Kontakty) vyberte kontakt, ktorému
chcete zatelefonovať.
2 - Vyberte položku Call (Volať) a stlačte tlačidlo OK. Ak je
daný kontakt prítomný v službe Skype a hovor prijme, môžete s
ním hovoriť.
3 - Hovor ukončite výberom položky  End call (Ukončiť
hovor) a stlačením tlačidla OK.
Ak chcete premenovať kontakt…
1 - Na stránke Contacts (Kontakty) vyberte kontakt, ktorý
chcete premenovať.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku Rename
(Premenovať) a stlačte tlačidlo OK.
71
Kontakt vás môže pridať do hlasového hovoru s viacerými
účastníkmi. Vy nemôžete pridávať ďalších účastníkov.
História
Na stránke History (História) služby Skype nájdete zoznam
všetkých vykonaných hovorov, vrátane hovorov, ktoré ste
zmeškali. Zároveň tu nájdete nové žiadosti o pridanie do
kontaktov a môžete si vypočuť odkazy v hlasovej schránke.
Volanie na telefóny
Pomocou služby Skype môžete telefonovať aj na pevné linky a
mobilné telefóny. Ak chcete uskutočňovať hovory na telefóny,
musíte si zakúpiť kredit Skype alebo predplatné Skype.
Ak chcete zobraziť zoznam, vyberte položku All calls (Všetky
hovory), Missed calls (Zmeškané hovory), Incoming calls
(Prichádzajúce hovory) alebo Outgoing calls (Odchádzajúce
hovory) a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete volať na telefón…
1 - Na stránke Contacts (Kontakty) vyberte kontakt s
telefónnym číslom.
2 - Vyberte položku Call (Volať) a stlačte tlačidlo OK. Ak
chcete uskutočniť hovor na telefónne číslo, musíte mať kredit
Skype alebo predplatné Skype. Ak daný kontakt hovor prijme,
môžete s ním rozprávať.
3 - Hovor ukončite výberom položky  End call (Ukončiť
hovor) a stlačením tlačidla OK.
Ak chcete zobraziť nové žiadosti o pridanie do kontaktov,
vyberte položku Contact requests (Žiadosti o pridanie do
kontaktov) a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete prehliadať a vypočuť si odkazy v hlasovej schránke,
vyberte položku Voicemails (Hlasová schránka) a stlačte tlačidlo
OK.
Dĺžka uchovávania udalostí služby Skype v zozname História
závisí od množstva kontaktov a intenzity využívania služby Skype.
Pomocou služby Skype môžete volať aj priamo na telefónne
čísla. Telefónne číslo môžete zadať pomocou ovládača vytáčania.
Ak chcete otvoriť ovládač vytáčania…
Hlasová schránka
1 - V ponuke Skype vyberte položku Call phones (Volať na
telefónne čísla) a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak sa ovládač vytáčania nezobrazí, vyberte položku  Show
Dial Pad (Zobraziť ovládač vytáčania) a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vytočte telefónne číslo. Môžete sa buď posúvať na jednotlivé
čísla a stláčať tlačidlo OK, alebo použiť číselné tlačidlá
diaľkového ovládania.
Informácie o hlasovej schránke
Ak vám niekto zavolá pomocou služby Skype a vy nemôžete
hovor prijať, táto osoba môže zanechať hlasový odkaz v
hlasovej schránke služby Skype. Ak telefonujete kontaktu, ktorý
váš hovor neprijme, môžete tomuto kontaktu zanechať odkaz v
hlasovej schránke.
Žiadne núdzové hovory
Služba Skype nepredstavuje náhradu za klasický telefón a
nemožno ju použiť na vykonanie núdzových hovorov.
Ak chcete vy alebo váš kontakt zaslať alebo prijať odkaz v
hlasovej schránke, musíte najprv nastaviť hlasovú schránku služby
Skype. Hlasovú schránku nastavíte pomocou počítača na adrese
www.skype.com
Prijímanie hovorov
Ak ste si už sprístupnili hlasovú schránku prostredníctvom
počítača, preferencie hlasovej schránky nastavíte pomocou
položiek ponuka Skype > Settings (Nastavenia) > Voicemails
(Hlasová schránka).
Keď ste prihlásení do služby Skype a sledujete televízor, na
prichádzajúci hovor vás upozorní tón zvonenia a hlásenie, ktoré
sa zobrazí na obrazovke. V hlásení bude uvedené, kto vám
telefonuje, pričom daný hovor môžete prijať alebo odmietnuť.
Nahranie hlasového odkazu
Ak chcete hovor prijať, vyberte položku Answer with video
(Prijať s videom) a stlačiť tlačidlo OK.
Keď zavoláte svojmu kontaktu a on váš hovor nemôže prijať,
môžete mu zanechať hlasový odkaz.
Ak chcete hovor prijať s vypnutou kamerou, vyberte položku
Answer with audio (Prijať so zvukom) a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete nahrať hlasový odkaz…
Ak chcete hovor odmietnuť, vyberte položku Decline call
(Odmietnuť hovor) a stlačte tlačidlo OK.
1 - Zavolajte kontaktu. Ak váš hovor neprijme, služba Skype
navrhne zaslať hlasový odkaz.
2 - Vyberte možnosť Yes (Áno) povedzte svoj odkaz.
3 - Nahrávanie ukončíte označením položky End call (Ukončiť
hovor) a stlačením tlačidla OK.
72
Prehrávanie hlasového odkazu
Zmena hesla
Vaše kontakty vám môžu zasielať hlasové odkazy. Ak vám bol
zaslaný hlasový odkaz, v ponuke Skype sa zobrazí malá ikona.
Hlasové odkazy môžete prehrávať na stránke History (História).
Svoje aktuálne heslo služby Skype môžete zmeniť a pre svoje
konto Skype zadať nové heslo.
Ak chcete zmeniť heslo…
Ak chcete prehrať hlasový odkaz…
1 - Prihláste sa do služby Skype pomocou svojho konta.
2 - V ponuke Skype vyberte položku Settings (Nastavenia) a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Change password (Zmeniť heslo).
4 - Stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte položku Current
password (Aktuálne heslo) a zadajte svoje aktuálne heslo. Ak
chcete použiť klávesnicu na obrazovke, najprv stlačte tlačidlo
OK.
5 - Stlačením tlačidla  (dole) vyberte položku New password
(Nové heslo) a zadajte nové heslo.
6 - Ďalším stlačením tlačidla  (dole) vyberte položku Repeat
new password (Zopakovať nové heslo) a znova zadajte nové
heslo.
7 - Ďalším stlačením tlačidla  (dole) vyberte položku Apply
(Použiť) a odošlite nové heslo na potvrdenie.
1 - V ponuke Skype vyberte položku History (História) a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Voicemails (Hlasová schránka) a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte hlasový odkaz, ktorý chcete prehrať, a stlačte tlačidlo
OK. Hlasový odkaz si môžete vypočuť ľubovoľný počet krát. Ak
chcete spravovať hlasové odkazy, stlačte tlačidlo  OPTIONS.
18.8
Kredit Skype
Môžete si zakúpiť kredit Skype alebo predplatné Skype.
Pomocou kreditu alebo predplatného Skype potom môžete
volať na pevné linky alebo na mobilné telefóny z vášho
televízora.
Zakúpenie kreditu Skype
video
Ak si chcete zakúpiť kredit Skype alebo predplatné Skype,
prihláste sa do konta Skype na počítači.
Zakúpený kredit Skype bude k dispozícii aj po prihlásení do
konta Skype na televízore.
V službe Skype môžete obmedziť použitie videa v hovoroch
Skype.
Pomocou položky Automatically receive video from
(Automaticky prijímať video od) môžete nastaviť, aby služba
Skype automaticky prijímala a zobrazovala video podľa nastavení
Anyone (Ktokoľvek), People in my contact list only (Iba ľudia v
mojom zozname kontaktov) alebo No one (Nikto).
Hodnota kreditu a informácie o predplatnom sa uvádzajú na
každej stránke, kde môžete uskutočniť hovor na telefón.
Nedostatočný kredit Skype
Ak nemáte dostatočný kredit Skype na uskutočnenie hovoru na
telefón, zobrazí sa upozornenie.
Pomocou položky Show that I have video to (Zobraziť, že
mám video, komu:) môžete nastaviť, aby služba Skype vysielala
vaše video podľa nastavení: People in my contact list only (Iba
ľudia v mojom zozname kontaktov) alebo No one (Nikto).
18.9
Nastavenia aplikácie Skype
Ak chcete upraviť nastavenia videa…
1 - Prihláste sa do služby Skype pomocou svojho konta.
2 - V ponuke Skype vyberte položku Settings (Nastavenia) a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Video.
4 - Stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte príslušné prepínače a
stlačením tlačidla OK ich označte alebo zrušte ich označenia.
Prihlasovanie
Aplikáciu Skype môžete nastaviť tak, aby vás automaticky
prihlásila, keď v ponuke Doma vyberiete položku Skype.
Nemusíte zadávať meno Skype ani heslo.
Ak sa chcete prihlásiť ihneď pri zapnutí služby Skype…
1 - Prihláste sa do služby Skype pomocou svojho konta.
2 - V ponuke Skype vyberte položku Settings (Nastavenia) a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Signing in (Prihlasovanie sa) a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Pomocou tlačidla  (vpravo) označte príslušné začiarkavacie
políčka a pomocou tlačidla OK označte položku Sign me in
when Skype starts (Prihlásiť po spustení aplikácie Skype).
Súkromie
Môžete nastaviť, aby služba Skype obmedzovala prichádzajúce
hovory Skype.
Môžete povoliť hovory podľa možností: Anyone (Každý) alebo
From people in my contact list only (Iba ľudia v mojom
zozname kontaktov).
73
Ak chcete upraviť nastavenia súkromia…
Presmerovanie hovoru
1 - Prihláste sa do služby Skype pomocou svojho konta.
2 - V ponuke Skype vyberte položku Settings (Nastavenia) a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Privacy (Súkromie).
4 - Stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte príslušné prepínače a
stlačením tlačidla OK ich označte alebo zrušte ich označenia.
Nikdy nezmeškajte hovor Skype vďaka funkcii presmerovania
hovorov.
Môžete zobraziť zoznam všetkých svojich blokovaných
kontaktov.
Ak práve nie ste online alebo nemôžete prijať hovor, môžete
hovor Skype presmerovať na ľubovoľný telefón či mobilný
telefón. Hovory Skype môžete presmerovať aj na iné konto
Skype. Môžete nastaviť až tri telefónne čísla či mená Skype podľa
preferovaného poradia, v ktorom sa na ne majú hovory
presmerovať. Na presmerovanie hovorov na telefóny
potrebujete kredit Skype alebo predplatné Skype. Presmerovanie
hovorov Skype na iné kontá Skype je bezplatné. Ďalšie
informácie o presmerovaní hovorov nájdete na adrese
www.skype.com/support
Ak chcete zobraziť zoznam…
Ak chcete nastaviť presmerovanie hovorov…
1 - Prihláste sa do služby Skype pomocou svojho konta.
2 - V ponuke Skype vyberte položku Settings (Nastavenia) a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Blocked contacts (Blokované kontakty) a
stlačte tlačidlo OK. Ak chcete spravovať svoje blokované
kontakty, stlačte tlačidlo  OPTIONS.
1 - Prihláste sa do služby Skype pomocou svojho konta.
2 - V ponuke Skype vyberte položku Settings (Nastavenia) a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla OK začiarknite začiarkavacie políčko
možnosti Forward calls when I am not on Skype (Presmerovať
hovory, keď nie som v službe Skype).
4 - Do polí nižšie zadajte telefónne čísla alebo mená Skype z
vášho zoznamu kontaktov v preferovanom poradí, v ktorom sa
na ne majú hovory presmerovať. Pred telefónne čísla vždy
zadávajte kód krajiny.
5 - V prípade potreby zmeňte aj počet sekúnd, po ktorom má
služba Skype hovor presmerovať.
6 - Pomocou položky Save (Uložiť) uložte svoje nastavenie
presmerovania hovorov.
Blokované kontakty
Hlasová schránka
Môžete nastaviť niekoľko preferencií pre zasielanie správ
prostredníctvom hlasovej schránky.
Ak chcete umožniť svojim kontaktom zasielať vám hlasové
odkazy, keď nemôžete prijať hovor, začiarknite políčko Send
unanswered calls to voicemail (Zaslať neprijaté hovory do
hlasovej schránky). Ak nechcete prijímať odkazy hlasovej
schránky, ponechajte toto políčko nezačiarknuté.
Ak chcete umožniť svojim kontaktom zaslať vám hlasové odkazy,
keď hovor nemôžete prijať do 15 sekúnd a práve telefonujete,
začiarknite políčko I am already in a call (Práve telefonujem).
Priblíženie, posunutie a naklonenie kamery.
Zorné pole kamery môžete prispôsobiť – dá sa priblížiť alebo
oddialiť, posunúť alebo nakloniť. Pohľad kamery prispôsobíte
počas videohovoru.
Ak chcete umožniť zaslať hlasové odkazy, keď hovor
odmietnete, začiarknite políčko I decline an incoming call
(Odmietnem prichádzajúci hovor).
Ak chcete upraviť obrazové pole kamery…
Ak chcete nastaviť preferencie hlasovej schránky…
1 - Začnite videohovor a počkajte, kým sa spustí.
2 - Stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte ikonu nad políčkom s
malým obrazom a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa panel s farebne
označenými funkciami.
3 - Ak chcete posunúť obrazové pole kamery, stlačte tlačidlo
 (vľavo) alebo  (vpravo). Ak ho chcete nakloniť, stlačte
tlačidlo  (hore) alebo  (dole). Obraz priblížite stlačením
tlačidla  Zoom in (Priblížiť). Obraz oddialite tlačidlom 
Zoom out (Oddialiť).
4 - Stlačením tlačidla  Done (Hotovo) uložíte pohľad kamery
a vrátite sa späť do hovoru Skype.
1 - Prihláste sa do služby Skype pomocou svojho konta.
2 - V ponuke Skype vyberte položku Settings (Nastavenia) a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Voicemail (Hlasová schránka) a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stláčaním tlačidiel  (dole) a  (hore) označte začiarkavacie
políčko. Stlačením tlačidla OK ho začiarknete alebo zrušíte
začiarknutie.
74
18.10
Odhlásenie
Keď sa odhlásite zo služby Skype, odhlasujete sa z konta Skype.
Váš stav Online sa zmení na Offline. Vaše kontakty vám nebudú
môcť zavolať.
Ak sa chcete odhlásiť…
1 - Stlačením tlačidla  Späť kdekoľvek v službe Skype sa
vrátite späť do ponuky Skype.
2 - V ponuke Skype vyberte položku Sign out (Odhlásiť sa) a
stlačte tlačidlo OK.
Televízor sa vás spýta, či chcete službu Skype vypnúť alebo ju
použiť pomocou iného konta Skype.
18.11
Vypnutie služby Skype
Keď sa zo služby Skype odhlásite, služba Skype zostáva v
televízore naďalej aktívna. Môžete sa prihlásiť pomocou iného
konta Skype alebo vytvoriť nové konto. Ak chcete aplikáciu
Skype na televízore zastaviť, musíte ju vypnúť.
18.12
Podmienky používania a Zásady
ochrany osobných údajov
Podmienky používania služby Skype nájdete na adrese
www.skype.com/go/tou
Prečítajte si aj zásady ochrany osobných údajov na adrese
www.skype.com/privacy
75
19
Rodičovská kontrola
Smart TV
Ak chcete uzamknúť aplikácie pre dospelých od 18 rokov . . .
1 - Zapnite rodičovskú kontrolu funkcie Smart TV výberom
položky Zapnúť a stlačte tlačidlo OK.
2 - Zadajte kód PIN, ktorý chcete používať na odomknutie.
3 - Potvrďte kód PIN.
Aplikácie vhodné len pre dospelých od 18 rokov sú teraz
uzamknuté. Ak chcete odomknúť uzamknutú aplikáciu, vyberte
ju a stlačte tlačidlo OK. Televízor vás vyzve, aby ste zadali
4-ciferný kód.
19.1
Informácie o funkcii Smart TV
Pripojte tento LED televízor Philips s funkciou Smart TV na
internet a objavte úplne nový svet televízie. Môžete použiť
káblové pripojenie k smerovaču alebo bezdrôtové pripojenie
pomocou rozhrania Wi-Fi.
Keď televízor pripojíte k domácej sieti, môžete na obrazovke
televízora zobraziť fotografie z inteligentného telefónu, prehrávať
videá uložené v počítači alebo ovládať televízor pomocou
tabletu.
19.4
Aplikácie funkcie Smart TV
Otvorenie funkcie Smart TV
Keď televízor pripojíte na internet, môžete si požičať video z
online video obchodu, zobraziť online TV program alebo si
nahrať obľúbený seriál na pevný disk USB. Aplikácie služby Smart
TV rozšíria vaše možnosti o rôzne zábavné a praktické služby.
Úvodná stránka funkcie Smart TV predstavuje vašu bránu do
sveta internetu. Môžete si požičať filmy online, čítať noviny,
sledovať videá a počúvať hudbu, nakupovať online, otvoriť
stránku vašej sociálnej siete (Facebook, Twitter, . . .) alebo
sledovať televízne programy, keď vám to najlepšie vyhovuje,
pomocou funkcie Online TV. Stačí otvoriť príslušné aplikácie –
internetové lokality prispôsobené na zobrazenie na televízore.
Ak je váš televízor pripojený na internet, môžete začať využívať
funkciu Smart TV.
19.2
Čo potrebujete
Aby ste si mohli vychutnať aplikácie funkcie Smart TV, musíte
televízor pripojiť k smerovaču s vysokorýchlostným
(širokopásmovým) pripojením na internet. Môžete použiť
domácu sieť pripojenú na internet. Nepotrebujete počítač.
Otvorenie funkcie Smart TV
Ak chcete otvoriť úvodnú stránku funkcie Smart TV, stlačte
tlačidlo  Smart TV.
Môžete tiež stlačiť tlačidlo , vybrať položku Smart TV a stlačiť
tlačidlo OK.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Sieť.
Tip
Televízor sa pripojí na internet a otvorí úvodnú stránku funkcie
Smart TV. Môže to trvať niekoľko sekúnd.
Na jednoduchšie zadávanie textu a pohyb po internetových
stránkach zvážte pripojenie klávesnice USB a myši USB k
televízoru.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položky Klávesnica USB alebo Myš USB.
Zatvoriť funkciu Smart TV
Ak chcete zatvoriť úvodnú stránku funkcie Smart TV, stlačte
tlačidlo  a vyberte inú aktivitu.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V. nenesie žiadnu zodpovednosť
za obsah ani kvalitu obsahu sprístupneného poskytovateľmi
obsahových služieb.
19.3
Nastavenie funkcie Smart TV
Po prvom spustení funkcie Smart TV je potrebné nakonfigurovať
pripojenie. Ak chcete pokračovať, musíte si prečítať podmienky
a súhlasiť s nimi. Ak funkciu Smart TV nechcete nastaviť, stlačte
tlačidlo .
Úvodná stránka funkcie Smart TV
1 - Aktuálny obsah na televízore
2 - Vaše aplikácie
3 - App gallery (Galéria aplikácií)
4 - Internet
5 - Odporúčané aplikácie
6 - Vyhľadávanie
7 - Farebné ovládacie tlačidlá
Zaregistrovanie
Ako sa zaregistrovať do klubu Club Philips . . .
1 - Vyberte položku Zaregistrovanie a stlačte tlačidlo OK.
2 - Zadajte svoju e-mailovú adresu, vyberte položku Pokračovať
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Potvrďte e-mailovú adresu.
Vaše aplikácie
76
Aplikácie môžete spustiť z úvodnej stránky funkcie Smart TV. Ak
sa na úvodnej stránke ešte nenachádzajú žiadne aplikácie,
môžete ich pridať z položky App gallery (Galéria aplikácií).
Zatvorenie aplikácie
Ak chcete zatvoriť aplikáciu a vrátiť sa na úvodnú stránku funkcie
Smart TV, stlačte tlačidlo  Smart TV.
App gallery (Galéria aplikácií)
Opätovné načítanie stránky aplikácie
V položke App gallery (Galéria aplikácií) nájdete všetky dostupné
aplikácie.
Ak sa stránka aplikácie nenačítala správne, môžete ju znova
načítať stlačením tlačidla  OPTIONS a výberom položky
Znova načítať.
Internet
Aplikácia Internet slúži na otvorenie internetového prehliadača v
televízore.
Na obrazovke televízora môžete zobraziť akúkoľvek internetovú
lokalitu, ale väčšina z nich nie je prispôsobená na zobrazenie na
televíznej obrazovke.
- Niektoré softvérové doplnky (napr. na prezeranie stránok
alebo videí) nie sú v televízore dostupné.
- Internetové stránky sa zobrazujú na celej obrazovke a vždy iba
po jednej stránke.
Zoom
Odporúčané aplikácie
V tomto okne spoločnosť Philips uvádza rôzne odporúčané
aplikácie pre vašu krajinu, aplikácie funkcie Online TV alebo
ponuku filmov na požičanie z video obchodov. Tieto položky
môžete vybrať a otvoriť priamo v okne Odporúčané aplikácie.
Môžete skontrolovať úroveň zabezpečenia stránky aplikácie.
Keď je otvorená stránka aplikácie, stlačte tlačidlo  OPTIONS
a vyberte položku Bezpečnostné informácie. Ak sa počas
načítavania vedľa animácie načítania v spodnej časti obrazovky
zobrazuje ikona zámky , prenos je zabezpečený.
Vyhľadávanie
Ohodnotiť aplikáciu
Pomocou vyhľadávania môžete vyhľadávať požadované aplikácie
v položke App gallery (Galéria aplikácií).
Do textového poľa zadajte kľúčové slovo, vyberte položku  a
stlačením tlačidla OK spustite vyhľadávanie. Pre funkciu
vyhľadávania môžete ako kľúčové slová zadávať názvy, tituly,
žánre alebo opisné slová.
Môžete tiež nechať textové pole prázdne a vyhľadávať
najobľúbenejšie položky/kľúčové slová v rôznych kategóriách. V
zozname nájdených kľúčových slov vyberte požadované kľúčové
slovo a stlačením tlačidla OK vyhľadajte položky, ktoré obsahujú
dané kľúčové slovo.
Môžete vybrať aplikáciu a po stlačení tlačidla  Hodnotenie
môžete vybrať tlačidlo „páči sa mi to“ alebo „nepáči sa mi to“ a
odoslať návrh alebo pripomienku. Môžete tiež nahlásiť chybnú
aplikáciu.
Ak chcete priblížiť stránku aplikácie . . .
1 – Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku Priblížiť
stranu.
2 – Pomocou posuvnej lišty nastavte úroveň priblíženia.
3 – Obnovením polohy posuvnej lišty obnovíte normálne
zobrazenie.
Zobrazenie informácií o zabezpečení
Správa aplikácií
V zozname aplikácií na úvodnej stránke funkcie Smart TV
môžete . . .
• Odstrániť aplikáciu
Ak chcete zo zoznamu odstrániť aplikáciu, označte ikonu danej
aplikácie a stlačte tlačidlo  Odstrániť. Aplikácia naďalej zostáva
k dispozícii v časti App gallery (Galéria aplikácií).
• Presunúť aplikáciu
Ak chcete zmeniť pozíciu aplikácie v zozname, vyberte ikonu
požadovanej aplikácie, stlačte tlačidlo  Presunúť a pomocou
tlačidiel so šípkami zmeňte pozíciu danej aplikácie. Stlačením
tlačidla OK potvrďte pozíciu.
• Uzamknúť aplikáciu
Ak chcete uzamknúť aplikáciu, vyberte ikonu aplikácie a stlačte
tlačidlo  Uzamknúť.
Keď uzamknete aplikáciu, musíte zadať 4-ciferný kód, ktorý bol
počas konfigurácie funkcie Smart TV nastavený pre rodičovskú
kontrolu. Uzamknutá aplikácia sa v zozname zobrazujte s ikonou
zámky .
Ak chcete odomknúť aplikáciu, vyberte ikonu aplikácie a stlačte
tlačidlo  Odomknúť. Na odomknutie musíte zadať 4-ciferný
kód PIN.
Otvorenie aplikácie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, musíte ju najskôr pridať do zoznamu
aplikácií na úvodnej stránke funkcie Smart TV. Aplikácie môžete
do zoznamu pridávať z položky App gallery (Galéria aplikácií).
Zoznam vašich aplikácií na úvodnej stránke funkcie Smart TV
môže mať niekoľko strán. Na nasledujúcu alebo predchádzajúcu
stranu prejdete pomocou tlačidiel so šípkami. Tiež môžete stlačiť
tlačidlo  + (nasledujúca strana) alebo  - (predchádzajúca
strana).
Otvorenie aplikácie
Ak chcete otvoriť aplikáciu . . .
1 – Stlačte tlačidlo  a vyberte položku Smart TV.
2 – Na úvodnej stránke vyberte ikonu aplikácie a stlačte tlačidlo
OK.
Keď je aplikácia otvorená, pomocou tlačidla  prejdete o 1
krok alebo stránku späť.
77
Ak chcete otvoriť aplikáciu Online TV . . .
App gallery (Galéria aplikácií)
1 - Stlačte tlačidlo  Smart TV.
2 - Na úvodnej stránke vyberte ikonu  Online TV a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Na stránke vyberte požadovaný program a stlačením tlačidla
OK ho môžete začať sledovať. Môžete použiť tlačidlá 
(Prehrávanie) a  (Pozastavenie).
Otvorte položku App gallery (Galéria aplikácií) funkcie Smart
TV a získajte prístup k aplikáciám – zbierke webových lokalít
prispôsobených na zobrazenie v televízore.
Nájdite aplikáciu pre videá služby YouTube, noviny, online album
fotografií, služby Facebook, Twitter a iné aplikácie. K dispozícii sú
aplikácie, pomocou ktorých si môžete požičať video z online
video obchodu alebo aplikácie na sledovanie zmeškaných
programov. Ak v položke App gallery (Galéria aplikácií)
nenájdete to, čo hľadáte, otvorte internetový prehliadač a skúste
to nájsť na webe pomocou televízora.
Zoznam podľa poskytovateľa vysielania
Ak chcete zobraziť programy aplikácie Online TV zoradené
podľa poskytovateľa vysielania, stlačte tlačidlo  Všetci
poskytovatelia.
Vyberte poskytovateľa vysielania a stlačte tlačidlo OK.
* Ak je táto služba dostupná vo vašej oblasti.
Aplikácie videopožičovne
19.5
Pomocou aplikácií video obchodov v rámci funkcie Smart TV si
môžete požičať svoj obľúbený film z online video obchodu. Za
požičanie môžete bezpečne zaplatiť kreditnou kartou.
Obnovenie funkcie Smart TV
Ak chcete obnoviť pripojenie funkcie Smart TV, vymažte pamäť
internetu v televízore.
Odstráni sa registrácia funkcie Philips Smart TV a nastavenie
rodičovskej zámky, prihlásenia do aplikácií video obchodov,
všetky obľúbené aplikácie funkcie Smart TV, internetové záložky
a história.
Požičanie filmu
1 - Otvorte aplikáciu video obchodu vo vašom zozname aplikácií
alebo vyberte odporúčané video na úvodnej stránke funkcie
Smart TV.
2 - Vyberte požadovaný film.
3 - Realizujte úhradu online.
4 - Spustite prehrávanie. Môžete použiť tlačidlá  (Prehrávanie)
a  (Pozastavenie).
Ak chcete vymazať internetovú pamäť . . .
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 – Vyberte položku Sieťové nastavenia > Vymazať pamäť
internetu a stlačte tlačidlo OK.
Väčšina video obchodov vyžaduje vytvorenie konta na
prihlásenie.
Prenos videa
Na tomto televízore môžete sledovať požičané filmy vo formáte
prenášaného videa. Film môžete sledovať takmer okamžite.
Možno budete potrebovať pevný disk USB, ktorý bude slúžiť
ako medzipamäť na ukladanie videa. Ak je k televízoru pripojený
pevný disk USB, môžete tiež prevziať filmy na požičanie z video
obchodov, ktoré ponúkajú len požičiavanie filmov
prostredníctvom prevzatia. Prevzatý požičaný film môžete
pozastaviť alebo spustiť odznova. Informácie o čase zapožičania
filmov získate v konkrétnom video obchode.
Množstvo prenesených údajov
Prenos alebo preberanie veľkého množstva videí môže
spotrebovať veľké množstvo údajov a prekročiť váš mesačný
limit na prenos údajov cez internet.
Online TV
Vďaka aplikácii Online TV na úvodnej stránke služby Smart TV*
môžete sledovať zmeškané televízne programy alebo sledovať
relácie vtedy, keď vám to najlepšie vyhovuje.
Otvorenie aplikácie Online TV
78
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
OK.
2 – Vyberte položku Sieťové nastavenia > Zapnúť s Wi-Fi,
vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
20
Multi room (Viac
miestností)
Ak sú na obidvoch televízoroch splnené všetky podmienky,
môžete používať funkciu Multi room (Viac miestností).
20.1
Informácie o funkcii Multi room
(Viac miestností)
20.3
Používanie funkcie Multi room
(Viac miestností)
Pomocou funkcie Multi room (Viac miestností) môžete
bezdrôtovo odosielať (prenášať) digitálne televízne kanály z
iného televízora Philips do tohto televízora. Prenášať môžete
akýkoľvek digitálny kanál z druhého televízora, ako aj kanály z
predplatenej prístupovej karty. Ak digitálny kanál môžete
sledovať na druhom televízore, môžete ho sledovať aj na tomto.
Ak sa v miestnosti, v ktorej sa tento televízor nachádza, nie je
možné pripojiť k anténe, môžete pomocou funkcie Multi room
sledovať digitálne kanály z ponuky druhého televízora.
Prvé použitie
Keď začínate funkciu Multi room (Viac miestností) používať
prvýkrát, zapnite obidva televízory.
Keď sa tento televízor prepojí s druhým televízorom, druhý
televízor sa automaticky zobrazí v ponuke Prehľadávať sieť, a to
aj vtedy, ak je iba v pohotovostnom režime.
Ak typové číslo obidvoch televízorov končí na číslicu 8,
napr. (veľkosť obrazovky) PFLxxx8, môžete pomocou tohto
televízora druhý televízor zapnúť z pohotovostného režimu. Na
tomto televízore taktiež môžete sledovať nahrávky zaznamenané
druhým televízorom a uložené na pevnom disku, ktorý je k
nemu pripojený.
Prenos TV kanála
Pomocou funkcie Multi room (Viac miestností) môžete sledovať
aktuálny televízny kanál alebo otvoriť zoznam kanálov druhého
televízora. Ak vyberiete určitý kanál zo zoznamu, druhý televízor
sa tiež prepne na vami vybraný kanál. Ak má druhý televízor
zabudovaný satelitný tuner s nainštalovanými kanálmi alebo
pripojenú jednotku pevného disku (HDD) s nahrávkami*,
môžete na tomto televízore sledovať aj tie. Kanály nemôžete
prepínať, keď druhý televízor nahráva, je v režime Pause TV
(Pozastavenie TV) alebo používa službu Skype.
Prenosom televízneho kanála pomocou funkcie Multi room sa
zníži rozlíšenie z vysokého na štandardné. Nie je možné prenášať
rozhlasové kanály (iba zvuk).
20.2
Čo potrebujete
Ak chcete sledovať televízne kanály z druhého televízora . . .
1 – Uistite sa, že je druhý televízor zapnutý alebo v
pohotovostnom režime*.
2 – Na tomto televízore stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
možnosť Prehľadávať sieť a stlačte tlačidlo OK.
3 – Ak tento televízor ešte nie je pripojený k vašej domácej sieti,
automaticky sa spustí inštalácia siete. Ak je televízor už pripojený,
prejdite na krok 4.
4 – V ponuke Prehľadávať sieť vyberte názov druhého
televízora a stlačte tlačidlo OK. Ak máte v domácnosti viac
televízorov, odporúčame zmeniť názov druhého televízora.
Zmeniť ho môžete priamo v druhom televízore.
5 – Vyberte, čo z druhého televízora chcete sledovať . . .
• ak chcete sledovať aktuálny kanál druhého televízora, vyberte
možnosť Aktuálny kanál a stlačte tlačidlo OK.
• ak chcete otvoriť zoznam kanálov druhého televízora, vyberte
možnosť Sledovať televíziu a stlačte tlačidlo  (vpravo).
• ak chcete otvoriť zoznam satelitných kanálov druhého
televízora, vyberte možnosť Sledovať satelit a stlačte tlačidlo
 (vpravo).
• ak chcete otvoriť zoznam nahrávok* na druhom televízore,
vyberte možnosť Sledovať nahrávky a stlačte tlačidlo 
Ak chcete prenášať a sledovať TV kanály z druhého televízora
Philips, musí tento druhý televízor slúžiť ako zdroj TV kanálov.
Obidva televízory musia byť pripojené k jednej bezdrôtovej
domácej sieti.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Sieť.
Ak číslo modelu druhého televízora — zdroja — končí na číslicu
7, napr. (veľkosť obrazovky) PFLxxx7, a televízor používa
najnovší softvér, všetko je pripravené na používanie.
Na druhom televízore v kapitole Pomocníka s názvom
Aktualizácia softvéru nájdete informácie o aktualizácii softvéru
daného televízora.
Zapnutie s Wi-Fi
Ak typové číslo obidvoch televízorov končí na číslicu 8, napr.
(veľkosť obrazovky) PFLxxx8, môžete pomocou tohto
televízora druhý televízor zapnúť z pohotovostného režimu.
Nezabudnite na druhom televízore zapnúť nastavenie Zapnúť s
Wi-Fi.
Ak chcete zapnúť nastavenie Zapnúť s Wi-Fi . . .
79
(vpravo).
• kanály môžete prepínať pomocou tlačidiel  + a  -. Kanály
nemôžete prepínať, keď druhý televízor nahráva, je v režime
Pozastavenie TV alebo používa službu Skype.
* Ak chcete druhý televízor zapnúť z pohotovostného režimu
alebo sledovať nahrávky z jeho pripojeného pevného disku,
musia typové čísla obidvoch televízorov končiť číslicou 8, napr.
(veľkosť obrazovky) PFLxxx8.
Názov televízora
Ak chcete zmeniť názov televízora . . .
Stlačte tlačidlo  > Nastavenia > Sieťové nastavenia > Názov
televíznej siete.
80
21
Zdieľať…
Pomocou tlačidla Zdieľať  na diaľkovom ovládaní môžete
zdieľať názov kanála alebo programu, ktorý sledujete, alebo
internetovú adresu, ktorú prehliadate. Rovnako sa môžete
podeliť o názov a informácie o programe, ktorý si vyberiete v
TV programe, či názov aplikácie z funkcie Smart TV a jej
ikonu. Všetky tieto informácie môžete zdieľať na sieťach
Facebook, Twitter či ľubovoľnej inej sociálnej sieti na stránkach
aplikácií funkcie Smart TV.
Televízor musí byť pripojený k internetu.
Ak chcete zdieľať, čo práve sledujete alebo čo ste práve
vybrali…
1 - Stlačením tlačidla  otvorte ponuku Zdieľať.
2 - Vyberte sociálnu sieť, na ktorej chcete informácie zdieľať, a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Na televízore sa otvorí daná sociálna sieť. V závislosti od
toho, ktorú sociálnu sieť ste si vybrali, môžete vytvoriť príspevok,
zaslať alebo napísať správu.
81
roku 2010, potrebujete v ňom len aktivovať protokol JointSpace.
Modely z roku 2011 a novšie sú už pripravené na používanie
aplikácie MyRemote.
22
Aplikácia MyRemote
Ak potrebujete zistiť, v ktorom roku bol váš televízor vyrobený,
skontrolujte jeho typové číslo (napr. xxPFLxxx4). Ak je posledné
číslo 4, ide o model z roku 2009. Ak je posledné číslo 5,
televízor je modelom z roku 2010. Číslo 6 označuje rok 2011,
číslo 7 rok 2012 a číslo 8 rok 2013.
22.1
Informácie o aplikácii MyRemote
Čo táto aplikácia dokáže
Aplikácia MyRemote a tento televízor ponúkajú . . .
22.2
• SimplyShare – zdieľajte fotografie, hudbu a videá zo smartfónu
či tabletu
• Ovládanie – používajte smartfón alebo tablet ako diaľkový
ovládač televízora
• TV program – prehliadajte televízny program a prepínajte
televízor na požadované kanály
Čo potrebujete
Domáca sieť
Domáca sieť
Aby ste mohli používať aplikáciu MyRemote, televízor, smartfón,
tablet a počítač musia byť pripojené k vašej domácej sieti.
• Wi-Fi smart screen – sledujte televízne kanály na svojom
smartfóne alebo tablete
Ak chcete pripojiť televízor k domácej sieti . . .
Verzia 4.x aplikácie MyRemote je dostupná pre zariadenia
iPhone, iPad a Android™. Funkcie aplikácie MyRemote sa môžu
líšiť v závislosti od verzie a operačného systému mobilného
zariadenia.
1 - Ak sieťový smerovač nie je ešte pripojený, pripojte ho na
internet (širokopásmové pripojenie na internet).
2 - Pripojte televízor k vášmu sieťovému smerovaču. Môžete
použiť bezdrôtové alebo káblové pripojenie.
Je zadarmo
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Sieť, bezdrôtové pripojenie alebo
Sieť, káblová.
Aplikáciu MyRemote si môžete prevziať zadarmo.
V prípade, že chcete využívať aj funkcie Wi-Fi smart screen,
môže sa na ne vzťahovať menší poplatok.
Jazyky
Softvér mediálneho servera
Aplikácia MyRemote je k dispozícii v nasledujúcich jazykoch:
angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina,
portugalčina, holandčina a ruština.
Ak sa jazyk nastavený vo vašom mobilnom zariadení nezhoduje
ani s jedným z týchto jazykov, jazyk aplikácie MyRemote sa
automaticky nastaví na angličtinu.
Softvér mediálneho servera
Ak chcete na obrazovke televízora zobraziť fotografie alebo
prehrávať hudbu a videá uložené v počítači, musíte mať v
počítači nainštalovaný softvér mediálneho servera. Tento softvér
mediálneho servera nastavte na zdieľanie súborov pomocou
domácej siete.
Ak chcete získať viac informácií a zobraziť zoznam softvéru
mediálneho servera, ktorý je kompatibilný s týmto televízorom,
stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Mediálne
servery, podporované.
Aplikácia MyRemote sa neustále vyvíja. Budúce verzie budú
obsahovať ešte viac funkcií a budú postupne k dispozícii.
Aktualizácie aplikácie MyRemote pravidelne kontrolujte v
obchodoch s aplikáciami.
Apple, iPhone a iPad sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.,
registrované v Spojených štátoch a iných krajinách. Android je
ochranná známka spoločnosti Google Inc.
Google Play je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.
Digital Media Renderer – DMR
Digital Media Renderer – DMR
Na iných televízoroch Philips
Ak vaše súbory médií nemožno prehrať na obrazovke televízora,
skontrolujte, či máte zapnutú funkciu Digitial Media Renderer.
Funkcia DMR je zapnutá ako výrobné nastavenie.
Aplikácia MyRemote pri iných televízoroch
Aplikáciu MyRemote môžete používať v modeloch televízorov
značky Philips vyrobených v roku 2009 a neskôr.
Ak máte model televízora z roku 2009, je nutné aktualizovať
jeho softvér a aktivovať protokol JointSpace. Ak máte model z
Ak chcete skontrolovať, či je funkcia DMR zapnutá . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
82
2 - Vyberte možnosť Sieťové nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Digital Media Renderer - DMR a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
22.4
Ponuka aplikácie
V položke App menu (Ponuka aplikácie) MyRemote môžete
spúšťať rôzne funkcie aplikácie MyRemote. Ak chcete funkciu
spustiť, stačí na ňu ťuknúť.
Ak sa chcete vrátiť späť do App menu (Ponuka aplikácie),
ťuknite na tlačidlo App menu vo vrchnej časti tejto stránky.
Názov televíznej siete
Rady k nástrojom
Názov televíznej siete
Ak chcete vedieť, na čo slúžia jednotlivé tlačidlá aplikácie, ťuknite
na ikonu . Na vrchu príslušných tlačidiel sa zobrazia rady k
jednotlivým nástrojom.
Ak chcete rady k nástrojom zatvoriť, ťuknite kdekoľvek na
dotykovú obrazovku.
Ak máte vo svojej domácej sieti viac televízorov, môžete tento
televízor premenovať v ponuke Sieťové nastavenia.
Ak chcete premenovať televízor . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte možnosť Sieťové nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Názov televíznej siete a stlačením tlačidla
OK zobrazte aktuálny názov. Sieťový názov televízora môžete
zmeniť pomocou klávesnice alebo diaľkového ovládania.
4 - Po vykonaní požadovaných zmien vyberte položku Hotovo a
stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Výber zariadenia
V ponuke aplikácie MyRemote môžete vybrať zariadenie, na
ktoré chcete jednotlivé funkcie aplikácie použiť – napr. tento
televízor. Ťuknite na tlačidlo Select device (Vybrať zariadenie) v
pravom hornom rohu ponuky aplikácie.
Kompatibilitu aplikácie MyRemote s iným produktmi značky
Philips si môžete overiť na stránke online podpory na adrese
www.philips.com/support. Tiež skontrolujte, či váš produkt
značky Philips obsahuje najnovší softvér.
22.3
22.5
Prevzatie aplikácie
Funkcie aplikácie
Na prevzatie aplikácie MyRemote do smartfónu alebo tabletu
môžete použiť kódy QR uvedené na tejto stránke. Vyberte
požadovaný operačný systém (alebo typ zariadenia) a pomocou
čítačky kódov QR prejdite priamo na stránku na prevzatie.
SimplyShare
Pomocou funkcie SimplyShare môžete odosielať mediálne
súbory, ako sú fotografie, hudba či videá, zo zariadenia vo vašej
domácej sieti do iného zariadenia v tejto sieti.*
Apple iPhone
Ak chcete aplikáciu prevziať do telefónu iPhone, prejdite na
lokalitu Apple App Store a vyhľadajte aplikáciu Philips
MyRemote.
Ak chcete otvoriť funkciu SimplyShare v aplikácii MyRemote,
ťuknite na tlačidlo SimplyShare v ponuke aplikácie MyRemote.
Vyberte zariadenie, z ktorého chcete odoslať súbor médií
1 - Ťuknite na biely panel v hornej časti obrazovky, čím otvoríte
zoznam dostupných zariadení vo vašej sieti.
2 - Ťuknite na požadované zariadenie v zozname.
Apple iPad
Ak chcete aplikáciu prevziať do tabletu iPad, prejdite na lokalitu
Apple App Store a vyhľadajte aplikáciu Philips MyRemote HD.
Vyberte zariadenie, v ktorom chcete súbor médií prehrávať
1 - Ťuknite na biely panel v spodnej časti obrazovky, čím otvoríte
zoznam dostupných zariadení vo vašej sieti.
2 - Ťuknite na požadované zariadenie v zozname.
Google play
Ak chcete aplikáciu prevziať do zariadenia s operačným
systémom Android, prejdite na lokalitu Google play a vyhľadajte
aplikáciu Philips MyRemote.
Vyberte súbor médií
Niektoré zariadenia umožňujúce odosielanie súborov ich
ponúkajú podľa typu média. V takomto prípade môžete vybrať
typ média, ktorý hľadáte – Fotografie, Videá alebo Hudba.
1 - Ťuknite na typ médií, ktoré hľadáte.
2 - V zobrazenom zozname ťuknite na skladbu, video alebo
fotografiu, ktorú chcete prehrať na zvolenom zariadení.
Kompatibilné formáty súborov médií
83
1 - Stlačením tlačidla  TV GUIDE na diaľkovom ovládaní
otvorte TV program v televízore.
2 - Stlačením tlačidla  (žlté) otvorte zoznam nájdených
mobilných zariadení.
3 - Vyberte možnosť Prepojiť s mobilným zariadením a
stlačením tlačidla OK zobrazíte kód slúžiaci na prepojenie.
4 - V mobilnom zariadení spustite aplikáciu MyRemote a v
domovskej ponuke stlačte tlačidlo Konfigurácia.
5 - Ťuknite na položku TV program.
6 - Zadajte kód potrebný na prepojenie.
Na televízore môžete prehrávať veľa rôznych formátov súborov
médií.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Formáty prehrávania.
* Kompatibilitu aplikácie MyRemote s vaším konkrétnym
produktom značky Philips si môžete overiť na stránke online
podpory na adrese www.philips.com/support. Tiež skontrolujte,
či váš produkt značky Philips obsahuje najnovší softvér.
Nastavenie funkcie Nahrávanie MyRemote
TV sprievodca
Ak chcete naplánovať nahrávanie, musí byť toto nastavenie
zapnuté.
Čo potrebujete
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte možnosti Sieťové nastavenia > Nahrávanie
MyRemote.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete na smartfóne alebo tablete zobraziť TV program pre
daný televízor . . .
• v televízore sa musí nachádzať TV program s informáciami o
kanáloch a programoch
• informácie v TV programe musia pochádzať z internetu
• TV program televízora musí byť prepojený s daným
smartfónom či tabletom
Ďalšie informácie o TV programe nájdete po stlačení tlačidla
 Kľúčové slová v časti TV program.
Používanie TV programu
Funkcia TV programu umožňuje vyvolať TV program televízora v
smartfóne či tablete. Môžete tak prehliadať harmonogramy
vysielania televízií a čítať informácie o programoch. Ťuknutím na
názov programu prepnete televízor priamo na požadovaný kanál.
Ak je k televízoru pripojený pevný disk USB, môžete pomocou
smartfónu alebo tabletu naplánovať nahrávanie televízorom.
Nahrávanie pomocou aplikácie MyRemote
Ak chcete pomocou smartfónu alebo tabletu naplánovať
nahrávanie v TV programe . . .
• pripojte k televízoru pevný disk USB a naformátujte ho
• skontrolujte, či je zapnuté nastavenie Nahrávanie MyRemote
• skôr než začnete používať funkciu Nahrávanie MyRemote,
musíte televízor prepnúť do pohotovostného režimu a znova
zapnúť
Ak chcete zobraziť TV program, ťuknite na tlačidlo TV guide
(TV program) v ponuke aplikácie MyRemote.
Pri prvom poťukaní na tlačidlo TV programu vás aplikácia
požiada o prepojenie tabletu a televízora (ak ste ich ešte
neprepojili).
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripájaní pevného disku
USB, stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Pevný disk USB.
Plánovanie nahrávania
Inštalácia
Pomocou aplikácie MyRemote môžete v TV programe televízora
naplánovať nahrávanie.
Ak chcete na smartfóne či tablete otvoriť TV program, musí byť
s daným mobilným zariadením prepojený.
Ďalšie informácie o funkcii Nahrávanie získate stlačením tlačidla
 Kľúčové slová a vyhľadaním položky Nahrávanie.
Zároveň skontrolujte, či sa TV program televízora aktualizuje z
internetu.
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
TV program.
3 - Vyberte možnosť Z Internetu a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ovládanie
Pomocou funkcie Control (Ovládanie) v aplikácii MyRemote
môžete svoj smartfón alebo tablet premeniť na plnohodnotné
diaľkové ovládanie televízora.
Ťuknite na tlačidlo Control (Ovládanie) a vyberte požadovaný
televízor (alebo prehrávač diskov Blu-ray či systém domáceho
kina Philips), ktorý chcete ovládať.
Ťuknutím na ikonu zariadenia zobrazíte jeho diaľkové ovládanie.
Prepojenie s televízorom
Prepojenie smartfónu alebo tabletu s TV programom televízora .
..
84
?uknite na tla?idlo Control (Ovládanie) a vyberte požadovaný
televízor (alebo prehráva? diskov Blu-ray ?i systém domáceho
kina Philips), ktorý chcete ovláda?. ?uknutím na ikonu
zariadenia zobrazíte jeho dia?kové ovládanie.
Sledovanie televízneho kanála
Ak chcete sledovať televízny kanál pomocou funkcie Wi-Fi smart
screen, ťuknite na položku Wi-Fi smart screen v ponuke
aplikácie. Funkcia Wi-Fi smart screen zobrazí televízny kanál,
ktorý práve vysiela v televízore. Ak je televízor prepnutý na
pripojené zariadenie, je televízor nutné prepnúť späť na
možnosť Sledovať televíziu alebo Sledovať satelit (ak je k
dispozícii vstavaný satelitný tuner).
Wi-Fi Smart Screen
Čo potrebujete
Prepínanie televíznych kanálov
Vďaka funkcii Wi-Fi smart screen môžete sledovať digitálne
televízne kanály z televízora na smartfóne či tablete. Ak
používate operačný systém Android, môžete sledovať iba voľne
dostupné kanály.
Ak chcete prepínať medzi televíznymi kanálmi, posúvajte prst po
dotykovom displeji smartfónu či tabletu. Posuňte prstom vpravo,
ak chcete sledovať predchádzajúci kanál, alebo vľavo, ak chcete
sledovať nasledujúci kanál. Poradie kanálov je rovnaké, ako v
zozname kanálov televízora.
Na hľadanie a prepínanie televíznych kanálov môžete použiť aj
panel s kanálmi.
Čo potrebujete
Ak chcete televíziu sledovať na smartfóne či tablete . . .
• musíte mať v televízore nainštalované digitálne televízne kanály
(kanály, ktoré sledujete pomocou funkcie Sledovať televíziu)
• televízor musí byť zapnutý
• vaša domáca sieť musí byť zabezpečená. Zabezpečte sieť
pomocou protokolov WEP, WPA, WPA2 alebo ju nastavte
pomocou funkcie WPS
• nastavenie Wi-Fi smart screen musí byť zapnuté. Stlačte
tlačidlo  > Konfigurácia > Sieťové nastavenia > Wi-Fi smart
screen.
Pozastavenie TV vysielania a nahrávanie
Ak v televízore pozastavíte televízne vysielanie alebo spustíte
nahrávanie (na pripojený pevný disk USB), funkcia Wi-Fi smart
screen sa preruší.
Zvuk
Zvuk, ktorý sa prijíma spolu s televíznym kanálom, je monofónny.
Titulky
Funkcia Wi-Fi smart screen nepodporuje titulky.
Zakúpenie funkcie Wi-Fi smart screen
Spôsob zakúpenia
Panel s kanálmi
Ťuknutím na položku Wi-Fi smart screen v ponuke App menu
(Ponuka aplikácie) otvorte túto funkciu. Ak ste si túto funkciu
zatiaľ nezakúpili, budete požiadaní, aby ste ju kúpili online. Po
zakúpení sa funkcia Wi-Fi smart screen automaticky otvorí a
môžete začať so sledovaním televízie.
Ak chcete posúvať kanály vyššie a nižšie v zozname televíznych
kanálov môžete zobraziť panel s kanálmi.
Panel s kanálmi zobrazíte jedným ťuknutím do stredu dotykovej
obrazovky. Panel s kanálmi sa zobrazí na spodnej strane
obrazovky spolu s panelom s nástrojmi vo vrchnej časti.
Posúvaním panela s kanálmi môžete vyhľadávať konkrétne
televízne kanály.
Ak chcete prepnúť na niektorý televízny kanál, raz ťuknite na
jeho ikonu.
Ak chcete panel s kanálmi a panel s nástrojmi zatvoriť, opäť
ťuknite do stredu obrazovky.
Rodičovská zámka
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania majú programy
vekovo obmedzené. Keď je toto obmedzenie vyššie alebo
rovnaké ako obmedzenie, ktoré ste nastavili pre vek svojho
dieťaťa, príslušný program sa uzamkne. Na odomknutie a
sledovanie tohto programu budete potrebovať kód PIN.
Ak chcete funkciu Parental rating (Rodičovská zámka) zapnúť,
ťuknite na tlačidlo Setup (Konfigurácia) v ponuke aplikácie.
Zapnite funkciu Parental rating (Rodičovská zámka), nastavte
kód PIN a nastavte vek. Rodičovská zámka nastavená v aplikácii
MyRemote platí pre sledovanie televízie v smartfóne alebo
tablete, nie priamo v televízore.
Ak ste zabudli svoj kód PIN, aplikáciu MyRemote bude nutné
opätovne nainštalovať z obchodu s aplikáciami. Na stránke
nákupu aplikácie Wi-Fi smart screen môžete svoj nákup obnoviť
bez toho, aby ste museli opäť platiť.
Panel s nástrojmi
V paneli s nástrojmi funkcie Wi-Fi smart screen môžete vybrať
formát obrazu, vybrať zoznam kanálov televízora či satelitu (ak je
v televízore dostupný), otvoriť rady k jednotlivým nástrojom
alebo prepnúť televízor do pohotovostného režimu.
Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi, raz ťuknite do stredu
dotykovej obrazovky. Panel s nástrojmi sa zobrazí vo vrchnej
časti obrazovky spolu s panelom s kanálmi.
Ak chcete panel s nástrojmi a panel s kanálmi zatvoriť, opäť
ťuknite do stredu obrazovky.
85
Tlačidlo App menu (Ponuka aplikácie)
Ak sa chcete vrátiť späť do ponuky App menu (Ponuka
aplikácie) MyRemote, ťuknite na tlačidlo App menu (Ponuka
aplikácie).
Mierka
Ak chcete upraviť mierku obrazu tak, aby sa prispôsobil či úplne
vyplnil obrazovku, kliknutím na tlačidlo Mierka, prepnite medzi
týmito možnosťami.
TV alebo satelit
Ak je v televízore vstavaný satelitný tuner, môžete si vybrať
zoznam kanálov Watch TV (Sledovať televíziu) alebo Watch
satellite (Sledovať satelit). Na tlačidle sa zobrazuje, ktorý
zoznam kanálov je aktuálne vybratý.
Ak chcete zmeniť aktuálny zoznam kanálov, ťuknite na toto
tlačidlo a ťuknutím na možnosť TV alebo Satelit vyberte
požadovaný zoznam kanálov. Ak satelitný tuner nemáte, toto
tlačidlo výberu nie je dostupné.
86
23
Nastavenia kanála
Nastavenie
V ponuke Nastavenia kanála môžete nastaviť svoje jazykové
predvoľby alebo zapnúť funkciu Univerzálny prístup pre osoby
so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. Rovnako môžete
nastaviť vekové obmedzenie zabraňujúce deťom sledovať
vekovo obmedzené programy či nastaviť alebo zmeniť kód
rodičovskej zámky. Ďalej môžete zapnúť automatickú
aktualizáciu kanálov, vykonať test digitálneho príjmu či manuálne
nainštalovať analógové kanály.
23.1
Ponuka Nastavenie
Rýchle nastavenie obrazu
Rýchle nastavenie obrazu umožňuje pomocou niekoľkých
jednoduchých krokov upraviť základné nastavenia obrazu. Vami
upravené nastavenia sa uchovajú pod označením Štýl obrazu –
Osobné. Ak sa niektoré nastavenie zmení, môžete sa vrátiť k
vlastným obrazovým nastaveniam. Pre každú aktivitu televízora či
pripojené zariadenie môžete individuálne stanoviť preferované
nastavenie obrazu.
Jazyky
Stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položky Jazyk
zvuku alebo Titulky.
Univerzálny prístup
Ak chcete získať ďalšie informácie o nastavení televízora pre
používateľov so zrakovým alebo sluchovým postihnutím, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Univerzálny
prístup.
Ak sa počas sledovania televízneho kanála chcete vrátiť na svoje
preferované nastavenie obrazu, stlačte tlačidlo  OPTIONS, v
paneli ponuky vyberte možnosť Obraz a zvuk, vyberte položku
Štýl obrazu a možnosť Osobné.
Inštalácia kanálov
Ak chcete nastaviť Rýchle nastavenie obrazu . . .
Stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Automatická aktualizácia kanálov alebo Správa o aktualizácii
kanálov. Rovnako môžete vyhľadať položku Ručná inštalácia
umožňujúcu nainštalovanie analógových kanálov alebo položku
DVB na prepnutie pripojenia antény.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte požadovanú aktivitu alebo
pripojené zariadenie (či jeho prípojku) a stlačte tlačidlo OK.
2 - Znova stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Rýchle nastavenie obrazu a stlačte tlačidlo
OK. Vykonajte požadované kroky a dokončite nastavenie.
Aktivita či pripojenie sa prispôsobí vašim osobným preferenciám.
Detský zámok
Stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Rodičovská zámka.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Štýl obrazu.
Vyhľadať satelit
Nastavenia TV
Stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Satelit,
inštalácia.
V ponuke Nastavenia TV môžete upraviť všetky nastavenia pre
Obraz, režim 3D, Zvuk a funkciu Ambilight. V položke ponuky
Všeobecné nastavenia nájdete rôzne nastavenia, ako napríklad
Menu jazyk, Automatické vypnutie, Časovač vypnutia,
Univerzálny prístup a ďalšie.
Nastavenia satelitu
Jazyky
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte tému podľa potreby
Stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položky Jazyk
zvuku alebo Titulky.
Inštalácia kanálov
Vyhľadávanie kanálov
Stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Satelit,
automatická aktualizácia kanálov alebo Satelit, správa o
aktualizácii kanálov alebo Satelit, možnosti automatickej
aktualizácie.
Pomocou položky Vyhľadať kanály môžete upravovať aktuálny
zoznam kanálov alebo do zoznamu pridávať novo nájdené
kanály. Rovnako môžete preinštalovať všetky kanály. Aktualizácia
a opätovná inštalácia kanálov môže chvíľu trvať.
Detský zámok
Stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Kanál,
aktualizácia alebo Kanály, preinštalovanie.
Stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Satelit,
uzamknutie kanálov.
87
• Jasné – ideálne na sledovanie počas dňa
• Prirodzené – prirodzené nastavenia obrazu
• Film – ideálne na sledovanie filmov
• Úspora energie – energeticky najúspornejšie nastavenia
• Štandard – štandardné výrobné nastavenia
• Fotografia – ideálne nastavenia na prezeranie fotografií
Pripojenie k sieti
Stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Sieť,
bezdrôtové pripojenie alebo Sieť, káblová.
Úprava štýlu obrazu
Sieťové nastavenia
Môžete upraviť štýl obrazu . . .
Stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Sieť,
káblová.
1 - Vyberte štýl a stlačte tlačidlo OK.
2 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Nastavenia TV, prejdite na konkrétne
nastavenie a upravte ho.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Aktualizácia softvéru
Stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Softvér,
aktualizácia z internetu alebo Softvér, aktualizácia pomocou
USB.
Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty štýlu obrazu . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Štýl obrazu a
vyberte štýl, ktorého nastavenia chcete obnoviť.
3 - Stlačte tlačidlo  Reset. Nastavenia štýlu sa obnovia.
Nastavenia softvéru
Stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Softvér,
aktuálna verzia.
Ak chcete získať viac informácií o úprave jednotlivých nastavení
obrazu, stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Obraz.
Sledovanie ukážky
Výrazné
Funkcia Sledovať ukážky v ponuke Konfigurácia umožňuje
sledovať krátke videá demonštrujúce niektoré z prvkov kvality
obrazu vášho televízora.
Ak sa pri každom zapnutí televízora štýl obrazu prepne na
možnosť Jasné, umiestnenia televízora je nastavené na možnosť
Obchod. Ide o nastavenie vhodné na propagáciu televízora v
obchode.
Ak chcete televízor nastaviť na domáce použitie . . .
Aktívne ovládanie
Televízor monitoruje kvalitu prijímaného obrazu, úroveň pohybu
v obraze, jasnejšie a tmavšie scény, ako aj svetelné podmienky v
miestnosti. Vďaka týmto hodnotám dokáže prispôsobiť obraz a
ponúknuť čo najkvalitnejší výkon.
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Umiestnenie a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Doma a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
23.2
Obraz
Nastavenia obrazu
Štýl obrazu
Farba
Obraz môžete jednoducho upraviť výberom predvolených
nastavení pomocou položky Štýl obrazu.
Pomocou nastavenia Farba môžete upraviť úroveň sýtosti farieb
obrazu.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo 
OPTIONS, čím otvoríte ponuku Možnosti.
2 - V paneli ponuky vyberte položku Obraz a zvuk a potom
položku Štýl obrazu.
3 - Vyberte štýl a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete upraviť farbu . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Farba.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu pomocou
tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
Dostupné štýly obrazu sú . . .
• Osobné – vaše preferované nastavenia vykonané v položke
Rýchle nastavenie obrazu
88
ponuku.
teploty sami pomocou funkcie Vlastná farebná teplota. Farebná
teplota a Vlastná farebná teplota sú nastavenia určené pre
pokročilých používateľov.
Kontrast
Ak chcete vybrať predvoľbu . . .
Pomocou nastavenia Kontrast môžete upraviť kontrast obrazu.
Ak sledujete 3D obsah, toto nastavenie sa zmení na Kontrast
3D.
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené >
Farba > Farebná teplota.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte položku Normálna,
Teplá alebo Chladná. Ak chcete nastaviť teplotu farby sami,
vyberte položku Vlastné.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete upraviť kontrast . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Kontrast.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu pomocou
tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Vlastná farebná teplota
Pomocou nastavenia Ostrosť môžete upraviť úroveň ostrosti v
jemných detailoch obrazu.
Pomocou funkcie Vlastná farebná teplota môžete sami nastaviť
teplotu farby. Ak chcete nastaviť Vlastnú teplotu farby, najskôr
vyberte položku Osobné v nastavení Farebná teplota, čím
sprístupníte ponuku Vlastná farebná teplota. Vlastná farebná
teplota je nastavenie určené pre pokročilých používateľov.
Ak chcete upraviť ostrosť . . .
Ak chcete nastaviť vlastnú farebnú teplotu . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Ostrosť.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu pomocou
tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené >
Farba > Vlastná farebná teplota.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo).
4 - Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte požadované nastavenie.
(WP znamená ukazovateľ bielej farby a BL úroveň čiernej farby.)
5 - Stlačením tlačidla OK potvrdíte príslušné nastavenie. V rámci
tejto ponuky si môžete vybrať aj jednu z predvolieb.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ostrosť
Rozšírené nastavenia obrazu
Nastavenia farieb
Zvýšenie sýtosti farieb
Ovládanie farby ISF
Pomocou funkcie Zvýšenie sýtosti farieb, môžete zdokonaliť
intenzitu farieb a rozlíšenie detailov v jasných farbách.
Pomocou nastavenia Ovládanie farby môže odborník na ISF
kalibrovať reprodukciu farieb televízora. Ovládanie farby je
nastavenie určené pre odborníkov na ISF.
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
Vyťažte z obrazovky svojho televízora maximum vďaka kalibrácii
ISF®. Môžete požiadať o návštevu odborníka na kalibráciu ISF,
ktorý na televízore nastaví najoptimálnejšie nastavenia obrazu.
Rovnako môžete nastaviť aj kalibráciu ISF funkcie Ambilight.
Požiadajte svojho predajcu o kalibráciu ISF vášho televízora.
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené >
Farba > Zvýšenie sýtosti farieb.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte
položku Maximum, Stredne, Minimum alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Odborník na kalibráciu ISF uloží a uzamkne nastavenia ISF ako 2
nastavenia štýlu obrazu. Po vykonaní kalibrácie stlačte tlačidlo
 OPTIONS, vyberte položku Štýl obrazu a stlačte tlačidlo
OK. Pri sledovaní v jasných svetelných podmienkach vyberte
možnosť ISF Deň a pri tmavých podmienkach možnosť ISF Noc.
Kalibráciu ISF je možné vykonať pre každú činnosť v ponuke
Doma, ako je sledovanie televízie či pripojeného prehrávača
diskov Blu-ray.
Farebná teplota
Pomocou funkcie Farebná teplota môžete nastaviť predvolenú
teplotu farby alebo vybrať položku Osobné a upraviť nastavenie
89
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia
TV > Obraz > Rozšírené > Kontrast > Dynamický kontr.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte
položku Maximum, Stredne, Minimum alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Výhodami kalibrácie sú . . .
• vyšší jas a ostrosť obrazu
• lepšie detaily v jasných a tmavých častiach
• hlbšie a tmavšie odtiene čiernej• vyššia čistota a kvalita farieb
• nižšia spotreba energie
Odborné nastavenia obrazu
Ak vyberiete možnosť ISF Deň alebo ISF Noc, kým ešte nebola
vykonaná kalibrácia ISF televízora, sú k dispozícii niektoré
odborné nastavenia obrazu.
Dokonalý kontrast
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Odborné
nastavenia ISF a stlačte tlačidlo OK.
Pomocou funkcie Dokonalý kontrast môžete nastaviť úroveň,
pri ktorej televízor automaticky zdokonalí detaily čiernych,
stredných a svetlých plôch obrazu.
Obnovenie nastavení štýlu obrazu
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia štýlu obrazu, v ponuke
Možnosti vyberte štýl obrazu, ktorý chcete obnoviť. Potom . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené
> Kontrast > Dokonalý kontrast.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte
položku Maximum, Stredne, Minimum alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz.
3 - Vyberte položku Resetovať a potvrďte ju stlačením tlačidla
OK.
Iba režim RGB ISF
Jas
Pomocou nastavenia Iba režim RGB môže odborník na ISF
prepnúť obrazovku do režimu farebnej škály RGB.
Pomocou nastavenia Jas môžete nastaviť úroveň jasu
obrazového signálu. Jas je nastavenie určené pre pokročilých
používateľov. Menej pokročilým používateľom odporúčame na
upravenie jasu obrazu použiť nastavenie Kontrast.
Nastavenia kontrastu
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
Režimy kontrastu
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené >
Kontrast > Jas.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu pomocou
tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Pomocou funkcie Režimy kontrastu môžete nastaviť úroveň, pri
ktorej sa dá znížiť spotreba energie stlmením intenzity
obrazovky. Rozhodnite sa pre najnižšiu spotrebu energie alebo
obraz s najvyššou intenzitou.
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené >
Kontrast > Režimy kontrastu.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte položku Najlepší obraz,
Najlepší výkon, Štandard alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Kontrast obrazu
Pomocou nastavenia Kontrast obrazu môžete znížiť kontrast
videa. Ak sledujete 3D obsah, toto nastavenie je prepnuté na
možnosť Kontrast obrazu 3D. Kontrast obrazu a Kontrast
obrazu 3D sú nastavenia určené pre pokročilých používateľov.
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
Dynamický kontrast
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené >
Kontrast > Kontrast obrazu.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu pomocou
Pomocou funkcie Dynamický kontrast môžete nastaviť úroveň,
pri ktorej televízor automaticky zdokonalí detaily čiernych,
stredných a svetlých plôch obrazu.
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
90
tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ultra resolution (Ultra rozlíšenie)
Pomocou funkcie rozlíšenia Ultra resolution môžete aktivovať
vynikajúcu ostrosť najmä pri líniách a kontúrach obrazu.
Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť . . .
Svetelný senzor
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Nastavenia TV > Obraz >
Rozšírené > Ostrosť > Ultra resolution.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte možnosť Zapnuté
alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Funkcia Svetelný senzor automaticky prispôsobuje nastavenia
obrazu a funkcie Ambilight svetelným podmienkam v miestnosti.
Svetelný senzor môžete zapnúť alebo vypnúť.
Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené >
Kontrast > Senzor osvetlenia.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte možnosť Zapnuté
alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
• Platí len pre televízory s funkciou senzora osvetlenia.
Redukcia šumu
Pomocou nastavenia Redukcia šumu, môžete odfiltrovať a znížiť
úroveň šumu v obraze.
Ak chcete upraviť redukciu šumu . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené >
Ostrosť > Redukcia šumu.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte
položku Maximum, Stredne, Minimum alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Svetlosť
Pomocou funkcie Svetlosť, môžete nastaviť nelineárne
nastavenie svietivosti a kontrastu obrazu. Svetlosť je nastavenie
určené pre pokročilých používateľov.
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia
TV > Obraz > Rozšírené > Kontrast > Svetlosť.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu pomocou
tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Redukcia MPEG artefaktov
Pomocou nastavenia Redukcia MPEG artefaktov môžete
vyhladiť digitálne prechody v obraze. Artefakty MPEG sa
väčšinou javia ako malé štvorčeky alebo zúbkované okraje v
obraze.
Ak chcete obmedziť artefakty MPEG . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené >
Ostrosť > Redukcia MPEG artefaktov.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte
položku Maximum, Stredne, Minimum alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Nastavenia ostrosti
Super rozlíšenie
Pomocou funkcie Super rozlíšenie môžete aktivovať vynikajúcu
ostrosť najmä v líniách a kontúrach.
Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Nastavenia TV > Obraz >
Rozšírené > Ostrosť > Super rozlíšenie.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte možnosť Zapnuté
alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Nastavenia pohybu
Perfect Natural Motion
Pomocou nastavenia Perfect Natural Motion, môžete obmedziť
trhané zobrazenie viditeľné vo filmoch v televízii. Perfect Natural
Motion robí každý pohyb hladkým a plynulým.
91
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené
> Štýl aktivity.
3 - Vyberte možnosť Hra, Počítač alebo Televízor. Výberom
možnosti Televízor obnovíte nastavenia obrazu určené na
sledovanie televízie.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete nastaviť obmedzenie trhaného zobrazenia . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené >
Pohyb > Perfect Natural Motion.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte
položku Maximum, Stredne, Minimum alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
HD Natural Motion
Umiestnenie
Pomocou nastavenia HD Natural Motion môžete obmedziť
trhané zobrazenie viditeľné vo filmoch v televízii. Perfect Natural
Motion robí každý pohyb hladkým a plynulým.
Ak sa televízor nachádza v obchode, môžete ho nastaviť tak, aby
zobrazoval reklamný pútač. Štýl obrazu sa automaticky nastaví
na možnosť Jasné. Časovač vypnutia sa vypne.
Ak chcete nastaviť obmedzenie trhaného zobrazenia . . .
Ak chcete nastaviť umiestnenie televízora Obchod. . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené >
Pohyb > HD Natural Motion.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte
položku Maximum, Stredne, Minimum alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Umiestnenie a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Obchod a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
23.3
Clear LCD
Zvuk
Pomocou nastavenia Clear LCD aktivujete vynikajúcu ostrosť
pohybu, lepšiu úroveň čiernej, vysoký kontrast bez blikania
obrazu, plynulý obraz a širší pozorovací uhol.
Štýl zvuku
Zvuk môžete jednoducho upraviť výberom predvolených
nastavení pomocou položky Štýl zvuku.
Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Rozšírené >
Pohyb > Clear LCD.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte možnosť Zapnuté
alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo 
OPTIONS, čím otvoríte ponuku Možnosti.
2 - V paneli ponuky vyberte položku Obraz a zvuk a potom
položku Štýl zvuku.
3 - Vyberte štýl zvuku a stlačte tlačidlo OK.
Jednotlivé štýly zvuku sú. . .
• Osobné – vaše osobné voľby realizované v časti Prispôsobiť
obraz a zvuk
• Pôvodné – štandardné výrobné nastavenia
• Novinky – ideálne na hlas
• Film – ideálne na sledovanie filmov
• Hra – ideálne na hranie hier
• Hudba – ideálne na počúvanie hudby
Hra alebo počítač
Môžete televízor prepnúť na ideálne nastavenie obrazu pre hry
alebo pre použitie televízora ako monitoru počítača. Nastavenia
pre režim Hra a Počítač sa líšia. Ak je v ponuke Zdroj nastavený
správny typ zariadenia - Herná konzola alebo Počítač - po
prepnutí na príslušné zariadenie televízor prepne na ideálne
nastavenie automaticky. Ak toto nastavenie prepnete ručne, pri
sledovaní televízie alebo iného pripojeného zariadenia ho
nezabudnite vypnúť.
Úprava štýlu zvuku
Ak chcete upraviť štýl zvuku . . .
1 - Vyberte štýl a stlačte tlačidlo OK.
2 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Nastavenia TV, prejdite na konkrétne
nastavenie a upravte ho.
Ak chcete nastavenie prepnúť ručne . . .
92
Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku a uložte nastavenie.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte položku Stereo,
Incredible surround alebo Incredible surround 3D.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty štýlu zvuku . . .
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 – Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Štýl zvuku a
vyberte štýl, ktorého nastavenia chcete obnoviť.
3 – Stlačte tlačidlo  Reset. Nastavenia štýlu sa obnovia.
Auto. priestorový zvuk 3D
Ak chcete upraviť jednotlivé nastavenia zvuku, stlačte tlačidlo
 Kľúčové slová a vyhľadajte položku Zvuk.
Pomocou nastavenia Auto. priestorový zvuk 3D môžete
zablokovať automatické prepínanie na efekt Incredible surround
3D pri sledovaní 3D obsahu.
Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť . . .
Nastavenia zvuku
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk >
Auto. priestorový zvuk 3D.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte možnosť Zapnuté
alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Basové tóny
Pomocou nastavenia Basy môžete nastaviť úroveň nízkych tónov
zvuku.
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Basy.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu pomocou
tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Hlasitosť do slúchadiel
Pomocou nastavenia Hlasitosť v slúch. môžete samostatne
nastaviť hlasitosť pripojených slúchadiel.
Ak chcete nastaviť hlasitosť . . .
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a v paneli ponuky vyberte
položku Obraz a zvuk.
2 - Stlačte šípku  (dole) a vyberte položku Hlasitosť v slúch. a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Stláčaním tlačidiel  (hore) alebo  (dole) upravte hlasitosť.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Výšky
Pomocou nastavenia Výšky môžete nastaviť úroveň vysokých
tónov zvuku.
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Výšky.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu pomocou
tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Rozšírené nastavenia zvuku
Automatické nastavenie hlasitosti
Pomocou nastavenia Automatické nast. hlasitosti môžete
nastaviť automatické vyvažovanie náhlych rozdielov v hlasitosti,
ktoré sa vyskytujú najmä na začiatku reklám alebo pri prepínaní
kanálov.
Surround režim
Pomocou nastavenia Surround režim môžete nastaviť efekt
zvuku reproduktorov televízora. Ak nastavíte efekt Incredible
surround pre sledovanie 2D obsahu, keď začnete sledovať 3D
obsah, televízor automaticky prepne na efekt Incredible
surround 3D. Ak nechcete, aby sa televízor prepínal
automaticky, vyberte možnosť Vypnuté v ponuke
Auto. priestorový zvuk 3D.
Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Rozšírené >
Automatické nast. hlasitosti.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte možnosť Zapnuté
alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete nastaviť surround režim . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Surround režim.
93
ponuku.
TV reproduktory
Zvuk z televízora môžete prenášať do pripojeného zvukového
zariadenia – systému domáceho kina alebo zvukového systému.
Pomocou nastavenia TV reproduktory vyberiete zariadenie, z
ktorého chcete počúvať zvuk z televízora, a spôsob, akým ho
chcete ovládať.
HDMI ARC
Ak nechcete využívať funkciu Audio Return Channel (ARC) pre
žiadne z vašich pripojení HDMI, môžete signál ARC vypnúť.
• Ak vyberiete položku Vypnuté, reproduktory televízora
natrvalo vypnete.
• Ak vyberiete položku Zapnuté, reproduktory televízora budú
vždy zapnuté.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku HDMI ARC.
Ak je zvukové zariadenie pripojené prostredníctvom protokolu
HDMI CEC, môžete použiť jedno z nastavení funkcie EasyLink.
Formát výstupu zvuku
Pomocou nastavenia Formát zvukového výstupu môžete
nastaviť výstupný zvukový signál tak, aby zodpovedal
schopnostiam vášho systému domáceho kina v oblasti
spracovania zvuku.
• Ak vyberiete položku EasyLink, televízor bude prenášať zvuk
do zvukového zariadenia. Počas prehrávania zvuku iným
zariadením sa reproduktory televízora vypnú.
• Ak vyberiete položku Aut. spustenie EasyLink, televízor zapne
požadované zvukové zariadenie, začne do neho prenášať zvuk z
televízora a vypne reproduktory televízora.
Ak máte aktivovanú funkciu EasyLink alebo Aut. spustenie
EasyLink, stále môžete prepínať medzi reproduktormi televízora
alebo zvukového zariadenia v rámci ponuky Obraz a zvuk.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Formát zvukového výstupu.
Vyrovnanie zvukového výstupu
Pomocou funkcie Vyrovnávanie výstupu zvuku môžete vyrovnať
hlasitosť zvuku systému domáceho kina a hlasitosť televízora pri
prepínaní medzi týmito zariadeniami.
Ak chcete nastaviť položku reproduktory televízora . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Rozšírené > TV
reproduktory.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte položku Vypnuté, TV
reproduktory, EasyLink or Aut. spustenie EasyLink.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Vyrovnávanie výstupu zvuku.
Oneskorenie zvukového výstupu
Ak na vašom systéme domáceho kina nastavíte oneskorenie
synchronizácie zvuku, na dosiahnutie synchronizácie zvuku a
obrazu je na televízore potrebné vypnúť oneskorenie
zvukového výstupu.
Ak chcete reproduktory priamo zapnúť . . .
1 - Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  OPTIONS a
vyberte možnosť Obraz a zvuk.
2 - Vyberte položku Reproduktory a potom položku TV alebo
Zosilňovač (zvukové zariadenie).
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Oneskorenie zvukového výstupu.
Odchýlka zvukového výstupu
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie na systéme domáceho
kina, môžete ho nastaviť v televízore pomocou možnosti
Oneskorenie zvukového výstupu.
Čistý zvuk
Funkcia Zvuk Clear Sound vylepšuje nastavenia zvuku vhodné
pre hlas. Ideálne pre spravodajské programy. Vylepšenie hlasu
môžete zapnúť alebo vypnúť.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Odchýlka zvukového výstupu.
Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Rozšírené >
Zvuk Clear Sound.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte možnosť Zapnuté
alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
94
Reproduktory
Odstránenie bezdrôtového reproduktora
Bezdrôtové reproduktory
Spárovanie bezdrôtového reproduktora môžete zrušiť a
odstrániť ho zo zoznamu spárovaných reproduktorov.
Ak chcete zrušiť spárovanie bezdrôtového reproduktora a
odstrániť ho…
Čo potrebujete
K tomuto televízoru je možné pripojiť bezdrôtový reproduktor –
subwoofer alebo zvukový panel. Ak pripojíte subwoofer, zvuk sa
prehráva z televízora aj z pripojeného subwoofera. Ak pripojíte
zvukový panel, zvuk sa prehráva iba pomocou zvukového panela.
Informácie o zvukových produktoch vhodných pre tento
televízor nájdete na webovej lokalite spoločnosti Philips.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Zvukový výstup.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte položku Bezdrôtový
reproduktor.
4 - Vyberte názov príslušného bezdrôtového reproduktora a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
5 - Vyberte položku Odstrániť reproduktor a stlačte tlačidlo
OK. Bezdrôtový reproduktor sa odstráni zo zoznamu.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Výber bezdrôtového reproduktora
Nastavenia subwoofera
Po spárovaní bezdrôtového reproduktora s televízorom môžete
v ponuke Nastavenia vybrať, cez ktorý reproduktor chcete
prehrávať zvuk televízora. Ak pripojíte viacero systémov
bezdrôtových reproduktorov, môžete medzi rôznymi
bezdrôtovými reproduktormi prepínať v ponuke Reproduktory.
Ak pripojíte bezdrôtový subwoofer, môžete upravovať ďalšie
nastavenia zvuku.
Ak chcete zvuk z televízora prehrávať bezdrôtovo, prejdite na
adresu www.philips.com/tv a požiadajte o bezdrôtový audio
adaptér PTA209. Pomocou tohto adaptéra je možné televízor
prepojiť s radom vybraných bezdrôtových reproduktorov značky
Philips a prehrávať pomocou nich zvuk z televízora.
Kompenzácia hlasitosti
V porovnaní s hlasitosťou televízora môžete mierne zvýšiť alebo
znížiť hlasitosť subwoofera.
Ak chcete vybrať bezdrôtový reproduktor na prehrávanie zvuku
televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Zvukový výstup.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte položku Bezdrôtový
reproduktor.
4 - Vyberte názov príslušného bezdrôtového reproduktora a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
5 - Vyberte položku Kompenzácia hlasitosti a stlačte tlačidlo
OK. Nastavenie upravte pomocou tlačidiel  (hore) a  (dole).
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Zvukový výstup.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte položku Bezdrôtový
reproduktor.
4 - Vyberte názov príslušného bezdrôtového reproduktora a
stlačte tlačidlo OK. Reproduktory televízora sa vypnú. Ak
vyberiete bezdrôtový subwoofer, reproduktory televízora
zostanú zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete prepínať bezdrôtové reproduktory v ponuke
Reproduktory…
Problémy
1 - Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte položku Reproduktory, vyberte názov príslušného
bezdrôtového reproduktora a stlačte tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Prerušenie pripojenia
• Umiestnite bezdrôtový reproduktor v okruhu 5 metrov od
televízora.
• Na miestach so zvýšeným výskytom bezdrôtových signálov,
ako sú napríklad domácnosti s viacerými bezdrôtovými
smerovačmi, môže dochádzať k problémom s bezdrôtovým
pripojením. Smerovač a bezdrôtový reproduktor umiestnite čo
najbližšie k televízoru.
Ak chcete získať ďalšie informácie o spárovaní bezdrôtových
reproduktorov, stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Bezdrôtové reproduktory, pripojenie.
Nesúlad medzi obrazom a zvukom
• Po prepnutí položky Štýl aktivity na možnosť Hra alebo
Počítač dôjde k nesúladu medzi obrazom a zvukom
bezdrôtového reproduktora. Ak je v ponuke Zdroje pre hernú
95
2 – Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Umiestnenie televízora a stlačte tlačidlo OK.
3 – Vyberte možnosť Na TV stojane alebo Montáž na stenu a
stlačte tlačidlo OK.
4 – V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
konzolu či počítač nastavený správny typ zariadenia, nastavenie
sa prepne automaticky.
• Ak vypnete nastavenia obrazu ako napríklad Perfect Natural
Motion alebo HD Natural Motion, dôjde k nesúladu medzi
obrazom a zvukom.
Systém domáceho kina
23.4
Zvuk z televízora môžete prenášať do pripojeného zvukového
zariadenia – systému domáceho kina alebo zvukového systému.
Ambilight
Môžete vybrať zariadenie, z ktorého chcete počúvať zvuk z
televízora, a spôsob, akým ho chcete ovládať.
Ambilight
• Ak vyberiete položku Vypnuté, reproduktory televízora
natrvalo vypnete.
• Ak vyberiete položku TV reproduktory, reproduktory
televízora zostanú neustále zapnuté.
• Platí len pre televízory s funkciou Ambilight.
Štýl funkcie Ambilight
Ak je zvukové zariadenie pripojené prostredníctvom protokolu
HDMI CEC, môžete použiť jedno z nastavení funkcie EasyLink.
Funkcia Ambilight môže pracovať v predvolenom alebo
statickom režime.
V predvolenom režime kopíruje farby obsahu na obrazovke.
V statickom režime má funkcia Ambilight nemennú statickú
farbu. Statickú farbu funkcie Ambilight si môžete vytvoriť aj sami.
Najskôr vyberte režim funkcie Ambilight, ktorý preferujete.
• Ak vyberiete položku EasyLink, televízor bude prenášať zvuk
do zvukového zariadenia. Počas prehrávania zvuku iným
zariadením sa reproduktory televízora vypnú.
• Ak vyberiete položku Aut. spustenie EasyLink, televízor zapne
požadované zvukové zariadenie, začne do neho prenášať zvuk z
televízora a vypne reproduktory televízora.
Ak máte aktivovanú funkciu EasyLink alebo Aut. spustenie
EasyLink, stále môžete v prípade potreby prepínať medzi
reproduktormi televízora.
Ak chcete vybrať štýl funkcie Ambilight . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Ambilight > Štýl
Ambilight.
3 - Vyberte niektorý z predvolených štýlov alebo možnosť
Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete nastaviť položku reproduktory televízora . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Zvukový výstup.
3 - Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte položku Vypnuté, TV
reproduktory, EasyLink or Aut. spustenie EasyLink.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete vybrať statickú farbu . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Ambilight > Štýl
Ambilight > Statický a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte farbu z farebnej palety a potvrďte ju stlačením
tlačidla OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete priamo prepnúť na reproduktory . . .
1 - Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  .
2 - Vyberte položku Reproduktory a potom položku TV alebo
Zosilňovač (zvukový systém).
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Nastavenia funkcie Ambilight
Umiestnenie televízora
Počas úvodnej inštalácie sa toto nastavenie nastaví na možnosť
Na TV stojane alebo Montáž na stenu. Ak ste od úvodného
nastavenia zmenili umiestnenie televízora, upravte toto
nastavenie na správnu hodnotu, aby sa zaistila najlepšia
reprodukcia zvuku.
Jas funkcie Ambilight
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
Pomocou nastavenia Jas môžete nastaviť úroveň jasu funkcie
Ambilight.
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
96
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Ambilight > Jas.
3 - Stlačte tlačidlo OK a nastavte hodnotu pomocou
tlačidiel  (hore) a  (dole).
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Sieť
Pomocou tohto prvého kroku pripravíte televízor na vyhľadanie
mosta Philips Hue.
Televízor a most Philips Hue musia byť pripojené k rovnakej
sieti.
Pripojte most Philips Hue k smerovaču — smerovaču tej siete,
ktorú využíva televízor.
Zapnite žiarivky Hue.
Sýtosť funkcie Ambilight
Pomocou nastavenia Sýtosť môžete nastaviť úroveň sýtosti
funkcie Ambilight.
Ak chcete začať s konfiguráciou…
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
1 - Stlačte tlačidlo  (Ambilight) a zapnite funkciu Ambilight.
2 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Nastavenia TV > Ambilight >
Ambilight+hue a stlačte tlačidlo OK.
4 - V ďalšom kroku vyberte položku Ambilight+hue, nastavte
možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Konfigurovať Ambilight+hue a stlačte
tlačidlo OK.
Ak je televízor pripojený k vašej domácej sieti, začne ihneď
vyhľadávať most Philips Hue.
Ak televízor ešte nie je pripojený k vašej sieti, najprv spustí
konfiguráciu siete. Pomocou nej musíte televízor pripojiť k
domácej sieti.
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Ambilight > Sýtosť.
3 - Stlačte tlačidlo OK a nastavte hodnotu pomocou
tlačidiel  (hore) a  (dole).
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ambilight+hue
Čo potrebujete
Pomocou funkcie Ambilight+hue môžete svetlá Philips Hue
nastaviť tak, aby kopírovali farby Ambilight televízora. Svetlá
Philips Hue rozšíria efekt technológie Ambilight po celej
miestnosti. Ak svetlá Philips Hue nemáte, zakúpte si základnú
súpravu Philips Hue (obsahuje most Hue a 3 žiarivky Hue) a
namontujte si žiarivky a most. Ďalšie žiarivky Philips Hue je
možné zakúpiť samostatne.
Po pripojení televízora k sieti prejdite na stránku Most Hue.
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripojení televízora k
domácej sieti, stlačte tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Sieť, bezdrôtové pripojenie.
Most Hue
Ak chcete na televízore nastaviť funkciu Ambilight+hue,
potrebujete…
V nasledujúcich krokoch prepojíte televízor s mostom Philips
Hue.
Televízor je možné pripojiť iba k jednému mostu Hue.
• most Philips Hue
• niekoľko žiaroviek Philips Hue
• tento televízor pripojený k domácej sieti
Ak chcete pripojiť most Hue…
Funkciu Ambilight+hue môžete kompletne nastaviť pomocou
televízora, pričom nepotrebujete aplikáciu Ambilight+hue.
Ak si neskôr pomocou smartfónu či tabletu prevezmete
bezplatnú aplikáciu Ambilight+hue, môžete pomocou nej
upravovať nastavenia funkcie Ambilight+hue.
1 - Keď je televízor pripojený k sieti, zobrazí dostupné mosty
Hue. Ak televízor ešte nenašiel váš most, môžete vybrať položku
Znovu prehľ. a stlačiť tlačidlo OK.
Ak televízor našiel váš jediný most Hue, vyberte položku Ďalej a
stlačte tlačidlo OK.
Ak máte k dispozícii viac ako jeden most Hue, stláčaním tlačidiel
 (hore) a  (dole) vyberte most, ktorý chcete použiť, následne
vyberte položku Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
2 - Po stlačení tlačidla OK, prejdite k mostu Philips Hue a stlačte
tlačidlo prepojenia umiestnené v strede zariadenia. Tým sa most
Hue prepojí s televízorom. Tento krok vykonajte do 30
sekúnd. Televízor potvrdí, či došlo k úspešnému prepojeniu
televízora a mosta Hue.
3 - Na tomto potvrdení označte možnosť OK a stlačte tlačidlo
OK.
Konfigurujte
Postup pri konfigurácii
Pri konfigurácii žiaroviek Philips Hue a Ambilight+hue
postupujte podľa krokov uvedených na nasledujúcich
stránkach…
1 - Sieť
2 - Most Hue
3 - Žiarivky Hue
4 - Konfigurácia žiariviek
Keď je most Philips Hue pripojený k televízoru, prejdite na
stránku Žiarivky Hue.
97
Ak chcete upraviť ponorenie funkcie Ambilight+hue…
Žiarivky Hue
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Ambilight >
Ambilight+hue > Ponorenie a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stláčaním tlačidiel  (hore) alebo  (dole) upravte
nastavenie.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
.
V nasledujúcom kroku vyberiete žiarivky Philips Hue, ktoré majú
byť riadené funkciou Ambilight.
Pre funkciu Ambilight+hue môžete vybrať maximálne 9 žiariviek
Philips Hue.
Ak chcete vybrať žiarivky pre funkciu Ambilight+hue…
1 - V ponuke Konfigurovať Ambilight+hue vyberte položku
Žiarivky Hue a stlačte tlačidlo OK.
2 - Označte žiarivky, ktoré sa majú riadiť funkciou Ambilight.
Žiarivku označíte tak, že vyznačíte jej názov a stlačíte tlačidlo
OK.
3 - Keď ukončíte konfiguráciu, označte tlačidlo OK a stlačte
tlačidlo OK.
Informácie
Pomocou položky Zobraziť konfiguráciu si môžete prezrieť
aktuálnu konfiguráciu funkcie Ambilight+hue – ktorú sieť
využívate, koľko žiariviek je pripojených atď.
Keď máte označené žiarivky pre funkciou Ambilight+hue,
prejdite na stránku Konfigurovať žiarivky.
Ak si chcete prezrieť aktuálne nastavenie funkcie
Ambilight+hue…
Konfigurácia žiariviek
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Ambilight >
Ambilight+hue > Zobraziť konfiguráciu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku, ktorú si chcete prezrieť, a stlačte tlačidlo
OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
V nasledujúcom kroku nakonfigurujete jednotlivé žiarivky Philips
Hue.
Ak chcete nakonfigurovať jednotlivé žiarivky Hue…
1 - V ponuke Konfigurovať Ambilight+hue vyberte názov
žiarivky a stlačte tlačidlo OK. Vybraná žiarivka začne blikať.
2 - Najprv vyznačte, do akej polohy voči televízoru ste žiarivku
umiestnili. Správnym nastavením uhla sa do žiarivky pomocou
funkcie Ambilight vyšle správna farba. Nastavenie upravte
stláčaním tlačidiel  (hore) a  (dole).
3 - Stláčaním tlačidla  (vpravo) nastavte správnu vzdialenosť.
4 - Následne zadajte Vzdialenosť medzi žiarivkou a televízorom.
Čím je žiarivka ďalej od televízora, tým je farba funkcie Ambilight
slabšia. Upravte ich stláčaním tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
5 - Stláčaním tlačidla  (vpravo) nastavte správny jas.
6 - Nakoniec nastavte Jas žiarivky. Upravíte ho stláčaním tlačidiel
 (hore) a  (dole).
7 - Konfigurovanie danej žiarivky ukončíte označením položky
OK a stlačením tlačidla OK.
8 - V ponuke Konfigurovať Ambilight+hue môžete vybrať
každú zo žiariviek a vykonať s ňou rovnaké kroky.
9 - Po nastavení konfigurácie žiariviek Ambilight+hue vyberte
položku Dokončiť a stlačte tlačidlo OK.
Rozšírené nastavenia funkcie Ambilight
Farba steny
Pomocou nastavenia Farba steny môžete neutralizovať vplyv
farebnej steny na farby funkcie Ambilight. Vyberte farbu steny za
televízorom a televízor upraví farby funkcie Ambilight tak, aby sa
javili neskreslené.
Ak chcete vybrať farbu steny . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Ambilight > Rozšírené >
Farba steny.
3 - Vyberte vzorku farby, ktorá sa zhoduje s farbou steny za
televízorom, a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Funkcia Ambilight+hue je pripravená na používanie.
Konfiguráciu funkcie Ambilight+hue je možné kedykoľvek neskôr
zmeniť.
Ak chcete zmeniť konfiguráciu, stlačte tlačidlo  a vyberte
položku Konfigurácia > Nastavenia TV > Ambilight >
Ambilight+hue.
Vypnutie TV
Pomocou nastavenia Vypnutie TV môžete funkciu Ambilight
vypnúť okamžite alebo ju nastaviť tak, aby sa osvetlenie
postupne stlmilo po vypnutí televízora. Pomalé stlmovanie vám
poskytne čas na zapnutie svetiel v obývačke.
Ponorenie
Pomocou funkcie Ponorenie môžete nastaviť úroveň efektu
Ambilight pre žiarivky Ambilight+hue.
Ak chcete vybrať nastavenie Vypnutie TV . . .
98
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Ambilight > Rozšírené >
Vypnutie TV.
3 - Vyberte položku Zoslabiť a vyp. alebo Hneď vypnúť.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Červená – posuvník 0 až 100
Režim Lounge light
ISF pre funkciu Ambilight
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete zapnúť
funkciu Ambilight a vytvoriť v miestnosti efekt svetelnej
atmosféry.
Pomocou položky ISF môžete požiadať odborníka na ISF o
kalibráciu statickej farby funkcie Ambilight spolu s kalibráciou
obrazu ISF.
Ak chcete zapnúť funkciu Ambilight, keď je televízor v
pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo  (Ambilight).
Ak chcete vybrať ISF pre funkciu Ambilight . . .
Zelená – položka posuvníka
Žltá – položka posuvníka
Zvyšok
Zatvoriť
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 – Vyberte položku Nastavenia TV > Štýl Ambilight > ISF.
3 – Vyberte položku ISF.
4 – V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak chcete zmeniť farebnú schému funkcie Lounge light, znovu
stlačte tlačidlo  (Ambilight).
Ak chcete funkciu Lounge light vypnúť, stlačte tlačidlo 
(Ambilight) a niekoľko sekúnd ho podržte.
Farebnú schému môžete nastaviť aj v ponuke Nastavenia TV.
Odborník môže teraz nastaviť statickú farbu v nastavení ISF v
ponuke Rozšírené nastavenia funkcie Ambilight.
1 - Zapnite televízor (z režimu Lounge light).
2 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Nastavenia TV > Ambilight > Rozšírené >
Lounge light a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte farebnú schému podľa svojich preferencií.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
23.5
Univerzálny prístup
Zapnutie
Ak je zapnutý univerzálny prístup, televízor je nastavený na
použitie ľuďmi so sluchovým alebo zrakovým postihnutím.
Lounge light+hue
Ak nainštalujete aplikáciu Ambilight+hue, žiarovky Hue môžu
kopírovať svetlo Lounge light funkcie Ambilight. Svetlá Philips
Hue rozšíria efekt svetla Lounge light po celej miestnosti. Keď
nakonfigurujete aplikáciu Ambilight+hue, žiarovky Hue sa zapnú
a budú automaticky kopírovať svetlo Lounge light.
Zapnutie
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť žiarovky Hue…
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Univerzálny prístup a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Ak ste počas inštalácie nezapli možnosť Univerzálny prístup, v
rámci položky Konfigurácia ju môžete kedykoľvek zapnúť.
Ak chcete zapnúť univerzálny prístup . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Ambilight > Rozšírené >
Lounge light+hue.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Keď je v ponuke Konfigurácia zapnutý univerzálny prístup,
možnosť Univerzálny prístup sa pridá do ponuky Možnosti.
Ladenie ISF
k dispozícii…
Televízor ISF, nezablokované odborníkom, štýl AL je ISF
99
4 - Stlačením tlačidla OK potvrďte.
Zhoršený sluch
Zapnutie
Zvukový efekt
Digitálne televízne kanály môžu vysielať špeciálnu zvukovú stopu
s komentárom, ktorý opisuje dianie na obrazovke.
Ak chcete nastaviť zvukovú stopu a efekty pre zrakovo
postihnutých, musíte najskôr zapnúť funkciu Zvukový popis.
Ak chcete zapnúť funkciu Zvukový popis, musíte najskôr zapnúť
funkciu Univerzálny prístup.
Niektoré zvukové stopy s komentárom môžu obsahovať rôzne
zvukové efekty, napríklad stereofonický zvuk alebo stišovanie
zvuku.
Ak chcete zapnúť položku Zvukové efekty (ak sú k dispozícii) . .
.
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia kanála > Jazyky > Zvukový
popis > Zvukové efekty a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a stlačte tlačidlo
OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Zvukový popis
Ak je zapnutá funkcia Zvukový popis, k bežnej zvukovej stope sa
pridá stopa s komentárom rozprávača.
Ak chcete zapnúť komentár (ak je k dispozícii) . . .
1 - Keď je zapnutá funkcia Univerzálny prístup, stlačte tlačidlo
 OPTIONS a v paneli ponuky vyberte kartu Možnosti.
2 - Vyberte položku Zvukový popis a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
Môžete skontrolovať, či je dostupná zvuková stopa s
komentárom.
V ponuke Možnosti vyberte položku Jazyk zvuku a vyhľadajte
jazyk zvuku označený ikonou .
Reč
Zvuková stopa s komentárom môže obsahovať aj titulky pre
hovorené slová.
Ak chcete zapnúť tieto titulky (ak sú k dispozícii) . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia kanála > Jazyky > Zvukový
popis > Reč a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Opisný (zvuk) alebo Titulky a stlačte
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Reproduktory/slúchadlá
Pomocou položky Reproduktory/Slúchadlá môžete nastaviť
spôsob reprodukcie zvukovej stopy s komentárom.
Môžete nastaviť reprodukciu len z reproduktorov televízora, len
zo slúchadiel alebo z oboch.
Ak chcete nastaviť položku Reproduktory/slúchadlá . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia kanála > Jazyky > Zvukový
popis > Reproduktory/Slúchadlá a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Reproduktory, Slúchadlá alebo
Reproduktory + slúchadlá a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Pípnutie klávesov
Pípnutie klávesov poskytuje zvukovú spätnú väzbu pri každom
stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní. Hlasitosť pípnutia je fixná.
Ak chcete zapnúť pípnutie klávesov . . .
1 – Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačte tlačidlo OK.
2 – Vyberte položku Pípnut. klávesov a vyberte položku
Zapnuté.
Zrak. postihnutí
Zmiešaný zvuk
Ak sa položka Univerzálny prístup nezobrazuje v ponuke
Možnosti, zapnite funkciu Univerzálny prístup v
ponuke Konfigurácia.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Univerzálny prístup.
Môžete nastaviť pomer hlasitosti normálnej zvukovej stopy a
stopy s komentárom.
Ak chcete nastaviť pomer hlasitosti . . .
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a v paneli ponuky vyberte
položku Univerzálny prístup.
2 - Vyberte položku Zmieš. hlasitosť a stlačte tlačidlo OK.
3 - Pomocou šípok nahor a nadol upravte polohu posuvného
prvku.
100
24
Európsky energetický štítok
Špecifikácie
Európsky energetický štítok informuje o triede energetickej
úspornosti tohto výrobku. Čím je trieda energetickej úspornosti
výrobku bližšie k zelenej farbe, tým menej energie výrobok
spotrebuje.
Na štítku nájdete triedu energetickej účinnosti, priemernú
spotrebu energie výrobku počas používania a priemernú
spotrebu energie za 1 rok. Hodnoty spotreby energie výrobku
môžete tiež nájsť na webovej lokalite Philips pre vašu krajinu na
adrese www.philips.com/TV
24.1
Environmentálne otázky
Šetrenie energie
Eko nastavenia obsahujú nastavenia televízora zamerané na
ochranu životného prostredia.
Ak chcete otvoriť ponuku Eko nastavenia, počas sledovania
televíznych kanálov stlačte tlačidlo .
Aktívne nastavenia sú označené symbolom . Jednotlivé
nastavenia môžete označiť alebo zrušiť ich označenie pomocou
tlačidla OK.
Opätovným stlačením tlačidla  zatvorte Eko nastavenia.
Koniec používania
Likvidácia použitých produktov a batérií
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou
vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú
recyklovať a znova využiť.
Úspora energie
Tento štýl obrazu nastaví obraz spolu s funkciou Ambilight na
možnosť, ktorá znamená najväčšiu energetickú úsporu.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Štýl obrazu.
Vypnutie obrazovky
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša
s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje
Európska smernica 2002/96/ES.
Ak počúvate len hudbu, môžete obrazovku televízora vypnúť za
účelom úspory energie.
Vyberte položku Vyp. obrazovku a stlačte tlačidlo OK. Ak
chcete obrazovku znova zapnúť, stlačte ktorékoľvek tlačidlo na
diaľkovom ovládaní.
Svetelný senzor
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre
elektrické a elektronické zariadenia.
Zabudovaný senzor okolitého osvetlenia pri jeho zoslabení
automaticky zníži jas obrazovky, čím šetrí elektrickú energiu.
Vstavaný svetelný senzor automaticky nastavuje obraz spolu s
funkciou Ambilight s ohľadom na osvetlenie miestnosti.
Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte takéto
produkty s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou
starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Časovač vypnutia
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ
2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým
odpadom.
Ak počas 4 hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní alebo ak televízor 10 minút neprijíma žiaden signál,
televízor sa automaticky vypne, aby sa šetrila energia.
Ak televízor používate ako monitor alebo na sledovanie televízie
používate digitálny prijímač (set-top box – STB) a nepoužívate
diaľkové ovládanie televízora, vypnite funkciu automatického
vypnutia.
Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií,
pretože správna likvidácia batérií pomôže zabrániť negatívnym
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Okrem ekologických nastavení televízor tiež disponuje
ekologickými technológiami týkajúcimi sa spotreby energie.
Vypnutie neaktívnych zariadení
Vypnutie pripojených zariadení s funkciou EasyLink HDMI-CEC
(Consumer Electronic Control), ktoré práve nie sú aktívne.
24.2
Príjem televízneho vysielania inak
ako cez satelit
• Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
101
• Pásma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB:
- Pre názov modelu s PxH: DVB-T (terestriálne, anténa)
COFDM 2K/8K; DVB-C (káblová) QAM
- Pre názov modelu s PxT: DVB-T2; DVB-C (kábel) QAM
• Prehrávanie analógového videa: NTSC; SECAM; PAL
• Prehrávanie digitálneho videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Prehrávanie digitálneho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
- 140 cm/55 palcov
- 164 cm/65 palcov
Poznámka: Pozrite si vybrané krajiny na typovom štítku
televízora
Formáty videa
• Rozlíšenie displeja: 1920 x 1080p
Vstupné rozlíšenie pre televízory HD/FHD
Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
24.3
Príjem televízneho vysielania cez
satelit
• Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
• Pásma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB:
- Pre názov modelu s PxK: DVB-T (terestriálne, anténa) COFDM
2K/8K; DVB-C (káblová) QAM; DVB-S/S2 QPSK, prenosová
rýchlosť 2 až 45 M symbolov, SCPC a MCPC
- Pre názov modelu s PxS: DVB-T2; DVB-C (káblová)
QAM; DVB-S/S2 QPSK, prenosová rýchlosť 2 až 45 M
symbolov, SCPC a MCPC
• Prehrávanie analógového videa: NTSC, SECAM, PAL
• Prehrávanie digitálneho videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Prehrávanie digitálneho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Satelitný vstup: 75-ohmový typu F
• Vstupný frekvenčný rozsah: 950 až 2150 MHz
• Vstupný úrovňový rozsah: 25 až 65 dBm
• Podporované satelity: Astra 19,2 °E, Astra 23,5 °E, Astra 28,2
°E, Hotbird 13,0 °E, TürkSat 42,0 °E, Eutelsat 7 °W, Thor 1 °W
• Podpora Astra HD+
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora pre 1 až 4 konvertory LNB, výber
polarity 14/18 V, výber pásma 22 kHz, režim tónovej dávky, prúd
LNB maximálne 300 mA
Počítačové formáty
Rozlíšenie (okrem iných)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
Vstupné rozlíšenie pre televízory UHD
Formáty videa
Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
Pozrite si vybrané krajiny na typovom štítku televízora.
24.4
Displej
Počítačové formáty
Rozlíšenie (okrem iných)
Typ
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
• Uhlopriečka obrazovky:
- 81 cm/32 palcov
- 102 cm/40 palcov
- 107 cm/42 palcov
- 119 cm/47 palcov
- 122 cm/48 palcov
- 127 cm/50 palcov
102
• 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
24.7
Rozmery a hmotnosti (séria 7100)
24.5
42PFx7109
• bez TV stojana:
Šírka 949 mm – Výška 551 mm – Hĺbka 53 mm – Hmotnosť
±10,8 kg
• s TV stojanom:
Šírka 949 mm – Výška 612 mm – Hĺbka 213 mm – Hmotnosť
±12 kg
Príkon
Technické údaje výrobku podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnejšie technické údaje k
tomuto výrobku nájdete na adrese www.philips.com/support
Príkon
• Elektrická sieť: AC 220 - 240 V +/-10 %
• Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C
• Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,3 W
• Funkcie úspory energie: Úspora energie, Vypnutie obrazovky,
Senzor osvetlenia*, Časovač vypnutia, Vypnutie neaktívnych
zariadení.
42PFx7179/7189
• bez TV stojana:
Šírka 950 mm – Výška 554 mm – Hĺbka 35,8 mm – Hmotnosť
±11,5 kg
• s TV stojanom:
Šírka 950 mm – Výška 647 mm – Hĺbka 240 mm – Hmotnosť
±12,8 kg
Menovitý výkon uvedený na štítku produktu uvádza jeho
spotrebu energie pri bežnom použití v domácnosti (IEC 62087
Ed.2). Maximálny výkon, uvedený v zátvorkách, sa používa pre
účely elektrickej bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7.2).
42PFx7199
• bez TV stojana:
Šírka 950 mm – Výška 554 mm – Hĺbka 35,8 mm – Hmotnosť
±11,5 kg
• s TV stojanom:
Šírka 950 mm – Výška 690 mm – Hĺbka 240 mm – Hmotnosť
±14 kg
24.6
Rozmery a hmotnosti (séria 7500)
47PFx7109
• bez TV stojana:
Šírka 1060 mm – Výška 620 mm – Hĺbka 53 mm – Hmotnosť
±12,9 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1060 mm – Výška 677 mm – Hĺbka 222 mm – Hmotnosť
±14,2 kg
42PFx7509
• bez TV stojana:
Šírka 950 mm – Výška 554 mm – Hĺbka 35,8 mm – Hmotnosť
±11,5 kg
• s TV stojanom:
Šírka 950 mm – Výška 647 mm – Hĺbka 240 mm – Hmotnosť
±12,8 kg
47PFx7179/7189
• bez TV stojana:
Šírka 1061 mm – Výška 616 mm – Hĺbka 35,8 mm – Hmotnosť
±13,7 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1061 mm – Výška 676 mm – Hĺbka 240 mm – Hmotnosť
±15 kg
47PFx7509
• bez TV stojana:
Šírka 1061 mm – Výška 616 mm – Hĺbka 35,8 mm – Hmotnosť
±13,7 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1061 mm – Výška 676 mm – Hĺbka 240 mm – Hmotnosť
±15 kg
47PFx7199
• bez TV stojana:
Šírka 1061 mm – Výška 616 mm – Hĺbka 35,8 mm – Hmotnosť
±13,7 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1061 mm – Výška 676 mm – Hĺbka 240 mm – Hmotnosť
±16,4 kg
55PFx7509
• bez TV stojana:
Šírka 1230,6 mm – Výška 712 mm – Hĺbka 35,8 mm –
Hmotnosť ±19,5 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1230,6 mm – Výška 772 mm – Hĺbka 280 mm –
Hmotnosť ±21 kg
55PFx7109
• bez TV stojana:
Šírka 1230,6 mm – Výška 716,1 mm – Hĺbka 53,5 mm –
Hmotnosť ±17,4 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1230,6 mm – Výška 770 mm – Hĺbka 280 mm –
Hmotnosť ±18,9 kg
65PFx75x9
• bez TV stojana:
Šírka 1445,9 mm – Výška 829,4 mm – Hĺbka 54,5 mm –
Hmotnosť ±25 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1445,9 mm – Výška 882,7 mm – Hĺbka 315 mm –
Hmotnosť ±26 kg
55PFx7179/7189
• bez TV stojana:
Šírka 1230,6 mm – Výška 712 mm – Hĺbka 35,8 mm –
103
Hmotnosť ±19,5 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1230,6 mm – Výška 772 mm – Hĺbka 280 mm –
Hmotnosť ±21 kg
±8,1 kg
• s TV stojanom:
Šírka 911,3 mm – Výška 587,3 mm – Hĺbka 213,1 mm –
Hmotnosť ±9,3 kg
55PFx7199
• bez TV stojana:
Šírka 1230,6 mm – Výška 712 mm – Hĺbka 35,8 mm –
Hmotnosť ±19,5 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1230,6 mm – Výška 772 mm – Hĺbka 246 mm –
Hmotnosť ±22,4 kg
48PFx6609
• bez TV stojana:
Šírka 1082 mm – Výška 625 mm – Hĺbka 57 mm – Hmotnosť
±10,8 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1082 mm – Výška 683 mm – Hĺbka 223 mm – Hmotnosť
±12,2 kg
55PFx6609
• bez TV stojana:
Šírka 1230,6 mm – Výška 714,8 mm – Hĺbka 53,5 mm –
Hmotnosť ±17,4 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1230,6 mm – Výška 774,8 mm – Hĺbka 280 mm –
Hmotnosť ±18,9 kg
24.8
Rozmery a hmotnosti
40PUx6809
• bez TV stojana:
Šírka ?? mm – Výška ?? mm – Hĺbka ?? mm – Hmotnosť ±?? kg
• s TV stojanom:
Šírka ?? mm – Výška ?? mm – Hĺbka ?? mm – Hmotnosť ±?? kg
65PFx6659
• bez TV stojana:
Šírka 1445,9 mm – Výška 829,4 mm – Hĺbka 54,5 mm –
Hmotnosť ±25 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1445,9 mm – Výška 882,7 mm – Hĺbka 315 mm –
Hmotnosť ±26 kg
47PFx6109
• bez TV stojana:
Šírka ?? mm – Výška ?? mm – Hĺbka ?? mm – Hmotnosť ±?? kg
• s TV stojanom:
Šírka ?? mm – Výška ?? mm – Hĺbka ?? mm – Hmotnosť ±?? kg
55PFx6109
• bez TV stojana:
Šírka ?? mm – Výška ?? mm – Hĺbka ?? mm – Hmotnosť ±?? kg
• s TV stojanom:
Šírka ?? mm – Výška ?? mm – Hĺbka ?? mm – Hmotnosť ±?? kg
24.10
Rozmery a hmotnosti (séria 6500)
32PFx6500
• bez TV stojana:
Šírka 725,7 mm – Výška 429,2 mm – Hĺbka 55,4 mm –
Hmotnosť ±5,2 kg
• s TV stojanom:
Šírka 725,7 mm – Výška 484,6 mm – Hĺbka 179,4 mm –
Hmotnosť ±6,4 kg
24.9
Rozmery a hmotnosti (séria
6600/6700)
42PFx6500
• bez TV stojana:
Šírka 957 mm – Výška 554,5 mm – Hĺbka 61,8 mm – Hmotnosť
±8,6 kg
• s TV stojanom:
Šírka 957 mm – Výška 615,5 mm – Hĺbka 213,1 mm –
Hmotnosť ±9,8 kg
40PFx6719
• bez TV stojana:
Šírka 911,3 mm – Výška 528 mm – Hĺbka 61,8 mm – Hmotnosť
±8,1 kg
• s TV stojanom:
Šírka 911,3 mm – Výška 587,3 mm – Hĺbka 213,1 mm –
Hmotnosť ±9,3 kg
47PFx6500
• bez TV stojana:
Šírka 1068 mm – Výška 623 mm – Hĺbka 61,8 mm – Hmotnosť
±8 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1068 mm – Výška 676,8 mm – Hĺbka 222 mm –
Hmotnosť ±9 kg
48PFx6719
• bez TV stojana:
Šírka 1082 mm – Výška 625 mm – Hĺbka 57 mm – Hmotnosť
±10,8 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1082 mm – Výška 683 mm – Hĺbka 223 mm – Hmotnosť
±12,2 kg
55PFx6500
• bez TV stojana:
Šírka 1230,6 mm – Výška 714,8 mm – Hĺbka 53,5 mm –
Hmotnosť ±17,4 kg
40PFx6609
• bez TV stojana:
Šírka 911,3 mm – Výška 528 mm – Hĺbka 61,8 mm – Hmotnosť
104
• s TV stojanom:
Šírka 1230,6 mm – Výška 774,8 mm – Hĺbka 280 mm –
Hmotnosť ±18,9 kg
24.12
Pripojiteľnosť pomocou
konektorov na troch stranách
24.11
Zadná strana TV
• Audio vstup (DVI do HDMI): stereofónny minikonektor
veľkosti 3,5 mm
• CVBS: Audio L/R, vstup CVBS, RGB
• SCART: Audio L/R, vstup CVBS, RGB
• YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R: stereofónny minikonektor veľkosti
3,5 mm
• Digitálny zvukový výstup: optický, Toslink
• Sieť LAN: RJ45
Rozmery a hmotnosti (séria
6100/6400)
40PFx6409
• bez TV stojana:
Šírka 911,3 mm – Výška 528 mm – Hĺbka 61,8 mm – Hmotnosť
±8,1 kg
• s TV stojanom:
Šírka 911,3 mm – Výška 587,3 mm – Hĺbka 213,1 mm –
Hmotnosť ±9,3 kg
Spodná strana televízora
• Vstup HDMI s funkciou ARC
• USB 2.0
48PFx6409
• bez TV stojana:
Šírka 1082 mm – Výška 625 mm – Hĺbka 57 mm – Hmotnosť
±10,8 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1082 mm – Výška 683 mm – Hĺbka 223 mm – Hmotnosť
±12,2 kg
Bočná strana TV
• Vstup HDMI s funkciou ARC
• USB 2.0
• Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+/CAM
• Slúchadlá: stereofónny minikonektor veľkosti 3,5 mm
55PFx6409
• bez TV stojana:
Šírka 1230,6 mm – Výška 714,8 mm – Hĺbka 53,5 mm –
Hmotnosť ±17,4 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1230,6 mm – Výška 774,8 mm – Hĺbka 280 mm –
Hmotnosť ±18,9 kg
24.13
Pripojiteľnosť pomocou
konektorov na dvoch stranách
Zadná strana TV
• Audio vstup (DVI do HDMI): stereofónny minikonektor
veľkosti 3,5 mm
• CVBS: Audio L/R, vstup CVBS, RGB
• SCART: Audio L/R, vstup CVBS, RGB
• YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R: stereofónny minikonektor veľkosti
3,5 mm
• Digitálny zvukový výstup: optický, Toslink
• Sieť LAN: RJ45
• Vstup HDMI s funkciou ARC
• USB
42PFx6109
• bez TV stojana:
Šírka 957 mm – Výška 554,5 mm – Hĺbka 61,8 mm – Hmotnosť
±8,6 kg
• s TV stojanom:
Šírka 957 mm – Výška 615,5 mm – Hĺbka 213,1 mm –
Hmotnosť ±9,8 kg
47PFx6109
• bez TV stojana:
Šírka 1068 mm – Výška 623 mm – Hĺbka 61,8 mm – Hmotnosť
±8 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1068 mm – Výška 676,8 mm – Hĺbka 222 mm –
Hmotnosť ±9 kg
Bočná strana TV
• Vstup HDMI s funkciou ARC
• USB 2.0
• Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+/CAM
• Slúchadlá: stereofónny minikonektor veľkosti 3,5 mm
55PFx6109
• bez TV stojana:
Šírka 1243,2 mm – Výška 720,6 mm – Hĺbka 78 mm –
Hmotnosť ±16,8 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1243,2 mm – Výška 775,5 mm – Hĺbka 280 mm –
Hmotnosť ±18,4 kg
24.14
Multimédiá
Pripojenia
• USB 2.0
• Ethernet LAN RJ-45*
• Wi-Fi 802.11b/g/n (vstavané)*
105
Podporované systémy súborov zariadení USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
Formáty prehrávania
• Kontajnery: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4,
Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows
Media (ASF/WMV/WMA)
• Videokodeky: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part
10 AVC (H264), VC-1, WMV9
• Zvukové kodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™,
MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (vrátane MP3), WMA (v2 až v9.2),
WMA Pro (v9/v10)
• Titulky:
- Formáty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD
(TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Kódovanie znakov: UTF-8, Stredná Európa a Východná Európa
(Windows-1250), Cyrilika (Windows-1251), Gréčtina
(Windows-1253), Turečtina (Windows-1254), Západná Európa
(Windows-1252)
• Kodeky obrázkov: JPEG
• Obmedzenia:
– Maximálna celková podporovaná bitová rýchlosť súboru médií
je 30 Mbit/s.
– Maximálna podporovaná bitová rýchlosť videa súboru médií je
20 Mbit/s.
– Kodek MPEG-4 AVC (H.264) je podporovaný až do profilu
High Profile @ L4.1.
– Kodek VC-1 je podporovaný až do profilu Advanced Profile @
L3.
Wi-Fi Certified Miracast™*
Tento televízor podporuje zariadenia s technológiou WiDi 4.x.
Podporovaný softvér mediálneho servera (DMS)*
• PC – Microsoft Windows XP, Vista alebo Windows 7
– Môžete použiť ľubovoľný softvér mediálneho servera s
certifikáciou DLNA®.
– Microsoft – Windows Media Player
• Mac OS X
– Môžete použiť ľubovoľný softvér mediálneho servera s
certifikáciou DLNA®.
• Mobilné zariadenia
– Philips MyRemote – iOS, Android
- Schopnosť komunikácie s inými zariadeniami a výkon sa môže
líšiť v závislosti od možností daného mobilného zariadenia a
použitého softvéru.
Smernice ESD
Tento prístroj spĺňa výkonové kritériá A pre ESD. Ak zariadenie
neobnoví činnosť v režime zdieľania v dôsledku elektrostatického
výboja, je potrebný zásah používateľa.
* Len televízory s funkciou Smart TV.
106
odstráňte súbor autorun.upg z pamäťového zariadenia USB.
25
Softvér
Aktualizácia z Internetu
25.1
Ak je televízor pripojený na internet, spoločnosť TP Vision vám
môže zaslať výzvu na aktualizáciu softvéru televízora. Budete
potrebovať vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie na
internet.
Aktualizácia softvéru
Aktualizácia zo zariadenia USB
Ak sa zobrazí táto výzva, odporúčame vám vykonať aktualizáciu.
Vyberte položku Aktualizovať. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Môže byť potrebné aktualizovať softvér televízora. Budete
potrebovať počítač s vysokorýchlostným pripojením na internet
a pamäťové zariadenie USB na nahratie softvéru do televízora.
Použite pamäťové zariadenie USB s 256 MB voľného priestoru.
Uistite sa, že ochrana proti zápisu je vypnutá.
Nové aktualizácie môžete vyhľadať aj manuálne.
Ak chcete vyhľadať aktualizáciu . . .
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktualizovať softvér > TV s internetom a
stlačte tlačidlo OK. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
1 - Spustenie aktualizácie softvéru v TV
Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku Aktualizovať softvér > USB a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Identifikácia televízora
Pamäťové zariadenie USB vložte do jedného z konektorov USB
na televízore.
Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK. Na pamäťové
zariadenie USB sa zapíše identifikačný súbor.
3 - Prevzatie softvéru pre TV
Pamäťové zariadenie USB pripojte k počítaču.
V zariadení USB nájdite súbor update.htm a dvakrát naň kliknite.
Kliknite na možnosť Poslať ID.
Ak je dostupný nový softvér, prevezmite súbor vo formáte .zip.
Po prevzatí ho rozbaľte a skopírujte súbor autorun.upg na
pamäťové zariadenie USB.
Neumiestňujte ho do priečinka.
4 - Aktualizácia softvéru televízora
Pamäťové zariadenie USB znova pripojte k televízoru.
Aktualizácia sa spustí automaticky.
Televízor sa na 10 sekúnd vypne a opäť zapne. Počkajte.
Po dokončení aktualizácie sa televízor automaticky vypne a
znova zapne.
Počkajte, kým sa televízor opäť nezapne.
Nestláčajte vypínač  na televízore.
25.2
Verzia softvéru
Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru televízora . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia softvéru a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Info o použitom softvéri a pozrite si
položku Verzia vydania.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Dodržiavajte nasledovné pokyny . . .
• nepoužívajte diaľkové ovládanie,
• neodpájajte pamäťové zariadenie USB od televízora
25.3
Softvér s otvoreným zdrojovým
kódom
Ak počas aktualizácie nastane výpadok napájania, neodpájajte
pamäťové zariadenie USB od televízora. Po obnovení napájania
bude aktualizácia pokračovať.
Na konci aktualizácie sa na obrazovke zobrazí hlásenie
Operation successful (Operácia úspešná). Odpojte pamäťové
zariadenie USB a stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným zdrojovým
kódom. Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto ponúka
možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kópie úplného
zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým
kódom chránené autorským právom použité v tomto produkte,
pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný príslušnými
licenciami.
Dodržiavajte nasledovné pokyny . . .
• nestláčajte tlačidlo  dvakrát
• nestláčajte vypínač na televízore
Televízor sa vypne (na 10 sekúnd) a opäť zapne. Čakajte,
prosím.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia výrobku
pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie.
Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite žiadosť v anglickom jazyku
na adresu . . .
Softvér televízora sa aktualizoval. Televízor môžete znovu
používať.
Ak chcete zabrániť neúmyselnej aktualizácii softvéru TV,
107
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Holandsko
PNG decoder.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libpng license, which can be found below.
Source: http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html
libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libjpg license, which can be found below.
Source: http://www.ijg.org/
25.4
Open source license
Acknowledgements and License Texts for any open source
software used in this Philips TV.
libmng (1.0.10)
libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and
examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the
animation extension to the popular PNG image-format.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libmng license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/libmng/files/
This is a document describing the distribution of the source
code used on the Philips TV, which fall either under the GNU
General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General
Public License (the LGPL), or any other open source license.
Instructions to obtain source code for this software can be
found in the user manual.
u-Boot loader (1.3.4)
Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL
license.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the u-Boot loader license, which can be found
below.
Source: http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/UBoot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download
PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no
support for this software. The preceding does not affect your
warranties and statutory rights regarding any Philips product(s)
you purchased. It only applies to this source code made available
to you.
Libcurl (7.21.7)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL
transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP,
TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3
and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP
PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate,
Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Libcurl license, which can be found below.
Source: http://curl.haxx.se/
Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to be small,
efficient, highly customizable, and portable while capable of
producing high-quality output (glyph images).
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the FreeType Project license, which can be found
below.
Source: http://freetype.sourceforge.net
zlib (1.2.3)
The 'zlib' compression library provides in-memory compression
and decompression functions, including integrity checks of the
uncompressed data.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the zlib license, which can be found below.
Source: http://www.zlib.net/
c-ares (1.7.4)
c-ares is a C library that performs DNS requests and name
resolves asynchronously.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the c-ares license, which can be found below.
Source: http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz
Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)
AAC Ecnoder.
Source: Android JB source code
openssl (1.0.0d)
OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS
protocols. The core library (written in the C programming
language) implements the basic cryptographic functions and
provides various utility functions. Wrappers allowing the use of
the OpenSSL library in a variety of computer languages are
available.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.
Source: http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz
unicode (3.2)
This library is used to perform UNICODE string manipulation.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the ICU license, which can be found below.
Source: http://www.icu-project.org/
libpng (1.2.43)
108
Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C. It is a
stream-oriented parser in which an application registers handlers
for things the parser might find in the XML document (like start
tags). An introductory article on using.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Expat license, which can be found below.
Source: http://expat.sourceforge.net/
which defines the ``system calls'' and other basic facilities such as
open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C
library in the GNU system and most systems with the Linux
kernel
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the glibc license, which can be found below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/
mtd-utils (1)
The aim of the system is to make it simple to provide a driver
for new hardware, by providing a generic interface between the
hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware
drivers need to know nothing about the storage formats used,
such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple
routines for read, write and erase. Presentation of the device's
contents to the user in an appropriate form will be handled by
the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the mtd-utils license, which can be found below.
Source: http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html
DirectFB include SAWMAN (1.4.0)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating
system with a small memory footprint that provides graphics
acceleration, input device handling and abstraction layer, and
integrated windowing system with support for translucent
windows and multiple display layers on top of the Linux
framebuffer without requiring any kernel modifications.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the DirectFB license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_a
pplications_SDK/remote_spplications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_
source_1.3.1.7z/download
libusb (1.0.6)
This is the home of libusb, a library that gives user level
applications uniform access to USB devices across many different
operating systems. libusb is an open source project licensed
under the GNU Lesser General Public License version 2.1.Many
participants in the libusb community have helped and continue
to help with ideas, implementation, support and improvements
for libusb.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libusb license, which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/
SAWMAN
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.
SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports
block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also
the name of free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFS filesystems.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
Linux Kernel (3.0)
The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux
family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Linux Kernel license, which can be found
below.
Source: http://www.kernel.org
libusb-compat (0.1.3)
Library to enable user space application programs to
communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libusb-compat license, which can be found
below.
Source: http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1
SQLite (3.7.2)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained,
serverless, zero-configuration, transactional SQL database
engine.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the SQLite license, which can be found below.
Source: http://www.sqlite.org/download.html
NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of
the Microsoft Windows NTFS file system with read-write
support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so
it can run unmodified on many different operating systems. It is
runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS,
QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku,MorphOS, and Mac
OS X It is licensed under either the GNU General Public
License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs
and is under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which
can be found below.
Source: http://www.tuxera.com
SquashFS (3.4)
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.
SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports
block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also
the name of free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the SquashFS license, which can be found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
glibc (2.6.1)
Any Unix-like operating system needs a C library: the library
109
WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)
These packages are used to provide WiFi access.The supplier for
these tools is Atheros.These pieces of software are made
available under the terms and conditions of the GPL v2 license,
which can be found below.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the WPA Supplicant license, which can be found
below.
Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/
alsa (1.0.24.1)
Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the alsa license, which can be found below.
Source: http://www.alsa-project.org
lvm2 (2.02.89)
DM_VERITY.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the lvm2 license, which can be found below.
Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/
ntfsprogs (2.0.0)
Some useful tool for ntfs file sytem.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs
encfs (1.3.2)
A library provides an encrypted filesystem in user-space.
Source: http://www.arg0.net/encfs
fuse (2.8.4)
Fuse is a simple interface for userspace programs to export a
virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the fuse license, which can be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/
boost (1.15.0)
A library provides free peer-reviewed portable C++ source
libraries is used for encfs.
Source: http://www.boost.org
rlog (1.4)
A library that provides a flexible message logging facility for C
programs and libraries is used for encfs.
Source: http://www.arg0.net/rlog
libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for use on
systems which don't have one, or whose implementation cannot
convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libiconv license, which can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv
iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/
bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter, that will
appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features
from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO
9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both programming
and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash without
modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/
electric-fence (2.1.13)
Used for memory corruption detection.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the electric-fence license, which can be found
below.
Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electricfence_2.1.13-0.1.tar.gz
liveMedia
When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the electric-fence license, which can be found
below.
Source: www.live555.com
coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text
manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to exist on every
operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/
QT (4.7.0)
Netflix skpe besttv pandora picasa? will use QT.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the QT license, which can be found below.
Source: http://qt.nokia.com/
findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities
of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with other
programs to provide modular and powerful directory search and
file locating capabilities to other commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/
e2fsprogs (1.41.14)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2
filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/
110
gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would frequently like
to make changes in various text files wherever certain patterns
appear, or extract data from parts of certain lines while
discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C or Pascal
is a time-consuming inconvenience that may take many lines of
code.
The job is easy with awk, especially the GNU implementation:
gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html
psmisc (22.13)
This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use
the proc filesystem. We're not about changing the world, but
providing the system administrator with some help in common
tasks.
Source: http://psmisc.sourceforge.net/
sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is
used to filter text, i.e., it takes text input, performs some
operation (or set of operations) on it, and outputs the modified
text.
sed is typically used for extracting part of a file using pattern
matching or substituting multiple occurrences of a string within a
file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/
grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files for lines
containing a match to a specified pattern. By default, grep prints
the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/
gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program originally
written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler
wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/
tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as
various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created archives to
extract files, to store additional files, or to update or list files
which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/
inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/
util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/
iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for Linux
networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/
udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Udhcpc is a very small?DHCP?client geared towards?embedded
systems.
Source:
http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/
module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities used by Linux
systems to load and manage kernel modules (commonly
referred to as "drivers").
Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page
Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the
execution of NCL application. This library was developed for the
GNOME software suite and is available under a "MIT" license.
Source: http://www.xmlsoft.org
ncurses (5.7)
The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of
curses in System V Release 4.0, and more.
It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple
highlights and forms characters and function-key mapping, and
has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/
uriparser (0.7.7)
For MPEG-DASH
Source: http://uriparser.sourceforge.net/
net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for controlling
the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/n
et-tools.html
xerces-c++ (3.1.1)
For MPEG-DASH
Source: http://xerces.apache.org/
webp (0.2.1)
For Netflix
Source: https://code.google.com/p/webp/
procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small useful utilities
that give information about processes using the /proc filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free,
slabtop, and skill.
wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving files using
HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet
111
protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be
called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows
support, etc.
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz
the data integrity and the authentication of a message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may
be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC
algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.
Source: http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c
wireless_tools (0.29)
The Wireless Tools (WT)?is a set of tools allowing to
manipulate the Wireless Extensions.
They use a textual interface and are rather crude, but aim to
support the full Wireless Extension.
Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/T
ools.html
gSoap (2.7.15)
The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software
development toolkit for SOAP/XML Web services and generic
(non-SOAP) C/C++ XML data bindings.
Part of the software embedded in this product is gSOAP
software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011
Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.
Source: http://sourceforge.net/projects/gsoap2/
ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside
Philips libraries.
Source: http://sourceforge.net/projects/ezxml/
jquery (1.10.2)
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies
HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax
interactions for rapid web development.
Source: http://jquery.com/
SQLite (3.7.7.1)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained,
serverless, zero-configuration, transactional SQL database
engine.
Source: http://www.sqlite.org/download.html
Libupnp (1.2.1)
The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides
developers with an API and open source code for building
control points, devices, and bridges that are compliant with
Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.
Source: http://upnp.sourceforge.net/
AES (aes-src-29-04-09.zip)
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the
encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.
Source: http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/
mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)
The mDNSResponder project is a component of Bonjour,
Apple's ease-of-use IP networking
initiative:<http://developer.apple.com/bonjour/>
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of
devices and services
Source: http://developer.apple.com/bonjour/
microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make
it easy to run an HTTP server as part of another application.
The original download site for this software is :
http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/This piece of
software is made available under the terms and conditions of the
LGPL v2.1 license
Source:
http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz
yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in
ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released
under the ISC license.
The original download site for this software is :
http://lloyd.github.com/yajl/This piece of software is made
available under the terms and conditions of the ISC license
Source: http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.
1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloydyajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz
HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific
construction for calculating a message authentication code
(MAC) involving a cryptographic hash function in combination
with a secret cryptographic key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both
112
Keď je televízor v pohotovostnom režime, zobrazí sa spúšťacia
obrazovka Philips a následne sa televízor vráti do
pohotovostného režimu. Jedná sa o bežné správanie. Keď
televízor odpojíte a znova pripojíte k zdroju napájania, spúšťacia
obrazovka sa zobrazí pri ďalšom spustení. Televízor spustíte z
pohotovostného režimu stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní
alebo na televízore.
26
Riešenie problémov a
podpora
26.1
Svetlo pohotovostného režimu stále bliká
Riešenie problémov
Kanály
Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Počkajte 5 minút a
znova ho pripojte. Ak svetlo znova začne blikať, obráťte sa na
stredisko starostlivosti o spotrebiteľov televízorov Philips.
Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály
Nesprávny jazyk ponuky
V technických špecifikáciách skontrolujte, či televízor podporuje
vysielanie DVB-T alebo DVB-C vo vašej krajine.
Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a je vybraná
správna sieť.
Zmeňte jazyk späť na požadovaný.
Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.
1 - Stlačte tlačidlo &#57509;, vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Menu jazyk a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla  zatvorte
ponuku.
Všeobecné
Obraz
TV sa nedá zapnúť
• Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Minútu počkajte
a potom ho znova pripojte.
• Skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený.
Žiadny obraz/deformovaný obraz
• Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená anténa.
• Skontrolujte, či je ako zdroj zobrazenia vybrané správne
zariadenie.
• Skontrolujte, či je externé zariadenie alebo zdroj správne
pripojený.
Predtým nainštalované kanály sa nenachádzajú v zozname
kanálov
Škrípavý zvuk počas zapínania alebo vypínania
Počas zapínania, vypínania či prepínania televízora do
pohotovostného režimu zaznie z rámu televízora škrípavý zvuk.
Tento zvuk je spôsobený bežným sťahovaním a rozťahovaním
televízora v dôsledku jeho zohrievania a ochladzovania. Nemá
žiadny vplyv na jeho funkčnosť.
Zvuk a žiadny obraz
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia obrazu.
Slabý príjem antény
• Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená anténa.
• Reproduktory, neuzemnené zvukové systémy, neónové svetlá,
vysoké budovy a iné veľké objekty môžu mať vplyv na kvalitu
príjmu. Ak je to možné, skúste zvýšiť kvalitu príjmu otočením
antény alebo posunutím zariadení ďalej od televízora.
• Ak je príjem slabý len pre jeden kanál, dolaďte tento kanál.
Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie.
Televízor potrebuje na zapnutie určitý čas. Počas tohto času
nereaguje na diaľkové ovládanie ani ovládacie prvky na
televízore. Tento jav je bežný.
Ak televízor naďalej nereaguje na diaľkové ovládanie, môžete
pomocou fotoaparátu mobilného telefónu skontrolovať, či
diaľkový ovládač funguje. Prepnite telefón do režimu fotoaparátu
a namierte diaľkový ovládač na jeho objektív. Ak na diaľkovom
ovládači stlačíte ľubovoľné tlačidlo a cez fotoaparát vidno
bliknutie červenej diódy LED, diaľkové ovládanie funguje. Je
nutné skontrolovať televízor.
Ak žiadne bliknutie nevidno, diaľkové ovládanie môže byť
pokazené alebo môže mať vybité batérie.
Týmto spôsobom nie je možné kontrolovať diaľkové ovládania,
ktoré sú s televízorom bezdrôtovo spárované.
Slabý zvuk zariadenia
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia obrazu.
Nastavenia obrazu sa po chvíli zmenia
Skontrolujte, či je položka [Umiestnenie] nastavená na
hodnotu [Doma]. V tomto režime môžete nastavenia meniť a
ukladať.
Zobrazuje sa panel s reklamou
Skontrolujte, či je položka [Umiestnenie] nastavená na hodnotu
[Doma].
Televízor sa po zobrazení spúšťacej obrazovky Philips prepne
Obraz veľkosťou nezodpovedá obrazovke
naspäť do pohotovostného režimu
Skúste nastaviť iný formát obrazu. Stlačte tlačidlo .
113
• Keď je pripojené zvukové zariadenie s podporou štandardu
HDMI-CEC, je tento jav bežný.
Formát obrazu sa pri rôznych kanáloch mení
Vyberte iný formát obrazu ako automatický.
Nezobrazujú sa fotografie, videá ani hudba zo zariadenia USB
• Skontrolujte, či je na zariadení USB nastavená podpora použitia
ako veľkokapacitného úložného zariadenia tak, ako je uvedené v
dokumentácii daného úložného zariadenia.
• Skontrolujte, či je úložné zariadenie USB kompatibilné s
televízorom.
• Skontrolujte, či televízor podporuje dané obrazové a zvukové
súbory.
Obraz je nesprávne umiestnený
Obrazový signál z rôznych zariadení sa nemusí na obrazovke
zobrazovať správne. Skontrolujte obrazový výstup pripojeného
zariadenia.
Obraz počítača nie je stabilný
Skontrolujte, či počítač využíva podporované rozlíšenie a
obnovovaciu frekvenciu.
Súbory sa cez rozhranie USB prehrávajú prerušovane
• Charakteristiky prenosu úložného zariadenia USB môžu mať
vplyv na prenosovú rýchlosť údajov do televízora, čím prichádza
k zhoršeniu kvality prehrávania.
Zvuk
26.2
Žiadny zvuk alebo slabá kvalita zvuku
Zaregistrovanie
Ak sa nepodarí zachytiť žiadny zvukový signál, televízor
automaticky vypne zvukový výstup – to neznamená, že nefunguje
správne.
Zaregistrujte si svoj televízor a využite množstvo výhod, medzi
ktoré patria úplná podpora (vrátane preberania súborov),
výhradný prístup k informáciám o nových produktoch, exkluzívne
ponuky a zľavy, šanca vyhrať hodnotné ceny a podieľať sa na
špeciálnych prieskumoch o nových produktoch.
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia zvuku.
• Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
• Skontrolujte, či hlasitosť nie je stlmená alebo nastavená na
nulu.
• Skontrolujte, či je zvukový výstup televízora pripojený k
zvukovému vstupu systému domáceho kina.
Zvuk musí počuteľne znieť z reproduktorov systému domáceho
kina.
• Niektoré zariadenia vyžadujú manuálne zapnutie zvukového
výstupu HDMI. Ak je zvukové rozhranie HDMI už povolené, no
stále nepočuť žiadny zvuk, skúste zmeniť digitálny formát zvuku
na hodnotu PCM (impulzová kódová modulácia). Pokyny nájdete
v dokumentoch priložených k danému zariadeniu.
Prejdite na stránku www.philips.com/welcome
26.3
Pomocník
Súčasťou tohto televízora je Pomocník na obrazovke.
Zobrazenie Pomocníka
1 - Stlačením tlačidla  otvorte ponuku Doma.
2 - Vyberte položku Pomocník a stlačte tlačidlo OK.
Pripojenia
Ak chcete prehliadať témy v abecednom poradí, vyberte
položku Kľúčové slová.
Ak chcete Pomocníka prehliadať ako knihu, vyberte položku
Kniha.
HDMI
• V dôsledku podpory protokolu HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) môže prísť k predĺženiu času, za ktorý
televízor zobrazí obsah zo zariadení s rozhraním HDMI.
• Ak televízor nerozpozná zariadenie HDMI a nezobrazí sa
žiadny obraz, prepnite zdroj z jedného zariadenia na iné a späť.
• Ak prichádza k opakovanému rušeniu zvuku, skontrolujte, či sú
správne zadané nastavenia výstupu zo zariadenia HDMI.
• Ak používate adaptér z HDMI na DVI alebo kábel z HDMI na
DVI, uistite sa, že je ku konektoru AUDIO IN (iba minikonektor)
pripojený samostatný zvukový kábel, ak je takýto konektor k
dispozícii.
Pred vykonaním pokynov uvedených v Pomocníkovi musíte
Pomocníka zatvoriť.
Ak chcete Pomocníka zatvoriť, stlačte tlačidlo .
Priama pomoc
Stlačením tlačidla  (modré) priamo otvorte Pomocníka. V
Pomocníkovi sa automaticky otvorí kapitola, ktorá najbližšie súvisí
s tým, čo práve robíte alebo čo je na televízore vybrané.
Pri niektorých činnostiach, ako (napríklad používanie teletextu)
majú farebné tlačidlá špecifické funkcie a nemožno pomocou
nich otvoriť Pomocníka.
Funkcia EasyLink nefunguje
• Skontrolujte, či sú všetky zariadenia HDMI kompatibilné so
štandardom HDMI-CEC. Funkcie systému EasyLink fungujú iba
pri zariadeniach, ktoré sú kompatibilné so štandardom HDMICEC.
Pomocník televízora na vašom tablete, inteligentnom telefóne
alebo počítači
V záujme jednoduchšieho čítania dlhších pokynov si môžete
Nezobrazuje sa žiadna ikona hlasitosti
114
Pomocníka k televízoru prevziať vo formáte PDF, ktorý je
možné prehliadať na smartfónoch, tabletoch či
počítačoch. Prípadne si príslušnú stránku pomocníka môžete
vytlačiť pomocou počítača.
Pomocníka (návod na použitie) si môžete prevziať na adrese
www.philips.com/support
UMv 710012140216 - 20140602
26.4
Online pomoc
Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa televízora Philips, obráťte
sa na našu online podporu. Môžete zvoliť svoj jazyk a zadať
modelové číslo produktu.
Prejdite na lokalitu www.philips.com/support.
Na lokalite podpory nájdete telefónne číslo, ktoré vám umožní
sa s nami kontaktovať vo vašej krajine, ale aj odpovede na často
kladené otázky (FAQ). V niektorých krajinách je možné
komunikovať priamo s niektorým z našich spolupracovníkov a
klásť otázky buď priamo, alebo prostredníctvom e-mailu.
Môžete prevziať nový softvér televízora alebo príručku, ktorú
môžete následne otvoriť v počítači.
26.5
Starostlivosť o zákazníkov/opravy
Ak potrebujete pomoc alebo vykonať opravu, môžete
zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o zákazníkov vo
vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v tlačenej dokumentácii k
televízoru.
Alebo navštívte našu webovú lokalitu www.philips.com/support.
Číslo modelu a sériové číslo televízora
Môžu vás požiadať o uvedenie čísla modelu a sériového čísla
televízora. Tieto čísla nájdete na štítku na balení alebo na
typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane televízora.
 Varovanie
Nepokúšajte sa televízor opraviť sami. Mohli by ste si spôsobiť
ťažké zranenie, neopraviteľné poškodenie televízora či ukončenie
platnosti záruky.
115
27
Riziko poranenia osôb alebo poškodenia
televízora
Bezpečnosť a údržba
• Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg (55 libier) musia
zdvíhať a prenášať dve osoby.
• Ak chcete televízor umiestniť na stojan, používajte iba dodaný
stojan. Televízor na stojan bezpečne upevnite.
Televízor umiestnite na hladký vodorovný povrch, ktorý udrží
hmotnosť televízora a stojana.
• Pri montáži na stenu sa uistite, že nástenná konzola bezpečne
unesie hmotnosť televízora. Spoločnosť TP Vision nenesie
žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá
spôsobí nehodu, zranenie alebo poškodenie.
• Niektoré časti výrobku sú vyrobené zo skla. Preto s
televízorom manipulujte opatrne, aby ste predišli zraneniu alebo
poškodeniu.
27.1
Bezpečnosť
Dôležité
Pred používaním televízora si prečítajte všetky bezpečnostné
pokyny a uistite sa, že ste im porozumeli. Ak sa nebudete riadiť
uvedenými pokynmi a dôjde pritom k poškodeniu televízora,
záruka sa na takéto poškodenie nebude vzťahovať.
Zabezpečte televízor proti spadnutiu
Riziko poškodenia televízora!
Pred pripojením televízora k elektrickej zásuvke skontrolujte, či
sa napájacie napätie zhoduje s hodnotou uvedenou na zadnej
strane televízora. Televízor nikdy nepripájajte k napájacej zásuvke
s odlišným napätím.
Vždy zabezpečte televízor proti spadnutiu pomocou dodanej
nástennej konzoly. Konzolu nainštalujte a pripevnite k nej
televízor, aj keď ho umiestňujete na podlahu.
Informácie o inštalácii nájdete v Stručnej úvodnej príručke
dodanej s televízorom. Ak ste príručku stratili, môžete si ju
prevziať na adrese www.philips.com
Stručnú úvodnú príručku na prevzatie vyhľadajte pomocou
typového čísla vášho TV.
Riziko poranenia detí
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor neprevrátil
a neporanil deti:
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom
• Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou ani
iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
• Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez okraje
povrchu, na ktorom je televízor položený.
• Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad
skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj televízor neupevnili k stene
alebo vhodnej podpere.
• Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na
ktorom je umiestnený televízor.
• Televízor nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti
televízora nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako
napríklad vázy.
V prípade, že príde k rozliatiu tekutín na televízor alebo do
televízora, televízor ihneď odpojte od elektrickej zásuvky.
Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na Stredisko
starostlivosti o zákazníkov televízorov Philips a požiadajte o
kontrolu televízora.
• Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie nikdy nevystavujte
nadmernému teplu. Nikdy ich neumiestňujte do blízkosti
horiacich sviečok, otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla
vrátane priameho slnečného svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy nevkladajte
predmety.
• Nikdy neukladajte ťažké predmety na napájací kábel.
• Dbajte na to, aby na elektrické zástrčky nepôsobila nadmerná
sila. Uvoľnené zástrčky môžu spôsobiť iskrenie alebo požiar.
Uistite sa, že pri otáčaní obrazovky sa napájací kábel nadmerne
nenapína.
• Pri odpájaní televízora od elektrickej siete je nutné odpojiť
sieťovú zástrčku televízora. Pri odpájaní napájacieho kábla vždy
ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel. Uistite sa, že máte vždy
voľný prístup k sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a elektrickej
zásuvke.
Riziko prehltnutia batérií!
Diaľkové ovládanie môže obsahovať batérie mincového typu,
ktoré môžu malé deti veľmi ľahko prehltnúť. Uchovávajte tieto
batérie vždy mimo dosahu detí.
Riziko prehriatia
Televízor nikdy neumiestňujte do tesného priestoru. Okolo
televízora vždy nechajte voľné miesto najmenej 10 cm (4 palce)
na vetranie. Dbajte na to, aby závesy ani iné predmety
nezakrývali vetracie otvory na televízore.
116
Búrky s bleskami
Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény.
Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho
kábla ani kábla antény.
Riziko poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nastavených na
vysokú hlasitosť.
Nízka teplota
Ak sa televízor prepravuje pri teplote nižšej ako 5 °C (41 °F),
pred pripojením k elektrickej zásuvke ho vybaľte a počkajte, kým
jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
Vlhkosť
V zriedkavých prípadoch, v závislosti od teploty a vlhkosti, môže
na vnútornej strane predného skla televízora dochádzať k
nepatrnej kondenzácii (pri niektorých modeloch). Ak tomu
chcete predísť, nevystavujte televízor priamemu slnečnému
žiareniu, teplu ani extrémnej vlhkosti. Ak dôjde ku kondenzácii,
tento jav sám zmizne, keď necháte televízor niekoľko hodín
zapnutý.
Skondenzovaná vlhkosť nepoškodí televízor ani nespôsobí jeho
poruchu.
27.2
Starostlivosť o obrazovku
• Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte, neškriabte ani neudierajte
na ňu žiadnym predmetom.
• Pred čistením televízor odpojte.
• Televízor a rám čistite mäkkou vlhkou handričkou. Utierajte ho
jemne. Nedotýkajte sa diód LED funkcie Ambilight na zadnej
strane televízora. Na čistenie televízora nikdy nepoužívajte látky
ako alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre
domácnosť.
• Aby sa predišlo vzniku deformácií a vyblednutiu farieb, čo
najskôr utrite kvapky vody.
• V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom. Statické
obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú zobrazené na obrazovke dlhý
čas. Statické obrazy sú ponuky na obrazovke, čierne pruhy,
zobrazenie času a pod. Ak musíte používať statické obrazy,
znížte kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k jej poškodeniu.
117
jasné svetelné body (červené, zelené alebo modré). Ide o
štrukturálnu vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných
noriem), ktorá neznamená poruchu. Produkt spĺňa požiadavky
EÚ (označenie CE) Tento produkt je v súlade so základnými
požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice
2006/95/ES (Nízke napätie), 2004/108/ES (EMC) a 2011/65/EÚ
(ROHS). Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí
Spoločnosť TP Vision Europe B.V. vyrába a predáva mnoho
produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek
elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť
vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály. Jedným z
hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť
všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri
používaní našich produktov s cieľom dodržať všetky príslušné
zákonné požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s
normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí (EMF), ktoré
platili v čase výroby produktov. Spoločnosť Philips je odhodlaná
vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú žiadne
nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť TP Vision potvrdzuje,
že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa ich
určeného účelu, sú bezpečné na používanie, a to v súlade s
vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.
Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných
noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje
predvídať ďalší vývoj v štandardizácii pre skoré integrovanie v jej
produktoch.
28
Podmienky používania,
autorské práva a
licencie
28.1
Podmienky používania
2014 © TP Vision Europe B.V. Všetky práva vyhradené.
Tento produkt uviedla na trh spoločnosť TP Vision Europe B.V.
alebo niektorá z jej pridružených spoločností, ďalej len „TP
Vision“, ktorá je výrobcom tohto produktu. Spoločnosť TP
Vision vystupuje ako ručiteľ voči televízoru, ku ktorému je táto
príručka priložená. Názov Philips a logo spoločnosti Philips sú
registrované obchodné značky spoločnosti Koninklijke Philips
N.V.
Špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti
Koninklijke Philips N.V alebo ich príslušných vlastníkov.
Spoločnosť TP Vision si vyhradzuje právo na zmenu výrobkov
kedykoľvek bez toho, aby musela upraviť staršie zásoby.
Písomné materiály pribalené k tomuto televízoru a príručka
uložená v pamäti televízora alebo prevzatá z webovej lokality
spoločnosti sa považujú za zodpovedajúce na určené používanie
tohto systému.
28.2
Ochranné známky a autorské
práva
Materiál v tejto príručke sa považuje za zodpovedajúci na určené
používanie tohto systému. Ak sa produkt alebo jeho individuálne
moduly či postupy používajú na iné účely, ako sú uvedené v
tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti a
vhodnosti. Spoločnosť TP Vision Europe B.V. zaručuje, že
samotný materiál neporušuje žiadny z patentov USA.
Nevyslovuje ani nenaznačuje sa žiadna ďalšia záruka. Spoločnosť
TP Vision Europe B.V. nenesie zodpovednosť za žiadne chyby v
obsahu tohto dokumentu ani za problémy zapríčinené jeho
obsahom. Chyby nahlásené spoločnosti Philips budú čo
najrýchlejšie opravené a uverejnené na stránke podpory
spoločnosti Philips. Podmienky záruky Riziko poranenia,
poškodenia televízora alebo zrušenia platnosti záruky! Nikdy sa
nepokúšajte opraviť televízor sami. Televízor a príslušenstvo
používajte iba spôsobom určeným výrobcom. Výstražný štítok na
zadnej strane televízora označuje riziko úrazu elektrickým
prúdom. Nikdy nedemontujte kryt televízora. Ak je potrebný
servis alebo oprava, vždy sa obráťte na službu starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips. Nárok na záruku zaniká
vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tejto
príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov montáže, ktoré sa v
tejto príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú. Charakteristické
vlastnosti obrazových bodov Tento produkt LCD/LED má
vysoký počet farebných obrazových bodov. Aj napriek tomu, že
obsahuje minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov, sa
na obrazovke môžu nepretržite zobrazovať čierne body alebo
HDMI
HDMI®
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a
logo HDMI sú ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing LLC v
Spojených štátoch a iných krajinách.
Dolby
Dolby®
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
118
University of Paraíba (UFPB).
DTS 2.0 + Digital Out™
Java
DTS 2.0 + Digital Out™
Vyrobené na základe licencie podľa patentov U.S. č.: 5,956,674;
5,974,380; 6,487,535 a ďalších patentov U.S. a globálnych
patentov, vydaných aj čakajúcich na vydanie. DTS, príslušný
symbol a DTS spolu s týmto symbolom sú registrovanými
ochrannými známkami, pričom DTS 2.0+Digital Out je
ochrannou známkou spoločnosti DTS, Inc. Súčasťou produktu je
softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Java a všetky ochranné známky so systémom Java spojené sú
registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a jej
pridružených spoločností v Spojených štátoch a iných krajinách.
Skype
Microsoft
Skype™
Windows Media
© 2013 Skype a Microsoft. Názov Skype, s ním súvisiace
obchodné značky a logá, ako aj logo „S“ sú obchodné známky
spoločnosti Skype alebo k nej prislúchajúcich subjektov.
Windows Media je registrovaná ochranná známka alebo
ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Skype je ochrannou známkou spoločnosti Skype alebo jej
pridružených spoločností. Napriek tomu, že bol tento produkt
podrobený testom a splnil naše certifikačné štandardy v oblasti
kvality zvuku a obrazu, nie je schválený spoločnosťou Skype,
Skype Communications S.a.r.l. ani žiadnou z ich pridružených
spoločností.
Microsoft PlayReady
Vlastníci obsahu využívajú technológiu Microsoft PlayReady™ na
prístup k obsahu s cieľom ochrany svojho intelektuálneho
vlastníctva vrátane obsahu chráneného autorskými právami.
Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k
obsahu s ochranou PlayReady alebo WMDRM. Ak zariadenie
nedokáže správne implementovať obmedzenia používania
obsahu, majitelia obsahu môžu spoločnosť Microsoft požiadať o
odobratie schopnosti zariadenia používať obsah s ochranou
PlayReady. Tento postup neovplyvní nechránený obsah ani
obsah chránený inými technológiami na kontrolu prístupu.
Majitelia obsahu môžu na prístup k ich obsahu vyžadovať
aktualizáciu technológie PlayReady. Ak túto aktualizáciu
nepovolíte, nebudete môcť získať prístup k obsahu, ktorý túto
aktualizáciu vyžaduje.
DLNA Certified®
© 2013 Digital Living Network Alliance. Všetky práva vyhradené.
© 2013 DLNA. Všetky práva vyhradené.
Wi-Fi Alliance
DTVi
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované
ochranné známky organizácie Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™, Miracast™ sú ochranné známky organizácie Wi-Fi
Alliance.
Značka a logo DTVi sú registrované známky univerzít Pontifical
Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) a Federal
119
Softvér MHEG
Autorské práva na softvér MHEG („softvér“) obsiahnutý v tomto
televízore („tento produkt“), ktorý sa vám poskytuje na účely
umožnenia využívania interaktívnych funkcií televízora, vlastní
spoločnosť S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED („vlastník“). Tento
softvér máte oprávnenie využívať iba v spojení s týmto
produktom.
Kensington
Kensington a Micro Saver sú obchodné známky spoločnosti
ACCO World Corporation registrované v Spojených štátoch
amerických s vydanými registráciami a aplikáciami vo fáze
schvaľovania v iných krajinách po celom svete.
Ostatné ochranné známky
Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky
sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
120
Index
3
3D, konverzia 2D na 3D 57
3D, optimálne sledovanie 58
3D, zdravotné upozornenie 58
A
Aktívne ovládanie 88
Ambilight+hue 97
Ambilight, farba steny 98
Ambilight, ISF 99
Ambilight, režim 96
Ambilight, svetlo Lounge light 99
Ambilight, umiestnenie televízora 7
Ambilight, vypnutie televízora 98
Aplikácia MyRemote App, názov televízora 83
Aplikácia MyRemote App, panel s kanálmi 85
Aplikácia MyRemote, informácie 82
Aplikácia MyRemote, JointSpace 82
Aplikácia MyRemote, nahrávanie 84
Aplikácia MyRemote, ovládanie 84
Aplikácia MyRemote, prevzatie 83
Aplikácia MyRemote, sieť 82
Aplikácia MyRemote, SimplyShare 83
Aplikácia MyRemote, sledovanie televízie 85
Aplikácia MyRemote, TV program 86
Aplikácia MyRemote, Wi-Fi smart screen 85
Aplikácia, požičané videá 78
Aplikácie, galéria 78
Aplikácie, hodnotenie 77
Aplikácie, odporúčané 79
Aplikácie, otvorenie 81
Aplikácie, uzamknutie 83
Aplikácie, vyhľadávanie 85
Auto.&nbsp;priestorový zvuk 3D 93
Automatická aktualizácia kanálov 39
Automatické nastavenie hlasitosti 93
Automatické posunutie titulkov 14
B
Balík kanálov, aktualizácia 46
Balíky kanálov 46
Basové tóny 93
Bezdrôtové reproduktory, informácie 95
Bezdrôtové reproduktory, nastavenia subwoofera 95
Bezdrôtové reproduktory, odstránenie 95
Bezdrôtové reproduktory, pripojenie 22
Bezdrôtové reproduktory, výber 95
Bezpečnostné pokyny 116
C
CAM – modul podmieneného prístupu 15
CAM, inštalácia 15
CI+ 17
Clear LCD 92
D
Diaľkové ovládanie, azerty 29
Diaľkové ovládanie, diakritika a symboly 29
Diaľkové ovládanie, klávesnica 28
Diaľkové ovládanie, kurzor 30
Diaľkové ovládanie, párovanie 31
Diaľkové ovládanie, qwerty 31
Diaľkové ovládanie, qwerty a azerty 28
Diaľkové ovládanie, qwerty a Cyrilika 28
Diaľkové ovládanie, veľké písmená 29
Digitálny teletext 36
Disk Blu-ray, pripojenie 18
DVB (Digital Video Broadcast) 40
DVB, nastavenia 41
DVI, pripojenie 12
E
Easy Link 14
EasyLink, nastavenia 16
EasyLink, pripojenie 14
Eko nastavenia 101
ESD 105
Európsky energetický štítok 101
F
Facebook 76
Farba 88
Farba, farebná teplota 89
Farba, zvýšenie sýtosti farieb 89
Formáty prehrávania 107
Fotoaparát, pripojenie 21
Fotografie, prezentácia 61
Fotografie, videá a hudba 61
H
HbbTV 38
HD Natural Motion 92
HDCP, ochrana proti kopírovaniu 16
HDMI ARC 12
HDMI CEC 16
HDMI s rozlíšením Ultra HD 12
Herná konzola, pripojenie 18
Hlasitosť do slúchadiel 93
Hodiny 55
Hodiny televízora 57
Hra alebo počítač 92
Hra alebo počítač, hra 59
Hra, hranie 61
Hudba, prehrávanie 62
I
Incredible Surround 93
Infračervený snímač 30
Interaktívny TV, informácie 38
Interaktívny TV, čo potrebujete 40
Internetový prehliadač 87
Inštalácia bezdrôtovej siete 9
I
iTV 40
J
Jas 90
Jas, slovná značka 24
Jazyk ponuky 38
Jazyk zvuku 37
121
Jazyk, pôvodný 39
Jazyk, ponuky a hlásenia 40
Jazyk, zvuk 41
JointSpace 84
K
Kalibrácia ISF&reg; 89
Kanál, možnosti 35
Kanál, obľúbený 33
Kanál, prepínanie 33
Kanál, stav 37
Kanály, aktualizácia 41
Kanály, premenovanie 34
Kanály, problémy 113
Káblová sieť 10
Kód rodičovskej zámky 34
Klávesnica USB 20
Klávesnica, pripojenie 22
Koniec používania 101
Kontaktovanie spoločnosti Philips 115
Kontrast 89
Kontrast 3D Backlight 91
Kontrast Backlight 93
Kontrast, dokonalý kontrast 90
Kontrast, dynamický kontrast 90
Kontrast, jas 92
Kontrast, kontrast obrazu 90
Kontrast, režimy kontrastu 90
Kontrast, senzor osvetlenia 91
Kontrast, svetlosť 91
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov 39
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov 40
Kurzor, informácie 32
Kurzor, používanie 30
Kurzor, rýchlosť 30
Kurzor, vypnutie 30
Kvalita príjmu 41
L
Likvidácia televízora a batérií 103
M
Mediálne servery, podporované 109
Miracast&trade; 62
Miracast, blokovanie/odblokovanie 63
Miracast, zastavenie zdieľania 63
Miracast, zdieľanie obrazovky 63
Možnosti, počas sledovania kanála 39
Multi room (Viac miestností), informácie 79
Multi room (Viac miestností), konfigurácia 79
Multi room (Viac miestností), použitie 79
Myš USB 20
Myš, pripojenie 22
N
Nahrávanie požadovaných programov 19
Nahrávanie požadovaných programov 66
Nahrávanie, hovory Skype 72
Nahrávanie, okamžité nahrávanie 66
Nahrávanie, plánovanie nahrávania 66
Nahrávanie, zoznam nahrávok 66
Nahrávka, sledovanie 67
Názov televíznej siete 10
O
Obraz, farba 90
Obraz, kontrast podsvietenia 95
Obraz, ostrosť 89
Obraz, problémy 113
Online TV 78
Opraviť 117
Optický zvukový výstup 13
Ostrosť 91
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov 91
Ostrosť, redukcia šumu 91
Ostrosť, super rozlíšenie 91
Ostrosť, ultra rozlíšenie 91
P
Pamäť internetu, vymazanie 12
Pamäťová jednotka USB typu Flash, pripojenie 20
Pôvodný jazyk 43
Perfect Natural Motion 91
Pevný disk USB, inštalácia 19
Pevný disk USB, priestor na disku 21
Philips hue 99
Pixel Plus link 18
Podpora online 115
Podpora, online 117
Pohotovostný režim 24
Pohyb, Clear LCD 94
Pohyb, HD Natural Motion 94
Pohyb, Perfect Natural Motion 93
Pomocník 114
Pomocník na obrazovke 116
Pozastavenie TV 65
Požičané videá 80
Premenovanie kanálov 36
Prenosová rýchlosť 41
Pripojenie antény 8
Pripojenie antény, rady 12
Pripojenie HDMI, tipy 18
Pripojenie napájania 8
Pripojenie SCART, rady 13
Pripojenie YPbPr, rady 13
PTA209, bezdrôtový audio adaptér 97
R
Rýchle nastavenie obrazu 87
Redukcia MPEG artefaktov 93
Redukcia šumu 93
Režim prenosovej rýchlosti 43
Režim sieťovej frekvencie 41
Rodičovská zámka 36
Rozhlasová stanica 35
Ručná inštalácia 42
S
Satelit, aktualizácia kanálov 47
Satelit, balíky 48
Satelit, inštalácia 45
Satelit, jednotka Multi-Dwelling-Unit 45
Satelit, odstránenie 47
Satelit, premenovanie kanálov 47
Satelit, pridanie 46
Satelit, pripojenie 8
Satelit, sluchovo postihnutí 48
Satelit, Unicable 46
Satelit, uzamknutie kanálov 44
Satelit, vekové obmedzenie 44
122
Satelit, zoznam kanálov 43
Sieť, bezdrôtové pripojenie 9
Sieť, DHCP 11
Sieť, heslo 13
Sieť, káblová 12
Sieť, nastavenia 14
Sieť, problémy 10
Sieť, statická adresa IP 15
Sieťová frekvencia 41
Sieťový smerovač 17
Skype&trade;, čo je 68
Skype, automatické prihlásenie 73
Skype, inštalácia kamery 68
Skype, kontakty 70
Skype, konto Microsoft 69
Skype, nové konto 68
Skype, ponuka 69
Skype, počas nahrávania 74
Skype, priblíženie, posunutie a naklonenie kamery. 74
Skype, prihlásenie 68
Skype, prijímanie hovorov 76
Skype, videohovor 71
Skype, zapožičané filmy a pozastavenie TV 78
Skype, zmeškané hovory 72
Skype, čo potrebujete 68
Slúchadlá 22
Sledovanie televízie 37
Slovná značka, jas 26
Smart TV, úvodná stránka 76
Smart TV, informácie 76
Smart TV, internet 89
Smart TV, kód PIN 76
Smart TV, otvorenie 78
Smart TV, prehľad 78
Smart TV, registrácia 78
Snímanie frekvencie 41
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom 107
Softvér, aktuálna verzia 105
Spotreba energie, kontrola 103
Správa o aktualizácii kanálov 43
Sprievodca pripojením 12
Starostlivosť o zákazníkov 119
Starostlivosť o&nbsp;obrazovku 117
Surround režim 95
Svetelný senzor 93
Svetlo Lounge light 101
Svetlosť 93
Synchronizácia zvuku a videa 17
Systém domáceho kina, pripojenie 16
Systém domáceho kina, problémy 17
Systém domáceho kina, viackanálový zvuk 17
Systém domáceho kina, vyrovnanie hlasitosti 17
Systém domáceho kina, zvuk 96
U
Ultra HD 4
Ultra HD, pripojenie 14
Umiestnenie 92
Umiestnenie televízora 96
Umiestnenie v obchode 94
Unicable 48
Univerzálny prístup 99
Univerzálny prístup, Reproduktory/slúchadlá 100
Univerzálny prístup, reč 100
Univerzálny prístup, zhoršený sluch 100
Univerzálny prístup, zmiešaná hlasitosť 100
Univerzálny prístup, zvukový efekt 100
Uzamknutie kanála 38
V
Výber videa 41
Výšky 93
Videá, prehrávanie 62
Vypnutie obrazovky 105
Vypnutie obrazovky 64
Vzdialenosť pri sledovaní 9
W
Wi-Fi 11
Wi-Fi Certified Miracast&trade; 64
Wi-Fi Smart Screen 87
Wi-Fi smart screen, panel s kanálmi 87
Wi-Fi smart screen, panel s nástrojmi 85
WPS - Chránené nastavenie Wi-Fi 19
WPS - Kód PIN 21
Z
Zapnutie 26
Zapnutie a vypnutie 28
Zásuvka rozhrania Common Interface 17
Zhoršený sluch 102
Zosilňovač, zvukový systém 96
Zoznam obľúbených kanálov 35
Zrak. postihnutí 100
Zvuk, problémy 114
Zvuková stopa s komentárom 102
Zvukový popis 104
Š
Štýl aktivity 94
Štýl obrazu 88
Štýl zvuku 92
Č
Časovač vypnutia 55
Časovač vypnutia 55
Červené tlačidlo 42
Čistý zvuk 94
T
Teletext 38
Televízia na požiadanie 80
Titulky 37
Titulky, nahrávanie 66
Titulky, pozastavenie TV 67
TV program, hodiny 59
TV reproduktory 94
TV sprievodca 52
Twitter 80
123
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Contact information
Argentina
0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782
België / Belgique
070 700 035 (0,15€/min.)
Bosna i Hercegovina
033 941 251 (Lokalni poziv)
Brazil
0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245
Бълария
02 4916 273 (Национален номер)
Česká republika
228880895 (Místní tarif)
Danmark
3525 8314
Deutchland
0180 501 04 69 (0,14€/Min.)
Ελλάδα
2111983028 (Εθνική κλήση)
España
902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)
Estonia
6683061 (Kohalikud kõned)
France
01 57 32 40 50 (local)
Hrvatska
01 777 66 01 (Lokalni poziv)
Italia
0245 28 70 14 (chiamata nazionale)
Romānä
031 6300042 (Tarif local)
Ireland
0818 210 140 (national call)
Россия
8-800-22 00004 (бесплатно)
Northern Ireland
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)
Suisse / Schweiz / Svizzera
0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)
Kaзaкcтaн
8 10 800 2000 00 04 (free)
Србија
011 321 6840 (Lokalni poziv)
Latvia
6616 3263 (Vietējais tarifs)
Slovakia
2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)
Lithuania
8 5 214 0293 (Vietinais tarifais)
Slovenija
1 888 83 12 (Lokalni klic)
Luxembourg / Luxemburg
2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)
Suomi
09 88 62 50 40
Magyarország
06 1 700 8151 (Belföldi hívás)
Sverige
08 5792 9096 (lokalsamtal)
Nederland
0900 202 08 71 (0,10€/min.)
ประเทศไทย (Thailand)
02 652 7650
Norge
22 97 19 14
Türkiye
444 8 445
Österreich
0820 40 11 33 (0,145€/Min.)
United Kingdom
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)
Polska
22 397 15 04 (Połączenie lokalne)
Україна
0-800-500-480 (безкоштовно)
Portugal
707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)
www.philips.com/support
Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com
124
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising